You are on page 1of 60

Analiza stavova građana Republike Hrvatske

Pripremljeno za:
Pripremio:
Datum:
Uvod i metodologija
 Istraživanje je provedeno metodom osobnog intervjua u kućanstvu
ispitanika
 Istraživanje je provedeno na uzorku 1500 ispitanika starijih od 18
godina
 U istraživanju je korišten slučajni, dvoetapno stratificiran uzorak
(proporcionalna zastupljenost prema regiji i veličini naselja)
 Slučajnost uzorka osigurava se:
 Slučajan izbor naselja određene veličine
 Slučajan izbor kućanstva metodom “random walk”
 Slučajan izbor ispitanika unutar kućanstva korištenjem TCB tablice
 Istraživanje je provedeno u razdoblju od 10.04. do 26.04. 2007.
 Kod pitanja o stranačkim preferencijama korištena je metoda tajnog
izjašnjavanja

2
 Opća situacija
 Ocjena rada Vlade
 Euroatlantske integracije
 Dojam o političarima i političke preferencije
 Ostalo

3
 Opća situacija
 Ocjena rada Vlade
 Euroatlantske integracije
 Dojam o političarima i političke preferencije
 Ostalo

4
Dobar – loš smjer
Općenito govoreći, mislite li da se stvari u Hrvatskoj kreću u dobrom ili lošem smjeru?

Dobrom smjeru Lošem smjeru Ne znam

30% 60% 10%

5
Dobar – loš smjer – Trendovi 2004 - 2007
Dobar smjer Loš smjer Ne zna
100%

80%
71%71% 68% 65%66%
68% 66%
60% 62% 62% 64% 63%
59% 60%
60% 53%

40%
34% 30%
27% 27%
27% 26%
21%25% 24%22%
23%
16% 17% 17% 21%
20%
15% 17%
13% 13% 16%
11% 14% 12% 12% 12%
9% 9% 11%
13%
0% 10%
6
5
4

7
5

07
4

06
5

5
4

6
6
'0
'0
'0

'0

'0
'0

'0
'0

'0

'0
'0

'0
'0
j'

j'
nj

ča

ča
n
n
nj

nj

k
k

ac
c

ac
oz

an
an
ja

ja
a
a

ča
pa

pa

lja

lja
in
uj

in

uj

in
ov
žu

žu

av
av
je
os

os

os
R

R
Li

Li

Ve

Ve
ol
O

Tr
Tr
Si
Pr
Pr

Pr
K
6
Dobar – loš smjer – prema stranačkim preferencijama
Dobrom smjeru Lošem smjeru Ne zna

HDZ 44% 45% 11%

HNS 26% 64% 9%

Koalicija HSS-HSLS-PGS 34% 53% 13%

HSP 39% 54% 7%

HSU 22% 65% 13%

SDP 29% 63% 7%

Ostale 26% 67% 8%

Neodlučni 18% 70% 12%

7
Dobar – loš smjer – prema demografskim karakteristikama
Spol Dob Obrazovanje Prihodi kućanstva

2001 do 4000 kn

4001 do 8000 kn

Više od 8000 kn
Osnovna škola

Srednja škola
Cijeli uzorak

Do 2000 kn
Viša škola/
Više od 60
Muškarac

Fakultet

Ne znam
Žena

Do 29

46-59
30-45 38%
37% 39%
33% 32% 31% 32% 30%
30% 27% 29% 28% Dobrom
22% 23% 22% smjeru

66% 66% 68%


62% 63% 64%
60% 58% 57% 60% 59% 57%
54% 53%
49%

Lošem
smjeru

10% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 13%


9% 9% 8% 9% 8% 9% 9%
Ne znam

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 8


Dobar – loš smjer – prema demografskim karakteristikama
Veličina naselja Regija
Tip naselja

Do 2000 stanovnika

Sjeverna Hrvatska

Hrvatsko Primorje
Zagreb i okolica
10 001 - 100 000

Lika i Banovina
2 001 - 10 000

stanovnika

100 001 i više


Cijeli uzorak

stanovnika

stanovnika

i Istra

Dalmacija
Slavonija
Grad
Selo

34% 37% 36% 34%


30% 30% 33% 33%
29% 26% Dobrom
23% 23% 20% smjeru

70%
65% 65% 62%
60% 61% 60% 60%
57% 57% 54% 54%
51%

Lošem
smjeru

20%
12% 12% 15% 13%
10% 8% 9% 10% 9%
6% 4% 6% Ne znam

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 9


Ocjena poboljšanja životnog standarda
Kad razmišljate o sebi, mislite li da se Vaš vlastiti život, i život Vaše obitelji poboljšao,
pogoršao, ili ostao otprilike isti od zadnjih parlamentarnih izbora 2003. godine?

Bolji Lošiji Isti Ne zna

17% +5% 34% -7% 47% +2% 2%

10
Ocjena poboljšanja životnog standarda – prema stranačkim
preferencijama
Bolji Lošiji Isti Ne zna

HDZ 24% 29% 44% 3%

HNS 19% 30% 51%

Koalicija HSS-HSLS-
13% 34% 52% 1%
PGS

HSP 23% 24% 52% 1%

HSU 15% 37% 48%

SDP 15% 39% 43% 3%

Ostale 7% 42% 48% 3%

Neodlučni 14% 37% 47% 3%

11
Ocjena poboljšanja životnog standarda – prema demografskim
karakteristikama
Spol Dob Obrazovanje Prihodi kućanstva

2001 do 4000 kn

4001 do 8000 kn

Više od 8000 kn
Osnovna škola

Srednja škola
Cijeli uzorak

Do 2000 kn
Viša škola/
Više od 60
Muškarac

Fakultet

Ne znam
Žena

Do 29

46-59
30-45
25% 21% 22% 24%
17% 18% 16% 20% 20% 19%
13% 10% 12%
9% 6%
Bolji
57%
46% 46%
35% 38% 36%
34% 33% 31% 31%
29% 30%
22% 25%
19%

Lošiji

52% 52% 56%


47% 48% 49% 47% 49% 49% 48% 48%
45%
41% 41%
33%

Isti

2% 2% 2% 1% 1% 2% 4% 3% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 2% Ne zna

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 12


Ocjena poboljšanja životnog standarda – prema demografskim
karakteristikama
Veličina naselja Regija
Tip naselja

Do 2000 stanovnika

Sjeverna Hrvatska

Hrvatsko Primorje
10 001 - 100 000

Zagreb i okolica

Lika i Banovina
stanovnika
2 001 - 10 000

100 001 i više


stanovnika

stanovnika
Cijeli uzorak

i Istra

Dalmacija
Slavonija
Grad
Selo

20% 19% 22% 19% 20%


17% 18% 18%
12% 12% 14% 15%
11%
Bolji

39% 39% 36%


34% 32% 35% 35% 32% 34% 34%
31% 30% 30%

Lošiji
49% 50% 49% 50% 49% 51%
47% 44% 44% 47% 44% 47% 44%

Isti

2% 4% 4% 2% 2% 5% 2% 2%
1% 1% 1% 1% 1% Ne zna

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 13


Očekivanja od sljedeće godine
Očekujete li da će te za godinu dana od danas živjeti bolje, lošije ili isto kao danas?

Bolje Lošije Isto Ne zna

35% +10% 19% -10% 39% -5% 7% +5%

14
Problemi s kojima se Hrvatska suočava
Koja tri problema biste izdvojili kao tri najveća problema s kojima se Hrvatska suočava danas?

Nezaposlenost 61%
Mito i korupcija 35%
Status umirovljenika 17%
Male plaće 11%
Kriminal i krađa 11%
Zdravstvo 10%
Standard 8% JOŠ NEKI NAVEDENI ODGOVORI:
Gospodarstvo 8% • Socijalna situacija
• Privatizacija
Sudstvo 7% • Radnička prava
Poljoprivreda 6% • Prezaduženost/ dug/ vanjski dug
Ekonomska situacija/financijska situacija 5% • Politika
• Haaški sud
Visoke cijene/ skupoća 5% • Proizvodnja/ poticati proizvodnju
Rasprodaja/ rasprodaja hrvatske imovine 5% • Školstvo
Siromaštvo/ neimaština 5% • Neispunjena obećanja/laži političara
Ulazak u EU 4%
Nestručno vodstvo/loša vlada 4%
Mladi i djeca 4%
Ostali 59%
Bez odgovora 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15
Najvažniji zadaci koje Vlada mora obaviti - rang
Zamislite da ste u situaciji da Vladi određujete što su joj najvažniji zadaci koje mora obaviti.
Molim Vas poredajte 5 tema po važnosti.
Podizanje standarda života građana 36% 24% 18% -2%

Smanjenje nezaposlenosti 28% 19% 22% -2%


+6%
Poboljšanje stanja u poljoprivredi 19% 27% 18%
Otklanjanje korupcije i kriminala 16% 24% 23% -5%

Očuvanje digniteta Domovinskog rata 31% 13% 15% +2%

Razvoj turizma 21% 15% 20%


+17%
Izgradnja autocesta i ostale infrastrukture 12% 19% 23%
+4%
Reforma pravosuđa 11% 19% 24%
+6%
Poboljšanje zdravstvene zaštite 9% 21% 22%
Suzbijanje sive ekonomije 6% 25% 20% +7%

Ulazak u Europsku Uniju 26% 11% 10% -11%


Poboljšanje položaja umirovljenika 15% 14% 17% +2%

Reforme u znanosti i obrazovanju 6% 9% 22% -9%


Prvi rang
Reforma državne uprave 11% 7% 17% Drugi rang
Treći rang
Demografska obnova zemlje 3%10% 13% -9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16
 Opća situacija
 Ocjena rada Vlade
 Euroatlantske integracije
 Dojam o političarima i političke preferencije
 Ostalo

17
Podrška radu Vlade
Da li uglavnom odobravate ili uglavnom ne odobravate odluke i poteze Vlade Ive Sanadera?

Uglavnom odobravam Uglavnom ne odobravam Ne zna

32% 58% 10%

18
Podrška radu Vlade – Trendovi 2004 - 2007
Uglavnom odobravam Uglavnom ne odobravam Ne zna
100%

80%

63% 63% 64%


58% 58%60% 58% 59% 58%
60% 51% 53% 55%
49% 51%

42% 39%
40% 34% 35% 32%
33%
39% 26% 28% 27%26%
22% 24% 25%
19% 20%
20%
19% 19%
20%
16% 16% 17% 20% 16% 14% 15% 16%
10% 12%
0% 10% 10%
04

05

7
4

6
5

6
5
4

6
6
06

07
'0

'0

'0
'0
'0

'0
'0

'0

'0

'0
'0
'

'

j'

j'
nj

nj
an

an

nj

ča

ča
k
k

ac
c

ac
oz

an
an
ja

ja
na
pa

pa

ča

l ja

l ja
in

in
uj

uj

ov
žu
žu

av

av
i
Li

Li
R

os

je
os

os
Ve

Ve
ol
O

Tr

Tr
Si
Pr

Pr

Pr
K
19
Podrška radu Vlade – prema stranačkim preferencijama
Uglavnom odobravam Uglavnom ne odobravam Ne zna

HDZ 68% 21% 10%

HNS 22% 70% 8%


Koalicija HSS-HSLS-
PGS 31% 60% 9%

HSP 29% 57% 15%

HSU 30% 58% 12%

SDP 23% 72% 5%

Ostale 26% 71% 3%

Neodlučni 21% 64% 15%

20
Ocjena rada Vlade
Kojom ocjenom, od 1 do 5, kao u školi, biste ocijenili rad Vlade Ive Sanadera?

100%

Prosjek = 2,47 -0,18

80%

60%

40% +1% 34% -5%


30%
20%
20%
+8%
11% -2%

3% 3%
0%
1 2 3 4 5 Ne zna

21
Ocjena rada Vlade – prema stranačkim preferencijama

HDZ 3,37

HNS 2,23

Koalicija HSS-HSLS-
2,39
PGS

HSP 2,36

HSU 2,5

SDP 2,19

Ostale 2,31

Neodlučni 2,19

1 2 3 4 5

22
Poznavanje trenutnih projekata Vlade
Koji se sve projekata i reformi koje provodi trenutna Vlada možete sjetiti?

Izgradnja cesta/autocesta 34%


EU/pregovori oko ulaska u EU 31%
Povrat duga umirovljenicima 29%
Reforma školstva 26%
Zdravstvena reforma 19%
Reforma pravosuđa 18%
Bolonjski proces 14%
Naknada za povrat ambalaže (PET, staklo i limenke) 13%
Rušenje bespravne gradnje 12%
Reforma zemljišnih knjiga 11%
Program za borbu protiv korupcije 9%
Korupcija/korumpirani političari 7%
Izgradnja mosta kopno Pelješac 6%
Hitrorez - Program rezanja nelogičnih zakona i propisa 5%
Poljoprivredna reforma 5%
Nešto drugo 3%
Niti jedan/ništa 12%
Ne zna 12%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

23
Ocjena rada Vlade na pojedinim područjima
Koliko ste zadovoljni s načinom na koji trenutna Vlada rješava sljedeća područja?
Vrlo zadovoljan Zadovoljan Nezadovoljan Vrlo nezadovoljan Ne zna

Ulaganja u cestogradnju 18% 54% 15% 9% 4%

Povrat duga umirovljenicima 10% 39% 26% 20% 6%

Proces pregovora s EU 6% 38% 27% 18% 11%

Uvođenje bolonjskog procesa na svim fakultetima 7% 33% 20% 13% 27%

Otvaranja poduzetničkih zona 5% 32% 30% 19% 14%

Bavljenje problemom bespravne gradnje 4% 30% 34% 20% 12%

Rasterećenje školskog programa u osnovnim


školama
4% 28% 32% 20% 17%

Poboljšanje kvalitete obrazovanja 3% 29% 35% 23% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24
Ocjena rada Vlade na pojedinim područjima
Koliko ste zadovoljni s načinom na koji trenutna Vlada rješava sljedeća područja?
Vrlo zadovoljan Zadovoljan Nezadovoljan Vrlo nezadovoljan Ne zna

Stambeno zbrinjavanje i psihosocijalna pomoć


3% 27% 38% 27% 6%
braniteljima

Zaštita digniteta Domovinskog rata 4% 25% 34% 27% 9%

Pokretanje Hitroreza 4% 23% 22% 12% 39%


Utjecaj crkve na društveno-političke odluke
3% 23% 31% 27% 15%
Vlade

Osiguravanje prava za istospolne parove 4%18% 23% 24% 31%


Podrška obrane hrvatskih generala na haškom
3%18% 36% 32% 11%
sudu
Osiguravanje kvalitetne zdravstvene zaštite za
sve 2% 18% 45% 31% 4%

Zaštita nacionalnih gospodarskih interesa 2% 17% 40% 31% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25
Ocjena rada Vlade na pojedinim područjima
Koliko ste zadovoljni s načinom na koji trenutna Vlada rješava sljedeća područja?
Vrlo zadovoljan Zadovoljan Nezadovoljan Vrlo nezadovoljan Ne zna

Decentralizacija Hrvatske 1%17% 38% 27% 18%

Reforma poreznog sustava 1%14% 38% 29% 17%

Provođenje strukturnih reformi 1%13% 37% 24% 25%

Poboljšanje društvenog položaja mladih 1%12% 38% 42% 7%

Borba protiv korupcije u državnim institucijama


1%10% 37% 48% 3%
(bolnice, sudovi, škole, fakulteti)

Brže rješavanje sudskih procesa 1%9% 39% 44% 6%

Zaštita radničkih prava 1% 9% 36% 49% 5%

Razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti 1% 8% 40% 46% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26
Pozitivni potezi Vlade
Za koja tri poteza ili odluke Vlade Ive Sanadera biste rekli da su bili najpozitivniji?

Izgradnja cesta 35%


Povrat duga umirovljenicima 32%
Pregovori o ulasku u EU 23%
Naknade za povrat ambalaže (PET, staklo i limenke) 15%
Borba protiv korupcije 7%
Uvođenje bolonjskog procesa 7%
Pomoć braniteljima 7%
Vraćanje porodiljnih naknada 7%
Bavljenje problemom bespravne gradnje 6%
Reforma pravosuđa 6%
Pokretanje "Hitrorez-a" 3%
Vanjska politika 3%
Izručenje generala Gotovine 3%
Osiguravanje sredstava za suđenje generalu Gotovinu 2%
Nešto drugo 3%
Ništa 17%
Ne zna 14%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

27
Negativni potezi Vlade
Za koja tri poteza ili odluke Vlade Ive Sanadera biste rekli da su bili najnegativniji?
Nezaposlenost 40%
Neispunjena/lažna obećanja 28%
Izručenje generala Gotovine 24%
Korupcija 21%
Ne bore se protiv korupcije 19%
Nebriga za umirovljenike 18%
Prodaja tvrtki 16%
Zdravstvena reforma 14%
Prebrzi ulazak u EU 10%
Nedovoljna briga za ekonomski razvoj 10%
Prodaja nekretnina 9%
Sve je negativno/sve je loše 8%
Uklanjanje Vesne Škare-Ožbolt iz ureda 7%
Reforma pravosuđa 6%
Nešto drugo 6%
Ništa 4%
Ne zna 12%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

28
Ocjena uspješnosti ministara – najuspješniji
Za koja tri ministra biste rekli da su bili najuspješniji u protekloj godini?

Dragan Primorac 30%


Kolinda Grabar-Kitarović 25%
Božidar Kalmeta 18%
Petar Čobanković 13%
Jadranka Kosor 11%
Ivan Šuker 9%
Ivica Kirin 9%
Marina Matulović-Dropulić 8%
Damir Polančec 7%
Berislav Rončević 5%
Neven Ljubičić 5%
Božo Biškupić 5%
Ana Lovrin 3%
Branko Vukelić 2%
Nitko 18%
Netko drugi 2%
Ne zna 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

29
Ocjena uspješnosti ministara – najuspješniji – prema
stranačkim preferencijama
Koalicija HSS-
HDZ HNS HSP HSU SDP Ostale Neodlučni
HSLS-PGS
Dragan Primorac 34% 49% 45% 34% 26% 31% 23% 16%
Kolinda Grabar-Kitarović 27% 45% 34% 31% 21% 27% 14% 15%
Božidar Kalmeta 22% 21% 23% 22% 15% 18% 21% 12%
Petar Čobanković 16% 11% 14% 16% 19% 14% 14% 6%
Jadranka Kosor 26% 7% 9% 17% 13% 4% 8% 6%
Ivica Kirin 11% 11% 12% 10% 8% 10% 11% 3%
Ivan Šuker 15% 6% 7% 10% 3% 7% 9% 7%
Marina Matulović-Dropulić 5% 15% 14% 5% 6% 12% 7% 4%
Damir Polančec 8% 12% 12% 9% 4% 7% 8% 4%
Neven Ljubičić 7% 2% 7% 8% 4% 7% 8% 2%
Božo Biškupić 4% 10% 9% 5% 2% 6% 2% 5%
Berislav Rončević 4% 11% 2% 7% 1% 4% 9% 3%
Ana Lovrin 3% 3% 3% 2% 3% 5% 3% 3%
Branko Vukelić 3% 1% 1% 1% 5% 2% 5% 1%
Netko drugi 2% 2% 3% 1% 1% 3% 5% 2%
Nitko 6% 11% 18% 17% 18% 18% 24% 30%
Ne zna 21% 7% 9% 16% 29% 17% 18% 30%

30
Ocjena uspješnosti ministara – najmanje uspješni
A za koja da su bili najmanje uspješna?

Jadranka Kosor 32%


Petar Čobanković 21%
Ivan Šuker 16%
Ivica Kirin 15%
Neven Ljubičić 12%
Marina Matulović-Dropulić 10%
Ana Lovrin 9%
Božidar Kalmeta 8%
Branko Vukelić 8%
Damir Polančec 7%
Dragan Primorac 6%
Berislav Rončević 5%
Božo Biškupić 5%
Kolinda Grabar-Kitarović 4%
Nitko 7%
Netko drugi 2%
Ne zna 29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31
Ocjena uspješnosti ministara – najmanje uspješni – prema
stranačkim preferencijama
Koalicija HSS-
HDZ HNS HSP HSU SDP Ostale Neodlučni
HSLS-PGS
Jadranka Kosor 17% 57% 44% 35% 20% 42% 32% 24%
Petar Čobanković 21% 29% 30% 23% 15% 17% 19% 19%
Ivan Šuker 13% 20% 16% 15% 16% 20% 20% 11%
Ivica Kirin 12% 26% 25% 19% 12% 16% 16% 9%
Neven Ljubičić 14% 13% 17% 9% 17% 11% 7% 9%
Marina Matulović-Dropulić 16% 10% 8% 11% 11% 9% 7% 8%
Ana Lovrin 9% 6% 5% 10% 10% 12% 13% 6%
Branko Vukelić 8% 12% 12% 8% 9% 10% 11% 4%
Božidar Kalmeta 5% 15% 11% 12% 3% 11% 7% 5%
Damir Polančec 7% 12% 6% 9% 6% 9% 8% 5%
Dragan Primorac 5% 2% 5% 12% 10% 7% 5% 4%
Berislav Rončević 8% 3% 5% 7% 5% 5% 4% 3%
Božo Biškupić 6% 5% 9% 7% 3% 4% 6% 2%
Kolinda Grabar-Kitarović 5% 2% 4% 6% 4% 4% 7% 4%
Nitko 7% 3% 6% 8% 9% 5% 7% 9%
Netko drugi 3% 2% 1% 3% 1% 1% 3%
Ne zna 34% 11% 18% 19% 32% 22% 31% 42%

32
 Opća situacija
 Ocjena rada Vlade
 Euroatlantske integracije
 Dojam o političarima i političke preferencije
 Ostalo

33
Vjerojatnost izlaska na referendum
Koliko je vjerojatno da biste izašli i glasovali na referendumu o ulasku Hrvatske u EU?

100%

80%

60%

41%
40%
27%

20% 17%
8% 6%

0%
Sigurno ne bih Vjerojatno ne Vjerojatno bih Sigurno bih Ne zna
glasovao/la bih glasovao/la glasovao/la glasovao/la

34
Glasovanje na referendumu za ulazak u EU
Kako biste glasovali na referendumu ako biste izašli i glasovali?

100%
Cijeli uzorak
Samo ispitanici koji bi glasali na referendumu
80%

60%

40%
31%
27% 26% 24%
24% 22%
18%
20% 14%
10%
5%
0%
Sigurno bih Vjerojatno bih Vjerojatno bih Sigurno bih Ne zna
glasao/la ZA glasao/la ZA glasao/la glasao/la
PROTIV PROTIV

35
Potreba za reformama prije ulaska
Prema Vašem mišljenju, je li moguće provesti reforme u Hrvatskoj bez ulaska u EU ili smatrate
da je ulazak u EU potreban kako bi se reforme uspješno provele?

Da, moguće je Ne, nije moguće Ne znam

59% 28% 13%

36
Podrška ulasku Hrvatske u NATO
Podržavate li ili ne podržavate, Vi osobno, ulazak Hrvatske u NATO?

Podržavam Ne podržavam Ne zna

38% 47% 15%

15,4% 22,4% 15,6% 31,5% 15,1%

Izrazito podržavam Donekle podržavam Donekle ne podržavam Izrazito ne podržavam Ne zna

37
Podrška ulasku u NATO – Trendovi 2004 - 2007
100% Ne podržavam Podržavam Ne zna

80%

56% 61%
60% 53% 53% 55% 57%
52% 47% 50% 50%
45% 49%
40% 45%
47%
40% 38%
42% 39% 37%
36%
29% 32% 36% 35% 32%
37%
32% 31%
20% 31% 33%
18%
15% 15% 16% 17% 16% 14% 16% 15% 14%18%
12% 9% 12% 15%
0%
5
03

04

7
4

6
5

6
4

6
6
06

07
'0
'0

'0

'0

'0
'0

'0

'0
'0

'0
'0
'
j'

j'

j'
nj
nj

an

an

nj

ča
ča
k

ac
ac

oz
an

an

an
pa
ja

ja
pa

ča

l ja

l ja
in

in
uj

uj

ov
p

žu

žu

av

av
Li
Li
Li

je
R

R
os

os
Ve

Ve
ol
O

Tr

Tr
Si
Pr

Pr
K
38
Podrška ulasku Hrvatske u NATO – prema stranačkim
preferencijama
Podržavam Ne podržavam Ne zna

HDZ 51% 34% 15%

HNS 39% 46% 15%


Koalicija HSS-HSLS-
PGS 41% 46% 13%

HSP 48% 42% 10%

HSU 34% 44% 22%

SDP 34% 54% 11%

Ostale 31% 58% 11%

Neodlučni 28% 51% 21%

39
 Opća situacija
 Ocjena rada Vlade
 Euroatlantske integracije
 Dojam o političarima i političke preferencije
 Ostalo

40
Dojam o političarima
Kakav je Vaš utisak o sljedećim osobama?

Vrlo povoljan Donekle Donekle Vrlo nepovoljan Nije čuo/ Ne zna

Stjepan Mesić 34% 42% 11% 8% 6% -1%

Đurđa Adlešić 19% 42% 22% 7% 10% -3%

Vesna Škare-Ožbolt 16% 35% 27% 13% 9% -9%

Željka Antunović 14% 35% 25% 15% 12%

Vesna Pusić 13% 34% 25% 20% 8%


Anto Đapić 14% 31% 28% 20% 7%
Ljubo Jurčić 19% 26% 16% 6% 32%
Ivo Sanader 15% 24% 24% 32% 6% -11%

Josip Friščić 8% 28% 20% 7% 37% +4%

Ivan Jakovčić 7% 28% 27% 13% 24% -2%

Vladimir Jordan 7% 25% 20% 9% 39% -1%

41
Dojam o političarima – prema stranačkim preferencijama

Koalicija HSS
-HSLS-PGS

Neodlučni
Ostale
HNS

HSU
HSP

SDP
HDZ

88% 82% 78% 93% 77%


65% 64% 64%
Stjepan Mesić
80%
25% 33% 36% 43% 22% 33% 26%
Ivo Sanader
80% 73%
55% 56% 45%
30% 25% 32%
Vesna Pusić
62% 76%
32% 46% 47% 33% 39% 34%
Anto Đapić
71% 79% 64% 64% 70% 64%
56% 48%
Đurđa Adlešić
43% 56% 58% 57% 62% 57% 52% 42%
Vesna Škare-Ožbolt
63%
37% 21% 41% 28% 35% 23% 24%
Vladimir Jordan
35% 41% 48% 32% 35% 40% 34% 29%
Josip Friščić
48% 37% 31% 32% 50% 40%
27% 26%
Ivan Jakovčić
58% 48% 68%
38% 41% 39% 34% 32%
Ljubo Jurčić
66% 73%
30% 51% 42% 48% 51% 37%
Željka Antunović

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 42


Najpozitivniji političari
Koje sve političara biste izdvojili kao najpozitivnije?

Mesić Stipe 20%


Račan Ivica 18%
Sanader Ivo 15%
Čačić Radimir 10% JOŠ NEKI NAVEDENI POLITIČARI:
Đapić Anto 8% • Grabar-Kitarović Kolinda
• Tadić Tonči
Adlešić Đurđa 6% • Glavaš Branimir
Jurčić Ljubo 6% • Milanović Zoran
• Picula Tonino
Pusić Vesna 5% • Primorac Dragan
Škare-Ožbolt Vesna 5% • Ćesić-Rojs Ljubo
• Jordan Vladimir
Antunović Željka 3% • Kovačević Pero
Kosor Jadranka 3% • Jakovčić Ivan
• Tomac Zdravko
Čehok Ivan 3% • Šeks Vladimir
Friščić Josip 2% • Letica Slaven
Kajin Damir 2%
Nema ih / niti jedan 11%
Ostalo 10%
Ne zna / bez odgovora 16%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

43
Najnegativniji političari
A koje sve političare biste izdvojili kao najnegativnije?

Sanader Ivo 30%


Šeks Vladimir 13%
Pusić Vesna 9%
Đapić Anto 9%
Kosor Jadranka 8% JOŠ NEKI NAVEDENI POLITIČARI:
• Pašalić Ivić
Antunović Željka 5% • Glavaš Branimir
Mesić Stipe 4% • Adlešić Đurđa
• Čobanković Petar
Škare-Ožbolt Vesna 3% • Linić Slavko
Čačić Radimir 3% • Pupovac Milorad
Račan Ivica 2% • Kajin Damir
• Letica Slaven
Jakovčić Ivan 2% • Nikolić Dorica
Hebrang Andrija 2% • Kramarić Zlatko
• Bebić Luka
Šuker Ivan 2%
Bandić Milan 2%
Česić-Rojs Ljubo 2%
Svi / gotovo svi / većina 7%
Ostalo 14%
Ne zna / bez odgovora 25%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

44
Vjerojatnost izlaska na izbore
Koliko je vjerojatno da biste izašli na izbore kada bi se izbori za Sabor održavali sljedeći tjedan?

100%

80%

60%
47%

40%

23%
19%
20%
8%
3%
0%
Sigurno ne bih Vjerojatno ne Vjerojatno bih Sigurno bih Ne zna/Bez
glasovao bih glasovao glasovao glasovao odgovora

45
Rejtinzi stranaka
Sada ćemo Vam dati popis stranaka koje bi mogle sudjelovati na sljedećim parlamentarnim
izborima. Molimo Vas da zaokružite samo jednu stranku za koju biste glasovali.

SDP 22,4%
HDZ 21,7%
Koalicija HSS-HSLS-PGS 9,2%
HNS 9,1%
HSP 9,1%
HSU 7,2%
DC 2,4%
HDSSB 2,2%
IDS 1,7%
SDSS 0,9%
MDS 0,4%
Samo isitanici koji bi glasali
Ostale 1,5%
Neodlučni 12,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

46
Rejtinzi stranaka – trendovi
30% HDZ SDP HNS Koalicija HSS-HSLS-PGS HSP HSU

26%
25% 24% 25%
25% 23% 24% 22% 24% 23%23%
22% 23%
24% 24% 22% 21%
22%
23% 20% 20% 19% 20% 19%
20%
20% 20% 18% 22%
19%
19%
18% 19% 16%
15%
12%
11%
10% 10% 11% 10%10% 10%
10% 10%9%
10% 11% 9% 9%
9% 9% 10%9%
8% 7% 8% 10% 8%8% 8% 8%
9%
7% 9% 9% 8% 9%
7% 8% 9%
6% 8%8% 9%8% 8% 8% 9%8% 6% 8% 8%
9%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 6%
5% 6%6% 7% 6% 7% 7%
6% 7% 6%

0%
6
6

7
6

6
6

7
06
6

7
06

6
06

07
'0
'0

'0
'0

'0
'0

'0

'0

'0
'0

'0
'0
j'

i'
j'

j'
nj

an
ča

ča
nj

nj

nj
ad
k

k
ac
oz

en
an
an

an
ja

ja
pa
ča

ča
pa
l ja

l ja
in
uj

op
ov
žu

žu
ib

ud
av

av
Li

R
je

os

je
Sr
Ve

Ve
st
ol
Sv
O

O
St
Tr

Tr
Si

Si
Pr
K

Li

47
Rejtinzi stranaka – prema demografiji

2001 do 4000 kn

4001 do 8000 kn

Više od 8000 kn
Osnovna škola

Srednja škola
Cijeli uzorak

Do 2000 kn
Viša škola/
Više od 60
Muškarac

Fakultet

Ne znam
Žena

Do 29

46-59
30-45
34% 30%
28% 26%
22% 22% 21% 19% 22% 18% 21% 18%
16% 17% 15%
HDZ

9% 10% 9% 11% 11% 11% 10% 13% 10% 14% 11%


4% 4% 6% 5% HNS

9% 9% 9% 10% 11% 11% 7% 10% 8% 10% 9% 12% 8% Coalition


6% 6%
HSS-HSLS-PGS
17%
9% 9% 9% 11% 8% 7% 11% 7% 8% 10% 11% 11%
4% 5%
HSP
16% 12% 13%
7% 6% 8% 5% 6% 5% 9% 7% 5%
2% 2% 4% HSU
26% 24% 24% 28% 25%
22% 22% 23% 18% 19% 18% 21% 22% 23%
13%
SDP
9% 9% 10% 10% 9% 11% 10% 10% 11% 10% 7% 10% 9%
6% 6%
Ostale
12% 13% 13% 14% 12% 12% 15% 17%
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Neodlučni

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 48


Rejtinzi stranaka prema demografiji

Sjeverna Hrvatska

Hrvatsko Primorje
10 001 - 100 000

Zagreb i okolica

Lika i Banovina
2 001 - 10 000

stanovnika

100 001 i više


Cijeli uzorak

stanovnika

stanovnika

i Istra
stanovnika

Dalmacija
Do 2000

Slavonija
Grad
Selo

25% 25% 30% 27%


22% 20% 23% 19% 19% 19%
17% 17% 16%
HDZ

9% 11% 12% 10% 10% 13% 12%


7% 7% 8% 7% 5% 7%
HNS
13% 16%
9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 9% 8% 6% Coalition
HSS-HSLS-PGS
9% 10% 9% 10% 12% 12% 14% 14%
7% 7% 8% 4% 4% HSP

7% 9% 6% 9% 5% 6% 7% 8% 10% 7% 7% 5% 4% HSU
25% 25% 27% 26% 29%
22% 22% 23% 24%
18% 18% 15% 19%
SDP
15% 18%
9% 11% 8% 11% 8% 11% 7%
5% 5% 6% 6%
Other
14% 14% 17% 16%
12% 11% 9% 12% 12% 10% 12% 12%
6% Undecided

Iznad prosjeka Ispod prosjeka 49


“Čvrstoća” stranačkih preferencija
Biste li rekli da …
Nema razloga da se predomislite Postoje neki razlozi da se predomislite
Postoji puno razloga da se predomislite Ne zna/Neodlučan

SDP 71% 17% 4% 9%

HDZ 70% 13% 4% 14%

HSU 66% 21% 2% 10%

HSP 65% 19% 7% 9%

HNS 59% 25% 5% 11%

Koalicija HSS-HSLS-
55% 28% 7% 10%
PGS

Ostale 50% 24% 10% 17%

50
Razlozi glasanja za pojedinu stranku
Koji su dva glavna razloga zašto biste glasali za tu stranku ili koaliciju?

Uvijek glasam za ovu stranku 40%

Ova stranka zastupa iste vrijednosti kao i ja 33%


Ova stranka govori o problemima koje ja
31%
smatram važnima
Ova stranka zastupa interese moje društvene
skupine
17%

Ova stranka promiče nacionalne interese 11%

Sviđaju mi se vođe ove stranke 9%


Ova stranka ima najboljeg kandidata za
Premijera
7%

Nešto drugo 5%

Ne znam/Bez odgovora 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

* Samo ispitanici koji imaju definiran stav prema glasanju, N=1122 51


Razlozi glasanja za pojedinu stranku – prema stranačkim
preferencijama Iznad prosjeka

HSS-HSLS-PGS
Ispod prosjeka

Koalicija

Neodlučni
Uzorak

Ostel
HSU
HNS

HSP

SDP
HDZ

68%
40% 29% 30% 31% 40% 30% 30% Uvijek glasam
24%
za tu stranku

33% 35% 36% 40% 41% 34%


27% 24% 25% Zastupa iste
vrijednosti
31% 34% 43% 34% 39% 40%
16% 24% 24% Govori o važnim
problemima
17% 22% 27% 17% 28% 25%
11% 15% 9% Zastupa interese
moje skupine
29%
11% 8% 13% 14% 4% 9% 5% 5% Promiče nacionalne
interese
9% 7% 13% 14% 9% 9% 8% 15%
0% Sviđaju mi se vođe

22% Najbolji kandidat za


7% 8% 3% 5% 6% 4% 4% 1% Premijera
5% 5% 3% 6% 5% 9% 3% 5% 4% Nešto drugo
38%
6% 3% 4% 6% 3% 2% 2% 4% Ne zna

* Samo ispitanici koji imaju definiran stav prema glasanju, N=1122 52


Rejtinzi stranaka – drugi izbor
Za koju stranku biste glasovali kada zbog nekog razloga ne biste bili u mogućnosti glasovati za
stranku koju ste upravo zaokružili?

SDP 10,4%
HNS 10,0%
HSP 8,3%
HSU 6,9%
Koalicija HSS-HSLS-PGS 6,7%
HDZ 5,7%
DC 4,5%
HDSSB 2,4%
IDS 1,3%
MDS 0,5%
SDSS 0,4%
Ostale 2,3%
Neodlučni 40,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

53
“Drugi izbor” vs. “prvi izbor”
“Drugi izbor”

HSS-HSLS-PGS

Neodlučni
Koalicija

HDSSB

Ostale
HSU
HNS

SDP
HSP
HDZ

IDS
DC

20% 11% 7% 11% 4% 4% 19% 20%


0% 0% 3% DC
43%
6% 3% 8% 19% 12% 5%
0% 0% 2% 2% HDZ
38%
6% 11% 13% 4% 21% HNS
3% 0% 2% 0% 2%

8% 14% 16% 22% 20% Koalicija


3% 0% 4% 5% 4% 5%
HSS-HSLS-PGS
23% 13% 12% 27%
5% 10% 0% 7% 0% 4% 0% HSP
11% 10% 11% 22% 25%
4% 5% 0% 3% 4% 4% HSU

“Prvi izbor”
23% 30% 26%
0% 4% 4% 0% 9% 0% 0% 5% IDS
28% 31%
5% 3% 11% 4% 12% 2% 0% 2% 3% SDP
19% 27% 15% 16%
0% 4% 4% 0% 0% 7% 8%
HDSSB
38%
6% 7% 18% 3% 9% 6% 7% 7%
0% 0% Ostale
79%

5% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 7% 0% 5% Neodlučni

Iznad prosjeka 100% unutar retka! 54


Sposobnost stranaka za rješavanje pojedinih problema

Koalicija
HSS, Niti
HDZ SDP HSP HNS Ostale Ne zna
HSLS, jedna
PGS

Borba protiv korupcije u svim


16% 24% 10% 7% 8% 4% 27% 13%
državnim institucijama
Stambeno zbrinjavanje i
psihosocijalna pomoć 28% 18% 15% 6% 6% 4% 16% 14%
braniteljima
Osiguravanje kvalitetne
17% 29% 5% 9% 7% 5% 20% 14%
zdravstvene zaštite za sve

Porezna reforma 18% 21% 6% 7% 8% 4% 21% 20%

Rješavanje problema "novih


21% 21% 5% 7% 7% 7% 21% 16%
umirovljenika"

Zaštita digniteta Domovinskog


27% 14% 23% 5% 4% 4% 16% 14%
rata

Ulazak u EU 2009. 37% 21% 4% 5% 6% 3% 16% 15%

Ulazak u NATO 2009. 37% 19% 5% 5% 5% 3% 16% 17%

Rješavanje problema bespravne


26% 19% 6% 7% 7% 4% 19% 17%
gradnje

• %5 iznad rejtinga
• 5% ispod rejtinga
55
Sposobnost stranaka za rješavanje pojedinih problema
Koalicija
HSS, Niti
HDZ SDP HSP HNS Ostale Ne zna
HSLS, jedna
PGS

Razvoj gospodarstva 15% 23% 6% 11% 12% 5% 20% 14%

Smanjenje nezaposlenosti 14% 25% 7% 8% 9% 5% 24% 14%

Zaštita radničkih prava 13% 28% 7% 8% 7% 5% 23% 15%

Poboljšanje kvalitete obrazovanja 20% 23% 6% 8% 8% 5% 18% 19%

Zaštita nacionalnih gospodarskih


18% 20% 13% 8% 7% 5% 19% 18%
interesa

Decentralizacija Hrvatske 15% 19% 7% 8% 8% 5% 18% 24%

Povećanje standarda života 16% 22% 6% 9% 9% 5% 24% 16%

Zaštita okoliša 16% 17% 5% 11% 7% 10% 18% 21%

Poboljšanje stanja u poljoprivredi 15% 16% 4% 24% 7% 6% 19% 16%

• %5 iznad rejtinga
• 5% ispod rejtinga
56
 Opća situacija
 Ocjena rada Vlade
 Euroatlantske integracije
 Dojam o političarima i političke preferencije
 Ostalo

57
Najkvalitetniji kandidat za predsjednika Vlade
Tko bi od političara s ove liste po Vašem mišljenju mogao biti najkvalitetniji predsjednik Vlade?

Radimir Čačić 21% +9%

Ivo Sanader 20% -2%

Ivica Račan 10%

Anto Đapić 9% -2%

Netko drugi 12% -2%

Nitko od navedenih 19% +4%

Ne zna/Odbija 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

58
Stranke s programom
Prema Vašem mišljenju koja od sljedećih stranaka u ovom trenutku ima napisan program za
slijedeće izbore?

SDP 18%
HDZ 14%
HNS 10%
HSP 6%
HSS 3%
DC 2%
HSLS 2%
HSU 1%
Neka druga 1%
Niti jedna 16%
Sve 10%
Ne znam 32%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

59

Rate