Õsrengetegek a Szamos mentén (2. oldal) Beszámoltak a tûzoltók (3. oldal) Petõfi-hét eredményei (4.

oldal)
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA
XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. március - ÁRA: 130,- Ft

A tartalomból
-

Szamos szépe szépségverseny (5. oldal) Hûvös tavaszkezdet... (6. oldal)

Városi megemlékezés az 1848-49-es forradalom 160. évfordulóján

Aprópénzzel a gyermekekért
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat az egy és két forintos érmék bevonása elõtt gyûjtést szervezett a csengeri beteg gyermekek megsegítésére. A jótékony célú felhívásra a lakosság összesen 40.000 forint értékû aprópénzt adományozott. A beváltást követõen az intézmény Katona Patriknak és Papp Péternek adta át az összeget. Mindkét családra nagy terhet ró a gyermekek gyógyíttatása, ezért mindenfajta támogatás segítséget jelent. Figyelem! Az akciót tovább folytatja a Szolgálat! A pénzérméket az intézménynél elhelyezett dobozban gyûjtik.

Meghívó az I. Almavirág Ünnepre
2008. május 3. (szombat) Tervezett program
I. helyszín: Almáskertek megtekintése 09.00 Gyülekezõ a városközpontban Mazsorett felvonulás, kisbíró ismerteti a nap programját 09.15 Zenei kísérettel kivonulás traktorral, kisvasúttal a Bagossy úti almáskertekbe 10.00 Almavirág-szentelés a történelmi egyházakkal 10.30 - 14.00 Kertlátogatás, vendéglátás, közben a városközpontban kulturális és gasztronómiai programok II. helyszín: Múzeum udvar 10.00 "Bemutatkozik az Avasság" - néprajzi, népmûvészeti nap - Testvérvárosunk, Negresti és környéke néprajzi, népmûvészeti kiállítása a Galéria-teremben - Az Avasság kulturális egyesületeinek, szervezeteinek produkciói az udvaron - Fazekas bemutató és vásár Lászlófi Géza vámfalusi fazekasmester segítségével - Avassági ételek készítése és vására III. helyszín: Petõfi ÁMK parkja 10.00 Hagyományos ételek bemutatója és vására 11.00 I. Almavirág Néptánc Találkozó Közben: kézmûves bemutató az étkezde elõtt 14.00 - 16.00 Hõlégballonos függeszkedés a futballpályán (kicsiknek és nagyoknak egyaránt) 16.00 Egyházi kávésátor Õszinte vallomások fája 16.45 Közös lufieregetés a színpad elõtt 18.00 Szamos Szépe Szépségverseny az általános iskola aulájában - benne helyi tehetségek 20.00 Sztárvendég: Roy és Ádám 22.00 Retro Party a Retro Boys közremûködésével A rendezvényt megnyitja: Apáti György polgármester A rendezvény fõvédnöke: Dr. Gráf József Földmûvelésügyi- és Vidékfejlesztési miniszter

A március 15-i megemlékezést a mazsorett csoport nyitotta meg

Katona Patrik

Hagyomány, hogy a gimnázium és az általános iskola énekkara közös produkciót ad elõ. A szokásokhoz híven a szavalat sem maradt el.

Papp Péter

A nap vendége: Dr. Maár András szakállamtitkár

Az integráció gyümölcse
Az irodalmi színpad mellett az iskola volt fiú diákjai verbunkost jártak
Szemet, fület, lelket gyönyörködtetõ látványos mûsort mutattak be az urai tagiskolában a csengeri "Petõfi Sándor" ÁMK tanulói a március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából. Az ünnepi szónok, Erdõsné, dr. Harkai Erzsébet körjegyzõ asszony kronológiai visszaemlékezése rendhagyó történelem órának is megfelelt. A település nagyszámú érdeklõdõ lakója részvételével a kegyelet koszorúi is elhelyezésre kerültek az emlékmûnél. Mosolygó Miklós, Ura település polgármestere szerint az iskolai integráció egyik szép gyümölcse volt ez a megható, közös emlékezés.

Az ünnepi szónok Gazda László az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke volt, aki részt vett a koszorúzáson is

2

CSENGERI HÍRMONDÓ

2008. március

Õsrengetegek a Szamos mentén
Ha valami csoda folytán alig háromszáz évvel visszakerülnénk erre a vidékre, bizony rá sem ismernénk. Hatalmas erdõségek, ligetes részek, mocsarak, nádasok borították a tájat. Persze az természetes folyamat, hogy az ember, az életterét növelvén ezeket ritkítja, újabb és újabb területeket szakasztván ki belõlük, megélhetését biztosítandó. Ugyanakkor értékes, néha vissza nem hozható természetes kincsek fogyatkoznak, sõt a mai esztelen "megélhetési stílfûrészes"- korszakban az is kétséges, hogy egyáltalán fennmaradnak. Látva, hogy már a karvastagságú fácskákat sem kímélik, elképzelhetõ, hogy párszáz év múlva az arab sivatagokat idézõ képet láthatnak utódaink. A Szamos-menti erdõségek õsi képére még visszatekintést adnak az I. Katonai Felmérés (1782-85) színes térképlapjai, de leginkább az azokat kiegészítõ szöveges leírások, bár ezek fõként katonai stratégiai szempontból vizsgálták a tájat. Az adott idõszakban a települések szerkezete, rendszere, a táj képe itt Szatmárban megõrizte a középkori állapotokat, mely az Alföldön a török hódoltság miatt megsemmisült. Ha megnézzük a térképszelvények közül a Csenger környékére vonatkozókat, szembetûnik, hogy milyen hatalmas kiterjedésû erdõségek húzódtak itt, melyeket csak a falvak körüli irtások (szántók-legelõk) szakítanak meg. Az erdõkben alig járható utakat találunk, ám bennük szállásokra is lehetett találni. Vetésnél, a Szamos melletti Gyülvészerdõrõl ezt írta a hajdani hadmérnök: "Magas fás erdõség, sûrû bozóttal vegyes, a szállások melletti magastörzsû erdõvel…sok mocsár szeli át, az utakon kívül járhatatlan": legtöbbje, de a folyót végig, mindkét oldalon úgynevezett ligeterdõk övezték, melyek pl. Vetésnél, és fentebb Angyalosnál-Tatárfalvánál kiszélesedtek. Ezek legtöbbje ártéri fûz és nyárfaligetek volta buja aljnövényzettel, mint komló, vadszõlõ, szerbtövis és süntök. Visszatérek újfent a térkép szöveges mellékletére, s vegyük sorba miket írtak a Szamost követõ falvaknál a fentebb említett erdõkrõl: Tatárfalva: "Ritka, magastörzsû tölgyfaerdõ és némi bozót is." Csenger: "Az áradást kivéve a rétek szárazak. A Szógotta félsziget a folyó áradásakor víz alá kerül, majd egy állandó mocsár marad vissza." Géc: "Nagyerdõ: magastörzsû, nagyon sûrû tölgybõl áll." Becs: "A falu mellett, a folyónál kissé magastörzsû tölgyéger erdõ." Dara: "A Vizsoly Vitné erdõ és a Zilboka erdõ magastörzsû tölgybõl áll, sûrû bozót növi be. Mindenütt nagyon mocsaras, csak a kijelölt utakon könnyû szekérrel járható." Az egykor hatalmas tölgy és vegyeserdõk lassan visszaszorultak, s mára már szinte semmi nem maradt belõlük a környéken. Még gyermekkoromban ismert volt a Tölgyes - vagy ahogy mondták a Tõgyes. Ez a Szamos akkor már levágott egykori kanyarjában fekvõ Sanyi-kert északi részén volt, a már említett, Csengertõl Szatmárnémetiig nyúló tölgyerdõ utolsó mohikánjaiként. Egyik idõs adatközlõm emlegette, hogy itt táboroztak le 1848-ban a huszárok. Az iskolai osztályok kirándulóhelyeként sokszor felkeresték a Madarak és Fák Napján. Egykori gazdájáról "Kun tõgyese" néven is emlegették, s az öt utolsó, méternél is nagyobb átmérõjû példányait a Tsz a '60-as években vágatta ki.

A galambok fiatal röptetõje
Beszélgetés Kovács Norberttel
versenyzõk, a harmadikban a fiatalok kapnak helyet. - Mióta foglalkozol versenyeztetéssel is? - Két évvel ezelõtt beléptem a csengeri egyesületbe, az ÉszakKelet Tagszövetség T21-be, aminek tíz tagja van. Velük versenyzek egyesületi, kerületi szinten, és indulok a Várda Röpcsoport versenyein is. - Melyik galambból lesz jó versenyzõ? Hogy választod ki? - Nagyon nehéz kiválasztani. Ha vásárolok, akkor elõször megnézem az izomzatát, az íriszét, a kiállását, és hát fontos a vérvonal is, amibõl persze rengeteg van. Sokat segítettek és segítenek az egyesületi tagok, aztán Apa és Nagypapa, de én döntök a versenyzõkrõl. Ha a saját dúcomról van szó, ott valahogy a jó versenyzõ kiválik a többi közül. Nem tudom megmagyarázni, de ez látszik, és okosabb is a társainál. Amikor készülünk a versenyekre, akkor elvisszük egy bizonyos távolságra a galambokat. Lehet, hogy több is jó idõt fut, de csak az okos repül be a dúcba, ami a versenynél elengedhetetlen feltétel. - Hogy gondolod, jól döntesz a versenyzõk kiválasztásánál? - Kell egy kis szerencse is. Elõfordul, hogy azt gondolom, hogy az adott galamb nem fog jól teljesíteni, így a versenyhez szükséges gumigyûrût nem teszem rá, aztán versenyen kívül várakozáson felüli idõt repül. Persze az idõjárás, a földrajzi adottságok is sokszor beleszólnak a teljesítménybe. - A szerencse azért Veled van, mert ahogy hallottam, nagyon szép eredményeket értél el. - 2006-ban egy csapattal (10 galamb) indultam a fiatalok õszi versenyén. Ez azt jelenti, hogy a galamb gyûrûs, és az azévi költésbõl származik. Itt egyesületi 3. lettem. 2007-ben már három csapattal neveztem a fiatalok versenyén. Rövidtávon Gödöllõn egyesületi, kerületi és Várda Röpcsoport 1. helyezést ért el az egyik galambom. Középtávon, a gyõri versenyen egyesületi, kerületi és Várdánál 3. helyen végeztem. A katowicei Országos Emlékversenyen pedig egyesületi második lettem. - Melyik helyezésre vagy a legbüszkébb? - A gödöllõi fiatalok versenyére. Itt öt úton négyszer futott be elsõként a galambom, ezért elnyerte a Fiatal Sampion díjat, illetve az egyesületi 1. díjat. - Említetted a készülést, a gondozást. Naponta mennyi idõt szánsz a galambokra? - Mivel elkerültem középiskolába, Papa gondozza hétközben a madarakat. Én hétvégén foglalkozom velük. Nyáron öt körül engedem ki õket elõször. Aztán napközben még 5-6 alkalommal. A versenyzõk kondícióját külön takarmánnyal segítjük, és fontos a dúcok takarítása is, amit heti 3 alkalommal végzünk. Szeretek velük foglalkozni, nekem ez nem teher. Már most készülök a versenyekre. Április közepén elkezdjük az edzõfutamokat, majd élesben. Idén rövidtávon 30, középtávon 10, a gyorsversenyen is 10 galambbal indulok.

Norbi még csak tizenöt éves, de különleges hobbija, a galambröptetés mára versenyeket nyerõ komoly tudás és szenvedély. Házukban, a nappali falán bekeretezve különbözõ oklevelek, díjak, kupák. Büszkén számol be mindegyikrõl. - Nyáron lesz öt éve, hogy elkezdtem. A bátyám akkor készült középiskolába, és volt 25 röpposta galambja. Elvállaltam a gondozásukat. Eleinte csak etettem, itattam õket. Zavart, hogy be vannak zárva, ezért egyszer kiengedtem mindet. Az elsõ dúcnak csak a fele maradt meg. Így indultam. Kezdetben ajándékba kaptam a galambokat. Mezei Laci bácsitól, más csengeri galambászoktól, a börzés ismerõsöktõl, szóval sok helyrõl. Most már vásárolok is, de bevett szokás a csere-berélés is. - Hány, illetve hányféle galambod van? - Három dúcban 90 röppostám van. Ennek egy része tenyészgalamb. Õk nem repülnek, csak költenek. A másodikban a

Dióhéjban a kistérségrõl
A híradásokban egyre gyakrabban fordul elõ a "kistérség" fogalma, és egyre nagyobb a jelentõsége is a kistérségi gondolkodásmódnak, intézményrendszernek. Dióhéjban, néhány sor keretében érdemes áttekinteni az aktuális helyzetet, eseményeket, lehetõségeket. Csenger Többcélú Kistérségi Társulás A Csengeri Kistérség jelenlegi formájában a 2004. évvel alakult meg, a Város és a környezõ tíz település igazgatási-területfejlesztési társulásaként, élve az Önkormányzati Törvényben biztosított lehetõséggel. A hatékonyság növelése a fõ cél, ezzel halad párhuzamosan az intézmények átszervezése. Közoktatási, szociális, belsõ ellenõrzési, közmûvelõdési és területfejlesztési feladatok közös ellátására alakult a Társulás, ami utóbb kiegészült közmunkaprogramok szervezésével, pályázati tevékenységgel, vállalkozások és civil szervezõdések segítésével. A Társulás elnöke Pethõ András, Pátyod polgármestere, aki többek között a Megyei Kistérségi Fórum elnöki tisztét is betölti, és számos megyei illetve régiós fejlesztési tanács és bizottság tagjaként igyekszik segíteni a kistérség fejlõdését. A többi tíz tag a kistérség tíz polgármestere. A Tanács fontos feladata az eddig elkülönült fejlesztési elképzelések összehangolása, a projektlisták egyeztetése, az átfedések megszüntetése. Bár sok a párhuzam is, a korábbi járási rendszerhez képest két fontos különbség látható: önkéntesség, azaz mindenki maga választhatja meg partnerét a közös vállalásokban, másrészt a döntési szabadság: a fejlesztési kérdések tárgyalásakor minden polgármester szavazata egyenértékû. Fejlesztési lehetõségek A közös feladatok ellátásában fontos intézményi változások történtek a 2007. évben. Csengerújfalu és Ura a közoktatásban Csengerrel, óvodai nevelésben Tyukoddal lépett partnerségre, míg Csengersimának Gacsállyal sikerült megegyeznie oktatási intézmény közös fenntartásáról. Szamosangyalos Pátyoddal látja el az óvodai nevelést. A szociális gondoskodás is újjászervezõdött: Csenger és Porcsalma központok megtartásával a korábbi gyermekjóléti szolgálat, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat elõzõ évben a családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és nappali ellátás feladatok közös ellátásával egészültek ki. Az intézményi reformok számos gyümölcsöt hoztak: az így elért kiegészítõ támogatások háromszorosára, közel 1 milliárd Ft-ra emelték a Társulás költségvetését, ami a feladatok ellátására, a színvonal növelésére fordítható. Emellett az intézmények tapasztalatcseréje, kölcsönös feladatmegosztása is a hatékonyság növelését hozta. Az egészségügyi feladatok terén bár az orvosi ügyelet vezetõje a Város Önkormányzata - koordináló szerepet tölt be a Társulás: a megalakulás ösztönzõ támogatásából fontos egészségügyi eszközbeszerzés és fejlesztés valósult meg. A Város által tervezett járóbeteg-szakellátó fejlesztésének projektjét is támogatják a kistérség települései. Pályázati forrásból négy sikeres közmunkaprogramot bonyolított a Társulás az önkormányzatok közremûködésével, melyek keretében több mint 260 ember ideiglenes foglalkoztatása valósult meg egy év alatt. (folytatás a 4. oldalon)

Tüzetesebben tanulmányozva a térképet, az is kitûnik, hogy a legnagyobb erdõség a Csengertõl induló, s szinte Szatmárnémetiig húzódó több egységbõl álló sûrûség volt, amit csak a Szógotánál, az akkorra már elpusztult Senye falu (Sanyikert) egykori határa szakított meg, de ugyanúgy a hajdani Vizsoly falu körüli irtás is kitûnik Óvári felett. Ezt a nagykiterjedésû erdõt leegyszerûsítve Daraierdõként emlegették. Gécnél látunk egy kisebb részt, N. Erdõ (NagyErdõ) néven. Komlódtótfalu és Sima között is volt két kisebb erdõség, melyen a Garand - késõbb Erge - folyik keresztül. Ezek csak maradványai voltak akkorra a honfoglaláskor itt talált hatalmas tölgyeseknek, melyre Tótfalu régi neve Dombó (a szláv: tölgy) utal. Rendszeresség látszik abban, hogy a Szamos belsõ kanyarjaiban voltak találhatóak a nagyobb erdõk

Végezetül, miután a cikk hajdani erdõségekrõl szól, úgy érzem a "kiserdõkrõl" is szólnom kell. Ezek tulajdonképpen elvadult akácfasorok voltak, melyek az egybenyúló telkek végén húzódtak, mintegy telekhatárként. Hamar besûrûsödtek, elvadultak, s tökéletessé váltak mindenféle gyermeki kalandozásokra. Gyermekkorom szép emlékei - s gondolom ezzel többen is így vannak - a tekergések, csavargások bennük, a katonásdi, a bandaharcok, s késõbb a "randik" kapcsolódnak hozzájuk. A mai gyerekeknek pedig nem marad más lehetõségük, minthogy a Szamos árterére lemenve, a régi füzesben barangolva igen halvány fogalmat alkossanak a még véletlenszerûen megmaradt ligeterdõk hangulatából és látványából, az egykori erdõségek halvány visszfényeként. Fábián László

2008. március

CSENGERI HÍRMONDÓ

3

2007-ben 126 esethez vonultak ki a tûzoltók
megyei kispályás tûzoltó labdarúgó bajnokság. Indultak, oklevéllel tértek haza. Az utolsó, amin képviseltették magukat a LÉPCSÕ 2007 nevû verseny volt, ami szintén sok idõpont-csúsztatáson esett át. Ez a verseny a nyíregyházi Bánki Donát Szakközépiskola Kollégiumának külsõ lépcsõjén került végrehajtásra. Kilenc emelet és 191 lépcsõfok bevetési öltözetben, légzõkészülék használatával, valamint egy sugár megszereléséhez szükséges felszerelésekkel. A két fõs csapat egyik tagja Jakab Róbert volt, a másik pedig Gaál Zsolt. Itt is a hivatásos tûzoltókat is maguk mögé utasítva jó teljesítményt értek el a helyi tûzoltók. Idén a személyi feltételek a növekvõ munkáltatói terhek és az energiaárak ellenére nem változnak. Kiesett egy tûzoltásvezetõ, helyette jelenleg is tanfolyamra jár két tûzoltónk. Az elmúlt évben kiderült, hogy a mûködéshez a létszám elegendõ. Ebben az évben is, bízva az Önkormányzat(ok) további segítõ szándékú hozzáállásában, 16 fõállású tûzoltó megtartása a cél. A kiképzett létszám szinten tartásának érdekében további önkéntesek képzését is tervezik. A feladatellátáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fenntartása is fontos szerepet kap a 2008-as évben. A 2005 szeptemberében kiírt pályázat teljesítése tavaly 100%-ban megtörtént. Új pályázatuk van bent, amelynek kb. 4-4,5 millió Ft az önereje. Ebben a pályázatban szerepel egy felújított gépjármûfecskendõ, valamint egyéni védõfelszerelések, és a vízi-mentéseket segítõ motorcsónak is. A laktanya felújítása, korszerûsítése is további tennivalókat kíván, ami remélhetõleg támogatók bevonásával megvalósul.

Csengeri "Szent Flórián" Tûzoltó és Vízimentõ Egyesület Pénzügyi beszámoló 2007.
Bevételek: - Tûzoltószövetség:................................................................150.000.- Nemzeti Civil Alapprogram:.............................................. 450.000.- Tagdíj befizetés:.................................................................... 63.000.- Csengeri Önkéntes Tûzoltóság:....................................... 1.665.291.(rezsi ktg-ek átszámlázása) - Egyéb bevétel (kamat):.............................................................. 664.Összes bevétel:...................................................................2.328.955.Költségek: - Téliesített Dzseki vásárlás: ................................................ 224.400.- Zubbony, nadrág vásárlás:.................................................. 244.560.Beruházások összesen:......................................................... 468.960.- Gázfogyasztás:................................................................. 1.067.441.- Villamos energia:.................................................................257.404.- Telefondíj (Matáv + mobilkártya):......................................180.654.- Élelmiszer, vendéglátás:........................................................49.726.- Tagdíj:................................................................................... 25.000.- Biztosítási díj:......................................................................... 5.040.- Egyéb költségek:.................................................................163.717.Mûködési költségek:.......................................................... 1.748.982.- Bankköltség:..........................................................................35.359.Összes kiadás:................................................................... 2.253.301.2008. évi költségvetés tervezete Bevételek: Éves tagdíj befizetés:.............................................................. 73 000.Vízimentõ szolgálat tagjainak támogatása: ..........................130 000.Támogatások:.........................................................................100 000.Pályázatok: ........................................................................... 500 000.Tûzoltói készenléti szolgálat: ............................................1.620 600.SZJA 1% felajánlásából származó bevétel:...........................150 000.Csengeri Önkéntes Tûzoltóság:..........................................1.600 000.2008. évi Szamos túra részvételi díja: ................................. 240 000.2007. évi pénzkészlet felhasználás:.......................................434.040,Összes bevétel:...................................................................4.847.640,Költségek: Motorcsónak vásárlás+80 000,-Ft felújítás:.........................450. 000.Nyílászárók cseréje:..............................................................300. 000.Védõfelsz., védõeszközök beszerzése:.................................300. 000.Gázfogy. 2007. évi szinten "nyílászáró":...........................1.067. 000.Villamos energia:................................................................. 280. 000.Telefon díj:........................................................................... 200. 000.Élelmiszer, vendéglátás:.......................................................150. 000.Tûzoltószövetség éves tagdíj:................................................ 25. 000.Szatmár Helyi Közösség tagdíj: ............................................10. 000,Költségek: Biztosítási díj:.............................................................................5040,Készenléti szolgálat éves díja:............................................1.620.600,Egyéb költségek:................................................................... 400.000,Mûködési költségek összesen:.............................................4.057.640,Bankköltség:............................................................................40.000,Összes kiadás: .................................................................. 4.847.640,-

2008 februárjában tartotta meg éves beszámolóját a Csengeri Szent Flórián Tûzoltó és Vízimentõ Egyesület. A tûzoltók és a vízimentõk nemcsak összefoglalóval szolgáltak, hanem tájékoztatták a tagságot és a jelenlévõket a 2008-as tervekrõl is. "A cipõgyári tûzzel egy nehéz évet zártunk egy nagyon nehéz esettel. Remélem, hogy a "kis" tûzoltóságunk, amely Magyarország legkeletibb tûzoltósága, még nagyon sokáig fenn tud maradni, és egyre hatékonyabban tudja ellátni a mûködési területén az állampolgárok mentõ tûzvédelmét. Ezért mindent elkövetünk. A vonulásokat figyelembe véve 2007-ben 126 esetben kellett beavatkozást végrehajtani - tudtuk meg Karacs Gyulától, a helyi köztestületi tûzoltóság parancsnokától." Bár nem minden ellátott településen volt szükség beavatkozásra, de valamennyi helységben megfordultak helyismereti foglakozások, vagy rendezvény biztosítások kapcsán. A mûködési terület 78%-ára, azaz a kistérség 9 településére esett a riasztások nagy része. 31% volt a mûszaki mentés, 58% a tûzeset és 11% a vaklárma vagy téves jelzés.

Az elmúlt évben bõvítették felszereléseiket is. Pályázattal nyertek Vetter emelõpárna készletet, Sthil motoros gyorsdarabolót, 3 db új légzõkészüléket, Lucas típusú vágó-feszítõ berendezést, Honda áramfejlesztõt. Az év második felében Pethõ András polgármester segítségével hollandiai tûzoltóktól használt, de jó állapotú eszközöket kaptak: Holmatro elektromos vágó-feszítõ berendezést, védõruházatot, sisakokat 10db Dräger légzõkészüléket, rádiókat, komplett szivattyúval felszerelt utánfutót stb. Azért van még mit fejleszteni. A gépjármûvek idõsek, lassan elhasználódnak, cserére vagy felújításra szorulnak. A ruházat is lassan elhasználódik. Az eszközöket is szervizelni kell idõnként. Versenyek: Több megmérettetésen is részt vett a csengeri tûzoltóság 2007-ben. Elõször Újfehértón a Megyei Tûzoltó Szövetség által szervezett versenyen, ahol bár az idõjárás beleszólt a lebonyolításba a köztestületi kategóriában tized, sõt századmásodperceken dõltek el a helyezések. A harmadik helyen végeztek, derekasan helyt álltak és öregbítették Csenger hírnevét. Ezek után Fehérgyarmaton került megrendezésre a

"A vízimentõ szolgálat feladata nemcsak a vízimentés”
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg éves beszámolóját az egyesület elnöke, Gönci József. "Fontos kötelességünk többek között az árvíz, illetve katasztrófa esetén a személyek és tárgyi eszközök mentése, a környezet-, és állatvédelem, vagy a turisztikai programok tervezése, szervezése, koordinálása és lebonyolítása. A turisztikával kapcsolatban meg kell említeni, hogy Csenger régebben a Szamos-Tisza túrák egyik kiindulópontja volt. Szerettük volna újra felhívni a figyelmet a folyó szépségeire, ezért 2005-ben kis létszámmal ugyan, de elindítottuk az elsõ Szamos-túrát. 2006-ban már a 16 helyett 56 fõ jelentkezett, és indult el a II. Szamos túrán. 2007ben a szervezésnek köszönhetõen pedig már 120 fõvel vágtunk neki az 50 km-es magyarországi távnak. A létszám itt már szükségessé tette a rendõri és vízimentõ biztosítást is. A III. Szamos túrán már nem csak csengeriek vettek részt, hanem szép számmal érkeztek más Szamos menti településekrõl, valamint a fõvárosból is. A túra elõkészítéseként 50 tûzoltó és vízimentõ összefogásával építettünk lejárót, illetve kikötõt a Szamos partján azért, hogy a túra résztvevõi kényelmesen és biztonságosan tudjanak vízre szállni. A túra teljes idõtartama alatt foglalkoztunk a környezet védelmével: flakonokat, üvegeket, és egyéb uszadékokat gyûjtöttünk. Terveink között szerepel a Szamos-túra határon átnyúló kiterjesztése, és hagyományainak megõrzése." A beszámoló érintette a vízimentés újjászervezését is. A Magyar Vöröskereszt támogatását élvezõ szolgálat 16 évnyi mûködés után 2002-ben megszûnt. Az ezt követõ években csoportos mentõõri feladatellátására felkérés nem történt. Habár voltak próbálkozások, ez a technikai eszközök, és a pénz hiánya miatt eredménytelen maradt. A vízimentõk partnereket kerestek. A csengeri tûzoltó egyesületbe tagozódva együttmûködési megállapodást készítenek elõ a JászNagy-Kun-Szolnok Megyei Rendõrfõkapitánysággal. A partnerség a készenléti szolgálat felállítására épül, ami a Vásárosnaményi Vízirendészeti Rendõrõrs teljes területén keresõ kutató tevékenység végzésére (vízi balesetben elhunytak, illetve eltûntek felkutatása, vízzi balesetek esetén a sérültek szakszerû mentése, vizek és vízi élõhelyek védelme, vízbefulladások megelõzése, folyóvizeken és azok partjain lévõ vagyontárgyak figyelemmel kisérése). A vízimentõ szolgálat felállásának technikai feltétele egy motorcsónak volt. Tavaly pályázat útján sikerült egy használtat beszerezniük. Erre az évre tervezik még a Szamos parti lejáró és kikötõ felújítását, a vízimentõk okleveleinek, orvosi alkalmassági vizsgálatainak rendbetételét, nyárra elvégzik a motorcsónak idõszakos mûszaki vizsgáztatását, és befejezik a rajta elkezdett munkákat, amihez eddig 470 óra társadalmi munkával, és személyenként 5.000 Ft támogatással járultak hozzá.

FELHÍVÁS
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a területalapú támogatás beadása 2008-ban elektronikus úton történik a Kistérségi Irodában a falugazdász és az agrárkamarai tanácsadó segítségével. A támogatáshoz szükséges dokumentumok: - korábban beadott térképek másolata - 2008-ban étvett boríték /a 3 db meghatalmazás és az azonosító, jelszó)! A támogatás beadási határideje: 2008. május 15. Gaál Pál falugazdász

4

CSENGERI HÍRMONDÓ

2008. március

A Petõfi hét eredményei
A hagyományosan megrendezésre kerülõ Petõfi-hét 2008. március 10-13-ig tartott. A felsõs és alsós versenyekre több mint 400-400 diák jelentkezett Csengerbõl, a környezõ településekrõl és Szatmárnémetibõl. Alsó tagozatos eredmények: Matematika verseny: Gyorsanszámoló verseny 1-2. évfolyam, Feladatmegoldó verseny: 3-4. évfolyam I. évfolyam: 1. Juhos Viktor Csenger 2. Gere Gábor Csenger 3. Szalay Csenge Mátészalka II. évfolyam: 1. Tóth Adél Nagyecsed 2. Pelyvás Dorottya Nagyecsed 3. Polyák Petra Nagyecsed III. évfolyam: 1. Sarkadi Mária Nagyecsed 2. D Nagy Fruzsina, Kanyó Zsolt, Porcsalma 3. Bíró Angelika, Nagyecsed Varró Dóra, Csenger IV. évfolyam: 1. Juhász Leila, Csenger 2. Némedi Kristóf,Nagyecsed 3. Csontos Erzsébet, Tyukod Szépen olvasó verseny: I. évfolyam: 1. Papp Glória, Csenger 2. Szabó Levente, Csenger Tóth Péter, Mátészalka 3. Csontos Réka, Csenger Bereczky Fanni, Szatmárnémeti Búrás Gréta, Mátészalka II. évfolyam: 1. Gaál Tamara, Csenger 2. Juhos Patrik, Csenger Orosz Dániel, Tyukod 3. Mester Marcell, Csenger Pelyvás Dorottya, Nagyecsed III. évfolyam: 1. Plébán Patrícia, Csenger 2. Papp Eszter, Csenger D Nagy Fruzsina, Porcsalma 3. Hajdú Márta, Csenger IV. évfolyam: 1. Juhász Leila, Marozsán Nóra, Csenger 2. Zeller Márió, Balogh Enikõ, Csenger 3. Boér Blanka, Szatmárnémeti Anyanyelvi verseny: írás, helyesírás. Szépen író verseny 1. évf., helyesíró verseny 2-4. évfolyam I. évfolyam: 1. Dálnoki Melinda, Csenger Tóth Péter, Mátészalka 2. Kocsis Máté, Nagyecsed Osztolykán Dóra, Csenger Maródi Gergõ, Nagyecsed 3. Bilkai Evelin, Csenger Simon Vivien, Csenger II. évfolyam: 1. Nagy Erika, Csenger Paragh Helga, Nagyecsed 2. Simon Ágnes, Csenger Szõllõsi Krisztián, Csenger 3. Sárosi Máté, Mátészalka

Dióhéjban a kistérségrõl
(folytatás a 2. oldalról) Számos lehetõséget rejt a "Nem mondunk le senkirõl" elnevezésû "zászlóshajó" program, mely keretében az ország 33 leghátrányosabb helyzetû kistérségének (melybõl sajnos a 4. helyen állunk) plusztámogatást nyújt a költségvetés, EU-s és hazai forrásból. Ennek tervezett nagyságrendje, tehát a 33 kistérségre vonatkozóan: 120-130 milliárd Ft. A támogatás pályázatai még egyeztetés, "társadalmasítás" alatt állnak, nem késõ az érdeklõdõknek újabb ötleteket, észrevételeket tenni. Ezt egyébként egy újabb fórumban is megtehetik: március 6-án megalakult a kistérség Fejlesztési Bizottsága, melyben a vállalkozók, civilek mellett a polgármesterek, országgyûlési képviselõ, a fõbb intézményvezetõk, LEADERtagok és kisebbségi vezetõk értekezhetnek a fejlesztési elképzelésekrõl. Rendkívüli lépés a "LEADER"program, mely egy vidékfejlesztési kezdeményezés: 75 település összefogásával 3,3 MRD Ft támogatás helyi felhasználásáról fognak dönteni a legérintettebbek: a térségbeli civilek, vállalkozók, önkormányzatok. Szót érdemel, hogy az elnökség döntésének megfelelõen a kistérségben, Pátyodon lesz a program székhelye, mely újabb munkahelyeket jelenthet. Készül a három kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, mely alapján a feltárt problémák orvoslására pályázatok írhatók ki a program keretében. Fontos lehetõség rejlik a határmentiségben is: a szomszédos Szatmárnémetivel és térségével érdemes gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokat kiépíteni vagy fejleszteni: egyrészt mindannyian érezzük a trianoni határok "légiesedését", a shengeni bõvítés elõnyeit; másrészt az Európai Területi Együttmûködés (ETE) magyar-román vonalon (korábbi "Interreg"-alapokon) 2013-ig összesen 224 millió eurót tartogat a közös fejlesztésekre, az érintett megyéknek. A Kistérségi Iroda 10 új munkahelyet jelentett: a munkaszervezet és a sokak által látogatott falugazdászi iroda mellett két régi-új kistérségi koordinátor és fejlesztési tanácsadók segítik a hozzá betérõket ötleteik megvalósításában. A megtett út párhuzamosan halad a közigazgatás és a területfejlesztés reformjával, és ebben a jelenlegi és a korábbi - politikai és szakmai - résztvevõk érdemeit is ki kell hangsúlyozni. Már önmagában az is kiemelkedõen fontos dolog, hogy egyáltalán megmaradhatott az ország egyik legkisebb kistérsége, és magunk dönthetünk a minket érintõ kérdésekben. Bízom benne, hogy jó döntésekkel további fejlõdést érhetünk el. ifj. dr. Nóta József munkaszervezet-vezetõ Csenger Többcélú Kistérségi Társulás

III. évfolyam: 1. Bíró Angelika, Nagyecsed 2. D Nagy Fruzsina, Porcsalma 3. Sarkadi Mária, Nagyecsed I. évfolyam: 4. Papp Glória Csenger 5. Szabó Levente Csenger Tóth Péter, Mátészalka 6. Csontos Réka, Csenger Bereczky Fanni, Szatmárnémeti Búrás Gréta, Mátészalka II. évfolyam: 1. Gaál Tamara, Csenger 2. Juhos Patrik, Csenger Orosz Dániel, Tyukod 3. Mester Marcell, Csenger Pelyvás Dorottya, Nagyecsed IV. évfolyam: 1. Papp Viktória, Nagyecsed 2. Némedi Kristóf, Nagyecsed Becsei Anikó, Mátészalka 3. Zeller Márió, Csenger Plébán Viktória, Csenger Felsõ tagozat: Informatika verseny V -VI. évfolyam 1. Porcsalma (Kanyó Szilárd, Szász Bálint, Szénás Gergõ) 2. Csenger (Koroknay Zsuzsa, Czine Enikõ, Bélteki Gergõ) 3. Tyukod (Hõgye András, Szabó Roland, Páskuly Péter) VII-VIII. évfolyam 1. Csenger (Kimák Gréta, Szabó Bence, Koroknai István) 2. Tyukod (Somlyai Gábor, Nagy Szabolcs, Márián Zoltán) 3. Mátészalka (Bálint Gábor, Harcsa Alex, Kiss Máté) Matematika verseny, 5-8. évfolyam 7. osztály: 1. Kovács Adrienn, Papp Katalin (Csenger) 2. Bihari Júlia, Porcsalma 3. Mosoni András, Szatmárnémeti, Kelemen Dóra, Nagyecsed 4. Kazamér Tibor, Csenger Prém Arnold, Szatmárnémeti Biró Mariann, Nagyecsed 5. Király Csilla, Csenger 5 osztály 1. Barcsay Vivien, Csenger 2. Juhász Balázs, Csenger 3. Bíró Balázs, Nagyecsed 3. Lázár János, Szatmárnémeti 4. Csordás Levente, Szatmárnémeti 4. Bajnai Dávid, Porcsalma 5. Kiss József Szatmárnémeti 5. Darabont Adrienn Csenger

6 osztály 1. Földi Kristóf, Mátészalka Kálvin János Általános Iskola Mátészalka 2. Bodó Máté, Mátészalka Kálvi János Általános Iskola Mátészalka 3. Horváth Kata, Tyukod 3. Karácsony Klaudia, Csenger 3. Koroknay Zsuzsa, Csenger 4. Somlyai Ádám, Csenger 5. Szárók András, Mátészalka Kálvin János Általános Iskola 5. Kovács Szimonetta, Csenger 5. Kiss Kinga, Csenger 8 osztály 1. Nagy Márk, Csenger 2. Heinrich Viktória, Szatmárnémeti 3. Tarczali Dóra, Csenger 3. Lendvai Alexandra, Csenger 3. Czibere Diána, Csenger 3. Illyés Benjámin, Szatmárnémeti 4. Seletye Norbert, Szatmárnémeti 5. Mester László, Csenger 5. Koncz Anna, Csenger 5. Boldizsár Szabina, Csenger 5. Koroknai Bernadett, Szatmárnémeti Anyanyelvi verseny 2008. 5 osztály 1. Szilágyi Fruzsina Csenger 2. Szabó Zsófia Csenger 3. Papp Bernadett, Csenger 3. Beregi Péter, Csenger 4. Szabó Gréta Csilla , Szabó Kitti, Paládi Bernadett, Csenger 6. osztály 1. Czibere Dóra Porcsalma 2. Szabó Barbara Csenger 2. Horváth Kata Tyukod 2. Varga Dorottya Nagyecsed 3. Bulyáki Zsanett Nagyecsed 7 osztály 1. Apáti Szabina Csenger 2. Kovács Krisztina Nagyecsed 3. Tordai Kitti Csenger 3. Sarkadi Marianna Nagyecsed 4. Bíró Krisztina Csenger 8. osztály 1. Tõsér Edina Csenger 2. Koncz Anna, Csenger 3. Kulcsár Boglárka, Csenger 4. Pintye Bernadett, Tyukod 5. Tarczali Dóra Csenger Petõfi Labdarúgó Kupa 1. Csenger 2. Mátészalka Képes G Iskola 3. Mátészalka Kálvin J Iskola 4. Szatmárnémeti 10- es Iskola 5. Porcsalma

Tarr János kiállítása
Mint évtizedek óta szokásos, a nagyobb nemzeti ünnepeink befejezõ aktusaként a múzeumban képzõmûvészeti kiállítás megnyitása kedveskedünk az idelátogatóknak. A koszorúzás után gyülekeztek a vendégek a tavaly felújított Galériában. A város nevében dr. Komlódi Miklós köszöntötte az összegyûlteket, kiemelte a múzeum ama törekvését, hogy helyi, avagy innen, e tájról elkerült mûvészek mutatkozhassanak be. Ezután a vajai Vay Ádám Múzeum igazgatója, Molnár Sándor mondta el megnyitóját. Üdvözölte Apáti György polgármester urat, s Gazda Lászlót, városunk vendégét, s mindenkit, akit a mûvészet szeretet hozott ide. Beszédében méltatta a mûvészt, részletezte és méltatta munkásságát. Záróeseményként, mondhatni meglepetésként Fábián László, mint házigazda három korai, 1953-ben készült Tarr János által készített rajzot adott át a mûvésznek. Ezek a "zsengék" már jelezték akkor is, hogy igazi tehetség lappang. Tarr János itt, Csengerben ismerkedett meg a rajzolás-festés alapjaival, de a késõbbi dekoratõri munkássága ebben még tovább jutatta. Képeirõl csak igen röviden (festményekrõl írni a leghálátlanabb dolog, látni kell õket!), igen bensõséges hangulatú akvarellek, többnyire tájképek, finom lírai megfogalmazással. A mûvész évek óta rendszeres résztvevõje a vajai Téli és Nyári Alkotótáboroknak. Valamikor a '90-es évek elején már volt itt egyszer szintén nagysikerû kiállítása. A képek megvásárolhatók.

A mûvész megkapta ajándékba az elsõ zsengéit

2008. március

CSENGERI HÍRMONDÓ

5

Röviden

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztõség! Egy igen fontos közérdekû problémát szeretnék felvetni. Vártam, hogy ezt elmondja a KépviselõTestület, vagy az önkormányzat vezetése. Sajnos, nem tették meg! Így a városlakókkal folytatott beszélgetések alapján én teszem meg. Nagyon örülünk neki, hogy már két gyógyszertárunk van! Sajnos annak nem, hogy hétvégén egyikben sincs ügyelet. Városunkban és környékén vannak olyan idõsek, akik nem tudnak szombat éjjel, vagy vasárnap Mátészalkára, Fehérgyarmatra utazni az ügyeleten felírt, sürgõ gyógyszereiket kiváltani. Nincs mindenkinek kocsija, illetve nem mindenkinek lakik a gyereke Csengerben, hogy elvezessen a 30 km-re lévõ gyógyszertárba. Csengerben szombaton 14.00 után erre már nincs mód, és az üzemanyag is bizony 300 Ft felett van. Nem értem, miért van ez így! Csak úgy kellett volna engedélyt kiadni, ha ügyeletet is vállalnak! Mivel két gyógyszertár van, beoszthatnák egymás között. Kérdésem az illetékesekhez! Mit szándékoznak tenni ebben az ügyben, mivel ez bizony 5-7 ezer embert érint a közvetlen térségünkben. Vagy osszák be a kistérség települései (Csengersima, Porcsalma, Pátyod, Tyukod és Csenger), hogy melyik hétvégén ki ügyel. Mégsem 30 km-re, illetve oda-vissza 60-ra kellene menni. Hadi Gábor, a munkáspárt titkára

Konfirmáció 2008

Idén március 16-án 41 gyermek konfirmált Csengerben

• Térkõvel burkolta le a Coop elõtti biciklitárolásra használt területet a Csenger Térségi Kht. A lakosságot ezzel sok bosszúságtól mentesítették, illetve javult a városközpont esztétikai képe is. • Keresztbefordult egy kamion a Szamos hídon március 26-án reggel. A Románia felõl érkezõ jármû 25-30 m-en felszaggatta a szalagkorlátot. Személyi sérülés nem történt. • Kedves gyerekek! 2008. április 8-9-10-én rendezzük meg VII. Nemzetközi Versmondó Versenyünket Tavaszi Zsongás címmel.

Családi örömhír

A nagy napok
A tavaszi szünet után mozgalmas napok elé nézett a csengeri Ady Endre Gimnázium diáksága. Azon túl, hogy 2008. március 26-án diáknap, az ezt követõ két napon is érdekes programok várták az érdeklõdõket a már hagyományos Adynapok keretén belül. A diáknap is hagyományos rendezvény iskolánkban. Az idén sokszínû programmal csalogatták az érdeklõdõket: fõzõverseny, filmnézés, kosárlabda, csocsó és hálózati fociverseny is. A bombameglepetés a gyarmati íjászok produkciója volt, akik ízelítõt adtak a nomád magyarok életmódjából. Az íjászat történelmi vetélkedõvel egészült ki. Mindent egybevetve tartalmas napok elé néztünk. Alig hevertük ki a diáknap "fáradalmait", ismét érdekes programoknak néztünk elébe. Az Ady-napokat versés prózamondó versennyel kezdtük. Iskolánként két tanuló jelentkezhetett, hogy ringbe szálljon a díjakért. Három helyezés és több különdíj került kiosztásra. A verseny csütörtök reggel 9 órakor kezdõdött. Érdemes volt megtekinteni az ifjú mûvészeket, hiszen felejthetetlen élményt nyújtottak, nem beszélve arról, hogy diákjaink mindig számítanak a közönség szavazataira is. Helyezések: 1. Berki Anikó, 2. Oláh Levente, 3. Juhász Sándor. Csenger Város különdíját, a közönség által a legjobb szavalónak járót, Riczu Csaba kapta. Iskolánkban már korábban kihirdetésre került egy történelmi pályázat az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára. A diákok három megadott cím közül választhattak. A pályamûvek minimum 4-5 oldal terjedelmûek lehettek. Továbbá pályázatot hirdettünk a nagy történelmi eseménnyel kapcsolatos illusztrációk versenyére is. A beküldött versenymûvek közül a legjobb három került értékelésre. Egy biztos, a zsûrinek nem volt könnyû dolga! A következõ helyezések születtek: Történelmi pályázat:1. Boros Zsanett, 2. Hegedûs Rita, 3. Záborszky Dóra Rajzverseny: 1. Varga Dóra, 2. Szabó Adrienn, 3. Fekete Fatima Másnap hagyományosan futballversenyt rendeztünk. Ez az esemény nemcsak a helyi csapatokat, hanem a környezõ települések csapatait is vonzza. A színvonalas meccsek mellett a hangulat is segítette a tartalmas kikapcsolódást. (Eredmények a sportoldalon) Boros Zsanett, Gimnáziumi tanuló

2007. október 2-án született meg Oláh Rebeka, Bartha Gyula espereslelkipásztor unokája. A kislányt március 2-án keresztelték meg a csengeri Református templomban. Szülei: Oláh-Bartha Eszter és Oláh István, egykori segédlelkész. Keresztszülõ: Dr. Kovács Tamás és Bartha Lilla. Szerkesztõségünk ezúton gratulál a családnak!

Egészséghét a suliban
"Egészséges, mondd, akarsz-e lenni?" - ez volt a mottója a tavaszi szünet elõtt megrendezésre kerülõ "Egészségnap"-nak. Az általános iskola tanárai és diákjai egyaránt kivették a részüket a szervezésbõl és a lebonyolításból is. A napot közös tornával indították. A rövidített órákat követõen megnyílt az "egészségpiac", ahol mindenki kedvére válogathatott a kínálatból. Volt itt salátakóstolás, szépségápolási tanácsok, manikûr, masszázs, elsõsegély-nyújtási ismeretek. A szellemi-lelki meggyõzés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a mozgásra is. A sportcsarnokban különbözõ ügyességi vetélkedõkre, illetve futballkupára nevezhettek be az osztályok. A délutánba felnõtteknek szóló elõadásokat is terveztünk. A témák között szerepelt a fényterápia, az RSI - egészséges élet receptjei, ingyenes vérnyomás, vércukor mérés, testtömeg index számítás, vagy a pecsétviasz gomba és hatásai. A szervezõk remélik, hogy a tudatosan egészségre nevelõ nap, talán éppen egy nappal, vagy egy új szemlélettel hosszabbítja meg az emberek életét. Tegyünk érte közösen! Köszönet a szervezõnek, Nagy Katalin tanárnõnek! Katona Anita pedagógus

Rendezvények 2008-ban
Május 3. Almavirágzás ünnep Május 21. Kihívás Napja Május 24-25. Gyermeknap: Biciklitúra, Éjszakai, kincsvadászat, Családi mozi. Gyermekszínházi elõadások, Kézmûves foglalkozások, Táncház és énektanulás Sztárvendég: COZOMBOLIS Vízifoci és egyéb érdekességek Augusztus 12-20. Csengeri Napok Augusztus 12-20. X. Szatmári Zenei Napok Augusztus 15. Zsigmond napi vásár Augusztus 19. X. Szatmári Zenei Napok zárókoncertje a református templomban Augusztus 20. Városi Ünnepség Szórakoztató mûsorok Sztárvendég: REPUBLIC Szeptember 26-27. VII. Szatmári Almanapok Szakmai, gasztronómiai és szórakozató mûsorok Sztárvendég: P-MOBIL Október 23. 1956-os emlékmûsor és ünnepség Október 30. Hõsök napi megemlékezés December 17. Adventi hangverseny és ünnepség
A mûsorváltoztatás joga fenntartva!

Szépségverseny a térségben élõ 18-35 éves nõk és férfiak részére
A Szamos Szépe szépségversenyre magyar állampolgárságú 18 és 35 év közötti (aki 2008. április. 12ig betölti 18. életévét, és eddig az idõpontig nem tölti be 36. életévét) hölgyek és urak jelentkezését várjuk. Magassági korlátozások nincsenek. A jelentkezést kizáró ok • Ha a jelentkezõrõl aktkép, vagy egyéb kompromittáló témájú felvétel jelent meg a médiában. • A hamis adatokat közlõ versenyzõket kizárjuk a versenybõl. A jelentkezés menete: 1. Jelentkezési adatlap kitöltése, visszaküldése. 2. Minimum 3 db fotó, ebbõl 1 db egészalakos fürdõruhás, és 1 db portrékép elküldése Nevezési díj: 2000 Ft Elõdöntõ: 2008. április 12. Döntõ: 2008. május 03. www.szamosszepe.on.hu

SZAMOS SZÉPE

Gyerekszínház
Április 21. 08.30 és 10.00 Az oroszlán foga mesemuzical Matyi Mûhely Bábszínház, Nagyvárad Május 15. 10.00 "János vitéz" hiteles története képekben elbeszélve - Boka Gábor és zenésztársa, Kálmán Péter elõadásában

Mozimûsor
Április 17. 18.00 Színes, magyar vígjáték Fõszereplõk: Fenyõ Iván, Kovács Patrícia, Söptei Andrea, Kaszás Géza, Kéry Kitti, Jordán Adél, Tallós Rita, Pásztor Erzsi, Máté Gábor Belépõdíj: 500 Ft

Múzeumi hírek
Az elmúlt hónapokban sem maradt a múzeum felajánlások nélkül. Molnár Erik (Csenger, Kossuth u.) egy kisteherautónyi néprajzi anyagot adományozott a múzeumnak. Balla Zoltán ismét régi fényképeket juttatott el, melyek régi utcaképeket is ábrázolnak. Nagy Béla (Molnár J. u.) két pár rogyósszárú csizmát ajándékozott.

9 és fél randi

6

CSENGERI HÍRMONDÓ

2008. március

Hûvös tavaszkezdet
Elkezdõdött hát a tavaszi forduló, még hosszú a végkifejletig az idõ, sok minden közbejöhet. III. 9. Értékes pont, avagy elszalasztott lehetõség. Záhony - Csenger 2-2 A kezdés után rögvest nagy sebességbe kapcsolt a csengeri csapat, ahogy mondani szokták, jók kezdtünk. Védelmünk jó és pontosan zárt, megértették egymást a fiúk. Támadójátékunk is jól beindult, egyre-másra vezettük veszélyes kontráinkat, aminek be is érett a megérdemelt gyümölcse. A 20. percben egy ilyen szép kontraakciónk végén Pálfi J. csodálatosan betalált a hálóba. 0-1. Mint ez várható volt, a záhonyiak óriási akarással igyekeztek legalább szépíteni, hatalmas nyomás nehezedett védelmünkre, akik igen jól állták ezt. Eközben, avagy éppen emiatt a nagy akarás miatt Jóbi Zs. Begyûjtötte második sárgáját, ami a kiállítást jelentette. A megfogyatkozott csapat a második félidõ 20. percéig még bírta, ám egy jól eltalált záhonyi lövés bekerült kapunkba, és ezzel egyenlítettek. 1-1. Ez megzavarta csapatunkat, s emiatt 10 perc múlva újabb gólt kotort ki kapusunk, vezetettek a hazaiak. Vesztenivalónk nem lévén, mindent kockáztattunk, kitámadtunk, sõt három cserével még bele is erõsítettünk, Katona elõre húzódott, s így meg is történt az egyenlítés 2- 2. III. 16. Csenger - Nyírkarász 1-2 Nem szeretnek bennünket a …. A nézõk egy része még be sem ért a pályára, amikor egy igencsak elkerülhetõ gól "sikeredett" be kapunkba, 0-1., ezáltal már korán feladva a leckét. Egyáltalán nem omlottunk emiatt össze, sõt felpaprikázva vehemensen támadtunk. Bulyáki szépen passzolt Pálfinak, aki önzetlenül Juhász P. elé tette a labdát, és máris egyenlítettünk. 1-1. Csapatunk tovább is mutatósan, okosan játszott, több szép helyzetünk is adódott. Ezt a lendületet törte meg a második félidõ elején egy újabb kapott gól -ami igen lesszagú volt, de a bíró ezt a szabolcsi szemüvegével látta, s így 1-2 re vezetett Karász, s ez is maradt a végeredmény minden erõfeszítésünk ellenére is. III. 23. Kótaj -Csenger 4-2 Régi futballista hagyomány: a meccs két félidõs… Az elsõ félidõben ragyogóan játszottunk, ami az eredményben is tükrözõdött. De kezdjük sorjában. Juhász P. bedobását Pálfi csúsztatott fejessel juttatta az ellenfél hálójába, s ezzel máris vezettünk 0-1. Támadásainkat feldobta a szerencsés gól olyannyira, hogy egy igen szép akció végén gól is koronázta ezt. Volkán szöktette Pálfit, aki Kiss Z. nek átpaszolta s õ pegig könyörtelenül belõtte másodi gólunkat. 0-2. Kell e ennél szebb elsõ félidõ idegenben? Igen ám, de volt még egy félidõ sajnos hátra. Mintha nem is ugyanaz a csapat jött volna fel a pályára, vagy ebbõl ez édes álomból nem ébredt volna fel. Hibáthibára halmoztunk, aminek a várható vége az lett, hogy elkerülhetõ gólokat szenvedtünk be magunknak, s ebbõl alakult ki a végeredmény 4-2. III. 30. Csenger -Kemecse 1-4 Nem egy súlycsoport…. Csak idézni tudom Szilágyi S. edzõ nyilatkozatát, s sok mindent ehhez nem is lehet, és kell tenni: "Mindent elkövettünk az õszhöz képest, annyit fejlõdtünk, hogy csak négyet kaptunk, de egyet már rúgtunk " És az is igaz amit a K.M. írt, hogy "..Küzdött, akart a lelkes amatõrökbõl álló hazai csapat, - ennyire volt elég a jobb játékerõt képviselõ profi Kemecse ellen." Nézzünk már bele a kemecsei csapatba, kik is játszanak ott? Lippa, Szatke, Karkusz, Ádámszki. Minden focihoz értõ tudja kik õk, milyen játékerõt képviselnek. Egy is elég lenne nálunk. Ennek tükrében jól fogalmazott edzõnk. Összegezve a három meccset; bár nem fényes az eredmény, de azt feltétlen meg kell állapítani, hogy az akarattal, a hozzáállással nincs gond a csapatban, még túl fiatal a gárda, több rutin kell. Amennyiben a hibákból tanulnak - mert ezek az erõs ellenfelek ezeket szépen kihozzák - akkor még semmi nincs veszve.

Új csapattagok

Asztalos Gergõ

Botos Balázs

Bulyáki Ádám

Juhász Ferenc

Magos Tamás

Mándi Attila

IFI - Kissé megtört a lendület…
Záhony - Csenger Csenger -Kemecse Kótaj - Csenger Csenger - Kemecse 1-3 3-1 3-0 1-3

Miklos Raul

Pálfi József

Varga Valentin

Atlétika
Nyíregyházán, a fedett pályás gyermek atlétika pályabajnokságon bajnoki címet nyertek, illetve szép sikereket értek el a csengeri diákok. Felkészítõjük: Papp Szilárd Eredmények: Juhász Balázs (5.a): 600 m-es síkfutás, 1.hely, megyei bajnok lett. Adorján Márk (4.a): 600 m-es síkfutás, 1.hely, megyei bajnok lett. Beczõ Nóra (Csengerújfalu Tagiskola): 50 m-es síkfutás, 1. hely, megyei bajnok lett. 150 mes síkfutás, 2. hely. Székely Gergõ (5.a): 600 m-es síkfutás, 2. hely Juhász Leila (4.a): 600 m-es síkfutás, 2. hely Szabó Zsófia (5.a): 600 m-es síkfutás, 3. hely, 50 m-es síkfutás, 5. hely Osváth Krisztina (6.a): 600 m-es síkfutás, 3. hely, 50 m-es síkfutás, 4. hely Pesti Enikõ (5.a): 600 m-es síkfutás, 5. hely Paládi Bernadett (5.a) 600 m-es síkfutás, 4. hely Medgyessi Mirjam (3.b) 600 m-es síkfutás, 7. hely Páskuly Gergõ (5.a) 600 m-es síkfutás, 8. hely Boros Adrienn (5.a) 150 m-es síkfutás, 8. hely

SERDÜLÕ Csenger - Tiszabecs 23 (!) - 0 Nyírkarász -Csenger 2-3 U. 13. Tovább menetel Moldvay János csapata… Tiszabecs -Csenger 1-11 Csenger -Nagyecsed 6-1

MÛSZAKI-VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Csenger, Rákóczi u. 2/A. Tel.: 44/342-294
TAVASZKÖSZÖNTÕ AKCIÓK! • motoros háti permetezõk..................................36.990,- Ft-tól • rotációs kapák...................................................87.990,- Ft-tól • motoros fûkaszák..............................................51.990,- Ft-tól (damilos fejjel, fûvágó lappal) • robbanó motoros fûnyírók.................................36.990,- Ft-tól • elektromos fûnyírók...........................................11.990,- Ft-tól • vízszivattyúk......................................................12.590,- Ft-tól RENDKÍVÜLI AKCIÓ! • Husquarna motoros fûrész.................................... 49.990,- Ft TOVÁBBÁ: villanyszerelési anyagok, lámpatestek, háztartási gépek, mezõgatdasági kisgépek, locsolástechnika Boros Sándor

HIRDETÉSI TARIFÁI 2008-ban
Apróhirdetés: 40 Ft/szó Keretes hirdetés: 130 Ft/cm2 Reklámcikk: lásd keretes hirdetés tarifái, illetve megegyezés szerint Gyászhírek: apróhirdetési tarifa Családi események: esküvõ, házassági évforduló stb. (fotóval): keretes hirdetés, illetve megegyezés szerint Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Érdeklõdni: Petõfi S. ÁMK Mûvelõdési Központja Csenger, Ady E. u. 13-17. 44/520-005

CSENGERI HÍRMONDÓ

A

A Diáknap és Ady-napok sporteseményei
2008. március 26-án került megrendezésre gimnáziumunkban a hagyományos diáknap. Idén az általános iskola is képviseltette magát a programokon. A csocsó-bajnokság és a hálózat-bajnokság mellett sportrendezvények is színesítették a napot. A fiúknál természetesen a foci volt a sláger, de akadt aki a kosárlabdát részesítette elõnyben. A lányok a kosárban jeleskedtek. A fiú foci nagyon izgalmas csatát hozott, fõleg a döntõ. A mezõny két legjobb csapata a 12.a és a 12.g osztály versengett az elsõ helyért. A mérkõzés döntetlen eredménnyel zárult, a hetes-párbajt a 12.g osztály bírta jobban és elvitte az elsõ helyet. A nõi kosárlabdát a 12.a osztály nyerte megverve a hetedikeseket, a fiúknál a 11.a diadalmaskodott a 10.g ellen. A tornát mindkét esetben tanár-diák meccs zárta. A másik nagy sportesemény a héten az Ady-napok hagyományos labdarúgó-tornája. Ilyenkor nemcsak a megyébõl, hanem az ország másik végébõl, sõt a határon túlról is érkeznek csapatok. A tornát a Gépészeti Szakközépiskola nyerte megverve a Nagykároly csapatát. A csengeri fiúk az elõdöntõben, hetespárbajban kaptak ki Nagykárolytól, de a bronzmeccsen hengerelve 4 góllal verték az Esze Tamás Gimnáziumot és a harmadik helyen zárták a tornát. Dicséret illeti még Balassagyarmat csapatát akik a legmesszebbrõl érkezve tették tiszteletüket a tornán. A gyõzteseknek gratulálunk és jövõre ugyanitt találkozunk! Szabó János 11/b

ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL!
Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14. Kiadja: Csenger Város Önkormányzata, Csenger Ady u. 14. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje ISSN 0866-2576

NÕI TORNA a Mûvelõdési Házban a tükrös teremben
Hétfõ, péntek: 18.30 tae-bo Kedd: 18.00 senior torna Szerda: 18.30 aerobic

Csenger és a városkörnyék közéleti havilapja Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság

Related Interests