MODIFICĂRI ÎN DOCUMENTELE ORIGINALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Document/capitol 1 Manualul Aplicantului Text original infopointoffice@brecoradea.ro Text modificat/modificarea documentului infopoint@brecoradea.ro

Scurtă prezentare a structurii de management
Page 16 2 Manualul Aplicantului II.1 Modele de evaluare a proiectelor Page 44 3 Manualul Aplicantului Anexa 1: Tabel cu activită ile eligibile indicative, detaliate pe ac iuni Pag. 73 4 Manualul Aplicantului ANEXA 2 – INDICATORILOR 2.1 Indicatori obligatorii Pag 94 2.2 Al i indicatori Pag 108-109 5

Tabelul 1. Procedurile aplicabile Tabelul 1. Procedurile aplicabile ac iunilor ac iunilor Ac iuni implicând opera iuni Ac iuni de cooperare – 1 etapă – Dezvoltarea infrastructurale medii – 2 etape – turismului Dezvoltarea turismului 1.3.2. Protec ia valorilor naturale - 1.3.1. Protec ia valorilor naturale - soft soft

LISTA 2.2.2 Cooperare între sectoarele 2.2.2 Realizarea de proiecte comune de implicate în C+D cercetare 2.2.3 Realizarea de proiecte comune 2.2.3 Cooperare între sectoarele implicate în de cercetare C+D

Manualul Aplicantului Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are” II.1. Informa ii generale – Parteneri Asocia i Pag 138

Text lipsă

Text suplimentar Dacă Partenerul(ii) Asociat(i) provin(e) din afara ariei eligibile a programului, nu utiliza i op iunile din meniul din dreapta câmpurilor aferente ării, Regiunii şi Jude ului. În această situa ie trebuie să furniza i informa iile necesare în câmpul „Adresa” (adică informa ii referitoare la ară, Regiune, Jude ).

6

Manualul Aplicantului Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are”

Text lipsă

Text suplimentar : Metoda de calcul pentru cheltuielile de personal poate fi bazată pe numărul de ore lucrate, sau în cazul cheltuielilor administrative, poate fi propor ia dintre suprafa a spa iului utilizat de

vor trebui ataşate studii tehnice care să fundamenteze pre urile estimate. 8 1.soft 8 Solicitare de Propuneri Pag 7 B. Descrierile trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o evaluare realistă şi cuprinzătoare. etc.). domeniile majore de interven ie şi alocările financiare ale Solicitării de propuneri. De asemenea. Tabelul de mai jos cuprinde modificările mai importante legate de greşelile de traducere. Durata proiectelor MODIFICĂRI ÎN DOCUMENTELE ORIGINALE ÎN LIMBA MAGHIARĂ Au fost realizate mai multe modificări legate de scrierea corectă. Ponderea finan ării şi eligibilitatea financiară Pag. în cazul achizi ionării de computere: 500 Gb HDD.light. oferi i parametrii tehnicii minimali (de ex.projekt. Obiectivele. astfel că aici vor trebui preciza i numai parametrii tehnici principali.VII. 2 Gb RAM. etc. Vă rugăm preciza i clar care va fi rezultatul serviciilor achizi ionate. Buget Tabelul 5: Budgetary lines description Pag 147 către echipa de proiect şi suprafa a totală a clădirii Estimarea pre urilor în cazul achizi ionării de echipamente se paote realiza pe baza unor oferte solicitate furnizorilor de profil. pentru a permite evaluatorilor să estimeze numărul de ore necesare. Protec ia valorilor naturale . 16x DVD RW.1. Light .. respectiv de traducere.. în cazul achizi ionării de echipamente. În situa ia lucrărilor de construc ii.3.3. Durata proiectelor 6. Protec ia valorilor naturale – soft 1. 7 Solicitarea de propuneri A.2. respectiv de scriere. . În cazul fiecărei linii bugetare principale se pot adăuga linii suplimentare. Pag 2 C. care însă nu afectează con inutul/în elesul documentului de ex: în loc de project .

51 Contractul de finan are (CF) – anexa Contractul de finan are (CF) în urma deciziei B – în urma deciziei CCS. 2006) Cheltuielile de personal (text explicat). 4 Manualul Aplicantului Pag 46 5 Manualul Aplicantului III. “Două ări.Modificările apar în texte cu culoarea roşie.1 Contractul de finan are Pag.2 Acordul de parteneriat Pag 52 Este important de subliniat că acordul de parteneriat. care constituie anexa C la Solicitarea de propuneri. 07.… 7 Manualul Aplicantului IV. poate fi modificat şi ulterior.1 Modele de evaluare a proiectelor Pag 44 . subliniind valoarea adăugată pe care interven ia comunitară o aduce programului. succes comun” precum şi sloganul oficial al UE pentru proiectele care se încadrează în Obiectivul Cooperare Teritorială: “Investing in your future” Anexa 1: TABEL CU ACTIVITĂ ILE ELIGIBILE INDICATIVE. 6 Manualul Aplicantului III. Document/capitol 1 Manualul Aplicantului a) Legisla ie Indicativă Pag. aceste informa ii vor fi comunicate în notificările transmise aplican ilor care au depus Notele Conceptuale selectate... un scop. În cazul etapei a doua a procedurii în două etape.1. Informare şi publicitate Pag 55 c) propozi ia sau motto-ul ales de Autoritatea de Management. Procedurile aplicabile Tabelul 1. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.. subliniind valoarea adăugată pe care interven ia comunitară o aduce programului: “Investing in your future” Este important de subliniat că acordul de parteneriat poate fi modificat şi ulterior. JSC..45 Tabelul 1. Procedurile aplicabile ac iunilor ac iunilor Ac iuni implicând opera iuni Ac iuni de cooperare – 1 etapă – Dezvoltarea infrastructurale medii – 2 etape – turismului Dezvoltarea turismului În cazul etapei a doua a procedurii în două etape.1260/1999. acesta va fi comunicat în notificările transmise aplican ilor care au depus Notele Conceptuale selectate.… c) propozi ia sau motto-ul ales de Autoritatea de Management. Cheltuieli administrative (text explicat) Manualul Aplicantului Pag 35 Pag. DETALIATE PE AC IUNI 8 Maulaul Aplicantului Anexa 1: LISTA . (OJ L 210/25 11. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 37 Pag. 41 3 Manualul Aplicantului II. 6 2 Text original de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Europeană Dezvoltare Regională.1260/1999 Cheltuielile de personal Cheltuieli administrative Text modificat/modificarea documentului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

3 Cooperare între sectoarele implicate în de cercetare C+D Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are” II.2 Cooperare între sectoarele 2.96 2.ACTIVITĂ ILOR ELIGIBILE DETALIATE PE DOMENII MAJORE DE INTERVEN IE Pag 66 9 Manualul Aplicantului ANEXA 2 – INDICATORILOR 2. Regiunii şi Jude ului. Regiune.3.3 Realizarea de proiecte comune 2.2 Al i indicatori Pag 109 . SGEI) publice. În această situa ie trebuie să furniza i informa iile necesare în câmpul „Adresa” (adică informa ii referitoare la ară. şi cel mult Formula i cel mult un obiectiv general. Informa ii generale – Parteneri Asocia i Pag 136 12 Manualul Aplicantului Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are” III. sau în cazul cheltuielilor administrative. Manualul Aplicantului Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are” VII Buget Tabelul 5: Budgetary lines description Pag 148 Text lipsă Text suplimentar : Metoda de calcul pentru cheltuielile de personal poate fi bazată pe numărul de ore lucrate.2.2 Realizarea de proiecte comune de implicate în C+D cercetare 2.1. pu in trei obiective specifice.110 10 Maualul Aplicantului Ghid 4: „Ghid referitor la regulile privind ajutorul de stat” Pag 129 11 Manualul Aplicantului Partner Asociat Nu există text original. Partener Asociat Text suplimentar: Dacă Partenerul(ii) Asociat(i) provin(e) din afara ariei eligibile a programului.2.2. nu utiliza i op iunile din meniul din dreapta câmpurilor aferente ării.Obiective şi indicatori Pag 138 13 Formula i cel mult un. Jude ). Services in General Economic Servicii de Interes Economic General (servicii Interest (public service. SIEG) LISTA 2.1 Indicatori obligatorii Pag 95 .2.1. şi cel trei obiective specifice. poate fi propor ia dintre suprafa a spa iului utilizat de către echipa de proiect şi suprafa a totală a clădirii Estimarea pre urilor în cazul achizi ionării de echipamente se paote realiza pe baza unor .

pentru a permite evaluatorilor să estimeze numărul de ore necesare. Descrierile trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o evaluare realistă şi cuprinzătoare.. Durata proiectelor 16 1..1. Protec ia valorilor naturale .soft 17 Solicitarea de propuneri H... Protec ia valorilor naturale . inclusiv completarea documentelor lipsă 16 februarie 2009 – martie 2009 Document în original care să demonstreze disponibilitatea contribu iei proprii din partea Partenerului Lider de proiect . În cazul administra iilor publice locale. În situa ia lucrărilor de construc ii. Obiectivele. etc. Vă rugăm preciza i clar care va fi rezultatul serviciilor achizi ionate. pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal. pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal. trebuie 18 Solicitarea de propuneri Documente suport la cererea de finan are Pag 15 .2.oferte solicitate furnizorilor de profil. Evaluarea proiectelor Pag.). domeniile majore de interven ie şi alocările financiare ale Solicitării de propuneri.3..... 2 15 1. 2 Gb RAM.3. astfel că aici vor trebui preciza i numai parametrii tehnici principali. evaluarea formală şi 16 februarie 2009 – 26 martie 2009 de eligibilitate. Pag.. în cazul achizi ionării de computere: 500 Gb HDD. În cazul fiecărei linii bugetare principale se pot adăuga linii suplimentare. vor trebui ataşate studii tehnice care să fundamenteze pre urile estimate. Ponderea finan ării şi eligibilitatea financiară Pag. în cazul achizi ionării de echipamente. 8 B.1. Protec ia valorilor naturale – soft 1..soft Solicitarea de propuneri Pag 7 Solicitarea de propuneri C.3... Document în original care să demonstreze disponibilitatea contribu iei proprii din partea Partenerului Lider de proiect . Durata proiectelor 6. Protec ia valorilor naturale – soft 1. 16x DVD RW. 12 Înregistrare..3.2.. De asemenea. oferi i parametrii tehnicii minimali (de ex. 14 Solicitarea de propuneri A.

doc În format . Documentul va trebui tradus şi certificat pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al organiza iei respective 19 Solicitarea de propuneri Anexe care se depun şi în format electronic Pag 16 Format .ataşată o Hotărâre a Consiliului local sau o declara ie a primarului care să confirme disponibilitatea contribu iei proprii.doc .

Informa ii generale – Parteneri Asocia i Pag 141 Text lipsă Text suplimentar Dacă Partenerul(ii) Asociat(i) provin(e) din afara ariei eligibile a programului.ro Text modificat/modificarea documentului Info Point – Oradea E-mail: infopoint@brecoradea. Regiune.3 C+D Cooperare între sectoarele implicate în 6 Manualul Aplicantului Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are” II.3.45 Tabelul 1. Protejarea valorilor naturale soft Este important de subliniat că acordul de parteneriat poate fi modificat şi ulterior.2 Cooperare între sectoarele implicate în C+D 2.2 Realizarea de proiecte comune de cercetare 2. Procedurile aplicabile Tabelul 1. nu utiliza i op iunile din meniul din dreapta câmpurilor aferente ării.2 Acordul de parteneriat Pag 51 Este important de subliniat că acordul de parteneriat.2.3. În această situa ie trebuie să furniza i informa iile necesare în câmpul „Adresa” (adică informa ii referitoare la ară.ro Manualul Aplicantului Scurtă prezentare a structurii de management Pag 17 2 Manualul Aplicantului II.3 Realizarea de proiecte comune de cercetare 2. poate fi modificat şi ulterior. detaliate pe ac iuni Pag.2. .… 1.1.… 4 Manualul Aplicantului Anexa 1 . 44 . Protejarea valorilor naturale . Procedurile aplicabile ac iunilor ac iunilor Ac iuni implicând opera iuni Ac iuni de cooperare – 1 etapă – Dezvoltarea infrastructurale medii – 2 etape – turismului Dezvoltarea turismului 3 Manualul Aplicantului III. Regiunii şi Jude ului.1. care constituie anexă la Solicitarea de propuneri. 73 1.2.Tabel cu activită ile eligibile indicative.2 Al i indicatori Pag 109-110 LISTA 2.soft 5 Manualul Aplicantului ANEXA 2 – INDICATORILOR 2.2.MODIFICĂRI ÎN DOCUMENTELE ORIGINALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Document/capitol 1 Textul original Info Point – Oradea E-mail: infopointoffice@brecoradea. Jude ).1 Modele de evaluare a proiectelor Pag.2.

anul I – perioada I. cheltuielile de pregătire trebuie efectuate înaintea implementării proiectului însă până la semnarea Contractului de finan are. însă după semnarea Contractului de finan are. Protec ia valorilor naturale – soft Potrivit Manualului Aplicantului.soft . În cazul fiecărei linii bugetare principale se pot adăuga linii suplimentare. Obiectivele. astfel că sumele aferente acestora vor fi inserate în câmpul corespunzător PA – 0. 8 Manualul Aplicantului GHID 5: Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are Pag.2. Protec ia valorilor naturale . Ponderea finan ării şi eligibilitatea financiară 1. De asemenea. 2 Gb RAM. etc. anul I – perioada I. oferi i parametrii tehnicii minimali (de ex.3. 1. Pag. Vă rugăm preciza i clar care va fi rezultatul serviciilor achizi ionate. vor trebui ataşate studii tehnice care să fundamenteze pre urile estimate. În situa ia lucrărilor de construc ii. cheltuielile de pregătire vor fi plătite înaintea primului raport de progres. Descrierile trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o evaluare realistă şi cuprinzătoare. 9 Solicitarea de propuneri B. poate fi propor ia dintre suprafa a spa iului utilizat de către echipa de proiect şi suprafa a totală a clădirii Estimarea pre urilor în cazul achizi ionării de echipamente se paote realiza pe baza unor oferte solicitate furnizorilor de profil. pentru a permite evaluatorilor să estimeze numărul de ore necesare.1. domeniile majore de interven ie şi alocările financiare ale Solicitării de propuneri. 16x DVD RW. astfel că aici vor trebui preciza i numai parametrii tehnici principali. în cazul achizi ionării de computere: 500 Gb HDD.151 Text lipsă Text suplimentar : Metoda de calcul pentru cheltuielile de personal poate fi bazată pe numărul de ore lucrate.7 Manualul Aplicantului Ghid 5 „Ghid pentru completarea formularului cererii de finan are” VII Buget Tabelul 5: Budgetary lines description Pag 150 . astfel că sumele aferente acestora. 151 Potrivit Manualului Aplicantului. 2 C. în cazul achizi ionării de echipamente. vor fi cuprinse la linia cheltuieli de pregătire şi vor fi inserate în câmpul corespunzător PA – 0.). sau în cazul cheltuielilor administrative.3.

5 Cooperare Domeniul major de interven ie 2.000 Euro .000 Euro. Anexă obligatorie numai pentru aplican ii maghiari În cazul proiectelor ale căror buget depăşeşte 200. Durata proiectelor 6..Pag 8 10 Solicitarea de propuneri Pag 7 B.1 „Cooperare între „ comunită i – light” Finan area nerambursabilă maximă (FEDR + Finan area nerambursabilă maximă cofinan are de stat) – 150..000 Euro .5.5. Posibilitate de completare 12 Solicitarea de propuneri Documente suport anexate cererii de finan are Pag 16 .000 Euro În cazul proiectelor ale căror buget depăşeşte 200... 8 Prioritatea 2 – Întărirea coeziunii Prioritatea 2 – Întărirea coeziunii sociale şi sociale şi economice în zona de economice în zona de grani ă grani ă Domeniul major de interven ie 2.1 „Cooperare între comunită i – light Ac iunea 2.. Durata proiectelor 11 Solicitarea de propuneri C) Ponderea finan ării şi eligibilitatea financiară Pag. (FEDR + cofinan are de stat) – 15. Anexă obligatorie depusă de către Partenerul Lider de Proiect..5 între comunită i Cooperare între comunită i Ac iunea 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful