Gramatika bosanskog j ezika- www.bosnafolk.

com

7

bosanskoga jezika

srednj e skole-. lilIiio ~. r n.

N.8uka 0 glasovima i eblieima,

SARAJEVO 1890.

N\[lkJla'l'l:~1D 'Z~IQ<JJjflko~:tttik .m l]'\lln'UI ~ JlrU'Mgolli.11II1 ~hii!llPtt .~!m~lijgklll U~m~I!r~j(l.

Gramatika

bosanskoga jezika

a·ARA.JEVO isso,

N;l.k]i.l(1Lom, ~(lill1l~~,!ik~ ~hlid~ ~(!. Il~1'I~ i Ho:reago".,iml $liam!lo, Z:~il!~]j!;i~ij :~t~m [I,U'.lj~.

I~dalJlac re))l'i[lit.-i~chi!![lja .•

BOOANSKA RU,IEC ~ D;Mi BO~NISCHE WORT. Wu:p;pel'l:al rsebwa:n:bacill 9A, '!ell!". 0'.2(12/1948 17 G'1

- ~1Il.lI!alJ~ill(!i pr.ij':ilOOIiJi~m:a 1I0SANSKERJJ~I '~li!I() lIeP'l',ililit·izduje ~t&Mp!l1l1l.o je u UOO llrimjert!JkijJ, urnnj¢iSto u 500' kQ~ike, je Pl"!Ol'~!tin~tflt(),

bUQ p.red.videl1l.o - .gtml']Nl~,e 2iBw!ierIQ U Jlulu mje-$OOU

1:994. - ~t:a:!lill!p:a ~pov~; M_j\_llIBORS:Kl TlSK, Mm,lroor, Slovenija,

Z(:l~'!;iallil,1: s;rn!!ilpTOjtuiOTU Dr. MURAMEDU ,liUHlQlVlC'lJ, Jooii

11am, Ie: s,~~wo ,d~iM Tita QV~ nJ~t,rrn i 'ri79~qeJ\'lu ,bj;igu

Uv () u.

§ I. Bto je gr.amat~ka ~ k;ai!(jlll se drje~ii. (l'h'a:mat~ka J,e nn.nka 0 leiZ-iku i urulllas .~~k.QIi0 j6zilta.

- GXQlna;ula. se ,d.ijcli D[!I "oetiri' d~Jelal OJ ov! "eSII; 1.n~~~ o{!law'l)it~a, J

2 .ruflU];:,,, 0' dliUm'rluI, /

3. ~:tove in nam)ta (I tViOl'Mjiu. ri.je~i ~

4. sinta"ksa Hi Ilal1'ID;,.3i. o l~(!"l!iillicama..

§ 2: .. ·Stl ,S,ll glla.s.(il\ri: .•

G.laSlo'!!! S~" ~vu:cJi plroO~£'v~~enl goyer-om; u :p,.~$mll oznac'l'l.Jemo ill pismenima, Oni S!JI no,jlsi.tniji. ,dijelov].! hoji ~e. :spafaJu _mes.iu aobom~ da ·odatle posta.ne- rije6.

'1.'akol alto spojimo g~~S:O'i.l'!1l Q~ t:,a., C) imamo .J·ij~@i

ot,~ a 'odg.~asoiva ~ ad, k"a pOiSitB:iie. l'ijec '1~ilc-a.

§ 3. StOIS:U o:b Uet

Obliei an p,otput,lJ(~ l'ijeCi.! kakve )'G.zik upo&rablja.v:a. u ~V',e:;.;.i I~ drugim .t'.iji€iOlma..

"faItO 81.\ g1l':a,;wa\t,ickr ,,,bUci ;~~r~1 ~~rt.ra1oo~ '(J?X!iJ; ovOffa) ui5t~~, u&~" umo.

:§ .4 SirHl) Sid (l1$I'Oi,e.

OS!l(tV'om ~icrvemo, OtD.a.j die rij~el) lQji ostaJe 'n lIJOJ neprQWljenjen i pr.[d:riava· lilVi~'€ik - S''II!oje. .gla,vl'iJ(D' zDa,~ef)je .. Is OSI'H)'V,e iill'\f.agj~Ju se ~railll'ti 9bUci ·:rije~i..

!].~ak:Q 11 gOl'DJim )('ij'eOlmD; imamoosillove.; n~ruer,

~ ~.,

UV'l 1,t.r:;~.

4

Rei!~D.~ea. je ,mlis:~o ~ska'3a,na. J:'i}~oim,a.,;

U snlloj ~e6eJ:'jici ima;mo najmanjie ~'l'ij.e Cesti!kqjie sn

l':llam potllehnel, da misao blild(!l potpiIllla. Tee dm;j e ,cest]. j,esu::

I . $U/)j;fJ7tat Hi l)(}(j,tIWl), '2., p~'M£kat Hi priJ·,()."/r,.

Ehibje1ua je eao, ,0 cemu se "'£lito govol'i, i stoji na pitanje,; leo il~ 6ro,: alp.'edilwj j,e o,no,) ,~to se 0 :sn'b]lekt'll kale.

Tako Uiz,l!lIlim,o a, pr.. ~1ecMlIc.e:

.Su,noo 91~"'f(J,. ~ U(f(J(ilj JrVlidajo. ~ UefJ,'tt.t.}; vi'fa.l.'1J.. - Rtijate1lj· Ie ,rioti. ~. BOil je dobwr,. - [(uoo ,.ru tii.fJlJlJ.· - KO'l'lij je ~"rn,.,a.

U aljima imamo, smbjekte: 8Un~ 1icitsij; ulecni1tJ, p"~jat(jlJ~ B'ou,kuce:, krmiJ' a p l'e~ ik a tQfJ1'ii(J;'P~~ef.laie), ~~e" &'8 doti,

,16 ddJal'~ qu, t'ljepe" ja 2llJ()t .. i1",ja~ .

D:io t

N,auka 0 g La e o vi m a.

-

Pogla vUe: prvo,

IGillaso\l'ii" GIav,a I. § 6i. Pi:SimJlelilla.

A. B, ta mp ,n l:1I,a:

y "

A a , B b, 'e e, C e,l C c, D' d) E e,

'F f~ IGg, 'Gj si H h, r t, J j I K k, :L 1, LjU, IVim:" N n, Nj oj, 1010" P P'" ,R. r', ·S B" 5, i" 'T t, U 0.:) V v,

.Z z; Zf;, .D! dz, ..

B. P Ls an I..:~

vt!.., .:J!I,c(W ,~~ W.~ ff' #_,. .lW,~ ,g' &/

~ W fo ¥$"JFj.,;J?;.( .r; J;6· X.tI;

r» "P CP'L?// 47: ~,./lf}

.x: ~ ~. y~vT4 ~)?:.r ~/ P~" ~~- ~/ (.7 ~7

g'J~., g; ~~ ~~; .r: ft{ ~ .tp~.

Z d;.r Z ~ .~' A.

OlSillml ~B~upolT,eblj"",'f'~li1i su :!ll,a~-S~M.tij0:3 :ii oiVapl!;uDeiO~= J,. l'i.!~ttl,'(l9JiQ'!IJ'!tll!:sik 8.. ~

n.il. C·!l; I~~ ,O~

G r.: ~t~ m tlii: I!!I tlihl

~~ III S~. i1dj .Ii' IPc

I' F ~. ! ~ W~JI II ~ :

,A, ~, I ,I

IIJIlt III

III ~I Y'll'

L I.

'I.. w. I~\ 1\\ ~II ~I Ie I I -

L':" Hi ~rs. i ~

~Ir 11 o.

~,

u

II. CtkV(i'1lUligr8Jman.skll i bO!lilln~ku til' .• Jicllt (bosl.,ut:i:c:u. 1i:l1O,[k.Vi,etl). ~7; _ koi " S-Q' p~!iim()na 'o,v;djo Q, 'kf~~I,~ci n:a'VOUI' i ,gr,cl a, ,da :se vidi" kiliko SIl O,D~ 10 d. II) .ib, ,natalia.

a} Laplila.,·ns 'p~ne'ria It ljfM"{I,}ulk-ill~ :n~,:in·mQ ,."

@lFnM-. ~.,rl,b, III a.,ili1II,.,t,. ~; 'il iilJ iii iii iii
LIItin .. \. Olt II J~A" 'fi'II'" I
aik"PlIi '!.'~"k KDILM) otJliu
pi _"Ii :I)'kmtl!~ Iplll!!l~" ~ n.kll D . ~ijel\ I xv. 'lI'q -lr. I,V' • ..:!fd=
jil.m.:<1:I1I.
,A, ;_, .11 ,Ii. "1 'c(1 • " ,4, • '~I <4
III G B Iii' b."G ,"' 1;'
'V D C B B; CI.~ 0 E:l
0, r r r r IF IF r-
'D' A A, A, lA, A R ,A
m l~iD" " .JAv '''At
,Q'j "JIll .
~, E, 6: E, a'" I., ,e, t:- e
:l 'Ji ,nt, I oll,e> ** '*" *
iii If!.i;ogiar, 1h, * * t1\::t\
Z :Z 9 ,8 I , :; "l. 11, ;
~. \U n 11' IHI H H H,
J IJ II,
It K 'W: f'" It (~ --" 101: ~ 'lie
~-
L 11 A, .I ,/\ J\ n A
Lj ..!h, ·
lit :] ,., lt1 fJ\ M, ""'" MI
,N N H 11 NI N ~ NI
Ij Ib
o o 0 0 0 OJ Q 0
is u m W, \U 'VJ W
ni i:ao;deF au ® Uil
'p- n )I n In, n DI n
R P' , P' I~' .. r' ~ ~
lUi t40,Af~' ~ fJ P-
s E 6 o ~ c ( e
-
T 'f 'T or T m !In 1m
0 'l\ . ", K I ~
iU ~£J~'I' ~ n, n " L_ I
u 03l' ~ Y It.'I, tI, I l, I '~
I
F .. c.11- ,q" . · 1 ljil
H X X X X- X }C )l
i(~ U; U. lIi lUll I~ ~
C ~I, 11 Y V v V
lli ~
~ w IU WI W m W
I Ju 10 fro IFot 1-0 Ito leO
Je, ja. ·M tI t ;'6
h. b, ~ ~, ~ 101 v= 1<:

~' Ol' .;:q::

,.,..-:I t I

4-

,"""

T q" 'I

Y

r!iIIIiMlill1:~Q' 1i"I~!:!!'~

J iii, !I:~~I!:iti g :1I~~etP~nl

,

,~

ft ...v

,'If r

~

,{"'II" H .'

'I:!.,

~'r "

'* g','

A, ~

I(' 't('

j if 1 ,;,

, ,,~~

s

4'" :Jl' iii

.t1i

~ I~

,(:I

.,,.. )

'2P ,

t " I 4~ I

- I

1:r II i

+

I ty

V

I ;,~:_

"

Gmava :II..

:§, 7'., Kakol Sial di]e!le ~1!a.SIIlll'lil,.

GI:m:so'li'i :file, dije~10 :08, dJ:V~le'vfste,; ]. sanu;tJlQ~ln1reJ'

s, :4I,uglasni1re.

ilfI:m'ng~ag'fJ_ let" {VOr(~ U)m OIIlJ,S9 !1la.rnrrnza. 90 be i'~gov'Q.~·l'It;i I 8\, jlesiD! 'Dvi:: ,a, Q; i" o~ 'It.

S,I osnJi gla.sovi jesn ,8l1glasnici (koD:somal1 U) ~ jar SEl, mog,u S3,liniO ,~:l~"u3.llo :sa ,s&Dloglasn,icim91 i:l!l,ovar,ali.

J,edi 11!il se s;d,g~a,s'l1lil[ "mo~e, i 'boz ,s:a,lII,oglasoika. ]ZlgO~ lla,m;ti!, ,a $(1, (JiDda kaie ~ ,elB. ~,e, ~. samog'lasnik.., Talto - je Illl, ,r'. n ri,j!@jeitlilB.: l'Wtl, ,\t~, il)jI'l ~. SQ,mog:b!:,snjik.

P,:li~j:. lI.b liIZ u:mo,llilll.~nH!, .. sibQj i kiQj~ ~!n'Olo"i :S:~IIDIOJ!~'I\'III]~k I IIIbi,lal"L1:',:8(1 It ~i~.1DJ"g, Ii" liM ~[I'fII];IIRlfi£1I1k 'iilfl:;O(l;~¥a;lii 3,liOJiLrofo:m ('l'., T,:[l;l\;o n,. pro IH!"!r'Ot '¥r'\oI" z;a·ruhl,1m.

G I, a v a ,Ill ..

Samoglasniei "

§ 8. IK,aLko se di!jellesaml!l'g~,as:ldci.

S~m081HsllJj~elUi@,~lmQ' r'3~dij(!UtiiIi!a. dvij'avt.l3,te: na ~V'"i:lC j, t'le~~e'~

'Sa;mJo~~a'sm~e,it"vrdi ~eslJ ~ 2, 0" IUI~ a. m.eki su: Ie, ~.

§ 9. IGilasolY III ilzako iii i salml:g ~a;s I i ki ,.

GllvUii, ,gla;sOl'M ~a.kolii ,s;un.ogl3';Sl'II.~l jIMU:

1. salhnn riie~, '~. ~~jf!dlw11loo"nieJ,3" ilul}e~je, 4. 81ulu7'1>je: 1 ,5,. lmiJn~~ie 1!.'i)"e~-a.

I', Saii'manJ'8 Ui S~ijIB',9ill1jlS!l samo!U.13Jsl1lliil(~.

'O~sto, SG d0g:a!gja, da. d!i'3\ jedoaka sam.oglasmlka Si~(IiJ!e, jed&'.D dl@ drl,lgo,~;a., i tad&, SOl sk~lm~ju, ffi, sly,v;ruj'D g, jedan. ttog~. :Ilm:m,oiS:'~asn'lk.

~naal~ .. poo, (po1») -OOQ,. ,(siol)" pi·tttlmn.

iprr~IIl'!Jedba. TOnllU PlI~:1:e>m~pr]br.o!lli .~ U;;imUl (i-9 '<'Jeno) mjes.i:Qr 11ije:S>tU!~ 'od! 1J6 j~1n.

~I. mzjed'nilii,~a.nje, :saIG1011~asn i llIii:t

J(atirlL dvs. ~jedQ~ka, 'sam(i!l3\s,lilik~ ;s;iQjejeda.n do ih:'1110,1a!~ mog.ll :Ie izjednal6lfti'i a t,Qi Wiloilt') b.~li. na. dva., na!!i,na.; H:i ,l'vi samQgl,asn~k i~jed!l:a!i s,e,i)i dru;!i:m~ ili d,rllgi it~jedll':lacl ,!'reb:ip,:"i~ ,to so ol!uila. dva jedtu.ka. samog~,~8nik.Q, pEl 11. s:£I!!w.majll U jedJal1 d mgL

l'a.lwod aobi;v'R 1010- ir:: dolc,o~ooloo-ila!;u,

Hi :rj a,o ~aat = ,3::: do8a.o'~d'oIn;r,.-iloh'"E1

:0:1 ,ae, !?< e,e := e: .;e:s!,lilQ;e.st=J'~,~~e~-.Je..!l',M'~~"

~, ,ei :-l ee =-= i-: -ne :1/}tl~~'-i~eemam-H7r1~m,

00 Iral(oja) J! ala. -= i~ poias-POO:,$l~paQ8-pll{j1

jj IlId I(oji) l';! ~~= i: li·oji-1r'()t;.7dl~"kl~

l;' Ie (oje):~ II = i: d.()l;n·vi(J..d()l»'()tJ-dcb~''Oo=ltQbrfj.

I'~t mJ'uljeAje samoijl'QSlI1Iik,i.

,Dw1jeo.jI0 samroglii!liiSldku. po<'tr,ebno jre, d,a., ~~ tJiz:mQ'gm6 rasl i ko:vQ,tizmaiSenje rijrem .•

Duljenjem .liI,a.s~ju rave ,ramj,e:ne;

ijr8 : k,6~Zi't~~.~; .

a : lom;~t~~'eltmlm{1, . i ::. 1:ilf.i-?;l,jat.i~,

iijj; : f!~i-J~'O:gliitat~~ ije : J?j(j;1)~·l1?Opije~ali.

e se mij:euja. g,
ill '~ " ~
I » dlUl:illji 1?
i§ ,~ I':!
. ill
jEll lI! !l II ~V.:Snail1!lfIlm$ :S:~Ii'!i1,grlra:snirki.

Sn8.\~0nj'0 ill ja~anjr~ ,oove se ,p.:oo,tvar,a.l1jr0 sl91bijrega, samorgls.cSlti ka 11. ja4i ..

8naMi8:li1je.m. naS~!!1: l'ozltikl9 u .. ~n:a.5e:I:l.J11, rije~i.

o :tlrMtl=tJQ~, t>'\O,:ei~i, ~eei-~r>lt} t()li~"i, oj ~ bi~i-r)td~

l~l?;·=l,())~, !Vi/;~zaVO)~,

'ov: l(.y.~"fi (kup~jlj&"ll'!/)'-lc.uj}ov(J_1:'t~ ;,/lu:ti".~-tQWO,U-agO$l()~'t~il

3': O'lJluti-.(J"lt1,'to"a.

PriimJedba., .ilill'ega ... Dio ,l'ElI i ~1J,g1a~nil. II $<'Hnogl.a:'ll!:li) Jt<l,r~vi! 1:;;:I,Q' st() j(l r j(llii diaJ1a.!!!,pa. po t(im}~, i. (I'la, dva~]:Ma. ~u]:aZie

?v:~!I1::~: . '~~~'t<:'~~!~~l:tl'~wJti;""atJ~r ~Jm''lFl)()~:JVJ~' L ~·w~,·~ -~'Wl;d"i~ Ji;\t!t,~lUd'1,1td:'r .~~o~a,.~~nt~eJ'a;t~- ~',(ud().r; kl: ,kl~l:i -kQI2~1.n ; ml.. ?I,~~ett-~Ite~:~~!; ,~'l1t.: Uakj, fta~iti.

V,., tmkiidanj'll: ,zijeva"

Ka.dJ)dv3:, sa;m(~s~~snfka s:t<>jle jedan do drllgoga~ ka-ie. se, da. JrE! i~megJ,o ~Iih~ij'~iv'.

Takavmjevnai ,je,z4k ne p()dru,os!~ V'el~ ga o,Irle:~o ukida.". a to biva ove.1k.o:,

1. Meg]iu siB!mogl;~ooike 'iI!lmecle, se suglasnik ,j ill v.

Taka od v:i/;,i :unamo 'f)icai~a. mj'ooro toga 'V~jat,t~,

"'Ull't~i ~ tt~~~, ~I ubliat~,

~ :p(jS~i!r P'l$-trmti~ ~ J!m8ttzillfi,

"polt!J·ift.i" P.Ctkil'ia.~i, " l.);ci,l¢ri;;ati~.

I') m.rl~'ti 'l' $~'l-fatili~ ~ gm,~'(.(;:t4:~

l'l' d.t:i/tl I'l' ~j" cla~'ati

·p:li!zm. ''l'-a.kl(il'$e; 'l.1!m..H~'."l imj(i:!)~ l!l,. ~*,d~(i",':f;1\QJ' :iiJe.i~,3o'i'a;iI:'a~:n •. i'll'. ,QU''\! an ,mij,u1lod.IlI.1Ii n iZ[l,. d 11. aLlin, m~HI' a. 'macs~@' llil !:UI, ~i!. m u Ii 'II.

I'l< !II!'
)) ))
No ,'~
~ 1'1'
~ II! '2. Ak.0 je jedau ad isamoglasniki Ii: iii U" onda se pret'~l'a. u :sug]~snik i~ :I. U :sn:a~i n 'ov.

Taka- (lid! ,kvil-lili i,ma,m"oli.~,alie~ a, l!nj'esw toga, k~alfe~"

»~i ~" ~ie:n" ill< l'l' :!! 7~a~~!!;~,

'11 lfMpujetm :~l .k,u;p~ 11!) :IJ l~~JtPovljt~~

fl' i;uj€.m, " ~'i, l~ i)!'D kQ1;rdi.

llli

§ 110. Kad osta:ie zlljier""~ ,Z1Ij6V rOstajo u. ,Qr'l!fim ,ri;:ik:a;ma:

:[ .,ko,!!I. J e rj,~e(5 ,kojiB\,oa.i~'9 samOG/1:as:nik!om I' S8i~ smvlj,ena. s ,,.r~,ed[og~m,, kojii- se SVFi!l1j,Q 01. :sB.'mo,glae:n'ik. Ta:k,o p'Oz.i;]c'" !ru,~'i~; mtui~,preil»·>all;, pottJJi-:;OJti;

2. :alo ,jeQ~lJrSii 5O:fnoG1M:EI!ik: 'II" kQje' jo 1P(Di:!~:ta.l(b! od I~ n, pr. (1els~i ~se,(Mldl' ;s,ilft'ff}'- ,s{ono'~ mm. -?t.li,ao, ln~g ~ 1J,~'a1

~ika:l ... v~;'f'-&l' ,:

S.D 'It!fioj,avjJ.:a:: d'8(M:IJ:l~" b'~:naMt', 1J'eI''Il~ Ii t d.

:§ 111.., SatDil.O,QIII:9.sn:ik '0 iiza [liIep'~illnlEilI :su!lll,l:atsn~ka. :SamO,IDasoiliL, 0 ~Z3l, nap,i!a,nJll sDSmU:Qika: ,~ di ~ ~, J;, OJ; lJ~ ~~; i iza. c n'B 'mOi~1r stajlltil ,~ee SIB, .za;]mjom,j'~je, sa~no!l:lunikom e, m. pr.

?~J,a!e:N~: li!lJjes:to wmlol:1It.

tn"Ucega '11 vr"c~(Z.

l}j~m rUJ~t~

ilil

1u:Jfe~i'

:il!

m.fJ<jega :II,

{Ji,fj'~~fJJ:(f,m ;11' kmlji:v II ,~ftm,

lltJ'$oui

.

'rIiMUO!},g"

{}J:I'J~'!Ji~ k-'~'{j.lifJf} s?d.njO:n

~

P"ti'mJ'Qifllb!a. [p.:\k 'g ~dt:;!.",.~j'etii~m :rij~e:ili~m'iil lJilDjt .~iZ'a ,Civ;ij-'!h 'UBhl.l!I'I,~k~.

rm~l!i, ]liB 'Elir '1!1i. pro fPJiobij@,J ,tf'itlfJj(l,9ni~:i~ j mi&mw"

!o~" :"",JiiO!J,la~~ :~I'Opi"~ dti.[~j(J.5£lac}, 5r~i~.ib,~';.

§ [12'. SWlmog,I:81Slik:s'Q od:u:zilm31 nii Id,odaJe!.

ll.. Ba.mo,gluol'k ~e mole, O(iDZ'llliij i1rj~lii ~

a) S,OOOUUll (rurerez~)1 Ill. pI' .. ,kili"ja;n'lJ1d Jllde~tOr iti(iI':ij~nski;

b) :~,k:raja. (:a.pQrk;opa)~ P, •. ,r" Stl«: jol iHJ:oiti mjesto 44da,. ioGi~'t'

e) iz .ed'~ne, (mmkoIPia.)~- .0., pa;'" ~Ut fI,r,j[Jf4 JJo 'ftjg,a;. mjesro, ~a nieg(J>1 po niq;4.,

Takal sa ~1Ld'el U,''r'C1S'OO. G.oqr'tiI, i ~ O~I 0 !')rlU'n~ ,onZ',ko, Troika" ,fclkio' :mJesto o'b-olik(), olrol4~,. ,o'nolti.ol 1wlt7M:~ ~'('J,likf'J~

Ai~' 1 lk .. Jll.l~ A &.:' .,~,'"

~,. dl,]l!I()g: UI'ln' li9, mO~0 '~ua .. l r~~'elll ~

a) ma.po~e,tkiQ (1P,:rote0a.)I~ II. ,I'. oIn'Va!l.1 Z ,smoo bJ',~;

b) :m!!l krn;jg, ~epiteiZca.}, n.pr., kJ~m tlj' m,jesoo ki''m: nj~ p,reda, mi€l mjesto, pl'ld me I'-

,e) U Blred[-rtll (,ope,lIte!Bl)" m. p:r.s&:n"Q'''~ !M,SMJ'tfl. Iildl. Sl:aJ,(,I~, sedJ~'e.

G 1 ,8. va rv, Suglals-nici.,

§ I~I. KIl;[o :UI dtjie~,e, :sul~a!S nh:l, SIil:lk1iSlJ1Jik~m(lieB},o' ~~~,(Ji'iieJiti;

l. po, ,i':n'!JfiMal, toj'~:m se. i~g(IMl{"faju~ ilipD ~mj,estUl

u ustima., Sdjie, SQ b;IO:Vlra,~l1I,

2i. po OO~'a~:~ -

,3. 1'Jt) (ttmlu~.

I. Pl.! ,Q,f:gam;£ mpo miiMtu U !l1sti:mo. ,liHjQ1,e, $'il! 113.:

Ii!!) grleDe: 1,~ g~ h~,

~ )o:e,a-e,: ~:, 1" 1" ~ J; fJJ~' !~ li, 1~ j~

,e) :llllilbine~ ;i, ''I (:_; ~j S:,. -

,~) UI81'DI'lllne'~ b .. , 1J~, p~ .I: ~n~

e) j'{l~H!liI,e, Hi slit'ne: l, ~l.f ~. ,.

I I. Po 1U'H'avi dij e'~9 a:e 118.::

,al' meli.0 ~ (~ t;, ,~ I" ~ !Ji~ iIi, j, Ii, nj~

b) tvrde,:: svii ,ostall,.

D (,. p(), ~Uf'~''U ,(I ij0le, liiiil'll m:~ ~

:a) JUDe: b~ VJ.!J, ,il, -, .. ~ z~ ~ !Jj~ J.t b) J!lI],ul{l,e, '1J~ ,; 1~'~ t: C'J ;i~ i!l~,Cl e'; ~

-; ~~ n.,. ,1"" 1~

"

}, '~I -~I -1 -'~

J!irilmljledlba,. SI!l,GiI3i.!l:Dliei e, !J S ilO\lU.fllli ,0 s\'om, ;;:'V!illku. :s~I!l!11. '6' 14. IGI'as'o'A~ :za'ko:nli sUQjlasniki.

G:~a¥illli gLIJ!:SlI}VD] .Zk'fl'li is og~Eni~kil. j eau ;

:1!. :pJ'eluarunJ~" _ 2'. jUIO~(3,tlj"r;1~' j. promj~D8. kOj,D. jl'asbij,e, z'bo,1 e.UI~asmlm j!~, 3. 1.zierl~"/l:';(mie najedtlJaliih :snag~3:~Dikllll 4. ~'(Uledntl;ei.'1MJ'l.j~~ 5,. :lzmiena,. lIt otpooall.ie: m ~p(1d(1;niG

SUl!~DSl!lika..

11.1

m. [PIi"I(libaranje :s'~g'l:asnllkft,

A. PI' ~1;a~~'a~je' g,NenN!,} i¥'Vl!l.l£'S'11 £ha.

soglBSFll:iei k" Ig~ h~a.ko ~~ njiima sUj,edi e, ~ neki'ID lI,rm!['ilka;m:n. u do,'t.i~ne llil!l'plSane,

lilt,

!J)~ j"u'n~e PQst'cu'oo

y'

j')C'fJe

~- .,

j'eC,C:~~ l.M

b)1 au ij, D.pr.,

oojoooo ,fI)~I.,·a

" ju;nod,,'c

Ii p(Ut()~'},'(J

n p: ~,~

'Ill l',~nlca ;

Boia ilruk {l~~e, sliae. l!J'Obide 1J'J"zm~ Eelet6 .!dGJ'l

flnjj~SlOO 11f1{JfJ

II' (lrU'!l~:

1l! J~~~J

I'l lillf

'~ pribjf.!'f}"e

'Il'

lJI'!Jc»:r.Q lceiJ'(Jl~ .!I-yen;'

t~',

flJ.~~ Ul'lc OTlil§~

m,josb:), d.u~ u,dUJ

D ... pro

."IC .:jlr,riitt~

!Ii .. M. _.,

l'~tr(;tW~ rIa,

k,Ml,$e lt~MlreVl:n!a

m,j esto, (iC;\l: ~'kJ;,! "'C.Q,~

i Li

Ja'~'f.:1:ml:(1:

k.,~,(p!(j

kneut!'l'na.,

2'" G!I'~e'!ilii 81t'lIShl.srtioi [k~ 10[, IhJ' Et'kO~1i .nj ~'m:l\ alijelii. i RaJ,!) lI,iu'ta.uk ZIll, mzne o,bUke rije~w~p,retv,araj'l!iI SOlO Idotru.6mleJ Bi,l!ne~ i 'to:

3.) Ik u C, n, PI",

iiJl7ilaelqj,efJ'to'~J::j,aki

1nmru:tma ~I'l(.!nlkitna

14

ru'Ci 'U~Wi ,dioofJjci p~ci 'l"ooi t'OOUG

tdo~i. :m:~est.o ulo,i vN!J~: ';tJ09~: liJgi 'tJq;,i S~'?ifJl1e ;

II

~"zi' kzi

'vni S~rm~6

:Ji:il

eo} hi ~. s, n.,pill".

si"'omo.!illQ~:e8m s~h~m(~h{'

0' 'til nl(tJ'Ql~~~

$'lW.s:~,

~$~ II'

Pir'illlilme.dba. A'ko, ~B. ,gdenim. 8!Ja],t'l8~~crumfl, kJ Ig~ ~I '1Iijled,~ i: 1:!:~!lla:· ~t!l.,'!I!,l'Ik ,:llll, iZl\l'l~aQljill :I]Q'il~h rijQ~i~, oililld(li :m;a [llielVaI:rlljil III, ,d!Q~~!,!!) in~ilan!l!! 9. pr,.:

a) ~nO'p.1iI~:tilll'ijiGS'~,1) nttJ'J~~'~C

irrn(l;~£mJ'I!I' ju ili:akina

~"U~ic,a 'II 'r'uluoo

djevrJ~i!il,l«}' III (li(l,l;Oil;·~:~r'f..

'muc~~i 'II m ukrli

'b) iJ(4tl II bogw

~I

8"Vi-ki ~dal~i~.

'~\QKil~!l> n~ lIJittt

,.

:ro9,~~~a

llQfJ/C~ ,log~~i sm:tlic~ t1'bukina

'0) ~l,l~~m, t~-bU~~N4 li~id ,000u§l"li

~,

,$i~'MrM'Jbl,"6 ()8U~,itr.

" Tak;o. [pllel,a;z.i u to~n !lIJIl():.a~u. ~ Ilj, rut ~,:

,~o~l~c ~j,es~"o lo~c~~

OV~M :till ovc,:~

iaJ-I!i~!'(J, ill i(~tdN,a

ia mEl.t~ :;1 10. w;ci~ (~,

15

g". Sy:b,vino Ikit g,t:~ ht :pr&t"l1!'rwjiD! ILe p,r.!ul, I 'l1 C : 'Idi ,od,'l'lltti

~uri' __ ~7_ ••

.I.~ _ Il' ,pWt'!i~

ledi II, l-egbl

'M~i ~ ,wgti

wii,q;ti' n ~tn''iittht(

Pul. D 'noiti1Q priruik.;~~ go",o:ri 'I~: 1.. !II' ,RliiUlo m., n. pro gn'Yin Q 'm~,6'Sto, tlu m B 0'1' 'h,l. 'v U i e Ii! ~j, I:to ~ D. m III 'i eA,; 2'.11. Dli,ulo In,,idJ 1DJJ00to_~J. 01. pFo mi'III',go .m.~,dQl JI!Uli,080!~_ lII,hi:hj '" ~~,e'to m 1IlI~ I!l~j .'!".'o i iij,Dm Wja 1Il!~'Mt\(II' £ nmnj ~; B. Ii' mj9to ,f~ :n. :[,,1" .. m 1lI:r',~1 1IIIjj'~l!it(l, Wi (I leI'l lreD'1iI Ill, m}iIll,'to I~m. ~,

B. P;*m'(J,1Iie suglasrdk-.a l,

L SU,ghwnUt I kad Is.toj [ '011 kraj d L'ije~i iIi Isl0'g,a.., p,retvara se III 0., ~rakQ'

ed slo~ bi "a. stoo""stiji

:1 ',ol II lJil ~vJtm.' n' pepel II' 'Iii srdce

v:e,zm.a.1I 'VOOJ~;Ut,

,sv,~l1Ul

,II

,"OO-vii 6z:o' 'te'l«uJ' pepIW

"

pel. J,m iPllik ~ kill p~nik~,. ~ _~a~!m :18 no prc 'L!i!!1', '. T,filt~ ~d III l1 I,~~

lah,c, .:ll. lac II!.'I g-efUlIlf dill ~ Ga., I: ,II 'Ill:l< 1 z,::i.1 C_ "I p" lIe_ ~ dno"ca.. I. oe - I' ;~RO'O"', ~I't.o 10, ~lli~O 4e1l~O' .e!OiV'o,-.;ii: 1(1.1"",1" 111 li:Io11. ko:l. 'iI',~l. h'gjI,iIi,l '!lz i.'!.d r!lQ I' U!3ao" l,a.,G" "'UI, ,to ~ ~f I!. p'.III, hi. 0 ~Q IPI\'~ ,1 . ~ " -J 'Il ~ II 'UI tCl~kll pi ,I!dn, _ '.

'2 . .A1LQi bi pred ta:kovim 101 mma.lo, stajati ,ije iIi jeJ 'Duda se mje!loo ijle ill j'g I'Q~ri i.

Taka. bi'o mjles'to, ,1Jiieo,

,~Uo ., ilijoo'

'tm,IO' n, ."unjeo

vldl{J viitjeo

dio6a rJ' dijeoM

B ~~~"(ld Il' Bij6~'(ld.

JU~ dOik 89 POi\fll'61C3, I, 'po,vl',ace. se i. iile :m j e. Tako, : ~'iela, ,Ujela, u mj'elaJ, 'lJit~jcltf.

P,llIZi. K_ tiil, iI~ g:GI,'!IIi~ • .i! ,0 dje 10; k~n~~ _ rije~!, Hi ~!~,~IJ. I ;~r!lIh) 0:. _ palik o~d, ~ta~ie IIJ,o 'III Ie, 1f.i~.fr,:biJI:J!.cJ]lfI~, !:lIJ~~ m~~!I'~IlI' ~~o - eUI - dlUII. iriil,(I o:d, 01.011 'e ~ IliJiJOI •• ,c, g1 _1 -I!JI~lil' e,'Jolelli.

i bi,iiUc~ 111 b~Q'C."i WOO, :i"c;jlcdQiIj,t.li, bliJa,lka., -

lUI, J'Qt!llY,a!rnj',jiI Ui prebfilli'a'!1jesl!lg~:3i:sniki p:redlj.

s i C: :slij 6VIljiU.

1. .2h!l bo.t sug] a.9I1i.e:l it, l~rtJ Sn,gl9smiik;om j ovs.ko:

\ d-'·· a.}, I.-j

dade. ~etlaD. Slos, mi~ D ..Pi' ,.

wla:qji o~1mll1d-1~l

:slagji I'l slad-ii

fj~iIiJJ'a1nn. :Pil fI~'~itlJ'ftt~n

la ~ . _. - lad-~-a

__ 1)pL !'l' "

$iagJ"o. I'l tJlJut:l-ja

-m~ju » ~m(j;(l;.. it'

1!J(Jll'~gj(j~i,~ p(}ll!~i~i

~-(Jgl(Yn, '1 l'()d'"if/,:~~

~fJ}em ~ ~:~je;m,_

1JOEliai ., v'Oti-iali

!JlOgjcif}~ n gl(){irjeFl'lJ.;

b,) f·-j d;a;j,e, je.~8!:m glas 16, 11., pro

li~c,i cd lit'tt~il~

2'lftfin [,ut-fi

l't'fte l"i$f,-j"e'

bn~'nn lnl{tt~ fa

IJrud"~:!I pr.t.~/-ie.

VcJ~~U 'n .tJra~-i(}1li

~'il~·tfaO;'.i\1 :r.I ull/J;)(jt--jBfl't

dOpl:l§Ce.nje: '!jl tNJpsl-j(mje

i!!ii'n,coOOm ~I be~ d'-if/fl~ ~.

pi!t~m. Jrado. .so ipak ~i~e d,W i tjl ~ no g~ ~ c~ Tri.dj i g~,

e)1 z .. j d:qEll jl~dan l5l~"6 I, r.I..pr.

b'l'li' ()dJ b~'JJ)-#

gaie.n '" gq,f~~ie1;j:

fj.I'OMl j; '~,!z:iak

dlZ(jm. 11' dtq..J\~m,-

d) Sirj daje jeda.1I glaB, .s~ n pr.,.

p~loi~n od l)'i('4aje.n

sj6flOkola." .si(J~J;(Jl~'s-ja

obieleil ,. ,(]b:Jf!~Jen

~'~ raJ~ ", rl.l;;NJ1~'a}~

~r:1n ~i pls-Jem fI"

11

e) 0,..11 daj,e, jeiibl'o ,s;la:s, C~ D. prr"

lO?J'Ca" (D,d lone"'j'ar

Jajlo:n£1~ ''; Ja:jc,..ja~~/~~

JJl~li 'tm'tl {l1.D B ls ,:ic>-:fCl:J~ i:n

ba;{'e',~ ~ ljfJ;~.J'lu

1;1; ii'lr!'i'1I. _~ m' ~~~-ie.,'n,

2'.Sl~,glMni,ei, j,e:d~!id sllje\"ajliI.iL 'so' sa. ,lU1'Q,W:l'snilronrllj Cllvak,o;

a) ~~ji ,tln;je jecloa'l! g~as Ilh n, [n·.

tNJliOlt od. $el- }'ol~

'l}lY>clje II fJ~l-j(J,

~rdAliu ,,'1,i'li8l-j~t

'~jelj;' 'I' bjel-Jl,

lJ 'l,;CJlje~~' :111 ,vo.l- iO'lr

',"(,J,ll'; 81~ l:ol.-J'Mi~

7U'l!' :"cal)Ylulf i. #!(ll, "('i};-ii.t:.f1'/ i

~,"f('uni1!ljat; » l''(t;jm;isi-iat£;·

b) n-j ,t1~e jec1a.~, g]M IiIll~ n,. p:r"

!i~linlje ()ifI~ 8;fan"'ia

"kfun.<fJ1c1,je ~,ltd.m.e._l'IY-jfJ.

J"(l,'{Ijmt 'II ~'an-Jc:n;

~r:€{,r~'iitJr;t/i !il ;xw~''CI/ni'''i~:vf:tJ'i

lSP~''(t$l,tPl"C1:i i ,isp,~ ... j~~1;;a.ll

B'().~jtJ~ ~,B;os~- ja",~'.

S,. GrllEl'lli sm_gh,l!1sn iei k, !lh ;111 :~J]jj,ev~j ijJ. $10 $~, :Sl1!1JglM~ ni'k:OiUl ,j €lIV~€il:

~) k,~j oaje }eda.l'J s~aB C, 11. PI:'.

,v~o!a!i"b,r od ; ~lsf'k~ja~~'l'~'

UlilwMt,Z' J! ~i I~ ~17i-i(!ld

jeLi ~ J:a.j:': .

il'lM1i ,~}(d~~Ja.1t.

Nfi~'Oi(!(?'~?J. !l ~l,~(JJ~'-ie-'n~ j'

b) I~j da~,eJledan is b~,LS .i, D. pi'.

,J',.{d~· od ~l~'O!J-ii

f£tM" la;1 .. ja; • 'Pf»xwlem, '1) pUlU'~fJ-J(t1u. ~:

18

.~'Uli' ,,!;lil1J-ii.

4. Us:neni S1!l,glasn:i1ci ~ b~,Y", p~ .~~kO~:Z3i ~ih s~ij,et'Uj" lllw!edil. ~~megjm Gebe, ffi sugb,smUtR, j g.Jll.ls 11" kc~isesa.]

BliJeiV~ 1:;1, je(]'a,n gla\s 11j." 1\[.P1:, -

~U1~l.ii mjesoo l -ii'

;'tiIljt ~I ii

:IlkJ,lj't ~~~b"'ji

,~l~'a'1Jlja I:' 'fih'(J,v-i(J

!JJ'~blJ;(j. II fJ)'(J~-je

'" fP'l,~I'I''"j'(J,

.QV_:1a.':l'i!tI~i!;, " 'N.~1J:j"a'~I::r~

fllblic~n p gib-;am

liJ'll'~'l:iliem, ,I l~fl'(1/Jn"'7~'1t

~~·~ilf;i6'1.'tl\" ilomv!..ia~'1:~

~~qjfia.t'i '~ J;~up-jali

pOYfib(t?Jlj~f~~ ~ lu'){{il~"(!;u~ja.a

If.v"plje"M, ", l~up~):~

d]·r.iblje~~ " (_li'(J'fl-Je~'l.,

Jistohlo biva i kcd 8ulla."SDJil~a.f:l :n"pl'. Val~~tlia.1Jt~;l mji@isto fTWt'u/f:ja,1u:lll.

~11I. II:zmedlnlaJcii!il'Qnj;e :Slull!I~asli1~l~i.,

. • '1. MOI'Wdi sug'lMuiik pr,etva.'!!"3!. se ispl'ed j:asl!1!,ogau

J~S;Il1I~ n, pr',

s'IH:tdbfJ.Dlljesto ~~;mba:

1!fI~;' i I'Is!l(J,'zl~i

~)IJ~' 'I $lm~'

;;-tMl'ulblr;(i z:ctik~liila

:w

tn;j'adoiJ1Im,,[Illw}"edtJ1Jba

~-GglJi .~ ~'C!tb.i

lwael " ;re:.wl'oop..~ (If'Mfde.~el).

!. JOfJ:tl1l sm.1i!;~as:nik.i:s'-lledmQk] aga. :pi~'e'tva,li'a se ill lll11kU ~ D, In ..

19

ltll9J'kO mjesto 'Ttt.l'fIiJlw'

JJoli?4 ~ PJtlrpi8

lo,koa ~ ,oo!l~

,sZtdJloo, ~(j

II!

te.r.~{j n ttdko

otcM&1t . III' ,ofr4ltdi

mub1 .. l r ?ll.ll2.f.:i

d1'·lj]~iie. II fZ~'UfI~lJ'e

g-6;,:-n - &1 i 7.ebsl -

:i~ '"

mno~ 0' iittiOS:VO'

,~,

istt',f(t,ei '~I iI~flJ·erttl;·

_l·oJ.N1i.:i :~ 'I:'!l~a~ t~

raspUSl":i l' 'I'8z}}ustili

U$JJ(j~di~lll' 'i.ci.zp,(JJ·tkUI't

be.~len b~po~ik"n,.

~J,. SugluDik. s,rlld. lll!J9pc&nim sugluniciilna'I' osim,

p'lled j P,IIO' _va.r,a se 'lll, j:" a z of,. D. pl".

t.aelJati mje.sto sC(JpaU

.liiioe Usa

p:'ollieJ:ica posliediea

r '_ •

PJ\~/,(j II 1_')N{nn,a

:nolN,i~ 7l '1~f,)6tYliI

!/J'O.lgje ' I' 9~'(J~flie

pa£nja. ll' l,)(w;~?'io.

,'a£ljUJ,f~/. 'l·(JzJj'utU'i'.

Isto fako pr,otvu;.,,& se, I hpre€ll, C !l Ie 1Il S:, ft. pr'", ftlt'C~ia, bru.~ mj,esto (i~4ii(l) WKa.j: BtuQl$.BiG'Co. mj,osto IJf1t,oo, ,iff!i mjesto htfi Oti " NMtl~ia~ mjesto li.datlij"ale.

~V. Ra_zJ;ed'lilac~y,alrllje !Su>glasnUc;i.

Ic{Ja;da :60 ,elm jedIlloJktrl. :9I1glasni'ltSi_ Itlese j'0clan ,do dnJ;g~'8!", (l!D'~a. se, :m.~azj,ednaael.' T'OI '~i\f3 ,ob:~![JJo, l(ldl :sasbl.vina It I dt, kolie, sepf,ebarajll o,s,I'" D. 1l11r'.

pk8U od pletti

mcsti 'liMitl

ltu- lit lall

"~·:tlSti 1i}6stl ukEs

Y. II:zhljelll:a iHi IPf;emjleifa~ stlO1lasni kil.

Katkad S,'lll,s;laSllie~mffi j,e,IDjajusvoj>a. mjesta",be gcijl@ll j 0 pit'VI S'~jno, ,d,ola~i d.11l1grn) ~ .g(lje jie Sitajao Idrl~gil' !{lo]~zw

. -

11l['V~ I,n . PI'·

1"/M!Jila ~~Qr(f,~·i.

mj.053W fJ~'tfl.a !'t'Ont'U,

;:;.a,'O ." ~!.i'(."'''''''
i.'ko i'.i l~/n
('.tm'ltJ ( .. itsalc~,o ;, jjl st,rdtlo
do6i (.dO'tjli)i " Oi'J))l:
~i ("'l'DJ:atj~) Il "(ljlt
poci (~poiji) :i l)('f.}~i. Vii.. ,ml:IUIJdla1Iilje iii:s~'IlIJ~.iiI!l~l'e SU~~~hl;sniilldi .•

1. K:~da :s€! '~:Ilij,elli dese dY8, j edoa.ka smglssuHtm.jledan (10 drlil,g,o,PI onda prvi O'tp~d3\., rra. d.'\'3 s[1g]i:SrDJika:.~)os.bl.~t1 ~es~o jedllaka. iZ;jiool1lac:ivanjiem neJe,d.noJd~ (v.~(n IU.). Tal!to

tlJda~}: mjlBS-to ntldall

lJQd<J:blil.! ~l' 7lfMldai~~ l'lt

1:~a !1' iJ&~

1WJt.um l ~, :1·.~~"lj,

'Wjsuaz1i '" j\(u8l'ldif 1 ad

'1<lUlw i 'II ,I "C18si'aff." ::1'

l:~iec'i )l r~s';&fi 11

ik1'~~i jtI ilk ~,(t~i :i'.i

,~a; ·t~ i. " 'l"<f!I~~; 'l~ i !~

ae~€d€3€t l~ iJev6il4€5e~ ~

lf~deset '11 ie,~r1IIe.r.ftl)l

~'(U;scl~,aJft ?'aZsZal't:

;1.1 ~ ,~' ..

1:'!S)8ul'

i~~~,(ll£ 1~etzZ(( 1'~~'l iJ,&'t.'ctd€;s.~t. sesliles{JJ.

'2. Sit1\glasmikvllza. ,obl.al:. ibilaj ooj"e!Jili, olJfY;Blt'.tl oooialf1

3,. Iap!~ed, :!lililgla.s)jlika.

b" d1jltj, kt P', m.pr. g£1luii ,§I.1:mti at'~·~"n11J.l

S,Ill~~;a.slC!ltSi III otpada., n a,

.mj e.sto a/JvltiA ...

n ohvi!ij

,. ob~ies'U'

jj Obveseli~i

", obvv)'.al.·.

~, .~$"Idaj ~1J. ka,t'kad

m:jiesto g{}yn, uti

"1 lh7nntli

'I f)I.Tl'.i(l~i~ut'l

PI'·

lP'11::w..i .kl~efulli l}l8~~,idi tOH.iflti

21

mj't}EI'W IJ'·.~1nai

'" '~'el1lul~~

~;dslr;nuli

.~ .I.~

n tGl'p~lu"rr~~

4. Zubmj, suglumci d it ~ZbllCujlll 80 pred Ie,. C i dfj Ii. pr.

:woe lv,wa oe.iiej}'l.u .olcp-t,U

8uce }~~a~"a um ;.:aiJq,c~

.pU£e pl!'e-i"'~a olev

adzij(),

'~Mij"a

S1*-8 ,"/tadea orlOf;)i.plti ,r;PclCel)iti SlI£Ma k~,1·t! ol('(t zailtdoi' p€.liCe pli~lJl,ina otiJev

__ .,..lK.... 'I'

o1>~U ((7.~Ja, 1~1

!&alCiia"

~,

~I

5. Zu'bni :slilg~~sDini d i 't 0, sasmvil1.i ,zd~ st h3Jf1alidaj~1J "illed b, II, 'Ij, In, nil!, n, pro

p.ba lialj esto !J,o,zdtt'1. (I d gtMlb€t

t'Cl:sl£i - "astl:a -

II

bo\lellj:z'v' II oole8iliiV

ko,lllf.V' ko~tljiv

,boleqnllJ ~ bol8clniA

1em l8nO ltO~'l:mno

~

~ljozil~,()'

I) t!JJ'~lil!11i"

II l'(i'lQ]·,t~;t,ll1:.

lU"8t~)ak

Il

prndmiaJ,·'(b

flQd't'ltnjt:

p~:a.o '~fJ~·alil.n.i . ptoo~'~J:1t

l"~'lcnjaJ:-t 'PtJl.~:ja1':4 !lfJdil~'ii

l! e! I • 'Ii... • • 1:~ .. _~.L·. ..ok···' . d

'1;1;. !Uo,gwas,llU ~ J lZa. .nep'OWHU isogl,asrna I .Ztl. If IiBIPa.',a"

n, Pl'.

noC:tt :mj'ooto 'n'IJdju

Mgiu tll ~iiu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful