RIDEG SÁNDOR

INDUL A BAKTERHÁZ

1. oldal

1

Nemhiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem soha semmi. Kivéve ezt a könyvet. Pedig olyan szomorú és fura dolgok történtek velem, hogy ne tovább! Beszélték felőlem az emberek, hogy csudagyerek vagyok, meg hogy bár akasztottak volna föl kétnapos koromban, mert nem lesz belőlem becsületes ember se így, se úgy. Anyámnak meg egyenesen azt javasolták, hogy tekerje ki a nyakam inkább előbb, mint utóbb. Ha levelet kaptam volna, így címezték volna meg számomra az atrecot: "A szépreményű Bendegúznak a Feketesas uccába, saját keze közé." Anyám az ég szerelmére kért, hogy javuljak meg jószántamból, vagy ha nem, hát így is, úgy is elvisz engem az ördög. Mondtam anyámnak, hogy amint lehet, rögtön megjavulok. De hát faluhelyen ez se megy olyan gyorsan. Aztán, amikor már félig-meddig megjavultam, jött panaszra Varga Pista, a költő. Ez a vén gazember meg erőnek erejével azt állította, hogy én minden este odaállok az ablaka alá, ahol a falubeliek csizmáit foltozta, és beveretem vele a saját üvegablakát kaptafával, ráöltögetem a nyelvem, őrá, aki az egész megyében leghíresebb csizmadia, holott egyetlen szavába kerülne az urak előtt, és engem becsuknának a dutyiba. . . Ilyen csekélységen múlt az életem, mert a rabságot ki nem bírnám, annyi szent. Anyám nagyjából megint csak fölpofozott, és azt mondta: - Javulj meg, Bendegúz, amíg szépen vagy, mert meglátod, előbb-utóbb elvisz téged az ördög... Miután a tél elmúlt, anyámnak kezdett igaza lenni. Ez meg úgy történt, hogy egy este, amikor hazamentem, a csépai kupecet találtam ülve az asztalnál, ahol rendes körülmények között én szoktam ülni, mivel én vagyok családunk dísze, virága, mint ezt mondani is szokták a szomszédok. Anyám rám mutatott, és ezt mondta a kupecnek: - Ez az a fiam! Azt hiszem, megfelel tehénpásztornak. . Igen haragudtam anyámra, hogy csak ilyen alacsony hivatalra tart alkalmasnak. Minden álmom azt volt, hogy kutyapecér leszek vagy végrehajtó, és csendőrökkel kísérgettetem magam végig a falun, gubaszivart szívok, egyszóval : úr leszek, de nagy. . . Mondom, csalódással kezdődött az életem. A kupec felállt az asztaltól, és felém biccentett. Aszongya nekem : - Szerbusz, Jóska !.... Nézem a kupec lábát, az egyik éppen fél kapanyéllel volt rövidebb a másiknál. A lábfeje piszoktól feketéllett. - Ejnye - mondok -, de fura szerzet! És még aszongya nekem, hogy Jóska, holott én Bendegúz vagyok. (Két nappal ezelőtt olvastam a Vöröskabátos ördögöt, akinek szintén rövidebb volt az egyik lába a másiknál.) Mi ez? - mondom magamban -, csak nem maga az ördög gyött el értem személyesen?.... - Bizony aggódva vizsgáltam a kupec egyik lábát, amelyik kétségbeejtően hasonlított

2. oldal

a lópatához. A kupec anyámhoz beszélt: -Igen jó lóbőrnek látszik ez a gyerek. Még máma elviszem. . . Szó, ami szó, igen nehezemre esett, hogy anyám, akiben mindig bíztam, nem öntötte szemközt a kupecet avval a fazék forró vízzel, amely a tűzhelyen főtt legalább dél óta. Ki is mentem a konyhába támaszkodni. Anyám utánam jött, és vigasztalt: - Ördög? A fenét ördög! Gyere csak, beszélj vele, majd meglátod, milyen jó ember. Az egyik lába nyomorék. Dehogy van azon patkó. . Bementünk együtt a szobába. A kupec a szoba közepén nyújtogatta rövidebb lábát. Gyorsan odaültem a helyemre. A kupec üljön a padkára, vagy ahová akar. Az én helyemre nem ül, erről jótállok. Csúnya verekedést rendezek itt, ha hozzám nyúl ez a patás ördög. A kupec nyerítve beszélt anyám felé: - Én pöngő árát szoktam enni, de csak hatosokkal fizetek érte, nyihi, nyaú, hi, hi, hi, haj, haj !.... Még azt merte mondani anyám, hogy jó ember ez a patás. A kupec felém kapkodott hosszú körmeivel, és meg akart simogatni. - Ne nyúljon hozzám - mondok -, mert ütök ám hirtelen. Engem ne karmolásszon össze! A kupec erre elkezdett tiszta szívből nyeríteni : -Ha oda lesz a nyáron, majd megtanulja a gyerek a kutyafittye emberséget, nyihí, nyaú!. . . - Legyen nyugodt - mondom -, ha én eccer elkezdek nyeríteni, sokkal szebben csinálom, mint maga. . . nyihí, nyaú, nyihí!. . . Így esett meg, hogy anyám szájon tenyerelt. A képem csupa latyak lett, merthogy ritkán fújom ki az orromat, mivel nem szeretem az ízléstelenséget. Ilyen pofont még apám sem adott, bár nem panasznak mondom, de én mindennap megkaptam a porcióm. Most föllázadtam a pofontól, vagyis lefeküdtem a padlóra. Miért is nem halok meg inkább, ha én nem, akkor hát ez a ronda patás, miért nem akasztja föl magát. Igaz, hogy sötét van, de kivételesen fölvezetném a padlásra, zsineget is adnék a nyomorultnak. így keseregtem a földön heverészve. A kalapom messzire repült, és nem volt kedvem már utánanyújtózkodni. Anyám föl akart emelni, de visszaestem. A kupec is odabicegett, nagyokat szítt a tülökforma vastag orrából. Erre megerősödtem. Visszaültem az asztal mellett való helyemre. -Nem kell még elmenned - vigasztalt anyám -, ráérsz holnap is. Ugye, Tappancs úr, nem sietős a dolog? -Én rögtön el akarok menni - mondtam. Úgy gondoltam, hogy ilyen rossz anya nem érdemli meg, hogy olyan jó fia legyen, amilyen én vagyok. - Nagyon jó helyre viszlek - magyarázott a patás -, olyan dolgod lesz, mint őfelségének, nem köll tenned semmit, a sült pulyka csapatosan röpül a levegőbe, eltátod a szád, azt kapod be, amelyiket akarod. Osztán milyen jó levegő van arrafelé! A halottak is föl szoktak támadni tűle. Én nem szoktam minden hülyeséget elhinni, meg is mondtam a patásnak. De ő, hogy igenis, ő látott, vagyis hallott ilyen dolgokat. - Azt ne higgye - mondom -, hogy én olyan ijedős vagyok - és csak röhögött a patás. Aszongya: - Tudom én, hogy te derék gyerek vagy, éppen azért akarlak elvinni. Nem magamnak köllesz, ne féjj! Ámbár rám férne a segítség, én inkább megiszom, ha

3. oldal

de ide be nem teszem többet a lábam. mert nem lehet tudni semmit. Sehol a világon nem pártolják az igaz embert. hogy mégiscsak emberrel van dolgom. Ki szoktam én találni mindent. Kezdtem belenyugodni. A két lábam belecsüngött a vízbe. ahogy a botjára támaszkodik. édesanyám. Hát tudom én. mert meg vótam kötözve. majd kitalálom. Most már biztosan tudtam. . Nagyon megsértett valaki. Úgy éjféltájban tértem magamhó odalent. Én igen csak a pöctúrót szeretem meg a lepényt. Nem vonhatom vissza a szavam. mikó bornya van a tehénnek. A kutyák meg végigugattak a faluban amerre csak mentünk. Ó.fölös pízem van. a csütörtökin nyerek ötven pöngőt. . Mit szépítsem a dolgot: a hideg futkározni kezdett a lábam szárán. De csak azt tunnám. oszt alulról sütött szemembe a hódvilág. Nekem már ez is túlságosan gyanúsnak látszott. nem csinálok titkot belőle. A kórság tudja. talán éppen énmiattam. ha már ennyire pokolra szántam magamat.Te nem érzel valami szagot? Azok az átkozott kutyák is hogy ugatnak.beszélt a patás. A hideg éccakába egymás mellett mendegéltünk szépen a patással. tavasszal. Bendegúz. Majd hónap. Még azt gondolhatná ez a felemás ember. hogy a lábam már igen fázott a vízbe. . -. de azok is csak röhögtek rajtam. hogy ilyen furcsa társaságba keveredtem. Ha elkezdek inni. mert az orra olyan lila-fekete volt. de az orra világosan elárulta. hogy ha csakugyan az ördög. hát nem összezavarták! Teljesen meg vagyok zavarodva! Úgy érzem. hogy vele megyek. Az is lehet. de hát én sokkal finomabb ember vagyok. A gyerekek rám kajdásznak. Arra gondoltam. Száraggyon el a nyelvük. hogy mér kajdásznak? De hát csak törje őket a rossz. legyek donganak a fejemben. elkezdtem kurjászni. Ennek a kódusa vagyok én. hogy mennykő égetné meg levelestől. jóéccakát mondott. . hogy félek. Miatta lett hűtlen hozzám az anyám! Apám bicskáját elcsentem a fiókból. Ilyen szégyent az egész falu előtt! Rögtön jelentettem a csendőröknek. akit el akartam vennyi.mérgelődött a patás. miért nem tett bele a tarisznyájába. dalolás hallatszott : . ha józan vagyok. . Innák én most is . Sokan hálálkodtak má nekem !. . Csak azt csudáltam. mint a csizmám talpa. akár nem megfogtak. Csakugyan áldottam a kupecot. belülről cincogás. hátha az ördög jött el értem ember képében. te égbe kajdászó szent Péter! Egy éccaka alatt teljesen megőszültem. Az ördögember lecsattantotta hüvelykujjával a pipakupakot. de nem tudtam kitaláni sehogy. A lópataforma lába nem mutatta. úgyse telik ilyesmire idő. így hát én is elbúcsúztam az anyámtól. hogy ennek is a menyecske az oka. Gyüttek aztán éppen elegen. Majd leégett a pofámról a bőr. Sokáig törtem a fejem. amiért ilyen jó helyre szereztelek. oldal . ebből nehezen lehetett volna titkot csinálni. hogy mér hagyott el? No. mikor józan vagyok.Pedig ilyenkor köll számolnom. hogy jó vót-e a sajt. Azt mondtam az anyámnak : .Ne sirasson. Meg aztán terajtad is keresek két 4. . hogy ütne bele a faménkű. az egyik csizmám meg teljesen odaveszett. -Milyen piszok hely ez a falu! . majd a füle közé vernék a kupecbottal. igazán nem akasztom fel magamat miattuk. Éppen most szedtem ráncba a számokat a fejemben. ágastól. Az utcán szégyenkezve pislogtak a petróleumlámpák. hogy vele megyek.Meg mernék rá eskünnyi a csantavéri betlehemjászol előtt.éccakának idején. . hogy hun lehetek. mint a tajtékpipa. Oszt. Megmondom nyíltan. Akár hiszed. hogy a dupláját nyerem. oszt részeg fejjel leeresztettek a kútba kötélen . Ha nem vónék iparosember.Még majd áldani fogsz engem. . . Hogy a patás ivott-e vagy se. milyen a sajt. Kocsma előtt haladtunk. ha meghalok.

hogy mérgelőggyön az a kutya bakter. 5. .Bendegúz vagyok a Feketesas utcából. hát én tudok mindent. Csak úgy mellékesen.szólt a gazda. -Egy kis beszédem vót a faluban . mint a száz esztendős jövendőmondó macskája a csízióba. Még az égben is vannak ismerőseim. Olyan széles volt. A patás nagyokat dobbantott. fenéket.pöngőt . -Neked nem fázik a lábod? . és egy réten kellett keresztülmennünk.És csakugyan volt valahol a sötétbe szórva egy pici fényesség. A tanya előtt kijelentette emberem.mondom -. se hallottam. A patás is emelgetni kezdte a lábát. és elkezdődött a vacsora. oldal .kérdezte. A papucsos néni tányérokat rakott az asztalra. míg engem lácc. máris akkorára nőttek. ahol a világosság látszott. mint valami öszvérnek. Én már se láttam. Először hozzám beszélt: . A kopogtatásunkra egy piros papucsos néni nyitott ajtót. Legyél nyugodt. A banyakemence mellett hosszú padka nyújtózott. mán nem is gyün . -Látod azt a kis világosságot? . mint a ház eleje. Ott vannak bekötve a lovaim.kérdezte a patás.Hogy hínak? . . hogy a jóember útközben elpusztult. és meleg vizet eresztett a lábára. hogy itt hagyom a réten. Legszívesebben elbőgtem volna magamat.Hogy gondolhat ilyent . hogy egyátajjában nem fázik a lába. teccett hallani felőlem. székek. A patás az ajtóhoz bicegett. . se meleget nem éreztem. Máskülönben meg igen tetszett nekem ez az asszony. . -Azt hittük.intett felém a patás. Igen nagy gazember őkelme. ráültem. Volt itt két ágy. vagy még annál is sötétebb. banyakemence.nyöszörgött felém. Akkorákat horkantott. . majd egy terebélyes öregasszony csoszogott be a szobába. Ha neked nem teccik a szógálat. Félreállt az út szélére. -Hát maga emberrel is kereskedik? .kérdeztem a patást. minélfogva az anyja odaaggya a bakterhoz egy kis emberséget tanulni. Ilyen az én balszerencsém ! Lompos kutyák szaladtak elénk a tanyából. egy asztal. és anyámnak elmondom. Azt hiszem. gazdaforma parasztember.. nem olyan családból való vagyok én! Eszibe se jusson ilyesmi. Sokára aztán ez is elmúlt.kérdezte. Egyre-másra enni kezdek valamennyien. Kiértünk a faluból. Ettől kezdett csak igazán fázni a lába. Az ajtó előtt koromfekete macska púposította a hátát.Oda megyünk. alig lehetett észrevenni. annyira fázott a lábam. a fülei.. hogy se hideget. . Én meg örültem.így a patás.Ezt a gyereket viszem a Szabó bakternak. hogy majd lefagy a lába. Alig tudtam utána megvigasztalódni. Úgy gondoltam. . A falon zöld tányérok lógtak madzagon. de a fejed se fájjon! Harmadnapra újra elszegődtetlek éppen a szomszédba. . Úgy jártam a deres fűben. Itt olyan sötét volt. sehogy se akart közel kerülni. Egyszer benne volt a nevem az újságba. mestergerenda meg egy öreg. ha valaki szól valamit. szakasztott olyan volt. A konyhából a szobába mentünk.Lefagy a lábam! . és a patás közéjük vágta a kupecbotot. és a hátam nekivetettem a meleg kemencének. mintha lóvá akart volna változni. -Á. Ebben aztán keservesen csalódtam. inkább egyre távolabbról hunyorgott. úgy láttam. A tanya. a kilátásaid szépek lesznek. mint éccaka a csizmaszárba. elszöksz nyugodt lílekkel.

segítek. ha tudsz. Ekkor szakadt rám az életem legnagyobb csalódása. s eccer csak a patás rám kiált: . haj. Fuldoklott rendesen. kivette a bugyellárisát. te csipagyáros. és a hatosok között kezdett turkálni. a gazda elvette tőle. Nem is tudom. -Kelj föl. mint egy jókora béka. . de senki sem kínált. most csámcsogj. mint az öklöm. . jóval többet evett. No . elővett a fiókból egy fakanalat. -Ez a bor nagyon jó .mondta. haj! Akkora hús vót.mondom -. A patás kivett egy kékhasú bankót. Én a kalácsot néztem. mint az ártánydisznó ősszel. Amint láttam. igen szomorúan. Így gondolkozok. Éppen egy percig alhattam. kékült.Hát jóllaktam Isten igazába . Áldott jó bor ez. jaj.A vénasszony állán lefolyt a zsír. Már ettem volna szívesen is. és olyan nyomorúságosan vartyogott. Szerettem volna aludni. a szeme is nekiiramodott kifelé. Úgy jóllaktam. mint a veszedelem. Nem szomorú.beszélt a patás. akár az anyatej. amikor a kupec rángatni kezdett.aztán falt. nyihároztak. -Ő. ha lehet. itt ül a vége az ádámcsutkámon. Végül egy falat szerencsésen megakadt a torkán.mondom. Megitatták a randát borral. Én meg visszaültem a padkára. ühüm! . A patás felült a földön. megyünk aludni! Keresztülmentünk az udvaron. hogy hová teszik el. amíg végre föltápászkodtam. Ahogy az öregasszony észrevette. . .Helybe vagyunk . és azt duggatta a patás torkába. A patás meg fölmászott a padláslyukon. Párszor a szalmára visszaestem. aszondom. hátra az istállóba.mondta a patás-. olyan. a gazda pedig aszonta: -Majd beszámítom a kosztot az istállópénzbe! Nem szeretem a filléreskedést. mint a dob. csak megeszem én azt reggelig. akárki fia. de a lovak egész éjjel rugdalóztak. ahelyett hogy nyomban agyoncsapta vóna. nyahú. A papucsos néni is felém nézett. zöldült. és engem kínálni kezdett: -Nem vagy éhes. mióta a köldökömet elkötötték. én is ütök egyet-kettőt ezen a randa patáson. Gyorsan kirántottam az ágy alól a gazda csizmáját. hogy még aludni se tudok? A fejem alatt a szalmában szintén egerek cincogtak. aztán odatápászkodott az asztal mellé. A szénatartóban vackoltam helyet magamnak. nyihí. és zsebre tette. mert ha itt kell aludnom ebben a házban. mint a veszett kutyának.olyan a hasam. Megitta a bort. miután jóllakott. Tizenöt pengő lesz egy hétre. Erre a papucsos asszony úgy nyakon tenyerelte a patást. . Ehün van ni! Pedig hát csakugyan éhes voltam. Aszongya a patás: -Ühüm. mint forint árát. De a gazda ott is csak a patás torkát markolászta. hogy elterült a földön. hogy a patás végveszedelemben van.Nem ettem ilyen jóízűt. gyerek? Szívesen adok! -Nagyon jóllaktam . A papucsos asszony jó szagú kalácsot hozott be. ez nem akad meg a gégámon. . Most megdöglesz. Úgy folyt érte a nyálam. Öklendezett. hogy megijedtem tűle. ha sokallja.Gyere. oldal . avval se törődök. A patás mérgesen bőgött: 6. . én még máma is szopnék. hogyan sikerült elaludnom. -Érdekes kölyöknek látszik. A gazda meg a nyakát akarta kicsavarni mindenáron.mondom . A patás. kutya! . Ha anyámnak ilyen teje lett vóna. három óra van. Mondom .

-Huszár vótam a heteseknél. . már markomban éreztem a pénzt. . . meg ilyen tökéletes bolondot se láttam. Láttam én gyászesetet máskor is. és mikorra feljött a nap. hol a másik végit 7. A gebék akkorát leheltek rám. oldal .-Mit bámulsz! Fogd a lovakat. mint a macska szokott a kemence vállán. Csak most tudtam. saját magának meg hat lovat kötött egymás mellé. amíg kivilágosodik. mégse halhatok meg ilyen végtelenül randa gebén? Azután.. majd én kivezetem. mi mindent el nem követett velem. Bendegúz! Téged vár a Szabó bakter.mondta. mint aki föl pingálta őket . nem ülök többet a hátára. Fáztam. uram atyám!. . teljesen elnyomorodtam. Erre szélnek eresztettem valamennyit. Nagy hűhóval hajtotta előre a rokkant gebéket. oszt vezesd! Erre a vén kancára vigyázz. amit csak úgy kaphatok meg. A patás csaknem megháborodott a bánattól. de sehogy se fértek ki hárman az ajtón.Szó. . Valamikor majd csak odaérek. végül összebicegte a lovait egy csapatba.mondom -. aszongya a patás: No. azér tudok ilyen szépen lovagolni . Húzgálni kezdtem a gebéket madzagon. Hosszú alkut kezdtem a kupeccel. ő meg a trágyadombról cihelődött lóhátra. csupa vér lett a pöndölöm. se anyámnak.Hat pengő. annyi pénzért én is kiállok valamit. A fogaim összeverődtek. elmegyek gyalog. . hogy leültem az országút szélére. rítt. Így tudtam meg. hogy hol lakik. A döglött ló ránk vicsorította a fogait. ez a randa patás biztosan kiröhögne. No . ha nem leszek otthon? Legalább ríhatnék egyet. se bakk: minden szó nélkül megdöglött. hogy milyen jó keresztbe feküdni az ágyon. Ennyi pénze se apámnak.No. Az egyik randa gebe meg egyenesen a lábamra lépett. menjünk . De hát nem leszek én vele jó barátságban. és föllódított az egyik gebe hátára. Pedig hát csak úgy ült ő a ló hátán. Ekkor látom. .. és se kuk. neked csak tartani köll őket! Nem nekem való mesterség volt ez. Kezdtem rosszul érezni magamat a lóháton. csak addig.Az a fölső a Fiastyúk!. káromkodott.gondoltam -. A patás magyarázott : . hogy tegnap bele nem estem abba az ibrikbe. ha Szabó bakter engem fogad meg pásztornak. Az egyik gebéje keresztbe feküdt az országúton. Tegnap besütött a nap a hasamra. Fiastyúk az eszed tokja . .Mongya meg. mert leharapja a fejedet. Hosszú órák óta mentünk a lógó fülű lovakkal. amikor katasztrófa érte a kupecet. ami szó. Előbb-utóbb gazdag ember leszek. hogy három csúnya gebe áll előttem. még majd elhitetnéd velem. akkor is. ami az ágy alatt szokott lenni. mi az? Mit vakaródzol? Tán megkoszosodtál? Feltört a lova . Jobban ismerem a csillagokat. Hazagondoltam. A patás nyavalyásan szaggatta a haját. .. hogy hat pengő lesz a negyedévi bérem.mondom a patásnak -. Majdnem hanyatt vágódtam ijedtemben. hogy láttad a tojásait is. Kifordultunk az országútra. mert ugyebár. ha négyfelé vágna a gebe. Sírt. A jó ég vegye magához ezt a patást.mondta a patás.Szétvág ez a büdös gebe. se hossza. . Kis híja. -Itt állj. Leszálltam a földre. úgy nevetett. A patás nekem négyet.Az nem lehet. de tán még a királynak sincs. Hol az egyik. És mi lesz a macskával. A csillagok valamennyien künn pislákoltak az égi világ feketéjében: nagyon korán lehetett az idő. de ilyent a plébános se látott.gondolom -. csaknem elvitt a szél.. Az útnak nem volt se vége.

de most kivételesen sokat lovagoltam. és azt csapkodta a ló fejére.gondolom . sírt. ha akarja. . új lovat veszek az árán. elmégy. félóra alatt eléred a bakterházat. Még majd a szemem előtt eszi meg ezt a vacak gebét. Én majd csak kiheverem a gyalázatot. hogy gurítsuk bele az árokba.mondom -. ha tehénpásztor leszek. mintha most vágtak vóna le az akasztófa köteliről. szaporán hozd el a bakter bicskáját. nyilván föl akarta támasztani a gebét. oszt kérsz egy bicskát vagy kést Szabó baktertul. Megmagyarázhattam volna neki. igaz. Én legalább úgy látom. de hogy olyan rongyos pofát vágott. Indulj. Nem lopja el senki. tavaly meg meghótt a fia. Huszonöt pengő károm van .mondom -. ahogy csak tudott. Sírva. köveket emelt fel az út széléről. testvér.Én túlságosan egészséges vagyok . Hogy ne is mongyam: a gyomrom fölkeveredett. mert ez a lónak a legértékesebb része. . hogy hiába nevez testvérnek. Bendegúz? -Dehogy van bicskám . Ugye.nézegette a lónak. Aszongya a patás. Fene megátalkodott ember ez a patás: megint nem hallgatott rám. de máskülönben meg se moccant.Kicsit gyenge vagy. Azt tanácsoltam a kupecnek. Én szintén nagyon szeretek fészket szedegetni. csak nem vagy nyomorék? Olyan pofát vágsz. Nálánál veszedelmesebb képű embert el se tudok képzelni. A ló olyan szépen feküdt a sárba. aztán kihúzta a ló nyelvét. merre kell mennem. testvér! Tudod. ha ügyes vagy.. rítt.mondom néki.ezt se hittem vóna. Még az hiányzott volna. de majd a levegőn megerősödsz. és neked adom a nadrágszíjamat. A baktert csakugyan megtaláltam. most jutott eszébe. mint a macska szokta a májat. hogy egészen megilletődtem. Sohse ríjjon kee . A lónak kitört elülről a foga. hogy azt is ellopták a pipámmal együtt. a legdrágább dolog a lóbőr..Még a bicskám sincs nálam. 8. testvér. tulajdonképpen nem vagyunk ikrek. aztán amikor erre jár. Mikor aztán elfogyott a gyufája. Annyi levegőm van itt. hogy meggyalázza apám bicskáját. -A vecsési határba vagyunk .Hát te vagy az a gyerek? . farkát. amikor ráköszöntem. Nem hagyhatom itt a bőrit. Gondoltam: akkor lásson bicskát ez a kupec. ríva csavargatta a döglött ló füleit. Hogy a fene az étvágyát! Most meg büdösgyufát gyújtogatott a ló orra alá. mert meglehet. Vígasztaltam. rendesen leszámolt evvel az árnyékvilággal. mert addig nem tudok innen elmenni egy lépést se. A szeme behorpadt.. nem akartam megszomorítani.rítt a patás. hogy ő most épen varnyúfészket szed a másvilágon. .kérdezte a bakterom. Úgy láttam. Ha le tudom nyúzni. és rágcsálni kezdte. elindultam. Nincs egy bicskád véletlenül. hogy három éve özvegységre jutott. hogy csuda! Mér nem állsz egyenesen. holott nem születtem huszárnak. A kupec szaggatta a haját meg a két fülit. mert igen sajnáltam a lovat.Elég rosszkor jutott ilyesmi keenek eszibe . hogy ez a gebe röhög rajtunk. oldal . csak a négy lópatát vigye magával. nem támad föl ez a ló úgy se. . mikor én hozok neki. Éppen a tojó-tyúkok hátuljában vájkált a hüvelykujjával. akkor sokáig ott ül a lova mellett. ..így a patás.nyögdécselte -.hogy pedig a fia meghótt. -No . -Legalább a bőrit lenyúzhatnám . de még vissza se néztem. mindig megnézheti. . de a bicska az más valami. ezen egy cseppet se búsuljon. Miután elmagyarázta.

.. ami egy kicsit panyókára húzza a félpofáját. . mert rettentően vérszomjas embernek láccott. Az udvar közepén köcsögfa állt. és elindultam vizet húzni. Már éppen arra gondoltam. Le is ültem rögtön a ganédomb mellé falatozni. olyan csúnya vót. a kút mellett három tehén várta a vizet.. Miért is nem hallgattam anyámra. távolabb a háztól egy kerekeskút volt.. Hogy hazahajtottam este a teheneket. . Az idejibül kifutja. sehogy se. és szédültem is egy kicsit. Errül meg lehetne ismerni akárhol. hogy nem sikerül a vízhúzásom. fiam. S rögtön elkezdett siránkozni. hanem egy 9. nénémasszony. Szerettem volna rögtön felmondani a szolgálatot. mellette egy fűrészbak és egy talicska. Hát először is két fót van a kabátján. úgyszintén a térgye kalácsa is fótos előlrül. mert be köll vinned egy kanna tejet a patikároséknak.mondom -. Hadd várakozzon a patás. Aszongya a banya : -Mit tátod a szád. te nyámnyám! . vagy ha hazajössz a faluból. odaszaladt hozzám segíteni. A bakter elmagyarázta. a másikon meg vastagabb. az istállóba megfejték őket. másik fele meg pogácsaszínű. ami aztán végleg szembeállított a bakterházzal. A talicskából egy igen csúnya asszony visítozott rám. Már húztam vóna a vizet. Aszongya nekem: -Ne kérőddz ám órák hosszáig. hogy olyan képe van. te zsivány?! -Mán mondom . amiből hiányzott a kerék. észre se vettem. fülesbagoly! Talán süket vagy.. mint a szilaj bikáé. és csak nem akart este lenni. Nagy sebesen csavarta fölfelé a vödröket.Most akarsz vacsorázni. nem tátom a számat. . má pedig úgy köll legeltetni. oldal . mintha viselősek vónának. evvel elkezdődött a nap. Lehajoltam. A lóhalálról egy szót se szóltam. mint a kutya a kéményseprővel. hogy ilyen a kalendáriumba sincs. Úgy vagyok az ilyen haragos vénasszonyokkal. pap lesz belűled.mondom. .. hogy milyenforma ember ez a bakter. Ezt én sehogy se értettem meg az első szóra. és a tejet széjjelöntögették kannákba. A bakter aztán elmagyarázta. mikor azt mondta: ”Tanulj. Aszongya a bakter: . Legeltetek a vasút mellett szakadásig. és most azt legelteti a nyárfák alatt.mondom. Egész kevés kenyeret és egy csupor tejet kaptam. De a java még hátra volt. a bal lábán pedig egy irgalmatlan nagy parasztbütykő van.Menny. aztán minek is szomorítanám el ezt a Szabó baktert. hogy igen nagy gödrök vannak a tehenek vékonyába. hogy elindulok hazafelé. hogy kevés fű van a tehenek hasába.” Nem lesz énbelűlem jóravaló halott se. Aszongya a bakter: . . Most elmondom. hogy a tehenek egészen vastagok legyenek. a bajusza úgy áll.Hát a lókereskedő úr miért nem gyütt veled. hogy magam is éhes vagyok. Arra gondoltam. féltem ettől a baktertől. amerrül gyöttem. Aszongya nekem. hátulról. -Minél előbb enni szeretnék . mikor egy domb mögül a közelembe toppant a bakter. de a vödrök sehogy se akartak kiemelkedni. gyerek? -Az egyik lova nagyon megéhezett .Hátat fordítottam neki.megengeggyen. A bakter látta. de hogy őszinte legyek. de még inkább arrul. A hat pengőre gondoltam. mint a haramiának. Úgy állt a hátam mögé.így ez a rusnya bakter nekem. Éhes vótam. hogy merre kell legeltetnem. mint valami tekintetes úr.De jót iszol! Valami jó ebéded lehetett.Most már értem a dolgot . csak egyik fele verestarka. aztán az egyik lába szárán vékonyabb a nadrág. húzz vizet a teheneknek! A völgyhajlásban. . és együtt ittam a szomjas tehenekkel. Utóbb mind a három tehenet megvertem. A szájába egyenes szárú pipa szokott lógni.

oldal . Egy percig arra gondoltam. Ekkor történt. Hát nem nekem szaladt valami bottal. tele lett a kertünk beléndekkel meg csalánnal. Aszongya nekem a bakter: . hogy rókát lehetett benne vadászni. hogy én mindig jó szándékú gyerek voltam. mer úgy képen nyallak a moslékkeverővel. semmi haszon fejében. én meg a magot vetettem. ha aszondanád nekem : ténsasszony. A patás ember gyött a bakterommal az istálló mögül. Anyám kapával vágta a lyukat. esett bele a fene.Mért nem mondtad meg. csak mire a végire értem a szándékomnak. hogy eszedbe jut a tisztelet.. .. -Nekem mindegy . és mikor kikelt. milyen szépen mozog a fülem? Aszongya erre : . hun a kabátom. Egyszóval: akkora bozót nőtt a kertünkben. . A patás szomorúan magyarázott. Utánam dobálta a kupecbotot.Hát Bendegúz. a bakter meg röhögött.mondom -. hogy majdnem elájultam ijedtemben. hogy elmondom őszintén az ügyet ennek a bakternek. Itt van erre rögtön egy példa: Eccer anyámmal veteményeztünk a kertben. hogy elhasalt a köcsögfa mellett. hogy ez a süket bakter úgyse érti meg. nem hittem vóna.mondom -.Tán letörne a nyelved. megyek mán hazafelé. mivelhogy most éppen eszek. Mert tuggya meg ország-világ. Teccik látni. ha mingyár boldogságos ifiasszonynak hívatja is magát.kicsit nagyothallok. mikor elment a patás: . . hogy én milyen jó szándékú gyerek vagyok. A patás meg elkezdett engem zavarászni az udvaron. aztán úgy véltem. hogy nem olyan sürgős a dolog.A városi csibész pofád majd befogod ám. te redves.mondom -. 10. és csak elijeszteném a háztól. Aszongya a bakter.No . hogy mit üzent Miska bácsi? -Úgy gondoltam . mert hun van még karácsony?! A bakter olyant nevetett. . hogy ilyen akasztani való huncut vagy!.

hogy olyan éhes lettem. régen értem meg 11. Másnap a hútőszobába hordtam a vizet. rám mutogatott. Az istálló megett olyan jót nevettem. mert a banya agyon akart verni csizmasámfával. pipakupak meg miegymás. mert rettentően haragszik rám. Aztán itt vannak a levesek. hogyan van az. A banya meg eccer a zsírt. A banya átkozódott. A banyát csakugyan nem láttam. én legalább azt állítottam. . Arra gondoltam. Már magam is azon csodálkozom.Hunyjuk be a szemünket . oszt úgy falatozzunk. hogy azt el se lehet mondani. meg én is. . nekem adta. merthogy rövidlátó vagyok. Ó uram. Tovább pedig mindennap igen korán kellett fölkelnem.mondom a bakternak -. Vagy harmadszor fordultam a vödrökkel. A levesbe mindenféle vót tegnap is: pertlidarab. hogy még eccer se szöktem el. Kis híja. ami éppen a bakterház előtt döcögött. nehogy azt higgye valaki. Pedig milyen gyönyörű terveim voltak. élt bennem a remény. Allandóan a konyha körül sétálgattam. ne hagyj el! Micsoda acsarkodást csapott! Olyan hangon visítozott. ha aszondom. amikor enni kaptam belülle. Gyorsan behunytam a szemem. de most a bakterházzal végérvényesen kelepcébe kerültem. Nagyobb baj ebbül se lett. ha elgondolom! De nem akarom most elmondani minden régi tervem. hogy úgy potyára esküdöztem. meg minek keverném össze a mai napot a tegnapival. és csak úgy vaktába végigöntöttem egy vödör vizet a banya hátán. de sokáig ezt sem bírtam ki. és megettem vagy húsz köcsögről a tejfölt. ahová kiöntögettem. hogy a ténsasszony talán nekem külön főzi ezeket a dolgokat. Először is mikor idegyöttem a bakterházhoz. hogy nem láttam semmit. hogy le nem fékeztek miatta egy tehervonatot. Nagyon sok mindent gondoltam. alig bírtam lábra kelni. Nem túlozok. délután. . Én meg nem esküdök hamisan egy fej vöröshagymáért se. A bakterom azt állította. A bakterom az sokkal szerencsésebb. hogy jóllakhassak. alig győzöm elmondani. Mondhatom. Főképpen a kolbászból szoktam igen rövideket látni. hogy a kárt kutya vagy macska okozta. Nem is halogattam sokáig a dolgot. Van nekem így is elég bajom. hogy megméri a víz mélységit.2 Amíg nem estem bele ilyen csávába. A ténsaszszony. hogy valamikor híres ember leszek. oldal . Evés közben becsuktam a szemem. az első este is éhesen feküdtem le. Elkértem tülle. de az egész bakterház ellen bosszút fogadtam. A kosztom utóbb ott avasodott a napon. Mert. hiszen úgyse érek rá velük foglalkozni. a köcsögöket pedig szépen összedöntögettem a vizesdézsába. ahol a tejet hűtöttük. mint a farkas. vagyis ahogy én nevezem. máskor a szalonnát kereste rajtam. én meg esküdöztem. Eccer aztán beszöktem a szobába. Kiszaladtam a szobából. nadrággomb. a banya. csipetke. mikor a banya belehajolt a dézsába. mint én: ő például szarvasbogarat fogott a sűrűkrumpliba. seprűvel kergetett délelőtt.

Hogy kinevettem magam. hogy amennyire a nadrágszíjam engedi. hogy az teljesen össze-cifrázta a szobát. milyen vőlegény lesz belőlem. El is határoztam. A bakterház népe körülállta a banyát. hogy a madarak is el akartak költözni miatta a határból. . Amint megfigyeltem. hogy valósággal négykézlábra álltam kínomban. A baktert elfutotta a méreg. Kezdtem alázatos lenni. A bakter kurjászott értem. Már tudtam. Mondom neki.Tudja már. ami csak úgy volt lehetséges. akasztófa tulipánbimbónak nevezett engem. mióta én vagyok a pásztor. hogy agyon köll ütnöm a Bundást. Ha rajtakaptak ilyen ügyeken. mint a fakutya. mikor a bakter fölfedezte a kutyát meg a kárt. Utoljára csak mutatóba hozott ennivalót. Odáig jutottam. ahogy csak lehet. hanem mint egy vadállat. Vóna itt még más orvosság is. . hogy mennyire utálod a tehenekét. Bundás. A legnagyobb bajom mindemellett a ténsasszony maradt. és ilyen szavakkal hajította felém a kenyerem meg a szalonnám: . akkor alaposan megdöngettek. 12. aztán rácsuktam a szobaajtót. köztük én is. Dél volt. . Ezt megszoktam volna könnyen. hűljön rá a bőr a pofádra. Otthagytam a Bundást. csak a bakterom pártfogolt némileg. Eccerre világos lett előtte minden. és bementem a hútőszobába tanácskozni. A bundáskutyán alig maradt emberi ábrázat: már nem is úgy tekintett ki a kutyaházból. különösen eleinte. te szereted a farkasalmát? Ha pedig az se használna. hogy amint lehet. Lusta zsiványnak. de tudom. hát rögtön elkezdtem volna legelni a vasút mellett. Odamentem a kutyaházhoz. A bakter aszongya. Úgy vigyorgott. de igen barátságtalanul. . egy zacskó túrót is bekebeleztem az ingem mögé. Mondom a Bundásnak: . hogy ennyi a kirakatba sincs. most az egyszer megtöltöm a hasamat tejföllel. a fülitől a farkáig.Ne. A nagy asztal körül összeült a bakterház népe megtárgyalni az esetet. kenyerem naponta kisebbedett. olyan szép sárga. a cufla meg a bél. Másnapra aztán úgy megéheztem. Ő hozta ki minden déltájba a reggelimet. A bakterné szintén meg akart verni. avval kikezellek. És a kutya most a múltkori eset miatt kihúzta a rövidebbet. oldal .Majd szedek neked farkasalmát az erdőben. hogy titokban a bakterom is egyetért velem. bekenem a képed pipamocsokkal meg pókhálóval. Erre olyan cudar zenebonát csapott. teljesen ártatlanul. mikor eloldtam a láncról a kutyát. Még nem hajtottam el a teheneket. . és megígértem neki élőszóval. ha megfog az átok. ténsasszony! De szép színe van keenek. hogy a fő dolgom abból áll. hogy a kopár mezőkön gömbölyűre legeltessem a teheneket. Ilyen nehéz eset nem történt a háznál. a fene egyen ki a világbul! Hogy száradna ki belüled a máj. és a moslékkeverő fával úgy megvonyíttatta szegény Bundást. Megmondom őszintén: olyan finoman köszöntem neki. de nagyon finoman: kezit csókolom. aki a családom meg a származásom tette szóvá. a szalonnám. ennek utána pedig bevittem a hűtőszobába. mire gondolok?. egyél. azt a tehéntől kellene elvenni. visszamentem a hűtőszobába. ha a parasztok vetéseit lelegeltettem. hát a kutyát csúnyán kikentem aludttejjel. hogy már a nyelvem se mertem ráöltögetni. Azt tapasztaltam. Nem is tudom. Tudtam. Nemsokára annyi hurka lett a hátamon. Ha nem szégyellem magamat. hogy őszinte legyek. A ténsasszony ettől kezdve állandóan üldözött.ilyen jó napot. mint egy jóravaló bundáskutya. kártalanítom. És miután minden tejfölt megettem. Én vigasztaltam meg a szegény párát.

ami nekem jár. hogy én mossam föl a kutya után a szobát. a fene egye meg a prédikációs fajtádat! . hanem hasaljon neki a fődnek. oszt vége van! Mire való ez a folytonos civódás? Vagy azt akarja kee. A ténsasszony azt javasolta. . Aztán a bakter is mondta. -Én bizony föl nem mosom .mondja a bakter. 13. hogy az én munkámból éppen semmi se lesz.Hát csak menj legeltetni. Aztán. agyon ütöm én a Bundást. .Megyek hát! . inkább aggya ide azt a két pengő negyven krajcárt. hogy hírbe kerüljön a bakterház? Aszongya a banya: . gatyám. oldal .Sose acsarogjon. szépen kisétáltam a szobábul. hogy én majd fölmosom. ha mégannyira megverik is. hogy nekem akart szaladni.De most mán tisztulj elüllem. Aszongya: . ténsasszony.Hát mehecc! . jó . Mondom neki: . A pénzt majd megtartom magamnak. hogy a sublód fiókjába összekerestem ingem.mondom a bakternak -. azután Isten álgya meg keedet is. Én azért vagyok a bakterháznál. A mama szívesen fölmossa a szobát helyetted. mert a jó kutya hazajön a gazdájához. ha Bundás jól viselkedik.mondom. csak bízza rám. Megmondtam neki áperten. Azután.mondom a bakternak -.és kétkézre fogta a moslékkeverőt. ami felöl előre biztos vagyok. A ”mama” annyira mérges lett. Mit tehettem volna mást. . hogy gömbölyűre legeltessem a teheneket. . hát el lesz velem továbbra is az istálló környékén. -Jó.hogy a kutyát eladom néhányszor. Már megyek is hazafelé. nagyon megijedt a bakter. Elmegyek haza. Tegnap is beverte egy paraszt a fejemet.

hogy szeretem én kendet.Hallja.Mér mennél te az útkaparóhoz? Hírbe akarod hozni a bakterházat? Elmondtam neki a dolgokat: Mindennap éhes vagyok itt . hogy a bot a hátának repül. és aszongya: . meg akartam neki mondani.Kevés a kenyerem. A banya meg jajgatott.3 A banyának békét hagytam. Annyi becsületem volt. És minthogy én életemben sose tévedtem. meg az. de ezen a napon nem hajtottam haza delelni a teheneket. vagy én .ez sehogy se fért a fejembe. hogy a Bimbó tehén is megcsóválta a szarvát: sokallotta a lármát.Még az hiányzik. nem is úgy gondoltam. ténsasszony! Kezit csókolom! Ha rám hallgat. hogy kezdtem szégyellni magamat. oldal . hogy megverjenek. megmondom.mondom.Erre fölkapott egy bagikövet. hogy csak akkor találtam meg az ablakdeszkán. ha nyanyának nevezik is. de így lármázni még álmomban se hallottam. mintha nyúzták volna. Hova lyukadna ki a világ. ha minden halott ilyen csúnya ordítozást csapna. mert vagy te nem leszöl. Mondom neki : . Úgy ijesztésképpen szeme közé vágtam a bunkósbotomat. és olyan szerencsétlenül elcélozta a fejemet. hogy a kutyahistória után állandó vérontás legyen a bakterháznál. És csak visított. De a kenyerem meg a szalonnám utoljára olyan kicsi lett.mondom -. mert nem akartam. nem köll azért ennyire kurjászni. akasztanivaló ráncos bocskor. tuggya meg! A bakter erre mintha barátságosabb lett vóna. hogy ő meghal. ami azután következett. mit gondoltam. így most se tévesztettem el a bizonyosságot. az teljesen akaratomon kívül történt. Ami pedig az udvariasságot illeti: mindenki láthatja. Rögtön fölismertem a szíve szándékát. Fene tudja. hogy bukdácsolni kezdtem az árokba. Erre úgy jajgatott. mint a ma született báránynak. A bakter minden este megdicsért. A teheneket magukra hagytam. 14. mit nem. Szóval. Ilyen zenebonát semmiség miatt . Este már bottal várt rám a bakter a kút mellett. amikor a banya früstököt hozott a határba. hogy alig bírtak menni. Leengedte a botot. kevés a szalonnám. meg ez. Féltem a ténsasszony haragjától. Csak öregebb vónék. ha föltettem a bakterom messzelátóját. Így állt a szénám. Mondom aztán neki : -Most aztán mars hazafelé. hogy én nem szoktam túlmenni a finomság határán. Beszélni akartam vele. Valahol a harmadik határba igen jó legelőt födöztem föl. A bakter csakugyan meg akart verni. Nem volt nekem annyi rossz szándékom se. Mondom aztán neki: -De jó. én meg fölültem egy kilométerkőre gondolkozni: . Volt nekem ügyes-bajos dolgom máskor is evvel a banyával. hogy legyünk jó viszonyba. Odagyün elém a ténsasszony. mennyire összerugdosnám ezt a baktert. Hát uramfia! Olyan rikácsolásba fogott. A tőgyük meg úgy dagadt a sok tejtül. Holnap meg elmegyek pásztornak az útkaparóhoz. itt hamar gömbölyűek lettek a tehenek. hogy itt van. -Halj meg . hogy ennek a fele is elég lett volna. . nekem nem parancsol! Nem szolgálok tovább.

csak gyere haza.Hát mekkora kenyeret akarsz. egy kalap 15. . Majd meglássa. de olyan furcsa dolgok történtek velem. Ha nem fogyott el. odaadtam a teheneknek.Legyen ekkora a kenyér. most egy csúnya daganat van a bokámon.Azt beszélik a rossz nyelvek. Mentem a bakterral. Mondtam neki. . Tökéletesen boldog lettem volna. ha a jó Isten elfelejt parasztot teremteni. . lefeküdtek. Bendegúz. hogy akkor gyüjjön a markát tartani. Ez a bakter is olyan kétszínű ember. A dolgok minden szerencsés legeltetés után úgy alakultak. hogy hihetetlen. a szalonna meg ekkora. A kukorica is bajuszt eresztett a határba. amit a bakterház környékén tapasztaltam. alig tudok szaladni.Kisebb követ tettem a nagyobb mellé. de nehogy nekem szalaggyon. hogy könyvbe írom meg a memoárokat. néha röstelltem az ügyeket. hogy milyen színe lehet a muharnak. hogy megmeneküljek a büntetéstől. ahogy csak bírtam.. már nem jártam haza deleltetni. Hosszú órákat töltöttem el néha gyászos futással. A daganatok valósággal burjánzottak a fejemen. . mert szó. másrészt meg leszednének érte a kutyák. Begyógyult-e a fejed? . Vettem egy követ a kezembe: . aki akarja. Utoljára abban állapodtam meg. ezt meg kell hagyni. Ha pedig sokallottam. Itt vót egy paraszt. . megkezdtem a kukoricasütést.Egy szó se igaz ebből a muharból . mert aki tehette. Szóval. jogomban állt visszaadni. ami ritkaság. Emiatt eleinte megvertem őket.Ezen már én is törtem a fejem. hogy fizessem meg a muhart. Ezek rontották meg az életemet. Bendegúz? . Aszongya. -Ne is higgyen! . Jól éltem. a paraszt meg engem. Amíg a jószágok kérődztek. ami forintokra is rúghatott volna. Gondolkoztam sokat ilyen dolgok miatt.ilyeneket rítt. hogy szaladtam.mondta a bakter -. de nem tudták elhagyni ronda szokásukat. Ez utolsó eset után mindég a bakterom mérte ki a kenyerem meg a szalonnám. mint a fogatlan asszonyok.mondom -.kezem fejivel megtörültem a számat. hogy te mindég a tilosba legeltetsz. hogy röhögni akar. de láttam. szereztem egy-két dinnyét. Minden früstök után tíz csövet sütöttem. Egyre locsogott a fülembe mindenféle bolondságot. majd megmosom otthon az öregasszony hátát. . A ferihegyi patakban naponta fürödtem. aztán kimentem az udvarra levegőzni.mondom a bakternak. Mondom: . ha valamikor megszaporodok. hogy amit lehet. Csak ríjjon kee nyugodtan.mondta a bakter -. És megkérdezett. hogy: . de amit megeszel. okuljanak rajta mind az unokáim. ami szó. oldal . azután a bakter elhívott a szobába enni. hogy nem keveslem-e. ha minden napvilágra kerülne. elmondok. a memoárokat megírom. ha megfognak. A tehenek jóllaktak. Úgy tett.Az begyógyult .Melyik? . még mindig fájlalta a púpját. rögtön a fejemre ütött. Először úgy gondoltam. ha megfogott téged. és úgy nyámmogtak. A teheneket bekötöttük az istállóba.Nem túlozok . . Fene módon egy világnézeten vagyunk. Határról határra csavarogtam. Az istálló mögött a banya siránkozott. mert megveretem a bakterral. . mán hogy hinnék ilyen lehetetlenséget. azt megérdemled.kérdezte a bakter.Hát amelyiket a parasztok bevertek. amit lelegeltettél. olyan kerek igazság kerül ki belőle.Na. addig meg fogja be a gombáját. Égig érő fákon másztam a fészkek után. Hogy ő mért nem hal meg .Tulajdonképpen azt se tudom. mintha sajnálkozna. -Én se hittem . Mikoriban így tervezgettem. én a teheneket ütöttem.

úttalan utakon. úgy tettek utána.mondta az úriember. . Alaposan megdicsértem a jószágot. és akkorát kiáltott. hogy a vén banya vajat köpül a ház előtt. a banya kíváncsian felé nézett. Aszongya az úriember : . Sámlin ült. azt mondta a bakterom. olyan jó füle vót.barackot. Ezután minden délben ott legeltettem a kút mellett. mint sok. . talán szét is szedi. a közeledés zaját is hallotta. Megtörtént az is. Az úr lehajolt a banyához. hogy egy úriforma mészáros ember a tehén után érdeklődött tőlem. kérem. . és olyan süket. hogy mi lesz. kiverte az aranyfogamat. hogy ha beszél vele. hogy ezután minden délbe gyöjjek haza deleltetni. akár az ágyú. Ilyenkor a kurta botom sűrűn csattogott a hátukon. 16. A ténsasszony még egyszer vitézül megrohamozta az úriembert. hogy nem tart sokáig. de erről nem szóltam semmit. nemcsak a tilosba. de a levegőben is járok velük. hogy jobbat nem is láttam. ott van a Szabó bakter anyósa a ház előtt.Hol van a Szabó bakter?!!! A banya olyan fehér lett. Egyebek között a kenyeret is igen szerették. Ment végig a ház előtt.Ördög pörkölje meg a süket disznaját. . és a tejfölös végivel alaposan végighúzgált az úr pofás ábrázatán. oldal . az úr meg káromkodott. A köpülő fölborult. mert el akar adni egy tehenet. Aszongya az úr Szedmáknak: . Égszakadás. Nagy kedvem nem volt hazajárni. mint a fakutya! Fékezzék meg.Hol van a Szabó bakter?!!! A banya kapkodott. . nem is volt abba semmi kivetnivaló. Én is jóságot mutattam. .mondom az úrnak -. hogy hazamentem. Nagyságra fölért volna egy zsíros lángossal. Miután így megvertem a jószágokat. A Szedmák család is előbújt a lármára a szomszédból. -Nézze .Gyere. mert az a szegény asszony olyan süket.. Igaz. azt hitte. mert ha megláttam a vénasszonyt. de szólni se bírt ijedtében.ami gyütt. a tiszta víz is ecetté változott a szájamban. És hogy a szalonnát mért nem ették meg?. A tehenek is megettek mindent a száraz kolbászon és szalonnán kívül. Magam se szívesen eszem meg azt. amint láttam. hogy a tehenek csudálatba estek. Az úr most még erősebb hangon ráordított. mint hármat. hát csakugyan nem hall! Nem hall ez egy cseppet se! Ez már több volt. de nem ütöttem rögtön. . Az öregasszony olyan vitézül hadakozott a köpülőfával. voltak vagy tízen. mint jól nevelt állatok tisztelik a föllebvalójukat.ezt ne firtassuk. Én a sövény mögé bújtam. A tehenekkel jó viszonyt tartottam. hogy tökéletes sükettel van dolga. oszt úgy húzogatta a köpülőbotot le és föl. hogy összerezzentem. mintha semmire se emlékeznének. mint az ingem. Így történt. Fölemeltem a kurta botomat. és futottak tarlón. amerre a paraszt nem ér nyomunkba. tiszteltek is. kurjantson a fülibe akkorát.Megyek mán . mer a tehenek bemennek a kukoricásba. Azután a két tehenet könnyebb legeltetni. . Egy este. . Az úr erre elkezdett tiszta szívből kiabálni. A gyöngyéletem eccer csak megromlott. fiam . Ha csak két tehenem lesz. Láttam messzirül. kérem. . Vigasztaló csak annyi volt az új dologba. amekkorát bír. hogy a bakterom nincs otthon. földindulás ! A banya kirántotta a köpülőfát. A banya egyre ütötte az urat. Én nem mehetek tovább.Jól van. az majd elő keríti a baktert. . és vártam. már a könnyei is folytak szegénynek. körtét .. amit a ténsasszony összefogdosott. és a jó tejföl szétfolyt a ház előtt. hogy az úriember csupa drága tejföl lett. Csak arra figyelmeztetem.Őrült ez.mondom az úrnak. vezess a Szabó bakterhoz! Tudtam.

megnézem. meg az is lehet. A jó sültszagra odagyütt a tűzhöz Bimbó. és tudja. ami csak az eszembe jutott. Azután. Ezt a büdös baktert pedig megfogadom tehénpásztornak. magát csúnyán rászedte valaki! Maga bizonyosan a Bendegúzzal találkozott. Adtam neki sült kukoricát. mert én elindultam a tehenekkel gyorsan. megveszem az útkaparó házát a kaszálóval meg a tehenekkel. hogy alkudtak meg a tehénre. hát beléköpök a kulacsába. Amint hazaértem.. és mindenfelé dülöngélt előttem. A teheneknek úgy csüngött a tőgyük. Jókedvemben mindenféle bukfencet vetettem. nekem a tehénpásztor mondta !. hogy nálam csak engedelmességgel viheti valamire. Erre aztán megnyugodtak. és minden paraszt hátuljába beleeresztek egy-két golyót. hogy a bakterház elkezdett forogni. Akkor azután itt hagyom a bakterházat. megmagyarázom a barmoknak a dolgok velőit.Hogy jutna eszembe ilyen borzasztóság! -Én se hittem. Jó félóráig szedtük a lábunkat. Szedmák beszélt az úrral: .. -Te mondtad az úrnak. a bakter vigyorogva gyött oda a kúthoz beszélgetni. Mondom: hadd nyálazzon ez a tehén. hogy mennyi pénz lehet benne. .Hogy gondol ilyent? . hogy ilyen hallgatóságom van. Biztosan az útkaparó fia mondta. .Így a bakter. A tehenek is csudálkozva néztek rám. Ő a legengedelmesebb jószágom. hanem aki megfogja. Amint keresztülhajtottam a teheneket az országúton. hogy te mondtad. hogy a bakter tisztában van a dologgal. Arról igazán nem tehetek. Úgy vettem észre.mondom -. Ez a nap nagy békességben telt el. ha a ténsasszony megsiketülne. ha máma meg nem dicsér a bakterom. Ha minden jól üt be az erszényemmel. No . . Kénytelen voltam mind a háromnak kukoricát sütni. ha már ilyen jó napunk van. hogy ez az asszony süket? . Majd ha nem látja senki. Ha úgy történne velem is. . hogy a vénasszony süket? . irgalmatlanul fölpofozom. Az erszényt vissza nem adnám a gazdájá-nak akkor se. Olyan nevetség támadt erre. alig bírtak menni. Bimbó fölhúzta az orrát. Odaálltam elébük beszélni. . aki elrepíti.kérdezte. Egy órával előbb indultam el estefelé haza. és taszigálni kezdték. Gyorsan eltettem az ingem mögé.mondom a bakternak.Hát uram. mert neki igencsak mindegy volt. A nevetés csak most tört ki rajtam. hogy némileg csend lett. Nem azé a madár. . ha két hónaljmankón gyönne elém könyörögni. előtte vagy utána. egy hatalmas pénzes erszényt találtam. biztosan gazdag ember leszek. . Hasznos tanácsokkal láttam el a teheneket.ha Szedmák bakter nem védelmezi. Aszongya Szedmák : . ő már öregmarja. ahogy csak lehet. . oldal . meg a farkát magosra emelte.mondom -. Arra már nem emlékszem. Igen. mikor megálltunk a ferihegyi nagy topolyfák alatt. Mondtam mindenfélét. mint Szent Pál a bornyikokat. Tollas kalappal meg puskával járok a határba. No . úgy nevetett. azután elszaladt leereszteni a sorompót a gyorsvonat után.Kérem. A banyának azt se mondom : Fapapucs ! Hála Istennek. és összehordtam a gallyat a kukoricasütéshez. .Honnan gondolja kegyed. Bimbó megértően lobogtatta vörös füleit. De a ténsasszonyt? Hohó! Őt még látni se akarom. olyan mint valami kitanult hivatalnok. Nem bizony!. . Néha nekem is ki köll beszélnem magamat. most én is becsületes megtaláló vagyok. Hová is tehetném el ezt az erszényt jó helyre? Azt egyáltalán 17. A bakter megtapogatta a tehenek tőgyét. ez már biztos. de ha a legkisebb panaszt hallom rá. mint a mesében történt gondoltam -. A többiek körülfogták Bimbót. hogy szeretné. mert mostanában haragban vannak. . . .

Menek mán! . Ahogy fölnyitottam az erszényt. az állomásnál meg a vízcsapból pótolom a hiányt. amikor előkerült a pénz is: egy pengő és hat krajcár. mióta ez a világ fatengelyen forog. Úr vagyok én. se lepedőt nem látott. hogy milyen nehéz tisztességesen meggazdagodni. persze először csak kívülről. Lehet. Fejem alá tettem az erszényt. hogy csuda!. Igaz. A konyha előtt hátamra vettem a puklikosarat a tejeskannával. mikor az erszényt szerencsésen eltettem a szalmazsákom alá. hogy fölakasztom magamat a zsinegre. Az istállólámpa világánál vizsgálni kezdtem az erszényt. Ami pedig ezután következett. hogy megláttam. Most tapasztaltam igazán. Rengeteg pénz lehet benne. Olvasgattam egyre. de sehogy se akart megszaporodni. és szaladtam haza az erszényemhöz. és lefeküdtem az istálló-ágyra. Majd elájultam. A tejet egykettőre szétmértem a falu népei között. olyan nehéz. ami se dunyhát. és elindultam a faluba. hogy imádkozni se igen tudok. méghozzá nagy úr. egy zsákvarrótű meg egy kapanyélhosszú zsineg. hogy máskor majd több szerencsém lesz.. . oldal . A bakter kurjászott értem. egy óriási pincekulcs akadt a kezembe. . ha meglátná valaki.nem szeretném. Már arra gondoltam. colstokdarab. 18. meg nézem belül is. de most nagyon siettem elvégezni. Majd ha nem lát senki. Azután egy guriga cérna.mondom a bakternak. . de azért úgy hallomás után összeszedtem egy litániára valót.. Máskülönben is olyan izgatott voltam. Ilyenkor szoktam inni útközben egy kis tejet. az nem embernek való. Nem akartam meglékelni a szerencsémet hirtelenkedéssel. hogy két házból utánam küldték a tejeskannámat. mert ottfelejtettem. hát nekiálltam imádkozni. Lassan megnyugodtam.

meg nincs is? . . ha öregember volnék. Tejjesen egyetértek veled! Éppen ideje lenne. úgy hallottam. . kihullott a gazemberségben. messziről jártak ide szolgálatba a bakterok. mi az a ternó? Nem? Hát olyan. Konc bácsi igen sokat nevetett. sajnáltam őket fölkelteni. Bendegúz? . -Aunye.Eddig öten vótunk . meg nincs is . és annyi lenne a rovásomon. Eccer éppen ott. te! Ismertem én apádat is. anyámat ismeri. a magányos bakterház előtt feküdtek le a tehenek. Így van-e? Majd hanyatt vágódtam a csudálkozástól. és a világ folyásán gondolkoztam. van is. 19. .Regős Bendegúz vagyok! .Hát ez meg miféle beszéd ? Nekem elmondhatsz mindent! Ne félj. . mint a lutri. . Ezt a kis bakterházat mindig elkerültem utaim közben.mondom.Most már értem .Hát aztán hogy vagy. meg nincs is. mert régen nem teccett már nekem az egész. Ez a Konc bácsi egyenes hátú bakterember volt. de szép neved van. mert itt szokott szolgálatban lenni Konc bácsi is.Ha még egy ilyen fia vóna apádnak. akkor megnyerte a ternót.Ezt se tudom.4 A bakterházunktól egy kilométerre magányos bakterbódé ácsorgott.Azt nem ! Nem olyan családból való vagyok én.mondom.Hányan vagytok testvérek. Bendegúz.Van is. . . Konc bácsi az én bakterom szerint olyan huncut ember. Hogy hínak ?! . Nagyon jól ismerem.Mi a sáfrány ?! Csak nem ver meg a vénasszony ? .mondom Konc bácsinak.Igen. eccer csak Konc bácsi rám kiált: .Értem! .szólt Konc bácsi. és azt kérdezte tőlem : . Honnan ismeri ilyen jól a szüleimet? gondolom magamba.Gyere már ide. Ennek a bakterbódénak nem volt se udvara.mondom. akinél már sokkal jobbakat fölakasztottak. hogy ő becsületben megőszült embernek nevezte magát.mondom.Hát itt van a bakter anyósa . Magam pedig a vasúti sínek között üldögéltem. Tudod. akkor mégiscsak jó ember lehet. Derék ember apád. a haja meg.Szóval. hogy mi lehet . . Amint ülök-ülök. mint ahogy én is annak nevezném magamat. én el nem mondom senkinek. . szürke bajusszal. . . Bendegúz? Nincs-e valami különös bajod? . mint neki. hogy nem akar beleugrani a kútba. Aszongya erre: .Nem a fenét! Olyan mint a ternó. az a kifogásod a vénasszony ellen.Ha már apámat. Anyád valamivel kisebb apádnál. hogy fölakassza magát.Van is. Most már én is kiöntöttem a szívemet. hogy akárki megverjen. Igaz. oldal .mondom. se istállója.

kilenc macska”. amit akárki megirigyelhetne tőlem. Ezt éppen éjjel tizenkét órakor teszed. Már arra gondoltam.mondom. még soha. megkopaszodik. de azt nem költhetem el ilyen csúnya öregasszonyra. Én már mindenféle néppel találkoztam életemben. akkor a ténsasszony a jegenyefára mászik kínjában. míg ki nem ér a világ szélére. Szó. a fogait elhányja. nincs itt soha senki.Hozok én bort mindig. Bendegúz. mert akkor nem lesz hatása a babonának. akkor a madzagot belecsempészed a ténsasszony levesibe.gondoltam -. parókája megőszül. három óra alatt egeres lesz tőle. hogy szerzel valahonnan félrőf gatyamadzagot.Te vagy a tanúm. csak 20. -A dolog úgy lesz. A tehenek mozgolódni kezdtek. de ő is állandóan magán viseli a gatyát. jó ember vagyok. Ez jogos! Én is aszondom. Négy macska jut a két veséjére. Csak el ne árulj senkinek. vagy pedig elkezd az ember szaladni három óra hosszáig egyfolytában.. öt macska meg belekapaszkodik a májába. hogy én rendes. . és nem ronthatom el az emlékét. Élek.-No. . a főzelékbe is beleteheted. látod. de azt még anyám fűzte bele. és viszi egyenesen saját kamrájába. halok értük. ezt széjjeldarabolod hüvelykujjnyi darabokra.Aztán. . hogy honnan veszek gatyamadzagot? Igaz. hogy megterheltem a hasamat. Evvel vége van. . azután minden darabot újra kettévágsz. már barátom is van. Ha kész a babona. Megbabonázzuk a vén kutyát. hála Istennek . és kegyetlenül teleettem magamat. Ugye. ott aztán elkapja a kétszarvú ördög. ott hagytuk el a vénasszonynál? Amint észrevettem.. a tizedik napon letépi magáról az inget. mint Konc bácsi. nem húzhatom ki belűle a madzagot. és elkezdenek valamennyien lakmározni.mondtam Konc bácsinak. Ezt el is mondom. nem szoktak felőlem beszélni Szabóék? -Dehogyisnem! Mindég azt mondják. van valamicske pénzem. Bizonyosan szép tarka macskák lehetnek. mondd. akit elküldhetnék. Szeretném látni azt a kilenc macskát. Utoljára azt mondod fennhangon: ”száz macska. Ha rám hallgatsz. én nemigen szaladok. Nem ittam sokat. ha evés után pálinkát iszunk. Ha a ténsasszony megkóstolta a levest. oldal . Ha nem muszáj. . de ilyen jó emberrel. Az egyik éjjel meg olyan szépet álmodtam.Dehogyisnem! Majd hozol esténként egy kulacs bort a faluból. csak hallgass énrám. alig bírtam menni. Az alsónadrágomban is van gatyamadzag. A babonát azért megcsinálom. Csupa véletlenül megtaláltam a lekvárós lepényt a nyári konyhában.. ez már egyre megy. te szeretnél valami jó bosszút kitalálni ellene. hogy érted. ami szó : erre nagyon kíváncsi lettem. hogy Konc bácsinak akasztófán volna a legtisztességesebb helye. Ilyen nyugodtan sose aludtam azelőtt. mint amióta a babonaság titkát megismertem. Most már az a kérdés. keresztet vetsz. ha van saját haja. Addig nyargal. Konc bácsi belecsapott a tenyerembe. persze csak röviden. A ténsasszony kilenc napig jajgat. No. amikor akarja . hogy barátjának tekint. ezt pedig úgy lehet elkerülni. és evvel kész a finom babonamadzag. de őszintén szólva én a fiatal asszonyokat kedvelem. hát a nyári konyhából bementem a házba. Én ellátlak jó tanácsokkal. és szalad világgá. ahová a banya elgyugta elülem.. Bendegúz. De ez még semmi! Három óra múlva belemegy kilenc macska a hasába. A bakteromnak is van ilyen madzagja. és kijelentette. és megkerestem a pálinkás üveget. egyszóval világcsúfja lesz belőle. Tudod. a macskák igen szeretik a májat. amikor otthon voltam. Bendegúz.Sose tudom meghálálni a jóságát . hát jónak láttam búcsúzkodni.

hogy még nem vette észre a galibát. fölkaptam hirtelen. Ott ült a ház előtt.annyit.mondom magamba. miután jóllaktam. az asztal sarkán fölfedeztem a mosogatórongyot. hogy ne bántson. hát valami rezgőnyárfát csócsált. hogy nemsokára gyászba borul a bakterház. valami harminc darabot. meg dalolgatott közben. és nem tudtam kiokoskodni sehogy. talán majd akkor töri magát . hiába könyörögtem neki. És már mentem is kifelé az udvarra. Az egyik délben a banya ebédelni hítt a konyhába. hol a másik lábomra sántítottam. Hogy. A banya nem szeretett tányért venni magának. ha a sűrejit kezdi enni a levesnek. Hol az egyik. A banya egyre kopogott a fejemen a piszkafával. Amint kilépek az ajtón. és elutazott a szülőfalujába. arra. igen gyorsan. hogy a tyúklopás után valósággal kergették egymást az események. mint a kutyába. hogy nem láttam miatta se eget. Ezek után már csak abba a kilenc macskába reménykedtem. ne bántson. azt is mondhatnám. amelyiken a daganatot gyógyítottam. Fölnézek a bakterházra. ahová nem süt a nap. és nem tudta kiakasztani. mert sötétnek láttam mindent. hanem azt ette meg. Úgy az arcomba vágta a mosogatórongyot. mikor haragszanak. A bakterház áttekintése még sose volt ennyire zavaros előttem. ne hagyj el. Hárman maradtunk a bakterház körül. és mindenféle rissz-rossz baktergúnyát foltozott. A padláslyukon meg egy irdatlan nagy gyászlobogó lengedezett. és már bele is vágtam a banya fazekába. aki a bakterház körül settenkedik a ténsasszony után. mint máskor szoktam. erre aztán megnyugodtam. magam se tudtam. Ilyen vénasszonyban annyi bolha szokott lenni. Alig bírtam elinalni. . Igen elcsudálkoztam. hogy a bokám miatt danolgatsz. rögtön nekimegyek a petrencerúddal. a bakter meg a banya. de gyön még kutyára dér! Kifeküdtem fájdalmammal a sövény mögé. A bakterom felesége vonatra ült. hát a ház gerincén rengeteg macskát láttam. Csak danolgass . Utoljára mind a két lábamra sántítottam. hogy a banya nem sápítozott utánam.. ami a fazék alján maradt. közben a banya csöndesen kigyött a konyhából. hogy agyon ne verjen ez a kegyetlen vénasszony. Úgy hallottam. csak úgy locssant. hogy én danolok. onnan figyeltem a vénasszonyt. oldal . Bizony. Gondoltam erre. De még nagyobb bajom is történt. A szaladásnál is eltévesztettem az irányt. én. No. pedig azok is fene mérges emberek. ilyen csúnya nyervogást se hallottam senkitül. mintha el akart volna menni mellettem.Tudom. Gondoltam. mit látnak szemeim: a ténsasszony ott ült a ház előtt. Keresztülestem a talicskán. Elmondhatom. hogy vagyok. Én meg a bakterom ettünk rendesen. Uram. és egészen a földig ért. hogy így még a parasztok se ijesztettek meg soha. mert a banyának az én álmom szerint éppen férjhözmenési szándékai vannak. hogy megvárjam a bajok kialakulását. merthogy bolha bántja. A banya úgy tett. és már mentem is kifelé. Hogy ki akar meghalni. A kemence mellett megálltam. Én. de lehet még úgy is.. ahogy szoktunk. Aztán előkapta a kemencéhez támasztott piszkafát. vakaródzás miatt nyúkál a köténye alatt.. hogy ki lehet az. az egyik kezefejit a köténye alatt tartotta. Mentem is rögtön. hogy nem: a két hátulsó lába beleakadt a nyakába. Azt hittem. Jobban odafigyelek. Nagyon szomorú lettem az eset miatt. mert igen szeretem a ciberelevest. 21. A ténsasszony csúnyán elütötte a fájós bokámat. Negyednapra aztán ellopták a bakterom összes tojótyúkját. hogy valami fát danolgat. Mondom magamba: ha piszkafát danol.. azt ő se tudta megmondani. Ekkor ért aztán igazi meglepetés. Így ábrándozok magamban. Konc bácsi úgy fejtette meg az álmom. se földet.mondom -. és kegyetlenül végigvert. Ha urasan tudnék beszélni.

hogy nem voltál elővigyázatos. mit álmodtam. de én nagyon szomorú voltam. Bendegúz. és aszonta: . Szentül azt hittem. A kalapod is oly módon áll a fejeden. hogy az állam fölemelte a fizetésit.Ott tévesztetted el a célt. A teheneket jászolhoz kötöztem. -Mi a nyavalyát röhög ez a bakter? . oldal . mit nevetett a barátom olyan rettentően. csak most láttam.De ő csak rángatta a száját a vállától a füliig. mi? . te se ! Ez már vért kíván ! Konc bácsi nagyon föl volt háborodva. Bendegúz! Holnap nem vagyok szolgálatban. Úgy állt a szája. de ha nekem így elverné valaki a fejemet meg a bokámat. hogy végképpen rendet csinálj a bakterházba. én háromszor is belehalnék egymás után.Most az egyszer alaposan megdöngettek téged.Nem hinném. . Bendegúz. Nem tudom. Vigasztalt.kérdem magamba.Ne tessék nyihogni. Meg se vártam a fejés végit. Mondhatom. Bendegúz? Nincs? Ezt csudálom! Hogy történt a szerencsétlenség. hogy sírjába se tud utána nyugodtan forgolódni. Aszongya: -Igen csárdásra rakod a bokádat. Hogy pedig a bokádat elverte. Remélem. Konc bácsi kés lapjával kente széjjel fejemen a daganatokat. és folyton locsog a bakter. mert az állam se olyan bolond.mondom . a Bali Mihály tisztelje meg azt a vén banyát ! Hát teljesen eljárt a szája. Hidd el.Van-e valami szép. életrevaló terved. . úgy elaludtam. én öregember vagyok. ó. a bakter ott röhögött a kútnál. hogy fizessen.Délután elsántikáltam Konc bácsihoz. pláne ilyen mafla bakternak. .. hogy nem érem meg a másnapot. Konc bácsi megtapogatta a fejemet. Bendegúz! Nyalka legény vagy te. hogy kipanaszkodjam magam. ahogy akarom . Remélem. azt se tudom. 22. kedves barátom. Lefeküdtem az ágyamra. mondd el igaz lelkedre. Olyan bosszút találunk ki a vén kutyára.mondom a bakternak. . A bokámat is megnézegette: -Tudod. mintha kiflit ragasztottak volna a pofás képire. No gondolom -. ezt végképp nem tudom neki megbocsátani. Húzom a vályúba a vizet egyik vödörrel a másik után. kérem. Elbeszéltem a dolgot elejétől végig. éppen ideje. ahogy tudott. de holnapután gyere el újra..Úgy rakom. mikor nem muszáj.Hogy gondol ilyent? .De büszkén rakod a lábod. csak mulatozz !. tán bemaradtál katonának? .No hát.dehogy hagyjuk ! . mert kegyetlenül fájt a bokám. Az istálló előtt meg a ténsasszony vigyorgott. Ahogy hazahajtom a teheneket. . Mondom neki : . nem hagyjuk annyiba a dolgot? .mondom -.Ó. hogy milyen igaz barátom ő. vagy tán házasodni akarsz? Délbe kutyaszorítóba kerültél. A bakter egyre pampogott a fülembe: .

Megígértem neki.Beszéld már el. Esténként meg Konc bácsival komáztam. A suszter felkapta a kaptafát: 23. meg minden rosszat. A bakter még mormogott. Tizenkét órakor összevágtam apróra. Majd akkor használom föl. Ő igen jó barátomnak látszott. Hazudnék. mikor legjobb idő lesz rá. Aszongya Konc bácsi a búcsú előtt való vasárnap este: . Varga Pistának hítták szegény párát. A kamrában most is keresztülfúrtak három kenyeret. . Mondom : .mondom -. az igen szereti a szőrös kenyeret. hanem versírásra vetemedett öreg fejjel. Odaálltam esténként az uccára néző ablakához. hogy is történt azzal a szerencsétlen suszterral Monoron. Konc bácsi úgy vélekedett felőlem. ha egy szóval is panaszkodnék rá. oldal . Én meg vissza adtam neki. Mondd el újra. elbeszéltem újra. hogy vásároltam két krajcárért gatyamadzagot. és emiatt a gyerekek versben csúfolták. mint azelőtt. aztán rázendítettem: Fekete sas. Konc bácsi is ellátott jó tanácsokkal.Ha ilyen válogatós vagy. Bendegúz. keresztet vetettem. Tán hallotta is hírét. És nem elégedett meg a mesterségével az istenadta. papucsokat. Mondom. valami kitűnően éreztem magam. A barátom elmondatta velem az életem történetét. és egy éccaka megcsináltam a babonát. hát nem hiszem. hogy így sikerült minden dolgom. aki az uccátok végiben lakott. Ezt úgy köll érteni. hogy minden nappal hosszabb. láttam mind a kilencet. szerezz valahol macskát ! . hogy szerzek én nem is egyet.Ez úgy történt . Én tanultam meg a legszebb verset. sáros ucca. Varga Pista farkadina.Aggya a ténsasszonynak. Nem mondom. Ő foltozta a csizmákat. Csakúgy jártam a Ferihegyre. most már. Mit tettem volna mást. ahol dolgozott. de ő nekem akkor is barátom marad. Itt lakik a Varga Pista. igen jól éreztem magam a barátommal. oszt fölhajítottam a padlásra. és a bakter éppen azt a darabot adta nekem. Ha csak egy ilyen macskája volna a bakteromnak. hogy nagy ember lesz belülem vagy nagy csirkefogó. ami csak van a világon. de azokat utoljára szántam elsütögetni. ami csupa egérszőr volt. aszongya: . A macskákkal pedig már másodszor álmodtam. mondhatom. hogy az egerek megfiadzanának a kenyér közepiben. de hát az én életem története olyan. ahol dolgozott.5 Miután a daganataim lelappadtak. hogy minden este odaálltam az ablaka alá. igen szeretem az elbeszéléseidet. aztán a madzagot belegyugtam a rossz csizmaszárba. Mind a kettő ebenguba. minden időmbe terveket kovácsoltam.

aki látta. hogy kigyógyít. mint a nagylábom ujja. hogy szivarozok.. hogy egy nagy szivar van a szájában. Mindig attól féltettek. hogy elment lakni a szomszéd faluba. A szomszédból.Adott is egyszóra. Úgy dolgozott éjjel-nappal. Otthon az udvaron valahogy kicsúszott alólam a lábom. Füstöltem nagy igyekezettel meg köpködtem. mint egy furvízer katonával. oszt szaladtam hazafelé. És kimondták fölöttem az ítéletet. hogy bele ne vágja a kaptafát. Úgyis csak eccer élünk! Mondd. mert a házát ellicitálták az ablakosok. olyan gyenge volt a természete. Ez a Varga Pista utoljára annyira megutált engem. Éppen olyan szivarra pályáztam én már régen. észre se vettem. Mikor eszméletre tértem. de hirtelen. hát kivel nem találkoztam. Aszongya a furvizer katona. mint köllött vóna. Mikor a vándorüveges becsinálta az ablakot. .De jó képed van. Már nem tudom. A furvizer katona éppen a Bürge Márit fojtogatta a kerekeskút mellett. a szeme vérbe fordult. A Mári meg vizeskannával akarta szétverni a fejit. A faluháza előtt állt a községi vizeslajt. Bendegúz. ugyancsak megnézte. eccer csak fölkeveredett a köldököm tájéka. a végit meg odaadom a papnak. micsoda pantallót visel ez a gyerek ?! Amikor nézem a furvízert. Evvel belevágta a kaptafát a saját üvegablakába. Még a pap is ott bámészkodott. hogy sosem dobta ki a rendes párját. És az ablak újra csak odalett. igazi nagy gazember volt. innen is.mondok -. milyen rangja lehetett. pedig volt olyan hét. hogy is történt az a csúnya eset avval a csúnya asszonnyal. minden ok nélkül elájultam. ahogy illik. . így aztán nekem csupa felemás kaptafáim voltak. Konc bácsi biztatott: . Gyűjtöttem a kaptafákat. a fogát csikorgatta. de nagyon. Amikor a suszter megpillantott. amelyikre szükség lett volna. mi az igazság ebben a dologban. Én még máma is megismerném ezt a katonát. és elvittem haza. pedig csak két foga volt összesen. Rágyújtottam rendesen. látom. majd megszakadt.. és nézte.Aggyon már egy szivart . oldal . mert akkora két zápfoga volt elölről.Ebenguba az anyádnak a.Gyufát is . Eccer azután minden tilalom ellenére kisétáltam a faluháza elé. hogyan. Gondoltam. ő vállalkozott rá. este rendesen meglátogattam. de én azt a susztert. hagy füstölök.mondom a furvizernek -. és leestem a lajt tetejéről.. komám! Hogy hítták apádat. Azt is beszélték. onnan is összeszaladtak az asszonyok.Igyál. mégis nagyon szerettem. mikor kicsi vót? Nézd mán. Nem bírta megállni. fölültem a tetejire szivarozni. egy alul. hogy én igen szép kisgyerek voltam fiatalabb koromban. Engem sose tudott megdobni a suszter. De mindjárt felkeltem. elszívom a szivart. én összeszedtem mindegyiket. mert igen szorgalmas ember volt. mivel az édesanyám hangosabban siratott. Azt a házat is a saját keze munkájával szerezte. akárhogy is utált engem. ne tátsa itt hiába a száját. a Jánost. hogy meglátott: . amit elvettek tűle. A kaptafák kirepültek az uccára. Bendegúz. káplár volt vagy tábornok. meg neki is.Ez úgy kezdődött . hogy megver valaki szemmel. mert nagyon kívánom. azt hiszem. egyszerűen 24.mondom -. Mári. A görbe lábú Sára néni vót a vezér. Ittam egyet a boroskulacsból. hogy négyszer verettem be vele az ablakait. hogy megvert valaki szemmel. hogy azért ment el a másik faluba. Egyszóval: szerelmeskedtek. Igen szép fekete szivar volt a számba. Nem tudom. Amint füstölök. aki a harmadik szomszédod volt? . . egy meg fölül. de az a suszter olyan kitanult.

mondok -. szívemre tettem a kezem. no. Sára néni összesivalkodta az egész falut. hogy te vagy a világra született kétlábú igazság. Azt hittem. mert nem bírok hazamenni. nekirepült Sára néni hátának. A jó Isten tartson meg sokáig! A bánatod sose legyen nagyobb. ez volt a leghasznosabb olvasmányom. úgy csúfoskodott: . Vagy hatszor eldanoltuk a csicsóné három lányát.. sose látok többet napvilágot. ráült a fejemre egyenesen.. . Úgy láttam. Először úgy terveztem. meghalok ! meghalok ! halok mán ! most halok! jaj. mit csinált velem. Megtanultam nagy hirtelen a könyvolvasást. de féltem tőle. A mi banyánk valóságos angyal hozzá képest. a könnyeit törülgette. A házunk előtt járt kútra Sára néni.elkapta rajtam a pantallót. Ilyen vénasszonyt sose lehet téglával agyonütni. 25. oldal . hogy most agyonütöm. Féltéglával szántam először fejbe kólintani. jaj-jaj-jaj. semmit se mondok. az meg is tartja fogadalmát szerencsésen. aztán a Sári néni kapujára. és csak azután akartam nekimenni a doronggal. mint a nyugdíjas bakterok fizetése.Jaj. hogy aki halálfejre esküszik.Nem iszom többet . Konc bácsi sír. Igyál. El se merem mondani. alighogy elhajítottam. pedig nevetett.. hogy én is ráülök az ábrázatára. a Koponya titka. ha aszondom. igaz történeteket. Ilyen szerzetektől minden kitelik.mondom. Isten látja lelkem. Lerajzoltam hát a halálfejet először a palatáblámra. A vége az lett. Én sose kezdtem volna ki Sára nénivel. ez a Sára néni valódi fő-főboszorkány volt. hogy a kapu tetején lestem rá. van még a korsó fenekén egy kicsi. jaj. a púpjára nem is gondoltam. halok!. komám. lenyomott a földre. Lehasalt a kocsiútra. Mondom. mióta a világon vagyok.Akkor danoljunk valami igen szépet! -Danoljunk! . Bendegúz komám. Erre lett aztán csúnya ribillió. ő kezdte ilyen formán a gyalázatot. úgy esküdtem meg szabályosan. Igyál az egészségemre! . ezt már régen kitapasztaltam. azután elbúcsúztam a barátomtól. és aszonta: -Sose hallottam ilyen szép. Közben anyám beíratott az iskolába. Nagyon eltökéltem. mán halok. nem is álmodta.. hogy életben maradt. Az első könyv. A féltégla. ebbe a könyvbe az állt.

de a bakternak olyan pápista színe volt. hogy a gazdám alaposan bezabálhatott.mondok -. hogy rossz volt nézni. csak rágta a vánkoscihát. hogy ilyen csúfság megtörténhetik egy bakteron. hogy amióta kimaradtam az iskolából. amikor megtudtam. amint illik is. és a nyelvit úgy öltögette a gerendák felé. .Mongya mán. El lehet képzelni.Föl van püffedve.6 Úgy érzem. No . hogy lássa a világ. a fene rágja meg. amikor nagybeteg van a háznál. mintha erővel széjjel akarta volna szedni. be kell tartanom a sorrendet is a mellékes dolgok miatt. mi lelte a baktert ? Aszongya a banya: . Úgy látszik. Rögtön lehajítottam az ostort. mennyire megrémültem. aki olyan lapos elölről. mert egyrészt tegnap volt elseje. ha másért nem. De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem. . és olyan volt a szaga. Ezért nyugodt a lelkiismeretem. hogy én már nem adtam volna az életéért egy marék túrót se. akár a döglött lóé.mondom -. amibül aztán az következik. Legföljebb a bakter anyósa ellen lehetne kifogásom. Azon a véleményen voltam. Rögtön kérdem. A bakter teheneit szoktam legeltetni a töltés mellett. De hát pártfogol. Délután már olyan rosszul volt a bakter. akkor pedig én is kódusbotra jutok. az öregasszony állandóan engem gyötör. Azt mindenki tudja. ha a bakter nem pártfogolna. sose hittem. meg hogy menynyire kifejlődött mifelénk a tudomány. Most győződtem meg róla. mint a Szent Gellért hegy. a bakter meg jajveszékelt. hogy milyen égbe kiáltó szerencse ért engem. hogy én is pártolom őt: együtt járok vele lopni éccakánként a határba. hát azért. mert nem magamnak lopok. hogy a gazdám váratlanul megbetegedett. Alkalmasint vízibetegségbe esett. A feje gőzölgött. aminek ilyen nagy feneket kerítek. asszonyság.Az bizony elég puruttya betegség . de mint cseléd boldog vagyok. a ragya verje meg. Feküdt a padkán halálra váltan. és ott is megrakta a degecet. mint a lángos. mindenképpen el kell beszélnem a gazdám csodálatos gyógyulását. Nem túlozom el a dolgot. én vagyok a bakterházban a pásztorgyerek. amikor nem mentem be a faluba szavazni. ez a bakter se éri meg a pótválasztást! Legjobb is vóna egy boglya szalmát fölvinni a padlásra és fölgyújtani az egész bakterházat. Hát a bakter ott feküdt kinyújtózva a kemencepadkán. akár a tőrbe esett ördög. Nem mintha meg akarnék gazdagodni. Persze. és talán már el is ásott volna az istálló mögé. mondok: ha lehet. oldal . segítek rajta. közben ő lemeg fölereszti a sorompót. A fődolog aztán. másrészt meg követválasztáson volt a faluban. új ködmönnel a feje alatt.Így vigasztaltam a ténsasszonyt. hátulról meg olyan görbe. Sorsomra nem panaszkodhatom: sose is panaszkodtam. szólok aztán neki is: . és szaladtam be a házba. bele is pusztul. de egy szót se szólt. és jajgatott kegyetlenül. mivelhogy nekem nincs is szavazati jogom. hogy én a legszívesebben meggyóntattam 26. mennyire nem vagyunk maradi emberek. úgy történt. hogy mi baja. A ténsasszony is ott csúnyálkodott a padka mellett. hogy jót tehetek valakinek.

.Hallja kee. aztán törik vagy szakad. Arra vitt utam a halmi szőlők mellett. hogy a vénasszony időközben keresésemre indult. és lefeküdtem egy fa alá a hűvösbe. . Mentünk sebesen a bakterház felé. és már fönt is ültem egy cseresznyefa tetején. De hiába néztem előre-hátra. mert attól függ.Ha nem tévedek. hogy vödörszámra igya a vizet.. mert úgy gondoltam. oszt keresd meg a határba a piócaszedőt. . hogy a kabóca-kakas belekukorékolt a fülembe. oldal . A bajusza színét persze nem tudnám megmagyarázni. Egy lekváros üvegben négy szál pióca úszkált a hóna alatt. . csak a piócás ember. és először is lelkiismeretesen körülnéztem. amióta a bába szárazba tett. Mondom aztán neki.mondta a piócás.mondta a piócás -. ahogy csak tudsz. Hamarjában nem tudnám megmondani. Amint bandukoltam. hogy sírba viszi az egész hónapi fizetésemet. Ilyen lusta még nem voltam. de amire kijöttem. Hát a szegény párában már alig volt szusz.volna. a gatyája szára föl volt gyűrve. éppen keedet keresem. szaladj. Megyek is rögtön. a cseresznyefák kilátszottak az útra.mondom -. Mert megtörténhetett volna.mondom -. azután majd annál jobban sietek. amíg kipihenem magam: Nem lehet olyan pofátlan. Szegény bakter !. Amint hazaértünk. Fölültem a fa alatt. Mondom magamban: egy perccel később vagy korábban. hiszen nem ivott az meg egy vödör vizet egész életiben se.. . Nem is értem. és a rokonokat még nem is értesítettük. Eleinte igen nekirugaszkodtam az útnak. Vízibetegségbe esett a bakterom. Mert arról a két pengő negyven krajcárról igencsak hallgat. elönti az egész bakterház környékét. Hát amikor kipihentem magam. Fejem alá tettem a lajbit. hogy most éppen halálán van. a fa alatt. ki jön velem szemben? A piócás ember. Arra ébredtem föl. Elindultam hát hazafelé. és szépen elnyújtóztam.Nem hát . Annyi benne a víz. Most pedig Bendegúz.kérdezte tőle a piócás. minek él ilyen ember a világon? No .gondoltam -. szedd össze magad. még egy rövid félórát alszom. hogy meddig időztem a szőlőben. -No. kénytelen vónék 27. elhíjjam a papot? Aszongya erre : . Annyi bizonyos. az már tökéletesen mindegy. különben. -Akkor siessünk . úgy megtelt a hasam. . elmegyek vissza a bakterházba. Mondom neki : . nézzük a baktert. Bementem a szőlőbe.mondom magamnak.. mi baja van keenek? Hogy kezdődött a nyavolya? . amikor egészen összetalálkoztunk : . hogy bizony. Mit tehettem volna mást: elindultam megkeresni a piócást. De alig tudtam megmozdulni.Lehetetlen . könnyen életveszedelembe kerülhetnék. Nem hagyom a bőribe a pénzem. Mondom magamban: addig csak nem pusztul el a bakter. Éppen az utolját rugdosta. amint kipihentem magam. pedig mán máma másodika van.Nem segít itt mán. mert rögtön-rögvest elpusztulok. hogy a bakter élete énrám van bízva. hogy mit evett utoljára. nem marha az én bakterom. Mongya el őszintén. Valahogy azért kivánszorogtam az útra. . nem láttam sehol egy lelket sem. Egy kicsit igazán várakozhatik a bakter . hogy ha nem sietünk.Már megyek! . már föl is püffedt. ha nem akar becsületesen vallani. mindenképpen tudományos embernek látszott. és ha itt találna fekve.. nehezemre esett volna összevissza szaladgálni a határban.

Olyan jól érzem magam. fölhúzta a bugyogóját.Ne sokat vartyogjon kee. . vékony terpentint kent a talpára.Hát csak igyekezzék kee. . hoztam a padlásról egy oldalszalonnát. fél zsák lisztet. különben kénytelen leszek leereszteni keedet vasmacskán a kútba. Van-e a háznál ekkis vékony terpentin? Pálinka is köll. majd négykézlábra állította. Ott aztán úgy megindult. és rakja le ide a vánkoscihára. majd csak ha visszagyüvök. Ettül olyan egészséges lett a bakterom. A bakter rendesen fölkelt.bólingatott a bakter.Meggyógyítom én keedet egykettőre . nehogy elkámpicsorodjon. Így hát én magyaráztam el bővebben a tényállást. Nem szabad ezt látni többet senki emberfiának. mert ha én eccer aszondom. ehhöz már én értek jobban és nem az orvos. most meg valósággal turbékolt.No. két vánkost. hogy javul? . Két egész kenyeret is köll a szomszédbul szerezni. Utoljára hárman fogtuk meg. ezt se hittem vóna. Aki még nem látott baktert szaladni.hasba rugdosni kendet. ami a házban található volt. oszt nehezedjen rá bátran a két talpára. ágyba fektette. mert ezeket a holmikat a betegséggel együtt kiviszem a határba. ha jót akar.mondta a piócás -. A bakter rögtön rágyújtott. Csupa véletlenül van nálam hétféle macskaszőr. Majdnem mindent összeraktunk. egy pár csizmát. a tavalyi ködmönt meg egy szentképet a falról. akár a tojógalamb. Lázár. közben a piócás egy nagy fej vöröshagymát dugott a bal hóna alá.mondta a bakter. A kenyereket vadonatúj pöndölbe köll betakarni. egy üveg pálinkát. Én meg a vénasszony elkezdtük a holmit elöszedni. mint a makk. mint a varjúnak.Érzi-e kee. el se tudja képzelni. amit mostanában használt. háromszor keresztül köll gurítani a küszöbön.kérdezte a piócás. hogy mi történne. Előkerítettem a pálinkás üveget meg a tollseprűt. retek meg egy félrőfnyi használt gatyamadzag. akármit is mond a kormány. majd mindjárt megkeverjük dohánnyal. akár a veszedelem.Nagyon igaza van keenek . de úgy ám. amiért teljes harminc esztendőn át koplalt. hogy kelj föl. tollseprű. Képzelje el kee. oldal . Azelőtt olyan hangja vót. ezt már maga is elgondolhatja. emmán a legutolsó stáció. . csak azér. egy zacskó túrót. Most pedig tápászkoggyon kee föl. Hijába. Az utóbbit a banyának mondta a piócás. ámbár kendnek mán igen erős lóganéj szaga van. Pénzt nem fogadok el. és a dohányzacskójával kilencet ütött a tomporára. mint a bolhás kutya. és a piócás megkezdte a gyógyítást. A piócás visszavezette a baktert a házba. ha rácsúszna a lépe a májára? . hanem szedjen össze minden apróságot. hogy ne érje a levegő. hogy csak úgy csepegett. amikor seprűvel verik a homlokát. akkor ugrani köll a halottnak. aztán szalaggyon körül háromszor a bakterházon. hogy egy szikrája is itt ne maradjon a 28. bekötötte az orrát madzaggal. Először is megtöltötte a bakter pipáját macskaszőrös dohánnyal. . hogy végképp el ne szaladjon. és kivezettük a ház elé. és a füle tövit megkente zsírral. mintha most estem vóna le az égbül. Tegyen rá egy ódal szalonnát. Azt feleli a piócás: . három egész kenyeret. Még a bakter ünneplő gúnyáját is a batyuba tettem. Azt mondta a piócásnak: . de csak olyanformán. s amíg a bakter pipált. de mielőtt behoznák. féloldal szalonna.Ekkicsit mintha jobban vónék . ez pedig a legrusnyább állapot. A bakter morgott valamit. Ennek utána hasra fektette. hát a púp vesse ki keenek a hátát.

.mondom -. Egy darabig még ott ültem az asztal mellett. Mert akár hiszik. kimentem megitatni a teheneket. Mondta is : . Bendegúz. hogy elmehetett volna vele fizetésjavítást kérni a minisztériumba. .. s miután beesteledett. akár nem. Többet azután nem beszéltünk a dologról ezen a napon. oldal . . mostanában valahogy én se vagyok rendben a lépemmel és úgyszintén a májammal se. A bakter képe olyan egészségesen lesett ki a szőr közül. Amióta ismerem..nyavalyának. mégpedig akkor.Tudom . De megérte. tudok én mindent. Utoljára akkora batyut kötöttünk a piócás hátára. csak egyszer volt ilyen végtelenül barátságos színben az ábrázata. és gyönyörködtem a gazdám ábrázatában. amikor a feleségit fölakasztotta az eperfára. régen éreztem ilyen jó magam. 29.Hát. pálljon ki a szád. alig látott tőle kimenni az ajtón.

hogy naccsád. Aztán nekem. bár sejtettem. pállott szájú Tóbiás. mert mi lesz akkor a bakterombul. Másnap délben ez a Borcsa talált valahol egy döglött tyúkot. ha nem szegődtem vóna el marhapásztornak. a szemeit meg úgy forgatta. másrészt nem vagyok a babád. Mit szépítsem a dolgot: ijedtemben farolni kezdtem hátrafelé. Először összevissza hurcolászta a dögöt. hogy ez a történet a lehető legrosszabbul kezdődött úgy énrám.Hát kedves gyermekem. amikor megpillantottam az illetőt: egy hordóhasú. De most valami igen csúnya szerzetet gondoljanak a nyájas hallgatóim. Ez megint úgy történt.. Amikor minden iránybul kitapasztaltam a formáját. Magamrul csak annyit mondok. mert úgy gondolom. odaláboltam eléje érdeklődni. mert egyrészt pofon ütlek. kegyed az a csámpás Borcsa.Miért nem hajítja el a fenébe azt a vacak tyúkot ? 30. hogy megfőzi a bakteromnak. Aztán vizet melegített. Mint mindég. a lába meg úgy kaszált erre-arra. hogy egy délben. hogy nem lesz jó vége a bakterháznak. ismeretségnek ennyi is elég. A nyájas vagy milyen olvasó bizonyosan tudja. mert az a vonat mán elment vagy négy óra hosszája. Fölmondani se tudom a szolgálatom. Úgy gondoltam. kit látok a ház előtt sétálgatni? Még a lélegzetem is elállt. Engem Boris néninek hívnak. Nem is néztem tájára se Borcsának. nem vezet az jóra.Szóval. Most meg már azért is igen kedvelem a gazdám. Mondom a Borcsának: . hogy elszegődtem. és a harmincötödik szolgálati éve jubileumára úgy kiöltözött. Mondok : . ne mond azt. hogy elered az orrod vére.7 Itt mindjárt elmondhatom az elején. száraz lábú vászoncseléd pöndölt terítgetett a szomszéd bakter köcsögfájára. mint a bakterház összes lakóira nézve. Már a belsőrészeknél tartott a pucolásnál. amint hazahajtottam a teheneket. A csúnya asszony irgalmatlan morgásba fogott. Csak hát ott van a feneség. hogy a bakterom ennyire flancol. ha tudni akarod. mutogatta fűnek-fának. hogy nekem már a harmadik iskola osztályába köllene járnom.Édes naccsád. és nekilátott megpucolni. akinek én vagyok a leghasznosabb embere és a leghűségesebb szolgája. kotróggy innen. amikor odamentem hozzá. Mondhatom. hogy milyen szép húsa van. mint valami szalmapetrence. oldal . . és barátságosan beszélni kezdtem vele. A hasa akkora vót. melyik vonattal érkezett? Aszongya erre : . mert úgy taknyán tenyeröllek. nem is csalódtam reményeimben. hogy én meg a bundáskutya alig akartuk reggel megismerni. mint a hízott kacsának.Csámpás Borcsa az ángyodnak a térgye! Most meg azt mondom. azt csattogtatta rám. ha jóba akarsz velem lenni. és milyen kár lenne elhajítani. hogy éjjelnappal fülelek. most is a legfinomabban kezdtem a beszélgetést. mint a nyársot.. mert új ancúgot vett magának. Vót neki alul két zápfoga. én azt most nem tudom neked megmutatni. akit a Szedmák bakter szokott emlegetni? Azt mondja erre : .

majd a kalapom mellől elővettem a zsákvarrótűt. Mondhatom.. nem vagyok rászorulva a bakter ennivalójára. és elkezdtem mosakodni. Hiszen mindnyájan föltámadunk valamikor. és a Gugás Palcsit emlegette.mondtam a bakternénak -. pedig csak marhapásztor vagyok. Nincs akkora repedés az egész világon. Elmentem a kúthoz. egy darabig a bakterház előtt várakoztam. amíg sírba nem fektetem. a vályúba vizet húztam. hanem futásnak eredtem. talán még én is. úgy örvendezett. a Gugás Palcsi. Természetesen nem hagytam magamat agyonverni. olyan csődület lesz itt a föltámadás napján. Mikor aztán mindenből kifogyott. belépett a házba a bakterom felesége. amit a zsebemben hordok. már én is megjöttem a faluból. belenéztem a kis tükörbe. hogy annyira 31. Ha én ezt csak úgy annyiban hagynám. hármat-e vagy kilencet rúgott a túlsó részembe. de süketnek tetettem magam. hogy nem nyugszom addig. A bakterom úgy tántorgott örömében. mint egy békebeli forintos szamár. Meg is fogadtam. a szomszédasszony arca szintén kikerekedett. oldal . A bakterné minden ok nélkül elkezdett sírni-ríni. Így keseregtem törülközés közben. Még magamhoz se tértem az ijedtségből. de máma minden finomságom mellett azt kívántam neki is. Alighogy letettem hátamról a puklikosarat. Meglássa. és már nem tudom hányat. mikor a vén Borcsa megpörgette. nem érdemelném meg. hogy énnálam különben varr. és egy nyaláb tyúkbelet tartott elém. Aztán megfogta a seprűt. Csak a szalmakazal mellett álltam meg tájékozódni. hogy csuda.Szagold csak meg.Ezen ne keseregjen . amennyit csak akarok. és azzal is kegyetlenül végigvert rajtam. hogy az egész bakterház népe rajtam röhög. Mondom a bakternak. hogy álljon belé a görcs minden oldalon. majdcsak föltámad egyszer. ha nem szaggatnám ki a haját szálanként. és így a varrással is egykettőre elkészültem. Eddig is csupa finomságból ettem együtt a bakterommal. Hallottam. azután kitapogattam a túlsó részemen a foltokat. Ő is most jött meg a Rátót nevű falujából. és ekkor a vén Borcsa elkapta a karomat. amit én két-három öltéssel össze nem varrnék. Borcsa asszony meg fölhúzta szája szélét a feje tetejére. hogy meghalt a középső öccse. Ekkor láttam. A ruhámat teljesen rendbe tettem. mondja mán el. és az egészet a szemem közé öntötte. amit nem érdemes elbeszélni. szomorúan elmondta. hogy megnyúzom a Borcsát. Aki mégis azt állítja. Ehetek én a határban annyi körtét meg barackot. Országos csaló lennék. s mivel semmi olyan nem történt a házban. amit hasznomra fordíthattam volna. akár a holdvilág. és a sok tyúkbelet rámaszatolta a képemre. Sötét este volt a bakterház körül. hogy milyen jó szaga van . ahova a tejet szoktam hordani. ő meg fogta a vájdlingot. mestere vagyok a foltozásnak. azután fölmásztam a háztetőre. Az ingemben megtörülköztem. De a bakterné egyre csak kesergett. A Borcsa asszonynak külön kívántam mindent. Sok minden történik egy tehénpásztor körül egész nap. amely tele volt meleg vízzel meg tyúktollal. így hát én is a velejére térek a dolognak. szortyogott és jajveszékelt keservesen. lepje be a képit a fekete guga lógjon ki a szeme a térgye kalácsára. milyen ember lehetett az a Gugás Palcsi. hogy két lábon járjak. a tehenekkel elindultam a ferihegyi határba. közben a zsákvarrótű is szaporán járt a kezemben. hogy nyugodtan kifoltozzam a széjjelrugdosott nadrágom. Mérgembe előrántottam a budlibicskámat. .mondta. hogy a bakter kiabált értem. Közel mentem kitapasztalni a bakterom ebédjét. mán nem is lehet becsületes ember. aztán üssön belé a ménkő az egész bakterházba. amit csak lehet. Csak most vettem észre hogy milyen pusztítást végzett Borcsa asszony a nadrágom hátulján. hogy menjek ebédelni. szakadjon rá az ég.

három libát is ellopott egy éccaka. hogy tulajdonképpen az országos vásárok leírását olvasom a kalendáriumból. Nem is úgy hítták mán utoljára. A jegyző fölmarkoltatta szegényt az út porából.Hát bizony. Mindég tudta. hogy Palcsi sógor meg akarja őket tisztelni. megérdemli. Egyszer megnyúzott vagy kilenc macskát a faluban. Így került át Gugás Palcsi Rátótra. hogy az urak megették a falu összes kóbor macskáit. hogy Gugás Palcsi. A nagy csapat macskát fölaprította. aki egyszer találkozott vele. ha fölmegy vele a sógor padlására. mert ha már nem lehetek pap. és ha megáhította a lúdhúst. kilőtt az utcára. Gugás Palcsit is megállította. hát a nagykönyvet. Talán egy hete lakott a Gacsaly sógoránál. és elmentek hozzá.mondta a bakter. és a végrehajtó úgy ellicitáltatta mindenit. és elment leereszteni a sorompót a gyorsvonat után. Gugás Palcsit a Gacsaly sógor fogadta be Rátóton. és amikor javában nyávogtak az ablaka alatt. s így a foga is ottmaradt a drót végin. hogy a lakosok el akarták tolni a templomot a helyéről. hogy várjon egy percig. Valahogy észre sem vette. Megtette az ebadta. mert Gugás Palcsi a fájós fogát is képes lett vóna kihúzni. és olyan sokat ettek. a drót végét meg a padlásajtóhoz erősítette. és olvasni kezdtem. a végrehajtót meg a papot nagy instállással meghívta vacsorára. hogy jobban belesüssőn a nap. Ott aztán úgy belaktak a macskahúsból.odavan érte a felesége? Aszongya a bakterom: . Gugás Palcsi letaszította a jámbort a padlásról. beszállíttatta a vármegye tömlőcébe. A bakterom szavai után arra a nézetre jutottam. Palcsi ezalatt a végrehajtó kőccségin borért futkosott. hogy nem is olyan utolsó ember volt Gugás Palcsi. hogy egy fél kapcát sem hagyott neki. ahogy édesanyám kívánta. S ha már elköltözött ez árnyékvilágból. hogy csupa véletlenül éppen farba találta Gugás Palcsit.. mert mindenki rosszul járt. Így történt. hogy még akkor este megjelentek a legények a pap ablaka előtt nyávogni. Az urak látták. és kibeszélte a kocsmában. A jó ember ordított kínjában. hanem csak Macskanyúzónak nevezték. hogy megfogta a pap cirmos macskáját. de nem a fájós foga maradt ott. oldal . amiben az orrát megtörölhette volna. amikor észrevettem. És jól tette. hogy nem tud-e valami jó orvosságot. amikor Palcsi drótot kötött a fogára. sóra töltötte a puskáját. Rengeteget olvastam. mint a sárkány. Eközben a jegyző kiderítette róla. és úgy vágtatott ki az udvarról. mintha valamennyien elmebajosak lettek volna. a végrehajtó megszökött. Nyóc hónapot ült Palcsi sógor a macskák miatt. hogy a pap elhelyeztette magát. Ez az ember már mindenfélét rakott a fájós fogára. Ettől kezdve olyan nyávogás volt minden éccaka a faluban. A jegyzőt. elég nagy gazember volt őkelme. ahol az a nevezetes eset történt. Gugás Palcsi elhitette vele. Eközben valahogy egy kicsit többet ivott. amikor találkozott az utcán egy fogfájós emberrel. aztán a jegyzőhöz mentek vernyákolni és utoljára a végrehajtóhoz. hogy megtanuljak keresztény ember módján imádkozni. Ha igazság van a földön. hogy melyik háznál hány ludat tömnek. Palcsi sógorom .. illik. hogy annál különbet az olasz király is csak a neve napján evett macskahúsból. Így történt. Hát ilyen ember volt az én. hogy húsz éve nem fizetett adót. hogynem. hanem az egészséges. kegyetlenül vigasztalta a fogfájós embert. amilyennek az első percben gondoltam. hogy hol van baromkirakodás 32. Olyan finom pörköltet csinált. akkor ragadt rá a név. a jegyző meg mint afféle reakciós muki. Isten nyugosztalja. a végrehajtóét. és meg is bánta. Elővettem. hogy elmondjak érte egy szép imádságot. Gugás Palcsi bele is pusztult volna a szerencsétlenségbe.. hogy egy pillanat alatt meggyógyul. Már majdnem belezavarodtam. és megfőzte nyúlpaprikásnak.. Ilyesmi nekem is jót tesz. hogy elszaladt. csak hunyja be a szemeit és így tovább. mingyár nem fáj a foga. a jegyző macskáját és még egy jó néhányát. Hogy.

pedig fülelek. Hiába fintorogtam. Aztán bejött a bakterom. és szinte bizonyos. . megtettem. Hiába. s annak is elmondta az esetet. Utóbb megtaláltam a kulacsot is. ez pedig az én megítélésem szerint a macskanyúzásnál is utolsóbb mesterség.. s nem volt szándékomban tovább foglalkozni Gugás Palcsival. minek menjek én. én nem bánom.mondom-. úgyis elviszi.így a bakterné.Nem én . hogy melegem lett. hogy igen mérges lettem.. hogy a Gugás sógora nyilván beállt a túlvilágon kísértetnek. jó lesz 33. mert ha ez a Gugás Palcsi rákap a tojásra. Keresd csak elő a kulacsot.. hogy itt vigyázni köll. olyan vót ez. Ez már nekem is dongót tett a fülembe. . mintha Gugás Palcsi lábát fogtam vóna meg. . ha a háztetőn járkál is Gugás Palcsi. mikor tüske van a talpamban. Hiába.Ha így áll a dolog. hogy bizony bajban vagyunk. mert ő is nagyon szép asszony. . hogy Kókán is marhavásár van.meg efféle..mondok -. át köllött mennem a hűtőszobába. Aszongya erre az Örzse néni : . . . A finom lúgos víz úgy kiszítta a talpam kelését. ilyenkor az használ a legtöbbet. ha el akarja vinni az ördög.Nem láttam .Pedig neked köll elmenni . hogy a tüske is kiesett belőle. amint látják. Örzse néni adott egy nagy darab sült tököt.Te vagy a legfiatalabb. Örzse néni.Legjobb lesz. ami tőlem telik. nem vagyok hozzászokva a szellemekhez. Aztán. Aszongya a bakter: . ne nagyon törd magad a szentöltvíz után.mondta a bakterné. Amíg a lábam mosogattam. Úgy gondoltam. Hanem az egyik reggel aszongya a bakterné: . ittam. hogy az éccaka ő is látott valakit a tyúkól mögött.Olyan mérges lettem.. . akkor kódusbotra jut az egész bakterház. ahol állandóan sötét van. . Mindamellett nem jutottam tovább. és megkérdezte tőlem.Kit küldjünk el szentöltvízér . aztán az egyik mosóteknőbe nekiláttam megmosni a lábam. ettem. amivel a gazdám majd ellocsolja őket a háztól. mi van vele. Mindennek meg szoktam adni a módját.kérdezte a Borcsa asszony. éppen ezért most megyek szenteltvizet hozni. A bakter azon a nézeten volt. De hogy ennyire ráértem. az útmester felesége az udvaron ruhát szappanozott.. és már meg is gyúlt morogtam kegyetlenül.mondta a bakter. először a bakterom csizmája akadt a kezembe. a másvilágon nemigen vagyok járatos. Bendegúz. Bendegúz? . hogy mi újság van a bakterháznál. bár gondolni se mert vóna a Gugás sógorra.mondok -.Nem tudom. Nagyon szépen köszöntem neki. ott van valahol a másik szobában. tele van a bakterház szellemekkel. meg mindenféle gyöttment kísértetekkel. A magamét. fogtam egy köcsög aludttejet.Pedig most is ott áll a hátad megett . Így tudtam meg. én már ilyen vagyok. de ekkor már annyira féltem.Nekem nem rokonom a kísértet . mért ne tettem volna meg érte. . pedig nagyon hajazott rá.Nem láttad az én megboldogult öcsémet. Az éccaka is odaállt az ágyam elé. hogy a kísértet is ott tanyázik. legeltettem. Elmondtam neki. csak az útkaparó házáig. csaknem elszaladtam tőle ijedtemben. hanem eliramodtam a falu felé. Odakint nem is vitatkoztam tovább senkivel. meg Veszprémben is. utolsóbb az utolsónál.. oldal .Te nem vettél észre semmit. Mert hogy valaki télen-nyáron fehér lepedőben szaladgáljon. Két hétig nem is gondoltam Gugás Palcsira.. Mondom a bakternak. és teleöntöttem a csizmák szárát aludttejjel meg tejföllel. Ahogy a sötétben tapogatok. hogy csuda. amint szoktam. ha Bendegúz megy el érte. A bakter azt állította. hogy jó lenne valahonnan hozni egy kulacs szentöltvizet. nem tud megnyugodni. amelyik a minap meghótt? . Aszongya erre a bakterom. amikor én odaértem.

és biztatott. így aztán nem volt nehéz kitalálni. sokkal többet ér akármilyen víznél. csak amikor a bakterom farkánál fogva kihúzta a csizmaszárból. ha pedig a bakterom sokat szájaskodna velem. nézzük meg a köcsögöket . se valami bakpista. . Alighogy ide beléptünk. meghintette a Borcsát. a csizmaszár meg félig vót aludttejjel. Ekkor már úgy elborult a bakterom képe. régen láttam ilyen csúnya.mondtam -. mert ott eszi őket a fene karácsonyig. de ha nem felelne meg a gazdádnak. Bár nem fájt a lábom. és indultam hazafelé.És milyen forma ember az a kísértet? Nőtlen vagy hajadon? Kopasz szájú vagy bajuszos ember? . akár a beretvája.Ezt elviheted haza.Gyerünk csak át a hűtőszobába. Örzse nénivel is beszéltem.Azt hiszem. A bakternak eszébe jutott valami. Örzse néni fölgyűrte szépséges karján a piros réklit. hogy milyen ábrázata van a bakterház szellemének. engem hagyjon meg a becsületes vallásomban. úgy félek tőlük. énhozzám ne nyúljon. csupa aludttej vót a bajusza. hogy csupa aludttej a pofája.mondta Örzse néni -. mert azt igazán nem szegődtem ki. aztán valamennyien átsétáltunk a másik szobába. . Örzse néni nyakamba akasztotta a kulacsot.Mit beszélt neked az Örzse néni? . Eleinte én sem tudtam. előbb-utóbb apostolt csinálnak a bakteromból. Nem akarom rossz hírét költeni a bakteromnak. a vállam megveregette.mondta. én nem vagyok se lóhitű. A bakterom elvette tőlem a kulacsot.gondolta -.Nem beszélt olyan sokat. mégpedig a jobbikból . hogy utoljára is engem elvigyen mások helyett az ördög. mint villámütés előtt az ég. mert tegnapelőtt találkozott eggyel. malacorrú kísértetet.kérdezte Örzse néni. és az úgy tele vót lötyedékkel. Utoljára engem akart megszentölni a bakterné. Remélem nem akarsz velük társulni ? .Hoztam bizony. A bakter felesége a ház előtt várt rám erősen. hogy alig tudtam megemelni. Tegnapelőtt járt erre. a bakterom észrevette. Bendegúz . Ha így megy . A bakterom azután a másik csizmáját fogta meg. hogy ne féljek a szellemektől. . csak valamikor estefelé értem haza a kulaccsal. csak azt kérdezte. hogy az borzasztó. A bakterné lámpát gyújtott. ő is látta a kisértetet.Dehogy akarok . és a kulacsomat telebugyogtatta a teknőből szappanos vízzel. . Ne nagyon kényeztesd el a szellemeket. . csupa aludttej volt a bajusza. oldal . Nekem annyira jólesett Örzse néni beszédje. mert valámikor macskanyúzással foglalkozott.Hoztál-e szentöltvizet? . .Akkor az lesz az. és lefetyölt irgalmatlanul. akit én láttam . akkor láttam.kérdezte a bakterom. 34. mert az ő bölcsességit ennek a könyvnek tizenhárom kiadása is bebizonyította. én már megmostam benne a lábom rendesen. a bakteromnak meg a haját kenegette erősen. amibe a lábad megmostad.annak a szellemnek az a víz is. egy pengővel még meg is toldja a havi fizetésem. bajuszos ember. használt is valamit. a banyát. nem mondom. . Aszóngya a bakter: .mondtam -. mondhatom. mert úgy fog az esze. szegődjek el őhozzá. hogy a sarokban levő csizmája szárába félig belebújt a bakmacskánk. visszaveszem.mondta -. Sógorságban van a bakterommal. Ez majd használ. hogy mi a fene lehet a macskánkkal. de mondok. és a szoba minden sarkába öntött egy kevés vizet. Röviden szólva: nagyon szépen elköszöntem tőle. hogy csaknem hasra vágódtam előtte. és annak csupa aludttej vót a bajusza.

most meg tészta meg gancalé jutott szegénynek. én meg olyan hasmenést kaptam. ugyanakkor a köcsögökről leette valaki a tejfölt. Rám nem gyanakodhatott. leghátul a banya kullogott. Amíg a gazdám háza népe szomorkodott. Még a szaga is megváltozott a gazdámnak. Úgy gondoltam. mert reggel óta tájára sem jártam a háznak. a legyek elrágták a gerendára akasztott lámpa madzagját. A kéményből szintén eltűnt a csülök. A szörnyűségből úgy megvadult a bakterom. de ettől kezdve mindennap történt valami égbekiáltó disznóság a háznál. hogy történt. ha egy másik szerencsétlenség nem siet a segítségünkre. mint a füst. Legelőször is elveszett a padlásról egy nagy szál kolbász. Gugás Palcsi úgy járt ki és be a bakterház kéményén. Én is csak sokára tértem magamhoz. amit már régen ki köllött vóna tapasztani. Mondtam is magamban eleget. és ami több. amíg vacsorához készülődtünk. és még a kulcslyukon is bemászott. A vénasszony asztalra rakta a tányérokat. Fene tudja. A szomszédos Szedmák azért panaszkodott. És Gugás Palcsi nem akart elmenni a háztól.gondoltam -. lelkiismeretesen visszaöntögettem a köcsögbe. A bakterné sírt. Röviden szólva. ha megéhezik. 35. A bakterné ekkor sírva-ríva megkezdte a visszavonulást. hogy majdnem belehalt. és csepegett belőle a savó éjjel-nappal. Hoztam szentöltvizet a templomból. mint hordtam a szentöltvizet nyakló nélkül. még imádkoztam is néhány litániára valót. Azelőtt nyóc-tíz használt gatyaszárat is megraktunk túróval naponta. és a csúnya petróleumlámpa beleloccsant a gancalébe. hogy amikor a bakterom meríteni akart a finom gancaléből. és abban a minutában egy. és az is lehet. s mióta Gugás Pali ráijesztett. elég az hozzá. Csendesen odalapultam a falhoz. én az imádkozásba is mester vagyok. a bakterné pedig meggyújtotta a madzagon lógó lámpát. a banyát meg a Borcsát kezdte szekírozni. hogy menten belevágja a nagytükörbe. mint a vérbe mártott szurony. és az istentelen Gugás Palcsi egyik éccaka úgy végighúzott rajta a petrencerúddal. mint a döglött lónak. Nem tudom. ázott kutyaszaga volt. csak az órra vereslett. mindenféle vizet kipróbáltam Gugás Palcsin. utána a bakterom meg Borcsa. Alighogy a bakternét kilelte a hideg. az árokból is merítettem vagy háromszor. A bakterom írós vajjal kenegette a bajuszát. hogy éjszaka. mikor aludt. hogyan virradt hajnal a bakterházra. Mondhatom. Borcsa behozta az öblös fazekat. ahol már várt ránk a másik szerencsétlenség. a csodakútról. Mindgyárt tágítóttam is a nadrágszíjon bárom likat. és kiugrottam az ablakon. Örzse nénitől. Borcsa szortyogott. jó lesz ez a bakteromnak. olyan szaga támadt. most az egyszer belakok gancalével cefetül. Akkorát ordított. amikor tökrészegen rohamra indult a szerbek ellen. roppanással összedűlt szemünk előtt a banyakemence. A bakterom moccani sem mert ijedtében. rászállt a bánat a bakterházra. Most már egyebet sem tettem. mert akit az ördög ennyire célba vesz. a lámpát elengedte a korhadó madzag. mint a haldokló varjú a sűrűn kóválygó porban. hogy nem győztem ócsárolni Gugás Palcsit. valaki ráült a hasára. Minden éccaka megjelent lepedőben a bakterom háza előtt. a banya keresztet vetett. A bakter fölemelte egyik csizmáját. Talán végünk is lett volna mindjárt.hogy Gugás Palcsi tette tönkre a csizmáját aludttejjel. a bakterom csizmáját pedig én vettem pártfogásba. hogy ez a bakter sem szaggatja el az új ruháját. No . hogy Gugás Palcsi szelleme kapaszkodott rá. Ami aludttejet találtam benne. Ott maradtunk a sötétben valamennyien. ahogy még soha. ha negyven évig szolgálta is az államot. mint valami összeesküvőnek. mert mitagadás. s úgy elvadult az ábrázatja. hascsikarással keverve. mint hajdan Sabácnál. Nagy szomorúan átmentünk a másik szobába vacsorázni. el is viszi. oldal . A bakterom ijedtében behúzta nyakát a gyomráig. Azelőtt olyan kellemes. A bakterom először kint hált a kazal mellett.

a szelleme járkált a szobában. Én például minden este beültem a bakterházba zenét hallgatni. Amint a halmi dűlő elé érkeztem.mondta a bakterné -. Legutóbb is éppen tücsökzenében gyönyörködtem. és meghalt bánatában. hogy földhöz vagdosta a bakterom tojásait. hogy az egész háznépe megbetegedett tűle. mint a lepedőt. és teljesen széjjelrugdosta a Szedmák bakter ünnepre való fazéksapkáját.Rajtam nem múlik . Hol gyorsan. Utóbb amennyi fekete tücsök van a világon. Hosszú órákon át bandukoltam már az úton. . mert igen megáhítottam. gyerek? . el is érkeztem a szelei kúthoz.Bendegúz. és siettem visszafelé. Másnap aztán korán reggel a hónom alá vettem az üveget. amikor aszongya a bakterné : . végül úgy alkonyattájba csak megközelítettem a bakterházat. Elmondta nekem. mert estére itt köll lenni a szentöltvíznek. mert egyrészt fölvilágosodott gyerek vagyok. . hogy egy tücsök igen hangosan fütyül valahol az ágy alatt. s olyan muzsikaszó hangzott.Másra köll ez a víz . ha csak egyet is köhög. hogy ott Magyari Imre cigányprímás is megtanulhatott vóna muzsikálni. hogy beszéljem el. Szeretném. Aztán. hogy az útról felém tart két csendőr. . ha köll. ez nem is csoda. amibe a szent kereszt lábát mossák a búcsúsok.Olyan jámbor lett a bakterod. és összetörte a köcsögöket. A kút is ott van a kereszt mellett. Annyit azonban kikötök. hogy lekváros gombóc legyen a vacsora. a bakter meg olyan hasmenést kapott ijedtében. mindennap megissza a gazdám kulacsából a bort. mind beköltözött a házba. hogy sokat.Mi van a butykosba. egy oldal szalonnát. akinek elárverezték a házát. korán reggel indulj a szelei kúthoz. és több effélét kérdeztek.Szentöltvizet viszek a bakteromnak .mondom -. hogy a rokonságának nem volt pénze elég hosszú koporsót vásárolni a halottnak. korán reggel indulj. másrészt máma is megittam 36. én meg kiváltképpen tisztességes gyerek vagyok. Nagyon természetes. és beletették egy gyereknek való kisebb koporsóba. Még én állok valahogy a bakterházban. máris oda van a becsülete. és másnapra már ezer meg ezer tücsök muzsikált a bakterházban. hogy már szentöltvizet iszik bor helyett? Csak nem bolondult meg vénségére? . azután a kútnál teleöntöttem vízzel a korsót. és elindultam Keresztúrra. Így került Gugás Palcsi szelleme a bakterházba. A minap a szalmakazal mellett a gazdám derekát is leverték petcencerúddal. hol dolgozik. milyen hangosan és szépen tudnak muzsikálni a mezei hegedűsök. kimentem aludni az istállóba. Aszongya az egyik csendőr: . Aki még nem hallott tücsökzenét el sem tudta képzelni. hanem unszoltak. oldal . a bakterné ágyba dőlt. Ha ő maga nem jelenhetett meg. miféle szerzet a kísértet. televan a bakterház szellemekkel. Gugás Palcsit összehajtogatták. hogy a rátóti macskanyúzó szelleme jár a bakterházba. A szellem úgy jár ki és be a bakterház repedésein. hol lassabban haladva. Ott vagy három órán át annyi keresztet hánytam magamra.Legutóbb annyira elkutyult. A Borcsa sárgaságba esett. estére be akarom szentölni az egész házat. Az egész családom becsületes.Ennyit mondott a bakterné s mivel későre járt az idő. én hetedhét országra is elmegyek szenteltvizet hozni. A csendőrök nem elégedtek meg a magyarázatommal. A háromliteres fonott üveget vidd majd magaddal. neked el köll menni Keresztúrra. Így az egyik este meghallotta a bakterné. akkor láttam.Meglesz a gombóc . Kénytelen voltam elbeszélni nekik. Idáig megevett nyóc szál kolbászt. hogy nem is érezheti magát jól olyan szűk helyen. ha szegény Palcsi megnyugodna.mondtam. . Magam is megittam egy fél vödörrel.mondtam -. néha le is heveredtem az árokba pihenni. van-e bejelentett lakása. Bennem teljesen megbízhat. hogy három hét óta. A szelei szentkútbul köll vizet hoznod.

Mink jó szándékkal vagyunk . . Arra ébredtem fel. ha imádkoznának érte. aztán magam is botot vettem a kezembe. semmiképpen nem nevezhető művelt embernek. de akkorákat ám. hogy aki nem olvasta a bakterház történetét. ingbe. és átjött a másik szobába. Annak meg az a magyarázata. mert úgy nyámmogtak a banyával. hogy hatan bukdácsoltak a nyócliteres fazékban. Remélem. a másik meg a bakterom kesely malacához hasonlított. Én kiültem a ház elé. nagyon jól tennék. ahogy körülnéztem. nem hagyok meg másnapra. ahova a banya berakta őket főni. és már régen a másik oldalukra fordultak. Módjuk is megvan rá. hogy a megboldogult megnyugodjon valahára. Ez már nekem sehogy sem tetszett. A csendőrök föl is ugrottak. Mondom az egyiknek: . mindamellett. mert ha ott marad éccakára. elôvették az imakönyvet. Sokan persze nem is tudják. hogy 37. Én mint rendesen. hogy Fogalmuk sincs a bakterház szelleméről. hogy a gombóc is kitart a fazékban két hétig.vagy három liter szentöltvizet. a két csendőr hírmondót sem hagy nekünk belőle. a butykost elvette tőlem. a csendőröket pedig behítta a nagyszobába. ha megfogjuk a szellemet. Amikor vége lett a vacsorának. a csámpás Borcsa is az én hitemre tért. Tehát a gancalé nem egyéb. s ott guggoltam vagy három óra hosszáig. először is kipofozzuk. eszembe se jutott. mint a kérődző tehenek. csupasz kézzel megkezdték a nyomozást. és behítt a szobába enni. ahol a két csendőr már javában ette a gombócokat. Most meg a lekváros gombóc került sorra. s ideje lenne. és ahelyett hogy rögtön elmondtak vóna egy nagy csomó miatyánkot. aztán megfogta a lámpát. így aztán nem is magyaráztam nekik többet egész hazáig. Nem szoktunk mink ilyen alakoknak sokat imádkozni. hogy mi az a gancalé. ott van a bakterház mögött a kukoricásban. A gancát külön köll megenni mákkal vagy hajdinával. hogy abba akár gatyát lehetett vóna keményíteni.mondta az egyik csendőr -. A bakterné minden héten más ételt szokott főzni. A múlt héten például olyan finom sűrű gancalevest ettünk nyóc napon keresztül egyfolytában. Amíg a banya meg a Borcsa a gombócokat csinálták. Nem úgy. amikor a Szedmák bakter föllármázta őket. Most. Többször kacsintottam a bakteromnak.Ha jó szándékkal vannak a megboldogult irányába. A banya meg a bakterné rózsafüzér olvasót csavartak a kezükre. Úgy vélekedtem. Ilyesmit beszéltek nekem a csendőrök. A csendőrök végighallgatták a magyarázatom. Az egyik csendőrnek hegyes bajusza és tompa orra volt. Nem szoktam szájaskodni a hatósággal. A lekváros fazék szintén a padkán állt. hogy fogják meg a kísértetet. elkezdtek röhögni. mint az árpatészta leve. A bakterház udvarán a gazdám várakozott rám. ahol három asszony gyúrta. hogy vegye el onnan a tálat. Én szóltam a bakteromnak meg a Borcsának. meg a banya is. elálmosodtam a sarokban. hogy a bakterom orromnál fogva talpra állított. Ahogy láttam. de hogy ennyire maradiak legyenek. de amit lehet. de azt meg kell hagyni. Nem is hordunk magunkkal tarisznyaszámra imádságot. gatyába. Mindég tudtam. a bakterné visszarakta a gombócokat a fazékba. hogy legyenek elkészülve a legrosszabbra. ahogy voltak. mint a putnoki mónár szamara. legalább háromszáz gombócot láttam egy csapatban. és úgy. Nem akarom kibeszélni a bakterházat. most is a konyhába mentem tájékozódni. és vasra verve kísérjük be a vármegyeházára. oldal . Három héttel ezelőtt tíz napon keresztül sűrű krumplit ettünk babérlevéllel. hogy jól élünk. A csendőrök eközben lefeküdtek. Mindamellett bevettem én is vagy tizenkilenc gombócot. és várták. milyen bugrisok a csendőrök. amiből azt láttam. szabta és gömbölyítette a lekváros gombócot. hogy inkább elrontom a gyomrom. A gombócos tál a kemence vállán lapult.

Sose hittem.Följelentést teszek a parancsnoknak! . nyahú ! Brihűűű.Dőcsd rájuk a bakterházat!. az egész bakterház népe csülökre és botra támaszkodva vártuk a csendőrök elkotródását. . . csak két óra múlva fogták meg a kísértetet. hogy egy nagy csapat lekváros gombóc éktelenkedett a csendőrők szuronyára tűzve. hogy én is meg a gazdám is meg az egész bakterház népe reszketni kezdtünk. hogy jogotok van-e csizmaszárba tömni a lekváros gombócot. hogy rögtön rájuk gyújtja a bakterházat. Most már a gazdám is elordította magát.Majd a főparancsnok úr megmondja. hogy Gugás Palcsi nyúzza őket odabent. Gugás Palcsi!. A nagy ordításra a bakterné meg a gazdám és mindannyian bementünk a hűtőszobába. és akkor láttuk. hogy azt Pesten is hallották. A csendőrök alighogy átlépték a hűtőszoba közepét. olyan ordítást csaptak egymagukban.ordított Szedmák bakter.gondoltam -. a bakterom olyasmit mondott. nyahú.. és mink is elkezdtünk hajigálódni. gyalázat! Így meggyalázni a magyar királyi bakterházat. oldal . . úgy bőgött.Teljesen meg vannak tébolyodva valamennyien . beszaladtak a csendőrökkel a kukoricásba. Repült a gombóc világgá.vasra verve behozzák a házba Gugás Palcsit. hogy borzalom volt ránézni a bakteromra. valahol a halmi határ szélén. ahányan voltak. a csendőrkalapok szintén az asztal közepén álltak. Én eddig csak hátulról célozgattam gombócaimmal a csendőrökre. A bakterné ijedtében rákezdett a rátótfalvi egyházi énekre. . A csendőrök egypárszor hasba rúgták a szamarat. A csendőrök csizmája szára szintén tele volt lekváros gombóccal.. ahogy csak lehet. A csendőrök utóbb kénytelenek vótak meghátrálni előttünk. Mink. mint az útkaparó fehér szőrű szamara. mert a csendőrök tollas kalapja ott állt gombóccal megrakva az asztal közepén. és bementek a házba. ezért ordítottak a csendőrök. . Szégyen. Búsult a szamár kegyetlenül. Én vigasztaltam meg szegényt egy nyaláb szénával. megrakva lekváros gombóccal. Ha mindenki ordít . mert amíg Örzse néni szamarát hajszolták a kukoricásban. mert utóbb a bakterné meg a banya is elbődült. . Utóbb az egész bakterház népe úgy ordított. mint a zálogos bornyú. A csendőrök lekváros szuronnyal támadtak rá a gazdámra meg a Szedmák bakterra. és futásnak eredt. a gazdám meg a Szedmák bakter a csendőrök vakanyját szidalmazta. Szentül azt hittük. A puskákon vastagon folyt a lekvár. A bakterom családja sírt-rítt a gombócok pusztulása miatt. Azután ugyancsak ordítozva hajigálni kezdtek bennünket a gombócokkal. A csendőrök szóhoz sem tudtak jutni. A szellem nem vót más. és egy perc alatt olyan lekvárosak lettünk valamennyien. Mindez a lárma azért történt. Mindenki megnézte a szamarat. én sem maradhatok ki: ordítottam és visítottam.nyöszörgött az egyik lekváros képű csendőr. abbahagyta a kukoricatörést. és a bakteromat többször pofán találták. hogy fele sem tréfa. én meg Gugás Palcsi szellemét híttam segítségül ilyenformán: . a minisztériumban. úgyszintén a Szedmák bakter feleségestől..Segíts rajtunk. ahogy csak lehet.. A bakterház népe. és az egyik 38. . ha pedig valamelyik megszólalt. és odakötötték a bakterház köcsögfájához. de nem tudták a kalapokat megemelni. ha nem takarodnak el. A szellem észrevette a veszedelmet. hogy Örzse néni szamara túlvilági dolgokba keveredhetik. ekkor aztán úgy üvöltöttünk valamennyien. a szellem mind a két kalapot odaszegezte negyven szál szeggel az asztal közepére. olyan ordítozást csaptunk.. Mikor láttam. brühűűű..Meggyaláztátok a hatóságot ! Brühűűű. brihíí. fogtam a gombócos fazekat. azután a csendőrök lemarházták a bakteromat. hogy ilyen lármát nem hallott a világ a bakterház fönnállása óta. a Borcsa meg pláne megeresztette a torkát.

Sajnos. Amint megvirradt. nem mondom. mikor megy Vecsésről az utolsó vonat? .zsiványpofájú utóbb azt kérdezte tűlem : . A dolgom így rendben elvégeztem. s elmentek a távolabbi kúthoz. Ha én véletlenül kísértet lennék. hogy életibe eccer jóllakjon gombóccal. hogy nem is hitte vóna. de most úgy visítottam. mert a mai napon nagyon rászolgált arra. A csendőrök utóbb teljesen felöltöztek. a Borcsa asszony meg a bakterné szintén lefeküdtek. Ennyit mondtam a zsiványnak. én sem tanyáznék sokáig a bakterházban. 39. Így aztán Gugás Palcsi szelleme is meggondolta magát. hogy én szerettem vóna megismerni Gugás Palcsit személyesen is. . aki versenyre kelhetne Gugás Palcsival. és az állam fölszedeti a vasúti síneket. majd odaadjuk reggel a Szedmák bakternak. más ember mivel tölti álmában az éjszakát. Aszondom. Ott még ordítoztak vagy másfél óra hosszáig. nem tudod. és elutaztak Rátótra. oldal . a rengeteg gombócot már elhajigáltuk. alighogy megfejtük a teheneket.Mondd. mert mi tagadás: kedvelem a nagy szellemeket.Ez bíz igaz . és magam is aludni tértem.Mán hogyne tudnám. de én olyan nagy rakás gombócról álmodtam. mikor megy az utolsó vonat . hogy rettenetes. ismerem én a vonatok járását tökéletesen. Sajnos. A javát külön fazékba raktuk. te gyerek. amikor eltávozott tőlünk. Az utolsó vonat éppen akkor indul majd el. aztán csönd lett a bakterház környékin.feleltem -. én se ordítoztam olyan jóízűt. én a gazdámmal együtt bementem a házba. a törötteket meg a sarokba hánytuk. és teljesen lerúgta hátsó részemről a fótokat. helyesen cselekedett Gugás Palcsi. Itt a véginél még el kell mondanom. Most már elhiszem. hogy nincs olyan kisértet a rátóti temetőben. kezükbe vették lekváros holmijukat. így aztán nem tudtam egyet sem a fejéhez lapítani. nehogy megfázzon a köcsögfa mellett. Megették a finom gombócok javát. Szedmák bakter hazament aludni. és összeszedtük a széjjelhajigált gombócokat. hogy életfogytig megélhettem vóna rajta. Nem tudom. a banya. mint ezek a csendőrök voltak. Ámbár mink se sokkal maradtunk nekik adósok. a bakterné meg a Borcsa asszony zajdát kötöttek a hátukra. Soha többet nem jelent meg a bakterházban. ha véget ér a bakterház története.mondtam -. a maradékot pedig harmincával a fejünkhöz vagdosták. mint tegnap éccaka. mióta a világon vagyok. a gombócos háború reggelén. aszongya a bakterom. hogy a kincstári emberek olyan arcátlanok legyenek. Utoljára Örzse néni fehér szamarát vezettem be az istállóba. Eddig is ordítottam. az meg nekem ugrott.

mezítláb. azután szaladtam haza aludni. hogy nem egy szép gondolattal gazdagítottam vóna a világot. Fél bögre bort adott : . Errefelé minden körtét nekem találtak ki. hányadik fazék! Mert tudd meg. amiről az egész világtörténelem egy kukkot se szólt. ezt a hiányt akarom most pótolni. én látni se kívántam őket. és kész a veszedelem. pacsirtanótát hallgattam reggeltől estig. hogy kutya idő járt. és olyan kétliteres forma fazékból bort ivott. .Várj ! .a nap is szebben ragyogott a keresztúri határban. Délben megitattam a teheneket. Mindössze azt furcsállottam. de sose volt lehetetlen. és innen bementem a szobába vacsorázni mert ilyen nagy ünnepeken többet kaptam enni.8 Abban az időben . Hát láttam én valaha. Teljes valóságba elmondom a szörnyűséget. gatyába. Észre se veszi az ember. Ingbe. Leginkább az árnyékban időztem. ha időközben el nem felejtem őket. Ilyesmi ritkán történt. hát illőnek tartottam meghallgatni. már fültövön fog. nem mertem szólni a bakteromnak. oldal .Még van egy kicsi a fazékba! Nem is tudom. ha kedve tartja. Bendegúz ! Lassan. Nagy események idején így szokott ugyan kezdődni a baj. azt is mondhatnám. Eleinte. Bemegyek a szobába. Ebbe néha beleugatott a csősz kutyája is. mint illik inni búcsú vasárnapján egy bakternak. Igaz. de az már régen vót. amelyiken a búcsú volt. mert sokkal előbb fejbe vertem a bottal. Igyon. de még nyoma se látszott.. Így virradt rám a vasárnap. mint máskor. mikorában idekerültem a házhoz. Mondom: békés idő járt. három fazék van az asztalon. de a tulajdonos itt is csak olyan szőrös talpú barbár. de semmiségekkel én soha életemben nem törődtem. Láttam már inni máskor is. csak ivott. Most példának okáért úgy látom. hogy rettentően pislog rám. Nyugodtan leültem falatozni.mongya a bakter. csak arra köllött vigyáznom. ahogy az csakugyan megtörtént. Nem volt más dolgom.Igyál. de ez tisztára az ő baja maradt. Ha a Bimbó lassabban szedte egyik-másik lábát.bizonyítéknak. Olyan meleg vót itt a határba. apródonként ittam meg a bort. és menni akartam kifelé. hogy a csőszök se mertek előbújni a kunyhóból. hogy valamelyik tehenemet el ne ragadja a csősz . nem találtam rajta semmi különöset. mintha készülne valami. de mivel sántára vertem a Bimbót. úgy köll inni. Mindenképpen nézve a dolgokat. . ahova legeltetni jártam.amiről most szó kerül . Már kezdem is. aki huszonnégy órás szolgálatot teljesít. Szerettem vóna búcsúra menni.. a bakter ott ült az asztal mellett. Nem tett semmit. A szaladásokat régen betanultam. Merem állítani. Este rendesen bevittem a tejet a faluba. megesett egy-két ütés a fejemen. Azt a másik 40. de én is csak utólag gondoltam erre. A puklikosarat letettem a konyhába. hogy az ember lássa jól a fazekat. féltem tőle. A bakter beszélt. Bendegúz. Búcsú vasárnapján történt a véres tragédia. Nem gondoltam semmire. mint a csősz engem. hogy a történelmet hogyan csinálják?. Egykettőre befaltam a vacsorámat. pedig csak egyrül tudok. A feje búbján félre vót csapva a baktersapka.

gyereket zavard ki innen! Nem szeretem az idegeneket. - Csak magam vagyok itt - mondom a bakternak. - Pedig úgy láttam, ketten ettetek. No - gondoltam -, ez a bakter alaposan bekávézott. Jóéccakát kívántam a bakternak, és kisétáltam az udvarra. Mondok, körülnézek a portán, ha már a bakterom ilyen csávába keveredett. Ami ezután történt, abban teljesen ártatlan vagyok. Nem vállalok felelősséget a történelem színe előtt. Itt köll megemlítenem, hogy a múltkor ellopták a bakterom összes tojótyúkjait, valami harminc darabot, meg vagy húsz jércét. Akkor azt mondta a bakterom, hogy öt pengőt ad nekem ajándékba, ha legközelebb én venném észre a tolvajt. Ki is tanított, hogy zajtalanul szóljak neki, ha ne adj Isten, valakit észrevennék a tyúkól körül ólálkodni. Mondom aztán magamba, hogy az udvarra érek: igaz, hogy a búcsú elmúlt, és a bakteromnak egy fia csirkéje sincs, de az a kis pénz mégiscsak jó vóna nekem. Neki is fogtam rögtön megvizsgálni a helyzetet, de nagyon óvatosan. Hát először is, ahogy az udvarra értem, körüljártam a trágyadombot, utána meg a köcsögfát. A dolog legveszedelmesebb részit a tyúkólt utoljára hagytam. Körülcammogok a tyúkólon, hát uram, ne hagyj el! - még a vérem is megállt. Ilyen dologra nem voltam elkészülve: egy sötét alak guggolva nyögött az ól mögött. De olyan csúnyán nyögött ám, mint akinek szorulása van... Még máma is meg mernék rá esküdni, hogy csakugyan szorulása vót. Megfordultam igen sebesen, és mint a villám, vágódtam a bakter elé. - Lopják a tyúkokat ! A bakter káromkodott: - Haunye, a kirilejzumát a kakasülőnek! Szaladtunk kifelé, ahogy csak lehetett. A fekete alak még mindig ott guggolt az ól mögött, és nyögött keservesen. - Ott van. . . - súgtam a bakteromnak. A bakter elordította magát: - Megvagy, gazember ! ! - S máris ráugrott a ténsasszonyra. Észrevettem a bakot, de mondok - most már benne vagyunk, hát egye meg a fene! - Csak a torkát, a gégáját! - kiáltottam a bakteromnak. A bakter igyekezett is két kézzel, és valahogy eltévesztette az irányt, mert az illető zsivány lábszárán keresgélte a torkát, ami azután igen keserű körtét hozott. A banya úgy gyomron rúgta a bakteromat, hogy a szája is tátva maradt szegénynek. No - gondoltam -, a fene megeszi, ha rám kerül a sor... Azt tapasztaltam, hogy a szerencse forgandó, mert hol a banya vót alul, hol a bakter fölül. Többek között a bakter olyan villámló pofont adott a banyának, hogy attól féltem, rájuk szakad a tyúkól. Merem mondani, hogy egyikük se hagyta magát. A baktersapka ijesztően hasonlított a palacsintához. Ha a bakterom is így jár, uram segíts,- akkor már én se remélhetek kegyelmet... Határozottan a bakter pártján álltam. A bakter most megint a banya torkát szorongatta, de az is balul ütött ki. A banya bekapta a bakterom hüvelykujját, éppen a ballábán, amelyiken a nagybütykő van, és rágni kezdte. A szegény bakter úgy ordított fájdalmában, hogy reszketett a tyúkól teteje. A környékbeli kutyák is megszálaltak, azt hitték a balgák, hogy disznóölés van a bakterháznál. Világosan láttam, bár sötét volt, hogy a csata sorsa eldőlt. A lármára előgyött a szomszédból Szedmák bakter vasvillával, Szedmákné lámpát hozott, így derült ki a nagy tévedés. A bakterom úgy össze volt karmolva, hogy a pogány is megsajnálta volna szegényt. Olyan gyűrött volt a két füle, mint a lafancos kutyáé. A banya keservesen nyivákolt :

41. oldal

- Jaj, a farcsontom ! Odavan a vándorvesém ! - Inkább oda, mint ide - mondom a banyának. Ahogy a ténsasszony a lámpavilág mellett megismerte a bakteromat, ijedtiben elájult. Rám várt a föladat, hogy vizet hozzak a konyhábul. Hoztam is rögtön két vödör vizet. Szedmákné vízzel kenegette a banya pofás felit, de az úgy tett, mintha meghótt vóna. - Így sose éled föl - mondom -, nem köll ezt olyan nagyon cirógatni, nincs ez ilyesmihöz hozzászokva. Így aztán végigöntöttem egy vödör vizet a banya hátán. Éppen föl akart tápászkodni, mikor a másik vödör vízzel szemközt zúdítottam. Nem is volt ő még ilyen tiszta, mióta a bába megfürdette, az pedig régen lehetett, valamikor a tatárjárás idejében. - Most aztán tiszta lett a ténsasszony - mondom a banyának -, olyan tiszta, mint nagypénteken a fehér holló fia. A bakter sehogy se akart kijózanodni. Nekidőlt a tyúkólnak, úgy könyörgött Szedmáknak, hogy eresszük rá a tolvajra, végezni akar vele, Szedmák békítette: - Nyugodjon meg szomszéd ! Nincs mán tolvaj ! Közben a banya megátkozott engem. De hogy megátkozott, ha hallották vóna! A bakter meg úgy tántorgott, mint egy valódi részeg ember. Azt láttam, hogy sehogy se tud ráismerni saját magára. Megértem egyrészt, mert ha nem látom a változását, magam is csak azt gondoltam vóna, hogy valaki kicserélte a bakteromat. Az egész bakter olyan cefetformát mutatott, hogy beállhatott vóna a kaléndáriumba adomának. A banya nagy nehezen elkotródott. Szedmák főként a bakteromat segítette bevezetni a házba. Odabent újra a fazék után ágaskodott, de én megelőztem: szeme előtt ittam ki a maradék bort a fazékbul. A bakter erre lefeküdt, és egy perc múlva úgy aludt, mint a medve. Szedmák elment haza, én meg leültem egy kicsit gondolkozni, mert mégiscsak borzasztó dolog ez, ha jól meggondolom. Kigondolkoztam magam rendesen, aztán elindultam a barátomhoz, hogy megvigyem neki a gyászhírt, amihöz képest a világháború közönséges kofalárma vót, semmi más. Egy kis futással hamar elértem a 196-os bakterházat. Konc bácsi lelkendezve fogadott. - Vártalak, Bendegúz! Juj, de vártalak. Nagyon finom, fekete kenőcsöt szereztem a bokádra. Igen röstellem, hogy folyton sánta vagy. - Nem közönséges kocsikenőcs ez, bácsi ? - A fenéket! Igazi finom patikaszer. Szagold csak meg, milyen finom szaga van! Olyan igazi jó kátrány. - Olyan büdös ez - mondok -, mint a kolera ! Honnan vette ? - Azt ne keresd, fődolog, hogy van. - Fölhasználom ezt a kenőcsöt - mondok-, ha csakugyan olyan jó. Hogy köll élni vele, külsőleg vagy belsőleg? - Ahogy neked jobban tetszik, ez csak természetes! Negyvennyolcba is ilyen kenőccsel kenegették a markotá-nyosok taligáját. Jobbat nem is lehetne kitalálni. - Akkor ez nagyon jó lesz nekem, ha csakugyan olyan finom. Elviszem haza a ténsaszszonynak, mert most ő is orvosságra szorul. - Már megint összevesztetek, Bendegúz? - Nem feleltem rögtön, hanem egy rongyba elcsomagoltam az orvosságot, és kitettem a bakterház elé. Ilyen drága dologra én mindig vigyázni szoktam.

42. oldal

- Most már beszélhetünk, Konc bácsi ! - Mi az, csak nem vert meg újra a vénasszony? Attól félek, hogy meglazsnakolt! Ne engedj csúfot űzni magadból. Lehetetlen dolog, hogy téged üssenek, verjenek. Nem mondom, valami szép menyecskétül én is elszenvednék valamit, de ilyen esetbe nem mennék bele. - Egészen megfordítva, Konc bácsi. Tudja, változnak az idők, ezt hallom mindig a bakteromtul is. - Beszélj, Bendegúz, mi történt már megint ? Elmondtam mindent elejétől végig, egy szót sem felejtettem ki az egész szörnyűségből. Konc bácsi annyira nevetett, a könnyei is folytak. - Derék gyerek vagy, Bendegúz, nagyon derék! Igazi politikus vagy te. Az bizony, politikus. - Ilyent se hallottam - mondok -, mi a kórság lehet az? - Azt mondom, a politika nagy dolog, de te értesz hozzá, mint senki más. Szó, ami szó, Konc bácsi dicsérete nagyon jólesett. Nem is születik mostanában több ilyen bakter a világra. Hazafelé menet elgondolkoztam a világ során. Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem a tehénpásztorok kormányozzák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent visszájára fordítok. A csősztől elveszem a bunkósbotot, a revolvert szintén a saját derekamra kötöm. A pofonokat végleg eltiltom. Aki vét a törvény ellen, azt fölpofoztatom a bakterral. Az ország vászontarisznyájára lakatot tétetek, nehogy kilopják belőle a pénzt. Konc bácsi minisztertanácsos lesz a tudománya miatt. Ha pedig ő lesz a tanácsos, jó lett volna megkérdeznem tőle, hogy mikor leszek miniszter, mert egyrészt az éppen nekem való hivatal, másrészt meg úgy se akarok sokáig itt maradni ennél a bakternál. Ha én leszek a fő, nem lesz panasza a szegény embernek, mert még a Bundás kutyának is akkora pampuskát juttatok, mint a két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán köll élni a tehénpásztornak. Sok mindent gondoltam hazáig, és lefeküdtem az istállóágyra aludni. Hogy történt, hogy nem, eccer csak miniszter lettem. A kezemben bunkósbot volt, a derekamon meg a csősz hatlövetű revolvere csüngött madzagon. Aztán, hogy módfelett unatkoztam, kimentem a patak mellé lótetüt fogni. Éppen arra gondoltam, hogy a lótetü mennyire nem hasonlít rám, mikor a bakter el akart succanni mellettem köszönés nélkül. Mondom a bakternak: - Állj csak meg, te puruttya jószág. . . Talán bizony veréb van a baktersapka alatt, hogy nem tucc köszönni? Erre lekapta a sapkát. Mondom aztán neki: - Ugorj csak bele gyorsan a vízbe, oszt mosd meg a lábom, már vagy három hónap óta nem mostam. De a fájós bokámra vigyázz, mert ha meg találod nyomni, rögtön lecsukatlak. Nem mondom, megmosta a lábom rendesen, szinte észre se vettem. - Megtörülheted - mondom - az inged aljába is, csak a tisztább felit fordítsad. Alig törüli meg a lábom, aszongya a bakter: - Nem vóna-e olyan jó a nagyságos kegyelmes úr, hogy biztosítaná egy rendelettel a kis nyugdíjamat, szeretném megkapni fönnakadás nélkül az államtul, harminc évi szolgálat után. Úgy elfutott a méreg, hogy csuda. Mondom aztán a pimasznak: - Minek nézed te a magas kormányt tulajdonképpen? Hatökörnek, mi? Rögtön nem tudom, mi lesz, ebadta kutya bakter! Hogy jut ilyesmi eszedbe, mi?! Már - mondom - tömlöcbe csukatom a zsiványt, de amint jobban megnézem a fizimiskáját, látom, hogy új ködmön van rajta. Mondom magamba: - ez a bitang, úgy

43. oldal

Kegyelmes miniszter úr! Itt van a becsület nagykeresztje. mint a talicska. oldal . az inácskakucsi király küldte nagyságodnak. Mondom: ekkora terhet nem bírok el. Nehogy azt hidd. Tudtam. A hajam is az ég felé állt.. majd megvakul egy kis kukoricakásáért.Most mán le van foglalva .mondom a bakternak -. Három napja színét se látta a kukoricagölődinynek. meg nem is lesz. A Konc bácsi odahozta elém a keresztet. hogy a Konc bácsi lélekszakadva cipel egy óriási keresztet. Mit tehettem volna mást..Korábban kelj föl . szegény meg szerencsétlen. mikor erre kénytelen voltam. 44. tisztára letagadta ! A madzagrul hamar leódtam a revolvert.Figyelmeztetlek . hogy ilyen koloncot akasszanak a nyakamba. a felesége meg mán úgy zörög a szárazságtul.hogy a magas kormánnyal szemben ne koministálkodj. ő mán kifizette. és viselje minden alkalommal. hogy nagy zsivány. mert ő becsületes embör.láccik. így köllött vóna kezdened rögtön. de ilyesmire nem voltam elkészülve. . Nem volt becsületes ember.. de az istentelen alkotmány csaknem agyonnyomott. mint annak idején Krisztus Urunknak.Vihet az ördög! . mert lelűlek. annyira meglepődtem. fölpróbáltam a keresztet. tavaly is letagadta az egyenes adót.. mert rettentően kevés a fizetése. nehogy fölfordulj éhen. mint a kutyát. Aztán. aki ezt a keresztet kitalálta. Evvel elbocsátottam a baktert: . Erre kiforgattam az összes zsebeit.. hogy ír nekem levelet az árvízkára miatt. hogy lekopna képedről a szőr. de a ködmönt vesd le egykettőre. . mert úgy váglak bagótartón. mikor a pogányok fölkísérték a kálváriára. a bakter letérgyelt előttem. hogy loptam. Így tudódott ki. aszongya. hogy ő egy nyomorult féreg. meg aztán minek vóna neked az óra? A magas kormánynak mégiscsak jobban köll tudni. látod. benne felejtette a zsebóráját. azonkívül sehogy se szolgáltam rá. Amint a halmi határ felé nézek.mondom -. ha engem akarsz elbolondítani! Ide a tojás árát hirtelen. hogy észretértél . hazudtam. hogy így meg úgy. aszongya. Az egyik pantallózsebbe találtam egy vadonatúj hatost.mondtam neki. hogy ő azon a pénzen kukoricakását akart főzni. hogy lenyeled a bagólevet. le ez. meg hogy elhozza nekem a nyugtákat. mert igen nagyon éhes.. hogy gazember vagy?! . hogy a bakter hazudott. Nincs olyan hideg. hogy kétszer-háromszor nyakcsigán tenyeröltem hátulról.. ha megszakadok sem. . éppen akkora kereszt volt a vállán.No. így hát kénytelen vótam erőszakkal levetkőztetni.. Várjak nyugodtan. . hogy akassza a nyakába. hogy hányat ütött az óra. Úgy elszomorodtam tőle. meg így meg úgy.Föl a kezekkel ! Fizesd ki az adót vagy lüvök! De a bakter. de annyi gazemberséget nem követtem el.Ugye. mert lefoglalom hátralékos adó miatt. és ráfogtam a bakterra: . .. Vesd csak hirtelen! A ködmönt mán sehogy se akarta levetni a bakter. Igaz. szeretne belenyúlni a ködmönzsebbe.mondom a bakternak. és azt mondta : . hogy a fazéksapkád miatt elengedem a fizetséget! De ő egyre esküdözött. . mint neked. A hatost kivételesen visszaadom. olyan szegény hogy a csalággya minden szerdán kint kódul a piacon..mondom a bakternak .mondom -. meglátom. aszongya.Mégiscsak jól ismerlek én téged! Most aszongya nekem ez a bakter. mint a vetélő kutya... Csaknem lemondtam a kereszt miatt. pedig él-hal érte. A bakter persze még mindig alkudozott velem. hogy nincs egy krajcárja se.

mikor egy irdatlan nagy tintadisznó esett a papírra. én meg fölfordítottam a mosóteknőt. mint hat kutya egy legyet. de az egyik bal lábán fölismertem a megdagadt parasztbütyköt. hogy mit szabad és mit nem.Most pedig vegye kee nyakába a lábát.egyenesen a Paszter-intézetbe. A Konc bácsi azt ajánlotta. hogy mennyit koldulnak . Aki nem akarja megérteni a pontjaimat.. és verje fejbe azt a pimaszt. De én tudom. Aztán itt van az olcsó szalonna.ha már törvény. Hát az a büdös bakter erre akkorát rúgott az ajtóba. honnan fúj a szél. amikor a legfinomabb ember is oldalba rugdalja a szomszédját. hogy minden hülyeséget tuggyon előre. Szólok hamar a tanácsosnak: . . ha nincs más. majd érte küldjük a bakteromat. A mosóteknő meg úgy eltűnt. Bendegúz. vegye csak le hirtelen. Az ajtó előtt a bakter káromkodott. de a magos kormány különben se azért van a világon. amivel a törvényt írtam. Tuggya mindenki. hogy az új törvénykönyvet megírjam.Ezt én se tudom biztosan. Ekkora változásra nem voltam elkészülve.mondom . Igérjen neki kéthatos napszámot. Ki akarom vele foltoztatni a bakterház oldalát. Mondom: úgy vigyázz.mondom -.Elaludtunk. mert . ha pedig akad ilyen bakter. Majd kipróbáljuk a rendeletet. és a bakter összekarmolt ábrázatát látom magam előtt. Most jutott eszembe.No . és kupeckézre adlak. Hogy a fene egye meg! Alig akartam hinni magamnak. Kinyitom az ajtót. Mondd. rögtön a nyakadba akasztom. meg a felebaráti szeretet eszmélete. majd lehasaltam. mint az igazság..Már arra gondoltam.mondom -. Odatámasztottuk a Riska farához a szalmára. Teljesen föl ébredtem. meg egy fél oldalszalonnát bajuszkenőnek. ha a bakterok sapkájára megszavaznánk egy vagy két stráfot. Mondom: először is nincs minden bakternak bajusza. hogy valaki kegyetlenül rugdossa az ajtót. Morogni senkinek sem áll jogában mától kezdve.. Aszongya a tanácsosom. A tanácsos hajlongott előttem. meg a hátulján a fótot. aki annyit se tud. hogyha véletlenül leizéled. Ilyesmiből aztán egykettőre itt van a fölfordulás. mi vót 45. Ha szabadjára engednék a népet. és letárgyalnánk a bakterok ügyeit. tarkón sadarítom magam is. megrendölni a saját szobromat. Így írom a könyvet már a harmadik oldalon. de csúnya ez a bakter! . legyen szeplőtelen. és keresse meg Pesten azt a macskafaragót. ahol a bakter volt fiatalabb korában . ha megtartanánk a minisztertanácsot. Bendegúz ! . .Ott van a cséphadaró a padláslyuknál. hogy a tanácsost elküldtem a vályogvető mesterhöz. hogy ő nem is igen tudja. hogy rögtön kiesett kezembül a tollszár. enélkül nem tuggyák a népek. ha kevesli. Huj. Nyúlok a pokróc végiért. mintha soha ott se lett volna. A Riskának röviden megmagyaráztam a dolgot. hogy tán nem is az én bakterom. hogy jó volna. mert az új koldulási engedélyek kiadásánál elsősorban rájuk gondolok.. hallom. a törvény igen fontos dolog. az kikenheti a bajszát disznó-bogyóval is. Aszongya. Kezdtem fölmászni a padláslyukra. te barom. az egykettőre oda kerül. szeretné. oldal . Alig mázolom széjjel a disznót. hogy egy miniszterhöz hogyan köll bekopogni. A bakterok különben se szűkölködnek a mi kormányzatunk alatt. hogy letörülöm. ezt is úgy bekapnák. .Éppen egy órát hagytál zörögni. mivel ő is bakter származású. .Ketten fogtuk meg a keresztet. és becipeltük a tehénistállóba. aki cigányvajdát faragott Kossuth Lajos szobrából. hogyan tudnak a bakterok koldulni huszonnégy órai szolgálat után. aztán meglátjuk az eredményt.

Vasvillával igazgattam el a szalmát. A bakter kiment a konyhába. de ilyen csúnya szerzetet sehol sem láttam. Hasonlított a bakteromra szépen. szalonnám. Engem mégse tehet teljesen csúffá ilyen vénasszony. még csak egy tarka kutya lesz a világon. onnan nézte a fejést. onnan kiabált értem. hogy kaparja el a torkát. Hogy ez a banya nem halt meg az este! Nem is hal ez meg soha. . Legjobb vóna. Senki se mondta volna. mint a lovak a kocsi előtt. Úgy köll neki. oldal . Én csak azt tudom. 46. Csak összenéztek. oszt úgy fölfelé penderedik.mondom -. annyifelé lappancsoskodtak.velem az este? Nem tehettem mást. amit kee megivott. Azt tapasztaltam. A feje olyan volt a kendő alatt.Az történt .addig legyek én szegény. hogy keedet valaki leteperte. amíg ennek a bakternak be nem folyik az orrán a víz. A bakter semmire se emlékezett. én meg őtet. A tanácsaimat hamar köllött befejeznem. Isten tartsa meg a szokásukat. Ebbül is azt láttam. . A bakter leült az ágyamra. addig él. az pedig én magam vagyok. Miért nem mongya meg nekem igaz lelkire. a kezei úgy lobogtak.Megyek már! . mintha el akartak volna menni a szomszédba. Nagy darab földet bejártam a tehenekkel. Igen nevethetnékem támadt. ha erőt érez magába. Eleget mondtam. hogy a bakterom is igen nagy képmutató. A banya igen lobogtatta előttem a fejőfazekat.most nem kezdek ki a banyával.mondom. A banya kiöntötte a tejet egy vödörbe. hogy nem egyazon anyától származtak. Elvettem tőle a kenyerem. hogy esős időbe ki se állhat vele a bakterház elé. Bicegett jobbra bicegett balra. hogy kíméljem a fejemet. nem állok jót magamért. a lábai ahányan voltak. Mondok . hogy mit akar. ez még most se vóna késő. de nem beszéltek. hogy csak egy igaz ember van a világon. hogy a ténsasszony nyilván megirigyelte azt a pár fazék bort. hogy az orrán egyáltalán nincs bőr. föl köllött világosítanom a baktert: . mert a banya kullogott elő a fazékkal fejni. Konc bácsi szavai jutottak eszembe.mondom magamba. mint egy hamarjában összecsavart zsákdarab. No . ahogy az orrát néztem. de azért hátrább húzódtam. Úgy láttam. ha nekem szalad. ha most az ágyba lefognánk ketten oszt a fapapuccsal megegyengetné egy kicsit vagy a csizmasámfával. ellenben.

mert beteg. hogy a betegség olyan valami. A dolog éppen kapóra gyütt volna. mostanában kimondhatatlanul haragudott rám az öregasszony. hát elviszi az istállójába. A banya igen sóvárgóan nézte a bakteromat. ahogy csak bírtam. akkor aztán nekem itt is olyan szép életem lesz. hol van az ember. itt-e vagy a másvilágon.. mert még mindig a szívén viselte azokat a karmolásokat. hogy majd összeházasodnak. hogy beszorít valamelyik sarokba. utána meg rögtön el is hajítottam a fenébe. amilyen még soha. Meg olyanformán is gondoltam. A bakter ugyan konyított. Szóval. hányadán vagyok. hogy kibírtam! A ménkű azután akkor csapott be csőstül. Gondolkoznom köllött ilyen dolgok miatt. ő meg utánam. mivel unatkozik. hogy a patás. mert a bakterom felesége újra elment nyavalyáskodni a falujába. ütött-vert. Sose tudtam. Komolyan féltem. ezután majd onnan jár be a csütörtöki vásárra.gondoltam . ha nincs kéznél a babonamadzag. hogy leszámolok a ténsaszszonnyal. a bakterház vezetését végképpen elvesztettem. Meg is mondtam a bakteromnak. Emiatt igen nyugtalan lettem. azelőtt a szája felé görbült. Így alakult a világ. Én úgy terveztem. Csakugyan elgyött a patás minden este. mert tudom. hogy meg nem fogott megint. ebbül meg azt láttam. ha Miska bácsi végleg idegyün lakni. Zavaros világ volt ez. teljesen mindegy. amibe vagy meggyógyul az ember vagy belehal. oldal . ha más emberrül van szó. hogy mindennap körülkergetett az istállón. a banya se volt éppen kifogástalan: az ő orra is irányt változtatott. mikor egy este megjött a patás ember. A bakter megnyugtatott. hogy itt szerzett istállót a halmi erdő mellett. Így éltem naprul napra. Ahol ért. és aztán nem történt semmi más. A bakterné azt írta. De ha ittmarad. akkor nekem végem van. ahogy én tájékozódva vagyok. Úgy láccott.Most leszámolunk ! Evvel mentem föl a padlásra. és szétveri a tudományt a fejembe. Mondom aztán szombaton: . mikor levelet kapott a bakter. ezer veszedelem között csuda. Ezen én megint csak nem estem kétségbe.. hogy elmegyek a háztul. úgy volt. Ez is betegnek tettette magát.milyen jövő leselkedik rám?.. Mán pedig. hogy nem gyön haza.9 Nem tudom. mint hogy szaladtam. hogy hamarosan kibékülnek. a rossz csizmaszárbul kiöntöttem a finomra vágott babonamadzagot. egy perc megállásom se volt előtte. most meg a szélirányba: bal felé kanyarodott. mert igen szép egy pár cseléd lett volna belőlük. amik az orrán meg a két fülin látszottak. A banyával olyan jóba voltak. Ez a mi ténsasszonyunk olyan fürge lett a nagy tragédia óta. mint ahogy nem hiszek én az egész bakterháznak sem. hogy csak este jár ide. 47. különösen. Hogy őszinte legyek. nehogy összeesküdjenek ellenem.. Kis híja. hogy örökösen öszszekacsintottak. ha csakugyan beleszeret a ténsasszonyba. Már elkeseredtem volna. és én ennek se hittem. amitől még olyan veszedelmes ember is megszelídül. A patás azt beszélte a bakteromnak. Pénteken délbe megint nekem szaladt a ténsasszony. Őrúla már teljesen el is felejtkeztem.. amit én olvastam el először. miért. Édes Istenem! ..

mikor megláttam. vakargatni. Ráadásul rúgott. A köcsögfa rádőlt a talicskára. jaj végem van ! . hogy nem mászott föl a nagy eperfára! Nagy nehezen lehúztuk Riskát a gerendák közül. ha valami baja esett: . Uram. Azelőtt sose tudtam. hogy vége van. mi minden vált pocsékká? Pedig mennyi pénzembe volt nekem. hogy velem hogy viselkedjen egy tehén. A hasfölmetsző . nem volt vele semmi különös tervem. hiszen olyan egészséges ez. Megvallom. a tehenet meg elhajtotta. ami Riskát hozzám fűzte. hogy a Bimbóra vevő akadt. hogy az ágyamba van a könyvtáram. Evvel elkezdődött a barátság. látom. angyallá változott. és ketten emelgették a banyát. A tehén erre úgy elrúgta a banyát. Csaknem kész lett a fejés. míg eccer csak fölmászott a jászolba. A bakter nagyon elcsudálkozott. Amint ránézek az ágyamra. hogy én azt hittem. Mind eláztak a sárga. A banyát kiszedegették a talicskábul. hogy holdkóros. én meg a cúgos cipőt vittem utánuk. Elfutott a méreg. már repült is egy vödör víz. hogy lehet egy vödör tejbül három vödörrel csinálni . neki a köcsögfának. mint a makk. fekete a sárgával. hatszor körülszaladtunk az istállón. hogy Szedmák bakter kutyája az én ágyamba vetélt. amiket olvasgatni szoktam. oldal . majd kifordult tőle a belem. .mondom a bakternak -. Az első este engem is megrúgott. De milyen tehén volt ez? Alig bírt menni. Akkor aztán szóltam a bakteromnak. mert én még máma is lenézem az állatokat. hogy Riska nem engedte megfejni magát. Nekem köllött a két szarva között simogatni. mert kirepült az istállóajtón. csaknem fejbe kólintott a fazékkal. és úgy húzgálták az udvaron végig. mikor varrótűt döftem a Riska hasába. Rögtön láttam. hogy a sárga összekeveredett a zölddel. végem van! Végem van. Az utolsó haramia.tudja a jó Isten. piros a kékkel. piros füzetek: az Éjjeli kisértet. Én aztán megmagyaráztam neki. hogy azért sántít a 48. amíg össze bírtam válogatni ezeket a ritka szép könyveket. a bakterom másik tehenet hozott. De még szerencse. Most láttam tisztán. és én mégis annyit szaladtam. ahogy szokott. mintha fizetést kapott volna érte. A borzalmas ököl. földindulás volt ez. A vége az lett. a szalmazsákba tartogattam a drága. A banya alig ült le Riska alá fejni. Mindenki tudta. harapott. A ténsasszony rendesen visítozott. pedig sose szerettem holmi barmot szolgálni. A kereskedő nekem is adott egy pengőt ajándékba.erre vezetett rá Riska. Mondom : . Az ucca angyala.Harmadnapra történt aztán. mert már régen haragszok arra a kutyára. legalul meg a banya nyújtogatta fölfelé a lábát. Szedmákné meg az ura odaszaladtak a kemencétül. Megmondom úgy. egyenesen bele az ágyam közepébe. az új hold lehet az oka. válogatott könyveket. Hát. Jobban megnézem az ágyam. onnan meg a gerendákhoz. Először azt hittem. és csak kurjászott. kék. hogy ennyire megmarhult ez a jószág! Én legalább úgy látom. De ő egyre azt hajtogatta.Mi a fenét köll ennyit teketóriázni vele. Ez meg úgy történt. mint a pokrócot. Ötször.mondom a ténsasszonynak. hogy addig ütöttem botommal a szégyencsontjait meg a firhangot a hátulján. Virtigli égszakadás. Amikor emiatt szóltam a ténsasszonynak.Ezen ne csudálkozzon . akármilyen istállóban tették is szalmára őket. nekem soha életemben nem volt sürgős dolgom. vagyis a kereskedő Bimbóval. Alig ment el Bimbó a kereskedővel. A jószivű rabló. Atyám! majd elájultam.Jaj. hogy a könyveim odavannak. ahogy van. hogy a Riska föl akar menni a padlásra. hogy majd leszakadt a két bokám.Ne kurjássz! . jaj. zöld.

és a saját magamnak szóló tányért követeltem. Ekkor szakadt rá a legnagyobb baj a bakterházra. de akkorára én mindent megtettem. mert ő is tegez engem. Először is a lámpapucolóból egy nagy csomó kenderkócot rakott az orrára. nekem olyan szépen nem tud könyörögni. Mondom 49. Tegnap békült ki a bakterommal. Bendegúz.Akármilyen csúnya vagy . aztán egy szoknyadarabbal átkötötte a füléig. Bentrül kiabált utánam. A bakter rágta jó darabig a rongyokat. .mondom -. éppen ebéd előtt. mint a vizestokmány. hát csupa egy adta rongyot fôzött! Azt a csürdöngölőjit a vín bocskorának! A bakter megfogta a levesesfazekat. aztán kihúzott a szájából egyet. mert nem visel kapcát. igen visítozott. és hogy engem meglátott. Talán. hogy a kakasos tányér a bakteromé. A banyát letették a szénaboglya mellé. Se lejjebb. A banya igen elszomorodott.Micsoda kapcarongyot fôzött kee. és hozzám vágta. a keresztcsontom. . majdnem nekem köllött megenni a babonamadzagot. fordítva tette elénk a tányérokat. Nem tehettem mást. De hogy kétszer megkerültem az asztalt.Jaj. A cúgos cipőt letettem a mellire. . mert meglevesedik az orrod.ténsasszony. Úgy bevágta maga után az ajtót. Leültem az öreg tuskóra. de hogy még keresztcsontja is vóna .mondom a banyának. Ahogy én láttam. oldal . Már éppen a fejemre ütött a túrószacskóval. mintha megérezte volna a veszedelmet. . hogy megvárom.Mér nem teszi ide a fótnak való batyut az asztalra. oszt úgy kurjászott: . Végképp nem szeretem.Legalább te egyél. a zöld az enyém. A banya kiment egy percre. az orrát kivéve. kee?! Né. én mégiscsak a pokolba juttatlak. és máris ilyen csúnya eset ütött be. . és elkezdte cicomázni a banyát.siránkozott a banya. he? Azt a kirilejzumát a mestergerendának! Már a fótnak való rongyból főz levest. nem másznak keed után a legények át a kerítésen úgyse. mivelhogy Riska éppen képen rúgta. . A lábom szára térgyig csupa sűrű babos lett. és kivágta az ablakon. nem volt bátorsága elájulni. Főztem eleget. ezt kimondom nyíltan ország-világ előtt.Itt van a cúgos cipőd. oszt mondaná meg nyíltan: egyél. marha! Még ilyen mérges nem vót a bakterom.Hogy gondol ilyent! . Mondom neki: . mint ebben a banyában. A banya erre fölkapta a csuszpajzos fazekat. . Ha négyszemközt vagyunk. ráugrott két lábbal. ha folyton hiteget.Sohse aggóggyon kee . a veresből meg a ténsasszony szokott enni. hogy van egypár fajta csontja. mikor kiugrottam az ajtón. hogy én vagyok átok a házon. Én meg az egyenlőség barátja vagyok. a keresztcsontom! . oszt a világosság felé tartotta. A bakter előgyött a házbul. meg aztán azelőtt is csak olyan orra volt keenek. a babonamadzagot belekevertem a banya tányérjába. mi lesz. Aztán földhöz csapta a baktersapkát. a múzeumba sincs annyiféle csont.ez még álmomba se jutott eszembe. Tudtam. behívni a baktert. . Aszongya nekem a ténsasszony sírva ríva : . hogy meghal. hogy a képek is táncolni kezdtek a köcsögök fölött. . se följebb ! Ebbül nem engedek ! Másnap délbe elővettem a vágott madzagot a csizmaszárbul. hát éppen a bakteromnak jutott a vágott gatyamadzag. Rögtön rá is reccsentett a banyára: . hogy planétát lehetett vóna húzatni vele. Én már alig alig mertem ránézni is.mondom a banyának -. Ilyen időbe ne járkálj meztéláb. amit csak köll. Azelőtt is hallottam. Ettül olyan csúnya lett a ténsasszony.Csak így.Meg nem eszem a fótnak való rongyot. nem volt különösebb baja. rendesen letegezem a ténsasszonyt. A banya.

velem ugyan el nem hitetsz semmi rosszat magamrul.magamba . . . oldal . errül jótállok. 50.

aztán mire kitaláltam vóna valamit. hogy meg akar házasodni. hogy a Rozi fehércseléd. Azt beszélte a patás. A patás minden este súgott. mint a tenyerem. hogy olyan fekete volt a lába. Vasárnap délután megint elgyött a patás látogatóba. megint fölborult a házirend. hogy készül valamire. mint Riskának. Nem is csudálom. ha meg a száját kitátotta. és evégbül el akarja jegyezni ezt a Rozit. majd Miska bácsi elgyűrűzi karikagyűrűvel.10 Tuggya jól a teremtő. míg szeme lesz. mint a szalmapetrence. Meg. hogy nem vótál vőlegény . búgott a bakterommal! Nem tudtam mire venni a dolgot. . . hogy mi a fenének akarja a patás eljegyezni ezt a Rozit. törtem a fejemet. még feketébb. hogy ennyi esze van egy bakternak. mikor elment a patás. hogy. azt hitte. de ez inkább seszínű fajta. vagy befestik cinóberveresre a hátát? .Most már értem . A gyűrű színaranybul van.De ott hagytam el Rozinál. Nem akarom szavam felejteni. elég helös vászoncseléd a Rozi. . A hasa olyan. mikor idekerült hozzánk. hogy pecsétet ütnek Rozi homlokára.mondom -. És el nem lopják tőle akkor se.Már megengeggyen . Álmatlanul forgolódtam az istállóágyon. megint csak nem találtam ki semmit.mondom -. azt neki is szabad. Már nekem sehogy sem teccik. akadna nézője éppen elég. de amint láttam. Mondtam a bakternak. ilyent húz Miska bácsi a Rozi középső ujjára.mondom . Pedig a Riska tehenet mindennap megvertem a randa szokásai miatt. Ez a Rozi nem valami szép firma volt. a két papucsot állandóan a hóna alatt tartotta. hát a hideg is végigszaladt az inamon.Megláccik rajtad.azt hittem. Gyanakodtam. nem is tucc te semmit.No . hiszen olyan randa.Már . rögtön elkezdett öregasszonyosan nyámmogni. mint a vödör. Aszongya a bakter: . igaz.No. ez az. mert a 51. . ámbár volt neki lábbelije. Sose hittem. és kivezeti a vásárra táncolni? . hogy ez a Rozi vászon vagy mi a fene? Már a vászon se valami drága dolog. hogy a jó Isten nem álgya meg őket. ha fizetne érte. és nincs ezen annyi vászon se. Közbe vasárnap lett. hogy amit a többi teheneknek megengedtem. de máskülönben olyan szép vastag bokája van. Milyen gusztusa van ennek a patásnak?. . . amire gondolok. ugyebár befűzi Rozi orrába.mondom a bakternak -. Rozi mezítláb járt. De csak jegyezgesse a patás. . A karikát. A bakter aztán megmagyarázta. mégpedig egy Rozi nevű asszonnyal. hogy nem. Nem értettem egyet a bakterral. Még a szoknyája se vászon. de ha kivezetné Miska bácsi a vásárra.mondta a bakterom -.A fenét . Először is. A bakter sokat magyarázott: azt is mondta. hogy jegyezés nélkül megismerheti. hogy mi az a jegyesség.mondta a bakter -. oldal . hogy egy kicsit az orrábul beszél. errül én előre kezeskedek.

Tudom magamrul.Még ilyen randa két jószágot! Fogtam a két csizmát. Szedmák bakter meg a többiek. Nem is történt semmi egészen vasárnapig. A ténsasszony nevit is kiírjuk. mert még majd elhalássza elűlem valaki. a banya.és még el találnám veszíteni a becsületemet. mert csak azóta boldogulok a bakterháznál. hogy a banyát megtűröm. Nem akarom. A bakter. . de mivel vasárnap nem jár erre. A Rozi. Aztán. úgy vettem észre. ahol enni szoktunk. Gyorsan odaszaladtam. Cselédnek lehet. mert azt akarja. sor kerül a lakodalomra is. És hátha valami rosszban sántikál ez a patás. megint föl van fordulva a bakterház fenekestül. dohány. Naplemente tájban búcsúztam el a barátomtól. Vasárnap déltájban újra elbicegett a patás a Rozijával. aztán eltapostam a tehénnyomokat. mind körülszaladgáltak a bakterházon. én meg elindultam legeltetni a teheneket. Aszongya a patás a bakternak: . mint a gereblyénk. Amint hazaérek a kút mellé. Az egyik csizma szakasztott olyan volt. a lába hüvelykujját csavargatni. . és kidobáltam a vasút árokba. Amint a kút felé tekintek. a kalapjánál meg valami virágot láttam. Elég szép tűlem. hogy cseléd vót. de mind a kettőn. A patás bement a bakterházba. Konc bácsival megbeszéltük. mióta meghallgatom a tanácsait. A barátommal nem veszek össze e széles világért se. a lábát is megmosta: ragyogott a képe. A tehenekkel egyenesen Konc bácsihoz mentem. aki fölöttünk lakik. Otthagytam a baktert a borosfazék mellett. hát csöpög a zsír. Ahogy megszagolom. csaknem megütött a szél. A vállán két csizma volt keresztbevetve. ahányan voltak. de csak kisbetűvel: őrá kár lenne a sok téntát pocsékolni. hogy többet beszéljek a bokámrul. A bakterom éppen a gyorsvonat után eresztette le a sorompót. Utánaszaladtam a patásnak. hogy ilyen valóságos lázadást csinálnak? - 52. azt megcsináljuk. .foga se fehér és olyan ritka. én meg hátra. hogy a tehenek bementek a kukoricásba. és nem keresi a kellemetlenségeket sem magának. hogy elkutyuljon az asszony. Így is annyi disznóság derül ki a könyvbül . megengedi. a patás. nyugodtan legeltethetek. De amit mink ketten kigondoltunk. mert szeretném megtartani a jegyzést kiednél. Nem is jutottunk tovább a tervezgetésnél. de nem messzire. harapnivaló meg miegymás. Szabó komám. Rozi. sem másnak. A gyüvő vasárnap lesz majd bor. A bakter igen szíves lett. Rögtön bevezette a patást meg Rozit a hűtőszobába. én meg nem engedem félrevezetni magam. majdnem elaludt megint az ebadta. mert a tehenek hol a kukoricásba. mert becsületes emberfia vasárnap megjámborodik. de ez se olyan magas hivatal. Az igaz. Nem maradhattam sokáig a bakterház körül. Elindultam hát legeltetni. Ezt egyáltalán nem akarom. mint a sütnivaló tök. Rozi meg leült a küszöbre. A bakter nem akart megérteni. ami a háznál törtéink. Ő előre ír egy előszót.kivált vasárnap. hogy könyvet írunk a bakterházról. Most a barátommal se nagyon egyeztem. mint a lópata. . A patás levette vállárul a csizmákat. és odátámasztotta a konyhába a fazekak mellé.Mi a fene lehet mán megint. Nézem jobban a csizmákat. hol a vasútvágányok között kószáltak. mert nekem tudni köll mindenrül. alig bírtam belenézni. oldal . ha nem előbb. Én csak húzom a vizet a vályúba egyre. Ilyen holminak nem adok helyet a bakterházban. látom. hát utóbb. és közbe gondolom: . ha a fölsíges atya.Csak azér gyüttem. hogy itt meg az útkaparó kaszálója van. végigvertem a Riskán. . hogy milyen szép a békességes élet .

hogy el ne essen. hogy ő lelüvi a kutyákat hatlövetűvel. vagy fölakasztja a kakasülőre.Odamentem közéjük én is puhatolódzni.Mi van itt . alig bírta Szedmák meg az én bakterom lefogni. Vele egyrészt adósságba vagyok régebbrő. De hogy nézett ki az a pár csizma?! Szánalom volt rájuk nézni. A patás úgy megvadult. a padláson. hogy az jó két óra járás ide. ha egy kicsit gyorsabban bicegteti a lábait. bementünk a hűtőszobába. A kutyák ugyanis a háj miatt. úgyis nagy szükségem van rá. ő meg csak rázza magát bögyösen. . mintha testvérem volna. . úgyse sokáig rázod. hogy a tragédia lezajlott. Hogy igazat mongyak. mintha hátulról nézném. Mindeafelé kutattak. mintha elölrül nézném. . mert rendesen elvertem a Riska lábát.gondolom -. Sehogy se tudtam megvigasztalni. Mondom a patásnak: . essen a fene a malacaiba. Fene tudja. de nem valami újak. Nézem a Rozit elölrül. akivel őszinte barátságba vagyok. máma kente meg óhájjal. Csak eccer hozd ide ezt a hatlövetűt . Aszongya nekem a patás. ha csakugyan olyan értékesek. harminc év óta tartogattya. ha megnézné a halmi erdőbe.mondom neki -. csak éppen a feje meg a szára hiányzik. milyen ember ez a patás.nézte már a padláson? Aszongya: sose járt ő a mi padlásunkon. csak rázd a rongyot. Sírt. Fájdalmában el akart ájulni. de ha jól kilép. rítt. hogy a patás megkárosodjon.mondok -. Azután. mert ez a patás előbb-utóbb füled közé ver a kupecbottal. és úgy taposta ôket. teljesen lerágták mind a két szárát. én a háztetőre is fölmásztam. ennyit igazán megérdemel az apja.Ne tegye tönkre a csizmákat . amért keedet fölnevelte. ha a bakter az apámat emlegette. csupa véletlenül megtaláltam a vasútárokban. Bundást meg semmiképpen nem engedném bántani. No . másrészt meg Bundás az egyetlen emberi teremtmény. a tyúkólba. és a lábod se rázod meg utána. De legalább így nem húzza le keenek a vállát. Mondom: . hogy nem láttam-e én az ő szattyánbőr csizmáját? . Nem csuda.gondoltam -.Akkor jó lenne . Nem akartam a lelkemre venni. és a csizma csak nem került elő. Éjfélre még vissza is gyöhet.Keressük hát azokat a csizmákat .mondom -. ha pedig nem. hamarabb is odaérhet. úgy látom. apai részről én is igen érzékeny vagyok. Utoljára.mondok . ahogy látom. Ordított. Én fölvettem a csizmatalpat. mikor meglátta a csizmáit. nem nagyon osztozkodott a patás kínjába.Rendes ember . Igaz. úgy láttam.Itt van ugyan egy pár szattyánbőr csizma. A bakterom támogatta a szerencsétlent. hogy sokat. oldal . Aztán ráugrott a hűtlen csizmákra. körülültük a nagy 53. meg hogy nem tuggya mezítláb megtartani a jegyzést. akkor fölteszi a padláslyukra. fölordított. A patás. A patást kivezették a vasútárokból. Rozi. . ha annyira szereti. csak rezgette a derekát bögyösen. hogy megilletődtem a patás szavain. A patást teljesen letaglózta a szerencsétlenség. . hiszen az egyiknek egész jó a talpa. amelyik a földig ért. Az élete boldogságát meg végképp nem akarom elrontani. Hogy ez az ő apai öröksége.Az apai örökségit ne hagyja itt .mondok -.mondom -. és kétoldalt a patás zsebibe tettem. a kéményben. csak nem a macskát zavarásszák?.lábán viseli a csizmáját. nézem hátulról. Úgy szeretem. de sírva-ríva. legyen boldog. annyi szépet és jót mondott a szattyánbőr csizmárul. . Vegye el a Rozit. alig bírt ráállni arra az egyik lábára.

éppen kint vótak a határba kukoricát kapálni. Sokat gondoltam egész héten a házasságra. Nem többet csak egy falut. A kenderfődek között vót az ütközet.Ide még vagy ötöt! . Igaz. Egész éjjel a kondérok között disznólkodtak. hogy mi a jó. Megelőztük vele az egész világot! Tudták ezt a kutyafejű népek.. akkó félesztendeig egyátajján nem kíván enni. soha. és a tatárok már szaladtak is. Nemcsak azért. hogy helyet szorítsak neki a szűrömön. Csudamódra belaktak valamennyien. mingyár eszünk! mondom.Jól van. Aztán már nem is vett puskát vagy botot senki se.mondom a banyának. akár a púposteve a sivatagba.asztalt. hogy főzzenek nekik is ilyen ősrégi eledelt. Engem nem hítt meg a patás. Nagy nehezen elgyött a vasárnap. nálunk mán a csecsszopók is kukoricagölődinyt ettek. A katonák meg csak a lábuk szárán csapták a legyet. Főztek is egész garmadával. mikor hazaértem a bakterházba. 54. ki merre látott. megérdemli. hogy valamivel kisebb darabot szerzek magamnak. mert csövesen terem. este meg bevittem a tejet a faluba. A Rozinál jobb asszonyt álmomba se kapok. Igaz. Egy fogatlan vénasszony erre hirtelen odaszaladt. ennélfogva a gyüvő vasárnap mégis megtartom a jegyzést. oldal . de majd megbeszélem a bakterommal. Nappal legeltettem. Mondhatom: nagyon siettem vissza. ámbár náluk ilyesmit a kutya se evett vóna meg. nem bánkódtak. levágta a tatárvezér fejit.bólingatott a bakterom. mert nem vótak olyan műveltek. A mi népeink együtt ettek a kutyafejűekkel vacsorát. ezt az étket nem szokták enni azok a sárvizbélű úriemberek. Tudnivaló egyrészt. Közben a banya kirakta a gölődinyeket az asztalra. Amelyik tatár a hátába kapott egy gölődinyt. a sarokba. .A legnagyobb istenáldás a kukoricagombóc. ű meg az ükapjátul hallotta. hanem ha a magamfajta ember bevesz belüle ötvenet. amit a gölődinyről tudott: eccer. Megeresztettem a nadrágszíjat én is három lyukkal.Nem akarok. hogy láthassam a jegyzést. hogy nyakig belesüllyedt a sárba. De milyen ütközet vót? Ilyen sincs több más népek történetkönyvibe. A bakter rávetette magát a gölődinyekre meg a banya is. Hírül vette aztán egy másik tatár ármádia a vereséget.No. inni. Még ilyen nehezen nem is vártam a vasárnapot. hogy éppen nekem ne jusson fehércseléd. Letettem a sámlit a bakterom öreg nadrágja mellé. Így van ez megírva a nagy cselekedetek könyveiben is. . Akkor aztán arra biztatták az asszonynépséget. én is csak azt tartom.Mint csépai ember. Elkezdtünk enni cefetül. nehogy elkéssek. mint a mi kutyáink. nekem nem is jutott mellette hely. A patás két pofára csámcsogott meg beszélt: . A vége az lett. csak gyűjjenek .. . én se akarok úgy járni. Nagy haraggal indultak el bosszút venni a népeken. annak a gyomrán gyött ki elölről. ha veszedelem gyött az országra. Szabó komám. Már mindenki ott ült a nagy asztal körül. de nem is tudják űk. nem olyant. A patás bánatosan magyarázott a bakternak: . mert mahónap én is házasodó félbe kerülök. A gölődinyek olyanok voltak. mint a patás. és ha már mindenki megházasodik. meg a patás a Rozijával. Férfiember nem is vett részt ebbe a döntő ütközetbe. Miska komám. igen kíváncsi vagyok. . Még a nagyapám mesélte. hogy minél előbb pöndölre kell keenek vergődni. hogy mind fölfordultak a tatárok pedig az étel nem vót megmérgezve. Éppen a vacsora kezdődött. A tatárvezérnek meg úgy megnyomta egy gombóc a gyomrát. egy szerencsétlenségbül kettőt. de én ilyesmivel nem törődök. Talán mondanom se köll. Valahogy úgy esett a dolog. hogy a kutyafejűek elfoglaltak tőlünk egy falut. ami szó. meg a két füle között. hogy kíváncsi vagyok. ettek-ittak. mikó a kutyafejű tatárok betörtek az országba. a falu népe kukoricagölődinnyel várta a beste fajzatot. mert szó. mint a vadonatúj halálfejek.

mint a mézeskalácsot. . a bakter meg akkorát ivott. A kukoricagölődiny. Mert itt van mingyár a Rozi. túr a disznó. Nekem nem jutott eszembe semmilyen nóta. mert a pipaszár nem ment be egészen a gyomrába. Ennek olyan a hasa. Azt hiszem. Hiába. A bakter földhöz vágta fejiről a fazéksapkát. . Már nem is annyira danolt. mint a lángos.Igyunk. Eszik is a népek. . . azt se tudták. Most is bevettem belűle vagy negyven darabot. Így a patás. én mindig ilyen elveszett gyerek vótam. közben Rozit rángatta. Éppen ott akartam hagyni a jegyezést. A patás is danolt. aki két lábon tudott járni. megint csak magam maradok. mint valami urasági polyvás ökör. A banya egyre fürgébben öntögette a bort: . ritkaságszámba ment. A bakter meg a patás a szoba közepén bokáztak és kurjongattak. A banya meg a Rozi új nótát kezdtek a kukoricaszárrul és a sárga receficérül. Miska bácsi ! 55. A hangja úgy rezgett. . eccer csak a banya bort állongatott köcsögök-ben az asztalra. . hát rendben van. Így elmélkedek a sarokba. mégpedig szerencsésen. Túr a gané szélén.mondom magamba. mint az országhatárok. Ivott a bakterom is. a patás meg a görbe botot hajította a köcsögök közé. de távolrul se olyan szépen. akinek olyan az orra. hogy kirekedt a történelembül. honnan szed össze ilyen badarságokat. de megmaradt eledelnek.danolta a patás. Aztán a gerendát kezdte csapkodni bottal. Aszongya: iszik egy keveset. mint a csizmaszár? Nem is tudom. igaz. Eleinte így mulatoztak rendesen. A patás keresztülesett a mosóteknyőn. Engem teljesen kihagytak a jegyességből. A patás hirtelen leöntött egy köcsög bort a gigáján. Ha emberi számítás szerint kifelejtem a baktert. tele van vele a két pofájuk! Szeretem én is. Én csakugyan hasonlítok valamicskét a teremtőre. Ott töltötték a hurkát a fészer alatt. Olyan ember. hála annak a jó teremtőnek. mint ordítozott. Ha rám mongya. éppen úgy. aki a saját képmására engem is megteremtett. . oldal . Gyönyörűség volt hallgatni.Ez még föllármázza a teheneket . hátulról meg görbe. mint a Szent Gellért-hegy. Kezdtem elálmosodni a sarokba.Mert hát a gölődiny meg árpaganca mindig annyi vót. és megkezdődött a vígság. hanem csak úgy féligformán. . . A patás meg: Túr a disznó. A népek olyan nyugodtan éltek. . amikor a bakter danolni kezdett: Megy a gőzös. mint a szalmaboglya. a bőrét meg föltették száradni a múzeum padlására. . mint a sós vízbe került kecskebékának.Úgy szeretlek. megy a gőzös Kanizsára. Rozi meg a banya módosan hörpölgettek. megsütötték élve vagy megnyúzták. mikor van. A bakter a gőzösről danolt. az egész bakterházban senki se hasonlít a teremtőre. Ha mégis találkoztak ilyenekkel. Aztán majdnem hiba esett. mert megmoccant benne valami. mire való a lábuk. A banya meg olyan lapos elölről. De ő. hogy büdösek vótak tűle a faluk. mint az én bakterom.

Mondom a banyának: . te rusnya! Rozi. A patás elkurjantotta magát a sötétben: . . Én ugyan nem tudom bizonyosan. mikor a banya fejbe kólintotta a patást a tejfölösköcsöggel. csak a gúnyája ázott át teljesen. Aszonta. nagyon szép hangja van ! Erre egyet lobbant a lámpa. és azt mondanám. mit eszek jegyezés után. most már igazán nem tudom. te. hogy a vékonyárul igen keveset tudok mondani.mondok -. járni se igen lehetett a pocsolya miatt. hogy ránk zárta az ajtót. Ahogy a dézsát földöntöttem. hogy csecse golyó. de a bakter nem engedte. A teremtő utóbb teljesen összezavarta a nyelvüket. A patás danolt. hogy ő bugyogóba is olyan bakter. Teljesen beleszorult a dézsába. De ezt már így szokták kifejezni. Egyszóval: a bakter a Rozit csipkedte.Igyunk! Sose halunk meg ! Nem mondom. ha eccer meg akar csókolni.gondoltam magamba -. Közben a lámpa csendesen kussadni kezdett. A banya előkereste a bakterom kezes-lábas bugyigóját. a patás meg danolt: Úgy szeretlek. "No .Danoljon. amit tavaly viselt utoljára. azt is hallottam. mert ő végig olyan vastag. . de huncut ez az én bakterom! Még majd megérem. a bakter meg Rozi vékonyát csipkedte. Odabicegett a ténsasszony elé szerelmeskedni. . Láttam. A bakter táncra kerekedett Rozival. azután olyan sötét lett. hogy a bakterom kisurrant a Rozival. hamarább szabadulsz! Így sivalkodni éccakának idején! Még ilyen bolondot se láttam. hogy netovább. Először megcsavarta az orrát. a bakter úgy rázta a lábát. A drága tejföl újra tönkrement.Aggy mán egy csókot. hogy a szoba tele lett vízzel. csak az. . mint a parancsolat. Ha én most rosszmájú lennék. hogy melyik a Rozi vékonya vagy vastaga. a bakter is előkerült az ajjábul. Nem is volt más baj. hogy eccer csak beleszédültek a vizesdézsába. Varnyú mondja a szemednek. Mit mongyak. Utoljára olyan sötét lett. ahogy csak lehet. Hála Istennek. A patás nem vett észre semmit. A banya biztatta a patást: . Ilyen csúnya visítozást még nem hallottam amit ez a banya művelt. . mert danoltak. . beszorította a köcsögök közé. Utoljára mégis fölhúzta a régi nadrágját avval a förtelmes parasztfóttal. és széjjellocsolja a tejfölt! 56. de már a száraz baktergúnyát nem akarta fölvenni. hogy alig lehetett látni. akkor vége van a bakteromnak. Toppancs úr. és rákurjantott: . Csaknem eltanultam a szerelem fortélyát.Szabad a csók!. hidd el. . iszogattak is egyre-másra. ha jót akarsz. hogy végképp elszereti ezt a Rozit. hogy nem bánod meg. de meglátta valahogy a banyát a pad végin. A vizet kicsurgattuk a bakterbul.Ittak is rendesen.Ejnya . semmit se láttam. megmongyák neki. mint a mézeskalácsot. Ezt még nézni is rossz volt. nem történt semmi különösebb baja. mindent letagadhatnék. aztán nagy bátran nekiszaladt a banyának. A patás kurjantott: . Így aztán rendbe lett minden." A patás támolygott. százrózsáját a világnak! Borulj rám. A banya önteni akart a lámpába. És a bakter egyre markolászta Rozi vékonyát. meg a gyomra tele lett vízzel. mint az akasztott ember. Ha közbe nem lépek. Addig rángatták egymást. hogy nem bánja meg. oldal . . azt adtuk rá.Hagyd mán magad. Szabad a csók!. .

Hun a Rozi.Jaj. hát a cúgos cipővel teljesen szétlapította az orrát Most értettem csak meg. ha ennyire jóba vannak. Markolászták egymást elölről. én majd a derekát puhítom moslékkeverővel. azután átszaladtam Szedmák bakterhoz. mert ennek a banyának sose vót új keszkenője. hogy mennyire megdicsér hónap engem ez a bakter. Egy vödör túró tönkrement újra.Aggy egy csókot. és megcélozta a baktert. odavan a bakterom.Gyüjjík kee hirtelen . bár a bakter még mindig kegyetlenül úvöltött.mondom magamba -. mikor észrevettem a szörnyűséget. hogy megismerjelek.Fene a fejedet . Egyik erre. A banyával igen finoman beszéltem. A zacskó szétrepedt a banya púpján. a vénasszony meg úgy repült be a sarokba. A moslékkeverővel odaakasztottam néhányat a patás fejebúbjára. mintha babot csépölnénk. Mondhatom. mert ha ez a bakter megéri a hónapi napot. vagy kiszurkálom a szemedet! . A bakterom az egyik lábát. dögrácsra rakhattam vóna a bakteromat.Üsse csak. Csak úgy. mikor beszaladt a bakterom.mondom Szedmáknak -.No . hogy mért jajgatott olyan égbekiáltóan a bakterom.Itt a cúgos cipője. a keresztcsontom ! A lapockám ! Mondom a banyának: . A patás megölelte a banyát. ami mellé esik. . mint egy oroszlán: . . .mondok -. mert nem szerettem volna. mért nem teszed föl a baktersapkát. mert vérfürdő van. .Ha odavan. A banya csak a csontjaival vesződött.kiabált a patás. így szabadult meg a banya. erre akkorát ordított a bakterom. alaposan rendbeszedtük a patás fejebúbját. ténsasszony.Két pengő negyven krajcáromba vagy.mondok -. Hol is a moslékkeverő? . jaj ! . ha itthagy a veszedelem között.mondok -. Ha észre nem veszem idejében. A bakter meg a patás összeakaszkodtak. oldal . Aszongya erre Szedmák: . Fogom a csizmasámfát és odalapítok egy hatalmasat a patás bal füle mellé. Rövidlátó ez a ténsaszszony vagy mi a fene! Néztem a baktert. most már mehet kee világgá. A patás így beszélt: . A patás meg akarja nyúzni a 57. és a bakterom is ám. hanem verje vele a patás fülit. . mikor tarkón sadarítottam a keverővel hátulról. jaj.sehol se találtam hirtelen. most ne húzza föl. de igen nagy erővel. Ilyen utolsó szerzet ez a banya. Minden csepp kár. Rozi! Vagy háromszor beletenyereltek a sárba. ténsasszony avval a cúgos cipővel. A patás leakasztotta a csepegő túrószacskót. mintha egész életibe repülni tanult volna. a fejem! jaj.Már csak lehet ezek között valami . de mellé talált. add vissza a keszkenyőt! Itt nyilván tévedés lehet . utóbb a patás keresztülesett a mosóteknyőn. . a patás meg a másik lábát húzta. majd hazagyün! . Éppen rátérdelt a bakterom mellire elölrül.De a patás csak kiabált: . . ahogy csak tudja. Éppen arra gondoltam. A patás majdnem leteperte a banyát. másik arra húzta a ténsaszszonyt.Eszem a pofádat.mondom -. hát szálonkint húzgálja ki keenek a parókáját. te útonálló haramia! . hátulról.A patás erősködött nagyon: .Jaj. Én vigyázzak a te fejedre is? Most meg a patás került fölülre.De gyüjjík kee hirtelen . . ebbe egész nyugodt lehet.

a bakter visszafeküdt a padra.mondom -.Kifelé innen! Fehércselédnek nincs itt semmi keresnivalója. úgy aludt az ebadta. akkor egészen más. mi volt benne valamicske maradék. Azután lehúztam a Konc bácsi csizmáját levélíráshoz.mondom Szedmáknak -. . Ketten fogtuk meg a patást. aztán húztuk kifelé. Már megkínálnám keedet gölődinnyel. Szedmák a hoszszabb lábát. azt nem kívánhatja. A vonat elment. hogy jegyezés vót. A bakterom a túrószacskót szorongatta. van.Hát . osztán tegyük a vonat alá a nyakát. egyenesen a vasútárokba. hogy mi vót itt nálunk? . én meg a rövidebbet.Köll a rövidrágós rossz fenének túró .Szedmák fölhúzta szép csendesen a szőrcsizmáját. hóna alá vette a vasvillát.aszongya -. Egy vödör tiszta ivóvíz van. Úgy láccik. Szedmák fogta a lámpáját és elment. Így beszélgetek Szedmákkal. éppen tele lett. ő meg a pápaszemet kötözte a füle mellé madzaggal.Micsoda asszony jár ide. ha vóna. Már féligmeddig ki is belezte. hogy én egyem meg a maradékot. eccer csak a bakterom fölül a padkán. hála istennek elég. A ténsasszony kiment. Utoljára a baktert válogattuk ki a túró közül. Rozit is kerestük. a patás meg a bakterom nagylábujjából szivarozott. . beszélgettünk. ittunk. Szedmák lefektette a baktert a padkára. Ettünk. és sehol se találtuk. . akkor az ördög bizonyosan rózsaszínű. de meg ám! Még az ujjukat is megnyalják utána. Csak most láccott meg.Csak kétféle ital van . de az már elfogyott.Itt van egy kis tehéncufla . Én meg a banya a túrót szedegettük vödörbe. valóságal megtántorodtam. ámbár ha már keed is fehér. meg a bakterom is.Láthattya . . és bementünk a bakterházba. ő nem szereti az ilyen savanyúságot. hallja? Fogjuk meg. Kimentünk lámpával a vonat elé Mondom : . Összeborultak kezükkel. lámpavilág mellett.mondom -. Megeszik ezt a túrót a pesti úri népek. A barátomat se hagyhattam ki a jegyességből. mert ez az ő anyja. Először a fazekat néztem meg. neki gyengébb szíve lehet. ami a 58. inkább innék valamit. vagy mi a fene? Szerencsére gyött a gyorsvonat. Én meg Szedmák. hogy milyen igazi világfelfordulás van a bakterházban. meg egy fél vödör korpás moslék a malacoknak. Elindultam a köcsöggel Konc bácsihoz. . de a patás hírmondót se hagyott belűle. . Ilyenkor szoktuk átolvasni az újságokat.Ha így van .Hát csak kotróggyék kee kifelé . Nem tudtam hamarjában. nem akar belűle enni? Aszongya. kutatni kezdtünk a szobában. egyik se bakternak való. A patás belefeküdt a túróba. mintha nem is élt volna tulajdonképpen. kezibe a bakterlámpát. azt hittem. Konc bácsi megfelezte velem a vacsoráját. Én kerestem egy tiszta köcsögöt.mondok -. Azt kérdi Szedmák. hogy nem találtunk semmi jót. Volt itt bor is elég.bakteromat.mondom -.mondok -. Ahogy belépek a barátomhoz. úgy aludtak. és aszongya a banyának: . mit gondoljak. . . mert nekünk tudni köll mindent. . és a tejeskannábul beleöntöttem a maradék bort. Aszongya: nem lehet. oldal . Kétszínűség ez. aki majdnem hívott vendég vagyok a jegyezésen. hogy csak úgy fogta a határba. azután elindultunk lassan a veszedelem közepibe. Egyen kee egy kis túrót . Mit látok? Egy valóságos öregasszony ült Konc bácsi mellett a fapadon.mondom a nyanyának -. lábukkal. Azután.

oldal .nagyvilágba történhet. 59.

hogy Rozi majdnem megcsalta őtet.Ilyen szégyent hoz az emberre a tulajdon édes menyasszonya! . ha jó az ital. hogy ő olyan ártatlan. mintha haragba lettek vóna. ha pipafüstöt fújnak az orrába. aztán elment megkeresni a Rozit. azt nem tudom. te rusnya. hogy szeretik egymást. . és úgy húzta. ez az. A patás utoljára megevett vagy három köcsög aludttejet meg egy fél zsák sült krumplit. Toppancs cimbora! Oda se neki! Tuggya kee. és beráncigálta a bakterházba. hogy néz ki az orrom! A fejem meg úgy zúg. . amit én megjövendöltem. ha 60. mint a repedt csupor. ahelyett hogy fejbe verte volna a piros zászlóval. csak harmadnapra fogta meg valahol a ferihegyi határba. Rozi igen erősen elbőgte magát. A patás harmadnapra újra bekopogott a bakterházba. mert igen tud bánni a fehércseléddel. hogy a hűség az első meg a böcsület! Mit szóná hozzá. hol nem. . sírt-rítt. Ebbe aztán megint csalódtam. mintha semmi se történt volna. hogy én meg a bakterom egészen megsajnáltuk. a banya meg úgy köpködőtt.ilyeneket rítt. mint a viaszosvászon. Nem akart tovább menni. amit akarna.mondta a patás. a szemeit törülgette.11 A jegyezés után azt hittem. ahol a moslékosdézsa áll. mert amint mondta. És ha ő kételkedő lélek vóna. . . Rozi leguggolt a bakterház előtt. Hol kereste Rozit. oldal . ha az ember egy kicsit többet iszik. Én is elestem valahun. ahogy csak tudott. És a bakterom. nem tud nála nélkül élni egyátajján.Hát. úgy folyt a könnye. Aszonta. Rozi odatámaszkodott a sarokba. Nem mondom. Azt láttam. teljesen odavan a fundamentumom. A patás meg a derekát fájlalta nagyon. azt gondolhatna. közben a kupecbottal oda-odasóz egyet a Rozi hátulsó lábára. Iparos ember létire így is majdnem leég pofájáról a szőr.Tudd meg.No . amikor látom. Hogy ő nem szégyenkedik .Közelebb mentem én is. . alig bírom húzni a lábamat.mondom -. mint a szalmazsúpot. Olykor mondott is neki egyet-mást. hogy hajtja a Rozit maga előtt. hogy sose látom viszont a patást. már mingyár lába szárába áll. Szabó komám. A patás elkapott rajta vagy tizenkét szoknyát. még magyarázott neki : . elég csúnyán nézett ki a bakterom orra a szőr körül. A patás a bakteromnak magyarázta el az esetet. mint a fiasmacska. mert igen szeretem a szerelmi tapasztalatokat.Tévedés vót ez. Híre se láccott. De a patás csak fenyegette a szagos meggyfabottal. a szoknyáját úgy fölhajtotta elülről. lássa kee. Éppen a kútnál itattam. jó párszor térgyen is rúgta. . mintha legyek donganának benne. Nagyon kitanult ember lehet ez a patás. mert a Rozi igen meg volt illetődve. mert mán négy nap óta ott lakott a nagybajuszú kukoricacsősz kunyhójába a piócás emberrel. Így panaszkodtak egymásnak barátságosan.

hogy megvan az asszony! Láthattya a képirül. Végképp nem szeretem azokat a bornyúszájú kocsisokat. amit én szerelemnek nevezek. A patás kivágta szájábul a bagót a szoba földjire. de ami biztos. azt a fene se nézte volna ki a baktersapka alól. más dologba meg majd csak megegyezünk.Meg hát.én meg a lovakkal csalnálak meg? Ha én aszondom.Nem bánom. háromszor gyomron taszította Rozit. Így beszélgetett a patás meg a bakterom. Ez az. Szabó komám. a bakterom rögtön elkezdte macerálni Rozit. Aszongya a bakter: . Kee mégis egybeli komám. Rozi olyan szemérmetesen csavarta félre a fejit. Tuggya kee. oldal . az asszonyt meg igencsak el szokták csábítani. mikor megmerül a kútba. Annyit próbáltam életembe. . de hogy ennyire ért a szerelmeskedéshöz. fő. miért kell ezt a Rozit annyira vacakolni. és ránevetett. mint a patyolat. Kétszer. mit csinálnak.. abba nincs semmi hamisság. A patás lassanként megnyugodott. Gondoltam. asszonyra. meg aztán mind a ketten csépai emberek vagyunk. kivált. A Rozi meg olyan szélesre tátotta a száját örömiben. mint a nagy vödör. mint az enyim is. ha meglátnak egy fehérnépet. Csakugyan nem értettem. és betaszította hanyatt a hűtőszobába. mit akarnak még vele. még bele nem keverődzött a szent házasság istrángjába. Toppancs cimbora. Legisjobban szeretném. Én ugyan nem láttam a Rozi képin másegyebet. Alig húzta ki a lábát a patás tőlünk. . . hogy öt lovat adtam el. A bakterom mismásolta el a dolgot. hogy a bakterom szereti Rozit. az én istállómba mindig akad két-három részeg kocsis. . ha itt tarthatnám keeteknél egy darabig.Hát.Sose békétlenkeggyen kee. pízre vigyázni kő!. hogy olyan ártatlan. maszatot meg miegymást. Ámbátor nem vagyok félő természetű. hogy engem nem lehet kijáccani. maraggyon itt az asszony. Miután mindenbe megegyeztek. Azt tapasztaltam. Először rácsapott egy nagyot a Rozi hátuljára tenyérrel. negyven pengőt nyertem. . . ezek aztán végképp nem tuggyák. az biztos. tapasztalt ember vagyok én ilyen dologba véghetetlenül. csak egy kis kormot.. mint a holdvilág. ha egy kicsit szemrevaló. Tuggya kee. 61. hogy ártatlan. Szabó komám! Mert mégse akarom kutyák előtt hagyni a hájat. úgy magyarázott a bakteromnak : . hogy a szerelem nagy dolog. A píz elgurul. ha eccer aszongya. a patás elment megetetni a lovait.

a száját befestették pirosra. hogy egy kíjó fölment legelni a toronyba. és olyanok leszünk. azt úgy köll leüttetni hatóságilag. de én így is megértettem a történeteket. mert sok kíjó sok balgaságot művelhet. mint a mező virág nélkül. Tudni köll azt . Szerelem nélkül az ember olyan valami. annál pedig szebb történeteket el se lehetne képzelni. Rozi meg a kíjókról tudott rengeteget beszélni. egyszerűen a fejemre köpött. amint már mondtam is. mikor már fogytán volt közöttünk a szó. úgy csalták ki egy tál meleg tejjel. Ez igaz is lehet. egészen a sárga agyagig. A másik kíjó pedig belebújt egy szép özvegyasszonyba. A képes ábrázata egyszerre olyan libabőrös lett. a körmeit letördelték. ahová még a kőszent is elcsavarná a nyakát.12 Úgy történt. . Minden este öten morzsoltuk a kukoricát a hűtőszobába. de még belém is rúgott volna. hogy a Rozi kedvéért a Konc bácsi is elgyött hozzánk esténként. Roziék felé a kíjók sokféle galibát csináltak. aki nem illetődik meg egy piros begyű menyecske szépségétől. oldal . mivel látta. mert nem az az igazi szerelem. mikor a kíjó kigyött. hogy Rozi is fehércseléd. de csak akkor tért némileg magához. de csak a szerelemrül. mert nem magától gyött ki. hogy a szája is tátva maradt.mondta a Konc bácsi -. mert igen jó léleknek láccott. A Rozi olyan jót rötyögött Konc bácsi magyarázatától. Mikor a kíjó kigyött. mint a patkoló kovács reszelője. megint hárman lettünk a bakterommal. A banya pedig. mint a nagy eperfa dereka. hogy jobb vóna. Eccer aztán. és onnan jártak ki mindenféle disznóságra. így lett ő özvegy szintén hatvan esztendeje. ha valaki mesét mondana. ha srófra járna. mert sokan voltak. A legborzasztóbb az volt. Most a banya vette át a szót. mer már nagyon 62. mint a fazéknak. Én már belenyugodtam. a térgyiről lesúrolták a hónaposretket. Most már. amit én kíjónak nevezek. Három kútból teljesen kimerítgették rá a vizet. No. hogy ezt mifelénk kígyónak mondják. mert a nagy hallgatásba kipállik a szánk. hogy a szerelem igen kancsal valami. ha arrább nem kotródok. hogy én is röhögök. hogy Rozi odakerült a bakterházhoz. mint egy miniszteri beszéd. mondom ez az. még a kukoricacsutkát is kiejtette a kezibül. Ezek a kíjók a ház fundamentumában laktak. bemászott a hasába. Ilyen embernek éppen semmi keresnivalója nincs a világon. A bakterom is nagyon szerette Rozit. és többek között azt beszélte. hogy ő tud mesét mondani. olyannyira. mint a takonykóros lovat. és olyan irányba szokott pislogni a szerelmes ember is.Azután . hogy valami ötven évig ment curukkolva hátrafelé. olyan jóízűt vigyorgott. aszongya a Rozi asszony. Amikor a kíjó kimászott a harangozó hasábul. Igaz. mint a háromnapos csipasz verebek. ha kihagyom a banyát. az a bizonyos szépasszony igen nagyon elájult. és mikor a harangozó déli álmát aludta. mikor legelőbb is levágtak két méter hosszút a nyelviből. Az olyan férfiembert pedig. a banya nagyon megijedt. Aszongya a Konc bácsi. Ahogy a Rozi idáig ért a történettel. és olyan hosszú lett. pelenkát tettek alá. hogy az ő urát harmincéves korában úgy eltrafálta a lapos guta. a haját levágták bubira. ha akar. a bakteromnak meg a füle is lekonyult. olyan vastagra dagadt a sok bagólétül.folytatta Rozi -. ami az ócsó könyvekbe van megírva.

azután puskaport öntöttek a fülibe és taplóval meggyújtották. pedig neki be volt kötve a jegyezés miatt.Természetes szaga ez a lábának.Jaj. Hogy a banyának olyan melege lett. majd vőlegényt szereztek neki. mer kivágom az ablakon ! Már mondtam. . hogy én kivételesen nem szeretem a cúgos cipő közelségét. Ez úgy járkált ki és be az emberekbe. . mert igen melege lett. Az egyik az egyik végivel. Ezek meg. bementem az istállóba. bizony itt leszel te száz év múlva is a bakterháznál. Erre már én is fölháborodtam : . Fölkeltem a sámlirul. Az udvarról hallottam. és látom. Telik-múlik az idő. hát egy kíjó megy fölfelé a Riska lábszárán. és lefeküdtem az ágyamra aludni. csámpás jószág! Nem is tudom. Szétnézek. hogy a fejem lehúzzam. másik a másik végivel bújt az emberbe. ezért curukkolt negyven évig az urad hátrafelé.gondoltam -. meghalok ! Meghalok !. . Hogy kigondolkoztam magam a tyúkól mellett. Ez aztán tisztára vérfagyasztó volt. most meg a cúgos cipőt vetette le és odatette az orrom alá. . Fogtam a cipőt. . vagy tán valamivel kenegetni szokta? Például. aztán hirtelen otthagytam az egész kukoricamorzsolást. Ahogy a cúgos cipô párolgott. .Keenek a cipôje ez? . A bakter mellettem ült a sámlin. . Rozi azután egy másfajta kíjórul beszélt. és látom.Hogy a fene a lábuk szárát! Ilyen döglenivaló kíjók! Minek is teremtődnek ezek a világra ? Nem tudtam először mitül.Nagyszakállú gyerek leszek én akkorra . A bakter lefordult a sámliról. hogy a cúgos cipő ott van az orrom előtt. visszatettem a banya elé. ő is igen csavargatta az orrát. oldal .mondom magamba -. hogy el se merem mondani. hogy a kíjó nem más. ő meg újra visszatette elém. amint mondom más-másfajta kíjók voltak.mondom -. Idáig ért Rozi a kíjótörténettel. Utoljára más-másfajta kíjóról beszélt Rozi.Ne rakja az orrom alá. hogy mit tegyek a kíjók miatt. olyan formán ordított. A banyát erre elöntötte a méreg.mondom a banyának. én mégse vagyok házinyúl. Bendegúz! Csak nem hagyod magad a bakteréktól ijesztgetni? Inkább te 63. hogy virradt rám a reggel. hogy a ténsasszony ilyen könnyen elkábítson. A ténsasszony meg csak úgy régimódisan jajgatott : . Mondom a banyának: .Csigavér. Végképp nem állhatom a cúgos cipője szagát.No . engem ne ijesztgess. hogy néhány köcsög tönkrement odabent. én is félnék ilyen randa kíjóktul. mert rögtön fölzavarlak a háztetőre! Ilyen randa.öreg volt. hogy haragszik-e rám a bakter? Mindenki láthatja. a cúgos cipő meg nekiperdült a bakterom fájós orrának. hogy mekkora igazam van. csak annyi időm maradt. azonmód kezdtem szédelegni. sehogy se tudok elaludni. Nem mondom. Megfogtam. elkezdtem szédülni. . Mert ugyebár. A bakter keservesen káromkodott. mint a Riska farka. Szétnézek a sötétben. mint a farkas. Konc bácsi aszonta: . és odahúzok neki egypárat. -A fene egyen meg vacsora előtt . amint észreveszem. fölkapta a cúgos cipőt. és négykézlábra állva. mikor télidőben beszól az ablakon. de másnap rögtön odaszaladtam Konc bácsihoz megtudni... Rögtön el akarok szédülni. Fogom az ostort. Most azt szerettem volna tudni. mikor banya levetette a réklit. és visszatettem a banya orra alá. Meggyújtom a lámpát.

. Aki a kígyótól fél. . 64. . milyen éktelen patáliát csapnak. Bátorságba gazdagon búcsúztam el a barátomtól. Így társalogtunk. A zsebükbe is tehetnél. oldal .ijessz rájok. Aztán majd meglátod. . ha néhány szép varasbékát tennél az ágyukba éccakára. Legjobb volna. Megbeszéltük a terveket. ha annyira ijedősek. de amúgy jobban illik. az a békától is megijed. . .

. Ha elkurjantottam magamat a marhajáráson ilyenformán : "Tala ne ! ! . Mindennap pacalt főzött má egy hónap óta.Eccer mög egy asszonyt is hírbe kevertem. . A legnagyobb igyekezettel kerestük a vödröt. hogy alig győzöm elmondani. mert gavallér embör vótam világéletembe. Először is délután. ennek okáír. Aszonták a fínom pesti kisasszonyok. Odajártam vasárnap délután danógatni az ablaka alá. oldal . a bajuszát úgy húzta hátra a füle felé. akik láttak: Buga Jóska nem szép. . Buga Jóska kezet fogott a bakterommal. meg is vót annak a foganatja. a kalapom félrecsaptam. akik látták: Buga Jóska nem szép. hát egy kicsit most elvettem az étvágyábul. mer soká legínykedtem. . a bajszom kicsaptam högyösre két ódalt. Négy bornyú. mint a rezgő nyárfalevél. a banya meg Rozi asszony. .Burnyú ne". Kemíny legínynek köllött annak lönni. Siralmas életsorba vótam néha. kilenc tehén meg négy pár virslislóra dógoztam. Aszongya a tarisznyaszájú Buga Jóska : . aki a vödröt ellopta. aszonták. de gavallér. Akit mindön hétón cserének. a karján görbe bot. mint a szőrtarisznya nyílása. panyókára viseltem. Aztán Pest városba kerültem. Ebbe az időbe ez vót a kedves nótám : Nem vagyok én olyan ümőg-gatya. Úgy vasárnap délután nekiőtöztem.Mán legíny koromba aszonták. . a dolmányom félvállra. vendégek érkeztek a bakterházba. Vasárnap jószagú sárga zsírral kentem ki a csizmámat.Ha végigdanótam az uccát. én. nemcsak a mi lakodalmunkba. Buga Jóska csakugyan gavallér embörnek látszott. evvel annyiba maradt az egész vödörhistória. Ügön szép kűves istállóba háltam. Ügen szépen mögtermett fájin vászoncseléd vót az.13 Ezen a napon megint annyi minden történt. vagyis a messze földön ismert patkányirtó. Buga Jóska egyre beszélt a bakteromnak: . hát még a 65. hát mindenki mögnízett. aki nem vót más. a szája olyan vót. mikor hazamentem. azután a banya keze fejit rázta meg úgy.. nyomott úgy két mázsa körül. úgy möntem danóva végig az uccán. mivel reggeltájba ügön szájaskodott velem. mert én vagyok a vőfíny. A patás ember hozta el egybéli komáját. csudálatos módon elveszett a moslékosvödör. Alig hagytuk abba a vödör keresését. A feleségem nem hoztam most el. . Viselős asszonynak mög látni se vót szabad engem egyátaján!. hogy tíz évig vótam falu csordása. mer rémisztő jó hangom van még máma is. aki a szömöm közé mert nízni. mert csizma vót a lábán. de a vödör csak nem került elő..Eégyüttem bemutatkoznyi. de már harminc éve a legtöbb vászoncselédet én vezettem el a párjával eskünnyi. Ez egyrészt tudnivaló is. Én ügön urasan kezelem az asszonyt máskülönben. kinytelen vótam nyakon verni eccer-kétszer. . hogy a banyának a feje is reszketett. ha aszondom. A ténsasszony szokása szerint elátkozta a keze szárát annak. mint beteg gúnár a szárnyait. de gavallér ! Hej pedig !.. mint a tarisznyaszájú Buga Jóska.

gazembörök!? A nagyobb gazembör körösztülbukfencözött egy koporsón. mint a bagzó nyúl. aztán szaladt. Hamar lerántottam lábamrul a csizmát.Kinyomom a szömöd. . hogy elérte a nagykaput. Most kezdtem még csak igazán szívszaggatóan danóni. látom. kivált az egyik. hogy a belsőrészem útnak eredt a számon kifelé. majdnem a fejükre ugrottam. . mondok: . Csak azt tudom. eccer csak odagyün a kertajtóból egy ügön-ügön marha embör. meg hogy : Kisangyalom. Eccer fölpeslantok. vakuljon mög az anyád. kiszaladt az uccára. hogy szavamat ne felejcsem. mikó megláttak engem. Mondták is öleget: Buga Jóskának van csak igazi hangja. oszt rákajátok a halálvakarókra: . Ahogy danolok. mindönütt a sarkába néki. Először valami jóféle levet öntött le. . ha nem adod vissza a pipám ! Aztán. odajártam danógatni a vászoncseléd ablaka alá.Mit ordít itt. Úgy sejdítöttem. sárgarépa.Tán bijony?. Ahogy körülnézek. Kajátottam is rá. mintha kapával vágták vóna el a közepin. A sallangos kostökzacskóm megvót. Erre úgy hasba rúgott. hogy: Lüki Kecskés Rozálija. Két fránya pofa éppeg egy hótt embört vetkőztetött a póc alatt. velőscsont. hát vöttem mellé egy ügen helös cseréppipát. Azt danótam. hóttnak hótt a baráttya.Én. . sose találkoztam vele többet. oszt a pince tele van csupa egy adta hótt embörökkel.Hun a pipám.. hogy: Kitötték a bolttestöt az udvarra. mondok: . amibe egy nyócfelé vágott embör vót berakva. Ettül aztán tejjesen möggyógyultam. A jó Isten álgyon mög. hát odavan a selmöci cseréppipám.. Rögtön világos lött előttem mindön. . mer ügön tudott szalanni.Pardony? Mi teccik az úrnak? Úgy urasan mondom neki utoljára is: . Nyúlok a dolmányzsebbe. Nyúlok a dolmányzsebbe mondok.. . mert érzöm. mikor járok tehozzád. azt. Hazamöntem megkentem a derekam fokhagymás gyenge bornyú ízével. . oszt aszongya: . visszatolom a pipaszár végivel. hogy valami pincébe vagyok. hogy valami jégdarab sütögeti az alsórészem szöbbeflit. Ahogy a vászoncseléd legelőször meghallotta a danolásom. rögtön odagyütt az emeletes ablakhó. Hát úgy elszakadt a gondókozásom madzagja.szomszéd faluba is behallatszott. Gondolom: böcsületes embör nem fél böcsületös embörtől. oszt úgy eltűnt a népek között. . abbizony! Aztán. én mög utána.. meg több egyéb. Először ügön szép hallgatónótát danoltam. beszéltem hozzá. hogy egy téglásszekér keresztülment a derekamon. maga bugris paraszt ! ? Nem takarodik el rögtön a fészkes fenébe? .. Evvel kezdök leereszkennyi a pócrúl. mint gavallér emberhö illik. . Olyan fajta vagyok. hogy kiestem a kocsiút közepire. Valahogy elvittek a halálhurcolászó embörök. Mondom: élőnek élő. hogy má a könnyeim is csurogtak. hogy én bé nem vöszöm a patikáros 66. Hogy ne lássa. . oldal . Vót abba zőcség. Ügön megijedtek. de annyira.

A banya kapta magát. eccer csak a körme beleakadt a fazékra kötött zsebkendőbe. Buga Jóska zsebkendőt kötött a fazék fülire. Buga emelte a macskát. Én úgy éreztem magamat a meglepetéstől. a macska a fazekat. Nekem a lábom is földbe gyökerezett. aki az árnyékába állhatna. hogy ha ő bekiált valakinek. én hijjom.Én bizony nem gyünnék ki a második szóra. főtettem a bukétás kalapom. mint a szőrtarisznya. A banya igen mérgesen vágta felém a cúgos cipőjit. sarkantyút kötöttem. úgy möntem végig danóva az uccán. hanem hogy a fejem lehúztam. úgy farolt kifelé az ágy alól.mondta a banya. Azután Buga Jóska fogadott a bakterommal egy pofonba. Otthon kihúztam magam.Bújjik kee elő. a fazék így szépen megállt az asztal közepin. se a bakterom nem akartuk elhinni neki. csak én.. Nem is hiszem. akár a kemencéből. de még a harmadikra se. Mi lesz belűlem. Aggya a kutyájának!. hogy van olyan piócaszedő az országba.Nem én ! . mer engem eladólyány koromba lámpával se tudtak lecsalni a padlásrul. Mikor kicsudálkoztam magam. ha ott hever kee a gyüvő karácsonyig! Erre észrevette a banya. akár az ágy alól. bebújt az ágy alá. . szomszéd. Aszongya erre a Buga: -Bújjík kee be az ágy alá. hanem valósággal rötyögtek. hogy szakasztott olyan volt. Már nem is röhögtek. de gavallér!. mikó aludtam. Aszongya erre a banya: . Azután arrul beszélt Buga Jóska. nem talált el. a cipő beleesett a levesesfazékba. mióta a világon vagyok. . akik láttak: Buga Jóska nem szép. . ha mondom. hogy ez a macska akármit föltesz az asztalra. Buga Jóska beszólt utána: .. mikor a macskát a hóna alá vette : . én kihíjjom két szóra. Buga Jóska akkorára tátotta a száját. ha ráparancsolok. amint a macska himbálózott.No. hogy az én bakterom nem 67. ha csupa ilyen okos emberek vannak a bakterház körül?.Fogaggyunk. oldal . mint valami fekete ördög. Így beszélt a Buga Jóska. hogy a banya hová hányja le a lábbelijit. amondó vagyok! Nagyon kíváncsi lettem. Ezt nem is vette észre senki. azután a macskát farkánál fogva himbálni kezdte a levegőben. hogy milyen fájin portéka a tudomány és evégből behozta a konyhából a macskát. mert én szintén nagyon szeretem a tudományt. úgy hallgattam félig megkeveredve. Egészen elszomorodtam. hogy becsapták. a bajszom kicsaptam högyösre. virágos tüzes ménkű. Aszonták a finom pesti kisasszonyok. Persze. pipám a csizmaszárba toltam... Aszongya Buga Jóska a bakteromnak.. Azt beszélte. most má másodcó ! .. Buga Jóska egészen mást beszélt.orvosságot. Ezt már se én.De bújjik kee elő. . . A cipő bizony elmerült a levesbe. mer én nem híjjom többet akkó se. a dolmányom panyókára vetöttem. és még én is. A bakter meg a patás úgy röhögtek.Peig fölteszi ez a macska még ezt a fazekat is. Ilyen okos embert nem láttam. . mint a fene. akkó ott üsse meg keedet a tulipános. meg ennyi tudományt.Még maradok! . az illető már a második szóra előgyön. Aszongya a banya: . Buga József. de mondom: nekem igazán mindegy. De Buga Jóska egyre erősködött : . hogy csaknem elájultam.

.mondta a bakterom -. mert rögtön fölakasztom.Akkora hús van ebbe a levesbe.mondta a bakterom Bugának. . hamar! . A banya meg úgy összecsapta két keze szárát a csontokkal. . ha a bakterom haragszik. Aszongya Buga Jóska a bakteromnak : . rögtön leharapja a mestergerendát. azt hittem. Különben is.No. Rozi asszony meg Buga Jóska. hogy nem lehet tűle meríteni. Buga cimbora .Hát csavaros esze van keenek . A hús csakugyan nagyon feketéllett. és a pofont is ki köllött tartani neki. hanem fogja meg a villával. mikor a banya asztalra állította a levesesfazekat. mint szegény helyeken. A patás két kézre fogta a görbe botot. mert én még a bakterházat is körösztülugrom. állom ! . nincs élő ember. . . ha nekidurálom magam. beledöfte a hús oldalába. mióta a feje lágya benyőtt. most aztán tágíjjon valamit a nadrágszíjon. A patás meg a banya. Buga Jóska úgy megijedt tőle.No.Ne sajnálja kee a húst.Eltakaroggyék kee a háztul. nekem csakugyan keményebb szívem van. Megfordult a saját kereke körül. de igen nagyon.fogadkozott a bakter. ha hónap reggelig el nem megy! Ilyen szégyent hozni a bakterházra? Azt a malacpofájú árgyílusát a tűzre való boszorkányának! Szó. mint Buga Jóskának. állja a pofont . A bakter biztatta Bugát: . és már emelte is a cúgos cipőt egyenesen Buga Jóska tányérjába. mert én rögtön kimentem az istállóba. oszt vegye ki magyarmiskásan.mondta a bakterom. oszt hasaljon kee neki az asztalnak. ami szó. Buga Jóska sehogy se tudott vele megbirkózni. Buga Jóska úgy vágta pofon a bakteromat. hogy rögtön keresztet vetett. Azután a patás akart levest szedni Bugának. alig ismertem rá. A szeme vérbe borult.Ha vesztem. én meg eltátottam a számat és majdnem úgy felejtettem egészen.Hát aki veszti.mondta Buga Jóska. majd kanalat és tányért szedett elő a vacsorához. 68. kezibe a cúgos cipővel. Mert a bakterháznál nem úgy van ám. Olyan mérges lett a banyára. de úgy. mer ilyen jó levest nem evett ke. Buga igyekezett a nagykanállal.Ilyent ne mongyon kee . Megfogta az öreg kést. ezt már én is megsokallottam. Buga Jóska erre igen huncutul egy szalmaszálat tett egészen a faltövihöz. ugorjék kee. Csak a bakterom nem vesztette el a fejit. oldal . aki megmaradna mellette.mondta Buga. de sehogy se tudott meríteni. Vagy két óra hosszáig mulatoztak rendesen. mintha az ég padlásáról esett volna le a vakolat. mi lett a levessel. . Most bezabálhat kee egészen nyakig. minduntalan visszaloccsant a fazékba. hogy szegénynek az orrlyukán csurgott ki a bagólé. Nem tudom. . A cipő úgy meg volt dagadva. annyira megvadult. amilyen még soha. A bakter persze nem akart nekiugrani a falnak. pedig amint láccik.tud keresztülugrani egy szalmaszálat. hogy összekeveredett az egész bakterház. valamennyien kiröhögték a bakteromat. ilyenformán elvesztette a fogadást.

oldal . majd akkor. akik káposztát szállítanak Pestre kocsival. hogy telenőtt a füle szőrrel. mert a patás igen töri magát Rozi után. kit nem. de csak állta.Ha így van. . Pedig a fenéket hallja meg! Olyan ember ez az én bakterom. akárhogy is lesz.mondom a bakternak. A bakter Rozi szájábul evett. ezt előre is ki merem mondani.Mánpedig így van! .Rozi valósággal a bakterom gyomrán ül. Mondom neki: . hogy a Rozi összenyomoríjja. több. A sorompót mindig akkor szokta lecsukni. Ő bizony nem akasztja fel magát egy kis hűhó miatt. Utána nem bánom. ne aggy Isten. Rozi meg a 69. De a bakter csak a fejit rázta. így is akar meghalni. hát uramfija! . és az is nagyon soká lesz. én se szeretném. biztosan nyakcsigán verném a túrószacskóval.mondta a bakterom. Mindenki tudja. Ilyen rossz oldala is van a szerelemnek. mint köllene. Ha. hogy a szúnyogzöngést is meghallja. és a svábok. Hogy pedig kit üt el a vonat. hogy milyen ember az én bakterom egyáltalán. mindig elalszik. Ezt én úgy értem. A lárma persze behallatszik az istállóba. mikor semmire se használja. Így hát most is megnyugodtam. akkor a patást majd ketten elássuk a bakterommal az istálló megett. Itt is olyasféle dolog lesz. és kiteszik miatta a hivatalbul. Szóval. Mert szó. De szó se lehet arrul. én teljesen igazat adok keenek . hogy az ég ura minek adott ekkora fület ennek a bakternak. Így ránézve azt hinné az ember. hogy talán az a hibája van. ami szó. . Leginkább arra vetek. Már gondoltam. arrul van szó. akár éjjel. őtet is a jó Isten bakternak teremtette. Roziba is van hajlandó-ság szerelemre. félnapokig ott kurjásznak a sorompó előtt.14 Egypár szóval most azt is elmondom többek között. hogy a lánynéző után a lakodalom szokott következni. hogy nemsokára házasember lesz. mikor már réges-régen elment a vonat. Aszongya. akkor aztán mehetek én is koldulni. hogy nagy vót a szerelem az egész bakterházban. azt teljesen a jó Isten rendeli el. Ha az én vesémre így rátehénkedne ez a Rozi. és ha ilyenformán valaki mégis a kerekek alá kerül. hogy ha lehetséges. hogy a patást is szereti meg a baktert is. és állandóan azt kotyogja. akkora fülei vannak. ha a bakterom fölakasztaná magát. hogy valaki a hasamra taposson. a bakterom végképp elütné a Rozit a patás kezéről. legyen meg az akarata. amint belépek a hűtőszobába. már én is értek a szerelemhöz. hogy megnyírom a fülit. mert abba neki nincs beleszólása egyátajján. Én nagyon hamar megszoktam nyugodni. néha meg estétől reggelig. és én se tudok aludni. ne csináljon pogácsát ebbül a bakterbul ! A bakterom ábrázata egészen megkékült. ha én eccer vagy kéccer megházasodok. kivált most az esküvő előtt. A minap is. akár nappal. Az igazat megvallva.Hallja. ha kedve van hozzá. mert eccer elüt valakit a vonat. soványabb és kisebb vászoncselédet keresek magamnak. ha minden nyugdíját kiszedegette a vasút pénztárából. Tegnap ajálkoztam neki. Meglássa akárki.

hogy a kutyák is feketekavét igyanak. Kimentem az árokba megmosni a lábom. már elkészített mindent. amikor betértem az istállóba: .bakterom tenyeribül. hogy az istállóba rögtön elkezdtem járni mezítláb a kutyásdit. hogy elszédül. mint a kotlóstyúk. aztán lefeküdtem aludni. Most az egyszer csúnyán kimulatom magamat. ihatok én bort is. a fene a térgye kalácsát ennek a Rozinak. és gubaszivar legyen a szájukba. Pénz is lesz dögivel. mint a varjúk. . hetedhétországra szólót. a bakter alaposan meg volt föjhősülve. A baktert mégiscsak jobban pártoltam.. mint azt a randa patásembert. ami köll. Mondom aztán. Rozi meg a bakter éppen csak széjjel tudtak ugrani a dézsa mellett. hogy én nem szeretem a feketekávét.mondom -. Egy kicsit begyakoroltam magam. mikor legjobb ízűn ballagott a bakterház sora. hogy mért akart férjhöz menni ez a Rozi. Olyan lakodalmat akar.. A patás azt beszélte. kedden lesz a lakodalom. Egy este aztán. 70. mert amint mondta. Igaz. Itt lesznek a rokonok is. .No . . lélekszakadva beszaladt az ajtón a patás. ha már lakodalomba megyek.gondoltam -. mert a banya bele szokta főzni az összes legyeket. ha akarok. Meg asztán minek vóna nekem a feketekávé . amit csak elképzelni lehet. mert nem akartam utolsó lenni a vendégek között.Akkora kedvem támadt a táncra. oldal . Mondhatom. ennivaló és minden. meg pár kedves ember. aztán táncolok. ahol csókolóztak. azt akarja. sohase is szerettem.Még egyet-kettőt alszok. Még engem is meghívott a patás. úgy éltek. hónap úgy megforgatom. hogy hónapután. . Nem is tudtam volna megmondani. viszont annál inkább szeretnék valami jó gubaszivart.

aztán megnéztem magamat a tükörbe.No . nászuram. hogy mennyire szerettem a lepényt! Éppen a lekváros bugtát húztam kifelé az ágy alól.mondom. Lett is. hogy hol van a lepény tulajdonképpen. mer úgy képen törülgetlek a sütőlapáttal. akinek szakasztott olyan képe volt. A többiek az asztal mellett iszogattak.A fene megette . Annyira hasonlítottak egymásra. . . Szólok az egyiknek. nem látta véletlenül? Aszongya: nem ő a nászuram.Mongya mán.A kalapom egy kicsit feleviseltjibe van. . hát Rozit sehol se találom. hála Istennek . hová gyugta kee a lepényt? Aszongya erre : . meg a két térgyit előlrül. meg az ünneplő baktergúnyát is magára szedte. én meg széjjelnéztem a lepény után. mint Sobri Jóskának a kalendáriumban. ténsasszony.Ne járjon ám a rücskös pofád. hogy a fene beleesz! Elhúzódtam hátrább. Nem is tudtam meg. de jó idő van szerencsére. és még mindig nincs semmi? Szétnézek a bakterház körül. mert nem szerettem volna. mégiscsak lesz valami. hová gyugta ez az akasztófáravaló vén kutya a lepényt? Ő se tudta. Az ingem derekába tettem 71. . a vendégek is mind kitódultak a konyhába. Csupa urak voltak. és nem fázik meg a lábom. mint az urak szokták. a nászuram.Mongya mán. azt majd a kezembe viszem. Teljesen elkészültem. hanem a bakterommal loptunk korán reggel jó két hát csalamádét. Már voltunk vagy kilencen a napamasszonnyal. hogy nem szántam volna pofon ütni.ezt a Rozit.Ez is megvan. De jó is. oldal . és egyre tologatta befelé a lepényeket a bakterom föltette az új baktersapkát.Mongya. meg mások is. halványan se értettem. igaz.mondom -. ha már a bakterom is ennyire fölkészült. Sehogy se tudtam különbséget tenni közöttük. A lakodalom napján nem mentem ki a határba legeltetni. de most valahogy megzavarodtam. az alsónadrágomba új madzagot fűztem. mikor Szedmák elkezdett harmonikázni a konyhába. hová gyugta a vén banya a lepényt. A szénaboglya mögött kifótoztam az ünneplő nadrágom hátulját.mondok . mert má akkor is lyukas volt. az is igaz. hanem a másik. bementem a szobába a többi vendégurak közé. Déltájban elkezdett gyülekezni a vendégkoszorú. Mit tehettem volna mást. hogy elhúzódtam. az ipamuram meg a napamasszony. mint egyik tojás a másikra. Szólok utoljára a banyának: . mert a banya olyan grimaszokat csinált. . Cseke uram.. csak nem szökött el éppen a boldogsága napján? A banya az udvaron álló kemencénél volt.15 Majdnem úgy történt minden. Szólok a másiknak: . ahogy előre elgondoltam. Fölvilágosodott gyerek vagyok. azt adtam oda a teheneknek. miért. Többek között ott volt a sógor. meg a ház elé. mikor a vasút mellett találtam. nászuram. te redves.. Cipőm nincs. azután én is készülődni kezdtem a lakodalomra. ha éppen a lakodalom napján tenne csúffá ez az igen csúnya öregasszony. Rettenetes.

és szavalni kezdett rémisztően. A patkányirtó botot tartott a kezébe. pántlika. A lepénynek éppen a végére jutottam. A banya kiszedte a tekenyőből a lepényeket. Harmatos vijola. se vége. gyönyörű virágszál. bakterom a szemit törülgette. . ő lesz a vőlegény szíp ódalbordája. A kalapján meg a mellin bukréták. hogy szétzavarja a patkányokat. Szedmák húzta neki a harmonikán. ez a tánc a bunkós verbunkós. A vendégkoszorú rítt. . ez a Buga Jóska csakugyan érti a táncot. amint félrenézett. gyűjjik hát elő. Nem hazudok. Azután. hivogatnyi. aki szavalt: Aztán elindulunk a hosszú nagy útra. becsületes nevin: Talpas Rozálija. aki nem volt más. Hogy a táncot abbahagyta. majdnem eccerre végeztem Buga Jóskával. csörgő. a boton mindenféle volt. A konyhaajtóba elkezdett Buga Jóska bokázni. Itt van a menyasszony ebbe a házba. csak az ingibül a bolhát kirázza. amerre elmegy. hogy Buga Jóska leverbunkózta a konyha faláról a meszelést meg a maltert. evvel szaladok én is a többiek után. Új vendég érkezett a bakterház elé. lesz majd mulaccság.mondom -.Lássa kee. Ügy sergett. gyenge majoránna. Buga Jóska meg úgy szavalt. oldal . ahogy csak lehet. mint a tarisznyaszájú Buga Jóska. a szép mátkapárnak nagy örümet hoznyi. a csizmája szárába meg pipacs és bodzavirág volt tűzve. Gyönyörű virágszál. mégis jó az Isten: jó helyre jutottál. de ilyen gavallér embert még nem láttam. csengettyű.a lekváros bugtát. aki hallgatta: Együttem hínyi hínyi. Hun vagy Róza lelkemz főment a padlásra. se hossza. hogy mindenki lássa. ha tán valakit véletlenül elütött volna. ipamuram. az innen a lakodalombul mehetett volna kódulni hótta napjáig. de igen sokszínű. a szája is tátva maradt annak. kinyomta elölről a mellit. . A bakterom azt mondta ipamuramnak: .No . Nem is csudálom. Gyün. a porcióm rögtön magamhoz is vettem. forgott a patkányirtó. 72. abbahagyta a táncot. patkányirtó úr.

A vőlegényi csókkal vége lett a ceremóniának. addig-addig. Buga egyre cifrábban csalogatta elő a Rozit. Erre a csókra már én is kíváncsi voltam. mert a ló sehogy se bírt elindulni: . Sose gondoltam volna.így hítták a lovat -. csak én sajnáltam nagyon szegény bakteromat. mint az anyátlan bornyú. de mindenki ám. Buga Jóska intézkedett : . De most inkább a lóval éreztem.Ez a Buga Jóska még veszedelembe dönti a bakterházat . mintha húzódna. hogy a nyelvit öltögeti. úgy csúffá tette valaki. várunk szeretettel. Topancs Mibál is vár rudalló kötéllel. és fölült a kocsira. hogy nincs itt a Bundás kutya. A ló. ha az én lovam volna.Jó vóna. Odahúzódtam a bakterom háta mögé. pedig a napamasszony igen taszigálta hátba a könyökivel. én meg csak curukkoltam egyre. és nem örültem volna.Vőlegíny. osztán fölváltva húznák a kocsit. ahogy csak lehet. ezen aztán valamennyien fölvidámodtunk. Ahogy a ló fölkelt. Rám nem öltögetné sokáig a nyelvét. ami szó. hogy ennek a kutya patkányirtónak ennyi temérdek tudománya van. a patás emberé volt. az bizonyos. ha már ennyien összegyöttünk. Buga Jóska úgy szavalt. Szedmák bakter úgy nevetett. Buga Jóska már harmadszor parancsolt: . No . Rozi meg ráborult a banya hátára. a kocsit meg az útkaparótól kértük kölcsön. ecceribe lefeküdt a rúd mellé. míg megbotlottam hátrafelé. ha leszállnának a vendégek. hol amarra szédült. A patás aztán addig szurkálta vasvillával a Tündért . Nézem a hátulsó részemen a fótot. a nyelvit öltögette a patásra. és látom. Minden vendég a Rozihoz tolongott. Eccer csak Rozi kibújt a kamralyukból. egyetlen szóval se kifogásoltam. A ló. mint én szoktam a banyára. Aszongya a patás: . ahelyett hogy szaladásnak eredt volna. menyasszony válcsanak csókot! Rozi úgy tett. te uram. az csüngött le neki egészen a lábaszáráig. Utoljára az egész násznép és a vendégkoszorú nevetett. Megtörülgettem vele magamat. Leakasztottam a madzagról a Rozi viselő szoknyáját. Gyere. szerencséd van. hogy teljesen beleültem a levesesfazékba. mert igen vékony lábai voltak ennek a Tündérnek. Én nem mentem közel a lóhoz. a banya meg kis híja. a patás odavágott neki egypárat a vasvillával. amíg föltápászkodott. 73. és az hol erre. hogy a harmonikát is elhajította.én legalább így vélekedek. Alig ismertem rá. és bőgött. mint a patással. hogy nem esett bele a moslékos dézsába. hogy húzza a kocsit. a bakterom meg összetette a mátkapár két keze fejit.Az ember nem ló ! A ló meg arra való. ha véletlenül az ölembe hemperedik. Róza lelkem. oldal . De milyen cudar formája volt ennek a Rozinak. atyám ! Valami hosszú lepedődarabot kötött valaki a feje búbjára. mert majd leszedné a fejed búbjáról a cifraságot. aztán siettem vissza a vendégek közé. amibül csak egy volt. Mondom aztán a patásnak.gondolom -. A násznép kiment az udvarra. kivéve a bakteromat.Vőlegíny. Az egyik nászuram előrángatta a patást. Segíteni köll ennek a lónak. menyasszony válcsanak csókot! Össze is borultak rendesen. . egészen megkeveredtem.Szó.

és mint iparosember felesíge. Buga Jóska mindenáron meg akart inni egy üveg tintát. és odaálltunk az asztal elé. . Ott megint leszálltak a kocsiról. Bementünk egy szobába. a többiek itthon maradtak.Azután.ilyen csak egy volt . és ki is kezdtek volna. Alighogy beértünk a faluba. Egy pántlikás úriember . Nagyon jól láttam.Erre gyüjjenek. Nem tudom. Buga Jóska az asztal alatt hortyogott.Mongya. káromkodva. hogy fele útra értűnk : . . mivelhogy a kutyák igen szorgalmasan szaglászták a Tündért. kényszer nélkül akarja-e nőül venni Talpas Róza hajadont? A bakterom erre elkurjantotta magát: . és mentünk befelé. mit ivott a násznép és mit nem. és odaálltunk az asztal elé. hogy nem mozdultunk a kocsival se ide. még a napamasszony is a saroglyába szedelőzködött. ahol három majdnem egyforma úriember írkált. kiabálva. nem fáradt még el. A szegény Tündért én vezettem el a falu háza elé.beszélni kezdett a patáshoz. menyasszony. lefeküdt az út közepére. De a bakter. Buga Jóska szépen dalolgatott. Én künn maradtam vigyázni a lóra. Buga Jóska mindenáron meg nem egyforma úriember írkált.Ha így van . Én meg a napamasszony a kocsi után kódorogtunk. Így a bakterom.Maga meg fogja be a bagólesőjét! Senki se kérdezte magát. hogy ő nekem nem napamasszony.Jó szándékkal. akkor elég rusnya neve van keenek is. Márpedig ő duplán nem fizet. Aszongya a kisbíró : . se oda. mert a násznépek egyike erre. szalmaszakajtó kötőmester úr. Úgy is lett. hogy mibül mennyit ittak. Szerencsére gyött a kisbíró. a násznép meg bement a közeli kocsmába inni. Nem is beszéltem a napamasszonnyal egész úton semmit. hogy: így meg úgy. és akinek ez nem tetszik. az ablak alá. Két hivatalnok alig bírta kicsavarni a keziből. a lakodalmasok pedig fölültek a kocsira. ahányan voltak.a patás meg egy másik ajtó felé rángatta a Rozit. vagyis ahogy én nevezem. de mikor kigyöttek. míg csak ki nem lökdösték a patást a kocsmaajtón. vagyis az ipamuram. mert az ő ura a Mócsing Zsiga. azt kiabálta a kocsmárosnak. hogy mi van kiírva: "Könyvvezető hivatal" . ő igenis akarja. mikor megkezdődött volna a házasságkötés. elvárja. Be is mentek inni valamennyien. mások gyalog mennek. keetek! Erre van az anyavezetgető. de engem egy ló nehezen tud becsapni.Akarom ! Akarom ! Azt mondja erre a pántlikás úriember: . Künn álltam vigyázni a lóra. hanem Zsuzsa ténsasszony. . egyenesen a színhelyre. Fölkeltettem a Tündért.A két násznagy. vőlegíny üljön a kocsira. a Tündér se szó. a banya meg Szabó bakter elférnek a kocsiderékba. egykettőre kaphat egypár pofont.mondom -. mert nem tudta. a többiek meg itthon maradnak. Igaz. Addig várakoztam. a két násznagy meg az 74. hogy a ló megbokrosodik és elszalad. oldal . A többiek is úgy tódultak kifelé a kocsmából. Szedmák csinált rendet a lódologba. nehogy leszedje valaki róla a pántlikát. a mama. és úgy kitették a virágoskertbe. ha leveszem róla a szemem. hogy megtisztelem. a másika arra húzta a lovat. nem vóna kedve felülni a kocsira? Aszongya erre a napamasszony. hogy a lába se érte a földet. És az is megtörtén-hetne. hogy a Tündér igen öltögeti a nyelvét a homokba. a ló meg nagy akarattal húzta a kocsit. napamasszony. Egyenesen egy másik korcsma elé hajtottunk. mink meg elindultunk szépen lassan a falu felé. A kisbíró meg egy másik dagadt fejű megfogták a bakteromat. se beszéd. annyiféle nótát daloltak. Mondom a napamasszonynak. Különösen a napamasszonynak volt igen nagy hangja.

Gyerünk csak a paphoz szaporán. elkiáltotta magát: . és betódultunk a templomba. még a csizma is lemaradt a patkány lábárul. A vászoncselédek a kerítés hasadékán kukucskáltak befelé. de ugyancsak az asztalok alatt. Ott leszálltunk. . A dagadt fejű községi ember meg a többiek. az egyik nagy bajuszú nászuram volt a hunyó. mint a házinyulat szokás emelgetni.Szerbusz. Azt mondja a bakterom. abba aztán annyira belemelegedett. mint a kántor. azt onnan a macska se kaparja ki többet. hanem elkezdték taszigálni kifelé a násznépet. Valahonnan előbújt a harangozó. és az újdonatúj baktersapka leszaladt a bakterom orrára. hogy ő csupa szívességből jött ide. és hátba rúgta Buga Jóskát. Csak én tartottam meg lélekjelenlétem a kerítés tetején. Éppen hagymát gyomlált a kiskertben. és a többiek is igen helyeseltek. angyalom. kutyába se vették a bakteromat. arról tanácskoztak. azután a templom elé hajtottuk a lovat. asszony! Hagy csókoljam meg a képed. Micsoda disznóság ez meg ez meg az. aztán elkezdtek valamennyiönket taszigálni kifelé a kiskertbe. Én magam is fölmásztam egy kisebb toronyfélére. Már magam is mérgelődni kezdtem. hogy a bakterom is leborult a földön hasaló sógor mellé reteklevelet legelni. A fehérnépek olyan vernyákolást csaptak. . de onnan se láttam senkit. szitkozódott.Észnél legyünk.ipamuram éppen bújócskát játszott a szomszéd szobába. Azután begyöttek értünk a községi emberek.De most már egy tapottat se megyünk sehová. és ha eccer beírta a mátkapárt. amikor a napamasszony talált oldalt egy kis ajtót. . hogy kapálódzott kegyetlenül. Egy darabig az út közepin zajongott a násznép. olyasmit mondott. Igaz. Buga Jóska meg a nászuram az oltár megett tekintett széjjel. Hamarosan az uccára kerültünk valamennyien. hogy gurult. . . ha a pap nem írja be a házasodókat az ótestamentumba. A patás kegyetlenül lármázott. amint meglátta a papot. Aszongya a mezitlábas sógor. Elkezdtük hát keresni a papot mindenfelé. Buga Jóska menten leesett a lábáról. fityfene rágja meg a sokat ígérő. Buga Jóska. A hivatalos emberek csakugyan félbehagyták az irkálást. amikor a tarisznyaszájú 75. A bakterom a sógorral a padok alatt mászkált. kövéres ember is volt vele. és átmentek egy másik szobába. Így gondolom. hogy kit lehetne hamarosan eltemetni. de hát hiába. A tarisznyaszájú Buga Jóska keményen hadakozott a görbe bottal.mondta a csupabajusz nászuram. hogy a papnak templomba van a helye. és most az a köszönet.Megvagy. Keresztülbotorkáltunk a kisajtó küszöbén. míg le nem eresztem a sorompót. ahogy az út közepin csapatba gyülekeztünk: . hogy csuda. hogy egy kis pénzhez jussanak. mint a tök. Így történt. Kitudódott. hiszen annak a szava egy hajítófát se ér. A patást úgy vitte kifelé a kántor füleinél fogva. . hogy a kiskertbe értünk : . Egy széles vállú. de nagyobb szerencséje neki se volt.gyerünk avval a Zótestamentummal hirtelen. Annak a szava szent. hogy még akkor is tele volt a szája krumpliszárral. oldal . aki nem volt más. hogy a pap elbújt valahová. miközben hivatalos kötelességük fontosságát hangoztatták. sógor! Eszi a fene az anyavezetgetőt. hát mit látnak szemeink? A papot. keveset adó koncsorgóját ! A pap nem valami gyenge katonának látszott. Nagyban beszélgettek. mert amint meglegyintette állon a patást. hogy nem akarják összeesküdtetni a párjával. :. .Emmá igaz! . előhúzgálták a lakodalmas népet.orditott a patás . A patás meg a görbe botot akasztotta a nyakába. mikor a kántor kihajította a kapun. A patás kegyetlenül káromkodott. A kántor csak rátette tenyerit a bakterom fejire. jómadár! . .

hogy nincs rendbe semmi. A többiek is azt mondták. amit kerestek! Mért nem hordják el az irhájukat. napamasszony meg a kaput rugdosta. amit el tudok képzelni. és azt mondta : 76. De meg is mondtam neki a magamét. már megkapták. azért mondtam el rendre mindent. ha egyszer annak rendje és módja szerint fölakasztják. hogy még akkor is tele volt a marka hagymával meg begónia virággal. és ráült a Tündér combjára. A lova is olyan fáradt volt. amikor a kántor az út közepére hajította. Talán még ez vóna a legégbekiáltóbb igazságtalanság. Szerencsére éppen a lábom előtt hevert a bakterom újdonatúj baktersapkája.Buga Jóska bukfencezett kifelé. . . . A banya. gémnyakú paraszt doronggal a kezében. a két násznagy és Buga Jóska az ablak előtt kurjászott. De nemcsak a vallásom hagyom itt. én is megyek. Soha életemben nem láttam ilyen kőszívű kántort. Megfizettyük. Az egyik nászuram olyan keményen megkapaszkodott a földbe. ha már ennyit küzdöttem a panaszommal. ha néhány év múlva eléri az akasztófát. . Szóval: ott hagytam abba az út közepin. amilyen ez a mi kántorunk volt. Fölkerekedtek hát újra. bal kéz Felől meg a csupabajusz nászuram kullogott.Mi a kórságos istennyila gyötri itt magukat? Úgy tudom. hogy csuda. A patás ábrázata nemigen volt tarkább. . mióta magam szedem ki a talpambul a tüskét. hogy legalább az áldást aggya ránk. Rozi asszony a kilincset verte. hanem az országot is. ahová az a pogány kántor kirámolta a násznépet. amíg istenigazában pórul nem járnak? A napamasszony válaszolt a vörös bajuszú kántornak: . mint a szamárnak hanem a termete is megnyúlik a szükséghez képest. Buga Jóska hóna alá vette félcsizmáját. Aszongya a harangozónak. Mellettem jobbra a mezitlábas sógor talpalt. Mondok: ha tik mentek. . mint a vőlegényeké szokott lenni általában. mikor már valamennyien az út közepin tűnődtünk. és azt mondta: . Mert értse meg ország-világ. Nem akarom. ez a gyerek is jobbik vége lehet a vászonnak!.Úgy látom. így azután azon töltöttem ki a mérgemet. beszélni köll a pappal. és nemcsak a füle fog növekedni. hogy kipanaszkodjam magamat. Így még senki se gázolt bele a becsületembe.Nem végeztük el a dógunkat. Mondom: Énrám ne célozgasson ilyen randa szerzet. Jó idő múltán odagyütt a lelketlen kántor a kiskapuhoz. Aszongya : . anélkül hogy írást tudott volna fölmutatni. hogy a vejem bagóhiten éljen a jányommal. de rettenetesen megsértett szóval. Ilyen mérges még nem vótam. Szép halotti éneket kornyikálok a sírja fölött. Ez a kegyetlen ember ezt merte nekem mondani. főképpen a két násznagy meg a patkányirtó. hogy az diribdarabokra mállott. ámbár engemet nem ütött meg egy ujjal se. pedig hát nem hagyhatom abba a legjavánál. a bakterom is igyekezett vóna. Erre a kapu mellől előlépett egy hosszú lábú. tekintetes úr! A naccságos tisztelendő úrral akarunk beszélni. Olyan három rúgást eresztettem a fazéksapkába. de a feje belerántotta az árokba. . és ment a Rozival a napamasszony után. A násznép is éppen erről tanácskozott a kocsi mellett. . mégpedig azon. Utoljára Buga Jóska fél csizmája repült ki a kerítés tetején. és csak a talpát mutogatta fölfelé. Mink valamennyien visszamentünk a kertajtóhoz. a Rozi meg a napamasszony egy világnézeten álltak. mert úgy itt hagyom a vallásom. Remélem. A nagy méregbe most majdnem megfelejtkeztem a bakterház történetiről. Mentem utánuk. oldal . . csak egy kicsit szomorúnak látszott. hogy kódusbotra jutnak valamennyien. de valami igen szépen. . A patás ottmaradt a kocsirúdnál heverésző lova mellett.

Az bíz szent Mihálkó' Seprűt nem köthet. a fene egye ki a bőrükből ezeket a pogányokat. aki tudott. aki be meri tenni a lábát a kapun. Nem volt más tennivaló. hogy igen sokan szeretik a szép nótákat..No . Buga Jóska pedig a cirokseprűről dalolgatott szebbnél szebb nótákat. . mert evvel a doronggal ütöm agyon azt. . hogy menni bírjon. oldal ..mondom -. fölült a kocsira. . Aki szent György napkó' Cirkot nem ültet. Tudom. VÉGE 77. A Rozi asszony meg a napamasszony húzták a lovat. A bakterom meg a tarisznyaszájú Buga Jóska szépen dalolgattak a saroglyában. Ide írom Buga Jóska legszebb nótáját a történet végire. ezek se tuggyák.De most már kotródjanak el a kénköves pokolba. én meg vasvillával ütöttem szegényt. A bakterom a recerucáról énekölt. Rövid szóval mondva: a násznép megindult a bakterház felé. milyen lehet a felebaráti szeretet..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful