Signature List: Egyptian Protesters [Norwegian]

Egypt: Stans overgrepene!

Demonstrantene i Egypt gjennomfører fredelige protester, men utsettes for voldelige angrep og vilkårlige arrestasjoner de egyptiske sikkerhetsstyrkene og militærpolitiet. Vi krever at de egyptiske myndighetene respekterer forsamlingsog ytringsfriheten og lar befolkningen demonstrere uten frykt for overgrep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful