Biserica lui Iisus Hristos a Sfintilor din Ultimele Zile ("Mormonii

")

Biserica lui Iisus Hristos a Sfintilor din Ultimele Zile, popular numită "mormonă", este un amestec exotic de învătături si practici neoprotestante si "îmbunătătiri" ale conducătorilor organizatiei, numiti "profeti". Numărul membrilor este în prezent de aproape 13 milioane, răspânditi în întreaga lume. Un profet nou Joseph Smith, întemeietorul sectei, s-a născut într-o familie săracă în perioada marilor treziri religioase din Statele Unite din secolul 19. Tatăl lui avea serioase probleme în a asigura un trai decent pentru familia sa, fiind ocupat mai tot timpul cu căutarea de comori rămase de la vechile triburi de indieni. Mama băiatului era o femeie religioasă si ea a fost cea care i-a dat o educatie în această directie tânărului Joseph. În regiunea în care locuia familia Smith circulau multe legende despre străvechi triburi de indieni care îsi îngropaseră comorile acolo, si nu putini erau cei care săpau toata ziua după astfel de cufere. Joseph Smith a crescut într-o atmosferă în care predicile apocaliptice ale predicatorilor ambulanti si legendele despre comori ascunse ocupau un loc central. În 1820, pe când avea 14 ani, el a pretins că a avut o vedenie în care i-au apărut Dumnezeu Tatăl si Iisus Hristos, care i-au spus că Biserica crestină trebuie restaurată (refăcută). Ulterior, în 1827, Smith a pretins că a primit vizita unui înger, pe când se ruga acasă. Biserica mormonilor tipăreste si distribuie "Mărturia profetului Joseph Smith", în care este romantată relatarea despre înfiintarea sectei. Îngerul vizitator i-a poruncit lui Joseph Smith decât să reformeze Biserica. Astfel, el a început să anunte că a primit o misiune specială; primii adepti ai ideilor lui au fost membrii familiei. Un alt Testament despre un alt Iisus Hristos Smith pretindea că îngerul i-a indicat locul în care o străveche civilizatie de pe teritoriul Americii îngropase niste cronici referitoare la vremurile de demult. Potrivit relatărilor sale, el a dezgropat vechea scriere, realizată pe plăci de aur, într-o limbă numită de el "egipteana reformată" (inexistentă). Potrivit inspiratiei dată d Dumnezeu, Smith a început traducerea vechii - si totodată noii - Scripturi, intitulată Cartea lui Mormon. Această falsă Scriptură închipuie istoria unor triburi care ar fi populat continentul american în vremurile străvechi. Astfel, pe vremea regelui Iezechia de la Ierusalim (aprox. 600 î.H.) , evreul Lehi ar fi primit poruncă de la Dumnezeu să conducă un mic grup de oameni într-o aventură maritimă către continentul american. Ajuns aici, Lehi si ai săi ar fi dat nastere unei civilizatii mărete, care după numai câteva sute de ani s-a împărtit în două tabere rivale. În urma războiului civil, măreata civilizatie decade. (Potrivit mormonilor, actualii amerindieni sunt urmasii acelei civilizatii - de origine evreiască - contrazicând astfel numeroasele dovezi care atestă că amerindienii sunt o populatie de origine mongoloidă, sosită din Asia prin strâmtoarea Behring.) În timp ce la Ierusalim, Fiul lui Dumnezeu moare răstignit pe Cruce si învie mântuind omenirea, profetii celor de pe continentul american au vedenii despre cele petrecute la Ierusalim. După înviere, Iisus Hristos se arată si celor de aici, dându-le învătături mult mai complete si mai clare decât cele din Sfânta Scriptură. Mormon, un profet local, strânge toate relatările istorice si religioase ale poporului săi, le scrie pe o carte din plăci de aur si le îngroapă în pământ pentru 1500 de ani, când vor fi dezgropate de Joseph Smith. Aceasta este pe scurt povestea Cărtii lui Mormon. Desi Smith a pretins că îngerul i-a interzis să arate cuiva plăcile de aur, ei îsi justifica ideile religioase exclusiv prin închipuita scriptură străveche.

în urma învierii. Joseph Smith. ci "l-ar împusca sau i-ar tăia capul si ar stropi pământul cu sângele lui. mormonii cred în ea "doar în măsura în care este tradusă corect" (Articole de credintă nr. Mormonii învată că fiecare om. Marta si Maria-Magdalena. pot deveni dumnezei. schimbându-i la scurt timp numele în "Biserica lui Iisus Hristos a Sfintilor din Ultimele Zile". unde Iisus si fratele său. În 1842. fondatorul sectei. chiar dacă se pocăiesc. despre care se crede că primesc revelatii si inspiratii suplimentare. care include si consumul de ceai negru sau cafea. pag. la porunca aceluiasi trimis al lui Dumnezeu. În ceea ce priveste Sfânta Scriptură. Normele de viată ale sectei sunt stabilite de conducători până în cele mai mici detalii. pe atât de blasfemitoare.Cartea a fost terminată si publicată în 1830. Considerând că consumul anumitor produse le poate influenta discernământul spiritual. spiritele preexistente ce se întrupează în oameni fiind rodul dragostei nenumăratelor duhuri ceresti! Iisus este omorât de iudei si. au fiecare dumnezeul lor. ci si de lumea cerească. Potrivit cu această învătătură. sexualitatea ocupă un rol important în doctrina mormonilor. se ceartă pe cine va merge să mântuiască lumea. urmasii lui au introdus în constitutia statului Utah. pe cât posibil. 296). Lucifer este mânat de mândrie si în felul acesta îs pierde harul. Desi Smith a murit înainte să apuce să transforme această nebunie în lege. este trimis pe Pământ unde se întrupează sub numele de Adam. 5. unde se află si în ziua de astăzi. Tot în 1830 Smith înfiintează "Biserica lui Iisus Hristos". în speranta că sângele lui va fi primit ca o jertfă si el va fi astfel iertat de Dumnezeu. se ridică la cer. poate ajunge dumnezeu peste o planetă. De aceea. Acestia s-au botezat unul pe altul si s-au numit lideri ai noii biserici. dacă sunt populate de civilizatii. Potrivit lor. vol. Afirmatiile din toate aceste cărti sunt subiect de interpretare si extindere de către liderii sectei. Cei ce comit astfel de păcate. 135). o tânără din poporul Israel. 8). În urma acestui conflict. Satana este cel care o convinge pe Eva să mănânce din pom. El si ceata lui sunt alungati din cer. sustinea că "există anumite păcate atât de grave. devenind un înger rău. aceasta influentând mântuirea lor. Pe lângă "Cartea lui Mormon". ci cu pâine si apă. dacă trăieste potrivit învătăturii sectei. ca numai după o zi să devină Maestru Mason. pag. este aceea că anumite păcate nu pot fi iertate în numele lui Iisus Hristos. în urma relatiilor intime dintre cei doi. Lucifer (!!!). aceasta fiind explicatia mormonilor la existenta rasei negre. devenind astfel dumnezeu peste planeta Pământ. dar sustinută de unii lideri foarte respectati. vol. În urma păcatului săvârsit de primii oameni. secta foloseste si cărtile "Doctrine si legăminte" (138 de revelatii si alte afirmatii apartinând în majoritate lui Joseph Smith) si "Perla de mare pret" (alcătuită în 1842 ca o colectie de scrieri mai mici). Ajuns la maturitate. în cer are loc un consiliu al dumnezeilor. pe nume Elohim. prevederea că un condamnat la moarte prin împuscare poate . De altfel. 1. istoria lumii începe cu un Tată ceresc si o Mamă cerească. Învătăturile mormonilor Ereziile mormonilor sunt pe cât de ciudate. în sensul că ea a fost luminată si a primit astfel revelatia despre posibilitatea accederii la statutul de dumnezeu – un lucru benefic si de dorit. pe care ei l-au identificat ca fiind Ioan Botezătorul. spre binele lor" (Doctrinele mântuirii. O învătătură mai putin oficială a sectei. din ceata acelorasi dumnezei. acesta îsi ia trei sotii: Maria. deveniti astfel primii oameni. gestul Evei a reprezentat o cădere în sus. oamenii. Potrivit mormonilor. Primii membri ai noii biserici au fost Oliver Cowdery si însusi Joseph Smith. mormonii nu se împărtăsesc cu pâine si vin. ea tinând nu numai de omenesc. primesc poruncă de Sus să nu mănânce dintr-un pom. Unul dintre ei. Celelalte planete din univers. Cei doi. fapt ce ia îndreptătit pe mormoni să practice poligamia până la sfârsitul secolului 19. Smith este initiat în loja masonică. Smith a afirmat la un moment dat că el nu l-ar spânzura pe criminal. în acest sens existând o lungă listă de NU FACE. pentru ca aburii să se înalte la Dumnezeu" (Istoria documentară a bisericii. cei care au fost de partea lui Lucifer se întrupează pe pământ în oameni cu pielea neagră. deschizându-i astfel mintea că si ei. încât depăsesc puterea ispăsitoare a lui Hristos. este vizitată de un înger si. nu se vor putea curăti de ele prin sângele lui Hristos. ce au mai multi copii. Această clauză de exceptie le permite mormonilor să respingă orice pasaj din Biblie care nu corespunde învătăturilor lor. Mormonii pun mare accent pe sănătatea trupului. Alături de acesta vine. Această actiune avea să influenteze ulterior toate ritualurile practicate de secta mormonilor. Singura sansă de mântuire a omului respectiv este ca acesta să-si verse sângele (să se sinucidă). se naste Iisus-omul. singura lor sperantă este să-si verse propriul sânge spre ispăsire. Maria. Eva.

că este vesnic asemenea Tatălui si egal cu acesta (Ioan 1:1. 2. Sfântul Duh: Fapte 5:3. pentru fiecare strămos identificat în arborele genealogic al familiei.2:10. 4. mormonii învată că Sfântul Duh este un duh sub forma unui om si că doar influenta lui este prezenta pretutindeni. noi ne nastem având o natura păcătoasă si vom fi judecati pentru păcatele pe care le săvârsim (Ezechiel 18:1-20. Coloseni 2:9).16). ca un copil spiritual. Sfânta Scriptură învată că Tatăl. . ci doar persoane ale Sfintei Treimi. Fiul si Sfântul Duh nu sunt Dumnezei diferiti. care li se vor ruga si închina acestora. In contrast. folosind o multime de simboluri. 46:9. Fiul. 134). Fiul si Sfântul Duh sunt trei Dumnezei diferiti. In fata acestui refuz. În Noul Testament. prin nasterea dintr-o fecioară (Mat. îi declară pe cei doi căsătoriti si în viata de după moarte. 44:6. De asemenea. mormonii învată că Iisus Hristos este fratele nostru mai mare care a ajuns progresiv la dumnezeire după a fost mai întâi procreat. mormonii se botează repetat. Cei doi soti se prezintă în fata unui prezbiter care.4.3:17. respectiva idee s-ar regăsi în toate scripturile mormone si chiar si în Sfânta Scriptură (ibid. în scopul includerii acestora post-mortem în secta lor. O altă adaptare a "voii lui Dumnezeu" la conditiile de pe teren a fost legată de interdictia mormonilor de a bea Coca-Cola. Pentru mormoni însă. După părerea aceluiasi ereziarh. prin care păcatul a pătruns în lume aducând condamnare si moarte tuturor oamenilor. Mormonii învată că însusi Dumnezeu are un tata si un străbunic. conceput fizic (trupeste) de către Tatăl ceresc si o mama pământeană. În contrast. Maleahi 3:6). Filip. Apocalipsa 19:6. în urma invocării puterilor ceresti (?). Sfântul Duh si Tatăl sunt indentificati separati. Mormonii au săli de adunare în care se strâng duminică de duminică. ea fiind promovată de Cartea lui Mormon care are întâietate fată de Biblie. Smith. 6:4. ca Dumnezeu. Învătând botezul pentru morti. Luca 1:34. omniprezent si omniscient (Psalmii 90:2. Romani 1:22.22.18. Întruparea Lui a avut loc în chip minunat de la Sfântul Duh. că a existat dintotdeauna. Ieremia 23:34. Una dintre aceste ceremonii este "legarea căsătoriilor pentru vesnicie". 135). respectiva învătătură este cât se poate de normală. 6. 5.omnipotent. Prompt. Fapte 5:3. 2Cor. 10:30. În contrast. jurăminte si gesturi din arsenalul francmasoneriei. 139:7-10. Ioan 20:28. mormonii sustin că există mai multi dumnezei (Cartea lui Avraam 4:3). J. Comparatie între învătătura crestină si ereziile mormone 1. 45:21. Sfânta Scriptură învată că omul a căzut în păcat si că aceasta cădere a fost un mare rău.11. mormonii învată că Tatăl. mergând înapoi în timp cât se poate de mult. Sfânta Scriptură învată că Iisus este singurul Fiu al lui Dumnezeu. mormonii învată că cei ce ating dumnezeirea vor avea copii spirituali. firma Coca-Cola a amenintat statul Utah. 3.23) si că a existat dintotdeauna ca Dumnezeu . de către Tatăl ceresc si o mamă cerească si apoi.alege să se sinucidă. Desi unii lideri mormoni afirmă că aceasta nu este o învătătură oficială a bisericii lor. Scriptura învată că acestia trei sunt un singur Dumnezeu. care a progresat ajungând dumnezeu. Desi nu era cu nimic mai prejos decât Dumnezeu. la rândul nostru. 13:14). Iisus s-a făcut trup pentru mântuirea omenirii. În contrast. mare producător de zahăr.1:18-23. că nu este un om (Numeri 23:19. 6:15. Osea 11:9.4). a declarat că "aceasta este învătătura propovăduită de Joseph Smith iar eu o accept" (ibid.14. separati. Marcu 12:29-34). putem deveni dumnezei într-o împărătie cerească. Sfânta Scriptură învată că Sfântul Duh este Dumnezeu si că este omniprezent (1 Regi 8:27. Sfânta Scriptură învată că Dumnezeu este duh (Ioan 4:24. având acum un trup de carne si oase. pag. potrivit cărora în Cer nu există căsătorii. Fiecare mormon îsi face un titlu de cinste din identificarea strămosilor.8. pag.25).. Sfânta Scriptură învată că există un singur Dumnezeu si că în afara de El nu mai exista altul (Deut. Totusi.. si că noi. si fiecare în parte este arătat lucrând ca Dumnezeu (Fiul: Marcu 2:5-12. 1 Tim. că va cumpăra zahăr din alte surse. "asa cum cere legea lui Dumnezeu".11. Aceasta bizarerie îl duce pe un nemormon cu gândul la cuvintele Mântuitorului din Sfânta Scriptură. Astfel. În contrast. În afară de acestea există si temple în care se oficiază diferite ceremonii religioase de inspiratie masonică (satanică). Isaia 43:10. mormonii învată că Dumnezeu a fost cândva om ca noi. si asa până la infinit. al zecelea profet al sectei. Profetul mormon a primit înstiintare de la Dumnezeu că a bea Coca-Cola nu este păcat. Psalm 139:7-10.

Astăzi poligamia încă este practicată de un număr restrâns de persoane care se declară mormoni. mormonii învată. la care se adăugă un ecuson negru cu numele misionarului). 7. In contrast. noiembrie 1984). Alungati din estul Statelor Unite din cauza practicilor lor. 7. Sfânta Scriptură învată că Biserica a fost întemeiata odată pentru totdeauna de către Iisus Hristos si că niciodată nu a dispărut si nu va dispărea de pe pământ (Matei 16:18. secta mormonilor este un gigant financiar. însă nu sunt recunoscuti oficial ca membri. primirea statului Utah în confederatia Statelor Unite ale Americii era blocată din cauza legislatiei locale care permitea poligamia. Multi dintre ei. omorât împreună cu fratele lui de către o gloată revoltată de intrigile economice si politice puse la cale de mormoni. după Smith. Al doilea "profet" al sectei.Romani 5:12-21). mormonii învată că păcatul lui Adam a fost un pas necesar în planul vietii si o mare binecuvântare pentru noi toti. Toti băietii devin prezbiteri la vârsta de 21 de ani. Cartea lui Mormon este unicul mare instrument pe care ni l-a dat Dumnezeu pentru a converti lumea". Joseph Smith III. secta are în România aproximativ 2. asemenea tuturor neoprotestantilor. Atunci s-au ivit mai multi pretendenti la succesiune. De-a lungul vietii. Misionarii refuză să vorbească cu cei neinitiati despre învătăturile lor.000 de aderenti. Până la sfârsitul secolului 19 mormonii au practicat poligamia. Potrivit datelor oficiale. că la scurt timp de la moartea Apostolilor Biserica lui Hristos a căzut într-o apostazie generală. Ioan 17:11. Ezra Taft Benson. Spre sfârsitul secolului 19. 1 Cor. Aspecte organizatorice La moartea lui Smith în 1844. conducătorii sectei consideră Cartea lui Mormon ca fiind mult mai valoroasă decât Biblia. În ciuda nenumăratelor modificări ale textului initial. explicând că acestea necesită o pregătire prealabilă pentru întelegerea lor. Cartea lui Mormon fiind cea cu adevărat importantă pentru ei. dispunând de proprietăti pe toate continentele si vehiculând sume uriase de bani în scopuri de profit si propagandistice. Această sectă a pătruns si în România după lovitura de stat din 1989. efectuează un stagiu de 2 ani de misionarism într-o tară stabilită de Profet. un Profet din trecut al sectei. pag. Toti tinerii mormoni în vârsta de 21 de ani. după omorârea lui Smith de către o gloată revoltată de practicile poligamice ale mormonilor. "cu exceptia acelora care au ajuns la cunostinta evangheliei restaurate" a sectei mormone. de Brigham Young. Dintre cele aproximativ 20 de grupuri dizidente rezultate. Potrivit estimărilor proprii. Această dizidentă a respins practicile poligamice si alte inovatii teologice ale sectei principale. . a fost Brigham Young. major acum. unde au întemeiat orasul Salt Lake City si ulterior Statul Utah. fiul cel mare al lui Smith avea numai 11 ani si era prea tânăr pentru a prelua conducerea sectei. Mormonii sunt obligati să doneze sectei zece la sută din veniturile lor lunare. fete sau băieti.000 membri în întreaga lume. plecati pentru stagiul de misionarism. În fata acestui blocaj diplomatic. acesta a avut 27 de neveste de la care a primit 56 de copii. afirma: "Alături de Duhul Domnului. nici nu au citit Biblia. structură organizată oficial în 1860 când fiul cel mare al lui Smith. a decis preluarea conducerii acestui grup.3:11). cel mai mare grup este "Comunitatea lui Hristos" (numită initial "Biserica Reorganizată a Sfintilor din Ultimele Zile"). de zeci de mii de ori mai multi datorită Cărtii lui Mormon decât datorită Bibliei" (The Ensign. Ei sunt usor de recunoscut pe străzi după îmbrăcămintea identică (cămasa albă si pantaloni negri pentru băieti si cămasă si fustă lungă pentru fete. În contrast. În acelasi articol este citat apostolul mormon Bruce McConkie: "Vor fi mai multi oameni mântuiti în împărătia lui Dumnezeu. Profetul a primit o revelatie de la Dumnezeu privind abandonarea acestei practici. mormonii au fost condusi de Young într-o lungă pribegie până în zona Marelui Lac Sărat. si număra la sfârsitul anilor 1990 aproximativ 250. iar unii dintre ei au format grupuri care ulterior s-au desprins din secta condusă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful