strat de protecţie - pietriş, 5 - 11 cm

strat de protecţie - pietriş, 5 - 11 cm

strat de protecţie - pietriş, 5 - 11 cm strat de protecţie - geotextil hidroizolaţie - 2 membrane bituminoase pe bază de bitum aditivat strat de difuzie a vaporilor termoizolaţie - polistiren expandat, 12 cm barieră contra vaporilor strat de difuzie, decompresiune şi compensare strat de egalizare din beton uşor beton de pantă, 4 - 10 cm, pantă 2 % placă de beton armat, C 12/15, 12 cm tencuială, 1 cm zugrăveală lavabilă

DETALIU DE ATIC - SECŢIUNE PRIN FEREASTRĂ
mortar placă OSB, 18 mm şorţ din tablă

strat de protecţie - geotextil hidroizolaţie - 2 membrane bituminoase pe bază de bitum aditivat strat de difuzie a vaporilor termoizolaţie - polistiren expandat, 12 cm barieră contra vaporilor strat de difuzie, decompresiune şi compensare strat de egalizare din beton uşor beton de pantă, 4 - 10 cm, pantă 2 % placă de beton armat, C 12/15, 12 cm tencuială, 1 cm zugrăveală lavabilă

DETALIU DE ATIC - SECŢIUNE PRIN PERETE
mortar placă OSB, 18 mm şorţ din tablă

strat de protecţie - geotextil hidroizolaţie - 2 membrane bituminoase pe bază de bitum aditivat strat de difuzie a vaporilor termoizolaţie - polistiren expandat, 12 cm barieră contra vaporilor strat de difuzie, decompresiune şi compensare strat de egalizare din beton uşor beton de pantă, 4 - 10 cm, pantă 2 % placă de beton armat, C 12/15, 12 cm tencuială, 1 cm zugrăveală lavabilă

+3,60

+3,60

12

30

30

scândură din lemn de nuc, lăcuită, 3 x 12 cm şipcă din lemn de răşinoase, vopsită în roşu, 3 x 5 cm

scândură din lemn de nuc, lăcuită, 3 x 12 cm şipcă din lemn de răşinoase, vopsită în roşu, 3 x 5 cm

25

25

12

12

25

25

+3,20
5-11

12

2%
+3,17

2%

+3,20
5-11

12

2

12

25

12

25

12

4-10

12

25

12

25

12

1

12

+2,80

+2,80

1

12

4-10

12

2

+2,80

şipcă din lemn de nuc, lăcuită, 3 x 3 cm
tencuială decorativă structurată, 2 mm tencuială exterioară, 1 cm

şipcă din lemn de nuc, lăcuită, 3 x 3 cm

tencuială decorativă structurată, 2 mm tencuială exterioară, 1 cm zidărie din cărămidă cu goluri verticale, 10 cm

profil metalic L, 200 x 100 x 10 mm
+2,39 +2,325

zidărie din cărămidă cu goluri verticale, 10 cm termoizolaţie - polistiren extrudat, 3 cm grindă din beton armat, 25 cm tencuială interioară, 1 cm zugrăveală lavabilă

zugrăveală lavabilă tencuială interioară, 1 cm zidărie din cărămidă cu goluri verticale, 38 cm tencuială exterioară, 1 cm tencuială decorativă structurată, 2 mm

termoizolaţie - polistiren extrudat, 3 cm grindă din beton armat, 25 cm tencuială interioară, 1 cm zugrăveală lavabilă

DETALIU DE SCURGERE PENTRU APE PLUVIALE

ACEST PROIECT (PIESE SCRISE SAU DESENATE) ESTE PROPRIETATEA S.C. TEMATIC S.R.L. MODIFICAREA, MULTIPLICAREA (PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ) SAU DIFUZAREA PROIECTULUI ORI A INFORMAŢIILOR CUPRINSE ÎN ACESTA NU POATE FI FĂCUTĂ DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL PROPRIETARULUI ŞI NU VA PUTEA FI FOLOSIT ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE A FOST ELABORAT.

CORP CLĂDIRE VESTIARE DETALII DE ATIC ŞI ACOPERIŞ TERASĂ

S.C. TEMATIC S.R.L.
Str. AVRAM IANCU, Nr. 22, AIUD, ALBA Nr. înreg. Reg. Com.: J01/341/2006 NUME carh. VERNES ATTILA arh. BUDUŞAN MARIUS ing. CRIŞAN ANITA SPECIFICAŢIE ŞEF PROIECT: PROIECTAT: DESENAT: SEMNĂTURA SCARA: 1:10 DATA: sept. 2008

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AIUD Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, judeţul Alba

PROIECT NR.: 18/2008 FAZA: P.T. PLANŞA NR.: A12

Titlu proiect: EDIFICARE BAZA SPORTIVĂ AIUDEL Aiud, str. Voluntarilor, FN, judeţul Alba Titlu planşă: CORP CLĂDIRE VESTIARE - DETALII DE ATIC ŞI ACOPERIŞ TERASĂ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful