TERAPI SENI

DI SEDIAKAN OLEH: Jantom Anak Saba Nadia Athirah Nurul Asikin

terapi seni masih belum ada kajian yang mendalam mengisi ruang kosong bagi membantu menyelesaikan pemasalahan pelajar dalam usaha menginterpretasi diri. mempertingkatkan kecerdasan. psikomotor dan afektif. ‡ Seni visual pula sebagai instrumen yang membantu pelajar mengatasi kekeliruan dan kekalutan emosi dan tekanan bertindan bukan sahaja dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran tetapi kehidupan seharian. ‡ Terapi batiniah ini merawat mental melalui kaedah kognitif. memperkembangkan pengetahuan. . ‡ Di Malaysia pula.Definisi ‡ Terapi seni bermaksud bantuan rawatan tanpa ubatan dan pembedahan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan cabang ilmu Pendidikan Seni Visual. pernyataan kendiri dan utiliti idea.

ramai pelukis dan guru seni berminat tawarkan diri berkhidmat di hospital dan klinik yang kemudiannya dilantik sebagai penasihat Pakar Sakit Jiwa kerana mempunyai kepakaran nilai terapeutik terhadap seni dalam perubatan.Latar Belakang ‡ Bermula pada akhir tahun 40an apabila Pakar Sakit Jiwa dan Ilmu Jiwa di hospital di Great Britain sejak bertahun lagi telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi. National Joint Service for Social services hanya mengiktiraf Siswazah menjawat perkhidmatan Terapi seni dan berkembang hingga hari ini. . ‡ Sehinggalah June 1980 di hospital dan pada 1990. sehingga itu. ‡ Ini menjadikan lukisan dan catan suatu sumbangan yang amat berharga kepada proses terapi. kepakaran mereka diiktiraf dan diserapkan ke jawatan tetap. ‡ Tahun 1940an hingaa 60an.

. Penyelidikan ini menolong ahli ahli bidang psikologi mengakui kepentingan terapi seni dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar. ‡ Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya. ‡ Mengkaji beribu ribu lukisan yang memberi pengertian yang tersurat dan tersirat. sebab itu rajah (muka) ibunya diberi penekanan sebegitu rupa.Pendangan Sarjana ‡ Victor Lowenfeld seorang pengkaji seni dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanakkanak yang melukis Rajah (muka) ibunya lebih besar dari ayahnya.

Pandangan Sarjana ‡ Michael Samuel M. sentiasa menekankan kepentingan seni menolong sesama manusia untuk menambahkan atau menyembuhkan keintelektualan dan emosi yang stabil. Seni visual merupakan kuasa luar biasa yang menakjubkan dan bisa menyembuhkan dan menjadi pemangkin sahsiah manusia. . Dalam bukunya Art as a Healing Force pula. D. ‡ Menurut beliau.

( Judith Peck) ‡ Menurut Frostig & Essix ( 1998 ) The responsible of an Art or Expressive Therapist within a school setting is to help student express and contain their internal conflicts. while facililitating their ability to implement change.Matlamat Terapi Seni ‡ Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam menyelesaikan masalah. . ‡ Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar .

Dengan ini. pelajar dapat membuka jalan di alam bawah sedar dan pintu kepada perubahan positif terhadap orang yang memerlukan pertolongan. gangguan emosi atau kecacatan fizikal termasuk pada motor kasar atau halus. gaya dan simbol imej yang kerap kali dilihat dalam karya.Objektif ‡ Melalui pengajaran dan pembelajaran. persembahan media yang terpilih. tingkahlaku. Terapi Seni di sekolah secara amnya adalah untuk pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran. . pelajar dapat mengenali dan membiasakan diri dengan isi kandungan. ‡ Menurut Eve C. bacaan dan kajian individu. Jarboe.

budaya dan agama menjadikan terapi seni ini suatu keperluan demi merungkai kompleksiti tersebut daripada menjadi bertambah serius. ‡ Memastikan kepesatan pembangunan negara kita. berdaya cipta dan berbudaya tetapi yang mempunyai kecerdasan dan sahsiah diri yang mantap di samping kestabilan emosi. mahir. Pelajar datang dari latar belakang yang berbeza samada dari segi genetik. persekitaran. tempat.Fungsi Terapi Seni Di dalam Pemantapan Emosi Pelajar 1) Terapi seni sebagai asas pemantapan emosi dan sahsiah pelajar kini menjadi keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi. berteknologi. bangsa. keluarga . bukan saja dikembangkan oleh insan yang berpendidikan. .

Hasil kerja seorang pelajar akan dinilai secara tersurat dan tersirat. . ‡ Para pendidik harus mementingkan hasil teori dan praktikal. Ibarat Kain putih. Terapi seni yang sistematik dapat mengesan tingkah laku dan hasil kerja pelajar yang mempunyai masalah psikologi emosi melalui hasil kerja. kitalah yang dapat mengawal warna warni pada generasi akan datang. Para pendidik pula sentiasa berusaha untuk melahirkan insan insan sempurna (perfect) yang berketerampilan sebagai menyahut tuntutan mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.‡ Pendidikan Seni Visual merupakan saluran perantara yang sesuai untuk melaksanakan nilai terapuetik sebagai pemangkin terhadap pemantapan sahsiah pelajar.

‡ Seseorang insan belum tentu mampu melahirkan permasalahannya secara lisan. tetapi ia mudah untuk melakarkannya pada sekeping kertas kerana fitrah manusia sememangnya pandai menyimpan rahsia. lebih lebih lagi yang mengganggu dan menakutkannya. Dengan Seni. dapat menenangkan pemberontakan dalam diri.2) meluahkan perasaan sambil menyampaikan mesej yang ada pada merek. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful