P. 1
KEMAHIRAN LISAN

KEMAHIRAN LISAN

Ratings:
(0)
|Views: 575|Likes:
Published by Faris Samsuri

More info:

Published by: Faris Samsuri on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

1.

0 KEMAHIRAN LISAN

1.1

Definisi dan konsep kemahiran lisan

Kemahiran lisan terbahagi kepada dua bahagian iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kedua -dua kemahiran ini memainkan peranan penting dalam mewujudkan kemahiran lisan. Elemen-elemen ini penting bagi membolehkan seseorang itu pelajar itu menyebut perkataan dengan betul dan fasih. Kemahiran lisan juga membantu melatih kanak-kanak bertutur dengan ayat yang tersusun dan teratur. Lisan bermaksud sesuatu ujaran atau perkara yang diucapkan. Mendengar adalah proses permulaan kemahiran lisan. Perkataan yang didengar akan cuba di dihuraikan atau dilaksanakan dalam kemahiran ini. Oleh yang demikian kemahiran bertutur merupakan langkah yang kedua dalam kemahiran lisan.

1.2 Cara untuk menyampaikan kemahiran lisan dengan lebih efisyen ialah :

a) Bercakap dengan tenang dan menggunakan gaya yang betul. b) Bertutur dengan nada, intonasi dan tekanan yang betul. c) Mendengar dengan baik, memahami perkara yang didengar dan menghormati percakapan orang lain. d) Berbicara atau berbincang dengan lanc ar dan fasih. e) Bercerita atau melapor dengan gaya bahasa yang menarik dan betul. f) Mengiklan atau membuat pengumuman dengan jelas dan tepat. g) Berkebolehan memberi arahan den tepat dan berkesan.

1. Bunyi-bunyi bermakna yang diterima kemudian disalurkan ke otak untuk dianalisis dan ditafsir.h) Berupaya mengemukakan pendapat. Definisi : Kemahiran mendengar adalah kemahiran yang paling asas dalam pembelajaran. Kemahiran ini bermula diperingkat kanak -kanak mula menerima maklumat atau bunyi-bunyi bersuara dan mengolahnya melalui otak.1 Definisi dan konsep Mendengar adalah menerima bunyi-bunyian yang bermakna melalui cuping telinga yang berfungsi sebagai antena.1 KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Antaranya ialah: . Konsep-konsep pendengaran : Konsep mendengar boleh dikategorikan kepada beberapa perkara berikut. pendapat fikiran atau pandangan yang bernas.1. i) Menggunakan bahasa dengan baik dalam situasi -situasi yang tertentu mengikut keperluan menggunakannya.

psikologi dan neutrologi mempengaruhi proses pendengaran. f) Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. h) Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis krirtis terhadap bentuk dan isi. 2) Hunt (1981:294) pula mengatakan. hujah dan bukti. d) Aspek fizikal. µ Listening is a neglected skill.a) Pendengaran merupakan gabungan segala yang di dengar. jelas menunjukan ba hawa kemahiran mendengar adalah satu proses berkomunikasi. Hal ini. e) Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan dea yang logik dan berkesan.¶ . g) Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. b) Pendengaran boleh berlaku melalui latihan -latihan khas yang dilakukan secara berperingkat -peringkat. Pendapat tokoh: 1) Daskin (1980:31) ada mengatakan bahawa µ Listening is one half of the process of communication¶. But while listening is important in all public speaking situations. c) Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. difaham dan diingat.

menonton televisyen dan filem c) Mendengar untuk mendapatkan maklumat atau pengetahuan  Misalnya. mendengar guru mengajar dan pensyarah memberikan kuliah. b) Mendengar untuk mendpatkan hiburan. Antara tujuan manusia mendengar ialah : a) Mendengar dalam interaksi sosial. µSo we must ask explicitly: which assessment methods relate to our objectives and construction? Which will produce indications of the student abilities or qualities we are interested in? 1. mendengar radio.2 Tujuan mendengar Dalam kehidupan seharian. berita dari radio atau televisyen. Bentuk kemahiran ini biasanya disebabkan kurangnya minat dalam .3) Rowntree (1979:163) berpendapat..  Misalnya.1.  Misalnya dalam perbualan. 1. perbincangan dan mesyuarat.3 Bentuk-bentuk Kemahiran Mendengar Lazimnya kemahiran mendengar terba hagi kepada mendengar secara pasif dan mendengar secara aktif. mendengar adalah perkara yang paling a sas untuk menerima maklumat.1. a) Mendengar secara pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah.

Jenis mendengar secara aktif adalah : i. mendengar dengan pengamatan v. Kemahiran mendengar secara aktif ini akan dapat mengaplikasikan elemem kemahiran lisan yang kedua iaitu kemahiran bertutur. mendengar secara menebuk b. mendengar secara berhati iii. mendengar tanpa tindak balas.kalangan pendengar. `Mendengar dengan beremosi ii. mendengar secara kreatif . Mendengar secara aktif Mendengar secara aktif adalah kemahiran mendengar yang lazimnya menjana minda dan meningkatkan daya pemikiran pendengar. penutur juga tudak memainkan peranan bagi menarik minat pendengar. Selain itu. ii. mendengar secara kritikal iv. Jenis mendengar secara pasif adalah : i. mendengar secara bertelau-telau. Kaedah mendengar ini biasanya kurang memberi pemahaman dalam kalangan pendengar serta bahan yang ingin disampaikan umpama µmencurahkan air ke daun keladi¶. iii.

2 KEMAHIRAN BERTUTUR 1. Kemahiran bertutur kebiasaannya berlaku pada peringkat penglahiran. it is frequently desirable to separate the two skills for teaching and testing.... µAlthough the authority skills in normal speech situations.2.1.. Komunikasi dua hala sesama manusia yang berlaku memperlihat kewujudan dan kepentingan untuk seseorang itu bertutur. Pendapat tokoh: 1) Heaton (1972:57) ada mengatakan pendapatnya.. since it is possible to develop listening abil ity much beyond the range of speaking ability..¶ 2) Mohd Hilmy Haji Ismail (1982:68-69) pula ada mengeluarkan pendapatnya. Murid -murid sepatutnya boleh menyusun fikiran dan idea-idea dalam pertuturannya sebelum ia membuat latihan bertulis. Kemahiran bertutur merupakan kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan ataupun artikulator manusia. Pertuturan mendahului bacaan dan latihan bertulis... µ pertuturan adalah menjadi asas kepada hampir semua pembelajaran bahasa.1 Definisi dan konsep Kemahiran bertutur adalah peringkat kedua dalam kemahiran berbahasa iaitu selepas kemahiran lisan.¶ Shrope (1979) mengutarakan beberapa pendapat berkenaan tujuan mengapa manusia perlu bertutur : .

Biasanya. Tekanan Tekanan ialah tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menururt suku kata dalam sesuatu perkataan. kesalahan menyebut sering berlaku di kalangan para pelajar bahasa ked ua.2. bercakap untuk tujuan mempengaruhi d.a. Lambang /::/ menunjukkan dua mora dan lambang /. Sebutan Sebutan ialah cara kita menyebut atau membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Tekanan juga adalah satu cara menyebut perkataan. suku kata. . Gangguan bahasa ibunda sering menghalang pembelajaran mereka. sebutan yang betul mengikut bunyi amat dititik beratkan. 2.2 Aspek-aspek pertuturan 1. Pada peringkat awal pertuturan. rangkai kata dan kalimat. Konsepnya adalah sama dengan harakat dalam bahasa arab iaitu men unjukkan panjang atau pendek sesuatu bunyi. Panjang dan Pendek (mora) Mora sebutan adalah kadar sesuatu bunyi itu diucapkan. frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. 3. Penutur diajar mengenal huruf dan bunyi setiap huruf. perkataan. bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah 1./ menunjukkan setengah mora. bercakap untuk tujuan memaklumkan c. bercakap untuk keseronokan b. Lambang tekanan ialah /?/.

Nada Berdasarkan kamus Dewan Edisi Ketiga. penutur yang baik tidak akan mengalami masalah gangguan semasa percakapan berlangsung. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. dan apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza. Penutur tersebut boleh mengeluarkan idea dan pendapat tanpa ada sekatan semasa bertutur. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi yang menaik pada akhir ayat. Ayat penyata pula mem punyai intonasi yang menurun dan mendatar. nada tidak bersifat fonemik. Dalam bahasa Melayu. Dalam sesuatu ayat yang diucapkan. Ia juga disebut nada suara. Kelancaran Kelancaran bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan tersusun. Lambang jeda yang menunjukkan pemisahan antara suku kata atau perkataan biasanya boleh digunakan seperti ini /+/. lambang jeda ditandai seperti ini /#/.4. Intonasi Intonasi ialah keadan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza -beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. nada membawa maksud bunyi yang tertentu tinggi rendahnya. lambang ini boleh membezakan makna. Jeda Jeda merupakan hentian di tengah baris -baris puisi atau hentian sementara ketika membacanya. rangkai kata atau ayat. 6. 5. Dalam bahasa Melayu. . 7. Unsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan.

Dari segi fonologi. Aspek ini perlu bagi kalangan penutur yang mengaplikasikan konsep bertutur pada peringkat maju. tetapi juga boleh mengeluarkan bunyi -bunyi bermakna secara tepat dan jelas. suasana dan situasi tertentu. Kefasihan Kefasihan bererti boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. 10. Dari segi sintaksis pula. Laras juga sebagai variasi bahasa yang dipilih dikait dengan pelbagai kegunaan. contohnya seperti pelajar yang menyertai perbahasan atau forum akan dinilai melalui kefasihannya mengeluarkan pendapat secara spontan ataupun tidak. membina. Laras bahasa Laras bahasa bererti kemampuan menggunakan sesuatu bahasa itu dalam berbagai-bagai konteks.8. teratur dan licin. mereka harus membina ayat menggunakan tatabahasa dengan tepat. pelajar haru memilih. dan menggunakan perkataan dengan tepat dan betul. Tatabahasa Nahu atau tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang -undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. . kemas dan jelas. pelajar harus boleh mebunyikan kata dan menyebutnya dengan tepat. Tatabahasa boleh dikategorikan kepada tiga bahagian besar iaitu fonologi. dan morfologi. Manakala dari segi morfologi pula. sintaksis. 9.

4) Membolehkan kanak-kanak bertutur dengan ayat-ayat tersusun. bahasa menggiat. Antara tujuan kemahiran bertutur adalah: 1) Membolehkan seseorang murid itu menyebut sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. tujuan bertutur adalah unt uk keseronokan. bahasa terbalik. telah mengklasifikasikan bahasa lisan kepada beberapa kategori iaitu seperti bahasa sindiran. dan menyelesaikan masalah. bahasa mengejek. 5) Menyuburkan keyakinan dan kepercayaan diri.2. bahasa melampau. dan bahasa mengeluh. pengalaman serta mengutarakan pendapat yang jitu. bahasa herdik. . 2) Melatih seseorang mendengar dan memahami pertuturan orang lain dengan baik.3 Tujuan kemahiran bertutur. memaklumkan.1. pera saan.2. Menurut Shrope (1979). bahasa tempelak.4 Penjenisan Ragam Bahasa Lisan Za¶ba (1962). mempengaruhi. 1. 3) Membolehkan seseorang berhubung dengan orang lain secara tepat untuk menyatakan kehendak. bahasa merajuk.

Terdapat beberapa aspek yang boleh dijalankan bagi meningkatkan mutu pertuturan. Antaranya adalah: a) Aspek suara b) Aspek sebutan dan intonasi c) Aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata d) Aspek gaya penyampaian e) Aspek tatatertib bercakap .

menubuhkan generalisasi dan juga menilai. Hal ini demikian kerana setiap individu itu mempunyai pegangan dan kepercayaan yang berbeza berdasarkan kepad a apa yang didengar atau dibaca. menyusun idea. membuat interpretasi. . kefahaman merupakan keupayaan menubuhkan. melihat kesan dan akibat. penerangan dan membezakan. tulisan atau penggunaan lambang yang tertentu. Kefahaman merupakan suatu proses mendapatkan makna daripada komunikasi sama ada melalui lisan. Menurut pendapat Mohd Baharudin Othman dan Mohd khaire Ahmad (2003) pula. memilih makna yang sesuai. Perbezaan di kalangan manusia merupakan faktor terpenting yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu apa yang ingin ditafsirkan berdasarkan apa yang didengari atau dibaca. mereka menyatakan bahawa sebarang proses komunikasi yang tidak mewujudkan kefahaman adalah tidak bermakna. mentafsirkan dan menilai sesuatu berkaitan dengan perkara atau apa -apa yang dibaca.KEFAHAMAN DEFINISI Menurut Marohaini Yusoff (1999). Kefahaman juga boleh ditafsirkan sebagai suatu keadaan di mana seseorang itu ingin membuat perbandingan. Proses ini juga merangkumi proses metal yang kompleks seperti mengecam perkataan. Kefahaman juga boleh ditafsirkan sebagai k ebolehan menterjemah idea dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. menghubungkaitk an idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada.

perbualan atau arahan dalam bentuk yang lain tanpa mengubah maksud asal.Dalam pengajaran kefahaman. De ngan itu para guru perlu memahami dan menggunakan hierarki tahap kefahaman bagi membolehkan guru membuat perancangan kegiatan pengajaran harian yang berkesan. nama orang. tarikh. Fakta. . Umpamanya murid mungkin : a. Idea pokok berdasarkan apa yang didengari atau dibaca. Pengecaman dan pengingatan butiran Pada tahap ini murid memahami dan berupaya mencari maklumat atau mengingat semula maklumat yang telah didengari olehnya. Arahan yang diberikan 2. Tahap -tahap kefahaman tersebut adalah seperti berikut : 1. guru perlu sentiasa menggalakkan murid mencapai tahap pemikiran yang tertinggi. ayat atau perkataanyang tertentu dengan menggunakan perkataan sendiri. Urutan peristiwa d. c. Menulis maksud frasa. Satu contoh hierarki kefahaman yang dapat digunakan ialah hierarki kefahamn yang ditubuhkan oleh taksonomi kefahaman soalan Santoz. Terjemahan Tahap yang memerlukan murid memahami dan berupaya untuk mencari serta menulis semula maklumat yang terdapat dalam petikan. dan definisi b. Kegiatan yang dapat murid lakukan pada tahap ini adalah seperti mengingat semula atau mengecam a. Pengelasan kefahaman Santoz dapat dibahagikan kepada enam.

perbualan. Mengetahuai apa dan bila sesuatu prinsip itu dapat digunakan. Menggunakannya dengan berjaya. Tahap ini melibatkan tiga kebolehan.b. seperti : a. Mengikut arahan sebagaimana yang diberikan. Menggunakan makluamt yang terdapat dalam petikan untuk diguankan dalam keadaan baharu. b. prinsip. Perkara yang penting pada peringkat ini ialah murid perlu dapat melakukan sesuatu berdasarkan maklumat yang didapati. carta. Pada tahap . iaitu : a. c. Aplikasi Tahap yang memerlukan peringkat pemikiran yang agak tinggi. teori. c. b. c. Mengambil maklumat daripada petikan. peta. Menggunakan pengetahuan lalu untuk menyelesaikan masalah. Analisis Tahap yang memerlukan murid untuk memahami dan berupaya untuk mengenal atau menyemak bahagian tertentu sesuatu komponen. peraturan dan teknik yang dipelajarai atau yang diketahui. 3. Mengingat semula pengalaman. lukisan atau rangka atau sebaliknya. kemahiran. arahan dan mempersembahkannya dalam bentuk graf. 4. Kegiatan yang murid dapat lakukan pada tahap ini ialah. Menulis sebuah cerita berdasarkan sebuah drama atau lakonan pendek d. atau pengabstrakan seperti generalisasi. Menggunakan teori atau prinsip untuk meramalkan kesan tertentu.

Penilaian Tahap penilaian merupakan tahap tertinggi dalam pengelasan kefahaman atau pemikiran.ini juga ditentukan hubungan antara bahagian atau idea yang terdapat dalam komponen. Pada tahap ini murid perlu dapat mengeluarkan pendapat mereka dan juga menggunakan segala pengalaman. atau ramalan tentang perkara yang terjadi berdasarkan bukti yang ada. perbezaan atau percanggahan. 5. murid perlu dapat memahami dan berupaya melakukan dua langkah yang berikut : a. dan menyatupadukan idea-idea yang terdapat dalam bahan bacaan. b. Sintesis Tahap murid memahami dan berupaya untuk membuat integrasi. imaginasi dan intuisi mereka bagi membuat hipotesis. rumusan. Untuk membolehkan murid membuat penilaian. Menghubungkan pengalaman sendiri dengan bahan yang dibaca dan soalan yang dikemukakan. b. Untuk membuat inferens. menytususn semula. 6. rumusan. generalisasi. Mengadakan satu standard atau kriteria bagi menilai sesu atu idea atau perkara lain. Memberi tajuk berlainan untuk sesuatu topik atau bacaan. fakta atau propaganda terhadap sesuat perkara yang didengar atau dibaca. c. . Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah a. Menentukan yang mana satu adalah andaian. pengetahuan. Antara kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini termasuklah : a. Untuk menentukan sama ada idea yang diberikan itu mempunyai persamaan.

Proses interaksi lisan yang berlaku akan menjadi tidak berkesan jika kefahaman yang tepat tidak dapat dibentuk. Jika sesorang itu mendengar arahan yang diberikan. Antara kemahiran asas dalam memastikan kefahaman dapat dicapai adalah kebolehan menghuraikan maklumat. Kaedah mendengar yang dapat dipraktikkan dalam usaha ini ialah mendengar secara aktif. yang telah PERKAITAN ANTARA KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN LISAN Dalam setiap apa perkara yang dilakukan. Membuat penilaian antara standard atau kriteria ditetapkan dengan perkara yang hendak dinilai. kefahaman adalah perkara utama yang perlu dtitikberatkan. Individu terbabit juga perlu mendengar dengan lebih berhati -hati supaya apa yang didengari tidak disalah erti dan tidak tercicir maklumat penting. Jika ketika proses mendengar tidak dapat dilaukan dnegan teliti maka akan menyebabkan gangguan ketika proses mendapatkan kefaham an yang lengkap. namun demikian individu terbabit tidak dapat menginterpretasi arahan itu dengan tepat maka proses maklum balas yang berlaku mungkin adalah tidak bermakna. Individu terbabit perlu mendengar dengan emosi supaya setiap apa yang dituturkan dapat dihayati dan difahami. Jika tiada kefahaman yang tepat tentang perkara yang ingin dilakukan maka sesuatu perkara yang akan dilaksanakan itu mungkin adalah tidak bermakna dan sia-sia. Selain itu mendengar dengan pengamatan juga amat penti ng untuk mengelakkan sebarang gangguan dalam proses memahami terutama gangguan daripada bunyi alam dan persekitaran sekeliling. . fakta dan isi tertentu yang terdapat dalam perbualan atau arahan yang diberikan.b. Oleh itu kefahaman adalah sesuatu perkara yang penting demi bagi mengelakkan sebarang kesalahan dalam mengikut arahan.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ezah Norizah liked this
Noramira Ahmad Tajuddin liked this
Siti Fatimah Jamaludin liked this
Sharifah Aqsyah Al Idrus liked this
Siti Fatimah Jamaludin liked this
Siti Fatimah Jamaludin liked this
Azmi Abdullah liked this
Azmi Abdullah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->