TIMSKI RAD I KOMUNICIRANJE Ciljevi radionice • Upoznati stupnjeve u razvoju tima i skupnojdinamici • Naučiti vještine timskog rada i vonenja

tima • Kako timskim pristupom do rješavanjaproblema? • Prepoznati moguće uzroke neuspjeha u izgradnjitimova • Shvatiti zašto je poticanje i djelotvornost timskog rada u izravnoj korelaciji s komuniciranjem i korporativnom kulturom • Podsjetiti se na ulogu i značaj svakog menadžerskog tima u realizaciji ciljeva Dekora Zabok SADRŽAJ • Uvod 1. Uloga i važnost timskog pristupa radu 2. Kako se stvaraju timovi? 3. Zaključne misli Uloga i važnost timskog pristupa radu Zašto timski pristup? Timski rad je jedna od najuspješnijih metoda za: - uklanjanje birokracije, - rješavanje problema, - povećanje motiviranosti i produktivnosti, te - poboljšanje kvalitete. “Ako želiš biti stvarni lider, moraš prilagonavati svoj stil i razmišljati o dobroj suradnji s članovima svojeg tima, vodeći računa o njihovim sposobnostima, a ne uvijek očekivati da se oni prilagode tebi!?” Zašto su timovi važni? Stvaranje timova (team building) jedna je vrsta procesnih intervencija. Timovi se smatraju: - fundamentalnim organizacijskimelementima - najvažnijom polugom za unaprenenje funkcioniranja organizacije. U današnje vrijeme, timski rad i timovi su ključno područje razvoja poduzeća. Menadžer samo mora dati razlog • Da bi ljude naveo na zajednički rad, menadžer im samo mora dati razlog da se okupe i suranuju, tj. mora biti u stanju osigurati: - motivaciju - ciljeve - sredstva - vodstvo Što razlikuje to tim od radne skupine

identitet.000 ljudi. Uspjeh svakog tima ovisi o sposobnosti tima. bez angažmana kvalitetnih menadžera ili tehnologa. entuzijazam i uzajamna naklonost članova.želji članova tima da iskažu najbolje u vlastitom i u interesu tima .000 ljudi vodi kao obrt • Marinko Mikulić ima jako lošu organizaciju u svojoj tvrtki “PAN papirna industrija” jer sve pokušava raditi sam.sposobnosti svakog člana tima . tim krase geslo. Modeli organizacije Vertikalna organizacija Obrnuta piramida Modeli organizacije (2) Organizacija timova Horizontalna organizacija Vrste timova • Namjenski tim (task force) • Projektni tim • Organizacija kao tim • Menadžerski tim • Odjel kao tim .slobodi da se preuzme odgovornost i inicijativa Priimjer one man band “posllovnog stiilla” voñenja Tvrtku od 1. sam ide u nabavu strojeva iako nije stručan za takvo što i dr. • "Grupaciju u kojoj je zaposleno više od 1.• Pobjednički mentalitet • Pozitivno mišljenje • Uzajamna zavisnost • Zajednički napor • Odanost timu • Uzajamna odgovornost • Komplementarna znanja Obilježja timova Uspjeh tima je iznad pojedinačnih ambicija. odnosno: . Mikulić vodi kao obrt. Svaki dan samostalno odlučuje kome će se što plaćati.“.

To je DISCIPLINA. Ne znate! 2. igrači se moraju VOLJETI. Timski rad i komuniciranje Radna skupina Stvarni tim Potencijalni tim Pseudo tim Timska djelotvornost Učinci Djelovanja Stvarni tim Timski rad i komuniciranje •Malla skupiina lljjudii •s kompllementtarniim vjješttiinama • kojjii su podjjednako odanii ii posvećenii • zajjedniičkom ciilljju ii smiisllu rada • kao ii priisttupu rjješavanjja probllema • prii čemu posttojjii snažan osjjećajj uzajjamne odgovornosttii • ii kojja iima pravog vonu. slavni amer. Ne dominirajte sastancima u kompaniji. Suranujte. Drugo. ne diktirajte. igrače treba pritegnuti. trener: Treba početi s osnovnim stvarima: Prvo. 4. slušajte ih prije nego što ćete prodavati. 5.Timski rad ne znači gubljenje individualnosti pojedinaca. igrač mora ZNATI osnove igre i kakva je njegova uloga na terenu. . dapače! Timski rad ne služi kao paravan za nesposobnost ili nerad pojedinaca! Kako se stvara pobjednički tim? 5 koraka u izgradnji moćnih timova Moshe Levy Timski rad i komuniciranje 1. Kako nastaje pobjedni pobjednički tim? Timski rad i komuniciranje Vince Lombardi. Kad posjećujete kupce. Poznavanje osnova igre i disciplina često nisu dovoljni.. Kako nastaje pobjednički tim? Timski rad I komuniciranje Treće. Dajte ljudima slobodu da griješe. Moraju igrati kao tim a ne kao gomila pojedinaca. 3. Ne umišljajte si da znate sve. Ne trebaju nam primadone.

stupanj: RJEŠAVANJE PROBLEMA • Uvažavanje razlika izmenu očekivanja i realnosti • Razrješenje napetosti i animoziteta • Razvoj sklada. razvoja osjećaja zajedništva i slobodne razmjene informacija. slomit će Paulu nogu. 4. podjela odgovornosti. 2. onda će pobijediti! Četiri faze razvoja tima FORMING – STORMING – NORMING PERFORMING 1. rezultati su minimalni! 1. Stupanj: NEZADOVOLJSTVO(sukobljavanje) 3. potpore i poštovanja • Razvoj samopouzdanja članova • Bolje komuniciranje. kontrola Razdoblje prihvaćanja uloga. otpor voditelju • Frustracija zbog ciljeva. tako da Paul može izvršiti svoju. zadaća i planova • Osjećaj nekompetentnosti i zbunjenosti • Borba za moć i pažnju drugih Stresno razdoblje definiranja uvjeta pod kojima će tim djelovati. Stupanj: VISOKA IZVEDBA (produkcija) Svaki član treba raditi ono u čemu je najbolji! * stupanj: FORMIRANJE • Visoka očekivanja. stupanj: NEZADOVOLJSTVO • Razlika izmenu nadanja i stvarnosti • Nezadovoljstvo zbog postojećih autoriteta. 3.Svaki igrač mora imati na umu momka kraj sebe i misliti: “Ako ne zaustavim ovog tipa. privikavaju se jedni na druge. Moram dobro obaviti svoju zadaću. prosječna zainteresiranost • Osjećaj straha (gdje pripadam.” Razlika izmenu osrednjosti i izuzetnosti jest u osjećajima koje ti momci gaje jedan prema drugom. usvajanja načina ponašanja i komuniciranja. stupanj: FORMIRANJE (orijentacija) 2. Ako su igrači prožeti osjećajem solidarnosti. što se od meneočekuje) • Kritički odnos prema cilju i svrsi • Ovisnost o autoritetu i hijerarhiji • Potreba za nalaženjem “svojeg mjesta” Faza u kojoj članovi tima stvaraju odnose.stupanj: VISOKA IZVEDBA • Želja za sudjelovanjem u radu tima • Suradnja i menuzavisnost svih u skupini • Osjećaj timske snage i pobjednički duh . Stupanj: RJEŠAVANJE PROBLEMA(normiranje) 4. povjerenja.

organizirati potrebnu edukaciju. diktatorski pristup vonenju tima • Nesposobnost suranivanja tima s drugima u organizaciji • 1963. Što su to napravili Toyotini menadžeri eri • osnovali 350 fleksibilnih radnih timova sastavljenih od po 5-7 ljudi i timskog vone • svaki je radnik znao obavljati poslove ostalih radnika pa su se periodično rotirali na različitim poslovima • članovi tima su analizirali radne učinke i stalno unaprenivali menusobne odnose • timovi su imali znatnu autonomiju u kreiranju radnih zadaća i poslova te su sami kontrolirali izvršenje (bez vanjskog nadzora) 1. timovi su preuzeli praćenje performansi (izvedbe) 2. Primjer:WHITBREAD (VB) . diktatorski pristup vonenju tima • Nesposobnost suranivanja tima s drugima u organizaciji • Bezrazložno formiranje ljudi u tim • Tim bez slobode i odgovornosti • Usredotočenost vone na pojedince u timu • Direktivni. naručivati potrebne resurse u okviru budžeta. produktivnost bila najviša od svih tvornica GM-a. i rasporenivati osoblja unutar tima. planirati proizvodnju uz unaprijed definirane ciljeve. menadžerima je preostalo osiguravanje nabave repromaterijala.• Visoko samopouzdanje i sigurnost u uspjeh tima • Podjela vodstva i visoka rezultatska uspješnost Razdoblje dostizanja optimalne produktivnosti. Odlike samoupravnih timova Samoupravni radni timovi ili samousmjereni timovi obično imaju ovlasti utvrnivati timski budžet. • Neka istraživanja pokazuju porast produktivnosti za 30 posto (Hoerr. Uzroci neuspjeha timova • Bezrazložno formiranje ljudi u tim • Tim bez slobode i odgovornosti • Usredotočenost vone na pojedince u timu • Direktivni. alokacije resursa interpersonalne menuzavisnosti. kvalitete. 1989). GM otvorio u kalifornijskom Fremontu jednu od najsuvremenijih tvornica automobil • 1981. odabrati nove članove tima. zatvara se zbog niske razine produktivnosti. GM i Toyota zajednički ponovo otvaraju tu tvornicu • 1986. kvalitete i neprofitabilnosti. • Postoji jasan naglasak na preuzimanju upravljačkih zadaća koje bi prije obavljao netko iz više hijerarhijske razine. donošenja odluka. priprema proizvodnje te stručna podrška radnicima. • 1983. rasporenivati pokrivanje tijekom godišnjeg odmora i odsutnosti.

te ovlasti i odgovornosti. Delegiranje i timski rad Delegiranje (Empowerment) je proces kojim menadžeri prenose (“spuštaju”) ideje i zadaće. Marketing je usmjeren prema relativno mladima i bogatima i dio ove strategije je izbjeći tradicionalnu hijerarhiju restorana s dobrom hranom. Delegiranje je važna vještina Delegiranje je temeljna pretpostavka menadžerske uspješnosti i način postizanja rezultata pomoću drugih ljudi u timu. Pravo kontrole nad potrebnim resursima ODGOVORNOST povezana s Preuzimanjem dužnosti i primjenom ovlasti Osobitosti pobjedničkog tima Purpose .M. ali svaki restoran ima voditelja tima kojeg zovu "Trener".Britanska kompanija Whitbread osnovala je mali ekskluzivni lanac restorana pod nazivom "Hvala Bogu petak je". na hijerarhijske razine ispod njih! Prijenos zadaća. Commis Waiter itd.svrha • Empowerment .uzajamno poštovanje • Morale – moral . Krug delegiranja MENADŽER delegira suradnicima DUŽNOST izvršavanja odrenenog zadatka i odgovarajuću: OVLAST tj. Maitre d'Hotel. Ta osoba može odlučiti o stvarima kao što su piće na račun kuće bez da traži nečije odobrenje. Chef de Rang. skraćeno "Petak" ili TGIF.M & Kelly J. “Delegirati znači povjeriti osobne moći ili funkcije drugoj osobi i pridobiti tu osobu da obavi zadatke koje bi inače vi sami morali obaviti.fleksibilnost • Optimal Performance – optimalno djelovanje • Recognition . ovlasti i odgovornosti je toliko važna vještina da ju mnogi smatraju odlikom koja diferencira uspješne od neuspješnih menadžera.moć • Relationship . Ne postoji klasični glavni menadžer.” Jenks J.odnos i komunikacija • Flexibility . tako da se ovlasti daju osobi s kojom kupac direktno posluje: konobaru. npr.

Komunikacija u pobjedničkom timu Članovi tima komuniciraju otvoreno i iskreno • Vidljivi su toplina. bogata zemlja sve više postaje ona koja ima mnogo sposobnih. • Postavljaju se pitanja. koji ga znaju . zgrada.vatreni pristaša ove ideje. da se osnovno razmišljanje sastoji u tome da osoblje. razumijevanje i prihvaćanje • Članovi slušaju jedan drugoga • Poštuju se razlike u mišljenjima i stavovima Timski sastanci Rješavanje problema • Odlučivanje • Proizvodnja ideja • Razmjena informacija • Skupljanje informacija • Zajedništvo • Planiranje • Ocjena Rada Koju prednost TIMOVI pružaju poduzeću? • preživljavanje i pod najgorim uvjetima okruženja • bolje zadovoljenje izazova na tržištu • bolje rješavanje problema i inicijativnost • moć komplementarnih vještina.pravi hit.. da su Work Outs izbrisali zgradu! Ti skupovi su uklanjali zidove i katove. • Welch .. dolazio osobno i uvijek isticao. kreativnih KADROVA. Odmah su postali . tvornica.bez straha od “osvete” šefova raspravljati o tvorničkim problemima. samo menu sobom. tako da su svi ljudi bili zajedno u jednoj velikoj prostoriji.” “Na scenu stupa novi kriterij: nije bogata ona zemlja koja ima mnogo prirodnih bogatstava. TIMSKIH IGRAČA s aktivnim i kvalitetnim ZNANJEM. riješi probleme. •“Voljeli smo figurativno reći. skupovi koji se održavaju u pogonu neke tvornice. znanja ili iskustava • veća predanost ciljevima organizacije • efikasnost i fleksibilnost Koju prednost TIMOVI pru pružaju članu? • jedinstveno okruženje za druženje I zadovoljavanje društvenih potreba • stalno učenje i napredovanje • otvorena i neformalna komunikacija • poticanje kreativnosti i inovacija • u timskom radu je sve zabavnije Zaključne misli Primjer: GE i “Work Outs” • Potaknuti 1989.. menadžeri slušaju – sve skupa rezultira sve brojnijim podizanjem ruku nazočnih. a na kojima čak i najmlani zaposlenici kompanije mogu .

uspješno PRIMIJENITI u uvjetima stalnih i brzih PROMJENA. – Ova privrženost dolazi od angažmana u definiranju kako ispuniti ciljeve i imati ovlasti te odgovornosti za donošenje odluka unutar timova. podjednako slobodni da dadu sve od sebe i da svaki pojedinac ili pojedinka radi apsolutno najbolje što može ! Najbolja stvar koju rukovoditelj može učiniti za svoj ‘Veliki tim’ jest da dozvoli svim njegovim članovima da otkriju svoju veličinu. – Ovo je posebno karakteristično za samoupravne timove – možda i najaktualnije za timove današnjice. vone i članovi.” Vladimir Paar (napis “Svjedok vremena”) Timovi i skupine postaju veliki tek kada su svi u njima. važnost i snagu. Privrženost timskom radu – U organizacijama se privrženost timu dogana samo kada su pojedinci u potpunosti posvećeni timskim ciljevima. a ne od ovisnosti o suglasnosti eksternog upravljačkog tijela. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful