• ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ακτινοβολία Χ που παράγεται από πρόσπτωση επιταχυνόμενων
ηλεκτρονίων σε μεταλλικό υλικό αλληλεπιδρά με τα συστατικά του
σώματος απορροφάται αλλά και διαπερνά το σώμα και προσδίδει εικόνα
των εσωτερικών δομών.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η αρχή λειτουργίας είναι όμοια με την ακτινολογική λυχνία, με την
σημαντικότερη
διαφορά ότι χρησιμοποιείται χαμηλή τάση (30kV)
προκειμένου να ξεχωρίζει ο λιπώδης ιστός από τον μη λιπώδη και να
διαφαίνονται οι αλλοιώσεις. Με την χρήση ψηφιακών ανιχνευτών,
άμορφου σεληνίου, επιτυγχάνεται καλύτερη διακριτική ικανότητα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ DEXA ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΟΝΙΑΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΗΣΗ

Με την απορρόφηση- διέλευση από τα οστά φωτονίων δύο διαφορετικών
ενεργειών προσδιορίζεται η οστική πυκνότητα των οστών ανεξάρτητα από
το πάχος του μαλακού ιστού

• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Ακτινολογική λυχνία ειδικών προδιαγραφών, τοποθετείται σε μικρή
απόσταση από το μάγουλο και το φιλμάκι ή ο ψηφιακός ανιχνευτής
τοποθετείται εφαπτόμενο στο εξεταζόμενο δόντι, εντός του στόματος.

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Καθώς η οδοντιατρική ακτινολογική λυχνία και το φιλμ περιστρέφονται
τομογραφικά, λεπτή λωρίδα ακτίνων Χ προβάλλεται σε διαφορετική τμήμα
του φιλμ.

• ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (CT)
Υπολογιστικό σύστημα που παρέχει εικόνα 2D-3D μέσω καταγραφής της
απορρόφηση ακτίνων Χ που διέρχονται από το σώμα, καθώς η
ακτινολογική λυχνία και οι ανιχνευτές περιστρέφονται αντιδιαμετρικά γύρω
από το σώμα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful