1

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Conferinţa din 28 Iulie 1968

Lectura meditaţiei zilei.

A primi şi a dărui I

Pentru a se elibera, fiinţa umană trebuie să permită individualităţii sale (natura sa superioară) să se manifeste, degajându-se de influenţa personalităţii sale (natura sa inferioară).Pentru a avea o idee clară despre personalitate şi individualitate, trebuie să vă dau câteva imagini, iar una dintre cele mai bune vine, de altfel, de la cuvântul “persona” ea este o mască, un om care-şi pune diferite măşti pe chipul său, îşi schimbă personalitatea, dar rămâne mereu acelaşi. Iată că teatrul ne va da o idee exactă, un actor, un artist care este obligat să joace mai multe roluri, şi în fiecare piesă este îmbrăcat altfel, joacă în alt mod, se manifestă diferit. Iată ceea ce reprezintă personalitatea: rolul pe care îl joacă, pentru puţin timp, pe care-l schimbă apoi, dar omul însuşi rămâne neschimbat, rezistă timpului. Această comparaţie este foarte potrivită pentru personalitate. Aşadar fiinţa umană, care trebuie să trăiască o încarnare, o existenţă, se îmbracă, îşi pune o mască, ceea ce înseamnă că îşi ia o personalitate şi se manifestă într-un fel sau altul, este femeie sau bărbat, şi iată că într-o altă reîncarnare revine un altul, cu o altă personalitate, dar de fapt, el este mereu el însuşi. Atunci, acest “el însuşi” care rămâne este etern, nemuritor, iar “persona”, ea este trecătoare. Iată, ceea ce este personalitatea. Ca în teatru. Şi tot ceea ce rămâne, care se înscrie ca o moştenire, ca o bogăţie, din toate achiziţiile, din toate uceniciile prin care a trecut în timpul vieţii, tot ce rămâne înscris şi care trebuie transmis de la o reîncarnare la alta, este deci, ceea ce se păstrează în individualitate. Iar personalitatea se duce, dispare, nu mai rămâne nici o urmă de ea. Dar, toate achiziţiile, toate bogăţiile, toată înţelepciunea, acumulate, rămân moştenire, ca o bogăţie inseparabilă de individualitate.Atunci, individualitatea poate fi comparată cu soarele, şi personalitatea cu luna. Şi, ca şi luna, ea este schimbătoare, tot timpul se modifică, fără o lumină proprie, şi fără un centru ca soarele; personalitatea este şi ea schimbătoare, instabilă şi fără centru, pe când individualitatea este ca soarele, mereu strălucitoare, luminoasă, puternică. Şi acum, când vă întrebam ieri pentru cine lucraţi?... Dacă lucraţi numai pentru personalitate, adică pentru ceea ce se schimbă, se transformă, şi care în final nu vă va lăsa nici o urmă, atunci toată munca, toate bogăţiile, toate achiziţiile sunt pierdute, risipite, aţi lucrat în zadar. Iar acum, pentru a ne face o idee mai clară despre când şi unde lucrăm pentru personalitate şi unde lucrăm pentru individualitate, trebuie să analizăm câteva exemple din viaţă.Care este cea mai puternică, cea mai remarcabilă calitate a personalităţii? Ei bine, ea vrea întotdeauna să ia, să posede, să se cramponeze, să reţină, să păstreze, să amplifice. Atunci, în acel moment, ea lucrează, dar în domeniul intelectului, al inimii şi al voinţei, pentru că personalitatea este o trinitate, şi ea - ceea ce nu v-am spus - personalitatea este o trinitate răsturnată. Individualitatea este o altă trinitate, dar redresată, aşezată. Asta înseamnă că personalitatea gândeşte, simte şi acţionează, dar într-un scop cât se poate de egoist, egocentric, de acaparare, de îmbogăţire, şi în acel moment, dacă nu există alte persoane sau alte forţe care să-i împiedice această tendinţă, care este cu adevărat o tendinţă posesivă, egoistă, ea se irită, devine răutăcioasă, crudă, vindicativă, răuvoitoare, nocivă, ea

adică către a lua. se luminează.. Ei încearcă să . dacă exagerează. devenind ceva antipatic. Consecinţele nu vor fi îmbucurătoare. detestat. fără a-şi da seama că acest curent vine dintr-o altă regiune. ceva ce nu e personal. să umbli cu vicleşuguri. din când în când. să-i manipulezi pe ceilalţi. mai devreme sau mai târziu el va fi maltratat. să-şi arate abnegaţia. de a putea chiar să-i înlăture. iar alta heliocentrică. superioară. implacabil. Aşa merge lumea! Ei da. Balzac. adică sentimentele. depăşeşte limitele. adică această atitudine. de fericite. omeneşti sau animalice. să se sacrifice. Toată lumea găseşte normal. bunătate. ei vor fi stupefiaţi. Iar în această situaţie. care nu se cunoaşte pe sine. sacrificiul. toate gândurile sunt îndreptate mereu către ea. să domine. ea e fericită şi mulţumită. chiar de către proprii copii. Aşadar. eu continui să vă vorbesc. de părinţi şi va deveni crud. pentru a vă fi mereu mai clare toate detaliile. să susţină.. vă vor privi ca picaţi din lună. să-i persecute. să delapidezi. dacă vreţi. omul este obligat. individualităţi. Iată ce este personalitatea. renunţarea. complet diferenţiate. calităţi. încât dacă veţi povesti altora că ar trebui să fie altfel. Şi el nu este singurul. acest observator care a analizat. ca atâţia alţii. încă. înţelegerile egoiste. Sau. arogant. Apoi. nu se irită dacă vine cineva să ia. rigid. Ea vrea să facă eforturi. filozofiile. Lumea întreagă găseşte că e normal să câştigi. să încalce multe reguli. ceva impersonal. să dea. ea nu reţine nimic. cele două naturi. personalităţi. lumea întreagă este subjugată acestui cuvânt. Iar omul se află între cele două forţe. normal să muncească numai pentru sine. dar existând împreună în acelaşi corp. natura umană. se adapă. pentru ca personalitatea să triumfe. emană ceva. către bucuriile vieţii. Există atâtea exemple. care vrea să păstreze ce-a câştigat. Pe când. să se angajeze. să ia tot. să nu se ocupe niciodată de alţii. în acel moment este prins în ghearele personalităţii de acest curent egocentric. deşi sunteţi la curent “grosso modo” cu ce reprezintă personalitatea şi ce individualitatea. aceste două naturi.De aceea. va primi lecţii. riposte. că este sclavul exclusiv al personalităţii. fiind acum în serviciul acestei personalităţi.. şi iată toate manifestările personalităţii. obişnuite. iar omul. se bucură să vadă că ceilalţi se hrănesc. toate nuanţele. să absoarbă tot. aruncate la un loc. să strălucească.2 se înarmează. crud. Iată deci. poate. o inimă şi o voinţă. să se îmbogăţească. atunci vor apare repercusiuni. să-i zdrobească. care sunt educaţi. care nu se gândeşte decât la ea însăşi. una egocentrică. lovituri. desigur. În timp ce există şi alţii. vrea să înghită tot. sunt permanent orientate către ea. dar ce anume? Ei bine. inteligenţa ei înseamnă strălucire. eliberarea celorlalţi. instruiţi. bine dezvoltaţi. urât. nu păstrează. atât de naturală. adică spre concepţiile. ceea ce vrea ea. dezagreabil. să îi domine. să înşeli. ca o entitate. legi. nu mai sunt atât de luminoase. ea vrea să lumineze. de vecini. să-i îmbrobodeşti. iar voinţa ei înseamnă însufleţirea. de soţia sa. ea vrea să ţâşnească. de normal.. reacţii. dar rezultatele.. este solicitat de cele două forţe. Astfel.. şi iată de ce. o forţă care este centripetă. generozitatea. Aşadar. va înţelege. prescripţii. fraudulos. iar voinţa sa este tot timpul axată pe ideea de a acţiona în folosul său. individualitatea. de cele două legi. este atât de firesc. consecinţele şi toate situaţiile. ne-a dat ca exemple în romanele sale tot felul de tipuri. inima ei încălzeşte. oh. forţat. ea dă ceva de la ea. să ajute. şi lor li s-a revelat ceea ce este natura sublimă. ah. Şi dacă el se apropie de personalitate. precum personalitatea. Inima. ca nimeni altul. Şi individualitatea posedă o inteligenţă. contrar oricărei morale divine. ce-ar mai fi de spus! Astfel. să-i elimine. pentru că. iar alta care este centrifugă. propagă ceva. Şi astfel va fi atacat până la distrugere. este atât de propagată. minunate. un întreg război se va dezlănţui împotriva lui. de cele două puteri. monştri. şi astfel ajunge să muncească pentru a satisface personalitatea. de lăcomie sau generozitate.

Iar pentru a realiza toate acestea există virtuţi. cu abilitate sau nu. Iar individualitatea este un torent. produce ceva. renunţarea. aceea de a da. a da ceva. dragii mei fraţi şi surori. de a absorbi. fiindcă pământul este incapabil s-o producă. căreia nu îi este frică şi teamă. deci nimic altceva decât bunătate. a izbucnirii şi atunci el dă. a poseda. ia tot. modelul. da. alte calităţi. Iată deci. adică a propagării. al acestei legi a strălucirii. Şi alături abisul. care ia. de a da. Desigur. un râu. generozitate. nu există frica şi teama. în natura voastră. plăteşte pentru ceilalţi. egocentrici. teama de a muri de foame. Deci.. Astfel. pentru a nu mai suferi fără încetare. a sacrifica ceva. voi arăta că pământul este încarnarea legii de “a lua”. Fizica.. pentru copii. care primeşte. noile noţiuni care vi se dau. Prima era mereu de a lua. matematica. chiar călcând peste cadavre. dilataţi. ca şi celelalte planete. în lumină. Şi când vom deveni strălucitori. va da. a personalităţii. a lua. prin excelenţă. două legi pe care analiza mea le-a găsit. nimic altceva decât strălucirea. de posesie. astfel. proiectarea centrului către periferie pentru a smulge ceva. aşa cum o face soarele. pentru locuitorii săi. iubire.. . care înghite tot. şi am învăţa legea contrară? În lume nu vedeţi decât atât. care sunt menţionate în religie abnegaţia. acea calitate care era ascunsă. eşti obligat să încalci legi. veţi fi obligaţi să învingeţi în voi înşivă toate aceste tendinţe ale personalităţii. dar un alt fel de lucru. destinşi. un vârf înalt. ca şi luna. Pământul. personali. flori. de a lua. a doua lege va veni. Pentru a avea toate acestea. În timp ce. sărmanul Pământ va străluci puţin. mahmuri. de a străluci.dacă ar fi posibil aşa ceva . va curge. Iată. vin să întărească cercetările mele. dar el păstrează pentru el. dă. Atunci toate aceste calităţi. uşori. ia. Vă spuneam că aveţi nevoie de a schimba ceva în voi. de a străluci. ia. ce este acum personalitatea. fiindcă este egoist. va ţâşni. ei bine. el străluceşte puţin. mizeria. din sine însuşi. pentru a înţelege lucrurile. distrugând lumea. toate aceste temeri vor fi învinse de către natura superioară. egocentrică. Aceasta nu înseamnă că pământul nu dă nimic. Pentru a înţelege acum ce este personalitatea. opaci şi devin pesimişti. toţi ceilalţi care nu pot ajunge la acest grad. de asemenea... pe care le-am enumerat. iar defectele apar apoi. Să dezvolte acum. un fluviu. Priviţi acum. iar cel care se păcăleşte. produce fructe. mecanica.. dar păstrează tot pentru ea. trişti. nu sunt altceva decât manifestări ale individualităţii. Poate. nu dă nimic cosmosului. şi face ceva cu ce a luat. în ciuda tuturor. să luăm ca exemplu pământul şi luna. în spaţiul infinit pentru ca şi alte creaturi să beneficieze. dar numai pentru el. frica. în timp ce soarele care produce ceva trimite acest “ceva” foarte departe. de a scânteia. Este o altă imagine a personalităţii. a fura mereu.. cu exactitate. dă. ia. fiindcă lumina nu este altceva decât ceva detaşabil. văzut de pe Jupiter sau Saturn cu telescoapele . fiindcă aşa ceva este Dumnezeu. dintr-un alt punct de vedere: ea nu este nimic altceva decât o prăpastie care înghite tot. Veţi găsi peste tot: legea absorbţiei şi a difuziei. Personalitatea. rămân şterşi. de a lua pentru a ne îmbogăţi. care vă străluci. luminoşi. nu pot să facă să strălucească lumina. Credeţi că de flori.3 intre. să profite.da. Iar soarele este reîncarnarea. Pământul profită deci. de a lua. Pentru a vă arăta că soarele este reîncarnarea acestei legi de “a da”. sacrificiul. absoarbe mereu. toţi oamenii care sunt egoişti. a avea. care face eforturi de a se uni cu Domnul.. dar această lumină nu vine de la sine. care scapă sau se desparte de persoană. încântaţi. defecte care nu sunt altceva decât manifestări ale acestei legi principale.. în celălalt curent!.. Şi ce-o fi dacă am ieşi puţin din această stare de absorbţie. există de lucru şi în prăpăstii. de fructe beneficiază şi alte stele? Nu! Ele sunt acolo pentru el însuşi.

este zero. Atunci. fiindcă. că vor ajunge în Paradis.. dacă ar fi fost aşa! Dacă atât ar fi fost de ajuns pentru salvare. imensitatea acestei legi de a da. priviţi. voi încerca acum s-o reduc. Secretul. A fi prea egoist. Spuneam: “Iată. foarte sus. ceva care este inutil. pe undeva. fermentări. la răsăritul soarelui. adică pentru copiii Domnului. în rezumat. şi apoi apar la masă viermii. ah. ce lungă şi vastă este această problemă. veţi încerca să schimbaţi totul în voi. dar aşteaptă să primească ceva. când apa este infectată. Ei bine. Fiindcă. În timp ce aici. Vă spuneam că există lucruri neînţelese în legătură cu soarele. s-o condensez. şi se spune. să cedaţi. iar ceea ce vă spun acum nu este pentru oamenii rudimentari. dau cerşetorilor bănuţi. Iar în exterior. Cum să devenim ca El? Ah. trebuie mers sus.. unde să mergem să învăţăm noua lege divină. De ce? Pentru că atunci nu este nimic care curge. Ce există lângă izvor. Ei bine. putreziciuni. şi aici se află adevăratul sacrificiu. priviţi. un compliment. pasiunile. Dar.. a extirpa ceva din propriul caracter. şobolanii. Gânditorii. nou. atunci o mulţime de oameni ar fi reuşit să o facă. cât de mic. dar priviţi. să rupeţi ceva din voi. veţi încerca să faceţi sacrificii. fiindcă soarele nu aşteaptă recompensă. spre a vedea cum acţionează aceasta. mâniile. fără a vedea consecinţele. să dăm indiferent ce . în toată splendoarea ei. care vor să-i semene Tatălui. oh. când izvorul seacă? Ah. şi atât. de a smulge ceva. la la la. pantofii rupţi. Atunci omul începe să fie în pericol. trebuie să devenim ca el”. Atunci când ne vom decide să ne schimbăm. să vă bucuraţi că aţi reuşit să faceţi ceva mic. înăuntru se produc acumulări. în toată plinătatea ei? Ei. o mobilă zgâriată.. acum.. există . atunci apare pământul. şi cum să interpretaţi.. aceasta înseamnă blocarea multor canale. ce învăţăm acolo. o mulţumire.. Ei da. puterea. nu mulţi oameni o fac. iată ce oferă oamenii. soarele însuşi.. asupra naturii însăşi. şi dacă înţelegeţi aceasta. câteva haine găurite şi uzate.. Dar de a da. a da. a spiritului.. încă. de exemplu. şi nimeni nu vă explică ce se întâmplă. a divinităţii. altfel ne vom afla mereu în întuneric. sunt oameni care se sacrifică puţin. nu înseamnă nimic lucrul acesta. fiindcă acolo se găseşte milostenia! Ah. altfel vom fi mereu întunecoşi.un sacrificiu -dar fără a aştepta recompensă. prea singular. atunci totul devine formidabil. un izvor. Oh. lamentabili. Oare acesta este adevărul? Nu încă. există frunze. este de a face eforturi. de a smulge. acest dar al sinelui. atunci există impurităţi. avidităţile noastre. dragii mei. trebuie găsit acest secret. Dar.. pentru toată lumea. până a da toată viaţa. a da. când vine cineva şi ne explică ce înseamnă răsăritul soarelui. această generozitate. câte cazuri nu am găsi.4 Dar. esenţialul. să păcăleşti. stând pe stâncă şi aşteptând să vedem manifestarea sublimă a acestei legi a individualităţii. care vor să devină asemenea Lui. Iată. el dă şi nu aşteaptă. de a da din tine însuţi puţin. de a se priva de ceva. dăm câteva fărâmituri. răsăritul soarelui. a ne exersa să dăm. fără a acţiona asupra altora şi a noastră înşine. lucruri care stagnează. mici renunţări. mizerabili. înseamnă să acţionăm de o manieră dăunătoare. Desigur. încă. această izbucnire. din slăbiciunile. filozofii şi literaţii nu s-au aplecat până la capăt. şi iată că totul este nou. În interior nu se sacrifică nimic. grandoarea. ah. iată. care să semene cu soarele. de care trebuie să ne debarasăm. cel puţin o laudă. Să fiţi legaţi de pământ şi să nu fiţi încă legaţi de soare. pot reprezenta pentru noi cel mai mare avantaj în a învăţa. să înşeli. puteţi privi întreaga viaţă răsăritul soarelui şi să continuaţi să fiţi influenţaţi de legea pământului. demni de dispreţ. Şi apoi. a dori numai să luăm. Vedeţi atunci. deci acesta este cel mai mare dar. unde se poate învăţa. noua lege care va salva omenirea? Lângă cine? Fiindcă toată lumea găseşte că este normal să furi. eforturi. dacă ne-am opri asupra exemplelor întâlnite în viaţă. ci pentru discipoli. există mulţi care dau câte ceva. soarele dispare..

Chiar Iisus. oh. Pentru că omul nu va ajunge să . veţi vedea că ceva nu merge. descurcăreaţă. care este spălat. Aceasta. da. nu. vom vedea că Iisus cunoştea. cu exactitate aceste lucruri. pe care n-aţi aplicat-o. a crea ramificaţii. a deveni mai puternici. tânărul nu era încă evoluat. sau ani de zile. eşti curat. nu. mai bine dispus. la răsăritul soarelui. toate aruncate asupra omului. privesc soarele cu alţi ochi. Prin simpla spălare a feţei. Fiindcă atunci când te speli.” Ah. broaşte. aceea de a da. curge. dar nu le-a prezentat aşa. însufleţeşte. ea este activă. vedeţi. a sucursalelor. dar mereu pentru a lua. este foarte uşor. fiindcă soarele dă şi pământul primeşte. să se depăşească. Ea este mult mai calmă. să împarţi tot. aproape toată viaţa. a sacrifica. sub diferite forme. Ah. iar el nu avea timp. De ce i-a cerut Iisus aşa ceva? Pentru că El cunoştea cele două legi: aceea de a lua. ei bine. cei care au înţeles că. dar ele sunt adevărate tentacule pentru a lua. la la la. Acum. eu sunt condus de legea extinderii. pentru a-l putea urma şi deveni ca soarele. chiar când citiţi. Atunci. Da. sau în orice altă parte. puritate. Dar. Individualitatea nu este aşa. începeţi să mă înţelegeţi? Câte unul doreşte să crească. este rău mirositoare. şi asta pentru că. cu toate că este activă. pentru că a acumulat prea multă mizerie. uite ce-ţi mai rămâne. aş vrea să fiu ca Tine. mici larve. Iată ce este formidabil. mormoloci. vezi mai bine. da”. lumină şi generozitate. da. şi cineva îmi va spune:” Dar ce-mi povestiţi.este prezentă aici individualitatea se opreşte . urmeazămă”. să dai tot. toate mizeriile. deci individualitatea reprezintă izvorul. era foarte limitat de timp. strălucitor şi fericit. care cunoştea toate aceste lucruri. spuse el. nelinişte. în acel moment. urmate de o odoare de nesuportat. nu. izvorul a secat! Aceasta este personalitatea. Ea se descurcă! Pentru că ea vrea să mănânce. urcând pe stâncă. nu am beneficia nici dacă am privi ore în şir. râme. este că mereu curge. este legea strălucirii. de foarte mulţi ani eu lucrez. Atunci. şi aceea de a dărui. Dar. curăţat. întreaga ta bogăţie. de dinamică. promptă. Şi iar fermentări. dragii mei. iar dacă rămâneţi nespălaţi. când s-a prezentat tânărul care spunea:” Aş vrea să te urmez. Doamne”. nu le-a explicat aşa. Când te speli pe ochi. se opreşte uneori. deci este cea mai descurcăreaţă. şi personalitatea . vrea să se joace. care este chiar legea individualităţii”. nimic nu este mai descurcăreţ decât personalitatea. cu regulile Învăţământului nostru. a caselor. să bea.. şi apoi. “ Cum uşor. Personalitatea este un lucru stagnant.5 ploaia. la la. declanşaţi în voi o inteligenţă. Tot ceea ce faceţi este să adunaţi.. oh. “ Bine. percepţii foarte clare. să evolueze. fertilizează. această iubire. nu. te simţi mai bine. când înţelegi bine lucrurile şi le măsori cu principiile. veţi spune. dimineaţa. a trebuit să. ea nu este atât de descurcăreaţă. din alt punct de vedere. energică.Ei. Ea nu este atât de activă. când individualitatea începe să se manifeste.devine mocirlă. bunătate. nu pentru a da. rapidă. violentă. capabil să înţeleagă. fac ceva şi nu evoluez. înţelegi mai bine. Astfel. pentru că esenţial. vor avea rezultate fantastice. dacă nu înţelegem importanţa acestui fenomen reprezentat de răsăritul soarelui. multe lucruri inutile. te simţi mai lejer. să te îmbogăţeşti. pentru a creşte. pur şi simplu. este extraordinară. el i-a spus:” Ai îndeplinit poruncile?” “ Ah. luminează. dinamică. nu este oare acelaşi lucru? Acelaşi lucru. El a reflectat. mereu să iei. Numai atunci când începeţi să daţi ceea ce aţi adunat în universităţi. veţi reuşi.. nu. Pentru ce să dai? Pentru a te elibera. ori în cărţi. Din acest punct de vedere. nu ajunsese încă acolo. dar ce este formidabil la ea. când studiaţi. erau necesari ani de zile. este uimitoare această abundenţă. pentru că totul se află în înţelegere. mult mai liniştită. nu a înţeles ce era de dat. de lepădat. noroiul. Şi dovada. la la. aici. atunci. nici măcar nu vezi clar. şi redă.. Ei muncesc. altfel devine apăsătoare. da. şi nu l-a urmat!. murdăria s-a dus. Când nu ştii să te speli. pentru că nu erau condiţii. oh.

Cum se va simţi apoi? Ca niciodată. acolo unde frica apare.. nefericită. Iată cum procedează ea. la la la. să se îmbrace. să înveţe. În timp ce. temerea. mai tare şi mai puternic. ce bogăţie! Iată. ce bogăţie. politica şi scopurile ei. înăuntrul lui. nu-mi da prea mult. fiindcă astfel omul va lucra pentru ea. Iar când există frică. încât nu vom mai muri de foame niciodată. DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE. care i-a aruncat plase să-l prindă.. tentacule. el se va apropia din ce în ce mai mult de cealaltă natură. va deveni ca soarele şi va începe să dăruiască. Personalitatea îl clătina. pentru a o mulţumi. formidabile. înainte. ca şi caracatiţele urmărite care aruncă în urma lor cerneală pentru a se salva. îl proiecta contra zidurilor. individualitatea. performanţele personalităţii. va fi mai rezonabilă. omul înţelege. foarte simplu. ca să nu Te uit.6 declanşeze lucruri magice. de ce? Pentru că era sub influenţa pământului. tenebrele. de ce îi este frică. pentru că nu o putem ucide. De ce? Pentru că personalitatea este aceea care se teme. l-a acaparat şi el nu mai vede adevărul. Să ne amintim de sfatul dat de Iisus:” Chiar dacă cineva îţi ia asta sau cealaltă. atunci omul se va transforma mult mai rapid. suferea. consecinţele. efectul ei se va reduce. mai rezistent ca înainte. Iată întreg mecanismul. Ea are mereu nevoie de hrană. dar nu-l vede. dă-i haina ta şi vino “. nu individualitatea. ca să nu mă revolt. de lucid. adică soarele. îndepărtându-ne. se sufoca. pur şi simplu! Nu s-a spus chiar aşa: să-i semănăm soarelui. într-un cuvânt răul.? Trebuie să ne îndepărtăm. Ah.. numai prin înţelegere profundă şi adevărată se pot declanşa lucrurile.. Va începe să simtă . dar să putem deveni atât de puternici. să dăruiască. este orb. Dar. Va constata că niciodată nu a fost atât de bogat. rezultatele. se îmbăta. Şi cum a proiectat plase. Şi înainte. să dăruiască. ea se teme şi îl ţine. nu o putem opri să mănânce ceva. aleargă s-o mulţumească Şi care este mijlocul pentru. greutatea. Rugăciune: Doamne.. se află la mijloc şi ce ar trebui să facă acum? Trebuie să se îndepărteze din ce în ce mai mult de această personalitate. Îndepărtându-ne. cu cealaltă lege.. îl dirija.. şi nu mă lipsi de prea mult. încearcă să se asigure. sărmană. II Lectura meditaţiei zilei.. cum acţionează. oh. de mulţumit. Ea are un scop determinat. trebuie învinsă. iubirea dispare. de fermecat şi împlinit.. a soarelui. de femei şi omul se supune. mai economică şi omul va supravieţui. numai frica o împinge. De ce se teme personalitatea? Fiindcă se simte izolată. de băutură. Iubirea nu călătoreşte cu frica. temere. de care s-a apropiat într-atâta. nu poate exista iubire. deasupra fricii şi temerii. a lumii. Această frică. Omul nu vede . a personalităţii. Un minut de meditaţie. Atunci. şi de ce? Pentru a semăna soarelui. şi toată viaţa se derula între războaie şi bătălii. Astfel acţionează personalitatea asupra omului. opacitatea. iar unde este iubire nu există frică. mică.

trage după sine personalitatea. spălată. şi mai ales bunului Dumnezeu. Iată de ce este capabilă personalitatea când inteligenţa lipseşte. un spirit diferit.. ermiţi. va fi mult aur înăuntru.7 căldura. Iată rezumatul. iată ce înseamnă adevărata eliberare. ba da. se simte la adăpost fiindcă cealaltă. Omul nu . trăim. fiindcă ştie să-şi convoace vecinii. A primi. o filozofie diferită. iată gândurile. profeţilor. nu îi este frică. are o siguranţă. nu există un dar mai mare ca acesta. îi comunică calităţile sale. el se eliberează. adică apropierea către tot ce este rezonabil. nu pentru a merge către capricii şi combinaţii. cum o numim noi. nu mai doreşte lucruri pe care personalitatea le doreşte.. şi sărmana personalitate era inutilă apoi. mărunţişuri. dominaţi-o. cioburi peste tot. frumos. controlaţi-o şi n-o lăsaţi prea mult în libertate. ci pentru a fi o slujitoare. Şi ce este individualitatea? Un mod de a judeca lucrurile diferit. săracii. Dumnezeule! Deci. lor li se inoculase faptul că aşa trebuiau să se biciuiască. sfinţilor. de a le scoate din cap. de toate atracţiile. dar personalitatea mea comandă”. o claritate. Şi ca şi soarele.. El nu o va ucide. Să dai totul. dereglările. lumina. criminalilor. O lăsaţi pe servitoare fără hrană şi fără adăpost? Nu. inteligenţa. nu-i aşa? Ce faceţi cu servitorii voştri? Nu le mai daţi să mănânce şi să bea? Ba da. frumuseţea. Nu trageţi asupra ei! Aprovizionaţi-o. imbecililor. dar nu îi dă ceea ce doreşte ea. bunătatea. ci să dai mereu. Şi care este darul cel mai mare? Când vorbim de daruri. viaţa. înţelegeţi.. Trebuie să ştiţi acestea. nu este vorba de a dărui întotdeauna idioţilor. calculele. Nu. dar totodată purul adevăr. îi comunică toate calităţile omului şi el se simte nemuritor. pentru a nu muri repede. Vă este clar acum? Ce este un adevărat Iniţiat? Ei bine. este foarte puternică. o convingere absolută. ea a mâncat tot. şmecheriile. să se masacreze. totuşi. personalitatea este servitoarea mea. din când în când. Mai trebuie ceva şi mai nou. simţit. calm şi sigur. leneşilor. unui adevărat Iniţiat care se depărtează din ce în ce mai mult de personalitate.. Dar. din propria-ţi viaţă. nu mai este aşa. Nu. ţine de vechea învăţătură. foarte puternic. el este mereu acelaşi.. şi atunci când veniţi acasă nu veţi mai găsi nici o sticlă. a da nu este încă cea nouă. o controlează. îi furnizează. să spunem că noua învăţătură înseamnă a da. din inimă. este formidabil. sunt şi cazuri când o servitoare îşi comandă patronul! Fiindcă îl dirijează prin stomac. a lua.. ca toţi oamenii. nimic. să dai. Şi cum individualitatea este nemuritoare. ci ea trebuia hrănită. dilataţia. Aceasta este eliberarea! Nu ne putem elibera acum de toate forţele cosmosului. Iată ce va spune un Iniţiat. Şi cum calităţile sunt formidabile. Iată avantajele unui Iniţiat.. dezechilibraţi.. inteligent. îi prepară ceva şi cum el este lacom. Sunt destule cazuri ca acesta. nu aşa trebuia făcut. către inteligenţă. Vedeţi. lumina se va transforma în aur. înţelepciunea. Bine. Ne aflăm în acest cosmos. îi oferă cu picătura. pentru a se apropia din ce în ce mai mult către spirit. golanilor. toate lucrurile diabolice. se căsătoreşte cu ea. arhanghelilor. iar eu îi sunt patronul. este ideea. şi în acest fel omul se poate salva de personalitate. Există două legi: a da şi a primi.. să se bată. individualitatea. îngerilor. o certitudine. servitoarea nu trebuie ucisă. ci de a dărui spiritelor luminoase. totul. către această individualitate. răutăţile. să dai şi nu să dai mici lucruri. Atunci când ajungi să-ţi consacri viaţa Eternului. lui nu îi mai este frică. nu mai vrea să se despartă de ea. numai prin îndepărtare de ea şi prin apropiere de individualitate. vă domină. fiindcă a fost ospăţ în lipsa voastră. dar a ne elibera de ghearele personalităţii. de tine însuţi. pentru simplu fapt că este controlat prin stomac. numiţi asceţi. Atunci el începe să nu mai simtă atacurile. mereu forţe. viaţa. care nu înţelegeau nimic. totul este gol. o menţine. şi-a invitat prietenii din planul astral la o petrecere. fiindcă nu ea este stăpâna! În casă nu mai stă scris: “Eu sunt stăpânul. dar servitorii vă conduc afacerile. să stea pe cuie.

ajungeţi la un moment în care ea nu mai are nici o influenţă asupra voastră. Prefer. mai uşor. El a dat şi o formulă. Dar omul? Acelaşi lucru. Atunci. să aveţi generozitate. aşa cum le simt eu. eforturi ca să daţi. o linie de demarcaţie. Nu poţi deveni o divinitate urmând. vor fi atraşi . pe undeva. ei îşi îndreaptă mereu atenţia spre pământ. el va deveni din ce în ce mai greu.. latura mecanică. Fiindcă dacă ar fi avut lumina. este avantajos? Şi cum! Atunci de ce nu mergem în această direcţie? Fiindcă nu i-am văzut avantajele. bunătate.el se găseşte puţin mai departe de centrul pământului. ei nu posedă încă lumina. cântăriţi enorm. dar în forul meu interior este aşa de clar totul. nu poate călători aşa în spaţiu. sacrificii. Acestea sunt eforturi ca să daţi. mai clar ca ieri? E adevărat? Şi acum vă întreb. limitat. atunci vom deveni o divinitate. aşa. atraşi de soare. pentru cei care menţin vechile mentalităţi. asta înseamnă îndepărtarea. egoist. spre Ecuator . te convinge. pentru că pământul este bombat spre ecuator şi aplatizat spre poli. nu-i aşa. Iată aceeaşi lege. pentru că personalitatea vă strangulează. vă reţine. la. undeva aceasta vrea să însemne între personalitate şi individualitate. adică să devii mult mai luminat. iată. la. fiindcă le văd înăuntrul lor toate aceste lucruri. viitorul devine total diferit. Pentru mine. iată toleranţa. În orice caz. pentru a o atrage soarele. Dacă sunteţi foarte aproape. caut numai cuvintele pentru a mă exprima în faţa voastră. Dacă îl măsurăm. Atunci. priviţi-o. nu se mai simte liber. În acest mod. Deci. luminos pur şi simplu. Şi când începeţi să daţi. pentru că personalitatea îţi schimbă hotărârile. trebuie să te îndepărtezi. Dificultatea apare când te exteriorizezi. Pentru a ajunge aici. şi dacă acest bloc de piatră se apropie de pământ. nu le-am ştiut. Acum. mai bine tac. Când vor înţelege avantajele. aş vrea să vă prezint legea lui Newton în planul spiritual. Bine. mai fericit. acum. între soare şi pământ. sunteţi aici. Pentru a te îndepărta trebuie să te exersezi în legea dăruirii. absorbit. unde nu există greutate. trebuie tăiate anumite legături. Trebuie respectate legile soarelui. chiar să nu le spun. după legea lui Newton. n-ar mai fi continuat acest mod deplorabil de viaţă. atunci vă veţi îndepărta. clemenţă. renunţări. conform aceleiaşi legi.Este mai clar acum. Când vă veţi îndepărta. Iată că acelaşi bloc îl vedem dirijându-se spre soare. Aici. ei bine. în exclusivitate legile pământului. Se întrebau de ce. el nu se poate desprinde. în acel moment. Pentru mine. sunteţi mai uşori. a nu vorbi înseamnă claritate. mai mulţumit. pentru a te îndepărta. Vă aflaţi undeva. va începe să o atragă. ea nu va cântări deloc. Şi dacă o forţă o plasează un pic spre soare. La fel. atras de soare. În domeniul psihic este acelaşi lucru. atâta timp cât este aproape de personalitate. ea nu mai are această putere asupra voastră. urât. câteva fire mici. în spaţiu. în acel moment pământul va înceta să o influenţeze. El spunea că atracţia universală creşte cu masa şi scade cu distanţa. este greu să găseşti cuvinte şi imagini. oh. Atunci eu trag o concluzie: “Dacă această piatră se îndepărtează din ce în ce mai mult de pământ. atunci când veţi începe să vă detaşaţi de acestea. dar dacă reuşiţi să vă îndepărtaţi. savanţii şi astronomii sunt departe de a descoperi acest lucru. Iată.dacă ajungeţi să vă detaşaţi. mizerabil şi condamnabil. latura divină vă atrage şi veţi merge spre centrul soarelui. adică să faceţi eforturi. trebuie să ne îndepărtăm de pământ.8 poate ajunge aici. clar. compasiune. Atunci. pentru că personalitatea atrage enorm şi omul este legat. te convinge şi astfel nu vei ajunge niciodată o divinitate!. savanţii au făcut experienţe cu obiecte care aveau o greutate determinată la polul nord şi una mai mică la ecuator. între pământ şi soare. pentru a te detaşa şi îndepărta. dacă aveţi un bloc de piatră.. te asigură că eşti idiot. există o limită. când încerci să explici oamenilor. că nu trebuie să accepţi. veţi fi absorbiţi. vom vedea că el cântăreşte mult mai mult. aşa cum doi şi ci doi fac patru. totul este aşa de simplu. în loc de fraze lungi.

care se află deasupra. Iată o altă concluzie. iar cât timp ne va lua. adormită. puţină agitaţie. al acestui ideal. Deci. filozofie. De ce. Dacă le-aţi spune: “Vă aflaţi în materia brută. iar voi faceţi la fel. cu frică. Unde a început ea? A început pe când ne aflam în Regatul animalelor.. oare. sunt realist. Atâta i-a insuflat cu filozofia ei. se mulţumesc cu viaţa aşa cum este ea. că totul e bine aici”. la animale. lângă el eu pot creşte. ce este atât de ilogic de extraordinar în acestea! Ne-am oprit asupra soarelui. La supraoameni. criminali. am înlocuit unele lucruri uzate cu altele. pentru a-i depăşi pe oameni. nu mai au nevoi. medalii vă aduc binele.. mulţumiţi chiar. La oameni totuşi ea a ieşit puţin în evidenţă. Cât despre ceilalţi. încât orice i-aţi spune. în străfunduri. mă exaltez. cum nu este om. mă vindec. trebuie cunoscute aceste lucruri? De ce vă mai vorbesc? Pentru unii dintre voi. ea reprezintă ceva. pe care noi l-am luat ca model. poate puţin înlănţuiţi. fără a întreba dacă este o piatră. insectele se complac în murdărie. Foarte puţini vor scăpa. Chiar să presupunem că este o piatră. mie îmi este egal. devin mai inteligent. omul va acţiona după sfaturile personalităţii. încât nu mai vor să facă nimic. nervos. ei vor scăpa de ghearele personalităţii. Această filozofie nu va fi acceptată de acei care sunt în ghearele personalităţii.9 imediat. noi vă spunem că am găsit altele mult mai eficace”. domină. nefericit. eu vorbesc pentru discipoli. dar nu îndeajuns. iar noi am înlocuit aceste lucruri uzate cu ceva care nu va fi niciodată uzat. Am întâlnit destui oameni care nu caută. ca să vă măture sau să vă sfărâme şi unde sunt alte legi care vă vor reconforta. . care sunt mereu certăreţi. cu scrâşnit de dinţi. aceasta înseamnă că personalitatea îi ţine bine înlănţuiţi. Deci nu este ilogic. le voi spune: “Fiindcă vă folosiţi de mici obiecte vulnerabile şi credeţi că acestea icoane. se vor îndepărta. nu în întregime. în loc să rămânem alături de oameni. iar ceilalţi vor răspunde: “Dar nouă ne place aşa. Natura inferioară nu se poate dezbăra aşa de repede de lucrul acesta. dacă oamenii nu vor dori să urmeze noua înţelegere. Atât de înlănţuiţi sunt. aşa e viaţa. nu mai caută ceva mai bun. vă vor răspunde că se simt bine. ea se plimbă. ei găsesc că este minunat. Iată. Da. în cine ştie care încarnare. mai poetic. Iar soarele este un simbol al acestei perfecţiuni. înfrumuseţa. un metal sau orice altceva. cei care se vor sătura de ei înşişi. nu îmi fac prea multe iluzii. un metal. şi aceste fiinţe vor ieşi. pentru fraţi şi surori. nici fericirea. milenii. Natura superioară se află acolo. lumânări. ce vreţi. Deci. voi merge spre el. se simt bine în agitaţiile lor. catastrofe. bolnavi. largă. nici împlinirea. însufleţi. superior. este preferabil să mergem către cei care nu sunt oameni. Pentru ei vorbesc eu. ei fac la fel dar nu văd lucrul acesta. nu contează. se vor apropia de legile divine. Cine ştie. Şi animalele. nu caută nici eliberarea. Există mari avantaje. cunoscând toate acestea. alături de voi sunt bolnav. savanţi. se vor întări. iar dacă religioşii ne vor critica. înţelegeţi ceva acum. nu am încălcat legile. fiindcă există speranţă. La Marii Maeştrii.” Ei vor accepta. părinţi. el depăşeşte ceea ce oamenii sunt capabili să facă. gusturi. răi. mai târziu. prin bunici. unde materia nu mai este atât de puternică. Văd că are calităţi care le depăşesc pe cele omeneşti. din moment ce el manifestă calităţi mai mari decât cele omeneşti. e vastă. Veţi spune: “Dar soarele nu este un om”. Dar. după multe nenorociri. ca un model de perfecţiune. Ei nu mai doresc nimic frumos. Acum. Vedeţi. În timp ce. transformări. Iată ceea ce trebuie să avem într-o zi ca ideal. dar nu complet. cu temere. ca un simbol. şi îşi vor spune: “Am mers toată viaţa în mlaştini. Iată. cu furie. vreau acum să ies”. care nu sunt încă atât de înlănţuiţi de personalitate.

Trebuie să fim necredincioşi şi în loc să-i dăm sută la sută.. ca şi în parabola ispravnicului necredincios. acum. Şi cum se afla la serviciu. băutura. Da. aşa este. am descifrat. să-i dea tot şi atunci a început să gândească spunându-şi: “Ei. în această ordine absurdă. adică hrana.. adică tot ce înghiţea ea ca energie. DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE. dar cine este patronul nostru? Este personalitatea. toate energiile datorate personalităţii le-a dat în altă parte. spre alţi locuitori. Am imitat exemplul celor care m-au precedat. acoperă totul în cuvinte. a micşorat cantitatea. Dar. pentru ca noi să-Ţi îndeplinim dorinţa şi să fim Una cu Tine. calităţi. de acum îi voi da jumătate sau un sfert”. să o diminuaţi. De aceea vi le transmit vouă acum. am interpretat ceea ce a spus Iisus. făcându-şi astfel prieteni. Dacă alţii sunt mulţumiţi să rămână aşa. Întrebaţi-l pe El şi vă va spune: “Este absolut adevărat. ispravnicul necredincios era discipolul aflat în serviciul unui patron care era personalitatea. ca gânduri şi sentimente. Şi a invitat pe ceilalţi spunândule: “Cât datoraţi patronului meu? Oh. când voi fi în lumea de dincolo cine mă va primi. eu nu pot să rămân aşa.” “Scrieţi aici 50 sau 80”. Acum am înţeles ceea ce dădeam patronului meu. iar restul pleacă în altă parte”. trebuie să lucreze pentru el.. noi suntem servitorii. iar când vom ajunge pe lumea cealaltă. (de 3 ori) . 100 de litri de ulei sau făină. reţineţi aceste cuvinte.10 Atât sunt de deformat. Rugăciune: Tatăl meu care eşti în ceruri. Un minut de meditaţie. dacă eu nu-mi fac prieteni. Adică. nu se îndepărtează de adevăr. în ruină. îşi mulţumeşte personalitatea atât cât să nu moară. Şi de ce nu? Nu sunt singurul. Maestrul vi le spune aşa cum le aude. Iată ce trebuie făcut. încât îi acord soarelui o inteligenţă. Nu am inventat nimic. discipolul în loc să dea corpului său 50 de pui. adică sută la sută. bineînţeles. să nu lucraţi prea mult pentru personalitate. coboară în inimile noastre şi locuieşte în ele. Am ieşit din multe lucruri plicticoase care nu mă mai mulţumeau. el a înţeles că există altceva alături de patronul său şi a dorit prietenia. ca activităţi. Este minunat. celelalte distracţii. Domn al iubirii. spre Cer. Nu am terminat încă cu personalitatea şi individualitatea. adică a individualităţii. voi fi în mizerie. Iisus o ştia foarte bine. ca plăceri. Totul este prezentat altfel. Dar. iar Iisus l-a aprobat. câţiva miei sau vaci. îi vom da douăzeci la sută. ţigara. dragostea acestuia. nu veţi putea spune că nu este adevărat. având aprobarea lui Iisus. Eu îl aprob fiindcă lucrează de mult aşa. ceva ne va aştepta acolo. Ei bine. şi aşa şi-a făcut prieteni..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful