- DORLING KlNDERSLEY

-

MAMA

SI

,

COPILUL

Elizabeth Fenwick

UN GRID PRACTIC PENTRU INGRIJIREA COPILULUI DE LA MOMENTUL CONCEPTIET PINA LA TREI ANI

Encid0l!e"ia ---RAO-

INTRODUCERE

SP,,'er ~,a, ace~sta carte sa va of ere a~ele sfaturi practice, ~e care aveti nevoie pentru cresterea copilului dumneavoastra. Un copil aduce cu sine 0 intreaga lume, noua si emotionanta, dar ill acelasi timp necunoscuta. La inceput, multi dintre noi nu stim mare Iucru despre sarcina si despre ingrijirea unui bebelus, dar aflam relariv repede dl modalitatile de a rezolva diverse probleme nu slot doar "bune" sau "rele", ci exista de cele rnai multe ori 0 alta cale, mai la indernina, Or, prin intermediul acestei carti incerearn sa va aratarn tocmai acele cli aflate Ja indemina si sa va oferim acele sfaturi care va pot usura viata,

Fiecare sarcina e unica. Desi aceasta experienta a fost repetatii de nenumarate ori si de nenumarate cupluri, totusi pentru durnneavoastra ea ramine memorabila, Aceasta carte va ofera informatii pentru intreaga perioada a sarcinii, ajutindu-va sii

o parcurgeti In mod firesc, asigurindu-i totodata bebelusului dumneavoastra conditiile optirne pentru debutul sau In viata.

Fiecare copil este de asemenea unic, 0 personalitate

cu drepturi depline din momentul nasterii, Sper ca, impartl'lsindu-va cunostintele de baza pentru cresterea copilului, oferindu-va solutii practice la problemele cele mai free vente, precum ~i nurneroase sfaturi incurajatoare, aceasta carte va va ajuta sa va ingrijiti copilul $i sa aflati tot ceea ce este necesar des pre trasaturile deftnttorii ale caracterului sau,

Sper de asemenea sa descoperiti ca., in ciuda tuturor responsabiliratilor, a fi parinte inseamna si multa bucurie, Nu trebuie

sa va propuneri sa fiti "piirinti perfecti"; atunci cind atit dumneavoastra cit si copilul dumneavoastra veri Invata

sa va iubiti unul pe celalalt si veti reusi sa vii intelegeti,

puteti fi siguri cii sinteti parintii perfecti pentru

copilul dumneavoastra,

CUPRINS

1

SARCINA S1 NASTEREA

,

8-73

SA NE GINDIM LA SARCINA 10

CALENDAR L SARCINLl 12 INGRlJIREA PRE ATA A 32

ACUZE OBISNUITE 40

ITI iN FORMA $1 RELAXATI-VA. 43

CE MINCA TI P - NTR A VEA

U BEBELUS S - ATOS 50

SFAT RI PRACTICE 54 TRAVALIUL $1 ASTEREA 56 BEBEL SUL NOU- ASCUT 68 REVENIREA LA NORMAL 71

2

"NGRIllREA

COPILULU1 74-171

PRIMELE SAPTAMI I DE VIATA 76 MANEVRAREA BEBELU, ULUI 82 HRANIREA BEBELUS LUI 87 ALApTATUL LA SIN 90

INTRODUCEREA ALIME TELOR SOLIDE 108

P YNSUL S1 BEBELU$UL 117 SOMN LSI BEBELUS L 120

HATNELE $I IMBAACATUL 128 TMBAlEREA $1 SpALATUL 134

SCUTECELE $1 TNGRIJlREA LOR 146 RENUTAREA LA SCUTECE 156 IESITUL LA PLIMBARE 158 CRESTEREA sr TNV AT A TUL 160 DEVINE 0 PERSOANA 168

3

INGRIJIREA

SANATATll

172-245

PRIMELE TREI LUNI 174

OHIO DIAGNOSTIC 180 PRIMELE SEMNE DE BOALA 182 MER GEM LA SPITAL 185 COPlL L CU FEBRA 186 TOTUL DESPRE MEDlCAMENTE 189

INGRlJJREA UNUI COPIL BOLNA V 192

GUTURAIUL Sl GRIPA 194

V ACCINAREA COPlLULUI 196 BOLT lNFECTIOASE 197 PROBLEME ALE OCHlLOR 202 PROBLEME ALE URECHII 204

TNFECTII LA NIVELUL GURil 206 LNFEcrIT ALE GTTULUI 207

TUSEA sr lNFECTIlLE PULMONARE 208 DUREREA ABDOMINALA 212 CONSTIPATIA. VARSATURll..E

$1 DLAREEA 213

PROBLEME ALE VEZIClJ URJNARE, RTNTCHlLOR $1 APARATULUI GENITAL 216 PROBLEME ALE PIELIl 218 EPlLEPSIA $1 MENINGITA 225 SIGURANTA COPn..,ULUI 226 PRlMUL AJUTOR 229

GRAFICE DE CRESTERE 246 INDlCE 250

SARCINA

SI

__:_,___

NASTEREA

,

Un ghid ilustrat al unei sarcini sdndtoase

si linistite, care coniine sfaturi practice pentru travaliu si nastere

SA R ('! N /\ ) I :-J 'L~.!_EJi_F! A

SANEGINDlM LASAR:CINA

T)t: 111 m "::,1, :-i~ .. l"CUi'I'1! ~:'! L~~I')L!te:f~ In Cf'J::: "nlli r bune conditii e bine ~i!i refleerati

dinainte asu :pra ci. Exist~ IU) numar (Ic Ir~pl.e pe PICt: k. ~J[JI;;:~ parcurge m;i_gLn:lIJ-· (111-'1,':1 .:!f:Et"el nu nu I1:Kli ~ai1 se sponte 111 ceea ce privcste coll(;ep('"rea copilului, ci:t si garantia de a avca un copil normal si :o:ii.llHlo:", ideal ur Ii PI .. iL11pn::Ul1~ p>l1'l enerul L~U rn Ilea vna:<:[r;'i, ~i'i pi an irlcati sarcuta OJ eel purln .. 3 Iunl tnainte de

momentul conccptici. In. primclc citeva ~1i.pt.'l.mini de '~i111.,;:i11~ ,. ~llld uic i iIJ.~(:~lr n L! ~l i!i d"'L;.~ ;..:'rLl;~,il in ;.,fjt'L:ii1ilHi, dezvottarea cnpill]lui poate t~ eel 111,lJi ll~()r

a1CC'talii: .. Asadar; avind g;rij1 de c111,un rt{:il'o;(j.~I"lrU ::;;1. rninciud [VL'c:;'P![JTlZi'ilUf raceri COl ceea ce .,.i stili. lil put ere pentrt a ~l'l;nt si prorejn bcbelusul pe care-l purtali, Mai ~]JI! :im;~ ~i altc lueruri d~ care !rehli B s:;i 1 in el i cunl: 0Ir Ill) i ¢< exist" ractnl'~ de rise hi locul de muncs ce !J£ purea afecta ~~.ll.tUatca be belusulu L sau poatc n-uti Jest vuccinatil la ~c(Jam 1rflV11r-1v" ruh~~ei. 1n aCtWI· lel pl:~niricarea sarcl nil vi'i. orei:{L t i IllP~' I necesar 1.1l1ri i tn CI;'lHsldcrarca aceseor Iactori si, in cazu i h1 care C 11('';';(;sar, P II l(~\i~ LI tl Filll;,;uri [J(~~11n! H J:m;v;::n i riscurile.

~~~~-----~VERIF[CATI ~~~~~~~---

PARCUllCEU ;K:ek'l~f<'i li~(i:l de imr"Mri dac('i'!!~ do,ri\u un copjl :.;au >Lku:ii ",r:,'ri ~~l at'l>il;i dadi .~fnl.qi. )n:-.lLn:·in~L!i,. Gtev:,J dill!r" elc fJll Vi' posrlvesc &iluaTk j dumucavoastra, dM C

.!j.inteii inmoll la m~~nlaY

1(11 bt~o:;·h pouie d~lerHlj:L<1 il.pil:'il.i'1 d~

III ~Jrorl1la.rjj I~. copil ~ad. 3P"'rc III timj'lLI ,><IOCLtlLi, tlli'ii <1L~,> b. IlLr<'p\'l\IJ ei, dno;) os;! ~:n'''I't~, (,;l'glU1ck .it'lKI1K Ilk copi lului, /\$1[0::.[, i!JiUJII~ de: <I ii Ln~iiJ.1;ilill~(j, n'giqi mcdieul :>ti "il. facil, UTL tcsr {;fII'C: ~a vi'i .1~lgl)~ di ~LLll",~i il)JI)t!(l !<1 o,;(1Ui, D".dl rUI. :UOOkl:ll .,,;;; pnatc admi mi stra

'I~,~~jwd .'\ vitul in verlere ";" u-ar

Ir;:hu:i. ~i\ T~:1l'"J1 r~~i tl'diIc:iI1,,[[ eel

pu[ill ,~ LiI,i dlIJ'~ "8:::c~in~,.", I'! hi,l'l

~[ \'~ fU,(,'~i tI~;'I;Ill diu (imp ..

A H',i, ~1'Um.!ll'l!'L'tlll:.Lr;lIo'lL[1 !l'~I!'L~\~Lt~[lLl, orulrl"~till~, de:<;p]'~ oe'''i,~!lI;~i:l Inmr hl1li t:rt:~111A.!!'t in r~lJlIlili<:?

Uncle ]):)11. cusn ':hu hcmofilia sau fi'oroza chisticn, sint ererliuire 1[1 l<1:;:ulill t·= dU:rllTlCRm::L;llri.1. sau ral'tcl1cl1Jl ~:~·qi n rl.>d~ L~IIJt ['[i):riJLlii (I l'uJ[;i l"J edilllL'jj ILl t':ti~t!lllo;;ibjli.t!l!~ ea sccasra s,::; ~~. lI.'l[Js;rlilii. t:",b~1 u ~uluj, ])tI';i. OOl:lllK'W.11 mcJi,c;a1 fu.l,-,ir,tc d~ a tnccrc!L ~;;; ~.'Ic[i 0 ~,u tiJL.ii, iilr .;iJ!l:ii ~ j~l-~~i,ll. d':>::~lLl. '{~i \'<1 llimjte :Ii! ~TItuJ ,~l1ctic 111 unr:.a. dinlia sc paa I·" $111il;oi I i ~radlll C'i «;,,],11 LJe ,~nI(,; "j l il~UJrL<l~i, E i'm('ur~jaLur d ~~i~i. d., Jil In<!Jn~i,"'lot;) ,.u.I .... 'ill)r, (loot' daM tlJnlJjj pilriJlP. ',:oou::l'1. gena C:lT'.) ck:{"~nni[la b;)lllL '~"';~l" ti,~,,1 ~(l fi~ m0~!<!rlil'i. d.e 1X1piL

illlt."JOLtli_liIt ,tl J\"i~~)uooc!i La 1Dak~ mtrcbii.Iilc, \,: o..r0iti si ell pmtclle:ruI, d::,;mrece UrI!:'.!t" ilinue l1Jlrehliri 1; :-'luL dirert adrcsere, DliK'li :l'"'c!l "reo tl('1.imurirc .. ~dfBsa!l"'ij[ incdlcului.

A 'fi:~i TI.'01~ nUlilli oClrlUl!i.ciii'!

[Eal:j iJ. '~11 d~~ b~~ ~~" <?piJ",psi,,", trehuie sil discurati en rnedicul tuaintc

(I" II (,~,;<;![I:;8 .,jj r.1irm[l£'!! i 1,,~,,"Fo..:il~f,I:ii ..

S,"H puicu cu m ... 'di~ul, ~i'i :l,-,,:.'~;;Ui

1'I10d i'r.,,'~,I'el' I)~I ~ mcruulu i, dfi<".ill'<'!Clt. :J£'~~La :II pureu ~i", ~il. Ilro:::[l,:,<:.t' bebelasul, ':'iL=; -,.l1 ~I")fl !1 .. ~r"I!~7X: nl;"i'g~·1.1"" li'I~"(:81'!::~ LiIJ1III!Ie:fH'lIStr!i de :J. :·ful1jL~(, in~iiJ~hLilla.

C{I'm e ~fl>ll'l iilealli penm: a a'''6! I'm c'~pi1'?

PJ<'Ihllbil nL:<!~~ln ~ ,illJf~ di i:J'I~ 1f) ~i 30' fI" <1[1 i, de~ i "'(111('! fl":l'fi~1 sr.: d.~('iJ ~~-~i Irll<':"ne iezc (, familie ceva 1~;'Ii 11.:,i11., '~Ind dil' E"-,n('hk ',ociler" emotional ~i financiarsc simt L1re.~li[~ pt<H1l1 a ~'i .. ca un ~Gf<iL La mi3nlo:~ rk: p,"~i<~, 35 de eui crcvtc ri~;:r.ll de: .'1;3I~il1il. cu pmhlemc, d~ r atL'::<ja sc rcdno; d~d'i ~11~~ sil.n1:iioo~~. nc ~s..cm2n~a. prrihabilitatc:a ~k ~. :'L1I(,,, un ropii CLl sindmm IDa ....... l ~ m~i m~:r~ ·18 accIl5tl':i. grurti de

.. i:r,lil:. Ri!'i:LlL de ;;, L~~~".D Lin COlli.1 ITIDrt !'ill] Ul! c>:)])iL ~ubpo:lI.ldcrilL G I.nai Uo;j[G !a tbnleik sL:h Hi Wl[, dill.' "'izitelc ilC:;;Ul<ltc

r .liI ]1o]idilljai ~i TO!1.crutJl·lclica L1llci s:i1rj L...::Jrr: oc ;;i'inliime mo:~Jc OCL);i{ Ji~c.

A 1i 1U8,t sau JU>1!1i jJjIJti~OII~L'iP~~mru.I!'! C,,;I ruai 1'ui!' t' >ii i!:!l:f~f,I!i .Ji '!Llli ll':.l!l ar,tie(J:lc::r.o~i~)I):lk cu mult ~imll r:ll:fintc~, (, IIJ([l';'nllll",' <;"i>:;~L)(i f<i'11f<.,d(,;' a ~~'l..il~ rciustularca csclului TcKI.1m'1wLIH1LTlull. ,'\~1~(J(~1 i ~1: 1T~~"~ :1 ciclur] .n~'-"1.1~r"11 ale imdnle~. incercllrii de a riimiuc

1i1~ii rei IUlr;; ~ill a<~~./I~[;'i I~(iWld:'1i [.'I.ilf:!:i folosi dimrrllglWl s~.u prezcrvati vul), D8C'j'j illn'I"~i1lul fBt<lwln~i~i Sf! siru .. ,~2..ii i:r.II!.il1,lea r~li'!bilir:!i ;:i;:;Lu.lui. mt:'[I&n'~u.1 normal, ",~I~ rtl.'l' .g,I'::IJ ~ii sc Sl,"~il"'~;':"'~i'i lill.Ld nusterii.

}~XL~ti. tadIJri dI! rise III ~IJI:~JI d~ .m.lIJ1lii?

TXI:':~ d"l~lll~"'(Wli'i'i ,,:m [)l1-1i!:II",,~1 lL1'::I",;i, tntr-/.lI,1 mcdiu C'll dlim,;;:alc,

p!!.!'JlLt>. LI,I~l",<I!('l'; :XIV" r~ X, ;u;t!>l. lucru ar rljf~a .:lfgc:1a ~Il;cl~ de n. avca nn (\T"I ~WJ ar reprezenra un 11.!'l:' p,:\Lu.1J ilc~ .... · "uL~~"ea .;opih!,j\,l; deci llli,cuMi r:1,I mcdicul, P:lI'C' r~[i(mai.ii ,fcd7ia de II. schlmbs, scrviciul 1n>li111:: d-:, 1:1 r>"irmm: liLiJ.\'RUi. ~u ,rd 1)\I~n tk <I ""1li'1 <'Xp'i1LL=l p::- cit pa'iililla tM:rr.>ri i de doc. Odm:1i. 'ir~":K:inHlk 'I!::'ii p!l1DlJJge ~lt{;.el<lp;:~ p:m_1[I.1 il ,.ij pl~'ltjil, S..."l [!'\II.<l" .~.iJ. nJ<::clkuJ ,.jj ,.if_ ~~ILli;i:"';::i'i ;,~, , .. ll ~h iJl'''Il:!i~i ~i :';Cl:'vi.::iL11, du.o..;'j : ..... ~~l<, P~"IP~m.:' ridic'!ll'¢<1 de gt-e<"lii!i ~t! Jf~t."'!Ll, Il'~'[\]J la <)i.T<lI:ul ':IIl.m;gr",)~Lllli im mai f:'.[,~. ;.(l(\'l1it un, l'li!l k I'll pl:l.1tm bl!b~LI~

sA NE GTNDTM LA SARCINA

Care este greulaleu dumneavuastrii? ldcal ar Ii ca, In uhimele 6 luni ,nrumen concepiici, greutaiea dumneavoastra ~'ii fie normals raportata la tnat,imc. Dad greulate .. cstc mull prea mare sau prea rnica, consultati rnedicu I P~IlII"IJ a va sflilu; cum sri aiingeri greulatea corespunzaroare, Dacii nu aveji probleme serioase legate de gJ'eut;.I1e. sa nu ~ine~i {'ura de .slabire ill timpul sarcinii, deoarece va Jipsiti organismul de elementele

nutritive de baza.

Mincali sanatos'i

Sansclc de a con cepe ~i de a avea Lin bcbclus siiniilOS cresc dad mlne,,!i diversificut, consurnind rnulte alimeute proaspc!e.

arccta fcrriliratca arlt Ia bilrbllli. ell ~i I .. fcmei. Fumarul si consumut de alcool pot de asernenea cnnstitui un pericol pentru cresrerea bebclusulul, mit lnalntc til ~i dupa nasterc,

Furnati ~~11 consurnati alcoul?

Ar trebui 'li Incel'l!i fumarul si COI1'Ull1ul baururilor alcoolicc cit mai repede eLI putinla. inainte de a dori 0 sarcina. deoarece 1LI1lIn\ll si alcoolul per

Faceti suflclenta miscare?

Pcmru a va menjine intr-u "are buna de ,"nalale e necesar '" practicati exercitii [lzicc de ripu! rnersului <fill lnotului. eel DUlin 2(1 de minute zilnic.

All! planificat sarcina impreund; pare ~"i"i fie cel mai

firesc lucru.

II

SARCINA SI NA·STJi::!{EA

C.ALEND'ARUL Si\.RCINIl

ACG;,it c~,kJ1::1~I'I: i.~u:;tr.~~ztl J.unii. de llLnl evulutia sarcmu, \';t :It ...... ·ull_lIt modi' flcarilc ('lUI.· ~.Ipo.;'i" Irl organlsmul d 1IfW'1:::':LY(J,I ~I.j sau pe plan emotion ul ~i urmarcsrc dez v olrarca bc·bdll:;.111ui din moincnrul ,:Ori(;eil!i~i plrli:1 Til ultima zi lit! \,ja[.l intrauterma. ''\/ 1 ,}fi:rll ~ [lllluri pe:rWu fiecarc ct~~tt~i 111 acclusi limp .. ..:'i litlJi~tq,tc r~:,:pl.Jllll:rulli) intrehld'ie ~i. temcrilc p('. \;;:m! le-ad putca a'iI,.!;I- Fiecare lund ,~Idm:t:. CLJ si ne eel puun un e lement in plus prrvind un :1sp(":.;I, f"¢revan,[ 011 sarcinii, nlHl .ir f

aleg~re<l cu, surllor prcnuiale !,.flU luarea rnhurHor pcntru un suuen potrlvit pcrioudei de alilpture. F:dscil variatii in ,:t:C~1 ce privestc fi~ul~e ~[lrclnlil in jJ"ne, usa !rlett sl1 rill 'i~ ~lIrpriudd U~I(,:8, mudi fiddle dcserise 1'1 Il apar ~i Ja dumneavoastrii c!,ac,:l lu :acc.:;a~l data; de excmplu ,; IJ rha crestcrii 11] l;1n: 1'1 fll f', poate Ne:t~flla varlat: i. A~(;:'I. cal endar considcrii drept pn mil. zi de ~an; i nil pl'i rna z] a ultirnei men srruatii, dcei la L~(lUi!i. saptdmini Jup1'i rll~ -meorul fccun{la!i~i averl 0 5ar;::iIlIl ~It~ 4 ~.ilrtfullinL

A RArvtINE GRi\ VIDA

PACA V-All f'ROrL~ :'i.;:i r8fLblllo::li !!1<1\'id~, vcrificmi dlli-'U (tlo.:ll1; de '1ijl~ii 1111 irnpliL'i'j eLem.,,yJr,;- care <If plIle.a' ,3l',).:(;;, h.::hd'L1~LI!. TL'W:e organclc lmpuddILlI:: cle <'LO,.';S.~in sc TI1TT1'1::'clZii 1!Il pdrrelc trei luni 'W:: "'ia.Vi ~i d::ci !l':~~'i1!1, ~lt: rn\')JlleJJnll i!l care ~~IfI"'lalM lui poarc ti pu~ii L:::'I. mul USQT in pericol. DLlllli ce bcbcl IJ~LI,I .1 rLr.it ~~!II.l'~PU!' .p.rob,~hi i cii va veti da scama '!.~',j 'ii:p

'{ :11a -nu mai muue ,li~Llrr. II rmatoarclc LT:<Jl:lL(i..;iiJ i I." If ,~ 1,'!'i ~~m"'lk7C: pre~.c:nr,l!l surcinn 'l-iJJ putea ~:;, P_L1 id~JLljjk<'l~i IIi'.:] una dir.tre ele h [I):;"l.· .11~ dar ~n~~uDGlUI'/J \'i.!, >l'WI" '.:'" ~j I)tq! .. n,·"I;~ dcoascce .Yr_ .,imj:qi'· word

• Ltpsu mesunarie i-dar, de .. :::, ciclurlle I r~rl~l"llii.lc: HLnt de

f!l-: ice i ncrcgulstc ~w ,dil~"; ~111I't]'i ;1J1I~iL)R<1i, 'trLK:"~;L,(\ ~;1l1 '1>.'1- nava, ~.~:t:i!<I'~ ill,l I\~pr,~:r.i ntli. 11:1) ~]ILTl .igll! De ascrr .. cnca, e l"',i'')il Cit, dLl~:6 ce ramineli JII.o;Ji~,:il1at!l. ~a aveti U~(_"I~ :;.il1;b,<'['Urj ju [!f""~ 111~ dsrci la tare R~Lo:'[JI.«I!i j" mod I1K'llLm~ IDeJL'">11~111k.

• JI.'liiirir~;1 ~hiIJII" care dcvin sc!1dbiJ]~ uuenri spare <') IIJ.>D:uii

~n1ic (k mlrl!:.'iJrtn.lt: b ui"f!l'll lor, ~

'. U Il gust II f.'1;11 i,.~ ciudat in ~'1Jr.' ..

.1 0'r..:.,.:,11ii, mJ d",ll' ~t:ilJa, ",'I nai a,k~ in timj.'vi zilei

• Sliibsciu "" Ii ~ ic~ ~; ,;,m~]J:'u.I".

• C,.ql~r,:, a ~';:'JJ',;mJur ""'I:;:iJI."I lc 1it[)IT_lai1~.

• Vrea ? ) j."i'JtU!' chlar varsaturi: ~ .. ,·.:~I,." l'f:i ;J.j)b'::oil oriciud [[I 'linlfMII7.ilci.

• Repu I ~i", f~~r~, de uncle [LlLl1J:I cu III ~lr"1\ elccolul, ~akt.l'ILl silumul de ',:~;\J;;,

~i pC!f{~ bc..,mli

fara de uliel .. ,

.'~,k!;_lifll.:;!iri

!p= plall <1[<'(' Ii,' Lt.;nnj"i~ 1iIL',x~Lll,,;iirlh)l h-'l'nlOn,:J.k. .NI;:!".'llllil

oIk a T.lill<l

d"",

avea UI'.,,]C 1)jli1l1iel~ d :,inleLi Ill~i:Lrc.in:iit:l dItIOI"JIJ. apOJfi~. unor scrnre, rulll ,'I fi ingr(vnllr.:'d stfl~I~1r sau g!\1UJilc. M :J:koril.ill.t:i.l aeescr ll""duk:m ~~ darorestc 0F~.::rilllhc:.lu.ri·lm G..: OOJ.'fJ);)ni In J';,ri~'I~Ja primclcr :<."ilJilllTIlni dru:l ourgCldlislllJ.ll :<,(! rn:gii.~~1J:: ~i'\ httitlclt" ... ~ii hcl-:...:ILI~uL ::;t{irik uq}]kdc:. ~I:: llLeflr_Le:IlJi &11.1 Chi:-U- (mNpu.r l'lHllp!et. dcseori hi 1JI1.I1.:d!t.,i de a [2-."'1 ~,~tiimi'TIli ,5:: ,'i:JJ'tiJl;)..

CO:-.lTilRtl.UREA S.\btCTNIl

.. ,.'Ilafi ell. ccrdiudme I.h .. dl ~llHfli 111,lIreLm.l.lii dl m,:i ;:1J1'1n.d [lD.<ibil. .MDJi,;:~Jl J v 111Il .. :'I1'(';.!I~tr:i, SRL', Q d]lll..:ii J;) .1,11 nru [Ii I,~

f~ uilial v,i p..r. ldl'" III] tcsr din urinil; dupii dL)u" "~pr;.-;I11j'I1; de Ja <u'Primdl'<:'i~ Jll<' nviruatic] va apareu 1111 bunnon In LJ rln~ care V,J. tontirtnu pJ" '''I'IIR sarcinii. C, ~JI.I.:!I!I.-Ili·.·;i j}llIqi face ~1liu: dIlIT!IJ~n'~"I~Wi I ;!<,'tul ;K:L~,t ('1.1 i!;j v 10!\11 II" ui lest de: sr.rt'im'l OJ: i V' l'Hilf '" i-I purcri cumprra din [<1rJtl~C'i i. [)lJp;;:i ::: IUD; J..:

I;t ~up:iI.JQi!r't";' mensrruatlci, in IJJJU~I ~~X-i·llnL~nlllui. .. ginocologtc, lJ'l.;::dicu! 1'''!«l.e cnn Ii rrna ,iW:.'R sinteti ;';'I·.;,,;d;l.

KIH .. IUl.F. 'ENTIU: l'ESTAHEA SAUCI,NTT LA DO[I,lIClLll

IIp,ll~ J...iUI ri I.~ C;:H1~11 ~iJju~]1 ,']W]I i,~" p.: care k amestecuji "~I ,·Ik,·;.\ jjidl'llri de LlLin1L I'(.,k,i!i l""mi1! test prnna urin;i ile d][W[lC:;l1i:i. Di'l.'NSL indl(<ll.u:i, 1:"1'11 ar fl culoarcr .. va \'Vl ~f 111 [L~ll;1 d:,1",1 sintcti ~,1l1 DU gm 'fiJ~, ..... ccstc tcsrc .. int e.'.dl'L<, t(1 uurulitii lc III care r,;:,;;p::'GI;r,] i!J~~I~I,~~ilJt1 ile ell !,l[·j.H- .!llt...! 1''' liinrl. d;-, r.,r.lllt~l~ false. D~ <1'-'<',"''' ':l~rcri fljlJl[H".l1 rncdiculuj (;!ll'" P."';I[l~ ;Ub-ill d,'.'::l.i ~i.Il[{' I' ~;u, !11J KI'lI'!idli.

12

CALENDARUL SARCINII

CALCULAREA DATEI ASTE.RlI

Sarcina dureuza in jur de 266 de zilc incepind din rnorneruul fecundajiei plt1~ la na5lC1·C. eel mai potrivit moment peruru ccnceptie este eel at ovulatici, La un ciclu normal care dureaza 2.8 de zilc, ovulatiu arc lac earn cu 14 zile inaime de aparuia mensuuujiei. Dcci, numarind 2.80 de zilc (266 plus 14) din prima zi a ultimei rnenstruarii, puteji ana data probabil~ a na~tcrii. Tineu mintc Lii ucest calcul e dear oricnrauv. Desi sarcina dureaza in rnedie .:10 de saptlimi,,;. durata unei sarcini norrnale se ponte situa intre 38 si 42 de silp!amiui.

CE TREBULE SA EVITATI

ill tirnpul sarcinii cvitati ~~ fumati, sa consumap bauturi alcoolice ~i sa folositi orice Iel de medicamente, ell excepria celor recomandHI~ de medic. rnai ales in primele 'rei luni de sarci 115. cind se Iormcaza organele bebelusului,

Fumatul

Acesta poate lips: bcbelusul de oxigen, Ncu-nascutii unor marne care lumcazh se conlrunra CII pericolul de a !'i n~scuI; prematur ~i de a avea a greurarc mai midi hi nasrerc. Furnatul creste riscul de avon. de nasrere a unui copi I 11l1)'"l. a tI uui copil eu mnlforruarii sau " unui copil care moure la curt limp dupa nasiere. Cu cit Iumati mai mull. ell u!il riscul c mai mare, deci oprili cornplet [·IIIl13lU1. Daca chiar nu puteti rcnuuta la fumat, schimbati {igMile ell unele ell conrinut seli:w! ttl gurlron. rauonalizati numarul acestora. IIU irager] 'in picpi ~i aruncati tigara dupa ce ali lumal j umatute din ea. Medicii crcd di fumatul pasiv ar putea fi un Iactor cauzator al morui subite I" nou-nascuji, decl evita]i 0 atmosfera imbicsil~ de fum de ~iga r a clod Inteti insan:inmli:. Protejati-vji copilul de inhalarea furnului de: rigara prod I" de eel din jur.

Alcoolul

Cousumu I crescut de bauurri alconlice in umpul sarci nii ponte afecta series dezvolrarea bebclusului.

Nimeni nu stie exact care c caniiunea de b~lIltlri alcoolice care sa nu daunczc ~i. in consecinta, eel mai binc c sa nil

consumari delcc alcool in tirnpul sarcinii. In mice caz 1](1 beu mai muh de 2 unitali de alcool 0 d;u~ sau de doua ori pe sapl§l11inli (0 uniunc de ulcool "SIC echivalent~ CII un pahar ell vin ,UlI 0'11 aprox imari v 25U ITtI de bere slabaj. Evirati bauturile spirtoase.

Medicamentele

Mulre mcdicamenrc au cfecte negative sau necunoscurc asupra bchclusului, "sa lncit c\litali sa luati mcdicumerue in tirnpul sarcinii, cu cxcepua celor prescrise de medica! care stie efl slnteti insarcil1al~. Nu Illilli !lici chiar

medicamemelc pe care le-ati utilize in mod normal pcntru suferintele minore. cum e aspiriua de exempili. In situatia in care luau mcdicarnentc pemru 0 afectiune crunica, cum e diabetul, esrc posibil ca medicul s~ llfi rnodifice doze le,

Alti factori de rise

Maicriile Iecale ale ciinilor $i pisicilor si carnea crud .. salt insuficicnr pregalill' rcrrnic pot conunc un pnrazit rlenumu toxoplasma. care poate ufecta In mod 'crios bebelusul in timpul vietii Intrauterine. S~ va ~pala\i pe miini dupa ce puneti mlna pc carnea c!UdA ,i sa nu mlncau carne insuficicnt preg,ili!a fermic, - vi lali s~ go: i\i ravila cu nuucriile fecule de la pi~ieii (<ladi totusi trebuie, l'Olo';li miil1t1~i ~i apoi spalali-v~ pc miini).

Folosui mal111~i dnd lucrnti In grauina.

S piil a!i bin" rna te Iructe I e ~ i Ie gurncle llmimc 3 I" mincau, pentru a lndepdrta oricc

li rm5 de piimilll.

13

lNCEPUTUL VIETll

m 1Thlnl~ PRU .. ·!EUJR or I.' S.z..P".I '.!i..MIN I: de ':llre-i'lii

hebel ~~LI~ ~:: &:':.01 W. [l(mlmd de ~:-; 0 ,inBu:~ DCI~IIi'i. ~, evolu~d:di f.'lr...u. b un crnbrlon (,IIJ~ tllCCpC :o.ij ~,ih~. tr,t~,-;tllri OJTh."'1).:'::'Iti.

I.'RIM:F!VE .;1. S.\I'T.\Mil'ff [lEVrAT,~.

'] O\'''I!lI.thr.

YlUjLl",:1 L""I~ d~-<I "I4-il. zile

;1 ,jd" hn rrensnuul. <.!i:I~[-U'I1V [ tI!!~ <)';<It'·' este eliberat U!L uvul lJilill(.l[ ~i devine PDI-:iIil'iJii r.:>:.·U~l(IW,I"-. UJI.lLul esie caprur ffi', L"r<iD.illfJ{' ~i"lIJr!le ttl G<1piliu! trnmpei utcriuc, dup.:i care cscc at:~(ll."b.i! til illl~L".i("i!111 accstcia, Ovuiul rrunc ;.u,r.;.ra..,j.:~LJi. [,in;] 1;9 2:4 de ore: da.(".ii uu ,: f£clJll dar. c;,lc d i mi nat I~I i I "d~,i II <) if&d, t'il ~~ pilli I!-; ~1irl 1·11.1!t:lli1-..,.f1

ca I'::: (":)l'rl~"i:!~I.~ '::11'.' il ilql:".iI lIur'ir~: (:el;!"'-!11 L"'f'! 1.11r1:;!LII.Ii,~ 1~1~1~lll'1!li~ !IJI.

Mj~clI!u!?ll. ~pel'.ljlaj.!17.·I1I1:i!:~I.m: h ['imf:'~'1 ClI·A".~ll",.ILI; llikl",ld [lnnll!! ejaL·,,1:3 i"tl'i2 .'.0.) ~l 4{!!.J de nnl j il);,'*. d,. S.lH·]"lllIilliJhH<:.:I u; ',,,,~i,,,, I Ieroen. MlIL! i ~~

r ,i~<::~I- ~;I.U ~'" pi"rd JR: rlnuu, ·I.IJW ~i. u[l,l dinue t!~ l""K<1IWi ~i ,IJ.iil:!-'2l. mur usul ~',c:re-:N de coiul uterin, care .;it"'ille mui p~t.iJl dens ~i di~pJ]~ ir.-tr-Utl ~1r~llllili O'!l!1';!OO hI ll;:;ri·l)~rla '-",UI81iJ:·i, ~i. Cra."~~S2a urcrul ,)~rJllgtn(~ h1 [I runpa uteri n:'1. D~c~. ;wIJIl.i1 11-~. f(l~[ ..::I ibcral, seer .. ~l~.l(l7.{.,i,tul I'll" i I !l1iI.:!!"

::- .. ~t~III::i.,..;;1 ::')1. pi (1.1,1 i~1~;i"'":1 III cr'0ln!:o:l 111:;1, [IIIIIIn 43 <}~ 11[<"

3 m"ilillL1.1f13. .::ehllei,

rll1~~. de la ·'l~~I'I_i: C~ luia 0" i"'''T'' :-:;1 :='8 ..1i1Jjd~l ~Ij cnru i ItiL~ !o;;:i S~, d· 'n~i

h .. iii II i.~f: ii~ '::1: rYI1) i I","IIL~ ~;I:" JI.I I~·

'" ti ,,)[! e« ,,"[:,u1I'.n pnn lrurupu ~Il",riil.ii,

4 ,"(I~iN!SlI1lI c8.'1~8H!rI IJn;e,<i""

,QLlI aj ILlI .. ~~~ til l~;11}:11 i1t(~~ II.IL'"!I'Ju;i L-_:.i"I[!J IlL ~ pal1:ll. ?i l!1~P~ fCCIJ"r.i~!JI;'!. OJ /1 IT;II~' t(U"lIJ;11 lili:r-(1' ~f(;1 ~ ";]1" "(!"!;UI" il[)r<>.;u~[I;III"

wn ,"'" c..,l" j.." r \1'<:: LC" <;~11 ,rll ;;:U' continut fl~lid J ~. im:"iI pI~IIIIi'.Llr; (:;1 ~~. fi.~ ,·~tlJ( {'U IJd"~I~ Iiber, ill U'Jll<"jLDiI~[(' {'ik:,'~. zilc

'U'in:mllll~ ukril'1lu.

2:t:·(,~1J!L1.dlflill

Spcrruatozoizii couti n o substnutn care pMr,c di 7ni<'n. stratal extern .:ll 0"'illlr.du;, PI!!"[~ {!8 ~I n~1 rli nn ~ L~i si'i [!Oo.!;:i Pi'l.llr'tllll .. 1e III lr·II'~r'lorl.1 ::j.:;I;:: ... I~I]iJ.. o ,rla[~ L>.! IJI'I ':;JI<:!L""';~I<'>flJiJ II P~II~I"I~ il] (,.,..,,1 rr.ci un .iIJ!1.!1I. au f.& 1i'I:"!i [Ji.I:H~ rill:;!;'" ,'-irl"!m;Hu~.Qjdu! hi [Ji~i;'~t' <;l!;I<.!d,. mr cupul [D<:~pt' ~ii-}i. 'l~'reil~d 'fQ.]u][lul. _4.o:;c;;(::I. [~I;d;:ll:lc<i<!'\~ ('U ovulul d1l1d

5' Ni£hltia

I S:o"'-C ~fi"I~i.M ~lr.':timt.ll.ii f. ]-<1. oul lnecpc !li sc :1:>:<:7;:: tn snarul d:: Il.HJ{!(1I1.~~ .;;ro:< ~i moak care dill U~(":\I£ ca'."il~~I\;n ~J!l~~j,)~" i .. c,"~,,: 11,.IIr.C!, '" nll""m"~ "irl~li.". (,,.,r:l '-".11 ,,~~ ~..rll):~ f~ xal rli :'i·I1~ll.Id :.;'10::: nJ.!~~;':-'~i.l. L:.5!'!'~ L:';~'lI.l~le 1~'?iI!W .. eu urerinii, Jif'.">::"" I <;un~$i<::i ~(~, ,'UI]~-Jt:I'U <.:llmpJI.\I., PK'Lu~rrt <'I><'.Ilki!l<~lIi\?lr.:' burrtclui. pomisc am ~11il.U'1 {~({',L'l. 'Dl' u:JrJe ul embrionului, tn1eep ~il. plliru:r..d.l!:i prin mucossa care ~1'iI"II~;1D ca'oii:ac~. u~:rj'l~. pcrnru a sc cenocmla vasclc de ,",,12.":: ale mamci. Accsrsa ~, ... n1e~A' ,,:11 "" rim placenta .• Jl'lde :!ir"lll'" celulc "p"1'I1 'fOIl'II;:! Lnfdvrll.1I urnl-ili .. ~:"I.~· 11·1~lrlhl.~I~I~ I!:' ':'::Il1!.!;!

VI II' J"~""J;; bet:~J.~I~" I ('dJ!lklt' IliJ, ~111~111 0V lui ~ '{IX

Lll '"i~ in 3 ~ud!u:i cure "01' riu uustere dtl"'L1!1:'k"! [J!iJ.,i

=pOOCOIC de cmpuiLl!i bcbclusulni,

t~I~llni(illiul }u.Y,ij .i~ .'JW}iili''':(.!.IIm.! (~rm'.!lr.!-l~ ~~ !«.M(:UJi",'1n' r.CtJtM~·t'!itl' :"::::::"jIjr"Jt",.,~t,{'d.JJf;.

Cap

\----

Aproxlrnatlv 6 siipUimin.i

lNTRE SAPTA.1VIL'lA a Sa $j II 63.

• Embrionul pluteste intr-un sac pliu cu un lichid.

• An: un sisrem nerves central intr-un sradiu i ncipiem de dezvohsre.

• Pe suprufara corpu lui au apann .j adtnciuiri supcrfici ale care vor devenl rna: t.frziu ochii ~i u rechil e bebelusului .

• Em brionul p osedfl elernenrele incipientc ale apararului digcsuv, schita gurii ~i ,1 obrajilor,

• Se dezvolta siomacu I ~i toracele, In i m a sc ved e ca 0 LIll'ti1~IU r~ in panea din fai~ a toracelui: la sl"i"r~ilul siipliiminii va incepe sa bata. • i n ccp~ sa se [ormeze un sisrern de vase sanguine,

• hi rae aparitia 4 minusculi rnuguri ce reprez in lfi: vi i toarel e rncmbre.

Lung; me" Em bri 0 IlU I mas oar" in acest momenr

6 mill. aproximanv dimensiunea unui stmbure de mar,

CALENDARUL SARCINII

I

Aproximariv 7 sliptllmini

SAPT AlW A .. a ,a

• Capul pare mare si e inclinat spre toracc. Se constituie I'o!a; ochli slru 5i ruati poe p~rlije ltuerale ale capului si, desi sim illchi~L sub pielea care Ii acopera se observa till pigment de culoare oengrlt

• Brntele ~j picioarele sc disring ell claritaie: lacapeie pre"lintli despicaiuri care vor coos ti tu i degere le.

• I nima tncepe s~ fu nctioneze fiic1"nd sirtgele sa circule prin corpu I ernbrionul ui e

• Schita sisternului nerves al bebel lI~U lui e ste aproape completa

.Incep s~ se dez volie celu Ide oaselor.

• Embrionul posed a pHlrnlni, intestine ficat. rinichi $i

a rgun e geni ta 1 e i n te rne. reate ins~. in diverse sradii de dezvoltare.

l .. ungime: Embrionu) III "soarrt acum

] ~3 em, eproxirnarlv

di rnensiunca unei boabe nuci de srrugure.

-M-Ug-'U-ru-\u--C-re-ie-, »-: ~ ~----

l' ;::~ru'~i ~ Ureche

yl)lfl.~tura II?", Cordon Oehi ~_----::_ /

uumu ~ ornbilieal A ~ Gura

T7 », !\1ugllreJe " (§y- Mugurele

Coud1i - / viitorului ~ v(i!.orului

~ Dr,,! plclor

GEMENll

La un ictal de 80 de sarcini, aproximativ una e gemelara. Dad! 'in familia dumneavoasua au fost gemeni, sansele de a avea gcmeni sin! mal mario

Gem cni! bi vi teli ni SIn! ce i c are pro vi n In u rrna fee u ullllJ;' a doua ovu le de catre doi spennarozoizi. Frecverua acestui lip de gerneni e de trei On rna; mare decit a celuilalttip, Gemenii bi vitelini IIU fiecare propria placenta, po; fi MW 11 LI de acelasi sex ~l nu seam~Jl~ full:e c.i ruai mutt decit searnans de obieei fratii "~I surorile.

Gemenll unlvltellnl apar ca urmare ij fecundarii unui singur ovul care ulterior se imparle in doua j Llmlillili. fieeare dintre aces lea diud nastere unu i bcbelus identic cu cel~ tall. Bcbelusii Impart acccasi placenta •. ,int de acclasi sex.

au aceleasi UiiSHIUli [izice si aeeeasi zestre geneuca.

Cordon umbilical

....:.._~--,Ll._ Picior /

.,.-- _ __.-/

,,\prm:Jmatil' 8 saptaminl

SA.J>TAMiNA a ga

• Embrionul poate f mimi! din acest moment fill.

• Teare organele lnterne irnportante si-an fi!cut

apari I i a, e Ie a flindu -se rntr-un stadiu i ncipient de dezvoltare ~i nefiind snunre inca in po,; ~ia fillal".

• Se poare recunoastc fata: nasul pare Sfi alba un virf, nari Ie sint prezente $; ele, iar obraj ii Sf unesc forrnind gUn!e Deja. est" prezenta limba,

• Se formeaza urechea interne respcnsabila cu echilibrul ~i auzul,

• Dcgetele deviu mai evideme, desi sin! inca unite primr-o membrana.

till Bratele ~i picioarel e s-au lungit, distingtndu-se in

acel a(i.; ti mp u ill erii, coat el e. soldurile, genunchii.

• Desi bcbelusul se rni ~c~ destul de mull, nu-l pureji simji.

Lungime, Acum bebelusul rnasoara 2,5 Cill. aprnximariv marimca I1ncB capsuni.

I NTREBARI SI RA.SPUNSURI

Pol so tnfluetue: send copitului?

Sexu I copil u I ui e detenninat de spermat ow id, ca re POl)lC avea un al doilea croruozom X sail Y Cercetarile ara.t~ c~ sperrnatczoizii ce determina sexul masculin (YJ al copi I ului lnoa.tll. mai repede, dar traicsc mai putin comparativ cu celllialt tip (X). Astfe] pute\i s~ va cresteti sansele de

a avea UI1 Mie!el dac~ facej! dragosrc cind sintep in. perioada de maxima fertlllrate (cam cu 14 zi Ie inai mea datei la care soar produce meustrunpa); dad dorin 0 feti!~, actu I sex ual ar treb ui sa aib:!. IDe c U rrei zil e J no int e

de punctul de maxima fertilitate.

15

SAPTAMINA a 12a_

BEBELUSUL ARE UN aspect din ce In ce mal ornenesc, de~i capul e tnca mare raportai In trunchi si la mernbre care, ell Wale eli sint constituite in intrcgirne, au dimensiuni reduse, Ar trebui ea neplacerile legale de pcrioada de inccput <I sarcin i i ~a fnceapa sa di spara. E ruomcntu I ~ii faceti pri rna consultatie pren alai li.

Obi~nuinla lie U sta dl'f!l.j/JI,; e ,,,ilii pentru perioada [I~'nlj_~tj'~i (J .~·ul"dljii

Pozltla

heh BIII"ll lui 'in uter

VEDETI51:

Consu tia~a pren a tal ii paginile 34-:3 6 Excrcil1i prenatale paginile 45-47

Sil mlllciim sillill.o~ pagi nile 50-:ii 3

Uri narea frecven ta paginu 41

"Riiul de dimil1eatji" pagina d I

Sutien pentru sarcina pagina 23

Protejarea spatelui pagina 44

SARCINA SI NASTEREA

• CE SCHlMBARI A

;. in cazul fn care ali avu I grerur] sau ati suferit de srarea de "rlill de diminea1a" aflali ca acesrea se VOl ,IU11Cli oru,

'. Vcri constata probabil d IlI1 mai

si mli Ii nevoia .~ uri na Ii alit de des ca inainte.

'. Datorita rnodificarilor horrnonale, emotivi tarca va fi IJlc~ prezents, c a ~i srarea de i ndispozi tie prod llSi\ de

I ucruri rnimwe.

• Constipatia ponte constiun 0 problema ill runpu I sarci nii ~ i sc dmore<a;111w.elilurii Illj~carilor

imesrinului,

• Volumul singelui a crescut ~i. drept IIl")lHW., pliimfnii. rinichii ~j inirna hi> buie s ~ fac~ [al1\ unui elan mai mare.

__ ~)._ __ Sl'rrii "0" dl."t'eni mm' iVei ~'i IWOI'~) mm~ W;fl.\"lbi/(

Forma curpului e

/f'mbt.J'ilJimne ~1""o~P~ de ce.a obi$mlih'i

Urecheauxterna e />ine de:vo/lmfl

FunduJ uterului j1fU.ih:.." .sii!f{r, drttir(h;(l,1Jjr/ll'u osnlu! rm/,i(/Ij

CRESTEREA iN GREUTATE Prlmele trel IlI!1;

Dad vill'sillllrjle n-an constiwi I 0 problema. II! i putea lua in greutaie 1.2 kg. adidl apruximauv IU% din toialul crcsrerii in grcutare de-a lun£[11 surcinii, Crcsterea IOta!l1 ~l greuuue ide<ll~ p!n~ la accasta data: 2 kg.

BEBF1..~ LUllgime 6,5 em Greutate

III .Ii

CESA FACETI

• Cumparaii un suuen care sn v~ su ~\i n~ bine SI n i i.

• Verificaji dad. alimenratia e var jn to si co m p u.s" dill allmen re proaspete.

• Pentru a evha consriparia, beti multi!. apa si imrodueeu ill meniu alirncme bogate in fi bre.

• Planifical.j-v~ un consult Slomatolcgic.

• Spuncri-i patronului dl. slnteri gravida ~i ell vreri ore I iberc, necesarc penrru consuluuiile prenatalc. • Prezcllta!i-,," 1>\ policlinica penlJ1J primu I ex a men mod i cal general prenatal,

• lntcresati-vji care e modalinuea de a urrna In policlinica tratameruele stomarologice pe perioada sarcinii.

• Practicati ell regularitatc cxercitii fizice pentru perioada prenatala, inola!i.

• Da.cn doriji. lll'nie~i-v;" la orele de exercijii fizicc prenatal".

• lnteresati-va de ahe cursuri prenarale, in zona in care locuiji,

• BERELUSUL CRE,STE

• TOB!e organele imerne s-au format ~i majoruarea funciioneaza. De aCCC!l. in aces I moment. e foane putin probabil ca bebelusul sa fie afeciar de infecjii sau medicamente. • S-au dezvoltat pleoapelc si slru Inch i se dens u pra och i lor.

• Urechile bebelusului au lobi.

• Mernbrele sil\! formate ~i all dc,gcI".

• Incep sa creasca unghii minuscule,

• Se dezvelrs muschli. ceca cc-i permite bebclusului mull rnai mulli!: miscare. Poarc sll-~j indrm;e ~i s~-,i deparreze degernl mare de I" picior, Poaie sa ,Iring:; pumnul.

• t~i poate rnisca rnusehii fejei, determinind expresia de nernultumire, i~i uiguie buzele ~Hj deschide ~i inc hide zu ra.

• Peate ~l!ge si inghi ri din lichidul care-I inconjoara. Ponte urina.

CALENDARUL SARCINTI

CURSURILE ---PRENATALE

!£kmeulclc de b32fi ale ingrijirii copllulul In rimpul cursurilor este umazant ~i uril sa Invalali cum . ..a v{,. ingrijiti copilul,

Cu rsu rile local e

inlrcba[i-v;; moasa unde se lin acesic cursuri, $i cle shu ~aluile. dar sill! mai restrinse C~ participare Si mai prielCnO"SC comparati v cu cele elin spiral. Aici vet i illlTIu i DC rsoa nel e c are. 'Of a vea gri jll de dumneuvoasuf ~i de bcbelusul

t.! urn n eavoast r~. pre L U m ~ i aJ levi i toarc marne. Cursu] ViI pune accent pe ingri-

j irea bebelusu lui: V,1 acoperi si subiectul IrU valiu lui ~i nasterii, Dad! veti dori sa IlaSle! i in spital, veu (wen posibili mica de " vizita spitalu I unde vc]i naste, Soar purea ca .~i partenerul sa fie invltar la

uncle cursuri,

Ai!e cursurl

Acestea sin! ~u~!inu(e de di verse organ i:'::1\i i ~ ide oll i ce i se per-

cepe 0 taxa: cxi St a ~i sc uuri de, I aX'1. Cursu ri lc se oc u pi! in special cu exerciui fizice pentru pe rioada p ren alai ~ s i ell di verse tehnici precum cele de relaxarc, utile in

rimpul nasteril Cli accasra oc azie pu t~! i ru noas te a] re marne din 20n3 in care locuiti. De obicei si pnnenerut va f j ncuraj at

Sfl parucipe la aceste cursuri,

G1NDITI-V Ace lip decursuri vi soar potri I' i eel mai bine, E Jiresc sa va ulegcu un curs introducti v -

de exernplu mijloacele pentru

menu ncrea ,;,n,"\;;ti; in tunpul sarcinii - eursurile prupriu-zise Incepind cu 8-10 sapliimini tnaintea n""IClii.

Se pot face exercitii de ~imna'tic" prcnatald pe parcursul imrcgii sarcini.

ALEGEREA UNUl CURS Cursuri difcri te aprofundeaza sublecie difcrire, deci ale.ge!i cursu I care se ocupa in deial iu de subicctu I care vii intereseazjl, E.\i,~1i 3 lip" ri principale de cursuri ~i soar puten s~ dcriti sa mcrgeu la I'm'; mull de U[l~LI. Toate ace ,Ie C lIISU ri sc oc u pa de ua val i u ~ i nastere.

Cu rsurlle din spital

Aceste cursuri graiuue consuruie 0 bUll~ sursa de informare asuprE Cl11lduitei ~i acti\'ilalii oblsnuire ce se U6- r~~<Jar;j in spitaiul ." care veri nasre ~i prnbabil c<l "eli viziia sala de nastere ~i cornpartirnenrele \l1a!ernit~li i, Singurul i nconvcment con"LlI in [aptul cii de obicci cxi~t6 111U Iii cursanti si cursurile 'c pOI t re ns form a in preze utare

de filme, fiint.! asifel dificil

s~ puncu in Ire b;b-i .

sramri pentru travaliu Ma>:~ut e Una dintre rehnicitc pt:' care

dumn ea VO~S!rl\ ~j .pane nerul ap pme.,-0 deprinde pentru

a face fa1~ travaliului.

17

SARCINA SI NASTEREA

v A AFLATI iN ::d doilea rrimestru de sarcina si ar trcbui sii va simliri bine j plina de encrgi c. Inc epe ~.1I s e vadil eli sinteti gravida si veu avea ncvoie de haine rna: lcjcre. Bebelusul e aproapc ccnstituit si din sapliimina a 14-a sc hraneste prin intermediul placentci. In saptiiminik unnatoare va crcstc si sc va dezvolta lncit, dupa uastere, sa fie capabil sil. duca

o vialii in afara uterului.

Alunitele si pistruii se /1'" IlIch;,{~ lu culoare (J (/O/() CIl accenumren IJigmellltiril' pi~/ii

PO"l'iti}1 bebelusului in uter

V5DETI SI:

AI rafeluproteina pagina 37 Amnioccnteza pagina 37

Sii mlinincl sanatos paginile 50·53 Rclaxnrea $i res piratia pagini Ie 48-49 CUIO,l rea pielii pagina 21

Fumatul pagina 13 Suplimente pagina 52 Ultrasunetele

paginu 37

• CE SCHLMllARI AU LOC

• AI' rrebui Sa va sUll~1i rnult mai bine.

• Se ampliflca cxcitatia si senzaua de placere sexuala,

• Pot apilre:l 111 od ificllJi ale plgmenlutiei pie Ii i: mamelon ul Si aria di 11 jurul lui se pol Inc bide la culoare ~i poarc aparea pe J11j j I oc ul nbdomenului 0 linie inc h i sit la culoare [linea nigra). Aceasta se decolure,lZa curind dupa nastere,

• A petiml vu creste pe m~surn ee copilul se dezvolta.

• Hainele obisnuite probabi! va vor fi prea strirntc, dar fill slJ1le~ il1d1 pregliritll pentru 1mbracil.min[e.fl de gravida,

SinH 1101 :1(i cdhci im:r1

___________ aceleast (Jlml!",\I'wr;; lrl'!i constara marin!" 10f ill cnrsui ,'({iplciminilof' unmilfUll·r

Incepetl sci ir;i

/I'il'l'delililli/j

wUd

Abdomenul tncene

/$i1 ,'r mwujms<<1

vsnr

Caput flare muir prea mw',' I'llpt.H"I(U lu trunctn

CRE~TEREA iN GREUTATE Trimestrul 31 II-lea

Tn cursul tnrnestrului III Il-lca ~ trebu ie sll v~ a teprati

sa Cl$liga!i 5-7 kg In grtlUlale, 5(H)O,* dill totalul grcUllitii ci~Ligale In timpul sarcinii. ere v tcrea IOtaill in gmulale

ideala pillii la aceastf data:

2.5 kg. 60%

BEBELL~ Lunglme 16cm Greutate 1:!5 g

Degctele

~I u UlI1,~"(!.n!e proprll Sl individuatiuu«

CESAFACETI

.illll'colpcil [umarul data n-ati !lie lit -0 inc;'!. Inc Ll11ti.lli" va parrcncru I sit fad acclas] I u cru.

• N u fol os i Ii cresterea po FIe; de mtucare ca pretext penuu a millen alimente uerecornandate; rnlncati >1in~tI:>' ~ uITTI~ri!i-va curba ' ~U!i;.

• ince peti ~ii I u ali fier ~j lIei d folic, ca suphmcm, dad. nu ,\Veli greala ~ i dac ~ v-uu r 001 reco m a 11- date de medic, Luati-le dupa mese.

• Fareti CC;l de- a doua v izila Ined.ical~ prellal<1!~ III policlinic;i. Probabi I v j se VQr efectua 0 ecogratie sl analizele de control, Amuiocenteza se face cam lot aCIIIl1. dad exi stii 0 cit de mid suspiciune ell pri virc III prczenta vreunei anomali],

BEBELU~UL CRE~TE •

• Sprince nele si genele cresc, iar corpul, inclus! v raW sint acoperite cu un p~r lin ~i pUf05 (denumit la"ugo). • , Pi clea eatit de sub lire i nctr e transparen!1i: prin ea se l'are.,le reteaua de "US~ sung vine.

• S-nu f orrum ani eli latiile membrelor superioare ~i i nferioare ~i u inceput sa se dczvoltc oS\11 compact. •• Orgunele genimlc ~illl suflcienr de dezvoltate pentru a fi vizibile, dar nu se pot derecta intotdeauna In ecogratle.

.' Toraccle prczinra l11i~ciiri respiratorii.

.4i poate suge degetul mare de 1>1 mln~.

• Se misdi de colo plna colo viguros, dar probabll ca nu-l ~iJD!iri inca.

.1ni1Il~ Ii bale cam de doull 011 In ai repede Jecil u dumneavoastrs:

mcd ie ul sau Jl1 oasu 0 poete iluzi cu ~j moro I unui d ispoziti v de ampliflcllfe a ,unClclor dupa o~p!a1l11I1a a l4-a.

• Cre~!e iml-U11 nun rapid in ac~a,l~ I u n ii.

CALENDARUL SARCINTI

SENTIMENTE AMESTECATE --

DUNlNEA VOAST[tfo. $1 PARTENERUL l.riliL! senti mente arnestecarc Til ceca ce priveste sarcina, Nu tip surprinsa dad!, pc Iingfl entuziasrnul si ~Illori a pe care lc simti li. sc ]ntTm pta linear! sa vii cupri ndii descurajarea. 1 ncercati ~ii in!clcge\ i ~i sa trcceti peste orice stare negau va; foarte prohab: I totul Vii disparea dura nastcrc.

NELINISTI FIREST]

Cea mai bunll metDda pcntru a risipi oricc lngrijo-

~ rare pc care ati puiea-o uveu In leg:rllLlr~ CLi bebelusul S~ u cu rol u I d U III 11 ea voasrra de parinte este aceea do:' a vorbi deschis des pre de cu cei din jur. Accasta v~ ~i ,\juta sfl aflau cit mai mulre despre sarci na.

Dumneavoasi ra

E fi res c pc III ru ~W rea d u 11111 eo voastra sutlereasca de emetic ~i n~r~ildai'e ,~ fiti vuprinsa uneori de ginduri sumbrc. Soar pu tea :.i1 vii lace]i grij] <:(1 pri vire 1<1 sentimentcle pc care Ie WI i a yea f<llfl de

bcbc lus. dar. de I'll dar ~ ce <l cesta se "a naste ~i veri face cunosrinta reciproc, "'I apnrea semimentul de iubire, De aseruenca, o-ar purea 5;1 vii ~i In! iii depri mal~ datori [~ modificdrilor si luctei ~i chiar ,u nutriu resernimerne f,li[1 de b~belu~ ca fiind rlbpurtt.alor penuu 101 ceea ee m-e de su lcri I C0111U.1 dumnea vO<l~tril.

TOl!I~i. dupa nastcrc, cu ajutorul unor excrciti: fizice "ware vetl reveui In forma initiala,

Cum pOlft sigurii cii bebelusu] va fi 1I0r7l1al~

R iscurilc Cl1 bebe lusu I ,~ prczirnc

Wl01l1 alii sin I (oUlte recluse. M ajoritarell acestora apur in primele s<'iplfunini ~i derenniun tm aVM. pilla in si'lPti'imlna <I I 3 -a hehe I u su I esre comple t format, de aCll111 Inuillie liind loane putin prnbabil ca acesta sa II vol uezc pros L Dad. ilImlizindll-v!i stilul de viaj.1i. nu veli descoperi elernerue ce I-m' puiea

afecta, lnseal)1 m1 d ('\ i n:dus

riscul de apariric a unor anomalii .

INTREBAIU ~l RAsPUNSU f{]

Arnindul

Este normal sa uveti emotii cind v~ gindi~ Ia behelLl$ ~i ~li 'fili ingrijorll\i peruru ci'i IlLI vn

'1 m I j li ,nul P ,-e~rL! iti pentru rol ul de pdrin[i, Dllcll slllte!i Ilelilli~li(i In ceea ce privesre travaliul ~i nasterea,

iuformau-va despre acc~[ea

~i practicati c;<crC;I; i fi/ice penu'u reSpinl\ie de e..>;emplu, in a~a rei incll ~ii va simlili mai ~Iilpj"rn ]JC silml!ic cind ~a sosj 1110111~nlUl.

Partenerul dumneavoastra

Bcbclusul devine 0 realitate cind il vedeti pc 11[J"L1 pri ma oarll pe ec ran LI J ecogra fu lui, De acurn lnai me s-ar pl1lC~ s;; v~ ~im!;!; cxclus ~i prohabi I gclos pc bebclusu I care ca prcnza roata a te 11 \ i <1, d ar in ace I asi limp soar putea Stt v~ s im I j Ii ~i emori 0,) IHII.

Dacil xinte]] Il1grijor:ll cu pri vire la

posi bilil5!ilc financiare de a

sustine imreaaa Jarnilie, Incer-

cal i $!i vii pillnifieali bugcrul,

19

SARCINA $1 NASTEREA

SA.PTAMINA a 2

PROBABfL CA v A SIMTITJ foarte hi ne In ace aSIa perioudii de rnijloc a sarcinii. Arawli si vii si m~i li radiousjl, datori tii

lmbu nalil!irii rcmarcabile a calita!ii piclii sl pfu·ulul. Daca va sirutiti bine, e mornenu.l poirivit ~ll" plecati intr-o vacanta. Ar [rebut sa fi simtit dejaemotia perccperi i Illi 5dri lor hebe lusu I II;.

CE SCHIMBARI AU LOC

• Pigmentarea pielii ponte deveni Illa; evidenta, dar va disparen dl1pa nastcrc,

• Sinii pot produce c010SIrtl, 0 subslal1\a fluida, tulbure care satisface tome ncvoile bebelusului ;11 primele zllc dupa nastcrc.

Nu trebuic sll. faccti altceva decit ;!I-I \,terge\i cu 1I compresa: nu lncercatl ~rl sioarceu ,;inul.

.' S-(u' puteu Mi ,I veu unele neplaceri obisnuite sarcin ii, cum ar Il stngcrarca glnglilor .~i acceuruarea scurgerilor vaginale. Articulatii I~

~i ligameruele se lle.Sli nd ~;, in consec.iLl~rl. e desiul de probabf ,[, 'Ive~i di verse problems cu sparele sau sii ap<lrii aile KlI ferinte ~i dureri ..

Mnmeloanele

iW' i'udJ id I II (~j doo re in filNt}llJ scrcinii

________ ~_ Slnii I'I'O/JUbi/ ~,1

s~"m fij(iril ,WI'/Jwij1r:ultlr

[>oziria bebelusulul 'in uter

mtseare« iJeiJell.r,,,,bJi

in a",dom(!U nr Pf! "j1ljii,-" .'laM

I'Uf"tca s U pe riou nl

;a uterului se ,,/111 'urlr1Idl.llnmhilit'IJ'lJi

1l.lJ."''''lUI PU(I/<, priuJli jt:IHr Uf ajrllOj"ul m'liw'/or

l'id')I1r~lc ,.ill!

/IIDI'<I "(io", ,/e 1/1 roport

ClI restul corpului

VEDETI SJ:

A (lIZ!!. obis n u ite paginile 40-42 Alimentatia s5f1ato:lsa paginile 50-S3

Trusuul hebelusului paginu 27

Prokja{;·vii spatele pagina 44

CRESTEREA iN GREUTATE

ill jurul saptaml'lliI a 20a de sarchlii in aceasta lun~ "Ii puteti astepra la 0 cres ICIt: in greu tare cam de 0.5 kg pe sllpr1iminlL Acum aver; mare g:lijil sa mincati ~~nlil()s: urrnatoarclc citeva ~iipl!lmi'n i se caracte Ii zeaza pri n c res terea maxima a bebelasului ell ~i a greLllaiii oJtLmneavoaslru. Ci~~ICI"C<l lolal~ in greutate iclealil pin!!. la aceastlt d <lIlii: 3 kg.

BIill~ Lungime 25cm Greutale 340 g

CESAFACETI

• A Yeti in pennanenta g.rija de dumneavoasun: evitati sa va supuneji spatele unui efort prea mare. Purtau pantofi cu tocuri joasc,

• Urmati sfaiurile pracuee ce v~ slru sugerare in pagi ni lc 4()--l-2 pentru ameliorarea oricaror alror uferinte.

• E momentul sa vli ginditi la Imbracarnintca ~i echiparnentul <.l~ [ ukta necesiuue penlrll bcbelus,

jNTREBAlU~I RASP NS RI

E .. te recomandabilii IJ ciiliitorie lungii?

1n general dlli1!Oriile n-at trebui s~

, lie cumraindicate in umpul sarcinii,

dar e preferahil .,11 I1U faceri 0 ellla-

torie lunga smgura. cu rnasina.

Purtau Imbrildlminle lejerfl ~i confortahila rac~!i scurte intreruperi de citevarninute eel putin la Fieci'lre

doua om. 1n iimpul carom faccti

ciriva pa,)i PCnlTU a imbunalaji circulatin ,anp·ina. J u uitati nicimlalii I sa va luati carnetul de gravida,

BEBELUSUL CRESTE

• Pc cnp apare piirul. I Se dezvolta dintii,

• Se formeaza vernixul, sub~lmWi gra'fI de culoare alba care protejcazll pielca bcbelu iuiui in uter.

• Brntele ~i picioarelc sYnl binc dezvol tate.

I Substame ell roi In apararca bcbelusului irnpotriva unor bali pOI fi transmise prin inrermediul stngclui durnneavoastra pentru a-I ajura 'a faea fmIl primelor sliptlinlini de vialil cxtrautcrina.

.Bebe]lIwl e foarrc activ Ar trebui ~~ Ii sirnur prirnele sale miscari en pe 0 filfiire ~Iab~, El poaic ch iar sil reactioneze I a zgornotele din afara uterului, dar nu va ingrijoraii dadl au se )lli~ca prea rnult: de obicei ill aceast~ perioada bebclll~i i Stm mai lilliiti~.

ARATATI BINE

S-AR PUTEA SA ARATATl ~i s{J VCI simri!i eel t11<,] bine in timpul lunilor de rnijloc ale sarcinii - cu parul Slriilucilor. obraji trandafirii ~i pielc moalc, iinii ~i ,linaro<1sl'i. Nu Laalli Iumca infloreste 11),11: nivelurile inalte de hormoni PO! sa nu aib1\ un efcct favorabil asupra pielii, unghiilor ~i parulul, dar toate modiflcarile neplacute dispar de obicei dupa nasrere.

CALEI DARUL SARCI II

pAR L

Piirul Cit firul vigu ros ~i stralucunr

reprczi ma Lin rei lie riisp[a['1 a sarcinii,

De mcntionat eil piirlll 1111-~i imbunat~!e~le aspccrul Intotdcauna: astfel. piirul gra, poal!! dcvcni ~i rnai gra . eel u. cat, mai uscat ~i mai Iragil ~i. ill consecinja. s-ar putea !'U [] veu i mpresia eil pierdeii mai mull par

ca de obicci. De asemenea. exislii tendinta <':<1 [J~Ul.11 de pc fU!,l ~i de pe corp ,il se inci1id,l la culoarc,

G3si~i-\"a II wJJ.<OII1'r pc car.e sa ,,) inrre[iucJi IISW'

ASPECTUL TENULUT Se "a imbullulflli probabil in timpu] sarcinii: petele di par. iar pielea devine mai moale ~i rnai

m~l i'isoa, iL Cut oare ace s-

tea, putcti constata eli pielea

devine foarte

uscata sal! Ioane grasa ~i posibil pillma,

C~ sa facetl, Cllra!<l!i pielea til profunzime. Daca c uscata, rnasati-va usor cu un produs h ldraranr pc zoncle uscute ~i uuilll!!;.!!i u Ie) de hale in apa cu care Va spalat]. Utilizati cil mai putin posibil ~i1pLImd,

UNGHllLE

s-:U' putea ~l[ observan eli unghiitc ·c fisurcnza i se rup mai usor decit de ohicei, Ce sa faceti. Folos!!! manu .j PClIlI'U lre-

b u ri I e go, pod~ re ~ li. cit ~ i PCI1ITIl grMi nari l.

21

Cc !iit face!,i. DudI 1}~nII c uscat si sc despica usor la virfuri, fnlo.lili un sampon usor ~i balsam ~i 11\1-1 pcriati prca des ~i prea \ iguros, Spal;!li parul £T3" Irecvent peruru u-l mcntine stralucitor.

Deourece ij, peciul parului e asa de imprevizibi) in timpul sarcinii, evirati ~a-I vopsiti <au ,a-I faccu permanent.

___ S-.ar pl..IICOl ell rClJul dWIHlc"(n'{I(urrif

,Ill de";"'; mai ('uri/elm 1i striilucuor

CULOAREA PIELIl

tn timpul sarcinii C normall! o accenruare a pigmentarii pielii.

De obicci alunircle. scmne le din uastere, cicarrice le si mai ales pisrruii se inchid

In culoare ~j cresc in dlmensiune. iar 0 linie maronie aparc dcseori 18. ni velul abdomcnului, Puicti con tara de usemenca aparitia unor pete maronii sau a .. rnastii in fluture" (rnasca de ,arein:!.) 13 nivelul fetei

·i giluiLli. Nu va ingrijorntl. deoarece accasta disparc curind dupfi nastere.

Ce sii lacetl. Evimri ravelc puternice ale soarclui, iar atunci cind trebuie Sil ie~i\i afara. la SOMe. Iolositi 0 crema protectoare ell I11m.1 marc. Nu lncercau sf! decolorau museu de sarcina: dad dodd sll 0 atcnuuti. puteti lolosi un creion corector pentru de~olomrea pielii,

SARCINA SI NASTEREA

SAPTAMINA a 24a-

DESEORI aceasta e cca mai bun;"! perioada de sarcina. Probabil ca araL<t\i bine si va ~imthi Iericita si 1l1ul\-umit5, Daci'i n-ati ci~Ligal 111 greutate imr-un ritrrt accelerat pina aeum, 0 veri face in decursul acestei luni. [ncepe sa

. c vada di sintct] i'nsllrcimlta.

Crestereu "xc",ivii In dimensluni 11 jllllull,,(ii SIII'''rioure II t'ml'lIlIli p"'}lap 1"1':'111/<1/(11 retentiei de 111'(7, dec! 1111 Ill. Ii ,u~nJUmCUlli

Pozitia behelusului in uter

VEDEl1 $1:

Exercitil prenatale paginile 45-47 Garderoha

de sal'dull

pagina 25

Relaxarea ~i respiratla paginile -IS-49

• CE SCH1l\IlBARI AU LOC

• De obicei III aceusta luna sau tn urmlitonrea crcsterea ill greuraie lie, face intr-un riuu accelerat.

• De acurn va fi mult rnai corned ~a purta]l haine Iejcre.

• Deoarece veti uvea 0 sensibilitate crescuta hi c111dura. transpiraj in s-ar putca sli constituie 0 problema, Bcri mulra npa $1 evil,lii sl! punaii 'i:mbracl!milllc din materiule sintcticc, J

FaIn puate nrfllu """III/ tl« im~flt.Plli, dt'oar"ct! cornu! retlne apo ill e,!"n·.\

lilCTUJ se marcste intr-nn ri,m ftrjJld

Pielea )iti

CHESTEREA i Glm TATE in jurul "iipUiminii a 24a de sarcina

Probabil ca veri continua s!lluali in greutale cam U.5 kg pe sllptltminil. desi, dac11 erati subponderalf lit Inceputul sarcinii. soar pUleu ~ii crestctl Il1 grcurate irur-un riuu mai rapid. Crcsterca totala In greutate idcalli pinii 1;1 <lceasl!l datu: 4.5 kg.

BEBFLl~L Lungime

33 em Creutate 57() g

CALENDARUL SARCINII

• CE sA. FACET!

• Dad aveti mameloanc plate sail retrase si rorusi doriti sa alaptatl. soar putea sa ex i sre aceasra posibititare: discutati CU moasa,

• Tine[i-va picioarele ridicate elt de men posibil ill timpul zilei.

• Continuap exerciuile fizice intr-nn ri tm lent, dar c u rcgulari tate. • Faceti exerciiii de relaxare ~ de respiralie.

• Dad a~i lucrat in cursul anului amerior. uureba]i Ia pulicli nidi dcsprc co nccdi u I de rna tern i tate de care puteti beneficia 'incepind cu ~p(ilmilla a 33-a de sarcina.

jNTREBA.RI ~J R4.SPUNSURl

Care /I cel mai bun tip de sutien? Pentru perioada sarcinii. eel mai pouivit e lin sutien (prcferabil din bumbnc) eLL 0 banda sulid;1 sub cupe, cu breiele lute ~i cu posibi I itatca de a-i ajusta Il!rl:,rimca. Controlati-va cu regulariuue dirnensiunile sinilor. deoarece ace ria i~i marcsc volurnul pe parcursul sarcinii, '-<1 ~ir)ilLLI sarcinii s-ar purea sti aveti nevoie lie un suiien ~11 2 numere mai mare. Dadi Slnll dcvin foanc grei. purtati un suucn LI~()r si in timpul noptii.

• BEBELUSUL CRE$TE •

• Bcbclusu I e slab deourece deocamdara nu S-Il depus nici un sirai de griisime.

• Se forrneaza glaudele sudoriparc [a nivelul pielii.

• Muschii bratelor ~i ai picioarelor sill! bin" dezvoluni, iar bcbclusul ti rune la incercare cu regularitare, Are perioade de acti vitare frenetlca; anmci II sirn~i~i miscindu-se nelncetat. Acestea aherneaza cu perioade de calm.

• Bebelusul poate s~ ru~casdi ~i sa sughita: puteti sirrui sughirul ca pe 0 mid lovitura.

BEBELU~UL IN UTER ---

iN PARALEL CU DEZVOL TAREA SA FIZICA. bebclusul rncepe sa dcvina 0 mica per oana scnsibila, cu trtiir]. EI slii strins, ghernuit in liter, inconjurat de lichidul amniotic care are rol de amonizor. obtinind hrana si oxigenul ~i ellrninind subsrantele nefolositoare prin irucrmediul placentei. Yn ciuda virsrei, Mati! si se comports aproape la fel ca till bcbclus III nastere.

VEUEREA

Plcoapele sltuillcil lipite, dar la sfirsitul saptiiminii a 2S-a se deschid si bcbclusu I va putea ,,1\ vadii, sa lnchida si sa dcschida ochii.

AUZUL

Va ponte auzi vocea, iar dnd doarme, muzica ascu 1[,1111 ell volurn mare iI poute trezi, Poare avea prcferinic rnuzicale ~i o urati! prin rniscari lc sale,

Tresarc In zgomn[e neasteptate,

EXPRESll FACTALE

Se incnml!!. priveste crucis, l~i tuguic buzele, lsi inch ide ~i deschide gum.

HRANIREA Bcbelu '\II e hrunil prin iniermediul placentci ~i c protejat de lichidul amniotic care este cald ~i se poate schimba la fieeare p~1I"l1 ore. Acesra regleaza tern .. peratura bebelusului si-I protejeaza impotriva infectiilor ~i a lovuurilor neastcptare.

SUPTUL,INGHITIT L ~I RESPIRATIA

i.ii ~lIgc degciul mare de 1,1 I11jJl~ si lnghite lichidul cald care 11 inconjoara. climinindu-l sub forma de urinil, Deoarecc inghite P""I mult lichid. uneori sughi IC. Exerseaza miscari respiratorii toracice care Ii vor f utile pentru vill!,! extrauterina.

GUSTUL

Papilele gustative se forrneaza. iar In firsitul ~lIptilmil1ii a 28-a are ensibiliiarc pcnrru g\lstul dulce. acru si amar,

MISCARILE

LOVC$IC cu picioarele ~i pumnii ~i uncori face unnbe,

RITlVlUL SOMN LUI

Adcnrrne si sc trezeste r{lr~ nici un program si probabi I di e eel rnai activ cirul mama Itlccarcl! s" domma.

PERSO ALlTATEA

Partca din creier implicata in dezvoharea personalirjrii ~i a irueligeniei deville mull rna: complexa dLlpi! luna a 7-.t. dec: personalitatea 5C va dezvolta III curind,

23

lIeCC.1(1rr~; «proape 101 ce inlrii in .c0l·~ pui dumm'(lI'f'U1Sll'fi. bit/I WI. 1'/111. ajlllll/f IJr;1l plucenulla el

ornbllical, JiJl'OWI dill J \'ru{' SUlIKI'iJJc. aCflIU!i'ife d~ rm strat ~e"(l1in(J.fI. le<lglicopi/II/

d~ 1'/ncl!nJi!

L

Fundul urerulul

1.1'<' ull<1 <'0111 III

iU,m.lit(lh.,a d. i.')ftmfl/r dlntr« omhitic

,~i stern

Pleoapele ince P .~.(j rl..a

m(lifl{~ iJwlriw!

etuu {

SARCINASl NASTEREA

l>f)zi~ia

b ebet usulu i ill uter

SAPTAMlNA a 28£1-

V-AU MAT RANtAS dear irei I II ni de sarcina,

VI'lIi incepe sa vtl ~i,lll\i!i grcouie ~i sttngnce ~i P()~lC neglijata.

In perioada ultirnelor Iuni, bcbelusul acurnulcaza

s tram ri de gras i III e.

El esre Ioarte activ ~i

Ii puteji ohserva mi~d1.riJe. Daca s-ar naste ileum. ar putea supra vietui cuaj utoru I linn!' ingrijirl medicale speciale.

Stari dr<'sp!ii pcnrm rviu. fnrlirrCI"~JO . If)U'dl~; ,U! mti~·tlro crcsterii In grnuorc

Te.sul!!! gras

.f!! poate dgpwu! {It' lese, coapse si pe abdomf,m

CE SCHIMBARI AU LOC

• Soar putca ~~ a vcti unele sufcrinte obisnui te sarcinii, ell III ar f arsurile, indigestia, crumpelc rnuscularc,

• S-3[ pmea s~ constn[[!!i vergeuui ros i alice pe abdomen.

• In nceasia perioad~ sc ~i J1l1 uneori conrracu i hzioiogice (false). De obicei nu sint dureroase.

• S-'lT putea ~J uvcu vise dcspre nastere ~i dcspre co pil. Accsi lucru ~SIC aproape normal; visele se datoreazjl probabil pozitiei neconfortabile din pal sau J1li.~carilorcopilldu i. Elc

nu indica Ln~rl vreo sllfcrim~

U copilului .

Venele de 1r.1 nivetut sinitnr vor dcvsnl probabilmai 11r(l,·milleIllC ;'1 rim,ml

.'f"m .. itnii

Corpul, incluslv faltl1 sint ur-ol}criu." en vernix ,,·i w;ljt'l pmf<:imr impml'i,.a ape;

'"

CRE$TI~REA .iN GREUTAl'E UJtilllul trlmestru

in pcrioada ultimelor luni veti EJ

ci~tig~ in greutate cum 4 kg, 30%

3()"40% din toialul gr~Ula~ i

ci.5Ligaic in timpul sarcinii,

Cres terea [mala in greu uue

ideal ~ ptn~ I a nc(!as(lI d at!!' ':J kg.

BEBELllSffi, Lung;me 37cnl Greutate 900g-lkg

VEDETI ~l;

Acuze IJbi~nllilc paginilc 40-42 Proteja!i-v3 spatele pagina 44

Vergeturi, pugina 42

CALENDARUL SARCINJI

CE SA FACETI •

• Avcn grij~ s~ v~ odihl1;~i suflciem

7.i u a s i ~~ v~ cutcatl sea r~, devreme, ell rna; des posibll. Dndi lucra; i inca, ridicaii-va picioarele in timpul pauzei de prim ~i odlhniti-vd cind vcniri acasd,

'. ill~li infafi-vi1 in serb seful despre data cind intcmionati sa tnrrerupetl

ac ri IIi tatea ~i despre data ctnd d ori Ii sll reve ru1i la servici u, J II pii 11 asterea

co pi I ul ui. Faceti acest I ucru Ctl eel putin trei stipl1'imi'ni in"illle_ Pluc]i solicita, legal, conccdiu de maremnatc pl~tit tncepiud Cli s~pt<111l10~ a 33-<1, dar III Iuncue de upul serviciului .. de distant<1 pillfllu serviciu ~i de bUg-CIUI dumncavcastrt, puteti decide sit rnai

I ucraf 0 perioadll,

.I'rczentari-II~ la consuharia prenal~lii din policiinic5 la fiecare don a saptamlni de acuui $i pin~ In sllpl;,mtnu a J6-R_ Bala; le inimii bebelusului p<JI Ii auzite, dill acest ruorne nt, de ohicei ell a j 1I torul U Ill' i srctoscop feral obis IIU it.

BEBELU$UL CRESTE

.Pidea e rosie si inneli\u, dar Iel;LIlUI gras inccpe s~ S(; depuuf sub ea. • Cornponenta crelerulul implicmil in procesul de gindirc s-a dczvoltat sernnificatlv, marindu-si lIoiutnui Si devenind mai complexa, Un bebelus de 7 I uni poate 5i m!; durerea ~;

rcac tioneaza foarte (,sel1l;m;;.!Or cu eel cure se afm Ja termen.

• Poscda rnu It mai mu lie papile gustari ve flllft de cele pe care le va a vea I a na.j te re, dec i sens i bili tatea gl.lslmiv(i e thane dezvoltata,

• Plaminii nu ,inl illcli cornplet dezvolmti, fiind I1CCC~!lfl'i ups riila unci subsrante deuumite ~-wf(JCI(iIIl care previne alipirea pereulor alveolelor pulmonare,

• Partcnerul poate sim~ mi~lIrilc bcbelusului dad i~i pune rntna pc ebdomenul dumneavoastra ~i poare

chi ar sa LlIlmvacla forma piciorul ui sau a, fun~l~le\tLlw IImn:i cind bebelusul d>l. rf n plcloore sau se In ioarce.

GARDEROBt\. DE SARCINA

DUPA. LUNA a 5-1I "(ill chiar a 6-a de sarcina, rnu lte di rure hai nele obi ~I1U ire vor put ca ri purtate doar daca slnt ceva mallejere sau daca le modificati, ell route uceste a , achiziticnnrea unor hili ue noi s-ar puteu sa vii ridice mora lu I, nefiind nccesar sa lc cumparari de la raionul pcntru gravide, Cautari haine atrucuve, COIlfortabile ~i usor de: lntretinur.

Bluze la .. gi Tricouri le largi ell mlncca SCutlJ ~i lungn, c~m~~ile Imgi

~i blu zele [ri COl ate

anu~ bine ~i V(I fac

s~ v~ si III (i ri corned, putind 11 purtate ~i dupa nastere. Veriftcati daca partes de sus c s u ficic n I de Imi;\fl si Ilillgii.

o"n drumul

Pa nta loni etasttcl

Pantulnni i CU elast ie in lal ie sint confurtabili ~i pOI Pi purtati oricind; adapt ali-i lal ici inlncui nd clasticul ell till sirer

AI"gcli tiainc sl~fid{"1H fit Im·xi

sub axil« si la \ nivelu! u)f'(lccllli,

df;n.m't:re,.-inii

I'flr ("re.~u· hi dimC1l.'dwlt!

D"p~ 1la.,~I,er@ "1'1fI(1ir{WII' tru olilrrUf WI mmjime'l IIGSlm1'"frrrii

Sarafunul st! nu fic .l'IIf"spe talie

ll1lbdieal;· V>l sic

Procurarca unui sarafan C 0 idee b':,!l1n, deoarece sc poate ptma ;1'] mui multo varianre. III zilelc racoroasc puna! i pc dedcsulu 1111 I rico It sau 0 cUma')n. Verirican dac~ tivul are lungime suficicnra, dcoarecc rochia se va RC\JfW ill f~la pe maslII"a ce

di ruensiunilc duruncavoastra cresco Rocb i ile de

grav ida .. Sm 111 general cu 2.5 em mai lung'; in ral~ pentru a con true a ru aces \ I U cru ,

25

CE sA ALECETI

Avctl tcndlma s~ lili mal sensibi In b dLldur.l in timpul sarcinii, W;<I inell <:l1ul<I\i Imine lejere,

su hri ri, dill bu rnbac 5.111 aile fibre naturale. Dud, e trig, imbraclI!i-l'fI cu mai rnuhc linduri ric hainc. Evitati hainelc strlnsc In jurul taliei "au care reduc 11 I1Xu I sungvin,

in picioare. cum ~im cicrapii trcl , lcnu ri stri Ill) i, Sirn de dorit p~IIlW fi i con r II rtuhi I i cu tocuri joase, dill' eel cu IOCLlri

coruplei plate trebuie evitati. Prohabil c~ nu ve,i fi ill stare

sii purtatl paruof cu ~i rcturi,

d coarece va t, d i t, ci 1

~~ Ie 11l1lOd all.

SARCINA SI NA$TEREA

SAPTAMINA a 32a_

A VET1 NEVOIE LIe cit mai multa odih n1l, asa 7nc1'1 'incercali ea in timpul zile: ,,1i stati Ia pat o perioada. Va veri sinui foarte greoaic 'i probabil plicrisita LIe

siarea tie graviditute.

Acurn este rimpul 51! inccperi cursurile pentru invi'ilarea rolului de parinte, care vor continua pilla In

firsitul arcinii. Bebelusul

e cornplet coustituit. '

iar corpul au e armonios Tesurul gr1l.S s-a dcpus

~ub pi~clc. asa Iucil. In curind, V~ avca forme rotunjitc.

r CN SCHIMB ~ Rl AU LOC • PI' maSllfa C~ bebelusul cresie. aptl~~ pe organelc dumneavoa 'Ira interne: apasarea determina unele

iuconveniente, cum ar fi: rcspirajia dificila ~i nevoia de ,I urina rnai des, Soar pUlen !iil ccnstatati cit pierderi pu!inil urina atunci cind alergati. Ill$itL srranutatl sau rideti,

• Soar purca sll. nu mai dormiti la Iel de bine C,) de ebicei,

'. Ombilicul Sf! va aplatiza sau chiar \'<1 deven i proerni nent: va reveni in pozipa nonnala dupii nasiere.

• Articulatiilc bazinului se destind in vederea nasteril. de aceea soar putea

I s~ aveti unele neplacerl in uceasta regrune.

Llnis 'inchisf la '·Ii"W"~ ('(IFf cobourii I'" lIIij/f.'<li/ ahdomenulu, ptlfm! fi luur!£! evitli'lllll

Pozlua bebelusului in uter

Omblttcul ,.~ Ii ln tensiun» si "piUli:<lf deoarece abdomenul creste ill

r·~"-

Baza tor acel u j poatefi .'clDihiltJ dt!ul1l-(!ce rmHll1 unas«

in IllS

VEDED SI:

Cursurile prenatale pagina 17

Re piratie ditkila pagiua 40

Urinate Irecvenra pagina-i l

Pertneul pagina -15 Tehnicile de relaxare paginile 48--*9

RESTEREA GRI~ TATE

ill Saj)lanu11a a 32a de sllrcill1i

Spre sfi~irul acestei luni, ritmul eresterii in greutate ,II' trebui ,a incetineasch. chiar daca cresrerea bebelusului e accclerara,

Dm .. lI.ins~ ccntinuati sa limp III greutate prea mull. eliminati din alimentatic glucidele ,)i b~lllu.riit' pe hal.1 de lapte, Cresterea unala In grcutaie ideaJa pillA In aeeasta datli: II kg,

BEBELI.A5UL Lungime -10, - em Greutate

1.1'1 kg

-

CE SA FACETI

• Faceji PUlI/..., 111 cursu I zi lei ~i rtdicau-va picioarele [imp de 0 or~ sau doua.

•• Dacr. "VC!1 P rob lcrnc c II sornn ul. r aeeu exereiu i oJe relaxare fnui.nte ile culcare Si Incercaji sa dormiti >~Ind F. '! pane cu \I~l picior "Inclo~\ .\'] spnjirut pe Q perna. lncerc,,!] Sa IHI V li rm;~ Ii prob I e me ,htc.i\ n u

reus j ~i ~{t dorm t ~ i ~ ~ r onrte n anna] in acea,l~ periQad1i a sarci ni i stlli\i lreu" In timpul noprii.

• Nu renuntati la exerclrl ile pentru perineu: sint importarue mai ales

d ac~ pie rdc \ i uri nil.

•• Prexeruati-va lu cursuri te prenatalc dacs u-au inccput fnd.

• Faeeti-vil unalizele la pnlicli nid pernru a veri fica daca ave] i anemic Si datil" veri probleme cu Rh-u t_

INTREnARJ Sf RASPUNSURJ

[wi joe: griji dadi tut CII/III'6 bebelusul e lIJee/iil III cursu! actului sexual. E 1'I"f!IUI pericol?

EMe f"i""c ~ii v[i (nce\i griji in ace'! sens, dar sill! inutile, <Jac~ sarcina

e vol ueazd normal, Be be I u ~ u I !l P to" [cja! de sacul amniotic si inconjura: de t lchidu I amniotic. un rei de amoruzor peruru cl, deci l1U p~!e~lc. nimic in timpul actului sexual, Medicu I sau Ll10a~L.l v~ va spune dac~ exista VrCUl1 peri co]. cum ar fi prezeuta placentei jos tnserate.

BEBELU~UL CRE~TE Jl

• Bcbelusul amirL aprnape cu la uasiere. dar e uevoie sil mnl creases. • ACUI1I fuce d_j~lim:lie lntre tnumeric ~i lumina.

• Dcoarecc C mai putin spajiu Ln caviraiea uterind. probabi I c~ ,-~ illto!> cu capul in jcs r; ind gala &a se nasca,

CALENDARUL SARCINII

TRUSOUL BEBELUSULUI

AJcgeti lied rip de {·".I I j III r'j~\

f.'OI'e .\Y.' desrlstd« in I€:Ifi'i -'"I i/1 jrtml roapselor. si -'it' ;lIdlid~ ,·11 f'{j/'.'~t'

iMBRAcAMINTE

AI" trcbui ,~ ai l1a m~ri mea de so ern.

Vel; avea nevoie de:

• 6 picpl~ra~c ell dccohcu t hug sal! in fonna. de puc

CUMPARATI ACUM urmtilO<Lfcle anicolc de ha:zli pcnrru UI1 nou-nascut.

TlWSOU

Vet-i uvea ncvoie de:

• llll carucior, lin P~llI\ SJU un CO.,lI tq in care ,r. tlmmnll bebclusu I:

• asternut corespuuzatcr:

• 0 pi"IIU riL moale ~i usoara:

• un scaun pentru transportul copilu t ui 'n lIIa~jn;;: e un ret de uublura a scaunulu i dill ma~im'i:

• 0 c~di\~ penrru bcbclus: .:2 pr<"oa pc In 0;:

• rnusarnu:

• di verse tipuri de scurece:

• bibcron (dac~-I vet] hrntli urtiticial).

• 8 cosiumase clasuce .:2 jachetcle tricutatc

,.2 CQSIU muse pent ru noapte '.:2 perechi de ~("~Ie rnci

:. pM~rie_de some

"'L' dei uli Iii di n tin~.

RELATIA CU PARTENERUL -

fN IT!VWUL sarcinii pHJcerc.:a actului scXU,11 poate fi ,lInpJifiefilil de starea de cxcitadccurc CMC im:lusii mull mai usor dmorila nivelurilor crescute

de honnoni _ la care so adallgil Ii psa grij i i pontru coruraceptic.

AL TE MA NIFEST A RI DE JUBI RE

E pos;lli t ,i) ex isie perioadc cind vl pierdeii irucresu I pcnrru rapormrilc SCXlUIIc. tn special in prirnele ~i ultimele ~ilp[~mini de surcinji. Asm IlU lIlHCi.Unn{i c~ trebuie sa incerali SJL \Ill. arnta]i scruimcmcle de iubirc unul falll de ccmlul\_ Chiar dadi sinlc\i prea obo,,;I" sau va e greu sii Jaceti dragoste. Lilula~ i aile Lui ."i~ va ~riit,,!i afectiunea, cum ar fi >an,t'll.

imbr~! i~firi1c. rningiierile,

SCHIMBAREA POZqlEI

111 u lti m cle s!ipt amll1.i de sarcin a s-ar pu te <I ! a vi se para ca pozili<l biirb'lIuiLti deusupra e desiul de i ncomoda. Expcrimcniati alto

poz il ii: ponte stind rteasu pea parteneru I ui.

sau pe Iii ~p~IC, sau .'linil liecare pe o pane.

27

SARCINA $1 NASTEREA

DE A UM I COLO ar trebui sa Ill! mai tucrau ~i sa incepeti a va pregiititi pentru nasrcrc, Probabil sintcti nerabdatoare sa

se [ermine 0 data ClI • arcina, dar aveti inca tcrneri in

ce privestc travaliul, nastcrca ~i indepfiuirea rolului de parlnte. Hebe- 1L.l~LlI ocupt'i tot spatiul

din uter si mai degraba lovcste cu pumnli sl picioarele decit sa-~j rnodifice pozitia Intregului corp, Daca soar naste acum, ar uvea sanse mad de supravictuirc,

Pozlrin bebelusului In uter

Caput behclll.,u/"j s-ar p~ ;/fn ;Yln ('of,w'it ln baiin ,JIW} (u'om

VEDETJ Sl:

TFU~OuJ hebelusului pagina 27

rinarea frecventa p<lgi1l<l41

Pregiiti rea pentru nastere pagiuile 54-55 Protej3 rea spatelul pagina 42

Tehnicl de relaxnrc pagini le 48-49 Glc~ne umftate pagina 42

Vartce pagina 42

CE SCHlMBARI A

• Dacjl e prima !;llrcinll. arsuri Ie. lndigestia ~i diricul!~tilc in respiratie ar trebui sa ~e UICmIC7." 0 dala ce capu I bcbclu .ului a coborit In bazin,

• Vezica "rinilr~ e sub presiune, usa lncit veri urina ~i mill dc"

• Probabil va veti simli obosi[li clatoritli somnului prost ~i a gl'culilrii copilului.

• • .1 nsuncrul de cuib" e deseori puternic: $-rLr purea ,lI vii sil11~ili asa de plinji de encrgie Incll sa faccji curatcnie prin toatc du lapurile Si scrtarele din ~asll. Nu exageran: putcrl ~ii vi! extenuati ell LL~LLriala.

Ahrlumenul care creste 1'(1 "(~ liwd({ica CllmrlJl de' greuuu« niJf,wwf. rI~ri /!O'e/I I<";}ll rln I'"~ilj,, lumllCtl.",IIS1tll

Odm,re(' ,(',m'/j'.~r(j.\,'HI depns. bebelusul se r otu njC051 e

Piden/H; \

e fCC.

\

CRESTEREA iN GRE In sapf.UIJJJna a 36'" de sarcina

Riunul cresterii In greutate a iucerin il '. i soar putea opri, Duca greutatea IOta Iii ci~ligala 111 ti I11pllJ snrcin ii e mal mica cle 13 kg. putcti reveni usor III greutatell dinaintea sarcinii. Cresterea torala tn greutate i(kal~ pilla I~ ace'U;la d<Il~: 12 kg

BFJ3ELUSUL Lungime

46 em Greutate 2..5 kg

-

CALENDARUL SARCINII

------- ODIHNA IN TIM:PUL SARCINII-AVANSATE

CESA FACETI

• Ridicati- I'll des pi ci onrele peruru a preveui umflarea gleznelor $; apariria varicelor,

• Mcrgeti Siiplalllinni la policlinica pcntru control medical.

• Dad ve~ llajl"€ in spital. vizitati sala de nasteri si celclalic cornparrirnentc ale lllalemila[ii. daca n-ati f.1cul-o Jnca. • Cu mp~rali-v~ till s uricn pc ntru perioada de aliiplare.

• C\Lil'lpara!i alirneruc in canutate sufic ielll.ii pc ntru perioad a cil VC\j sta in spital si cea imediat urmatcare lntoarcerii acm;a.

• PII,g5li!.i-va bagajele penn" spital. iar dad veti na,tc uta,". adunati lowe 11LClUJile de- care veji avea nevoie,

• Ccntrotsf dllcu slnl pregatite toute I ucruri I~ de care are ne voie co pilul,

jNTREBARI ~l RASPUNSURI

Partenerul meu fit trebui sa jie Iff/ga mine II! limpid i1£1,<lerii?

M uhe spirale incurajeaza paniciparea parteneruor. Nastcrca poatc fi un proces indel ungat pe care-l traversati ';l1gllr~. dad nu avcti pc cincva apropi ut ell care sillll1p~f\ili ucensta experienra. iar alegerea

cea rnai fireasca at fi parteuerul

d LI III nea V oas m1. Dar dac.l e I

chiar nu dorcsre sa fie p ... o;renL ill IOLLII lui poate sa fie ITllg5 dumncavuasrrf 0 rudB ~au

o prietcna buna.

• BEBELU~UL CRESTE • Dad e primul copil, e posihil s~-i II cobortt capui in bazin, fi ind pregatit sa se nasca,

• in virfuri lc degetelor i-au crescut unghii mol.

• Ar trebui ca rcsticulele bi1ic!i lor sit f coborit 111 scrot.

• Bebelusul va ctsiiga in greutate aproxirnati v 28 g in fiecare zi din ce Ie 4 si! p,~mrni de s arci n ~ rll mase,

SUTIENUL PENIRU PERIOADA

DEALAPTARE

DACA DORITT.-;a va alaptati copilul dupa nasrere, vetl avea nevoie de eel putin U(JLl1i sutiene speciale pcnrru ili:iplare. Cel mai bine e sa curnparati sutienele nu mai devreme de ~liptll.ITiina a 36 .. a de sarcina, pcnuu a II sigurfl c1i mari mea acestora e burni.

TN TIMPUL ULTIMELOR sapliim]ni probabil eli vcti obosi rcpede, Nu veti dormi la fel de bine cu de obicei $i in pi us va verl si Ill!i extenuata de surplusu] de grcuratc pe care 11 purtati ell durnncavoastra conrinuu. I mporiaur esie nu sa luprali Ympolri va oboselii. ci sii va odihniti cit mal mull

EVlTA'P

SA V A OBOSITI

Ridicau-va picioarclc ln timpul zilei ori de ellc ori si mli!i nevoia, Gindili-"J. s5 face! i I uc ru r i c are sa V~ rel axeze a LU nci cind "it odihnij]: facer! exerciti i usoare de rclaxare, llSCU II»li muzidi Ii nisti-

CE nmBULE SA CAUTATI

Exist;, dour, tipuri pri ncipale de suiiene: unul cu clapc can: sc deschid ~i descopera mamelonul ~i o parte din ~i", celillalt care se deschide 111 fa!;, puttnd descopcri "l\u.1

toare, c ili!.i 0 cane. 0 re vi stil sau I ricola!i. Inccrcau s~ "a f"Celi treburile lntr-un rirm rnai lent deett de obicei, ca sa nu va exieuuau.

"in Illtrcgime_ Acesta eli n urma e mai bun, denarece permite bebelusu lui un contact mai prorund ell sinu I mamei in limp ce suge. Caurati suticne din bumbac ell brctclc solide si cu fermoar sub CllpC_

LUAREA MASURILOR

Llla!i-vl1l11~surile clnc pUMP un sutien obisnuit, Dnd averi lndoieli a_,upm rnarimii potrivitc, rug,,!i yi'nzaloarea ~r~ Va aj LlL~.

1 Folosind un cenrimetru de

croi ioric In~Sllrali circumferirua toracclul sub ,ini peruru a afla rnilrirnea suuenului.

29

2M;-'~urllli

ci tell ruferi n f~ toracel U i pc ste

sini pemru a ana marimea cupei.

SARCINA SI NASTEREA

SAPTAMINA a 40

va veti sirrul toartc grcoaie si va veti levi de obiectcle din jur datorlul dimensiunilor d umn ea v oast I'll. V l.I veri simtl cxtrern de ncrabdatoare s~ nasteti, darin acelasi timp crnouonara ~i usurara

cii ~lnle!i toarte aproape de aces! moment.

'.

Pezltla behelusutui in uter

r"l~ti slmtl flJrel.,lif/,r,"' in picioare

• eE SCHIM.BARl AU LOC •

• Od ce In i scare f11<: u Iii vi se pare d. vii solici(~ prea mull.

• A ve Ii senzat ia de greutare In partea de jos II ahdomenului,

• Colul uierin xe i'nmcmic In vederca na~le,ii.

• Contractiile ~l7.iologice (Ialse) PO! fi H~ a de i on porta me. I neIL ~a cred eli dl a l]1cepu! travaliul: acesteu Ins~ no slm regulate.

v" vc \i stmt i I' i cleo IO,jlJ.fifl pest« llhdrmrrm

.~i prl'u'Ji sfmfi a mfm .... ,(iI-iwC' lei (.U'CSI niVl,J

Un~hiile pUI Ji ((Iii r,h-" osrullu' fm'll

hebeJj_j\I/.' W:-;:"'f;!int' ('II (~h!

Ahdomililul. r·'~II" (r/j')

dl! ,w III im11 , 'l1 !ltl Ii ,~rt:u :'il.i

l'tl g:ifJ-l(i t j po=ifi,· ~ -m ~fi')I'aiJiffj II f I)()J

jfJmu' ,vl!mjitf!

VEDETI Sf:

Con trac!Hl e fiziologice: (false) pugina 56 Tehnld de resplratle pugiml49

CREsn;REA iN GREUTATE in sliptliminll U 40a de sarclnli

In ull imele dona s5pl~lllil1i 5-3r ("JUIC~ sa scilde\; Illl\in in grcutare. Acesta es!e lLll semn ea bcbelusul c complet dezvoltut ~i v~ pureti asteptu sa 11H~ICii ill urmatoarclc I 0 xi Ic. Cresterea in greotatc idcal~ este ace~a~; (>I in ~Jplamina ;I 36-a.

BE.Ba~11L Lungirne

51 ern Greutarc

3,4 kg

CESA FACETI

• Odihniti-va ell de mull pureti ~i profirati de ulurnele zile r"rii copil. • Dnca nu simlili zilnlc eel putin

10 nuscari ale bebelusului, amlJl~a~ mcdicul sau moa~a en g~ conuoleze ritmul Mt~ilor iulmii bebelusu lui, decarece acesta ar putea f in soferin!~.

• Dad ave\i contractii false puiernice, practical i exercitii Ie de rcspiratie.

• Nu vii Tngrijorali daca nasterea 1:ntlrtie; esrc 11bs()1 ut norma] ea un copi) ,li se nasca la dOllll s~pllhllillj 0:1\1 p~ d uta P rogn oza t5_

CRESTEREA TOTALA iN GREUTATE

In medic, numarul l,)lal de kilograme ctsdeale in curs ul sarcinii variaza in tit: I o "i 12 kg, dar se poarc ~i rnai mull sau mai r:L\i n Oreuraica c1$ligala ill nmpul sarcinii arc urmstoarea compozitie:

~%

11% llehld smnlerlc

20% uter, sin i', fese1 picionre

22%

sln~el lic:hid interstitial

BEBELU~UL CREl;iTE III

• Lanugo (1 dispiinn in cea mai mare parte, tOl'll5i s-ar pu tea sli mai n ramas purin pe urncri, brute ~i picioare.

• POHle fi UCOpel11 CU 0 5l1b>ta!l!~ gras~ denumita vernix, sal! pot fi prezerue dear urme din H~edSla substanta,

• 0 .'lLbs\all~ lm;I1;,>1 la culoare, Il1CC()niu, se anil in iruestinul bebelusului: aceasta se v aelunina dll pll nastere, consli lui nd primul sc aun,

• Dacii ali mai nascm 0 dm~ sau de rna; mulie ori .. capul copilului !\C poatc allg'ti a din acest moment.

3R% behalus

CALENDARUL SARCINII

sA DE,{II MAMA

DUPA 0 iNTREAGA perioada de plan i ficare $i preg,;it ire, acum aveti posibi liratea 511 va pncti bebel Ll~U I in brate, Probabil veri fi coplesiior de protectoare futa de aceasta r e 1'5; (I a nli

mlnusculii. cornplet dependenta de dumneavoastra.

PRIMELE SAPTAMiNI In pri mete s~pllimil1i viu]a

d U In nea v oaSlra se des t1i~o arl1 in jurul bcbclusului _ 0 datil cc v~ veti cunoasie rec lproc. veu dpata u.jllrinla in mancvrarea bebelusulu i.

luc ruri le vor i nrra pc III gasul normal ~i-~i va lace lee rutina In viata de zl ell zi,

31

SARCINA s : XASTEI{I::;\

INGRIJIREA PRENATALA

»; TI1_zi~Jc nOil.s~. :l ;J~'~:J. Ul1~L'f)F'i! rm n-prchml~l u aenune nscsmu _AL~.;'_:;'L:.J. ,'" dJlf)T~ ~re in ceil. mai iT.!..1K. pflt te lntrnduccrii controlului ITLo;:'lliL:al p:e,llalaL LLl1 sistern d-:=: consul rOlli i ~i i Il,,;.;:~~tlgatit 1", il]l,~ni'81C' regl.llate re toMI p;;LiljaJ~t ~ .. t,n: i 11 i i _ ClI scopul U'c .a l'QL1lTI.Jla d~j~;~ marna "" .cop~tul~.: ul 11 'Ini r-,l ~I are bUI'li:i de siiDiHlR'!, 111 urrna controlulni se pot. proJITH.J.:J1 (:]1 ma i rapid posibil II I~ 1'1';) val iu 151 o nastere l;:irA pr0hlemc_ f\l.eJ t:;,j~l;;' vreo problC'mtl, '~~::I

pv..'\ll.' Ii (l¢pisl::.lt3 prccocc si lr;I(,U:.i prompt. E!'te lmpcrtaat ~ ... ,<i pr"'l~Jlt~i la cunrmlul mcd icul prenatal III pcrlonda tle lrlCt:]: lIT ~ sarci flii, deoarecc cC'll~ullmii'e::.1 b5!e:rill de teste cfcetuutc U~;J7.:'l uri protJJ J-;:: btld nccrsar penrru evaluarcn rw.',jjji,;:i!irHor LL terinare. Dcci inirt:h'l!i rnedlcul dcspre varlsorele ulli"pmlillile Lit mui curind I'lLl!!:! L~L1Il1'IL'LTI"J.lt'a saruinii, F.I ponte Kt.abili l,;l(!rH~II[f!I", practice in cc plivt::;iLe 'i'(l;njirea prcm!lld~1 5i IKI~lerea,

UNDE sA NASTETI

C:;A fllKIRE Pitl MET.E c!l"l'izii pe cere trchuiesa le h.m~l fSI_.: aeeea a ](:)c,dni nusserii, Ma] orit 'W::.'I captilur se uasc 'in pre zent ill ,pi tale. unde Illilmel~ "jut ~I ~'I"I ate J::, medici spc-

NA~Tr;R'rA i,N SPflAI. Syj",J iI.1 ,ti<,PLlIlC' ,j~ t!.I[)LUJ~ t,·tim.ii ~I l'''1 <NT a 11!1~p,li.ti', pentru rezolv ~,r';l urmstonrelor pp.'f:okm" "-',' narcs d!J;'=i'j i. IT.!Umturi.l:.JL\'f. hchclusului in Ulil]Jllli;".';)IiI!- 1u 1_ imcr.o::Llm', iT. (",iJ~~" r"~~ Ie! II. .:bC'~ e cazul, pentru

.uxn '"!:'II ca de ::.julilr mntuei

,;((1 1)('I,[llllui ~i pcntru rurerventii dr: ILI~Cj)~~, Cl;:",'i! z.le de ~:;''l~<lLi,:;.!~ (lllt~ j)a~t=_~, ",1 (]-k:r~1 IJl.IJhnd de ',~:'ll"" vcti :::;'I'C~, :lC'''O:~ ciml ve i <1jl IrIE.<! f_~,,~1:i~ III rnecie _ >pLl<dj,:,r~: I e. de .::it,=WI zile, d,)F. pu l<'\l ,,:1ui.nc pir ~ I~, 1 f) zile [0 L"JJ:~' ,le <.1t" (i[I!jll ni!.l dunmcz "O~,~lr",

[J~.<'" ~ r 'i 11111 Il",~m~, "!i '.'~'i:l. bU[;UI',1 <.l~ ~"~1 incrca j"C;YS(1- nalului J:il<'lln:;rl ~; ElL lIlCUTII.[area c .. :Jud.,(~I~ marne. ... '1nd 1',1 vedere ':::1, pt'r''''n:,jll!

medic ill 1:'SlC' n tx'hjp>.~. lUI ~"qi' '[lid n ~;m1.Jj~1'" [iL veti fL ~~m~Il:l~.1 df' lW~b~ill:~dk lo "u.ild", tTl"di~i':-',:'i:!"I!.!lIl:·J.e,

::-i u .-eli ['i.l['~ ~'j ;i.i~iJ.ril. a~l1r.:'1! ruU:'I~'l"'1 L;J.,I ;:::'I'€i \'c:ri fl:.JX[C ;;1

d .. n 11" ~'" "" rIJI,~a -!:r ~ n 1.<"~ilIIJJ Ii lnlJ~ .LIfJl fll':3\'oom:i. ~i r-r>.('l1i ul Ule;(li(;:~l 711 a illte

de nasrerc. Spm,l~ I ;1 ~ ~i dczavantaic: ';;£0IJ)UI.UJ si

Ill",11 ilJ I nefami liar. desrurall[f~ lT1L..::11!! 'i)i laic OL'g::J.r~lit'~i:1 i; II L~ ,I f prcaarale ( .. ,':!-L,j p,lfl :1_ L!'",':' p"i~idpaii 18 UCi!"!-;t{!..;lu .... 1'1] Ji ill.:~pm.na13 !-;:1 "'L1:i'L~.t!. '[IJ preulnbi I -...oIl:':! d~ l'la~l~ri si .~qLlk- nl<1I~ltIi':~rii pcnUlt II. \'!:t t]j_"\lIJl:'_n";:;1 0,;11 elc.

l').Tf,\'1lU: DElIll:JJlCINA GfENEn.<\T.'\

le unele ~01~ f'lll..::ri 8k:gc S~ r,~l<"ll II] ~I[u~(l!,ik de mcdiCI:1<"I ;;:C'm,nL~ '~LI ncdicul ~cll~'.T'.I.L,L. !hl:<l ~;.)I1:in~ e',I"I~LlC'3Z~, normul,

r~ j1liY":lll>u.l sarcmu '.'.1 trehni ~li fil'i e~,lIt,in1l1.i:i ~i de

rnedrcu '{II?::-ia~i ~[ obssetrn Lifljf din pi.'li·tJj~Li..::~.

o ot:ctup;i 11 .. umase ~i mcdicul g~jlf.!raJl!:i. se IJI I~Jll';: ~~L: :;Ufll'!J\'C'g:1.~re" UlllllJ,'I'<I""',,~;:Tfl rrcnat:tM.

(ilh~ in.::c;:..:· tl'iJ.·jiLLiuJ I 11,1 tllllIl'2 IT'Inll~,~ ';!1. ":t. imc'li la Wjlal

L'''~ji.·ii ii.iI~~lr'n::il .. -E-ccut:'~r[LC'.I1wl, ~I i 1 ,,,tc..1. ~;;, rc','e-Ili.~i <1~.J:;.'::l fl.WI", ("lll'l ld ,jJjf1~ ':0:; uri nft:;(,llL.

"ilil'::.I·i In ilb;:,[::-lr:('~ sl gill("CI~li~,~;i.:, Iii funcric de: I~m:'1 uncle lncuili , <.ILi IU!ea ill('gc vsriuntu U:11.in~:j ~pitalj(!c?t; de rnedi.:: i ria ~'ene.t.'il.li:\, E pn~l hi I s ~:i 'y urianta nasrcru I il. ,:mn i ril i LI.

NA~TERE;l. [,.-\ nOMa.ell.! L Ll;;,..;ij :Jnl'~1 i ":'nar;)'-JS~., uveu sub :...-.: de 2.T1j ;j ~..;1r"::D':J t'\·I.dm."!,;'!T.l norrnul. s-ar 1''' IF:"! <~ "ir,i!i ' d [fihdbri I~ rlnmlcillu lL\lll IlI,li. 1L~1::I:;!lIj.: ,1!J lure hid -[1:'[ bl-ic in tLuq:<JJ lr;"'-llillllLi_ jR~Qnjlli:'<iL<i fiu ~ 1 de fsmilic

<i de oo,_~('~J~ ,'lILllj!o<~IIIC!, C!:J I!:.\II~ ..... "-!'I''''_ c diticll

:_,.. ... ~,.e l"JI'?~l1il'C.7.~ [l n.:)~.!:!:Jt' J:~ dnmicili.lL !o,.1iIJl.llilarc~' rnedicilur nu -'mhl~i~L'i.L2J!, i<'h"!rl nastcni [..1 dorrunlin. m:;j ,11<", J",:;l "" imr'ICltc utLii{;I[t'./i (:clliI'HLl.1::-:lUll'!Jl ~ritaI5~c:<c ,

.0", ZI m!!dil"IJl ,u,IJlir1CS· .. ·":I!;tra ]l<'l1<'r"lli'i 1\1& .':!. jl-n:w.: !J..l1.1L. fl"'l~i sl n alni p;J!Jblbwh,,: .lru:m.:ati "I !!ol>i[i lin 31; u .. di" ~.cI'i.:I"'.'Il;.;

tn 7.0112 ~TI! .;~I1t ..

locul Ii. ~'(II'<'

e ~JIP~':~sli·,"i

,11 a-\''),[>!~(rir:;1.

l "!'fiE SA :l.IE!U;J::Tl J'ENTR~j CO:VI'I:{O:LUl i"riEIIIC,-\l PR~::,,\Al'AL lI,t~i,'ul"':ll r.h-'~,'~ va plU:IiLL1G;1 ~ III II .1\'c:~h":L';:a prenatub lc ~tri', ,:' 'c:~ittc.r1'I n:, locul unde Veil ,III(i <~ 1l.l~r.C'ti. • Dec ~ veu llil.,l", '"7' '.I n ,r ital. eLI un JlI!:'lhc; ~L,..,,:.i,1" ~[ c~n;,t:ui·;.:j,:1Ll_ i~r 'rl!1! ~ -~r:ru~ ',il;[~1c rncdrrufe pr\:,;ldl: l~ II 'J'iIA fie uncle irl ~~jwJ ~:

Jll.~j(:rilll.:c:a 1>1 pnhchnica ."~I 1.1 (.:nhi nc u.1 mcdrcului ;';<'[f"I<lLi>! .... au la '~CIHL'lJl de ,~initure <lin carrier.

,. Dill:ii "~I'i nasrc inrr-o un:L<llt' ~"piJ.u.li<;t".I""'::'i rle n".~di[lI.lil. :gl';lLt'r:i,b ~lU UI C<','11 ici' iu, rucdicul xuu l:noiJ~;L ;.:, ,,) (>.:lJpa de ~Il~:riilrca pl.'l'IL<I"tLi. ill~II,lt' de ~f':~w.lt;.M UJIJ 1':'11 ie-r,nicii C~ 'L'U v i: I:"'I~(111ij ~j tcseele ll~<.~~:J..;J;'

,U

INGRIJlREA PRENATALA

INTREBAAI CARE NECESIT A RASPUNS

CONDUITA TERAPEUTICA din spitalo vuriaza, asa inctt discutati oricc lucru care vll nedumircste eli personalul medical al spitalului E te normal sil uveu idei preconceputc despre travaliu ~i nastcrc, dar realitatea e dcsecri desrul de di ferita. Grid! de ~iglJra ati fi, de cxernplu. di nu doriti 0 ternpie pentru calmarea durcrilor III tirnpul travuliului, incercati sil Ill! avcti prejudecati $; solicitati acest lucru dad! simriti ncvoia,

DESP}{E TRA VALlU

Poate ~~ stea li[lila mine partenerul san 0 prierena pc lot parcu rsul nasterii? Li se va cere 1n vreun moment s1l p~rll.scasd\ sala de nasteri?

Vol Ii Tn stare '3 111;1 mise in tirnpul travaliului. dad voi simli ncvoia? Care cste conduita spiialului In ce privcste calrnarea durcrii, morutorizareu elccrronica de rurina ~i declansarea nasterii ? (vez.; pp, 64. 65 ~i ('6)

Ce rnetode de caiman: II durerii sc pracuca: ancstczia sal! TE S? (vezi PI'. 64 ?i 65)

IJA TE DIN CARNETUL GRA VIDE I

Rezultatele exarncnclor medicale ~i orice alte deraltl eli privire [a sarcina sin I de obicci lnregistrete pe un document care vi se lml1ineaza In prj Ina v;ziLil medicala. PlIslra(i-1 cu dumneavoastrs tot rirnpul si aveti grij~ sa nu-l deteriora]i ~i sa nu-l picrdeti. Daca trebuie s1l va vadli un alt medic. acest document Ii furnizeaza Wale dale Ie

de care are nevoie. Uncle spitale v~ pOI da propriile lor lnregi u~itri. Verificati dad 1nlelege].i [01 ceca ce scrie mai jos, jar dad vi c pare ceva nectar, intrebaW.

Albumina (0 proteina)

g~sita in urioa

Capul copi lulu i s-a angf\ia! Capul copilului nu c angaja; Conrrol tn spital

Copilul e cu fundulejul in jos Copilul e in poziuc norrnala

(cu capul injo:s)

Cordul fetal

Cordul fetal se aude

Cordill feull nu se aude

Data prebabila a naSleriill1imde Ecografie

Edeme

FlIrl1 elemeure anormale 1'n examenul de urina

F~llldul uterului

M ic penuu Vlr,!a Mi~c~riJe relate prezente

o forneie care I1U a mID nascur niciodata Operatia cezariana

Partea copilului care upare prima la nivelul bazinului

Poziua copilului in raport ell buzi nu t mamei Preeclampsia

Prima sarcina

Proba de urina dln mijlocul jetului urinar Recontrol

S\I pll mentul de ficr prescris Tensiunea arteriala Teusiunea arteriald crcscuiil

33

DESPRE ASTERE Pot sa nasc in once pozitie?

G alcg ell') S~ folcsesc anurnue dispoziuve ~i instnuneruc speciale pcmru nastere? elm, este conduita spitalului in ce privestc episiotornia, operaua cezariana ~; utilizarea ergometrinei? (vezi pp. 6(,. 67 ~i 63)

DUPA NASTERE

Clt timp trebuie sa dim;n in spital dupa nasterc?

Vo] uvea posibiliiatea sa srau Cll copilul tot tirnpul,

inclusiv noaptea?

Partenerul mil ponte vizita IlIrii restrictie? Existii "reo scene de Ingrijiri speciale penrru nou-nascuti?

Dildi nu eXislli, unde Vll fi dus copilul men. dad arc nevoie de vreun tratament rnai special?

TeSle pentru sifiJis Tuseu vaginal Ultima menstruatie

Urrne (albuminf, glucoza tn mild) Valoarea bernog lobinei

(verificarea evcntualei anernii)

Pozitii ale copiluiui in Iller,

OAD = occipito-anrerioara dreapts OAS = occipito-anterioara ~tlngii GPD", oecipito-posterioara dre.aptll UPS = occlpito-posrcrioars sl10ga

OAD

OAS

OPD

OPS

SARCINA SI NASTEREA

o VIZITA LA POLICLINICA---

PRiMA VIZITA LA POL!CLlNICA are 10(; earn in jurul celei de-a J 2-a siiptamini de sarcina ~i vi sc va recornanda ca ill conrinuarc sa merged lunar plnii In virsta de 28 de siiplRmln i. Dupa accaSla dala vizitele vor fi mai desc, la fiecare dou a s~pl1imlni, pln1i la 36 de sliplamini .~i saplamitlal in ultima luna. Exarnenele de rutina sint efectuate de medic si mcasa eu ocezia fiecarei vi zite [lentil] a verifica daca sarcina cvolueaza normal. Soar putea s~ aveii de asteptat tnainre sa

fit: examinata, asa cit Iuati-vf Q carte sau 0 revisra ca sa va tread

. . tirnpul rnai u~[)r.

EXAMENE DE UlUNA la fiecare vizitil iNAL TIMEA

Se vor face penuu:

• prezcnta urmelor de .lahar il1LUin;L care. dac~ e consratata la examene repetate, poate constitui lin semn de diabet (vezi p. 38);

• prezenta urmelor de proteinc care ar puiea fI lin indici u d rinich ii Ll U

r unc] i"new.!' corespunznior. Dadi se vor gasi in uri nii proteinc in perioada mai avansata a sarcin i i. ar putca consritui un SCLl] n al preeclainpsiei (vezi 38). PROBA DE URINA din mijloculjctului urinar la prima vizita

Vi sc va da un tampon de vmli steril pcnrru toaleia locala si un recipient steril In cure sil urinati. Dati drumul primulu i jet in roaleta, apoi colectati resiul de urina in recipient. Urina va fi cxarninata imediat,

DISCUTIA INITIALA

Tn cursul primei vizite, medicu I sau moasa v~ va jlLLne citeva imrebMi refcritoare ta dumneavoasrra ~i

la parteucr peruru <I ana daca exist~ clemente ce ar putea afccra evolupa sarcinu si starca de ,annlme ,I bebclusulur, E" iSla 0 anumita conduua, speci fid! Jiecarci policlinici, dar va puteu astcpta ,,; fi!i tnlrebUla despre:

• dale personals, cum ar ti data nasteri i. ce HnuL11C lucraj: cumneavoesrra ~i parrenerul:

.' lara de origine, dcoarcce unele upuri de anemic slnt mostcnite .i afecteaza dour anumire grupuri etnice (vezi auallzele de singe pc pagina urmatoare):

• starea de S~n~lU\e, boli importanre si operari i pe care Ie-au J" U I. daca u rmati u 11 an um iii 1"\'1 tamern pe n I I"lI vreo boala SaL! d<Lcli prezeniau alergii sau I uaii anurnitc medlcamente:

• date dcspre bolile membrilor [ami liei: dad c~i'\a gemelli sal! boli erediiare in familia dumneavoastra sau a partenerulu i;

• tipul de anticoncepuonale ul iJ izat Jnaimc de a riirnLne irLsa.rci nala ~i rnomcntul opririi milizarii lor;

• ciciul menstrual: virsta la care s-a iustalat menstruatia, regulariratea ciclu I ui, data primei zi Ie a uhirnei menstruatii, durata ciclulu i:

• aile sarcini preal ab i le, In cl u7.!l1d a vorturile si cele la tennen.

la p rima v izlla Vi se va milsura

ill~l\iLTlea. deuarece

cste U 11 indicat or

pentru dimensiunilc

baziuului, UI1 bazin

rnic poate iinplica unenri

o nastere difici ta. Dad maSUr<l!i peste 152 em in iniilli me, e puti n probabil sa a veu probleme la nastere, ell cxcepjia sinratiei cind copi lu I e

ncobisnu i t de mare. '

GREUTATEA la fiecare vizitli

Veli fi cilllilJila In fiecare vi·lira pcntru a controla dadi crested corespunzator

I'n greutate (vezi Calendarul - pp. 16-31 J.

Penuu exactitatea clmariliL incercau sa purtaii haine ~LL greuiatc aproximativ egala, la fiecarc viziliL Nu va nelini'i1ili dlLdi "Me!i ceva ill greutate in cursu] primelor trei luni ualOril1i

,lihii de rau rnarinale, e ceva firesc,

Cresterca brusca 'in grcu· rate in timpul sarcinii

avansare poale constitui un sernn de preeclampsie (vezi p, 38).

34

!NGRTJJREA

PRENATAL}:.

A ALIZELE DE SiNCE la primul control medical Vi se VlI lua 0 prob~ de singe din brru pentru a veri fica:

• grupa de singe si Rh-ul (vez: p, '8):

• rlaca slnteti anemica (vczi p_ 38). Veti II corurolaut din nou peruru aceasta in jurul s5.pramlnil a 32-a:

• clad sillt"li irnunjl falil de rubeola (vezl p. (0):

• clad! nu aveti vrco l"l"ln care sc rransmite sexual. cum al' fi sifilisul care trebuie tratat inaintca siiptilrn.nii a 20-a penuu a nu afccta bebelusul;

• tara peruru hcmoglobina S dad durnneavoasrra sau partenerul provcuiti din descendeuti diu India de vest sau , Africa $i pcntru tulasernie dad farniliile dumneavoasrra vm

din bazinul rnedircrancun sau din Orienrul Mijlocill ~i lndepanar, Acesie forme de anemic Slnl ercdirare ~i pOI constitui factori de rise pellll"U sllll~tolC" copilului,

TENSlUNEA AHTERJALA III fiecare control medical Tcnsi linea artcriala e user scazuta in rirnpul sarci nii Si trcbuie rnhsurma ell regularitate pcnrru a detecta orice crestcri ncastepuuc ,i conrrclarea acestora. Tcnsiunea arteriala normaia este 12017(), iar dad\ accasrn crcste peste 140/90 ponte constiiui un motiv de ingrijol'l"''', Teusiunca aneriala crescura peale indica rnai multe I ucruri. i ncl usi v preeclampsia (vezi p. 3Rl_ Stresul controlului prenatal intr-c pcliclinica aglnmcratti. astcptarea rezulrarutui analizelor pot dcrcnninu o valoare mai mare dccit cea obi$nuit~ H tcnsiunii artcriale oj In consectma accasta va trebui m::l""r,,[;-. di n 110\1. Rugati-o pc mO(l~iI s5 Va spuna cc tensiune aveti, daca ea n-o face

RUlOlTInl. Ar ITchui nntatji in carnerul L.._------

de gravida.

EXA~1ENUL MEDICAL GENERAL Ia prima vizit!i

Medicui vii va race un exarncn fizic general. ,tdidl v~ va ascuhu inima ~i pliimillii. Slnii vor fi controlati pcntru eventuala prczerua a unor 1113SC iurnorale sal) H unor rnameloane ornbilicale (vezi p. 23)_ Ve!i fi inlrcbma desprc starca diruilor ~i vcti fi tl1dn.llnm~ sprc lin stomatolog.

SA PliNETI TNTREBARI

La lIll moment dar in tirnpul sarcinii '" ivesc lucruri care

va pun in il1cUI"(.'i\llIr1i. vn Ingrijoreazji sau doar vii stirnesc inrercsul, Aveji ocazin '" vii liimUli,; 111 cursul vizitelor prenaralc, Ar r; binc ,1i va noiau inrrebarilc inainre de 3 vi) vedeu ell mcdicul. deoarece, sub prcsiunea timpului. le-mi puten uita pe uncle dintrc elc, Nu IOli medici; au capacitate," de a explica problcmclc medicalc ln termeni obisnuui. De aceca. daca nu a~i lnl¢le~ riispul1sul. cuntinuati sa Intrcbati

pina v~ lummi\i - sail vorbi Ii C<I moasa.

35

SARCINA Sl NASTEREA

G I\U3ELE, GLEZNELE ~J MilNlLE la Ilecare vizita Mcdicul vi! Vii exuruina gambele. gleznele si ll1iinile ~i va conrrola prezentu uno]" eventuate umfluturi tedeme). Prezerna unor ederne reduse In ultimele <!irt~ll1ini tie sarcina este normala, in special daca apar hi

sfirsuul zilei: edemele imponume insil put constirui un semn de precornpresie {vel i p. 38) .. So va conirola ~i prezenta vuricelor I" ni vel LIJ

C piclcaretor (vezi p, 42).

McdiCLI! I'U '<1 face lin tuseu vaginal pentru a verifica virsta sarcinii, peuuu a controls prezenta vreunor anomalii ale bazinului 'I penuu <I xc asigura de tncnidcre» completa a colului urerin. Cu aceasta ocnzie vi s-ar pure a fltCC ~i un examen al secretiei vaginale pentru a cauta evcnrualc celule modificatc: nu uitati sa intrchati de rezuuar.

Exarru narea lUI v~ va race 11 ici uu rau dumncavoasuf .illl copilului 5i IlU va f obligatori LL m):placulll, daca v~ vetl relaxa. Vi 'C va cere sii tali culcata pe spate cu picioarele Indoite ~i ell gcnunchii departati. Medieul va introduce dou~ degetc all' line; rniirn in vagin. iar cu eeal~llll milia, plu ,\l~ pc abdomen. va spa,s user.

ASCULTAREA BATArLOR I 1.1\111 BEBELUSUL Iia flecare vl~i15 (dupa saph\mlmi a l~a)

Dcvrerne. in umpul arcinii, aceasta se poate luce cu ajutorul unui di.spozilh care amplltien zgomotele cardiace a le bebelusului

t vezi mal jos). inch Ie puieu auz: si dUI11- neav ua~lra. Dupa . lIptllmll1l1 a ~8-a,

medicul . all rnoasa Ie poate asculta ell lin stetoscop fetal care O1'llla ell o trornpeta.

36

lu (j ecare vi zi t.ii

Abdornenul va fi palpat ell delicatete. pentru H controla pOli!ia fundului uterului, care consi] III ie 1I n element SUgC51i v pentru riunul crcsierii bebelusului.

Mai rtrziu, in cursul sarcinii, se 1'3 eoutrola dad bebclusul se intoarcc asa cum trebuie tcapul m~1I lntii i, iar'lll ultirnele sapliimTni Tn cc masllra capul a coborll in buziu I s-a angajar I.

INGRIJIREA PRENATALA

---------------TESTESUPL~ENTARE--------------

PRTNTRE r IVESTIGATILLE controlului medical prenatal, sc afla 0 erie de analize cfccruatc din singe. prccum .5i ecografia, Uncle analizc sc far doar in anumite situatii, de obicei cind exist1i nco ballllial1i' eli

bebclusul nu c normal, Dara tulburarca ,~ueLecte11z[l mflcicnt dc

de reme. In functie de dorinta dumncavoasrra e poate decide rcnuntarca In sarcina.

ECOGRAFlA

siiptaminll 1I )(,(1 (~i uneori mal tirziu) SLe n investigatic cmorionama, a"'n<.l in vedere dt penuu prima dmli vC\i avea

po .ibilitatea sa-I vedcti ell propriii ochi pc bcbclus. misciudu-sc de colo-colo. Vi se va race 0 ecografle. probubi I in jurul eelei de-a 16-H ~~ptnrnin.i. Im rebati personalul spualu) ui dacd-l pInel i 111,1 cu dumneav OiI,lra ~i pc parte ncr; dill! i I veri vedea pe erran, bebelu ul va devcni 0 realiuue Iascinarua, Nu e poatc stabili

cu exacruarc scxul copilului la ecegrafie. ~i. in ccnsecima, nu vi sc va preciza

aCC~1 11I,·nl.

I\ceastii metoda ins:i e ll[il~ pcruru:

• ccrurolul cresrerii normalc a bebelusuluk.

• dererminarea virstci copilului ~i a datei probabile a nastcrii:

• cornrolul pozirici copilului ~i it placentei inainrca amnioccnrezei, de exemplu, sau mai tirziu, pent ru n se asigura crl placentn nu acopera colul:

• dereciarca unor anomalil cum ar fi cele ale crcicrului sau ale maduvei:

• a atla daca PUI1.1Ii unul 'au mai multi copli. Aum i cind ecografia se race in perioada de tnceput a sarcinii, vi se Vi' cere sa bCji mult~ apa deoarece, pemru 11 .'" evidentia cu claritaic uterul pe ccran, C nevoie ca vezica urinara

sii fie puna,

Examcnul dureuza dear 5-1(} minute. e rara riscuri . i 1111 doarc.

Se apjjca un ,[ral ~ubilre de gel pc abdomen ~i un dispoziti v denmni 1 !r<lnscluctor. care e_"te !inUI ell mina. e~l<! plimblH eu del icarc\c peste zona de illlere .

Aces!a lmmmire ~i ('aplena Ullrasllllelc care vor COil trui imaginea bcbel U~\Illli,

proieClaul p~ II n ccrall.

TESTF.LE SERICE DE CONTROL saprarnlna a Ilia

Se poaie efectua n analiza din singe cam in jurul sapliiminii a 16-a pcmru a stabili prezerua nscului til' a avea un co pi I ell sindrom 00\\'11 (mougolisrn) sau ru defect de deschidere U iubului neural. cum ar fi spina bifida,

Arcste teste 1111 srabilcsc dlagnosucul, dar <IU rolul de a identifica femeile cu rise crescui de it ave" lin copil cu una dinrre aceste anomali i, deci e bine ca ace aSI1i in ",e. 1 i gal i e s j fie ractl lao

Testul penlru <indromul Down este mCUL ferneilor de ioarc vlrstele.

Riscul de a avca un copil ell sindromul Down cresic 0 data cu virsta marnei.

ell toate acesrea im multi copii cu sindrcm Down nao;culi de marne suh 37 de ani. deoarece majori I mea naste ri I or se inreg Lsl.reilidt la aceasta categoric.

Sc ponte deterrni na ni velul de alfa-fcroprotein;). de estriol si de gonadorrofina corionica din slnaele mamei. Deierminarea do;r a alta-fetoproteinei

e l~ utilizaul pcnuu stabi I irea riscului de defect ill tubului neura I.

Dad rezultatele sill! pozitive (rise mai marc), vi se vor recoruanda aile inve uigutii cum ar II ecografia ~i amniocenteza. Cu reate accstca, l11ulIC fcmci care au rczuhaie pozif ve la acesie teste vor uvea copii normali.

Un rczu llal nega: i \ semnifica lin rise

scazut pcntru prezcrua de anomulii. dar nu lc poate exclude in 10131i1:11e.

Orice ferneie direia i se va face testul \'3 irebui ,il-I discute cu medical.

A Ii lOCENTEZA

saptaminUe ;\ 14H_ a 18"

(~i uueorl mal tirziu)

Amniocerueza se rome folosi pcntru a detecta uncle anornalii cum ar fi sindromul DOWJl ~i spina bifida.

Nu se recomanda de l'llt.inil. deoarcce c"ist~ rlsc de ,\\'OJ'1 la una din I 00 de lernei. Invcsrigatia vi s-ar puteu recornanda daca:

• aveu PC1>tC 37 de ani. situatie cind riscul de a avea un copil CII • indrom Down e [ourte mare:

.1\1 eli u bt.lUta eredilarii in Jamilic, cum ar n spina bi fida:

• aveii un n ivel crcscu t de alfafetoproteina,

Se fuce 0 ecografie pcntru a verifies pozitia bebclusului ?i a placeruei. Se introduce un ac ill uter prin peretele abdomenului ?i so ia lin esantion din lichidul care lncoujoara bebelusul Si care coruinc 1I11ele dintre celulele sale. Apoi celulele vor II exarninate penuu a vedea dac~ prezinui anornalii. Testele pemru cxarninarca cclulclor PQt dura trei siipllimini.

BIOPSIA DE VlLOZlTATE CORONICA sHplaminile 0 Illll_ 3 u3 Uncle boll ercdirare pOL Ii deiectate ill urma examinarii unei mid zone de tesut ce provine din prelungirile fibrilarc ale platen lei Esaniionul pnare Ii ohtinut fie piiIruJ17ind prin colu I uterin, fi e prin introduccrca unui He in Iller prin abdomen ~ub ghida] ecografic, Al:ea,ltl investigatie presupunc earn acelasi rise en Si amnioccnteza.

E:cograf

37

SARCINA $1 NASTEREA

SUPRA VEGHEREA MEDICALA A GRA VIDELOE. CU RISC

APROAPE TOATE SARC1NTLE EVOLUEAZA normal ~i flirll complicatii, dar cxista situatii cure-l determind pe medic. u considere di exista ULl rise crcscut de aparitie a ccmplicatiilor ~; In conseclnta sa decidu 0 urmiirire acuvs

ANEMIA

Multe feme; pre~im~ 0 anemie usoara inainte de a fi ilbarcinalc. aecasta datorindu- e unci lipse de Jier,

Corectarea ace>.leia e imporlama peruru a putca face falll cererii crescure din rimpul sarcinii si oricarei sJJlgerilri din tirnpul nasterii. Traramenr

Lncerc,lli 'u prevcn iti ~lCCa~[i'i situatle rninclml variat ~i consumlnd alirneruc bogate II, Iier, Totu i ar rrebui ,Ii eviuui in timpul sarcinii ficatut Si produselc dill ficat (vezi p. 52). Dadl unalizele amlil di ,lnle!; anernicil. medlcul va va pll[(~a prescric LIII suplirneru de Iier; unii medici () rae de rutina peutru 1031e Icmeilc. in rimpul sarcinii, Luaji tabletelc ell apa, dn nil rnese: de pOL produce grearil, consripatlc sau diaree,

Anemia, Mlncind alimcnte bognte III tier ~ cum sinl spanacul

si cameu rosie - contribuiti til prevenirea ancrnici.

DIABETUL

Diabetul trebuic supravegheat cu aicmie in timpul sarcinii. iar nivclul de zilh~1I' dill Tnge trebuic comrolai permanent. Acesie lucruri indcplinite. IlLI "lli~ta ruoilve en sarcina a evol L1eLe ell complicnri i. Tratumenl

Esrc absolut necesar ca nivelul zaharului din singe ,~ ni_Jllln~ stabil: pcntru aceasia medicul va regla doza de insulilla uece ara pe pcrioada sarcinii. iar dumneavoasrra va rrebu: >~ II Ij foarre atClIla [a regunu) ali rncntar. Vu trebui de asemenca sa vii prezentati la consuluuia prcaatala I11U II mai des,

La LUlCk feme;' in timpul surcin i i apare () torma u~o,u'lI de boala, care mai inltllde<\unn d ispare eurtnd du r~ nasrcre,

lNCONTTNENTA CERV1CO·IST~IJCA in sarcina normala colu] urcrin [amine incnis pillii I" nasrcrc.

Avorturile frecvcruc care apar dupa IUI111 a trciu de sarciflll s-ar putea dutoru unci ,Ifihid a colulul. care astfel 'e deschide ~i permite climinarca bcbelusului .

Trarameut

Medicul v-ar putea recornancia In inceputul sarcini jointerventie simpi.'1 prin

care sc cease colul pentru a-I rneminc i'nehb.

Spec stil'~iwl

~arci nii sa\! cind ~e decl:ln~e,uil tmva)jul, firel" 5~ SCOI.

pe perioada sarci 11 i i. Aceasta soar PUICD dutora unci alectiuni precxisrente sarcinii SHU prezeruei unei sarcini gcrnelarc. Uneori apar elerncnte noi, care 11 pot nelinisri pe medic ~i-I detenuina sil dccid(l o supraveghcrc spccialii,

PREECLAMPSIA

Aceasta estc una dintre cornplicatiile cele rnai Irccvent Irullnite in sarcina avansata, Semnclc de alarma slnt: crcsicrea len,i unii after;" lc peste 141)/90; cresterca exce$jva in arcutare: umflarca glewelnr. a labc lor picioarclor, a miinilor ~i II rille de alhuminii in llriniL DflC<'I prczcnuui vreunul dintrc aceste scmne vel i Ii supravegheaia de medic ell Jl1l1hi1 arcnrie. Daca rensiunca ancrialll

creste ~i IlU e lrata!~, sc poute instala 0 compficajie extrem de periculoasa a sarcinii. eclampsia, ctnd pot apilreu convulsiite,

Tratament

Veri r; probabil sfaltlila 511 vli odihniti 1;1 pal.

Pcmru rcducerea teusiunii uneriale vi sc va admin istru

1I n medicament suu vi se va recornauda sa reduccri camitatea de sure din ahrneruatic. Daca semncle siru severe veri Ii internai1i in spital. d~$i soar pule" '" v:i siml;1 i toartc binc, E posibi I .Ill vi xc provence nasterea.

1\<1AlVU: CU RH EGATtV YIlCti de In pri rna consuhujie vi SC \,11 determina RI1-ui.

Cam 15% din populatie estc Rh negat] Vii, iar dacli v~ numaratt primre accsua, veu avca probleme '1n urupul sarcinii, <.10m dncIT dati uastere unui bcbelus Rh (+).

Pome cxistu ~i 0 incornpatibilitate de gnlpa ,angvina A.B.O. ~i. dcsi nu ufccteuza bcbclusul la prima sarcina, pureji uvea prohlerne 1>1 celcIalte sarcini

Tratament

Dac~ prlmul copil e Rhr+1 si dumneavuasua ~Inle!i Rh(~) vi $C va administra curind dupanasrere 1111 vaccin prorector denurnu unti-D. ACCSIS previne aproape IIllolde3Unli pmblcmcle ce ar putca a apmu in cnrsul sareinilor urmaroare.

Tn unele spitale vaccinaren SB poare face ~i in timpul sarcinil.

SEMNE DE ALARMA

Chematl salvarea Imedlat, dltcii avetl: '" durere de cap sevcrlf ce IlII uece:

.. vedere tncetosaia sau estompata;

.. durcrc abdominala puternicd. prelungitii; .. slngcrare vugin;II~:

... picrdere de Iichid care sugereazrl [upturn premarurs

a pungii apelor;

... urinare frecventa dw-ertJa'-Ji (beti nml(li ~p~ in acesi timp), Consultat] rnedicul In 24 de ore, dacii avetl:

.. fata, miinile sau gteznele umflare:

... vllrslilur; imporl<1nle. dese:

.. tempemlur.'138.3·:

.. nu pel'cepeli mi~ci!rile retale Slill pel"l.'l:peli mai putin

de 10 lovituri eu pidorul in 12 ore. dupi\ s~pllll11j'l1,l a 28-fL

38

II

lNORIJJREA PRENATALA

AVORT L

Avortul reprezinta oprirca sarcinh in evolutie inaintea ~l1pt~.J113ni i a :!.8-a: aceasta se poate imimpla la 0 sarcina din cinci. Majoritaiea averturilor apar iu primele 12 saptihuini de sarcina, descori inca inainte ca Iemeia sa stic eli e gra\'idii ~i de obicei dalorila dczvolttitll anormale a copilului.

Singerarea prin \ agin ~ de obicci prirnul scrnn. dar. dad chematl medicul de iii inccpm ~i ,tali culcaia, nu veli pierde In mod obligatoI"ill sarcina,

Arnenintarea de avert Dad. slngerarea e redu a ~i ncdurcroasa. dcseori sarcina poate f salvaia,

Medicul va va reccmundn rc pa us Ia pa 1 ~ sin ger'are a se

poatc opri si. daca pllte!i trece co lI~lIrinU\ pi: te acest moment. in citeva zile sarcina ar trebui ~~ evnlueze normal, f!r~ d implice un rise crescui de aparitie a anornaliilor la bebeluy. S-ur putea sa repetati testul de sarcina i ecografia (\'c£i

p. 37). peutru a avea COLI fir!TIllIeU eli sarc ina c V() t U C aza bine.

A vortul in evolutie

Dad slngerarea e importanra i claci1 averi dureri, e proba-

bil ca bebelusul sa fi murit. T reb II ie sA merge; i hi spi lIIJ peutru ca uterul >a fie curatat. sub anesiezie generala.

Stares durnneavoastra llfectil'a

Chi ar dace picrdei i copilul la

lnceputul sarcirui. veri ave a 0 scnzatie putcrnica de gol. Alte persoane s-ur putea Sfl 11l11n\eleagll d[ si mlili nevoia sa v<1 plin::e\i <.:op11lI1 si sit \'a impacari cu gindlLl eA l-a]! pierdui.

Ingrijorarca in ce privestc posibilitatca de a avca "reodaLa 1I11 copil normal ,i s~n"'lOS c flreasca.

Se poate sa I'a simtiti chiar vinovata: nil aruncati inuril vina asupra dumneavoastra. Nl! e periculo ~a incercati sa 11 veli un all copil cit de curind doriti, des: unii

mcd i d recom a nd~ Q peri oad ~ de ustcptarc care s~ dureze eel puun trei cicluri menstrua le. Exceprind ima!ia ctnd ,,\.i aVUI 0 serie de avorturi. nil exislu ruci un moiiv ~1i nu aveu 0 wei flU ell cvoluue norrnala in viitor,

REBEL sn "l\-IICI PENTR VinSI'A"

Un be be I II ~ care Tlli a crescur corespuuzaior III iirnpul sarcinii si e mic In nasrere se [\11I11e te .rnic pcnnu vtr 111", Aceasta se lntimpla dcoarece viitoarea ID[un[1 r urneaza sau 1l1anTnd necorespunznor sau deoarece placenta IlU Iunctioncaza adccval (de obieei cind marna !U'C o afectiune preexistenta, cum ar fi diabetul).

Tratament

Daen invc$ligaliile amla cfi bebelu ul e mic. vel i f'i

S\I pra ve £ he lila j 11 de II proa pc pe 101 parcul:> ltl ~arci ni i pc Iltru a- i conlrola star~a de sana tate ~; {I vcdca dudi t1uxul '<Lngvin in placenta c core;,punzalor, Oaca bebeltl$ul Illi mai cre~le SIlU pare ~~ fi e in, u fer in l,t se vu d~cide na~][:l'eH premmlll'H ri1:! prin pnvQcllrea ci. fie pri n operatic cC7.arian~ (vezi pp. 66i 671,

GEMENII

Sarcina .j nasterea VOl' cvolua normal, desi vor Ii doua etnpe ale nnsterii ~i s-ur puteu ca nasterea sa sc dcclanseze premarur. Exist1\. 0 probabilitare mai mare de aparuie II ('0111- plicutiilor, cum !1J" fi anemia. preeclampsia ~i allele legate de pozitiile unorrnale ale copiilor in uter, Veri constata cil toure tulburaritc obisnuite ale sarcinii slnt accentuate mal ale, in ullimele citeva lun;' Tnllilmclll

COllsuita! ii Ie prenala.le re gulate ~j111 e~en!illle l'ind <1~tepla!i gemeni.

deoarece

orice complicatie poate f ctcpi,mlil asrfel ell prornptitudine. 0 sarcina ruultipla va solicira mai mult decit una obisnuita, dec! aveti grija de pozitia corpului _i odihniti-va cit de mull posibil. tn special 111 1IIri mele saplJmlni de

sarci nll. Pentru aevita problem cI e lc gate de d iges ue, rntncan des canritau rn ici de alimerue proaspete, neconservate.

39

sf GERARJ VAGI 'ALE

Daca observati vrco lngcrare vag;nalfi, oricind ill tlmpul sarcinll, sunati ruedicul f1ira imjrziclc ~i culcati-va in pUI. imlime de sapt8.111 Ina a 2S-a ponte sernnifica un avert irninCI1l. f)lIpa aceea poare semnala singerarca placentei, Aceasta se poare inrlrnpla

d adl p I ace n ta i ncepe sii se dezlipcasca prermuur de percrele urerului (apoplexie urero-placentarar sau daca esie inserata prea jos in uter si acopera 111 total itaie sau

partial ori ficiul colu lu i urerin (placenta praevra)

Trutament

Placenta reprezinra suportu I vie!ii bcbclusului, iar dnca medicul considers CH exisra vreun rise legat de ea. vcii fi imcrnata imediat in spital unde se va conrrola pozitla placentei. Pule? riirnine In pital pina dupa nastere. Daca

ali picrdur mull stnge, 1'1 SI: vor face transfuzii ,i veti

naste clt rnai curind posibll. In urrna provocarii nasterii sau prin operaiie cezariana I vezi pp, 66-67). Dar dad singerarea C In cantitate mid ~i apart! cu citevu ~iipl1imini lnainte de data probabila d nasteri l, medicul poare decide sit astepte declansarea naturula II nusierii. in ace. I limp supra eghindu-va

indeapro~pe.

Gelll~ni PLlle!; desc:operi cli accasta pozi,ic e confonabilii pemru odihllfl ..

SARCINA SI NASTEREA

ACUZE OBISNUITE

,

PlltCfi suleri din pricina a numeroasc i nconvcniente ill timpul sarcinii, care, desi vii nelinistesc pe moment, sint absolut normale, Multe se datoresc modificarilor hormonale sau suprasolicitarii organisrnului durnnea-

voasrrii din timpul sarcinii. Uncle simp rome, totusi, trebuie tratate cu seriozitate; deci contactati medicul, dad. aveti vreunul din simptomcle sau sernncle aratate ill casera de If! papgina 38.

ACUZE

Singerarea gillgiilor 1, 2, 3

Gmglil~ <levin mai moi tiL pol (j l~nitc mull mill usor illlim~"I.,arcinii, Se pot umfla, permilind pl1!di sa se depull~ la baza dirnelui. Aceasm prm[c determina imbulrtavirca gingii lor ~i aparitia cru:iilor demare,

Ave]] scaune tari, uscate, 10 intervale mal mari decit de obicei.

... Mine"l; multc alimerne cu connuut cresell! de lIbl'c ~i beii muhf apa. Mergen III to,,]el~ ori de cite OI'i simtit! nevoia.

.& Faceti cu mgu kLI'] late. exercijii fizice.

... Luati suplimcntul de fier prcscris pe tornacul plin ~i eu mull' ap~,

... Duen problema au so rezolva. consultati medicul, Evita~i Iaxativele,

Respi ra [ia di ficilli 3

Tn timpul sareinii "van sate. bebelusul creeazf 0 presume asuprn diafragmei si impiedidl respiraria llbera, lnconvenicntul dispare earn ell 0 luna inainte de nustere, dnd capul copilului se angajcazll.

Resp i ran" d ifie i III ponte fi dele rmioa!lI ~ i de unemie.

Constipatia 1, 2, 3

Progesieronul. normonu) sarcinii. 1'1::1, ... xeazn muscuuuura intestinului cure inceuncste miscareu ou .. :esmja derermi nind o tendima spre constipaiic.

SEMNE

CESA FACETI

Crampete musculare 3

POl ti determiruuc de lipsa de calciu,

Starea de slabiciulle 1, ) Tensiunea arieriala este rnai :dlzUIU in timpul sarcinii, d. aceea c posibll sft simti~j 0 stare de ~Wbi4,;iune.

Numerele 10 aldine GUpa fiecare 1;llu e refera la rrimestrul de sarcina in care e eel mai probabil sa suferiti de acel inconvenient.

Durere de spate (vezi pagina 44) Pigmentarea pielii (vezi pagina 21)

Gingiile slngercaza, rnai ales dupil periajul dinrilor.

Resplrari cu greutare clnd f~lcc~m un efort fizic sau chiar cind vorbiti.

Conrracturi dureroase rnai ales ale rnuschilor gambeisi labci piciorului. ~i Illai ales in timpul nopjii. De obicei incel) eu piciorul inrlns $i degetut mare Indoit In jos.

V~ sirmiu "melil~ ii nu uveji stabilitnte. Simliri nevoia Sa va ~~eza,j sau sa vri culcati.

... Periati ~i curlilali dintii eLL fir de ~uj'alat dupf ficcare 1l1ru;~.

... Consullnti mod it" I stern arolog, Tratarnemul esic graruit in timpul sarcinii, dar r1U trebuic s$i vi se facti radiografii sau anesrezie generals.

... Odihnui-vn oil mai mull posibil.

.... Dad respirari» e dificil~. slali ghcmuirli du(,:u nu exlsra un scnun 13 ind~nlin3.

J,. NUfLPIC" folosiu 0 per". in plus.

.... Dod problema" ser;nasa. consunuti medicui,

.... Masap-vn ll<uub. sau pi",""'1 care <ul~r:L .... Fac"!i dpvu p't:;i LI d3l>1 ce durerea u '"''1:I',Ll. penuu a \15 imhunatlW ci rculatin,

.&. COI'L~uh.ap medicul care s-ur p .. uea Sa Va PI"Cscrie un suplimem de calclu ~i vitamina D.

... Incercan Sei' nu SW!,j prea rnult in picioare: ... Dad sil11liri brusc 0 stare de sliihiciune a~c/.ap-v~ ~i slap cu capul lnrre genunchi pi':ru1 vii "\'c~i sirup rnai binc .

.... Riciic"D-vi\ meet din coos cu "pi! fi.rtinle sau din pozi~i" in :;ezut sau culcat Dad .[[([eli c:ulcmi'i pe spare, imoarcet.i~vrL rnai fmLi pe 0 parte.

Respiratie dil1cil5 Dadi brusc simri{i c~ nu rnai a veri aer la urcarul sca~i lor. stati in poziua ghcruuit. ' Tltleri-va CU mum

de balusirada.

40

Crampe rnuseulare Trageti de picior In &U. spre durnnen voastra ell ajutorul mlinii ', i masati viguros garuba peruru a ajuta la ~I~birea crarnpei

durcroase.

ACUZE OBISNUITE

ACUZE

SimHtj nevoia s.l urinuti des.

Dificultateu de a .. dormi ~j de B readormi ,,~o,. dupl 0 rrezire.

Unele femci au cosmaruri despre nastere sou d cspre co IJi.1. A ces lea IllL tre bu i c ,~ vn ingrijOI"C7..c; nu renecl5 . ceea ce se va intimpla.

Url.n,(m' rrocvellili 1,3

j)._'lCm,il1at5 de presiunea e.,,,,dLa"i de uier pc vezica L.LIinruli. S;mapa se runelio""LZ<1 de obicei in Junik:,~ mijloc ale: sarcinii,

... Dadt obse rvati en va sc LJ 1 iWi in ti m pu [ nop!ii peruru a urina. incercati .si1 beti mni putine lichide scara.

... Cousultari medicul dad simlili vreo durere, deoarece ar putea r; 0 infccrie.

Arsurlle 3

Sfincterul orificiului de la inirurea ill :'<o(UIl13C' se rclaxeaza in sarcina dulorilli J1lodjli\:;irilur ho-monalc ~i til COD:-ieCLl1~~ lichidul acid eli 11 "':\Oln'lt· trece in esofa~ (ruhul care f3CC: lcgatura inrrc faringe ;i stornucj

Pi~,('d~I'~3 urlnel 3

CUll7..iL ~S[C ~eLdel>ea tonusului muschilor penneului (vezi p. 45) ~i presiunea asupra vezicii urinare pe care 0 exel1;:ita b¢beJu~ul cure L;n;:~[C,

Rllul de diminea(a I

Adesea prim sernn de: :-;'i.Ln.;inJ. care poatc sa ~lplilr.1 in orice moment al zilei. Oboscnla accentueazf 4tCft;].$la stare, De obicci, grea~3 dlspare dupa sApI~l11rnu a I 2-n. dar' uneori ravine mai tirziu.

Hemcroizii 2. 3

Prcsiunea cxcrcltatf de cnpul copilului deiermi "n dilatarcn vcnelor din jurul tLllUSI.J]UI. DirICuILRlC-H In golirea iruestinu ... lui arnplifica sulerima. Hcmoroizii de dimensiuni mid disp.t.lr de obicei fari'i traramcru. clup5 nasrereu copilului.

Eruptia pe pide 3

Apare de obicei I. femcilc supraponderule care transpira mull. Peate Ii dcrcrmlnarh de rnodificari honnonale.

Som",'[ dificil I, 2, 3

Pute,i avea problemc deoare e copilul dl1 din picionrc, silll~ili nevoia s5 vu duceti fu lorueta sau nlrU;Il:il ubdorneoului nu v:i permitc ~U Vi'L gil, i (i usor 0 pozitie con r QJ~abil~. M edicu I nu va prescrie 111OOiC<ln1emc jXmJ'U somn,

Arsurile ~i tulburarile de somn

Acest araniamcnt ron1181 din citcva pcrne c

con fonabil daca

. uferitl de arsuri sau nLL puteu udorrni.

o durere ,LIb r"nl,;l de arsura in abdomcnul superior sau in toracele inferior.

Pierdercn urlnci rind alerguri, tu~i~i. Slf"ilLllOri sau rideji,

Sta r ea de .. ~u apare, deseori, ta mirosul anumitor mlncaruri sau In fumul de ~igar!L Mnjoriturca femeilor consl"tfi di nee .. t~Ul. spare tnrr-un anumit mornetu al ;.;lIcl.

Mincflrirnc, xensibilitate ~i posibil durere sau singerure clnd lIlCl:("Cali s:l averi scaun,

Eruptie de eLI loarc rosie care "1''''1' de obicci in zonele 111 C,ITC pielea face cute. LIb slni ~O:IU 111 regiunca inghinalii.

41

• Eviu),i meselc abundeme, condiment;)I€: sau pr'ljeWe.

... Scara beti tuple caid 5i !"cereali s.~ dormiti cu capul mal sus. cu rnai rnulte pen'le sub CHI'.

.i. Medicul V-,"- pule" prescrie rnedicamen te 1',,,,U1J a diminua aciWI31Cll tomacului.

... Urinati des.

... Facet! cu regulariuue excrcn i i penII1J pCfIIlCU.

... Eviuui consripatia ~i IlU ridicati greulNli.

.... incerca~1 sii mincati eire ccva pentru a cornracara grcl1.~a,

.. Evit"'li minc.;;i.nlri~.: ~i rnirosurile care vil produc starea de rail.

.i. Mincati des $i cite purin pe tol parcursul zilel.

... Evil"~; oOllslipu!ia.

... Evil:,\; sa stati prea muir In picioare. ... 0 pungn "U gheal5 JlUSn pe herncroizi

poate a me I torn minc;'hi men,

A Dod hernoroizii persist". spuneti-l medicului sau moasel care v5

va da un unguent

.. Spaltl~1 ~i ~lCrgc!i aceste zone des. Folositi un siipun neparfumat.

... Aplican pe piele " 1()!iLLlle ell oxld de zinc ~i Ox id feric.

... Putt"~ huine I"jere din bum bar.

... Citirul, exercitiile de relaxare usoare sau 0 baie cald~ lnaime de culcare pOL fi de folos, ... iDee',"L!; sil folositi mai multe perne.

D"c~ dorrniji PC" pane, puneti o pcma sub coapsa,

Haul de dlmincatli

Peruru a contra: ... ara grcata incertal; sa mincati un hiscui r ffiri1 grasimi, pi; ne prlljita sau 0 [ruet;;. Biscuijii cu ghimber. berea cu ghirn-

bcr sau apa minerala p01 fi si cle de ajutor

ACUZE OBISNUITE

ACUZE

Yergcturlle 2. 3

Ap:lr d~cJ pielea se .mind" prea mull clcpa~il1d limit" .I"stid~jlii ,ale. Cresterea CXCC$ivl ill greuinte rome f al ta "'''IZii. Rnreoti dispar complct, de obicei 'C Rlenuc1l71i. devin sublio1 ~i cnp~t~ U culcare "rgirlli e.

Trunsplrarla 2. 3

E caUZlllii de Illo<lilicilt-ile hormonalc

ji se darorcste cresrerii tluxului sangvi» de 10 nlvelu I picl ii [0 tirnpul .sannni i.

Gleznele .ji degetele umflnte J

Un anumit grad de cdem e normal in tlmpul suroinii, dcoarcce corpul reline upa in execs. Nil )'e-pl'~"llnl~ un mati" de lngrijorare.

Micoza vagim.lit 1,2 . 3

Motl; fienD lc honuonnle <lin timpul ~arci"ji 1i favQl'i'-"llln aparitia. Trebuie Imnll~ inainte (I. nastcreu copilulu], en s~ nu-l conm rnineze ~i s~ se localizeze lu nivelul cav;"j!j i bucale cre1I1Q .. lili<:uh~\i in atirncmaue. S~pllnul poarc agra V" suferin]a

Ohoseala I, J

DeICrtnilla(;; de solicitnrilc crescute rue sarcinii, Cilcoclulil e protlusil de swrea de l1elini~tc:.

curgerile ,'agiMI~ 1, 2. ]

Veti consrain n ourecare cresicre (1 cnmitdrii de mucus produs de vagin (3 urmnre u medificarilur hormonnlc din SUfnnn.

Varicele l, 2, 3

Apar, de regula. In ulumn perioada a sarcinii. dad! ~tmel-i supraponderuls sau dao~ s!1ll prezerue ~i la rudele directe, Statui in picioare vrerne indclung,,'~ .; statul picior peste picior ""I il\r~Ulari s;Ili:I\io.

U "Cltr!l cresrerc in scurgerea vaginal,i] rransparenta Salt :lIb~! f3d1 scnsibilitate sou dureri toea le.

CESAFACETI

SEMNE

• Evil"li •• cresreu prea rapid in greutate.

• Aplicmi 0 crema h;IIr;lr"Dl~ pe piele cure 'r,I~ va da 0 s:.en:l"atie de rucoar~. de. COl1- fort. desi crernele ~l unguerucle FlU previn si nici nu vinrlecl'l vergcrurile.

A. Purtaj] haine lejere din bumhae. Evhati materinlele sinrcucc,

.i. Beti mult~ ap!!.

• Deschideti 0 fete""';; in tlrnpul ncptii.

• Odihniti-vn desecri cu picioarele ridicate. .i. Prnctlcaji cxercf i i fizice usoare peruru piuiuare.Tinctl-vil rnlinile deasupra capului. jml\)I\i ~i intinde~ fiecare deget,

.... COlO ~"II "I i rnedi cul. Edemel e i III pcrtante po: constltul un sernnal d~ alarma penrru preeclarnpsie (vezi P: 3~) .

SIn,,'; ro~il care par al':''''''' ciltlodat~ I'" pielea ccapsclor, :1 ahdornenului sau a slnilor in rirnpul sarcinii

Tl1mspirari dup" eforturi mid ",U vii trezi,i ill tilopul noptii inc~Jz.ita si II~lIlspirat~.

U$oarJ umflnre U gleznelor, mai ales in sezonul cald $1 lu Sfil'$;IUlzilei. Aceasta n-ar trebui sri determine vreu durere sau alre nepl~cert_ Veti consuua cil dlmincata degelele sin! umflate ~i umortite si c~ rnelele nu se mai potrivesc.

() scurgere den,;;' "Ib~, si rnlncarime intens~. Moi pOI apIu'ca cnsibilitate ~i durere la ",inat.

V~ 'iLllr.i~i i,IOl'ila ,i do1'ili sA dom.ili iT! limpul zilei. S;"'I;\i nevoia Sa dorm;l; mai mult in Limpu I noptii,

Piciourc dureroase: venele de Is nivelul gumbelor i 31 coapselor devin dureroase ~i dilarate,

.i. lu rmd rolosi\i .iipur;ul d;JI;J aveti dureri,

A. fivitat-i oriee lenjerie de 1,IliJ<lI1. pantaloni sirim ri $ i deod orunte vag i nale.

... Consuluui rnedicul care probsbll va va prcscrie creme saw ovule vaginule.

... Odihniti-vll cit mal mult Si practicati exercipi de relaxare.

... M'crge,i In culcarc mal devrerne, A. Nl' v~ eXIClIU3!i.

A. Evilflli deodcrantcle vagina Ie i :;tlpunurilc parfurnate,

.. F~lu."I'jli tnmpoanc igitmke~

• Consultati medicul daca """Ii "TeO mindtrimc. durere ."iil!l scurgere cu miros neplacur,

• Odihni!i-v~ cll mal des cu picioarele ridlcate, incercali !1i Valin.:!; picioarelc "iditme~; in pill punind perne sub saltca,

... Ciornpii elasdci s-ar putea s.i v[i ~1jule. PUJ1~~i.i dlmmeall! ioainle.l5 V" ",,,r"li din par.

A. Facep exercitii pent", picioare,

f~~~----------~~

\

C I ezn ele 1.1 Ilillflte ~i vurlcele Faceti !lli~diri circulare usoarc eli gleznele si labcle picioarelor, pcmru imbunlitii~irea ci rculajiei.

42

Varicele Odihniti-vii ell picioarele hine ridica.c pc eel puiin doua perne.

Fix,,!i~v~ 0 perna si !J:===~~ in rcgiunea lombard.

SARCINA SI

ASTEREA

FITI IN FORM~SI

RELArTI-VA

S~~:~~<;~ r~~~~:.~~J~!J;~~~~~~·~~n~':crl:t~~ ~~~~~~~l ::I~l~~;~~~a~~I:x~.~~ D~~~~c~~~c:~

eli cit vcti avea rnai rnultii !;,rrijii de conditia pule pentru ca muschii sa dcvina mai supli, tn

Ilzica, cu atlt va veri simti mai bine, Veti vederea travaliului si a nasrerii. Puteti incepe

constata dupa nastcre ea va va fi mai user exerciiiilc Imlatli ce sarcina a fosr contirmata

sii reveniti la fOl1l1H de dinainte de sarcina, sal! chiar mai dcvrcrne. Exersati acasa sau

La reI de important este alnva\ati exercirii mcrgeti lit orele de gimnastica prenatala, Nu

de relaxare; vii vor ajuta sa vii. linistiti, sa faceti rata rnult vl'i ingrijorati dadi n-ati inceput excrcitiile Inca ~i sinteti mal eficiem uavaliului, Sint de neinlocuu Tn dirninuarea gravida de un timp: niciodata nu e prea tirziu sa Ie inccpeti. stresului 5i pentru cresterea IlUXUILli sangvin spre placenta, Lucrati gradat la fncoput, Plna cind ajungeti s1\ exersati eel Chiar daca in mod normal nu agrean idcea de rniscarc, putin 20 tie minute zilnic.

FACETI MISCARE

CD UNELE PRECAUTII -------

Dacil intoidcauna v-a placut sit face\i SPOl1., pUle!i continua accasta activitatc ~i in rimpul sarcinii. Sin! totusi citeva conditii pc "arc irebuie sa I~ respeciati.

• Sarcina nu constiiuic momcmul potrivir pcnnu a tnccpc s~ activari trur-o "alii de tntrctincrc a condirici fizicc; putcti continua insa acca acrivitatc ell care organis-

mul est" deja obisnuit. Ducji doriti ,,~COlltinuati orele de girnnasticf sau dan s. IIl1ul1la\i-va profesorul dl sinteti gravidil. • N u exersati peste momentul in care v1l simlili ubusil<'i sau rc pirau ell dificuhate. • Evita]i once lip de sport care presupunc riscul de u vii lovi In abdomen, cum ar II ciilliri<l. schiul pe ap~ si pe z~p~dii,

• Fin extrcrn de precautjl in cursul prirnclor siiptamini sau spre sflrshu] sarcinii. deoarece puteu sa facep intindcre de ligameme .

Inotul

ESlC cxcclcnr si Ill! prczirun vreun pericol:

"P" v1l susjine corpul.

43

SARCINA SI

ASTEREA

OCUPA TI-V A DE CORPUL

DUMNEA VOASTRA ---

TIMPUL SARCINTI estc important sa aveu grija

de dumnca VO<LStn;! ~i sa nu va solicitari spatelc, E loarte probabl I sa avcti dureri de " ale in aceasta pcrioada: grcuuueu copilului vii. [rage III fa!ll i. in cornpensatle, cxisla 0 lendinra

de a sra U~Ol' intlinata spre spate, fapt care olicita rnuschii regiunii inlerioarc a spatelui $ i ai hazinulu i, rnai ales sprc sfirsitul sarcinii.

Fiti atcnra III reate mi~ciirile pe care Ie faceti. 'PH'" Evirati sa cara~i gremi!p si ciiulll\i . 11 stati

dreapta cil puteti de mull. Purta]i tocuri joasc. Pu~lrap __

dcoarece tocurile inalte au tcndinta spatel«

c 'dFl'pl

sa va tmpinga si mai tare In fala,

Lrlsa!i ~ ~ol~rii , I

111,1(1.\ 1~'1

trageti-i

PROTEJATI-V SPATELE

Pentru a cvita suferinta sparelui esie important sa fiti ,\lCllr~ la flecare dimrc

miscari Ie pe C H re le faceti III I i 111 1'\11 aelivita!ilor de zi ell zi, cum ar Ii grildinlirinol. ridicareu unui copil "au purtstul unor sacosc grclc. Honuonii de sarcina dctenninii modificar' ale muscularurii

regiunii inferioarc II spatclui i 111 consecintjt acesta

e mull mai usor afecuu dad! \'ii aplecati prca rnult, va ridicari

in picioare prca hrusc 'au ridicati ceva in pozitrc gre~ilrL.

jn~orda!i/ lesol~

Lucrati Ia uivelul solulul

Lucrati cit mal mullin nivelul solu lui. ~llnd in genuuchi, in

Joe sa v~ aplccati in f,lla: in ",'fudin/i, la cura~enia in cas~. la facutu! patului sau I a imbracatul copilului.

Stal:i ell ph";oOI1~Je

44

POZITIA VERTICALA COH.ECTA Puteti verifica \lacii aveti 0 pozilic coreela suod in f:q:l unci oglin?i tnaltc. inu.lldeli.v~ ~i lnd r epla~i,v~ spatclc in asu Iel, inc11 grcutaien bebelusului sji lie ccntnull i 'uporlala tit! muschii coapsclor. Icselor .ji al abdornenului.

Aceasta va prcveni durerile de "pate si va va im1iri musculatura abdorninala. usurindu-va, dupii na tere. revcnirea la tinuta

de dinuintc de. surcind.

Ridkatl p;"p",II'/ coastele

io"orda\i mtl$C'bii abdon wu nilli

Pozi{ia gl'c~iti'i Accasta c

"bi~IHlil~ in timpul surcinii. Pe mlBura cc behelusul

creste u: greuiare, v~

I) dczcchilibreazii ~i. in consecinta. va VCli arcui exagerat sp,uele

~i veti prniccI3 abdornenu I in t'al~.

Ridicatul ~i caratul greutatttor

Cind ridicati o greutate, tndoiti genunchli ~i pllstra!i-,'a sputelc ctr mal drcpt, aduclnd obiecrele fnartc aproape de corpuJ chi mncavoastra, 1nCCrCH!i ~;; nu

ridicati oblecre

Iii il1ii1\imc, dcoarece [lute! i sa va pierdeti echilibrul. Dad <lveli de dim l sacose g re I e. illlpilrli!i grcuiatea

ill 111(,(1 egal pc ambele pl\rll.

Rcpill·tizal.&va greutatea (lIiHru/. obie,·fPlinr

~'i a\o:e:'''li-1'(7/ in rmg}li /" d""pt la!l) <1",,/

P1\slru!i.\,ij /w::,iJif.l t/,..IIIlI/1 a StuJftdw'

I

F1Tl IN FORMA SI RELAXATI-VA

PERINEUL

PERINEUL ESTE CA UN HAMAC formal din muschi] care sustin intestinul gros. vczica urinarti si uierul. In tirnpul sarcinii muschii se destind, iar greutatea eopi lu lui care 1!Tl pi nge 111 [os 1i s labeste, astfcl 1ncll va veri simti greoaic si veri a vea 0 senzat ie de neplacere. S-ar putea s~ pierdeti ~i putina urina atunci cind alergari, strdnurati, tu~ili san rideti. Penrru H

evira acesre neaj unsuri esre foarre

important s~ lnl[lri [i perineul.

iNTARIREA PERINEULUl

Fuceii <L,·e,1 exerciuu des - eel puun de trei-pauu ori pe zi. Odm1i

in vrqat il putep fate orictnd ~,i oriunde: srind culcaia, if! sezut sau 111 pi cioarc, Vc!i constata G~ accxt cxerci ~i II G uliJ in a doua par11! a travaliului cind. stiind cum ,11 v1\ relaxaji muschii, putcji contribui la reducereu riscului de rupiuri .. , fucili lind irecerea copilului prin bazin, A~eZdLi-va pc 'pale cu genuuchii In<.loi!i ~i cu labele picioarelor pe podc". AClIm inl~!W musculatera, ~rrjl1g1l1d ell ~i ClI'" ali vreu ~iI oprif jctul urinar, Itmlginaji·v~ d lncercaji sn jmp;ng~!i ("CWl

in vagin prin coutractii unuate de pauze. repetind pinfi ,;m,ili c~ nu rnui puteti continua. Opriji-va pemru citevu rnomen re ..

upoi reluati progresi v . Repeta; i de zece ori.

BALANSAREA BAZINULUI

ACEST EXERCITIU va <\jma sa miscati bazinul ell usuri Il(a. ceea ce reprezi I1t~ 0 buna pregarire pentru travaliu. Vi) ajlllil sa vii j"nlar;~i rnusculatura abdominulil ~i deterrnina supletea spaielui .. E uul mai ales dueu suteriti de dureri de spate, iur cind

v~ atlau inaceast1i pozuie, in pauu labe, partenerul va poate mUSH spatele pernru a amel lora durcrca, Puteti face balansu I in orice pozi tie; nu uirari sa I·amineti cu umerii fixati.

EXERSA TI cIND:

• stati clI!catrt pe spute;

• '1.:11i III picioare;

• ,lali in sezui:

• :;tali ill

genunchi:

• dansari,

Osul ~i

--.L_rY' '

mac I r=-«:

U· OS

r-: pubian

Coeds 'A -', .". »>

Pertneu

Perhaeul

Consriruic I} pane !I cornponcntei ITlUScu lare R b~z; nului " diru; ,;lruCllln~ (j50"~r. ocroteste ~i protejeuza bebelusul ill uter. f n Ii mpu I nasleri i bebel usul va sl,.i\bmc bazinul.

EXERSAT! CiND:

• "~tepl,,\i autobuzul sal!

treuul:

• calcati sau giitiri:

• pri viii In ielevizor:

• ln cursu I actului sexual;

1 Sial; pe podea In genunchi

si sprijiniu-va ill miin i. Asigurali-v~ d\ sparele e drept (In inccput. veri t'Cll! i ell ajurorul u nei oglinzi).

2conl('uctH'~i nursculatura abdorninala, im'lTi!; musculuturu f eselor ~i balnnsaji usor bnzinul 111 fa!.li, expirlnd pe m","'~

ce racel; rniscarea. Spatele se rotunjeste. Pil.slra\i pozitia peuuu citeva secunde, apoi lnsplrml ~i revenlu, Repel~li de citcva

ori in asa lcl inclt bazinul sa sc

balnnsczc in jurul pozitiei sale ill; liale

45

SARCINA SL NASTEREA

POZITlA

"CROITORULUI"

VA INTARE$TE SPATELE si dctcrrnlna 0 rnai marc suplcte a coapselor ~i a bazinului, irllbuniil[ltc~tc fluxul sangvin In jumaratea inferinara 11 corpului $i contribuie la mcntinerca pozirici lndepartate a picioarelor tn timpul nasterii, Pozijia principala de mai jos e rnai usoarii decit pare. datorira flexibilirapi rnai rnari din timpul sarcinii,

Inlfi"ili-Ili! spnll,h·

intindc(:i ,m,/~rtl diu/we-dm'

a ';OlIIJst'lfJr prin (l{Jj/_\flIY'

t'll ~·o(lldt·

rozm» "CROITORULUl"

CU AJUTORUL PER KLOR

DOle!! g5~i!i poziua croitcrului diticilli. puncti cite 0 perna sub Iiccarc coapsa sau stan spriJil1it~ de UD perete. Nu uirarl su vii men] ineji spatele drept.

POZfT!A "CROITORULUl" CU PICIOARELE

iNCR C[SATE

S-ar putea ,it constntati cil e mai confurtabil ,11 stati fn aceastil pozlric. Nu uitati s~ schimbari din cind III dud piciorul dill [ala,

INTARIREA COAI'SELOR Sla!i ell spmele drept, C(I l~lpilt' lipite

una Lie alta ~i cu calcliele apropiate de corp. Prindeji-va glezncle ell miinile ~i tmpingcti conpselc in jos cu coaiclc. R~mlneti asa ti mp de 10 de ecunde, Faceu asta de rnai mulrc 01';'

~ ATE~ -I

Cind Iaceti orice excrcitiu,

amiruiu-va ~lc IlC€S( ghid indrumator. ... Nu va rOlla!i peste limil;] .

... Nu va extcnuati .

... Dad simtij: vreo durerc, ()pri\i-v~ imcdiat.

... i ncercati sa nil slall culcata pc . pale complet la orizomala Tn sure inn a v unsat a.

1 i neu - va I)if'io{l,.d,~ OPf"I){lIU'

eh' corp

46

FIT! iN FORMA SI RELAXATI-VA

POZITIA GHEMUIT--

CONTRTBULE It I o mai mare flcxibiliratc a arriculatiilor bazinului. la InU1rirea musculaturii . patelui 5i a. coupsclor. Spatele va fi proicjar dad va l1isati in jos, in pozltia ghernuir, In loc sa vii aplecati 10 fatii. Chiar si atunci cind vll doare spatele, uceastf pozltle e con furl ab ila. E 0 pczi lie buna ~i in ti mpul travaliului. S-ar putea sa constatau eii c diflcil sa sratl complet ghemulta de la im:cpul. de aceea lncercaii S;.l vu sprijiniti de un suporr solid. cum ar f UI] scaun, ~i puncti-va sub clilclie

un covoras sau 0 patu.rtl rulata.

Ridicati-va incet, altfel s-ar putea sa aveti arneteli.

miil1ih'

cu N SCAlIN

Stati in ra~a unui scaun ell labele picioarclor user dcpartate. Mcnrineti spiuele drept, departa[i picioarclc cu gcnunchii In afaril

~i a~eza\i-v~ in ghcmuit tolosind scaunul pentru sprijin. Rllm'ine\i in aceasta p()7i~ie arlta limp cit vli ;i1111j~i bine. Dacs

observati ca V[i e greu s~ suui cu labele picioarelor pe podeaua plata. puneu

o p,'ituril ruluta sub dlciic.

Apii5a~i

1.'11 coatclr pe """f'se

Mentineli

1"""""

EXEllSA TI ciNo:

• respirati cu grcurate III limp ce

urc a ri scanle;

• trcbuie sli ridicati un obiect:

• ridicari ceva dimr-un sertar de jos:

• sime!i la relefou:

• nu exisr:! nici un scaun in jur,

F AM SPRIJIN

SUI\i cu spaiclc drept, dep~l1al.i picioarele cu genunchii in afara si asezaji-va in ghernulr riisucind usor labele picioarelor spre exterior,

i ncercari ,iI r~mine\i ell dlkiicle direct pe podea ~i iruindeti partea interioara a coapsclor apu,ind din afm'" eu roaielc. Riimlllc\i In aceusta poziue at Ita limp cit 0 g~~il i confortabild.

lne.rca!i sll mentine!i ~(llcfiele I/pil<' fie pmlc(1

r(oli~i piri~(lrde II~Qr spre c aeriar

47

SARCINA $1 NASTEREA

RELAXAREA SI RESPIRATIA

, ,

ACESTE EXERC1TlI stilt dintre cdc mal utile pc CfU'C lc puteti invli!a, Slru de neinlocuit in ti 111 pul nastcrii, clnd, stiind cum sa respirati ~i cum sa v1\ relaxati muschii, vcti purea face ".l!<1 ell lin con lim reclus

de energie, nerisipind-o astfel inutil, Face]i acesie exercnii regular, ineil sa lc perccpeti

ca pc nisrc reactil firesti In tirnpul travaliului. Relaxarca vii va ajuta ~i ~a va dcstindeti

Tn oricc moment Tn care vii sirntiti tensionata sau nelinistita.

CUM SA VA RELAXATI Cel mai bi nc este sa faceu acest exerciti U 1l1lr-o cnrncra TndUziltl, uncle au veti fi deranjata. Mai tlrziu ar trebui s5 consuuati ca vII e usor s~ va relaxati oriunde.

Relax,oti-vii corpul

Faccji-va comoda culcindu-va pe 'pme, bine sprijinita de perne. sau stlnd pe 0 pane ell lin picior indoit ~i sprijinii pe niste pernc, ACLIITI comractatl ~i relaxafi rnuschi i de pc fiecare parte a corpului pe rind. incepind ell degciclc de 13 picior ~i Illcrgind 111 $1I~ pill" 111 cealalta cxtrernitate a corpului. Dupll cc luceti asia limp de 8-10 minute. Ii'iSlQi-v1i corpul sa atlrne moalc. incercati sa vii 'im!i!i corpul grcu, ca $1 cum v-ati scufunda til podeu.

Stind culcata pe 0 1)<1I"le

S-al' putea sa va sim!i!i rnai confortabil. rnai ale, III tunpul ultimci perioade a sarcinii, ~llnd culcmil pe o pari", cu un piciorIndoit ~i sprijinit pc uisie peme. Nu v~ puncti prea mull" perne sub cap, deoarccc pOt d~lIna coloanei vcrtcbralc.

ATENTIE

Ba) a nsa P - vii ,'{II"" dintr-c pUHl.·T1J

IJlmi riimin~,i I'e toe

Nu stati complcr ~ulcma Ia OI;zol1lalli ln uliima perilrclcili ,1 sarcinii, deoarece pu!e~i reduce apcnul de oxigen c~lre ropi I ~i soar PUle<1 sa simtiti 0 stare de sl~bicilme,

Arcuiti-V3 spatrl«. ltpoi rt'~'{'nl!j

III 1'0:;(1(1 Illiliam

Sldng,,~i 1"""'111/ dati-i dtumul

Contructatl nm,"C'hiile.r't.d()r, apoi r'emmlnli

48

FITI iN FORMA SI

RESPlRATlA PENTR U TRA V ALrU

Exerstnd n iveluri Ie (I ilerite ale rehnicii respiratorii ell partenerul

SHU ell 0 prictena veri fi relaxata si calma in tirnpul rravaliului si veti putea avea chiar lin control asupra corpului 'In umpul comractiiior.

Resplra tin superfl ci ull!

Accsr up de respirauc va va ajuta in momentul maxim al coruractiei. Inspira~i ~i cxpirati pc gurll.

ca # CllID ali Incerca ~ii intmducep aer doa r 1 n pa rtea S II peri oara a plwlIlnilor. Partcncrul "au

o prictcna va rrcbui s1\ va

puna miinile pc omoplati

~i sa-i simla ruiscindu-se.

Exersati respirind di n ce in

ce mai 11,. or, ~i dear din cind

in cind respira]i rnai adinc, amnci ctnd simlili nevoia,

Respiratia profunda Are un efecr de calrnare. util 11. inccpurul si sfirsitul coniractiei. Stall confortabil ~i cII puteti de rclaxara.

Inspirati adinc pc nas pina In profunzimea pl;lmillilor.

Parteneru 1 sau Q priclclla .ja-~i pun~ miinile chiar

deaupra taliel . i sa va simla cusca toracica miscindu-se. Acurn concentrati-va sli expiruii lent si user. Ulsa\i urmatoarea inspiratie s1i-~i urmeze cursul Iiresc.

Resplratia "gifiitil"

Dupa prima cmpi.l a travaliului veri simti nevoia s1\ Impinge!i. desi colul nu e cornplet deschis, Puteti 'a vii opuncti

la aceasta prin efecruarea a doua respiraiii scurte, jar apoi dati aerul afara suflind indelungat: spuneri: .. huff. hu ff, sufl 11"

indo;!. tabele picioarelor din gleZl1a, apoi !i1so/i-',

sa l'l!v;lla in posisia de dinainte

Relaxatl-va

1n timp 'ce vii relaxaii trupul, tncercau 55 vit calrnati ~j 11 IlU va gindi~i la nimic. Respirati lent ~i uniform, suspinind usor la fiecare expiratie, Nu respirati prea pro-

fund. Ca alternati va, repetati un cuvint sau un sunet in liniste, pentru dumneavoastra. salt gil1dili-\l~ In 0 imagine pl~cul!l sau linistitoarc, tncerc,lli sa IlL' dati atentie niei unui gInd care V-Hf putca tulbura,

incorda~i muschii gambei. apoi reiaxali-I'(i

, d,g~le/e

de III picioare, anoi tiisati-!« SCI /"cv;ni'i

49

SARCINA SI NASTEREA

CE MINCA TI PENTRU A A VEA UN BEB'ELUS SANA.TOS

,

Un bebelus are 0 singura sursa de hrana - dumneavoastr:;\. Pe perioada sarcinii e necesar, mai mull ca oricind sa aveti cea mai variata ~i echillbrata alirnentatie posibila, N u trebuie sa va faceti planuri speciale pentru aceasra si niei sa millen!i pcntru doi. Tot ce rrebuie sa faceti e sa mincati alirnenre proaspete, neconservate, extrern de variate, diatre cete rnentionate mill

jos, pentru a vii asigura reate substantele nu tritivc neccsare, Cind sinle\i gravida san ~lili cit veti tl curind, giJ1dj~i-va Ia cit de multe alimente . anatoase mlncati cu regularitate si daca I1lYJ1ea\i sau beti ceva ce l-ar putea afecta pe bebelus, Cresteri aportul de legume crude si Iructe proaspere ~i reduceti-l pc eel de alimente dulci, sarate i conservare,

SUBSTANTELE NUTRITIVE ESENTIALE

co.em

Este imporranr pemru asigurareu dezvoltarii corespunzaroare

a ouselor . i dintilor bcbclusului. care lncep sa se f 0 rmeze

in jurul s~pllill'lillir u S-II.Veli avea nevoie de de dOlla ori rnai mull calciu dcclt In mod normal. Brinza, laptele, iaurtul ~i legumcle vern cu frunze sint

bo gate In calci tl. Deoarcce produsele lactate sint bog ale

:si in gra imi, in rnasura

In care e posibil alegcti

vari ante I e C\I grasi.mi PU! i n e, cum ar fi laptele degrcsat. 'i!1iiI .... "

Nuci braziliene

PROl'EINE

Inecrcau en in timpul surcinii sa mincati alimente variate. bogatc In protei ne, dcoarece all lin rol importaut in crestere, Pestclc, carnea, nucile, legumele "scale $i produsele lactate conun pm· ieinc, dar, av1"nd ln vedere d allmentele de originc animala still bogate ~i in grilsimi. LimilaV consurnul lor si aleg~li ori

de clte ori e posibil bucan de C!U11e slabii. Evitati ouale

crude sau incomplet

prcparate termic ~i

ccmrolati-le sa

fie proaspere,

Pasare

Iaurt

Cascaval

Lapre degresat

P"line alba

Srind prOaSI)ala Luati calciul suplimemar de CI""- aveti nevoie tmr -0 zi di n: 85 i!. Ca.5c.v!LI

170 g sardele

7 fclii de piine nlba 2 pahare cu lnptc

Sardele

Carne ro~ie slaha

Arnhidr

Unt de arahida

50

VITAMINA C

Are rol in formarca unci placente rezisierue. In cresterea rezistentei la infccti: a organismutui ~i contribuie la fncilitarea absorbtiei tierului. Se ga seste in lcgurnelc si Iructcle proaspete, jar aportu I de vi I amina C e n ecesar zilnie. deoarece n U poate fi depozitala In organism. 0 mare parte din vitanuna C se pierde prin paslrarea tndelungata sau prin prelucrarea lermica a alimentelor: de aceea, mincau doar produse proaspetc, iar legumcle mincari-lc crude au trecuie prin abur.

FffiRE

Ar trehui sa reprezime un velum important din

ali mentatin zi I" i eli, deoarccc constipaua e free vent Intilllit~ in timpul sarcinii. iar Iibrele va ajulii ~5 o prevcniti, Fructcle .,;

legu me Ie reprezinta s u rse imponante de fibre ~i, tn consecinta, putcu mlnca fructe ~i legume zilnic. Nu v~ bazap prea mull pe larlle, deoarece pOL tmpicdica absorbtia alror ubsranje nutritive, Exista 0 rnultirne de ahe surse rnai hune de fibre,

Orcz brun

CE MINCATl PENTRU A AVEA UN BEBELUS SANATOS

Grapefruit

V 1I rzli erea ra

Pertocala

Conopida

Cartof

Paste din griu integral

ACID FOUC

Acesra ii este necesar bebel U sn I ui pcntru dezvolrarea sisternului nervos central, mai ales in primele clteva s1ipt1imini de vialu. Organismul nu poate depozira aceasra substanta, iar In sarcina necesarul de acid folic este mull crescut, deci e esential sa nu neglijati aporrul zilnic. Legumele c u Iru nze verde- inchi s, proas pete. slur surse valnrcase de acid folic, dar consumati-le crude sau trecute prin abur, deoarece 0 mare pa"le din acidul folie este distrus pri n prelucrarc lenllic~ ..

SARCINA 51 NASTEREA

Alum;

Piine din G'lioli tntegrala

FJER

Bebelusul arc nevoie sli depozueze tier care-i va fi util dupa na_~tere, iar volumul de singe su pi i mentar produs de organismul dumneavoastra arc ncvoie de fier pentru trunsportul oxigenului. ierul din alimentele de origine ani mala e absorbit mai usor decit eel cl in Ie gu minoasc ~j fructe uscate, de "mea, dacl! nu mincati came, cornbina~i alimente bogate In fier cu cele bogate in vitarnina C, penU1l ca absorbtia sa lie maxima. Desi Iicaml reprezinta 0 sursa

Carne ro.5ie slaba

tlllllil de f er, conti ne $ i n i vel uri crescure de vitamins A. Deoarecc excesul de vitamin" A poate afecta dezvoltarca bebelusului, ficatu I ~i produseIe din fica! n-ar trebui ccnsumate 'in rimpul sarcinii,

Caise uscate

REGUflULVEGETARLlN Dad ml'ncafi zilnic ali mente variate bogate in prorelne ~i fructe si legume proaspete, i.i asigurati bebelusului toaie substantele nutritive de care are nevoie. Singura ubstaD!lI ClIJ'e ar putea Iipsi e fierul; orgauisrnul are dificultati in absorbtia fierulu i care provine din vegetale, deci s-ar purea s~ vi se prescrie fier suplimental' pentru a cornpensa deficitul. Daca sil1leii vegetariana ~i I1U consurnaji produse lactate, vi s-ar putea prescrie sl calciu. vitarninele D ~i B12.

SAREA

Majoritatea oamenilor conSlIma mult prea muita sare. k tirnpu I sarcinii e chiar ~ i rnai important sa reduceji aportul de sare din alimente, deoarcce excesul ponte cauza edeme ~i poate favoriza

apari 1 i a prcecla mpsiei.

TOPUL CELOR lOALIMENTE

Ace re alimente stn! surse excelcnte pentru eel putin 0 substanta nutriti vu. incercaii eft pe uncle dintre ele sa Ie consumati zilnic,

• brinza. lapte, iaurt: calciu, proteine;

• legume eLL frunze de culoare verde inchis: vitamina C, fibre, acid folic;

• camea rosie slaba: proteine. fier;

• portoca le: vi tarn i na C, fibre;

• carne de pasarc: proteine, fier;

• stafidc si prune: fier;

• sardelc: calciu, proteinc, fier:

• peste alb: proteine:

UCHIDELE

SIll! esenriale In tirnpul sarcinii, pentru pasrrarea rinichilor san;'lo~i si pentru evirarea consupajiei.

Apa e cea rnai buna; beti cit de mull~.

52

• plinc din fainu intcgrala: proteinc. fibre. acid folic; • paste din griu integral ~i orez brun: fibre.

PRESCRIEREA

UNOR SUPLIME TE Acidul folic suplimentar e recomandai in primele trei luui, Suplimenrul de fier ar putea fi prescris dad! slnteri anemica, dar unii medici jJ recomandn de rutina. Daca mi"e,,!i variat, consurnind 0 11l11I!imc de alimente proaspete din cele de mai su • acidul {uric si fierul ,im probabi I singurcle substantc ce Irebuie suplirneruare,

CE MINeArl PENTRU .A AVEA UN BEBELUS SANATOS

PROTEJATI- vA BEBELU$UL

CAFE!\" CEAJ ~I CJOCOLATA FIERBINTE

Cofeina. slll'>stan!8 care se gase~u:: intoate cele trei, me un efecr d~\lnlitor asupra sisternului digestiv, Reduceti consumul zit, 11 ie la nu rna; muh de trei cani de bauturi ce conjin cofeina, iar daca e posibil eliminau-le in roialitate. Beu, ill schirnb, apa

rninerala din belsng.

A$A CUM SUBSTANTELE NUTltIT]VE din ali mente traverseaza placenta ~i ajung la bebelus, wi asrfel 0 pot face si multe substante daunatoare pe care le consurnau cu rcgularitate,

ALiMENTE CONSERVATE

Eviuui alunentclc conservate cum siot celc din conscrvele metal ice sau din aile tipuri de recipiente, ,fl.1 irnentelc conservate

de obicei au ndaus de zahar ~i sarc, iar 0 mare pane dintre ele contin mulla grasime, conservanu.

MOUle si coloranti. Citi!i euchetele ell arentic

si alcgeti numai produsc farl aditivi.

.Mincn!i aJi/IJrmw variate proaspete. neconservate

HTERNATIVE LA ALCOOL Orice tip de alcool pe care-t beti in iimpul sarcinii trecc prin placenta III cireulalia sangvina a bcbelusului ~i ponte fi nociv, Dc accea, e bine sli rcnunrati la toate bauturile alcoolice ~i sa vii preparati ingura baururi nealcoolice, Chiar ~i berea ~i vinurile care sc prelim] a f flira alcool sau ell con!i nul redus de alcool pot coniine aditivi ~i subsranie chimice nocive: unele COOlin nivelun crescute dill substante al dlror efect asupra sanatalii copilului

este necunoscur,

MiNCARE GATITA 81

iNGHETATA .

Evitati cantinele ell

rnincare calda, rnincilrurile semipreparaie din autoserviri ~i carnea de pui gara prcparata. Aceste mincaruri ar putea continc bacterii care pOL trece la copil ~i-i pot ameninta viata.

BRiNZA

Brinza ncua, femlclllalII. produsa alit din lapie pasteurizat cit si din eel ncpasteurizat. ca si alre produse din lapte nepasteuri zat pot fi dliLm RIO are, de aceea e mai bine sa Ie evitali. Laptele de capra nepasteurizat si produsele di n lapte de capra rrcbuie

ev i late. deoarece POI

contine un parazu nurnit toxoplasma.

POFTELE

E'le firesc ca In timpul sarcini i "it descoperi]i ca brusc incep s~ v~ placa diverse alimente, cum ar f ccapa murata ~i bananele. Daca jinduiu dupa 0 anumiia mincare, faceti-va cheful, ell mllsura Il1sll. asigurindu-va ca nu Ingra .. ~ sau nu produce i ndigestie,

Amestec de banane cu lapte AI'C un gust

delicios ~i un continut crescu t de calci u ~ i

pre lei ne. F acet i-I amesrecind impreunll o banana ell 250 rnl de lapte. Un mixer da cele mal bune rezulrate.

Bautudi. aeidulata din portocale

Sue de portocale diluat eu apa minerala gazoasa, 0 b aut mii simpla, dar racoritoare, Pentru 0 schimbare Incercari ~i alte sucuri de true te,

53

CEAlURI DIN PLANTE Dad, gravida Iiind, vreti . ~ bcti ceaiuri de plante, e bine s~ va

consultati cu un

farrnacist sau eLI un vtnzator de plarue medicinale. Majoriratca ceaiurilor prearnbalare nu vor d~una bebelusului, insa unele pot avea efecte nedorite, Ceaiul din frunze de zrneura este In mod traditional folosit pentru usurarea rravaliului.

ZAHAR

Dulciurile - prajituri,

biscuiu, dulccturi - ~i b~lIlUlile care [ac .'puma au uu continut redus de substarne

nutriti ve esentiale ~j va pot illgra\",. Luati-va energia din produsele ce cOIl,i It amidon. cum ar II piinea din fiiilla inte-

grala, ~i reduceti dulciurile,

Cocteil din fructe proaspete Experimentati amestecind diferitc feluri de sue de fructe penh" a poduce 0 gam;! l:uga de bauiuri santitease care sii Va taie setea. Garnisiti-le cu 0 folie de portocala sal! bucatcle de frecrc fixate pe pai.

SARCINA S[

ASTEREA

SFATURI PRACTICE

ell aproximari v 0 luna inainte de data probabila a nasterii. verlficati dad toare lucrurile sint pregstite pentru bebelus $1 faceti aprovizionarea casei, incft .~a va fie rnai usor dupll ce nasteti. Este momentul sa va Impachetari lucrurile necesare penrru spital si sa va ginditi la eele de

care veii avea nevoie, daea veti naste acasa. Nu luati plea rnulte lucruri ell dumneavoasrra In spital, deoarece IlU e prea rnult spatiu in salon. Unelc spitale va pun In dispozitic 0 list.5 ell ce C necesar a luati ell dumneavoastra ~i chiar articolele respective. asa di verificau la spital.

LUCRURI UTILE PENTRU NA$TERE --

TOATE ARTTCOLELE de mai jos pal fi utile in timpul nasterii si imediat dupa aceea. Impachetati-Ie separat, deoarece vc{i H vea probabil nevoie de ele in grabi\,

Tricnn cu mincca IUI\@ii sau 0 camas" de 'loa pte veehe, Veti rnai avea nevoie duptl nnstere de 0

carnas-a de noapte des~llis~ in far·1i sail de uu tricou CU mineca

scurts.

Sosete aroase

, ..

Soar putea sa vii ric frig !11 ultima parte a rravaliului.

NA$TEREA LA DOMIClLIU Existll ctreva conditi: prealabile ce trebuie lndeplinlte ~i ar Ii bine sa discutaji ClI rnoasa daca va gindili Ia ceva anurne. Acestea pre UpUIl 0 camera l:nciiiz.illi, apa fierbirue la dispozltie. o toalcta ~i

un telef on. Ar trebui, de asernenca. sa locuiri lmr-ua toe ill care 1\ poat~ ajungc arubulanra, dad e uevoie.

De ce ave!i nevoic:

• pal Gil sal tea tare (duel! e nevcie puneti 0 pi'U1~ela sub salteaj;

Deodorant Burde natural, mic

Udali-I ~i

sugeu din el

dad! gura

va e uscma.

Pudra

de talc Pentru masajul calmant al spaielui.

Trusii de baie perle .~i pasta de dinti, crema prutectoare pcntru huz e,

O€! asemenea:

• (J blliOla:

• c1l.rli, reviste, aparat de fntogl"afiat, UI1 walk man:

• mincare ~i racoritoan: pentru purl e ne 11.11 d um n eavo astra;

• numerele de ielefon ale

rurlelur ~i prierenilor;

• fise penLru telefon:

• oriee ahceva ali folosi! 'in tirnpul cursurilor prenatale ~i a~i dori sf, Folosi!i 10 limpul travuliului, cum ar fi saculetul cu boabe de

fa role, verificati mal iurii la spital.

.aoua obiecte de mobil ier ~1I suprafetele curate. una peutru iustrumemar $i re tul marerialelor. alia peruru examinarea copilului dup5 nastere;

• pro. oape, cearsafuri ~i parurt curate:

• cear -: af de plasr ic:

• un bol de plastic de dimensiuni medii; .2 recipieme mari pemrn gunoaie:

.2 pachcte de tampoane cu dispozniv de lipirc, unele superabsorbanrc:

• tricou cu rninecl lungi sau ciima~a de noapie:

54

Prosnp 'incbis la culoare, douii prosoape mid de fa~3. sapun

• cilll1~il de noapte 'nchis~ In ['a!a ell uasturi, sutieu ~i chiloti:

• scutece. pieptaras, costumas elastic sau costuma ' de noapte ~j 0 paturii pentru bebelu .

Pregarirea patului

Puneti lIlI cearsaf curat dedesubt. Acoperiii-l ClI llll cearsaf de plastic. iar peste acesia puneti 0 alez!! care pot fi indepartatc dupa nasrere, 1li~!!1(1 pawl proaspn: fkm dedesubt,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful