TAMARA CAZACU

DIANA VRABIE

l'IIIU'\1 II ~ J J 1'1 Il~II' II

"

...

• .., l"'II'ii'"'~~::"",~;IItl l'U:IiI..i.\'L~o..a:tI'l.L"~

\. :II!i .... ,.,. IL ..... '" "-1.. '!HI ..

,.

~ 1IIIIIIII ...... " ~ ..... lid!, ""~ .1'..1 ..

_ .... I·... .: fu,J· .

_ ..

CU RIN

GENUL ~l NUMARUL SUBSTANTlVELOR. CAZUL SUBSTANTlVELOR......... 4

GENUL SUBSTANTIVELOR 5

NUMARUL SUBSTANTrvELOR , _....................................................................... 6

DERIVAREA SUBSTANTIVELOR , ,.................................. 7·8

DECLINAREA SUBSTANTIVELOR CU ARTICOLHOTAItiT..................................................... 9

DECLINAREA SUBSTANTIVELOR CV ART[COL NEHOTmT................................................ 10

DECLINAREA SUBST ANTIVELOR PROPR[l ,..... 11

DECLINAREA SUBSIANTlVELOR COMPUSE............................................................................ 12

ARTICOLUL NEHOT ARlT............................................................................................................... 13

ARl'lCOLULHOTARlT , , , .. ,....... 14

ARTICOLULPOSESIV ,............................................................................................ 15

ARTICOLULADJECTIVAL......................... 16

ADJECTfVUL.............................. 17

GRADELEDE COMPARATlEALEADJECTIVELOR. , ,..................... 18

DECLINAREAA.DJECTlVELOR ,.................................... 19

PRONUMELE PERSONAL ,.......... 20-2]

PRONlJMELE DE POLlTETE , " , " ,.. 22

PRONUMELE POSESTY (ADJECTIV PRONOMINAL) ,....................................... 23

PRONUMELElNTEROGATIV, RELATIV ,. 24

PRON U1V1ELE DEMONSTRAJTV ,... 25

PRONUMELE DE lNrARTRE ,...................................................................... 26

PRONUMELE ~GATIV.................................................................................................................. 27

PRON1JMELE REFLExrv............................................................................................................... 28

PRONU'MELE NEHOTARiT.............................................................................................................. 29

NU1vfERALELE CARDINALE 30

NUMERA.LELE FRACTIONARE.............. 31

N1.J1v1BRALELE cOLEcrlVE ,............................ 32

]\I Ul'dERALELE DlSTR.lBUrlVE.................. 33

NlJN1ERALELE MULTIPLICATIVE................................................................................................ 34

NUMERALELE ADVERBIALE , ,..................................................... 35

NUMERALELE ORDlNALE. 36

DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE............................................................................... 37

VERBUL. MODUL INDlCATIV PREZENTUL............. 38-40

VERBELE REFLEXIVE , , ,.......................... 41

INDICAnvuI... PERFECTUL COMPU8 ,........................................................................ 42

INDrCATJVUL. l.MPERFECTUL ,.............................................................................. 43

IN'DICATIV1..il...VIJTORUL ,... 44

MODDL CONJUNCTIV ,. 45

MODUL TMPERATIY......... 46

MODUL CONDITIONAL.................................................................................................................. 47

VERBELE NEREGULATE... 48

ADVERBUL................... 49

PREPOZTflA,..................................................................................................................................... 50

CONJUNCTIA...................... 51

JNTERJECTIA , _............................. 52

3

~

GENUL ~I MARUL

SUBSTA T VELOR

GENUL

SINGULAR

masculin

consoanu: muncitor : metru

_ : frate

feminln

: casa

: sala

;:. : carte .1: cafea

neutru

: caiet} an : tren

'I: teatru J: lucru

, : fotoliu

MDT~ IENE!

NUMARUL

PLURAL

: muncitori : metri

I: frati

(; : case r : sali

: carti

: cafele

: caiete

I: trenuri : teatre

L : lucruri , : fotoJii

....................................................

De regula, aceste substantive contin, ~

la singular, 0 singura silaba, ~

.

........ ~ - ~~~- ....••..••..•....

CAZULSUBSTANTIVELOR

CAZUL

nomina

cuzativ

ocati

4

cine? ce?

a, ale, al, ai cui?

cui?

pe cine? ce? pentru cine? pentru ce? 1a cine? 1a ce? unde? de uncle? care?

ce fel? cu cine? cu ce? etc.

exprima 0 chemare, 0 adresare, o porunca, un indemn

GENULSUB

1\1 CUll (m

- Danu, ai un cai et in plus?

- Ba am chiar doua caiete.

ANTlVELOR

(f.)

NEUTRU (n.)

GENUL EXEMPLE
masculin un muncitor - • un codr I, un flutur ,un och
feminin o cas • 0 cart • 0 cafe .o musam:
neutru un scauru , un ungh: un tabla (m.) un (acest) baiar -dol (acesti) baieti

(f.) 0 (aceasts) lampa - doua (aceste) lampi (n.) ur (acest) tablou -dou'! (aceste) tablouri

MASCULINUL ~i FEMlNINUL - NUMB DE FIINTE:;;i OBIECTE

(substantive animate 9i inanimate)

masculine am, baiat, elev chelner, strungar fag, stejar, brad cline, iepure, leu ardei, cartof, bostan ianuarie, februarie ban, dolar, franc

do, re, mi, fa, sol, la bujor, crin, nufar

a, b, c, d, e

trei, patru, cinci

NorA BENE!

Aceeasl forma pentru masculin

.~i fernlnln: cocostirc, elefant, papagal, strut, zimbru, Liliac, pitigoi, uliu greier, ~ln"tar

NEUTRU - NUME DE OBIECTE (substantive inanimate)

doamna, fata sora croitoreasa, farrnacista capra, vulpe

fasole, linte, mazare crizantema, laJea caisa, cireasa

luni, marti

iarna, primavara, vara dimineata, seara

Forme diferlte pentru masculin ~i

feminin:

barbat - femeie frate - sora

ginere - nora

unehi - matu9a berbec-oaie

nepot > nepoata pietor> pictorita roman> romanca urs > ursoaica print> printesa gisea > giscan

Numai feminine: camila, guam, lacusta, vidra, lebada, veverita, privighetoare

1) Fe tn ph. tor deplai , Pe-o gil ra de ra i ... (Miorita)

Nume proprii paralele:

Alexandru - Alexandrina Florea ~ Floarea Gabriel- Gabriela lon-loana

Stefan - Stefania

Mihai - Mihaela

Daniel - Daniela Dumitru - Dumitrita

neutre izvor, tractor, creion mar, ghiozdan

volei, fotbal, manual crivat, caiet, nas anunt, miros, gust eules, televizor curaj, frig, fotoliu

Nationalitap: spaniol - spanioIa bulgar - bulB8.roaiea itaban - italianca englez - englezoaica roman - romanca francezfrantuzoaica

rus - rusoaica gennan - germ ana ungur - uriguroaica

Feminine ca forma, masculine ca sens: ealauza, ordonanta, santinela

2) Mii bucur eo am mamii si am tara, Mo bucur cd amfrati ~i am surori, Mti bucur cii am casii si am ma ~ii,

eli am sotie, fiice sifeciori. (Dumitru Matcovschi)

5

NUMARUL SUBSTANTIVELOR

.A:R ( ing.)

PLVRAL(pl.)

NOT" BENE!

zi=-zi! ;

ste ~ ste e val. -va

l pij am~' - pijama I ¥ , 801" =- suror J I ~ama - yam_;;

Au don forme de

singular; plural:

Forme Identice la singular ,1 plural

un arici - doi arid LH1 oohi ~ doi echi un pui - doi pui

o muncitoare - doua muncitoare

taica, var, miere, secara, aUT, box, foame, chimie, Rorna, crestinisrn

zan. ochelari, taietei, pantaloni, Alpi, Carpati

copi.-copi om- ~oameni ~ son (fig.)

scaun'J - scaunc tramvai - tramvaie tren C - tren ur. team, - teatre

lucr J - lucr.»: fotoliu - fotolir

Modificiiri de sens: 'fiig - friguri (boala) fier - -fiare (lanturi)

fratii = ,,£raW §i surorile' sotii = "sotw ~j sotia" mirii = .rnirele §i mireasa"

Substantive cu mai multe forme de plural (sens diferit)

___._c rn - Cerbul are niste

CORN....__ - corn ~ Dati-rni, va rag, trei

......_ corn In padure cresc multi

fantastice,

eu ciocolata,

r

COT

_......._o t - Baj~~l avea : . zdrelite, .

--cot - - Politistul a avernzat di urmesza nJ~te

-...___ cot - Pinza avea 0 lungime de trei

periculoase.

CAP

____ eapet - In clasa se vedeau citeva -- cap - Triburile si-au ales doi

----- cap - De sus se vedea cum niste

co forme diferite la plural (sens identic):

vis - vise - visuri

tunel - tunel .. - tuneli,

colective:

alunis, grup, stol, echipa, boierime, taranime, nobilime, popor, cird, frunzis, neam, oaste, multime, roi

speriate,

inainteaza in mare.

1) p .. pC'lif:J ar fi vrut sa se rupli in doud: jumatate sa plece cu 'rl~i r sanato§i, iar Iumarwe sa l"IimUla cu , ,[ -"~I schilod. (LAl. Bratescu- Voinesti)

2) ( t; era senin; suus .?'L:.' se juca cu ](..'1 • 'i ii. (Constantin Dragomir)

6

DERIVAREA SUBSTANTIVELO

Chi~inau ~ chi,Jiniiw I

Franta- franc, ;;

• ocupatia: (bucatar), ~ (cosas), -' (muncitor)

-, I (taximetrist), -'~.~ (geamgiu)

• apartenenta: ... ..: 1 (clujean),-. (chinez)

• colectivitatea: - (tinerime), - • (bradet), - (frunzis)

• idei abstracte: - . (prietenie), .: 1... (agerime), -' - (bunatate)

• nume proprii: -e- (popescu), - (Strimbeanu);« ,,- (Olaroiu)

Moscova - moscova

~.- .. ""'I

SUFIXE)- _ ...

diminutivale -\ I augmentative I

(0 diminua = a micsora}: I (a augmenta = Q cre$te)-'I

-J.'- (copilas) I' (pu~tan)t:J

...,;1 (copacel) j ( I dru)

-il1 (lopatica) I :~r (~a~~~t)an u -

~l:, (catelus) ~

-i ta (fetittl)

.............. iii .

.,

NOTA BENE!

Austria - austriu

doctor ~ doctorita bucatar ~ bucatareasa prieten ~ prietere iesean - ieseanr

lup ~ lupoarc;

gisc§. -gISC1Il vulpe- vulpo I

Ronuinia - rOI1U/I

America - americ

........... ~ ~ 1I ,.:" .. 1 •• ~ 1I " ..

EXEMPI.E,

1) t Iutero» de os, Mult zice duiosl

(Miorita)

4) Dupd masa, pcdureiul era siidit in fiua casei.: (lon Druta)

5) Dupa durerile grozave de pfno adineauri, urmeazd acum 0 sonnhru ~ placutii.

2) Mindru ciob, ill('/

Tras printr-un inel (Miorila)

3) Dar la cea IIhliclI[d

sa nu-ispui, driigufa, ... (Miorita)

(I.AI.Bratescu- Voinesti)

6) Izvoarele-s i arunca unda rece

in[llll, J}t mii sa si-o inece .. '" (Aureliu Busuioc)

7

DERIVAREA SUBSTANTIVELOR

®

anti- anti umanism ,,impotri va"
ante- antevorbitor "inainte"
arhi- arhiplin , foarte"
co- copresedinte "impreuna '
- Unde locuiesti? contra- contracandi dat "irnpotri va"
- intr-un sat r , Llll t i c. ex- ex-ministru "fast"
inter- interspatiu "mtre"
preacuviosie ne- necinste .,lipsa"
pre. } non- nonvaloare .Jipsa'
ultra = foarte: ultrasunet post- postfata "dupa"
arhi arhicunoscut
pre- preadoI escenta "rnainte"
super} superarbitru re- readuce .rcpetare"
. =deasupra supracurent trans- trans c arpati c "dineoto de"
supra l padurire lh. c padurire

perechere I II perechere

arm are II armare

Sl B I

subst. + subst.

adj.+ subst. subst.+adj.

subst +prep.+subst subst.. +prep.+ adverb prep. + subst.

verb + subst.

adj. + adj. artposesiv+subst in genitiv

EXEM'L.,:

T 1 \' E C U : ' lm- in- des- dez-

'i ot

'i albire

u apoiere I' aripare

'I I nodare I oor-are

l

pomicu ltura Suceesele regiuniinoastre in pomicultura sunt mario

ciine-lup bunavointa

Vecinul rneu are un ciine-lup devotat. Bunica ne-a intirnpinat eu multa bunavointa.

ocate-go ale Ca sa nu ajungi un coate-goale, trebuie sa muncesti.

untdelernn Am adus 0 sticla de untdelemn din camara,

Simbata de Sus Veriscara mea a fost la manastirea Simbata de Sus. sublocotenent Unchiul meu este sublocotenent,

pierde-vara Andrei este un pierde-vara (lenes).

politico-social Imaginea politico-sociala a iArii se iJTIbunatale~te.

Avadanei Elevul Avadanei a intrat ultimuJ in clasa,

NOT~ SENEf

du-te-vino (vagabond) lasa-ma-sa-te-Ias (lenes) nu-ma-uita (fioare)

. .

. _ ..

1) Tu-mi ceri chiar c" I mea

in schimb pe-o s iiru tare. (Mihai Eminescu)

2) Era un calu; jigiirit si plin de .. ,.. . (Mihail Sadoveanu)

3) Mosneagul fiind un 1 I ... se uita in coarnele ei $1 ce-i spunea ea, sfint era. (Ion Creanga)

8

DECLINAREA SUBSTA,NTIVELOR CU ARTICOL HOTARiT

Geuul

ferninin

neutru

masculin

Numarul Cazul

singular plural
prietenu prieteni
Irate , frati
prietenu prieteni
frate frati I
prieten, ! prieteni 1.
ernul , oamem !. singular plural singular plural
mas mese stilou stilouri .
carte carti scaunu scaune
mese mese I sWoul stilouril I
earti carti scaunu I scaune.' r
copil copilelor!
mam doamne. ' ! N.A.

G.D ..

v.

'.

: NOMINATIV:

PLURAL

SINGULAR

Cine? Ce?

------ -----------1

I

Pricteru.' bun la nevoie se cunoaste, Zi II I buna se cunoaste de dimineata, ( mpu-i cu ochi, padurea ell urechi,

Pricten mei sint din Brasov,

Doamn ' e profesoare vin la facultate. p ilapunle de acolo au multe rafturi.

GENITIV:

3, ale, al, aicui? ...

'" ...

Baiatul este --I vccinului,

Fiorile sint L 1 ,h. 'ni 'I Maria. Mil. do are capul din cauza ri' U 1.

.. '

---+---------------

II:

Costumele sint vle ,.,It (!cntil lr, Cartile ,\ lo 1::5\ ir-:' 'T sint pe masa.

In fata ulapuritor trebuie sa pun em 0 oglinda,

" .

M F N

M IF N

M F N

I

"

DATIV:

Cui?

...... ,-

" a rtc -uh 1 li sade bine cu drumul, Voi darui 0 carte 'h. I ~, '- '.

A~ vrea sa dam acest decor atrului.

. " .... ,. .

I Decanul a anuntat -.Ludl'l'\lklr orarul nou, I Ea a ocupat locul I gratie do=mnelo profescare, I Instruirea este eficienta ~i datorita r-iam.ale lo: .

. ~ . ~ , .... .

ACUZATIV: .

. Pe cine? ce? Cu cine? Cu ce?

• -I' • - - ..... ~ ~ .....

M-am intilnit ell 'I ,L1f,"'l de la anul 1. I Maria vorbeste cu studerui I de la facultate.

Nu da vrabia din tnina , ,- ll.JJI" de pe gard. Noi mergem 11 r ote -oarc!e de istorie.

Pestele C t' 1 ~ ~ dr se strica, . ... ,. . . .... Hainele noastre sint 111 dlll.l~uri I~ acelea.

" ------------~----------

- Unde fugi tu, \ alu','?

- Carre mare, 11 I LIJo.;.

VOCATIV:

Pili atenti, siudenti k !

Dual' ielor profesoare, plecati?

" - .. JX·········

fXEMPL~

NOTA 9ENE! , .• , , Geniti; , :

: • Cartile sint ale elevuiu! :

. • Carple sint ale /" Andrei. :

• Imi plac strazile Chi~iniiultli .

.. III ~ I ~ , • It ~..... ...

1) s i«! If 1 , 'acesta este din Balli. 2) Piirfnfii IIU/'11I/ /1/ acesta sint medici. 3) Ea a reusit datorita

insistentei \' 111't'I' '11'i, 4) Maria vorbeste . "I' IIIJ de lfnga ea, 5) Fii atent, -mdentule! 6) Studentii

acestia sint do la Facultatea de Litere. 7) Calitatea lotulu'r r este buna 8) Doamna s-o apropiat de

\ I' h.J U/, 9) Grabiti-va, ill', II ///"!

I

9

DECLINAREA SUBSTANTIVELOR CU ARTICOL NEHOTARlT

Genul

masculin

feminio

neutru

Numiirul CazuJ

singular

plural

singular plural singular plural
doamna doamne I pIX • ~LI.:. PIXUfl
doamne In doamne UI 1 pix U II prxun N.A.

t.n student III)l studenti

G. D. un ,i student 11'0 studenti

doamnal

doamnelorl

v.

student!

studenti!

NOT~ BENE!

.... 1 '. io ~ .. R 110 • • .. <II '"

,

.... ~ ...... "II' .... It iii • 'II • Ii .. ~ .......... ,; It oil ....... a" .. 011,.,_ ..

bunica - bunico! :

fetita - fetito!

cumnat - cumnate!

vecin - veci:ne! lon= Ioanel

cuscru- cuscre! baiat - baietel

. .

. .

.. II- •• ~ I ~ II< .I III III ••• It " " oil t II. ill ,II oil I oil ,. " -F R .., III I- " ....

Marin - Marine!

mamica - mamico 1

,---------------":'", " "'!'.---------------

.. NOMINATIV: ':

SINGULAR

PLURAL

M F N

Cine? Ce? ,

'... . .. '1,' ·..;....N-i-~t-e-s-tu-d-en-.-ti-s-e grabesc la ore.

Ntste doamne s-au uitat mirate spre mine. Pe masa sint niste stilouri,

iii '"' '"' I II I... '"' II • '"' '"' '"' '"' .... '"' '"' .. ~ ..

------,. GENITIV: "

Un student plead. la mare. o doamna a parasit sala, Pe band! este lin sti lou

. I I . '?' '. a, are, a , ar CUI. :

'. .. .,. .' Masinile slnt ale unoi studenti,

Am eli scutat cu prietena u nu I student:'" ... J' E1 au intirziat la tren din cauza unor

Ea e~te cole. ga unei doamll~ din ~. ~ro. ca. neintclegcri

Masina estell UI1UI teatru din Chl~1I1.~~:...... . . Cuverturileunor fotolii trebuie schimbate

DATIV:

A cistigat datorita unui slulient· Cui? .: Ea telefoneaza unor studenti din Siria,

M care l-a ajutat. 'j'I'" A ajuns la timp datorita UIlUI' doamne.

F I-a seris 0 felicitare unei doarnne. Bunurile au fost repartizate conform 1I.10r

N S-au certat din cauza unui proiec~:........... . criterii

t---+---------------r~... ACU~~~~~ ---------------1

M F N

M F N

~. Pe cine? ce? Cu cine? Cu ce?~

Decanul a vorbit cu un student 'I .... iI~fI~I'._jI~.rtl .... ~.tjtHI •••• _ ..... ~ ••• I·

din grupa noastra. E1 a vazut n iste non ~i a refuzat sa

Am discutat despre 0 doamna, I mearga in excursie.

Eu am venit cu u.i trcn accelerat, Am vorbit ieri despre niste dischetc

'I ... •• I • t ••• ~" ... 011 M 'II i' II ill! I .. ~, 1 . L

E vrea sa eumpereruste compu ere

VOCATIV: :

Student Popescu, fii atent! '....... .." Studenti, fiti atentil

Stimata doamna, va rog sa va apropiati! \. ... ,... Stimate doamne, nu intrati!

R'MPLf:

1) Do, eu sint o !nm:..u verde, Do, eu sint un bob de griu, Da, eu stntun strop de apo

Dintr-o mare, dintr-un riu, (Dumitru Matcovschi)

2) eft traim pe-acest pamfnt Mai avem till lucru sfint: o cimpie, UII SOl natal,

a clopotnlta pe deal. (Nicolae Dabija)

10

DE LI i\ EA LJ

MASCULINE

FEMININE

NEUTRE

simple

compuse

simple

compuse

simple

compnse

Ion Barbalata Statele lJnite ale
N.A. Moldoveanu Sofi Alba Iulia Nistru Am eri cii
Cimpulung Olg Sarata Galbena Raut Combinatul de piine
Chisinau Ciubar - Voda Carmen Cetatea de Balta Pohoarne Oficiul starii
~tefan eeJ Mare Magurele Facultatea de Litere civile
I I Ion Barbalata Sofie Albei Iulia Nistrului Statelor Unite ale
G.D. Cimpulungu Olga Saratei Galbena Rautului Am ericii
Ciubar- Voda Combinatului
Moldoveanu Carmen Cetatii de Balta Pohoar-
Chisinau Stefan eel Magurele Facultatii de Litere nelor de piine
Mare Oficiului starii
civile NOTA SENE!

Ioana - Ioanei Floarea-I II, [,

tI. It I """ ,. I"""" .

. .

dar floarea N II ri I

. 11 .. III."" 10""

MASCULINE

N. . merge la piata.

G. EI a vorbit cu sora I ) II

D. loana a ajuns mai repede datorita A.. Mama vine

simple

r 1.

MASCULINE compuse

N. 1 este unul dintre clasicii nostri.

G. Vasile Alecsandri a fost un bun amic

I

D. Cercetatorul Geo Serban si-a consacrat studiul

A. Epidemia din 1829 J-a lasat orfan de mama.

t· .. " -

~ simple

NEUTRE

N. r I I I . este un riu ell apa buna,

G. Malurile I u'ul I sint pline de verdeata. D. Datorita 'blru ' Chisinaul are apa potabila.

A. Pe este hidroeentrala de la Dubasari,

FEMININE

N. este 0 manastire in judetul Vrancea.

O. Zidurile sint acum ruinate.

D. ij datora scriitorul framintarile sale.

A. Russo a parasit la 5 aprilie 1846.

FEMININE

N.

este una dintre cele mai

prestigioase in universitatea noastra,

G. Studentii au pregatit 0

serata literara,

D.

ii datoram primirea

calda,

A. Profesorii se grabesc

d

:

NEUTRE compuse

N. rill ,Ii II 11 . pledeaza pentru

libertate ~i democratie In lume.

O. Cetatenii 111 I 1 [, i.ieri 11 sint

Iiberi,

D. Profesorul nostru si-a consacrat un studiu

11,1(1 lile"[ ,~t iii.

A. Colegul meu a plecat c : Suuele Unite ale I II ' la ince utullunii.

------

11

DECLTNAREA SUBSTANTIVELOR COMPUSE

• Floarea-soareh.i priveste eli nesat spre fata soarelui.

• Florii-scarclui ii zimbeste de sus soarele.

N.A

mascnlio feminin neutru
singular plural singular plural singular plural
un 'lisle -mama- J" atelier- nis'c
1 .... te mame~
muncitor- muncitori- eroina ~coala ateliere-
erome
constructor constructori scoala
U'lUJ l no lIll J I
,'I , mame- l " marne-
muncitor- muncitori- erome atelier- ateliere-
erome
constructor constructori ~coalli. ~coala G.D.

v.

CU AllTICOL HOl'ARh~. . -

-~ - - ___.. . .,,::'"-......._~- - .. ~ ....... ~_._--.._ :. '--- ....

mascultn

feminln

neutru

singular plural singular plural singular

N, A. ciine.e-Iup ciini -lupi pasarea-lira pasari\e.-lira. vagonur-

restaurant

G. D. ciinelui-lup ciinilor-Iupi pasarir-Iira pasaril r-Iira vagonu UJ-

restaurant

plural vagoanelerestaurant vagoanelorrestaurant

v.

COMPARA!

al II-lea cuvfn.7

, Se articuleazii 1 cuvint

pri mul- ministru pri ma-balerina

prim-planul prim-pretorul

N.A. G.D.

papa-Iapte - lu: papa-lapte

linge-blide - lui linge-blide

.'

NOTA BENE!

SUBSTANTIVE COMPUSE PRIN CONTOPmE

ElEMPtE,

N. A. un (niste) G. D. unui (unor)

binevoitor (-i) raufacator (-1)

. . ·~ ••••• 9 ••• ~.~~ ••• ~ ••• I ••• ~¥P •• ~ ••••• ~ •••••• r.~ •• ~.P.' •• 9P9~ •• ' •• ~~ •• •

1) Unde esti, bade Mihai?

Trece alta prtmiivard ...

(Dumitru Matcovschi)

2) Redactorul-sef a anuniat premiile obtinute.

3) Ciinele-lup este al vecinului meu de bloc.

12

..... "

ARTICOLUL NEHOTARIT

- Ce ai aeolo, Andrei?

- lin papagal si 0 pisica

- Sint ai tAi sau ai U110[ vecini?

- Nu, papagalul este <ll unui coleg,

iar pisica este a unei prietene.

GenuL
masculin feminin neutru
Numarul singular plural
singular plural singular plural
Cazul
N.A. 1I1. elev niste elevi Jfata uiste fete un stilou nisic stilouri
G.D. unui elev lin or elevi. UIK I fete unor fete unor stilouri NOTA; 8ENE!

UTILIZARE FARAARTICOL

.<1 t." I •••• III 11" II" III! 'I! 1"" ••• I I • III I ••••• 'I •• 'I' -t ~ •• 1!' I t !I ..

· .

· .

· .

~ doi, trei, patru } ~

: multi, multe b·..c:.-:

... + su stannv lara

p. ~.~lm: putme articol hotarit

Cltl, cite

citiva, citeva

• El a cumparat un kilogram de unt

• Fiecare elex si-a exprimat opinia,

• Grice student fuvata pentru viata.

• !nvlWitoarea ne-a dat zece ca i ete.

• El se duce La scoa Itl.

• Luna, Scare ~i Luceteri BIle poarta-n a lui herb.

(Mihai Eminescu)

• Doi baieti discuta eli iufiaearare ..

• Multe maine sint pe lume .. ,

• Cite bordeie, atitea obiceie,

• Pe frunte i-au aparut citeva cute triste.

1) Cind insusi glasul gindurilor tace Mii-ngfna cintul unei dulci evlavii.

(Mihai Eminescu)

3) Sf din adinc necunoscut

Un mindru tinar creste. (Mihai Eminescu)

2) La umbra lIIl1/ifir de nalba Plingea ofioare de cicoare.

(Octavian Gaga)

13

.... J'\

ARTICOLUL ROTA

~::':a: k c:era - Z m_J.::.::.'=:!..._.~~:-1J

L este a masa. Mas~este linga ~ ~reastr~-

Genu] masculin feminin neutru
Cazul singular plural singular plural siagular plural
copacu copaci fat fete liceu licee.
N.A.
frate .. frati' carte carti tractoru tractoare:
copacu copaci fete fete liceu. I [ieee!
G.D. frate, frati carP' dir~ tractoru tractoare
copacu copaci' fatal fete licen ! licee !
V.
frate! frati ! carte! dirti tractoru tractoare' r- ! baiat - baiat + u + cass -cas +

sat= sat+u+

carte + = carte femeie + = femei zi+u -I- =ziu

baiep - biiieti + case- case + sate-sate +

UTILIZAREA ARTICOLULUI HOTARiT

• TOTpraful,. TOTI elevii,

TOATE elevele

• AMiNDOI copiii, AMlNDOUA fetele

• CIT COSTApOIiocalele?

• magazinul CEL nou, cartea CEA noua

• elevul ACESTA, fetele ACESTEA

• creionulMEU, casa MEA

• Merg CU troleibuzul

• Creioanele sint pe mas a ALBA.

• Merg 1a scoala NR. 10.

• lnval la Universitates DE STAT.

• Pe cer apare LUNA. SOARELE rasare. (subiect)

• lMI PLAC florile,

• NU MA DOR ochii, )

------------------= ---------------------

NOT~.fNE!

.

flEMPLE:

.............. ~ Ii~ III IIIIIo.

J''TEFCr:'

1L. Constantin, J _ tatal-meu, h ~ badia,

II J Carmen" L • Voda.~ <I>

zilele I i februarie, in toamna It. i 1944

1) Mircea se-ndrepteazd iute cafre ei: .Respectati soli, caption» met!" Apoi ciitre soli: Porti: el vorbeste:

"Merge!i la sultanui care v-a trimis

Si-orice drum de pace spuneti ca e-nchis " .. (Dimitrie Bolintineanu)

••••• 1 •••••••••••••

14

I TICOLUL POSESIV

masculin

singular al

feminin neutru

a

al

NOTA BENE!

••• '" • '"' 'I 'I ,.. '"' ' ••••• ' ~ .,. 'I .. ,.. .. "' '"' "'I • 110 .. • .. "l1li:

·

PrimJJI .ubstantiv este

, 'ir It ; fiul tarii

mostenire; copiilor stilou. baiatului Iocuitori planetei surprizel vietii stilourtl- baiatului

Jl j'I' 1 ( Ji

flu '.1 tarii

mas ten ire copiilor stilou baiatului

locuitori surpnze I stilouri .

pl an etei vietii baiatului

C ~, ompara:

ALIAI

- Nu stii I cui este casa aceasta?

- E bunicii mele,

- Dar florile c cui sint?

- Sint r rnele, dar ti Ie ofer ell multa

placere, daca imi spui . i cui pasi se aud. - Sint pasii vinatorilor.

• vinatorilor, zici?'

plural al

ale ale

·

l1li. iI" ~ '" to III '"' III ••• '"' ..

· .

Visin Casa

{VeCinUIUi

vee~ .. il?f Visini \ L

vecmei Case L E

vecinelor

{ve. ci ... n. ului vecinilor

vecinei vecinelor

........ . .

,

. .

.. III I' '" III iii "" ~ ' oil! 1(1- " It •• ill III II- •• I- ,. " " " III * ,. 'II ,

<copil at soarelui pentru a-I ajuta

Pentru a-l ajuta pe fiu, mama a pornit si ea la drum.

• fii ai ~arii pentru a-i ajuta

Pentru a-I ajuta pe elevi, profesorii au fast alaturi de ei ..

REM'L':

1) sa-Ji cer un semn, iubito, spre-a nu te mat uita?

Te-as cere door pe tine, dar I1U mai est: . tao (Mihai Eminescu)

2) Ginditoare ~i tacutii luna-n cole se opreste.

Sufletul cu voluptate in extaz adfnc pluteste Si se pare cii s-aude prin (1 raiului cintare Pe .... ·J ingerilor harpe lunecind margaritare.

(Vasile Alecsandri)

15

ARTICOLl]L ADJECTIVAL

GENUL CAZUL

Vecinul meu are multi copii, Baiatul eel mare e inginer, Pe fata cea mare n-o cunosc.

ell baieti] cci mijlocii am fost coleg. Pentru fetele celt: mici am adus jucarii .. Voi merge azi la ei,

singular

feminin

masculin

masculin neutru

N.A.

directorul c , nou stiloul eel alb

directorii ~I noi

doamna ,~! 00.[11:'8.

plural

neutru

feminin

stilourile :-l albe doamnele ~ ... le tinere

o.n,

directorului CL IL nou doarnnei c lei

stiloului ll,l .1 alb tinere

directorilor cclor noi stilourilor ce lor albe doamnelor cclor tinere

CAZURlDE UTILIZARE

A Substantive compuse:

Stefan ce I Mare

Mircea ce 1 B atrln rachita cea frageda

C Structuri

8 Gradul superlativ:

Eleste eel mai inalt. Ea este cea mai maWi., Ei sintcci rnai inalti. Ere sintcele rnai inalte.

C VI ompara.

eel mare - dupace-l vazu cea tinadi - dupa ce-a vazut

eel doi - dupa ce-i vazu

,,----------------------------~

• (Camera) cea marc e la rasarit, (camera) rea rmcti e la apus.

(substantiv cu articol hotarlt ) + articol adjectival + adjectiv Matusa mea are doi copii, Cei doi (copii) sint inca elevi,

articol adjectival + numeral cardinal (+substantiv nearticulat) • Spectacolul de astazi incepe 1a ora 19.00,ce1 de miiuc va incepe la ora 18.00.

articol adjectival + DE + adverb

Salile de la parter sint mari,cele de 10 tnj sint mai mid.

Locul de linga mine e liber, eel de linga tine e ocupat,

articol adjectival + DE + prepozitie + substantiv (pronume) • Cele citeva rete se grabeau la biblioteca,

articol adjectival + adjectiv nehotarit + substantiv

EXiMPLE,

1) Zdrobiii orinduialaceu crud a si nedreaptii.: (Mihai Eminescu)

2) Sifiate-meucel mare ... fuga la u~a sa deschidii . (Ion Creanga)

16

3) Cil de copil eu m-am luptat in rind cu Yolbura-mpiirat

Si stiu pe Crivdtcel turbot Co tara lui. (George Cosbuc)

ADJECTIVUL

\. C. I a1 u fOI n e:

Numarul singular

Gennl

masculin bun' , albastn

plural bun , albastn

bune i albastre

- Bunicul meu e bun ca piinea cea calda,

Numarul Genui

B. Cu trei forme:

singular

micl.,; lungL , largC. no.. , rO~1

mic; , lungt.largnou ,To~L

feminiu

plural mia lung Iarg no TO~]

bun), albastni

~ Am 0 sora rnica , lUICa Gura ei - 0 floricicli.

Nnmarul Genul

C. Cu doua f'orme: singular

plural

masculin

feminin

- Pe bulevardut nostru s-a construit 0 casarnare .

NOTA BENE!

dulce , fierbint- , masculin man-, reoe,

feminin subtire .far , verde

dulo , fierbinv , man, reo , subtin , tan , vern

Adjective invariabile:

mara, oranj, mov, bordo, bej, kaki, oliv, lila, cumsecade, fence

Locutiuni adjectivale

om eli judecata = "ehibzuit" om eli stare = "bogat"

om ell dare de m1na = "damie" om de nimic = ."netrebnic"

am de geniu = "important", "destept"

FOR1\lAREA ADJECTIVELOR

NEMAIAUZIT

5fO~OR~

ATOTPUTERNIC

LIBER-CUGETATOR

REM'":

1) Lacul codrilor albastru Nuferigalben! It incarcd; Tresarind in cercuri albc EI cutremura 0 bared.

(Mihai Eminescu)

__ ---------CUNITNTE

- INAINTE-MERGATOR

2) La mijloc de codru des Toate pasartle ies.

Din huceag de alunis La voiosul luminis.

(Mihai Eminescu)

17

G

- Andrei este

- Razvan este

- Doru este

DELE D ~ CO P R TI

o

RELATIV: baiatul piersica studentii nepoatele

DJE 'TI

• ~

GRADUL POZITIV Iulian este

ABSOLUT:

Elev

decit Doru. ca ~j Ion. decit Andrei.

Om mai trist

GRADUL COMPARATIV:

B . ~ "-...+

unlC~ -:

+ lntelegator

GRADUL SUPERLATIV

cuminte frageda distrati harnice

pomul roditor

eleva atenta

fiii disciplinati

fetele perseverente

(constructii rae utilizate)

- Dragos a mincat piersica

+ adjecriv (profesor foarte exigent)

+ adjectiv (familie tare prietenoasa)

+ + adjectiv

- Parisul este un OTa§

NOTA BENE!

EXEMPt.£:

18

TIPl

L: frumoas~ raUJ

• frumoasa foe

• suparat foc

L · VOiru. : cul voinicilor 1 •• floarea florilor

• frumoasa frumoaselor

L · razbucuroasa

• ultrademocrat

• supraaglomerat

. · · · · ·

II . I ,r ~ 1'1

• complet, egal, intreg, mort, via, unic, perfect, principal, muncitoresc, stramosesc

• major, minor, inferior, superior, interior, exterior, posterior, optim, minim, suprem

· ....

1) Dar codrii s-or rdsuna Si pe no! ne-a intimpina Pdunasul codrilor

,I .

(Vasile Alecsandri)

2) Afost odatd ca-n povesti.

Afost ca niciodatd,

Din rude mari Impdrdtesti,

o fata.

(Mihai Eminescu)

3) Odatd, venind pdrintele Duhu "I' 1,0/

de la mdniistire, ne dii fa regula de trei tema urm ato are. (Ion Creanga)

J

..'

DECLINAREAADJECTIVELOR

DECLJNAREAADJECTIVELOR SIMPLE

Frunzele verzi mai impodobesc ramurile copacului, iar cele galbene au format un

cover aunu,

Frunzei verzi ii pare rau sa se desprinda de copac.

masculin

singular N .. A. un baiat I baia I bunD G. D. unui baiat Ibaiatul d: bunD

plural

niste baieti / baietii buni unor bElieti / baietilor buni feminin

n i~Ie fete I fetele frumoase un or fete /fetelor frumoase

N. A. (1 fatal fata frumoasa

G. D. unei fete I fete: frumoase

N. A. .in dulap / dulapul albastru

G. D. unui dulap I dulapu, .j albastru

neutru

niste dulapuri I dulapurile albastre unor dulapuri 1 dulapurilor albastre

DECLINAREAADJECTIVELOR COMPUSE

masculin

singular N. A. UII perete / peretel, alb-argintic G. D. unui perete /peretetui alb-argintiu

plural

niste pereti I peretii alb-argintn unoi pereti /pereti 01 alb-argintir

fe min in

N. A. 0 stofa /stofa rosu-caramizi ...

G. D.. i.nei stofe /stofei rosu-caramizi.

n k stofe /stofele rosu-caramizii unor stofe /stofel,n rosu-caramizii

aeutru

N.A. G.D.

un mar / marul galben-auriu unui mar Imm-u, ,; galben-auriu

niste mere /merelc galben-anrii unor mere /merelor galben-aurii

C ... , .ompara.

Fata tru In, 1<1"" este vecina mea. lrumoasa fmileste vecina mea .

• frumoasa fata - frumoasei fete - frumoasele fete - frumoaseloi fete

• taniirul domn - tanWui domn - tinerii domni - tinerilor domni

• noul spajiu - noului spatiu - Daile spatii - noilor spatii

flE.'tE:

1) A aflat indurerat marele clopot al Neamtului. (Ion Druta)

2) a ocupatie mai frumoasii In afard

de rugiiciune nici nu puteau sa giiseascJ .. (Lucian Blaga)

19

PRONUMELEPERSONAL

(;;')

~

ft

PERSOANA 1 Sm-GULAR PERSOANA All-A SINGULAR

FORME FORME

Cazul LUNGr SCURTE LUNGI SCURTE

N. G ..

D. A. V.

..L.

IDle imi, (- )mi( - )

mine (-)ma(-), (-)m(-)

tie tine tu

/

- -_

rna numesc

imi d.3

-

PERSOANA A ffi-A SINGULAR

FORl\ffi FORME

Cazul LUNGI SCURTE LUNG! SCURTE

N. <.-

G. (a) lui

0.. lui

A. el

V.

':"1. (a) ei

ei ii, (-)i(-)

ea (-)0(-)

n, Hi( -) 11, (- )1(-)

I-a vizut

EXEMPLI,

1) EI vine, se fnallii, in cercuri line zboarii. ... (Vasile Alecsandri)

2) Ce fie nu-ti place, altuia nU-1 fixe. (proverb)

3) Cii de cind nu Tie-am viizut

multii vreme a trecut. (Mihai Erninescu)

4) Lsam vdzut # eu pe-aici.i/In vacanta, la bunici. (Efim Tarlapan)

5) Am venit cu inima sa fp bucuriim,

20

iti• (- )tiH ( -)te(-)

te ehearna

cheam-o

PRONUMELE PE' SONAL

- -

(~'

EL EA J

- .-

~

EU

r~NOr ~

j

.. ~

PERSOANA I PLURAL PERSOANA A II-A PLURAL G~
Cazu) FORME FORMB
LUNG! SCURTE LUNG! SCURTE
N. LI " ~
G.
D. noua ( - )ne( -), (- )ni( -) voua (- )vii( -), (-)vi( -), (- )ve-)
A. nm (-)ne(-) voi (- )vii( -), (-)ve-)
v. voil
-, '\
De da ( ne-a sun at
va cheama N. G.

D. A. V.

lor ei

(- )le(-), (- )li(-) ii, (- )i( -)

lor (-)Ie(-), (-)li(-)

ele (-)le(-)

Aft r~~~-~

WW EI ELE

- ~-

&!J1Nl

Cazu]

PERSOANA Aill-A PLURAL

FORl\1E FORJIAE

LUNGI SCURTE LUNGI SCURTE

~I 1~

(a) lor (a) lor

/

( le-a spus

cartea lor

OfM'''':

1) _\ (I ,- trebuie sa fim optimisti cad Ji miine vafi 0 zi.

2) 11 ' vor veni peste 0 zi, trebuie sa It intilnesti la garo.

3) Veli merge $i ,'oj fa Griidina Botanicd, dar siiptiimina viitoare.

4) Frumos $i dulce II Pe fume cint, II \ 0; sintem, II 10,' sinteti, II L" elc sint. (Simion Ghimpu)

5) Sus pe bolta noptii, stele 1/ Sint prietene intre de, 1/ Niciodata; niciodata // intre tit. nu se ceartd. (Aurel Ciocanu)

6) incet, incet puful de pe i?1 s-a schimbat in pene. (1. AI. Bratescu-Voinesti)

7) La 110/, cine nu lucreazd, nu manfnca, preacinstiti trimisi, zise Alexandru-Vodd. (Nicolae Dabija)

8) Enigmatici ~i cuminii II Terminfndu-*i rostullOl; /1 Lfnga uoi se sting §i mor II Dragii no~tri, dragi parin{i. (Adrian Paunescu)

21

PRONUMELE DE POLITETE

~~@

l - C1p ani ai ttl'? J - Dumncata lucrezl

, - 5 ani. , sau inveti?

- Lucrez,

- Mala, citi nepoti ai?

- Sa fie sanii.to~i, am 7.

singular

Pers. a II-a DUMNEATA

Pers. a III-a DUMNEASA, DUMNEALm

DUMNEAEI

, ,_

Damneavoastra lucrati la spitalul nr, I?

.Nu, la nr. 2. I

plural

DUMNEAVOASTRA DUMNEALOR

Formule speciale (unui preot, ambasador)

PREASFINTlA TA /SA i:NALTIMEATAISA EXCELENTA TA (SA

NOT~ ilENE!

__.... DUMNEATA ____.,... DUMNEALUI

~ .. DUMNEAEI

10- ······...... .. .. .

· .

· .

· .

.................. _ ...... _ .....

· .

· .

· mata .

matale

: Domnului - dJui

: Dumneata - d-ta

~ Dumneavoastra - Dvs, dvs

: Dumneaei - d-ei

~ Dumnealui - d-lui

dumneata

'. .

; ••••••• ~ •• \ •• ~ - I •••••••••••••• ~ .

· .

; Domnului Moraru! =Dlui Moraru! =I d-lui Moraru ;

· .

· .

... .

............................................................................. 4 ••••••••••••••••• A ••••• _~

EIVTERESANT!

DOMNIA + TA= DUMNEATA DOMNIA+YOASTRA= DUMNEAYOASTRA

IXfM'I.E,

1) Stefane, JJiiria ta, ... (Mihai Eminescu)

2) TIl, Mioara mea//Sii. te-nduri de ea//Si-i spune curat// Cli m-am insurat ... (Miorita)

3) Co dru le, Haria ta, Lasd-md sub poala ta,

Cli nimic nu ti-oi strica ... (Mihai Eminescu)

22

4) - Pentru cine e cafeaua? - Pentru dumneata,

5) Du-te dineolo, mama, spargi urechile dumnealui! (Ion Luca Caragiale)

6) Mota pe cine astepti, mosule?

PRONUMELE POSESIV (ADJECT V PRONOMINAL)

M asculin/neutru

I al meu

a II-a a1 tau a Ill-a al sau

. POSESOR

Feminin

a mea a ta

a sa

.... ..... ..

· ·

· ·

. OBIECT POSEDAT "

· · .

.

.

' ..

I 1'1 •• ., ..

.---- .. -~ .. -'

2 'POSESORI

. OBIECT POSEDAT

MasculinJneutru

I a1 nostru a II-a al vostru a Ill-a -

flEMJlL-E:

-"' __ ... _- ...

....

- Guguta, a cui este caciula aceasta?

- f-I. 1, <;!n

Masculin

Feminin Ineutru

I ai mei a II-a ai tai a Ill-a ai SID

ale mele ale tale ale sale

,.- ....

, ,

\

. .

l'POSESOR

2 . OBIEeTE POSEDATE

\

,

,

.......- --

---------,.

•• I ••

\~ .' '.' .': :> .... ~

\ . ·:·~I(;·:.····«-:·; \

I •

:. :' ~: : .: ' .' -' .:

, '.: r • :

; '. . .

"

, .... -~-

. OBIECTE POSEDATE

Feminin

a noastra a voastra

A. Pronurne posesiv:

(In/ocuie~te numele posesorului §; at obiectului posedat)

l)Ai tnei sint profesori.

2)All7ostnl stie bine engleza.

3) Ai 110~ITi au plecat in excursie la munte.

4) Eu vorbesc in toata ziua eu ai mei.

5) 4i 'iii au venit de fa serviciu?

. POSESORI

Masculin

feminin /neutru

1 ai nostri a IT-a ai vostri alli-a -

ale noastre ale voastre

B. Adjectiv pronorninaf (Stii pe lingii substantive)

1) Da-mi, te rag, pixul tiiu.

2) in manualui nostril sint multe imagini.

3) 0 tv, gerule niiprasnic, vin',

indeamna calul meu. (Vasile Alecsandri)

4) E privighetoarea dulce care spune cu uimire Tainele inimii s ale ... (Vasile Alecsandri)

5) Cii la nunta mea a cdzut 0 stea. (Miorita)

23

PRONUl\ffiLE

INTEROGAT V

RELATIV

- Cine in umbrela bate?

- Ploaia, toamna .. ,

- Nu stii c i 11 este acest cintaret?

- Este Mihai Cibotaru,

CARE
Singular Plural Genul CINE CE
Genu] Masc., neutru Femin. Masc., femin.,
N. crne Nu are
Cazul neutru G. al, ai, a, ale cui forme de
N. care care care D. CUI gen, numar
G. al, ai, a, ale carui carei car-or(a) A. cme ~i caz.
D. carui carei carorta)
A. care care care CiT. crTA-, crrt, CITE
Singular Plural
Genu] M lin Feminin Feminin,
ascu , Masculin
Neutru Neutru
Cazul
N. cit cita citi cite
G. citor(a) citor(a)
D. citor(a) cltor(a)
A. cit cit§. cit;i cite flfM'IE:

Pronume intci o~ati\ c

1) Pe cine ai intilnit la bibliotecd?

2) StiP voi L me este mama mea?

3) Despre cine vorbiti?

4) Cart? este adresa ta?

5) 11 (IIi este dictionarul acela?

6) Cue cdrti ali citit in vacantii?

Prunurne r=Iat

1) Elevul UI/'(. vorbeste este din clasa a IV-a.

2) Fratele meu nu stie ( (IIi este casa aceasta.

3) Nimeni n-a spus .( s-a tntimplat.

4) Spune-mi cu -,t ai cumpdrat trandafirii.

5) Andrei, nu mi-ai spus t, nota at luat fa chimie.

6) Ieri ne-au an untat cite persoane vo,. pleea in excursie.

24

PRONUM_ELE DEMONSTRATIV

_ Cine sint aceia? - Spuneti, va rog, cit costa tabloul acesta?

._ Ace ia sint colegii mei, - Acest tablou nu are pret .

Genul masculin

Numarul s-inguLarplural Cazul

feminin

singular plural

a ~IC. L a ~ " ;l 3\"LS["'"
N.A. acela acelea
aceta aceea
G.D. ~L lu I • ~L lor I ~ ,,1 'Ol{ >~\{_ r.
aceluia acelora aceleia acelora NOTA BENE!

.. I. ~ .. '" • • oil II' ;, ,; .. iI- .. "".

. .

: Fur re populare: :

: asta, asta, a~tia. astea, ala, aia, Ilia, alea :

. .

; ro.-me Iiterare; :

eel, cea, cei, celui.celei, celor, cele

' , \_' .

\. ··p;:~~u·m~·de~io~~t;:~ti·;;d~·dil:;i·~·~tl~·,:~·······".

(forme literare)

celalalt, cealalta, celuilalt, celeilalte ceilalti, celelalte, celorlalti, celorlalte

celor din fata

.:: '\ .

.. 11" ...... I •••• '" ••• ~ I II ,. III • ,., • II! .. ill .. ~ ,. ,.. t I •• II <II .. -IIi I_ • ill ..... '" ,., ... III ....... III II ill • ,. • I II! ••• t .. I I .. II ••• I" '.1

• PO.lijia fat de suhstantiv

• Acest copileste cuminte ...

. • Copilul acestr este cuminte.

.......... "' ' .

celalalt coleg

· · · . .

iii, oj!". t t • oj. Ii< .. III I to. oil. ~,. 11" ,. II •• *' 111 •• 011., II II I •• 41 110'. I.,. 1 _

EIE.'tE:

I) ice; 1/(/ sint prietenii mei.

2) Maria i-a comunicat accsteia ceva foarte important.

3) insa pentru asia tot imi era dragii. (Jon Creanga)

4) Crengutele acestea de salcie au inflorit in vazd.

5) Anul acela a fost eel mai pliicut din toata viata triiita pe insula. (Daniel Defoe)

6) Cartea aceas fa mi-a placut foarte multo

25

" ....

PRONUMELE DE INT ARIRE

R Ma due eu insumi sa vad ee s-a intimplat,

Masculin

A~.~_ WW

Genul

plural

~ ~

Numirul Persoana

singular

Eu-noi

insine In~iva (ei) in~l~i

insumi

Tu-voi mSLI P

El/ea - ei/ele (el) mSll~i

el singur

Feminin

singular

insene ins: va

plural

ina.mi

ins; ti (ea) In&l~i

(ele) inse~ I insele

chiar eu

C

./" ------ ...

-

Actualmente se mai utilizeaza

chiar noi

1I0T14 BENE!

Baiaml - 1nsu mi baietfi - ln~ ne faID - ius3. mi feiele R IU9;;ne

1) Daca tu ai disparea,

$i din risu-mi ~i din plinsu-mi, Te-as gasi In sinea mea,

TeRQ§ zidi din mine insumi. (Adrian Paunescu)

2) Poti inviiJa fn patrufeluri: pentru scoala, pentru vialii, pentru tine I17slI(i ~i pentru oricine. (Nicolae Iorga)

26

eu singur

Dumneavoastra in~iva

3) Cind n-am iertat eu ins II m i, mai pot sii flu iertat? (Mihai) Lennontov)

4) Naiul mesterit de insusi zeul Pan avea sapte levi.

PRONUMELE NEGATIV

- N~am sa spun 0.11 rn II di am .imbatrlnit ~i ei n-au sa afie. (Ion Druta)

NIMIC (NI MICA)

N ll\') EN J (N IMENBA)

se foloseste pentru nume de obieete

se foloseste pentru nume de persoane

:1 ..... t ..... t J 1· .... 01. -fill- .' .... 111111l1li'" Ii 1l1li1 "'i111i11~ · . ·

NDTA 'ENE! .

·

propozitii negative .

......... 11',.,,1111l1li Ii,.,"" ••• ill. Ii iii ••• 1I1111.~ .

Pronumele negativ se ~ foloseste numai in :

Nimeni N.A.- nimeni G.D.-nimanui

FORME

· . 'iii iii I -I!~i ". 1- •• II '. II ..... ,t • II" • II •• i •• oil !I- 11 II

A.simple

•• F •

nmuc, rum em

Expresii

• (un lucru) de nimic = neinsemnat

• dintr-un nimic = dintr-un fleac

• niste nimicuri = ceva :tara importanta

• nimic mai mult

• nimic altceva

R compuse

nici unul, nici unii nici una, nici unele

. '.t< ....... ' •• " •• 'III. ,," ill<iIII. II ill 111I.,iI ..... Ii II"

1) Dacd dragoste nu e, Nimic nu e.

2) Despre marti sa vorbesti de bine sau ntmic, (De mortuis aut bene, aut nihil- l.Iat.l

3) N-am ucis pe nimeni, nici pe tine chiar. (Grigore Vieru)

4) Din nimk: nu lese niintc.

5) Este greu cind nimeni nu te iubeste.

6) Este trist eli sint copii at nlmiinu},

7) N-a vorbit cu niment sia iesit din casii. 8)Niri mud dintre ei nu l-a triidat.

9) E usor a scrie versuri cind nliu ie nu ai a spune. (Mihai Eminescu)

27

PRONUlVIELE REFLEXIV

- La ce tc gindcsti, mamico?

- M a gindesc la viitoarea intilnire.

- I\i place cartea?

- Da, i!TI1 place foarte rnult,

Pronumele reflexiv are doar cazurile dativ ~i acazativ,

D a tiv
singular
Persoana lungi Forme scurte
(accentuate) (neacceotuate)
I mie imi, mi, mi-, -mi, -ml-
an-a tie Iii, tit ti-, -ii, -p-
aID-a Sle t~i, ~l, ~l- -~i, -~i-
plural
I noua ne, ne-, -ne, -ne-, ru-, -m-
all-a VOua va, -va, v- -v-, VI-, -vi-
,
a ill-a sm l~i, si-, -§i, -~i-
Acuzativ
singular
J mine rna, -ma, ID-, -ID-
a II-a tine te, te-, -te, -te-
a III-a sine se, -se, sew, S-, -s-
plural'
I nm ne, new, -ne, -ne-
a II-a VOl va, -va, v- -v-
,
aID-a sine se, -se, se-, s- -s-
, NOTIt IENE!

.;00' •••• .. •••• ~.~ "'.fIo .~r .~ ~.Io '" .It "I"'tl.~."'''f .

La persoanele I §l a II-a, singular §i plural, pronumele refiexiv imprumuta fonnele pronumelui personal.

r U I ,ii in brae, (pronume refiexiv, acceasi persoana)

I:- U If' j 111 br ac (pronume personal, diferite persoane)

••••• ~~ •••••••••• toO lIolo •

'........ ., .

ElIM'":

1) Vreau.sa !//(' intilnesc cu poetul Grigore Vieru.

2) Ce l' nU-11 place, altuia nu-i face. (proverb)

3) Cind vine mama, I I pune miinile in cap. (Spiridon Vangheli)

4) Ce tc legeni, codrule .. flrii ploaie, fora vint? (Mihai Eminescu)

5) $tii eli' e construim casal

6) Niiscutu-. n-am In luna lui faur.

28

'wi "

PRONUMELE NEHOTARIT

- Aritea flori!

('" ,," """ """ """" '''''''''''''''''''''''''' """"""""" "'"

Simple:

Unul-unii, una-unele altul-altii, alta-altele mule-multi, multa- multe putin-putini, putina-putine tot-tori, toats-toate

atlt( a )-atitia. atita-atitea cutare

- Tori merg In excursie?

- Nu, doar d1iVQ

III" 111111 11111 IIIIIILUCCllIIIIIII 11111111111&11111111

"""" ""'" ""''''' '"'''' '"'''''''' unn uuu ,,,',, '''')

I

Compuse:

Vreunul-vreunii, vreuna-vreunele oricit-oriciti, oricita-ori cite citva-citiva.citava-otteva

fiecare, fiecine, fiece

- oricare, orieine, orice careva, cineva, ceva altcareva, altcineva, altceva

111111 111111 111111' 111111 ",111111 111111 1111 ' II~

Simple:

· AIde, fieee

· un-unii, o-unele

· alt-alti, alta-alte

· mult-multi, multa-multe

· putin-putini, putina-putine

· tot-toti, toata-toate

· atit(a)-atifia, atita-atltea

DEMPU:

@

."""""",,,,, '1

II, 11" 1111111 11111111 1111 ,1111 1111111 11111 1111111 11111 1111111 I "'10111 II~ 111111

Compuse,

· Vreun-vreunii, vreuna-vreunele

· oricit-orioiti, oricita-oricite

· citva-citiva, citava-citeva

· fiecare, fiece

· oricare, once

· ceva

!

l"", "" ""''' mu, "''''' nmu ",,"," '''''''" ",," ",,'

~ I) Unul intra, altu! iese, unii pling, a/Iii rid.

2) Biitrinul i-a datjin["tll'llItI cite 0 piersicii.

3) Am aruncat simburele ~i i-am cerut mamei sd-mi mai dea ctte 1'U.

4) Gnu este sa ai carti, I/·ll{u este sa ai carte. (Vasile Rornanciuc)

5) Mu!ri aud,pll(iliJ' inteleg.

6) l nit nu se pot lasa de fumat, "/{li ~i [asa lara usor (Grigore Vieru)

1) j< tecar« om are dreptul la [ericire.

2) in aceeasi limbi1//Foafi'i Iumea plinge. (Grigore Vieru)

3) Multc flori sint, dar pu(il1ellRod In lume 0 sa poarte. (Mihai Eminescu)

4) Adu, te rog, cevo mincare.

5) in ork:e arborefireste triiieste Marele Poet. (Dumitru Matcovschi)

6) Plingea toata lumea ~ numai fata lui badea Cires purta un zimbet. (Ion Druta)

29

NUMERALELE CARDINALE

FOR 1\1 ARE A

• UN (masculin)

un student

o

• 0 (feminin)

o studenta

""oId

l!Ur,l,.till-4

(:111'l-il1'11 J'IIjIIllhnU !:"i!rI~(I,.III"l

.Yll!'1bo_~.f: ~ lUI,", 'IIlu.t .. _ =11111

!I'll ,l ... 1,,1 IiIi ~ ~"'~

nor (maseulin)

doi studenti

mnlllllliffill ~ 11111111

DouA (feminin)

doua studente

UN+SPRE+ZECE: unsprezece studenti

DOI+SPRE+ZECE doisprezece studenti

DOUA+SPRE+ZECE douasprezece studente

°OOUA TREI PATRU

+ zed: douazeci de studenti

·OOUA.

TREI PATRU

LLI1U; douazeci 9i unu de studenti + zeci + doi treizeci si doi d.e studenti trei: patruzeci ~i trei de studenti

• 100 (0 suth) de srudenti 1000 (0 rnie) de studenti

200 (doua sute ) de studenp 2000 (doua mii) de student!

• 0 sut5 unu: 0 suta unu studenti

DO uA + sure: doi: doua sute doi studenti

TREI tret : trei sute trei studenti

Masculinlneutru N.A. unu

O. D. unuia

N(J7~ BENE!

un baiat un baiat

.~ articol nehotarit ( .. oarecare") - numeral (citi?, cite?)

Feminin una uneia

a fata a fata

intr-o zi [0 - articol nehotarit, 0 zi oarecare] se /ua dupa un iepuresi dete o siigeata [0 -numeral], dete douii si mi-l nimeri. (Petre Ispirescu)

Expresii

• A fi numarul unu - de prima calitate

• A avea zece urechi - a fi foarte atent

• in doi timpisi trei miscari - foarte repede

1) Patru ochi vlid mai bine decit doi. (Proverb)

2) De cinci zile incoace, Dikomes 0 cduta pe Ursula, (George Meniuc)

3) Dupii trei zile oaspetii se pun la rf~nifa. (proverb)

4) Cu toate cii eram patru copii in familie, nu atit patru eram, cit dol ~l iarliii doi. (Ion Druta)

30

NUMERALELE FRACTIONARE

0)

- Radu, stii cit e ora?

- Da, este 12 ~i un sfert,

- ?!

- Preturile au creseut 0 data si jurnatatel

- In masa obtinuta pune o treime din lapte.

TIPURI

• un sfert

• dona sferturi

• jumatate

• doua zecimi

• cinci supra/pe sapte (matem.)

• sapte a noua (matem.)

• trei pW"!i

• cinci la suta

~~------------_'

o data ~i jumatate zece procente

o doime

a patra parte

DECLINAREA

N. Doua treimi dintre ei sint tineri.

G. Au venit parintii a dona treimi dintre oi,

D. La doua treimi dintre ei Ii s-au distribuit manuale,

A. A vorbit eu doua treimi dintre ei.

NOTA BENE! dol

trei + -ime zecimi - ,,(multe) zeci"

. . sutimi - •• (multe) sute"

Clnel ...

ElIMPLE,

1) $i totu-atimii de-un cuvint Soptit pejumiitate.

(Mihai Eminescu)

2) Un rdcnet de oroare iesi din sutimi de guri.

(Mihail Sadoveanu)

3) La ora zece si un sfert colegii mei sint asteptati la sedtnta.

4) Am cumpiirat 0 jumatate de kilogram de cascaval.

5) 0 doime din masa obJinuta trebuie amestecatd cu zahiir vanilat.

6) Colegul meu a riispuns numai la un sfert din intrebartle testului.

7) 0 treime din elevii anuntati n-au venit la concert.

31

WMERALELE COLECTIVE

- Care dintre aceste doua carp este mai buna?

- Arnindoua cartile contin informatii interesante,

captivante.

I us re: pastorii au pornit eu turmele la ses,

• tustrei, tustrele

• tuspatru

• tuscinei .

• amindoi, amindoua

• ambii, ambele

• citesitrei

• cite~ipatm

• toti (toate) trei

• toti (to ate) patru

Declinarea

N.A. arnindoi, amindoua, ambii ambele G.D aminduror(a), ambilor, ambelor

tlDT~ 8ENE!

" I • " ,., II 4 •

Comparal

11 J copiii invata bine. (valoare adjectivala)

RIM'":

1) Amindoi prietenii si-au strimbat nasurile unul cdtre altul. (Mibail Sadoveanu)

2) Tustrei feciorli babel umblau in cariiusie. (Ion Creanga)

Au sosit JlIlI,:k 1 (valoare substantivala)

3) S-a dus amorul, un amic Supus amtndurora

Deci cinturilor mele zic Adio full/rom.

(Mihai Eminescu)

4) Ochild atunci se ia t;i el dupd Harap-Alb §i pornesc fllSCI/I( I ina in te.

32

(Ion Creanga)

UMERALELE DISTRIBUTIVE

- Unde mergeti voi asa frumos cite .loi?

- in excursie.

TIPURI

• cite unu unu

• cite doi doi

• cite zece zece

• cite unul

• cite doi

• cite patru

• cite zece

• cite doi - trei

• cite trei - patru

NOTA BENE!

- Mama ne-a dat astazi C II tre: mere ~i trei covrigi.

- Minunat, Tocmai cite trei!

• doi cite doi

• trei cite trei

• cite trei, cite trei

• cite cine], cite cinei

.... , IiIi ••• iII iill " .

: VALORI :

· .

· .

· .

: SUBSTANTIVALA ADJEcrIVALA :

· .

: Do: cue do: se aliniau in fata usii. 001 elk do, elevi au ureat scarile, :

· .

· .

. .

....................... I III II II II" III II .. III II,. I II II t II II III II ,.. .. III <II II I 110 II •• II iii II ,. 111 ~ ,. 10 , II ,. .

opozr" .

110.,. ..... II" -. .

.. II" ~ II II III II

cite unu - cite una

cite doi - cite doua

............................. , II.

doi cite doi - doua cite doua

...... !I ........

. .

••••••••• 11 •••••••••• · · ·

C IN lEA.

.... • lI' t ~ ••••• ". t I •

N.A. cite trei

· .

. .

·.~.~ •••••••• I ••• ~ •••••••••••• ~~ •••• I •••• I •••••• j ...

G.D. a cite trei, la cite trei

1) Cit te ~tergi la ochi, insirase caii "If' d. i doi fa

trdsurd. (Ion Ghica)

2) Vazind ca mos Bodrfngii ne-a pdrasit, fncepem §i noi a ne strecura ("III! ii/III! W1I'1 spre gazdii.

(Ion Creanga)

3) Ldsau in urmd ctte un pile de osteni.

(Eusebiu Camilar) 4)Patru, doi cite dot, veneau in urma lui Nicoarii. (Mihail Sadoveanu)

5) Cind afugit cafre zori, Noaptea a liisat pe flori Cite (rei rinduri de salbe De miirgaritare albe.

(Duiliu Zamfuescu)

6) Izvordsc din veacuri stele una cite ana (Mihai Eminescu)

33

NUMERALELE MULTIPLICATIVE

- Bunica ne-a intimpinat cu 0 bucurie intreita,

- Asa este ea.

S1RUCTURA

- Sportivii au depus astszi eforturi inzecite - Da, ai dreptate,

NOTA 'ENE!

2 - indoit

3 - intreit 4- impatrit

10 - inzecit 100 - insutit 1000 - inmiit

, ,.. .. ,., ..

10+9 (noua) -

DU exista; innoit (de la nou]

MODIFICAru DE GEN, NUMAR

fndoitD - indoiti, indoitl- indcite dublu - dubli, dubla - duble intreitD - intreit', intreits - intreite

impatrit = cvadruplu incincit = cvintuplu

. . .......... ~ ~ ~ Ii II II .... , I, • ~ ... III

DECLINARE

C .... , ompara.

A) Dupa substantiv

N.A. peretele dublu, peretii dubli OD. peretelui dublu, peretilor dubli

B) inaintea substantivului

N.A. dublulperete, dublii pereti G.D. dublului perete, dublilor pereti

• EI are un cistig intreit.

• Peretele dublu este rezistent,

VALORI

EI a cf$tigat intreit. Peretele este dublu,

Indoit - dublu (de doua ad mai mult) lntreit - triplu (de trei on mai mult)

DIM,":

1) C«: putere indoita ... 0 zmunci pe babii de mijloc. (Mihai Eminescu) 2) Dar [pate se imbogiuise insutit si inmiit.

(Ion Creanga) 3) Omul politicos cf§tigii inzecit respectul oamenilor

4) Copacul ingrijit rodeste inzecit,

5) Pentru un pas negindit, poti pierde lnm iit,

6) 0 putere im;uTilii simtiatunci cind esti iubitti.

34

NUMERALELE ADVE

IAL

- Mai bine sa intrebi Inu:

decit sa te ratacesti 0 data.

DE CITEOR1?

- O\,; JI te on mascara si II dalil lui

- Mincarea pregatita de mama este .1 .: on mai buna decit oricare

alta.

NOTA BENE!

de doua ori - bis

ill. 14 bis (la nnmerotarea apartamentelor) pagina 6 bis

refrenul} (bis) - de doull ori

TIPlJl

• [ l' l

Am fost la Iasi 0 data.

• DE + I cardinal (+de) + ORl.

Am citit cartea aceasta . doua

NOTA IENE!

............ " 111 •••••••••••••••• 11 ••••••••• ,. .

I I - ,d I •

· · · · ·

Arecitat poezia Ih 1 (numeral).

A fest III 1 (cindva, adverb) 0 baba si un mosneag, li I I 1 1n'

Andrei a fast In Franta , ...

Andreea s-a aflat in Franta dear (rio;

....... III 111 III "II

flEMJlL-E:

1) Drumul acesta este . I II I PI mai lung decft celalalt.

2) Primul concurent a alergat li J/111 0/ mai repede decit al cincilea.

3) Pe Luna omul este /l IJ ( ; mai usor decit pe Pamint.

4) Dunarea este t mai lunga dedi Prutul.

5) in Anglia porumbeii transportau eprubete cu singe din spital la laborator It l

, mai repede dedi omul cu automobilul. 6) Balena-albastrd este ' _ " (, I mai mare decit elefantul african.

7) Am vizionat filmul "Tarzan" J[ 2 ori

35

NUMERALELE ORDINALE

~ Andrei a luat locul intii, Radu -al doilea si Marius - al trcilea .

masculin

singular neutru

PRIMUL INTtIUL

PRIMUL INTlIUL

}

+ substantiv nearticulat primul volum

substantiv eli articol hotarit + INTi! anul intii, grupa intii

tn prima zi Dumnezeu a facut .'" in ziua a doua - ... , in ziua a sasea - animalele salbatice si domestice, in ziua a saptea s-a odihnit §i ...

STRUCTURA

plural

feminin neutru

feminin

masculin

PRlMELE lNTIrLE

NUMERALUL CARDINAL

2 (doi, doua) 3 (trei)

8 (opt)

10 (zece)

11 (unsprezece)

23 (douazeci ~i trei) 100 (0 suu)

200 (doua sute)

1000 (o mie)

3000 (trei mii) 1000000 (un milieu)

FXPREStI

vioara secunda capitan secund prim-loctiitor teqa persoana

ruMPl.E:

36

PRIMA OOirA'

PRlMIl iN1i:n

masculin

doi .

I trei ! optuie a

<11 zecdc unsprezece.

douazeci §l trei > ~ SUtaJ '<

a doua sute ,1

1 mie:

11 trei mic~

1 milionu 'cl

feminin

dou: trei, r opti

I zece,

,1 unsprezecea

douazeci §oi trei ;: sut

doua sut

~ nru

~ trei mi;

a milioare

a fi a cineea roata la diruta - a fi de prisos a f in al noualea cer - a f foarte fericit

a avea eel de-a! saselea sim] - a fi taJentat

Exceptii

Napoleon I Napoleon al Ill-lea Congresul I Congresul alII-lea

1) Ma tntrebi atitea licruri deodata tnctt nu stiu la care sa raspund mai intii (Costache Negruzzi) 2)intil ~I intii fac liiutoare. (Ion Creanga)

3) Ion Creangii a trait in secolul al nouasprc zecelea

DECLINAREA NUMERALELOR ORD1NALE

I II

I I

- Am citit nurnai pri m u I velum, pe cel de-al doi lea nuam reusit sa-l citesc.

- Sa-l citesti neaparat,

Numarul

singular

Cazul Genul masculin neutru

N .. A.

iNrhuL copil PRIMUL scaun

G.D.

INTiruLUI copil PRlMULill scaun

Nmniirul

singular neutru

CarEd

Genul maseulin

N.A.

G.D.

Cazu1

Genul

masculin

N.A. G.D.

mascuJin

plural

feminin neutru

feminin iNrtrA lucrare PRlMAfata

INTtn lucrari PRIMEI fete

iNTirI copii lNTiILE fete

PRIMll fulgi PRIMELE scaune

INTllLOR copii lNTIILOR fete

PRIM1LOR fulgi PRIMELOR scaune

femmin

plural nentru

feminin

mascu1in c- I .III 1li scolari

('r',- d I !lj lee tie

celei di.uii Iectii

cele d.n.n studii cele dil ui lectii

scolari

Iectii

srudii

ceicrdintii <

elevul dintii dragostea dintii razboiul dintii

neutru

feminin

(eel de-] al DOILEA copiI (eelui de-) al DOILEA copil

I) Cei din urmd vorfic (>1 dintii,

2) Toate drepturile sint alc celor dintii.

3) Lucrurile acestea apartin cetor dlntli. 5) Am vorbit cu eel dint ii .

(cea de-) a DOUA fata (celei de-) a DODA fete

6) Ce! de-al doilea elev este mat inteligent.

7) FIorile de aid sint a!« celui de-al doileo copil.

8) ii scriucelui de-a! doilea profesor.

9) Am seas de sub tipar sicel de-al doilea tiraj.

10) Roxana a prezentatprima comunicare, pe (C'f!{/ de-) a doua a prezentat-o Andrei.

37

VERBUL

Modul indicativ. Til

- Ce ; I, Lenuta?

- (tl!>l .. Dar tu ce ' ,:?

-Eu J 1 I ... L

CONruGAREA I

A. a lucr (eu lucr z) a dans; (eu dans /) B, a audia (eu audi I)

a sublini I (eu sublini .. ~)

C. a adun (eu adun: ) a cint, (eu cinto)

D. a apropi: (eu apropi.)

a impra~ti 1 (eu imprasti )

E. a afL (eu aOI) a intrs (eu intn.)

F. a juca (eu 11" joe, )

a-~·j cumpara (eu 'Illlcumparu)

CONmGAREAAill-A

A. a aduc (eu aduc«) a face (eu face)

a in teleg (eu intelegl ) B, a scri (eu scrii )

a prescri, (eu prescrii )

C. a mteleg ... (eu , inteleg.r) a-~ I inteleg ,( eu 11111 intelegn)

EXEMPt'l:

l ) 0 furnicii I '-n spate

Un grdunte jumdtate.

- incotro fi. ,TI, surioara?

- fa IIII' di« §i eu la moariil

(Otilia Cazimir)

rezent,

CONmGAREA A II-A

A. a cad ~Cl (eu cado)

B. a vedc I (eu VEld\)

G, a ~r. ved-a (eu rn vad,~) a-"I ved.: (eu rn vado)

c ONruO AREA A IV-A A.l. a cit. (eu citesc)

a iubi (eu iubesc)

A.2. a fugi (eu fugo)

a dorm (eu dorm») A.3. a ~tJ (eu stiu)

A.4, a contribu. (eu contribui) A.5, a locu: (eu locuiesc)

A.6. a devem (eu devine) Rl. a cobon (eu coboru)

B.2. a UI" (eu urasc)

c. a '~ indragost (eu I 1.1 Indragostesc) a-' indepliru (eu 1'1 indeplinesc)

."

-- --

VERBUL

Modul tndlcatlv, Timpul prezent

Conjugarea I
A .. a lucra B. aaudia C. a einta D. a apropia E. a afla
Eu lucrez Eu audiez Eu cint Eu apropi Euafl
Tu luer Tuaudi 1\1 cint Tu apropi Tuafi
El/ea lucr El/ea audi Elfea cint, Ellea apropi Ellea aft
Noi lucra Noi audi Noi cinta, Noiapropi Noi afta
Voilucr Voi audi Voi cint Voi apropi j Voiaft I
Ei/ete luer Ei/ele audi Ri/e1e cint Ei/ele apropi Ei/ele aft Conjugarea a II-a

a cadea

a vedea

Eucad Tu eaz' Ellea cad Noi csder VOl cade EiJele cad

Eu vad Tuvez El/ea ved Noi vede Voivede Ei/ele vad

FlrMP'.:

1) Uite, eefrumos ((I(1t zdpadal

2) Engleza 0 II f /P{Y, iar romdna 0 rorbesc.

3) Astfel vietile $f tineretile

1 n. r ~ i I. \ I j In!,. (Mihai Eminescu)

Conjugarea a ill-a

ascne

a aduce

aspune

Eu seri Eu aduc Eu spun

Tu scri Tu adue Tu spu

El/ea seri Ellea aduc El/ea spun

Noi scrie Noi aduce Noi spune

VOl sene Voi aduce Voi spuae

Ei/ele scri Ei/ele aduc Ei/ele spun

~~:,t/)<.~~

,p<Ii'''~- ~

/. a seduce

>f

l' Eu . due Noi· duce

'( Tu due Voi duce

\t\ El/ea due Ellele due

~~~~~#

""'>":~ ~;-,.

~«-o<>o¢<.'X><: .

4) 't' {II f"l sa discutiim despre automobile.

S) Cind 1 ~ ( PI'. J_" " de oras, "( / 0 priveliste minunatii.

6) Ce : CJ , en penita, nu ((11 cu bardita.

7) I ~ /, rindunelele II I ,

)" /1" frunzele de nuc. (Mihai Eminescu)

3':'

VE

UL

Modul indicativ. Timpul prezent

Conjugarea a IV-a
A.l. a citi A.2. a fugi A.3. a sti A.4. a contribui A.S. a locui A.6. a veni
Eu citesc o Eu fug I Eu §tiu Eu contribui En Iocuiesc 0 Eu vin o
Tu citest i 1\1 fug t Tu sti i Tu contribui fI Tu locuiest I Tu vii
EI/ea citest . EVea fug, Ellea ~tie EIIea contribui e Ellea Iocuiest • El/ea vine
Noi citi r 1 Noi fugi n Noi sti In Noi contribui 1 Noi locui n Noi veni m
Voi citit i Voi fugi \1 Voi sti \1 Voi contribui I Voi locui i Voi veni u
Ei/ele citesc (, Ei/ele fug (I Ei/ele ~tiu Eilele contribui Ei/ele locui ~0 Ei/ele vin 1 B. l. a cobori

B.2. a uri

'I, construiest i

is' construiest ,

Eu cobor o

Tu cobor i Ellea coboar ii Noi cobori m Voi coboriu Ei/ele coboar i

Eu urasc o Tu urast:

El/ea urast Noi uri 11 Voiurl1 Ei/ele urssc o

flfM'1E:

1) Sc porneste Tindalii, dar ulcioare nu-si ia. (Folclor)

2) Cele mat albastre ceruri catre Puma se coboara. (Adrian Paunescu)

3) Ziua scade, iarna vine, vine pe crivat cdlare. (Vasile Alecsandri)

4) Guguta il comparii cu al tatei §i gase,"teca ceasul bunelului e mai bun.

(Spiridon Vangheli)

5) Si limba asta dacd-o ~(i(i, piimintul, piinea i-o s.finfl(~

(Victor Teleuca)

6) An cu an imparatia tot mal largd se sporeste (Mihai Eminescu)

7) in lumea asta sfnt femei

Cu ochi ce izvordsc scintei ...

(Mihal Eminescu)

8) $f lanu riles tnt pus 'U ...

De ce nu-mi vii; de ce nu-mi vii?

(Mihai Erninescu)

9) Ziua scade, noaptea creste $ijrunzi§'ul mi-l rareste.

(Mihai Eminescu)

10) Si apa unde-au fast cazut in cercuri se roteste,

$i din adinc necunoscut Un mindru tinar creste.

(Mihai Eminescu)

40

VERBELE REFLEXIVE INDICATIVUL. PREZENTUL

a se intoarce Eu ma intorc Tu te intorci

El (ea) se lntoarce N oi ne intoarcem Voi \3. intoarceti Ei (ele) se mtorc

Locutiuni verbale a-si aduce aminte imi aduc ili aduci isi aduce ne adueem vii aduceti

aminte

111 Dativ

a-s i am inti

Imi amintesc it i amintesti lsi aminteste ne amintim va amintiti isi amintesc

III Acuzaiiv

i~l aduc

IND[CATlVUL. PERFECTUL COiv1PUS

....... ill •• " ~ .-. "t! .. ~ , t III

NOTA BENE!

Sensuri diferite a uita - a se uita a afla - a se afla

a duce - a se duce

a stabili- a se stabili

. .

~ I ,. ... ' ..... ill ... III .. " .. " '" ..... III III •••• I II III ... III ••• III III • M ..... ,. II'

fXEMPL£:

A 1 Am uitat numarul de telefon, B. I Tu ai aflat data examenului? C.1 E1 duel! 0 geanta grea.

D.1 N oi am stab i I it data festi valului.

- A.2 M-am uitat ieri Ia televizor.

- B.2 Muzeul se afla in centrul orasului,

- C.2 El se duce la magazin.

- D.2 Ne-am stabi.it cu traiul la Soroca.

41

- t I 1m I la cinema?

- Nu, ai I 1'0 1 Ia biblioteca.

I

Acinta, a dansa Eu

Tu ,I

UL. PE FECTUL C

CONJUGARILE

a II-a

- Uncle Lr - 11 ~ll 111 1, I in vacanta ?

- " 71 1 od iJ mil la munte.

aID-a

a IV-a

A citi, acobori Eu

Tu

A aparea, a vedea Eu

Tu

A aduce, a. coaee Eu

Tn

EI,ea Noi Voi Ei, ele

El, ea Noi Voi Ei, e1e

dnta dans a

Eu m-311 }
Tu tc-ai
El,ea s-a aparu va.zu

EI, ea 'J

Noi

Voi

Ei, ele

adu cop

EI,ea Noi Voi Ei, ele

citii coborii

VERBE REFLEXIVE

spala

A~ spala

NOl 11\.-am

Voi v-ati

Ei, ele ,-au

I'

} spala

A-' J cumpara
Eu III 1- rn } Noi ne- II }
Tu 1-81 cum para! Voi -n\1 cumpara
El,ea \' a Ei, eIe i-au BEMPLEI

1) 1 z, "OUI de citeva ori inima, a bataie de clopot i.,/I 'IIII( I in urechi §i badea Cires S .. I pi al. u. it fa piimfnt.

(Ion Druta)

2) Eu til I troi! en adevarat Si-am SI(!I rit , $i (/1/1 \ 'rill ...

(Nicolae Dabija)

3) Calul i~1 c- II I lui Fiit-Frumos sa-l hrdneascd sapte saptiimini cu orz muiat in lapte.

4) S a "rim soarele eel bun

Eu rna cule, povesti imi spun. (Grigore Vieru)

5) Limba noastra-ifoc ce arde lntr-un neam ceforii veste

" I trc: I din somn de moarte Ca viteazul din paveste.

~ (Alexei Mateevici)

6) In rostirea ei batrinit

Cu sudori '_lIII( , ,J J lara.

(AJexei Mateevici) 7) sa vorbim in limba noastra

,

Limba mamei, limba cea, Care-at I -lin: -0

Sf-- I n Wf-O

Si-- I vis.u-o dumneata.

(Nicolae Esinencu)

42

NDICATIVUL. 1M ERF C UL

Cind a lnceput sa ploua, eu aiel ~Utll spre acasa,

Cind cram mic, eu cueam cite patru ore pe zi, iar acum ...

A LUCRA, AlNTELEGE, ATRECE, A CITI
PERFECTUL CaMPUS IMPERFECTUL
(CE AM F ACUT?) (CE FACEAM?)
Eu Eu lucr- 1 intelege I trece I cite 1 _
Tu lucrat Tu lucra intelegeu trece i cite- 1
EI, ea inteles EI, ea lucn intelegea trece cite
Noi trecut Noi lucr intelege trece citei T
Voi citit Voi Iucr intelege trece cite
Ei, ele Ei, ele lucr intelega trece I cite. I NOTA BENE!

r" .

,

1·11 + am HI-]V + cam

. . .............. It' .. Ii .... 4 ....... I .. 011

NOTA BENE!
..... ..... 1 .................. ._.
A 'ntilni A- inti1ni : Afi
Eu intilneam intllneam , Eu eram
,
1\], intilneai intilneai Tu erai
E1, ea intilnea intllnea E1, ea era
Noi intilneam intilneam Noi eram
Voi intllneati intilneati Voi erati
:
Ei, ele intilneau lntilneau :, Ei, ele erau . .
'." ••• ! ., ... _- EXfM'lE:

1) $i L" . .J una fa parinti

$i mindrd-n toate cele ...

(Mihai Eminescu)

2) in copilarie 1/1 '/''.;' u /I des la miinastirea Capriana, e un aer deosebit acolo.

3) Calc (1/11 pe iarba mdtdsoasd §i sun! -am cil zbor de bucurie.

4) Dacd tu \(1111 problema astei vieti cu care lupt.

(Mibai Erninescu)

5) inainte vreme domnii lilrii nu ~( i ustnau sli-§i lucreze chiar ei piimin tul. La fel JtII_t.?u §i Alexandru eel Bun.

(Nicolae Dabija)

43

MonUL IND CATIV VIITORUL

~ " i st, ,. i i mime 1a bunicul? - LJ sa \ LIl.

~ Ce \ Li race duminica?

- Yo meri.c la Gradina Bot311ic11.

1) Marna, ,I \ (; tc in .If sa mergi cu bicicleta. (Spiridon Vangheli)

2) Cind \ et .ibso!v, liceul, 10/11 tile (Rl in Grecia.

3) Dar ce 1'0 SPIll1( rtndunica?

(Spiridon Vangheli) 4) 'vII 'e( i ,,/ i!7',!L -atunci amarnic,

eli vi-i limba prea sdracd.

(Alexei Mateevici)

Persoana

Eu

Th

El, ea Noi Voi Bi, ele

Personna

En

Tu

El, ea Noi Voi Ei, ole

EXEM,t,,:

Viitorul literar

Persoana

Viitorulliterar

a lucra, a vedea, a fn/elege, 0 triii

a se pregati

a-~i pregati

.. n '(I , r

lucra, vedea intelege, trai

Eu Ina \L' irm \
Ttl te \Cl I 'I,;
El, ea e HI pregati t a pregati
Noi nc H10
Voi ,,~ \ \1 \ a \(;'!1·
Ei, el.e ~ " r 1!'<1 Conjunctival Timpul prezent

A vedea

Viitorul popular (2 forme) A vedea

. vad

-, vezi vada vedem vedeti vada

l vad o s, vezi

o vada

u vedem

vedeti

c vada

am vad
ni 1 vezi
,I vada
vedern
.\L vedeti
iLL' ;1 vada NOTA BENE!

• ~ , I • 4 • ... ~ + ..

Aavea (prez. indic.) Eu am

Tuai

. •

EJ, ea are

Noi avern Voi aveti Ei, ele au

..... 11 ~ "

5) Cind {( veija. e mare, () ~,11fl,·j cum '( I vrr 1 tu, dar acum eli esti mic, sa nu iesi din vorba mea.

(I.Al.Bratescu- Voinesti) 6) Eu ) .HI zbo. ; voi sa rtimineti nemiscati.

([.AI. Bratescu- Voinesti)

44

MonUL CONJUNC

1

- Vreau " C 1.1 "'2 ceva despre animale.

- J va 11)f. J despre cele exotice?

- I., I I\.. le r '1 7, te rog, cind vei ajunge acasa,

- Bine, mama ..

pot

vreau

citesc

~tiu

I

trebuie

imi place

pictez

C .... , ompara.

Indicativul Conjutretivul

Prezent

Adansa

Conjunctivul Prezent

Eu dans sa dans
Tu dans sa dans
EI,ea dans sa danseze
Noi dans sa dans
Voi dans sa dans
Ei.ele dans sa danseze Eu citesc

1\.1 citesti

EI, ea citeasca

Noi citim

Voi oititi

Ei, ele : citeasca

NOTA B.ENE!

Asegindi

Eu ma gindv

Tu te gind.« 1 EL,ea se gindc l:a Not , ne gind 1 1

Voi va gindi 1

Ei, ele '-1 se gind. I G

A-~i scrie sa-mi scriu ,~-ti scri I ,~i-~i scriv "I De scn-r .t, va scrict, ..,r -~l sen

... 1-,., ~ •• _ a. -IIIo iil.j1 III'

ElEMPLE:

) Mowgl i prefera . In ( ar- ) cu Bagheera in ;esqul padurii §i Iu I ,.\'1 1 '{ f" cum pantera taate sa-~i /"/1/', ( - II, .hrana.

.) ~ 1/ f /)1 ( Ii /1 ieri, am ji mers in excurs ie.

) E bine 1/ 'fru multe limbi.

vorbesc

plec

Perfect (trecut) A citi, a vedea

vad

1 I

citi. " vazu

vezi " vada

II

I vedem , vedeti vada

4) Va rog , 1(11 tn, (1/ medicul.

5) Una este .» at c 1"//,

Alta este It/I .trt-». (Vasile Romanciue)

6) Sandi, sa asculti de miimica!

(l.Al, Bratescu- Voinesti)

45

MODDL IMPERATIV

- Cum sint raii, mamico?

- Uite I-\l~l in oglindal

(Constantin Dragomir)

Aalege

(Tu) Aleg ! - Nu alege! (Voi) Aleg.n - Nu aleg<.!\1 !

CONJUGARI

,

A tacea

(Tu) Tacil - Nu taceal (Voi) Taceti t - Nu tacetil

z

A citi

(Tu) Citestel - Nu citi! (Voi) Cititil -Nucititi!

Verbul Indicativ prezent
a donni donn
a merge merg
a cobori I coboar
a cinta 1 oint
ascrie .1 scri Comparal

NOTA flENEt

lmperativ dorm! merg! coboar ! emt ! sen!

Ase iotilni

1ntllne~te-te! Nu te intilni!

IntlIniti-va! Nu va intilniti!

A-~i aduce

Adu-ti! Nu-ti aduee!

Aduceti-val Nu va aducetil

1) Driigutule bace, il/i-ti oile-ncoace ... (Miorita) 2)J~II'ar{((I-i (pe fii), marne, dragostea de lara!

3) Ce clipii grea!

Pesti ai oceanelor; (Jprili-\JlI inotul!

Flori ale cfmpului,pasrroli-l'(i mireasma ...

(Geo Bogza)

46

4) Chcam t-i, Doamne inapoi, Ga si-asa au dus-o prost. $ija-i tineri cum au fost,

F« -i mai tineri decit not.

(Adrian Paunescu) 5)jm'O{lJ de 1a nufiir sii fii mereu curat! (Lirica norvegianz

MOD'UL CONDITIONAL

- Daca : a v '3 multi bani. ce 'il lace?

- A ~ "liT para multe lucruri utile ~i

a, nerge la 0 casa de copii ca sa le impart.

- Vreau mghetata-a!!

TTIMPULPREZENT/VTITOR (AZLMiINE)

AiNvATA Bu

Tu

EI, ea

Noi ,II

Voi

Ei, ele

ase imbraca

Eu rn-a
Tu t.e-m
E~ea s-ar
Noi nco-a
Voi \ -, P
Ei, ele s-ar EXEMPLI:,

1) A:- I ',:£'(1 sa mergi I a spectacol.

2) Daca ieri (JrJI_{<).I'f cold, a ./1 mers cu parinlli la mare.

3) De-en }' I omul ce-ca pC1tl, dinainte S-<l pel i.

-i) Bota-te-ar norocull

5) Daca .~-"r f iubirea, m-as speria de viatA·

(Grigore Vieru)

\

- Mamico, as Tea o inghetam.

TTh1PUL TRECUT (IERI)

AlNvATA Eu

Tu

EI, ea .II' Noi ill

Voi

Ei, ele ;"

a-si imbraca

imhraca

( imbraca ) timpuf trecUf

rm-. u-a -a

, Invata

-3 1

imbraca

(. imbraca.) timpul treaut

-;,1 I si-a

6) [Prepeli(a] or 11 vrut sa se rupd in doua: jumiitate sa piece cu copiii siindtosi, tar jumatate sa ram ina cu puiul schilod. (l.ALBratescu- Voinesti)

7) Astaz! chiar de m-o; mtaarce

A-n/elege n-o maipot ... (Mihai Eminescu)

8) M U$ intilni azi cu tine, dar am antrenament.

9) Dacd nu ai fi fast atent, ti aififroc IIII'( t piciorul.

47

48

~tk~tkq:;·~

>~ ,(';I ,ed ,(0::; .~ >ro

"" on til W <Il 00

§ . ~ ~ )~ . .g. a'3

""C-O""d"'O""O"'O >~ ,~ )~ )~ >~ ,~ "" on til Ul '" 00

S·.::;., L.., ·0·!l3 cd 0 Q) 0

>- >- ;;.. >- > >-

..... cd U

,S 8

ADVERBUL

- N(, pte: a plouat?

- Da, ploaia ce a cazut lll'l(lt~"

trecuta a vopsit totul 'in albastru,

DE

aproape, departe,

~~,~~.

azr, ien, mnne,

poirniine, tirziu, devreme, acum, atunci, odata, cind, curind

T

L o c

aid, acolo, sus, jos, deasupra, imprejur, incotro, lJlauntru, afarii

I 1\1 p

asa, astfel, bine, alene, abia,

o degraba, fireste,

D lncet, mai, cit, mult, mereu, desigur

,.. ,

IJ

De obicei, pe de rost, zi eu zi, ici-colo, vrind-nevrind, eu siguranta, cu de-a sila, In special, de-a lungul, zi si noapte, eu arice pret, mai mult, de asemenea, ieri-seara, din cind in cind, pas eu pas, de-a lungul, unde ~j unde, de aceea, eel putin

r:~~~'~'

zitiv: Ana locuiesteu qXll1~~ ,

I · Compara ... tiv: Ana locuieste nai departe decit (.ca) m. iI.le. Ana locuieste tc dtll de depart ... ca mine.

Ea esteuri P I \ 0J b5re~W ca mine.

• Superlativ: Ana locuieste ~("1 rnai depr t' din clasa,

~ Ana locuieste » mal puun 'IL J 1,1 "[!' •

L Ana locuieste "1rte departe ,

:>ooo<>O<>O¢ c occ Ov C¢"""- 0 <*':><X>O<>O<X>OO<:>OC>OO<:>o¢<>O<:>OOoOO<':"r

EXEMPLft

1) Afost oa ~ CQ-n povesti; Afost co /I' ; )(/.1('" !

Din rude mari tmparatesti, o prea fi'"umoasdlatii.

4) Dacd totusi e nevoit sa scoatd 0 vorbd, 0 spune

1.11 si incc r . (Ion Druta)

5)5u: de ce tii caput,

De ce nu-l cobori?

(Mihai Eminescu)

2) Zi ut ninge, I oapt.«. ninge, diun 'f' Al(1 ninge iara. (Vasi Ie Alecssndri)

3) lJ(! atun; I au inceput zile triste pentru bietul pui. (I,AI.Bratescu- Voinesti)

(Grigore Vieru)

6) 11 vedeozi , 11 vedeini. J, Astfel dorinta-i gata ...

(Mihai Eminescu)

7) Sij){lI' l..'11 J 1)\ pe urma ei

Alunecii-n odaie. (Mibai Eminescu)

49

PREPOZITIA

[ll

.

-

"UB

-Mergi In liceu?

-Nu, in excursie,

- Cu ce autobuz ajung 10 Gradina Botanica?

- eu autobuzul m .. 5 .

. 'PE I I I II

In, pe, dupa, catre., contrar, dinspre, dintre, gratie, conform, din, la, cu etc.

, (I l, r d ~ 1 ~ 11)'\1 \ t [

in preajrna, pe deasupra, in dreptul, In urma, fata de, afara de, in caz de, de-a latul, in schimbul, aproape de, m caz de, din cauza, In scopul, In vederea, in josul,

pe parcursul, la un Ioc ell

- Unde se aru. ~coala de muziea?

• Vezi cladirea cea de piatra? Acolo este.

NOTA BENE!

L .. x.i.l:

tn, Ia, linga, pe, pe la, sub, deasupra

(_ ornparatia: ca, decit, cit

fiE""":

1) Muncaeste brafara de aur.

2) Cerul era sen in, soarele se juca ell nouras ii. (Constantin Dragomir)

3) Ninge fiori de nea frumoase argintind carari $i case. (Nichita Stanescu)

4) elf tot neamul ne-adundm La bunici 111 Casa Mare $i in zi de sarbatoare

(a fa moldoveni cintiim. (Constantin Dragomir)

50

Merg: - -1 Paris (oras)

~ in Franta (tara)

Vin: - dl. I B Paris - dir Franta

5) Lectiile de azi au los t conform orarului.

6) Veri.yond meu a obtinut premiul intii fa olimpiada republicand datorit/i cunostiruelor sale foarte bune.

7) ill livada cresteau visini, pruni §i meri.

8) Nici mi-i foame, nici mi-i sete,

Ci mi-i dor

de codrul verde. (Folcler)

CONJUNCTIA

,

Ion ~; Andrei plead 1a scoala,

ImpiiratuL Verde nu avea feciori, ci numai fete. (Ion Creanga)

-d/o_"II,nll_'UIIII_kllll,,11 111111, ..... ,11"1_1"'11 11111_IIII"I_,lldl_,1111

- Chiar daca tu ai spart gearnul, nu te voi pedepsi. Stiu ca nu ai facut-o intentionat.

Simple: di, si, sa, daca, dar, fie, iar

Compuse: ca sa. ci si, cum ell, deoarece, desi Loeutiuni conjunctionale: cu toate ca. ori de cite ori.

in afara ca. dupa cc, odata ee, si CU, cit si, dar ~i _

,"-"., ••••• ",." ","".""''','''''',,'''',,''''''" ...... ""~"".""'-"' .. [n ••••• " ... ~.,,....~,,.".,,~.,,.,,, ••• ,,,,,. ~ ••• "" """'_ •• ","",.,,,._,,,,.,, """')

- Mama a V3zUt di am golit un borcan cu dulceata, dar nu s-a suparat,

Conjunctil coordonatoare:

• copulative: si, nici .. precurn ~l

• adversative: dar. iar, insa, ci

~ • conclusive: deci, asadar, prio urmare \- • disjunctive: fie. sau, ori, sau, .. sau

- Ana serie rnai frumos decit tine.

Conj uncpi su bordon a toare:

, cauzale: caci, ca. deoarece, din cauza ca. fiindca, pentru ca

• modale: lntrucit, cum, dupa cum, precurn

• conditionale: daca, cum, oare, cind, de unde nu

• concesive: chiar daca, nici daca, cluar de. nici de

• temporale: pe cind, de cind, pina cind, cita "feme

• de loc: de pe unde, pe un de. dincotro. incotro

~ ... ~~~»-'~~:-oo¢-OOO"'»C<X><X«)oO-X<.>¢'r

1) Nicolae sta in grCidind, pe banca de piatrd, sub lei ~~I trdgea din ciubuc fum plin de miresme. (Mihail Sadoveanu)

2) A lost odatii un imparat mare si viteaz, dar rdu. (Barbu Del.avrancea)

3) 0 lupta-i viata, deci te lupta II Cu dragoste de eo, cu dor. (George Cosbuc)

4) jrni opresc trei lei.fiindca am avut trei piini, (Ion Creanga)

5) De-arfi-n a mea putinlii sd fac precum doresc ... (Vasile Alecsandri) 6)Daca mdrturisesti, scapi cu mai purinii pedeapsd. (Mihail Sadoveanu)

7) in casa 11n11i prieten eu am sa ma asez, chiar dacd 1'IU ma pofteste nimeni. (Mihail Sadoveanu)

8) M-am dus p;'u.i unde am vazut lumina. (Ion Creanga)

51

INTERJECTIA

I .: ~.' ~:

..... ~; ~- ...... ':' ~

- Aho! AIlO! Copii I;ii frati ...

- /' u, rna doare!

- on Miroase a fum?l

- Vai, am uitat prajitura In cuptor.

Adresiiri: mai, rna, fa, fa, bre, ehei, ei, ha Atentiondri : ia,iadi, iata, uite, ian

Senzatii / stdri sufiet~ti: ah, oh, bIT, ura, ba, 0, vai, halal, ptiu

Acte de vointa: haide, hai, hep, na, hei, stop Onomatopee: cotcodacl, morl, bull, cip-ciripl, cioc-ciocl, pui-puil, bocl, pifl, miaul

- Bn! Cit e de frig!

- H :11 mai rabda

un pIC.

- A-: -a!

- ~'11i 1111Ji na II,

puiul mamei .

.f~In ter] ectii

(-simple: u I. ahl, vail, bun dec, of rl ill, 11 r, hci, C'hL, hm

It, ._ compuse: i .lea; l i c-tacl, pi~-pi~ 1, nit onca- zdroncnl,

-).., nani-nanil

EXEM'LE:

- Groh-groh prol'!

- l.. ueurigu-u-ul

- f otcodacl

- I ::1 1,1-h 11111-11 [1 1l1!

1) Scoalii; ina! A ici ai adorm it, pricops itul e? (1on Creangd)

2) la, lasii-mii, manset: ... (Ion Luca Caragiale)

3) 0,. daca § i tu,. Rtizvane, ai simti asa de fare Mindra patimd de-a creste tot mai mare si mai mare. (Bogdan-Petriceicu Hasdeu) 4) Mai bine ia-ti traista $i h. i la drum. (Radu Tudoran)

5 Aude inaintea lui - pare-ar veni de la deal - un sunet usor in zapada moale.

PiS-piSl Poate sii fie 0 vulpe. (Mihail Sadoveanu)

6) Deodata se auzi prin piidure glasul ursului /1101.1 mor! 11101'.' (Petre Ispirescu)

52

Lucrarea se adreseaza publicului studios: elevilor, studentllor, profesorilor, tuturor doritorilor de a cunoaste limba romana.

Lucrarea contlne un set din 49 de tabele ~i scheme cu caracter aplicativ, practlc care au menirea. de a facilita studiereagramaticii in plan functional.

Avem speranta ca setul propus va deveni un instrument util in procesul de predare-tnvatare a limbii rornane, va spori interesul tata de qrarnatlca, va contribuila 0 mai buna lnsuslre a limbil rornane,

Tabelele ~i schemele vizate pot fi utilizate cu succes atlt tn lnstltutllle cu llrnba romana de instruire, cit ~i in cele alolingve, precum ~i tn grupele extrascolare de studiere/cultiivare a limbii romans de catre diferite persoane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful