Infoavond determinatie

Programma

‡ ‡ ‡ ‡

uitgangspunten technische aspecten vervolgadviezen (algemene) vragen

2-CIJFERSTYSTEEM
‡ TL/HAVO klas A- en B-cijfers ‡ HAVO/VWO/BRUG+ klas B- en C-cijfers Cijfer geeft indicatie van niveau A = TL B = HAVO C = VWO

HOE KOMT EEN CIJFER TOT STAND?

BEREKENING VAKCIJFERS
‡ 2 manieren (afhankelijk van vak):  1e semester (1x) + 2e semester (2x) : 3 of  gemiddelde van alle cijfers van het hele schooljaar

BEREKENING A/B/C-TOTALEN = optelsom van (onafgeronde) cijfers van:
nederlands engels frans wiskunde geschiedenis aardrijkskunde biologie

BEREKENING COMBI-cijfer = gemiddelde van (onafgeronde)cijfers van:
onderzoeken & ontwerpen levensbeschouwelijke vorming muziek tekenen handvaardigheid

NORMERING

‡ TOTAAL van A/B/C-cijfers ‡ aantal VERLIESpunten

VERLIESPUNTEN ‡ bij A-cijfer:
‡ ‡ ‡ ‡ (vak)cijfer van 4,5 t/m 5,4 (vak)cijfer van 3,5 t/m 4,4 (vak)cijfer lager dan 3,5 combinatiecijfer lager dan 6,5 één verliespunt twee verliespunten drie verliespunten één verliespunt

‡ bij B- en C-cijfer:
‡ ‡ ‡ ‡ (vak)cijfer van 5,0 t/m 5,9 (vak)cijfer van 4,0 t/m 4,9 (vak)cijfer lager dan 4,0 combinatiecijfer lager dan 6,5 één verliespunt twee verliespunten drie verliespunten één verliespunt

DETERMINATIE

= BEVORDERING + PLAATSING 
stap 1: bevordering = overgang naar 2e leerjaar = afdeling in 2e leerjaar  stap 2: plaatsing

ADVISERING
‡ vanaf 2e rapport: mogelijkheden voor extra toetsing ± C-cijfers in tl/havo ± A-cijfers in havo/vwo ‡ 3e rapport: voorlopig vervolgadvies ‡ 4e rapport: definitief vervolgadvies

DOELSTELLING

µIEDER KIND OP DE JUISTE PLEK¶

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful