Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

NNCL981-43Dv1.0

Page 1 of 169

Robert T. Kiyosaki
Sharon L. Lechter

Gazdag papa

Próféciája
A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter mint társszerző: Rich Dad's PROPHECY - Why the Biggest Stock Market Crash in History Is Still Coming... and How You Can Prepare Yourself and Profit from It! Warner Books, 2002 Fordította: Meskó Krisztina Szakmailag lektorálta: Sallay Katalin ISBN 963 9197 24 2 Copyright © 2002 by Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress, lnc. All rights reserved Hungarian translation O 2003 Meskó Krisztina Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is. Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelős kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2004

Egy kiváló pedagógusnak
Ezt a könyvet, a Gazdag papa jövendölését, Dave Stephensnek ajánljuk, aki tanár Indiana államban, Indianapolisban. Azért egy iskolai tanárnak ajánljuk a könyvet, mert a Gazdagpapa jövendölésében feltárt problémák valódi oka nem a tőzsde fel-le hullámzása, hanem a pénzügyi oktatás hiánya az iskolarendszerben. Dave Stephens nemcsak azon fáradozik, hogy pénzügyi ismeretekre oktassa tanítványait, hanem létrehozott egy programot is, amelynek keretében középiskolás diákok általános iskolákban vállalnak mentori szerepet, kisiskolások mellett. Dave, szakértelmét bevetve, oktatta diákjainak a CASHFLOW Gyerekeknek játék elektronikus változatát, kiegészítő tananyag gyanánt, amely hamarosan az iskolák rendelkezésére fog állni díjmentesen, és kereskedelmi reklámok nélkül. Hálásak vagyunk segítségéért, és nagyrabecsülésünket fejezzük ki neki az oktatás terén végzett munkásságáért. (Dave Stephens iskolarendszerbeli programjáról bővebb információkkal szolgálunk e könyv végén.)

Köszönetnyilvánítások
Nagyrabecsülésünket és köszönetünket fejezzük ki a Gazdag Papa Közösségnek. Tisztelettel köszönjük az önökhöz hasonló emberek leveleit, akik kezükbe vették pénzügyi életük irányítását, és továbbadják a pénzügyi műveltséget. 2002 júniusában csaknem 250-en gyűltek össze Las Vegasban, hogy CASHFLOW társasjátékunk játszásával ünnepeljék a pénzügyi műveltséget. Volt egy ötletük, file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 2 of 169

megosztották velünk a richdad.com vitafórumán, és maguk valósították meg. Milyen hihetetlenül jó csapat a Gazdag Papa támogatóké! Tanuljatok, és tanítsatok tovább! Köszönjük nektek!

Tartalomjegyzék
Bevezető Első rész 1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet 5. fejezet 6. fejezet 7. fejezet 8. fejezet 9. fejezet Vége-e a tündérmesének? Változik a törvény... Változik a jövő A törvény, amely megváltoztatta a világot Készen állsz arra, hogy szembesülj a való világgal? A rémálom elkezdődik Milyen pénzügyi feltevéseid vannak? Ha valaki befektet, még nem biztos, hogy befektető Mindenkinek befektetővé kell válnia A probléma oka A tökéletes vihar

Második rész Bárkaépítés 10. fejezet Hogyan építsünk bárkát? 11. fejezet A bárka irányítása 12. fejezet 1. kontroll: Önmagunk kontrollja 13. fejezet 2. kontroll: Érzelmeink kontrollja 14. fejezet Hogyan építettem meg én a bárkámat? 15. fejezet 3. kontroll: Kifogásaink kontrollja 16. fejezet 4. kontroll: Jövőbe látásunk kontrollja 17. fejezet 5. kontroll: A szabályok kontrollja 18. fejezet 6. kontroll: Tanácsadóink kontrollja 19. fejezet 7. kontroll: Időbeosztásunk kontrollja 20. fejezet 8. kontroll: Sorsunk kontrollja Zárszó Egy próféta reménye semmivé 1. függelék 2. függelék ANYBT Dave Stephens iskolai programjáról

Bevezető
Noé és a bárka
Gazdag apám gyakran mondta: „Ha gazdag cégtulajdonosok vagy befektetők akartok lenni, meg kell értenetek Noé bárkájának történetét." Nem tekintette magát prófétának, de azért szorgalmasan igyekezett, hogy minél jobban lássa a jövőt. Miközben a fiát és engem arra tanított, hogyan váljunk olyan cégtulajdonosokká és befektetőkké, akik szintén a jövőbe látnak, sokszor emlékeztetett rá: „Fel tudjátok fogni, mekkora hitre volt szüksége Noénak ahhoz, hogy odaálljon a családja elé, és azt mondja: »Isten figyelmeztetett, hogy nagy árvíz közeleg, ezért bárkát kell építenünk.«" Ilyenkor gazdag apám elnevette magát, majd hozzátette: „El tudjátok képzelni, mit szólhattak erre a felesége, a gyerekei és a befektetők? - »De Noé, mi egy sivatagban lakunk! Itt nem esik az eső. Valójában egy aszály sújtotta terület kellős közepén élünk. Biztos, hogy azt mondta Isten, építs bárkát? Nem lesz könnyű egy sivatagban tőkét szerezni egy bárkaépítő cég számára. Nem lenne

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 3 of 169

értelmesebb dolog szállodát, fürdőt és golfpályát építeni, mint bárkát?«" Kilencéves korunktól fogva gazdag apám csaknem negyven éven át azt tanította a fiának és nekem, hogyan legyünk cégtulajdonosok és befektetők. Mivel még gyerekek voltunk, nagyon egyszerű oktatási segédeszközöket használt a befektetés elveinek megtanítására, például a Monopoly játékot. Közismert meséket is felhasznált, úgy mint a Három kismalac történetét, hogy elmagyarázza, milyen fontos, hogy pénzügyi házainkat téglából építsük, ne szalmából vagy fából, Az Ótestamentum történeteit is mesélgette, így például Dávid és Góliát történetét; ezzel tanította meg nekünk a hatástöbbszörözés erejét, konkrétan azt, hogyan vált lehetségessé egy vézna, kis fickó, Dávid számára, hogy legyőzzön egy nagydarab embert - parittyája, mint hatástöbbszöröző által. Gazdag apám a jövőbe látás tudományának oktatása során sokszor hangoztatta: „Ne feledjétek, Noénak látomásai voltak... de ami ennél több, hite, és bátorsága is volt, hogy látomásai hatására cselekedjen. Sok embernek vannak látomásai, de nem mindenkiben van hit és bátorság ahhoz, hogy látomásai hatására cselekedjék... így aztán ugyanazt látják jövőnek, amit jelennek." Más szavakkal: a hitet, bátorságot és látomásokat nélkülöző emberek gyakran nem látják előre, milyen változások várhatók... csak amikor már túl késő. Gazdag apámat nagyon aggasztotta egy 1974-es törvény, az ANYBT (az Alkalmazottak Nyugdíjjövedelmét Biztosító Törvény, angolul ERISA). Azt mondta: „Sokaknak fogalmuk sem volt róla, mi is az ANYBT, amikor érvénybe lépett. Ma is vannak sokan, akik sosem hallottak erről a törvényről, amelyet a Kongresszus adott ki, és Nixon elnök írt alá. A törvény hatása csak huszonöt-ötven év múlva lesz érezhető. Én akkor már régen nem fogok élni. Bárcsak megmondhatnám az embereknek, hogy készüljenek fel... de hogyan mondhatnék nekik bármit a jövőről?" 2002 januárjában az Egyesült Államok lakossága, még mindig letaglózva a 2001. szeptember 11.-ei eseményektől, értesült róla, hogy Amerika egyik legnagyobb blue chip cége csődbe ment. A csődön kívül más is megrázta az 1946 és 1964 között született nemzedéket, a népességrobbanás nemzedékét: megtudták ugyanis, hogy az Enron alkalmazottjai közül sokan elveszítették az összes, nyugdíjra megtakarított pénzüket. A népességrobbanás nemzedékének milliói ekkor döbbentek rá először, hogy a 401(k) (Olyan nyugdíjszámla, amelyre a cég a dolgozó által befizetett összeg bizonyos százalékával járul hozzá (szerk. megj.)), az IRA és más hasonló, saját hozzájáruláson alapuló nyugdíjtervek, melyekben befektetési alapok és vállalati részvények szerepelnek, nem olyan biztonságosak, mint hitték, vagy amilyennek azokat a pénzügyi tanácsadók lefestették. A népességrobbanás nemzedékének milliói valamelyest közös sorson osztoztak az Enron alkalmazottjaival. Az Enron csődje személyes riasztásként hangzott, félelmet keltett, mert rádöbbentette az embereket, hogy a nyugdíjuk nem olyan biztos, mint ahogyan azt egykor gondolták. A gazdag papa jövendölése valóra vált. Az egyik helyi televízió felkért, hogy kommentáljam az Enron, az egykori vezető olajés gázipari cég csődjének hatását. A csinos, fiatal tévé-riporternő azt kérdezte: - Elszigetelt eset-e az Enron csődje? - Az Enron csődje szélsőséges eset, de nem elszigetelt - hangzott a válaszom, majd így folytattam: - Csodálom, hogy a média nem említi a Ciscót, a Viacomot, a Motorolát és más óriásvállalatokat. Nem olyan drámai a helyzetük, mint az Enroné, de számos hasonló cég van, ahol az alkalmazottak nyugdíjmegtakarításainak jelentős hányada a munkaadó cég részvényeiben fekszik. - Hogy érti ezt? - kérdezte a műsorvezető. -Úgy értem, hogy az Enron tragédiájának fel kellene ébresztenie az embereket. Rá kellene döbbentenie őket arra, hogy a 401(k) nyugdíjtervük nem bombabiztos... hogy elveszíthetik mindenüket, még mielőtt nyugdíjba mennek... hogy a befektetési alapok nem biztonságosak... még akkor sem, ha az ember diverzifikál. - Hogy érti, hogy a befektetési alapok nem biztonságosak - még akkor sem, ha diverzifikálunk? - kérdezte némi döbbent felháborodással a hangjában. Éreztem, hogy most az elevenébe találtam, bár ő nem az Enronnál dolgozott. Nem akartam vitába keveredni a befektetési alapokról és a diverzifikálásról, ezért csak annyit

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

vagyis az Alkalmazottak Nyugdíjjövedelmét Biztosító Törvény eredményeképpen az embereknek egyszeriben a nyakukba szakadt a felelősség. Így a nyugdíjfinanszírozás három összetevőből állt volna: 1. sőt netán helyettesítsék a harmadik lábat. amely a cég által az alkalmazott számára félretett.feleltem. A dolgozó saját megtakarítása.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 4 of 169 mondtam: . amely a három összetevőjű nyugdíj-finanszírozást háromlábú székhez hasonlította: A múltkor megállapítottuk. hogy megtámasszák. a társadalombiztosítás. bár nem mindenki. hogy amint az Enronról a műsorvezetőnő feltehetően személyes befektetési stratégiájára terelődött a szó. diverzifikálás ide vagy oda. 2008. hogy az embereket saját nyugdíjuk összespórolására ösztönözze.kérdezte a műsorvezető. hogy a cégek kisiklatják. okosan tudnak-e befektetni. de nekem nem. hogy eljött hozzánk. Ha ön részvényekbe és befektetési alapokba akar befektetni. hogy nyugdíjjövedelmük teljességgel attól függ. a ránctalanító krém kellemesebb témának bizonyult. több millió ember.amelyek nagyrészt a dolgozók saját készpénzét tartalmazzák . mivel az adóztatható jövedelem egyre nő.a 401(k)-k. és elkezdte ecsetelni egy új ránctalanító krém előnyeit. a jóslat beteljesül. És úgy tűnik.com .12.. ha kissé billegve is. egyetlen részvény vagy befektetési alap nélkül. Az ANYBT egyik célja az volt. A magam részéről túl kockázatosnak tartom a befektetési alapokat és a részvényeket. a nyugdíjkorhatárt felemelték.Azt akarja mondani. tartsák meg. . és diverzifikáljanak". hogy az első láb. a különféle egyéni nyugdíjszámlák. változik a hozzáállás" címmel.arra találták ki. ahogy. Úgy tűnt.. és nem diverzifikáltam az alapok között. nem csak neki. Mindez pedig így foglalható össze: Nézd. a munkáltatókról az alkalmazottakra hárult a feladat. hogy én korán mentem nyugdíjba egyetlen részvény vagy befektetési alap nélkül.mondta a fiatal hölgy. amit vettek. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mit tegyen és mit ne. . még nagyobb bajban lesz a következő huszonöt évben. 2. de csak két lába van! Tehát az ANYBT. hogy megtámasszák a második lábat. 2002. hogy maguk tervezzék meg a nyugdíjukat. akik millióknak oktatták. A nyugdíjról kellemetlen volt beszélni. a Keoghokmind arra szolgálnak. mama. Társadalombiztosítás. 3.Nem . május 5-én A Washington Postban megjelent egy cikk „Változik a nyugdíj.Én senkinek nem szabom meg. . A Kongresszus által jóváhagyott összes. Kezet fogott velem. ne fektessünk be sem részvényekbe.pdffactory. a 403(b)-k. Van jobb módja is a nyugdíjra megtakarított pénz elhelyezésének. Én csak annyit mondok..Most reklám következik . A vállalat nyugdíjterve. ugyanakkor utóbbiak nem részesültek a sikeres tervezéshez szükséges pénzügyi képzésben..Én negyvenhét évesen mentem nyugdíjba. de több ezer tévénézőnek is. és ne diverzifikáljunk? . Az interjú hamarabb ért véget.Köszönöm. Ezen alkalmazottak közül sokan még ma sem jöttek rá.09. de úgy. betűkkel és számokkal jelölt nyugdíjterv . A cégek által finanszírozott tervekhez járuló vállalati adójuttatásokat ... Ha a gazdag papa jóslata beteljesedik. . majd gyorsan a kamera felé fordult. vegyenek. a dolgozók megtakarításait. vagy erősen megnyirbálják a hagyományos nyugdíjterveket. akkor az önnek biztosan megfelel. hogy „fektessenek be hosszú távra. mint vártam. a nyugdíjtervben meghatározott összeg. egyes juttatások is adókötelesek stb. háromlábú szék.. áll. Az alkalmazottak takarékosságának jutalmazása helyett azt érték el.. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Hirtelen több ezer gyorstalpalón végzett pénzügyi tanácsadó lépett színre. sem befektetési alapokba. .

több millió ember pénzügyi helyzetét negatívan befolyásolja. amelyre gazdag apám felhívta a figyelmemet. Ezek után feltette a kérdést: Hányan rendelkeznek közülük elegendő megtakarítással a nyugdíjuk fedezésére? Konzervatív becslések szerint kevesebb mint 40 százalékuknak van ma ehhez elegendő pénze.. a jövő ugyanolyan lesz. hanem éberségre és felkészülésre buzdított. az ingatlanpiac egyik legsúlyosabb összeomlásához. A cégtulajdonosoknak és a befektetőknek azokhoz a tengerészekhez hasonlóan kell gondolkozniuk. 2008. Azt mondta: „Mindig figyeljetek oda a törvényváltozásokra! Ha egy törvény megváltozik.. és legtöbbjük hosszabb életű lesz. Vagyis ennek a kevéssé ismert törvénynek van egy még kevésbé ismert hiányossága.. hogy említést tettem az 1986-os adóreform-törvényről. hogy gazdag apám jövendölése valóra válik.com . Sokan nem törődtek vele. orvosok.12. és több milliárd dollárjuk bánta. Ha nem figyeltek a törvényváltozásokra. ha sor kerül a történelem legsúlyosabb tőzsdei összeomlására. és legyünk hivatásos jósok. akik tisztában vannak vele. hogy tartsunk otthon kristálygömböt. Félő. Ez is egy olyan törvényváltozás volt. úgy mint a törvényváltozások és a törvények hibái. mi lesz az amerikai gazdasággal? Meg tudja-e tartani vezető szerepét a világban? file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 5 of 169 Bánat és fellendülés Ez a könyv nem a bánatról és a balsorsról szól. és ahelyett. építészek nem élhetnek számos olyan adóelőnnyel. és felkészülnek az elkövetkező változásokra. és vegyük észre az intő jeleket. hogy a népességrobbanás nemzedékének 75 millió .. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. egy apró hiba. akik parányi hajójukat irányítják a hatalmas óceánon. Szerintem az 1986os törvényváltozás nagyban hozzájárult a bankbetétek és a hitelek összeomlásához.pdffactory. a rádiót babrálta. és felkészülnie mindenféle változásra. sokkal inkább a bánatról és az azt követő fellendülésről.. hogy akik azzal hitegetik magukat. amelyeket a hozzám hasonló üzletemberek élveznek. Ismét idézem gazdag apám szavait: „Figyeljetek oda a törvényváltozásokra! Ha változik a törvény. mint a jelen. mindenre fel kell készülniük. nem vette be a kanyart. könyvvizsgálók. például azt. Azt mondta: „Ahogyan a tengerészek állandóan figyelik az időjárás-változás jeleit. Pusztán hat lényeges dologra szeretném felhívni a figyelmet. 2..09.tagja egyszerre öregszik. mint az az autós. 1.. Valós pénzügyi perspektívát lássunk magunk előtt. ez az apró törvényváltoztatás. Ezért mondom. az ANYBT-re. mint az Enron számos dolgozója: munkás életük végén nem lesz pénzük a nyugdíjukra. amelyet az említett törvényváltozás idéz elő. hogy együtt változzatok a törvényekkel. hogy a jövő folyton változik. és bevezette a kocsit az erdőbe. Nem arra oktatott. úgy jártok. Legyünk mindig éberek. aki figyelmen kívül hagyta az éles útkanyar táblát. hogy fedezni tudja ezeknek az idősödő embereknek az öregkori anyagi és orvosi szükségleteit. akkor 83 millió . még akkor is. Ha felkészültök rá.. hanem bánatról és fellendülésről. Statisztikák adatait is felhasználta. a jövő is megváltozik." Akik olvasták előző könyveimet. Mások számára viszont rendkívül előnyös. továbbá ez az egyik oka. úgy járnak. jó életetek lesz. amely gazdag apám szerint a világtörténelem legnagyobb tőzsdei összeomlásához vezet. Ha az amerikai kormány kénytelen felemelni az adókat. hogy a jól képzett szakemberek. hogy lelassított volna a kanyar előtt. hogy ez a könyv nem bánatról és balsorsról szól. amelyeket gazdag apám figyelemre méltóknak tartott. Gazdag apám konkrét tényekből merített. ha a törvényes és törvénytelen bevándorlókat is beleszámítjuk. Gazdag apám az 1970-es évek végétől egészen az 1980-as évek elejéig állandóan emlékeztetett minket. azok fényes jövő elé néznek." Ezzel a könyvvel nem amellett akarok kardoskodni. mint a szüleik. úgy kell egy cégtulajdonosnak és befektetőnek is éberen figyelnie. talán emlékeznek rá. a fiát és engem.sőt. A könyvben meg fogom világítani az ANYBT hibáját. Akik ellenben éberek. Gazdag apám a Noé bárkája történettel nem azt akarta elsősorban megtanítani. jogászok. változik a jövő!" Az ANYBT. hogy váljunk prófétává.

és ne essen. mint amilyen 1995 és 2000 között volt. mit tehetünk a jelen helyzetben. Más szóval. 2. még ha semmink sincs. ha a kormány felemeli az adókat. mit tehetünk. Mi lesz. hogy a jelen tényeiből vonjunk le következtetéseket a jövőre. A könyv nem tanítja meg. hitet ad. és. akár nem. 5. Végül szeretném felhívni a figyelmeteket arra. hiszen ő maga nem tekintette magát jóstehetségnek.) Gazdag papa jövendölése file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. s mindenre felkészült. fényesebb anyagi jövő vár rátok akkor is. de azt hiszem.com . ha Kína lehagyja az Egyesült Államokat. mi lesz velünk anyagilag? Jobban vagy rosszabbul fogunk állni? Ha sor kerül erre a piaci válságra.09.. ha gazdag apám jóslata megvalósul? Más szavakkal... hogy gazdag apám jóslata valóra válik.. Tudatni szeretném mindenkivel. azaz a „venni. Tehát. hogy felkészüljünk a történelem legsúlyosabb tőzsdei összeomlására." (Jegyzet: Az ANYBT-nek nevezett nyugdíjtörvény hatására születtek meg a hírhedt 401(k) és egyéb nyugdíjtervek Amerikában.12..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 6 of 169 Versenyképesek maradunk-e. Kanadában a hasonló nyugdíjterv neve RSP. Pl. továbbá óriási hite és bátorsága volt. Ausztráliában korhatártervnek nevezik. mely a világ többi részét elpusztította. és átveszi a világgazdaságban a vezető szerepet? Magasan tudjuk-e tartani a fizetéseket. Akik hisznek a tőzsde állandó emelkedésében. várható ugyanis egy újabb. hogy a tőzsde magasan álljon. jelentős tőzsdei fellendülés. a képzettség és a felkészültség sokkal jobb. 3.. hogy valóban felkészültünk-e a jövőre. akkor is van még egy esélyünk egy újabb bikapiacon. vagy olyan embernek. a vállalatok áttelepülhetnek olyan országokba.. ami ennél fontosabb. akár sor kerül a világtörténelem legsúlyosabb tőzsdei összeomlására. csak másképpen hívják őket. 3. cselekedtek és felkészültök. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Kérdezzük meg magunktól. felkészülten fogjuk-e várni. hogy éberebbek legyetek. imádkozni azért. Az elővigyázatosság. Néhány ötlettel szolgálok arra nézve. Japánban ugyancsak 401(k) néven ismert a terv. és készüljetek fel mindenre-jóra és rosszra egyaránt. A könyvből kiderül.pdffactory. Más országokban is vannak hasonló nyugdíjtervek. olyan prófétáé. hogy 2010-ig van idő a felkészülésre. megtartani. Ahogyan gazdag apám mondta: „Noé bárkájának történetében nem az a lényeg. Tehát nem kristálygömböt bocsátok a rendelkezésetekre. még a nagy özönvízre is egy sivatag kellős közepén. aki kiváló látnok volt. azok persze bizonyára hisznek a húsvéti nyusziban is. hogyan válhat az ember prófétává. vegyétek jobban kézbe pénzügyi jövőtök irányítását. a nagy esés előtti nagy fellendülés. ha a kínai munkások kevesebbért elvégzik ugyanazokat a munkákat? Tehát gazdag apám arra tanította a fiát és engem.. vagy tönkretesz minket? 4.: 1. hogy Noénak igaza volt. ha aktívan felkészültök. ha a világtörténelem legsúlyosabb tőzsdei összeomlása mégsem következik be.. 6. Nem állítom. hogy legyen miből finanszíroznia az idősek igényeit és az erős hadsereget? Ha az adókat felemelik. ha bekövetkezik a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása valamikor 2020-ig. hanem az. De kérdezzük meg magunktól: Felkészültünk-e arra a helyzetre. szeretteitekkel együtt. egy olyan özönvízre. miért fontos most megelőző lépéseket tennünk. ahol alacsonyabbak az adók. mint a legtöbbek befektetési stratégiája. miért jók az esélyek mostantól 2010-ig. Vagyis ha most terveztek. Néhányukról már korábbi könyveimben is volt szó. de ezúttal részletesebben ki fogom fejteni.. imádkozni". hogy igenis elérhető számotokra is egy fényesebb anyagi jövő. A Noé bárkája egy nagy próféta nagy története. hogy minden bizonnyal jobban jártok anyagilag. hanem arra akarlak megtanítani titeket. aki különleges kapcsolatban áll Istennel. 2008. hogy hite és bátorsága volt.

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 7 of 169

• Az ANYBT tévedése. • Hogyan történt, hogy az ANYBT nemzedékünk pénzügyi gondjait gyermekeink nyakába varrta? • Súlyos tőzsdei összeomlás várható; nehéz megjósolni a pontos időpontját, de az esemény elkerülhetetlen. • Az egyetlen lehetséges mód, hogy felkészüljünk az összeomlásra, és hasznot húzzunk belőle, ha pénzügyi műveltségre teszünk szert, és kézbe vesszük pénzügyeink irányítását. • A könyvben kifejtett pénzügyi stratégiák segítenek a felkészülésben. Első rész

Vége-e a tündérmesének?
Egyszer volt, hol nem volt, valamikor régen az embereknek elég volt iskolába járni, jól tanulni, biztos állást keresni, hűséges alkalmazottnak lenni, nyugdíjba menni, majd beköltözni egy kisebb házba egy golfpálya mellé, és attól kezdve boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ma a legtöbben tudjuk, hogy minden olyan történet, amely úgy indul, egyszer volt, hol nem volt, és úgy végződik, boldogan éltek, amíg meg nem haltak, nem más, mint tündérmese. A baj az, hogy napjainkban sok modern kori tündérkirály és tündérkirálynő abban reménykedik, hogy a tündérmese nem ér véget, illetve hogy a pénzügyi szakember tanácsa, miszerint „fektessen be hosszú távra, vegyen, tartsa meg és diverzifikáljon", életük végéig életben tartja a mesét. Sajnos azonban, amint azt a legtöbb hivatásos befektető tudja, a tőzsdével kapcsolatos tündérmesék nem mindig végződnek happy end-del.

Mi az, ami fontosabb annál, mint hogy gazdag befektetőkké váljunk?
Az 1960-as években, gyerekkoromban, csak a gazdagok fektettek be, illetve azok, akik gazdagok akartak lenni. Ma mindnyájunknak be kell fektetnünk valami olyasmiért, ami sokkal fontosabb, mint a meggazdagodás. Napjainkban attól függ a jövőnk, mennyire intelligensen fektetünk be... ezen múlik eljövendő életszínvonalunk, anyagi biztonságunk és talán még az életünk is. Vagyis, ha számításba vesszük az orvosi ellátás költségeit, jelenlegi befektetéseink határozzák meg, menynyire jól élünk majd a jövőben, és hogy egyáltalán megengedhetjük-e magunknak, hogy életben maradjunk. Ez sokkal fontosabb dolog, mint a meggazdagodásért való befektetés. - Robert Kiyosaki 2001-es tévényilatkozat 1. fejezet

Változik a törvény... Változik a jövő
Mind gazdag, mind szegény apám nagyon aggódott alkalmazottjai jólétéért. Vér szerinti apámnak, mint Hawaii állam oktatásügyi főfelügyelőjének, több tízezer dolgozóról kellett gondoskodnia, akik számítottak rá. Annyira aggódott tanártársaiért, hogy amikor már nem volt oktatási főfelügyelő, a hawaii pedagógusok szakszervezetének vezetője lett, hogy így képviselhesse az érdekeiket. Gazdag apámat is erősen foglalkoztatta alkalmazottjainak helyzete, bizonyos tekintetben sokkal többet törődött velük, mint szegény apám. Ez azért volt így, mert szegény apám alkalmazottjai élvezték az állam, valamint a helyi és az országos

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 8 of 169

pedagógus-szakszervezetek pénzügyi támogatását. Gazdag apám alkalmazottjai nem kaptak sem állami, sem szakszervezeti támogatást. „Bárcsak megtaníthatnám a munkásaimnak, amit tudok, és elmondhatnám nekik, milyen jövőt látok. De attól tartok, túlságosan megijeszteném őket. Ráadásul a legtöbbjük pénzügyileg nem eléggé képzett ahhoz, hogy megértse, miről beszélek, illetve hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a változtatásra. Hogyan mondjam el hűséges, szorgalmas alkalmazottjaimnak, hogy a hűség és a szorgalom manapság nem elég? Hogyan magyarázzam meg nekik, hogy a hosszú távú munkahelyi biztonság nem biztosítja az anyagi sikert? Hogyan mondjam el nekik, hogy a törvényváltoztatás mindörökre megváltoztatta a jövőt? Hogyan mondjam el nekik mindezt anélkül, hogy megijeszteném, vagy kétségbe ejteném őket? Hogyan beszéljek az embereimnek arról, ami szerintem történni fog, de nem biztos, hogy megtörténik?" kesergett gazdag apám gyakorta. Mint mondtam, szegény és gazdag apám egyaránt nagyon aggódtak alkalmazottjaikért. A különbség kettejük között az volt, hogy szegény apám alkalmazottjai mögött ott állt az állam és a pedagógus-szakszervezetek. Gazdag apám tudta, hogy az ő alkalmazottjai hátrányos helyzetben vannak, és ez mérhetetlenül aggasztotta. 1974-ben egy újabb jelentős törvényváltoztatásra került sor Amerikában, amelyről azt állították, hogy éppen az olyan dolgozók érdekében született, mint gazdag apám alkalmazottjai. Sokan úgy gondolták, kiváló elgondolás bújik meg az új törvény hátterében, de gazdag apám látta a törvény elkerülhetetlen árnyoldalait. Tudta, hogy munkásai hosszú távon nem lesznek jobb anyagi helyzetben, és látta a fenyegető pénzügyi katasztrófa közeledő démonát.. azét a katasztrófáét, amely e törvény folyománya lesz. 1979-ben harminckét éves voltam, és azon igyekeztem, hogy cégemet életben tartsam. Nejlon- és velcro-tárcákat gyártó vállalkozásom a vártnál gyorsabban fellendült. Alig néhány év alatt nagy cég lettünk, több mint 380 független értékesítési üzletkötőnk volt, csak az Egyesült Államokban. Hogy külföldön összesen hány értékesítő dolgozott nekünk, azt nem is tudtuk pontosan. A baj az volt, hogy bár világszerte forgalmazott terméket gyártottunk, mégis kis cég voltunk, fiatal, hozzá nem értő vezetőséggel. Ha pedig a siker és a hozzá nem értés párosul, a kudarc garantált. Mint ismeretes, „Könyvből nem lehet megtanulni úszni". Hozzátenném: „Könyvből vagy üzleti iskolákban nem lehet megtanulni vállalkozni." A társaim és jómagam korlátozott, könyvekből bemagolt tudással rendelkeztünk, és alig volt a való életben szerzett tapasztalatunk. Igen fiatalon megtanultunk néhány egyszerű, ám kemény leckét a vállalkozásról, amelyeket kizárólag az arcvonalban lehet elsajátítani. Azon kívül, hogy a siker tönkretehet, a következő tanulságokat vontam még le: 1. A barátok nem mindig jó üzlettársak. 2. Előfordulhat, hogy egy cég nyereséges, mégis súlyos anyagi gondokkal küzd. 3. Az apró dolgok, mint például, hogy elfogy a cérna, megakaszthatják az egész vállalkozást. 4. Az emberek nem mindig fizetik ki a számláikat, ami azt jelenti, én sem tudom mindig kifizetni az enyéimet. Az emberek nem szeretnek, ha nem fizetek nekik. 5. A szabadalmak és kereskedelmi márkák fontosak a sikeres vállalkozás szempontjából. 6. A hűség lehet mulandó. 7. Lényeges a precíz pénzügyi nyilvántartás és könyvelés. 8. Erős vezetőségre és jó szakértőkből álló tanácsadókra, ügyvédekre, könyvvizsgálókra van szükség. 9. Vállalkozást építeni sok pénzbe kerül. 10. Nem a pénzhiány teszi tönkre a vállalkozást, inkább az üzleti tapasztalat és a személyes tisztesség hiánya.

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 9 of 169

A tanulságok listája ennél sokkal hosszabb. A világszerte elért siker és a világszerte átélt kudarc tapasztalata rendkívül sokat ért. Kétszer estem át hasonló élményeken. Nem szeretnék még egyszer átesni rajtuk, de kész vagyok rá, mert a levonható tanulságok felettébb értékesek, ha az ember elég alázatos ahhoz, hogy tanuljon a hibáiból. Minden vállalkozási kudarc megmutatta, mit nem tudok, mit kell még megtanulnom... és ez a tanulás juttatott el a következő sikerhez. 1979-ben ki sem látszottam a tanulásból. Elborítottak a hibák, saját személyes tapasztalatlanságom porba taszított, és nem akartam már többet tanulni. Bőven elég badarságot követtem el, amikből tanulhattam, de gazdag apám még egyebekre is fel akarta hívni a figyelmemet. 1979 tavaszán rendszeres találkozónkra az irodájába mentem, és megmutattam neki cégem pénzügyi kimutatását. Átnézte, megcsóválta a fejét, majd így szólt: - A te céged pénzügyi rákban szenved... és attól tartok, gyógyíthatatlan. Az embereid elrontották azt, ami egy gazdag, erős céggé nőhette volna ki magát. Mike, gazdag apám fia, nem volt üzlettársam, de csaknem minden megbeszélésünkön részt vett, amelyeket apjával, azaz a gazdag apámnak nevezett emberrel tartottunk. Mike volt a legjobb barátom a gimnáziumi évek alatt, de miután hazatértem a főiskoláról és a vietnami háborúból, nehéz volt fenntartani a közeli barátságot, mert teljesen eltérő vállalkozásokban vettünk részt, és erősen különbözött az anyagi helyzetünk is. 1979-ben Mike éppen apja több millió dolláros üzleti impériumát készült átvenni, én pedig éppen elveszítettem egy több millió dollárt érő vállalkozást. Amikor Mike átnézte cégem pénzügyi kimutatásait, szégyenkeztem és zavarban voltam. Mike is a fejét csóválta. - Ez meg micsoda? - kérdezte gazdag apám, pénzügyi kimutatásom egyik sorára mutatva. Odanéztem, majd azt mondtam: - Ezzel az összeggel tartozunk az alkalmazottaknak és a kormánynak; az alkalmazottak fizetései és jövedelemadói. -Nézd csak meg a készpénzhelyzetedet! Ott nincs egy fillér sem - mondta gazdag apám szigorúan. - Miből fogod kifizetni a fizetéseket és az adókat? Némán ültem, egy darabig nem szólaltam meg, majd félénken azt feleltem: - Nos... ha behajtjuk a követeléseink egy részét, akkor lesz elég pénzünk rá. - Ugyan már - méltatlankodott gazdag apám. - Ezzel engem ne etess! Én nem vagyok az egyetemi professzorod. A pénzügyi kimutatásokból látom, hogy a követeléseiteket tartalmazó számlák jó részét már több mint 120 napja ki kellett volna fizetni. Mindketten tudjuk, hogy ezek az emberek, akiknek eladtátok a termékeiteket, soha az életben nem fognak nektek fizetni. Mondd meg az igazat! Mondd meg magadnak az igazat! Csődben vagy! Tönkrementél, és most nem tudod kifizetni az alkalmazottjaidat és az adóikat. Az alkalmazottjaid pénzét akarod felhasználni a céged életben tartására. - De hiszen csak rövid távú hitelproblémáról van szó. Be fog folyni pénz. Egész Amerikából és a világon több helyről befolyik az eladásból származó bevétel - védekeztem. - Igen, de mi haszna az eladásnak, ha nem tudsz termékeket fejleszteni és nem tudsz szállítani? A kimutatásokból látom, hogy tartoznak nektek, és ti is tartoztok. Azoknak az embereknek tartoztok, akik a termékeitek nyersanyagát szállítják. Miből gondolod, hogy a szállítóitok tovább hiteleznek nektek? - Nos - kezdtem, de gazdag apám ismét belém fojtotta a szót. - A szállitóitok nem fognak nektek több hitelt adni. Miért is adnának? - Majd beszélek velük. - Sok szerencsét! - mondta gazdag apám. - Miért nem nézel szembe az igazsággal? Te és az a három bohóc, akiket a társaidnak nevezel, rosszul vezettétek a cégeket... nem tudjátok, mit csináltok... nem értetek hozzá... és ami a legrosszabb, nincs bennetek annyi bátorság, hogy ezt beismerjétek. Úgy csináltok, mintha üzletemberek lennétek... de ha ránézek a pénzügyi kimutatásaitokra, azt látom, hogy vagy csalók vagytok, vagy bohócok... és ha nem változtattok, akkor bohócokból csalókká váltok. - Gazdag apám összeszorította az ajkait, és egyre csóválta a fejét. - Nagyon csúnya dolog az alkalmazottjaitoktól pénzt

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 10 of 169 kölcsönvenni.. Emlékezz csak vissza a vasárnapi iskolában tanultakra: „Boldogok a tudatlanok. először is gyorsan be kell ismerned. Hogy fogjátok ezt befizetni? Gazdag apám kilencéves koromtól fogva tanított. Tűnj el a szemem elől. A céged pénzügyi kimutatásaiból látom. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és úgy tesz. éreztem. A világ tele van arrogáns. de nincs meg hozzá a tudásotok és a tapasztalatotok. ha az ember beismeri. az tanulni fog. méghozzá most rögtön! Addig ne csinálj semmit! Vissza ne gyere. ha hazudik. hogy sikeres a terméketek. hogy soha nem fogom elfelejteni. hogy nem ért valamihez . olyanokkal. amíg ki nem fizetted az adót és az összes alkalmazottat! Hanyag üzletember leszel. Beültem a kocsimba.. Nézd csak meg. mert ha nem lenne fontos. egyáltalán nem volt udvarias. Ti arrogánsak. akik egész életükben okosságot színlelnek. Az az egy érdekel. Ez a cégvezetésről szóló. boldogok az arrogánsak vagy boldogok a tanultak Azt mondja. gondoskodó ember volt. amíg meg nem tetted..12. Azt mondogatta a fiának és nekem: „Sokan megkérdezik a fiataloktól. filmsztár vagy házmester lesz-e belőletek. akik nem fizetik ki a számláikat. éreztem... Az emberek gyűlölik azokat. az elnyeri az élet bőségét.. Még nagyon sokat kell tanulnotok. és azt akarom. hogy egyre igazabb és becsületesebb emberek legyetek. Nagyon sokan udvariasabbak lesznek. és fülembe csengtek gazdag apám szavai: „Minden gyáva ember tud hazudni. Azt hiszitek.. Fájdalmas volt. .. Barátságok. és vissza ne gyere. hogy tartoztok az államnak. a társaimmal és az alkalmazottjaimmal szemben. hogy orvos.pdffactory. Amint behúztam magam mögött az ajtót. mennyi adótartozásotok van utánuk. . már ti is sikeresek vagytok. ahogy felnőtök.com . Ha gyorsan akarsz tanulni. gyerekkorukban is hazudnak. ha nagy leszel?« Ilyenkor általában arra kíváncsiak. pénzzé teszem a maradék eszközöket." Nem azt mondja az írás. nem dühödött volna ennyire fel gazdag apám. fennhéjázók és buták vagytok. boldogok a tudatlanok. de tudtam. A bátorság az igazmondáshoz kell.. mert övék a mennyek országa. mert aki tudatlan.Nincs azzal semmi baj. a szállítóitoknak. amit most mondtam neked! Mint említettem. ideje igazabb emberré válnom. Ma azt kell megtanulnotok.Miközben az autóm felé mentem az utcán. meg kell tanulnod hamarabb megmondani az igazat. fontos dologról van szó. tanultakkal és tanulatlanokkal. Fiúk. legyetek file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogyha valamit nem tudsz. a hanyag üzletemberek pedig nem gazdagszanak meg. Gazdag apám az évek során sokszor megismételte az igazságról és a becsületességről szóló tanításait. felnőtt korukra pedig még nagyobb hazugságokba bonyolódnak. attól. hogy valami fontosat kell tanulnom belőle. mint aki tudja. családok és vállalkozások szakadtak széjjel ki nem fizetett tartozások miatt.. az iroda tulajdonosának és legfőképpen az alkalmazottjaitoknak. Hemzsegnek a világban azok. akik nem ismerik be." . Ti még nem vagytok üzletemberek. és becsületesebbé önmagammal. és ami rosszabb. de ez az alkalom különösen emlékezetes maradt... de nem feltétlenül lesznek igazabb emberek. amit Isten vagy a természet elénk tárt. hogy valamit nem tudnak. és nem lesznek sikeresek. hogy azonnal hagyj fel vele! Ha gazdag és sikeres akarsz lenni. nem tudatlanok. és alázatosabbnak lenni. ki kell fizetnetek a tartozásotokat.. hogy boldogok a gyengék. Szerencsések vagytok. hogy bölcsen fogadjam ezt a kemény. Nagyon szerető. hogy a szerencsétekből üzletet kovácsoljatok. milyen szakmát választ az illető. Fizesd ki a tartozásokat. és tudjam. Végül beleegyeztem. Nekem mindegy. mivel fogtok foglalkozni. hamarabb segítséget kérni.Nagyon nagy baj viszont. mire felnőnek. gazdag apám az évek során többször alaposan helyre tett. 2008. és aki tanulni fog. hogy felszámolom a vállalkozást. igen kellemetlen kioktatás órákon át zajlott. mit csinál. és nem fogalmazott volna ilyen brutális nyíltsággal. hogy ha tartoztok valakinek. érzelmileg megterhelő tanítást. hogy a tanítás a lelkem mélyéig hatol. beképzeltek. Harminckét évesen már elég idős voltam hozzá. »Mi akarsz lenni. Senki sem lesz egyik napról a másikra sikeres üzletember. és az ebből befolyó összeget az adótartozások kiegyenlítésére és az alkalmazottak kifizetésére használom. és éppen ettől ostobák.09. Engem nem érdekel. ha felnőtök.mondta gazdag apám. szegény emberekkel. de amikor haragudott. Ez rossz szokás.

hazug. sok file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. sem barátok. és szilárdabb alapokon kezdheted építeni következő vállalkozásodat. ha az igazság fáj. Végül gazdag apám megszólalt: .. vagy kiiktattam őket a pénzügyi kimutatásokból. így rendbe teszem mindazt a zűrzavart.12. ha gazdagabb. . Gazdag apám rám nézett. ha a becsületesség rossz színben tüntet fel benneteket! Jobb rossz színben feltűnni igazmondás által. és remélhetőleg most szabad vagy. akik elindítottuk.Nem volt könnyű . Mike és gazdag apám csendben ültek.Ami a cégből megmaradt. hogy fizessenek? . . és könnyed fejmozdulattal jelezték.De én is ugyanezt tettem. ahogyan ti javasoltátok. és megkapják mindazt. Valószínűleg soha többé nem leszünk sem társak. a másik. Nemsokára elbocsátjuk az alkalmazottjainkat." . . Felnőtté válásom része az is.Tehát kifizetted az összes adótartozást és az alkalmazottakat? . azokkal. kezemben az új pénzügyi kimutatásokkal.kérdezte Mike. . Mike és gazdag apám csendben ültek.kérdezte. de mi négyen. .feleltem.A nem fizető ügyfél nem ügyfél.Még mindig értékesítünk. aztán örömmel várom.09.Milyen helyzetben van most a céged? . PDF created with pdfFactory Pro trial version www. . Harminckét évesen rájöttem.. amíg Mike-kal átnézték azokat. de hamarosan szembekerültünk egymással. amit okoztam. de szerencsére ez nem következett be. ha azokat nem kellemes hallani. hogy összeszedem a bátorságomat és szembenézek az igazsággal. Az adókat pedig befizettük.. szabadon rendbe hozhatod a dolgaidat. hogy két választási lehetőségem van: Az egyik. és a vállalkozás valójában erős. hogy egyetértenek. Beszéltünk velük. itt az ideje az igazmondásnak. Majdnem csúnyán összevesztünk. majd lassan bólintott. azt átadjuk az egyik beszállítónknak.. . A világ tele van jó benyomást keltő. és bízom benne.Láthatod. egy csomó kintlevőséget is beszedtem. mintha temetésen lennénk. hogy a kristálytiszta csend betöltse a szobát. és csendesen annyit mondott: . A nem fizető ügyfél tolvaj. Ezúttal én ültem némán. hogy felnőjek.. egy darabig néma maradt. Miközben beálltam cégem parkolójába. . Tudtam. és behajtót küldtem a nyakukra. őszintén elbeszélgettél velük? . Többen közülük azt mondták. .Vagy fizettek. amivel tartozunk nekik. felismertem.mondta Mike.Most már megértem ezt . még akkor is... Azt is tudtam. meg kell hallanom a sokkal árnyaltabb igazságokat is. még sok kell ahhoz.kérdezte. Kimondhatatlanul hosszú időnek tűnt számomra. Mintegy négy hónap múlva visszatértem gazdag apám irodájába. Igazság szerint az igazság választott el egymástól. 2008. akiket gazdag apám bohócoknak nevezett. a társaimmal kezdem.Az jó . hogy a társaim hajlandók rendbe hoznia dolgokat... hazug. hogy tovább áltatom önmagamat.. szívesen befektetnének velem újra. és soha többé nem találkozom gazdag apámmal. hogy kockázatot vállaltak. .Tehát amikor bementél a céghez. A munkában jól kijöttünk egymással. Sokan hazugságok halmazára próbálják meg felépíteni pénzügyi birodalmukat.Az igazság szabaddá tesz. mint a pénzügyi kimutatásaim. gyáva emberekkel. de abból sosem derül ki minden..Végül is úgy indult. Hosszú szünet után Mike szólalt meg: . hogy beismerted. végeztünk egymással. Olyan volt.A pénzügyi kimutatásod már jóval tisztességesebben néz ki.És most mi lesz? .A cégnek vége -mondtam.. A befektetők is megkapják a pénzük egy részét. sikeresebb és jobb ember akarok lenni.feleltem. a hazugságok pedig általában nemigen szolgáltatnak jó alapot egy birodalomhoz. Közben egyre rosszabbul éreztem magam. ugyanolyan rosszul nézek ki. hogy jobban megtanuljak igazat mondani. és megértették. mint jó benyomást keltő. hogy sikeres ember vagyok.. hogy újra találkozzam vele. .. még akkor is.. . . még akkor is. és tudtam.Igen . Végül gazdag apám szólalt meg: .Elérted. és mondjátok meg egyre hamarabb az igazat. gyáva embernek lenni.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 11 of 169 egyre bátrabbak. és hagytam. de nem mindet.pdffactory. pedig a valóságban egy csomó embernek tartoztam.Köszönöm.feleltem. .Beindítottam a motort.Azt képzeltem magamról. azután elválnak útjaink.com . .

anyagi jövőd minden bizonnyal egy gyáva ember anyagi jövője lenne. lehet. akik bíznak benne. és elmenekülhettél volna vele.. de te tisztességesebb utat választottál a befejezéshez... Nem volt mit mondanom. mik akarunk lenni. egy hős. ekkora adagban pedig határozottan kellemetlen volt mindkettő. Egy vállalkozás halála olyan. az a legmegvetendőbb a bennünk élő összes jellem közül. Mindig jó és becsületes embernek tartottam magamat. ezért telnek meg mindig a börtönök. .. amelyek örökre megváltoztatják az életünket. Az árulót is felébreszti az emberekben. te is ilyenné váltál. hogy az áruló személyiséged veszi át az irányítást a vállalkozásodban.. de szükséges. elárultam azokat. hogy ez nem kellemes. egy szegény.. Kiderült belőle.. a még ezután következő tapasztalatok és tévedések szolgáltatják majd a sikered és a vagyonod alapját. az üzleti tapasztalatot sosem szerezheted meg könyvekből vagy az osztályteremben ülve! Igaz. Foghattad volna a maradék pénzt.De egyszer ez a tapasztalat.. 2008. hogy fájdalmas. aztán a tapasztalat hiánya korlátot szab jövőbeni anyagi sikereiknek. akik szeretik.. egy gyáva. egy szerető.Meghiszem azt! Még most is emésztem a tanulságokat .. Az igazság és a tisztesség nem mindig kellemes. Ha elfutottál volna és hazudtál volna. vagyis azt. a megbízhatóság és annak tekintetében. Mindnyájunkban van egy gonosz ember. korábban is.mondta gazdag apám. nem arra. és te éppen ezt választottad.. ügyvédként vagy tűzoltóként szeretnénk-e dolgozni. de ezúttal ez az egyszerű tanítás jóval mélyebb értelmet nyert. eldöntjük.. amikor utoljára kell lekapcsolnom a villanyokat és becsuknom az iroda ajtaját. egy vesztes és még sokan mások. de a pénzügyi kimutatásod árulkodott a jellemedről.mondta gazdag apám. mert azt választottad. és jóval nagyobb hatást tett rám.Rendben van ..Megtanultad.. és örökre emlékezni fogok rá. mit jelent a jellemválasztás? Csak némán bólintottam.pdffactory... de nyomás hatására előbukkant belőlem az az ember. hogy így kezelted a vállalkozásod elvesztését. hogy mindnyájunkban egy sor jellem él. sokkal inkább. A pénz egyeseket csalásra is buzdítja. hogy ezért olyan kevés az igazán gazdag ember. hogy végre vége..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 12 of 169 érzelem. ezért voltam veled olyan szigorú. kihagyják az ilyen leckéket. Gazdag apám sokszor mondta a fiának és nekem. A csalók és a gyávák még hagyján. aki elárulja a benne bízókat. mély. Rettegtem a pillanattól. a jövőnket és azt.. olyan élmények tartoznak hozzá. A legtöbb ember kerüli a hibákat. Akár jó volt.. melyik jellemet választjuk. kevés mondanivaló. Végül gazdag apám törte meg a csendet: .09. Ez valamivel jobb alapot szolgáltat a következő vállalkozásodhoz...mondta gazdag apám..Ha pénzről van szó. Sokat tanultál? . hogy a gyávaság döntsön a jövődről. Gazdag apám számára a jellem kiválasztása sokkal fontosabb dolog volt a szakma kiválasztásánál. hogy orvosként. Csak ültem. hogy kivé válunk. Mint mondtam.. Megértettem a leckét. mint a hőst. arra volt kíváncsi. hogy az ember lopjon azoktól. pedig örültem neki. és tudom. Ez egy újabb tanulsággal szolgál az elszámolás. mert akkor hagytad volna. a világ tele van gyáva emberekkel .12.. akár rossz. fájdalmas lecke volt.. hogy milyen fontosa pénzügyi kimutatások megértése. . egy hazug. és némán bólintottam. ezek a tévedések. akik bíztak bennem.kérdezte gazdag apám.. és megbíznak benne..com .. hogy így kezeled ezt az üzleti kudarcot. Tudom. Erre nem volt mit mondanom. de ez a rövid. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. amikor megkérdezte tőlünk. hogy másként is hozzáállhattál volna.Büszke vagyok rá.. . . amikor az alkalmazottjaid pénzét „vetted kölcsön". egy gazdag. melyikké akarunk válni. egy csaló. . Állandóan emlékeztetett rá. . melyik jellemet választjuk a lehetőségek közül. egy kapzsi.Levontad a tanulságot? .. fájdalmas időszak egyszer hosszú távú anyagi jóléted alapját képezi majd. A legtöbben egész életükben biztonságra törekszenek.. mint valaminek az elmúlása. egy olcsójános.Még évekig így lesz . A számok file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... . .feleltem. hogy a felnőtté válás azt jelenti. ha nagyok leszünk.. hogy miközben kétségbeesetten igyekeztem megmenteni a cégemet. Ráébredtem.. Mély fájdalmat éreztem. Már máskor is hallottam ezt.. . Ne feledd.A pénz valahogyan kihozza az emberekből a gyávaságot. mint a pénzügyi kimutatások megértése. de hogy valaki elárulja azokat..A jellemről szóló lecke sokkal fontosabb.

A kormány megváltoztatta a törvényeket.Jó.Most már elég. mit csinálsz a pénzükkel?" Amikor a lift megérkezett. Miután bezsúfolódtunk a liftbe.. A pénzügyi kimutatások többet mondanak el. mire lett szabad asztal.Halványan . file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Mike és én egyik törzshelyünkre.Emlékszel. egy nagyon lényeges tudnivalót. . szerencsével jártatok..Hogy lehet az? . mint egy regény.. már minden világos. hogy az itt ülők közül a legtöbben soha nem fognak tudni nyugdíjba menni. apa! .mondta gazdag apám. -Lehet. sportos Porschékat és Mercedeseket vettetek. hogyan gyűrűzik tovább ennek a törvényváltoztatásnak a hatása a jövőben. ha azt mondanád.Sokan nem értik a jelentőségét . tele volt szintén ebédelni induló emberekkel.Szerintem a sokan a pontos fogalmazás. a szerencse tudomány. több millió szorgalmas dolgozó rájön. mit is akartál mondani. néhányan. ..kérdezte gazdag apám. Félek. .Sokszor emlegetted.12. az itteni alkalmazottak? . milyen jellem kezeli a pénzt.mondta gazdag apám.. akik azt hiszik. fejezet A törvény. mert semmi nincs a nyugdíjtervükben.Sok embernek nincs elég megtakarított pénze a nyugdíjára. egyszerűen azért. hanem azokra az öltönyös... Amikor áradt a pénz. gazdag apám azt mondta: . és bohócokká váltatok. Miközben átolvastuk az étlapot. . De nem értettem pontosan. .feleltem. hogy nyugdíjba menjenek. a nyugdíjukra félretett pénzükkel. hogy évekbe telik. egy kínai vendéglőbe mentünk ebédelni. gazdag apám azt mondta: . hogy a hozzád és a társaidhoz hasonló bohócok játszottak a pénzükkel...kérdezte Mike. az anyagi biztonságukkal. és miért olyan fontos ez a törvényváltoztatás. hogy a védelmemre keljen..mondta gazdag apám.Megértetted a tanulságot? .09. Menjünk ebédelni! .. .kérdeztem.Ennél valami sokkal fontosabbat is meg akarok tanítani neked. ami egy kérdéssel kezdődik: „Miért nem tudták az alkalmazottjaid.Nem lenne pontosabb. elmesélik. hogy védje a dolgozókat. hogy ezek a változtatások megoldják a problémát. és meglehetősen intelligensnek tűnnek.torkolt le gazdag apám. Leültünk.Sokan? . hogy jó állásuk van. és nem volt túl drága hely.Elég direkt volt .. szerencsejátékosok voltatok. Nekik sem lesz semmijük. akik elárulják a szállitóikat. és a kedvenc pincérünk letakarította. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mert jól főztek.Rendben . Fogadni mernék.. gyors volt a kiszolgálás. . 2. Tömeg volt. . A teremben ülők közül sokan soha nem engedhetik majd meg maguknak.kérdeztem csodálkozva. . a törvényváltoztatás csak ront a helyzeten sok ember esetében. de nem hiszem. majd hozzám fordulva megkérdezte: ... akik együtt ebédelnek velünk..pdffactory.com . hogy valami szörnyűség fog történni. . . nem a néhányan. 2008.szólalt meg Mike. mire az emberek ráébrednek.A legtöbbjükön az látszik. Amikor te és a barátaid beindítottátok a vállalkozást. . . mint általában. vagy legalábbis nem lesz elég pénzük a nyugdíjra. az anyagi jövőjükkel.feleltem.Egyszer majd. hogy sokan? -Nem . amikor én már rég nem leszek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 13 of 169 mesélnek. amikor pedig bajba kerültetek anyagilag. olyan emberekké váltatok. nem azt. Úgy gondolom. Valójában úgy gondolom. nyakkendős üzletemberekre is. Néhány percet várnunk kellett. Jól öltözöttek. -Úgy érted. -A pincérre gondolsz meg a szakácsokra és mosogatókra? -Nem csak az éttermi személyzetre gondolok. és felugrott. hogy beszéltem neked az ANYBT-nek nevezett törvényről? . amely megváltoztatta a világot Gazdag apám. a kormányukat és a dolgozóikat.

kérdeztem. de a könyvelőim és jogászaim csakhamar változtatásokat tanácsoltak a cégeimnek. de a rejtett adók.Miféle visszaélésektől? .kérdeztem.Feltehetően azért hozták.Úgy érted a társadalombiztosítási költségekkel együtt a nyugdíjtervbe befizetett pénz? .kérdeztem.. és nagyon nagy. de a kulcsszó az igazodni ....Sokszor gondoltam rá. Ez a törvény tette lehetővé a 401(k) önálló hozzájárulásos nyugdíjtervet.folytatta -.mondta gazdag apám. Alkalmazottak Nyugdíjjövedelmét Biztosító Törvény.A nyugdíjtervekkel sokféleképpen visszaéltek már.Miért mondod.. . . -Ez lesz az egyik probléma. ..Nagyon sokba .. Feltehetően ezek miatt hozták az ANYBT-t. . nincs semmi. . . . mintha a jelzálogtartozásunkat megfeleznénk. hogy az alkalmazottak nyugdíjjövedelmét megvédjék a cégtulajdonosok általi visszaélésektől . . hogy egyeseknek semmi pénz nem lesz a nyugdijtervükben. olyan magasak.. blue chip cégeknél is előfordul.dicsért meg gazdag apám. hogy az ANYBT-t az alkalmazottak érdekében hozták.. mint a cég értéke. hogy nem fizet semmi hozzájárulást. ami csak az emberek egyik csoportjának jó. . . Ettől kezdve érdeklődtem iránta mélyebben.. de erről a sajtó nem irt. A sok felelősségteljes cég több tízmilliárd dollárt halmozott fel az alkalmazottak nyugdíjalapjaként. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. sokkal inkább az lesz az igazi baj. mert annak nyugdíjalapját akarják megszerezni.com .kérdeztem.De nem ez az egyedüli visszaélés. és feléli az alkalmazottak nyugdíjalapját. Ahányszor fizetésemelést adtam. Sokszor pedig nem üzleti célból vesz meg egy cég egy másikat..De nem köteles a munkaadó igazodnia munkavállaló által befizetett összeghez? kérdeztem.kérdeztem. a munkaadó által fizetett összeg jelentős mértékben csökkent. hogy nemigen tudtam többet fizetni. de sok tekintetben több előnye származik belőle a munkaadóknak. hogy egyeseknek nem lesz nyugdíjra megtakarított pénze? .pdffactory. .kérdeztem.. .Megteheti.Most.. ha a terv megengedi.Hogyan húztak belőle hasznot a cégek? . mennyibe kerül? . hogy a nyugdíjtervek üresek vagy alulfinanszírozottak.Ráadásul sok alkalmazott azt választja . és ez az összeg gyakorta nagyobb.09. hogy mások szorgalmasan gyűjtik a pénzt a nyugdíjszámlájukon. Számos másfélére is volt példa. . hogy feltehetően? . hanem azért. A cégek is hasznot húztak belőle. Ők fogják okozni a történelem soha nem látott tőzsdei összeomlását.Ha tehát a dolgozó nem fizet be semmit az alapjába. a munkaadó sem fizet. Még nagy. Sokszor a nyugdíjköltséget a munkaadó helyett a munkavállalónak kell átvállalnia. . hogy megértse. Eleinte én sem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. hogy megvédjék őket a visszaélésektől.Először is az ANYBT annyit jelent.Tehát igaz ugyan. hogy már túl vagy az első vállalkozásodon.Igen. de mindnyájan tudjuk..Csak a nyugdíjalapokért vesznek meg egy céget? Gazdag apám bólintott. amelyekről az alkalmazottak sokszor nem is tudnak. .És mit tudtál meg? .Jó kérdés . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Ebből adódnak majd a problémák.mondta Mike. és mi a célja? .Mert a törvényt az alkalmazottak érdekében hozták.Más szavakkal. .kérdeztem.. De szerintem nem az okozza majd a legnagyobb gondot. hogy szívesen fizetnék többet a dolgozóimnak. . a kormány is többet kapott. Olyan ez.12. 2008. .feleltem. . mert gazdag apám súlyt helyezett rá. hadd kérdezzek valamit: Mennyibe kerül egy alkalmazotti nyugdíjterv a cégnek? .Miről szól ez a törvényváltoztatás. Nem szívesen feleznéd meg? Mike nagyon tájékozott volt az új nyugdíjtervvel kapcsolatban.. . Így a rabló cég megveszi a céget. Gazdag apám bólintott. .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 14 of 169 . így a munkaadónak nincs mihez igazodnia. Így az illető alkalmazott nyugdíjalapja egyenlő a nullával.

akinek nincs semmije? . mint a legtöbb képzetlen befektető: pánikba esnek.kezdte gazdag apám.Nem tudom mondta gazdag apám..A pénzügyileg legrátermettebbek és a pénzügyileg legokosabbak . .Azok maradnak életben.Gondolj csak bele! Okozhatja-e a tőzsde összeomlását az.Ez logikus. hanem azok miatt. annál könnyebben lehettek egyre gazdagabbak.Tehát lesznek intő jelek? .kérdezte Mike.És nem azok miatt lesz. ahogyan Noé is készült a jövőre a bárkaépítéssel.Miért? Honnan tudod ezt ilyen biztosan? ..ismételtem meg cinikusan. . . 2008.mondta gazdag apám. Ahogy egyre nagyobbak lesznek az emelkedések és a visszaesések. Nehezen tudok mit kezdeni ezzel a bárkaépítéssel. ugyanez lesz a helyzet a várható tőzsdei összeomlással is. dehogy! .De mások egyre szegényebbek lesznek . hogy rengeteg időtök lesz gyakorolni a kisebb emelkedések és visszaesések alatt. hol születnek a pénzügyi döntések. Ahogyan nyaranta a szelídebb hullámokon gyakoroltok a szörffel. Ezen még sosem gondolkodtam . akiknek nincs se részvényük. Jó hír.kérdeztem.hitetlenkedtem..Az ANYBT hatása nem csak abban nyilvánul meg. miközben megérkezett a pincér az ételekkel. . és rosszul kezeled a személyes pénzügyeidet? Hiába pocsékoltam rád időt és hitet? Ha igen. .09.Mert nem befektetők teszik be a pénzüket a tőzsdére.Nem.Sok ilyen lesz. hogy befektetők legyetek. amiért rosszul vezeted a vállalkozásodat. . . De ne feledd Noé bárkájának történetét! Noé sem vihette fel magával az összes állatot a fedélzetre. De a legtöbb alkalmazott nem kapott ilyen szellemi és érzelmi képzést. legalábbis szerintem. amit az én segítségemmel építetek.. akik felkészültek. . . . különösen a fejemben. .pdffactory.. .Egy bárka van a fejemben? . akik takarékoskodnak? Gazdag apám bólintott.kérdezte gazdag apám.Szerinted mikor kerül erre sor? . Hogyan fektet be valaki. ha le.mondta gazdag apám mosolyogva. ha felmegy a tőzsde. máskor esik. aki nem ismeri a pénzügyi kimutatások nyelvezetét? .kérdeztem. akik mindenképpen tudnak pénzt teremteni.ismertem be.Nem is tudom..Ez új gondolat. attól tartok. amiben tökéletesen látszik minden.com .A világ legnagyobb tőzsdei összeomlását azok a milliók fogják előidézni. azt pedig ugye mindnyájan tudjuk. . -Ez a törvényváltoztatás számos probléma oka lesz a távoli jövőben.. hogy minden piac időnként emelkedik. olyan befektetők. De mostantól számítva a nagy összeomlásig szerintem még lesznek kisebb. hol zajlik a befektetés és a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. .Hol van? Én nem látom.. nem azok.Senkinek nincs kristálygömbje. . hanem abban is.Bárkát építünk? .Csak a bárkával van bajom..Vagyis a legrátermettebbek maradnak életben? . . . hogy kénytelenek anyagi jövőjüket a tőzsdére bízni. . . .magyarázta Mike. . akiknek semmijük nincs a nyugdíj számlájukon.. . akkor most mondd meg! . Gazdag apám mélyen a szemembe nézett.12. hogyne .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 15 of 169 . .Mit gondolsz.Ha nem akarsz felkészülni.tiltakoztam. akik befektetési alapokban és részvényekben kötötték le a pénzüket a tőzsdén. de egyre nagyobb mértékű fellendülések és zuhanások a piacon. úgy reagálnak majd. azt javaslom..A történelem legnagyobb összeomlását? . ezek lesznek az eddigi leghatalmasabb emelkedés és az eddigi leghatalmasabb összeomlás előhírnökei.Az a bárka. hogy emberek milliói nyugdíjterv nélkül maradnak. . hogy mentsék az életüket. és eladnak. a fejetekben van. . hogy mentsék a jövőjüket. Amikor megkezdődik a nagy zuhanás. tegyétek ugyanezt a befektetés terén... . alkalmazottjaid többsége nem ért a pénzügyi kimutatásokhoz. hogy építsetek bárkát.helyesbített gazdag apám.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. nem. hogy felkészüljetek a nagy téli hullámokra. szívesen teremtelek le. Én is arra tanítalak titeket. Mint tudod. se pénzük . miközben elkezdte kimerni az ételt. most mondd meg! Ne pazarold az időmet! Azt hiszed..Ó. azt hiszem.Titeket Mike-kal arra tanítottalak..Sajnos így igaz. .jegyeztem meg halkan.kérdeztem nevetve. . és ezek közül az egyik a hatalmas mérvű tőzsdei összeomlás .Nézd .kérdeztem.

Nem tudják. lehet. de nem hiszem. De miből gondolod...MJ és MH nyugdíjtervek? . akár jó.Micsoda? .. . Ha ezt teszitek. . pedig hatalmas különbségek vannak a kettő között. ..12. hogy nem. de szerintem ez a törvényváltoztatás az eddigi legnagyobb fellendülést és visszaesést fogja eredményezni. amely hamarosan kisodorja a hullámokat a partra. akár rossz irányba. .mondta gazdag apám.Szörfös szóhasználattal élve.Tehát a piac emelkedései és esései olyanok. jó .mondta gazdag apám mérgesen. és hogy ekkora mérvű piaci összeomlást eredményez? . itt. 2008. .Elgondolkodom erről a bárka ügyről.kérdeztem. például a kisebb tőzsdei fellendüléseket és visszaeséseket.kérdeztem. mint egy vihar a tengeren... hogy csak jóval később döbbennek majd rá. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.kérdezte Mike. és nagy vállalkozási tapasztalatra tesztek szert. hogy az ANYBT olyan.Az emberek észreveszik a változásokat.Abból. Azért lesz így.Pontosan .Azért nem aggódnak sem a körülöttünk ülő üzletemberek. .mondta gazdag apám. és ezzel hosszú időre megváltoztatja a pénzügyi ciklusokat? . milyen változások vagy következmények várhatók a jövőben. .Úgy gondolod. sem az itteni alkalmazottak. .Nem. mint neked. . .Mikor lesz világos előttük a különbség? . Egyszeriben megnőne a közlekedési balesetek száma. .. legalábbis meggazdagszotok.Ha például a kormány megváltoztatná a sebességkorlátozást ebben a kis utcában. mint te? Gazdag apám a következő betűket írta fel egy szalvétára: MJ MH . gyakoroljátok a hullámok meglovagolását.Jó.De mi lesz. hogy ennek a törvényváltoztatásnak ekkora hatása lesz. .com . . sosem lesz pénz a kezedben . .09.folytatta gazdag apám -..Úgy gondolom. hogy 2000 előtt felfogják. .Az MJ nyugdíjtervekről a MH nyugdíjtervekre .hagytam rá mentegetőzve. lehet. .Ezért hívják őket ciklusoknak. egy pénzügyi bárkát a fejetekben. mire az emberek tisztán látják majd a törvényváltozás teljes hatását.pdffactory. . .felelte gazdag apám. és mindig is lesznek.Elég sokára . PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ezt nem nehéz megjósolni. Ti még alig múltatok harmincévesek. . hogy bekövetkezik ez a hatalmas tőzsdei összeomlás.A legtöbb embernek ugyanúgy fogalma sincs ezekről. . és ez már önmagában gazdaggá tesz jó és rossz gazdasági helyzetben egyaránt.kérdeztem. A körülöttünk ülő üzletemberek többsége még mindig az MJ nyugdíjtervek szerint gondolkodik.kérdeztem. hogy lesznek emelkedések és visszaesések. Végiggondolom mint felkészülési módot és mint tervezést a jövőre nézve..ismételte meg Mike. azonnal változásoknak lehetnénk szemtanúi.mondtam. hogy a törvények változása magával hozza a jövő változását . ami vagy bekövetkezik. ahogyan Noé is felkészült valamire. és ti követitek a tanácsaimat.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 16 of 169 vállalkozás? A fejedben. Ahogyan szinte minden nap szörföztök. mert szerintem most van az átállás az MJ nyugdíjtervekről az MH nyugdíjtervekre. a vendéglő előtt huszonöt mérföld/óráról száz mérföld/órára. . Ezért nem aggódnak.mondtam. . Ha a pénz fogalma nincs meg a fejedben. mert megépítitek a bárkátokat.. sőt. mindig is voltak. nem az MH nyugdíjtervek szerint. huszonöt-ötven évbe telik. vagy nem. . Így változtatják meg a törvényváltoztatások a jövőt. igen.Vagyis valamikor 2000 körül kezdjük majd érzékelni a változásokat? . Így gondolom .Rendben . ugyanúgy gyakoroljátok a pénzpiac és a pénzügyi ciklusok meglovagolását is.helyeselt gazdag apám.. ha tévedsz? . . hogy szembesüljetek a való világgal. ügyesebbek lesztek.hagyta helyben gazdag apám. már sokkal előbb .Na és min változtatott ez a törvényváltoztatás? Miért nem látjuk a változásokat? Miért nem aggódnak ezek az üzletemberek itt körülöttünk úgy. Jó anyagi alapjaitok vannak.Fellendülések és visszaesések mindig voltak. Elég idősek vagytok ahhoz.Ha tévedek. mint az óceán hullámai . De az biztos. lehet. befejezve az evést.Nézd . milyen félelmetes következményekkel jár ez a törvényváltoztatás. azt javaslom.

ha van neki ilyen. mert semmi hozzájárulást nem fizetett. a cég negyven éven át fizethette a havi 1000 dollárt. mondjuk.A második világháborús nemzedék átadja a problémáját a népességrobbanás nemzedékének és az azt követő nemzedékeknek. ebben az esetben.dicsért gazdag apám. helyesebben a problémaátadást.Nekem nem lesz problémám. A különbség az MJ és MH terv között egy betű csupán.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 17 of 169 Fizettünk. hogy a te generációd továbbadta a problémáját a mi generációnknak .mondta.. hogy újra elkezdjek dolgozni. és elkezdjek újabb vállalkozást építeni.Én már felkészültem. vagyis a meghatározott javadalmazású nyugdíjtervekben meghatározták azt az összeget.. Én már nem érem meg azt az időt. ami ugyancsak magas lesz. Az ANYBT-ben megjelenő változások értelmében a cégek átállhatnak az MH tervekre. mi a különbség az MJ és az MH nyugdíjterv között`? .A vendéglőben ülő üzletemberek közül sokan nem tudják. . . és még nagyobbak lesznek. . de ez az illető nyolcvanöt éves korára elfogy. és nincs szerencséje.Sokan.09.pdffactory. Ha az illető hatvanhat éves korában meghalt. hogy adjanak neki több pénzügyi juttatást.. . Közben visszaértünk gazdag apám irodájához. kedvenc pincérünk már takarította is le utánunk. sem állásom. volt viszont annál több tudásom és tapasztalatom. Ebben az esetben az alkalmazott járt jól a cég rovására. melyből az én nemzedékemnek haszna volt.12.. Nem mehet vissza a cégéhez panaszkodni. vagy azért. Vagyis csupán annyi egy alkalmazott nyugdíja. nem készülnek file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Ahogyan gazdag apám mondta: „A második világháborús nemzedék átadta a problémát a népességrobbanás nemzedékének és az azt követőknek. a nyugdíj költségei és a nyugdíjazás hosszú távú következményei. hogy az MJ rendszerben. Előfordulhat. és készült a következő éhes társaság fogadására. hiszen csupán egyetlen évig kellett fizetne a meghatározott javadalmazást. mire ennek a törvényváltoztatásnak a hatása igazán érvényesül.mondta Mike az apja helyett.. és most az enyém fizeti meg az árát? kérdeztem. de készen álltam. 2008. A társadalombiztosítás állami MJ terv. . Elmondta... Még súlyosabb eset. új üzleti lehetőségek után nézzek. mert addigra felélte.kérdeztem gazdag apámat. melyből az én nemzedékem hasznot húzott. Szerintem a legtöbben nem tudják .mondta gazdag apám mosolyogva.A te nemzedékednek haszna volt belőle. amint kiléptünk az utcára. a meghatározott javadalmazású terv értelmében. Kicsit aggódtam és ideges voltam. Az apád és én már rég a sírban pihenünk. Mindent elölről kezdtem. Ha ellenben a volt alkalmazott 105 évig élt. de nektek igen.. . a munkaadóról a munkavállalóra hárul a nyugdíjjal kapcsolatos felelősség. Mivel nem ismerik a különbséget. Az MJ és az MH tervek közötti különbség a javadalmazás és a hozzájárulás szavak értelmének különbségében rejlik.mondtam gazdag apámra nézve. amennyi az Ő hozzájárulása.. és mi álljuk a cechet. hogyan fogadja gazdag apám a nemzedékek közötti stafétabot átadást. Megöleltem mindkettőjüket. A jóember ekkor nem kap tovább nyugdíjat. . Egyszerűen fogalmazva. melyet a nyugdíjas kapni fog. egy olyan problémát. -Nagyon találóan fogalmaztál .Részben igen . 1000 dollárnyugdíjat kapott havonta. nem volt pénzem. a cég jól járt. ha a dolgozó nyugdíjtervében volt ugyan 2 millió dollár.Először is hadd magyarázzam el.com . vagy a rossz kezelés. azaz a meghatározott hozzájárulásos tervekre.És ebből fognak adódni az igazán nagy problémák.mondtam. . mi a különbség az MJ és az MH nyugdíjtervek között. Megépítettem a bárkámat . ." Vagyis ők kapták a segélyt. . de a hosszú távú következmények annál nagyobbak. hogy egy dolgozó nyugdíj nélkül marad. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Volna még egy kérdésem . mire a hullámok elérik a partot. míg az MH tervet a hozzájárulás határozza meg. Az MJ terv meghatározza a javadalmazást. . esetleg a piac összeomlása miatt. és megköszöntem az oktatást. ellenőrizni igyekezvén.Tehát ez a törvényváltoztatás úgy fest. Ha például egy alkalmazott negyven évig dolgozott egy vállalatnál és hatvanöt évesen ment nyugdíjba. egy olyan problémát.. élete végéig. Mikor felálltunk az asztaltól.Ez a mi örökségünk? .Te hogyan készülsz fel a változásokra? .

még a vezető beosztásúak sem lesznek tisztában ezeknek a változásoknak a hosszú távú következményeivel. és elindultam a lift felé. De a közeli jövőben a nagyvállalatok is átállnak az MH nyugdíjtervekre. amit szeretünk? Ezek égető kérdések. továbbá a családjuk és a kormány által nyújtott segélyekbe. pezsgőt szürcsölt. attól tartok. meglehetős rövidlátásra vall. 3. egyesek azért. ismét átvéve a beszélgetés fonalát.pdffactory. jön a vihar. lesz saját bárkátok.. . . Sok kutatást végzett. amikor egy dolgozó letette a lantot.09. . Harminckét éves voltam.mondta Mike. és egész nap golfozhatnak. se állásom. és egész nap sakkozott. hogy a legtöbben úgy gondolják.Remélem. .12. Sokuk. és nem tudunk dolgozni. ugyanolyan MJ nyugdíjtervük van. ha nincs semmi abban a meghatározott hozzájárulásos tervben? kérdeztem. Benny Goodmant hallgatott. mint egy hatalmas tengerjáró hajón dolgozni mondta Mike. elég nagy és elég erős ahhoz.Ez rövid távú gondolkodás . méghozzá nagy vihar jön. Tudtam. Ők nyugdíjas éveikben csatlakozhatnak a golfpálya-közösséghez. fejezet file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. . a nemzedéketek tagjai közül sokan kénytelenek lesznek alacsonyabb életszínvonalon élni. a következő vállalkozásom felépítése könnyebben és gyorsabban fog menni. Azért gondolhatják így. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy a HaJó Vállalat jó hajóján dolgozott.. abban a kis kínai vendéglőben. A pénzem elfogyott. . élvezte annak előnyeit. sőt.A legtöbben nem tanultak meg bárkát építeni.com .. talán a legtöbbjük egész életében dolgozni fog.Ez nem a hajó problémája . hogy elég. majd sarkon fordultam.. és futja-e majd az orvosi ellátás növekvő költségeire. de a legtöbben azért.felelte gazdag apám.Attól tartok. mint az én nemzedékem tagjai . a világ más részein meg másképpen.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 18 of 169 fel a jövőre. amelyeket neked és nekem meg kell válaszolnunk magunknak.mondtam. és a legtöbb dolgozó.vetette ellen Mike. mert kénytelenek. az a fő baj. A mi generációnknak és az utánunk következőknek hosszú távú megoldásokban kell gondolkodnia. ha szeretik a munkájukat. vannak. A ti nemzedéketek tagjai közül sokan sosem mehetnek nyugdíjba.Az én generációmhoz tartozóknak még többnyire MJ nyugdíjtervük van. De ez már a múlté. amelyet nálunk meghatározott hozzájárulásos nyugdíjtervnek hívnak. Csakhamar áttáncolta az éjszakákat. mert nagy cégeknek dolgoznak. hogy tovább éljünk. mire eljön a változás. és a statisztikák szerint a nyugdíjasok 25 százaléka a nyugdíjazást követően valamikor rokkant lesz.. És mi lesz. mint a szüleiknek volt. a családunknak és az alkalmazottjainknak.Régen. .Nem. mert akkor.mondtam mosolyogva. hogy ha nyugdíjba mennek. 2008. Vannak. amit meghatározott hozzájárulásos nyugdíjtervnek hívnak. hogy nagy vihar készülődik a tengeren. ha beleesünk a rokkant 25 százalékba.vetette közbe gazdag apám szarkasztikusan.Utánanéztem. holott tisztában voltam vele. mégis izgalommal tekintettem a jövő elé. gazdag apámra pillantva. megengedhetjük-e magunknak. mert mi tovább fogunk élni. . meg bingót játszhatnak. Ezért akarom. Többre tartottam a bárkaépítést a mentőövnél. . nem . . Ők még mindig azt hiszik. miközben ránézett az órájára. Megköszöntem gazdag apámnak és Mike-nak az ebédet. a hajózási társaság biztosított neki egy szobát a hajó tatjában. de a kérdés az. Ezért azt hinni. ezért ők életük alkonyán tíz körömmel fognak kapaszkodni a kis mentőövükbe. miután nyugdíjba mennek. és higgyétek el nekem. Azokkal az üzletemberekkel ott. .És mi történik.mondta gazdag apám. Csatlakozott az utasokhoz.Próbálj meg bárkát építeni életmentésre! . akik azok is maradnak.Egy nagyvállalatnál dolgozni olyan. hogy ellenálljon a viharnak. de a tudás és a tapasztalat birtokában kezdtem újra. A HaJó Vállalat ma már félrelökheti nyugdíjazott dolgozóját egy aprócska mentőövvel.. és nagyon aggasztotta a jövő. életük végéig kapják a pénzt. .Jelenleg nem tesszük fel ezeket a kérdéseket . nem csinálhatjuk azt.. akik csak ideiglenesen rokkantak. szeretik a munkájukat . hogy álljatok neki a bárkaépítésnek. mert akarnak. . és nem volt se pénzem..

amilyen a múltam volt. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. többek között a szégyen is." Időnként azt mondom: „Választanom kellett a múltam és a jövőm között: vagy ugyanolyan lesz a jövőm is. Pénzügyi kimutatásaim áttekintése kellemetlenül érintett. mint kockára tenni a mát egy jobb jövőért. és elgondolkodtam. és a légitársaság által felszolgált ennivalót majszolom. amelyben a cégem pénzügyi kimutatásai lapultak. Egy japán fiatalember azt kérdezte: . Holnap is ugyanazt fogják csinálni ugyanott.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 19 of 169 Készen állsz arra. Hónom alá csaptam a barna mappát. Los Angelesbe vagy Sydneybe igyekezve. A különbség csak annyi. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hazaindultam. ugyanott fognak tartani holnap. és megaláztatásban legyen része.főként olyankor.Nem szégyellted magad. akik hízelegnek a férfiasságuknak. mintsem hogy esetleg szégyenkeznie kelljen. amint belém hasított a felismerés..tették fel a kérdést akkoriban. mert rosszul keres. és ideje rendbe tennem a múltamat. amikor egy repülőgépen ülök Londonból New Yorkba. akik ott szörföznek. én azt hiszem. hogyan szedi össze magát az ember. hogy nem csak ő érez így. Ezek az egyszerű íratok rávilágítottak a hazugságaimra. A gazdag apámmal és Mikekal közösen elköltött ebéd fájdalmas emlékeket hagyott bennem." Vagy azt mondom: „Lépésről lépésre indultam el. az emberek kíváncsiak rá. amíg a nap lenyugodott. hogy jobb jövő elé nézhessek. és inkább szenved egész hátralevő életében.pdffactory. hogy szembesülj a való világgal? Waikiki utcái zsúfolásig tele voltak turistákkal. hogy már nem vagyok gyerek. vajon jól döntöttem-e. de igazságokat tárt fel. De biztos állása van. A kérdezők közül sokaknak jó állásuk és jól megalapozott pályafutásuk van. akik vagy a tengerpartra tartottak. Ezek a napok azt is meghatározták. akárhonnan érkeztek is. Sokan választanának inkább egy kis pénzt és egy kis boldogságot. akik félnek változtatni. Feltettem neki néhány kérdést. Biztosítottam róla.. De azt akarom mondani vele. hogy csatlakozzam a barátaimhoz. hogy megszakíthatták hétköznapjaikat. irigyen néztem az óceánt. vajon szakíthatnék-e egy kis időt. és amikor megérkezett a busz. amelyek néhányszáz méternyire tornyosultak a parttól. hogyan nőttem fel. A szavak önmagukban korlátoznak. Waikiki Beachen. Sokan megkérdezik: „Hogyan kezdted újra?" Úgy látszik. és pénzért hawaii dalokat játszanak és énekelnek.12. Néha elgondolkodom rajta. ódzkodnak tőle. de hasznos volt. fiatal fruskákkal szórakoznak. mint hogy vállalják a szégyent és a kínos helyzetet az élet felkínálta lehetőségek után futva. és amíg az erőmből telt. Tudtam. ezért általában ilyen válaszokat adok: „Azért tettem. noha tudtam. hogy most a legjobb lenne hazamennem..Sokféle érzés kavargott bennem. Amint átmentem az úttesten a buszmegállóhoz. és irigylem őket . hogy a legtöbben. Nem volt már mit veszítenem. eszembe jutott. hogy gyűlöli a munkahelyét. mert nem volt más lehetőségem. Sokak számára jobb túlélni egy napot. eszembe jut az a három barátom. és ideje volt változtatni. a legjobb napjaim voltak. és hogyan kezdi újra. vagy félnek a kockázattól. továbbra is naponta ugyanarra a tengerpartra járnak Waikiki Beachen. vagy onnan jöttek. s úgy tűnik. amikor addig szörföztem. és kiderült. szörfdeszkát bérelnek." Ezen sokan ugyancsak meglepődnek. de visszatekintve.com . a langyos víz és a lemenő nap. 2008. Vonzottak a megtörő hullámok. egy pillantást vetettem a hullámokra. Miközben én a repülőn ülök. hogy elveszítsék. Miközben a buszra vártam. „Hogyan kezdted újra állás és pénz nélkül?" . akik még mindig a tengerparton töltik az idejüket. amit már létrehoztak. Néha ma is látom azokat a barátaimat. hogy hamarosan az otthonomat is fel kell adnom. mert megváltoztatták életem irányát. mint ahogyan sok tekintetben én is így vagyok ezzel. Megértem ezt a stratégiát. Elszomorodtam. Nincs rá konkrét vagy meggyőző válasz." Azt is szoktam mondani: „Ezek voltak életem legrosszabb napjai. akik immár harmincöt éve.. miután mindenedet elveszítetted? Nevetve válaszoltam: . kivé válok életem átalakításának folyamatában.09. Többnyíre örültek. vagy sokkal jobb. ahol ma. miután elveszített mindent. A legtöbbjük fürdőruhát és homok fedte gumipapucsot viselt.

Harminckét éves koromban tett fogadalmam arról szólt. ahogyan a tengerparti barátaim.. 2008. és ez meghatározza. hogy „Ön kiváló szakmai gyakorlattal rendelkezik. vége a szörfözésnek és a rugbyzésnek. Tudtam. Ő kilencéves koromtól fogva fontos mentorom volt. Több mint húsz évig tanított. egy jobb holnapot.oktatási főfelügyelő -. Én más holnapot akartam. egy új és más jövőt. hogy az enyém lehet.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 20 of 169 más volt az életcélunk. a gyakorlatiatlansága. hogy felnőtt fejjel többet tanulok tőle. nincs munkahelyem. és az én tanulásom azzal fog kezdődni. hogy a mának egyszer vége lesz. ami akkoriban tartotta bennem a lelket.. akik hasonló háttérrel rendelkeznek: tanácsadó lett. Sokan ott maradnak.. és továbbra is munkát keresett. Gyakran elhangzott. Ezt még a tengerparti aranyifjú barátaim is tudják. Ez volt apám első próbálkozása a vállalkozás világában. de nem ezekre a készségekre van szükségünk. hogy újra diák leszek. és határozottan sikeres. tanulok." Láttam. amelyből jól látszott. és nem is vártam. Ekkor egyszersmind azt is megfogadtam.. amit egész életében tanult." Tudta. holnap is. és elkezdődik a holnap. hogy levonom a tanulságot. s ez elszomorított. amin rajtavesztett.. majd újra felálltam. Nem állt sokkal jobban nálam. mert továbbra is ugyanazt akartam.. de ugyanakkor izgatottan vártam a jövőt.com .. Most. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. aki tanácsadó lett. Ezek után megfogadtam. továbbá az állami segélyektől való függőség. hatvan felé közeledve. hogyan álltam fel a padlóról.. de tisztában voltam az anyagi helyzetével. Kockáztattam. Sajnos nem tudjuk használni. újra tanulom a gyerekkoromban elhangzottakat. amely nem jutalmazta kiváló szaktudását. Szegény apám nagyon megértő volt. melyben jobban kézben tartom pénzügyeimet és életem egészét.. hogy a nyugdíja nem elég.12. azt mondta: „A céged pénzügyi rákban szenved.. Miközben a holmimat szedtem össze. alkalmazta-e valaki.09. és szinte csak a tanári szakszervezet által rendelkezésére bocsátott csekély nyugdíjra támaszkodhatott. mégsem ajánlott sem állást. ma is. Nehezen talált állást is a kora és a jelleme miatt. miután mindenem odaveszett. mit tett apámmal a kora. és megfogadtam. miután rájött. harminckét évesen megfogadtam. mert a ma biztos. Kevéske megtakarított pénzét elvitte egy jégkrém-franchise. Nem tudom. Azért mondom ezt el. Volt ugyan otthona. és nem leszek olyan. Amikor megnézte cégem néhány hónappal korábbi kimutatásait. Ezt nem is akartam. rendbe teszem pénzügyi életemet. és elkezdem tanulni azt. a legtöbb ember e két kategória valamelyikébe sorolható. hogy az állami szférában szerzett tapasztalatát nem kamatoztathatja az üzleti világban. egy fogadalom volt. hogy a holnap is az legyen. mint szegény apám. egy olyan jövőt. amelyet nem tudtam tovább fenntartani. hogy rájöjjek. de immár felnőttként. Én mindent kockára tettem. hová juttatott pénzügyi tudatlanságom és arroganciám. aki kitart a régi mellett. amit a legtöbben nem tanulnak meg. Szerencsére sokan tudjuk. nincs hol laknom. és azon tűnődtem. nem elég a pénz a nyugdíjtervemben a hátralevő életemre. hogy a tudatlanságom. amit sok vele egykorú ember. de ötvenes évei vége felé járt. miszerint: „Sosem fogom hagyni. hogy hallgatok gazdag apámra. amikor azt mondták neki. és ki az. mert egy sokkal jobb holnapot akartam." Ekkor azt tette. ők ugyanazt. nehezére esett állásért kilincselni nála sokkal fiatalabbaknál.. és még ma gondoskodom a jövőmről nem holnap. mert nem akartam olyanná válni. hogy elfogyott a pénzem. ki vállalja a kockázatot egy jobb életért. és tudtam mit vár tőlem. Számtalanszor kínált pénzt.pdffactory. úgy gondolom. Azt hiszem. hogy rendbe teszem pénzügyi kimutatásomat. a pénzügyi intelligencia és a friss információ hiánya. hol fogok lakni ezután. de a cím valamelyest enyhítette a fájdalmát. Nem akartam én is hatvanéves koromig várni. Gazdag apám tisztában volt vele. mint ő. Nagyon feldühítette. telefonált egy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Mivel egykor főnök volt . amiről tudom. vesztettem. Az egyik dolog.. ahol vannak. Ez a legjobb válasz arra. az arroganciája. amely igen gyalázatos volt. arroganciám vagy félelmem útját állják annak az életmódnak. hogy kiköltözzek a lakásomból. viszont büntette a gyakorlati életben való járatlanságáért. hogy hatalmas pénzügyi szakadék tátong a pénzügyi kimutatásom és a személyes életem között. és azt akarják. sem anyagi támogatást.

szeretnek.. de mindketten állásra pályázunk. A negyedik hétre döntetlenre állta küzdelem. Négy héttel később az állásra pályázó tizenhat jelölt közül már csak hárman maradtunk. nyöszörögni kezdett bennem a gyáva. hogy átköltöztem ideiglenes otthonomba.09. Nagyszerű a fizetés. Még új öltönyt is vettem minden egyes interjúra az ételre szánt pénzemből. és ki tudja. Csekkeket találtam a postaládában. a juttatások. minthogy negyedik generációs japán-amerikai vagyok. Azonnal igent mondtam. Különféle formában pénzhez is jutottam. hogy te legyél az összekötő kapocs az ázsiai és a kaliforniai telephelyeik között. és egész nap jól éreztem magam. a juttatások mind csábítóan hatottak. amely nagyon érdeklődik irántad. Akkor állt be a változás. továbbá a behajtó is hozott némi pénzt. se a haditengerészet pilótája. A legfontosabb mégis az volt. mert volt időm elgondolkodni rajta. jó volt. Végül felírtam egy papírra: „Köszönöm az érdeklődését. és kétségbe voltam esve. Miután körülbelül két hétig nincstelenül álltam a való világban. mennyire örültem ennek a telefonhívásnak.. a presztízs. míg ő ötvenkilenc. nincs állásom. sok az elszámolható költség. és párbeszédet folytattam önmagammal. mint te.." A papírt odaadtam a titkárnőnek. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy jól éreztem volna magam. Érdekel a dolog?" Képzelhetitek. vigyáznék-e az otthonára. amelyek túlfizetésekről. Köszönettel. Más szóval megszoktam. ezért kihúzom a nevemet az önök cégénél állásra pályázók listájából. hogy tökéletesen megfelelek az állásra. Hálás vagyok. Nem sokkal az után. Az utolsó interjún a regionális alelnök irodája előtt üldögéltem. mert egyszerűen nem tudtam ennivalót venni magamnak. Nagyon hosszúnak tűnő tíz percig ücsörögtem az alelnöki iroda előtt. hogy végre ismét úgy éreztem. és megkérdezte. Azt mondta. éppen itt. hogy én harminckét éves vagyok.. és valamiért jól éreztem magam így. annál jobban erősödött bennem a harcos. „Van egy cégem. 2008. mégis azt mondom. locsolnám-e a növényeit. visszatéritésekről szóltak. Semmivel fordultam a semmi felé. hogy ugyanazt teszem. Kaliforniába utazik kiküldetésbe.com . több száz értékesítőt. és ahelyett. Részben azért utasítottam vissza az országos kereskedelmi igazgatói állást. a rang. De ezek a csekkek nem rendszeresen érkeztek. mint hogy milyen szakmát választok. Bár rám járt a rúd. nagyon rövid időn belül. az előléptetés. miután beszedte a cég kintlevőségeinek egy részét. hogy te voltál a legjobb értékesítő a Xeroxnál.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 21 of 169 barátom. talán egyszer te leszel az elnök. Ő fejvadász volt. Nem volt semmim. Elköltöznöd sem kell. hogy nincs pénzem. a rang. Elmondtam nekik. Valami nem stimmelt. de tovább kell lépnem az életemben. se tengerésztiszt. Sokat lehet utazni. A pénz. amikor egy fillérem sem volt. Éppen olyan embert keresnek. rossz érzések kerítettek a hatalmukba. Nem voltam már se gyerek. és minél inkább sikerült ez. csak annyi a különbség. amikor nem volt mit ennem. melyik személyiségrészem felel a csábításra. amiért időt és fáradságot szánt rám. majd megint a gyáva kerekedett felül.pdffactory. amikor megszoktam. hogy állásra jelentkeztem. és rájöttem. se diák. Ebben az időszakban kétféle jellem közül választhattam: a gyáva és a harcos közül. mert New Yorkban jártam iskolába.. majd becsuktam magam mögött az ajtót. az autó és a vállalati ranglétra vonzását. és otthonosan mozogtam a japán kultúrában is. egy másik barátom is telefonált. Ez volt az utolsó alkalom. Anyagi gondokkal küzdő és kétségbeesett részem megérezte a jól fizető állás. mert éppen személyes kísérletem kellős közepén voltam. nagyvonalúak a juttatások.. a másik felében harcos. hogy egy senki vagyok.12. és egyszerűen file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és etetném-e a kutyáját. és mire teremttettem. Azt akarják. Nem volt igazán rossz. Hawaiin. Az eltelt idő felében gyáva voltam. és nincs szakmai státusom sem. Ekkor kezdtek megváltoznia dolgok. se vállalkozó. Az önéletrajzaink alapján választottak ki minket. A gyomrom felfordult a gondolattól. Azt is tudtam. a biztonság. Jót tett az önbecsülésemnek. és szükségük van rám az embereknek. és az elmúlt négy évben egy országos és nemzetközi értékesítői csoportot vezettél. és voltak napok.legalábbis egy időre. Azután egy napon győzött a harcos. Így hát megoldódott a lakásproblémám . amit szegény apám. négy hónapra. Gazdag apámat mindig jobban érdekelte. milyen jellemmé fejlődöm. aki igazgatói szintű alkalmazottakat toborzott. ki vagyok. Madarat lehetett volna fogatni velem.

és azt kérdeztem: . ha nem lenne semmitek. és létrehoznék vagy megvennék egy céget. melyet életem hátralevő részére igaznak érzek. . hogy állást keressen. és elmennek az egyetem szentélyébe. amiket elkövettem. amit hallottam tőled. majd megkérdezte. és hogy egy senki vagyok.Nem akar mindenki a való világgal szembesülni? . és ismét elhívott magával ebédelni. Én busszal érkeztem. aki gazdag. se ennivalótok. és gyorsan tájékoztatott a konyhafőnök napi ajánlatáról.helyeseltem.A legtöbben azt hiszik. A gyáva kezd tért veszteni. Felállt.09. honolului étterembe mentünk. se pénzetek. Jött a pincér. és nagyon igyekeztem olyannak látszani. . azt mondta. azt mondta. amely a való világra tanít". Szinte mindenki elegáns.pdffactory. üzletemberhez méltó öltözékben volt. melyik személyiségrészem fog nyerni. teletöltötte a vizespoharainkat. megalkotnak file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Nem hiszem. -Nagyon jól . Már nagyjából kész vagyok szembenézni a való világgal.. Gazdag apám gyakran kérdezte a fiától és tőlem: „Mit csinálnátok. nemcsak a munkahelyi biztonságba lehet menekülni. nagyon örülök neki. azt mondta. hiszen tisztában volt anyagi helyzetemmel. hogy keressek némi pénzt". se lakásotok?" Ha azt feleltük: „Állás után néznék.feleltem. Ha megszerezték a diplomát. hogy igen. széles mosoly ült ki gazdag apám arcára. Természetesen igent mondtam. Gazdag apám nevetve mondta: . ha öltönyben megyek. hogy megváltoztatod a jövődet. Azt is mondta gazdag apám: „A legtöbb embert születésétől fogva arra programozzák. 2008. és kezet rázzon velem. Ha azt feleltük. hogy bárkivel sikerült volna ezt elhitetnem. majd annyit mondott: „A szokásosat. másféle oktatásban kell részt vennetek. Gazdag apám visszaadta az étlapot a pincérnek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 22 of 169 kíváncsi voltam rá. Ha az utóbbi két választ akarjátok adni a kérdésre. vagy hogy egyáltalán odafigyeltek rám. hogy vagyok.Kezdem megszokni.Az utóbbi hónapokban ez a legjobb. alkalmazottaknak valók vagyunk.. vállalkozónak szánt minket a sors. Bús magányomban eszembe jutott gazdag apám kérdése. Ót nem ámítottam volna el." Ezek után hozzám fordult. miközben leültem. tényleg nem .Az emberek elrejtőznek a való világ elől? Azt meg hogyan csinálják? Csak a munkahelyi biztonság által? . Az iskola még tovább erősíti ezt a programot.". elénk tette az étlapokat. befektetőknek és vállalkozónak teremtett minket az Isten. majd befektetőket próbálnék találni". Ezúttal egy drága belvárosi. hogy üdvözöljön. olyanban. Gazdag apám mintegy hat héttel a közös. Például sokan elhagyják otthonuk szentélyét. hogy megpályáztam egy országos kereskedelmi igazgatói állást. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Sokféleképpen el lehet rejtőzni a való világ elől. És ami a legfontosabb. ahol fontos emberek szoktak egymásnak találkozót adni. „Keresnék egy befektetést. . rövidnadrágban. kínai ebéd után jelentkezett. és a nincstelenség állapotában megpróbáltam rá megtalálni azt a választ... csak hogy elrejtőzzenek előle. Ha azt feleltük: „Vállalkozási lehetőség után néznék. Meglepődve húztam össze a szemem. és a harcos egyre erősebb. sokan mindent megtesznek. . sokan valamilyen munkahely szentélyében folytatják az életüket. hogy megóvja magát a való világtól.com . igaz? . és szidom magam a sok ostobaság miatt.12.kérdeztem.. ahogyan ő fogalmazott. de az az igazság. majd visszautasítottam. amikor elkezdek nem hinni magamban.Csak akkor érzem rosszul magam. hogy semmim sincs.Nem. piros ingben.Nem is olyan rossz. és nincs rá szüksége. De most már kezdek megerősödni. Eldöntötted. hogy úgy öltözzön. se munkátok.. Ha megnősülnek. hogy szembe mersz nézni a való világgal. Amikor beszámoltam neki arról. és azt felelte: . Gazdag apámmal kettesben ebédeltünk. Manapság sok ember egész életében egyik szentélyből a másikba rohan. mint a többiek.

te meg még csak harminc múltál. Azt hiszem. . természetesen egy tanárnőt vett el. A kormányzattal szolidáris. ahogyan te is. aki becsületes ember.09. hogy apádnak nem volt munkája. mint apám. ötvenéves korában úgy döntött.Igen. az túl nagy nyomással nehezedik minden párra. ebbe halt bele ötvenéves kora előtt. Ezután vette meg a fagylalt-franchise-t.kérdeztem. abban a rendszerben.Arra gondolsz.A problémák akkor kezdődnek. mint bárki mást. amelyben felnőtt. . Egyikőtöknek sincs állása. Érdekes figyelni.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hiszen mindketten kívül kerültek a rendszeren. akár fiatalok. azért. és veszített.. Elköltözött otthonról. de elfejtenek. csalárd barátai többet nem hívták fel telefonon. hogy apád ötvenéves kora után szembesült a való világgal először. megnősült. beleütközött a való világba. Így van? . Tudta. amikor az ember elhagyja az egyik biztonságos szentélyt.mondta gazdag apám. ameddig van újabb szentély ..Okos volt.Tehát apád egyik biztonságos szentélyből a másikba ment mindaddig. .pdffactory. a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Ez történt apáddal is. Gazdag apám némán hallgatta anyámról szóló megemlékezésemet. amit ismert. mi fog történni. akivel új otthont teremthetnek maguknak. . majd ivott egy korty vizet.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 23 of 169 egy újabb szentélyt a családjuknak. mert nem tudta elviselni azt a kínos helyzetet. ha nincs szentély. .Miután apád túl volt a gyászon. ugye? Bólintottam. anyád is meghalt szívinfarktusban.Miért kellett volna? . és ez így megy végestelen-végig. amely hízelgett a hiúságának. anyámat súlyosabban érintette apám kudarca. . Kíváncsi vagyok.erősítette meg gazdag apám. Ha pedig elválnak. Ha a helyében lennék.Mondd el. amikor a csúcson vagy. vagy egy szentélyben. Apád. amely a választás elvesztéséből adódott. Némi szünet után újra megszólalt: . hamarosan a rendszer élére állt. ahol jól teljesített. én is ezt tettem volna. Ezek után kívül rekedt a rendszeren.kérdeztem vissza csodálkozva. ugyanakkor sikerek elérésére is lehetőséget adott. . mindkét feleségét.Igen . A pénzügyek tekintetében apád sem szellemileg. ott kellett volna maradnia. amikor indult a választáson Hawaii állam alkormányzói tisztségéért? kérdeztem. sem érzelmileg nem volt felkészülve a való világra. beiratkozott egy jó iskolába.Kitűnő tanuló volt. . egy korrupt politikai rendszer ellen indult. és azt. De azután. A világ nagyon kegyetlen tud lenni azokhoz az emberekhez. nem találkoztak vele. amíg el nem érte az oktatási főfelügyelői pozíciót és címet. és egyszeriben szembesülnie kell a való világgal. Elveszítette a szüleit. majd elveszhette minden megtakarított pénzét. majd araszolt felfelé a siker létráján.. kitűnő tanuló volt. amint bajban vagy. Ráadásul. Ez is igaz. 2008. és azt hiszem.Most apád is szembesül a való világgal. A különbség csak az. Ezt követően elvált.Igen. A legközelebbi barátai közül is többen voltak ilyenek. Úgy gondolod. ezért maradt az oktatási rendszerben. mert azt hiszem.Apád elhagyta a szülei otthonának szentélyét. Csak futnak egyik biztonságos szentélyből a másikba. az egyetlen valódi rendszeren. szerzett egy jó állást. mint egy árva. . ahogyan te hívod. milyen való világgal szembesül szerinted az apám! . amely korábban védte őket. a rendszeren. Ezt nagyon nehezen viseli. Amikor elindult a választáson. sokan azonnal új partner után néznek. és máris újabb szentélyt keresni indulnak. Imádnak. el kellett volna hagynia a felsőoktatás szentélyét? . Ha elveszítik az állásukat.feleltem. és azt mondtam: . amelyben jól teljesített.Az én apámmal? . miután apám elveszítette a választást.Anyám nehezebben viselte a dolgot. otthagyja a rendszert. és sosem hagyta el az iskolarendszert. és nem talál másikat. . . a gyerekei nem tudják támogatni.Mi ezzel a baj? .com . vele . . és rájött. leporolják az önéletrajzukat. melyikőtök lesz sikeresebb. és az iskolarendszeren kívül a való világ van.. amint elvesztette az állását. Ma tehát apád olyan. osztályelső volt. akár öregek.tiltakozott gazdag apám. nincs biztos menedék. újra megnősült. iskolába ment.. akiket veszteseknek ítél. hogy anyám nagyon hiányzik nekem.12. Azt gyanítom. hogy a becsületesség nem a legcélravezetőbb.Tulajdonképpen semmi.

Akik ezt felismerik. tehát az utolsó menedék szentélye a család. Az.mondta gazdag apám mosolyogva. .Tizenhárom éves koromban. És a képzettségnek ez a hiánya fogja okozni file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy ezt a rossz élményt egy még rosszabb helyzetté változtatod. vagy nem akarnak látni .Amikor apád meghalt.. vagy eddigi életed legnagyszerűbb helyzetévé alakítod át. .09.. Akiknek van jövőbelátó képességük.Te jelenleg nem engedheted meg magadnak. hogy hajléktalan lenne. Sokan hamis biztonságérzetet alakítottak ki maguknak.mondta gazdag apám. azok irigyelnének. és ezért nem segítek rajtad most.Mert ez a következő óra anyaga . .. ahogyan a vesztesek szokták. . 2000 után a nemzedéked tagjai közül sokan ugyanabban az anyagi helyzetben fogják találni magukat. mint az én nemzedékeméi voltak. én már szembesültem a való világgal.mondtam. Ha az én generációmhoz tartoznál munkahelyi biztonságra lenne szükséged. ha a család megengedheti magának . továbbá egy rosszul álló céggel. hogy holnap is így lesz.mondtam. ahogyan te hívod..Nehéz lenne. miért irigyelnének .Még mindig nem egészen értem. Sokan közülük megvetnének. késleltetném az elkerülhetetlent. Gazdag apám egyetértett. A te generációdnak hiányzik a pénzügyi képzettség. a gyerekei. és nem olyan szörnyű. a legjobb dolog. miközben világos.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 24 of 169 szentély pedig. akik irigyelnének. Rettenetes anyagi helyzetben vagy.De miért beszélünk erről a való világ kontra szentély dologról? . a gyorséttermek mindig keresnek munkaerőt.Mert akad egy pár ember. hogy megpróbáljon életben maradni. mint a munkahelyi. Hajlandó vagy továbbmenni előre.mondta gazdag apám. .. képzettség és pénz nélkül.. hogy megpróbálja megtalálni a következő szentélybe vezető ajtót. és fejlődj a tapasztalat által. hogy mindened odaveszett. de szerencsére harminckét évesen kerültél bele.Ez nevetséges . mint te most. ahová elbújhattam volna.Te korán átestél a tűzkeresztségen. hogy a te nemzedéked kihívásai nagyobbak. és úgy viselkednének veled. amely az igazi anyagi biztonság eléréséhez nélkülözhetetlen. amit te most átélsz. egy szentélyek nélküli világgal. hogy én már tizenhárom évesen szembesültem a való világgal. mert elmúltál harmincéves. 2008. mert te legalább átélted azt a fájdalmat. különféle iparos szakmákban. ami történt velem.. . -Ti. amiért nincs semmim? . PDF created with pdfFactory Pro trial version www. semmi másra. és megvédje magát a való világ elől. farmokon. A te generációdnak jobban kell az anyagi biztonság. amikor a te apád az iskolában az ABC-t tanulta.Még az is lehet. ügynöki munkakörökben.. az volt.com . és most van időd. hogy gondoskodj róla. még tanulhatsz újat. azok irigyelni fognak. amellyel ő most találkozik. egy megtört szívű anyával és egy családdal a hátam mögött. és attól rettegnek.A zűrzavar kellős közepén vagyok. igaz? .Mert te a folyamat felénél tartasz. Azzal a világgal.12. . Ha visszagondolok. és rád hagyta a céget meg a családot? Gazdag apám magyarázatba kezdett: . Vannak. .Tudod. de biztosan találnék rá módot .Jól van .mondtam. olyasmit lát. aki lát. és senkire sem támaszkodhattam. a való világgal. mint egy szerencsétlen nyomoronccal. mert te ma szembesülsz a semmivel. ha felajánlanék neked egy szentélyt..mondta gazdag apám mélyen a szemembe nézve. Már szembesültem a való világgal.pdffactory. . . Most választhatsz.. ahogyan sok gyerek a szüleit..mondta gazdag apám mosolyogva. A te generációdnak sok álláslehetősége van. befogadhattátok volna. mert az én generációmnak csak az kellett.Némelyek kezdenek rájönni. Tinédzserként ott álltam. az oktatási rendszer. Ezért mindenféle fura munkákat vállal. nem jelenti. amelyről nekem kellett gondoskodnom. . és nem visszafordulni? .Miért ne? . nem holnap. . Ha segítenék. amelyben felnőtt. .feleltem. hogy mindent rendbe tegyél. . hogy ma már egyre kevésbé létezik munkahelyi és anyagi biztonság ..Miért irigyelne bárki. és a munkahelyi biztonságra nevelték. a való világ felmorzsolná .. Azért van ma ennyi pénzem.feleltem. amit mások nem látnak. Több millió ember senyved irodákban. hogy a korodbelieknek jelenleg van pénzük és sikeresek. nem fogadja vissza. mert nem volt szentélyem. .Azért. ennél jobb dolog nem is történhetett volna velem.Ha nem lenne a tanári nyugdíja. .

kérdeztem. ha az emberek nem járulnak hozzá kellő mértékben. az az összeomlás. A nemzedékedhez tartozók millióinak nem lesz elég nyugdíja. azt a nemzedékedhez tartozó emberek milliói fogják átélni 2010 utántól. miközben a pincér elénk tette az ételt. de számukra a szép autó és a szép tévékészülék többet jelent a befektetési alapoknál vagy a bankbetéteknél. Azt hiszik. senki sem foglalkozik vele. az enyémnek meg feltehetően nem lesz. Az én alkalmazottjaim csak magukra számíthatnak. és akkor már esetleg túl késő lesz ahhoz. Némán ültem.mondta. .. amit jósolok. .A te generációd valószínűleg nem részesül a társadalombiztosítás és az ingyenes orvosi ellátás biztonságot nyújtó szentélyéből. és a legtöbbjük egy fityinget sem fizet be a nyugdíjtervébe. milyen helyzetben vannak.Tehát a generációmhoz tartozó emberek milliói lesznek kénytelenek átélni. Ez aggaszt engem. A te generációd tagjai azonban végül kénytelenek lesznek szembesülni vele anélkül..Tehát az MJ nyugdíjterv védve van a tőzsde összeomlásától. Ezért aggódom érted és a nemzedéked miatt. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy csak akkor tudjátok meg.kérdeztem. Ez az előttetek álló hatalmas probléma. és újra feltöltsék.Úgy érted. .Pontosan erről. ha az emberek hozzájárulnak. Amikor a pincér távozott.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 25 of 169 az elkerülhetetlent. azt mondtam: . az osztálytársaim hatvanöt éves korukban fognak rádöbbenni. . majd így folytatta: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.Nem csak erről van szó .Igen. E miatt a téveszme miatt a legtöbb alkalmazottamnak nincs megtakarított pénze.. Némelyek azt hiszik. szép autójuk és szép tévékészülékük. mint mondtam. És szerinted ez hatalmas különbség.pdffactory. de úgy tűnik. hogy te 1979-ben szembesülsz a való világgal. Az a baj. jóval az én halálom után. hetvenkét vagy nyolcvankét évesek lesznek. apád alkalmazottjainak a háta mögött ott áll a kormány és a szakszervezetek.12. esetleg még annál is öregebbek. vagy hiányosságai vannak? ..A te nemzedéked nyugdíjtervéből akkor is elfogyhat a pénz. . harminckét évesen. hogy nincstelenül szembesülnek a való világgal? .Tudod.. vagy sem. . orvosolják a hibát? Gazdag apám bólintott.ismételte meg gazdag apám. hogy felkészültek volna erre. hogy támogassák a nyugdíjukat... Kezdtem megérteni. mert a te nemzedéked nyugdíjtervét egy jókora tőzsdei összeomlás megsemmisítheti. Szoktam nekik beszélni a befektetésekről. mi a különbség a takarékoskodás és a befektetés között. erről beszélek .. Meg aztán nem is tudják. A nemzedékedhez tartozók millióinak nem lesz MJ nyugdíjterve vagy szakszervezeti nyugdíjterve. . de biztosan szembesülni fognak vele. amelyre számíthat. vagy legalábbis nem olyan mértékben. hogy támaszkodhasson rájuk. az MH terv pedig nincs? .. míg a korodbeliek közül sokan csak 2010 után fognak. amikor már nyugdíjba mentek. mint a szüleiknek. -Az MJ tervek többnyire a rossz kezelés miatt semmisültek meg.com . A nemzedéked nemsokára megtudja.Tehát a te generációdnak MJ nyugdíjterve volt.Csak akkor jöhetnek rá. és hamarosan elérkezik az igazság pillanata. De az MH tervek esetében nagyobb a kockázat. . hogy az MH nyugdíjterv nem jó. mely megvédi őt a való világtól. de azon kívül semmijük sincs. mire hatvankét. Fogalmuk sincs róla. működik-e az MH nyugdíjterv.. Az én nemzedékemhez tartozók többnyire kapnak némi támogatást a való világból.. ahogyan az apád és én.Roppant nagy .Tehát az én nemzedékem nyugdíjtervéből elfogyhat a pénz. miért becsülte mindkét apám oly sokra alkalmazotti nyugdíjtervét. amit én most. .. hogy munkába álljanak. az elkerülhetetlent . 2008. és sokan már túl öregek lesznek hozzá.09.mondta gazdag apám. amikor az emberek már nyugdíjba mentek. a kettő ugyanaz. .mondta szigorúan gazdag apám.kérdeztem. A különbség az.Igen. A problémák tehát érlelődnek. .Az elkerülhetetlent? . ugyanaz az MJ nyugdíjtervük van. ... Tehát amit te most átélsz. . Gazdag apám bólintott. Van szép otthonuk.

akik már most is ide tartoznak. és nagyon-nagyon kevesen tudják. .. akik szintén gyarapítják a támogatást igénylők táborát. és a nyugdíj nevű szentélyük veszélyben forog. . legalább 80 százalékuknak nem lesz elég pénzük a nyugdíjra. hogy fizessenek az öregekért . A befektetési alapok értéke nullára eshet egy tőzsdei összeomlás esetén.A nemzedékem tagjainak jelentős hányada? . . ha egy fiatal párnak két gyereke van. elcsodálkozva a szám nagyságán. Úgy vélem.A szám mégis 150 millión fölül lesz. mint amekkora a nyugdíjreform hibája. Ezért gondolom. és ott vannak még a szegények.Ha a fiatalok nyernek a politikában. hogy tévedek. méghozzá sokkal nagyobb gondot. és a probléma ettől még nagyobb lesz.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 26 of 169 . milyen kockázatuk van a részvényeknek és befektetési alapoknak. Ez a pénz és az eltartás miatti csatározásokhoz vezethet a különböző generációk között..Nem csak a szüleiket kell majd támogatniuk . hogy a népességrobbanás nemzedékéhez tartozók gyerekei örömmel adnak majd annyi pénzt a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. egy négytagú család valójában nyolctagú családnak számít? kérdeztem. mert ezek az emberek anyagilag nincsenek felkészülve az öregségre.Nem elég. a következő generációk kevésbé fogják tisztelni az öregeket.Azokra az emberekre gondolok. hogy még négy embert kell eltartaniuk. Amint erre rájönnek. akkor a fiatalokat egészen biztosan megadóztatják. akik a megélhetéshez és az orvosi ellátáshoz állami támogatást igényelnek. De lehet.Több... hogy az államban lássák azt a biztonságos szentélyt. amint arra ígéretet kaptak . hogy a nemzedéked tagjai közül sokan semmi hozzájárulást nem fizetnek a nyugdíjtervükbe. akik fizetnek. . . mint az apám.. miután bekövetkezik a hatalmas tőzsdei összeomlás. és ha az öregek irányítják a kormányt.12. Az a baj.. a világ valaha volt legnagyobb tőzsdei összeomlásának néztek elébe.. mint 150 millió rászorulón.. . mint a több millió bevándorlónak. azok közül is többen túl keveset. Lehet.pdffactory. hogy a fiatalok nem tisztelik az időseket. akik szintén a kormánytól várnak segítséget. nem jobban. .A népességrobbanás nemzedékének gyermekeire súlyos terhet ró majd szüleik támogatása . akkor pedig több millió öreg ember. . . . mennyi idősek lesznek.Így van . Ha pedig nagy a pánik.tettem hozzá.Lehet. .Túl sok embert neveltek arra. amikor ez bekövetkezik. amellyel te most szembesülsz. . hogy a nemzedéked tagjainak jelentős hányada szembesülni fog a való világgal. hogy MH nyugdíjtervük nem biztonságos. de a jövőben a nemzedéked tagjai rá fognak ébredni. mint 150 millió ember? .. .kérdeztem hitetlenkedve. Még mindig nevetve így felelt: .A több millió állami alkalmazottat még nem is számoltad.Az idősek iránti tisztelet idejétmúlt eszme. akik egész életükben állami tisztviselők voltak.ismételtem meg.jegyeztem meg.kérdeztem. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. és nekik is szükségük lesz támogatásra. hogy túl sok amatőr befektető van a piacon.mondta gazdag apám. a különféle adók figyelembevételével lehet. 2030-ra az Egyesült Államok lakosságának fele szorulhat egyre több állami támogatásra egyszerűen az orvostudomány fejlődésének köszönhető életkor-meghosszabbodás miatt. De hiszen a népességrobbanás nemzedékének tagjai csak 75 millióan vannak. azzal a világgal. csakúgy.. 2008. a legtöbben. .Gazdag apám elnevette magát ezen a gondolaton. bőszen panaszkodik majd. A kérdés csak az.Úgy érted..helyeselt gazdag apám. mert néhányan még az én nemzedékemből is élnek addigra.Az 1970 után születetteknek esetleg két családról is gondoskodniuk kell majd..com . . Az amerikai kormány nem fog tudni segíteni a több. a fiatalok és az öregek között. ha nem is minden céggel vagy minden befektetési alappal. akik nem tudnak magukról gondoskodni. a te nemzedéked. a népességrobbanás nemzedékének tagjai. Úgy gondolom.Min nevetsz? . hogy a kormánytól várják a gondoskodást. ők okozzák a gondot. 2020 után pedig milliók lesznek pénz és támogatás nélkül. és a piac összeomlik. Vagyis. És ez meg is fog történni. hogy így lesz.Igen.vélekedett gazdag apám. ki fognak szállnia piacról.. kitör a pánik. amely megvédi őket a való világtól. .09.

sok tekintetben éppen egymás ellentétei. A való világban a legtöbb embernek nem lesz MJ nyugdíjterve de a tanároknak igen. hogy harminckét évesen szembesülhetek vele.Ez csak az egyik indok.helyeselt gazdag apám.Igen.. nem sokat beszéltünk.feleltem. és gazdag apám maga elé tette.. Társadalmunkban ez került az első helyre a szabadság rovására.Magyarázd ezt meg! .kérdeztem. a biztonság és a szabadság ugyanazt jelenti.kérdeztem. azért a félelemért.. Nem tudom. . . nem a munkahelyi biztonságért. .Nem vagyunk mindnyájan szabadok? .Így van ez .Az adók ellen . . . amiért egyre kevesebb a kapcsolat az iskola és a való világ között. . a szabadság országa és a bátrak otthona.Végül is ez Amerika. noha nem volt kötelező.Jó kérdés .kérdezte gazdag apám. hogy busszal menjek haza. . mert bűnt követtek el Anglia.Nem .És mi lett a nemzetalapítók szabadságeszményével. . Ki tudja? Ennél már furcsább dolgok is megtörténtek. azt remélik. amikor az emberek szabadság helyett biztonságra kezdtek törekedni.Így van . vagy inkább gyalogoljak. .Igen. megkérdeztem: -Hogyan jutottunk ide? Hogy lehet. Kezdtem szerencsének érezni. méghozzá nincstelenül.. ez Amerika. hogy ilyen sokmillió embernek van szüksége biztonságos szentélyre menedékül a való világ elől? Biztonság vagy szabadság . A következő néhány perc falatozással telt.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 27 of 169 szüleiknek. . Azon gondolkodtam..12. .Rendben.Az a baj. hogy nem lesz elég pénz élelemre.pdffactory.kérdezte gazdag apám. Sőt. akkor kezdődött a nagy változás.Miért ragaszkodnak a szülők és a tanárok körömszakadtáig ahhoz. ha ti ketten nem erősködtök. hogy hazafiúi kötelességem harcolni a hazámért.felelte gazdag apám.Mi ellen tiltakoztak az amerikai lázadók 1773-ban. hogy a gyerekük tanuljon.feddett meg gazdag apám. Ez nem igaz. áldozzak-e pénzt arra. Nem mertem megkérni gazdag apámat. 2008. így jól fizető állásuk lesz. Azok a bátor emberek vállalták. mert elég okosak voltak ahhoz. de a diákjaiknak már nem ilyen lesz mondta gazdag apám. de ez egy régi nóta . melyért a bátor férfiak és nők több száz évvel ezelőtt harcoltak? Félrelökték a munkahelyi biztonság eszményéért. és egyetemi file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy a gyerekek jó bizonyítványt szerezzenek. nem hetvenkét. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.folytatta gazdag apám. hogy esetleg börtönbe kerülnek. . hogy a gyerekek szorgalmasan tanuljanak és jó bizonyítványt szerezzenek? A szabadságért? . ők a szabadságért harcoltak. hogy vigyen haza. miközben a pincérnek nyújtotta a hitelkártyáját. nyolcvankét vagy kilencvenkétévesen. vagy nagyon kevés pénzzel.. Mit csináltak a legtöbb barátod szülei? Nem azt erőltették. a szabadsággal. .És miért harcoltál Vietnamban.. hanem a munkahelyi biztonságról és az MJ nyugdíjtervekről. hogy bejussanak egy egyetemre. .09. a hírhedt Bostoni Teadélután évében? .Tehát nem a nagyobb munkahelyi biztonságért dobták be a teát a tengerbe? -Nem. A tanároknak ilyen van.No és mit tanítunk ma a gyerekeknek az iskolában? . de te is és az apám is azt mondtátok.Fel akartunk szabadulni az adók alól.. . Azon kívül meg nem akartam kihagyni ezt az alkalmat. .A szülők és tanárok a munkahelyi biztonság miatt akarják.. és ne menjen sorozásra? Nem azért nem mentek el a barátaid Vietnamba. Azt hiszem.com . az anyaország ellen. .. noha felmentettek a katonai szolgálat alól? Nem a szabadságért harcoltál? . .feleltem csendesen. . hogy szembesüljek a való világgal. hogy sokan úgy gondolják. elmentem volna-e.Tehát az iskola nem igazán a szabadságról szól. Amikor meghozták a számlát..A biztonság és a szabadság ellenkező dolgot jelent? . amennyit azok akarnak..

mégsem szabadok.Emlékszel. fiam. ennivalójuk. hogy válasszak a biztonság és a szabadság között.Ez az ő választásuk.Ezt magyarázd meg! . Sokkal inkább olyan nép vagyunk. és. .. teljes biztonságban vannak.12.. a biztonság szerelmesei pedig veszítenek. hogy nekik meglegyen a szabadságuk. amilyet kevesen ismernek. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mint a biztonság? -kérdeztem. kik élnek a legnagyobb biztonságban! Raboknak hívják őket.. mert még mindig nem voltam biztos benne. mint a Bostoni Teadélután idején. -De nem akarja a legtöbb ember sokkal jobban a biztonságot. bátrak hazája. befektetési alapokba és egyéb befektetésekbe. Több millió ember fizet be pénzt meghatározott hozzájáruláson alapuló nyugdíjtervébe.. hogy ezt tegyék.09. Ha a mersz nyer benned. Már nem ugyanaz a nép vagyunk. Gondolj csak bele.kértem. 2008.Tehát azt akarod.Igen.Látod már. A szabadsághoz bátorság és erő kell. de senki sem köpött le. . gyakorlóterük. Mi azért harcoltunk. akik a társadalombiztosításra vannak utalva! Élveznek ugyan némi anyagi biztonságot.Éppen ez az . . De azért értem. annál kevesebb jut másból. A biztonság és a szabadság pedig két különböző eszmény. olyan szabadságban lehet részed. minél többet kapsz valamiből. szabadidejük. mint a szabadságot? ..Tehát a szabadságot nem adják ingyen .. Amerika legszegényebb emberei. amikor hazajöttél Vietnamból. még ha a szabadok országában élnek is. Attól tartok.Az az állás. akik szabadságot akarnak. Mint nép már nem a szabadságért harcolunk.Tehát a szabadság nem ugyanaz. bár semmid sincs. akik a szabadságot keresik. . amit elutasítottál. mennyit változott ez az ország? A mi országunkat a szabadság eszményére alapították. majd így folytatta: -Gondolj azokra is. Ez a különbség. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. de nem szabadok.feleltem. és gyerekgyilkosnak neveztek? . és az emberek leköpdöstek. és akik biztonságra törekszenek.Semmiképpen sem . azok nagyon-nagyon különböznek azoktól. mikor mehet ebédelni . Van szállásuk. Ez a jóslatom. Sok embernek még azt is megszabják érte cserébe. Pénzügyileg képzetlen emberek millióit kényszerítik akaratuk ellenére a tőzsdére. mikor és hol dolgozz. és a legkevesebb szabadsággal rendelkeznek. de a szabadságuk sínyli meg. . s ha nem vagyok bátor és erős. merészség. ha pedig veszítenek..Hogyan jelenthet a nagyobb biztonság kevesebb szabadságot? . de mostanra a biztonság sokkal fontosabbá vált a szabadságnál.Nemcsak nem ugyanaz. de vajon nem a szabadságoddal kellett volna fizetned érte? Nem szabta volna meg.. milyen volt." A szabadsághoz bátorság kell...tettem hozzá. nagy biztonságot nyújtott volna neked. a szabadság szerelmesei fognak nyerni. Valójában minél nagyobb biztonságban vagy. Olyanoknak való. Azok az emberek.A dal is azt mondja: „Szabadok országa. Gazdag apám némi szünetet tartott. A biztonságigényük megfosztja őket a szabadságuktól. Minél inkább törekszel a biztonságra.... hogy a teljes biztonság gondolata leülepedjék bennem. hogy mikor menj szabadságra? . . hogy megadják nekik a biztonságot.. az életmód szabadsága. sőt még azt is.. az emberek ócsároltak. Kellemetlen ébredés vár rájuk a jövőben. De ne feledd..tettem hozzá. . a tőzsde nem a biztonságot kedvelőknek való. az emberek közötti különbség fog a világtörténelem legnagyobb tőzsdei összeomlásához vezetni. oda a szabadságom mondtam. amelyektől azt remélik.Nos. annál kevésbé vagy szabad. akkor szembesülni fognak a való világgal.. ... annál inkább csapdába kerülsz.com .. .pdffactory. miről beszélsz. és te most éppen a bátorságpróba kellős közepén vagy. a munkahelyi biztonság korlátozta volna a szabadságomat.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 28 of 169 felmentést élvezzenek a katonai szolgálat alól? . .Ezért aggaszt annyira az ANYBT. akik a társadalombiztosításra vannak utalva. de a két fogalom teljesen ellentétes. mint tudod. hagyta.De igen . hogy a kettő között különbség van. bár nem örültünk neki. .hagyta helyben gazdag apám. sajnos elég öreg korukban.. . mely kétségbeesetten küzd a biztonságért.mondta gazdag apám. mennyi pénzt keress..

ami a vasárnapi iskolában történt. eszembe jutott egy évekkel korábbi történet. akkor nem fizet nekem.Elvigyelek? . akik aznap repültek: . elkezdtem visszafizetni adósságaimat a befektetőknek. a való világban. Gazdag apám is elmosolyodott. és felidézni néhány nagyon fontos leckét.Inkább még ma akarok szembesülni vele. miközben az inas előhozta gazdag apám kocsiját. a Police és a Duran Duran. nem . ezt a leckét is elfeledtem. Vagyis hű maradtam gazdag apám első számú szabályához. Visszajönne segíteni? Pillanatnyi gondolkodás után igent mondtam. Ráébredtem. Hajnalban. hogy az ő világában élhessek.pdffactory. 1981-ben fejlődő nejlon.. amelyek nyereségesek voltak.12. és olyan életet él. de olyan emberré is váltam. majd elhajtott az inas irigykedő pillantásainak kíséretében. holott továbbra sem volt pénzem.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 29 of 169 Nemsokára kint voltunk az utcán. ha pedig a cég nem válik nyereségessé. amíg csak lehet. mi kell ahhoz. mert már leírták a veszteségeket. Ekkor már számos más vállalkozásom is volt. hogy miközben kétségbeesetten igyekeztem meggazdagodni. Boy George.és velcro-pénztárcákat gyártó cégemet. de hasznos volt. hadd kapjon erőre bennem az erősebb személyiségem. 1979 tehát fordulópont volt az életemben. a való világgal szembesülve. mint holnap. Ez a vállalkozás az egyik legsikeresebb kereskedelmi adó lett az amerikai rádiózás történetében. Az egyik egy vegyes vállalat volt egy helyi rádióadóval. és hiteleztek nekem. Szembesülni akartam a való világgal. a Judas Priest. számos ifjúkori leckét elfelejtettem. . egy huszonöt évvel korábbi eset jutott eszembe. . amikor felhívott az az ember.kérdezte. társaként visszamentem a céghez. Ideje volt a változtatásnak..Emlékezzetek rá. de a jövőről is. Máskor.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. nem kapok pénzt belőle. de még mindig nincstelenségem időszakában. Azt mondta: .és velcro-pénztárcákat gyártó cégemen összeötvöztem rock and roll rádiós sikeremmel. . és megállapodtunk. Így első cégem file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és hagyni. Többen nem fogadták el a pénzt. amelyeket már elfelejtettem. amellyel ő tizenhárom éves korában volt kénytelen szembesülni. búcsút intett. akinek nincs szüksége állásra. és gazdag apám várta. hogy ha nem javítom a cég helyzetét.Tulajdonképpen kedvelem a való világot . és a hullámokat néztem. hogy előhozzák a kocsiját. Most tőkerésszel rendelkező társ voltam. amikor Waikiki Beachen ültem a vízparton. A gazdagok nem a pénzért dolgoznak Kísérletem kezdete óta mintegy hat hónap telt el. Eljött az idő. Ha vigyáztok az embereitekre.mondta. ők is vigyázni fognak rátok . Harmincas éveimben jártam már. nemcsak magamról.Köszönöm. Az összes pilóta jelen volt. nincstelenül. mint hittem. 2008.09. amelyben nem jelent korlátot. és nem akartam állásba menni. hogy mennyi pénzem van. akik bíztak bennem. A gazdag apámmal folytatott beszélgetés jobban megérttette velem.mondtam mosolyogva.mondtam széles mosollyal. például Van Halen. Az igazság fájt ugyan.de ami ennél fontosabb. szabad ember akartam lenni. melyet a Gazdag papa.Ez a cég zűrösebb. A harcos igencsak feléledt bennem. Más együttesek és előadók is rendeltek tőlünk hasonló termékeket. A nagy vezetők és a nagy pilóták élve hozzák haza az embereiket. volt időm visszagondolni addigi életemre. 1981-ben megkeresett a Pink Floyd együttes. szegény papában leírtam: A gazdagok nem a pénzért dolgoznak.. inkább vegyem be őket a következő üzleti vállalkozásomba.com . . Miközben nincstelenként szembesültem a való világgal. és tárcagyáram szabadalmazott reklámtermékeket kezdett gyártani az együttesnek. és arra kértek. Egy hűvös reggelen. és céget építettem. de nemcsak gazdag nem voltam. hogy az embereink élete a küldetés szerves része. aki megvette nejlon. hogy értékes tudnivalókkal gazdagodtam. Szabadságot akartam. hogy megváltoztassam a jövőmet. amely reklámokkal és termékeladással foglalkozott. Megint lett saját lakásom és autóm . még napkelte előtt elénk állt a parancsnokunk. amikor a haditengerészetnél az osztagom csatába készült. hogy nem voltam büszke magamra. A tanár azt kérdezte: „Nem vagyunk-e a testvérünk őrzői?" Úgy tűnt.

Lehet. és gyorsabban. 1982-ben nagy sikere lett az MTV-nek. hogy tudjam. és a befektetési alapok valamint diverzifikált portfoliójuk megóvják őket a való világtól.12. Jól felkészült. akármi történjék is a világ tőzsdéin. mégsem félek tőle olyan nagyon. akár nem.. A tőzsde azoknak való. hogy ötleteket adjon.) file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy ez újra megtörténjék. A hibák azonban semmiségek ahhoz a pánikhoz viszonyítva. és naponta készülök a világtörténelem legnagyobb tőzsdei összeomlására.. és sajnos. mert túl büszke volt. amíg még van időtök rá. Jóllehet. a részvényekre. miként lehet felkészülni és jól élni.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 30 of 169 romjaiból nagyobb és erősebb céget hoztam össze. hogy a tőzsde mindig emelkedjen. mint az eredeti volt. hogy gyorsabban talpra szökkenek. a nyugdíjtervemre. Nem áll szándékomban szegény apám nyomdokaiba lépni. ha újra elbukom. Elmúlt sikereinek fényében élt. lehet. sem semmilyen más állami szociális segélyre. hogy a befektetési alapok nem biztonságosak. A gyerekei valamelyest támogatták. Elég bölcs vagyok ahhoz. Már átestem azon a kínos helyzeten. méghozzá magasabbra jutok.nem törődik vele. így továbbra is tanácsadónak nevezhette magát. hogy a kettő nem ugyanaz. Ezt a törvény nem veszi figyelembe .bár kevés részvényem és befektetési alapom van. hol esnek.. függelék ismerteti ANYBT-t a törvénybe iktatáskor. Én attól tartok. és egyesek még csak most kezdik felismerni. amely kiválóan alkalmassá tette az állami oktatásban való munkára.09.pdffactory. akár felkészültek rá. hogy az ANYBT létrejöttét a jó szándék vezérelte. Sajnos azonban a velem egykorúak milliói követik szüleik példáját. és magas szintű képzést kapott.. Tudom. egyáltalán semmi tapasztalattal nem rendelkezett. kifinomultságot nélkülöző befektetői stratégiák nem fognak működni a legtöbb embernél. tudom. A legtöbben reménykednek és imádkoznak. amikor az egész életükben biztonságra törekvő emberek egyszeriben rádöbbennek. (Az l. akár esik. az iskola. Most. többet. arra a világra. jobb tanácsadóim voltak. a társadalombiztosításra. mi lesz. 1982-ben hatvanhárom éves volt. Mint láthattuk. 2008. újra fel tudok állni. sőt. nem volt felkészülve a való világra.. akár emelkedik a tőzsde. hogy életben tartson a jövőben. de másutt. de gyakran elutasította az anyagi segítséget. fel akarja készíteni őket az otthon.. és ahogy öregedett.. Élveztem a folyamatot. hogy ha veszítek. akik szabadságot akarnak. hogy ideje nektek is nekifognia bárkaépítésnek gondolatban. és mi az egeket ostromoltuk. bizony felmorzsolta volna őt a való világ. mint amim volt. Sajnos a vér szerinti apám sosem heverte ki a kudarcot. amint mindent visszaszereztem. mind az azt követő módosítások hibásak. hogy egy jelentős tőzsdei összeomlás engem is tönkretehet . a tőzsdék hol emelkednek. Ekkoriban már nem kapott állást. E könyv célja. a befektetési alapokra. akik biztonságra törekszenek. hogy a való világbeli tőzsde megfoszthatja őket a biztonságuktól. üzletiesebben gondolkodtam.com . az üzleti élet szentélyein kívüli való világra. Fel akarja készíteni az olvasókat minden eshetőségre. Ezúttal nem voltam már olyan ostoba. úgy esett egyre inkább nehezére elfogadni a való világ kegyetlenségét. Sajnos azonban mind a törvény. ezek az egyszerű. Tudom. nem akarom. hogy a biztonságuknak vége... ha azok jól diverzifikáltak. amikor az egész életükben biztonságra törekvő emberek rájönnek majd. Eddigre tudtam. de ha a tanári nyugdíja. csak biztonsági őrként vagy hamburgerárusként. a szentélyen kívül. és sokkal kevésbé féltem az újabb kudarctól és a való világgal történő szembesüléstől. hogy a való világ még mindig elsöpörhet. amellyel nemsokára Szembesülni fognak a velem egykorúak milliói. Azzal is tisztában vagyok. Ahogyan Noé is bárkát épített a sivatagban. becsületesebb voltam. hogy egyszer már szembesültem a való világgal nincstelenül. a tőzsde nem azoknak való. még többet fogok tanulni. Nem számítok az életem végéig tartó munkahelyi biztonságra. sok biztonságra vágyó ember nem tudja. hogy különbség van az MJ és az MH nyugdíjterv között. még akkor is. a társadalombiztosítás és az ingyenes orvosi ellátás nem lett volna. mely akkor fog kitörni. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. amikor az ember mindenét elveszíti. az ingyenes orvosi ellátásra. Világos. hogy megépítsétek. Egy jelentős tőzsdei összeomlás megsemmisíti a befektetési alapok nagy részét. és felsorolja későbbi módosításait 1974 óta.

Ha gazdag apám véleményét kérték volna az Enron alkalmazottjainak súlyos file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. színes fényképet közölt egy ötvennyolc éves férfiról. aki John Kennedyre emlékeztető megjelenéssel és bostoni akcentussal azt mondta: „Mindig arra buzdítottuk az ügyfeleinket. akik több száz másik cégnek dolgoznak." „Hogyan teheti meg az Enron felső vezetése. Lehetne akár egy nagyvállalat vezérigazgatója is. hanem a Ford. december Z-án a Miami Harald egyik cikke a 401(k) nyugdíjtervek kormányzati reformját sürgette. november 30án ugyanezen cég részvényeinek értéke nem érte el a 35 centet. mert ennek a bizonyos hűséges alkalmazottnak a 401(k) nyugdíjtervét teljesen megsemmisítette a tőzsde összeomlása. hogy hogyan engedhette ezt meg.12. a pénzügyi rovat első oldalán egy nagyméretű. a televízió és a rádió egybehangzóan felháborodottan ostorozta a kormányt. Ez jelentősebb gond az Enron ügyénél és a támadható könyvelésnél. hogy talán soha nem élvezhetik a nyugdíjas életet? Vajon jobban bíznak-e a tőzsdében. a rossz gazdasági helyzet és annak a cégnek a bukása. Mintegy huszonöt évvel az ANYBT eredeti formájának törvénybe iktatása után kezd valóra válni gazdag apám jóslata. és még sorolhatnám. és akik talán még nem veszítették el mindenüket." Ha megkérdezték volna gazdag apámat. hogy bölcsen fektessenek be. 2001. ő is egyetértett volna abban. A hűséges alkalmazott gazdagnak érezte magát. Az Enron vezetése miért nem tanácsolta az alkalmazottaknak. miért nem tájékoztatjuk erről az iskolarendszerünket? Nem sokkal ezután az újságok. és nem a vezérigazgatóé. erősen fogytán van. de a cég jelenleg csődben van. karjait teste előtt összefonja." Válaszképpen több televíziós csatornán megszólaltak a pénzügyi tanácsadók. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Az elmúlt években nemcsak az Enron alkalmazottjai könyvelhettek eljelentős veszteségeket.-í számában. a Lucent. addig a befektetőket nem kötelezi törvény arra. A cége részvényei egykor 100 dollárt értek. ahol dolgozott. és egyre csak esett. a Xerox. az ideje. a Cisco. intelligens. Írója azzal érvel. Végül a televízióban egy értelmes hozzászólást is hallottam: „Az Enron esete szélsőséges ugyan. de nem egyedi eset. Egy helyi rádióadóban arról beszéltek: „Miért nem figyelmeztette Arthur Andersen könyvelési cége a részvényeseket?" „A nyugdíj előtt álló alkalmazottak most már sose mehetnek nyugdíjba. a Maytag. hogy diverzifikáljanak. nyugdíjra félretett pénzt vesztettek el a tőzsdén? Hogyan érzik magukat most.09. majd a részvényeket a nyugdíjtervében helyezte el. hogy talán sosem tud nyugdíjba menni. Legértékesebb eszköze. a Polaroid. november 30. ha az alkalmazottak diverzifikáltak volna. ami a kapzsiság és a nyilvánvaló korrupció mértékét illeti. fejezet A rémálom elkezdődik Az USA Today 2001. Kezd világossá válni előtte. ahol egy életet végigdolgozott. azé a cégé. ahol a vezérigazgató és a felső vezetők bizonyára több millió dollárt kerestek. hogy míg törvény kötelezi az embereket biztonsági öv viselésére az autóban. 2001. ma már csak körülbelül 100 000 dollárt..pdffactory. a Rite Aid." Képernyőt kapott egy híres befektetési alapkezelő is. hogy több száz millió dollárral elszelel. A haja ősz. Azért az illető úr fényképe került az újságba. és ez a nagyobb probléma. hogy nem egyedi eset. vagy kevésbé? A befektetők körében egyre nő a bizalmatlanság a tőzsde iránt. és egyre több részvényt vásárolt a cégben. Az Enron egyik hűséges alkalmazottja. Azt is tudta volna. 2008. most nem lennének ekkora bajban. de több évre való. Mi a helyzet azzal a több millió alkalmazottal. miszerint: „Ez a baj nem történt volna meg. hogy az Enron esete szélsőséges. és cserben hagyja az alkalmazottakat?" Más rádióállomások az Enron tragédiáját a Világkereskedelmi Központ ellen elkövetett.com . és a cég bevett álláspontját hangoztatták. hogy diverzifikálják a portfoliójukat? Ha az alkalmazottak diverzifikáltak volna. de nem az. elegáns külseje van.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 31 of 169 4.. a Coca-Cola. akik dollármilliárdokat veszítettek a nyugdíjtervükben? Mi a helyzet azokkal az alkalmazottakkal. a United Airlines alkalmazottjai is. Az úr 401(k) nyugdíjterve valaha 317 000 dollárt ért. szeptember 11-í merénylethez hasonlították. Nem tudom. 2001.

amint több és több ember öregszik meg. öreg nyugdíjasnak a kérdése több tízmillió embert érint így file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogyan érint mindenkit az Enron ügye."? Feltűnt. Az Enron.12. mi a baj a tervvel. majd a WorldCom csődbe menetelének időszakában derült fény a nyugdíjreform egyik hibájára a sok közül. hogy kivonják pénzüket a piacról részvényeik eladása által. sok kicsi sokra megy. Remélem. amely egyre súlyosbodik. az egyéni nyugdíjszámlám eltart majd. mint most. győződjön meg róla. hogy a hetvenéves nyugdíjas azt írta: „Mivel jövőre kénytelen vagyok elkezdeni kivenni a nyugdíjmegtakarítósaimat. mit felelt a pénzügyi tanácsadó? „Utasítsa a vagyonkezelőjét. hogy havonta küldje el önnek az ön által igényelt minimum osztalékot az alapokban lévő részvényei eladásával. Ellenőrizze a befektetési alapjait. hogy a nyugdíjasok kénytelenek kivonnia pénzüket a piacról azzal.. hogy stabilak és a konzervatív egyre növekvő bevételt termelő alapok közül valók. Magyarán: hogyan mehet fel egy részvény ára. Nos. Számomra az Enron kudarcánál lényegesebb az az egyszerű kérdés. és csodákra képes..máig -legnagyobb csődje lett. és azt gondolta.. hogy az egyéni nyugdíjszámlámmal befektetési alapokba fektessek be. Mivel jövőre kénytelen vagyok elkezdeni kivenni a nyugdíj-megtakarításaimat. Más szavakkal: ahogy múlnak az évek. Az Enron-ügy még az afganisztáni háború híreit is háttérbe szorította. továbbá mindazon alkalmazottakéról. Egy darabig ez remek ötletnek bizonyult. akiket a törvény kötelez. december 2-i száma hívta fel a figyelmet. nem kell hozzá különösebb zsenialitás. hogy az Enron problémája nem az ő gondja. majd az Egyesült Államok történetének . hiszen az Enron egykor Amerika hetedik legnagyobb vállalatának számított... amit gazdag apám már húsz évvel ezelőtt felismert. a tőke növekedése nélkül nem oldja meg a problémáját. a világ jelentős része kávéját szürcsölve olvasott az Enronról. szeretnék tanácsot kérni. ennek a hetvenéves. miközben a fiatalabb dolgozók kénytelenek lesznek részvényeket vásárolni. vagy tönkre. Ennek a nyugdíjasnak az egyszerű kérdése rámutat. és ha ön sok éve fektet be.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 32 of 169 helyzetéről. mivel az igazi problémák nem címoldalra való hírek. mint a vevő Mint mondtam. de mint tudjuk.09. a baj. Az agresszív alapok általában bizonytalanabbak. amit a bankbetétekre fizetnek. egyre többen lesznek. többnyire emelkedik a tőzsde. Míg az Enron katasztrófájának hullámai több százezer emberre lesznek hatással valamilyen módon. ha a kamatok alacsonyak? VÁLASZ: Még sosem volt ilyen hasznos kitartania nyugdíjterv mellett. Utasítsa a vagyonkezelőjét. melyet egy nyugdíjas tesz fel a hivatásos pénzügyi tanácsadónak. hanem a pénzügyi műveltség és a csavaros pénzügyi észjárás hiánya. ha rákerül a sor. Várható a tőzsde ingadozása." 2001 a szenzációk éve volt: ekkor történt a hihetetlen támadás a Világkereskedelmi Központ és a Pentagon ellen. bár most éppen esik. Törődjek bele a veszteségbe. hogy havonta küldje el önnek az ön által igényelt minimum osztalékot az alapokban lévő részvényei eladásával. aki rendszeresen ír az újságban: KÉRDÉS: 70 éves vagyok. Megértem önt. Alighogy magunkhoz tértünk a tragédia után. hogy havonta adnak el részvényeket hetven és féléves koruk után. mint a vevő? A kérdés egyszerűen azért rendkívül lényeges. azt mondta volna: „Nem a diverzifikálás hiánya a baj. Ez nem tűnik nagy ügynek. Az egyik hiba. 2008. már bizonyára átélte a hullámzást." Több az eladó. de sok társammal együtt az utóbbi két évben rengeteget veszítettem. mert nagy tömegek érintettek. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . Feltűnt a törvény egyik hibája? Észrevettétek. és nyugdíjas. ezen pedig az egyszerű diverzifikálás nem segít.. méghozzá régóta és durván. ha több az eladó. jött az Enron esete és Arthur Andersen megkérdőjelezhető könyvelése. amelyre szintén a Miami Herald 2001. akiknek pénzük van a tőzsdén. hogy az ember rájöjjön. Évekkel ezelőtt azt a tanácsot kaptam. A média szenzációhajhászása során gyakran kimarad a tájékoztatásból a lényeg.pdffactory. szeretnék tanácsot kérni. Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak. és fektessek inkább biztonságos bankbetétekbe akkor is. de a 2 százalékos kamat.

amelyre más szabályok érvényesek. hogy a tőzsde nem emelkedik mindig évi 20 százalékkal.. diverzifikálnak. A törvény változását vizsgálta. Kínálat és kereslet A részvények. amikor a Miami Herald cikke megjelent. befektetési alapok. magas áron adták el a népességrobbanás nemzedékének. akkor a hullámok hamarosan óriásira nőnek. mert sok olyan harminc és ötven év közötti ember lépett be. hogy emlékezzen azokra az időkre. kötvények és minden más dolog ára emelkedik amíg több a vásárló. hogy anyagi gondban vannak. mert ma még viszonylag kevés a hetvenen felüli. és figyelembe vette az időt. Ezért továbbra is a tőzsdén maradnak. A népességrobbanás nemzedékéhez tartozók milliói esetleg nem adják el időben a részvényeiket. de 2016-ra biztosan rájönnek az emberek. befejezték a főiskolát vagy az egyetemet. és egyre újabb biztonságos szentélyeket keresnek. tele részvényekkel. hogy az emberek öregszenek. Ha 75 millióan eladnak valamit. csak a tényekre. noha tudják. hogy így lesz: a tőzsde egyre csak emelkedik majd. egyik befektetési alapból a másikba helyezik át a pénzüket. amit fel kell tenni. egyszerűen a hullámhatás miatt. kötvényekkel. netán 30 százalékkal emelkedik a tőzsde. és lett költeni való pénzük. a kereslet és kínálat törvénye. amikor a népességrobbanás nemzedékének első 75 millió tagja betölti a hetvenedik évét. ha az Egyesült Államok. Sokan már tudják. de a történelem nem igazolja a fantáziát. illetve csak akkor. annak érdekében remélem. és bizony szükség lesz bárkára a sivatagban. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A kamatemelés célja az infláció lassítása volt.. hogy megvegyék első lakásukat. Vagyis. sokuknak lesz MH nyugdíjterve. A hullámhatás erőteljes érvényesülése mutatkozott meg Japánban. a világ leggazdagabb országa meginog. mint felének van MH nyugdíjterve. amikor a népességrobbanás nemzedékének tagjai elkerültek otthonról. befektetési alapokkal.pdffactory.12. 2001. ha eddig még nem következtették ki. amikor a kamatok 20 százalék fölé emelkedtek. holott a legfontosabb kérdés. Ennek az ellenkezője is igaz. mert a kormány adóbüntetést szabott ki a korai pénzkivonásra. amelyet csakhamar követett a pánik és a pangás. és MH nyugdíjterve van. és Japán a második legerősebb gazdaság elbukik. nem találgatott.. ha 75 millió ember valamit vesz. mint az 1990-es években. Gazdag apám annak idején nem tarot kártyából. Az elkövetkező néhány évben. a piaci tapasztalatot és azt. akik MH nyugdíjtervükben a nyugdíjukra igyekeztek pénzt félretenni. amikor már túl késő. Magyarán szólva. talán fel tudja idézni az ingatlanmániát. egy olyan országban. 20. Ez a közgazdaságtan alaptörvénye. mint az eladó. a történelemre és a valóságra támaszkodott. a nyugdíjas férfi kérdései még nem keltettek nagy visszhangot.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 33 of 169 vagy úgy.. A japán emberek bűne ez. Így tehát a nyugdíjas kérdésének nem szentelt túlzottan nagy figyelmet a nyilvánosság. hogy a tőzsde összeomlik.. Ezen kívül az 1946 előtt születettek közül sokan a lakásukat tették pénzzé. A kérdés tehát az: Mi történik akkor. és sokaknak volt takarékbetétjük is. az egykori pénzügyi nagyhatalomban. és kevesebb. a törvény hibájának hatása még nem nagyon mutatkozott meg a piacon. De 2016-ra. ahol szorgalmukról és takarékosságukról híres emberek élnek. akkor csökken az ár. amikor a jövőbe látott.com . 2008. akiknek MH nyugdíjtervük van. Sajnos több millió alkalmazott nem üríti ki 401(k) számláját vagy egyéni nyugdíjszámláját. mint az 1990-es években? Aki 1946 után született. és nekiláttak. de még mindig nem ismerik fel a törvény hibájának file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. a népességrobbanás nemzedékének tagjai. ha majd a népességrobbanás nemzedékének több millió tagja a törvény miatt kénytelen lesz kivonni pénzét a piacról? Vajon továbbra is évente 10. A tőzsde tehát magasan állt. A legtöbben még mindig MJ nyugdíjat kapnak. most mégis a csőd szélén van. a végtelenségig. december 2-án. Mivel kevesen vannak hetven éven fölül. vagy az állam vezetéséé? Más szavakkal. hogy a népességrobbanás nemzedékének 75 millió tagja belépett a munkaerőpiacra. és ez a szám minden évben növekedni fog. Aki elég idős ahhoz. Hasonló volt a helyzet az 1970-es években is. nem is tealevelekből jósolt.09.. 1990 és 2000 között a tőzsde virágzott. az áremelkedést eredményez. az inflációt pedig részben az okozta.

ezért aztán törődik is velük. diverzifikáljon!" 1979-ben azt mondta nekem: „A törvény egyik hibája. hogy nemsokára ismét felmegy a tőzsde. A tévékommentátorok ilyesmiket mondtak: „A következő negyedévben várható javulás. Azután bekövetkezett az Enron csődje. blue chip részvények. hogy nem tanácsolja az embereknek a pénzügyi képzettség megszerzését." A pénzügyi tanácsadók pedig így vélekedtek: „Legyenek türelemmel. mintha a rókát kérnénk meg. hogy ne tegye. 2000 márciusában azonban a világ változni kezdett." Ezalatt a róka mosoIyog. kegyetlen világtól.09. diverzifikáljanak!" A csirkék egy kicsit nagyobb biztonságban érezték magukat. és jó megjelenésű ügynököket küld hozzájuk. A technikai buborék kipukkadt. és a tőzsde forgalma romlott. Warren Buffett. új gazdaság. és biztosak voltak benne. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. gazdaggá teszi őket. hogy elnyerje a csirkék bizalmát. de a legtöbb embernek fogalma sem lesz róla. a következőket mondta a diverzifikálásról: „A diverzifikálás a tudatlanság elleni védelem. hogy ő nem diverzifikál. akiket arra képeztek. kis tőkéjű. és ettől még intelligensebbnek és igazán jó kezekben lévőknek érzik magukat. legyen terve. hogy a tőzsde egyre csak emelkedik az 1990-es években. közismerten Amerika leggazdagabb és legokosabb befektetője. és megvédi őket a tyúkólon kívüli gonosz.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 34 of 169 teljes hatását. egyéni nyugdíjszámlák. Sajnos azonban ekkora mértékű összeomlástól a legerősebb diverzifikálás sem tudja megóvni őket. technikai kötvények. diverzifikálni. válasszon egy alapcsaládot!«. a pénzügyi műveltség elsajátítását azoknak az embereknek." De eljött a következő negyedév. mire a tévékommentátorok megint azt mondták: „A következő negyedévben várható javulás. és el is múlt. hogy úgy beszéljenek. diverzifikáljon és diverzifikáljon! Gazdag apám direktebben fogalmazott: „Aki pénzügyileg tudatlan. diverzifikáltak. Az ügynökök mind ugyanazt az intelligensen hangzó pénzügyi szakzsargont használják.. hogy a diverzifikálás a tudatlanság elleni védelem. fizetési halasztás. A róka mindent megtesz. Tudták. Látják. 20 százalék készpénz. hogy a pénzügyi tanácsadójuk a gondjukat viseli. de nem tanácsolja senkinek. mit jelentenek az új szavak. Aki pénzügyileg képzetlen és nem akar pénzügyileg képzetté válni. hogy tegye lehetővé a megfelelő pénzügyi képzést. A csirkék megint csak bizakodtak. mert az emberek kétségbeesetten igyekeznek majd menteni a nyugdíjukat és az életüket. Amikor a kritikus tömeg rádöbben. hogy a csirkék boldogok.pdffactory. Vagyis. ki fog törni a pánik. diverzifikálni. de mindjárt utána helyre is állt. Ehelyett a politikusok a Wall Street embereire hagyták a pénzügyi képzést. ha nem akarunk diverzifikálni. mit csinálnak. vaskos brosúrákat nyom a kezükbe. így fogalmazott: „A Wall Streettől várnia pénzügyi képzést olyan.com . de elmulasztotta utasítani az oktatási rendszert. némileg szarkasztikusan. az diverzifikáljon. Kedvelt szavajárásuk továbbá: »a szektorbefektetési alapok. és hirtelen Amerika-szerte nagyon sok hízott csirke kezdett hangosan csipogni biztonságosan elkerített tyúkóljában. Ford elnök és a Kongresszus megváltoztatta ugyan a törvényt. és természetesen diverzifikálni. akiknek az MH nyugdíjtervük ezt szükségessé teszi. Szeptember 11-én a piac esett. Hosszú távra fektettek be. Olyanokat mondanak. Ő csak annyit állít.12. Biztonságban érzik magukat új szentélyükben." Felhívom a figyelmet arra. hogy Warren Buffett egy szóval sem mondja. hogy a piac újra emelkedik. Több ízben közölte. hogy „a nyugdíjreform meg fogja változtatni a szókincsünket. tanuljunk. ügyfélszolgálati irodákkal áll rendelkezésükre. hogy ne diverzifikáljunk. a rókák megint azt mondták: „Legyetek türelemmel! Fektessetek be hosszú távra! Diverzifikáljatok!" Többek között azért nem került sor a világtörténelem legsúlyosabb tőzsdei összeomlására mindjárt az Enron file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. akik tudják. mint »Fektessen be hosszú távra.. Aligha van értelme olyanok számára." Később egyszer. ingatlanbefektetési társaságok. Tudják. mert látták. mint egy befektető. 2008. fektessenek be hosszú távra.«" Gazdag apám felhívta a figyelmemet. adómentes városi kötvények. növekedési befektetési alap. és tudja. Biztos munkahelyük van. tanácsnak álcázva. hogy a pénzügyileg intelligens megoldást választották. hogy nevelje fel a csirkéinket. a pénzüket pedig pénzügyileg képzett emberekre bízták. De hiába csipogtak.

olyan kérdéseket. hogy kezelni tudják a bonyolultabb és mennyiségi kapcsolatokat. A lényeg. hogy a csirkék még hízzanak egy pár évig.. Azt állította.. A jó matematikai alapok Greenspan szerint javítanák a pénzügyi műveltséget. Erről a sajtóban a következő jelent meg február 6-án: Az iskoláknak.Ha tehát pénzügyi műveltségre tanítjuk gyermekeinket. hogy észrevegyük. a pénzügyi műveltség pedig azt jelenti. mind a fogalmi alapok szintjén. tanítaniuk kellene az alapvető pénzügyi fogalmakat. amelyek a mindennapi pénzügyi döntéshozatalban jellemzőek. az Amerikai Nemzeti Bank elnöke aggódott a tőzsde iránti és a könyvelői szakmába vetett. miszerint „Fektess be hosszú távra." Az üzleti életben mindenki olyan vevőket akar... és tudják. Természetesen én a hosszú távú pénzügyi képzést ajánlom." „Köszönöm kiváló tanácsait . melyek hatásait azután évekbe telik helyrehozni. mert kiválóan kezelik és rendkívül sikeres. bajba kerül a kapitalizmus jelenlegi formája. a Berkshire Hathaway valószínűleg Amerika legdrágább alapja. mint az a hetvenéves nyugdíjas Miamiból. akiknek csekély a pénzügyi képzettségük és a befektetési tapasztalatuk.zárta a műsorvezető beszélgetését a híres befektetési alap vezérigazgatójával. megfelelő azoknak. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Mindenki maga dönt. mintha róka tanítaná a csirkéket. megrendült bizalom miatt. hogy ő köztudottan azt tanácsolja befektetőinek. hogy ne fektessenek az alapjába. hogy mint egyénnek. és nem Warren Buffettét." „Az a tapasztalatom. hogy egyik-másik csirke kezd ideges lenni. Várják. ha az emberek elveszítik bizalmukat a tőzsdében. hogy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy a fiatalok ne hozzanak hibás pénzügyi döntéseket.. milyen fontos a pénzügyi műveltség tanítása az iskolákban. és ma már sokan csatlakoznak hozzám. hogy bármely pénzügyi hírtévében hirdessen. és „hozzájárulnának." Ha gazdag apám élne. (3) pénzügyi képzést szerez. mind a középiskoláknak. Greenspan Kongresszusban tartott beszédének élő televíziós közvetítése után a pénzügyi hírtelevízió. diverzifikálni. mindenkinek három alapvető választási lehetősége van: (1) nem tesz semmit. akik örökké vásárolni fogják termékeit vagy szolgáltatásait. és kérdéseket tesz fel. hogy az országban szükség van a gyerekek pénzügyi oktatására. Ha pedig azt mondja az embereknek. jól bevált tanácsot a diverzifikálásról. amelyre a szabványos. A gazdaságra rossz hatással van a befektetői pénzek hiánya. Warren Buffett saját befektetési alapja. mind az általános." . Nem kell zseninek lenni ahhoz. Az ismert alapkezelő a következőket mondta: „Egyetértek Alan Greenspannel. vegyenek befektetési alapokat és diverzifikáljanak.. amit már gyerekkorban. hogy nemzetünk fejlődéséhez alapvetően szükséges a pénzügyi képzés. egyszerűen azért. a törvény előírja a csirkéknek. hogy egy befektetési alapkezelő véleményét kérik ki Alan Greenspan beszédével kapcsolatban.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 35 of 169 csődje után. csak így maradhat a világ vezető nagyhatalma továbbra is az első helyen. meg kell tanítanunk őket diverzifikálni. Valóban tanítanunk kell a pénzügyi műveltséget. A probléma csak az. 2002 februárjában Alan Greenspan. mert szerinte túl drága az alap. Alan Greenspan e feletti aggodalmában felhívást intézett a Kongresszushoz.12. mind az algebrai műveletek szintjén. ne fektessenek bele pénzt. Ugyanez igaz a befektetési alapkezelőkre és a pénzügyi televíziós csatornák tulajdonosaira is. . hogy járjanak a tőzsdére. Greenspan tudja. 2008. az a tanács. A pénzügyi műveltség nem azt jelenti. diverzifikálni. fejleszti az emberek képességét. Ha a két fogalom közé egyenlőségjelet teszünk. a pénzügyi hírtévék legtöbbet a befektetési alapokat reklámozzák. hogy diverzifikálni kell. azonnal riportot készített egy híres befektetési alap vezetőjével a beszédről. befektetőnek álcázott pénzügyi tanácsadói választ kapta: „Ne aggódjon. ezért a pénzügyi műveltség szükségességéről beszélt az ország lakosságának. hogy a matematikai tudás. Feltehetően ezért nem őt kérték fel. diverzifikálni. azt mondaná: „Alan Greenspan nem diverzifikálásról beszélt.mondta. legyen boldog és diverzifikáljon!" Még egyszer hangsúlyozom.. Még csak hasonlót sem.pdffactory.09. Az is természetes számukra. Buffett alapja olyan sikeres és drága. mert a rókák még nem készültek fel a csirkevacsorára. légy türelmes és diverzifikálj !". (2) megfogadja a régi. nyilvánvalóan nincs szüksége rá. az megint olyan. mert nincs rá szüksége. amelyet néztem.com . Ő arra hívta fel a figyelmet. aki nem hirdet az illető tévécsatornán. az iskolában kellene oktatni.

háziasszonyok.. 2002. valóban nyugodtak vagyunk.. amikor pénzügyi tanácsadóhoz fordulunk!". diverzifikálja. sokszorozza a kockázatot. Gazdag apám a szakmai képzésnek ebben a hiányában látta a nyugdíjreform egyik hibáját. aki azt tanácsolja: »Ne egy autót vegyen. mert rendkívül sokféle szakértelmet igényel. sőt át is lépi a nyugdíj korhatárt. A pénzügyi tanácsadói szakma nagyon sokrétű. pénzügyi tanácsadó. minthogy a népességrobbanás nemzedéke feltartóztathatatlanul közelít a nyugdíj felé. és már meg is szerzik a képesítést. nyugdíjasok.. de sokaknak nincs elegendő ismerete és szaktudása ahhoz.. hogy jó vásárt csináltunk? Tehát legyünk óvatosak. hogy nem minden pénzügyi tanácsadó egyforma. alcíme pedig: „Az erősen szabályozatlan piacon elszaporodnak a pénzügyi tanácsadók".com . hogy pénzügyi tanácsokat osztogasson. és a befektetési alapkezelő természetesen azt nyilatkozza. Egy másik csoport . A pénzügyi tanácsadói szakmával az a baj.org. hogy csak egyet vesz. A cikk két web site-ot is ajánlott referenciaként a pénzügyi tanácsadókhoz: a NAPFA által szponzorált www. hogy egyre több szereplő bukkan fel a pénzügyi tervezésben. Az okleveles pénzügyi tanácsadók bérért (órabérért..fplanet. volt ingatlanügynökök. és a Pénzügyi Tanácsadók Szövetsége szponzorált www.pdffactory. A cikk címe: „Legyünk óvatosak. és különféle szakemberek kínálják szolgáltatásaikat egy erősen szabályozatlan piacon.09.12. A cikk a következőket írta: „A tapasztalat azt mutatja. mint egy használtautó-kereskedő. mert valaki azt állítja. ahogyan gazdag apám mondta. esetleg a kettő kombinációjáért dolgoznak. hogy konyít is a pénzügyi tervezéshez. még kevésbé a befektetéshez. amiben éppen ül. a folyamatos képzést és a tanfolyami munkát. vegyen hat kocsit. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Feltehetően a jövőben még többeket vonz majd a szakma.. szabott bérért. az emberek többségének fogalma sincs a köztük lévő különbségekről. május 5-én a Washington Post üzleti rovatában éppen erről volt szó. ilyenek például az okleveles pénzügyi tanácsadók. biztosítási ügynökök. még nem biztos. vagyis fizető ügyfél. Sokan közülük jól képzettek és jó szakemberek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 36 of 169 nyilatkozzon Greenspan beszédéről. mikor romlik el az. Teljes körű ismeretekkel felszerelt pénzügyi tanácsadók várják ügyfeleiket a legkülönfélébb változatokban. A tévé olyasvalakit hív meg. vegyen többet! Sosem tudhatja. tűzoltók és sokan mások három napos. akik szegényebbek és képzetlenebbek náluk.«" Vajon melyik kereskedő ne akarna több millió ilyen ügyfelet? A legtöbben azért nem hisszük el.napfa. hogy tanácsokat adjanak pénzügyi jövőnk biztonságával kapcsolatban. és akkor nem tud mivel munkába menni. mert ennél általában többet tudunk.a 16 éves Személyes Pénzügyi Tanácsadó Országos Szövetsége (NAPFA) . aki hirdet nála. vagy a kezelt vagyon százalékos arányában meghatározott bérért) vagy jutalékért. Tehát ne kockáztasson. mert emberek milliói gyakran olyanok pénzügyi tanácsait fogadják meg. amíg nyugdíjba nem megy. aki diverzifikálásra buzdít. Az okleveles pénzügyi tanácsadói képesítés tartalmazza a vizsgákat. három hetes vagy hat hónapos tanfolyamokon vesznek részt. akik 39 500-an vannak. nem is beszélve a fizetés módjának sokféleségéről. Tanárok. Ha azonban pénzügyi eszközökről van szó. Ha gazdag apám élne. kötvényekről és befektetési alapokról. részvényekről. és fizessen nekem értük minden hónapban negyven éven át. E reform miatt lett a pénzügyi tanácsadó a legnépszerűbb szakma. mert eladott nekünk valamit. melyek azután emberek anyagi jövőjét és anyagi biztonságát befolyásolják.org/plannersearch. olyan. 2008.tagjai kizárólag bérezésért dolgoznak. vízvezetékszerelők. hogy csak hat kocsi nyújthat védelmet az autónélküliség ellen. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mit veszünk meg! Csak azért. ami az ő alapjának a legkedvezőbb. Amikor fiatal pénzügyi tanácsadónk pénzt kap azért. Ezért látta gazdag apám a nyugdíjreform egyik legnagyobb hibáját a pénzügyi oktatás hiányában. bizonyára azt mondaná: „Egy befektetési alapkezelő.

mit tesznek. Azok a befektetők. Ő a szegény apámhoz hasonlókra. Ezek a kereskedők végzik a pénzügyi oktatást a pénzügyi intézményekben. a pénzügyi oktatás többé nem választható.. hogy jól menjen azoknak az embereknek. mert egy szegény ember pénzügyi értékrendjét követik. Gazdag apám azért aggódott. aki gazdaggá teheti őket. Annak adnak borravalót. aki szegényebbé teszi őket. amely súlyosságban messze túlszárnyalja az Enron-botrány során állítólag elkövetett bűnt. és olyan tanácsadókat kell találnia. és a pénzügyi oktatást a pénzpiacon dolgozó emberekre hagyta.. mint nékik rám. gyakran a legrosszabb befektetők. Ezek után nincs mit csodálkozni azon. Gazdag apám gyakran mondta: „A brókerek sokszor rosszabbul állnak anyagilag. biztosítási ügynök. Ő bűnös dolognak tartotta. hogy befektetőként az embernek képzettnek kell lennie. akik földalattin közlekednek. Amikor a Kongresszus meghozta a törvényt. mert ezek az emberek többségükben nem befektetők. nem is azt. ingatlanügynök. Olyan vétek ez. Számos ilyen barátom van. Nem a befektetéseikből élnék.12. és természetesen többnyire azt mondják. Némelyikük nagyon gazdaggá tett.. akik ezt pénzügyi oktatásnak álcázzák. mi zajlik a Kongresszusban. Vezetőink jelentős hányada tisztában volt vele. mert ahelyett. hogy a befektetés többé-kevésbé kötelezővé vált. különben elveszítik az állásukat. Ez így is van rendjén." Warren Buffett a következő pénzügyi tanácsot adta a Wall Streetről: „A Wall Street az egyetlen hely. hogy nehéz munkával megkeresett dollárjaikat a pénzpiacok irányítóira bízzák. könyvelő és ügyvéd ad befektetési tanácsokat pénzért.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 37 of 169 A pénzügyi tervezésnek ez az előretörése válasz a befektetési ismeretek és tanácsok iránt mutatkozó keresletre. Ez a hiba mélyén megrázta gazdag apámat. Szerinte az. gazdag apám nagy aljasságot sejtett meg.09. a pedagógusokra haragudott. kereskedők akarnak eladni nekik valamit. A lényeg. Megismétlem. hogy több millió dolgozó számára kötelezővé tették. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Aki képzetlen. mint a másik. már-már bűnös hanyagságnak minősül. akik nem szeretnek jutalékot fizetni. hogy elmulasztották tudatni az oktatási rendszerrel. akik 20 százalék borravalót adnak a pincérnek egy hamburger menüért. 2008. mégsem hajlandók jutalékot fizetni azokért a befektetésekért. mint az ügyfeléik. Rendszeresen figyelmeztetett minket. több üzletet hoznak nekem. Ismét Warren Buffettét idézem: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. akikben megbízhat. Megfizetem őket. Ma több ezer hivatásos pénzügyi tanácsadó. és nem szívesen adnak annak. és gyakran először nekem kínálják a legjobb befektetéseket. akik hasznot húznak a pénzügyi tudatlanságból. hogy objektív pénzügyi oktatásban részesülnének. Vagyis ugyanannyira szükségem van rájuk. Felismerte. hogy a törvény megszületésekor a Kongresszusban ülők közül sokan pontosan tudták. Én kedvelem a kereskedőket. Vannak köztük nagyon jó barátaim. akiknek fogalmuk sem volt róla." Ismét fél kell hívnom valamire a figyelmet. ha több millió ember aggódik egyre jobban a jövőjéért és a pénzügyi biztonságáért. hogy a befektetési tanácsokat osztogatók többsége kereskedő. Azért lesznek egyre bizonytalanabbak. ahová az emberek Rolls-Royce-szal mennek tanácsot kérni azoktól. Vannak barátaim. Ha nekik jól megy. hogy a pénzügyi oktatást azokra hagyták. bérért és fizetésen dolgozik.pdffactory. a fiát és engem. hogy a Kongresszus nem követelte még az iskoláktól az alapvető pénzügyi ismeretek oktatását a törvény megváltoztatása után. A bűvészmutatványért volt mérges és a hivatalos pénzügyi oktatás hiánya miatt. ettől aztán még inkább szeretem őket. bróker. annak az egyik pénzügyi kereskedő olyan. akik pénzügyi szolgáltatásokat és befektetéseket adnak el nekem. amit az intézmények parancsolnak nekik és támogatnak. mint az igazi befektetők. jutalékért. hanem kötelező. Ez azért van.com . akik befektetéseket adnak el nekem. amelyekből meggazdagodhatnának. mert azt akarom. mert garasoskodnak. Hadd világítsam ezt még jobban! Gazdag apám nem a tőzsdén való befektetést ellenezte. mért fontos: A nyugdíjreform egyik legnagyobb hibája..

megj. és elrendelte. hogy ott mérgező hulladékot helyeztek el. Egy ügyvéd barátom például beszélt nekem egy házaspárról. amelyek most is és a jövőben is hatással lesznek rájuk. hogy bizonyos feltevéseik vannak. Más szavakkal: tudattalan feltevéseikért fizetnek meg drágán. kérdezősködj a környezetedben.)) Dr. méghozzá sokat. és aki széleskörű tiszteletnek örvend Amerikában.. A vállalkozás és a befektetés terén azt tapasztaltam." Jómagam a tanítványa voltam. egyszerűen szólva. és azt feltételezték róla. melyről nem tudjuk." Más szavakkal. A pár természetesen fellebbezett.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 38 of 169 „A piac. hogy az ass-u-me mit jelent. az file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Ha még soha nem hallottad. akik pénzt keresnek a befektetők tudatlanságán. amikor már tizenöt éve övék volt a telek. Az elkövetkező években látni fogjuk. 5. hogy bármely tárgyalásban rendkívül fontos szó a feltevés. Ennél fogva a pénzügyi oktatás jelenleg valóban árusítás. mint amennyi befolyik.com . aki az újságban tanácsot kért. hogy kitör majd a pánik. 2008. Bonyolult matematikai számítások nélkül is világosan látszik. ha minden évben több és több ember ad el.. hogy hetven és féléves korukba kezdjék el eladni befektetéseiket. (ass-u-me . hogy tiszta. hogy a törvény megköveteli az érintettektől. A legtöbbek figyelmét elkerülték azok a fontos tények. jóval több pénz folyik majd ki. milyen mély igazság rejlik ebben a mondatban. azokat segíti. Amikor a népességrobbanás nemzedékének első 75 millió -ha a bevándorlókat is figyelembe vesszük.09. Vállalkozási pályafutásom kezdetén. Buckminster Fuller. sokan a kávéjukat szürcsölve olvastak az Enronról és Arthur Andersenről. amelyek az újságok utolsó oldalain rejtőztek .pdffactory. amikor ez a folyamat felerősödik. Ez több millió dollárba került. az szerezzen pénzügyi ismereteket. A mai üzleti életben ez az írásmód figyelmeztetést takar. ugyanakkor mérjem fel a tárgyalópartnerem feltevéseit is. aki több szabadalom atyja. mire megértettem. aki jómódban akar élni a jövőben. akik mindenüket elveszítették mert megvették álmaik telkét. melyet gazdag apám észrevett. hogy csak feltevés. A szövetségi kormány beperelte házaspárt. Jóllehet 2016-ot szokták nagyjából megjelölni. Három évvel a nyugdíjazásuk előtt. Mindenesetre én olyan valaki vagyok. Két hiba Végül tekintsük át a nyugdíjreform két hibáját. A másik hiba. Barátom. és kaptak is némi kedvezményt. aki pontosan tudja. melyeknek létezéséről mit sem tudnak. mert nem tudják. hogy őket nem érinti a botrány. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy szándékosan másképp hangsúlyozta: ass-u-me. de a jogi csatározásra minden megtakarított pénzük rá. amikor igazi pénzért tárgyaltam. Az egyik. tudják. gazdag apám mindig figyelmeztetett. mégis elég sokáig tartott. hogy figyeljek oda a feltevéseimre. R.12. ment. Gyakran előfordult. Mint említettem.a rendszer azon hibái. hogy fizessék ki a terület megtisztítását. mint azt az évet. A következő fejezetben fogok szólni a rendszer harmadik hibájáról. akik segítenek önmagukon. hogy sokan azért veszítenek. akkor 83 millió tagja eléri a hetvenedik életévét. kiderült. de vigyázzunk. amely ismét nagyon jól látszik a hetvenéves nyugdíjas leveléből. hogy azokra hárult a pénzügyi oktatás.. hogy igen nehéz magasan tartani az árakat. olyan feltevésekért. az előző tulajdonos már régen halott. a következőt mondta a feltevés szóról: „Nem kételkedhetünk olyan feltevésben.szabad fordításban: „felültetés" (ford. hogy mit jelent. mint az Isten. boldogan. fejezet Milyen pénzügyi feltevéseid vannak? Akik jól értenek a tárgyaláshoz. Gazdag apám számára a feltevés (assume) súlyos szó volt.. mert a pénzügyi hatás már jóval korábban is érezhetővé válhat.

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 39 of 169

ügyvéd, azt mondta: „A pár arról számolt be, hogy amikor meglátták azt a csodálatos telket, feltételezték, hogy még soha senki nem használta semmire." Amikor San Diegóban éltem, olvastam egy helyi párról, akik elhatározták, hogy elviszik a családot Disneylandbe. Mivel nem azonos munkaidőben dolgoztak, a férj és a feleség úgy döntött, hogy külön utaznak, két autóval. Amikor a szállodában találkoztak, kiderült, hogy egyikük sem vitte magával a gyerekeket. Mindketten azt feltételezték, hogy a másik viszi őket. Mivel ennek a feltevésnek nem voltak tudatában, eszükbe sem jutott megkérdezni, hogy a másik magával viszi-e őket. Ezért tartotta olyan fontosnak dr. Fuller, hogy megkérdezzük magunktól, milyen feltevéseink vannak, melyeknek létezéséről mit sem tudunk. Vállalkozásaimban gyakran megkérem az ügyvédemet és a könyvelőmet, hogy ellenőrizzék a szerződéseket. Korábban sosem tettem ezt, de mára már rájöttem, lényeges, hogy mások is átnézzék a megállapodásaimat, hogy kiderüljön, ha valami elkerülte a figyelmemet. Gyakran arra is megkérem az ügyvédemet és a könyvelőmet, hogy kérdezzenek rá a feltevéseimre, vagy azok hiányára. Sok mindent tudok meg magamról a feltevéseimre való rákérdezés által... különösen azokból a feltevésekből tanulok sokat, melyekről nem tudok. Azt tapasztalom, hogy a jogi viták nem a szerződés lényegi pontjai körül alakuInak ki hanem gyakran olyan egyszerű feltevések miatt, melyeknek létezéséről senki sem tudott. Nemrégiben összeütközésbe kerültem egy világítástechnikai céggel, amely nyári kültéri világítást helyezett el az egyik ingatlanomon. A tulajdonosok, egy házaspár, december elején kerestek fel, és átadtak egy számlát a világítás felszereléséről, majd néhány nappal később el is végezték a munkát. Ezek után kifizettem a számla teljes összegét. Kezet ráztunk, és én nagyon meg voltam elégedve a munkájukkal. Sokkal jobb munkát végeztek, mint amilyenre én valaha is képes lettem volna. Amikor a nyaralási idénynek vége lett, felhívtam a párt, és megkértem őket, hogy szereljék le a lámpákat. A tulajdonos azt mondta: „Mi azt vállaltuk, hogy felszereljük a lámpákat. Nem ígértük, hogy le is szedjük őket." Minthogy nem volt írásos megállapodás, heves vita alakult ki arról, hogy mit ígértek és mit nem. Végül valaki mást bíztam meg a lámpák leszerelésével. Mondanom sem kell, nem valószínű, hogy valaha még egyszer üzleti kapcsolatba kerülök a céggel, noha remek munkát végeztek a lámpák felszerelésével. Feltételeztem, hogy bármely cég, amelyik felszereli a lámpákat, le is szereli azokat... de ez természetesen olyan feltevés volt, amelyet nem tudatosítottam magamban. Biztos, hogy a következő céggel, melyet megbízok, írásos szerződést fogok kötni, amelyben a lámpák fel- és leszerelésének ára egyaránt szerepelni fog. Ez is egy példa arra, hogyan kerülhet bajba az ember a feltevései (ass-u-me) által. Amint az a fenti példákból kitűnik, a feltevések nagyon fontosak az élet különböző területein, de gazdag apám különösen nagy súlyt fektetett a pénzzel, vállalkozásokkal és befektetéssel kapcsolatos feltevésekre. Azt mondta: „Rengeteg pénz elveszett, számos barátság tönkrement, sokan megsértődtek, több baleset történt, és jó néhányan bíróságra mentek már amiatt, mert valaki nem kérdezett rá a feltevéseire." A kérdés az, hogyan vonatkozik a feltevés szó a nyugdíjakra, az előttünk álló tőzsdei összeomlásra és a tanácsokra, melyeket az emberek kapnak. Hogy megkapjuk a választ, térjünk vissza arra a kérdésre, amelyet a hetvenéves nyugdíjas férfi tett fel a Miami Herald 2001. december 2-i számában. Az illető tanácsot kért, de vajon bölcs tanácsot kapott-e? „Ellenőrizze a befektetési alapjait, győződjön meg róla, hogy stabilak, és a konzervatív, egyre növekvő bevételt termelő alapok közül valók. Az agresszív alapok általában bizonytalanabbak. Utasítsa a vagyonkezelőjét, hogy havonta küldje el önnek az ön által igényelt minimum osztalékot az alapokban lévő részvényei eladásával. Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak, és csodákra képes." Íme néhány ellenőrző kérdés: Hány különféle feltevés rejlik a pénzügyi tanácsadó

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 40 of 169

válaszában? Hány feltevés marad rejtve? Hogyan lehetnek a feltevések helyesek és hogyan helytelenek? Mi történik, ha a nyugdíjas követi a pénzügyi szakember tanácsát, de kiderül, hogy az hamis feltevéseken alapul? Mely feltevésekre kell rákérdezni? Milyen feltevései voltak a pénzügyi tanácsadónak, amikor a tanácsot adta? Milyen más kérdéseket kell a pénzügyi szakembernek megválaszolnia tanácsadó előtt? Mielőtt megadnám a választ, azt javaslom, üljetek le néhány barátotokkal, és beszéljétek meg, hány feltevés rejlik a válaszban. Olvassátok fel hangosan a tanácsadó válaszát, vagy adjatok mindenkinek egy másolatot róla, majd kérjétek meg a társaitokat, hogy soroljanak fel minél több feltevést. Szerintem sokat fogtok tanulni a folyamatból, és talán meg is ijedtek. Lehet, hogy ösztönzőleg fog hatni, hogy saját pénzügyi feltevéseitekre is rákérdezzetek. Mindössze annyi a dolgotok, hogy kérdéseket tesztek fel a válaszban rejlő feltevésekre, és máris jelentősen fejlesztitek pénzügyi intelligenciátokat. Az első feltevés, amelyre rákérdeznék, az lenne: „Még sosem volt ilyen hasznos kitartania nyugdíjterv mellett, mint most." Érdekes, hogy a pénzügyi tanácsadó feltételezi, a nyugdíjas mit sem tud a befektetésről, és minden bizonnyal 2 százalékos kamatot biztosító bankbetétekben akarja tartania pénzét, noha az ezt egy szóval sem említette. Azt gyanítom, azért hozta szóba a tanácsadó a 2 százalékos kamatot biztosító betéteket, mert csak ezeket ismerte. Pedig lehet, hogy a hetvenéves nyugdíjas kiválóan kezeli a fedezeti alapokat, és havonta akár 100 százalékos, hatástöbbszörözött hozamot is kihoz a nyugdíjából a határidős ügyleti piacon. Tudom, hogy ez nem valószínű, de a tanácsadó mindenesetre feltételezte, hogy az illető nem tud semmit..., illetve még nála is kevesebbet. Én a tanácsadó helyében megkérdezném: „Milyen befektetési tapasztalatokkal rendelkezik? Van más eszközökből álló portfoliója is a nyugdíjtervén kívül? Fektetett már be más eszközökbe sikeresen? Milyen fajta befektetéseket kedvel, és milyenekben bízik?" Vagyis kérdéseket tennék fel, mielőtt tanácsot adnék arra a feltevésemre hagyatkozva, hogy ennek a nyugdíjasnak fogalma sincs a befektetésről... amit sok pénzügyi tanácsadó feltételez. Miután a tanácsadó feltételezte, hogy a nyugdíjas teljesen tudatlan, a következő javaslattal állt elő: „Ellenőrizze a befektetési alapjait, győződjön meg róla, hogy stabilak, és a konzervatív, egyre növekvő bevételt termelő alapok közül valók." A tanácsadó tehát először azt feltételezi, hogy a nyugdíjas semmit sem tud, azután meg azt, hogy tudja, miként kell ellenőrizni a befektetési alapok stabilitását. Felmerül a kérdés, vajon tudja-e bárki, mely befektetési alapok stabilak. Én biztosan nem. Azon kívül meg lehet, hogy egy befektetési alap az egyik évben jól teljesít, a másikban viszont rosszul. Ha utánanézünk, megállapíthatjuk, hogy sok olyan befektetési alap, amelyet az emberek stabilnak gondoltak, katasztrofálisan teljesített a legutolsó piacgyengülés után. 1999-ben volt egy híres, erősen támogatott alap, melyet a pénzügyi tanácsadók lelkesen ajánlgattak. Egyértelműen stabil befektetési alapnak számított, és még ma is annak számít. De 2001-re ez az alapcsalád csaknem 60 százalékot veszített az értékéből. Évekbe telik majd, mire megint akkora lesz a hozama, mint 1999-ben. Tény, hogy jelenleg több a befektetési alap, mint ahány nyilvános cég, melynek részvényeit a befektetési alapok felvásárolják. Ha ez a nyugdíjas meg tudná mondani, hogy a közel tizenkétezer befektetési alap közül melyek a legstabilabbak, és melyik lesz közülük a következő győztes, akkor talán nem is kellene nyugdíjasnak lennie, mert egy vagyont kereshetne abból, hogy tanácsokat osztogat mindazoknak, akik azon tűnődnek, vajon melyik befektetési alap stabil. Szerintem abszurd, hogy a tanácsadó előbb tudatlanságot feltételez a nyugdíjasról a befektetés terén, majd a következő mondatában azt feltételezi, hogy az pénzügyileg sokkal csavarosabb észjárással rendelkezik, mint a legtöbb piaci szereplő. A pénzügyi tanácsadó válaszában még sok más feltevést és ellentmondást is találtam. A lényeg: Nem tudom, hogyan adhat valaki bármilyen pénzügyi tanácsot, ha alig tud valamit a tanácskérő helyzetéről. Mégis tény, hogy több millió ember kap olyan tanácsokat, melyeket gazdag apám „fehér kenyér pénzügyi tanácsnak" nevezne. Azért hívta így, mert ez a tömegeknek szóló pénzügyi tanács. Egy bizonyos képletre épült,

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 41 of 169

amelyet pénzügyi tanácsadók tízezrei hangoztattak, akik egyszerűen árultak valamit: valamely cég pénzügyi termékét, és a cég megbízásából mondták, amit mondtak. Gazdag apám „gyorséttermi pénzügyi tervezésnek" is nevezte ezt a jelenséget. Gondoljuk csak meg, milyen egészségügyi problémáktól szenvednek ma több millióan, amiért gyorséttermi ételeket esznek, amelyek jó ízűek, széles körben reklámozzák őket, gusztusos a csomagolásuk, és könnyen beszerezhetők! Gazdag apám nem csak azért aggódott, hogy a nyugati világban az embereknek egészségügyi gondjaik lesznek a túl sok ócska, gyorséttermi ételtől, hanem azért is, hogy a túl sok ócska befektetés anyagi gondokat fog okozni. Azt mondta: „Valószínűleg nem egészséges semmilyen étel és befektetés, ami túl könnyen beszerezhető, amit agyonreklámoznak és dekoratív, csinos csomagolással láttak el. A legfinomabb, legegészségesebb legjobb minőségű ételeket kis, eldugott vendéglőkben ettem. Ugyanígy a legjobb befektetésekre is kis, eldugott helyeken bukkantam rá, melyeket igazi művészek, tehetséges zsenik vezettek... nem nagyvállalatoknál." Gazdag apám gyakran emlékeztetett minket, a fiát és engem arra, hogy „a legjobb ételekre és a legjobb befektetésekre a világon mindenütt hasonló helyeken lehet ráakadni. A baj az, hogy a rossz ételekre és a rossz befektetésekre is hasonló helyeken találhat rá az ember. Ahhoz, hogy jó ételeket és jó befektetéseket találjunk, először tudnunk kell, mik azok Abból, hogy valami kényelmes, jól néz ki, jól hangzik, megfizethető és mindenki más veszi, még nem következik, hogy hasznunkra válik." Természetesen tovább tallózhatnék a pénzügyi tanácsadó válaszában, egyéb feltevések után kutatva, és megkérdőjelezve azokat. De ennek a fejezetnek nem ez a lényegi mondanivalója. Azon kívül a pénzügyi tanácsadó védelmében el kell mondanom, hogy az ő szakmájában dolgozók több millió embert szolgálnak ki, ezért gyakran kénytelenek gyors, „előre csomagolt" formában megfogalmazott tanácsokat adni. Több pénzügyi tanácsadó barátom van, és ők sokszor mondják, „Ha valakinek nincs legalább 250 000 dollár készpénze befektetésre, azzal nem tölthetek el sok időt." Magyarán, ha nincs sok pénzünk, a legtöbb pénzügyi szakember nem sok időt szánhat rá, hogy tanácsokkal lásson el bennünket. Nekik is pénzt kell keresniük, hogy eltartsák a családjukat, és befektessenek az ő nyugdíjuk előteremtésére. Az alapvető feltevés a cikkben, amivel vitába szállnék, az a mondat, hogy „Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak, és csodákra képes." Azért vitatkozom éppen ezzel a gondolattal, mert többnyire ez a feltevés áll a pénzügyi tanácsadási üzletág hátterében általában. Tehát ezúttal nem a pénzügyi szakember tanácsát kérdőjelezem meg, hanem a szakma egészét. Jóllehet, nem teljes egészében jellemző a pénzügyi tervezésre, hogy arra a feltevésre épül, miszerint a tőzsde mindig emelkedik, de többnyire ez az elv vezérli. Az említett tanácsadó azt mondta: „csodákra képes", de pontosabban fogalmazott volna, ha hozzáteszi, „csodákra képes, amíg a tőzsde emelkedik, ha a megfelelő alapokat választotta, és ha elég pénze van a portfoliójában." Úgy gondolom, ez igazabb és pontosabb válasz lett volna. Minden hivatásos befektető, aki elég időt szánt a piacok történelmének tanulmányozására, tudja, hogy azok hol emelkednek, hol esnek. Egy igazi hivatásos befektető sosem építené a jövőjét arra a feltevésre, hogy a piacok mindig felfelé mennek... több millió ember mégis ezt teszi. A Gazdag papa sorozat harmadik könyvében, a Gazdag papa befektetési tanácsaiban több grafikont mutattam be a magasan és az alacsonyan álló tőzsdékről. Most az 1929-es Wall Street-i tőzsdei összeomlást ábrázoló diagramot mutatom be. Ha a pénzügyi tanácsadó feltevését vesszük alapul, amely szerint „Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak, és csodákra képes", akkor az 1929-es összeomlást követően, a valódi számok ismeretében, a következőképpen festene az említett „csoda".

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Mondjuk. hadd magyarázzam meg a számok a jelentését .azaz nagy.pdffactory. Egyébként ez is a pénzügyi tanácsadóipar egyik feltevése.09. Azaz az illetőnek 39 017 dollárja van (a 487 719 dollár 8 százaléka)..000. továbbra is az S&P 500 Indexbe fektetünk be .719 39. hadd növekedjék az összeg „hogy sose legyünk szegények".000 dollárról. vagyis a fennmaradó számlaegyenleg 487 719 dollárra csökkent az 1929-es 1.12. stabil cégekbe. hogy hatvanöt éves korunkban 1.840) 487. hogy követjük a „szisztematikus kivonásra" ösztökélő tanácsot. Mondjuk. 1931 1932 1933 1934 1935 1936 (294 797) (10 946) 63 407 (3 307) 98 267 145 144 169 162 211 187 262 382 976 166 441 389 941 564 13 598 12 973 16 915 14 991 21 035 30 607 file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.017 Mielőtt továbblépnénk. és a számok tükrében a feltevések a következőképpen alakulnának.000. A piac ugyanúgy viselkedik. mint 1929-ben.000 dollárunk van. Az 1930-as számadat 461 840 dollár veszteséget jelent (a zárójel a könyvelésben a veszteséget jelöli a nyereséggel szemben)..com . és évente az egyenleg 8 százalékát kivesszük. Az inflációhoz igazított MH nyugdíjszámlánkkal ez történt volna 1929 után: Évvége Értékváltozás Végső érték Felélhető készpénz (dollárban) (dollárban) (dollárban) 1929 Frissen nyugdíjazott1.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 42 of 169 Az adatokat az Ibbotson Associates bocsátotta rendelkezésre. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.000 80.000 1930 (-461. a többit pedig bennhagyjuk. 2008.hátha megtévesztőek.000. amiből 1931-ben élhet.

Ha azonban a nyugdíjas a törvény szerint járt volna el. De a legtöbb hivatásos befektető tudja.12. Minthogy a piacoknak három lehetséges mozgásiránya van. ez azt jelenti. vagy oldalirányba.. hogy az öt üres tölténykamra valamelyikénél áll meg. Hivatásos befektetőként az a véleményem. Mi lesz. vagy lefelé. Gazdag apám egyszer azt mondta: „Majdnem mindenki hallott már az orosz rulettről. ha a piac nem felel meg az előre meghatározott feltevéseknek? Mit mondhatunk akkor a nyugdíjasnak tíz vagy húsz év múlva? A pénzügyi tervezés többnyire arra a feltevésre épít. mint 90 százalékát elveszíti az 1 000 000 dollárjának. hogy az ember egy háromlövetű fegyver tárát pörgeti meg. hogy a piac egyfolytában emelkedik. még magasabban az 1929-es csúcsnál. hogy minden rendben lesz vagyis a piac továbbra is emelkedni fog. A piac ingadozásainak kiegyensúlyozására. lefelé. semhogy kihasználhatta volna az 1936-os tetőzést. hogy ez a lefelé irányuló trend esetére túlságosan is nagy kockázat. Ahelyett. és két tölténykamrában van töltény. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és a piac ugyanúgy alakul. és nem éppen az összeomláshoz vezető piaci csúcs idején megy nyugdíjba. viszont mértéktelenül korlátoz a felfelé mutató trend idején. amint az a táblázatból kiderül. mint 1929 után. ami igazán nem könnyű. hogy az ember vesz egy hatlövetű revolvert. három esetből kétszer van esélyed vesztésre. Ezért mondják folyton. Hát ez bizony elég kockázatos. Vagyis öt az egyhez az esélye. és csodákra képes". ha a befektető hosszú távra fektet be. A táblázat első sorából látszik. hogy évi 80 000 dollárból élne nyolcvankét évesen. ezt nevezik bikapiacnak. Ha azonban így van. és a legtöbb portfolió olyan befektetésekkel van tele. ha a tőzsde emelkedik. vagyis a felfelé. 2008. ez a medvepiac. A nyugdíj-portfoliók általában sajnos arra a feltevésre építenek. A befektetési alapokkal megtöltött nyugdíjtervek többségénél az a helyzet. ha a népességrobbanás nemzedéke egy MH nyugdíjtervvel rendelkező tagjának hatvanöt éves korában 1 000 0000 dollárja van. de csak egy töltényt tesz bele. és havonta rendszeresen kivett volna valamennyit a pénzéből. csak akkor igaz. hogy a diverzifikálás nem feltétlenül ment meg a hibás rendszertől - file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy a való életben a piacok három alapvető irányban mozdulhatnak el: vagy felfelé.09.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 (291 789) 25 678 (601) (13 503) (10 592) 10 864 18 644 23 887 70 339 (39 389) 58 81 74 54 36 40 54 72 133 70 391 631 884 826 334 530 205 196 795 858 4 671 6 531 5 991 4 386 3 242 2 935 4 336 5 776 10 704 5 669 Page 43 of 169 A számok tükrében tehát. akkor sokkal kevesebb pénze lett volna annál. hogy „Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak. illetve oldalirányban történő mozgás ellensúlyozására a pénzügyi tanácsadók szerint a diverzifikálás a megoldás. hogy a piacok végeredményben hosszú távon mindig felfelé mozognak. ha hamis a feltevés? Mi lesz.pdffactory. és reménykedik. melyek csak emelkedő piacon teljesítenek jól. Több millió ember érdekében remélem. ha igaz a feltevése. Más szóval.. Ez rámutat a törvény egy akaratlan hibájára: arra hogy a nyugdíjasnak korlátlan védelme van lefelé irányuló mozgás esetére de a szisztematikus kivonás következtében csak korlátozott lehetőségei vannak arra az esetre. hogy „Fektessünk be hosszú távra!". hogy 1936-ban nagyon magasan állt a tőzsde. a fejéhez illeszti a fegyvert. Ezért tehát a pénzügyi tanácsadónak az a mondata.com . az illető nyolcvankét éves korára több." Az az igazság. meghúzza a ravaszt. hogy az átlagos befektető portfoliója általában csak egyfajta piacmozgás esetén hozhat hasznot. hogy így is lesz. Ez működhet. megpróbál 5 669 dollárból eltengődni egy évig. akkor minden feltevés megdől. Ezek után megpörgeti a tárat. Az olyan.

hogy végül majd újra emelkedés lesz.. hogy amikor 1929 és 1932 között visszaesett. amíg az Enron botránya nem kényszerítette rá őket.. és újra emelkedett 1929 után. Az adók miatt van így. Amikor az ANYBT-t bevezették. ha soha senki nem tanította meg. még ha az átlagok azt mutatják is. milyen hatással lesz a népességrobbanás nemzedéke az MH nyugdíjtervekre és a tőzsdére. amit egész életünk során összegyűjtöttünk. ha egy nyugdíjas hatvanöt éves korában rájön. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy megfelelő pénzügyi oktatást biztosítson. és szólni a továbbiakról. Senki sem kérdez rá a feltevésekre. a válasz egyszerű. ha a törvény arra kötelezi az embereket.. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és ettől kezdve a szám egyre nő. Olyan ez. azt hiszem. Mint említettem. Egy évben majdnem 30 százalékos a növekedés. hogy amikor ezt a törvényt hozták. éveken át egyfolytában eső piacot látni. Ez a hiba jelentős gondokat fog okozni 2016 körül.szerint alakulnak. hogy megtöltsék a kádat. 2. hogy a piacok általában emelkednek. érdemes áttekinteni az eddig felsorolt hibákat. melyeket gazdag apám észrevett: 1. Mi történik. a legtöbb ember portfoliójának 80 százalékát elvitte. amijük van. senki nem utasította az iskolákat. pedig nem feltétlenül az. Addigra ugyanis a becslések szerint 2 282 887 ember éri el a hetvenéves kort Amerikában.. 2017-ben ez a szám már 2 928 818-ra nő. melynek lefelé korlátlan a kockázata. Íme a nyilvánvaló hibák. aki komolyan akar befektetéssel foglalkozni. Az emberek csakhamar feladják. hogy adják el. nehéz a piacnak emelkedni. A törvény kötelez a pénzkivonásra. hogy a piac magához tért. 2008. az Adóhivatal tudni akarta. A legtöbben úgy gondolják. illetve a feltevések . akkor az a két év igencsak hosszú időnek számít.. Ha azt kérdezik.. Tehát. Ha 80 százalékát elveszítjük annak.. A magas fokú pénzügyi intelligencia mindenki számára kötelező. Ahogyan gazdag apám mondta: „Minden kockázatos még az úttesten átmenni is. és nem kérdezősködnek sokat.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 44 of 169 egy olyan rendszertől. Ezzel csaknem 700 000-rel több ember lépi át a hetvenéves kort. felmerült a kérdés. További hibák Mielőtt ennek a feltevésekről szóló fejezetnek a végére érnénk.. Úgy tűnik. A törvény pusztán feltevéseken alapul. csak ezek az emberek sosem tanultak a pénzügyi alapfogalmakról.12. Minthogy az MH nyugdíjtervben elhelyezett pénz adómentes és adómentesen is növekszik. nem tényeken. hogy a pénzügyi tanácsadója által negyven évvel korábban hangoztatott feltevések helytelenek voltak? Mihez tud ekkor folyamodni? A tanácsadók csak osztogatják a pénzügyi tanácsokat. melyen egyre több lesz a lyuk. ezzel szemben felfelé korlátozottak a lehetőségei. holott az a pénzügyi intelligencia alapja. mikor kapja meg a kormány a részesedését. mikor kap pénzt. mint az előző évben. ha a dolgok nem a tervek -. A törvény nem kötelezte az oktatási rendszert arra. hogy a nyugdíjtervünk nem biztosítja a megélhetésünket. az emberek pedig veszik a befektetéseket. ha igazak a feltevések. mikor adóztatják meg a pénzt." 3. A kormány meg is adta a választ: amikor az emberek elérik a hetven és feledik évüket. hogy a befektetés kockázatos. hiába tudjuk. hogyan kell csinálni. hogy tanítsanak pénzügyi ismereteket.09. A növekedést az okozza. melyeket ugyancsak még meg nem kérdőjelezett feltevések okoztak. de gyakorlati okokból kifolyólag csaknem huszonöt évig alacsonyan állt.. de ne felejtsük el. Ebből sejthetjük. Igaz ugyan. és átélni.com . Ez nem túl hosszú idő.pdffactory. mintha meg akarnánk tölteni egy fürdőkádat vízzel. mégiscsak okozhat néhány álmatlan éjszakát. hogy a portfoliónk lassan semmivé válik. Illetve így volt ez egészen addig. hogy a népességrobbanás nemzedékének első hulláma betölti a hetvenedik életévét. ha a piacok egész történelmét vesszük alapul. Vagyis lehet. miért kötelező a pénzkivonás.

diverzifikálni. vagy a befektetése rosszul teljesít. Sok alkalmazott nem fizet hozzájárulást a nyugdíjtervébe. a múlt héten készült tanulmány. Ettől aztán eléggé nehéz kitalálni.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 45 of 169 4. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. azon kívül számos dolgozó egyszerűen nem ismeri fel. a hosszú távra való befektetés elengedhetetlenül szükséges ahhoz. ezt látszik igazolni. 14 százalékot állapítottak meg. Így ugyanis a terv megvalósulásához egyszerűen nincs elég idő. Edward N. Ma sokkal több a befektetési alapkezelő cég. és mindent elölről kell kezdenie. Az alkalmazottak többek között azért nem fizetnek hozzájárulást MH nyugdíjtervükhöz. 5.pdffactory. és elsöpri az illető dédelgetett anyagi biztonságát. magasak a létfenntartás költségei. Láttam adatokat. amely a valódi cégek néhány valódi részvényére vadászik. olyan alapokat. Az MH terv nem feltétlenül működik idősebb dolgozók esetében.12. ami a nyugdíjköltségek emelkedéséhez vezet. hogy nem működik a nyugdíjterve annak. miután valaki nyugdíjba megy. Ha a dolgozók nem kezdenek el elég korán pénzt félretenni. hogy a tőzsde összeomlik. mint 20 százalékig terjed. Mivel egyre több a befektetetési alap. A cikk így folytatódik: Ha tehát egy alkalmazott nem fizet hozzájárulást a számlájára.. diverzifikálni!" mindenki számára. mert magasak az adók.. amelyet a liberális Gazdaságpolitikai Intézetben készítettek. hogy az átlagos befektetők nagy eséllyel választanak rossz alapokat. hogy a terv működjön. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A nyugdíj költségei egyre nőnek. Vagyis ha valaki negyvenöt éves korában vagy még később kezd el pénzt félretenni. akinek alacsony a pénzügyi műveltsége. hogy mindenképpen kockázatos és gyenge választás. Ezért alapvető stratégia a „diverzifikálni. amelyek szerint a hozzájárulás a népességrobbanás nemzedékének összes tagjára vetítve 50 százaléktól kevesebb. hogy nyugdíjas évei során elfogy a pénze. . A 401(k) egyenlegeinek 44 százaléka 2000-ben nem érte el a 10 000 dollárt az EBRI segélyekkel foglalkozó kutatóintézet szerint.Mindenüket egy lapra tették fel. amelyek nem biztosítják az anyagilag biztonságos nyugdíjat.. Wolff. a gyerekek felnevelésének és taníttatásának költségei egyre nőnek. aki negyvenöt évesen vagy afölött kezd el pénzt félretenni a nyugdíjára. A diverzifikálással az a baj. Lehet. Lehet. Túl sok befektetési alapkezelő cég van. ezeknek a cégeknek a részvényei túlságosan inflálódnak. 6. mint ahány nyilvános részvényeket kibocsátó cég van a tőzsdén. a 10 000 és 20 000 dollár közé eső kategóriában.. sőt. az Enronra.. akkor előtérbe kerül a rendszer egy másik hibája: 8. Ez történt sok Enron-alkalmazottal. Ez külön anyagi terhet ró a népességrobbanás nemzedékét követő generációra. Az MH tervek nem védenek meg a nyugdíjba vonulás után. és kevés a befektetni való pénze. A második helyen. május 5-én a Washington Postban „Sok 401(k) nyugdíjterves nem egykönnyen tud felzárkózni" címmel megjelent cikk a következőket írta: Kevés adat áll rendelkezésre a dolgozók nyugdíj megtakarításairól a 401(k)-ról. illetve a halasztott fizetésű egyéni nyugdíj számlákról -. 7. Egy. A 2002. mely alapok jók és melyek rosszak.09. se ideje nincsen. a New York-i Egyetem gazdaságtudományi professzora tollából megjelent írás szerint 1983 és 1998 között valójában minden nyugdíjhoz közel álló korú dolgozónak csökkent a „nyugdíjvagyona".. Ennek pedig az a következménye.com . Mivel az embernek ekkor már se állása. 2008. hogy az idő. a leggazdagabbak kivételével (47 és 64 év közötti családfenntartókat véve alapul). megvan annak a kockázata. de a rendelkezésre álló információ szerint sokaknak van okuk aggodalomra. akár 10 százalék alatti érték is előfordul. különös tekintettel a gyermekeinkre. vagy elveszíti a nyugdíját. elég nehéz lenne újrateremteni a biztonsághoz szükséges feltételeket az alapok elvesztése után. az egyéni nyugdíjszámlákról.

és a fogához verheti a garast. hogy elég legyen nemcsak a nyugdíjas kori megélhetésére.. és eléggé képzettek ahhoz. hogy valaki 600 000 dollár nyugdíjbefektetéssel vonul nyugdíjba. hogy tanácsai kiállják-e az idő próbáját a piacok fel-le mozgása során. hogy ki tudja-e fizetni az orvosi ellátását.85 éves koráig -. ami fontosabb a nyugdíjnál. például az értékpapírokat vagy az ingatlant vagy a vállalkozást. Ráadásul a tanácsadók többsége csupán egyetlen befektetési kategóriát ismer. egyre nagyobb összegeket fog kivonni. Ahogyan Warren Buffett mondja: „Sose kérdezd meg a borbélyt. hanem sokkal inkább kereskedelmi ügynök. hogy hasznosak-e a tanácsaik és eladott termékeik. az egészségügyi költségek inflálódtak. Túl sokan adnak befektetési tanácsokat. hogy élete végéig igénybe vegye az egészségügyi ellátást? Lefaraghatja az igényeit. hogy több millió embernek nem lesz elég megtakarított pénze az MH nyugdíjtervében orvosi költségei fedezésére. akiknek kevés az ideje. Az elkövetkezendő években sok nyugdíjasra az a sors vár. Attól tartok. mialatt a gazdaság többi ága deflálódott. és aki kifutott az időből. annak nem használ. Sokan nem tudják. de alig hiszem. nem biztos. mintsem javít. korán kell kezdenie. hogy túl hosszú-e a hajad!" 10. A kérdés a következő: Megengedheti-e magának egy nyugdíjas a jövőben. hogy pénzzé kell tennie portfolióját.000 dollár megtakarításuk a nyugdíjukra. Ráadásul sok pénzügyi tanácsadó nem igazán tudja.12. Azaz. hogy megéljen. akármennyire diverzifikál.. 2008. A fent említett. a közeli jövőben az dönti majd el. Ha a támogatott gyógyszerekhez való jog állampolgári jognak minősül. 9. hogy eladja a cég pénzügyi termékeit. beigazolódnak-e az MH terv feltevései. A legtöbb befektetési tanácsadótól cége elvárja. Megengedhetjük-e magunknak.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 46 of 169 ahogyan ez az Enron idősebb alkalmazottjai közül sokakkal megtörtént. mert az MH tervek nem a gyors meggazdagodást tűzték ki célul. Ha még 20 évig él . és ezzel meghosszabbíthassa életét. Nagyon kevesen vannak köztük. hogy lépést tartson az inflációval). Mi a helyzet a támogatott orvosi ellátással és a támogatott gyógyszerekkel? Ha a statisztikák helyesek.. hogy tovább éljünk nyugdíjazásunk után? Amint egyre többen mennek nyugdíjba a népességrobbanás nemzedékének tagjai közül. 2000-ben a jelentések szerint 17 százalékkal emelkedett az orvosi ellátás költsége és a receptköteles gyógyszerek ára. vagy meg kell halnia. sok pénzt kell félretennie. de a várható orvosi költségei fedezésére is. hogy sokuknak messze nincs 600. de az orvosi ellátás költségei egyre magasabbak. hogy az eszközök különféle osztályait együttesen átlássák. továbbá fenn szeretné tartani az addigi vásárlóerejét (ami azt jelenti. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. akkor Amerikában gyakorlatilag csődben van a gyógyszertámogatás.com . és 3000 dollárra van szüksége havonta ahhoz. ennek hatására pedig a vállalatok elhagyják majd az országot-még tovább súlyosbítva a túladóztatott lakosság helyzetét. Rowe Price számításai szerint. hozzávetőleg 3:10 az esélye. Ha valakinek nem elég az ideje. És az az igazság. Ha valaki meg akarja tervezni a nyugdíját az MH nyugdíjtervében. Ezek után kérdem én. hogy működőképes az MH stratégia. így a tanácsadók nem tekinthetők eléggé tárgyilagosnak. hogy valaki élhet-e. hogy amikor file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. akkor az adók az égig emelkednek.pdffactory. hogy ki tudja fizetni az orvosi ellátását. Félek. amire már 25 éve rá kellett volna jönniük. hogy nyújt valami olyasmit. akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek. kiderül. hogy elfogy a pénze T. A törvény a nyugdíjjal foglalkozik ugyan.09. Feltehetően több millióan vannak köztük.. ez pedig az egészségügyi ellátás. A diverzifikálás védekező befektetési stratégia. május 5-én megjelent cikk a következő észrevételt teszi: Gondoljuk csak végig: Tegyük fel. akkor is inkább csak ront a helyzetén. akik nem befektetők Számos befektetési tanácsadó valójában nem befektető. A népességrobbanás nemzedékének tagjai közül sokan csak ma jönnek rá arra.

Először is az emberek feltevése az. hogy ugyanezeknek a millióknak pénzre lesz szükségük az orvosi ellátásuk fedezésére. Ha nem 401(k) tervben tartjuk a befektetéseinket. ugyanakkor egyszeriben 150 000 dollárra van szüksége. a közeli jövőben. akinek 500. MH tervvel rendelkező nyugdíjast. vagy annál több évig megtartunk. a tőkenyereség adója 18-20 százalék között mozogna. Nézzünk bele egy képzeletbeli kristálygömbbe. de a későbbiekben alapos fejfájást okozhatnak maguknak adóügyi szempontból. okl. hogy nyugdíjas korukban kevesebb lesz a jövedelmük.com . amelyek használhatóságáról még nem lehet megbizonyosodni. De nemsokára. könyvvizsgáló. Ha ellenben ugyanezeket a befektetéseket egy 401(k) nyugdíjtervben tartjuk. hogy elvégeztessen magán egy életmentő daganat-eltávolító műtétet. gondolt-e a nyugdíjas hosszú távú egészségügyi ellátásának költségeire? Másként fogalmazva. vagy elad 150 000 dollár értékű befektetési alapot. ki fog derülni. Ez 18 százalékra csökken azon befektetéseknél. és vegyük szemügyre azt a hetvenöt éves.000 dollárnyi eszköz van a portfoliójában és korlátozott az egészségbiztosítása. Hamarosan azt is megtudjuk majd. a nyugdíjazás után. vajon helyesek voltak-e a nyugdíjreform feltevései. amennyiben így valóban csökkentik aktuális adóköteles jövedelmüket (a 401(k) tervbe befizetett hozzájárulások levonhatók a keresett jövedelemből).09. amiért a 401(k) terv nem használhatóa magas jövedelmű adófizetők számára. hogy ki tudja fizetni az operációt? Szerintem hamarosan több millió nyugdíjas adja majd el portfoliója jelentős részét. A keresett jövedelem (általános jövedelem) több mint 38 százalékkal adózott 2002-ben. „Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak. a Gazdag Papa Tanácsadói sorozatban megjelent A gazdagok kiskapui szerzője: Miért nem előnyös adóügyi szempontból a 401(k) nyugdíjterv a magas jövedelmű adófizetőknek? Általában az van a köztudatban. így a legmagasabb adókulcs file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. azok a feltevések. a jövedelemadó-fizetés módjából adódik.12. amelyeket 5. A legtöbb tanácsadó ezt mondja. kiállják-e pénzügyileg a próbát a pénzügyi tanácsadói szakma által hangoztatott feltevések a való életben. hogy spórol. Diane Kennedy. amelyek arra az elképzelésre épülnek. passzív jövedelem (a befektetéseink dolgoznak nekünk) és portfolió-jövedelem (a pénzünk dolgozik nekünk). A jövedelemnek három fajtája van: keresett jövedelem (pénzért dolgozunk). milyen feltevések álltak a pénzügyi tanácsadó válaszának hátterében? Szerepelt-e közöttük az orvosi ellátás? Néhány év múlva nem csak azzal fogunk szembesülni. akik magasabb jövedelemmel szeretnének nyugdíjba menni. és nem végezteti el a műtétet. hogy a magas jövedelmű adófizetőknek érdemes a maximális összeggel hozzájárulniuk 401 (k) nyugdíjtervükhöz. A tőkenyereség maximális adókulcsa az egy évig megtartott befektetések esetében 20 százalék. és csodákra képes". az adózás elhalasztódik arra az időpontra. hanem azzal is. Akkor pedig mi lesz a tőzsdével? Vajon továbbra is emelkedni fog? Sok pénzügyi tanácsadó ad olyan tanácsokat. Számukra nincs értelme a 401(k) tervnek. A kivont jövedelem általános jövedelem.pdffactory. ez a nyugdíjas úgy dönt majd.. ami tipikusan az a fajta jövedelem. Gondoljátok. hogy a piacot elárasztja az a több millió ember. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mint amennyit jelenleg kapnak. A portfolió jövedelem elsősorban tőkenyereségből adódik. Ők többet fognak keresni . Ez igaz. 2008. mely elhalasztja az adózást egy későbbi időpontra. és nem fogja követni a szisztematikus kivonás tervét. hogy fizetni tudja az orvosi költségeit. amelyet befektetésekből szerzünk.. a népességrobbanás nemzedékének tagjai..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 47 of 169 az a bizonyos pénzügyi tanácsadó azt mondta a hetvenéves nyugdíjasnak. amikor kivonjuk a jövedelmünket. több adót is kell majd fizetniük! Miért fizetnének adót magasabb jövedelem után? A másik ok.ami azt jelenti. hogy a piacok átlagosan mindig emelkednek. akik elkezdik szisztematikusan kivonni pénzeiket. Akadnak azonban olyanok (különösen az ügyfeleim között)..

hogy a választott megoldás támogatja-e jövőbeni céljaink megvalósulását. nem biztos. A (megnégyszereződött értékű) 401(k) tervből származó nettó nyereség így gyakorlatilag nulla! Lehet. és csodákra képes". a tündérszerű istenanyákban. azaz 38 százalékot kell fizetnünk. Szegény apámnak MJ nyugdíjterve volt. sokunkban él egy személyiségrész.ha egyáltalán maradt még valami a portfoliójában . hogy az emberek valóban szeretnek hinni a gondolatban. mert el akarják hinni. hogy a mögötte rejlő egyik elképzelés az volt. Szeretünk hinni a csodákban. A törvény vizsgálata során gazdag apám úgy találta. hogy igaz.. a tőkenyereség-adó helyett. majd hetvenöt éves korában meghalt. ha valaki rá nem jön.com . hadd vegyék kezükbe a dolgozók sorsuk irányítását. Ponzi tudta ezt az emberekről. Ez azt jelenti. de amikor apám meghalt. melyet az örököseire hagyhatott volna. Ne fogadjuk el automatikusan a szokványos tanácsadók szokványos tanácsait! Beigazolódnak-e a feltevések? Egyesek módosított Ponzi-tervnek tartják az ANYBT-t. belül tudják. csekély állami nyugdíjat. Minden képes csodákra egészen addig. vagyis 18-20 százalék helyett az általános jövedelemadót. Azt gyanítom. Nem akarom azt állítani.és örökösödési adót kell fizetni. akkor a feltevésből felültetés lesz. Ha feltételezzük. hogy ez csak elméletben volt így Mindannyian tudjuk. Ha file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. amit a gyermekeire hagyhatott. Még rosszabb a helyzet. akkor az örökösök csupán 100 000 dollárt kapnak.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 48 of 169 szerint adózik. Ha például egy alkalmazott hatvanöt éves korában nyugdíjba ment. Az első csoportban lévők elhíresztelték a dolgot a barátaik körében. hogy még maradt pénz a nyugdíjtervünkben. habár Ponzi már régóta halott. mit csinál Ponzi.. hogy a nyugdíjtervünk 100 000 dollárról indult és 400 000 dollárra nőtt az értéke. ezért lesznek mindig újabb és újabb Ponzi-tervek.a családjára szállnak. az illető vagy az illetők csoportja eléggé hiszékeny. A második csoport pénzét adta oda az első csoportnak. hogy igazak legyenek. és a befektetési eszközök a cégnél maradtak. így neki nem sok mindene maradt. és nekik is ugyanezt ígérte. amely nyújtott ugyan némi anyagi biztonságot minden hónapban. és cserébe magas kamatokat ígért. de meg kell bizonyosodnunk róla. a 401(k) terv megduplázza kötelező adónk százalékos arányát. Ha nem. Így aztán Ponzi nem lett hős. aki rávett embereket. amely hinni akar azokban a dolgokban.. Az ANYBT védelmében Gazdag apám úgy gondolta. ha esetleg úgy halunk meg. 2008. hogy az ANYBT elméletben remek ideálokra és értékekre épült. és a tervről valóban az derült ki. így a harmadik csoport ezekből a barátokból alakult ki. Ezért van. Halálunk után a tervben lévő összegre jövedelem. holott mélyen. egy Ponzi-tervnek esett áldozatul. ez azt jelenti. Az átlagos hagyaték teljes adója 75 százalék lenne. de ki merem jelenteni. Ezzel szemben ha egy MH nyugdíjtervvel rendelkező nyugdíjas hal meg hetvenöt évesen. akik azután a második csoportnak fizették ki a magas kamatokat.. A baj az. hanem hírhedtté vált. Az egész Ponzi-terv működött volna. hogy az ANYBT Ponzi-terv. melyek túl szépek ahhoz. amíg a feltevések valóra válnak. a húsvéti nyusziban és a ránk vigyázó jó szellemekben. Vagyis az MJ nyugdíjtervet nem lehet továbbörökíteni. Addig egy MJ tervvel rendelkező alkalmazott anyagi biztonságban élhetett ugyan a nyugdíjazása után. Ponzi szélhámos volt.09.. hogy amikor egy pénzügyi tanácsadó azt mondja: „Ezt nevezik szisztematikus kivonásnak. hogy pénzt adjanak neki. Tanári nyugdíjat kapott. gyakorlatilag semmit sem örökíthetett ránk. az emberek elhiszik. hogy az elmélet és a gyakorlat között gyakran mély szakadék tátong. a nyugdíját gyakran nem folyósították tovább. de nem volt igazi eszközalapja. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy igaz legyen.12.pdffactory. Ha valakiről azt mondják.. Ezek után keresett egy másik csoportot. hogy elhiggyen valamit. ami túl szép. hogy igaz legyen. hogy valami csodákra képes. hogy az adóhalasztásnak vannak előnyei. túl szép. a nyugdíjtervében fennmaradó eszközök .

" Gazdag apám szemében ez a feltevés a törvény legnagyobb hibája. Az MJ nyugdíjtervek felettébb nagy pozitívuma. Végül is rengeteg pénz vár gazdára.pdffactory. egyszeriben kockázatvállaló befektetővé váljék? A biztonságra törekvő emberek nem kockázatvállaló befektetők. amely ki fogja váltani a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlását. azoknak röviden elmagyarázom. mely végeredményben a történelem legsúlyosabb tőzsdei összeomlásához fog vezetni. ha megértjük.. ahol a legnagyobb hibáról lesz szó. regénybe illő tévedés. hogy az az ember. hogy megpróbálták általa szétosztani Amerika és a világ mérhetetlen nagy vagyonát a dolgozók között. a gyerekei megörökölték volna a portfoliójában fennmaradó eszközöket.. 6. akik nem befektetők. amelyet a következő részben bővebben kifejtek.. Szerencsére.persze a halálozással járó adók kifizetése után. arról a hibáról.com . vagy nem olvasták a könyvet. Az MH nyugdíjtervnek tehát elméletileg nagy előnyei vannak az MJ nyugdíjtervvel szemben. amennyiben maradt volna benne valami .. jobb eséllyel tartozhatunk abba a 10 százalékba. ugyanakkor elősegíti. hiszen oly nagy ez a vagyon.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 49 of 169 viszont MH nyugdíjterve lett volna apámnak.09. és ennek megvan az oka.. könyvét).12. 2008. hogy olyan embereket kényszerit rá a befektetésre. hogy a törvényváltoztatás egyszeriben hozzáértő befektetővé varázsolja az embereket. Úgy vélte. az a feltevés. hogy befektető Gazdag apám szerint a nyugdíjreform legnagyobb hibája. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Akik olvasták a CASHFLOW-négyszöget (a Gazdag papa sorozat 2. Ez az elgondolás azonban csak elméletben nagyszerű. mit jelölnek az egyes betűk: A: alkalmazottak. még nem biztos. hogy a világ vagyona továbbra is az emberek 10 százalékának kezében maradjon. akit születésétől fogva állást kereső alkalmazottnak programoztak. amely a vagyon 90 százaléka fölött rendelkezik. A valóságban a vagyon 90 százaléka az emberek 10 százalékának kezében van. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és le tudjuk küzdeni. mi a következő hiba. Elméletben az MH nyugdíjtervnek működnie kellene.. C: nagy cégek tulajdonosai. E: egyéni vállalkozók vagy kisvállalkozók. Azt mondta: „Hogyan képzelhető el. fejezet Ha valaki befektet. hogy mindenki kaphatna belőle egy kicsit. jól ismerik az alábbi négyszögdiagramot: Akik nem ismerik a CASHFLOW-négyszöget.

nagyon is mások. mivel az orvosok.akár cégvezető elnökként. és tudod. Az egyes negyedek különböző gondolkodásmódokat tükröznek a pénzről és az anyagi biztonságról. Anyám. mérnökök és így tovább gyakran tartoznak ide.pdffactory.. teljesen abszurd. ezért tartózkodik a legtöbb ember e két negyed valamelyikében. de az embereket nem lehet ilyen könnyen megváltoztatni. hogy az A negyedben találjam meg a magam biztonságot nyújtó szentélyét. valamint a több millió önálló kisvállalkozó is. aki az oktatás vezetője volt. mindig azt mondta: „Járj iskolába. amely támogatja ezt az apró. Órákon át játszott velünk Monopolyt is." Egyszerűen fogalmazva. Én erre azt feleltem neki: „Csak egy baj van ezzel az ötlettel.12. Megváltoztathatják a törvényt egy tollvonással. ámde hatásában hatalmas változtatást.úgy tették ezt. nem balra. Aki az A negyedet részesíti előnyben. szerezz jó bizonyítványt. hogy hivatásos befektetőkké váljanak. mert a törvény kötelezi a váltásra. Gazdag apám azt mondta: „Az ANYBT legnagyobb hibája. biztonságot akar. hogy orvos legyek. anya: ahhoz.. amiért csak négy évig voltam hétköznapi értelemben vett állásban. akár gondnokként -. hogy biztos állásod legyen!" Más szavakkal. hogy gazdag apám a négyszög jobb térfelére szánt engem. okosnak kellene lennem.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 50 of 169 B: befektetők. Közoktatási rendszerünk elsősorban az A. hogy befektetők módjára gondolkodjunk Az egyik fő ok. ide tartoznak azok. milyen sokféle munkaterületből áll egy vállalkozás működtetése. A négyféle embertípus négyféle pénzkereseti lehetőséget is jelöl. hogy elmulasztottak kidolgozni egy olyan oktatási rendszert. Az E a szakemberek negyede is egyben. hogy feltételezi. mennyire szeretnék gazdag lenni. csak azért. hogy cégeiben hány különféle munkát végeztetett velünk. az ANYBT és későbbi módosításai a következőre kötelezték az embereket: Ezzel több millió alkalmazottat köteleztek arra. tudják.com . ezzel akarta bemutatni. Ráadásul . akik valamilyen egyedi szakterületen tevékenykednek.09. Minden negyedben más-más emberek vannak. hogy a C és a B negyedben érvényesüljünk.. Gazdag apám arra nevelte a fiát és engem. Azt feltételezni. a bal térfél emberei könnyedén átválthatnak a jobb térfélre. aki tudta. noha bármely szakmával vagy intelligenciaszinttel lehet a négy negyed bármelyikéhez tartozni.mint láttuk . menj orvosi egyetemre. Kisfiú koromban gyakran mondta: „Az emberek más-más negyedhez vonzódnak. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy akik az A negyedben tevékenykednek . gyakran file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. vagyis önálló egyéni vállalkozóként találjam meg a szentélyemet. mert különbözőek. 2008. ügyvédek. hogy az E negyedhez tartozó személy B negyedes befektető lesz. Szegény apám. és legyél doktor!" Ő arra bíztatott hogy az E negyedben.. könyvvizsgálók. milyenek a tanulmányi eredményeim. gazdag apám arra buzdított. hogy gazdag akarsz lenni. Akik olvasták előző könyveimet. Ezért van." Az E negyed sok esetben jelenthetné az eszesek negyedét is. illetve az E negyedre készíti fel a tanulókat. ezt javasolta: „Tudom.

A különbség hangsúlyozására gazdag apám kifejtette. amelyben vannak nagy és kis tőkéjű vállalati alapok. és nem az A negyeden belül váltogatják az állásaikat. de nem befektetők.Ó.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 51 of 169 ugyanazt állítják: »Biztos munkahelyet akarok.." Nem akartam belegázolni a hiedelmeibe.12. mégis keresnek pénzt. akik komolyan meg akarják változtatni az életüket. A C. Tudja. Mielőtt azonban tiltakoznának. Az utóbbi időben több millió MH terv tulajdonosának kellett jönnie. és beszélgettem egy fiatalemberrel. néhány szektor-befektetési alap. és ez a kétféle szabadság közötti különbség. legalábbis nem abban az értelemben. A legtöbben csak kifolyatják a pénzt.. ha elolvassák. Gazdag apám értelmezésében a befektetők rendszeresen pénzhez jutnak a befektetéseikből. ahogyan gazdag apám használta a szót amikor a cashflow-négyszögről beszélt. vajon befektetőkké válnak-e valaha. hogy az A. az egyéni vállalkozó pedig attól. sokan a pénz elköltéséhez értenek kiválóan. gondoljanak bele. hányan lépnek át majdan az A. Csak az idő a megmondhatója. E vagy C negyedből a B-be. Bólintottam. Minden hónapban a fizetésem egy részét átutalom ezeknek a befektetési alapkezelő cégeknek. mint tiltakoznak kórusban az E negyed emberei. Ha befektetésről van szó.feleltem. Már hallom is. most 27 éves vagyok. és nem folyik ki. és közben azt gondoltam magamban: „A Wall Street jól kitanította ezt az életre szólóan elkötelezett ügyfelet. A C és a B negyedben lévő emberek szabadságot akarnak. akár nem. ezért csak megkérdeztem: . Megkérdeztem. vagyis a befektetők negyede nem az a világ. akár tetszik neki. . reményeim szerint hatvanévesen. hogy jóllehet az E negyedben az ember szabadon teheti a maga dolgát.Gratulálok. jól teszik. általában azok. ezért olyan sok manapság az ideges befektető. majd ki folyik az MH nyugdíjtervükből is.. amelyek helyettük dolgoznak.Csak így tovább.És mikorra vár belőlük jövedelmet? . hogy a befektetett pénzük kifolyik a zsebükből. és kezet ráztam vele. a befektetés file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mert ott jóval részletesebben kifejtem a különféle negyedekhez tartozó emberek alapvető különbségeit. . de nem tudni. hogy ne csináljanak semmit. Ők ugyanis tudják. folytassa a befektetést! Lehet. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ezért eszközöket gyűjtenek. illetve B negyedhez tartozó személyeknek ezzel szemben szabadságukban áll. de nem számit befektetőnek. holott a jó befektetőt az jellemzi. addig befektethet ugyan.. Gazdag apámnak azzal bizonyíthattam befektető mivoltomat. milyen befektetésekkel foglalkozik.Van egy vállalati 401(k) tervem. amelyet az alkalmazott a munkahelyétől vár. ha vége lesz munkás hétköznapjaiknak.« Az A negyed emberei számára mindennél fontosabb a biztonság. biztos fizetést és kiváló szociális juttatásokat. befolyik pénz.érdeklődtem. amíg nyugdíjba nem megyek. hogy megmutattam. Amíg az embernek nem hoznak pénzt a befektetései. ahol a biztonságot érzi az ember. nem függ másoktól. hogy befolyik hozzá a pénz. akik a maguk útját akarják járni. és persze kötvényalapok.. Az ANYBT érvénybe lépése után több millióan kezdtek befektetni. A B negyed. én mégsem nevezném őt befektetőnek. hogy egyedül csinál valamit. hosszú távra fektetek be . de továbbra is tennie kell. . és felélem a befektetéseimet. hogy hagyom. 2008.) Nemrégiben egy befektetési konferencián vettem részt. aki befektetőnek nevezte magát. Azt felelte: . hadd gyarapodjon ez a pénz adómentesen. miközben szinte semmi nem jön vissza belőle.Mennyi jövedelme van havonta a befektetéseiből? . Nagyon fontos olvasmány mindazok számára. . Akkor majd átteszem a portfoliómat egy önálló kezelésű számlára. Ők befektettek ugyan.pdffactory. Megfelelő képzettség nélkül nem is érezheti.com . (Akik nem olvasták a CASHFLOW-négyszöget. hogy ez a fiatalember befektet.Jövedelmem? Semennyi. Azt tervezem. igen jól diverzifikált portfolióval.magyarázta.09.. vagy az E negyedben szakadnak meg a munkától egész életükben. Nincs belőlük jövedelmem. A Jerry Maguire című filmben van egy klasszikus mondat: „Mutasd a pénzt!" Vérbeli befektető barátaim örökérvényű igazságnak tekintik. illetve az E negyedben az emberek általában biztonságra törekszenek." Óriási különbség van a biztonság és a szabadság szavak jelentése között.

Kim egyszerűen azt felelte: „ Ingatlanba fektetek be. a befolyó pénzt.pdffactory.. az USA Today címoldalán látható Enron-alkalmazott pedig ötvennyolc évesen. kereskedelmi ingatlanjai. eladtuk. Nekem sem volt könnyű megtanulni hivatásos befektetőként. de jelentőssé válik. de azután minden valószínűség szerint magára hagyják. Íme a három ok. és amikor felment az értéke. talán rendeznek neki partit. Egyes vállalatok ingyenes orvosi ellátást is biztosítottak a dolgozóiknak életük végéig. technikailag az is. A mai világban. raktárházai. A legnagyobb hiba Miért gondolta úgy gazdag apám. A férjem és én egy kis házzal kezdtük. amikor egy alkalmazott nyugdíjba ment. és aközött. kipenderítik szentélyéből. a megjavult orvosi ellátásnak köszönhetően. hogy tudta. akár dolgozunk. hogy az A negyed embereit a B negyedbe kényszeríteni a legeslegnagyobb hiba? Azért. amint az illetők nyugdíjba mennek. de óriási különbség van aközött az ingatlan-befektető között. Ha egy MH nyugdíjtervvel rendelkező dolgozó nyugdíjba megy. Szintén a régi. 2008. hogy ilyen szép otthonunk van. amint egyre több ember ment nyugdíjba. Igaz.. Vannak.09. Az A és az E negyedhez tartozók pénzért dolgoznak. Ha pedig megtérült. Sokan felhívták a brókerüket. Háromszor játszottuk el ugyanezt. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A mi baráti körünkben azonban nem neveznék őt valódi ingatlan-befektetőnek.com . márpedig az ANYBT ezt követeli meg az emberektől. és felszólították: „Mutasd a pénzt!" A minap egy partin a házigazda azt kérdezte a feleségemtől. azzal a világgal. meg tudjuk mutatnia pénzt. minden hónapban ott lesz a csekk a postaládájában. vagy hozzanak létre. hogy a pénz megtérül. Más szóval. szép időkben. és tovább élt.. Találkozás a való világgal A régi.. amely gazdag apám szerint a történelem legnagyobb tőzsdei file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. vagy a cégének erős szakszervezete volt. hogy megmutassam a befektetések által havonta termelt pénzt. apám ötvenhárom évesen. akik a cégük nyugdíjtervében tartják a pénzűket.. és csak tűnődnek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 52 of 169 önmagában nem garancia arra. minden hónapban bevételt termelnek. és így szólt: „Én is.. mert merőben más ezeknek az embereknek a személyisége. szép időkben megünnepelték. hogy szép otthona van. irodái stb. akár nem. aranyórát kapott. úgy mehetett nyugdíjba. úgy nőtt az ő segélyének összege. aki havonta 5000 dollárt költ az otthonára. megint mások eladják pénzügyi eszközeiket készpénzért. A nyugdíjas bármikor mehetett orvoshoz. Sokan közülük életükben először szembesülnek a való világgal. és beteszik a pénzt a bankba. több pénzt kell hoznia a konyhára. Vagyis az MJ nyugdíjtervek nagyon-nagyon drágák lettek." Tudom. Az MH nyugdíjtervvel rendelkezők millióinak ezzel szemben azt kell látniuk. hogy vajon valaha megtérül-e. és MJ nyugdíjterve a továbbiakban gondoskodott róla. az illető megélhetési kiegészítést kaphatott. hogy eszközöket vegyenek. mivel foglalkozik. többéves képzéssel a hátam mögött. és a cég utalta az orvosnak a pénzt. mások egyéni nyugdíjszámlán helyezik el. én harminckét évesen. akinek szerencséje volt.12.. akinek havonta 5000 dollár nettó bevételt hoz a háza. talán aranyórát is kap. Ez papíron talán nem nagy különbség. akinek bérbe adott lakásai. Csak ennyit kellett tenniük a dolgozóknak akkoriban. Többek között ezek miatt a hatalmas terhek miatt vezették be az ANYBT-t. lakástulajdonos. hogy az illető igazi befektetőnek hiszi magát. amellyel gazdag apám tizenhárom évesen szembesült. amíg meg nem térült a pénz. Az én baráti körömben egy befektetés nem igazi. míg a C és a B negyedben tevékenykedők azért dolgoznak. ha egy alkalmazott nyugdíjba megy. miként folyik ki a pénzük. ha valaki egy nagyvonalú cégnél dolgozott. A mi befektetői csoportunkban az számít befektetőnek. Ahogyan nőtt az infláció. és most nézd meg az otthonunkat! Ingatlanbefektetéseinknek köszönhetjük. Magyarán szólva. inkább azt mondanánk rá. a biztonságos munkahelyéről.. Az MJ nyugdíjtervvel és ingyenes orvosi ellátással rendelkező alkalmazottak egyszerűen túl sokba kerültek a növekvő globális versenyhelyzetben.." A házigazda szeme felragyogott..

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája összeomlásához fog vezetni:

Page 53 of 169

1. A piacon rengeteg lesz az eladó, mert a népességrobbanás nemzedékének tagjai készpénzre váltják befektetéseiket. Gazdag apám azt mondta: „Az A-k és az E-k egész életükben pénzért dolgoznak, nem pénzügyi eszközökért. A legtöbb A és E nem bízik a tőzsdében. Miután elhagyják a cégüket, tovább nő a félelem és s bizonytalanságérzet, amely mindig is bennük munkált - ettől voltak egész életükben A-k vagy E-k. Miután nyugdíjba mennek, ahhoz fognak ragaszkodni, amit ismernek, és amiben bíznak, ez pedig a készpénz... nem a részvények vagy a befektetési alapok." A Business Week magazin szerint 1990-ben a 401(k) és ahhoz hasonló tervekben 712 milliárd dollár volt. Ennek csak 45 százaléka volt részvényekben. 2000 végére az összeg 2,5 ezermilliárd dollárra nőtt, és ennek 72 százaléka volt részvényben vagy hasonló papírokban. Vagyis, amint befolyta pénz a nyugdíjalapokból, emelkedett a tőzsde. Ahogy egyre nagyobb lett az emelkedés, az úgynevezett befektetők magabiztosabbakká váltak, és elkezdtek a készpénzükből értékpapírokat vásárolni, egyszerűen azért, mert így magasabb hozamra számíthattak, mint a készpénzükkel. Számos úgynevezett befektető azonban túl későn lépett a piacra, későn vette ki a bankból a megtakarított pénzét és fektette be a tőzsdén, főként részvényalapú befektetési alapokba, melyek összege immár 4 ezermilliárd dollárra nőtt. Ezzel nagyjából egy időben kiderült, hogy Amerikában a családi megtakarítások százalékos aránya kevesebb, mint 1 százalékra esett. Mánia lett úrrá az országban, és olyanok voltak a piacon, akiknek sosem lett volna szabad ott lenniük. Sok MH tervtulajdonos tervének értéke megnőtt. Ettől kezdve az illetők úgy gondolták, most már igazi befektetők, és minden megtakarított pénzüket a tőzsdére vitték. A legtöbbjük az A és az E negyedhez tartozott. Azok az emberek, akiknek gyűjtögetőknek kellett volna maradniuk egyszeriben befektetéssel kezdtek foglalkozni. - De ettől még nem lettek befektetők. Gazdag apám szerint a történelem leghatalmasabb tőzsdei összeomlását az fogja okozni, hogy az emberek elkezdenek pénzügyi eszközöket eladni, amelyekhez nem értenek, és amelyekben nem bíznak. Gazdag apám azt mondta: „Az A negyed emberei élnek-halnak a biztonságért. Ha fenyegetve érzik a biztonságukat, nem fogják tartogatni pénzügyi eszközeiket. Ha nem érzik magukat biztonságban, szó sem lesz szisztematikus kivonásról, amit a nyugdíjreform előirányoz... Ehelyett nagykereskedelmi pánik fog kitörni... Ezt a pánikot pedig a népességrobbanás nemzedéke okozza majd, mert milliók fogják pénzügyi eszközeiket visszaváltani készpénzre... hogy legyen pénzük a betétszámlájukon... lehetőleg minél előbb." Először nem értettem, mire céloz gazdag apám. Most, hogy már idősebb vagyok, jobban értem az árnyalatnyi különbségeket. Ma már nagyon is tisztában vagyok vele, mit jelent, ha valaki azt mondja: „A nyugdíjamra gyűjtök", vagy hogy: „A gyermekeim iskoláztatására gyűjtök." Tudom, mennyire mást jelent, ha azt hallom: „A nyugdíjamért fektetek be." vagy „A gyerekeim iskoláztatásáért fektetek be." - de ilyesmit igen ritkán hallok. Ahogyan gazdag apám mondta: „A gyűjtögetők nem azonosak a befektetőkkel. A gyűjtögetők pénzzel érzik biztonságban magukat, nem befektetési alapokkal. Ha nyomás alá kerülnek, elkezdenek eladni, és ha milliók kezdenek el eladni... összeomlik a tőzsde. Nem lesz szisztematikus kivonás." Japán néhány éve a bank- és pénzügyi rendszer csődjének szélén táncol. Ugyanakkor a japán bankok dugig vannak pénzzel, mert a japánok többsége alkalmazott és gyűjtögető. Valójában Japánban a legmagasabb a bankbetétek aránya. Minthogy a bankok tele vannak pénzzel, ezekre a bankbetétekre csaknem 0 százalék a kamat. De hiába nem fizetnek a bankok szinte semmit sem a japánoknak a bankbetéteikért, azok mégsem veszik ki a pénzüket a bankokból. Miért? Mert az alkalmazottak és gyűjtögetők inkább nem keresnek semmit, semmint kockázatot vállaljanak. Szerintem néhány év múlva az amerikai bankok is dugig lesznek pénzzel. Ha pedig a bankok roskadoznak a pénztől, nehéz lesz 10 százalék kamatot fizetni a betéteseknek a pénzükre. Amikor e sorokat írom, az amerikai bankok 2 százalék kamatot fizetnek a bankbetétekre. A 2 százalék nem éppen

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 54 of 169

magas befektetési hozam. Tehát a várható összeomlás elsődleges oka, hogy a legtöbben nem érzik magukat magától értetődően biztonságban a befektetési alapokkal és a részvényekkel. Ha az emberek elkezdenek nyugdíjba vonulni, a népességrobbanás nemzedékének milliói váltják majd készpénzre részvényeiket és befektetési alapjaikat, és térnek vissza ahhoz, amiért egész életükben dolgoztak: a készpénzhez. Ahogyan gazdag apám mondta: „A törvényt meg lehet változtatni, de az embereket nem." 2. A megélhetés és az orvosi ellátás költségei megnőnek. Mint említettem, sok MJ nyugdíjtervet a megélhetés költségeihez igazítottak. Akinek MH nyugdíjterve van, az el fogja adni az eszközeit nyugdíjas korában, hogy ki tudja fizetni többe kerülő megélhetését és orvosi ellátását. Ez megint csak érvényteleníti majd a szisztematikus kivonás elméletét. Ezek a csekély különbségek az MJ és az MH nyugdíjtervek között ugyancsak hozzájárulnak majd a várható tőzsdei összeomláshoz Az embereknek pénz kell az élethez, nem befektetési alapok. Ezért készpénzért el fogják adnia befektetési alapjaikat. 3. Egyre több lesz a bolond. Idézem Warren Buffettet: „Megjósolható, hogy az embereken úrrá lesz a kapzsiság, a félelem és a balgaság. Csak a sorrend nem megjósolható." A legtöbben tudjuk, hogy minden piacot a kapzsiság és a félelem irányít. A kapzsiság miatt ment fel a tőzsde az 1990-es években, és a félelem miatt fog esni. Az egyik ok, amiért a közeljövőben az emberek készpénzre váltják majd a nyugdíjszámláikat, a balgaság. Mondok egy példát balga módon való befektetésre. Az 1990-es években számos olyan gazdag alkalmazottal találkoztam akik azt hitték, azért lettek gazdagok, mert befektetők, pedig valójában szerencsés alkalmazottak voltak. Egyikük az Intelnél dolgozott. 1997-ben, amikor a piac emelkedett, beváltotta az opcióit kis híján 35 millió dollárért. Biztos volt benne, hogy ő befektető, nem egyszerűen szerencsés alkalmazott, és csakhamar olyan befektetéseket kezdett vásárolni, melyeket az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet kizárólag akkreditált befektetők számára tart fenn. Definíció szerint akkreditált befektető az a személy, akinek több mint 1 millió dollár nettó vagyona van, vagy jól fizető állása. Nem tudom, mennyiben válik ettől valaki akkreditált befektetővé, de mindenesetre a szabály így határozza meg. Én jobb módszert tudok arra, hogy valaki igazolni tudja akkreditált befektető voltát, de az Értékpapír- és Tőzsdefélügyelet nem kérte ki a véleményemet. Tehát az Intelnek ezt a volt alkalmazottját elvakította a több millió dollár, és az égvilágon mindenfélébe elkezdett befektetni. Vett magánkibocsátású részvényeket, cégekbe társult be, megvett egész cégeket is, melyeket azután a fiai és a lányai működtettek, továbbá vett olyan kacatokat, melyeket csak igazán gazdag emberek vesznek, például egy magánrepülőgépet, egy jachtot és két nagy házat. Mindennek a tetejébe megismerkedett egy nővel, aki fiatalabb volt a lányánál, és elvált miatta. A felesége hatalmas összeget kapott. Gazdag apám gyakran mondta: „A bolondok felélik a pénzüket." Ez az ember aztán igazán nagy lábon élt. Mára tönkrement. Hogy honnan tudom? Onnan, hogy tőlem kért munkát. Állásra van szüksége, mert a maradék pénzét oda kellett adnia a második elvált feleségének. Ő csupán egyike annak a több tucat hasonló embernek, akikkel a virágzó 1990-es évek alatt találkoztam. Ők olyan alkalmazottak voltak, akiknek szerencséjük volt, és befektetőnek képzelték magukat, de aztán rájöttek, hogy balgák voltak, akik nagy lábon éltek. Nincs azzal semmi baj, ha az ember nagy lábon él, csak bizonyosodjon meg róla, hogy később is módja lesz rá. Az effajta balga befektetés jellemzi a híres sportolókat, a rocksztárokat, a filmsztárokat, a lottónyerteseket, és azokat, akik hirtelen hatalmas összeget örökölnek, valamint mindenki mást, aki azt hiszi, hogy pénzt befektetni és befektetőnek lenni ugyanaz. Néhány év múlva, amikor a népességrobbanás nemzedékének szerencsésebb tagjai elkezdenek nyugdíjba menni, és nagy összegek lesznek az MH nyugdíjterveikben, majd olvashatunk az újságokban olyan csalókról, akik kiforgattak embereket a nyugdíjra félretett pénzükből. Azért lehet majd sok embert kiforgatni a pénzéből, mert nem tudják, mi a

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 55 of 169

különbség aközött, hogy valaki befektet, vagy hogy befektető. Tehát gazdag apám szerint a legeslegnagyobb hiba, hogy az emberek úgy fektetnek be, hogy nem befektetők. Azt mondta: „Ez az apró és látszólag nyilvánvaló dolog a tőzsde bukásához vezethet." Gazdag apám azt jósolta, hogy a közeli jövőben lassanként több millió ember felébred majd, és rádöbben, hogy olyasminek a megvásárlására kötelezte őket törvény, amit valójában nem akartak megvenni (MH terv), és el sem tudják adni, hacsak nem fizetnek óriási összegű büntető adót a korai pénzkivonásért. Ráadásul sokakat rávettek, hogy olyan termékeket vásároljanak, melyeket nem igazán értékelnek, melyekhez nem igazán értenek, és amelyekről úgy érzik, túl sokat fizettek értük. Gazdag apám szerint „ekkor a gyűjtögetők elkezdik majd visszaváltani befektetéseiket arra, amiért egész életükben dolgoztak... ez pedig a készpénz... nem részvények, kötvények vagy befektetési alapok. A piaci összeomlásra azért fog sor kerülni, mert az embereket a törvény befektetésre ösztönözte, de sosem tanulták meg, hogyan váljanak befektetőkké. Ne feledjük, a befektetők az eszközöket szeretik, a gyűjtögetők meg a készpénzt. Ezért született a mondás, hogy »Biztos, mint a pénz a bankban«." Gazdag apám egyszer elmagyarázta nekem, hogy az ő értelmezésében a pénzügyi mánia azt jelenti: készpénzt irracionálisan pénzügyi eszközökre váltani, úgy mint részvényekre, kötvényekre, ingatlanra és befektetési alapokra. Az elmúlt évszázadok során számos mániára volt példa. Az egyik leghíresebb és egyben leghírhedtebb a hollandiai tulipánhagyma-mánia volt 1634 és 1637 között. A tulipánhagyma-mánia akkor tört ki, amikor a hollandok beleszerettek ebbe a Kínából importált, új virágba. Hamarosan új változatokat termesztettek ki, és pillanatokon belül kitört a mánia. Egyes tulipánhagymák többet értek, mint amennyit a súlyuk százszorosa aranyban. Azután egyszer csak véget ért a mánia, kitört a pánik, és az emberek újra készpénzt akartak a hagymáik helyett. Ma a tulipánhagyma-mánia ugyanolyan nevetségesen hangzik, mint az alig néhány évvel ezelőtti dot.com-mánia.

Gazdag apám a pénzügyi pánikot úgy definiálta, hogy az a pénzügyi eszközök irracionális visszaváltása készpénzre. Vagyis az emberek egyszeriben felébrednek, és

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

12.pdffactory." 7. az többet fog keresni. ami csak egy utcányira volt a megbeszélés helyszínétől. Vannak. Ha több millió emberben ébred fel a vásárlói lelkiismeret-furdalás.mondta gazdag apám. Miért nem engedik a terv működtetői.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 56 of 169 rádöbbennek. többet nem tehetek. amennyit fizettek érte. ezért hagyták abba az MH nyugdíjtervükhöz való hozzájárulás fizetését. Azután.mondta gazdag apám. Ez sem változtatott semmin.Azt hiszem. de nem nagyon részletesen. mert kész vagyok minden egyes dollár hozzájárulást magam is kifizetni. de azt azért észrevehetnék. azok közül is többen beszüntették a hozzájárulás fizetését. . de így is csak kevés dolgozó fizet rendszeres hozzájárulást . hogy meggyőzzem őket. . akik befektetési alapokba és egyéb pénzügyi eszközökbe fektettek.Hallották már sokszor . észreveszik . Sok munkaadó egyáltalán nem fizet. mégsem változik semmi.Csak annyit kellene tenniük.. hogy az embereik egy kicsit részletesebb tanácsot adjanak az alkalmazottaknak? . ami szintén adómentes. a világtörténelem legnagyobb tőzsdei összeomlásához. egy juttatás. de még a vezetőség tagjai közül is többen abbahagyták a hozzájárulás fizetését. Fogalmam sincs. akik korábban fizettek. amíg az irodához értünk. hogy nem sok befektetési tanácsot kapnak. Útban a Távol-Kelet felé ejtettem útba Hawaiit. hogy amit vettek. . Ezért hívtam el az alapkezelő cég képviselőjét.Akkor mért nem fektetnek be? .Nem veszik észre. Most tudtam meg. mennyire fontos a befektetés? . Még azt is mondtam nekik. Ekkor 1988-at írtunk. ahol megbeszélést tartott legfontosabb vezetőivel és legmagasabb beosztású alkalmazottjaival. Legalább annyit elmondott nekik. Ez a 401(k) terv.mondtam. hogy beszéljen velük.Igaz. hogy valaki befektet. elővette sárga jegyzettömbjét.Majd meglátjuk . Ettől az alkalmazottak nemigen érezték magukat biztonságban. hogy mit vegyenek. . mibe fektessenek be.mondta. miért van. hogy minden általad fizetett dollár hozzájárulás olyan nekik. . amint egy hotel bálterméből jöttünk kifelé.Évek óta nem értem. hogy a tanácsadók csak bemutatják a tervet.Én minden tőlem telhetőt megtettem. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy aki hozzájárulást fizet a tervbe. Remélem. A kibocsátó iránti bizalom potenciális felelőssége miatt nem adott konkrét tanácsokat. mintha adómentes pénzt kapnának mondtam. Elmagyarázta a tervet.. Még egyszer megkérdeztem: . ugyanis fogalmuk sincs. akik egy keveset fizetnek. miből akarnak élni. mint aki nem. Ezt gyakran „vásárlói lelkiismeret-furdalásnak" nevezik. milyen fontos a befektetés? . Én hajlandó vagyok nagyvonalú lenni.kérdeztem. hogy ők is befizetnek egy dollárt. . 2008. és vissza akarják kapnia pénzüket..Ez nekem új . mintegy 125 emberrel. Ahogyan gazdag apám mondta: „Attól. Adott ugyan információt. ha nyugdíjba mennek. hogy magyarázza el a dolgozóknak még egyszer. hogyan működik a 401(k) nyugdíjtervük. hogy ez a kibocsátók iránti potenciális felelősség miatt van. és a következő szavakat írta fel: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.Évek óta ezt papolom. 1987-ben az októberi tőzsdeesés sokakat megijesztett.felelte gazdag apám.com .09. de a dolgozók közül sokan nem fizetnek hozzájárulást. ez a pánik pedig a tőzsde összeomlásához fog vezetni. de nem adnak tanácsot.kérdeztem gazdag apámat. és ezek az emberek visszakövetelik a pénzüket. és vannak. még nem befektető. azaz a hoteltől. az nem ér annyit.. akik csak 50 centet fizetnek a dolgozó egy dollárjára. amikor a tőzsde lezuhant. és gazdag apám meghívott a megbeszélésre. de nem adott tanácsot arra vonatkozóan.Nem veszik észre.Elhívtam az alapkezelő cég képviselőjét. . . Ekkor gazdag apám leült az íróasztalához. ez használ valamennyit. fejezet Mindenkinek befektetővé kell válnia . ki fog törni a pánik. . hogy nagyvonalú munkaadó vagyok. Tovább folytattuk a beszélgetést. amit bevezettünk..

De az álmok álmok maradnak. Számítanak még a kormányzati segélyprogramokra.A szegények a gyerekekbe fektetnek be? . hogy támogassák őket nyugdíjas korukban.12. de azért van benne némi igazság. amelyekbe a különféle társadalmi osztályok befektetnek . ügyvéd. így a társadalombiztosításra.Hogyne .kérdeztem hitetlenkedve. mert annak nagyszerű nyugdíjterve van és sok a szociális juttatás? Ismét bólintottam. ha orvos leszek. Ha észrevetted. esetleg vezérigazgató? Egyetértettem. a legtöbb rosszabbul fizetett alkalmazottam állandóan file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. -Nekik ez befektetés? . . hogy jól fizető állásról álmodoznak. és így szólt: . vagy olyan cím birtokosa légy.A te családodban nem így van? Nem fontos a szüleidnek. .09. de a szegények elvárják a gyerekeiktől. hogy jól fizető álláshoz jusson?. mint alelnök. .. Gazdag apám elnevette magát.com . ami a munkát illeti? .érdeklődtem gazdag apám jegyzeteire pillantva.pdffactory. a népjóléti intézkedésekre és az ingyenes vagy kedvezményes orvosi ellátásra. .Mindnyájan befektetünk így vagy úgy. Csak mindenki másba és másképpen. mert abban bíznak.A képzettség nagyon fontos a családunkban.mondta gazdag apám mosolyogva. mint orvos. .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 57 of 169 GAZDAGOK KÖZÉPOSZTÁLY SZEGÉNYEK Rám nézett. amit felírt: GAZDAGOK: Jó pénzügyi képzés Vállalkozás-építés Nagyösszegű ingatlanbefektetések Magán-kibocsátású részvényalapok Fedezeti alapok Személyes pénzkezelő Privát kihelyezések Csendestársi viszony Jó képzés Jól fizető állás Szakma Otthon Megtakarítások Nyugdíjterv Befektetési alapok Kisösszegű ingatlanbefektetések Nagy család Kormányzati segélyprogramok KÖZÉPOSZTÁLY: SZEGÉNYEK: . Anyám tényleg azt szerette volna. maradj a Haditengerészetnél.A szegények nem ugyanazt akarják. .No és azt nem erőltetik. . . hogy a gyerekeik majd gondoskodnak róluk öreg korukban. 2008. hogy vegyél lakást és legyen nyugdíjterved? Egyébként nem azt mondtad.A középosztály pedig a magas szintű oktatásba fektet be. Talán nem mondják ki. legalábbis.Lehet. a valóság meg valóság. Gazdag apám bólintott.mondta gazdag apám.A szegényeknek gyakran nagy családjuk van. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Ez nagyfokú általánosítás. hogy neked főiskolai végzettséged legyen és lehetőleg olyan szakmád.. az apám pedig jogi egyetemre akart küldeni.Ezek után kiegészítette. hogy apád rá akart beszélni.Ezek mind különböző befektetések. .

de nem egyformán. .com . Ezért van még nekem is 401(k) nyugdíjtervem.12. esetleg személyes alapkezelőik végzik el ezt helyettük. habár nincs rá szükségem. és ez nagyon veszélyes.09.adott igazat gazdag apám. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Gazdag apám folytatta: . mindháromféle befektetéssel élnem kell. és azt gondolják. Ezért számítanak nekik sokat a beosztásukra vonatkozó címek és rangok. a gazdagoknak is szükségük van nagy családra? . többet kell befektetned. mert gazdag vagy. .mondta.Nem fontos mindenkinek a felsőfokú végzettség? . Gazdag apám bólintott. Ebbe fektetnek be. mint a másik két társadalmi osztály tagjainak. 2008. és amibe a gazdagok. ami számukra fontos. társulásokba fektetnek a gazdagok. de a valóságban.Az is lehet. azt ajánlom. ahogyan neked Kim. Azt mondta. a középosztály. Mint mondtam. amibe a szegények. hogy egy kis félrelépés nem számít. Mikor gazdag apám befejezte a témát." A családról így vélekedett: „Nekem nagyon fontos a családom. a magas fizetés. ezért fektetek bele rengeteg időt és pénzt. ruházzák őket. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. gyakran a ranglétra alján. Tehát lehet. mindegy. ." A családról szóló eszmefuttatás nagyon megfogott. az otthon és a nyugdíjterv fontosságára. etessék. akkor aztán több ételt tud az asztalunkra tenni. . de a család mindannyiunknak fontos. „Sokan próbálnak meggazdagodni támasz nélkül. Azon kívül meg némi adókedvezményt jelent számomra. Ha az ember magas fizetést akar.. mert könnyű egyre újabb állásokba menni. Mindketten ismerünk embereket. sokkal többet kell befektetnem. hogy arról ábrándoznak. Ezért a gazdagok befektetnek a kormány támogatásaiba az adóik és jótékony célú adományaik által. hogy ha gazdag akarok lenni. akik befektetési alapokat vesznek. nem kevesebbet. munkahelyet találni sem olyan egyszerű.Egyetemi végzettséggel rendelkező igazgatóimmal más a helyzet . ha az embernek nincsenek magas fizetési elvárásai. Arra kell. szemben a középosztálybeliekkel. mint a másik két társadalmi osztálynak. melyik társadalmi osztályba tartozunk. akik megcsalják a családjukat. hogy konzorciumokba. Az én apám gyakran napokig üzleti úton volt.Tulajdonképpen. és nagyobb házat tud venni.kérdeztem. és betörők rabolnák ki a gazdagokat. a munkahelyi biztonság.Ezért ők a pénzük nagy részét a létfenntartásra költik. Nekem fontos egy erős család. még a gazdagoknak is. Érzelmi támaszt nyújt nekem. . Ami pedig még rosszabb. hozzátettem: .Nem kell. az emberek mind befektetnek. mindent elölről kell kezdeniük. hogy eltartsák a gyerekeiket. Csak abba fektetnek be időt és pénzt. vagy magán kibocsátású részvényalapokba és fedezeti alapokba fektetnek. muszáj utaznia. . arra.pdffactory. lesz egy jól fizető állásuk.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 58 of 169 váltogatja a munkahelyeit. Vagyis.Ők tovább maradnak alkalmazásban egy helyen. Ezek a dolgok fontosak a középosztálybelieknek. És a kormányzati támogatás is fontos a gazdagoknak. Ne -hangsúlyozom: ne! -hagyd ki egyik féle befektetést sem! Ha gazdag akarsz lenni.A gazdagok tehát vállalkozásokat építenek. mert ha máshová mennek. koldusok lennének az utcákon. és ceruzájával a szegények befektetéseire bökött a papíron. A családdal töltött idejüket feláldozzák a munkával töltött időért. Ezért ők több időt áldoznak a képzésükre. pedig nagyon is számít.Úgy érted. Ha a kormány nem támogatná a szegényeket népjóléti programokkal. hogy mindháromféle befektetés fontos. és nagyösszegű ingatlanbefektetéseik vannak ..kérdeztem.fűztem tovább a szót -. Gazdag apám azt mondta: „Ha gazdag akarsz lenni. hogy legyen támaszom.. amelyek a gazdagok számára vannak fenntartva. neked is az. rájössz. fektess be abba. ha gazdag akarok lenni. akik nem törődnek a családjukkal. akik megcsalják a házastársat. hogy fizetésemelést kapjon és előléptessék..Dehogynem . . és remélem.Te több időt tudsz a családoddal tölteni. Sok embert ismerek. magas szintű képzettség és némi gyakorlati érzék nélkül kizárt dolog jól fizető állást kapni. . Olyan befektetéseket vesznek. vannak. Gazdag apám elmagyarázta. hogy feltétlenül nagy legyen. ha megvizsgálod a három társadalmi osztályt és befektetéseiket." Ezután rátért a család. ceruzája hegyét a középosztály befektetéseire helyezve. . az előléptetések és címek elérésére.

Más dolgokra áldozzák az idejüket és a pénzüket. Számára a háza sokkal fontosabb. hogy nagy háza valójában nem eszköz. a gazdagok szintjén lévő befektetés.mondta gazdag apám -. . hogy elvesztette az állását és a megtakarított pénzét. és kövesse azt. ő arra áldoz. a vállalkozásai és befektetései ügyintézését pedig az alkalmazottjaira bízta. Hány szülő nem ér rá manapság a gyerekeivel foglalkozni? Te hol lennél ma.. . amelyek több milliárd dollár hasznot ígérnek.mondtam. de nagyon keveseknek. lassanként világossá vált előttem.Sokan elhanyagolják a családjukat a fizetésemelésért. . amit lényegesnek tartott. mint az.De ne aggódj! A mindhárom szinten való befektetés egész embert igényel. amit igazán fontosnak tartanak. és úgy próbálnak meg gazdagnak látszani. Sajnos most. amelyek többet jelentenek nekik. hogy nagy házat vesznek. mennyire lényegtelen a való világban az. Azt mondtam: . a kényelemről és a gazdagságról szóló... Megvolt a vállalkozásotok. Az ő terve a gazdagságról szólt. Ezért váltatok mindannyian bohócokká. . akik szilárd alapok nélkül akarnak „nagyot szakítani". Kezdetben magam is közéjük tartoztam. akik kihagyják az első két lépést. akik vállalkozási tervekbe fektetnek be. . ahogyan az alkalmazottjaimnak is.Az alkalmazottjaid közül sokan tudják.Sok ilyen emberrel találkoztam. Bólintottam. az előléptetésért. Ezért számít neki többet az egyetemi diplomája és a munkahelyi beosztása.. Szegény apám tervében az szerepelt.. mi a különbség apád és köztem! Apád azt mondja. Igyekezett minél több időt otthon tölteni a gyerekeivel.helyeselt gazdag apám. a háza a legnagyobb befektetése. most már elég sokat tudok és elég érett vagyok ahhoz. hogy kifejlesszem mindhárom szintet. amikor megérintett titeket a gazdagság. 2008. és az a gond. milyen fontos a befektetéseknek mindhárom szintje. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy szerinte háromféle befektetési terv létezik. Most döbbentem rá. akik a gazdagok befektetéseivel élnek. hogy kifizesse a magas jelzálogtartozásokat. és nem akarnak befektetni az első két kategóriába. de mégsem elég fontos nekik. rájött.A mai nap tanulsága tehát. a gazdagok befektetéseibe fektetnek be. hogy megtanuljon befektetni. de az első két kategóriával nem? Velük mi lesz? .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 59 of 169 -Tudom -mondta gazdag apám.pdffactory. miért beszélt oly sokat a terv fontosságáról. milyen sok barátom van. s hogy a diplomái és a szakmai gyakorlata nem segített neki a valódi üzleti file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. ami neki fontos. hogy minduntalan továbbképzésekre járjon. ami igazán fontos neki foglaltam össze. és kénytelen voltam nevetni saját magamon.. ez pénzügyi és családi öngyilkosság.Gondold csak meg. Amint gazdag apám szavait hallgattam.09. csalóknak és álmodozóknak esnek áldozatul. Bizony volt pár vad elképzelésed arról. amit én fontosnak tartok. hogy hiába volt szerencséd. Egyszeriben eszembe ötlött.Remélem. hogy vállalkozásra és befektetésre tanítsalak? Apádnak nem volt erre ideje. A legtöbben vesztesként végez.Pontosan . De szerintem ez nem befektetés. Gazdag apám mosolygott. az előléptetés és a magasabb fizetés érdekében.mondta gazdag apám halkan. de a legtöbbjük elveszíti a pénzét szélhámosoknak. Tudok olyanokról. . de valójában sokat volt úton. nem értettél hozzá.Most tehát megvan mindhárom szintem . Az előző könyveimben írtam róla.. a biztonságról. hogy lényeges befektetniük. akiknek sikerül .. és lesznek kihívásaid a jövőben. Azt kérdeztem: .. hogy az ember tervet készítsen. hogy te meg a három bohóc társad tönkrementetek. hogyan őrizd meg. Mint mondtam. mint a tőzsdei portfolió vagy egy ipari ingatlan. .. Rájött. mialatt gazdag apám otthon tartózkodott.Vannak. és.Tudom. Sokakat ismerek. és elveszhettetek mindent. hogyan fogsz meggazdagodni. . Neki túl sokat kellett dolgoznia. nem pedig gazdagokká. hogy mindenki abba fektet be. az emberek abba fektetnek be. Ekkor történt. .Mi a helyzet azokkal az emberekkel. a szegények és a középosztály szintjéről. .12. hogy az első vállalkozásoddal meg is gazdagodtál. amibe én fektetek.Én is remélem . A baj az volt. hogy a gyerekeivel lehessen. akik csak meg akarnak gazdagodni. mert szabadidőt akart.com . Ő elsőrendűen fontosnak tekintette. ha nem töltöttem volna annyi időt azzal. de megfeledkeztetek az első két szintről. Én arra áldozok időt és pénzt.

hogy igen . milyen kevés pénzügyi intelligenciája van az emberek zömének.Ahhoz. becsapták. A megtakarítások szóra bökve így szólt: . 2008.Nézd. de a büszkesége nem engedte. hogy egyes pénzügyi tanácsadóknak a törvény korlátot szab. de nem kell hozzá sok pénzügyi intelligencia. hogy a törvény elmulasztott gondoskodni a pénzügyi műveltség elterjesztéséről. de valójában ő nem értett a pénzügyi kimutatásokhoz. Neki semmi üzlet nem volt ebben a befektetésben.erősítette meg gazdag api mosolyogva.. .Kértem.pdffactory. A pénzgyűjtéshez nem kell sok pénzügyi intelligencia Előző könyveimben írtam a műveltség három különböző fajtájáról.Úgy érezte. Nem lépnek át az A vagy E negyedből a B negyedbe. amikor nyugdíjba mennek.Ezen még sosem gondolkodtam. 1988-ban arra is rájött. 2. Ő gyűjtögető volt.Egy majmot is meg lehet tanítani takarékoskodni? . Szegény apám nagyon magas szinten állt az első kettő tekintetében. nagyon okosak. Amikor az ANYBT érvénybe lépett. az nem hoz neki hasznot a való világban. hogy milyen tanácsot adhatnak. hogy az ember azokba a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Azt mondta. .Mennyi pénzügyi intelligencia kell a spóroláshoz? . GAZDAGOK: Jó pénzügyi képzés Vállalkozás-építés Nagyösszegű ingatlanbefektetések Magán-kibocsátású részvényalapok Fedezeti alapok Személyes pénzkezelő Privát kihelyezések Csendestársi viszony Ezután gazdag apám a középosztály listájára helyezte a ceruzáját. 3. neked nincs egyetemi végzettséged. A papíron a gazdagok befektetéseire bökött. az pedig apádnak hiányzik. mint hogy odasétálnak a banki alkalmazotthoz. tudományos igényű műveltség.com . hogy valaki ezekbe a befektetésekbe fektessen be. . de még egy egyszerű fagylaltosbódét sem tudott nyereségesen működtetni. szakmai műveltség. Ennek eredményeképpen a legtöbben azt teszik. . hogy dolog gyűjteni a pénzt.Nem tudom .09. Nincs más dolguk. Gazdag apám a fejét csóválta. amit tenni szoktak. amiért takarékoskodnak. .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 60 of 169 világban vagy a befektetési piacon.Mégis sokan azt hiszik. nem befektető. Mi ebben a nehéz? Lehet.mondtam. bemutatom neked. amikor bonyolultabb befektetésekbe vágnak bele? Nézd meg az apádat! Magasan képzett ember. Gazdag apám jó volt a harmadik kategóriában. és az kitölti helyettük a bankbetétről szóló nyomtatványt. . . hogy nézesse át veled a vállalkozást és a számadatokat. . és a középosztály.. a pénzügyi műveltség terén. ezért sosem kérne tőled tanácsot. A való világ nagyon különbözik az iskolák és a kormányhivatalok világától. Gazdag apám ismét elővette jegyzettömbjét.12. hiába van egyetemi diplomája fejtegette.Nos.feleltem. még kevésbé vállalkozó.mondta nevetve. hamar felismerte.Biztos vagyok benne. pénzügyi műveltség. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. valamint a gazdagok által fontosnak tartott befektetésekre mutatott. Egy majmot is meg lehet rá tanítani . Ha a legtöbb embernek gondot okoz a takarékoskodás. Ezek a következők: 1. és így folytatta: . mekkora esélyük van. pénzügyi képzettség kell.Nagyon kevés pénzügyi képzettség elég ahhoz. szerintem egyáltalán nem kell hozzá pénzügyi intelligencia. vagy a franchise-ról szóló leírást értette félre . Amibe ő befektetett.

. .12. biztonságosnak fogod látni azt. ami a szegények és a középosztály tagjai szárrá biztonságosnak tűnik. . hogy az emberek csak abba fektetnek be. Ahogyan gazdag apám mondta: „Aki pénzügyileg jól képzett. Ebben a fejezetben a problémák hátteréről lesz szó. Te döntesz.Tehát a középosztálybeliek azért nem gazdagszanak meg.com . hogy gazdag is maradjon. hogy befektetési alapokat vegyen.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 61 of 169 befektetésekbe fektesse a pénzét. azután megtaníthatnánk arra is. hogyan oldhatjuk meg őket egyszer s mindenkorra. és arról. Ha magas a pénzügyi IQ-d. egy majmot is meg lehetne tanítani spórolni. megértenék.Ha a gazdagok befektetéseibe akarsz pénzt fektetni. Az alkalmazottjaim közül sokan úgy gondolják. Gyakran nyer. ahol egy majom egy részvényekből álló listára lövöldöz. mi fontos neked.pdffactory. mert nem eléggé képzettek pénzügyileg? .magyarázta gazdag apám. az nem aggódik a piaci trendek változásai miatt .. ami az ő szemükben fontosabb .De alapos pénzügyi műveltség nélkül nagyon sokat kell dolgozni azért.Tehát miután újra felvirágoztatom a cégemet. A különbség a pénzügyi képzettség. Az ANYBT. KÖZÉPOSZTÁLY: Jó képzés Jól fizető állás Szakma Otthon Megtakarítások Nyugdíjterv Befektetési alapok Kisösszegű ingatlanbefektetések . az Enron kudarca és a többi várható csőd valójában csak tünetei egy sokkal mélyebb gyökerű problémának. Mint mondtam. amelyek a jövőben felhasználhatók segélyek file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. amit akarsz. míg a gazdagok a befektetésre.. Ha képzettebbek lennének pénzügyileg. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. melyekbe ez a csoport. hogy valaki sok pénzt keressen. 2008. és még annál is több pénz kell ahhoz. hogy ingatlanba fektetnének be. miért intelligensebb dolog ingatlanba befektetni. Minél alacsonyabb valakinek a pénzügyi IQ-ja.mondtam. akiknek alacsony a pénzügyi intelligenciájuk. és végül abba fogsz befektetni. És azt fog.kérdeztem. ahelyett. vajon a majom jobban eltalálja-e. Ezért koncentrálnak a középosztálybeliek a takarékoskodásra. annál nagyobb veszélyben van a pénze. fektess továbbra is a pénzügyi képzésedbe. Valójában évente rendeznek versenyeket.09. Ezért költenek a középosztálybeliek olyan sokat az otthonukra. Most csupán arra akarom felhívnia figyelmedet. melyik részvényeket érdemes megvenni. Másra akarják költeni a pénzüket. A társadalombiztosítás és az ingyenes orvosi ellátás gyenge lábakon áll. kockázatosnak tartani. elkezdhetek a gazdagok befektetéseibe fektetni . -Néhányan meggazdagszanak közülük . amit fontosnak tartanak..mondta gazdag apám." 8. hogy a nyugdíjtervük nem fontos. Egy nagy piaci összeomlás csak azokat rémíti meg. amit a legtöbb ember kockázatosnak lát. a jegyzettömb megfelelő listájára mutatva: . .inkább örül nekik. fejezet A probléma oka Nem az ANYBT lesz a következő tőzsdei összeomlás oka. azt javaslom. olyasmire. Akik pénzügyileg jól képzettek.Azt csinálsz. miért kockázatos valójában pénzt gyűjteni és a saját lakásukra költeni. azoknak ez az időszak lesz a legalkalmasabba meggazdagodásra.. és azt nézik. Csak azon múlik minden. A Clintonkormány 2000 évi költségvetési jelentésében ez állt: „A kormányzatnak nem állnak rendelkezésére gazdasági eszközök. Ebből a fejezetből derül majd ki gazdag apám jövendölésének valódi háttere..

Ez csak a képzelet szüleménye. Az utóbbi időben sokan bírálták a társadalombiztosítást. sőt. Megépítettük a bárkánkat.4 dolgozóra csökkent. hogy folytassam a bárkaépítést. amellyel a felszínen maradhattunk. de bíztam benne annyira. hogy valóban nincs alapítványi vagyon először történt. Minden alkalmazott azt reméli. A kölcsönvett pénzt a kormány fizetési kötelezvényekkel helyettesíti kincstárjegyek formájában. 1994-re Kim és én anyagilag függetlenek lettünk. A baj az. hogy hány ember halála várható hetvenéves kora előtt. ha elég alkalmazott lesz addigra. miért törődik az egésszel. 2000ben ez a szám már 3. hogy a nyugdíjazás utáni személyes anyagi túlélés ügyét áthárítják. Vagyis túl sok lesz a nyugdíjas. mint amennyit kifizet. hogy mivel az emberek tovább élnek. Ha emlékeztek. Bárkánk jól szolgált. hogy gyakorlatilag nincsenek társadalombiztosításra letétbe helyezett összegek. habár magas fizetést és kiváló juttatásokat ajánlottak. 2002-ben a politikusok javasolták. Ha ezt törvénybe iktatják." Magyarán a kormány végre beismerte. amikor 2000 márciusában összeomlott. Azt mondta: „A vállalkozó pénzügyi problémákat file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és akkor sem merültünk el.. Személyes tapasztalataim a bárkaépítés terén eljuttattak odáig. miért látja egy gazdag ember ilyen sötéten a jövőt.pdffactory. Ezt nevezem én a tökéletes vihar kitörésének.. amikor az 1930-as évek közepén létrehozták. hogy az én generációm áthárítsa a problémát a ti generációtokra. Ebben az egyetlen évben 700 000 ember lesz hetvenéves.65 százalékkal. Nem láttam át tehát tökéletesen a logikáját. amikor a tőzsde felment az 1990-es évek végén. kiválóan működött. Állásba menés helyett azt választottam. kiegészítve a munkaadó által fizetett 7. amíg több a dolgozó. hogy így lesz. hogy fia és én meg fogjuk érni. amelyről tudta.a társadalombiztosítási adóbevételek és kiadások különbségét. azaz összesen 15. akik befizetik a pénzeket. hogy nincs semmi probléma. Ez a modell csak addig működik tehát. miért aggódik gazdag apám oly nagyon a jövő miatt. Azt sem fogtam fel.. Ezért mondta sokszor: „Az ANYBT arra jó. mint a nyugdíjas. 2016-ra a jelentések szerint a társadalombiztosítás kevesebb pénzt fog beszedni. Lehet. vagyis semmi pénz nincs a vagyonkezelőnél. az összeomláskor még több pénzt kerestünk. 2008..com . Így ez 700 000 élő embert jelent. mondván. 1979-ben nem értettem teljesen. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.12. hogy szembenézek a való világgal fiatalon. hogy fizetése 7. vagy befektethessenek a tőzsdén. és a hetven éven felüliek száma minden évben tovább növekszik. A probléma áthárítása Gazdag apám szerint igazán az ad okot aggodalomra. Nem volt világos. amit fiának és nekem megtanított: mi a különbség egy vállalkozó és egy állami hivatalnok között. egyre több a nyugdíjas. életévét. és ebben a statisztikában nincs benne.3 százalék. hogy a kormány beismerte. Ez pedig azt jelenti. amikor a Clinton-kormány nyilatkozatban rukkolt ki vele. hogy jobban megértsem. miért aggódott gazdag apám a jövő miatt.. Nem hasonlít ez a dolog az Enron ügyéhez? A társadalombiztosítási rendszer.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 62 of 169 fizetésére. nehogy öregen kelljen szembenéznem vele. hogy nyugdíjázása után ezért kap valamit. sem semmilyen más állást..09. hogy a társadalombiztosításnak már 2016 előtt elfogy a pénze. a társadalombiztosításra és az orvosi ellátásra megy." Az egyik legfontosabb dolog. baj van. aki kapni akar. Erre a kormány elkezdte kritizálni a kritikusokat. hogy hamis játékot játszik. Akkoriban minden kedvezményezettre negyvenkét dolgozó jutott. Ezért nem fogadtam el a kereskedelmi igazgatói állást. 2000-ben. Lehet. hogy a társadalombiztosítás csupán egy módosított Ponzi-terv? A mai Amerikában mindenki azt látja. és költötte a társadalombiztosításra befizetett pénzt . hogy 2016 lesz az az év. amikor a fizetési papírjára pillant. még kevesebb pénz jut az idősebb nyugdíjasokra. A szövetségi kormány évtizedeken át kölcsönvette. amiatt a jövő miatt.65 százaléka. egy korábbi fejezetben már említettem. hogy a fiatalabb dolgozók pénzt helyezhessenek el személyes betétszámlákon. amikor a népességrobbanás nemzedékének első hulláma eléri a 70.

mert több adót akart. iskolákat tart fenn. hogy a költségvetésben többlet jelentkezett. a hagyományos 401(k) MH tervbe az alkalmazott és a munkaadó adózás előtti pénzt fizethet be. Így a középosztálytói több adó folyt be. cserébe olyan alapokért. sokan isten ajándékának tekintették a Roth-féle egyéni nyugdíjszámlát." Gazdag apámat aggasztotta.pdffactory. Hogy egy kissé jobban megvilágítsam a dolgot azok számára. amely egyszeriben hihetetlen magasságokba ívelt. a gyerekeiknek kell majd kifizetniük az adót a költségvetési hiány pótlására.com . A kormány pénzszerzésének egyik módja az volt. ezúttal a népességrobbanás nemzedékéről a következő nemzedékre. Ha viszont egy állami hivatalnok nem oldja meg pénzügyi problémáit. akiknek esetleg még most sem lenne teljesen világos. Gazdagok nem tarthatnak ilyen számlát. 2008. minthogy a Roth-féle számlára csak adózás utáni pénzt lehet befizetni. miközben azt a látszatot igyekezett kelteni. Vagyis a társadalombiztosítás és az ANYBT az egyik nemzedékről való gondoskodás költségeit egy későbbi nemzedékkel akarja megfizettetni. Évek hosszú során át azt sulykolták beléjük. mint pénz. a tűzoltóságot. aki adótanácsadóm és a Loopholes for the Rich (A gazdagok adózási kiskapui) című könyv szerzője. Ez azt jelenti. hogyan kell bárkát építeni maguknak. A jövőben kevesebb adót tudnak majd beszedni. hanem inkább a Roth-féle egyéni nyugdíjszámlát választották. hanem inkább az új Roth-féle egyéni nyugdíjszámlán helyezték el a pénzüket. Tipikusan ilyen a nyugdíjaskori megélhetési probléma. nem kellett várnia rá. hogy átruházza őket. Diane szerint a Rothféle egyéni nyugdíjszámlát azért hozták létre. emelkedő piac és a Roth-féle egyéni nyugdíjszámla. Azt mondta: „Észrevehető. De vannak problémák. 1996-ban azután egy újabb MH befektetési terv került a piacra. amelyeket a kormány nem tud megoldani. A baj az. elmondom. Nagyon aggasztotta ez az új MH terv. hogy ebből az adóhivatalnak nem jut bevétel. amelyek a nyugdíjköltségeket a következő generációra hárítják. és később majd adómentesen kapják a nyereséget. és csak akkor kezdi el a kormány megadóztatni a befizetett pénzt. Ezáltal a kormány azonnal megkapta a pénzt. hogy több adót lehessen beszedni általa. Ha nem oldja meg őket. a problémát ismét áthárították. nem sokkal a Roth-fék egyéni nyugdíjszámla bevezetése után. amelyeket a tervbe való belépés előtt megadóztattak. Sok nyugdíjtervvel nem rendelkező alkalmazottat arra sarkallt.09. hogy az embereket nem tanították meg. hogy mire a népességrobbanás nemzedékének tagjai elkezdenek nyugdíjba menni. amíg az alkalmazott nyugdíjba megy. hogy sokan nem fizettek többé hozzájárulást a 401(k) MH nyugdíjtervükbe.12. hogy nyisson ilyen számlát. a rendőrséget. és ha ezeket a problémákat elodázzák. A problémát a holnap jelentheti. holott ez valójában személyes anyagi probléma. A Roth-féle egyéni nyugdíjszámla szinte azonnal hatalmas népszerűségnek örvendett a középosztály körében. Az a gyanúm. egyre nagyobbakká válnak." Gazdag apám nem a kormányt bírálta. amely az azt szorgalmazó szenátorról kapta a nevét. és anyagi támogatást nyújt a rászorulóknak. hogy most fizetik az adót. hogy sokan léptek be a piacra új Roth-féle egyéni nyugdíjszámlájukkal. A Roth-féle egyéni nyugdíjszámla létrehozása után sokan nem fizettek több hozzájárulást a cégük 401(k) nyugdíjtervébe. de a pénz a bankbetétekből is file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.. Ez ugyancsak jelentős gondot fog okozni a későbbiekre nézve. Rettenetesen tetszett az elgondolás. Nem elég. hogy jót tesz. amely adómentes kifizetéseket biztosít a nyugdíjasoknak. A kormány biztosítja az adóinkból a katonai védelmet. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Az embereknek más sem kellett. Mivel a piac 1996-ban emelkedett. Ez a Roth-féle egyéni nyugdíjszámla. Röviddel ezen egyéni nyugdíjszámla bevezetése után felhívott Diane Kennedy. Várnia kell mindaddig. mert túl sokan várják a kormánytól a megoldást. hogy egy cégtől és a kormánytól várják a bárkát. Azt mondta: „A kormányok sok problémát megoldanak a társadalom javára. Ez az újabb MH terv kifejezetten a középosztálynak készült. Egyre súlyosbodik. törvényeket hoztak. hogy a Clinton-kormány azért hozta ezt a törvényt. A Roth-féle egyéni nyugdíjszámla valami mást is elősegített. utakat építtet.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 63 of 169 old meg. vége az üzletének." Magyarán szólva. csak jó megfigyelő volt.. megengedheti magának. kapzsiság. A Roth-féle egyéni nyugdíjszámla megint csak áthárította a problémát. Mivel a probléma túlságosan összetetté vált. Csak úgy dőlt a pénz ezekre a számlákra és közvetlenül az amúgy is túlfűtött pénzpiacra.

. Ennek ellenére arra ösztönöztek másokat. a mánia tombolt. mint gondolták.com cégek összeomlása előidézte a második világháború óta volt második legsúlyosabb medvepiacot. Mostanában csak imádkozom. Merril Lynchet. Elfelejtheti a nyugdíjasotthont a tengerparton.. ideje nyereményük egy részét visszavenni az asztalról. pl. hogy befektethessenek. Hanem a való világ lassan. azt latolgatja.. iskoláztatásra vagy orvosi ellátásra félretett pénze. hogy nagyot tévedett az Internet. General Motorst és Delta Airlinest..egy újabb álmatlan éjszaka.. 1999-ben már a cipőtisztító fiúk és a taxisofőrök is tőzsdei tippeket adtak. a népességrobbanás nemzedékének tagjai. Az 1990-es években. vagyis befektetéseik 30%-át veszítették el 2000 tavasza óta. Beismeri." A cikk így folytatódik: Mintegy 100 millió befektető . mennyit vesztett a tőzsdén...így érezhet. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Jim Tucci tágra nyílt szemmel mered a mennyezetre . amelynek elvesztését nem engedhette meg magának. mert abban bíztak." 1998-ra több millió nembefektető. Főként középosztálybeliek. „Tehetetlen vagyok. és kereskedelmi igazgató egy bostoni hangstúdiónál. hanem az emberek nyugdíjra. De egy évvel ezelőtt biztonságos blue-chip részvényeket vett.pdffactory. ahogyan kalkulálja. mert ettől csak még súlyosabbakká válnak. könyvet írtak. hogy ezután nem veszek semmit. különösen az idősebb alkalmazottaknak. Elfelejtheti a régóta tervezett olaszországi utazást a feleségével. Még ha vásárolni akarnék is.12.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 64 of 169 elkezdett kifelé áramlani. 400 000 dollár spórolt pénze két hét alatt odalett. csak egy kis hányadát. akiknek elvitte a 401(k) nyugdíjtervét. huszonöt évvel az ANYBT érvénybe lépése után. Az emberek feladták az állásaikat. hogy szintén hozzanak létre befektetői klubokat szerte az országban. csak azért. a hosszan tartó bikapiac idején sokat is nyertek. Mivel ilyen sok pénz áramlott a tőzsdére. és azért kezdtek el részvényeket venni. ami szerintem nagyon jó ötlet...-i számának vezércikke első fejezetében jól leírja a helyzetet: Hajnali 2 óra van. mert túl sok lenne a veszteségem. 2000 márciusában a játszma véget ért. 2008. Az emberek azt mondogatták: „Ez most más. A rókák mosolyogva figyelték az izgatottan csipogó csirkéket. hogy a bárányokat számlálná. Nem adhatok el.az amerikai felnőtt lakosság csaknem fele . amikor a dot. Természetesen sokan nem akarták elhinni. milyen súlyos lehet a gond. Több millióan akkor kaptak észbe. A probléma egyre nagyobb A problémákat azért rosszabb áthárítani. de aztán 5 ezermilliárd dollárt. többen még kölcsönöket is vettek fel. és a mánia által megfertőzött emberek éltek-haltak a termékekért. hogy ezek az idős hölgyek korántsem jártak olyan jól a befektetéseikkel. amikor az Enron-botrány kirobbant. A kapzsiság egyesült a félelemmel. és befektetési tanácsokat osztogattak. mert a félelem és a mohóság egyesültek. A befektetési kínálat hatalmasra duzzadt. külvárosiak. A botrány ugyanis személyes katasztrófát jelentett sokaknak. Mára ezeknek 40%-a elveszett . február 25. Ez egy új gazdaság. 1996 és 2000 között számos nem üzleti befektető rengeteg olyan pénzt vitt a piacra. Nem Monopoly-zsetonok vesztek oda. de nem az összeset. Nyugdíjas. Sajnos azonban később kiderült. Tudták. A Business Week 2002. Tucci hatvanéves. még hátra van egy forduló. ebben a témában nincsenek becsületes emberek.borék idején vett spekulatív high-tech részvényekkel. akik az utóbbi évtizedben szálltak be a piacra.09. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és ezért befektetőnek érezték magukat. mint megoldani őket.. ugyan kihez fordulnak tanácsért? Úgy tűnik. az tovább emelkedett. Ahelyett..com . hogy ettől meggazdagszanak. de biztosan tudatosult bennük.Tucci kétségbe van esve. De az is biztos. egyszeriben fűbe-fába elkezdett befektetni. és a tőzsde egyre újabb magaslatokba emelkedett. idős hölgyek megalakították a befektetők klubját. akiknek az előző évben szerencséjük volt a piacon. Tudták. Ők azok az ún.. befektető réteg. IBM-et. hogy befektetési tanácsadókká váljanak.

Az első világháborús nemzedék úgy oldotta meg a problémáját. A második világháború nemzedéke pedig a ti generációtokra hárította a problémát a nyugdíjreform által. mert emlékeztem rá.helyeselt gazdag apám. ünnepélyesen nézett rám.A Római birodalomnak kiváló technológiája volt az emberek leigázására és megadóztatására. melyek boldoggá tették a tömegeket: ígéreteket hangoztattak.. több adóra van szükség. Közben híres politikusok beszédei ötlöttek fel bennem. és Amerikában továbbra is virágzott az ipar egészen a háború végéig. amikor az emberek elvándoroltak a meghódított területekről a nagy városokba. amelyeket vele töltöttem. Az egyik ilyen birodalom a Római birodalom volt.mondtam. hogyan alakult ki ez a probléma: . hogy újraválasszák őket.Ezt a problémát kell tehát megoldani . miért lesz egyre súlyosabb a baj. A politikusok pedig megígérik.Túl sokan várják a kormánytól a problémáik megoldását. és a város vezetői aggódni kezdtek. kidobnák őket a hivatalukból. mint pl. az MH nyugdíjterveket és az ANYBT-t. De amikor kitört a második világháború.. A fellendülés miatt több szakszervezet nyugdíjat követelt a dolgozóinak. hogy tanulmányozzam a nagy birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét. Gazdag apám elmagyarázta. hogy a városi csőcselék netán fellázad.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 65 of 169 akik tudták. Az egyik tanóránkon gazdag apám azt mondta: . és elkezdődött az MJ nyugdíjtervek fejlődése.Tehát ezért mondod. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Tehát a kormány nem oldja meg a problémát. . . melyek reményt adtak. elgondolkoztam a hallottakon.. hogy jobb fizető állásokat vállaljanak az új gyárakban.Ez a jóslatod alapja? Gazdag apám némán. és újabb probléma jött létre: mi történjék az idősebb munkásokkal? . A szakszervezeti vezetők kielégítése érdekében a cégvezetőségek megegyeztek velük. mert cserébe szavazatokat remélnek. a gyárak fellendültek. 2008. hogy kezdem megérteni.pdffactory. sem élelmük.helyeselt gazdag apám. mert nincs munkájuk. . mint egy kártyavár. . Nem hibáztatom őket. és nemsokára hatalmas méreteket majd. hogy ez a törvény az 1930-as években lépett érvénybe. hajlékuk. Végül megszólaltam: . és a gyerekeik sem állnak sokkal jobban anyagilag. hanem rémálom. . A baj az eredeti probléma. Nem a tőzsdével van a baj. Gazdag apám csak bólintott. Látta. . Ha megmondanák az igazat. A gyárak hamarosan rendkívüli módon felfejlődtek. amelyet nenl dottak meg.. csak elodáztak. hogy a kormányzati törvényhozás általa költségeit áthárította a második világháború nemzedékére. Rómába. . Persze tudjuk.Úgy van . amikor már nem dolgozik. majd így szólt: . Akkor majd ránk omlik. aki már nem tud dolgozni? Ez a probléma hozta létre a társadalombiztosítást. ezért tudtak ilyen hatalmas birodalmat létrehozni.Úgy bizony .12. . a kormány létszáma is nő.Ez a probléma hátterében álló probléma. mint ők.Ezért született meg a társadalombiztosítási törvény a depresszió idején .09.mondtam.mondtam. Egy darabig csendben ültem. hogy miként tartsa el magát valaki. . csak elodázza .Igen . . hogy hatalmas tőzsdei összeomlás vái. . a mezőgazdaságban dolgozók milliói települtek át a városokba.com .De a probléma ma is fennáll -mondtam. hogy megoldják azokat.Amikor az 1900-as évek elején Amerika világhatalommá vált. A nyugdíjazás ettől kezdve nem álom volt többé.Még ma is így van. A gondok akkor kezdődtek. A probléma tehát nő. Miből él meg az az ember.Az a probléma.. azért. .Biztosan egy csomó idős alkalmazottat boldoggá tett. mindvégig arra biztatott. a politikusok bármit megtesznek s megígérnek a népszerűségük megőrzéséért. A Római birodalom felemelkedése és bukása Gazdag apám az évek során. hogy a társadalombiztosítás számlája lemerül. Róma egyre nőtt.mondta gazdag apám. Ezért a rómaiak file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.

kérdeztem.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 66 of 169 etették az embereket. Több volt az egy főre eső bírósági perek száma. Mint mondtam. . ugyanez fog történni Amerikában is. És minél több lett a probléma.. csődbe jutott nemzet lett. Ez pedig azt jelentette.com . mint ma Amerikában.helyesbített gazdag apám. túl sok amerikai várja. Argentína alig néhány éve gazdag ipari hatalom volt fantasztikus életszínvonallal. A pénz kiáramlott. Sok tekintetben európaibb volt. és annál kevesebb adót lehetett beszedni. ezért a probléma megoldása érdekében a Bush-kormány azonnal csökkentette az adókat. majd így fejezte be a történetet: Ha nem oldjuk meg a problémáinkat. . Az emberek leigázása volt a technikájuk.Tehát Róma jóléti állam lett? . annál jobban hanyatlott az élelmiszertermelés.állapítottam meg. Ha nem oldják meg a problémákat. a problémák megoldása helyett a régi Amerika a kormányzat növelésére és a magasabb adókra fog szavazni.A probléma tehát súlyosabbá vált. hogy szórakoztassák és etessék őket. hogy a kormány megoldja a problémáit. hogy a társadalombiztosítási törvény hatására. ami Japánban működik. ahol olcsó volt az élelem és a szórakozás. tudták. és attól tartok. . amely minden idők legnépszerűbb törvénye volt.kérdeztem. . és a Nemzeti Bank többször csökkentette a kamatokat abban a reményben.12. Nagyon pereskedő állam is volt. Ha valaki mégis elhagyta a földet. annál több hivatalnokra volt szükség . Sok amerikai gazdasági szakember azt mondja. Egyetértek. mindazok. sőt akár ingyen is hozzájuthattak? . A csőcselék ellenőrzését úgy oldották meg. ha Japánhoz hasonlítják az országát. Ahelyett. akkor Argentínához jobban hasonlítható Amerika jövendő helyzete. Röviddel hivatalba lépése előtt hatalmasat zuhant a tőzsde.Hogyan futotta nekik erre. és meggyengült a valutája. . hogy maguk oldották volna meg a saját problémáikat. . hogy megoldották volna a problémákat. De alig néhány év alatt a nagyon gazdag ország szegény. ahol az emberek elvárnák. sok európai nagyon kedvelte. Mivel gazdag ország volt.kérdeztem. 2001-ben új elnök került az Egyesült Államok élére. amely súlyosbodott .09. Ha már valamihez. kitörhet az igazi anarchia. hogy birodalomszerte megnövelték a dolgozókra kivetett adókat. mint amennyire dél-amerikai. Ennek eredményeképpen egyre nagyobbak lettek a problémák.Nos. . amelynek értelmében tilos volt elhagynia földet.pdffactory. adósságtól roskadozó. a nagy Római Birodalom hanyatlásnak indult .kérdeztem. akik rá támaszkodnak file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mert egyre többen akartak valaki mást hibáztatni ahelyett.. nem.így a problémákkal együtt nőtt a kormányzat is. és mivel a rómaiak nem tudták megoldania problémáikat. hogyan kell hódítani. s vele együtt a gazdagok is. . A következő Argentína? Sok amerikai gyűlöli. nemhogy enyhült volna . először is erős hadseregük volt. Hamarosan olyan magasak lettek az adók. és hogyan tudták ellenőrzés alatt tartani? .. hatalmas állami bürokrácia alakult ki . 2008.Ahogyan minden hadseregre épülő.Mint mondtam. Minden munkát megadóztattak. Róma csakhamar óriási várossá fejlődött. hogy minél többen költöztek a városokba. ..Hogyan oldották meg ezt a problémát? . A korrupció mindennapos.mondta gazdag apám. a pénz összeomlott. Sajnos. még többet idéztek elő.Ez nem oldotta meg a problémát? . hogy a dolgozók kezdtek elvándorolnia vidékről a városokba. a dolgozók elhagyták a földeket. hogy Amerikában nem fog működni. és csodás figyelemelterelő alkotásokat hoztak létre.. Tartok tőle. Akkoriban többlet mutatkozott a költségvetésben.Több annál. akkor meg miért ne költöztek volna olyan helyre. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a törvény érvelmében a kormány megbüntethette az illető rokonait. Vagyis a dolgozók röghöz kötöttekké váltak. harcos nemzet megoldja a problémáit. . mert a vidéki élet értelmetlenné vált. például a Colosseumot a tömegek szórakoztatására. Megtörténhet ez Amerikával húsz-harminc év múlva? A legtöbb amerikai úgy gondolja.Nem. ami recesszióhoz vezetett.. Az adók magasak.mondta gazdag apám.Ez volt az egyik probléma a sok közül. Róma hozott egy törvényt. hogy ezzel ösztönzi a gazdaságot.

09. hogy megoldásokat teremtsünk arra az igen nagy problémára. bizonyos értelemben valóban az volt. hogy a fiatalabb dolgozók gondoskodjanak róluk.. A 2000-es év sok tekintetben a közelgő „tökéletes pénzügyi vihar" kezdetét jelenti. Amerika üzleti hatalom is. Spanyolország is nagy nemzet volt. hogy 1998-ban eljön a harmadik Antikrisztus. Ha ez bekövetkezik. azzal csak megnöveljük a szegények számát. Ha mi mint nemzet megoldjuk ezt a problémát. Gazdag apám teljes szívéből egyetértett volna Alan Greenspannel. megmaradtak a hódításoknál és az adóztatásnál. miután nagy hatalomra tett szert. ha már nem dolgozik. hogy 2000-ben lesz a világ vége. Nostradamus több mint négyszáz éve azt jósolta.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 67 of 169 (nemsokára jelentős szavazóbázis). Azt mondta: „Igaz. hogy az emberek és az üzlet egyszer s mindenkorra megoldja a problémát. melyről úgy vélték. Ezzel a könyvvel cselekvésre szeretnék felhívni mindenkit. mert nem fejlődött. a Nemzeti Bank elnöke 2002 februárjában tartott beszédében a pénzügyi műveltség fontosságáról beszélt. hogy pénzt ad nekik. a nagy birodalmak elfelejtik. és hagyják. ha civilizációnk fejlődni akar. az Amerikai birodalom el fog bukni. és ne halogassunk. ha egyszerre minden elromlana az időjárásban. hogy a gyerekeink kapjanak pénzügyi műveltséget az iskolában. hogy elvegyen. 2000-et a történelemben mindig is jelentős évnek tekintették. Remélhetőleg Amerikával ez nem történik meg. hogy elvett. hogy fejlődniük kellene. hogy Amerika katonai hatalom. Szólt a fejlődés szükségességéről is.. ismét arra fognak szavazni. Túl nagy már ez a probléma ahhoz. Azt mondta. 2008. Talán arra is emlékeztek. ha az amerikaiak hajlandók őszintén szembenézni a problémával. Ideje üzleti hatalmunkat arra használni. továbbá hogy rendet tartson a világban. hogy alkotott . megvan a képessége ahhoz.12. mintsem elvegyen. Sokak szerint Osama Bin Ladenre illik a leírás és az időpont. Azért bukott el. melyeket mi hárítottunk rájuk. Ha a szegényeknek pénzt adunk. nem azáltal. A te generációdra vár ezeknek a problémáknak a megoldása. Ha fejlődtek volna. Ha azonban nem oldjuk meg a problémát. milyen rémület övezte a számítógépes ezredváltást.. Gazdag apám úgy vélte. de nem arra használja a haderejét.így szintén elbukott. a pénzátutalások mai sebessége mellett a nagy Amerikai birodalom igencsak hamar összeomolhat.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Arról szólt. Nos. Sajnos úgy tűnik." Van még néhány évünk a probléma megoldására. mi történne.pdffactory. Ha nem javítjuk a gyerekeink pénzügyi oktatását. és mint ilyennek. Megtörtént eseményeken alapul. hogy inkább alkosson. és nagy gazdagságot teremtett. Gazdag apám nagyon optimista volt Amerikával kapcsolatban. fejezet A tökéletes vihar Láttam egy nagyszerű filmet George Clooneyval a főszerepben. Alan Greenspan. Amerika még nagyobb világhatalommá fejlődhet. hogy különféle súlyos időjárási tényezők egy időben érvényesültek." 9. az adók az egekbe szöknek majd. The Perfett Storm (A tökéletes vihar) volt a címe. Vagyis bemutatta. Ha nem segítünk ezeken a gondokon.com . A népességrobbanás nemzedékének még mindig van ideje a megoldásra. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. a Római birodalom bukásának egyik oka az volt. Gyakran emlegette: „A kormány úgy próbálja megoldani a szegény emberek problémáját. mielőtt bekövetkezne a baj. hozzájárulunk pénzügyi életünk közeledő tökéletes viharának kitöréséhez. amely azáltal nőtt. megáll tőle az élet. ha őszintén. hogy megint elodázzuk. Valójában hasonlókat mondott volna. Míg a Római birodalom száz év alatt omlott össze. még századokig állhatott volna a birodalmuk. hogy megvédje a kereskedelmi útvonalait. Azt is hallottam egyesektől. becsülettel szembenézünk a helyzettel. és továbbra is világhatalom akarunk maradni. ezért azt ajánlom. lássunk neki. Arra használja a haderejét. nem fogják tudni megoldani azokat az anyagi problémákat. miként élhet meg egy ember. lényeges. hogy a rómaiak nem változtattak technikát.

megfogta a távirányítót. mint egy MH nyugdíjterv.és utasszállító hajókra.. Attól tartok. amelyet az Enron botránya okozott. Viharok. amilyen a társadalombiztosítás és az ingyenes orvosi ellátás amelyek valószínűleg anyagi csődben lesznek. hogy ezt megtanultam. és pontosan hol fog kitörni. A (tankhajókra. miközben egyre több embernek lesz szüksége szolgáltatásaikra a népességrobbanás nemzedékének tagjai közül. ugyanúgy nem figyelnek oda a jövendő változásokra sem. Az MJ nyugdíjtervek ipari kori tervek. elfogyott a pénzük. különösen a technológia területén. akik. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. számíthatunk rá.com ..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 68 of 169 legalábbis az általunk ismert világnak vége lett. csodálkozással és izgalommal szemlélek. tengerész. Ezek az ipari kor végén és az információ korának kezdetén jelentkező változások tovább növelik a közelgő tökéletes pénzügyi vihar erejét. amelyek hozzájárulnak a tökéletes vihar kitöréséhez. változás: Terjed a terrorizmus. bekapcsolta a tévét. 2001. Ennek ellenére.ahol én is szereztem a diplomámat . azokra. már nem sok idejük maradt. hogy mindig éberen kell figyelniük a várható időjárás változás jeleire. az emberek a tengerparton észreveszik.12. hogy valamit másképpen kell csinálnunk. 2025re több millióan lesznek a népességrobbanás nemzedékének tagjai közül. miután elérték a nyolcvanas éveiket. és sokkal jobban rászorulnak az orvosi ellátásra. a legtöbben tudnánk. sokan nem látják az elkövetkezendő változásokat. de a legtöbben nem tudjuk biztosan. hogy bárkát kell építenie. biztos nyugdíja és orvosi ellátása volt öregkorára.. hogy az ipari korból az információ korába átlépve megváltoztak a szabályok. Habár már érezzük a szél és a hangulat változását. Az olyan kormányprogramok nélkül. mint korábban életük során. az orvosi ellátás költségei 17 százalékkal emelkedtek.. olyan jelekre. az MH nyugdíjtervek pedig az információ korának nyugdíjtervei. egyszerűen azért. Sokan kezdik már észrevenni.. milyen jelentős változásokkal jár az MJ nyugdíjtervről az MH nyugdíjtervre való átállás. hogy nagy vihar készülődik. amelyeket aggodalommal. Minthogy a tévében olaszul file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. milyen irányból érkezik a vihar. a következő generációra hárul az idős és szegény lakosság anyagi támogatása. Ha ehhez hozzávesszük. A második világháború nemzedékének biztos állása. a víz és a hangulat. Üzleti pályafutásomon sokat segített.a növendékek megtanulják. A következőkben néhány változásra hívom fel a figyelmet. teher. A népességrobbanás nemzedékétől számítva ez megváltozott. A londiner letette a bőröndjeinket. jót ne remélj!" Noénak látomás jelezte. változás: Öreg korukra több millióan küzdenek anyagi gondokkal. Az információ korában ez gyakran éppen fordítva van. hogy számos egészségügyi dolgozó elhagyja a szakmát. Az információ korában mindkettő egyre kevésbé érvényesül. majd mindjárt ki is esett a kezéből a távirányító.pdffactory. amelyek még nem értek el bennünket. Az ipari korra például jellemző volt a munkahelyi biztonság és a vállalathoz való hűség. amelyeket később még nagyon sokszor újra megnéztünk: a Világkereskedelmi Központba becsapódó repülőgépek képeit. milyen erős lesz. tengerész. Ilyen korszakot élünk most. Kim és én olyan képeket láttunk.09. csak a horizont felett. 1. mert nem veszik észre az ipari kor és az információ kora közötti különbségeket. amelyek még nem láthatók. mennyiben más egy MJ nyugdíjterv. hogy megváltozik a szél. Írtam róla. szeptember 11-én Kim és én éppen a szállodánkba jelentkeztünk be Rómában. Több millióan tudatában vannak a változásnak. 2. sose félj! Ha reggel vörös az ég. például hurrikánok előtt. 2008. vontatóhajókra. kompokra és uszályokra) kereskedelmi hajósokat képző amerikai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémián . Az ipari korban az emberek a koruk előrehaladtával egyre többet értek. 3. változás: Az orvosi ellátás költségei tovább növekednek 2000-ben. szerintem a vihar csak 2025 körül fog teljes erőből kitörni. amikor a tőzsde és a befektetési alapok értéke zuhant. Ahogyan a legtöbben nem tudják. ha a parton lennénk.. A tengerészek a világ minden táján ismerik a szabályt: „Ha este vörös az ég. mintegy ötven évvel a törvény hatályba léptetése után. Olyan változások ezek.

de a londiner igen. mint minden. akkor sem semmisíthetjük meg a terrorizmus kiváltó okát. amelyet évekkel korábban megjósoltak. bemennek egy zsúfolt bevásárlóközpontba. Nem csak külföldiek lehetnek terroristák. A szakértő a következő szavakkal fejezte be az interjút: . A nagy leszámolásban Davidson és Rees Mogg megjövendölték a terrorizmus terjedését. a törzsi hadurak. és az ott említett jóslatok közül is sok beigazolódott. nem értettük. a légiforgalommal kapcsolatos vállalkozás. A Columbine középiskola. no meg természetesen Bin Laden igazolják ezt a feltevést. Már senkibe sem bízunk. Légi utasként rendszeresen ellenőriznek. A könyvben számos jóslat szerepel. Minthogy a terrorizmus olcsó. Olvastam a szerzőpáros korábbi könyveit is. bevásárlóközpont. A terrorizmus terjedése azt jelenti. James Dale Davidson és Lord William Rees-Mogg könyvét. hogy ezt az eseményt megjósolták. és terjedni fog. templomok és irodaházak ki lesznek téve terrortámadásoknak. csakúgy. Egy hónappal a szeptember 11. illetve megsebesültek. számos üzlet. melynek címe: The Great Reckoning (A nagy leszámolás).Amerikában még csak ezután jönnek a terrorcselekmények. hogy megtörtént az az esemény.pdffactory. Végül átkapcsoltunk egy angol nyelvű csatornára. miről tudósít a kommentátor. az antraxszal fertőzött levelek. A terrorizmussal az a baj.09. azután lövöldözni kezdenek rájuk. hogy az emberek szemében a katonák és a rendőrség tagjai mind potenciális terroristáknak tűnjenek. és mivel az emberekben félelmet kelt. és jóval a Világkereskedelmi Központot ért támadás előtt írták. mert egy politikus elvégzi helyettük a munkájukat. Ahogyan Davidson és ReesMogg állítják. A terrorizmussal foglalkozó szakértő erre azt mondta: . hogy legnagyobb hatása file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. A terrorizmustól való félelem legalább annyira hatásos lehet. sokan meghaltak. Szóhoz sem jutott. Ahányszor csak valamelyik politikus a terrorizmus elterjedtségéről beszél. valamennyien terrorista-gyanúsak vagyok. megmotoznak. mert bombázzuk Afganisztánt. Ahhoz. Vagyis a terroristák nyertek.. az iskolai sportrendezvények színhelyei. A szakértő ezek után elmondta. Sosem vonták felelősségre a robbantásért felelős embereket. hogy biztonságban vagyunk.De hiszen nálunk évek óta egyetlen gépet sem térítettek el. a terroristák nyernek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 69 of 169 beszéltek. Amikor felrobbant. Az önök eljárását alkalmazzuk a géprablások megszüntetésére. Az első kiadás 1993-ban jelent meg. a terrorizmus olcsó.. de nem szüntettük meg a terrorizmust. Nem ez volt az első támadás a kapitalizmus ellen. nem kell több tízmilliárd dolláros haderő. átkutatják a csomagjaimat. Ma a terroristák üzletközpontokat. akárhányszor repülünk. . a nagy kábítószer-kereskedők Dél-Amerikában. a városi bűnözőbandák. mint egy terrorcselekmény.. hogy korábban csak a bűnözőkkel bántak így. a terroristák új taktikája. mert a terrorizmus olcsó.12. mert mindenkit terroristaként kezelnek..-ei események után az amerikai televízióban interjút készítettek egy terrorizmussal foglalkozó izraeli szakértővel. mert ajánlani szeretnék egy könyvet. Ugyanez fog történni Amerikában is. éjszakai mulatókat és bármilyen helyet megtámadnak. A terrorizmusnak nagy hatása van. Az épületeken még ma is látszanak a robbanás nyomai. amelyek közül több valóra vált. hogy a géprablásokat megszüntettük. és akkor döbbentünk rá. Azért utalok rá. Ma már. Emlékszem rá. Az eljövendő nagy amerikai depresszióról szól. bármely csavargó lehet hatékony terrorista. amikorra jósolták. vendéglő.Ezzel a taktikával elérték. A terrorizmus a világon mindenütt terjedőben van. hogy valaki terrorista legyen. Sehol sem érezzük magunkat biztonságban. megnyerik a bizalmukat. Morgan's Bank előtt egy robbanószerrel megrakott teherautó állt meg.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. nem törvénytisztelő állampolgárokként kezelnek. nagyon is olcsó. P.Igaz. ahol emberek gyűlnek össze. 1920-ban a New York-i tőzsde és a J. úgy tesznek. újra meg újra szerepel a médiában. A riporter így érvelt: .. ha nem történik semmi. bár nem mindegyik ugyanakkor. mintha a vásárlók védelmében lennének ott. hogy katonai egyenruhát és felszerelést lopnak. de nem utolsó. Azért nyernek. Az amerikai riporter utalt rá. még ha megsemmisítjük is Osama Bin Ladent és egész hálózatát. még akkor is. 2008.com .

4. Sokan emlékeznek rá. amikor lassú a változás. vajon kik fogják irányítani Amerikát 2010-ben. és csődbe segítette a csődbe vivő ipart (a bankbetétek és kölcsönök iparát). hogy azt tartják őshonosnak. szorgalmasak. Tehát sokat tanulhatunk az őshonosoktól és kultúrájuktól . Íme néhány tanulság: 1. mint megszégyenülni. vallásosak és nagyon nagy arányban takarékoskodnak.. a világ jelenleg második legfejlettebb gazdaságú országa. A népességrobbanás nemzedékének korosodó tagjai megtartják az irányítást. akik megrekednek a régi gondolkodásmódnál. és valamely kultúra lassan alkalmazkodik a változó világhoz. az amerikai adóreform-törvény kiadása után.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 70 of 169 egyszerűen az eszméjében rejlik. amely a Megoldás Vagyonkezelő Rt.. mivel a vállalkozások olyan országokba fognak átköltözni. nekünk nincsenek évezredekre visszanyúló kulturális hagyományaink.. (Resolution file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. minden megváltozott. A japánok iskolázottak. Mondják. Ez azt jelenti. Ezért a kulturális gyökerek nem egykönnyen engednek teret a változásnak. A szégyen gyalázat. változás: Japán. Amerika gazdasága feltehetően gyorsabban hanyatlik majd. hogy az ember megőrizze a méltóságát. az ingatlanpiac. Japánban a népességrobbanás nemzedéke az 1980-as évek végén és az 1990-es években érte el a nyugdíjkorhatárt. Japán régi gazdasági kultúrával rendelkezik.jót is. mint a japánoknak. Azután hirtelen. Bár a legtöbben nem vagyunk őshonosok. ezért bemutathatok egy különbséget. Más szóval a japán kultúrában jobb meghalni.. mint valaha. Más szóval. a pénzügyi összeomlás és a depresszió szélén áll. nem az öregeknek. amelyek felverték az ingatlan értékét.12.pdffactory. mely mindannyiunk számára tanulságul szolgálhat. Amerikában? Sok amerikai kétli. Amerikában más a helyzet. 4. Mindenesetre mindannyian tanulhatunk Japán hirtelen bukásából. közbelépett. milyen az.. de az információ korában nagyobb a hatása. Ezt követte a tőzsde. 3. vagyis az öngyilkosságra. 2008. mint Japánban? Ha így lesz. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . Észrevehetjük. de azért tanulhatunk belőle.. amely globális gazdasági hatalmának elvesztését jelentette.09. és megszüntetett néhány tisztességtelen adókedvezményt. A szövetségi kormány nem hagyta annyiban a túlértékelt és túlságosan erős hatástöbbszörözésű ingatlanok ügyét. Milyen hatása lesz gazdaságunkra az idősödő amerikai lakosságnak? Vajon hasonló lesz. Japán idős lakossága megtartotta irányító szerepét az országban. A szégyen és a kudarc együttesen már ok a harakirire. amelyek az adók növelésével gondoskodnak szükségleteikről? Ha a fiatalabb nemzedék által fizetett adók nőnek. az eszmék pedig az információ korában gyorsabban terjednek. akinek a családja több mint ötszáz éve él a szigeten. Az amerikai őslakosoktól eltekintve aligha számít valaki őshonosnak Amerikában.. A japán kultúrában rendkívül fontos. Mindezen erényekre mi. mások nem biztosak benne. amely ellenálla változásoknak. Amerikában ez 2010-re tehető. jóllehet terrorizmi mindig létezett. hoznak-e majd olyan törvényeket. amerikaiak is vágyunk. a régi módszerek alkalmazásánál. Amerikaiak százezrei tanulmányozták a japán üzletelés módját. szó szerint több tízmilliárd dollárnyi amerikai ingatlan vált értéktelenné. Miért? Negyedik generációs japán-amerikaiként mindkét kultúrát jól ismerem. Japán egyik problémája. mint Japánban? 2. hogy lakosai évezredek óta többé-kevésbé elszigetelten élnek a területén. Az 1986-os törvény megváltoztatta a szabályokat. a takarékbetétek valamint a kölcsönök (bankok) összeomlása.. Megalakult egy szövetségi hivatal. hogy az anyagilag érvényesülni nem tudó emberek gyakran azok. összetartó nép. szinte egyik napról a másikra. rosszat is. Csakhogy Japán e nemes erények mellett is a depresszió felé tart. hogy alig néhány éve Japán gazdasága a világ fényesen ragyogó csillaga volt. és szeretnénk beleplántálni őket gyermekeinkbe. ahol az adótörvények a vállalkozásoknak kedveznek. A kérdés az. Megtörténhet ugyanez itt. 1986 után.

ragaszkodnak a régihez. amíg el nem fogy az összes pénze. akik vesztes állásokhoz. nem hajlandók beismerni. Japán még nem jutott el idáig. és megpróbálta jóvátenni a hibákat. szorgalmas. azt hangoztatják: „Ez csak egy apró korrekció. Fura. hogy visszamegy. hogy hibázott. Ha rossz befektetést csinál. hogy hibáztak." 5. addig megtartom őket. Ne feledjétek. s megőrizze a méltóságát. Pénzt veszteni és vesztessé válni elsősorban arrogancia és tudatlanság dolga. Ha hivatásos befektetők akartok lenni.. Ugyanezt a szabályt sértik meg azok.09. Magam is mondtam már hasonlót. főleg akkor. hogy az ország bajban van. amely nagy hangsúlyt fektet rá. és reménykednek benne. Ez történt sok Enron-alkalmazottal is. hogy új lappal indulnának.. politikusok és emberek világszerte megszégyenültek.RTC) nevet viselte. Az évek során sokszor hallottam a következőket vesztes befektetők szájából. Készül rá... azok az emberek. A becslések szerint 2020-ra Kína file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. olyan befektetőktől. Sok átlagos befektető követi a japánok példáját: nem ismeri be.. Abbéli igyekezetükben. de a bankjai ragaszkodnak az ingatlanokhoz. Magyarán szólva. hogy okosan és helyesen járjon el. hogy hibáztak. amelyet jól képzett. amíg teljesen értéktelenné nem vált. abból az amerikai mintából kell tanulnotok. és továbbáll. Ha Amerika nem tanul ebből. Amerikában erre azt mondjuk: „jól mutatni.a hűség és a ragaszkodás -. Pénzt veszteni nem megszégyenítő. az a befektetői negyedben nem vezet jóra. akik miután megvettek egy befektetést.. tudom milyen sokat köszönhettem ennek a szabálynak. eladom őket . Ha a befektetés romlani kezd." Gazdag apámnak ez volt az egyik aranyszabálya az életben. Kína ugyanakkor virágzik. 2008. Végül is a tőzsde átlagosan mindig emelkedik.. Ami alkalmazottként erény . Tudom. amikor vétettem ellene. melyekre túl sok pénzt hiteleztek. továbbra is őrzik a méltóságukat. így vigasztalják magukat: „Hosszú távra fektetek be. azt mondják: „Amíg nem adom el őket. hogy már idősebb vagyok. Az egyik legnagyobb különbség az A-k és a B-k között az. hogy a hivatásos befektető tudja.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 71 of 169 Trust Corporation ." Más szavakkal: „Amint jó áruk lesz. Amikor a részvényárak esnek. majd fillérekért értékesítette azokat.... akik nem ismerik be. hogy a portfoliójukban lévő ingatlanok árai felmennek.com . mert számos hibát követtek el. addig ültek rajta.. Azaz az amerikai kormány felismerte. Kína kezd feljönni az első helyre. Szóltam a gyűjtögetők és a befektetők. hogy megőrizzék méltóságukat. valamint az A negyed és a B negyed emberei közötti különbségekről. és jobb befektetést keres. Míg Japán már csaknem elvesztette második helyét a világgazdaságban. Nem fél gyorsan beismerni a hibáit.. hogyan zárja rövidre a veszteségeit. Amerika pénzügyileg szűkösen áll. Nem akarj megőrizni a méltóságát.. amely szerint inkább a halál. Amerikában ezt általában nem méltóságunk megőrzésének hívjuk. véget vet a veszteségeknek. otthagyja. Ez több tízmilliárd dollár értékű ingatlant felvásárolt. Az igazi befektető semmilyen befektetéshez nem hű túlságosan. vesztes házasságokhoz.amíg veszítek rajtuk. csak azért. A látszat őrzésének igénye miatt ment tönkre a gazdaságuk.pdffactory. addig nem veszítek. de mintha ez lenne az én amerikai örökségem is. A nyertesek lemondanak a vesztesekről és a nyertesek mellé állnak. és ragaszkodik a befektetéséhez.12. amit gazdag apám tanított a nyertesek és vesztesek közötti különbségről! Azt mondta: „A vesztesek lemondanak a nyertesekről és a vesztesek oldalára állnak. takarékos emberek építettek fel. mint a megszégyenülés. Majd akkor adom el őket. akiknek erényeit a világon mindenütt példaként állítják. és egy helyben topogni. inkább a pénzét őrzi. ha pénzt veszít. ha megint felmegy az áruk. ne kövessétek a japán példát. bizony előfordulhat. hogy ne kelljen beismerniük. az arrogancia és a tudatlanság pedig a világon mindenütt sok emberre jellemző. a japán örökségre gondolok.." Amikor bármely nemzetiségű emberektől ilyesmit hallok. örökségre. a japán bankok. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. esetleg tévedtek és hibáztak. vesztes vállalkozásokhoz. Számtalan nem-befektetőt láttam. még akkor is. hogy gyorsan rövidre zárjátok a veszteségeket. Most." Amikor pedig a részvényeik elérik a legmélyebb árfolyamot. vesztes befektetésekhez és vesztes elgondolásokhoz ragaszkodnak. vesztes barátságokhoz. Évek óta így megy ez. ahelyett." Miután a részvényárak hónapokig nem mozdulnak a mélységből. méghozzá minél gyorsabban. változás: Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága. hogy Japán nyomdokaiba lép.

mint korábban. jobban lemaradnak anyagilag és szakmailag. hogy az gazdag legyen. Arra számítanak. Ugyan minek tanulna és dolgozna keményen? Végül is a mama. de még az országban sem. Egy biztos: a jómódúak és a nincstelenek közötti szakadék Amerikában szélesebb lesz. Franciaországba. mint amilyen a jelen. Ilyen masszív munkaerővel.12. Miért? Mert a mondás szerint „Amit meg lehet tenni Amerikában. Amikor azonban Marco Polo visszatért Kínából.. Azért veszett oda. majd később Angliába.. Hollandiába. mint valami kereskedőkaraván. hogy a vagyon és a hatalom sosem maradnak sokáig egy helyen. Szinte korlátlan emberi tőkével rendelkezik. ragyogó.. középvezetői állás vagy a futószalag melletti munka. hogy megkezdtük Afganisztán bombázását. 1805-ben William Playfair a következőket irtat „Arra a végkövetkeztetésre jutottam. a világ első gazdasági hatalmát. hogy 2001-ben. Sokkal inkább Kínából és más országokból... alacsony munkabérekkel. most aggódnék. Néhány év múlva ez a szívó hang egyre erősödik majd. mi történik. és most. kopár pusztaságot hagynak maguk után. amelyek arról szólnak. Akik pedig ellenállnak a változásoknak... " A Mexikóban elvesztett állásokra gondolt a NAFTA. amellyel azok megszerezték és megőrizték a vagyont. nem sokkal azután. Kína hatalomra jutása. azt most Kínában fogják megtenni. virágzás s bőség jellemző mindenfelé. ahol alacsonyak a munkabérek. Kínában él a világ népességének 21 százaléka. nem a háborúról. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. kifosztva DélAmerikát az aranyából. amilyen nekünk volt. Kína dominanciája visszatérhet. Kína a virágkorát fogja élni.09. ilyen sok év múltán. 1492-ben Kolumbusz Kristóf Nyugat felé hajózott. olyan vezető vállalkozókkal. hogy egy család vagyona kifolyt a harmadik generáció kezéből. és felfelé törekednék a vállalati ranglétrán. 1271-ben egy Marco Polo nevű fiatalember elutazott Kínába. és elvárja az élettől. megmutatkozik gazdasági ereje. gazdagabbak lesznek. 1920-ban. eszembe ötlenek Ross Perot szavai: „Az a hangos szívó hang a határ déli részéről a munkahelyeket fogja jelenteni. Ez mindörökre megváltoztatta a világot. fiatal elmék vannak.. kiváló technológiával ki tudja. Ezért a harmadik generáció. ahol igencsak kockázatos befektetni. akkor Amerikában 1920 után file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Bármit megadnak a gyerekeknek.. ahol virágzó ipart és kereskedelmet talált. Akik együtt haladnak a globális változásokkal. azaz az Észak-amerikai Szabad Kereskedelmi Egyezmény aláírása után. a Föld minden táját bejárják. hogy rövidebb utat találjon Ázsiába. Valahányszor Kínában járok. hogy megnyitja határait. ahelyett. Amint azt a Business Week 2002. a Világháló kiterjedése. amint a technológia olyan területek felé terjed. Vajon hol volt? Csapatainkat éljenezte Afganisztánban? Nem. lesz szép házuk. röviddel az első világháború befejezése után tolódott át a pénzügyi hatalom Amerikába. ott minden üdén zöldell. a nagymama és a nagypapa már megdolgoztak a pénzért. május 6-i számából megtudhattuk.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 72 of 169 lehagyja Amerikát.. Amikor az amerikai népességrobbanás nemzedékének tagjai megöregszenek. Érdekesnek találtam. szép autójuk. Kínában volt. Mindezen tényezők egy tökéletes pénzügyi viharhoz vezetnek. a Microsoft atyja és Carly Fiorina. Ahová megérkeznek.. mint Bill Gates. Európa még csak akkoriban kezdek részt venni a világ üzleti életében. Kereskedelemről tárgyaltak. amíg maradnak." Mindannyian ismerünk történeteket. mert belép a Világkereskedelmi Szervezetbe. és él az emberekben a gazdagságvágy. de nem Mexikó felől fog jönni. letarolt.pdffactory. Bush elnök nem tartózkodott a Fehér Házban. és könnyű. valamint az ezzel járó új technológia előretörése bizonnyal mássá alakítja a jövőt. Ezután a pénzügyi hatalom Európába tevődött át. Az 1500-as években Spanyolország vált a világ vezető pénzügyi hatalmává. jól fizető állásba mennek. már el van kényeztetve. Az 1600-as évektől az 1900-as évekig Amerikát harmadik világbeli nemzetként tartották számon. hogy újra befektetné és újrateremtetné az igazi vagyont. Ugye erre számítunk? Ha egy generációt húsz-huszonöt évnek veszünk. 2008. befektetik a pénzüket a tőzsdén. mert a harmadik generáció nem értékelte az előző nemzedékek kemény munkáját. hogy kijárják az iskolát. ők pedig meggazdagodnak. mint vallaha. hogy olyan jó életük lehessen.. csakúgy. mint ma Kínában. a papa. A gyerekek könnyű életet akarnak. Ha a harmincas éveimben járnék." Hát ennyit ér egy jó kis biztonságos.com . De most. a Hewlett-Packardtól. amikor továbbállnak. Európa lehagyta Kínát gazdasági hatalom terén. a részvények ára felmegy.

illetve forrásokat. Sokan ismerjük az elméletet. Németország és Amerika . Ha a gazdaságuk romlik. Még ha Japán nem is megy tönkre.12.pdffactory. a harmadik generáció. A következő történhet. a pénzügyi világ össze fog zavarodni. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. amely szerint évmilliókkal ezelőtt egy aszteroida összeütközött a Földdel. Ettől világszerte alacsonyabbak lesznek a munkabérek. változás: Tovább folytatódik a világméretű elöregedés. 50 százalék az esély arra. Mint láttuk. Franciaország.. Jelentős hatása lesz gazdasági jövőnkre annak is. mint Amerikáé. a következő képet kapjuk: Japán. hogy Japán 2006-ra csődbe megy. és megpróbálnak majd exporttal kikeveredni a pénzügyi gondokból. Japánban élő közgazdász barátaim azt állítják. hogy a pénz és a hatalom odébbálljon? 6. Ha úgy tekintjük a dolgozókból és nyugdíjasokból álló lakosságot. Franciaország. Ha ez bekövetkezik. takarékosak és dolgosak. a japánok természetüknél fogi szerények. méghozzá hamar. hogy előbb. vagy csak egyszerűen eljött az ideje. A népességrobbanás nemzedéke. amely összeütközik a világ gazdasági rendszerével.com . nevezetesen azzal. Ez azt jelenti. 1920 után eltékozolta a vagyonunkat. 2008. miként felel meg ennek a kihívásnak az említett három gazdasági hatalom. és sok pénzügyi dinoszauruszt elpusztít. drasztikusan csökkenteni fogják minden általuk gyártott termék árát. akkor Japán lehet az a pénzügyi aszteroida. meg fogják húznia nadrágszíjat.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 73 of 169 következett a harmadik és a negyedik generáció. mint eszközöket. Franciaországé és Németországé. és ettől kipusztultak a dinoszauruszok. hogy versenyezzenek.holnap: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Németország és Amerika – ma: Japán. hogy a nagy létszámú idős lakosságot egy kisebb létszámú fiatal generáció követi.. Ha Japán gazdasági reformjai nem működnek.09. gazdasága akkor is ugyanazokkal a problémákkal lesz kénytelen megküzdeni. de lehet.

pdffactory. Amióta beléptünk az információ korába.12.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 74 of 169 Kínának hasonló. Az ipari korban többen voltak dolgozók. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. miként gondoskodunk az időseinkről.com . hogy számos gyermekük és unokájuk öreg korukban eltartja őket. Így fest majd problémájuk a közeli jövőben: Kína a születéskorlátozás előtt A házaspárok számíthattak rá. Kínában az a törvény jelenti a kihívást. Kína a születéskorlátozás után file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy mint társadalom. hogy egy családnak csak egy gyereke lehet. és foglalkoznunk kell azzal.. a nyugdíjasok tovább élnek. mint nyugdíjasok. de mégis más problémával kell szembenéznie.09.. 2008.

a Wall Street. és amelyeknek minden mozdulatát előre ki tudják számítani.. és rákapnak a részvények adás-vételére. hogy világszerte problémát okoz. akik több gyermeket vállalnak.pdffactory. ha a cikk címéül „Az elárult befektető" helyett „Az elavult befektető" választják. Miután a világ országai rákapcsolódnak a Világhálóra.com .. az ipari korból itt maradt Tyrannosaurus Rex. miként tartják el az emberek önmagukat. Manapság. mozgékonyabb. Sokan közülük most úgy érzik. Ma már a cyber-térben működnek a tőzsdék. ha az embernek file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. amelyben hagyományos brókereken és brókerházakon keresztül adják-veszik a részvényeket és egyéb értékpapírokat. azt láthatjuk. Vagyis börtönbe kerülhet. hogy egyetlen dédunoka lesz kénytelen gondoskodni két szülőről. sőt." Helyesebb lett volna. a cyber-térben lévő tőzsdéket. amilyen a New York-i tőzsde. azaz a világ pénzügyi központjának működése elavult. már most is ők nyerik.. ha nem gondoskodik a szüleiről. amely szerint minden gyerek anyagilag felelős a szülei eltartásáért. a könyvelők és a kormány csúnyán elbántak velük. leggyorsabb. Láthatjuk tehát. A világ gazdaságának uralása után egy fizikai értelemben vett kereskedelmi helyszín. Az egész rendszer. hogy a kormány pénzbeli támogatást nyújt azoknak a pároknak. egy dinoszaurusz. változás: A Wall Street.09. Ellenkező a helyzet Szingapúrban. és miként tudják fedezni orvosi ellátásuk költségeit.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Az információ korában gyorsabb. Ott olyan alacsony a születések száma. hogy kenőpénzt fogadtak el nyilvános kibocsátású részvények elosztásakor. hogy félrevezető prospektusokat adtak ki. a befektetők rekord mennyiségű. a nagyvállalatok. elavult gondolat. amelyeket a független befektetők figyelnek. globális 24/7 játékait. miután nyugdíjba mennek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 75 of 169 Az egyetlen unokának esetleg néhány év múlva két szülőt és négy nagyszülőt kell eltartania. A címlapon szereplő cím alatt a következő szöveg állt: „Az 1990-es években a befektetők új rétege ragadta magához a gazdasági és politikai hatalmat. Ez sok tekintetben az ipari kor mementójává teszi a brókereket. „Mindenfélével vádolták a brókereket. jobban képzett.12. Ráadásul a szingapúri kormány hozott egy rendeletet. amelyek a brókerházaknak 14 milliárd dollárjukba kerültek. Rengeteg volt az egyéni panasz rossz tanácsok miatt is. négy nagyszülőről és nyolc dédszülőről. 2008. Ez ugyancsak szűkössé teszi majd a költségvetését. lassú léghajókká a befektetési alapokat." A cikk azt írja.. online kereskedők milliói hordozható számítógépekkel és valósidejű piaci árfolyamjegyzéssel képviselik majd a jövő tőzsdéjét. 341 pert indítottak brókerek ellen. 2002. Ha ezt a kormánypolitikát egy további generációra is kivetítjük.. 7. Ezzel a hagyományos brókerekkel és nagy befektetési alapokkal dolgozó befektetők ugyancsak az ipari korból ránk maradt dinoszauruszokká válnak. kevésbé beszabályozott egyéni befektetők fogják nyerni a világ leggazdagabb. február 25-én a Business Week „Az elárult befektető" címmel jelentetett meg egy cikket. és nagy.

mert a legtöbben a tyúkketrecben keresik a biztonságot. amikor döntenem kellett. Mint tudjátok. kevés a pénz.. könyörtelenül ostorozó szalagcímek sokasága még inkább igazolja azt a hiedelmet. önkéntelenül eszembe fut gazdag apám története a tyúkketrecről. hogy a Business Week újságírója ugyanezt a kifejezést használta a cikkében. ahol a kapzsiság. és több az izgalom. hogy a ketrecen kívüli élet sokak számára ijesztő. A kapitalizmus közvetlen integritása került veszélybe. megérte. Lehet.nem volt sem pénzem. hogy érdemes figyelni!) Élet a tyúkketrecen kívül 1974-ben. mert az kell hozzá. kiváló szociális juttatásokat és biztos nyugdíjat szeretnének. vagy kívüle. Hidd el. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. változás: Nagyvállalatok sorra veszítik el a köz bizalmát. az otthonukat. Választanod kell a kettő közül. amikor arról hallok. változás kapcsán közölt idézetek a Business Weekből csak a végső átdolgozásnál kerültek bele a könyvbe. Gyenge vezetés. hogy a ketrecen kívül erőtől duzzadó.com . biztonságosabb állást kaphass. de az utóbbi évtizedben minden vállalati túlkapás vagy helytelenség leleplezésével tovább kopik a vállalkozások által kivívott jóhír. és csupa tragikus dologról olvasunk. jóval azután.. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. kevés a munkalehetőség. a nyugdíjra félretett pénzüket. hogy emberek elvesztik az állásukat. Ma.. Én tizenhárom éves koromban kénytelen voltam megtapasztalni a tyúkketrecen kívüli életet. Napjainkban a piacok a cyber-térben működnek. A legtöbben biztos munkahelyet. 2008. Neked most erről kell döntést hoznod. hogy segítsen a döntésben: „Amikor apád továbbtanulásra buzdít. Gyanús könyvelés. Hogyan állítható helyre a rendszer?" A cikkben a következő észrevételek szerepeltek: A kétkedés legutóbbi hulláma talán az Enron csúnya végével kezdődött. hogy megszerezd a doktorátust.12. optimista. Tudom. hogy a 8. El kell döntened. Érdekesnek találjuk. Bizonyos fokú erkölcsi lazaság még a megkérdőjelezhetetlenül biztonságosnak tartott blue-chip cégekbe is beférkőzött. csakúgy. mint valaha. Korrupt elemzők.pdffactory.. és helyébe mindenfelé a gyanú és a bizalmatlanság lép. De biztosíthatlak titeket. de azt kell mondanom. rendszeres fizetést. hogy a tyúkketrecben akarsz-e élni. Öntelt felügyelő-bizottságok. holott a mi világunkban van pénz. (Zárójelben megjegyzem. és több a lehetőség. Többek között gazdag apám egyszerű.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 76 of 169 van egy laptopja és rákapcsolódik a Világhálóra. hogy szegény apám vagy gazdag apám nyomdokaiba lépek. hogy felkészülök a tyúkketrecen kívüli életre. sem állásom. Úgy tűnik. május 6-án ez volt a Business Week címlapsztorija: „A nagyvállalatok uralmának válsága: Túlzott fizetések. mely szerint a rendszer alapvetően. tyúkketrecről szóló története adott erőt az állás visszautasításához. nincstelen lettem . mint az igazi befektetők. csekélyek az esélyek.09. Igaz. Szerintem minden csak attól függ. hogy további tizenöt évembe telt. rendkívül nagy volt a ketrec csábítása. 8. Az Enron és annak ügyletei az Arthur Andersennel sok tekintetben anomáliát jelentenek. 2002. A legtöbben jó tanácsnak vélik apád tanácsát. egy olyan tökéletes vihart (kiemelés a szerzőtől). a bűnösség bizonyításáról. A barátommal fellapozzuk az újságot. vádemelésekről. Ilyen az élet a tyúkketrecben. vannak esélyek.. ő a tyúkketrecen belüli biztonságról beszél. a hanyagságból adódó tévedés és a kendőzetlen csalás együttesen felmorzsolta a nemzet két legnagyobb cégét. A Bank Tőzsdefelügyelet vizsgálatairól. a jövőbe vetett reményeiket. pénzügyi újraértékelésről és bírságokról tudósító. gazdag apám a következő tanácsot adta. 1979-ben újra választanom kellett. mire kényelmesen éreztem magam a ketrecen kívül. hogy jobb.. és mennek csődbe. sem fedél a fejem felett: Amikor részt vettem azon a bizonyos állásinterjún a jól fizető kereskedelmi igazgatói állásért. kormányzati rendezésről. hogy a fejezetnek „A tökéletes vihar" címet adtuk. mint hinnétek.. és azután kint is maradtam egész életemben. Én azonban a tyúkketrecen kívüli életre voksolok. a kettő nem ugyanaz!" 1974-ben úgy határoztam. legyőzheti a lassúbb befektetőket a Wall Streeten vagy bárhol máshol a világon.. mozgalmas az élet. tisztességtelen.

Ők félni fognak. ki kicsoda valójában. a legtöbb ilyen elárult. mert nem tudhatod. a csaló.09.. MBA-t végzett könyvvizsgáló és von banki termékmenedzser mondta: „Az emberek azért szeretik a befektetési alapokat.. akik kívül vannak. a partner mindig a szent. akár a ketrecben akarunk élni. Olyanok is lesznek sokan. és ahhoz fog ragaszkodni. hogy sokan.12. a tyúkketrecben élők leporolják az önéletrajzukat. és azt mondják: „Remek itt kint!". Időnként. Rolf Parta. mert azt hiszik. Persze az sem mindegy. az idióta. idióta esetleg gazember." Az Enron-botrány és sok más blue-chip cég bukása után számos befektető kezd ráébredni. kire hallgatunk. de azért lesznek. nemes lelkű emberek. harcos.. mint valaha. Gazdag apám elmagyarázta. amelyek ugyancsak védelmet nyújtanak a való világ elől. Ha úgy döntesz. ámde értelmes befektető ott marad a piacon. De jócskán vannak szentek. elbocsátások miatt a ketrecen kívülre kerülnek. prostituált. Ha ez megtörténik. hogy az emberek hivatásos befektetőkké válnának. hogy a partnere hazug. a tomboló szél süvítése sokakat megijeszt. vagy tíz körömmel ragaszkodnak az állásukhoz. miközben félnek kinyitnia nyugdíjszámla-kivonatukat. a vesztes és a gazember. és biztos befektetést produkál nekik. szélhámos. Második rész Bárkaépítés Gazdag apám azt mondta: „Mindenki képes rá. leépítések. Ahogyan barátom. kezelőjüknek hatalmában áll kiirtani a való világból érkező baktériumokat. a gyáva alak. akár kívüle. Döntésem hallatán gazdag apám azt mondta: „A tyúkketrecen kívül rengeteg a hazudozó.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 77 of 169 hogy az ember a tyúkketrecből. Sok befektető biztonságban érzi magát a befektetési alapokkal. a prostituált. amilyennek első látásra mutatta magát. aki még mindig a piacon van. hogy a legtöbben nincsenek felkészülve a kinti életre. a nemes lelkű és a zseni álarcát ölti magára. A baj az. Ezért lettek a fektetési alapok a legnépszerűbb befektetési eszközök az utóbbi években. csak miután már üzletet kötöttél vele. a harcos. nyertesek és zsenik is.com . úgy gondolom. Jóllehet. mert azt hiszik. Ahogy a tökéletes vihar szele meglegyinti az embereket. ezért sodródunk a nagyon súlyos tőzsdei összeomlás felé. gyáva. vagy kívülről szemléli a világot. hogy akkor lép át a világ az ipari korból az információ korába. csaló. amint egyre erősödik. és megvédi őt. hogy megépítse a túléléshez és a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. azok szentesítve vannak. akik ugyancsak a ketrecben élnek.. majd nyugdíjazása előtt eladja a befektetési alapjait. Sajnos a tyúkketrecben élők félelmetesnek. Ahelyett.pdffactory. akár nem. 1974-ben nyilvánvalóan a ketrecen kívüli élet mellett döntöttem. rájön az ember. nemes lelkű és zseni. a tyúkketrecen kívül fogsz élni. és még mindig reménykedik. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ha befektetnek. Sokan a 2000-es évet jelölték meg. vagy olyanokét. akik akaratukon kívül. Ez az átlépés okozza nagyrészt a piacok ingadozását és életünk hullámzásait. 2008. Olyanok tanácsait fogadjuk-e meg. akik az iskola elvégzése után biztos állást keresnek maguknak egy nagy cégnél vagy a kormányzatban. A következő részben arról lesz szó. akik a ketrecen kívül hurrikánpartikat rendeznek majd. akár jól alakul az üzlet. hogy a kormány rendbe hozza a dolgokat. és nem lesz meg a túléléshez szükséges pénzügyi képzettségük. harcosok. hogy a tyúkketrecen belüli élet egyre inkább hasonlít a rajta kívülihez. hogyan készülhetünk fel az elkövetkező évekre.egyszerűen azért. nagyon-nagyon félelmetesnek fogják találni az életet. bekövetkezik a világtörténelem legnagyobb tőzsdei összeomlása. hasonló jellegű befektetéseket vásárolnak. amiben a legjobban bízik: a készpénzhez. és újabb „biztonságos" ketrec után néznek. valójában azon igyekeznek. a szélhámos. az alap. meg kell tanulnod mindegyikükkel üzletelni . vagy tényleg szent. és a tyúkketrecen kívül élők élete izgalmasabb lesz. A Business Week „Az elárult befektető" című cikke arról a befektetőről szól." Magyarán akárhány üzletbe megyek bele a tyúkketrecen kívül. hogy védelmet találjanak a valóság elől.

2008. biztonságos állást sok szociális juttatással. hogy gyorsan kell elkészülniük vele. Erősen hasonlít a meghatározott hozzájáruláson alapuló tervekhez. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. családi vállalkozásokat üzemeltető kisvállalkozó 5. Felsőoktatási intézményeink tele vannak olyan diákokkal.pdffactory. Nem tudom. az ember gondoskodjék róla. az államra sem. mint Hawaii állam Pedagógus-szövetségének elnöke." Ez a rész azoknak szól. diverzifikáljunk.com-mánia idején a diákok hamar elhagyták az iskolapadot. hogy állásba menjenek valamelyik új céghez. könyvelő. A vallásos emberek azt ajánlják. legyen lehetőleg több diplománk. Pedig ha valaki a népességrobbanás nemzedékének tagja. de ráadásul azzal is jár. majd csökkenteni kell a társadalombiztosítás nekik járó összegét. hogy egyedül is megállja a helyét. A szakszervezeti vezetők azt ajánlják. A problémát tehát megint csak elodázzák. amit a pénzügyi tanácsadók nem mondanak el nekik. tanuljunk minél tovább. Szegény apám. diverzifikáljunk Ez kiváló tanács az átlagos befektetőknek. amikorra a baj bekövetkezik. A politikus. erős szakszervezettel rendelkező vállalatnál keressünk állást. de engem az aggaszt. 3. 2002-ben. A pénzügyi tanácsadó. és imádkozzunk naponta kétszer. akik a munkaerőpiac szűkössége miatt vannak ott. Manapság számos politikusnak az a véleménye. fektessünk be hosszú távra. tartsunk ki a nyugdíjterv mellett. hogy biztosítanánk számukra az ehhez szükséges pénzügyi képzést. ügyvéd. melyre mindig támaszkodhatsz!" Más szóval. 2. Ők tudják. Nemcsak ismerősen hangzik a megoldás. Akinek tetszik az ötlet. A szakszervezeti vezető. Hogy ezek az emberek mit mondanak. Sőt. 4. ki mit gondol erről. és file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Azok a politikusok." Ha például egy politikusnak tesszük fel a kérdést. a társadalombiztosítás megmentése érdekében a fiatalabb dolgozóknak lehetőséget kell nyújtani arra.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 78 of 169 virágzó jövőhöz szükséges pénzügyi bárkát. de szerintem ez a megoldás nagyon ismerősen hangzik. nem biztos hogy számára működik ez a tanács. A kérdés azonban továbbra is fennáll: „Hogyan kell bárkát építeni?" A válasz: „Attól függ. Azt ajánlják. Sokuk azóta ismét iskolába jár. és diverzifikáljunk. kezdjük korán. amely részvényopciókat ajánlott. akik ma. mert kevesebb pénz folyik be az idősebb nyugdíjasok eltartására.12. és elmúlt már negyvenöt éves. villanyszerelő vagy szakács. Az sem újság számukra. menjen a kormányzathoz dolgozni. hogy társadalombiztosítási járulékuk 2-4 százalékát .. ő a következő feleletet adja: 1. mint orvos. lelkesen támogatta ezt az elgondolást. 10. fejezet Hogyan építsünk bárkát? Sokan már tudják. hogy biztos alapokon nyugvó bárkát készíthessünk. Akik ebben a megoldásban hisznek. hogy maguknak kell megépíteni saját bárkájukat. A vallásos ember. hogy a társadalombiztosítás pénze már 2016 előtt elfogy.com . hogy az ember tanuljon olyan szakmát. hogy Isten megmenti őket. ezt a javaslatot hangoztatják. Sokan tanácsolják. a dot. jól tudjuk. A pedagógus. ahol jelentős a nyugdíjalap és bőségesek a juttatások. Megint csak arra kényszerítjük az embereket. majd keressünk egy jó. gyakran arra hivatkoznak: „Legyen egy szakmád. Értelmiségi és nem értelmiségi szakemberek. Egy pedagógus valószínűleg azt javasolná. hogy befektetőkké váljanak anélkül. járjunk rendszeresen templomba. Ebbe a csoportba tartozik több millió.amely adózott pénz személyes befektetési számlákon helyezzék el. De időt kell szánnunk pénzügyi képzésünkre. a korunkra jellemző bizonytalan munkahelyek világában. Alig néhány évvel ezelőtt. nem bízzák másokra. hogy kit kérdezünk meg. és szerezzük meg a lehető legmagasabb képesítést. tudják.09. akik maguk akarják megépíteni bárkájukat. vagy állást keres. 6. hogy már rég nem lesznek hivatalban. vízvezetékszerelő..

Várjunk.. és vegyünk vagy hozzunk létre készpénzt biztosító eszközöket. gyertyákat aromaterápiára és csengettyűket a gonosz szellemek távoltartására. De mindenképpen fontos tudni. amíg csak bír. Az aranyásó. hogy az otthonunk a legnagyobb befektetésünk és a legfontosabb eszközünk is egyben. Ha van már takarékbetétünk. Minthogy ezek az emberek szeretik az állatokat. és azt mondja: „Sosem fogok nyugdíjba menni. Az álmodozó. hogy befektetési alapokat. Az egyik hasznosabb. csakúgy.09. vállalkozás és értékpapír is. 16.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. 14. biztosításokat és egyéb pénzügyi tervezési termékeket is árulnak. Többen közülük azt javasolják. 18. A szegény ember. mint a kiadásaink. A bróker.. 10. hogy az emberek maguk irányítsák az életüket. Legyen köztük ingatlan. Nem vagyunk egyformák. Tanítsuk meg takarékoskodni. 12. bár sokszor hasonló fajta eszközöket használtunk fel a bárkaépítéshez. Nem akarok belemenni annak elemzésébe. amíg mellénk szegődik a szerencse. ez a felelősség elhárítása. Mindössze egy vékony irodafal és a vállalkozói engedély áll a kettő között. Abban hisz. mások a gyengéink. de örömmel adnak el befektetési alapokat is bárkinek. Gazdag apám is a vállalkozásokat és az ingatlant alkalmazta. Másban vagyunk jók. A kérdés az. A szerencsejátékos. a másik kevésbé hasznos. Manapság a könyvvizsgálók. Az optimista. Nehéz megmondani.pdffactory. kínálnak pénzügyi tanácsadói szolgáltatást. de úgy gondolom. és tájékoztatnak róla. Az állatbarát. az adószakértők és az ügyvédek is beszállnak a játékba. ki mivel foglalkozik a pénzügyi világban. Nem kételkedem az imádság erejében. melyik tűnik számunkra a legkedvezőbbnek. 9.. hogy a tizennyolc javaslat közül melyik a legműködőképesebb. A bankár. De még ha nem is érezzük szerencsésnek magunkat. Gazdag apám. és gondoskodjanak magukról. hogy gyűjtsünk. Használna kristályokat. ahol az adóügyeinket intézik. A pesszimista. aranyat. azt ajánlják. Számos pénzügyi szakember.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 79 of 169 gondoskodik róluk. Mind a tizennyolc kategória létezik. noha az ember lakása legtöbbször forrás. gyűjtsünk. Építsünk magunknak menedéket. gyűjtsünk. hogy megtaláljuk a nekünk leginkább megfelelő módot. vegyünk egyéni részvényeket befektetési alapok helyett. és tegyünk meg mindent. valamint a családjukról. Az én hitem szerint Isten azt akarja. és akkor menjünk el Las Vegasba. Én egészen másképpen építettem meg a bárkámat. a gazdagoknak és az államnak kellene gondoskodniuk a kevésbé vagyonosokról. A legtöbb ingatlanügynök azt a véleményt támogatja. részvényeket. Az álmodozó a csodákban és a kreatív vizualizációban való hitre buzdítana." 11. mint gazdag apám. de mindnyájan szolgálnak néhány tanáccsal a bárkaépítésre vonatkozóan. csak át kell mennünk a szomszéd szobába onnan. felhívnak. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. így a könyvelők is. hogy dolgoznia kell. 7.com ... A szorgalmas dolgozó.Ugyan már! Az ő felfogása szerint a tőzsde mindig emelkedik. akkor se mulasszunk el soha lottószelvényt vásárolni! 13. Az ingatlanügynök. azután diverzifikálni befektetési alapokkal. vizet. hogy összeházasodhassunk vele.. A bankárok mindig azt ajánlják. Amint az eszközökből beáramló bevétel (a nekünk dolgozó pénz) több lesz. Keressünk egy gazdag embert. A csoport tagjai közül sokan úgy gondolják. 15. 17. 8. majd végül tanítsuk meg arra. vegyünk egy majmot. hogy rengeteg módon lehet bárkát építeni. elértük az anyagi függetlenséget." A lényeg. hogyan kell dartot dobálni egy befektetési alapokból álló táblára. vigyünk oda élelmet. Irányítsuk magunk saját pénzügyi bárkánkat. fegyvert és készpénzt. 2008. Ahogyan Warren Buffett fogalmaz: „Szerencsére nem csak egyféleképpen lehet eljutni a pénzügyi mennyországba. Aggódni? .

középosztályra jellemző gondolatot és értéket ki kell terjeszteni. adózás előtt. hogy a gazdag bárka alapjait azzal rakják le. azután vegyük kezünkbe életünk irányítását. 1950 óta azonban a gyűjtögetők vesztesek.12. ahol erős a szakszervezet. 2008. kövessük szigorúan a hagyományos pénzügyi tanácsadói tanácsot. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. de előfordulhat. A középosztály bárkája jó volt a második világháborús nemzedéknek.. Azt mondta: „A Wall Street játékával az a baj. Egy szegény ember bárkája természetesen kicsi és gyenge hajó lesz. mindössze 2 százalék kamatot fizetnek a bankok a bankbetétekre. a kormánynak vagy jótékonysági szervezeteknek kellene gondoskodniuk rólam.com . Én személy szerint nem szeretném. Miért vesztesek a gyűjtögetők? Vigyáznunk kell a gyűjtögetni szóval. mert a takarékbetéteket megadóztatják. ők ugyanis az infláció korában éltek. szorgalmasan dolgozni. miszerint legyen nyugdíjtervünk. A gazdagok tudják. Ezért aztán a gyűjtögetés még többet használt a második világháborús nemzedék szüleinek. hogy mindössze néhány év alatt a takarékoskodókat 40 százalék veszteség érte. A második világháború nemzedékénél még bevált a gyűjtögetés. vagy olyan helyen. majd nyugdíjba menni... érthető módon erőteljesen el kell köteleznünk magunkat a pénzügyi képzettség megszerzése mellett. hogy a gazdagok bárkájának megépítésekor sok hagyományos. 2002 elején. az illető 50 000 dollár kamatbevételt könyvelhetett el adózás előtt. Például a középosztálybeliek jelentős hányada úgy véli. Tehát régen értelmes dolog volt gyűjtögetni és takarékoskodni. hogy a Wall Street játékába szálljanak be. adózás előtt. Az 1900 előtti nemzedék alig tapasztalt inflációt. hogy nem lesz könnyű hajózni vele az elkövetkező években. emberek millióit kényszerítették rá. Ez a terv még ma is működhet. és nagyon eltérő típusú ingatlanokba fektettünk be. 1950 előtt a középosztálynak nem volt más dolga. dolgozzunk sok évig. tanuljuk meg jól. vagy meg akarsz gazdagodni. méghozzá igen erősen.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 80 of 169 mint én. nem sok dolgunk van. Amióta azonban megtörtént az átállás az MJ nyugdíjtervről az MH nyugdíjtervekre. A takarékoskodók jelentős hányadát tönkretette ez a kamatcsökkenés. De nagyon különbözőféle vállalkozásokat hoztunk létre. egyszerűen azért." Bárkaépítésre fel! Az első dolog. az MH nyugdíjterv és saját otthon a legintelligensebb pénzügyi döntéseknek számítanak. hatalmas hullámokat. a szegények és a középosztály számára még ma file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Amit mindenképpen meg kell értenie a meggazdagodni vágyónak.pdffactory. ugyanaz az egymillió dollár már csak 20 000 dollárt kamatozott. ha eszközöket építenek és alkotnak.09.. hogy a Wall Streetet felügyelik. kezdjük korán. és diverzifikáljunk. hogy átvészelje az előttünk tornyosuló. sem a lakás nem sarokkövei a gazdagok bárkájának. minket meg nem. Tehát nagyon fontos a bárkaépítés során. Ezek ugyan valóban fontosak az ember jó anyagi közérzetéhez. amit el kell döntenünk. A középosztály bárkája működőképes lehet. A társadalombiztosítás továbbra is az amerikai történelem legnépszerűbb kormányprogramja. ha állami hivatalban dolgozunk. mint iskolába járni. Amikor azonban a kamat 2 százalékra csökkent. és a bank 5 százalék kamatot fizetett. a középosztály bárkája minden bizonnyal nem olyan erős már. hogy mekkora bárkát akarunk építeni.. Ne más játékát játszd!" Az ANYBT törvénybe iktatása után gazdag apám úgy érezte. pénzt gyűjteni. Ha csak MH nyugdíjtervet akarunk a bárkánkba. hogy megtaláljuk a nekünk leginkább megfelelő módot. Ha a gazdagok bárkájára áhítozunk. Találjuk meg a saját játszmánkat. állást keresni. Most. házat venni. de sem az MH nyugdíjtervek. a takarékoskodás. és még adók sem voltak. ha a családomnak. Ha valakinek például néhány éve egy millió dollárja volta bankban. Sok évvel ezelőtt gazdag apám azt mondta: „Ha igazi anyagi biztonságra vágysz. a saját játékodat kell játszanod. és az infláció elviszi a nyereség nagy részét. Ha csak ilyet akarunk építeni. Ez azt jelenti.

vagy nem ért a kis jövedelműeknek épített lakásokhoz vagy a városi kötvényekhez.12. 7. sokan befektetnek. Mint említettem." Kim közel tizenöt éves befektetési tapasztalattal rendelkezik ezen a piacon. hanem mert fel szeretném hívni a figyelmet valamire. az ne vásároljon efféle befektetéseket. kis jövedelműeknek szánt ingatlanok által fedezett részvényeket. illetve a banki betétszámlák 1. Pénzügyi képzettség nélkül sokkal több pénz kell a meggazdagodáshoz és még annál is több a gazdagság megőrzéséhez. a tudás megszerzése drága. Aki úgy érzi.09. amihez nem értünk. február 22-én például a brókeremmel figyeltettem a piacot. Ugyanakkor az is lehet. annak nem elég a régimódi értelemben vett takarékoskodás. és adókötelesek. A pénzügyileg kevéssé képzetteknek érdemesebb hagyományos bankbetétben tartaniuk a pénzüket. Alapvetően az ingatlanbefektetési alapok kínálnak adómentes kamatot és a tőkenyereség esélyét. milyen ingatlanfejlesztő cégek árulnak kicsi. mert bőven van tapasztalatunk a megfelelő befektetési kategóriákban. és szembesültünk a való világgal. Ennek egyszerűbb neve városi jelzálogon alapuló ingatlanbefektetési alapkezelő. aki nem érti. akik nem lesznek befektetőkké. Nem nagy pénzügyi intelligenciáról árulkodik. Barátom.75 százalékos adómentes kamatról. Ismét az a lényeg. próbálja ki. még akkor sem ha 7. új építésű. Minél alacsonyabb a pénzügyi intelligenciánk. Ahogyan Warren Buffett mondta: „Befektetni racionálisan kell.pdffactory.85 százalék kamattal szemben A kamatok jelenleg nagyjából 2 százalék körül mozognak. Fontos figyelmeztetés: Aki nem szereti az ingatlant. mert értünk hozzá. Minthogy a kötvény adómentes. Korábban utam róla. pontosabban csak 1. ne csinálja!" Nem azért ejtek szót a 7. hogy jó munkát végezzen. mint egy takarékbetét-számla. A file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. de ha az ember jól körülnéz.75 százalék kamat 1. akár adómentest is.75 százalék kamatot fizet. és reménykedünk meg imádkozunk. hogyan tehet szert egy pénzügyileg jól képzett ember több pénzre .85 százalékra. jómagam pedig még több éve foglalkozom vállalkozással. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. annál több pénzre van szükség hozzá.85 százalékos kamatáról. fektessünk időt a megértésébe. netán korlátozott pénz áll a rendelkezésére. adómentes kamatok fizetésére. Kimnek és nekem ez nagyon alacsony kockázatú befektetés. ha odaadjuk a pénzünket egy alapkezelőnek.. hogy rááldoztuk az időt. Ez jó példa rá. Kim és én azért fektetünk be ilyesmikbe. és tudja. miközben mindazok. hogy a pénzügyi képzettségbe való befektetés jobb megtérülést biztosíthat.com . és használnak fel adómentes államkötvényeket a magasabb. jól megalapozott pénzügyi műveltséggel rendelkezik. hívja fel a brókerét. Innen származik a pénzügyi intelligenciánk. és faggassa ki. Aki azonban gazdag bárkát akar építeni. amely kamatozik. mintha 12 százalék adóköteles kamatot kapnánk. 2008. de igazán nem sokat. amely 7. Más szóval. 1. ez nem egyszerű takarékbetétszámla.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 81 of 169 is értelmes. és érdeklődik az ilyen jellegű befektetések iránt. mire érdemes rákérdezni. Dolf de Roos. Gazdag apám azt mondaná: „Mielőtt befektetünk valamibe. és Kimmel sikerült találnunk egy adómentes államkötvényt.. mivel még adózniuk is kell belőle.75 százalékos adómentes kamatot és tőkenyereséget ígér. hogyan működik a tőzsde. Minél magasabb a pénzügyi intelligenciánk. A 7. és kisebb kockázattal. még ha olyan egyszerű dologról van is szó. esetleg nem tudja. akik takarékbetét tartják a megtakarításaikat körülbelül 2 százalék kamatra számíthatnak.75 százalékos adómentes kamatért természetesen egy kicsivel több kockázatot kell vállalni.kevesebb pénzzel. lehet találni magasabb kamatot. valójában olyan. mert dicsekedni akarok. és ismerjük a kockázatokat. a Gazdag papa tanácsai sorozatban megjelent Real Estate Riches (Ingatlanvagyon) című könyv szerzője a következőket mondja: „Aki úgy gondolja. Annak köszönhetjük. 2002. annál kevesebb pénzbe kerül meggazdagodni. hogy a befektetés elvész.85 százalék adóköteles kamatért. milyen drága a nem tudás!" Vagyis ne fektessünk be olyasmibe. Ezzel nem fejlesztjük pénzügyi intelligenciánkat.

és van időnk rá. ahelyett. 1. és nagyrészt adómentes. de mivel alacsonyabb a kockázata. Ezért nem foglalkozom takarékbetétekkel.. és felszínen tartsuk azt.85 százalékos kamatával.. gyakran tőkenyereséggel. Tehát a 7. Mivel Kimnek és nekem nincs szükségünk a pénzre. hiszen ezek között is vannak jók és rosszak. Mégis. A 45 százalékot két részletben kapjuk meg. Mint mondtam. így alacsonyabb a hozama is. hogy felesleges pénzünket hat hónapra vagy hosszabb időre legyen hol tartanunk. mert a középosztálybeliek közül sokan tartják intelligens dolognak és számukra az is. hogy hagyjuk a részvényeket felmenni a piacon. vagyis további készpénzmegtérülést (azt a készpénzt. De a példával azt akartam megvilágítani. amelyet megtartunk.pdffactory. mint egy városi jelzálog-alapú ingatlanbefektetési alapkezelői papír. mi jobban szeretjük az ingatlanbefektetési alapkezelői papírokat. hogy megtanuljanak befektetni. Miért? Mert a bankbetétek kamatai ugyanúgy adóznak. főként. amikor befektetek. 7. noha biztonságra törekszik? Gazdag apám azt mondta: "A középosztály pénzügyi kockázatot vállal. Ha hozzászámítjuk az értékcsökkenésből származó jövedelmet. annak nincs értelme pénzt gyűjtögetnie. mennyibe kerül a pénzügyi képzettség hiánya.com . egyszerűen megszüntetjük a pozíciónkat. ezért olyan veszélyes befektetők. De a gazdagoknak pénzügyi nyomor. Valójában a pénzügyi műveltség megszerzése elengedhetetlen ahhoz. Meg akartam mutatni.5 százalékot fizet. felhívnám a figyelmet még néhány fontos dologra. mint a hétköznapi értelemben vett file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Bankban pénzt gyűjteni sokak számára intelligens dolognak tűnhet. és fektessünk városi jelzálog alapú ingatlanbefektetési alapkezelőkbe.. A C annuitás részvény előnye. Ha gazdagok akartok lenni. ugyanis a középosztálybeliek sok pénzt fektetnek bele. Megint csak a pénzügyi képzettségtől függ minden. Manapság egy C részvény 3. Miért kockázatos a középosztály helyzete. mert a hagyományos értelemben vett pénzgyűjtésnek a gazdag emberek számára nincs értelme. Aki a gazdagok bárkáját akarja felépíteni. Kim és én számos befektetésünkből korlátlan nyereséget hozunk ki.12. hogy ugyanolyan likvid. 2008. amíg a következő befektetést kidolgozzuk. a pénzügyi képzésünkbe fektessünk be. ami további adó-megtakarítást jelent. ha némelyik barátomnak megemlítem..és pénzpazarlás. Azért kezdtem beszélni a pénzgyűjtésről. hogyan kell gazdag bárkát építeni. és azok többet hoznak. de nem különösebben izgalmas. hogy befizetnénk az államnak). azt hiszik. hogy gazdag bárkát építsünk. de szerintem csak idő. Mi csak arra használjuk ezt a befektetést. de alig szánnak időt rá.09.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 82 of 169 pénzügyi képzésünkbe való befektetés talán nem térül meg mindjárt az elején.75 százalék természetesen nem magas hozam. Hivatásos befektetőként a valóságban én a legalább 40 százalékos készpénzmegtérülési aránnyal vagyok elégedett. Amikor szükségünk lesz a pénzre. a pénzügyi képzettség hosszú távon behozza az árát. szánjunk némi időt rá. ami azt jelenti. vagy hazudok. túlzok. Ezek eladásából adómentes osztalékhoz és tőkenyereséghez jutottunk. mi a különbség a pénzügyileg képzett és a közép-osztálybeli befektető között. ami 30 százalék ennek az ingatlannak az esetében. Megismétlem. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Mielőtt részletezném.75 százalék adómentes kamat érdekes. 15 százalék készpénzmegtérülést könyvelhetünk el. Számunkra ez a 45 százalékos hozam átlagos befektetési hozamnak számít. de később mindenképpen hasznot hoz. Azt ajánlom. vagyis a nettó bérbe adásból származó bevételünk 15 százalékkal meghaladja az évente befektetett készpénzösszeget. nem azt ajánlom.. semmi pénzből teremtünk sok pénzt. hogy hívjuk fel a brókerünket. Időnként az úgynevezett C annuitás részvényt is használjuk pénzünk tárolására. ha gazdag bárkát akarunk építeni.. Legutóbbi bérbe adott ingatlanbefektetésünknek 45 százalékosa hozama készpénzben. és befektetjük a készpénzt. hogy megismerjük a befektetés szabályait. csak azután sok pénzt!" Míg tehát más befektetésre váltanánk a takarékbetétről. először fektessetek be sok időt. Az MH nyugdíjterv rejti a kockázatot. szemben a takarékbetétek 1.

12. miután nyugdíjba mentünk. Kim és én többek között azért foglalkozunk ingatlannal. A kormány kevesebbet költ a költségvetésből szociális programokra.a középosztálybeliek álma . Mint láttuk. több adót kell fizetned. hogy a gazdagok vagy ingatlanból gazdagodtak meg. a 2 százalék kamat gyakorlatilag már csak 1. vagy 110 000 dollárt házaspárként. A lényeg. illetve a legtöbb hagyományos nyugdíjterv nem túl hasznos. a befektetések kamataira. hogy el fogja veszíteni tételes levonásai kedvezményét. és a 40 százalékos adósávba esünk. Ha például van egy millió dollárt érő bankbetétünk amely 20 000 dollárt kamatozik 2 százalékos. Amerikában. továbbá a jótékonysági adományok levonhatósága megszűnik. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. De aki gazdag. 3.09. nem tudja. A tételes levonások. azaz a legmagasabb adókulcs szerint. mint 1.. minél több pénzt tesz be a bankba. hogy az infláció magasabb. a pénze alacsonyabb adókulccsal adózik. hogy ha valaki szegény. könyvvizsgáló. Vagyis ha gazdagoknak szóló bárkát építünk. például 401(k). és követik bankáruk. Minden ezen felüli megkeresett dolláron 3%-ot veszít az ember a tételes levonásokból. 65 000 dollár éves jövedelem felett az egyedülállóknak az adókulcs jelenleg 30%. Végeredményben elvész a jelzálogkamat-levonás valamennyi hányada. Ha viszont az ember gazdag. Tehát ha az ember gazdag. elveszíti a kamatlevonás jogát. mint MH nyugdíjtervből. helyi és ingatlanadó. Elveszítik azonban ezeket.nem írható le az adóból.. aki magas jövedelmet szeretne. Diane Kennedy. ami 1. Biztosíthatok mindenkit.2 százalék lesz. illetve könyvelőjük szokásos tanácsát.com . rá kell ébredjenek. okl. amelyet a 401(k) nyugdíjtervünkből kiveszünk. bizonyos összeget meghaladó jövedelem esetén pedig semmit. ha az ember gazdag. Emiatt a jótékonysági szervezetek kénytelenek egyéni adakozókra támaszkodni. ahogyan nő a jövedelme. 137 300 dollárnál. annak a magasabb adósávja miatt a kamatai is többet adóznak. Ami pedig még szomorúbb. amint a jövedelem túllépi a megadott küszöbértéket.. az adók miatt csak 700 dollár marad. (Az orvosi ellátás költségeire. ha valaki 2002-ben kevesebbet keres kb. Tehát minden 1000 dollár jövedelem után. és nagyjából 14 000 dollár hozam maradt nekünk az egymillióból. és évente több mint 65 000 dollárt keresünk egyedülálló személyként. 30 százaléka elmegy adóba. vagy abban tartják a pénzüket. Aki gazdagoknak szóló bárkát akar építeni. úgy mint jelzálogkamat. és alacsonyabb adósávba tartozik.pdffactory. 2008. Egy nagy ház . hogy az adakozásért járó adólevonásuk jelentős része is odaveszett.4 százalékos infláció előtti valós hozamnak felel meg. Ezért állítja Dolf de Roos. miszerint vegyenek nagyobb házat a plusz levonások érdekében. adóköteles kamattal. amikor elkezdi kivonnia pénzét a tervből. ahogyan a nagy jövedelmű adófizető elveszíti az file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. annál kevesebbet vonhat le. A legtöbb ember. akik fizetésemelést kaptak. nagy meglepetés érhet az adóvisszatérítéssel kapcsolatban: elvesztek a levonásaid! No és ez persze azt jelenti. 2. ingatlanügyi tanácsadóm. annál többet veszít. és hagyományos MH nyugdíjterve van.2 százalék. Minél magasabb valakinek a jövedelme. ugyancsak a legmagasabb adókulcs szerint adózik a jövedelme után. baleseti vagy lopásból eredő kárra és szerencsejátékveszteségekre nem vonatkozik a korlátozás). állami. mert megfelelő tervezéssel 0 százalék az adónk az ingatlanból származó jövedelmünk után..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 83 of 169 jövedelem. az adótörvények értelmében a jelzálogkamatai bizonyos hányadát leírhatja az adójából. azok a nagy jövedelmű adófizetők. a Gazdag Papa Tanácsadói sorozatban megjelent A gazdagok kiskapui szerzője: Ha jövedelmed 137 300 dollár fölött van 2002-ben. beleértve az otthona jelzálogkamatát is. tehát a gazdag gyűjtögető vesztes. akik hisznek a jótékony célú adakozásban. Ha még többet keresnünk. Ezért a 401(k). Ez jelentős és (rossz) meglepetés sok adófizetőnek. akkor annak a 20 000 dollárnak kb. sokkal több értelme van ingatlanbefektetésekből jövedelmet szerezni. ha gazdagon akarunk nyugdíjba menni. 2002-ben ez az összeg házaspárok esetében (együttesen) 137 300 dollár.

Ezután döntsd el. középosztályhoz fűződő értéket maga mögött kell hagynia olyan befektetéseket. döntsük el.hiszen manapság szinte mindenki ad erre vonatkozó tanácsokat. ha az több. mint a Rothféle egyéni nyugdíjszámla. mert számodra nem érdekes.pdffactory. A gazdagok az ingatlannal kapcsolatos veszteségek passzív veszteségkompenzálását is elveszítik egyéb jövedelmük ellenében (150 000 dollár korrigálható bruttó jövedelem mellett elvész). és ne hagyd abba a munkát. Vannak tehát befektetések. Ez azért van. milyen bárkát szándékozol építeni. Amint a jövedelmünk nő. amíg kész nincs a hajó. Például orvosi költséget csak akkor vonhatunk le. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. középosztálybeli vagy gazdag bárkán akarunk-e kihajóznia viharban. Más könyvek részletesen foglalkoznak e két pénzügyi bárkatípus megépítésével. Mennyi időd van bárkaépítésre? Hány év van még hátra 65 éves korodig? __________ 2016-ig? __________ (A kisebb számot vedd alapul!) 3. Időnként sokba kerül gazdagnak lenni.ilyenek a bankbetétek. amelyeket a középosztály fontosnak tart. progresszíven csökken az önmaga. annak el kell engednie a középosztály pénzzel kapcsolatos értékeit. nagy bárkát akar építeni nyugdíjas éveire. ha valakinek a jövedelme meghaladta a 206 000 dollárt. készülj el minél gyorsabban. Szükséges-e bárkát építened magadnak és a családodnak? Igen ___ Nem ____ 2. hogy szegény. De ez még nem minden! Adómentességünknek is vége. és gazdagoknak szóló bárkát akar építeni. milyen legyen. ha növekszik a jövedelmünk..5 százaléka. az MH nyugdíjtervek. hogy a problémát túl sokáig elodázták. amely lehetőséget biztosit rá. mert nem csak mi tudjuk. A lényeg A lényeg. Először is egyszerűen el kell határoznod. akkor ne is olvasd tovább ezt a könyvet. hogy közeleg a tökéletes vihar. így elveszítjük az orvosi ellátásunk költségeire levonható összeg egy részét. Nem csak mi tudjuk. annak számos hagyományos.5 százalék kiszámított elkülönítés is nő. Ez a levonás is megszűnik! A tételes levonások kiiktatása az orvosi ellátás költségein és egyéb.. E levonásokat a jövedelem bizonyos százalékos arányában korlátozzák. hogy leírtam tizennyolc különböző véleményt a bárkaépítésről .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 84 of 169 adókedvezményét. Ez a fejezet azzal kezdődött. De aki gazdag akar lenni. amelyek a középosztály számára jók . A CASHFLOW-négyszög mely negyedéből származik a jövedelmed? file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. majd láss neki az ácsolásnak. a 7.com . Gazdag apám gyakran mondta: „Ha tudod. Ha szegény embernek vagy középosztálybelinek valót. hogy a pénzünk adómentesen gyarapodjék. hogy megépíted. mekkora a bárkád. 2002-ben. hogy aki gazdagoknak szóló." Építs bárkát! 1. a rendszerbe beépített különféle levonásokon túl történik. meg kell változtatni befektetési szokásaidat a bárkaépítéshez? Igen ___ Nem ____ 4.09. 2008. mint a korrigált bruttó jövedelmünk 7. házastársa és eltartott hozzátartozói számára fenntartott adómentesség. Tehát először el kell döntened. Úgy gondolod. a saját lakásért járó kamatlevonások. és nem használhatják az olyan stratégiákat sem. mindegy. hogy jön a vihar.12. Tehát ha elszántuk magunkat a bárkaépítésre.

Sok kormányosa volt. ami az anyagi jövőjét illeti. netán több bárkából álló flotta irányítását. annál több szabadságot veszítesz el. mert kezünkbe vettük az irányítást kontrolláltuk. hogy gazdag apám az üzleti élet legfontosabb szavának a készpénzáramlást tartotta. A legtöbb anyagi problémát a készpénzáramlás személyes kontrolljának hiánya okozza. hajlandó vagy előbb időt befektetni. Milyen befektetésekkel akarod kezdeni? 6. a készpénzáramlás vonatkozásában. van-e harmadik legfontosabb szó a szótárában. hogy a kontroll lehetne az.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 85 of 169 5. 4.az amerikai középosztály választott bárkájára! A legtöbben nagyon kevéssé kontrollálják." A 2000 márciusában bekövetkezett piaczuhanás után több millió ember veszített a biztonságérzetéből. úgy tartsatok ki inkább a meghatározott hozzájárulásos nyugdíjtervetek mellett. Gazdag apám ugyan sosem mondta egyértelműen. lassanként újra egyre jobban kezetekbe vehetitek életetek irányítását. Miért? Mert nem tartották ellenőrzésük alatt a bárkát és annak rakományát. de azt hiszem. kifejlesztésre váró jártasság . mert életük számos területe fölött nincs kontrolljuk. majd a szabadságotokét is. Minél jobban feladjuk a kontrollt. hogy eldöntsétek hajlandók vagytok-e kezetekbe venni a teljes bárka.09. és jól ismerte a kormányosokat.12. 2008. valójában szinte ellentétes fogalmak. 1. mert szinte teljesen kiengedték a kezükből pénzügyi jövőjük irányítását. Amikor a USA today pénzügyi rovatának első oldalán megláttam bak az ötvennyolc éves Enron-alkalmazottnak a fényképét. hogy a második legfontosabb szó a hatástöbbszörözés. olyan ember arcát láttam aki későn jött rá.pdffactory. Dolgozott a tervezésben. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hová áramlik a készpénze.. a rakomány összeállításán. s sokan azt sem tudták. fektessetek be hosszú távra. Ha jobban kontrolláljátok az egész bárkát." Azt is mondta: „Aki biztonságra törekszik. gyakran elveszíti az irányítást élete egyes területei felett. Ha nem. ki a kormányos. Azt mondta: „Minél nagyobb biztonságot szerzel. ki a kormányos. Gazdag apám megállapította. hogy egyre kevesebb energiaráfordítással egyre nagyobb eredményt érjünk el. diverzifikáljatok. szegény papában leírtam. és reménykedjetek. hogy alig kontrollálja." Sokan bizonytalannak érzik anyagi jövőjüket és nyugdíjukat. 3. Az egyik legfontosabb.com . milyen irányba áramlik a készpénzünk. a középosztálybeliek és a gazdagok befektetési eszközeit. fejezet A bárka irányítása Gazdag apám azt mondta: „Ha gazdag bárkát készülsz építeni. Többek között azért érzik több millióan bizonytalannak anyagi jövőjüket. Tekintsd át a szegények. ellenőrizned kell. kézben kell tartanod az építés irányítását. az arra való képesség. mivel sok volt a bárkája is. nyilvánvalóan az egyik legfontosabb dolog..a készpénzáramlásunk kontrolljának kialakítása. 2. akit az Enron bukása nyugdíjának jelentős részétől fosztott meg. amelyeket a 7. Gondoljunk csak a 401(k) meghatározott hozzájáruláson alapuló nyugdíjtervre . Íme néhány észrevétel a kontroll szóval kapcsolatban. Kim és én azért mehettünk nyugdíjba korán. hogy a kormányos tudja a dolgát. annál kevesebb a szabadságunk. hogy a biztonság és a szabadság mást jelent. Ha gazdag akarsz lenni. és ügyelned kell rá. A Visszavonulni fiatalon és gazdagon című könyvemben (a Gazdag papa sorozat legutóbbi kötetében) azt állítottam. Gazdag apám irányította a bárkáját. A Gazdag papa. fejezetben találsz. imádkozzatok sokat. Ha gazdag bárkát akartok építeni. mi minden kerül a raktérbe. mielőtt pénzt fektetnél be? 11. Warren Buffett azt mondja: „Én file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.

akkora könyv további része túl problematikusnak látszhat. saját kezű megoldást tükrözi. és a vezetőséget a vállalkozások tulajdonosaiként kezeli. 2008. annak mi magunk készítjük el a terveit.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 86 of 169 vagyok a világ legszerencsésebb embere.pdffactory. nem az A és az E negyedben szokásos közvetlen. hogy az illető jobban vezeti a bárkát. Az egyik: „Senki sem csinálja nálam jobban". hogy megtanulnák. méghozzá egy egész flottát. Úgy gondolom. ha a cégvezetők tulajdonosi mivoltuk által gazdagodnának meg. Négy hetes szigorú fizikai és katonai neveléssel kezdődött." A megjegyzés. Ezt te is megcsinálhatod. hogy ez a nagy cég nem törődik eléggé a részvényeseivel. amelyet itt most nem nevezek néven. amilyet most el sem tudnak képzelni. akik hajlamosak a túlzott kontrollra.. Senki sem dirigál nekem. miszerint a vezetők ne egyszerűen mások tulajdonát igazgassák. nem egyszerűen abból. és egy személyben mi vagyunk a legénység és a kormányos. ne neki kelljen. de más kapitányokkal vezetteti a hajóit. A következőket mondja erről: „Azt szeretnénk. megrakodásához és kormányzásához. mint ő maga. és odaadni a pénzt valakinek. Vegyük kézbe bárkánk irányítását! Hadd ismételjek meg egy kérdést. Csak az a lényeg. úgy tűnhet. ahelyett. sok bárkát kontroll alatt tarthatunk.. a bárka irányításához nem sok mindent kell csinálnod. magunk építjük meg." Az A és az E negyedhez tartozók közül sokan azt gondolják. fontos idézni. Én is ezt a stílust tanulom.. Buffett irányít. Ezért irányíthattak mindketten sok bárkát. mert sokan arra hivatkoznak: „Nincs időm a saját befektetéseimmel foglalkozni. mit mondott Warren Buffett maga a bárkairányításról. ő kontrollálja a bárkáit. hogy mindent magunknak kell csinálnunk.. Szerintem ezek olyan emberek jelszavai. amely már szerepelt ebben a fejezetben: „Hajlandó vagy-e magad irányítani bárkádat?" Ez a kérdés. lehet. túl sok időt. ha arról van szó. vagy amit ostobaságnak tartok. hogyan kell kezünkbe venni bárkánk irányítását. A hozzászólás második része arról szól. ha akarod. Minta korábbi könyveimben már említettem. hogy tulajdonosként a legjobb vezetőink idővel jelentős vagyonhoz juthatnak. amiben nem hiszek. Ha a C és B negyed irányítási stílusát választjuk. Mielőtt kitérnék rá. mindent nekik kell csinálniuk. Ez a szövetségi iskola négyéves hajótiszti képzést adott fiatal férfiaknak és nőknek. olvass tovább! Ne feledd.. a vezetőivel. hogyan bánik ő. illetve azok befektetéseivel. hogy tartsd kézben a kontrollt. Buffett úgy gondolta. A kontroll tehát nem feltétlenül azt jelenti. A vezetési stílusuk a C és a B negyedre jellemző.09. Ha nem a válasz. de nem esik túlzásokba. Kormányosoknak is a legjobb embereket válogatja össze. Kiválóan vezetett cégeket vásárol meg. Azt mondja: „Ha tőlem kérnek segítséget a vállalat vezetéséhez." Más szóval. hogyan találjanak maguknál okosabbakat bárkáik megépítéséhez. talán olyanhoz. tanulást és pénzt igényel. osztozik velük a bárkái hasznán.." Gazdag apám is hasonlóan vélekedetett a tulajdonosi helyzetről és a vezetésről. egy híres befektetési cégről szól. amelyről a katonai file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. senki sem mondja. valójában sokan közülük osztott tulajdonosi helyzetben vannak. hogy olyasmit csináljak. azt remélve. Sokaknak sokkal könnyebb keményen dolgoznia munkahelyén. bizonnyal mindketten bajban vagyunk.com . Ha az A és E negyedét. energiát. hogy mások tulajdonát igazgatják.12. Buffett. A különböző negyedekhez tartozó emberek különféleképpen kontrollálják bárkáikat... túl sok a dolgom. Azért mondom el ezt. az A és E negyedes emberek általában két jelszót hangoztatnak. a másik: „A magam módján csinálom". Warren Buffett kézben tartja.. Ha ellenben igen a válasz. hogy csak egy bárkát tudunk irányítani. Azt akarja ugyanis. azt hiszem... mi rakodunk be. miből élek. hogy ők vezessék a bárkát. Hajózási tanulmányaim 1965-től 1969-ig az Amerikai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémiára jártam New Yorkban.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

Amikor az emberek elveszítik a kapcsolatot a dolgozókkal. Egy. Számomra ez volt az oktatás legjobb része. a cég igazi motorjával. szemaforozni. Az egy hónapos bevezető képzés után kezdődött az iskola. Gazdag apám hasonló programot tűzött ki a fiának és nekem kilencéves korunktól. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. de szerintem határozottan erkölcstelen. dolgoztunk építkezésen. és késő estig futottunk. vagyis olyan tantárgyaink voltak. vontatóhajó-irányítást. Mivel a fiatalok okosak. Ezért küldött minket dolgozni vállalkozásaiban olyan sokféle helyre. nemcsak az Enronnál volt ez jellemző. égbolt alapján történő navigációt. értékesítésben. amit az osztályteremben tanultunk. Gazdag apám azt mondta: „Sose veszítsd el az emberségedet! Mindig tartsd szem előtt. a humánpolitikán és a befektetésben. Sokuk legfeljebb gyorséttermekben csomagolt hamburgert és kiszolgált. pincérkedtünk. akik kiváló elméleti képzést kaptak. Mike-nak és nekem. csak egyetemi diáktársaikat ismerik. átfogó. Nagyszerű. szemetet hordtunk. hogy mindent megtegyél jólétük és jó közérzetük védelmében. hanem másutt is. hajókormányzást nagy hajókon. az irányításban. hogyan kell fegyverrel lőni. még mielőtt megszerezték volna az említett gyakorlati tapasztalatot." Több osztálytársam valóban a hajózási ipar vezetője lett. Az egyéves tengeri gyakorlat miatt három év alatt kellett elvégeznünk a négyéves főiskolai tantervet. de alig van gyakorlati tapasztalatuk a való életben. némelyiküket hamar előléptetik. könyvelésen. hogy soha ne veszítsem el a kapcsolatomat a társadalom összes rétegének tagjaival. hajókötelet oldani. fizika. banki ügyintézésben. hogy való életbeli tapasztalatai lennének.. irodalom. Ezért dolgoztatott vállalkozásai minden területén. A hagyományos főiskolai vagy egyetemi követelményeknek kellett megfelelnünk. Osztálytársaimmal eljutottunk a világ leghíresebb tengeri kikötőibe. Mire 1969-ben végeztünk. készen álltunk rá. vállalkozási jogot. különösen a tőzsdén. oceanográfiát és más tengerészettel kapcsolatos tárgyakat. kikötést és vízre szállást.pdffactory. és mindent megtanítottak a katonai fegyelemről: hogyan kell hordani az egyenruhát. mint a cég vezetőjének. Az államvizsga napján az egyik oktatóm azt mondta: „A képzés programja szigorú. Az egyik dolog. akikkel együtt lépegetnek felfelé a vállalati ranglétrán. tengerészeti jogot. amelyet mindkét apám megkövetelt tőlem. hogy hajótisztekként irányítsunk egy hajót a kapitány és más magasabb rangé tisztek mellett. milyen érzés gondnoknak. hajóépítészetet. számlázási osztályon. recepciósnak lenni egy vállalatnál. akik ott voltunk. még az asztali etikett szabályait is elsajátítottuk. hogy többek legyenek hajóskapitánynál. az évfolyam fele kimaradt." Gazdag apám sokszor az eszünkbe véste ezt. vagy üzletekben dolgozott eladóként. szférikus trigonometria. A hagyományos tantárgyakon kívül tanultunk még a tengeri életről is. akinek családja van. asztronómiát. miközben ők eladták a sajátjaikat? Ez ugyan technikailag nem törvénytelen. Nemcsak azt akarta. raktárosnak. és neked. Korán keltünk. a világ szállítóútvonalait bejáró kereskedőhajó a való életben gyakoroltuk. jól szervezett oktatás volt. volt testgyakorlás.09. Vajon az ottani. hogy a cég különböző részlegeivel file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. tapétáztunk. Diplomájuk megszerzése után számos ilyen fiatalt alkalmaznak a cégvezetésben anélkül. hogy vegyenek a cég részvényeiből. elektronika és humán tudományok. adminisztrátornak. meteorológiát.com . vitorlázni. mint angol. Takarítottunk. tanultunk tengerből mentést. hogy a részvényeiket eladó emberek másokat vételre buzdítanak. evezni. az a feladatod. ami az Enronnál megesett. hajórakomány-kezelést. akkor olyasmi történik. Manapság sok olyan MBA-t végzett diákkal találkozom.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 87 of 169 akadémiák híresek. Ezek közül a nagyon értelmes diákok közül túl sokan lesznek kapitányok úgy. Ezen felül egy évet töltöttünk a tengeren. Sajnos az a gyakorlat. Kopaszra borotválták a fejünket.12. csomót kötni. miközben levelező oktatásban vettünk részt. hogy elveszítik a kapcsolatot a dolgozókkal. Meg kellett tanulnunk morzézni. mert azt akarjuk. de mi. hogy a hajózás kapitányai legyenek. csónakirányítást. hogy céged minden tagja ember. termodinamika. 2008. matematika. a hajó gépházának működtetését. azt akarjuk. Nem tudják. úgymond jól képzett vezetők ajánlották az alkalmazottaknak.

a pénzügyminiszter. gazdag apám erre nagy súlyt fektetett. személyes megtakarításod. Gazdag apám tanítása E könyv elején említést tettem róla. Mindig emlékezz azokra. Amikor pedig eléred a célodat. a következő kérdés: „Hajlandó vagy naprakész. valamint mérlegkimutatást készíts. hogy megismerjük az egyes részlegekért felelős embereket. hogy mindig naprakész személyes pénzügyi nyilvántartásom legyen. Megismétlem a kérdést. a gazdagok. Ha kezedbe veszed bárkád irányítását. állandóan munkálkodnod kell pénzügyi tudásod fejlesztésén.. hogy kezdjünk foglalkozni ingatlannal. mint Warren Buffett. Gazdag apám találkozásaink alkalmával többnyire megnézte saját személyes pénzügyi kimutatásomat. Ha egyre gazdagabb akarsz lenni. könyvvizsgáló által átvizsgált. akikkel életed során kapcsolatba kerültél. Alan Greenspan. akik rendszeresen olvassák cégük pénzügyi kimutatásait és éves jelentéseit. Ezért van.com . állami nyugdíjterved és lakásod. hogy oly sok bárka nem áll helyt erős hullámzásban. és netán gazdag bárkát akarsz építeni. hogy egyszer gazdag leszel. a hajóért és a rakományért. Ahogy egyre gazdagabb lettem. a hatalmas Nemzeti Bank elnöke. Kérlek. ha saját személyes. Enélkül nem tudott volna segíteni nekem. Azért hangsúlyozom ezt. ha nincs benne semmi. de ne feledkezz meg róluk. hogy tudd. Meg kellett tanulnom. hogy többé nem látod őket. Aki irányítani akarja a bárkáját. hogyan kell kitölteni a hitelkérő nyomtatványt lakáshitel vagy autóvásárlási hitel igénylésekor.még gazdagabb leszek.. aki havonta vezette volna személyes pénzügy kimutatásait. Később felnőttesebb nyilvántartást vezettem. Amikor elértem az anyagi függetlenséget. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és arra. vállalkozásokkal. a legtöbb ember mégis így kezd neki a bárkaépítésnek. Mondanom sem kell. részvényekkel. Tudta. opciós kereskedéssel vagy befektetési alapokkal. 2008. hanem azt is. amit kaptál tőlük. hogy a pénzügyi műveltség a pénzügyi kimutatások ismereténél kezdődik. szokásoddá kell tenned.még akkor is. nagyon fontos. legyen benned annyi alázat. hogy felelős az emberekért. napon belüli kereskedéssel. hogy te is ember vagy!" Az én szerény véleményem szerint sok hajós megfeledkezett róla. honnan jöttél.pdffactory. E két dokumentum képezi a pénzügyi kimutatás alapját. Persze nekem is követnem kell őket. vagy Paul O'Neill. és a való életbeli oktatás kezdetének a legjobb. hogy legalább havonta eredménykimutatást. de saját maguknak nincsenek pénzügyi kimutatásaik. és . és a cégemét is. Amerika leggazdagabb befektetője.12. naprakész. takarékbetétekkel. Amint tovább öregszem. még bonyolultabbak voltak pénzügyi kimutatásaim. Egyikük sem javasolta. a barátok és az ellenségek . A könyvben többször tettem említést olyan pénzügyi nagyságokról. amelyet már feltettem ebben a fejezetben: „Hajlandó vagy irányítania bárkádat?" Ha még mindig igen a válaszod. Lehet. hogy gazdag apám találkozásainkkor mindig elkérte az aktuális pénzügyi kimutatásaimat. mert sokakat ismerek.reményeim szerint . de sose alkalmazott könyvelőt.09.mind emberek. adóhitelekkel. A pénz nem emel senki fölé. mindegy. Halála előtt néhány évvel szegény apám azt mondta: „Semmi kétségem afelől. valódi pénzügyi kimutatásodat készíted el . Ezek a pénzügyileg képzett emberek mind a pénzügyi műveltség fontosságára hívják fel a figyelmet. és milyen értékeink vannak. amit gazdag apám mondott nekem. és légy hálás azért. személyes pénzügyi kimutatásokat készíteni?" Ha „nem" a válasz. Csak file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és mind alapvetően ugyanazt állítják. Gyerekkoromban még nagyon egyszerű kimutatásokat kellett készítenem. szegény apámnak sosem volt pénzügyi kimutatása. úgy lesznek pénzügyi kimutatásaim is egyre kifinomultabbak a jövőben. sose felejtsd el. Emlékezz rá.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 88 of 169 megismerkedjünk. a pénzügyi kimutatásaim is összetettebbé váltak. hogy legyen MH nyugdíjterved. mekkora vihar tombol a fejed fölött. még kevésbé naprakész. a szegények. annak számára saját személyes pénzügyi kimutatása a legfontosabb pénzügyi kimutatás. Minden ülésünk így kezdődött.

majd korrigálja a hibákat. Készítsd el saját pénzügyi kimutatásodat. keres benne könyvelőket. Most már elemezheted jelenlegi helyzetedet. az anyagi lehetőségek egészen új világába léphet be. és bemutatom gazdag apámnak aktuális pénzügyi kimutatásaimat.12. fejezet file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mielőtt még nagyobb lett volna a baj." Ráadásul úgy gondolta. hogy hibázom. mondjuk.. hogy az egészség és a gazdagság nagyon hasonló dolog. aki jobban kézbe akarja venni anyagi jövője bárkájának irányítását.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 89 of 169 találgathatott. és ismét növekedésnek indult a vagyonom. kijavítom a hibáimat. Gazdag apám adott néhány tanácsot saját személyes pénzügyi kimutatásommal és a vállalkozáséval kapcsolatban. hogy az élet kihívásaival való szembesülés tesz erőssé. és idejében nekilássunk a bajok orvoslásának. A következő fejezetben megtalálod a másolatát. az először is vérképet csináltat. várom őket. hogy felüti a Yellow Pages-t. jobb hajóskapitánnyá tett. tanulok. Keress egy könyvelőt! Kérj referenciát sikeres ismerőseidtől. Ha szembesül valós pénzügyi helyzetével valódi pénzügyi dokumentumok formájában. Ez történt az említett ötvennyolc éves Enron alkalmazottal. és hol kell beavatkozni.com . segíteni tudott nekem. tudjátok.pdffactory. Tehát azáltal. és igaza is lett. de annak igen. mint egy vérkép vagy egy röntgenfelvétel. esetleg megröntgeneztet. és újra fejlődni kezdjek. Ezek a kontrollok teszik az embert saját bárkája jobb kapitányává. Ha az az ötvennyolc éves alkalmazott hajlandó kézbe venni bárkája irányítását anyagi bőség és jólét vadonatúj világába hajózhat be. Könyvelőddel nézesd át a pénzügyi kimutatásaidat. hogy idejekorán megtudtam. Ami pedig 1979-et illeti. hogy a hajója rohad. 2008. Nem örültem annak. Építs bárkát! 1. aki vérképem alapján kellemetlen híreket közölt velem.de még most sincs túl késő.hála az ő segítségének és neki szóló rendszeres beszámolóimnak -személyes pénzügyi helyzetem megjavult. hogy rendszeresen bemutattam gazdag apámnak pénzügyi kimutatásaimat. a kormányosok pedig búcsú nélkül megszöktek. egyet alkalmaz közülük. mert akkor indult be vállalkozás. legalább havonta kér tőle pénzügyi kimutatást. amit hallottam. hogy megbizonyosodj róla. 1977-ben elég jól álltam pénzügyileg. és volt némi befektetői pénzünk a pénztárban. hogy az illető alkalmazott egy kicsit későn szerzett tudomást minderről . valóban jól készítetted el azokat! 5. bár néha azért továbbra is érzek félelmet. Mindössze annyit kell tennie. Ennek ellenére . 1978-ban azonban a cég pénzügyi kimutatásai kezdtek rosszul kinézni. A rendszeresen aktualizált pénzügyi kimutatások lehetőséget nyújtanak rá. Ma már nem félek a közelgő viharoktól. Mielőtt e fejezet végére érnénk. majd válassz ki egyet! 4. hogy milyen problémáim vannak és hol.. Ha orvoshoz megyünk. akiről a USA Today írt. Egy egyértelmű számadatokat tartalmazó pénzügyi kimutatás ugyan azt a célt szolgálja. Ez a folyamat. A baj az. Hajlandó vagy kézbe venni bárkád irányítását? 2. hogy miképpen kell megváltoztatnod befektetési szokásaidat. A cég hamarosan megszűnt. amelyekre mindenkinek szüksége van. többekkel elbeszélget. tudva. bár később még egyszer elveszítettem mindent. a rakomány szintúgy.09. hogy pénzügyi rákban szenvednek. 3. ez a betegség végzetes. Nemrégiben elmentem az orvosomhoz. A következő fejezetekben azokról a kontrollokról lesz szó. Így tudja meg. mint ahogyan mindenki más. vagy használd a Yellow Pages-t! Beszélgess el többel. több millióan túl későn tudják meg. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. még szeretném felhívni a figyelmeteket arra.. mi volt gazdag apám véleménye: „A cégednek pénzügyi rákja van. és azt. egy bankárral vagy egy könyvvizsgálóval. hogy rendbe jöjjenek a dolgaim. hogy hamar értesüljünk a rossz hírekről.. Ő már csak arról értesült. és minden hónapban átnézi azokat egy szakemberrel közösen. Használd mintának a CASHFLOW 101 játékban található formalapot. Mivel iskolarendszerünk sajnos nem biztosít pénzügyi képzést az embereknek. 12. mert így hamar gyógyíttathattam magam. mi bajunk van pontosan.

hogy a bankár tudja. esetleges befektetője egy bolond. . hogy másként is lehet alkimistának lenni.com . A zavaros gazdasági helyzet és a terrorcselekmények következtében több bányát bezártak. amelyet megvételre kivált. és helyreálljon a légzésem. Az igazi arany ez alatt van. . Nem tudtam. a bankár. 1996-ban Peruban jártam. Az nem fénylik.Volt. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. micsoda telér! .kérdeztem.mondta gazdag apám. megérintettem a zöldes-fehér kvarcecet és benne a szikrázó aranyat. modern alkimisták a pénzt.mondta.09.Mi jobb az aranynál? . .. . . nem kötöttem üzletet Peruban.mondta a bankár mosolyogva. hogyan működik ez.Pontosan . sötét tárnába. Ha azt sem tudom. gazdag bárkát építhetünk. De a hulladékból is lehet eszköz. mondtam. ezért megkérdeztem gazdag apámat. Átbotorkáltam oda. és az.Senor. .szóltam elismerően. . mint az arany. akinek sikerült? . és a perui Andok látványos vonulatait szemléltem. .pdffactory. . kontroll: Önmagunk kontrollja A legfontosabb kontroll önmagunk kontrollja. a kvarcér sötét szélében.A mai.A modem alkimisták a semmiből teremtenek eszközöket. ugyan milyen esélyem lehet rá. A szabadalmak vagy kereskedelmi márkák példák rá.Ez hihetetlenül gyönyörű .Sí.Azokra az eszközökre gondolsz. és az eszközök teszik őket gazdaggá. és nem alkimista. Amikor végre leereszkedtünk a keskeny. például vasból vagy szénből aranyat csinálni. vagy rossz vezetőségre bíztak. aki a jelzálogtartozás kifizetésének elmaradása miatt lett a bánya tulajdonosa.felelte gazdag apám. . hogy elmúljon a szédülésem.12. zötyögős úton. Így felelt: .Idenézzen. senor. Ma már hálás vagyok azért. amely a sziklák között csordogált. De az embereknek sikerült létrehozniuk valami jobbat. a forrásokat vagy az ötleteiket eszközök által váltják vagyonra. hogy eszközt faragok ebből az elhagyatott bányából? Mondanom sem kell. Modern alkimisták Gyerekkoromban gazdag apám sokat mesélt az alkímiáról.kérdeztem. egy kvarcérre mutatott. Alig hittem a szememnek.Az arany. Hogyan tudják a bankárok megkülönböztetni a bolondot az alkimistától? file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.Eszközöket . mutatott nekem egy bankár egy bányát. Miközben a bankárral jöttünk lefelé a kanyargós. Közelebb léptem. mi a különbség a bolondok aranya és a valódi arany között.szólalt meg a bankár. és tekintetemet a zseblámpával megvilágított területre irányítottam. . amelyeket vesznek vagy létrehoznak? érdeklődtem. hogy ez jó bánya . .. és bölcsen vezethetjük. Még soha senki nem változtatott semmit arannyá . vagy ingatlanból is. ahol állt. A magasság miatt háromlépésenként meg kellett állnom. Mintegy hatezer méter magasan. nem kell hozzá aranyat ásni.oktatott gazdag apám.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 90 of 169 1. Ez a mai kor alkimista. . . Az ötleteikből alkotnak eszközöket. ez nem arany .Ez vas-pirit a bolondok aranya. Ha ezt jól csináljuk.mondtam. mi az. hogy miként kezeljük a pénzünket. az arany.Hűha! Mennyi arany! . hogy megvegyek egy aranybányát. már világos volt előttem. . 2008.Évekkel ezelőtt sokan próbáltak különféle anyagokból. az Andokban. amikor a lámpafényben megcsillant az arany.Nem volt.

Másodszor a bolondok magasabb kamatot fizetnek. az alkimisták pedig pénzt csinálnak a szemétből. hogy tele van csillogó holmikkal. alkimistáknak is. Elindítottatok egy vállalkozást. a pénzügyi kimutatásotok forrás rovatából azt látom. mert túl sok pénzt költ csillogó holmikra. csak az a lényeg. hogy gazdag apám 1979-ben is átnézte személyes és üzleti pénzügyi kimutatásaimat. Vannak barátaim. Egyik akkori megjegyzése ma is aktuális.Vagyis megnézem. .pdffactory.Először is a bankárok adnak hitelt bolondoknak is.akkor biztosan nem csináljuk olyan rosszul. Miért ne adna nektek egy bankár hitelt? . Sok alkalmazott. hogy szegény családok gyerekei 150 dollárt költenek egy új. Nem csoda. hogy a tönk szélén álltok. Biztosan jól mutattok a pompás autóitokban." Csillogó nyugdíjtervek Minden reggel meg szoktam nézni a pénzügyi híreket két tévécsatornán is. Gazdag apám elnevette magát. melyik befektetési alap. mennyi kamatot fizetsz ezekre az autókra. amikor a perui Andokban.A baj az. a bányából jöttem lefelé.09.De a bankárunk azt mondta. és az sem csoda. nem alkimisták. annál magasabb kamatot fizet. Ezért hívják a vaspiritet bolondok aranyának. A bolondokat elvakítja a csillogás.. ami fénylik. Mindnyájan hallottunk már olyat. Ahelyett. nem alkimisták. négykerék-meghajtású járgányban ülve felötlöttek bennem a szavai: „Nem mind arany. Minél bolondabb valaki. Többek között azt is meg szoktam figyelni. európai autót tartanak. . ami fénylik Gazdag apám egy mondása jutott eszembe. milyen az aznap reggeli hangulat a tőzsdén. azután még egyszer megteszem ugyanezt a nap végén. Nekik mindegy.A világ tele van bolondokkal és alkimistákkal. részvény. 2008. számos lakásban látok márkás. hogy a tönk szélén álltok.12. akár magas a fizetésük. melyik csillog. amire tanítottalak. ha a bankárotok imád titeket. Te és a társaid bolondok vagytok. Azt mondta: . akik előkelő városnegyedekben laknak. hogy odavannak értetek a nők. De ha a pénzügyi kimutatásaitokat nézem. Ezekből a kimutatásokból kiderül. Biztos vagyok benne. akár alacsony. hogy egyrészt alkimisták vagytok. azt látjuk. Az alkimisták megtalálják az aranyat a sötétben.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 91 of 169 Elmondtam. Amikor apartmanházakat nézek megvételre. és magániskolába járatják a gyerekeiket. azért küzd anyagi nehézségekkel.com . hogy bolondok vagytok. hogy befektettetek egy Porschéba. A bolondok szemetet csinálnak a pénzből. Nem mind arany.. A döcögős. másrészt bolondok. hitelez nekünk még . ha megnézzük a forrásrovatukat. két Mercedesbe és egy Jaguárba. és szemetet csináltatok a pénzből. márkás edzőcipőre. nagy képernyős televíziókat és videojátékokat. Úgy tűnik. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mindent elfelejtettél. ti pedig szemetet csináltok belőle. azt látom. A bankárotok tehát imád titeket. Nézd csak meg. hogy visszaforgatnátok a cégetek termelte pénzt a cégbe. Tehát. hogy visszakapják a pénzt. hogy pénzügyi rákban szenvedtek. A cégetek sok pénzt termel. nyilvános cég vagy pénzügyi tanácsadó szolgálat hirdet a legtöbbet. . Ebből a pénzügyi kimutatásból kiderül. Ellenőrzöm. .feleltem.

márkás holmival..09.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 92 of 169 Semmi baj nincs a csillogó. hogy sokaknak az eszköz rovatában csak úgy hemzseg a csillogó befektetés. az Armanit és a Rolexet. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.12. a Porschét. a Ferrarit.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. 2008. Én sem vetem meg a jó márkákat. Mit ér az élet egy kis csillogás nélkül? A baj az.pdffactory.com .

Nem követik a Microsoftot. a Boardwalkon vagy a Park Place-en. de az igazi vagyont más telkek hozzák. aki az alagsorban vagy a garázsban dolgozik a következő terméken. A reklámok nagyon drágák. amely az ember házakkal és szállodákkal épít be. A kis. Mint már említettem. amely megoldja majd az emberiség legközelebbi nagy problémáját. Orbanes hivatkozik a Monopoly használati utasítására. hogy az illető a csillogást vette meg. 2008. Nem jól csengő nevű. hogy ne vásárolják az alapot.com .. nem egy nagyvállalat. melyben szerepel. Sok hivatásos befektető csak a sötétben vizsgálódik. Ha pedig azt mondja valaki: „A brókerem ez és ez". nem a készpénzáramlás.pdffactory. a Berkshire Hathaway nem hirdet befektetők számára.12. hogy nem látnia Berkshire Hathaway reklámjait. és kifejezetten arra biztatja az embereket.09. tudom. Ez az oka. március). Nem a csillogás számít. mert a Berkshire Hathawayt egy befektető vezeti. Inkább a következő Microsoftot keresik. hogy sokan ingatlanban is a csillogót keresik. Vállalkozó kell nekik. hogy közben várja a hatást. Talán azért hallani róla annyit. Warren Buffett befektetési alapja.. ugyanakkor az emberek sokat beszélnek róla. hogy az illető csillogó cégek részvényeit vásárolja. több millió dollárba kerülnek. őszülő halántékú vezérigazgatót keresnek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 93 of 169 Amikor azt hallom: „Csak blue chip részvényeket veszek". de a játéktáblán látható 28 file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. amelyek nemzetközi óriásokká fogják kinőni magukat. hogy „Az alkalmi játékosok nem tudják. előkelő egyetemi diplomával és filmsztáros mosollyal. induló cégeket kutatják. tudom. Gyanúsak a sokat hirdető befektetési alapkezelő cégek és brókercégek. ő sokszor emlékeztetett rá. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Amikor gazdag apámmal Monopolyt játszottunk. mind a Monopolyból tanultam" címmel (2002. Nemrégiben Phil Orbanes egy cikkét olvasta a Harvard Business Review oldalain „Amit a vállalkozásról tudok. és úgy ejti ki a híres brókercég nevét.

a pénzügyi kimutatások megértése. Vettem már vadonatúj ingatlant teljesen új környéken. hogy néha arany. szegények és gazdagok egyaránt. persze nem mindig. Kiderül. drága csodalakások vannak.12. mert megőrülnek a csillogásért.com .pdffactory. amely pénzügyi szempontból maximálisan gyümölcsözőnek bizonyult. feltűnő táblák láthatók. Valójában nem a Boardwalk és a Park Place a legértékesebbek. Az alábbiakban szabadalmazott és kereskedelmi márkajelzéssel ellátott CASHFLOW 101 társasjátékom eredménykimutatósát. sokszor csúnya épületeket nézek. 2008. és általában régebben beépített környéken keresgélek. netán olyanokat.. hogy bajban van pénzügyileg. akik érzelmi kielégülést keresnek. ahol zászlók. nem aranyba.. az üzlet minősége. Hamarosan több millió idősödő nyugdíjas fog rájönni világszerte. hogy a fénylő bolondok aranyából fénylő igazi aranyat csináljunk. Amikor én ingatlant keresek. Tudom. a vásárló és az eladó igénye teszi lehetővé.. hőlégballonok.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 94 of 169 ingatlan megtérülés szempontjából nem egyforma értékű. melyekkel valami jelentős probléma van. ami fénylik. és egy helyben parkoló kamionban egyszerű finanszírozási terveket kínálnak. Ez a pénzügyi alkímia. hogy a narancssárga és a piros telkek hoznak a legjobban. hogy ezek a kereskedelmi fogások a potenciális lakásvásárlók elcsábítására valók. Ismét a pénzügyi műveltség. általában nem az új lakónegyedekbe megyek. valamint mérlegkimutatását láthatjátok: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. ezek érik a legtöbbet. Gyakran itt lehet ráakadni a legjobb befektetésekre.." Amikor ingatlanokat keresek befektetési célból. Több millió ember. a trend. azért vannak anyagilag gondban. Tudom.09. mert MH nyugdíjtervüket csillogásába fektettek be. noha sokan ezeket tartják a legtöbbre. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

09.12.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 95 of 169 file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof..pdffactory.com .. 2008. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory..com .. 2008.12.09.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 96 of 169 file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.

a bankár.12. esetleg ingatlan szerepel. és ott van bevétel. hogy nincs rakomány. befektetési alapok. tudható. Ha a fizetés sor alatt nem szerepelnek egyéb számok.09.. hogy a hajó üres. Ha a mérlegkimutatás. üresnek mutatja az eszköz rovatot.com . A bankárnak vagy a kapitánynak egyszerűen meg kell néznie a mérlegkimutatást. hogy a raktérben esetleg bolondok aranya file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. 2008. ami a bárka rakterét jelenti. hogy a bárka eszközöket szállít rakományként. tudja. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ha a mérlegben nyugdíjterv. részvények. illetve a hajó kapitánya gyanakszik. vagy bolondok aranyával van-e tele. Az ilyen pénzügyi kimutatás lehet egy szegény emberé vagy egy fiatalé. aki nemrég állt a saját lábára. hogy üres a hajó. kötvények.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 97 of 169 Amikor egy bankár vagy egy bárka kapitánya ránéz eredmény kimutatásának azokra a soraira. illetve a bárka kapitánya tudja. ahová a nyilak mutatnak.pdffactory. a bárka üresen halad vagy ha van. akkor bolondok aranya tölti meg a rakteret.. de nincs készpénzáramlást jelző nyíl az eredménykimutatás irányába. a bankár. és máris tudja.

mert hiába fektettek be több millióan. hogy a hajóorrnak csapódtak volna. ha egyetlen kötél nincs eléggé meghúzva és a rakomány. mert gyors áttekintést nyújt a bankárnak vagy a hajóskapitánynak arról. hogy a rakományotokat biztonságosan rögzítették. így mindnyájan eltöltöttünk egy évet a tengeren. de nem lettek befektetők. haláleseteket. sokéves tapasztalattal. Négy évig tanultuk. Sokan közülünk. az olyan rémalom. a hajó. A Gazdag papa sorozat negyedik kötete. az időjárás és az óceán ellenében. sokan rá fognak jönni. hogyan rakodták be. Ha pedig az eszközök márkásak.com . A nyugalmazott kapitány elmondta. hogy egyszer vihar következtében egy hajó rakománya elszabadult a második számú (a hajóorrtól számítva második nagy raktér)." A csoport minden tagja nagy érdeklődéssel hallgatta ezt az egyébként unalmas témát. hogy az eszköz rovatból továbbra is áramoljon a készpénz a bevétel rovatba. baleseteket. Az egyik tanárunk egy nyugalmazott tengerészkapitány volt.. hogy a rakomány igazi arany vagy bolondok aranya.09. Nagyon érdekes órákat tartott. A tanár így fejezte be a történetet: „Mielőtt kihajóztok a kikötőből. továbbá más hajózással kapcsolatos veszélyeket és katasztrófákat. mégsem váltak befektetőkké. Pénzügyi kimutatásunk kontrollja A pénzügyi kimutatás azért olyan fontos pénzügyi eszköz. hogy miként kell ellenőrizni a rakomány rögzítését. akkor már tudja. Szerencsére a legénységet két nappal később kimentette egy arra járó másik nagy szállítóhajó. amelytől gazdagságot reméltek. Ahelyett hogy a hajó visszanyerte volna az egyensúlyát. Végzősök voltunk. A hatalmas hullámok balról egyszeriben átcsaptak a hajón ahelyett. Az egyik története arról szólt. akik befektettek ugyan. hogy a kormányos végül nem tudott ura lenni a hajónak. Amikor majd elér minket a következő hatalmas piaczuhanás. hogy visszaállítsa az egyensúlyt a rakomány súlya. Azonnal letért az útjáról. milyen kinn lenni egy rakománnyal megpakolt. Azt mondta: . hogy kis bárkájuk felborult és tehetetlenül sodródnak a tengeren abban reménykedve.Egyszer csak hangos reccsenést lehetett hallani. hogy a hajó tulajdonosa biztosan bolondok aranyával rakta tele a bárkát.pdffactory. hogyan küzd a kormányos. a csoport tagjai úgy érezték. a hajó egyre inkább jobbra dőlt. biztonságosan tárolják-e. A négyes számú raktérben (a legnagyobb közvetlenül a parancsnoki híd előtt) lévő rakomány szabadult el. és visszaállt volna az eredeti irányba.12. A rakomány többi része is elszabadult. mintha vele együtt a hajó fedélzetén lennének. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Sokan azok közül. nagy hajóval a nyílt óceánon. Az Amerikai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémia hallgatójaként azt tanultam. A rakomány és annak kezelése komoly tantárgy volt az akadémián. megölhet titeket. továbbá hogyan és hol kell kirakodni. mert izgalmas történeteken mutatta be egy meglehetősen unalmas téma technikai részleteit. amelyet kevesen élnek túl. Az óriási hullámok teltes erőből csapkodták a hajó jobb oldalát. hogy ha a rögzített hajórakomány elszabadul a tengeren. éreztem. hogy alaposan vizsgáljam meg a rakteret. milyen fajta rakományt tettek fel a hajóra. 2008. hogy a kormány vagy valamilyen jótékonysági szervezet megmenti őket. Sok eszközük egyszeriben forrássá válik majd.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 98 of 169 lapul. hogy a rakományuk rögzítése nem elég biztonságos. hol tárolják. hogy a hajó elejét visszafordítsa a hullámok irányába. Sokan nem fogják tudni kezelni a pénzügyi vihart.. úgy érzik majd. újabb reccsenés hallatszott. Miközben az öreg tengerész beszélt. a négyes számú raktérben elszabadult rakomány jobbra csúszásával még inkább jobbra vitte a hajót. az igazi befektetők állnak majd a kormánynál. én is. Tudtuk. győződjetek meg róla. és amikor egy nagy hullám elérte. átéltünk már hurrikánokat. mint billen egyre inkább jobbra a hajó. hirtelen felborult. bal oldali raktérben. és láttam. Elég. Miközben az öreg tengerészt hallgattam. és a hajó elkezdett jobbra dőlni. ahogyan 2000 márciusában történt. és meggyőződni annak biztonságos voltáról. a Gazdag gyerek okos gyerek bevezető file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. ami csak fénylik. Mindnyájan tudtuk. és a kormányosnak erősen el kellett rántania kormányt balra. és azon fognak igyekezni. Ha eljön a pénzügyi összeomlás. Miközben a kormányos azon kínlódott. Figyelni kell rá.

2008. aki biztosítja. miről szól a Gazdag papa.bólintottam. a bal oldalról (eszközök) a jobb oldal irányába (források). valamint mérlegét. A bankárunk azért nem kíváncsi sem a bizonyítványunkra. méghozzá az életéért. hogy kontrollálja önmagát. a részvényeik.Igen . miről szól! . Aki kapitány akar lenni. A nagy pénzügyi viharokban. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.com . De a legtöbb ügyfelemnek sejtelme sincs róla. mert a tudományos vagy szakmai sikernek vajmi kevés köze van a pénzügyi sikerhez. sem arra. mi a különbség a kettő között.Nem. Az Enron nevű. Nekem könyvelői diplomám van. rájönnek majd. a házaik. vagyis tartsa ellenőrzés alatt eredménykimutatását.És egyre többet adnak el belőle. Egy könyv a könyvelésről 2002. és mosolyogva azt felelte: . a befektetési alapjaik. Aki saját bárkája kapitánya akar lenni. a mérleged bárkád raktere.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 99 of 169 fejezetének címe így hangzott: „Miért nem érdekli a bankárunkat a bizonyítványunk?". az ingatlanjaik értéke egyszeriben eltolódik. Ne feledd. sem az iskolai tanulmányi átlagunkra. . míg gazdag apám a pénzügyi műveltsége. akik pénzügyileg műveletlenek? A bankár a fejét csóválta. saját pénzügyi kimutatását. mit kezdjen a pénzével. a Rolexek. Sokuk jól keres. Néhány percben körvonalaztam neki.. akiknek még érettségijük sem volt. Sajnos alig néhány év múlva több millió magasan képzett ember szintén úszni fog. például New York Timesén és a Wall Street Journalén.. megkérdeztem: .és meg fog történni -. hogy a különféle tudományos fokozatokkal rendelkező alkalmazottak fejfej mellett úsztak azokkal. hogy szegény apám a humán műveltség szólója volt. annak számára a legfontosabb. kiemelkedő üzletemberekből álló csoportnak az arizonai Phoenixben. ne légy a hajód kapitánya! Ha valaki kapitány akar lenni. gazdag ügyfeleim közül sokan jól tájékozottak. az ön Gazdag papa. A bárkaépítés egyik alapja.kérdezte hitetlenkedve.. de fogalma sincs. nem az aranyhoz. mi az a pénzügyi kimutatás. aki a csillogáshoz vonzódik.Hogyan lehet egy könyelésről szóló könyv világszerte bestseller? Ez lehetetlen. . Ez nekem jó. januárjában felkértek. kiváló hajó legénysége is megtapasztalta. hogy megmentik. szegény papa éveken át szerepelt a sikerkönyvek listáján. Mondja el.pdffactory.12. szegény papa.09. világszerte. -Micsoda?! . Beszéltem róla.A könyvelésről . akik nem műveltek pénzügyileg. Többnyire olyan emberekkel találkozom. és tudom.Vannak egynéhányan. helyi bank alelnöke megkérdezte: -Ha jól tudom. Mérlegkimutatásunk bárkánk raktere. akár van benne rakomány. akár nincs. A tanulság tehát a következő: ha szereted a csillogó holmikat. fegyelmeznie kell magában a bolondot. annak tárolását. akik nagyon műveletlenek pénzügyileg. kontrollálja önmagát. szegény papa című könyvéből 11 millió példány kelt el több mint harmincöt nyelven. Igaz ez? .Hány ügyfele van. Az előadás végén egy nagy. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A Gazdag papa. . Eszközök vagy források vannak a nyugdíjtervünkben? " Ha gazdagok akartok lenni. milyen értéktelenek valójában nettó értékeik. tudnotok kell. mert stabil pénzügyi ismeretek nélkül nem lehet tudni. a Ferrarik. mert így a legtöbbjük bankbetétekben tartja a pénzét. Olvasta a könyvet? . Miután elmeséltem a könyv háttértörténetét. és azt. Azért fordított olyan sok időt pénzügyi oktatásunkra. mi a különbség egy eszköz és egy forrás között" .. Amikor ez megtörténik .feleltem mosolyogva. hogy milyen iskolába jártunk. a könyveléshez pedig egyáltalán nem konyítanak. rakományát.kérte barátságos hangon. hogy tartsak előadást egy kisebb. hogy az ember ismerje a különbséget az eszközök és források között. az emberek ráébrednek. amelyek rendszeresen előfordulnak.mondta gazdag apám többször fiának és nekem. hogy a Porschék. és csak reménykedhet benne.. hogy a könyvelés sosem lehetne egy sikerkönyv témája.

hogy szerintem mire tanítja a gyerekeket. amikor be akarnak csapni.. 2008.Hogy megy a gyerekeknek? A tanár sugárzó arccal válaszolt: . . vagy így: »Ha minden a tervek szerint alakul. a könyvelés megértése révén magam irányítom a pénzügyeimet és a jövőmet. Mosolyogva feleltem: . és bólogatva annyit mondtam: . «" 1999-ben. hogy a házunk nem eszköz.Személyes felelősségről? .tamáskodott a bankár. Sajnos . hogyan kell részvényeket kiválasztani megvételre. « .Mi tanítunk az iskolánkban pénzügyi műveltséget. akkor eladjuk. -Nem..mondtam.Átlagosan több mint 20 százalékkal emelkednek a portfoliók.szintén a könyvelés szabályait használják. Nem akartam akadékoskodni. Hogyan különböztessük meg az igazi aranyat a bolondok aranyától? Warren Buffett. Nem akartam kinyilvánítani aggodalmamat. . sőt éppen ennek az ellenkezőjére buzdított.kérdezte a bankár. ne legyünk sehol törzsrészvényesek!" Amikor kitört az Enron-botrány. Tanítjuk. Közvetlenül az Enron-botrány kirobbanása előtt tizenhétből tizenhat piacelemző vételre ajánlotta az Enron részvényeit. Úgy vélte.Először is.kérdezett vissza. sokan egyszerűen azért küszködnek anyagi gondokkal. hogy tudjuk. milyen fontosnak tartotta gazdag apám a könyvelés alapjait. A személyes felelősségről is.. Ha nem tűnik föl a különbség. az egyik felmerülő kérdés így hangzott: „Mi az a proforma könyvelés?" . úgy véli. Gazdag apám azt mondta: "A proforma könyvelés olyan könyvelői jelentés amely nyugodtan kezdődhetne így: »Egyszer volt. a tőzsde virágzásának idején. Nem részleteztem mit értek tanításon. Gazdag apám sosem mondta. az eredménykimutatást..Nem csak könyvelésről szól.legalábbis némely iparban .12. hogy az emberek hazudjanak nekem.. Vannak.com .Ó.Hogyan lehet egy könyvelésről szóló könyv ilyen népszerű? . akik ezek után nem is hajlandók tovább olvasni a könyvet.Ez az Enronnál alkalmazott egyik könyvelési mód volt a ködösítés idején. nem hagyom. Csak azt akarta.Hogy jön ide a személyes felelősség? .Ezt meg hogy érti? . hogy beszéljek arról.Gondoljon az Enron esetére! . Gyakran mondta: „Az eredménykimutatás és a mérleg nélkül nem ismerhetjük a különbséget eszköz és forrás között. hogy befektessen helyettem .09. hol nem volt.kérdeztem.Előtte megtanítják azt is. A következőket mondta ezzel kapcsolatban: "Amikor valamilyen cég vezetői el akarnak mondani valamit azt a könyvelés szabályai szerint teszik." A Gazdag papa. . a személyes felelősség azt jelenti. tudják. Vezethetem saját vállalkozásaimat. ezért csak mosolyogtam.Hogy hazudjanak magának? . . mi a különbség eszköz és forrás között. szegény papát.pdffactory. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. valamint a mérlegkimutatást. Ha az elemző megvételre ajánl egy részvényt megvesszük. Az egyik tanár büszkén így szólt hozzá: .Másodszor... hogy ne vegyünk házat. melyeket eszközöknek hisznek. Csak elolvastatom a gyerekekkel a piacelemző jelentéseit. . Amerika leggazdagabb befektetője.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 100 of 169 Akik olvasták a Gazdagpapa.. ne legyünk sehol file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.mondta a bankár elmosolyodva. . és megköszöntem neki a tanítást. milyen fontos a fiatalokat pénzügyi műveltségre tanítani. meghívtak egy iskolába. . szegény papában az a gondolat váltotta ki a legnagyobb felhördülést. már értem . mert forrásokat vesznek. és amikor eladásra. Amikor Warren Buffett azt mondja: „Ha nem tűnik föl a különbség. a könyvelés megértése az önvédelem egyik formája. Az ember otthona többnyire forrás. Ismét mosolyogtam. hogyan kell értelmezni az éves jelentéseket és a pénzügyi kimutatásokat? . nincs szükségem másra.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www. gyarapodnak az eszközeink és csökkennek a költségeink. nyilvánvaló.a mérleg. vagyis a pénzügyi kimutatásokban nem szerepelt az összes forrás. De ne feledjétek. a felelősségvállalás alapvető lényege is elsikkad. Ha egy költséget „kapitalizálunk" (eszközt vásárolunk rajta). Érdemes a cash flow-val kezdeni. hogy nemcsak a könyvelés. Mivel a könyvelési kérdések rendszerint az olyan cégekkel kapcsolatban merülnek fel. Attól.. nem részvényt vásárolunk. és ez messze túlmutat az Enron és Arthur Andersen botrányán. mintha valaki nem akarná feltüntetni az összes hitelkártya-tartozását a saját pénzügyi kimutatásában. így csak a zöld elérése előtti ütéseimet veszem számítás ba. hogy ha nem vagyunk pénzügyileg műveltek.pdffactory. ne vegyünk részvényeket. mint »adózás előtti jövedelem« vagy »proforma«. Gazdag apám így fogalmazott: „Ha úgy választunk részvényt." Gazdag apám szerint az ANYBT emberek millióit kényszenti rá. hogy bolondot csináljanak belőlük. Vajon észre kellett volna-e venniük az éles eszű elemzőknek a WorldCom hibás könyvelését? Itt a történelem legnagyobb könyvelési csalásáról volt szó. Warren Buffett a Berkshire Hathaway 2001 évi jelentésében a következőket állítja: „Amikor cégek vagy befektetési szakemberek olyan kifejezéseket használnak. eszköz az. de egyetlen egysoros tétel sosem adhat teljes információt egy cég életképességéről. azután idővel amortizáljuk vagy értékcsökkenésként elszámoljuk (fokozatosan leírjuk költségként). Ahelyett. mennyire megbízható az igazgatótanács. csaknem 4 milliárd dollárt sikkasztottak el. A Gazdag papa..nem befektetők. hogy szerencsejátékosok legyenek. szemben a hagyományos „bankári" definícióval. és különösen a cash flow kimutatás tanulmányozásából..12. a WorldCom és a Xerox. Véssük eszünkbe amit Alan Greenspan mondott: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.. gazdag apám szerint az eszköznek mindig pénzt kell hoznia a zsebünkbe. hogy gondolkodás nélkül fogadjunk el veszélyesen hibás fogalmakat. azt akarják. hogy az adózás előtti jövedelem a legcsekélyebb mértékben is megfelel a valódi jövedelemnek.. hogy nem tanuljuk meg előbb értelmezni a cégek pénzügyi kimutatásait. hanem a felelősségvállalás hiánya. hogy arannyal töltenék meg nyugdíjuk bárkáját.." Valójában a cash flow kimutatás gyakran utoljára készül el a pénzügyi kimutatások sorában. azután kezdődik az összerakós játék. és naponta kerülnek elő további rendellenességekről szóló állítások. és könyvelő túl nagy súlyt helyez az esedékességi könyvelésre. 2008. mint az Enron. ami jól látszik az eredménykimutatóson és a mérlegen. amit pénzt rak a zsebedbe. és bolondok aranyával rakják meg a bárkát. akkor arra utal. Az Enron „másodlagos mérleget" használt a források feltüntetésére. A közvetlen hatás a profit növelése (a kiadások csökkentése által) és az eszközök gyarapítása volt . Ez olyan. A cash flow kimutatás alapos tanulmányozása feltehetően fényt derített volna a költségek eszközzé alakításának felháborító gyakorlatára. Gazdag apám azt mondta. hogy »átstrukturálom« a begurításaimat. Úgy tűnik. illetve a záró készpénzből. azok máris megragadhatják a golfütőt. A WorldCom pénzügyi összeomlásának kapcsán érdemes figyelembe vennünk gazdag apám eszközökre vonatkozó definícióját.. Beáramlik a pénz vagy ki? Nézzünk utána. amíg nem sikerül megindokolni a különbséget. hogy egy költségen eszközt veszünk.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 101 of 169 törzsrészvényesek!". Vajon a cash flow kimutatás többszöri elemzése elejét vehette volna a mai amerikai vállalatoknál előfordult könyvelési szabálytalanságoknak? Jó befektetés egy cég? A válasz a pénzügyi kimutatások összes elemének áttekintéséből szűrhető le .09.miközben a készpénz egyre csak kifelé áramlott a cégből! Sok elemző. Ez nem egyszerűen hibás könyvelés. akik jövőbeni anyagi biztonságukat teszik kockára. szerencsejátékot játszunk.)" Ugyanebben a jelentésben később így folytatja: „Akik azt hiszik. (A golfban proforma alapon gyakran az engedélyezett ütéseken belül teljesítem a kört: szent elhatározásom. de egyben a felelősségvállalásról is. A probléma tehát világszerte a pénzügyi műveltség hiánya. . ahol a WorldCom a valósnál több bevételt. az eredménykimutatós. egész életükben hagyják. szegény papa a könyvelésről szól.com .. illetve eszközt tüntetett fel. még nem kerül több pénz a zsebünkbe. a kezdő készpénzből. a könyvelők a két ismert összegből indulnak ki.

azoknak pedig néhány kiegészítő információval szolgálok gazdag apám egykori tanításaiból." 4." 3. megvilágítom leglényegesebb mondanivalóit. Azok számára. ennek hiánya ugyanis több millió amerikai polgárt tesz kiszolgáltatottá a lelkiismeretlen üzleti gyakorlatnak.. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.com ." 2.pdffactory. hogy tájékozott befektetési döntéseket hozhassanak. mint gazdag apám néhány évtizeddel korábban. hogy a fiatalok ne hozzanak rossz pénzügyi döntéseket.. minthogy csökken azon cégek száma.09. melyeknek hatását azután évekbe telik helyrehozni.. Eszközök és a források közötti különbség megértése A Gazdag papa. „A tájékozott hitelfelvevő egyszerűen kevésbé van kitéve a csalásnak és a visszaéléseknek.és középiskolákban jobban meg kellene tanítani a pénzügyi alapfogalmakat. „A magasabb szintű pénzügyi műveltség elősegítené. szegény papában írtam róla. ugyanakkor nő az olyan nyugdíjtervek száma. a pénzügyi műveltség fontos ehhez a fejlődéshez. „Az általános." Amikor Greenspan a tévében elmondta ezt a beszédet. amelyek tulajdonosai önálló befektetési döntéseket hoznak. a könyv sikerének egyik oka. hogy sosem lépi túl egy kilencéves gyerek megértési szintjét. Legalábbis ugyanaz aggasztotta őket. A Szenátus Banki Bizottságának ugyanezen az ülésén Paul O'Neill pénzügyminiszter a következőt mondta: „Az embereknek tudniuk kell olvasni. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. amelyek meghatározott hozzájárulású nyugdíjtervet biztosítanak dolgozóiknak. hogyan plántálta belém A gazdag apám a pénzügyi műveltséget kilencéves koromtól. írni és elmondani az alapvető fogalmakat." 2002-ben ez a rangos személyiség nagyon hasonlót mondott. akik nem olvasták a könyvet.. Akik olvasták. „Sok tanulmány utalt a pénzügyi műveltség javításának rendkívüli szükségességére. és tekintettel a jelenleg mindnyájunkat érintő bonyolult pénzügyi helyzetre.12. Azt hiszem. mennyire nagy hangsúlyt fektet az amerikai civilizáció fejlődésének szükségességére.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 102 of 169 1. az fogott meg legjobban. 2008." Így folytatta: „A pénzügyi műveltség jelenleg még fontosabb.

és veszteségkimutatásként ismert. hogy a könyvelésben ezt mérlegnek hívják.pdffactory.. Azt mondta: „Itt kezdenek a legtöbben összezavarodnia könyveléssel kapcsolatban. mert az az eszköz rovatban szerepel. Ezek után ezt az ábrát rajzolta fel: Megtanította.com . az eszközeinknek egyensúlyban kell lenniük a forrásainkkal. tudná.12.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Évekkel ezelőtt gazdag apám a következő ábrát rajzolta le nekem: Page 103 of 169 Megtanította. Más szóval. más néven profit. Tehát még a könyvelők és a bankárok is eszköznek file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mert egyensúlyt kíván teremteni. hogy azért gondolják sokan eszköznek a házukat." Szegény apám őszintén hitte.. Gazdag apám erre azt mondta: „Ha apád pénzügyileg művelt lenne. egyszerűen azért. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy az eredménykimutatós. röviden P&V.09. hogy a háza eszköz. hogy a háza nem eszköz. hanem forrás." Gazdag apám elmagyarázta. 2008.

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 104 of 169

tekintik az ember házát, mert abban a rovatban tüntetik fel. Mondjuk például, hogy a házam 100 000 dollárba kerül; 20 000 dollárt fizetünk ki az árából, a maradék 80 000 dollárra jelzálogkölcsönt veszünk fel. A mérleg akkor így alakulna:

Az eszközök és források közötti különbség a nettó érték, ez esetben a 20000 dollár letét. A mérleg kiegyensúlyozott, a könyvelők elégedettek, az új háztulajdonos boldog. A legtöbben ennél többet nem akarnak tudnia könyvelésről... és azt hiszik nem is kell róla többet tudniuk Sokaknak érzelmi biztonságot jelent és büszkék, hogy helyesen cselekedtek, hiszen meg vettek egy házat amit eszköznek vélnek. Az eszköz szó jobban hangzik, mint a forrás. Gazdag apám sokszor mondta fiának és, nekem miközben vállalkozóknak és befektetőknek nevelt minket: „Ha gazdagok akartok lenni, többet kell tudnotok a könyvelésről az átlagembernél" Kilencéves korunktól fogva annyi mindent tanított meg nekünk a pénzügyekről, ami messze meghaladja a legtöbb felnőtt tudását... és nagyon egyszerű nyelvezettel magyarázott. Gazdag apám azt mondta: „Egyedül a mérleg alapján lehetetlen megmondani mi eszköz és mi forrás. Ehhez az eredménykimutatósra is szükség van. E két dokumentum nélkül nem lehet eldönteni valamiről, hogy eszköz-e, vagy forrás." Mondandója megvilágítására a következőkben bemutatott ábrasort rajzolta fel nekünk. A Gazdag papa szegény papa valójában az eredménykimutatás, valamint a mérleg kapcsolatáról szól, egyszersmind két apa és két fiú története. A kapcsolat megértése nélkül az embert könnyen lóvá lehet tenni.

A legfontosabb tanulság
Gazdag apám ezek után azt mondta: „A legfontosabb szó a vállalkozásban a készpénzáramlás." Elmagyarázta, hogy a gazdagok azért gazdagok, mert ők irányítják a készpénzáramlást, a szegények pedig azért szegények, mert ők ezt nem tudják. „Az egyik legfontosabb, kifejlesztésre váró jártasság - a készpénzáramlásunk kontrolljának kialakítasa. A legtöbb anyagi probléma abból adódik, hogy az emberek nem tudják ellenőrzés alá vonnia készpénzáramlásukat." Ez volt az egyek legfontosabb tudnivaló, amit kilencéves koromban megtanultam.

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 105 of 169

Hadd ismételjem meg Alan Greenspan szavait: „A magasabb szintű pénzügyi műveltség elősegítené, hogy a fiatalok ne hozzanak rossz pénzügyi döntéseket, melyeknek hatásait azután évekbe telik helyrehozni." Gazdag apám tanítása, miszerint „Az egyik legfontosabb, kifejlesztésre váró jártasság - a készpénzáramlásunk kontrolljának kialakítása.", összecseng Alan Greenspan állításával. Amikor megláttam az ötvennyolc éves Enron-alkalmazott képét a USA Today pénzügyi rovatának első oldalán, olyan ember arca tárult elém, aki későn jött rá az életében, hogy túl kevéssé tartja ellenőrzés alatt készpénzáramlásának irányát. Alan Greenspan utalása a „rossz pénzügyi döntésekre, melyeket évekbe telik helyrehozni", különösképpen jövőbe látó. 2000. márciusában több millió alkalmazott döbbent rá Amerikában, hogy kontrollálniuk kell a nyugdíjtervükből kiáramló készpénzt... amely nyugdíjtervről elhitették velük, hogy eszköz. Gazdag apám és az én szememben ez az egyik legsúlyosabb hibája az MH nyugdíjterveknek. A dolgozó befizeti a pénzt, abban a reményben, hogy az gyarapszik. Ehelyett azonban arra kell rájönnie, hogy nemigen tudja kontrollálni a készpénzáramlást, miután a pénzén részvényeket, kötvényeket vagy befektetési alapokat vásárolnak. Hadd ismételem meg még egyszer: "Az egyik legfontosabb, kifejlesztésre váró jártasság - a készpénzáramlásunk kontrolljának kialakítása. A legtöbb anyagi probléma abból adódik, hogy az emberek nem tudják ellenőrzésük alá vonnia készpénzáramlásukat." Ez az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam kilencéves koromban. Amint felnőttem, egyre jobban és jobban ellenőrzésem file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája

Page 106 of 169

alá kellett vonnom a készpénzáramlásomat - nem egyre kevésbé. Kim és én azért mehettünk korán nyugdíjba, mert mi irányítottuk, merre áramoljék a készpénzünk. Amikor a tőzsde emelkedett, pénzhez jutottunk, mert kontrolláltuk készpénzáramlásunkat. Amikor a tőzsde lezuhant, még több pénzhez jutottunk mert kontrolláltuk készpénzáramlásunkat. Nem néztük tétlenül, mint folyik le a pénzünk a csatornába, mint ahogyan oly sokan tették, amikor 2000 márciusában összeomlott a tőzsde. Amikor azt mondtam a bankárnak, hogy a Gazdagpapa, szegény papa a könyvelésről és a felelősségvállalásról szól, fontosabbnak tartottam a felelősségvállalást. Az Enronbotrány felveti a kérdést, hogyan vállalhatnak felelősséget a dolgozók a saját életükért, ha nem tanultak meg elszámolni a pénzükkel, és nincs beleszólásuk abba, merre áramlik a nyugdíjra megtakarított pénzük. Milliók - valóban milliók - vannak anyagilag nagy veszélyben világszerte, mert sosem tanultak könyvelést, nem tanultak meg felelősséget vállalni, és kevéssé kontrollálják a nyugdíjszámlájukban lévő pénz áramlását... ennél fogva kevéssé vagy egyáltalán nem urai saját életüknek.

A készpénzáramlástól függ hogy valami eszköz avagy forrás
Gazdag apám egyszerű, ám annál lényegesebb tanítása így folytatódik: „Az, hogy a készpénz milyen irányba áramlik, meghatározza, hogy valami eszköz vagy forrás." Az eszközök a bevétel rovatba áramoltatják a pénzt", amint ez a következő diagramból is kiderül.

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof... 2008.09.12. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

. majd onnan kifelé áramoltatják a pénzt".09.com .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 107 of 169 „A források a kiadás rovatba.pdffactory. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.. 2008. amint azt a másik ábra mutatja.12.

hogy bárkájuk. mint az illető összes kiadása.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 108 of 169 A lényeg megint csak az. gazdag apám így világította meg ezt: „Ha abbahagyod a munkát. vagy forrás. a középosztály álma. hogy egy ház lehet eszköz is.09. bútort. amely pénzt vesz ki a zsebedből.. Egyszerűbben fogalmazva.com . PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy az eredménykimutatós. Vagyis a saját lakás céljára használt ingatlan. mert kevésbé lehetett bolonddá tenni. akkor a lakás átkerül a forrás rovatból az eszköz rovatba. bizonyára ugyanoda jutottam volna. a nyugdíjtervük." Plasztikusabban is elmondta ugyanezt: „Ha abbahagyod a munkát. Anyám és file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Lakás céljára használt ingatlanból bérbe adott ingatlan Gyerekikoromban megtanultam. és forrás is." 2000 márciusa után több millió ember . az eszközök pénzt hoznak. ékszert. akik abban a hitben vásároltak házat. Nem hittem azt vakon. Ha valaki bérbe adja a lakását. tévékészüléket.pdffactory. hogy a házam eszköz. mint a szüleim. melyik irányba áramlik a pénzük. a források viszont pénzt visznek tőled. az eszközök etetnek. jóval gyakrabban forrás.ráébredt. hogy az mind eszköz. Ez az egyszerű dolog megváltoztatta életem folyását.12. Ha nem tanultam volna meg ezt az egyszerű leckét igen korán. mert nem tudják kontrollálni. a források megesznek. mint eszköz. 2008. autót. hogy valami eszköz-e. Forrás minden olyan dolog. élve felfalja őket. továbbá a mérleg közötti készpénzáramlás mutatja meg. egyszerűen azért.nemcsak az Enron alkalmazottjai . és a bérbeadásból származó bevétel több..

Többekben bizonyára felmerül a kérdés: „Mi van akkor. valamint a mérleg között. hanem a pénz áramlásának irányától az eredménykimutatós.09. illetve más könyvek és hangkazetták adják meg a választ. ha teljesen tehermentes?" Vagy: „Mi a helyzet a házam értékcsökkenésével?" Vagy: „No és az autóm? Az nem eszköz?" Ezekre a kérdésekre a Gazdag papa. ha nincs jelzálogkölcsön a házamon? Mi van. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. csak a szegények és a középosztálybeliek népszerű tévhitében éltek.. 2008. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Vagyis egy tehermentes ház is lehet forrás. hogy valami eszköz vagy forrás.12. szegény papa. amely röviden így hangzik: A készpénzáramlás határozza meg. hogy eszközöket vettek. hogy valami eszköz-e vagy forrás.. pedig. mert nem az adósságtól függ.com .pdffactory.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 109 of 169 apám szentül meg volt győződve róla.

Ha a harmadik visszakérdez: »Mit szeretne. hogy bővebben kifejtem gazdag apám tanításait azoknak. ne vedd fel. amelyeket eszközöknek hittek. Ez bizonyos értelemben igaz.12. hogy az ember ház' a eszköz. A lényeg a könyvelés sokkal inkább véleményeken alapul. hova áramlott ki a pénzük. Azt mondta: „Amikor elbeszélgetsz az első könyvelővel. mint tényeken. őt se alkalmazd. A könyvelés azonban jórészt véleményeken alapszik. Megígértem. most következik a mélyebb tudnivaló. Gazdag apám elmesélte. mert túl buta. Ha a második könyvelő azt mondj a. Íme. kérdezd meg tőle. Alkalmazottak milliói csodálkoznak el. mennyi file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. » 3 «.pdffactory.. 2008. ezt nagyon fontos megérteni.09..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 110 of 169 Ebben a könyvben nem áll szándékomban megtárgyalni. A célom felhívni a figyelmet arra. »2«. avagy forrás. Más szóval. mert nem elég okos. A pénz számtalan esetben kiáramlott. nem tényeken. amikor belepillantanak nyugdíjszámlájukba hogy vajon hova lett a pénzük. ami azt jelenti. forrásokba fektettek be. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogyan lehet jó könyvelőt találni. »Mennyi 1 + 1?« Ha az első pályázó azt feleli. hogy a könyvelésben tények szerepelnek.. mert az illetők nem eszközöket vásároltak. akik olvasták korábbi könyveimet. vagy hallgatták kazettáimat. hogy több millió ember nyugdíja veszélyben van.. Tények és vélemények Sokan azt hiszik.com . forrásokat vettek a nyugdíjbárkájukhoz.

éveken át hordhatjuk a bárkánkra a bolondok aranyát. mert tudom. hogy forrás . hogy kritikus gondolkodóvá tegyen. Azért használom a kritikus szót. A nyugdíjreform után gazdag apám fonásnak tekintette alkalmazottjai 401(k) nyugdíjterveit.legalábbis egynémely iparban . kötvények vagy befektetési alapok voltak a számlákon. Amikor azt kérdezem. annak ellenére. El tudom képzelni. hogy MH nyugdíjterve eszköz.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája legyen?« őt válaszd. amikor eszközt vásárolunk. Végül is több százezer.ahogyan Buffett mondja . ha nem tudtuk felismerni az árnyalatnyi különbségeket. Ideje felkészülni a viharra! file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. A bírálók azonban elkezdték emlegetni a GM alulfinanszírozott forrását. a könyvelés szabályai szerint teszik. ne cinikusan. hogy sokan azt mondják: „Egymilliárd dollár mindenképpen eszköz. Az egyik szakkommentátor eszköznek nevezte a General Motors nyugdíjtervében szereplő több milliárd dollárt.szintén a könyvelés szabályait használják. mégis az egyik szakértő eszköznek nevezte. Az adott. Rengetegen kíváncsiak rá manapság. Sajnos .bizonytalanodott el több millió ember mára a nyugdíját illetően. és a kettő között nagyon nagy a különbség. Ezért kell nagyon óvatosnak lennünk.12. de azok az úgynevezett eszközök nagyon hamar forrásokká váltak 2000 márciusa után. igen. hogy profitot könyvelhet el. Több millió ember hiszi.09. és vizsgáljuk meg a következő példát. mostoha gazdasági helyzetben ez valóban ok volt az ünneplésre. Ha nem. Azt állítja. és még óvatosabbnak." Page 111 of 169 Eszköz vagy forrás a nyugdíjtervünk? Induljunk ki tehát abból. hogy a kifinomultabb befektetőnek mindkétféleképpen látnia kell. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mert megtaláltad a neked való könyvelőt. és mi az igazi forrás. akárhogyan is nézzük. a pénzügyminiszter és gazdag apám tanácsolt. A másik szakkommentátor ugyanerről mint hatalmas összegű forrásról beszélt. mert ha nem vagyunk pénzügyileg műveltek. 2008. hogy az eszköznek vélt nyugdíjszámlákon lévő pénzről hirtelen kiderült. Mások ugyanezt a nyugdíjtervet forrásként értékelik. valódi arany helyett.. akkor . hogy pénz. a másik forrásnak. Idézzük csak fel. amikor be akarnak csapi. azt kell tennünk. nem egyszerűen kritikus.» Ne legyünk sehol törzsrészvényesek!" Az eszközökből források Gazdag apám egy másik nagyon fontos tanítása az volt. könnyen rászedhetnek. hogy a könyvelés nem tényeken. részvények. az cinikus. mint tényeken. hogy számos olvasó a fenti sorokat olvasva inkább cinikus. hogy gondolkodjunk kritikusan. esetleg több millió dollárjuk van benne. Ha nem tűnik föl a különbség. mint kritikus. „Az ön nyugdíjterve eszköz?" a legtöbben azt felelik. nem eszközöknek. Ugyanarról a több milliárd dollárról nyilatkoztak. mi az igazi eszköz. hanem véleményeken alapul. Warren Buffett.. Az egyenes válasz: minden eszköz egyben forrás is. Láttam erről egy műsort a tévében. a nyugdíjtervüket. Aki így vélekedik. Ebből is látszik.com . hogy a könyvelés inkább véleményeken alapszik. Gazdag apám arra hívná fel a figyelmet. Ezért van. amit Alan Greenspan. egészen fiatal koromtól fogva arra koncentrált. 2001-es." Több millió ember technikailag talán eszközt vásárolt 2000 márciusa előtt. azaz pénzügyileg műveltté kell válnunk. ha gazdag bárkát akarunk építeni.pdffactory. Azt mondta: „Minden eszköz egyetlen szempillantás alatt átalakulhat forrássá. hogy minden eszköz válhat forrássá. Emiatt a változás miatt -. mit mondott Warren Buffett: „Amikor valamely cég vezetői el akarnak mondani valamit az üzletről. hogy gazdag bárkát építsünk. Kinek volt igaza? 2002 februárjában a General Motors büszkén jelentette be a világnak. ne legyünk sehol törzsrészvényesek!" Warren Buffett azt tanácsolja. A pénzügyi műveltség elengedhetetlen ahhoz. Paul O'Neill. miután megvettük. Gazdag apám pénzügyi nevelésének jelentős részében.

nem olyanokkal. miért kerül veszélybe a közeljövőben a munkahelyi biztonság. holnap is. Amint e fejezet címe is utal rá.Tekintettel a népességrobbant nemzedékének igényeire . A hangkazetta és file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. dolgozik-e neked a pénzed (eszközeid)? 4. csak azután sok pénzt!" Építs bárkát! 1. amikor ezek az emberek elkezdenek nyugdíjba menni. Your 1st Step to Financial Freedom (Az első lépés az anyagi függetlenség felé).com . arra a viharra.12. Mindegyik esetében válaszold meg az alábbi kérdést: Hoz pénzt? Igen___ Nem_____ 2. mert túl sokan vannak a népességrobbanás nemzedékének tagjai és a szüleik. és a HarperCollíns kiadó gondozásában jelent meg először. és forrásokká válnak. vagy nem rendelkeznek pénzügyi műveltséggel. milyen súlyos a probléma. 2. The Retirement Myth (A nyugdíj mitosza). amelyek elszabadulnak a viharban. könyvvizsgáló és Robert Kiyosaki munkafüzetével. amelyek jelenleg nem dolgoznak neked.. Ez egy hanganyag Diane Kennedy. Ez azt jelenti. Felsorolom a teendőket. azaz körülbelül 75 millió embert. Nem a pontos dátumot akarom megjósolni. melyek segítséget nyújtanak a közelgő tökéletes viharra való felkészüléshez. Egész egyszerűen azért elkerülhetetlen. a tőzsde.com-on. amely valószínűleg hatalmas mérvű emelkedést. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. amelyek gazdag apámban is aggodalmat keltettek az MH nyugdíjtervekkel kapcsolatban. és szerencsére mindnyájunknak van ideje a felkészülésre. előbb sok időt fektessetek be. minősítsd bolondok aranyának... Emlékezzetek gazdag apám szavaira: „Ha gazdagok akartok lenni. 1. 3. A népességrobbanás nemzedékének tagjai közül sokan ismét kénytelenek lesznek a tőzsdére menni MH nyugdíjtervük miatt. és hogyan védheted meg magadat. Ha semmi sem történik. ha szeretnéd részletesebben megtudni. újabb fellendülés előtt áll a tőzsde. és amelyeket átalakíthatnál készpénzáramlást biztosító eszközökké? További információforrások Ha meg szeretnéd tanulni bárkád és rakománya kontrollálásá.. Ha az eszköz nem hoz pénzt. Jövedelmed mekkora hányadát biztosítják eszkozok. akik nem irányítják a bárkájukat. Vannak olyan eszközeid.pdffactory. de biztosan nem marad el.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 112 of 169 Ezt a könyvet 2002 tavaszán írom. akkor 83 milliót -. a társadalombiztosítás rendszere. A szerzőt ugyanazok a dolgok aggasztják. majd hatalmas mérvű esést fog eredményezni.. A könyvből kiderül. inkább arra szeretnék buzdítani mindenkit. Karpel írta. nagyjából 2012-ig mindannyiunknak jó eszközökkel kell megrakodnunk a bárkánkat. Más szóval.amely nemzedéken általában az 1946 és 1964 között születetteket értik Amerikában. okl.09. 2008... A könyvet Craig S. ha a bevándorlókat is beleszámítjuk. az első kontroll önmagunk kontrollja. akár 2016-ig is várathat magára. méghozzá jelentős fellendülés előtt. Ez akkor várható. a következő oktatási termékek nyújthatnak segítséget a tanulási folyamatban. a nyugdíjtervek. megrendelhető a richdad. Tekintsd át pénzügyi kimutatásodat! Elemezd az eszközök között szereplő összes tételt.1995-ben. 2012-ig már csak tíz év van hátra! Természetesen a nagy összeomlás bekövetkezhet ma is. hogy készüljön fel. hogy irányítani tudják a viharos tengeren.. nem rosszakkal. a lakásárak és még sok minden más. Érdemes elolvasnia könyvet. Ez a némi anyagi biztonság elérésére tett utolsó kétségbeesett próbálkozás idézi elő a nagy zuhanást megelőző nagy emelkedést.

és világosság gyúlt az agyukban. bolondok aranyára.comon vagy magyarul a www. és CASHFLOW 101-et játszunk. nem a problémában. Cecília két hétre jött dolgozni a Gazdag Papa Szervezethez ideiglenes munkaerőként. hogy minden alkalmazottunk és csapatunk összes tagja anyagilag függetlenné váljék. a kormány csupán elodázza a pénzügyi problémákat. melyeknek hatásait aztán évekbe telik helyrehozni. Ez az egyszerű hanganyag az első lépés mindazok számára. mielőtt elkezdenék a felnőtt változatot játszani. az Amerikai Nemzeti Bank elnöke állítja: „A magasabb szintű pénzügyi műveltség elősegítené. a pénzügyi képzés lényeges a gyerekek számára. így több pénzből és bölcsebben fektethetsz be. akik megvásárolták termékeinket. Ez az oktató társasjáték a felnőtteknek szóló CASHFLOW 101 leegyszerűsített változata. a richdad. megváltozott az életük. Célunk. Azóta négy év telt el. 6 és 12 év közötti gyerekeknek készült.com munkatársai. a richdad. független üzletkötőként.12. és áramoltassák a pénzt ezekből az eszközökből a zsebükbe. Ezért mi. Nem csak személyes pénzügyeink szilárd könyvelési elvek alapján történő rendbetételéhez nyújt segítséget. hogy az emberek és a vállalatok dolga megoldani azokat.. A CASHFLOW gyerekeknek arra ad lehetőséget. 4. hogy csökkentsd az adóidat. az adóinkat. hogy a befektetővé válni kívánóknak megtanítsa az eszközökből származó cash flow kontrollját. Mi. okos gyerek címmel. Ahogyan Alan Greenspan. Ezt világszerte ingyen bocsátjuk az iskolák rendelkezésére. Idézem a szavait: „A megfizethetetlen pénzügyi műveltség és a Gazdag Papa csapatának file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.hu címen. és fel akarnak hagyni ezzel a gyakorlattal. Amint korábban említettem. Számos szülő úgy véli. amely megrendelhető a richdad. 2008. Szabadalmazott társasjáték. arra szolgál. Köszönjük nektek. nagyon jó kezdetnek. továbbá hogyan vegyék kézbe pénzügyi bárkájuk irányítását. amelyet az információ kora megkövetel." Izgalmas hírek Kifejlesztettünk egy elektronikus tantervet Gazdag gyerek.. hogyan váltsák a fizetésüket eszközökre.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 113 of 169 a munkafüzet olyanoknak készült. A játékosok megtanulják. 3. Nem könnyű játék. hogy a megoldásban van részünk. Ha megtanulod elrendezni pénzügyeidet. hogy az egész emberiség anyagi jólétét magasabb szintre emeljük.com . hogyan térhetnek ki a világban a bolondok aranya csillogása elől. Ezt a társasjátékot 1996-ban készítettem el. úgy véljük.com munkatársai. Amint az a játék nevéből is kiderül. hogyan csökkenthetjük legjelentősebb költségünket. hisszük. és ő most is velünk dolgozik. minden támogatónkkal együtt örülünk neki. Ahogyan Alan Greenspan is hangsúlyozta. akik sokat költöttek csillogó holmikra. vagyis azt.09. akik kézbe akarják venni pénzügyi bárkájuk irányítását. hogy megtanítsam a könyvelés s egyúttal a befektetés alapjait. hogy támogatjátok erőfeszítéseinket és szervezetünk küldetését. ez egy hathatós. CASHFLOW 101. Köszönettel tartozunk mindazoknak. hogy megtanítsa a fiataloknak. megtekintették weboldalunkat és részt vettek a szemináriumainkon. a richdad.com-nál. fontos a világ gyermekeinek megadnunk azt a pénzügyi oktatást. A játék célja. Egyszerűen szólva. életet megváltoztató játék. hogy a fiatalok ne hozzanak rossz pénzügyi döntéseket. mert ők mindnyájan segítenek bennünket abban. de ötletekkel szolgál arra nézve is. ha civilizációként fejlődni akarunk. CASHFLOW gyerekeknek. Havonta egy alkalommal délután bezárjuk az irodát. de akik megtanulták.pdffactory. Esettanulmány A Gazdag Papa Szervezet oktató cég.bagolyvar. azt állítják. jó úton haladsz afelé. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy a fiatalok életük pénzügyi igazgatóivá váljanak. Mi. hogy együtt tovább tanuljunk. hogy visszaadjuk a gyerekeknek a világot. hogy több pénzt takaríts meg.

com . mint a „tahiti kannibálok" között. majd a kapitánynak és embereinek el kellett dönteniük. Az egyik lehetőség az volt. Élelmet és vizet is raktak a csónakokba. A történet ismerősnek tűnhet. azaz megengedi nekik. Kolumbuszról. és úgy döntöttek. amikor egy hatalmas ámbrás cet nekiúszott a hajónak. beszállt a három kisebb bálnavadász csónakba. amikor kedvük tartja. Bár a diploma megszerzése után a haditengerészethez kerültem. Sok ember anyagi hipochondriában szenved. Céljuk. kontroll: Érzelmeink kontrollja Warren Buffett mondása: „Ha nem tudjuk kontrollálni érzelmeinket.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 114 of 169 támogatása indított arra. A közelmúltban kezembe került az egyik legjobb. a címe pedig In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex (A tenger szívében: Az Essex bálnavadász hajó tragédiája). A Moby-Dick valójában azzal fejeződik be.12. hogy egyszerűen felhúzzák a vitorlákat. hogy vállalkozásukkal passzív jövedelemre tegyenek szert. Félelmeik önbeteljesítő file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Így tehát elindultak. és a széllel Tahitire sodortatják magukat. Az utat 2-3 évre tervezték.09. Jómagam mindkét könyvet olvastam. ami huszonöt mérföldre van a Massachusetts állambeli Cape Codtól. Amint a hajó kapitánya közel ért a csónakhoz. bekövetkezett.. úgy látta.pdffactory. Az 1800-as évek elején az Essex nevű hajó kihajózott Nantucket kikötőjéből. George kezükbe vették jövőjük irányítását. majd a Csendes-óceán közepe felé indult." 2001 végére tényleg csaknem elveszítették mindenüket. miután a hajó elsüllyedt. és széllel szemben kellett haladni. amely anyagilag függetlenné teszi őket. hogy nemrégiben sok pénzhez jutottunk. Amitől tartottak. A pénz elvesztése önbeteljesítő jóslatnak bizonyult. és egy ugyancsak csontsovány másik alak a farában. fejezet 2. és azt kell mondanom. Cortézről. hogy elveszítjük. Nathaniel Philbrick az írója. De attól félek. A csónak közepén egy halom csont hevert. az Essex története azonban még csak ezután kezdődik. új-angliai bálnavadászhajó. amit számításaik szerint egy hét alatt könnyedén elérhettek volna. és úgy érezték. A hivatásukkal szerzett jövedelmükön túl nemrégiben vásároltak egy ipari mosógépet. hogy itt dolgozzam." Cecília és férje. Több mint kilencven nap múlva az egyik kis csónakot észrevette egy másik. noha az sokkal messzebb volt. a Moby-Dick a nyomába sem ér az igaz történetnek. hajóról szóló könyv. mintha egy csontváz feküdne a csónak orrában. mintegy húsz ember. hiszen Heretan Melville Moby-Dickje ugyanezt a történetet dolgozta fel. és a továbbiakban még kettőt szándékoznak venni. Azért választották Chilét." Ötödikes koromban elkezdtem olvasni a nagy tengerjáró felfedezőkről. A könyv alapjául megtörtént esemény szolgált. ezért tudod.. ami az Essex legénységével esett meg. Még sosem volt ennyi pénzünk. mint akiktől rettegtek. nem tudjuk kontrollálni a pénzünket sem." Az 1990-es évek végén egy barátom felesége azt mondta: „Közeli barátunk vagy. ott nagyobb biztonságban lesznek. 2008. mert azt ismerték. az ő történeteik játszottak közre abban. Gazdag apám azt mondta: „A pénz érzelmi ügy. hogy a New York-i Amerikai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémiára iratkoztam be Kings Pointban. szemben a széllel. Ha nem tudjátok uralni az érzelmeiteket. mihez kezdjenek. Azt hiszem. Cookról és másokról. a tengerészek kifehéredett csontjai. Az Essex legénységének tagjai olyanokká váltak. 13. Ám váratlanul megszólalt az egyik tengerész: „De hiszen Tahitin kannibálok élnek!" Ez elég nyomós ellenérv volt. A három csónakban ülő legénység megijedt. az egyenlítő közelébe. a tenger iránti vonzalmam sosem múlt el. inkább visszaeveznek Chilébe. sajnos azonban hirtelen vége szakadt. az érzelmeitek fogják uralni a pénzeteket. hogy csak akkor dolgozzanak. Amint a hajó süllyedni kezdett. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a legénység. Magellanról. Körbehajózta Dél-Amerikát. hogy a cet nekimegy a hajónak. és elsüllyesztette.

Kimnek. Szabadságot. diákként.. és nekem a befektetés maga a paradicsom. hogy Tahitin kannibálok élnek. hogy Chilébe visszajutni szinte lehetetlen vállalkozás. Fiatal fiúként. Tulajdonképpen ez a vágyam. hogy ha pénzről van szó. attól való félelmében. ahogyan felnőttem. 2008. hogy az emberek valóban megrekednek az alacsonyabb gondolati szinteken. hogy elveszíti a pénzét. hogy a New York-i akadémiára járjak. amely minden ifjúkori álmomat felülmúlta. gazdagságot és biztonságot jelent. tudtam. akik félnek befektetni. Úgy élnek. annak az egyik legfontosabb dolog az érzelmi kontroll. noha szakmájuknál fogva tisztában voltak vele.com . Van ugyan benne kockázat. Egyikük sem járt még soha Tahitin. A történet a feltevésekről is szól. rémisztő elbeszélés. hogy egy napon majd én is elhajózom oda. különösen a pénzzel kapcsolatos gondolatok terén. adta a legnagyobb ösztönzést. sosem tették. most sem értettem teljesen. A befektetés maga a paradicsom Feleségemnek. ha nem kontrolláljuk őket. hogy az érzelmeik uralkodjanak a gondolataik felett. Mindennek hátterében az áll. vagy 'Mi lesz. hogy a kontrolláló gondolatoknak három szintje van. Az Essex története nem egyszerűen a kannibalizmusról szóló.. hogy a biztonság gondolata határozzon a jövőjükről. viszont egy olyan édenkert tárult elém.12. mint ahogyan abban is van. Sajnos sokan úgynevezett befektetési szakemberek tanácsait fogadják meg. sok ember képtelen kikeveredni az alacsonyabb gondolati szintről. hogy mindenünket elveszítjük". mit beszélnek. mintha elveszítették volna. Emlékeztek még.pdffactory. sokan hagyják. Ezek az emberek hagyták. A legénység tagjai egytől-egyig új-angliaiak voltak. aki azt állította. hogy a tanácsadók tudják. Ezek az alacsony. hogy Tahitire hajóztak volna. miután olvastam róla. 1967-ben egy tankhajó fedélzetén indultam el Hawaiiról Tahitre. elkezdtem álmodozni arról. Kannibálokkal nem találkoztam. Sok tekintetben valóban elveszítették . Senki sem kérdezte meg: „Jártál már Tahitin?" Röviddel az Essex tragédiáját követően Hawaii és Tahiti a világ bálnavadászainak paradicsomává vált. azt választották. akik személyesen sosem jártak a paradicsomban. észrevettem. és pénzt veszíteni. hogy elhajózzak Tahitire. az érzelmi alapú gondolatok pedig önbeteljesítő jóslatként működhetnek. az érzelmei vették át élete irányítását. Ha pénzről van szó. Aki saját bárkája kapitányává akar válni. és egy olyan embercsoporté. kockázatot vállalni. Inkább a félelmük határozott a sorsukról.egyszerűen azért. Gazdag apám a következőképpen tanította meg nekünk. Vannak jó barátaim. melynek gondolatait az érzelmeik uralták.. és az ottani csodálatos emberekről. A kontrolláló gondolatok három szintje Gazdag apám elmagyarázta a fiának és nekem. de később.. Azt mondta: „Ha valaki az alacsony gondolati szintjén beszél. Egy gyenge kapitány története is. Amikor a barátom felesége azt mondta. hogy a paradicsomban éljenek. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mit akart mondani gazdag apám. amit ismernek. és valóban csaknem elvesztették mindenüket. „Félek. milyen nagyszerűen érezték magukat a bálnavadászok Tahitin. de nagyon megéri kockáztatni és változtatni. senki sem tett fel kérdéseket annak a tengerésznek. olyanokét.09. és időnként a gondolataik önbeteljesítő jóslatokká válnak. Ahelyett. mert úgy élnek. Egyik-másiknak több millió dollárja van a bankban. a középső és a magasabb gondolati szintek. ha vesztek?'. Jóllehet több mint elég pénzük volt ahhoz. mit írtam korábban a feltevésekről? Nos. Nem tudnak szabadulni ezektől a gondolatoktól. mintha nem lenne pénzük. Érzelmeink nagy erőket képviselnek. Még ma is álmodom Tahitiről." Mint általában. hogyan hagyjuk el az file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. olyasmiket mond: 'a befektetés kockázatos'. Ilyenkor az illető valójában az érzelmek alacsony szintjén beszél. hogy visszamennek arra a helyre. Mégis sokan feltételezik. és álmaim 1967-ben valóra váltak.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 115 of 169 jóslatként működtek. mégis a lehető legszerényebben él. ha az ember Tahitire hajózik.

Itt jön be a harmadik gondolati szint. a magasabb elme szerepe. De ha valaki jó hajós akar lenni. hogy gazdag apám Monopolyt játszott velem. nem akarjátok. A félelmeim a tanfolyam után is megmaradtak. és utasítják középső elmémet.a racionális elme . hogy ezek az alacsony gondolati szintet jelentő érzelmek uralják a gondolkodásotokat.. ezért mindnyájunknak vannak kétségei és félelmei. hogy elvégeztem. Ha ugyanis egyszer megtanultuk a pénzügyekkel kapcsolatos tudnivalókat. az segített felülemelkednem a kétségeken és félelmeken. Amikor például féltem ingatlanba befektetni. A legtöbb nem-befektetőnek hiányoznak a középső elme technikai készségei. 2008. hogy bármely ingatlan gyorsan átalakulhat eszközből forrássá. ha nem lennének.kell ahhoz. de magasabb elmém szilárdságot nyújt. Kimmel. Warren Buffett az egyetem elvégzése után 100 dollárt áldozott egy Dale Carnegietanfolyamra. hogy kihúzzák őket az alacsonyabb elme erős érzelmi szorításából. támaszkodhatunk középső elménkre. amelyekre alacsonyabb elmémnek szüksége van. Követtem a tanácsát.09. Tudom. hogy megtanuljuk a szükséges technikai pénzügyi készségeket. tanácsok." Azt mondta.. Lecsendesítik a kétségeket és a félelmeket. érzelmi elménk félelmeit és kétségeit. A saját. és biztosítja. így aztán részt vettem egy ingatlanbefektetést oktató. és eljusson a paradicsomba. hogy vállaljam az előttem álló tanulási folyamatot. hogy több ezer elképzelhető ingatlanbefektetést megnéztem. hogy legyőzze alacsonyabb.pdffactory. szüksége van középső és magasabb elméje segítségére hajója irányításához. attól még nem szabadul meg a kétségektől és a félelmektől. Alacsonyabb elmém idegessége és kétkedése azonban még mindig nem hagyott alább. hogy akkor is merjek beszélni nagy nyilvánosság előtt. csak ebben a hónapban több mint 10 millió dollár értékű ingatlant készülünk megvenni.. ha arra vágyik. hogy világosan gondolkodjak a hivatásos befektetőként elém kerülő kihívások közepette. Így aztán végül alacsonyabb elméjük kerekedik felül. és a játékot a gyakorlati életből vett tanácsokkal és tapasztalatokkal egészítette ki. de az évek során több milliót kerestem azzal.com . 1973-ban ez az ingatlanbefektetési tanfolyam 385 dolláromba került. vagy tanulási lehetőség után. Ezért olyan fontos a pénzügyi képzettség. -vásárlás. de legalább felkészültebbnek éreztem magam arra. és sikeresnek tartom magam az ingatlanbefektetés terén. szükségetek van a középső és a magasabb gondolati szintekre. Itt siet segítségemre magasabb elmém. hogy kutasson új információk.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 116 of 169 alacsonyabb gondolati szintet: „Ha úgy határoztok. Ha visszatekintek az életemre." Kim és én befektetünk. amikor alacsonyabb elmém félelmei eluralkodnának. noha vannak félelmeink és kétségeink. nem hagyjuk. hogy nagyobb biztonságban érezze magát.12. csaknem száz ingatlan-tranzakciót bonyolítottam le. gondolkodásunk középső szintje . Visszagondolva befektetésére a következőket mondta: „Nem azért vettem részt a tanfolyamon. Valójában nem lehetnénk jó hajósok. -eladás és -kezelés folyamatát. magasabb elmém átveszi az irányítást. hanem azért.. mert az itt kapott képzés és gazdag apám korábbi pénzügyi nevelése szolgáltatta a hidat magasabb elmémhez. alacsonyabb elmém kétségei és félelmei még mindig munkálnak bennem időnként. hogy ne remegjen a térdem. Mivel már sokszor végigcsináltam az ingatlankeresés. Lázadás a Bountyn file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Azért volt olyan fontos az az 1973-as 385 dolláros ingatlanbefektetési tanfolyam. a feleségemmel. személyes félelmeink és kétségeink okozta kihívás teszi a befektetést olyan izgalmassá. Emberek vagyunk. iratkozzak be egy ingatlanbefektetésről szóló tanfolyamra. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy hajózni tudjon a közelgő viharban. hogy alacsonyabb elménk irányítsa az életünket. és racionális elmém legyőzte érzelmi elmémet. ha közben remeg a térdem. különösen. vagy a magasabb elme sokéves tapasztalata. gazdag apám azt javasolta. hétvégi tanfolyamon. amikor nagy nyilvánosság előtt beszélek. Kétségeinket és félelmeinket életünk jobbá tételére használjuk. hogy kihúzzanak benneteket. Magyarán. Annak ellenére. Ha az ember saját bárkáját kormányozza.

a nagyokra ellenben kell. Tudom. Ha megszereznék. amit a hajófenékben elhelyeznek. Életem hajnalán gazdag apám megtanította. hogy egyszer majd nagy hajókat tudjunk kormányozni. Amint a hajók megérkeztek Amerikába. Jó és rossz adósság A tyúkólban sokan azt hiszik. Persze találkoznának csalókkal és hazugokkal is. és ha befektetnek. hogy kerülném az adósságot. okos dolog. mert az ő világukban csak rossz adósság létezik. ha megmaradnak a biztonságot nyújtó tyúkólban. ahhoz nem kell pénzügyi képzettség vagy pénzügyi kimutatás. hogy ha rossz adósságot halmozunk fel. De ha jó adósságot akartok." A tyúkólban élők közül azért gondolják sokan. Aki kis hajót akar. ha nem tartoznak senkinek.09. a bankár nem kér tőletek pénzügyi kimutatást. Azt mondta: „A jó adósság gazdaggá tesz. Tehát számukra értelmes dolog.pdffactory. mondjuk. felborultak volna. Az Európából az új világ Amerikájába tartó. minél kevesebb a fenéksúly. mert hiányzik az embereknek a középső elmével megszerezhető. Többek között arra is megtanítottak. A C és B negyedben rendkívül fontos az adósság hatástöbbszörözésre való felhasználásának tudománya. hogy a kis hajókra nem kell fenéksúly.com . és „Szervusztok. azaz a jó adósság. Csak egy egyszerű hitelkérő nyomtatványt kell kitöltenetek. A kavics Európából jött a hajók fenekén. Egy kis bárkán minden adósság rossz adósság. sokkal nagyobb hajlandóságot mutatnának arra. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.a bankár kéri a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy lakást. Ha azonban nagy bárkát akarsz. biztosan nem Chilébe indultak volna. hogy létezik jó és rossz adósság. a ballasztot természetesen kiszedték. nagy vitorlás hajók például üresen hajóztak. nincs szükség ballasztra. Egy kis hajón annál jobb. Ezért van. annak érdemes adósság vagy ballaszt nélkül élnie. és adósság nélkül élni okos dolog. Csakhogy a középső elme által hozzáférhető pénzügyi műveltség nélkül annak van értelme. a ballaszt fontos tényező. gyönyörű.. Egyik legfontosabb tanítása az volt. hajósok!" kiáltással üdvözlik a legénységet. ez lehetetlen. Bizonyára azt mondták volna: „Kit érdekelnek a kannibálok? Menjünk Tahitire!" Ennyit tesz egy kis tanulás. Ha bárkád kapitánya akarsz lenni. akkor azért diverzifikálnak. hogyan vegyek fel kölcsönt ahelyett. ha az embernek nincs adóssága. Azért gyűjtenek pénzt oly sokan. ahol vitorlás hajók kötnek ki Amerikában. Ezzel azt akarom mondani. integetnek.12.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 117 of 169 Fiatal koromban láttam a Lázadás a Bountyn című filmet Marlon Brandóval. Ahogyan gazdag apám mondta: „Egy majmot is meg tudnék tanítani pénzt gyűjteni. A Kereskedelmi Tengerészeti Akadémián behatóan tanulmányoztuk a hajóépítést. autót vagy hitelkártyát kapjatok. akik mosolyognak. hogy az adósság rossz. ismerned kell a különbséget a jó és a rossz adósság között. és felfedezzék. és óriási a bőség.. és többnyire nincs is más lehetőségük. hogy a hajó egyenesen álljon... A fenéksúly a ballaszt. egy két és fél méter hosszú evezős csónakot. Fiatal koromban gazdag apám megtanított rá. Azért tanított meg erre minket. hogy ott hemzsegnek a lehetőségek." A diverzifikáláshoz is igen kevés pénzügyi tudás elegendő. hogy csalók és hazudozók odabent is vannak. a rossz adósság szegénnyé. szép időkben előszeretettel használtak fenéksúlyként folyami kavicsot. és helyébe az Európába szánt rakomány került. 2008. olyat. de az Enron esete óta tudjuk. ami gazdaggá tesz. Ha nem tettek volna fenéksúlyt a hajók aljára. de ha az Essex legénysége látta volna ezt a filmet. Egy más világ A pénzgyűjtéshez alig kell pénzügyi műveltség. a fiát és engem. hogy ha kis bárkát építesz. hogy manapság még mindig halomban áll a folyami kavics mindenütt. tahiti lányokkal. A régi. amikor a Bounty befut a tahiti kikötőbe. Emlékszem a jelenetre. megfelelő pénzügyi műveltség. Azt mondta: „Ha csak rossz adósság kell. hogy kimerészkedjenek a tyúkólból a való világba. és vitorlás csónakok sokasága közeledik felé. és nem kell megtanulnia a jó adósság kezelésének tudományát.

nincs szükséged pénzügyi kimutatásokra. annak a bankár a lehető legalacsonyabb kamatot fizeti. hogy az illető pénzügyileg képzetlen. Tudom. Jó és rossz kamat Ugyanez igaz a pénzgyűjtögetőkre is. adószakértő és a Gazdag papa tanácsadója. Elemzési bénultság file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy megtudja." Az ANYBT és módosításai következtében több millió ember váltott át az A és E negyedből a B negyedbe. hogy legyen pénzügyi kimutatás. kéri a pénzügyi kimutatásomat." Ma már értem és értékelem gazdag apám tanítását a jó és rossz adósság közötti különbségről. amelyről egy korábbi fejezetben írtam.. hogy alacsonyabb kamatú hitelt adjon. amelyek sokkal magasabb kamatot fizetnek. Kötelező képzés Diane Kennedy. ismerned kell a különbséget jó és rossz adósság. 2008. milliók váltak alacsonyabb elméjük anyagi természetű kétségeinek és félelmeinek rabjává vagy túszává.12. hogy kezelni tudjátok a jó adósságot. látni szeretné pénzügyi bizonyítványotokat . akinek nincs pénzügyi tudása.a pénzügyi kimutatásotokat -. kötelező a pénzügyi kimutatás és a magas szintű pénzügyi képzettség. illetve a B negyedben sokszor törvény írja elő. könyvvizsgáló. mielőtt vállalná a kockázatot. elég okosak vagytok-e hozzá. Másként fogalmazva.com .. okl.75 százalék adómentes kamattal. Hozzáteszi még: „A C." .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 118 of 169 pénzügyi kimutatásotokat. Ha azonban én veszek fel hitelt egy vállalkozásra vagy egy ingatlanbefektetésre. továbbá jó és rossz kamat között. hogy a rossz adósságra magasabb a kamat. Mivel pedig nincs meg a megfelelő pénzügyi képzettségük. figyelembe véve a kölcsönzés kockázatát olyan ember estében.. A pénzügyileg képzettek azonban különféle programok közül válogathatnak.Hangsúlyozza a kötelező szót. a következőkre hívja fel a figyelmet. Mielőtt jó hitelt adna. Tehát ha egy nagy bárka kapitánya akarsz lenni. Erre példa a 2 százalék adóköteles kamat szemben a 7. Akinek nincs alapos pénzügyi műveltsége.pdffactory. Na valakinek nincs pénzügyi kimutatása." „Ha ellenben a C-k és B-k világában élsz. megfelelő pénzügyi ismeretek nélkül.. amely a középső elmét hozza működésbe.09. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és természetszerűleg magasabb kamatra ad hitelt. míg az A és az E negyedre a legtöbb esetben nem vonatkozik ilyen törvény. A CASHFLOW-négyszöggel kapcsolatban így érvel: „Ha az A-k és E-k világában élsz. az alacsonyabb elme félelme nagyon sokba kerül a gyűjtögetőknek. a bankár feltételezi. Látni akarja a pénzügyi bizonyítványomat.

szint: KIS ÜZLETEK A CASHFLOW játéktáblán vannak kis üzleteket jelölő befektetési kártyák.?" világában élnek. ha. hogy újra alkothatok. mert túlságosan képzettek. de képtelen letenni a pénzt az asztalra. és vágyakozva gondolunk vissza azokra az időkre. csak az a különbség. Egynémely befektetésem nagyon sikeres volt. hogy rettegve várakozott volna. Ma is tudja. a Gazdag papa sorozat első könyve. milyen unalmas üldögélni rajta. hogy egyszer majd lesz elég pénzem. Ahelyett. úrrá lett érzelmein. Pénzügyi biztonsága a főnöke kezében volt. fejezet Hogyan építettem meg én a bárkámat? A CASHFLOW 101 nemcsak a pénzügyi alapműveltségre oktat. így végül nem cselekszenek.com . hogy azt csinálja. Látta a jövőt. De még ennél is lényegesebb. mikor elértem az anyagi függetlenséget.. aki minden választ ismer. így hát természetgyógyásznak tanult. diverzifikáljon. és nem szerette a gyógyszereket. és nyugdíjba mehetek. Néhány év múlva elkezdett praktizálni. Ami a legfontosabb. negyvenhét éves koromban végre készen lett a bárkám. de azért hálás vagyok a lehetőségért. hogy egész életében dolgozni fog. számítson a cost-average hatásra. ezért alkottam meg 1996-ban a CASHFLOW 101 társasjátékot. „nem tudja meghúzni a ravaszt". Warren Buffett szerint: „Ha túl sokat kell vizsgálódni. hogy közzé tegyem. A CASHFLOW-t azért készítettem. Még ma is félek.09. és az elemzési bénultság állapotába kerülnek. hanem bemutatja a gyakorlati életben létező befektetések különböző szintjeit is. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. nem lépnek be a való világba. hogy már majdnem befektetnek. megtartotta az állását. amit gazdag apámtól és való életbeli befektetéseimből tanultam. azt szokták mondani.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 119 of 169 Egyesek azért rossz befektetők. a játék megtanítja a pénzügyi szókincset. de alacsonyabb elméjük átveszi az irányítást középső elméjüktől..12. hogy bármikor elbocsáthatják létszámcsökkentés miatt. 2008.. aki jegyzeteimet könyvvé fogalmazta. és senki sem mondhat fel neki. amikor unatkozva ücsörögtünk a bárkán. Mindig is foglalkoztatta az egészség. 1994-ben. Ahogyan gazdag apám mondta. de a tudás és a tapasztalat révén neki tudtam látni a bárkaépítésnek. Mi lesz. és kezébe vette pénzügyi jövője alakítását. Eljutnak odáig. és nagy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. aki felmérte. Az ilyen ember legjobban teszi. és csakhamar elég pénzt keresett ahhoz. a „Mi lesz. 1997-ben üzlettársam.pdffactory.. amit szeret. Mindig gondoltam rá. üldögélhetek a bárkámon és élhetem világomat. ha az elromlik? A befektetők között az ilyen emberre. szegény papa. diverzifikáljon. ha megmarad a sokat hangoztatott képlet mellett: fektessen be hosszú távra. megjelent a Gazdag papa. Ma ki sem látszunk a munkából. Életem egyik legnagyobb meglepetése akkor ért. hogy a játék eltünteti a félelmeket a pénzzel és a befektetéssel kapcsolatban. Sharon Lechter segítségével. Esettanulmány John középvezető volt. mások kudarcba fulladtak. valami baj van. Ekkor rájöttem. 14. és tehetek valamit a társadalom szolgálatában." A tudás csökkenti a félelmet A gazdag apámtól kilencéves koromtól kezdve kapott pénzügyi oktatás segített legyőznöm a befektetéstől való félelmemet. ha ez elromlik? Mi lesz. hogy kilépjen a munkahelyéről. és diverzifikáljon. A négy befektetési szint 1. Kim és én a játékban található valós befektetési tervet követtük bárkánk építése során. Őt a félelmei és kétségei vezérlik. de mellette elkezdett más szakmát tanulni.

és ugyanakkor elősegíteni korai nyugdíjba vonulásunkat is. amit tőzsdei befektetők gyakran nem tudnak elkerülni. a játékban is vannak egoisták.000 dollár között lenne.000 dolláros ikerházat Maui szigetén. érdemes odafigyelni.000 dollárért. hogy a kis üzletekről átváltsunk a nagyokra. amikor Alan Greenspan beszél.. így 90. Ahelyett. szint: NAGY ÜZLETEK Ha a CASHFLOW-játékosnak kisebb befektetései már hoztak némi pénzt. amelyet 45. Ez egy két hálószobás. így a befektetésünk hozama . hogy a pénzemet pazaroltam volna ilyesmire. és készen álltunk a nagyokra. és ettől kezdve minden igyekezetemmel azon voltam. hogy venni akartam egy új Porschét 50 000 dollárért. mert befektetőket kerestem. s egyszerűen egy magántársulást jelent. Persze ezután még továbbra is kerestünk nagyobb üzleteket. és kb.pdffactory. Mi találtuk ki erre a fajta ingatlanbefektetésre. Miután vettünk közel tizenkét kis ingatlant. és vettünk egy miniraktárat. Ma is kötünk néhány kisebb üzletet. Ha ma eladnánk az ingatlant. Kim 1989-ben vette meg első befektetési célú ingatlanját a való életben. akik pénzt adtak az előleg kifizetésére. havi 25 dollár pozitív készpénzáramlást eredményezett. 5. Már nincs pénzünk a befektetésben. Három év alatt a miniraktár vételára megtérült. A raktárból a partnereknek egyenként nagyjából havi 1000-1400 dollár cash-flow-ja származott. minthogy a bérleti díjak emelkedtek. Kimmel és kilenc másik befektetővel összeadtunk 500 000 dollár tőkét. Eladtuk tehát tizenkét kis befektetésünket. a többiek mire használták ezt a pénzt. A legtöbb befektető először kis üzletekkel kezdi. eladtuk őket annak a törvénynek a kihasználásával. de Kim és én arra. nem egészen egy év múlva eladtam a házak darabját 48. amelyek 7. Az alatt az egy év alatt többet kerestem a befektetéseimmel. Így továbbra is biztosítva van a havi készpénzáramlásunk. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy jobb befektető legyek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 120 of 169 üzleteket jelölők.000 dollár haszonhoz jutottam. továbbra is befolyik azonban a havi 2000 dollár. Korábban már említettem. Természetesen. hogy ingatlanbefektetési alapkezelő társaságokba fektetünk be.. Ez azt jelenti. hogy havi részletekben fizettük a Porschénkat.végtelen. hogy ne kelljen tőkenyereség-adót fizetnünk. amelyet megosztottam a befektetőimmel. kamatoztatva gyakorlatunkat. ami forrás. Nem tudom. A kis befektetések által termelt pénzből vettünk két nagyobb apartmanházat.000 dollár készpénzért odaadták.com . és egy újabb MIT-be fektettük. hogyan lehet egy eszközzel forrást vetetni. egy fürdőszobás. akik mindjárt nagy üzleteket akarnak kötni. 000-200. végső soron hatalmas tapasztalatra tett szert. mint amennyit a Xeroxnál. melyeket MIT-nek nevezünk. ami ma is nagy hasznára válik. noha nincs pénzük. Azután. bérbeadásra szánt garzonlakás volt. mi csaknem 12 százalék valós hozamot mondhatunk magunkénak. A következőben egy példát mutatok be a MIT-re. Nagy üzletek például a következők: Magán-ingatlantársulások Kim és én szívesen fektetünk be magáningatlantársulásokba. 2. valamint a Nemzeti Bank rövid távú kamatait. banki jelzálogkölcsön felhasználásával. mint mindenütt.12.09. nagyobb üzletekkel is elkezdhet foglalkozni. Míg a legtöbb ember mindössze 2 százalék adóköteles kamatot kap a banktól.. amely lehetővé teszi. Gyakoribb az ingatlan-szindikátus elnevezés. a tőkenyereségünk 100.000 dollárért árultak.75 százalék kamatot fizetnek a pénzünkre. Ez jól példázza. és a Porschém is megvan.. ami időközben 2000 dollárra rúg havonta. A való életben az 1970-es évek elején vettem meg első befektetési célú ingatlanomat. Kim és én ezt a valóságban tettük. majd pedig visszavonuljunk. Nem volt ugyan sok pénzem. amely valamilyen nagy ingatlanbefektetés megvételére jött létre. 2008. Bár Kim nagyon izgatott volt. egy 18. Korábban írtam róla. Senki más nem nevezi így ezeket. Ehhez a befektetéshez figyelni kell a piaci trendeket. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és 1994-ben visszavonulhattunk. de három ilyen házat meg tudtam venni. Vagyis Kimnek és nekem nem egészen öt évünkbe telt. Ekkor visszakaptuk a befektetett 50 000 dollárunkat.

Nem vett föl hitelt. plusz a kompenzáló értékcsökkenési levonások. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és az eredeti tőkéből újabb ingatlant vehetünk! Ingatlanok háromszoros hálózati haszonbérlete. havi készpénzáramlást biztosít. A háromszoros hálózati haszonbérlet befektetések gyakran kiváló kereskedelmi környékeken találhatók. amely 15 százalék adóelőnyös hozamot biztosít. meg is haladhatja az 50 százalékos arányt. A bérlő sokszor a tőzsdén lévő cég. A bérlő felel mindenért. Ezzel együtt a megtérülés könnyen elérheti. A legtöbb részvény. A 8. A legutóbbi MIT-befektetésünk Kimmel egy 240 lakásos apartmanház volt. 2. mert sok hamburgert ad el. Kim és én több okból szeretjük: 1.12.5 százalék adóelőnyös hozam olyan. hogy kb. sem folyamatos készpénzáramlást. hogyan érezhetik biztonságban magukat a gazdagok.5 százalék éves hozamot biztosít. hanem fantom cash-flow. és jól alhat. a biztosítást. Ami a legjobb benne. például valamilyen nagyáruház. mert a világ legjobb telkei közül mondhat magáénak jónéhányat. ami azt jelenti. és a tőkenyereségre is az eladáskor. ha az ingatlan értéke emelkedik. és beváltotta 401(k) nyugdíjtervét. azoknak ez a háromszoros hálózati haszonbérlet a legjobb befektetés.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 121 of 169 Kim és én évente egy-két ilyen MIT-befektetésben veszünk részt. A folyamatos készpénzáramlás kitűnő. Csakhogy ezek a befektetések kizárólag gazdag befektetőknek valók.com . hogy lehet egy telkünk egy forgalmas kereszteződésben. az adókat és a felújítási költségeket. a befektetés kizárólag ingatlanra vonatkozik. A háromszoros hálózati haszonbérlet azt jelenti. 1 millió dolláros befektetése 8. és nagy az adóelőny. Ha a lízingszerződés lejár. A különbség csak annyi. és vessen egy pillantást az ott álló kereskedelmi épületekre. ami 30 százalék adóköteles hozamnak felel meg. mintha 17 százalékot nyerne a tőzsdén minden évben. Mégis. A McDonald's sem azért olyan gazdag cég. a bank pénzét használjuk. azt ajánlom. Egyszerűen kifizette az 1 millió dollárt. nagy esély van a tőkenyereségre. akár esik.5 százalékot én nem tartom túlságosan magas hozamnak. de azt hiszem. hogy alig több. továbbra is termeli a havi cash flow-t. Három másik befektető vesz részt rajtunk kívül a társulásban. amelyek nem valódi veszteségek. és azon tűnődik. alacsony a kockázat. de kicsit más befektetési forma a háromszoros hálózati haszonbérlet vagy lízing. mellyel adóelőnyt élvez. például forgalmas útkereszteződésekben. a jövedelemre adóelőny jár. Ugyan hogyan lehetne ennyit kihozni a befektetési alapok többségéből? Mi azért szeretjük ezeket a befektetéseket. amit Kim és én a legvonzóbbnak találunk ezekben a befektetésekben. mint három év múlva visszakapjuk kezdeti befektetésünk összegét. akár emelkedik a tőzsde.09. tizenöt-húsz év múlva. hogy a lízingdíjon kívül a bérlő fizeti az épület karbantartási költségeit. de számára ez kellemes és biztonságos jövedelem. a forgalmas kereszteződésben lévő.. Átlagosan 15-25 százalék a készpénzmegtérülés aránya. hanem azért. 3. mert a kockázat megoszlik. Akik nem szeretnek ingatlant kezelni és annak karbantartásával foglalkozni. sarki ingatlan értéke óriásit nő. mihez kezdett a fennmaradó 2 millióval. Ennek köszönhetően a készpénzáramlás általában állandó és biztos. Egyik barátom nemrégiben ment nyugdíjba korhatár előtt. hogy ő mindig számíthat erre a pénzre. gyorsétterem franchise vagy országos kiskereskedelmi lánc. sem biztonságot. illetve befektetési alap nem kínál ilyen adóelőnyöket. 85 000 dollár az éves cash flow-ja.. tőkenyereség lehetőségével. Ez még a 2000-es tőzsdei összeomlást megelőzően történt. annak nagy része elment adókra és az új hajójára. Aki a tőzsde fel-le hullámzásától függ. 2008. sőt. Hasonlóan nagy üzlet. és húsz év múlva lesz egy nagyszerű ingatlanja. és ez az összeg ötévente növekszik. menjen el egy-egy forgalmas kereszteződéshez. majd nyugdíjba ment. Az ilyen file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. az ingatlana miénk marad. amelyben 3 millió dollár volt. amelyet a gyerekeire és unokáira hagyhat. A pénzt minden hónapban átutalják a bankszámlájára.pdffactory. Nem tudom. 1 millió dollárból megvásárolta egy tőzsdén is jegyzett nagy hamburger franchise (nem a McDonald's) háromszoros hálózati lízingelésű ingatlanját. Jóllehet a 8.

hogy az ingatlanbefektetések kockázatosak. akinek legalább ötéves szakmai gyakorlata van. Nem kell. így annak értékcsökkenéséből is hasznot húz a haszonbérleti szerződés érvényessége alatt.09. Az alábbiakban beszámolok egy befektetésről. sem az ingatlan karbantartása miatt. Ha csak öt ilyen nagy üzletet meg tudunk kötni egész életünkben. A bérlő egy tőzsdén lévő. Ez a befektető nem tulajdonosa a cégnek. a biztonság és a hozam. ha évi 200 000 dollár lenne a passzív jövedelme húsz éven át. így minden évben nő a passzív jövedelmünk. és gyakran a hozzá tartozó teleknek. Itt is érvényes ugyanis. Találunk magasabb hozamú befektetéseket is. kiváló hitelű cég. és nem a tőzsde fel-le hullámzása miatt kellene álmatlan éjszakákat töltenie. hogy a legtöbb befektetési alapokat és biztosításokat áruló pénzügyi tanácsadó nem ajánlja őket..000 dollár (16%) Rendkívül biztonságos befektetés volt. Szerintem így igazán előnyös a befektetés. hogy Kim és én is kis üzletekkel kezdtük. Vételár 6 000 000 dollár Előleg 1 600 000 dollár Jelzálogkölcsön 5 000 000 dollár Pozitív készpénzáramlás: 1-2 év 198. 15 milliárd dolláros forgalma van. Miközben milliók aggódva figyelik a tőzsde ingadozásait. csak az épületnek. ha vannak ilyenek. hogy az ember havi cash flow-hoz jut. Az ingatlan egy új építésű szupermarket volt a Közép-nyugaton. 2008. egészen halálunkig. Az indulás Emlékeztetőül megjegyzem. kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ingatlanbrókert kell találnia. Egy elutasított befektetés a való életben.com .12. Egyes pénzügyi tanácsadók kifejezetten azt állítják. jobb helyen lévő ingatlanokat. hogy fájjon a feje sem a vállalkozás működtetése. A másik. Ha valaki ilyen lízingbefektetéseket akar. A telek fekvése nem volt annyira jó. mert nem hozott volna elég pénzt. Kim és én mégis elutasítottuk. Ahogyan azonban nőtt a vagyonunk.000 dollár (14%) 9-10 év 282. könnyedén kereshetünk több mint 1 millió dollárt minden évben. Ha jó helyen van az ingatlan. háromezer élelmiszerüzlettel és kétezer háztartási cikkeket áruló üzlettel rendelkezik. szupermarketek. Sok befektetési alapokkal foglalkozó befektető örülne. a háromszoros hálózati lízing befektető havonta megkapja a pénzt. mert nem kap utánuk jutalékot. mert nem volt elég jó. annak tapasztalt. és érdemes elbeszélgetni az illető elégedett ügyfeleivel. Tehát végeredményben a tudás és a tapasztalat teszi az embert egyre gazdagabbá. könnyebben tudunk új bérlőt találni abban az esetben.. ami minden befektetésre igaz: a háromszoros hálózati lízing befektetések között egyaránt előfordulnak jók és rosszak. ha az eredeti bérlő esetleg beszüntetné a fizetést. hogy általában magas egy összegű készpénzt kell értük fizetni. és végül a befektetőé lesz az ingatlan. Az egyik. átutalva a bankszámlájára. E befektetés szépsége. mint amilyenhez háromszoros hálózati lízing befektetések esetében szokva vagyunk. vele együtt nőtt a gyakorlatunk és a befektetéseink mérete. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. gyorsétterem franchise-ok) valószínűleg egyetlen befektető tulajdonai. de azután visszautasítottam. a bérlője fizeti a jelzálogtartozást. Két probléma van a háromszoros hálózati lízing vásárlásokkal.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 122 of 169 épületek (bevásárlóközpontok. Ezt teszi a képzettség és a gyakorlat.pdffactory.000 dollár (11%) 3-8 év 240. és inkább diverzifikált befektetési alapokból álló portfoliót ajánlanak helyettük . Kim és én két további ilyen befektetéssel szeretnénk gyarapítani bárkánk rakományát évente. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.ami szerintem mérhetetlenül nagy kockázattal jár. amelyet a közelmúltban megnéztem.

Azért vélekedtek így.02-0. SZINT: CASHFLOW 202 Ha valaki már biztonságosan elraktározott a bárkáján néhány milliót. kezdő cégek többségükben négy-öt év alatt fejlődtek fel annyira. ezzel megtérül kezdeti befektetésük. esetleg opciókkal védeni file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Jóllehet számos nem gazdag ember játszik opciókkal a tőzsdén. és kivártam. amely öt év múlva megállja a helyét a piacon. SZINT: A GYORSÍTÓ SÁV: Sokam tudjátok. maga is azzá válhat.és mondjuk. Ezek a kis. Ezért az árért a cég jelentős hányadát meg lehet vásárolni.pdffactory. ezüst. egy aranyipari és egy fogyasztói cikkeket gyártó cégbe fektettünk be. tőzsdén jegyzett cég részvényesei lehetnek.. amely egy fejlett aranykitermelési technikára épül. amely a technikai befektetés alapjaival ismertet meg. a könyv megjelenése után. a torontói tőzsdén jegyzett vállalat vette meg 2001-ben. A következőkben néhány ilyen a való életből vett példát mutatok be. amelyekben benne rejlik a lehetőség. 4. A való életben a gyorsító sáv befektetései a gazdagok számára vannak fenntartva. szeretünk kis. csak akkor vágtam bele ebbe a nagy sebességű játékba az értékpapírokkal. a jövőbe kell látnia. Az egyik olajipari cég bajba került. és folyamatos cash flow ja van a kitermelt aranyból. és nagy érdeklődésre tart számot a befektetők körében. Van egy érvényes projektje. ezüstbányákkal és olajipari cégekkel foglalkozni. és elfogyott a pénze. továbbléphet a CASHFLOW 202-re. Ma. Ha tehát valaki ilyen befektetésekre szánja rá magát. amíg elég készpénzáramlásom lett. a Gazdag papa be fektetési tanácsaiban leírtam a folyamatot. Emlékszem. A tőzsdének ezen a területén lehet találkozni a legtöbb csalóval és szélhámossal. én gazdag apám tanácsát követtem. hogy a CASHFLOW játéktábláján két sáv található: a mókuskerék és a gyorsító sáv. hogy tőzsdére kerülhessenek. könnyen áldozatul eshet a csalóknak és szélhámosoknak. Harmadik könyvemben. kezdő vállalkozásokba befektetni. mert nem sikerült olajat találnia.09. mint már mondtam. hogyan lehet kezdő vállalkozásokat felkészíteni a nyilvános tőzsdei kibocsátásra. A magam részéről inkább folyamatos cash flow-t szeretnék magaménak tudni valamilyen vállalkozásból vagy ingatlanból. A másik olajipari cég gázra bukkant.. Nyilvános kibocsátás. hogy egyszer majd tőzsdére fognak kerülni.és olajipari cégek megint nagyon jól állnak. arra a játékra. Én személy szerint úgy érzem. és 3 millió uncia aranyat termelnek ki vele. egy ezüstipari. A nyilvános kibocsátás után . A cégépítés és a nyilvános kibocsátás azért előnyös. 2008. a piac változásainak következtében az arany-. amelyekkel Kim és én gazdagítottuk bárkánkat 1994-es visszavonulásunk óta. MAGÁNKIBOCSÁTÁSOK Minthogy vállalkozók vagyunk. nagyon magas szintű vállalkozási és befektetési ismeretekkel kell rendelkeznie. A fogyasztói cikkeket gyártó cég szintén nyilvános kibocsátáson vesz részt 2002-ben egy másik vállalat megvásárlása által.12.1999-ben. és csak a nagyon gazdagoknak vagy a nagyon dörzsölteknek érdemes ilyen cégekbe pénzt fektetniük. vagy ami pedig még rosszabb.25 dollárért darabját. és egy növekvő. többeknek az volt a véleménye. és olyan céget kell létrehoznia. mert akkor volt a technikai cégek és a dot. Jelenleg is termel. vagyis 0. mert az alapítók kapják a legtöbb részvényt nagyon kedvező áron. 2003-ban készül a cég nyilvános kibocsátásra. Egy vállalkozónak. Az aranyipari céget egy. Természetesen ezek a legkockázatosabb befektetések a tőzsdén. és jelenleg egy nyilvános részvényekkel rendelkező cég akarja megvenni. Aki nem elég képzett.com . Két olajipari cégbe. hogy időpazarlás kezdő arany-.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 123 of 169 3. a részvényárak elérik a darabonkénti 3 dollárt. a legkockázatosabb befektetési stratégia részvényeket és befektetési alapokat tartani.az alapítók elkezdhetik eladni a részvényeik egy részét. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com cégek virágkora.

. amely jó oktatóprogramot kínál. ihletet adjak nektek utazásotok megkezdéséhez. Tehát tovább tanulunk.. Voltak kudarcba fulladt vállalkozásaink. Azt is tapasztaltuk. számú eszközük védelme: Szerezz vagyont ötleteidből). de a legtöbben erre is azzal felelnek: „Nincs pénzem". Kim és én az évek során veszítettünk pénzt a cégeinken is és az ilyen típusú befektetéseken is. és gyűjtjük a tapasztalatokat. folyamatos jövedelmet biztosító. úgy véljük. Nem azért írok a befektetéseinkről. Mi is úgy gondoljuk. A kisebb. és elérjétek az anyagi függetlenséget. Ugyanez idő alatt azonban több tízmillió dollárt nyertünk is. De ez csak az én véleményem. Kim és én elsősorban az itt található befektetésekbe fektetünk be. itt tartózkodik a befektetők 90 százaléka. hogy a legtöbb embernek túl kockázatosak ezek a befektetések. akik megfogadják a tanácsomat. hogy tanulhattok meg ti is magasabb hozamú. és volt. Figyelmeztetés CASHFLOW társasjátékomban két sávban haladhatnak a játékosok. hogy befektetéseink túl kockázatosak.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 124 of 169 pozícióimat az ingadozó piacon. Ha nem akartok áldozni a tanulásra. azt szoktam válaszolni: „Indíts részmunkaidős vállalkozást!" Vannak.com . annak az az előnye. hanem azért. kisebb kockázatú befektetéseket venni. Ezek a befektetések valóban túl kockázatosan az átlagos befektető számára. hogy azt mondod: „Nem engedhetem meg magamnak". és ilyesmibe nem szabadna befektetni. hogy ösztönzést.pdffactory. hogy ezek a legbiztonságosabb és a legtöbb hasznot hozó befektetések a világon. így tanulhattok. ha az ember képezi magát. vagy a gyakorlat hiányzik.12. Ezek a befektetések nem valók az átlagos befektetőknek. azoknak általában azt ajánlom. A legtöbb pénzügyi tanácsadó azt mondja.. ahelyett. hogy nem lesz elég pénzed? c) Előfordul. továbbá a legizgalmasabbak is. hogy nem feltétlenül a befektetések kockázatosak: a legtöbb esetben inkább maga a befektető az. tartsák meg a munkahelyüket. aki kockázatos. Ebben az esetben úgy fogja érezni. Elemezd gondolati szintedet. mint a befektetések további négy szintjével foglalkozni. Indítsunk részmunkaidős vállalkozást! Akiknek nincs elég pénzük a fent említett befektetésekhez.000 dollárt veszítettünk ilyen okokból. nagyobb pálya a gyorsítósáv. kör alakú pálya a mókuskerék. Olvassátok el Michael Lechter könyvét. és indítsanak kiegészítő. és rájöttök. Az utóbbi öt évben mintegy 125. 2008. hogy jelentősen fejlesszétek pénzügyi ismereteiteket. amikor pénzről van szó: a) Félsz-e az anyagi veszteségtől? b) Félsz-e attól. hogy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. A négy szinten való befektetéshez természetesen sokéves tanulás szükséges. és előteremthetitek a befektetéshez szükséges pénzt. Ha sokszor játszotok CASHFLOW 101-et és 202-t..09. Nem azok viszont. lépjetek be egy network marketing (MLM) cégbe. Építs bárkát! 1. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy dicsekedjek. Amikor azt hallom: „Nincs pénzem". de megfelelő képzettséggel és gyakorlattal. Ha nincs pénzetek arra. részmunkaidős vállalkozást. akkor sokkal biztonságosabb befektetési alapokba és részvényekbe fektetni. A legnagyobb vagyont vállalkozások építésével lehet létrehozni. hogy egy idő után észreveszitek a befektetések négy szintje közötti különbségeket. hogy olyan magánbefektetési társulásokba fektettünk. hogy vállalkozzatok. melynek címe Protecting Your #1 Asset: Creating Fortunes from Your Ideas (1. A külső. Egyetértek. és tapasztalatot szerez a cashflownégyszög C és B negyedében. amelyekből nem lett semmi. hogy megszerezzétek a tudást és a megfelelő gyakorlatot. de meg kell értük dolgozni. ezek a legbiztosabb és legbiztonságosabb utak.

egy másik fiatalember is hozzászólt: . és folytattam előadásomat az ingatlanok finanszírozásával. 2008.Még valaki? . ami sokkal fontosabb. hogy lejegyzed negatív gondolataidat a következőkről: a) részmunkaidős vállalkozás b) ingatlan c) részvények d) opciók Elemezd ezeket a negatív gondolatokat: tényeken alapulnak-e.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája azt kérdeznéd: „Hogyan engedhetném meg magamnak`?" d) Akarsz-e magasabb gondolati szintre jutni. Kész vagy-e elindulni egy kisebb üzlettel? 4.mondta egy fiatal nő.12. visszafordulva a csoport felé. . a legtöbbjüknek egyetemi diplomája és jó állása volt. Kezdd azzal. mindenük megvan. hogy beszálljak a vállalkozásába.. mint az. . 3. szeretnék elmondani önöknek valamit.panaszkodott. de én az egyetem elvégzése után saját céget alapítottam . Elemezd személyes pénzügyi kimutatásodat! Minden forrásról és költségről állapítsd meg.Nekem biztosan nem jó az ingatlan.com .feleltem. Ezúttal egy fiatal férfi jelentkezett szólásra: . ha nagy leszel? Ezután. ha nincs az embernek pénze az előleg kifizetésére? Nekem még diákhiteleket kell törlesztenem . vagy csupán félelmeken? 15. kontroll: Kifogásaink kontrollja Gazdag apám azt mondta: „A kifogásokat a bennünk élő vesztes találja ki!" Ideje felnőni Néhány éve mintegy száz ember előtt beszéltem befektetésről. megkérdeztem: . fejezet 3. túl öreg vagyok már ahhoz. hogy úgy tűnt. mielőtt egyet megveszek". .Hányan vannak önök között.kezdtem. Ezzel felírtam a táblára a következő kérdést: Mi akarsz lenni.mondta egy fiatalember. . akinek feltették már ezt a kérdést? A teremben mindenki feltette a kezét. hogy időnként nagyobb előlegfizetésekkel éltem. Például amikor azt mondtam: „Általában száz ingatlant nézek meg. . amikor pénzről van szó? Page 125 of 169 2.Nézzék .És mi van.Apám azt akarta.pdffactory. . PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és így szólt: „Száz ingatlant? Kinek van erre ideje? Egyébként meg úgy gondolom. minden mondatomra valamilyen kifogással álltak elő. Mielőtt válaszolhattam volna. De mielőtt befejezném." Nem reagáltam a hozzászólásra.. hogy kiegyenlítsem adósság-tőke arányomat. hogy ingatlanbefektetésről fog szólni. Annak ellenére. ami kell. hogy elkezdjek ingatlanba befektetni. Gazdag apám egy nagyon fontos tanítását osztom meg önökkel.És az is lettem. hogy miként lehet ingatlannal pénzt keresni.09. mi akart lenni. jól öltözöttek. Hitelproblémáim vannak. Erre már félbeszakítottam a magyarázatomat. hogy az jó vagy rossz adósság-e. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.Remek .Én orvos akartam lenni . értelmesek.Tudtommal az előadást úgy hirdették meg. egy fiatal nő azonnal jelentkezett.Ki szeretné elmondani. amikor felnő? . Huszonöt és harmincöt év közöttiek voltak. Elmagyaráztam.

2008. nincs mindenkinek annyi szabadideje és file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy mentségeket keresne. Arra volt kíváncsi.Tehát arra akar kilyukadni." Letettem a tollat. Én sem hozakodtam elő vele. Azt akartam. Ha nem tesszük. hogy ő erre nem ér rá. „Rossz a hitelem".Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 126 of 169 . . . . és gyerekeim vannak.kérdezte az egyik résztvevő. aki ezt a kifogást hozta fel.szólalt meg az a férfi. igazabb lenne azt állítanom. hogy ne nyafogjunk és panaszkodjunk. A következőt írtam fel idézőjelben a táblára: „A kifogások önmagunknak szóló hazugságok.A sportban van olyan. „Nem vagyok hajlandó időt szakítani". mint „Nincs időm".kérdezte a fiatal nő. és csendesen ennyit mondott: . s egyben sokkal jobb befektetővé lehet válni tőle... hogy megnézzek száz ingatlant.Erről van szó . nem szakmákra gondolt. az őszinteség és a tisztesség fontosak a befektetésben? . és ne viselkedjenek úgy. . . .Évekkel ezelőtt gazdag apám azt tanította a fiának és nekem..Nem mindenki olyan gazdag. .pdffactory. akkor most elkezdődik gazdag apám tanítása a felnőtté válásról mondtam mosolyogva. mennyire elfoglalt vagyok? Van egy vállalkozásom.Akkor legyen őszinte önmagához! Mondja egyszerűen azt.És ugyan kinek van ideje megnézni száz vacak ingatlant? . nem érek rá. . Gazdag apám azt akarta elérni. mi is szigorúbban vezessük a saját mérkőzéseinket. nem hazudok. mint a gyerekek. mint a befektetés. hogy minden mentség hazugság. tisztességesek vagy kevésbé tisztességesek. őszintébb. . ne maradjak ugyanolyan.. . Amikor azt mondom. mint a gyerekek? .Úgy érti.Rendben. aki arra hivatkozott.De nekem tényleg nincs időm. Hosszú csend állt be. őszinték vagy kevésbé őszinték akarunk-e lenni. nem hazugság.De nem csak a befektetésre gondolok. hogy mik akarunk lenni. de ami engem illet. . Ez azt jelenti.. azt.folytattam.feleltem. úgy viselkednek.Kitűnő a megfogalmazás. főleg nem arra. Erre a fiatalember hátradőlt a székén. és engem. akiket etetnem kell. őszintébbek leszünk. Ha így teszünk. magasabb színvonalú játékot követel meg a játékosoktól. akkor tényleg nem érek rá.feleltem..szólalt meg egy fiatal nő az első sorban.12. amikor feltette ezt a kérdést. „Nincs pénzem". mint maga.com . hogy a bíró szigorúan vezet egy mérkőzést. hogy ha felnövünk.Pontosan .Hogyne lenne fontos . .Akkor hadd osszam meg önökkel gazdag apám egyik tanítását . Feltűnt.Tehát ahelyett. Legyünk őszintébbek önmagunkhoz. Ez tény. Ha például azt a kifogást mondom. amely sokkal lényegesebb. Mike-ot. hogy leülepedjenek a táblára írt szavak.Tudja maga. hogy túl öreg. . hogy „Nem szakítok rá időt". az életünk mit sem változik. megbízhatók vagy kevésbé megbízhatók.Nekem tényleg nincs időm . Végül valaki megkérdezte: . nem beszélhetek mindenki nevében. Azt szeretném tudni. .mondtam.Rendben -feleltem. . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Értem már. majd rövid szünetet tartottam. egyre őszintébbnek kell lennem. ha őszinte emberré akarok válni felnőtt koromban. . a megbízhatóság és a tisztesség.Gazdag apám évekkel ezelőtt azt mondta. nekem igen . hogy egyre őszintébb leszek. Ezek hazugságok vagy igazságok? .Az én tanulmányi hiteleim irdatlanul magasak . Vagyis szigorúbbnak kell lennem önmagamhoz azáltal. Sok a dolgom.Ez is tény. .Amikor gazdag apám megkérdezte a fiát.09. .szabadkozott a fiatalember. nem hazugság. mint a gyerekek! Ahányszor csak kifogásokra hivatkoznak. Állítsunk magunk elé magasabb követelményeket.Egy olyan tanítást. Azután így folytattam a magyarázatot: -Ma olyasmiket hallottam önöktől. Nőjenek fel. a csoport felé fordultam. fontos-e önöknek az őszinteség. . hogy már elhagyta korábbi másik mentségét. mint nem kifogásokként használni életünkben a tényeket. inkább egyre őszintébb lesz önmagához? . Tehát felnőni annyit jelent. hogy „nincs időm". Ő erre várt választ. .Nos. aki az adósságát említette.

akkor esetleg igen. hogy volt rá elég pénzem.mondta a fiatalember. ha nincsen? kérdezte a pénztelen fiatalember.Most a nyertes szól önből. Mint ahogyan az sem. A kifogások csak minket vetnek vissza.Nézze. Mérhetetlen adósságaim voltak. De először hajlandónak kell lennünk rá. aki nem ért rá.mondtam mosolyogva. erre mindig szakítok időt.pdffactory. Kezdetben nekem sem volt pénzem. hogy nem ugyanott vásárolunk. aki nem ért rá. hogy mindig keresgélek. akinek nem volt pénze. hogy a kifogásaim igazak legyenek. . Az elemzés nem egészen öt percbe kerül. . .És ezek a problémák ma is meglennének.com .Ha őszintén fogalmazzuk meg a mentségeinket.Tehát így szerez az ember pénzt akkor is. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy megnézzen száz ingatlant? . miként teremthetne időt. . hogy panaszkodna nekem. .09. ha azonban a nyertes szól.Tehát hogyan teremti elő a pénzt. hogy a kifogásokat a bennünk élő vesztes találja ki. Ahelyett.mondtam.. Ha a vesztes beszél. és hagyná. akinek nem volt pénze.Ismét egy jó kérdés . A legtöbb pénzügyi ismeretre úgy tettem szert. . Állandóan jó üzlet után kutatok. senki mást. . főképpen. . Tehát az idő relatív fogalom. Például akár New Yorkban vagyok. mire utal. csaknem egy millió dollár. hogy jobban kihasználja ezt az időt. mert mindig a lehető legtöbb kölcsönt akarom felvenni. nem tanul semmit. a nyertes feltette a kérdést.Értem már. És gyakran adódnak hitelproblémáim is. hogy szigorúbban vezessük a játékot. És én is elfoglalt vagyok.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 127 of 169 pénze . és magasabb követelményeket támasszunk önmagunkkal szemben. . akár Sydneyben.Tehát nem mindig vásárol . . és a nyertesé a szó.. hogy három hónapig rohangálok egyetlen üzlet után.dicsértem meg mosolyogva. a vesztes pedig hagyja hogy az időhiány mentsége miatt ne végezze el a dolgokat. Van. . Mindegy. ha hagynám. .kérdezte zavartan a nő.Akkor hogyan teremtsek több időt? .. Mindannyiunknak 24 órából álla nap. és körülnéz.Nekem sem lenne sem szabadidőm. ha az ember bemegy egy áruházba. mindannyiunknak ugyanannyi ideje van. annál felnőttebbekké válunk. ha őszintébbek vagyunk a kifogásainkat illetően.Úgy terveztem.Komolyan? Az lennék? . .. a vesztes elhallgat.Nem. ha nincs neki .Tehát. .Gazdag apám sokszor mondta. aki nem ért rá. aki nem ért rá. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. amikor jó üzletet talál. mennyi a dolgom. .Pontosan . amikor egy-egy jó befektetésre bukkantam. akár Szingapúrban vagy Athénban. akár Párizsban. . A teremben morajlás támadt. .Akkor hát hogyan szakít időt rá. De nézelődni nem kerül pénzbe. . . . . hogy nem volt pénzem. a végén mégsem lesz belőle semmi.Bizony az. akkor ez az őszinteség feléleszti bennünk a nyertest mondta a nő.kérdezte a nő. mindig megnézek néhány ingatlan.szólalt meg valaki a hátsó sorban.Itt kap szerepet a jobb agyféltekés kreativitás. én minden üzleti utamon elmegyek vásárolni. hogy egyet sem veszek meg.. sem pénzem . részvényekkel. . Közben végzem a dolgomat.szólalt meg most a fiatalember.. Főként a tárgyalások között mondta a nő. hogy a vesztes beszéljen magából. cégeket vagy részvényeket keresgélni ingyen van. Lehet. . A lényeg. Ritkán fektettem be ingatlanba úgy.Így igaz .És minél többször jut szóhoz a bennünk élő nyertes.kérdezte a nő. 2008. és ne hazugságok. opciókkal kereskedem és élem az életemet.12. de megnézem őket. amikor jó ingatlanbefektetésre bukkanok.Ó.mondtam. hogy ez mindössze annyit jelent. megnézem az ingatlanügynök általa házra kirakott hirdetést.válaszoltam mosolyogva -.. aki nem ért rá. tulajdonképpen ritkán vásárolok. ami az eszköz rovatomat gazdagíthatja.Kitűnő kérdés . . .. hogy nincs ideje.Úgy van .Csak az a különbség. Csak a nyertes megtalálja a módját. . ha mentségekként használta volna őket mondta a fiatal nő.helyeseltem. Van. Ingatlant. évente háromszázötszáz ingatlant nézek meg.

főként. hogy őszintébb emberré váljak. Most sincs mindig igazam. 2008. hogy szegény apám a jégkrém-franchise-on az összes megtakarított pénzét elvesztette. vagy kettő.. a forgalom elapadt. nem azért. Ugyanez vonatkozik az emberekkel kapcsolatos hatodik érzékre is. ha nem hajlandók szembenézni saját igazságaikkal.ezúttal olyanokkal. A csoport sokkal lényegesebb tudnivalót tanult meg. hogy nem igazán tisztességesek.pdffactory. hanem mert túl kevés volt a gyakorlati tapasztalatom. A pénzügyi problémák és kihívások kezelése fejleszti a pénzügyi intelligenciát.. . A vállalkozás nem teljesített olyan jól. és mint ilyeneknek. hogy igazat mondunk önmagunknak. A középső elme némi pénzügyi műveltségével és egy kis elkötelezettséggel kifejleszthető a magasabb elme. és gondolkodtam rajta. Sokszor intuitív módon tudom. amikor nem volt időm. Miközben a tyúkólon kívül tevékenykedtem. és egymást kezdték okolnia problémákért. hogy a mentségeim irányítsák az életemet. pénzt veszhettek. Ettől lettem gazdag. Ma egyszerűen azért van pénzem. ha gazdag apám nem tanított volna arra.. a folyamat sokkal könnyebbé vált. akikkel együtt dolgozott. mint várták. mint azt. és egyikük sem rendelkezett sok gyakorlattal a való életben. és pénzt fektettem be. Tehát jó emberekkel is történhetnek rossz dolgok. Egytől-egyig pedagógusok voltak. de elemeztem az üzleteket.hagytam helyben széles mosollyal. Az üzlettársai nem voltak csalók. A hatodik érzék kifejlesztése Az előző fejezetben írtam az alacsonyabb. amint felnövök. mint a gyerekek. ha hagytam volna. különösebb utánajárás nélkül is. Valami bekattan bennem. és egyre jobban csinálom. és a felnőttek megint csak gyerekek módjára kezdtek viselkedni. nem csak az egyik. Ezek az emberek felnőtt korukban vágtak bele egy jégkrém-franchise-ba. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. milyen fontos őszinte emberré felnőni úgy. hogy beismerték volna tudatlanságukat. ahelyett..Tehát a mentségek nem teszik az embert gazdaggá. Miután több ezer ingatlant megnéztem és elemeztem. aztán két további üzleti vállalkozásba fogott bele a tyúkólon kívül . attól. csakúgy. Üzletet is kötöttem némely becsületesnek ugyancsak nem mondható személlyel. mégis úgy viselkedtek. mert nem hagytam. Nem tudtam megkülönböztetni a szélhámos életművészeket a becsületesebb emberektől.. és apám mindenét elveszítette. a középső és a magasabb elméről. Amikor az üzlet elkezdett rosszul menni. mivel mindhárom elmém működik. de tanulok a hibáimból. amikor nagyon kevés pénzem volt. akiket üzletembereknek vélt. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. A jégkrém-franchise után apám megesküdött. hogy a pénztelenség mentség legyen. Ma magasabb elmém hatodik érzéke nagyon fontos szerepet játszik abban hogy leleplezzem a csalókat a tyúkólon kívül.com . Most is ugyanaz történt. Azoktól szegények maradunk mondta a fiatal nő az első sorban.. Annak oka. A kifogások általában az alacsonyabb elme termékei. Egyikük sem volt pénzügyileg képzett. mégis néztem ingatlanokat. még ha csak egy ingatlanközvetítő információs tábláján is. hogy a középső elméjét használta volna.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 128 of 169 Meglepően intelligenssé válik az ember. hogy a legtöbben megértették. Egy jó üzletet találni szinte lelki élmény. hogy miként kell ingatlanba befektetni. Nem értem rá. és nyomon vagyok mint egy véreb. Ezek után a vállalkozás szétesett. hogy időt fektettem be. Láttam rajtuk. Ez a hatodik érzékem azonban nem fejlődhetett volna ki. alig volt a való életben szerzett üzleti tapasztalatuk. nem a pénztől. különféle üzleteket kínáló emberekkel találkoztam. . hogyan tehetném ezt vagy azt az ingatlant pénzt termelő eszközzé. amikor kénytelen használnia kreativitását bizonyos pénzügyi problémák megoldására. mert tudtam.12. hogy soha többé nem vállalkozik együtt pedagógusokkal. mint ö.Úgy bizony . Azt hiszem. hogy egy bizonyos ingatlan kiváló üzlet.09. és nem vezetik szigorúbban saját mérkőzéseiket. belőlem is könnyedén lehetett volna a tyúkólon kívül tevékenykedő szélhámos. hanem azok az emberek. nem a franchise volt. mentségeket kerestek.

könnyebben tudtam nyugodt maradni. Sok pénzt kerestem. ne hibáztassak mást. még akkor is. hanem minden tőlem telhetőt megteszek (noha nem mindig sikerül). Nekem az a véleményem. vagy érzelmileg sérülnek. hogy több mindent megtudhassak önmagamról. ne hibáztassak másokat. a középső és a magasabb elméről.. Eszembe véste... amikor a dolgok nem az én kedvem szerint alakultak. mert megtanultam szeretni a játékot. egyre jobban megkeményedett. Minden kudarcom idején alacsonyabb elmémbe merültem. hogy ne keressek mentségeket. és egy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. A másik dolog. Ma már akármi történik is az üzleti vagy a gyakorlati életben. elveszítenek pár dollárt. inkább keressem meg a mélyebb igazságot. eszembe ötlik. majd megesett nemrégiben részvényekkel és opciókkal is. készen arra. időnként egészen kisbaba módjára. akár veszitek. velem is történt hasonló.. és egyre kevésbé bízott a jövőjében.és velcro-tárcákat gyártó céget huszonhét éves koromban indítottam be. Szerencsére nekem gazdag apám beszélt az alacsonyabb. és nézzek mélyen magamba.. valamint. Ne hibáztassak másokat. Azt hiszem. a nejlon. a legtöbben visszavonulnak alacsonyabb elméjük világába. akivel elbeszélgethetett volna. 2008. Hadd bocsátkozzak némi ismétlésbe! Gazdag apám kilencéves koromban kezdte el velem üzleti pályafutásomat azzal. legyek őszinte önmagamhoz. néha még rosszabbul.com . Első valódi vállalkozásomat. amikor végre anyagilag egyenesbe jöttem. hogy csendben maradjak. Miután azonban túljutottam az ujjszopáson. a játék szeretetéé. most is aktív részese vagyok. és magasabb elmém fejlődhessen. és nem mondok olyasmit. magammal se legyek túl kemény. tanuljak. Harmadik üzleti kudarca után feladta. Ahelyett. Harmadik és az azt követő cégeim jól működtek. és a következő is csődbe ment. ha nincs meg a középső elme megfelelő műveltsége. örülök. amikor rosszul mentek a dolgaim az ingatlanok és a vállalkozásaim terén. hogy olyan kevesen tesznek szert nagy vagyonra még a világ leggazdagabb országában is. Ekkor negyvenhét éves voltam. ez a fő oka. Nem fakadok ki. amit később megbánnék. pedig ez a folyamat még messze nem ért véget bennem. Opciós kereskedéssel 1994-ben kezdtem foglalkozni. Ez. egyre jobban haragudott volt üzlettársaira. A baj az. hogy egyszerűen Monopolyt játszott velem. hogy a dolgok nem a vártnak megfelelően alakultak. ez az ára annak. Úgy gondolom. még ma is gyerek lennék. mit tanulhat középső elmém az egyes tapasztalatokból. amikor egy-egy üzleti vállalkozása kudarcba fulladt.. hogy magam mögött hagyjam a félelmet. mint gazdag apám. Nem lettem ideges például. és nem fejlődhet ki a magasabb elme bölcsessége. Az egyik.. azt hiszem. Első ingatlannal kapcsolatos kudarcélményem huszonhat éves koromban ért.pdffactory. mert magasabb elmém közbelépett. Sokszor előfordult ingatlanbefektetéseim során. oda. Én is gyermek módjára viselkedtem. hogy ne keressek mentségeket.. hogy felnőtté váltam volna. gazdag apám tanítása segített. én is azon kaptam magam. de körülbelül ugyanannyit veszítettem is. és onnan a szeretet érzése fakadt. és mérjem fel. Amikor rosszul mentek a dolgok. akár nyerek. mint a szabadságot. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Továbbá szerintem ezért van. Sajnos apám mellett nem állt egy olyan ember. hol lennék ma. Alig hiszem. hogy harcoljak vagy elmeneküljek. hogy alacsonyabb elméjének fogságába esett. és a szeretet a magasabb elméből származik. hogy sokan túl hamar feladják. amit megtanultam. hogy őszintébb emberré nőjek fel. hogy oly sokan választják inkább a biztonságot. hogy ha nem tudok elszakadni alacsonyabb elmémtől.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 129 of 169 Nos. hogy őszintébb lett volna önmagához.12. Tanulságok Két nagyon fontos dolgot tanultam meg ebben a folyamatban. hogy miután szert tettem némi való világbeli tapasztalatra. azután tájékozódjak. Húszas éveim közepén vettem meg az első ingatlanomat. hogy hallgatni arany. én is ugyanúgy viselkedtem. hogy térjek vissza magasabb elmémhez.09. ez volta helyzet első két cégemmel. egyre mélyebbre süllyedt alacsonyabb elméjébe. Ha nem jutottak volna eszembe gazdag apám tanácsai. hogy gyerekesen viselkedem. Ha csalódnak. E nélkül az iránymutatás nélkül nem tudom. ahol a nagy indulatoké a terep.

vagy részvényekkel és/vagy opciókkal! Esettanulmány Chuck és Denise néhány évvel ezelőtt Denise nővérét indultak meglátogatni Kaliforniába.09. amelyek ingatlanbefektetésről. anélkül. hogy eszközöket vegyenek és építsenek. nem pedig forrásokat vagy kacatokat. ahol naponta látod: „Próbálkozz. Tűzd ki magad elé.. haragudnék. Szoktál mentségként arra hivatkozni. Hazudsz önmagadnak? 2. és hozzásegítette őket. hogy már felnőttél)? 3. és azt is. először eszközöket vesznek. Határozd el. hogy felismerték bútoripari vállalkozásuk lehetőségeit. magasabb elmém gondolatait hagyjam érvényesülni. Egy ötlet.12. hogy nincs elég időd vagy pénzed? 4. Az akadémián. az akkor is termeli nekik a pénzt. Ő kiegészítő vállalkozásban bútorokkal foglalkozott. és tedd ki olyan helyre. több millió dolláros vállalkozást építettek. és nézz meg ingatlanokat! Keress fel egy ingatlanbrókert. Vizsgáld meg a 14. A mentségek önmagadnak mondott hazugságok. Az öt órás gyakorlatot tedd személyes vagy családi üggyé! Sétálj. meglehetősen nyereséges vállalkozásának székhelye otthonában volt. és file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Ha valaki a bárkája kapitánya akar lenni. hogy hetente legalább öt órát szánsz bárkád építésére! 7. ne mentegetőzz!" 5. a gazdag papa tanításainak köszönhetik. hogy felállítsák saját befektetési szabályaikat. Építs bárkát! 1. hogy mást hibáztatnék. vagy önigazolást keresnék. nagy cég kiépítésében rejlő lehetőségeket. egy üzleti lehetőség köré alig néhány év alatt rendkívül sikeres.. akkor véget kell vetnie az önbecsapásnak és a mentségkeresésnek. hogy elszánják magukat a gyakorlati megvalósításra. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a repülős-iskolában. Miután azonban megértették a gazdag papa definícióját az eszközökről. Mi akarsz lenni. Mára már magára hagyhatják cégüket. Miközben sikeres céget hoztak létre.pdffactory. hogy nyugodt maradjak. Írd fel ezt egy lapra. Ez nagy áttörést jelentett számukra. a vállalkozás és befektetés valódi világában az volt az egyik legfontosabb lecke számomra. és döntsd el. Kezükbe vették pénzügyi bárkájuk irányítását. és elképzelésüket valóra is váltották.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 130 of 169 magasabb rendű gondolatot kérjek magasabb elmémtől. ha felnősz (még ha úgy is hiszed. Chuck és Denise éveken átjátszottak CASHFLOW 101 társasjátékot. Ha kacatokra vágynak. ingatlannal.com . és a küldetésemre összpontosítsak. üzletépítésről vagy tőzsdei befektetésről szólnak! 8. mert igazi C negyedes cég lett. vagy járd be autóval a környéket. és olvasták az összes Gazdag papa könyvet. a saját bőrükön tanulták meg az E és a C negyedes vállalkozóknak a Cashflow-négyszögben leírt különbségeit. jobban tudom megfogalmazni ugyanazt a dolgot. hogy még több eszközt hozzanak létre. Denise és Chuck felismerték egy hasonló tevékenységgel foglalkozó. hogy azok valóban kifogások-e! 6. Ha magasabb elmém átveszi az irányítást. arra összpontosítottak. akármi történjék is a hajóval. melyik fajta eszközzel akarsz először foglalkozni: vállalkozással. Azt vallják. fejezetbeli negatív gondolataidat. amelyek kitermelik a szükséges plusz cash flow-t minden hónapban. ne mindent maguknak kelljen csinálniuk. biciklizz. Ironikus módon Chuck és Denise korábban kacatjaik minőségén mérték a sikert. és érdeklődj a befektetésként szóba jöhető ingatlanokról! Hetente egyszer egy vacsora keretében vitasd meg új üzleti elképzeléseidet! Vegyél részt franchise-bemutatókon! Vegyél részt helyi tanfolyamokon. 2008. Más államok felé is elkezdtek terjeszkedni vegyes vállalatok formájában.

Becsléseim szerint az 1940-es években 500 dollárt érő befektetés mára legalább 500 millió dollárt ér. „kellene" „lehetne"." A pénzügyi hipochondria gyakran az alacsonyabb szintű elme szüleménye. Ennyit nem ér. Nagyon is optimista vagyok. Az információ korában az a legjobb. Még emlékszem. amikor ez a ház 11 000 dollárba került. és azt mondta: .Nem . Később aztán. Aki csak az alacsonyabb szintű gondolatait hagyja érvényesülni. „Visszanézni nem érdemes. . Nem ért annyit a ház.Akkoriban 11 000 dollár nagyon sok pénz volt. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. 2008.ellenkezett a szomszéd. Sok bölcs ember megmondta.com . mert sötéten látom a jövőt. „Ha gazdag akarsz lenni." Máskor meg azt kérdezte ugyanott: „Meséltem már nektek.mondtam.biztattam.12. hogy egy kereskedő egyszer 5 dolláros hektáronkénti áron el akarta adni nekem ezt a telket?" Mi. . amelyet 160 000 dollárért árultak. dehogy . Warren Buffett valami ilyesmit mondott erről: „Ha a történelem tenné gazdaggá az embereket. . érzelmeink kontrolljáról szóló fejezetben idéztem gazdag apámnak azt a mondását. ami láthatatlan. ahogy haladnak az élet országútján. láss a távolba!" Ragyogó jövő Amikor figyelmeztetek embereket a közelgő tőzsdei összeomlásra. a legtöbb ember pénzügyi hipochonder." Apám az 1940-es években járt egyetemre. fejezet Page 131 of 169 4.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája eszközökkel töltik fel. hogy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. »lehetne« szavakat. ilyesmiket hallunk tőlük: „jó lenne". . amikor életük nagy lehetőségei felkínálkoznak nekik. mint ha az ember azt mondja egy barátjának.tiltakozott ismét a szomszéd. Akkoriban az a terület még mocsár volt. . 16. Aki akkor megvette a telket. 5 dollárért hektárját.160 000 dollár rengeteg pénz ezért a házért. nem azért teszem. Ezek az emberek gyakran használják a » jó lenne«. apa.09. már sokszor elmondtad. »kellene«. akik gyakorta a visszapillantó tükröt nézik vezetés közben. gyerekek. Az alacsonyabb szintű elme gondolatai A második kontrollról." Gazdag apám szerint pedig." Gazdag apám pedig így vélekedett: „Sokan úgy vezetnek. hogy folyton a visszapillantó tükröt figyelik. A minap megnéztem egy kis házat.Mi húsz éve élünk itt. Ezek azok az emberek. A közelgő tőzsdei összeomlásra figyelmeztetni az embereket annyi. ilyenkor azt feleltük: „Hogyne.. Személyes sorsuk különbsége szemléletmódjuk különbségéből adódik." Robert Kiyosaki Az 1970-es években szegény apám többször elmondta egy Waikikihez közeli bevásárlóközpont mellett elhaladva: „Egyetemista koromban ezt az egész területet megvehettem volna. apámmal egyidős. miszerint „Ha pénzről van szó.Meg kellett volna vennie akkor . kontroll: Jövőbe látásunk kontrollja „Az ipari korban a nagy volt a jobb.Ó. a könyvtárosok milliárdosok lennének. A szomszéd átjött. Az 1960-as évekre itt épült fel a világ egyik legnagyobb bevásárlóközpontja. Sokszor a veszteségtől való félelmük tartja vissza őket a cselekvéstől.. annak gyakran homályos képe van a jövőről.Akkor talán most megvehetné .pdffactory. .

amelyet a következőkben leírok. amelyen elindult. Amikor acélból kezdték építeni a hajókat. Ahhoz. amiről gazdag apám azt mondta. az elme látása. „Maradjunk kapcsolatban!". melyek utasokat. még valóban fából volt. megosztom az olvasókkal dr. míg végül sor került a Monitor és a Merrimac csatájára. Ma már szinte bárki megengedheti magának. de az is lehet. lehet. hatalmasat változtak.. Nem sok olyannal találkozom. de az eszközök. Hamarosan a farönkből kenut építettek. hogy gyalogosan. ha más utat választ.. melynek címe „A vállalkozás jövője" volt. ha a történelem tenné gazdaggá az embereket. miszerint. hogy egy farönkbe kapaszkodva sodródott a folyón az árral. Ezután következtek a könnyebb csónakok. a Kalifornia és Nevada között húzódó hegyekbe. Hogyan lássuk a jövőt? 1981 augusztusában egy síparadicsomba utaztam. hogyan lehet a jövőbe látni. amikor az. mint bármely találmány korábban a történelemben. és hagyni kell. azért fontos. Száz éve még csak a gazdagoknak volt autójuk. sok száz évvel a Titanic megépítése előtt az emberiség először úgy jött rá a hajózás lehetőségére. Mivel azonban ez a fejezet a jövőbe látásról szól. tengeri óriások készültek. meg kell állnunk egy pillanatra. Rengeteget tanultam arról. és át kell gondolnunk az utóbbi néhány év változásait. hogy megláthassuk a visszapillantó tükörben. A világ túl gyorsan változik ahhoz. ha valaki azt mondja. hogy alig száz éve a királyok. de ebbe a fejezetbe nem férne bele az a tengernyi tudnivaló. Ez egy erősen leegyszerűsített példája az efemeralizációnak. amelyekkel játsszák. csúszós. mi az a Világháló. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Fuller a jövőbe látásra használt. Az illető biztonságosan és időben célba érhet. illetve elvet. Ma mindenütt autókat látni. Nem akarok túl sok felesleges részletbe bocsátkozni. aki ismeri a Morse ABC-t. amelyeknek még a nevét sem ismerem. Ma. repülővel keresi fel a másikat. mert az út. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és dr. Ő efemeralizációnak nevezte a folyamatot. Én még emlékszem rá. Ma az Internet gyorsabban alakítja át a világ jövőjét. Fullerrel töltött hét fordulópontot jelentett az életemben.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 132 of 169 vigyázzon. Ezek voltak az első vasvázas hadihajók. Ma az emberek világszerte mobiltelefonnal járkálnak. nem a szemé. a hajózás aranykora lejárt. mégis némileg bizalmatlan voltam azzal kapcsolatban. Fullert tartották akkoriban a világ legtekintélyesebb jövőelemzőjének. hogy telefonon. A jövő más lesz Warren Buffett mondása. faxon. amelyet a jövő kifürkészésére alkalmazott. kocsival. bordázattal. Így hát rendkívül sok kétséggel keltem útra. mert nem volt még ilyen közlekedési eszköz. Mindegy. hány évesek vagyunk. királynők és a leggazdagabb emberek sem utaztak repülőn. hogy távírón érintkezésbe léphessünk valakivel. annak nagyon fontos a jövőbe látás képességének fejlesztése. Egy konferencián akartam részt venni. hogy magasabb elménk fejlessze természetes bölcsességét. 2008. hogy repüljön. amelyet dr. úgy gondolom. A dr. árut és fegyvert szállítottak a világ különböző pontjai között. eszünkbe juthat. A vállalkozók elkezdtek befektetni az egyre nagyobb hajókba.12. Buckminster Fuller vezette. Nem volt könnyű fordulópont. akkor a könyvtárosok milliárdosok lennének. hogy ezt a látásmódot kialakítsuk magunkba először képezni kell középső elménket. Bár hallottam egyet s mást hírnevéről. az egyik elvnek. Így ment ez egészen a Titanic tragédiájáig. hogy valaki megtaníthat kristálygömb nélkül a jövőbe látni.. amelyet gyakran intuíciónak vagy ösztönöknek neveznek. busszal. Fuller módszerét. mert a jövő más lesz. 1990-ben a világ még nem tudta. ezért a Titanic példáján mutatom be. amit a golfütőnek neveztek. hogy a Titanic elsüllyedt. Dr. Nem sokkal azután. de azt hiszem..com . Egyre nagyobb hajók épültek fából. azután gyakorlati tapasztalatokat kell szerezni. és ez az élet sok egyéb területén is így van. Aki a bárkája kapitánya akar lenni. Száz éve ismerni kellett a Morse ABC-t. levélben vagy e-mailben éri el.09. deszkából.pdffactory. Ha még messzebbre visszamegyünk az időben. A játék ugyanaz. jobbra fordult az életem. miről is van szó. Manapság a fát olyan kompozitokból csinálják. Kezdetben.

Az egyik. és közben egy új technika tört előre. hogy túl nagyok voltak már a manőverezéshez. működtetőik. majd túl nagy. hogy a technika egyszerűen túlnőtte magát. melyben szállodai lakosztályok voltak ülések helyett. a síközpontban. minden technikai újdonság láthatatlanná vált a szabad emberi szem számára. az összes hozzá kapcsolódó iparral. hogy Buffett valaha is találkozott volna Fullerrel. hogy valami kicsinek indul. sok emberre és rengeteg áramra volt szükség az üzemeltetésükhöz. akkor kisebb méretekben érvényesül. után erős hanyatlásnak indulhat. Ez is az efemeralizáció egyik példája. ami felkeltette a figyelmemet az újságban..12.com . ráadásul a teljesítményük is kicsi volt.09. kicsiben kezdődött. és ez megint csak szeptember 11. Ez az új technika volt a repülőgép. vagy a hatalmas léghajó. Vajon a Világkereskedelmi Központ elleni támadás a repülőgépek aranykorának végét jelképezte? Az óriás felhőkarcolók. Nemrégiben a számítógépek még hatalmas gépezetek voltak. Ezért történt. A cikk címe így hangzott: „Ne repülőgépnek gondolja! Képzelje szállodának!" Egy kétoldalas fénykép bemutatta a gép belső terét. melynek címlapján a Világkereskedelmi Központ két lángoló tornya volt látható. 1957-et követően azonban a régi helyét átvevő új technika láthatatlan lett. Képzeld szállodának! Röviddel a Világkereskedelmi Központtragédiája után New Yorkban jártam. előtt Buffett azt tanácsolta a befektetőknek hogy az AAba (Anonymous. amikor 1981-ben. amikor az oroszok felbocsátották az első műholdat. Van. azután ismét kicsi. az ipari kor szimbólumai egyszeriben dinoszauruszokká váltak? Túl nagyok lettek a nagyvállalkozások? Lehet. hogy ha a régi technika nem tűnik el. A Titanickal és a hozzá hasonló méretű hajókkal az volt a baj. ez esetben a repülőgépet. hogy azon a New York-i utcasarkon állva. elsüllyeszthetetlenek. Fuller a számítógépeket hozta fel példának. főként. Fuller azt mondaná erre. előtt történt.pdffactory. Ma a számítógépek kisebbek. az emberek. 2008. Buffett maga nem fektetett be nagy légitársaságokba. Fuller előadását hallgattam a Titanic szimbolikájáról. Jóval 2001. Továbbra is lesznek ugyan repülőgépek. Sokszor voltam már előzőleg New Yorkban. a túloldalról. dr. Azzal érvelt. hogy a növekedés végét egy katasztrófa fémjelzi. amint ez a kábel nélküli kommunikáció esetében történt. hogy 1957 után. de az új technika hamarosan mindent megváltoztat. hogy a változásokat az elmémmel kell néznem. Szeptember 11. de sosem tűnt fel. A másik dolog. Ez történt a kis repülőgépek esetében.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 133 of 169 Az efemeralizáció tehát azt a folyamatot jelenti. Fuller azt is mondta. úgy gondolták. így a szállodaiparral és az autóbérléssel együtt. hogy a Wright fivérek óta a repülés sosem számított túlzottan nyereséges iparágnak. azaz Névtelen Légi Társaság) fektessenek be. Amint ott álltam. Fuller említette. aztán felfejlődött. Arról is beszélt. ha a New Jersey-i partról nézte az ember. A repülés még kezdeti stádiumában volt. hogy mennyire kimagaslott a Világkereskedelmi Központ.. Nem hiszem. felmerül a kérdés: mi lesz ezután? Látja-e valaki most a jövőt? Annak idején. ugyanakkor jóval nagyobb teljesítményűek. mint hatalmas elődeik. mely kis magánrepülőgépeket üzemeltetett. eszembe ötlött. New Yorkban az utcasarkon. Sok tekintetben emlékeztetett a Titanic című film díszleteire. erre példa a Titanic. egy bevásárló-központ. szállodák és bérautók. a Hindenburg esete. szeptember 11. és vettem egy újságot. sokkal olcsóbbak. vagy láthatatlanná válik. nagy hely kellett nekik. mégis nagyon hasonló elveket követett. nyári nap. eszembe jutott az a meleg. hogy a Pentagon megtámadása Amerika gazdasági és katonai vezető szerepének alkonyát jelentette? Ha pedig mindez így van. mennyire kicsinek látszott az összes többi épület a két torony mellett. befektetett viszont egy olyan cégbe. nem a szememmel. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. végül pedig hirtelen eltűnik. és nem válik láthatatlanná sem. azt mutatja. egy kis bár és egy étterem. 1981-ben dr. Az Ötödik Sugárúton sétálgattam. hogy a Titanic katasztrófája után még szabad szemmel láthattuk a régi helyébe lépő új technikát. a jövőt fürkészve. egy kétoldalas tudósítás volt egy új repülőgépről. hogy sokkal többet lehet kihozni file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Két dolog ütött szöget a fejemben. egyre nagyobb lesz.

nem az elméjükkel. elrejtve a világ elől. amelyben jobb láthatatlannak lenni. amelyet a jövőbe látásra használt. Láthatatlan felhőkarcolók November elején másodszor tértem vissza New Yorkba a szeptember 11. Ez is az információ korának egyik láthatatlan technikája. hogy figyeljük. Az újság üzleti rovatának ugyanazon az oldalán tudósított egy kisebb cégről. mint a legtöbb vállalat. akik jól jövedelmező. Döntse el mindenki maga.com . az MLM. amely várhatóan csökkenteni fogja a nagy olajipari vállalatok forgalmát. mert a kis befektetők sokkal jobban tudnak manőverezni. Manapság nemcsak a kis cégek magánrepülőgépeinek van nagy üzleti sikere. Mint ilyennek. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. de a videokonferenciák is elfogadottá váltak. hiszen az irodák is láthatatlanok. amelyet a Xerox nem tudott eladni. mert az IBM nem vette figyelembe a nagy teljesítményű. azután keresünk valami kicsit vagy láthatatlant. amit a nagy cégek nem. mert nem akartak a következő célpontban ülni. miként válnak a dolgok túl nagyokká. Találkoztam egy barátommal. A hálózati marketingipar. amely hírül adta. növekszenek. A fenti példák mind nagyon leegyszerűsítettek. olyanok lennének. A legtöbbjük magánlakásokban van. ami a helyébe lép. és akik még mindig a szemükkel akarják látnia vállalkozást. Fuller sokkal részletesebben magyarázta el ezt a fontos elvet. mint láthatatlan felhőkarcolók. Vannak. láthatatlan vállalkozásokat üzemeltetnek otthonukból. amelyek szerte a világban. A lényege. Például röviddel a Világkereskedelmi Központ elleni támadást követően két óriás vállalat. Több a befektetési alapokkal foglalkozó cég. hogy hatalmas technikai újítást vezettek be az üzemanyag-gyártásban.. majd hamarosan nagyok lesznek. Bill Gates megszerezte az IBM PC-k softwarejét. és így még hatalmasabb olajipari vállalattá lesznek. A videokonferencia-ipar felfejlődőben van a nagy légitársaságok kárára. Ha ugyanis a dolgok túl nagyra nőnek. Az ok ugyanaz.pdffactory.12. Tény mindenesetre. Bill Gates és Steven Jobs attól lettek nagyon gazdagok ifjú korukban.. és gyakran az a képzet alakul ki róluk. hogy immár hivatalosan is beléptünk az információ korába. kisebb gépeket. A befektetési alapok túl nagyok Az 1980-as évek óta a befektetési alapok ipara feltört. amelyekbe befektetnek. hogy egyre többen válnak önálló befektetővé a tőzsdén.. mindenütt magasodnak az ég felé. Az a kérdés. az információ korának vállalkozása. A másik lényeg. mint ahány tőzsdén bejegyzett cég van. nehezebben kezelhetők. Ezen kívül jelentősen megnőtt a fedezeti alapokba befektetők száma is. mert láthatatlan. Hogyan lássunk jobban a jövőbe? A jövőbe látás egyik módja. mint a nagy befektetési alapok. Nehéz lenne egy terroristának megtámadni a hálózati marketingipart. abba a korba.. Ha látnánk a vállalkozásaikat.-i katasztrófa óta. hogy egyesülnek. Azt mondta: "Az alkalmazottjaim felmondtak." Szavai hallatán rádöbbentem. hogy 1957 után az új technika láthatatlanná vált.. nem lettek-e túl nagyok a befektetési alapokkal foglalkozó cégek. a Chevron és a Texaco bejelentette.09. akik ipari kori aggyal gondolkodnak.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 134 of 169 sokkal kisebb dolgokból. amiért Warren Buffett a kis légi társaságokat részesítette előnyben a nagyok helyett.. esetleg túl nagyok. hogy egy olyan technológiát használt. hogy elsüllyeszthetetlenek. gyakran nehéz bemutatni az előnyeit azoknak. és amely hozzájárult a Macintosh számítógépek létrejöttéhez. amely átveszi az óriási repülőgépek helyét. hogy olyasmit vettek észre. Az előbbiek némelyike nagyobb. hogy a dolgok kicsiben kezdődnek. 2008. aki egy kisebb irodaházba költözött át az Empire State Buildingből. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Steve Jobs pedig attól lett gazdag. a befektetési alapok rovására. Dr.

Használd a technikát! Vannak számítógép-programok.pdffactory. Bárkád kapitányaként neked is szükséged lesz őrhelyekre a hajód orrában és a hajóhídon. kormány vagy személy valós pénzügyi helyzetét. 5. Nézzünk csak rá az Internetre.. Táblázatok és software-ek segítségével betekintést nyernek a nagy befektetési cégek befektetéseibe. Azt is megjósolta. hogy elérkezett a láthatatlan világ. az integritás korába lépünk. Dr. és hangolódj rá a változásra! Minthogy a változások jelenleg láthatatlanok. Az egyéni befektető tehát ezeknek az új kereskedési eszközöknek a segítségével megteheti ugyanazt. Fuller 1983-ban meghalt. Fuller azon a véleményen volt. amelyek olyasmit is a szemed elé tárnak. mert az államok még az ipari kor melléktermékei. a pénzügyi kimutatás által mérheted fel a szóban forgó befektetés. Az. Ekkor az ország valutája gyengülni fog. Fuller megjósolta. állami értékpapírokba vagy önmagadba fektetsz be. több problémát kell megoldanunk. 4. Ha így cselekszel. mi az. amit korábban csak a gazdagok vagy a hatalmasok láthattak. Több barátom kereskedik részvényekkel vagy opciókkal. ingatlanba. 3. állam adót próbál szedni. Mint mondtam. hogy hamarosan szemtanúi leszünk az ipari kor elmúlásának. amit a nagy cégek. Fuller azt mondta. egyéneknek. az emberiség vagy továbbfejlődik. ami túl nagyra nőtt! A befektetés világában van egy mondás: Ha valaki olyan híres lesz. Integritás annyit jelent. hogy az országos lapok címoldalára kerül. mint a szemeddel. illetve nem tud határt szabni neki. hogy az államok elavultak. Légy nyitott szellemileg.. hogy az emberek nehezen fogják látni az információ korának hajnalát. de az eszközök változtak. A láthatatlan gazdaság számos államnak egyre jelentősebb problémát okoz. Tanuld meg a pénzügyi kimutatások nyelvét! Akár cégekbe. Lehet. a bankár rendezett. Ne feledd. és növekszik Dr. tiéd lesz a jövő. Vagyis gondolatainknak. ha a láthatatlan gazdaság túl nagyra nő. Hasonló technika áll rendelkezésre cégek és ingatlan esetében is.12. hiánytalan pénzügyi kimutatást akar. mint teljes. egész. Fuller úgy vélte.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 135 of 169 A láthatatlan gazdaság erős. nekünk. mert különben az emberiség jelenlegi formájában nem lesz többé. hiszen egy ország valutája az adószedés képességéhez kötődik. Ha nincs rendezett. és nem érte meg jóslatai beteljesülését. a golfjáték ugyanaz maradt. Sokszor az első három percben eldönti. Tartsd be a szavad! Dr.com . pedig sok mindenben igaza lett. hiánytalan pénzügyi kimutatásod. Figyeld. az embereknek választaniuk kell a nagyobb személyes integritás utópista világa és a nagyobb kormányzatok között. Más szóval. akár részvényekbe. 2. mert a változások láthatatlanok lesznek. ha nem tudod világosan bemutatni pénzügyi helyzetedet. és azonnal észlelhetjük. Metaforikus értelemben ez a következőt jelenti: 1. vége a pályafutásának. többet kell látnod az elméddel. magas kamattal. hogy az államok túl nagyok? Lesz-e az információ korában olyan állam. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. szavainknak és tetteinknek összhangban kell állniuk egymással.09. amilyet manapság ismerünk? Válhat-e az állam láthatatlanná? Dr. Ez a gond azonban egyre nagyobb lesz. ad-e kölcsönt vagy nem ad. és határokat igyekszik szabni az információ kora láthatatlan gazdaságának. Őrhely a hajóorrban A kapitányok évszázadokon át kijelöltek egy őrhelyet a hajóorrban és egy másikat a hajóhídon. feltehetően kizárólag rossz adóssághoz juthatsz. 2008. Úgy gondolta. és nem szabadna azokat az államra hárítani. és az állam nem tud adót szedni. vagy eltűnik az államok csökkenő hatalmának következtében. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

hogy a társadalombiztosítással. csak áthárítja a jövő nemzedékeire. vagy legalábbis nem nő az értékük. az ingatlanokra.. hanyatlásnak indul. a kormány nem oldja meg ezeket a problémákat. Ugyanez a megfigyelés érvényes a befektetési alapkezelő cégekre. az ingyenes orvosi ellátással és más kormányprogramokkal baj van. az ipari korban egy blue chip cég még akár hatvan. Ez a rengeteg forgalomba került pénz inflációt eredményezhet. Ezzel együtt a kamatok is nagymértékben emelkedtek.. hogy növeli a kamatokat. a tőzsde általában esik. Ha magas lesz az infláció. Amikor a kamatok emelkednek. A jelentésből az is kiderül. az eszközök (amilyen például az ingatlan. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.09. Akik elég idősek hozzá. hogy 2016 körül minden korábban elodázott probléma egyszeriben feltornyosul majd. Ettől aztán minden kérdéses értékű dolog is veszít az értékéből. 2008.. kamatok által ellenőrzésük alatt tartják a gazdaságot. Mindig jön valami vagy valaki új. után az amerikai Nemzeti Bank elárasztotta a világot dollárral. a megoldani nem tudott problémákat a jövőre hárítják. és a kamatok is. és kevesebb bevételhez jutott a tervezettnél.com . pénzt nyomnak. pénzt költenek. Amikor nő az infláció. hol esik. mely konkrét programok terhelik túl az állami költségvetést. míg a hitelezők jól . Azt javaslom. Figyeld az inflációt! Az infláció is hol emelkedik. Figyeld a törvényváltozásokat! Gazdag apám állandóan figyelte a törvényváltozásokat. hogy akkoriban az infláció óriási méreteket öltött. akik és amelyek túl naggyá válnak azután kémleld ki. hogy biztosítsa a gazdasági stabilitást és likviditást. adót szednek.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 136 of 169 Nemrégiben. a magas infláció időszakában a befektetési alapok többnyire veszítenek értékükből. nagy bajba kerülhetnek mindazok. Nem azt akarom mondani. amelyet így vagy úgy meg kell oldani. hogyan kezeli a kormány az egyre súlyosbodó problémákat. Figyelj oda azokra az emberekre és dolgokra. illetve befektetési alapjaikban bíznak. A társadalombiztosítást létrehozó törvény újabb problémát okozott. míg a valóban értékes dolgok. ügyelj rá. ki vagy mi lép a helyükbe! 6. és valami vagy valaki más lép a helyébe. Ahogyan gazdag apám mondta: . akik MH nyugdíjterveikben. a gyűjtögetők pórul járnak. 2. hogy ez újra be fog következni. 8. Az 1990-es években két további dolog is hozzájárult a részvényárak rendkívül jelentős emelkedéséhez: az alacsony infláció és az alacsony kamatok. 2001. a kormány gyakran azzal ellensúlyozza. milyen súlyossá válik a probléma. szeptember 11.csakúgy. Ez azt jelenti.>A törvény változásai megváltoztatják a jövőnket. Ha az infláció felemeli rút fejét. Huszonnyolc állam költekezett túl. Mint korábban említettem. mint a piacok. Ha erősen megnöveli az adókat. hogy az amerikai dollár értéke csökken. és a probléma egyre súlyosabb. Az Állami Törvényhozó Testületek Országos Konferenciájának 2002-es jelentésében részletesen szerepel. hogyan kezeli a kormányzat a szociális programokat! Nem újdonság. 4. és a karrierekre is. talán fel tudják idézni magukban. vagy több évig is vezető szerepet töltött be..pdffactory. hogy emlékezzenek az 1970-es évekre. A mai technikai fejlettség mellett azonban sokkal rövidebb a cégek várható élettartama. készülj fel mindenre. Erre példa az ANYBT és módosításai. mit kezd a kormány ezzel a súlyos gonddal. továbbá a törvényeknek a jövőre gyakorolt hatását. az ezüst és a közszolgáltatási üzemek) részvényeinek értéke jelentősen felmegy.12. mint az 1970-es években. Figyelj oda alaposan. és átveszi az első helyet. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és állj készen a gyors cselekvésre! Manapság a pénz a szó szoros értelmében fénysebességgel mozog. de azért érdemes odafigyelni. Figyeld meg. amint valami vagy valaki túl nagy lesz. Más szóval. 5. az arany. ami azt jelenti." 7. A gond az. Az államoknak öt alapvető gazdasági tevékenységük van: 1. 3. a tőzsde pedig esett.

Figyeld a törvényváltoztatásokat! 7. Nem jogásznak készültem. ami túl nagyra nőtt! 6. 3. a legénység szakszervezeti tagjaival file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Kötelező volt azoknak a törvényeknek az ismerete is. a tengeren mások a szabályok. amit mások nem vesznek észre. 8. és ötleteket gyártotok üzleti lehetőségekre. hogyan kezeli a kormányzat a szociális programokat! E nyolc dolgot észben tartva. hogy észrevegyük. a pénzügyi összeomlás és a depresszió szélén áll. a világ jelenleg második legfejlettebb gazdaságú országa. Használd a technikát! 5. Légy szellemileg nyitott. Figyeld az inflációt! 8..com . mint a szárazföldön. Nagyvállalatok sorra veszítik el a közbizalmát. Ezért fontos. 2008. akik támogatják igyekezetedet a bárkaépítés terén. Ne feledd. Beszéljétek meg az itt felsorolt célokat. a rakomány elhelyezéséről és a hajókötelek helyes csomózásáról. hogy egyre többen öregszenek meg és lesz szükségük orvosi ellátásra. Japán. kontroll: A szabályok kontrollja "Hajótisztként nagyon jól kell ismerned a szabályokat. munkatörvények. Több millióan küzdenek anyagi gondokkal öreg korukra. 2. és hangolódj rá a változásra! 3. A problémát csak súlyosbítja. 4. 9. Minden eddiginél lényegesebb. Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága. tekintsd át „A tökéletes vihar" címet viselő. Amerikai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémia. New York Az akadémia diákjaként sokat tanultam a hajózásról. mégis ismernem kellett a hajózást érintő törvényeket. Tartsd be a szavadat! 2. 5. hogy mindnyájan figyelemmel kísérjük. fejezet 5.pdffactory.. vagy nem akarnak meglátni. A jövő más lesz. Ha rendszeresen áttekintitek ezt a listát. mi az. Tanuld meg a pénzügyi kimutatások nyelvét! 4. 6. azaz a világ pénzügyi központjának működése elavult." Tengeri jog oktató. Tovább folytatódik a világméretű elöregedés. A Wall Street. amelyekkel a hajótiszteknek tisztában kell lenniük. Figyeld. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. melybe beletartoznak szerződésekkel kapcsolatos vállalkozási törvények és egyéb hajózáshoz kapcsolódó törvények.09. 7.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 137 of 169 A túlköltekezés egyik fő oka az orvosi ellátást támogató program. célok kitűzésére és megvalósítására sarkallhatjátok egymást. Részletesen foglalkoztunk a tengeri joggal. Hogyan alakíthatnád ezeket a negatív változásokat üzleti lehetőségekké? 1. Kings Point. Az orvosi ellátás költségei tovább növekednek. fejezetben felsorolt nyolc változást a csoportoddal.12. 7. Terjed a terrorizmus. amelyet nem tudnak saját pénzből kifizetni. amelyekről e fejezetben részletesebben is szó volt: 1. Építs bárkát! Találkozz olyan barátokkal. Ha csoportban teszitek mindezt. pénzügyi tudatosságotok hatalmas mértékben növekedni fog. Figyeld meg. és mennek csődbe. hogyan alakul az egyre súlyosabb probléma kezelése.

így például a bójákról. illetve városok feletti magasságról. különböző emberekre és különböző helyzetekre más-más szabályok vonatkoznak. hogy a hajó biztonságosan szelje a tengert. Ezeket a szabályokat az eszünkbe kellett vésni. akkor is követnünk kellett a szabályokat. amelyeket világszerte minden hajónak tiszteletben kell tartania. hogy vitorlás vagy motor hajtja-e. Amikor egyik országból egy másikba repültünk.09. Foglalkoztunk ezen kívül háború esetére szóló törvényekkel. Egy másik. de nem látjuk. Tudnunk kellett. és az Amerikai Parti Őrség vizsgáján írásban vizsgázni kellett belőlük. hogy miként kell bánnia kalózokkal. az egyes negyedekről szóló fejtegetései elsősorban az azokra érvényes különböző szabályokról szóltak. függetlenül attól. mielőtt viszonoztuk volna a tüzet. és legnehezebben elsajátítható szabályrendszer a hajózási útvonalaké volt. mert gyakran nincs idő arra. Ezek a nemzetközi hajózásra vonatkozó törvények voltak. Kivétel.pdffactory. Ismernünk kellett a különbséget a New York-i és a Hongkongi kikötőbe való behajózás szabályairól. ami a huszonegyedik században egyre súlyosabb problémává válik. hogy ha egy hajó egy másik hajót vesz észre a radaron. Ezek után a törvény értelmében hajónkat óvatosan irányítottuk mindaddig. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a fenti törvényt alkalmazni kell. hogy a technikai változásokat alkalmazták a tengerre.. Tanultunk a különböző kikötőkben érvényes törvényekről is. Bőséges oktatásban részültünk a vízi utak jelzéseiről is. hogy tudjuk. ha a hajók egy szűk csatornában vagy kikötőben találkoznak. melyet a köd miatt nem láthattunk. Még ha az ellenség tűz alá vett. Sokszor előfordult.com . Az ütközetek szabályai A hadsereg pilótáiként szintén tisztában kellett lennünk bizonyos szabályokkal. A hajótiszteknek ismerniük kell a szabályokat. A 16. Háborús területeken az ütközetek szabályait is ismernünk kellett. valamint azzal is.. ahol tájékoztattak a távolságról és a tengerek. hogy a radar jelzett egy kis halászhajót.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 138 of 169 való bánásmódjogszabályai.12. mint a tengerire. Vagyis ha radarral észlelünk egy hajót. hogy ez volt a tananyag legnehezebb része. a különböző repülőtereken érvényben lévő szabályokról és sok más előírásról. ugyanis úgy alkották meg őket. a technikai változásokat beépítő törvény vonatkozik a vitorlás és motoros hajók találkozására. amelyek a világ vízi útjain érvényesek. hogy a folyami hajózásra más törvények érvényesek. Íme egy példa: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. melyek azt biztosítják. Ilyenkor a jobban kormányozható. hogy az ember felhívjon egy tengerjogi szakértőt. azonnal le kell állítania a motorokat. és kikérje a véleményét. Megkövetelte a fiától és tőlem. valamint az úti törvények. de szemmel nem látja azt. amíg az ütközés veszélye el nem múlt. A szabályok nagyszerűek voltak. és fennáll az összeütközés veszélye. Ma is érvényben van ez a törvény. A legszélesebb körű. 2008. Azonnal leállítottuk a motorokat. Azért mondom. számú törvény például a radar elterjedéséről szólt a hajózásban. gyakran a nagyobb hajónak kell kitérnie. mert számos szabályt meg kellett tanulni kívülről. A törvény előírja. Gazdag apám szabályai Gazdag apám nagyon törvénytisztelő ember volt. amelyek helyzettől függően változnak. Amikor lerajzolta nekünk a CASHFLOW-négyszöget. A nyílt tengeren a motoros hajóknak mindig ki kell térniük a vitorlások elől. eligazításon vettünk részt.

1986 után. hogy kevesebb adót kelljen fizetniük.com . illetve akik egyénileg 200 000 dollárnál vagy házaspárként 300 000 dollárnál kevesebbet keresnek . mert az ő esetükben mindig a kormány kapja meg először a részét. azon nem tudok segíteni. míg sok más ember veszített az adóelőnyeiből a törvényváltoztatás miatt. 1933-ban Joseph P. A bankok. adószakértőm.. hogy előbb kapja meg a pénzét. mérnökök. hogy ugyanazokba az értékpapírokba fektessenek be. 2008. azaz az adóreform-törvény beiktatása után az egyéni vállalkozóként működő orvosok. Ez az 1986-os törvény vezetett a tőzsde összeomlásához. Kennedy. „Fizess először magadnak!". amelyek a C negyed embereit is megillették. néhány alkalmazotthoz hasonlóan. 1986-ig az E negyedhez tartozók számos adóelőnyt élveztek. az újonnan alakult Értékpapír.pdffactory.és Tőzsdefelügyelet elnöke. a nagyvállalatok. mint az alkalmazott a fizetését.. John F. Diane Kennedy. két sávot látunk: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. könyvelők. továbbá a jól tájékozott vállalkozók és befektetők nyertek. akik nem milliomosok." Tehát egy könyvelő alig tehet valamit ezekért az emberekért.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 139 of 169 1943-ban törvénybe iktatták az azonnali adófizetésről szóló törvényt. építészek stb. támogatott egy törvényt. amelyekbe a gazdagok. Kennedy elnök apja. ügyvédek. Ennek eredményeképpen mindazok.09. Amikor azt mondják. nem vehették többé igénybe a C és B negyed embereit továbbra is megillető kiskapukat. leszámítva a lakosság nem egész 5 százalékát -.ami mindenkire igaz az Egyesült Államokban. Ha megnézzük a CASHFLOW 101 játéktábláját.12. amely lényegében megtiltja a szegényeknek és a középosztálybelieknek. azt mondja: „Aki az A negyedhez tartozik. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. valamint több takarékbetét és hitel beszüntetéséhez. Ez alapvetően azt tette lehetővé az állam számára. általában nem vehetnek részt a világ legjobb befektetéseiben. ez technikailag nem vonatkozik az A negyedhez tartozókra..

és azt. hogy a pályák különbözőségei nemcsak a játékban nyilvánulnak meg. A gazdagok a Gyorsító Sávként ismert. Amint arról már volt szó. Az alábbiakban néhány egyszerű példán bemutatom a különbségek némelyikét. A kisebb.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 140 of 169 A CASHFLOW 101 játéktáblája az 1933-as Értékpapír.09. a szakszervezeti munkával és a szakszervezetek jogszabályaival.12. világosan láthattuk. Ugyanilyen okokból helyezett rá nagy súlyt gazdag apám. hogy Mike és én ismerjük a különbséget a játékok és a szabályok között.. Ha ugyanis tisztában voltunk az A negyed dolgozóit irányító szabályokkal. kör alakú pálya a Mókuskerék. nagyobb pályát használják. Aki bárkája kapitánya akar lenni. ügyvédként vagy könyvelőként az E negyedből. és soha nem is akartam jövedelmet szerezni egyéni vállalkozóként. nem lehettünk volna jó vezetők. hogy hozzáértő tanácsadókat kell keresni. hogy ki kell tanulnia könyvelői vagy az ügyvédi szakmát. miért van szükség rá.com . Gazdag apám ragaszkodott hozzá.pdffactory.és Tőzsdefelügyeleti törvényt tükrözi. mert hajótisztekként foglalkoznunk kellett a szakszervezetekkel. amiről a következő fejezetben lesz szó. Ezért kellett tehát munkajogot tanulnunk. A lényeg. a legtöbben azt file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. 1. Ez nem azt jelenti. Az egyes negyedekre vonatkozó szabályok Lehetőleg minél kevesebb jövedelmet akarok az A negyedből. Nincs. Jelenleg jövedelmem 90 százaléka a C és a B negyedből származik. Miért? Mert ezekben a negyedekben kedvezőbbek a szabályok a meggazdagodáshoz. mik a különbségek. különböző szabályokat. melyik negyedhez szeretnénk tartozni. Az Akadémián fontos tantárgy volt a munkajog. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. hogy Mike és én ismerjük az A negyed szabályait. például orvosként. Ha nem ismertük volna ezeket a törvényeket. mert a hajó kapitányának tudnia kell. 2008. Azért volt rá szükség. Csupán annyit jelent. Takarékoskodás. illetve hitelkérés. hogy hajótok kapitányaiként ti is ismerjétek ezeket. Itt fektetnek be a szegények és a középosztálybeliek. a valóságban is más törvények vonatkoznak rájuk. annak érdemes tisztában lennie az egyes negyedekre vonatkozó szabályokkal. Azért kell ismerni az egyes negyedekben érvényes.

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 141 of 169 hiszik. A törvényeknek köszönhetően az értékcsökkenésen akár további 30 százalékot is nyerhetünk. az kell. hogy jó a befektetés. akkor annál magasabba megtérülési arányom. és többet keresek a több felvett kölcsönnel. Egy egyszerűsített példán szemléltetve ez így fest: ha veszek egy 100 000 dollárt érő ingatlant. havi nettó bevételem nagyjából 130 dollárra csökken. inkább hitelt veszek fel. Ez a három százalék különbség több mint a takarékbetétekre fizetett banki kamat manapság. Ezért veszek fel inkább hiteleket. Évekkel ezelőtt gazdag apám arra tanított. hogy ha egy befektetés jó. a szabályok. a 4500 dollár valós pénz gyakorlatilag adómentes mindaddig. és 80 000 dollár hitelt veszek fel 8 százalékos kamatra. értékcsökkenés. 3. minthogy az adók a keresetének csaknem 50 százalékát elviszik. hogy 100 dollárom maradna az évi 4500 dollár helyett ugyanilyen összegű befektetés esetén. 2008. esetleg egy A negyedes alkalmazott számára a következő példa nem mérvadó. viszont 10 000 dolláros befektetésem megtérülési aránya egyszeriben 15 százalék lesz. mintsem takarékoskodnék. láthatjuk. de pénzügyileg nem szolgálja hajónk jó irányítását. Ezért nem tartok bankbetétet. A B negyedben én inkább hitelt vennék fel. hogy ha cégen keresztül fektetek be ingatlanba.12. négyféle jövedelemre tehetek szert. A különbséget a negyedek. még magasabb lesz a megtérülés aránya. és az értékcsökkenéssel is számolunk. az valójában 45 százalékos. és találok egy hasonló befektetést. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hogy az ember melyik negyedhez tartozik. Ha minden ugyanaz marad.com . hogy egy A negyedhez tartozó személy 1 dollárt megtakarítson. ezt nevezik fantom készpénzáramlásnak. amíg betartjuk a törvényt. mintsem hogy takarékoskodjak. és közel 100 dollárt kifizetnék belőle adóban. mint befektető: 1. annál keményebben dolgozik a saját pénzem. ami nettó 1500 dollárt hoz a konyhára a bérbe adásból. de csak 10 000 dollár előleget fizetek ki. Valójában minél több hitelt veszek fel. de jól látszik belőle. Például egy 10000 dolláros előleggel vásárolt.. Ha továbbvisszük az előbbi példát. annál magasabb lesz a befektetésem megtérülési aránya. 2. Ha minden feltétel azonos. és figyelembe vesszük az infláció miatti értékvesztést.. azaz 10 százalékot. jobban járok. Egy E negyedes orvos vagy ügyvéd. hogy takarékoskodni okos dolog. úgy. vagyis összesen 4500 dollár készpénzáramlást termelhet évente a 10000 dolláros befektetés. minél több hitelt veszek fel. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Ez egy alaposan leegyszerűsített példa. hogy a takarékoskodás az A negyedben vesztes helyzetet idéz elő. és 90 százalékra veszek fel kölcsönt 8 százalékos kamat mellett. azaz 20 000 dollárt fizetek érte előlegként. Ha mindkét ingatlant érinti a felértékelődés. az alapvető pénzügyi műveltség.pdffactory. Ha ingatlanjainkhoz tulajdonosaként megfelelő vállalkozási formát választunk. valamint a tapasztalat különbözősége okozzák. bérbe adott ingatlan. Ha azonban megnézzük az egyes negyedekre érvényes adótörvényeket. és minél kevesebbet költök a saját pénzemből ingatlanbefektetésre. a takarékoskodás jó szokásnak tűnhet. Kim és én sokszor 15 százalékot nyerünk a pénzünkön bérbe adott ingatlanok bevételéből. hogy majdnem 2 dollárt keressen.09. Ha megnézzük. feltéve. ha két ingatlant veszek meg kevesebb előleg befizetésével. a befektetésem megtérülési aránya durván 12 százalék. Más szóval. szemben azokkal. Ahhoz. a nettó havi bevételem pedig az összes költség kifizetése után 200 dollár. felértékelődés.. ami azt jelentené. minél több kölcsönt veszek föl. akkor a tőkém még nagyobb arányban térül meg. Próbáljon meg valaki ilyen magas megtérülési arányt produkálni egy 10000 dolláros bankbetétből! A közelben lévő bankban 10000 dollár értékű bankbetétre 200 dollár kamatot kapnék egy évre. további 3000 dollár bevételt biztosíthat az értékcsökkenés miatti adókedvezmény által. és kerülni az eladósodást. és annál magasabb a megtérülés aránya. hogy 20 százalékot. érdemes gyűjtögetni a pénzt. mennyi adót fizet egy A negyedes dolgozó a takarékbetéte kamata után. Tehát ami első látásra 15 százalékos megtérülési aránynak látszik. akik úgy vélik. attól függően.. bérbeadásból származó jövedelem.

a többi az enyém. hogy a fenti megtérülési aránnyal dolgozhasson valaki. 2008.com . ha a tudatlansághoz hitelezett pénz járul. Ha összehasonlítjuk egy alkalmazott pénzügyi kimutatását egy cégtulajdonoséval. jobb. csakúgy.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 142 of 169 4. aki az ingatlan témában jártas.. forduljatok könyvelőhöz vagy ingatlanügynökhöz. mint a 10000 dollár az infláció miatt. nagy veszélyeket rejthet egy olyan hajón. Bárkád kapitányaként ismerned kell a különbséget aközött.com-on egy újdonságról. Vagyis minél magasabb a pénzügyi képzettségünk. vagy többért. Ők jobban megvilágíthatják a B negyedre vonatkozó különböző szabályokat.. mit csinálunk. Ezért játszott hosszú órákon át Monopolyt a fiával és velem. Figyelmeztetés: Ahhoz. Elsősorban a C és a B negyedre vonatkozó törvényeket akarta megtanítani nekünk. Nem egyszerűen pénzkeresetről szólt a játék. és hozzáértő tanácsadóink vannak. mert nem szeretném meghaladni e könyv kereteit. mi minden lehetséges. nemcsak az én 10000 dolláromé. olvashat a richdad. sokéves ingatlanbefektetési tapasztalattal kell rendelkeznie. a banktól kapott 100 dollár veszít az értékéből. a különbség önmagáért beszél: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy valaki a tulajdonosa vagy az alkalmazottja egy cégnek. amelynek zöldfülű a kapitánya. hanem a bank 90 000 dollárjáé is. hogy másikat veszek helyette.12. Akinek ez hiányzik. Warren Buffett azt mondja: „Érdekes következményekkel járhat.09. visszamehetek a bankba további 75000 dollár kölcsönért. illetve alkalmazott. vagy eladhatom az ingatlan úgy. ha a befektetés jó. Nem akarok részletesebb technikai tájékoztatásba belemenni. Ha a fenti példával kapcsolatban kérdéseitek vannak. ha tudjuk. Ha mondjuk az ingatlan értéke 100000 dollárról1200000 dollárra emelkedik. Vagyis a valós megtérülés még nagyobb arányú lehet. ha nem próbál meg a bank pénzével anyagilag előbbre jurai. adóelőnyök. mert a lakbérek emelkednek. A 4500 dollár jó eséllyel gyarapszik. 2. annál több pénzt kereshetünk. amelyet a Time Life-fal együtt alkottunk. és minél jobban ismerjük a negyedekre vonatkozó szabályokat. hogy rögtön adóznom kellene a tőkenyereség után. a bank továbbra is csupán 8 százalék kamatot kap a 90000 dollár után. egyszerű példát a négyféle jövedelem szempontjából vizsgáljuk. Cégtulajdonos. ami adómentes. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ha a fenti. Ez az egyszerű példa csupán töredékét mutatja be annak. a plusz 100000 dollárt munkára fogva anélkül. ha az ingatlan értéke növekszik. mint hatástöbbszöröző erő. és valószínűleg nőni fog a plusz tőke értéke. Más szóval.pdffactory. ha ismerjük a C és a B negyed törvényeit. mit tanított gazdag apám az ingatlanbefektetés hat lépéséről. Az adósság." Akit érdekel.

file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.12. Bárkád kapitányaként a lehető legnagyobb szabadságot kell elérned az egyes negyedekre vonatkozó szabályok alkalmazását illetően. Még az alkalmazottak úgynevezett adómentes nyugdíjtervének szabályozását is az állam végzi. hogy az A negyed törvényeinek értelmében fektessenek be. azoknak általában kicsi a bárkájuk.. az a legmagasabb adókulcs szerint adózik.. milyen fontos.pdffactory. Magyarán: hiába fektetnek be jelenleg az alkalmazottak sokféleképpen.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 143 of 169 Tudom.com . Az alábbi diagram már szerepelt ebben a fejezetben korábban. 2008. Egy alkalmazott minden költsége adózás utáni költség. befektetési alapokat és részvényeket kényszerítenek rám. mert azok korlátozzák a befektethető összeget. ezért kell ismerned a szabályokat.. az A negyed adókulcsa szerint. nem a B negyed törvényei szerint. amelyek a középosztály kedvelt befektetési eszközei.09. Ha valaki nagy bárkát szeretne. Egy alkalmazottnak erre nincs lehetősége. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Amerikában a törvény értelmében az alkalmazottak korlátozott összeget helyezhetnek el MH nyugdíjtervükben. az ANYBT arra kényszeríti őket. és gyakran betétszámlákat. Ehhez azonban előbb élni kell tudnia a törvényekkel. mit fizet ki adózás előtti pénzből. Hangsúlyozza a különböző negyedek különböző szabályait. annak a gazdagok befektetéseibe kell befektetnie.. és még sok más eltérő szabály is van. A szabályok kontrollja Többek között azért akarok minél kevesebb jövedelmet az A negyedből. de amikor kiveszik a pénzt. Egy cégtulajdonos bizonyos fokig maga dönti el. és tudják. A magam részéről nem szeretem az A negyed törvényeit. A bárkában mind a négy negyed benne van. Akik ilyen befektetésekkel élnek. Megint csak a szabályok közötti különbségről van szó. mert ott a legkisebb a kontrollom a szabályok felett. hogy sokan közületek már ismerik ezt az ábrát.

Ha ellenben más eszközökbe fektetünk be. ami már eleve diverzifikált. A gazdagok törvényeinek alkalmazása Amikor valaki rájön. Olyan ez. Szerintem ennek több értelme van. mintha egy magas oktánszámú benzinhez vizet adnánk. csak ha maga is akarja. ami buborékot hoz létre.com . hogy ennyi erővel akár a bankban is tarthatná a pénzét? A nettó hozam kb. gazdag apámat szoktam idézni: „Ne a középosztály törvényeit használd." Azért tartotta gazdag apám ezeket a befektetéseket a legkockázatosabbaknak. a befektetési alapok inflálják az átlagos cégek részvényeinek árát.12." Gazdag apám mellékesen még megjegyezte: „A diverzifikálás miatt lebeg a tőzsde irreális értékeken. amit ajánlok. A befektetés világában a három fő befektetési osztály a vállalkozás. cégekbe." Más szóval. amely végül elpukkan. és megkérdezi tőlem. Gazdag apám azt mondta: „Az ANYBT egyik hibája. és a legkisebb hozamúak. mert a legtöbb befektetési alap diverzifikált. ugyanazokat a törvényeket alkalmazhatjuk. mit tegyen. 2008. mert a befektető vajmi kevéssé tudja befolyásolni a tőzsde ingadozásait. majd narancsszörpöt. és ha hajlandó időt szánni a tanulásra és arra. Ettől kezdve a gazdagok értékpapír-befektetései eltértek a többi emberétől. amelyeket a gazdagok. Ekkor lépett érvénybe az a törvény.pdffactory. Még egyszer felhívom a figyelmet arra. feltűnhet. hogy MH nyugdíjterve nem sok segítséget nyújt neki. ami már amúgy is diverzifikált? Miért nem mondjuk neki egyenesen azt..09. hogy ott az értékpapírokon kívül más befektetések is szerepelnek. Ezek a legkockázatosabb befektetések. illetve ingatlanba. hogy ha a nyugdíjtervünk által értékpapírokba fektetünk be. és részesülhetünk a nekik járó előnyökben. hogy ezek csupán javaslatok. hogy a középosztály értékpapírbefektetéseire korlátozta a befektetőket. Miért kellene azt tanácsolni valakinek. és az valószínűleg kevésbé lenne kockázatos. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.. A legkisebb hozamot pedig azért nyújtják. az ingatlan és az értékpapír. Mivel a befektetési alap diverzifikált alap. mentességet élvező papírokat." Ha jobban szemügyre vesszük a B negyedet. buborékot. egy jó részvény helyett sok részvényt vásárol meg. kezdd el alkalmazni a gazdagok törvényeit!" Ezek után az alábbi javaslatokkal állok elő.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 144 of 169 A B negyedben az 1933-as évszám szerepel... olyasmit diverzifikálunk. és figyelmeztetem az illetőt. hogy azt tegye. amely megköveteli. hogy az értékpapírok adás-vételét regisztrálni kell. csak a középosztálynak fenntartott értékpapírokat vásárolhatjuk. hogy tapasztalatokat szerezzen a való életben. kivéve egyes. Senkire nem akarom rákényszeríteni. ugyanannyi lesz hosszú távon. hogy diverzifikálja azt. Építsd meg a bárkádat! file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Erről a következőket mondta: „Ha diverzifikáljuk befektetési alapjainkat.

bizonyos fokig te döntesz a jövődről. és hetekig nem nyit ki. az üzlet és a kereskedés tovább folytatódik akkor is. JAVASLAT: TARTSD MEG AZ ÁLLÁSODAT. lehet.. valamint mérlegét összehasonlító diagram rávilágít erre az előnyre. sokkal magasabb hozamra számíthatnak. szakszerű szolgáltatást nyújtó cégek nem zárnak be.. és megtanuld a B negyed készségeit és törvényeit. Minél előbb el kell kezdened a felkészülést. törvényes. 5. és 100 000 dollár nettó nyereséget termel. számos döntést kell meghoznod. kiegészítő vállalkozás értékes éveket jelent. hogy a gazdaság depresszióban van. Ha tehát elhatároztad. A kisvállalkozások jelentős eszközökké fejlődhetnek. a licenc maga is feltehetően több millió dollár jogdíjba kerülne. hanem visszaforgatjuk saját vállalkozásunkba. mint élelmiszerboltok. Lehet. valódi vállalkozásokat nem éri baj. rovarirtással foglalkozó cégek. a Merrill Lynch egyik alapítója bevezette a pultról való részvénykereskedést." A tőzsde nem igazán áll kapcsolatban a kisebb. amennyiben az ABC Nagy Üdítő Cég világszerte forgalmazni akarná az XYZ Kis Üdítő Cég termékeit. Ide tartoznak a szabadalmak. Tájékozódj a szellemi tulajdonról. Azért érdemes saját vállalkozást indítani. vagy attól. mielőtt még megengedhetnéd magadnak. kiskereskedelmi üzletek.09. Ha tízszeres nyereséget veszünk alapul. kicsi cégből. hogy a nagyvállalatokat súlyosan érinti a tőzsde esése. Idézem Warren Buffettet: „A világon sok nagy vagyont teremtettek egyetlen nagyszerű. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ha az ABC Nagy Üdítő Cég megvásárolja az XYZ Kis Üdítő Cég titkos receptjét. Belevágsz. elérhető a richdad. Jobban kézbe veheted életed irányítását. 2008. 3. Mondjuk például. Amikor veszek. ingatlanértékesítéssel. A kisvállalkozások tulajdonosai. hogy valaki megalapítja az XYZ Kis Üdítő Céget 10 000 dollár induló befektetéssel.12. 1950-ben a gazdaság virágzott. Egy részmunkaidős.. Az olyan cégek. 2. Az MH nyugdíjtervek előreláthatólag átlagosan 8-9 százalékot hoznak. ha a tőzsde alacsonyan áll. Az alkalmazottak és a cégtulajdonosok eredménykimutatósát. Magasabb a befektetésed hozama. hogy veszel vagy kiépítesz egy céget. de valós gazdasággal. Warren Buffett azt mondja: „Sosem próbálok pénzt nyerni a tőzsdén. Szellemi tulajdonról van szó. Aki ért az üzlethez. biztosító társaságok." 7. Tehát ha egy dollárt nem egy MH nyugdíjtervbe fektetünk. arra gondolok. Ahelyett. mert ha az része a törvényes gazdaságnak.com-on) című anyagból idézem: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. de annál jövedelmezőbb. Tíz év múlva a cégnek nincs adóssága. Utóbbi csak akkor tért magához. annak nincs is szüksége sokra. hogy a létszámcsökkentéstől rettegnél. Benne rejlik a nagy vagyon kulcsa ma és holnap. úgy lesz egyre nagyobb jelentősége a szellemi tulajdonnak.com . a goodwill (jó hírnév) és még sok minden más. a kereskedelmi márkák. a Gazdag papa tanácsadójának Protecting Your #1 Assett: Creating Fortunes From Your Ideas (Legfőbb eszközünk védelme: Hogyan váltsuk vagyonra ötleteinket?) című könyvét! 6. A vállalkozás a tőzsde összeomlása után is tovább él. olvasd el Michael Lechternek. 4. a cég eladásából 1 millió dollár ütné a tulajdonos markát. ruhatisztító üzemek. hogy megfizethetetlen tapasztalatokat gyűjts. Van időd. akár 40-100 százalékos hozamunk is lehet az adóelőnyökkel. mert hamarosan eljönnek a nagy változások. a licencek. feltéve persze. Amint a jövő láthatatlanabbá válik. kereskedelmi megjelenés. miközben a tőzsde folyamatosan halódott.pdffactory. A gazdagok adóelőnyeit élvezheted. amikor Charles Merrill. ha jól megy a cég. hogy jól működtetjük a vállalkozást. benzinkutak. Minden sikeres vállalkozásban van szellemi tulajdon. ÉS KEZDJ KIEGÉSZÍTŐ VÁLLALKOZÁST! Ez a tevékenység a következő azonnali előnyökkel jár: 1. a szerzői jog.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 145 of 169 1. Ez a licenctranzakció láthatatlan ugyan. hogy nyugdíjba kényszerülsz. Lehet. Az alábbiakat a You Can Choose to Be Rich (Választhatod a gazdagságot. de a kis. de attól még nem áll meg. hogy másnap bezár a tőzsde. hogy gyakorold. a hírnév.

vagyis azt. és alapítsd meg a vállalkozást! • Szerezd be a szükséges engedélyeket! • Lépj kapcsolatba a bankároddal! • Védd le az információt mint tulajdont (szellemi tulajdon)! • Írj üzleti tervet! • Válaszd ki a székhelyet! • Alakítsd ki a gyártási. 2008. Ha elhatároztad.. A vállalkozás kiválasztásában legjobb. milyen típusú vállalkozásba kezdesz. A cégnek megvan a jó hírneve. az alábbi listában felsorolt lépéseket kövesd (a lista nem teljes): • Adj nevet a cégednek! • Keress finanszírozó forrásokat! • Keress külső tanácsadókat! • Válaszd ki a vállalkozás formáját. ÉRVEK Kipróbált és bevált üzleti rendszer. kockázatos kezdeti időszak. Ugyanakkor potenciálisan ez a leggyümölcsözőbb is. Minden rendszer ki van építve. ELLENÉRVEK Megvan a veszélye. A cég rossz híre.com . Engedélyeztetett kereskedelmi márka és a márka elismertsége. vehet meglévő céget. Gyorsabb az út a nyereségességhez. Működési szabályzat. Képzési programok. Erre kiváló a franchise. amely támogató szervezetet is kínál. A következőkben néhány figyelemre méltó érvet és ellenérvet sorolok fel: ÉRVEK Nincs hosszú. ha magad indítasz vállalkozást. mert minden rendszert neked kell kialakítanod.12.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 146 of 169 Építsd ki saját cégedet! Az üzleti lehetőségek legnehezebbike. Kellemetlenségek a személyzettel az átvétel miatt. hogyan gyártod. Rejtett turpisságok. hány alkalmazottra van szükség! • Készíts marketingtervet! • Köss biztosításokat! • Foglalkozz a jogi kérdésekkel! • Alakíts ki részletes cash flow költségvetést! • Rendezd be az irodádat! • Vegyél fel alkalmazottakat! • Tedd közzé vállalkozásod beindítását! Vásárolj egy meglévő céget! Aki el szeretné kerülni a cégalapítással járó hercehurcát. mint egy kezdő vállalkozás esetében. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. szállítod termékeidet vagy szolgáltatásaidat! • Tervezd meg előre a könyvelést és az adminisztrációs rendszert! • Dönts az árstratégiáról! • Határozd meg.pdffactory. ha egy probléma megoldása vagy valamilyen igény kielégítése vezérel.09.. Meglévő ügyfélkör. ellátási vagy szolgáltatási rendszert . Az eladó esetleg konkurencia. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Vegyél franchise-t! Vehetünk olyan kész üzleti rendszert is. hogy rossz céget veszünk.

hogy pénzt próbálnál spórolnia nyugdíjadra. hogy elérhető 15 százalékos hozam 90 százalék felvett hitellel. mit csinál. mint amilyen a valóságban.akár mellékállásban csinálni. meg fogod tudni különböztetni a jó üzletet a rossztól. mint gondolnád. hogy valaki jó ingatlanbefektető legyen. Otthon dolgozhatsz. akárhol él is. Üsd nyélbe az üzletet! A részletes átvilágítástól kezdve a finanszírozásig és a kifizetésig mindig kitüntetett figyelmet szentelj a technikai részleteknek. 5. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Automatizált megrendelési. A hat lépés mindenkinek fontos. 4. 2. ha megtanulsz ingatlanba befektetni. Page 147 of 169 Csatlakozz network marketing (MLM) céghez! Beléphetsz egy MLM cégbe is. és otthonról üzemeltethetők. mert ha az egyik vagy több lépés kimarad. nem lesz sikeres az ingatlanbefektetés. Egy országos vagy nemzetközi márkával dolgozhatsz. és képzési programok segítenek. mert be kell tartania működési szabályzatot. Határozd el. ennek tetejébe további 30 százalékot nyerhet valós fantom cash flow-ban. Többek között azért tartom nagyon izgalmasnak a Time Lifefal közös ingatlanbefektetésről szóló terméket. 6. Ha az ember tudja. forgalmazási és könyvelési rendszer. s az egyik legjobb módszer arra. hogy ingatlanbefektető leszel: el kell kötelezned magad. Ezek a cégek jellemzően közvetlen eladásra épülnek. amelyre koncentrálsz! Ha kezdő vagy. ELLENÉRVEK Drága. Kezelni kell tudni az elutasítást. (A fentieket a Rich Dad's Roads to Riches: 6 Steps to Becoming a Successful Real file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Termékleírások. Keress ingatlanokat. hogy sikeres légy. de azért nem nagyon nehéz. Korlátozó. és ki kell tűznöd a céljaidat. hitelből gazdagodhatsz meg gyorsabban.09. Tárgyalj az üzletről! A számok kiértékelése után tehetsz ajánlatokat. Önfegyelmet igényel. ELLENÉRVEK Az alacsony beindítási költség együtt járhat az elkötelezettség hiányával. 1. 2008. hogy a lehető legtöbbet hozd ki a befektetésedből. Lehet akár fő. Átfogó képzés. JAVASLAT: FEKTESS BE KIS INGATLANOKBA! Ez a tevékenység a következőket nyújtja: 1. 2.pdffactory. amelyek megfelelnek az elvárásaidnak! Ha megtanulsz ingatlanokat elemezni. ÉRVEK Minimális beindítási költség. tárgyalhatsz.. Kezeld az ingatlant! Nem jár olyan sok bajjal. Ez ugyan egyszerűbbnek hangzik.com . ahol a belépés költsége alacsony. Passzív és tartós jövedelem. Folyamatos segítség a rendszerek és az üzemeltetés terén. minőségi szabványok és programtervek. mert részletesen elmagyarázza gazdag apám hat lépését ahhoz. Egy korábbi példában szerepelt. Ahelyett. Mindegyik lépés rendkívül lényeges tehát. és egyezséget köthetsz. és rendszeres pozitív készpénzáramlásod legyen. mely megóv a hagyományos kezdő vállalkozások számos nehézségétől.. Fejleszted kommunikációs és vezetői készségedet. Válassz ki egy területet. maradj jól ismert vagy környékbeli területen! 3.12. A bank pénzét használhatod a befektetéshez.

Az egyikben lakik. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Gyakran hallok olyasmit.com . megérted. Kim és én minden hónapban több tízezer dollárt keresünk bérbeadásból valamint adókedvezményekből. a Time Life-fal közösen készített.com-on. amely elolvasható a richdad. dönthet úgy. hogy négy házat tart. mint MH nyugdíjtervük." A válaszom: „Ez igaz." Arra is többen panaszkodnak.. miért olyan fontos az általad bérbe adott ingatlan. 2008. de nem akarja egészen elkötelezni magát az ingatlan mellett.pdffactory. A pénzügyi kimutatásból kiderül. a többi hármat pedig jövedelemszerzés céljából tartja arra az esetre..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 148 of 169 Estate Investor [Gazdag papa útjai a gazdagsághoz: Hogyan váljunk sikeres ingatlanbefektetővé 6 lépésben?] című anyagból idéztem. ingatlanbefektetésről szóló termékünkből részletes tájékoztatást kaphat arra vonatkozóan. hogy „Sokan veszítettek rengeteg pénzt ingatlanon. Erre azt mondhatom. Sokak számára fontosabb. Ez az igazi likviditás.12. ha a tőzsde összeomlik. hogyan lehet jó bérlőket szerezni. 2. Aki aggódik MH nyugdíjterve miatt. hogy az ingatlan-vállalkozás.09. hogy a lakbér nagyon fontos tétel bérlőd kiadásai között. Ha megnézed bérlőd pénzügyi kimutatását. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. de sokkal többen veszítettek jóval nagyobb összegeket a tőzsdén a nyugdíjtervükkel. Akiket aggaszt az ingatlanbefektetés kezelése.). amire szükségünk van. Tudatosul benned. hogy az ingatlan nem olyan likvid. mint a részvények és a befektetési alapok. kielégíteni az igényeiket és folyamatos készpénzáramláshoz jutni.

Washington államban. nagy tőkéjű alapok. Az emberek egyre több értékpapírt vásárolnak. mert apja. Tanuld meg. szórakoztatva. A haladó szintű CASHFLOW 202 társasjáték a technikai kereskedésre tanít. pl. ügyvédek. rájönnek. vezető beosztású alkalmazottak nagyon drágán megfizetnek magas jövedelmükért. Ez nem diverzifikálás. mesteri fokon el kell sajátítanod a CASHFLOW 101-et. hatékonyabban gazdagszanak meg. fektessünk inkább különféle eszközosztályokba. az MH nyugdíjterv. hogyan szerzik a gazdagok a pénzüket. hogy diverzifikálnak. okl. A gazdagok törvényeit használva. a Keogh és egyéb tervek valójában nem segítenek a magas fizetésű vagy bérezésű alkalmazottakon." A kis ingatlanbefektetések biztosíthatják a likviditást.pdffactory. ezzel valóban elosztva a kockázatot.. a magas jövedelműek jobban irányításuk alá tudják vonni pénzüket. hogyan használhatjuk az opciókat értékpapírjaink védelmére. a Roth-féle egyéni nyugdíjszámla. biztonságosabban. szektorbefektetési alapok. 2008. illetve Garrett Sutton.. HOGY HASZNODRA VÁLJÉK! Amikor azt hallom emberektől. A magam részéről ezt a tanácsot követtem újra és újra. Gazdag apám arra tanított. azt mondta: „A piacok tovább lehetnek irracionálisak. Sok magas jövedelmű személy. meg szoktam kérdezni. Ezzel csak rontjuk portfoliónkat. előfordulhat. azaz a C és a B negyed törvényeit. a bankárom megköveteli. Bárkád kapitányaként minden tulajdonodat biztosítanod kell. hogy nem tudnak mit tenni. A Visszavonulni fiatalon és gazdagon című könyvemben írtam róla. Ha megérted az opciók működését. hogy soha többé nem akarsz részvényeket vagy befektetési alapokat vásárolni. kötvényalapok és pénzalapok között. és gyorsabban. mint amennyi ideig az ember fizetőképes tud maradni. Mielőtt játszani kezded. hogyan alkalmazhatod az opciókat biztosításként. Sok hivatásos befektető a részvényeire is köt biztosítást. főként befektetési alapokat. a híres közgazdász. Dolf de Roos Real Estate Riches (Ingatlanból származó vagyon) című könyvét. Másként fogalmazva. aki hosszú éveken át alkalmazottként dolgozott. 5. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. arra bíztatta. hogy file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. JAVASLAT: TERVEZD AZT. Esettanulmány Scott fogorvos és ingatlanbefektető Seattle-ben. HOGY MAGAS JÖVEDELMED LESZ ÉS SOK PÉNZED! Magyarán: használd a gazdagok törvényeit. majd az általuk termelt hasznot fektessem ingatlanba. mit értenek ez alatt. orvosok. A legtöbb MH nyugdíjtervvel rendelkező embernek ezzel szemben nincs biztosítása katasztrofális veszteség esetére. akármeddig tartson is ez. 4. könyvvizsgáló Loopholes for the Rich (A gazdagok kiskapui). és rájössz. olvassa el Diane Kennedy. (Aki többet szeretne tudni róla. JAVASLAT: ÚGY DIVERZIFIKÁLJ.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 149 of 169 John Maynard Keynes. és jóval nagyobb hozamokkal.12. ugyanakkor javítva esélyeinket a nagyobb hozamra.09. hogy biztosítást kössek rá. hogy védje eszközeit. JAVASLAT: ÉRTSD MEG MIKÉNT VÉDIK MAGUKAT A HIVATÁSOS BEFEKTETŐK A PIAC ÖSSZEOMLÁSÁTÓL! Amikor megveszek egy ingatlant.com . miként teremtenek a gyakorlott opciós kereskedők nagy vagyonokat igen alacsony kockázattal. 3. Én azt javaslom. építsek cégeket. amíg a piac forgalma helyreáll. Sokan többféle értékpapír között osztják meg portfoliójukat. HOGY GAZDAG LESZEL. Ugyanez igaz a cégeimre is. és hogyan tartják meg azt biztonságosan. és kockázat nélkül. Ha a piac összeomlik. ügyvéd Own Your Own Corporation (Legyen saját céged) és dr. NE AZT. Azért lett fogorvos.

marketing. hogy hanyatló és emelkedő piacon egyaránt haszna legyen. hogy visszafognák a költségeket. A könyv elején említettem. Azt mondta: „Meg kell nyirbálnia költségeket. Tudta. folyó. Ez annak a jele. mint én. hogy a kis cégünkbe befektető hitelezők. és fordítva. után feltűnt." Mivel nem volt jobb ötletünk.. csökkentheted a költségeket. Akkor csökkentenek költséget. benzinkútjai.és velcro-tárcákat gyártó cégünk bajba került. nagyon sok pénzt reklámra.12. az asszony és a gyerekek eltartásáért stb. nem akar részt venni a nagy házért. hogy sikeres fogorvosi ténykedése mellett több pénzt kell fektetnie ingatlanba. költs pénzt. a látnok és a vezető. Jövedelme oroszlánrésze még mindig fogorvosi tevékenységéből származott. hogy gazdag apám azt mondta. hogy sok cég csökkenti az értékesítési. majd idővel. nagyobb autóért. Van egy raktárépülete. és kifizetheted belőlük a reklámszámlákat. hogy a tanácsadóid irányítsák a cégedet! Ha a cég forgalma romlik. Ezen tanulságos lecke után gazdag apám azt mondta: „Soha ne feledd. rájöttem. nem a tanácsadóid. Miután a cég csődbe ment." . Ezért marad kicsi olyan sok kis vállalkozás. a Gazdagpapa könyvekből tanultaknak köszönheti. A Gazdag papa filozófiáját követve Scott saját befektetési szabályokat alakított ki magának. mi pedig hoppon maradtunk. hogy te vagy a vállalkozó. akiket kifizetett. Mára már vannak raktárházai. A címlapsztori három interjút közölt. amely minden hónapban 17 000 dollár készpénzáramlást biztosít neki. egyre nagyobbakat. Amint nejlon. és rájött..pdffactory. hogy sikerült átlépnie a CASHFLOWnégyszög jobb térfelére. A barátainak is ajánlja a könyvet. ahelyett. Ingatlan-szerződésekbe is befektet. hol is tart pénzügyi bárkája tervezésében és építésében. és ki kell fizetni a hitelezőinket. amikor rosszul megy az üzlet. 2008. áruházai és egyéb kereskedelmi ingatlanjai is. Ezek 14% hozamú értékpapírok. szegény papát. a cégem pénzügyi rákban szenved. hogy azt hittem. hogy a céget a könyvelők és a tanácsadók vezetik.Gazdag papa Az egyik legfájdalmasabb. hogy még így is egész hátralévő életében kénytelen lesz dolgozni. 18. értékpapírokkal és ingatlanokkal rakta meg pénzügyi bárkáját.és promóciós költségvetést. Ennek egyik oka az volt." Szeptember 11. nem a hajó kapitánya. Ez a nagy cégekre is igaz. hogy mi hárman úgy gondoltuk.. Miután az üzletmenet helyreállt. amikor növelniük kellene.com . cégekkel. február 25-én a Business Week címoldalán a következő szalagcím volt olvasható: „Az elárult befektető". kontroll: Tanácsadóink kontrollja „Te vagy a hajód kapitánya. Ekkor olvasta el a Gazdag papa. Ne hagyd.. költséges.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 150 of 169 legyen a maga ura. a könyvelőnk érti a dolgát. költekeznek. Amikor a cég fellendül. Az elárult befektető 2002. Azt állítja. Sokan a reklámköltségekből vonnak el. Eleinte kis ingatlanokat vett. A három elárult file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. mindkettő saját tulajdonában lévő épületben. Vagyis úgy távozott a cégtől. a könyvelőnk első dolga volt csökkenteni az eladást és a marketing-költségvetést. ahogyan a gyakorlata nőtt. Rájött. ráhagytuk. ámde rendkívül tanulságos hibám. Néhány éve felmérte. általános versenyfutásban. a barátai voltak. Scott különéle eszközökkel. Két rendelője is volt. az volt. amelyet vállalkozói pályafutásom hajnalán elkövettem. hogy éppen arra költenének. Hetente félretette fogorvosi tevékenységéből származó bevétele 20 százalékát ingatlanbefektetésre. ahelyett. fejezet 6.09. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. s felkészült arra. a könyvelőm többet tud. hogy a barátainak kifizette a tartozásokat.

Mindenki azt hangoztatja. ha egy cipősdobozban gyűjtöm a pénzemet. mi történik. Egyszerű tranzakciónak látszott. hogy így van.. Ahogyan gazdag apám mondta: „Te vagy a hajód kapitánya. „Nem bízom a tőzsdében .panaszkodik Houlihan." Egy újratanult lecke Nemrégiben a saját bőrömön kellett újra fájdalmasan megtapasztalnom.com .12. és a saját döntésem szerint éljek. Két hónap múlva-miután több ezer dollárt fizettünk ki ügyvédi költség gyanánt . Barr 31 éves manhattani ügyvédnőt három évvel ezelőttig nem érdekelte a tőzsde és a nyugdíjtervezés. kiben bízhat. hogy előteremtse négy gyermeke iskoláztatási költségeit. ahogyan az ügyvédek. Mind a könyvelők. Csalás az egész. jól példázza. Lehet. egy pedig könyvelő. hogy még mindig én vagyok a bárkám és pénzügyi kimutatásom kapitánya. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. „Egyszerűen nem értem. 2008. Más szóval. és hosszú távra kell befektetni. akik tudják. Azóta nem nyitja ki a számlakivonatokat.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 151 of 169 befektető közül kettő ügyvéd volt. . 2001 decemberében vettünk egy ingatlant Kimmel. míg az általánosan képzett ember sok mindenről tud egy kicsit. Mégis azt mondja: „Egyáltalán nem hiszek nekik. nekünk. a C és a B negyedben kell tevékenykednünk. hogyan fordulhat elő. mint 2000 dollárt ér. Ez pedig sokkal inkább általános. Az. a megállapodás véglegesítését az eladó és a saját ügyvédünk gondjaira bíztuk. hogy nem érti az elemzők jelentéseit." Most majd többet fog félretenni.Vannak. de a múlt évben elveszítette pénze egyharmad részét. mind az ügyvédek magasan képzett értelmiségi szakemberek. hogy áll a számlája. hogy meghallgassam a tanácsadóimat.09. hogy az ember nem tudja. Ha hajónk kapitányai akarunk lenni. alaphoz. Továbbra is automatikusan befizeti az 50 dollárt havonta. és többnyire az A vagy E negyedhez tartoznak. ki kell várni. A 41 éves férfinek ezek után még többet kell dolgoznia. Eljutottunk odáig. akár rossz. hogy egy erősnek tűnő cég hat hónap leforgása alatt korábbi értékének csupán töredékét érje . az ügyvédeket. és kevesebbet fog költeni. de már nem fűz nagy reményeket a nyugdíjtervéhez.a befektetés tönkrement. Nagyon nehezen tanultam meg. mint EMC. mint pénzügyi ismeretekkel rendelkezni. Lucent Technologies és WorldCom. A könyvelő története így szólt: James J. de nem reméli.." Te vagy a kapitány! Nem akarom becsmérelni a könyvelőket. Miután könyvelőnk és adótanácsadóink áldásukat adták a befektetésre. de jobban jártam volna.mondja. és jól ismerni a törvényt. az ösztöneimre hallgassak. Akkoriban az alap kiválóan teljesített. Amikor utoljára megnézte. . így aztán nem lehet mondani.pdffactory. azt találta. Egy ideig nagyon jól hozott a számla. Houlihan Jr. mintsem szakismereteket követel. sem más magasan képzett szakembereket. Ő és a bátyja egy könyvelési céget üzemeltetnek Fort Wayne-ben. ötvenéves korában való nyugdíjba vonulásáról dédelgetett tervei füstbe mentek. nem a tanácsadóid. akár jó az. PDF created with pdfFactory Pro trial version www." Az egyik ügyvéd története: Heather E. hogy a részvényekből megtérül a vesztesége. egy szakember sokat tud egy kis területről. Indianában. ahogyan a könyvelők. bárkánk kapitányának lenni többet jelent. de méregdrága rémálomnak bizonyult. Végül egy munkatársa tanácsára csatlakozott a cége 401(k) nyugdíjterve által kínált egyik Salomon Smith Barney Inc. hogy az kevesebb. hogy a cikkben egy könyvelő és két ügyvéd szerepelt. többieknek fogalmunk sincs róla. Az utóbbi két évben portfoliója 30%-át veszítette el olyan részvényekkel.

A racionalitás a lényeg. Arról szól." Építs bárkát! Van tanácsadógárdád? A vállalkozás és a befektetés csapatsport.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 152 of 169 Amikor ismét részt vettem a tárgyalásokban. Kiválóan mutatja be. kiderült. Jelentéktelen apróságok miatt szakadt meg a tárgyalás. vagyis a cashflow. Az Edisonról szóló könyv egy korábbi időszakot ölel fel. Alaposan odafigyelt rájuk. 2008. amelyet az amerikai nagyvállalatok világuralmának időszakában nagyra tartottak. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy a két ügyvéd személyes csatát vív egymással. Két könyvet ajánlok. hogy igazuk legyen. hogy szakszerűen és tárgyilagosan lebonyolítanák az üzletet. nem az üzlet számára előnyös dolgokkal foglalkoztak. és melyekből sokat tanultam. A When Genius Failed a zseninek azt a típusát mutatja be.09.. és hozzáértő tanácsadókra van szükséged. mert a kétféle zsenialitás két különböző történelmi korszakhoz kapcsolódik. Találkozz tanácsadóiddal rendszeresen (havonta)! Csak az a kérdés ostoba. ahelyett. az értékcsökkenés és az adómentes nyereség egyáltalán nem érdekelték őket. Az első: When Genius Failed (Amikor a zseni tévedett). A befektetés nem az a játék. ha az ember elfelejti. A befektetés legnagyobb előnyeiről megfeledkeztek. mert hagytam. fejezet 7. A másik könyv. és minden tanácsadójának biztosította az őt megillető tiszteletet. Hozd meg a végső döntést! Bocsáss meg magadnak a hibákért! Tanulj a hibáidból! További források A zsenialitásnak sokféle formája van." Gazdag apám okos emberekkel vette körül magát. csak az. hogy ő a hajó kapitánya. amelyet nem teszel fel. Ha te akarsz a hajód kapitánya lenni. mi történik. ahol a 160-as IQ-jú fickó legyőzi a 130-as IQ-jú fickót. hogy a tanácsadóm irányítsa a hajót. amelyeket nagyon élveztem. A fülembe csengenek gazdag apám szavai: „Csak azért. A végső döntést neki kellett meghoznia. Az ügyvédek csak egymásban keresték a hibát. amely feltehetően hasonló a vállalkozások azon világához. Tehát különböző korszakokban más-más típusú tehetségre van szükség. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. Kapitánynak lenni Az utóbbi idők tőzsdei veszteségei jórészt abból adódtak. At Work with Thomas Edison (Együtt dolgoztam Thomas Edisonnal) Amerika első high-tech vállalkozójáról szól. Két hónap és tízezer dollár veszett el azért.Nincs elég időm. amelybe most lépünk. mert valaki okos és jó iskolába járt.12. A két könyv a zsenialitás két különböző formáját tárja elénk. kontroll: Időbeosztásunk kontrollja . De mindig emlékezett rá. hogy a zsenik is emberek. hogy sokan bízták rá bárkájuk irányítását a tanácsadóikra. az értéknövekedés..com . Megint csak Warren Buffettet idézem: „Nem kell atomfizikusnak lenni. 19. annak céljai. hogyan vitte csaknem csődbe az Egyesült Államokat egy mintegy száz emberből álló csoport az 1990-es évek végén. Azért jelentősek. kontrollálnod kell a tanácsadóidat. még nem tud mindent a vállalkozás és a befektetés valódi világáról.

azért választottam a Xeroxot. 2008. Azért lettem gazdagabb. Mai eszemmel nagyra értékelem gazdag apám bölcsességét. a férje pedig egy termelő vállalat vezető beosztású alkalmazottja. Mostani anyagi függetlenségemet annak köszönhetem. Van például egy barátunk. amit a munkahelyemen. nem annak. közepén tehát a Xerox honolului részlegénél dolgoztam próbaidősként. hogy az ember a szabadidejében gazdagszik meg?" Gyorsabb meggazdagodás Néhány héttel később munka után elmentem egy non-profit jótékonysági szervezethez. 1976-ra az egyik legjobb ügynökként tartottak számon. mert a tulajdonos nem tud eladni. nyári napon találkoztam vele egy.pdffactory. hogy nem jól használja ki az idejét. Miután végighallgatta keserveimet a gyenge értékesítési teljesítményemről és a visszautasítástól való félelmemről. Nagyjából ez idő tájt buzdított gazdag apám arra. De halkan megkérdezem: „Azzal a szívesen végzett munkával elég pénzt keresel mindarra. Azért tettem ezt." 1974-ben álltam munkába a Xerox vállalatnál Honolulu belvárosában. hogy ha nem javul a teljesítményem. Azt mondta: „A cégtulajdonos legfontosabb készsége az eladási készség." Ehhez csak gratulálni tudok. hogy a gazdagokat gazdagítsák. Akik olvasták előző könyveimet." Mosolygott. így szólt: „Mit fogsz most csinálni? Hányszor mondjam. tudják." 1975. miközben a saját gazdagságukért nem tesznek semmit. Mindketten nagyon szeretik a munkájukat. hogy szeressük. Hetente három-öt estét töltöttem ott. A gátlásosságom és a visszautasítástól való félelmem miatt az újonnan felvett. Megint csak gazdag apámhoz fordultam tanácsért. Amikor az értékesítési igazgatóm megkérdezte. arra kérve embereket. hogy azt tanította. Azért voltam próbaidős. amely mindörökre gazdagította az életemet. és ilyenkor tíz-harminc telefont bonyolítottam le. Ezekben a háromórás időszakokban több értékesítési prezentációt tartottam meg. amit a szabadidőmben csináltam. a szabadidőmben gazdagodjak meg. Vagyis gyorsabban gazdagodtam meg. mert megtanultam egy készséget. hogy kezdjek el ingatlanba befektetni.. elküldenek. Emlékeztetett egyik alapelvére. Megmondták. 1975 végére már nem voltam próbaidős a Xeroxnál. hogy egy jótékonysági szervezetnek gyűjtöttem a pénzt a telefonokkal a szabadidőmben. aki kiváló belsőépitész. Gazdag apám azt tanácsolta. Rengetegen dolgoznak sokat azért. Örömmel végzem. Ha jelenleg valaki más bárkáján dolgozol.. Szeretem a munkámat! Gyakran hallom emberektől: „Szeretem a munkámat.09.Kinek van? Page 153 of 169 Gazdag apám szerint: „Az egyik legkiválóbb eszközünk az idő.com . a jövedelmem is magasabb lett. Az eladási statisztikám javult. hogy több tapasztalatra tegyek szert az eladás terén. tanuljak meg eladni. mielőtt kiléptem a Haditengerészetből. hogy nem a munkahelyeden fogsz meggazdagodni? Hányszor emlékeztesselek rá. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mert nagyszerű értékesítési képzést biztosított. amire szükséged van?" Sokan szeretik a munkájukat. Egy forró. egyszerűen azt feleltem: „Több telefont bonyolítottam le. szakíts némi időt saját bárkád felépítésére is. tanuló értékesítők listáján utolsóként szerepeltem. az utcákat járva. Nagyon fontos. Gazdag apám mindig azt mondta: „A cégeimmel keresem a pénzt és ingatlanban tartom. sokat is file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Ezért vettem részt egy ingatlanbefektetésről szóló tanfolyamon.. ha C negyedes vállalkozó akarok lenni. amiért a legtöbb ember nem gazdagszik meg. mert nem tudtam eladni. mi a sikerem titka. gyorsabban. amit csinálunk. hogy adakozzanak erre a nemes célra. Sokszor azért áll egy cég anyagilag rosszul.. mint amennyit a Xerox megbízásából egy hónap alatt. és adományokért telefonálgattam. Az egyik ok.12. és sosem mondtam meg neki. gyorsabban. az irodájához közeli vendéglőben. de nem keresnek vele elég pénzt hosszú távú szükségleteik kielégítésére.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája .

de egyiküknek sincsenek tartalékai. hogy végre a saját jövőnkbe fektessünk be. Ideje. Ti mit csináltok? .De hiszen jövedelmet biztosít nekünk. . Az előbb említett pár is ebbe a kategóriába tartozik. ha befektetőkké válnának. Az állásunkat nem tudjuk eladni.Tudom.kérdezte a feleség. ahogyan én is. Már írtam róla. .Szóval szánjunk időt önmagunkra .. . továbbá a gyerekeinkért és jövőbeni taníttatásukért. nem az enyémet. A 2000 márciusában bekövetkezett tőzsdezuhanás után rájöttek. . és gondoskodjunk a jövőnkről. tudom . etessük a gyerekeinket. ha ti magatok válaszoltok rá. Legalább mondj valamit! Azt akarod. A pár elvégzett néhányat a richdad.Tehát valami olyasmin dolgozunk. Befektetés a befektetővé válásba Ma már nem elég szakmailag kiválónak lenni. hogy manapság sokan befektetnek. Tudtam.ismételte meg a férj. és hagytam. Mintegy húsz másodpere múlva ő is némán hátradőlt.Mindezzel tisztában vagyok. . hogy most már a saját kérdését hallja. .. Mindnyájunknak értenünk kell a szakmánkhoz és a pénzügyekhez egyaránt.12. .Mi lenne.com . és a feszültség nőttön-nőtt. a számláink kifizetéséért. Egy idő után már feszültté vált a csend. még mindig előrehajolt.kérdezte az asszony. majd még egyszer elmondta. Végül a férj mély lélegzetet vett.feleltem.Rengeteget dolgozunk az ügyfeleinkért. hogy félretehessünk egy kis pénzt nyugdíjas éveinkre. Felesége.09. hogy ingyen dolgozunk? . de ezúttal sokkal hangosabban. és választ várt.Egyáltalán semennyiért. amennyit más gazdagításáért dolgoztok? .Visszagondolva az akkori időkre. hogy a csend adja meg nekik a választ. és szerettem volna. hogy jobban járnának. „Mennyiért tudjuk eladni az állásunkat?" .A válasz: semennyiért .Mondjunk fel? Erre sem feleltem. ha áldoznátok némi időt arra. Ezek után csak ültem némán.Tudom..Pénzt keresünk. hogy magatokért dolgozzatok? Miért ne dolgozhatnátok ugyanilyen sokat önmagatok gazdagításáért.pdffactory. a barátunk. Ők is némán ültek.kérdeztem.mondta a férj. hogy legyen fedél a fejünk felett. Amikor tanácsért fordultak hozzám. . amit munkaidő után csináltam.Az igazat megvallva.A gyerekeitek jövőjébe fektettek be? .csattant fel a felesége védekezőleg. .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 154 of 169 keresnek. mint hogy továbbra is idegenekre bízzák a pénzüket abban a reményben. .Vettem az adást. miközben előre-hátra hintázott a széken. megtörve a hallgatást.mondta a férj. a belsőépitész. mi segítségért jöttünk hozzád.szabadkozott a férj.Miről beszélsz? . Elmeséltem nekik a jótékonysági szervezetnek való pénzgyűjtésem történetét.Nem . . PDF created with pdfFactory Pro trial version www. tudom .ismételte meg a férj a kérdésemet. csak mosolyogtam. és az ingatlanbefektetéseimet. . hanem attól.Mennyiért tudjátok eladni az állásotokat?" Egyszerre felelték: . azt kérdeztem: . nem az állásomban gazdagodtam meg. hadd figyeljenek saját szavaikra.Csak feltettem egy kérdést. és vártam. 2008.mondta a feleség. .Azt akarod mondani. hátradőlt a székén. de nagyon kevesen válnak befektetőkké.Semennyiért. .Mennyiért tudjuk eladni az állásunkat? . A kérdés az.felelt önmagának . amit nem tudunk eladni . -Nézd. -Mit javasolsz? . hagyjuk ott az állásunkat? Erre gondolsz? Továbbra sem szólaltam meg.. .com-on ajánlott tanfolyamok közül. De nem ez a kérdés. hogy azok befektetők. az íróasztalom mögött ülve. semmit . . Utána a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.

com . hogy kitanuljam ezt a szakmát. miután mindenét elveszítette. és tanultam ingatlanbefektetést. nem pénzben. Az egészség és a vagyon másik mértéke a felépülési vagy helyreállítási idő. földi életünk ideje csökken. igazi befektetőnek nem kell sok idő a felépülésre. illetve évente tizenkétszer kapjuk meg a befektetésünk összegét. azután hirtelen fizikai megerőltetés után. ha a pénzünk magasabb hozammal dolgozik. Ingatlanbefektetési tanfolyamaink hangatói arra jönnek rá. A lényeg. Ha egészségesek vagyunk. hogy az egészség és a vagyon között erős kapcsolat van.12. milyen gyorsan lehet pénzt szerezni. Céget építeni évekbe telhet. A cégeimnek és ingatlanjaimnak köszönhetően megengedhetem magamnak. Pontosabban. Ha valaki egészséges. viszonylag milyen egyszerű opciókkal kereskedni. De vehetünk példának bármilyen műtétet is. mint az az 58 éves Enron-alkalmazott. a vagyonunk 5 hónap. hogy opciókkal kereskedjek. Vagyis. Ezért jártam értékesítési tanfolyamokra. mint amennyi munkás éve még hátra van.Korábbi könyveimben a vagyon mértékét így definiáltam: ahány napig meg tudunk élni anélkül. hogy a piac összeomlása megsemmisíti a befektetési alapjait? Sokkal érdemesebb megtanulni pénzt nyerni emelkedő és hanyatló piacon egyaránt. milyen gyorsan lehet pénzhez jutni befektetésekből. Ugyanígy mérhető a vagyon is időben.com cégtulajdonosok és befektetők számára is kínál tanfolyamokat. Ha például egy befektetésen évi 5 százalékot nyerünk.. hogy építsünk cégeket. Lehet az illető fizikailag egészséges. abban reménykedve. 1994 óta foglalkozom vételi. egy hónap alatt a pénzünknél vagyunk. és a havi kiadásunk 1000 dollárra rúg. ha egy kevés pénzt fektetünk pénzügyi képzésünkbe. hogy milyen rövid idő alatt nyélbe üthető egy üzlet. Részvényopciókkal foglalkozó tanfolyamaink résztvevői közül például sokan megdöbbenve tapasztalják. Egy ingatlan megvásárlása is file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.pdffactory. Ugyanez érvényes az egészségre is. A richdad. miközben életszínvonalunk nem romlik. Ilyen hozamokat megfelelő pénzügyi befektetési képzettséggel lehet elérni. Nagyon tetszik. akkor már két év alatt megtérül. a vagyont időben mérjük.09.. hogy opciókat és opciós kereskedést tanulok: 1. Ha azonban valaki olyan. Ha havi 100 százalékot sikerül keresnünk. 2. és váljunk befektetőkké. aki az USA Today pénzügyi rovatának első oldalán szerepelt. Nyomós okaim vannak rá. Ha például 5000 dollár értékű takarékbetétünk van. rengeteg pénzügyi időt nyerhetünk. ugyanakkor értékes időt nyerjenek. Miért tartaná bárki is a pénzét befektetési alapokban. és ingatlanban tartom. hogy jobban kézben tarthatjuk időbeosztásunkat. rájöttek. hogy egy év alatt 10 százalék adóköteles hozama lesz belőle? Ugyan miért kockáztatná bárki. Azért említem ezt meg. mind a vagyon idővel mérhető.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 155 of 169 következőket mondták: . hogy dolgoznánk. hogy 50 százalékkal vagy még többel növeljék tőkéjüket.El sem tudom hinni. az hamar felépül. Egészség és vagyon Gazdag apám gyakran hangoztatta. Ha például elmegyünk orvosi kivizsgálásra. körülbelül húsz év alatt térül meg a befektetésünk. Ez a helyreállítás ideje. 2008. Tehát mind az egészség. sok évig élhetünk. a fizikailag legyengült szervezetnek azonban tovább tart a gyógyulás. megmérhetik a pulzusunkat előbb nyugalmi állapotban. annak bizony jóval tovább tarthat a pénzügyi felépülés. Anyagilag elég stabil a helyzetem ahhoz. mennyi ideig tart a szervezetnek visszaállnia nyugalmi állapot pulzusára. milyen egyszerű a bank pénzét használnia sajátunk helyett. Az emelt pulzusszám megállapítása után az orvos megmérheti. Ha viszont évi 50 százalék a hozama. Opciókkal kereskedni szórakoztató. Ha azonban megromlik az egészségünk. Gazdag apám arra buzdította a fiát és engem. Ma a cégeimmel keresem a pénzemet. és gyors. Egy megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező. mert a tanfolyamok elvégzése után a legtöbben arról számolnak be. de anyagi helyzete ugyancsak vérszegény. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. eladási és egyéb opciók használatával.

Kim és én olyanok vagyunk. kisebb kockázat és magasabb életszínvonal file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. a jövőben időt nyerek. Ezért a következő piaci összeomláskor milliók fogják elveszíteni a pénzüket. Dolf de Roos felesége. Azzal. de tudom. a megfelelő ismeretek megszerzése után magunk döntünk arról is. átalakítjuk-e középső elménk tudását magasabb elménk bölcsességévé. dr. Azért szerettem meg ezeket az eszközöket és a hozzájuk szükséges készségeket. gyakran nagyon sok kudarc ér. hogy időt adjunk magunknak tudásunk bölcsességgé alakítására. Ma már szeretem a cégeimet. hogy fejlődöm. amíg rosszul ment. ha nem vagyok jó. míg az opciós kereskedők nyernek. Renie Cavallari.. az esett a leginkább nehezemre. és azután átültetni a tanultakat a gyakorlatba. hogy a befektetett pénzünk megtérülési idejét felgyorsítottuk.pdffactory. hogy magasabb elmémnek megtanítsam szeretni az eszközöket. Amikor opciókba fektetek be. gyűlöltem az ingatlant.. akiknek mindig nyerni kell. Bárkánk kapitányaként a hajó sebességének növelésére és időnyerésre az az egyik mód. Úgy gondolom. 5. tovább tarthat a felépülés.feltéve. Amikor veszítettem az ingatlanbefektetéseimen. az ingatlanjaimat és az opciós kereskedést. Korábban már említettem..09. Némi tanulás: kevesebb idő. Készülök a következő tőzsdei fellendülésre és pangásra. Akinek az kell. hogy jó vagyok a szakmában. és nagyon kevés a haszon. hogy tudtam. A befektetési alapok erre nem adnak lehetőséget. azután arra is rááldoztam az időt. akkor eladási opciókkal. mert rááldoztam az időt. sokkal hamarabb mehettünk nyugdíjba. hogy a befektetési alapokat vásárlók zöme orosz rulettet játszik egy háromlövetű pisztollyal. 4. Négyféle embertípus A Gazdag papa cég egyik ingatlanügyi tanácsadója. mindjárt eszembe jutottak barátaim és családtagjaim. Szerint négyféle embertípus létezik: 1. mert így az ember megszereti a játékot. az opciós kereskedésben való jártasságnak köszönhetően hamarabb felépülök anyagilag . mit kellene tennem.12. Akinek mindig nyernie kell. mert kezdem megszeretni a dolgot. amelynek két tölténykamrájában van golyó. és örömmel törődöm a sajátjaimmal. A tanulás egyik legnehezebb része. az anyagi függetlenség pedig több szabadidőt jelent. Azért érdemes először időt szánni a tanulásra.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 156 of 169 több hónapig eltarthat. Azért vonulhattunk vissza fiatalon és gazdagon. ha pedig esik. 3. hogy némi időt szánunk pénzügyi képzésünkre. Amikor az 1980-as években anyagi gondokkal küszködtem. Amikor először hallottam Renie-től a négy kategóriát. 2008. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Akinek mindig igaza kell legyen. 3. mert a nyerés fontosabb volt számunkra. elismert vállalati stratéga. Hajód kapitányaként minél előbb meg kell szeretned a rakományodat.com . de nem voltam képes megtenni. Ha veszítek.. Mint bárkánk kapitánya. Ma már nagyon szeretem csinálni. hogy kiokosítsam középső elmémet. Egy opciós üzlet lebonyolításához ezzel szemben elég néhány másodperc. Az opciók által módom nyílik a tőzsde fel-le hullámzásainak kontrollálására. Ma imádok ingatlannal foglalkozni. Korábban írtam a középső elme tanításáról. 4. Természetesen. 2. Akinek a kényelem kell. mint a többi három kategória. hogy szeressék. Ha a tőzsde felmegy. vételi opciókkal fogok élni. kevesebb pénz. és megnyerhettük az anyagi függetlenségért folytatott egyéni gyorsasági versenyünket. Nem szívesen építettem például céget. Azzal. hogy ma időt fektetek be. akiket el tudtam helyezni bennük.

a versenyhelyzet javítani fogja a lakások színvonalát. Ha emelheted a lakbért. Ha bérbe adott ingatlanjaid vannak. a három házad biztos jövedelmet nyújt majd.000 dollárt veszített. emelheted a lakbéreket. . De ha úgy egy órányira kimész a városból.09. .Általában nem . sokkal biztosabbat.Azt akarod mondani.mondtam. . ahol lakbérkontroll van érvényben. hogy eladom egyiket-másikat.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 157 of 169 Egy barátom elmondta. Ha nagy lesz az infláció. mint a Monopoly játék. mert lakásokat nyújtasz. és ez a sok költségnövekedés mind a bérlőre hárul. 2008.tette hozzá. kisebb lesz a kockázat.„Úgy veszek részvényt.Így igaz . a lakbérek csökkennek.Ha a piaci viszonyok nem változnának. hogy olyasmibe fektetek be. Bólintottam. .Azt hiszem. ha okosan fektetsz be. és az adók miatt megnő az infláció.Akkor segítünk a kormánynak az alacsony lakbérű lakások biztosításában. hogy mindössze 15 000 dollárral nyugdíjba mehetek. mint New York vagy San Francisco? Nem lesz nekik nehéz olcsó bérbe adható ingatlanokat találni? . Ha több tulajdonos verseng bérlőkért. a legtöbb helyen találsz megfizethető ingatlant." . akik drága városokban laknak. .A város szívében bizonyára nehéz lesz. .Mindössze 30 000 dollár kell hozzá? . . majd azt mondtam: . ha mindenki ingatlanba kezd befektetni? . hogy három ingatlan vegyél. mint a befektetési alapok. a bankárod is szeret érte. így van . amit vettél. Többnyire olyankor. a kamatok és a biztosítások árai. amíg nem olyan városokban veszel ingatlant. és aggódik. és biztosabb a jövőd. A szövetségi kormánynak vannak hitelprogramjai. Warren Buffett szavaival válaszoltam: . fizettesd ki a bérlőiddel a jelzálogtartozásodat.mondtam. több pénzt nyerhetsz hanyatló tőzsdén. akiknek nem telik saját lakásra.kérdezte ezután.12. az infláció rémétől. . csak 5 százalékot kell kifizetned bizonyos fajta ingatlanok vételárából.kérdezte.De azért néha előfordul.És mi a helyzet azokkal.Mennyi ideig tartod meg az ingatlanjaidat? .Nem -feleltem. mert az ingatlan meg tud védeni az élet legrettenetesebb anyagi fenyegetésétől. ugyanakkor file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hatalmas mennyiségű pénzt nyom. . és esnek a részvényárak. Az állam is szeret érte. ha rossznak bizonyul a befektetés. hogy a diverzifikálás nem biztosítja a szükséges hozamot. és a többit meghitelezi a bank? . és mindörökre megtartom. Amikor tanácsot kért tőlem. hogy soha nem mehet nyugdíjba. és idővel sokkal többet ér majd. és még 510 évem lenne hátra a nyugdíjig. Ugyanez érvényes a részvényopciókra is. mintha örökre meg akarnám tartani. hogy 401(k) nyugdíjterve 2000 és 2002 között több mint 350. amit szeretek. és meg akarok szabadulni tőle. és még jövedelmed is származik belőlük. illetve a hosszú távú védelmet. biztosan nyugdíjba tudnék menni mindössze 15 000 dollár befektetésével. Tisztában van vele.Némi tanulással és tapasztalattal kevesebb pénz kell a nyugdíjba menéshez. ha megkapod. . a kormány túlköltekezik. Mire hatvanöt éves leszel. ahol az ingatlanok értéke felfelé megy. Ha elég hamar vettél ingatlant. ugyanakkor egy jó ingatlan értéke megnő. és remélhetőleg emeljük azoknak az életszínvonalát. Nagyon szeretem az ingatlant és a cégeket az eszköz rovatomban. és még a társadalom számára is hasznot hajtasz. Ha van négy zöld házad.És sokkal kevesebbe kerülnek .Olyan ez. . magasabbak a hozamok. PDF created with pdfFactory Pro trial version www..Valójában 15 000 is elegendő ahhoz. megnőnek az anyagköltségek. A legtöbbször azonban követem Warren Buffett elméletét arról.Tehát nem adod el soha? . A magas infláció idején a befektetési alapok gyakorta veszítenek az értékükből. azt mondtam neki: . . rendszeres jövedelmed lesz. amire nagy szükség van. egyenként 100 000 dollárt érő bérbe adható ingatlant..pdffactory. Utóbbi azért van. Mire nyugdíjba mész. . jobban kézben tarthatod befektetéseidet. Csak olyan területet kell keresned.Nem kell feltétlenül megállnom három háznál? .De mi lesz. Ha emelkedik az infláció.Vegyél 30 000 dollárért három. beválthatod egy piros szállodára. Ha nagyobb a kínálat. és rögzített a kamat. az infláció a barátod.helyeseltem.com . Ötvenhárom éves.kérdezte.

. hogy a tanulás három lépésben zajlik. 2008. Ezek az indokok adnak energiát a továbblépéshez. mert a nagy alapkezelő cégeket üzleti iskolákat végzett emberek vezetik. Buffett többek között azért olyan eredményes a tőzsdén. én szabom meg az életre szóló jövedelmemet. amiért el akarjuk érni a kitűzött célokat. akik okosabbak nálad!" A baj az." Egyszerűen fogalmazva: A bankbetétekkel és a befektetési alapok vásárlásával az a file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Áldozz némi időt a gyakorlati próbák és tévedések általi tanulásra. Ha követed a fenti három lépéses folyamatot. Áldozzunk rá némi időt. mert bizonyára fogsz hibázni. jobban ellenőrzésem alá vonom az eszközeimet.12. .és rövidtávú okokból akarunk valamit megtanulni.Ha rászánok egy kis időt.09.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 158 of 169 pénzt és időt veszítenek mindazok. Ezért kellene elfelejtenünk az iskolában berögzült rossz szokásokat. jobban irányításod alá vonhatod a jövődet. és bátran hibázni.Mindehhez csak tanulni kell egy kicsit. majd tanulni a hibákból. és mindehhez csak tanulni kell egy kicsit. Ha nagyobb a vagyonod és a gyakorlatod. ha némi időt számunkra. és leírhatjuk céljainkat. Hozzáteszi: „A jelenlegi pénzügyi iskolák az átlagos teljesítményekhez nyújtanak segítséget. hogy kiderítsük. Áldozzunk rá némi időt. hogy saját tapasztalatot és bölcsességet is gyűjts. A három lépés a következő: 1. A terv alapjában véve a következőt javasolja: „Add át a pénzedet olyanoknak. Leülhetünk. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. hogy kezdd kicsiben és kis összegű pénzzel. Miért időpazarlás az MH nyugdíjterv? Szerintem azért volt fölösleges a nyugdíjreform. milyen hosszú. Egyetértetőm ismételtem meg szavait: . hogy megszerezzük a céljaink eléréséhez szükséges technikai tudást. . A tanfolyamokon elsajátítható technikai tudás megszerzése után fontos. ám ezek nem jó befektetők. semmi értelme gondolkodni. 3. annál nagyobb pénzügyi kihívásoknak tehetünk eleget. hogy több tízezer diák úgy jött ki az üzleti iskolákból. akik befektetési alapokat vásároltak. illetve indokainkat. A technikai tudás megszerzésére fordított idő által időt nyerek. mit kell még megtanulnom a tanfolyam elvégzése után. több időt nyerek. hogy a pénzügyileg okosabbnak vélt emberekről kiderülhet.mondta a barátom. hogy mégsem okosabbak. melyek kevesebb idő alatt nagyobb sebességgel hozzák be az árukat. és mindháromhoz idő kell. Azért ajánlom. Én például még ma is szánok időt cégépítési. és rengeteg tudnivalóval gazdagítanak az oktatók. kevesebb nehezen keresett pénzem bánja. jobbak lesznek a hozamaim és kisebb a kockázat." Ez azt jelenti. A hagyományos iskolákban a tanulókat büntetik a hibákért. Fektess be önmagadba! Igen jól ellenőrzésünk alá vonhatjuk időbeosztásunkat. Minél bölcsebbek leszünk.com . 2.. Az életben az emberek a hibáikból tanulnak. nőni fog a vagyonod.. az önbizalmad és a gyakorlatod.. ingatlanbefektetési és opciós kereskedésről szóló tanfolyamokra. mert útmutatást kapok arra vonatkozóan. hogy megtanuljunk eszközöket létrehozni. De ahogyan az autóversenyzőknek is többet kell edzeniük a nagyobb sebességű versenyekre. a befektetőknek is többet kell áldozniuk a képzésükre. Warren Buffett a következőket mondj a a jelenlegi MBA-t és pénzügyi iskolákat végezettekről: „Hasznot hozott a számomra. hogy kezeljék maguk a pénzüket és befektetéseiket. A legtöbb ember tudja. és rövidebb idő alatt gazdagodhatsz meg. ha olyan befektetésekkel akarnak foglalkozni. amelyek segítségével befektetett pénzünk gyorsabban térül meg. mert nem ösztönözte arra az embereket.Tehát így sokkal jobban kézben tarthatom az irányítást . hogy azt tanulták.

akik olvasva. mennyire nincs a kezében az irányítás. Építs bárkát! Lapozz vissza a 10.. Az egyik a tanulás. Minél sikeresebb lett.com . ideje zömét mégis mások meggazdagítására fordítja. hang. de a jövedelme a projektjeire szánt effektív munkaóráitól függött. Mint mondtam. mint huszonöt éves jogászi gyakorlat után. Ahelyett. cégekbe és ingatlanokba fektet be. Akkor döbbent rá. egy aranyipari cégben. Megváltoztatta a jogi céggel való szerződését. hogy órabérért dolgozna. és amelyek stabilabbá teszik pénzügyi bárkáját. egy környezetvédelmi cégben. hogy ő „kimagasló E" a CASHFLOW-négyszög bal térfelén. többek között egy internetes marketing cégben. Időnk kontrollálására több lehetőség kínálkozik tehát. változtatnia kell. ezért alkottunk társasjátékokat.09. ami esetleg épp akkor nem áll rendelkezésre. és tekintsd át a válaszaidat: Hány év múlva leszel hatvanöt éves? Hány év van még hátra 2016-ig? Rászántad saját képzésedre a minimális heti öt órát? Most határozd el. vagy csak most kezdi a befektetést. Vannak. A richdad. Jóllehet Allen jelentős vagyont gyűjtött takarékbetétekben.pdffactory. hogy intenzív tanfolyamokra járnak. hogy ügyfelei egyre nagyobb igényt tartanak az idejére.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 159 of 169 legnagyobb baj. A negyvenötön túliaknak az idő legtöbbször komoly kihívást jelent. amikor látta.. továbbá egy olaj. munkaidejéért cserébe tulajdonrészt kap azoktól a cégektől. egy gyógyászati cégben. hogy nem szerzünk velük elég gyakorlati tapasztalatot.com azért bocsát közre különféle termékeket különböző formában. és mindenét elveszítette. Szerintem ez óriási idő. és szolgáltatásaiért tőkerészt kér cserébe. és egy neves nemzetközi jogi cég munkatársaként dolgozott. rengeteg pénzbe kerül. mi az! Esettanulmány Allen ügyvéd. nem befolyásolják többé olyan erősen a tőzsde ingadozásai. A való életben szerzett befektetési tapasztalat nélkül sok időbe telik.12. Miután elolvasta a Gazdag papa. könyveinken. hogy tőkét hozzon létre saját maga számára. társasjátékainkon kívül intenzív tanfolyamokat is tartunk. szegény papát és a CASHFLOW-négyszöget. amelyeket jogi tanácsokkal lát el. Kiemelt fizetést kapott. de a vagyona nagyban függött a tőzsdétől. Idejét arra használja. melyeket sokkal inkább ellenőrizni tud. de sajnos a hagyományos iskolák vajmi keveset tanítanak a befektetés játékáról. mert az emberek nem egyformán tanulnak. amelyek játszva tanítanak. így átlépett a C negyedbe. Mára maga választja meg ügyfeleit. Megint mások úgy tanulnak a legkönnyebben.és videokazettáinkon. milyen rohamosan csökkent értékpapírjai értéke a 2001-es évben. Általános termékeinken.és pénzpazarlás. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. látva. Miután megváltoztatta időbeosztása kontrollját. fejezethez. mégis úgy látta. 2008. mások másképpen. úgy döntött. és nem volt felette közvetlen kontrollja. a diverzifikált MH nyugdíjterv valószínűleg nem segít rajta. akik cselekvés által sajátítják el a dolgokat. nagy kockázattal jár. Írd le. amelyek rövid idő alatt. ha az ember elmúlt negyvenöt éves. Akadnak. Allen ugyan feltöltötte pénzügyi bárkáját bankbetétekkel és 401(k) nyugdíjtervekkel. Allen rájött. Jelenleg több különféle jellegű cégben van tőkerésze. így rugalmasabban tudott más ügyfelekkel is foglalkozni.és file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és állandó anyagi bizonytalanságot okoz a csekély hozam elérése is. koncentráltan adják át a tananyagot. Több. ami az E negyedben tartaná őt. amikor kell. eszközt a CASHFLOW-négyszög C negyedében. hogy belevágsz valamilyen vállalkozásba vagy ingatlanbefektetésbe. Olyanok is vannak. annál kevesebb ideje maradt a családjára és a barátaira. akik jól tanulnak a hagyományos iskolákban.

és kezdj részmunkaidőben kiegészítő vállalkozásba. de gondoskodj róla. hogy döntenem kell egy biztos és egy bizonytalan sors között. Azt ajánlom. nem másét . úgy döntöttem. életem legnehezebb feladatai közé tartozott. mint az intelligenciámból. hogy tönkremegyek és nyomorogni fogok. hogy apró hibákat véts. hogy a gazdag embert hozom ki magamból.com . kivé akarunk válni. cégek. hogy anyagilag nem nyersz minden hibádon. inkább gazdag apám nyomdokaiba lépek. ami pedig a legfontosabb. és úgy vélem. melyik apámat követem.. Amikor beiratkoztam az Amerikai Haditengerészeti Repülőiskolába Floridában. hogy a pilótát hozom ki magamból. mint szegény apáméiba. és többet tanultam a butaságomból. eldöntöttem. Összeszedni magam.hogy saját bárkámat építem. fejezet 8. utolsó esélyt látva a nyugdíjra. de nem jutottak célba. melyet magamnak ástam. De ahelyett. sokkal jobban irányíthatod sorsodat. A népességrobbanás nemzedéke garmadával fogja zúdítania pénzt a piacra.. úgy végzem. úgy döntöttem. ingatlan. azt javaslom.. Amikor úgy határoztam. melynek jelentése kihozni vagy kivezetni. személyes önbizalmat szerzel. a könnyű út sokszor nehézzé válik. Tudtam. 2008. mint ő. Őszintén mondhatom. módszeresen kezdd el építeni bárkádat. hogy részeg tengerészek módjára. 1979-ben. ha gazdag apám nyomdokaiba lépek. azután tanulj belőlük. ha megfogadom vér szerinti apám tanácsát. hogy meggazdagszom. vagy fektess be egy kicsi. kontroll: Sorsunk kontrollja „Mindannyiunkban lakozik egy gazdag ember.pdffactory.09.. gratulálj magadnak. 20. Mint tudjuk. de felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot. ugyanakkor a legjobbak közé is.nem annyira a célról szólt. Ne félj hibázni. mert kell néhány év az alapok elsajátításához. hogy járjak iskolába.. 1974-ben a nehéz út mellett döntöttem. 1974-ben el kellett döntenem. Ez akkor könnyű döntés volt. és lépj tovább. másokba úgy. hogy tudjam. a nehéz út pedig könnyűvé." Gazdag papa Hozzuk ki magunkból a gazdag embert! A Webster értelmező szótár szerint az angol oktatás (education) szó a latin educo vagy educe igéből ered.. Lehet. jövedelmet biztosító ingatlanba. mint a sikereimből. 1974-ben már elég idős voltam hozzá. A tyúkólon kívüli élet az első lépés megtételével kezdődik. a következő néhány év virágzást hoz majd a tőzsdén. a célhoz vezető útról. sokkal inkább a folyamatról. akik vele együtt kezdték. mire jutok. Ha gazdag apám jóslata beválik. Ez lesz a nagy fellendülés. Miután minden hibádból levontad a tanulságot. újra döntéshelyzet elé kerültem. szerezzek diplomát és biztos állást. a nagy zuhanás előtt. tartsd meg az állásodat. csak az első lépést megtenni volt nehéz. 1974-ben világos volt előttem. egyre file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. a bizonytalan sorsot választottam. Addigra már gazdag apám sok barátjával találkoztam. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. s egyben stabilabbá tette pénzügyi bárkáját. Azt is tudtam. Némelyekbe közvetlenül fektetett be. nincs garancia rá. be fog válni. többet tanultam a kudarcaimból. és kimásznia veremből. Újra eljön az aranykor. hogy a tengerészt hozom ki magamból. egy szegény ember és egy középosztálybeli.. sikerült kikerülnie a mókuskerékből. Mi döntjük el. Mint ismeretes. amelyen nem voltak garanciák. de az is lehet. hogy Allen átlépett a négyszög jobb térfelére.. Pénzügyi kimutatásában három eszközkategória szerepel: értékpapír. A bizonytalan sors választása . gazdag apám útján nincsenek biztosítékok..12. Áldozz némi időt és pénzt a képzésedre és a tapasztalat megszerzésére. Ezután még sok lépés van hátra. Azzal.. Amikor beiratkoztam az Amerikai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémiára New Yorkban. Lehet. Öt évvel később.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 160 of 169 gázipari cégben. hogy szolgáltatásáért részvényeket kapott. pénzügyi eufóriába esve ünnepelnél a parton.

és a szegénység visszatéréséhez vezetnek. a tanácsadói és a szerencse. Nem hisz abban. járjatok tanfolyamokra. mire azt feleltem: . a szabályai.Befektető vagyok.Jó iskolába jártam. azt mondta: ." De a nagyjábó1208 és 2012 közötti időszakot követően valóban megváltozik minden. hogy a kampánya igencsak jól finanszírozott.. Egészen biztos vagyok benne.09. 2008. gazdagabb leszel file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. és elkezd emelkedni. . Sir Isaac Newton azt mondta: „Az égitestek mozgását tudom mérni. olvassatok. . előhívtátok magatokból a gazdag embert.12.Akkor bizonyára jó iskolába járt. a kifogásai. a látomásai. ha elveszíti az önkontrollt. Amikor beütötte a pénztárgépbe a vásárlásomat. mivel foglalkozom. és készítsétek fel bárkátokat. mint az alkalmazottjaihoz. engem pedig arra tanított.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 161 of 169 erősebben szólongatod a benned lakozó gazdag embert. az emberek újra elfelejtik majd a múltat. miközben aláírtam a hitelkártya-számlámat.Egyébként sem a pénz teszi az embert gazdaggá. . és sok hibát vétettem.mondta a fiatalember. Társa a következőket mondja erről: „Warren ugyanolyan szigorú a gyermekeihez. írja a nevét kisbetűvel. nem ő a nagytőkés Buffett. hogy azzal teszünk jót a szeretteinknek. amit maga csinál. . Azt mondja: „Akik úgy vélik. Méghozzá azért. ha olyasmit adunk nekik. Tulajdonképpen a pénznek vajmi kevés köze van a befektetéshez. Az idősebb Buffett elmondta: „Megkértem.com ..Honnan vette a befektetéshez szükséges pénzt? -Tanultam. mert a múlt utoléri a jövőt. Gazdag apám szigorú apa volt Mindkét apám szigorú volt. vállalkozás és befektetés dolgában. amihez nincs joguk. hogy egy vagyont veszített a Dél-tengeri Buborék néven ismerné vált pénzügyi eufória időszakában. az nemigen segített a befektetésben vagy a meggazdagodásban . valamikor 2004 és 2007 között. és gyakoroljatok úgy.mondtam. és így válaszoltam: -Nem.pdffactory.De az is sok munka. sokat olvastam. Ha nincs pénzed. és még jobban a rosszakban. Gazdag apám különösen szigorúan bánt Mike-kal és velem pénzügyek. én is nulláról kezdtem." Warren Buffett az öröklött vagyont „a gazdagok élelmiszer jegyeinek" nevezi. végül is a fiára hagyta a vagyonát. hogy mindenki tudja. kicsiben kezdtem. Howard indult a választáson Omahában a kormánybiztosi címért. . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Bizony sokba . Még egy zseni is lehet bolond. De nem így volt. de amit ott tanultam. mintha az életetek függne tőle. . a szavazók a neve miatt feltételezték.feleltem. és átveszik az irányítást az érzelmei. és őt tettétek meg hajótok kapitányává. hogy az élelmiszer jegyek elerőtlenítő hatásúak. hogyan váljak jó befektetővé feleltem. Ha ez sikerül. Készüljetek fel tehát." Amikor fia. Mint sokan mások. Az utcán tanultam meg.mert így is van. továbbá jó tanácsadóim és mentoraim vannak.Ahhoz bizony sok pénz kell. Tanuljatok. s megint csak azt mondják: „Ez most más. ugyanazok. Talán ezért találtam könnyűnek a fegyelmet az akadémián és a haditengerészetnél. nem igaz? Megráztam a fejemet. hogy jól teljesítsen a jó időszakokban." A pénz nem tesz gazdaggá Nemrégiben egy üzletben voltam ruhát vásárolni." Ezt azok után mondta. hogy megszerezzem a magamét. Warren Buffett is szigorú a gyermekeihez. . mint akik egy halom pénzt hagynak a gyerekeikre. hogy ha a tőzsde magához tér.Ezek szerint sok munkájába került . ugye? . ami 1720-ban ért véget. hogy előjöjjön. de az emberi butaságot nem.Akkor hogyan gazdagodott meg? .érdeklődött az eladó. hogy jól tudtok-e befektetni . Az eladó megkérdezte.

nehéz anyagi helyzete miatt kénytelen volt fejleszteni pénzügyi képességeit. Cselekedj. hogy nem nyúltok hozzá. Még ma vedd kezedbe oktatásod és sorsod irányítását! Építs bárkát! Éppen nem bízol magadban? Akarsz egy receptet. akkor is nagyobb pénzügyi biztonságban érezhetjük magunkat. ha netán igazam lesz. mert nem volt pénze. A piaci ciklusok file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.. Az adott szó kötelez.pdffactory. Ha szegények lesztek. a felkészülésnek hála. mert nem támaszkodhatott semmilyen biztonságra. Szabad országban élünk. sem írásban nem fogalmazott valami jól. És azért lett szabad. melyikké akarunk válni. láss hozzá a bárkaépitéshez . tévedek." Mindannyiunkban lakozik egy gazdag." Mi akarsz lenni. ha kellőképpen figyelmezteti a fiát és engem. Amikor mostanában összejövünk Mike-kal. Minden pénzpiac hol fölmegy. akikben meg lehet bízni.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 162 of 169 Mint tudjátok. építése közben mindvégig szem előtt kell tartanod személyes célodat. 2008. akár szegények. Ha szegények lesztek. és ezért sem beszédben.. ezért mindnyájan szabadon eldönthetjük.12. Mivel azonban 13 évesen szembesülni kényszerült a való világgal. Ha gazdagok lesztek. akik megbízhatóan megvédik a családjukat és a vagyonukat.09. hogyan lehet gyorsan válaszokat találni? Vizsgáld meg még egyszer. akit valaha ismertem. azt akarom. még ha nem is jön a nagy pénzügyi özönvíz. mit tanultunk tőle a vállalkozásról. akkor is legyetek eléggé megbízhatóak ahhoz. akár szegények.com . legyetek nagylelkűek az időtökkel. ha sem ti. mint egy megbízható szegény embernek." Úgy gondolta. egy szegény és egy középosztálybeli személy. hogy olyan emberek legyetek.. hol le. Azt mondta: „Nem az a kérdés. Ha szegények lesztek. Azért lett zseni. Kim és én felkészülés gyanánt megépítettük bárkánkat. Hatalmas mérvű tőzsdei összeomlás közeleg. vagy „bizalmi"-t jelent. ha mégis igaza lesz. olyan emberek legyetek. hogy felkészüljünk arra az esetre. ugyanúgy kell viselkednetek. milyen a gondolkodásmódod a pénzzel kapcsolatban! Hogy a bárkád kapitánya légy. gazdag apám sosem fejezte be az iskolát. a pénzről és az életről. Akár gazdagok lesztek. mindig megbeszéljük. és gazdag apám tévedett. a vagyonotokkal és a bölcsességetekkel.. tapasztalatra és anyagi függetlenségre tettünk szert. és megláttok egy 100 dollárost heverni valakinek az íróasztalán. akikben meg lehet bízni. Gazdag apám azt mondta: „Akár gazdagok lesztek. a befektetésről. Gyakran elhangzik közöttünk: „Azért lett gazdag. felkészültetek-e arra. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ilyenné akarlak nevelni titeket. sem a családotok nem evett már napok óta. Nem nehéz megjósolni egy tőzsdei összeomlást. vagy sem. elsősorban pénzügyek tekintetében. de nem ez a baj. igazam lesz-e. lesz rá időnk.még ma! Tekintsd át még egyszer az „Építs bárkát" részt minden fejezet végén! Mi tart vissza? Zárszó Egy próféta reménye semmive foszlik Gazdag apám gyakran mondta: „Remélem. hogy olyan emberek legyetek. hogy mindkettő biztonságban növekedhessen. Az a kérdés. nem önelégültségre. azt akarom." Szerencsére gazdag apám jóslata felkészülésre késztetett. Az értelmező szótár szerint „bizalmon alapuló"-t. ha teljes anyagi csődbe kerültök. ha nagy leszel? Gazdag apám egyik legfontosabb szava a fiduciáris szó volt. és ettől az egyik legokosabb emberré vált. mert nem volt iskolázott. Ezzel együtt nagyobb pénzügyi műveltségre. azt akarom. Így aztán.

Az igazi baj a társadalommal van. amely elég naiv ahhoz. hogy higgyen az ígéretekben. Ez egy precedens nélküli probléma. sem a kormány. A hangsúly a következő tőzsdei összeomlás által felszínre hozandó problémákon van. 2008." A következő tőzsdei összeomlás kideríti majd. amikor levonul a dagály.com . öreg nagyapó. mint az utolsó menedék hitelezője. A rossz hír A rossz hír. akár nem. mint egy jó tündér. hogy az elkövetkező pénzügyi katasztrófa is a legjobbat fogja kihozni az emberekből. szeptember 11. Megjósolni egy tőzsdei összeomlást olyan. amely nap mint nap súlyosbodik.. hogy megkönnyítik unokáik sorsát. aki int a varázspálcájával.. mint sok nagyszülő tenné. amelyeket nem tud megtartani. hogy az állam felelős saját alkalmatlanságuk orvoslásáért. 2001. azt. Mindenki azt fogja kérdezni.. mind országos szinten meg kell oldanunk a problémákat. Túl sokan hisznek benne. illetve a szövetségi kormányzatot. Ahogyan Warren Buffett mondja: „Atomtámadás esetén ez az üzenet semmisnek tekintendő. Ez az összeomlás különösen nehéz lesz. pár év múlva Amerikában több millióan töltik be hetvenedik életévüket a népességrobbanás nemzedékének tagjai közül. a kétségbeesés és a depresszió helyett az emberek nekilátnak. A könyv korábbi részében már említettem. amelyik hisz a tündérmesékben. s meglelték magukban a hőst. és egy csapásra minden anyagi gondot megszüntet.09. a szövetségi kormány előlépett. De nem a megszegett ígéretek okozzák az igazi problémát. A kérdés: Vajon hányan fognak tudni megélni anyagilag? Hányan keresik majd meg az állami. Olyan volt ez. hogy jön a tél. Az a társadalom.-ét követően a Nemzeti Bank azonnal elárasztotta a gazdaságot pénzzel. ki volt a vízben meztelenül. Ami még rosszabb: a gazdasági düh és a kudarcok miatti feszültség világszerte fokozódik. abban reménykedve. mert három generáció görgetett tovább egy nagyobb problémát. és megmentett néhány légitársaságot. A kormány már nagyon régóta tesz olyan ígéreteket. A vállalkozás és a befektetés való világában a jó tündér az Amerikai Nemzeti Bank és nővére. Rengetegen hiszik. ez pedig azt jelenti. hogyan lett egyszeriben ennyi szegény ember a világ leggazdagabb országában. Warren Buffett azt mondja: „Csak akkor derül ki. Még jobb hír. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a kormány. hogy az elektronikus kommunikáció segítségével a világon mindenütt megszüntethetjük a szegénységet. hogy legyen a jó tündérük? E könyv üzenete. mintha azt jósolnánk meg. Amikor a légi közlekedés bajba került a támadás után. hogy az emberek gyakorta a nehéz időkben a hozzák ki magukból a legjobbat. hogy a következő tőzsdei összeomlás olyan szintű szegénységet fog felfedni Amerikában. és az egyik ilyen csoport esetleg maga a kormány lesz.12. Bízom benne.-i támadás után emberek milliói találtak rá a szívükben valami jó cselekedetre indító érzésre. mint az a kedves. hogy megoldják ezt a „szegénység problémát" egy gazdag országban. hogy miként tartsa el magát valaki munkás évei után. hogy az állam olyan.. Pénzügyi fogalmazásban ők az utolsó mentsvárat jelentő hitelezők. hogy az önelégültség. Hiszem. aki felnőtt gyermekét menti meg." A jó hír Jó hír. egy mesealak. hogy az oktatásnak három különböző formája létezik: file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy az emberek hamarosan rá fognak ébredni. A kérdésem: vajon a szövetségi és az állami kormányzatok meddig engedhetik meg még maguknak. ki volt a vízben meztelenül. Közvetlenül a szeptember 11. nem érett társadalom. sem a tőzsde nem tudja megmenteni őket. akinek már saját gyerekei vannak.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 163 of 169 az élet részei.pdffactory. hogy az utolsó mentsvárat jelentő hitelezőket alakítsák? Akár tetszik. hogy mind globálisan. ami megrendíti majd a világot.

túl sokáig besöpörtünk a szőnyeg alá. amíg még van rá időd. 3. Az ipari korban az embereknek csak általános és szakmai képzettségre volt szükségük. A 401(k) pedig éppen ilyen. ha egyszer felszínre kerülnek ezek a problémák. ehhez pedig magasabb szintű pénzügyi ismeretek kellenek. hogy a nagy tőzsdei összeomlásra nem kerül sor.12. Két szakma Az ipari korban csupán egy jó állás vagy szakma kellett az embereknek. pénzügyi. hol meg oldalirányban mozdul el . hasonló eszközökkel-több millió embertől követelte meg. amikor az a józan megfontolás alapján indokolttá válik. mind szakmailag jól képzettnek kell lennie. szakmai. hogy befektessenek. mint a világ többi kormánya. Miénk a választás Noé látta a jövőt. Kiváló szakmai iskolák működnek Amerikában. Olyan ez. mintha egy úszót megbilincselve hajítanának be a mély vízbe. A szakmai képzést jelesre értékelném. és várva-várom. Bikákon és medvéken túl A 401(k) tervek támogatásával az amerikai kormány .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 164 of 169 1. amelyeket mi. hanem az egész világnak.. ingatlanról. képzettség híján. optimista elvek alapján vásároltak. Az egyik arról szól. Korunkban az embernek mind pénzügyileg. ha osztályoznám az írás és olvasás alapjainak oktatását. Az információ korában már nem elég ez a kétféle tudás.com . Egy való világbeli befektető nem fektetne be olyan eszközbe. nyersolajról. 2. 2008. Az információ korában két szakmánknak kell lennie. Talán valaki előkap majd egy varázspálcát. hogyan fektessük azt be. hogy a népességrobbanás nemzedékének milliói egyszeriben elég pénzt gyűjtenek össze ahhoz.pdffactory. Én azonban nem hiszem. Ebben bízom. hogyan élhetünk meg. és amelyekből nem szállhatnak ki büntetlenül. ha vége munkás éveinknek.. amely csak a piac egyfajta mozgására reagál jól.csakúgy. Az MH nyugdíjtervek befektetői. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogyan keressünk pénzt. amíg meg nem halunk. Azt hiszem. a társadalom. A közelgő tőzsdei összeomlás olyan problémákat fog feltárni. Azonnal ki kell javítani ezt a hiányosságot.. ha továbbra is vezető világhatalom akarunk maradni. a másik arról. ha te is felkészülsz. hogy a tőzsdei összeomlás elkerülhető. vészhelyzetbe kerülünk. amelyeket nem tartanak ellenőrzésük alatt. befektetési alapokról vagy kamatokról. Azt sem hiszem. vagy olyan programba. kötvényekről. és felkészült rá. általános. mint gazdag apám. hogy életük végéig gondoskodni tudjanak magukról. A jól fizető állás kevés. és mindnyájan boldogan élünk. hogy befektetőkké váljanak. és kimondatik az igazság. hogy a tőzsde átlagosan emelkedik. A mai Amerikában közepes érdemjegyet adnék. mind általános műveltségben. A piacra belépő nembefektetőknek többnyire egyszerűen csak annyit mondtak. hogy minden piac hol emelkedik. Ha hasonló jövőt látsz magad előtt. A másodikhoz elengedhetetlenül szükséges a pénzügyi műveltség.legyen szó részvényekről. és nem csak a magunk számára születhet megoldás.. amelyből nem lehet kiszállni. Természetesen reménykedhetünk benne. hol esik. nem követelte meg viszont. Ez a feltevés indította el a befektetési alapok virágkorát. Olyan eszközöket tukmált rá az emberekre. Igazság szerint a való életben működő befektetők tudják. pacalról. lehetőség lesz a megoldásukra egyszer s mindenkorra.09. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. fűtőolajról. jól teszed. és a válságból egy új pénzügyi világ fog kiemelkedni. Azt is tudnunk kell. Szerencsére. A pénzügyi oktatás szintje azonban elégtelent kapna oktatási rendszerünkben.

mert mindkét esetben jól jársz. mint amilyen Amerika. hogy cselekednie kell. Náluk van a kulcs. noha ebbe a vitába a legtöbb rövid távú befektető belemegy. mert katasztrófa fog bekövetkezni. szeret részvényeket venni. hogy a gyülekező viharfelhők mögötti életet lássuk. diverzifikálni és imádkozni. Ha több tanár és több diák tanítja ezeket a pénzügyi ismereteket. Nem végítéletnek szántam ezt a könyvet. mit tanítsak a gyerekeinknek. Nyilvánvalóan rendkívül viharos időket élünk. amiről tudta. hogy minden piac egyszer bika. amikor a többiek megfutamodnak. akik felkészültek. vajon a bikáé vagy a medvéé lesz-e a főszerep. Amerika leggazdagabb és legsikeresebb befektetőjének a szavai. A való világbeli befektetők tudják. Az optimisták imádnak vásárolni. amikor „a medvék túladnak rajtuk". PDF created with pdfFactory Pro trial version www. hozzá hasonló látnok tanárnak. ha nemcsak bikákban és medvékben gondolkodik. hanem a szebb jövőért is. hogy meglásd a jobb világot a viharfelhők mögött. és mindig szem előtt tartja a fényesebb jövőt. akiknek van bátorságuk a jövőben szükséges készségeket megtanítani a diákjaiknak. egyszer medve. Megvan a lehetőséged rá. mint összhangban lenni a való világgal. és vadonatúj világot fedezett fel az özönvíz végén. mindegy lesz. Szegény apám. 2008. Nagyon fényes jövő vár azokra..Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 165 of 169 az örökös bika piacba vetett hittel. Mivel látnok volt.pdffactory. Azért ajánlottam ezt a könyvet egy tanárnak.. Mint globális társadalomnak. hogy vár rá. fejlessze pénzügyi tudását.. illetve elad. felfelé megy-e a tőzsde vagy lefelé. Az egyik ilyen kihívás a fokozódó szegénység. De a felkészülés hitet is jelent. Egy prófétának ez a dolga. felkészülhetsz az anyagi sikerre. akárhogyan áll is a tőzsde. tapasztalatát és ösztöneit. aki messzebbre lát bármely piac fel-le ingadozásánál. Való életbeli befektetőnek lenni annyi. de tisztában volt vele. Aki a való világban akar befektetni. a való életben szükséges készségekkel kell rendelkezned. mert a tanárok kezében van a jövő kulcsa. 1. nem menthet meg mindenkit. gyakran aggódott amiatt. hogy folyamatosan fejlesszük készségeinket. tudnám. függelék ANYBT file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. hogy elolvastad a könyvet." Ezért ajánlottam tehát ezt a könyvet a Dave Stephensnez hasonló tanároknak. de első világbeli országokban is. tartsuk meg hitünket erősnek. amelyekkel tágasabbnak és szebbnek látjuk a világot. Ösztönzésként írtam azoknak a készségeknek az elsajátításához. Azt mondta: „Ha látnám a jövőt. nem a jövőre.09. rengeteg kihívással kell szembenéznünk." Így akart minket emlékeztetni arra. Noé tudta.. Végezetül álljanak itt Warren Buffettnek. és a tettek egy jobb világot teremtsenek nekünk. főként a legsötétebb órában. ugyanis ők készítik fel gyermekeinket a jövőre. Gazdag apám gyakran mondta: „A legsötétebb óra a hajnalhasadás előtti. egyszerűen az élet játékának fogod tekinteni a tőzsde fel-le mozgását. talán nem válik valóra gazdag apám jövendölése. hogy jobb világ következik a vihar után. Aki jobban saját irányítása alá akarja vonni pénzügyei sorsát. aki azt mondja. Tudta. ahogyan Noé is hitt benne.12. hogy az iskolák túlságosan a régi korok történelmére koncentrálnak. nemcsak a harmadik világ országaiban.. Ha való világbeli befektetővé válsz. hogy azután a jóslata hamisnak bizonyuljon.. Ha való világbeli befektetővé válsz. eleget figyelmeztetni. De ha irányítani akarod a jövődet. Más szóval: nemcsak a közelgő katasztrófa miatt cselekedett. aki szintén tanár volt. Szűkíteni kell a szakadékot a vagyonosok és nincstelenek között.. Dave Stephensnek és minden. hogy olyan emberré váljon. és merjünk előrelépni. hogy életet vihet az új világba. megtartani.com . és telerakod eszközökkel. Ha megépíted bárkádat. átlátott a sötétségen. Köszönöm. az jól teszi. hogy irányítsd pénzügyi életedet. Nem keveredsz vitába arról. amelyek neked dolgoznak. aki a piac minden változásakor vásárol..

2008. és hatalmas. mind a tőle függetleneket).12.. komplex szabályrendszerré bővítették ki. A törvényváltoztatás szinte minden alkalmazotti segélytervet érintett az Egyesült Államokban.. Az ANYBT különböző cikkelyeinek módosításai 1974 óta a következők voltak: 1974 Az ANYBT törvénybe iktatása 1975 1975-ös adócsökkentésről szóló törvény 1976 1976-os adóreform-törvény 1977 1977-es technikai korrekciós törvény 1978 1978-as jövedelemtörvény 1980 1980-as több módosításáról szóló törvény 1981 Gazdasági fellendülési adótörvény 1982 Adózással kapcsolatos méltányosságról és pénzügyi felelősségről szóló törvény 1984 Deficitcsökkentő törvény 1984-es Szükségletek jogosságáról szóló törvény 1986 1986-os konszolidált összevont költségvetés-egyeztető törvény 1986-os egy munkaadóra vonatkozó nyugdíjtervmódosító törvény 1986-os adóreform-törvény 1987 1987-es összevont költségvetés-egyeztető törvény 1988 1988-as technikai és különféle jövedelmekről szóló törvény 1989 1989-es összevont költségvetés-egyeztető törvény 1990 1990-es idős dolgozók segélyének védelméről szóló törvény 1990-es összevont költségvetés-egyeztető törvény 1992 1992-es munkanélküliségi kártérítési törvénymódosítások 1993 1993-as összevont költségvetés-egyeztető törvény 1994 1994-es nyugdíjvédelmi törvény 1996 1986-os kisvállalkozások alkalmazottjait védő törvény egészségbiztosítási átvihetőségről és elszámolási kötelezettségről szóló törvény 1997 1997-es adófizetőkön könnyítő törvény 1998 Huszonegyedik századi közlekedési jogról szóló törvény 1998-as gyermektámogatási teljesítési.pdffactory. szeptember 2-án. Később a törvényt több ízben módosították.09.com .Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 166 of 169 Az 1974-es Alkalmazottak Nyugdíjjövedelmét Biztosító Törvényt (ANYBT) Ford elnök írta alá 1974.és ösztönző törvény 1998-as adóhivatali átstrukturálási és reformtörvény 1998-as adózási és kereskedelmi könnyítést kiterjesztő törvény 1999 1999-es adókönnyítést kiterjesztő törvény 2000 2001-es konszolidált tartalékolási törvény 2001 2001-es gazdasági növekedésről és adókönnyítési egyeztetésről szóló törvény file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és ezzel teljes mértékben átalakította a meglévő alkalmazotti nyugdíjakat és segélyeket szabályzó törvényeket (mind az adózással kapcsolatosakat.

com . amely a fizetésekből történő levonásoknak a 401(k) tervekbe való befizetését engedélyezte. adózás utáni hozzájárulásokat adózás előtti hozzájárulásokra cserélték le. majd 1981-ben a Szövetségi Adóhivatal javaslattal állt elő. amelyek 1976 végéig léteztek. minthogy nagyobb összegű hozzájárulást tett lehetővé. az ANYBT ideiglenesen befagyasztotta a KVHR adózási lehetőséget biztosító terveket. cikkelye a tervek strukturálásának szabályait fekteti le. amelynek meg kell felelnie a nyugdíjszabályozás követelményeinek időzítés és a hitelképes résztvevők csoportjának meghatározása tekintetében.. hogy a munkaadó profitmegosztó hozzájárulásának egy részét készpénzben kéri-e. mint 1000 létezett belőle az 1970-es évekre. Egy ilyen megállapodás értelmében a hitelképes alkalmazott választhatott. Az 1984-es adóreform-törvény megváltoztatta a 401(k) tervek követelményrendszerét azáltal. június 27-én. és a KVHR tervekkel kapcsolatban új tényeket vetett fel. és a meglévő profitmegosztó tervekbe befizetett. file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. Az ANYBT törvény szerkezete Az ANYBT I. és megemelte a kompenzációs határt. Azután.pdffactory. Ezek után az alkalmazottak élni kezdtek a 401(k) tervekkel. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.kevesebb. 1974. Nemrégiben a 2001es gazdasági növekedésről és adókönnyítési egyeztetésről szóló törvény további változtatásokat eszközölt a 401(k) tervekben. valamint megtilt bizonyos tranzakciókat a tervvel. illetve bizonytalanságot támasztott. Később ezt a dátumot 1979. melyeket később az 1986-os adóreform-törvény módosított. ami jelenleg is megengedett a Jövedelemadó-törvény 401(k) cikkében. hogy kötelező érvényű megkülönböztetésmentességi szabályokat léptetett érvénybe. 2008.12. Az 1978-as jövedelemadó-törvény a 401(k) cikkel egészült ki.09. avagy halasztottan veszi fel a profitmegosztó terv alapján.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 167 of 169 A 401(k) tervek Az 1950-es évek elején a jellemző profitmegosztó tervek egyik jellegzetes vonása volt a készpénz vagy halasztott rendezés (KVHR). 1972-ben a Szövetségi Adóhivatal szabályozást javasolt az adózásra.. valamint a fizetésből levont hozzájárulásokra vonatkozóan. megszabja a terv bizalmi személyeinek viselkedési normáit. december 31-re módosították. Ez a fajta terv később nem volt különösebben népszerű .

tiltott tranzakciók. milyen formában mutatják be a témát. cikkelye a meghatározott hozzájáruláson alapuló tervek lezárásával. amelyben a gimnázium azon felsőbb osztályosait teszi meg „tanároknak".Ennek hatására döntött úgy Stephens. „Dave Stephens megváltoztatta az életemet" . „Miután játszottam a CASHFLOW 101-et. és odaadta diákjainak értékelés céljából. akik már magas szinten ismerik a CASHFLOW-ban előforduló pénzügyi fogalmakat. valamint a Nyugdíjsegélyt Garantáló Vállalattal és a több munkaadót bevonó tervekkel kapcsolatos rendelkezéseket tárja fel.A diákjaim ódákat zengtek a játékról mondja Stephens. Az ANYBT IV. David Hosei is elismeréssel adózik Stephensnek. hogy családjának és környezetének továbbadja a Stephenstől tanultakat. mindenütt megláttam a lehetőségeket. hogy sikeresek lehetnek anyagilag. 3. Az ANYBT III.Azt mondták. Stephens munkássága és lelkesedése másokra is hatással volt. Azt mondtam: Végre valaki olyan formában tesz közzé pénzügyi információkat. rengeteg pénzügyi könyvet megnézek. Dave két tanítványa továbbvitte a programot az egyetemre. mindössze 2000 dollár készpénzért. cikkelye a következőkkel kapcsolatos rendelkezésekről szól: 1.. hogy felfedezzük a saját válaszainkat" . meghatározó nyilatkozatok kiadása a tervekhez. a Purdue Egyetem hallgatója és David Hosei. . továbbá kiveti az adókat bizonyos tervtranzakciókra. Miután látta. Láttam a Gazdag papa könyveket. . hogy gimnazista diákjai tantervének részévé teszi a játékot. hogyan tárgyalják a 'cash flow' fogalmát és más pénzügyi alapfogalmakat... szegény papa elolvasása után Dave megrendelte a CASHFLOW 101-et. alkalmazkodás a folyamatos részvételhez.A CASHFLOW 101 olyan játék.mondja Slate. mint amennyit lakbérként fizetett volna. ami azt tükrözi. milyen nagy sikere van a játéknak mint oktatási eszköznek.Végtelenül sokáig méltathatnám a játékot .. és visszafizetendő jelzálogrészletei kisebb összegek lesznek.„Rendszeresen járok könyvesboltokba. fantasztikus. Az ANYBT II. aki nemcsak elindította Stephens programját az egyetemén. „Az ingatlan akkor is megmarad készpénz-áramlást biztosító eszköznek. ahogyan a legtöbb ember tanul. Diáktársaival együtt fog ott lakni. A Gazdag papa.mondja Stephens. Ők azután általános iskolásokkal ismertetik meg a játékot és az abban szereplő fogalmakat. mint a mérlegkimutatás és az eredménykimutatós. Slate és Hosei a HELP (Helping Educate Lots of People) nevű.com . Michael Slate. elindított egy programot. Ez az „Adó" cikk. amiért megtanította őt.mondja Hosei. cikkelye megadja a Szövetségi Adóhivatali törvénykönyv rendelkezéseit az alkalmazotti segélytervekkel kapcsolatban. láttam. valamint a működés koordinálása az ANYBT-vel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium és a Munkaügyi Minisztérium között.." Hosei célja. amely a pénzügyi műveltség terjesztésének és a közösség file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof. azután irányit és támogatást nyújt.09. mert látják. függelék Dave Stephens iskolai programjáról Dave Stephens a Warren Central /Warren Career Center tanára Indianapolisban.12. Lelkesedéssel tanulnak. de nemrégiben vásárolt egy 270 000 dolláros négylakásos házat. befektetési és finanszírozási normákhoz. . . 2.Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 168 of 169 Ez a „Munka" cikk. mely a szó szoros értelmében megváltoztatta a diákok életét. 1998-ban ismerkedett meg a CASHFLOW 101 és a CASHFLOW gyerekeknek társasjátékokkal. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.mondja. az Indiana Egyetem hallgatója hasonló programot indítottak egyetemi diákok körében. 2. „Segít megérteni az összefüggéseket. Egyedül Indianában csaknem negyven iskolában kerültek be a CASHFLOW játékok a pénzügyi tantervbe. . nonprofit oktatási szervezet megalapítói. ahová jelenleg járnak. 2008. amikor befejezem az egyetemet" . . és mindig arra figyelek. hogyan alkalmazza az iskolában tanultakat a való életre.pdffactory. Indiana államban..

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája Page 169 of 169 szolgálatának kötelezte el magát. amelyek Dave Stephens oktatói munkásságának sok-sok emberre tett. 2008. miközben tanítanak.ebből csaknem százan a Purdue és az Indiana Egyetem keretéből . file://C:\Documents and Settings\GABI\Dokumentumok\Gazdag Papa Profeciaja\prof.12.09. hogy megtanítsák a pénzügyi és a befektetési fogalmakat.. nemzedékeken át tartó hatását mutatják be.diákklubokba és helyi iskolákba viszik el a CASHFLOW gyerekeknek játékot. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Michael Slate és Dave Hosei története csupán egy a sok közül.com . és hasznos tagjaivá válnak közösségüknek" .pdffactory. „A HELP-ben tevékenykedő egyetemi hallgatók maguk is tanulnak.mondja Slate.. A szervezet tagjai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful