You are on page 1of 216

TRANSZPERSZONÁLIS

PSZICHOLÓGIA
ÉS ENERGIALÉGZÉS
Írta: Dr. Komin Vladimir
Elsõ kiadás © Dr. Komin Vladimir 2004.

Lektorálta: Altmann Andrea


A kötetet tervezte, és illusztrálta: Szosznyák Dávid
Nyomdai elõkészítés: YesNo Design

ISBN 963 00 9859 8

Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó


rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli
hozzájárulásához kötött.
Dr. KOMIN VLADIMIR

Transzperszonális
pszichológia
és energialégzés

Transzperszonális
Pszihológia és Légzés Intézet

BUDAPEST 2004
Bevezetés

Vasárnap este egy vidéki televíziós központban néhány ember az energia


légzéssel kapcsolatos saját tapasztalatairól beszélgetett.
Szõke, molett riporter hölgy mosolyogva mesélte el reggeli történetét család-
jával. Mikor felébredtem szokásos fejfájásommal és rossz szájízzel, az egész
testemben kellemetlen érzések jelentkeztek. Elsõ gondolatom az volt, hogy a
férjem biztosan nem csinál semmit, csak a tv-t nézi. Nagyon önzõ alaknak
éreztem és a gyermekeimrõl sem volt jobb véleményem. Mindenki csak azt
várja, hogy én tegyek valamit - gondoltam. Észre vettem, hogy nagyon
haragszom mindenkire, még saját magamra is, a hülye fejfájásomra. Úgy gon-
doltam, hogy az egész napom el van rontva. Felálltam és mentem a konyhába,
hogy keressek valami fájdalomcsillapító gyógyszert. Mikor átmentem a nap-
palin, a családom minden tagja ott ült a tv elõtt. Meglátták, hogy milyen képet
vágok és már tudták, hogy semmi jóra nem számíthatnak tõlem, mivel anyu-
ka ismét bal lábbal kelt fel. Azt érezték, hogy ez az egész nap reménytelenül
elromlott.
Azt látták rajtam, hogy ha nekem rossz hangulatom van, akkor érezze magát
mindenki rosszul körülöttem.
A családom tagjai egymásra néztek, és gyorsan behúzódtak a saját szobájukba.
Miközben a konyhában kerestem a gyógyszert eszembe villant, hogy miért
nem próbálom meg a csoportban tanult energia légzéssel megoldani a fejfájá-
somat és sötét hangulatomat? Abbahagytam a keresést és visszatértem a hálós-
zobámba. Visszafeküdtem az ágyba és kezdtem lélegezni, ahogy megtanultam.
Folyamatosan lélegeztem és kezdtem figyelni az érzéseimre, így hamarosan
belekerültem a transzállapotba. Elõször azt éreztem, hogy a fájdalom változik
a testemben, a fejfájás jellege is átalakult. Tovább figyelve a változást éreztem,
ahogy az energia beindul az egész testemben és szétterjednek az érzések.
A fájdalom figyelésének mélypontján, amikor az érzések elérték a legerõtelje-
sebb szintet, fényesség jelent meg a fejemben és ez szétterjedt a mellkasom és
az egész testem területére. Kellemes meleg érzést éltem át, teljesen feloldódott
a feszültség és szorongás bennem. Békét kezdtem átélni önmagammal és a
világgal kapcsolatban. Elsõ gondolataimban a szeretet és hála érzését éltem át
férjemmel és gyermekeimmel kapcsolatban. Örültem, hogy szerethetem õket.
Minden negatív érzésem egy eufórikus boldog állapotban feloldódott. Az is
lehet, hogy túlságosan boldog állapotba kerültem.
A hatása viszont fantasztikus változást idézett elõ bennem. Kimentem a nap-
paliba és hívtam a családomat reggelizni. Mikor a családtagjaim újra láttak
engem és a boldog mosolyom, meglepetten kérdezték, hogy milyen gyógysz-
ert szedtem, ami ilyen jó hatással volt rám. Elmondtam, hogy nem szedtem
semmit, csak lélegeztem egy különleges módszerrel. Nagy érdeklõdéssel
kérdezték, hogy milyen módszer ez, õk is ki akarták próbálni, hogy ilyen jó
hangulatúak legyenek. Elmeséltem nekik, hogy mit kezdtem el tanulni, erre
mindannyian azonnal lélegezni akartak. Ezután egy családi légzésfolyamatot
végeztünk. Egy óra múlva mindenki röhögött és nagyon éhes lett. Összedob-
tam néhány lekváros palacsintát, amitõl mindenki elolvadt.

6
1. fejezet

Élvezd az életet!

1985 óta foglalkozom különféle légzéstechnikákkal. Elsõ személyes tapaszta-


latom az energialégzés módszerekkel saját betegségemen keresztül történt.
Amikor már az ismert orvosi lehetõségek nem segítettek rajtam,- már gyó-
gyszer nem volt, ami szóba jöhetett volna,- és már azt gondoltam soha nem
lesz egész életem… akkor jött egy orvos kollégám, aki megtanított nekem
egy légzéstechnikát. Másfél hónap elteltével meggyógyítottam magamat a
súlyos betegségbõl. Ez a légzéstechnika a Pranayama féle légzésekre hasonlí-
tott, - melyrõl részletesebben már írtam a Légzéskontroll címû könyvem-
ben.
Ezután más embereknek is megtanítottam ezt a módszert, és sokak megsz-
abadultak fizikai betegségüktõl. Három év elteltével az eredményeket
megvizsgáltam 2000 betegemen, és kiderült, hogy az alkalmazott légzéstech-
nika után az elsõ év végére 90%-a az embereknek meggyógyult vagy jelen-
tõsen jobban érezte magát. De a második és harmadik évben 60%-nál vissza-
esés volt tapasztalható. Energiaszintjük csökkent, és tüneteik ismét megjelen-
tek. Beszélgetni kezdtem ezekkel a betegekkel, és kiderült, hogy amikor
egészségesek lettek nem érezték jól magukat lelki szinten, nem tudták élvezni
az életüket. Úgy érezték, mintha valamilyen megmagyarázhatatlan vákuumba
kerültek volna. Miután újra megjelent náluk a betegség szenvedéseiken és fáj-
dalmaikon keresztül, ismét valamilyen kapcsolatot éreztek környezetükkel.
Visszataláltak a mindennapi szokásaikhoz, és ismét volt értelme az életüknek.
Megdöbbentõ volt számomra ez a tapasztalat! Mindig úgy gondoltam, hogy
mindenki egészséges akar lenni az életben, és hogy egészséges állapotban az
ember jobban érzi magát, mint betegként.
Kiderült, hogy az ember kapcsolatát a világgal olyan érzéseken, és gondola-
tokon keresztül tudja fenntartani, amelyek önmagában vannak. Ezen érzelmi
reakciók és mentális modellek befolyásolják, hogy az egyén milyen energiasz-
inten éli az életét, illetve milyen betegségekre hajlamos. Észrevettem, hogy
nem elég csak az energiaszintet emelni a beteg embereknél, hanem szükség
van rendbe hozni az említett érzelmi reakciókat és mentális modelleket is.
Elkezdtem keresni azokat a módszereket, amelyek segíteni tudnak az
embereknek megváltoztatni a helytelen beidegzõdéseket, illetve segítenek
élvezni az életet. Nagy szerencsémre kiderült, hogy létezik olyan légzéstech-
nika, ami megoldást jelent.
1988-ban amerikai minta szerint megismerkedtem a rebirthing, vivation és
holotrop légzésformákkal. Manapság összegezve ezen légzéstechnikákat
"Energy breathing" (energia légzés) módszernek nevezzük.
Az energia légzés hozzásegíti az embert a változó tudatállapot eléréséhez.
Ebben az állapotban az ember képes megtapasztalni, és dolgozni olyan infor-
mációkkal, melyek az elme nem tudatos részében találhatók. Az információkat
van lehetõség az energia légzéssel integrálni és feldolgozni. Például normál
tudatos állapotban az ember nem képes visszaemlékezni fogantatásának
körülményeire - vagy akár, hogy mi történt vele az anyaméhben a terhesség
hónapjai alatt. A megváltozott tudatállapotban minderre viszont van
lehetõség. Újra lehet tapasztalni minden részletet megszületésünkkel kapcso-
latban.
Amikor elkezdtem használni az új légzéstechnikákat páciensekkel, hamarosan
észrevettem a pozitív változásokat. A folyamatok alatt az emberekben
kialakultak új életmodellek, és egyre jobban kezdték érezni magukat párkapc-
solataikban, javult helyzetük családjukban, munkahelyükön. Jó érzés volt látni
a boldog arcokat! Többen mesélték azt, hogy "Repülnek" és "Élvezik az
Életet"!

9
2. fejezet

A légzés transzperszonális
megközelítése

,, Mindennek, ami létezik, van egy közös célja, egy közös lélegzete. Növények,
állatok, sziklák és emberek lélegeznek. A Föld lélegzik. Az Anyatermészet a
Teremtõ áthatóvá lett lélegzete.”
John Redtail Freesoul
Cheyenne-Arapahoe-indián

A LÉGZÉS ÉS AZ ÉSZ FORRÁSAI


A légzés az egyik legfontosabb emberi életfunkció. A légzés azonban nem csak
az oxigén és széndioxid anyagcserére szolgál, hanem egyben fontos pszichikai
funkció is. A légzésnek közvetlen kapcsolata van az emberi észben zajló
pszichikai folyamatokkal.
A gyors mély légzés izgatja és aktivizálja a pszichikai folyamatokat és a gon-
dolkodást. Amikor próbáljuk irányítani a légzésünket, lassabban és felületesen
lélegzünk, akkor ez segít megnyugtatni gondolatainkat, és ezáltal könnyen
tudjuk irányítani õket. Az ész mindig megnyugszik, amikor irányítjuk a
légzésünket, de amint visszaáll légzésünk a rendes ritmushoz, az ész újra kezd
mozogni és barangolni a külvilág élményeinek hatására. Az észnek és légzés-
nek egy forrása van. A gondolat az ész természete. Az "én", azaz az ego az ész
gondolata.
A légzéskontroll egy segítõ rendszer, mely eszközzel meg tudjuk nyugtatni az
elmét. A meditáció, a mantrázás, az imádkozás, a különféle böjtök, és a
légzéskontroll technikái csak rövid ideig képesek megnyugtatni és irányítani
FELSŐBB ÉN FELSŐBB ÉN

NINCS
ELFOGADÁS ELFOGADÁS

EGÓ
EGÓ

1.ábra

az elmét. Az ész eredeti természete ugyanis a barangolás.


A légzés folyamat során, amikor a belégzés és kilégzés között nincs szünet,
meg tudjuk figyelni, hogyan mozognak a gondolataink érzések formájában a
testünkben. Mint a kutya, amikor a szag után keresi gazdáját, mi is a problé-
ma forrását attól a helytõl elindulva tudjuk megtalálni, ahol kellemetlen
érzéseket érzünk a testünkben. Például azon a helyen, ahol zsibbadás, szorítás,
és fájdalom érzetünk van, vagy ahol nem tudunk lazítani. Annak
következtében, hogy a belégzéseink és kilégzéseink szünet nélkül folyam-
atosan történnek, nem szûnik meg az érzések folytonossága. Így lépésrõl-
lépésre tudunk a fájdalom, feszültség, félelem központjába kerülni, ahol az ego
található.
Egy tárgyban sem lehet boldogságot találni, de az emberi tudatlanság követ-
keztében azt gondoljuk, hogy a tárgyak boldoggá tudnak tenni bennünket.
Amikor az ész kívülre tekint, akkor szenved. Amikor megtalálja a vágyat, és
megvalósul a kívánság, akkor az ész gyönyörködik a boldogságban. Aztán
gyorsan a következõ pillanatban észreveszi, hogy a már elért dologtól is létezik
újabb, jobb, szebb és ettõl ismét szenvedni kezd. Vágya egy másik megsz-
erzendõ dologra kezd irányulni. Akár a kisgyermek, aki a játékboltban sír egy

12
játék után. Majd miután a szülõ megvásárolta neki, amire vágyott két órán
keresztül hat az újdonság ereje, örül… majd megunva félre dobja azt. Az
újabb séta során a játékbolt elõtt egy másik játék után szenved.
Ha az ember kis hatalmat kap, egy ideig megelégszik azzal. Rövid idõ után
azonban egyre nagyobb hatalomra vágyik. Azt gondolja boldog lesz a minél
nagyobb, minél több elérésével. De amikor hatalma csúcsára kerül, észre
veszi, hogy senki nem kedveli. Mindenki el akarja távolítani elért pozí-
ciójából, ennek következtében kezdi magát rosszul érezni.
Párkapcsolatban, amikor az egyik ember a másik embert akarja megszerezni,
- mint a saját vagyont - birtokolni akar, nagy ellenállással találkozik, aminek
következtében romlik a kapcsolat. Ez egyenlõ a boldogtalansággal.
Az ego vágya végtelen, étvágya olyan, mint a gilisztáé "enni kell az anyagi
energiát, és produkálni kell a humuszt".
Ha az ember észreveszi, hogy a tárgyakon és az anyagi világon kívül máshol
is lehet keresni a boldogságot, akkor képessé válik befelé irányítani tudatát.
Sajátmagában kezdi keresni a boldogsághoz vezetõ utat.
Amikor az ember csak az érzéseire figyel, a test különbözõ részeiben hûvös-
meleg, bizsergés, zsibbadás, nyomás, szúrás stb. érzéseket észlel, akkor
mozgásba indítja energiáját a testben. Önszabályozó állapot alakul, és az ember
a kellemetlen érzések ill. a rossz hangulat helyén kellemes érzéseket és javuló
hangulatot érez.
Negatív szituációban, amikor az ember sajnálja önmagát, és betegségeket
keres, egy idõ után a folyamat segítségével rosszul kezdi érezni magát.
Sikeresen tudja leépíteni energiaszintjét, képes különbözõ lelki és fizikai prob-
lémákat teremteni saját maga számára, egészen akár a halálos betegségig.
Amikor az ember pozitív célt keres, és a folyamat ellentétes irányú, képes
felépíteni önmagában magasabb energiaszintet. Ezáltal meg tud gyógyulni
komoly betegségekbõl is, és jó kapcsolatokat tud teremteni ill. tartani. Képessé
válik arra, hogy stabil és erõs tevékenységeket strukturáljon. Az ego minden
kívánság központja, és közvetlen kapcsolatban áll a magasabb énnel. A maga-
sabb énhez csak az egon keresztül lehet bejutni.
Amikor az ember elmerül saját egojában, olyan mintha a mocsárban merülne
el. Ebben az állapotban szenved, fájdalmakat, félelmeket és bizonytalanságot él
át. Ezért kell újra és újra megvalósítani végtelen kívánságait.
További feladata, hogy kapcsolatot kell teremtenie és tartania a többi emberi
lélek között, és a felsõbb intelligenciákkal. Mentális és lelki értékeket kell
kialakítania, majd tapasztalatait meg kell osztania többi embertársával. Az
ember lelke olyan, mint egy isteni kincs. Ha erre figyel, rájön, hogy szük-

13
ségtelen kívül keresnie bármit is, csak befelé kell fordulnia és felfedezi, min-
den az övé.
Ha az ember tagadja az egoját, nem tud a felsõbb énhez sem bejutni. Az egó
csábítja az embert. Folyamatosan próbálja meggyõzni arról, hogy "én vagyok
a legjobb, legokosabb, legszebb, legügyesebb…". Ezzel bezárja a ka-put a fel-
sõbb énhez.
Folyamatos légzés során képesek vagyunk megfigyelni, hogy a testünkben
zajló érzések honnan erednek. Olyan ez a folyamat, mint egy film melyet vis-
szafelé tekernek, a "most"-ból idõben visszafelé haladva. Folyamatos légzéssel
össze tudjuk kötni összes érzésünket és elképzeléseinket egy láncban. E
mágikus és logikus lánc kialakulásával az energia elmozdul, és elindul. Egy
adott gondolat, melyet fájdalmaink, és feszültségeink okoztak, visszakerül a
forráshoz, saját egónkhoz.

Az ego "átjáró" a felsõbb énünkhöz. Miután képesek vagyunk elfogadni, hogy


valamennyi fájdalmunknak, szenvedésünknek, problémánknak mi va-gyunk
az elsõdleges oka, és mindenért mi vagyunk a felelõsek, ami történik velünk,
- kimondhatjuk - mi produkáljuk saját sorsunkat. Az elfogadás kö-
vetkeztében átjutunk saját egonkon, és megtörténik a felsõbb énnel való kapc-
solatba lépés. Megszabadulunk azoktól a problémáktól, melyek a fájdal-
mainkat okozták. A problémák összetettek. Egy részük mentális, más részük
érzelmi szinten, megint más részük pedig képekben, elképzelésekben vagy
csak fényekben, színekben jelennek meg. Lépésrõl-lépésre tudjuk elõször a
felszínesebb, késõbb a mélyebb problémákat is megoldani. A mentális szinten
megjelenõ problémákat képesek vagyunk megérteni és verbális úton szavakkal
kifejezni.
Az érzelmi szinten meglévõ problémák kellemes vagy kellemetlen érzseink-
ben nyilvánulnak meg. Ezeket nem kell értenünk, nem feltétlenül kell meg-
fogalmaznunk azokat, csak érezni is elég és sokszor a megoldás magától jön.

A folyamatos légzés segítségével három fajta tapasztalathoz juthatunk:


a. Általános lazítás
b. Belsõ lelki és fizikai probléma okainak megtalálása és integrálása
c. Transzcendentális és testen kívüli élmények vagy un. transzper
szonális élmények átélése

Általános lazítás úgy jön létre, hogy kilégzés során egyre mélyebb relaxációs

14
állapotba jutunk annak segítségével, hogy légzésünket figyeljük és ellazítjuk a
kilégzést. Néhány perc múlva kipihentnek érezzük magunkat. Ez gyakran
gyors segítséget jelent, ahhoz, hogy regenerálódjunk és újra munkára kész
állapotba kerüljünk. Ez az érzés azonban nem tart hosszú ideig, csak néhány
órán keresztül marad fenn. A feszültségektõl való tartós és radikális megsz-
abaduláshoz komoly légzésmunkára van szükség.
Ennek elérésére a belsõ lelki és fizikai probléma okainak feltárására és inte-
grálásásra van szükség, amelyet egy-két vagy több órás tisztító munka során
tudunk elérni. Meg kell tapasztalnunk, hogy milyen tartalmak rejtõznek a
tudatalattiban, és milyen negatív érzések kerültek elfojtásra.
Ennek megtapasztalására az ötelemes integratív légzés (ld. késõbb) nyújt segít-
séget. Ezzel a légzéssel képessé válunk arra, hogy negatív érzéseinkkel dolgoz-
zunk és egy hosszú távú komfort érzésünk alakuljon ki. Ha ez az általános
komfortérzés hiányzik, az egyén a mindennapokban képtelen feldolgozni az õt
érõ feszültségeket, és a diszkomfort érzésétõl folyamatosan menekül. Ezzel a
légzéssel megtanuljuk élvezni a problémákat oly módon, hogy eufórikus
állapotba kerülünk.
Amikor a negatív érzések és tapasztalatok a tudatból kiszorulnak és elnyomás-
ra kerülnek, a mindennapi mentális vonatkozásokban is kikapcsol a tudat egy
vagy több része. Ez nagyon veszélyes lehet, vakfoltokat, figyelemzavarokat,
emlékezet kihagyásokat eredményez. Pl. autóbaleset jön létre, fizikai prob-
lémák, allergia, krónikus betegségek, párkapcsolati problémák alakulnak ki.
Mikor képesek vagyunk ezen leszakadt területeket újra visszakapcsolni a teljes
tudati mûködésbe, növekszik az elme kapacitása. Az emlékezet jobban kezd
mûködni, a mindennapi helyzeteket tisztán látja, a fizikai betegségek eltûnnek,
egység érzés jön létre önmagunkkal és a világgal kapcsolatban. Ezen ered-
mények tartóssá válnak. Igazi pozitív változások alakulnak az életmód
területén.
Transzcendentális és testen kívüli élmények akkor alakulnak ki, ha a laza légzés
helyett erõs, mély légzés segítségével aktivizáljuk a kilégzést. Ilyenkor erõsítjük
a negatív érzéseket a testben. Nem kell azonban a légzést túlerõltetni.
Lényeges, hogy a problémákkal változó tudatállapotban dolgozzunk. Mikor
finom szinten dolgozunk, akkor több információt kaphatunk. Nagyon
fontosak a folyamatban még résztvevõ segítõ személyek információi is, akik
már gyakorlattal rendelkeznek. Ezzel a légzéssel különbözõ tudati dimenziók-
ba juthatunk. Spontán is képesek lehetünk ezekbe a dimenziókba bejutni, de
kevesebb információt kaphatunk, és kevésbé tudunk változást elõidézni. Pl.
regressziós légzéssel be tudunk jutni a születési mátrix csatornába.

15
Megtudhatjuk, hogy milyen tapasztalataink voltak a fogantatás során, a méh-
ben vagy a születéskor a csatornán való átjutáskor. Ezekre a tapasztalatokra
transzállapotban képesek vagyunk visszaemlékezni. Általános un. normális
tudatformában nem emlékezünk arra, hogy mi történt velünk, mivel nincs
verbálisan strukturálva a tapasztalatunk. Változó tudatállapotban viszont ismét
átéljük a múlt élményeit, meg tudjuk verbálisan fogalmazni, és fel tudjuk dol-
gozni a negatív érzéseket és tapasztalatokat.
Ebben az állapotban képesek vagyunk azokkal az energetikai és információs
struktúrákkal dolgozni, amelyek az életünket és sorsunkat befolyásolják.
Ebben a folyamatban válunk vonzóbbá és kívánatosabbá, amelyhez nem lesz
szükségünk különleges ruhákra és kozmetikumokra. Olyan kisugárzás fog
mûködésbe lépni körülöttünk, mint a mágneses energia. A taszítás vonzalom-
má polarizálódik át.
Ezen kívül a következõ csatornákba tudunk még bejutni: múlt életek tapasz-
talatainak megismerése, párhuzamos életek megismerése, amelyek segítenek
bizonyos képességes fejlesztésében, szubhumán intelligencia rendszerek
megismerése, amelyek különleges információi jól használhatók a mindennapi
életben. Ilyenek pl. a növények, állatok, mikro és makrokozmikus struktúrák.
Kinyílnak és fejleszthetõvé válnak a rejtett extraszenzorikus és sámánikus
képességek. Az öngyógyítás és mások problémáiban való segítség is lehetõvé
válik.

16
3. fejezet

Az integratív mechanizmus

Az integráció a természetben megtalálható törvény. Fizikai szinten és a bioló-


giai evolúcióban minden változás káosz vagy kozmikus katasztrófán keresztül
történik meg.
Az evolúcióban minden nehézség egy további magasabb szintû életformát hoz
létre. (Például a dinoszauruszok kihalását természeti katasztrófák okozták,
majd helyükön az emlõsök jelentek meg.)
A mai életben is számos ehhez hasonló példát lehet találni. Fogantatás után a
csecsemõnek kilenc hónapig kell az anyaméhben maradni. Ezután
nehézségként megjelennek a szülési görcsök, amibõl végül fájdalmakon és
megpróbáltatásokon keresztül kell megszületni a világra. A folyamat
egyértelmûen mutatja a fejlõdés mikéntjét, hiszen ha a baba mégsem indul
természetes úton, ennek mûtét vagy komplikáció lehet a következménye. A
szituáció utóbbi esetben akár halálhoz is vezethet. Ezért a születési folyamat
ebbõl a szempontból integrációt hoz létre.
Egy éves kora körül a gyermeknek meg kell tanulnia járni. Ha ez nem
történne meg, egész életén keresztül mászni kényszerülne, - ami a fejlõdés
stagnálását jelentené. Ebben az esetben a járás jelenti az integrációt.
Két éves kor körül a gyermeknek meg kell tanulnia anyanyelvén beszélni, és
kommunikálni a környezetével. Ha ez nem történik meg, ez szûkíti az élet-
ben való lehetõségeit. Itt a beszéd az integráció.
Kisgyermekkorban elkezdõdik a közösség felé való orientáció az óvodai és
iskolai élményeken keresztül. Tanulmányi eredménytõl függõen mindenki
lehetõséget kap az életben. Aki jobb eredményt produkál, annak több
lehetõsége adódik. Ebben az esetben a jó tanulmányi eredmény jelenti az inte-
grációt.
Felnõtt korban maga az élet kezdi tanítani az embert. Aki nem fél az élettõl,
a nehézségektõl, és tudja vállalni a felelõsséget a csúcsra kerül, majd sikeressé
válik. Ez jelenti az integrációt.
A párkapcsolatban sok probléma rejlik. Mindennap hozhat nehézséget. Az az
ember, aki képes elfordulni a saját énjétõl ilyen helyzetben, és a társa felé
irányítja figyelmét és szeretetét olyan kapcsolatot alakít ki, amely nem
kevesebb, hanem inkább, mélyebb, szebb és finomabb lesz. Ez jelenti az inte-
grációt.
Amikor az ember beteg lesz, vagy valamilyen veszélyes szituációba kerül, meg
kell békülnie magával és az egész világgal. Utat kell találnia önmagához és az
Istenhez. Így tud meggyógyulni, és megmenteni magát. Ez jelenti az integrá-
ciót.

AZ ÖSSZES NEGATIVITÁS EREDETE


Az negativitások abban határozhatók meg, hogy "valamit rosszul teszünk".
Amikor valami rosszat teszünk addig fogunk kellemetlen érzésekkel bírni
fizikai testünkben, amíg ténylegesen tovább folytatjuk a káros cselekedetet. Az
emberek hajlamosak arra, hogy becsapják magukat. Amikor rosszul tesznek
valamit, és ezt nem akarják elismerni, kényszeredetten jól próbálják érezni
magukat.
Ezt a folyamatot nevezzük szupressziónak, magyarul elnyomásnak. Ezzel az
elnyomással az alap szituáció nem változik, amit eddig rosszul tett valaki, az
úgy is marad. A kellemetlen érzések fennmaradnak a fizikai testben. Ha ezt az
egyén nem tudja észrevenni és feldolgozni, folyamatosan helytelenül cselek-
szik. A negatív érzéseket krónikus feszültségként, vagy más fizikai problé-
maként zárja testébe.
Abban az esetben, amikor az energia ciklikusan fejlõdik, a szituációk ter-
mészetes úton önmaguktól oldódnak meg. Az érzelmi energiáknak is van saját
természetes ciklusuk, és ha ezekbe a ciklusokba nem avatkozunk bele
segédeszközökkel, a krízis helyzetek spontán megoldódnak.
Olyan szituációban, melyben az ember nem tudja feldolgozni az adott prob-
lémát, megpróbál elmenekülni elõle. Kellemetlen lelki zavarokat vagy fizikai
fájdalmakat érez, - csak ezekre figyel, szinte pánikba kerül, és párhuzamosan
kezdi elnyomni ezeket az érzéseket. Próbálja elfelejteni különféle eszközökkel
a szituációt, mint pl. alkohol, cigaretta, drog, kávé.
Az alkohol elnyomja a félelmet,- a nikotin elnyomja az ingereket,- a mari-
huána elnyomja a szomorúság érzését,- és a koffein segít fenntartani a szu-
presszió érzését.
Az egyén konzerválja a tudatalattiba (egy fekete dobozba) ezeket az érzés-
mintákat, és a realitásban a feszültség megmarad a fizikai testben viselkedési
zavarokkal társulva.
Ezért nem emlékeznek az emberek bizonyos kellemetlen dolgokra, melyek
megtörténtek velük.
Amikor az ember haragszik, dühös, piros az arca. A nikotin szûkíti az ereket,
így elnyomja a normál pszichológiai düh érzetet. A megfigyelõ sok dohányos
emberen láthatja az elnyomott düh és frusztráció jeleit a mozgásukban. Az
ilyen ember nem dohányzó állapotban idegesen mozog, sokszor ütközik tár-
gyakba, bútorokba vagy más emberekbe.
Félelem-helyzetben az érrendszer beszûkül, az egyénnek sápadt lesz az arca.
Alkoholfogyasztás következtében az erek kitágulnak. Az arc pirossá válik,- az
egyén oldódik, bátorságot kap, olyan dolgok kimondására és megtevésére,
melyeket egyébként nem mondana ki, illetve nem tenne meg. Az alkohol
blokkolja a félelem érzésének megnyilvánulását.
Sok elnyomás érzése alatt lévõ embereknek szükségük van nagy dózisú kof-
fein fogyasztására. Koffeinnel tartható az elnyomás érzése, mert ilyen állapot-
ban az érzés struktúra fenntartásához az egyénnek sok energiára van szüksége.
Az elnyomás fenntartásához sok energiára van szükség, így csökken annak a
rendelkezésre álló energiának a mennyisége is, melyet az egyén egyéb hasznos
célra tudna felhasználni.
A drogokat "szuper-stimulánsokként" említhetjük e tárgykörben.
Fogyasztásuk következtében felszabadulás érzetet adnak,- "elnyomják az elny-
omásokat", ezáltal az egyén megtapasztalhatja a teljes szabadság érzését.
Minden, amit normál állapotban megvalósíthatatlannak vél, és elnyomás alatt
tart, az a drogos állapotban elérhetõ számára.
Minden, ami zavarja a tudat és a test normális mûködését szupresszió, azaz
elnyomás.
Más emberek fizikai tevékenységekkel próbálják elnyomni negatív érzéseiket
és frusztráció érzésüket, például sporttal, nehéz fizikai munka végzésével.
Verbális úton is megtörténhet a negatív érzések elnyomása. Ilyenkor az egyén
bebeszéli magának illetve másoknak:

- Nekem ez nem fontos!


- Engem ez nem érdekel!
- Ez hülyeség!
- Hagyjanak engem békén ezzel!…stb.

Ha az ember sûrûn használja ezeket a mondatokat, a prosztráció állapotába


kerülhet. Elzárja magát teljesen a kül- és saját belsõ világától. Unatkozik, és
csak erõs fizikai- és lelki fájdalmakat érez. Tele van feszültséggel, amit külön-
bözõ módokon próbál kompenzálni.
Magányosság érzésében gyakori állapot, hogy az egyén szintén használ külön-
féle eszközöket helyzete megélésének elnyomására. Kiváló mód erre a túlevés,
a szex (magában foglalva a maszturbációt), a TV nézés és az olvasás. Minden
szokásos tevékenység, melyet az ember általában nem csak az elnyomás céljára
használ. Sokszor jót akarunk, de hát emberi lények vagyunk, és gyakran
rosszul tesszük a dolgokat, és ezzel elnyomjuk érzéseinket.
Az pozitív érzések kimutatásának egyik akadálya, hogy a szülõk mikor úgy
érzik zavarják õket a gyermekek természetes - túl vidám, boldog, hangoskodó
- viselkedése, akkor durva módon próbálják elnyomni a kisgyermekeket.
Elõfordul, hogy agressziójuk a szóbeli leteremtésen túl, cselekvésben, vagy
akár verésben is megnyilvánul. Ennek következtében, felnõtt korban az
ember állandóan feszült, nem tud vidám lenni, képtelen elengedni magát ter-
mészetes úton. Szükségessé válik számára a cigaretta, alkohol és más eszközök
használata.

AZ EKSZTÁZIS ELVE
Az ember érzi, hogy van saját teste, és tudata, de ez nem jelenti azt, hogy õ
maga test vagy tudat lenne. Érzésben csak az adott pillanatot tapasztalja. A
tudat képes visszaemlékezni a múltra, és képes a jövõrõl gondolkozni, illetve
össze tudja hasonlítani a dolgokat. Muszáj elõre és hátra mozognia az össze-
hasonlítás miatt a két tudattartalom között. A tudat képes erre, de az érzéseket
átélõ egyén nem. Ennek következtében az érzéseket átélõ egyén nem tud
rossz dolgokat megtenni. Az érzéseket átélõ egyén felfedezi, hogy minden,
ami létezik tökéletes. Az érzéseket átélõ egyén állandóan az eksztázis
állapotában van, függetlenül attól, hogy mit tapasztal a test és a tudat. Az
érzéseket átélõ egyén mindig kívülrõl éli meg a történéseket. Ezen a szinten
nincs ítélet, hogy mi jó vagy rossz, helyes vagy helytelen illetve kellemes vagy
kellemetlen.
Az eksztázis elve azt jelenti: Mindenki mindig az eksztázis állapotában van
akár szereti ezt, akár nem.
Az eksztázis elv szükségszerû következménye, hogy figyelmen kívül hagyja a
realitás létezését. A transzlégzés során mindig bejutunk az eksztázisba. Ekkor
lehet észrevenni, hogy ez a természetes állapotunk. Újra és újra át kell élni ezt
az érzést, hogy tudatosítsuk. Az egyén élete folyamatosan fejlõdik és
tökéletesedik, ha az egyén képes ezt a fejlõdést elfogadni és nem merül el a
szenvedésben. Az eksztázis soha nem tûnik el, nyilvánvaló vagy rejtett for-
mában mindig jelen van.

A FOLYAMAT ELVE
Az emberek életében a különféle bioritmusok uralkodnak. Például naponta
kettõ nagy hullám létezik. Reggel 4 óráról délután 16 óráig tart a katabolikus
energia hullám, majd 16 órától ismét reggel 4 óráig tart az anabolikus hullám.
Ezenkívül léteznek a 4 órás ciklusok, 2 órás ciklusok, percenként és másod-
percenként induló ciklusok a végtelenségig.
Ciklusokat lehet felfedezni, továbbá nagyobb felosztásokban is a heti, havi,
éves, évtizedes, évszázados…stb. ritmusokban.
A katabolikus hullám segít fogyasztani, használni az energiát,- míg az anabo-
likus hullám segít gyûjteni az energiát. A katabolikus energia jelentése, hogy
"adni kell", az anabolikus energia jelentése, hogy "kapni kell" az energiát.
A katabolikus energia lúgosítja az emberi szervezetet, az anabolikus energia
pedig savasítja azt.
A légzésben is megtalálható a ciklikusság. Belégzéssel az ember beszívja az
oxigént, katabolikus hatással felhasználja az energiát. Kilégzéssel az ember
gyûjti a széndioxidot, anabolikus hatással, gyûjti az energiát. A normális arány
belégzés és kilégzés között 1:3-4. Egy rész energia felhasználás, és három-négy
rész energia gyûjtés.
Az ember átlagosan napi 8 órát alszik, s napközben 16 órát aktívan tölt,
miközben dolgozik és pihen. Amikor az ember kívülre figyel és gondolkozik,
akkor használja az energiát, amikor befelé koncentrál és csak érez, akkor gyûjti
az energiát. Amikor rosszul csinál valamit, vagy úgy érzi, hogy rosszul tesz
valamit, állandóan gondolkozik errõl, illetve próbálja elnyomni ezt az érzést.
Ez minden esetben energiahasználó folyamat, ami sok feszültséget okozhat.
Amikor eljön az ideje az energiaszerzõ folyamatnak (anabolikus hullám), és az
ember a feszültségek miatt nem tud figyelni saját magára, nem tud pihenni,
akkor kiesik az egyensúlyból, s ennek következtében csökken a polarizáció a
két energia hullám között, leesik az energia szintje a szervezetben.
A légzés segítségével lehetõség nyílik a teljes befelé fordulásra, és az ember
képessé válik arra, hogy észrevegye mit csinál rosszul. Miután abbahagyja a
rossz cselekedetnek a folytatását, azonnal bejut a kozmikus ritmus folyamatá-
ba. Ennek az együtt ritmizálásnak a következtében minden magától optimális
helyzetbe kerül (szerencse éri magánéletben, munkában…), és kialakul a
"folyamat érzése" azaz minden magától megy, minden célra és megvalósításra
mûködik.
4. fejezet

A "Rebirthing" (Újjászületés)
Öt Eleme

A rebirthing technika kutatásával és az öt elem leírásával Jim Leonard


foglalkozott. A következõkben az õ kutatásait foglaljuk össze.

A rebirthing módszerével integrálni lehet minden elrontott és elfojtott jelen-


séget. Az újjászületés a tudatot a fizikai test érzésein keresztül közelíti meg.
Minden, amit valaha elrontottunk és elfojtottunk, lenyomatot hagyott a
testünkben, ott maradt elfojtottan, és arra vár, hogy felfigyeljünk rá és inte-
gráljuk a hála és a jóllét érzéseivel.
A "rebirthing" az elfojtott emlékanyag integrálásának nem az egyetlen, de a
leghatásosabb módja. A jelenségek felderítése miatt nem késlekedik, mert túl-
lép a tudaton.
A "rebirthing" Öt Eleme a "rebirthing" módszerének segítségével elérhetõ
integráció pontos "hogyanja". Egyetlen folyamatról van szó, mégis Öt Eleme
segítségével írhatjuk le legjobban.
Amikor az öt elem együtt jelenik meg, az integráció szükségszerûen meg-
valósul. Valahányszor megtörténik az integráció - az alkalmazott módszertõl
függetlenül - valamennyi elemnek együttesen kell jelen lennie. Valahányszor
az integráció nem megy végbe, az öt elem közül legalább egy biztosan
hiányzik.
A "rebirthing" módszerét már felfedezték és széles körben alkalmazták, még
mielõtt az öt elemet felismerték volna. Az öt elemet alkalmazó "rebirthing"
módszer sokkal hatékonyabb, mint az azt nélkülözõ. Amikor a rebirthing
segítõje és az újjászületõ az öt elemrõl átfogó ismeretekkel rendelkeznek,
akkor az elfojtott energiák minden egyes mintázata integrálódhat, amint az
újjászületõ tudatosítja azokat.
A folyamatos légzéssel kezdõdõ és az integrációval végzõdõ periódus "Légzési
Ciklusként" ismert. Az újjászületésben alkalmazott öt elem jelentõségét
egyrészt az igazolja, hogy használatuk lerövidíti a légzési ciklust. Amikor az öt
elemet nagy hozzáértéssel alkalmazzák, az egyes légzési ciklusok csak néhány
másodpercig tartanak.
A korai integráció - a késõbbivel szemben - hatékony, nem csak, mert egy
folyamat alatt többet lehet elérni, hanem mert az egyes energiamintázatok
még a megvalósulás egy finomabb szintjén állnak. Ezáltal a folyamat sokkal
kényelmesebb és kellemesebb a újjászületõ személy számára. Nem számít,
hogy az élmény milyen intenzív volt az elfojtás elõtt, egy folyamat alatt inte-
grálni lehet még mikor finom szinten áll. Ha nem integráljuk még mikor
finom és a "rebirthing" folytatódik, akkor egyre durvábbá válik, vagyis egyre
intenzívebbé. Egészen addig, míg az Újjászületõ végül kénytelen megadni
magát. Ekkor az energiamintázat hirtelen eltûnik vagy kellemessé válik.
Amikor a "rebirthing" módszerben az öt elemet nem alkalmazzák, akkor az
intenzitás révén "erõltetett megadás" az a módszer, amely eredménnyel jár.
Az az újjászületõ, aki a kezdetektõl megtanul finoman integrálni, a
"rebirthing" folyamatát sokkal kényelmesebbnek és biztonságosabbnak fogja
megélni. A kényelem és a biztonság ilyen érzése elõsegíti, hogy az elfojtott
emlékanyag felszínre kerüljön. A személy jobban élvezi a folyamatot, így
amint valami felszínre kerül, integrálja is azt.

A rebirthing öt eleme:
1. A Folyamatos légzés
2. A Teljes relaxáció
3. A Részletek tudatosítása
4. Az Integráció az extázisba
5. "Tegyünk meg bármit, amit teszünk, mert minden mûködik"

Az öt elem részletes magyarázata a következõ:

FOLYAMATOS LÉGZÉS
(A rebirthing elsõ eleme)
Az újjászületésben a légzési technikát arra használjuk, hogy a fizikai test szin-
tjén az elfojtási mintázatokhoz hozzáférjünk. Az alkalmazott légzés az un.
folyamatos légzés.

25
Folyamatos légzés bármely olyan légzés, amely valamennyi alábbi feltételnek
eleget tesz:

1. A be- és kilégzést úgy köti össze, hogy nem áll be szünet


a légzésben.
2. A kilégzés relaxált és egyáltalán nem irányított.
3. Ha a levegõ az orron át kerül be, akkor az orron is jut ki,
illetve ha a levegõ a szájon át kerül be, akkor a szájon is jut ki.

A folyamatos légzés eredménye "az energia teljes áramköre" a testben - a


"prána" és "apána" egyensúlya.
A prána az életerõ-energia a testben. A "prána" szanszkrit kifejezés, az indiai
jóga filozófiájából származik. Kínaiul csínek nevezik, japánul kínek.
A pránának számos forrása van: a táplálék, a napfény, a víz és a levegõ.
Legfontosabb forrása a levegõ. Napokig elélhetünk táplálék, víz vagy napfény
nélkül, azonban hétköznapi körülmények között csak néhány percig élhetünk
levegõ nélkül.
A prána nem azonos az oxigénnel. Az oxigént a vörös vérsejtek szállítják a test
sejtjeihez. A prána finom energiacsatornákon, az un. nádikon áramlik. A prána
áramlásának fõ csatornái a jól ismert akupunktúrás meridiánok. A test minden
élõ sejtjét a prána finom csatornái táplálják.
A folyamatos légzés a testben olyan feltételeket teremt, amelyek a
váltóáramhoz hasonlóak. Belégzéskor a prána a test minden sejtjébe beáram-
lik, teljesen relaxált kilégzéskor pedig az összes apána kiáramlik újra, így bezár-
ja az áramkört. (Az emberek általában nem így lélegeznek.) Az energia teljes
áramkörének újabb és újabb ciklusa következtében a lélegzõ érzi az energia
áramlását, beleértve az áramlás elakadásait is, amit a korábbi elfojtások okoz-
nak. Az elfojtott-elrontott minták ennek következtében mûködésbe lépnek és
lehetõvé teszik, hogy a személy integrálja azokat.

A folyamatos légzés különbözõ típusai


A folyamatos légzés számos típusa ismeretes és az alábbi tényezõk mentén
különíthetõ el: a belégzés térfogata, a belégzés sebessége, a levegõ be- és
kiáramlásának helye (orron vagy szájon át), valamint a levegõ tüdõbe jutásá-
nak helye (a tüdõ alsó, középsõ vagy felsõ része). A folyamatos légzés minden
fajtája az elfojtott energiamintázatok tudatosulásához vezet, azonban valamen-
nyi tényezõ adott következményekkel jár.

26
A BELÉGZÉS TÉRFOGATA
Amikor az ember folyamatosan lélegzik, akkor kapcsolatot teremt a tudatos és
tudattalan szintek között. A kommunikáció a tudatalatti szinten máshogyan
mûködik, mint a normál tudatállapotban. Nem nyelvi struktúrában, szöveg-
ekkel történik, nem ellentétes fogalmakon keresztül. "Igen és nem" polarizá-
ció esetén képesek vagyunk ellazulni. Amikor valamelyik elem hiányzik,
akkor blokkok alakulnak ki és létrejönnek fájdalmak, feszültségek a testben.
Folyamatos légzésen keresztül be tudunk jutni az elnyomott érzések területére
és feltárhatóvá válnak az energiastruktúrák és a hiányzó energia polarizációk.
Elnyomott érzések megtapasztalásakor csupán egy-két érzés megfigyelése
hatékonyabb lehetõséget jelent az összefüggések feltárására.
Amikor semmi érzést nem tudunk felismerni, akkor gyorsítani kell a légzés
tempóját szájon és orron keresztül. Ha túl sok inger és érzés jelenik meg,
akkor túl sok információ merül fel. Ekkor csökkenteni kell a légzés intenz-
itását és felszínesebbé és lassabbá tenni a légzést. Kezdetben még nem tudjuk
észrevenni az információk összefüggéseit, csak amikor létrejön az integráció,
akkor értjük meg a kellemetlen érzés eredetét.

A FOLYAMATOS LÉGZÉS NÉGY TÍPUSA

1. Teljes és lassú
A teljes és lassú folyamatos légzést a rebirthing folyamat kezdetén érdemes
alkalmazni, vagy amikor éppen integráltunk egy energiamintázatot, és a
következõt kezdjük. A levegõ nagy térfogata segít tudatosítani a mintázatot, a
lassú sebesség pedig megkönnyíti az összpontosítást.

2. Gyors és felszínes
A gyors és felszínes folyamatos légzés akkor hatékony, amikor egy mintázat
intenzíven bukkan fel. A felszínes légzés megkönnyíti a szembesülést a
mintázattal, a sebesség pedig felgyorsítja az integrációt. Amikor ilyen jellegû
légzést alkalmazunk, nagyon fontos célzottan figyelni a mintázat részleteire.

3. Gyors és teljes
A gyors és teljes folyamatos légzést akkor érdemes alkalmazni, amikor olyan
mintázat kerül a felszínre, mely "kivisz a testbõl" (pl. az álmosság). A levegõ
nagy térfogata a testünkben tart, a sebesség pedig felgyorsítja az integrációt.

27
4. Normális ritmusú folyamatos légzés
Amikor a folyamat megfelelõen mûködik, akkor csak az érzések figyelésére
van szükség. Ekkor csak fenntartjuk a folyamatot a normális ritmusú légzés
segítségével.

REBIRTHING
KIZÁRÓLAG AZ ELSÕ ELEM ALKALMAZÁSÁVAL
Ha a rebirthing tárházából csak a folyamatos légzés technikát ismerjük, és elég
sokáig gyakoroljuk azt, akkor idõvel elérhetjük az integrációt. Valószínû
azonban, hogy így nagyon kellemetlen tapasztaláson kellene keresztül menni.
A légzés olyan élményanyagot szabadítana fel, amelyet kellemetlensége miatt
fojtottunk el. A másik négy elem felhasználása nélkül az élményanyag így is
éppoly kellemetlen lenne. Az élményanyagot - a folyamatos légzés fenntartása
mellett - nem fojtanánk el ismét, sõt az egyre inkább aktiválódna. Idõvel vagy
abbahagynánk a Folyamatos légzést, és az élményanyag lassan elfojtás alá
kerülne, vagy amellett döntenénk, hogy úgysem fog megszûnni, megadnánk
magunkat az élménynek és integrálnánk azt. A többi négy elem abban segít,
hogy rögtön az elején megadjuk magunkat, így a rebirthing rendkívül
kellemes élménnyé válik, ahol az eksztázis egyre mélyebb és mélyebb szintjeit
éljük meg, és az elfojtott kellemetlenségek újabb és újabb rétege integrálódik.

Tetani (Merevség)
A "tetani" az izmok akaratlan feszülése a rebirthing alatt. Leggyakrabban a
kezekben fordul elõ, majd a száj körüli arcizomzatban és néha a test egyéb
területein. A tetani nem veszélyes és nem is különösebben kellemetlen, hac-
sak a személy nem küzd ellene. Az újjászületésen átment személyek 90%-a
valószínûleg tapasztalta, legalább egy kicsit.
A tetanit jelentõsen lehet csökkenteni, illetve meg lehet elõzni, ha az egyén
mélyen felismeri, hogy az igazság végsõ soron mégis kellemesebb, mint az
önbecsapás. Amikor mi vagyunk a rebirthing segítõi és az újjászületõ tetanin
megy keresztül, gyengéden emlékeztessük az illetõt, hogy nincs mit elutasíta-
nia, mert csak gyönyörrel találkozhat. A személyt nyugtassuk meg, és
emlékeztessük, hogy lazán lélegezzen ki és lazítsa el magát általában véve is.
Ha erõteljesen jelentkezik, engedjük az újjászületõt a társuló észleletekre
összpontosítani, és javasoljunk gyors és felszínes légzést. Ne rontsuk el a tetani
adta helyzetet. Gyakran elõfordul, hogy nagyon gyorsan integrálódik.

28
Hiperventiláció (légzés-fokozódás)
A hiperventiláció a rebirthing folyamatának nem szükségszerû velejárója. A
hiperventiláció oka a kilégzés erõltetése vagy "fújása". Ha a légzést
megfelelõen végezzük, nem alakul ki hiperventiláció, még akkor sem, ha a
legteljesebb illetve a leggyorsabb légzést alkalmazzuk.

A "légzés kiengedése"
A rebirthing segítõit alkalomadtán hallhatjuk a "légzés kiengedése" illetve a
"légzés-kiengedés" kifejezéseket használni. Ez egy meglehetõsen régimódi
rebirthing-módszertani szóhasználat, az alábbi történés kifejezésére: a negativ-
itás olyan erõteljes megjelenése - általában a félelemé -, ami a kisgyermekéhez
hasonló belégzéssel hozható kapcsolatba, ahol a légzési folyamatot erõs
kellemetlenség-érzés kíséri, és olyan integráció követi, amely figyelemreméltó
javulást idéz elõ az újjászületõ normál légzésében.
Folyamatos légzés aktiválná a tudat által elfojtani próbált érzéseket. Vagyis
valahányszor a tudat elront valamit, a test tiltást fejez ki a légzési mechanizmus
felé. A fentiek csaknem az összes emberi lényt jellemzik. Így ábrázolhatjuk:
· Az át nem élt elrontó (megkönnyebbülés)
· Légzés-tiltás
· A pillanatnyilag átélt elrontó (fájdalom)

Egyéb szokások, mint a cigaretta- illetve marihuána-szívás is ingerlik a tüdõt


és akadályozzák a légzést. A megfelelõ légzéshez a különféle testtartások
szokásszerû felvétele sem járul hozzá. A szívet illetve tüdõt érintõ testedzés
szokásszerû hiánya pedig szintén szerepet játszik a légzés gátlásában. Az egész
folyamatot a tudattalan irányítja.
A Folyamatos légzés tudatos választása megakadályozza ezt az elfojtó stratégiát,
és elõsegíti az elrontó integrációját a személy eksztázis-tapasztalásába.
Amikor egy személy integrál valamit, akkor a légzés szabadabbá válik. A
"klasszikus légzés-elengedés" akkor jelenik meg, amikor a személy integrálja
az elsõ lélegzet elrontóját. Ez azonban nem feltétlenül jelent erõteljesebb
aktivációt, mint bármi más szükségszerû integrációja. Minden jelenség inte-
grációja gyors, kellemes és nyugodt lesz, amikor mind az öt elemet alkalmaz-
zuk. Mindenki annyi "légzés-elengedést" tapasztal meg, ahány integrációt.

TELJES RELAXÁCIÓ
(A rebirthing második eleme)

29
Nagy erõfeszítést jelent valamit elfojtás alatt tartani! A kis mozdulatok, izom-
összehúzódások, a testtartás megváltoztatása, az izgés-mozgás stb., gyakran
olyan zavaró tényezõk, amelyek az elfojtott emlékanyag tudatosulását gátolják.
Amikor az egész test ellazul, olyankor sokkal könnyebb tudatosítani az el nem
lazított részeket.
Általában azt javasoljuk, hogy kényelmes testtartást vegyen fel és az egész ülés
alatt ebben a helyzetben relaxáljon izgés-mozgás, vakaródzás nélkül. Gyakran
tapasztaltuk, hogy a meg nem vakart viszketõ helyek az energia meglepõ és
jelentõs mintázatává alakulnak. Száraz gyakorlás során legjobb, ha a háton fek-
szünk, nem keresztezzük a lábakat, oldalt tartjuk a tenyereket, a teljes kiszol-
gáltatottság állapotában. Mozgás illetve vakaródzás helyett valóban átélhetjük,
hogy milyen is valamit csak akarni. Az emlékanyag gyors aktivációjának és
finom integrációjának ez az egyik legjobb módja.
Egy ülés alatt az emberek néha nagyon ellazulnak. Aztán hirtelen úgy érzik,
hogy már annyira lazák, hogy ha tovább relaxálnának, szinte kiugranának a
bõrükbõl! Ez annak a jelzése, hogy az energia egy új mintázata készül
aktiválódni. Ezen a ponton érdemes tovább relaxálni.

Testtartás
Természetesen a gyakorlatot nem kell feltétlenül háton fekve végezni.
Amikor valaki erõs félelmet vagy szomorúságot integrál, legjobb begubózni
egy kicsi magzati tartásba. Amikor a személy anesztéziát él át, az ülés, sõt néha
az állás is segíthet. Egy bizonyos testtartás néha adott formában fog adott
típusú energiamintázatot aktiválni. A "haladókat" gyakran forró vagy hideg
vízben segítik. Forró illetve hideg vízben is különféle testtartások lehetnek
megfelelõk. A teljes relaxáció jelentõségét máshogy is megfogalmazhatjuk: A
légzés következtében nõ az energiaáramlás a testben. Vagy megnyugszunk
benne és hagyjuk, hogy gyógyítson, vagy próbálhatunk ellenállni neki. Az
ellenállásra irányuló erõfeszítéstõl azonban még feszültebbé válunk.

A RÉSZLETEK TUDATOSÍTÁSA
(A rebirthing harmadik eleme)
A gyakorlat során szeretnénk - lehetõség szerint - visszahozni a tudatosságot a
jelen pillanatba, és szeretnénk felfedezni mindent az itt és mostban - a lehetõ
legnagyobb részletességgel. A legjobb mozgásos úton végezni a gyakorlatot,
vagyis a testben megjelenõ érzésekre összpontosítani. Amikor az "ener-
giamintázat" kifejezést használjuk, elsõsorban érzésekre utalunk. Az ener-

30
giamintázat azonban lehet bármi: a lábfej bizsergése, vagy macskanyávogás az
utcában, vagy egy emlék nagyanyánk süteményének illatáról. Az "ener-
giamintázat" rövid meghatározása a következõ: bármely egyedi tapasztalás,
amely az adott idõpillanatban az egyén szubjektív valóságának része.
Minden "érzés" és "érzelem" természete mozgásos (fizikai), és a legtöbb ember
így is éli meg. Egyes emberek azonban - a sok éve tartó elfojtás következtében
- nem fizikailag tapasztalják. A gyakorlat lehetõvé teszi, hogy bárki érezze és
élvezze az érzelmeit.
A harmadik elem annyit jelent, hogy észrevesszük érzelmeinket és testi meg-
nyilvánulásuk helyét, majd ezekre a testrészekre összpontosítunk, és felfedez-
zük az érzés keltette érzelem minden részletét.
Az ülés folyamán az energiamintázatok változnak. Az elfojtás rétegenként
mutatkozik meg, mint a hagyma rétegei: minden egyes réteg az alatta levõket
borítja be. Amikor egy energiamintázat integrálódik, akkor vagy eltûnik vagy
nem lesz már jelentõsége. Egy réteg integrációja általában aktiválja az alatta
lévõ, következõ réteget.
Az energiamintázatok azért is változnak, mert néha a nagyobb mintázatok
egyes összetevõi külön-külön aktiválódnak. Ha például valakit csecsemõko-
rában elejtett az ápoló, és ennek elfojtott élményét integrálja, akkor elõször
talán a félelem jelenik meg, majd a gondolat, hogy nem lehet megbízni a nõk-
ben, majd a fájdalom, végül talán összeáll az egész egy integrált emlék for-
májában. Gyakran, amikor az összetevõk külön-külön jelennek meg, egy
ideig a tudatosság át-át fog kapcsolni közöttük.
A légzés során érdemes megtartani az egész test tudatosságát. Egy természetes
folyamat részeként egyes dolgok nagyobb valószínûséggel jelennek meg a
személy tudatosságában, mint mások. A gyakorló élményvilágában az a tapasz-
talás jelenik meg legerõsebben, amelyet leginkább tudatosítania kell és ame-
lyet az adott pillanatban részleteiben meg kell tapasztalnia. Más szóval annak
kell a legtöbb figyelmet szentelni, ami a legtöbb figyelmet követeli.

TUDATTALAN JELENSÉGEK
Számos olyan energiamintázat létezik, amely természeténél fogva a saját test-
tel való kapcsolat megszakítására irányul. Az álmosság egy olyan példa, amely
önmagáért beszél. Általában amikor teljesen relaxálunk és az álmosság-érzésre
összpontosítunk, el is alszunk. Az integrációhoz azonban szeretnénk teljesen
ellazulni úgy, hogy közben átéljük érzéseinket és kapcsolatban maradjunk saját
testünkkel. A "tudattalan" itt használt jelentése a következõ: minden olyan
tényezõ, amely a testben áramló energiamintázatok tudatosulását akadályozza.

31
A légzés során általában bármely fajta tudattalan tényezõ integrációjának
módja a teljes és gyors folyamatos légzés és a tudattalan állapotot kísérõ
érzetekre való teljes összpontosítás - akkor is, ha az érzetek átélése nagyon én-
központúvá válik. Teljes és nagyon gyors folyamatos légzés mellett elaludni
nem lehet.

A már említetteken túl egyéb olyan stratégiák is léteznek, amelyek egy


bizonyos fajta tudattalan tényezõhöz illeszkednek. A légzés kapcsán felmerülõ
tudattalan tényezõk alapvetõ típusai a következõk:

· a kvázi-fizikai alapúak, pl. az álmosság, a fáradtság, a mérgezés és a


hipoglikémia;
· azok, amelyek a folyamatos légzés által felhozott anyag elutasítása
köré csoportosulnak, pl. a fantáziákba és gondolatokba merülés, a "csevegés"
(beszéd a légzés helyett), a dráma (az érzelmek eljátszásának vágya, az önátadás
helyett), a mantrázásba- vagy fehér fénybe menekülés (egyes személyek, akik
bizonyos fajta meditációt gyakoroltak nagyon hajlamosak erre);
· az epilepszia;
· az elfojtott anesztézia (érzéketlenség);
· az érzelmekkel való kapcsolat krónikus hiánya (erõsen elfojtó
személyek esetén) és
· a felfüggesztett légzés.

FÁRADTSÁG ÉS ÁLMOSSÁG
Ha valaki azért veszíti el tudatosságát, mert reggel 6 óráig ébren volt vagy,
mert épp munkából jön, ahol 1500 rekesz görögdinnyét rakodott, akkor
elõször engedhetjük az illetõt aludni kb. 15 percet. Javasoljuk, hogy a segítõ-
je elõször beszélje ezt meg a gyakorlóval. Egyes embereket nagyon felfrissít a
rövid alvás, másokat azonban nem. Másrészt egyes embereknek nem tetszik,
hogy bármilyen oknál fogva lehetõséget kapnak egy ülés alatt aludni. Sohasem
feltétlenül szükséges valakit elaltatni, néha azonban megkönnyíti a dolgokat.

DRÁMA
A "dráma" annyit jelent, hogy valaki kijátssza az érzelmeit ahelyett, hogy
relaxálna és átélné azokat. A sírás, kiabálás, vánszorgás, stb. rendben van és
nem kell elkerülni, amikor spontán módon bukkan fel. Integrációhoz azon-
ban nem vezet. Sõt gyakran elvonja a figyelmet a történések átélésétõl, így az

32
integráció is tovább tart és nehézkesebb.
Az érzelem kifejezése nem ellenkezõje az elfojtásnak. Ha elfojtott düh munkál
bennünk, akkor jobban járunk, ha felelõsséget vállalunk érte és az öt elemet
alkalmazzuk, mint ha mindenkivel szemben a megszokott ellenségességet
fejeznénk ki. Egy érzelem kifejezése lehet olyan figyelemelterelõ, ami az
érzelem elfojtását idézi elõ.
Javasoljuk, hogy a segítõ gyengéden emlékeztesse a dramatizálót, hogy min-
dent lehet élvezni, és biztassa, hogy relaxáljon és folytassa a légzést. Ha a
személy a dramatizálásnak olyan formáját választja, ami a torok feszítésével jár
- mint a kiabálás, a zokogás vagy a zihálás -, érdemes a torok lazítását javasol-
ni.
Egyszerûen így fejezhetjük ki a fentieket: "A kiélés nem szünteti meg az elfo-
jtást.", "A dráma nem engedi el a traumát." és "A legdramatikusabb ered-
mények a legkevésbé dramatikus ülések során születnek."
A nevetés általában nem dramatizálás, inkább az integráció jele.

EPILEPSZIA
Ha a személynek korábban már voltak epilepsziás rohamai, lehetséges, hogy
az ülés alatt is jelentkeznek az epilepsziás tünetek. Fontos, hogy tisztában
legyen ezzel, mielõtt belekezd az ülésbe. Így alkalma nyílik felismerni, hogy
az ülés lehetõséget teremt a tünetek integrációjához, ahelyett, hogy azt gon-
dolná, hogy valami olyan történt, ami epilepsziás rohamot idézett elõ. Az
epilepsziában szenvedõ személynek tájékoztatnia kell betegségérõl a segítõjét,
és biztosan kell tudnia, hogy a segítõje hajlandó végigvezetni õt a folyamaton.
A személy esetleg kezelõorvosával kívánja megbeszélni, hogy belevágjon-e a
légzésfolyamatba és segítõje is megkívánhatja ezt tõle. Egy váratlan epilepsziás
roham ijesztõ lehet mind a személy, mind a tapasztalatlan segítõje számára, ha
elõre nem beszéltek róla. Javasoljuk, hogy a gyakorló lélegezzen teljesen és
gyorsan, a segítõje pedig tanúsítson rendkívüli türelmet.

AZ ÉRZELMEKKEL VALÓ KAPCSOLAT HIÁNYA


Egyes emberek annyira elfojtók, hogy egyszerûen nem éreznek. Önmagukat
úgy tapasztalják meg, mint valamiféle térben úszó tudat, amely irányítja a
testet. Az a paradox helyzet, hogy a légzéstõl valószínûleg ezek az emberek
kaphatnak a legtöbbet, és mégis õket a legnehezebb a légzésfolyamatba vinni,
hiszen az eljárás feltétele, hogy az elfojtott emlékanyag nagy része hoz-
záférhetõ legyen mozgásosan, az érzelmeken keresztül.

33
Egyszerûen kideríthetjük, hogy egy adott személyre vonatkoznak-e a fentiek,
a következõ kérdés segítségével: "Honnan tudja, hogy dühös, amikor dühös?"
A legtöbb ember a test egy részében megjelenõ érzelemmel fog válaszolni,
míg mások gondolataikról tartanak majd egy ötperces kiselõadást - õk ezt
nevezik dühnek.
Az ilyen erõteljesen elfojtó embereknél száraz gyakorlással nem lehet komoly
eredményeket elérni, a melegvízre azonban nagyon jól reagálnak. Általában
nem kezdünk vizes légzéssel, kivéve az ilyen emberek esetében.

MINDIG ÉRZÜNK VALAMIT


Minden pillanatban egy bizonyos energiamintázat áramlik a testben. Nem
szükséges kivárni, hogy a légzés hozzon fel valamit. A harmadik elemet azon-
nal kezdjük el alkalmazni a folyamat elején. Amikor a személy az ülés alatt
arról számol be, hogy "Nem történik semmi", ez pusztán önbecsapás, mivel
mindig történik valami. Az ilyen önbecsapás eredménye gyakran az, hogy
figyelmen kívül hagyunk egy energiamintázatot, amíg nagyon intenzívvé nem
válik. Ez megelõzhetõ, ha a gyakorló akkor alkalmazza az energiamintázatok
részleteinek tudatosítását, amikor azok még finomak.
Néha a legrégebbi, a legmélyebben tartott (és ezért a legfontosabb) elfojtott
energiamintázatokat a legnehezebb felismerni. Éppen úgy, ahogy a halnak is
nehéz felismernie, hogy vízben van. Hiszen ha eddig csak a vizet ismerte,
nehéz észrevennie azt. Ezek a mintázatok azonban mégis érezhetõk, és a
folyamatos légzés nagy segítség.

Gyakorlat a harmadik elem


mesterfokon való elsajátításához
Ez a gyakorlat segíti a testtel való kapcsolat erõsítését és a tudatosság áthe-
lyezését a test egyik részébõl a másikba. Bárhol és bármikor gyakorolhatjuk.
Amíg a metróra várunk, amíg foglaltat jelez a telefon, mielõtt éjszaka elalszunk
és miután reggel felébredünk - ezek a helyzetek mind kitûnõen alkalmasak a
gyakorlásra. Újra és újra végezzük el. Kezdjük lassan, majd a sebességet
fokozatosan növeljük egészen addig, amíg már nagyon gyorsan, de még ala-
posan tudjuk végezni.
Összpontosítsuk teljes tudatosságunkat a test itt következõ részeire, max-
imálisan éles észlelés mellett, a megadott sorrendben. A pontokat gondosan
válogattuk össze, az olvasó azonban természetesen változtathat az eljáráson,
ahogy neki tetszik. Miután tökéletesítettük a gyakorlatot, kitûnõ ötlet továb-

34
bi pontokkal bõvíteni, hogy a feladat még alaposabb legyen.
Bal nagy-lábujj
Bal talp
Bal boka
Bal térd
Bal csípõ
Jobb nagy-lábujj
Jobb talp
Jobb boka
Jobb térd
Jobb csípõ
Végbélnyílás
Nemi szervek
Köldök
Napfonat (diagramm)
Szív
Bal váll
Bal könyök
Bal tenyér
Bal mutatóujj hegye
Jobb váll
Jobb könyök
Jobb csukló
Jobb tenyér
Jobb mutatóujj hegye
Torok
Fej hátsó része
"Harmadik szem" pont (a szemöldökök között)
"Koronacsakra" (a fejtetõ közepe)
Észre fogjuk venni, hogy a gyakorlat segít relaxálni, energiát gyûjt a
testünkben és megkönnyíti önmagunk tudatosítását.

INTEGRÁCIÓ AZ EKSZTÁZISBA
(A rebirthing negyedik eleme)
A negyedik elemrõl a legvidámabb beszélni. Azt mondják, hogy "Az igazság
megszabadít". Ez igaz. Semmi sem tart úgy rabságban, mint a hazugság -
különösen a hazugság önmagunknak. Ha csak egy kicsit is hazudunk, nem

35
leszünk képesek teljesen megszabadulni. A régi axiómát így fogalmazhatjuk át,
hogy teljesen tisztán értsük és nagy gyakorlati haszna is legyen: "A teljes
igazság azonnal teljesen megszabadít, minden esetben." Ennek szükségszerû
következménye a következõ: "Ha eddig azt képzeltük, hogy az igazsággal
szembesülünk és mégsem tett minket szabaddá, akkor biztosak lehetünk
abban, hogy még nem szembesültünk a teljes igazsággal."
Nem leszünk szabadok, amíg elrontunk valamit.
A tudat az igazság kikerülésének két fõ útján teszi magát rabszolgává:
1) amikor tudatosan nem ismeri el valaminek a létezését (elfojtás)
2) amikor letagadja, hogy egy létezõ dolog kellemes vagy hasznos lenne
(elrontás).
Az 1., 2. és 3. elem az elfojtást küszöböli ki, míg a 4. az elrontást. Az elron-
tás és az elfojtás kiküszöbölése felszabadítja a tudatot, hogy az tehesse a dolgát:
hogy hatékonyan teremtsen boldogságot és erõt. Az integráció maga az
igazság, ami megszabadít.
A negyedik elemet azért nevezzük az eksztázisba való integrációnak, mert az
átélõ mindent eksztatikusan él meg. A tudat esetében azonban nem mindig
van így. Az elem lényege éppen az, hogy a tudat esetében is elõidézi az eksz-
tatikus átélést. A legtöbb ember tudata csak néhány dolgot ünnepel, és
általában minden olyat elront, ami nem illeszkedik az elvárásaihoz. Az
eksztázis elv szerint az emberek valójában mindent élveznek - akármit is szól
hozzá a tudatuk -, hiszen a létezés maga alapvetõen élvezetes. Az eksztázisba
való integráció annyit jelent, hogy mindent integrálunk és tudatosságunk elis-
meri mindennek az eksztatikus voltát.
A negyedik elem alkalmazása során gyakorlatilag az történik, hogy minden
addig negatív összefüggésben õrzött anyagot - vagyis az elrontott kontextust -
átváltoztatunk pozitív kontextusúvá. Minden, ami jó érzést idéz elõ az elron-
tott dolgokkal kapcsolatban, megváltoztatja a kontextust.
Az integráció az eksztázisba azonban nem egy elmélet, hanem a rebirthing egy
eleme, így igazán gyakorlati alkalmazása fontos. A fejezet hátralevõ része arról
szól, hogy hogyan érezzük jól magunkat minden létezõ dologgal kapcsolat-
ban.

Legyünk hálásak
Az emberek többsége számára a negyedik elem alkalmazásának legjobban
mûködõ formája a hála. Mindenkinek van tapasztalása arról, hogy milyen
hálásnak lenni a létezésért, milyen itt lenni és bármit is átélni. A legtöbb ember
számára azonban létezik a hála átélésének egy határa, és csak bizonyos dolgo-

36
kat nyugtáz hálával, míg másokat nem. A negyedik elem szerint: egyedül a
jelen pillanat létezik - legyünk hálásak minden részletéért!

Az integrációt elõidézõ legnegatívabb kontextus


Az integrációt elõidézõ legnegatívabb kontextus a következõ: "Ez igazán
szörnyû, de itt van a pillanatban - ha tetszik, ha nem."
Ez az "erõltetett megadás" kontextusa. Ha egyszer negatív, cinikus hangulat-
ban gyakorlunk, akkor nagyon hasznosnak fogjuk találni ezt az alkalmazási
formát.

Gyorsan élvezzük ki, még mielõtt integrálódna


Ha valaha azon kapjuk magunkat, hogy azt kívánjuk: "bárcsak mielõbb inte-
grálódna" egy élmény, akkor emlékeztessük magunkat, hogy minden tapasz-
talás így is elég gyorsan elmúlik és inkább élvezni kellene, amíg még itt van.

Legalább a megfelelõ idõben jelentkezik


Tegyük fel, hogy az ülés alatt valaki erõteljes félelmet él át. Ugye jó, hogy
most bukkan fel és nem akkor, amikor egy adószakértõvel beszélünk?
A rendszeres és rövid idõközönkénti gyakorlás fõ elõnyei, hogy az ilyen
helyzet biztonságos, valamint hogy idõt és teret biztosít az érzelmek átéléséhez
és integrációjához. Ha az olvasó elfoglalt ember, biztosíthatjuk arról, hogy ez
a fényûzés netovábbja! A kényelemnek ezt az érzését felhasználhatjuk az inte-
grációhoz.

A létezés csodájából fakadó öröm


Mindennek a létezése éppoly csodálatos, mint bármi más létezése. Ez mind a
pillanatnyi idõ, mind az egyenes vonalú idõ összefüggésében igaz.
A pillanatnyi idõben nincsen ok és okozat, így csodálatos, hogy egyáltalán
bármi létezik.
Az egyenes vonalú idõben, a jelenben zajló minden esemény az ok és okozat
töretlen láncolatának következménye, ami az õsrobbanásra vezethetõ vissza -
legalábbis a modern tudósok többségének véleménye szerint. A világe-
gyetemben is azért van minden úgy, ahogy most van, mert az õsrobbanás ide-
jén az õseredeti tûzgolyó pontosan így repült szanaszét. Határtalanul
csodálatos, hogy a létezés e folyamat következménye - mindegy, hogy kik is
vagyunk!

37
Csak önmagához hasonlítsuk
Ez az állítás nem éppen logikus, mégis helytálló. Ha egy papírpoharat egy
szépséges, kristály pezsgõspohárhoz hasonlítunk, akkor a papírpohár szemét-
nek tûnik. Ha a papírpoharat önmagához hasonlítjuk, akkor pedig annak
tûnik, ami: egy tökéletes eszköz a víz ajkunkhoz emeléséhez. Ugyanígy
amikor feszültséget érzünk a kezünkben és ezt ahhoz hasonlítjuk, ahogy
általában a kezünket érezzük, akkor a feszültség fájdalmasnak tûnhet. Ha
azonban a feszültséget csak önmagához hasonlítjuk, akkor annak fog tûnni,
ami: egy tökéletesen élvezhetõ érzés a kezekben.
A fájdalom egy kontextus. A tapasztalás tartalma egyszerûen intenzív energia.
Az intenzív energiát "fájdalomnak" nevezni annyi, mint elrontani azt. Bármi
is történjen a fizikai testben, ha átadjuk annak magunkat és csak önmagához
hasonlítjuk, akkor erõteljes fájdalom helyett nagyon kellemesnek fogjuk
tapasztalni.

Vegyük tudomásul, hogy megjelenése a javunkra szolgál


Ha tudatosítjuk a tudatban zajló folyamatokat, sokkal jobban járunk, mint ha
nem. Vegyük tudomásul, hogy a jelenségeket átélni a javunkra szolgál, és
legyünk hálásak érte.

Vegyük észre, hogy az energiamintázat legalább érdekes


Engedjük meg magunknak, hogy nagyon kíváncsivá tegyen és elbûvöljön
minket az energiamintázat. Gyakran a csodálkozás önmagában elég pozitív
kontextus az integrációhoz.

Feltétel nélkül szeressük minden részünket


Szenteljük magunkat az élet minden pillanatának teljes szeretetének, történjék
bármi. Ha minden létezõt szeretünk, csak mert létezik, akkor mindent inte-
grálni fogunk.

lEgyünk nagyon lelkesek mindennel kapcsolatban


Amikor félünk, engedjük magunkat felfedezni a félelmet és megpihenni
benne. Amikor szomorúak vagyunk, legyünk lelkesen szomorúak, stb.

Vegyük észre, hogy az átélt tapasztalás vicces


A humor egy paradoxon integrációjának következménye. Egy vicc azért vic-

38
ces, mert két olyan ellentmondó gondolatot mutat be, amelyek egyidejûleg
igazak. Mivel minden létezõ dolog paradox, ezért minden létezõ dolog vic-
ces, ha így gondolunk rá.
A nevetés olyan energiamintázat kifejezõdése, amely egy paradoxon integrá-
ciójakor következik be. Amikor az ülés során nevetünk, ez az egyik legbiz-
tosabb jele annak, hogy valamit integráltunk.
Amikor bármilyen utat találunk a megtapasztalt dolgok nevetséges kontextus-
ban tartásához, akkor integráljuk is azokat.

Adalék az integrációhoz
Az energiamintázat integrációja nem jelenti az energiamintázat távozását.
Egyes energiamintázatok távoznak, amikor integrálódnak, mások nem.
Bemutatunk egy példát arra, amikor nem távoznak: Egy olyan személy,
akinek már sok tapasztalata van a légzéssel, egyszer csak megérzi, pontosan
milyen érzés is, amikor a fejen keresztül légutak vezetnek. Az utak elég
összetettek, és a legtöbb ember nem igen érzi azokat. Amikor az emberek
elõször veszik észre, hogy milyen érzés, amikor a levegõ áthalad az üregeken
és más csatornákon, akkor gyakran arról számolnak be, hogy "hideg, száraz,
furcsa és kellemetlen" érzés. Amikor ez az energiamintázat integrálódik, nem
tûnik el, hanem olyan kellemes élménnyé alakul, amit az illetõ ezután mindig
érezni fog. Az olyan energiamintázat egy példája, amely távozik az integráció
után, a feszültség. Amikor a feszültség integrálódik, akkor ellazít bennünket,
vagy eltûnik úgy, ahogy az ember öle is eltûnik, amikor feláll. A feszültségre
is igaz azonban, hogy mindent úgy kell integrálni, hogy feltétel nélkül
szeretjük, pontosan úgy, ahogyan van. Egy jelenség integrációját pontosan
akkor akadályozzuk meg, ha el akarjuk ûzni.

TEGYÜNK MEG BÁRMIT,


AMIT TESZÜNK, MERT MINDEN MÛKÖDIK
(A rebirthing negyedik eleme)
Az ötödik elem látszólag nem is mond semmit, valójában azonban ez a leg-
fontosabb az elemek között.

Ha képesek vagyunk valamit ügyesebben csinálni - mint általában az élet dol-


gait -, akkor inkább megkapjuk a várt eredményt. A légzésmunka azonban
nem így mûködik. Az energialégzést lehetetlen rosszul csinálni. Ha a leg-
erõsebben azon vagyunk, hogy rosszul végezzük, ez csupán annyit jelent,

39
hogy a "próbálom rosszul csinálni" aktiválódik. Ha elég lelkesen próbáljuk
rosszul csinálni, akkor integrálódni fog, és továbbléphetünk a következõ
élményre.
Az integráció elõidézésének egyik legnehezebb módja, ha integrálni
próbálunk valamit azért, hogy elmúljon. Ehelyett adjuk meg magunkat annak
a ténynek, hogy még nem integrálódott.
Az emberek általában úgy gondolnak az igékre, mint a "cselekvés szavaira", ez
azonban félrevezetõ az integráció jelentésével kapcsolatban. Az "integrálni"
ige úgy hangzik, mintha csinálnánk valamit, valójában azonban abbahagyjuk a
tevékenységeket, abbahagyjuk a dolgok elrontását. A "relaxálni" ige szintén
úgy hangzik, mintha valamit tennénk; azonban nem teszünk semmit, hogy
ellazuljunk, hanem abbahagyjuk az izmok összehúzását.
Amikor valamit integrálunk, abbahagyjuk a dolgok elrontását, abbahagyjuk az
elõlük való elrejtõzést. Megpihenünk annak a tudatában, hogy mindig is
tökéletes volt, akkor is, amikor ragaszkodtunk hozzá, hogy nem tökéletes.
Ha a légzést tökéletesen kellene végezni, hogy hatása legyen, akkor sohasem
lehetett volna feltalálni. A tökéletes ülésrõl nincsen tervezet, kép vagy ábra. A
lényeg: az elsõ négy elemet senki sem képes tökéletesen alkalmazni. Hálásak
vagyunk, hogy nem kell tökéletesen csinálni, és mégis nagyszerû ered-
ményeket lehet elérni. Az eredmények tökéletesek, és mindegy, hogy az illetõ
mit tett értük.
Az integráció sokkal egyszerûbb az elfojtásnál. A tudatnak és a testnek nagy-
on meg kell dolgoznia azért, hogy elfojtás alatt tartson valamit, és ha az inte-
gráció majdnem megfelelõ körülményeit megteremtjük, akkor integrálni
fogunk.
Az elsõ négy elem mindenképp modell. A valóság pedig nem illeszkedik
tökéletesen a modellekhez. Ha képesek lennénk az elsõ négy elem minde-
gyikét mereven, tökéletesen alkalmazni, akkor sem integrálódna minden.
Egyes dolgok akkor integrálódnak, amikor visszatartjuk lélegzetünket; mások
akkor, amikor mozgásban vagyunk; mások akkor, amikor nem vagyunk a
testünkben; megint mások pedig akkor integrálódnak, amikor elrontunk
valamit. Annak ellenére, hogy az energiamintázatoknak csak töredéke inte-
grálódik - az elsõ négy elem normális körülmények között történõ alka-
lmazása során -, ha túl merevek lennénk, még ez a töredék is nehézséget
jelentene számunkra.
Az ötödik elem egy további következménye, hogy biztonsággal kísér-
letezhetünk, mivel nem kell helyesen csinálni. Ha például olyan helyzetbe
kerülünk, amelyben ez a könyv lassú és teljes légzést javasol, de a megérzésünk

40
azt súgja, hogy gyorsan és teljesen kell lélegeznünk, akkor nyugodtan tegyünk
úgy.
Mivel az eksztázis állapotában vagyunk még mielõtt bármit is tennénk,
miközben tesszük és miután már megcsináltuk, hogyan is lehet bármit rosszul
végezni?
Még az is mûködik, ha jól próbáljuk csinálni!
5. fejezet

Kvantum fizikai összefüggések a


légzéssel

Az emberi közösségekben különbözõ életértékek jelenhetnek meg az


emberekben, így egyes embereknek a pénz és hatalom a legnagyobb érték,
másoknak a tudomány, vagy a kapcsolat a külsõ világgal, megint másoknak a
belsõ világgal való kapcsolat és az önismeret a legfontosabb. Az emberek sza-
kralizálják a számukra fontos értéket, mintha más érték nem is volna fontos.
Azok, akik a pénzt és a hatalmat tartják a legfontosabbnak bürokratikus rend-
szereket és struktúrákat hoznak létre, mivel az emberek mindig a legfontosabb
értéket akarják érezni. A politikusok és az üzletemberek ezekben a rendsz-
erekben mûködnek. Minden probléma megoldásaként a hatalom és pénz fel-
használását tanulják meg. Jellemzõ, hogy lenézik azokat, akik nem tudják
használni ezeket a forrásokat.
Egy másik csoportot alkotnak azok a személyek, akik az ember mûködésével
kapcsolatos kutatásokat végzik és mindent tudni akarnak a tudatról.
Szakralizálják az emberi tudattal kapcsolatos ismereteket, és a tudományos
munkát. Az ezen rendszerben mûködõ egyének teljesen lenézik azokat az
embereket, akik nem értik az itt használatos struktúrákat és más értékrend-
szerben mozognak. Sötét tömegnek tartják a tõlük különbözõ nézeteket val-
lókat.
Mindkét értékrend az anyagi világból jön, tehát elég az érzékszerveket és a
logikus gondolkodást használni, hogy ezek a rendszerek mûködjenek.
Könnyen megtanulhatóak könyveken, elõadásokon, filmeken keresztül.
A harmadik értékrendszert a mágusok, jósok hozzák létre, olyan vallási
vezetõk, akik információikat nem a logikus gondolkodáson keresztül gyûjtik,
hanem különbözõ megváltozott tudatállapotokon keresztül. Különbözõ
csatornákat kapcsolnak az információ szerzés folyamatába a vizuális, verbális,
érzelmi stb. csatornák részvételével. A gondolatok kikapcsolásával próbálják
meg az anyagi világ és finom világ közötti kapcsolatot megismerni.
Ezeket a rendszereket is szükséges tanulni és fejleszteni, nem elég ilyen külön-
leges képességekkel születni vagy rendelkezni. Minden nap fejleszteni kell a
kapcsolatot az anyagi és finom világok között és meg kell ismerni a törvénysz-
erûségeket, amelyek ezt a kapcsolatot mozgatják. Ezen értékek szakralizáció-
ja akkor történik, amikor megpróbálnak bálványokat létrehozni. Könnyebb
ugyanis egy létrehozott tárgyra figyelni, mint folyamatosan a finom energiákra
és az anyagi világ összefüggéseire. Így történik a helyek és személyek szakral-
izációja.
Akik beleragadnak ebbe a szemléletbe, azok a többi embert szintén sötét
tömegnek tartják és létrehozzák a szeparációt maguk és mások között.
Egy más értékrendszert hoz létre, ha valaki a belsõ felismeréseken keresztül
próbál meg önismeretre szert tenni és kikapcsolni az ego mûködését. Ekkor
elmúlnak a gondolati folyamatok, a határok a külsõ és belsõ között megszûn-
nek. A bölcsesség fejlõdik és a kérdések megválaszolása könnyebbé válik, azt
érzi a személy, hogy õ az Isten. A többi emberrel kapcsolatban viszont azt
érzik, hogy infantilisak és primitívek és a szenvedésteli létforgatag
körülményei között élnek, amelyben kevéssé képesek a fejlõdésre. Tehát itt is
megkülönböztetik magukat a többi embertõl. Az emberben található felsõ én
válik a szakralitás tárgyává.
A probléma abból származik, hogy minden rendszer a saját értékét tartja a leg-
fontosabbnak és tagadja a másik csoport értékét. Az életben a problémák
megoldását a különbözõ rendszerekben lehet megtalálni, a különbözõ rendsz-
erek más és más problémára adnak megoldást, tehát minden rendszernek van
szerepe és létjogosultsága az emberi életben.

Példa
Budapest környékén építkezett egy jómódú család, akik már régóta gazdagok voltak és
teljesen elmerültek az anyagi világban és jólétben. Mindig a pénzzel foglalkoztak.
Ebben az újonnan épült házban azonban furcsa dolgok kezdtek történni. A gyerekük
elkezdett félni, mert úgy érezte, hogy egy kutya és egy néni lakik a szobájában. A
fiókok maguktól megnyíltak, az ajtókat valaki csukogatta. Mintha valóban más is
lakott volna a házban. Ez az anyagias gondolkodású család elõször azt hitte, hogy
valami baj van a gyerekkel, de késõbb az anya és az apa is látta a többi személyt és
kutyát a házban. Nem tudták kihez forduljanak, teljesen összezavarodtak, mert
tapasztalataikat nem tudták összeegyeztetni az értékeikkel és elképzeléseikkel.

44
Végül felkerestek és kiderült, hogy a ház a családban kialakult érzelmi elhidegülés és
egymás iránti közömbösség miatt vált sérülékennyé egy másik dimenzióra. Abban az
esetben, ha nem csak az anyagi jólétre figyeltek volna, hanem fenntartanak egy erõs
energiamezõt a családban, ez megvédhette volna õket a külsõ szellemek behatásától. A
gyakorlatok során felerõsítettük a családtagok közötti érzelmi kapcsolatot és a dimenz-
iók közötti átjárás is megszûnt.

A rendszerek függésben állnak egymással. Azok az emberek, akik jó anyagi


helyzetben vannak és két lábbal a földön állnak hamarabb kapnak spirituális
tapasztalatokat, mint akik mindig az anyagi problémákról gondolkodnak.

A BIBLIA ÉS KVANTUMFIZIKA
KAPCSOLATA
"7. "És a lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat
hasonló a borjúhoz és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy
embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülõ sashoz.
8. És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat szárnya vala,
köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szûnik vala nappal és
éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és
aki van és a ki eljövendõ,
9. És mikor a lelkes állatok dicsõséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki
a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él,
10. Leesik a huszonnégy Vén az elõtt, ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a
ki örökkön örökké él, és az õ koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:
11.Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget és tisztességet és erõt; mert te
teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek."

Dániel és János könyvei. János 4/ 7-11 .


Szimbolikusan: oroszlán az erõ energia, az angyal a szeretet energia, a borjú az
akarat energia, a sas a szabadság energia megjelenése. A négy alapenergiát írja
le ez a bibliai idézet és ehhez tartozik a hét fejlõdési szint. Akárcsak a perió-
dusos rendszerben, ugyanígy a spirituális fejlõdésben is hét szint létezik.
Minden energiának 24 idõszakasza van az idõritmusban, ahogyan egy nap is
24 órából áll.
Isten rejtett formában létezik az ember elõtt, csak ritkán tud materializálódni.
Az egyének materialista és szellemi tudatformában is képesek magyarázni az
összefüggéseket. Mindkét szemléletre szükség van. Metaforikus szinten az

45
információnak nem csak a mentális szinttel van kapcsolata, hanem transzcen-
dentális szinten is mûködik a tudás. Ez kétféle módszert is jelent a világ megis-
merésére. Amikor a tudományos információ hiányzik, akkor rosszul érzi
magát az ember, de amikor nincs transzcendentális tapasztalata, akkor viszont
értelmetlenné válik az élete és primitív szinten marad.
A szent könyvekben kódolva vannak az igazságok. A felsõbb isteni szabályokat
ismerheti meg az olvasó a szövegekbõl, amelyek elfogadása javítja az élet-
minõségét. A különbözõ kultúrákban megjelenõ szent könyvek azért alakul-
nak ki, hogy a kornak és a személyeinek megfelelõ információt tudják dekó-
dolni. Ugyanis a más kultúrából származó információ nem lenne
értelmezhetõ, és nem tudják felhasználni az olvasók. A régi törvények
azonosítása a saját jelenlegi tapasztalatokkal gyakran azt igényli, hogy a fogal-
makat átértelmezzük és átnevezzük, így jutnak közelebb az embereknek. Az
emberben benne lévõ tudattalan törvényszerûségeket az önismeret segítségév-
el lehet felismerni, mely információk a kozmikus tudatból származnak.
Amikor az egyén az anyagi és mentális világokra figyel, öt frekvencia mûködik
benne. Abban az esetben, amikor az egyén életében problémahelyzet alakul
ki, a magasabb frekvenciák kezdenek mûködésbe lépni. Aki a felsõbb vilá-
gokkal foglalkozik, gyakrabban van szüksége, hogy a magasabb frekvenciákon
mûködjön.
Mély változott tudatállapotban lehet aktivizálni ezeket a magasabb frekven-
ciákat. Ekkor történik meg a probléma megoldása és a spontán gyógyulás. Az
agyhullámok frekvenciái a következõ különbségeket mutatják:

1. frekvencia 3-4 Herz -rossz hangulat.


2. frekvencia 5-8 Herz- alvás állapot.
3. frekvencia 13 Herz -pihenés.
4. frekvencia 21 Herz- gondolkodás.
5. frekvencia 35-55 Herz- jó hangulat

Ha az egyén megváltozott tudatállapotba kerül, sokkal magasabb frekven-


ciákon tud mûködni.
Tehetséges embereknek olyan érzéseik támadnak, mintha villámok csapnának
össze a fejükben, az agyfrekvenciáikban is kimutatható a különbség. Vannak
emberek, akiknek spontán módon sikerül bejutni egy magasabb frekvenciára.
Utána újra és újra képesek visszakerülni ebbe a megtapasztalt állapotba, ha
megpróbálják aktivizálni a már átélt frekvenciát. Ez egy tanulási folyamat
eredménye. A spirituálisan fejlett emberek képesek könnyen aktivizálni ezeket

46
a magas frekvencián mûködõ folyamatokat. Fel tudják használni az informá-
ciókat a mindennapi élethelyzetekben.
Amikor az emberben blokkok vannak testi és tudati szinten, akkor nem képes
az egész testében lévõ energiát felerõsíteni és felgyorsítani olyan frekvenciára,
amely a segítségére lenne a magasabb szintû kozmikus kapcsolatok
kialakulásához. Nem képes hosszútávon gyógyítani, hanem az egyén rontja
saját energiáit. Az energia blokkok feloldása segít, hogy a test képes legyen
újra egységesen mûködõ energiát létrehozni, amely már képes a felgyorsulás-
ra és magasabb frekvenciára kerülésre és így a magasabb kozmikus
csatornákkal való kapcsolódásra.
Ehhez kétirányú figyelemre van szükség.

Az egyénnel önmagában befelé figyelnie kell:


· Saját kapcsolatára az egoval,
· Az ego és felsõbb én közötti kapcsolatra. Melyik uralkodik rajta:
a programok
vagy a felsõbb én?
· Értékhierarchiája elemeire.

Kifelé figyelnie kell:


· A társadalomban betöltött helyzetére,
· A családban és a közösségekben betöltött helyzetére,
· A munkájában betöltött helyzetére.

Különbözõ felsõbb csatornákkal való kapcsolódás segít, hogy a közösségekben


magasabb szintet tudjunk elérni. Nem az ego segítségét kérjünk, hanem a fel-
sõbb kapcsolódásokat.
Minden embernek saját helye van a külsõ hierarchiában és más nem tudja
elfoglalni a helyét. Az egonk segítségével nem tudjuk ezt a helyet megtalálni
és elfoglalni, mivel mások szeretnének kilökni minket errõl a helyrõl. A med-
itáció és imák segítenek, hogy az ego mûködése korlátozódjon és a felsõbb
csatornák hozzáférhetõvé váljanak.
A kereszténység, judaizmus szerzetesi életében az Istennel való azonosulás a
cél, ez a bûntudat feloldásának lehetõsége. A keleti, buddhista rendszerekben
a befelé fordulás, koncentráció és a külsõ kapcsolatok elvágása válik a változás
lehetõségévé. Az isteni kapcsolódások hibának számítanak és nem szolgálják a
fejlõdést, mivel külsõ támaszt jelentenek a belsõ biztonsággal szemben.

47
Mindkét rendszer nagyon fontos az életünkben, kérdés, hogy mi a célunk egy
adott helyzetben.
Ha valamit létre akarok hozni, akkor szükséges kapcsolatot kialakítani az isteni
szintekkel.
Amikor a belsõ egyensúlyra, harmóniára és bölcsességre törekszünk, akkor a
meditatív befelé fordulás segíthet. De egyénenként változhat a felhasznál-
hatóság, ezért mindenkinek magának kell kipróbálni a lehetõségek hatásait.
Mivel a modern világban többféle információs rendszer válik hozzáférhetõvé
az egyének számára, ezért a nagy tömegek magasabb tudatszinten mûködnek,
mint a régebbi korok emberei. A többféle információs rendszer más-más
módon magyarázza az összefüggéseket, így nagyobb lehetõség van a
fejlõdésre. Többféle rendszer képes egymás mellett mûködni és ezért elfo-
gadottá váltak. Emiatt kevesebb háború alakul ki, ugyanis a fanatizmus
csökken ott, ahol többféle információs rendszer mûködhet együtt.

Példa
Egy 25 éves lány azzal a problémával keresett fel, hogy évek óta nehéz fizikai munkát
kell végeznie, nehéz kondérokat kell emelgetnie. Már háromszor cserélt munkát, de
mindig kiderült, hogy mégis nehéz vasdarabokat kell cipelnie.
Azt mondtam neki, hogy az a feladata ebben az életben, hogy elfogadja a nehéz, kos-
zos, monoton fizikai munkát. Meg kell szeretnie ezt a munkafajtát, mert lehet, hogy
egész életében ezt kell tennie.
Nagyon sírt, de megértette, hogy el kell fogadnia a helyzetét és végül képes volt meg-
békélni a munkájával.
Egy hónap múlva elkezdett komputerekkel foglalkozni, elküldték tanfolyamra és az
irodában kapott munkát, mivel megértette, hogy nem létezik rossz munka a világon.

Az emberek gyakran utálják a mások kultúráját és azok embereit és az egész


életükben nem változik ez a szemléletük. Mentálisan lehet, hogy elfogadóan
beszélnek, de érzelmi szinten nem lépesek az elfogadásra. Ehhez mély megvál-
tozott tudatállapot vagy katarzis élmény szükséges.
A kabbalában azt írják, hogy vannak olyan dolgok, amit csak három embernek
lehet elmondani, van olyan, amit csak két embernek vagy egynek és vannak
olyan információk, amit egyetlen emberrel sem lehet megbeszélni, csak
azokkal, akik maguktól észrevették és tudják.

48
Példa
A 90-es években történt, hogy találkoztam egy öreg zsidó bankárral, aki Svájcban élt.
Agydaganata volt és a klinikai halál állapotából hozták vissza -mesélte. "Sok mindent
megtapasztaltam ebben az állapotban." Megkérdezte tõlem, hogy tényleg minden igaz,
amit látott abban az állapotban? Igen, mondtam. Mikor fog ez elkezdõdni? -kérdezte.
Válaszoltam neki, hogy mikor. Erre azt válaszolta, hogy hál Istennek, akkor már nem
fogok élni. Megköszönte válaszom és elment.

A kvantum fizikában fellépõ jelenség, hogy a kutató éppen azt az eredményt


kapja, amit elõre elvárt. Albert Einstein mondta, hogy a béka a saját látásával
alakítja az univerzumot. Minden spirituális rendszerben megvan a tökéletesen
mûködõ rendszer elképzelése. Amikor az egyén valamit rosszul tesz, akkor
kiesik ebbõl az isteni tökéletességgel mûködõ rendszerbõl. Ahhoz, hogy vis-
sza tudjon lépni, arra van szükség, hogy abbahagyja a hibás mûködést.
Mikor passzívan figyelünk kívülre, az esemény a végén a legjobb módon
alakulhat. Az energiák tökéletesen kezdenek strukturálódni. Elmúlik a rossz
hangulat, a fizikai problémák, kellemetlenségek. A figyelem elõsegíti, hogy az
energiák a testben tökéletesen tudjanak mûködni. Ehhez mély bizalom szük-
séges az élettel, emberekkel, Istennel kapcsolatban.
Amikor negatív program mûködik az egyénben, akkor azt kell bebizonyíta-
nia, hogy a világ hibásan és igazságtalanul mûködik, ekkor a tudattalanban az
ember mindig ezekre a negatív pontokra figyel és ez a negatív eredmény
motiválja az életet. Ettõl érez megelégedettséget. Az egyén abba a rezgésál-
lapotba jut, ahová figyel. Ha ez a pont fájdalmas, akkor azt fogja tapasztalni,
ha a vidámság és optimizmus a fontos, akkor oda kerül az egyén. Ennek alap-
ja a kvantumfizikai törvényszerûségek rendszere. A családunkban, generá-
ciókban rengeteg modellt kapunk, amelyek befolyásolják a döntéseket.
Az õsi Kínában tradicionálisan a természeti katasztrófák után, amikor a fizikai
és személyi veszteségek miatt nagy volt a szomorúság és a bánat, több hetes
ünnepet rendeltek el, hogy az emberek szabaduljanak a negatív programoktól
és tapasztalatoktól.
Szibériában két sámán nép mind a mai napig tartja azt a szokást, hogy sámán-
jaikat és az egész népet transzállapotba hozzák. Ennek idõpontja a hosszú
éjszakákra esik, mivel így képesek megelõzni a depresszió kialakulását, a drog
és alkohol függés erõsödését. Ily módon jó hangulatban maradnak az emberek
és optimista programokat hoznak létre.

Probléma létrejötte esetén kétféle feldolgozási mód lehetséges:

49
1. Mentális probléma feldolgozásakor képesek vagyunk megfogal-
mazni a mûködési hibát: félelem, elnyomott érzések, ellenállás, nyitottság
hiánya. Képesek vagyunk döntést hozni és a hibás érzelmi modell megvál-
tozik, ezzel együtt a mentális és fizikai állapot rendbe jön.
2. Más esetben, amikor sokáig fennállt egy erõszakos beavatkozás
miatti érzés, pl. mûtét, kínzás vagy más trauma esetén, ezek az érzések fenn-
maradnak a testben. Újra át kell érezni ezeket, akár több alkalommal is, amíg
feldolgozhatóvá, integrálhatóvá válnak. Ilyenkor új modellt keresünk és azt
építjük be. Addig tart ez a folyamat, amíg a test teljesen ellazul és nyugodttá
válik.

50
6. fejezet

A polarizáció elve és a négy energia

ENERGIA KÖZPONTOK
Az emberekben négy alapenergia mûködik, amelyek idõben fejlõdést, vál-
tozást mutatnak.
A négy energia a következõ: Erõ, Szeretet, Akarat és Szabadság energia.

Az életünk szakaszaiban a célok folyamatosan változnak, attól függõen, hogy


melyik életszakaszban tartunk. A négy energia szerint minden embernek 4
különbözõ szinten létezik az erõ, szeretet, akarat és szabadság energiája. Az
energiák fejlõdését is négy szintben tudjuk meghatározni. Az energiák szintjei
az életszakaszokban bekövetkezõ változásokkal, fejlõdéssel alakulnak ki.

1. szakasz: 0-5 éves korig- Gyermekkor


Az energiák elsõ szintje is ebben a szakaszban alakul ki.
Ez a gyermeki mûködési szint. Ebben az idõszakban a gyermeknek szüksége
van a szülõk figyelmére és támogatására. Teljesen függünk a családi
körülményektõl, az érzelmi kapcsolatoktól.

2. szakasz: 6-14 éves korig- Kamaszkor


Az iskolába járással a baráti kör kezd kialakulni és a családtól való függés
gyengül. Társas kapcsolatok alakulnak ki, akiktõl lehet tanulni és akikkel lehet
szórakozni. A személyiség kezd önállóvá válni. A szülõktõl független elsõ
vélemények kezdenek kialakulni. A gyerekek önmagukat, mint önálló szemé-
lyiségeket kezdik értékelni.
Az energiák második szintje ekkor fejlõdik ki. Nemcsak kapni, hanem adni is
megtanuljuk az energiát.
3.szakasz: 15-21 éves korig- Fiatalkor
A hormonális rendszer aktivizálódásával kialakul az elsõ szerelem és a part-
nerkapcsolati próbálkozások. Arra való vágy, hogy a családban kapott negatív
modelljeit pozitív modellekkel váltsa fel. Elsõként annak tagadása alakul ki,
ami a szülõkben és életmódjukban nem tetszik. Még nem képes a szülõkkel
kapcsolatos pozitív modellek felismerésére. A függetlenség erõs vágyként
jelenik meg. Nagyon erõsen mûködnek az ego tulajdonságai, a pusztítás, rom-
bolás és megsemmisítése mindannak, ami számára nem értékes. Az az érzése,
hogy a saját véleménye a legjobb a világ teremtése és jobbítása szempontjából.
Rengeteg energiája van. Gyorsan akar változást létrehozni a világban.
Ez a harmadik szintje az energiáknak. Ez az egyén szakmatanulásának, pénzsz-
erzésének ideje. A felelõsségvállalás kialakulásának idõszaka. A feladatot ezen
a szinten a másik embertõl kapjuk.

4.szakasz: 22- Felnõttkor


A bölcsesség tulajdonságai kezdenek kialakulni. Az egyén felismeri, hogy a
világban létezik harmónia és ehhez mind a negatív, mind a pozitív oldalra
szükség van. A negatív helyzetek elfogadása hozza létre a pozitív változá-
sokhoz szükséges felelõsségvállalást. Az áldozati formák helyett egyre inkább a
felelõsségvállalás formái jellemzik. Egyre több problémát tud megoldani egyre
rövidebb idõ alatt. Megtanulja és megtapasztalja, hogy hogyan nézzen a
helyzetekre, emberekre nem az egón keresztül, hanem a felsõbb énen
keresztül.
Az élet nehéz szituációiban többször megtörténhet regresszió az alacsonyabb
szintekre, amely degradációt hoz létre. Ekkor szükség van egy olyan önsegítõ
rendszerre, amelybõl újra felépítheti önmagát.
Az energiák fejlõdésének a negyedik szintjén a felelõsségvállalás még tovább
fejlõdik és az egyén nemcsak önmagáért, hanem másokért is felelõsséget kezd
vállalni. A feladatvállalás kibõvül a társadalomtól és a magasabb isteni szintek-
tõl kapott feladatok felvállalásával. Az egész élet során folytatódik ennek a
szintnek a fejlõdése.

Minden szinten magától is megtörténik a fejlõdés. Azonban stressz helyzetek-


ben gyakran regressziós visszaesés történhet egy alacsonyabb szintre. Akiknek
jól mûködik az önsegítõ rendszere, azoknál a visszalépés a magasabb fejlettsé-
gi szintre magától megtörténik, de ahol az elakadás megmarad, azoknál külsõ

53
segítségre lesz szükség.

Változó tudatállapotban az emberek ösztönösen tudják azonosítani a saját


energia szintjük mértékét. Az ember életcélja abban áll, hogy a különbözõ
energiákat is egyre magasabb szintre hozza.
Általában az elsõ 3 szint az emberi egohoz, a 4. szint a felsõbb énhez tartozik.

Vizsgáljuk meg, hogy a különbözõ energiák szintjei mit takarnak:

1.
ERÕ ENERGIA
1. szintje a születéskor alakul akaratlanul. A megszületett csecsemõ teljesen az
édesanyjától függ. A családtól kapja a táplálékát és biztonságérzését, hogy a
családi rendszerhez tartozik. Emiatt a túlélésrõl nem kell gondoskodnia. A
szülei isteni formában léteznek a csecsemõ számára. A második, harmadik
szinten ettõl a függéstõl kell folyamatosan szabadulnia. Ebben az idõszakban
az egyén nem tudja fenntartani önmagát, nem tud pénzt keresni.
2. szinten a gyermek önálló személyiséggé kezd válni. Külsõ kapcsolatok
alakulnak a barátokkal és az iskolában a tanulótársakkal és tanárokkal. Elkezd
dolgozni, olyan munkákat képes végezni, amelyhez nem szükséges kvalifiká-
ció. A családban is képes segíteni, pl. a többi testvérének a nevelésében is részt
vesz. Képes lehet pénz szerzésére is.
3. szinten a tanulás folytatásával valamilyen szakma elvégzését képes elérni.
Már önállóan tud dolgozni és önmagát fenntartani. Ennek a szintnek a végén
már lehetõvé válik, hogy teljesen függetlenedjen a családjától. Végsõ feladata
szerint viszont anyagilag kell képessé válnia arra, hogy elérjen egy magasabb
életminõséget.
4. szinten jobban tud gondoskodik önmagáról és képessé válik saját családja
eltartására, fenntartására. Képes saját céget, vállalkozást is alapítani és más
emberek életével kapcsolatban is felelõsséget vállalni. Készen áll arra, hogy
segítsen más embereknek. Az univerzális segítségnyújtás is megvalósul, bármit
kitalál, mindenki segít neki megvalósítani. Ez a felelõsségvállalás isteni for-
májává válik. Istentõl kapja a feladatát az életben és képes azt megvalósítani.
Nem a saját egoja, hanem az isteni feladat mûködteti az életét. Ahogyan
Mózes is feladatául kapta, hogy vezesse ki a zsidó népet a sivatagból. Ennek a
feladatnak eleget is tett.

54
2.
SZERETETENERGIA
1. szinten a szeretetenergia a szülõkkel alakul és a testvérekkel. Elsõsorban
saját magát kell szeretni. Ha nem kap elég szeretetet a családból, akkor erõs
szeretetéhség alakul ki az emberben és a szomorúság jellemzi a személyt.
2. szinten a baráti kapcsolatokban is alakul a szeretet, de csak azokat tudjuk
szeretni, akik minket is szeretnek.
3. szinten próbáljuk a szeretetet azok felé is kiterjeszteni, akiket értékesnek,
hasznosnak tartunk. De tudatalatti szinten mégis megjelenhet az elutasítás.
Például a fõnökét a szemébe dicséri és szereti, de a háta mögött kritizálja.
4. szint az isteni szint, amikor azokat is szeretünk, akik negatívan viselkednek
velünk, azokat is, akik nem szeretnek minket, akik ártanak nekünk. Tudatos
és tudatalatti szinten is megjelenik a szeretet. A negatív érzések átalakulnak
pozitívvá. Pl. Szent Pál pálfordulása.

3.
AKARAT ENERGIA
1. szinten a gyermek csak enni, aludni és komfortosan érezni akarja magát.
Szeretné, ha ráfigyelnének. Minden akarata maga felé fordul. Ha nem úgy
alakulnak a dolgok, ahogy szeretné, akkor sir és hisztizik.
2. szinten a barátokkal való megismerkedéssel velük is elkezd foglalkozni.
Ezen a szinten, ha a csere nem mûködik a többiekkel, a gyermek megsértõdik
és bezárul, lemond a baráti kapcsolatról. A kapcsolatai nem tartósak.
3. szinten megtanul lemondani az ember az azonnali jutalom lehetõségérõl.
Képessé válik a késleltetett siker, jutalom, célok elérésére és kivárására.
A kisgyermekekkel végzett kísérletek kimutatták, hogy már egész kis korban
különbség mutatkozik a gyerekekben annak tekintetében, hogy képesek-e a
késleltetett jutalom várakozási idejének kibírására, vagy azonnali jutalom
elérésére törekszenek.
4. szinten az egyén teljesen le tud mondani arról az akaratról, ami az egoból
jön, és azokat valósítja meg, amelyek a felsõbb isteni szintrõl jönnek.
Mohamed, pl. Gábriel arkangyaltól azt a feladatot kapta, hogy mondja el a
többi embernek az isteni igazságot. De nem mondta el 13 évig az igazságot,
csak aszerint élt. Emiatt az élete egyre rosszabbá vált, az emberek üldözték. 13
év után elment Jeruzsálemben, ahol megjelent neki Ábrahám, Mózes és Jézus
és ekkor új feladatot kapott, és radikálisan megváltozott ezzel az élete. Így új
vallási rendszer alapítója lett.

55
4.
SZABADSÁG ENERGIA
1. szinten az egyén nagyon ragaszkodik a saját családjához és szüleihez. Csak
néhány órát tud kibírni a szülei nélkül, már néhány nap is nagy traumát
okozhat nélkülük. Nem képes sokáig egyedül maradni sem.
2. szinten új kapcsolatai alakulnak, de itt is a függõség jellemzi, nagyon
ragaszkodik bizonyos helyzetekhez, környezethez és emberekhez. A
környezet megváltozása is traumatikus élmény lehet.
3. szinten bár az egyén próbálja a helyzeteit, a helyeket és a személyeket
cserélni, de tudat alatt nem érzi jól magát és a ragaszkodása megmarad. Ez erõs
szenvedést okoz a számára.
4. szinten az ember megtanulja jól érezni magát egyedül minden idõben és
minden helyen. Buddha is több hónapig meditált egyedül az erdõben. A med-
itatív, megváltozott tudatállapotban megszabadult a kötöttségektõl és isteni
állapotba került. Minden nagy tanítónak volt olyan tapasztalata, hogy egyedül
kell maradni és az istennel kell kapcsolatba lépnie. Ezután kezdték tanítani az
embereket, hogy hogyan csinálják ezt. Ebben a boldog és szabad állapotban
kezd a tér körülöttük átstrukturálódni és mindenki, aki ebbe a térbe kerül
boldognak és szabadnak érzi magát.

Minden ember számára az energiák legmagasabb 4. szintje az elérendõ cél,


vallásos meggyõzõdésétõl, hitétõl függetlenül. Akinek az erõ energiával van
problémája, annak az lesz a feladata, hogy egyre erõsítse az isteni akarat meg-
valósulását, mint a saját akaratát. Aki a szeretet és figyelem hiányától szenved,
annak meg kell tanulnia, hogyan lehet sugározni a szeretet energiát mások
felé.
Aki attól szenved, hogy semmi nem valósult meg az életében, azt kell meg-
tanulnia, hogyan gyõzze le az egoját és hogyan tud a legtöbb embernek
segíteni. Ugyanakkor az igazságot kell keresnie az életben, a legfõbb feladata
és az igazságszeretet megtanulása.
Aki nagyon függ és ettõl szenved, félelmei vannak, a legnagyobb feladata,
hogy az anyagi világtól függetlenedjen. Az élet egyszerû dolgaiban is meg-
találja az értelmet.

Minden szintet megváltozott tudatállapotban képesek vagyunk felismerni. Azt


is megértjük, hogy az egyes energiákkal éppen melyik szinten tartunk.

56
Ezen kívül egy kérdõív segítségével tudjuk azonosítani a szinteket.

Minden kérdés esetén 6 választási lehetõség áll a rendelkezésünkre:


0. Nem jellemzõ rám.
1. Gyengén jellemzõ.
2. Lehet, hogy így van.
3. Jellemzõ rám.
4. Így van.
5. Erõsen jellemez engem ez a tulajdonság.

Minden kérdést három szempontból kell pontozni:


A. Férfiakkal kapcsolatban
B. Nõkkel kapcsolatban
C. Önmagával kapcsolatban

Kérdések
Szeretet energia
1. Könnyen tudok örülni és általában vidám vagyok.
2. Képes vagyok teljesen bízni.
3. Nagyon figyelmes vagyok.
4. Mindig támogató és együttérzõ vagyok.

Gyûlölet energia
1. Minden idegesít és állandóan dühös és feszült vagyok.
2. Nem bízom senkiben még magamban sem és ez az elvem.
3. Csak magammal foglalkozom, a saját egommal és fontos számomra, hogy
csak rám figyeljenek.
4. Szeretem sajnálni magam, és mások problémái nem érdekelnek.

Erõ energia
1. Általában gondoskodó és gyengéd vagyok.
2. Szeretek tanáccsal és tettekkel segíteni.
3. Képes vagyok olyan helyzetekben is segíteni, amikor senki és semmi nem
segít.
4. Mindig hálás vagyok.

57
Gyengeség energia

1. Egyszerû nekem és könnyen megy agresszívnak lenni.


2. Megnyugtató a számomra, amikor a másik embernek nem sikerül a prob-
lémáját megoldani.
3. Örömet és izgalmat érzek, amikor mások elbuknak, csõdbe mennek vagy
meghalnak.
4. Állandóan nyugtalan vagyok és bûntudatot érzek.

Akarat energia
1. Aktivitás a jellemzõ tulajdonságom.
2. Szeretem a társaságot.
3. Kíváncsi vagyok mindenre.
4. Magabiztos vagyok és tudom, hogy mit szeretnék.

Alárendelõdés energia
1. A lustaság és alvás menekvés a számomra a mindennapi gondok elõl.
2. Nem szeretem a társaságot, de magammal is unatkozom.
3. Nincsen hobbim, nem is igazán érdekel semmi a világon.
4. Nem tudom, hogy mit akarok, és abban sem vagyok biztos, hogy akarom
tudni, hogy mit akarok.

Szabadság energia
1. Nyugodt és békés vagyok.
2. Nyitott vagyok a kapcsolatokra, információkra.
3. Õszinteség és igazságosság a fõ elvem.
4. Teljesen bátor vagyok és a jövõm biztonságos.

Függõség energia
1. Állandóan feszült vagyok, szorongok és nyugtalannak érzem magam.
2. Kerülöm a kapcsolatokat, mert macerásak és értelmetlenek.
3. Nem szabad igazat mondani, mert kellemetlen következményekkel jár. A
hazugság hasznosabb.
4. Állandóan félek. Az életem és a jövõm mindig kellemetlenségeket hoz.

58
Minden kérdést 0-5 pontig lehet értékelni. Energiánként külön kell összead-
ni a pontokat. Az energia negatív párjára adott pontokat is adjuk össze.
Külön adjuk össze a férfiakra, nõkre és a saját magunkra adott pontokat.
Ezután lehet értékelni a kapott eredményt.

A pozitív energiák esetében:


4. szinten áll az energia, ha a pontok 16-20 között.
3. szint : 11-15 pont
2 szint: 6-10 pont
1. szint: 0-5 pont

A pozitív energiák és a negatív energiák aránya 4:1 esetén mûködik


megfelelõen. Túl kevés negatív energia arra utal, hogy a negatív érzések elfo-
jtás alatt vannak, vagy a válaszadó nem volt õszinte. A negatív energiák is
nagyon fontosak az egészséges mûködéshez. A pozitív energiák alacsony szin-
tje energia blokkokra utal, amelyek testi szinten is megmutatkozhatnak.

(Ábra a négy energia szintjeirõl. Spirál szerkezet.)

59
7. fejezet

Születés jelentõsége
a mindennapi életben

Már a fogantatás körül nagyon sok akadály és program mûködik a személyek-


ben. Érzelmi gátlások, családi programok, ellenállások akadályozzák a fogan-
tatás kialakulását vagy éppen ellenkezõleg a fogamzásgátlást. Ezeknek az
akadályoknak a feldolgozása is sikeresen megtörténik a megváltozott tudatál-
lapotban való munka során.

Példa
Egy asszony nem volt képes megfoganni a harmadik gyermekével, pedig egy évvel
ezelõtt már eldöntötték a férjével, hogy szeretnének gyermeket.
Egy alkalom elégnek bizonyult, hogy kiderüljön, az asszonyban félelem, bizonyta-
lanság alakult ki az anyagi helyzetüket illetõen. Bár anyagilag a család már rendbe-
jött, de érzelmi szinten még mûködött a gátló program. Mikor ezt képessé vált felis-
merni, elfogadni és integrálni, a következõ hónapban már megfogant.

Minden történés, érzelmi élmény, amit a fogantatástól a születés utáni néhány


napban élünk át, megmarad az emberi információs rendszerben. Az általános
memória 3-5 éves korban alakul ki, amely az absztrakt gondolkodás verbális
szintjét jelenti. A tudat erre a szintre vissza tud emlékezni, belsõ nyelvet alakít
ki, amelyben a tudat képes a kérdésekre válaszolni anyanyelven. Ezen a szin-
ten egy sajátos struktúrában helyezkednek el az információk. Bizonyos prob-
léma azonosítása esetén, amely itt és most alakul, csak vissza kell emlékezni
arra a modellre, ami a gyerekkorban alakult és ez segít a probléma
azonosításában és feldolgozásában.
A 3 év alatt keletkezett emlékek és élmények azonban nem verbális módon és

61
meghatározott struktúrában, hanem lineárisan megjelenõ információként
maradnak fent, mintha video felvételek lennének. Regresszív állapotban
képesek vagyunk ezt a folyamatot újra átélni, és verbálisan strukturálni
valamint a saját, fejlettebb szinten lévõ információs struktúránkban elhelyezni.
Ebben a folyamatban minden verbalizálhatóvá válik, ami történt, és a visszac-
satolásra lehetõség van. Bizonyos információs blokkok cserélhetõvé válnak és
új pozitív programok építhetõk be. Annak érdekében, hogy könnyebben
tudjunk foglalkozni a történtek feldolgozásával, a folyamatot négy szakaszra
bonthatjuk, amelyeket mátrixoknak nevezünk. A légzés folyamatában meg-
találhatóak a programok beindulásának pillanatai, amikor ki tudjuk cserélni
ezeket a negatív programokat pozitívra. Minden mátrixban beindulnak pro-
gramok. Pl. a szülõk döntöttek, hogy fiút szeretnének de lány születik. Ekkor
a fogantatástól beindul ez a program, aminek a csecsemõ meg akar felelni. Ha
a szülõk késõbb megváltoztatják a véleményüket, és tudatosan feldolgozzák és
átalakítják a generációs programot, akkor van lehetõség arra, hogy a program
elindulása elkerülhetõvé váljék.

A NÉGY MÁTRIX
1. mátrix: A fogantatástól a születési görcsökig tartó szakasz
2. mátrix: A születési görcsök idõszaka
3. mátrix: A szülõcsatornán való végighaladás
4. mátrix: A gyermek távozása az édesanyától a köldökzsinór elvágásáig

1. mátrix
A fogantatástól a születési görcsökig
A fogantatástól kezdjük, ugyanis az emberi problémák nagy része ezen alap-
szik. E problémák a következõ helyzetekben keletkeznek:

A, A szülõk más nemû gyereket kívánnak, mint amilyen születik.


B, Bizonytalanok a szülõk abban, hogy tényleg akkor szeretnének gyermeket.
C, Közömbösség érzés alakul ki a gyermek megszületésével kapcsolatban.
D, Egyáltalán nem kívánták a gyermeket a szülõk.

Nézzük meg részletesen a fent felsorolt helyzeteket.

A, A szülõk más nemû gyereket kívánnak, mint amilyen születik.

62
A/a. Amikor kislány születik, de az apa fiút szeretett volna és az édesanya
kislányt.
Ebben az esetben a gyermek már gyerekkorban is fiús viselkedést mutat, pl.
fegyverekkel játszik, fiú ruhát szeret hordani és fiúkkal barátkozik. Jó a kapc-
solata a férfias viselkedéssel és a férfiakkal, de egyik férfi sem érez iránta fel-
nõtt korban vonzalmat, csak jó barátságban vannak vele. Gyakran az ilyen
problémájú nõknek a partnerkapcsolatukban megszûnik a szexuális kapcso-
latuk a férfival és késõbb egyedül élnek. Olyan férfiakkal képesek együtt élni,
ahol az anya szerepet várják el tõlük vagy a kapcsolatban felcserélõdnek a nemi
szerepek.

A/b. Amikor kislány születik és az édesapa lányt kívánt, de az anya kisfiút.


Ekkor a lánynak szintén jó a kapcsolata a férfiakkal, de az a probléma alakul
ki, hogy nem tudja magát azonosítani, mint nõ. Gyorsan ismerkedik, de nem
tud kapcsolatot fenntartani. Nincs önbizalma, nem hisz a saját szépségében,
vonzerejében. Gyakran arról panaszkodnak az ilyen típusba tartozó nõk, hogy
az elsõ szexuális alkalom után a férfiak elhidegülnek tõlük. Nem képesek a
nõiességükben és a kapcsolataikban fejlõdni, és tipikus áldozataivá válnak a
Casanova típusú férfiaknak.

A/c. Amikor kislány születik, de mindkét szülõ fiút szeretett volna.


Ekkor gyakran férfias alkat és viselkedés alakul ki. Ezek a személyek felnõt-
tként gyakran homoszexuális útra térnek és a kapcsolataikban az aktív szerepet
töltik be. Az ilyen nõkre a férfiak nem kíváncsiak, de õk sem kíváncsiak a fér-
fiakra.

A/d. Amikor kisfiú születik és az édesanya lányt és az apa fiút szeretett volna.
Ekkor a gyermek már kiskorától a lányos játékokat kedveli, jó a kapcsolata a
lányokkal, ilyen szerepekben érzi jól magát. Felnõtt korban viszont a nõk a
baráti kapcsolaton kívül nem éreznek vonzalmat iránta. A férfi ugyanis tudat-
talanul az anya elvárásának akar megfelelni. Felvállalja a nõies viselkedést.
Férfiakkal tud férfiként viselkedést, de nõkkel inkább a nõi modelleket alka-
lmazza. Amikor ezek a férfiak észreveszik, hogy nem vonzzák a nõket,
magukba zárkóznak, és pl. elhíznak, gyakran magukra maradnak.

A/e. Amikor kisfiú születik, és az édesanya fiút akar, az édesapa viszont lányt.
Ekkor sem képes a személy önmagát férfiként azonosítani, és nem képes
hosszabb távon fenntartani a partnerkapcsolatát. Gyakran váltogatja partnere-

63
it. Ha édesapa az aktívabb a családban, akkor Casanova típusú férfi jön létre,
ha az anyja az aktívabb, akkor kihasználják a nõk.

A/f. Amikor mindkét szülõ lányt akar és fiú születik. Gyakran homoszexuális
úton indul el a serdülõ, mivel így jobban ki tudja magát fejezni az életben.

B,
Mikor a szülõk bizonytalanságot éreznek a gyermekkel kapcsolatban, bizony-
talan modelleket alakít ki a személy önmagával vagy a nemével kapcsolatban.

C,
A szülõk gyermekkel szembeni közömbösségének a következménye, hogy a
személy önmagával kapcsolatos közömbösséget alakít ki. Nehézzé válik
számára a szeretet érzésének átélése, mind az adás, mind a szeretet elfogadásá-
nak tekintetében. Többször szomorúság és depresszió érzése alakul ki vagy
önmagával, vagy másokkal kapcsolatban.

D,
Amikor egyáltalán nem akarnak gyermeket a szülõk, a gyermekben tagadásos
ellenállás alakul ki az egész élettel szemben. Egész életében harcol önmagával
és a többiekkel.

Példa
Egy 25 éves fiú, akinek örökbefogadó szülei voltak, nagyon sikertelennek érezte az
életét. Sohasem hitte el, hogy a nevelõszülei szeretik õt, folyamatosan élt benne a vágy,
hogy a vér szerinti szüleit megtalálja, mivel úgy érezte õt senki sem szereti.
Sikertelen volt a munkájában is, kevés pénzt keresett és külföldön vállalt munkát, új
élet reményében. De az élete ott sem változott, ugyanúgy szenvedett és magányosnak
érezte magát.
A újjászületés légzés folyamat során észrevette, hogy a szülei a fogantatás során tan-
ulók voltak és nagyon szegények. Nagyon szerették egymást, de nem volt pénzük
ahhoz, hogy családot alapítsanak. Ezért döntöttek úgy, hogy a csecsemõt a kórházban
hagyják. A folyamat után észrevette, hogy sikerült megbékélnie a vérszerinti szüleiv-
el és ez az örökbefogadó szülõkkel való megbékéléshez is elvezette. Sokkal jobban
kezdte magát érezni. Ezután javult a kapcsolata az örökbefogadó szülõkkel. A munka
terén is sikeressé vált néhány év alatt és képes volt saját családot is alapítani.

64
2. mátrix
A születési görcsök
A légzésfolyamat során az egyén észreveszi, hogy meg akar-e születni vagy
sem. A következõ problémás helyzetek alakulhatnak ki.

A, Szülei nem várják a csecsemõt és a szülést.


B, Édesapa és édesanya félnek, hogy mi történik a szülés után.
C, Édesanya nem akar szülni, nem akarja elengedni a magzatát. Vagy túl
korán akarja megszülni a gyermekét és stimulálja a szülést gyógyszerekkel vagy
más módszerekkel.
D, Nincs egybeesés a magzat és az édesanya ritmusa között, az édesanya túl
aktív vagy passzív.

Nézzük részletesen a fenti problémákat:

A, Szülei nem várják a csecsemõt és a szülést.


E problémák hátterében már a fogantatástól kialakuló ellenérzések lapulnak.
A szülõk már a fogantatástól nem olyan nemû gyereket várnak, mint aki
megszületik, vagy egyáltalán nem várták, közömbösek, vagy túl önzõen és
csak a saját problémájukkal vannak elfoglalva. Ebben az esetben többször elõ-
fordul, hogy a gyermek sem akar megszületni, és császármetszésre lesz szük-
ség.
Amikor császármetszésre kerül sor, ez a helyzet nagyban befolyásolja a gyer-
mek és felnõtt döntési képességét. Gyakran a késõbbi döntési helyzetekben a
császármetszéssel született egyének képtelenné válnak a választásra, vagy
mindig ellenállnak más ember véleményének. Akiknek a második mátrixban
alakult ki a problémájuk, gyakran rágják a körmeiket, tépik a hajukat, vakar-
ják a bõrüket, vagy a bõrüket, fejüket beverve sértik fel önmagukat.
Felnõttként e döntési bizonytalanságok gyakran megmutatkoznak.
Depresszió, pesszimizmus alakul ki. Nem látnak a problémákból kiutat és
megoldási lehetõségeket.
A légzés folyamat során átérezhetjük az anyák bezártság érzését, ellenállásukat
a szüléssel szemben, és érezhetjük, hogy nyomasztó sírás uralkodik rajtuk. A
magzat ekkor kicsinek, erõtlennek érzi magát, akire senkinek nincs szüksége.

B, Édesapa és édesanya félnek, hogy mi történik a szülés után.


Amikor a szülõk félnek, a csecsemõk lemásolják ezeket a félelmeket. Sok
problémát élnek át az életben, félnek az anyagi gondoktól, szüléstõl, az

65
elhagyástól és egyéb nehézségektõl. Kritikus helyzetekben mindig erõs félel-
met élnek át.

C, Édesanya nem akar szülni, nem akarja elengedni a magzatát. Más esetben
szorongása miatt túl korán akarja megszülni a gyermekét és stimulálja a szülést
gyógyszerekkel vagy más módszerekkel.

C/a. Mikor édesanya túlragaszkodik a gyermekéhez, azt szeretné, hogy a


gyermek örökké a méhében maradjon, ki akarja sajátítani magának a gyer-
meket. Erõs félelem húzódik e mögött, a gyermek halálától. Erõs függõség
alakul ki a magzatban az anyával szemben, hiszen õ irányítja a sorsát.

C/b. Amikor az anya sietteti a szülést, a csecsemõ úgy érzi, hogy kirúgták a
méhbõl és megint azt éli át, hogy az anya azt tesz vele, amit akar. Ez is füg-
gõséghez vezet, mindkét szituáció azt eredményezi, hogy a gyermek életében
a döntéseket az anya hozza, szinte mindig jelen van. Állandó menekülésre és
visszatérésre készteti a felnõtt embert.

D, Nincs egybeesés a magzat és az édesanya ritmusa között, az édesanya túl


aktív vagy passzív.

Ellenállást hoz létre a gyermekben és a felnõttben, hogy az anya nem képes a


csecsemõ ritmusát felvenni, és így az életben állandóan vitatkozni kell az
anyával. Folyamatos az ellenállás vele szemben.

A második mátrix nagyon fontos szerepet tölt be a szexualitásban, ugyanis az


ezen szakaszban kialakult problémák esetén orgazmus képtelenség jöhet létre.
A tudatalattiban olyan gát alakul ki, amely megakadályozza a csúcsélmény
kialakulását. Az is elõfordul, hogy az egyén teljesen lemond a szexualitásról és
ehhez különbözõ magyarázatokat talál. Pl. a szexualitás csak a házasság elõtt
szabad, a családban az anya nem élhet szexuális életet, mert az csak a rossz
lányoknak szabad. Ez az elképzelés általában házasságkötés után vagy a szülés
után alakul ki.

3. mátrix
Születési csatornából való kijutás

Ebben a helyzetben a csecsemõ több tapasztalatot is átélhet. Könnyedén kic-

66
susszanhat vagy ellenállhat a kijövetelnek. Egymás munkáját segíthetik, vagy
ronthatják anya és magzata. Erõsíthetik egymás erejét vagy veszíthetnek
egymás energiájából. Degradálhatják egymást vagy képesek lehetnek együtt
fejlõdni. Nagyon fontos lesz a kreativitás kialakulásában, hogy inkább segítik
vagy rontják egymás helyzetét. Ugyanígy ebben a szakaszban alakul ki az
anyával és tágabban a külvilággal való együttmûködési képesség illetve képte-
lenség is.

4. mátrix
A csecsemõ elhagyja az anyát és elvágják a köldökzsinórt
A siker archetípusává válik ez az esemény. Amikor ez a tapasztalat örömteli,
meleg, kellemes, akkor azt az üzenetet hordozza, hogy a sok fáradságnak és
nehézségnek meg van az eredménye. Ahogy a közmondás mondja:
"Burokban születetett", amely azt jelenti, hogy valakinek fájdalom és sérülés-
mentes volt a születése. Ezeknek az embereknek több szerencséjük van az
életben és könnyen, gyorsan tudják megoldani a problémáikat. Az édesanyá-
val való kapcsolat megmarad és jóérzéseket kelt mindkettõjükben. Az anyával
való kapcsolat jelenti a kapcsolatot az élettel.
Aki császármetszéssel születik, vagy fájdalomcsillapítót kap, elveszíti az érzéseit
és a kapcsolatát az anyával és ebben az esetben az anya is a csecsemõvel. Ezek
az emberek az életben könnyen tudnak hazudni, mert nem volt visszacsatolás
a kapcsolatban a születéskor.
Abban az esetben, ha a harmadik vagy negyedik mátrixban nagy nehézségek
adódtak és utána elvitték a csecsemõt, nagyon erõs magányosság érzés alakul-
hat ki, nagyon szomorúvá válhat a csecsemõ, mert az együttérzést és a meg-
nyugtatást nem kapta meg. Késõbbiekben a gondolkodásra is nagymértékben
hat ez a tapasztalat. Nem hiszi, hogy hatékonyan tud helyzeteket megoldani.
Pesszimisztikus és szkeptikus gondolkodás alakul ki, mindenben a negatív
oldalt veszi észre. A valóságból való meneküléshez vezethet ez a szemlélet,
drog használat, veszélyes sportok, szado-mazo partnerkapcsolatok jelle-
mezhetik a felnõtt egyént.
A harmadik és negyedik mátrix szintén befolyásolja az orgazmus átélésének
képességét. Amikor fájdalom jött létre a szüléskor, akkor a szexualitásban is
szükséges lesz a fájdalom átélésére és a perverz szexuális élményre. A szülés
alatt vizelettel és széklettel való találkozása a csecsemõnek szintén a szexualitás
késõbbi szakaszában, mint perverzitás térhet vissza.
A harmadik és negyedik mátrix fájdalmas élményének a következménye a
késõbbi életben problémahelyzetben kilakuló bénultság érzés, amikor a

67
személy nem akar semmit csinálni, mert fél, hogy valami rossz történik.
Napokig tartó alvások jellemzik. Az ilyen csecsemõk sokszor bénultnak tûn-
nek a szülõszobában.
Az a fájdalmas születési élmény, amelyet nem követ pozitív megerõsítés ahhoz
is vezethet, hogy bár valaki képes családot alapítani, pénzt keresni, házat
szerezni, de ekkor a trauma depressziót, szomorúságot hoz létre, amely leron-
tja az életben az örömérzést.

Példa
Egy sikeres üzletember néhány év alatt egy üzleti hálózatot hozott létre
Magyarországon. Mikor már a rendszer jól jövedelmezett, mély depresszióba került és
3 évig kezelték a pszichiátrián. Elmondta, hogy mikor már sikeresnek érezte magát
egy sírásos szomorú érzés alakult ki nála, mintha amit tenne az nem volna jó.
Mikor az energia légzést alkalmaztuk nála kiderült, hogy fájdalmas volt a
születésének a vége és utána három napig nem látta az édesanyját. Ennek a kulc-
sélménynek a feldolgozása után sokkal jobb hangulata alakul ki és már képes volt
élvezni, amit elért. Sokszor az ilyen tapasztalattal rendelkezõ egyének a házasságukat
felbontják, a vagyonukat elveszítik, katasztrófa helyzet jön létre az életükben, mert
nem tudják az elért helyzetet fenntartani, hanem rontják az eredményeket.

Az élethelyzetek nagy részében felfedezhetõk a születési mátrixokban átélt


tapasztalatok nyomai.

68
8. fejezet

A családi modellek.
A három-dimenziós családi energia
struktúra

A szülõkkel való kapcsolat minden egyénben más-más energetikai-infor-


matikai struktúrát hoz létre.
Most végezzünk el egy egyszerû és látványos tesztet! Sok információt hor-
dozhat magunkról. Ebben a gyakorlatban mindig az igazságot mutatják meg
az emberek, nem hibáznak.

Vegyünk magunk elé egy tiszta papírt és a közepére rajzoljunk egy pontot. A
pont mellé írjuk oda, hogy én.
A papír egy más részére rajzoljunk egy másik pontot, amely mellé írjuk oda,
hogy édesanya és egy harmadik pontot az édesapának. A három pontot kössük
össze egymással. Kaphatunk egy vonalat, vagy háromszöget. A papír jobb
oldalát tekintjük most baloldalnak és ugyanígy a bal oldalát a jobb oldalnak,
mintha egy ember állna velünk szembe. Írjuk is fel az oldalakat a lap tetejére!

Figyelmeztetés: amíg a rajzot nem készítettük el, nem olvassunk tovább!

A jobb oldal a férfi oldal és a bal oldal, amit látunk a nõi oldalunkat jelenti. A
jobb oldal az északi pólus: (-) és a bal oldal a déli pólus:( +)

A, Abban az esetben, ha ideális a kapcsolatunk önmagunkkal és a szüleinkkel,


akkor a háromszög egyenlõszárú, amelynek csúcspontja az én pontja, jobbra
alatta az apa és balra az édesanya pontja található.
Jobb Bal

Infantilitás

Infantilitás
Felel sség
ÉN

Felel sség
Édesapa Édesanya
Férfi modell N i modell
50-60% aktivitás 40-50% aktivitás
Aktív Passzív

A szülõk támogatják a gyermeket, aki felül helyezkedik el, így nem telep-
szenek rá a gyermekre. A család ebben az esetben gyermek centrikus, anyag-
ilag kiegyensúlyozott helyzetben él. A szülõk egymással való kapcsolata is
kiegyensúlyozott és a nemüknek megfelelõ módon történik. Az apa 50-60%-
ban aktív, az anya 40%-ban aktív ebben a kapcsolatban. A szexualitás
megfelelõ módon, optimális ritmusban történik. A szülõk nem veszekednek
vagy verekednek, de nem is zárkóznak el egymástól. A gyermek ebben az
esetben optimális modellt tud átvenni a szüleitõl és nem alakul ki tagadás a
szülõkkel szemben. A gyermeknek jó kapcsolata alakul ki a szülõkkel.

Amikor nem jól mûködik a házassági kapcsolat, akkor a gyermek azt érzi,
hogy tagadni kell a szülõi tapasztalatot és modellt. Ezért tudat alatt erõs tagadás
jön létre, amely életmodellként is funkcionál. Amikor a saját modellt
tudatosan alakítja valaki, de a szülõi modell még nem feldolgozott ez ronthat-
ja a saját modell kialakulását. Elõször szükséges feldolgozni és strukturálni a
gyermekkori családi modellt és csak utána lehet létrehozni az új modellt a saját
férjével és családjával.

71
B, Ebben az esetben, az apa helyzete jó, de az anya felkerül jobb oldalra az én
fölé. Ekkor az anya túl aktív és férfi modellje erõsen mûködik. Eltûnik a férfi
és nõ közötti polarizáció. Így (-) és (-) pólus van jelen. Férfias baráti kapcso-
lat alakul ki egymás között, jól tudnak együttmûködni, de a testi vonzalom, a
szexualitás megszûnik. Diktatórikus és férfias karakter az anya. Mikor az anya
följebb található, mint a gyermek, akkor nem támogatja a gyermeket, hanem
fizikai-energetikai szinten leszívja a gyermek energiáját. Mindenkinek vele
kell foglalkozni a családban, õ a legfontosabb.

C, Ha az anya fönt, de jó helyen helyezkedik el, általában a szexuális kapcso-


lat megmarad a szülõk között, de õ a problémás egyén a családban. Hisztériás,
mindenkinek vele kell foglalkozni, úgy viselkedik, mint egy színésznõ.

D, Ha édesanya jó helyen található, de az apa felkerül a baloldalra (+) és (+)


pólus lesz együtt jelen. Az apa hisztis és nõies viselkedést képvisel.
Egocentrikus és önzõ viselkedést mutat. Gyakran megszûnik a szülõk közti
szexualitás.

E, Édesapa fent a saját oldalán helyezkedik el. Ekkor erõszakos terrorista


kakasként viselkedik, akire mindenkinek figyelnie kell. Édesapa csak használ-
ja a gyermeket, nem támogatja.
(Minden esetben, amikor a szülök valamelyike, vagy mindkettõ fenti pozíciót
foglal el, a gyermek támogatását a szülõ önmaga személyének elõtérbe
helyezése váltja fel.)

F, Ha az ábrában a szülõk helye felcserélõdik a háromszögben, akkor a szülõk


szerepei is felcserélõdnek. A nõ úgy viselkedik, mint egy férj és a férfi, mint
egy nõ. A nõnek kell mindig aktivizálni a szexuális kapcsolatot, a férfi passzív
pozícióban van. A nõnek kell a döntéseket is meghoznia. A szülõk elég jól
képesek együttmûködni, de a gyermek ezt a modellt tagadni fogja a tudata-
lattiban. Ugyanis az egészséges struktúra kialakítása minden gyermeknek
érdeke, ezért nem fogja jól érezni magát ebben a családban. A saját nem akkor
tud jól, erõsen mûködni, ha a saját nemének megfelelõ energiát mûködteti.
Abban az esetben, ha az ellentétes energia jelenik meg, bár kívülrõl az egyén
látszódhat erõsnek, mégis nagy árat kell fizetnie az erõltetett aktivitásáért, pl.
betegségek megjelenésével a fizikai testében vagy a lelki mûködésében.

G, Ha az ábra egy vízszintes vonalat mintáz, akkor a családban baráti hangu-

72
lat uralkodik, de a szülõk a gyermeket nem is támogatják és nem is használják.
Közömbösen állnak hozzá.

Példák
Egy üzletember mindig azt érezte, hogy az édesapjának bizonyítania kell a siker-
ességét. Utálta az édesapát és mindig azt érezte, hogy neki jobbnak kell lenni. Éde-
sapa nem volt túl sikeres. Amikor az édesapja meghalt, kihúnyt a harag és az az ener-
gia is, amely a sikerességre inspirálta és így elveszítette a vagyonát. Megszûnt a negatív
energia, amely mozgatta.

Egy másik esetben az apa volt nagyon szerencsés az életben és a pénzszerzésben. A


fiú utálta az édesapját és ezért tagadta a sikerességet is és ezért szegény lett és sikerte-
len. A légzések során kezdte elfogadni az apját és ezzel egy idõben egyre sikeresebb
lett az életben.

73
9. fejezet

Változó tudatállapotok és légzés

Fontos különbségeket találunk a mindennapi avagy általános és a változó


tudatállapot között.
Az általános, normál tudatállapotot diszkrét tudatállapotnak nevezzük (DTA).
A változó tudatállapotot diszkrét változott tudatállapotnak nevezzük (DVTA).

A diszkrét tudatállapot 4 legfontosabb tulajdonsága (DTA).:

· dinamikus feszültség
· negatív visszacsatolás
· pozitív visszacsatolás
· stabil korlátozás

A tudatállapotok megértéséhez szükséges a fenti fogalmak megismerése.

1. A dinamikus feszültség
Azt jelenti, hogy a tudatnak pszichoenergiát kell ahhoz használnia, hogy a
figyelmet egy dologra fordítsa. A munka, tanulás vagy egyéb szellemi feladat
elvégzéséhez döntést kell hozni, amelyhez olyan struktúrára van szükség,
amely az energiát képes irányítani. Általában két probléma keletkezik: vagy túl
sok az energia, vagy energia hiány lép fel.
Túl sok feszültség alakul ki, ha a tudat túlságosan rigid, merev a gondolkodás,
ezért nem képes átlátni, hogy a cél megvalósításának milyen a lehetõsége.
Energia hiányában az egyén nem tudja elképzelni az életében felmerülõ prob-
lémák megoldását, és nem tudja pontosan, hogy mit akar az életben elérni. Az
energia mennyisége, amelyet az ember felhasználhat és irányíthat konstans. Ha
a tudat fejlõdõ, jól strukturált, akkor az energia felhasználás építõ módon

75
történik. Abban az esetben, ha az energia rosszul strukturált, az energia fel-
használása romboló módon történhet.

2. A negatív visszacsatolás
Azt jelenti, hogy a negatív tapasztalat, amely az életben kialakul arra szolgál,
hogy a problémás helyzeteket az egyén jobban tudja megoldani. Kialakul a
kritikai gondolkodás.

3. A pozitív visszacsatolás
Azt jelenti, hogy az élet során létrejött pozitív eredményeket képes legyen az
egyén fixálni. Képes legyen a szituációkban javulást elérni.

4. A stabil korlátozás
Arra szolgál, hogy az egyén képes legyen a pszichoenergiát stabilizálni. Az
energia felhasználása során szükség van pihenõ szakaszokra, kikapcsolódásra.
Túl laza állapot után szükséges az energiát újra aktivizálni. Ez a problémára
való figyelést segíti elõ. A kritikai hozzáállás gyakran önmagában nem javítja
a helyzetet, szükség van kreatív problémamegoldó gondolkozásra.

A diszkrét változott tudatállapotnak (DVTA) tulajdonságai:

· a külvilág kifinomult érzékelése


· belsõ információk érzékelése
· információ kiválasztása
· emlék, információ a múltból és jövõbõl
· klasszikus (freudi) tudatalatti szint
· érzelmek
· döntés kiértékelése
· idõ-tér érzékelése
· azonosítás érzése

1. A külvilág kifinomult érzékelése


Abban az esetben, ha csak mentális kapcsolata van valakinek a világgal, akkor
a spiritualitásról is csak elképzelései lehetnek, amelyekre nincs visszacsatolása.
Ez belsõ konfliktusokhoz vezet, mert nincs egybeesés a belsõ tapasztalata és a
mentális elképzelése között. Például valakinek az a mentális elképzelése, hogy
a szeretet a legfontosabb a világon, viszont a belsõ tapasztalata azt sugallja,
hogy nem szabad bízni az emberekben. Amikor valaki közel kerül a saját belsõ

76
elképzeléseihez, akkor lehet megérteni a mozgatókat és összhangba hozni a
mentális elképzelésekkel.

2. Információ kiválasztása
Vannak olyan információk, amelyek arra vonatkoznak, hogy valaki hogyan
tudja az egészségét visszaállítani, párkapcsolatait rendezni, pénzügyeit intézni,
hogyan lehet minden problémát jól megoldani. Meg kell tapasztalni azokat a
törvényeket, amelyek a világot mûködtetik, ebbõl struktúrát kell létrehozni,
amely minden rendszert mûködésbe hoz. Amikor változott tudatállapotban
érkezik egy információ, ezt a megfelelõ helyzetben kell tudni alkalmazni.
Például a családi rendszerben nagyon fontos a szülõk egyensúlya, a megfelelõ
erõ megoszlás. Kaphat valaki arról információt, hogy hogyan kell elfogadnia a
saját szüleit. Vagy elképzelése jelenik meg arról, hogy hogyan kell a saját
családját strukturálni. A társadalmi hierarchia értékelésére vonatkozó informá-
ciók is érkezhetnek, amelyben a szeretet alkalmazását követi a család, párkapc-
solat értékelése. Utána következik az egészség, a pénz és a tevékenység.
Amikor az információkat megfelelõen rakjuk össze, minden elkezd
megfelelõen mûködni.

3. Emlék, információ a múltból és a jövõbõl


A múltban alakult bûntudat kisebbségi érzést, ragaszkodást hoz létre, amely a
jövõvel kapcsolatos félelmek, és feszültségek alapja. Változott tudatállapotban
regresszió segítségével tudjuk kutatni a múltat és a jövõt. A problémák fel-
dolgozhatóvá válnak.

4. Klasszikus (freudi) tudatalatti szint


Az ösztönök, mint a túlélési, szaporodási ösztön, amely minden élõlényben
jelentkezik, nagy irányító szereppel bírnak az ember életében. Az életet fontos
ezek szerint az ösztönök szerint megvalósítani.

Példa
Egy 30 éves nõnek erõs halálfélelme, pánikbetegsége volt, amely miatt életbiztosítást is
kötött. Kiderült, hogy a válása miatt olyan erõs szomorúságot élt át, amely legátolta a
benne lévõ ösztönös program kibontakozását. Eszerint a program szerint még gyer-
meket kellett volna szülnie és családot alapítania újra. Mivel ezt a programot elny-
omta, az élete értelmet vesztett és valóban a halál lett az egyetlen lehetõség, amely
létrehozta ezt a halálfélelmet. A változott tudatállapotban felismerve az elnyomott
ösztönös programot ismét képessé vált érzelemteli párkapcsolat kialakítására és csalá-

77
dalapításra, s ekkor a halálfélelme is elmúlt.

5. Érzelmek
Az érzelmek is a fogantatástól kezdõdõen programok szerint alakulnak, akárc-
sak az egyes személyiségvonások. Ezek az érzelmek programszerûen hatnak az
életben és mentálisan nem átalakíthatóak. Csak a változott tudatállapotban
érhetõ tetten programszerû mûködésük és ugyancsak ekkor lehet megváltoz-
tatni a mûködésüket. Polarizációval az érzelmek ellentétes mûködése is
szabaddá válik, nem csak a program szerinti lehetõség adódik az életben való
helyzetek során. A programok alakításának és polarizálásának meghatározott
törvényszerûségeit figyelembe kell venni.

Példa
Egy 50 év körüli nõnek rengetek nehézsége volt az édesanyjával való kapcsolatában.
Sokat veszekedtek, nagy volt benne a taszítás és ellenállás, amely a többi nõvel való
kapcsolatára is átsugárzott. A változott tudatállapotban elõször felismerte, hogy ez a
taszítás és ellenállás a második mátrixból jött a születési görcsök idejébõl, amikor az
édesanyjában ellenállás alakult ki a szülés beindulásával kapcsolatban és ráadásul fiú-
gyermeket is szeretett volna.
Egy másik transzállapotban kiderült, hogy ennek generációs alapja van, a családban a
nõknek mindig ellenállása volt egymással kapcsolatban.
Ezt felismerve olyan új programra volt szükség, amelyet nem lehetett a családban
szerezni, így egy magasabb spirituális csatorna, az isteni energia tudott segíteni és egy
univerzális tapasztalatot adva az egymás iránti szeretettel ezt képes volt integrálni. Az
édesanyjával megváltozott a kapcsolata, megbékéltek és képes lett olyan dolgokra, ame-
lyek mindenki számára fontossá váltak.

6. Döntés kiértékelése
Az ember csak akkor képes helyes döntést hozni, ha van lehetõsége választani.
Amikor a taszítás érzése alakul ki, az egyén csak nemet képes mondani min-
den információra, amely felé jön. A tagadás válik a lényeggé. Amikor a sors-
ban jó dolgok történnek, azok is tagadás alá kerülnek ebben az esetben.
Nagyon fontos, hogy valaki képessé váljon arra, hogy elfogadja az informá-
ciók alternatíváit és a választás kialakulhasson. Mikor nem lehet választani, az
sem derül ki, hogy mi a rossz vagy jó az egyénnek.

Példa
Egy 32 éves férfi nehéz anyagi helyzete és sikertelensége miatt keresett fel. Édesapjá-

78
val nagyon rossz volt a kapcsolata, aki nagyon jó anyagi helyzetben élt. A nõvére is
sikeres volt. A változott tudatállapotban kiderült a számára, hogy az édesapjának nem
csak a negatív tulajdonságait utasította el, hanem a pozitívakat is, jóllehet a családban
a gazdagság és a sikeresség programja élt és ez lehetõséget jelentett az õ számára is.
Elõször engem is elutasított, így még rosszabb helyzetbe került az életében. Egy év
múlva jött vissza és akkor kezdtünk azzal dolgozni, hogy képes legyen valódi dön-
téseket hozni a jó és negatív dolgok között. (Gyakran ez a probléma a 2. mátrixban
császármetszés miatt alakul ki. Bizonytalanság, döntésképtelenség alakul ki az egyén-
ben, vagy teljes tagadás jöhet létre mindennel szemben.)
Ekkor képes volt apját reálisabban megítélni, s a kapcsolatuk javulását csodának élte
meg. Elkezdett a sikerrel kapcsolatban is pozitívan hozzáállni és a pénzszerzés is
beindult nála.

7. Idõ-tér érzékelése
Normális tudatállapotban az egyén azt érzi, hogy az élete más külsõ
körülményektõl függ, csak egy kis porszem a világban, akinek csekély a dön-
tési lehetõsége. Áldozati szemlélet jellemzi. Mindig csak a pénzre koncentrál,
fél a haláltól, szegénységtõl és pesszimista, kiszolgáltatott a világképe. Vagy
éppen túlságosan magas lesz az önértékelése, másokat lenéz. Azt képzeli
magáról, hogy király és saját törvényei alapján élhet és bánhat másokkal. Az
ilyen emberek pl. hazudnak, becstelenek, kihasználják a környezetüket.
Ez egy ideig mûködik, de az életben ezek az emberek gyakran nagy tanítá-
sokat, veszteségeket élnek át a késõbbiekben, hogy a veszteségérzést is meg-
tapasztalják, mivel nincs egységérzésük az univerzummal és a törvényeivel
kapcsolatban.
Mindkét modell az egoból jön. Gyakran változnak egyik formából a másikba,
a sors szeszélyei játszanak velük, egyszer mindent kapnak, máskor mindent
elveszítenek.
Mély változott tudatállapotban átélhetõvé válik, hogy nincsen tér és idõ,
hanem csak tiszta tudat, üresség. Nirvánikus élményt élhetünk át, olyan érzést,
hogy ez a nagy semmi. A tiszta tapasztalat nem jelent mindig összefüggést a
való élet tapasztalataival. Az életet valamilyen szinten strukturált kaotikus
élményként lehet átélni. Abban az esetben, ha a belsõ élmény és a külsõ
tapasztalat integrálttá válik az élet simává, paradicsomivá válik, hiszen minden
megvalósul, amit az egyén szeretne. Ezt a két struktúrát kell folytonosan
összekapcsolni.
Hatalom és szerénység nagyon fontos, hogy együttálljon.
Ahogyan Jézus megmosta a tanítványai lábát és a legutolsónak tartotta magát

79
a sorban. A történelmi Buddha is elhagyta a palotáját, remeteként élt és végül
a tanításnak szentelte az életét. A legelsõ és legutolsó is egyben. Az
embereknek az életükben lehetnek olyan csúcsélményei, mint a megvilá-
gosodás, amikor minden mûködni kezd az életben. De az idõtartama, amed-
dig ez az élmény tart, nagyon eltérõ lehet.

8. Azonosítás érzése
Minden tapasztalatnak, amit átélünk egy része verbalizálhatóvá válik, más
részük viszont csak érzés szinten marad meg. A tapasztalatok egy része arra
alkalmas, hogy védelmet jelentsen a veszélyes helyzetekben. Más tapasztalatok
a genetikai kódokban már megtalálható kollektív tapasztalatokból származnak,
mint például a félelem bizonyos állatoktól. Bizonyos tapasztalatok azonosítást
hoznak létre.

Példa
Egy 40 éves férfi torokfájása egyre erõsödött a napok alatt. Nem múlt el a gyógysz-
erek hatására sem. Változott tudatállapotban kiderült, hogy ugyanazon a helyen járt
a torokfájás kialakulásának idõpontjában, ahol az apjával gyerekkorában egy nagyon
erõs megszégyenítésben részesült. A fiúk, akikkel kapcsolatban a problémáját az apja
oldotta meg, elkezdték lenézni. Akkor alakult ki benne, hogy magát sajnálja. Most
felnõttként ismét ez a sajnálat jött elõ a torokfájással.

Ha az azonosítás megtörténik a származás idõpontjával vagy helyzetekkel


(fogantatás, generációs program, párhuzamos dimenziók, múlt életek stb.)
akkor lehet új programot létrehozni a régi program megváltoztatásával.

A változott tudatállapotban az egyén nem tud formálisan gondolkozni, ninc-


sen olyan tulajdonság, amely kiszolgálná a gondolkodást.
A diszkrét tudatállapot parancsait és kívánságait valósítja meg. De sokkal több
energia és erõ rejlik ebben az állapotban, mint a normál tudatállapotban. Ez az
energia befolyásolja a testi mûködést a molekuláris szinttõl a szervezett szintig.
Képes az összes külsõ és belsõ világból jövõ információt regisztrálni. A fizikai
és lelki állapot javulása jön létre. Külsõ információkat tud bekapcsolna a folya-
matba. Különleges módon képes a folyamatot a külvilág és a belsõ között
strukturálni. Például befolyásolhatja az idõjárást, az emberek közötti kapcsola-
tot, a politikai helyzetet, természeti katasztrófákat. A változott tudatállapotban
sok rendkívüli képesség jöhet létre, amely normális tudatállapotban nem nyil-
vánul meg, például telepátia, gyógyító képességek, tisztánlátás, múlt és jövõ

80
látás, képességek nehéz problémák megoldásához.
A változott tudatállapotban való munkához szükség van speciális technikákra.
Ezek egy része a sámánizmusból nyeri a tapasztalati lehetõségét, különleges
zenék, drogok használatával. Más technikák meditatív és ima módszereket
használnak.
Ezúton a légzés és mentális figyelem technikáit emeljük ki, amelyek a változó
tudatállapot eléréséhez nyújtanak segítséget.
Amikor az egyén túl feszült és a normális tudatállapotban feszítettség érzés
érzékelhetõ, nagy segítséget jelentenek a koncentrációs mentális módszerek,
meditatív, ima vagy mantra technikák. Issihazmusban folyamatosan mondo-
gatják pl.: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! A tudat ekkor leszûkülten egy
dologra figyel. Ez segít megnyugtatni a pszichoenergiát és kikapcsolni a gon-
dolkodást, összerombolni a normális tudatformát. Kaotikus érzés alakul ki a
testben és a fejben. Ekkor válik képessé a tudat változott állapotba kerülni. A
testben bizsergés, zsibbadás érzése alakul ki.
Amikor az egyénnek alacsony az energia szintje, a koncentrációs gyakorlatok
nem használnak, mert gyors álomba merüléshez vezetnek. Ekkor inkább több
külsõ dologra kell figyelni, pl. zajra, testhõmérséklet és a külsõ hõmérséklet
közti különbségre, ez segít kilépni a monoton zárt gondolkodásból és szintén
az általános, normál gondolkodás megszûnik és képes a változott tudatállapot
kialakulni. Remegés, vibrálás érzése keletkezik a testben. Ismét kialakul a test-
ben és tudatban a kaotikusság érzés. Ebben az állapotban nagyon lényeges a
gyakorlat folytatása. Mindig szituációtól függ, hogy melyik módszert alka-
lmazzuk.
A folyamatos légzés a meditáció során segít gyorsan koncentrálni vagy a kiter-
jesztett figyelmet gyakorolni. Koncentráció során a légzés lazává és nyugodt-
tá válik, szinte láthatatlanná válik.
Nyílt meditációs formában a légzés felgyorsul, erõteljesebbé válik, mint nor-
mál tudatállapotban.
Mikor ezeket a rendszereket az egyén megtanulta, már spontán tudja alka-
lmazni egyiket vagy másikat a helyzetnek megfelelõen. Amikor sikerül a vál-
tozott tudatállapotot elérni, képessé válunk arra, hogy a különleges informá-
cióval dolgozzunk. Mivel ebben az állapotban a gondolkodás nem mûködik,
ezért vagy elõzetes elõkészítõ munkára van szükség, vagy egy segítõ személy
jelenlétére. Amikor a légzéssel foglalkozunk, gyakran maga a légzés viszi a
folyamatot. De a változó tudatállapotban való munka más egyéni átélés és
segítõ részvétele esetén. Mikor valaki elkezdi az energia légzéssel való
ismerkedést, mindig szükséges a segítõ jelenléte. Minden meditatív állapot

81
után az egyén spontán visszakerül a normál tudatállapotba. Minden különleges
tulajdonság a normális tudatállapotban is hozzáférhetõvé és használhatóvá
válik. Az öngyógyításhoz szükséges képességek is megjelennek. Ha az egyén
képes folyamatosan a változó tudatállapotban dolgozni, akkor egy teljesen új
személyiséget tud strukturálni, amely erõsebb, stabilabb és egészségesebb lesz.
A fejlõdés lehetõségét is a változó tudatállapotban való folyamatos munka
alkotja.

Mit is jelent a fejlõdés?


Szubjektív szinten mindenki átélte már azt, hogy mit jelent az alacsonyabb és
a magasabb tudatszint. Mindenki megtapasztalhatta a csúcsélmény tudatszin-
tet, amikor minden sikerül, gyógyulás jön létre.
A magasabb tudatszint jellemzõi a nyugalom, béke, szeretet, elfogadás érzés.
Az alacsonyabb tudatszint jellemzõi: az önsajnálat, bezártság, nyugtalanság,
harag, agresszió.
Normális tudatformában az emberben az alacsony tudatszintre jellemzõ
tudatállapotai mûködnek, amelyek során a negatív érzései uralkodnak. A
negatív érzések irányítják a fizikai testét, párkapcsolatát és a sorsát. Normális
tudatformában nem képes az egyén magasabb tudatszintre átlépni. Minden
kód, amely az életében alakult megjelenik. Változó tudatállapotban ezek a
negatív érzések, mentális kódok, programok feldolgozhatóvá válnak, amely
fejlõdést hoz létre a személyiségben és egy másik, magasabb szintre képes fel-
lépni. Betegségektõl, életproblémáktól képes megszabadulni a folyamat során.
Következõ szinten újra csak változó tudatállapotban képes felismerni az egyén,
hogy mik a problémái és újból türelem és idõ kérdése, hogy ezeket a
nehézségeket is feldolgozza. Az emberi tudat és a figyelem energiát igényel,
hogy a dinamikus feszültségeket strukturálhassa, hogy érezze, hogy zajlik az
élete. Ez az energia megtalálható a tudattalanban. Képesek vagyunk bekapc-
solni a saját energiaforrásunkba. Léteznek olyan érzések a tudattalanban, ame-
lyek negatív energiából táplálkoznak, amelyek jeleket, programokat hoznak
létre és ezekbõl tudjuk az energiánkat feltölteni. Nem elég csak megtalálni
ezeket a negatív programokat, hanem szükséges olyan új programokat struk-
turálni, amelyek átveszik az irányítást. Csak megfelelõ mennyiségû pozitív
program létrehozása után vagyunk képesek a pozitív energiákat a forrás
számára is hozzáférhetõvé tenni.

82
10. fejezet

A halál kialakulásának
spirituális megközelítése

A halál megértése korlátokba ütközik, ha a formális gondolkodás modelljeit


használjuk. A lényegi mélységeket nem lehet gondolkodáson keresztül
megérteni. Itt érhetõ tetten az emberi elme határa.
Srí Ramana Maharsi, az egyik legnagyobb spirituális tanító általában csak a
kérdésekre válaszolt, különben csendben volt. Egyszer megkérdezték, hogy
honnan jön a tudása. Azt válaszolta, hogy a kérdésben benne van a válasz.

Csak polarizálni kell a kérdéseket. A beszélgetés jobban mûködik, ha a felek


között a témában bizonytalanság van, vagy eltérõ nézetek. Ha a beszélgetõ
társak mindenben egyet értenek, unalmassá válik a csevegés.
A halál az élet polarizációja. Az élet katabolikus, a halál anabolikus energia.
Születéskor a csecsemõnek nincs tudatos információja a születésrõl, viszont a
halál bekövetkeztekor az egyénnek már sok információja és tapasztalata lesz a
halálról. Normális tudatformában az ember fél a haláltól, minden informá-
ciótól fél, szinte nem is akar róla tudomást venni. Sokszor ezeket az informá-
ciókat elnyomja a tudatalattiba.
A tudatalattiban van elrejtve az is, hogy mikor és hogyan fog meghalni. Úgy
él, mintha örökké élne. Változott tudatállapotban meg tudja találni az okát és
az idejét is a halálnak. Ha túl korán, hirtelen jönne a halál, akkor gyakran még
nem tudja az egyén az életben szükséges feladatait befejezni. Ekkor
megkérdezheti, hogy mi az oka, miért kell ennek a helyzetnek megtörténnie?
Változó tudatállapotban a halállal kapcsolatban egyéb érdekes információkat is
kaphatunk és tapasztalatokat szerezhetünk. Klinikai halál élményét megtapasz-
talt egyének képesek voltak kilépni a testükbõl és különleges tapasztalatokat

84
szerezni. Az emberi tudat test nélküli létezésérõl is élményszerû ismeretet
kaphatunk. Az emberi tudat egy része összekapcsolódik az emberi testtel és
egy része testen kívül, attól függetlenül is tud létezni. A testtel összekapcsoló-
dott tudatrészbõl sok információ jön, amely a testi sejtekbõl, a genetikai
információkból, generációs információkból és a népi, nemzeti adottságokból
származik. Normális tudatformában ezeket az ismereteket használjuk.
Olyan sûrû ez az információs rendszer, mint a csípõs, zsíros húsleves. A lelki
szférából jövõ információ olyan könnyû és finom, mint a tejszínhab. Ha a
tejszínhab összekeveredik a húslevessel nem is tudjuk észrevenni a tejszínhab
ízét, csak akkor, ha külön esszük. Ugyanígy a spirituális információk olyan
finomak, hogy normális tudatállapotban nem is tudjuk felismerni õket, csak
akkor, ha kikapcsoljuk a normális tudatot és megváltozott tudatállapotban
figyeljük õket.
A halálról jövõ információk megváltozott tudatállapotban örömet okoznak és
sok olyan mindennapi probléma megoldásában segítenek, amelyet normál
tudatállapotba nem tudnák megoldani.
A halál nem jön váratlanul és hirtelen, az egyén mindig kap jeleket, amelyek
a döntési lehetõséget jelentik, de normális tudatállapotban nem biztos, hogy
észreveszi ezeket a nagyon finom jelzések.

Amikor az újjászületés élményt átéljük, a négy mátrix szakaszait is újra át


tudjuk élni. A halál folyamatában is négy szakasz különböztethetõ meg.

A halál folyamatának négy szakasza


Az 1. mátrixban információkat találhatunk az egyén saját halálprogramjára
vonatkozóan.
A fogantatás során kapjuk ezt a programot a szülõktõl, generációtól, tár-
sadalomtól, nemzetségtõl. Például a japánoknál magasabb a születéskor
várható átlag életkor, mint Afganisztánban. Jobban mûködõ gazdasági rend-
szerben több nyugdíjas eltartására képes a társadalom, mint a szegényebb
országokban. Optimális esetben az emberi élet határa minimálisan 100-150 év
lehetne. Többféle pusztító program mûködik az emberben, amely nem enge-
di, hogy elérje ezt a kort és túl sokáig éljen.

A 2. mátrix a halál folyamatának beindulásakor kezdõdik. Betegség, vagy olyan


élethelyzet, stressz szituáció alakul ki, amely beindítja a folyamatot. Külsõ
tényezõ lehet háború, özönvíz, katasztrófa. Belsõ az egyénben kialakuló
pszichés helyzet.

85
A 3. mátrix a halál folyamata, amikor az egyén is észreveszi, hogy a haldok-
lás elkezdõdött.
A 4. mátrixban a lélek elhagyja a testet, lemond a testrõl és néhány nap múlva
már nincs lehetõsége a visszatérésre.

Az 1. mátrixban, ha sikerül felismernünk a pusztító programokat, képesek


lehetünk megváltoztatni a halál idõpontját. Ha mélyen megértjük és elfogad-
juk az okokat, amelyek a halál szükségességéhez vezetnek, az idõpontot arra
az idõre módosíthatjuk, amikor már befejeztük ebben az életben a fela-
datainkat, komfortosan tudunk meghalni. Az egyénnek hinnie kell abban,
hogy a megváltozott idõpontban fog meghalni. Nem menekülni kell a halál
elõl, hanem megvalósítva a feladatait távoznia. Ez egy másfajta hozzáállást
követel az embertõl egész életében.
A 2. mátrixban, amikor már beindul a halál folyamata már sokkal nehezebb a
folyamaton változtatni. Mivel a különbözõ esetekben az idõtényezõ a halál
elõtt teljesen eltérõ lehet, egyes esetekben hónapokról van szó, máskor vis-
zont csak percekrõl.
A 3. mátrixban a feladat a halállal való szembenézés megkönnyítése és a halál-
lal való megbékélés. Meg kell találni a halál értelmét. Nagyon ritka csoda az,
ha ekkor még létrejön a gyógyulás.
A 4. mátrixban azt kell segíteni, hogy a lélek könnyen tudja elhagyni a testet.

Amerikában tudományos kísérletet végeztek azokkal az emberekkel, akik


több mint száz évig éltek. Kíváncsiak voltak, hogy mely tényezõk vezetnek a
hosszú élethez. Több kérdést tettek fel az egyének életmódjával kapcsolatban.
Néhányan arra hivatkoztak, hogy nagyon fontos az egészséges táplálkozás, a
húsmentes étkezés, míg mások azt mondták, hogy minden nap esznek húst és
fontos a sok étel. Egyesek azt mondták, hogy az aktív, sportos élet nagyon
fontos, míg mások szerint sokat kell pihenni és aludni. Egyesek azt mondták,
hogy sohasem isznak alkoholt vagy dohányoznak, míg mások szerint a min-
dennapi alkohol ivás és dohányzás volt fontos az életükben.
Csak egy dolgot találtak, ami mindenkiben azonos volt, éspedig, hogy az élet-
ben értelmet találtak és szerettek valakit. Embert vagy állatot. Fontos feladat
éltette õket és a szeretet energia mozgatta az életüket.

Amikor az egyén transzállapotban kilép a testébõl, információkat kaphat a


halál okával kapcsolatban.

86
Ilyen okok a következõk lehetnek:
· a szülõk nem kívánták a gyereket vagy más nemû gyermeket szerettek volna,
így a személy nem lett fontos a világon.
· a születés során a fájdalmak olyan információt közvetítettek, hogy az élet
csak szenvedés és nem érdemes élni.
· ha születés után nem kap valaki figyelmet és szeretetet, akkor nem tudja
azonosítani az életben a szeretetet.
· kora gyerekkori traumák: szülõk veszekedése, válása, amikor azt érzi a gyer-
mek, hogy õ az oka a konfliktusoknak és nem tudnak neki örülni, tehát nem
érdemes élni.
· kamaszkorban a fiatalok családi programot készítenek maguknak. Ha valaki
nem akarja ezt a programot felvállalni, akkor az élet unalmassá válhat, nem
megfelelõ szakmát választ, nem szereti a partnerét és ez is az élet értelmetlen-
ségéhez vezet.
· felnõttkorban egyes személyek elvesztése, különbözõ negatív tapasztalatok,
stresszhelyzetek vezetnek a halálhoz. Az élet értéke és értelme ekkor
megszûnhet az ember számára.
Mindezekben a helyzetekben fontos a probléma felismerése és polarizálása,
majd a feldolgozása. A haragot és önsajnálatot át tudjuk alakítani örömmé és
szeretetté. A fájdalomtól és szenvedéstõl tudjuk megtanulni, hogy hogyan kell
élvezni az életet. Változott tudatállapotban tudjuk befolyásolni a programokat
és olyan halált kialakítani, amelyben az ember komfortosan érzi magát.
Minden információ a saját halálról segít az életminõségen javítani. Csak men-
tálisan nem elég feldolgozni a halállal kapcsolatos információkat, hanem fel
kell építenünk a folyamatot transzállapotban.

Példa
Barátom 70 éves Kamcsatkában élõ édesapjánál májdaganatot állapítottak meg.
Néhány nap múlva kómaszerû állapotba került, nem kommunikált senkivel. Az
orvosok azt mondták, hogy napjai lehet hátra. Mikor bementem hozzá én is azt
éreztem, hogy a halál már nincs messze és a mozdulatlanul fekvõ embertõl
megkérdeztem, hogy készen áll-e a halálra? Nem fél-e a haláltól? Ekkor váratlanul
kinyitotta a szemét, kíváncsian tekintett rám és azt mondta, hogy nem fél. Ugyanis
néhány évvel ezelõtt a rádióban hallott R.A. Moody könyvérõl és tudta, hogy a halál
után van folytatás. A barátjának klinikai halál állapotában történt élményeit is
meghallgatta, aki nagyon szép és érdekes dolgokat élt meg. Így ezek inkább kívánc-
sisággal töltötték el.
Mi a legkellemetlenebb dolog ebben a helyzetben? - kérdeztem tõle. Erõs fájdalmakra

87
panaszkodott. A halál elfogadásával a szorongásairól is képes volt beszélni és normális
tudatállapotba tért vissza. Kiderült, hogy egész élete nagyon fájdalmas volt.
Gyermekkorában a szülei meghaltak. Megmaradt hét testvére más-más városba és
nevelõotthonba került. Politikai szempontból is nehéz volt a helyzete. Nem kapott elég
szeretetet, mert nem voltak kapcsolatai. Durván alakult az élete, mely tele volt az
életért való küzdelemmel. Mondtam neki, hogy az élete a fájdalomban való életfor-
mává vált. Mikor kórházban volt és éjjel felébredt pánikba esett attól a tapasztalattól,
hogy nincs testi fájdalma, azt hitte már nem is él. Neki az élet a fájdalommal való
kapcsolatot jelentette.
Mikor ezt elfogadta, elmúltak a fizikai fájdalmai. Kimentünk a konyhába vele teázni.
Viccelni kezdett és anekdotákat mesélt. Elkezdtük megvizsgálni, hogy mi jelentett
értelmet az életében. Észrevette, hogy õ is sok fájdalmat okozott az embereknek és az
állatoknak az erõszakos viselkedésével. Nagyon jó vadász volt és sok szép állatnak
elvette az életét. Elkezdte sajnálni az elejtett medvéket, hiúzokat. Hiszen nem a
húsukért ölte meg õket, csak szórakozásból, aminek nem volt értelme. A bûntudat
érzését sikerült feldolgozni, bocsánatot tudott kérni azért, hogy a környezetének men-
nyi kárt és fájdalmat okozott. Ettõl még jobban kezdte magát érezni.
Elmesélte, hogy még van egy nagy problémája. 20 évvel ezelõtt, amikor tengerparton
nyaralt szerelmes lett egy nõbe. Egy hónapig éltek szerelemben, majd mikor hazament
megszakította vele a kapcsolatot és nem találkozott vele többet. Fél évvel ezelõtt
kiderült, hogy a nõnek született egy lánya a kapcsolatuk után. Nagyon rossz érzése
volt, hogy 20 év alatt nem kapott a lánya tõle semmi szeretetet. Most hogy találkoz-
tak már beteg volt és nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel és a bûntudatá-
val.
Mondtam neki, hogy gondolkozni fogok, holnap elmegyek templomba és elmondom,
mire jutottam, ami segíteni fog neki. Úgy éreztem, hogy az nem elég, ha bocsánatot
kér az anyától és a lányától.
Másnap elmentünk a fiával a templomba. 12 órára értünk oda és az orrunk elõtt
bezárták az ajtót és mondták, hogy ma már nem is nyit ki. De én éreztem, hogy be
kell mennem, mert ott kapok információt a probléma megoldásával kapcsolatban.
Elõször rosszul esett, hogy nem sikerül bejutnom. De azt is tudtam, hogy minden
rosszban van valami jó is, tehát próbáltam követni a folyamatot. Kikapcsoltam a
tudatomat és változott tudatállapotba próbáltam bejutni. Közben éreztem, hogy a saját
életemben is több szeretettel kell viszonyulnom a családomhoz és több értelmet kell
találnom az életben. Azt éreztem, hogy külföldre kell mennem és ott lesz családom és
gyermekem. Ne féljek a zárt ajtótól! Azt az információt kaptam, hogy be kell jutnom
a templomba és segítenem kell a barátom apjának. De hogyan? Az információ szerint
figyelnem kellett a macskára! De hol van itt macska? Hát a lábad elõtt! Tényleg egy

88
kandúrt láttam a lábaimnál, aki elindult a templom oldalánál és egy kis házhoz ment.
Megállat az ajtó elõtt és rám nézett. Bekopogtam, a macska pedig bement. Egy nõ jött
ki a házból, akinek elmondtam, hogy be kell jutnom a templomba, mert egy
ismerõsömön kell segítenem. Nem tudna segíteni? Olyan volt a helyzet, mint a
Bibliában, kopogtam és segítettek. A nõ elmesélte, hogy ma ünnepnap van és ezért
zárták be a papok a templom ajtót. Most pedig ebédelnek, de egy óra múlva, ha vis-
szamegyek be tudunk menni. Õ is kért tõlem segítséget, megkért hogy vigyem el a
papokat a városba, mert elromlott a kocsijuk. Szívesen elvállaltam.
Egy óra múlva bent voltunk a templomban. Meditálni kezdtem és elég furcsa választ
kaptam. Mikor haza felé tartok a kocsival a városba, egy nõ fog beülni a kocsinkba és
õ fogja elmesélni mit kell tennie a barátom édesapjának. Mikor beültünk a kocsiba a
papokkal, nem volt velük nõ, úgyhogy csalódottá váltam, hogy nem is kaptam igazi
eligazítást, csak illúzió volt, amit átéltem. Késõbb azonban kiderült, hogy egy nõt is
el kell vinnünk, aki az utolsó pillanatban ült be a kocsiba. Hosszú volt az út és sokáig
kellett zötykölõdni egy földúton. Ekkor elmeséltem neki, hogy milyen segítségre van
szükségem.
Õ elõször a saját életét kezdte mesélni. 6 évvel ezelõtt a fiának vakbélgyulladása lett,
de sajnos mire megmûtötték elfertõzõdött a gyulladás. 2-3 napra kómába esett, nem
gyógyult a sebe, gennyesedett, és azt mondták az orvosok, hogy még az is lehet, hogy
néhány napon belül meghal. Matematika tanárként dolgozott ez a nõ, nagyon
racionális volt a gondolkozása, nem járt templomba sem és csak abban hitt, hogy az
anyagi világ az egyetlen valóság. Ebben a reménytelen helyzetben, amikor mindenki
arra gondolt, hogy a fia meg fog halni, elkezdett imádkozni és arra kérte az Istent,
hogy mentse meg a fiát. Ha megmenekül a fia, ott hagyja az állását és elmegy a papok-
nak segíteni- ígérte. 2 órakor éjszaka a szobában, ahol a fiú aludt fény támadt és olyan
világos lett, mintha nappal lenne. Az anya látta, hogy a fia sebe összehúzódott és
kezdett gyógyulni. Nyom nélkül teljesen elmúlt a mûtét nyoma. Utána a fiú kinyi-
totta a szemét és felült az ágyban. A fény megszûnt és a fiú egészségesen ült az ágyán.
Azonnal felöltöztek és hazamentek. Reggel az iskolában beadta a felmondását és
elment a templomba bejelentkezni. Azon az éjszakán a nõnek is gyógyító képességei
alakultak és elkezdett segíteni az embereknek. Mondta nekem, hogy a barátom apjá-
nak nemcsak a lányával és anyjával kapcsolatban van bûntudata, hanem az Istennel
kapcsolatban is. Nem vette észre, hogy ezt a kapcsolatot és szerelmet az Istentõl kapta
és ezt nem vállalta fel. Tehát Istentõl kell elõször bocsánatot kérni, hogy nem tudta
elfogadni ezt a nagy szeretetet. Mikor ezt mondta éppen megérkeztünk a városba és a
papok és a nõ kiszállt a kocsiból. Mikor elindultunk azt mondta, hogy minden rend-
ben lesz a barátom apjával. De volt még egy furcsa dolog. A papok végig a verebekrõl
beszélgettek az utazás során. De én annyira a nõre koncentráltam, hogy nem hallot-

89
tam pontosan mirõl beszélgettek. Mikor elindultam a kocsival néhány száz verebet lát-
tam összegyûlve. Életemben ennyi verebet még nem láttam együtt. Mikor elindultam
a verébrajt felrepült, de 20 méter után megint leszálltak az útra. Utána megint fel-
szálltak és ismét az útra lerepültek. Ez legalább 40-szer megtörtént. Barátom mond-
ta, hogy ezek az állatok próbálták megakadályozni, hogy elmenjünk, mintha valam-
ilyen jövendõ veszélyre figyelmeztetnének. Úgy döntöttünk, hogy megállunk és elmen-
tünk 20 percre sétálni. Utána folytattuk az utunkat. Mikor megérkeztünk a házhoz
kiderült, hogy egy kamion több kocsival ütközött össze. Néhány ember meghalt.
Kiderült, hogy 20 perccel azelõtt történt a baleset.
Következõ nap barátom mondta, hogy az édesapja eldöntötte, hogy elutaznak nyaral-
ni, mert nagyon jól érzi magát. Mindent megtett, amit mondtunk neki. Ezután még
évekig élt.

90
11. fejezet

Létforma halál és újjászületés között

A halál és az újjászületés közötti kapcsolat a születés 2. és 3. mátrixa között


történõ tapasztalatokból jön létre. Klasszikus formában, amikor a szülõgörcsök
elkezdõdnek a méhszáj még zárt állapotban van. A nyomás a méhfalra
nehezedik, de még a magzat nem tud kijutni a méhbõl. Amikor a magzat biz-
tonságban érzi magát, várják és nem aggódnak miatta, nem éreznek félelmet
a szüléssel kapcsolatban az átmenet a méhszájon keresztül könnyen
megtörténik, nem ütközik akadályba a magzat kijövetele. A magzat is kön-
nyen eldönti, hogy meg akar születni.
Abban az esetben azonban, amikor a szülõk nem akarják a gyereket, az anya
ragaszkodik a gyermekhez, nem akarja kiengedni, vagy fél a szüléstõl a méh-
száj sokáig zárva marad.
A magzat ekkor nagyon sok negatív érzéssel kerül szembe. Bezártság érzés,
bizonytalanság, reménytelenség érzés keletkezhet benne és végül is a helyzete
is életveszélyessé válhat, amelynek a végén császármetszésre lehet szükség.
Az ilyen születést átélt emberek egy nehéz élethelyzetben nagyon erõs
stresszállapotba kerülnek, nem tudják a helyzetet megoldani és elmenekülnek.
Gyakran alakul ki alkohol függõség, bizonytalanság. A haragérzését az
egyének gyakran takarják dohány függõséggel, vagy a problémák elõl való
menekülésnek az is a megjelenése lehet, hogy valaki lustává válik és nem akar
semmit csinálni, depresszióssá válik A késõbbi drogfüggést az is kialakíthatja,
ha az anya a szülés közben fájdalom csillapítót kap.
Ugyancsak megalapozhatják a szülés közben kialakuló nehézségek olyan élet-
problémák kialakulását, mint a bezártságtól való félelem, klausztrofóbia,
ismeretlen helyekre való elutazástól való félelem és a lelki gyengeség érzése is
kialakulhat kisebbségi érzéssel párosulva. Gyakran alakul ki függõség olyan
emberekkel kapcsolatban, akik erõsek és képesek a döntésre. Passzív életpozí-

92
ció alakul ki. Gyakran ezek az emberek elnyomják az érzéseiket és érzelmi
tapasztalataikat, úgy érzik, hogy az érzéseikkel másokat bántanak és inkább
nem is mutatják ki az érzéseket, hanem magukkal szembe fordítják. Így alakul
ki az allergia, autoimmun betegségek, amikor a betegség a saját sejteket
támadják meg. Az a program húzódik e mögött, hogy nem szabad rossz
embernek lenni, ezért a gonoszság a tudatalattiba kerül. Az ilyen személy foly-
ton provokálja a többieket és kölcsönösen bántják egymást. Ha másoknak fáj-
dalmat okozott, tudat alatt örömet érez, de ezt bûntudat követi, mivel nem
szabad másokat bántani. Folyamatos belsõ kétség gyötri, hiszen jó akar lenni,
de érzi magában a gonoszságot. A harag erõs motivációt jelent az életében.
Harag , agresszió és önagresszió jellemzik. Pozitív érzéseket nehéz magában
táplálnia. Konzervatív gondolkodás és erõs ellenállás jelentkezik az új dolgo-
kkal kapcsolatban.
Légzésmunka során, amikor ezeket a problémákat próbáljuk feldolgozni, és az
érzéseket engedjük felszínre kerülni, az ellenállás megszûnik és a negatív
érzéseket, ragaszkodásokat, ellenállásokat mint elpusztult én-részeket
érzékeljük, mintha meghalna egy részünk. Ez az ego halálát jelenti.
A negativitást pozitív érzések váltják fel, mint a hála érzése, feloldódás,
szeretetérzése. Az isteni minõséggel is ekkor tud összekapcsolódni s mintegy
feloldódni abban. Kozmikus megtapasztalásként élheti át, hogy az egyéni lelke
az univerzummal kapcsolódik össze. Eksztatikus érzés jelenik meg, megtisz-
tulhat az egész test és a megbékülés, nyugalom érzése keletkezik. Ez az érzés
sokáig fennmarad, akár hetekig. A negatív érzések eltûnése, mint tapasztalat
nagyon jelentõs lehet, és az életben nem is jelennek meg újra.
A halál is újjászületés tapasztalat. Más helyzetekben is nagyon fontos
élményeket jelent. Erõs fizikai betegségek esetén, párkapcsolati problémák
vagy krízis helyzetekben a negatív problémák megbukhatnak s ez az ego
megszûnését jelentheti. Ekkor válik lehetõvé az egyén életminõségének a
javítása, anyagi helyzetének megoldása, mivel új programok lépnek életbe.
Testen kívüli tapasztalatok esetén nagyon jellemzõ, hogy akinek a 2.
mátrixban keletkezik a problémája nem tudja elhagyni a testét, mert fél az új
élményektõl. Ez a spirituális fejlõdés gátlásává válik. Ugyanígy a sikertõl is fél-
nek, jobban elviselik a megszokott kudarcokat, mint az ismeretlen sikereket.
A halál-újjászületés folyamatot csak új, élõ problémán keresztül lehet beindí-
tani, már feldolgozott problémával nem mûködik.

Példa
Egy 17 éves lány azzal keresett fel, hogy nincs értelme az életének. Csak olyan baráti

93
köre volt, akik egymást kritizálták, panaszkodtak és önmagukat valami extrém módon
próbálták kifejezni. Nagyon erõsen unatkozott, éjszakai klubbokba járt, ahol csak
ölték az idõt a többiekkel. A barátainak sem volt foglalkozása és depressziós volt a
hangulatuk. A világ, amely körülvette hibásnak tûnt neki, amiért nem õ a felelõs.
Elsõ légzés tapasztalata után, amely egy halál-újjászületési esemény volt, magát egy
elõzõ életében boszorkányként látta, aki sokat ártott az embereknek. Bûntudatot érzett
az Isten elõtt, úgy érezte egyetlen megoldás, ha meghal. Erõs fizikai fájdalmai jelen-
tkeztek. A folyamat legmélyebb pontján elfogadta az érzéseit és engedte, hogy
meghaljon, megtörtént az ego halála. Ekkor a gonoszság, amely benne volt elpusztult.
Új testet és megtisztult lelket kapott az Istentõl. Úgy érezte, hogy könnyûvé vált,
mivel új életet kezdhetett. Megbékélt önmagával és az Istennel.
Néhány hét múlva az utcán megszólította a Loreal cég ügynöke, aki munkát ajánlott
neki. Egy csapásra megváltozott a baráti köre. Kreatív emberekkel találkozott, akik
találtak értelmet az életükben és ez új perspektívát jelentett a számára. Mégis elég
magányosnak érezte magát és a szüleitõl még mindig anyagilag függött, nem érezte
magát önállónak. Nem tudott mély kapcsolatba kerülni az emberekkel.
Két év múlva újabb légzéses tapasztalata lett, a halálon keresztül megtapasztalta
hogyan szûnik meg az irigység, féltékenység, harag, agresszió érzése önmagában.
Átélte a hála, belsõ öröm és mások felé irányuló jókívánság érzéseket. Ezután
elkezdett pénzt keresni abból a tevékenységbõl, amit eddig ingyen végzett. Még nagy-
obb lett a baráti köre, az emberek segítettek neki.

A tibeti vagy az Egyiptomi halottas könyvben, illetve a halállal foglalkozó


könyvek mindegyikében hangsúlyos szerepet kap a fény felé fordulás a halál
folyamatában résztvevõ ember számára. Ezért nagyon fontos a halál folya-
matában lévõ ember segítése az élõk által. Akinek közeli rokona halt meg és
a halál hirtelen, váratlan módon, vagy hosszú betegség után történt gyakran a
halottól való függés fennmarad, mert a bûntudatérzés táplálja, hogy a szemé-
ly valamit rosszul tett a halottal, vagy nagyon erõs a fájdalom a halála miatt.
Mindennapos emlékezés, temetõbe járás lehet a következménye ennek az
állapotnak. A gondolatok mindig a halott körül járnak. Az élõ személy
depresszióssá, lehangolttá válhat.
Légzés folyamatban kapcsolatba kerülhetünk a halott személyek szellemével és
segíthetjük õket a fény felé, vagy észrevehetjük, ha már fényben vannak.
Láthatjuk, hogy éppen milyen helyzetben vannak, újjászülettek, vagy a fény-
ben maradtak és ott tudnak fejlõdni. A változott tudatállapotban megszûnnek
a rossz érzések és a ragaszkodás a halottal kapcsolatban és csak néhány napig
jut a személy a gyászoló eszébe, képessé válik a jelen helyzetekre figyelni és a

94
mában élni.
Vallási rendszerekben két elképzelés él arról, hogy mi történhet az ember
lelkével a halál után. Egyik szerint a lélek egy bizonyos idõ után ismét vissza-
tér a földre, és valamilyen formában megtörténik az újjászületés. Másik szerint
a halál után a lélek egy finom rendszerbe kerül, és folyamatosan fejlõdik, de
már nem jön vissza a földre. A tapasztalatok szerint, amelyeket a változott
tudatállapotokból nyertünk az derül ki, hogy mindkét elmélet igaz. Akárcsak
abban a kérdésben, hogy a fény részecske vagy hullám formában terjed-e
tovább, a vitát eldöntötte, hogy egyes kísérletek bebizonyították, hogy a
fénynek részecske tulajdonsága van míg mások bebizonyították, hogy hul-
lámtermészete is van, tehát mindkettõ igaz.
A halál utáni folyamatokkal is ez a helyzet, bizonyos része a léleknek a finom
dimenziókban marad, más része újjászületést nyer. Több formában tudunk
létezni és több információs rendszerben nyilvánulunk meg. Az isteni
mesterek, mint Mózes, Buddha, Jézus vagy Mohamed esetében is igaz, hogy
van megnyilvánuló formájuk, amit az emberek elképzelnek és nekik tulaj-
donítanak, energiát vagy fényt érzékelnek, ugyanúgy van megnyilvánulatlan
formájuk is, amit nem lehet látni, de mint információs rendszer mûködik, bár
megfoghatatlan, mint a tiszta tudat.
Ugyanígy láthatjuk az egyik életbõl másikba utazó lelket, de megnyilvánulat-
lan formában nem tér vissza a földre, hanem az univerzális kozmikus tudatban
fejlõdik tovább.
Tapasztalataink attól függnek, hogy mire figyelünk.
A halálban az emberi test elpusztul és újjászületik új formában, a lélek új test-
be költözik és a
szellem továbbfejlõdik a finom rendszerben.

95
12. fejezet

A ragaszkodás és
megvilágosodás állapotai

Példa
Egy 50 éves nõ keresett fel. A foglalkozások során kiderült, hogy eddigi életében cseké-
ly szexuális tapasztalata volt, nem maszturbált és szexuális életet sem élt már.
Tagadta a szexualitás fontosságát és meg volt gyõzõdve, hogy csak a férfiak számára
fontos és elérhetõ az orgazmus. Ezután elmesélte a saját lánya történetét. Elmondta,
hogy 5 évi házasság után el akar válni a férjétõl, mivel nem lett gyermekük. A férje
nagyon rendes, nagyon jól tanult és jó karriert futott be. Mindenük megvolt, csak éppen
gyermekük nem született.
Egyszer a lánya elment a nõgyógyászhoz, hogy kiderítse, mi lehet az oka, hogy nem
képes teherbe esni. A vizsgálat alkalmával kiderült, hogy még szûz. 25 éves korára
nem tudta, hogy hogyan kell szeretkezni. Nagyon megharagudott a férjére, hogy nem
tanította meg a szexuális életre.
A nõ az édesanyjától szexmentes programot kapott és ehhez kereste meg a megfelelõ
partnert. Az ilyen párok annak ellenére nem ritkák, hogy a médiában, a
tévében és filmekben a szexualitás nagyon hangsúlyos helyet foglal el. De az
egyének percepcióját a kapott program befolyásolja. Csak azt látja, amit akar
látni és amit nem akar, azt nem látja. Szinte minden szexológus be tud szá-
molni hasonló esetekrõl. Az egyén mindennapi életét a kapott információs
rendszerek irányítják és ezek átalakítják a valóság struktúráit. Az egóból szár-
mazó programok lehúzzák az egyént és így nem válik képessé a továbbfe-
jlõdésre. Csak a magasabb szintrõl származó információk képesek a fejlõdést
elõsegíteni. Pl. Ebben az esetben az egóból származó szexualitást megsem-
misítõ program megakadályozta a szaporodást, de aki spirituális szinten cölibá-
tust fogad és a szexuális energiák átdolgozására képessé válik, nagy fejlõdési

96
Hetedik csakra
(a fejtet közepén)

Hatodik csakra
(az orrgyök fölött egy ujjnyira,
a homlok közepe táján)
Ötödik csakra
(a gége alatt a nyakon)

Negyedik csakra
(a mellkas közepén)

Harmadik csakra
(köldök felett két ujjnyira)

Második csakra
(a keresztcsont fels részén,
a fansz rzet határán)
Els -csakra
(a végbélnyílás és
a nemi szerv között)

lehetõséghez jut. Az egóból származó tudattalanul mûködõ programoktól


meg kell szabadulnunk.
Elsõ lépésben meg kell találnunk a feszültséget a testünkben, vagy azt a helyet,
ahol nem tudjuk magunkat elengedni. Ekkor légzéssel a feszültséget
aktivizáljuk, tehát már nem nyomjuk el. Általában amikor az emberben
frusztrációérzés jelenik meg, akkor az egész testben lehet ezt érezni. Amikor
teljesen elnyomjuk ezt a kellemetlen érzést, akkor a testben keletkezik egy
központ, ahonnan a negatív érzések, félelmek kiáramlanak. Abban az esetben,
ha abbahagyjuk az érzés elnyomását, akkor ezek az érzések, feszültségek újból
felkeltõdnek, kiterjednek, és az egész testben érezhetõvé válnak. Itt már szük-
ség van egy olyan folyamatra, amely segít feldolgozni ezt a frusztrációérzést.
Néhány réteg keletkezik a problémával kapcsolatban. Pl. elsõ réteg kapcsán a
probléma az egész világgal kapcsolatos, a második rétegben az emberekkel, a
harmadik rétegben a családjával kapcsolatos problémák jelentkeznek és a
negyedik rétegben az önmagunkkal kapcsolatos problémák mûködnek.

Példa
A fájdalom területe a derékban összpontosul. Mikor légzés során aktivizáljuk a fáj-
dalmat, egyre sötétebbet látunk, és a fájdalom erõsödésével még nagyobb bizonytalan-
ság és reménytelenségérzés keletkezik. A fájdalom mélypontja után a kép világosodik,

97
majd teljesen kitisztul. A fájdalom a derékban megszûnt, de a szív, mellkas területén
felerõsödik. A felerõsödött fájdalom során kiderül, hogy elnyomott haragérzés
keletkezett az emberekkel kapcsolatban. A fájdalom sötét mélypontja után a kép tisz-
tul és csökken az érés, de meg is marad. Ezután ismét felerõsödik és kiderül, hogy az
elnyomott érzés tárgya az édesanya. A feszültség csökken, de nem szûnik meg telje-
sen, hanem ismét erõsödik és kiderül, hogy magunkra haragszunk, amiért nem
vagyunk elég hatékonyak az életben. Ez a probléma lehet hogy a generációkból, múlt
életbõl vagy a fogantatás idejébõl származik. Mikor ezt a problémát elfogadjuk, akkor
válunk képessé szeretetet sugározni a környezet felé. Ekkor teljesen eltûnik a fájdalom
és a feszültség, véget ér a harag.
Az ember képessé válik, hogy magával, a többiekkel, a világgal és az Istennel
is megbéküljön. Ekkor észre tudjuk venni, hogy különbözõ intelligenciafor-
mák léteznek, amelyekkel lehet kommunikálni. A szeretetben feloldódva a
megnyilvánulatlan isteni formában jelentkezik az ember. Ez a megvilágosodás
állapota. Ez az abszolút szabadság állapota, az Istennel való azonosulás érzése.
Általában ha ezt a folyamatot ugyanazon a helyen nem tudjuk még egyszer
végigélni, akkor a harag azon a területen megszûnt és újabb testi területet kell
keresnünk.
Pl. a párkapcsolatban megjelenik egy degradáció és unalom. Mindig amikor
bejutunk önmagunkkal vagy egy isteni rendszerrel, akkor szükség van egy
probléma feldolgozására, ez jelenti a szellemi fejlõdést. Amikor egy ilyen mély
folyamatot átélünk másfél-két hónapig a mindennapi életben jól alakulnak a
dolgok. Ezután újabb folyamatra van szükség, hogy újabb problémát tudjunk
feldolgozni. Egyes folyamatok néhány hétre vagy hónapra vonatkoznak,
mások az egész életet befolyásolhatják.
Vannak, akiknél spontán is kialakulnak ilyen csúcsélmények, de a légzéssel
irányítottan létrehozhatóak ezek a tapasztalások. Amikor jól akarjuk csinálni a
légzést, elképzelhetõ, hogy nem jön létre a csúcsélmény. A bizalom önma-
gunkban és a folyamatban nagyon fontos elem. Ne ügyeskedjünk, a lézés
során!

98
99
13. fejezet

Holotrop légzés és
testen kívüli tapasztalatok

Az elsõ alkalmakkor erõteljes, intenzív légzésre van szükség, hogy egy telje-
sen új élményhez jussunk és változott tudatállapotba kerüljünk. Fél óra vagy
még több ideig tartó légzés szükséges ebben az esetekben, hogy a normális
tudatállapotból átkapcsolódjunk a változott tudatállapotra. Néhány alkalom
után viszont egyre kevésbé van szükség az erõteljes légzésre, mivel a tudat
hozzászokik a megváltozott tudatállapothoz, egyre finomabb energia szintekre
képes koncentrálni. Kívülrõl úgy tûnhet, hogy az egyén nem is lélegzik és
ellazult koncentrációs állapotban marad. Ennek az állapotnak az eléréséhez
külsõ nyugodt, zavarmentes körülményekre van szükség, illetve csoportos
helyzetben fontos, hogy mindenki erre az állapotra figyeljen.
Szükség lehet arra, hogy újból átéljük a születési tapasztalatot ahhoz, hogy
egyik dimenzióból a másikba át tudjunk lépni. Születési folyamatban meg
lehet tapasztalni, hogy mikor indulnak a születési görcsök és mikor indul el a
magzat a szülõ csatornában. Gyakran ekkor indulnak be a halál-újjászületés
tapasztalatok is, amely során a szülõcsatornában átélt szorongások elõidéznek
egy olyan félelmet, amely a gyökere lehet a haláltól való félelemnek. A folya-
mat folytatása során a magzat kilép a szülõcsatornából és a szülõtõl való távozás
érzése felkeltheti a fénnyel és az Istennel való egybeolvadás érzését. Amikor a
negatív tapasztalatok feldolgozódtak, komfortos, izgalmas, élvezetes és
fejlõdésképes érzést jelent az egyik dimenzióból a másikba való átkerülés. Ez
a kulcsa annak, hogy az ember képes legyen megtapasztalni a más dimenziók-
ba való átkerülést is. Képes legyen a tudatot kiterjeszteni és kilépni a mentális
korlátok közül, amelyek leszûkítik a tudat hatáskörét.

100
Példa
Egy 23 éves fiatal orvos keresett fel, aki depresszióra panaszkodott, nem találta a
helyét az életben és a pénzszerzéssel is nehézségei voltak.
Az elsõ energia légzés során mély transzállapotba került. Angolul kezdett el beszélni
- bár ebben az életében nem tanult angolul- és mászó mozdulatokat tett. Sírva fakadt
és egyre erõsebben zokogott. A folyamat végére ellazult és megnyugodott. Utána
mesélte el, hogy mi történt vele. Õ volt a vietnámi háborúban az egyik repülõ pilóta,
akinek az egyik bevetése során lelõtték a repülõgépét. Megpróbált elmenekülni, de elka-
pták és a hadifogságban a vietnámiak kínozták és végül anélkül, hogy bárki tudta
volna, hogy hol van, meghalt. A vietnámi háború évében született újjá. A folyamat
után az angol tudása megmaradt. Lényegesen megjavult a lelki állapota is.

101
14. fejezet

Reinkarnáció és
párhuzamos dimenziók

Transzállapotban az emberi idõérzékelés és térérzékelés korlátai megszûnnek.


Lehetõvé válik múlt életek és párhuzamos dimenziók kutatása. A párhuzamos
dimenziók a jelenben lévõ más életek lehetõségeit jelentik.
A reinkarnációs életek tapasztalatai arra alkalmasak, hogy olyan programokat
ismerjünk fel bennük, amelyek a jelen életre hatást gyakorolnak. Párhuzamos
dimenziókban olyan információk léteznek, mely az ember rejtett képességeit
tárhatja fel és ez segíthet kibontakoztatni az egyén képességeit a jelen életében.
A légzés során spontán bejuthatunk reinkarnációs és párhuzamos életekbe,
amelyek nagyon hasonlóak, de van néhány különbség köztük.
Amikor a múlt életeket kutatjuk, annak mindig az az alapja, hogy a jelen
helyzetben felismertünk egy problémát és annak az okát kutatjuk. Amikor
fizikai probléma keletkezik, amelynek a vizsgálatok során nem mutatkozik
orvosi magyarázata, akkor gyakran a problémák háttere a múlt életekben kere-
sendõ és ott találunk megoldást, magyarázatot.

Példák
Egy 28 éves fiatalember évek óta állandó fájdalmakat érzett a mellkasában, gerincében
és a hasában. Az orvosi vizsgálatok nem találtak okot a problémára és a fájdalmakat
a gyógyszerek nem enyhítették.
Amikor a légzés során kapcsolatba került a születési élményeivel, a családi struk-
túrákkal, családtagokkal, sok fájdalom megszûnt, de teljesen nem múltak el a prob-
lémái.
A harmadik kezelés során reinkarnációs állapotba került és néhány száz évvel ezelõt-
ti életébe került vissza. 25 éves nõ volt akkor. Éppen háború dúlt, a katonák

103
0
+
- +
+ 0
TÉR POLARIZÁCIÓ 0
0 -
+ -
0 - -
Párhuzamos
dimenziós Reinkarnációs életek
+ létformák

- Jöv életek Asztrál


Jöv életek
0 világ
+
Asztrál Jelen élet
világ
HALÁL
-
Reinkarnációs életek
+
Fogantatás
Születés

- -
Generációs életek
(Anya- Apa) + + +
-
+ -
LINEÁRIS
- +
POLARIZÁCIÓ /id /
elfoglalták a várost és a nõt is elkapták. Elkezdték kínozni és karddal megszúrták a
hasát, hátát, majd egy gödörbe dobták, ahol lassan nagy fájdalmak közepette elvérzett
és meghalt. A folyamat végén ismét újra átérezte a fájdalmat. Utána egy magasabb
dimenzióba került, ahol a fényben átélte, hogy szereti az életet és a félelmei megszûn-
tek. Rájött, hogy az élettõl való félelme miatt menekült és így került ebbe a helyzetbe.
Megnyugodott és képes volt a késõbbiekben örömet találni az életben. A testi fájdal-
mak is megszûntek.

Egy másik esetben egy 46 éves férfinek nagyon sok fájdalma volt a jobb lábában. Ez
esetben sem találtak az orvosok szervi problémát és már menekültek elõle, mert nem
segített neki semmi.
Kezdetben több alkalomnyi légzés során sem találtuk meg a valódi problémát.
Egy késõbbi alkalommal azonban nyúlként látta magát, akit egy gyermek csúzlival
üldözött, majd miután megsebesült sikerült egy bokorban elbújnia és megmenekülnie.
Erõs fájdalmat érzett. Egész nyúl életében ettõl a félelemtõl szenvedett és menekült.
Mikor átélte és megértette, hogy az élettõl való félelme miatt menekült az életben való
problémái elõl, a fájdalmai megszûntek.

Egy harmadik esetben egy 55 éves nõ több éve szenvedett lábfájásaival. Múlt életében,
több ezer évvel ezelõtti idõszakban elefántszerû állatként élt. Vadásztak rá az õsem-
berek. Egy lyukat ástak, amibe beleesett. Akkor eltörték a lábát, majd megölték és
megették. Mikor átélte a fájdalmat megszûntek a lábfájásai.

Párkapcsolati problémák esetén is felmerülhet a reinkarnációs tapasztalatok


lehetõsége.

Példa
Egy családban a férj és feleség nem tudott veszekedések nélkül élni. Bár szerették
egymást, nem tudtak problémák nélkül együtt lenni. A feleség légzése során kiderült,
hogy több élet óta testvérekként éltek együtt, rokonok, vértestvérek voltak, tehát
fontosak voltak egymásnak, de nem volt közöttük vonzalom. Mikor ezt megértették,
akkor el tudtak válni és megtartották jó viszonyukat, mint a testvérek, de képesek
voltak egy másik partnerrel új kapcsolatot kialakítani.

A reinkarnációs tapasztalatok között nemcsak negatív példákat és élményeket


találhatunk, hanem olyan pozitív tapasztalatokat és képességeket is, amelyek
ebben az életben segítségünkre vannak.

105
Példa
Egy üzletasszony a saját üzleti rendszerét nem tudta fejleszteni, úgy érezte, hogy
közepes eredmény mellett nem tud tovább fejlõdni.
Sok gyakorlat során sem tudtunk fejlõdést elérni. Egyik légzésfolyamat során egy
reinkarnációs életébe került.
Kisfiúként látta magát, aki már korán elveszítette a szüleit. Sok nehézség közepette
nõtt fel. Felnõttként magányos életet élt, aki nem volt anyagilag jó helyzetben. Egyszer
találkozott egy fiúval az utcán, aki hozzá hasonlóan árvagyerek volt. Magához fogad-
ta és az vált az életcéljává, hogy ezt a gyereket taníttassa, jobb életet alakítson ki, mint
neki volt.
Így sokáig és boldogan tudott élni, mert úgy érezte, hogy megvalósította egy álmát. Sok
ember vette körül az öreg napjaiban, mert bölcsnek tartották. 100 éves kora után boldo-
gan és nyugodtan hagyta el a testét.
Ez az életpélda segített az üzletasszonynak megérteni, hogy fontosabb dolgok is
léteznek, mint a pénz. A szeretet, segítségnyújtás sokkal fontosabb.
Rájött, hogy nem kell aggódnia a pénz miatt, a család fontosabb. Ellazult és nem
foglalkoztatta a pénzszerzés. Emiatt sokkal több pénz jött hozzá, mert már nem
ragaszkodott görcsösen a pénzszerzéshez és mert a szeretetet kezdte árasztani
magából.

Abban az esetben, ha a reinkarnációs tapasztalatokat csak kíváncsiságból néz-


zük meg és több életet is végignézünk, gyakran túl sok információt
szerezhetünk, amelyet azonban nem tudunk használni ebben az életünkben a
problémáink megoldására. Tehát nem hasznos a reinkarnációs élményeket
öncélúan nézegetni.

A párhuzamos dimenziók bonyolultabb rendszer, mint a reinkarnációs rend-


szer. Ez esetben egy életsorozatot kell néznünk ahhoz, hogy erre az életünkre
vonatkozó hasznos ismereteket gyûjtsünk. A reinkarnációs életekben mindig
valami ismerõs formációban találja magát a megfigyelõ, emberként, állatként,
növényként stb. A párhuzamos életekben olyan tapasztalatokat élhetünk át,
amelyek kapcsolatban vannak az univerzumban létezõ összes energia és
létezésformával. Nem csak azokkal, amik a mi bolygónkhoz kötõdnek. Sokkal
szélesebb dimenziós tapasztalatokat ölelnek fel ezek az életek, amelyek a jelen-
ben, ámde teljesen más létszférában létezhetnek.
Minden embernek ebben az életében behatárolt lehetõségei vannak. Mindent
nem tud megtenni a születési és életlehetõségei miatt. A párhuzamos életek
megnyilvánulásai információs szempontból hasonlóak hozzánk. Felismerjük

106
Múlt Jelen

PROBLÉMA

Múlt Jelen

PROBLÉMA =

õket, mert hasonlóak hozzánk és ugyanakkor léteznek, amikor élünk. Nem


lineárisan léteznek ezek az életek, hanem mint a fa ágai ágaznak szét egyre
kisebb és más elágazások mentén. Ha egy tulajdonság nem fejlõdik bennünk,
akkor lehetõség van ezeknek a létezéseknek a mentén tapasztalatot szerezni,
ami segíti a fejlõdést.
Mentális, érzelmi és spirituális szinten is megvizsgálhatjuk a saját életünk és a
párhuzamos életek tapasztalatait. Ily módon az egész univerzum tapasztalatait
tudjuk használni.

Példa
Egy 29 éves fiatal férfi lelki problémákkal küszködött, szorongásai és félelmei voltak.
Ezek miatt nem volt képes alkalmazkodni az emberekhez és helyzetekhez. Nem
tudott az iskolák után elhelyezkedni egy munkahelyen sem és nem volt képest pénzt
szerezni, hanem állandó pszichiátriai kezelésre szorult.
Több alkalommal végeztünk vele légzésmunkát. Születési légzést, a szüleivel való
kapcsolati légzéseket, amelyek stabilizálták a helyzetét. De az évek alatt nagyon
eltávolodott a társaktól és a közösségektõl, mert bezártságban élt és nagy félelmei
voltak, hogy hogyan fogja megtalálni a helyét az életben.
A párhuzamos dimenziók esetén megnéztünk néhány mentális életet. Bölcsesség,
okosság, erõs önbizalom jellemezte a különbözõ életeket. De nem csak a magasan

107
fejlett formákat néztük, hanem a primitíven fejlett mentális életeket is, amelyek meg-
mutatták, hogy mi hiányzott neki ebben az életben. Nagyon feszült és aggódó emberi
életformákkal szembesültünk. Ezek a tulajdonságok jellemezték ebben az életében is.
Ezek az emberek nem tudták használni az életlehetõségeiket. Nagyon bizonytalanok
voltak és reménytelennek látták az életet. A fiatal ember életében ezen tapasztalatok
különbözõ változásokat hoztak létre. Teljesen önálló lett, elkezdett fõiskolán tanulni
és pénzt keresni.

Az emberi lényeknek nagy lehetõségeik vannak abban a tekintetben, hogy az


életük lehetõségeit alacsony vagy magas szinten használják és valósítják meg.
A saját tulajdonságainkat is tudjuk az alacsony szinttõl a magas szintig
fejleszteni.
Mindig fontos megnézni legalább három különbözõ élethelyzetben lévõ
személyt, akik egy tulajdonság, energia három különbözõ szintjét képviselik,
az alacsony szinttõl a magas felé. A butától a magasan képzett, nagy tudású
emberig. Sikertelen, kisebbségi érzésekkel rendelkezõ emberek a magas
beosztású vezetõ személyiségû emberekig, akik magas elithez tartoznak.

Kísérletet végeztek Óceániában. A majmokat megtanították, hogyan kell a


diót kövekkel összetörni. A tudósok megfigyelték, hogy ezután nem sokkal a
többi szigeten ugyanolyan fajhoz tartozó majmok, (akik nem találkozhattak a
kísérleti majmokkal)szintén tudták ezt az ismeretet használni. Közös tudati
kapcsolódásuk miatt képesek voltak az információkat terjeszteni, megosztani.

Egy másik kísérletben kétféle patkánycsoportot hoztak létre. Az egyik csoport


ügyes volt és az egyedek gyorsan megtalálták a labirintusban az ételt. A másik
csoport ügyetlen volt és lassú. A csoportok elsõ generációs utódai viszont már
mind gyorsak és ügyesek lettek. Térben terjesztették a csoportok egymásnak
az információt.
Ha az emberek és az állatok bekapcsolódnak egy közös tudati rendszerbe,
akkor gyorsan meg tudnak tanulni bizonyos ismereteket.

A párhuzamos életek pont ezt a csatlakozást segítik. Ezen az úton jobban meg
lehet tanulni például idegen nyelveket, jobban és gyorsabban tudunk alka-
lmazkodni a változó életszituációkhoz. Megtaláljuk az olyan lehetõségeket az
üzleti érvényesülés terén, amit mások nem vesznek észre.
Spirituálisan fejlõdhetünk a szeretetteli és ragaszkodásmentes élet felé. Ehhez
szükséges egy olyan saját információs csatorna, amelynek segítségével az

108
emberiség és az univerzum összes tapasztalata hozzáférhetõvé válik.

109
15. fejezet

Légzés és spirituális fejlõdés

Minden spirituális rendszerben (pl. szufi, jóga, kabbala, issihazmus) különleges


légzés technikák segítik a tudati fejlõdést.
Kétféle légzés technika létezik: az egyik esetén csökken a légzés szám és a
légzés mennyiségének minimálisra csökkentése a cél. Hipoxia lép fel, amely
olyan tudatállapotba visz, hogy a légzés szükségessége lecsökken, mintha nem
is kellene lélegezni. Ebben a különleges tudatállapotban a mindennapi gon-
dolkodás kikapcsol.
A másik féle légzés esetén a légzés intenzitása megnõ. Az érzések, gondolatok
felerõsödnek, de ezután ugyanolyan transzállapot alakul ki, mint az elõzõ eset-
ben. Eltûnik a mindennapi gondolkodás. Ebben a különleges állapotban érzel-
mi ragaszkodás nélkül kívülrõl válnak láthatóvá a dolgok, minden, ami fontos
az életben.

Ebben a folyamatban a következõ szakaszokat tudjuk megkülönböztetni:

1. Öröm, boldogságérzés jön létre, a negatív érzelmi élményektõl való megsz-


abadulás miatt, mint a szorongások, félelmek, aggodalmak. Ez nagy szabad-
ságérzéssel jár. A régi mentális és érzelmi korlátok, amelyek a mindennapi
életben az önmegvalósítást gátolják megszûnnek, és a bátorság érzése alakul ki.
Ekkor azt érzi a személy, hogy mindent meg tud valósítani. Napról napra sik-
eresebben vezeti az életét. Ha ez szokásos életformává válik, az egyén meg-
nyugszik. Azt éli át, hogy mindent meg tud tenni az életben és nincsenek
akadályok. Nagyon hatékonynak érzi magát.
Transzperszonális szempontból különbözõ csatornák alakulhatnak ki szub-
humán rendszerekkel, angyalokkal. Szinkronicitás jön létre, sokszor összec-
sengés alakul ki az életben, például valaki éppen akkor telefonál, amikor szük-
ség van rá. Az egyén az egységérést éli át. Minden segítõnek tûnik és az élet

110
élvezetessé válik.
Az emberek egy része megelégedik ezzel a szinttel és nem keres további
fejlõdési lehetõséget.

2. Ha a légzéssel tovább foglalkozunk és a mindennapi gondolkodást


próbáljuk kikapcsolni, ami általában az egóból származik, akkor tudunk egy
magasabb fejlõdési szintre jutni. Ekkor eltûnnek a vágyak és a szükségletekhez
való ragaszkodás, amely már nem jelent különleges örömet. A magasabb intel-
ligenciától jövõ információk olyan feladatokat közvetítenek, amely megmu-
tatják, hogy a személynek az univerzum szintjén milyen feladatai vannak. A
személyes kíváncsiság növekszik és szeretne egyre többet tudni a saját fela-
datáról, amely a felsõbb rendszerrel áll kapcsolatban. Az élmények magas
izgalmi szintet mutatnak, ami abból fakad, hogy az egyén felismeri, hogy egy
magasabb egység része.
Jean'd Arc is olyan feladatot fogadott el, amely az egész ország sorsát megvál-
toztatta. Képes volt önmagát feláldozni, a saját élete másodlagossá vált.
Gyakran egy-egy személyes döntés mögött nem csak a személy életére
vonatkozó változás alakul ki, hanem az egész emberiséget érintik, például
Buddha, Jézus, Mózes esetében. A mûvészek, tudósok, politikusok, spirituális
vezetõk között sokan élik meg ezt az érzést. Ha létrejön egy belsõ elfogadás,
radikális változás történik meg az egyén életében, amely kihat a környezetére
is.

3. A következõ szinten a koncentráció felerõsödik, mivel a saját tudat össze


tud kapcsolódni a kozmikus intelligencia rendszerrel. A mindennapi tudat- és
gondolkodási formák eltûnnek. Az egyéni, családi, társadalmi modellek és
koncepciók is megszûnnek. A tudat izgalmi állapota és keresõ tevékenysége
megváltozik, a koncentrált állapot fontosabbá válik. Nem befolyásolják a kon-
centrált tudat mûködést, hanem tiszta egység forma alakul ki. A légzés során
mindenki néhány percig képes megtapasztalni ezt az állapotot. De a gyakorlat
után újból visszaesés jön létre a megszokott gondolati modellekhez,
ragaszkodás az anyagi világhoz. Minél hosszabb ideig képes a tudat ezt a kon-
centrált állapotot megtapasztalni, annál kevésbe kötik az ego igényei és
ragaszkodásai. Nehéz elfogadni azt a tapasztalatot, hogy az igazi döntések
ebben az állapotban jöhetnek létre és nincs szükség a megszokott gondo-
lkodási formákra. A gyakorlással az egyén egyre hosszabb idõt képes ebben az
állapotban tölteni, akár több órát, napot is. Ezen a szinten általában a spirituális
vezetõk képesek élni. Ennek megvalósítására különleges életformára van szük-

111
ség. Az ilyen személy nem gondolkozik a pénz szerzésrõl, a mindennapi prob-
lémákról. Erre a kolostori élet vagy a remeteség ad lehetõséget.
Az életet tökéletes evolúciós rendszerként éli át az ilyen tudati szinten lévõ
egyén, olyan fájdalmakkal, katasztrófákkal járó folyamatnak, amelyet nincs
értelme befolyásolni. Ezzel az elfogadással az egyén nagy hatalmat kap, eggyé
válik a tudata az isteni szintû kozmikus intelligenciával. Elkezdi látni a múltat
és jövõt, megszûnnek a korlátok az egyéni és mások tudatával kapcsolatban,
az egészet egy nagy egységes elmének éli át.
A tudat központjába való belépés a transzállapotban megváltoztathatja a prob-
lémák okait, képessé válunk kilépni az életcsapdákból. A legfontosabb belátás,
ami elérhetõ, hogy maga az élet csak tanulás és tapasztalatszerzés miatt létezik,
és a fejlõdést segíti elõ. Ekkor érthetõ, hogy akit az Isten szeret, annak több
terhet, nehézséget, szenvedést tesz a vállára, hiszen az nagyobb fejlõdési
lehetõséget jelent. Ezen a szinten történõ átélt tapasztalatokat nehéz a min-
dennapi verbalitással kifejezni. Az egó ugyanis ragaszkodik a megszokott men-
tális formáihoz. Ezért ezeket az élményeket nem lehet megmagyarázni olyan
embereknek, akik ezt a transzállapotot nem élték még át.

A kisgyermekeknek nagyon sok függõségük van a szüleiktõl. Ha szeretnék


elérni, hogy megszerezzenek valamit, akkor megpróbálják mindenféle módon
befolyásolni a szüleiket, hogy megszerezzék a kívánt dolgot. Láthatóan
szenvedést mutatnak.
Felnõtt embernek panaszkodnia kell a bürokratikus rendszernek, a fõnökének
vagy a vezetõjének, szenvednie kell, hogy a dolgok változását elérjék.
Forradalmat, sztrájkot, háborút kell ahhoz kirobbantani, hogy megszerezzék
amit akarnak.
Fejlettebb tudati szinten álló emberek már csak az Istennek panaszkodnak,
amellyel a saját lelki erejüket erõsítik és ezzel érik el amit szeretnének. Õk is
a folyamatokban kötött szolgák, akiknek hõsöknek, megmentõknek vagy
sztároknak kell lenniük. Tolmácsként is mûködnek ember és Isten között.
Rajtuk keresztül válnak képessé a magasabb intelligenciák az emberekkel
kommunikálni.
Még magasabb tudatszinten az egyénnek nincs szüksége, hogy másokkal
beszéljen, nem kell a tömeget vezetni. A közvetlen kapcsolat a kozmikus
intelligenciával válik a legfontosabbá. Az Istennek van szüksége arra, hogy az
emberek figyeljenek rá, a magas szintû kommunikációs kapcsolat miatt.
Indiában egyes emberek nem foglalkoznak mással, csak az Istennel való kom-
munikációval és ez nagyon fontos és jótékony hatású az egész falu számára. Az

112
ilyen emberek mentik meg õket a járványtól és a szerencsétlenségektõl.
Tibetiek között minden családban fontos volt, hogy egy fiú a kolostorban
éljen és csak azzal foglalkozzon, hogy imádkozik és meditál. Ez hozott
szerencsét a család számára.

Példa
Egy amerikai az 1980-as években túristaként Görögországban járt. Egy kolostorban
nagyon megtetszett neki egy ikon. Mikor meg akarta vásárolni, a szerzetesek
ellenkeztek, mondták neki, hogy nagyon régi és nagy hatású festmény és semmi
pénzért nem eladó. Az amerikai gyalogosan elhagyta a kolostort, de néhány perc múlva
arra lett figyelmes, hogy egy szerzetes szalad utána. Magával hozta az ikont is és már
nyújtotta is feléje. Az amerikai meglepetten kérdezte, hogy mi történt? A szerzetes
elmesélte, hogy egy angyal jelent meg elõttük és azt mondta nekik, hogy adják az
ikont a külföldinek, mert az övé. Ez már az ikonnal kapcsolatos elsõ csoda volt.
Amerikába visszaérve megmutatta az ikont az ismerõseinek, amely azonnal elkezdett
illatos könnyeket folyatni. Az emberek, akik a képpel kerültek kapcsolatba gyógyulá-
sokról számoltak be. Ezután más városokba is elvitte a képet, ahol hasonló események
történtek, az ikon sírt és az emberek gyógyultak. Voltak viszont olyan városok, ahol
nem történt meg az ikon könnyekre fakadása és csodás gyógyulások sem jöttek létre.
Az ikon néma maradt. Ezekben a városokban az embereknek nem voltak erõs kapc-
solataik az Istennel, csak formálisan imádkoztak és így nem alakultak ki csatornák az
égi erõkkel. Az ikon mûködéséhez ugyanis arra volt szükség, hogy egy vagy néhány
embernek valódi kapcsolata legyen a finom intelligenciával. Az ikon csak eszköz volt
annak megmutatására, hogy az emberek között mûködnek a kozmikus intelligen-
ciákkal kapcsolatban lévõ csatornák. Így az ember a legfelsõbb spirituális szinten képes
felismerni, hogy önmaga is Isten.

113
16. fejezet

Probléma topográfia az emberi


testen - szellemi csatorna létrehozása

A modern neuro-pszichológiában és az õsi tapasztalatokra épülõ tudományok-


ban is kiemelkedõ szerepe van néhány testrésznek. Így a kéz, az arc kitüntetett
szerepet játszik az érzelmek, a másik emberrõl való információ megsz-
erzésében. Modern kutatások szerint létezik olyan központ, amely az összes
tudatállapotot magában foglalja és irányítja az összes testi szerv mûködését.
Az emberi tudat figyelempontja az egész életet befolyásolja az egyén
viselkedésével együtt.
Az emberi és a társadalmi egóból származó információkat tartalmazó
tudatközpontból akkor képes az egyén kilépni, ha a szellemi fejlõdésével az
egó programozásból egy magasabb szintre jut. A fejlõdés elsõ lépése, hogy az
egyén önmagát ismeri meg, a személyiség struktúráját megismerve képes az
egó programjait is megismerni és feldolgozni valamint új programokat kialakí-
tani. Csak ekkor lehet magasabb szintre kerülni, ahol az élet irányítása is mag-
asabb szintrõl származik. Az egóból származó régi programok nagyon erõsek
és gyakran visszatérnek. A szülõkkel kapcsolatos programok nagyon makacsak
és még ha fel is dolgozzuk a haragunkat és a függõségünket velük kapcsolat-
ban, idõnként mégis visszatérnek ezek az érzések velük kapcsolatban.
Csak oly módon lehetséges a programokat feldolgozni, ha olyan mintákat
alakítunk ki, amelyek elõtte a személyben nem léteztek, hanem az emberi
kultúra tapasztalatrendszerébõl lehet õket kifejleszteni. A felsõbb énbõl jövõ
stabilitás az egyetlen hosszú távon mûködõ program. A különleges informá-
ciós rendszer képes az eredményeket kialakítani és a folyamatos fejlõdést biz-
tosítani.
Ha az egóból származó problémát nem tudjuk feldolgozni, akkor nem lehet a

115
magasabb énhez csatlakozni, mert az erõs negatív érzések mindig visszahúzzák
az egyént.

A folyamatosan stabil jó érzés kialakításának folyamata


1. lépés: Az egóból származó problémák, szorongások, félelmek megkeresése,
amelyek a rossz érzéseinket okozzák. Negatív modellek megtalálása, amelyek
rontják az életminõséget, sikerességet.
Cél: megtalálni az egyensúlyt test és lélek között.
2. lépés: Negatív élmények elfogadása és feldolgozása.
3. lépés: Szellemi csatorna felépítése az univerzális intelligencia segítségével.
Szellemi kommunikációs csatorna kiépítése.
4. lépés: A kommunikációs csatorna használata annak érdekében, hogy új
érzelmi reakciókat és hozzáállást hozzunk létre, amelyek képesek pótolni
azokat a modelleket, amelyeket a saját családunkban, kultúránkban nem kap-
tunk meg.
5. lépés: Fenn kell tartani a pozitív eredményeket. Folyamatosan kell fejlõdni
ezen programok terén.
6.lépés: Információ átadás mások számára. Azoknak a tapasztalatoknak a továb-
badása, amit átélünk, annak érdekében, hogy folyamatosan újabb informá-
ciókat kapjunk, és tovább tudjunk fejlõdni.
7. lépés: Magasabb szintrõl származó életcél megtalálása, amely az anyagi és a
finomabb világok közötti egyensúly megteremtését szolgálja.

Testrésszel kapcsolatos problémák felismerése. Mikor kezdünk folyamatosan


lélegezni és bekerülünk a megváltozott tudatállapotba, a testben különbözõ
feszültségek és kellemetlen érzések keletkeznek a negatív érzéseink hatására.
Késõbb észre tudjuk venni, hogy melyik érzés mit jelent és honnan származik.
Jobb kezes embernek a jobb test oldala jelenti a kapcsolatot az apával,
fiútestvérrel és a többi férfival, fiú gyermekkel, férfi fõnökkel.
A test bal oldala jelenti a kapcsolatot az anyával, lány testvérrel, lány gyer-
mekkel, többi nõvel, nõi fõnökkel stb.
Abban az esetben, ha valaki bal kezes, az oldalak megfordulnak.

Csakra térkép
A test középsõ csatornája a kapcsolatot jelenti önmagunkkal, illetve a szülõk
egymással való viszonyát mutatja.

116
Általában amikor nincs nagy és mély probléma, az érzések a testben ván-
dorolnak és néhány perc alatt az érzések változtatják a helyzetüket és elmúl-
nak, létrejött az integráció.
Mély probléma esetén viszont az érzések nem múlnak el, hanem felerõsöd-
nek. Ekkor lehet segíteni pozitív megerõsítéssel a probléma feldolgozását. Ez
felgyorsítja az integratív folyamatot. Tudnunk kell azonban, hogy milyen
testrésznek milyen kapcsolata van a problémákkal.

Csakra térkép(ábra)

A láb, csípõ, medence fájdalmak a bizalomból származó problémákra utalnak.


Jobb oldalon lévõ fájdalom így a férfiakkal, apával való bizalmi kapcsolat prob-
lémáiból fakad. A bal oldali fájdalmak az anyával és nõkkel kapcsolatos prob-
lémából fakadnak.Ezek az 1. csakrából, az un. gyökércsakrából származó prob-
lémák.

A test középsõ területén a hasban, keresztcsontban érzõdõ fájdalom az önbiza-


lom hiányára utal, illetve azt mutatja, hogy probléma állt vagy áll fenn a szülõk
között.

2. csakra. A köldöktõl két ujjal lejjebb érzõdõ fájdalmak a családdal és a part-


nerrel kapcsolatos problémákból fakadnak. Szexuális irányítás és féltékenység
a szülõkkel vagy önmagunkkal kapcsolatban. Például a szülõknek nem tetszik
a választott partner és ezért tagadni kell a helyzetet, ez vezethet fájdalomhoz a
testben. Vagy a szexuális vágyak tagadása jött létre, mintha a szexualitás rossz
és tisztátalan dolog lenne.

A gyomor területén (3. csakra) kialakuló fájdalmak esetén félelem alakult ki a


tevékenységgel és pénzszerzéssel kapcsolatban. Sikertelenség érzés lehet az
alapja illetve olyan programok, amelyek a sikerességet megakadályozzák és a
pénzszerzést mint tisztátalan cselekedetet érzékeli.

A 4. csakra területén a szív környékén érzett fájdalmak az emberekkel való


érzelmi kapcsolati problémákra utal. Nyomás a szívben. Az emberekkel való
erõs harag elfojtása jelenhet meg fájdalom formájában.

Az 5. csakrához, a torok területéhez tartozik az önmagunkkal való kapcsolat és

117
az irányítással kapcsolatos problémák. Például valaki másokat akar irányítani,
vagy õt akarják kontrollálni.
Ha nem tud valaki hálát érezni, akkor szomorúvá válik és nem képes mások-
tól vagy az élettõl örömet várni és nem hiszi, hogy a dolgok jól alakulnak.
Amikor haragszik valaki az édesanyjára, illetve más nõkre, akkor a bal kezében
szorítást, feszültséget érez. Amikor a jobb kezében érzi ugyanezt, akkor az
apjával és a férfiakkal kapcsolatban érez haragot.

A 6. csakrához (harmadik szem területe a homlokon) tartozó fájdalom mutat-


ja a múlthoz tapadó bûntudatokat, félelmeket. Az egyén nem tudja azt érezni,
hogy a jelenben van, hanem a múlt és a jövõ eseményei, félelmei vonják el a
gondolatait. Nem képes itt és most jól éreznie magát, hanem azt érzi, hogy
nem tudnak a dolgok jóra fordulni.

A 7. csakrának (koronacsakra) kapcsolata van az emberiséggel és a társadalom-


mal. Amikor az egyén nem tudja elfogadni az életben betöltött helyét és nem
találja a lehetõségeket a társadalomban, hanem csak kritika és negatív érzések
keletkeznek benne. Nem talál lehetõséget a társadalomban való érvényesülésre
és alkalmazkodásra.

A 8. csakra a testen kívül található, néhány cm-rel a fejtetõ felett. Az e téren


megnyilvánuló problémák esetén az egyén tagadja a finom világokkal való
kapcsolatot, nem hiszi, hogy léteznek szellemi lények és magasabb intelligen-
cia, vagy babonás és félelmei vannak velük kapcsolatban. A folyamat során
érzékelhetõ, hogy van-e kapcsolat a felsõbb finomabb világokkal.

A csakrákhoz tartoznak karakter problémák, amelyek megjelenhetnek.

1. csakra: Falánkság
2. csakra: Paráznaság
3. csakra: Kapzsiság
4. csakra: Harag
5. csakra: Szomorúság
6. csakra: Levertség
7. csakra: Hiúság
8. csakra: Becsvágy

Minden probléma feldolgozása nem elég, hogy csak pszichológiai szinten

118
történik, hanem be kell kapcsolni a magasabb szinteket is, hogy képessé
váljunk a probléma gyökerének megismerésére és a fejlõdés, stabilitás
elérhetõvé váljon.

10-20 perc alatt a test nagyon laza állapotba kerülhet a problémák felismerése
és feldolgozása után. Ez mutatja, hogy az integráció megtörtént.
Ezután a 8. csakrán keresztül felépítjük a szellemi csatornát, amikor a finom
intelligenciával kerülünk kapcsolatba. A szív csakra ekkor kinyílik és a ger-
incben a Kundalíni energia aktivizálása megtörténik.
Fehér erõs fénybe kerül az egyén. Engednie kell a folyamatot, hogy tovább
mûködjön. Kialakulhat hang vagy vizuális szinten megjelenõ üzenet. Ezek
gyakran a személy számára küldött nagyon személyes információk.
Ekkor az egyén görcsei és félelmei elmúlnak. Abba tudja hagyni azokat a hibás
cselekedeteket, amelyeket az életében folytatott. Az élete más struktúrát nyer
és az önmegvalósítás megindul. Fizikai szinten, családi kapcsolataiban és az
emberi kapcsolataiban is megnyilvánul ez a változás.
Hetente egyszer szükséges a finom világokkal való kapcsolatot létrehozni, de
stresszhelyzetekben, nehéz élethelyzetekben minden nap is szükség lehet rá.
Ha folyamatosan nem tartja fenn az egyén ezt a kapcsolatot, visszatérnek a régi
problémái, visszaesés tapasztalható.
Minden probléma segít fejlõdni, amivel az egyén képes szembenézni. Mikor
az egyénnek több problémáját sikerül feldolgozni, amelyek az egóból szár-
maznak, ez képessé teszi arra, hogy még magasabb szinten fejlõdjön.
Az emberi élet értelme, hogy megvalósítsa azt a feladatot, amely a magasabb
intelligenciából származik.
Amikor az egyén életében egy stressz szituáció esetén regresszió jön létre és
degradáció következik be, akkor a finom világok segítenek újra felépíteni a
magasabb struktúrákat. Így minden nehézség még magasabb szintre emeli az
életét.
Nem a betegségekre kell figyelni, hanem a lelki problémákra és az energiák
blokkjaira, akadályaira. A betegség alacsony szinten mûködik, ezért nem
érdemes csak ezzel foglalkozni. A betegségek okai összetettek, és ezek felis-
merése önmagában nem segít.

Példa
A vicc szerint: Egy részeg ember éjjel egy utcai lámpa alatt bõszen keres valamit.
Odamegy hozzá egy járókelõ és megkérdezi, hogy mit keres.
A kulcsomat- mondja a részeg.

119
És hol vesztette el pontosan? -kérdezi a járókelõ.
Innen nagyon messze arra- mutat a kezével.
Akkor miért itt keresi a kulcsot?- kérdezi a járókelõ.
Mert itt világos van és látok.

Ugyanígy van ez a betegségekkel is. Világosan látható és érezhetõ


kellemetlenségeket mutatnak, de az ok nem testi szinten keletkezett. Az ok a
fekete dobozban, az emberi lélekben keresendõ.

A cukorbetegség például olyan betegség, amelynek oka, hogy valakit mindig


kritizálnak, vagy õ kritizál másokat. De a kritizálás oka mindig más. Bûntudat,
születéssel kapcsolatos, vagy generációs negatív programok, félelem vagy
harag, mind-mind más hátteret ad a kritikának. Hogy a személyben melyik
jelenik meg, azt a sötétségbõl a megváltozott tudatállapotban tudjuk megis-
merni.

120
17. fejezet

Feldolgozások, megerõsítések

Pozitív programozás és az energiaszintek

Ha bármilyen növény levelének levágjuk egy részét és utána elektromágneses


sugarakban lefényképezzük, akkor meglátjuk a fényképen az egész levelet. A
levél energiaszerkezete az egész levélrõl tartalmazza az információt.
A csonkított végtagú emberek idõnként fájdalmat éreznek az amputált vég-
tagjukban. A tér és mezõ szintjén megmaradnak azok a testformák és szervsz-
erkezetek, amelyek a genetikailag molekulakódokkal, illetve energiamemóriá-
val ellátott induló programnak felelnek meg. Ilyen módon a fizikai anyag
betölti az energiaszerkezet terét. Ahogy az energiaszerkezetek idõben és tér-
ben egyaránt változnak, rendelkeznek bizonyos idõritmussal a rezgések
erõsödését vagy gyengülését illetõen, ugyanúgy az élet anyagi szinten lévõ
megnyilvánulásai követik ezeket a változásokat. A sors, mint a fizikai élet
megnyilvánulása, alapjában véve egy bizonyos szigorú paraméterekkel ren-
delkezõ energiaszerkezet.
Az egypetéjû ikrek sorsában döbbenetes egybeesések fordulnak elõ, melyeket
csak a véletlennel, a közös sorsmodell jelenlétével lehet megmagyarázni. Az
emberben vannak bizonyos életmodellek, melyek a sors forgatókönyveként
nyilvánulnak meg. Ezek a modellek hierarchikus felépítésûek.

Az elsõ szinten az egyén életprogramjai helyezkednek el. A másodikon a


családi programok. A harmadikon a törzsiek. Ezt a sorolást lehet tovább foly-
tatni a nagyobb szerkezetekig: nemzetiség, nemzet, faj stb. (4. ábra, A).
Mindegyik program egyszerre érvényesül egy ember sorsában. Ezek a pro-
gramok kiegészíthetik egymást, ellenállhatnak egymásnak, vagy a magasabb
szintû hierarchiák magukba foglalhatják az alacsonyabb szintûeket (4. ábra, B).

122
Az egyén kívánhat magának egészséget, boldogságot és harmonikus családot,
de ha a család-mátrix tartalmazza a Szeretet energia rombolását, akkor
végeredményben a család szétesik és bekövetkezik az elhidegülés. Ha a törzs-
mátrixban az Erõ energia rombolása szerepel, akkor ez a törzs elfajulásához és
megszûnéséhez vezet. Ezért elég gyakran az ember saját életének normal-
izálására, illetve egészsége javítására irányuló erõfeszítései láthatatlan korlátba
ütköznek. Még akkor is, ha sikerül valamennyire javítania a helyzetén, ennek
kompenzálására tönkremegy az életének eddig kedvezõen alakult része.
Akadályba ütközik a magasabb energiaszintekre való átmenete is, és a sok
erõfeszítés, ill. az állandó gyakorlatok ellenére a pozitív eredmény elmarad.

123
Emiatt a magán, a családi és a törzsi programok pozitív átprogramozása csak
azokban az esetekben javasolt, amikor az ember nehézségekkel küszködik a
magasabb energiaszintre való eljutásban.
Ezért bizonyos belsõ munkát kell végezni ahhoz, hogy egy magasabb szellemi
energiaszintre jussunk el, ami késõbb nem akadályozza, hanem segíti az egész
szervezet energiaszintjének növekedését. Itt határozott összefüggés figyelhetõ
meg - az energiaszint növekedése hozzájárul a pozitív érzelmi reagálásra való
átmenethez. Emellett a próbálkozások, hogy megszerkessze az érzelmi reak-
ciók pozitív modelljeit, a szervezet energiaszintjét szintén magasabb energia-
határokhoz vezetik.
Az ember pszichikumában az alacsony energiaszinteken gyenge pszichés ener-
giavédelemmel rendelkezik, melynek a határait könnyû megsérteni külsõ
hatásokkal. Ez fokozza a nyugtalanságot, félelemérzetet ébreszt, neurotikus
állapotot alakít ki. Védelemként ebben a helyzetben fokozott agresszió lép fel,
mely elõször a környezetre irányul, aztán a pszichés védelem feltörése után az
egyén személyiségére tör önagresszió formájában. Az önagresszió fokozott fes-
zültséget okoz, ennek következtében mélyül a légzés és ezt energiaesés követi.
Tulajdonképpen ördögi kör alakul ki.
Ha az ember pozitív gondolkodást próbál kialakítani, de az energiaszintje nem
nõ, akkor a gyenge pszichés védelem következtében sérülékennyé válik a
külsõ negatív hatásokkal szemben. Ekkor érzi, hogy az erõsebb egyéniségek
saját érdekükben kihasználják. Ezért, hogy megóvja saját lelki épségét, egy idõ
múlva visszatér az agresszív viselkedési normákhoz.
A csoportokba való tartozás igénye segít az embernek megerõsíteni saját
energiáját és önbecsülését. Pont ezért a családi, törzsi, nemzetségi, faji, vallási,
politikai és más csoportos egyesülések védik az ember energia- és pszichés
szerkezetét. Ilyen szerkezeteken belül alakulnak ki a csoportos elítélések, és a
csoportok egymással szembeni agressziók formái: a mi családunk a legjobb,
mindenki irigyel minket, a mi családfánk a legelõkelõbb, a mi nemzetünk a
legfejlettebb és a legtehetségesebb, a mi rasszunk a legokosabb és genetikailag
a legerõsebb, a mi vallásunk a legigazibb és közelebb áll Istenhez, mint a többi,
a mi pártunk a legszervezettebb, a mi csapatunk a legjobb a világon. A cso-
portos agresszió és a csoportos elõítélet formái, ugyanúgy, mint az egyéni
agresszió, különös módon alakítják ki a sorsokat és határozzák meg az életvál-
tozások ritmusát. Ha egy embertömegnek alacsony az energiaszintje, csopor-
tos önagresszió alakulhat ki, mely a háború, forradalom, elemi csapások stb.
által nyilvánul meg.
A teljes energiaszint növekedésekor növekszik a személyiség akaratereje is,

124
ezért a lelki reagálás pozitív formái természetes, ártatlan és szükséges velejárói
a további fejlõdésnek.
Az összes érzelmi reakció négy pár fõ poláris energián alapul:
Erõ - Gyengeség,
Szeretet - Gyûlölet,
Akaraterõ - Alárendeltség,
Szabadság - Függõség.

Mindegyik alapenergiához négy érzelemi ellentétpár tartozik.

Szeretet - Gyûlölet (kék szín)


1. Öröm - Harag
2. Bizalom - Féltékenység
3. Figyelem - Közömbösség
4. Támogatás - Sajnálat

Akaraterõ - Alárendeltség Szabadság - Függõség


(zöld szín) (sárga szín)
1. Aktivitás - Lustaság 1. Feszültség - Nyugalom
2. Érdeklõdés - Unalom 2. Nyitottság - Bezártság
3. Vonzalom - Közömbösség 3. Õszinteség - Hazugság
4. Magabiztonság - Bizonytalanság 4. Bátorság - Félelem

Erõ - Gyengeség (piros szín)


1. Gyengédség - Agresszió
2. Építés - Rombolás
3. Teremtés - Megsemmisítés
4. Hála - Bûntudat

Ez a következõképpen néz ki a térben (ld. 5. ábra). Az Univerzum, az önálló


galaxisok, a csillagok és bolygók a térben hasonló módon szervezõdnek.
Rajtuk kívül az élõlények, az ember, az emberi test önálló energiaközpontjai
és érzelmi szférája is ilyen energetikai szerkezettel rendelkezik.

125
SZERETET

AKARAT SZABADSÁG

ERŐ
5. ábra: A csakrák, az emberi test és az Univerzum struktúrája.

Az ember a szüleitõl kapja az életmodelljét. Ez a modell a fogantatáskor jön


létre, szerkezete várandósság alatt és születéskor alakul ki és fejlõdik az egész
élete folyamán. Ebbe a modellbe nemcsak az élet forgatókönyve van beépítve,
hanem bizonyos szerkezetek, melyek befolyásolják az energiaszint
növekedését vagy csökkenését a szervezetben. Ezért ahhoz, hogy megváltoz-
tassunk egy életmodellt, elõször meg kell határozni a jelenlegit, aztán megter-
vezni a pozitív életmodellt és beépíteni a tudatba. De figyelembe kell venni,
hogy a pozitív reakciók fenntartásához több pszichés energiára van szükség,
mint a negatív reakciók esetében. A pszichikum is igyekszik a minimális ener-
giaveszteséget igénylõ és minél alacsonyabb energiaszintû helyzetben marad-
ni. Ha minél magasabb pozícióba kerül az ember a karrierje hierarchikus
létráján, akkor a több pozitív érzelmi reakciót inkább a fõnökei elõtt mutatja
ki, mint a beosztottjai elõtt. Így az esküvõ után a férj és a feleség több negatív
reakciót engedhet meg magának. Ennek köszönhetõen történik a lelki ener-
gia megtakarítása. Amikor energiahiány van, a túl hosszú, pozitív szinten lévõ
társalgás kimeríti a pszichikumot, ezért kompenzálásként az ember kénytelen
fékét veszteni: ez káromkodásokban, a beosztottjaira és hozzátartozóira
irányuló agresszióban nyilvánul meg. Mert ha nem vezeti le, akkor az agressz-
ió önagresszióvá alakul át és tönkreteszi elsõsorban az immunrendszert. Más
kompenzálási formák az önsajnálaton, lustaságon, hazudozáson, félelmen,

126
zárkózottságon, közömbösségen, elitélésen, zabáláson, kicsapongáson stb.
keresztül nyilvánulnak meg. Ez az, amit az emberek bûnnek neveznek. Az
energiaszint növekedésekor az ember spontán módon kezd több pozitív
érzelmi reakciót produkálni. Ilyenkor, ha az életprogramban szerepelt a
negatív reakciókkal teli forgatókönyv, lehetõség nyílik a negatív program
leküzdésére, mivel elegendõ energia áll rendelkezésre.
A négy legfontosabb energia közül (Szeretet, Erõ, Akarat, Szabadság) minde-
gyik igényli a saját fejlõdéséhez és a pozitív program erõsítéséhez, fen-
ntartásához szükséges pótenergiát. Minden alkalommal, mikor átmegyünk a
következõ energiakorláton, szükségessé válik az életmodell tisztítása és az új
pozitív sorsmodell szerkesztése. Ez biztosítja az energiakorlát leküzdésének
sikerét és az elért eredmény stabilitását. Mindegyik energiaszint saját sorsot
formál, mely különbözik a más energiaszinteken lévõ sorsmodellektõl. Nem
lehet megváltoztatni a sorsot a másik energiaszintre való átmenet nélkül, mert
csak egy szinten belül fog mozogni egy zárt kört képezve és minden vissza fog
térni. A magasabb energiaszintre való átmenet esetében zárt kör átalakul a
fölfelé menõ fejlõdés spiráljává.
Az életmodelljeinket a szüleinktõl kaptuk, ezért tisztítani kell ezeket. Új mod-
elleket létrehozni csak a szülõkkel való kapcsolat tisztításán keresztül lehet.
El kell képzelni az egyik szülõt, és becsukott szemmel rágondolni. Érzékeljük,
hogy milyen minõségû ez a kapcsolat a szülõvel: könnyû vagy nehéz, sötét
vagy világos, piros, kék, sárga, zöld vagy kevert színû. Mi tetszik és mi nem
ebben a kapcsolatban. Elõször el kell fogadni ezt a kapcsolatot úgy, ahogy van,
aztán el kell kezdeni átalakítani. Lehet kezdeni bármelyik fõenergiával.
Magunkban kell mondogatni az energiát átalakító szavakat és mondatokat.

- Ebben a kapcsolatban az agresszió érzését elfogadom, mint az irgalom érzését. A


rombolás érzését elfogadom mint az építés érzését. A megsemmisítést elfogadom, mint
létrehozást. A bûn érzését elfogadom mint a hála érzését. Az egyik szülõtõl kapott
összes Erõ energiát visszaadjuk neki, a saját Erõnket pedig visszavesszük. Utána a
következõt mondjuk magunknak: ebben a kapcsolatban és ebben a generációban ben-
nem az Erõ energiájának létrehozási programja mûködik.

- Ebben a kapcsolatban a rosszindulatú érzést elfogadom, mint az öröm érzését. A


féltékenységet elfogadom, mint a bizalmat. A sajnálatérzést elfogadom, mint a támo-
gatás érzését. A szülõtõl kapott összes Szeretet energiát visszaadjuk neki, a saját
Szeretetünket pedig visszavesszük. Utána eldöntjük: most bennem ezen a szülõn
keresztül ebben a generációban mûködik a Szeretet energia létrehozási programja.

127
- Ebben a kapcsolatban a lustaságot elfogadom, mint aktivitást. Az unalmat elfo-
gadom, mint érdeklõdést. A közömbösséget elfogadom, mint vonzalmat. A bizonyta-
lanságot elfogadom, mint magabiztosságot. Az összes Akaraterõ energiát visszaadjuk
a szülõnek és a rokonainak, a saját Akaraterõnket pedig visszavesszük. Utána eldön-
tjük: most bennem ezen a szülõn keresztül ebben a generációban mûködik az
Akaraterõ energia létrehozási programja.

- Ebben a kapcsolatban a feszültséget elfogadom, mint nyugalmat. A zárkózottságot


elfogadom, mint nyitottságot. A hazudozást elfogadom, mint õszinteséget. A félelmet
elfogadom, mint bátorságot. Az összes Szabadság energiát visszaadjuk a szülõnek és
a rokonainak, a saját Szabadságunkat pedig visszavesszük. Utána eldöntjük: most
bennem ezen a szülõn keresztül ebben a generációban mûködik a Szabadság energia
létrehozási programja.

Amikor sikerül jól megtisztítani a kapcsolatot, akkor könnyedség és lebegés


érzése keletkezik, és eltûnik a feszültség. A kapcsolat kedves lesz, és a színe
világossá változik. Ezután a másik szülõvel való kapcsolatunkat is
megtisztítjuk. Ha vannak testvérek, akkor velük kapcsolatban is megtisztítjuk
érzéseinket.
Minden alkalommal, amikor átmegyünk az új, magasabb energiakorláton, a
szervezet gyógyulási reakciói és fizikai tisztulása mellett lehet gyakorolni érzel-
mi reakciók tisztítását a szülõkkel való kapcsolat integrálásán keresztül.
Minden alkalommal az új energiaszinten változik a sors jövõre való vetítése a
belsõ energiaszerkezet erõsítésének és javulásának köszönhetõen. Az ember
helyreállítja és növeli a saját erejét, megszabadul a félelmektõl, és emellett
csökken, mind a csoportos, mind az egyedi agresszivitása. Fokozódik a belsõ
energia lengési amplitúdója és frekvenciája, ami meggyorsítja az anyagcserét és
hozzájárul a megfiatalodáshoz, az élettartam meghosszabbításához és az élet-
minõség javításához.

128
129
18. fejezet

Szexszomatika, szexuális mátrixok

Sigmund Freud és Wilhelm Reich elmélete szerint a szexuális energia az


életenergia alapja, ez mozgatja az életet. A libidó-elmélet szerint ez az összes
energia alapja. S. Freud késõbb felfedezte, hogy halál ösztön is létezik a szex-
uális ösztön mellett.
A modern kutatások szerint, amelyet a megváltozott tudatállapotban szerzett
tapasztalatok is megerõsítenek, a legerõsebb energia, ami a személyre hat az a
születési energia. Ez a fogantatástól a megszületés utáni néhány napos idõsza-
kban alakul ki és a szexuális energia csak a második, ebbõl származó energia.
A születési mátrixokban alakuló energia így befolyással bír a szexuális energia
alakulására is.
Az emberi szexuális modellek vizsgálata esetén is megtaláljuk azokat a szakas-
zokat, amelyeket a születési idõszak mátrixaiként már ismertettünk. Ezen sza-
kaszokat szexuális mátrixoknak nevezünk.
Próbáljuk a két struktúrát összehasonlítani.

2 ábra

Születési mátrixok / Szexuális mátrixok


Fogantatás: Ha az anya és apa kívánja a gyermeket, akkor a gyermek képes fel-
nõttkorában is fejlõdni a párkapcsolatokban. Mivel az anya és az apa is támo-
gatja a magzat nemének fejlõdését. Elõjáték A szimpatikus partnerrel kapc-
solatban kialakul a szexuális vágy és kölcsönösen kialakul a vonzalom. Az
ösztön automatikusan beindul. Szexuális elõjáték segítségével a szexuális von-
zalom növekszik.
1. mátrix: Fogantatástól a szülési görcsökigEbben a szakaszban alakul a kapc-

131
solat az Istennel, nõ a fizikai test, kialakul a kommunikáció a szülõkkel. Szülei
várják a magzatot és gondoskodnak róla. Egyre mélyebb kapcsolat alakul a
magzattal.
1.mátrix: Beindul a szexuális kapcsolat testi szinten. A szeretkezés egyre
fokozódó szexuális izgalommal jár. A partnerek mély információkat cserélnek
egymással. Fizikai, energetikai szintû megismerés jön létre.

2. mátrix: Szülési görcsök elkezdõdnekNyomás indul a méhbõl. Az anya és a


magzat közös döntést hoz, hogy meginduljon a születés.A döntési és
elhatározási képesség alakul ebben az idõszakban. Az anya méhszájának
kinyílása nagyon fontos tapasztalat a magzatnak, aki érzi, hogy engedik a
kijutását.
2. mátrix: Felsõbb szexuális szint az orgazmus elõtt.Engedési képesség fontos,
hogy az orgasztikus extázis beinduljon.Bizalom alakul a partnerrel szemben, a
spontán és önálló, belülrõl jövõ mûködéssel szemben.

3. mátrix: A szülõ csatornán keresztüli kijutásFontos szerepet kap az anya és a


magzat ritmusában létrejövõ egybeesés. Pihenés és mozgás egy ritmusban
történik. A döntés után itt a cselekvésen és az együttmûködésen van a hangsú-
ly. Kitartási képesség kialakulása.Ha a magzat és anya között nincs a ritmusban
egybeesés, akkor az anya kifárad, nem tudja megszülni gyermekét, ki kell
fogóval szedni vagy vákuumos megoldást esetleg császármetszést alkalmaz-
zanak.
3.mátrix: Eksztázis folyamataA partnerek számára fontos, hogy addig legyenek
képesek az eksztatikus élményt tartani, amíg jólesik nekik. Energia forrásává
válik az aktus. Nem veszítik el az energiát a partnerek, hanem gyûjtik és gyó-
gyítják egymást.Ha a partnerek között nincs e téren egybeesés, akkor ener-
giavesztésként, fáradtságként élik át a szeretkezést.

4. mátrix: A csecsemõ kijön a szülõcsatornából és megérkezik a külvilágra.


Egymásra figyelés képessége alakul ki. Megkönnyebbülés és öröm érzése
támad a csecsemõ és az anya között.
4. mátrix: Orgazmus, mint csúcsélmény, amely örömet és megkönnyebbülést
okoz. Szeretet és hálaérzést aktivizál. A partnerek tudnak egymásra is figyelni
közben is és a figyelem a szexuális kapcsolat után is fennmarad. Az aktus során
energiát kaptak ezért képesek továbbfolytatni a kapcsolatot.

Problémák:

132
A férfinek szeretkezés elején van erekciója, de a behatolás idejekor az erekció
megszûnik és képtelen a normális szeretkezésre.
Ugyanígy a nõknél is kialakulhat, hogy izgalmat élnek át az izgatási sza-
kaszban, de amikor a konkrét szeretkezésre kerülne a sor megmerevednek és
vagy képtelenek a hímvesszõt beengedni, vagy fájdalmat élnek át.

Ez a probléma azzal függ össze, hogy az egyén fogantatásakor más nemû gyer-
meket akartak, vagy egyáltalán nem akartak gyermeket vagy bizonytalanok
voltak abban, hogy ez a jó idõ a gyermekszülésre.
Van olyan személy is, aki egyáltalán nem tud szexuális vonzalmat érezni vagy
saját neméhez alakul ki vonzalom. Ez is a fenti problémákkal függhet össze.
Amikor sikerült feldolgozni a fogantatás során kialakult problémát, a problé-
ma megszûnt.

Más probléma, hogy a megindult szeretkezés során nincs kellemes érzése a


férfinek, nem képes a vágy fokozódni és lassan emiatt az üresség érzés miatt
megszûnik az erekció.
Ugyanez az érzés nõknél azzal a következménnyel jár, hogy szárazzá válik a
hüvely és fájdalmat éreznek.

Ezen problémák oka abban keresendõ, hogy a szülõk a terhesség elsõ idõsza-
kában gondolkoztak az abortuszon, nem volt nagyon kívánatos számukra a
gyermek megszületése.
Feldolgozás után a belsõ nemi rendszerrel való kapcsolata a személynek
megváltozik, a külsõ és belsõ érzés a saját és partner testével kapcsolatban szin-
tén megváltozik és erõsödik az izgalom lehetõsége.

Egy másik probléma, hogy erõs ellenállás miatt nem alakul ki az eksztatikus
élmény. Legátolva érzi magát a személy. Gyenge érzést él át vagy egyáltalán
nem érzi az orgasztikus élményt. Ezt a problémát átélheti csak az egyik fél, de
mindkettõ is. Fárasztóvá válik a szeretkezés, nincs eredmény, szinte
észrevétlenül történik meg a magömlés.

Ennek az oka a második mátrixban keresendõ. A magzat nem akar megszület-


ni, érzi, hogy a szülei bizonytalanok vagy egyáltalán nem akarják. Erõs ellenál-
lás alakul ki a szüléssel, születéssel kapcsolatban. A magzat és anya energiája az
ellenállás miatt lecsökken. A szeretkezés közben a felek is ugyanezt élik meg,

133
hogy az energiájuk csökken, fáradtakká válnak.

Az orgazmus elõtt megszûnhet az erekció is és nem történik orgazmus az


ejakulációval egy idõben.
Abban az esetben, mikor energiavesztés áll be, a felek fáradtnak érzik
magukat, nem kapnak energiát.
A negyedik mátrixban kialakuló probléma, hogy az orgazmus fájdalmat jelent.
Kiüresedés érzés, veszteségérzés alakul ki.

Ennek oka, hogy a születés után a magzat, akire figyelnek a szülei, azt éli át,
hogy feloldódik a fájdalmas, nehéz tapasztalatok után. Amikor viszont a csec-
semõt elviszik az anyjától azt érzi, hogy nem figyelnek rá, fáradtnak és csaló-
dottnak érzi magát. Aludnia kell. Ugyanígy a szeretkezés végén az emberek
olyan érzést élhetnek át, hogy teljesen kifáradtak, mintha meghalnának.
Energiájuk elveszik. Havonta néhányszor szeretkeznek csak, mert akkora
energia veszteségnek élik át.
Aki viszont figyelmet kap a születés során azt éli át, hogy energiát kap, napon-
ta akár többször is képes feltöltõdve szeretkezni.

A problémák légzésen keresztüli feldolgozásával az egyén lehetõséget kap,


hogy a szexualitását újra strukturálja. Párkapcsolatban képessé válik a szexual-
itás fejlesztésére, fejlõdésére.

A szexuális ritmusok fontos szerepet kapnak az egyének életében. Ebben a


rendszerben lehetõség van a szeretkezések gyakoriságának növelésére.
A nõknek általában a menstruációs ciklusa jelent hatást erre a ritmusra. Ez a
belsõ hormonális szinttõl függ és a Nap, a Hold, a bolygók mûködése hat rá.
Stabilitása a külsõ tényezõktõl függ.
Kinsey amerikai központ szexualitással kapcsolatos kutatása alapján kiderült,
hogy a barátnõk menstruációs ciklusa 4 hónap alatt azonossá válik. A munka-
helyen is tapasztalható, hogy a nõk menstruációs ciklusa egymásra hangolódik.
Ha valaki nem tud azonosulni a többiekkel, akkor nem képes alkalmazkodni
és el kell mennie. Ugyanazon munkahelyen dolgozó nõk között csoportok
alakulnak ki, amelyek között 4 napos különbségekkel indulnak a menstruációs
ciklusok.
Ugyanígy, amikor pároknál az együttélés beindul, akkor kialakul egyfajta
szexuális ritmus. Általában egy nõ menstruációs ciklusában 3-4 nap található,
amikor a szexuális energia aktivizálódik. 24-36 óráig tart ez az idõszak.

134
Ezekben a napokban a nõ is érzi, hogy kívánja a szexet, sokkal vonzóbbá válik
a férfiak számára. Ezekben a napokban a szexualitás spontán történik, könnyû
az orgazmusba bejutnia, akár többször is.
Amikor partnerek megtalálták ezeket a napokat és csak ezekben a napokban
szeretkeztek, ez a ritmus stabilizálódik és a férfi és nõ hormonális szintje alka-
lmazkodik és hasonlóvá válik. Mikor a férfinek magasabb a hormonális szint-
je és igénye, akkor neki kell alkalmazkodnia a nõhöz. Amikor a ritmust a part-
nerek megtalálják, akkor a gyakoriság növekszik és sûrûsödik, gyakoribbá vál-
nak az együttlétek. Amikor a nõ szerelmes állapotban van, akkor növekszik a
szexuális ritmusa, amikor elmúlik a szerelem, akkor a ritmus csökken. A fér-
fiaknak van lehetõségük ezt a szerelmes állapotot befolyásolni. Figyelniük kell,
hogy mivel tudják fenntartani ezt az állapotot. Ez a szerelmes állapot hul-
lámzik, néha erõsebb, néha felszínesebb. Ezért fontos, hogy a férfiak képesek
legyenek olyan érzéseket kimutatni, amelyek izgató hatással vannak a nõkre.
A szerelem fejlõdése nagyon fontos a párkapcsolatban. A fogantatás pillanatára
is nagyon hat, hogy a szerelem érzése miatt energia nyereség vagy anélkül
veszteség jön létre.
Amikor nem alakul ki a szexuális ritmus, akkor a szeretkezés rutin érzéssé
válik, amely vagy segít levenni a feszültséget, vagy unalmassá válnak az együt-
tlétek. Egy idõ után teljesen megszûnhet a szexualitás és így élhetnek tovább
a párok, vagy keresnek külsõ partnert.

Példák
30 éves férfi keresett fel. Elmondta, hogy a 25 éves barátnõjével nagyon szerelmesek
egymásba. Bár a fiú mindent megtett, könyvekbõl minden módszert kipróbáltak, de a
lánynál nem történik meg az orgazmus. Mikor egyedül maszturbált a lány, néhány
perc alatt elérte az orgazmust, de még egyetlen férfivel sem sikerült átélnie ezt az
érzést.
A lány légzésterápiájában kiderült, hogy a születési folyamat 2. mátrixában az anyja
nagyon félt, hogy hogyan fog megszületni a gyermeke. A lány is nagyon félt, nem
akart megszületni. Ugyanígy félt a szexuális kapcsolataiban is az orgazmustól. A
folyamat utáni szexuális kapcsolatában azonnal sikerült átélnie az orgazmust.

Egy másik esetben egy férfi keresett fel, akinek mindig megszûnt az erekciója, amikor
a hüvelybe való behatolásra került volna a sor. Magával kapcsolatos maszturbációja
során nem volt problémája, de a nõket egy idõ után kerülni kezdte és el kezdett félni
tõlük.
Légzés során kiderült, hogy az anyja lányt várt és félt a terhességtõl.

135
Amikor sikerült ezt a problémát feldolgozni néhány hónappal késõbb képessé vált a
normális szexuális kapcsolatra és elmúltak a félelmei, képessé vált arra, hogy a szex-
uális kapcsolatát tovább fejlessze.

Egy másik férfinél a szeretkezés során kezdett lanyhulni, majd teljesen megszûnt a
merevedése. Üresség érzése támadt. Kapcsolatuk a partnerével megszûnt a szeretkezés
közben.
Ezt csak azzal a nõvel élte át, akibe szerelmes volt, elõtte még nem alakult ki ez a
problémája.
A légzés során derült ki, hogy a barátnõje anyukája nem akarta õt, abortuszra készült.
Meg akart szabadulni tõle. Amikor ezt a problémát a nõ feldolgozta, akkor a férfinek
megszûnt a merevedési problémája.

136
19. fejezet

Siker, pénz, csillogás

A pénzzel, üzlettel kapcsolatos tevékenység elkezdése, folytatása és befejezése


is szakaszokból álló folyamat.
A folyamat kezdetén az embernek kívánnia kell a sikert és félelmektõl mentes-
nek kell lennie. Ezután lehet elképzelnie valamilyen ötletet, tevékenységet.
Utána jön a döntés folyamata, amely elvezethet a tevékenység elkezdéséhez,
folytatásához és a sikerhez. A folyamat végén pedig sikeresen kell befejezni a
tevékenységet.
Amikor kívülrõl megnézzük a siker folyamatát, hasonlóságot és kapcsolatot
találunk a születési és szexuális mátrixokkal.

I.Mátrix II.Mátrix III.Mátrix IV.Mátrix

Pénz, siker Ötlet struktúra Tevékenység Siker, Függetlenség


kívánása építés indulása, jön a pénz a pénzt l
döntés

I.Mátrix II.Mátrix III.Mátrix IV.Mátrix

SZÜLETÉSI MÁTRIXOK / SIKER MÁTRIXOK


Fogantatás: Amikor édesanya és apa kívánja a gyermeket, akkor a gyermek
képes felnõttkorában is fejlõdni a párkapcsolatokban. Mivel apa és anya is
támogatja a nemének fejlõdését. Akaratenergia strukturálása.Akadályozó,
negatív gondolatok feldolgozása a pénzzel és sikerrel kapcsolatban.

138
1.mátrix: Fogantatástól a szülési görcsökigEbben a szakaszban alakul a kapcso-
lat az Istennel, nõ a fizikai test, kialakul a kommunikáció a szülõkkel. Szülei
várják a magzatot és gondoskodnak róla. Egyre mélyebb kapcsolat alakul a
magzattal.
1.mátrix: Az erõ energia strukturálása. Az áldozat pozíció és felelõsség közöt-
ti választás a felelõsség felvállalása érdekében. Negatív generációs, elõzõ
életekbõl, párhuzamos dimenziókból származó sikert akadályozó programok
feldolgozása és új pozitív sikerprogramok kialakítása.

2. mátrix: Születési görcsök elkezdõdnek.Nyomás indul a méhbõl. Az anya és


a magzat közös döntést hoz, hogy meginduljon a születés.Döntés és határozási
képesség alakul ebben az idõszakban. Az anya méhszájának kinyílása nagyon
fontos tapasztalat a magzatnak, aki érzi, hogy engedik a kijutását.
2.mátrix: Pénztest strukturálása. Szabad választási lehetõség és döntésképesség
kialakítása. Szülõk sikerének tagadása esetén ennek a tagadásnak a feldolgo-
zása.

3. mátrix: A szülõ csatornán keresztüli kijutás.Egybeesés az anya és a magzat


ritmusában fontos szerepet kap. Pihenés és mozgás egy ritmusban történjen. A
döntés után itt a cselekvésen és az együttmûködésen van a hangsúly. Kitartási
képesség kialakulása.Ha a magzat és anya között nincs a ritmusban egybeesés,
akkor az anya kifárad, nem tudja megszülni gyermekét, ki kell fogóval szedni
vagy vákuumos megoldást esetleg császármetszést alkalmazzanak.
3.mátrix: Figyelem és kapcsolatok a pénztesttel. A pénztesttel való folyamatos
kapcsolattartás.

4.mátrix: A gyermek kijön a szülõcsatornából és megérkezik a külvilágba.


Ekkor alakul az egymásra figyelés képessége. Megkönnyebbülés és öröm
érzése támad a magzat és az anya között.
4.mátrix: Nyugodt, független kapcsolat a pénzzel és sikerrel kapcsolatban.
Emberi értékhierarchia felépítése.

A SIKERT ÉS PÉNZSZERZÉST AKADÁLYOZÓ TÉNYEZÕK


I.
Negatív gondolatok és
érzések a pénzzel kapcsolatban

139
Nagymértékben gátolhatják a pénzszerzést, blokkolhatják a tudat azon részét,
amely felelõs a kreativitásért és nem engedik, hogy az életben a lehetõséget
meglássa az ember a siker kialakulására és a pénzszerzésre. Ezek a gondolatok
általában a családi generációs láncolatból, a szülõktõl és az iskolától származ-
nak.

Néhány példa a leggyakoribb negatív gondolatra és a pozitív feldolgozására.

Negatív gondolatok a pénzzel kapcsolatban:


1. A pénz rossz.
Pozitív gondolat, megerõsítés a pénzzel kapcsolatban:
+ Biztonságos nekem boldognak és gazdagnak lenni.
2. A pénz soha nem elég.
+ Mindig elég pénzem van.
3. A pénz koszos. Nem érdemlem meg.
+ Annyira tiszta vagyok, hogy minden piszkos pénzt képes vagyok megtisztí-
tani.
4. A pénz megrontja az emberi kapcsolatokat.
+ Biztonságos nekem pénzt kapni és adni.
5. A pénz mindig máshol van, csak nekem nincs.
+ A pénz a legjobb barátom.
6. Mások sokkal könnyebben tudnak pénzt szerezni. Én nem vagyok ebben
ügyes.
+ 6. Hálás vagyok annak, aki nálam sikeresebb és ügyesebb.
7. Minél több pénzem van, annál több pénzt akarok. Ez köti le a figyelmemet.
+ 7. Szabad és független vagyok a pénzzel kapcsolatban.
8. Nehezen jön a pénz és sokat kell érte dolgozni.
+ Biztonságos nekem könnyen és gyorsan pénzt szerezni.
9. Igazságtalan a pénz.
+ Biztonságos nekem bízni a pénz folyamatban, hogy elegendõ pénz jön és
megy.

A feltárt negatív gondolatok és programok felismerése után érthetõvé válik,


hogy a pénznek nem csak negatív, hanem pozitív oldala is van és ezekkel a
pozitív megerõsítésekkel lehet új programokat, gondolatokat kialakítani.

II.

140
A pozitív családi és generációs programokat
legátló akadályok feldolgozása és újraépítése

A siker elérése érdekében alapvetõ jelentõségû, hogy az egyén vállalja a


felelõsséget az életéért és döntéseiért. Normális helyzetben, ha az egyén felis-
meri, hogy áldozatszerepbe került akkor képes ebbõl kilépni és felelõs pozí-
ciót vállalni. Ez az út vezet el a sikerhez. Amikor nem képes az áldozathe-
lyzetébõl kijutni, akkor blokk alakul ki és nem képes az életét felépíteni és
kreatív helyzeteket létrehozni.
A következõ tipikus áldozati szerepek alakulhatnak ki, amelyek mellett szere-
pelnek a feldolgozás lehetõségei.

Áldozati szerep / Felelõsségvállalás


Az egyén tagadja a helyzetét.
+ Az egyén elfogadja a helyzetét.
1. A probléma a külsõ világban alakult.
+ Az ember minden problémájáért felelõs. Õ a saját életének a központja.
2. A hibát a külvilágban és más emberekben keresi.
+ Minden probléma gyökere önmagában van, õ teremti a saját életét és uni-
verzumát.
3.Panaszkodik, minden és mindenki zavarja (emberek, szellemek, idõ és
hely).Úgy érzi rossz idõben van rossz helyen.
+.Mindenkinek szívesen segít és készséges. Minden helyzet és energia segít
neki.Legjobb idõben van a legjobb helyen.Mindig folyamatérzése van.
4. Nincsenek barátai, mindenki menekül tõle. Önzõ, csak a saját problémája
érdekli. Tapad a másikra, nehéz szabadulni tõle.
+ Mindenki vele akar barátkozni, mindenki neki akar segíteni. Figyel másokra
és érdekli mások problémája.
5. Tudata zárt, nincs ötlete. Alacsony energiaszinten mûködik. Folyton fáradt
és aludni, pihenni akar. Reménytelennek érzi az életét.
+ Rengeteg ötlete van. Minden nehéz helyzetben lát kiutat, fejlõdési
lehetõséget.
6. Folyamatosan kritizálja a többieket. Irigy, boldogtalan.
+ A világ tökéletesen mûködõ rendszer. Sok rendes, becsületes ember van a
világon. Az emberek jó oldalát látja. Boldogságot érez.
7. Erõs ragaszkodás a pénzhez, minden szabad pillanatban a pénzrõl gondo-
lkodik. Könnyen elveszíti a pénzt.
+Nem ragaszkodik a pénzhez. Minimális ideig foglalkoztatja a pénzszerzés.

141
Jön hozzá a pénz.

III.
Önmegvalósítás

Nagyon fontos tudnunk, hogy mi a célunk az életben. Ugyancsak nagyon


fontos tudni, hogy az emberi társadalmakban hogyan alakult az értékhierar-
chia és hogyan képezõdik le a testben.
A transzállapotban való munka mutatja meg a számunkra, hogy az értékek
területén hol érzékelhetünk problémát, mellyel nem állunk összhangban.
Ezen problémák feloldása esetén kerülhetünk egy félelem nélküli állapotba.

A testen megnyilvánuló értékhierarchia

1. Szeretet érzése
Az életben a legnagyobb értelem és alapenergia.
Ezt az érzést elõször az édesanyától kapjuk. Istennel való kapcsolatunkban csak
a szeretetérzés átélése utána tudjuk fejleszteni magunkat. Különbözõ negatív
érzéseinket, mint a gyûlölet, harag, a szeretetenergián keresztül tudjuk feldol-
gozni.
2. Családi kapcsolatok, szexualitás
Olyan hátteret nyújt, amely az ember biztonságérzetét hozza létre. Fontos
figyelni, erõsíteni és tisztítani a családi kapcsolatok energiáját. A családon
belüli szexualitás is a biztonság alapja, amelyen keresztül a szeretet energiát is
jobban tudjuk érezni.
3. Egészség
Figyelni kell erre az állapotra, az egészséges táplálkozásra és légzésre. Mozgásos
és fizikai gyakorlatokra. Ezek segítenek rendben tartani az egészséges lelki és
fizikai állapotot.
4. Pénz
Segít fenntartani a családot, lehetõséget teremt a biztonságérzet kialakítására,
önfejlesztésre, tanulásra.
5. Munka, tevékenység
Az élet értelmét adja, amely segíti az önkifejezést és olyan tevékenységnek a
végzését, amit az egyén szeret. Ritmizálja az ember életét a társadalommal
kapcsolatban.
6. Baráti kapcsolatok
Az embernek alapvetõ szükséglete a kommunikációs igénye, az emberi tapasz-

142
talatok kicserélése. Segít felismerni egy másik életfomát és lehetõséget.
Felfrissíti az emberekkel kapcsolatos együttérzést.
7. Önfejlõdés, tanulás, Istennel való kapcsolat
Segít észrevenni az emberben mûködõ ego jellegzetességeit. Az Istennel való
kapcsolatban válnak megismerhetõvé az egyén egoból jövõ önzõ céljai. Ezen
a kapcsolaton keresztül lehetséges feldolgozni és magasabb szintre emelni az
egoból jövõ igényeiket egy univerzális, isteni szintre. Meditatív állapotok, ima
segítségével.
8. Pihenés, szórakozás, kikapcsolódás
Mindenki számára fontos, hogy legyenek olyan napok, amikor nem
foglalkozik az élet problémáival, hanem elengedi azokat és nyugodtnak érzi
magát.
9. Mások segítése
Fontos, hogy a saját tapasztalatainkat, amelyek az életben alakultak tovább
tudjuk adni másoknak. Folyamatosan emeljük az életminõségünket a valódi
segítségnyújtáson keresztül.
10. Környezettel való kapcsolat
Olyan környezet kialakítása a lényeges, ami a fizikai és lelki tényezõkkel egy-
beesést mutat. Nemcsak a ház, a lakóhely hanem az ország, város
megválasztása is fontos. A szép és szeretetteli környezet sugárzása másokra is
hatással van.

Az emberekben mûködõ négy energiát kapcsolatba hozhatjuk az emberi élet


értékhierarchiájával.
Az erõ energiához tartozik a család és a szexualitás, az egészség és a pénzsz-
erzés.
A szeretet energiához kapcsolódnak a baráti kapcsolatok és az istennel való
kapcsolattartás valamint az önkifejezés.
Az akarat energiához tartozik a munka, tevékenység, a pihenés, szórakozás és
a másoknak való segítés.
A szabadság energiához tartozik az egységérzet, harmónia és a környezettel
való kapcsolat.

100 milliárd idegsejtje van egy embernek és minden új generációban újabb


150 ezer idegsejt alakul ki, tehát a lehetõségek száma is egyre nõ. A
lehetõséggel viszont élni is kell.
Minden vallásban van egy önsegítõ rendszer, amely megtanítja az embereknek
a problémákat megoldani. Ezért fontos a vallási rendszerek tapasztalatait

143
használni. Normál, mindennapi tudatállapotban minden egyén választhat a
vallások közül számára közel álló rendszert. Változó tudatállapotban minden
rendszerbe be lehet jutni és képessé válunk segítséget kapni a változáshoz,
fejlõdéshez. Az ego szintjén az egyének azt a nézetüket próbálják bebizonyí-
tani, hogy melyik vallás jobb, vitatkoznak és háborúznak. Magasabb szinten
nincs értelme a bizonyításnak, mert minden információra szüksége van az
embereknek.
Amikor az emberek olyan vágyakat és a célokat akarnak megvalósítani, ame-
lyek az elsõ 3 szintrõl az egoból származnak, a motiváció elmúltával a cse-
lekedetek értelme is elmúlik. Pl. ha valakinek az a célja, hogy az apjának meg-
mutassa, hogy milyen jól tudja a vállalkozását vezetni, akkor az apa halála után
a vállalkozás értelmetlenné válik. Sok házasság épül arra, hogy egy házat vagy
gyereket hozzanak létre, és ahogy ezeket elérték, elválnak.
Nagyon fontos ezért, hogy olyan célt találjunk, amely egész életünkben segít
nekünk fejlõdni.
Ami nem az ego szintjérõl származik, így nem szûnik meg a tudatos vagy
tudattalan motiváció. Ezek képesek stabilizálni a családi kapcsolatokat, az
emberi életet és az emberek évrõl évre jobban érzik magukat és egyre boldo-
gabbak lesznek. Ezúton lehet maximális módon önkifejezni magukat és az
összes képességüket.

Az egyén egyik legfontosabb célja, hogy maximálisan felvállalja az életéért és


mások életéért a felelõsséget. Képessé váljunk arra, hogy minden nap folyam-
atosan tudjuk érezni és terjeszteni a szeretetet. Megtaláljuk és képesek legyünk
megvalósítani azt az életcélt, amely nemcsak a saját, de a jövõbeli generációk
számára is fontos. Fejlõdni a saját bölcsesség terén. Ez segít a boldogságérzés
kialakulásában minden helyzetben és mindenkivel kapcsolatban.

144
20. fejezet

Önismeret a valóság oldaláról

Az emberek számára mindig nagyon fontos kérdés volt az univerzum


kialakulásának folyamata, a különbözõ elképzelések az õsrobbanásról és az
utána következõ pillanatokról. A tudósokat roppant mód érdekli az atomok
és galaxisok kialakulása és felépítése.
Biológiai szempontból legfontosabb kérdések, hogy a Földön hogyan alakul-
tak ki az elsõ atomok, a baktériumok, vírusok és az egyre bonyolultabb rend-
szerek. Hogyan keletkeztek és fejlõdtek az állatok és végül hogyan alakult ki
legbonyolultabb rendszerként az ember. Történeti szempontból legfontosabb
kérdések, hogy hogyan jöttek létre az egyszerû és egyre bonyolultabb civi-
lizációk és kultúrák. Ebbõl a szempontból is létezik kulturális és tudományos
evolúció.
A szellemi evolúció szempontjából most nézzük meg a személy fejlõdését.
Az egyén általában nem foglalkozik a saját lelki és szellemi fejlõdésével min-
daddig, amíg nincsen problémája. A nehézségek megjelenése inspirálja az ez
irányú gondolatait.

Példa
A következõ eset egy spontán gyógyulásról szól. Egy 45 éves nyelvész professzornõ
mondta el a történetét. 30 éves korában súlyos méhdaganatos megbetegedése alakult ki.
Mikor orvoshoz került, már csak kemoterápiát tudtak neki ajánlani. Az orvosok
közölték vele, hogy nem fog már sokáig élni, mert a betegsége nagyon elõrehaladott volt
és az egész testében áttétek alakultak ki. Ekkor, mint egy igazi tudóst nagyon elkezdte
érdekelni, hogy mi az oka ennek a korai halálnak. Elkezdett gondolkodni az életrõl.
Napokig a szobájában maradt, tér és idõ megszûnt körülötte és spontán transzállapot-
ban információkat kapott a saját életével kapcsolatban. Látta a házasságát, amelyben
rengeteg konfliktusa volt. Azután látta a saját kamaszkorát és észre vette, hogy

146
szeretethiányban szenvedett. Idõben egyre közelebb került a születéséhez és átélte azt
a bizonytalanságot, amit akkor érzett. Végül a fogantatás során észrevette, hogy
önpusztítási programot kapott a szüleitõl és innen származik a problémája. Mikor a
probléma gyökerét megtalálta nagy megnyugvásérzés vett rajta erõt és 24 órás alvásba
merült. Mikor felébredt nyugodt és boldog érzés uralkodott rajta, mert érezte, hogy volt
értelme az életének. Úgy érezte, mintha repülne örömében. Az egész folyamat két
hétig tartott és egyre jobban érezte magát fizikailag és lelkileg. Ezután újra elment a
vizsgálatokra és már nem találták a daganatokat a testében. Ez a fizikai krízis lelki
és mentális szinten is megjelent, és mivel képes volt az önismeret mély szintjén felis-
merni az okokat és elfogadni azokat át is tudta programozni és megváltozott az élete.
Sikeres lett a munkájában, könyveket írt és sokat olvasott. Elõtte a világot idegennek
és ellenségesnek érezte. A krízis és integrációja után az egész világ az övé lett.
Megértette ebben a folyamatban, hogy nem kell különleges dolgokat véghez vinni
ahhoz, hogy az ember jó legyen, csupán abba kell hagyni, hogy rosszul végzi a dol-
gát. Mély önbizalomból alakult az élete, mivel képes volt a saját ösztöneit követni.
Így képessé vált arra, hogy saját magát a legjobban megvalósítsa.

Az életben meg kell találni azokat a pontokat, ahol hibázunk. A sakkban is az


a játékos nyer, aki kevesebb hibát követ el. Saját életünkben nehéz kikerülni
a hibákat, ezért folyamatosan kell fejlõdnünk az önismeret terén és így lehet a
hibás dolgokat abbahagyni. Ha valaki képes hibázás nélkül élni, akkor minden
esemény a segítségére lesz.
Az önismeret leghatékonyabb módszere, hogy az ént kikapcsolva az egyén
transzállapotba kerül és ebben az állapotban figyeli az információkat.
Elõször azt kell észrevenni, hogy melyik probléma a legfontosabb, amivel
foglalkozni kell. Ez a nyomozáshoz hasonló folyamat. Van valamilyen
tünetünk, pl. szomorúság, depresszió, fájdalom, betegség vagy az életben
mindig ugyanabba a helyzetbe kerülünk. Próbáljunk erre a problémára kon-
centrálni, a tudatos és tudatalatti közötti kapcsolatot fenntartani. Ez az állapot
képes elvinni minket egy olyan helyre, információhoz, ami a problémánkkal
áll összefüggésben. Esetenként spontán be tudunk kerülni ebbe a pozitív
állapotba, de más alkalmakkor nem tudjuk, hogy a rossz érzések honnan szár-
maznak. Ha felismerjük, hogy a probléma merrõl jön, akkor könnyen és
gyorsan eljutunk a probléma gyökeréhez is.
A feltárásnak az az útja, hogy elõször a jelenlegi életünk eseményeit idõben
visszafelé haladva figyeljük meg egészen a fogantatásig. Minden problémánk
felismerése megtörténhet ily módon.

147
A következõ területekrõl származhatnak a problémák:

· Munkahelyi problémák, amikor a fõnökkel kapcsolatban jelentkezik kon-


fliktus, vagy valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. Ekkor azt éli át, hogy lec-
súszott az emberi hierarchiában. Nem tudja visszaállítani a jó pozícióját az
életben. Erõs sértettség és kisebbségi érzések jelentkezhetnek. Úgy érzi a világ
igazságtalan hozzá. Értelmetlennek érzi a munkáját is, amikor másokat kell
kiszolgálnia, és nem tudja azt tenni az életben, amit szeretne. Saját önsegítõ
rendszer kialakítására van ekkor szükség, ami az önbizalmat visszaállítja és a
helyét képes lesz újra megtalálni a társadalomban. Az egyénnek ehhez meg
kell ismernie a saját erõs oldalait, és az önbizalom növelése a cél.
· Családi problémák, amikor egy fontos személy meghal. Féltékenységérzés a
szülõkkel vagy a testvérekkel kapcsolatban. Fekete bárány érzés jelentkezhet,
amikor valakit minden problémáért felelõssé tesznek.
· Szeretet és figyelemhiány a gyermekkorban.
· Anyagi problémákkal való küszködés a gyerekkorban.
· Párkapcsolati problémák. Elfogadás és elengedés nehézségei. Valódi szeretet
nélkül vagy anyagi megfontolásokból választ valakit a személy vagy egy
menekülési helyzetben alakul ki a kapcsolat.
· Fogantatásból származó problémák, amelyek megalapozzák a nemi azono-
sulás nehézségeit. Szülõk elutasítás érzése vagy bizonytalansága a gyer-
mekvárással kapcsolatban. Ellentétes nemû gyermek várása.
· Születési folyamatban keletkezett problémák. Az új világnak, amelybe
beleszületik, az elfogadása. Mikor az anya a szülés során gyógyszert kap, a
magzatnak olyan kábaság érzése alakul ki, amely tompítja a gondolkodását.
Mikor az anya és magzata a szülés közben erõs fájdalmat okoznak egymásnak,
akkor bûntudat érzése alakulhat ki a gyermekben az anyával szemben. Döntési
képesség kialakulása, amely a második mátrixban alakul, képes-e dönteni vagy
az önsajnálat dominál. Elhagyatottság érzés a születést követõ elsõ három nap-
ban.

Egyes esetekben azonban a negatív érzések ezután is fennmaradnak, amely azt


mutatja, hogy a problémánk nem ebbõl az életbõl származnak. Innen, mint
egy nagy közlekedési csomópontból több lehetõség nyílik a továbbutazásra. A
fogantatás elõtti idõszakot tekintve így több lehetõség van a probléma erede-
tének a felismerésére:

· Generációs problémák. Különbözõ családi és életmodellek tekintetében

148
megjelenõ tagadás, elutasítás, kisebbségi érzések, sikertelenség érzés,
önsajnálat. Erõszakos vagy áldozati érzések kialakulása.
· A reinkarnációból származó tapasztalatok. Fontossá válnak ezek az emberi
modellek a szellemi fejlõdéshez. Az elõzõ életek abban erõsítik meg az egyént,
hogy azért kapta az új életét, hogy képes legyen szellemi téren fejlõdni. Ha ez
nem sikerül, akkor degradálás történik az életminõségében.
· A kultúrából és nemzetekbõl származó programokat nehéz észrevenni, mert
nem egy embertõl származik, hanem több száz év alatt létrejött modellekrõl
van szó. Fontos, hogy az egész nép történelme hogyan alakult. Kiszolgáltatott
helyzetek, áldozati szerepek jöhetnek létre, erõs függõségek alakulhatnak ki
más népekkel kapcsolatban. Elnyomottság érzés alakulhat ki.
· Párhuzamos dimenziók esetén is a szellemi fejlõdés válik a legfontosabbá,
abban a tekintetben, hogy a rejtett és fejlett képességeinket képesek legyünk
ebben az életben felismerni és kibontakoztatni. Néhány rendszert (9 vagy
több létezési formát, életet) kell megnézni ahhoz, hogy képesek legyünk dön-
teni. Például Lev Tolsztoj nagymértékben szenvedett attól az érzéstõl, hogy az
egész emberiséget nem volt képes szeretni. Erõs ragaszkodást élt át a saját
nemzetéhez, amely megzavarta azt az észlelését, hogy minden kultúra egy
nagy test része, amelyek kiegészítik egymást. Ehhez a legnagyobb segítség,
hogy az egész emberiséget kívülrõl, mint egy kozmikus egységet látjuk.
· A térbõl, proto-életekbõl jövõ problémák esetén fel kell ismerni, hogy a
lélek nemcsak anyagi formában, hanem energiaként is, intelligencia vagy hul-
lámformában is tud létezni. Az univerzumban saját feladata és helye létezik
ennek az energiastruktúrának, amelynek célja az információ csere és feldolgo-
zás. Az önismeret fejlõdése a legfõbb célja ennek a létezésnek. Normális tudat-
formában ezt nehéz észrevenni, vagy egyáltalán nem lehet, ezért van szükség
a mély transzállapotra. Ehhez már fejlettebb szintre kell fejlõdni, hogy képe-
sekké váljunk ezen formák észlelésére. Az egész univerzumot úgy észlel-
hetjük, mint egy hatalmas információs rendszert, amely folytonosan fejlõdik
és ebben van a létezés és értelem.
· Szubhumán intelligenciákkal való kapcsolatból származó problémák esetén
meg kell érteni, hogy az emberi intelligencia struktúra felett is állhat magasabb
szintû intelligenciarendszer. Mint az emberi intelligencia is létezik isteni for-
mában, ugyanígy megnyilvánulhatnak állati és növényi formában is vagy még
alacsonyabb szervezõdésekben. Kozmikus intelligencia is megjelenhet, amely
egy bolygót jellemez. A megnyilvánulatlan intelligencia az összes univerzum
alapját képezheti. Ezt általában fényformában, ürességérzésként tudjuk átélni.
Ez az Isten vagy aki Van.

149
· Az egyén ezeken kívül különbözõ virtuális valóságokkal is tud találkozni. Az
új generációk hoznak létre új valóságokat és tagadják az elõzõleg kialakult
tapasztalatokat. A konfliktusok és problémák segítenek fejlõdni az evolú-
cióban. Minden új krízis kihívás és segítség az emberek számára a fejlõdésben.
Egyesek képesek lépést tartani a fejlõdéssel, mások viszont elmaradnak ebben
a folyamatban. Ez a fejlõdés végtelen és nem lehet megállítani, csak felismerni
a folyamatot.

150
21. fejezet

Az idõ, mint energia - ok és okozat


kapcsolata a jövõre

A hétköznapi tudatállapotokban az idõnek nagy jelentõsége van a


tevékenységeink ritmusára. A térben való változásnak idõ minõsége is van.
Minden ember egy meghatározott idõ mennyiséget kap az életre, hogy képes
legyen a változásra. Szubjektív idõérzékelésünk eltér a valódi idõ múlásától,
néha sûrûbbnek és gyorsabbnak érzékeljük, máskor lelassul a belsõ
idõérzékelésünk. Ha egy bizonyos idõszakaszban nem történik velünk elég
esemény, nem kapunk elég információt, akkor elkezdünk unatkozni és az idõ
érzékelése lelassul. Ha ellenkezõ esetben túl sok inger ér minket, amelyek fel-
dolgozására nincs lehetõségünk stressz és fáradtság lesz a következménye, s az
idõt rohanónak érzékeljük. Tehát sem a túl gyors, sem a túl lassú idõérzékelés
nem megfelelõ az egyén egyensúlya számára.
A mi dimenziókban létezik az idõnek egy olyan ritmusa, amely minden
létezõt meghatároz. Párhuzamos dimenziókban léteznek más idõritmusok,
normális tudatformában azonban ezeket nem tudjuk érzékelni.
Minden anyagi formában létezõ elemnek van belsõ idõritmusa. Mindenhol
mûködik az univerzumban ez az energiaforma.
Az emberek csak szubjektív módon tudják azonosítani az életük hosszát. Az
élettartamot befolyásoló tényezõk között a családi, generációs, nemzeti, kul-
turális, társadalmi, gazdasági programok is szerepet játszanak. Optimális eset-
ben az élethossz egyenes hullámként érzékelhetõ, s ez esetben az egyén min-
den lehetõségét és feladatát meg tudja valósítani az élete során. Az élettartama
optimális esetben: 100-120 év lehet.
Mikor a negatív programok kialakulnak, ezek megakadályozzák, hogy az
egyén képes legyen elvégezni minden életfeladatát. Ilyenkor idõhurkok

152
alakulnak, amelyben idõszakaszok esnek ki az egyén életbõl. Tagadásos,
megsemmisítõ programok kialakulása esetén a családban nem érzi valaki jól
magát, ezért kisebb az életben maradás motivációja. Más esetben a személy
nem tud teljes mértékben felelõsséget vállalni a saját életéért, unalmasnak érzi
azt, és ezért hal meg korábban.
Japánban az élettartam - más tényezõk mellett - attól is meghosszabbodik,
hogy a munkahelyeken az egyszerûbb munkák esetében is értelmet és csalá-
dias hangulatot próbálnak kialakítani. Az ünnepek, szertartások is fenntartják
az élet értelmét.

Az életben vannak idõszakaszokhoz köthetõ események: fogantatás és


megszületés, fiatalkor, érett felnõttkor, öregség és halál. Minél fiatalabb egy
szervezet, annál gyorsabb az anyagcseréje. 5-10 éves gyermekeknek tízszer
gyorsabb az anyagcseréje, mint egy 50 éves felnõttnek. Így egy seb gyó-
gyulásához a fiatalnak egy napra van szüksége, míg a felnõttnek több mint egy
hétbe telik. A fizikai testben kialakuló problémákat ily módon sokkal egysz-
erûbb fiatal korban javítani, gyógyítani, mint az idõsebb korban keletkezõ
krónikus vagy egyéb daganatos betegségeket. Speciálisan megtörténik, hogy
egyes gyermekek már egész fiatalon olyan súlyos anyagcserezavarral küszköd-
nek, hogy a testük már gyerekkorban elöregszik. A Progeria nevû betegség-
ben szenvedõ gyermekek 6 éves korukra már úgy néznek ki, mintha 60 éves
öregemberrel lenne dolgunk. Az evolúcióban az öregedésnek és halálnak pro-
gresszív hatása van, mivel minden új generáció új és frissebb genetikai pro-
gramot hordoz.
Egy felnõtt embernek 100 milliárd idegsejtje van az agyában. Minden új gen-
erációban 100-500 ezerrel több idegsejt alakul. Ezért több információt is
tudnak az új generációk feldolgozni rövidebb idõ alatt. Minden új generáció
hosszabb ideig él. A gyorsabb információcsere az élethosszra is hat, meg-
növelve azt. Ugyanígy hatással van az alkalmazkodási készségre is. Paradoxális
dolog, hogy az emberiség fiatalodik, bár az emberek hosszabb ideig élnek,
mégis fiatalabbnak néznek ki, s a társadalmakban egyre magasabb a nyugdíja-
sok száma.
Szubjektíven az emberek képesek érzékelni és látni az idõenergiát. Mikor a
saját testükben aktivizálják az idõenergiát, akkor láthatóvá válik a tölcsér alakú
szerkezete. Ebben az energiában van polarizáció, tehát létezik pozitív és
negatív pólusa. Az ok a pozitív pólus, az okozat a negatív pólus.
A második termodinamikai törvény szerint az energia mindig a pozitívtól a
negatív pólus felé áramlik. Az ember képes ezt az idõenergiát érzékelni, amely

153
0-5 év 6-14 év 15-21 év 22-

I. II. III. IV.


Gyermekkor Kamaszkor Fiatalkor Feln ttkor

IV.
III.
III.

II. II.
I.
IV. I. I.
I.
II. II.

III.
III.
IV.

bizonyos esetben komfortérzést vált ki, sem nem gyors, sem nem lassú áram-
lása következtében. Az egyén úgy érzi, hogy olyan kocsiban ül, amelynek jó
motorja segíti a kényelmes utazást. Más esetben azt érzékeli, hogy az idõ ener-
gia nem megfelelõen mûködik, túl lassan, sûrûn mozog, amely lassítja a
folyamatokat. Ellenkezõ esetben túl gyorsan idegesítõen, vagy kaotikusan
mûködik, amely során szétesik a formája. Ezekben az esetekben azokat az
okokat kell keresni, amelyek az idõenergia mozgását befolyásolják és rontják.
A probléma okait megtalálhatjuk ebben az életben, vagy a fogantatás és
születés közötti idõszakban, esetleg generációkból jönnek vagy elõzõ életek-
bõl, párhuzamos dimenziókból vagy más létformákból származnak. Annak
érdekében, hogy jobban észre tudjuk venni, hogy milyen probléma honnan
származik érdemes figyelni, hogy hogyan alakult az ember életében az
értékhierarchia.
Ez esetben a hierarchia alulról felfelé a következõ: szeretet, család-szexualitás,
egészség, pénz, munka-tevékenység, baráti kapcsolatok, kapcsolat az Istennel-

154
önfejlõdés.
· Istennel való kapcsolat, önfejlõdés
test
H 1 elektromos helye van
állatok
5. és 7. csakra

· Baráti kapcsolatok
szervek
Li 2 elektromos helye van
rovarok
4. csakra

· Munka, tevékenység
szövet
Na 3 elektromos helye van
növények
3. csakra

· Pénz
Sejt
K4 elektromos helye van
egyszerû többsejtû formák
2. és 3. csakra között

· Egészség, pihenés, szórakozás


sejtmag
Rb 5 elektromos helye van
gombák
2 és 3 .csakra között

· Család, szexualitás
Kromoszómák
Cs 6 elektromos helye van
baktériumok
2. csakra

· Szeretet

155
*Kromomemata
Fr 7 elektromos helye van
vírusok
1. csakra

A 6. csakra maga az idõ és a tér érzékelése.

A Mengyelejev-féle periódusos rendszerrel is megtalálhatjuk a kapcsolatot.

(*Kromomemata a legkisebb egység a kromoszómákban.)

Minden rendszerben meg tudjuk nézni az idõ mûködését. Változó tudatfor-


mában az egyén képes olyan finom energiákkal találkozni, mint a szubhumán
intelligenciák. Evolúciós szempontból a legmélyebb szubhumán intelligenciát
a vírusok jelentik. Utána következnek a sorban a baktériumok, gombák stb.
Minden szubhumán intelligencia a tudatalatti szinten, tehát gondolkodás
nélkül a természet törvényei alapján mûködik. Az idõenergia segítségével
tudjuk azonosítani, hogy harmóniában állunk-e ezen a szinten, vagy sem.
Mikor nem érzékelünk kiegyensúlyozottságot egy szinten, akkor megkeressük
az okokat és képesek vagyunk azon a szinten a harmonizálásra.
Idõenergiával való munka során kétféle idõenergiával találkozunk, az egyiket
reális, valóságos idõenergiának nevezzük, a másikat virtuális idõenergiának.
A valóságos idõenergiának a fizikai testtel, érzésekkel van kapcsolata, amelyek
az itt és mostban történnek.
A virtuális idõ olyan térben történik, amely múltban vagy jövõben létezik.
Bizonyos korlátok között a virtuális idõvel tudjuk programozni a saját sor-
sunkat. Képesek vagyunk az összes értékhierarchiában szereplõ energia opti-
malizálására és javítására. Egyensúlyba hozzuk a teljes rendszert. Minden szint
önállóan mûködõ rendszer, de befolyást is gyakorolnak egymás mûködésére.

156
22. fejezet

A légzésmunka használata a
mindennapi életben

A mindennapi életben három dologra kell figyelni: motiváció, felelõsség, élet-


feladat vagy az élet értelme.
Amikor valamelyik területen probléma keletkezik, akkor az ember feszült-
séget vagy fáradtságot érzékel.
Legerõsebb motiváció a szeretet, figyelem. Ha valaki képes szeretetet érezni
az életében, akkor van értelme élnie, ennek hiányában viszont értelmetlenné
válik a létezés. Ha az egyén nem tud egészséges módszerekkel szeretethez
jutni, akkor fájdalmas módszerekhez folyamodik. Elkezd hisztizni, különbözõ
tüneteket produkál, hogy figyeljenek rá. Ha ezt sokáig folytatja, akkor
komolyan meg is tud betegedni. Ha valakinek kialakul a betegsége, akkor a
többiek jobban figyelnek rá. Amikor jól van, akkor nincs szükség ezekre a
programokra, képessé válik az egyén, hogy figyeljen másokra is. A
betegségelõnyre azért van szüksége, mert nincsenek pozitív családi modelljei,
nem reagáltak rá megfelelõen a gyermekkorában a szülei. Az is lehetséges,
hogy valaki nem képes megfelelõ életfeladatot választani magának, aminek
következtében unalmassá válik az élete és ezért kreál magának betegséget.
A pozitív érzések (-, befelé irányul, északi pólus) segítenek energiát gyûjteni,
és a negatív érzelmek (+, kifelé irányul, déli pólus) energiát használnak fel.
A negatív érzelmek sokszor hosszabb idõre negatív élethelyzetben tartanak
valakit, amelybõl csak motiváció útján tud kikerülni, pl. energialégzésen
keresztül megérti, hogy miért fontosak számára a negatív érzelmek és a
kellemetlen élethelyzetek, a betegség.
A háború alatt kimutathatóan gyakrabban elmúlnak a testi betegségek a pol-
gári lakosság körében, ugyanis a háború elég lelki terhet jelent.

158
Ugyanígy, ha egy beteg embernek megbetegszik egy szeretett hozzátartozója,
akkor a saját betegsége elmúlik.

A következõ példa a motiváció fontosságát mutatja az életben maradás tekin-


tetében.

Egy 71 éves asszony három napig feküdt nagyon rossz állapotban és a halálára
készült. A környezete már felkészült a halálára. A következõ napon az a hír érkezett,
hogy balesetben meghalt a lánya, aki után két unokája maradt, 4 és 5 évesek. Ekkor
az idõs asszony felkelt az ágyból és elkezdett takarítani és fõzni és 20 évig nevelte az
unokákat. A motivációja erõssé tette és látta az életének az értelmét. A szeretet tudta
életben tartani és újabb értelmet adni az élet folytatásához.

A következõ fontos tényezõ a felelõsség. Az energia légzés során az életet,


mint energiagömböt képzeljük el, érezzük, hogy mi vagyunk felelõsek min-
dazért, ami történik velünk. Általában sok ellenállás, félelem gátolja a
felelõsség kialakulását, és ezek próbálják a felelõsségvállalás helyét elfoglalni:
mint a rombolási, pusztulási programok, önbizalom hiány. Amikor a
felelõsségvállalás központi tényezõvé válik, akkor laza és nyugodt állapotba
kerül az egyén.
Ezt a gyakorlatot esetenként több alkalommal is el kell végezni, hogy képessé
váljunk arra, hogy stabilan a saját életünk központjában maradjunk. Amikor
központban vagyunk, akkor maximálisan ki tudjuk nyitni a tudatunkat és a
megoldások a tisztánlátássál együtt természetesen jelennek meg. Mikor nem
vagyunk a központban, akkor nem látjuk az élet egységét, és nem vagyunk
képesek minden összefüggést felismerni, és nem tudjuk a felelõsséget sem vál-
lalni minden tényezõjéért az életünknek. Ekkor a tudat zárt és általában az egó
mûködik.

Az élet harmadik legfontosabb tényezõje a felsõ énnel való kapcsolat és az


ebbõl kialakuló értelme az életünknek. Meg kell tanulni, hogy a felsõbb énhez
való bejutás csak az egón keresztül történhet meg. Negatív érzésen keresztül
történõ bejutás a felsõbb énhez mindig erõsebb hatást gyakorol a személyre,
mintha jó állapotban akarna bejutni. Napról napra fejlõdni kell ezen a kapc-
solaton keresztül, annak érdekében, hogy fejlõdni tudjunk az élet különbözõ
területein és a személyes tulajdonságok területén is. Így nagyobb önbizalom-
ra, felelõsségvállalásra teszünk szert, a kapcsolatainkban több szeretetet tudunk
nyújtani, képessé válunk jobban megvalósítani feladatainkat.

159
Egy másik példa a felsõbb énhez való bejutás fontosságát mutatja.

Egy 50 év körüli nõ egész életében konfliktusban állt az édesanyjával. Veszekedtek


és nem tudták egymást elfogadni.
Amikor közvetlenül vele kapcsolódott össze a légzésen keresztül, akkor sem változott
a helyzet. Ugyanis mindig az egója került elõtérbe.
Késõbb egy mély folyamatban az Istennel került kapcsolatba. Elõtte nagyon istenta-
gadó volt és azt gondolta, hogy csak neki van igaza.
Mély transzállapotban átélte az isteni szeretetet és megértette, hogy mivel nem tudta
az Istent szeretni, ezért nem tudta az embereket sem szeretni. Megértette, hogy õ a
felelõs az életében történõ dolgokért és ekkor egy más univerzális szeretetprogramot
integrált be, aminek következtében megváltozott a kapcsolata az emberekkel és az éde-
sanyjával is. Õ is tudott változni és az édesanyja is.

Amikor egy új struktúra kialakul, akkor nem zárult le a fejlõdés folyamata,


hanem újból és újból fenn kell tartani ezt a fejlõdést, és foglalkozni kell a saját
és a magasabb énnel.
A legnehezebb élethelyzetekben sem szabad feladni önmagunkat, hanem
ismételten fel kell építeni az Istennel való kapcsolatot. Csak ebben az esetben
válunk képessé arra, hogy minden helyzetben jól érezzük magunkat és fejlõd-
jünk.

160
23. fejezet

A légzésmunka helye más problé-


mamegoldó módszerek között

Minden problémamegoldó módszer azon alapul, hogy a spirituális fejlõdésnek


vannak bizonyos törvényszerûségei, szabályai, amiket betartva képes az egyén
fejlõdni. Abban az esetben, ha megszegi ezeket a szabályokat, mind a testében,
mind a tudatában keletkeznek problémák, amelyek feltárására többféle mód-
szer adódik.

A probléma keresésének négy szakasza

1. szint: a testben megkeressük a fájdalmat, feszültséget, problémát. Ezt elfo-


gadjuk, nem tagadjuk, vagy menekülünk el elõle.
2. szint: azt az érzelmi formát keressük meg, amelyben az energia megnyil-
vánul, pl. féltékenység, félelem, bûntudat, ellenállás, bizonytalanság, agresszió,
önsajnálat. Hiányozhat valamilyen pozitív reakció a tapasztalati rendszerbõl.
Ezért megerõsítés szükséges ezen érzelmek esetében. Megbocsátás, elfogadás,
bizalom, együttérzés felépítése nagyon fontos önmagunk érzéseivel kapcsolat-
ban. Ily módon polarizáljuk a felmerült problémát!
3. szint: feltárjuk, hogy a probléma milyen mentális programból származik.
A mentális program létrejöttének 3 szakasza van:
a, Az ok kialakulása
b, A viselkedési reakció
c, A reakció következménye

Ha egy személynek valamilyen félelem érzése keletkezik, akkor bizonyos


élethelyzetben nem tud döntést hozni és aktív bizonytalanság érzése alakul ki,

162
amely miatt nem tesz semmit. Ennek következtében bizonyos változási
lehetõsége az életben megszûnik és romlik az életminõsége. Például
féltékenység esetén romlik a kapcsolat a személyek között és abban az esetben,
ha okot talál az egyik személy a féltékenységére, ezt bizonyítéknak tartja arra
vonatkozóan, hogy igaza volt az érzései miatt. A folyamatban ugyanakkor az
aktív figyelme és készenléte hozta létre az eseményt.

Példa
40 év körüli nõ súlyos betegségben halt meg. A rokona, egy férfi akkor éppen 10 évvel
fiatalabb volt nála és nagyon bizonytalan személyiségrendszer jellemezte. Azt érezte,
hogy õ is meg fog halni abban a korban, amikor a rokona, tehát kb. 10 év múlva.
Ez a félelme erõsen szorongató volt és mélyen elnyomta egy tudattalan szintre. Félelem
és feszültség jellemezte ezután az életét, amelyben csak a sok alkohol és sok evés
segített. 10 év alatt nem vette észre, hogy a haláltól való félelmét próbálja elnyomni.
Csak 10 év után, amikor eljött a jóslat ideje jött rá arra, hogy ezt a programot magá-
nak hozta létre. Ekkor képessé vált pozitív programmá alakítani a negatív programot.
Lefogyott és abbahagyta az alkoholfogyasztást.

A légzés segítségével képessé válunk arra, hogy megtaláljuk a programok ere-


detét. Ezek származhatnak a generációs programokból, a születés elõtti tapasz-
talatokból, a múlt életekbõl stb. Kineziológia vagy regressziós terápiák is képe-
sek feltárni ezeket a programokat.

A negatív programban gyakran olyan erõs a struktúra, hogy nem elég a poz-
itív program létrehozása, hanem katartikus élmény átélésére is szükség van.

S. Freud véleménye is az volt, hogy a pszichoanalízis terápiája nem tud teljes


megoldást nyújtani a problémák elmulasztására, csak arra teszi képessé az
embert, hogy könnyebben tudjon együttélni azokkal.
A valódi átalakulás csak spirituális szinten lehetséges.

4. szint: a spirituális fejlõdés, amikor a személyiség összetevõi is megváltoznak.


Az egyénnek szüksége van transzcendentális élmények átélésére. Ennek két
formája és útja van, mind a kettõt szükséges felépíteni, ahhoz, hogy az ember
élete folyamatosan fejlõdjön:
A, Külsõ spirituális csatornákkal való folyamatos kapcsolattartás. Istennel,
angyalokkal, felsõbb szellemekkel való kapcsolat imán, légzésen vagy más
módszeren keresztül.

163
B, Belsõ személyes tartalmak folyamatos tisztítása.

Példa
Két tanítvány vitatkozik, hogy kinek áll magasabb szinten a tanára.
Az egyik azt mondta, hogy az én tanárom képes a vízen járni, tud gyógyítani, képes
az istenekkel, szentekkel kommunikálni és csodás dolgokat tesz.
A másik tanítvány azt mondja, hogy az én tanárom nagyon jól érzi mindig magát,
boldog és bölcs, amikor éhes, akkor eszik, amikor álmos, akkor alszik.

A példában is látható, hogy az elsõ személy a koncentrációs, meditációs tech-


nikákon és az imákon keresztül kívülre, a spirituális csatornák felé fordul. A
második esetben az önfeltáró spirituális módszerek segítségével az egyén belsõ
utazást tesz. Így jut el egy magas szintû belsõ felismeréshez, magasabb énhez.

Mindkettõ nagyon lényeges és egyszerre fontos mindkét irányt fejleszteni. A


vallások közül az iszlám, judaizmus, issihazmus, kereszténység a csatornákat
építi fel a finom világokkal, istenekkel és szentekkel, míg a keleti rendszerek,
mint a buddhizmus és más spirituális gyakorlatok, mint a jóga abban
segítenek, hogy az egyén a saját belsõ és felsõbb énjéhez jusson el.

Mindkét rendszerben vannak fejlõdési szintek.


A külsõ csatornák és a finom világok felé irányulás fejlettségét az mutatja,
hogy hány csatorna nyílik az egyén számára. Tehát minél több csatorna jelen-
léte magasabb fejlettségi szintet jelent.
A keleti rendszerekben a fejlettséget az mutatja, hogy mennyi ideig képes a
felsõbb énnel maradni a tudat és milyen hosszú idõre kerül vissza az egó szin-
tjére. Minimálisra csökkentve az egóból származó negatív programokat
képessé válunk a magasabb szinteken való megmaradásra.
Minden spirituális rendszerben a légzésnek nagyon nagy szerepe van. Vannak
olyan módszerek, amikor visszatartják a légzést, kontrollálják vagy éppen
erõsítik, vagy a légzésre koncentrálnak.

Mózes amikor felment a hegyre, közben idõnként megállt és egy gyapjú


takaró alatt lélegzett. A gyapjú takaró ugyanis a negatív ionokat megtartja.
Belégzésnél a negatív ionok túlsúlya jellemzõ, amely egészséges állapothoz
segíti az embert. Friss érzést nyújt. A pozitív ionok akkor keletkeznek, amikor
valaki kilélegzik. Ez az elhasználódott energiát jelenti.

164
Issihazmus esetén például kilégzésnél azt az imát kell mondani, hogy: uram
irgalmazz! Ez meghosszabbítja a kilégzést és így a széndioxidot gyûjti a
szervezet.

A folyamatos légzés, mint rendszer több célra használható. Akár kifelé, akár
befelé akarunk nézni, akkor is képessé válunk a finomabb csatornák vagy a
magasabb én felé is fordulni, amely folyamat során a saját egó megszûnik. A
folyamat elején dönthetünk, hogy mire akarunk figyelni. Minden információ,
amely más spirituális rendszerben is megjelenik, itt is alkalmazható.
Tehát nem külön módszerrõl van szó, hanem olyan technikáról, amelyben
minden más spirituális rendszer információja felhasználhatóvá és elérhetõvé
válik. A légzés segítségével megtapasztalhatjuk a testben lévõ energia
mûködését.

2ábra szimplán

Testen keresztüli tapasztalat, hogy az érzéseket képesek vagyunk erõsíteni,


egyre sötétíteni, és így vizuálisan is egyre nehezebbé és fájdalmasabbá válnak.
A reménytelen sötét érzések legmélyebb pontján kezdjük látni a világosodást
és a reményteli érzéseket, és ez egyre világosodik, amíg a test teljesen
megkönnyebbül és kitisztul. Ezen a gyakorlaton keresztül egyre több negatív
pontot tudunk kitisztítani és a saját negatív rendszerünket csökkentjük, ami a
fejlõdést jelenti. Így jutunk a saját egó sötétségébõl a kollektív egón keresztül
a magasabb én világossága és isteni szintû ragyogása felé.

1 lapon lévõ ábrák

(1. ábra)

Minden spirituális rendszer legmagasabb szinten összetalálkozik egymással. Az


egységérzésben egyesülnek.

(2. ábra füzetben)

Stabilitás és alkalmazkodás az élethelyzetekhez magasabb szintûvé válik.


A pszichoterápiás módszerekben nincs elég energia a spirituális szintû prob-
lémák megoldására, ezekhez valódi mélyebb szintû (sámánikus) beavatkozás és
tudatosság szükséges. A fejlõdés és változás kezdetén több instabil energia és

165
kevesebb információ jelenik meg az egyénben. A személyen belül nincs rend
és a struktúrák is bizonytalanok. A spirituális fejlõdés során csökken az insta-
bil energia és növekszik az információ mennyisége. Stabilitás és struktúra
alakul ki.

(4.ábra)

A vízben sok anyag van kis területen és amikor megfagy kristályosodik, szép
struktúrát hoz létre. Ugyanígy, amikor a tudatunkat ki tudjuk terjeszteni,
akkor az élet már nem zavarosnak tûnik, hanem szép formát mutat, struk-
turálódik.
A spirituális válságok esetén kialakul egy spontán tudatterjesztés és néhány
hónapig az ember életében szép struktúrák jönnek létre és nagyon jól érzi
magát. Utána viszont visszahúzódnak ezek a szép struktúrák, és újra visszaáll-
hat az eredeti unalmas élet, amelyben az egyénnek hiányérzete alakul ki. Ezért
a tudatterjesztés módszerét meg kell tanulni, hogy ismét vissza lehessen térni
egy magasabb szintre.

166
24. fejezet

Issihazmus - Az Okos Ima

Az Issihazmus alaprendszere az Okos Ima. Az okos ima lényege, hogy az


imádkozás kilégzéskor történik, miközben folyamatosan mondjuk: "Isten
Irgalmazz, Isten Irgalmazz, Isten Irgalmazz…"
Belégzések során csendben vagyunk, kilégzéskor pedig újra mormoljuk
magunkban az imát, mint amikor mantrázunk.

Ha egyszerû formában foglalkozunk az imával, az önmagában is emeli az


energia szintet. Bizonyos energia korlátok átlépése következtében történik
meg a lelki- és fizikai gyógyulási reakció.
Amikor az ember valamit rosszul tesz, seb marad a lelkében, és ez feszültséget
okoz. A feszültségen keresztül az ember veszíti az energiát. Minden energia
korlát alapja, a lelki törvények és szabályok normális mûködése. Amikor az
ember nem csinál semmit rosszul, nincs energia blokk és könnyen átlépi az
energia korlátokat. Ha az ember rosszul tesz valamit a feszültségen túl, bûntu-
dat érzése is jelen van a tudat alattiban, amit az ember saját maga sokszor észre
sem tud venni. Egyszerûen csak a negatív érzéseit érzi, és nem érti mi és miért
történik vele.

Példa
Egy fiatal nõ látszatra kifogástalan életet élt. Anyagi vonatkozásban sikeres volt.
Viszont a materiális világon kívül nem sok létezett számára igazán. Évek óta romlott
házasságában folyamatosan külsõ okokat keresett a problémák magyarázatára.
Hibáztatta férjét, anyósát, apósát, saját szüleit, a sikertelen párkapcsolatáért.
Miközben nem vette észre, hogy minden szituáció saját döntései eredményeként jött
létre. Feladta felelõsségét saját élete vonatkozásában, átadta hozzátartozóinak. Ezáltal
átmenetileg langyos, komfortos érzéseket élt meg, majd azt kezdte érezni valami nem

168
elég, és nem kielégítõ a mindennapokban. Könnyebb volt eleinte a külvilágban keres-
ni mindennek az okát, és menekülni önmaga vizsgálata elõl. Késõbb komoly betegsé-
gen, krízisek sorozatán keresztül lassan mindenét elveszítve szinte a halál közeli
állapotba került. A légzéstechnikákkal megismerkedve, az okos ima gyakorlásával
Istenhez talált és csodával határos módon élete minden szempontból optimális irányba
került. Lezárva addigi életét, megnyilvánulását a világ felé újjászületett. Visszanyerte
egészségét, javított a családi kapcsolatain, stabilizálta egzisztenciális életét, és új
párkapcsolatban megéli nõiességét. Élvezi az életét boldog, de feladatokkal teli életében.

Az okos imát lelki fejlesztésre is lehet használni. Ilyenkor egyrészt az egóval,


másrészt pedig a felettes énnel dolgozunk.

Elsõ lépésben a harmadik csakra szintjén az anyagi világhoz való ragaszkodással


foglalkozunk. El kell fogadni mindenek elõtt, hogy életfeladatként tenni kell
valamit. Dolgozni kell, pénzt kell keresni, ahhoz, hogy megteremtsük anyagi
alapjainkat. Belsõ önsegítõ rendszert kell építeni. Ha ezt az ember nem teszi,
bocsánatot kell kérnie Istentõl, amiért lustálkodik, ötlettelen, és nem képes
felelõsséggel lenni saját anyagi biztonságáért.
Az ember életében, ha az elsõ helyen a pénz, a vagyon és a tárgyak állnak, ez
az elsõ bûntudat formát jelenti. Ezért képes például, ilyen helyzetben
automatikusan pénzért elárulni a saját családját. Ha a pénz fontosabb, mint a
család, a családi energia tagadja ezt az embert.
Az okos ima során Isten irgalmát kell kérni, amiért ragaszkodtunk az anyagi
világhoz. Ezzel kitisztítjuk a harmadik csakránkat.

Második lépésben a második csakrán dolgozunk. Amikor az ember túlságosan


ragaszkodik a családjához, családtagjaihoz - édesanyjához, édesapjához,
testvéreihez, férjéhez, feleségéhez, gyermekeihez - kialakul a második bûntu-
dat érzése önmaga felelõssége elõtt.
Az ember akkor képes igazán egészséges lenni és megvalósítani magát az élet-
ben, ha döntésein keresztül önálló kapcsolatot tud létesíteni a világgal.
Függetlenségében van az ereje. Itt az okos imában azért kell Isten irgalmát
kérni, hogy túlságosan ragaszkodtunk a családunkhoz.

Harmadik lépésben az elsõ csakrán dolgozunk. Ha az ember túlságosan


ragaszkodik saját testéhez, életéhez, fél a haláltól, betegségtõl találkozik a har-
madik bûntudattal Isten elõtt. Nem hiszi el, hogy minden amit kap: az életét,
családját, ételét, anyagi javait… csak Istentõl kaphatja. Ebben az esetben az

169
ember a "dzsungel törvényei" szerint éli életét!
Az okos ima segítségével Isten irgalmát kérhetjük, amiért túlságosan
ragaszkodtunk önmagunkhoz.

A csakrák lefelé irányba történõ tisztítása az egóból eredõ kötöttségeinktõl


való szabadulást eredményezi. Fejlõdik az akarat- és a szabadság energia.
Az ember akarataiban elõször a pénzt és a tárgyakat akarja megkapni.
Magasabb szinten észre tudja venni, hogy a család fontosabb mint a pénz, és
többet akar foglalkozni a családdal. Ezért szabadul a függõségtõl, anyagi dol-
goktól.
A következõ szinten az ember észreveszi, hogy többet akar foglalkozni saját
magával és a fejlõdéssel. Ennek következtében szabadul a függõségtõl, család-
tagjaitól.
Az utolsó szinten az ember képes észre venni, hogy Isten fontosabb még saját
magánál is.
Tud dönteni arról, hogy többet akar foglalkozni Istennel, ezáltal tud szabadul-
ni önmagától való függõségétõl.
Az anyagi világ segít polarizálni az Istennel való kapcsolatot. Aki két lábon áll
a földön, könnyen tud kapcsolatot teremteni Istennel. Aki menekülni akar az
anyagi világ problémáitól, és lebeg a levegõben szenved az energia hiányától.
Illúziókban él. Nincs igazi kapcsolata az Istennel. Ebben a részben kitisztítjuk
kapcsolatunkat az egóval.

Negyedik lépésben az okos ima során visszaérünk a harmadik szem csakrába. Itt
indul meg a felsõbb énnel való kapcsolatunk tisztítása. Ezen a területen
foglalkozunk az erõ- és a szeretet energiákkal. Kilégzés közben az okos ima
során irgalmat kérünk Istentõl, hogy nem tudunk rá teljes odaadással figyelni.
Ha képesek vagyunk teljes figyelmünket Istenre összpontosítani, akkor
kapunk tõle energiát, információt és feladatokat. Az ima elsõ részében
nagyrészt szabadultunk az egóból eredõ gondolatainktól. A második részben
pedig át kell irányítani érzéseinket és gondolatainkat a Felsõbb Én irányába.

A hatodik csakrán keresztül az ember elkezd jobban figyelni az Istennel való


kapcsolatára. Gyakran elõfordul, hogy az ember nem tudja kellõképpen
bekapcsolni figyelmét Istenhez. Nem képes érezni a kapcsolatát Istennel, és
nem kap igazi információt. Ilyenkor az okos imában irgalmat és segítséget kell
kérni Istentõl a hozzá vezetõ kapcsolat megteremtéséhez. Addig kell
foglalkozni ezen a szinten az imával, amíg nem alakult kapcsolatunk Istennel,

170
vagy nem jön valamilyen igaz információnk.

Miután a kapcsolat már létezik Isten és ember között, mûködtetni kell. Az


ember energiát kér Istentõl saját maga számára, majd elindul az Isteni energia
töltése az ötödik csakrába. Miután megkapta az ember Istentõl az erõ energiát
hálás lesz, és szeretet energiát tud vissza sugározni Istennek. Jobban tudja
szeretni Istent, mint saját magát. Minél több erõ energiát kap az ember
Istentõl, annál több szeretet energiát képes sugározni, most már nem csak
Isten felé, hanem a többi ember irányába is. Jobban kezdi szeretni az
embereket, mint saját magát. Így az okos ima további segítségével eljutottunk
a szív csakráig. Megtörténik a teljes tisztulás a felsõbb énnel kapcsolatban.

Az utolsó elõtti lépésben össze kell csatlakozni az egónak a felsõbb énnel.


Ezt egy megerõsítéssel tesszük, ami így hangzik: "Egy vagyok saját magam-
mal."
Ennek segítségével létrejött a kapcsolat a harmadik- és a negyedik csakra
között. Egyé vált az ego és a felsõbb én. Az ember bekerült a kis misztikus
szintre. Itt tudja észre venni, hogy Õ maga az Univerzum.

Az utolsó lépésben be kell jutni a hetedik csakrába. Amikor az ember már képes
kimondani "Egy vagyok az egész univerzummal.", megtörténik a teljes csat-
lakozás a belsõ- és a külsõ univerzum között. Ebben az állapotban a légzés
szinte leáll, és az embernek olyan érzése támad, hogy nincs szüksége a
légzésére. Ez a kozmikus légzés állapota, amikor az ember bekerült a
kozmikus intelligencia központjába. Itt képes minden információhoz hoz-
záférni, ami csak létezik az univerzumban.

Az elsõ három csakrán keresztül az ember ragaszkodik az anyagi világhoz. Ez


a ragaszkodás magától, természetes ösztöneinkbõl alakult ki bennünk a min-
dennapi életünkben.
Amikor az ember nem foglalkozik ezen csakrák tisztításával, a csakrák egyre
"koszosodnak". A koszt ebben az esetben, negatív érzelmek formájában kell
érteni. Félelmek a különféle veszteségektõl, magányosságtól, betegségektõl és
a haláltól. Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, élvezze életét, egyre job-
ban tudja kifejezni magát folyamatosan kell csakráit tisztítania. A csakra
higiéné olyan, mint a mindennapi tisztálkodás.

A következõ három csakra (4,5,6) az okos ima szempontjából mennyiségi- és

171
minõségi szempontból is megkülönböztetett figyelmet igényel. Ha az ember
nem figyel napról-napra ezen csakrák fejlõdésére, megszûnik a jó kapcsolata
az Istennel, önmagával és a többi emberrel. Amennyiben a fizikai testünktõl
megvonjuk a mozgást és a sport tevékenységeket, egy idõ után izmaink
elgyengülnek, csökkent funkciókat tudnak csak ellátni, rossz esetben akár el is
tudnak sorvadni. Összehasonlításként, az ember lelke attól tud igazán erõs
lenni, hogy van kapcsolata Istennel és érzéseiben van visszacsatolása. Ha nincs
kapcsolatunk Istennel, lelki életünk csökkent módon mûködik. Az ilyen
ember nem tud örülni az életnek, nem szereti saját magát és másokat sem.
Állandóan kritizál, és folyamatosan bírál mindent.
A valódi boldogságot a belsõ, mély önismereten és a külsõ isteni csatornákon
keresztüli magasszintû kapcsolatokon keresztül érhetjük el. Ehhez mindkét
irányban szükséges magunkat folyamatosan fejleszteni.

172
25. fejezet

Akut lelki-spirituális válság: az


átalakulási folyamat kríziseinek
magyarázata és orvoslása

25. Akut lelki-spirituális válság: az átalakulási folyamat kríziseinek magyaráza-


ta és orvoslása

A lelki-spirituális krízisek, helyesen értelmezve és támogatva azokat, érzelmi


és pszichoszomatikus gyógyulást, megdöbbentõ pszichológiai átalakulást és a
tudat evolúciós fejlõdését eredményezik.
A sámánok, jógik, misztikusok és szentek élettörténeteiben találkozhatunk
hasonló történésekkel. A misztikus világirodalom ezeket a kríziseket egyön-
tetûen a spirituális út fontos állomásaiként írja le, melyek a gyógyulás és áta-
lakulás komoly lehetõségeit hordozzák magukban.
Amennyiben nem akadályozzuk e lelki-spirituális krízisek természetes
lefolyását, úgy egy sor jótékony hatással számolhatunk ezek következtében pl.
javuló pszichoszomatikus állapot jön létre, az életigenlõ magatartásformák fel-
erõsödnek, mûködõképesebb életstratégiák jelennek meg, szélesedõ világlátás
keletkezik, melyben helyet kapnak a létezés lelki-spirituális oldalai is. E folya-
mat sikeres feldolgozását és lezárást követõen érzékelhetõen csökken minden-
fajta ellenséges érzület; növekszik a faji, politikai és vallási tolerancia szintje; s
komoly változások következnek be az ember értékrendjében. Nem túlzást azt
állítani, hogy az ilyen lelki-spirituális krízisek átélése az egyént egy magasabb
szellemi (tudati) szintre emeli.

Az elmúlt évtizedekben észrevehetõen megnõtt az érdeklõdés a spiritualitás

174
iránt. Ennek köszönhetõen egyre szélesebb körben kísérleteznek az õsi, ókori
vagy modern technológiákkal, vagyis az olyan tudatmódosító technikák alka-
lmazásával, melyek elõsegíthetik a lelki kiteljesülést. Ezekhez a módszerekhez
sorolhatjuk a különféle sámánfogásokat, a keleti meditációs technikákat, a
pszichedelikus szereket, a mély pszichoterápiás átéléseket csakúgy, mint a
klinikai pszichiátria által kifejlesztett laboratóriumi módszereket. A
közvélemény-kutatások adatai szerint az elmúlt fél évszázadban jelentõsen
növekedett azok száma, akik átéltek valamilyen lelki-spirituális élményt. S ez
a tendencia együtt járt a spirituális válságok számának növekedésével is.
Látható, hogy egyre több ember tudatosítja, hogy a valódi lelkiség (spiritual-
itás), mely a mély egyéni átélésen nyugszik, az élet igen fontos mércéje. A
nyugati technológiai civilizáció materialista irányultsága következtében fel-
lépõ, és egyre aggasztóbb világválság nyilvánvalóvá tette, hogy milyen nagy
árat kell fizetnünk azért, mert semmibe vettük a spirituális, lelki kezdeteket.
Hiszen elûztük ezzel életünkbõl azt az erõt, mely élteti, erõsíti és értelmet ad
az egész emberi létnek.
Egyéni szinten a lelkiség ilyen elvesztése azt eredményezi, hogy az ember
elidegenedik, kiégettnek, fölöslegesnek és értéktelennek érzi az életét, ami a
lelki és pszichoszomatikus megbetegedések gyakoriságának növekedéséhez
vezet.
Éppen ezért mindannyiunk közös érdeke, hogy visszahozzuk egyéni és tár-
sadalmi életünkbe egyaránt a hiányzó lelki-spirituális alapokat. Ez nem jelen-
ti pusztán annak elméleti elfogadását, hogy a spiritualitás a létezés egyik fontos
alappillére, hanem jelenti azoknak a tevékenységeknek a társadalmi elfogadását
és támogatását is, melyek célja, hogy az egyén saját élményeként tapasztalja
meg a valóság lelki-spirituális dimenzióit. E munka fontos része olyan
emberek segítése, akik éppen a lelki-spirituális megismerés krízisállapotát élik
át, hogy lehetõség nyíljon e krízisek jótékony hatásainak kibontakozására.

A spirituális válságok, lelki krízisek kiváltó okai

1. Fizikai okok
a)betegség, baleset, mûtét,
b) túlzott fizikai feszültség,
c)álmatlanság, szülés, abortusz,
d)erõs szexuális élmény

2. Érzelmi okok

175
a) egy kapcsolat megszakadása
b) családi halál eset
c) válás

3. Kudarcsorozat
munkahely, tulajdon elvesztése

4. Meditációk, spirituális gyakorlat


a) zen- meditáció
b) Kundalini jóga
c) Imádkozás

5. Felkészültség belsõ átváltozásra

A lelki-spirituálist krízist elõidézõ okok elsõdlegesen fizikai szinten megjelenõ


tényezõk, pl.: betegség, baleset vagy sebészeti beavatkozás. Más esetben a
kiváltó ok lehet a túlfeszített fizikai megterhelés vagy hosszantartó álmatlanság.
A nõknél elõzményként megfigyelhetõ terhesség, vetélés vagy abortusz. Sok
olyan esettel is találkoztunk, mikor e krízisállapotot közvetlenül egy
különösen erõs szexuális élmény átélése elõzte meg.
Más jellegû elõzményei lehetnek az ilyen kríziseknek az érzelmi válságok.
Ebben az esetben az érzelmi mélypontot okozhatja egy közeli személy
elvesztése - gyerek vagy más közeli hozzátartozó halála, fontos párkapcsolat
megszakadása - válás, szerelmi viszony lezárása. Ebbe a kategóriába tartoznak
a folyamatos sikertelenséget, illetve a munkahely vagy tulajdon elvesztését
követõen végbemenõ krízisállapotok. Egyes különösen érzékeny egyéneknél
az "utolsó csepp" lehet ebben az esetben valamilyen pszichedelikus szer
használata, vagy részvétel egy sajátélmény terápián.
Azonban a spirituális válságok legfõbb katalizátora mégiscsak a különféle med-
itációkban és lelkigyakorlatokban való elmélyülés. S ezen nincs is mit
csodálkozni. Hiszen ezek az eszközök éppen azzal a céllal jöttek létre, hogy
segítsék a lelki átélés folyamatát. Nem egyszer találkoztunk olyan
emberekkel, akiknél spontán rohamszerû holotrop állapotokat váltott ki zen
buddhista vagy vipasszána meditáció, kundalini jóga, szufi gyakorlat, a
szerzetesi megvilágosodás vagy a keresztény ima.
Jól ismert, hogy a pszichikai állapotot komolyan károsíthatják az olyan fizikai
jellegû problémák, mint a fizikai megbetegedések, éhezés, álmatlanság vagy
mérgezés. A pszichikai sérülések különösen akkor hozzák mûködésbe a

176
tudatalattit, mikor olyan összetevõket hordoznak, melyek emlékeztetnek
valamilyen elõzõ sérülésre. Hiszen az a tény, hogy a szülés a lelki-spirituális
krízis egyik kiváltó mechanizmusa lehet, minden jel szerint arra a
körülményre utal, hogy a gyerekszülés jelenti egyben a szervezet egyfajta
biológiai gyengülését és a születéskörüli emlékezet feléledését is.

A magánélet és a munkatevékenység során bekövetkezõ kudarcok és csalódá-


sok alááshatják és megkérdõjelezhetik az egyén kifelé irányuló törekvéseit és
elképzeléseit. Így a külvilágra irányuló tevékenységi formák egyre nehezebben
segítenek az érzelmi válságok megoldásában, ami a külsõségektõl való lelki
eltávolodáshoz és figyelem egyre erõteljesebb befelé irányultságához vezet.
Ennek következtében a tudatba folyamatosan beszivároghatnak olyan tudata-
latti tartalmak, amik bekéredzkednek vagy éppen szemben állnak az egyén
hétköznapi tapasztalásával.

A spirituális válságok diagnosztikája

Lelki krízisek fajtái:


1. Sámán betegség
2. Kundalini felébredése
3. Az istenivel való egyesülést létrehozó tudat állapot (csúcs élmény)
4. Pszichés megújulás az összpontosításhoz való visszatérésen keresztül
5. Pszichikai kinyílás krízise
6. Múlt életek élményei és tapasztalatai
7. Kommunikáció szellemi vezetõkkel, kapcsolati csatorna létrehozása
8. Halál közeli élmények
9. Közeli találkozások UFÓ-kkal, elraboltatás élményei
10. Megszállottság állapotai
11. Alkoholizmus és kábítószerfüggés
A pszichedelikus állapotok fenomenológiájának megértése jóval alaposabb
vizsgálatot igényel, mint a test biokémiai és biológiai folyamataiban megjelenõ
anomáliákra való utalások. Itt ennél általánosabb és átfogóbb megközelítésre
van szükség, melyben szerepet kell kapnia a transzperszonális pszichológiának,
mitológiának, filozófiának, és vallás-összehasonlító elemzéseknek is. S ez
feltétlenül igaz a lelki-spirituális krízisek esetében is.
Azok a jelenségek, melyeket az egyén átél a spirituális válság folyamán, nyil-
vánvalóan nem az agyban végbemenõ rendellenes patofiziológiai folyamatok
mesterséges termékei, hanem magának a pszichikumnak a sajátjai.

177
Természetesen ahhoz, hogy el tudjuk fogadni ezt a nézetet, túl kell lépnünk
a pszichikum fogalmának a konformista többség pszichiátriája által képviselt
jelentésén, s ennél jóval szélesebben vett fogalomkörben kell gondolkodnunk.
A pszichikum ilyen szélesebb értelemben vett modelljének példája a Wilber-
féle spektrális pszichológiai kartográfia (Wilber, 1977.); C.G. Jung elképzelése
a pszichikumról, mint anima mundi-ról, vagy világszellemrõl, melybe bele-
tartoznak az egyetemes és archetipikus tudattalan tartományok (Jung, 1958.).
A pszichikum ilyen széles és átfogó értelmezése jellemzi a keleti filozófiai és a
misztikus világirodalmi hagyományokat is.
A spirituális válságok éppen azoknak az életrajzi, születéskörüli és szemé-
lyfölötti élményeknek az összességét foglalják magukba, amikrõl a pszichikum
kiterjedt kartográfiájának tárgyalása során ejtettünk szót. Ilyen jellegû
élmények átélésére sor kerülhet "normális" emberek bármilyen véletlensz-
erûen összeállított csoportjában is, s nemcsak pszichedelikus szerek használatá-
nak következtében, de olyan egyszerû technikák alkalmazását követõen is,
mint a meditáció, sámándob, felgyorsított légzés, emlékeket idézõ zene, test-
edzés, vagy bármelyik a sokféle nem gyógyászati eszköz közül.
Mi, akik légzéstechnikákkal dolgozunk, ilyen folyamatokat nap mint nap
megfigyelhetünk munkánk vagy a szemináriumok során, s így lehetõségünk
van értékelni ezek gyógyító és fejlesztõ hatását. Ezt a tényt figyelembe véve,
nehéz lenne a hétköznapi élet során váratlanul elõforduló, hasonló jellegû
eseteket valamely ismeretlen, egzotikus patológia rovására írni. Éppen ezért
ezeket az élményeket pontosan ugyanúgy kell kezelni, mint mikor azok a
légzés foglalkozások során jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy buzdítani kell a
folyamatot átélõ embert, hogy adja át magát az események folyásának, s
közben segíteni az aktuálisan hozzáférhetõ tudatalatti tartalmak felszínre
hozatalát és tudatosítását.
Egy másik meghatározó tényezõ ebben az esetben az egyén hozzáállása
magához az eseményhez. Az olyan emberek többségére, akik transzlégzés
élményeket élnek át, lelkesítõen hat már maga az a tény is, hogy mindaz, ami
velük történik, az egy meghatározott belsõ folyamat. Ennek következtében õk
a válságmunkára nyitottak, és érdekeltek benne. Azonban azok számára, akik
nem rendelkeznek ezzel az egyszerû felismeréssel, akik leginkább projekciós
mechanizmusokat alkalmaznak, vagy üldözési mániában szenvednek, nem
nyújtanak segítséget a transzperszonális stratégiák. Hiszen a krízisállapotban
lévõ emberrel folytatott pszichoterápiás munka sikerének elengedhetetlen
elõfeltétele a megfelelõ bizalomhányados megléte.
Ugyancsak fontos odafigyelnünk arra, hogyan mesélnek a kliensek

178
élményeikrõl. Ez azért nagyon fontos, mivel már maga az elbeszélés módja
támpontot jelenthet, hogy az illetõ számára alkalmas-e a gyógyszermentes
kezelés vagy sem, illetve további vizsgálatra van szükség e tekintetben. Fontos
mutató lehet az is, hogy az egyén mennyire logikusan és rendezetten számol
be élményeirõl, függetlenül attól, hogy azok tartalma mennyire tûnhet furcsá-
nak vagy rendkívülinek. Maga a helyzet ilyenkor arra hasonlít, mint mikor
türelmesen végighallgatunk egy pszichedelikus szeánszról éppen kizuhanó
embert, aki pontos és részletes leírást ad mindenrõl, ami a kívülálló számára
furcsa és abszurd élménybeszámolónak tûnik.
A lelki-spirituális krízisek tünetei az emberi pszichikum legbelsõ moz-
gatóerõinek külsõ, testi megjelenési és megnyilvánulási formái. Hiszen az
emberi pszichikum egy minden belsõ határt és választóvonalat nélkülözõ sok-
szintû és sokrétû rendszer. Azok az elemek, melyek a születés utáni élet-
történetbõl és a freudi személyes tudattalanból erednek egyfajta folyamatossá-
got képviselnek a születéskörüli szint és a személyiség fölötti tartomány moz-
gatóerõivel együtt. S éppen ezért még csak számítani sem lehet arra, hogy
majd valamikor képesek leszünk pontosan szétválasztani egymástól és
meghatározni a spirituális válságok egyes típusait.
Abraham Maslow volt az elsõ, aki az életkrízisekkel kezdett foglalkozni.
Véleménye szerint az ember az élete során 7 fontos krízissel találkozik.
Az elsõ a születési krízis.
Másodikat kamaszkorban éli át, amikor a teste és a hormonális rendszere vál-
tozik és ezzel együtt döntõ lelki változások is történnek.
A harmadik 21 éves kor körül az önállóvá válás idõszakában történik.
A negyedik 30 éves kora körül jelenik meg, amikor átéli a filozófiai krízisét,
amely során azzal szembesül az egyén, hogy ami fontos volt, már nem érdekes
és az egész életmódja, munkája és magánélete is megváltozik.
Az ötödik krízis 40-45 éves kora körül éri az embert, amikor csökken a
bioenergiája, kevesebbet tud dolgozni és a dolgaira figyelni. Pszichés elmoz-
dulás is létrejön a bölcsesség felé, az egyén több problémát képes megoldani.
Ha ez a változás nem történik meg, betegségek alakulnak ki és az egyén élete
degradálódni kezd. Aki nem tudja ezt a krízist feldolgozni, az meghal. Sok
tragikus esemény alakul ki ebben az idõszakban. A fizikai energia csökkenését
a mentális és lelki energia növelésével lehet ellensúlyozni, ekkor fordulnak az
emberek a spiritualitás és az istenkeresés felé.
Hatodik krízis idõszak a 60 éves kor körül alakul ki. A fizikai energia szint
még nagyobb esést mutat, a test elkezd öregedni és rengeteg fizikai probléma
keletkezik. Az érzékszervek tompulásával az információk is halványabbá vál-

179
nak. Az egyén fáradékonysága felerõsödik. Kevesebb értelmet talál az életben.
Ez lelki problémákhoz vezet, kritikához és panaszkodáshoz. Ebben a
helyzetben a degradáció egyetlen ellenszere a spirituális fejlõdés. A dolgok
valódi természetének megismerése. Az arc változásával jól látható a krízis fel-
dolgozása vagy arra való képtelenség. A lélek kiül az arcra. Aki megbölcsül,
megszépül.
A hetedik krízis 80 éves kor körül jelentkezik, a halál elõtt. Az egyén vissza-
vonul az élettõl, már semmi nem érdekli, közömbössé válik. Elveszíti
örömképességét. Csak a magasabb filozófiai cél megtalálása segít az életben
maradásban. Az idõsek nehézséget mutatnak a változások terén.
Mindig 30 évre van szükség, hogy egy generáció a változást el tudja fogadni.
Az öregek ennek az elfogadásnak és változásnak a gátlóivá válnak. Minden
megsemmisítõ program emiatt az evolúciós fejlõdést segíti elõ. Pl. a dinosza-
uruszok kipusztulása eredményezte a magasabb fejlettségû lények létrejöttét.

A fizikai krízis kialakulása

Az emberi immunrendszer mûködésében is megjelenik, hogy a régi, rosszul


mûködõ sejteket pusztítani kell. Amikor ez a megsemmisítõ rendszer jól
mûködik, csak akkor képes az egyén életben maradni. Az önfenntartáshoz
ezért szükséges egy bizonyos szintû agresszivitás, különben az immunrend-
szere sem tud mûködni és az az érzése alakul ki, hogy az egész világ bántja.
Ahhoz, hogy az immunrendszer ne bántsa a jól mûködõ egészséges sejteket a
szeretet érzés mûködésére van szükség, ami képessé tesz arra, hogy a szervezet
különbséget tegyen jól és rosszul mûködõ sejtek között. Allergiás és autoim-
mun betegségek esetén krízisre van szükség ahhoz, hogy képes legyen a rend-
szer csökkent módon mûködni és át tudjon alakulni. Elnyomott érzésekbõl,
félelmekbõl, haragból alakulhat ki olyan rossz mûködés, ami allergiás meg-
betegedéshez vezet.
Krízis helyzetben az egyén nem olyan aktív, mint elõtte, kikapcsolnak azok a
gondolkodási folyamatok, amelyek nem mûködtek helyesen. Krízis esetén az
egyén önállóan képes lehet a változásra vagy szükséges kívülrõl segíteni a vál-
tozáshoz való alkalmazkodásban.
Amikor valaki hosszú idõn keresztül lelki trauma alatt él, akkor olyan elny-
omott érzése alakul ki, hogy õ csinál valamit rosszul, bûntudata keletkezik,
kisebbségi érzése jelentkezik és nem tudja magát megvédeni. Ekkor alakul ki
az autoimmun betegség, mint az önmaga felé irányított agresszió formája.
Krízis állapotban képessé válunk annak átélésére, hogy ez a program, modell

180
mûködik, haragot és szeretetet is tudunk érezni. A saját immunrendszer ekkor
elkezd helyesen mûködni, nem bántja a saját sejteket. Mikor a mûködés
helyre áll, az egyén kilép a krízisbõl. Ez a változás általában transzállapotban
történik meg. Normális tudatszinten az egyén csak gyógyszerrel képes vál-
tozást létrehozni.

Párkapcsolati krízis kialakulása

Amikor az egyén hosszabb idõn keresztül nem képes az érzéseit kimutatni,


sem a rosszat sem a jót nem képes a másik ember felé kifejezni, az érzelmi
energia nem mûködik megfelelõen a partnerek között. Sok probléma hal-
mozódik fel és az egyén azt érzi, hogy már nem képes ebben a kapcsolatban
tovább létezni, reménytelenség érzése alakul ki.
Krízis helyzet jön létre, amelyben mélyebb, nyitottabb kapcsolati formák
alakulnak ki, így a kapcsolat minõsége fejlõdik. Ha a krízis során nem találják
meg a partnerek az új modelleket, akkor a csalódás érzése felerõsödik és a
kapcsolat megszakításához vezet.

A munkával kapcsolatos krízisek

Kutyákkal kapcsolatos kísérlet során olyan reflexmûködést alakítottak ki ben-


nük, hogy amikor felvillant egy lámpa, megszólalt egy hang a kutyáknak fel
kellett ugrania egy asztalra és egy deka húst kaptak. Néhány héttel késõbb a
húsadagot lecsökkentették. Ekkor az állatok idegesek lettek, nem tudtak alud-
ni. Néhány hét után elpusztultak. Mivel nem voltak képesek alkalmazkodni a
megváltozott helyzethez és a frusztrációérzésük erõs stresszt eredményezett.

Az emberek esetén is kialakulhat ilyen helyzet. Üzletembereknél nem ritka,


hogy amikor a vállalkozásuk gyengébben mûködik nem képesek lemondani
az eredeti eredményrõl. Álmatlanságban szenvednek, szívbetegség és egyéb
fizikai betegségek alakulnak ki, pl. cukorbetegség, vérnyomás problémák. A
stressz helyzet erõssé válik. A krízist kell erõsíteni ebben a helyzetben. Vagy
le kell mondani az üzleti elképzelésekrõl, vagy magasabb spirituális szinten kell
folytatni a munkát. Ez jelentheti a krízisbõl való kilépést.

Lehetséges, hogy a krízisek összefüggenek egymással, máskor viszont


függetlenül is kialakulhatnak.
Krízisek alakulhatnak ki az emberekkel való viszonyokban, az idõvel, tár-

181
sadalommal, saját magával, Istennel való kapcsolatban. Minden krízis
megoldása a krízis elfogadásával kezdõdik. Ez segít nekünk fejlõdni, jobban
érezni magunkat. Fontos, hogy tudjuk, milyen fajta krízis hova tartozik. Csak
akkor lehet gyorsan feldolgozni és kilépni belõle. Lelki krízis esetén az
egyének általában depressziós tünetekkel fordulnak szakemberhez. Fontos,
hogy kiderüljön, hogy mikor alakult ki a probléma. Légzésmunka során be
tudunk kerülni a mélypontba, ahonnan a krízis kiindult. Ott találjuk a krízis
kialakulásának okát. Az emberi hierarchia változása lehet az egyik kiváltó ok.
Akár saját magával, a családban betöltött helyében vagy a munkahelyi pozí-
ciójában történhet változás. Változhatnak az emberi értékek. Kialakulhat a
családon belül egy struktúraváltozás, szeretett személy elvesztése vagy új gyer-
mek születése vagy más okból. Lehet a krízis oka, hogy az egyén kevesebb
szeretetet kap és ezért csökken az életminõsége. Az egyén érezheti, hogy nem
fejlõdik, és ezért van szükség a változásra. Fulladásszerû érzést élhet át. Oka
lehet a krízisnek, hogy nem érdekli semmi, apátiába süllyed. Minden krízis-
nek van mélypontja, amibõl ha nem képes kijönni az egyén, akkor hosszú
idõre bent is rekedhet.
Légzésmunka segítségével bejuthatunk ezekbe a mélypontokba. A további
légzés segítségével ez a mélypont eltûnik és feloldódik a krízis. Az egyén ily
módon képes kilépni a krízis helyzetbõl.

26. Az energia légzés a mindennapi jelenségek megértésében

10-15 évvel ezelõtt az emberek még azt gondolták, hogy a transzperszonális,


testen kívüli tapasztalatok nagyon különleges és ritka események. Ma már
mindenki számára elérhetõek ezek az élmények. Az emberi agy mûködésérõl
is sokkal több ismeretet gyûjtöttünk. Éppen ezért új tapasztalatok megsz-
erzésére kell ösztönözni az orvosokat, pszichológusokat és más humán sza-
kembereket annak érdekében, hogy az új tapasztalati mezõn új elméletek és
rendszerek jöhessenek létre. Normális tudatformában az ember képes olvasni,
autót vezetni, anyagi szolgáltatást nyújtani, egyéb munkákat végezni. Változó
tudatformában azonban az ember olyan dimenziókkal és csatornákkal
találkozik, amelyek megtapasztalása gyógyító, nevelõ, oktató lehetõséget hor-
doz. Önsegítõ rendszer kialakítására is lehetõség nyílik a csatornák használatá-
val. Az emberi tudat fejlesztése és a szellemi fejlõdést is ebben a folyamatban
válik lehetõvé. A rengeteg lehetõség eléréséhez, amelyek a különbözõ
csatornák megismerésével lehetõvé válnak meg kell tanulnunk, hogy a
megváltozott tudatállapotban hogyan lehet a csatornákból származó informá-

182
ciókat megérteni és felhasználni.
A legtöbb ember a légzésen keresztül tudja megtapasztalni és elfogadni a saját
energiamûködését. Az emberek közötti kapcsolat nem mentális fogalom,
hanem energia, amelyet érzékelni és látni lehet. Az emberek közötti struk-
turális viszonyok, a szabályok, amelyek mûködtetik a kapcsolatokat és ezen
törvények megszegésének következményei mind láthatóvá válnak.
Észrevesszük, hogy miért vagyunk magányosak, betegek vagy sikertelenek az
életben, miért válunk szerencséssé vagy szerencsétlenné. Az információ gyök-
ereinek a megismerésével a változás lehetõsége is feltárul.
A légzésen keresztül megtapasztaljuk azokat a törvényszerûségeket, amelyek
az egész univerzumot mozgatják. Az Isten fogalma már nem csak mentális
fogalmat jelent, hanem aktív, élõ rendszerré válik, amellyel tudunk kommu-
nikálni, együtt érezni. Meg tudjuk tapasztalni az isteni rendszer megnyil-
vánulásait. Észrevesszük, hogy az emberekben is létezik ez az isteni minõség.
Képesekké válunk annak felismerésére, hogy mikor számíthatunk magunkra
és mikor kell isteni segítséget kérni, mikor támaszkodhatunk a sorsra cse-
lekedet nélkül és mikor kell az eseményeket kézbe venni. Ekkor észrevesszük
azt a végtelen mélységet, ami a lélekbõl sugárzik, a lehetõséget és erõt, hogy
a saját sorsunkat irányítsuk. Észrevesszük azt a végtelen szeretetet, amely az
univerzumban uralkodik és legyõzi a halált és a semmiséget.

183
184
Melléklet 1.

A légzés ritmusát és mélységét korlátozó technikák

A légzést korlátozó technikák arra irányulnak, hogy a széndioxidszint


növekedjen a szövetsejtekben. Ezeket gyakran energia felvevõ technikáknak
nevezik.
Elõször a saját energiaszintet kell ellenõrizni, amely a szövetsejtekben lévõ
széndioxid mennyiségével arányos. Ennek néhány közvetett mutatója van:

· a légzésszünet,
· a maximális szünet,
· a levegõvétel percenkénti gyakorisága és
· a pulzus.

A pulzus, a levegõvétel gyakorisága és a légzésszünet mérését egy tízperces


pihenés után, egyenletes légzésnél célszerû elvégezni. A légzésszünet
mérésénél ajánlatos kényelmesen, egyenes háttal ülni, aztán ellazítani az összes
izmot, beleértve a hasizmokat is, megõrizve az egyenes testtartást.
A légzõizmok (mell-, has-, rekeszizmok) ellazítása természetes és nem erõl-
tetett kilégzést idéz elõ. A kilégzés végén le kell stoppolni az idõt figyelve a
másodpercmutatót, a tekintetet felfelé kell emelni és visszatartani a levegõt az
elsõ nehézségig (az elsõ kellemetlen érzésig), ami meghatározza a légzés vis-
szatartásának könnyû (kontrolált) részét.
Amikor folytatjuk a légzés visszatartását ameddig csak bírjuk, ezt az idõt
akaraterõ szünetnek hívjuk. A kontroll- és akaraterõ szünet együtt a maximális
szünetet adja meg.
A továbbiakban a légzésszünetet kell mérni, és ennek alapján össze kell hason-
lítani a tüdõben lévõ széndioxid szintet az 1. táblázatban szereplõ adatokkal.
A 10 másodperces légzésszünet a tüdõben lévõ széndioxid 4%-ának felel meg,
ennek megfelelõen 20mp - 4,5 %, 30mp - 5%, 40mp - 5,5%, 50mp - 6% és
60mp - 6,5%. Ezek után megmérjük a levegõvétel gyakoriságát és a pulzust,
és az eredményeinket összehasonlítjuk a táblázatban megadottal.

Miután kiderítettük, hogy milyen szinten vagyunk, ki lehet választani egy


energianövelõ technikát.
A Pranajama jógában sok ilyen légzési módszer létezik. A következõ technikát
ajánljuk, amely sokévi tapasztalat eredménye.

186
A szervezet CO2 %-ban Pulzus Légzés- Leveg vétel mp
állapota percenként percenként szünet gyakorisága
Maximális 7,5 48 180 3
teherbírás 7,4 50 50 4
7,3 52 120 5
7,1 55 100 6
6,8 57 80 7
Normális 6,5 60 60 6-8
Betegségnél 6,0 65 50 9-11
5,5 70 40 12-15
5,0 75 30 16-20
4,5 80 20 21-25
4,0 90 10 26-30

Az energiaszint mutatói

3 másodpercen át tartó lassú belégzéssel kell elkezdeni, majd 3 másodpercig


vissza kell tartani a levegõt, utána 3 másodperces kilégzés következik. Azután
ismét belégzés következik, visszatartás, kilégzés és így tovább. Minden alka-
lommal 3 másodpercet fordítunk a belégzésre, 3 másodpercet a visszatartásra
és 3 másodpercet a kilégzésre. Naponta 1-3 órán keresztül kell ezeket a légzõ-
gyakorlatokat folytatni. Az idõ helyes méréséhez kétjegyû számokat mond-
junk magunkban. Amikor például azt mondjuk, hogy huszonegy, akkor elte-
lik egy másodperc. Mikor azt mondjuk: huszonegy, huszonkettõ, akkor két
másodperc telik el. Ha azt mondjuk: huszonegy, huszonkettõ, huszonhárom,
akkor három másodperc telik el. Ezután a légzést visszatartjuk, és azt mond-
juk magunkban: huszonegy, huszonkettõ, huszonhárom. Aztán kiengedjük a
levegõt és ezalatt is számolunk: huszonegy, huszonkettõ, huszonhárom. Így
megállás nélkül folytatjuk ezt a gyakorlatot. 10, 20, 40 percen keresztül lehet
gyakorolni, vagy ennél tovább is, de úgy hogy a napi néhány óra kijöjjön. Az
elsõ 3 napon 3-3 másodperces gyakorlatokat kell végezni. A következõ 4
napon 4-4 másodperceseket és így tovább.

Ezután minden héten 1 másodperccel kell növelnünk az idõt a 20 másodperc


eléréséig. Amikor a periódusok hossza meghaladja 10 másodpercet, a maga-
sabb szintre való átlépés néha problémásnak bizonyul. Ezért ebben az esetben
az ember hosszabb ideig maradhat az elõzõ szinten.

187
Nap Belégzés (mp) Szünet (mp) Kilégzés (mp)
1. 3 3 3
2. 3 3 3
3. 3 3 3
4. 4 4 4
5. 4 4 4
6. 4 4 4
7. 4 4 4
8. 5 5 5
9. 5 5 5
10. 5 5 5
11. 5 5 5
12. 5 5 5
13. 6 6 6
14. 6 6 6
15. 6 6 6
16. 6 6 6
17. 6 6 6
18. 6 6 6
19. 7 7 7
20. 7 7 7
21. 7 7 7
22. 7 7 7
23. 7 7 7
24. 7 7 7
25. 7 7 7
26. 8 8 8
27. 8 8 8
28. 8 8 8
29. 8 8 8
30. 8 8 8
31. 8 8 8
1. 8 8 8

Az energiaszint mutatói

Például 11 másodpercnél könnyen ment a gyakorlat, 12 másodpercnél azon-


ban a légzési folyamat félbeszakadt. Ebben az esetben még néhány napig a 11
másodperces gyakorlatnál lehet maradni, és aztán újra meg lehet próbálni a 12

188
másodpercesre való áttérést.
Ennek a technikának az az elõnye, hogy önállóan elvégezhetõ és könnyen
elsajátítható. Negatívuma az, hogy a mélylégzési technikák közé tartozik, ami
miatt a mély légzés szokássá válik, és ha az ember nem foglalkozik ezekkel a
gyakorlatokkal állandóan, akkor a széndioxidszint a szövetekben hamar leesik
és ezáltal csökken az energiaszint.

A széndioxid halmozódására és az oxigén jobb felszívódására irányuló sokféle


technika közül számomra a legjobbnak csak kettõ bizonyult. Az egyik tech-
nika nagyon egyszerû: a légzés mélységét egy bizonyos határig kell lec-
sökkenteni, úgy, hogy enyhe levegõhiányt érezzünk. Egyes emberek ezt úgy
képzelik el, hogy a belélegzett levegõ csak a kulcscsontig jut el, mások pedig
úgy, hogy annyi levegõt szívnak be, amennyi az orruk tövéig eljut.
A másik kicsit bonyolultabb: ugyanúgy korlátozzuk a légzés mélységét, de a
kilégzés után egy rövid szünetet tartunk, amelyet gyakorló szünetnek
nevezünk. A gyakorló szünetet a következõképpen határozzuk meg: elõször
megmérjük a légzésszünetet, aztán a kilégzés utáni levegõvétel visszatartási
idejének tizedrészét vesszük. Így a gyakorló szünet idejét kapjuk meg. Ha a
légzésszünet ideje 25 másodperc, akkor a gyakorló szünet 25:10 = 2,5 mp.
Mivel idõben egy másodperc egy kimondott kétjegyû számnak felel meg,
ezért fél másodperc egy egyjegyû számnak felel meg. A légzés ritmusa a
következõ lesz: belégzés, kilégzés (magunkban számolunk - egy, huszonegy,
huszonkettõ); belégzés, kilégzés (egy, huszonegy, huszonkettõ), és így tovább.
Miután a beteg, vagy a technikát tanuló személy elméletileg fel van készülve,
és tudja, hogy a betegségeinek oka a mély stresszlégzés, a következõ lépésként
légzõpróbákat kell végezni. Meg kell kérni a pácienst, hogy csökkentse a
légzése mélységét és lélegezzen felületesen 3-5 percig, ez alatt pedig meg kell
figyelni a testben zajló változásokat. Az asztmás tünetek esetében a légzés
normalizálódik, a roham megszûnik, ha a páciens feje fájt, vagy a gyomra táján
voltak fájdalmai, akkor ezek csökkennek, vagy teljesen elmúlnak. Hasonló
módon a bõrviszketés is csökken és elmúlik. Ezek után 3-5 percen keresztül
2-szer 3-szor olyan gyorsan kell mélyen lélegezni, és figyelni kell, hogy
hogyan fokozódnak a betegség tünetei a megszokott állapothoz viszonyítva.
Amikor sikerül tudatosan kezelni a mély stresszlégzést, a betegségek okozóját,
akkor a gyógyulási folyamat a 2-3-szorosára gyorsul fel. Ezért, ha a beteg
értelmi szintje alacsony (ami alatt a logikai összefüggésekre ill.
következtetésekre való képesség hiányát értjük), a légzési tréning alkalmazása
viszonylagosan ellenjavallt.

189
A gyógyulási reakciók

A gyógyulási reakciók a legfontosabb mozzanatok a szervezet teljes energiae-


gyensúlyának regenerálódási folyamatában. A lényeg megértéséhez egy
hétköznapi hasonlathoz fordulunk. Például, egy 3 szobás családi ház fûtéséhez
télen 100 egység tûzelõanyagra van szükségünk, de csak 25 egység áll ren-
delkezésünkre, a többire nincs pénzünk. Ha mind a három szobát kellemes
hõmérsékletig fûtjük, akkor a tûzelõanyag hamar elfogy, ezért spórolási okok-
ból csak egy szobát fûtünk. A szervezet rendelkezik egyfajta energia újrater-
melésre irányuló potenciális képességgel, de ha ezt nem veszik igénybe, akkor
instabilitási helyzet jöhet létre. A szervezet több energiát kezd fogyasztani,
mint amennyit képes megtermelni. Ha ez a folyamat elég lassú, akkor idõben
be tudnak kapcsolódni a szervezet elsõfokú védõmechanizmusai: a vérny-
omásváltozás, a görcsök. Ha ezek nem mûködnek, akkor a másodfokú
védõmechanizmusok kapcsolódnak be: a szervek és a rendszerek csökkentett
energiafogyasztásra térnek át. A gyulladásos folyamatok és az emiatt
bekövetkezett sorvadás csökkentik az aktív sejtek számát, ami különbözõ
betegségekben nyilvánul meg. Ha túl nagy a különbség az energia termelése
és fogyasztása között, és ez a különbségnövekedés túl gyors, akkor a
szervezetnek nem marad ideje az átállásra és bekövetkezik a halál.
Leggyakrabban ez a szívmûködés leállása formájában történik meg, amit sza-
knyelven hirtelen halálnak neveznek.
A betegségek által kerül egyensúlyba az emberi szervezet. De ha a
szervezetben lévõ energiatermelés növekszik, akkor nincs szükség a
takarékoskodásra, valamint a korábbi betegségekre. Ebben az esetben a gyó-
gyulási folyamat hasonlít a megbetegedési folyamatra, csak annak a tükörképe.
Ekkor ugyanúgy keletkeznek gyulladásos folyamatok, csak ezek nem sor-
vadással, hanem a normál sejtszerkezet regenerálódásával végzõdnek.
A rendszeres foglalkozások elkezdése után növekedni kezd a szervezetben
lévõ széndioxid mennyisége. Ha az összes légzõgyakorlatra fordított idõ
meghaladja a napi egy órát, akkor a szervezetben lévõ széndioxid mennyisége
minden nap 1%-kal nõ. A széndioxid koncentrációnak vannak olyan
határértékei, amikor fizikai, anatómiai és funkcionális szinten mennek végbe
változások. Az energiaszint csökkenésekor ezeken a határszinteken különbözõ
betegségek keletkeznek, és ha nõ az energiaszint, akkor szintén ezeken a szin-
teken kezdõdnek el a gyógyulási folyamatok.
Létezik néhány határszint, ahol a gyógyulási reakciók a leggyakrabban fordul-

190
nak elõ: a 10 másodperces, 20 másodperces, 30 másodperces, 40 másodperces,
50 másodperces és 60 másodperces légzésszünetnél, ami a következõ -
tüdõhörgõkben lévõ - CO2-értékeknek felel meg: 4%, 4,4%, 5%, 5,5%, 6%
és 6,5%.
A 20 másodperces légzésszünetnél a tüdõbetegségekkel kapcsolatos gyógyulási
reakciók indulnak meg: krónikus tüdõgyulladás, krónikus hörgõgyulladás,
tüdõzsugorodás stb., ezért ezek a betegségek gyógyíthatók a legkönnyebben.
Amikor a légzésszünet 30 másodpercre növekszik, akkor az emésztõrendszer
és az orr-gége betegségek: gyomorfekély, krónikus bélgyulladás, aranyér, orr-
és arcüreggyulladás és a mandulagyulladás múlnak el. Ahhoz, hogy megsz-
abaduljunk ezektõl a betegségektõl, már több idõre és akaraterõre van szük-
ség. 40 másodpercnél kezd a betegségek zöme elmúlni: a vese és máj
betegségei, izületi és urogenitális panaszok, hormonális és immunrendszeri
megbetegedések, allergia és daganatok. Az anyagcsere felgyorsulása és intenz-
itása miatt javul a szövet regenerálódási folyamata, a bõr puhább és simább
lesz, eltûnnek a ráncok, fiziológiai megfiatalodás megy végbe. Ennek az ener-
giaszintnek az elérése sokkal több idõbe telik, és ebben az esetben bizonyos
értelemben már mûvészi szinten kell tudni kihasználni a szervezetben lévõ
összes energiatartalékot. Regenerálódik az immunrendszer és megsemmisül
minden parazita, több baktérium, gomba és vírus. A 60 másodperces szünet-
nél a következõ idegrendszeri megbetegedések és károsodások múlnak el:
epilepszia, szklerózis, az agy-koponya traumák. Amikor az ember átküzdi
magát ezen az energiaszinten, akkor sajátos energiát kezd kibocsátani magából,
a szemébõl különös hipnotikus fény sugárzik. Ez a belsõ energia gyógyító
hatással bír a környezetben lévõ emberekre, akik ettõl jobban kezdik magukat
érezni. Bármennyire is furcsa, de itt már paradox effektusok kapcsolódnak be.
Például, minél súlyosabb a betegség, annál könnyebben gyógyítható. A súlyos
betegségekben szenvedõ emberek sokkal céltudatosabban végzik a légzõ-
gyakorlatokat, és minden utasítást betartanak, ami sikerhez vezet. Ez azért
történik így, mert más hatékony gyógymódot nekik egyszerûen nem sikerült
találniuk.
Ha megnézzük az ábrát, akkor látjuk, hogy a megbetegedés és a gyógyulás
görbéi hasonlítanak egymásra. Csak az a különbség, hogy betegségnél az
ember elveszíti az energiát, a gyógyulásnál pedig az energiaszint növekszik. Az
energiaszintek között léteznek bizonyos energiaszakaszok. A szervezet ener-
giaszint ingadozását a szakaszon belül a szervezetnek a környezethez való alka-
lmazkodóképessége határozza meg. A szakaszon belüli határok a legfelsõ és a
legalsó energiaszintre vonatkozóan szigorúan rögzítve vannak. Itt találhatóak

191
a legmagasabb energiakorlátok. Ez határozza meg a szervezet stabilitását.
Minden szakaszban van néhány energiaszint, amely részleges stabilitással ren-
delkezik.

192
Melléklet 2.

Transzperszonális Pszichológiai és Légzés Intézet

Harminc éve indult a transzperszonális forradalom a nyugati világban. A teória


és gyakorlat együtt mûködik ebben a rendszerben. A pszichológia három
részbõl áll.
Az elsõ rész a biográfia pszichológiája. A gyermekkori traumák, és a szülõkkel
való kapcsolat feldolgozása. Az életesemények fizikai, pszichikai és szellemi
szinten való feldolgozása.
A második rész a prenatális pszichológia. A fogantatástól a születésig
bekövetkezõ traumák felismerése és transzformálása.
A harmadik rész a transzperszonális pszichológia - mely a következõ szinteken
mûködik:

Transzperszonális szintek

· Szellemi és testen kívüli szintek


· Reinkarnációs és párhuzamos dimenziók
· Angyali szintek
· Archetípus és Isteni szintek
· Nagyisteni szintek - pl.: Jézus Krisztus
· Kis misztikus szint - Emberi univerzum
· Nagy misztikus szint - Kozmikus univerzum

Csak megváltozott tudatállapotban tudjuk az ezekkel kapcsolatos tapasztala-


tokat felhasználni és feldolgozni. Ezen információk segítenek kiterjeszteni a
tudatot, és megszabadulni a gátaktól, így egy magasabb szintû, teljesebb életet
élhetünk.
Ebben a folyamatban felismerhetjük az összes õsi misztikus tapasztalatot, és a
modern tudomány egybeesését.
Egyik legfontosabb technika, mely segít felismerni és megtapasztalni a tran-
szperszonális tudat mûködését a különbözõ légzéstechnika. A légzés fontos
szerepet játszik a fizikai és lelki jólét megteremtésében. A légzés segítségével
megismerhetjük önmagunkat, életcéljainkat és javíthatunk az egészségünkön.
Ezt a módszer már hatvan éve is használták az orvosok a betegeik gyógyítására
és a lelki problémáik legyõzéséhez. Ezt a tudást szeretnénk önnek átadni és így
hozzájárulni ahhoz, hogy az élet adta nehézségekkel jobban és hatásosabban

194
megbirkózzon.

A Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet tagja az International


Breathwork Foundation - IBF (Nemzetközi Légzésmunka Alapítványnak).
Ennek a rendszernek 30 ország tagja.

Intézetünk fõ célja az, hogy professzionális légzéstréningeket szervezzen azok-


nak az embereknek, akik szeretnének megismerkedni evvel az önsegítõ,
fizikai és lelki közérzetjavító módszerrel. Ezen légzéstechnika a Rebirthing-
légzés, Holotrop-légzés és a Vivation-légzés alapjaira épül, és hatékony mód-
szer a fizikai és pszichikai légzésakadályok legyõzéséhez.
A tréningen különbözõ légzéstechnikákat sajátíthat el, amik segítségével job-
ban megismerheti és felfedezheti önmagát. A résztvevõk többek között
elsajátítják azt a képességet, hogy barátaikon, ismerõseiken vagy klienseiken
segíthessenek a légzés által, de kedvük szerint továbbadhatják másoknak is ezt
a tudást.

A Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet számára kötelezõ a


tréningek kiváló minõségének és az erkölcsi felelõsségnek a fenntartása.
Trénereink tapasztalt tanítók, szemináriumvezetõk és kiképzõk, akik már
évek óta gyakorlati munkát végeznek.

Ez a kiképzés segít Önnek abban, hogy segítsen önmagán és más embereknek


a légzéssel, de nem helyettesíti a pszichoterápiát.
Tehát a légzés-tanítás egy szabad foglalkozás és nem egyenlõ a pszichoterápia
tudásával.

195
A Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet
2003/2004 éves programja

10 bázistréning - Az alapképzés

Légzésmunka: Tapasztalat -Teória - Gyakorlat - Didaktika

Az alapképzés lehetõséget nyújt arra, hogy mindenki saját maga is megtapasz-


talhatja a humán pszichológia és a testmunka módszereinek hatékonyságát. A
kiképzõk gyakorlati ismeretei és didaktikai képességük lehetõvé teszi azt,
hogy a résztvevõk számára a bázistréningek elsajátítása egy új, egyszeri
élményt jelentsen.

Mi a VIVATION- légzés?

A VIVATION egyszerû módszer, mely segít megbarátkozni saját érzé-


seinkkel.
Ha az ember elnyomja érzéseit, érzelmeit - kellemetlen körülmény jönnek.
A VIVATION megtanítja, hogyan kell felhasználni minden érzésünket az élet
kreatívabbá tételében, és felépítésében. Ezért a szép érzések még
gyönyörûbbek, a negatív érzések még könnyebben elviselhetõk lesznek.
A VIVATION segít a mindennapi helyzetekben, legyen az otthon, család,
munka, párkapcsolat, stb..
A VIVATION könnyen elsajátítható. Néhány foglalkozás után már önállóan
alkalmazható Ez a módszer segít megoldani a testi problémákat. Ezzel a tech-
nikával a mély lelki problémák is megoldhatók könnyû és finom módon.
Más gyógyterápiákkal együtt is alkalmazható.
Az önállóan végzett légzésgyakorlatnál már tud koncentrálni a belsõ folyama-
tra, és ellazult állapotba tud kerülni. Fekve és ülve is végezhetõk a gyakorla-
tok.
A gyakorlatok hatására egyre jobban kinyílik a világ felé. Minden VIVA-
TION foglalkozás különbözik egymástól. Minden alkalom egy új kísérlet és
egy új kaland.

Mi a REBIRTHING - légzés?

A Rebirthing újjászületést jelent. A születési trauma egyik legfontosabb lelki


és fizikai probléma gyökere. Az újjászületési folyamat négy részbõl, vagy négy

196
mátrixból áll. Elsõ mátrix a fogantatástól az elsõ szülõ görcsig tart. A második
mátrix maga a szülõgörcs. A harmadik mátrix a szülõcsatornán való áthaladás.
A negyedik mátrix maga a megszületés és a köldökzsinór elvágása.
Az elsõ mátrix problémája az, hogy akartak, vagy vártak-e bennünket, fiút,
vagy leányt vártak-e. Ebbõl alakul ki az önelfogadás és önbecsülés.
A második mátrix problémája a szabadválasztás és döntés. Ha az embernek
nincs szabadválasztása, vagy nem tud döntést hozni, kialakulhat a depresszió és
pesszimizmus.
A harmadik mátrix problémája az együttmûködés az anyával. Itt jöhet elõ az
agresszió, düh, harag, bûntudat érzése, pusztítás és önpusztítás programja.
A negyedik mátrix problémája az elsõ találkozás a világgal. Ez a világgal való
kapcsolatunkat mutatja. A figyelem hiányából alakul ki a függõség, félelem,
bizonytalanság, szorongás és feszültség érzése.
Az újjászületés során újból át lehet élni minden problémát, és helyette új poz-
itív érzést, és életmodellt lehet strukturálni.

Mi a HOLOTROP-légzés?

A holotrop légzés segít új trancendentális tapasztalatokat szerezni. Ezzel a


tudatunkat ki tudjuk terjeszteni, és kapcsolatba kerülhetünk növényekkel,
állatokkal, emberekkel, Istennel és az egész Univerzummal. Meg tudjuk
tapasztalni a születést és a halált, mint a végtelen kozmikus ciklust.

- "Szenvedek, és mindig fogok szenvedni. Sírok és sírni fogok


örökké. Imádkozom, és mindig fogok imádkozni. "
Ebben a folyamatban át lehet élni a szeretetet az egész világgal. Ez a folyamat
segít átstrukturálni az egész életünket, és kapcsolatba kerülni a Kozmikus
tudattal, ott, ahol nincs tér és nincs idõ.
A holotrop - légzés az egyik legfontosabb technikai gyakorlat a transzper-
szonális pszichológiában. Ez a gyakorlat segít belépni arra a mély tudatszintre,
ahol az univerzum rejtélye és titka felszínre kerülhet.

Az emberek a légzésfolyamatban négy szinten tapasztalnak pszichikai


történéseket.

1. Absztrakt és esztétikus élmények.


2. Pszichodinamikus élmények.
3. Prenatális élmények.

197
4. Transzperszonális élmények.

Minden szinten az élmények pozitív irányban befolyásolják a személyiségvál-


tozást.

Az elsõ szinten megtörténõ élmények absztrakt képek, éles fények, különbözõ


színek látásában jelennek meg. Következményként a világot az ember szebb-
nek és vidámabbnak látja. Mágikus kontextusban és mesés színekben tapasz-
talja a világot. Ilyen tapasztalatok után csökkennek a belsõ feszültségek és a
lelki fájdalmak, de a folyamat hatása idõben nem túl sokáig tart.

Második szinten pszichodinamikus élményekben, az ember múltbeli és


jelenkori életszituációiban megtörtént dolgait tömörített formában újra átéli.
Ezen élmények hatására lehetõsége nyílik a belsõ megtapasztalásainak össze-
függéseit meglátni. Az összefüggések neurotikus mátrixokat alakítanak,
melyeket az illetõ felismer, és képessé válik azokat kívülrõl nézni, majd fel-
dolgozni. A felismerések segítenek az érzelmi nehézségek korlátain átlépni. A
feldolgozás és feloldódás következtében az ember visszanyeri életét, és meg-
bocsátást kap. Pozitív módon látja mennyire csodálatos az élete.
A pszichodinamikus élmények mély változásokat hoznak a személyiség struk-
túrában, érzelmi és viselkedési vonatkozásokban.
Azonban nem minden esetben történik meg simán és gyorsan a feldolgozás
folyamata. Ennek oka az ego ellenállása. Az ego a személyiség egy része, mely-
ben õsi, primitív ösztönök mûködnek. Ezek az ösztönök részben segítik az
embert, másik oldalról gátolják. A folyamat során feladat elfogadni és feldol-
gozni az ösztönöket, és nem elnyomni azokat. Abban az esetben, ha
megtörténik a feldolgozás eredmény a szellemi fejlõdés.

Prenatális szinten az ember át tudja érezni saját halál és születés folyamatait. Ez


a belsõ, mély tapasztalat az embert ráébreszti, hogy az élet az anyagi világ rel-
ativitása. Ezáltal képessé válik újraértékelni az élet értékét. Az anyagi élet cél-
jai, mint verseny, dicsõség, hatalom, birtoklás más helyet kapnak.
Direkt kapcsolat alakul az ember és a szellemi világ között.
Ezen a szinten léteznek érzelmi és mentális mátrixok.
Megjelenik a kozmikus egység élménye. Az egység érzésben nincs idõ, nincs
tér. A teljes béke, nyugalom és biztonság érzése tapasztalható. Ilyen élmény
például a terhesség alatti gyermek-anya kapcsolat átérzése.
Másik ilyen élmény a komikus beszívódás. Ilyenkor az ember egy tölcsérben

198
érzi magát, ami beszívja valamilyen térbe. Ennek következtében nyugtalanság,
izgatottság és diszkomfort érzéseket él át.
Ide sorolható a kiúttalanság élménye is. Ezt az élményt lehet a születés elsõ
stádiumával azonosítani, amikor az elsõ méhösszehúzódás megtörténik, de
még a méhszáj nincs nyitott állapotban. Áldozat és változatlanság érzés
uralkodik ilyenkor az emberben. Képtelen szabadulni szituációjában a tértõl és
idõtõl.
Itt említjük a halál és újjászületés harcának érzéseit. Ezt az élményt a szülés
második stádiumával lehet azonosítani, amikor a gyermek a szülõcsatornán
keresztül halad át. Ebben a folyamatban óriási energiaáramlást lehet megta-
pasztalni, apokaliptikus képek megjelenésével. Sok agresszió és szexuális ener-
gia szabadul fel. Az ember képessé válik megérezni, hogy az agresszió és agó-
nia áll az érzések egyik oldalán, és másik oldalon a szexuális orgazmus talál-
ható. Így lehet megtapasztalni, hogy az intenzív orgazmikus izgalom egy
határon van a szenvedéssel. A könnyû agóniát szexuális gyönyörként lehet
megérezni.
Ilyen állapotban az ember már kívülrõl képes látni saját helyzetét. Irányítani
tudja az agónia és extázis folyamatait.
Végül a konkrét halál és újjászületés élményei következnek. Ezt az élményt a
szülés harmadik stádiumával azonosítjuk, amikor a gyermek távozik a szülõc-
satornából. Megkönnyebbülés és szabadulásérzések tapasztalhatók.
A szenvedés csúcsának átélése egyenlõ az ego halálával. Megszûnnek a régi
élmények, ragaszkodások. A folyamat következõ lépcsõjén megjelenik egy
vakító fehér, illetve aranyszínû fény, melynek jelenlétében minden teher és
nehézség megszûnik. Bekövetkezik az elolvadás élménye. Ilyenkor az ember
megtisztulás érzést él át. Megváltás és engesztelés mellett Istenhez csatlakozik.

Az ember szenvedései elfogadásával képes gyönyör élményeket kapni. Észre


tudja venni, hogy tudata testétõl függetlenül létezik. Ebben a szabad felis-
merésben képes új alternatívákat nyitni életében.

Transzperszonális tapasztalatok

Légzésfolyamatok alatt, amikor az ember konkrét személyiségével kapcsolatos


problémáin dolgozik, többször találkozik nagyon különleges élményekkel.
Ezeket a folyamatokat nevezzük transzperszonális tapasztalatoknak. A tran-
szperszonális tapasztalatok elkülöníthetõk belsõ és külsõ folyamatokra.
A sok különbözõ testen kívüli tapasztalat sorában egy közös élmény létezik. A

199
folyamat során az emberek a tudat kiterjesztését, és az idõ és tér átlépését élik
át.
Transzperszonális folyamatokban az ember képes magát más emberekkel, álla-
tokkal vagy akár tárgyakkal azonosítani.
Többször megtörténik a regresszió állapota idõben, és az ember képes saját
biológiai és szellemi múltjában kutatni. A visszaemlékezés egészen a fogantatás
élményig, sperma és petesejt állapotig valamint embrió állapotig megtapasztal-
ható.
Biológiai szinten ezekben a folyamatokban lehetõség nyílik a generációs
azonosításokra is.
Transzperszonális tapasztalatokhoz sorolhatjuk a reinkarnációs megtapasztalá-
sokat is.
A tér korlátainak átlépését követõen az ember képes szubhumán
felfedezésekre is.
Valamennyi létezõ objektum - más ember, állat, növény, az egész anyagi
világ, és a teljes univerzum - külsõ tudatában lehetõség nyílik kutatni. A
kutatás lehetséges másik oldalon a szervezet belsõ - szervezet, sejt, szövet -
tudatainak feltérképezésére is.
Szuperérzékeny megtapasztalások, mint a testbõl való kilépés, telepátia,
tisztánlátás, tisztánhallás, illetve különbözõ utazások idõben és térben szintén
ide sorolhatók.
Átlagos transzperszonális tapasztalatok a halottakkal, magasabb szintû szellemi
lényekkel és Istenekkel való találkozások.
Felébred a testben a kundalini energia, és a csakrák megtapasztalása is lehetõvé
válik.
Csúcsponton a tudat elolvad az univerzum tudatában. Eltûnik a határ az átla-
gos és szent dolgok között. Ezekben a folyamatokban az ember és az egész
környezõ világ szenté válik. Minden korábbi kérdésre válasz található. A tran-
szperszonális megtapasztalások következtében az ember megszabadul
szenvedéseitõl, úgy érzi új személyiséggé válik. Ez az új személyiség nem fél
senkitõl, és semmitõl. Megbékül magával, az összes világgal és mindenre
képessé válik.

200
201
LÉGZÉS SZEMINÁRIUMOK

I. évfolyam

A szemináriumok tematikái úgy épülnek egymásra, hogy a lexikális tudáson


kívül a hallgatók érzelmileg, lelkileg és szellemileg is fejlõdni tudjanak.

Az elsõ szemináriumon az újjászületés folyamatát élik meg a hallgatók.


Megtörténik a prenatális mátrixokban a regresszió. Elsõ tapasztalatok, melyek
során a negatív érzéseket kellemes érzésekké lehet feldolgozni. A fájdalmak-
ban pedig gyönyörködni lehet. A folyamat során sok örömet lehet szerezni.
Szabadulni lehet sok szorongástól és félelemtõl.

A második folyamat segít feldolgozni a családi viszonyokat. Az ember mély és


laza állapotba kerül, ahol megtalálja a békét önmagával és családtagjaival.
Megtörténik az egyensúly és harmónia a saját érzésekben. A folyamat után
sokáig megmarad ez az élmény. Csak tõlünk függ, hogy fenn tudjuk-e tartani
ezt a szép állapotot. Új érzelmi és mentális családi modellek építése. Magasabb
szintû felelõsség felvállalása.

A harmadik folyamat tárgya a halál és újjászületés tapasztalata. Eltûnik a határ


az élet és halál között. Kinyílnak az ajtók a végtelen lehetõségek elõtt.
Megtörténnek az elsõ transzperszonális tapasztalatok. Találkozások különbözõ
intelligenciákkal. A folyamat során megszabadulnak a hallgatók a negatív
érzésekhez, rossz tapasztalatokhoz való ragaszkodásoktól. Megszûnik a haláltól
való félelem. Magasztos és tiszta érzések kialakulása az egész világ felé. Ez
pedig csak az elsõ lépés az új tudat rendszer felé.

A negyedik folyamat a tevékenységgel és kreativitással foglalkozik. Itt kezdõdik


az önálló önsegítõ rendszer építése. A felelõsség további fejlõdése, és az
önmegvalósítás megjelenése. Önbizalom. Új fejlesztõ mentális modellek. Az
ember észreveszi, hogy nem fél senkitõl és semmitõl, mindenre képes.

Az ötödik szeminárium az elsõ profi folyamat, ahol a hallgatók megtanulnak


segíteni más embereken is. Már képesek megerõsítéseket használni, ami az
energiát aktivizálja a testben. Ez segít feldolgozni az érzelmi nehézségeket, és
átalakítani a nem mûködõ mentális modelleket. Ebben a folyamatban alakul a
kapcsolat a külsõ intelligenciákkal, melyek segítenek különféle problémák fel-

203
dolgozásában.

A hatodik szeminárium a szexuális energiával foglalkozik. Orgazmus beállítása


és fejlõdése valamint a párkapcsolat és egyéb családi kapcsolatok tisztítása és
beállítása a fõ téma. Ezen kívül foglalkozunk a vonzalom erejének
aktivizálásával, és a szeretet energiának a függõségektõl való megszabadításá-
val.

A hetedik szeminárium a reinkarnáció témájával foglalkozik. Itt a hallgatók


megtapasztalhatják elõzõ életeik folyamatait. Lehetõség nyílik a korábbi életek
és a mostani fizikai és lelki ill. párkapcsolati problémák összefüggései közötti
felfedezésekre. Megtalálhatják a meglévõ problémák megoldását.

A nyolcadik folyamat témája a párhuzamos dimenziók világa. Ezekbõl az intel-


ligenciákból származó információk segítenek az embereknek felszínre hozni
rejtett képességeiket. A kinyílt csatornákban való jártasság utat nyit meg-
valósítani az új lehetõségeket az emberi sorsokban.

A kilencedik szeminárium alkalmával a hallgatók megismerkednek a négy fõ


energia tulajdonságával az emberi lét vonatkozásában. Az ERÕ energiát a
biológiai sejt és kromoszóma szinten azonosítjuk. Az AKARAT energiát a
belsõ állat vonatkozásában azonosítjuk. A SZERETET energiát a belsõ gyer-
mek megismerésével találjuk meg. Valamint a SZABADSÁG energiát a
kozmikus bölcsesség felfedezésén keresztül ismerjük meg.

A tizedik folyamat a második profi szeminárium. Témája az IDÕ energia, ami


minden más energia alapja. Ok és okozat tárgyának, sûrûség és üresség
vonatkozásai. A hallgatók az élet és a tevékenység területét programozzák és
strukturálják újra.

II. évfolyam

1. A légzésmunka alapjai
Dr. Komin Vladimír
- Különféle légzésiskolák légzésmeditációi, egyszerû és haladó légzéstech-
nikák, szemkontaktus légzés, fogantatási és születési típusok, csoportos
újjászületés

204
- A légzésmunka testi, pszichikai, mentális és spirituális kihatásainak összefüg-
gései
- Viviation légzéstechnika alapjai: öt elem, integrációs gyakorlatok

2. Légzés, érzelemkifejezés és családi modellek


Dr. Komin Vladimir
- Az érzelmi elfojtás és az érzelmek elmélete. A belsõ érzékelés és a cselekvés
érzelmi mintája, duális érzelemmunka
- Érzelmi reakciók polarizációi. Kontrakció és expanzió ritmusos légzés.
- Családi energia strukturálása, kristályosítás
- Szerepjátékok
- Párkapcsolat strukturálása, teremtése
- Holotrop légzés alapja. Megtudhatjuk, hogy hogyan dolgozzunk a mély
problémákkal. Szabadulás a függõségtõl és ragaszkodástól. Megvilágosodás.

3. Önismeret és légzés
Dr. Komin Vladimir-
- Holotrop légzés, földöntúli tapasztalat testen kívüli energia formában
- A csakrák és auratisztítás
- Idõenergia strukturálása, életfolyamat hosszabbítása programozással
- Energia polarizáció légzéssel
- Energia egyensúly és önkifejezés az életben
- Pszichoszintézis
- Pszichikai szintnek
- Metaprogramozás

4. Kreativitás és légzés
Dr. Komin Vladimír
- Önsegítõ rendszer programozása és strukturálása, pénztest strukturálása
- A tudatos tudatalatti és tudat fölötti gondolkodás
- Supervizualizáció és az alkotó ciklusosság

5. Profi I. Tanfolyam: légzés és testmunka


Dr. Komin Vladimír
- Alapozás, bioenergetikai gyakorlatok, helyzetgyakorlatok
- Különbözõ problémák testi topográfiája, szuper intenzív integrációja
- Energia csatornák tisztítása. A legfõbb probléma megtalálása és pozitív
megerõsítés megadása

205
- Kapcsolat a légzésvezetõ és a résztvevõ között

6. Szerelem, sex és kommunikáció


Dr. Komin Vladimir
- Férfi archetípus / nõ animus, anima modell
- Kommunikációs modellek, aktív figyelés, empátia, megegyezés, és elfogadás,
konfliktuskezelõ stratégiák
- Szexuális mátrixok, szexuális ütem, és összefüggés a prenatális mátrixal
- Gyógyító energia a szexualitásban, orgazmus mátrixok
- A szexuális modellek és energiák javítása, Spirituális párkapcsolat
- Szexszomatika

7. Reinkarnáció és légzés
Dr. Komin Vladimír
- Különbség sors és karma között, az elmúlt életek hatásai a jelen élet
akadályaira
- Életcél, életforma és az emberi játszmák
- Az élet mátrixa, a mátrix dekódolása és integrálása

8. Légzési és transzperszonális tapasztalat


Dr. Komin Vladimír
- Kvantum pszichológia, és az agy mûködésének fizikai törvényei
- A lélekvándorlása és transzmutáció
- Párhuzamos dimenzióval való kapcsolat és együtt mûködés
- Kozmikus élet ciklusai

9. Légzés és transzmunka
Dr. Komin Vladimir
- Vizualizálás, a szimbólumok alkalmazása.
- A felsõbbrendû Én, és a belsõ Én kapcsolata
- Találkozás a bennünk lévõ gyermekkel
- Szupervizualizáció
- Tükör légzés, belsõ és külsõ energiaszintek

10. Profi II. tanfolyam, manifesztáció és management


Dr. Komin Vladimir
-Az Idõ energiával való munka
- Csoporttámogatás és vezetés, játék technikák, iniciáció,

206
- Transztechnikák, különbözõ változatú tudat formái,
- Metakommunikáció
- A légzési munka, mint olyan, és a résztvevõkkel való foglalkozás erkölcsi
alapjai

A tíz szeminárium befejeztével a hallgatók nemzetközi Vivation légzéstréner


oklevelet kapnak. Az oklevél nemzetközi szintû dokumentum

III. évfolyam

Az elõadások témái:

1. Bevezetés az általános pszichológiába.


2. Emberi pszichológiai típusok.
3. Nõi és Férfi pszichológia.
4. A csakrák. Energia csatornák. Spirituális fejlõdés.
5. NLP-NeuroLingvisztikus Programozás és Légzés.
6. Humanikus pszichológiától a transzperszonális pszichológiáig:
Asagoli, Jung, Maslow,Grof
7. A változó tudat állapot hierarchiái
8. Klinikai és transzperszonális szexológia alapjai
9. Regressziós hipnózis és különbözõ transzállapotok
Teória és gyakorlat
10. Transzperszonális asztrológia és archetípus pszichológia
11. Prenatális pszichológia és prenatális mátrixok
12. Párhuzamos dimenziók
13. Karma és reinkarnáció
14. Sámánizmus, teória és gyakorlat
15. Tibeti és egyiptomi halottak könyve, tapasztalatok a klinikai halál során
16. Szufizmus, a forgó dervisek, teória és gyakorlat
17. Kilépés a testbõl, teória és gyakorlat
18. Management és kreativitás a pszichológiai csoportokban
19. Misztikus rendszerek a légzés vonatkozásaiban. Szufizmus, Kabbala, Zen,
Issihazmus.
20. Légzés anatómia és fiziológia. Légzés energetika érzelmi és gondolati
megközelítésben.

207
21 Bevezetés a transzperszonális pszichológiába Ken Wilber - integrált pszi-
chológia. A tudatfejlõdés szintjei. A nyugati pszichológiák és a keleti spirituális
tanok integrációja
22. A négy kvadráns. Integrált valóságtérkép. Tudatállapotok- Normál és
megváltozott tudatállapotok. Ken Wilber, Charles Tart és más kutatók szerint
Tudati típusok. Enneagramok
23. A tudatfejlõdés sávjai -integrált pszichológia- erkölcsi, kognitív, szexuális,
énfejlõdés stb. Meditációs állapotok a jógában és a buddhizmusban

208
MÁGNESTERÁPIA

Az Intézeten belül mûködik a féléves Transzperszonális Mágnesterápia képzés.

Témák:
1. A mágnes fizikai aspektusai
Mágnes struktúrája és modern, tudományos elképzelései a mágnesmezõkrõl.
Pólusok hatása különbözõ életfolyamatokra
Katabolikus és Anabolikus folyamatok az univerzumban, a természetben és az
emberi testben.
Gyakorlat.
2. A mágnes biológiai aspektusai
Hierarchia struktúrák különbözõ szinteken: atom szinten, molekuláris szinten,
biológiai szinten, mentális, érzelmi és szellemi szinten. Függõleges és vízsz-
intes energia struktúra a hierarchiában. Polarizáció a hierarchia struktúrában.
Gyakorlat.
3. A mágnes pszichológiai aspektusai
Különbözõ polarizációk: elektromágnes, foton, szín, hang és más frekven-
ciában polarizáció. Fizikai test polarizációja, mentális, érzelmi és szellemi
polarizációk. Topográfiai polarizáció. Dualizmus.
Gyakorlat.
4. A mágnesterápia iskolák
Különbözõ nyugati és keleti iskolák módszerei a mágnes használatára az
emberi testen.
A mágneskocka mûködésének alapelvei komplex használata a gyakorlatban, és
a legjobb módszer kiválasztása . Esettanulmányok.
Gyakorlat.
5. Mágneskocka és önismeret
Az emberi személyiség polarizációja. A gyenge és erõs oldalak megkeresése a
mágnes segítségével. Több dimenziós tudat, reinkarnáció, újjászületés, gyer-
mekkori traumák polarizációja. Parapszichológia hatása mágnessel, a hatodik
érzék megerõsítése. Spirituális térkép.
Gyakorlat.
6. Mágneskocka és párkapcsolatok
Az energia vizsgálata az emberi kapcsolatokban. Konfliktus stratégia.
Tanácskérés döntéshozatal elõtt. Az energia harmonizálása a párkapcsolatok-
ban. A szeretet mûködése. A sors prognosztizálása a párkapcsolatban. A
szeretet, mint katalizátor a folyamatokban

210
Gyakorlat.
7. Mágneskocka és tevékenység
A dinamikus polarizáció. Karrier, siker prognosztizálására, korrigálására és a
szellem fejlesztésére mágnes segítségével Az idõbeni polarizáció ciklusainak
kiszámítása / óra, nap, hónap, év stb./ és mágnessel való korrigálása.
Energiaelemzés a megfelelõ idõben Az élet sorspontjainak energia szerinti
elemzése.
Gyakorlat.
8. Mágneskocka és kreativitás
A gyermek tanulása. Kreativitás fejlesztése. Szakmaválasztás.
Gyakorlat.

Szervezés és bejelentkezés:
Transzperszonális pszichológiai Intézet
1086 Budapest, Könyves Kálmán Krt.44.
Tel.: 06-20-517-8990 Tóth Györgyinél, 06-30-971-3317 Bernáth Krisztánál
és 06-1-214-8647 Matuska Ilonánál

A szemináriumok kéthavonta kerülnek megrendezésre.


Az elõadásokból álló hétvégék két év alatt kerülnek megrendezésre.

Ha a jelentkezõ valamilyen oknál fogva kimarad egy-egy szemináriumról,


lehetõsége van azok pótlására a következõ ciklusban, és így az oklevél akadá-
lytalanul megszerezhetõ.

Vizsgák:
A II. és III. évfolyam elvégzése után elméleti anyagból.

Oklevél:
A 10 szeminárium elvégzése után, Vivation légzés tréner oklevél átadására
kerül sor, amely kliensekkel történõ munkára jogosít a Magyar
Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet rendszerén belül. Az
Intézetben van lehetõség a továbbtanulásra. A Légzés Fõiskola 3. évének
elvégzése után szakdolgozat benyújtása történik. További 4. és 5. év után
diploma benyújtásra van lehetõségük a hallgatóknak. Eredményes diplo-
mavédés után alternatív doktori fokozattal Transzperszonális pszichológus

211
végzettséget kapnak a hallgatók.

Trénerek:
Fõtréner:
Dr. Komin Vlagyimir
Professzionális Vivation (integratív Rebirthing) tréner, Transzperszonális pszi-
chológus, Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet alapítója és vezetõ-
je. Nemzetközi International Breatwork Foundation - IBF (Nemzetközi
Légzés Alapítvány) koordinátor.

Mag. Bernáth Krisztina


Professzionális Vivation légzéstréner. A Magyar Transzperszonális
Pszichológia és Légzés Intézet társalapítója, az Intézet Nõ és Családrendszer
tanszékének vezetõje. Témák: szerelem, szex, párkapcsolat. Management
koordinátor.

Nemzetközi vendégtréner:
Dr. Wilfried Ehrmann
Professzionális Rebirther, pszicoterapeuta. Az Osztrák Rebirthing Egyesület
vezetõje, interaktív transzmunka, autogén tréning kurzus vezetõje, mani-
fesztálás, kommunikáció és piac felügyelõ.

Mag. Madya Birgit Ahlfeld-Ehrmann


A osztrák Natális Intézet vezetõje, Professzionális Rebirther, képzés humán
pszichológiában, tréning szeretetben, szerelemben és extázisban, Skydancing-
Tantra és vízi tánc, management és kommunikációs vezetõ.

212
213
Tartalom
1. Bevezetés 8
2. Élvezd az életet! 15
3. A légzés transzperszonális megközelítése 25
4. Az integratív mechanizmus 35
5. A "Rebirthing" (Újjászületés) Öt Eleme 45
6. Kvantum fizikai összefüggések a légzéssel 55
7. A polarizáció elve és a négy energia 85
8. Születés jelentõsége a mindennapi élethelyzetekre 95
9. A családi modellek. A háromdimenziós családi energia struktúra 100
10. Változó tudatállapotok és a légzés 115
11. A halál létrejöttének spirituális megközelítése 120
12. Létforma halál és újjászületés között 129
13. A ragaszkodás és megvilágosodás állapotai 132
14. Holotrop légzés és testen kívüli tapasztalatok 140
15. Reinkarnáció és párhuzamos dimenziók 145
16. Légzés és spirituális fejlõdés 155
17. Probléma topográfia az emberi testen - Szellemi csatorna felépítése 159
18. Feldolgozások és megerõsítések 162
19. Szexszomatika, szexuális mátrixok 168
20. Siker, pénz, csillogás 172
21. Önismeret a valóság oldaláról 175
22. Az idõ, mint energia - ok és okozat kapcsolata a jövõre 185
23. A légzésmunka használata a mindennapi életben 190
24. A légzésmunka helye más problémamegoldó módszerek között 195
25. Issihazmus - Az okos ima 210
26. Akut lelki-spirituális válság: az átalakulási folyamat 245
kríziseinek magyarázata és orvoslása 248
27. Az energia légzés a mindennapi jelenségek megértésében 250

Melléklet
Transzperszonális Pszichológiai és Légzés Intézet 256