You are on page 1of 6

Kịch bản Tổ chức Lễ khai trương nhà hàng Đại Long

Thời gian dự kiến:


Địa điểm:
Số lượng khách mời:
Số lượng tham gia nghi thức: 10 nhân viên lễ tân nữ
MC:

Phân Thời Hiệu ứng kỹ thuật, dàn


Mô tả chi tiết Lời dẫn (MC)
đoạn gian dựng
Chuẩn + Toàn bộ BTC có mặt tại địa điểm + Thử lại âm thanh lần
bị đón làm lễ cuối
khách + Nhóm lễ tân có mặt, được chia + Bố trí nhân sự hướng dẫn
làm ba tốp: đậu xe (nhân viên bảo vệ
 Tốp 1: gồm 06 cô, có nhiệm BTC)
vụ đón khách tại khu vực + Các nhân sự phụ trách
đón khách, phát tài liệu và dòng điện, âm thanh,
nhận thiệp mời pháo trang kim hoàn tất
 Tốp 2: gồm 04 cô, có nhiệm công tác chuẩn bị
vụ đưa khách vào chỗ ngồi, + Đội Lân -Sư -Rồng có
mang nước uống cho khách mặt tại vị trí đón khách
 Nhóm trưởng lễ tân và BTC hoàn tất công tác chuẩn
theo sát nhóm 1để nhận bị.
diện khách VIP, đánh dấu
danh sách (cho phần giới
thiệu của MC)
+ Thử lại âm thanh lần cuối
+ Các nhân sự phụ trách dòng điện,
âm thanh hoàn tất công tác chuẩn
bị
+ Tất cả tập trung vào vị trí theo sự
phân công
Phân Thời Hiệu ứng kỹ thuật, dàn
Mô tả chi tiết Lời dẫn (MC)
đoạn gian dựng
Đón Nhóm 1 (lễ tân): + Âm nhạc hoà tấu nhẹ
khách + 06 cô chia làm hai hàng đứng nhàng, du dương tại khu
phía trước nhà đón khách, cúi vực họp lễ (hoặc cho
đầu tươi cười chào khách mỗi nhạc dance rộn rang tùy
khi khách bước vào. ý)
+ Các lễ tân sẽ nhận thiệp mời, cài + Nhân viên bảo vệ chỉ
hoa cho Khách mời, xin chữ ký dẫn đậu xe, riêng khu
lưu niệm, phát quà (hoặc tài vực VIP luôn ở gần bên
liệu giới thiệu về nhà hang) sau ngoài.
đó hướng dẫn khách vào vị trí + Một số nhân viên khác
họp lễ nhận hoa chúc mừng, các
lẵng hoa quan trọng xếp
Nhóm 2: lên bục sân khấu và các
+ 04 cô hướng dẫn khách vào vị trí vị trí dễ nhìn
ngồi & mời nước suối. (02 cô + Tất cả các nhân viên
chuyên phục vụ khách VIP rót trong BTC sử dụng bộ
nước khi khách vào vị trí bàn đàm nhằm đảm bảo
VIP) thông tin liên lạc thông
suốt trong buổi lễ
+ Nhân viên chỉ dẫn đậu xe đúng + Đội Lân-sư-rồng biểu
khu vực quy định. diễn đón khách tại cổng
chính
Nhóm trưởng lễ tân:
+ Phụ trách công việc đánh dấu
VIP dự lễ theo danh sách đã sắp
xếp (thứ tự nhất quán) phục vụ
cho phần giới thiệu đại biểu của
MC
+ Tất cả nhân viên của nhà hang
Đại Long trong ban tổ chức tiếp
đón khách, nhận dạng khách
VIP, kết họp Lễ tân đánh dấu
Phân Thời Hiệu ứng kỹ thuật, dàn
Mô tả chi tiết Lời dẫn (MC)
đoạn gian dựng
danh sách VIP cho phần giới
thiệu.
+ Chủ nhà hàng sẽ tiếp đón khách
cùng lễ tân mời khách vào vị trí
hàng phía trên

Chuẩn + MC đến hiện trường


bị + Nhóm trưởng lễ tân gút danh + Âm thanh dịu dần
khai sách khách VIP trao cho MC + Các nhân sự phụ trách
mạc + Các nhân sự lễ tân ổn định đội nguồn điện, hệ thống âm
hình, rút dần vào khu vực họp lễ thanh ở trạng thái tập
chuẩn bị phục vụ lễ, cử lại 02 cô trung cao nhất
tiếp tục đón khách đến trễ.
+ Các nhân sự phụ trách nguồn
điện, hệ thống âm thanh ở trạng
thái tập trung cao nhất
Phân Thời Hiệu ứng kỹ thuật, dàn
Mô tả chi tiết Lời dẫn (MC)
đoạn gian dựng
Giới Đến tham dự lễ khánh thành ngày + Vỗ tay chỉ vang lên
hiệu hôm nay , chúng tôi rất vui mừng ngay sau khi MC kết
đại được đón tiếp và xin trân trọng giới thúc giới thiệu một vị
biểu thiệu khách VIP
1. Ông...
2. Ông.... + Âm thanh chuyển
3. Ông....... sang chế độ phát biểu, cử
đoản khúc (walk music)
Trong buổi lễ ngay hôm nay còn khoảng 15” ngay khi vị
có sự hiện diện của Lãnh Đạo các khách đứng dậy chào
sở ban ngành và đại diện các cơ quan khách
quan thông tấn báo đài thành phố
Đồng Hới và các địa phương khác .

Phát + MC giới thiệu các vị phát biểu Để tiếp tục chương trình, kính mời
biểu (dự kiến của đơn vị tổ chức) ông……………………… Giám
+ Có thể chỉ 1 mình anh Hà phát đốc nhà hàng Đại Long phát biểu
biểu hoặc phát biểu của lãnh đạo khánh thành nhà hàng. Xin trân
thành phố sau đó đến anh Hà trọng kính mời. + Quay phim chụp hình
tác nghiệp
+ Vỗ tay chỉ vang lên
khi kết thúc một bài phát
biểu
Phần Kính thưa Quý vị Khách quý, thời + Âm thanh phát biểu
nghi khắc quan trọng & được mong đợi
thức nhất trong buổi lễ ngày hôm nay đã + Tại khu vực thực hiện
đến! nghi thức các cô lễ tân đã
Chỉ trong giây lát nữa, tất cả chúng đứng sẵn thành hàng
ta sẽ cùng nhau chứng kiến việc một, trên tay bưng khay
thực hiện nghi thức khánh thành phủ lụa đỏ, găng tay
nhà hàng Đại Long trắng…
Chúng tôi xin trân trọng mời các vị
Phân Thời Hiệu ứng kỹ thuật, dàn
Mô tả chi tiết Lời dẫn (MC)
đoạn gian dựng
khách danh dự có tên sau đây tham
gia vào nghi thức + Nhạc bắt đầu nổi
Ồng……………… mạnh mẽ (các khúc nhạc
Ông…………………. hành khúc, hoan ca)
…………………

….
9.. + Nhạc tắt hẳn chờ đợi
Đề nghị các vị khách danh dự vào
vị trí , đeo găng tay, cầm kéo và
chờ hiệu lệnh khánh thành. + Tiếng vỗ tay vang
rền
3…2…1 ! bắt đầu + Pháo trang kim khai
hoả
+ Lân Sư Rồng biểu
Tham Chúng tôi xin chân thành cảm ơn diễn chúc mừng
quan quan khách, mời quan khách tham + Quay phim chụp
quan Nhà hàng theo sự hướng dẫn hình tác nghiệp
của BTC
Sau khi tham quan, kính mời toàn
Tiệc
thể quí vị cùng quay trở lại khu vực
hợp lễ để dùng bữa cơm thân mật
cùng chúng tôi. Một lần nữa xin
+ Dàn nhạc cho mở
chân thành cảm ơn
nhạc du dương phục vụ
suốt quá trình tiệc
Phân Thời Hiệu ứng kỹ thuật, dàn
Mô tả chi tiết Lời dẫn (MC)
đoạn gian dựng
Kết + Đội lễ tân, chủ doanh nghiệp + Nhạc hoà tấu nhẹ
thúc, tập trung ra khu vực lễ tân để nhàng
tiễn tiễn khách
khách + Các cô lễ tân kết hợp với
Nhân viên thuộc Ban tổ chức
chào khách và cảm ơn khách.
+ Nhân viên bảo vệ hướng dẫn
xe sẽ chỉ dẫn các xe VIP ra trước