You are on page 1of 109

организация по

оползотворяване на
отпадъци от опаковки

ЗЕЛЕН ОФИС
www.impact-corporation.com
Безплатно издани
е на:

автори:
Албена Пино
Божидар Кардалев
Босилена Мелтева
Ива Рудникова
Иван Димитров
Любомир Ноков
Марк Босани
Надя Станчева
Олга Апостолова
Радмила Младенов
а
Силвия Тулева

дизайн+илюстраци
и
+предпечат:
Елена Дочева
интро Reduce,
климат, reuse,
енергия,
суровини, recycle
боклук - 37 стр.
- 2 стр.
каФе
H2O енергия пауза

- 77 стр. - 94 стр.
- 26 стр.

транспорт мебели и
почистване
- 55 стр. - 86 стр.

CO2 - 71 стр.

ЗЕЛЕН ОФИС
изграждане
на екип
- 101 стр.
СЪДЪРЖАНИЕ
Работата с климата
(Или защо трябва да мислиш за това...
Интро и в работно време)
До там докарахме нещата, че вече и климатът се про-
меня. Казват ни, че ледниците се топят, че последните
години са най-топлите от известно време насам, че
температурите на Земята са се повишили с 1 градус за
последните 30 години, че ако просто седим и чакаме
до 2020 г., те ще се покачат с още 1 градус и че колко-
то и нищожна да ни се струва тази промяна, тя ще ни
сервира началото на един миниапокалипсис.

Проблемът е в парниковата шапка, с която сме похлу-


пили Земята. Не носим лична вина. Просто я караме,
както досега. Но понеже днес сме доста повече – го-
ним 7 милиарда все пак, СО2 и останалите парникови
газове се трупат с пълна сила в атмосферата. Фрон-
тът може да е много далеч (засега), но измененията
няма да подминат никого.

Колко време прекарваш в офиса? Добре, само ти си


знаеш... Така си помислихме и ние и точно за това
решихме да ти покажем лесните начини да намалиш
СО2 отпечатъка си, докато седиш, потънал в мекия
стол насред офиса.

представи си, че си на северния


полюс (знаем, че не е лесно от
този мек стол насред офиса, но
пробвай все пак). наоколо – лед. и
пълна тишина. няма жива душа.
кой би повярвал, че такова място
може да бъде фронтова линия?
2
защо се затопля земята?
Слънчевите лъчи затоплят Земята. Тя на свой ред излъчва
топлина под формата на инфрачервени лъчи. Част от тези лъчи
остават в атмосферата, абсорбирани от парниковите газове.
Парниковите газове поддържат температурата на Земята.
Въпреки че съставляват едва 1% от атмосферата (останалите
99 % са водород и кислород), те са главният регулировчик на
климата. Без тях Земята щеше да бъде с 30 градуса по-студена.
Другата крайност, т.е. наличието на твърде много парникови
газове, води до обратния ефект - глобалното затопляне.

как се увеличават
парниковите газове?
Парниковите газове - СО2, метан, натриев окис, озон,
се отделят при ежедневни човешки дейности като
горенето на изкопаеми горива (въглища, нефт и
газ). До неотдавна растителният свят и океаните са
поемали и неутрализирали излишните газове, но
днес количествата са колосални, повърхността на
океаните е пренаситена със СО2, а голяма част от
горите са изсечени.

колко повече са
парниковите газове
днес?
Съдържанието на СО2
в атмосферата преди
индустриалната революция е
било 280 ppm (части на милион).
Днес то е 380 ppm. Като се добавят
останалите газове, парниковите
емисии днес са 430 ppm – един
път и половина повече от това, за
което е програмирана Земята.
„всички ние знаем много отдав-
на, че цялата енергия на нашата пла-
нета идва от един източник - слънцето.
неговите калории се складират в рас-
тенията, в животните и в органичните
материи, като газ и петрол. ние мо-
жем да ги извадим и да ги изразходва-
ме като лихва от банкова инвестиция,
нО когато ги изразходваме по-бързо,
отколкото те се възстановяват, разру-
шаваме системата, която първоначал-
но ги е създала. с други думи – вместо
да живеем от лихвите от тази натрупа-
на енергия, ние смe започнали да живе-
ем от самия капитал.”

Дейвид Сузуки, Good News For A Change

4
Режим на тока
(Или защо енергията е на дневен ред)

токът спря – няма по-кошмарна нови-


на от тази за един мениджър. Времето
тече, заплатите също, а хората стоят
без работа. Нали всеки е наясно колко
сме зависими от тока в един офис?
Нещата, които можем да свършим без
компютър, на тъмно, на студено, на
гладно не са особено много.
Всъщност енергията и климатът
са като скачени съдове. По-точно
начинът, по който произвеждаме
енергия, влияе директно върху
парниковите емисии и после върху
климата. Все по-често чуваме за
енергийна ефективност и дори за
енергийна независимост. Целта е
да ограничим зависимостта си от
изкопаеми горива или като нама-
лим разхода на енергия, или като
минем на алтернативни източници
на енергия.

бизнесът и енергията също са


като скачени съдове. Бизнесът е
този, който постоянно разработва
нови енергоспестяващи техноло-
гии в стремежа си, ако не друго, то
поне да направи парични иконо-
мии. Ето защо смятаме, че твоят
офис е готов за зеленото предизви-
кателство.

6
Тази
криза сигурно
още не е връхлетяла
офиса ти (доставките
на пластмасови чашки, кла-
мери и копирна хартия най- горите
вероятно идват навреме), се стопяват с 6
но е добре да имаш гло- % за 10 години. През
бален поглед върху 1970 г. в Бразилия е имало
нещата. тропическа гора с площта на
Европа. Сега тя е с 1/5 по-малко.
Ако искаме да наваксаме загубата на
Суровинна гори през последното десетилетие, ще
трябва да залесим 130 милиона хектара
криза или площ с размерите на Перу. Това
(Или защо можеш да означава да засаждаме 14 милиарда
спасиш тропическите дръвчета годишно в продължение
на десет последователни
гори, въоръжен само с години. Или да внимаваме с
един принтер) хартията, която слагаме в
принтера.

всичко от каталога
за офиса Всичко от каталога
за офиса се прави от някаква сурови-
на – пластмасите от петролни продукти,
хартията от дървесина, алуминият от боксит.
Залежите обаче са на изчерпване. Краят на
евтиния петрол се вижда. Според геолозите при
сегашния темп на потребление, резервите от олово
ще стигнат за още 18 години, калаят ще свърши след
20, медта - след 25, а желязната руда - след „цели” 64
години. Единственото, което би забавило изчерп-
ването на тези суровини, е рязък спад в ръста на
световната икономика и съответно в нуждата
от суровина. На практика в рамките на един
човешки живот днес харчим ресурси,
натрупвани за цели геоложки
периоди.
Хайде на боклука
(Или защо многото боклук не отива на
симпатичния ти офис)

Тук те хващаме на тясно. Няма начин вече


да не си погледнал към кошчето за боклук.
Колко пластмасови шишета, чашки, тарелки и
всякакви други опаковки виждаш? Проблемът е
в понятията. Повечето боклук, който се изхвърля
в един офис, на практика е суровина, която може
да бъде преработена и употребена повторно.
Днес проблемът с боклука не се изчерпва с
намирането на сметища и извозването му.
Сега в уравнението се включват фактори като
замърсяващи енергийни източници, изчерпване
на природните ресурси, вредни емисии от
транспорта и замърсяване на природата с
токсични отпадъци.

ако всяка Засега няма шанс някой да почука на вратата на


страна в света офиса и да те глоби, ако не отделяш хартията или
рециклира пластмасата от останките от обяд. Но това, което
толкова би могло да почука на вратата на личната ти и
хартия, корпоративна съвест, е съзнанието, че с няколко
колкото малки жеста можеш да промениш много. Другите
германия вече го правят, крайно време е да се включим
(72 %), активно и ние. Фактите сочат, че рециклиращата
изсечените за индустрия предоставя все по-големи количества
производство суровини за производството. В ЕС поне
на хартия 50% от хартията и стоманата, 43% от стъклото
дървета ще и 40% от несъдържащите желязо сплави се
бъдат с 2/3 по- правят от рециклирани материали. Боклук или
малко. суровина? Погледни отново в кошчето.
8
Бързам, нямам време
(Crash course) значи решил си да хванеш зеления
влак и да промениш рутината на работ-
ното си място. за максимално улесне-
ние (и да ти е по-трудно да си намериш
извинение) разделихме съветите в
книжката на съвети ориентирани към
мениджмънта на твоя офис

Dear Mr/Ms Manager…


и такива, които зависят само от теб

аз и ти...

Ориентирай се според случая. Но преди това ето малко съвети


за общо ползване.
Тайни агенти
Първото и най-важно нещо в
зеления кръстоносен поход е
намирането на съюзници. Във
всеки офис има поне по един
таен агент на околната среда.
Просто се притеснява да се
представя като такъв, за да не
го вземат за еколог. Намериш ли
съмишленици, позеленяването
на офиса ти е гарантирано.

Разделяй и владей
Най-лесното, с което можеш да започнеш, е
разделното събиране на отпадъците. За целта
трябва да подготвиш кошчета с ясно обозначение
и да ги поставиш на най-удобното място. Може и
до всяко бюро. Така ще се справиш с тези, за които
ставането от бюрото с мисия разделно събиране
е непоносима тежест. Много важна стъпка е
разясняването. И се подготви да отговаряш на
въпроси за смисъла, конспирацията и особеностите
на българското разделно сметосъбиране. Можеш
да се обадиш на някоя от компаниите, като
„Импакт корпорейшън”, „Екобулпак” или „Екопак”,
за да получиш повече информация, а и рекламни
материали. Такава фирма ще ти е необходима
и ако си в голям офис и искаш да организираш
директното извозване на отпадъците, вместо някой
да ги носи до кофите пред офиса.

10
Токов удар
Дотук добре. Сега провери дали крушките в офиса
са енергоспестяващи. Те издържат около 8 пъти
по-дълго от обикновените и използват електро-
енергията 60-80% по-ефективно. Една от мантрите
на борбата с промените в климата е енергийната
ефективност. Започва се с крушките, после идва
изключването на компютрите през нощта, намаля-
ването на климатиците и добрата изолация. Въз-
можностите са безкрайни, в тази книжка има дос-
татъчно съвети, а и ти ще се сетиш за още толкова.
Помисли, питай “Гугъл”, поговори с колегите.
не е трудно.

Икономиката -
икономична
Друга важна зелена тема е пребор-
ването на планините от боклук. Как
можеш да се бориш с този офис
проблем? Стигаме до „Икономиката
– икономична, дело на всеки!”. Дори
не икономия, ами разум. Например
нужно ли е да използваме пластма-
сови чаши, щом може и със стъкле-
ни. Трябва ли хартията да е от прясно
отсечена горичка, при положение че
може да бъде сертифицирана или
рециклирана. Ами консумативите?
Кой ги консумира и защо по толкова
много? И няма ли на цялата техника в
офиса опция за пестене на енергия,
за икономия, за екология. Всичко е
вече измислено.
? ? ? !
A4 A4 A4 A4

Криейтив
Най-хубавото на зелената тема е, че ти позволя-
ва да си суперкреативен. Например в много ком-
пании по света съществува принципът „А4”. Ако
един доклад или отчет не може да бъде предста-
вен на лист хартия с формат А4, значи, първо, не
е направен добре и, второ, повечето хора няма
да го прочетат. Звучи ли ти предизвикателно?
Явно няма нужда от тонове хартия само за да из-

?? ?!!
глеждаме сериозни и компетентни.
Сговорна
дружина
Насърчавай всички
наоколо да бъдат

?? ?!!
екологично отговорни.
Лобирай това да бъде
включено като част от
фирменото обучение.
Можеш да идеш и по-далеч,
като разработиш цялостна
фирмена политика за
отговорно използване
на природните ресурси.
Спестените средства
можеш да вложиш в
тийм билдинг или пък в
благотворителност.

12
Съединението
прави силата
Друго простичко правило е, че когато
купуваш даден продукт, ти подкрепяш не-
чий бизнес и се съгласяваш с цялата негова
дейност - от производствения до постекс-
плоатационния етап. Например, ако за офи-
са предпочиташ пластмасови химикалки за
еднократна употреба, ти даваш сигнал „зе-
лено” на производството на страшно
много пластмаса и съпътстващото про-
цеса отделяне на парникови газове. Ре-
дом с това спомагаш за увеличаването на
отпадъци, които иначе искаш да намалиш.
Твоят покупателен вот дава възможност на
избраните от теб продукти да затвърдят
и разширят позициите си на пазара. Ре-
дица компании, между които гиганти
като Dell, HP, Sun, ViewSonic, са осъзнали,
че за да може действията за опазване на
околната среда да са истински ефективни,
е необходимо мерките да обхванат целия
бизнес сектор. Ти можеш да помогнеш за
затварянето на веригата, като подходиш по
същия начин с партньорите си.
И ний сме дали
нещо на света
И още нещо, преди да те оставим да се оправяш сам.
Това до тук е само на тема „екоофис”. Истински инте-
ресно става обаче, когато се замислиш и за продук-
тите, които твоят офис дава на света. Защото там е
истинската работа. Много пазари ще се преструкту-
рират съществено заради екологичните проблеми,
които по-сериозно от всякога са надвиснали над гла-
вите ни, над работата ни, над бъдещето ни, над де-
цата ни. Светът се променя с бързи темпове и нищо
няма да те спаси от новите предизвикателства. Така
че огледай се, ослушай се и премини на зелено.

14
10 много лесни стъпки
(Искам да помогна, но нямам време да чета...)
1. Смени крушките с енерго-
спестяващи.
2. Снабди офиса с контейнери
за разделно събиране.
3. Купувай копирна хартия,
която е 100 % рециклирана
или FSC.
4. Замени пластмасовите
чаши със стъклени.
5. Намали климатиците с 2o.

(Звучи добре, но не ми остава време...)

1. Не принтирай излишно.
2. Донеси си чаша от вкъщи.
3. Смачквай опаковките,
преди да ги изхвърлиш
разделно.
4. Изключвай компютъра
в края на работния ден.
5. Придвижвай се до офиса
пеша, на колело или с
обществен транспорт.
Зелено бъдеще сега
(Четиво за напреднали)
от марк босани

нОв икОнОмиЧески мОдел


Почти две десетилетия след началото на
частния бизнес в България участниците в него
са изправени пред нови предизвикателства,
които обръщат наопаки някои представи
за това какво представлява прогресивният
и напредничав бизнес. Става дума за
нарастващото съзнание, дори сред
управляващите на световно ниво, че
досегашният икономически модел ни е
докарал до границата на това, което
нашата планета може физически да
поеме.

16
нОви технОлОгии
Лекотата, с която сме свикнали да решаваме всякакви
проблеми чрез грубото ползване на обилни количества
нефт, ни е научила да се осланяме на технологии,
инфраструктури и навици, които са толкова разточителни,
че не допринасят нищо за благосъстоянието ни. Чак
сега, когато дори политическата класа осъзнава, че
физическите възможности на планетата са ограничени, се
отделят средства (с голямо закъснение) за изследване и
развитие на ефективни и щадящи ресурсите технологии и
инфраструктури.

Чиста архитектура
В съчетание с нови материали и
високотехнологични решения
редица стари архитектурни
технологии, полузабравени
през индустриалната ера, сега
се доразработват в „пасивното
архитектурно проектиране”. При
него температурата и светлината в
домове и работни помещения се
поддържат на удобно ниво без
изкуствено влагане на енергия.
светОвните резерви
В световната научна общност вече се изпаря-
ват последните сериозни съмнения относно
заплахата от опасните изменения в климата.
Същевременно повечето от нас осъзнават, че в
рамките само на един век човекът е изчерпил
половината от световните резерви на из-
копаеми горива – горива, натрупани
през въглеродната ера в продълже-
ние на 60 милиона години. Това са
стряскащи факти и е нормално те да
предизвикат тревога относно бъде-
щето на начина, по който сме свик-
нали да живеем и правим бизнес.

18
зелени инвестиЦии
Никой няма да загуби от това. Но действащите лица в
бързата лента на международния бизнес напредват с
пълна сила и е изключително важно да не изостанем
от тези играчи. Ако сте инвеститор, търсещ нови и пе-
челивши проекти, не може да не сте забелязали, че по-
лето е широко отворено за инвестиции в технологии
за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
Разбира се, не става дума само за топлоизолация и вет-
роцентрали. Технологии като генерирането на слън-
чева енергия чрез фотоволтаични клетки, отразяващи
хелиостати и други „слънчеви кули”, вече се развиват с
шеметна скорост.
Обществен транспорт
В сферата на градската мобилност се
развиват безброй високотехнологич-
ни системи, щадящи околната среда.
Например електронни системи за
краткосрочно наемане на електриче-
ски коли или велосипеди от пункто-
ве за плащане срещу абонамент или
електронно таксуване; нискобюджет-
ни компютъризирани монорелсови
системи за градски транспорт с отдел-
ни малки електромобили, осигурява-
щи бърз, удобен, гъвкав, икономичен
и нисковъглероден превоз; електрон-
ни системи за таксуване достъпа на
колите в градските центрове и наци-
оналните паркове; високоскоростни
железопътни мрежи и много други.

20
новият началник
В международния бизнес
отмина времето, когато
притежаването на автопарк
с разточително мощни коли
и показното харчене на
големи средства за излишни
пътувания се уважаваха като
знак на платежоспособност. Напоследък такива атрибу-
ти се считат по-скоро за признак на неспособност да се
управляват разумно парите и на немарливо отношение
към околната среда. Затова в развитите страни вече от
няколко години могат да се видят ръководители на мощни
транснационални корпорации, които се носят върху вело-
сипед и водят делата си чрез мобилна е-мейл връзка, без
да се отдалечават излишно от близките си и от удобните
си, екологични и енергоспестяващи домове.

свидетели сме например на рабо-


тодатели, решили да не инвести-

р
рат в изграждането на паркинг
за колите на служителите си,
а вместо това да използват
спестените средства, за да
им предложат безплатни
годишни карти за градския
транспорт и в някои случаи
- безплатни велосипеди. по
този начин работещите прис-
тигат на работа свежи, по-здрави и
по-работоспособни - а не изнервени от
сутрешните задръствания. все по-разпространена ста-
ва практиката да се предоставят домашни компютри на
служителите, като по този начин служителите спестяват
време от всекидневното пътуване на работа, а работода-
телите намаляват разходите си за поддръжка на офиса.
Неограничени възможности

Накратко, новите
технологии ни пре-
доставят уникална
възможност да се
освободим от някои
традиционни практики
и схващания, свързани
с деловия живот и с хо-
денето на работа, които
от десетилетия са били
в голяма тежест както
на работодателите и
служителите, така и на
околната среда. Как
да се ползват тези въз-
можности е въпрос на
находчивост и въобра-
жение, които са водещи
ценности в постигането
на екологичен бизнес.
Успех!

22
Тази книжка ще спаси света
Ето и по един готов отговор за всички, които ти излизат
с куци извинения, когато им заговориш за зелен офис...

- Напротив,
това е
нещо, което
ще улесни
„Твърде сложно е”... работата
ти.

„Никой
друг не го
прави”...
- Именно,
дори няма „Твърде просто е”... - Страхотно!
нужда
да се
Тъкмо
мориш. ще сме
първите.

„Това не е мой
- Много си
прав... Това е
проблем”...
проблем на
всички ни.
„Нищо няма
да стане”... - Не може
- Това е да си
нещо, „Не можем сигурен
което ще да си го в това,
ни спести позволим”... ако не
пари. „Пробвали сме опиташ...
и преди, но не
става”...
- Хайде тогава този
път да го направим
като хората.

24
eнер-
гийна
ефек-
тив-
ност

26
Невероятно, но факт
Всеки1000 кВт/ч 1 тон
спестена eлектроенергия по-малко
парникови
газове в ат-
мосферата.
Оставените през
нощта лампи в колкото е нужен
едно офис поме- за загряването на
щение могат да 1000 чаши кафе.
изхабят толкова
ток,
Този тип осветление е до
Светодиодните 10 пъти по-малко енерго-
лампи (LED), които емко от конвенционалното
и според проучване на аме-
все повече се из- риканското правителство,
ползват за външно ако до 2025 г. светодиоди-
и нощно осветле- те навлязат достатъчно
ние, са трайни и широко, консумацията на
електричество в света ще
ефективни. намалее с 50%.

Мониторът, оставен да работи цяла нощ,


хаби енергията, достатъчна на лазерния
принтер да отпечата 800 странички във
А4 формат.
Оставена на стендбай, копирната
машина изразходва между 15 и
400 вата електричество.
може да
Намаляването на понижи
температурата в офиса сметката
само с 1 градус през за ток с
зимата 10%.
ти н
ос

а
а Скрийнсейвърите пестят енергия
Глуп

т ър
Всъщност скрийнсейвърите са големи пра-
ет
кал хосници на енергия. За да задействат скрий-
нсейвъра на повечето компютри им трябва
приблизително два пъти повече енергия от
р тази, която ползват за обичаен режим на ра-
тъ к бота. Първоначално скрийнсейвърите са съз-
алет
ти а

дадени, за да спасяват екраните от изгаряне


н
Глу

при постоянен образ, но с днешните монито-


пос
а ри няма такава опасност. За да пестиш енер-
гия, по-добре избери опцията без скрийнсей-

н а т ър вър - ‘none’ или ‘blank’.

ти Включването на офис техниката


ка
ос

гълта много ток


Глуп

Ударната консумация на ток при разбужда-


лета

нето на машината е много краткотрайна и в


р най-лошия случай би изгълтала енергията за
тъ к няколко секунди работа в нормален режим.
алет

Така че, когато оставяш офис оборудването


ти а
н
Глу

неизползвано за повече от няколко минути,


пос
а си струва да го изключиш или да го превклю-
чиш на по-икономичен режим.

Изключването на компютрите раз-


бива харда
Изключването на компютъра едва ли ще успее
рк а да съкрати живота на твърдия ти диск, преди
тъ
лелтупа

ти сам да решиш да му го отнемеш. В мина-


Г

лото механичният стрес е влияел на големите


на

ос и харддрайвове, но днес някои производите-


т ли уточняват, че животът на един твърд диск
продължава около 40 хил. енергийни цикъла,
което означава, че и два пъти дневно да си
изключваш компютъра, твърдият ти диск ще
удържи близо 55 години.
28
Изключването на компютри и принтери
създава проблеми в мрежата
По-големите доставчици на мрежов софтуер твърдят, че ако
мрежата е изградена както трябва, не би трябвало да има про-
блеми при изключване на компютрите и принтерите, свърза-
ни в нея, или преминаването им в друг режим на захранване.
Когато сключваш договор за инсталиране или ъпгрейд на мре-
жата, постави условия за управление на захранването (power
management).

Нека цената не е основен пътеводител в избора ти на офис


техника. В този случай често важи максимата „евтиното
излиза скъпо“. Когато купуваш офис техника, интересувай
се от разхода й на енергия и избирай по-икономични
варианти. Питай и за пасивни режими на работа и за въз-
можности за управление на захранването, при които да се
консумира по-малко ток. Търси логото ENERGY STAR.
Като за начало това лого върху уреда е добър ориентир.
Energy Star е съвместна програма на Американската агенция
за опазване на околната среда (USEPA) и Министерството на
енергетиката на САЩ, която започва през 1992 г. За да сло-
жат това лого върху уредите си, производителите трябва да
отговарят на определени правила за енергийна ефективност, които все
повече се затягат през последните 15 години. Програмата започва с оп-
ределянето на изисквания за персонални компютри и монитори, но сега
включва всякакви други видове офис техника. Уредите трябва да имат
опция за работа на режим с по-ниска консумация на енергия, т.е. да може
да се управлява захранването им. Това намалява използваното електри-
чество наполовина. Много от уредите на пазара отговарят на по-сериозни
изисквания от стандартите на Energy Star, така че не спирай с логото, а
продължавай да питаш. И винаги искай от човека, който инсталира тех-
никата, да демонстрира, че функциите на Energy Star работят. Така ще го
подсетиш да ги настрои, ако случайно е забравил.
компютри и монитори
Когато избираш компютри за офиса, имай предвид, че
различните видове компютри дърпат различно коли-
чество енергия...

десктоп
компютрите плоските
консумират LCD монитори ще
40-50 вата ти спестят не само мяс-
то, но и доста ток.
обикнове-
ните мони-
тори – 50 до Направи си сметката
100 вата Преглед на над 600
компютъра и монитора
а лаптопите в един австралийски
гълтат само
15-25 вата университет показва, че
компютрите използват
средно 49 вата, за да
работят на пълни обо-
роти, 29 вата в „спящо”
състояние и 2 вата,
когато са изключени от
копчето. На мониторите
пък им трябват средно 60
вата за активен режим на
работа, 6.5 вата, когато
са на стендбай, и 1 ват,
когато са изключени от
копчето.
30
Print Preview
При избор на принтер най-добре се
огледай за такъв, който може да отпе-
чатва двустранно. Така ще намалиш
наполовина разходите си за хартия.
Друго важно нещо е принтерът да бъде
с презареждащ се тонер или касета.
Така, освен че пестиш от тонер касети,
намаляваш отпадъците на сметището.
Добре е също новият ти принтер да
може да ползва рециклирана хартия.
Употребата на рециклирана хартия те-
първа ще се увеличава в България.

Copycat Copycat Copycat Copycat


Когато избираш копирна машина освен за функция за управление
на захранването гледай и за така наречения energy save бутон. Най-
добрите копирни машини са бързозагряващите, т.е. тези, които са
готови за работа за не повече от 10 секунди след включване. Така те
могат и често да се изключват. Всъщност копирът изразходва най-
много енергия, за да загрее елементите, които втечняват мастилото
и дори да си го оставил включен, без да го ползваш, той поддържа
температурата на нагрятите елементи и консумира доста енергия.
Желателно е да избереш и машина с вграден седемдневен часов-
ник, с който можеш да я настроиш да се изключва сама в края на
работния ден и през почивните дни. Ако купуваш голяма машина,
нека да е такава, която може да намалява документите от А3 на А4
формат. За да си още по-еко, избери си машина, за чиято направа
са използвани повечко рециклирани материали. Компанията „Ксе-
рокс“ например разглобява старите си машини и рециклира части-
те им още от 1968 г. В днешно време тя употребява повторно до
75% от елементите и 98% от материалите на бракуваните копири.

Copycat Copycat Copycat Copycat


Скенер
Когато купуваш скенер, провери колко електричество гълта
в пасивен „слийп“ режим. Нека „заспива“ не по-късно от 15
минути след края на активна дейност и изразходва макси-
мум 12 вата, докато „почива“. Това повеляват изискванията на
ENERGY STAR.

Ако избереш офис Топло, студено отопление на газ


с южно/югозападно – до три пъти по-чис-
изложение, слънцето то е. Ако се налага
ще ти помага да го ото- да се отопляваш
пляваш през зимата. на електричество,
Добрата естествена климатиците от
изолация също ще енергиен клас ААА
успее да задържи ще свършат най-до-
навън температурните бра работа.
рекорди и ще намали Монтирай термос-
необходимостта от тати на радиатори-
отопление или охлаж- те. Ако в офиса е
дане. Монтирането на топло, не бързай да
качествена дограма отваряш прозоре-
(по възможност от ца, просто завърти
сертифицирана FSC термостата. Няма
дървесина) с ниско- нужда да е толкова
емисийни стъкла пък топло, че всички да
ще задържи топлина- се разхождат по къс
та в помещенията. ръкав през зимата.
Парното е най-„мръс- Нормалната стайна
ният“ начин на отопля- температура е между

18 и 21ºС.
ване. Старите тецове
са сред инсталациите,
бълващи най-много
вредни газове във
въздуха. Ако имаш
възможност, избери
32
Пести от крушките
Ако енергоспестяващите крушки ти се струват доста по-
скъпи, имай предвид, че ползват едва 20% от енергията,
нужна на обикновените крушки, за да излъчват същото
количество светлина, и издържат около 8 пъти по-дъл-
го от тях, което само намалява разходите ти. По-ниската
сметка за ток ще изплати инвестицията за по-малко от
година. В този ред на мисли поне година е гаранцията,
която трябва да получиш в магазина за живота на всяка
енергоспестяваща крушка. За времето, през което ще
свети, една такава крушка ще икономиса около 1/3 тона
парникови газове на атмосферата.

Халогенни лампи
Халогенните лампи
с нисък волтаж не са
енергоспестяващи. Те
произвеждат по кило-
грам парникови газове
за всеки 15 часа работа
– колкото една обикно-
вена 60-ватова крушка,
само че светят малко
по-силно. Халогенните
лампи нямат енергийно
ефективна алтернатива,
така че, ако избереш тях,
забрави за намаляване
на сметките.
късо съединение
При монтажа на осветлението не връзвай повече от
2-3 лампи към един ключ. Така няма да се налага да
светят излишни крушки. Ако се опасяваш, че трудно
можеш да контролираш този процес, датчиците за
движение ще свършат добра работа, особено в общи-
те помещения – коридори, санитарни възли и др.
Естествена светлина естествено
Светлината в офиса е ключов елемент, но най-добре е
да бъде естествена – това значително намалява консу-
мацията на ток, спестява вредни газове на атмосфера-
та и щади очите на всички в офиса. Затова изборът на
офис е важен момент. Прецени потенциала за оптими-
зиране на достъпа до слънчева светлина. Обмисли ва-
рианти за монтиране на оберлихти. Но не прекрачвай
нормалните граници в търсенето на естествена свет-
лина. През големите прозорци топлината бяга през
зимата, а през лятото горещината влиза по-лесно,
което води до нужда от електричество за отопление
или охлаждане. Реши интериора на офиса си в светли
тонове. Тъмните цветове поглъщат светлината.

EMO
Ел. уредите консумират енергия дори и изключени, стига да са
в контакт с електрическата мрежа. Ако се опасяваш, че някои от
колегите ти няма да се сещат да изключват компютрите си, на
помощ можеш да привикаш софтуерния продукт ЕМО (Energy
Management Option). Когато ЕМО усети, че някой компютър не
се използва от известно време, той запаметява всички отворени
файлове, затваря всички програми, деактивира оперативната
система и след това изключва машината. Продуктът изчислява
консумираната енергия, разхода за нея и емисиите парникови
газове, които си спестил при употребата му предишния ден и за
периода, откакто си го инсталирал.
34
ще те включа за компания
Отучи се от лошия навик да включваш
техника и електроуреди по инерция.
Включвай само това, което ще полз-
ваш в момента. Съответно изключвай
техниката, когато не я ползваш, и осо-
бено вечер, когато със сигурност не я
ползваш. Ако не гасиш компютъра си,
когато тръгнеш за обяд, поне щрак- нека бъде
вай копчето на монитора. Трябва ли светлина...
принтерът да е вечно включен? Ако самО при
не, и него изключи.
нужда
Гаси осветлението, когато не ти е нуж-
прах в залата но и научи другите около теб да правят
почиствай редовно същото. Дърпай щорите, за да влиза
лампите и абажури- дневна светлина. Ако светлината не
те. иначе прахта ще ти достига, използвай настолна лампа,
заглушава ненужно вместо да палиш светлините в цялото
светлината. помещение.

Shut Down
Никакъв стендбай, слийп,
хиберниране – само директно
изключване. Снабди се с разклонител
с копче и след като щракнеш OFF
бутоните на съответните уреди,
„дръпни шалтера” централно. Ако
някой компютър се използва като
сървър и трябва да остане включен,
поне изключи монитора му, който
няма да трябва.
Подари дръвче

Подареното дръвче ще помогне на планетата като:


рава с Присъствието си

Намалява шума и Праха

Пречиства възуха
смекчава климата

Пообрява воата

Дръвчетата се засаждат от Горичка или от организации, с които Горичка си партнира


36 в проекти за залесяване.
Reduce,
reuse,
recycle
Невероятно, но факт

Копирната хартия е най-често поръчваният офис консуматив.


Всеки служител използва средно 20 000 листа годишно.

При производството на един тон рециклирана хартия се използва 60% от


електроенергията, необходима за направата на един тон първична хартия.

По данни на Световния фонд за защита на дивата природа от 2005 г. в Бълга-


рия незаконно се изсичат 3.7 милиона кубически метра гора годишно.

Найлоновите пликове и другите пластмасови отпадъци, които стигат до мо-


рето, причиняват смъртта на 1 000 000 морски същества всяка година.
От 5 алуминиеви кенчета могат да се направят 4 рециклирани.

Стъклото, получено при рециклиране, замърсява с 20% по-малко въздуха и


с 50% по-малко водата.

97% от тонер касетите могат да бъдат рециклирани, въпреки това всяка го-
дина 350 милиона биват изхвърляни на сметището само в Съединените щати.

Батериите са сред най-токсичните отпадъци, които изхвърляме, заради ак-


тивните съставки на кадмий, живак, олово и никел.

Всяка година на сметището свършват 50 милиона тона компютри.

В реч пред делегати от 120 страни миналата година председателят на про-


грамата за защита на околната среда на Обединените нации (UNEP) Ахим Щай-
нер сподели, че 100 000 стари компютри акостират всеки месец в нигерийското
пристанище на Лагос, за да станат постоянна част от пейзажа.

100 милиона джиесема ще се добавят към купищата електронен боклук до


2010 г. Има голяма вероятност броят им да е още по-голям, ако уважим прог-
нозата, че през 2007 г. глобалното общество ще се сдобие с 1 милиард чисто
нови GSM-и.
38
ти н
ос а Рециклираната хартия е много по-скъпа
а
Глуп

т ър Бърза справка показва, че на пазара се продава


ет

100% рециклирана хартия, изравнена по цена


кал с обикновената. В случая – както си му е ре-
дът, съпоставяме представителни продукти от
р двете разновидности, покриващи едни и същи
тъ к стандарти за качество. При хартията от клас В
алет
ти а

разликата в сумата, с която ще се разделиш, е


н
Глу

минимална, а в клас С+ е повече от възможно


п
а ос да икономисаш някоя и друга пара, избирайки
по-екологичната алтернатива.

на т ъ
Принтерът отказва с рециклирана хартия
ти Преди да си дадеш парите, провери специфи-
рк

кациите в интернет или поискай информация


с
Глупо

от представителствата на производителите на
алет

принтери. Така ще се увериш, че избраният от


теб продукт работи задоволително с рецикли-
рана хартия.
а
Екохартиите се откриват трудно на пазара
р Рециклираната хартия е широкодостъпна и се
тъ к намира в големите търговски вериги. На всич-
а т к
ти а

ко отгоре се поръчва и по интернет!


н
л
Гл

пос
а
е
у

Рециклираните тонер касети повреждат


принтера
Шофьорите хвърлят ли резервоарите на коли-
т ър те си, щом свърши горивото? Не, презареждат.
сти на
а

О, чудо, може да направиш същото и с тонер


л

касетите! И ако избереш качествен изпълнител,


ета

няма да имаш проблеми. Ще спестиш куп пари,


по

ще намалиш отпадъците на сметището и ще да-


Глу деш хляб на някой, който прави това възможно
за теб и околните.
FSC forever!
поръчвай копирна хартия с логото на FSC (Forest
Stewardship Council). това ти дава пълната гаранция,
че офисът ти консумира хартия, направена от дърве-
сина от устойчиво управлявани гори, а не от безраз-
борно изсечени тропически гори например. послед-
ните вече са намалели на половина, и то именно с
любезното съдействие на хомо сапиенс.

100 % Recycled
предпочитай 100% рециклирана хартия. когато из-
бираш хартия за принтера, търси рециклирана хар-
тия с висок процент на рециклирано съдържание и
минимум обработка с хлор. дори и рециклираната
хартия изисква голямо количество енергия, вода и...
химикали. сто % рециклирано съдържание на прак-
тика значи, че употребената хартия е отишла по пред-
назначение и е била преработена в нова хартия. имай
предвид обаче, че хартията се рециклира максимум
4-5 пъти, след което вече наистина отива на боклука.
значи леко с консумацията.

Зелено самосъзнание = 0
не подценявай колегите си. не мисли, че никой не би
направил усилие да събере ненужната хартия от бю-
рото си и да я остави в кашона за рециклиране. зе-
лени офиси вече има не един и два и всички, въвели
екологична офис политика, казват, че няма нищо по-
лесно от това хората да свикнат с разделянето на хар-
тията от пластмасата. все пак, щом можем да правим
финансови отчети, маркетингови стратегии и борсови
анализи, това не би трябвало да ни затрудни чак тол-
кова.
40
Съгласно Закона за управление на отпадъците „физическо лице,
което изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени
с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени
битови отпадъци или в съдове за събиране на отпадъци, поста-
вени в имоти – публична държавна или общинска собственост,
или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, за-
трудняващ тяхното последващо рециклиране или оползо-
творяване, когато в конкретното населено място е създадена
система за разделно събиране на съответните масово разпрос-
транени отпадъци, се наказва с глоба от 150 до 500 лв.”

кашон до принтера
Остави по един кашон до всеки принтер. Това е първа-
та и най-лесна стъпка. Ако близо до офиса няма кофи
за разделно събиране, шофьорът на офиса или който
и да е от служителите на фирмата на път за вкъщи или
за бизнес среща би могъл да изхвърля хартията в ня-
кой от контейнерите за разделно събиране на „Импакт
Корпорейшън”, „Екобулпак”, „Екопак” или някоя друга
компания за разделно събиране. Ако компанията ти е
достатъчно голяма и генерира повече боклук, напра-
во се свържи с някоя от тези фирми и поискай да по-
ставят жълт, зелен и син контейнер пред или в офиса.

Твоят офис и„Хари Потър” хартията представлява


70% от изхвърляните офис консумативи в един офис.
става дума за предимно бяла хартия с много високо
качество. и макар точно този тип използвана хартия
да е най-добрият и търсен материал за рециклира-
не, едва 15% от него в действителност се рециклира.
Четиристотин хиляди дървета щяха да умрат за отпе-
чатването на последната книга за хари потър в сащ,
ако издателите не бяха избрали да използват само ре-
циклирана хартия. От 2000 г. насам около 6 милиона
книги в света са отпечатани по този начин.
Хартията е само началото
Тъкмо си набрал скорост, не спирай дотук. С кутийки-
те от кола, бутилките от минерална вода и останалите
ежедневни консумативи може да се постъпва по съ-
щия начин. Достатъчно е на няколко места в офиса да
има кофа за пластмасови опаковки и друга за алуми-
ний.

хартиЯ
СЪБИРАЙ: копирна хартия, вестници, кашони (велпа-
пе), картон, картонени кутии (от прах за пране, храни-
телни продукти, лекарства, обувки, дрехи и др.), опа-
ковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване.
ИЗХВЪРЛЯЙ: силно замърсени опаковки и хартия, са-
нитарно-хигиенни материали, тапети.

пластмаса
СЪБИРАЙ: пластмасови бутилки от минерална вода,
безалкохолни и алкохолни напитки; найлонови пли-
кове и торбички; тарелки от хранителни продукти;
бутилки и туби от миещи и почистващи препарати;
фолио, кутии от козметични продукти, сладолед, си-
рене и други хранителни продукти; кофички от кисело
мляко; флакони от шампоани, балсами и други козме-
тични продукти; флакони от лекарствени продукти.
ИЗХВЪРЛЯЙ: силно замърсени опаковки; туби от авто-
масла; опаковки, съдържали опасни химически веще-
ства; платки от електронни устройства; саксии за цве-
тя; играчки и ел.уреди.
42
метал
СЪБИРАЙ: кенове от сокове и безалкохолни напитки, консервни
кутии, метални спрей-флакони от дезодоранти, пяна за бръсне-
не и други козметични продукти, метално фолио; всякакви ви-
дове капачки – от буркани и шишета.

стъклО
СЪБИРАЙ: всякакви видове буркани –
от консервирани и детски храни,
бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки,
шишета и флакони от лекарствени средства с тига с-
и козметични продукти – тиЯ плШ ас т
Ча ки
масОвеие да спрем с
изхвърлени без капачките!
о, врем за
сериозн шки и чинийки
т е ч а а ш а
сови ена ч
пластма б а . е д на стъкл които
р е и,
тна упот ите чаш
еднокра ото пластмасов з а д в а месе-
а ко л к ж и т е л
стру в ин с л у совите
ще упот
реби ед
а ж и з а пластма ито
ото в и, ко
ца. същ нийки и виличк
чи п р о дават в
ли се
като че т с всяка
комплек офи-
торта в
са.

ИЗХвЪрлЯй:
Силно замърсени опаковки, съдържали
опасни химически вещества; играчки и
ел. уреди.

хартиЯ или памук?


малко по-сложен е въпросът с хартиените кърпи. те
са наистина удобни и хигиенични, но ако офисът е
малък и има възможност, замени ги с хавлиени кър-
пи. това със сигурност ще добави още една звезда
към категоризацията на офиса ти като зелен.
сливи за смет
най-големият помощник в зелената фирмена ми-
сия е човекът, който се грижи за чистотата в офиса.
измисли начин да го възнаградиш допълнително
за усилието да събере в отделен плик пластмасо-
вите бутилки, останали по бюрата в офиса.

Откъде да знам, не е у мене...


насърчавай екипа да ползва общи копия от доку-
менти и договори. две-три копия, които да цирку-
лират между колеги, често пъти са напълно доста-
тъчни и вършат същата работа като индивидуални
копия за всеки служител.

химикалките
Недей да се блазниш от
еднодневките. Купувай такива,
на които можеш да сменяш
пълнителите.

втори дубъл
Нека в офиса започнат да използват повторно пощен-
ските пликове. Ако държиш на имиджа на фирмата
пред другите компании, може пликовете да са само
за вътрешна кореспонденция. Не подценявай броя на
дръвчетата, които ще спасиш по този начин. Ползвай
повторно и старите опаковки и кутии за пратки.
44
Петков,
на дъската
Вкарай в употреба белите дъски с маркер - дъски-
те могат да се ползват дълго време и са идеални
както за общите бележки по време на планьорки
и бизнес срещи, така и за индивидуално ползване.
Директно решаваш проблема с камарите флип-
чартове, купени само за краткотрайни записки.

Еее, много
рециклиране
стана Рециклирай тонер касе-
тите. Те се правят от 40 % пластмаса и
40% метал (останалото са гума и разни
такива неща) и могат да се рециклират
до 97%. Изхвърлянето на боклука е не-
оправдано, при положение че и в Бъл-
гария има фирми, които осигуряват
тази услуга. „Тонер дайрект“ рецикли-
рат стари тонер касети и предлагат
отстъпка за нови касети, ако върнеш
старите. Звънни на 0700 11 007 или
 виж www.tonerdirect.bg.
Батерия със закъснител
Намали до минимум употребата на батерии в офиса. Батериите
водят в класацията „най-вреден боклук“. Активните им съставки
са силно токсични и, веднъж попаднали в природата, замърсяват
с тежки метали, които проникват в почвата, водата и хранител-
ната верига. Най-опасен е никел-кадмият, тъй като кадмият не се
разпада и е силно канцерогенен елемент. Съгласно Директивата
на ЕС за батериите и акумулаторите негодните за употреба бате-
рии са токсичен производствен отпадък и не могат да бъдат из-
хвърляни като битов отпадък. Те се рециклират според стриктни
правила на обработка при определен за това ред. Рециклирай
старите батерии - вината към следващите поколения е твър-
де голяма, за да ги изхвърляш на боклука. Отдели едно място в
офиса за изхабени батерии. Добрата новина е, че в магазините
на „Метро” в България вече може да предаваш старите батерии
за рециклиране.

По силата на слънцето Най-лесно можеш


да избегнеш проблема с прииждащите купища изхабени бате-
рии, като заредиш офиса с уреди на слънчеви батерии. Винаги
предпочитай зареждащите батерии - когато ползването на ба-
терии е неизбежно, какъвто е случаят с диктофоните и фотоапа-
ратите, използвай опцията за многократно ползване на батерии
със зарядно устройство. Бонусът е, че излиза и доста по-тънко за
общия бюджет.

Е-боклук Според Агенцията за опазване на околната


среда на САЩ е-боклукът се увеличава 2-3 пъти по-бързо от всяка
друга форма на отпадък, известна на човека. Изхвърлянето съв-
сем не е абстрактен процес, защото отпадъците не потъват вдън
земя. Ако дилемата беше - „на другия край на света или в задния
ти двор”, отговорът щеше да е ясен. Да, обаче много страни в Аф-
рика също не приемат радушно идеята да са задния двор, в който
развитите страни се освобождават от ненужните вехтории. Тога-
ва какво правим?
46
Оловото и CRT
Отдавна се знае, че в хай-тек продуктите намират приложе-
ние вещества, представляващи риск за човека и природата
на нашата планета. Компютрите, изхвърляни с хиляди и хи-
ляди, съдържат богата амалгама от отровни материали. Един
от най-често споменаваните е оловото, използвано в ста-
рите обемни CRT монитори. Количеството олово зависи от
размера на монитора и при големите модели достига до 2.2
килограма. Може и да не ти се вижда много, но миниатюрно
количество от тежкия елемент в кръвта е достатъчно, за да
засегне целия организъм, като най-големи ще са поражения-
та върху мозъка, бъбреците и репродуктивната система.

Живак и LCD
Отровната CRT технология отстъпи мястото си на новите
плоски дисплеи. Човек би се надявал прогресът да елими-
нира нуждата от токсични вещества. Уви, очакванията не се
оправдават, тъй като в повечето от стилните LCD монитори
се използва друг отровен елемент – живакът. Веществото, по-
знато ни от старите термометри, е също толкова опасно, кол-
кото и оловото. А за да добавим още повече колорит в описа-
нието на компютърното тяло, ще добавим и химикал, който
обикновено свързваме със старите кримки – арсеникът. Сам
можеш да се досетиш за ефекта, който има върху човешкия
организъм, затова няма да ти го описваме. Едва ли има нужда
от описание и вредното влияние на други отрови, намерили
убежище в тялото на компютъра като кадмий, хром и тн.

48
Мобифони, джиесеми
Важно е да разбереш, че компютърът не е особен тип изключе-
ние. Сходно е положението с мобилните телефони, телевизори-
те и куп други електронни уреди, които в една или друга степен
съдържат вредни вещества. Неправилното им извеждане от
експлоатация – т.е. без екологични мерки – води до „изтичане”
на отровния им товар и последващите от това вреди за човека
и живия свят въобще.

Според „Грийнпийс” развитите страни често нарушават между-


народните закони и изнасят нелегално е-боклук за развиващи-
те се. Проверка в 18 европейски пристанища, извършена през
2005 г., го доказва: 47% от отпадъците, предвидени за износ – а
в това число и електронните, нямат нищо общо със закона. Бок-
лукът-разбойник освен до Африка пътува още до Китай и Индия.
Тази практика е резултат от неуспешните опити за изграждане
на местни системи за рециклиране в редица страни през 90-те.
Локалната обработка се оказва пряко възможностите на изграде-
ните съоръжения поради количеството или опасния характер на
е-отпадъците. Така се стига до другото „решение” и странстването
на тонове ненужна електроника по цялото кълбо.

Базелската конвенция от 1992 г. е подписана от 160 страни и


цели контрол над боклука във всичките му форми и проявле-
ния. Сътрудничеството на ООН с компании като Microsoft, HP,
Dell, Ericsson от тази година си е поставило за задача да овладее
е-отпадъците, а ЕС има специална директива по темата. У нас с
решение на Министерския съвет се предвижда всички уреди,
изискващи специална постексплоатационна обработка, да бъдат
маркирани и след излизането им от употреба да се дават в спе-
циални пунктове. Но ако имаш нужда да се освободиш от старата
техника вкъщи или в офиса сега, може да се възползваш от услу-
гите на оторизирана фирма за рециклиране на е-боклук. Името
на една от тях е „Тонер Дайрект”. Срещу минимално заплащане
нейни представители ще дойдат и ще поемат грижата за твоя е-
боклук.
ще си го рамкирам
Без принтиране на излишни мейли и документи. По-
мисли добре дали наистина e нужно да разполагаш с
документа или писмото на хартиен носител. Често пъти
натискаме бутона Print механично и задръстваме бюрото,
чекмеджетата и стаята с неща, които дори не поглеждаме
втори път. Алтернативата е просто да изчитаме всичко на
екрана и да архивираме в дигитален формат в създадени
за целта папки.

едно налице, едно наопаки


Печатай двустранно - използвай и двете страни на
хартията при принтиране и ксерокопиране. Когато дву-
странният документ е подходящ за случая, разбира се.
Сметката е ясна: тази икономия съкращава на половина
употребената хартия. За бележки използвай обратната
страна на „грешно“ изпринтираните страници.
А всеки 100 пакета двустранно отпечатана рецикли-
рана хартия спасяват 2 дървета, спестяват повече от тон
вредни газове и пространство от почти 1 куб. метър на
сметището.

стари приятели
Print-friendly и Print-version са бутоните, които ще на-
малят празните полета и колонки. Ако се налага, намали
полетата на страниците до минимум, за да събереш по-
вечко текст. Отново резултатът е по-тънко и леко тесте
документация в полза на зелените гори.

Greenprint
Компютърният софтуеър за принтиране Greenprint
щади природата. Позволява да отбележиш коя точно
част от текста искаш да разпечаташ, както и осигурява
опцията да спестиш празните бели полета. Струва си да
прибавиш адреса www.printgreener.com към често по-
сещаваните линкове. Софтуеърът има 30 дни безплатен
пробен период.

50
By default
Използвай опцията „икономичен режим“ на
тонера (Toner Saver или Draft в Printer Options
на Windows Print Dialog Box), когато доку-
ментът не е официален. Това спестява 50%
от мастилото в сравнение с обикновеното
принтиране.
Настрой компютъра си на „икономичен
режим“ - ако често използваш този режим
на принтиране, най-добре е това да става
автоматично. Оформи размера на хартията
според дължината на текста,
който ще принтираш.

прати ми мейл, не чета писма


Макар че факс машините устремено са
тръгнали по пътя на пишещите машини, все
още има фирми, за които тези устройства са
незаменими. Модерните технологии са поми-
слили и за тях - в уебпространството има сай-
тове, които срещу скромна такса осигуряват
опцията да изпращаш и да получаваш факс
съобщение чрез мейл. Отиди на любимата
си онлайн търсачка и виж какво предлага
мрежата като internet faxing.
Клиентите няма да усетят разликата,
но природата - със сигурност.

всичко помня
Намали броя на използваните дискове в
офиса, като започнеш да използваш преза-
писваеми CD, DVD или флаш памет. Научи се
как да записваш на няколко пъти информа-
ция върху диска, като използваш опцията за
multiple session.
Кламер
Не те ли боли сърцето всеки път, когато в
единия офис служителката боде с телбодче-
то, а в другия, колежката маха телбодчетата и
ги слага в кофата? Ползвай кламери, едва ли
гледаш на тях сериозно, но те са вещ за мно-
гократна употреба.

или телбод
Не ми пипай чашата!!!!!!!!!
Донеси си чаша от вкъщи. Така няма да ти се налага
да употребяваш пластмасовите чашки в офиса. Ако
си мераклия, намери си тарикатска чаша. Току виж
някой колега ти завидял и си донесъл по-хубава
чаша...

52
0 съдържание
Задължително е опаковките, които изхвър-
ляш разделно, да са изпразнени от продук-
та, който съдържат, и по възможност да са
изплакнати. Замърсените опаковки затруд-
няват, а понякога дори правят рециклира-
нето невъзможно.

Това е боклук
Не изхвърляй силно замърсени опаков-
ки в контейнерите за разделно съби-
ране. Те не само че не могат да бъдат
рециклирани, но замърсяват и оста-
налите опаковки, които се намират
в контейнера. Освен това създават
риск за здравето на хората, които
извършват всички по-нататъшни
действия с тях.

малък
обем
Смачквай опаковките преди
да ги изхвърлиш. Намаляването
на обема на опаковките предотвра-
тява запълването на контейнерите с
въздух. Това увеличава полезния обем
и косвено допринася както за намаля-
ване на вредните газове, образувани
при движението на транспортните
средства, извозващи отпадъци-
те, така и за спестяване на
природни суровини.
Фирми
за разделно събиране
на отпадъците
в България
„Импакт Корпорейшън”
http://impact-corporation.com
e-mail: impact_co@abv.bg

„Екобулпак” АД
http://www.ecobulpack.com
email: ecobulpack@ecobulpack.com
„Екопак България” АД
http://www.ecopack.bg
e-mail: office@ecopack.bg

„Булекопак” АД
http://www.bulecopack.com
e-mail: office@bulecopack.com

„РеПак” АД
http://www.repack.bg
e-mail: repack@abv.bg

„Реко Пак” АД
http://www.recopak.com
е-mail: office.recopak@mail.bg

54
Транспорт
невероятно, краят на

но факт евтиния петрол


се вижда. международната агенция
по енергетика прогнозира, че след
2010 г. можем да очакваме дефицит, а
от 2012 г. и сериозна криза на светов-
ния пазар за петрол. добре дошли в
близкото бъдеще.
Транспортът
e основен виновник за
замърсяването в градовете.
Фините частици във въздуха са
причина за преждевременната
смърт на над 300 000 души
годишно
в рамките на ЕС.

колите отделят въглероден


диоксид, въглероден монооксид,
азотен оксид и серен диоксид, с
което допринасят за глобалното
затопляне, киселинните дъждове
и заболяванията на дихателните
пътища.

56
Изключително
популярни напоследък
са хибридните автомобили,
които са снабдени с бензиново-
електрически двигател.
Те са доста икономични
и не замърсяват
в градски
условия.

41% от всички пъ-


тувания с кола във
Великобритания за
периода 2002/2003
са били на разстоя-
ние под 4 километра.
В същото време мно-
го хора страдат от
наднормено тегло...

Защо ли?
ти н
ос
а а В града не мога без кола
Глуп

т ър Без никакво съмнение това е най-разпростра-


ет

неният мит, свързан с транспорта. Модерният


кал човек до такава степен е свикнал с автомо-
била си, че е станал зависим от него. Трудно
му е да си представи как ще извърви 500 м до
р мястото, където трябва да плати водата, тока,
тъ к телефона. Отива с автомобила си до магазина,
алет
ти а

до кварталното кафе, за цигари и вестник и,


н
Глу

разбира се, до работата си. Автомобилът далеч


п
а ос не е толкова незаменим, колкото изглежда.
През по-голямата част от времето автомо-
билът е просто един навик. Според учените

а т ър
нов навик се създава за някъде около месец.
ин
Чудесно, нали?
т
Къде се е чуло
ка
с
уп о

и видяло зелено 4x4?


лета

Джиповете са масово разпространени в


България поради лошото състояние на голяма
част от пътната мрежа. Те замърсяват повече,
защото са по-тежки и се нуждаят от по-мощни
двигатели за задвижването си. Но дизелови
р модели като Honda CR-V не замърсяват повече
тъ к от средностатистическата семейна кола. В
а ет а Глуп

момента Land Rover разработват хибриден


ти а

прототип от този клас автомобили. Ако прото-


н
л
Глу

пос типът бъде усъвършенстван, на пазара ще се


а появи първият зелен 4x4 автомобил.

рк Газ до дупка
90-95 км/ч. е скоростта, при която автомоби-
тъ
л

лът замърсява най-малко и е 100% енергий-


ета

но ефективен. Колкото повече увеличаваш


на

о с ти скоростта, толкова повече замърсяваш


атмосферата с СО2. И толкова по-голяма става
вероятността да станеш поредната жертва във
войната по пътищата. Така че пусни си релак-
сираща музика и по-спокойно.

58
каквОтО и да правим,
не мОжем да изЧистим
въздуха
на гОлемите градОве

изследвания на германски учени доказват,


че ако в град с население от 100 000 души
20% от жителите заменят колите с колела,
въздухът става с 36% по-чист. може би това
е причината велосипедите да са толкова
разпространени в германия. хората просто
искат да дишат...

всички на трамвая
На централно място в офиса сложи разписанието на
градския транспорт и карти с пътната мрежа. Можеш
да насърчиш служителите, които използват общест-
вен транспорт, като им предоставиш безплатни
карти.

Пак закъснях...
отказаха ми краката
Ходенето пеша е най-подходя-
що за служителите, живеещи
в радиус от 3 км от работното
място. Измисли поощрения и
за тази екоизява.
Здрав
насърчавай служителите си да стигат

ду
до офиса с колело. ходенето пеша и

х
карането на колело са най-чистите

в здр
форми на транспорт, а има и бонус
- подобряват физическото здраве

аво тяло
на заседнало работещите. договори
отстъпка за служителите си в близкия
магазин за велосипеди. ако можеш да
отделиш средства за няколко служеб-
ни колела, направи го.

па голямо удобство е, ако край

р
офиса се монтира стойка за
вело
рки

паркиране на колела. важно


е избраното за тази цел
нг място да е добре защитено.
в последно време велоси-
педите са голяма ценност и
има голяма вероятност да не
намериш колелото си там,
където си го оставил.

ухае на... колоездач


за да си наистина на ниво, оси-
гури душ кабини и съблекални
на тези, които използват колела
или ходят пеша. ще ти бъдат
благодарни. всеки знае какво се
случва, когато повъртиш малко
педалите. без душ кабини брат-
ството на колоездачите няма да
има огромен напредък. а дори
и да има, ще понамирисва.

62
велО еврОпа

барселОна (население 1.7 милиона) e град със 128


км велоалеи. В момента в града се обособяват 200 ве-
лопаркинга, разположени на 300 метра един от друг.
От велопаркингите ще могат да се вземат колела под
наем. Очаква се до края на годината броят на тези ко-
лела да е 3000. Системата ще работи чрез специална
карта, която ще струва 24 евро на година или 1 евро
на седмица. Колелата ще се отключват посредством
същата тази карта. Първият половин час ще е безпла-
тен, след което цената ще бъде 0.30 за половин час.
Максималното време на ползване ще е два часа.
в лиОн (население 1.6 милиона) от две години
успешно работи подобен пилотен проект. В момента
в града има 2000 велосипеда, които се паркират на
200 специално определени пункта. Статистиката
сочи, че колелата се използват средно 15 000 пъти на
ден за 20 минути, 86% от хората, които се възползват
от услугата, са жители на града, а 64% от тях използ-
ват велосипедите, за да стигнат до работата.

Същата система е в процес на въвеждане в


Париж, Марсилия и Тулуза.
До края на годината Париж ще бъде наводнен с 20
000 колела под наем. Предвидени са 1450 места за
паркиране, разпръснати из целия град.

„Повикване на колело
по телефона” е подобна услуга, коя-
то се е наложила в Берлин,
Франкфурт, Кьолн, Мюнхен и
Щутгарт.

в амстердам
(население 800 000) 20%
от методите на прид-
вижване са с колело. От
2008 г. в центъра на гра-
да ще може да се влиза
само с велосипеди.

64
11% от жителите на Дъблин вече ходят на
работа само с колело. В момента се осъществя-
ва петгодишен план за построяване на 120 км
велоалеи в града.

лЮксембург прие десетгодишен план,


според който съществуващите 70 км велоалеи
ще бъдат свързани във всеобхватна мрежа.
Заради топографията на града на места ще бъдат
построени велоескалатори и надлези. На основ-
ните пътни артерии се предвиждат двулентови
велоалеи. Очакванията са колоездачите да се
увеличат от 1% на 10% в следващите 10 години.

Жителите на лОндОн на колела са се


удвоили от 2000 г. насам. Transport for London,
организацията, която отговаря за всички форми
на транспорт в града, е разработила много силна
велосекция на сайта си www.tfl.gov.uk с пълна
карта на велоалеите, подходящи места за парки-
ране и информация за безплатни или субсидира-
ни уроци по колоездене.
Car sharing
Това е добра възможност за служите-
лите, които не могат да се откъснат от
колите си. Провери кои служители жи-
веят в един район и се опитай да ги при-
влечеш за идеята. Насърчавай тези слу-
жители, като им осигуряваш по-добри
места за паркиране. Още една идея е да
се създаде база данни за служителите,
така че да могат бързо и лесно да откри-

P
ят място в автомобила на колега.

има начин
Погрижи се фирмените автомобили, ко-
ито осигурява компанията, да са иконо-
мични. Ако се разтърсиш, ще откриеш
много добри възможности. Някои от
икономичните возила харчат по-малко
гориво от колите хибриди. Последните
са другата възможност, при положение,
че бюджетът го позволява.

66
Автомобили
на бъдещето
Напредват разработките на електрическите автомо-
били. В страни като Великобритания отдавна са пус-
нати в движение малки и симпатични електрически
коли. Често използването на такива автомобили е на-
сърчавано от градската управа най-често с безплатни
места за паркиране в града.

Водородните
автомобили също вървят упорито
напред. В Австралия изобретиха система, чрез която
след около година собствениците на водородни коли
ще могат да зареждат автомобилите си в гаража, а
енергията ще идва от слънчеви панели, разположени
отгоре на покрива.

В близ-
ките години индийският
водещ производител на автомобили
Tata ще пусне на пазара кола, която се движи
с компресиран въздух. Със зареждане от няколко
минути ще може да се измине разстояние между 200
и 300 км. Един от големите плюсове на автомоби-
ла ще е цената на едно зареждане: в момен-
та се говори за крупната сума от
1.5 евро.
Икономични
горива
Има достатъчно горива, които
замърсяват по-малко от бензина.
Добро решение са природният
газ, автогаз или метан. Биогори-
вата също замърсяват по-малко.
Повечето икономични горива са и
по-евтини.

ало,
колега,
виждаме ли се?
Намали бизнес пътуванията, като вместо това използ-
ваш видеоконферентна връзка. В днешно време и Skype
върши чудесна работа в комплект с микрофон, слушалки
?
и камера. По отношение на пътуванията, които няма как
да пропуснеш, си води сметка за навъртените километри
и си откупи въглеродните емисии. На сайта на “Горичка”
ще намериш въглероден калкулатор.

Чакай
да затворя
тетриса
Дай възможност на служителите си да ра-
ботят от вкъщи – един-два дни в седмицата
или на пълен работен ден. Така ще спес-
тиш място и ресурси в офиса, ще повишиш
продуктивността и ще имаш нужда от
по-малко места за паркиране.

68
?? ?!!
??!! ?
достъп до офиса с обществен транспорт
да речем, че търсиш нов офис.
един от критериите ти задължително трябва да бъде
лесният достъп с обществен транспорт.
ако спирката е далече и включва преминаване през
неприятен участък (а в софия те са много), не можеш
да очакваш служители да откликнат добре на идеята
за обществен транспорт.

к трака трак трака трак т


р а
рака трак тра
ак трака т

Ако железопътната мрежа го позв


олява,
насърчавай служителите да ходят
в командировка с влак вместо с кола
.
Освен че е много по-екологично,
пътуването с влак дава възможност
за свършване на някаква допълнит
елна работа
или за кратка почивка.
тр

ка т
трака трак трака рак
Фитнес +
Използвай колело, за да стигнеш
до работата си. Споделяй опита си
на колоездач с останалите колеги,
които са привлечени от идеята. На
всичко отгоре от Британската меди-
цинска асоциация твърдят, че пет- Не, мерси,
найсет минути въртене на педалите наистина
дневно намаляват риска от сърдечен
не искам
удар с 50%.
джип
Ако можеш да избираш,
а близо до метрото предпочети фирма, която осигурява
ли сте?
Когато си търсиш икономични или хибридни фирме-
нова работа, прове- ни автомобили. Говори с шефа си.
рявай дали можеш Обясни му колко пари би спестила
да се добереш лесно, компанията, ако мине на по-иконо-
използвайки градски мични автомобили.
транспорт.

дОмаШна рабОта
В колко ще ми при възможност работи
Предложи на неш?
колегата, койт
от дома си. ако имаш
о жи- задача, която спокойно
вее в квартала
, да използвате можеш да свършиш и от
кола, когато от една
ивате на рабо вкъщи, не се колебай,
Най-лошото не та.
що, което мож говори с началника. ако
да направиш, еш той не проявява раз-
е да ползваш
само за себе си колата
. Ще откриеш, биране, кажи му, че си
sharing е заба че car прочел за идеята в тази
вно. По този на
ще опознаеш чин симпатична книжка.
по-добре коле
си и ще имаш гите
компания, дока
пътуваш към ра то
ботното място.

70
Въглероден
неутралитет

сО2
сО2

невероятно, но факт
днес има формули, с кои-
то всеки може да изчисли
какво количество въгле-
роден двуокис изхвърля
в атмосферата ежедневно
и след това да неутрали-
зира емисиите си.
Тази година Pepsi изкупи 1 милиард киловатчаса
възобновяема енергия чрез офсет. Това е равно на
електричеството, нужно на 90 000 американски дома-
кинства за една година. Цената, която Pepsi са платили,
е 2 милиона долара. За гигант като Pepsi може да звучи
не кой знае колко, но като помощ за алтернативните
източници на енергия това е огромна сума.

Yahoo! също ще стане въглеродно неутрална компания


до края на 2007. Това означава, че ще бъде възможно
спестяването на толкова електричество, колкото би се
икономисало, ако Сан Франциско спре да консумира
ток за един месец или ако 25 000 автомобила не се
движат цяла година.

към въглероден неутралитет се стреми и британското


правителство, което изкупува всички емисии от поле-
тите на своите служители.

Джордж клуни инвестира в проекти за възобновяема


енергия финансовата равностойност на 2000 тона CO2,
изхвърлени в атмосферата при снимките на филма
„Сириана”.

72
аз съм неутрален

Индулгенция – (на латински – снизхождение, преносно милост)


Точно както в счетоводния баланс, за да са точ-
ни сметките, колонките с дебит и кредит трябва
да са равни, така и за да се нарекат един човек
или една компания въглеродно неутрални,
изхвърлените въглеродни емисии трябва да са
равни по количество на тези от офсета.

сО2 калкулатор
Все повече световни компании, рок групи или холи-
вудски режисьори си „офсетват въглеродните емисии”.
Ако не си имал време да гугълнеш какво точно означа-
ва въглероден офсет, най-простото определение, кое-
то можем да дадем е - индулгенция..............................
Това е цената, която плащаме за това, че оставяме своя
неизбежен въглероден отпечатък върху всичко около
нас. Първите организации, които започват да изкупу-
ват въглеродни емисии на загрижени за околната сре-
да граждани и компании и да инвестират в засажда-
нето на гори и развитието на възобновими източници
на енергия, се появяват през 90-те години. Преди да
се хвърлиш към този спасителен пояс, имай предвид,
че изкупуването на въглеродни емисии съвсем не от-
меня нуждата от икономии и намаляване на личния
и корпоративен СО2 отпечатък. Преди да тръгнеш да
си плащаш за нанесените щети, трябва да направиш
всичко възможно да сведеш тези щети до минимум и
да офсетваш само емисиите, които не можеш да избег-
неш. Правилото е: Reduce what you can. Offset
what you can’t.
Дават ме по телевизията
Освен престиж включването в списъка от въгле-
родно неутрални компании в много случаи води
и до вдигане на акциите на съответната компания.
Но твоят стимул би трябвало да е продиктуван най-
вече от екологично отговорната ти съвест. В която
ние не се съмняваме.

Много е, ще уволнявам
Идеята е първо да сведеш разходите до минимум,
после да плащаш. Можеш да направиш това, като
сложиш стойка за велосипеди в офиса, осигуриш
видеоконферентна връзка с клиенти, вместо да ходиш
на среща от центъра чак до бизнес парка, намалиш
температурата на климатиците с 2 градуса. Изобщо
започни да обръщаш малко повече внимание на всички
разхищения, които могат да бъдат избегнати.

74
Може ли сметката?
На всеки сайт на компания за въгле-
роден офсет има т.нар. въглероден
калкулатор. Такъв калкулатор в Бъл-
гария можеш да намериш на сайта на
“Горичка”. Обикновено калкулаторите
изчисляват вредните емисии от кара-
не на кола, от пътуване със самолет
и от употребата на енергия в дома
или офиса. Разбира се, използват се
осреднени стойности, защото въ-
глеродните емисии за полета София
- Лондон зависят от много неща като
дали самолетът е пълен, какъв модел
е и т.н.

Ще платя
Можеш да изчислиш въглеродните емисии на
офиса си и да ги откупиш, засаждайки дървета
като: сметнеш бизнес полетите на служители,
провериш годишния пробег на служебните
коли и събереш сметките за ток и парно на
офиса.
Со2 калкулатор

Пресметни количеството парникови газове,


с които допринасяш за промените в климата всеки ден!

Çасади дръвчета с Горичка, за да неутрализираш


личния си въглероден отпечатък!

76
H2O
едва 0.3%
от водата
на земята
е годна
за пиене.
а
Невероятно, но факт

вод тилк
ече а бу
а,
пов сов
рчи стма

и п тро ир а
и е
оби а се ха а пла

- -
ро ит о-
лж та щ

то с пр а н

ме ел
ъ
од ра

не ди та ък
пр т хо .
дн

а
ва ра а ис
о а
ото а во о на е

д
во . 2/3 риз
ся , за див сп
а
а.

г к
он 5 а
р

ет 202 одн
д
т

ър ск а в
отк инер тване

и
ам ри а н ки

ен ез а в .2 а
бл , пр ия н
яп

- 1 ист
олк алн

, з м ит ре

е
р ега ов
за м зрабо

а
т

т
о с л т ч
та до
та ри оля ащ тте

ко п о до в ус е
т
А к ят н п
ла стъ
За и

ма ви а г а з се

ка ве п
а до
ли язо и н д з де

жи н
та мат
в к на ен он ед

а
р я
хо и, н
те о ж ф ср

т
а о уш
нитвотизло нияав е

ет да д да. ат
.

п
а ар во ходв
с , ов н

н а з
да ет Ду

Ед или йн а из р С
м ите о фис етнитеи. канско
Св ек а

в л фр ни.
ели оа
п жит за т но а оди
Р

у а ен г
н а 10 с лйна водтиричл ие на 20
ди ите че ен
ед на глоитра пво еднородълж
За 000 чест ее в п
300 а коли о жив
тов ейств з п о л з в а 135 литра
сем век и х 2/3 отиват
Средно чо ен. От т я не на
вода на де на ръцете и пуска

H2O
за миен тоалетната.
водата в
Кранче, от което капе по капка в секун-
да, разхищава 11 литра вода на ден.

78
ти н
ос
Чистата вода
а
а
глуп

т ър е грижа на кмета
ет
Имаш известно право. Но не е твоя
кал работа да изсипваш каквото ти падне
в канализацията. Водата се възстано-
р вява и пречиства много по-бавно от
тъ к времето, за което се използва. През
алет
ти а

последните 50 години в употреба са


н
глу

п влезли над 13 000 токсични вещества,


а тос които замърсяват водата. Засега ще
ти обърнем внимание на химикалите
на
о с ти в почистващите препарати за офиса,
ърка

но не мисли, че не се интересуваме от
глуп

отпадните води в производството ти.

лета

като няма вода, ще пия бира


средно на ден човек поглъща по 3-4 л
вода. спор няма, може да си навакса и с
други течности.
е та
л
Една халба бира обаче глътва 6 л вода,
а
преди да влезе в бутилката.
к
на т ъ р

За направата на един вестник отиват 10 л,

една памучна тениска поема 150 л,

а стоманата в една кола - 20 000 л.

лу
За да се нахрани всеки един от нас,

пости
г

се изразходват 2000 л вода... на ден.


каква бира каза, че пиеш?
Казанче -
касичка
По-голямата част от водата,
използвана в офиса,
заминава в тоалетната.
Това разточителство може
да се намали наполовина, ако
изискаш да се монтират водоспестя-
ващи казанчета. Сега ще кажеш, че
не е време за ремонт на офиса. Пак
има решение - във всяко казанче
може да се постави по едно пластма-
сово шише с вода, което да отнеме
част от обема му. Колкото по-голямо
е шишето, толкова по-добре.

ж д к ачулкеачове.
След дъ оверявай за и тръби,
т
о пр укан
редовн кранчета, сп казанчето
и и
капещ оалетната ил о са на дне-
т т я д к
те ч о
блем и р вода
и п р о о е то маса капе-
– тез д и к о
д, зара о едн
вен ре а вятъра. сам и с 2 кубика
н ч
отива че ще увели месеца.
н а
що кра ти на вода з
зх о д а
ра

80
Скок във времето
ако си много напред с материала,
пробвай един от тези три варианта...
Вакуумните тоалетни доскоро се използваха само в

1 самолетите и морския транспорт, но в последно вре-


ме нараства употребата им в търговски и офис сгради.
При тези тоалетни отпадъците се изсмукват от тоа-
летната чиния с вакуум, създаден от вакуумна помпа,
след което се изхвърлят в канализацията или се скла-
дират в контейнер. Водата, която се използва, е между
1 и 1.5 литра.

Компостиращи тоалетни се използват в Германия и


Швеция дори и в големите офис сгради. Тяхното пре-

2 димство е, че не използват вода, а освен това като кра-


ен продукт се получава богат компост, който може да
бъде използван за наторяване на зелените площи или
цветната алея пред офиса.

Тоалетни, разделящи твърдата от течната фаза, се из-

3 ползват в някои скандинавски държави и подобно


на компостиращите тоалетни спестяват вода. Течната
фаза се складира в огромни контейнери, след което
може да се използва за наторяване.

Чешми от ново
поколение
При обикновените кранчета водата
тече със скорост от 10 - 12 л/мин.
Този разход може да се намали до 2,5
л/мин. с подходящи регулатори, като
инфрачервени сензори, които пускат
водата само когато сензорът се
задейства, или пък аератори, които
разпръскват водата като спрей.
82
пак ще се срещнем
след 10 години
Отпадните води могат да влязат повторно в
употреба. След като се пречистят и филтрират, те
могат да се използват в тоалетната, за поливане
на зелените площи към офиса или за измиване на
автомобили. Инсталирането на пречиствателна
станция е сериозна заявка за „позеленяване“. Едно
предложение са белгийските пречиствателни
станции „Боралит”, които идват с всички възможни
екосертификати. За повече информация, виж www.
boralit.com. Ако това е твърде голяма инвестиция
за теб, имай предвид, че на пазара вече се
предлагат малки пречистватели, които се монтират
под мивката. Посредством свързваща тръба
използваната в мивката вода се оттича в казанчето
на тоалетната, като преди това се филтрира. Водата
от климатиците също може да се използва – тя дори
няма нужда от пречистване.

От чисто по-чисто
Често в офисите се използват доста силни препарати
за почистване, дезинфекция или освежаване на
въздуха. Те хубаво убиват бактериите, но са крайно
вредни за човешкото здраве. А като бонус тровят
и водата. Има доста по-екологични алтернативи
като парочистачки, микрофибърни кърпи или
биоразградими препарати, а могат да се използват
и етерични масла – те са натурални и безопасни
дезинфектанти.
падна ми от небето
Дъждът може да бъде не само лоша
новина в прогнозата за времето, а и
източник на ресурс, при това безплатен.
Може да поставиш контейнери за съ-
биране на дъждовната вода, която след
това да използваш за тоалетните или за
поливане.

Само да е лято
Дано да имаш покрив, защото отгоре можеш да разположиш
слънчеви колектори, които да ти осигуряват топла вода. Ако офи-
сът ти тепърва ще се строи, консултирай се с архитект за изложе-
нието на покривните конструкции, за да може слънцето и дъждът
да се използват максимално.

Капкомер
Когато ти се налага да напояваш градина, парк или дори някое
поле с чушки, избери система с капково напояване. Така ще си
сигурен, че водата отива само там, където трябва.

Не всеки ден е Великден


Не се престаравай с миенето на служебния автомобил. Вярно,
че той има роля в изграждането на фирмения имидж, но хайде
не прекалявай. Прави го само тогава, когато колата видимо има
нужда от баня.
84
Пази водата в капона ла
глед ни се
Често неща, които на пръв ползваме
о ги
виждат безобидни, тъй кат вредни, та
азв ат кр ай но
ежедневно, се ок
Тон ер , ма сти ло, различни
дори и токсични.
ъв случай не
видове бои и лепила в никак ията, тъй
ализац
бива да се изхвърлят в кан три вода. За-
ят хил яд и ли
като могат да отров
овор но и когато можеш,
това изхвърляй отг
рециклирай боклука си. Ще подам
докладна
за теч
Когато видиш теч, веднага
викай водопроводчик. Ако те
бива в тази работа, няма какво
да губиш време - направо
вади инструментите и поправи
белята. Дори от най-малкия теч
по-полека се губи много вода.

с H2O-то
Взимай пример от Дженифър
Анистън, която си взима три-
минутни душове. Когато миеш
плодове или зеленчуци, използ-
вай купа, а не течаща вода. Ако
искаш да оставиш водата да
се изтече, подложи лейка или
шише, с което после да полееш
цветята.
Офис мебели
и почистване

86
невероятно, но факт
Човек прекарва над 80%
от времето си в затворени
помещения.
според американската агенция за
защита на околната среда, замърся-
ването на въздуха в затворени поме-
щения е сред петте най-големи опас-
ности за нашето здраве. стайният
въздух може да бъде от 2 до 5 пъти
по-мръсен, отколкото най-лошия
въздух на открито.

Дървесината е една от основните суровини за про-


изводство на мебели. 54 от 193-те държави в света
са изгубили повече от 90% от горите си. Над 78% от
първичните гори в света са изсечени или повредени, а
тропическите гори са намалели на половина.

В продуктите за почистване се
използват около 17 000 петро-
химикала, от които само 30%
са изследвани за влияние вър-
ху човешкото здраве.
Около 70 000 са синтетични-
те химикали, с които влиза-
ме в досег във всекидневи-
ето си. в кръвта ни могат да
бъдат открити повече от 400
химикала.
лета
р
ти н тъ к
ос

алет
а
а

ти а
Глуп

т ър

ърка
Глу
пос
а
ет

Глуп
кал ос
т т и на

Новото си е ново
В сравнение със старите мебели, новите мебели често отделят
по-големи емисии вредни вещества като формалдехид,
хлор, фталати, диоксини от лепилата и лаковете,
които се използват за направата им.

Бактериите - на война като на война


Антибактериалните продукти съвсем не са най-доброто
почистващо средство за офиса. Те убиват както лошите,
така и добрите бактерии (а добрите бактерии ни за-
щитават от някои болестотворни бацили). Освен това
антибактериалните продукти могат да направят лошите
бактерии по-силни и устойчиви.
Виж за алтернативите.

88
От коя гора са ви мебелите?
Обзаведи с мебели от дървесина, сертифицирана по FSC.
Логото на FSC (Forest Stewardship Council) гарантира, че из-
ползваната дървесина е добита от устойчиво управлявани
гори. Предпочитайки мебели от сертифицирана дървесина,
ти насърчаваш повече производители да търсят материал
от сертифицирани горски стопанства. Така помагаш за въз-
становяването на горите и тяхното по-добро управление.
ИКЕА е един от световните лидери в производството на ме-
бели от FSC дървесина.

Защо да не е нещо от тропическа дървесина?


Мебели от махагон или тик могат да ти се сторят интересно решение, но
идеята определено не е еко. Ако предпочетеш друг материал, ще нама-
лиш нуждата от изсичането на още тропически гори, което в повечето
случаи е неустойчиво, нерегламентирано и често незаконно. Тропи-
ческите гори са изключително важни за Земята, тъй като се грижат за
охлаждането на планетата, поглъщат СО2 и спомагат за образуването на
светлоотразителни облаци. Заради нашите мебели днес тропическите
гори са намалели наполовина.
Не е за подценяване
и разстоянието,
което изминават мебелите и дървесината, докато пристигнат от Брази-
лия или Индонезия например. Това само удължава пътя на продукта и
добавя още неоправдани емисии СО2 към и без това лошата картинка.
Затова избери местни дървесни видове като бук, дъб, чам и орех.
олекционве ера
Страсттаменбеаликвтора ръка . Ос н че
Помисли за вредни
делят и по-малко
са по-евтини, те от дехи д. Ак о им аш къс-
рмал
вещества като фо а ин те ре сни
днеш на дост
мет, може да попа оч ар ов ател ен вид
идадат
неща, които да пр и на ня-
же да се натъкнеш
на офиса ти, а мо т ти да пр ид о-
о кабинетъ
коя антика, с коят ст.
теже
бие допълнителна

А беше толкова модерно


Вече се говори за PVC-free офис. PVC е вид
пластмаса, често използвана за направата на
дограми, щори, изкуствена кожа и още куп
неща в твоя офис. Продуктите от PVC отделят
отрови като живак, фталати и диоксини. По-
следните се смятат за най-силните синтетични
химикали тествани някога. Имат канцерогенно
действие и могат да доведат до стерилитет.

Дългият път
Не изхвърляй старите към бунището
ме
правимо, старите мебе бели на боклука. Ако са счупени непо-
материал. Винаги ще ли могат да послужат като източник на
се
ве, маси, бюра или шк намерят желаещи за тях. Здрави столо-
аф
ще или общежитие. Там ове можеш да дариш на някое учили-
винаги има нужда от
такива неща.
Ние не дишаме лепило
Формалдехидът, влизащ в състава на някои ле-
пила и лакове, които се използват за направата
на мебели и мокети, е един от основните замър-
сители в затворените помещения. Формалдехи-
дът е химикал, който причинява главоболие и
умора, дразни очите, гърлото, носа, а при опити
с лабораторни животни, се установява, че при-
чинява рак. Избягвай мебели от ПДЧ и MDF, тъй
като в тях дървесните частици са слепени с лепи-
ло на основата на формалдехид.
Не зацикляй, рециклирай
Дай предимство на мебели от рециклира-
ни материали или такива, които лесно мо-
гат да се рециклират. Алуминий, стъкло,
стомана, някои видове пластмаса, които
не отделят вредни за здравето компонен-
ти, дърво, бамбук (но само от устойчиво
управлявани стопанства, нали?). На паза-
ра има достатъчно възможности за екоре-
шения.

Сода и оцет
Ако си много еко, можеш да почистваш офиса с оцет, сода за
хляб, етерични масла, спирт и боракс, които имат страхотно
дезинфекциращо действие и миришат доста по-добре от
препаратите, които в повечето случаи са на хлорна основа.
Със зехтин или олио дървените мебели ще лъснат като нови.

И баба знае
Използвай по-щадящи средства за почистване на
офиса. Препаратите, използвани за почистване на
офиса, често са силни и вредят както на нашето здра-
ве, така и на околната среда, като замърсяват възду-
ха и водата. Те обаче си имат безвредни и практични
алтернативи, които лесно могат да се приложат и в
офис среда.
Микрофибърните кърпи и мопове почистват прах,
насложена мръсотия, а влакънцата им улавят бакте-
риите и микробите. Парочистачката е друго ефикас-
но средство за почистване, при това използва само
вода. Ако държиш на препаратите, избери биораз-
градими или щадящи продукти, като тези на “Фрош”
– от предлаганите на българския пазар единствено
те са отбелязани със зелен код, което означава, че са
по-безопасни.
ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ
Проветрявай по-често. Колкото и да е
лош въздухът навън, той е много по-
добър от този вътре. Мебелите, латек-
сът по стените и другите бои, мокетът,
балатумът, почистващите препарати
отделят летливи органични съедине-
ния, които са изключително опасни
за здравето (особено при натрупване
в по-големи количества), мониторите
излъчват статично електричество, кли-
матиците разпръскват прах и в офиса
се получава една особено „задушевна“
обстановка. Колкото повече свеж въз-
Обича ме,
дух влиза вътре, толкова по-добре ще
не ме обича
Донеси си цвете, но
се чувстваш.
не бързай да му късаш
листата. То ще освежи
офиса и значително ще
допринесе за качеството
на въздуха, който дишаш.
Хлорофитум, алое, бръш-
как така лян и хризантема спома-
антибактеберзиалн гат за пречистването на
препарати? и въздуха от формалдехид.
Клавиатурата Кипарис, туя, криптоме-
може да излъ
с памук и спир скаш рия отделят йони, които
т, праха да по освежават въздуха. А
тиш с микроф чис-
ибърна кърп фикус, аукуба, дифенба-
плота пред ко а, а
мпю
в която са ра търа – с вода, хия, каладиум, монстера
зтворени няко и хлорофитум най-добре
ко капки масл л-
о от чаено дъ
лимон или се рво, попълват запасите от
мена от грейпф
Дезинфекцият рут. кислород.
а е гарантиран
е доста по-без аи
вредна за всич
живо наоколо. ко

92
не си гО изкарваЙ
на мебелите
когато на някой колега му се
роди бебе или неприятният
колега (любимецът на шефа)
напусне внезапно, не е нужно
в изблик на радост да скачаш
по бюрото или да се въртиш
необуздано на стола. когато
шефът те ядоса, преди от гняв
да хвърлиш нещо (дори и да
е тежко и евтино), по-добре
преброй до десет. а и когато
от скука се чудиш как да уби-
еш времето, измисли нещо
по-добро от надбягване с вър-
тящи се столове.
Кафето е втората най-купувана стока след петрола, а чаят е
най-често употребяваната напитка след водата. След паму-
ка какаото заема второ място като най-обилно пръсканата
с химикали култура. Средният добив от едно кафеено
дърво се равнява на 0.5 кг изпечено кафе. При темпо от
две чаши кафе на ден един офис обитател консумира
годишно реколтата от 18 кафени дървета. Про-
изводството на кафе в света надхвърля 6 милиона
тона, като над 50% се отглежда от фермери в мал-
ки семейни стопанства. Двайсет и пет милиона
фермери в 50 развиващи се страни зависят от
кафе реколтата си, която е единственият или
основният им източник на доходи. 221 fair
trade кооператива, представляващи 800 000 фер-
мери и семействата им, продават кафето си като
членове на fair trade регистъра. Лицензирани-
те fair trade вносители плащат 1.26 долара за фунт
кафе (и 1.41 за биокафе) на земеделските коопе-
ративи. Това означава, че fair trade производите-
лите получават от 3 до 5 пъти по-висока цена
за продукцията си, отколкото ако се осланят
на традиционните търговски схеми.

каФЕ
94
ПаУЗа
А ние с Боби работим над себе си,
работим над себе си и пием,
пием КАФЕ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
Както са забелязали „Уикеда”, каквато и работа да под-
хванем, винаги се стига до чашата горещо кафе. До-
брото кафе в офиса си е чиста проба служебна обла-
га, част от неписания пакет с придобивки. То зарежда
работната среда паралелно с усещането за уют, стил,
динамика и професионализъм.
FAIR TRADE

„когато ставаме сутрин, пием кафе, което


ни е осигурено от южноамериканец, или
чай от китай, или какао от западна афри-
ка. преди да тръгнем за работа, вече сме
задлъжнели на повече от половината свят.”
Мартин Лутер Кинг

Парадокс е, че дължим кафето – както впро-


чем и чаят и какаото, на усилията на милиони-
те дребни фермери в развиващите се страни.
Досещаш се колко получават те за труда си? В
повечето случаи почти нищо.
Именно тази тъжна констатация дава началото и на дви-
жението за почтена търговия (fair trade) в Европа и Щатите
през 50-те години на миналия век. Оттогава насам пазарът
все повече се разраства, като само за 2006 г. търговия-
та със сертифицирани fair trade стоки бележи ръст с 41%
и възлиза на 1.6 млрд. евро. Защо ли? Защото качеството
според принципите на fair trade означава изключително
добър вкус, но и много още: справедливо и гарантирано
заплащане на производителите, добри условия на труд,
директен достъп до пазари, устойчиво местно развитие и
грижа за околната среда.

96
по данни на международната fair trade
организация за етикетиране (FLO) увели-
чението в продажбите на почтено изтър-
гувани стоки за 2006 директно подпомага
над 1.4 милиона работещи по света. през
2006 г. броят на лицензираните компании,
които продават крайни продукти с логото
на fair trade, нараства с 24 %.

кога ще ги стигнем
американците?
над 400 американски университета предлагат fair
trade кафе, включително вашингтонският уни-
верситет, “Йейл”, “харвард”, “джорджтаун”, текса-
ският университет и калифорнийският университет.

през 2005 г. популярната верига кафенета „стар-


бъкс” зарежда с 11.5 милиона фунта сертифици-
рано fair trade кафе. макар да е малък процент от
продажбите им, това представлява около 10% от
световния внос на fair trade кафе.

тон за песен Задай зеления тон, като въведеш


офис политика за зареждане с fair trade и/или биокафе.
Можеш да разшириш кръга от офис удоволствия с fair
trade/биочай, мед, какао и горещ шоколад. Както и да
пренесеш тази добра практика при организирането на с
лужебни семинари, конференции, коктейли и най-обикно-
вени партита.

кеф на бучки
Позволи на хората в офиса да
подсладят кафето си с
fair trade и/или биозахар. Да, има и такава.
кОлкОтО пОв
еЧ
тОлкОва пОв е,
Изисквай кафето еЧ е
да се купу-
ва във възможно
най-големи
опаковки, така се
пести и от
средствата за ка
фе, и от боклука.

ЗЕЛЕНа ИНВЕС ТИЦИЯ Наш’то гардже


е най-хубаво
При възможност избирай
най-напред продукти на
аш в пласт- местни производители. Ще
Вместо да инвестир приложиш локално прин-
орени чаши,
масови или стироп ципите на fair trade, ако си
рцеланов
подари по един по харесаш нещо от изделията
ужител. В
уникат на всеки сл на социалните предприя-
стига и спло-
някои случаи се по тия в България.
тяване на екипа.

машина за тонус
Погрижи се за избора на възможно
най-икономичната кафемашина
за нуждите на офиса. На-
пример може да заку-
пиш кафе машина с ВТОРа ЦЕДка
термокана, което Ограничи увлечението по едно-
означава, че има кратните хартиени филтри и въведи
вероятност по- употребата на постоянен филтър. Не
често да полу- струва скъпо и може да се използва години
чаваш горещо наред. Ако все пак си имаш причина да съх-
кафе, без това раниш старата традиция, избери филтри,
да се отрази на които са биоразградими и не са
сметката за тока избелвани.

98
едно кафе, моля
Прави си точно толкова
кафе, колкото ще изпиеш.
Така пестиш и от кафето,
и от енергията, нужна за
приготвянето му.

не ща
бъркалка!
Систематично бойко-
тирай пластмасовите
бъркалки за еднократно
ползване, металните
дават същия резултат.

кафе за компост
след като си свариш кафе, използвай остатъците,
за да наториш стайните растения или градината
отвън. кафето е с високо съдържание на азот, кое-
то го прави особено подходящо за тази цел.

кой ми е пил
от чашата? едно за мен,
Купи си лична чаша за кафе.
едно за теб
Порцелановите или
Първо, ще избегнеш вкуса
керамични чаши с граб-
на пластмаса в кафе паузите
ващ дизайн са чудесен
и, второ, може да се окаже,
подарък и за колегата,
че вече няма с какво да си
на когото искаш да на-
пълниш коша под бюрото.
помниш нещо всеки ден.
(Хартията е друга рубрика)
къде да купя био СВЕТОВНИ
и fair trade в бъл- ШаМПИОНИ
гария През 2006 г. България се нарежда
на 25-о място в световната ранглиста
Верига супермаркети по пиене на кафе, като средно на човек
“Пикадили” се падат по 3.87 кг. У нас годишно се
http://www.piccadilly.bg/
харчат 110 милиона лева за „ароматното
Супермаркети “Елемаг” злато”, като се очаква присъединяването
http://www.elemag.bg/ ни към ЕС да е допринесло още повече за
Ten Senses разширяването на този пазар. По данни
http://www.integra-bds.bg/ на International Coffee Organization по-
треблението на кафе в Източна Европа
асоциация на социалните се е утроило от 1982 г. насам. Смята
предприятия в България
http://www.aseb-bg.org/catalog_bg
се, че пазарът в този регион има
най-голям потенциал за

бИо растеж.
Продуктите със знак за био са за предпочитане, защото са отгледа-
ни и обработени без употребата на токсични химикали по начин,
който щади крехките екосистеми и спестява на работниците
досега с вредни пестициди. Почти всички производители на
сертифицирано fair trade кафе, чай или какао прилагат био-
логични методи на земеделие, като използват органични
торове и естествени методи за контрол на вредителите.
60 % процента от предлаганото fair trade кафе има и
сертификат за биопродукт. По традиция дребните
фермери „смесват” насажденията с кафе или
какао с различни видове широколистни
или плодни дръвчета. Разнообразие-
то на растения, насекоми, птици и
животни в тези сенчести сто-
панства е толкова голямо,
колкото и в естествените
горски екосистеми.

100
ИЗГРаЖДаНЕ
На екИп
?? ?!!
?? ?!! ??!! ?
Букварни истини
a. Тийм билдингът обикновено е
доста забавно преживяване, което
носи реални ползи за бизнеса.

b. Все по-често компаниите използ-


ват такива форми на тийм билдинга,
които решават конкретни проблеми
на общността или околната среда.

c. Изграждането на добър екип е


един от начините да се подобри уп-
равлението на бизнеса – да стане по-
продуктивен и по-хуманен.

d. Екипът е важен елемент при реша-


ването на проблема с разточителното
използване на природните ресурси.
твоят бизне
и
ка да Ïомогне на ме
тни
твоят бизне
и
ка
инициативи да Ïомогне
за за
аждане нана ме
тни
дървета?
инициативи за за
аждане на дървета?
Използвай Business Link на Горичка.
Използвай Business Link на Горичка.

Business Link Business Link


даваBusiness
информация
Link е чудесенLink
Business начин да влезеш
за проекти, които
дава информация ев чудесен
семейството надаекологично
начин влезеш
се нуждаят от помощ.
за проекти, които ангажирания бизнес.
в семейството на екологично
се нуждаят от помощ. ангажирания бизнес.
ти н
ос

а
а

Глуп

т ър
а да се и
жд

ет
кал
Няма ну

згражда
р
Достатъч тъ к

алет
екип.

ти а
но

н
Глу
а л ис т пос
ци а
ед
и.
сп е

а се п
на т
с ти
и
бр

ране имат
о

ърка
о
дб
би

Глуп
з л ерат до
ра
ид
иции по под

ерски

а конфли лет
а
ум нир кт
ения. и ми
и
те

нга е да ел
оз

Хо
и споровете

ра
ип н та р
тъ к
Целта

а ръковод н
алет
ат
ти а
лги

и й м би
н

н
Глу

пос
а
вг

упа
р

та.

рк а
тъ
лелтупа
Г
на

ос и
т
Като тегля чертата накрая
Инвестирай в тийм билдинг само ако това ще повиши
качеството на работата. Много организации решават
да създадат екипи, защото това е най-новата мода или
защото някой е прочел за тях в тази книжка на “Горичка”,
или е видял, че конкуренцията го прави. Ала екипите не
са самоцелни и имат съвсем конкретно предназначение.
Създаваш ги, за да направиш компанията по-ефективна и
конкурентоспособна на пазара.

Докога ще се стреляме с тия топчета боя?


Избери тийм билдинг с екологична или социална насоче-
ност. Така ще извлечеш много по-голяма полза от вложе-
ните средства и време. От една страна, ще ангажираш
служителите си с решаването на реален проблем и ще
преодолееш вътрешните съпротиви на тези, които
подценяват ефекта от подобни упражнения, както и на
тези, които изпитват дискомфорт по време на симула-
ционни игри. Всъщност можеш изцяло да избегнеш форму-
лировката тийм билдинг. От друга страна, ще насочиш
енергията на хората си за постигането на нещо съвсем
конкретно, което ще облагодетелства местната
общност. А това неизменно подобрява атмосферата и
имиджа на компанията, както вътре сред служителите,
така и извън нея.

104
Сухи тренировки с двоен ефект
работата в екип е нещо естествено.
Когато работим в синхрон с природата, това изисква
винаги по-малко усилия, отколкото ако вървим сре-
щу нея. В света на западните и високоплатени кон-
султанти този подход се нарича естествена работа и
включва следните три аспекта: 1) синхронизи-
ране на работата с ограниченията на
околната среда, 2) синхронизиране
на организациите с нуждите на чо-
вешката природа, 3) синхронизиране
на длъжностните характеристики с
качествата на отделните личности.
Вече немалко компании осъзнават стратегическия по-
тенциал от разработването на природосъобразни биз-
нес модели и практики. когато погледнеш
на твоята компания през призмата
на устойчивото развитие, ще от-
криеш много разхищения, които
преди това не са ти правили впе-
чатление. Опитът на много от водещите компа-
нии показва, че нищо не е по-ефективно от това да
ангажираш служителите си. Екипите са важен елемент
при решаването на проблема с разточителното из-
ползване на природните ресурси. както с всяка
нова инициатива, и тук е необхо-
димо да обединиш хората си, за да
се възползваш от новите възмож-
ности. Екипите допринасят много и
при синхронизирането на организа-
цията с нуждите на човешката приро-
да. Често се мисли, че високоефективните екипи са
скорошно изобретение, но всъщност това, което пра-
вят екипите, е да сведат задачите до нивото, на което
хората са свикнали да работят. Не случайно идеалният
размер на един екип е горе-долу, колкото члено-
вете на разширеното семейство,
а добрата бизнес единица е с раз-
мера на едно племе. Ако събереш
малка група хора и им поставиш ясна
задача, те ще се самоорганизират, ще си разпреде-
лят отговорностите според интересите и уменията, ще
си поделят лидерството според нуждите на ситуаци-
ята, както става в един самоуправляващ се екип. Все
пак този модел на работа е познат на хората още от
пещерно време. Екипите допринасят и по отношение
на индивидуалните различия. В традицион-
ните организации хората са вкли-
нени в стандартните длъжностни
характеристики. Но човешките същества не
са стандартни части, които можеш да включиш или
изключиш от машината. Всеки допринася със своите
уникални таланти, умения и интереси. В екипната
среда хората могат да си преразпре-
делят задачите и да бъдат по-гъвкави
при изпълнението на служебните за-
дачи. По този начин компанията по-
лучава най-доброто от всеки един
член на екипа, а не най-доброто и
най-лошото от всеки индивид.
106
Помпа
за рейтинг
Изработи собствена политика за
корпоративна социална и екологич-
на отговорност. Това може да включва
доброволческа програма с дейности,
насочени към общността, в която опери-
ра бизнесът ти. Обикновено такъв тип
вложение носи на компаниите по-
добра репутация, сплотени екипи,
обществено одобрение и дори
достъп до държавни
стимули.

Един
за всички,
всички
за един
Използвай мрежа
от доставчици, ко-
ито имат адекватна
политика за кор-
поративна соци-
ална и екологична
отговорност.

108
скоростно
приземяване
Насърчавай участието на служители
в доброволчески програми. Изпра-
ти своите мениджъри да работят за
няколко дни като доброволци в социални
проекти. Срещата им с хора с различен
социален или етнически произход
може да бъде много по-въздействащ
урок по diversity management,
отколкото всяко примерно
упражнение.
подривна
дейност
идеал и келеолепи р Огледай се какво може
се като доб ров ц в да направите с колегите
Включи
про- си в квартала, където
екологичен или социален
. Тов а е и нач ин да пол учиш се намира офисът, и
ект
то ти е предложи тази инициа-
нови знания по тема, коя
. Еко орг ани зац иите тива на шефа си вместо
интересна
ия за стандартните форми на
например правят обучен
динар- тийм билдинг.
планински водачи, биогра
ком пос тир ане , изп олз ване
ство,
очн ици на
на алтернативни изт
енергия и т.н.
нямам
въпрос време,
на култура имам
Ограничи отпадъците си средства
по време на служебни Направи дарение на
събития. Рециклирай организация, която ра-
или използвай повтор- боти по екологични или
но предоставените ти социални проблеми.
материали.
Ето няколко идеи за
смислен тийм билдинг:
дане на дръвчета
Направете екипно засаж и
Поканете в инициативата
в парка до вашия офис. и.
жител
семействата на вашите слу
ествена градин-
Погрижете се за някоя общ
пре д бло ка на колега. Тук
ка или за тревните площи
чоп.
ще се наложи да теглите
обучение по био-
Изпратете служител на с
организирайте с него кур
градинарство, след което та цел е слу же бна
и. Кра йна
за останалите служител
биоградина.
почистване на за-
Инициирайте акция за к.
а ивица/ обществен пар
щитена територия/ плажн
ел да разработи
Възложете на някой отд а
ия по любопитна екотем
информационна кампан продук ти.
ане , био
– рециклиране, компостир
п в офиса, който да
Сформирайте зелен еки
я за пов ишаване на енер-
проучва новите решени
бизнеса.
гийната ефективност на
ца от обучения за
Организирайте пореди
те или от детска градина/
малчугани (деца от домове
то специализира вашата
училище) в сферата, в коя
нау чит е как да работят с ком-
компания. Може да ги да
пари, как да готвят, как
пютър, как да боравят с тор ят нещ о и т.н.
си изм айс
играят баскетбол, как да
ето, ремонтира-
Заемете се с пребоядисван
на ста и в мес тно читалище,
нето или декорирането рас тни хора.
е, дом за въз
детска градина, училищ
110
пОлезни ОрганизаЦии

www.iblf.org/activities/engage.jsp
Програма ENGAGE на
Международния форум на бизнес лидерите

www.iave.org
Международна асоциация на доброволния
труд

www.cev.be
Европейски доброволчески център

www.volunteer-bg.org
Доброволци България

www.cvs-bg.org
CVS Bulgaria

www.bcnl.org
Център за нестопанско право

www.nava-bg.org
Национален алианс за работа с доброволци

www.ecip-bg.org
Фондация ЕКИП
„Най-добрият момент
да посадиш дърво
беше преди 20 години.
Следващият най-добър
момент е сега.”
Китайска поговорка
Безплатно издани
е на:

автори:
Албена Пино
Божидар Кардалев
Босилена Мелтева
Ива Рудникова
Иван Димитров
Любомир Ноков
Марк Босани
Надя Станчева
Олга Апостолова
Радмила Младенов
а
Силвия Тулева

дизайн+илюстраци
и
+предпечат:
Елена Дочева