Cursul 1 Personalitatea umană Personalitatea = aspecte repetabile, durabile ale comportamentului ce determină diferenţele individuale dintre oameni.

Personalitatea = totalitatea psihică, totalitatea sistemelor dinamice ce determină o adaptare unică. Personalitatea = ansamblul deprinderilor ce permit previziuni asupra comportamentului. Personalitatea = un construct cu autoreglaj caracterial prin vectori superiori de tip atitudine valorică stabilă. (P. Neveanu) Faţetele personalităţii umane – Mielu Zlate 1. Personalitatea reală - totalitatea elementelor bio-psiho-soaciale (cum este omul natural) a) intrapersonală b) extrapersonală (atitudini, valori) 2. Personalitatea autoevaluată - ce crede individul despre sine, ce loc îşi atribuie în raport cu ceilalţi în funcţie ce este sau ce a fost individul în funcţie de capacitatea de autocunoaştere a individului 3. Personalitatea ideală - cum şi-ar dori să fie individul, modelul pe care şi-l întruchipează 4. Personalitatea percepută imaginea despre alţii în funcţie de care se orientează conduita; se formează prin atribuire; în funcţie de capacitatea de cunoaştere a individului şi de prejudecăţi.

5. Personalitatea proiectată - ce crede individul că gândesc ceilalţi despre el (imaginea de sine atribuită lumii) 6. Personalitatea manifestă - în funcţie de situaţii şi de interioritatea psihică a individului Tipuri de personalitate 1. Personalitate unitară şi armonios dezvoltată 2. Personalitate instabilă
1

3. Personalitate dedublată (duplicitară, mascată) 4. Personalitate accentuată (rigidă, stereotipă) Maturitate psihologică Normalitatea este concomitenţa a 3 aspecte: a) capcitatea de a stăpâni mediul b) capacitatea de a percepe corect lumea şi propria persoană c) unitatea personalităţii Maturitate psihologică = câştigarea treptată de competenţe în fiecare etapă de viaţă. Autoactualizarea = un prag la care motivaţia de creştere (comună oricărei fiinţe vii) este depăşită în cazul omului printr-o metamotivaţie determinată de metatrebuinţe. Autoactualizarea = modul în care s-au integrat, în sensul existenţial al persoanei, valori ideale precum: frumuseţea, perfecţiunea, ordinea, participarea. Indicatorii autoactualizării: percepţia clară a realităţii şi acceptarea ambiguităţii vieţii; acceptarea de sine şi a celorlalţi; a privi viaţa cu obiectivitate; a fi independent, fără a fi rebel; a iubi viaţa, a respecta fiinţa; a fi implicat social; a avea un sens filosofic propriu; a avea umor; a nu permite “culturii” să te controleze.

2

Cursul 2 CRIMA ŞI CURSUL VIEŢII Teoria lui Lewinson privind ciclurile vieţii - Omul se găseşte într-o criză permanentă. 1. Viaţa individului este formată din perioade stabile (6-8 ani9 şi perioade de tranziţie de 4-5 ani) care au rolul de a termina structura existentă şi a iniţia una nouă. 2. Structura vieţii implică 3 componente: a) lumea socio-culturală a individului care cuprinde: - structurile sociale (familia, calsa socială) - evenimentele istorice (prosperitate, decădere economică, războaie etc.) b) participarea la această lume se face prin: - roluri sociale - evenimentele vieţii legate de aceste roluri c) Eul ( ca element central al personalităţii) Cele 5 ere de-a lungul vieţii: 1. 2. 3. 4. 5. Personalizarea Primii ani ai maturităţii Perioada de mijloc a maturizării Maturitatea târzie Maturitatea foarte târzie (0 - 22 ani) (17- 45 ani) (40 – 60 ani) (60 – 80 ani) (peste 85 de ani)

Tranziţia din primii ani ai maturităţii (17-22 ani) termină structura de viaţă a adolescentului, se modifică relaţia cu familia, cu prietenii, cu instituţiile; explorări şi alegeri iniţiale care fac pasul preliminar în lumea adultului (profesie, căsătorie, loc de muncă) evenimente majore (termină şcoala, plecare de acasă, intrarea la muncă sau la facultate, armată etc.)

Intrarea în lumea adultului (20 – 28 ani) - crearea unei noi structuri de viaţă - pericole Dacă predomină: explorarea = viaţa are un aspect de tranziţie perpetuă
3

structura = apare implicarea matură, fără cunoaşterea suficientă a vieţii, a experienţelor. Tranziţia de la 30 de ani între 28 – 30 ani apare tendinţa de a modifica structura creată anterior; accentul este pus pe ajustare şi îmbogăţire; majoritatea oamenilor traversează o criză (schimbare profesională sau divorţ); dacă noile alegeri sunt prost făcute individul va plăti scump în perioada următoare.

Stabilitatea de la 30 – 40 ani - implicare puternică în profesie şi familie; - se accentuează nevoia de stabilitate şi securitate; - sentimentul de bunăstare depinde de propria-i valoare, dar şi a celorlalţi privind progresul său; - majoritatea oamenilor se fixează asupra unui eveniment de care-şi evaluează realizările. Tranziţia de la mijlocul vieţii 40 – 45 ani întâlnire între trecut şi viitor care implică o tulburare considerabilă: omul îşi pune întrebările următoare: “Ce am făcut cu viaţa mea?” “Ce am făcut pentru cei din jur?” “ Ce doresc cu adevărat?” sarcina principală a acestor persoane este rezolvarea discrepanţei între “este” şi “trebuie să fie”.

-

Principalele evenimente: - experienţa declinului personal; - schimbarea relaţiilor cu celelalte generaţii; - evoluţia sau involuţia carierei. Intrarea la perioada de mijloc a maturităţii – apare după 45 – 50 ani este o perioadă crucială pentru că apare după înfrângeri care au epuizat resursele interne ale individului. este o perioadă care începe cu un eveniment semnificativ (schimbarea serviciului, divorţ). frecventele realizări, structuri de viaţă, fără legătură cu Eul (cu toate eforturile depuse individul pare fără emoţie interioară şi greu de înţeles). unii indivizi pot transforma această perioadă în cea mai creativă perioadă a vieţii lor.

Concluzii: 1. Stilul relaţionării se stabilizează odată cu trecerea timpului.

4

individul construieşte în jurul său o reţea de relaţii sociale de care depinde emoţional. Cu vârsta creşte preocupările pentru viaţa individului. . altfel ambianţa este percepută ca o ameninţare. Propriul Eu este văzut ca o sursă de energie în măsura în care individul este implicat în mediu. O serie de dimensiuni ale personalităţii se formează în copilărie (6 – 10 ani) şi rămân toată viaţa: .2.calmul sau nervozitatea. .reacţia la stres. dependenţa sau independenţa de familie. trebuinţele nesatistăcute). Continuitatea şi stabilitatea persoanei este mai evidentă la persoanele cultivate.modelul de conduită socială. 5 . devine mai puţin dogmatic şi evită contestările. . 3. Satisfacţia generală a vieţii este legată de relaţii pozitive în primii ani de viaţă. Indivizii se împart în care aleg şi cei care creează medii care să le confirme tendinţele care-i caracterizează (stilul personal este determinat de nevoile.

instituţiile de menţinere a ordinii publice pot genera insecuritatea (ascultarea telefoanelor). securitatea se referă la permanenţa unui realităţi fizice şi sociale care nu impune restructurarea continuă a schemelor de gândire şi comportament (geografia securităţii nu se schimbă). ci raportul variabil dintre individ şi riscul de a fi victima unui act criminal. imobile protejate). ierarhiile formale din instituţii). b) prezenţa resurselor cognitive (comportamentale) care să anuleze incertitudinea. permite glisarea de la o atitudine fatalistă la una penalistă. criminalitatea nu este o sursă de insecuritate. - Procesul social de atribuire a blamului furnizează o “ţintă” şi anulează responsabilitatea personală.Cursul 3 INSECURITATEA incertitudinea surselor de pericol. efectul decalajului dintre o aşteptare de protecţie. securitatea este un raport de putere între indivizi şi instituţii (violenţa în familie. permit o interpretare plauzibilă a cauzelor insecurităţii. închide dezbaterea asupra cauzelor prin reducerea disonanţei cognitive (căutarea scuzei). determină atenţia de la cauzele endogene şi structurale. conştientizarea pericolului nu este atribuită blamului în cazul unui cutremur. construită socialmente şi capacităţile efective ale societăţii de a o realiza.prin recurgere la metode ilegale în detrimentul securităţii altora Spaţiul de libertate (implică costuri) Sensul dat de individ vieţii sale 6 . Securitatea şi calitatea vieţii presupune: a) gradul de control al indivizilor asupra mediului. industria de securitate privată.adecvat şi în funcţie de condiţiile de viaţă . - Dimensiunile calităţii vieţii din punct de vedere al securităţii Satisfacerea nevoilor: . când insecuritatea este un sentiment permanent se referă la absenţa resurselor de a face faţă decât la permanenţa situaţiei (resurse = posesia armelor de foc. e determinată de strategiile cognitive de neutralizare.

- redus doar la familie angajare socială Capacitatea individului de a fi recunoscut ca o personalitate singulară (poate deveni un obstacol pentru securitate).: raporturile asimetrice (profesor-elev) raporturi instituţionalizate (gardian-deţinut) raporturi de dependenţă (soţ-soţie) raporturi închise (material = închisoarea) sau (simbolic = căsătoria) 2. Sentimentul de apartenenţă: . raporturile de forţă se constituie doar în momentul realizării crimei. Tipuri de riscuri Riscul = probabilitatea ca un eveniment dăunător. Riscul relaţional-intenţional riscul care derivă din exploatarea unui raport de forţă. hărţuirea sexuală voalată. inerent unei relaţii. Delicvenţi = purtător de risc Tipuri de riscuri – în funcţie de prezenţa aspectului relaţional şi al intenţionalităţii: 1. Ex. formale sau informale. aleatoriu şi previzibil să se producă. Riscuri relaţionale-nonintenţionale “câmp” de comportamente care “pot” distinge integritatea altora.dacă este nerezonabil poate genera intoleranţă faţă de alţii sau o neîncredere generalizată. Nonrelaţional-intenţional intenţiile criminale. 4. raportul este purtător de risc. Ex. 7 . Riscuri nonrelaţional-nonintenţional accidentele 3.: severitatea tatălui.

Cu cât societăţile sunt mai puţin dezvoltate trecerile la maturitate se face prin ceremonii. calitatea resurselor de muncă. Persoanele în vârstă sunt considerate în societăţile puţin dezvoltate un izvor de înţelepciune şi experienţă. scăderea natalităţii. creşterea costurilor asistenţei medicale şi dependenţa sporită a costurilor către societate. Reacţia tinerilor devalorizarea bătrânilor. încetineşte promovarea tinerilor în ierarhia socială. Vârsta influenţează: structura socială. poziţia. structura şi dimensiunile familiei. consumul populaţiei. un mod distinct de a percepe lumea şi a gândi. 8 . schimbă rolurile sociale şi aşteptările culturale faţă de individ. distribuţia. configuraţia grupurilor profesionale. un set particular de atitudini. Doar maturitatea poate fi recunoscută ca vârstă socială pentru că este definită de roluri semnificative (profesionale şi de familie). consideră că doar calităţiile de excepţie pot evita decalificarea. valori şi norme culturale. se simt excluşi de la poziţiile de putere. amplificarea inerţiei şi rutinei. scăderea nivelului creativităţii. mentalităţi.CRIMA ŞI CURSUL VIEŢII Vârsta este o caracteristică demografică şi un statut social care implică: un anumit stil de viaţă. consideră vârstnicii un simbol al rutinei. Consecinţele îmbătrânirii populaţiei: scăderea productivităţii muncii şi a creşterii economice. Reacţia vârstnicilor identifică tinereţea cu superficialitatea şi devianţa. rolul şi funcţiile sociale. consideră că vârsta impune de fapt calităţile indivizilor.

efecte de cohortă: afectează indivizii care împărtăşesc o experienţă comună. momentul şi durata evenimentelor din viaţă. succesiunea rolurilor şi poziţiilor sociale dobândite de un individ de la naştere până la deces. schimbarea domiciliului. sunt necesare date longitudinale pentru clasificarea acestor factori şi a trăsăturilor carierei criminale. pensionare) 2. Cursul vieţii existenţa unui individ de-a lungul unei succesiuni de tranziţii create de societate şi diferenţiate de vârstă. Evenimente ce influenţează dezvoltarea comportamentului antisocial tranziţiile şi momentele decisive din cursul vieţii. efecte de perioadă: perioada istorică. există un fundament diferit între schimbarea comportamentului apărută din maturizare şi cea apărută din experienţă. Vârsta funcţională se bazează pe calităţile şi capacităţile biologice şi psihice ale indivizilor în raportul în care aceştia sunt clasificaţi într-o anumită clasă de vârstă. 3. afectând toţi indivizii dintr-un anumit spaţiu. are la bază învăţarea capacităţii de confruntare cu cerinţele conflictuale.Perspective de abordare a vârstelor 1. Vârsta cronologică (durata vieţii de la naştere a individului) permite clasificarea indivizilor pentru anumite roluri sociale (dreptul de vot. contextul naţional. căsătoria. Diferenţa între grupele de vârstă reflectă schimbările biologice dar şi cele sociale. indiferent de timp şi spaţiu. 9 . dezvoltă competenţe pentru roluri specifice. macroevenimente. ele având 3 efecte: efecte de vârstă: sunt determinate de ciclurile vieţii. d) factori individuali de risc: ei amplifică riscul realizării frecvenţei sau persistenţa delicvenţei. c) socializarea în perioada de maturitate: trecerea de la idealism la realism. Socializarea este de mai multe feluri: a) socializare în copilărie b) socializare în adolescenţă (pregătirea pentru viitoarele roluri de adult). responsabilitate civilă şi penală.

de istoria recompenselor şi pedepselor primite în trecut. lipsa autocontrolului şi agresivitatea timpurie sunt buni indicatori pentru delicvenţă până la 26 ani. Empatie emoţională = să trăieşti în sentimentul altei persoanei. programele educative de dezvoltare a empatiei au avut ca rezultat diminuarea delicvenţei. Empatia empatie scăzută este frecvent întâlnită la persoanele delicvente de ambele sexe. Alegerea raţională Individul este un procesor de informaţii. hiperactivitate. Delicvenţă va fi când: este un răspuns la oportunităţi specifice. când beneficiile obţinute depăşesc costurile percepute subiectiv. Empatie cognitivă = a înţelege cum gândeşte o altă persoană. ce prezice delicevenţa. 10 se manifestă prin: .Personalitatea comportamentul antisocial este dependent de tendinţa fundamentală a unor oameni de a se comporta în anumite moduri în anumite situaţii. impusivitate. Aceşti itemi măsurau impulsivitatea (a face repede fără a gândi la consecinţe) Temperamentul dezinhibare la vârstă mică. al cărui comportament depinde de: . nelinişte. agresivitate. Eysenck: valori (scoruri) mari la extraversie (nevroză.procesele cognitive. căutarea stimulilor excitanţi. Impulsivitatea cea mai importantă dimensiune a personalităţii. psihotism) vor ieşi delicvenţi. inabilitatea de a planifica şi cedarea în faţa satisfacţiei imediate. .

fiind hiperactivi şi neatenţi la şcoală – insucces şcolar. undele cerebrale alfa sunt mai scăzute pe EEG. tehnici educative neadecvate. perspective pe termen scurt.respingerea reciprocă copii-părinţi ca urmare a unei disciplinări nepotrivite (tată vitreg). căutări de senzaţii tari. slaba excitare corticală produce comportamente impulsive şi de căutare a senzaţiilor tari. Persoanele comit delicte deoarece: au un control scăzut asupra comportamentului lor. slabă capacitate de a întârzia o satisfacţie.părinţi bolnavi. inabilitate de a planifica viitorul. reactivitatea autonomă este mai scăzută (rata bolilor inimii mai scăzută la delicvenţi. Paradigma conflictului . familie destrămată. Paradigma comportamentului deviant şi a valorilor inadecvate ale părinţilor (părinte delicvent) 4. Paradigma destrămării . Factori de risc familial. neluarea în calcul a consecinţelor. Teoriile impulsivităţii reflectă deficitul funcţiilor executive ale creierului localizat în lobii frontali. 2. Rolul familiei în familia delicventului 1. lipsa de implicare. pulsul scăzut este un predictor al delicvenţei). au o slabă abilitate de a prevedea rezultatul consecinţelor lor. respingerea copiilor de către părinţi. predictori pentru delicvenţă supraveghere parentală. 3. delicvenţa părinţilor şi fraţiilor. asumare de riscuri. 11 . tendinţa de satisfacere imediată.- neîndemânare. Paradigma neglijării lipsa de supraveghere.

interpretări Indivizii agresivi tind să creadă că agresiunea: aduce recompense tangibile. dau cele mai proaste comportamentului celuilalt. delicvenţa. atribuie intenţiilor ostile semne neutre. depresie. Victima şi delicvenţa Victimizarea duce la infracţiune prin 3 mecanisme: învăţare. 12 .- separarea de un părinte. se concentrează pe indicatorii agresivi şi mai puţin pe cei nonagresivi. atribuie lumii ostilitate pentru că au fost agresaţi în copilărie. nu produce suferinţă victimelor. Grupul de prieteni grijă părintească ineficace. implicare în grupul delicvent. tulburări de comportament. sunt refractari la schimbarea propriilor puncte de vedere. eşec şcolar şi respingerea faţă de colegi. se agaţă de propria lor teorie despre lume. aderarea la grupul de prieteni se face prin selecţie şi influenţă. retribuţia – se răzbună pe atacator Procesarea informaţiei sociale Delicvenţii: dau prioritate primelor impresii. conflict parental. poate îmbunătăţi reputaţia. familie numeroasă. traume – abuzat în copilărie devine abuzator. e un mod legitim de a rezolva problemele. Structură socială Există diferenţe între cartiere vecine în funcţie de: clase sociale. trăsăturile mediului fizic (străzi).

niveluri de depravare. caracteristica cartierului generează comportamentul infracţional. mai ales la indivizii vulnerabili.- tipuri de case. procesele din familie şi mai ales stilurile educative sunt în mare măsură legate de caracteristicile cartierului. 13 . numărul părinţilor cu venit nesigur (depresivi).

Conflictele dintre ei au ceva de pierdut (ei se “bat” pentru a-şi apăra poziţia în cadrul sistemului). Nu se cunoaşte o societate cât de puţin organizată unde să nu existe o putere care să asigure membrilor săi securitatea interioară. Poliţia e instituită pentru menţinerea ordinii publice. Societăţile parţial-integrate Aici se regăseşte şi ţara noastră Legitimitatea puterii e amplu împărtăşită. 14 . a libertăţii. Există incertitudini privind alegerea valorilor şi normelor. reprimând şi prevenind crimele contra persoanei şi proprietăţii şi pe de altă parte să asigure supunerea faţă de reprezentanţii statului şi să aplice prescripţii emise de şefi. Certitudinile morale sunt erodate. Conflictele sociale sunt frecvente. Poliţia. 2. Tipuri de societate Societăţile sunt: Integrate Parţial integrate Non-integrate Societăţile integrate Există pace socială (puterea este legitimă în ochii cetăţenilor) şi pace ideologică.Cursul 4 DRAMA POLIŢISTULUI 1. Instituţiile transmit acel sistem de valori. Toleranţa faţă de devianţă este destul de mare. Excluderea socială nu e văzută ca o catastrofă. Utilitatea socială devine criteriu principal de apreciere a persoanelor. Cetăţenii au aşteptări exagerate de la personalul de poliţie. Violenţa nu este justificată decât în cazul nebunuor. Legile nu sunt criticate ci modul lor de aplicare. a prosperităţii şi a siguranţei naţionale. Deţinătorii puterii provin din această societate devizată şi au valori diverse şi uneori cantradictorii. Legea se aplică sigur şi sever. Există numeroase subculturi care sunt un teren fertil pentru conflicte.

iar preocupările societale sunt slabe (stat poliţienesc) 2. Modelul minimal În societăţile cu coeziune ridicată şi mecanisme de cotrol social eficace. fondată pe strategii de apărare care sunt de fapt mijloace de a menţine fronturi etanşe între poliţişti şi societatea înconjurătoare. Drama poliţistului şi nevoia subculturii profesionale Instituţia poliţiei este dominată de confuzie. Poliţiştii generează o subcultură profesională. Poliţia are de ales între 2 orientări: Modele ale poliţiei 1. - Elemente ale subculturii poliţiştilor 15 . Toleranţa devine sinonimă cu ipocrizia şi laşitatea. provocată de schimbarea frecventă de putere care aduc modificări în definirea obiectivelor forţelor de ordine (mai ales pentru agenţii care lucrează în mod direct cu publicul. cu delicvenţii). Legile devin un instrument de opresiune. adică să-şi schimbe modalitatea de lucru odată cu criteriile de moralitate ale grupurilor.Societăţile non-integrate Există multiple subculturi cu moravuri foarte variate. Modelul comunitar Poliţia are puternice preocupări societale (susine şi protejează populaţia) 3. 4. Unde cererile popuţiaiei şi cererile politice sunt puternice. Principiile şi valorile unificatoare duc la destrămarea sistemului socio-cultural. Modelul arbitral Acolo unde există o ruptură între cetăţeni şi elita conducătoare. Există o confuzie totală între: delicvenţă. Structurile nu au ecou în conştiinţa cetăţenilor sau grupurilor. să devină un serviciu în slujba publicului să facă jocul unei justiţii care ascultă comandă politică. Conflictele se substituie reglementărilor stabilite. devianţă şi contestare. Poliţia are tendinţa să devină reactivă. Modelul autoritar Când poliţistul asigură în principal siguranţa şi menţinereainstituţiilor.

În general poliţia reacţionează diferenţiat: dacă un conflict este dezaprobat de majoritatea populaţiei. care ţine de mentalitatea poliţistului. poliţia se va împărţi în cele 2 tabere. În societăţile integrate poliţiştii sunt percepuţi ca orice alţi specialişti. de încercarea de a evita anchetele interne şi de a fi loial colegilor. cel mai frecvent poliţia se va alia cu centrele de putere”. Solidaritatea (este generată de contactul cu pericole. a se opune pasiv oricărei iniţiative). Conservatorismul (manifestat prin suspiciune şi cinism. 3. 3. deformare profesională). tergiversează intervenţia. nu dau toate informaţiile pe care le ştiu). În societăţile non-integrate rolul poliţiei este de a uni şi pune ordine. poliţia se va alia cu aceştia. În societăţile parţial-integrate poliţistul va fi tentat să intervină concret şi individualizat. adevăraţi “profesionişti” cu autoritate. Suspiciunea generalizată (este o tehnică de lucru întâlnită permanent. dacă părţile în conflict sunt de forţă egală. Ei cunosc toate afacerile murdare comise de persoane cunoscute ca “cinstite2. Concluzii 1. a considera toate informaţiile secrete. Poliţia va închide ochii sau va părăsi terenul cu situaţiile nedefinite clar sau atunci când e obligată să intervină în situaţii clare. Disimularea (a păstra tăcerea în faţa unui străin. 2. PARADOXUL RĂSPUNSULUI POLIŢIENESC Există o contradicţie între discurs şi realitate în ce priveşte rolul şi practicile poliţiei. văd peste tot conspiraţii). inclusiv de a ameliora condiţiile sociale. Denis Szabo: “Dezintegrarea normativă nu poate fi depăşită prin profesionalism. de nevoia de “a apăra” un coleg aflat “într-o situaţie dificilă”.1. Viclenia (mint intenţionat pentru “controlul cât mai multor situaţii şi indivizi. Cea mai rea situaţie este atunci când societatea transmite un dublu mesaj: Spune “da” sau “nu” dar de fapt lasă grupele să-şi rezolve conflictele între ele (e neputincioasă să soluţioneze problema. 2. Poliţiştii are nevoie de această subcultură pentru că trebuie să facă faţă la presiuni contradictorii. 4. în această situaţie poliţiştii devin corupţi). Paradoxuri 16 . Aceasta este drama poliţistului care se află permanent în roluri contradictorii (între toţi şi pentru toţi). 5.

pentru a putea arbitra între confruntări contradictorii.Obişnuinţa de a fi în securitate. Maurice Duverger: (1978) “când oamenii nu mai cred în sistemele de valori. 17 .1. societatea nu se menţine decât prin poliţie”. 3. O poliţie preventivă poate să legitimeze intervenţia crescândă în viaţa socială (neutralizarea elementelor perturbatoare înainte ca ele să se manifeste). prostituţia). . este ajutat de public. Paradoxul libertăţii: Poliţia este o instituţie care garantează libertatea individului prin crearea securităţii sociale. a devenit a doua natură a oamenilor: a) ordinea şi securitatea sunt garanţii ale libertăţii. culege informaţii. O poliţie este preventivă pentru că: respectă libertăţile publice. Caracterul artificial al opoziţiei prevenire-represiune. 2. sancţionarea alcoolicilor. Este paradoxul poliţistului integrat (cunoaşte mediul. dar politica preventivă poate fi şi represivă (legitimarea oamenilor noaptea. b) poliţia introduce restricţii ale libertăţii în numele asigurării securităţii. răspunde aşteptărilor acestuia) şi separat (se distanţează de mediu pentru a nu deveni “prizonier” pentru a nu fi paralizat de legături apropiate. uşor de corupt. prevenirea se fondează şi pe teama de pedeapsă.

penitenciară 3. 18 . formularea unei prognoze privind conduita sa individuală. 1. Scopul criminologiei clinice este evaluarea delicvenţelor. legislativă. Elaborarea unor măsuri capabile să-l îndepărteze de recidivă. R. Galofallo: “Examenul medico-psihologic şi ancheta socială sunt indispensabile”. s-a pledat pentru organizarea adecvată a regimului penitenciar. Concluzii abordări banale. Criminologie clinică a parcurs 4 etape: 1. Etapa penitenciară Argentina (1907) – înfiinţarea Institutului de Criminologie.PERICULOZITATEA DELINCVENŢILOR Criminologie clinică înseamnă abordarea multidisciplinară a cazurilor individuale cu ajutorul principiilor şi metodelor criminologiilor specializate.6 săpt. orientare generală a politicii penale). promovează ideea că studiul personalităţii delincvente trebuie să fie în centrul oricăror instituţii de apărare. judiciară 4. Franţa (1950) – centrul Naţional de orientare şi Clasificare a Condamnaţilor cu pedepse lungi (examinarea . ştiinţifică 2.). Brazilia (1930) – înfiinţarea Institutului de Criminologie. Chile (1936) – s-a înfiinţat Institutul de Criminologie în subordinea Direcţiei Generale a Închisorilor. 2. America (1944) – Centrul de Orientare la Penitenciare. Germania (1925) s-a înfiinţat Centrul de Investigaţii Biologice în Bavaria (consiliere. Etapa ştiinţifică: Lombrozo (1990) a pledat pentru “necesitatea examenului medico-psihologic a criminalului” la Congresul de la Sant Petersburg. Italia (1954) – Centrul de Criminologie Clinică. Belgia (1919) – a luat fiinţă laboratorul de Antropologie Penitenciară.

alte examinări utile. examen medical.-psihologic. Etapa legislativă 1951 – ONU a organizat la Bruxelles un ciclu de studiu privind integrarea examenului med. Galofallo a introdus acest concept în 2 etape: sub numele de Termibilitate având în vedere doar capacitatea criminală. avocat. iar examenul medico-psihiatric putea fi cerut şi de procuror. Posibilităţi de adaptare a delicvenţilor: condiţiile de mediu în care se poate presupune că el va înceta să fie periculos. de către experţi numiţi de judecători. care riscau să nu fie percepute de personalul obişnuit. trăsături de caracter. Suedia (1922) s-a înfiinţat Clinia de Psihiatrie Legală la Închisoarea Centrală. metode..autoritate competentă: să ordone examenul (judecătorul de instrucţie). Concluzii s-a urmărit ajutarea judecătorului să elaboreze un tratament individual. la Penitenciarul din Utrech. au formulat reforme legislative pentru a integra examenul medico-psihologic şi social în procedura penală. Clinica de de Observaţie. Combinând capacitatea criminală cu adaptările sociale el găseşte 4 tipuri de delincvenţe: capacitate criminală mare-adaptare socială mare (mafioţii). SUA (1937) s-a înfiinţat Clinica Presentinţă pentru Comportament.3. 1960 – în Art.aplicarea: constituirea unui dosar de personalităţi. vicii. cu alte cuvinte capacitatea sa criminală”. nivelul inteligenţei. 81 din CPP al Franţei au fost trecute: . El defineşte termibilitatea ca fiind “perversitatea constantă şi activă a delincvenţilor precum şi cantitatea de rău pe care o putem aştepta din partea sa. .câmpul de aplicare: ancheta socială era obligatorie în caz de crimă. . Franţa (1930) – s-au făcut expertize medico-legale în anexele penitenciarelor. pericolul “probabil”.tehnica examenului: ancheta socială. inculpat. organizare). capacitate criminală mare-adaptare socială scăzută (nebunul satului) 19 . adaugă şi adaptarea socială. . 4. În procedura penală (scop principal. Olanda (1930) – s-a înfiinţat. Etapa judiciară Belgia (1925) – se făcea examen medical. PERICULOZITATEA R. examen psihiatric.

b) Starea periculoasă iminentă Depăşeşte momentul de criză care precede imediat trecrea la act (ca o stare febrilă).egocentrism . toxicomani) Diagnoza periculozităţii Diagnoza capacităţii criminale novicitatea (indiferenţă afectivă. boschetari) FORMELE PERICULOZITĂŢII a) Starea periculoasă cronică Este o modalitate psihologică şi morală de a fi antisocial. nevoi instinctuale. cruzimea) intimidabilitatea (rezultă din comportament) pragul delincvenţial (este determinat de nucleul central al personalităţii) şi are 4 elemente: . Poate fi o manifestare a liniei generale a conduitei delicventului.- capacitate criminală mică-adaptare socială mare (crime pasionale) capacitate criminală mică-adaptare socială scăzută (găinări. profesionistul (care se mai numesc antisocial organizaţi) şi inadaptaţii (care se mai numesc antisocial inorganizaţi). a) legali.labilitate .agresivitate Diagnoza inadaptării sociale aptitudini fizice. primind ceva stabil permanent.indiferenţă afectivă . 20 . intelectuale. b) indicatori bio-psiho-socali (alcooli. Indicatori pentru starea periculoasă. criză pasageră. gravitaţia infracţiunilor şi frecvenţa nu relevă întotdeauna periculozitatea.

boli. A înţelege suferinţa psihosocială prin intermediul crizelor existenţei. . 2002 s-a constituit un comitet de coordonare a reflecţiei şi intervenţiei (medici de sănătate publică şi psihiatrii. s-au identificat persoanele resursă s-a realizat un glosar care a servit ca bază conceptuală şi practică privind: A realiza o viziune comună privind suferinţa psihosocială şi existenţa dificilă. .locuitorii au semnalat amplificarea disperării şi suferinţelor sociale. 21 . A sensibiliza profesioniştii şi instituţiile pentru a promova munca în reţea.izolare.Cursul 5 SUFERINŢA PSIHOSOCIALĂ Costatări: 2001 .împărţirea activităţii între diferiţi profesionişti 2004 s-au inventariat problemele: a) probleme semnalate de populaţie: . violenţă. specialişti în prevenirea criminalităţii. asistenţi sociali. c) profesioniştii se simţeau izolaţi. s-a stabilit direcţiile de lucru: .analizarea situaţiilor de viaţă . alcoolism. educatori. psihologi. deşi aveau şi ei aceleaşi probleme. depresii.creşterea numărului de persoane supraponderale. agenţi de dezvoltare a habitatului). când apar schimbări în viaţa persoanei). toxicomanii. b) faptul că aceste probleme se manifestă în momente cheie ale vieţii (adolescenţă. sociologi. Obiectivele studiului Metodologie s-au ţinut mai multe reuniuni cu responsabilii structurilor de îngrijire şi acţiune socială.consiliul local de sănătate mintală - 2003 .grupurile de lucru .

.trecerile şi traiectoriile. timp de 4 luni (ianuarie-aprilie 2005). practica reţelelor. de dificultăţile vieţii.crize existenţiale la diferite vârste. între fizic-psihic-social (a fi autonom înseamnă aţi putea administra sentimentele).reprezentările mentale despre suferinţe. . legăturile sociale permit relaţii echilibrate dar şi rupturi între sine şi ceilalţi. un sentiment de devalorizare. aceste 2 grupuri au discutat probleme privind locurile din oraş unde sunt mai frecvente situaţii de suferinţă psihosocială. care au lucrat câte 8 ore pe lună.suferinţa psihosocială. condiţii de muncă contemporane. tentative suiccidare. . replierea pe sine. .capacitatea de a crea relaţii (în toate mediile). . un sentiment de criză şi de distrugere a stabilităţii. de urgenţă. o tristeţe difuză.normal şi patologic.abandonarea speranţelor. psihologic şi societal (sentiment de inutilitate. - Surse de fragilitate: căutarea sensului existenţial. s-au înfiinţat 2 grupe de voluntari din reprezentanţi ai unor instituţii publice şi asociative. condiţiile de acces pe piaţa muncii. avantajele şi dezavantajele muncii în reţea. situate într-o zonă între patologic.sănătatea mintală. . supravalorizarea profesiei sau a familiei. transmisiile simbolice între generaţii de adulţi. rupturi succesive. un proces care tinde spre echilibru şi coerenţă.- . Abordarea conceptuală a suferinţei psihosocială Suferinţa psihosocială este generată de condiţiile relaţionale şi socio-economice actuale. prezentarea problemelor în septembrie 2004 la primăria oraşului. raporturile între imaginea realităţii Efectele fragilităţii: . - Sănătate mintală nu este doar absenţa maladiilor (“tăcerea organelor”) ci este căutarea unui echilibru constant între diferite componente ale condiţiei umane: corp viaţă sentimentală interiorizarea progresivă a propriei singularităţi. dorinţa de a deveni mai curând decât a avea un viitor. 22 . sănătatea mintală este o ambiţie. eşecuri personale). un sentiment de insecuritate şi precaritate. nulitate. lipsa stimei de sine.

anxietate. Folosesc termenii de: nebuni. .adulţii transmit anxietăţi şi nu suport relaţional.anxietate generalizată. . .atacuri de panică. .ameninţări. un element central al vieţii. droguri. Criză. el regăseşte adevăratul sens al vieţii aflat dincolo de dimensiunea profesională sau socială. Instituţiile trebuies să-şi clarifice reprezentările despre cei care suferă ca să poată avea raporturi adecvate cu ei. capacitatea şi rolurile persoanei le afectează identitatea. handicapaţi. - 23 . bolnavi. imigranţi. . . ignoranţă. traiectorie Criza O schimbare bruscă şi decisivă care generează o dilemă sau este o fază gravă în evoluţia personală (conflict). conduite de risc. Uneori boala e trăită ca liberatoare. dacă individul a scăpat de roluri care-i sufocau personalitatea.Generează o stare morală şi socială care dezorganizează echilibrul individului provocând rupturi reale sau simbolice. jocuri. Trecerile (perioade de schimbare) .addicţii (alcool.copiii îi consideră pe părinţi o generaţie eşuată.depresii. dezmoşteniţi. structură. delincvenţi. Pentru cei cu o maladie gravă sau cronică bola devine o meserie. devianţi.Au apărut boli noi: . . Starea de boală distruge legăturile cu ceilalţi.patologia excluziunii. Se exprimă în cuvinte (devenind prizonierii stigmatelor folosite). supraalimentaţii). Crizele societale: . acţiunii sociale şi sănătăţii mintale. nefericire. Bolile contemporane relevă mai mult raportul cu socialul decât cu propriul corp. - Reprezentările Reprezentările organizează practicile în domeniul educaţiei. Normal şi patologic Normalitatea şi patologia diferă de la o epocă la alta.stres posttraumatic. vagabonzi. shopping.

probă simbolică pierderea serviciului – vid existenţial.Expl.: - un concurs. examen. eşecurile se interiorizează 24 .

La nivelul relaţiilor sociale: Înstrăinarea de ceilalţi. Sentimentul de respingere (a nu fi iubit) Marginalizarea Dificultăţi şcolare. În lucrul în reţea este foarte importantă reconsiderarea memoriei colective: (a da valoare la ce au fost înainte cei care acum suferă!) Inventarul evidenţelor situaţilor care generează suferinţă psihosocială 1. Conduitele de evitare (pierderea încrederii în ceilalţi) Frica (de orice) Suferinţa membrilor familiei. La nivelul lucrătorilor sociali şi profesioniştilor: Decalaj între realitate şi proiectele beneficiarului. A nu fi validat ca partener. părinţi singuri) Afilierile Organizatori ai poziţiilor sociale pentru că permit legarea de alte persoane şi dau sentimentul de utilitate. 2.Dezafilierea Generează pierderile relaţionale. Dificultăţi de a lucra cu alţi intervievanţi. o suită de rupturi. crize. Neînţelegerea persoanelor şi situaţiilor în care trăiesc. generează sentimente de izolare (plecarea copiilor. Fragilizează relaţiile. Suportul familial şi social de nivel redus. abandonuri. 25 . familiare. Situaţiile îngheţate. Singurătatea profesională. profesionale. Intoleranţă faţă de anumite grupuri. Singurătatea. La nivel individual: Condiţii de viaţă precare. “Individul prin afilieri devine purtător de mândrie” Lucrul în reţea Formarea legăturilor şi menţinerea lor creşte stima de sine şi de ceilalţi. Demotivare. Sentimentul de neputinţă. traumatisme. 3. Dificultatea găsirii soluţiilor adecvate unei persoane sau grup.

izolarea părinţilor de copiii lor adolescenţi dar şi între părinţi.poziţia de parentificare sau infantilizare a unor instituţii. Sursele principale ale suferinţei psihosociale: Pentru public: izolarea.ieşirea din situaţii confuze profesional. aspecte instituţionale şi etice.- Sărăcia legăturilor sociale.riscul de clientelism.dificultăţi de protejare a secretului profesional şi al clientului. absenţa legăturilor (individul excesiv). angoasa de performanţă. . frustările. Dificultatea de a găsi timp pentru găsirea legăturilor. diferenţe în înţelegerea diferenţelor calificate. situarea la limita intervenţiilor. Pentru profesionişti: impresia de separare. .abandonarea complexă a situaţiilor. Avantajele muncii în reţea: . analizarea elementelor neclare. Practicile profesioniste în reţea Clarificări: între parteneriat şi munca în reţea. . absenţa plăcerilor immediate. Dificultăţile muncii în reţea: . ignoranţă. neputinţă şi izolare. 26 . dificultăţile de comunicare. noile patologii. .riscul de personalizare afectivă a reţelei. Propuneri şi perspective s-au reţinut ca metode eficiente: munca în grupuri mici. . .evitarea situaţiilor explozive şi a spitalizării lor.riscul de a prelua puterea. alternanţa ordine-dezordine.economia de timp şi mijloace.construirea reţelelor personale.ruperea izolării. . mese rotunde. timpul insuficient de intervenţie. . .

susţinerea politică şi financiară. s-a dovedit foarte utilă înfiinţarea unui secretariat.asistentul social. operaţionalizarea reţelei: . .- munca în reţea este eficientă doar dacă se stabilesc reguli de funcţionare. abordarea sănătăţii mintale ca o problemă de sănătate publică. necesită un climat şi un contract de încredere.educatori specializaţi.medicul şcolar. . . implică voinţa sinceră de schimbare. se clarifică problema secretelor. - - 27 . timp necesar pentru a cunoaşte oamenii şi instituţiile.psihologul şi psihiatrul. clarificarea problemelor care nu vor fi abordate.

subcultură. gust pentru câştig. Socializare defectuoasă: Înţelege prin aceasta că oamenii s-au născut într-o zonă “gri”. 5. 3. Criminali organizaţi care asigură încurajarea. Denise Szabo: Cauzele persistenţei infracţionale 1. Delincvenţa poate lua forma unui destin care-l absoarbe pe autor. Dilema recidivistului: constă în adaptare bună pe termen scurt dar inadaptare interpersonală pe termen lung. camuflajul. 28 . prin măsurarea pulsiunilor deviante sau perverse. Mediul de droguri şi alcool unde oamenii trăiesc din experienţe şi întreţin activităţi predatoare. prin analiza trăsăturilor de personalitate. lipsă de scrupule. 4. Problema recidivei este un capitol a cercetării asupra carierei criminale. Inserţia într-un mediu puternic impregnat de valorile criminale care asigură stabilitatea crimei (ghetou etnic. indirect. bărbăţie). intensitatea predispoziţiei are rolul central şi poate fi evaluată: direct. loialitate. 2. dar unii pot scăpa acestui proces. La acest model tipul ideal de recidivist este psihopatul sau delincventul deficitar afectiv sau cognitiv. protecţia şi coeziunea funcţională. “Criminalii cu guler alb” care profită de legislaţie. Modele de analiză a recidivei Modelul criminologiei clinice concepe recidiva ca rezultatul unei predispoziţii individuale de natură compulsivă (constrângere). Dilema judecătorului: el pedepseşte un vinovat sau îl determină să nu recidiveze.Cursul 6 PSIHOLOGIA RECIDIVEI Delicvenţa = o viaţă aleasă (Maurice Cusson) Definiţie: Recidiva este o secvenţă premeditată de strategie infracţională adaptabilă într-un mediu social ostil unei reuşite prelungite. atrag alţi complici şi organizează reţele.

2. . Curba renunţării s-a constatat că renunţarea este determinată de 3 elemente: efectele graduale ale maturizării. Frecvenţa infracţiunilor este determinată de: 1. disuasiunea (descurajarea) sancţiunilor primite. mai mari de 5 ani – recidiva este sub 20%.până la 3 ani s-a considerat că recidiva este mai mare de 50%. . dificultăţile intrinseci de a reuşi într-o activitate cu minim de satisfacţii. tipul ideal de recidivist este cel “rebel”. 3. 4. recidivă socială – implică o pedeapsă anterioară.75% după a doua condamnare. recidiva penitenciară – implică o şedere anterioară în penitenciar. pentru pedepse: - recidiva persistentă (multirecidivismul) – în libertate. Gradul dezaprobării morale şi indignării pe care îl suscită infracţiunea. uneori sancţiunile penale au efecte perverse.Modelul criminologiei penale (ştiinţa pedepselor şi a efectelor lor) recidiva este un rezultat determinat de neîncrederea în pedeapsă. 29 . S-a constatat că: . Recidiva şi abandonul se subordonează unei logici a câştigurilor sperate şi nu cele a fricii de pedeapsă. Numărul şi vulnerabilitatea ţintelor atractive.între 3-5 ani – recidiva este mai mică de 50%. Marja de manevră a delincventului este asigurată de intervalul în care victima nu ştie că este păcălită. 5.50% din delincvenţi abandonează înainte de a fi arestaţi. . .87% după a cincea condamnare. Câştigul procurat prin delict. Gradul de antagonism între delincvent şi victimă în sensul raportului confruntare / viclenie. Tipuri de recidivă naturale – este delincvenţa repetată fără a fi condamnată. raritatea ocaziilor infracţionale determinate de măsurile de prevenire a criminalităţii. acest model consideră invariante predispoziţiile delincvente dar variabile condiţiile în care trecerea la acţiune este sancţionată. amplificând probabilitatea delincvenţei (pedepse similare poat avea efecte opuse).

utilă pentru personalul din penitenciare pentru a-i ajuta să-i clasifice pe deţinuţi.echilibru emoţional. .50%. Indiferenţă afectivă la 16.locuinţa. Labilitatea a fost găsită la 65. instrumentele de evaluare a riscului cuprin liste întregi de indicatori precum: .teoria controlului social. Agresivitatea la 58. . . .grupul de prieteni.istorie infracţională.teoria asociaţiilor diferenţiale.24%. .31% din toţi deţinuţii recidivişti.2%. Apar 2 categorii: 30 . 0 trăsături la 9. - Importanţa riscului de recidivă pentru judecător pentru a da o pedeapsă eficientă. 4 trăsături la 7. Egocentrism la 38.24% 2 trăsături la 32.consum de alcool sau droguri.teoria învăţării sociale.2%.70%. . . . Trecerea la acţiune în cazul recidiviştilor denotă faptul că personalitatea e dominantă în raport cu situaţia de viaţă. să-i ajute în momentul eliberării condiţionate din penitenciar. .situaţie financiară. Riscul la recidivă Abordarea teoretică se face prin 3 teorii: . atitudini. 1 trăsătură la 34.10%.timp liber.Gacomo Caneppa – în 1974 – a făcut un studiu privind nucleul personalităţii la deţinuţii recidivişti între 18-25 ani.educaţie şi experienţă de muncă. 3 trăsături la 16. .situaţie familială.5%. Instigatori şi făptuitori Reuşita în delincvenţă depinde de atributele personale şi mai ales de calitatea şi întinderea reţelei de “asocieri diferenţiale” capabile să mobilizeze temporar alţi delincvenţi.

Soluţii la recidivă tradiţionale: . moderne: . 31 .tratarea delincvenţilor minori în instituţii specializate. . Instigatorii (au o vârstă mai mare decât ceilalţi. Reţelele care “inovează” în timpul sau pe parcursul delictelor au câştiguri mai mari. Traiectoria de recidivă este o succesiune de secvenţe de adaptare şi ucenicie. Traiectoriile pot fi de 2 feluri: 1.1.depistarea precoce a delincvenţilor potenţiali înainte de pubertate şi tratarea lor adecvată. 2. Executanţii puri (execută iniţiativele prietenilor.întărirea represiunii. liminarea şi prevenirea. Delicte mai puţine dar câştiguri mai mari: traiectoria devine ascendentă spre vise mai bune (individul devine importator. suscită încredere şi au un rol strategic în alegerea şi coordonarea delictelor. distribuitor etc. 2.). De la tactici de confruntare la tactici de viclenie şi de piaţă (delicte mai multe dar mai puţin grave). au experienţă). Mărimea medie a reţelelor de recidivişti este de 6 subiecţi.

vie reprobare a variaţiilor îndepărtate de valorile apărate. un adversar vulnerabil. dar prin alte mijloace. prestigiu. 32 . Oamenii omoară pentru bani. pentru a se răzbuna. dar omul are şi tendinţa de a şicana (a sâcâi. a căuta subtilităţi). Teoria “omului normal” De ce nici o societate nu este ferită de omoruri. Omorurile obişnuite au cauze banale: un conflict. mânia.Cursul 7 NORMAL ŞI PATOLOGIC ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂŢII Abordarea lui Emile Durkheim Un fapt social este normal în 2 condiţii: e observat în toate societăţile de un tip dat. pentru că agresivitatea e o virtualitate a fiinţei uamen care se actualizează contextual şi permite supravieţuirea şi apărarea. Clima este normală pentru că este indisociabilă de condiţii necesare funcţionării oricărei societăţi sănătoare: apărarea valorilor. onoare. în ciuda interdicţiilor şi represiunii? pentru că derivă din situaţiile vieţii cotidiene. aceste scopuri sunt urmărite de toţi oamenii. Omul intră în competiţie cu ceilalţi pentru că doreşte mai multă bogăţie. variaţiile individuale. dacă contribuie la supravieţuirea grupurilor. Indiferenţa faţă de deviant semnifică o slăbiciune periculoasă a conştiinţei colective. un minim de pasticitate pentru a lăsa câmp inovaţiei (rigiditatea socială ar împiedica originalitatea oamenilor). Infracţiunea are o anume utilitate şi este legată de condiţiile de existenţă. Omorul este normal pentru că omul este conflictual iar conflictele au tendinţa la escoladă. interesul de a proteja sau de a câştiga. din gelozie. Reacţia la crimă este un semn de sănătate socială. prezenţa unei arme. putere.

33 . (demenţă. 50% (conflictuali. este adoptată situaţiei immediate (ţine cont de evenimente). atunci criminalitatea este un fapt patologic (prin comitete consultative. barierele sociale ridicate contra criminalităţii nu sunt etanşe. rigizi. este adoptată (permite atingerea scopului). medii. regula totalităţii: aprecierea de normalitate nu poate fi pusă izolând criminalitatea de contextul şi cauzele sale: normalitatea implică o viziune de ansamblu.anormalii. .cei normali mintal. orice societate emite interdicţii morale şi juridice care transformă comportamentele agresive în acte criminale. .cu tulburări organice. fapt care face ca omul să fie o fiinţă moralmente fragilă. criminalitatea contemporană este consecinţa negativă a unor evoluţii pozitive (un produs al abundenţei). asociaţii de protecţie. Distincţia normal – patologic criminalitatea devine patologică când depăşeşte un prag şi afectează calitatea vieţii sociale. regula prejudiciului: rata criminalităţii este anormală când insecuritatea care o generează compromite calitatea vieţii sociale şi când determină prejudicii apreciabile. gulere albe. repercusiuni psihice. calculul oportunist şi plăcerea imediată îl fac pe om să treacă uşor peste principii şi corectitudinea morală. Concluzie Este normală o criminalitate pe care cei vizaţi sau interesaţi nu vor să o împirdice sau nu vor să plătească prevenirea ei. O acţiune este raţională când: este eficace (permite atingerea scopului). cu delicte mici. intoleranţi la frustrare). Delincvent naţional sau bolnav mintal Delincvenţi se împart în 3 grupe: . grupuri de presiune). cu tulburări de personalitate – aprox.Concluzie: banalitatea conflictului şi logica implacabilă a escaladei ne obligă să considerăm violenţa ca normală. cele 4 reguli de a distinge criminalitatea normală de cea patologică: regula proporţiei: pentru a fi considerată anormală starea criminalităţii trebuie să aibă o frecvenţă şi o gravitate relativ ridicată (o creştere bruscă). regula adunării: dacă plângerile sau apelurile victimelor sunt numeroase. traumatisme cerebrale). de ocazie.

dar când trece la act deseori decurge la violenţe intime. excitaţi de violenţă umilesc şi fac să sufere victimele dincolo de obţinerea supunerii. Agresori brutali. delincventul este raţional în sensul eficacităţii. Cei ce folosesc doar violenţa strict necesară pentru a supune victima utilizează persuasiunea. intoleranţă la frustrare). strategiilor şi vicleniei pe termen scurt.. raţionalitatea se referă la mijloacele utilizate şi nu la scop în sine. iar violenţa încetează după încetarea supunerii. 3. plăcerea sexuală este accesorie în comparaţie cu plăcerea de a umili şi a face să sufere. preferinţele sexuale nu pot fi calificate nici raţionale şi nici iraţionale. Agresiunea sexuală – studiu Există 3 tipuri de violatori: 1.mijloacele sunt coerenteîntre ele şi în raport cu scopurile urmărite. Cei cu tulburări de personalitate ( narcisism. Concluzii non-iraţional înseamnă în domeniul criminalităţii că delincventul nu are o boală mintală aşa de gravă care să-i afecteze discernământul. tulburările nu le sunt afectate la situaţii imediate ci adaptarea la situaţii pe termen lung. 34 . delincvenţii cronici funcţionează raţional pe termen scurt. ci caută disperat un raport intim cu o femeie. Strategiile pedofilului deşi pare o infracţiune impulsivă şi iraţională ea este rezultatul unui proce de decizie bine elaborat şi o planificare atentă. 2.este realizată “cu ştiinţă” pe baza experimentărilor anterioare . nu se răzbună. evaluarea falometrică (identificarea stimulilor care provoacă excitarea sexuală).

escrocherie. impostori). nu spre scopul acesteia satisfacţia vine din plăcerea acţiunii excitaţia redusă este trăită ca plictiseală chiar emoţiile negative sunt plăcute (furie. II starea de dominare starea de compasiune individul luptă pentru putere. incendiere. Exista 3 perechi de stări motivaţionale care sunt modalităţi de interpretare. Aceste stări motivaţionale se pot schimba una cu alta . consum de droguri.preocupare.dăruire. reacţia la lipsa de preocupare a celorlalţi) III starea conformistă starea negativistă 35 . strategiile de obţinere a satisfacţiei sau de evitare a insatisfacţiei I stare telică stare paratelică telos = sfârşit / scop (greceşte) individul urmăreşte întotdeauna un scop satisfacţia este determinată de realizarea scopului excitaţia este trăită ca anxietate (teama de a nu realiza scopul) o infracţiune va fi comisă pentru un scop important ( „scopul scuză mijloacele”) para = extins / dincolo de ( greceşte) individul este orientat spre activitate. suporteri sportivi violenţi. delicvenţi adolescenţi. supunere la perversiuni.saţietate . pentru deţinerea controlului sau pentru dominare toate tranzacţiile sunt percepute ca acumulări.aceste stări pot fi influenţate doar de: . agresiune la un beţiv scandalagiu. 12. crima pasională. deţinător al controlului ( tâlhărie.17.situaţii neprevăzute (pericole sau situaţii sociale) Oamenii diferă după: predispoziţia după o anumită stare care va influenţa comportamentul lor. posesiuni insatisfacţiile provin din sentimentul de neputinţă o infracţiune este comisă pentru ca individul să se simtă puternic. satisfacţia provine din sentimentul de a fi plăcut şi apreciat de ceilalţi o infracţiune va fi comisă ca o formă de grijă ( eutanasia.frustrare . 2006 Teoria Contrariilor. măsura în care obţin uşor satisfacţii în fiecare stare. şantaj) individul consideră interacţiunile sale dovezi de grija. furt prin efracţie.organizare şi structurare a experienţei. suicidul accidental. groază) o infracţiune va fi comisă pentru că aduce plăcere prin excitaţie ( furt din magazine. teamă.

de semnificaţia ei pentru el. Telic conformist – crimă abominabilă Paratelic negativist – furie fără consecinţe 36 . urmăreşte nivele anormal de ridicate ale senzaţiei. nesocoteşte legile şi tabuurile. este capabil de compasiune. nu are scopuri pe termen lung. loveşte de dragul de a face ceva interzis) CONCLUZIE: Pentru a înţelege o infracţiune trebuie să ţinem cont de sentimentele individului în timpul comiterii infracţiunii.individul simte nevoia să se supună unor presiuni plăcerea derivă din supunere o infracţiune va fi comisă conform presiunii exterioare ( membrii mafiei. actele agresive îl excită oferindu-i satisfacţii. depăşirea vitezei legale) Psihopatul este caracterizat prin: tendinţa paratelică extremă ( consideră viaţa ca un joc în orice situaţie. nu resimte ruşinea şi tânjeşte după putere) tendinţa negativistă extremă (sfidează convenţiile. nu resimte anxietatea pentru că nu urmăreşte scopuri iar consecinţele nu contează pentru el) tendinţa de dominare extremă ( tratează oamenii ca obiecte ce pot fi manipulate în propriul avantaj. viol în grup) individul simte nevoia să se opună presiunii din afară plăcerea constă în a încălca regulile. recunoştinţă şi vinovăţie. este incapabil de iubire. se plictiseşte repede de orice nu este excitant sau riscant. a fi rebel. urmăreşte să se simtă puternic în relaţiile interumane. nu se supune nici unei presiuni. necooperant o infracţiune va fi comisă din plăcerea de a sfida legea ( vandalism.

ce este activată în două moduri: perioada de ucenicie când au loc infracţiuni repetate şi individul are succes tehnic şi susţinere morală disperarea care are locin situaţii neobijnuite iar individul are un sentiment de fatalism (că nu poare controla circumstanţele şi destinul său) 37 . negarea prejudiciului 3. această contribuţie depinde de: atitudinile criminogene. modelul drift (David Matza) 3. modelul criminogenezei (De Greff) 2. sentimentul de injustiţie suportată) b. accidentele de injustiţie suportată (ex.: o persoana ce fură de la o altă persoana ce făcuse „bogăţia printr-un mod necinstit”) 2. negarea victimei (ii atribuie vina victimei) 4. principiile tradiţionale ale delincvenţilor: loialitatea. utilizarea de către delincvenţi a justificărilor legale privind tulburăriule psihice. dezviltarea unui mit devalorizant al victimei (ex. contribuţia conştienta a infractorului la construcţia mitului devalorizant. Tinerii oscilează intre acţiuni intracţionale şi acţiuni convenţionale şi fixarea lor este realizată in funcţie de tehnicile de neutralizare invăţate. devalorizarea are un carecter nonspecific putând atinge o gamă largă a vieţii infractorului. cei care vin în permanenţă în contact cu justiţiaiar maturizarea infracţională le-a afectat evoliţia personalităţii b.:oamenii ce nu plătesc niciodata RATB. modelul antideterminist (Albert Cohan) 1. nagarea responsabilităţii. maralitatea persoanei. apelul la loialitate Infracţiunea este produsul unui alegeri la capătul unui proces de abandon „in derivă” către delincvenţă. considerănduse delincvent. Contactul cu polţia şi justiţia prin etichetare ii schimbă imaginea de sine. srtuctura eului.01. 2.14. Trecerea la act este o reacţie la injustiţia suportată la două tipuri de delincvenţi a. Atitudinea criminogena poate fi o caracteristica a individului sau o perioada în viaţa lui şi generează justificări intracţionale. Conţinutul noţiunii de drift are trei componente: a. negarea responsabilităţii (ex. Trecerea la act presupune voinţă. ostilitate deosebită faţă de această instituţie). cei ce au reacţii paroxistice.2007 Trecerea la act Exista trei modele: 1. candamnarea celor cei condamnă 5. 3. Există cinci tehnici: 1. onoarea. forţa majoră c. bărbăţia.depinde dacă vor primi un ajutor de a rămâne intr-o zonă sau alta). Trecerea la act are trei trăsături principale: 1.: nu eu sunt de vine că a lăsat poşeta deschisă) 2. Tehnicile de neutralizare sunt un fel de justificări morale şi ideologice. Modelul drift sau modelul de derivă (tinerii oscilează o anumită perioadă in viaţa lor între activităţi corecte şi comportamente marginale . subcultura ce autorizează relaxarea contrângerilor morale (negarea culpabilităţii.

Modelul antideterminist Delictul se dezvoltă in timp şi etapizat prin tatonări care nu sunt strict determinate de trecut şi se pot modifica funcţie de autor şi situaţia precriminală Caracteristicile procesului de trecere la act: acţiunea umană nu apare brusc ci are o istorie comportamentele situaţionale au feed-back pentru autor circumstanţele cuprind particularitaţile persoanei şi la e situaţiei in interacţiune etapele delincventului sunt strict ordonate Atitudinile delincventului dupa trecerea la act sunt revelatoare pentru personalitatea sa (permit diagnosticul periculozităţii sale) 38 .3.

un omor în vederea unei noi căsătorii. aderent). Crima pseudojustiţiară . şantajul inversat – victima şantajeaza autorul) 4. darea sau luarea de mită.eutanasia. distinctivitate. inclinat spre alcool pentru ca este disforic (contrar euforiei) 2.procesul de reducere – persoana rănită în dragoste revalorizează anumite lucruri (banii cheltuiţi. delapidatorul. amorul pasional rezulta de obicei dintr-un conflict sexual şi are doua faze: a.:piromanul. tenace. frecvent sunt consumatori de alcool reacţii primitive. autorul crede ca va instaura justiţia în relaţiile publice sau private . agresiunea preventivă – care descarcă potenţial agresiv. asasinat) Individul cu carecter epileptic Caracteristici: .) 3. de o retragere.pare dezinteresată. monoton. insistent. Crima utilitară . de un dezinteres al faptuitorului pentru viaţa şi viitorul său. lent. omorul ideologic este privit ca o datorie mai ales în perioada de conflicte sociale sau între popoare.14.Crimele primitive Ernest Selling distinge: reacţiile explozive ce sunt acumulări afective ce duc la relaţii disproporţionate aici de scurt circuit nemotivate (ex. explodează la cea mai mică ocazie.există intotdeauna un sentiment de răzbunare Forme: 1.faza de dezangajare – este determinată de o ruptură. crimele organizare 1. dezvoltă stări paranoice (delir de persecuţie).de obicei infracţiunea este unică şi indreptată contra unei singure persoane (omorul pentru moştenire. pseudojustiţiare 4. utilitare 3. 3. nu întelege nuanţele. reputaţia) şi emite revendicări sub eticheta de dreptate sau chiar răzbunare explicită b. delictul profilactic – autorul stie ca face ceva ilegal dar e convins că astfel evită un rău mai mare şi chiar face bine (ex. delictul simbolic – cel ce suferă consecinţele ne e legat direct de delincvent ci are o legatură simbolică (ex.2007 Tipologia crimelor Din punct de vedere emoţional există patru tupuri: 1. lipicios (perseverent.01. vorbeşte lent. cu idei fixe.situaţiile pot fi periculoase obiectiv sau subiectiv în fincţie de complexul personalitate-situaţie . 2. nu înţelege esenţa problemei. ranchiunos.greoi. cleptomanul) De asemenea distinge criminali prin: agresivitate. sunt in stare cronica de tensiune. După comiterea faptei el se poate sinucide sau preda poliţiei. spargerile de locuinţe. etc. el seamană fizic cu cel care-l urăşte) 39 . de excitare. primitive 2. repetă acelaşi lucru. escrocul ce fraudează firma la care lucrează. Un rol important poate juca o insultă suplimentară din partea victimei sau intenţia unui terţ.subiectul este intr-o situaţie periculoasă din care nu poate să scape decât decurgând la delicte (ocazia e prezentă) . ei se răzbună sub imperiul furiei sau urii acumulate (ex.:incendiere.

în afara lumi delincvenţilor obijnuiţi (gulerele albe. uneori din plictiseală. în timpul războiului civil) 6. etc. pregatirea şi execuţia aparţin unei singure persoane) b. efemere) c.crimele în asocieri. delictul liberator sau de aventură – se naşte din insatisfacţia faţă de viaţă. Individul se pune în valoare prin astfel de conduite. bandele de adolesceţi şi bandele de adulţi (permanente. etc. din generozitate. 7. Crimele organizate . sunt comise în bandă. planuri.crimele izolate (ideea. bază tehnică) . falsuri. exploaterea viciilor. viol. corupţia. cu complicitate în aval sau amonte (în această categorie intră şi instigatorul chiar dacă el nu participă la infracţiune) Varietăţi: . 4. delictul autopunitiv sau ptin sentiment de culpabilizare (Freud – determinarea actului justţiar către sine). marii bancheri. din datorie.) Clasificarea infracţiunilor după numărul de participanţi a.crimele soţ-soţie. Este o formă de masochism. monotonie. complici. noaptea şi se pot complica cu beţie. scandal.întotdeauna au scop achizitiv Forme: 1. escroci 2.delictul revendicativ autorul se erijează în apărător într-o afacere în care nu e direct implicat (din prietenie.ocaziile sunt căutate (pregătire.crimele multimilor – pot fi spontane sau conduse de un lider ce a canalizat violenţa multimilor 40 . fraudele fiscale.5.în lumea infractorilor obijnuiţi: spargeri. omor. angoasă.

trafic rutier. cadre didactice din şcoli. În 1999 s-a dat o altă Circulară privind înfăţişarea Consiliilor Locale de Securitate şi prevenirea delicvenţei. intervenţii vizibile ale poliţiei şi jandarmeriei (în special lupta contra factorilor favorizanţi ai criminalităţii :droguri. .) DLS . magistraţi. comitete de probaţiune.) Autorităţile locale trebuie să formuleze din 3 în 3 ani o strategie de prevenirea criminalităţii şi incivilităţilor. Oferă informaţii în amănunt pentru a putea face comparaţii în timp.01.2007 Prevenirea criminalităţii Diagnosticul local de securitate (DLS) DLS stabileşte pentru o zonă dată.21. Nu este o reţetă şi este valabil doar o perioadă de timp. orientarea strategiei şi întâlnirea parteneriatelor. Cele şapte obiective ale sistemului britanic pentru prevenirea criminalităţii: creşterea performanţelor poliţiei şi parteneriatul pentru reducerea crimelor şi incivilităţilor. În 1998 a apărut legea privind criminalitatea şi dezordinea socială. În această lege se vorbeşte despre obligaţiile autorităţilor locale de a colabora cu poliţia şi orice alte autorităţi responsabile pentru a realiza diagnostice ( ONG. „Oglinda în mişcare” Canada. medici. raportul între nevoile de securitate şi mijloacele şi acţiunile existente pentru ai face faţă.el presupune realizarea unui ghid foarte detaliat. CLS. . vor fi utilizate chestionare pentru agenţii din prima linie şi pentru populaţie. persoane particulare – se încadrează la alte autorităţii responsabile. jandarmi.demografică a zonei (harta criminalităţii) Capitolul II – Analiza profilului delicvenţei ( ce infracţiune predomină) Capitolul III – Analiza rezultatelor reuniunilor ( percepţiile şi solicitările) Capitolul IV – Recomandări de politici şi acţiuni concrete ANGLIA – 1997s-au cheltuit 50 miliarde lire sterline pentru criminalitate.cel mai bun diagnostic este realizat de universitari sau de servicii private specializate.nu e un document public. FRANŢA – în 1997. 41 . întărirea represiunilor. el va primi sprijinul profesioniştilor (poliţişti. DLS va fi focalizat pe zonele sensibile. Ministerul de Interne a dat o Circulară în care vorbea despre Contractul Local de Securitate (CLS).recomandări: coordonatorul DLS trebuie să fie recrutat dintr-o firmă specializată. DLS este un instrument care permite formularea strategiei. reducerea spargerilor de locuinţe şi infracţiuni contra societăţii. orientări principale: prevenirea delicvenţei şi a incivilităţilor. economie subterană. magistraţi). vor fi făcute reuniuni şi dezbateri în cartierele apropiate. Structura DLS: Capitolul I – Prezentarea socio . . Permite profesionalizarea domeniului prevenirii.

recidiva. crimele din ură. minorii. Transgresarea legilor este mai probabilă acolo unde se multiplică factorii de risc. În 1994. S-a stabilit o hartă a locurilor sensibile în fiecare oraş. identificarea persoanelor resursă.un studiu privind starea locală de lucruri Capitolul II. primul ministru promovează „Programul Naţional de Prevenirea Criminalităţii”.” În 2000. Deosebirea o face costul. CONCLUZIE: Model posibil de DLS: Etape de realizare: I. crimele produse de bolnavi mintali. Costurile cele mai convenabile la eficienţă. Recomandări: abordarea domeniilor neglijate în general: violenţa familială. fişe de observaţie. care deseori au case părăsite.consultarea persoanelor şi organizaţiilor din zonă (dezbateri în cadrul unor reuniuni).analiza rezultatelor acestui studiu Capitolul III. 7 obiective asemănătoare cu cele din Anglia. În 1997. în subordinea primului ministru s-a înfiinţat „Unitatea de prevenire a criminalităţii”. fixarea calendarului pentru reuniuni cu locuitorii – crearea unui comitet de pilotaj care va urmării acţiunea de diagnoză. NOUA ZEELANDĂ. studiu documentar. tratarea eficace a criminalităţii adulţilor. infracţiuni rutiere. în subordinea ministrului justiţiei s-a format „Grupul de prevenire al criminalităţii şi justiţiei penale. Pensionarii au oferit date interesante privind rolul mediului fizic în percepţia insecurităţii. observaţii pe teren. S-au detaşat 2 probleme: instabilitatea şi violenţa în familie.În 1994. anchetă telefonică pe 7800 de persoane. educative. tratarea incivilităţilor şi a comportamentelor antisociale. nelocuite. angajarea unui expert consultant în analiza datelor. În 1994. O strategie locală de prevenirea criminalităţii cuprinde următoarele: Capitolul I. crimă organizată. programul naţional de prevenire. drogurile. AUSTRALIA.Organizarea metodologică şi studiul explorator ( constituirea echipei. pregătirea instrumentelor de investigaţie – chestionare. compararea programelor utilizare şi a eficacităţii lor. analiza situaţiei din teren se face din 2 în 2 ani pentru a se sesiza schimbările dorite. anchete în diverse oraşe – observarea locurilor sensibile. sinuciderile la bărbaţii tineri cu vârste între 15 şi 24 de ani ( inegalităţi sociale.) 42 . tratarea eficace a delicvenţei minorilor. S-a înfiinţat forumul ministerial pentru prevenirea criminalităţii – prevenirea are un rol cheie în întărirea coeziunii sociale şi a comunităţilor. furtul de/din maşini. În 2001.În 1994 a fost realizată strategia naţională contra criminalităţii. analiza „zonelor calde”. „Eficienţă” nu este sinonimă cu „eficacitatea”.lupta contra infracţiunilor comise asupra sau cu ajutorul vehiculelor. Priorităţi: violenţa intrafamilială. definirea teritoriului de diagnostic. anchetă telefonică pe 11481 persoane ( date despre securitate în diferite locuri pe o scală de la 1 la 10).publicarea raportului de către primărie (specific englez) Capitolul IV. ajutarea şi protecţia victimelor şi a martorilor. diagnostic în funcţie de caracteristicile zonei. referitoare la problemele de criminalitate. ghiduri. analiza profilului incivilităţilor. jocurile. iar la eficacitate nu interesează costurile. probleme de sănătate mintală). În 2000.

statistici privind incivilităţile şi dezordinea. acţiuni în şcoli. prostituţia. reuniuni. b) date calitative: discuţii. o bancă de date. programe. oferta de securitate şi cererea de securitate. d) analiza şi sinteza informaţiilor. semidirective cu specialişti. acţiuni pentru diminuarea consumului de alcool sau droguri. consumul de alcool şi droguri). ajutorarea victimelor. medierea.3 luni 4 feluri de date: a) cantitative: statistici ale poliţiei. V. devianţe subînregistrate ( accidente rutiere. incendiile.Strângerea şi analiza datelor . parteneriate. III.1 lună – a face diagnosticul cunoscut publicului.Realizarea diagnosticului durează o lună. perspective de viitor. c) inventarierea acţiunilor preventive de securitate si de justiţie existente: prevenirea situaţională. ameliorarea cartierelor în dificultate. directive.Formularea strategiei şi a planului de acţiune – 1 lună: priorităţi. care cuprinde: sinteze şi grafice percepţiile populaţiei problemele detectate dificultăţile existente forţele neutilizate IV. primăriei. grafice.II.Restituirea diagnosticului . VI. Se fac hărţi. tribunale de minori specializate.Evaluarea şi urmărirea diagnosticului şi a strategiei. 43 . securitatea rutieră. observaţii de teren.

privind circumstanţele crimei. Deducerea ştiinţifică a portretului psiho social a unui individ. optimizarea tehnicilor de negociere gestiunea deţinuţilor periculoşi şi a crizelor în penitenciare 44 . dosarul de anchetă. scena crimei. a victimologiei şi a stării actuale a cunoştinţelor despre agresor provenind din cercetări anterioare. luări de ostateci. momentul şi locul trecerii la act. relansarea cazurilor nerezolvate.2007 Psihologia personalităţii criminale. plecând de la analiza informaţiilor. Profilajul Definiţii: Este un procedeu care permite identificarea caracteristicilor psihologice generale ale unui individ pe baza analizei crimei comise. (1998 CIA) „ Tentativa de a deriva ipoteze privind criminalul pe baza analizei scenei crimei. profilajul de investigaţie: strategie care permite forţelor de ordine să restrângă câmpul de acţiune şi să emită supoziţii Concluzii: profilajul deduce personalitatea din fapte şi nu invers este un efort sistematic de a valida profilurile derivate din clasificări Domenii de aplicare: identificarea ucigaşilor în serie omoruri crime rituale acte sadice şi perverse droguri incendieri.01. misiunile de securitate a puterilor publice (pentru a câştiga timp şi a economisi mijloace) Structura Profilajului: profilajul psihologic: prin stagii de audiere se verifică dacă individul corespunde tipologiei stabilite profilajul agresorului: metodă de clasificare empirică pe baza analizei unui mare număr de cazuri profilajul geografic (localizarea agresorului): evaluarea zonelor în care trăieşte. barbarie spargeri în serie terorism. unde lucrează şi riscă să treacă la act după toate probabilităţile analiza morţii echivoce (autopsie psihologică): reconstruirea profilului de personalitate ale persoanei decedate dar cu intenţie cunoscută. interogarea suspecţilor. explozii tortura.21.” Justificarea interesului pentru profilaj: înţelegerea victimelor şi martorilor o mai bună orientare a anchetelor concentrarea forţelor de intervenţie adaptarea anchetatorului la profilul celui anchetat punerea n relaţie a crimelor în serie şi a dispariţiilor de persoane centralizarea informaţiilor privind diferitele cazuri predicţia rezonabilă a comportamentului (tipul de victimă ales în viitor.

analiza scenei crimei . Se regăseşte în antecedente şi în faptele viitoare.analiza profilului victimologic II Clasificarea criminologică tipul autorului ( bărbat. ci o specializare ( Monte „ este o meserie de artizan”) se formează în universităţi sau în şcoli de poliţie. denunţuri escrocherii în cazul blocării unor investigaţii Formarea specialiştilor în profilaj: nu este considerată o profesie.alcoolici înarmaţi agresiuni asupra copiilor dispariţiile unor persoane hărţuite sexuală. femeie. poziţionarea corpului şi punerea în scenă reconstituirea scenariului criminal IV Sinteza personalizată privind profilul criminalului: sexul şi rasa vârsta caracterul situaţia familială relaţii sentimentale viaţa socială puncte forte ale biografiei profilul fizic probabil criminali asemănători cunoscuţi Datele obţinute în profilaj sunt redate în raportul de expertiză. la telefon revendicări. major) factorii spaţiu/timp (ziua.analiza elementelor criminalistice . ameninţări. unde cursurile durează cel puţin 4 ani în Europa – „Institut de profilaj şi analiză criminală” la Universitatea Paris II Etapele abordării în profilaj: I Elementele profilajului: . Rămâne mereu acelaşi. noaptea) gradul de risc asumat de criminal gradul de risc asumat de victima escalada criminală clasificarea crimei utilizate de alte poliţii cunoaşterea modelelor universale / internaţionale III Evaluarea crimei semnătura psihologică şi modul de operare Semnătura psihologică este un fapt realizat de criminal fără a avea nevoie de el pentru a comite crima. 45 . minor. Îi satisface fantasmele care dau sens vieţii sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful