P. 1
2a. Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional halatuju pendidikan negara

2a. Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional halatuju pendidikan negara

Ratings:
(0)
|Views: 1,745|Likes:
Published by Archana Munusamy

More info:

Published by: Archana Munusamy on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional halatuju pendidikan negara Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang

dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. Pendidikan adalah aset penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan memainkan peranan yang besar dalam pembangunan modal insan dan juga eknomi. 1. Membentuk warganegara yang beraklak mulia dan masyarakat Malaysia yang bebas daripada gejala sosial seterusnya mewujudkan negara yang aman dan damai. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik. Pendidikan membentuk para pelajar yang mempunyai kecemerlangan dari segi Pengetahuan, Kemahiran, Nilai-nilai yang prograsif, Sikap mengejar kemajuan, Bakat, Bermaklumat, Daya saing yang tinggi, Patriotik. Pendidikan memupuk nilanilai kewarganegaraaan supaya hasrat untuk mewujudkan perpaduan rakyat dan identiti kebangsaan boleh dicapai. Pendidikan menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara

Buruh dalam konteks ini merangkumi tenaga kerja profesional. Pelaburan ke atas modal manusia juga boleh memberi kesan langsung terhadap pembasmian kemiskinan.2. mempunyai daya saing. Selain daripada pembangunan fizikal dan ekonomi. potensi dan sebagainya. 3. Pekerja atau buruh merupakan satu faktor yang panting kepada pengeluaran dankemajuan ekonomi. Membentuk golongan usahawan muda pendidikan membentuk golongan usahawan muda yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. bakat. Modal manusia meliputi pengetahuan. Peranan pendidikan ialah mendorong minat golongan muda supaya dapat melibatkan diri secara aktif dan progresif dalam menangani perubahan ekonomi. produktif. kepakaran. kreatif. melahirkan tenaga mahir dan profesional dan membentuk golongan yang berilmu pengetahuan yang boleh menjadi penggerak kepada ekonomi. Peranan pendidikan dalam era ekonomi ialah membendung masalah pengangguran keusahawanan berasaskan pengetahuan yang mereka miliki. Pendidikan membolehkan wujudnya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan. separuh mahir.ketahanan diri. kemahiran. Pendidikan .mahir. Dasar pendidikan yang lebih liberal yang memberi peluang yang lebih terbuka kepada semua golongan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran perlu digubal bagi mencapai matlamat ini. terlatih. inovatif. 4. Mereka juga dapat menjadi pekerja yang memberi sumbangan dan yang dapat produktif meneroka kepada bidang pembangunan negara. kualiti personal. berbakat. serta berpotensi menjana pelbagai peluang pekerjaan. berdaya maju. Menjana Pembangunan Modal Manusia (Human Capital) Pendidikan adalah asas utama bagi membentuk masyarakat berpengetahuan atau. dan tidak mahir yang menjadi penggerak kepada kemajuan ekonomi. mempunyai sifat . Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara.Pelaburan ke atas modal manusia merupakan satu pelaburan yang penting kepada sesuatu masyarakat atau negara. pembangunan modal manusiamerupakan satu kepentingan strategi dalam era k-ekonomi iaitu perubahan ekonomi disebabkan oleh ICT.

kurang daya kreatif dan inovatif. termasuk Malaysia adalah disebabkan produktiviti yang rendah. tahap modenisasi yang rendah. tidak berpengetahuan. berani mengambil risiko. berminat memajukan diri dalam ekonomi.menyediakan rangka tindakan membentuk dan melahirkan golongan usahawan muda yang berpengetahuan. taraf pembangunan teknologi yang tidak cekap. Dengan melahirkan masyarakat berpengetahuan corak penggunaan tenaga dan modal manusia akan menjadi peransang kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. pengagihan kekayaan dan pendapatan melalui ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekuati ekonomi. 5. Pendidikan dan profesion perguruan juga perIu rnembentuk warganegara yang progresif dan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan kebajikan hidup mereka. serta pembaziran masa dan tenaga dengan pulangan yang rendah. sanggup berjuang. . OIeh sebab itu generasi muda perlu didedahkan dan menguasai berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran tentang ekonomi supaya mereka dapat memainkan peranan yang konstrukcif dalam era kekonomi. komited untuk mengangkat maruah bangsa dan negara melalui kemajuan ekonomi. Usaha ini juga dapat membangunkan semula masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memastikan pcrtumbuhan mampan. mengambil cabaran dalam ekonomi. Pengetahuan ekonomi merupakan satudaripada keperluan pendidikan kenegaraan. mempunyai semangat patriotik. kadar buta huruf yang tinggi. kurang daya usaha dan ikhtiar. pengurusan dan perancangan sumber manusia sertai sumber lain kurang cekap dan kurang menguntungkan. Kemunduran dan kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan negara membangun. masyarakat dan juga negara. menangani masalah pengangguran di kalangan siswazah dan golongan muda. Mendidik dan memberi kesedaran tentang kepentingan ekonomi Pendidikan berperanan dalam memberikan kesedaran generasi muda tentang kepentingan ekonomi yang mempengaruhi masa depan mereka. tahap pendidikanyang rendah. Membentuk usahawan muda adalah satu strategi penting bagi membenteras kemiskinan.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zahra Sharif liked this
Siti Noraini liked this
Airen Surayya Khairu Anuar liked this
Annie Johnson liked this
norfaizah_rani liked this
Siti Rozaini Ahmad liked this
Raffli Pandak liked this
Xian Hong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->