PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SK SUNGAI LAMAUS 2011

MATLAMAT : Memastikan semua murid Tahap 1 menguasai asas 3M.

OBJEKTIF :

Setelah mengikuti program ini, murid dapat :

Menguasai asas kemahiran 3M.

 Meneruskan pembelajaran di kelas biasa.  Membina keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful