TUTORIAL 7 : DASAR EKONOMI BARU (DEB) YANG DIPERKENALKAN OLEH KERAJAAN PADA TAHUN 1970 MERUPAKAN SATU BENTUK

KEJURUTERAAN SOSIAL. IA DILIHAT BERJAYA MELAHIRKAN GOLONGAN PERTENGAHAN MELAYU (MALAY MIDDLE CLASS) YANG AKHIRNYA MENGENDURKAN JURANG PENCAPAIAN EKONOMI DENGAN MASYARAKAT BUKAN MELAYU DI NEGARA INI. BINCANGKAN PERNYATAAN INI.

Oleh : Nor Khairunnisa Husna bt Kamaruzaman Nuraini bt Mohd Nasir Nurul Asma bt Ibrahim

. y Melalui pengagihan pendapatan dan peluang ekonomi yang saksama dalam kalangan semua rakyat Malaysia.Dasar Ekonomi Baru (DEB) y Diperkenalkan untuk menangani masalah ketidak seimbangan ekonomi (³market failure´) di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara.

Sasaran: y 30% pegangan ekuti korporat oleh Bumiputera. . penetapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% daripada bilangan pekerja mestilah Bumiputera.

Pegangan ekuiti korporat y Lebih daripada lima tahun telah berlalu sejak laporan kajian korporat oleh Asli mendedahkan bahawa pemilikan ekuiti korporat Bumiputera di Bursa Saham Kuala Lumpur telah melebihi matlamat 30 peratus. .

terutama saat Tawaran Awam Permulaan (Initial Public Offering/IPO).y Penemuan-penemuan tentang ekuiti korporat -. terdapat semakin banyak bukti tentang kerjasama antara-etnik berdasarkan para rakan kongsi yang memberikan sumbangan yang sama rata untuk pembangunan sesebuah syarikat. dan saham itu dengan cepat dijual semula untuk keuntungan besar.dari Laporan Pusat Pengajian Dasar Awam/Centre for Public Policy Studies (CPSS) * GLC (syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan) adalah pemegang saham ekuiti korporat yang utama. kumpulan elit mendapat faedah daripada IPO tersebut. Pola operasi GLC kurang sekali mencerminkan keupayaan keusahawanan dan pembikinan. terutama dalam bentuk tindakan DEB. Pada masa ini. * Pengagihan saham syarikat yang disenaraikan kepada para pemegang saham minoriti Bumiputera semasa IPO harus dilakukan dengan cara yang lebih adil dan telus. * Penjualan atau pelepasan saham (divestment) terus menerus oleh pemegang saham Bumiputera (sebahagiannya untuk kepelbagaian aset) merupakan punca utama apa yang disebut 'kurang prestasi' Bumiputera berhubung dengan matlamat ekuiti korporat DEB berdasarkan definisi rasmi. Namun begitu. * Peraturan dan dasar kerajaan. * Sebenarnya usaha kerjasama intra-etnik di kalangan pengusaha China yang terkemuka amatlah sedikit. * Badan penyelia memastikan bahawa 30% daripada ekuiti syarikat yang disenaraikan adalah dimiliki oleh Bumiputera. mengekalkan pemilikan ekuiti ini. jika metodologi pengukuran yang lebih objektif digunakan. * Bahkan jika penjualan ini tidak dikira. badan-badan ini tidak pula memastikan bahawa Bumputera perseorangan yang diperuntukkan sebahagian besar ekuiti syarikat yang disenaraikan. Malah sebaliknya. mengekang pembangunan keusahawanan dan menghalang pelaburan domestik dan asing . saham Bumiputera dalam ekuiti korporat saat ini jauh melebihi sasaran 30 peratus.

.Prinsip y pokok pengstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari ekonomi yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum Bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera.

y Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi berserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia .

sekolah. .pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under employment). kuasa eletrik dan bekalan air telah menjadi kemestian.3% pada tahun 1970 kepada 5.dari 49.Kemudahan moden seperti jalan raya.7% pada tahun 2005 . klinik kesihatan.Kejayaan DEB y penurunan kadar kemiskinan . .

Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan profesional Bumiputera.Ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. .Ramai profesional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar negara. .y peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. MENENGAH DALAM NEGARA PROFESIONAL LUAR NEGARA UNIVERSITI Sebagai contoh: . RENDAH SEK. BUMIPUTERA SEK. .

y DEB telah melahirkan golongan profesional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. . terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka belajar di universiti di dalam mahupun di luar negara. Misalnya.

dahulu tiada institusi perbankan yang mempunyai pemilik majoriti Bumiputera.4% pada tahun 1970 kepada 19% pada tahun 2000. Golongan peniaga Bumiputera juga telah wujud walaupun kebanyakannya berstatus industri kecil dan sederhana. . tetapi sekarang bank-bank utama di Malaysia dimiliki serta diuruskan oleh Bumiputera.y Pegangan ekuiti korperat Bumiputera telah meningkat dari 2.

. nisbah pendapatan Bumiputera kepada Cina meningkat daripada 1:1.y Merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera.74 pada tahun 1990 kepada 1:1. Misalnya.64 pada tahun 2004.

y Dan berjaya melahirkan golongan pertengahan Melayu. . walaupun terdapat beberapa kelemahan.y Sebagai kesimpulan. DEB telah berjaya membawa pembangunan ekonomi yang lebih seimbang yang memastikan kestabilan Negara jangka panjang.

.Terima kasih.