You are on page 1of 15
SULIT eee nw LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA mp) \au KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA “ans UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2008 BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN 031 September 50 minit Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. : perce Jawab semua soalan. eo peo Tiap-tiap soalan diikuti olelr empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas Jawapan objektif yang disediakan 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, Kemudian hitamkan jawapan yang babi adamkan tanda yang telah dibuat Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak 031 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat sebelah SULIT SULIT 2) 031 Soalan 1-18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 “Peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah harus patubi,” nasihat Amir kepada kawan-kawannya, A awak B_ kami C kita D dia Soalan 2 - 3 berdasarkan gambar di bawah 2. Lelaki itu sedang kelapa untuk dijual. A memulas B_ memarut C meramas D_ menekan 3 Di tepi lelaki itu terdapat tempurung kelapa. A. setimbun B serumpun C_setompok D- sekumpulan O31 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT SULIT 3 031 4° Buku teks yang diterima oleh Kam Choon belum A. bertampal B_ bersarung C_ berbalut D_ beralas 5 Tin minuman yang kosong itu menjadi setelah dipijak oleh budak itu. A lonjong B kemik CC. bujur D_ lengkung Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah 6 Puan Selvi sedang menggosok baju anak-anaknya mengulang kaji pelajaran. A hingga B_ supaya C malahan D> manakala 031 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat sebelah SULIT SULIT 4 031 7 Bee Hong akan menyewakan rumah kedai itu __sesiapa yang berminat. A daripada B_ kepada C dengan D pada Soalan 8 — 9 berdasarkan gambar di bawah. 8 Aktiviti gotong-royong dapat “penduduk setempat. A mencampuradukkan B_ menunjukajarkan C_ menitikberatkan D_ menyatupadukan 9 Jamuan ringan pula disediakan oleh orang wanita. A semua B_ seluruh C__ beberapa D_ kebanyakan O31 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT SULIT 5 031 10 Anggota Rukun Tetangga kawasan perumahan itu pada waktu malam, A meronda B_ peronda C rondaan D _perondaan Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. 11 Pemandu itu memandu kereta ‘dehgan) petlahan kerana jalan raya A bengkang-bengkok B_ senget-menget C_ simpang-siur D Iekak-lekuk 031 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat sebelah SULIT SULIT 6 031 12 “Baikiah, Mansor Shah. A. beta perkenankan permintaan Laksamana,” titah Sultan B C. tuanku D 13 Dalam pertandingan tarik tali itu, kedua-dua pasukan telah memberikan sainga yang A. hangat B sengit C tegang D_ tangkas 14 Ramai orang berpusu-pusu ke pasar raya itu kerana jualan sedang diadakan A. harga pokok ‘© B_ harga runtuh CC harga tunai D harga mati 15 Puan Rani cuci mata > B_ putih mata C. gelap mata D_ rambang mata O31 © 2008 Hak Cipia Kerajaan Malaysia SULIT SULIT 7: Soalan 16 ~ 18 berdasarkan gambar di bawah. 16 Rosman memakai topi keledar A lalu B_ sambil ©. kerana D_ supaya 17 Dia berdiri di “mmdtosikalnya yang baru dibelinya. A. sisi sudut C_ pinggir D_ penjura 18 Rosman sentiasa A keutamaan B_ diutamakan CC pengutamaan D_ mengutamakan 031 © 2008 Hak Cipte Kersjaen Malaysia 031 hendak menunggang motosikal. keselamatan diri ketika di jalan raya. [Lihat sebelah SULIT SULIT 8 Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah. SF 19 Mereka sedang menarik tali jaring badminton itu. Perkataan berlawan bagi menarik ialah A_ melepas mendorong B C_ menyorong D_ menghulur = Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. 031 20 Burung helang hendak menyambar anak-anak ayam yang berkeliaran di tepi reban. Perkataan seerti bagi menyambar ialah A’ merampas B_ menangkap C menyentap D meragut 031 © 2008 Hak Cipta Kerajean Malaysia SULIT SULIT 9 031 Soalan 21 — 22 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 21 1 Bekalan gula dikawal rapi semasa musim perayaan. T Lukisan itu dilukis dengan rapi oleh pelukis terkenal. TM Adik menyikat rambutnya dengan rapi sebelum ke sekolah. IV Murid-murid membaca buku dengan rapi di bilik bacaan. A’ [dan III B IdanlV CM dan Il D IdanIv 22 1 Masakan yang dimasak oleh ibu saya sedap. IL Suara penyanyi itu sungguh sedap didengar. TIL Ayah berasa sedap mefiland- keveld Baeunya. IV Saya berasa tidak sedap hati meninggalkan adik bersendirian. A Idan IV sahaja B Il dan III sahaja C_ II dan Ill sahaja 5 D [Il dan IV satiaja 23 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Petani dahulu membajak sawah dengan menggunakan kerbau. A Mengapakah kerbau digunakan untuk membajak sawah? B_ Bilakah kerbau digunakan untuk membajak sawah? C Bagaimanakah petani dahulu membajak sawah? D Apakah yang dilakukan oleh petani dahulu? 031 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malysia [Lihat sebelah SULIT SULIT 10 031 24 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Mengapakah peniaga itu mempamerkan tanda harga’” ‘A. Pembeli dapat mengetahui harga barang. B_ Penjual dapat memastikan kedainya menarik. C Pelanggan mengetahui barang-barang yang dijual. D_Peniaga hendak mendapatkan untung yang banyak. Soalan 25 — 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 25 “Kumari, bolehkah pulangkan buku cerita saya yang kamu pinjam itu?” kata Selvi. A. Selvi mengharapkan agar buku cerita Kumari itu dipulangkan kepadanya. B_ Selvi diminta oleh Kumari -mulangkan buku cerita yang dipinjamnya itu. C Selvi meminta dipinjamnya itu’ nari SUpaVarvmemulangkan buku cerita yang D Selvi mengharapkan Kumari meminjamkan buku cerita yang dipulangkan itu. 26 Pertandingan Bola Sepak. ‘Baséaht 18 Tohun-antara ‘pasukan Pahang dan Perlis dibatalkan akibat hujan iebas.,—, A. Hujan lebat yang berlaku di Pahang dan Perlis mengakibatkan perlawanan pasukan Bola Sepak Bawah 18 Tahun dibatalkan. B_ Haujan lebat telah menyebabkan perlawanan Bola Sepak Bawah 18 Tahun antara pasukan Pahang dan Perlis dibatalkan. C Hujan lebat berlaku semasa perlawanan Bola Sepak Bawah 18 Tahun antara pasukan Pahang dan Perlis yang dibatalkan, D_ Hujan lebat telah membatalkan perlawanan Bola Sepak Bawah 18 Tahun antara pasukan Pahang dan Perlis. O31 © 2008 Hak Cipta Kerjane Malaysia SULIT SULIT i 031 Soalan 27 — 30 Pilih ayat yang betul. 27 A Sarjit dan Kumari berehat malahan berbual-bual. Cikgu Lee mengawasi murid-murid di padang ketika latihan hoki. Murid-murid berasa gembira bila loceng waktu rehat dibunyikan. vowp Dia berlatih dengan bersungguh-sungguh tetapi berjaya dalam pertandingan itu. 28 A “Sila tolong ambilkan buku di atas meja saya,” kata kakak. “Minta buka buku teks Bahasa Melayu kamu,” arah Cikgu Halim. “Jangan pergi ke mana-mana sehingga saya datang,” ujar Kumaran. sam D> “Jemput berkumpul di padang sekolah esok,” pesan jurulatih bola sepak. 29 Bapa membeli buah tahgatt-schidea telawat Sabah, Bilik darjah itu membersih oleh kami semalam. Kedua ibu bapanya sangat mengambil berat tentang pelajaran. Para peserta banyak mendapat maklumat melalui ceramah itu. Idan I ; Udan | 2 IIT dan TV 7 Idan IV power 2Ba 30 1 Faridah menghias halaman rumahnya dengan pokok-pokok bunga. Juruterbang itu terpaksa membuat pendaratan cemas. Dahan pokok itu keguguran apabila ditiup angin. Kambing itu mati akibat terpanah petir. Idan U1 TT dan Jil IT dan TV Idan IV Bower tha a O31 © 2008 Hak Cipis Kersjean Malaysia [Lihat sebelah SULIT SULIT 12 031 Soalan 31 — Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Pada cuti sekolah yang lalu, Ah Seng bercadang ke rumah datuknya di Perak tetapi hasratnya terbantut kerana keadaan cuaca yang tidak menentu. Sudah tiga hari hujan turun dengan lebatnya. Kampung Seri Damai yang terletak berhampiran dengan sungai telah dilanda banjir. Penduduk kampung dinasihatkan supaya berpindah ke pusat pemindahan mangsa banjir. “Raju, Ah Seng, mari kita bantu mangsa banjir,” kata Ahmad, “Yalah, itu lebih baik daripada kita duduk-duduk sahaja,” balas Ah Seng. “Apakah bantuan yang dapat kita berikan?” tanya Raju. “Bh, banyak perkara yang boleh kita Jakukan. Kita boleh menolong Pak Abu dan kawan-kawannya memasak,” kata Ahmad. “Sekurang-kurangnya kita boleh belajarmemasak,” jelas Ah Seng. “Betul kata Ah Seng. Marilah kita ke tempat Pak Abu,” ajak Ahmad. Setibanya di sana, Ah Séng’thenolong Pak Abifrtembersihkan ikan manakala Raju dan Ahmad pula mencuci pinggan mangkuk. “Pak Abu, banyaknya lauk dan nasi!” kata Raju kehairanan, "Ya, Raju. Pak cik perlu menyediakan makanan untuk lebih kurang 300 orang mangsa banjir,” jelas Pak Abu) \-_S= “Kamu bertiga budak baik daw alas Pak cik berharap agar kamu bertiga dapat menjadi contoh kepada budak-budak lain,” kata Pak Abu. “Terima kasih,” jawab Raju bagi pihak kawan-kawannya, 31 Penduduk Kampung Seri Damai diarahkan supaya berpindah kerana A. hujan lebat. B air sungai naik. C_ banjir melanda D_ mendapatkan bantuan. O31 © 2008 Hak Cipta Kerajean Malaysia SULIT SULIT 13 031 32 Ah Seng bercadang ke rumah datuknya di Perak tetapi hasratnya terbantut kerana keadaan cuaca yang tidak menentu. Petikan di atas bermaksud Ah Seng A. berhajat pergi ke rumah datuk B tidak jadi pergi ke rumah datuk C__pergi ke rumah datuk setelah hujan reda D_ ingin pergi ke rumah datuk pada masa cuti 33. Mengapakah Raju berasa kehairanan? A’ Melihat Ah Seng membersihkan ikan B_ Penduduk kampung telah berpindah C Banyak makanan disediakan D Mangsa banjir sangatYammai 34 Penyataan manakah yang tidak bemar tentang petikan? A Mereka berasa bosan tidak berbuat apa-apa. B Mereka membantu mangsa-mangsa banjir. : C_ Mangsa banjit-dipindahkian ke tempat yang Selamat. D = Mangsa banjir diberikam-bafifiay i Tumah masing-masing. as Kamu bertiga budak baik dan ringan tulang. Pak cik betharap agar kamu bertiga dapat menjadi contoh kepada budak-budak lain. Kata-kata Pak Abu tersebut membawa maksud A memuji B_ mengasihi C_ menghargai D_ menghormati O31 © 2008 Hak Cipts Kerainan Malaysia [Lihat sebelah SULIT SULIT 14 031 Soalan 36 - 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikuinya. Tarikh =: = 23 Jun 2007 Masa: 9,00 pagi Aku dan rakan-rakan abili Persatuan Sains berkumpul di tapak perhimpunan. Selepas guru mencatat kedatangan kami, bas yang kami naiki bertolak ke Ladang Ternakan Kambing Bukit Payung. Lawatan itu diketuai oleh guru kami, Encik Eng. Masa: 10.00 pagi Kami disambut oleh pekerja ladang, Encik Ramu dan Encik Mahmud. Kami dibawa ke bilik taklimat dan diperkenalkan kepada pengurus ladang, Encik Mokhtar, Sementara itu, penerangan awal tentang kegiatan ladang ini telah disampaikan oleh Encik Mansur. Masa : 10.45 pagi Kami dibawa ke kandang kambing/Karibing yang diternak di ladang itu terdiri daripada baka tempatan, kacuk’an dan luarnegara: Kanibing di situ gemuk-gemuk kerana dijaga dengan baik dan diberi makan rumput yang segar. Masa : 11.15 pagi Kani dibawa ke bahagian pengeluaran-sust kambing. Di sini, susu akan diperah, dikumpulkan dan dibotolkan dengafiheagguinakammesin khas. Untuk menjaga kesegaran susu, kebersihan amat dipentingkan. Masa : 11.45 pagi Kami dibawa pula ke tempat penyembelihan. Kami melihat cara kambing disembelih dan dilapah, Selepas dilapah, daging kambing disimpan di dalam bilik dingin beku supaya sentiasa segar sebelum dijual. Masa : 12.30 tengah hari Kami menuju ke padang ragut. Kami dapat melihat pemandangan yang indah dan menarik. Kambing-kambing itu dibiarkan bebas meragut rumput di kawasan yang ditetapkan, Dengan cara ini, kawasan ragut akan sentiasa mempunyai rumput yang segar. Masa: 1,30 tengah hari Kami pulang selepas jamuan tengah hari yang disediakan oleh pihak pengurusan ladang. Saya sangat gembira kerana mendapat pengalaman dan pengetahuan yang mat berharga tentang ternakan kambing. 031 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT suut 1 031 36 Encik Eng ialah A. abli Persatuan Sains B_ ketua rombongan C_ pengurus ladang D_ pekerja ladang 37 Di manakah mereka diberi penerangan awal tentang ladang ternakan kambing? A. Tapak perhimpunan B_ Kandang kambing C_Bilik taklimat D Padang ragut 38. Bagaimanakah cara untuk memastikan daging kambing sentiasa segar? A. Dilapah dengan baik Dijual dengan segera C_ Disimpan di bilik din; D_ Dimasukkan ke alain! behu sin khas| Me 39 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan. > Daging yang siap dipotong akan terus dijual Kambing meragut tumpul di tempat yang ditetapkal khas. Mereka berkumpul di sekolah sebelum bertolak. B C Susu dikumpulkan dengan_mehggumakah mes’ D 40 Rangkai kata amat berharga dalam petikan bermaksud A. semakin bertambah B_ sungguh mahal C_ bermutu tinggi D sangat bernilai KERTAS SOALAN TAMAT O31 © 2008 Hak Cipte Kerajaan Malaysia SULIT