Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Proiect practica 2

Proiect practica 2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,515|Likes:
Published by aurash87

More info:

Published by: aurash87 on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2015

pdf

text

original

 
Cuprins:
Introducere
………………………………………………………………………………..................3
Capitolul I .
Caracteristica generală a structurii şi oraganizării activităţii întreprinderii………......4
Capitolul II .
Organizarea contabilităţii la întreprindere.
 
Automatizarea sistemului de informaţie contabilă ……………………………….....11
Capitolul III.
Contabilitatea întreprinderii………………………………………………………....203.1 Contabilitatea activelor nemateriale………………………………………………….……...203.2 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung……………………………………….….243.3 Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung……………………………………....353.4 Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată…………….. …….393.5 Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului ………………………………………....463.6 Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor fabricate……………………...513.7 Contabilitatea mărfurilor……………………………………………………………... …….523.8 Contabilitatea creanţelor…………………………………………………………….............543.9 Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen scurt ………………………583.10 Contabilitatea capitalului propriu…………………………………………………………..633.11 Contabilitatea datoriilor…………………………………………………………….............683.12 Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor…………………………………....753.13 Calculaţia costurilor de producţie……………………………………..................................813.14 Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare ………………………..…………85
Încheiere
…………………………………………………………………………………..………..90
Bibliografie
……………………………………………………………………………….................91
Anexe
………………………………………………………………………………….….…………93
2
 
Introducere
Contabilitatea este un instrument, un sistem informaţional, cu scopul final de a reflectaîntreprinderea, lucru remarcat de profesorul Bernard Colasse, care afirmă: „ Contabilitatea este un produs social de informare, întărit prin practica de-a lungul unei istorii de peste cinci secole pentru ailustra viaţa întreprinderilor. Contabilitatea îşi vede astăzi principiile sale fundamentale reluate şiactualizate prin normalizarea şi reglementarea în perspectiva unei mai bune satisfaceri a utilizatorilor de informaţii’’. Din cele spuse, ne dăm seama că un rol importat în activitatea întreprinderii este pregătirea şi prezentare informaţiilor tuturor categoriilor de utilizatori interni şi externi ai rapoartelor financiare. Cu ajutorul unei evidenţe contabile eficiente se poate de apreciat performanţele obţinute deîntreprindere în procesul activităţii sale. Chiar şi mărimea eficienţei economice este o problemă deactualitate economică şi este strîns legată de o gestiune contabilă bună şi corespunzătoare necesităţilor firmei de dezvoltare.Reforma economică din 1998 a determinat vaste modificări în contabilitate, impunînd astfelnecesitatea analizei activităţii economice din perspectiva contabilităţii, ce poate fi realizată prininiţierea practicii de producţie. Astfel, practica de producţie permite: familiarizarea cu principiile deorganizare a contabilităţii; formarea deprinderilor profesionale în procesul de producţie prin aplicareametodelor eficiente de muncă; cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spiritualespecifice profesiei contabile; cunoaşterea bazei tehnologice ale profesiei de contabil, a metodologiei desoluţionare a problemelor profesionale; cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea profesionade contabilitate; cunoaşterea specificului activităţii instituţiilor în cadrul rora sedesfăşoară activitatea profesională; testarea tehnologiilor moderne în cadrul procesului de soluţionare a problemelor de contabilitate; consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniulcontabilităţii, a priceperilor şi deprinderilor formate în cadrul activităţilor didactice din sala de curs;studierea posibilităţilor de perfecţionare a organizării contabilităţii la întreprinderile respective e.t.c.Prin urmare, practica de producţie arată necesitatea ca orice întreprindere indiferent de dimensiune şispaţiu socio-economic în care activează, trebuie să-şi probeze permanent rezistenţa, capacitatea deconcurenţă, performanţa economico-financiară, aceasta cu atît mai mult cu cît mecanismele clasice aleeconomiei de piaţă se formează.Importanta practicii de producţie constă în asigurarea mobilizării studentului şi integrareaacestuia în activitatea profesională; acumularea de experienţa în domeniu; dezvoltă spiritul de echipă şidedicaţia pentru o lungă parte a viii faţa de profesia da; imbuţirea competenţelor,responsabilităţii şi autorităţii profesionale; cunoaşterea prescripţiilor de conduite pentru diverse aspecteale valorii morale socio-profesionale; şi în final contribuie la promovarea unei culturi în cadrul profesiei de contabil.
3
 
1.
Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii
Practica de producţie are drept scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice precum şi abilităţilor ceţin de contabilitatea acumulată pe parcursul anilor de studii la USM
.
Pentru atingerea scopului dat, practica s-a petrecut în cadrul societăţii pe acţiuni (S.A.) ,, AZURIT ’’, inregistrată la Camera deînregistrare de Stat a Ministerului Justiţiei al R.M. cu Nr. 1002600036576, mun. Chişinau or.Vatra, str.Gagarin 30.Istoria sa a prins rădăcini în anii ’’60 ai sec. XX, îndata ce Comitetul Central al Partidului SovietComunist a hotărit dezvoltarea industriei materialelor de construcţie. În acelaşi timp, pe baza carierei"Ghidighici", s-a decis de a construi o instalaţie de prelucrare a pietrei. Această costrucţie a fostsupravegheată de miniştrii Akinfeev V.I. şi Demcenko I.I., şi realizată de Ministerul de construcţie alRSSM. Deja în 1974, în baza echipamentului italian s-a produs primul metru de tiglă. Evenimentul data coincis cu aniversarea a cincizeci de ani a Republicii Soviete Socialiste Moldoveneşti, cu ocaziacăreia fabrica a fost vizitată de secretarul general al PCUS, L.I. Brejnev. În 1981 toate secţiile şidepartamentele fabricii au fost date în exploatare, de la care s-a început o adevarată istorie. Uzina producea bunuri de înalta calitate, cîştigind astfel nu doar o dată sau de două ori la competiţii şiconcurenţa socialistă. În cadrul companiei se petreceau seminare, conferinţe şi întâlniri care reuneau profesioniştii din întreaga URSS. În anii “90, dupa colapsul Uniunii Sovietice, uzina nu mai beneficiade sustinere din partea statului, din care cauză existenţa sa era un mare semn de întrebare. Însa după privatizare,la 03.12.1992 uzina a a devenit o societate pe acţiuni "AZURIT". Dar problemele vechirămân, şi e nevoie de o abordare a acestora. Prima încercare de a rezolva problemele de redresare aînceput cu darea uzinei în chirierie unei companii americane MGT. Acţionarii considerau că arendaşiivor ajuta întreprinderea să atingă un nou nivel de dezvoltare. Însa, arendaşii erau de părerea că foştiicetăţeni sovietici nu sunt suficient pregătiţi în materie de marketing şi management, şi cu greu vor atinge acel nivel dorit de cunoştinţe. Dar, exact în acel moment, personalul administrativ şigospodaresc învăţasera a gândi mai lucid, acumulasera cunoştinţe noi, şi prin urmare au început să practice un management modern. Acţionarii înarmaţi cu cunoştinţe noi, au înţeles că arendaşii încearcăsă folosească oportunităţile oferite de uzină, necontribuind la dezvoltarea sa. Ca rezultat, acţionarii audecis rezilierea contractului de închiriere. Odată cu dezvoltarea cadrului legislativ, cu schimbările însocietate şi pe piaţă, s-a schimbat şi poziţia uzinei. Au fost achiziţionate noi echipamente, semnate noicontracte de furnizare a materiilor prime, a crescut numarul de comenzi. Prin urmare, fabrica a cîştigatteren pe piaţa mondială a materialelor de construcţii. Astăzi, S.A "AZURIT" este lider pe piaţa de prelucrare a pietrei din Moldova. Echipamentele celor mai buni producatori din lume, propria baza de producţie, depozite imense, mecanisme performante de livrare a produselor, management modern, politica flexibila a preţurilor, şi, bineînţeles, profesionalism ridicat al personalului - este cheiasuccesului companiei. Actualmente, S.A ,,AZURIT’’ încheie contracte pentru furnizarea continuă de
4

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
NataliaPetrova liked this
NataliaPetrova liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
doinaJL liked this
doinaJL liked this
doinaJL liked this
doinaJL liked this
doinaJL liked this
doinaJL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->