You are on page 1of 11

SVENSKA SUBSTANTIV

EN-ord som slutar på singular obestämd form singular bestämd form regel plural obestämd form regel plural bestämd form regel
-a en lampa lampan +n lampor - a → or lamporna - a → orna
- vokal (inte - a) en pojke pojken +n pojkar - vokal → ar pojkarna - vokal → arna
- konsonant en stol stolen + en stolar + ar stolarna + arna
- el / er en syster systern +n systrar - e → ar systrarna - e → arna
med betoning i slutet * en restaurang restaurangen + en restauranger + er restaurangerna + erna
- else en berättelse berätelsen +n berätelser +r berätelserna + rna
-are (ofta yrken och nationalitet) en lärare läraren +n lärare = lärarna - e → na
-er (ofta yrken och nationalitet) en iranier iraniern +n iranier = iranierna + na
några especiella (N-ord sko skon +n skor +r skorna + rna
ETT-ord som slutar på singular obestämd form singular bestämd form regel plural obestämd form regel plural bestämd form regel
med betoning i slutet * ett café caféet + et caféer + er caféerma + erna
- vokal ett äpple äpplet +t äpplen +n äpplena + na
- konsonant ett barn barnet + et barn = barnen + en
-el / er / en ett kapitel kapitlet - e → et kapitel = kapitlen - e → en
- else ett fängelse fängelset +t fängelser +r fängelserna + rna
* och många vokaler (ofta internationella ord)
SUBSTANTIV
EN-ord som slutar på singular obestämd form singular bestämd form regel plural obestämd form regel plural bestämd form regel
-a en bana banan +n banor - a → or banorna - a → orna
-a en blomma blomman +n blommor - a → or blommorna - a → orna
-a en brevlåda brevlådan +n brevlådor - a → or brevlådorna - a → orna
-a en flaska flaskan +n flaskor - a → or flaskorna - a → orna
-a en flicka flickan +n flickor - a → or flickorna - a → orna
-a en fluga flugan +n flugor - a → or flugorna - a → orna
-a en gata gatan +n gator - a → or gatorna - a → orna
-a en gurka gurkan +n gurkor - a → or gurkorna - a → orna
-a en hylla hyllan +n hyllor - a → or hyllorna - a → orna
-a en jacka jackan +n jackor - a → or jackarna - a → orna
-a en kaka kakan +n kakor - a → or kakorna - a → orna
-a en kamera kameran +n kameror - a → or kamerorna - a → orna
-a en karta kartan +n kartor - a → or kartorna - a → orna
-a en kassa kassan +n kassor - a → or kassorna - a → orna
-a en kassörska kassörskan +n kassörskor - a → or kassörskorna - a → orna
-a en klocka klockan +n klockor - a → or klockorna - a → orna
-a en krona kronan +n kronor - a → or kronorna - a → orna
-a en kvinna kvinnan +n kvinnor - a → or kvinnorna - a → orna
-a en låda lådan +n lådor - a → or lådorna - a → orna
-a en lampa lampan +n lampor - a → or lamporna - a → orna
-a en läxa läxan +n läxor - a → or läxorna - a → orna
-a en lucka luckan +n luckor - a → or luckorna - a → orna
-a en mamma mamman +n mammor - a → or mammorna - a → orna
-a en människa människan +n människor - a → or människorna - a → orna
-a en matta mattan +n mattor - a → or mattorna - a → orna
-a en matta mattan +n mattor - a → or mattorna - a → orna
-a en mössa mössan +n mössor - a → or mössorna - a → orna
-a en pappa pappan +n pappor - a → or papporna - a → orna
-a en paprika paprikan +n paprikor - a → or paprikorna - a → orna
-a en penna pennan +n pennor - a → or pennorna - a → orna
-a en pipa pipan +n pipor - a → or piporna - a → orna
-a en sida sidan +n sidor - a → or sidorna - a → orna
-a en skola skolan +n skolor - a → or skolorna - a → orna
-a en soffa soffan +n soffor - a → or sofforna - a → orna
-a en soppa soppan +n soppor - a → or sopporna - a → orna
-a en strumpa strumpan +n strumpor - a → or strumporna - a → orna
-a en tårta tårtan +n tårtor - a → or tårtorna - a → orna
-a en tavla tavlan +n tavlor - a → or tavlorna - a → orna
-a en trappa trappan +n trappor - a → or trapporna - a → orna
-a en tröja tröjan +n tröjor - a → or tröjorna - a → orna
-a en tvättstuga tvättstugan +n tvättstugor - a → or tvättstugorna - a → orna
-a en vara varan +n varor - a → or varorna - a → orna
-a en väska väskan +n väskor - a → or väskorna - a → orna
-a en vecka veckan +n veckor - a → or veckorna - a → orna
-a en villa villan +n villor - a → or villorna - a → orna
-a en maka makan +n makar +r makarna + arna
- konsonant en afton aftonen + en aftnar + ar aftnarna + arna
- konsonant en arm armen + en armar + ar armarna + arna
- konsonant en ask asken + en askar + ar askarna + arna
- konsonant en askkopp askkoppen + en askkoppar + ar askkopparna + arna
- konsonant en avdelning avdelningen + en avdelningar + ar avdelningarna + arna
- konsonant en bänk bänken + en bänkar + ar bänkarna + arna
- konsonant en båt båten + en båtar + ar båtarna + arna
- konsonant en bil bilen + en bilar + ar bilarna + arna
- konsonant en blus blusen + en blusar + ar blusarna + arna
- konsonant en blus blusen + en blusar + ar blusarna + arna
- konsonant en boll bollen + en bollar + ar bollarna + arna
- konsonant en buss bussen + en bussar + ar bussarna + arna
- konsonant en check checken + en checkar + ar checkarna + arna
- konsonant en dag dagen + en dagar + ar dagarna + arna
- konsonant en diskbänk diskbänken + en diskbänkar + ar diskbänkarna + arna
- konsonant en dörr dörren + en dörrar + ar dörrarna + arna
- konsonant en duk duken + en dukar + ar dukarna + arna
- konsonant en dusch duschen + en duschar + ar duscharna + arna
- konsonant en fax faxen + en faxar + ar faxarna + arna
- konsonant en fisk fisken + en fiskar + ar fiskarna + arna
- konsonant en fläkt fläkten + en fläktar + ar fläktarna + arna
- konsonant en förmiddag förmiddagen + en förmiddagar + ar förmiddagarna + arna
- konsonant en fotboll fotbollen + en fotbollar + ar fotbollarna + arna
- konsonant en frukost frukosten + en frukostar + ar frukostarna + arna
- konsonant en frys frysen + en frysar + ar frysarna + arna
- konsonant en glass glassen + en glassar + ar glassarna + arna
- konsonant en gran granen + en granar + ar granarna + arna
- konsonant en hall hallen + en hallar + ar hallarna + arna
- konsonant en hamn hamnen + en hamnar + ar hamnarna + arna
- konsonant en hand handen + en händer + ar händerna + arna
- konsonant en handduk handduken + en handdukar + ar handdukarna + arna
- konsonant en häst hästen + en hästar + ar hästarna + arna
- konsonant en hatt hatten + en hattar + ar hattarna + arna
- konsonant en hund hunden + en hundar + ar hundarna + arna
- konsonant en kam kammen + en kammar + ar kammarna + arna
- konsonant en kasse kassen + en kassar + ar kassarna + arna
- konsonant en kiosk kiosken + en kioskar + ar kioskarna + arna
- konsonant en kjol kjolen + en kjolar + ar kjolarna + arna
- konsonant en klänning klänningen + en klänningar + ar klänningarna + arna
- konsonant en kniv kniven + en knivar + ar knviarna + arna
- konsonant en kompis kompisen + en kompisar + ar kompisarna + arna
- konsonant en kopp koppen + en koppar + ar kopparna + arna
- konsonant en kran kranen + en kranar + ar kranarna + arna
- konsonant en kropp kroppen + en kroppar + ar kropparna + arna
- konsonant en kyl kylen + en kylar + ar kylarna + arna
- konsonant en lapp lappen + en lappar + ar lapparna + arna
- konsonant en lök löken + en lökar + ar lökarna + arna
- konsonant en madrass madrassen + en madrassar + ar madrassarna + arna
- konsonant en mening meningen + en meningar + ar meningarna + arna
- konsonant en morgon morgonen + en morgnar + ar morgnarna + arna
- konsonant en mugg muggen + en muggar + ar muggarna + arna
- konsonant en mun munnen + en munnar + nar munnarna + narna
- konsonant en öken öknen + en öknar + ar öknarna + arna
- konsonant en övning övningen + en övningar + ar övningarna + arna
- konsonant en pärm pärmen + en pärmar + ar pärmarna + arna
- konsonant en peng pengen + en pengar + ar pengarna + arna
- konsonant en räkning räkningen + en räkningar + ar räkningarna + arna
- konsonant en ring ringen + en ringar + ar ringarna + arna
- konsonant en rock rocken + en rockar + ar rockarna + arna
- konsonant en ros rosen + en rosar + ar rosarna + arna
- konsonant en säng sängen + en sängar + ar sängarna + arna
- konsonant en sked skeden + en skedar + ar skedarna + arna
- konsonant en skog skogen + en skogar + ar skogarna + arna
- konsonant en släkting släktingen + en släktingar + ar släktingarna + arna
- konsonant en sol solen + en solar + ar solarna + arna
- konsonant en spegel spegeln + en en speglar + ar speglarna + arna
- konsonant en spis spisen + en spisar + ar spisarna + arna
- konsonant en stam stammen + en stammar + ar stammarna + arna
- konsonant en stol stolen + en stolar + ar stolarna + arna
- konsonant en tidning tidningen + en tidningar + ar tidningarna + arna
- konsonant en toalettstol toalettstolen + en toalettstolar + ar toalettstolarna + arna
- konsonant en tvål tvålen + en tvålar + ar tvålarna + arna
- konsonant en vägg väggen + en väggar + ar väggarna + arna
- konsonant en våning våningen + en våningar + ar våningarna + arna
- konsonant en vår våren + en vårar + ar vårarna + arna
- konsonant en brandman brandmannen + nen brandmän -a→ä brandmännen - an → ännen
- konsonant en bro / broder brodern +n bröder -o→ö bröderna - oder → öderna
- konsonant en farbror farbrodern - r → dern farbröder - or → öder farbröderna - or → öderna
- konsonant en farbror farbrodern - r → dern farbröder - or → öder farbröderna - or → öderna
- konsonant en förman förmannen + nen förmän -a→ä förmännen - an → ännen
- konsonant en man mannen + nen män -a→ä männen - an → ännen
- konsonant en moder / mor modern +n mödrar - oder → ödrar mödrarna - oder → ödrarna
- konsonant en morbror morbrodern - r → dern morbröder - or → öder morbröderna - or → öderna
- konsonant en morbror morbrodern - r → dern morbröder - or → öder morbröderna - or → öderna
- konsonant en ordningsman ordningsmannen + nen ordningsmän -a→ä ordningsmännen - an → ännen
- konsonant en sand sanden + en sand = sanden + en
- konsonant en sjöman sjömannen + nen sjömän -a→ä sjömännen - an → ännen
- konsonant en sommar sommaren + en somrar - mar → rar somrarna - mar → rarna
- el / er en åker åkern +n åkrar - e → ar åkrarna - e → arna
- el / er en axel axeln +n axlar - e → ar axlarna - e → arna
- el / er en cykel cykeln +n cyklar - e → ar cyklarna - e → arna
- el / er en dotter dottern +n *döttrar - e → ar *döttrarna - e → arna
- el / er en fågel fågeln +n fåglar - e → ar fåglarna - e → arna
- el / er en förälder föräldern +n föräldrar - e → ar föräldrarna - e → arna
- el / er en gaffel gaffeln +n gafflar - e → ar gafflarna - e → arna
- el / er en jumper jumpern +n jumprar - e → ar jumprarna - e → arna
- el / er en kalender kalendern +n kalendrar - e → ar kalendrarna - e → arna
- el / er en mangel mangeln +n manglar - e → ar manglarna - e → arna
- el / er en moder modern +n mödrar - e → ar mödrarna - e → arna
- el / er en moster mostern +n mostrar - e → ar mostrarna - e → arna
- el / er en nagel nageln +n naglar - e → ar naglarna - e → arna
- el / er en nyckel nyckeln +n nycklar - e → ar nycklarna - e → arna
- el / er en spegel spegeln +n speglar - e → ar speglarna - e → arna
- el / er en syster systern +n systrar - e → ar systrarna - e → arna
- el / er en teater teatern +n teatrar - e → ar teatrarna - e → arna
- el / er en triangel triangeln +n trianglar - e → ar trianglarna - e → arna
- el / er en vinter vintern +n vintrar - e → ar vintrarna - e → arna
med betoning i slutet* en adress adressen + en adresser + er adresserna + erna
med betoning i slutet* en advokat advokaten + en advokater + er advokaterna + erna
med betoning i slutet* en affär affären + en affärer + er affärerna + erna
med betoning i slutet* en apelsin apelsinen + en apelsiner + er apelsinerna + erna
med betoning i slutet* en apparat apparaten + en apparater + er apparaterna + erna
med betoning i slutet* en arbetsplats arbetsplatsen + en arbetsplatser + er arbetsplatserna + erna
med betoning i slutet* en balkong balkongen + en balkonger + er balkongerna + erna
med betoning i slutet* en banan bananen + en bananer + er bananerna + erna
med betoning i slutet* en bar baren + en barer + er barerna + erna
med betoning i slutet* en bild bilden + en bilder + er bilderna + erna
med betoning i slutet* en biljett biljetten + en biljetter + er biljetterna + erna
med betoning i slutet* en bok boken + en böcker + er böckerna + erna
med betoning i slutet* en butik butiken + en butiker + er butikerna + erna
med betoning i slutet* en chaufför chauffören + en chaufförer + er chaufförerna + erna
med betoning i slutet* en cigarrett cigarretten + en cigarretter + er cigarretterna + erna
med betoning i slutet* en citron citronen + en citroner + er citronerna + erna
med betoning i slutet* en diskmaskin diskmaskinen + en diskmaskiner + er diskmaskinerna + erna
med betoning i slutet* en dräkt dräkten + en dräkter + er dräkterna + erna
med betoning i slutet* en elefant elefanten + en elefanter + er elefanterna + erna
med betoning i slutet* en elev eleven + en elever + er eleverna + erna
med betoning i slutet* en expedit expediten + en expediter + er expediterna + erna
med betoning i slutet* en fabrik fabriken + en fabriker + er fabrikerna + erna
med betoning i slutet* en familj familjen + en familjer + er familjerna + erna
med betoning i slutet* en färg färgen + en färger + er färgerna + erna
med betoning i slutet* en fåtölj fåtöljen + en fåtöljer + er fåtöljerna + erna
med betoning i slutet* en film filmen + en filmer + er filmerna + erna
med betoning i slutet* en film filmen + en filmer + er filmerna + erna
med betoning i slutet* en fjärrkontroll fjärrkontrollen + en fjärrkontroller + er fjärrkontrollerna + erna
med betoning i slutet* en flygplats flygplatsen + en flygplatser + er flygplatserna + erna
med betoning i slutet* en fot foten + en fötter + er fötterna + erna
med betoning i slutet* en frisör frisören + en frisörer + er frisörerna + erna
med betoning i slutet* en frukt frukten + en frukter + er frukterna + erna
med betoning i slutet* en gardin gardinen + en gardiner + er gardinerna + erna
med betoning i slutet* en grönsak grönsaken + en grönsaker + er grönsakerna + erna
med betoning i slutet* en hållplats hållplatsen + en hållplatser + er hållplatserna + erna
med betoning i slutet* en idiot idioten + en idioter + er idioterna + erna
med betoning i slutet* en järnvägsstation järnvägsstationen + en järnvägsstationer + er järnvägsstationerna + erna
med betoning i slutet* en journalist journalisten + en journalister + er journalisterna + erna
med betoning i slutet* en kamrat kamraten + en kamrater + er kamraterna + erna
med betoning i slutet* en katt katten + en katter + er katterna + erna
med betoning i slutet* en kokbok kokboken + en kokböcker + er kokböckerna + erna
med betoning i slutet* en kostym kostymen + en kostymer + er kostymerna + erna
med betoning i slutet* en kund kunden + en kunder + er kunderna + erna
med betoning i slutet* en kurs kursen + en kurser + er kurserna + erna
med betoning i slutet* en kusin kusinen + en kusiner + er kusinerna + erna
med betoning i slutet* en lägenhet lägenheten + en lägenheter + er lägenheterna + erna
med betoning i slutet* en lunch lunchen + en luncher + er luncherna + erna
med betoning i slutet* en månad månaden + en månader + er månaderna + erna
med betoning i slutet* en maskin maskinen + en maskiner + er maskinerna + erna
med betoning i slutet* en medicin medicinen + en mediciner + er medicinerna + erna
med betoning i slutet* en minut minuten + en minuter + er minuterna + erna
med betoning i slutet* en möbel möbeln + en möbler + er möblerna + erna
med betoning i slutet* en morot moroten + en morötter + er morötterna + erna
med betoning i slutet* en natt natten + en nätter + er nätterna + erna
med betoning i slutet* en ort orten + en orter + er orterna + erna
med betoning i slutet* en park parken + en parker + er parkerna + erna
med betoning i slutet* en person personen + en personer + er personerna + erna
med betoning i slutet* en personuppgift personuppgiften + en personuppgifter + er personuppgifterna + erna
med betoning i slutet* en plånbok plånboken + en plånböcker + er plånböckerna + erna
med betoning i slutet* en polis polisen + en poliser + er poliserna + erna
med betoning i slutet* en post posten + en poster + er posterna + erna
med betoning i slutet* en rad raden + en rader + er raderna + erna
med betoning i slutet* en rand randen + en ränder + er ränderna + erna
med betoning i slutet* en restaurang restaurangen + en restauranger + er restaurangerna + erna
med betoning i slutet* en restaurang restaurangen + en restauranger + er restaurangerna + erna
med betoning i slutet* en rot roten + en rötter + er rötterna + erna
med betoning i slutet* en sak saken + en saker + er sakerna + erna
med betoning i slutet* en servitör servitören + en servitörer + er servitörerna + erna
med betoning i slutet* en servitris servitrisen + en servitriser + er servitriserna + erna
med betoning i slutet* en signal signalen + en signaler + er signalerna + erna
med betoning i slutet* en skillnad skillnaden + en skillnader + er skillnaderna + erna
med betoning i slutet* en son sonen + en söner + er sönerna + erna
med betoning i slutet* en stad staden + en städer + er städerna + erna
med betoning i slutet* en station stationen + en stationer + er stationerna + erna
med betoning i slutet* en strand stranden + en stränder + er stränderna + erna
med betoning i slutet* en svärson svärsonen + en svärsöner + er svärsönerna + erna
med betoning i slutet* en tabell tabellen + en tabeller + er tabellerna + erna
med betoning i slutet* en tand tanden + en tänder + er tänerna + erna
med betoning i slutet* en tandkräm tandkrämen + en tandkrämer + er tandkrämerna + erna
med betoning i slutet* en taxichaufför taxichauffören + en taxichaufförer + er taxichaufförerna + erna
med betoning i slutet* en tekniker teknikern +n tekniker + er teknikerna + erna
med betoning i slutet* en telefon telefonen + en telefoner + er telefonerna + erna
med betoning i slutet* en text texten + en texter + er texterna + erna
med betoning i slutet* en tid tiden + en tider + er tiderna + erna
med betoning i slutet* en tjej tjejen + en tjejer + er tjejerna + erna
med betoning i slutet* en toalett toaletten + en toaletter + er toaletterna + erna
med betoning i slutet* en tomat tomaten + en tomater + er tomaterna + erna
med betoning i slutet* en tulpan tulpanen + en tulpaner + er tulpanerna + erna
med betoning i slutet* en turist turisten + en turister + er turisterna + erna
med betoning i slutet* en tvättmaskin tvättmaskinen + en tvättmaskiner + er tvättmaskinerna + erna
med betoning i slutet* en vårdcentral vårdcentralen + en vårdcentraler + er vårdcentralerna + erna
med betoning i slutet* en verkstad verkstaden + en verkstäder + er verkstäderna + erna
med betoning i slutet* en dator datorn +n datorer + er datorerna + erna
med betoning i slutet* en idé idén +n idéer + er idéerna + erna
med betoning i slutet* en vän vännen + en vänner + ner vännerna + nerna
- vokal (inte - a) en bulle bullen +n bullar - vokal → ar bullarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en fru frun +n fruar - vokal → ar fruarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en handske handsken +n handskar - vokal → ar handskarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en hustru hustrun +n hustruar - vokal → ar hustruarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en jordgubbe jordgubben +n jordgubbar - vokal → ar jordgubbarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en kille killen +n killar - vokal → ar killarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en kudde kudden +n kuddar - vokal → ar kuddarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en make maken +n makar - vokal → ar makarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en påse påsen +n påsar - vokal → ar påsarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en påve påven +n påvar - vokal → ar påvarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en pojke pojken +n pojkar - vokal → ar pojkarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en radio radion +n radior +r radioapparaterna + apparaterna
- vokal (inte - a) en stereo stereon +n sterear - vokal → ar stereorna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en tandborste tandborsten +n tandborstar - vokal → ar tandborstarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en tanke tanken +n tankar - vokal → ar tankarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en teve teven +n teveapparater + apparater teveapparaterna + apparaterna
- vokal (inte - a) en timme timmen +n timmar - vokal → ar timmarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en tomte tomten +n tomtar - vokal → ar tomtarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en vante vanten +n vantar - vokal → ar vantarna - vokal → arna
- vokal (inte - a) en video videon +n videor +r videoappataterna + apparaterna
-are ofta yrken och nationalitet en bagare bagaren +n bagare = bagarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en bandspelare bandspelaren +n bandspelare = bandspelararna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en barnskötare barnskötaren +n barnskötare = barnskötarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en bussförare bussföraren +n bussförare = bussförarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en deltagare deltagaren +n deltagare = deltagarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en fotbollspelare fotbollspelaren +n fotbollspelare = fotbollspelarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en högtalare högtalaren +n högtalare = högtalarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en italienare italienaren +n italienare = italienarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en källare källaren +n källare = källarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en klädhängare klädhängaren +n klädhängare = klädhängarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en läkare läkaren +n läkare = läkarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en lärare läraren +n lärare = lärarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en målare målaren +n målare = målarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en pennvässare pennvässaren +n pennvässare = pennvässarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en skådespelare skådespelaren +n skådespelare = skådespelarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en skomakare skomakaren +n skomakare = skomakarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en sotare sotaren +n sotare = sotarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en tändare tändaren +n tändare = tändarna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en telefonsvarare telefonsvararen +n telefonsvarare = telefonsvararna - e → na
-are ofta yrken och nationalitet en torktumlare torktumlaren +n torktumlare = torktumlarna - e → na
-er ofta yrken och nationalitet en far / fader fadern +n fäder = fäderna + na
-er ofta yrken och nationalitet en fysiker fysikern +n fysiker = fysikerna + na
-er ofta yrken och nationalitet en iranier iraniern +n iranier = iranierna + na
-er ofta yrken och nationalitet en mekaniker mekanikern +n mekaniker = mekanikerna + na
-er ofta yrken och nationalitet en musiker musikern +n musiker = musikerna + na
-er ofta yrken och nationalitet en somalier somaliern +n somalier = somalierna + na
några especiella EN-ord en ko kon +n kor +r korna + rna
några especiella EN-ord en sko skon +n skor +r skorna + rna
några especiella EN-ord en tå tån +n tår +r tårna + rna
några especiella EN-ord en te tet +n teer +r teerna + rna
- else en ändelse ändelsen +n ändelser +r ändelserna + rna
- else en bakelse bakelsen +n bakelser +r bakelserna + rna
- else en berättelse berättelsen +n berättelser +r berättelserna + rna
- else en händelse händelsen +n händelser +r händelserna + rna

Copyright © 2011 Lluís Nolla Picos lluisnolla@gmail.com


SUBSTANTIV
ETT-ord som slutar på singular obestämd form singular bestämd form regel plural obestämd form regel plural bestämd form regel
med betoning i slutet* ett salt saltet + et salter + er salterna + erna
med betoning i slutet* ett café caféet + et caféer + er caféerna + erna
med betoning i slutet* ett kafé kaféet + et kaféer + er kaféerna + erna
med betoning i slutet* ett land landel + et länder + er länderna + erna
med betoning i slutet* ett ben benet + et ben = bena +a
- vokal ett ansikte ansiktet +t ansikten +n ansiktena + na
- vokal ett äpple äpplet +t äpplen +n äpplena + na
- vokal ett arbete arbetet +t arbeten +n arbetena + na
- vokal ett bälte bältet +t bälten +n bältena + na
- vokal ett bilmärke bilmärket +t bilmärken +n bilmärkena + na
- vokal ett checkhäfte checkhäftet +t checkhäften +n checkhäftena + na
- vokal ett foto fotot +t foton +n fotona + na
- vokal ett frimärke frimärket +t frimärken +n frimärkena + na
- vokal ett häfte häftet +t häften +n häftena + na
- vokal ett hårstrå hårstråt +t hårstrån +n hårstråna + na
- vokal ett hjärta hjärtat +t hjärtan +n hjärtana + na
- vokal ett intresse intresset +t intressen +n intressena + na
- vokal ett knä knät +t knän +n knäna + na
- vokal ett konto kontot +t konton +n kontona + na
- vokal ett kvitto kvittot +t kvitton +n kvittona + na
- vokal ett meddelande meddelandet +t meddelanden +n meddelandena + na
- vokal ett område området +t områden +n områdena + na
- vokal ett piano pianot +t pianon +n pianona + na
- vokal ett porto portot +t porton +n portona + na
- vokal ett radergummi radergummit +t radergummin +n radergummina + na
- vokal ett schampo schampot + et schampon +n schampona + na
- vokal ett schema schemat +t scheman +n schemana + na
- vokal ett snöre snöret +t snören +n snörena + na
- vokal ett ställe stället +t ställen +n ställena + na
- vokal ett strykbräde strykbrädet +t strykbräden +n strykbräderna + na
- vokal ett suddgummi suddgummit +t suddgummin +n suddgummina + na
- vokal ett system systemet +t system +n systemena + na
- vokal ett täcke täcket +t täcken +n täckena + na
- vokal ett tuggummi tuggummit +t tuggummin +n tuggummina + na
- vokal ett öga ögat +t ögon - a → on ögonen - a → onen
- vokal ett öra örat +t öron - a → on öronen - a → onen
- konsonant ett ägg ägget + et ägg = äggen + en
- konsonant ett apotek apoteket + et apotek = apoteken + en
- konsonant ett år året + et år = åren + en
- konsonant ett ärende ärendet + et ärende = ärenden + en
- konsonant ett armband armbandet + et armband = armbanden + en
- konsonant ett askfat askfatet + et askfat = askfaten + en
- konsonant ett badkar badkaret + et badkar = badkaren + en
- konsonant ett badrum badrummet + et badrum = badrummen + en
- konsonant ett barn barnet + et barn = barnen + en
- konsonant ett berg berget + et berg = bergen + en
- konsonant ett besök besöket + et besök = besöken + en
- konsonant ett bibliotek biblioteket + et bibliotek = biblioteken + en
- konsonant ett block blocket + et block = blocken + en
- konsonant ett bord bordet + et bord = borden + en
- konsonant ett brev brevet + et brev = breven + en
- konsonant ett bröd brödet + et bröd = bröden + en
- konsonant ett dagis dagiset + et dagis = dagisen + en
- konsonant ett datum datumet + et datum = datumen + en
- konsonant ett element elementet + et element = elementen + en
- konsonant ett flerfamiljhus flerfamiljhuset + et flerfamiljhus = flerfamiljhusen + en
- konsonant ett fönster fönstret + et fönster = fönstren + en
- konsonant ett glas glaset + et glas = glasen + en
- konsonant ett golv golvet + et golv = golven + en
- konsonant ett guld guldet + et guld = gulden + en
- konsonant ett hallon hallonet + et hallon = hallonen + en
- konsonant ett halsband halsbandet + et halsband = halsbanden + en
- konsonant ett hav havet + et hav = haven + en
- konsonant ett hem hemmet + et hem = hemmen + en
- konsonant ett huss huset + et hus = husen + en
- konsonant ett huvud huvudet + et huvud = huvuden + en
- konsonant ett jobb jobbet + et jobb = jobben + en
- konsonant ett kapitel kapitlet + et kapitel = kapitlen + en
- konsonant ett kök köket + et kök = köken + en
- konsonant ett lexikon lexikonet + et lexikon = lexikonen + en
- konsonant ett namn namnet + et namn = namnen + en
- konsonant ett ord ordet + et ord = orden + en
- konsonant ett paket paketet + et paket = paketen + en
- konsonant ett par paret + et par = paren + en
- konsonant ett päron päronet + et päron = päronen + en
- konsonant ett päron päronet + et päron = päronen + en
- konsonant ett pass passet + et pass = passen + en
- konsonant ett plommon plommonet + et plommon = plommonen + en
- konsonant ett pris priset + et pris / priser = prisen / priserna + en
- konsonant ett problem problemet + et problem = problemen + en
- konsonant ett rum rummet + et rum = rummen + en
- konsonant ett samtal samtalet + et samtal = samtalen + en
- konsonant ett skåp skåpet + et skåp = skåpen + en
- konsonant ett sovrum sovrummet + et sovrum = sovrummen + en
- konsonant ett spel spelet + et spel = spelen + en
- konsonant ett språk språket + et språk = språken + en
- konsonant ett strykjärn strykjärnet + et strykjärn = strykjärnen + en
- konsonant ett svar svaret + et svar = svaren + en
- konsonant ett syskon syskonet + et syskon = syskonen + en
- konsonant ett tåg tåget + et tåg = tågen + en
- konsonant ett tak taket + et tak = taken + en
- konsonant ett toaletpapper toaletpapperet + et toaletpapper = toaletpapperen + en
- konsonant ett torg torget + et torg = torgen + en
- konsonant ett torkskåp torkskåpet + et torkskåp = torkskåpen + en
- konsonant ett träd träden + en träd = träden + en
- konsonant ett tvättställ tvättstället + et tvättställ = tvättställen + en
- konsonant en tvättfat tvättfatet + et tvättfat = tvättfaten + en
- konsonant ett tyg tyget + et tyg = tygen + en
- konsonant ett universitet universitetet + et universitet = universiteten + en
- konsonant ett väder vädret + et väder = vädren + en
- konsonant ett vardagsrum vardagsrummet + et vardagsrum = vardagsrummen + en
- konsonant ett vatten vattnet + et vatten = vattnen + en
- konsonant ett papper papperet + et papper = papperna + na
- konsonant ett program programmet + met program = programmen + men
- else ett fängelse fängelset +t fängelser +r fängelserna + rna
-el / er / en ett exempel exemplet - e → et exempel = exemplen - e → en
-el / er / en ett nummer numret - e → et nummer = numren - e → en

Copyright © 2011 Lluís Nolla Picos lluisnolla@gmail.com