DINAMICA PSIHOLOGIEI ABISALE de Gabriel Baldovin, 1998

1. Introducere Psihologia, ca ştiinţă a sufletului are probleme majore pe care trebuie să le rezolve. Acestea se vor releva în mare pe parcursul acestei introduceri. Interesul social ca sufletul Omului să nu fie comunicat decât preotului şi se va vedea pe parcurs de ce, iar apoi lipsa unei metode clare şi sigure fac din ea o disciplină preştiinţifică. Ea are şansa de a deveni o ştiinţă după ce aceste probleme, metodologice în cea mai mare parte dar şi legate de prejudecăţi în ceea ce priveşte receptarea ei, vor fi rezolvate. De aceea această destul de lungă introducere va încerca să rezolve aceste probleme preliminare pentru ca apoi să se încerce elaborarea mai clară a unei ştiinţe a psihologiei abisale. 1.1. Statutul psihologiei actuale Ceea ce se numeşte psihologie astăzi nu este deloc o ştiinţă şi nu îşi merită numele chiar dacă în interiorul ei pot fi identificate curente şi încercări diferite de la şcoală la şcoală ca în cazul ştiinţelor respectabile. Problema este chiar numărul exagerat de curente din cadrul acestei discipline fiecare cu ‘virtuţile’ lui, fiecare cu pretenţia de a deţine adevărul. Însă tocmai această diversitate neunitară sub raportul metodelor şi al concluziilor este ceea ce-i subminează valoarea de ştiinţă. Căci dacă un curent nu se poate impune în faţa altora denotă că el nu poate explica ceea ce un altul poate explica. De aici şi acuzaţia că latura îngustă căreia i se aplică este incapabilă de înţelege Psihicul. O polemică interminabilă porneşte de la Kant care i-a refuzat psihologiei statutul de ştiinţă, s-a ţesut până în prezent cu eternele ridiculizări, care mai de care mai expresivă şi mai realistă la adresa ei. La acestea s-au adăugat modestele replici ale psihologilor care s-au ascuns după unele ştiinţe veritabile, ca biologia, logica sau cibernetica în ceea ce priveşte apărarea. Ei au intrat în domeniul acestora cu speranţa de a căpăta ceva autoritate însă tot ce au putut face nu a fost decât să îşi formalizeze limbajul după modelul ştiinţei credit. Însă din păcate pentru ei teoriile au rămas aceleaşi. Această operaţie nu a condus de fapt decât la lipsă de concordanţă terminologică între diferitele curente şi chiar între diferiţii autori care consolidează un anumit curent exceptând cazul în care curentul în cauză nu este reprezentat cumva doar de un singur exponent. La aceasta fireşte că ‘ştiinţele mamă’ au luat o atitudine de ignorare sau cel mult de bunăvoinţă, asemenea elefantului curăţat de paraziţii de pe piele de către acele păsări care ţopăie pe spatele lor. Însă problema se pune dacă aşa-zisa psihologie este în stare de a face un astfel de serviciu acestor ştiinţe. Ştiinţele naturale la care aspiră psihologia au acest statut datorită a două modele teoretice diferite dar care ambele sunt întemeietoare ale caracterului ştiinţific. Primul model este legea. Legea este un enunţ care se referă la o clasă de obiecte pe latura înţelegerii dinamicii interne a acestora şi este reprezentat în special de fizică. Cel de-al doilea este observaţia empirică. Ea se face fie direct cu ajutorul instrumentelor naturale ale Omului fie cu ajutorul unor aparate speciale. În ultimul caz cunoştinţele pot fi luate de fiecare însă cunoştinţele banale observate de fiecare în viaţa de fiecare zi nu pot constitui un interes ştiinţific şi nu pot fi recunoscute ca fiind cunoştinţe ştiinţifice tocmai datorită banalităţii lor. De aceea aceste observaţii sunt recunoscute ca ştiinţă doar atunci când domeniul observat nu face parte din viaţa de fiecare zi şi este oarecum îndepărtat de aceste experienţe. Etnologia este ştiinţa care poate fi adusă aici ca exemplu. Un alt caz este cel al biologiei, care progresează în funcţie de aparatele de investigaţie care mijlocesc cunoştinţele. Însă în celălalt caz cunoştinţele pot fi recunoscute eventual ca bază de date dar nu ca ştiinţă. De exemplu antropologia culturală prezintă diferitele moduri de organizare socială a omului din diverse părţi ale lumii. Ea le compară, caută asemănări şi deosebiri şi în general descrie. La fel face şi etologia care face acelaşi lucru pentru Comportamentul Animal în stare naturală. Aceste cunoştinţe pot fi luate de orice om care are pasiune şi resurse financiare pentru a susţine o astfel de pasiune. Căci ele nu necesită o pregătire teoretică specială. Totuşi aceste cunoştinţe se încheagă într-o ştiinţă pentru că spun ceva ce nu se ştie în mod comun. Din păcate psihologia, după ce a ieşit de sub tutela filosofiei, este un amalgam de cunoştinţe despre om pe care le ştie orice om care are răbdare să îşi observe propriile trăiri şi care este în stare să determine nişte legi oarecare şi care ar putea fi recunoscute şi de studenţi... Căci aceste legi îndeplinesc mai mult sau mai puţin doar prima condiţie a ştiinţei anume aceea a aplicării sale la întregul domeniu al elementelor unei clase. Însă nu ele nu rezistă condiţiei înţelegerii dinamice, interne, a unui obiect, ci sunt formulate datorită unor fapte exterioare ce pot coincide întâmplător. Ce ar fi oare fizica dacă ar fi constituită din definiţii de genul ‘viteza este egală cu forţa ce o depune cel care fuge’ fără să se ia în calcul nişte relaţii generale între care să se stabilească anumite raporturi la nivelul elementelor ce intră în conceptul general de ‘viteză’. Astfel de inconvenient este dat datorită faptului că teoriile ce se reunesc sub numele de psihologie nu caută să înţeleagă structura, elementele constitutive ale Psihicului Omenesc ci se mulţumesc cu observaţii de multe ori sterile. Fireşte că certitudinea unei ştiinţe, fie ea legică, se întemeiază pe experiment, observaţia 1

având aici un rol covârşitor. Însă problema este că Psihicul Uman este ascuns într-o capsulă ce pare de netrecut. Ea este cutia craniană iar manifestările lui sunt mediate comportamental. Lumina obiectului psihologiei rămâne astfel ascunsă. Mitul peşterii al lui Platon se potriveşte aici atât de bine încât se poate spune că el pentru psihologi l-a conceput în special. Căci umbrele de pe zidul peşterii sunt date de înlocuitorul soarelui pe pământ, adică focul din peşteră. Fireşte că o tehnologie avansată pe care o va putea atinge vreodată omenirea şi care ar putea investiga precis şi complex creierul omenesc în stare de funcţionare, ar fi ultimul cuvânt în materie de psihologie. Însă până atunci mai este mult. Un recent laureat al premiului Nobel a afirmat că cunoştinţele actuale despre creier se pot compara cu cele despre inimă în perioada Evului Mediu. De aceea metoda empirică a psihologiei nu poate duce la nimic constructiv. Cea mai dificilă sarcină a psihologiei actuale este aceea de a fi în situaţia de a-şi defini obiectul de cercetare. Datorită experimentelor pe şobolani pe care unii autori le-au făcut s-a spus că ‘psihologia este ştiinţa care studiază comportamentul şobolanilor’. Pe acest experimentalism psihologia este naivă dacă crede că poate aspira la statutul de ştiinţă după modelul experimentelor relevante din fizică. Căci experimentul, deşi este sursă a adevărului ştiinţific, este irelevant pentru psihologie dacă nu există o teorie generală stabilă. Pentru că Psihicul se prezintă mijlocit comportamental şi nu direct iar experimentul vizează mijlocitul şi nu fenomenul concret. Tocmai de aceea progresul experimentalismului este suprimat de tatonări şi a banalizări. Cel mai complicat sistem din câte i-au fost dat Omului să experimenteze nu se poate cunoaşte prin umbrele de pe pereţii peşterii. Dacă Omul este cel mai complicat sistem întâlnit până acum iar Psihicul este o parte a acestui sistem, împrumutând ceea ce este acest sistem global în complexitatea lui, atunci e greu de înţeles cum de cred psihologii că pot întemeia o ştiinţă cu metodele rudimentare, atât tehnice cât şi intelectuale, pe care ei le posedă. Ei nu fac decât să se plângă că nu le este recunoscută munca, însă cum poate psihologia să fie recunoscută ca ştiinţă când ea nu-şi poate nici măcar defini obiectul de cercetare? În mulţimea de definiţii care mai de care mai pompoasă, psihologia se vede în situaţia de a nu se putea hotărî în privinţa vreuneia dintre acestea iar acceptarea uneia sau a alteia este o problemă de opţiune. Se poate replica într-adevăr că neconcordanţa definiţiilor se datorează diversităţii subiecţilor cercetaţi, că ceea ce defineşte Omul este ‘individualitatea’ şi nu generalul... De aceea s-a spus mai cu naivitate mai cu ironie că de fapt psihologia este o artă. Dar tocmai aici este marea problemă, anume că această ‘artă’ are pretenţia de a fi ştiinţă. E a se învârte după propria coadă, făcând din demersul artistic şi cel ştiinţific un talmeş-balmeş, mai trântind câte o formulă matematică, mai întinzând câte un tabel etc. Iată că necesitatea unei noi metode sau a unei noi organizări a metodelor deja existente se impune necesarmente. 1.2. Educaţia sălbatică Problema psihologiei academice este problema academismului însuşi şi anume aceea că funcţionează mai puţin pe baza autorităţii ştiinţifice interne şi mai mult pe baza autorităţii pe care statul i-a transferat-o subtil, prin sistemul de învăţământ. Astăzi s-au schimbat multe atât în sistemul de educaţie din fostul lagăr comunist prin aliniere la standardele ţărilor occidentale. Aici trecerea de la un astfel de învăţământ dogmatic către unul deschis s-a făcut mai de timpuriu. Însă peste tot există mai mult sau mai puţin reflexul dogmatic consolidat timp de secole în societăţile ce i-au permis dezvoltarea. Or psihologia s-a dezvoltat în mare parte pe acest tărâm al învăţământului. Situaţia este astfel un cerc vicios. Căci chiar şi astăzi (dar mai ales în timpurile trecute) statul are interesul mai degrabă de a-şi consolida poziţia de exploatator şi deci, de a determina o educaţie asupra celor mulţi în aşa fel încât să accepte această stare, decât să conducă la înţelegerea trăirilor lor. Astfel că psihologia academică stă în mod tacit sub tutela acestui interes general. Ea este o parte din instrumentele ce consolidează o astfel de educaţie. Există astfel un interes al lipsei de comunicare între diferitele pături sociale iar acest interes blochează orice tentativă a psihologiei academice de a progresa în înţelegerea Psihicului. Căci acesta este marginalizat, redus, docilizat, domesticit. În loc de starea de ‘Socrate nefericit’ care este însăşi condiţia progresului, academismul doarme în situaţia de ‘porc mulţumit’, după plastica metaforă a lui J.St. Mill. Situaţia psihologiei academice mai are şi neşansa de a nu putea pur şi simplu experimenta obiectul ei de studiu care pare să fugă la nesfârşit, asemenea paradoxului lui Zenon, după care Ahile cel iute de picior nu poate să ajungă broasca ţestoasă. Însă acest paradox pare să-şi aibă în premise punctul slab. Dar dacă s-ar schimba semnul acestei comparaţii şi Ahile ar fi obiectul psihologiei în timp ce broasca ţestoasă ar fi psihologia însăşi atunci acest paradox ar avea un sens foarte real şi trist. Situaţia este la fel de ridicolă cu cea a lui Janet atunci când critica teoriile lui Freud fără să cunoască limba germană în care acesta scrisese, lucrările lui fiind netraduse atunci. În acelaşi fel aceşti ‘slujitori ai ştiinţei’, căţărându-se de comodele lor scaune de la Universitate, pur şi simplu nu cunosc limba în care vorbeşte Psihicul. Căci numai tensiunea psihică, în contrast cu somnul lor profund, este cea în măsură să releve fenomenul psihic în nuditatea lui.
2

Statul, aşa cum se prezintă astăzi, este mult schimbat faţă de ceea ce era, aşa că este destul de greu să fie înţeles fără bazele lui istorice pentru a-i desluşi intervenţia tacită în câmpul acestor discipline. Sciziunea dintre clasele sociale, aşa cum se dezvoltă în mod istoric, se prezintă ca un ermetism, ca o lipsă de comunicare în care, după cum se va vedea, sunt implicate resorturi nebănuite. Psihicul Uman poartă în sine aceste secrete iar psihologia ameninţă să le dezvăluie ceea ce nu convine pentru o anumită mentalitate, cea convenţională. Psihologia abisală aşa cum a fost ea începută de teoreticieni ca Schopenhauer, Nietzsche sau Freud este ‘denigratoare’. Ea subminează ideatic anumite instituţii sociale, acest lucru nu pentru că ar fi anarhică, aşa cum a fost interpretat Freud de către un Herbert Marcuse, ci pentru că este foarte coerentă. Nu pentru că este idealistă, aşa cum teoreticienii comunişti spuneau (în mod absurd ţinând cont de vehemenţa patriotică cu care era combătută - căci idealismul ar fi trebuit să fie tratat ca inofensiv, ca firav), ci pentru că este concretă. Substratul pasional al unor astfel de idei s-a văzut foarte clar în modul cum instituţiile academice au respins aceste teorii. Căci psihologia abisală a provocat o criză, criza valorilor epocilor trecute ce s-au consolidat atunci dar care nu mai sunt actuale în timpurile prezente. Tot ce este spiritual şi superior, resortul elitelor şi al civilizaţiei şi pretinsa superioritate incomparabilă, este de fapt recunoscut ca umană în ceea ce este mai banal şi mai brut în natura umană. Asta este prima lovitură pe care psihologia abisală o dă cu monismul ei dualismului clasic. După cum se va vedea din text, psihologia abisală şi sociologia generală sunt două discipline identice în bună parte. de fapt sociologia este aplicarea concretă a psihologiei abisale asupra evenimentelor majore ale istoriei. Chiar dacă au părut diferite ca discipline şi asta datorită insuficientei lor elaborări, ele nu pot fi izolate una de alta. Individul ar fi trebuit să fie informat prin educaţia sa de bază despre mediul în care trăieşte şi despre propriile sale reacţii la acest mediu prin exemplele concrete care ajută la înţelegerea dinamicii acestor evenimente. De aceea este foarte probabil ca printr-o astfel de educaţie, multe din tragediile istoriei ar fi fost evitate. Însă, după cum se va vedea, odată ce individul ar fi ajuns stăpân pe sine şi ar fi înţeles resorturile parazitismului social al anumitor clase sociale el s-ar fi revoltat. O astfel de idee care a fost recunoscută ca fundament al marxismului şi respinsă ca atare este mult mai veche decât marxismul. Ea a fost combătută sistematică de autorităţi chiar atunci când acestea s-au declarat comuniste şi continuă să fie combătută şi astăzi fiind identificată cu comunismul şi cu eşecul său ca experiment social. Este normal ca aceia ce se află în astfel de poziţii privilegiate şi care controlează educaţia să facă acest lucru căci nimeni nu are interes să-şi taie creanga de sub picioare. Dimpotrivă, chiar şi astăzi când sistemul educaţional este mult relaxat totuşi el este construit în principal pentru a determina o selecţie socială pentru distribuirea poziţiilor sociale care sunt limitate şi stricte. Astfel că în cadrul acestui sistem apare un cadru concurenţial extrem de tensionat care conduce la epuizarea receptivităţii intelectuale, în aşa fel încât sub pretextul rigorii sale, devine pentru individ una dintre cele mai grele poveri. Este evident că scăpaţi de de acest infern, puţini sunt cei ce mai învaţă ceva după aceea. De aceea masele sociale rămân cu concepţii rudimentare legate de sociologie şi psihologie, în aşa fel încât mecanismul birocratic al statului poate funcţiona fără probleme. Sociologii şi psihologii înşişi devin piese ale acestui sistem iar societatea este înfrânată în progresul ei. În acest fel individul manipulat în jungla educaţională este asemenea copiilor sălbatici, părăsiţi în păduri şi crescuţi de sălbăticiuni. Ei nu sunt decât nişte animale. Căci lipsiţi de educaţie în momentul formării, nu vor mai putea să o asimileze vreodată. Psihologia abisal este fundamentul unei educaţii ecologice. Respingerea ei se face datorită respingerii actuale a acestui gen de educaţie. O societate încă sălbatică bazată pe structurarea în clase stratificate, adică pe exploatare aşa cum s-a manifestat cea europeană timp de secole, a determinat comportamente şi instituţii sociale menite să menţină această structurare. Nietzsche vorbeşte de creştinism ca fiind o ‘metafizică de călău’ însă întregul spectru al ‘valorilor perene’ se dovedeşte a fi de fapt produsul unei metafizici de călău. Orice fel de tradiţionalism la care ajunge un om oarecare şi este ulterior atingerii unei anumite împliniri pe scara socială. Orice conservatorism este revigorat în virtutea acestei situaţii. Însă, dacă raportat la importanţa cu care aceşti oponenţi tratează aceste valori tradiţionale, s-ar cufunda în cele mai generale cunoştinţe de anatomie sau astronomie, capabile să arate subţirimea cunoştinţelor omeneşti şi imensitatea domeniilor lor, probabil că verva de suficienţă ce transpare în mentalitatea lor ar mai fi temperată. Cruzimea cu care această disciplină este tratată este direct proporţională cu nivelul de libertate al comunităţii. Aici sunt implicate alte resorturi căci indiferent de neajunsurile ei orice teorie nu poate fi respinsă în bloc. este imposibil să nu aibă si elemente valabile. Tocmai de aceea o disciplină capabilă să ameninţe cu deconspirarea anumitor gânduri pe care omul le ascunde, indiferent de ce fel sunt acestea, este o disciplină care ameninţă subminarea anumitor baze ideologice ale unei mentalităţi ce ţine de o anumită epocă. Aşa s-a întâmplat cu Marx. Spunerea răspicată a unor lucruri care se ştiau doar în subsidiar a condus la instigarea revoltei maselor asupra oricărei forme de exploatare prin teoriile comuniste. Ca rezultat el a ajuns să fie prigonit prin mai toată Europa. Când Freud a recunoscut implicarea Sexualităţii ca imbold psihic în cultură el a atins această coardă sensibilă legată de
3

Aşa a apărut Comportamentul Conştient.ipocrizia unei civilizaţii în acelaşi fel. eşec ce poate fi regăsit la scară mult mai mare la nivelul socialului. Conflictul psihologiei abisale cu valorile tradiţionale este dat de incursiunea pe care ea o face la nivelul cadrului acestor valori. Ei nu-şi dau seama că mercantile nu sunt dorinţele naturale ale omului. Motivul intrării pacientului în psihoterapie este eşecul propriei mentalităţi în a optimiza existenţa sa. 1. Nu este cazul de a întoarce cu susul în jos straturile axiologice ale Psihicului profund şi cel superficial şi de a stabili o topică. când statul tinde din ce în ce mai clar către forma asistenţială. a nedreptăţii. Omul a trebuit să îşi amâne. se datorează însăşi revoluţiei pe scară restrânsă. nenatural. Însă aici problema nu este de a minimaliza valorile umane ci dimpotrivă. Ea este fisura sistemului şi actul de acuzaţie a ordinii lucrurilor sociale. ci a societăţii însăşi. Lucrurile s-au îmbunătăţit pe alocuri astăzi. ea poate ameninţa să caute originea formei societăţii. În felul acesta psihologia trebuie să devine modelul pentru înţelegerea nu numai a individului. Ea este elementul care pune sub semnul întrebării întregul spectru de valori ale lumii contemporane. de metode de judecare şi comportament. Însă natural nu înseamnă neapărat sălbatic iar emancipat nu înseamnă neapărat artificial. Consecinţele psihologiei asupra societăţii trebuie să fie aceleaşi ca şi cele asupra individului în psihoterapie. a exploatării. Psihologia oficială a Universităţilor reflectă în special la începutul psihologiei abisale. Această mentalitate este cultivată sistematic de instituţiile sociale. ci de a arăta faptul că omul nu este aşa de la natură aşa cum a încercat J. arată că ceva o ţine totuşi în loc că reflexele vechilor poziţii nu au dispărut încă. în special a inegalităţii oamenilor. măcar pentru faptul că astăzi societatea nu o ia mai deloc în seamă. ca ‘ştiinţă nemţească’ în Franţa sau ca ‘ştiinţă imperialistă’ în lagărul comunist (Rudinesco). Această teorie dezvoltată mai târziu. lăsând la o parte desele rectificări produse chiar de părinţii ei. aşa cum a încercat Freud. O astfel de analiză trebuie să fie la fel de curajoasă ca aceea a erotismului pe care Freud o realiza acum mai bine de 100 de ani. Vehemenţii opozanţi ai psihologiei abisale se află în poziţia de a o respinge în bloc neinteresaţi de a scoate din ea adevărurile crude şi dureroase. Însă lipsa de progres în cazul primeia şi dezvoltarea ei în special pe comentarea ambiguităţilor şi erorilor sale. Spiritul trebuie să se îndrepte mai degrabă spre viitor.J. (sau special interpretată greşit). se distanţează considerabil de izolaţionismul care există în psihologia abisală actuală care tinde să explice ‘Conştientul’ sau ‘Eul’ prin exclusivul dinamism interior deşi Freud a sugerat implicarea mediului social în geneza acestor elemente. are o recunoaştere mai mare din partea autorităţilor? Ce ameninţă ea de fapt? La începuturile ei psihologia freudiană a fost ruşinos ignorată de oficialităţi sau greşit interpretată de ‘specialişti’. modifice sau chiar înfrâneze anumite tendinţe sălbatice în favoarea unui Comportament social specific. Formal. Dezumanizarea produsă sclavilor de-a lungul istoriei se regăseşte astăzi în coşul de gunoi al spiritului uman care este Tulburarea Psihică. care are metode de lucru mult mai fragile decât cele ale psihologiei abisale. Artificialismul în care s-a înscris omul occidental. individuală care se întâmplă în acest caz. de a minimaliza ceea ce este comun. Acestea au fost aplicate sălbatic fapt ce a făcut din spiritul uman un element neautentic. ci însuşi stigmatul lor bazat pe o mentalitate a celei mai crunte şi nepăsătoare exploatări aşa cum s-a consolidat ea în epocile trecute. Aceşti puritani ai gândirii sunt incapabili de a-şi vedea propriul stigmat. Nu se poate accepta că psihologia abisală este o disciplină încheiată. 4 . De ce oare cu totul altfel este poziţia ştiinţelor abstracte şi celor naturale? De ce istoria. O astfel de incursiune se dovedeşte fatală pentru valorile ermetice ale civilizaţiei căci aceste valori nu sunt universale. Căci modelul mentalităţii la care pacientul se obligă să renunţe ca efect al terapiei pentru a se adapta unei situaţii diferite decât cea în care această mentalitate s-a consolidat. Psihologia abisală trebuie să iasă din pasivitate şi să ia atitudine. Se poate spune că în goana lui după mergerea până la capăt cu adevărul Freud a ignorat dimensiunea socială a Psihicului. Căci a reduce ‘valorile eterne’ la ceea ce era recunoscut drept comun era de neacceptat pentru o mentalitate social-ermetistă. Psihologia abisală şi sociologia au fost introduse şi comentate pe larg în cadrul educaţional. Căutând originile simptomului dar şi ale Psihicului în general. Rousseau. Din fericire tehnologia robotică modernă a eliminat în mare parte această practică. Faptul că ulterior a revenit asupra acestei soluţii atestă inutilitatea unei astfel de încercări. în special în ultimele milenii are la bază obedienţa faţă de oficialităţile statale lansatoare de metafizici. această influenţă pe care tacit statul o alocă sistemului de învăţământ. sub impulsul interesului social general de domesticire şi culturalizare produsă de civilizaţie. respinsă ca ‘ştiinţă evreiască’ în Germania. Nu este cazul de a face o distincţie exclusivistă între aceste două stări spre a le stabili ierarhia în a susţine teza întoarcerii la sălbăticie aşa cum el însuşi a încercat. Teoria prezentată în această lucrare susţine că dincolo de erotism există ceva mai scandalos decât erotismul teoretizat până acum. Ambele teze au comun faptul că deplâng starea omului contemporan.3. Trebuie să iasă din individualism către analiza structurilor comunitare. Această prejudecată strecurată în mentalitatea lui s-a întors astăzi împotriva edificiului pe care el l-a conceput. Rezistenţa socială faţă de psihologia abisală Datorită avantajelor reciproce ale socializării. Ori societatea ori psihologia abisală ori ambele au probleme de consolidare.

libertate etc. Stigmatizarea omului cu Tulburări Psihice Reputatul psihiatru francez H. Foucault arată. Considerarea acestui om ca fiind ‘bolnav’. au aderat la o mişcare politică extremistă arată în ce mod elitismul sălbatic poate fi cauza pe termen lung a Tulburărilor Psihice. căci încă nu se ştie ce anume are creierul său. 1. Aceea după care unii oameni au dreptul să îşi însuşească o parte din truda altora. Astfel ideea că unii ar fi un fel de zei pe pământ este subminată. mediul social ca fiind un element decisiv. Relaţia societăţii cu tulburatul psihic reflectă însăşi mentalitatea socială specifică unei astfel de societăţi. Dacă se priveşte 5 . cu excepţia culturalismului american.. Kant nu ar fi recurs niciodată la o critică a raţiunii pure. Nu există un drept divin. Fără îndoială că fără întărirea morală a filosofiei sale. Însă un proverb spune că ‘gura nebunului adevăr grăieşte’ iar uneori adevărurile spuse de el sau semnalate de el sunt atât de dureroase încât este de preferat să i se spună ‘bolnav’. Este normal ca şi mentalitatea conservatoare să se apere faţă de consecinţele ce decurg din teoriile susţinute de psihologie. ca de exemplu un virus. Ea recunoaşte Instinctul în tot ceea ce are pretenţie de absolut. Recunoaşterea împărţirii lumii în ‘stăpâni’ şi ‘sclavi’ şi implicit a luptei de clasă. Căci ele par să aibă cel mai mult cauze organice spre deosebire de celelalte Tulburări Psihice. el înţelege că pretenţia de universalitate a moralei este o vorbă în vânt şi că ea îşi are originea într-o nedreptate irecuperabilă. conduce societatea. De aici până la revoltă socială nu mai este decât un pas. În felul acesta bazele. ca deşeu al unei astfel de maşinării a falsităţii. de incompatibil cu concretul uman.) Este evident că bunăstarea obţinută artificial de către clasele protejate de dreptul divin. unde majoritatea cetăţenilor Germaniei. Iar simptomele psihopatologice pot fi ameliorate odată cu o activitate utilă. un drept natural ca unii să fie stăpânii altora. Când schizofrenicului i se spune ‘bolnav’. prin faptul că introduce factorul social. Teoria care se va prezenta aici arată că exploatarea sălbatică din perioada epocilor clasice este principalul factor al genezei Tulburărilor Psihice. O astfel de afirmaţie poate dărâma un imperiu. fermitatea întregii mentalităţi clasice sunt subminate. analizate profund. ca urmare a reflexelor clasice care supravieţuiesc în ea. egalitate. este convenabilă acestora şi prin ei specia poate atinge dezvoltări spirituale majore. însă toate acestea sunt anulate de stagnarea şi îndobitocirea celorlalţi. Conceptul de ‘boală’ vehiculat în medicină vizează o anumită disfuncţie a Organismului sau a unei părţi a lui datorată fie unui agent organic. orbindu-l pe acesta în recunoaşterea propriei naturi. Ea se referă excluziv la gândirea şi comportamentul lui care sunt recunoscute ca ‘bolnave’. Experienţa nazismului. fără salvarea ei în acest mod. aceste criterii de diferenţiere socială se dovedesc a fi relative iar valorile de dreptate. este însăşi barajul care împiedică dezvoltarea psihologiei. fireşte că este în aceeaşi situaţie de stigmat pe baza acestei premise. Atunci când Nietzsche spune că există o ‘morală de stăpâni’ şi o ‘morală de sclavi’. în situaţia de oboseală. Ele pot chiar dispărea dacă ritmul acestei activităţi este dus la extrem.Ele se aplică doar la o anumită clasă şi nu la întreaga Umanitate. implementându-i false idealuri şi convingându-l să le slujească pe ele. căci toţi oamenii au un statut identic. Pentru mentalităţile ce se tem de adevăr pentru societăţile corupte şi pentru autorităţile ce apelează la argumentul puterii pentru a face o imagine falsă asupra Omului toate aceste teorii ale psihologiei abisale sunt blasfemii. de total diferit. Tocmai de aceea cele mai ermetice societăţi sunt acelea în care tulburatul psihic este văzut cu foarte puţină îngăduinţă. Sensul conceptului de ‘boală’ vizează o anormalitate. Psihologia abisală coboară de pe podium valorile. momentul ei istoric la o criză profundă. Ele preferă comoda şi tradiţionala educaţie imprimându-i ideologii şi stiluri de viaţă provocatoare de confuzie şi Tulburări Psihice. toate se pot constitui în corpul ei cu condiţia să accepte acest lucru. Situaţia este la fel cu cea a unei exploatări neecologice a unor resurse naturale care poate produce mari dezastre. atunci când omul normal nu mai are puterea de a reprima aceste structuri bazale ale Psihicului. morală a acestei crize. această maşinărie a dezumanizării ce supravieţuieşte artificial încă şi astăzi are marele său coşmar tocmai în a fi demascată. se dovedesc a fi nişte himere. după cum M. cu Instinctele (Brute). Ey spune că ‘halucinaţia este pentru logica fiinţei psihice ceea ce este cancerul faţă de logica fiinţei vii’. ţară care deţinea supremaţia culturală în secolul al XIX-lea.4. fie a unui stimul puternic cu efect traumatizant. de lipsa lor de educaţie şi astfel totul este în van. Omul cu Tulburări Psihice. boala lui nu se referă la o disfuncţie organică. (O astfel de teorie se delimitează net de vechile teorii din psihologia abisală. denotă o astfel de mentalitate. prin consecinţele ei. Indiferent de curentele care se pot constitui la un moment dat în psihologia abisală. Acest demers foarte bine pus la punct de mii de ani. prin care a subminat orice încercare teoretică de susţinere a unor astfel de concepte. adică o deviere de la normal aşa cum cancerul este un fapt anormal găsit la cel bolnav şi negăsit la cel sănătos. Or lipsa de rezolvare concretă. în vise. Căci. Dacă Schizofrenia. Mentalitatea epocii clasice pe care el o expune se moşteneşte şi astăzi chiar şi în ţările cele mai avansate şi civilizate măcar ca relicvă. Psihozele în general sunt boli atunci ele sunt boli datorită unor astfel de posibile anormalităţi organice şi nu datorită gândirii şi comportamentului lor care se regăsesc în structura omului normal în starea de ebrietate.

De la Freud. tulburatul psihic. el nu ajunge să înţeleagă Tulburările Psihice ce decurg din această maşinărie şi nu a determinat un cadru conceptual concret. El nu trebuia să îl caute în filosofia hegeliană ci trebuia să-l caute în spitalele de psihiatrie. Toate societăţile corupte încearcă să îl lege în lanţuri şi să ascundă cruntul adevăr care se ascunde în spatele Tulburării Psihice la fel cum criminalul însuşi îşi ascunde urmele. cât şi de cei exploataţi care astfel îşi amână întâlnirea cu conştiinţa lor încărcată. până la nihilismul nosologic al contestării conceptului de ‘pacient’. a emis şi teorii aflate la antipodul acestora (de aici şi eşecul comunismului ca experienţă socială). în ciuda unor intuiţii veritabile. cu toate că nu a făcut-o complet iar ea fusese recunoscută cu mult înaintea lui. redus la stomac şi la lupta de clasă. Omului lui Marx. li se reproşa din partea regimului nazist. Este evident că lecţia freudiană este marea lecţie pe care Marx nu o are. la relaxarea şi umanizarea modului său de raportare la tulburatul psihic iar ecoul adânc la nivel politic pe care acest curent l-a avut în rândul societăţii arată resorturile sociale profunde implicate aici.înapoi în istorie şi dacă se acceptă că psihopatologia este un dat ereditar nu mai este nici un fel de mirare faţă de cum unii oameni pot ajunge deşeuri ale societăţii. Culmea îndobitocirii este faimoasa declaraţie a sovieticilor care au declarat că Tulburările Psihice ar fi dispărut din Uniunea Sovietică după ce ei au ajuns la putere. cum este şi aceea care spune că ‘munca l-a făcut pe om’. Babinski a spus unul dintre cele mai profunde adevăruri spuse vreodată. În ce măsură o astfel de mentalitate virusează cele mai curajoase intuiţii se poate observa în cazul lui Marx. 1. care pe lângă multe intuiţii valoroase. Omul este punctul comun al acestor manifestări. a modului în care ea se infiltrează în viaţa particulară a insului ea a produs un imens scandal. Acesta s-a datorat nu atât faptului că a atacat o problemă emoţională delicată. Din păcate situaţia lor socială îi împiedică să o spună deschis tocmai datorită implicării lor în acest proces adică a subordonării lor faţă de autorităţile sociale. îi lipseşte tocmai Sexualitatea pe care o teoretizează Freud şi astfel teoria sa nu s-a putut menţine în timp asemenea individului fără specie. Iată originile Tulburării Psihice pe care mentalitatea convenţională se fereşte să le accepte! Se va vedea mai târziu în amănunt în ce mod epuizarea ergotică este folosită pe larg atât de exploatatori. Acest vis urât al societăţilor nevrotice. reducându-l doar la Nevroza Isterică: ‘isteria este o boală produsă prin sugestie şi tot prin sugestie vindecată’. lipsindu-i cuvântul ‘neom’. demersul lui Marx este în mare parte utopic dacă nu chiar greşit. Din acest punct de vedere însăşi concepţia sa asupra societăţii a fost una eronată pentru că nu i-a înţeles principiul. În disputa lui cu Charcot.5. prin profitul economic obţinut ca urmare a exploatării. care doresc binele societăţii ar putea să provoace o astfel de dezordine prin provocarea unei tensiuni pentru ca apoi tot ele să le ‘vindece’ prin oferirea posibilităţii de ergoterapie economică. cei atât de persecutaţi de-a lungul istoriei. un adevăr de care nici el nu şi-a dat seama perfect. problema tulburatului psihic a rămas suspendată în aer până la apariţia curentului antipsihiatric care neagă legitimitatea psihiatriei clasice. şi faptul de a fi perverşi sexual. Dar presupusa ergoterapie economică nu este o terapie cât mai degrabă însăşi originea Tulburării Psihice asemenea drogurilor. în credinţele sale începând cu cele mai vechi şi terminând cu cele mai moderne. O astfel de afirmaţie trebuie luată ca trunchiată.. Evreilor. printre altele. Este evident că raportarea la el este indispensabilă. Acest curent a ajuns până la nihilismul instituţional absolut. ştiinţific. Psihiatria actuală recunoaşte faptul că ofensiva antipsihiatrică a condus la întărirea psihiatriei însăşi. referindu-se la reducerea artificială a tulburărilor nevrotice produse de acesta prin hipnoză. Marx are meritul de a fi teoretizat sistematic lupta de clasă. Aşa s-a făcut în trecut când ‘cei vinovaţi pentru faptul de a se fi lăsat posedaţi de diavol’ erau ‘trataţi’ în mod specific. Însă. Spiritele puritane vor strâmba din nas ca urmare a acestui curaj de a afirma că tocmai ele. ca incompletă. Însă el nu ajunge să înţeleagă suficient maşinăria ‘alienării sociale’. sunt suficient de în măsură să înţeleagă faptul că tulburaţii psihic sunt victime a acestei jungle politicoase care este societatea. Sexualitatea a fost înţeleasă foarte profund de către Freud dar pe de altă parte lui îi lipseşte tocmai ceea ce era bun la Nietzsche şi Marx după cum se va vedea în parcurgerea textului. S-ar fi creat astfel un cadru teoretic ce permite înţelegerea diversităţii sale ci nu în dorinţele sale ulterioare. dată da maşinăria unei societăţi putrede. Marx ignoră individul ca sumă de nevoi iar Freud ignoră factorul politic. De aceea raportarea la el pe parcursul textului va fi una mai curând critică. în organizarea societăţii primitive.. Practic fiecare dintre cei doi are în celălalt lipsa din propria teorie. ci datorită 6 . Psihiatrii şi însuşi Babinski. O astfel de situaţie este cea a Tulburărilor Psihice în general iar ‘sugestia’ este a întregii mentalităţi. care ar continua-o. Antipsihiatria a avut profunda intuiţie de a arăta că sub incidenţa psihiatrică intră acele elemente indezirabile societăţii iar actul psihiatric nu ar conţine altceva decât exercitarea reprimării puterii asupra claselor exploatate. adică Omul. este urma nemuşamalizată a unei astfel de politici. Atunci când psihanaliza a luat fiinţă prin analiza Sexualităţii. mulţumindu-se cu unul filosofic încrustat într-unul sociologic. Contraofensiva psihologiei abisale ‘Lupta de clasă’ teoretizată de Marx are o importanţă fundamentală nu atât datorită unei stări a omului de rând predispus în a face revoluţii ci datorită unei nevoi de schimbare a unui stil de viaţă traumatizant. a metodelor sale de lucru.

bunicii şi tot arborele său genealogic.faptului că a atacat un model de gândire şi prin aceasta chiar un model social. Dorinţa de schimbare. Dacă şi-ar fi deschis investigaţiile către mediul social şi le-ar fi coroborat cu cele despre erotism pe care le-a făcut foarte minuţios psihologia abisală ar fi fost astăzi mult mai solidă. Modelul ei este celebra teorie freudiană asupra Visului. Asta l-a dus pe Freud la considerarea ei ca având temeiuri psihice. Izolarea ontogenetistă a psihologiei freudiene a dus la concepţia după care între cea Umană şi cea Animală există o prăpastie de netrecut. suptul după Freud. Freud susţine mai departe că copilul ar trece la alte câteva astfel de Faze. Căci Omul este un ‘zoon politikon‘. Observarea modului în care nevroticul rămâne afectat de aceste experienţe sexuale infantile l-a condus pe Freud la înţelegerea faptului că copilăria este decisivă pentru dezvoltarea psihică ulterioară a Omului. fiecare având şi ea la rândul ei alte subfaze de dezvoltare. a fost limitată probabil de către frica sa personală de revoltă socială cum este şi firesc. după el. Freud însă nu se putea angaja în aşa ceva datorită inclusiv statutului său social. Primele manifestări ale Sexualităţii sunt primele manifestări a Instinctului Nutritiv al copilului. Această teorie duce mai departe această intuiţie şi o extinde la întregul Psihic prin teoria Fuziunii. Iar diferenţierea ei faţă de cea Animală se explică prin influenţa milioanelor de ani de viaţă socială la care aceasta a fost supusă. Căci modul de gândire a individului este o oglindă a modului de gândire general la care el se raportează necontenit. Psihologia abisală şi psihanaliza generală au descoperit originea conflictului psihic care determină Nevroza în manifestările Sexualităţii. Acest concept impunea extinderea în zona Psihicului a Sexualităţii. fapt ce a condus la apariţia conceptului de ‘sexualitate infantilă’. aşa cum a fost ea teoretizată de psihologia abisală tradiţională. Până atunci ea era văzută ca somatică datorită înţelegerii faptului că copilul nu manifestă aceste tendinţe ca urmare a organelor genitale care la el sunt imature. prin scoaterea la lumină a sensurilor lor ascunse. După cum se va vedea din text Sexualitatea însăşi. Tensiunea dintre aceste două tipuri de clase sociale este nucleul tuturor tensiunilor sociale. Consecinţele acestor investigaţii nu puteau fi concepute la acea dată decât in limitele concepţiilor politice ale lui Marx. Împărţirea lumii (sociale) implică toţi membrii care se înscriu în societatea umană. Acest concept devine foarte ambiguu. Este însă logic ca între cele două feluri de Sexualitate trebuie să fie continuitate şi nu sciziune. Teoria anaclisisului face un pas spre înţelegerea combinativă a fenomenului psihic însă nu merge mai departe. Dacă psihanaliza de până acum s-a concentrat pe investigarea şi sondarea vârstei infantile. întinzându-se atât în zona instinctuală cât şi în cea psihică. Freud a fost încurajat să propună Sexualitatea ca moment primar al evoluţiei psihice tocmai datorită investigaţiei psihicului nevroticilor implementat până la saturaţie de Libido. Aşa cum apare el în psihologia freudiană conceptul de ‘sexualitate’ nu îşi poate modifica elementele ca tendinţele agresive sau oedipiene. istorice ale speciei şi ale individului. este expresia acestei tensiuni. Jung a încercat să ţină cont de acest lucru însă tratarea acestei direcţii ştiinţifice este una superficială. Copilul nu ‘vine pe lume’ aşa cum se consideră ci el este în lume dintotdeauna. Recunoaşterea experienţelor trecute în formarea constituţiei psihice în mod hotărâtor şi ireversibil este marele pas pe care psihologia freudiană l-a făcut. Intuiţia lui Nietzsche despre ‘moralele de stăpâni’ şi ‘moralele de sclavi’ va fi preluată în această teorie şi dusă la consecinţele sale neînchipuite. Punctul de cotitură în extinderea conceptului de ‘sexualitate’. manifestarea unei perioade de dezvoltare a Sexualităţii Infantile şi anume ‘Faza Orală’. Însă nu este suficient în a lua în calcul doar copilăria. îl constituie manifestările sexuale infantile pe care cura psihanalitică le descoperea pe parcursul analizei. anume că ea devine astfel sub influenţa tensiunilor sociale. cea ‘Anală’ şi cea ‘Genitală’. ea trebuie mai departe să pătrundă dincolo de prima copilărie în Psihicul Uman şi anume în experienţele genealogice. Din păcate în teoriile freudiene latura socială se vede foarte puţin ceea ce este anormal. Această perioadă timpurie din viaţa Omului înseamnă. Teoria Sexualităţii este ea însăşi un compromis între acestea două prin extinderea abuzivă a acestui concept aşa cum este teoretizat de Freud. El considera că forma Psihicului este dată în special de puterea sau norocul de a trece prin aceste presupuse stadii de dezvoltare sexuală care până la urmă se consolidează în Sexualitatea Adultă normală. Termenul ‘sexualitate’ a luat un sens mult mai larg după ce mai întâi era restrâns la domeniul somatic. Căci după cum deja s-a spus mai sus dinamica structurii sociale forţele care guvernează această structură se reflectă fidel în Psihicul Uman. Marea eroare a lui Freud este aceea că a imaginat încă din germene Sexualitatea Umană ca fiind psihopatologistă. Freud însă s-a lăsat pradă concepţiei unicauzaliste despre psihic refuzând orizonturile ce se deschideau analizei dincolo de comportamentul sexual infantil care în anumite cazuri este mai pregnant iar în altele mai atenuat. Din acest motiv el uneori a ieşit din domeniul psihologiei abisale renunţând la premisele instinctuale ale ei. aşa cum apare el mai târziu în opera lui Freud. prin analiza modelelor sociale. Prin Sexualitate se putea în acelaşi timp arăta şi ipocrizia societăţii dar şi ceea ce ascund adevăratele forţe care guvernează Psihicul Omenesc adică sciziunile 7 . Vârsta lui este chiar vârsta Omenirii. în loc să considere invers. Din păcate acesta s-a mulţumit să facă o psihologie comparată între mitologie şi acesta în loc să identifice concret aceste experienţe genealogice şi apoi să le pună în relaţie cu Psihicul Uman modern. prin părinţii.

originar. care era evident implicată în simptomele nevrotice. Freud se mulţumeşte să postuleze refularea libidinală ca factorul primar al Tulburărilor Psihice dar fără a pune această refulare în relaţie cu dinamica socială şi de aceea o astfel de teorie are defectul de a fi suspendată în aer din punct de vedere genealogic.sociale. un mod de exprimare sexual a unui conflict mai profund decât cel sexual. să fie extinsă asupra tuturor Tulburărilor Psihice. Cu toate acestea însuşi faptul că rezultatele curei nu sunt aceleaşi ca în Nevroze şi la celelalte Tulburări Psihice. crezând că tulburările sociale sunt ulterioare celor libidinale. Chiar dacă uneori psihanalistul se izolează în cabinet pentru pacientul său el este un nucleu social. la o înţelegere tacită a lui Freud cu mentalitatea specifică a societăţii de tip clasic. conflictul social se poate transfera către Sexualitate dar ea este falsă pe de altă parte pentru că nu în ea rezidă conflictul prim. G. Jung a făcut un mare serviciu modelului social tradiţional ascunzându-i tensiunile în preistorie ca pe nişte adevărate deşeuri radioactive prin dezvoltarea teoriei sale asupra arhetipurilor. crede el. Astfel că. 8 . El se mulţumeşte să o înţeleagă simplist. Tocmai de aceea un Nietzsche. În ciuda unor simpatii politice răzleţe şi tranzitorii factorul social şi problemele etice ce decurg din el are o prezenţă minusculă în teoriile sale. Până şi Schizofrenia era definită ca Nevroză Narcisică. căci între individ şi societate există o relaţie retroactivă. morală cu clare implicaţii comportamentale şi emoţionale prin latura ei psihoterapeutică. Iată cum din scandalul Sexualităţii se ajunge până la urmă la pactul inconştient al Sexualităţii. Poate şi din această cauză el le numea Nevroze şi pe celelalte iar unele eşecuri terapeutice l-au făcut să dea explicaţii auxiliare. psihologia abisală freudiană rupe ereditatea de viaţa individului. în timp ce Sexualitatea implicată de Nevroze. deci individuale. deturnat de la scopul său normal. Jung a oferit chiar plusaţii acestei mentalităţi cu unele teorii ale sale. Extinderea conceptului de ‘sexualitate’ către acest conflict originar. Numeroasele sale retuşări arată provizoratul şi zbaterea pentru îmbunătăţirea acestor teorii. Opera lui Freud nu este doar o simplă dezvoltare ştiinţifică şi psihologia în general nu trebuie să fie doar o muncă izolată de laborator. Însă el nu a ţinut seama că acest mod de exprimare apare mai puţin în alte Tulburări Psihice. Cu toate astea. El a teoretizat o psihologie a Sexualităţii iar acest fapt datorită momentului strict medical al carierei sale. Având aceste posibilităţi de alegere el a făcut o ofertă mai bună spiritului tradiţionalist alegând cea de-a doua variantă şi anume că Sexualitatea nu este esenţială pentru sistemul psihic. Freud a continuat analiza concentrată pe Sexualitate şi la alte Tulburări. diferite de Nevroze. Rolul societăţii este recunoscut de Freud ca secundar însă faţă de Sexualitate. Ea este o încercare dramatică de revigorare spirituală. al unei astfel de descoperiri a fost suficient de mare pentru ca Sexualitatea. societatea a trebuit să-i facă o ‘reparaţie’ lui Freud. după cum se va vedea. rupe societatea de individ. Lucrurile însă nu pot fi înţelese simplist. Clasificarea acestora era încă rudimentară iar conceptul de ‘nevroză’ a ajuns să fie la un moment dat extins asupra întregului lor spectru de către Freud. adică a speciei. este doar un transfer al acestor cauze către ea. face să trebuiască pus sub semnul îndoielii rolul libidoului în geneza anumitor Tulburări Psihice unde este evidentă influenţa socială. Toate reperele sociale sunt sedimentate genetic în Comportamentul Uman iar ceea ce pare a fi individual este de fapt social chiar dacă în societatea dezvoltată nu mai pot fi găsite astfel de repere în mod concret. Acesta a fost modelul pe care Freud şi freudiştii l-au adoptat fie şi inconştient pentru a evita revoltele sociale care s-ar fi întrezărit dacă ar fi atacat frontal problema socială ca urmare a formării şi beneficiului realizat de însuşi statutul social al acestor teoreticieni. Libidoul care apare în mod evident în Nevroze este doar un voal. Impactul unui asemenea eveniment. Freud a tras voalul moralei burgheze şi a observat excrescenţele cancerigene ale spiritului burghez suprainfiltrat de Libidoul inhibat. nu a ezitat să recunoască nedreptatea profundă a regulilor sociale. de autoreglare. În schimbul renumelui de ‘profet al secolului al XX-lea’. Calitatea lui a făcut ca el să devină apărătorul modelului social după ce mai întâi l-a deconspirat. respectiv tratarea psihanalitică a Nevrozelor în special a celei Isterice. în alte astfel de Tulburarea de Personalitate de tip Exploziv sau cea de tip Evitant (după denumirea DSM) socialul se vede mai pregnant. C. după cum se va vedea. Teoria freudiană a sexualităţii este pe de-o parte adevărată pentru că. Prin urmare. adică cu fiinţa ontogenetică ci aceasta trebuie înţeleasă în însăşi lumina fiinţei filogenetice. ceea ce o face unilaterală. De exemplu. El ajunge astfel în capcana unei aporii privind întâietatea Individ . Problema este că însăşi Sexualitatea. dacă individul este cauza societăţii şi ea moşteneşte cauza ca orice efect. ce se stabileşte de mii de ani. În momentul în care psihanaliza s-a dovedit a fi practică funcţională de tratare a Nevrozelor şi deci tezele sale cu privire la sensurile ascunse ale gândurilor şi acţiunilor umane s-au dovedit adevărate. De aceea o încercare de înţelegere a psihologiei abisale nu trebuie să se mulţumească cu analiza individului izolat.Societate mizând pe faptul că suma indivizilor formează societatea. deci individul ar preceda-o pe aceasta. extindere pe care Freud a operat-o mai ales către sfârşitul operei sale este şi ea pe de o parte îndreptăţită dar pe de alta nu. deşi lucrurile stau exact pe dos şi el tratează doar în treacăt problema societăţii. care nu a beneficiat de un astfel de sistem. adică de a fi luată ca postulat şi nu de a fi explicată ea însăşi prin ceva mai profund.

După cum se va vedea, sociologia generală este parte integrantă din psihologia abisală iar evoluţia socială este singură în măsură să explice suficient evoluţia şi consolidarea sistemului psihic uman. Dincolo de ipocrizia sexuală se ascunde o ipocrizie mult mai mare, cea socială. Iar dacă psihologia abisală este cadrul conceptual ce legitimează actul psihanalitic, atunci însăşi psihanaliza trebuie să iasă din ghetou, din izolarea faţă de programele oficiale de educaţie, prin trecerea de la terapia Nevrozelor la terapia generală a societăţii. Întemeierea sociologică a psihologiei abisale este primul pas al acestei psihanalize sociale. Ea reprezintă punctul de plecare al unui demers teoretic mult mai vast de rejudecare a ştiinţelor umaniste şi sociale. Implicarea politică a psihologiei abisale este inevitabilă, cel puţin ca mod de gândire dacă nu şi ca acţiune. Căci ea nu trebuie să se limiteze la închiderea în sine a omului de ştiinţă. Cel puţin acest stadiu nu poate fi decât unul de început. Căci ea trebuie să fie încă şi mai mult decât a fost până acum adică una practică. De la nevroticul cu care ea s-a retras în cabinetul de psihoterapie, psihanaliza trebuie să caute în societate cauzele tulburării nevrotice ultime. Ea trebuie să facă cura societăţii mai degrabă decât de a ‘vindeca’ nevroticul şi al arunca din nou inutil în mrejele falselor mentalităţi. De aceea extrapolând, din exilarea impusă în parte chiar de ea însăşi, din dificultăţile metodei şi contradicţiile discursului, ceea ce a făcut-o pradă ironiei ştiinţei, din oaia neagră a ştiinţei, psihologia trebuie să devină cea mai eroică dintre ştiinţe şi să dovedească această calitate devenind acuzatoare din acuzată. Freud nu a avut curajul unei asemenea contraofensive şi obtuzitatea epocii sale nu a permis acest lucru, fiindu-i greu să impună chiar şi teoria Refulării. Şi fireşte că o teorie ce îşi propune să demaşte toate subterfugiile exploatării sălbatice nu ar fi avut nici o şansă de înflorire fără o latură practică, concretă, ceea ce a fost însă, pe de altă parte şi compromisul ei. De aceea psihanaliza s-a autoizolat în câmpul Nevrozelor şi dacă nu se reformează ea nu ar avea alte posibilităţi decât să fie în continuare ignorată asemenea lor. Căci inclusiv în cele mai civilizate ţări autorităţile nu trimit nevrozele la psihanalist ci se încearcă psihoterapii mai puţin costisitoare dar cu rezultate mai slabe. Criza psihanalizei de care se vorbeşte de câteva decenii bune chiar în comunitatea psihanalitică, nu este o criză a tehnicii, nu acestea trebuiesc îmbunătăţite. Atitudinea ei socială trebuie schimbată. Educaţia pe care ea o propune astăzi, sinceritatea ei este una superficială, referitoare doar la isprăvile Libidoului şi nu una care să permită acomodarea cât mai optimă a insului în societate. Suferinţa colosală a nevroticului este redusă doar la un nivel în care acesta să o poată duce cumva la capăt şi se limitează doar la cei ce îşi pot permite financiar un astfel de tratament. Intervenţia sa este limitată doar la un anumit sector, sector ce pare nepericulos pentru educaţia globală. Dacă Freud are pretenţia de a epuiza toate secretele Psihicului Uman prin Sexualitate, atunci această pretenţie este una naivă. Căci dacă Psihicul ar fi înţeles suficient, atunci multe din problemele sociale ar fi şi ele înţelese, în timp ce astăzi lumea evoluează atât de imprevizibil iar teoreticienii sfârşitului de secol XX sau plâns din ce în ce mai clar de acest lucru. Libertatea sexuală de după cel de-al doilea război mondial a făcut alte probleme iar nevrozele au început să fi mai rare. Psihanaliza s-a găsit din ce în ce mai rar în faţa Nevrozei şi mai mult în faţa altor Structuri Psihopatologice. Practic ea şi-a mutat centrul de greutate. Libertatea adusă de civilizaţia contemporană a arătat alte probleme mult mai teribile decât Nevroza care sălăşluiau dincolo de ea. ‘Omul cu şobolani’ nu s-a vindecat miraculos aşa cum ar fi trebuit şi dincolo de nevroza sa rezolvată existau alte resorturi mai teribile. Această libertate contemporană a condus la dezvăluirea problemelor existente deja şi nu la ascunderea lor mocnită aşa cum se făcuse înainte. Şi astfel lucrurile nu au degenerat şi mai rău, cum a fost cu explozia simptomelor psihopatologice la nivel global în tot ceea ce a însemnat extrema dreaptă occidentală. Din păcate astăzi Depresiile au început să ia locul vechilor Nevroze şi în viitor ele vor fi şi mai vizibile. Psihanaliza trebuie să fac ceva pentru a le întâmpina. Revizuirea teoretică a psihologiei abisale este primul pas. Ce trebuie arătat este faptul că conceptul de ‘sexualitate’, fie ea şi extinsă dincolo de genitalitate, conţine numeroase ambiguităţi şi insuficienţe. Freud a clarificat multe lucruri în legătură cu Omul, cu Psihicul lui, însă astăzi se simte din ce în ce mai mult că acesta a rămas totuşi necunoscut. Nici Freud nu neagă acest lucru. Este evident că toate supoziţiile sale teoretice, toate teoriile sale despre Sexualitate au omis sau au ascuns ceva ce face ca Psihicul Omului să fie încă necunoscut. Ceva nu este în regulă şi asemenea unui exerciţiu aritmetic al cărui rezultat nu corespunde, el trebuie luat de la capăt pentru a observa unde este greşeala. Departe de a nega rolul Sexualităţii în geneza Tulburărilor Psihice, care în Nevroze apare cel mai evident, totuşi trebuie mers mai departe. Ea nu poate explica doar prin sine însăşi dramatismul Tulburărilor Psihice şi nici chiar al Nevrozei unde îşi are punctul forte. După cum se va vedea, ea este doar o parte din geneza Tulburărilor Psihice. Dincolo de ea alţi factori, mai profunzi, determină Psihopatologia umană. Trebuie văzut de ce abstinenţa sexuală poate produce Nevroze la unii, Tulburări Psihice mult mai uşoare la alţii şi chiar nici un fel de tulburare psihică la alţii. Fireşte că Freud a luat în calcul şi aceste elemente heterogene. Dar le-a inclus în mult prea largul său concept de ‘sexualitate’ ceea ce a produs confuzii atât în rândul diletanţilor, cât şi în cel al cercetătorilor atenţi.
9

După cum s-a amintit deja, celebrul curent antipsihiatric a sfârşit printr-un compromis, la fel cum conceptul de ‘sexualitate’ al lui Freud este un compromis cu mentalitatea tradiţionalistă, convenţională. Reparaţia pe care societatea a făcut-o autorilor, este un mecanism identic cu corupţia, făcând din aceştia nişte împăcaţi ai modelului în vigoare; fireşte că în momentul în care aceşti autori şi-au câştigat notorietatea, ajungând membrii ai unei clase de sus era absurd să continue un program care se opunea modelului dat. Tot ce au făcut ei nu a fost decât să recunoască greşeala de a fi contestat conceptul de ‘boală psihică’. O asemenea exagerare a devenit motivul pentru a considera întreaga concepţie antipsihiatrică ca fiind eronată, mai ales în ceea ce priveşte profunda intuiţie cu privire la rolul pe care psihiatria încă îl joacă în promovarea unei mentalităţi oficiale. Şi aici nu psihiatria este cea atacată, căci acest statut va fi mereu adoptat de ea şi este justificabil acest lucru, ci însăşi mentalitatea socială care determină marile probleme cu care se confruntă instituţiile psihiatrice. Antipsihiatria influenţată în mare parte de curentul culturalist american din cadrul psihologiei abisale din anii 50, prezintă de fapt o obiectivare a unei prejudecăţi comune şi anume că societatea este de fapt bolnavă, cu evidentă tendinţă de a scoate basma curată individul. Aporia priorităţii Individ - Societate este întoarsă în sens invers faţă de alegerea freudiană aici. O astfel de concepţie este la extrema cealaltă a stigmatizării tulburatului psihic şi se dovedeşte a fi de fapt o inepţie. Căci la fel individul este rupt de societate, considerând de data asta societatea ca fiind bolnavă. Această concepţie se datorează pe de o parte şi afectivităţii exagerate a foştilor psihiatrii, care ulterior au întemeiat curentul, faţă de pacienţi. Aici este implicată bruta credinţă conform căreia el are dreptate şi cei ce nu aderă la credinţa lui sunt ‘nebuni’, ce conduce la teoria salvării individului de ceilalţi indivizi. În acest fel teoriile îndrăzneţe au fost domesticite într-un fel sau altul, prin diferite mijloace, de către mentalitatea tradiţionalistă. Sinceritatea lor bineintenţionată a fost trunchiată de aceste resorturi, psihologia abisală rămânând oarecum la jumătatea drumului. Cu toate astea în numele marilor nenorociri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei adevărul trebuie spus fără menajamente oricât de dureros ar fi, tocmai pentru a revigora Umanitatea, pentru a o face să înţeleagă periculozitatea unor anumite fapte ale sale. 1.6. Revizuirea psihologiei abisale Contra psihologiei abisale s-a adus argumentul aproape universal cu privire la biologismul ei. Fireşte însă că acest tip de obiecţie nu are mai nimic ştiinţific în el, fiind doar unul pasional, legat de scandalul Inconştientului. Freud a făcut o observaţie epocală. A observat că un impuls, o cerinţă adusă unui subiect aflat în stare de hipnoză spre a fi realizată în perioada posthipnotică, face ca acesta să raţionalizeze actul său îndeplinit după ieşirea din această stare şi să-i găsească explicaţii provizorii, altele decât cea reală care era însăşi comanda dată în starea hipnotică. El şi-a pus problema dacă nu tot la fel ar sta lucrurile şi cu discursul Comportamentului şi Gândirii în general. S-a arătat deja mai sus în ce mod o astfel de teorie era în stare să compromită dualismul tradiţional occidental în materie de etică în special. Căci dacă Omul este în stare de a acţiona în virtutea unor impulsuri necunoscute şi nedeclarate în comportamentul său, atunci acestea pot pătrunde şi acţiona în cele mai ‘pure’ dorinţe şi acţiuni umane. Credinţa populară că popa una zice şi alta face avea întemeiere ştiinţifică şi risca să fie extinsă şi în ograda altor autorităţi sociale. Reproşul de biologism pretinde în mod absurd că ceea ce este biologic nu ar fi relevant pentru suflet. Biologismul a primit numele de reducţionism de la filosofi subţiri ce împânzesc secolul al XX-lea la fel ca şi Universităţile la care ei predau. Anticii nu ar fi adus niciodată acuza de reducţionism unei teorii. Dar iată ce spune un mare modern, I. Kant, în ‘Critica facultăţii de judecare’: ‘Mi se pare deci că putem fi întru totul de acord cu Epicur că orice desfătare este senzaţie animalică, adică corporală, chiar dacă e provocată de concepte care trezesc idei estetice; prin aceasta nu dăunăm câtuşi de puţin sentimentului spiritual de respect pentru idei morale’ ( Ed. Trei; 1997, p.170). Obiecţia de ‘biologism excesiv’ este una care vine pe fondul unui dualism ambivalent. În loc să se arate ce anume este fals în psihologia abisală, se recomandă sciziunea între spirit şi biologic. Fireşte că o astfel de ipoteză este menită să provoace confuzie în modul de înţelegere tradiţionalist al Psihicului. În momentul în care Comportamentul Intenţional, conştient sau Gândirea Intenţional-declarată, conştientă concepute până în acel moment ca fiind elementele principale şi esenţiale ale Psihicului, se dovedesc a avea în spatele lor un susţinător mai important, asemenea corpului scufundat al aisbergului, psihologia a luat o altă turnură şi Psihicul a încetat să mai fie sinonim cu ceea ce se percepea empiric nemijlocit. Dacă I. Kant a refuzat să-i recunoască psihologiei statutul de ştiinţă, asta s-a datorat faptului că Psihicul era confundat cu acest dat empiric, după cum durerile de stomac sau orice senzaţie viscerală, nu pot constitui ştiinţa anatomiei. Însă în momentul în care obiectul psihologiei nu mai este unul descriptiv, introspectiv ci unul care încearcă să descopere sensuri determinative ale acestor stări şi a momentelor când Conştiinţa în forma sa diurnă dispare atunci psihologia abisală se poate foarte bine întemeia ca ştiinţă. Căci în acel moment nu Gândirea predilectă face legea Comportamentului. Prin aceasta, obiectul psihologiei este structurat chiar de pasiunile Omului şi nu neapărat de perceperea finită, empirică, introspectivă, a acestora.
10

Iar dacă se poate stabili o relaţie între aceste două fenomene, atunci şi stările de conştiinţă pot face obiectul psihologiei. Acesta nu mai este dat sub raportul descriptiv, aşa cum le imagina Kant atunci când contesta o astfel de posibilitate ci mai ales sub raportul dinamic, structural. O astfel de doctrină a fost criticată înainte să apară, pe baza unei intuiţii germinale de factură filosofică, respectiv datorită faptului că ar subscrie unui determinism obscur. Determinismul în cauză nu este obscur decât pentru conceptele confuze ale filosofiei. În abordarea unei probleme atât de majore, fireşte că determinismul pare absurd, aşa cum copilului i se par absurde multe dintre gesturile adultului. Însă într-un domeniu limitat, posibil de abordat ştiinţific cum este Psihicul Uman, determinismul este însăşi cheia aplicării sale şi a ştiinţei în general. Psihicul este o construcţie ereditară asemenea Fiziologicului însuşi. Istoria omenirii este corpul său şi rezumatul ei sunt tocmai Structurile Psihice. Toate reperele omenirii se regăsesc în Comportamentul Uman ulterior, despărţit poate de sute de mii de ani. De aceea fondul profund al Psihicului, Inconştientul, nu trebuie văzut ca o ipoteză, aşa cum încearcă Freud să justifice psihologia abisală. El trebuie luat ca pe o condiţie sine qva non a Comportamentului Uman. Freud nu trebuia să etaleze un întreg spectru de demonstraţii, cerând parcă îndurare pentru ‘ipoteza’ sa. Dimpotrivă, opozanţii săi, adepţii psihologiei tradiţionale ar fi trebuit să explice ‘ipoteza conştiinţei’, ca opusă ca prin minune condiţiei biologice a omului. Cum apare ea? Cine îi dă împuternicire? Cum este ‘uitată’ partea biologică? etc. Fireşte că pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie mai întâi ca Omul să fi fost văzut dincolo de masca lui, ceea ce obtuzitatea ştiinţelor umaniste de la începutul secolului al XX-lea nu puteau face. Acuzaţia de biologism excesiv este fireşte una grăbită care are cusurul dualismului filosofic. De fapt problema psihologiei abisale de până acum este tocmai aceea de a nu fi suficient de biologică în explicaţiile sale. Astfel că multe dintre teoriile ei se văd suspendate în aer fără vreo posibilitate de verificare şi fără coerenţa specifică ştiinţei. Or biologia trebuie să fie pentru psihologia abisală la fel cum matematica este pentru fizică adică principiile primeia trebuie să se reflecte în cea de-a doua. Psihologia trebuie să facă apel la argumentul biologic şi păcatul psihologiei abisale de până acum este acela de a o explica chiar prin prisma unor elemente nebiologice, luate ca premise. Apelul la biologie al psihologiei abisale este singurul mod de a face curăţenie în penuria de interpretări psihanalitice. Căci fără acest suport psihologia abisală este făcută după ureche, neavând niciodată şanse să fie recunoscută ca ştiinţă indiferent de succesele clinice ale aplicării sale psihanalitice. Încercarea curentului ‘culturalist’ american reprezentat de K. Horney, E. From sau Sullivan, de a face abstracţie de trecut (sau a-i acorda o importanţă secundară în raport cu ‘prezentul’ culturii, al epocii este una ce moare încă din faşă, căci însăşi culturalismul pare o istorie fără trecut. Dacă aparatul psihic este implicat de suprastructurarea Pulsiunilor Instinctuale, o teorie asupra eredităţii Psihicului este indispensabilă, după cum însăşi Pulsiunea Instinctuală este în stare de evoluţie ereditară. Teoria determinismului ereditar în psihologie prezintă Omul nu ca sistem izolat de mediu, care îşi poate modifica propriul caracter sau fondul psihic în funcţie de capriciul momentan. Căci acesta nu poate apărea ca prin minune din nimic. Un sistem absolut izolat nu există în natură. Pentru a funcţiona el are nevoie de relaţii retroactive cu alte sisteme. În acelaşi fel Organismul Uman nu poate fi considerat independent de mediul său căruia i se adaptează psihic şi organic. Psihanaliza a demonstrat suficient că multe din actele pe care cineva ar vrea să le considere spontane purtând caracteristica ‘aşa mi-a venit’, sunt de fapt explicabile în mod determinist tocmai pentru că actul respectiv este o piesă dintr-un sistem mai larg ce se raportează la mediu. Funcţia ereditară a Psihicului a fost doar parţial observată de Freud şi asta s-a amintit deja mai sus. El s-a limitat la a spune că în unele cazuri de Nevroze predecesorii suferiseră de boli venerice la un moment dat. Din păcate chiar şi această portiţă ereditaristă dezvoltată de Freud este supusă celei ontogenetiste, legată de aşa numitele Stadii de Evoluţie Libidinală. Este însă greu de acceptat că în condiţiile în care întregul Organism este o corespondenţă, o continuare a predecesorilor, Psihicul ar începe de fiecare dată de la zero pentru ca apoi să evolueze în copilărie, unde s-ar decide Structura Psihopatologică a viitorului adult cum spune Freud. Organismul ar reîncepe o construcţie dificilă şi epuizantă astfel. Mult mai fluentă este ideea că întreaga construcţie este deja moştenită de copil, pentru ca apoi să o ducă mai departe. Căci, forţat să o ia de la început Omul ar fi mai degrabă un sălbatic iar inserţia sa în social nu ar fi o continuitate, ci o eternă reîntoarcere. S-ar putea oare susţine că un sălbatic de vârstă mică sau chiar un animal crescut în condiţii umane, cu alăptare maternă şi cu toate privilegiile umane, în momentul în care i se întâmplă experienţele pe care Freud le consideră decisive pentru formarea sa ulterioară, ca ameninţarea cu castrarea sau asistarea la o scenă erotică între părinţi, ar deveni la un moment dat nevrotic ca urmare a unei regresii la astfel de presupuse repere emoţionale? După teoriile lui Freud acest lucru ar trebui să se întâmple căci el reduce cauzalitatea Nevrozei la aceste experienţe pe care le consideră primare. Cu toate acestea răspunsul este negativ şi la fel se poate spune şi despre teoria Stadiilor de Evoluţie Libidinală sau orice fel de teorie ontogenetistă. Căci Nevroza este o tulburare specifică civilizaţiei omeneşti avansate. Pe de altă parte credinţa lui Pavlov că se poate ajunge la Nevroză prin administrarea de şocuri electrice câinilor în timp ce încercau să mănânce este greşită. Căci aceasta nu se reduce la simplul conflict psihic, ci
11

parafrazând metafizica. suferă tocmai de acest psihanalitism. Iar dacă Freud acceptă că acestea se schimbă totuşi. căci el nu avea suficientă tărie pentru a putea judeca bine acest rol. a tendinţelor ‘perverse’. ar fi aruncat păcatul firii umane în grădina eredităţii. (Aşa se face că conceptul de ‘nevroză astenică’ vehiculat de şcolile psihiatrice din blocul comunist şi care este condiţionat de presiuni exterioare. cât mai ales în rândul publicului larg. Aceste presupuse Stadii reflectă ideea sa că dereglările Libidoului ar fi de fapt nişte lucruri normale. adoptând mai degrabă degenerativismul rousseauist. în timp ce nepatologicul. prin educaţie.acest conflict trebuie să aibă anumite elemente beligerante. nu se poate găsi în aceste experienţe principiul Psihicului în general şi al Nevrozelor în particular. ele trebuie să fie condiţionate intern. este recunoscut de şcolile occidentale ca fiind Stres şi nu Nevroză. indiferent de experienţele ereditare Psihicul nu se poate totuşi regenera cât de cât. Orice progres în biologie vizează o aplicare în medicină cel puţin în motivaţia personală a cercetării. în aşa fel încât ar fi reeditate funcţional în mod identic. adevăr pe care nu-l putea evita mintea lui intuitivă. Pornind de la această premisă. De fapt Freud însuşi era dominat de anumite pasiuni particulare în psihologia sa abisală. la fel ca în întreg spectrul Psihicului în general. O teorie ereditaristă asupra Psihicului. Fireşte că principalul punct al acestei erori este reprezentat de Stadiile de Evoluţie Libidinală. Distincţia dintre psihologie abisală şi psihanaliză Între psihologia abisală ca ştiinţă şi psihanaliză ca practică clinică trebuie să existe o relaţie retroactivă aşa cum există între ştiinţa biologiei şi medicină. Aici se susţine dimpotrivă capacitatea speciei de regenerare unde din patologică ea devine mai puţin patologică în condiţiile în care asupra ei nu se exercită alte traume. Dacă ar fi posibilă atunci trebuie să se accepte imposibilitatea schimbării Structurilor Psihice şi deci. dacă ar fi fost consecvent cu acesta. principiale ale Sexualităţii iar Sexualitatea Normală ar fi una psihopatologică. copilul trece din faza de ‘pervers polimorf’ către aşa numitele Stadii de Evoluţie Libidinală. ci masca lui. De fapt el nu vedea diferenţa capitală care există între prima şi cea de-a doua tocmai pentru că psihologia abisală pe care el a improvizat-o nu a fost suficient de elaborată pentru a se prezenta ca de sine stătătoare. atunci ar fi trebuit să recurgă la o astfel de înţelegere ereditaristă a genezei Psihicului. De aceea el consideră că starea psihopatologică este de fapt o regresie către aceste forme originare.) Tocmai de aceea. Rousseau. face ca teoria infantilistă să fie de nesusţinut. lipsa de evoluţie a lor în fond. aşa cum susţine teoria freudiană a Nevrozei. Acest lucru a fost realizat abia mai târziu. După însuşi numele său. ţinând cont că toţi copiii din lume au cam aceleaşi experienţe timpurii. Mentalitatea convenţională accentua nu naturaleţea omului. această ‘metapsihologie’ tinde să explice principiile prime care stau la baza activităţii psihice în general. Dar această opţiune se pare că a condus la multe confuzii atât între cei care se ocupau direct de aceste domenii. Teoria expusă aici se opune acestei perspective. este considerat ca fiind psihopatologicul care ‘s-a apărat’ reuşit. atunci cum mai ar mai fi posibilă o regresie la aceste Stadii? Faptul că a confundat psihopatologia cu bazele fiziologice ale psihologiei este marea eroare a lui Freud. După cum se va vedea la Psihopatologie. 1. Tocmai de aceea Freud le-a denumit pe ambele psihanaliză. În acelaşi fel Freud mergea la polul opus dar cu aceleaşi principii. în special în ceea ce el numea ‘metapsihologie’. statice. ca principal şi originar fundament al Psihicului Uman. nevroticul era neadaptatul. în imaginea tabu a părinţilor. adică de tendinţa de a explica anumite legi ale psihologiei abisale pe baza consecinţelor lor ce fac obiectul incursiunii psihanalitice. Aici este în joc ambivalenţa lui faţă de proprii părinţi şi faţă de societate. Mai toate confuziile ulterioare ale psihologiei abisale se datorează acestei erori. În acelaşi fel psihologia abisală s-a consolidat ca urmare a practicii psihanalitice. susţine el mai departe. ci nu extern.J. pentru care el a avut un mare respect.7. Este de înţeles că în momentul în care el declară scurt şi cuprinzător un adevăr limpede şi anume că ‘primitivul supravieţuieşte în omul modern’. Freud a avut o prejudecată esenţială care se poate vedea pe tot parcursul doctrinei sale şi anume aceea de a considera că psihopatologicul reprezintă normalul. psihologia abisală va trebui pusă pe alte baze decât cele stabilite de Freud. Căci dacă Viaţa are această posibilitate de regenerare prin naşterea unor indivizi noi este absurd să se considere că. Însă o regresie totală la aceste experienţe nu mai este posibilă principial. Astfel că. Pe de altă parte existenţa unor evoluţii psihice diferite la copiii crescuţi în aceleaşi condiţii (înfiaţi sau crescuţi la creşă). Astfel că psihologia abisală freudiană (singura care poate fi luată în serios şi dusă mai departe). descifrate de el în comportamentul şi fondul emoţional al nevroticilor. Deşi această perioadă a vieţii condiţionează aceste fenomene ca oricare alta. Există aici o atitudine similară celei din vremea lui şi care se poate regăsi şi astăzi în altă formă. cu toate că nu acceptă teoria ‘sălbaticului fericit’ pe care o susţine J. principiul. Căci aceste influenţe timpurii ar rămâne neschimbate. respectiv cu recunoaşterea psihopatologiei. ţapul ispăşitor al acestei ipocrizii. Pe baza succesului pe care psihanaliza l-a avut în tratamentul Nevrozelor el a încercat să facă o ştiinţă în care ea însăşi ca practică să fie compusă şi care să o întemeieze în afirmaţiile sale clinice în dorinţa de a fi recunoscută ca 12 . Nevroza este un complicat proces genealogic iar frustrările infantile sunt asemenea picăturilor de apă într-un râu. aşa cum el le descrie.

De fapt aici nici Tulburarea Psihică nu trebuie înţeleasă prin elementele normalităţii şi nici aceasta din urmă nu trebuie înţeleasă prin cele ale primeia. La un asemenea misterios fenomen. Şi chiar dacă între acestea există o relaţie retroactivă. raportând-o la omul normal. social faţă de cele ‘trei psihanalize’ îl constituie metoda terapeutică prin care acestea se legitimează practic drept pentru care este firesc să i se dea acest nume. Sociologul Caraveth. În acelaşi fel în care psihologia tradiţională explica înaintea lui Freud Tulburarea Psihică drept fiind ‘nebunie’. căci o astfel de teorie făcea din femeie un ‘bărbat eşuat’. căci compromisul iniţial s-a transformat în reversul său. ce trece prin structura psihică şi devine Act Psihic. specific şi individual şi Structura Psihică ce îl cauzează pe acesta. ci doar la nivelul funcţional iar psihologia abisală trebuie să urmeze originile structural-organice ale Psihicului. Cel mai pregnant exemplu în acest sens îl constituie teoria actului sexual ca dorit de femeie ca urmare a unei aşa-numite ‘invidii de penis’. Ele nu se referă la elemente particulare care aparţin aparatului psihic ci sunt structuri abstracte ale sale care apar consolidate ereditar. aşa cum apare el în Nevroza Isterică. Mai mult decât oricând trebuie făcută distincţia între Actul Psihic ca obiect principal al cercetării psihanalitice. Această distincţie între Actul Psihic şi Structura Psihică este menită să clarifice multe din ambiguităţile psihologiei abisale în general. Astfel că discrepanţa dintre aceste succese şi ambiguităţile teoretice au fost incluse în acelaşi corp terminologic: psihanaliza. el s-a lăsat înşelat. cât şi pentru cauze mai speciale. este ultimul grad de elaborare psihică a unui impuls. Această opţiune a fost destul de nefericită. Prin urmare Actul Psihic. O astfel de tranziţie a influenţei mediului asupra Organismului. Ed. modelarea Pulsiunilor Originare. Astfel că nu acest simptom este el însuşi cauza respectivului fenomen biologic. În ceea ce priveşte psihologia sa Freud s-a folosit de un artificiu prin extinderea numelui de ‘psihanaliză’ şi către ea. Atunci când ‘invidia de penis’ poate apărea într-o Tulburare Psihică sau alta. produsul pulsional finit. Iniţial această opţiune avea scopul. Această metodă s-a dovedit a fi un eşec. Este clar că interesul general. adică însuşi Instinctul ca element biologic sau extern. Prin urmare. metapsihologie.ştiinţă în mod oficial. având o rezonanţă genealogică bine determinată. orice speculaţie psihanalitică nu prinde rădăcini în psihologia abisală tocmai datorită acestui tip de funcţionalism al său. Conversia Somatică apare nu la nivel structural al Organismului. Acestea fiind spuse este clar că Freud a numit tot psihanaliză ceea ce se numeşte psihologie abisală sau în terminologia freudiană târzie. Mediul poate fi fie intern. Trei. era îmbibată în această disciplină. apoi ca un mod de a descifra sensul primar al unor conţinuturi psihice şi în sfârşit. După cum se ştie el a definit psihanaliza clar în lucrarea ‘Introducere în psihanaliză’ ca fiind mai întâi metoda de terapie a Tulburărilor Psihice. Acest ultim punct interesează în mod expres aici tocmai pentru că numele unei asemenea teorii trebuie să fie acela de ‘psihologie’ şi nu de ‘psihanaliză’. Ea mijloceşte legătura Actului Psihic cu Instinctul. (citat de Thöma şi Keäcle. în această elaborare a sa poate fi analizat psihanalitic. modelat specific în aşa fel încât acest impuls să fie transmis în plan comportamental. teorie care a produs mare scandal în rândul feministelor. ca mijloc de investigaţie asupra Psihicului. Acesta este fenomenul de psihanalizare a psihologiei abisale. Nu numai că adversarii săi nu au acceptat teoria dar pe baza acestei respingeri. Principiul unei astfel de ‘metapsihologii’ pe care a elaborat-o Freud era o generalizare nepermisă a fenomenului de Conversie Somatică a simptomului psihic. crezând că poate explica Psihicul prin anumite elemente observate în cursul practicii psihanalitice în loc să facă apel la biologie. Dimpotrivă. ca urmare a aplicării acestei structuri generale la condiţiile particulare ale mediului. ca fiind o teorie generală a sistemului psihic. extrapolând elementele acesteia la rangul de principii universale ale psihologiei abisale. Căci s-a dovedit neputincioasă atunci când degringolada de opinii pe care curentele psihanalitice le-a avut cu privire la psihologia abisală. Şi aici poate fi observată generalizarea pripită a respectivului fenomen de Conversie Isterică. Actul Psihic este reacţia acesteia la aceste particularităţi ale mediului. Toată psihologia abisală freudiană este saturată de aceste incursiuni funcţionaliste psihanalitice care pot avea valabilitatea lor pe tărâmul individual însă sunt pripite atunci când sunt extinse la nivel general. Distincţia dintre psihologie abisală şi psihanaliză trebuie deci făcută ca un semn al rigorii ştiinţifice prima ca teorie iar cealaltă ca practică. Este inoportun spune despre o Structură Psihică că ar avea un sens ar însemna a spune că însuşi Instinctul ar avea un sens dincolo de ceea ce este el în sine. El are sensul în impulsul originar dat intern sau extern înainte de a trece prin influenţa modelatoare a Structurilor Psihice. chiar autoritatea metodei terapeutice s-a văzut ştirbită. Structurile Psihice nu mai pot fi descifrate psihanalitic ele nu au un sens ci facilitează investirea. Asta atât pentru că psihanaliza. este că a confundat cauzele cu efectul. adică diferitele acţiuni şi reacţiuni ale naturii. de a spori autoritatea ei prin susţinerea morală a acesteia de către incontestabilele succese terapeutice cu privire la Nevroze. Actul Psihic. ci ambele trebuie înţelese prin prisma unor principii organice comune care apoi se particularizează specific. totuşi sau tocmai de aceea fiecare dintre acestea trebuie recunoscute ca separate. Una dintre marile probleme întregii psihologii abisale freudiene. adică dincolo de funcţia lui biologică. dimpotrivă. Căci în Isterie. ea însăşi poate fi expresia unei dereglări a unui fundament biologic al Sexualităţii ulterior modelat. 1999) a avut tăria de 13 . este unul care se formează ulterior Structurii Psihice. acelaşi exces îl face şi el raportând normalitatea la Tulburarea Psihică. fie el şi nemărturisit.

Registrul economic. după cum deja s-a amintit. aşa cum s-a făcut până acum. secundar şi ulterior. Psihanalistul inflexibil ‘interpretează’ ceea ce crede el de cuviinţă şi re pretenţia că astfel de interpretări ar fi exclusive în condiţiile în care obiectul psihologiei abisale. cu Complexul de Castrare. El va fi mai precis definit şi explicat odată cu stabilirea legilor de funcţionare ale Pulsiunii. singurele care îi atestă valabilitatea incursiunilor sale individuale. în sens postconflictual. ‘Preconştientul’. Această adăugare este dimensiunea preconflictuală a conceptului de ‘dinamică’. Teoriile Melaniei Klein. nu este individul psihanalizei şi deci nu se pot vedea rezultate pe acesta la fel cum se văd pe individ. este evident că psihologia abisală se ocupă cu Structurile Psihice strâns legate de biologie. ca produs al acestuia. El trebuie de asemenea să se extindă şi asupra consecinţelor retroactive ale structurilor acestea. Astfel că.8. El trebuie să aibă o structură pulsională.spirit să atragă atenţia asupra teoretizării oarbe a psihanaliştilor prin confuzia între planul ontologic şi cel psihologic adică între ceea ce aici se numeşte Structură Psihică ca principiu al sistemului psihic şi Actul Psihic.. Freud le-a prezentat dintr-o necesitate mai degrabă metaforică. Fără sprijinirea pe biologie psihologia abisală nu are nici o valoare teoretică. etc. Acestea sunt Acte Psihice particulare ce nu pot fi extinse universal. În aceste condiţii este clar că psihanaliza nu poate emite pretenţii de a fi luată în serios iar lipsa de cunoştinţe de logică nu poate fi compensată cu nimic. Situaţia pare într-adevăr un cerc vicios căci observaţia şi analiza sunt elemente indispensabile pentru o ştiinţă a naturii. empirică. ‘Inconştientul’ şi ‘Conştientul’ pe de o parte sau ‘Se-ul’. respectiv unul pur fiziologic reprezentând straturile mnezice în supraordonarea lor. în timp ce psihanaliza se ocupă cu Actul Psihic ulterior. în lipsa unei metode riguroase sub stricta autoîncoronare a unui fel de magicism pe care faimoasa cură didactică l-ar implica. atunci ea este luată de bună iar dacă o refuză. care susţin aşa numitele ‘dezintegrări ale eului’. De aceea conceptul de ‘dinamică’ trebuie să se extindă şi asupra acestor structuri. ci tocmai pe fundament secundar ei. au fost vizate direct de critica lui Caraveth. Iar exagerările teoretice ale psihanaliştilor. Căci acest conflict nu se poate prezenta ca izolat. Registrul topic va fi criticat în special datorită viziunii simpliste în care sunt descrise ‘instanţele psihice’. lângă care mai intră şi cel ‘topic’ şi cel ‘economic’. Astăzi realitatea nu este atât de clară şi nici psihologia abisală şi nici psihanaliza nu prea ştiu pe unde le este locul. Nici măcar Freud nu a reuşit să le distingă precis deşi la sfârşitul operei sale termenii aceştia apăreau destul de des. ca impermeabil. metoda psihanalitică este de-a dreptul defectuoasă în materie de psihologie abisală. ‘Eul’ şi ‘Supraeul’ pe de alta îşi vor pierde aspectul de stratificare topică odată ce vor fi explicate mai precis. Or ceea ce se observă prin psihanaliză este tocmai Actul Psihic al cărui fundament este Structura Psihică generală. De aceea psihologia abisală preia de la biologie lanterna cu care poate clarifica această bază a psihanalizei. este singurul care este preluat în spiritul lui în teoria expusă aici şi îmbunătăţit. De aceea psihologia abisală nu se poate întemeia pe observaţie tocmai pentru că tot ce se poate observa prin psihanaliză este numai Actul Psihic. nu au făcut decât ca astfel de apreciere să fie întrucâtva justificată. aşteptând ca prin minune ca şi biologia să facă acelaşi lucru. Psihanaliza dimpotrivă. De aceea Structurile Psihice ale psihologiei abisale nu trebuie fundamentate pe Acte Psihice. psihanalistul poate spune orice. De aceea biologia trebuie să fie sora mai mare a psihologiei abisale iar toate recomandările acesteia să fie respectate întocmai dacă ea doreşte să intre în rândul ştiinţelor. sistemul psihic global. O astfel de imprecizie a costat psihologia abisală dreptul de a fi luată în serios. adică cel de conflict între Pulsiuni este preluat dar lărgit aici. Între psihologia abisală şi psihanaliză există acelaşi raport ca între anatomie şi medicină. este la fel cu a spune că efectul este anterior cauzei. care sunt particulare şi ulterioare aşa cum face Freud cu teoria invidiei de penis pe care ar avea-o universal fetiţa. cu Visul ca ‘satisfacţie halucinatorie’ etc. în timp ce Structura Psihică rămâne ascunsă pentru că este originară acestuia. existând mulţi care nici măcar nu ştiu să facă diferenţa între aceste două. însă cu sens diferit. unul dintre cele trei registre. Actul Psihic. Astfel că dinamica are o latură generală şi una 14 . trebuie să fie recunoscută ca fiind sora mai mică a psihologiei abisale iar recomandările ei trebuie să primeze faţă de orice analiză didactică indiferent de importanţa ei pentru formarea psihanalistului. fiind o dimensiune a ceea ce el numeşte ‘metapsihologie’. Înţelegerea inversă a acestei structuri nu pe fundament biologic. Dincolo de rezultatele ei practice. atunci acest fapt s-ar explica prin ‘rezistenţele’ acestuia sau mai precis. Ea face trecerea de la Biologic la Psihic. în terminologia freudiană este unul care reflectă fidel doctrina sa simplistă despre aparatul psihic. 1. Aspectul conflictual nu este decât o parte din conceptul de ‘dinamică’ aşa cum este el văzut aici. deşi foarte criticat de către comentatori în ultimii 20 de ani. asupra originii lor precum şi asupra mecanismelor care fac ca aceste structuri să intre în conflict. Termenul ‘topică’ este totuşi preluat în această teorie. ce se prezintă ca fiind cauze ale unor conţinuturi psihice. după cum pe drept i s-a obiectat şi nu întotdeauna din afară. Pentru a opera o distincţie şi mai clară. Abordarea dinamică a psihologiei abisale Termenul ‘dinamică’. fiind o simplă filosofie a Psihicului cu vagi legături în plan biologic. Dacă subiectul acceptă ‘interpretarea’. sensul pe care Freud i-l dă. sociologic. Freud a semănat confuzie prin extinderea conceptului de ‘sexualitate’. În ceea ce priveşte termenul ‘dinamică’. prin lipsa ‘curei didactice’ a scepticului în cauză. decât dintr-o cerinţă ştiinţifică.

Expunerea la stimul cu scopul de a facilita decondiţionarea. pe cât de stufoase pe atât de sterile aşa cum apar la Jung şi Adler nu pot constitui decât regresul de la descoperirile freudiene către metoda investigării filosofice. Această precizare are un rol covârşitor în psihopatologie. El a încercat să facă această legătură chiar dacă este incompletă şi ambiguă în mare parte. Staţionarea pe terenul instabil al dualismului cu contradicţiile şi ambiguităţile sale este una dintre consecinţele renunţării nefericite la elaborarea unei dinamici a psihologiei abisale explicabilă după normele structurale ale sistemului organic. Paralelismul între Psihic şi Somatic pe care cei doi îl adoptă în teoriile lor lasă suspendate în aer anumite noţiuni cum ar fi cele de ‘arhetip’ sau ‘complex de inferioritate’ fără să le pună în relaţie cu bazele lor somatice. aşa cum apare el în curentul behaviorist timpuriu. Pentru a le înţelege pe acestea. De 15 . Aşadar între ‘S’(stimul) şi ‘R’ (răspuns). În perspectiva sa conflictul sau interacţiunea pulsiunilor reprezintă doar un aspect al dinamicii psihice iar întregul ei presupune întregul mecanism care guvernează pulsiunile dar şi originea acestora. Cu primele contribuţii ale unor psihanalişti ca M.particulară. Psihiatria lărgeşte de asemenea conceptul de ‘dinamică’. Fără principiile dinamicii psihologiei abisale. De exemplu Complexul Traumatic este un ansamblu comportamental şi emoţional după care subiectul evită situaţiile traumatice care îi pot pune viaţa în pericol. un stimul traumatic poate produce o Psihoză Reactivă Tranzitorie la cei predispuşi sau o simplă reacţie anxioasă fără nici un fel de urmări. Obiectul dinamicii psihologiei abisale este în primul rând Comportamentul Uman complex. principiile lui de funcţionare. În acest caz între existenţa stimulului şi răspunsul subiectului nu există o continuitate reflexivă. Asta deoarece acţiunea proiecţiei fobogene este condiţia simptomului fobic în Nevroza Anxioasă. precum şi cei incluşi în curentele ce încep cu ‘neo’. atunci când se va explica Nevroza şi când va fi abordată terapeutic. Freud a fost singurul care a oferit o dinamică a psihologiei abisale. Practic sarcina psihologiei abisale constă în a explica principiul acesta de unificare. origine fixată în relaţia retroactivă şi ereditară dintre subiect şi mediu. În situaţia de suprasolicitare acestea determină structuri secundare. Cu alte cuvinte. Lacan şi alţii. Aşadar principiul S→R. Aici este implicată tocmai această predispoziţie care face din stimulul fobic o supradimensionare în Nevroza Anxioasă. în dezvăţare. Dinamica psihologiei abisale are aşadar pretenţia de a explica sufletul uman. unde subiectul se poate alege cu un Atac de Panică. pregătirea ei şi nu ştiinţa propriu-zisă. pornind de la structura fiziologică. Tocmai de aceea psihologia abisală poate fi numită şi psihodinamică. Aşadar subiectul nu are rol pasiv în relaţia cu stimulul. pentru alţii. Însă pentru a aduce psihologia abisală la rang de ştiinţă nu trebuie abandonat acest demers aşa cum au făcut dizidenţii de la şcoala sa. trebuie pusă tocmai predispoziţia subiectivă. structural. dându-i acelaşi sens cu cel argumentat aici. ele fiind chiar Tulburările Psihice. Conform acestui principiu terapia ei ar trebui să se constituie în decondiţionare. Behaviorismul o explică simplu ca fiind un comportament învăţat. Însă aportul psihologiei abisale este dat de explicarea pe mai departe a acestui principiu în lumina unei viziuni structurale asupra psihologiei. este recunoscut ca valabil. Această prelucrare se face în funcţie de ordonarea acestor structuri originare de formate ereditar. Cea generală cuprinde fiziologia bazală a psihologiei. unde ‘O’ este chiar Organismul. Argumentările sale. de devenire din planul fiziologic în cel psihic iar o psihologie abisală nu are nici o şansă de a deveni ştiinţifică decât în măsura în care stabileşte această unitate. ci o prelucrare subiectivă a influenţei stimulului. în funcţie de structuri originare. Omul este un complicat sistem unitar şi nu aşa cum le prezintă dualismul platonician dar mai ales cel cartezian împărţit în două subsisteme izolate trup şi suflet. Numai că Nevroza nu poate fi explicată simplist iar aceste metode dau greş în ceea ce o priveşte. primare şi fundamentale care sunt aici numite Complexe Fundamentale. pe care Psihicul se grefează şi pe care o confirmă. Principiile trupului se regăsesc în cele ale sufletului. De aceea se poate spune nu că S→R ci că R→S în acest caz. această continuitate dintre Somatic şi Psihic. ea riscă să intre într-o retorică fadă iar metoda ei să fie una nespecifică şi ambiguă. J. Dinamica specială a ei cuprinde Psihopatologia. De exemplu obiectul Fobiei din Nevroza Anxioasă este altul decât cel al Psihopatiei Traumatice în care aceste metode funcţionează într-o anumită măsură. ci unul activ. la care se adaugă Genealogie. în mod genealogic. Căci dinamica este singura şansă a psihologiei abisale de a nu se constitui ca o disciplină ce colecţionează date. El este principiul fundamental de constituire a aparatului psihic şi chiar al celui biologic. metoda explicării lor se va concentra în definirea şi identificarea originii lor. fără canonul său legic. aici existând o mulţime de metode după cum se va vedea. organică. situaţie care este doar începutul unei ştiinţe. ceea ce aici se numeşte Metabiologie. funcţionează mai puţin în Nevroze. psihopatologice. încât acestea să derive în reflexe condiţionate din reflexe necondiţionate. disputa în psihologie a părăsit terenul dinamicii pe care Freud l-a iniţiat şi asta cu atât mai rău pentru ştiinţă. De aceea behaviorismul târziu acceptă formula ‘S→O→R’. Succesele vizau alte entităţi nozologice mai simple iar ceea ce credeau terapiile cognitiviste că era Nevroză era de fapt altceva. Klein. O astfel de structură originară va fi definită ca fiind ansamblul reacţiilor şi comportamentelor unui subiect pe o perioadă suficientă de timp.

în planul mentalităţii maselor. Ea trebuie să caute o cât mai bună dezvoltare pentru ea însăşi indiferent de ermetismul terminologic în care ar putea intra ca urmare a acestei dezvoltări. De asemenea trebuie să îşi clarifice metoda şi terminologia. Căci el pierde din vedere alte elemente care se ascund dincolo de Sexualitate. fiecare interpretând-o trunchiat şi neadecvat şi mai tot omul pretinzându-se cunoscător abil al pasiunilor umane pare gata oricând să dea un sfat acolo unde crede că este mai priceput şi gata să reinventeze psihoterapia. Necesitatea unei noi metode în psihologia abisală Psihologia abisală este o ştiinţă în devenire şi fiecare pas este la fel de important în această devenire. Din nefericire psihologia nu poate fi o ştiinţă empirică. Psihologia abisală are nevoie de principii primare în timp ce cele ale Nevrozei sunt o consecinţe secundare ale acestora. decât într-o psihologie.Sănătate Psihică. Efortul său ambivalent şi uneori vecin cu falsa umilinţă de a face tuturor inteligibilă psihologia abisală adoptând formule şi o terminologie cât mai accesibile s-a răsfrânt de fapt către contrariul acestui scop. Termenul de freudian este sinonim cu ce este obscen. chiar dacă acum ea este în impas. Prin aceasta nu trebuie înţeleasă acea posibilă obiecţie care deseori i se aducea lui Freud în disperare de cauză. Pentru a ajunge empirică ea trebuie să fie o neurofiziologie ultraperfecţionată susţinută de o aparatură ce pare a aparţine viitorului îndepărtat. disecţii. Îmbunătăţirea metodei de lucru poate facilita apariţia acestor principii. Totuşi acest ideal trebuie luat ca reper în construirea unei teorii viabile şi nu Nevroza ca atare. Tocmai de aceea psihologia abisală trebuie să se denevroticizeze. Din acest punct de vedere distincţia Tulburare Psihică . făcând din ea nucleul psihologiei sale abisale nu este neapărat exagerată ci doar incompletă.aceea schema de mai jos este menită să explice această situaţie. iar experimentalismul în psihologie. unde M este mediul. de a demonstra anumite adevăruri cu orice preţ chiar dacă o astfel de revoluţie mentală a avut cu adevărat loc a avut şi revers. extirpări etc. Dimpotrivă psihologia abisală nu trebuie să facă concesii metodologice şi ideatice pentru a-şi găsi adepţi. În fapt viaţa omenirii se schimbă tocmai datorită cunoştinţelor aplicate coerent şi uman iar popularitatea este un semn meritat al preţuirii de care trebuie să se bucure acestea. un ideal după cum se va vedea. Ea a încercat mult însă a reuşit puţin. are fireşti ambiguităţi. Acest lucru nu este neapărat ceva de evitat iar popularitatea unei discipline sau a unui autor este de căutat. Din păcate o astfel de ambiţie de a revoluţiona lumea. De aceea este necesară o metodă diferită care să aibă legătură cu argumentul dar care trebuie să fie totuşi departe de speculaţia strict logică. Conceptele filosofice sunt 16 . O încercare de speculaţie filosofică s-a dovedit a nu duce la o ştiinţă a psihologiei stabilă. Până şi rezultatele psihologiei cognitive ce încearcă experimentarea Memoriei. care acceptă că teoriile lui ar fi juste totuşi dar acest lucru doar în ceea ce priveşte nevroticii în timp ce cei normali s-ar suprapune totuşi concepţiei tradiţionale despre om. Ea trebuie să îşi unească forţele pentru a-şi arăta virtuţile astăzi când este mai ales criticată pentru neajunsurile ei. se reunesc mai degrabă într-o fiziologie experimentală a Memoriei. aşa cum fizica şi biologia beneficiază. împărţită în mai multe curente neunitare. pare să fie o falsă distincţie iar aceasta din urmă pare să fie o contradicţie în termeni. căci ea nu poate beneficia de examinarea directă a obiectului ei de studiu. prelungire în realitate a acestuia. prototipul analizei sale este Nevroza. Atitudinea lui când tolerantă faţă de concepţiile populare când elitist-ermetică s-a regăsit şi în demersul său teoretic. adică principiile Comportamentului Uman în diversitatea lor. Tocmai de aceea psihologia este o ştiinţă defavorizată sub raportul metodei. Modestia excesivă ce se observă în adoptarea unor concepte tradiţionale cum ar fi cel de ‘conştient’ sau ‘inconştient’. Aşadar o metodă de investigare a obiectului psihologiei nu poate fi empirică datorită faptului că neurofiziologia este ea însăşi încă rudimentară. M S O R Importanţa pe care Freud o acordă Sexualităţii. Din acest punct de vedere. Este foarte clar că din nevoia personală a lui Freud de celebritate. Căci dacă aceste concepte au fost elaborate de o mentalitate tradiţională principial neştiinţifică este normal ca ambiguităţile şi contradicţiile acesteia să fie transmise mai departe teoriei care foloseşte aceste concepte. diferit de stimul. 1. prin experimente. nu poate conduce la mare lucru. Cu ajutorul autorităţilor care au marginalizat-o sistematic sensul ei a fost deturnat.9. din impulsul de a face cunoscută psihologia abisală celor ce nu sunt dispuşi să-i acorde suficient timp şi efort pentru înţelegere. aceasta a ajuns printre cele mai vulgare ştiinţe atât sub aspectul estetic dar şi sub raportul practic. tocmai pentru că dexteritatea argumentării filosofice este construită pe nisipuri mişcătoare. Astfel că el a folosit într-o arie extinsă conceptul de ‘nevroză’ în afara a ceea ce se numeşte astăzi Nevroză. Fiecare autor are o contribuţie atâta timp cât a observat un fapt căruia i s-a dat mai puţină importanţă.

accesibil tuturor. Psihanaliza reuşea să pătrundă mult mai mult în înţelegerea Psihicului faţă de ceea ce reuşea metoda introspecţonistă. Asta înseamnă că în determinarea Comportamentului uman se pot pune cap la cap verigi foarte importante ce separă Omul Modern de viaţa 17 . Din păcate Freud a folosit intuiţia brută în clădirea sistemului său teoretic ceea ce pentru ştiinţă este insuficient căci o ştiinţă are nevoie de explicaţii complete şi precise. Însă problema cunoaşterii pe care filosofia o facilitează îi reduce drastic autoritatea ştiinţifică. Metoda istoricistă pe care o deschide o astfel de fericită oportunitate este dublată de existenţa antropologiei culturale care facilitează în plan spaţial această continuitate temporală prin cercetarea tuturor modelelor de societăţi care există în lume la ora actuală. Pe parcursul expunerii de faţă conceptele psihologiei tradiţionale vor trebui treptat eliminate tocmai ca urmare a despărţirii progresive de spiritul teoretic ce le stă la bază. noutate care presupune un nou cadru conceptual ci preferă să se joace cu conceptele deja fabricate. În acest fel se realizează o continuitate structurală. ci doar în ceva premergător şi rudimentar acesteia tocmai datorită lipsei de metode de cercetare.aceleaşi cu cele ale simţului comun iar demersul filosofic poate fi comparat cu un raţionament valid din punct de vedere logic dar al cărei concluzie este falsă deoarece premisele sale sunt false sau irelevante. demersul filosofic este de la început sortit eşecului. Oricât de importante ar fi intuiţiile unui Schopenhauer. căci această etapă este hotărâtoare pentru ştiinţă în general. Lacan care a îmbâcsit psihologia abisală cu filosofie. Or psihologia nu a atins nici măcar acea etapă a definirii conceptelor iar în domeniul său domneşte degringolada profundă în care fiecare autor îşi are propriile teorii şi propriile definiţii ale conceptelor. Metoda speculaţiei filosofice pure fără asigurarea unei legături strânse cu realul. teoriile acestora nu se pot constitui într-o psihologie abisală. de-a lungul evoluţiei speciei animale către cea umană. pretenţie îndreptăţită în bună parte tocmai datorită consolidării parţiale a unei metode. Din păcate în multe cazuri psihologia este o (veche) filosofie experimentală. Ceea ce se numeşte astăzi psihologie în general sub pretenţia desprinderii de filosofie. O abilitate de a unifica logic aceste date poate închega o metodă care să îndeplinească criteriile ştiinţifice în acest caz. În acest caz el poate fi urmărit genealogic. Aşadar complicatul Comportament Uman aşa cum apare astăzi nu trebuie să fie decât rezultatul comportamentelor etapelor anterioare de dezvoltare a Vieţii. Însă psihologia abisală era şi a rămas totuşi în ceaţă tocmai pentru că îi lipseşte o metodă ştiinţifică. cu toate că Psihicul Uman pare să fie un dat nemijlocit. anume să definească conceptele cu care lucrează. căci ea nu aduce nimic nou cunoaşterii. După cum s-a amintit mai sus. Prin această adăugare ea a avut de câştigat faţă de datele obţinute în trecut de filosofie numai prin speculaţie însă limitele experimentării indirecte şi-au făcut simţită prezenţa. operează însă cu aceleaşi concepte irelevante dar are în pierdere renunţarea îngrijorătoare la raţionament. În acest fel. Individul este de fapt un continuator al Psihicului predecesorilor şi nu un începător în dezvoltarea Psihicului. Acest reper metodologic este constituit din ipoteza evoluţiei vieţii în general şi a speciei umane în special. Tocmai aceasta este marea problemă în psihologie. printr-o călătorie în timp. trecând prin Melanie Klein. Din punct de vedere ştiinţific. după cum s-a spus mai sus. în acest stadiu ea a condus la intuiţii valoroase ce îndreptăţesc pe Freud să fie recunoscut ca fondatorul psihanalizei ca terapie şi psihologiei abisale ca ştiinţă. Însă el ar fi avut probabil revelaţia celei de-a doua treziri din ‘somnul dogmatic’ dacă. Lipsa de rezultat concret al acestei metode. ar fi ajuns să studieze lucrările lui Freud care deschid o nouă cale de înţelegere a aparatului psihic uman cu ajutorul metodei asociaţiei libere. Din păcate o întreagă tradiţie psihanalitică postfreudiană a fost dominată de această metodă. Kant sau Nietzsche. egal cu cel din psihanaliză este dată de faptul că psihologia abisală studiază Suprastructura generală a aparatului psihic. Kant avea dreptate când sublinia că psihologia bazată exclusiv pe introspecţie nu are nici o şansă să devină ştiinţă. în ciuda majorelor sale contribuţii în materie de psihanaliză şi ajungând în special la J. cu concretul nu duce la nişte rezultate importante pentru ştiinţă. după cum s-a arătat mai sus. Chiar dacă pentru psihologia abisală această cale este mai puţin concludentă. ducând mai degrabă la un material ce trebuie ulterior reanalizat şi rearanjat. Încercarea de a face din psihologie o ştiinţă sigură este o sarcină dintre cele mai grele. psihologia a renunţat la amplele argumentaţii şi la metoda speculativă însă tot pe aceeaşi bază conceptuală a funcţionat la care a adăugat experimentul şi observaţia. Psihologia abisală devine astfel una genealogistă dintr-una ontogenetistă. Păcatul ei este că aceste concepte sunt ambigue de la început. Cu toate aceste insuficienţe există totuşi o lumină ce poate face din psihologie o ştiinţă prin intermediul unei metode proprii de cercetare. spre deosebire de metoda intuitivă freudiană se realizează o continuitate a acestor etape fiecare etapă fiind explicată prin cealaltă. Dacă o astfel de ipoteză este adevărată atunci Comportamentul Uman nu este necesar să fie studiat prin intermediul unor aparate ultrafine care să observe în viu modul de funcţionare a acestei magnifice maşinării şi astfel să-i înţeleagă principiile. pe când psihanaliza se limitează la descifrarea Actelor Psihice. Freud însuşi a păşit pe acest domeniu al speculaţiei către sfârşitul operei sale iar rezultatul a fost negativ. Derivată din filosofie.

estetica. pe baza acestei retroactivităţi. ci doar reconstituirea vieţii psihice. astfel că eforturile conjugate ale acestora pot conduce la o nouă metodă de cercetare ce poate conduce la un astfel de scop. antropologia culturală. Iar prezentarea dinamică a societăţii. Pentru aceasta nu este necesară reconstituirea întregii istorii a Vieţii. Este evident că mai multe ştiinţe vor trebui să-şi dea mâna pentru a constitui o metodă viabilă a psihologiei abisale. ca biologia. economia. Reperele evoluţiei sociale sunt păstrate sedimentat în abisurile Psihicului său iar reconstruirea acestei istorii coincide cu reconstituirea structurii generale ale Pulsiunilor ce guvernează Comportamentul adică a elementelor aparatului psihic uman. structura ei elementară şi proprietăţile ei. Însă psihologia abisală poate fi comparată cu o bancă unde toate celelalte ştiinţe îşi depun banii de care dispun pentru ca apoi aceştia să se înmulţească pentru fiecare datorită dobânzilor. schiţarea evoluţiei Umanităţii în mediul său leagă în mod indisolubil psihologia de sociologia generală. cu evoluţia sa ghidată la rândul ei de evoluţia tehnico-ştiinţifică. Însă aceste ştiinţe sunt legate una de alta exact aşa cum arată schema. a istoriei ei. ceea ce este aici teoretizată ca Trunchi Psihic. Pe lângă antropologia culturală. Statutul de unitate al acestor ştiinţe trebuie să reiasă măcar din faptul că ele prezintă un atribut. o calitate a omului ca fiinţă unitară iar acest fapt trebuie să le facă unitare automat şi pe acestea. adică în societate. având în vedere faptul că Psihicul ia o asemenea amploare încât să devină obiect de cercetare abia la Om. filosofia. Este imposibil ca sociologia să fie gândită în afara economiei generale şi economia în afara biologiei generale. Deci dacă fiecare dintre ele contribuie la întărirea metodei psihologiei abisale fiecare îşi va primi răsplata tocmai prin aprofundarea fiecăreia chiar dacă acest lucru este mai puţin concret pentru biologie şi logică de la care psihologia abisală mai mult ia decât dă. precum şi a cadrului psihodinamic care permite relaţia retroactivă a aparatului psihic cu mediul său. elemente grupate în Suprastructura Generală a Psihicului. cu toate amănuntele sale banale. Pe de altă parte. Speculaţiile atât de spinoase ale originilor Vieţii pot fi evitate căci Psihicul este o apariţie recentă în câmpul ei în aşa fel încât evoluţia lui se poate reconstitui simplu sub raportul istoric. a relaţiei ei retroactive cu mediul. sociologia generală este a doua disciplină ce poate contribui la devenirea psihologiei ca ştiinţă. ei îi rămâne în continuare rolul de a stabili relaţiile dintre elementele acestor structuri care determină însăşi această Suprastructură Psihică. psihologia cognitivă şi în sfârşit logica după cum arată următoarea schemă: Existenţa acestor ştiinţe pare să fie una de independenţă în ceea ce priveşte relaţiile dintre ele iar o metodă care să le cuprindă pe toate pare să fie cu totul nepotrivită. Aşadar prin stabilirea reperelor evoluţiei vieţii. face ca psihologia abisală să se poată în fapt constitui tocmai în rămăşiţele Comportamentului Uman de la origini. În realitate caracterul mozaicat al metodei experimentate aici este dat fie pentru că mai toate aceste ştiinţe sunt incomplete fie pentru că prejudecăţile la adresa lor le face de la început incompatibile. Odată stabilite aceste repere ale psihologiei abisale. după principiile evoluţiei mediului său. Acest cadru face obiectul aparatului psihodinamic care constă în sistemul global ce face posibilă Pulsiunea Psihică.sălbatică. se poate stabili evoluţia Comportamentului Uman ca omolog reactiv al acestuia prin stabilirea evoluţiei mediului. 18 . În felul acesta se conturează o metodă riguroasă de cercetare pentru psihologia abisală.

După cum se va vedea în primul capitol. În acest caz psihologia se dovedeşte a fi o ramură a biologiei generale care îşi propune să identifice modul în care Pulsiunile Fiziologice îşi modifică forma ca urmare a retroacţiunii dintre ele şi mediu. după cum s-a amintit). a închiderii ochilor faţă de acest domeniu. căutând repere psihologice pentru explicitări ale unor funcţii biologice. Epoca eroică a acestor discipline este fără îndoială aceea a elaborării unui astfel de interes ştiinţific. Filosofia a închis ochii acestei părţi a Umanităţii şi acesta este eşecul ei în înţelegerea naturii umane şi ca doctrină şi ca metodă. Eşecul anumitor teorii freudiene în ceea ce priveşte psihologia abisală se datorează tocmai abandonării domeniului psihopatologiei. Eşecul satisfacerii acestor Pulsiuni mediate în acest fel se constituie în psihopatologia acesteia. chiar dacă elasticitatea sistemului său de teorii. ci una specială. Acelaşi lucru l-a încercat şi filosofia. după cum s-a spus şi se va mai vedea mai departe. Ulterior el a preferat să întoarcă spatele psihopatologiei.Încercarea de a stabili coordonatele dinamicii psihologiei abisale nu trebuie să se ghideze după principul aprehendării viselor.10. Analiza Nevrozei cu atenţie poate conduce la înţelegerea ‘minusculei’ naturi umane. aplicată. Efortul elaborării pe mai departe a unui asemenea demers nu a fost însă susţinut de Freud. unde masca omului. aşa cum este ea structurată prin educaţie. psihoterapeutică. Căci psihologia abisală trebuie să determine modul în care o funcţie biologică. Această supunere este o dezvoltare normală a funcţiei Pulsiunii. Psihologia abisală şi psihiatria Apariţia psihologiei abisale şi a psihanalizei ca ştiinţă şi respectiv practică medicală. 1. fie încearcă să le elaboreze pe cele vechi. A căutat toată opera sa să înţeleagă ce se întâmplă în mintea pacientului. de continuitate. preferând să renunţe la acest ţel iniţial. din păcate Freud face şi o confuzie între cele trei domenii de investigare a psihologiei abisale. Căci dacă o astfel de metapsihologie ar fi disciplina care ar studia principiile primare ale psihologiei abisale atunci aceste principii trebuie să fie fiziologice. Distincţia sa triplă nu este specifică unei astfel de investigări. Psihologia abisală nu trebuie aşadar să piardă din vedere funcţiile biologice. însă cu conceptele ei obscure ea pierde exact ceea ce este mai important. exact ceea ce ea crede că este mai puţin important. devine una psihică iar acest mecanism se întâmplă după modelul conflictului între Pulsiunile Fiziologice luate ca premisă. în simptomul nevrotic Freud înseamnă pentru cunoaşterea sufletului omenesc mai mult decât toţi filosofii la un loc (chiar dacă a făcut din aceste simptome nişte constante principiale ale Psihicului ceea ce. ceea ce l-a intrigat pe mult mai filosoful Jung. însă acest lucru a fost făcut fără un sistem de concepte bine pus la punct. după cum psihologia sa abisală propune înţelegerea Omului dintr-un alt punct de vedere şi anume din imboldul de a cerceta cu atenţie. Filosofii au explicat domeniul psihopatologiei cu câteva fraze. supradimensionată. (intuiţia lui arătându-se deficitară într-un moment cheie al carierei sale legate de studiile asupra frunzelor de coca) şi nici un profund gânditor. Dar marele său atu este accesul la fapte. O astfel de distincţie se datorează metodei diferite cu care operează aceste discipline în cercetarea obiectului lor care în acest caz este identic (biologia operează cu metoda empirico-tehnologică iar metabiologia cu cea logică în principal. de aceea marile descoperiri ale sale îşi au aici originea şi nu în adăugirile ulterioare. Toată opera freudiană ulterioară fie încearcă să clarifice anumite probleme trecute cu vederea anterior elaborând noi teorii. Psihologia abisală foloseşte deja un fel de ‘microscop’. Nevroza prezintă natura umană supradimensionată aşa cum e ea asemenea unui microscop. Psihicul se dovedeşte a fi o reminiscenţă în satisfacţia unei asemenea Pulsiuni astfel amânate ca urmare a mecanismelor complexe la care ea trebuie să se supună datorită imperativelor civilizaţiei. pe lângă faptul că între psihologie şi biologie nu se stabileşte o relaţie clară. somatică. Instinctuale în relaţia lor retroactivă cu mediul. cu fiziologia. cedează. Or acest lucru necesită o înţelegere din alt unghi a întregului sistem. Însă prin simplul fapt că a avut curajul analizei naturii umane aşa cum apare ea mărită. O psihologie care nu are la bază principii biologice nu este una abisală. nu a ajuns la dexteritatea argumentării filosofice. Însă Freud nu şi-a putut modifica radical doctrina aşa cum a făcut-o din dorinţa de a crea o clasificare clară a tulburărilor psihice cu toată deschiderea sa ştiinţifică. aşa o cum face Freud. Psihicul Uman apare pe fondul amânării satisfacţiei Pulsiunii Fiziologice. Freud nu a fost un om de ştiinţă eminent din punctul de vedere al capacităţii de elaborare şi a ‘simţului’ teoretic. Genealogia dinamicii psihologiei abisale face obiectul modelării Pulsiunilor originar Biologice. pe viu natura umană. Această importanţă a demersului său se datorează numai raportării la psihopatologie. în mare parte elaborat de Freud. 19 . lăsând să transpară profunzimile sale. constituie o eroare). În acest caz. a fost determinată de imboldul lui Freud de a determina o nosologie psihiatrică clară. Aceste Pulsiuni Fiziologice fac obiectul metabiologiei dinamicii psihologiei abisale iar termenul ‘metabiologie’ este introdus pentru a opera distincţia dintre conceptul său şi cel de biologie propriu-zisă. a Instinctului. Însuşi termenul de ‘abisală’ desemnează vecinătatea ei nemijlocită cu biologia. Trebuie aici arătat că termenul ‘metapsihologie’ pe care îl foloseşte Freud este identic în mare parte cu cel ‘metabiologie’ folosit aici dar neclaritatea lui îl face neoperant în această situaţie deoarece conceptul primului este mult mai larg decât cel al celui din urmă. biologice iar respectiva metapsihologie ar trebui de fapt să fie metabiologie. analizându-l ‘cu ochiul liber’. după cum însăşi religia făcea.

precum şi cea ca fiecare psihanalist sau psiholog abisalist să aibă o formaţie teoretică în biologie. deşi costă mai puţin. din păcate.Acest fapt este dovedit de continua decădere a acestei discipline în ciuda unor mici împrospătări legate de autorii postfreudieni. Astfel de ‘critici’. Însă medicaţia actuală care se aplică cu succes acolo unde psihanaliza ar avea şi mai mare succes produce o oarecare dependenţă a pacientului de ea. Or Freud a închis ochii diversităţii de tablouri clinice prezentate de psihopatologie. Psihiatria are mare nevoie de o clasificare având în vedere neconcordanţele de stabilire a diagnosticului care există astăzi în acest domeniu. refăcută. Lipsa de comunicare dintre acestea. tocmai prin limitarea psihologiei abisale care nu a putut să le observe. între aceste două discipline s-a creat o prăpastie. Aşadar scopul psihologiei abisale este acela de a ajunge la o clasificare universal acceptabilă a tulburărilor psihice. îngrămădirea paranoiei în schizofrenia paranoidă. acel curaj de a invita subiectul să spună tot ceea ce îi trece prin minte fără să îşi judece ‘critic’ aceste idei. adică să distrugă efectiv acele reprezentări care sunt de obicei refulate şi care ulterior ‘se reîntorc’ prin Sublimare sau alte căi la fel cum o otravă poate fi neutralizată printr-un antidot. costul tratamentului este suportat de casele de asigurări. psihiatria s-a detaşat la rândul ei de psihanaliză. Obiecţia pe care Freud i-o aducea lui Adler că nu explică cum e posibil ca el singur Complexul de Inferioritate să explice atâtea Tulburări Psihice. Încercarea de a duce mai departe psihologia abisală şi de a o corecta pe cea actuală presupune acel curaj al descoperirii psihanalizei. cum ar fi de exemplu Germania. ci diversitatea de clase însele. Deşi există unii psihiatrii care sunt şi psihanalişti. aşa cum reiese din cazul Schreber. 2. Modul în care Freud a extins nepermis conceptul de ‘nevroză’ în zona totală a Psihopatiilor sau Psihozelor. Cu toate acestea este imposibil ca o teorie care se pretinde a cunoaşte abisurile Psihicului Uman şi a cunoaşte adevărul despre acestea să nu poată face ordine în psihopatologie şi să nu elaboreze o clasificare clară şi precisă a Tulburărilor Psihice. Cerinţa ca fiecare psihiatru să aibă la activ o cură didactică. poate fi aplicată psihologiei sale însăşi prin extensie: cum poate fi explicată diversitatea copleşitoare a materialului clinic doar pe baza a câtorva Stadii de Evoluţie Libidinală? O psihologie abisală care nu ia cu asalt acest material clinic al psihiatriei. psihologia abisală trebuie reinventată. Însă principala latură a discordiei este reprezentată de metodologia terapeutică. poate fi un pas decisiv în acest sens. Ei au încetat aproape să se adapteze la psihopatologie şi la noile sale condiţii. facilitată de sistemul de formare şi nu de propriile curiozităţi. diversitate nu de elemente ale unei clase. acel curaj de a recunoaşte importanţa Sexualităţii pentru Psihicul Omenesc întrun moment de impas. Astfel că. chiar dacă în unele ţări. psihanaliza şi psihiatria nu vor putea face niciodată casă bună nici pe plan teoretic. pe care el le cam ignora. O astfel de metaforă este folosită pentru a sublinia importanţa a deosebită a acestora. Psihanaliza insistă pe investigaţia profundă în timp ce psihiatria lasă deoparte o astfel de evaluare exhaustivă în favoarea ameliorării produsă de medicaţie simptomului. în special în ţările fostului lagăr socialist. Freud trăia convingerea că în terapia Tulburărilor Psihice viitorul este cel al medicaţiei. Totuşi este probabil ca aceste probleme se vor rezolva mai devreme sau mai târziu iar această exagerată scindare între ele se va aplatiza progresiv. Îndreptată spre criteriile ei de încadrare semiologică a Tulburărilor Psihice într-o clasă sau alta şi înzestrată cu autoritate medicală. Este normal ca între psihiatrie şi psihanaliză să fie o oarecare incompatibilitate legate de formaţia celor două deşi anumiţi specialişti au ambele formaţii. dar şi a polemicilor nejustificate de studiul ultimilor date din domeniul psihopatologiei. De aceea scopul dinamicii psihologiei abisale este acela de a explica această diversitate. aceste gânduri. printre care şi Tulburări de formă libidinală. O teorie generală a Pulsiunilor ar însemna rezolvarea multor ambiguităţi din psihologia abisală care au făcut ca ea să nu-şi câştige numele de ştiinţă încă. pe termen lung efortul financiar poate fi acelaşi. se exclude ea însăşi de la pretenţia de ştiinţă pe care fără îndoială că o merită. După cum s-a spus. în loc să o încorporeze şi să o corecteze ca urmare a experienţei sale. Din nefericire. fără să ia în calcul chiar evoluţia acestor Tulburări timp de aproape o jumătate de secol. TEORIA GENERALĂ A PULSIUNILOR Freud spunea despre Pulsiuni că reprezintă mitologia ştiinţei psihologiei abisale Pulsiunile fiind asemenea zeilor. în loc ca acesta să fie semnul distinctiv de apartenenţă a acestora la aceeaşi categorie aşa cum există în multe alte asemenea care încep cu ‘psi’ aici există cea mai mare discordie. sensul pe care ele îl pot da aparatului psihic la fel cum divinitatea dă sens existenţei. Psihanaliza cu greu poate fi instituţionalizată deoarece necesită mult timp şi efort financiar. trebuie înlocuită cu o întrepătrundere mai constructivă a lor. Pornind de la această diferenţă de opţiune. rămânând sub impresia primelor sale studii şi primilor săi pacienţi nevrotici. clasificare realizată nu pe baza criteriilor semiologice aşa cum se face astăzi în psihiatrie 20 . Dar el probabil că imaginase nişte medicamente capabile să atace ‘atemporalitatea Inconştientului’. s-au menţinut încă şi astăzi. prin confuzia sau cel puţin. atestă în ce mod el a închis ochii acestui domeniu. Psihiatria poate fi foarte uşor instituţionalizată căci terapia se reduce la administrarea de substanţe chimice capabile să producă un echilibru artificial şi momentan în sistemul psihic al pacientului.

incompatibile. Aceste tendinţe sunt conservarea şi înnoirea. organismele.1. de la ţară la ţară. Sub raportul biologic evoluţia se desfăşoară în două tendinţe opuse care. 2. Conservarea presupune efortul vieţii de a rămâne aşa cum este acest lucru realizându-se prin autoapărare în special iar înnoirea presupune imperativul de a trece către forme superioare de existenţă. Apoi ea conţine genealogia psihologiei abisale. adică către evoluţie. Va fi arătat modul în care Psihicul se desprinde de Biologic (rămânând în relaţie retroactivă cu acesta) precum şi modul în care el se formează pe mai departe. către dezvoltare şi perpetuă consolidare. cele superioare sunt consolidate ca sisteme individuale complexe. ceea ce este diferit de la mediu la mediu. ele colaborând retroactiv. fireşte c Freud tinde de multe ori să ia în calcul şi ereditatea şi influenţele Mediului în geneza Psihicului însă de fiecare data sfârşeşte prin a găsi cauze suspendate în aer pentru acesta cum este cazul teoriei stadiilor de evoluţie libidinală. totuşi nici viceversa nu este valabilă aşa cum tinde să considere psihologia abisală freudiană. Acestea sunt reunite în capitolul dedicat Softului aparatului psihic. El încearcă să deducă din aceste principii posibilitatea de existenţă a Instinctelor însele. 2. se deosebesc de materia anorganică prin faptul ca ele reuşesc să prelucreze mişcarea şi să o iniţieze printr-un anumit principiu propriu. De aceea aici se vor cerceta principiile cele mai generale ale Biologicului. ceea ce face obiectul capitolului despre Hardul aparatului psihic adică despre suportul său organic. adică între indivizi similari şi alta interspecifică. prin conflictul lor. începând de la definiţia Psihicului trecând prin explicarea lui şi identificarea formelor sale de manifestare.1. Aceste relaţii facilitează o trăsătură esenţială a evoluţiei vieţii şi anume selecţia naturală. exterioritatea ultimă a Psihicului.1. grup sau clasă socială) ci pe principii dinamice generale. Chiar dacă ele par contradictorii şi deci. constituie principiul apariţiei Psihicului.(căci acestea clasifică actul psihic final. Pentru asta este necesar să se stabilească ce este Instinctul. brută şi neprelucrată a Mediului aşa cum face materia anorganică atunci când evoluează. Deşi se găsesc explicaţii pentru o cauzalitate exterioară totuşi acestea nu rezistă testelor cele mai simple. cel care a lansat termenul. vor trebui mai întâi analizate Instinctele şi apoi ceea ce se numesc complexe ale trunchiului psihic. Instinctele. Din acest motiv acest subcapitol se şi numeşte aşa. Celălalt subcapitol se va ocupa despre fenomenul apariţiei Psihicului din aceste premise biologice. fără influenţa directă. unde relaţiile Individ-Mediu se realizează în interiorul speciei. pentru ca apoi să le localizeze şi să le descrie. Pentru acest lucru este necesar parcurgerea unui drum anevoios. Aşadar. cu două subcapitole referitoare la problema structurării aparatului psihic la care se adaugă cele ale psihologiei cognitive cu aplicaţiile principiilor descoperite şi manifestarea diversă a elementelor analizate în primele două. Metabilogia psihologiei abisale Cu acest subcapitol psihologia abisală caută să se lege de o bază sigură. trecând prin stabilirea legilor şi principiilor acestuia şi terminând cu descrierea părţilor sale componente relevante pentru psihologie. unde o specie concurează sau conlucrează cu alta. Hardul aparatului psihic Respectând drumul prin care Pulsiunea Biologică devine o Pulsiune Psihică. să deducă principiile sale şi întregul său demers din această zonă pe care va trebui să o analizeze amănunţit pentru a găsi o astfel de portiţă de comunicare cu realul care să-i întemeieze dreptul la existenţă. Între aceste sisteme individuale funcţionează relaţii complexe. de concurenţă sau de conlucrare. Secţiunile acestui subcapitol se vor ocupa tocmai de acest drum pornind de la analiza fenomenului biologic. ce face el sau ce scop are pentru Organism ceea ce face obiectul Metabiologiei psihologiei abisale. care este un Mediu reflectat genetic) aceste cauze. această parte întâi conţine pe de o parte Metabiologia ca sistem de funcţionare biologică a Organismului şi transformarea acestor principii în funcţii psihice. 2. După ce această sarcină va fi fost terminată se poate trece la problema arzătoare a psihologiei abisale şi anume la Psihopatologie. Organismele superioare prezintă o astfel de împletire retroactivă între cele două tendinţe ale vieţii iar relaţiile dintre ele este în acest fel foarte complexă.1. Organismul reacţionează în funcţie de negocierile interne ale acestor două mari interese. Selecţia naturală se prezintă în două forme: una intraspecifică. ia dat Mediului care selectează indivizii o funcţie mult prea mare iar indivizilor o funcţie mult prea pasivă. climă şi mentalitate specifice fiecărui popor. Chiar dacă Darwin. de sociabilitate. Conservarea şi înnoirea reprezintă aşadar două forme ale evoluţiei al vieţii. Influenţa Mediului în aceste teorii este minimalizată. Din această cauză teoria expusă aici va încerca să găsească mai mult în Mediu (şi ereditate. totuşi între ele nu există o reală incompatibilitate ci doar o opoziţie în interese. De obicei selecţia interspecifică este anterioară celei intraspecifice însă şi aici se poate 21 . după cum deja s-a anticipat în introducere. anume că Mediul ar fi pasiv în formarea insului şi că totul s-ar reduce la modul exclusiv activ în care individul se raportează la membrii familiei în special. Premisa biologică a originii Psihicului Fiinţele vii.1. Faţă de organismele inferioare.1. Fără această bază psihologia abisală se găseşte în situaţia de a fi suspendată în aer.

Fără îndoială că Psihicul influenţează Fiziologicul care îi stă la bază ca urmare a reacţiei retroactive dintre aceste două elemente. Acest model originar se va repeta la scară mai restrânsă în orice element comportamental. tot aşa şi concepţia organicistă încearcă să explice Psihicul pe baza planului fiziologic. Conflictul este originar organic şi cu cât este mai pregnant şi mai puternic. Or. O concepţie care poate localiza o astfel de perturbare în mod izolat este una magicistă determinată supranatural. după cum se va vedea în partea a treia a acestei lucrări. Această distincţie îşi va arăta valabilitatea în capitolul consacrat Tulburărilor Psihice pentru explicarea acestora. Pânda animalului de pradă reflectă interacţiunea dintre pulsiunea brută. deşi. 22 . adică chiar succesul vânătorii. crezătoare în destin. Cu alte cuvinte Pulsiunea Psihică poate fi activată şi fără medierea condiţionării fiziologice. Pulsiunea Psihică dimpotrivă. asta înseamnă că ea i-a fost într-un fel destinată. În acest caz va primi o lovitură puternică concepţia organicistă a Tulburărilor Psihice (cu excepţia psihozelor) unde ea pare să fie de ajutor. Chiar structurile instinctuale nu pot fi explicate decât în relaţie retroactivă. succesul unui asemenea sistem de feed-back negativ. deci pe baze exclusiv fiziologice ignorând faptul că structura fiziologică nu poate explica decât mecanismul de funcţionare brută a Fiziologicului. dintre nevoia ei de satisfacţie imediată şi amânarea ei. dată de structura fiziologică în cauză asemenea unui reflex necondiţionat. evolutivă cu Mediul. deci fără subordonarea ei la o Pulsiune necondiţionată. faţă de adaptarea vectorului său acţional. de exemplu. Precizarea localizării funcţiei psihice în zona Instinctelor. vine să diferenţieze o astfel de adaptare retroactivă la Mediu a structurii instinctuale brute. este mediată mnezic şi este uneori şi un reflex condiţionat. Acest infrasistem retroactiv prezent în forma Instinctului de Nutriţie este încorporat (asemenea multor alte infrasisteme retroactive care răspund de tipuri diferite de comportament) în sistemul retroactiv ce se stabileşte între Organism si Mediu. o astfel de concepţie este foarte bine primită de autorităţi deoarece în cazul în care Tulburarea Psihică ar fi condiţionată de Mediu (aici cel social) ele ar trebui să dea socoteală pentru starea în care se află ea relativ la societate. care în cazul de faţă este Mediul. Fiziologicul nu are decât un rol reflexiv căci cauza principală se află de fapt în sistemul psihic. Aici este originea amânării satisfacţiei Instinctelor aşa cum apare ea încă în lumea animală şi nu cea produsă de civilizaţia umană după cum susţine Freud. explică Tulburările Psihice pe baza proceselor nervoase de excitaţie şi inhibiţie. de la forma brută în sensul unei suprastructurări a lor este principiul apariţiei Psihicului. Această modelare a Instinctului sau a unei grupe de Instincte. dacă amânarea reprezintă cheia funcţionarii organismelor superior organizate. Acesta este încorporat la rândul său în metasistemul originar al retroactivităţii dintre impulsul de conservare şi cel de înnoire din cadrul evoluţiei vieţii in general ca şi alte sisteme retroactive de forma lui. diversitate mediată de sistemul psihic mai întâi şi care abia apoi îşi poate găsi rezonanţa somatică. Adică Psihicul este pur si simplu chiar Biologicul care se modelează retroactiv sub raportul comportamental în relaţia cu Mediul. nu şi dereglările sale. Căci dacă principiul perturbării nu este căutat într-un element perturabtor. Acest conflict general dictat de imperativul evoluţiei este aşadar principiul apariţiei Psihicului. Pavlov. Adler încearcă să le explice pe acestea doar pe latura ‘voinţei de putere’.vorbi de condiţionare retroactivă. aşa cum A. implicaţiile fiziologice retroactive între planul psihic şi cel fiziologic sunt de netăgăduit acesta din urmă suportând în mod indirect acţiunea Psihicului. unde aceasta din urmă deţine prevalenţa. el devine emblema superiorităţii vieţii iar tendinţele conservării şi înnoirii sunt factorii principali ai acestui conflict. O asemenea concepţie organicistă extinsă asupra tuturor Tulburărilor Psihice se dovedeşte însă a fi tributară unei concepţii mitologice asupra Psihicului şi a Omului în general. Speciile trebuie să adopte adevărate strategii de luptă şi să le aplice optim. Dar această amânare se dovedeşte a fi doar continuarea Pulsiunii (Brute) de Nutriţie a animalului de pradă căci ea nu vizează inhibarea absolută a acesteia ci tocmai satisfacerea ei cât mai optimă. conflictul psihic se dovedeşte a avea rădăcini mai adânci decât aşa cum apar ele relativ la cel dintre normele morale şi Sexualitate. a ‘Complexului de Inferioritate’. în ceea ce priveşte forma lor structurală. Fireşte că teoriile organiciste vor exclude societatea de orice vină iar cauzele Psihopatologiei ar fi exilate în eterul individual. căci orice perturbare trebuie să implice şi un element perturbator. care este principiul evoluţiei vieţii în genere. Astfel că se poate în mod cert spune că în anumite dereglări psihice ce au un anumit semn somatic. trebuie să fie posibil printr-o capacitate de a înregistra satisfacţia care a fost astfel amânată sub raportul calităţii si a cantităţii. De asemenea. Aşadar amânarea. ci doar în elementul perturbat. O specie se dovedeşte a fi superioară dacă reuşeşte să se impună altora în cadrul unei selecţii naturale interspecifice eliminând pe cât posibil speciile rivale. Această concepţie nu poate explica diversitatea acestora fără a implica diversitatea condiţiilor de mediu. suprastructurarea Pulsiunii Instinctuale care este principiul funcţiei psihice. nu implică şi nu este implicată de o astfel de schimbare pe plan fiziologic în mod direct. O Pulsiune pur fiziologică este aceea care se manifestă direct în comportament. după cum se va vedea mai târziu. la psihopatologie. Dar fireşte. Sub raportul calităţii o astfel de facilitate înseamnă apariţia Memoriei în timp ce sub raportul cantităţii aceasta determină apariţia sistemului psihic. Comportamentul poate fi dirijat de prevalenţa pulsională a uneia dintre aceste două elemente.

1. ca Foamea. 2. De aceea 23 . derivând în teoriile organiciste. anume explicarea a ceea ce este de toţi autorii recunoscut ca fiind Psihic. de exemplu. nu îşi au originea în această zonă ci tocmai în cea a deformării Pulsiunii Organice. Restrângerea conceptului de ‘psihic’ doar în zona Pulsiunii modelate şi nu la nivelul structurii sale biologice nu vizează o răzvrătire terminologică ci dimpotrivă. Concepţia despre Psihic care se extinde în zona structurii fiziologice cu localizarea sa riscă să nu poată deosebi Psihicul de Biologic. după cum s-a spus. Dacă dualismul cartezian dar şi cel platonician ignoră funcţia fiziologică a stării de Gândire. Psihicul şi Somaticul nu sunt complet opuse şi nici măcar opuse. poate să fie una care determină principial moartea acelui Organism. Or. conceptul de ‘instinct’ este extins şi în ceea ce priveşte Softul Organismului iar cum acesta este diferit de la un individ la altul. Pe baza acestei ambiguităţi. ci doar nişte ipoteze pe care diferiţi autori le iau ca premize în elaborarea teoriilor lor. ci vizează consecinţele epifenomenale ale acestor structuri. Freud recunoaşte şi el faptul că ‘Pulsiunea este reprezentantul psihic al unei excitaţii somatice’ (din păcate pentru ştiinţă. S-a ajuns astfel în situaţia bizară de a fi descrise câteva mii de astfel de ‘instincte’. problema este că nu există o concepţie ştiinţifică despre Psihic. Degenerarea termenului ‘psihic’ către o funcţie structurală fiziologică a fost o problemă ulterioară celei de precizare terminologică a Tulburărilor Psihice. de somatic şi deci să nu poată deosebi biologia de psihologie. chiar dacă sistemul cognitiv i-a rămas în mare parte străin. Tulburările Psihice şi cele Somatice reflectă foarte clar distincţia dintre Psihic şi Somatic. Dimpotrivă Psihicul este o continuare a Somaticului şi anume o implicaţie comportamentală modificată în relaţia cu Mediul a Pulsiunii Brute. se demonstrează clar că Tulburările Psihice. el înseamnă un comportament rigid. în descrierea acelor câteva mii de ‘instincte’ substratul fiziologic se reduce treptat la acestea ceea ce este absurd. fiecare având comportamente şi dorinţe diferite. adică a implicaţiilor comportamentale ale unei astfel de structuri organice şi nu a structurii în sine. cea de cartezianism. o aliniere consecventă la termenul general de ‘tulburare psihică’ pe care teoria expusă aici l-a considerat edificator pentru definirea Psihicului. Masticaţia pentru Instinctul Nutritiv. la polul opus stă biologismul unilateral care atribuie şi conţinuturile Gândirii tot unei funcţii fiziologice sărind tocmai peste ce această teorie numeşte ‘psihic’. Gândire este dictată atât în conţinut cât şi în formă de experienţele retroactive asupra Mediului şi nu doar de o capacitate exclusiv structurală de a avea conţinut. Prototipul conceptului de ‘instinct’ este însă dat de nevoile primare ale Organismului. lucrurile stau exact invers. în aceasta constând dualismul sau. legat de acţiunea tradusă comportamental a unui Instinct rudimentar şi de toate acţiunile pe care Organismul le face pentru ca o anumită funcţie organică să fie menţinută la nivel constant. cartezianismul identifică şi starea de Gândire şi conţinuturile semantice ale Gândirii ca aparţinând unui spirit (mistic). Setea sau Libidoul deci acolo unde substratul fiziologic este nelipsit. în teoria prezentată aici. sub presiunea altor sisteme. involuntar. În ceea ce priveşte ultima obiecţie. Analiza complexelor trunchiului psihic ce se va face în capitolul următor. Şi sarcina de a explica Tulburările Psihice este. Însă Moartea este un epifenomen al Vieţii. ca pulsiuni originare şi în relaţie duală cu Pulsiunile Vieţii. în condiţiile neelaborării unei viziuni unitare psihosomatice) dar cu toate acestea el introduce la sfârşitul operei sale ciudata grupă a Pulsiunilor Morţii. Aşadar la origine Pulsiunea este o schemă comportamentală nemijlocit organică traductibilă biologic prin intermediul reţelelor neuronale. În legătură cu distincţia de mai sus şi cu implicaţiile ei terminologice. Este imposibil de a explica cum o Pulsiune Brută. adică Tulburarea Psihică. Aici dimpotrivă. culminând cu Descartes. chiar dacă unele sunt motivate organic (Psihozele). Pulsiunea este un element pur fiziologic. Aşadar nu este nevoie ca Organismul să aibă ca principiu un mecanism de autodistrugere. De fapt însăşi originea termenului ‘psihic’ a fost dirijată de explicarea acestor Tulburări ce au fost apoi numite ‘psihice’. Structura generală a Pulsiunii La origine. Diferenţierea pe care filosofii. Cu privire la aceasta. instinctuale. Biologia a arătat suficient de clar că Gândirea este de fapt tot o funcţie somatică. În mare.1. Conceptul de ‘instinct’ aşa cum apare el în acele discipline care îl utilizează este foarte ambiguu. va arăta pe larg acest lucru.2.Obiecţia care s-ar putea aduce restrângerii conceptului de ‘psihic’ la această formă constă în această întrebare: cu ce drept se restrânge noţiunea de ‘psihic’ la simpla Pulsiune modificată evolutiv din moment ce în limbajul ştiinţific această noţiune integrează sub sine şi anumite structuri fiziologice? Ce garanţii există că Psihicul ţine de această latură? Nu cumva o asemenea concepţie care diferenţiază psihicul de fiziologic conduce la o altă variantă de cartezianism? Aceste posibile obiecţii îşi vor primi răspunsul pe rând. o operează între Gândire şi Corp este una care nu vizează structura internă a funcţionării Gândirii (a mecanismului ei) şi a Fiziologicului. Aşadar tocmai acest fapt este garanţia acestei restrângeri conceptuale. acest lucru realizându-se de la sine în procesul Vieţii. principala intenţie a acestei lucrări. a structurii somatice. condiţia retroactivă între organismele vii in genere dată de epuizarea unui sistem individual. ce are rolul de a menţine în stare de funcţionare un subsistem organic al unui Organism.

respectiv faimoasa Sublimare. ci simple reacţii nervoase periferice care pot lua parte într-o Pulsiune Brută dar care nu se pot extinde la aceasta singure. fiecare dintre ele are scopul său bine precizat şi invariabil din punct de vedere funcţional. Dimpotrivă. însă nu fac parte integrantă din el. De exemplu Foamea presupune un foarte complicat aparat digestiv ale cărui elemente sunt studiate de biologie. Pulsiunea devine Complex. Dată fiind structurarea Instinctului în zona Hard şi Soft a sistemului psihic. aparţine biologiei ca punere în relaţie de continuitate între Hardul şi Softul Instinctului. O astfel de precizare este în măsură să limiteze la maximum ideea freudiană după care ‘Instinctul Sexual refulat se sublimează în cultură’. Acest comportament nu poate fi modificat din principiu căci dacă acţiunea de obţinere a hranei nu aduce hrana. Însă cea fiziologică este exclusă tocmai datorită invariabilităţii pulsiunii Instinctului Sexual ce conduce la obţinerea actului sexual. Complexul este un comportament de satisfacere a Instinctului. primul urmându-l. Energia Pulsiunii 24 . Aşadar pentru a determina domeniul Pulsiunii pur fiziologice trebuie identificate acele acte comportamentale ce fac posibil nemijlocit funcţia organică a Instinctului. Pulsiunea este un comportament elaborat şi complex în care intră mai multe elemente. prin introspecţie. De exemplu reflexele necondiţionate de genul celui al reacţiei genunchiului la lovirea cu ciocănelul. nu sunt Pulsiuni. adică un comportament psihic. Acest concept de ‘complex’ va fi definit la momentul oportun în funcţie de cel de ‘instinct’. Deci nu este de nici un folos spre a identifica Pulsiunea cu impulsurile nervoase sau cu hormonii eliberaţi de glande. adică orice act comportamental mai general. Aceste informaţii se transmit nervos sau chimic către un anumit centru de colectare a acestor date şi abia apoi Pulsiunea se poate consolida şi poate fi retransmisă către comportamant. în cazul Foamei el poate viza toate operaţiile de nutriţie şi digestie. Acestea doar protejează Instinctul. reprezintă partea de Soft a Instinctului. ci faptul că are un substrat fiziologic precis. de nevoia propriuzisă a Organismului ca ea să conducă la satisfacerea respectivei funcţii. a scopului său. Deci pentru înţelegerea Pulsiunii trebuie să fie analizat mai întâi Instinctul. îl mediază social. cealaltă parte a Instinctului. Fiziologia Pulsiunii de asemenea. fără coroborarea cu alte astfel de reacţii. adică de scopul structurii organice digestive. de către subiect. Specificul său nu este Pulsiunea ca atare. Despre acest lucru se va discuta în secţiunea următoare iar ceea ce este mai important de subliniat acum este caracterul comportamantal al Pulsiunii. este legată teleologic de funcţia Hard.3. Dar totuşi ea o cuprinde şi pe aceasta. De aceea se poate spune că metabiologia este disciplina care studiază structura organică a Instinctului.1. cea referitoare la funcţionarea lui realmente în mediul extern. Aceste Pulsiuni trebuie diferenţiate de alte Pulsiuni ale căror consecinţe comportamentale nu duc neapărat la satisfacţia organică a Instinctului cum sunt pulsiunile Complexelor Autonome. un aparat special care are o importanţă covârşitoare pentru supravieţuire. ceea ce contravine unei legi fiziologice precise legată de funcţionalitatea sa ca atare. atunci întreg Instinct Nutritiv va fi anulat. Ea face posibilă însăşi funcţionarea Instinctului. Iată că ele nu sunt conştiente şi recunoscute empiric. Astfel că în interesul său de a consolida şi menţine în stare de funcţionare o anumită parte sau funcţie a Organismului.1. Pulsiunea Instinctuală Sexuală. Cu toate acestea nu orice act comportamental este datorat unei Pulsiuni. continuându-l pe celălalt. Structura biologică a Instinctului reprezintă Hardul Instinctului. un comportament atomar în cadrul comportamentului general. O definiţie a psihologiei însăşi relativ la cele spuse până acum s-ar face în felul următor: Psihologia este ştiinţa care studiază originea. Astfel că Pulsiunea Instinctuală este predispoziţia senzo-motorie la acte comportamentale relaţionate structural în scopul furnizării materialului brut de funcţionare organică către structura anatomică a Instinctului.trebuie deocamdată făcută distincţia dintre Instinct şi Complex. Pulsiunea Instinctuală se consolidează în funcţie de întreaga structură organică a Instinctului. structura şi patologia Pulsiunilor. care aparţine Softului Instinctului nu este independent de acesta şi este aici numit Complex Instinctual. 2. De exemplu comportamentul nutritiv ce presupune ajutorul funcţiei Soft a Instinctului. spre deosebire de Complexele ale căror comportamente dictate nu serveşte imediat şi concret la satisfacerea Instinctului şi de aceea ele sunt numite Complexe Autonome sau Complexe Fundamentale. Aşadar Pulsiunea este unitatea structurală şi funcţională a aparatului psihic capabilă de a fi inhibată excitată şi neutralizată adică de a avea o energie specifică şi de a fi tradusă comportamantal. Hardul său şi implicaţiile sale principiale în Soft în timp ce psihologia propriuzisă trebuie să studieze în primul rând Softul acestuia trecând dincolo de Instinct către Complex. adică traducerea în plan comportamental. Pulsiunea are capacitatea de a acţiona direct în planul comportamental în funcţie de acest interes. pentru a folosi un termen sugestiv din informatică. Complexul. Fireşte că aici trebuie explicat că Freud extinde conceptul de ‘sexualitate’ dincolo de cel de ‘genitalitate’. motor. Deci Pulsiunea Sexuală aşa cum o vede Freud nu înseamnă doar ceea ce aici este recunoscut a fi Hardul. precum şi implicaţiile lor. Rămâne de discutat în ce măsură partea nonfiziologică din conceptul mai larg al lui Freud realizează acest lucru. precum şi relaţia retroactivă dintre aceste zone.

Aceasta se aplică de fapt vieţii în genere şi este explicabilă biochimic la nivelul asimilării nutritive. marfa acestei fabrici. adică identificând sau caracterizând energia prin forţa motrice. Geografia funcţionării unui astfel de sistem energetic vizează un Nucleu Psihodinamic (care înseamnă şi nucleul Psihicului) şi o Periferie Psihodinamică unde această energie negociază cu Mediul satisfacerea pulsiunii.Conceptul de ‘energie’. căci ea este o Pulsiune Latentă în timp ce energia psihodinamică este deja o Pulsiune. de simplificare a limbajului dacă se ţine cont de definiţia ştiinţifică a energiei. capacitatea motrice a unui sistem. Freud îl ia în sensul de energie psihică a impulsurilor sexuale. energia fiziodinamică este capacitatea organică de a determina o energie psihodinamică. a hranei necesare organismului. Ea va trebui să rezide chiar în capacitatea organică de a avea Psihic. fie ea şi una Instinctuală. Freud vede Nevroza ca pe o epuizare de energie a aparatului psihic. mai largă decât aceasta. Dacă ‘energia psihică’ a lui Freud produce linişte (‘Principiul Constanţei’ reprezentă o plenitudine energetică) dimpotrivă. Aşa se face că conceptul de ‘energie’. Precizarea se face prin faptul că acest corp sau sistem nu poate porni de la sine această mişcare. nu este identic cu cel folosit de ştiinţele pozitive. aşa cum este el folosit aici. energia fiziodinamică reprezintă finanţele investite în această fabrică. Dacă sistemul fizio-biologic ar fi comparat cu o fabrică. Această energie se va numi de acum încolo energie psihodinamică şi ea se aplică oricărei Pulsiuni. ontogenetic legată de funcţionarea sistemului organic în stare să dezvolte o energie psihodinamică. un obiect concret. Deşi nu are o definiţie clară a conceptului său de Libido. Or dacă la asta se reduce de fapt energia va trebui ca acest concept de ‘energie’ să fie identificat în final cu cel de ‘lucru mecanic’. În acest caz raportul dintre energia fiziodinamică şi cea psihodinamică este acelaşi ca şi cel dintre combustibil şi capacitatea motorului de a dezvolta lucru mecanic. Teoria energetică freudiană se reduce la ‘energia psihică’. se extinde şi asupra cauzelor acestor atribute ale sistemului. se dovedeşte a fi preponderentă în Tulburările Psihice şi scăzută la normalitate. ci o preia şi o prelucrează de la alt corp. teorii care sunt prezente în subsidiarul concepţiilor sale dar pe care în acelaşi timp le şi neagă prin faptul că recunoaşte că Psihicul nu este sufletul mistic cartezian sau platonician ci un fel de continuator al somaticului (căci Pulsiunile Somatice se regăsesc în activitatea psihică). atunci Pulsiunea este produsul. adică de a comporta Pulsiuni Somatice originare ca Foamea. Totuşi Freud este departe de a înţelege ce este energia fiziodinamică cu statut actual. totuşi ea se va numi energie fiziodinamică deoarece este mai cuprinzătoare. ci un fenomen general cuprins descriptiv. în special de fizică. în special în ceea ce priveşte ‘energia psihică’ îl duce la mari obscurităţi. asemenea ‘elanului vital’ de care vorbeşte H. Deşi astfel de energie este identică cu energia psihodinamică. Căci benzina şi curentul electric sunt obiecte care conţin în sine latent energia şi care nu se poate dezvolta decât atunci când acestea reacţionează cu un alt obiect. Lipsa unei teorii generale a Pulsiunilor. În cazul de faţă aceste energii sunt într-adevăr lucruri concrete dar denumirea lor ca energii este făcută doar pe temeiuri practice. Energia fiziodinamică nu este transformată în Pulsiune. conceptul de ‘energie’ este extins la maxim aici fiind definit prin intensitatea unei Pulsiuni. Setea sau Libidoul. O astfel de ‘energie’ trebuie diferenţiată de o posibilă ‘energie fiziologică’. 25 . suportul Psihicului atunci va trebui ca această energie psihodinamică să aibe cauze fiziologice. Bergson. energia psihodinamică este doar în măsură să producă insatisfacţie. Dacă Psihicul şi Fiziologicul sunt două lucruri între care există raporturi ca acelea arătate mai sus unde . care parţial desemnează funcţionalitatea. Curentul electric îl produce prin electromagnetismul său. în timp ce cea psihodinamică ar fi materia brută ce trebuie prelucrată. Iată cum Psihicul este medierea dintre interesul Instinctului şi oferta Mediului. Aceasta are un statut nu numai ontogenetic ci şi genealogic în cea mai mare parte legat implacabil de funcţia mnezică. intensitate capabilă să determine un anumit comportament. Energia psihodinamică. răspândit apoi larg în alte teorii şi care înseamnă rezistenţa la frustrare a subiectului. Trebuie aici arătat că conceptul de ‘energie psihodinamică’ descris aici nu este identic cu cel de ‘energie psihică’ al lui Freud. El este definit ca fiind capacitatea unui corp sau sistem de a produce lucru mecanic sau căldură. unei dorinţe. Această distincţie este foarte importantă în ceea ce priveşte consecinţele în plan fiziologic ale fenomenului energiei. aşa cum este teoretizată aici. Ea este secundară unei energii fiziodinamice ce o alimentează şi vizează funcţionarea sistemului organic adică funcţionarea scoarţei cerebrale unde este localizată funcţia mnezică. Pe de altă parte. ceea ce face ca subiectul să sufere. care îşi are originea în vid. nelinişte psihică după cum se va vedea în secţiunea următoare. Fiziologicul este principiul. Benzina produce presiune atmosferică atunci când arde. Aici energia fiziologică ar fi identică cu energia din fizică. Căci chiar în fizică el este un concept generic energia nefiind aici un lucru. deoarece Freud nu ajunge să o pună în relaţie cu sistemul somatic. Pe baza acestui fapt. De exemplu benzina este energia motorului iar curentul electric este numit şi energie electrică. cuprinzând-o latent pe aceasta. chiar dacă aceasta este una instinctuală şi nu elaborat-psihică. Totuşi obiecţia de concepere a sa nu ar sta în picioare. presiunea care acţionează asupra pistoanelor motorului determină lucrul mecanic. El a preluat teoriile dualiste tradiţionale cu privire la Psihic şi Somatic.

Deci nu este suficient să se postuleze că supravieţuirea este principiul evoluţiei vieţii. De exemplu Libidoul. Fără o energie fiziodinamică nici girafele cu gâtul lung nu ar putea supravieţui faţă de cele cu gâtul scurt relativ la explicaţia lui Darwin. precum şi cel de ‘elan vital’ al lui Bergson niciunul dintre ele nu prezintă distincţia dintre energia fiziodinamică şi cea psihodinamică. acest lucru nu este 26 . Dar fie nu există sau există într-o măsură foarte mică în cazul în care această funcţie este satisfăcută. altul poate rămâne neafectat de stimulii presupuşi a determina Psihoza. Este evident că modelul neuroendocrin al biologiei este inclus în această premisă psihologică ce este reprezentată de conceptul in cauză dar este mult mai larg decât cele ale biologiei. ea este însuşi principiul vieţii. Mc. un anumit individ poate trece pragul psihotic. Aceştia sunt doar condiţii ale evoluţiei însă nu şi cauza principală şi singulară a ei. Evoluţia vieţii ţine în mod necesar de această energie fiziodinamică şi ea nu este posibilă în mod static aşa cum o imaginează Ch. Energia fiziodinamică este o premisă absolută a psihologiei abisale. Însă nu este necesar ca prin asta să fie nevoie de postularea unei energii fizice sau de angajarea în dezbateri privind infirmarea sau validarea acesteia. Dinamica unui astfel de fenomen face obiectul biologiei. pe lângă elementul conflictual dintre Freud şi Jung iar primul a sfârşit prin a accepta şi el extinderea progresivă a acestul concept până la saturaţie odată cu teoria Eros-Thanatos. termenul ‘libido’ înseamnă din punct de vedere etimologic ‘plăcere’. Conceptul de ‘energie fiziodinamică’ este de asemenea mult mai restrâns deci s-ar include ca arie în aceste concepte filosofice. Obiecţia este aceeaşi cu cea adresată psihologiei behavioriste relativ la explicaţiile pentru Psihoză: dacă la un anumit stimul traumatic. legate de rivalitatea lui cu Freud. Pe de altă parte este evident că dacă o astfel de energie fizică este constantă cea fiziodinamică nu este constantă. Pe de altă parte. respectiv pentru ceea ce aici este numit ‘energie fiziodinamică’. aşa cum este el ca dat fiziologic. ceea ce-i permite să mănânce cu uşurinţă frunzele copacilor şi nu iarba uscată a savanei. care se referă la o energie fizică a Organismului. El însă are o definiţie precisă pentru că nu se leagă de un principiu metafizic al vieţii ci se leagă de o capacitate organică a Instinctelor respectiv aceea de a pune Organismul în mişcare doar din punctul de vedere al capacitaţii biologice de reacţie. Mult mai bine elaborat este conceptul lui W. ceea ce îl face apt de a pune în mişcare organismul cu scopul satisfacerii cerinţelor sale organice. este originea Pulsiunii. după care Organismul ar evolua datorită ‘factorilor externi perturbatori’. Pulsiunea fiziodinamică în acest caz este şi are o necesitate organică bine definită. a ceva ce îl pune în mişcare în mod funcţional şi nu decizional cum este cazul cu energia psihodinamică de aici. Acest domeniu nu aparţine psihologiei abisale iar teoriile biologiei nu influenţează deloc conceptul psihologic de ‘energie fiziodinamică’ pe care psihologia îl ia ca premisă. Darwin de exemplu. Pentru ca presupusele girafe cu gâtul lung să supravieţuiască celor cu gâtul scurt trebuie mai întâi să ajungă să aibă gât iar fără un principiu intern de dezvoltare. deoarece are explicaţii neuroendocrine. Jung foloseşte conceptul de ‘libido’ cu alt sens. de a se mişca fără intervenţia unui element extern ci doar cu un anumit principiu intern. respectiv interesul Organismului de satisfacere a Instinctelor sale.G. ‘voluptate’ şi nu poate fi aplicat nici măcar Pulsiunii în general aşa cum declara Jung. pragmatic. Aşadar alura metafizică a unui astfel de concept este eliminată. acest lucru nu se datorează faptului că cele cu gâtul lung ar fi supravieţuit în timp de foamete celor cu gâtul scurt mai degrabă decât că nişte dinozauri preistorici sau orice altceva asemănător ar fi evoluat către aceste forme ca urmare a reducerii volumului datorat creşterii temperaturii globale şi a dispariţiei vegetaţiei luxuriante. Căci Pulsiunea vizează structura unui comportament (deci mai degrabă ceea ce el numeşte ‘complex’) iar energia fiziodinamică sau psihodinamică presupune interesul acesteia de a fi aplicată comportamental. ca Pulsiune Sexuală are o finalitate organică (reproducerea) în timp ce dereglările sale psihopatologice fac în aşa fel încât această finalitate este anulată. Deşi din punct de vedere neurofiziologic ele sunt unul şi acelaşi lucru. asemenea conceptului lui Schopenhauer de ‘voinţă’. El este luat ca fundament al însăşi existenţei Instinctului. totuşi din punct de vedere psihologic ele reprezintă două lucruri distincte. Acest fapt este făcut mai degrabă din considerente pasionale. el devenind unul pur descriptiv. Căci în acest caz înţelegerea conceptului de ‘energie fiziodinamică’ este departe de cea a celui jungian de ‘libido’ care vine cumva din cer şi nu are o explicaţie ştiinţifică concretă.Pe de altă parte C. după cum spunea Aristotel. adică a energiei sale fiziodinamice. Lipsa unor teorii metabiologice viabile a contribuit şi ea la această extindere.Dougal de ‘hormotimie’. adică al capacităţii unui sistem viu de a funcţiona prin sine însuşi sau. aşa cum apare la Bergson sau Schopenhauer. în timp ce cea psihodinamică nu are o finalitate imediată şi uneori ea nu are nici un fel de finalitate. Iar dacă girafa are gâtul lung. Distincţia dintre o energie fizică a Organismului. Cu toate acestea. constă tocmai în faptul că ea se referă doar la modificările endocrine ce conduc la comportamentul organismului de satisfacere a Pulsiunilor. Instinctele fiind aspecte particulare ale acestui ‘sistem hormotimic’. Aici trebuie operată distincţia dintre ‘elanul vital’ al lui Bergson sau ‘voinţa’ lui Schopenhauer. Instinctul. decât din raţiuni de ordin teoretic. În acelaşi fel caracterul perturbator al factorilor de mediu poate ucide anumiţi indivizi dar în acelaşi timp poate întări pe alţii. Aceasta este mare în cazul inhibiţiei funcţiei organice a Instinctului.

Perspectiva darwinistă. În acest caz viaţa ajunge astfel un fel de materie anorganică ce suportă doar influenţa exteriorului dar incapabilă să se schimbe prin propria sa voinţă. există posibilitatea de dereglare energetică a Pulsiunii prin suspendarea energiei fiziodinamice care de fapt îi stă la bază acesteia şi astfel energia psihodinamică să fie şi ea suspendată. unde Pulsiunea traduce comportamental nevoile Hardului Instinctului.1. lipsa ei de energie excitată ar conduce la moarte prin înfometare. Iar dacă Instinctul nu şi-ar îndeplini rolul Organismul s-ar deregla. pe lângă importanţa organică are şi ea rol în referenţialitatea neutralizării. Aşadar un capăt al Segmentului va fi numit Valoare de Inhibiţie a Pulsiunii iar celălalt capăt va fi numit Valoare de Neutralizare. În orice caz trebuie arătat raportul dintre aceste două Valori ale Segmentului Psihodinamic într-o altă lege a Pulsiunii numită legea atracţiei valorice: 27 . 2. aşa cum el sugerează. Uneori dorinţele în forma lor diversificată se exclud reciproc de aceea ele trebuie neutralizate pe rând.posibil. legea excitaţiei psihice: Valoarea energetică a unei excitaţii este egală cu cea a unei inhibiţii anterioare. cum este cea Nutritivă. O Pulsiune nu se limitează la simpla excitaţie după cum s-a văzut. numită energie psihodinamică. Dacă Valoarea de Excitaţie nu ar fi egală cu Valoarea de Inhibiţie a Pulsiunii atunci Psihicul şi-ar rata funcţia iar Instinctul nu ar funcţiona. lamarckistă mai degrabă. cea a neutralizării care înseamnă punctul zero al eişi cea a inhibiţiei care reprezintă capătul său opus şi care delimitează astfel corpul ei. În acest caz Pulsiunea nu se poate întemeia structural şi deci îi este anulată furnizarea de energie psihodinamică iar procesul de conversie a energiei psihodinamice din energia fiziodinamică este anulat. Indiferent de valoarea istorică a teoriei selecţiei naturale ea trebuie acceptată din perspectivă activistă. Din păcate pentru individ o astfel de soluţie poate fi preferabilă suferinţei psihice. posibilitatea alegerii satisfacerii lor. Capacitatea unei Pulsiuni de a avea valoare energetică este posibilă datorită unei constante. După cum se va vedea. după cum tocmai s-a anticipat fenomenul de excitaţie şi inhibiţie este suspendat temporar de o altă lege care îl face să nu funcţioneze. atunci prin pasivismul ei ea se obligă să găsească principiul său de mişcare în afara individului. speciei şi chiar vieţii. Aceste legi se completează reciproc iar cazul Anorexiei este unul complex unde alţi factori intervin după cum se va vedea la momentul oportun. Rezonanţa unei inhibiţii la nivelul capacităţii Organismului de a alege în neutralizarea unei dorinţe sau alta determină excitaţia energetică a Pulsiunii. Dacă investirea este momentul ce precede ‘relaţiei cu obiectul’ în vederea satisfacţiei. Pulsiunea este total lipsită de energie atunci când Valoarea de Inhibiţie este egală cu cea de Neutralizare. Societatea umană a condus şi la accidente dramatice de relaţionare iar sufletul omenesc a fost împovărat de numeroase inhibiţii care îşi revarsă apoi excitaţiile în alte Pulsiuni (vezi Cataliza) ceea ce a condus la tot ce înseamnă suferinţă. la distrugerea prevederilor alteia după cum conservarea şi înnoirea Organismului nu se află într-un conflict total ci doar în unul provizoriu. ea nu se reduce la presiunea psihică ci reprezintă un complicat sistem retroactiv în relaţie cu mediul. Pe el se desfăşoară energia Pulsiunii. Fireşte că un astfel de deziderat nu este posibil decât în starea de absolută saţietate a unei Pulsiuni deci această stare este mai greu de găsit. adică Segmentul Psihodinamic efectiv nu există. dacă nu se încumetă să accepte un principiu de evoluţie în interiorul individului şi al speciei. deci este cuprinsă între două limite. după cum s-a spus mai sus. Legile generale ale Pulsiunii Organizarea Vieţii în forma superioară presupune amânarea dorinţelor. Raportul dintre excitaţie si inhibiţie este dat de prima lege a pulsiunii. Aşadar.1. Practic dacă respectiva Pulsiune este una de conservare. Acest concept este aici numit Segment Psihodinamic al Pulsiunii. Deci energia psihodinamică. Freud foloseşte de asemenea conceptele de ‘excitaţie’ şi ‘investire’ dar fără să stabilească relaţia dintre ele. De aceea darwinismul a căzut în desuet în ultimul timp. Îns indiferent de aceste devieri ulterioare ale funcţiei energetice a Pulsiunii ea trebuie principial să fiuncţioneze şi să îşi îndeplinească rolul de Pulsiune. Alegerea unei dorinţe pentru a fi satisfăcută trebuie să se facă în funcţie de importanţa ei momentană dar şi pe termen lung pentru Organism. Lipsa de răspuns a mediului la cerinţele pulsiunii. Segmentul Psihodinamic este însăşi energia Pulsiunii. care va fi completată de legea atracţiei valorice. Căci dacă s-ar pierde din Valoarea de Excitaţie a unei Pulsiuni atunci ea ar ajunge prin neutralizarea ei să nu satisfacă totuşi Instinctul. este clar că acest moment este unul ce urmează excitaţiei după cum se va vedea amănunţit imediat.4. autoreglativ. sau lipsa sa de pasivitate faţă de cerinţele ei ajunge în final să provoace dereglări psihice însă pentru viaţă ele sunt de preferat nefuncţionării energetice a Pulsiunii. Însăşi tulburarea psihică este mărturia unei astfel de dereglări produsă de această lege a Pulsiunii. Satisfacerea psihică a unei astfel de dorinţe înseamnă neutralizarea energetică a ei. Deci este absolut necesar să existe o homeostazie a energiei Pulsiunii. Pentru ca o dorinţă care a fost inhibată să aibă acces la neutralizare ea este investită cu energie. Fireşte că acest lucru se întâmplă de mult prea multe ori însă energia psihodinamică îşi face cunoscută prezenţa prin această lege a excitaţiei care pune organismul în mişcare cu scopul satisfacerii respectivei nevoi. a unei unităţi de măsură internă a respectivei energii. Acest fapt apare foarte clar în Anorexia Nervoasă şi vizează direct Instinctul Nutritiv. Această amânare înseamnă inhibiţia energetică a unei dorinţe. Însă niciodată o lege psihodinamică nu va conduce direct la anularea.

Complexul Eden va arăta în ce măsură această rezervă latentă ghidează totuşi comportamentul uman. Freud şi mulţi alţii s-au plâns de faptul că satisfacţiile în general devin banale însă acest lucru probabil ca urmare a unei neputinţe de a suporta pierderea copilăriei. adică spre lichidarea Segmentului Psihodinamic al Pulsiunii în timp. Însă nu este necesar pentru aceste două legi să fie deduse una din cealaltă. cu alte cuvinte.Valoarea de Inhibiţie a unei Pulsiuni tinde sa atingă Valoarea de Neutralizare a acesteia. ca fiind scopul Vieţii în general. Această dreaptă nu este altceva în acest caz decât axa evoluţiei vieţii iar Segmentul Psihodinamic este modelul istoric. adică a egalităţii celor două valori ce definesc Segmentul Psihodinamic. Problema îşi are rezolvarea chiar aici şi anume în faptul că Segmentul Psihodinamic are o rezervă valorică de neutralizare ce depăşeşte limita în vigoare şi care este întotdeauna o limită provizorie. lipind de fiecare act psihic această diferenţă latentă de Valoare de Neutralizare. legea lui Gossen sar traduce prin: Valoarea de Inhibiţie scade progresiv cu cât excitaţia este neutralizată. Conservarea presupune tendinţa Organismului spre neutralizare. Această lege se poate numi legea respingerii valorice: Dacă Valorile de Inhibiţie şi Neutralizare sunt egale şi excitaţia energetică este 0. Acest enunţ este o tautologie. adică capătul superior al Segmentului. dacă respectiva plăcere este satisfăcută continuu si neîntrerupt şi se referă la neutralizarea psihică pe care un obiect o poate produce. dacă neutralizarea. stadiul la care a ajuns o specie sau un individ din cadrul ei. Spre exemplu. Conceptul de ‘neutralizare’ presupune o inhibiţie a Pulsiunii adică o excitaţie energetică ce urmează să fie neutralizată. ci una empirică. Acestea sunt de fapt nişte instrumente. satisfacţia depăşeşte Valoarea de Neutralizare. În terminologia expusă aici. având deci dezavantajul de a fi doar practică dar nu şi ştiinţifică. El totuşi precizează că Principiul Constanţei a fost dedus din acleaşi fapte din care a fost dedus şi cel al Plăcerii (‘Dincolo de principiul plăcerii’). care susţine că un segment se continuă cu o dreaptă la infinit la ambele capete. Această neutralizare nu poate fi valabilă decât în limitele Segmentului Psihodinamic. Fireşte că. Freud descrie interesul Psihicului spre plăcere dar nu explică acest lucru conform a ceva anume. Adică nu poate fi demonstrabilă în sistemul de date în care se desfăşoară. Această lege explică de ce toxicomanii trebuie să mărească progresiv doza de drog pentru a obţine satisfacţie constantă. Aceasta este puntea de legătură între economie şi psihologie. ci de o ‘cucerire’. Deoarece dincolo de Valoarea de Neutralizare nu mai există nimic care să fie inhibat şi apoi neutralizat. insatisfacţie (excitaţie) şi amânare (inhibiţie). Aceasta înseamnă că orice Valoare de Neutralizare este provizorie dar mai ales regresivă conform legii autoreglării energetice. Această legătură este însăşi excitaţia energetică psihodinamică. după cum spune Aristotel. Însă greşala teoretică comisă este aceea de a considera plăcerea. ci apare artificial (metaforic spus) pe fondul saţietăţii prelungite. Fireşte că o astfel de lege este o exprimare rudimentară a legii atracţiei valorice iar pentru înţelegerea acesteia ar fi trebuit mai întâi să existe o teorie a Pulsiunilor. Căci după Freud Principiul Plăcerii nu se localizează faptic la simpla excitaţie energetică ci la interesul spre neutralizare al Pulsiunii. în cazul celor două Principii de care vorbeşte Freud. unde este creat un nou Segment Psihodinamic. după cum se va vedea mai bine ulterior. si Segmentul Psihodinamic să se autodizolve. primul fiind aproximativ acelaşi cu legea excitaţiei psihice arătată mai sus. Iar ambiguităţile sale în definirea acestui concept de ‘energie’ se răsfrâng aici unde el nu poate fi pus in relaţie cu excitaţia şi inhibiţia. Legea atracţiei valorice şi legea excitaţiei se referă la acelaşi lucru. atunci Valoarea de Neutralizare creşte. nişte ornamente. Dacă Valoarea de Neutralizare este 28 . Aşadar în momentul în care Segmentul Psihodinamic dispare datorită neutralizării. că amânarea neutralizării este suspendată odată cu neutralizarea. Este foarte evident că la Freud lipseşte un pas important şi anume legătura dintre satisfacţie (neutralizare). faţă de care creşterea în cauză se raportează. adică a energiei Pulsiunii. Căci este evident că Valoarea de Inhibiţie este dată de amânarea sau reprimarea neutralizării ceea ce ar însemna. se întâmplă acel ciudat proces de supraaxare. Acest fapt se datorează opţiunii evoluţiei Vieţii în sfera psihică deci a continuării ei şi nu a cramponării într-o ‘satisfacţie porcină’ eternă. fapt ce a determinat pesimismul lor. Freud declară clar că Psihicul caută întotdeauna satisfacţia. Înnoirea presupune creşterea Valorii de Neutralizare pe axa de referinţă în aşa fel încât se ajunge la o excitaţie psihodinamică ce nu se datorează unei inhibiţii anterioare. ale interesului naturii. adică la tendinţa spre neutralizare a unei Pulsiuni excitate. ele fiind mai degrabă complementare. Segmentul Psihodinamic poate fi înţeles ca o parte dintr-o axă generală după modelul geometriei. satisfacţia. În economie este cunoscută aşanumita lege a lui Gossen după care mărimea intensităţii unei plăceri descreşte progresiv până la saturare. Această lege explică în termeni concreţi ceea ce Freud intuia cu al său ‘Principiu al Constanţei’. Aici pot fi identificate două tendinţe opuse respectiv conservarea şi înnoirea aşa cum s-a arătat mai sus. Freud credea că ‘Principiul Plăcerii’ s-ar putea deduce chiar din ‘Principiul Constanţei’. posibilitatea de deducţie a unuia din celălalt ba chiar şi cea de identificare se înţelege. O astfel de creştere a Valorii de Neutralizare se face în limitele permisive ale legii autoreglării energetice despre care se va vorbi imediat. În realitate aceasta nu este o lege dinamică. nu mai poate fi vorba propriuzis de o neutralizare.

Căci. Jung a observat bine acest lucru. Aşa se face cu Tulburări Psihice ca Depresia sau Paranoia care.depăşită de o neutralizare energetică. Gradul mai mare de energie psihodinamică o poate identifica cu acest fenomen în timp ce gradul mai mic de energie transferată poate face obiectul acestei legi. ca în cazul efectelor drogurilor. Dacă aceste legi ar fi suspendate funcţional aceste mari imperii s-ar prăbuşi într-o clipă asemenea decorurilor spectaculoase de la Hollywood. cel puţin pe cea care se prezintă ca Instinct. Însă. Această situaţie se explică pe baza unor constrângeri externe. Aceasta din urmă rămâne întotdeauna în spatele ei asemenea lui Ahile care fuge după broasca ţestoasă. Acest fapt ar contraveni cu principiul conservării. de obicei legate de ceilalţi membrii ai speciei dar şi ai altor specii cărora Organismul ar suferi leziuni şi mai mari dacă în anumite condiţii nu li s-ar supune. Dacă Valoarea de Neutralizare ar rămâne aceeaşi cu cea de dinainte în condiţiile unui mediu la care individul s-a adaptat anterior şi care era mai bun decât cel în cauză. nu se contrazic. care vedea Psihicul sub semnul legii excitaţiei dată de inhibiţia anterioară (refularea) sau Adler care îl vedea sub semnul legii atracţiei valorice. De aceea standardele de mulţumire a sistemului psihic în condiţiile scăderii nivelului de viaţă vor scădea şi ele conform acestei legi. ci doar se completează reciproc. după cum se va vedea în cealaltă parte. relicve ale vechii Valori de Neutralizare rămân iar legea excitaţiei funcţionează şi ea în paralel cu aceasta dar în sens diferit. Iar dacă totuşi el o va ajunge vreodată. Fiecare dintre aceste legi o completează pe cealaltă fiecare reprezintă un aspect important al vieţii iar dacă par să se contrazică reciproc de fapt ele se autoreglează reciproc asemenea motorului cu piston. Aşadar legea autoreglării energetice a sistemului psihic sună în felul următor: Suprainhibiţia unui Segment Psihodinamic este proporţională cu inhibiţia unui alt Segment Psihodinamic pe care ar implica-o neutralizarea sa. Aşadar Valoarea de Neutralizare a respectivului sistem de Segmente Psihodinamice va scădea. despre fuziunea dintre Segmentele Psihodinamice. au în structura lor psihopatologică activări ale acestei legi. comportamentul implicat de către aceste structuri a fost 29 . Această lege se datorează adaptării Organismului şi a sistemului psihic la condiţii vitrege de viaţă. ele sunt în stare să explice tot ceea ce este omenesc şi nu numai. subiectul acceptând starea de sclavie iar tulburările paranoice conţin în ele traumatisme ce au condus la astfel de autoreglări energetice ce impiedică şi în prezent pe subiect să accepte satisfacţii diferite. după cum am arătat mai sus aici se poate manifesta însăşi legea excitaţiei pe fondul Catalizei. Altfel nu ar mai fi posibil nici un fel de Psihic şi nici un fel de negociere între Pulsiuni. Cu toate acestea. Dinamica Instinctelor Despre Instinct s-a spus mult. De exemplu în perioada de împerechere la animale Segmentul Psihodinmic Libidinal al unui mascul inferior va trebui să fie suprainhibat în caz contrar un mascul mai puternic putându-l ucide şi tot ansamblul Psihicului s-ar dovedi falimentar. atunci intră în acţiune legea respingerii valorice după care Valoarea de Neutralizare mai creşte cu un pas. excitaţia energetică ce ar reieşi din imensa diferenţă valorică în condiţiile scăderii bruşte a Valorii de Inhibiţie ar face ca individul să se concentreze mai puţin asupra supravieţuirii sale. În sfârşit aici mai poate fi exprimată o a cincea lege care vorbeşte despre transferul. Este normal ca toate segmentele psihodinamice ale sistemului psihic să fie corelate unele cu altele şi este normal ca informaţiile să circule între ele. 2. a compensării. ca o variantă la principiul autoreglării.1. Omul va experimenta foarte mult această lege psihodinamică prin evoluţia culturală şi tehnologică pe care o va experimenta. Freud. ceea ce coincide cu neutralizarea absolută.1. asta nu se datorează unei dialectici originare a naturii ci pur si simplu ignoranţei observatorului în aprecierea acestui sistem. Deci o astfel de lege trebuie să existe. Pe lângă astea mai există încă o lege care se opune vectorului legii excitaţiei şi care se numeşte legea autoreglării energetice a sistemului psihic. Depresiile au în ele efectele neecologice ale exploatării sălbatice. fiind legea fuziunii energetice: Energia unui Segment Psihodinamic poate fuziona către un Segment Psihodinamic vecin şi poate fi neutralizată parţial în acest fel. Ea se referă la o supraexcitaţie asupra unui Segment Psihodinamic. în afară de explicările structural-organice ale biologiei. Prin urmare Segmentul Psihodinamic are capacitatea de a-şi autoinhiba excitaţia în aceste condiţii. Pe buna lor funcţionare se bazează imperiile politice şi economice. Ele fac posibil complicatul sistem care este Viaţa sub aspectul relaţiei cu mediul. Pe de altă parte dacă se ia în calcul segmentul psihodinamic al unei Pulsiuni Instinctuale dacă Legile psihodinamice ale Pulsiunii concentrează în simplele lor formulări tot ceea ce este Psihic. fapt ce duce la o paralizie parţială a sa. însă atât de insuficient încât totul pare de nici un folos. Deci această Valoare de Neutralizare este dată întotdeauna înaintea neutralizării propriuzise. ele guvernează viaţa în general. în timp ce legea aceasta permite croirea drumului Energiei către căi de neutralizare periferice.5. totuşi această neutralizare nu este altceva decât una naturală. Practic se împlineşte astfel funcţia evoluţiei Organismului. Iar dacă interesul lor. Este destul de dificil să se identifice efectele acestei legi. Practic ea explică ceea ce psihologia abisală de până acum numea ‘sublimare ’ . funcţia fiecăreia pare să o contrazică pe a alteia.

Ţinând cont de această distincţie se pot stabili şapte Instincte: cel Nutritiv. De aceea conceptul de ‘instinct’ aşa cum este teoretizat aici. Ele sunt funcţii organice şi nu pot fi amânate şi inhibate în exercitarea activităţii lor de către Psihic aşa cum se întâmplă cu Instinctele. face parte dintr-un Comportament pur Psihic. Trebuie în acest caz să fie acceptat că Instinctul Nutritiv este dezvoltat din cel Adiptiv. De aici şi inconvenientele de mai sus. Însă această cunoaştere este mai mult una empirică decât una ştiinţifică. fără a-l pune în relaţie cu un fapt real. adică cu atacul propriuzis asupra prăzii. Pulsiunea face posibilă implicarea Organismului într-o acţiune ce are ca scop satisfacerea Instinctului pe care îl reprezintă. cel Matern. Inconvenientul recunoaşterii că acestea ar fi unul şi acelaşi lucru. cel Defecator şi cel Urinar. chiar dacă ele derivă. Căci pânda se opune acţiunii de devorare. Pulsiunile pur Psihice determină un comportament ce nu conduce direct la vreun schimb de substanţe între Organism şi mediu dar facilitează sub raportul principial acest schimb. S-a spus mai sus că scopul originar al Pulsiunii este acela de a reprezenta un cadru de comunicare la nivelul global al Oganismului despre un anumit subsistem al său. unul din altul. cel Respirator. Sistemul psihic în general poate fi comparat cu un fel de tribunal. este capabilă să îşi impună interesul de a fi satisfăcută înaintea altora atunci când Instinctul său corespunzător este dezechilibrat şi ameninţă să conducă la dezechilibrul întregului Organism. Însă chiar biologia şi sociologia s-au mulţumit cu un concept operaţional de ‘instinct’. fie admonestări alteia. ca în cazul Instinctului Nutritiv şi cel Sexual (feminin). respectiv ca un subsistem organic care este în stare să stabilească schimb de substanţe cu mediul. Aşa că o diferenţiere şi o determinare a rămas incompletă totul fiind suspendat până la o corectă diferenţiere între Psihic şi Somatic. să fie 30 . De exemplu transpiraţia sau secreţiile olfactive cedează substanţe în afara Organismului dar nu implică nici un fel de Pulsiuni. Ele pot eventual fi elemente ale structurii Instinctului cum este marcarea teritoriului pentru cel Sexual făcut cu astfel de substanţe olfactive. într-un sens. care aici este chiar comportamentul adiptiv. Aşa se va defini Instinctul. periferic al unui Instinct propriuzis iar cele două tipuri de manifestări sunt astfel în mod greşit tratate ca diferite. fie prin asimilare. Un bun exemplu este dat de antilopele Gnu care parcurg zeci de kilometri în fugă din interesul Instinctului Nutritiv. teoretică. cu mai multe părţi în conflict care îşi expun pledoariile şi unde curtea are sarcina de a stabili dreptatea. cel Adiptiv. Fără înţelegerea relaţiei dintre Mediu şi Organism. Dimpotrivă. Este foarte adevărat. metoda determinării lor făcându-se ‘după ureche’. Dimpotrivă nu orice schimb de substanţe cu mediul poate fi considerat Instinct. adică reglat de dinamica Pulsiunilor (guvernate de legile generale expuse mai sus). Or dacă Organismul are un interes în mediul extern. comportamentul de pândă. strategia animalului de pradă. Mai întâi de ce ar fi un Instinct Adiptiv când el ar putea înscris în cel Nutritiv? Se pare că la nivelul vieţii vegetale acestea două sunt reunite într-unul singur. Ceea ce pare a fi Instinct se dovedeşte a fi de multe ori un fenomen secundar. Aici se pot pune câteva probleme. Cel puţin nu pentru interesul psihologiei abisale. Acest neajuns este de fapt neajunsul unei lipse de elaborări a unei ştiinţe multidisciplinare a psihologiei. Chiar dacă unele fructe ce ţin loc de alimente foarte bine pot să potolească şi setea. Pulsiunea este investită energetic. prin comportament. ci de multe ori cu un act psihic ce li s-a părut lor ca fiind fundamental şi primar. după cum se va vedea. cunoaşte lucruri aflate la milioane de ani lumină însă ceea ce este atât de concret şi banal rămâne încă nedeterminat. relaţie ce trebuie să explice singură Instinctele şi să le precizeze structura. însă apa nu ţine de foame. cel Sexual. despre un anumit departament al său.amestecat cu comportamentul pur Psihic. acordând fie facilităţi uneia dintre părţi. fără intrecondiţionare de parcă Organismul în general nu ar fi un sistem unitar ci o fotografie ce poate fi ruptă şi apoi reasamblată după plac. căci Instinctele în cauză se cunoşteau de mult. comportamentul. Se poate spune că teoria prezentă aici nu aduce nimic nou. Or pentru a fi văzute ca unul şi acelaşi lucru. atunci Instinctul Nutritiv va fi satisfăcut şi el poate nu ar fi fost satisfăcut fără pânda iniţială. Omul a ajuns pe lună. atunci este de înţeles că Organismul trebuie să se echilibreze sub raportul funcţional prin schimbul de substanţe cu el. respectiv ca două etape diferite ale aceluiaşi Instinct în evoluţie ar trebui ca etapa anterioară. este de fapt o noutate importantă. ea nu conduce prin sine însăşi la nici un fel de satisfacere a Foamei dar coroborată comportamentului pur instinctual. cu o necesitate organică. Astfel de neajuns se concretizează negativ tocmai într-o inoportună teorie care ciopârţeşte structura pulsională a Organismului în mai multe secţiuni fără legătură între ele. Înţelegerea Instinctelor se face încă rudimentar fiind nevoie de un efort ştiinţific suplimentar pentru aceasta. Dacă Pulsiunea Originală se defineşte în funcţie de comportamentul pe care îl implică atunci este firesc ca însuşi Instinctul să fie definit în funcţie de mediul în care această Pulsiune determină acţiunea. aşa cum este cel Sexual (masculin) şi cele micţionale sau fie prin ambele aşa cum este cel Respirator. este acela că la puţine specii de animale cât de cât evoluate apa vine prin intermediul hranei şi comportamentul de adăpare este diferit de cel de nutriţie. Uneori cele două comportamente intră în conflict direct unul cu altul pentru a câştiga primatul în comportamentul momentan al animalului. cel puţin în psihologie. De exemplu. teoriile despre ele se dovedesc nişte teorii ale spiritului comun. fie prin cedare de substanţe.

anume cel Sexual şi cel Matern. Este ştiut că întreruperea acestei relaţii dintre mamă şi progenitură conduce la atrofierea capacităţii de alăptare. Astfel că organismele au înscrise în codul lor genetic acest pattern biologic care să le permită dezvoltarea sau perpetuarea speciei prin urmaşi. Cel Sexual are deja o structură organică binecunoscută.1. animalele dezvoltate se caracterizează prin unisexualitate spre deosebire de majoritatea plantelor care sunt bisexuate. Însă dezvoltarea speciei presupune capacitatea ei de adaptare superioară la mediu.5. care nu este un Complex Autonom ci unul Instinctual.1. Principiile sale trebuiesc regăsite în cea Umană căutând spre a pune cap la cap elementele ce au influenţat-o să devină ceea ce apare ea astăzi cu particularităţile sale. Acest principiu al selecţiei naturale se explică şi în cadrul speciei însăşi în acest caz intrând în scenă selecţia sexuală. deci din interesul Instinctului Sexual la fel cum comportamentul adiptiv este satisfăcut independent faţă de cel pentru hrană. Indiferent dacă Instinctul Sexual şi cel Matern sunt legate unul de altul cam la fel ca şi cel Nutritiv cu cel Adiptiv. orgasmul sexual fiind un fel de naştere sub raportul psihic ceea ce atestă influenţa celui Matern în cel Sexual totuşi comportamentul matern este mult deosebit de cel sexual. Instinctul Sexual Sexualitatea este cel mai puternic Instinct uman în bună parte datorită inhibării sale culturale. Sexualitatea ca Instinct în evoluţie Sexualitatea Umană trebuie pusă în relaţie cu Sexualitatea Animală una fiind în continuarea celeilalte în planul evoluţiei. Prin urmare trebuie acceptat că comportamentul matern este condiţionat de prezenţa puiului. Practic între cele două Instincte există cam aceeaşi relaţie ca între cel Sexual şi cel Matern. Se poate vorbi despre un Instinct Respirator deoarece respiraţia are un subsistem organic specializat dar şi funcţionează ca schimb de substanţe cu Mediul. Acest lucru este posibil datorită Complexului Matern. rezultaţi din unirea sexuală.1. cum este cazul leilor sau crocodililor. se ştie ea este mai curând prelungirea celui Nutritiv pentru că nu se folosesc implicit aceleaşi organe pentru ambele. Deci este imposibil de a reuni cele două Instincte într-unul singur şi trebuie acceptat faptul că cele două comportamente se grupează în două instincte diferite.1. 2. Asta înseamnă că la nivelul speciei trebuie să existe concurenţă sexuală. În unele specii ele sunt chiar incompatibile. Opţiunea de a considera ca diferite cele două Instincte este însă susţinută de determinarea schimbului de substanţe cu mediul ca element definitoriu pentru conceptul de ‘instinct’. Aici mai trebuie precizat că Instinctul Matern nu există decât la femele. Pe de altă parte unii masculi. Cel Urinar are şi bază organică diferită de cea a restului în timp ce cel Defecator are aceeaşi bază cu a celui Nutritiv. îşi ucid progeniturile (la lei pentru a se împerechea din nou). ci de întreţinere ulterioară a progeniturii.deja încorporată în etapa ulterioară. Asemenea concurenţă se face prin eliminarea prin luptă a rivalului sexual. Aici intervine selecţia naturală care presupune posibilitatea de unire sexuală a celor mai dotate exemplare astfel încât dezvoltarea speciei sa fie maximală. însă cel Matern nu are aşa ceva. Fiinţele vii superioare. pornind de la Sexualitatea Animală. Dar nu se poate vorbi despre un Instinct Locomotor după modelul comunicare Organism-Mediu mediat pulsional iar acest lucru se va explica mai târziu în această lucrare. Acestea deci conţin ambele sexe la nivel individual şi pot să îşi exercite unisexualitatea în mod independent.1.1. legat de Instinctul Matern. individual. ceea ce le face mai receptive la exogamie. Asta nu înseamnă însă că nu ar exista o astfel de structură şi care este necunoscută acum. 2. Însă şi animalele şi Omul au această stare de bisexuaţie la bază iar abia ulterior ele se specializează unisexual. chiar dacă unii masculi au comportament matern. Funcţia sexuală are două registre: unul psihic şi altul biologic. Planul psihic este reprezentat de plăcerea. după cum se va vedea.5. De aceea în situaţia în care problemele lăsate de Freud sunt foarte arzătoare acestui Instinct trebuie să îi fie acordată o atenţie cu totul deosebită. Însă aceste etape se desfăşoară cel puţin la om ca independente astfel că este cazul să fie văzute ca diferite. Însă. Mai trebuie precizată existenţa a încă trei instincte deşi nu se va discuta în particular prea mult despre ele deoarece nu suferă inhibiţii şi modificări prea mari ele însele ci doar primesc astfel de influenţe de la celelalte. Cel biologic este reprezentat de interesul speciei de regenerare. Apoi comportamentul de satisfacere sunt esenţialmente diferite la ambele. Şi chiar daca ar fi probabil că ar fi diferită de cea a celui Matern din moment ce satisfacţiile celor două se realizează diferit în perioade de timp diferite. Or laptele matern reprezintă această substanţă care este cedată de Organism şi care nu conduce la un scop pur sexual. Cel puţin ea nu este cunoscută. În final se poate vorbi şi de Instinctele Defecator şi Urinar deoarece conduc la acest schimb de substanţe. Într-o manieră asemănătoare se poate spune şi despre celălalt cuplu de Instincte. prin oferta pe care rivalii o prezintă 31 . Problema clarificării cadrului acestui Instinct este capitală pentru psihologie după ce Freud şi-a construit edificiul său teoretic în bună parte pe analiza Sexualităţii.1. Pe de altă parte acesta nu este Instinct tocmai pentru că substanţe nu se schimbă între cele două sisteme. chiar dacă structura organică a lor este identică. Adică ele încorporează în codul genetic informaţii foarte variate şi noi cu privire la mediu la fel cum o arhivă înregistrează diferite date. adică de reproducere. de neutralizarea energetică rezultată din actul sexual. capacitate care este dată de experimentarea acestui mediu. Acest fapt le face mai performante pe scara selecţiei naturale globale interspecifice. clocesc sau hrănesc puii.

etc. nu îşi mai poate prmite diviziunea ci are nevoie de un aparat reproductiv mai performant. Ea trebuie luată ca premisă biologică ci nu explicată psihologic. la nivelul reproducerii animalelor evoluate diviziunea există şi ea însă este secundară. se poate vorbi despre o diviziune a muncii. O astfel de specie dezvoltată cu ochi. Trebuie înţeles că Sexualitatea este pentru reproducere. Fireşte că aici sunt implicate mai multe Pulsiuni şi enumerarea şi descrierea lor este utilă. fie în mod pozitiv unde înmulţirea se face la nimereală. în timp ce celălalt sex trebuie răspunde cu acceptarea partenerului ce s-a dovedit superior rivalilor prin receptivitatea actului de fecundare. aripi. În cazul de faţă a explica actul sexual în genere printr-un epifenomen cultural. Deoarece dacă această luptă ar conduce la moartea rivalului atunci este clar că puiul ar rămâne fără îngrijitor iar funcţia sexuală ar eşua. unde funcţiile organice sunt atât de clar diferenţiate şi multiplicate. adică de organe sexuale specializate. cu naşterea şi eventual cu îngrijirea puilor. Însă trebuie stabilită o ierarhie a importanţei acestora. fie prin modelul negativ al perioadei de rut. la insecte el face ceea ce nu ar putea face doar femela pentru progenitură. a Libidoului este una organică. o luptă în plan social.partenerului dispus să aleagă sau prin alte mecanisme de selecţie specifice fiecărei specii. Sexualitatea trebuie să facă posibilă reproducerea. În mod normal fiecare poate acţiona în afara legii constituţionale (adoptată de comun acord) sau poate fura şi atunci este pedepsit. Între mediu şi Organism se află o relaţie de autoreglare iar Sexualitatea 32 . după cum s-a arătat este una dintre cele mai mari erori ale psihologiei în general. ar muri toţi şi specia ar dispărea. Exemplul cel mai elocvent este cel al masculului din specia ‘calugariţa’ care este devorat de femelă la sfârşitul împerecherii cu el. adăugat cultural ulterior este o gravă eroare. ulterioară activităţii sexuale propriuzise. ceea ce este constituţia pentru societate sau ceea ce este banul pentru economie. unde masculul (aici de obicei sexul slab şi fragil. ci mai curând o disfuncţie procreativă. ar trebui să nască la nesfârşit? În acest caz nu ar mai putea să îşi întreţină puii care. Hermafroditismul este o etapă între trecerea de la diviziune la sexuaţie şi completează evoluţia vieţii în general. deşi şi la mamifere există astfel de situaţii. unde numărul puilor la care femela este dispusă spre îngrijire este limitat. Diviziunea asexuată aşa cum apare la microorganisme ar fi una falimentară la organisme precum mamiferele. ce aparţine organismelor inferioare şi nu celor superioare. dacă cineva dispune de bani atunci va putea cumpăra un anume produs. Această situaţie artificială este aidoma celei naturale. Existenţa doar a două sexe este dată tocmai de principiul selectiv al procreării conform tendinţei vieţii spre dezvoltare.. Reproducerea nu trebuie să se facă haotic. ca în cazul hienei de exemplu) îşi aduce aportul cât mai eficient posibil în scopul reproducerii. Se întrevede aici răspunsul la întrebarea: de ce este nevoie de două sexe ţinând cont că reproducerea se poate face şi prin diviziune? De ce este nevoie de atât de risipitoarea şi periculoasa metodă a acuplării? Lucrurile nu sunt deloc simple iar reproducerea prin diviziune este o metodă preistorică de reproducere. La speciile dezvoltate perioada de rut este relevantă pentru viitorul mamei şi al puiului. Această luptă trebuie dată între indivizii care nu aparţin sexului receptiv. Aşadar Sexualitatea. Sexualitatea este preţul plătit de viaţă pentru luxul evoluţiei. reglează reproducerea în funcţie de mediu. Aşadar Sexualitatea trebuie înţeleasă ca un Instinct pur şi simplu iar originea Pulsiunii Sexuale. Oricum. dacă ar exista posibilitatea de procreare prin contribuţia mai multor sexe decât cele cunoscute atunci acest fapt ar implica un consum prea mare de energie şi nu ar viza selecţia naturală. Acesta este rolul activ al sexualităţii reprezentat de sexul masculin în special la mamifere. deci nu sexului care produce naşterea propriuzisă. Dacă legea permite atunci indivizii pot acţiona în baza ei să îşi satisfacă interesul. aşa cum fac mulţi psihanalişti. dintre aceştia supravieţuiesc foarte puţini. De exemplu O. unde viaţa este foarte scurtă şi dimensiunile organismului sunt foarte mici. neajutoraţi. La insecte. Confuzia între Biologic şi Psihic. această selecţie se realizează prin luptă indirectă. Pentru unele specii de animale cât şi pentru om. în primul rând după posibilitatea individului de a-şi hrăni progenitura şi de a-şi reface resursele. în cadrul vieţii dezvoltate. Dacă la speciile superioare masculul fie protejează. picioare. adică a divizării şi complicării funcţiilor şi structurilor organice ca urmare a interesului de exploatare a mediului în concurenţa inter şi intraspecifică. ci după anumite legi şi facilităţi ale mediului. Se produce aici un model invers celui al înmulţirii prin diviziune respectiv reunirea a doi indivizi pentru a da naştere progeniturii. dinamica organelor sexuale aşa cum apare la speciile superioare. prin care femela naşte foarte mulţi pui (sau face foarte multe ouă) dar din cauza prădătorilor sau alte cauze. Ce s-ar întâmpla dacă un individ dintr-o specie oarecare dar dezvoltată. fie face posibilă apariţia puiului într-o perioadă a anului cu abundenţă în hrană. Ceea ce trebuie înţeles este faptul că nu reproducerea brută este avută în vedere ci supravieţuirea speciei. interesul ca indivizii să fie înlocuiţi cel puţin cu unii la fel de competitivi. Deci trebuie presupus că unul dintre sexe nu trebuie să răspundă cu superioritatea stabilită de relaţia prin luptă directă între rivali. Rank explică masturbarea prin dorinţa de a poseda din nou sânul matern iar actul sexual este explicat de el printr-o răzbunare pentru satisfacţia maternă refulată.

în principal datorită pulsiunii agresive pe care el a inclus-o aici. La mai bine de 100 de ani de la apariţia psihanalizei termenul de ‘sexualitate’ a rămas in majoritatea disciplinelor în limitele organicului. pe care el îl vedea totuşi ‘consolidat filogenetic’ fiind un darwinist convins. sub raportul principial iar achiziţiile ulterioare ale sale ar sta sub semnul acestor frustrări care şi-ar avea originea în copilărie.este direct influenţată de acest fapt. era normal să extindă conceptul de ‘sexualitate’ dincolo de Biologic.5. În acest caz. postulând teoria arhetipurilor. ceea ce conduce la continuarea existenţei speciei. este în măsură să provoace confuzie. Ca în cazul economiei. Teoria freudiană asupra Sexualităţii La începutul operei sale Freud extinde foarte mult conceptul de ‘sexualitate’ integrând în el atât agresivitatea cât şi tendinţele ce constituie comportamentul sexual deviat. Peştii fac eventual o călătorie lungă şi îşi riscă viaţa după şi înainte de a şi le depune dar de cele mai multe ori după ce şi au depus icrele nu mai sunt interesaţi de soarta puilor. în acord cu Jung. Iar dacă aceasta este mai mare decât câştigul atunci specia este eliminată de pe piaţa selecţiei naturale. Acestea constituie într-adevăr nişte elemente esenţiale în explicarea lor. ar determina aşadar întreg psihismul. Acesta poate fi unul parţial. Frustrările sexuale. după cum s-a amintit în introducere. Însa varietatea comportamentelor sexuale periferice este atât de mare încât trebuie acceptat că experienţele de consolidare infantilă a acestor devieri sunt doar o parte dintre cauzele acestora şi nu principiile lor de bază. spune el. Consecinţele unei astfel de teorii sunt unele contradictorii chiar cu nucleul teoretic al psihanalizei deoarece sunt în măsură să anuleze în primul rând ‘primatul Sexualităţii’. până la puiul singur aşa cum apare la elefant. chiar dacă este îndreptăţită din punct de vedere pulsional. După cum se va vedea şi chiar s-a văzut deja. atunci când puiul singur este prădat ceea ce înseamnă pierderea investiţiei sale organice sau poate fi total. După Freud. Însă şi aici există riscul foarte mare de a cădea în staticism analitic aşa cum însuşi Jung a făcut. Freud s-a cramponat tocmai într-o teorie ontogenetistă. Dar o astfel de operaţiune. Privind înapoi ereditatea şi lipsit de incursiunea sociologică. Sexualitatea nu are niciodată posibilitatea de a fi satisfăcută pe deplin ci doar parţial. Freud a luat aceste explicaţii şi le-a extins şi asupra Sexualităţii Genealogice şi spre cea a primitivilor ceea ce a produs destule inconsecvenţe. mai există şi altele. De aici şi acuzaţia de pansexualism. Conceptul de ‘sexualitate’ se rupe astfel în mod brutal de Biologic la Freud. La mamiferele erbivore prădate de genul căprioarei logica sexuală a reproducerii ia în calcul consumul de energie în cazul luptei dintre masculi şi eventualul sacrificiu al femelei. lucrurile sunt profitabile atunci când câştigul este mai mare decât pierderea. 2. despărţindu-l de cel folosit de biologie. Dar este normal ca în final să se şi lege cu acesta iar în caz contrar conduce la ambiguităţi majore. Însă în loc să adapteze ontogeneza la genealogie. dincolo de ea nemaiexistând nimic ca profunzime. El şi-a anulat singur propria descoperire. consecventă ca urmare a adaptării sale milenare la condiţiile externe. din dorinţa lui de a da o oarecare rezonanţă genealogică acestui paradoxal concept. Ceea ce contează în final este faptul că specia se menţine unitară. Fireşte că Freud nu prea a avut de ales în acest caz.1. Important de subliniat aici este faptul că. Sexualitatea reprezintă latura extremă a sistemului psihic.1. Într-adevăr copilăria este un moment foarte important în viaţa Omului dar ea nu este decât o continuare a unui Psihic deja format care se transmite genetic de la părinte la copil. Dimpotrivă căprioara sau zebra se retrag într-un loc ferit şi îşi îngrijesc puiul fiind chiar în stare să îşi dea viaţa în locul lui în caz de primejdie.1. Rezultatul acesta se depărtează de psihologie iar numele de psihologie nu este decât în măsură să facă un compromis între revoluţia culturală pe care psihologia abisală a început-o şi rezistenţele 33 . După el. ca sistem individual prin teoria stadiilor de evoluţie libidinală a copilului. Freud s-a văzut în incapacitatea de a găsi nişte origini ale Tulburărilor Psihice unde tendinţele de deviere sexuală erau foarte evidente. Fireşte că a apărut pentru el posibilitatea de explicare a acestor dereglări prin anumite experienţe infantile care seamănă cu unele dintre acestea. aşa cum crede Freud prin teoria stadialităţii dezvoltării sexuale infantile. în cazul sacrificiului său în favoarea puiului. Modelele se etalează pornind de la puzderia de ouă pe care le depun peştii. dincolo de aceste considerente teoretice pe care el le-a luat în calcul. Avantajele sunt asemenea celor de pe tabla de şah. Biologia nu putea să îl conducă la nişte principii ale acestor particularităţi şi de aceea el a trebuit să postuleze o Sexualitate originar dereglată. Sexualitatea la Freud se consolidează numai şi numai ontogenetic. oricât de importantă.2. care caută ulterior să se autoregleze cu aşanumitele ‘mecanisme de apărare’. fiziologicului. În cazul peştilor o mică parte din ouă va fi supravieţuit şi va fi înlocuit pe cei morţi luând în calcul pierderile speciei pe parcursul călătoriilor de depunere a icrelor şi cele ale ouălor sortite eşecului. Căci niciodată experienţele ontogenetice nu vor putea avea o amploare mai mare în ceea ce priveşte determinarea Psihicului decât cele genealogice oricât de zbuciumată ar fi viaţa unui om. Psihanaliza riscă să se izoleze dacă nu îşi organizează terminologia conform acestor discipline. căci dacă el credea că acest concept poate cuprinde sub sine întregul psihism. oricât de traumatică ar fi experienţa pe care un individ o încearcă în timpul vieţii totuşi ea nu înseamnă decât vârful aisbergului. cum ar fi experienţele suptului sânului matern.

Extinderea până la refuz a acestuia a început odată cu ‘Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii’ şi a continuat cu ‘Cazul preşedintelui Schreber’. aplicând-o nu doar la perioada copilăriei ci şi în perioada dinaintea acesteia ( genealogia) atunci cele două extreme adică staticismul jungian si infantilismul freudian vor dispărea. Salvarea unei astfel de intuiţii s-a făcut cu preţul extinderii confuze a conceptului de ‘sexualitate’ încă şi mai mult de cel de ‘comportament sexual infantil’. explicarea lui în raport cu Biologicul. Era de preferat ca el să fi cedat conceptul de ‘sexualitate’ sexologiei şi să fi numit ‘libido’ exact ceea ce era restul. Când el a susţinut această teză. cum este sexologia (chiar dacă atunci şi aceasta era la începuturi) şi să dea alt sens termenului central al acesteia. Sexualitatea de asemenea. dând acestuia efectiv alt sens. Psihologia abisală nu şi-a revenit încă de pe urma acestui stigmat. Metoda genealogistă explică nu pe baze organiciste Sexualitatea Copilului adică comportamentul său sexual atunci când acesta există. Nu se poate aici pune problema de o dictatură a biologiei căci rezultatele ei sunt destul de modeste pentru interesul psihologiei în această problemă.tradiţionaliste faţă de ea. Iar prin obscuritatea acestei poziţii a alimentat rezistenţele obtuze ale mentalităţii timpului său în ceea ce priveşte rolul Sexualităţii în viaţa omului. Infantilismul freudian este de asemenea o extremă pentru că reduce dinamica psihologiei abisale la experienţele infantile nesemnificative. precum şi în raport cu Psihicul în general şi nu în ultimul rând trasarea teoretică precisă a graniţei dintre Psihic şi Fiziologic. Limitele dintre ele fiind departe nu numai de a fi precizate dar chiar de a fi menţionate. adică comportamentul sexual infantil şi nu numai. Este evidentă aici o tendinţă de a rupe Psihicul de Biologic de dragul încercării de a explica Psihoza ca ‘retragere narcisică a Libidoului către Eu’ aşa cum apare în ‘Schreber’. ci pe baza moştenirii comportamentului părinţilor. Se pare că el a mai rămas încă emoţional legat de vechea sa teorie asupra Nevrozelor care. se va dovedi a nu fi un element extrem al psihologiei abisale. desigur. Staticismul jungian este o extremă pentru că nu poate să explice existenţa Psihicului în mod dinamic ci doar pe baza mitologiei comparate. Freud nu a putut să renunţe la a considera Nevroza ca legată de Sexualitate. Tulburările pe care el le trata la începutul carierei sale psihanalitice erau vizibil impregnate de Sexualitate. Simţind implicarea Sexualităţii în Nevrozele pe care le trata în acel moment şi care monopolizau în bună parte clientela sa. Ulterior el s-a convins că teoria violului originar pe care pacienţii lui o recunoşteau nu este decât Fantasmă şi în felul acesta a renunţat la această teorie. Este evident că baza biologică a Libidoului s-a dezintegrat şi nu se mai ştie pe unde ar fi. nu va avea acelaşi statut şi mai ales. fapt ce conduce el însuşi la o mitologie. înainte ca premisele organice ale Sexualităţii să se fi manifestat în pubertate. Însă de la început conceptul freudian de ‘sexualitate’ era menit marilor confuzii. ci unul impregnat la rândul său de alte elemente mai profunde. Odată ce problema metodei genealogiste s-a realizat pentru psihologia abisală multe lucruri se vor clarifica pe parcurs. Conceptul ferudian de ‘libido’ se dovedeşte a fi o mare oală în care se aruncă toate neclarităţile teoretice la care el a ajuns. fiind vulgarizată şi reinterpretată. Practic Freud a preluat determinările populare ale acestui concept cu toate neclarităţile lui. mai degrabă decât să se răzvrătească împotriva unei laturi a unei ştiinţe a observaţiei. O astfel de intuiţie este valabilă şi astăzi dar doar în perimetrul Nevrozei. atunci psihologia copilului terbuie să aibe alte repere decât cele stabilite de Freud. găseşte în comportamentul sexual infantil o bună justificare dar nu o soluţie care să explice multe lucruri pe care el nu a vrut să le vadă. genitale ceea ce nu era în intenţia lui. fără însă a adapta metoda sa (care se bazează pe psihologia comparată) la metoda biologistă freudiană. De aici şi peregrinările lui Jung în a considera Sexualitatea un element de importanţă primară sau secundară. De aceea teoria jungiană a atins marea ei popularitate tocmai sub impulsul acestei rezistenţe sociale care s-a manifestat împotriva drumului pe care a mers Freud. Căci dacă aceasta s-ar găsi atunci ar însemna că Freud ar explica Psihoza prin disfuncţii organice. S-a dovedit clar prin experimente că deşi experienţele infantile pot fi aceleaşi pentru un grup de subiecţi ele pot duce totuşi la manifestări psihice opuse. Însă dacă se încearcă identificarea istorică a experienţelor genealogice pe drumul pe care Jung l-a deschis. Practic aici se poate observa o ambiţie a psihanalizei de a face în psihoze aceleaşi minuni pe care le-a făcut în nevroze. 34 . Dar el are totuşi avantajul că este mai problematic decât universalismul jungian. unde conceptul în cauză era extins până în zona celui de ‘energie psihodinamică’ folosit aici. Dacă conţinuturile psihice sunt transmise ereditar. este în măsură să dărâme întregul edificiu freudian pentru a-l construi pe o baza nouă şi solidă. Iată de ce teoria stadialităţii nu este viabilă. Nu se poate deduce întreg spectrul Psihicului la trei stadii de evoluţie libidinală. s-ar datora unor experienţe sexuale infantile de genul violului pe care subiecţii ar fi trăit-o în copilărie. restrângerea lui. în special de sexologie. Extinderea Sexualităţii la întregul comportament sexual şi ruperea ei de Genitalitate nu putea fi niciodată acceptată de o comunitate ştiinţifică. Conceptul lui de ‘libido’ nu reuşea să contracareze faptul că el neglija efectiv diferenţa dintre Psihic şi Somatic prin generalizarea lui. după cum susţinea el. Extinderea conceptului de ‘sexualitate’ dincolo de cel de ‘genitalitate’. Corectarea conceptului freudian de ‘libido’. conceptul său de ‘sexualitate’ coincidea încă cu cel de genitalitate’.

ulterior pentru sistemul psihic fie primitivul ar fi lipsit de sistem psihic. Lărgirea conceptului de ‘sexualitate’ dincolo de cel de ‘genitalitate’. În felul acesta Freud ar fi clasificat Sexualitatea ca ţinând exclusiv de genital. Astfel că dacă el ar fi observat că comportamentul sexual se manifestă fără ca organele genitale să se maturizeze nu ar mai fi ajuns la ideea că acest comportament nu ar fi dictat de structura organică genitală cu o origine independentă. Culmea contrarierii constă în actele analizate mai sus de către observaţia atentă a lui Freud. este aruncată în obscur. este de înţeles de ce Sexualitatea este atât de mult extinsă. Pe când modernul vede incestul ca pe un rău metafizic. Iar Libidoului Psihic ca dimensiune psihică a Pulsiunii Sexuale i-ar fi acceptat mai evident latura ereditară. Numai că această origine independentă nu este pusă în relaţie cu ceva care să o determine. nu Genitalul se manifestă în cazul comportamentului sexual infantil.Freud spune bine că istoria Sexualităţii este istoria reprimării ei dar această idee vizează şi elemente reprimate care originar nu sunt incluse în ea dar care sunt incluse ulterior. cu toate că au reguli ciudate în privinţa acesteia. Primitivul vede acest incest ca un rău natural. Are statut de postulat. prin asta el acceptă anterioritatea Agresivităţii faţă de Sexualitate. dacă tendinţele agresive pe care Freud le încorporează în Sexualitate la începutul operei sale sunt apoi dezvoltate în teoria celor două Instincte. ci Libidoul ca pulsiune psihică. ca masturbarea. etc. după cum se va vedea. psihopatologic ci este explicată prin incapacitatea sistemului psihic de a se apăra. este modelul acesteia. este cu totul inoportună. Freud ar aduce aici o obiecţie care ţine de teoria lui asupra incestului. În ‘Introducere în psihanaliză’ el susţine că dacă nu ar exista ceva subversiv în conţinutul unei astfel de interziceri nu ar mai avea rost interzicerea în sine. Or dacă pentru el Nevroza nu are un caracter deviant. Însă aici se face o confuzie flagrantă între reprimarea Sexualităţii (aşa cum apare în perceptele religiei creştine şi ale altor religii) şi reprimarea incestului care este mai mult o normă de stabilizare etnică. este explicabil în acest fel. În contextul genealogic. tabu-ul care este specific primitivilor nu are aceleaşi coordonate cu cele ale modernilor. atunci înseamnă că fie sexualitatea deviată. Interzicerea. În acest caz Freud ar fi observat că nu Sexualitatea. Complexul Oedip aşa cum l-a descoperit Freud cu privire la dorinţele sexuale faţă de părintele de sex opus dar şi faţă de acelaşi sex. prin faptul că reprimarea incestului este un fapt constant la primitivi şi că celebrul Complex Oedip este nucleul Nevrozei. de normele acceptate în comun. cum spune el. nerespectând recomandările sexologiei. Însă. Sexualitatea. S-ar părea chiar că psihologia abisală freudiană a luat-o pe cont propriu în mod eroic cu interesul de a concura cu accepţiunea biologică a termenului. erecţia. Căci de unde putea să vină o astfel de situaţie? Aşadar el a ales că ea are originea în copilărie neluând în calcul posibilitatea de consolidare a sa în mod genealogist. Dar ea se transmite ereditar ca Pulsiune Psihică în bună parte la care se adaugă permanenta sa reîncărcare ontogenetică de la fondul biologic. după cum se va vedea. Viziunea nevroticistă asupra sistemului psihic a determinat fireşte o sexualizare nevroticistă a teoriilor sale. O viziune consecvent biologistă asupra psihologiei abisale l-ar fi făcut pe Freud să ceară ajutor biologiei în cazul explicării acestui complex fenomen şi să adopte o viziune genealogistă decât să se aventureze în teoria hazardată la care el a recurs. De aceea teoria sexuală freudiană nu se aplică primitivilor şi . ca organică. Ele sunt date de stilul lor de viaţă. Regulile sociale sunt acceptate de toţi din raţiuni de regulament social. cel al Morţii şi cel al Vieţii. Căci el este modelat filogenetic de milioane de ani şi a ajuns ulterior la om cu aceste particularităţi. suspendată teoretic.. C ăci ea este neexplicită iar dacă Sexualitatea modernă pare explicabilă de această teorie este numai pentru că unele părţi din comportamentul sexual. de a construi o crustă de echilibrare a ceea ce de la început este în mod principial dat ca anormal. Prin urmare. este logic ca pe această bază să se presupună o reprimare identică Nevrozei chiar la primitivi. Primitivul nu este atât de duplicitar ca omul modern în privinţa incestului aşa cum acest fapt apare în Complexul Oedip. Astfel că dacă Sexualitatea primitivilor nu este atât de complicată la primitivi. este un element epifenomenal. într-un fel. ceea ce este absurd. respectiv cel periferic. incomparabil cu vreun rău experimentat vreodată şi care pare să fie mult mai blând decât acesta. Aşa cum halucinaţiile din cultul Wodoo nu constituie Psihoze la fel aceste ciudăţenii observate la primitivi nu sunt Nevroze. este un obiect recent al reprimării iar reprimarea s-a consolidat abia în ultimele milenii ale evoluţiei Omenirii. Sexualitatea descoperită de psihanaliză în câmpul Nevrozei nu este 35 . pe care unii copii îl au. din punctul de vedere strict logic. Societăţile primitive. aşa cum o vede Freud. asemenea oricărui rău ce se poate abate asupra lui. a Pulsiunii sale adică a Libidoului. Primitivii dau altă accepţie Sexualităţii în genere şi. Acest lucru a constituit o încercare uşoară de a restrânge marele său concept către sfârşitul carierei şi de a reduce rolul lui în aparatul psihic. aşa cum o vede Freud ca principiu. totuşi nu cunosc reprimarea sexuală aşa cum apare ea în sens modern. nici modernilor sub raportul principial. O astfel de viziune nu ar fi condus la extinderea conceptului de ‘sexualitate’ căci s-ar fi acceptat originea biologică a Sexualităţii. ciudăţeniile lor trebuie înţelese şi pe fondul lipsei de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice despre lume. Adică. O astfel de răzvrătire teoretică a lui Freud se datorează contradicţiei la care el se supune în analiza a aceea ce este Sexualitate Infantilă adică la comportamentul vădit sexual.

Din acest punct de vedere el s-ar fi recunoscut. Căci dacă Psihicul nu se bazează pe Biologic şi nu îşi trage sevele de la acesta atunci de unde ar putea el veni? Din cer? Acesta este răspunsul dualist de care trebuie să se ferească psihologia. Şi chiar dacă ar fi ajuns la acest concept. să coincidă la un moment dat. ci un continuator. Fie Psihicului i se recunoaşte o energie sexuală exclusivă în cazul în care conceptul de ‘libido’ ar rămâne sexualizat şi atunci conceptul în cauză cade în exclusivismul sexualist freudian fără a se întrevedea ceea ce mai târziu aici se va defini ca ‘fuziune’ pulsională. Se pare că cele mai originale concepţii din psihologia sa abisală se găsesc tocmai în obscurele şi uneori falsele (dar cu statut de punte de lansare) teorii. Prin urmare este necesar să se rămână la sensul dat de el doar în ceea ce priveşte termenul ‘libido’. este foarte posibil să îl fi făcut să aibă o anumită lehamite faţă de biologie mai târziu. având o astfel de tehnică de analiză a viselor.1 O astfel de lipsă de definire şi teoretizare face ca aceste concepte de ‘libido’ şi ‘sexualitate’. Acest lucru are două consecinţe. Aşadar conceptul de ‘libido’ a fost folosit de Freud pentru a localiza energia psihică a Sexualităţii. extinderea acestui concept de ‘sexualitate’ este o improvizaţie a explicării transformării biologicului în psihic. de care probabil că era conştient. Chiar dacă nu este spus explicit Freud recunoaşte implicit că nucleul acestui concept este însuşi cel de ‘genitalitate’. Atunci germenele comun cu normalitatea este cu totul altul. Apărarea lui faţă de ‘acuzaţia’ de pansexualism. Deci se poate spune că el nu avea conotaţie funcţional-structurală ci una energetică. Căci dacă prin absurd se acceptă salata pe care el a făcut-o cu această extindere sau dacă se acceptă legătura dintre Biologic şi Psihic. Este clar că dogmatismul Evului Mediu nu putea valorifica aceste elemente psihanalitice. Cu alte cuvinte şi ‘libidoul’ şi ‘sexualitatea’. el recunoaşte într-un fel această confuzie. arată confuzia în care se afla. Acest fapt face ca ambele temeiuri pentru aceste concepte să fie lipsite de justificare. cu rol pur organic. era un mod de satisfacere a al acestui Complex de Originalitate al lui. Or în acest moment se poate vorbi de un exerciţiu de ‘interpretare’ al acestui concept. Freud însă nu ajunge la conceptul de ‘conversiune energetică’ ce are loc între energia fiziodinamică şi cea psihodinamică. Or cum Nevroza. Este ciudat că Freud. primul determinându-l pe cel de-al doilea ceea ce este mai rezonabil. nu un inventator. Căci psihanaliza. Fie această Problema extinderii conceptului de ‘sexualitate’ stă şi într-un anumit Complex de Originalitate pe care el trebuie să îl fi avut. Jung a extins noţiunea în cauză până s-a suprapus peste întreaga noţiune de ‘energie psihodinamică’ aşa cum ea este definită aici şi poate şi dincolo de ea. cu implicaţiile sale libidinale.punctul germinal al acesteia ci este doar structura superficială a ei. respectivii sofişti să nu fi trecut dincolo de acestea cu tălmăcirea. atunci acuzaţia de pansxualism este absurdă. După cum s-a spus aici în treacăt. 36 1 . în timp ce conceptul de ‘sexualitate’ trebuie redus la ‘genitalitate’. Din acest punct de vedere extinderea respectivului concept este o operaţie inoportună iar pansexualismul trebuie respins ca acuzaţie. aici adăugându-se tot ceea ce este comportament sexual în genere. este clar că exista încă din antichitate. extinderea conceptului de ‘sexualitate’. cel puţin în privinţa ambiguităţii lor. Dacă Libidoul este energia psihică a ceea ce Ferud numeşte ‘sexualitate’ şi dacă aceasta nu trebuie confundată cu genitalitatea. De aceea ambiguităţile se ţin lanţ şi el însuşi recunoaşte că nu există un indice universal pentru recunoaşterea ei. şi lipsurile materiale din această perioadă a vieţii lui. Aşadar ceea ce Freud numeşte ‘sexualitate’ trebuie să se prezinte în forma energetică fiind dat psihic. după indicaţiile biologiei. Însă tocmai prin faptul ca l-a respins. Pe baza faptului că energia psihică a Sexualităţii poate fi înscrisă într-o noţiune mai largă. era terenul investigat prin excelenţă de Freud. Căci dintre toate Instinctele postulate de el acesta este singurul care are la bază o structură biologică clară pe care o putea folosi în beneficiul psihologiei abisale. Freud a căzut în alte dualităţi ceea ce face ca teoriile sale să facă un pas înainte şi doi înapoi în această problemă. principial-metabiologică. Ciudat este că încercând o astfel de operaţie. totuşi energia psihodinamică tot nu ar fi putut să fie eliminată deoarece ea este legată inextricabil de întregul sistem psihic. aşa cum le defineşte el. care este în stare să imagineze atâtea situaţii. Căci formaţia sa neurologică. ca tipar al acestora. Freud aducea obiecţia că respectivul confundă Sexualitatea cu Genitalitatea tocmai pe fondul acestei ambiguităţi. Însă Instinctul nu se manifestă brut în Psihic ci are nevoie de o transformare ce a fost explicată anterior şi tot atunci s-a văzut cum Psihicul se deosebeşte de Biologic. ca principiu fundamental al Nevrozei. Dar păcatul extinderii conceptului de ‘sexualitate’ la Freud este în mod paradoxal acela că nu poate scăpa sub nici o formă de cel de ‘genitalitate’ în a o aplica şi a o folosi în explicaţii. Dacă Freud ar fi înţeles mecanismul acestei determinări atunci pansexualismul ar fi fost marea virtute a teoriilor freudiene. nu poate imagina că. sunt expresii ale energiei psihodinamice. Astfel că nevoia de originalitate se impunea ca posibilitate de recunoaştere ştiinţifică şi de întemeiere a statutului său social. primul ca energie a Pulsiunilor Sexuale iar cel de-al doilea ca element dat în funcţie de activităţile erotice infantile. atunci şi aceasta este tot psihică în parte sau în totalitate. Căci în momentul în care altcineva refuza să recunoască drept sexual un comportament. mai bine zis. ceea ce a condus la dispariţia acesteia. terapia. Trebuie întrun fel sau altul ca întregul Psihic să fie explicat prin Instincte de aceea următorul subcapitol încearcă să facă acest lucru. Chiar dacă Sexualitatea este într-adevăr implicată aici ea nu ca patologică ci ca prepatologică sau. chiar Freud citându-l pe Aristotel care oferea amănunte în acest sens despre sofiştii pseudopsihanalişti.

luându-se după Jung. drept pentru care energia psihodinamică nu mai era nevoie să fie pusă exclusiv pe baza Sexualităţii. Însă importanţa mai mare a Instinctului Nutritiv este dată de faptul că fără el nu este posibilă nici viaţa speciei şi nici a individului în timp ce fără Instinctul Sexual este totuşi posibilă continuarea vieţii individului.1. respectiv cel din biologie. Ele sunt declarate astfel tocmai pentru că ele sunt etape a ceea ce este de fapt interesant din punct de vedere instinctual relativ la Sexualitate.1. În acest caz această extindere păstrează şi sensul originar al respectivului concept. Iar dacă o femeie poate ea însăşi să dea un asemenea calificativ de apreciere. Singurul argument al lui este acela că.întrevedere este intuită şi avută în vedere dar conceptul de ‘libido’ este automat desexualizat ceea ce corespunde unui abuz de termen. o demascare a principiilor sale morale. Freud a ajuns la acelaşi abuz al termenului pe baza faptului că în comportamentul sexual el a văzut doar energie şi nu şi finalitatea acestei energii care în fond este dictată tocmai de principiul ei originar ce rezidă în structura ei organică. Tot ceea ce trebuia să facă Freud era să înţeleagă cum este posibilă o astfel de energie psihodinamică în raport cu cea fiziodinamică. Sexualitatea şi Nutriţia sunt cele două mari Instincte ale omului şi ale animalelor deopotrivă. Faptul că aceste etape trebuiesc parcurse pe rând face ca etapa în cauză să devină la fel de importantă ca şi actul sexual în sine. ca urmare a unei posibile inhibări severe ale Instinctului Nutritiv. ceea ce corespunde cu recunoaşterea Biologicului în toate actele umane. Căci Sexualitatea rămâne cel mai modelat Instinct indiferent de reglările ei sociale. Freud s-a văzut intrat în ambiguităţi de nerezolvat. ca anulare funcţională a acestui subsistem organic. a bunătăţilor care se dau unui mort de inaniţie. Căci chiar dacă din punct de vedere biologic Sexualitatea este secundară Foamei. se suspendă apariţia energiei psihodinamice din care aceasta provine. estetice în sine sau sexy în sine. Deşi Sexualitatea are cel mai important rol aici totuşi dimensiunea energetică este astfel mai puţin importantă decât cea organică. Ele influenţează decisiv condiţia psihică a individului iar posibilele satisfaceri ulterioare pot fi asemenea darurilor. Aceste inhibări se fac simţite foarte vizibil. Însă luându-se după Jung. Asocierea mentală pe care o anumită etapă o are cu finalitatea procesului în sine determină direct acest lucru după cum se va vedea la următorul subcapitol. totuşi pentru Psihic ea este cea mai importantă nu atât pentru satisfacerea momentană. 2. Acesta este modelul prin care formele feminine sunt declarate ca frumoase sau estetice sau sexy. Deci posibilitatea formării unor rezonanţe psihice ale acestei reprimări este redusă direct proporţional.5. el a dublat această eroare extinzând excesiv acest concept. Libidoul poate să se extindă cu ramificaţiile sale către elementele premergătoare ale actului sexual iar comportamentul să faciliteze acest act tocmai prin influenţarea directă a acestei cauzalităţi premergătoare. păstrându-se astfel sensul originar al termenului. Trebuie înţeles că psihologia abisală trebuie să accepte sensul pe care biologia şi nu numai îl dau termenului ‘sexualitate’ cu atât mai mult cu cât acest sens aparţine şi limbajului comun având numeroase implicaţii de care trebuie să se ţină seama. Acestea pot fi chiar şi ontogenetice dar aici mai mult ca urmare a apariţiei sale naturale. Aceastămoştenire care se manifestă în contemplarea acestor forme este absolut naturală deşi poate stânjeni atunci când se afla în cantitate mare la 37 . Căci. anume mai degrabă o răzvrătire asupra unei mentalităţi în vigoare în timpul său. dată fiind scăderea energiei fiziodinamice ca urmare a lipsei de fond caloric. aşa cum îl elaborează către sfârşitul operei totuşi el era mult mai îndreptăţit în utilizarea originară a termenului pentru a păstra astfel o conotaţie de corespondenţă etimologică. dat fiind faptul că viaţa începe cu el Instinctul Sexual ar fi şi primar. ca urmare a funcţiei naturale a Sexualităţii decât ca reacţie la inhibiţie. În cazul Sexualităţii lucrurile stau exact invers şi cele două Instincte sunt de multe ori în tabere opuse. resemnat parcă. Freud considera că Sexualitatea este cel mai important Instinct însă această afirmaţie necesită câteva nuanţări. Teoria expusă aici nu are în nici un caz intenţia de a renunţa la primatul Sexualităţii asupra psihicului. respectiv acumularea de energie calorică şi menţinerea speciei prin reproducere. tocmai de aceea cercetarea acestei energii psihodinamice sexuale constituie scopul următoarei secţiuni. Transformarea energiei fiziodinamice în cea psihodinamică nu este în acest caz anulată.3. asta se datorează tocmai unei reminiscenţe libidinale masculine ereditare existente în ea. Astfel că făcând o primă eroare în aproximarea conceptului de ‘libido’. Poate şi de aceea. spre sfârşitul operei el va introduce conceptul de ‘Eros’. specializate ca structuri organice specifice rolului lor în cadrul Organismului. Deoarece una genealogistă arată că cele două Instincte sunt la fel de vechi şi fără ele viaţa nu ar putea exista din principiu. Deşi a extins Freud însuşi noţiunea de ‘libido’ la întregul concept de ‘Eros’. De fapt aceste forme nu sunt frumoase în sine. Această teorie este susţinută şi de cea a Stadiilor de Evoluţie Libidinală. totuşi o spune suficient de clar pentru a înţelege şi acest imbold al respectivei extinderi a conceptului. Însă un astfel de mort nu mai poate transmite ereditar dereglările sale psihice. De fapt prin lărgirea acestui concept. Prin el Freud a dorit altceva decât extinderea acestui concept. Însă ea este valabilă doar într-o viziune ontogenetistă asupra Psihicului.1. Deşi Freud nu o spune foarte clar. Sexualitate şi Libido Ca în cazul oricărui element psihic formarea Libidoului este dată principal de inhibiţiile genealogice din cadrul arborelui genealogic al individului în interiorul speciei. organică a Instinctului cât mai ales pentru implicaţiile sale psihice care urmează reprimării sale.

termenul ‘libido’ se referă tocmai la această energie psihodinamică a Pulsiunii Sexuale. Însă lipsit de o teorie clară a Pulsiunilor el a ajuns la ambiguităţi si erori evidente. însuşi Libidoul Psihic este un Complex. deoarece tot ceea ce este Psihic se prezintă ca fiind complex. Însă la Freud conceptul de ‘libido’ este extrem de confuz deşi se referă totuşi la ‘forţa’ Instinctului Sexual. Structura Libidoului În contrast cu demersul freudian de extindere a conceptului de ‘sexualitate’. Căci el îl deosebeşte net de excitaţia sexuală după cum face cu însuşi conceptul de ‘pulsiune’ fără a găsi legătura dintre ele. Este de la sine înţeles că. Transmiterea ereditară a acestor excrescenţe pulsionale. Sexualitatea se referă aşadar la o funcţie organică fizioendocrină în care se dezvoltă capacitatea Organismului de a fi apt pentru reproducere. 2. Se vor încadra în conceptul de ‘libido’ atât aceste excrescenţe genealogice ale Instinctului Sexual. Freud a încercat o concepţie integratoare. mai ales. Şi deci trebuie adăugată precizarea că această adaptare se face cu privire la propria masculinitate a respectivei femei iar admiraţia în oglindă este un fenomen care lasă să se înţeleagă bine acest lucru. în timp ce Libidoul Psihic este tot ceea ce este consolidat indirect. cât şi. Dacă se spune însă că frumuseţea femeii ar fi rezultatul dorinţei ei de a se adapta la cerinţele estetice ale bărbatului. la periferia sistemului psihic. Practic Complexele Fundamentale ale acestuia sunt bălţi ereditare rămase datorită acestor inundaţii energetice genealogice şi de aceea infuzia energetică produsă de Instinctul Sexual nu înseamnă decât o nouă revărsare. adică de selectare a acestora în funcţie de diferiţi factori. se poate spune că ea are reminiscenţe libidinale masculine pregnante. Faptul că feminitatea este mai puţin interesată decât masculinitatea în formele corporale ale sexului opus arată de fapt că etapele percepţiei sale în desfăşurarea actului sexual sunt altele. După cum se va vedea. aici se va opera o restrângere minimă a lui chiar şi faţă de ceea ce chiar biologia numeşte şi defineşte ca fiind Sexualitate. trebuie spus asta în sens reflexiv şi anume că frumuseţea acestor forme este dată tocmai de satisfacţia genealogică a Libidoului Masculin. Comportamentul sexual particular al fiecărui individ nu apare ca urmare a unor expereienţe infantile de cele mai multe ori minore care ar produce fixaţii pe acele presupuse stadii de evoluţie libidinală despre care vorbeşte Freud. deoarece această parte din Libido este impregnată cu o sumă de Complexe care vor fi analizate la genealogie. Dar pentru simplificarea şi precizia terminologică. aici nu s-a recurs la denumirea acestuia tocmai pentru că acest lucru ar fi implicat denumirea tuturor acestor Complexe Particulare.o femeie.1. respectiv Maternitatea şi Nutriţia. Aşadar Libidoul este comportamentul genital ce face posibilă finalitatea Sexualităţii ca structură organică.5. Importanţa Libidoului Psihic este fără îndoială foarte mare în ceea ce priveşte statutul energetic al Psihicului în general. Într-un fel această recombinare ereditară a Complexelor Trunchiului Psihic conduce la viziunea globalistă freudiană a Sexualităţii.1. ereditar. ci tocmai 38 . După cum se va vedea la psihopatologie. Această posibilitate este localizată într-unul din centrii motori din creier. orice energie psihodinamică provine dintr-una fiziodinamică prin intermediul fenomenului de conversiune energetică. Ea tinde să fie interesată de ceea ce facilitează abordarea sa dată ca structură receptivă a actului sexual. Practic psihicul este pansexualist deşi de multe ori a respins această presupus acuzaţie.4. Astfel Freud a pierdut şansa unei teorii metabilogice unitare. Căci nu există dorinţă sexuală care să nu derive din Libido.1. Aşadar dacă se poate spune că formele frumoase sunt ‘inventate’ de bărbat. Psihicul se datorează unor transformări ale Pulsiunilor Instinctuale dincolo de centrul lor biologic. Însă luat în sine el este un Complex Particular realizat ca urmare a recombinării Complexelor Fundamentale (la care el a contribuit ereditar decisiv) cu Libidoul Organic format exclusiv de către Sexualitate (ontogenetică) şi poziţionat la marginea. Dat fiind că acesta este inhibat de multe ori excitaţia energetică astfel rezultată devine automat una psihică. De fiecare dată când o femeie admiră formele sexului opus cu viu interes. Libidoul luând astfel formă psihică. ceea ce ar fi fost o sarcină inutilă. deşi în mare parte el acoperă acest concept. Dar trebuie făcută distincţia între albia fiziologică a Sexualităţii şi inundaţiile psihice pe care aceasta le face în restul Psihicului alături de celelalte Pulsiuni Brute mai slabe. După cum s-a văzut. Din punct de vedere etimologic. Deci trebuie presupus un substrat organic care este tocmai energia fiziodinamică a Instinctului Sexual dar care este în măsură să reactualizeze ontogenetic structura Libidoului general. Termenul ‘libido’ folosit aici nu desemnează dorinţa sexuală aşa cum este văzută de Freud. Libidoul este tot o funcţie organică însă legată de posibilitatea organelor genitale de a întreţine actul sexual. Pulsiunea Instinctuală aşa cum apare ea în mod brut. Se va numi Libido Organic acea parte din Libido care derivă direct de la Instinct. Aşadar stimularea sexuală nu se face decât prin Libido acesta acţionând în plan comportamental ceea ce legitimează însăşi posibilitatea de existenţă a Instinctului. El nu aparţine vreunui Complex Autonom ca acelea descrise în Trunchiul Psihic. precum şi fenomenul de remaniere psihică. unitară cu privire la Psihic şi Somatic prin faptul că a utilizat conceptul de ‘psihosexualitate’. le face autonome faţă de Instinctul propriuzis care se reînnoieşte ontogenetic. atunci această teză trebuie respinsă căci aceste cerinţe sunt posterioare genealogic formelor corporale feminine.

Aşadar energia fiziodinamică a Instinctului este diferită faţă de energia lui fizică sau metafizică. dincolo de graniţa dintre Psihic şi Somatic. Deoarece dacă ea tocmai s-ar forma şi ar porni de la zero nu ar avea încă timp să se diferenţieze de la individ la individ aşa cum se diferenţiază de fapt. Ce trebuie subliniat acum este faptul că introducerea conceptului de ‘libido psihic’ ca urmare firească a distincţiei dintre Hardul şi Softul Instinctului vine să reglementeze sciziunea ‘genital-sexuală’ în care biologia şi psihologia s-au împotmolit odată cu recunoaşterea de către Freud a comportamentului sexual infantil. Pe de altă parte se poate ca Libidoul Fizic să fie antrenat de un Libido Psihic patologic datorită retroacţiunii dintre Psihic şi Somatic. Acest statut psihic al Pulsiunii Libidinale este specific tinerilor căci relaţiile sexuale la această vârstă sunt nestatornice datorită lipsei de stabilitate socio-economică. face ca acest comportament sexual infantil să existe într-un fel sau altul la toţi copiii chiar dacă la unii se poate vedea mai greu. De obicei mamele o pot foarte bine deosebi de aceasta. În cazul Libidoului care este şi Psihic şi Fizic. ceea ce corespunde unei creşteri a Libidoului Psihic. din simplele observaţii ale experienţei. Încercarea unor ‘metafizicieni’ ca F. Însă este greşită teoria freudiană care susţine că la această vârstă Sexualitatea copiilor este aceeaşi. De aceea se ştie că între preocupările sexuale infantile şi cele postpuberale există diferenţă evidentă. în ceea ce priveşte partea teoretică. Aşadar satisfacţia copilului ce doarme cu sânul mamei în gură nu este necesar să fie identică cu cea a adultului după ce a avut raporturi sexuale. După cum se va vedea în celălalt subcapitol. convenţională . Însă în ceea ce priveşte pe cea morală lucrurile au stat invers (fireşte existând alte interese la mijloc ca acelea arătate în introducere). Acest lucru probabil că a influenţat decisiv şi extinderea conceptului de ‘sexualitate’. moştenit de la părinţi. adică de excitaţia Pulsiunii Sexuale. Prin această precizare nu mai este nevoie de o astfel de sciziune conceptuală ce duce la confuzii şi răstălmăciri iar conceptul ‘sexualitate’ poate fi identificat în bună măsură cu cel de ‘genitalitate’. Tocmai de aceea psihologia freudiană ce insistă pe Sexualitate a fost respinsă în special de cei cu sexualitate convenţională. Acest lucru este posibil tocmai pentru că cel Psihic primeşte energia de la aceste Pulsiuni deşi sub raportul organic energia fiziodinamică este epuizată. Acesta a existat la ei tot ca şi Complex Particular.datorită acestei sinteze a pulsiunilor eredităţii cu pulsiunile recente produse în timpul funcţionării organismului. În acest caz totuşi Libidoul Psihic îl incită mereu. După cum s-a spus anterior Energia fiziodianmică este principiul celei psihodinamice deşi distincţia dintre ele se risipeşte (cu atât mai mult în cazul Sexualităţii) din punct de vedere structural. Pentru că libidoul infantil prezintă pulsiuni moştenite ereditar iar libidoul adult este format din acestea la care se adaugă libidoul degajat direct de activitatea fiziologică. Apoi recunoaşterea particularităţii complexului libidinal astfel denumit. Recunoaşterea Libidoului Psihic este elementul cheie al teoriei expuse aici. pentru că acest fapt explică extinderea Sexualităţii atât de adânc în câmpul Psihicului. care prin inhibiţie devine psihică. aceasta din urmă este o posibilitate de punere a Organismului în mişcare cu scopul satisfacerii funcţiei Instinctului şi există ca urmare a modificărilor de tip neuroendocrin. autoritatea energetică a Instinctului se transferă către elementele de asociaţie ale finalităţii sale. Primele nu au corespondent fiziologic iar celălalt are. Aceasta este contribuţia individului la Libidoul arborelui său genealogic pe care îl va lăsa moştenire ulterior urmaşilor. situaţia este semnificativă. organic . deosebită de cea sexuală. Acest fapt duce direct la concluzia că sexualul nu este genital. unde contradicţiile teoretice se ţin lanţ. aşa cum susţine Freud. Asta se întâmplă cu cel din cadrul Tulburărilor Libidinale unde în Libidoul Psihic fuzionează alte Pulsiuni ce angrenează pe cel Fizic. aşa cum a făcut-o Freud. Asta este diferenţa între Psihic şi Fiziologic care se reuneşte în unitatea individului. Însă în momentul în care ceea ce arată copilul în acest caz nu este recunoscut decât ca un Libido Psihic. Fireşte că conceptul său depăşeşte şi pe cel de ‘libido psihic’ descris aici dar despre asta se va trata la momentul oportun. tocmai datorită interesului său de a fi neutralizată. Se poate imagina reînvierea vechilor structuri psihopatologice moştenite ca urmare a amestecului apelor noii revărsări energetice individuale libidinale cu vechile bălţi libidinale ereditare. El este dat exclusiv de inhibiţia libidinală fiziologică. adică ale comportamentului ce permite neutralizarea energiei funcţiei sale. Este mult mai probabil ca respectivul copil să aibă în acest caz în principal o satisfacţie maternă superioară. în acest caz şi energia libidinală psihică creşte şi ea foarte mult ca urmare a fenomenului de conversie energetică. deci are ambele tipuri de energie. Asta este diferenţa între comportamentul sexual al copilului (care poate să nu existe explicit) şi cel al adultului. De exemplu este evident că în general Fantasmele Psihice ale unei persoane care nu a avut o perioadă de timp relaţii sexuale vor fi mai pregnante decât în cazul unei persoane care are o viaţă sexuală regulată. În momentul în care energia fiziodinamică creşte. Totuşi şi celelalte două mari Instincte au aceeaşi situaţie şi acest lucru se datorează faptului că energia fiziodinamică a Instinctului evoluează ereditar iar ceea ce era la un moment dat Psihic poate deveni Biologic de-a lungul miliardelor de ani. Evola de a rupe Libidoul Psihic de cel Fizic este tributară unui dualism obscur. îl 39 . După cum s-a arătat mai sus acest fapt l-a dus la multe contradicţii si incoerenţe dar şi la înţelegeri greşite din partea cititorilor. intern ceea ce nu interesează aici.

Căci Libidoul Organic se formează în funcţie de cerinţele funcţionale ale Instinctului Sexual în funcţiune. predominant transmise de tată. care este cea care corespunde sexului opus şi este transmisă în special de părintele de sex opus. Cu toate acestea Libidoul Global se formează în timp. Acum că Evola refuză să considere că mişcările copulatorii. sunt produse ale Segmentului Psihodinamic al Sexualităţii adică de Libidoul Psihic care este transmis ereditar asemenea întregului sistem psihic. Dar simptomele nevrotiforme la copil există cu adevărat şi se deosebesc de ceea ce este comun şi normal. Neînţelegerea acestui fapt a dus pe psihanalişti la concluzii absurde ca teoria Complexului Oedip care susţine că acesta ar fi o reacţie infantilă. Libidoul are deci două sfere: sfera ginoidă. Aici este normal ca descifrarea comportamentului copiilor sau a cunoştinţelor pe care ei le au să trimită la aceste elemente libidinale care nu sunt create de el. care este cea care corespunde sexului. Există un fel de lesbianism care se practică între unele femei şi eunuci şi unde partenerele par să fie mulţumite de prestaţia acestora. Asta pentru că copilul moşteneşte de obicei comportamente sexuale periferice iar activităţile sale sexuale pot fi înţelese şi explicite deşi aparatul său genital nu funcţionează încă. care reprezintă experienţele sexuale masculine. penisul fiind acela care suportă un asemenea tratament. pe baza inhibiţiilor sexuale pe care specia le comportă. Libidoul va avea forma sa proprie. dovedeşte încă odată că atracţia aşa-zis sexuală nu este deloc produsul exclusiv al aparatului sexual (ontogenetic) ci această atracţie este datorată unor conţinuturi psihice. după cum se va vedea. În fond sunt unele triburi care. Însă originea sa organică este tot atât de clară şi acest lucru se va vedea după ce se va înţelege fenomenul de ‘fuziune’. Date fiind frustrările superioare ale Libidoului Masculin. Faptul că prima copilărie este mai libidinoasă decât copilăria de după 4-5 ani. ci doar moştenite. În funcţie de aceste experienţe ereditare ale părinţilor. Bivalenţa Libidoului se datorează experienţei libidinale ereditare a predecesorilor. Însă cea mai sigură dovadă a eredităţii sferelor libidinale o constituie caracterul pur psihic pe care îl are Libidoul în cazul Tulburărilor Libidinale. după cum susţine Evola. Conform principiului de asociere mnezică în engramare fireşte că anumite lucruri vor fi memorate de copil după asocierea cu diferite elemente ale Libidoului. Excitaţia libidinală. refularea nu este decât o deghizare şi nu o inhibiţie absolută. Acest comportament libidinal este unul care excită Libidoul Feminin pentru ca actul sexual să se producă. Astfel că presadomasochismul caracteristic feminităţii aparţine şi masculinităţii. interesul procreativ al său (ejacularea în vagin). nu se datorează faptului că copilul şi-ar refula Libidoul. Deşi poate să nu fie recunoscut de copil acesta poate totuşi să îşi manifeste predilecţia în comportamentul său. La fel stau lucrurile cu presadismul. el este de obicei mai puternic sub raportul energetic. Astfel că Libidoul se poate manifesta explicit la copii aşa cum a observat Freud. Acesta poate fi Masculin sau Feminin şi este determinat somatic exclusiv. aşa cum întreaga gamă mnezică o face. mângâiatul şi toate elementele Libidoului au rol în procreare. Din punct de vedere calitativ. în funcţie de gradul de existenţă a acestuia la părinţi. predominant transmise de mamă şi sfera androidă. poate fi prezent în activitatea copilului în diferite grade. Astfel că. Însă dat fiind caracterul genealogic al Memoriei. Chiar el spune că refulatul se întoarce întotdeauna. fie că aparţine Libidoului Masculin fie celui Feminin. Dar Libidoul se poate totuşi manifesta fie şi germinal copilul neînţelegând valoarea şi semnificaţia Sexualităţii pentru adult deşi în acest caz Libidoul părinţilor poate fi convenţional. asta e treaba lui. Însă asta nu înseamnă că Organicul. când de fapt el are iniţial altă origine decât cea a Sexualităţii infantile. Argumentul lor cum că femeia în cauză nu ar mai fi avut recent relaţii sexuale poate fi susţinut pe în altă formă şi de Evola. cu uşoară predominanţă a sferei libidinale androide (fapt ce explică de ce în copilărie fetiţele sunt de multe ori nişte ‘băieţoi’). Căci toate actele premergătoare acestuia. numită de Freud ‘perioadă de latenţă’. după cum se va vedea. În funcţie de intensitatea lui 40 . de asemenea. Perioada de latenţă ar trebui să fie o adevărată Nevroză dacă Libidoul Primar ar fi refulat. deşi la naştere în mod normal copilul este dotat cu bivalenţă libidinală. nu se rezumă la o sumă de sentimente care aparţin în mod strict uneia dintre cele două entităţi. Aşadar se poate vorbi despre o sferă libidinală concordantă. sărutul. organelor genitale ale individului şi o sferă libidinală opusă. Căci. În realitate Libidoul primei copilării este eminamente un Libido Psihic moştenit de la părinţi. Aşadar comportamentul sexual este dirijat de aparatul sexual doar în ceea ce priveşte actul sexual propriuzis. Libidoul se dezvoltă mai mult în sfera care concordă cu forma acestui aparat: masculin sau feminin. Însă realitatea spune altceva. după cum s-a amintit deja. Libidoul ca dat al Memoriei. consideră că actul sexual nu are nici un rol în naştere. adică inhibiţiile mai puternice ale acestuia. Deci el este o structură libidinală masculină. nu are nici un rol în comportamentul sexual. ci aceste elemente emoţionale se combină între ele fiecare individ având propria structură libidinală. începând cu atracţia propriuzisă şi continuând cu mângâieli şi alte elemente libidinale. Pentru că acest Libido Psihic este transmis ereditar. începând din momentul dezvoltării aparatului genital.angrenează pe cel Fizic fără nici un fel de influenţă organică a Instinctului. care reprezintă forma libidinală a experienţelor sexuale feminine. Faptul că eunucii sunt caracterizaţi prin suspendarea aparatului sexual (deci sunt castraţi) şi totuşi ei pot fi atraşi de femei.

frigiditatea. Conceptul de ‘libido’. Pentru asta există un strat de protecţie pentru ovul şi unul pentru spermatozoid. Problema este dată de interesul pur structural al Instinctului. este în măsură să se suprapună şi să se unifice cu cel ontogenetic care este unul proaspăt apărut la pubertate direct din Genitalitate. Aşadar la considerările lui Freud că dereglările libidinale (şi nu numai acestea) îşi au originea în viaţa sexuală infantilă. Actul sexual implică un câmp social cu totul special pe care acesta se poate manifesta iar condiţiile acestuia precum şi cele ale scopului său. Însă este falsă opinia anumitor fiziologi care susţin că excitarea libidinală ar fi dată de presiunea acestui lichid. Există specii aflate în competiţie unele cu altele şi acolo selecţia sexuală este cheia supravieţuirii lor. După cum s-a menţionat deja mai sus Libidoul este Pulsiunea Psihică a Instinctului Sexual (genitalitate + suportul gonadic) . Primul caz se realizează atunci când ele implică tendinţa de conservare din partea subiectului. lipsită de un fond biologic care să o susţină. parafilia şi alte repere ale sexualităţii periferice sunt explicate de el prin aceeaşi obscură teorie falocentrică a Sexualităţii eminine. Fiecare specie are un anumit compromis biologic al sexualităţii.1. încât finalitatea sa reproductivă să îşi găsească realizarea.1. cu care el credea că poate explica întreaga gamă a psihopatologiei. dintr-un organism în altul. În ce mod spermatozoidul poate în primul rând să fie în siguranţă absolută. Particularităţi ale Libidoului Actul sexual trebuie să se desfăşoare în anumite condiţii. Fără îndoială că vârsta acestor celule masculine va fi decisivă în cursa pe care aceştia o vor face până la fecundare acesta fiind indicele optimal al fecundării. El susţine că Sexualitatea Feminină se prezintă ca o dramă a desprinderii fixaţiei libidinale faţă de mamă şi apoi cu refixarea sa faţă de tată etc. Condiţiile de mediu pot influenţa posibilitatea de apariţie a actului sexual fie în mod negativ fie în mod pozitiv. Problema acuplării celor două celule este rezolvată în diferite moduri. Fireşte că o teorie genealogistă asupra Libidoului dărâmă o astfel de concepţie ale cărei concepte sunt insuficient definite. Pentru 41 . Dar el poate şi scădea progresiv până la atrofiere în perioada prepuberală iar acest lucru se datorează unor factori despre care se va trata pe parcurs. se imprimă asupra modului său de a fi cu o influenţă decisivă. Aşadar Libidoul Infantil este eminamente static şi el nu se dezvoltă prin aşanumitele Stadii de Evoluţie Libidinală presupuse de Freud. adică ale reproducerii. De aceea se întâmplă ca doar unii membrii ai săi să participe la actul reproducerii iar competiţia pentru învingerea rivalilor să fie o a doua măsură metabiologică pe care speciile o adoptă pe lângă bisexuaţie. La mamifere de cele mai multe ori rolul de aducere a unor abilităţi noi în cursa concurenţială cu altă specie este dată de sexul masculin. Dacă Libidoul ce se manifestă la copil este ereditar şi nu poate fi altfel atâta timp cât aparatul genital nu este complet realizat. a informaţiei genetice care este cuprinsă în spermatozoizi. înseamnă că cuceririle informaţiilor genetice privind abilităţile indivizilor implicaţi în acest act de reproducere. Deci dacă tendinţele de conservare sunt satisfăcute atunci sunt satisfăcute şi condiţiile apariţiei tendinţelor de înnoire şi dezvoltare. Astfel că actul sexual nu este un fenomen izolat şi el trebuie pus în relaţie cu reproducerea ca o necesară consecinţă sau cu condiţiile de mediu care îl facilitează şi la care se adaptează anterior. excitarea sexuală. Aceste abilităţi speciale masculine trebuie prezentate speciei trebuie integrate în aceasta prin intermediul feminităţii care alege. În acest caz el este singurul în măsură să explice dorinţa sexuală. La mamifere (şi aici este cazul care interesează cel mai mult) acest lucru se face prin contactul dintre penisul masculin şi vaginul feminin care fac posibil transferul în condiţii de siguranţă. Aceste cazuri reprezintă dereglările libidinale precoce. implementat cu substrat genealogic. Faptul că actul sexual este dictat de un scop bine definit în ceea ce priveşte funcţionalitatea sa. fiind suspendată în aer. Faptul că excitaţia libidinală îşi pierde semnificativ din intensitate odată cu realizarea actului sexual este de necontestat.1. 2. Pentru asta fiziologia sa trebuie să fie ajustată cu anumite tendinţe.5. după cum la fel de falsă este cealaltă extremă a lui Evola care susţine că acesta nu ar avea nici un rol în actul sexual. Celălalt se întâmplă atunci când mediul permite creşterea frecvenţei de apariţie a actului sexual . Pe lângă acest indice mai există încă un altul care constă în distanţa pe care aceste celule o au de parcurs de la locul în care au fost plasate până la ovul. Lesbianismul. Însă înţelegerea rolului unui aparat sexual atât de complicat în special pentru consecinţele sale psihice ulterioare fac lucrurile destul de spinoase. Este o banalitate faptul că acesta se realizează funcţional prin unirea spermatozoidului cu ovulul. Teoria Stadiilor de Evoluţie Libidinală pe care o susţine Freud este de asemenea falsă. dat fiind pericolul care îl reprezintă eventualele microorganisme prezente în mediul înconjurător? Pentru că informaţia genetică cuprinsă în aceasta riscă pur şi simplu să degenereze dacă nu există o asemenea protecţie iar urmaşii nu vor duce mai departe zestrea genetică ci o vor degrada continuu. Este evident că fondul biologic este o condiţie a acestei dorinţe. Or dacă la om sexualitatea funcţionează abia la pubertate este normal ca astfel de Libido Infantil să nu evolueze decât regresiv în intensitate şi în nici un caz progresiv tocmai pentru că acestei Pulsiuni îi lipseşte suportul biologic care este combustibilul oricărei Pulsiuni.5.parentală el se poate menţine la un nivel ridicat. cum ar fi acumularea de lichid seminal în testicule. adică reproducerea. se poate răspunde că acestea îşi au originea în dereglările libidinale ale părinţilor.

coroborând maternitatea la cea sexuală. Sunt excluse aici cazurile contemporane de comportament sexual periferic ale femeii urbane al cărui libido este impregnat de masculinitate în aceeaşi măsură în care cel al bărbatului urban este impregnat de feminitate. În lumea animală Libidoul Feminin este condiţia actului sexual iar apariţia acestei Pulsiuni corespunde cu semnale olfactive şi vizuale specifice sau de orice altă natură prin care femelele dezvoltă retroactiv Pulsiunile sexuale masculine. Aşadar Libidoul Feminin este bazic orientat calitativ în timp ce Libidoul Masculin este dimpotrivă. acela al ‘ultimului cuvânt’. Genele masculului dominant sunt astfel protejate pe lungă durată. ceea ce face ca femela ce a fost mamă să fie din nou disponibilă de a accepta coitul. adică de anularea periodică a acesteia. Mediul lichid permite acest tip de înlocuire. Modificările hormonale ce apar odată cu fecundarea conduc la autoreglarea negativă a acestei Pulsiuni prin suspendarea energetică cu care este autorizată de la aparatul organic al Instinctului Sexual. Căci după fecundare femela nu mai este disponibilă iar masculul continuă să fie interesat şi de alte femele. În acest caz concurenţa dintre specii implică criteriul superiorităţii masculului dominant care să lase urmaşi. Balena şi delfinul au alt mod de evidenţiere a superiorităţii. Incompatibilitatea pe termen lung vine din faptul că deşi natura şi-a cules cele mai frumoase roade. Inclusiv societăţile umane au avut moravuri amoroase în funcţie de capacitatea războinică. Căci tocmai această statornicie este parte din scopul reproductiv a Sexualităţii Feminine. prin moartea puilor de exemplu. spre deosebire de femelă. adică să fie în aşa fel conceput încât fecundarea să fie posibilă doar sub condiţia calităţii. pentru că femela va evita în mod agresiv pe ceilalţi masculi datorită potenţialelor dureri pe care aceasta le-ar resimţi în cazul altor contacte sexuale. este dat de sporadicitatea Pulsiunii Sexuale feminine. prin urmare. masculul rămâne în mod principial cu o supraexcitaţie sexuală. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care Pulsiunea Sexuală masculină este principial mai putenică decât cea feminină. în timp ce sfera masculină se concentrează în jurul posedării a cât mai multe femele. Această cantitate de neutralizare a Libidoului Masculin este mai mare decât cea a celui feminin a cărui excitaţie este minimă. unde cei doi nu se pot realmente despărţi. Dacă ea este mai puternică este normal ca între cele două modele de comportament sexual să fie o oarecare incompatibilitate la nivelul unei singure perechi. respectiv cel Matern. violenţă care stă la baza sadomasochismului dar care nu explică în totalitate acest fenomen. cea feminină este mai puternică în ceea ce priveşte statornicia. Libidoul Feminin trebuie să fie unul periodic şi exclusivist. Acest lucru se poate face prin mai multe metode şi în mai multe cazuri. Astfel spus. masculii inferiori sunt eliminaţi pe moment iar excitaţia lor libidinală nu este neutralizată. Structura generală brută a configuraţiilor celor două sfere libidinale constă în faptul că sfera libidinală feminină se orientează către preluarea genelor celui mai puternic mascul. Rousseau de întoarcere la sălbăticie nu reprezintă deloc o soluţie.ca această situaţie să fie cât mai favorabilă este necesar ca forţei de plasare a acestor celule să îi fie implicată şi forţa de penetrare a penisului şi astfel aceste celule să câştige un start cât mai bun în cursa către ovul. şi disfuncţiile acesteia. se simte folosită de bărbat în viaţa maritală. De aceea se poate numi presadomasochism această fază germinală a respectivei tulburări libidinale. Un alt mod de suspendare a eventualelor astfel de ‘nepotriviri’. aici femeia. Acesta este cazul leului unde masculul fără grup de femele (nemembru de familie) ucide orice pui nesupravegheat ca urmare a unei plusexcitaţii sexuale. Raportul invers proporţional dintre libertate sexuală şi starea de competiţie este un lucru cert. De aici încolo intră în scenă un alt Instinct. Libidoul Masculin este mereu autorizat energetic pentru acest scop. Suspendarea momentană a posibilităţii extromisiei aşa cum apare la lup sau la alte animale care trăiesc în grup. Sexualitatea Masculină trebuind să fie disponibilă pentru cât mai multe împerecheri posibile. acţiunea autoreglativ negativă încetează iar Libidoul se manifestă specific din nou până la o nouă fecundare. Însă. din pricina expusă mai sus. actul sexual se desfăşoară chiar în stare optimală în limitele unei oarecare violenţe. unul cantitativ. În situaţia în care Instinctul Matern este suspendat. Este evident că în acest caz selecţia naturală nu este presată de concurenţa cu alte specii însă ea există totuşi chiar dacă la un nivel mai scăzut. Dimpotrivă Libidoul Masculin trebuie să fie mereu alimentat energetic. De aceea iniţiativa sexuală aparţine de cele mai multe ori masculului iar de multe ori femela. este asemenea unei căsătorii umane. El îşi restrânge doar la ea orizontul 42 . Suspendarea extromisiei produce femelei şi anumite leziuni intravaginale ca urmare a contractării rapide a muşchilor vaginali ce împiedică îndepărtarea masculului. Oricum ar fi trebuie acceptat că Omul moşteneşte în mod evident Sexualitatea Animală şi. Cel mai important este ca organismul să fie suficient de prolific pentru a produce alţi spermatozoizi care să înlocuiască pe cei ai predecedentului odată cu actul sexual. plăcerea sexuală masculină ca neutralizare energetică este principial mai mare decât cea feminină în perioada de nestatornicie dintre sexe.J. La nivelul comportamentului sexual şi chiar a aparatului sexual o astfel de funcţie dată de imperativul funcţionării reproducerii implică anumite particularităţi. Aşadar. Una este aceea de a nu mai fi posibile şi alte acte sexuale ulterioare cu alţi masculi în situaţia în care concurenţa cu o altă specie este foarte acerbă. Este evident că ideea lui J. Ceea ce interesează aici este faptul că.

Pe parcursul evoluţiei copilului (de sex feminin) spre adult este la fel de clar că Libidoul Global feminin suferă o schimbare de la predominanţa sferei libidinale androide la cea a celei ginoide. Acest comportament nu este unul originar. adică prin dorinţa patologică de a avea contacte sexuale repetate. Însă trebuie precizat că acest lucru este adevărat doar din punct de vedere energetic dar nu şi structural. Este evident că în mod normal la toţi copiii sfera libidinală androidă este mai puternică şi abia apoi aceste sfere libidinale sunt investite cu energie psihodinamică direct de la Instinct. normalitatea ei structurală. De aici imaginaţia nesistematică a psihanaliştilor a căutat tot felul de explicaţii pentru un lucru ce trebuie înţeles de la sine şi luat ca premisă din biologie. fiind tratat în capitolul dedicat Softului Aparatului Psihic respectiv la Complexul Don Juan în mod particular. Aşadar Freud are dreptate când spune că Sexualitatea determină cultura. În cazul de faţă există şi transfer structural de la sfera libidinală androidă (aici opusă). cu principiile originare ale acesteia. nesupus refulării aşa cum crede Freud ci dimpotrivă. Faptul că în cadrul căsătoriei cele mai multe femei se simt folosite şi ‘suportă’ actul sexual cu resemnare. instinctuală şi face obiectul animismului donjuanic.1. fără să se înţeleagă limpede de ce se întâmplă acest lucru şi improvizându-se explicaţii ce confundă Actul Psihic cu Structura Psihică. Indiferent de gradul de compatibilitate dintre parteneri aceste fapte se întâmplă universal. aşa cum lasă cel de gender impresia că o face. Aceasta este mai mult decât atracţia libidinală. Aşadar numai pubertatea şi explozia Instinctului Sexual explică o astfel de schimbare naturală pe care Freud a teoretizat-o în obscura lui teorie a Stadiilor. idee mai veche de altfel. nu se explică principial nici prin ‘concepţia infantilă despre coitul anal’. Transexualul se identifică cu sexul opus relativ la nevoi erotice ce vin strict din ‘suflet’ iar acest ‘suflet’ ar fi tocmai acest ‘gender’. din limba engleză este destul de imprecis pentru a acoperi realitatea animismului. el este tocmai reversul inhibiţiei libidinale masculine. metabilogic. Principiul acestei situaţii este semiincompatibilitatea originar principială dintre cele două Libidouri pe termen lung. principial. Totuşi. Ea se datorează unei supraexcitaţii masculine care este moştenită ereditar. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cea masculină astfel că proporţiile sunt cam aceleaşi deşi supraexcitaţia energetică a Libidoului masculului există din plin şi la om. Această supraexcitaţie masculină este în măsură să explice de ce bărbatul a fost acela care a contribuit decisiv la făurirea civilizaţiei.diversităţii naturale de orientare sexuală iar ea nu are dorinţă pentru că nu îl poate alege decât pe el. Eroarea capitală a acestor teorii constă în faptul de a nu fi explicat de la început principiul Sexualităţii în general. este semnificativă. sufletească. aici dereglările Libidoului. După această teorie Libidoul Feminin şi cel Masculin se raportează la un singur element. nici prin ‘comportamentul sadicdispreţuitor al bărbatului faţă de femeie’ (Reich) aşa cum s-au aventurat să creadă psihanaliştii. nici prin faptul că femeia ar dori să deposedeze de penis pe bărbat. Libidoul Feminin prin dorinţa de a poseda penis şi cel Masculin prin aşanumitul Complex de Castrare ar avea această particularitate distinctivă. În teoria expusă aici el face obiectul animismului generic şi este tratat în acest capitol la nivel general. unde fetiţa ar trece miraculos de la un ‘erotism clitoridian’ către unul ‘vaginal’.1. În ceea ce priveşte ‘invidia de penis’ pe care fetiţa poate să o aibe. ci după cea a diferenţierii de gen între masculinitate şi feminitate. care au în general ca principiu tocmai această fuziune structurală. ca fiind consecinţa unui ‘erotism anal’.5. Fireşte că animismul este direct implicat în Transexualism dar nu este în măsură să explice el singur acest fenomen. la cea ginoidă (aici concordantă). este evident că ea are însă altă cauză. Însă în acelaşi timp se poate ca subiectul să se comporte nimfomaniac.1. ca urmare a retroacţiunii dintre sferele libidinale. culturalist. Astfel că psihanaliştii împreună cu Freud au confundat flagrant patologicul. sfera libidinală concordantă cu aparatul genital a suferit de-a lungul istoriei omenirii o investire energetică de la cea opusă. 2. explicând Libidoul Feminin (vaginal). Conceptul de ‘gender’. Aici există de obicei şi de o predispoziţie psihopatologică a membrilor cuplului însă acest fapt se centrează pe originea şi funcţia biologică a sexelor. diferenţiere care este una psihică. Fireşte că el reflectă concepţia actuală despre Sexualitate având o nuanţă empirică exclusivă fiind de la început menit pentru a opera diferenţierea dintre transexualism şi normalitate. fiecare pas al ei fiind făcut ca urmare a selecţiei naturale. Animismul generic Animismul există sub două aspecte. Celălalt presupune mai mult decât caracterul descriptiv de mai sus şi vizează dinamica atracţiei dintre masculinitate şi feminitate. Una dintre aceste flagrante erori ale sale este şi aceea a teoriei falusului care defineşte Sexualitatea ca reper constant al ei. când de fapt lucrurile stau exact invers. Însă diferenţa dintre cultură şi dereglările libidinale.6. Fireşte că Libidoul Masculin este neutralizat energetic doar prin penis. În englezeşte se foloseşte termenul ‘gender’ pentru o astfel de diferenţiere. după cum se va vedea. Seducţia originară a sexelor dispare în mariaj. Unul este cel al diferenţierii sexelor nu numai după forma şi activitatea organelor genitale care este una strict organică. aici constituindu-se gravele erori freudiene. 43 . De aceea Pulsiunea Libidinală feminină la om este evident mai puternică decât la animal. penisul. a concurenţei dintre bărbaţi pentru prestigiul social necesar neutralizării nu numai a Libidoului ci şi a celorlalte două mari Instincte. ceea ce însă nu este deloc specific feminin.

Se poate foarte bine întâmpla ca o persoană de sex feminin să aibă mai multă masculinitate decât are feminitate. Sexualitatea şi animismul au aceleaşi principii la bază dar confuzia între ele duce la erori de care nici Freud nu a scăpat. pe care el nu o poate explica decât tot prin Complexul Oedip. A face din animism domeniul structurării ontogenetice şi mai mult. masculinitatea şi feminitatea se includ în conceptul său de ‘sexualitate’ şi sunt teoretizate sub Complexul Oedip. cu capacitatea de memorie sau de inteligenţă.Conceptul de ‘animism’ (donjuanic şi nu primitiv după care subiectul crede că fiecare obiect are un suflet) şi cel de ‘donjuanism’ se intersectează adică au părţi comune dar şi părţi neidentice. Pe baza unei asemenea experienţe s-a presupus că la fel ar sta lucrurile şi la Om. cum ar fi cel al sărutului pasional al partenerilor. iar şobolanii nu au structură animistă prin definiţie. Însă fenomenul donjuanic se referă doar la cantitatea erotismului căci spectrul partenerilor latenţi este dat de anturaj în timp ce animismul se referă exclusiv la calitate. subiectul părăsind anturajul de obicei sau. O astfel de invidie ar duce-o pe fetiţă. maternă. în timp ce fetiţa ar blama-o pe mama sa pentru că a adus-o pe lume ‘incompletă’ şi astfel ea ar fi predestinată la ‘invidia de penis’. Freud consideră că Supraeul feminin este mai slab decât cel masculin. pe lângă faptul că au fost limitate de posibilitatea subiecţilor de a se lăsa studiaţi la o anumită clasă socială. Această teorie este una eronată căci. Acest adaos apare în special în viaţa postmaritală. La fel poate fi respinsă şi ipoteza educaţională a imitării în timpul copilăriei a comportamentului adulţilor ceea ce ar determina o identificare cu forma animistă corespunzătoare. Teoria care explică fiziologic animismul. Cu toate acestea el şi-a mai temperat ulterior părerile recunoscând carenţele teoriei sale poate mai curând din raţiuni morale decât pur teoretice. este o opţiune teoretică lipsită de fineţe. Feminitatea este atributul special al persoanelor de sex feminin dezvoltat de regulă până la căsătorie în societăţile tradiţionale. De fapt. pe baza funcţiilor celor două genuri. În acest punct obiecţia lui Adler că Freud are o teorie care reeditează pe cea a primatului temporar al oului sau găinii. Băiatul ar fi speriat de ameninţarea cu castrarea. Studii făcute pe ambele sexe în legătură cu violenţa. în primul rând. 44 . Libido şi animism asta poate şi pentru că noţiunea lui de ‘sexualitate’ este foarte lărgită. Însă este evident că aceste două elemente au aceleaşi principii. ieşind momentan din el. Masculinităţii îi corespunde forţa musculară şi gândirea. Experienţe pe şobolani au arătat că dacă unui subiect mascul i se implantează ovare la naştere acesta va dezvolta. calitatea şi structura lui (animismul) indiferent de doza în care există aceste fenomene implicate în acelaşi comportament. în orice caz. Nu tot ceea ce este donjuanism este şi animism. la despărţirea de mamă iar acţiunea ei ar fi un pas important pentru structurarea Complexului Oedip. în timp ce implantarea testiculelor la femelă. El consideră că Libidoul gravitează în jurul penisului şi se raportează la fiecare individ prin aşanumitul Complex de Castrare. Animismul nu este proprietatea sexului persoanei. Animismul nu este deci un pattern social genealogic pe care Sexualitatea îl determină cauzal ci doar îl condiţionează în dezvoltarea lui. o face prin faptul că masculinitatea. au făcut confuzia între animism şi Sexualitate. iar feminităţii îi corespunde curăţenia. sau un element libidinal. Însă trebuie precizat că raportul dintre animism şi donjuanism este cam acelaşi dintre schimb (aici donjuanismul) şi elementul schimbat. cum ar fi cazul sărutului unui copil. după cum nici tot ceea ce este animism nu este donjuanism. Pornind de la autoritatea mai slabă a mamei faţă de tată. vor conduce la un comportament ‘masculin’. ar fi datorată testosteronului. animismul este un fenomen atât de intens încât rareori apare pe parcursul unei vieţi. după Freud. Modernitatea adaugă masculinitate femeii ca urmare a implicării sale economice în viaţa de familie la fel cum însăşi masculinitatea se va fi structurat în trecut. Căci aceasta nu poate explica cum ajung adulţii să se comporte conform patternului lor animist. un comportament ‘feminin’. gingăşia şi fineţea gesturilor. băiatul identificându-se cu tatăl. mijlocită. este justificată. cu dorinţa de luare a locului acesteia în ceea ce priveşte relaţia cu tatăl şi ea va lupta cu mama pentru acest statut. Apărarea sa împotriva acuzaţiei de pansexualism este de asemenea ambiguă deoarece el nu distinge între Sexualitate. Pe de altă parte agresivitatea psihopatologică nu relevă nici un fel de creştere a cantităţii de testosteron. Însă problema este că această teorie confundă de la început comportamentul sexual cu cel animist. după principiile Iradierii şi cele ale Catalizei. atunci când individul se îndrăgosteşte de îşi pierde minţile. După Freud feminitatea se defineşte prin faptul că fata se identifică cu o feminitate agresivă. a face din acesta un fel de nevroză. Dar chiar şi în perioada postmaritală. feminitatea se va dezvolta în limitele situaţiei familiale care nu implică neapărat o posibilă dezvoltare a masculinităţii femeii în scop economic sau pur şi simplu moştenită genetic şi eliberată de inhibarea premaritală. Însă acest lucru trebuie înţeles ca influenţă intermediară. feminitatea fiind specializată pe Maternitate şi masculinitatea pe producţie economică şi protecţie. pe plan general este evident că aceste două fenomene se întrepătrund căci tocmai prin această evadare din grup animismul se raportează donjuanic la el şi la fel şi jovialitatea donjuanică se face pe un sâmbure de animism. Un astfel de pas ar fi dublat de ataşarea faţă de tată prin identificarea cu mama. Dar. Animismul este pe plan principial şi genealogic o consecinţă a Sexualităţii. Un anume act săvârşit de o persoană poate fi expresia unui element animist. odată devenit adult. agresivitatea acesteia. Pentru Freud. mai precis. testosteronul influenţează doar Sexualitatea (organică) şi nu masculinitatea (psihică).

Căci chiar suprasolicitarea economică unde bărbaţii îşi consumă energia lor psihică astăzi nu poate rezolva problemele suprapopulării planetei. care îşi elimină rivali şi care rămâne de cele mai multe ori singur între femelele care vânează pentru întregul grup în timp ce el doarme aproape toată ziua. Ce ar putea face oare femeile în locul lor? De aceea o societate unde femeile ar avea rol masculin (chiar dacă unul mai moderat) aşa cum aduc exemplul feministele extreme este o societate la fel de tulburată şi exploatatoare ca aceea pe care ele o blamează. ceea ce ar degenera în aşanumitul ginocid. Animismul este identificarea psihică cu propria condiţie fiziologică. Dimpotrivă masculinitatea a încercat pe toate părţile să scape de duşmanii săi şi dramatismul societăţii occidentale s-a răsfrânt mult mai mult asupra sa decât asupra feminităţii. Animismul presupune o identificare narcisiacă (nu narcisică) cu sine însuşi în sensul că subiectul se dedublează în opusul sferei sale animist-generice. lipsit de apărare. în amănunte ce par neesenţiale din acest punct de vedere. căci aceste elemente se structurează tocmai în procesul evoluţiei societăţii evoluate. Criza modernă despre care vorbesc aceste teorii este specifică evoluţiei în general. aceste teorii şi cereri suferă de generalizare pripit şi chiar de o oarecare ideaţie paranoidă nefinizată. Există şi unele cazuri unde fie bărbaţii sunt puţini numeric. el nu a existat niciodată aşa cum îl teoretizează marxismul.Prima se explică prin relaţia cu natura şi societatea. în Comportament. moştenită de la ambii părinţi adică se dedublează în masculinitatea sa latentă. care putea. Apoi. feminitatea. A existat doar sistemul totemic de transmitere matriliniară. Nenorocirile ei tradiţionale sau noi sunt cele care fac presiune asupra schimbării. Jung. În acelaşi fel este o realitate a societăţii leilor ca leul mascul. stabileşte cu sfera animistă manifestă o relaţie animistă intrinsecă în acest caz feminitatea stabilind o relaţie de dragoste. adică cu aceste valori ale masculinităţii şi feminităţii. în timp ce masculinitatea este specializată în cultivarea utilului. în cultivarea frumosului. Căci matriarhatul este o iluzie pasională. căci multe din ţările occidentale europene stau foarte bine la capitolul ordinii şi armoniei sociale) nu se datorează pierderii ‘divinităţii matriarhale’ datorită dominaţiei patriarhale. în timp ce cea masculină este una profundă. de munca lui a avut nevoie societatea mai mult. iar muncile feminine sunt mai migăloase şi mai puţin patologice faţă de muncile masculine. pentru ca apoi să se identifice cu sine însuşi în persoana iubită. Deşi se bazează pe fapte reale. În curentele feministe extremiste se crede că prin aceste atribute femeia este coborâtă la rang de sclav al bărbatului care îşi construieşte o societate ‘necrofilă’ bazată pe violenţă şi competiţie. după cum se va arăta la Complexul Tabu. el se înveleşte realmente în sine şi are bucuria dragostei pe când relaţia narcisică presupune întotdeauna grupul (perceput ca sumă de rivali) prin care subiectul are orgoliul superiorităţii faţă de ceilalţi. iar cea de-a doua prin relaţia cu copilul. Primitivul are şi el duşmani naturali. pe care aceasta îl adoptă în general. De exemplu. să reglementeze relaţiile sexuale în aşa fel încât să se evite incestul mamă-fiu. ci doar l-a intuit general. Cine spune că regretă nebunia schimbării face un pact tacit cu aceste nenorociri. în aceste societăţi este specializare feminină. comportamentul animist feminin este dat de faptul că sistemul psihic se transfigurează mai întâi în germenele animist opus dat de unitatea libidinală şi animist. Faptul că femeile se privesc în oglindă goale confirmă că de fapt ele stabilesc o relaţie autoerotică prin intermediul masculinităţii lor latente cu ele însele ca feminitate manifestă. Căci bărbatul a fost în principal cel exploatat. să ştie să rezolve problemele. mult mai uşor şi mai inteligibil pentru fiecare. Fiecare etapă este în acelaşi timp şi o criză. De aceea Kant are dreptate atunci când spune că inteligenţa feminină este una frumoasă. şi să apere familia de influenţele negative exterioare. ca şi în cazul libidoului se poate vorbi despre o sferă animistă concordantă şi despre o sferă animistă opusă. această masculinitate investită energetic. mult mai periculoşi decât cei ai modernităţii. şi pe care îl prelungeşte dincolo de Maternitatea în sine. Dimpotrivă. de aceea ea nu este specializată în lucruri ‘mărunte’. Însă la primitivi nu se poate în mod principial vorbi despre masculinitate şi feminitate. Cealaltă este latentă şi care aparţine sexului opus subiectul moştenind o unitate animistă ca urmare a moştenirii celor doi părinţi. nevoia sa tot mai mare de energie. ceea le dă statut privilegiat în ceea ce priveşte relaţiile sexuale fapt dublat şi de abundenţa hranei şi a celor necesare vieţii şi deci nu ar mai fi nevoie să facă anumite structuri socialeconomice în care să fie implicaţi direct. Prima este sfera animistă manifestă şi care corespunde în general cu sexul persoanei. femeile ar fi victime ale societăţii patriarhale distructive şi prin urmare aceste curente cer eliberarea femeilor de sub jugul patriarhal cu scopul de a salva planeta de la o distrugere în masă. adică în protecţia a tot ceea ce este mic şi inocent. prin distincţia între Anima şi Animus nu a reuşit să surprindă concret caracterul animismului. După aceste teorii. Masculinitatea trebuie să se dezvolte în direcţia politicului şi a economicului. La fel. O societate modernă unde femeile sunt fie implicate în activităţi economice sau în acţiuni pacifiste şi unde bărbaţii cresc şi se joacă cu copiii este una utopică chiar dacă s-au înmulţit cazurile de acest gen. Dereglarea societăţii actuale occidentale (americane de fapt. Acestea sunt în 45 . feminitatea are modelul Maternităţii. Fie există triburi războinice unde ceea ce astăzi este considerat ca specializare masculină. Căci dacă nu ar fi atunci umanitatea ar rămâne la acelaşi nivel fără vreun interes de schimbare. Această relaţie narcisiacă este diferită de cea narcisică tocmai pentru că subiectul îşi este sieşi suficient.

Societatea 46 . Frica şi curajul nu sunt decât cele două forme ale complexului traumatic după cum se va vedea. cea reflexivă şi cea agresivă. este o caracteristică a accesului superior la experimentare şi nu un dat pentru totdeauna şi de la început. Manifestările misogine sunt apanajul societăţilor războinice. Cu unele excepţii femeia a fost protejată de membrana masculină prin faptul că s-a implicat mai puţin în societate. cât şi de pe urma educaţiei care a protejat-o timp de mii de ani dar care i-a refuzat statutul de egală a bărbatului.5. Relaţia dintre masculinitate şi feminitate pare să fie cam aceea şi dintre sălbăticie şi civilizaţie. Căci frica nu se defineşte ca reacţia prin fugă la un pericol şi nici curajul prin înfruntarea unui pericol deşi acestea sunt caracteristici importante ale acestora. Esenţa curajului sau fricii este aceeaşi. sexual face ca feminitatea să aibă un aer mai aristocratic decât masculinitatea. Superioritatea masculină care se regăseşte în gândire. Dacă se spune despre frică că este un lucru ruşinos se poate spune în aceeaşi măsură şi că curajul este de două ori ruşinos pentru că este o frică dublă. Însă a accepta curajul drept criteriu al acestei posibile superiorităţi pare la fel cu a accepta drept criterii de forţă. Însă adevărata feminitate nu se simte niciodată inferioară faţă de aceste realizări masculine pentru că ea nu se judecă pe sine după proiecţia valorilor masculine ale genialităţii şi spiritului revoluţionar. Apoi rolul său biologic. deoarece nu suportă tensiunea Traumatică. În următoarea secţiune se va descrie setul de valori a acestor caracteristici masculine. judecarea curajului drept superior faţă de frică se face după criterii general-pragmatice. Femeia tehnologică devine fie posedată de ambiţii rousseauiste încercând să convingă lumea de reîntoarcerea la societatea tradiţională sau chiar primitivă fie se ia la întrecere cu bărbatul chiar pe terenul favorit al său: tehnologia. Căci feminitatea nu are nevoie de viaţă sexuală atât de pregnant ca masculinitatea datorită Complexului Casanova care îi este specific. în limitele posibilităţii ei de desfăşurare de asemenea automutilări. se dovedeşte că fără imaginaţia feminină. fără atenţia la detalii. În societăţile moderne asta este o problemă ce a supravieţuit ca multe altele de la formele sale tradiţionale şi care începe să fie rezolvată prin legislaţie. în inteligenţa masculină ca inteligenţă în general. Însă a declara un război bărbaţilor refuzând tot ceea ce ţine de tehnologie şi inovaţie în societate ca orice război în general este din principiu o treabă a masculinităţii. el cade pradă tocmai acestor valori prin prisma cărora se judecă feminitatea anume ca umilită de către bărbaţi pentru lipsa ei de implicare directă în făurirea civilizaţiei. sau de viteza alergării ca definitorii pentru compararea Omului şi Animalului. Chiar şi aşa analiza profundă a acestei situaţii arată cu totul alt vector al acestei situaţii. Curajul deosebit al bărbatului ar fi după unele păreri caracteristica superiorităţii sale faţă de feminitate. În virtutea tradiţiei feminitatea are mult de pierdut atât de pe urma neadaptării sale genealogice la tensiunea societăţii. Căci ceea ce pare să facă din aceasta o ‘legare’ de valorile prezente. 2. mercantile. Însă la fel cum soldatul este declarat erou de către cei ce profită după moartea lui în acelaşi fel o astfel de apreciere este influenţată de interese asemănătoare.7. În realitate. de fapt o conduc către un anumit tip de detaşare şi stabilitate faţă de trecătoarele valori ale civilizaţiei în care se înfundă masculinitatea. Cu alte cuvinte curajul este un fel de frică ce merge la risc. marile creaţii ale civilizaţiei nu sunt posibile. cu toate abilităţile ei superioare pe scara evoluţiei nu face ca ea să fie mai sus decât feminitatea totuşi. Libidoul Feminin nu poate fi atât de uşor de prelucrat social chiar dacă este mult mai inhibat decât cel Masculin. Căci la nivel genetic există posibilitatea combinării structurilor cromozomiale masculine şi feminine şi astfel între cele două mentalităţi există schimburi de valori la fel cum există între cele două sfere libidinale. iar feminitatea marilor figuri (masculine) ale Culturii şi Ştiinţei pare să fie confirmată statistic. Dacă feminitatea este specializată în forma reflexivă asta nu înseamnă că forma agresivă este mai profitabilă.1. Critica sexismului Implicarea preponderentă a masculinităţii în lupta directă cu natura şi ajungând la lupta directă cu rivalii.1. Chiar barba lui cu care se diferenţiază de femeie este în măsură să sprijine acest argument. după cum se va vedea. De-a lungul istoriei feminitatea s-a ţinut departe. Toate aceste avantaje stau în jurul faptului că feminitatea suferă mai puţine inhibiţii decât masculinitatea în aceleaşi condiţii de mediu. De aceea problema este una personală. Masculinismul ginoid (căruia îi place să se numească ‘feminism radical’) tocmai în acest cerc vicios intră. particulară în ceea ce priveşte structurarea animistă şi nu una generală. Excedentul de masculinitate în femeia modernă este o realitate iar conflictul principial al animismului este supraamplificat şi trăit dureros de unele femei. bărbatul reprezentând sălbăticia. Dimpotrivă. La aceasta se adaugă şi tensiunea psihică superioară a masculinităţii ceea ce o face să se implice pasional într-un domeniu şi astfel să ajungă să emită teorii originale. Dimensiunea manifestării şi recunoaşterii geniului cultural şi ştiinţific este una socială. respectiv eficienţa acţiunii. Căci îngrijirea unui copil este mai uşor de făcut decât îngrijirea familiei generale la care masculinitatea este datoare genealogic. Dar nevoile acestea au fost specifice societăţii militare masculine de care principial rolul social al feminităţii nu are nevoie.1.stare să determine Complexul Sisif şi toate depresiile de aici încolo. Peregrinările sexuale ale masculinităţii îi provoacă disconfort psihic în timp ce pentru feminitate este suficient să aibă grijă de un copil sau animal şi Pulsiunea Libidinală să fie reglată.

pentru Freud. Comportamentul libidinal deviat atestă astfel de imixtiuni însă ele sunt ulterioare iar raritatea lor atestă faptul că sunt excepţii şi nu reguli. în timp ce feminitatea . Dereglările animiste din cauza disfuncţiilor sociale (în acest caz al masculinizării femeii în special) sunt date de situaţia în care trebuie să lupte cot la cot cu bărbatul ca urmare a presiunilor materiale legate de viaţa modernă. Fie că este vorba despre virtuozitate artistică sau despre gândire sistematică aceste elemente sunt structurate de experimentarea realităţii în care se implică masculinitatea.5. dorinţa femeii de a poseda penis ar face-o masculină. 2. poate duce la astfel de dereglări. şi să nu se cadă în tradiţionalism. Pe de altă parte viaţa boemă a multor bărbaţi sau chiar docilitatea excesivă a altora încadraţi de altfel de o viaţă familială respectabilă este o consecinţă omoloagă celei a masculinizării femeii respectiv cea a feminizării bărbatului. rigiditate.1. fără înţelegere şi empatie din partea cealaltă. de aceea nu trebuie ca orice schimbare în definirea feminităţii să fie luată ca dereglare animistă. Chiar societatea contemporană este mult mai flexibilă în stabilirea distincţiei masculinitate-feminitate. De aceea este bine ca atunci când se hotărăşte conceperea unui copil. Masculinizarea femeii este fireşte una dintre reperele modernităţii şi se poate datora problemelor economice sau familiale la care nu le poate face faţă familia. Căci sfera libidinală opusă îşi are propriile sale inhibiţii. Se ştie că. respectiv cea dintre un bărbat feminin şi o femeie masculină. Metatropismul este atracţia animistă inversă. Concurenţa cu bărbatul a condus la amplificarea acestei predispoziţii. stres etc.5. În acest caz masculinizarea implică realmente creşterea dimensiunilor energetice şi structurale ale sferei libidinale şi animiste opuse (aici androide). odată cu simbioza cromozomială determină potenţialul animist al partenerilor. însă el explica această situaţie prin teoria regresiei la anumite stadii ale dezvoltării. Dereglările animiste sunt explicate de psihologia abisală tradiţională prin diferite elemente legate de Acte Psihice. prin agresivitate. Problemele social-economice pot duce însă la o întorsătură considerabilă a lucrurilor. Femeia nu se mai rezumă la a adopta un rol pasiv. sau parcurgerea unei perioade nefaste a unuia dintre ei.este singura în măsură să îi recunoască meritele chiar dacă acest criteriu de apreciere nu este unul absolut precis. De fapt se poate vedea foarte clar că gingăşia maternă care se manifestă faţă de copil este şi trebuie să fie diferită de pasiunea care frizează violenţa din acţiunile Instinctului Sexual. Toate explicaţiile de acest gen sunt irelevante. şi în acest caz forma libidoului global se va modifica considerabil.8. Simbioza genetică a sferelor animiste.1. sau efecte negative sociale. Acest simţ al socialului este apanajul masculinităţii. la fel cum nici masculinitatea nu se mai centrează în jurul dezvoltării virtuţilor războinice sau morale. şi ei să dea ce este mai bun viitorului copil. Feminizarea bărbatului şi masculinizarea femeii sunt astfel de disfuncţii animiste. societatea actuală fiind mult mai flexibilă. Disfuncţiile sociale şi dereglările animiste Aşadar diferenţierea animistă se face pe criterii sociale masculinitatea fiind specializată pe progres. Necesitatea existenţei lui este la fel de strictă ca şi cea a reproducerii. care nu pot fi niciodată neutralizate tocmai datorită lipsei organului genital corespunzător. Frigiditatea libidinală feminină este şi ea în bună măsură datorată unei astfel de situaţii.. Sunt foarte picante anumite ‘vicii’.2. Instinctul Matern este o prelungire a celui Sexual şi tocmai această legătură l-a făcut pe Freud să creadă că ele ar fi unul şi acelaşi. De aceea este necesar să existe un Instinct Matern diferit de cel Sexual dar partener cu acesta în scopul reproducerii. respectiv până când copilul începe să se descurce singur în unele privinţe. anumite ciudăţenii pe care astfel de bărbaţi le pot avea una dintre cele mai regăsite astfel de ciudăţenii fiind imposibilitatea de a lua pe cont propriu relaţiile amoroase. Însă disfuncţiile animiste se datorează unor disfuncţii. Un Instinct Matern care să funcţioneze între părinte şi copil la fel cum cel Sexual funcţionează între parteneri nu poate fi decât un instinct de postreproducere. partenerele fiind acelea care abordează şi conduc relaţia. Astfel femeia se vede pusă în situaţia de a-şi exploata potenţialul masculin. Excesiva dominanţă a unuia asupra celuilalt. Este evident că era roboticii va desfiinţa rolul tradiţional al femeii casnice şi educatoare. masculinitatea ei o face să aibă o astfel de dorinţă.pe conservare. nu influenţele nefaste ale civilizaţiei.1. Însă aici lucrurile trebuie să fie judecate cu prudenţă. pentru că nu explică un fenomen de masă ci doar sentimente individuale. Aici se întâmplă să se manifeste acea ‘invidie de penis’ pe care Freud a generalizat-o la toate femeile. Şi totuşi dacă se analizează atent se poate vedea că în comportamentul sexual pur instinctual (şi nu preludiul sau postludiul care sunt elemente ale Libidoului Psihic) nu există comportamente materne.1. Practic o astfel de comportament aplicat în relaţia cu copilul l-ar putea omorî.1. 2. Instinctul Matern Instinctul Matern îşi are originea la copil în vârsta de 1-3 ani. pe dezvoltare. adică confundă Actul Psihic cu Structura Psihică. Însă aceasta nu este suficientă iar latura feminină este aici şi ea implicată. 47 . Reich explică acest fapt prin frustrarea de dragoste pe care fetiţa ar fi simţit-o în copilărie din partea tatălui. De fapt lucrurile se întâmplă invers. Însă e lipsă lui de claritate faptul că nu a delimitat strict biologic acţiunea celor două Instincte deşi ele par să se combine în special cu elemente materne către cele sexuale. ambii parteneri să aibă momente de linişte.

Iubirea mamei pentru copilul ei nu se reduce la proiectarea propriei persoane infantile în persoana copilului deşi acest lucru se întâmplă în mod universal (exceptând cazurile de Tulburări Psihice din partea mamei). Odată cu energia Pulsiunilor coplilului este neutralizat energetic o bună parte din sistemul psihic global al adultului. Eventuala fuziune (sublimare) a Sexualităţii în Maternitate iarăşi nu este viabilă deoarece fuziunea este aplicabilă în cazul Pulsiunilor Psihice şi mai puţin în cele Organice. care se datorează depărtării timpurii de mamă. După el copilul are o satisfacţie orală prin supt iar mama una pur sexuală direct prin excitarea sânului ca zonă erogenă. după cum s-a spus. Căci Instinctul Matern poate deveni Complex Matern şi poate fi inundat pur şi simplu de transferul altor Complexe către satisfacţia maternă. Iar dacă alte Pulsiuni pot fuziona în ea ele sunt întotdeauna originar diferite de acesta. Freud spune chiar că acest fapt înseamnă principiul fantasmatic al Fantasmei de Retragere. În primul rând Instinctele sunt destul de slabe energetic iar posibilitatea de neutralizare a energiei lor este foarte mare. Există mame cu adevărat nevrotice care pot recurge la acest de gest. Instinctul Nutritiv şi Adiptiv nu implică de obicei probleme în afara celor de foamete extremă în cazul unui mediu special. în condiţiile în care nevroza la maternitate este mult mai puţin probabilă decât în afara ei este o eroare gravă direct descendentă din teoria stadialităţii dezvoltării libidinale infantile. este o prejudecată. satisfacţia mutuală a mamei şi copilului din această perioadă la o simplă satisfacţie sexuală. deşi este unul periferic alimentează la rândul lui pe cele ale trunchiului psihic în aceeaşi măsură în care acestea l-au alimentat pe el în prima copilărie. Însă faptul că o majoritate ar fi nevrotică şi şi-ar inhiba recunoaşterea acestei plăceri ca sexuală dar ar accepta-o totuşi ca plăcere aşa cum se sugerează este o utopie. Pe de altă parte. După cum s-a spus mai sus. eventualele comportamente sexuale sunt manifestări ale Libidoului Psihic moştenit ereditar. bărbatul specializându-se pe 48 . Freud reduce Maternitatea. adăpostit şi liber să facă ce vrea dar şi pentru că este obiectul admiraţiei tuturor. presupunând că într-adevăr aceasta plăcere ar fi sexuală iar plăcerea pe care copilul o produce prin actul suptului ar conduce la o satisfacţie atât de mare cum este Maternitatea. Fireşte că replica lui Freud este exact aceea relativ la nevroza primitivilor. În această perioadă sunt neutralizate mai toate Complexele. Pentru că nevroticul îşi inhibă radical orice fel de plăcere instinctuală aşa cum este cea maternă a alăptării şi nu ar accepta-o deloc. Instinctul Sexual este practic latent şi. Se poate accepta faptul că există Pulsiuni Psihice care fuzionează în cea (Organică) a alăptării la fel cum se întâmplă cu majoritatea Pulsiunilor Organice. este de neconceput cum se face că femeia nu o practică mai des? În acest caz Sexualitatea Umană s-ar îndrepta către o astfel de satisfacţie ca urmare a relaţiei retroactive dintre cele două sfere libidinale. În psihologia abisală s-a vorbit despre Complexul de Sevraj sau de Retragere. De aceea Complexul Matern. conform legii fuziunii laterale. Psihologia abisală are foarte mult de pierdut în ochii publicului larg dacă continuă să susţină astfel de teorii. La adult. Ea trebuie să şi le rectifice la fel cum un psihanalist trebuie să îşi rectifice explicaţiile identice ale unui act psihic care se repetă. Cel Respirator nu este din principiu un instinct problemă. Copilul este bine hrănit.Chiar dacă relaţia dintre ele este aproximativ aceeaşi cu cea dintre cel Nutritiv şi cel Respirator totuşi ele trebuie înţelese ca diferite. Persistenţa lui în timp se explică relativ la această retroacţiune dintre periferia sistemului psihic şi nucleul său. de finalitatea sa procreativă. Majoritatea mamelor fac o distincţie clară între plăcerea erotică dată de stimularea sânului şi cea a suptului neacceptând faptul că plăcerea pe care copilul o produce atunci când suge la sân ar fi una sexuală. Freud consideră că dorinţa de a avea un copil este expresia ‘invidiei de penis’ pe care fetiţa ar avea-o în mod principial şi universal. Suptul degetelor sau protecţia fiinţelor mai mici a animalelor. mama percepându-şi copilul ca pe un alt mod de a fi al ei însăşi iar ocrotirea lui excesivă vizează o astfel de proiecţie. Oare e atât de greu de acceptat că alăptarea este o funcţie organică ce a apărut în decursul evoluţiei cu mult înainte de apariţia uni sistem psihic cât de cât vizibil. Însă a extinde acest nevroticism la o majoritate. Aceea a ermetismului individual cu care Freud a închistat psihologia abisală excluzând astfel dinamica socialului care influenţează retroactiv individul. Complexul Matern este legat de interesul general al Instinctului Sexual. aşa cum sunt de fapt. După cum s-a spus ele îşi fac prezenţa încă din această vârstă. Practic aceste explicaţii nu funcţionează nici în cazul pacientului devreme ce el repetă actul şi nici în cazul societăţii. Anacliza despre care vorbeşte Freud permite o astfel de satisfacţie specială. Căci principiul unei asemenea iubiri constă într-un imperativ biologic al naşterii. Însă Instinctul Matern este cel care dă de fapt această dorinţă. Chiar dacă infantul este incapabil să le satisfacă singur există cineva care mediază această relaţie. Cu toate astea lucrurile nu stau atât de simplu. Cât anume îşi proiectează mama din propria persoană în cea a copilului se explică în funcţie de frustrările sale. Însă a le declara pe acestea originare şi nu secundare. Cam până la 3 ani copilul este în grija mamei iar acest lucru înseamnă vârsta de aur pentru om. Însă nu Fantasma de Retragere este aici esenţială ci problema epuizării perioadei de Maternitate adică a Instinctului Matern. a jucăriilor este un astfel de comportament dictat de Complexul Matern.

Deşi enunţul arătat mai sus a fost demonstrat cu mult tact de Freud şi nu spus în grabă ca pe o neatenţie. aşa cum a fost analizată mai sus. Se poate avea satisfacţie erotică şi fără aceasta şi numai viaţa agitată contemporană occidentală o poate adopta prin fuziune dinspre Psihic către Organic. nu poate explica Maternitatea. este anaclizată în cea Nutritivă. este posterioară sau este concomitentă. după principiile legii fuziunii energetice. Freud teoretizează aşanumitele Stadii de Evoluţie Libidinală. în cazul sugerii sânului (ceea ce determină însuşi presupusul ‘Stadiu Oral’) cum poate fi totuşi posibil ca Felaţia să fie o reactualizare a sugerii sânului din moment ce ea este implicată în explicarea plăcerii sugerii sânului de copil? În acest caz. Aşadar dacă copilul ar fi un simplu partener sexual pentru mama sa. În primul rând impulsurile libidinale ale 49 . Dup cum s-a spus mai sus pentru procreaţie Instinctul Sexual nu este suficient ci el trebuie susţinut de cel Matern. Însă această contradicţie este evidentă chiar din teoriile sale. care îi urmează celui ‘Oral’ unde satisfacţia libidinală orală ar fi fuzionată în actul suptului. În aceeaşi măsură în care Psihicul nu poate face nimic în suprasolicitarea Libidoului Organic în lipsa unei energii a acestuia el nu poate face nimic nici în anularea respectivei energii acumulate. Orice posibilitate de anulare a acestor comportamente implică inhibiţia energetică a Instinctului cu toate urmările sale. Dacă aceste comportamente libidinale periferice evită ulterior comportamentul convenţional al intromisiei asta este deja o implicare a Psihicului care le dă formă după cum se va vedea în capitolul dedicat tulburărilor libidinale. Posterioară ea nu poate să fie atât timp cât este acceptată noţiunea de ‘anaclisis’. cel Adiptiv şi cel Respirator constituie fondul instinctual al omului. Pulsiunile Organice au aşadar o mai mică marjă de fuziune tocmai pentru că au scop precis. atunci acest lucru ar conduce efectiv la dispariţia speciei. Chiar dacă Instinctul Nutritiv pare să explice Maternitatea din punctul de vedere al copilului. fapt ce conduce la contradicţii flagrante în sistemul său. Căci dacă Freud ar fi recunoscut ‘Pulsiunea Orală’ a suptului sânului ca fiind identică cu cea din Felaţie atunci nu ar mai fi avut nici un rost să spună că Felaţia se datorează unei Fantasme a Sugerii Sânului ceea ce ar fi însemnat o tautologie. În cazul de faţă sugerea la nesfârşit a sânului nu poate înlocui actul sexual tocmai pentru că în acest caz există Pulsiuni Organice cu scop precis ce nu acceptă deturnarea. Dacă unele femei preferă felaţia cu partenerii atunci fie sunt prostituate şi nu suportă suprastimularea vaginală repetată fie au o relaţie convenţională paralelă cu un alt partener unde nu practică un astfel de comportament.suptul sânului. totuşi trebuie presupus prin absurd că ‘Pulsiunea Orală’ nu ar fi diferită de Felaţia propriuzisă. prevalentă. Ea se explică la fel prin fuziunea dintre cele două genuri de Pulsiuni Psihice. ea nu poate fi explicată din punctul de vedere al mamei. unde Freud acceptă că Pulsiunea Nutritivă fuzionează cu cea Orală. Însă nici măcar profesioniştii filmelor porno nu pot filma încontinuu deoarece Instinctul vine şi spune stop. Iar dacă Pulsiunea Orală. cea Libidinală şi cea Maternă. Însă nici suptul sânului pe care îl practică bărbatul nici felaţia pe care o practică femeia nu sunt comportamente menite să ofere satisfacerea Libidoului Organic ci doar al celui Psihic. Chiar dacă această particularitate există în mod aproape universal în comportamentul erotic totuşi ea nu este una instinctual-sexuală definitorie. Cu alte cuvinte Tulburarea ca atare nu apare propriuzis decât în practicarea Felaţiei însăşi din moment ce subiectul vrea să trăiască plăcerea actului suptului. Deci trebuie acceptată ca anterioară. nu conduce la îngrijirea partenerului. Se poate observa foarte simplu că satisfacţia erotică. consecinţele respectivului enunţ sunt în contradicţie cu teoria ce susţine că copilul este ‘polimorf pervers’. fie ea Instinctuală fie Autonomă. Mai întâi apare problema originii acestei ‘pulsiuni orale’. Fără aprobarea lui energetică Psihicul nu poate face nimic. În psihologia sa abisală. De aceea felaţia pe care Freud o declară universală în libido este doar una particulară. O astfel de plăcere trebuie deosebită deci de plăcerea Felaţiei care ar fi posterioară. Însă în acelaşi timp ea nu este nici concomitentă pentru c cea Nutritivă este periodică. Căci la urma urmei el asta a susţinut prin teoria stadialităţii iar enunţul său a fost elaborat sistematic . periferică. încercând să explice forma libidinală orală (Felaţia). însăşi teoria stadialităţii fixează originea pulsiunii orale la acest stadiu. alături de cel Nutritiv. Iată că Sexualitatea este incapabilă să explice Maternitatea. Chiar şi în cazul comportamentului libidinal periferic finalitatea organică a Pulsiunii trebuie să se manifeste. fuzionată ulterior. Se pune întrebarea dacă ea este anterioară ‘stadiului’ respectiv ca atare. Aşadar trebuie presupus un alt Instinct ce porneşte de la sine Pulsiunea Maternităţii şi care. Absolut orice astfel de comportament libidinal are finalitate în ejaculare sau stimulare vaginală care sunt neutralizări ale energiei Pulsiunilor Sexuale. Unul dintre ele este cel ‘Sadic-anal’. De data asta combaterea unei astfel de idei se va face nu din datele propriuzise ci din datele rezultate din analiza Sexualităţii de aici. deşi el nu spune direct acest lucru ci dimpotrivă. care este recunoscută ca libidinală fiind un fel de Felaţie. Freud o explică tocmai prin senzaţia de iluzie a sânului matern pe care subiectul îl identifică apoi cu penisul. În ambele cazuri Libidoul Organic este cel care ghidează comportamentul periferic al celui Psihic. În sine această identificare estre valabilă după cum se va vedea la Psihopatologie. În primul caz Libidoul evită activitatea sexuală (care este adoptată doar din motive economice) iar în cel de-al doilea el caută neutralizarea prin sporirea activităţii cu alţi parteneri. cel Sexual. Nici o altă Pulsiune. Aici apar câteva incoerenţe interne ale teoriei freudiene. În primul caz el este secătuit energetic iar în celălalt este supraexcitat energetic.

2. care se defineşte prin manifestări în primul rând de accese de furie pe care copilul de peste doi ani le are. acest stadiu fiind finalul Instinctului Matern şi începutul a ceea ce aici se numeşte Complex Matern. De aceea ‘Pulsiunea Orală’ este cea care există anterior fuzionării acesteia cu cea Libidinală presupusă. care recuperează latura individuală a lui. Deci Stadiul Oral dacă este să fie acceptat are o explicaţie fiziologică în primul rând. Aşadar nu se mai poate spune că Libidoul se dezvoltă tocmai pentru că el este transmis ereditar.2. El se poate răzbuna pe diferitele vietăţi pe care le investeşte fantasmatic sau pe fratele mai mic care i-a furat locul. Fireşte că în acest caz cu cât Pulsiunile Libidinale sunt mai puternice. pedepsirea lor. Iată că actul suptului explică Felaţia dar nu este identic cu aceasta. Renunţând la Stadiile de Evoluţie Libidinală descrise de Freud. despre legile acesteia. Ea se ocupă de originile Psihicului spre deosebire de psihanaliză. este o pulsiune esenţialmente diferită de Libido. În acest caz actul suptului nu este necesar să fie identic cu Felaţia pentru cazurile în care Pulsiunile Libidinale Infantile nu sunt foarte puternice şi subiectul nu va dezvolta Felaţia ca şi comportament erotic decât mai târziu. Aşadar ‘Pulsiunea Orală’. care. nu ar fi dată anterior suptului sânului matern fiind fuzionată cu Pulsiunea Nutritivă. Căci Maternitatea este momentul de maximă neutralizare psihică pe care o poate avea un om. insecte dar şi prin pedeapsa pe care o primeşte şi pe care el o vede ca pe o tendinţă masochistă el este de fapt începutul a ceea ce aici se numeşte Complex Matern. ci de la predecesori. este Pulsiunea principală ce determină un astfel de comportament al copilului. Din ea în sine nu derivă vreo pulsiune aşa cum a fost definită Pulsiunea aici iar dacă se extinde conceptul de ‘Instinct’ la tot ce este funcţie organică atunci trebuie redefinită şi Pulsiunea şi totul. Dar ‘Stadiul Oral’ nu este un stadiu libidinal cum spune Freud. care ia naştere din acesta. adică Felaţia. degetul sau orice altceva este explicată de Freud după acelaşi model tot prin ‘Pulsiunea Orală’.1. Aici intervine legea excitaţiei psihodinamice ca în cazul oricărui om. trebuie mai întâi să treacă prin anumite transformări şi modificări despre care se va trata de aici încolo. Notă asupra Instinctelor Deşi locomoţia este o acţiune exclusiv somatică totuşi ea nu este dată de un Instinct. cu atât irascibilitatea copilului este mai mare. Există o structură organică specializată pentru aceasta dar ea este doar un cadru de funcţionalitate pentru Instincte aşa cum este funcţia renală. 2.1. Pe de altă parte suptul degetului se datorează în principal acestui Complex Matern. despre care se va mai spune pe parcurs. despre diferenţa dintre cele două genuri de Pulsiuni. Mahler propune trei Stadii de Evoluţie Infantilă ce se raportează vizibil la ceea ce aici este numit ‘Instinct Matern’: 1)‘Stadiul autismului’ care se instituie imediat după naştere. unde copilul îşi caută individuaţia. După cum a spus însuşi Freud interesul copilului în această perioadă pentru fecale. Latura sexuală a acestei Pulsiuni este certă pentru el explicând jumătate din Pulsiune. M. de exemplu. după cum s-a demonstrat mai sus. vizuală sau oricare alta. Libidoul aşa cum este văzut aici are un rol mult mai restrâns deşi uneori acesta poate realmente exista. În aceeaşi măsură replica la această teorie va fi în spiritul celor deja date la cele anterioare. În aceeaşi situaţie se află şi legănatul fără de care copilul nu poate să adoarmă. Acesta este un sistem care diferă de la individ la individ ca formă dar care este identic la toţi oamenii ca principiu de funcţionare. 2. 3) ‘Stadiul separării’. ca omul ce şi-a pierdut ceva preţios iar acest lucru este explicabil nu prin acest dubios Stadiu Libidinal ci prin simplul fapt că el este tot un om. Legătura cu anusul este prin urmare epifenomenală iar ‘Stadiul Sadic-Anal’ este o eroare. Căci copilul se comportă ca omul concediat. 2)‘Stadiul simbiozei’. Cât despre ‘Stadiul Sadic-Anal’ de care vorbeşte Freud. care este imatură încă. 50 . Ideea este că Instinctul şi Complexul Matern. Aceste Pulsiuni Instinctuale sunt baza celor Psihice. Aşadar ‘Stadiul Oral’ nu este un stadiu libidinal ci doar începutul naşterii Complexul Matern respectiv originea fuziunii celorlalte Complexe în corpul acestuia. care presupune însăşi Instinctul Matern aşa cum este definit aici. prin moştenire. Dar pentru ca ele să devină Psihice. Dinamica transformării biologicului în psihic În subcapitolul precedent s-a tratat despre structura generală a Pulsiunii. Se poate face acest lucru însă aici s-a preferat acest tip de premise teoretice. prin tendinţa de a ucide animale mici.1. Apoi însăşi Felaţia nu este o Pulsiune Brută cum crede el după cum am arătat mai sus ci ea însăşi este dată de fuziunea Complexului Matern cu Pulsiunea Libidinală. Iradierea şi Cristalizarea Domeniul psihologiei abisale aparţine trecerii de la Organic la Psihic. precum şi despre identificarea şi descrierea celor Instinctuale care aveau nevoie de acest lucru. presupus a se fi născut asemenea defecaţiei aşa cum îşi imaginează el acest fenomen. Este aici o problemă biologică principială iar copilul va plânge atunci când este nesupravegheat asemenea alarmei tocmai pentru a arăta această situaţie ce poate deveni periculoasă.copilului nu provin de la Sexualitatea lui. este de fapt Fantasma Pedepsirii propriului frate. El sintetizează însăşi prezenţa mamei sau a unui îngrijitor ce asigură securitatea copilului şi astfel poate dormi liniştit. unde copilul se află într-o relaţie specifică cu mama. deşi acest Stadiu poate fi impregnat de Libido. moştenite astfel de la părinţi. Actul ulterior al copilului de a suge suzeta. certarea lor.

Această energie se dezintegrează din originea sa instinctuală integrându-se în întreaga structură a Complexului respectiv. pot fi trezite la 51 . Dimpotrivă. Practic aceste date mnezice ajung să fie încastrate în straturile mnezice profunde. o psihologie abisală este condamnată nisipurilor mişcătoare iar cea freudiană. De exemplu Complexul Polis poate fi condiţia unei vânători de grup reuşite. Aceste elemente se înscriu în reţele de asociaţie. prin Actul Psihic. Căci în caz contrar ‘balta’ ce nu mai continuă să fie alimentată cu revărsările ‘râului’. Aceasta este un model comportamental ce gravitează în jurul celui originar al nutriţiei. Experienţele lui I. către un element ce se asociază cu acesta. Ele provenind tot din aceste Pulsiuni Primare şi de aici ele îşi iau şi energia. în conversiunea normală a Energiei Fiziodinamice în cea Psihodinamică.Pulsiunile Generale ale Psihicului sunt identificate de psihologia abisală şi aparţin tuturor oamenilor civilizaţi. după cum s-a spus deja anterior. Acest comportament de salivare realizat artificial la câine poate totuşi ajunge în final să se decondiţioneze datorită lipsei de persistenţă în timp. Totuşi Pulsiunea care devine astfel. Datorită faptului că sunt condiţionate de mii şi mii de ani. Aşa se face că în mod paradoxal aceste ‘bălţi’ pot supravieţui atunci când ‘izvorul’ propriuzis al râului poate seca. după cum sa spus deja aceste Complexe facilitează extern Pulsiunile Organice. sunt explicate prin periferia sistemului psihic. Pentru fiecare evoluţie ontogenetică. cum este cazul cu Libidoul Fizic de exemplu. Freud a ignorat aici o lege fundamentală a Memoriei. El poate fi înţeles asemenea unui râu ce îşi iese din matcă şi care apoi lasă bălţi după ce se retrage. Acesta este efect al Structurii Psihice şi nu cauză a acestuia. Levi Strauss are dreptate atunci când critică teoria hoardei originare a lui Freud prin care acesta explică totemul. deşi ele la origine sunt acte cognitive legate de experienţele din mediu? Răspunsul constă în faptul că aceste Pulsiuni devin astfel în mod ereditar prin formarea unor suprastructuri comportamentale flexibile peste cele brute ale Instinctului. sunt condiţii ale neutralizării lor dar nu Pulsiuni Instinctuale. fuzionează în exterior asemenea unei pete de cerneală pe o sugativă pe baza asociaţiilor care se stabilesc între obiectul de neutralizare al Pulsiunii Instinctuale şi alte elemente. De exemplu. prin inhibiţie şi excitaţie. de la care migrează însuşi statutul de Pulsiune. determinând Trunchiul Psihic. presupunând explozia pulsională a Instinctelor. Explicaţia acestui fapt este data de simplul model de funcţionare a Memoriei. nu este justificat decât în mod principial şi nu şi funcţional. Complexele Psihice sunt aşadar gravitaţionale Pulsiunilor Instinctuale. Salivarea este în acest caz salivarea un element necesar actului digestiv. De aceea demersul lui J. Lacan de a extinde conceptul de ‘juisare’ de la locul lui. cu interdicţiile sociale situate la limita Voaiorismului. Căci. Însă în momentul în care partenera îşi pune o lenjerie sexy. în loc să fie explicate prin Biologic. Cum se face totuşi că aceste Complexe devin Pulsiuni. Aşadar se poate observa că Pulsiunea originată în Instincte iradiază. ele s-au înscris puternic în codul genetic al fiecărei specii. După cum s-a spus în introducerea acestei lucrări psihologia abisală freudiană a rămas controversată tocmai pentru că îi lipseşte un fundament stabil. Pavlov asupra învăţării reflexelor condiţionate este relevantă în acest caz. câinele saliva. ultimele fiind localizate mai precis în Memorie. Dar dacă s-ar păstra pentru un timp mai lung. poate seca. astfel încât la orice aprindere a sa. aşa cum crede Freud. respectiv cu alimentarea lor energetică. se diferenţiază categoric de omoloaga sa organică. ca urmare a fenomenului de remaniere genealogică a Memoriei. el ar deveni foarte important pentru Instinctul Nutritiv al speciei sale. după cum se va vedea. El a folosit un câine care era hrănit la fiecare aprindere a unui bec. adică este nevoie ca acest act dramatic să fie susţinut de tradiţie. de ascundere a anumitor părţi ale trupului.V. înflorite în adolescenţă. Această reacţie devenise reflex şi se manifesta chiar şi după câteva experienţe contrarii. Căci cele mai multe din teoriile freudiene. În acelaşi fel Pulsiunea Nutritivă implică vânătoarea sau comportamentul ce facilitează hrana. adică o risipire a Pulsiunii Instinctuale brute către un comportament periferic şi flexibil. Complexele Autonome nu sunt Pulsiuni Organice care să îşi aibă originea în ontogeneză. Acesta este procesul prin care informaţiile mnezice sunt selectate sever odată cu transmiterea lor ereditară. ca fiind tatăl ucis şi apoi venerat. Instinctul Sexual îşi poate reduce considerabil energia iar cuplurile pot avea reale probleme în legătură cu relaţiile sexuale pe termen lung. situaţia este exact cu cea a inundării vechilor ‘bălţi’. explicaţiile sale fiind de multe ori naive. după o viaţă sexuală normală. respectiv atunci când câinele nu mai era hrănit. Repetat în timp în mod constant el trece de la un statutul de reflex condiţionat la cel de Complex. Dar sunt unele Pulsiuni Psihice care. o lege unitară care explică însăşi independenţa Complexelor şi anume tocmai acest fenomen de remaniere mnezică prin ereditate. întregul domeniu psihic. individuală râul Pulsiunilor Instinctuale îşi iese din matcă şi alimentează vechile ‘bălţi’ care nu sunt altceva decât Complexele Psihice. respectiv patricidul să se continue regulat în viaţa unei comunităţi pentru ca ritualul totemic să se menţină şi el. atunci vestigii ale intensităţii Pulsiunii Libidinale. în special a celui Sexual la pubertate. Acest fenomen care este de aici încolo numit Iradiere. consecinţă a extinderii celui de ‘sexualitate’ operată de Freud. în ciuda spectaculozităţii şi a curajului ei. Asta înseamnă că Pulsiunea Nutritivă s-a extins dincolo de hrana în sine. după cum se va vedea mai târziu. aparţin şi animalelor şi primitivilor. De aceea C. în timp ce primele au la activ chiar miliarde de ani. Autonomia pe care aceste elemente de asociaţie o regăsesc după anularea reţelelor. va avea aceeaşi soartă. Aşadar fără întemeierea pe Biologic.

deoarece sistemul în cauză nu permite realizarea Pulsiunii. Ocolirea vulcanului stins de către aceste păsări. În cazul câinelui lui Pavlov. ce nu este Obiect al satisfacerii organice reprezintă momentul originar de apariţie a Pulsiunii Psihice. se înşela profund şi corectările sale ulterioare au fost necesare. Căci energia fiziodinamică se reduce doar la modificările biologice în Organism şi la potenţialitatea de Comportament a sa. În acest caz energia fiziodinamică este doar o predispoziţie funcţională. din punct de vedere organic. însă nu şi pe cea a acestor vestigii. tensiunea care este produsă de senzaţia de foame este centrul comportamental nutritiv al unui animal de pradă. ţin direct de travaliul energetic al Instinctului. Acest vulcan a fost poate la acea dată unul activ. drept pentru care Pulsiunea îşi face un act cognitiv separat faţă de cel global. Iradierea. În acest moment trebuie făcută distincţia între centrul Pulsiunii ca atare. Aşa se întâmplă că unii bărbaţi nu au erecţie în contact cu partenera obişnuită însă pot fi stimulaţi serios de partenera pe care nu o cunosc la fel de bine. Aşadar becul este investit energetic în acest caz. de calităţile sale în funcţie de care Comportamentul Uman se raportează direct la exterior cu recomandarea centrului Pulsiunii. care pot fi şi automate deci care par să ţină de energia fiziodinamică. Acest model este specific Pulsiunii Sexuale. Pe aceste reţele circulă energia. Importanţa conceptului de ‘iradiere’. îşi găseşte aici pe deplin confirmarea. pare să fie o 52 . Ceea ce contează este că aceste Pulsiuni Psihice sunt în stare de a susţine subsisteme de reţele mnezice asociative şi mai periferice. nu se ştie dacă tocmai acest mestecat al câinelui nu a fost la început un Comportament Psihic după cum păsările migratoare au un astfel de comportament atunci când ocolesc un vulcan stins de multe mii de ani. Toate Tulburările Psihice se datorează acestui fenomen de Iradiere. Dimpotrivă. care este deja convertită psihodinamic şi care investeşte reprezentările cele mai apropiate de nucleul Instinctului (dat de zona biologică). care face întotdeauna obiectul desprinderii primare a sistemului psihic de cel biologic. de modul în care ea se prezintă subiectului cunoscător. De exemplu. ca predispoziţie comportamentală şi actul cognitiv ce pune în practică această Pulsiune. însă nu se aplică în nici un fel la structura acestui Comportament. explicând-o doar prin stimul. Actul ideatic în cauză este o parte a sistemului ideatic cu care se află în relaţie unitară în ceea ce priveşte modelul de existenţă al naturii în aşa fel încât să fie exploatat cât mai eficient. Centrul Pulsiunii este şi el guvernat de Segmentul său Psihodinamic în timp ce actul cognitiv este dat de periferia Pulsiunii. (Modul în care psihologia reflexelor şi cea abisală s-au ignorat reciproc este dezavantajos pentru ambele părţi. cel mai slab. Pe baza acestor reţele de asociaţie (care reprezintă principiul Memoriei) energia se deplasează asemenea celei electrice într-o reţea de legătură în lanţ unde primul bec luminează cel mai tare iar ultimul. această legătură cu Pulsiunea Centrală se menţine suficient pentru a fi alimentate aceste Complexe înainte de momentul în care într-un final se rupe. Însă principiile sale sunt date de natură. Tocmai de aceea atunci când psihologia reflexelor (behaviorismul) credea că poate face abstracţie de spectrul pulsional al reacţiei. Chiar dacă Pulsiunea scade serios în intensitate pe măsura depărtării de centru. În acest caz vechea parteneră nu le mai spune nimic căci ea nu poate rezolva decât problema prezentă a Sexualităţii. Orice Pulsiune nu se poate manifesta decât prin actul cognitiv ce o adaptează la realitate chiar dacă respectica cogniţie nu este coştientizată. Reprezentarea lui (mnezică) este încorporată în Pulsiunea Nutritivă. este în măsură să explice de ce sărutul şi mângâiatul conduc la procreaţie aşa cum nu este dispus Evola să creadă. În mod obişnuit orice Instinct este implementat cu o anumită doză de creativitate. Reprezentarea lui este investită energetic. adică vulcanul. Orice astfel de obiect. Însă şi actul cognitiv este o predispoziţie comportamentală căci el continuă pe cel pulsional. Această creativitate în Comportamentul Instinctual se face tocmai în funcţie de reprezentările de asociaţie în lanţ cu Obiectul de Neutralizare a Pulsiunii Instinctului. în timp ce strategia de atac în cadrul vânătorii aparţine actului cognitiv şi depinde de situaţia concretă pe care animalul trebuie să o exploateze în favoarea sa. ci în reflexele necondiţionate. De aceea graniţa concretă dintre zona biologică şi cea psihică este destul de risipită. Însă comportamentul mişcărilor copulatorii din cazul Instinctului Sexual sau masticaţia din cadrul celui Nutritiv. mestecarea şi ingestia hranei. care explică faptul că Pulsiunea se extinde către elementele de asociaţie pe care le cuprinde în structură. la care el saliva. după principiile reflexiviste. nu se localizează aici. precum şi a distincţiei dintre cele două tipuri de energii. Ocolirea lui imediată constituie apanajul unui Comportament Psihic dat de un act reflex ce vizează un obiect de asociaţie. unde punctul de convergenţă al tuturor ramurilor este dat de originea Energiei Fiziodinamice cu reper în plan biologic. ceea ce a condus probabil la moartea unora dintre ele. între sistemul ideatic şi centrul Pulsiunii nu există acomodare. preferând ideea că aceste elemente ar fi ‘categorii’ ale ‘metafizicii sexului’. de libertate de mişcare şi alegere. Cercetările lui Pavlov arată în mod precis în ce mod Instinctul Nutritiv s-a deplasat către reprezentarea becului aprins ce îi amintea câinelui venirea mesei. cum este cazul cu sistemul ideatic moral. becul reprezintă un element investit cu energie psihodinamică din cadrul Pulsiunii Nutritive. devenind Obiect al investirii energetice. adică elementele ale unor scheme ideatice.viaţă. după cum becul este la fel un astfel de obiect de asociaţie.) Însă. uneori. Prin urmare Pulsiunea în general are forma unei rădăcini. cea Psihodinamică şi cea Fiziodinamică.

ci se completează reciproc. prin care Pulsiunea forţează baza sa fiziologică. Aceasta poate deveni un element fiziologic dintr-un element psihic cu structură pasivă. elementele de lenjerie pentru Fetişism etc. Căci ea nu poate decât să explice că specia rămâne la acelaşi nivel şi nu că ea ar evolua. este în măsură să fie extinsă la nivelul conversiunii Structurii Psihice în Structura Fiziologică şi în felul acesta se produce autoreglarea pozitivă psiho-somatică. care explică teleologic gâtul lung al girafelor. ca structură organică. Deci exemplul pe care Darwin îl ia de la Lamarck. deşi niciunul. ereditatea nu poate decât să facă urmaşi cu gâtul la fel de scurt şi nu să conducă la girafe cu gât mai lung. Iată cum reprezentarea supusă degradării. ca graniţă provizorie între Pulsiunea Fiziologică. Lamarck şi Darwin nu se contrazic. Satisfacerea acestora este invariabil acompaniată de forma în care ele o permit. Deoarece aparţin celor mai profunde straturi ale Psihicului ele sunt aici numite Complexele Fundamentale sau Nucleare. care este generată de Energia Fiziodinamică şi reprezentarea investită cu astfel de energie care marchează conversiunea energiei din Fiziodinamică în Psihodinamică. Acestea sunt reprezentările ce au rolul şi de cap de reţea. Dereglările Libidinale presupun o astfel de fixaţie pe elementele de asociaţie şi investire a acestei reprezentări cu energie puternică (agresivitatea pentru Sadism. respectiv cele care sunt fixate deja organic. o modifică pe aceasta. fie o a suferit reducere a dimensiunilor corpului a unui prototip mai mare decât girafa actuală dar. conversia psihofiziologică a Structurii Psihice face ca Instinctul să devină activ în aceeaşi măsură cu organele separate ale Organismului în funcţie de aceste cerinţe psihice. stereotip. dereglându-l. după care Instinctul sau subsistemul organic în general. nu a reuşit să explice dinamica evoluţiei după principiul conversiei Structurii Psihice în cea Somatică. adică de adaptare la condiţii noi de viaţă oferite de Mediu. mai ales Darwin. un fel de fixaţie organică a acestei Structuri Psihice. teoretizate de către Kant. ci doar să explice un domeniu. se explică la fel cum se explică Pulsiunea în general respectiv prin consolidarea acestei structuri către nodurile de reţea care sunt cele mai apropiate. O astfel de Iradiere poate fi genealogică şi se realizează de-a lungul evoluţiei speciei prin repetiţia comportamentelor auxiliare de satisfacere sau poate fi ontogenetică. La fel este şi cu înţelegerea pasivistă a selecţiei naturale prin simpla supravieţuire a celor dotaţi. urmată de codarea. precum şi toţi urmaşii săi timp de mai multe generaţii. În acest caz iau 53 . Dată fiind vechimea lor aceste Complexe realizate genealogic au o autoritate specială în Psihic şi dictează comportamentul în mod invariabil. a trebuit să îşi reducă celelalte dimensiuni ale corpului. Situaţia este aceeaşi cu judecăţile analitice diferenţiate de cele sintetice. este eronată. adică uitării poate deveni model al întregului Sistem Psihic. prin fuzionarea exclusivă a Energiei Instinctuale către comportamentele ce le facilitează satisfacerea la care se adaugă şi recomandările genealogice deja încastrate în psihic. păstrându-şi însă gâtul. Căci presupunând girafe preistorice cu gâtul scurt. În aceste cazuri este clar că girafa în forma actuală fie supravieţuit unui prototip cu gâtul scurt ce a avut dorinţa (psihică) de a ajunge la crengile copacilor într-o eventuală epuizare a ierbii ce era anterior păscută.adevărată Nevroză. ar fi static. În situaţie de puternică inhibiţie libidinală este evident că această excitaţie energetică se converteşte către aceste reţele mnezice. atunci poate că reprezentarea becului ar fi devenit pur şi simplu un element din obiectul structurii biologice a respectivului Instinct iar câinele ar fi putut să muşte becurile maşinilor sau orice alte surse de lumină în situaţie de foame. Acest fenomen este aici numit Cristalizare. realizată în timpul vieţii individului. văzut în mod pasiv de către Darwin este cu totul insuficient pentru a explica dinamic evoluţia organică a Vieţii. Aşadar evoluţia posibilă a Instinctului. observarea pentru Voaiorism. Dacă câinele lui Pavlov ar fi fost hrănit la fel toată viaţa. cele analitice neputând să aducă noi informaţii.). înlocuind explicaţia teleologică cu cea pasivistă a supravieţuirii exemplarelor cu gâtul lung este insuficientă. vecină cu actul reflex. Dimpotrivă. putând însă să rezolve anumite fixări psihice recente ce nu au avut timp pentru conversiune fiziologică. Un Complex Psihic este o Structură Psihică rezultată datorită Iradierii energetice a Pulsiunilor Instinctuale către un comportament auxiliar de satisfacere. Ideea metaforică a atemporalităţii ‘Inconştientului’ de care vorbeşte Freud îşi are aici gradul de adevăr deoarece acestea sunt comportamente inflexibile ce pot fi localizate la limita Cristalizării (organice). Chiar dacă acelea sunt invariabile Instinctul are în sine capacitatea de a-şi găsi noi căi de neutralizare energetică. ca urmare a scăderii cantităţii de hrană. Acest lucru este posibil tocmai datorită legile respingerii valorice sau chiar a autoreglării. Misterul Nevrozei Isterice de formă paralitică sau cataleptică. anume într-o reprezentare dată de influenţa obiectelor exterioare asupra analizatorilor şi traducerea biocibernetică a acestei influenţe. Aici se află misterioasa legătură dintre Psihic şi Somatic. Aşadar concepţia pe care au avut-o aceşti autori. modificându-se astfel pe sine în mod retroactiv. numită de Freud ‘Isterie de Conversiune’. Ea explică în ce măsură reprezentările de asociaţie imediată se pot substitui Instinctului Sexual. Trebuie aici menţionat faptul că principiul selecţiei naturale. selectarea şi fixarea ei în Memorie. Însă între timp ceea ce era Psihic a fost încorporat în Organic. tributară unei concepţii fiziologice fixiste. Ele pot primi energie de la fondul organic şi sunt puncte de control ale interesului Instinctului. devenind structură organică. Astfel de conversiune a Psihicului în Fiziologic explică de ce psihanaliza nu poate rezolva anumite Tulburări Psihice.

independentă de cea dată de Instinct. este legată de familia lui. De exemplu. Pentru înţelegerea structurilor fundamentale ale Psihicului. care marchează însăşi creşterea biologică a copilului. Suferinţa sufletului este cu atât mai mare cu cât energia acestor complexe este mai mare. După el geniul este mai întâi ‘genital’ şi apoi genial. Cu toate acestea el pare să confunde intensitate energetică cu transformarea structurală specifică Fuziunii atunci când spune. Pentru acest concept. îl inspiră pe Freud în elaborarea acestuia. o împreunare a Pulsiunilor Erotice cu cele Nutritive pe care copilul şi le unifică într-o singură acţiune. La Om ambivalenţa este mai întâi familială iar apoi se răsfrânge asupra socialului după cum vârsta insului o permite. Însă spre deosebire de aceasta. Aparatul psihic al copilului se conturează pe măsură ce acesta se dezvoltă.1. în această parte coincide atât cu Fuziunea cât şi cu ceea ce Freud numea ‘sublimare’. cea a suptului. 54 . este clar că o astfel de intensitate energetică are o origine fiziologică. aşteaptă momentul favorabil pentru atac pentru ca şansa la reuşită a unei vânători să fie mai mare. Aici Freud pare să intuiască fenomenul de conversie energetică din plan fiziologic în plan psihic. mai excitată. Evoluţia mediului social atât de spectaculos din ultimele secole a implicat şi explozia conflictelor interne faţă de cerinţele profunde ale Psihicului şi tentaculele particulare structurate modern. care a fost elementul cheie a vârstei sale de aur. de exemplu. respectiv cea Maternă. Freud comite eroarea de a identifica Pulsiunile Instinctuale cu cele ale Psihicului. Ambivalenţa lui socială îşi are originea ontogenetică chiar aici şi se referă la interesele contradictorii pe care individul le are în relaţiile sale sociale. În acest caz interesul său de satisfacere a foamei este astfel inhibat într-un mod autoreglativ.2. către o astfel de ambivalenţă fie prin acceptarea părintelui de acelaşi sex fie prin acceptarea fraţilor. Căci dacă ceea ce el numeşte ‘energie’ poate fi definită ca intensitate a unei Pulsiuni într-o anumită parte a sa. Aşadar energia fiziodinamică se prezintă ca fiind constituită în cea mai mare parte din aceste două mari Pulsiuni. 2. Căci ambivalenţa emoţională sau comportamentală. care dimpotrivă. Au ca numitor comun flexibilitatea însă energia lor poate fi suprimată imediat de Instinctul nu o mai furnizează în timp ce cea a celor Fundamentală este autonomă. după cum s-a văzut mai sus. Dacă el ajunge să iubească familia sa acest fapt este un conţinut psihic ambivalent deoarece pierderea vârstei de aur. Cea de-a doua mare Pulsiune este cea Nutritivă. La nivelul conversiei energetice a fost identificat fenomenul de Iradiere a energiei de la fondul fiziologic la cel psihic şi care. stau la baza creaţiilor artistice şi ştiinţifice. de a se modifica în aşa fel încât să pară dematerializate de funcţia lor originară. Însă niciunul dintre aceste concepte nu epuizează conceptul de ‘fiziologic’ chiar dacă Libidoul este cea mai puternică Pulsiune umană. crede el.2. El postulează astfel alimentarea cu energie de la ‘ID’ la ‘EGO’. Astfel că această inhibiţie nu este absolută ci paradoxal vine de fapt să stea în slujba contrariului său. Foamea. că ‘impulsia sexuală pune la dispoziţia operei culturale o extraordinară cantitate de energie’. ceea ce Freud numeşte ‘impulsii sexuale’ devin desexualizate prin Sublimare şi. Freud foloseşte conceptul de ‘anaclisis’ pentru a desemna o astfel de sprijinire. adică ale Complexelor. atât sub aspectul fiziologic cât şi sub cel psihologic iar energia fiziodinamică nu se reduce la Sexualitate aşa cum nucleul acestui concept larg de ‘sexualitate’ şi anume cel de ‘genitalitate’. De fapt toate acţiunile umane în general şi nu numai cele descrise de Freud cu acest concept sunt în această situaţie şi asta tocmai datorită caracterului neutralitic maximal al Segmentului Psihodinamic. Eroarea freudiană constă aşadar în considerarea că o parte din Psihic ar fi total lipsită de energie în felul acesta el trebuind să o ia mereu de la Instinct sau de la cealaltă parte. După Freud Sublimarea este o capacitate a Pulsiunii de a se deghiza de caracterul reprimant al Instanţelor Psihice superioare. Problema este că conceptul său de ‘sexualitate’ este abuziv lărgit. la care se adaugă şi cea de-a treia. ea nu se înscrie decât pe locul secund. îşi pierde treptat această funcţie. rupându-se astfel legătura cu Instinctul. Complexul Matern implică existenţa tatălui şi a fraţilor pe care copilul îi acceptă. Freud foloseşte un altul auxiliar care este destul de satisfăcător pentru teoria sa şi anume cel de ‘sublimare’. emiţând astfel teoria după care ‘Eul nu are energie proprie’. Pulsiunea Sexuală (fiziologică) este însuşi Libidoul Fizic iar corespondenţa sa psihică este Libidoul Psihic după cum s-a văzut. La polul opus se află ‘psihologia eului’. reuşeşte uneori să întreacă în intensitate pe cea Libidinală dar. Conceptul de ‘iradiere’ vine să rezolve multe din aceste probleme ale explicării statutului Psihicului referitor la somatic. Astfel că mama. Animalul de pradă pândeşte. dat fiind faptul că intensitatea ei nu poate fi la fel de puternică ca aceea a Libidoului. Fuziunea Pulsiunilor Atunci când Freud a înţeles ambivalenţa emoţională pe care o are fenomenul nevrotic (şi pe cea a Comportamentului) ca fiind o caracteristică psihopatologică generală el nu s-a gândit să extindă această caracteristică la întregul spectru al funcţionării sistemului psihic. consideră că doar ‘Eul are energie proprie’ iar Pulsiunile sale se văd astfel a avea originea în cer. este modelarea autoreglativă a unei Pulsiuni pe care Viaţa la nivel superior o impune cu necesitate.naştere Complexele Particulare sau Periferice. Ele înseamnă un alt strat depus peste cele deja sedimentate ale Complexelor Nucleare şi urmează se devină şi ele parte din acestea pe cale ereditară. trebuie să se ia în considerare conceptul de ‘fuziune’.

după cum se va vedea. Deşi Freud prezintă Sublimarea ca pe un transfer energetic. Explicaţia pentru acest fapt stă însă în modul de neutralizare a Complexelor Fundamentale însele şi nu în sexualitatea ca atare. Pulsiunile Instinctuale pot eventual primi fuziunea altor Pulsiuni de obicei Psihice. Dacă această sublimare se referă la partea psihică a Libidoului atunci se poate vorbi într-adevăr de o Fuziune însă enunţul său este lipsit de specificitate fiind mai curând o tautologie pentru că orice fel de manifestare psihică este originară în energia Instinctului. Căci conceptul de ‘iradiere’ nu este mai larg decât cel de ‘fuziune’. 55 . Dacă finalitatea sa nu este atinsă Instinctul produce mai multă energie pentru alarma psihică generală. este ‘sublimarea pulsiunilor sexuale’. Tocmai datorită acestei maleabilităţi ele pot fi fuzionate. surâsul madonelor sale. După cum s-a arătat structura Pulsiunilor Instinctuale este întotdeauna rigidă şi nu poate fi una fuzionată decât limitat pentru că ea are un rol organic bine definit. Aşa cum presiunea gazului dintr-un recipient închis ermetic tinde să se echilibreze cu presiunea gazului din afara recipientului odată ce recipientul este deschis (de exemplu cu a celui din atmosferă). Aşadar doar dacă Pulsiunile sunt exclusiv Psihice transferul energetic şi structural-comportamental este posibil în orice grad. originar animalică. în special datorită faptului că nu a înţeles funcţia de neutralizare maximală a Psihicului în relaţie cu mediul iar conceptul său de ‘sublimare’ reflectă teoria sa simplistă despre psihic. învăţate social pentru a facilita funcţia organică dată. adică tocmai comportamentul de satisfacere ale acestor Pulsiuni. Acesta este fenomenul de Fuziune şi el are în acelaşi timp şi o funcţie energetică şi una structurală. Fireşte că acest model retroactiv de compensare poate fi vecin cu Cristalizarea în situaţia în care stilul de viaţă în relaţia cu Mediul se perpetuează. el emite un enunţ cu două tăişuri asemenea politicianului care. nu sunt altceva decât condiţii socio-economice ale neutralizării energiei Pulsiunilor Instinctuale. Problema este. Suma acestor comportamente particulare determină structura Complexului. Freud a ajuns la acest enunţ şi la cel după care cultura ar fi opera ‘instinctului sexual sublimat’ pornind de la observaţia că activitatea sexuală a oamenilor cu activităţi culturale este mult redusă faţă de cea a celor cu activităţi mai derizorii. nefiind comportamente brute ci formale. Dar dacă respectiva afirmaţie se referă la Libidoul Fizic atunci acest lucru nu este posibil decât energetic prin iradiere energetică şi nu ca neutralizare fapt ceea ce ar implica structura Pulsiunii. Căci chiar originea lor vizează fenomenul liber al Iradierii (energetice dar nu şi structurale) ele devenind astfel comportamente prestabilite. Însă dacă aceste Complexe se neutralizează Sexualitatea nu va mai fi harţuită în a primi energie din altă parte. Din moment ce l-a extins atâta practic descrierea mecanismului de mai sus este cam acelaşi lucru cu enunţul său. rară. Din păcate el nu a ajuns la elaborarea clară a acestor concepte. el o ia însă şi în sens structural. Ele sunt impuse de instituţiile şi regulamentele sociale a căror menire este aceea de a menţine stabilitatea structurilor sociale pe care individul le respectă cu scopul interesului său de integrare în aceste structuri. în acelaşi mod iradiază intensitatea energetică pe alte Segmente Psihodinamice. cea a conceptului său mult prea larg. Această homeostazie nu se poate menţine decât prin relaţia concretă cu obiectul extern ce face posibilă exercitarea unei funcţii organice. către un altul vecin. Căci funcţia organică nu urmăreşte decât neutralizarea directă şi exclusivă prin Obiectul de Neutralizare care are rolul de a menţine homeostazia organică. Dat fiind faptul că activităţile derizorii sunt specifice claselor inferioare excitaţia Complexelor celor care fac parte din ele este foarte mare. Fuziunea în Sexualitate a acestora este unul dintre modurile de neutralizare a lor. Situaţia adolescentului nesigur în relaţiile sociale conduce la activitate sexuală de acoperire a acestor goluri în timp ce aceea a părintelui implicat şi integrat social se reduce la forma ei ciclică. Pulsiunile pur Psihice. Aşadar ea este o lege formală a Comportamentului Socioeconomic secundar Uman spre deosebire de Comportamentul său Primar.Fuziunea apare conform legii transferului lateral al energiei. Fiecare Complex intră într-o negociere generală de satisface a ei. cu celălalt concept al său. Însă enunţul lui poate fi interpretat ca fiind corect totuşi relativ la conceptul său extins de sexualitate. îşi interpretează diferit propriul discurs. Rolul ei este acela de satisfacere a Instinctului iar dacă fuzionează către corpul psihicului nu o face pentru a-şi găsoi acolo neutralizarea ci pentru a cere acţiune din partea tuturor resorturilor psihice către acest deziderat. Ea nu îşi are o coerenţă cu sistemul şi cere o explicaţie auxiliară. de facilitare. în funcţie de evoluţia scenei politice. a fuziunii de pe un anumit Segment Psihodinamic. Energia Pulsiunilor Organice nu este niciodata ereditară şi nu este suspendată în aer cum este cea a Complexelor Fundamentale. respectiv cel de ‘anaclisis’. mai ales. fireşte. Totuşi conceptele de ‘anaclisis’ şi ‘sublimare’ introduse de Freud şi care au făcut carieră în literatura de specialitate. Aşadar conceptul de ‘sublimare’ trebuie să se identifice cu cel de ‘fuziune’ prezentat aici dar. Pulsiunile Psihice au o structură maleabilă atât temporal cât şi spaţial. Misterioasa retragere a ‘libidoului’ către ‘Eu’ şi apoi reinvestirea Pulsiunii purificate în acele obiect externe este mai mult o metaforă decât o teorie ştiinţifică. Instinctual. fapt ce constituie un abuz teoretic. Practic Sexualitatea este suprasolicitată ulterior de către aceste reflexii emoţionale venite din partea Mediului ci ea nu este dată originar în această stare cum crede Freud. Însă el foloseşte pentru ambele acestea conceptul său de ‘sublimare’ care este din acest punct de vedere unul destul de ambiguu. Atunci când el spune că arta lui Leonardo da Vinci.

face o dublă imprecizie. ca atunci când a analizat societăţile ca Freud să piardă total sau parţial din vedere celelalte teorii din alte domenii ( la fel cum şi acestea din urmă făceau). Prin acest Instinct el înţelegea Sexualitatea în accepţiunea normală. de exemplu. ele nu mai pot fi descifrate într-un context. Dincolo de asta traducerea în limba franceză a termenului german ‘anlehnung’ (anaclisis) prin ‘etayage’. care spune că ‘instinctul sexual este focarul voinţei’. Complexele sunt structuri originare ale Psihicului. Obtuzia criticilor pansexualismului constă în credinţa că pansexualismul înlătură posibilitatea ca Psihicul să mai fie altceva 56 . În acest caz se poate ca două elemente contradictorii să supravieţuiască liniştite în aceeaşi membrană comportamentală altfel decât se întâmplă în cazul obiectelor reale care respectă principiul noncontradicţiei. fapt ce nu dărâmă autoritatea niciuneia din cele două aprehendări. devenind astfel Psihic. Dimpotrivă ele sunt instrumente ele însele care pot servi la descifrarea Comportamentului Uman. Ideea pansexualistă apare deja la Schopenhauer. atunci este normal ca Psihicul să aibă efectiv o astfel de formă pansexualistă. Ulterior el a renunţat la expunerea clară a pansexualismului în favoarea dualismului pulsional (Eros si Tanathos). adică găsirea unui ‘sens’ diferit de cel stabilit la un moment dat. Dat fiind faptul că ele marchează graniţa dintre Psihic şi Fizic. Cu toate acestea nucleul concepţiei pansexualiste este prezent în ambele teorii cu diferenţa că Schopenhauer o prezintă ca intuiţie nedemonstrată în timp ce Freud o analizează ştiinţific. aşa cum spune el. ideea rămâne pe mai departe iar el este la doar doi paşi de a elabora o teorie fuzionistă asupra Sexualităţii prin faptul căa susţinut că impulsurile libidinale iradiază si apoi fuzionează între ele în câmpul Psihicului. Freud a admis în general o ‘supradeterminare’ a Visului. Complexul nu este însă o Pulsiune Brută. Din păcate nimeni nu a observat. sensul cuvântului ‘focar’ având la el şi o conotaţie energetică. Dimpotrivă. Între psihanalişti au avut loc certuri inutile. Din această perspectivă el nu interesează aici deoarece face obiectul biologiei. Fuziunea se dovedeşte aşadar a fi îmbinarea a două sau mai multe Pulsiuni unde rezultatul este o Pulsiune secundară şi unică şi în care se regăseşte fiecare element din ambele structuri. În acelaşi fel trebuie pe mai departe făcută legătura între Clivaj şi Fuziune. Diferenţa dintre Condensare şi Fuziune există doar sub aspectul cognitiv. Clivajul fiind fuziunea a două Pulsiuni contradictorii din punct de vedere al vectorului comportamental cu care subiectul investeşte proiectiv un obiect. Chiar dacă ambiguă. Un Act Psihic este determinat de mai multe imbolduri fuzionate unul. copilăreşti legate de faptul că fiecare credea că el are dreptate fără a le da însă dreptate şi celorlalţi. că aceasta este marea lui descoperire. Acest termen a preluat lipsa de claritate a definirii freudiene adăugând şi neclarităţile sale proprii. Totuşi dacă există un ‘Principiu al Plăcerii’. Freud nu ajunge la o teorie clară asupra Fuziunii şi de aceea teoriile sale sunt ambigue în ceea ce priveşte rolul Sexualităţii în cadrul Psihicului. Însă acest lucru este analizat destul de vag de către el. Evoluţia celor mai generale dintre ele (acestea fiind şi descrise în următorul capitol) este evoluţia Vieţii superior dezvoltate în special a Vieţii Umanităţii. analizate psihanalitic. care este refulat de către cel al Realităţii şi dacă orice refulare ‘se întoarce’. pornind de la cea originară freudiană care a tratat insuficient dinamica Pulsiunilor. cel puţin egal în importanţă cu cel de ‘refulare’ dacă nu chiar mai important. Fireşte că numai o bună înţelegere a faptului la care se referea Freud putea conduce la o astfel de clarificare. Aşadar această Pulsiune este o structură comportamentală complexă. În acest caz ea este strict una operaţională şi nu reală pentru că Fuziunea este îmbinarea a două sau mai multe Structuri Pulsionale în timp ce Condensarea este îmbinarea a două sau mai multe reprezentări. Dar el nu spune niciodată cum. Cu alte cuvinte asta înseamnă că un Act Psihic ‘are mai multe sensuri’ el fiind o rezultantă a acestora. Pansexualismul reprezintă şi astăzi punctul de reper al psihologiei freudiene. Deci aceste caracteristici nu este necesar să aparţină respectivului obiect care suportă investirea. La începutul teoriilor sale pentru Freud Instinctul Sexual era Pulsiunea Originară primară care apoi se modifică. ci un ansamblu de Pulsiuni fuzionate iar cele originare descrise aici sunt nişte Pulsiuni desprinse nemijlocit din cele Instinctuale direct prin Iradiere care intră ulterior în componenţa Complexelor secundare. Conceptul de ‘fuziune’ trebuie să fie un concept fundamental în psihologia abisală. genitală. la care se adaugă faptul că Sexualitatea este declarată cel mai puternic Instinct. pansexualismul nu poate fi susţinut în mod convingător.pot fi păstrate în paralel cu cel de ‘fuziune’ prezentat aici. se divide. Actul Psihic nu este un obiect real ci o informaţie. Lărgirea conceptului freudian ia automat o conotaţie fuzionistă. Acest fapt a permis. Dar nu ar fi corect să nu fie recunoscut ca descoperitorul şi teoreticianul transformării Libidoului după ce un secol întreg a fost criticat pentru asta chiar dacă fără o teorie a Iradierii şi Fuziunii. nici măcar el. existenţa a două posibile conţinuturi cognitive care se prezintă deseori ca idei defineşte Ambivalenţa în planul Condensării după cum se va vedea mai târziu. Recunoaşterea Ambivalenţei este un mare pas făcut de psihologia freudiană însă explicaţiile sale sunt vagi. Pansexualismul a fost un reproş adus psihanalizei de către Jung si Bleurer iar Freud şi-a renegat automat această idee de care nu era sigur. respectiv cel de ’ condensare’. Mai departe apare încă un concept paralel cu acestea dar care însă îşi poate păstra o anumită independenţă. El nu se supune legilor realităţii decât ca element neurocerebral.

Cataliza Fenomenul de Cataliză va fi explicat pe larg atunci când se va ajunge la subcapitolul care tratează despre psihologia cognitivă. Psihicul este pentru Organism ceea ce este aparatul politic pentru societate. ca Pulsiuni. O fuziune (directă) a structurii Complexelor în Libidoului Fizic conduce automat la un comportament sexual excepţional. adică fuziunea tuturor Instinctelor importante în câmpul Psihicului şi nu numai a celui Sexual. Sexualitatea si Nutriţia. Libidoul Fizic. catalitică a pulsiunii sale. ci doar modelarea ei după o altă astfel de structură. Întemeierea Complexelor Autonome. Nu se ia în calcul că practic el primeşte informaţii de la ambii părinţi deci ar trebui să aibă un creier mai mare decât al părinţilor lui la naştere.3. este o greşeală iar opinia conform căreia ‘refularea sexuală conduce la sublimarea pulsiunii sexuale în cultură’ are nevoie de multe revizuiri. Ele trebuie să fie diferenţiate clar de aceste Complexe. S-a amintit anterior faptul că structura pulsională organică nu suportă fuziune masivă în aceste Complexe ci doar fuziune energetică. Însă într-o astfel de societate acestea pot să nu funcţioneze şi în acest caz statutul pulsional să li se retragă tocmai datorită faptului că nu mai pot îndeplini rolul de mediatori între mediul extern şi Pulsiunile Instinctuale. Din acest punct de vedere este foarte clar faptul că extinderea conceptului de ‘sexualitate’ în domeniul Complexelor. aceşti critici credeau că la fel nici o Pulsiune Libidinală nu ar fi putut fi şi o narcisică nevoie de afirmare socială. cum este cazul cu un alt cuplu de Complexe. Acest lucru se datorează pur şi simplu limitării domeniului Pulsiunii Sexuale iar transmiterea statutului energetic de la Pulsiunea Fiziologică în genere către Pulsiunea Psihică specifică. Deciziile se iau în urma consultării tuturor resorturilor implicate. Pe lângă faptul că nu a recunoscut deschis pansexualismul pe care îl imagina. În cazul în care devine Complex Psihic Particular prin iradieri repetate şi susţinute poate fuziona în Pulsiunea Fiziologică cu condiţia de a-i respecta acestea întocmai structura. Aşadar Complexele pot fuziona în Libido. echivalarea conceptului de ‘sexualitate’ cu cel de ‘dragoste’ este o astfel de consecinţă ce duce la depărtarea de conceptul biologic de ‘sexualitate’ ceea ce nu trebuie să se întâmple. Implicarea Sexualităţii în Complexele Fundamentale ale Psihicului este mai întâi una de izolare pulsională iar acest fapt este raportul general al Complexelor Auxiliare cu cele trei mari Instincte. acum trebuie spus doar că este dat de fenomenul uitării care este un principiul fundamental al Memoriei. Aşadar ele sunt condiţiile conjuncturale raportate la modul de organizare a speciei umane. după cum s-a spus mai sus Pulsiunea Fiziologică a Instinctului este separată net de Complexele Autonome Generale. respectiv Maternitatea. informaţional şi cel real. deviat.1. Căci din respectarea drepturilor sociale ale celuilalt individ sau subminarea lor. Căci dacă un copac nu poate fi în acelaşi timp şi o casă. O acţiune politică este pusă în practică atunci când interesul tuturor acestor factori este respectat. Ea face ca un întreg sistem de reţele de reprezentări să se substituie uneia care supravieţuieşte uitării. se realizează prin reţelele de asociaţie brută ce suporta Cataliza şi nu direct prin continuitate structural-funcţională. Chiar dacă 57 . Trebuie menţionat aici că ea este ontogenetistă atunci când respectiva uitare vizează remanieri mnezice ale unor informaţii obţinute în cursul vieţii Individului şi genealogistă atunci când remanierea se face prin (re)naştere. Aşadar Freud a comis o eroare ce trebuia corectată aici. respectiv Tabu-Narcis. Căci. Căci Fuziunea nu înseamnă anularea absolută a structurii pulsionale. Căci indiferent de legăturile dintre ele. Căci este imposibil ca nounăscutul să primească volumul de informaţie mnezică unui singur adult. Între configuraţiile Complexelor şi Pulsiunile Fiziologice nu există decât o legătură conjuncturală. 2. Experienţele trecute ale arborelui genealogic îşi spun cuvântul şi sunt în măsură să modifice interesul brut al Instinctului. iradiere masivă în ele. de exemplu. aşa cum este cazul cu cuplurile de complexe Polis-Cain sau din glorificarea unui element exterior sau pe cea a sinelui.decât dorinţa sexuală. a panmaternismului si a pannutritivismului. structurate ereditar în Trunchul Psihic.2. acesta nu a recunoscut în general fuziunea pansexualismului. Fuziunea Pulsiunilor este acest compromis politic al comportamentelor umane în toată diversitatea lor. obiectual. De exemplu. Forma finală a acesteia este rezultanta. determinând-o de fapt pe aceasta din urmă nu se face brusc asemenea unei conversiuni de la Fizic la Psihic. Dar acestea pregătesc terenul pentru neutralizarea sa şi a celorlalte două mari Instincte. drept pentru care nu pot fi cuprinse într-un singur concept decât dacă este foarte general dar şi nespecific. care are însă ca nucleu însăşi partea fiziologică. Căci nici un astfel de Complex nu are în sine o finalitate sexuală regulată. compromisul dintre cele două structuri. ele fac ca Libidoul să se lărgească cu structura lor dar în sens invers acest lucru nu este posibil decât prin sedimentarea ereditară. către Pulsiunile în care iradiază sfera lui. Libidoul Fizic poate iradia energetic către Complexe dar nu şi structural căci acestea nu conţin în sine comportamentul sexual. pe baza acestui fenomen al Fuziunii pe care Freud l-a intuit. Însă ambiguitatea teoriilor freudiene a existat şi poate că şi acest lucru a permis astfel de contestări. De exemplu. nu decurge nemijlocit neutralizarea Libidoului Fizic. coitul şi dragostea se manifestă diferit. În aceeaşi măsură este imposibil ca toată această ionformaţie să fie total eliminată iar mintea copilului să fie un fel de tabula rasa. cum este cel de ‘eros’. conceptul de ‘sexualitate’ tindea să se extindă abuziv către tendinţele. Ei făceau o confuzie între planul psihic.

dezvoltarea sa evolutiv-funcţională. cum spune Freud. Iar dacă Pulsiunea lui se prezintă ca diferită de cea prezentă a Instinctului Nutritiv deja evoluat. schimbat. Astfel că se poate imagina nişte reprezentări micşorate şi arhivate asemenea unor fişiere informatice cu scopul de a nu ocupa prea mult spaţiu de stocare şi care apoi să îşi reia dimensiunile când spaţiul o permite. unde animalul de pradă putea să consume singur prada. unde animalul trebuia să îşi elimine rivalul în aceste condiţii el va trebui să îl accepte. genealogic. Acolo unde Libidoul îşi iese cu adevărat din matcă inundând Complexele Autonome. căci dacă acest lucru nu se va întâmpla atunci grupul se va dizolva. 58 . ceea ce face ca data viitoare succesul să nu mai fie atât de sigur. aici becul care produce salivaţia. în aceleaşi condiţii. atunci elementul respectiv este risipit şi decondiţionat. Pulsiunea originară era aceea a Foamei dar între timp foamea originară a fost uitată iar generaţia respectivă a dispărut lăsând urmaşi care moştenesc simplul Instinct Nutritiv ca dat biologic şi Complexul Polis ca dat psihic. Că această Pulsiune este reînnoită ontogenetic prin fenomenul Iradierii. Între acestea nu mai poate fi reconstituită criza originară unde specia era ameninţată cu dispariţia iar Pulsiunea Foamei nu mai este atât de puternică după un număr dat de generaţii. atunci se vor isca lupte grele ce pot duce chiar la anularea posibilităţii de apariţie a grupului sau la moarte. ca structură compotramental-fiziologică. Însă dacă acest element este unul natural-neutralitic. ornamentul său periferic. Acest lucru se întâmplă cu adevărat în Pulsiunile fuzionate dar după cum s-a spus. Susţinerea temporară a unor astfel de elemente satelit determină consolidarea structurală a respectivului element din Instinct cu statut de Pulsiune. Apar şi modificări fiziologice ca urmare a acestor schimbări. Fuziunea către Libidoul Organic a Pulsiunilor Psihice Autonome cum ar fi cea Narcisică este posibilă după cum se va vedea. Dacă cultura ar fi opera ‘instinctului sexual sublimat’. însă transferul structural nu mai este posibil. Însă Complexul Polis este elementul ce a supravieţuit. în timp ce în cazul vânătorii de grup. Însă exact în acest fel ar trebui să arate ‘cultura’ lui Freud. Este evident că în momentul în care Freud spune că Sexualitatea este Pulsiunea din care derivă celelalte Pulsiuni. Acesta este modelul de consolidare psihică a Instinctului şi este şi principiul vânătorii la animalele de pradă. Complexul Polis devine astfel o ruină comportamentală a unui comportament nutritiv arhaic. în felul acesta apărând germenele diviziunii muncii şi împărţirii produsului muncii. dacă după aprinderea becului nu va mai urma şi apariţia hranei. fiind catalizată ereditar. Faţă de etapa anterioară. acest lucru conducând la Nevroze sau la Dereglările Libidinale. Toate Complexele Autonome au un astfel de statut iar pentru ca ele să fie nişte Pulsiuni Sexuale ‘deturnate’ această deturnare nu înseamnă decât modelarea comportamentului sexual şi nu dispariţia lui ca finalitate comportamentală. vânătoarea este individuală luându-se în considerare eşecurile şi succesele ulterioare. Deci este mai bine ca fiecare să îl accepte pe celălalt.reprezentările mnezice ale nounăscutului ar fi cumva reduse ele trebuie să existe în virtutea continuării vieţii pe care o realizează progenitura. De exemplu dacă aleargă după pradă un prădător poate să nu o prindă şi poate să obosească. este tocmai pentru că el are în vedere Pulsiunea originară a Foamei transpusă ereditar şi modificată structural ca urmare a procesului catalitic. el trebuie să o împartă cu ceilalţi. ci numai cel energetic. Complexul Polis este o amintire despre o satisfacţie nutritivă arhaică şi nu o satisfacţie nutritivă actuală în sine. se referă doar la neutralizarea Pulsiunii Instinctuale originare iar aceasta trebuie înţeleasă ca o ruină catalitică. atunci el devine automat suprastructura Pulsiunii. Pe de altă parte Pulsiunea în cauză. Dacă el se va opune. Apar mai departe structuri pulsionale diferite faţă de cea iniţială. rezultatul este de cele mai multe ori Nevroza însăşi. unde urmărirea este făcută cu rândul până când prada este epuizată. pietatea religioasă sau orice altceva ce înseamnă cultură. De asemenea fiecare trebuie să îl apere pe celalalt în apărare. cele Instinctuale nu pot fuziona decât lent. acest model este net superior celui în care. De aceea dacă există un comportament sexual care este activat la auzirea unei astfel de piese muzicale sau la contactul în general cu un element cultural acesta este un caz particular de reântoarcere a energiei Complexelor alimentate de către fondul organic al predecesorilor în structura Libidoului Organic al individului. În felul acesta apare germenele Complexului Polis. unde simpla prezenţă a prăzii determină modificările neurovegetative care coincid cu excitarea energetică a Pulsiunii. ceea ce este absurd. Dar Complexele singure nu sunt în stare să determine acest fenomen. cum ar fi scăderea volumului corporal. se asociază cu alte elemente. În cazul de faţă. Acest fapt face ca între Pulsiunea originară şi cea actuală să existe diferenţe semnificative. Tulburarea Psihică în general şi nu cultura care este exact opusul ei. asta este o altă problemă. ar trebui să se continue cu elementele structural-comportamentale ale Libidoului Fizic adică un fel de act sexual neîntrerupt. el face evident o eroare. Acest element satelit al Pulsiunii devine un element către care Pulsiunea îşi extinde statutul energetic. atunci auzirea unor piese muzicale. însă dacă se realizează o vânătoare de grup. Căci chiar dacă Sexualitatea a contribuit iniţial la Complexul Polis totuşi din ea nu a mai rămas nimic timp de milioane de ani de când a alimentat respectiva Pulsiune. în timp ce prezumtivul comportament actual este unul evoluat. experimentul genial al lui Pavlov analizat mai sus arată că Pulsiunea.

a lui Freud şi cea a ‘protestului viril’ a lui Adler. Actele Psihice sunt guvernate de Complexe. acesta are mai multe ‘sensuri’. Dimpotrivă. În acest complex se localizează nu numai în traumatismul naşterii sau în sentimentele ce sunt consecinţe ale ameninţării cu castrarea. ia cu adevărat naştere. Conflictul dintre teoria refulării. Pe acest fond. Însă Complexele Trunchiului Psihic (dacă sunt în stare pură) nu sunt în stare să determine singure Tulburarea Psihică. şi Cataliză. Tocmai de aceea este nevoie de clarificări suplimentare. se făcea deseori din partea unor exclusivisme mult mai ermetice. Orice Complex se manifestă ca Pulsiune dar nu orice Pulsiune este un Complex după cum s-a arătat. adică însăşi acţiunea în stare germinală. este relevant pentru acest caz. Iată de ce Complexul se şi numeşte astfel! După cum se va vedea la Vis. în defavoarea altora. Însă ele riscă să devină unilaterale dacă se vor a fi exclusiviste. Şi aici nu Freud este cel vizat în primul rând. Kant a trebuit să repete până la exacerbare diferenţa dintre ‘obiect’ (numit de el ‘lucru-în-sine’) şi reprezentare (‘fenomenul’). Complexul este o unitate generală a sistemului psihic iar definirea lui trebuie să se bazeze pe rolul pe care el îl are în relaţionarea Organismului cu mediul. Acuzaţia că ar vedea în cultură doar Sexualitatea. mijlocirea oricărei acţiuni comportamentale complexe sau a unor elemente comportamentale latente. ceea ce are deja forma unui fenomen patologic. Încercarea de a căuta substratul unei asemenea activităţi psihice printr-un substrat pulsional este limitată în explicaţii. Este evident că aceste domenii. lucrurile să fie foarte spinoase. Din păcate Freud a refuzat să stabilească o ierarhie a lor. paradoxal. Ea este un impuls originar organic. prin care Pulsiunile Psihice îşi revendică autonomia. a teoriei asupra lor este comparabilă cu cea a Religiei în anumite societăţi. baza Pulsiunii ţine de metabiologie. Simţul lui poetic nu l-a înşelat aici. Dar teoriile lor sunt viabile în acelaşi timp. căci el a acceptat o ‘supradeterminare’ a Visului. respectiv faptul că dincolo de paradigma sociologică. acest fapt arată interesul fiecăruia pentru una dintre aceste laturi. plus multe altele ce se încadrează într-unul şi acelaşi Complex general. În acest caz disputa dintre ‘Complexul de Castrare’ freudian şi ‘Traumatismul Naşterii’ al lui O.După cum se va vedea la psihopatologie. Structura Complexului Freud spune despre Pulsiuni că sunt ca nişte ‘fiinţe mitice’ iar teoria Pulsiunilor reprezintă ‘mitologia’ psihologiei abisale. se diferenţiază în ordinea aceasta în acelaşi mod în care se diferenţiază între ele şi straturile geologice în care este îmbrăcată o planetă. Însă teoria Pulsiunilor expusă de Freud are la fel de multe neclarităţi şi dificultăţi după cum Religia însăşi le are pe plan ştiinţific. Lipsa unei astfel de teorii clare a făcut ca şi în ceea ce priveşte Pulsiunile Psihice pe care el le-a teoretizat. Freud ia Sexualitatea. într-o astfel de afirmaţie intră şi cea ştiinţifică. energiile se adună iar Pulsiunea rezultată va fi tocmai simptomul final.1. Jung şi Eliade iau Religia. Marea problemă a lui Freud în ceea ce priveşte strict teoria Pulsiunilor porneşte de la a nu-şi putea clarifica conceptul de ‘energie’ iar apoi aceea de a nu fi explicat îndeajuns trecerea de la Biologic la Psihic. Evoluţia mediului se resimte în evoluţia şi structura Organismului. este una inutilă. în aşa fel încât a tins el însuşi să cadă în extrema agnosticismului mai curând. El spune prin această afirmaţie mai mult decât dorea să spună. adică prin continua sa adaptare la cerinţele tot mai noi ale mediului. În realitate pansexualismul cu pananxiogenismul cu paneconomismul sau chiar cu panreligiozitatea convieţuiesc fuzional în aceeaşi structură. Rank. Conceptul de ‘fuziune’ aşa cum a fost definit aici. deşi sunt afiliate la acelaşi organ anatomic. Ea apare numai atunci când această acţiune pe care el o numeşte ‘sublimare’ şi pe care o presupune ca normală.4. orice modificare a formei sale ţine de domeniul psihologiei. o clasificare şi o generalizare a acestora. Despre confuzia între psihic şi realitate s-a mai spus deja pe parcurs aici. Teoria sublimării pe care o prezintă Freud însă este tributară viziunii sale originarpsihopatologice asupra Psihicului Pentru o teorie care pleacă de la premisa că acestea devin ulterior psihopatologice ca urmare a experienţelor particulare nefericite a arborelui genealogic al individului explicaţia sublimării este ineficientă. Freud s-a limitat în a căuta pentru un anumit comportament o cauză pe care de regulă a considerat-o unică căzând astfel pradă unei prejudecăţi filosofice mai vechi. nereuşind să pătrundă în 59 . Acest fapt vine totuşi să sublinieze diferenţa evidentă între ‘sublimarea’ Libidoului după cum o spune Freud. pentru care. La un moment dat a susţinut că Nevroza ar apărea ca urmare a unui abuz sexual în copilărie iar ulterior a înlocuit abuzul cu seducţia. arată că aceste certuri nu erau altceva decât copilării. el însuşi a fost acuzat şi luat drept solipsist. Dat fiind că ea se autoreglează prin mijlocirea mediului. ci în toate traumatismele în general experimentate de Organism în relaţie cu mediul şi stocate ereditar. Că Marx ia Economicul. Freud a exagerat şi el prin selectarea unor Acte Psihice de sorginte libidinală sau numai a laturii libidinale din aceste Acte. a refuzat să accepte că fiecare activitate psihică îşi are Pulsiunea sa proprie. 2. Importanţa Pulsiunilor. Ele sunt nenumărate la fel ca şi cauzele care le determină. înţelegându-l ca pe o celulă sau ca pe un organ luat separat în timp ce el este în realitate un organism. Pulsiunea este forma. adică mai multe idei latente. prin fuzionarea acestor Complexe în cadrul Libidoului.2. decât să cadă în cea magicismului confuziei dintre realitate şi Gândire. Această precizare vine să clarifice unele poziţii tradiţionale din psihologia abisală care au statut unilateral în definirea Complexului. deci ar fi un exclusivist. Complexul traumatic).

Chiar dacă acest lucru este realizat de el în virtutea inerţiei. Dacă acesta este unul general el îşi are obârşia nu numai în Viaţa Umană ci adânc în Viaţa Animală. el se situează automat pe poziţii filosofice şi anume în complicata ‘dispută a universalelor’. fiind eliberat de ideoteismul cartezian şi platonician sau de apriorismul kantian. Prin faptul că nu a încercat să înţeleagă unitar Sistemul Psihic. unde se va arăta că Conceptul este o reprezentare catalitică pur psihologică. Ştiinţa este încă cuprinsă de această febră. Această dispută a început încă din Antichitate şi s-a consolidat în Evul Mediu neterminându-se nici până astăzi. Prin precizarea acestor imagini specifice Complexului el are în mod clar un sens de particularitate. ‘pulsiune’ şi ‘principiu’. El este unitatea structurală şi funcţională a Psihicului la fel cum celula este pentru organ. acest fond având însă nu generalităţi comune. Freud a preluat termenul de la Jung în cadrul teoriei sale. are nevoie de o bază sigură. Substanţialismul consideră că lumea este determinată de elemente generale. după cum se va vedea. De aceea trebuie preluat altceva din alternativa jungiană. împotriva nominalismului. cum Pulsiunile se pot deduce în acest fel. aprehendate psihanalitic într-un anumit context. nu sunt structurate în funcţie de fondul emotiv al teoreticianului care clasifică în funcţie de ‘ochelarii’ săi afectivi. Deşi are acelaşi sens. Pilonul teoriei sale va fi eliminat fără drept de apel atunci când se va trata despre psihologia cognitivă. Căci orice reprezentare are acest caracter dat fiind faptul că se datorează unei experimentări a mediului. un fel de ‘imago’. Ceea ce a făcut Jung aici nu este să ia poziţie de partea universalismului. Complexele Fundamentale sunt structuri originare ale Psihicului. totuşi se pare că în demersul în care s-a angajat el nu era atât de ‘profet’ cum era Freud într-al său. Freud (şi întreaga psihologie. Astfel că Complexul este egal cu diferenţa dintre Comportamentul General şi substratul Fizic al acestuia. spre deosebire de acesta. adică nişte imagini pur şi simplu. înainte de a se aduce o teorie care se foloseşte de unul dintre acestea ca bază. ele nu mai pot fi descifrate. neconstituind un set de Pulsiuni Generale din care să derive altele cu caracter particular şi care să se raporteze le cele Generale. respectiv de paradigma evoluţionistă care prezintă Psihicul ca pe un element în continuă geneză şi dezagregare. acest curent nu le consideră pe acestea independente şi incompatibile cu lumea sensibilă. ceea ce coincide cu ceea ce aici va fi teoretizat sub numele de ‘Trunchi Psihic’. Dat fiind faptul că marchează graniţa dintre Psihic şi Biologic. a intuiţiei ci nu tematic şi metodic. Argumentele fiecărui curent ar fi trebuit să fie studiate în toată vigoarea lor. respectiv ideea împărţirii Psihicului în structuri multiple numite ‘arhetipuri’. Complexele Generale care urmează să fie expuse peste puţin timp. generalizându-l suficient de mult încât să se apropie de conceptul de ‘schemă comportamentală’. această accepţiune poate fi totuşi încorporată celei prezente aici. conceptul de ‘complex’ nu poate fi definit simplist aşa cum a fost definit până acum ca o sumă de reprezentări inconştiente. Înainte de a lua ca axiomatic valabilă poziţia universalistă. În final continuitatea dintre Biologic şi Psihic se vede lezată. de imagine a unui lucru.înţelegerea topicii Psihicului Uman decât individual ceea ce creează o disoluţie între individual şi general. nu sunt luate ‘după ureche’. în general) se vede izbit de latura ei fiziologică. O astfel de scindare nu este făcută după principii clare şi tinde să nu sesizeze (dacă nu chiar să ignore) legăturile fundamentale care se regăsesc între ‘complex’ (în variantă freudiană). ci chiar particularităţi comune) faţă de ‘Inconştientul Individual’ freudian. staticismul mistic al reprezentărilor ‘arhetipale’. ce nu pot să vină decât de la Dumnezeu aşa cum le teoretizează el. Dimpotrivă. Se va arăta mai târziu. După cum s-a amintit deja Complexul se află la graniţa dintre Organic şi Psihic. După cum se va vedea fiecare Complex este în stare să conducă prin supraexcitaţie la tulburările psihice de bază adică Psihopatiile Brute. a substanţialismului. Jung ar fi trebuit mai întâi să se documenteze în problematica generală a disputei substanţialism-nominalism care înseamnă coloana vertebrală a filosofiei. de concepte asemenea ‘ideilor’ lui Platon dar. Cu toată pretenţia lui Jung de a filosofa (spre deosebire de ‘neurologul’ Freud). sub raportul principial. De aceea când Jung opune invariabil ‘Inconştientul Colectiv’ (presupus ca fiind un fond emoţional comun al tuturor oamenilor. Nominalismul consideră că lumea este determinată doar din elemente particulare iar conceptele generale sunt doar ‘nume’ pe care Omul le dă acestora. adică fiind drept un ansamblu inconştient de imagini deşi. Acest loc este împărţit de către conceptul de ‘complex’ cu cel de ‘principiu’ (al Realităţii şi al Plăcerii) şi chiar cu cel de ‘pulsiune’. Acestea sunt în postura de a explica întreg spectrul Tulburărilor Psihice în general alături de alte elemente despre care se va trata mai jos. Complexul este scheletul Memoriei. Aici nu se mai poate vorbi de reprezentare. Termenul ‘complex’ nu trebuie înţeles ca identic cu cel dat de Jung şi Bleuler sub raportul conceptual. Prin urmare termenul ‘complex’ capătă prin extindere o funcţie de graniţă între impulsul biologic brut şi elaborarea lui psihică. Totuşi Freud nu îl generalizează până acolo încât să fie suficientă forma sa şi legile dinamice pentru a explica întregul spectru al psihologiei abisale. Astfel că Complexul are un caracter general şi unitar sub aspectul structurii. la Genealogie. curent care nu este nici mai relevant sub aspectul obiectului şi nici suficient sub aspectul demonstraţiei. la fel cum nu se 60 . Căci succesiunea acestor Complexe reprezintă succesiunea etapelor istorice ale Omenirii în special în topica structurală a trunchiului psihic. El nu este doar un sistem de reprezentări ci un comportament stabilizat genealogic fuzionată către reţelele de asociaţie ale acestora.

poate vorbi de zâmbetul scheletului. Căci el vizează Comportamentul pur şi simplu şi numai atât. Complexul se poate cristaliza devenind actul păsărilor migratoare ce ocolesc un vulcan stins de mii de ani, fără să ştie de ce fac acest lucru şi fără să ştie că ar putea să bată calea dreaptă pe deasupra fostului vulcan activ. Aşadar, devenind cristalizat sau chiar precristalizat, Complexul nu poate să fie un ansamblu de imagini căci această capacitate este specifică Memoriei (pur psihică), deci fac obiectul psihanalizei şi nu psihologiei abisale. Cristalizarea somatică a Complexului face ca reprezentările mnezice să îşi piardă acest caracter. El nu poate fi cuprins la nivelul Structurii Psihice (generale) tocmai datorită catalizei îndelungate exercitate asupra respectivei reprezentări. Dimpotrivă un arhetip, dacă se doreşte salvarea respectivului termen, nu ar putea fi decât reprezentarea în care un Complex se poate condensa sau mai bine zis fuziona. El este coaja imagistică, eventual ontogenetică, a Complexului. Cea mai nouă achiziţie a structurii sale are originea în copilărie sau, cel mult, în ereditatea apropiată. Jung însă nu defineşte clar conceptele de ‘complex’ şi ‘arhetip’ pe care le-a introdus iar textul jungian le confundă deseori. De exemplu, Jung nu ezită să spună că Arhetipul ar fi anterior Complexului, găsindu-i o origine mistică în paleoistoria Omenirii şi de aici încolo acesta manifestându-se static sub aceleaşi coordonate. În realitate ceea ce este identic cu Arhetipul este tocmai Complexul care îl susţine. Identitatea Complexelor de-a lungul culturilor nu este chiar perfectă de la individ la individ. Ele sunt particularizate de situaţiile concrete care le produc şi care pot fi identice la diferite culturi însă au comun principiile. Adică sunt generate în urma interacţiunii arborelui genealogic cu medii asemănătoare. Aşadar identitatea este doar principială deoarece situaţia externă diferă din punct de vedere al dezvoltării; de exemplu, deşi societăţile primitive au aceleaşi principii ca şi cele moderne, totuşi condiţiile lor sunt diferite calitativ. Însă structurile Complexelor sunt aceleaşi la toate culturile şi nu există specifice culturale care să nu se încadreze în aceste principii şi Arhetipuri aşa cum spune Jung. La fel cum un ins nu este identic cu altul, ca particularizări a Complexelor în reprezentări, arhetipurile rareori coincid, deşi ele se aseamănă. De aceea baza teoretică a specificităţii culturale ale Arhetipurilor pare să fi fost mai curând teoria nazistă a antisemitismului decât faptele. Studiile făcute asupra Memoriei arată că Arhetipurile se fixează de o întâmplare din copilărie şi aceasta este legată direct de Complexele Fundamentale. Este posibil ca unele imagini de acest gen să fie chiar moştenite. Psihologia abisală nu poate preciza însă posibilitatea de adâncime în ereditate a originii acestora în mod cert. Însă este puţin probabil ca ele să depăşească câteva generaţii tocmai pentru că fiecare naştere implică remanierea Memoriei. Freud vorbeşte despre Afect (Affekt), Reprezentare (Vorstellung) şi Pulsiune (Trieb) ca fiind lucruri diferite, când de fapt ele sunt feţe ale aceluiaşi lucru aşa cum a fost definit mai sus: Pulsiunea. Relaţia dintre acestea este sumar redată în enunţul conform căruia Pulsiunea, fiind undeva în afara Psihicului, se exprimă fie prin Afect, fie prin Reprezentare. O astfel de distincţie este menită de exemplu să explice diferenţele dintre Nevroza Obsesională şi cea Isterică, prima fiind dată de ‘refularea afectului’ iar cea de-a doua, de ‘refularea reprezentării’. Această ciudată explicaţie este însă insuficientă, după cum se va vedea la psihopatologie iar însuşi Freud scrie în ‘Despre începuturile psihanalizei’: ‘Cunosc trei mecanisme: 1) Cel al conversiei afectelor (isterie de conversiune); 2) Cel al deplasării afectului (obsesii); 3) Cel al transformării afectului (nevroza de angoasă, melancolia)’. Aşadar chiar şi în cazul Nevrozei Isterice există implicarea ‘afectului’. Însă extrem de ciudată ajunge panorama descriptivă a acestor concepte atunci când el, în ‘Inconştientul’, spune: ‘Odată refulată, reprezentarea inconştientă rămâne în sistemul ICS ca formaţiune reală, în timp ce afectului inconştient nu-i corespunde acolo decât un rudiment ce nu a reuşit să se dezvolte’. Freud insinuează deci că ‘reprezentarea’ ar fi inconştientă, în timp ce ‘afectul’ ar fi principial în afara Inconştientului. În ‘Refularea’, Freud scrie că numai Reprezentarea este refulată, în timp ce Afectul nu poate deveni inconştient, ‘încât nu mai rămâne nimic din el’. Deci, pe de-o parte, Afectului Conştient îi corespunde în Inconştient ‘un rudiment ce nu a reuşit să se dezvolte’ iar pe de alta, se spune că, de fapt, acolo nu este nici măcar acest ‘rudiment’. Aici este curată ‘mitologie’. Căci cum se împacă astfel de afirmaţii cu cele trei ‘mecanisme’ descrise mai sus? Freud spune că ‘pulsiunea’ şi ‘afectul’ nu pot fi refulate, ci numai reprezentarea specifică ce corespunde acestora. Aşadar se refulează Reprezentarea dar, în final, chiar afectele sunt cele care se supun totuşi celor trei mecanisme. Atunci fie Reprezentarea şi Afectul sunt unul şi acelaşi lucru şi atunci este salvată teoria Refulării ca fiind cauză a Nevrozei, fie cele două sunt recunoscute ca diferite, după cum chiar face el şi atunci Refularea nu mai are nici un rol în cele trei mecanisme căci ‘afectele’ nu ar depinde de ‘reprezentările refulate’. Pe de altă parte, dacă Afectul şi Reprezentarea sunt registrele în care se manifestă Pulsiunea, atunci cum este ea? Este ea Inconştientă sau nu este? Dacă este, atunci care este diferenţa între ea şi Reprezentare? Dacă nu, atunci este ea cumva în afara Psihicului? Răspunsurile la aceste probleme, dacă se fac în spiritul freudian, nu fac decât să producă mai multă confuzie, atâta timp cât concepte ca ‘inconştient’, ‘conştient’, ‘psihic’ etc. rămân suspendate în aer. Este imposibil de înţeles cum ar putea un ‘afect’ (conştient) să ia calea celor trei
61

mecanisme. Căci în acel moment Freud susţinea că ‘Inconştientul’ ar fi refulat de ‘conştient’. Este obligatoriu ca el să le pună pe ambele în relaţie cu Pulsiunile, de la care el însuşi spune că provin iar localizarea Afectelor în ‘Inconştient’ este extrem de inoperantă. Teoria prezentată aici găseşte elementele comune între aceste concepte şi încearcă să le unifice. Pulsiunea sub aspectul energetic şi structural înglobează toate acestea iar Trunchiul Psihic ca Suprastructură a acestora este soluţia şi pentru nelămuririle produse de celebrele topici freudiene. 2.1.2.5. Dinamica Trunchiului Psihic Trunchiul Psihic este Suprastructura Psihică în care Structurile Psihice (Generale), Complexele Fundamentale ale aparatului psihic se aranjează. Structurarea spectrului Psihicului Uman (şi nu numai) în Complexe este una dintre cele mai importante sarcini ale psihologiei abisale. Această operaţie este efectiv scrisoarea ei de acreditare în câmpul ştiinţelor, fapt ce o face indispensabilă cunoaşterii Psihicului Omenesc. Căci chiar dacă se imaginează existenţa unei tehnologii superevoluate care ar fi în stare să investigheze reţelele mnezice ale Psihicului şi să cerceteze în mod direct Reprezentările în aşa fel încât ea să fie mai precisă decât psihanaliza şi aceasta să piardă domeniul, totuşi nici psihologia abisală nici psihanaliza nu vor fi înlocuite pe deplin niciodată. Căci imboldurile psihice, Pulsiunile pot fi observate de o astfel de tehnologie, pot fi descrise impecabil, însă nu pot fi totuşi explicate şi nici clasificate în lumina metasistemului Organism-Mediu. Căci organismele ce au contribuit la formarea Structurilor Psihice ale unor indivizi, genealogia lor, la fel şi mediul specific fiecăruia, nu mai există de mult. Iar urmele lăsate ereditar vor părea unei astfel de tehnologii asemenea proceselor fizice din natură unor sălbatici, ce nu posedă ştiinţa fizicii. Căci remanierea mnezică implicată de Cataliză prin uitare normală sau prin cea produsă de fiecare (re)naştere face ca Psihicul să se prezinte în acest caz ca o ghicitoare. Numai cu ajutorul sociologiei, economiei generale şi a celorlalte ştiinţe despre care s-a discutat în Introducere, se dă posibilitatea de refacere a mediului istoriei Umanităţii. În acest caz, toate Structurile Abisale, ca mediatoare între cele prezente, Instinctuale şi acest mediu istoric, nu vor putea fi deduse decât prin metoda specifică psihologiei abisale. Una dintre cele mai valoroase părţi a psihologiei abisale tradiţionale, care vine din antichitate este aceea pe care Freud o teoretizează ca Principii ale Psihicului. Pe baza acestor Principii dealtfel, Freud chiar structurează topicile lui. Ele sunt în număr de două: Principiul Realităţii şi Principiul Plăcerii. Principiul Plăcerii susţine că individul caută plăcerea şi că evită durerea. Celălalt, cel al Realităţii, presupune amânarea satisfacţiei pentru adaptarea la cerinţele de mediu. Primul presupune ‘elaborarea primară’ a conţinuturilor psihice, ele fiind prezentate ca nude aşa cum au ele intenţia. Celălalt este în măsură să determine o ‘elaborare secundară’ adică nişte elemente auxiliare care fac ca Instinctul să se adapteze. Primul dintre ele este afirmat încă din antichitate de către Epicur şi probabil că chiar cu mult înaintea lui. În ceea ce priveşte pe celălalt, el pare afirmat în special de moderni. După Freud, primul conduce la hedonism în formă extremă, la exuberanţă şi fericire, în timp ce celălalt duce la scepticism şi pesimism considerând că mediul natural social ar reprima plăcerea. Însă dacă plăcerea ar fi reprimată în mod absolut de civilizaţie, după interesul economic al profitului pentru sine însuşi, atunci sciziunea pe care el o face între cele două elemente ar fi corectă. Însă civilizaţia s-a dezvoltat tocmai pentru satisfacerea cât mai substanţială a acestor plăceri. Dacă ea nu reuşeşte să satisfacă toate aceste Instincte şi dorinţe sau face ca multe plăceri să fie modificate sau chiar negate uneori, acestea sunt nişte accidente ale ei, nişte fenomene neprevăzute apărute pe parcurs care în fapt atestă insuficienta dezvoltare a civilizaţiei. Prin existenţa unor astfel de tensiuni viaţa în sine atrage atenţia asupra continuării rezolvării lor. Utilitarismul recunoaşte că între plăceri există o distincţie în funcţie de durată, în primul rând iar apoi relativ la intensitatea lor. Acestea nu se referă la progres şi civilizaţie ci chiar la sistemul uman de a percepe plăcerea. De aceea acest fapt trebuie să dea de gândit teoriilor pesimiste. Faptul că oamenii preferă o plăcere mai fină şi mai de durată uneia brută şi scurtă, chiar şi fără să se implice economic în societate, nu se datorează caracterului opresiv al naturii progresului, ci a faptului că Omul este o fiinţă superioară Animalului, cu mai multe nevoi decât acesta. Toate acestea reprzintă aspectul extern al problemei. Cel intern vizează analiza conceptelor de ‘principiu al realităţii’ şi ‘principiu al plăcerii’ însele. Dacă Principiul Plăcerii este evitarea neplăcerii şi căutarea plăcerii, atunci cel al Realităţii nu se traduce tot prin evitarea neplăcerii? Căci dacă nu în acest scop se orientează Psihicul Omului iar dorinţele şi temerile Organismului nu vor fi aplicate în realitate, atunci de ce ar folosi această orientare? În acelaşi fel se poate spune şi despre căutarea plăcerii. Dacă nu spre plăcere investeşte Omul (şi fiinţele superioare) capacitatea de investigare a realităţii, atunci pentru ce? Deci, cu alte cuvinte, aşanumitul Principiu al Plăcerii este identic cu aşanumitul opus Principiu al Realităţii. Superioritatea unei specii nu constă în capacitatea mai mare de plăceri avute, deşi aceasta este o consecinţă directă, ci tocmai a capacităţii de a se adapta realităţii, în capacitatea de a adapta această realitate în scopul obţinerii plăcerii. Felina stă la pândă îşi inhibă Instinctul, care îi spune să atace în mod brut. Dar această inhibare temporară se face tocmai pentru a profita de apropierea prăzii în interesul sporirii posibilităţii de succes şi a
62

satisfacerii sale. Deci plăcerea şi realitatea nu se exclud căci între ele există o relaţie retroactivă. Iar dacă Freud şi ceilalţi văd doar găurile din caşcaval, asta se datorează unui sentiment pesimist prevalent şi nu unor argumente folosite la rece. Sciziunea teoretică dintre Principiul Plăcerii şi cel al Realităţii, aşa cum o face Freud nu se poate întemeia la o analiză mai profundă. Aparatul psihic este si el structurat în acest fel. Caracterul genealogic al Trunchiului Psihic face ca Structurile Psihice, Complexele Fundamentale ale sale, să fie structurate pe două Filiere evolutive simetrice. Fiecare dintre ele este corespunzătoare unuia dintre aceste Principii. Acestea au şi ele suficiente neajunsusuri dar despre asta se va vedea mai târziu, deocamdată fiind suficient de arătat că cele două Filiere se structurează aproximativ ca şi cele două Principii. Prima Filieră, respectiv cea corespunzătoare celui al Plăcerii este numită Filiera Negativă iar cealaltă, omoloagă ei, este numită Filiera Pozitivă. Complexele Fundamentale, sunt clasificate şi definite în funcţie de etapa istorică pe care o reflectă şi se prezintă aşadar ca grupe genealogice în care intră câte două Complexe simetrice, omoloage, fiecare aparţinând uneia dintre cele două Filiere. Această împărţire se explică prin împărţirea Vieţii însăşi în două mari sisteme ce trebuie să îşi acomodeze legile unul la altul, respectiv Organismul si mediul, precum şi cele două mari imperative vitale, cel al conservării şi cel al evoluţiei. Organismul este incapabil de a exista fără Mediu deoarece el este un sistem care funcţionează raportându-se la exterior, comunicând retroactiv cu acesta prin încorporarea sau cedarea de substanţe. Trunchiul Psihic este efectiv coloana vertebrală a Psihicului. Cele două Filiere au originea în însăşi lumea animală prin prima grupă de Complexe, respectiv cea Traumatic-Eden. Aceste Filiere se află ele însele în relaţie retroactivă autoreglându-se şi, în felul acesta, echilibrându-se. Dac întreg sistemul psihic este unul armonios el este astfel pentru că preia de aici această calitate. Amintirile, Imaginaţia, Gândirea, de fapt toate actele mintale în general, sunt posibile tocmai datorită Trunchiului Psihic care le reglează, după cum se va vedea. Cele două Filiere ale Trunchiului Psihic reprezintă statutul structural al individului dat în societate. Societatea presupune un ansamblu structural complex capabil de a dezvolta o economie. Această capacitate presupune abilitatea de a aborda natura şi de a exploata-o în mod sistematic. Tocmai de aceea Complexele care fac posibilă angajarea individului în relaţiile economice sunt bine legate sub raportul investirii pulsionale de către cele trei mari Instincte cu care se asociază. Acestea le fac posibilă satisfacerea printr-un efort mai mic decât în cazul în care societatea nu ar exista şi individul ar trebui să se descurce singur. Fără ele între indivizii speciei umane s-ar declanşa un reciproc război de exterminare. Dacă ei nu ar colabora să abordeze sistematic natura prin acţiuni economice ce duc la creşterea productivităţii faţă de cazul în care fiecare ar lua-o de unul singur toate cele necesare satisfacerii ar fi insuficiente în acest caz. Colaborarea socială nu duce doar la înmulţirea numărului indivizilor ci chiar la ridicarea valorii generale de neutralizare a Sistemului Psihodinamic, la înmulţirea satisfacţiilor şi la uşurarea productivităţii. Pentru un animal de pradă, satisfacţia hranei nu este posibilă decât printr-un efort fizic considerabil de vânătoare. Având în vedere colaborarea diferitelor segmente ale societăţii, vânătoarea este pentru el un agrement şi nu un efort. Aşadar Complexele Filierei Pozitive sunt susţinute de Instincte în aceeaşi măsură în care sunt susţinute cele de pe Filiera Negativă. Iar opoziţia dintre ele nu trebuie înţeleasă simplist aşa cum a făcut-o Freud, în maniera Conştientului care refulează Inconştientul de unde acesta se ‘sublimează’ în Cultură. Căci cele două Filiere colaborează retroactiv iar tensiunea dintre ele reprezintă tensiunea aplicării tensiunii dintre individ şi societate la nivelul Pulsiunilor Psihice. Freud are tendinţa de a înţelege Inconştientul din prima topică şi Seul din cea de-a doua, ca primare şi naturale, după care apare civilizaţia cu Conştientul şi Eul care refulează. Dar problema este că dacă civilizaţia nu ar fi benefică chiar pentru acestea, nu ar exista nici un motiv ca ele să accepte aceasta opresiune, după cum animalele nu acceptă comportamentul moral tocmai pentru că nu au nici un beneficiu din el. (Se exclud de aici cazurile de ameninţare armată şi se ia în calcul doar civilizaţia ca principiu de colaborare economică între indivizi.) Pe de altă parte, cele două Filiere nu se dezvoltă independent în cadrul genealogiei ci concomitent. Deci ambele Instanţe freudiene ar trebui să apară şi să se dezvolte în acelaşi timp fără ca mai întâi să apară Seul sau Inconştientul pentru ca apoi să apară şi Eul şi Conştientul ca oprimatoare ale acestora. De aici şi latura originar nepsihopatologică a ambelor Filiere. Freud consideră că, în aceeaşi măsură, Seul şi Inconştientul sunt originar psihopatologice fiind reprezentate de Agresivitate sau Tulburările Libidinale. După el Eul şi Conştientul produc ulterior aşa-numita ‘refulare reuşită’, unde aceste Pulsiuni ar fi temperate şi socializate prin diferitele ‘mecanisme de apărare’. Dintre acestea Sublimarea deţine unul dintre cele mai importante roluri. Tulburările Psihice ar fi tocmai imposibilitatea de temperare a acestor Pulsiuni ceea ce duce la opinia greu de acceptat că de fapt psihopatologicul este normalul iar normalul ar fi o sciziune psihopatologică, socială a esenţei umane. Însă după cum se va vedea la psihopatologie acesta este rezultatul socializării, datorită unor accidente ale societăţii. Acestea sunt deşeuri ale civilizaţiei, preţul plătit de Umanitate pentru alte satisfacţii ce sunt incomparabil mai mari. Spre deosebire de Rousseau, care vede şi el
63

Simetria lor este de fapt reflexia 64 .Narcis.Don Juan. maturitatea. în felul acesta conceptul de ‘sexualitate’ fiind extins mult în afara Biologicului. acest lucru nu se poate face printr-un concept extrem de larg. ca acela de ‘sexualitate’ de care vorbeşte Freud. Dup cum s-a spus mai sus. mai diferenţiate şi nu unele generale. reprezintă viaţa în familie iar statutul fiinţei umane moderne se face prin ultima grupă de Complexele Sisif . respectiv cea Traumatic . prin naştere. atunci trebuie folosite concepte cât mai particulare. D DJ N C E S A T P Tr Trunchiul psihic Simetria şi definirea Complexelor Fundamentale ale sistemului psihic nu se face în mod aleatoriu. afecţiunea parentală. după care ontogeneza repetă filogeneza pe fondul apariţiei individului. Având ca model postulatul lui Haekel. Complexele Fundamentale ale Psihicului sunt reperele fundamentale ale formării mentalităţilor ca sisteme cognitivo-emoţionale capabile să facă această optimizare. stabilirea unor straturi extreme în profunzime ale Psihicului. Freud recunoştea în Sexualitate elementul abisal extrem al Psihicului chiar dacă în conceptul său el includea elemente eterogene ale acestuia. Ele au ca reper chiar prima grupă de Complexe. Orgoliul. genitale totuşi el a acceptat că o astfel de optimizare psihică se raportează şi se răsfrânge direct în această latură. cea Polis Cain şi . De aceea se poate spune că şi acest proces de ontogeneză psihică urmează oarecum cam tot acelaşi drum ca şi cel genealogic. Căci dacă se doreşte un primat. o ierarhie. trebuie subliniat covârşitoarea superioritate a satisfacţiilor faţă de insatisfacţii. Genitalitatea este nucleul conceptului de ‘sexualitate’ indiferent de cât de mult este el extins. Chiar dacă Freud nu a vrut ca prin ‘primatul sexualităţii’ să identifice primatul satisfacţiei erotice. cea Adam . Primatul Complexelor Psihice în faţa Pulsiunilor Instinctuale reprezintă primatul principiului integrării în societate faţă de inhibiţiile acestei integrări. în sfârşit diviziunea societăţii în clase după cum se consolidează grupa Tabu . nu sunt atât Complexe de mediu. Ea constituie baza de realizare a actului sexual. apoi trec prin apariţia societăţii superioare în cea de-a doua grupă. Cum ar fi dacă la întrebarea primatului temporal al oului sau găinii s-ar răspunde că la început a fost lumea? Cu asta nu s-a spus nimic. după bunul plac sau după nevoia de ordine care se simte în psihologie astăzi. Aşadar trebuie ca pornind de la nucleul instinctual dat să se ajungă către ramificaţiile structurilor Pulsiunilor acestora. ramificaţii care reprezintă însuşi modul prin care ele pot fi satisfăcute. Trunchiul Psihic se prezintă ca o ruină.Dionysos. Grupa a patra. între genitalitate şi Libido există ulterior o diferenţă ce trebuie specificată chiar dacă între ele există şi legătură. Libidoul Fizic există doar ca proiect înaintea Psihicului (căci el este mereu înnoit ontogenetic ca orice Pulsiune Instinctuală) în timp ce Psihicul poartă cu sine ereditar rămăşiţele acestor Pulsiuni. a doua reprezintă pe cea vecină cu adolescenţa. Complexe dictate de societate ci sunt doar Complexe Individuale. Prin urmare baza socioeconomică a societăţii este însăşi primatul acestui fond abisal extrem. Beneficiile se concretizează prin satisfacerea Instinctelor conform unei strategii comune. Însă omul este incapabil să le judece afectiv pentru că s-a obişnuit cu ele. Acum dacă se doreşte identificarea.Eden. a treia adolescenţa.la fel ca Freud societatea drept element care determină Tulburarea Psihică. legate de consecinţele celor precedente. de unde urmează să se reconstruiască prin procesul de maturizare a individului întregul drum al evoluţeiei sociale a Omenirii. Prima grupă reprezintă copilăria timpurie. acestea reprezintă fidel evoluţia Vieţii de la principiul oricărei posibilităţi de existenţă a Vieţii Superioare. cea de-a patra reprezintă prima tinereţe şi cea de-a cincea. Celelalte două grupe de Complexe Fundamentale care urmează. etc. Aplicarea acestor prime trei grupe la problemele individuale determină alte două astfel de grupe de Complexe prin rezonanţa specific civilizaţiei. Având originea în lumea animală prin obiectul primelor grupe de Complexe şi având specificul uman începând de la grupa a treia. cum ar fi Agresivitatea.

nu este benefic iar teoretizarea ei este anemică fără o înţelegere structurală ce presupune stabilirea relaţiei dintre toate aceste elemente ale sistemului. unde Omul nu poate să devină decât ceea ce există ca germene 65 . tributară unei viziuni mistico-ştiinţifice asupra Psihicului. aşa cum face Freud. după care teoria Trunchiului Psihic ar putea coexista cu cea a ‘stadiilor’ este nerealistă din două motive. Complexelor şi Instanţelor. Reteoretizarea acestor elemente este intenţia teoriei Trunchiului Psihic. Freud se mulţumeşte către sfârşitul operei să improvizeze cele două grupe de ‘Instincte’ (Eros-Tanatos) pentru explicarea Sadismului. Ci doar că această furie nu a găsit decât o astfel de portiţă de manifestare. eventualele particularităţi pe care le are Libidoul sau Suprastructura Globală a Trunchiului Psihic nu se datorează unei misterioase regresii la aceste Stadii. îşi are doar o simplă aplicare în cele două modele fiind el însuşi ereditar. dintre cele cinci Instincte şi pe cea dintre Complexe. Ele ar permite în felul lor specific aplicarea excitaţiei libidinale existentă aici înaintea acestora. pot supravieţui în paralel cu teoria trunchiului psihic. Ducând la extrem teoria freudiană a simbolisticii şi opunându-se viziunii biologice asupra Psihicului. ci tocmai predispoziţiei ce le face simple mijloace epifenomenale şi nu principii ale Psihicului. Însă asta nu autorizează acele ‘stadii de evoluţie’ să existe. Fireşte că apare aici în mod clar problema înţelegerii dacă ‘stadiile de evoluţie libidinală’ despre care vorbeşte Freud. O astfel de posibilitate. În sfârşit dar nu în ultimul rând. Însă. nu se poate continua aşa la nesfârşit. teoria acestor ‘stadii de evoluţie libidinală’ încalcă regula canonului psihologiei abisale. că această furie a lui se datorează exclusiv greşelii celuilalt care ar fi provocat-o. care ar fi patologică în cazul acesta. în favoarea unei viziuni finaliste. a Complexelor. minimalizând astfel latura genealogică a sistemului psihic nu rezistă la analiza mai profundă. În acest caz acele Stadii nu ar putea fi decât eventual fiziologice. Aceste Complexe sunt principiile unor tulburări psihice ulterioare ce derivă din combinarea genetică a lor iar efortul prin care psihologia abisală ajunge să identifice bazele acestora se justifică prin această aplicaţie. fiecare teorie sau rectificare a presups la timpul ei un nou efort al lui Freud de a înţelege unitar toate acestea. Răspunsul este categoric negativ după cum deja s-a mai spus şi în alte situaţii aici. Fiecare element. nu ar fi totuşi mai puţin patologică decât satisfacţia însăşi. La fel stau lucrurile şi în cazul aşazisei ‘regresii’ la un atare‘stadiu’. se poate obiecta că nici Complexele Fundamentale (zece la număr) nu pot explica întregul spectru al Tulburărilor Psihice. după care aceste ‘stadii’ ar avea un potenţial traumatic. O astfel de teorie foarte slabă sub raportul argumentaţiei şi mai ales. după cum se va vedea. Iar diversitatea Tulburărilor Psihice arată că viziunea freudiană despre acestea în ceea ce priveşte clasificarea. Complexul Oedip pentru explicarea Nevrozei sau Supraeul pentru explicarea Depresiei. este evident că acestea nu pot fi reduse la trei sau patru Stadii şi alte câteva substadii. Apoi. Fireşte. Aşadar ele ar fi doar nişte condiţii insignifiante. acest lucru este fundamental însă a accepta o predispoziţie ereditară pe de o parte iar pe de alta a accepta aceste ‘stadii de evoluţie’. Dacă se acceptă predispoziţia ereditară pentru o anumită Suprastructură Psihică. se pune problema dacă însăşi excitaţia iniţială nu este ea însăşi de la început patologică iar absenţa unei satisfacţii. fie aceste ‘stadii’ nu sunt altceva decât aplicarea ontogenetică a acestei predispoziţii la situaţia concretă a copilului. aşa cum este el definit aici care conţine totuşi nucleul respectivului obscur concept freudian. având în vedere spectrul descrierilor Tulburărilor Psihice actuale. în ceea ce priveşte chiar Structurile Psihopatologice către care se extinde obscurul concept freudian de ‘libido’. Aşadar pentru definirea lor există o susţinere practică stabilă. care este extrem de complex. Este posibil să existe fixaţii libidinale infantile şi acestea se pot explica tocmai prin predispoziţia Structurilor Psihice. Unul este acela că Libidoul. cea a Arhetipurilor. Numai că. Cu alte cuvinte. deoarece în filogeneză nu se pot deloc găsi astfel de Stadii. la fel cum ‘narcisismul’ este folosit pentru explicarea Schizofreniei. Cataliza ereditară poate conduce la o multitudine de posibile recombinări între acestea şi astfel la o infinitate de posibilităţi. este pur si simplu un nonsens. la cerinţele sale libidinale şi atunci ele nu sunt libidinale decât în sensul obscur dat de Freud. Psihologia abisală nu scoate de la sine pe aceste Complexe ci le recunoaşte ca fiind germenii Psihopatiilor Brute despre care se va trata la Psihologie. Căci aşa cum le vede el este din start defectuos şi ele trebuie să fie unificate într-o teorie unitară în care toate să se îmbine şi să nu fie considerate izolat. cea referitoare la distincţia între Actul Psihic şi Structura Psihică. Dealtfel el a renunţat în bună măsură la înţelegerea dinamică a Psihicului. Modul în care Freud ignoră relaţia dintre cele două Principii. Căci nu se poate spune despre un individ care şi-a descărcat furia pe cineva care i-a adus un prejudiciu minim şi involuntar. Paradigma jungiană este şi ea plină de incoerenţe.organizării superioare a Vieţii. este departe de a reflecta realitatea. Căci. Teoria Trunchiului Psihic încearcă să facă curăţenie în mozaicul teoretic freudian al Instinctelor. fie aceste Stadii sunt totuşi libidinale dar atunci principiul lui Heakel după care ontogeneza repetă filogeneza nu este deloc valabil. Jung a introdus o teorie proprie în psihologia abisală. Teoria traumatistă freudiană. În ce mod acele presupuse ‘stadii’ ar putea deveni traumatice pentru subiect? După ce model se postulează existenţa reală a unui traumatism în momentul în care copilului i se refuză o eventuală satisfacţie? Căci dacă excitaţia este atât de puternică încât anularea momentană a neutralizării să fie atât de traumatică.

cauzalitate’. Din acest punct de vedere nu există un Inconştient Colectiv. Kant făcuse deja distincţia între aceste două planuri iar Jung ar fi trebuit să ştie acest lucru elementar dar atât de ignorat de criticii kantieni. cum sunt aşanumitele Categorii. Dar termenul de ‘Inconştient Colectiv’ ar deveni pur şi simplu un pleonasm. În acest caz el cade în aceeaşi eroare ca şi Hegel. ambiguitate care îi convine din plin lui pentru că o exploatează la maximum cu stilul său. anume aceea de a confunda sau identifica statutul ontologic cu reprezentările minţii care îl imită imagistic. cum sunt aici date Legile Psihodinamice ale Pulsiunilor. dinamicistă însă. de prescurtare a efortului ştiinţific pentru a preciza principiile funcţionale ale sistemelor fiziologice şi axio-antropologice ale fiecărui individului. De exemplu. Alegerea acestui domeniu de către Jung l-a făcut să se distanţeze de domeniul ontogenetic freudian către cel genealogic. Deci în acest sens trebuie luat termenul de ‘colectiv’. Dacă. Aceste principii generale. să determine lucrurile particulare aşa cum pot ele fi cunoscute empiric. Căci în acest caz ea porneşte de la înţelegerea generală a lumii. determină Psihicul în acelaşi mod în care principiul ontologic determină lucrul particular. Unul dintre aceste sensuri vizează generalitatea sau universalitatea. determinată de relaţiile speciei cu mediul. În acest caz Jung ar restrânge acest sens de la planul ontologic la cel antropologic. Această generalizare se face în funcţie de arborele genetic al Individului. atunci acest Inconştient este totuşi comun tuturor oamenilor ca principiu multiplicat. principiul (general) al ei fiind de găsit particularizat în fiecare lucru. folosind acest sens al termenului ‘Colectiv’ pentru a întemeia o teorie a expresionismului abstract american în pictură dau cu totul alt sens acestui concept. real fiind doar individul singular. atunci acest Comportament este el însuşi particular la fel ca şi cel pe care el îl determină ca Act Psihic (Structura Psihică) este necesar să fie ea însăşi particulară. ‘colectiv’ se referă chiar la aceste principii funcţionale ale Psihicului care se găsesc multiplicate în fiecare individ cu caracter universal. deductibil şi care nu apare empiric. la autoritatea ei pentru a o folosi ca argument faţă de autoritatea lui Freud în disputa lui cu acesta. Complexul Traumatic poate fi dat la un individ de o traumă produsă de un animal sălbatic sau poate fi dat de o boală dureroasă la altul. Astfel că pentru aceşti filosofi lumea se prezintă ca unitară. constă doar în forma terminologică şi nu în concept. în funcţie de hazardul naturii. Dacă Jung pretinde că acest Inconştient Colectiv are acest rol. Specia este un concept general. diferit. aşa cum este el stipulat de Jung. 66 . Această deosebire constă în faptul că filosofia nu se ocupă cu elementul particular aşa cum face psihologia cel puţin nu în corpul său clasic la care se referă Jung. Iar diferenţierea conceptului lui faţă de cel oficial de ‘inconştient’. folosind concepte extrem de generale în scopul de a o explica. ca element al acestuia. De aceea tot ceea ce a făcut Jung cu acesta nu este decât să se scarpine cu mâna la urechea opusă. Dacă există un Comportament determinat genealogic. ca ‘ideile’ despre care tratează Platon sau ‘spiritul’ lui Hegel. acesta din urmă fiind subordonat primului. Termenul de ‘colectiv’ nu este însă suficient de clar deoarece el moşteneşte conotaţia ambiguă din limbajul comun.în ceea ce el numeşte ‘arhetipuri’. introduse de Aristotel ca acelea de ‘materie’. al lui Freud. După cum s-a specificat mai sus acestea sunt nişte structuri şi formaţiuni imagistice prezente din preistoria Omenirii şi care se fac simţite în tot ceea ce face Omul. cu caracter abstract. Greemberg. fac ca prin operaţii specifice pe care le imaginează filosofii. lipsindu-i o gândire sistematică. a Comportamentului (Complex) şi a Reprezentării (Arhetip). ci la identitatea absolută a acestor Structuri Psihice la fiecare individ. metabiologia psihologiei abisale în general. Unul dintre conceptele cheie ale psihologiei abisale jungiene este cel de ‘inconştient colectiv’. Însă demersul filosofic şi cel jungian se deosebesc profund deşi el face deseori apel la filosofie. cum este cea definită în filosofie. Teoria Memoriei şi a aparatului cognitiv ce va fi descrisă mai târziu va infirma o astfel de teorie a predestinării arhetipale iar aceste imagini pot fi explicabile în mod dinamic. Celălalt sens pe care termenul de ‘colectiv’ îl are este cel care se referă nu la generalitatea Structurii Psihice în raport cu Actul Psihic. Acest concept a avut o mare popularitate în special datorită misticismului care îl învăluie şi ambiguităţilor sale în ceea ce priveşte relaţia psihologiei cu Religia care se dovedeşte a fi când reconciliantă când subversivă acesteia. ‘divizibilitate’ etc. Experienţele speciei înseamnă mai ales experienţele individului (singular) iar experienţele indivizilor se deosebesc la fel cum se deosebesc ei înşişi ca înfăţişare. Însă şi aici pare că lucrurile sunt superficial înţelese iar teoreticieni ai Artei ca Cl. Acest Inconştient Colectiv ar fi o predispoziţie ancestrală a Pulsiunilor. atunci Arhetipul. Aşadar Structurile Psihice sunt unitare ca urmare a unui proces de generalizare cu care operează demersul ştiinţific iar dacă Ştiinţa reuneşte acest tip de Comportament sub numele de Complex Traumatic o face din această nevoie de generalizare. operaţional. Însă aceste Structuri se deosebesc de la individ la individ deşi sunt identice sub aspectul teoriei. în sfârşit. Prin acesta Jung pretinde a se diferenţia profund de cea Freud iar acest lucru se vede la nivelul demersului. individual. Aceste Categorii sunt date de concepţia la unison a filosofilor că toate lucrurile în diversitatea lor au principii generale. Specia nu există decât ca grup de indivizi. ‘devenire’.

în teoriile dualiste şi . recunoscând ca bază a Psihicului exact ceea ce acesta devine ulterior: Psihopatologicul. lăsat în aer fără a fi pus în relaţie cu ceva care să îl determine cauzal. precum şi alte fenomene pe care el nu le diferenţiază clar de primele nu se pot constitui într-o ştiinţă dacă nu sunt deduse funcţional din ceva . Despre trunchiul psihic se va putea spune mai multe imediat după ce se va fi terminat cu descrierea elementelor sale componistice. Aşadar sub raportul aparatului psihodinamic. sunt expresii ale încercării de surprindere a respectivului dualism structural. aşa cum Jung o prezintă nu are decât o valoare empirică. în capitolul dedicat lor care urmează. De aici el apare gata făcut până în modernitate. este normal ca un Complex Fundamental al Trunchiului Psihic să se regăsească implicat în cele periferice. în dialectica hegeliană a identităţii contrariilor. În psihologia abisală. Această precizare implică o teorie dinamică a aparatului psihic. Complexele sunt alese după relevanţa lor şi nu după dispoziţia trecătoare a celui care clasifică. teoria jungiană a Inconştientului Colectiv este tributară unei gândiri magiciste prin faptul că el fixează în preistorie originea acestuia. Fiecare acoperă câte un moment esenţial în dezvoltarea mediului în care se dezvoltă Psihicul. a ‘geamănului originar’ dezvoltată de Bion. în timp ce Freud caută ceva care se opune neapărat vieţii ‘conştiente’ în mod exclusivist pentru a fi pus ca bază a ei. adică a etapelor principale în evoluţia Umanităţii. Iar cum o etapă supravieţuieşte parţial în cea care îi urmează. etape care sunt în cea mai mare parte sociale. cu Complexele Fundamentale.Dealtfel. Toate acestea sunt irelevante pentru Ştiinţă. aşa cum sunt date ele în mod empiric. 2. autorizarea Structurilor Fundamentale ale aparatului psihic. Jung. anume că Arhetipul ar fi o simplă imagine. Până acum s-au rezolvat problemele de stabilizare a bazelor Psihicului. Sa spus aici deja suficient până acum că autorizarea unui asemenea demers nu este una biologistă iar fără o astfel de autorizare psihologia abisală nu poate exista. Aceasta va trebui să aibă la bază unitatea Psihicului şi să îl prezinte în evoluţie progresivă. În realitate fiecare este conectat la celălalt iar funcţionarea Trunchiului Psihic este asemenea motorului cu injecţie unde explozia dintr-un cilindru implică retragerea în altul. Aceste etape fac obiectul Complexelor Fundamentale iar sarcina psihologiei abisale este aceea de a face o bună descriere. Softul aparatului psihic Odată cu acest subcapitol se trece la o altă etapă în demersul acestei lucrări. Căci pornind de la renunţarea fragmentării aparatului psihic în Instanţe se poate ajunge la o viziune unitară asupra lui şi la eliberarea de prejudecata lui Freud asupra originii psihopatologice a Psihicului. Fiecare etapă de evoluţie va fi înregistrată şi analizată. Pe de altă parte Freud are doar meritul tendinţei poetice de a şoca. Aceste etape trebuie să fie generale. Căci ele sunt doar presupuneri fără sprijin pe ceva concret care să le autorizeze efectiv latura ştiinţifică. Sfera fiziologică este actul de identitate. Complexele Trunchiului Psihic se prezintă aşadar neizolate unul de celălalt aşa cum le-a expus Jung. Ignorarea de către Jung a dimensiunii ontogenetice a Psihicului presupune ignorarea a uneia dintre cele mai importante date ale sale şi anume Fuziunea. Rank. definitorii pentru o perioadă foarte mare de timp. Căci Psihicul nu este dat odată pentru totdeauna ci el este mobil şi continuă să se transforme în interacţiunea Organismului cu mediul. teoria ‘dublului’ a lui O. Iar vecinătatea imediată a acestor Complexe cu Instinctul dată de transformarea Instinctului în Complex face ca aceste concepte să accepte o formă ştiinţifică viabilă. antropologiei culturale şi chiar filosofiei. în timp ce celălalt ar fi doar un pattern comportamental şi numai atât. Structurile originare din psihologia abisală tradiţională sunt doar intuitive. distincţia dintre ‘arhetip’ şi ‘complex’. Căci aceste Instanţe nu fac decât să descrie oarecum metaforic sciziunea Comportamentului Nevrotic. Aceasta poate într-o singură viaţă să spele păcatele a zeci de generaţii anterioare. precum şi o bună împărţire a lor. Viziunea progresiv-psihopatologistă dezvoltată în aceste teorii prezentate mai departe va trebui să renunţe la fragmentarea aparatului psihic şi să adopte o altă teorie. O astfel de idee continuă izolaţionismul instanţial al lui Freud deoarece fiecare astfel de Complex ar răspunde strict pentru un anumit sector al vieţii psihice. Apoi stabilirea coordonatelor etapelor dezvoltării psihice nu trebuie să includă toate etapele particulare ale evoluţiei societăţii. de deducere a întregului concept de ‘psihic’ din 67 . Cu toate astea demersul jungian poate fi foarte fecund aici. Trunchiul Psihic apare implicat. transfigurat în Cultură în special în filosofie. este în situaţia de a peregrina între a găsi Religia ca fundament al Psihicului sau invers. reprezentând o grupă de Pulsiuni. Acest concept aparţine de asemenea şi de fatalism tocmai pentru faptul că nu îi este precizată geneza şi evoluţia. Dacă există atunci orice astfel de moment trebuie să se găsească reflectat fidel în geneza Sistemului Psihic. devenind psihopatologic sau dimpotrivă. de legare a acestuia de un material stabil. a ‘stadiului oglinzii’ de care vorbeşte Lacan. de exemplu. de acum încolo acest loc va fi treptat cedat sociologiei. regenerându-se spre structuri psihopatologice mai uşoare. Dacă până acum s-a făcut apel aproape exclusiv la ajutorul biologiei. După ce va fi prezentată critica acestor Instanţe sub aspectul tematic Psihopatologicul va fi determinat de condiţiile de mediu în mod genealogic combinatoriu.2. Aşanumitele Arhetipuri descrise de Jung. Aceste elemente nu se pot despărţi unul de celălalt cum crede el. mai ales. a moralităţii şi simptomului său aşa cum acestea par.

Aşadar în acest subcapitol se va trece de la metoda deductivă prezentată până acum la cea descriptivă.2. nu trebuie să fie o aplicare oarbă cu riscul ca supravieţuirea să fie periclitată. El se poate observa atunci când Organismul se comportă ca şi când ar simţi durerea. După cum s-a amintit deja în ultimul subcapitol al celuilalt capitol. perfecţionarea Organismului în concurenţă cu alte organisme.premisele date deja de către disciplinele ce se constituie în cadrul general al biologiei.. este însăşi originea lui adică capacitatea Organismului de a simţi durerea care este o posibilă ameninţare latentă la adresa integrităţii sale. trebuie făcute în limitele acţiunii acestui Complex. dacă nu a fost unul ca atare iar denegarea lui de către autorităţi nu este o prejudecată tributară unei atitudini politice anume pe care însuşi psihiatrul o poate lua. 2.1. în cele doua Filiere şi apoi orizontal. ca origine a Filierei Pozitive şi cel Eden care este originea celei Negative. ci au mai mult o valoare descriptivă. Complexul Traumatic Complexul Traumatic poate fi definit ca fiind originea a ceea ce Freud numeşte Principiu al Realităţii. Fireşte că se pune problema dacă nu cumva mediul pe care Tulburarea Psihică în general apare nu este cu adevărat unul psihogen sau. Complexele Trunchiului Psihic se structurează mai întâi vertical. În această parte întâi după cum spune şi titlul se va trata despre Softul acestui aparat. la Complexul Traumatic. Pornind de la această ipoteză anatomică el a 68 . Arcul reflex. problemă care a fost tratată introductiv în subcapitolul care tocmai a încheiat capitolul anterior. Dat fiind că acolo nu s-a putut insista pe anumite probleme înaintea clarificării relaţiilor dintre Complexe acest fapt face obiectul acestui subcapitol. de la durerea propriuzisă. Genealogia psihologiei abisale Genealogia psihologiei abisale tratează aşadar despre forma în care structura Complexelor Fundamentale există. Practic acest obiect nu are timp să traumatizeze deoarece Complexul îl împiedică punând Organismul în alertă. în grupe de câte două. de obţinere a hranei. Cu alte cuvinte s-a tratat despre Hardul aparatului psihic. Aşadar începând de la Complexul Traumatic. ele au fost infirmate. O astfel de idee amintită deja în Introducere va fi analizată pe larg la psihopatologie. Freud nu poate explica clar de ce este nevoie de o elaborare secundară. Numai o reacţie la un astfel de atac realizat în fapt este o reacţie de genul actului reflex la eventuala durere. 2. modul în care ele contribuie la mediatizarea Instinctelor către exterior. Complexul Traumatic este principiul apariţiei psihopatiei traumatice dată de suprasolicitarea acestui Complex ca urmare a unui traumatism mai sever.1. Complexele Fundamentale vor fi analizate progresiv. Această explicaţie este dată de Complexul Traumatic însuşi. adică elaborarea secundară a ceea ce el numeşte Principiu al Plăcerii. Acest comportament nu mai este unul fiziologic ca arcul reflex. Psihopatia Traumatică este la rândul ei principiul apariţiei nevrozei anxioase.1. cel puţin. Acest Complex îşi are originea adânc în viaţa animală deoarece destule animale sunt capabile să se apere prin fugă sau prin contraatac. care este o reacţie a sistemului nervos. căci dacă un comportament anxios este perfect normal la animalul în cauză la om el este deja semn de psihopatic. reale în funcţie de care elaborarea secundară să facă posibilă satisfacerea necesităţilor vitale ale sale. odată cu aprofundarea cercetărilor de anatomie a creierului. El este un semnal de alarmă pe care Organismul îl posedă în aşa fel încât toate actele sale de cucerire de teritorii. Ultimele două capitole tratează despre funcţia cognitivă a Psihicului. Complexul Traumatic amplifică durerea pentru a face Organismul să acţioneze mai eficient. Astfel că procesele vitale pe care Organismul le pune in aplicare. Însă dacă există. Iată cât de spinos este terenul psihopatologiei în ceea ce priveşte graniţa sa. În analiza pe care a propus-o cu privire la apariţia acesteia în ‘Dincolo de principiul plăcerii’ Freud concepea un sistem special în măsură să explice reacţia traumatică. de împerechere etc. Această trecere de la arcul reflex. are la bază selecţia naturală însăşi. De exemplu animalul prădat este cuprins de panică şi o rupe la fugă atunci când observă nu doar prădătorul ci şi un lucru nefamiliar. Numai că aceste două Principii nu sunt nişte principii în sensul real al conceptului. Fireşte că prima problemă ce îşi cere aici rezolvarea este descrierea Complexelor Fundamentale ale aparatului psihic ce se structurează în Trunchiul Psihic şi care fac obiectul următorului subcapitol. înainte ca Organismul să fi fost prădat propriuzis. Apoi urmează un subcapitol care reia mai profund rezolvarea problemelor de structurare a aparatului psihic. ca elaborarea primară şi în general toate care au ca scop supravieţuirea. Subiectul încearcă în acest caz să elimine la maximum posibilitatea de a fi prădat. ci este deja unul psihic. respectiv că Conştiinţa ar fi localizată la nivelul periferic al creierului. respectiv cea a Trunchiului Psihic. acest obiect nu este necesar să acţioneze traumatic astfel asupra lui. Practic dacă un om ar avea comportamentul unui animal ce vine dintr-un mediu cu prădători el poate oricând fi catalogat drept posesor de Psihopatie Traumatică. prin declanşarea unei Nevroze latente ascunsă în aparatul psihic sau una dezamorsată genealogic. deci ca şi când un obiect extern ar acţiona direct asupra lui deşi acesta poate chiar să nu existe. prin care se urmăreşte efectiv vectorialitatea Complexelor.2. ca implicaţie periferică a Trunchiului Psihic. El a pornit de la nişte date de neurofiziologie ce erau valabile în timpul său însă ulterior. Aşadar elaborarea secundară despre care a vorbit Freud are la bază acest Complex Traumatic. Această aplicare trebuie să ţină seama de condiţiile naturale.

deci particulare. Prin urmare Agresivitatea nu are o valoare absolută. La sfârşitul operei Freud găseşte pentru Agresivitate un Instinct special. Denumirea de ‘instinct’ vizează doar o latură a conceptului şi anume faptul că exercitarea funcţiei sale este indispensabilă pentru funcţionarea sistemului organic al Organismului în cauză dar nu şi celelalte laturi legate de raportul organic al Pulsiunii. Extinderea conceptului de ‘instinct’ către această zonă este destul de nefavorabilă căci. De exemplu atunci când mascul mai slab este ameninţat de unul mai puternic el îşi va inhiba pornirile conform legilor autoreglării dar dacă se simte în putere. ar trebui să se vorbească şi de un Instinct al Evoluţiei Vieţii care este comun de asemenea tuturor formelor de viaţă inclusiv celor mai simple. Faza reflexivă corespunde principiului conservării. fără să o pună efectiv în relaţie cu ‘Complexul Castrării’. după care Organismul trebuie să se adapteze situaţiei în cauză. a transformării. ‘Tanathos’. adică a actului de reacţie a Organismului de evitare a traumatismului şi ce procese au loc în interiorul lui în aşa fel încât acesta să simtă durerea. Ea vizează un principiu general al Vieţii şi anume conservarea Organismului luat ca întreg şi nu a unei funcţii speciale. 69 . Aceste două forme ale Complexului Traumatic nu sunt de fapt decât două stadii de evoluţie ale acestuia în perioada posttraumatică. ceea ce conduce la un flux puternic de excitaţii ce pătrund în interiorul sistemului. de atac. Această sferă ar avea o membrană cu rol de protecţie faţă de stimulii externi. ce ar face ca doar anumite excitaţii să treacă peste acest prag nu după modelul pragului de transmisie sinaptică ci după modelul filtrării. Complexul Traumatic se divide în două forme. se vorbeşte despre un Instinct de Conservare. Asta arată insuficienta înţelegere a acestor elemente. a micşorării acestor excitaţii. Sensul folosit aici este unul energetic. La ora actuală în biologie şi nu numai. El are două posibilităţi de manifestare în funcţie de predominanţa uneia dintre legile excitaţiei sau autoreglării. În această ultimă formulare Agresivitatea ar fi acest Instinct al Morţii orientat către exterior. de eschivare din situaţia traumatică. de sorginte metabiologică deoarece respectă întru totul şi facilitează în plan pulsional legile excitaţiei şi autoreglării. de energia acestuia. Însă orice instinct are o latură fiziologică ce determină organic pulsiunea şi care presupune excitaţia acestei Pulsiuni sau comportamentul auxiliar ei. Dacă însă el rămâne fixat în legea excitaţiei. Deci. de reacţia Organismului la durere ca urmare a funcţionării sistemului nervos la interacţiunea cu un alt sistem ce poate conduce la moartea sau lezarea acestuia. Freud însă a comis eroarea sa frecventă şi anume cea de a confunda domeniul psihic cu cel filosofic. Însă această Structură ea este aici chiar Organică. Complexul Traumatic va lua formă agresivă. Importanţa Agresivităţii pentru Organism este chiar egală cu cea a Pulsiunii Erotice. de a da o explicaţie prin intermediul actului psihic pentru o Structură Psihică. Perioada reflexivă care corespunde latenţei comportamentului agresiv este prima fază a sa în timp ce perioada agresivă este faza de manifestare propriuzisă. psihodinamic chiar dacă este totuşi susţinut de arcul reflex. atunci forma lui va fi reflexivă unde reacţia traumatică este una de apărare. Aceasta nu este una Instinctuală ci are o alură dinamică. Reperul principal al acestui Complex este trauma aşa cum apare ea în arcul reflex. Însă a pune pe acelaşi plan un astfel de principiu general şi rudimentar cu caracterul extrem de complicat al Instinctului Nutritiv este o operaţie teoretică nerealistă. Or o astfel de Pulsiune nu este una în sensul în care celelalte Pulsiuni Instinctuale sunt date adică în funcţie de sisteme retroactive endocrin–umorale. La această situaţie sistemul s-ar apăra cu ceea ce el numeşte ‘contrainvestiţie energetică’ şi care presupune încercarea de rezistenţă la acest flux. Acest lucru s-ar face cu preţul ‘scindării energetice’ a sistemului. Nu este sarcina psihologiei de a explica dinamica răspunsului traumatic. ea nu este o constantă şi nici nu este dată de la început ca o tendinţă primară aşa cum a fost teoretizată de psihologia abisală până acum ci ea este mijlocită de acest Complex. totuşi el va deveni agresiv. determinare a unei leziuni a vreunui organ.încearcat să explice existenţa ei periferică prin faptul că ar avea statutul de protecţie faţă de straturile interne. Căci această lipsă nu afectează partea de care psihologia abisală are nevoie pentru demersul ei. Însă în fapt Agresivitatea este un comportament mai vital decât multe dintre ‘Instinctele Vieţii’ postulate de el. chiar dacă poate pierde lupta şi îşi poate pierde chiar viaţa. Freud se învârteşte în jurul cozii fără să sintetizeze Agresivitatea. după ce mai înainte o considera ca parte a Sexualităţii. adaptarea la situaţia traumatică. luarea ei cu asalt. Organismul ar fi asemenea unei ‘sfere nediferenţiate de substanţă excitabilă’ scria el. Cea de-a doua fază. aşadar. în acest caz. cu Refularea precum şi cu celelalte ‘mecanisme de apărare’ despre care el vorbeşte şi fără să le reunească într-un concept clar. Aceasta este treaba biologiei iar Pulsiunea Traumatică (de evitare) trebuie luată ca premisă de către psihologia abisală de la biologie chiar dacă ea încă nu a explicat-o îndeajuns. Atunci când acest sistem de protecţie este parţial distrus se întâmplă ca excitaţiile venite din exterior să nu mai poată fi filtrate. De aceea este bine că în locul acestui concept de ‘instinct de conservare’ să fie folosit cel de ‘Complex Traumatic’ dat fiind caracterul sau descriptiv. răzbunarea asupra ei. Astfel că dacă Complexului Traumatic îi este aplicată legea autoreglării. Trauma nu trebuie luată aici în sens medical în sens de cauzare. cea agresivă vizează reorganizarea. comportamentală a acestui Complex în condiţiile suspendării posibilităţii unei alte experienţe traumatice. un astfel de comportament nu poate să nu fie dat de o Pulsiune. Instinct ce îi permite Organismului să evite situaţiile periculoase.

chiar şi în cadrul teoriilor freudiene se observă că acesta este cu totul altceva faţă de ceea ce este definit cu privire la băieţel. La animale dimpotrivă. căci acesta are întotdeauna o rezonanţă genealogică. La originea ei Anxietatea este predispoziţia traumatică la fugă. Este însă foarte probabil ca aici să fie implicat şi un anumit factor cultural specific culturii evreieşti al circumciziei. O astfel de practică are consecinţe evidente asupra Psihicului. De la început acesta este un concept foarte ambiguu în care intră şi alte Complexe Fundamentale. Asemenea lui M. într-un fel. cu Anxietatea Naşterii. în timp ce modificările somatice sunt menite să prevină într-un fel acest pericol fie că ar fi unul real. Odată ce şi-a făcut acest plan structural. 70 2 . fie unul imaginar. nu poate constitui prin sine însăşi un Complex Fundamental. Acest lucru este posibil probabil datorită faptului că Omul are un teren limitat în care îşi desfăşoară statutul său social. Acest lucru este posibil numai dacă un Complex Fundamental anterior fuzionează cu acest posibil traumatism şi în acest caz apare situaţia Complexului Satelit. Analizată în comparaţie cu restul traumatismelor naşterea chiar pare minoră. După el Anxietatea ar apărea periodic în viaţa individului ca urmare a pierderii unui obiect simbolic ce se asociază cu pierderea acestui statut şi deci. a fost decisiv pentru tot restul carierei sale. dacă nu chiar şi întreg Trunchiul Psihic aşa cum este descris în această teorie. Iar părăsirea acestui teritoriu poate conduce la o situaţie traumatică tocmai datorită pierderii acestui statut. Dar ceea ce nu ia în considerare Freud este frica dată înaintea sentimentului de castrare. În mare Complexul Castrării înseamnă la Freud frica băiatului de a nu fi castrat. Acest amănunt este în măsură să deosebească Frica (cu obiect traumatic precis) de Anxietate (fără astfel de obiect). Pe de altă parte. Fireşte că aceste indicii pot fi oricând găsite. Freud are şi el în vedere Tulburarea Identităţii Sexuale a Copilăriei. Însă o teorie genealogistă asupra aparatului psihic aşa cum a fost dezvoltată aici. Anxietatea se manifestă prin creşterea pulsului cardiac şi prin aşteptarea unui pericol iminent. Fetele cu această Tulburare sunt descrise asemenea modelului freudian. Astfel de schimbări pot apărea şi în cazul fazei sale agresive însă în Anxietate ea are o particularitate specială din principiu. Şi atunci când chiar este un astfel de mijloc ea este unul momentan cu atât mai mult cu cât Tulburările Psihice de multe ori nu sunt în stare să precizeze obiectul fricii lor. Cei în cauză doresc să posede organe genitale feminine. Ce Complex ar avea aceştia? Iată că la această întrebare problemele se complică destul şi Freud a improvizat destule explicaţii. Problema este că şi băieţii au această Tulburare. Localizarea în teoriile freudiene a Complexului Traumatic se face prin ceea ce el numeşte Complex al Castrării. ca în cazul Nevrozei Anxioase. Toate teoriile sale converg. Însă diferenţierea acestor cazuri de nevrozele propriuzise se face cu ajutorul diagnosticului diferenţial. Rank cu privire la traumatismul naşterii. de incertitudinea noului loc. De aceea proiectarea de nevroze asupra acestor cazuri este inoportună. Se poate accepta faptul că o naştere mai grea poate face pe cineva mai precaut şi mai paranoid la maturitate însă originea Complexului Traumatic nu este naşterea ci tot ce înseamnă traumatism produs în interacţiunea Organismului cu Mediul. noul loc nu se deosebeşte esenţial de cel vechi însă asta nu înseamnă că nu vor fi prudente când merg pe un teritoriu necunoscut. Freud fixează naşterea ca model al Anxietăţii datorită pierderii perioadei intrauterine. De aceea elaborarea pe care Freud o face Complexului de Castrare trebuie înţeleasă ca o metaforă. după cum paranoicul găseşte astfel de indicii în orice. respectiv momentul reflexiv al acestui Complex deoarece această creştere a ritmului cardiac face posibilă fuga. Oricum trebuie subliniat că în elaborarea Nota: Şocul pe care el l-a avut atunci când a descoperit psihanaliza. având convingerea că vor poseda penis atunci când vor creşte şi crezând că cel pe care ele îl au la acel moment este încă mic. către această problemă.Complexul Traumatic este şi nucleul Anxietăţii. deşi în societatea umană modernă fuga este rar un mijloc de apărare. Dacă ea a fost de fapt castrată cum copilul consideră. masturbarea infantilă nu este un fenomen universal după cum deja s-a demonstrat în celălalt subcapitol. atunci acel traumatism se raportează la Complexul Traumatic genealogic cam la fel cum picătura se raportează la ocean. Freud caută indicii ale sale în basme şi legende. Influenţat de opiniile lui O. atunci de ce i-ar mai fi frică în continuare de acest fapt? Freud spune el însuşi că fetiţa ar dezvolta ‘invidia de penis’ ulterior când va fi femeie însă aici se observă clar că ea nu mai poate fi luată ca reper aşa cum este luat băiatul drept pentru care nu se poate spune că cele două sentinţe cu privire la castrare ar fi identice şi la băiat şi la fată. specificată în DSM-III-R dar care nu trebuie neapărat să devină Transexualism. anulează o astfel de concepţie sau cel puţin îi minimalizează rolul pe care l-ar avea în geneza anxietăţii. Iată că de fapt ea este un efort deosebit al Organismului de a preveni cât mai repede situaţia traumatică. După Freud această pedeapsă se datorează masturbării în timp ce varianta sa feminină se constituie în credinţa fetiţei că ar fi fost castrată.2 În ceea ce priveşte Complexul Castrării la fetiţă. la fel cum face şi cu explicarea Complexului Oedip. Însă ameninţarea pe care copilul o primeşte atunci când este observat că se masturbează. respectiv sexualitatea nevroticilor. ameninţare care constă în traumatismul tăierii sexului sau în iminenţa apariţiei unei boli în acea zonă. Klein. Căci Complexul Traumatic îşi are originea mult mai departe de ontogeneza însăşi iar dacă naşterea este traumatică. cu privire la elaborarea conceptului de ‘poziţie depresivă’ care se referă la pseudoautismul infantil.

Dreptul lui la viaţă. El este instrumentul dresorului de la circ. Este foarte probabil ca tocmai acesta să fi fost momentul declanşării Fobiei micului Hans iar Fantasmele sale s-au văzut limitate tocmai de această frică a naşterii ce ar putea să îi distrugă penisul. în cazul acestor Tulburări Psihice constă chiar în ameninţarea cu moartea la care subiecţii au fost supuşi sau moartea amicilor cu care ei s-au identificat etc. ca explicaţie a totemismului. Temerile de castrare ale celebrului pacient Hans analizat de Freud. La fel se poate de asemenea obiecta tot lui şi în acest caz faptul că pentru a-i fi realmente şi esenţialmente frică de castrare. experienţă care a constat în observarea faptului că un câine a băut apă dintr-un pahar din care ea obişnuia să bea. această frică este cunoscută de fiecare copil iar dincolo de durerea pe care el poate să o suporte plânsul copilului nou-născut este într-un fel şi plânsul mamei. ea se explică mai curând prin faptul că cineva i-a spus că copiii se nasc într-un fel din burta mamei iar el trebuie să îşi fi imaginat acest lucru ca fiind asemenea defecării dar cu o durere mare. precizarea adusă aici este aceea că Complexul Castrării nu este dat de teama castrării ci de teama naşterii. Castrarea criminalilor este o pedeapsă ce a fost aplicată atâta timp. După cum se va vedea o astfel de operaţie are un fundament economic. Însă cea mai concretă implicaţie este cea a traumatismului naşterii. Cu toate acestea ‘traumatismul’ în sensul comun al acestui concept este nucleul acestui concept freudian căci el vorbeşte de ‘nevroze traumatice’ pe care pacienţii lui le-au căpătat în război. Fără a nega existenţa Complexului Castrării (dar şi fără a accepta filosofia castrării teoretizată de Lacan). Aşadar senzaţia de durere genitală este reînnoită de fiecare ontogenetic. aşa cum crede Reich. cu posibilitatea acestuia de a riposta şi de a se apăra. Indiferent de ameninţările părinţilor copilul va trăi încă mult timp această frică în special cei cu un Libido precoce. Relaţia dintre aceste două Complexe este extrem de complicată şi ea rezidă chiar în Agresivitatea Animală a selecţiei naturale. Se poate arăta că isterica în cauză şi-a refulat dezgustul dar şi agresivitatea faţă de câine şi stăpânul său dar nu că scena în cauză a determinat prin sine însăşi traumatismul ci asociaţiile ce se succed în lanţ cu Complexul Traumatic. traumatism este şi experienţa care o determină pe celebra lui pacientă isterică să refuze a mai bea apă. Pe de altă parte pentru Freud. Biciul este suficient pentru a face un câine dintr-un leu. ca parte din mamă încă. Levi-Strauss îi obiectează foarte bine teoriei freudiene a tatălui originar ucis. Faptul că Freud a intuit această ‘percepere traumatică’ pe care isterica o avea este important. Dacă în antichitate sclavul era ‘cineva care trebuia omorât dar din diferite motive a fost lăsat să trăiască’ în epoca clasică el are ‘dreptul’ la viaţă. este de fapt obligaţia lui la viaţă după cum în pretinsele Drepturi ale Omului.Complexului de Castrare Freud a fost influenţat de conflictul pe care Libidoul nevroticilor îl are cu Complexul Traumatic. nu derivă din ameninţarea minoră pe care copilul a suferit-o. marea încercare prin care trece aproape fiecare femeie. un robot cu creierul spălat. După cum s-a amintit deja Complexul Traumatic determină în mod direct Psihopatia Traumatică specifică acestuia şi poate fi găsit în diferite proporţii în mai toate Tulburările Psihice. Sclavul trebuie să devină o maşină. ‘Bătaia este ruptă din Rai’ spune un principiu pedagogic al educaţiei sălbatice. Problema legăturii Creştinismului cu Complexul Traumatic este una extrem de complexă şi are un fundament socio-economic. Fiind concretizarea psihică a legii autoreglării energetice el este în măsură să explice o întreagă civilizaţie. În acest caz Complexul Traumatic este excitat de situaţia externă în care este plasat subiectul. Prin faptul că senzaţiile dureroase ale naşterii pot fi transmise copilului. Complexul Castrării este de fapt unul Satelit al celui Traumatic. Din altă perspectivă Freud are tendinţa să spună că ‘Complexul de Castrare’ este cauza oricărei temeri de moarte. Astfel că frica unor femei de a avea raporturi sexuale nu se explică prin faptul că ele se imaginează posesoare de penis şi că le-ar fi astfel frică să nu-l piardă. Conceptul freudian de ‘traumatism psihic’ este mult mai larg decât ceea ce aici este definit drept Complex Traumatic şi îşi are justificarea în ameninţarea directă a Organismului cu un element extern. Traumatismul. Însă el a extins abuziv conceptul de ‘traumatism’ fără să înţeleagă esenţa Complexului Traumatic. faptul că pentru susţinerea comportamentului totemist ar trebui ca tatăl originar să fie mereu ucis şi astfel tradiţia susţinută din punct de vedere practic. cei care se imaginează în relaţii sexuale. Acest enunţ este un adevăr ‘dureros’ şi la propriu şi la figurat căci însuşi Raiul şi Religia în general este o ‘metafizică a călăului’ cum spune Nietzsche. căci el a continuat să se joace cu micul său membru. deplângând eroismul antic. este lăsat liber. dreptul la învăţătură 71 . Acesta constituie traumatismul psihic ca atare împreună cu elementele psihice care se raportează la Complexul Traumatic în mod invariabil prin chiar caracterul evitării situaţiei traumatice. Şi dacă Nietzsche reneagă astenia celor două mii de ani de Creştinism. Însă pedeapsa culturală este şi ea clară. tratamentul acesta ar trebui să fie unul păstrat încă în modul de pedepsire pe când ea este de fapt una excepţională. De aceea trebuie distins Complexul Traumatic ce apare prin acţiunea traumatică care are loc între un element extern şi Organism. însă de fapt teama de moarte este dată înaintea acestui Complex. în fond el deplânge realitatea modernă modelată de educaţia sălbatică. care să dea randament şi să se raporteze doar la mizeria lui şi nu la prosperitatea stăpânilor. Ci tocmai acest Complex originar mai ales că femeile în general au o teamă teribilă de traumatismul naşterii la care sunt sortite.

2. Orice om se naşte la curtea unui palat şi moare în exil după cum spune poetul. Complexul Traumatic mai are şi forma agresivă care se descarcă prin ura şi războaiele ce oamenii şi le aduc unii altora iar acest lucru este preţul plătit pentru luxul dat de această maşinărie. De la această premisă pleacă exploatarea economică sălbatică în societatea modernă. el acceptă orice îi spune stăpânul. În acest caz. 2.1 Generalităţi Complexul Eden este Complexul Paradisului Pierdut. Cei săraci îşi doresc bogăţia pe care cel puţin genetic au avut-o cândva iar cei bogaţi îşi doresc copilăria. prin pedeapsa fizică. artificial. Nietzsche ar spune aici. unde este implicat direct Complexul Tabu iar acest fapt determină Libidoul Infantil şi fixarea parentală (maternă) a acestuia după modelul stabilit de Freud. 2. fiind de fapt aplicarea nemijlocită a legilor generale ale pulsiuniilor la condiţiile existenţei Psihicului. după cum se va vedea. dacă sunt maturi sau să fie maturi. Însă acest ‘sistem delirant’ este declarat astfel pe baza propriului reper traumatic în timp ce în cazul depresivului moartea i se pare o fericire deoarece excitaţia energetică scade autoreglativ. Religia fiind o astfel de metafizică. însă cu preţul unei dereglări a ecologiei sociale pentru care generaţiile următoare vor plăti. Căci nu moralitatea şi nu umanismul civilizat determină o astfel de maximă. acest lucru se datorează unor succesiuni de invenţii pe care acesta le-a făcut de-a lungul mileniilor în lupta cu câştigarea 72 . Practic aceste Complexe sunt cele mai importante din sistemul psihic. nevoia sclavului de a trăi cu orice preţ. Iar frustrările ce decurg de aici fac din copil un ‘dresat’ la nivel microsocial.1. Toţi oamenii au acest Complex dacă nu suferă cumva de boli care îi împiedică să se dezvolte normal. ci chinuieşte’ şi acest lucru este un fapt foarte trist şi adevărat. după cum se va vedea imediat la Complexul Eden.2. transferul unei probleme macrosociale în zona educaţiei timpurii se face prin intermediul celor două Complexe iar colosala maşinărie socială se manifestă în zonele obscure ale sale: Psihicul Omenesc. El este spălat pe creier asemenea leului de la circ pedepsit de când era pui şi transformat într-o javră cu formă de leu. În acelaşi fel. În acelaşi fel pentru cel care are Complexul Traumatic supraexcitat moartea devine cel mai mare rău posibil tocmai pentru că ea este imaginată cu ochelarii acestui Complex.poate fi convertit de către educaţia sălbatică în ‘dreptul’ la mutilare intelectuală învăţământul fiind obligatoriu pentru cei ce doresc o funcţie socială importantă. ‘să nu ucizi. pe care o cultivă odată cu educaţia sălbatică. Bătaia este ruptă din Rai pentru că Raiul este rupt din bătaie. o particularizare a acestor legi. care apare ca punct de reper în normele religioase şi civile (proclamată drept poruncă divină) are alt sens atunci când nu este în joc un interes mai mare. Această dresare are ca şi consecinţă eterna frică de moarte a omului umil. El îşi creează. însuşi câştigul pe care stăpânii îl obţin de pe urma ‘culturii’ pedepsei. Un astfel de Complex este în măsură să determine frica de moarte. prin agăţarea cu orice preţ de viaţă prin acceptarea oricărui ordin. În felul acesta insul nu mai are resursele intelectuale să înţeleagă complicata maşinărie socială în care el este o piesă oarbă.2. Deocamdată cei care câştigă sunt stăpânii.1. Când depresivul se sinucide şi odată cu el îi ucide pe ceilalţi (cu justificarea salvării lor) ‘fenomenologii’ văd aici un sistem delirant.2. răsplătită de autorităţi. îşi doresc să retrăiască ceea ce au trăit cândva. Complexul Eden este cel de-al doilea Complex din prima grupă de Complexe ale trunchiului psihic. Situaţia este cam aceeaşi cu cea toxicomanului. prin supraexcitarea Complexului Traumatic. sistemul energetic al pulsiunii nu este un scop în sine iar neutralizarea energiei psihodinamice nu înseamnă decât un cadru de control al Instinctelor însă sistemul energetic se dereglează atunci când este alimentat chimic. grupă ce reprezintă rădăcina absolută a acestuia. Toate acestea au consecinţe în docilitatea ergastenică a individului. Faptul că Creştinismul a prins atât de bine printre ameninţaţii sclavi romani nu este un lucru întâmplător. dacă sunt copii. ci însuşi profitul pragmatic. Complexul Traumatic trebuie să fi avut cote alarmante şi printre soldaţi mai târziu ca urmare a fricii de răsculare a celor supuşi. la fel cum Libidoul supraexcitat este în măsură să pună stăpânire pe o parte din sistemul psihic pentru a salva funcţia sexuală a organismului. La aceasta se adaugă şi supraexcitarea clasică artificială a Libidoului prin morala sexuală inhibitoare (şi explicabilă prin legea excitaţiei). Crima şi chiar tortura cea mai crudă pot fi ‘porunci’ la fel de bune ca şi aceasta. Acest Complex are foarte multe aplicaţii în manifestările abisale ale spiritului uman iar acest lucru se va vedea pe parcurs. Prosperitatea stăpânilor nu poate exista decât prin frica de moarte a sclavilor. un sistem metafizic în care viaţa veşnică este asigurată şi în acest caz nu mai are teamă de nimic. Este evident că ‘să nu ucizi’. Frica de moarte îl face pe sclav apt pentru orice. Complexul Eden Alături de Complexul Traumatic. sclavul devine dominat de acesta. Dacă Omul Modern a ajuns la nivelul economico-social la care este acum.

nevoia de bogăţie este în întregime expresia ‘erotismului anal’ pusă în relaţie cu interesul precoce al copilului faţă de fecale. Sindromul de abstinenţă nu este de fapt decât presiunea legii atracţiei valorice asupra inhibiţiei energetice la care se află Psihicul. respectiv asupra legilor generale ale Pulsiunilor. fiind unul dintre cele mai mari Complexe şi producând o neutralizare extrem de complexă. fie unul Satelit al acestora.favorurilor naturii. Cu toate acestea. Principiul Complexului Eden este unul ce vizează cataliza ca fenomen general al Memoriei. genealogice a acestora. Deoarece. Instinctul Matern (la fel ca şi cel Sexual masculin) are particularitatea că individul nu câştigă nimic din exercitarea sa. Cel mai bun exemplu este cel al drogurilor care sunt substanţe ce acţionează exclusiv asupra sistemului legilor psihodinamice ale pulsiunilor. este perceput ca edenic tocmai datorită experienţei vagi. care este tocmai păstrarea constantă a funcţiilor instinctuale. El este rezultat din complicatul spectru vectorial al legilor psihodinamice. mai ales cel care se află într-o condiţie socială precară. poate ajuta în bună măsură la înţelegerea acestui Complex. Este normal ca odată cu respingerea teoriei ‘stadiilor’ şi acest fel de erotism să fie minimalizat ca stadiu. Dimpotrivă. Toate lucrurile vechi proiectează conţinuturi edenice deoarece reprezentările vechi fac acest lucru ele însele. Această dorinţă este în mare parte compusă din Libidoul inhibat şi vizează în general din ascensiunea socială sau existenţială pe care şi-o doreşte individul. din Valoarea de Neutralizare normală. după cum a celui omolog. inhibată şi eventual refulată. El nu face decât să piardă energia fiziodinamică acumulată dar acest lucru este făcut tocmai pentru că este cerut de imperativele speciei care se regăsesc în dinamica energiei psihodinamice. Dorinţa de ascensiune socială foarte intensă face ca intensitatea lui să devină foarte puternică mai ales după ce s-au fuzionat şi Complexele din grupa a doua şi a treia în el. Toate aceste satisfacţii îşi au preţul lor şi problemele civilizaţiei îi fac pe unii să se îndoiască de normalitatea drumului parcurs de om de atunci încoace. Complexul Eden este parte din acest preţ. ca Pulsiune Psihică derivată direct din fondul biologic. acesta este proiectat el însuşi în ascensiunea socială pe care o doreşte subiectul. valoarea de neutralizare normală este dată de obiectul necesar satisfacerii funcţiei instinctuale şi nu prin apelul artificial. asupra decorului psihic al acestor Instincte. Ascensiunea socială este împiedicată de aceleaşi reguli sociale ale inviolabilităţii proprietăţii. De fapt factorul principal al unei astfel de situaţii este Complexul Eden. tragic sau neplăcut prin amestecarea cu cel pozitiv plăcut. Dar ea este limitată doar pentru sexul feminin iar pentru cel masculin ea este doar parţială şi refăcută prin dragoste prin Artă. fără însă a acţiona asupra sistemului organic corespunzător Pulsiunii adică asupra Instinctelor. Practic energia psihodinamică ce iradiază către aceste reprezentări catalitice aduce cu ea şi posibilitatea generală de neutralizare astfel că transfigurarea edenică se face în timp indiferent de aspectul neplăcut cu care ea a fost investită originar. Localizarea Complexului Eden în harta Psihicului se face printr-o dorinţă ce nu poate fi satisfăcută momentan şi căreia i se opune necontenit Complexul Traumatic. Acest lucru s-a întâmplat prin îndepărtarea rivalilor săi teritoriali din alte specii sau din propria specie. Pentru tinerii neiniţiaţi libidoul. Aşadar originea sa este pur şi simplu legea respingerii valorice. Aici are loc o fuziune. ca urmare a scăderii efectului chimic al acestor substanţe datorită epuizării lor în corp ceea ce conduce la scăderea funcţiei de neutralizare energetică. Armele sale cele mai rudimentare reprezintă etape capitale în evoluţia speciei. Acestea iau permis să se apere mai bine sau să cucerească paradisul. deoarece ele exacerbează funcţia de neutralizare a aparatului psihic aşa cum nici o altă neutralizare normală nu o poate face prin funcţia originară a Psihicului. este originat în legea autoreglării energetice. chimic. Complexul Eden presupune plusexcitaţia energetică ce rezultă din scăderea Valorii de Neutralizare superioare sau. excepţional. În acest caz apare în mod evident dependenţa energetică de droguri. cel Traumatic. Condensate sintetic ele fac să se stingă factorul negativ. Omul o găseşte decât temporar în viaţă tot prin Maternitate. Căci el îşi are originea în această posibilă lipsă de bunuri materiale pe care ulterior el o invocă deşi această plângere poate fi în acest caz chiar nerealistă. Religie etc. Dorinţa de a retrăi Maternitatea este atât de puternică şi atât de activă pe atât cât este şi de imposibilă. Acest lucru se datorează faptului că acest Complex este şi el excitat ca urmare a pierderii perioadei maternale odată cu procesul de maturizare. Realistă este însă situaţia originară sau cel puţin genealogică a devenirii acestui Complex. după cum inhibiţia libidinală este impusă de legislaţia socială fie ea scrisă sau nescrisă. Din punct de vedere energetic consolidarea voalului edenic constă într-o dorinţă nesatisfăcută. Din punct de vedere al dinamicii generale. Acest fapt se datorează unei neutralizări ce depăşeşte excitaţia psihică fidelă unei inhibiţii anterioare. Complexul Matern. Complexul Eden nu derivă direct din vreun Complex Instinctual sau vreun Instinct căci atunci ar fi el însuşi fie unul Instinctual. care are aşadar ca model rana maternă la care Omul se raportează mereu în viaţă. Prin urmare Libidoul se asociază cu acesta din punct de vedere al posibilităţii de neutralizare. De aici şi relaţia retroactivă între cele două. Freud considera că avariţia. În acest caz plăcerea libidinală este supradimensionată după modelul Complexului Matern din punct de vedere al neutralizării. 73 .

De asemenea. Este greu de spus acum dacă este de preferat 74 3 . deci o neutralizare prin Maternitate. Căci originea lui este foarte depărtată chiar şi de specia umană. Dar deşi Individul îşi poate găsi o fericire călduţă într-un stil de viaţă cumpătat consolidarea speciei cere indivizi excepţionali cu care să le domine pe celelalte. Căci sistemul energetic al aparatului psihic nu are rolul decât de a menţine o funcţie organică şi de a-i facilita menţinerea echilibrului instinctual şi nu de a conduce prin orice mijloace la plăcere. teama teribilă a acestei mentalităţi. Şi chiar animalul are această soartă funcţia ereditaristă este la fel de decisivă. germenii Complexului Eden. de la el. În acest caz diferenţa ar consta în faptul că în cazul neutralizării normale Organismul este el singur cel care îşi dictează doza pe când în cazul drogurilor doar sistemul psihic îşi dictează progresiv şi artificial doza prin injecţii. Este unilaterală mentalitatea hedonistă după care orice plăcere nu trebuie refuzată. Însă nu toţi urmaşii lui vor fi capabili să ajungă în această situaţie ci doar câţiva în timp ce. Practic orice astfel de mascul trece printro fază de frustrare socială extremă aşa că descrierea aceasta se potriveşte aproape în orice caz. Iată că. Aceasta este rezultată din neutralizarea energetică normală şi cea excepţională datorată Maternităţii sau dragostei idealiste pentru partenerul (potenţial) sexual care este tot o maternitate. îşi are reversul ei în desfrâu total. Astfel că aici sistemul psihic se rupe de cel fiziologic nemaifiind controlat de acesta şi anulând astfel servirea acestuia. În acelaşi fel o inhibiţie anterioară este determinată să se ridice. Căci dinamica generală a Pulsiunilor trebuie să fie dată întotdeauna înaintea produsului lor secundar iar Complexul Eden este concretizarea nemijlocită a acestei astfel de dinamici generale. inhalare de fum etc. Cele două stiluri de viaţă vin din structura internă a fiecăruia iar principiile teoretice (ca fundamentare morală) se aleg ulterior. un astfel de stil de viaţă agitat este la fel de oportun chiar dacă asta nu înseamnă ceea ce îşi propune acest stil de viaţă adică satisfacţia generală absolută. Însă acesta este un Complex Instinctual. inhibiţia unor funcţii organice vitale. În situaţia în care totuşi vor ajunge să îşi propage genele Complexul Eden îşi va avea un loc important în zestrea psihică lăsată moştenire urmaşilor. Hedonismul susţine că o astfel de plăcere este mai bună şi mai de dorit în funcţie de cât este mai mare. reptilele fiind anterioare genealogic păsărilor şi în acest caz oul este dat înaintea găinii. Ea tinde să atingă Valoarea de Neutralizare a sistemului psihodinamic global. funcţionând steril. este necesară inhibiţia de orice fel a energiei Pulsiunilor Instinctuale. Iată legătura dintre principiul funcţional al instinctului şi originea psihicului. Acest lucru constituie tocmai relaţia cu obiectul de neutralizare şi se traduce prin secreţia unor anumite substanţe în sânge la nivel endocrin care dau senzaţia de satisfacţie sau prin oricare alt fenomen a cărui calitate este stabilită retroactiv. Chiar dacă este luat drept mostră structurală pentru înţelegerea celui Eden totuşi acesta din urmă nu se poate reduce la el. Acesta este şi modelul Complexului Eden respectiv o variantă a legii respingerii valorice supradimensionată. Acesta este şi cazul cu şobolanul care este conectat la un sistem de stimulare asupra propriului hipotalamus (fapt ce îi provoacă plăcerea) şi care astfel se epuizează până moare stimulându-l fără oprire. O plăcere ceva mai mare conduce paradoxal la ‘dependenţă’ ceea ce este deja Complexul Eden3. cel mai puternic mascul face ca generaţia următoare să aibă un reper valoric de neutralizare foarte ridicat fiind capabil de a fecunda cele mai multe femele şi a învinge rivalii şi de a avea împlinită sarcina sa instinctuală. De aceea pentru reducerea lui şi nu pentru satisfacerea lui iluzorie este mai degrabă nevoie de o viaţă cumpătată. tocmai se vor fi consolidat. Însă el trebuie să aibă acelaşi principiu respectiv creşterea Valorii de Neutralizare şi imposibilitatea de a o egala ceea ce conduce la fixarea. Probabil că sub aspectul biochimic neutralizarea normală are aceleaşi principii ca şi cele a celei excepţionale adică se realizează odată cu satisfacerea Instinctului. Rezultatul general şi coroborat în timp este suprasolicitarea însuşi Complexului Eden şi. un ‘sindrom de abstinenţă’ care apare în mod normal la om în special. a tuturor Complexelor Filierei Negative şi a Trunchiului Psihic. mirosire. Căci rezultatul acestei reprimări este acelaşi cu hedonismul total. genealogic pe aceasta. Pentru ca respectivul animal să aibă un Complex Matern. Dacă Freud îl declară primordial acest lucru se datorează concepţiilor sale ontogenetiste şi lipsei de elaborare a unei dinamici generale clare. conducând la supraexcitaţie psihodinamică. odată cu schimbul de substanţe cu mediul. ontogenetic. la ceilalţi. el cuprinzând-o latent.Această diferenţă de excitaţie constă în faptul că neutralizarea normală dată exclusiv de obiectul de neutralizare nu o poate niciodată atinge pe cea excepţională. Pentru Freud reperul fundamental al acestei supraneutralizări este perioada intrauterină a fătului adică tot cam ceea ce aici este numit Complex Matern. respectiv în anterioritatea oului reptilelor prin care acestea se înmulţesc. aşa cum apar la specia umană. Însă ţinând cont de faptul că specia umană nu mai are concurenţă şi nu are cu cine să lupte pentru supravieţuire întemeierea teoretică a fiecăreia dintre aceste mentalităţi este unilaterală. Deci chiar şi problema anteriorităţii oului sau găinii şi-a găsit până la urmă răspunsul în latura principială a problemei. echilibrată. privit din alt unghi. Însă el are deja moştenit acest Complex Eden anterior. Însă reversul ei este violent iar Organismul este prins într-un cerc vicios. Ea poate fi substanţă psihoafectivă ce acţionează într-un fel asupra hipotalamusului (centrul biologic al plăcerii). repectiv una iradiată către elementul proxim de asociaţie. Sistemul psihic se izolează într-o dinamică retroactivă fără sfârşit iar nefericirea periodică şi marcantă este preţul acestui cerc vicios. la încorporarea unei plusexcitaţii energetice. aşa cum a propus epoca victoriană pentru Libido. În acelaşi fel şi reprimarea ei totală. Complexul Matern reprezintă într-adevăr una dintre cele mai mari neutralizări ale individului izolat.

În basmul ‘Frumoasa şi bestia’.. Adolescentul crede în viitor iar bătrânul în trecut ambii sfidând prezentul. Ca punct de vedere statistic. Însăşi marele mit al căderii din Eden a lui Adam şi Eva. inhibându-le. mistic. în timp ce ei nu dau doi bani pe plăcere. Căci zgomotul. prin ameninţarea şi stresarea lor. îl face sociabil. se întoarce invers pentru a capta lumina soarelui. De la adolescentul ce visează la idealuri măreţe până la bătrânul filosof cu convingeri paseiste. reacţii extreme etc. prin pregătirea lor la limita omenescului. deşi obiectul de interes este unul traumatic. Aici poate fi adusă în discuţie situaţia conversiunii chinurilor naşterii în desfătarea edenică a orgasmului libidinal. Fenomenul decăderii morale cu implicaţii în alcoolism. Primul aduce mari progrese speciei. este însuşi Complexul Eden. contraactivarea unei situaţii determinată de exterior. care se manifestă la nivelul energiei care se acumulează treptat tocmai prin această hărţuire energetică pe care Psihicul o resimte din partea mediului reprimator. ca rămăşiţă a acestei predispoziţii organizatorice ale modelului anterior de pregătire a lor. mediul meditaţiei şi practicilor yoga. nici cea a lui Rousseau despre sălbaticul bun şi pur. 75 . hedoniştii extremi văd în asceţi nişte cornute ce se odihnesc sub umbra copacilor şi se apără de muşte. Aceste practici de cazarmă se mai practică şi astăzi ca fenomen subteran în cele mai avansate armate ale lumii. În acest caz. industria a început să pună stăpânire şi pe aceste spaţii orientale sub influenţa expansiunii occidentale. Acest punct este modelul pentru dorinţa a tot ceea ce este traumatic. în timp ce orice încercare de implantare a Religiilor orientale în Occident (în special a Hinduismului) le transformă în variante occidentale. Un obstacol în faţa unei dorinţe o face pe aceasta mai puternică. Teoria platoniciană a ideilor înnăscute nu este străină de implicarea emoţională a acestui lucru. Acest fapt vine să releve reacţia Organismului la mediu adică opoziţia. De aceea au apărut modele culturale diferite. tentaţiile la orice pas constituie un mediu esenţial diferit faţă de cel de origine al acestora. Virusul gripal care se adaptează medicamentelor din ce în ce mai perfecţionate este un exemplu perfect. Cel occidental cu industria lui dezvoltată dar şi cu Religia lui scindată între Rai şi Iad şi cel oriental. vor avea un apetit ieşit din comun pentru grozăvii şi eroisme. Aceasta este şi condiţia Complexului Eden ca opus celui Traumatic. În filmele de desene animate unde animalele fioroase se comportă ca nişte bunici. care s-a putut observa la soldaţii americani întorşi din războiul din Vietnam şi Golf arată exact acest lucru. toxicomanie. pentru pedanterie a virtuţii clasice adoptată însă în mod formal. subiectul vede în această imposibilitate tocmai manifestarea acestei plusexcitaţii care nu îşi găseşte ‘perechea’. Pe baza acestei asocieri ceea ce este traumatic devine eden iar hedonismul extrem pe care în antichitate l-a acceptat Aristip sau un ascetism extrem ce a fost exprimat de stoici. îi face echilibrat cu sine însă incapabil de mari creaţii. reclamele. devotaţi cauzei stabilite de conducători. că creaţiile ‘mari’ ale geniilor sunt mari pentru că însăşi ideea de măreţie este implicată direct de plăcerea pe care o aduce. Tocmai de aceea această grupă de Complexe este activată de către instituţia armatei pentru a crea buni mercenari. acest lucru este tot opera Complexului Eden. Nota: * Pedagogi lipsiţi de talent au consumat un volum de muncă imens în educarea copiilor ca pe maşini. Pe de altă parte. fantasmatic. Fiecare vede problema din punctul său de vedere. adică excitaţia nu este ulterior neutralizată. Pe de altă parte liniştea stoică aduce individului pacea. ca deşeuri pe care legile psihodinamice le lasă atunci când iradiază Pulsiunile Instinctuale. Marile dorinţe sunt mari tocmai pentru că sunt interzise de Complexul Traumatic care. este în bună parte expresia religioasă a acestui Complex. Proiecţia Complexului Eden vizează tot ceea ce este imposibil de atins la un moment dat. nici cea a comunismului sau fascismului. în timp ce asceţii spun că totul este deşertăciune. bestia (negativă) este un suflet bun care se dovedeşte în final a fi un prinţ fermecător. aceşti ‘bravi eroi’ vor avea o reacţie edenică la fenomenul luptei. scăderea valorii de neutralizare după modelul legii autoreglării energetice lasă de asemenea loc pentru posibila ei reabilitare iar Pulsiunea care aminteşte acest lucru. El se constituie aşadar ca rămăşiţe energetice. El se manifestă atunci când Complexul Traumatic nu se manifestă. prin instruirea lor în mod traumatic. un Van Gogh sau un Nietzsche sunt puncte de reper ale istoriei. Este cazul copilului înclinat să facă exact ceea ce este interzis*.Evoluţia înseamnă adaptarea la mediu. Rezultatul a fost de multe ori că ei au devenit într-adevăr nişte maşini dar în sens invers educaţiei. Deci. la cererile lui din ce în ce mai Complexe după principiul concurenţei. cu unitatea lumii dar fără realizări economice şi culturale specifice acestora. a liniştii de tip Nirvana. căci acest gen de indivizi sunt foarte inventivi iar un Beethoven. Complexul Eden este cel care înfrumuseţează lucrurile cu aroma sa fantasmatică. Obiectul traumatic devine unul edenic tocmai pentru faptul că el interzice ceva asemenea plantei care. întoarsă cu sensul în jos. aşa cum violatorul este intrigat mai mult de opoziţia victimei. O astfel de seducţie a interzisului are o aplicare energetică foarte simplă. În acest caz apare plusexcitaţia de care s-a vorbit mai sus. Aceste utopii nu ar fi putut exista fără Complexul Eden. le excită iar neutralizarea unor astfel de dorinţe este un privilegiu deosebit. Reversul negativului în pozitiv este oglinda edenului. prezenţa elementului dorit produce excitaţia psihică iar acestei excitaţii nu îi urmează o neutralizare astfel că legea atracţiei valorice acţionează mereu producând o tensiune dezagreabilă. În acest caz elementul traumatic devine eden. Dragostea unei femei pentru alcoolicul care o bate atunci când este beat şi îi spune că o iubeşte atunci când este treaz este un fapt cunoscut şi frecvent.

Acesta se supraordonează în Complexele Filierei Negative. totul se plăteşte. bolilor cu transmisie sexuală etc. Acesta. 2. Cercul vicios poate merge la nesfârşit. Această situaţie se explică prin faptul că toate Complexele Filierei Pozitive în afară de cel Traumatic. Nimic nu este gratuit pe lume. Pe lângă Complexul Traumatic cercul perfect al retroacţiunii psihice poate fi început de Complexul Eden. Acesta este cazul cu inocenţii condamnaţi pe nedrept printr-o conjunctură în care sunt prinşi. Religia însăşi se prinde în acest joc după cum se va vedea imediat. Freud consideră că fără divertismente puternice. situaţia este inversă pentru celelalte grupe unde conversia se face şi de la Filiera Negativă la cea Pozitivă. fără satisfacţii substitutive.masochismul este un caz extrem al acestei situaţii. Însă nefericirea anterioară este astfel un ocean de două ori mai mare iar acest episod maniacal urmează de multe ori după unul depresiv sau acestuia îi urmează unul depresiv. deşi aici sunt implicaţi factori auxiliari. Religiile care nu sunt folositoare acestei maşinării sociale nu sunt tolerate. la fel cum acesta se poate continua către întregile două Filiere ale Trunchiului Psihic. fără voia lor şi care devin apoi adevăraţi criminali ca urmare a stigmatizării generale. Aşadar tot ceea ce este interzis devine dorinţă şi tot ceea ce este dorinţă trebuie să fi fost interzisă cândva chiar dacă ar fi fost şi numai amânată. Acest model al retroacţiunii psihice a fost teoretizat obscur de către Jung prin conceptul de ‘mandala’. încearcă să se acomodeze acestuia. va prelua mereu excitaţia şi o va transmite către Complexul Eden din nou. O satisfacţie în plus poate fi înţeleasă după modelul drogurilor unde subiectul ştie că dacă va continua astfel sfârşitul îi va fi iminent şi totuşi continuă să se drogheze. Însă această primă grupă de Complexe este rădăcina. respectiv de la T la E. păstrează principiile celui care apare în lumea animală chiar dacă el apare modificat la Om după condiţiile sale social-economice. Libidoul a devenit cea mai puternică Pulsiune a Omului tocmai pentru că a trebuit să fie interzis şi supus unor reguli stricte. Însă aşa este construcţia Psihicului iar ea are logica ei internă raportându-se la mediu. Căci toate necazurile vieţii pornesc de la acestea. cei care realizează ‘ataraxia’ sau cei care acceptă un hedonism moderat au mult mai multe şanse de o viaţă liniştită. Perfecţiunea şarpelui care îşi muşcă coada are însă o explicaţie concretă în mişcarea autoreglativă a Complexelor: Complexul Traumatic devine Eden şi acesta devine unul dintre Complexele Filierei Negative pentru a se converti invers în cea Pozitivă în încercarea de a evita Complexul Traumatic dar şi invers. legătura dintre acesta şi principiile legilor psihodinamice. dacă Complexul Eden este dat de inhibiţia celui Traumatic. Principiul său de echilibru este retroacţiunea adaptării Organismului la Mediu. Modelul creşterii nepermise a Valorii de Neutralizare şi nesusţinerea acesteia conduce la o inhibiţie ce se transformă în excitaţie conform legii excitaţiei. începând cu grupa a doua de Complexe se poate vorbi de inversarea relaţiei dintre ele. Aşadar.2.2. Însă de fapt lucrurile stau exact invers. De aceea situaţia acestor Complexe este oarecum diferită de a celorlalte. ca Pulsiune fundamentală. încercând astfel să fie neutralizat.1. El intră astfel în acest cerc vicios. pe care ei o numesc fericită. legătura Complexelor în mod direct cu legile generale ale Pulsiunii. Situaţia pare absurdă. De aceea când cineva spune că îşi doreşte fericirea. este una simplist argumentată şi care se opune cu ceea ce spunea altundeva că simpla stigmatizare asupra cuiva îl face pe acesta să devină efectiv ceea ce se presupune a fi deşi în momentul de dinaintea stigmatizării el nu era astfel. De aceea afirmaţia lui Freud din ‘Totem şi tabu’ după care ‘nu ar fi fost necesar să se interzică ceea ce nimeni nu ar dori să facă’. respectiv Filiera Pozitivă încearcă să ocolească Complexul Traumatic şi să facă posibilă neutralizarea excitaţiei pe care tocmai Complexul Traumatic o dictează în Complexul Eden. Fireşte că fericirea lor poate fi pentru Van Gogh curat nefericire şi poate că tocmai de aceea el a abandonat Religia. În funcţie de potenţialul energetic cu care vine fiecare în întâmpinarea ei se stabileşte viitorul loc în cadrul bisericii. Acest tip de fericire care este cu adevărat un ‘ocean’ iar prototipul ei este episodul maniacal din tulburarea bipolară (Maniaco-depresivă). Structura Libidoului animal este dată de 76 . principiul de conversiune structurală fiind de la dreapta la stânga. adică să îl ocolească şi în acelaşi timp să facă posibilă neutralizarea Complexului Eden. ca monogamia de exemplu datorită consecinţelor nefaste asupra suprapopulării cetăţilor. la adăpost de Complexul Traumatic. Aşa se face că excitaţia Complexelor Negative se manifestă în sistemul social fie prin teoriile metafizico-religioase fie prin normele sociale şi prin practica economică în general. Se poate spune că aceştia nu au experimentat cu adevărat fericirea lui Van Gogh pe care o trăiesc uneori oamenii cu Tulburări Psihice. de fapt îşi doreşte să scape de nefericirea anterioară sau prezentă. Răspunsul pe care aceste norme îl dau este unul care nu acoperă suspendarea tensiunii psihice dorită de subiect astfel încât retroacţiunea generală a Trunchiului Psihic îi provoacă subiectului o astfel de epuizare energetică fantasmatică încât este mult mai uşor manipulat de maşinăria exploatării sălbatice. ca bază a acestei Filiere. Toată Filiera Negativă intră în slujba promovării Complexului Eden în perimetrul Filierei Pozitive. fără stupefiante nu se poate trece peste necazurile vieţii (‘Angoasă în civilizaţie’). Prima grupă de Complexe poate fi numită rădăcina trunchiului psihic. Complexul Casanova. după modelul retroacţiunii. ca Satelit al celui Eden Libidoul.2. cei care caută fericirea ‘oceanică’ sunt prinşi în mirajul exploatării sociale care este reprezentat de ultima grupă de Complexe a Trunchiului Psihic sau dimpotrivă.

Presupunerea freudiană a oprimării sexuale pe care individul o resimte din partea societăţii care ar fi interesată de utilitate în mod exclusiv. aceea de a fecunda cât mai multe femele. Transferul energiei Trunchiului Psihic către acesta se face prin intermediul Complexului Eden atât pentru că acesta este unul ancestral cât şi. Personajul Casanova este cunoscut în istorie ca un mare curtezan. Chiar dacă nu survine în mod neapărat în carul căsătoriei ‘luna de miere’ trebuie înţeleasă ca neutralizare a unei frustrări pe care orice sexualitate masculină o are. Această concepţie a apărut în special în teoriile freudiene târzii. Pentru Omul Modern s-a produs o deplasare de la tendinţa de a fi cel mai puternic (ceea ce este foarte greu de obţinut) la hiperactivitatea erotică tocmai datorită inhibiţiilor sociale pe care individul trebuie să le îndure. Forma Instinctuală a acestui Complex este dată de ceea ce aici s-a numit Libido Psihic. alte Complexe se transferă către Libido şi îi determină acestuia starea de hiperactivitate. Subiectul face tot ceea ce-i stă în putere pentru a le menţine în cadrul Libidoului. care îşi schimbă din când în când partenerul. Aici trebuie refăcută precizarea că se are în vedere Comportamentul Sexual ontogenetic desigur căci per total el tot de la Sexualitate ia energia. este o simplă proiecţie a propriei tendinţe de a-şi inhiba Libidoul. Deci trebuie negat faptul că Libidoul ar fi dat de la început în acelaşi corp cu Complexul Cain Tocmai pentru că principiul său este altul iar unificarea aceasta se face mai târziu. Marea greşeală freudiană constă în faptul de a fi considerat Sexualitatea Patologică fiind drept una principială. Dat fiind faptul că acest exemplar a fost totuşi cândva mai slab. Aici el a făcut marea greşeală de a universaliza corpul comun al Libidoului cu Pulsiunea Agresivă conţinută deja în Complexul Cain iar această asociere este motorul dereglărilor libidinale tocmai pentru faptul că acestea constituie un fenomen rar în societate statistic vorbind.principiul primar al selecţiei naturale la animalele dezvoltate: cel mai dotat mascul trebuie să fecundeze cât mai multe femele. pentru faptul că şi din punct de vedere ontogenetic el este unul primar alături de cel Traumatic. posibilitatea de fecundare a mai multor femele este echivalent cu a fi cel mai puternic. De aceea Complexul Casanova trebuie înţeles în două forme: una maritală care prezintă restrângerea activităţii sexuale la o singură parteneră iar alta extramaritală. Principiul acestui fapt vine din lumea animală. Acea lună de miere presupune o neutralizare nu numai a Libidoului ci a întregului sistem psihic fuzionat în el pentru că în Libido intră toate Complexele Trunchiului Psihic care se concentrează apoi în cel Eden pe baza faptului că sunt inhibate. după modelul Complexului Cain şi Eden. Complexul care îi împrumută numele este unul universal în special în câmpul masculinităţii nu pentru că induce o eventuală descărcare a Comportamentului său. În felul acesta se poate foarte bine observa diferenţele majore între structurile celor două sfere libidinale ale Omului. Acesta este chiar motorul diferenţierii de capacitate în interacţiune a raporturilor sexuale unde masculinitatea este 77 . Există cazuri unde respectivele Complexe se menţin. S-a văzut mai sus faptul că feminitatea este avantajată faţă de masculinitate în neutralizarea energiei psihodinamice globale pe fondul unor condiţii identice de mediu. respectiv de la cea genealogică ceea ce îl face să existe chiar în viaţa infantilă. Aşadar prin neutralizarea sa Complexul Casanova presupune neutralizarea unei dorinţe preistorice a animalului mascul. Prima formă este încurajată de societate în timp ce a doua este cel puţin blamată şi repudiată deoarece contrazice modelul social de satisfacere a Sexualităţii. ca extremă a sistemului psihic. Psihopatologizarea întregului corp al Libidoului aşa cum a făcut Freud în teoriile lui fireşte că implică un conflict al acestuia cu utilitatea. După cum se va vedea dereglările Comportamentului Sexual au la bază tocmai dorinţa de a păstra aceste Complexe sub incidenţa Libidoului care se modelează după forma lor pulsională. Dar cum Sexualitatea Umană prezintă energie libidinală anterioară celei fiziodinamice fuzionarea Complexului Eden în acest Complex Psihic Libidinal face ca el să devină un fel de Complex Eden de formă libidinală. Din nefericire totul durează cam o lună pentru că. În acest fel ia naştere o asociere unificatoare între acestea după cum s-a arătat. în conceptele de ‘Eros’ şi ‘Tanathos’. El este universal datorită faptului că supraexitaţia libidinală a masculinităţii este înzestrată cu acest principiu al selecţiei naturale care fie că se manifestă prin numărul mare de partenere fie prin numărul mare de acte sexuale de-a lungul timpului ceea ce o face cam aceeaşi. mergând până la refuzul de neutralizare a acestora. Despre argumentele împotriva concepţiilor originar-psihopatologiste ale lui Freud s-a analizat pe larg mai sus. fără să observe că Sexualitatea este ea însăşi un fenomen elaborat ulterior şi că. originară şi prin aceasta. care este din acest punct de vedere un excepţională şi care vizează însăşi originea istorică a acestui Complex. Într-un fel viaţa sexuală din cadrul relaţiei maritale este dictată de obicei tocmai de impulsul acestui Complex Casanova cel puţin la început. mai ales. odată neutralizat. El presupune adaptarea potenţei de fecundare a mai multor femele la una singură conform adaptării la principiile sociale care interzic de obicei poligamia. o asemenea Pulsiune a suferit o suprainhibiţie ceea ce îi dă automat caracterul de Complex. Libidoul trece în cealaltă parte a baricadei iar Complexele celelalte se desprind din asociaţia cu el pe baza disjuncţiei de neutralizare. Principial ea ar duce la răzvrătirea celor care rămân fără partenere în cazul anumitor societăţi. deşi mulţi bărbaţi s-ar simţi măguliţi de o asemenea ‘demascare’. Acesta este cel mai clar exemplu pentru a ilustra fenomenul fuziunii Complexelor în Libido urmat de iluzia neutralizării globale.

1. deci fără ca unul să derive în altul. una a civilizaţiei în general.2. o neagă şi o dispreţuieşte creându-şi astfel propria fantasmă. Stilul de viaţă burghez nu este decât unul proletar care s-a impus economic. Această antropofobie face ca Agresivităţii Umane să i se dea un caracter malign. în presupusa sa sublimare economică. Deci este normal ca şi Agresivitatea să fie împrumutată de la ele. ele au nevoie de timpul aristocratic de fuziune pe mai multe generaţii pentru a se neutraliza. În condiţiile eliminării inhibiţiilor sociale la care masculinitatea este supusă Complexul Casanova s-ar reduce şi el iar scăderea apetitului sexual odată cu accesiunea socială arată foarte bine acest lucru. Însă explicaţia ei este clară. Complexele supraexcitate de frustrările stilului de viaţă proletar nu s-au neutralizat prin câteva generaţii de viaţă burgheză îmbelşugată. Împotriva teoriei autoreglării naturale a Sexualităţii Freud aduce modelul pervertirii în utilitate a Sexualităţii de tip burghez. Lucrurile nu pot însă fi rezolvate simplist căci Agresivitatea este sinonimă cu excitaţia psihică fiind dată tocmai de tumultul oraşelor cu tentaţiile lor infinite şi niciodată satisfăcute pe deplin. cel Matern este un mod de raportare şi implicare în acesta. edenică pe care fiecare este capabil să o atingă dacă respectă anumite reguli. Dincolo de capacitatea de neutralizare a fenomenului maternal care poate avea o anumită importanţă. Iar un element considerat negativ poate fi reconsiderat de cineva odată cu trecerea timpului prin fuziunea acestuia cu alte elemente psihice. Se vede că Agresivitatea răspunde la agresivitate ( la excitaţia psihică în general) cu Complexul Eden. prin intermediul iradierii şi a altor elemente despre care s-a tratat mai sus. La el se raportează toate Complexele Filierei Negative. Lipsa de apetenţă erotică a mentalităţii conservatoare ale claselor aristocratoide nu se explică în acest caz prin refulare. Stigmatul Agresivităţii este el însuşi o Agresivitate antropofobică. Dar cea Umană se raportează tot la aceste Instincte căci fiecare Complex îşi are energia din Instincte. Toate Religiile majore fac acest lucru. Dacă excitaţia energetică se poate neutraliza prin intermediul profitului economic ea se face doar prin intermediul complexelor Trunchiului Psihic şi numai prin acestea. La vârsta infantilă pulsiunile se manifestă foarte firav deoarece ele sunt germinale. Ele apelează la acest Complex pe care îl exploatează deseori prin intermediul Maternităţii. Creştinismul. Asemenea tuturor Complexelor Filierei Negative şi cel Eden este ‘orb’. Aceste reguli sunt 78 . Complexul Eden dublează în copilărie o astfel de neutralizare după cum face cu trecutul în general tocmai sub presiunea trecerii timpului şi a vieţii. După cum s-a arătat mai sus fericirea este complementară pentru nefericire aşa cum este Mania pentru Depresie în tulburarea bipolară (Maniaco-depresivă). într-un fel sau altul. Complexul Eden şi Religia Sub forma Complexului Eden. De aceea nu poate fi vorba de nefericire în negocierea lor comportamentală decât dacă acestea sunt moştenite pregnant de la părinţi. Iudaismul şi Islamismul consideră că realitatea este doar aparenţă în timp ce adevărata realitate este una superioară. Prin urmare excitaţia cu care este investită Sexualitatea Proletară nu aparţine Sexualităţii ci se transferă către aceasta astfel încât determinarea excitaţiei psihice către o neutralizare economică nu se face direct din zona Sexualităţii. să fie înţeleasă ca răul în care Omul se află invariabil. Abuzurile alimentare sunt de asemenea un semn al Agresivităţii iar studii experimentale au arătat că expusă la şocuri electrice. maimuţa dezvoltă creşterea de cantităţii de sucuri gastrice în stomac pe lângă un comportament sexual crescut. el proiectând asupra claselor superioare. O astfel de excitaţie se transferă energetic tocmai către aceste Instincte şi de aceea Agresivitatea apare ca artificială oarecum. El nu ţine seama de realitate. Faptul că el a ajuns înstărit cât de cât abia la sfârşitul vieţii l-a făcut să nu poată distinge prea bine între cele două modele de viaţă. O ultimă problemă ce trebuie analizată aici este cea a relaţiei Agresivităţii cu Complexul Eden. Indiferent de situaţie se crede în mod greşit că copilăria ar fi fericită prin ea însăşi.2.3. S-a observat că Agresivitatea Umană este diferită de cea Animală care are tot timpul un scop precis şi anume satisfacerea Instinctelor. Freud pune acest lucru pe baza unei refulări operată de o morală perfidă dar el face acest lucru necunoscând modul de viaţă aristocratic şi confundându-l cu cel burghez. după cum s-a văzut.dezavantajată în sine. Neutralizarea acestora este echivalentul fericirii. Atunci când acest fapt există se poate observa că profitul economic şi comportamentul sexual deviat pot coexista separat. el urmează calea inversă a supraexcitării Complexelor şi nu este un act de sabotare internă pe care Organismul şi l-ar produce din senin. Prin raportarea la faza agresivă a celui Traumatic el devine un element ce o poate influenţa decisiv. Dar acest proces este unul cât se poate de natural. prin vânătoare sau luptă între masculi în perioada de rut. Iar dacă omul de afaceri ascunde deseori acest gen de tulburări acest caz nu este unul universal totuşi. Complexul Eden este cel care fuzionează în cel Matern dându-i acestuia aroma paseistă care îl caracterizează. Este adevărat că ascensiunea socială cea jinduită de mentalitatea proletară încastrată în abisurile psihicului îşi găseşte neutralizare directă în comportamentul aristocratoid specific fiind întreruptă în alimentarea comportamentului sexual. Se va vedea imediat faptul că în economie pot fuziona multe Pulsiuni. mentalitatea de proletar. 2. Deci utilitatea nu inhibă sexualitatea deviată (prepsihopatologică aşa cum credea Freud) ci îi preia energia care îşi găseşte căi naturale de neutralizare.

războinică. Aşa cum apare în societăţile evoluate ea are rolul de a ‘cuminţi’ pe credincioşii săi. Mai toate Religiile se prezintă dualist. De aceea tensiunea psihică este condiţia Religiei. Însă în cazuri extreme pot intra în scenă mecanisme mult mai complicate de autoreglare energetică la nivelul conversiei energiei fiziodinamice în cea psihodinamică aşa cum apare în depresii. ca opus oricărui fel de traumatism. Dacă oamenii acceptă penitenţele religiilor este tocmai pentru că doresc cu ardoare fericirea. De aceea B. având destule afinităţi cu existenţialismul depresiv din secolul al XX-lea. în primul rând impunându-le anumite norme sociale pe care trebuie să le respecte sau inventând alte norme civile cu autoritate ca urmare a experienţei avute de profeţii. Creştinismul nu se dă înapoi în a face portretul Iadului asemenea unei privelişti de groază. cum ar fi cazul cu autoacuzarea patologică ce se asociază cu rugăciunea religioasă (în special creştină) la penitenţele anorectice ale misticilor sau la Delirul Condamnării la Viaţă Veşnică ce apare în această Depresie. Budismul dimpotrivă. Dacă ar fi să se caute esenţa Religiei Complexul Traumatic va fi desemnat ca fiind ţapul ispăşitor în momentul în care subiectul nu mai poate suporta proiecţiile traumatice pe care le face asupra lumii. Acestr lucru se explică prin faptul că iniţiatorii. Subiectul intră în virusul informatic al nevrozei. în concepţia transmigrării sufletului în general. Lumea este descrisă ca un imens câmp de nefericire şi numai ruperea ciclului reîncarnărilor poate face ca această situaţie să înceteze. Ei au trebuit ca din Traumatic să facă Eden iar lupta dintre aceste două Complexe a determinat mare parte din Fantasmele lor. Pariul lui Pascal trebuie gândit într-o altă lumină în acest caz. În toate Religiile. dacă apare pe un fond prenevrotic după cum se va vedea. ci există pentru că pedepseşte. unde mentalitatea era una viguroasă specifică virtuţii romane. Este interesant a arăta că unele teme ale Religiei pot apărea ca Deliruri ale Depresiei Majore. a milei. Dimpotrivă nimeni nu va da viaţa lui armonioasă pe una atât de zguduitoare cum este cea religioasă iar prinţul care a devenit întemeietorul Hinduismului trebuie să fi avut Obsesii dintre cele mai severe pentru ca simpla vedere a unui infirm să-i trezească o suferinţă atât de mare încât să devină el însuşi cerşetor şi să caute absolutul. Dumnezeu fie este cel care poate răbda şi care poate conduce la pedepse inimaginabile. Deosebirea de acesta se face doar prin cadrul teoretic diferit şi acelaşi optimism specific fiecărei religii spre deosebire de pesimismul congenital ale existenţialismului depresiv. Acest lucru s-a datorat practicii imperiului roman de a recruta soldaţii chiar din popoarele cucerite. Iar cu cât cel Traumatic este mai puternic. erau ei înşişi posesori de Tulburări Psihice (ca tensiune între cele două Filiere Psihice). Este clar aici că această retragere vizează tot o promisiune edenică. Pascal este dispus să-şi sacrifice viaţa lumească pe cea creştină în virtutea celebrului său pariu. Aşa cum psihopatia traumatică se manifestă prin această suprasensibilitate la frică. observată bine de Freud.presupuse ca fiind ca un test pentru această lume în vederea selectării pentru cea superioară. Psihopatia Traumatică este în stare să producă o Nevroză Anxioasă dacă se grefează. mai excitat. unui anumit tip de mentalitate şi de aceea Religia nu este unitară nici în timp nici în spaţiu. Budismul şi Hinduismul fac şi ele acelaşi lucru pentru lume în general şi îi arată doar partea rea. De aceea Dumnezeu nu pedepseşte pentru că există. prin amintirea pe care copilul o capătă de pe urma pedepsei corporale prea accentuate la fel se întâmplă şi cu Religia. în cercul vicios al suferinţei psihice. Permanenta hărţuire a instrumentelor acestei mentalităţi (soldaţii) a făcut din Imperiul Roman să fie sensibilă la o ‘religie de sclavi’. Aceste norme sunt un fel de învăţătură pentru cei care nu au trecut prin aceste experienţe. tocmai pentru că Complexul Traumatic reduce orizontul de neutralizare al sistemului psihic. Aceşti cobai au resimţit lipsa acestor emoţii materne. părinţii acestor Religii. Pe 79 . susţine că lumea este o pedeapsă şi că fiecare om este supus unui ciclu de reîncarnări de unde el se poate retrage numai prin practicile budiste. deşertăciunea. Nu este de mirare că religia creştină a reuşit să aibă între rândurile sale soldaţii romani hăţuiţi continuu de atacuri străine din partea barbarilor sau din cea a popoarelor pe care aceştia le subjugau. în Eden. în vâltoarea istoriei. adică tocmai neutralizarea edenică pe care Complexul Traumatic o determină şi fuziunea lor retroactivă. este una dintre aceste căi. Acestea se pot vedea şi în Hinduism sau Budism. cum spune Nietzsche. Sistemul psihic trebuie astfel să îşi găsească altundeva alte surse de neutralizare. Esenţa religiei este însăşi fericirea pe care o promite şi nimeni nu ar adopta-o dacă nu ar promite acest fapt. după cum se va vedea. cu atât credinţa este mai puternică. Ele se aplică însă doar unei anumite societăţi. de părinţii ei. principiul suprem. Transformarea traumaticului în eden este principiul acţiunilor umane ce se supun invariabil legii atracţiei valorice. Cel care pune la bătaie viaţa lui pentru a câştiga o infinitate de vieţi în Rai el nu pune la bătaie viaţa lui armonioasă ci viaţa lui nefericită năpădită de Psihopatia Traumatică (eventual ereditară) ce poate fi întâlnită la un moment dat. domestice. O Religie polisistă. ca o luptă dintre principiile binelui şi ale răului. fie el încearcă să se lupte cu un principiu malign (care aduce tot timpul doar răul în lume) fie lumea ca atare este rea şi fuga din ea este însăşi conversiunea edenală a traumatismului. Recurgerea la Complexul Matern. adică o Religie a libertăţii. Aici este implicat şi Complexul Cain şi cel Traumatic. făcea ca acest Complex Eden să se neutralizeze prin însăşi victoria pe câmpul de luptă. tocmai pentru că ea se opune traumatismului lumii. Religia este credinţa în fericire.

fiecare declarându-se religios dar care poate investi în Religie sentimente şi interese diferite. investirea ei originară cu Complexul Eden adică cu acele elemente din natură ce produc prin ele însele o neutralizare psihică considerabilă. Astfel că ele rămân prototipuri pentru Complexul Eden.lângă învăţămintele la cumpătare şi la viaţă moderată.2. ‘estetic’ şi ‘artistic’. Aşa cum depresivul se plânge de situaţia de a fi condamnat să trăiască veşnic. Dincolo de celelalte resorturi tehnice ale ei. ea produce satisfacţie prin însuşi formalismul ei fără să fie în realitate ceea ce iluzia ei pretinde că este dar fără ca ea însăşi să pretindă acest lucru. Trebuie făcută distincţia între conceptele de ‘pitoresc’. Aşadar atunci când Pascal face pariul cu pricina. el nu-şi pune viaţa şi armonia sufletească la bătaie. la fel şi Omul îşi sacrifică viaţa pe care o are în schimbul acestor plăceri lumeşti. Arta rămâne acea iluzie a farmecului edenic. ca model pentru evitarea Tulburărilor Psihice. Religia devine astfel terenul interpretării personale a fiecăruia. Contrariul poate fi eventual susţinut de artiştii înşişi fiecare susţinând implicit sau explicit că arta lui este ‘adevărul absolut’ însă la fel cum psihanaliştii ce sunt exclusivişti cu ‘interpretările’ pe care le fac şi artiştii pot face acelaşi lucru.4. care vor fi tratate mai târziu. Ea este o acumulare psihică adânc ereditară legată de această experienţă existenţială iar formele Tinereţii sunt 80 . pentru că şi Esteticul şi Artisticul se asociază şi se alimentează de la Pitoresc. sunt obiectivele primare ale Artei. aceste învăţăminte pot foarte bine deveni frustrări pentru ceva în special. Un astfel de peisaj este întradevăr o mare nenorocire pentru el deoarece ‘fericirea eternă’ este o contradicţie în termeni. Liniştea profundă a unui om normal nu poate fi dată pe nici o Religie ci doar tradiţia îl face să respecte unele ritualuri. Factorul cultural şi cel medical este decisiv în acest caz. Arta nu ar fi decât un amalgam de sunete. Fireşte că se pot aduce un noian de contraargumente aici şi construi o dezbatere în toată regula. el este şi mai terorizat de destinul lui sisific care înseamnă acelaşi lucru iar a trăi în acelaşi fel veşnic. reutilizarea lor. Excitaţia Libidoului supus acestor reguli este foarte mare şi de aceea către el au fuzionat Complexe dintre cele mai diverse determinându-i forme psihopatologice care se poate vedea astăzi în anumite cazuri. o parte specifică în care este concentrat acest sistem în totalitatea lui. Complexul Eden şi Arta Specificul Artei constă în iluzia modului său de a produce neutralizare. Fecioara şi frumuseţea feminină ( secundară fecioarei) se datorează faptului că Instinctul Sexual îşi găseşte în această perioadă a vieţii funcţionarea optimă. scoaterea lor la lumină. Ele însele pot provoca Tulburări Psihice prin faptul că din cumpătare se va fi ajuns la frustrare prin exagerarea abstinenţei brutale în locul hedonismului moderat pe care aceste poveţe îl invocă.1. Aici pot fi luate în consideraţie elemente ca pădurea virgină. Ea determină posibilitatea de neutralizare libidinală pentru viitorul soţ a cărei excitaţie libidinală trebuie să fie foarte puternică iar tensiunea psihică de asemenea. Este clar însă ca nu simpla odihnă produce o astfel de satisfacţie ci stimularea unor resorturi prăfuite şi ascunse ale psihicului. Aşadar frumuseţea fecioarei şi pitorescul înfăţişării sale stă tocmai în această neutralizare energetică dată de neutralizarea libidinală. reînvierea lor. Frumuseţea este un atribut al tinereţii. decât omul care are o anumită experienţă în acest domeniu. pentru a evita o frustrare Omul ar face tot ceea ce-i stă în putinţă. Însă tratarea Artei în această lucrare este una extrem de generală şi o astfel de expunere în amănunt va face obiectul unei alte lucrări. Femeia frumoasă este obiectul societăţii reprimatoare a Libidoului. existând pe acelaşi plan cu ea. Acestea sunt arhetipurile principale ale Complexului Eden. Capacitatea de a reda trecutul suprainvestit edenic sau de a prevedea o fericire a viitorului. 2. Arta nu dezvoltă un vast sistem teoretic cosmologico-sociologic ci îl ia ca premisă. fumează şi iau droguri. Din el ea dezvoltă doar un anumit moment. Pitorescul este frumuseţea originară a naturii. etc. arată în ce mod Omul îşi dă viaţa pentru a-şi mări satisfacţia. Spre deosebire de Religie. În orice caz astăzi este din ce în ce mai clar că Arta nu are valoare absolută. În multe dintre comunităţile civilizate regulile sociale fac ca femeia tânără să îşi păstreze virginitatea până la căsătorie iar partenerii sunt predispuşi a rămâne împreună toată viaţa. forme culori. Omul este cel care dă sens Artei iar ideea metafizică că ea ar avea un sens prin sine însăşi şi că oamenii ar percepe extrasenzorial acest sens nu rezistă la simpla probă dată de faptul că un om ‘needucat’ în Artă percepe şi gustă un alt gen decât cel educat. Complexul Eden reprezintă pentru Artă ceea ce combustibilul este pentru motor. Pitorescul stă la baza celorlalte. ca oricare altul. Temându-se de gândul morţii. Toată argumentarea lui este irelevantă. De aceea ea este doar un vis frumos care produce satisfacţie doar în momentul visării sau doar unui anumit resort din Psihicul Uman dar care nu poate acoperi întreaga arie a acestuia. pădurea virgină aminteşte de fructele şi bunurile sale neexplorate de alţii în aşa fel încât cineva poate avea o satisfacţie imensă explorându-le şi întemeind acolo o comunitate care îi va recunoaşte paternitatea. Iată că Frumuseţea este secundară Virginităţii. Iluzia acestei plăceri rezidă în Complexul Eden fie direct prin descrierea fericirii fie indirect prin descrierea elementelor din jurul Complexului Traumatic. Dacă ar fi nemuritor şi ar putea lua droguri veşnic atunci fiecare ar accepta pariul dar aici este o altă imposibilitate. ci tocmai această Tulburare Psihică ce îl decimează. frumuseţea fecioarelor. deşi ştiu că viaţa lor se va scurta astfel. fiind o extroiecţie psihică a privitorului şi nu un atribut al fecioarei însăşi aşa cum se crede. Fără acest Complex.2. Faptul că oamenii beau alcool. sălbatică. o neutralizare prin ‘plăcerea contemplaţiei’. inocenţa copiilor etc.

curată. Din acest punct de vedere arta clasică trebuie să fie regândită dincolo de investiţiile edenice secundare (datorate vechimii) în ceea ce priveşte capacitatea lor de a stăpâni Pitorescul sau Esteticul. ce apare în pictura lui Bosch. După cum am arătat ele sunt insule energetice formate ereditar. ‘Luceafărul’ lui Eminescu are un moment în care personajul principal îşi ia lumea în cap ca urmare a dezamăgirii din dragoste. la Picasso sau Dali. de revoltă. În locul lui existând zgomotul cald al roţilor şi tropăitul cailor ce se poate vedea clar în arta de sorginte clasică. Pentru sufletul uman clădit de milioane de ani pe frustrări abundenţa contemporană nu este decât o încercare de a trezi un mort de inaniţie cu mâncăruri alese. fie ea civilizată. Agresivitatea ritmurilor reprezintă arhetipuri ale puternicilor maşini unde pistoanele şi roţile lor au o astfel de mişcare ritmată. Simfonia a V-a de Beethoven reflectă pasaje de izbucniri explozive. revoltătoare etc. fie sălbatică. 81 . Unul este cel traumatic. Zgârie-norii americani. care poate fi şi naturală totuşi. porneşte de la revolta lui iniţială concentrată şi în revolta antisemită. Aceste arhetipuri ale industriei moderne se deosebesc de ritmul mai nuanţat al muzicii clasice. vizează competiţia în scopul general al selecţiei naturale unde învingătorul este recompensat. unde vocea solistului pare aceea a unui mort putrezit. De aceea atunci când aceste obiecte pitoreşti sunt subiecte ale Artei. Acest fapt reflectă o situaţie psihologică concretă şi anume cea a conversiunii structurii Complexului Traumatic în cel Eden. Cultura jocurilor video de astăzi a permis o reinventare a naturalismului postromantic căruia i s-a dat formă tehnologistă. ‘zgârietoare’. la fel este şi cu frumuseţea sexelor de care el vorbeşte. lucrare care marchează consolidarea cubismului. fiind întotdeauna producţie umană faţă de Estetic. denotă agresivitatea arhitecturală. modul în care Arta semnifică nu trebuie să însemne doar ‘mură în gură’ a semnificatului. sacadată. rigide. ce produce un sentiment amestecat de greaţă şi groază. apărută ca o revoltă puternică. din secolele trecute. Agresivitatea.‘înfrumuseţate’ ulterior. Arta futuristă de la începutul secolului XX. constituind aşanumitul domeniu al ‘esteticii urâtului’. Celălalt moment este cel direct edenic. hazardată. unde fericirea este trăită direct prin arta calmă. sunt toate în măsură să acţioneze într-un alt mod asupra Complexului Traumatic. ce a prins atât de bine printre antisemiţi sau printre tinerii revoltaţi din motive diverse ca dragostea sau motivele economice. Dacă Complexul Traumatic are formă reflexivă rezultatul este Arta Tragică. armonioasă. în opera de final a lui Goya. Tematica scabroasă. El nu are nici o satisfacţie specială decât cea investită de privitor şi care revine din această cauză la obiectele din care el face parte. reflectă de asemenea agresivitatea ambivalentă a lui faţă de feminitate în general. Acesta este Frumosul Originar. Lipsa lui poate provoca suferinţa iar suferinţa se poate prelungi însă abundenţa prezenţei lui ulterioare nu poate reface echilibrul iniţial. ea este concentrată întotdeauna asupra viitorului promis de actul revoltei însuşi. unde obiectul produce prin sine însuşi neutralizarea energetică. ce par prisme masive de oţel. Agresivitatea din dragoste reiese din poeziile romanticilor. În cazul artei date în jurul Complexului Traumatic. de agresivitatea cuprinsă în el. Căci oricât de important ar fi pentru instinct obiectul nuclear de neutralizare el rămâne totuşi un fapt banal. Copilul care intră şi el la spectrul Frumuseţii este de asemenea un arhetip edenic prin simplul fapt că neutralizează Complexul Matern. Pentru cealaltă formă a acestui Complex (cea agresivă) arta este una violentă. după tensiuni controlate şi depresive ca urmare a dezamăgirii din dragoste. Pitorescul. Dimpotrivă Esteticul şi Artisticul reprezintă Frumosul Secundar pe care obiectele diferite de cele primar frumoase devin totuşi frumoase pentru că se asociază cu obiectele ce sunt primar frumoase. rareori se întâmplă să producă efecte estetice şi confuzia sentimentelor este în acest caz foarte comună. scopul Instinctului Matern şi care este la rândul lui scop pentru cel Sexual. Acesta este un al doilea nivel de fuzionare. Prin ele vorbeşte glasul strămăşilor. în muzica ‘metal’ din avangarda epocii contemporane. care apelează direct la Complexul Traumatic de unde acesta are o reflexie edenică secundară. De aceea Pitorescul se află la primul nivel de fuzionare a Pulsiunii în afara obiectelor de satisfacere imediată. modernă. unul mai depărtat de obiectul nuclear de neutralizare a Pulsiunii. călătoriile se fac cu animale de tracţiune iar zgomotul motoarelor maşinilor moderne nu există. Ea este direct descendentă din baza socială care este atât de specifică celei americane datorită concurenţei economice şi ritmului de viaţă extrem de alert. Nu degeaba Picasso a spus că ‘bunul gust ucide creaţia’. după cu se va vedea la Complexul Narcis. Distribuirea Complexului Eden în neutralizarea energetică produsă de Artă vizează două momente. foarte populară printre tinerii contemporani. pe baza asocierii. Epocile clasice prezintă un scăzut nivel industrial. Motivele economice pot reieşi din muzica ritmată. Muzica lui Richard Wagner şi succesul ei. ‘Domnişoarele din Avignon’ de Picasso. După cum se va vedea la subcapitolul ce tratează despre psihologia cognitivă. adică prin ceea ce s-a numit deseori artă clasică cu tot echilibrul ei. De aceea subiectul pitoresc are puţine şanse să devină Artă. face apelul la noile modele tehnologice care sunt noile subiecte ale Artei. Diferenţa dintre Estetic şi Artistic este aceea că Artisticul cuprinde şi o investire narcisică. Aşa este cu ‘sublimul’ de care vorbeşte Kant şi care este în mare parte Pitoresc. Poeziile lui Baudelaire sau Bacovia. Iar abstractizarea psihică a unei astfel de recompense se regăseşte în arta agresivă.

Dacă această formă este împinsă la extrem ea poate deveni uşor una tragică. cu scopul de a scoate în evidenţă bunăstarea proprietarilor. Aici pot fi exemplificate ‘Coloana Infinitului’. Poezia descriptivă. De asemenea trebuie avut în vedere faptul că într-o Operă de Artă pot fuziona mai multe astfel de forme generale. este un astfel de poem metafizic. De asemenea ‘Sărutul’ lui Brâncuşi relevă o manieră inocentă de adoptare formală a Artei. Ca criteriu general pentru forma metafizică se poate arăta mai întâi repetiţia elementelor de compoziţie. Kant atât de poetic spusă. deşi acestea apar contracarate. negative în mare parte. Brâncuşi. Pictura realistă ce face abuz de amănunte şi sculptura de acest gen se înscrie şi ea aici. Este posibil ca între formă şi temă să existe o discordanţă profundă dar asta nu schimbă cu nimic percepţia estetică produsă publicului. Legănatul dă copilului siguranţa că cineva este lângă el şi că poate adormi în linişte fără să fie ameninţat. aici se poate observa o varietate de genuri şi stiluri în artă. O astfel de manifestare este înscrisă în forma euforică a artei de tipul Complexului Eden. adică la modul de tratare a acestui subiect. fie cu măreţia universului. nehaotică. luxuriantă ce se opreşte le foarte multe amănunte ce aminteşte de episodul maniacal din tulburarea bipolară. fireşte controlate de un simţ fin al realităţii. Ea apare atunci când fericirea este trăită momentan transparând prin forma Artei. aşa cum apare în cele mai reprezentative piese ale lui Mozart. Noile tendinţe din muzica electro combină de multe ori agresivitatea ritmului cu tematica metafizică. prin identificarea cu gloria trecutului. Arta pop intră uneori în aceste metafizici implicite sau ironice la adresa mercantilului. Picturile lui Miró. ca modele ale formei metafizice în Sculptură. ‘Pasărea măiastră’ sau ‘Cuminţenia pământului’ ale lui C. lipsită de stringenţă. alături de cel Narcis şi Cain ce se întrunesc în cealaltă jumătate după cum se va vedea. Poezia ritmată. dată fiind şi condiţia socială modestă a acestor artişti contracarată dionysiac. nemurirea. care face jumătate din plăcerea estetică. Arta minimalist-geometrică este una metafizică deşi se recunoaşte ‘minimalistă’ prin autorii ei reprezentanţi chiar dacă ei au numit-o astfel fie din falsă modestie fie din ironie. tocmai datorită excesului de forme luxuriante. Beethoven trebuie să fi simţit lucrul acesta ca pe o 82 . Nietzsche. legea morală în mine’. se referă la ceilalţi oameni după cum se va vedea mai bine la Complexul Tabu. ‘Cerul înstelat deasupra mea. Trecând pe domeniul direct al Complexului Eden. Picturile lui de Chirico sau ‘Persistenţa memoriei’ a lui Dali. măreaţă. Cu toate astea într-o anumită doză se poate vorbi de astfel de ieşiri euforice. ceea ce se observă în piesă. Experienţele lui Cristo de învelire a clădirilor pot şi ele fi puse aici. cu simptomul său central. în timp ce propria persoană se identifică cu această imensitate având ca resort agresiv deci o consecinţă edenică. percepţie care este una subliminală. monumentală. care adoptă o manieră infantilistă. matematizarea structurii acestora şi uneori lipsa lor de îmbinare cu sentimentul gingaş sau graţios.Tematica metafizică. care are funcţia de a-i recunoaşte omului infinitatea. Beethoven suferea o mare dezamăgire în dragoste. Muzica electronică a lui Klaus Schultze sau Jean Michel Jarre întruneşte şi ea aceste criterii. Acesta este păstrat ca arhetip general şi reluat în manifestări artistice aşa cum se vede în cântecul despre seara de Crăciun foarte popular în Occident. ‘Aşa grăit-a Zarathustra’ de F. relevă acest fapt. Acesta se manifestă prin producţie mentală masivă. Forma inocentă presupune o tratare naivă a temei.plânsul dependent apare atunci când prin forma artei sale. Maxima lui I. care se materializează prin Complexul Eden. Deşi produsele artistice pot fi identice cu acelea ale primitivilor ele se deosebesc de acelea prin faptul că sunt produse Artistice şi nu doar Estetice sau chiar Pitoreşti. se pot înscrie şi ele aici. aminteşte de modul în care copiii sunt legănaţi pentru a adormi. la subiectul ei ci la forma ei. ceea ce în estetica clasică se numeşte ‘sublim’. Poezia de tip legendă sau cea fantasmatică se înscriu în acest gen de formă artistică.ritmul legănat care apare foarte des în muzica liniştită. la Mozart sau chiar la Beethoven.gestul neajutorat repetat şi eşuat. Se poate vedea clar în muzica folclorică de petrecere în ce măsură apare nuanţa de tip Dionysos.4 4 Simfonia a V-a de Beethoven este un caz cu totul special. Poe sau atunci când Shopin pune această formă în ‘Marşul funebru’ părăsit de iubită şi pe pat de moarte. unde Complexul Matern are un rol esenţial. . Arhitectura barocă se înscrie de asemenea într-o astfel de formă. În muzică. pot fi incluse aici. El a pornit de le un fapt banal şi care apare drept centru de greutate în întreaga piesă şi anume ciocănitul în uşă al unui cunoscut venit probabil să-l consoleze. subiectul turuie fără încetare romane întregi în tot atâtea clipe. artistul parcă îşi plânge de milă cerând acea mereu liniştitoarea mângâiere a mamei păstrată de asemenea ca arhetip. liniştită şi armonioasă. Forma metafizică constă fie în paseism. De asemenea trebuie înţeles că acest Complex Eden nu se referă la tema Operei de Artă. piesele de dragoste. Fireşte că aceste forme nu sunt standard şi fiecare Operă de Artă îşi are propriul său destin către Complexul Eden. Norocul este că s-a consemnat că atunci când a scris această simfonie şi că se poate spune împrejurările în care a scris-o. se pot observa câteva particularităţi al formei: . Klee sau Dubuffet. respectiv Fuga de Idei. ca în cazul poemelor lui E. . Distincţia de mai sus îşi găseşte aici utilitatea. unde cuvintele sunt special alese şi aranjate încât să dea o notă de libertate calmă aşa cum apare în genul clasic relevă o naturaleţe caldă. Simfonia a V-a de Beethoven conţine adevărate plângeri pe care copilul din el le face pe lângă pasajele explozive povestind necazul lui.

devenind opoziţia între bine şi rău. este chiar esenţa sufletului. faptul că sunt dualiste. Orice convertire sau trecere pe tărâmul Religiei a unui subiect se face fie prin existenţa sciziunii între Filierele Trunchiului Psihic. fie prin existenţa unui traumatism direct. ca manifestare a sufletului omenesc. Această trecere dramatică de la disperare la răbufnire explozivă şi apoi la detaşare dispreţuitoare şi-a găsit în Simfonia a V-a o rezolvare de referinţă. aşa cum s-a întâmplat cu filosofiile lui Platon şi Aristotel sau cu critica raţiunii. conservarea şi înnoirea. Toate acestea conduc la supraexcitarea Complexului Traumatic. Religiile au comun. ea este imboldul psihologic principal al acestuia. În orice caz. detaşată.2. de consecinţele şi învăţămintele care se leagă de nivelul ei de dezvoltare. Cu toate acestea. Aceasta este localizarea psihologică a gândirii metafizice. bazate în special pe logică şi cu mai puţină înclinaţie spre experiment ceea ce este deja domeniul ştiinţei. ceea ce este cam tot acelaşi lucru. în cazul în care nu sunt şi una şi alta. Einstein. ceea ce probabil că îl scotea pe muzician din răbdări. deoarece acesta este omolog celui Traumatic. să caute principii devenind astfel un complicat sistem de gândire. Însă trăirea ei este una eminamente religioasă pentru faptul că metoda raţională folosită pe larg de filosofie sa asociat totuşi cu concluziile religioase.5. De la Complexul Eden către celelalte Complexe de asociere pe Filiera Negativă se poate observa nevoia Omului. 83 . de aceea orice se raportează fie pozitiv fie negativ la această problemă se raportează implicit şi la nemurirea sufletului.2. Doar cele psihologice sunt aici relevante iar faptul că unii ajung filosofi şi alţii oameni de ştiinţă. Ea reclamă în mod indispensabil relaţia cu Religia. cel pământesc şi cel divin sau spiritual. Ea nu se mulţumeşte cu rezolvarea pe care Religia o aduce. cu câteva excepţii minore. În zilele noastre filosoful nu mai este neapărat cel care încearcă să demonstreze nemurirea sufletului sau universalitatea lumii ci cel care caută esenţa lucrurilor cu instrumente şi metode intelectuale.2. care a fost preluată de la Kant ca reper general acceptat în cercurile autorităţii religioase. Simfonia a V-a este un amalgam de disperare deznădăjduită şi compensare orgolioasă în genialitate. fie prin presiunea morţii. Caracterul traumatic al meditaţiei asupra morţii conduce la o compensare filosofică. De altfel metafizica a fost şi va rămâne încă influenţată de metodele şi rezultatele Ştiinţei. Iniţial filosoful era cel care caută principii asupra lumii iar apoi cel ce folosea un anumit sistem de gândire. acolo unde nu există un dualism ontologic explicit. Prin Complexul Eden se manifestă cele două principii fundamentale ale Vieţii. Alteori simpla unitate a lumii le implică pe celelalte două deşi nu în mod direct. Din punctul acesta de vedere inclusiv termenul ‘metafizică’ sugerează legătura cu Ştiinţa. Alteori metafizicienii au fost şi oameni de ştiinţă sau ştiinţa propriuzisă purta numele de filosofie după cum arată una dintre lucrările de referinţă ale lui Newton. a individului de a se proteja de legile lumii care îl prezintă ca trecător. cu atât mai mult cu cât acest cunoscut insista. umilinţă iar tensiunea sa psihică trebuie să fi fost destul de mare. existenţa lui Dumnezeu (ceea ce o face legată de Religie). Astfel că dualismul se mută de pe planul ontologic în cel axiologic. unitatea lumii şi tot ceea ce conţine sub sine o generalitate atât de mare încât nu poate fi cuprinsă sub experiment. a luat pe acestea tot din demersul filosofic. că împart lumea în două mari registre. se datorează unor astfel de factori psihici specifici. ceea ce coincide cu o reacţie stoică la ciocănitul în uşă şi compensarea în Orgoliu pentru ca apoi să ia din nou o atitudine metafizică. Metafizica are ca interes probleme ca nemurirea sufletului. Ea este nemulţumită de explicaţiile religiei chiar dacă. Ea încearcă să rezolve contradicţii. Pornind de la această opoziţie dualistă între Spirit şi Materie s-a încercat reunificarea lor. cu fizica. Filosofia încearcă să explice raţionalizat demersul Religiei aşa cum teoria transmigraţiei sufletului a lui Platon preia acest element din Hinduism. Această problemă concentrează în jurul ei pe celelalte. După cum s-a spus mai sus esenţa Religiei. de renunţare specific romantică faţă de nimicnicia lumii. În aceste două Complexe aceste principii îşi găsesc realizarea. rădăcina trunchiului psihic. Moartea înseamnă pentru individ pierderea întregii sale autonomii. Uneori metafizica a înlocuit Ştiinţa în afara momentului când aceasta încă nu se născuse (cum este cazul cu cea antică) respectiv când situaţia psihică a subiectului a cerut-o Sunt cunoscute puseele filosofice ale lui A. Complexul Eden şi Filosofia Gândirea metafizică are în comun cu cea ştiinţifică dexteritatea conceptuală extrem de dezvoltată. chiar dacă din punct de vedere conceptual nemurirea sufletului nu este implicată (sau nu este un concept central) în orice sistem metafizic. până la Kant astfel de poziţii fiind sporadice. Existenţa lui Dumnezeu este prin sine însăşi suficientă pentru a legitima certitudinea nemuririi sufletului şi de aceea concentrarea asupra ei capătă întâietate. edenică a sa. la rândul ei. Filosofia însă s-a putut încet-încet îndepărta de Religie devenind independentă datorită apariţiei unor probleme specifice demersului său.1. demersul religios devenind treptat unul filosofic chiar dacă istoria filosofiei se grefează totuşi pe un interes ştiinţific originar declarat. De aceea deosebirile metodologice între ştiinţă şi filosofie sunt minime. adică prima grupă de Complexe. Aici urmează imediat decăderea în gândurile morbide ale plânsului dependent şi ale gestului neajutorat după o perioadă de adaptare a formei metafizice. demersul filosofic poate reveni Religiei. Toate problemele metafizicii însă converg către nemurirea sufletului.

prin descoperirile sale savantul poate dărâma o tradiţie. după cum comportamentul moral al nevroticului îi dă acestuia şi o satisfacţie negativistă faţă de obiectul de neutralizare inhibat specific. cadrul de reguli pe care ea le respectă sunt la fel ca în cazul celei pragmatice. după cum M. 2. Ştiinţa. el nu poate suporta cruzimea Ştiinţei dar nici abandonul. Tocmai de aceea profitul economic de anumit tip poate intra sub incidenţa Complexului Eden. un astfel de Psihic se poate fixa asupra interesului de a căpăta o oarecare bunăstare. este suficient să aibă gustul pentru aprofundare. Din cele spuse până aici este clar că filosoful este un fel de om al nimănui. Până şi blestemele lui Sartre sau Nietzsche la adresa lui Dumnezeu nu sunt altceva decât răutăţi ale unor copii ce sunt nemulţumiţi de faptul că părinţii le-au refuzat ceva. Este evident că retragerea omului de ştiinţă în lumea lui. Fireşte că aici poate mai mult ca în oricare altă aplicaţie a Complexului Eden exteriorul determină în mod decisiv rezultatul final al demersului ştiinţific însă tocmai pasiunea descoperirii. făcând carieră în acest domeniu sunt în acord cu Complexul Eden.6. la fel ca în cazul Complexului Matern. însă principial omul de afaceri nu are acest interes ci doar pe cel de astfel de profit personal.Aşadar cel mai crud ateu filosof este un religios. Eliade a spus. Aşa cum copilul prezintă faţă de părinte clivajul specific şi că orice sentiment de ură faţă de acesta este dublat de unul tandru. Legătura cu acest Complex vine din credinţa în nemurire pe care valoarea ştiinţifică i-o dă unui astfel de autor prin celebritatea de care el se poate eventual bucura. pentru căutare. lasă să transpară Complexul Eden iar această predispoziţie se va materializa prin intermediul Complexului Polis.7. ei îl cântă mereu. Experienţe de viaţă speciale îl pot conduce către Ştiinţă odată cu schimbări relevante în suprastructura sa psihică. Se poate observa că idealurile unei persoane care este implicată direct în economie. Maturizarea. 2. convertiţi la Creştinism sunt relevante.2. stilul de viaţă frustrant poate conduce la transferuri formaţiei filosofice sau ştiinţifice către Religie. Or acest risc presupune prizonieratul subiectului care riscă între traumatismul eşecului şi caracterul edenic al succesului. pentru despărţire a firului în patru. atâta timp cât se face din pasiune şi nu din hazard. respectiv atunci când subiectul caută cu orbire un profit pentru care nu este necesar din punct de vedere social să fie implicate aceste forţe. Alta este situaţia profitului imens. unde activităţile economice sunt efectuate pur şi simplu din nevoie nu se poate vorbi de implicarea vreunui Complex.1. tocmai pe baza moştenirii psihice a Omului. Deoarece. Căci acest comportament este dictat de interesul de supravieţuire al Instinctelor. este pe de o parte rezultatul formei reflexive a Complexului Traumatic iar pe de alta conversiunea lui edenică. retragerea depresivă în sine a Religiei. Ea presupune angajarea în anumite investiţii. la fel pentru aceşti autori Dumnezeu va rămâne în continuare atotputernic. Dacă se presupune o situaţie cu localizare într-un anumit moment genealogic. Se acumulează astfel un capital ce poate fi reinvestit la infinit. unde subiectului îi este o povară viaţa. se poate găsi o situaţie de sărăcie extremă. Un astfel de suspans. dezvirginarea domeniului denotă interesul edenic al cercetătorului. fiind puţin din amândouă dar neputându-se decide spre una dintre ele. Cazul lui Einstein sau a altor autori care au avut experienţe traumatice sau cazul cu filosofii Atenei ocupată de Roma. prin cercetările. la bunăstarea generalizată. El se vede pus în situaţia de a păşi primul pe un anumit domeniu de cercetare.1. Subiectul poate să creadă că profitul economic este singura lui fericire la fel cum un Casanova crede că următoarea femeie posedată îi poate spori această fericire. Psihologia afectivităţii economice presupune o manevrare a bunurilor economice în aşa fel încât operaţiunea aceasta să aducă profit. Despre acesta se poate spune că este guvernat de un Complex.2. Atunci când interesul economic este o banală luptă socială pentru existenţă. Atunci acest conţinut psihic va fi investit exact cu un înalt potenţial energetic. fie prin dărâmare totală fie parţială a paradigmei tradiţionale. Complexul Eden şi economia Interesul pragmatic poate deveni şi el unul de neutralizare a Complexului Eden. Actul său de a gândi îl leagă invariabil de filosofie şi de religie totodată. arată în ce fel o astfel de excitaţie poate conduce la acest rezultat. pe filiera arborelui genealogic. Dexteritatea mnezică a omului de ştiinţă care se prezintă ca o bibliotecă ambulantă. unde efortul pentru a o duce de azi pe mâine este foarte mare. în laboratorul sau în domeniul lui. unde. pentru întemeierea familiei. 84 . dublat de predispoziţia ereditară pentru acumulare de bunuri. Complex care face parte din următoarea grupă de Complexe.2. la un oarecare procentaj de risc. Complexul Eden şi Ştiinţa Modelul gândirii ştiinţifice este cel pragmatic. se raportează la o constituţie psihică de tip pragmatic unde metodologia. poate să devină superior ei deci o poate agresa într-un fel sau altul fie prin continuitate ceea ce înseamnă superioritatea lui faţă de ea. Nu este necesar ca filosoful să fie împotriva lui Dumnezeu. care poate conduce la evoluţia fondului social. de evidenţiere personală. denotă o mare excitaţie a Complexului Traumatic căci el este în stare în mod specific să lărgească orizontul Memoriei iar psihopatia traumatică şinevroza anxioasă cu capacităţile lor de a reda mnezic în cele mai mici detalii stimulul fobic.2. la evoluţia economică.

Această manifestare modernă a Complexului Polis este direct dictată de influenţa pe care cea de-a treia grupă de Complexe o are asupra Trunchiului Psihic. între aceste două clase sociale generale. Numai în societate el îşi poate satisface Instinctele iar contactul cu animalele sălbatice îl dezavantajează evident. Nietzsche a observat foarte bine această sciziune între ‘moralele de stăpâni’ şi ‘moralele de sclavi’. 2. eliberată de neajunsuri. clasa aristocratoidă va dezvolta un spectru de reguli sociale şi resorturi de consolidare a societăţii în forma care o avantajează.3. Aceştia pot fi alte complexe. fapt ce poate atrage ]n mod evident Complexul Traumatic prin iminenţa pedepsei. chiar dacă nu atât de tranşant ca atunci. Prima formă născută pe fondul neajunsurilor. fiind în imediata sa vecinătate pe Filiera Pozitivă şi asta încă din societatea animală. Tocmai de aceea aceste două 85 . apropieri şi interconexări. este liantul formal al societăţii. Aşadar originea lui este una pragmatică. 2. un element dintr-o structură mecanică. O astfel de formă o moşteneşte şi Omul Modern sub forma Complexului Polis. Dacă mecanismul structurării sociale care. Societatea ştie însă să introducă în aceste legi şi altele care nu protejează individul. alături de cel Cain din cea de-a doua grupă de Complexe Fundamentale ale aparatului psihic. Agresorul poate foarte bine deveni legislator.2. Aşadar apartenenţa la un grup. General vorbind. identificarea cu el este motorul Complexului Polis. este format şi din cel de securitate. El se referă la implicaţiile pe care socializarea. prin faptul că alege şi judecă acţiunile sale. Complex care marchează diferenţierea Omului de Animal. Or acest Complex înseamnă tocmai acel comportament socioeconomic care ar evita o astfel de agresiune. aceste Complexe se manifestă aşa cum se manifestau ele în epocile trecute. acest Complex dispare de asemenea. cel Cain. a inhibiţiilor neneutralizate. Structura acestuia se defineşte ca proiecţie a propriului Complex Traumatic în nefericirea. Complexul Polis Acest complex face parte. căci el impune un ritm social pe care agresatul trebuie să îl accepte. economică. colaborarea lor. asemenea familiilor de albine sau de termite. este indispensabilă Vieţii Umane. unde apartenenţa individului la clasele superioare sau la cele inferioare este un criteriu hotărâtor.2. Complexul Polis este aşadar Complexul de Sociabilitate al muncitorului şi al aristocratului în aceeaşi măsură. Modelul social uman nu este unul static ca în cazul acestor insecte. Ulterior acesta devine necesitatea de respectare a legilor. care apare şi în lumea animală. care determină aceste legi şi care le impune după interesul controlării societăţii deci al interesului economic.1. respectiv prin agresarea externă pe care o poate suporta un individ.1. ci protejează mai degrabă o comunitate minoritară după cum se va vedea la Complexul omolog acestuia. Iată că deviza ‘toţi pentru unul şi unul pentru toţi’ este mult mai veche decât se credea. aşa cum apare în societăţile primitive. Astfel că în cazul unei agresivităţi externe. Ea continuă şi în cele mai evoluate societăţi acest principiu de securizare colectivă iniţial în faţa mediului ostil. Omul este extrem de ineficace atunci când este solitar. pe lângă latura economică legată de productivitatea crescută care reiese din viaţa în colectivitate. Aceste două forme de existenţă sociale tind să se raporteze tot timpul una la cealaltă. Totuşi Complexul Eden există aici ca o unitate de măsură pentru acestea iar dacă un Pascal poate trece cu uşurinţă de la preocupările filosofice la cele ştiinţifice şi apoi la cele religioase asta denotă că toate aceste manifestări ale Spiritului au anumite puncte comune chiar dacă par a nu avea. El este un individ care îşi modelează singur comportamentul şi care acţionează în mod activ la definirea sa. fiind un Complex format în perioada preumană a Vieţii iar respectarea legilor impuse de comunitate conduce la obţinerea unor avantaje sociale mult mai mari decât în cazul în care nu s-ar recurge la respectarea lor. Complexul Polis este format în mod diferit în cadrul societăţii umane evoluate.Notă: Fireşte că Complexul Eden nu poate explica el singur aceste cinci manifestări ale sale.1 Structura generală Apariţia societăţii are ca fundament principial însăşi securitatea. ci unul dinamic iar Complexul Polis se potriveşte mai bine acestora decât Omului. căci aici intervin şi alţi factori. Complexul Polis este urmarea firească a celui tarumatic. în agonia semenului. Cu toate că societatea modernă cunoaşte nuanţări. Însă el poate fi supraexcitat prin Complexul Traumatic. va tinde către acte antisociale sau cel puţin.3. În societatea umană el apare influenţat în mare parte de Complexul Tabu. De aceea atunci când aceste avantaje dispar. Caracterul provizoriu al comportamentului dictat de Complexul Polis este unul evident căci Omul nu este o insectă. societatea în genere are puterea de a se mobiliza pentru apărarea fiecărui membru. conlocuirea indivizilor unei specii. atunci este firesc ca întregul spectru al legilor scrise în general să se bazeze pe reglementarea agresivităţii dintre indivizi. le va avea în vedere. Societatea. dată şi ea tot de acest principiu al mobilizării colective. Apoi. cum sunt cele din grupa a doua sau a treia sau capacitatea şi exersarea ereditară a aparatului conceptual şi la susţinerea fiziologică a lui. Legislaţia socială dată de norme scrise sau nescrise are ca scop o anumită ordine stabilită deja de către premisele acestui Complex Tabu. Clasa socială proletaroidă acceptă aceste legi tocmai pentru că ele stipulează şi protecţia originară pe care acestea o au drept condiţie. le determină asupra Structurilor Psihice date anterior precum şi asupra satisfacerii în general a instinctelor. O astfel de comunitate este însăşi structura de clase superioare ale societăţii. în contrarietatea lor.

lăbărţarea într-un patriotism parşiv. Freud însă confundă în mod vădit Complexul Polis cu cel Tabu. spune Freud. unde fiecare îi respectă dorinţa celuilalt. Spaţiul european arată o lipsă teribilă a marilor prădători aşa cum există în alte continente. De aceea ispitirea Diavolului va acompania o astfel de nevoie de divinizare a unui fond emoţional esenţialmente războinic. deoarece vizează o apropiere falsă între oameni.3. 86 5 . Totuşi dizolvarea armatei şi a Bisericii nu ar duce deloc la dizolvarea societăţii. Complexul Polis nu ar însemna nimic.1. Aşa apare sentimentul de dreptate socială şi cel de datorie. în speţă unele dintre cele animale. Un astfel de liant ar fi pentru societate elementul care ţine laolaltă societatea iar Biserica şi armata ar fi modelul celor mai reprezentative exemple. Oameni cu judecată sălbatică. Freud ştie clar că sunt societăţi lipsite efectiv de conducător. Freud consideră că iniţial aceştia au fost geloşi unul pe altul în acapararea obiectului dragostei dar acestei faze îi corespunde cea de solidaritate. atunci economia trebuie să stea prin excelenţă sub incidenţa principiilor psihologiei abisale iar o ştiinţă ce are Complexul Polis este unul rudimentar iar pentru viaţă el a însemnat foarte mult fiind păstrat ca reper fundamental de bunăstare. Politicienii apelează la acest Complex. funcţională a Omului în acest proces. căci principiul ei nu este dragostea ei. Oricum limitele comunităţilor rivale sunt atât de flexibile încât Complexele Cain şi Polis se acompaniază ambivalent într-un dans dubios. Iar modul în care patriotismul înflăcărat degenerează în războaie sângeroase şi acte teroriste. fără îndoială că acest lucru l-a avut în vedere Kant şi este greşit modul în care a fost interpretat ca determinând o moralitate rigidă. Aşadar existenţa Complexului Polis nu poate fi explicată doar prin simpla viaţă gregară aşa cum există la animale pentru a avea succes mai mare în competiţia cu alte specii. în special al celui Uman. Alegerea lui ca reper se datorează interesului general al indivizilor de a se tolera reciproc. Căci dacă psihologia abisală este ştiinţa Comportamentului. fapt ce s-a întors de atâtea ori împotriva lor. unde masele au fost orbite de propria lor dezordine afectivă. sub interesul economic. unde roboţii ar rezolva automat problema economică. Freud înţelege Complexul Polis ca fiind derivat din dragostea platonică. atrage după sine tocmai reversul acestuia. Ceea ce este important de subliniat aici este faptul că tocmai această nevoie de iubire a a aproapelui este datorată convertirii acestor elemente ‘diavoleşti’ în ea. O astfel de fuziune între Complexul Polis şi cel Matern nu are nimic de a face cu adevărata sociabilitate. Practic Omul a continuat să se comporte sociabil şi după ce şi-a eliminat sau redus la tăcere potenţialii rivali din lumea animală. Cu cât un Complex este mai solicitat. economia şi psihologia abisală par să aibă în comun exact ceea ce au în comun apa şi uleiul. Apropierea ‘de aproapele’ se face cu scopul eliminării ‘duşmanului’. tocmai ca o extroiecţie. deşi către ea pozează. unde există doar o ierarhizare a forţelor în care deci se poate vorbi doar de ‘cel mai puternic’ dar nu şi de ‘conducător’. Ei trebuie să îşi înfrâneze pornirile. deşi acest lucru este destul de greu de realizat în mod absolut consecvent. Când a definit ‘imperativul categoric’. ‘Iubirea aproapelui’ este dublată de eternul păcat cainic urmate de eternele rugăciuni şi ritualuri religioase de îndepărtare a ‘Diavolului’. Tocmai de aceea Complexul Polis este strâns legat de însăşi dezvoltarea economică şi de implicarea directă. Tema clasică a dragostei şi trădării sau a urii de moarte ce se converteşte în dragoste (Romeo şi Julieta) este parte din ambivalenţa exacerbării patriotismului de tip Polis. cu atât şi reversul lui de pe cealaltă Filieră suferă această suprasolicitare. din dorinţa de a atrage voturile sau suporul în general iar patriotismul de toate felurile ascunde şi această latură arhaică a Psihicului Uman. Uşurinţa cu care cei guvernaţi de alte Complexe fuzionate apoi în Complexul Polis stabilesc şi desfac relaţii nu poate fi decât un act decadent. Într-o societate hipertehnologizată. Complexul Cain. Căci exacerbarea Complexului Polis. În ‘Psihologia maselor şi analiza Eului’. astfel că fiecare ar fi fericit dacă ar deţine măcar o singură şuviţă de la obiectul iubit. Iată că socializarea omului civilizat are alte valenţe decât cele ale societăţilor animale. Specia rivală care implică socializarea animalelor a fost înlocuită în civilizaţia umană de comunităţile rivale.Complexe se înlocuiesc foarte degajat unul pe altul în cadrul societăţii moderne cineva oscilând între a fi Poli(tico)s sau Cain.2. deşi ea este de multe ori instrumentul manipulării sale. Iubirea aproapelui promovată de o mentalitate proaspăt convertită la pacifismul religios originată în spiritul războinic păstrează încă ruinele cainice originare. Căci această stare este prin ea însăşi nedemnă de specia umană.2. Şi totuşi apa şi uleiul pot forma o emulsie şi cazul de faţă demonstrează pe deplin acest lucru. un fel de bălăcire în afecţiunea celor din jur. Însă el a fost funcţional într-o anumită etapă a ei iar aplicabilitatea lui statică la condiţiile umane moderne s-a dovedit infructuoasă. este arătat de atâtea şi atâtea cazuri în istorie. Abia epoca modernă a încercat o reparaţie prin reintroducerea artificială a lupului. ca focalizare controlată a concordanţei reversului său. cu un spirit rudimentar pot fi foarte uşor manipulaţi de către apelarea la acest fond emoţional arhaic. Căci individul nu ar avea nevoie de acte antisociale ce trebuie stopate prin acest ansamblu legislativ. Complexul Polis şi economia Aşa cum se prezintă astăzi lucrurile. poetic-adolescentină. el imaginează paradigma dragostei mai multor oameni pentru un altul cum ar fi faţă de o persoană celebră.5 2. Complexul Polis se dovedeşte a fi în relaţie retroactivă cu Complexul Cain care se proiectează către aceste comunităţi. ci un element mai adânc (ce explică chiar dragostea de acest tip) şi anume economia. Dragostea nu este necesară pentru a forma societatea. Timpul a unit cele două complexe prin cristalizare iar dragostea se amestecă cu ura şi sociabilitatea cu intimitatea. la fel şi legile pe care el le apără.

eventual decorat interior. limitate la a înţelege descriptiv un astfel de fenomen ca acesta al economiei. Problema este că această tendinţă apare mereu la orizont. Cu cât sistemul psihic este susţinut la acelaşi nivel energetic. cu atât Valoarea de Neutralizare tinde să se depărteze. Jaful militar este un moment important în evoluţia Umanităţii iar el se întinde până la vecinătatea modernităţii. De aceea orice ar face Omul. orice satisfacţie ar avea. cu arme mai mult sau mai puţin rudimentare sau la cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Orice structură economică are interesul de a produce o neutralizare energetică a uneia sau mai multe pulsiuni în general. o neutralizare nu va fi niciodată pentru totdeauna. cu tot arsenalul său militar şi-a găsit sfârşitul în urma atacurilor succesive ale barbarilor. Ea are nevoie de relaţii dinamice. este totuşi susţinută pe o lungă perioadă de timp. Economia simplă stă întotdeauna la baza celei complexe iar aceasta din urmă nu poate fi posibilă fără prima deoarece ea are rolul capital de a neutraliza Pulsiunile Instinctuale. mecanismele specifice de exploatare a naturii. Principiile legislative ale societăţii care se concentrează în Complexul Polis rezidă în relaţiile economice care se stabilesc la nivelul societăţii. diverse obiecte cu diverse utilităţi. Pentru un astfel de trib. Deci la fel se va întâmpla şi cu economia. Or fără satisfacerea Instinctelor este absurd să se treacă la satisfacerea unor dorinţe secundare. prelucrarea. De fapt orice imbold psihic presupune o acţiune în scopul neutralizării energetice. de la sine înţeles şi să nu producă nici cea mai mică satisfacţie. Căci operaţiile preliminare sau adiacente sunt părţi esenţiale ale acestui sistem ca schimbul. ea nu se poate limita doar la calcule statistice sau matematice în general şi nici la experienţe pragmatice personale aşa cum s-a făcut până acum. ba chiar să producă o excitaţie energetică în plus. bolile. el nu va fi niciodată total mulţumit. Ca exemplu se poate lua necesitatea unui adăpost sigur şi puternic. ea poate modifica Valoarea de Neutralizare prin reducerea sau creşterea ei în raport cu valoarea iniţială. El este însuşi principiul economiei sălbatice. comportament unde Psihicul Uman are un rol hotărâtor. adică de reglarea Valorii de Inhibiţie. eventual cu confiscarea bunurilor lor. Economia simplă aparţine primitivilor şi se restrânge la vânătoarea în grup. etc. teritorii mai bune şi pentru aceasta are nevoie să lupte pentru alungarea acelora care se află deja pe aceste terenuri. Psihologia abisală o fundamentează ca bază şi îi dă o înţelegere mai profundă a lucrurilor căci dincolo de reţetele matematice. al cărui obiect este profund diferit de cel al matematicilor. un astfel de moment de belşug poate deschide noi orizonturi iar el se poate specializa exclusiv pe jaful militar. Economia complexă. etc. Se poate imagina un trib care cunoaşte minime practici agricole unde. căci. multiple. de un corp teoretic solid. chiar dacă constituţiile statelor şi mentalităţile mulţimilor pretind că ar fi o etapă stinsă în istoria Umanităţii. epuizarea resurselor etc. după o vreme prosperă. Forţa militară este elementul primordial ce face legătura între economia simplă şi cea complexă fie sub raportul evoluţiei istorice fie sub cel al dinamicii teritoriale. În economia simplă orice act al celui care beneficiază de ea are finalitate concretă cum ar fi însămânţarea. Aşadar economia simplă vizează în principal neutralizarea rudimentară a Instinctelor în mod direct iar Valoarea de Neutralizare este redusă la această raportare instinctuală. este evident că fiecare putere războinică antică (exemplul este luat de aici deoarece lucrurile se prezintă mai aproape din punct de vedere temporal de tranziţia dintre cele două economii) a început printr-o origine modestă care apoi prin forţa împrejurărilor s-a dezvoltat pe specializare militară. naturală. Din punct de vedere psihodinamic această relaţie cu mediul face ca diferenţa dintre economia simplă şi cea complexă să se facă după anumite principii. Sub raportul evoluţiei istorice. ci doar momentană iar ceea ce astăzi aduce fericire mâine poate fi un lucru banal. Stabilirea provizorie a Valorii de Neutralizare este dată de raportul dintre Mediu şi Organism. ocrotirea sau recoltarea finală a plantelor precum şi sacrificarea animalului sălbatic sau domestic. sclavagismul se prezintă ca fiind un furt originar iar sclavul este un ostatic folosit în scopuri economice. Acesta poate migra spre a căuta locuri. fie că este nulă fie că este considerabilă. intervine o situaţie de criză datorită unui moment nefavorabil caseceta prelungită. unde aceste principii vizează exclusiv exploatarea în comun şi în mod aproape egal a naturii sau complexă atunci când exploatarea naturii este doar o parte din sistemul economic. Diviziunea muncii este în mod evident caracteristica esenţială a economiei complexe. conform legii respingerii valorice. Iar dacă această valoare. Aşadar problema principală a oricărui sistem social încadrat într-o economie complexă este acela de a apela la economia sălbatică fie prin educaţia sălbatică la nivel global fie prin forţa militară în aşa fel încât o parte din societate să fie convinsă să fie încadrată în economia simplă care subzistă în cea complexă. ea este una sisifică. cu varietăţi de hrană. prin diversificarea sistemului psihic în mai multe domenii de interes. Pulsiuni ce sunt la baza tuturor celorlalte. după cum se va vedea imediat. În realitate 87 . adică cu cât Valoarea de Excitaţie şi cea de Neutralizare sunt mai apropiate. Aceasta poate fi simplă. Imperiul Roman. dimpotrivă. nu numai că prezintă în mod evident diviziunea muncii dar ea permite creşterea incomensurabilă a Valorii de Neutralizare a sistemului energetic global prin neutralizări ale unor segmentele psihodinamice specifice.pretenţia de a înţelege Comportamentul Uman nu poate să nu ia în calcul comportamentul economic. Există totuşi aici pericolul de a cădea în mozaic metodologic însă acest lucru este încă departe de ceea ce prezintă psihologia abisală căci ea se referă doar la partea generală a ştiinţelor aferente ei fără a intra în detalii. cu facilităţi din ce în ce mai noi.

Acest rol este în cea mai mare parte unul benefic pentru spiritul modern. maturitate. nu pot fi despărţite una de alta nici măcar astăzi.3. el poate fi folosit şi astfel se ajunge la valorificarea superioară a consecinţelor ce decurg de aici. dacă nu cumva acest fapt se vede deja astăzi. Căci la fel cum educaţia sălbatică pe care ea a promovat-o pentru epocile clasice a fost benefică pentru Spiritul Clasic al acelor timpuri dar de-a dreptul catastrofală pentru Spiritul Modern. Căci grefându-se pe economia sclavagistă şi determinând o astfel de structurare socială originară. Sclavul nu mai este văzut ca fiind ‘cel ce trebuia ucis dar din diferite motive a fost lăsat să trăiască’. Din fericire astăzi este reformată ea însăşi pe plan global. reduşi ei înşişi la o astfel de Valoare. Ce masi importantă este riscul permanent al vieţii soldatului care îşi vede pusă în primejdie agonisirea prin chiar moartea la care era pasibil prin revolta sclavilor. Cu toate astea. Rolul Religiei pentru societate este încă important. Iar dacă ea continuă să se manifeste astfel astăzi. Sistemul economiei sclavagiste i-a permis Umanităţii familiarizarea cu conceptele economiei complexe instituite la nivelul gândirii subterane. Acest lucru este încă indispensabil pentru acest moment al societăţii cu toate principiile sale juridice. O astfel de evoluţie are la bază însuşi sistemul psihodinamic. de jaful militar fie brut fie sclavagist. Comunismul şi fascismul se constituie ca exemple clare în acest sens. Restricţiile. fie şi excepţional este tocmai datorită rădăcinilor sale adânci în conştiinţa umană abisală.el se mai practică şi astăzi în plină eră spaţială. care vor fi analizate la Complexul Tabu. Căci societatea creştină nu a ezitat să ia cu asalt tot prin forţa militară acele mici grupuri ce nu se aliniaseră la Religia devenită Oficială iar această situaţie s-a repetat pregnant în Evul Mediu. oficial principiul economic se păstra ascuns sub presupusa misiune divină de creştinare a ‘păgânilor’.2. penitenţele acestei Religii. ca element social de o importanţă covârşitoare. Convertirea Imperiului Roman la Creştinism presupune aplicarea unei alte strategii economice. respectiv însuşi sistemul economic care s-a dezvoltat impetuos în această perioadă. aveau şi scopul de a consolida o educaţie în spiritul inhibiţiei şi pregătirea în acest mod a terenului pentru economia sălbatică. Ca nucleu al Religiei din punct de vedere social. Un al treilea stadiu de evoluţie al economiei complexe este cel al sistematizării economice. De aceea toate statele sclavagiste s-au prăbuşit până la urmă. Pe drept cuvânt Nietzsche a spus că ‘creştinismul este o religie pentru sclavi’ căci el a intuit profund rolul economic al Creştinismului. uciderea lui este neproductivă. fuzionate într-unele dintre teoriile umaniste. credea el. De fapt economia şi puterea militară. Evoluţia Complexului Polis şi progresul tehnologic Freud şi-a exprimat temerea lui în ‘Viitorul unei iluzii’ după care civilizaţia în general. progresul tehnologic al societăţii ar conduce direct proporţional la ‘reprimarea instinctelor’. decădere) şi cele ale individului însuşi. Fireşte că spiritul Religiei Creştine continuă să se manifeste astăzi. uriaşa strategie de exploatare socială sistematizată. Tocmai de aceea Omenirea Occidentală s-a văzut. a ‘eliberării’ sclavilor dar nu a dispariţiei lor ci doar a transformării lor sub experienţa pe care Omenirea o câştigă din practica sclavagismului. ci ‘să nu ucizi’ a devenit sloganul unei epoci majore. Fireşte că în economia actuală Religia nu mai are nici un rol iar penitenţele morale pe care ea le recomanda în trecut nu mai sunt actuale tocmai pentru că maşinile l-au înlocuit pe Om şi l-au eliberat din lanţurile sclaviei. provoacă unele probleme de nerezolvat. Astfel că. sistemul economic susţinut de ameninţarea militară directă. luându-se de la aceasta în special ceea ce coincide cu Spiritul Modern dar şi supravieţuind sporadic anumite principii periculoase pentru dezvoltarea economică. Dar probabil că şi acest rol va deveni la un moment dat insuficient. Sclavul este mai eficient dacă este lăsat liber. într-un moment de autoanaliză lucidă în situaţia de a fi invadată de o Sexualitate Patologică ţinând cont de cererile legii excitaţiei energetice. Economia s-a desălbăticit în mare parte şi per total ea continuă către o desălbăticire totală. Aici intervine mecanismul economic global al societăţii. adolescenţă. este 88 . către înlocuirea totală a Omului din munca de rutină. abstracte şi pseudoumaniste. 2. ca fiind cea mai profundă Religie a societăţii vestice. legată inseparabil de valorile acesteia. respectiv creşterea progresivă a Valorii de Neutralizare globală a societăţii. Inhibiţia ‘morală’ a Sexualităţii se înscrie tocmai în trăsătura regulilor sociale ce aveau rolul păstrării unei astfel de Valori de Neutralizare la un nivel scăzut iar această inhibiţie depăşea cadrul inhibiţiei normale datorată dinamicii relaţionării Instinctului respectiv cu mediul social. prin educaţia în spiritul toleranţei precum şi a reconvertirii şi readaptării criminalilor. Căci societatea contemporană civilizată aderă la deplina creativitate şi libertate refuzând obedienţa acesteia.1. Maşinile şi roboţii au înlocuit pe vechii sclavi care puteau în sfârşit să fie eliberaţi.3. ca urmare a exploziei tehnologice ce s-a instaurat în special în ultimul secol. În sociologie s-a făcut la un moment dat comparaţia între vârstele cetăţilor (copilărie. una mult mai productivă şi mai sigură sub aspectul ordinii sociale decât cea militară directă deşi aceasta a rămas şi ea în subsidiar faţă de sistemul economic în sine. Declinul Creştinismului despre care se vorbeşte astăzi stă exact în declinul în epoca modernă a principiului care l-a promovat iniţial. la fel şi restructurarea sa modernă poate fi benefică astăzi dar insuficientă pentru Spiritul Viitorului. tot ce-i trebuia Creştinismului era doar păstrarea valorii de neutralizare a urmaşilor foştilor sclavi.

nu poate fi înţeles şi nu poate exista fără cel Cain. atunci concurenţa îl elimină efectiv de pe piaţă. Toate instituţiile ‘şanselor egale’. după cum se va vedea la cealaltă secţiune. Tocmai de aceea. Apoi. 89 6 . Însă Omul este o fiinţă ceva mai complicată iar dialectica academică nu poate face nimic pentru a-l înţelege. de masă. după cum se va vedea la ultima grupă de complexe. Nimic nu se pierde. Cealaltă extremă este derivată din teoria plusvalorii expusă de Marx. problema civilizaţiei nu este aceea că reprimă Instinctele.posibil ca în viitor societatea să reprime o dorinţă considerată astăzi permisă. ce au condus la scăderea nivelului de trai. chiar dacă prin subjugarea maselor cu tot felul de iluzii în scopul manipulării politice şi economice. deci posibilitatea ca această practică să fie o dorinţă. cu o altă extremă. fără reinvestiţii şi fără inovaţii. nu au fost decât plafonarea. îl prinde în cercul vicios al plăcerii şi îl exploatează. ceea ce fac ca fondul emoţional al nevroticului să devină unul patologic. profitul pe care patronul îl obţine este ulterior reinvestit. presupunerea. Însă în principiu el nu conduce la reprimări masive ci la satisfacţii masive plătite apoi scump de întreaga umanitate. Pe de altă parte. slăbeşte. Dacă un agent economic se mulţumeşte doar cu acelaşi tip de producţie. Trebuie căutată mai degrabă o cale mijlocie a acestor două extreme. stagnarea. Acesta este un lucru benefic însă doar până în punctul în care civilizaţia inventează artificial alte dorinţe. după eşecul politic al comunismului economiile fostelor ţări comuniste s-au întors de unde au plecat. fie ea şi inconştientă. adică din situaţia economiei sălbatice. cu vorbele sale măreţe şi naive totodată. nivelul de trai al întregii societăţi creşte şi în fond. Aşadar nu există nici o dorinţă de ‘a-ţi mânca semenul’.6 Aşadar este extrem de greu de a face alegerea între progresul social exploziv. după cum societatea de azi reprimă o dorinţă primitivă. Eliminând concurenţa. Marx a vrut să facă din Om o insectă asemenea termitelor care îşi construiesc de mii de ani în acelaşi fel adăposturile şi care se hrănesc şi se înmulţesc la fel. Căci. acestea se datorează unor cauze diverse. Progresul tehnologic este astăzi învinuit de către teoriile umaniste că ar fi dus Umanitatea la râpă. respectiv canibalismul. Complexul Polis. unde cel mai tare elimină pe cel slab. situându-se de obicei cu un pas deasupra cheltuielilor de cost. aşa cum crede Freud sau Rousseau. acesta este interesul general al unei societăţi sănătoase. tocmai această concurenţă îl forţează să fie mereu la înălţime şi de aceea concurenţa este plămânul economiei în special şi al civilizaţiei în general. Preţul pentru faptul că sistemul economic este în progres. De aceea civilizaţia mai degrabă satisface vechile dorinţe inhibate decât inhibă pe cele permise anterior. morală la acea vreme. Concurenţa însăşi face ca economia sălbatică să devină economie de piaţă căci nevoia de profit maximal specific fiecărui om în actul de schimb economic se autoreglează de condiţiile pieţei şi plusvaloarea suferă şi ea acelaşi lucru. că patronul ar îngropa undeva această plusvaloare în aşa fel încât muncitorul să nu ajungă la ea este la fel de falsă pe cât a fost de utopic experimentul blocului Comunist care a dorit eliminarea ei. că natura este din ce în ce mai ameninţată de industrializare. cea a economiei sălbatice. comunismul. este plătit de individul ca atare. Căci. ce-i ce-l practică consideră că prin felul în care ei îşi tratează victimele. creşterea explozivă a nivelului economic japonez. pentru faptul că acesta se îmbunătăţeşte. cum este Religia şi învăţământul nu pot elimina exploatarea economică practicată de unii. dorinţele. cu exploatarea sa socială şi o protecţie a individului consecventă cu normele declarate ale democraţiei sau ale anumitor societăţi ce se vor a fi cât mai drepte. adică a profitului ca urmare a unei acţiuni unde resursele câştigate sunt mai mari decât cele pierdute. asta se datorează altor probleme. Totuşi o astfel de perspectivă nu este justificată. că Omul este degradat. Marx a criticat burghezia din pricina acestei plusvalori. după cum s-a amintit deja aici. lipsit de individualitatea specific umană poate fi vzut cu ochiul Ceea ce a făcut Marx în teoriile sale este de a imagina o înlocuire a unei extreme. care este un comportament instinctual. ca şi în triburile de astăzi unde se mai practică canibalismul. În felul acesta fiecare concurent reglează Valoarea de Neutralizare a celuilalt. Dimpotrivă. urmând producţiile ştiinţifice care sunt condiţii ale progresului tehnologic. Speculaţiile psihologice pe care un agent economic le poate face asupra consumatorului sunt rapid eliminate de piaţă iar plusvaloarea se reglează şi ea în acest fel. Consecinţele ‘economiei socialiste’. Or. În primul rând nu toate societăţile primitive practicau canibalismul. ei asimilează puterile magice ale acestora. cu toate că a avut ca bază fabricile germane furate şi transportate către Rusia. ci aceea că aduce dorinţe în plus şi îl subjugă pe om în povara pasiunilor. ci al Vieţii în general . Fireşte aici poate fi exclus cazul canibalismului impus de înfometarea prelungită. Plusvaloarea este principiul fundamental al economiei şi nu doar al economiei. ci doar a-i lua puterile iar această dorinţă este secundară sistemului ideatic magicist al primitivilor. În ceea ce priveşte teoria sa economică. Aşadar progresul tehnologic aplicat sălbatic poate aduce alte probleme decât cele presupuse de Freud. de exemplu. Complexul Polis cel care implică comportamentul gregar. Dacă astăzi la nevrotici apar unele tendinţe canibalice. civilizaţia nu este altceva decât o junglă politicoasă. Că această plusvaloare face de multe ori obiectul economiei sălbatice. în timp ce factorii de decizie în privinţa produselor au intrat într-o letargie mintală. totul se transformă. coincide cu creşterea alarmantă a numărului Tulburărilor Psihice.

fiind omologul celui Polis şi formând alături de acesta cea de-a doua grupă de Complexe.2.2. El este reacţia negativă. cel Cain. este greu de crezut că vor avea apoi sentimente de remuşcare ajungând astfel în locul lui. Apariţia tehnologiei este eficientizarea acestei asocieri originare. Relaţia dintre cele două respectă întocmai relaţia dintre cele două Filiere Psihice şi ceea ce s-a spus despre prima grupă de Complexe este valabil principial şi aici. necesară mobilizării şi sintetizării forţelor individuale ale societăţii. mereu altele. Freud nu ia în calcul că fraţii vor fi devenit deja ei înşişi autoritate iar după ce ar fi avut nonşalanţa de a-şi ucide tatăl. 90 7 . ele sunt evident antiumaniste deoarece reneagă în bloc valorile civilizaţiei. Însă ea uită că şi o astfel de societate parfumată edenic este tot produsul tehnologiei chiar dacă în principal celei militare. fără să se observe că însăşi ideea de progres presupune continuitatea. individuală la acesta. consecinţa psihologică a lui. După cum arată şi numele cu rezonanţa sa istorică el reprezintă opusul a ceea ce este Polis adică tendinţa spre subminare. În realitate opoziţia faţă de progresul tehnologic trebuie înţeleasă ca o nostalgie faţă de societatea clasică structurată ierarhic strict. Excesele capitalismului sălbatic chiar pot produce mutilări genealogice severe după cum se va vedea. ci la întregul progres tehnologic începând de la uneltele din piatră. Maxima lui Marx ‘Munca l-a creat pe om’ îşi poate găsi acoperire într-o munca ecologică şi nu una dezumanizantă aşa cum este cea din capitalismul sălbatic. ‘homo faber’. asta reiese de asemenea din analiza conceptului de ‘progres’.7 Indiferent de cum este văzut progresul tehnologic de anumite teorii el este rezultatul socializării speciei. aşa cum sunt legile sociale ce operează o anumită organizare socială. la fel şi Complexul Cain vizează opoziţia necondiţionată faţă de normă.depresivului umanist şi repudiat relativ la aceste valori. Dacă ar fi aşa atunci acest fapt ar conduce la Dacă îşi doresc doar eradicarea acestor excese iar critica tehnologismului este o critică doar a tehnologismului absolut având în comparaţie un tehnologism uman care evoluează de la sine fără presiuni şi restricţii atunci respectiva critică este benefică. se află în relaţie retroactivă cu tehnologia? Aici tehnologia nu trebuie redusă doar la implicaţiile biologiei genetice sau cele ale fizicii moleculare. atunci cum ar mai putea progresa? Oare nu tocmai aceste nevoi. spre desolidarizare de semeni. Aceste probleme vor fi tratate pe mai departe. 2. a structurii generale. De aceea sub pretenţia de umanism multe din aceste teorii ascund un mizantropism contemporan. Apoi se vor analiza unele tipuri de societate care au legătură cu acest Complex ceea ce face obiectul celei de-a doua secţiuni.1. Efectele ei se vor vedea mai departe la Complexul Sisif. Eroarea care se comite adesea când este învinuit progresul tehnologic sau ştiinţa în genere. este aceea că acestea sunt considerate încheiate. dacă tehnologia nu ar fi în perpetuă insuficienţă faţă de nevoile umane. Când Freud spune că după uciderea ‘tatălui originar’. Că tehnologia şi ştiinţa civilizaţiei noastre nu sunt capabile să rezolve problemele Umanităţii deocamdată. Fireşte că în acest fel Complexul Cain se manifestă în nihilistul care nu acceptă ceva ce i-ar putea fi folositor de fapt. Că e de detestat sau de admirat asta e o altă problemă. de incapacitatea Omului de a împărţi ceva cu mai mulţi semeni. Iritarea şoferului ce stă un minut la semafor lasă să se vadă o bună parte din acest Complex deşi în această iritare sunt implicate şi alte Astfel de Complexe.4. 2. Dacă nu se iau în vedere aceste perspective acest posibil umanism nu este decât un mizantropism vopsit. Nevoia de activitate este una naturală şi poate face din muncă ceva nobil. În analiza lui mai întâi se va porni de la dinamica transformării sale din cel Polis şi de la geneza sa ceea ce face obiectul primei secţiuni. Iritarea teribilă la existenţa obstacolelor sociale deşi ele de obicei împiedică existenţa a unor mult mai mici satisfacţii deci nemulţumirea s-ar cuveni să fie minimă. el proiectează asupra primitivului Complexele proletarului modern educat în spirit de obedienţă de către autorităţi în propriul lor folos prin stabilirea normelor civile.1. Această nostalgie este dictată în mare parte de către celălalt Complex. Şi aici nu este vorba despre a compara cantitativ numărul beneficiarilor de pe urma lui cu numărul victimelor lui ci de a vedea perspectivele de îmbunătăţire a situaţiei în cauză. Însă cazurile dramatice sunt totuşi minoritare. Aşa cum Complexul Traumatic implică creşterea în mod egal cu propria valoare energetică a celei a Complexului Eden. de creşterea demografică. Structura generală Complexul Cain este reversul celui Polis. fraţii (copiii lui) s-au căit de actul lor nedrept. El se manifestă în general prin repulsia totală asupra regulilor. utopică. tendinţa automată a individului uman de a refuza o elaborare secundară a demersului pulsional şi cerând satisfacţia directă a acesteia. Cert este c el a consolidat Complexul Polis cu nevoia Omului de a-şi vedea semenul şi de a face lucruri împreună cu el. Bergson a avut dreptate să îl numească pe Om. o sălbăticie rousseauistă. Aceste teorii care se autointitulează umaniste însă uită că de toate acestea este beneficiar însuşi Omul iar progresul tehnologic este menit să suporte explozia demografică pe care se pare că aceste teorii nu o pot suporta. faţă de lege. Complexul Cain Complexul Cain este al patrulea Complex de pe trunchiul psihic. El este strâns legat de posibilitatea obţinerii unor satisfacţii pe cale mai mult sau mai puţin antisocială în situaţia în care comportamentul dictat de Complexul Polis cu toate compromisurile sale nu este în măsură să producă ceva de acest gen. Implicarea într-una dintre formele sale este o nevoie fundamentală a Omului.4. Fireşte că privind numai la deşeurile civilizaţiei date de psihopatologie civilizaţia pare într-adevăr un blestem. Dacă însă ele au în vedere nu o iluzorie întoarcere la o sălbăticie lipsită de gregarism. pentru ca apoi să urmeze încă două secţiuni relative la fenomenul dreptăţii şi al culturii relativ la el.1.

Etica socială este o problemă de capacitate a cetăţenilor de a suporta exploatarea celorlalţi. Către el este investită puterea socială aşa cum J. Executarea ordinului se face în raport cu dorinţa sa de stabilitate. Freud identifică în această putere ‘orientarea libidinală’ a supuşilor către şef. momentul de asociere a mentalităţii psihice. Începând de la structurile totemice ale primitivilor. Complexul Cain este cel care este în măsură să reglementeze aceste relaţii. simple ale unor specii inferioare ca furnicile şi albinele. după cum s-a spus mai sus. simplu. Istoria a înregistrat pe parcursul ei acumulări imense de putere socială. exploatarea de asemenea iar sistemul social ar fi dezorientat. Un alt criteriu este cel militar. structurate în două sau patru grupuri totemice între care există relaţii retroactive de natură economică sau de reglementare a căsătoriilor în aşa fel încât să se evite incestul. stabilitatea ierarhiei sociale este cu atât mai mare cu cât latura pragmatică a profitului exploatării este mai mare.1. Orice asociere de tip Polis ce determină grupul implică o structură socială iar ea este pusă în relaţie cu o altă structură socială la care aceasta se opune potenţial. Astfel că popularitatea lui Hitler şi resursele economice investite în armată pentru cel de-al doilea război mondial au fost date în bună parte din confiscarea averilor evreilor şi a celor ce se opuneau regimului. Tocmai de aceea există istorii paralele şi uneori contradictorii pe care state rivale le susţin. buna lui organizare presupune virtuala lui capacitate de apărare sau cucerire relativ la alt grup sau la altă specie. În acest caz controlul asupra sclavilor s-ar anula.2. Liantul grupului. este la un nivel inferior în cadrul sistemului social militar. ierarhia. Complexul Cain poate determina psihopatia explozivă în variantă antisocială. de aceea comportamentul antisocial lasă să transpară o anumită neutralizare edenonarcisică. până la grupurile economice de concurenţă. însă acest lucru l-ar putea face şi camaradul său iar rezultatul ar fi o anarhie nefolositoare nimănui. 2.susţinerea teoriei totemiste a lui Freud. după cum chiar în interiorul grupului există o ambivalenţă la nivelul fiecărui individ pentru ceilalţi. el are sarcina cea mai grea şi anume aceea de a-şi risca viaţa.4. Un Hitler sau Stalin reprezintă prototipuri ale unor astfel de masive concentrări de putere. cu cel mai mic grad. Complexul Polis presupune constituirea unui grup de către raţiuni economice sau de securitate. între care există ierarhie. Dimpotrivă. acest Complex este în mare parte structurat în această opoziţie faţă de cea Pozitivă. după cum deja s-a amintit mai sus. Este suficient ca funcţia de exploatare să sufere neregularităţi şi subordonarea se destabilizează. implicare care defineşte Omul Civilizat. Soldatul. prin producţie în sistemul economic căci prin agresiune armată el poate subjuga un alt sistem social. Însă pentru subordonat. Structura militară reprezintă un complicat sistem social. Exterminarea unei părţi din populaţie a contribuit şi ea la ‘creşterea economică’. de docilitatea acestora.2. legat de agresiunea sau apărarea armată. O astfel de stratificare presupune o piramidă socială care reflectă fidel organizarea grupurilor şi relaţiile dintre ele. ci unul dinamic şi foarte complex. prin eficienţa armelor şi prin liantul infrastructural solid adică prin organizarea solidă. în timp ce conducătorul său este mai protejat. Prin sine însuşi. Exploatarea armată este în fapt principiul oricărei exploatări şi stratificări sociale. face ca acest Complex să sufere asociaţia şi fuziunea Complexelor Narcis şi Eden. Implicarea tuturor celorlalte Complexe. ca imposibilitate a individului de a se integra în societate prin uşa din faţă şi prin tendinţa irezistibilă de a intra în ea pe uşa din dos. Un astfel de sistem social poate renunţa din principiu la implicarea directă. Înflorirea comunismului după cel de-al doilea război mondial s-a datorat în bună parte unor astfel de confiscări de la ‘burghezi’ sau de la ţările învinse. împărţit în structuri sociale bine stabilite. societatea este împărţită astfel pe criteriul economic. La Omul Modern exacerbarea Complexului Cain implică exacerbarea comportamentului antisocial în general. Dezvoltarea socială. Numai când au eşuat aceste campanii de cucerire a apărut şi regretul. mai ales în persoanele autorităţilor militare. în special datorită vecinătăţilor pe Filiera Negativă. a continuităţii economice în vederea puterii sociale către el. Însă în istorie adevărul a fost de partea celor puternici şi de partea învingătorilor militari. Puterea socială este dată tocmai de această capacitate de a fi protejat sau de a adera la un anumit grup. Aşadar societatea nu este un grup amorf.J. Rousseau bine a intuit actul de cedare al drepturilor politice ale indivizilor către conducător. Acest lucru este posibil prin iscusinţă militară. Complexul Cain şi starea societăţii Aşa cum se întâmplă cu toate Complexele Filierei Negative. Fireşte că el ar dori să îl deposedeze pe şef de funcţia lui. Deci tensiunea Polis-Cain este cea a echilibrului însuşi al societăţii. În vârful acestei societăţi stă conducătorul. Relativ la celelalte grupuri dimpotrivă. El are funcţia de decizie iar decizia lui este îndeplinită de întreaga societate. Reglementarea statutului fiecărui grup este dat de relaţia infrastructurală dintre Complexul Polis şi cel Cain la fiecare individ din grup. a bunurilor economice. Imperiul Roman a cunoscut acest fenomen şi de aceea s-a şi destrămat. Întemeierea societăţii superioare umane ca societate dinamică nu se poate concepe fără cea de-a doua grupă de Complexe spre deosebire de cele statice. deci vizează concurenţa dintre grup şi restul speciilor sau chiar alte grupuri sociale. evoluţia socială face ca structurile sociale să se diversifice la maximum iar dinamica lor să fie foarte flexibilă. conducătorul reprezintă punctul de concentrare. Iar dacă prin absurd s-ar presupune o docilitate absolută atunci 91 .

ceea ce pe moment a condus la focalizarea mâniei populare către aceştia spre nenorocul lor. după care cei din clasele de sus ar avea un drept irevocabil de a stăpâni în vecii vecilor. La abuzurile la care acest curent politic s-a dedat. regresivă faţă de cea burgheză. dominaţi de Tulburări Psihice destul de serioase s-au trezit măcinaţi de boli psihosomatice dintre care ulcerul gastric şi diabetul erau cele mai reprezentative. S-a observat că idealul egalităţii pentru toţi oamenii este o utopie şi că exploatarea. revoluţii cu orice 92 . Obiceiul salutului este o formă de politeţe ce vine să asigure pe cineva de neagresiunea celui ce îl face. Însă problemele au rămas aceleaşi în ceea ce priveşte promisiunea istorică pe care politicianul o face şi pe care nu o onorează. însă la un moment dat şi-au dat seama că ceva nu este în regulă. masele nu au luat poziţie decât atunci când au văzut că socialismul le-a dus de râpă. Acestea au condus la posibilitatea oamenilor de a face revoluţie. ba chiar a instaurat alta clasică. Principiul unei astfel de docilităţi constă în posibilitatea de revoltă a poporului. Comunismul a mizat pe cel Polis. din egalizarea tuturor oamenilor scopul său şi a fost şi el invadat de Complexul Cain ce se opunea acestor principii abstracte. de la societăţile totemice către societăţile cu o organizare cât de cât superioară s-a făcut tocmai pentru că Omul a ştiut să fie o ameninţare pentru semen iar forţa muşchilor nu a mai fost suficientă în comparaţie cu forţa inteligenţei. Liderii acestor mişcări extremiste. Acest fapt este ignorat inclusiv de socialişti în special de cei de extremă stângă. a merge doar pe principiul unuia şi ignorând cerinţele celuilalt. Complexul Polis este cel care guvernează aceste relaţii alături de cel Cain iar a face abstracţie de unul dintre ele. Iar Complexul Cain ca de altfel şi celelalte Complexe de pe Filiera Negativă sunt imboldul acestei lupte de clasă în care comuniştii au implicat atâta pasiune. În felul acesta societatea a fost oarecum lăsată liberă iar un popor emancipat ca poporul francez a ştiut să înlăture păcălelile religioase cu privire la teoria dreptului divin. Liderii comunişti au devenit ulterior nişte aristocraţi. bunăoară. Marii moşieri şi burghezi erau văzuţi ca destabilizatori absoluţi. * Nota: *. Ele au trăit iluzia egalităţii şi fraternităţii. Cel mai slab salută întotdeauna primul fapt arată în ce măsură normele de comportament au acest scop. or se revoltă orbeşte aşa cum s-a întâmplat cu comunismul şi provoacă dezastre sociale mai mari. Ei spun că doresc binele mulţimilor şi acestea îi aleg la conducerea statului. Trecerea de la sălbăticie.şi normele civice s-ar reduce şi ele la minimum. Speriaţi. Îndobitocirea maselor a găsit în nazism exact efectul său de bumerang iar exploatarea sălbatică a condus la marele dezastru ce a fost cel de-al doilea război mondial. Căci chiar dacă aceşti lideri declarau că doresc binele societăţii în primul rând. Această lipsă de motivaţie a fost marele simptom al economiei socialiste. Aşa s-a întâmplat cu dezagregarea marilor imperii. Tocmai ameninţarea pe care Omul a reprezentat-o pentru semenul lui este în stare să îl pună pe acesta în starea de a se putea apăra. Evoluţia armelor este unul din principiile evoluţiei societăţii alături de altele. din nevoia tradiţionalistă de absolut. este drumul către eşec. ordinul dat inferiorului ierarhic este totuşi o parte din societate până la o posibilă tehnologizare absolută. Dacă totuşi oamenii se comportă moral unii faţă de alţii este pentru că aceştia pot fi ameninţători unii faţă de alţii. Comunismul s-a pus în situaţia de a fi devorat de propriile sale doctrine. Ecologia socială avansată şi emancipată ce a rezultat după cel de-al doilea război mondial nu reiese decât din frica politicienilor de revolta maselor. Omul nu are decât o dorinţă neglijabilă de a-l respecta pe celălalt iar atunci când se întâmplă. de capacitatea lui de a se apăra. Tocmai de aceea valoarea acestor norme depind de valoarea celuilalt de a îndura. politicienii s-au grăbit să elaboreze ipocrita şi inaplicabila Declaraţie a Drepturilor Omului. a făcut din unirea tuturor popoarelor. aşa cum susţine Kant. Organizarea socială modernă ar fi fost încă una aristocratică dacă nu s-ar fi inventat dinamita şi praful de puşcă. soldatul acceptă să-şi sacrifice viaţa. totuşi Actele Psihice au sensuri subterane. să ajungă conducător. făcând din exterminarea raselor diferite un scop în sine iar oamenii din interiorul sistemului însuşi s-au speriat de perspectiva dezechilibrării acestui fel de comportament. Platon şi Marx au fost idealişti dar poate şi ignoranţi în materie de psihologie abisalăţinând cont de refugiul lor în abstracţiunile dialectice. În situaţie de criză motivaţională soldatul va înceta să mai lupte căci dorind fiecare ascensiunea cu pricina este imposibil ca fiecare să adere la o funcţie superioară. luptă cu eroism şi cucereşte însă nu va accepta acest lucru pe tot parcursul vieţii pentru că el vrea în mod progresiv mai mult fapt pe care statutul de simplu soldat nu i-l oferă. la faţa locului. Nazismul a pariat în mod decisiv pe cel Cain. Socialismul extrem s-a trezit dominat de acea pasiune de a face revoluţii. în special a celei de a cerea arme. individul are tendinţa de a deveni conservator în timp ce cei de jos continuă intenţia de ascensiune. păcălind pentru moment pe cei mulţi. Dar însuşi comunismul nu a putut să înlăture exploatarea la rândul lui. după cum însuşi Freud observă într-o profundă intuiţie (‘Noi prelegeri introductive de psihanaliză’). Valoarea sistemului de norme morale nu este una absolută. Dar este foarte probabil că amândoi (Platon cu siguranţă) să îşi fi schimbat părerile în mod radical dacă ar fi văzut la ceea ce a condus doctrinele lor aşa cum teoreticienii valoroşi ai marxismului şi-au schimbat punctul de vedere odată cu înţelegerea realităţii prin experimentarea ei concretă. ceea ce îi face făţarnici. Căci odată realizat social. acest respect implică un reflex asupra propriei persoane după cum se va vedea.

Aceste concepte sunt văzute ca sinonime. atunci valoarea lui este dată de valoarea inhibiţiei. Un alt fel de inhibiţie este cel prin reclamă. schimb care defineşte însuşi actul economic? Dacă da. Dimpotrivă. Posibilitatea mare de câştig exista sub orice aspect chiar şi în condiţiile unui preţ ridicat al folosirii morilor. obiectul liber este cel ce nu produce o neutralizare energetică (deşi poate fi vital pentru Organism) sau produce una neglijabilă. unde subiectul economic este hărţuit senzorial de posibilele satisfacţii. 2. pragmaticul. în obiect economic. aerul. dacă s-ar fi pierdut această recoltă. este inclus în obiectul practic. economicul. Este atunci rezultatul practicării respectivului sport un bun economic? Răspunsul este negativ. căci natura este cea care a creat-o. Aşa se face că unele opere de artă. reprezintă conversia obiectului liber care aici este libertatea celui sechestrat. revoluţii cu sine şi cu orice părea că trebuie revoluţionat. Un caz celebru este cel al lui Thales din Milet care. Aici este cazul inhibiţiei determinate de monopol. i-au adus venituri considerabile. Această explicaţie este însă insuficientă după cum este şi caracteristica de ‘rar’ pe care bunul economic o primeşte. ci o egalitate cu cei bogaţi. le-au acceptat în credinţa că nu va fi o egalitate în sărăcie. în situaţia de ostatic. Marile lovituri economice constau tocmai în conversiunea brutală a obiectului liber în obiect economic sau invers. Preţul şi condiţiile schimbului economic Trebuie făcută mai întâi o distincţie între conceptul de ‘practic’ şi cel ‘economic’. Relaţia dintre cele două concepte este aceea de subordonare.preţ. Pe de altă parte cineva poate dobândi un bun economic fără nici un fel de efort. prizonierul îşi poate răscumpăra viaţa. atunci s-ar fi extins intensitatea inhibiţiei energiei aparatului psihic. totuşi ele nu au devenit obiecte economice decât atunci când au produs o neutralizare energetică estetică specifică adică atunci când cineva le-a admirat. dacă cel care îl dobândeşte este rege de exemplu sau dacă îl găseşte întâmplător. Actele antisociale. Aşa se întâmplă că spaţiul interplanetar dorit de vizitat de mulţi.3. De exemplu furtul reprezintă luarea obiectului economic ca obiect liber iar sechestrul cu negocierea economică a răscumpărării. În acest caz inhibiţia s-a produs deoarece proprietarii de recoltă ar fi riscat să piardă recolta dacă nu ar fi acceptat preţul. atunci distincţia între schimb şi gratuitate. Aici este marele slogan al comunismului care din păcate găseşte ecouri şi astăzi şi chiar în societăţile cele mai dezvoltate. Ce se poate spune despre o piatră preţioasă găsită? Chiar dacă nu s-a muncit originar la fabricarea ei. Situaţia cu prizonierul este de asemenea explicabilă energetic: Valoarea de Neutralizare a sa este foarte scăzută în situaţia de prizonierat iar simpla vedere a luminii zilei sau a unei alergări sănătoase pot deveni obiecte economice pentru subiect. Pe de altă parte. Masele. nu este nici el suficient. Ştiinţa economiei spune că dacă un bun poate fi dobândit fără schimb el nu este un bun economic. adică scăderea satisfacţiei. obiectul economic este definit ca obiectul capabil să producă o neutralizare a energiei psihodinamice. când au acceptat sloganurile populiste. cu toate că în ele s-au investit muncă şi talent. Aşadar nu contează obiectul în sine cât mai ales relaţia lui cu subiectul în determinarea distincţiei economic-liber. Este acest act unul economic sau nu? Dacă nu. Astfel că abuzurile au apărut pentru că nimeni nu a stat să judece propriile acte în vâltoarea ameţitoare a revoluţiei. atunci cum se face că există un schimb.1. a ajuns la concluzia că la un anumit număr de ani se produce o suprarecoltă de măsline. Primul este un obiect natural.2. date de suprasolicitarea Complexului Cain. fireşte. Posibilitatea de a specula inhibiţia energetică este însuşi principiul economiei de piaţă. după anumite calcule. de obicei accesibil tuturor fără efort ca lumina. Celălalt constă într-un obiect ce poate fi achiziţionat prin schimb şi care de obicei implică un efort economic adică o activitate specifică. egalitariste. care sunt caracteristici pentru bunul economic şi bunul liber. pare să fie un bun liber şi totuşi el este un bun economic căci pentru a-l vizita trebuie investite milioane de dolari în aparatură. Dacă statutul de obiect economic al unui obiect este dat de capacitatea lui de neutralizare. se manifestă tocmai prin această brutală conversiune. Eventual ele au fost muşamalizate atunci când consecinţele lor s-au dovedit a fi dăunătoare. În teoria prezentată aici. Alegerea este o problemă de compromis. Un obiect poate trece foarte rapid din obiect liber într-unul economic sau invers în funcţie de circumstanţele exterioare sociale sau de mediu. Astfel că el a închiriat toate morile de ulei determinând monopolul asupra lor iar preţul fixat producătorilor în schimbul prelucrării produselor. 93 .4. totuşi ea este un bun liber. Complexul Cain este aici foarte subtil exploatat iar politicienii comunişti au ştiut să păcălească astfel masele. apa şi tot ceea ce este dat în acest fel. La nivelul ştiinţei economice se face o distincţie între bunul liber şi bunul economic. Criteriul muncii şi a oboselii pentru stabilirea distincţiei cu pricina. Valoarea de Neutralizare sistemului psihic a crescut sub imboldul supraproducţiei. Astfel că practicul este şi interes oricare ar fi el deci în care intră şi cel de gratuit şi cel de schimb. deci tocmai posibilitatea de a se bucura de bunurile libere. Căci chiar aerul şi apa băută necesită o muncă iar oboseala poate surveni şi în cazul în care cineva practică un sport de plăcere. însă necesităţile teoretice fac ca sensul conceptului de ‘practic’ să aibă nevoie de un sens mai larg. Acest slogan este asemenea celor ale loteriilor care spun cât va fi câştigul dar nu spun cât vor fi pierderile celor ce ‘îşi încearcă norocul’. Economicul dimpotrivă este exclusiv un interes de schimb. Acest sistem este sistemul economic general. este insuficientă.

Orice sistem economic complex se poate reduce la schimb. neutralizarea energiei Pulsiunilor. Deci dacă cel sechestrat este o persoană bogată sau importantă. Apare aici clivajul specific fondului psihic infantil iar răpitorul va regresa la o astfel de stare ceea ce îl face extrem de vulnerabil emoţional. la fel şi părţile de schimb. Căci astfel el nu mai poate obţine nici un preţ sau eventual unul mult mai mic pe retrocedarea cadavrului. însă despre acest subiect se va trata puţin mai jos. Consecinţele unei astfel de strategii economice sunt dezastruoase căci exploatarea sălbatică a condus fondul pentru mari tulburări sociale. Acţiunile acestora pot fi crude tocmai pentru a-i produce o tensiune considerabilă sechestratului căci el este dispus să plătească pentru a se elibera de această tensiune. unde patronii erau extrem de bogaţi în timp ce muncitorii se situau la limita sărăciei. speculând inhibiţia libidinală. Iată că negocierile vizează în mare parte sistemul psihic iar acele legi generale ale Pulsiunii sunt şi legile schimbului economic. care determină relaţiile economice. Subiectul este educat în spiritul inhibiţiei generale. care este întotdeauna psihică (estetică sau magică). Câştigul absolut presupune maximul de câştig. Atunci când cele două mărfi de schimb au rol de neutralizare energetică regulată dar şi concretă. se poate anunţa că o anumită autoritate a propus luarea cu asalt a locului deţinut de ostatici dar că la această posibilitate s-a opus vehement familiile celor răpiţi sau cei ce negociază eliberarea acestora. Stabilirea preţului unei mărfi. indiferent de 94 . Se poate totuşi întâmpla ca marfa standard să producă direct o neutralizare. însă dacă o va face însăşi Valoarea de Inhibiţie a propriului sistem psihic va creşte. coroborat cu experienţele tragice ale celor două mari războaie. ca în cazul avarismului. va accepta un anumit preţ foarte convenabil pentru răpitor. cumpărătorul şi marfa. Răpitorii au în vedere această posibilitate iar acţiunile lor sunt influenţate retroactiv ca urmare a acestei posibilităţi. De exemplu la radio.Reclama vizează o supraexcitaţie dictată de prezenţa în imagini sau slogane a unui obiect economic. având un potenţial de neutralizare ridicat el este în stare să plătească mai mult pentru micile satisfacţii care în mod normal ar trebui luate ca premise ale vieţii. O a treia formă de inhibiţie este cea determinată de educaţie. Cu cât Valoarea de Inhibiţie a unui Segment din interiorul unui sistem psihic este mai mare. anume câştigul absolut şi pierderea absolută iar negociatorii le evită prin echilibrul ce se stabileşte între acestea în dinamica negocierii. Însă acest caz este unul psihopatologic unde obiectul excitaţiei psihice s-a deplasat către marfa standard. Ţările care urmau să devină comuniste au devenit terenul unui capitalism sălbatic. Astfel că ucis. Aşa se face că. De exemplu negocierea preţului eliberării în cazul răpirii se face în funcţie de această Valoare de Inhibiţie. au trebuit să recurgă la vaste programe de ecologie socială. schimbul este unul natural. pe care răpitorii îl ascultă fie pentru a se informa fie din plictiseală. Dacă el este bogat atunci familia. supunere şi frustrare. În cazul în care în schimb apare această marfă standard. a moralei rigide iar în acest fel Valoarea de Neutralizare a sistemului său psihic este foarte mică. cu atât subiectul economic în cauză este mai dispus să facă concesii şi să reducă din pretenţiile sale vizând obiectul de schimb. adică la cedarea reciprocă de bunuri. el va crede că ar fi de fapt favorizat atunci când patronul îi oferă un minim de existenţă. La nivel ecologic asemenea abuzuri ar trebui reglementate într-un fel şi mai pe larg. Ţările din spaţiul capitalist au fost influenţate de dezastrul care se profila în cel comunist şi. Se poate aici vedea cu uşurinţă că în relaţia economică se pot stabili două extreme ce nu trebuie niciodată atinse. chiar dacă doar în mod empiric iar în situaţii limită se poate începe un război psihodinamic unde răpitorul este epuizat tensional. El se va pretinde un om lipsit de scrupule. la sugestiile lui. Răpitorii trebuie de asemenea să fie atenţi ca acesta să nu moară. statul sau familia vor plăti preţul cerut de răpitori şi stabilirea lui se face în funcţie de cunoaşterea fondului dinamic al sistemului psihic al celui sechestrat. foarte multe reclame asociază neutralizarea libidinală cu un obiect economic care nu are nimic de a face cu finalitatea libidinală. Ba mai mult. însuşi ostaticul reprezintă un scut faţă de ofensiva militară la care societatea apelează. Asta înseamnă că. capabil să ucidă. pe fondul respectivei educaţii. De exemplu salariul unui muncitor nu se negociază în funcţie de capacitatea de neutralizare a muncii lui la nivelul patronului căci în cazul în care acesta este educat în spirit de umilinţă. Primitivii pot face marfă standard un obiect ce poate uneori să fie greu deosebit de marfa variabilă în sensul că poate produce prin sine însăşi o neutralizare. Această tensiune la care răpitorul este supus este cunoscută de către economişti şi psihologi. Căci posibilitatea de câştig atunci când sechestratul este viu este incomparabil mai mare şi deci Valoarea de Neutralizare creşte ca urmare a posibilităţii de câştig apărute. deci cu cât Valoarea de Inhibiţie şi cea de Neutralizare sunt mai depărtate. Acestea implică trei elemente: vânzătorul. schimbul este unul artificial. el poate conduce la maximul de inhibiţie energetică prin anularea funcţiei sale de scut în cazul în care se pune în aplicare acest mic război. se face în funcţie de echilibrarea Valorilor de Inhibiţie a celor două sisteme psihice ce negociază schimbul. Căci pentru el asta înseamnă un maximum de neutralizare. atunci când banii sau orice alt obiect pe post de valoare standard sau una variabilă care este capabilă să producă prin sine însăşi direct sau indirect. Marfa poate fi una standard. Asemenea schizofrenicului hărţuit de Halucinaţiile Auditive ce îi comentează contradictoriu gesturile la fel se produce şi în cazul răpitorilor ce vor putea mult mai bine fi supuşi. adică a echilibrului schimbului. Dacă acest câştig este mai mic atunci legea atracţiei valorice nu este satisfăcută căci Valoarea de Inhibiţie nu o egalează pe cea de Neutralizare şi astfel rămâne o diferenţă de excitaţie considerabilă.

La nivelul pieţei aceste reglementări sunt foarte utile căci un vânzător este stimulat de concurenţă să scadă preţul. indiferent de interesul momentan al celui care cedează această marfă pentru ea. presupune totuşi o raportare indirectă. Pentru evitarea pierderii absolute. O astfel de situaţie conduce automat la scăderea Valorii de Neutralizare a sistemului psihic celui ce vinde. Schimbul este facilitat de faptul că obiectul cu care este schimbat prin actul economic trebuie să producă o neutralizare superioară fie particulară fie globală în câmpul sistemului psihic faţă de cea indusă de obiectul ce constituie marfa de schimb. a excitaţiei psihice ce poate apărea la nivelul negocierii. faţă de această constantă în funcţie de această capacitate de neutralizare asupra cumpărătorului pe care marfa o poate realiza sau de apropierea de câştigul absolut pe care vânzătorul o are de partea sa. Pentru a se vinde mai repede. Însă primul are şanse să capete tot mai mult iar legea uzurii fizice sau morale. De aceea fiecare vânzător îşi laudă marfa iar cele mai multe reclame conţin formula ‘cu numai suma X se poate cumpăra Y’. ceea ce produce o inhibiţie. o raportare temporală adică una ce se referă la preţurile practicate în trecut. Acest fapt implică chiar neplăcerea de a pierde din profit dar care se poate recupera în viitor printr-o astfel de monopolizare a pieţei. un negociator specializat pe un anumit produs şi pe care îl produce în serie va renunţa la o parte din produsele sale în schimbul altora căci lui îi este suficient un anumit număr de astfel de produse. ca şi când ar fi un fel de semizei lipsiţi de pasiunile umane respectiv pentru a opera o astfel de disimulare a interesului. deşi în situaţia de preţ ridicat nu avea aceeaşi satisfacţie. Preţul obiectului economic adică a mărfii variabile în cauză este însă dat în primul rând la nivel restrâns de intensitatea neutralizării pe care o produce respectivul obiect pe piaţă. negociatorul scade preţul produsului său. Deci Segmentul Psihodinamic în cauză nu mai poate fi influenţat în mare măsură de numărul lor mare. fie în stare de stagnare tehnologică. Per total la nivelul sistemului său psihic Valoarea de Inhibiţie şi cea de Neutralizare rămâne aceeaşi sub raportul schimbului. în schimbul corect un negociator ar dori pe gratis marfa celuilalt dar în aceste condiţii schimbul nu se produce. De exemplu moartea ostaticului ar însemna pierderea ce se apropie de cea absolută la fel şi stricarea produselor ca urmare a trecerii timpului. Reglementările schimbului face ca acest deziderat să nu fie niciodată atins. Preţul creşte faţă de acest prag. ca fiind cantitatea de marfă ce se schimbă pentru o altă marfă. Ea explică variaţiile preţului ca urmare a raportului dintre cerere şi 95 . De exemplu. De exemplu hainele demodate au un preţ foarte mic. fiecare parte simulând slaba neutralizare a mărfii ce urmează a fi achiziţionată şi marea neutralizare a celei ce este cedată. la o marfă. chiar dacă acest lucru se face nu prin preţul momentan ci prin cel global. De exemplu. temporale. fără raportarea directă la piaţă. Ele ajung ulterior în vizorul periferiei publicului care este mai puţin atent la aceste lucruri legate de tendinţele prezente ale modei şi poate din acest motiv şi mai puţin bogat pentru a plăti o sumă atât de mare aşa cum este ea fixată iniţial pentru acest produs. Căci vânzătorul ce micşorează preţul capătă mai multă marfă de schimb chiar dacă dă mai multă iar cel ce practică un preţ ridicat dă mai puţină şi capătă eventual tot atâta ca primul. adică de legea aşteptării. Adică la nivelul sistemului psihic al cumpărătorului. Aceste două particularităţi nu pot fi totuşi despărţite una de alta. prin numitorul comun al preţurilor variabile pe piaţă ale respectivului produs. a mărfii poate conduce la reţinerea unui stoc fie în stare de degenerare. Tocmai de aceea negociatorii sunt îmbrăcaţi la patru ace. deci negocierea preţului doar între două părţi. cum ar fi un câştig superior. Testarea retroactivă a pieţei presupune negocierea şi stabilirea preţurilor şi care se stabileşte la nivel de sistem economic global dar şi la nivel de relaţie economică particulară. particulară. ca şi când nu ar avea nici o problemă. Iar scăderea progresivă a preţului şi vinderea produsului întro cantitate mai mare decât cea parţial practicată conduce în acel moment la neutralizare psihică superioară datorită profitului superior. obţinând astfel eventuala eliminare a acestuia de pe piaţă. De asemenea. căci aici pot interveni mai mulţi factori.modul în care se face. Fără această premisă schimbul este ineficient din punct de vedere economic iar negociatorul va avea pierderi. Cunoaşterea Valorii de Neutralizare a celui ce este interesat în schimb şi a capacităţii de neutralizare a unui obiect înseamnă puterea de determinare a celui mai bun preţ la un moment dat. Pierderea absolută este evoluţia mărfii în aşa fel încât ea nu ar mai putea fi utilizată neutralitic. Însă în general negocierea directă a preţului vizează calea mijlocie între posibilităţile de neutralizare ale ambelor părţi. De aceea simularea este. Căci o relaţie economică. centrul publicului cumpărător nemaifiind interesat de ele după ce le-a cumpărat iniţial la un preţ enorm. fiind astfel evitată. un preţ ridicat poate conduce la vânzarea lentă a mărfii iar neutralizarea superioară a preţului ridicat poate fi anulată de efortul aşteptării. De exemplu răpitorii nu pot cere toată averea ostaticului căci în acest caz acesta ar prefera moartea iar libertatea lui nu ar avea nici un folos. preţul unui produs trebuie să depăşească cheltuielile de cost. prin a produce o inhibiţie concurenţei. În acest moment se poate da o definiţie clară asupra preţului. Aşadar schimbul presupune renunţarea la un bun. Ştiinţa economiei de astăzi face cu totul abstracţie de condiţiile psihologice ale relaţiilor de schimb. în negociere. un anumit negociator poate scădea astfel preţul produsului său. Atunci când obiectul economic nu ameninţă cu pierderea absolută. punctul cheie. care înseamnă tocmai motorul economiei. Cu toate astea nu orice scădere a preţului se face ca urmare a ameninţării unei pierderi absolute.

stabilă. respectiv cu Organismul. Complexul Cain şi dreptatea Dreptatea şi libertatea (aceasta din urmă putând fi considerată ca pe un Complex al Sclaviei) sunt prin excelenţă ornamentele economiei. în loc ca preţul să fie explicat prin condiţiile psihice pe care le implică marfa la nivelul cumpărătorului. ele s-au desprins ca norme separate. de câştig (uneori chiar de mită). deşi formal pare să nu existe o astfel de contradicţie şi numai pe baza unui simţ comun. Iar dacă cererea va fi definită evitându-se conceptul de ‘schimb’. După cum marfa nu are valoare orizontală. Căci el nu explică dinamica internă a unei situaţii ci doar influenţele externe ale sale. După cum se va vedea Complexul Narcis este însăşi această Pulsiune de a adera la un statut superior cu orice preţ iar ea este dată tocmai din fondul social inferior. Ceea ce frapează însă cel mai tare este variabilitatea regională. Însă tocmai ceea ce se recunoaşte a fi drept se impune pe aceleaşi principii. fără intervenţia statului. Căci degeaba preşedintelui îi dau lacrimile de emoţie faţă de alegătorii săi emoţionaţi la rândul lor şi degeaba preotului i se stinge glasul din dragoste faţă de enoriaşii săi. care nu ştiu că sub numele acestor principii este posibil practic orice. Este evident că numele de ‘dreptate’ aplicat normelor sau comportamentului desemnat astfel nu este unul potrivit tocmai pentru că acesta nu are caracter universal ci este dat de circumstanţe chiar dacă se poate perpetua prin tradiţie. tocmai pentru că ei îşi pot dori totul indiferent ce ar fi din moment ce ‘dorinţa nu costă nimic’. A spune că dreptatea este una absolută este un enunţ filosofic care ascunde de fapt pretenţia tradiţională a filosofiei de a fi absolută. chiar dacă ele pot sî îi rănească orgoliul. studiile statistice. Căci cererea se defineşte prin cantitatea de marfă care este cumpărată la un moment dat pe piaţă. Ele pot fi fie morale adică filosofico-religioase. Cu toate acestea actele ‘drepte’ sunt ‘norme’ impuse de o anumită autoritate. Aşa s-a întâmplat de fiecare dată în istorie. dreptatea şi libertatea sunt noţiuni vagi. la fel şi dreptatea este una variabilă. Aceste norme au constituit un corp comun şi constituie încă în societăţile cu economie simplă. căci în acest caz cererea este cu adevărat imensă. deci explicaţia tipic matematică este una circulară. sunt folositoare pentru agenţii economici. Însă odată cu economia complexă. precum şi de capacitatea de a îndura a celui ce o respectă. Acolo unde nu există bunăstare şi prosperitate economică. Or această relaţie este explicabilă tocmai prin legile generale ale Pulsiunii care sunt investite în Complexul Polis. Tocmai de aceea termenul ‘drept’ mai are şi sens de beneficiu. Deci preţul nu este influenţat de dorinţa oamenilor de avea totul. mai precis cu sistemul psihic. culturală asupra dreptăţii. totuşi să se sesizeze acest fapt. în aşa fel încât achiziţionarea lui să fie posibilă prin cedarea altui obiect economic. atunci problema de asemenea rămâne. Însă această cantitate de marfă ce este cumpărată implică chiar preţul. aşa-numita lege ‘a cererii şi ofertei’ este nulă. Pentru a explica ştiinţific oscilaţiile preţului atunci când sistemul economic se dezvoltă natural. cu lipsurile sale. atunci acea persoană poate trece nepăsătoare faţă de aceasta. Dimpotrivă atunci când cineva are statut social important şi bunăstare personală dar i se comit ‘nedreptăţi’. În acelaşi fel. un tablou de Van Gogh poate fi dorit pentru repararea coteţului la găini şi totuşi preţul lui să nu crească. Asemenea preţului ea este decretată în funcţie de lăcomia celui ce profită de pe urma ei sau de concurenţă. Valori ca demnitatea.ofertă şi în funcţie de acest raport preţul se stabileşte. poate întoarce pe toate părţile o lege în aşa fel încât să îi permită să facă ceea ce alţii ar fi straşnic pedepsiţi dacă ar face. sprijinindu-se unele pe altele doar prin sistemul economic pe 96 . dacă aceştia sunt mânaţi de interese economice. La acest nivel formulele matematice de calculare a evoluţiei preţurilor.1. ca de exemplu o insultă sau sentimente ostile din partea cuiva anume.2. altele decât acelea pe care mentalitatea statului şi cea religioasă le dau ca substitut profanului. adică ceea ce se numeşte ‘cântat după ureche şi nu după note’. Constituţiile şi justiţia în general iau o astfel de poziţie (în vestimentaţie şi comportament) încât să se creadă că tot ceea ce acestea fac are valoare absolută. Ceea ce într-un loc este venerat iar în altul stigmatizat. fie juridice adică statale. Dimpotrivă el este influenţat de relaţia obiectului economic cu un alt obiect. ci una variabilă la nivelul pieţei. Dreptatea este prin urmare sora mentalităţii autorităţii iar stabilirea ei se face analog cu modelul în care se stabilesc preţurile. Căci respectiva persoană nu va mai avea nevoie de orgoliu aşa cum este obligat cineva aflat într-o poziţie socială inferioară. făcând ca deciziile economice să fie cât mai bune pentru ei. respectiv ea este ambalajul sistemului economic. Rolul explicaţiei oscilării preţului în raportul dintre cerere şi ofertă este unul eminamente practic şi nu ştiinţific iar limitele pragmatismului ca teorie a adevărului ştiinţific se văd clar aici. fiecare om dorindu-şi o bună parte din planeta noastră: însă asta nu înseamnă că aceasta poate fi cumpărată sau că va fi cumpărată şi preţul va putea cumva fi influenţat de faptul că o anumită marfă ar fi dorită la un moment dat. Căci justiţiarul asemenea actorului. adică se prezintă voluntar. Doar atunci se declară că un astfel lucru este nedrept şi legislaţia se pliază după el. de fapt nu este altceva decât o superficialitate menită să îi sperie pe cei slabi. 2.4. deci ca fiind cantitatea de marfă dorită de piaţă. libertatea şi egalitatea sunt praf în ochi în aceste condiţii.4. Pentru că variaţiile preţului sun explicate tot prin preţ. Uneori aceste variaţii pot fi atât de mari încât pot intra în contradicţie cu ceea ce era cunoscut drept dreptate. respectiv pe facilităţile unora mai mari decât ale altora şi care sunt susţinute de complexitatea debordantă a structurilor sociale. Aceasta.

care îl susţin şi chiar prin autoritatea investită. Universalitatea cu care normele religioase se îmbracă se datorează tocmai iluziei fiecărei Religii de a se considera centrul Universului şi de a constitui principiile fundamentale ale lui. Dar dacă Religia îşi trăieşte o motivaţie spirituală, superioară, numirea ca ‘drepte’ a normelor juridice este ridicolă căci ele vizează mercantilul ce se supune schimbării continue, la fel ca şi aceste reguli. Pretenţia de universalitate face parte din tabuul pe care statul, autorităţile sale vor să şi-l impună în mod magicist tocmai pentru a-şi exercita controlul şi funcţia asupra potenţialului forţei de muncă. A vorbi despre ‘drepturile omului’ aşa cum se vorbeşte astăzi, cu pretenţia ca aceste drepturi ar fi dictate direct de la Dumnezeu, este fără îndoială o naivitate intelectuală în cel mai bun caz, dacă nu o ipocrizie. Căci drepturile nu se acordă pe gratis ci ele se câştigă prin încadrarea într-un sistem economic. Virtuţile acestui sistem fac ca părţile sale să beneficieze de aceleaşi calităţi. Degeaba se spune în ‘Declaraţia drepturilor omului’ că fiecare individ are dreptul să-şi aleagă orice ţară ca reşedinţă, căci acest lucru nu este unul posibil deoarece ar provoca multe probleme ţării respective în cazul imigraţiei în masă. Degeaba se spune că fiecare om are dreptul la educaţie când copiii sunt maltrataţi şi înfometaţi. Restul sunt vorbe în vânt. Apariţia normelor sociale (civile şi metafizice) au ca principiu tocmai modificarea Complexului Cain în cel Polis. Aşa cum spunea Hobbes oamenii au observat că starea de pace este mai benefică decât cea de război. Aşadar normele au un principiu economic evident. ‘Sclavul liber’ putea fi mai eficient decât cel ‘legat’ iar marile sale satisfacţii pot conduce la creşterea nivelului producţiei cantitativ şi calitativ. În acest caz normele sunt anumite reguli menite să asigure protecţia fiecărui cetăţean pe care legiuitorul se obligă el însuşi să le respecte recunoscându-le ca divine sau universale. În felul acesta el îşi întăreşte propriul interes, legându-l de interesul poporului. Normele sunt în aşa fel făcute încât lovirea în interesul superiorului pare să fie lovirea în propriul interes. Nu există normă la nivelul animalelor. Adică nu se poate spune că leul este nedrept faţă de antilopa pe care o vânează şi nici pentru că îşi ucide puii pentru a se împerechea cu femela ce va intra astfel în călduri. Aici este vorba pur şi simplu de Instinct (brut) şi mai puţin de vreun sistem economic. Normele implică un interes economic oarecare şi ele pot fi şi abolite relativ tot la acest interes. O firmă care îşi doreşte de la angajaţii săi o cât mai profundă implicare, nu va ezita să îi acorde angajatului său unele mici atenţii, ca de exemplu o mică petrecere de ziua lui sau alte lucruri ce fac ca grupul să fie asemenea unei familii. Într-un anumit fel erau concepute normele în feudalism, unde muncitorului agricol nu trebuia să i se acorde gratificări speciale tocmai pentru a fi menţinut la munca sa brută şi în alt fel sunt concepute acestea în situaţia robotizării muncilor brute şi punerea accentului pe spontaneitate şi creativitate, ca în epoca modernă. Este evident că normele acceptate în comun, care conduc la o neutralizare psihică superioară sunt acelea pe care le ocheşte un interes economic oarecare. Această neutralizare psihică superioară menită să crească valoarea de neutralizare se ia fie în funcţie de nivelul de neutralizare comun acceptat fie în funcţie de scăderea Valorii de Neutralizare. În primul caz este vorba de emancipare pe motive economice iar în celălalt este vorba de ameninţare cum ar fi de exemplu ocupaţia străină pe care un popor doreşte să o înlăture. Creştinismul a acţionat şi asupra normelor de emancipare prezentând poporului posibilitatea de viaţă veşnică în rai dacă individul se supune normelor. Ceea ce a făcut ca normele sale să fie acceptate prin contract subînţeles. Dar în acelaşi timp el a pus capăt modelului războinic promovat de Imperiul Roman, unde fiecare era ameninţat fie de revolta popoarelor asuprite, fie de popoarele migratoare. Egalitarismul propus ca normă metafizică de către Creştinism a speculat tocmai dorinţa de ascensiune socială a sclavului. De atunci egalitarismul a rămas ca dorinţă supremă, ca moralitate absolută, în care fiecare crede asemenea copilului care ia pantofii părintelui pentru a se crede adult. Normele civile exploatează şi ele acest punct sensibil care orbeşte gândirea mulţimilor. Deşi oricine poate vedea că oamenii nu sunt egali şi că deşi legea spune că oricine are dreptul de a fi ales în parlament lucrul acesta nu este posibil. În parlament nu intră decât cei care acţionează într-un mod mai complicat, unde votul este ultimul punct al unui întreg lanţ de factori şi că nu oricine ajunge la el. Ceea ce se numeşte în general dreptate nu vizează decât modul în care individul din cadrul unei grup poate să aibă un sistem psihic detensionat. Asemenea preţurilor acest fapt depinde numai şi numai de Valoarea de Neutralizare a sistemului psihic global, astfel că un act poate fi drept undeva dar nedrept altundeva. Or cum această Valoare de Neutralizare variază de la individ la individ este clar că a vorbi de dreptate absolută este o pedanterie aristocratică fără suport. Aşa cum în junglă vânătoarea este o normă, la fel şi exploatarea sălbatică poate fi o normă pentru aristocraţie dar nu pentru o epocă postindustrializată cum este cea vestică. Aşa se face că Germania, după ce a fost decimată după cel de-al doilea război mondial, beneficiind de resurse umane capabile, a reuşit să devină repede ceea ce a fost şi chiar mai mult decât atât, pe când Rusia, continuând tradiţia economiei şi a educaţiei sălbatice nu a putut decât să ajungă exact acolo unde se afla înainte de a începe jaful comunist. Lipsit de o educaţie emancipată poporul rus a considerat drepte toate acţiunile conducătorilor lor şi chiar astăzi sunt unii care deplâng ‘fermitatea’ lui Stalin. Lecţia realităţii însă pare să fie mereu amânată pentru aceşti oameni. De aceea Rawls, când vorbeşte de inegalitatea în
97

folosul tuturor nu spune nimic nici despre natura normelor exterioare ce se stabilesc între indivizi şi nici despre dinamica internă a acestor norme, adică ceea ce consideră fiecare a fi drept. Sclavul timorat va considera că asta îi este soarta şi, speriat de ameninţarea cu moartea, îi va mulţumi cerului că a scăpat doar cu munca extenuantă pe când observatorul secolului al XXI-lea din societatea vestică va considera acest lucru o nedreptate profundă. Asta pentru că spiritul vestic a fost alimentat de principiul creştin al iubirii aproapelui şi a egalităţii, el identificându-se în acest caz cu semenul său. Din acest punct de vedere Creştinismul este un puternic spectru de norme de emancipare şi tocmai de aceea a reuşit să învingă un mare imperiu chiar cu propriile sale arme. Astăzi, când normele metafizice tind să depăşească, să perfecţioneze pe cele metafizice propuse de Creştinism, este clar că el este judecat neadecvat de către cei ce nu îi observă rolul în trecut chiar dacă el nu este un curent unitar ci un amalgam de curente şi opinii. Dacă normele sunt civile sau metafizice şi ele sunt înscrise în conceptul de ‘dreptate’, atunci ceea ce se numeşte ‘nedreptate’ se caracterizează fie prin contradicţia dintre aceste două norme sau chiar prin actul comportamental ce nu se înscrie în limitele acestor norme. În acest din urmă caz se poate vorbi de anormia juridică, de intervenţia organelor de stat în mod variabil. Acest caz reprezintă prototipul contravenţiei. În cel de al doilea caz coordonatele anormice nu sunt suficient de clare iar filosofii, sociologii şi juriştii şi-au tot bătut capul cu înţelegerea acestei ‘nedreptăţi’, încercând să definească ‘dreptatea’ într-un fel sau altul. Aceasta nu s-ar putea să se definească într-o manieră simplistă şi tocmai de aceea în acest domeniu pluteşte confuzia. Respectiv pentru faptul că aceşti autori au fost seduşi de conceptele de ‘dreptate-nedreptate’, în loc să înţeleagă dinamica sistemelor la care ele se referă. Astfel nu numai că nedreptatea sau anormia este variabilă în timp şi în spaţiu la fel ca şi spectrul de norme, însă norma şi anorma nu se opun contradictoriu după cum ceea ce este conştient nu se opune la ceea ce se numeşte inconştient. În acelaşi fel şi ceea ce este normă are aceleaşi principii de instituţionalizare ca şi anorma, respectiv interesul unui individ sau grup de indivizi într-un anumit lucru precum şi facilitatea accesului la acest lucru în dauna altora cărora li se blochează acest drum. Căci analizată profund, orice normă se dovedeşte a avea acest statut chiar dacă ea pare să se aplice tuturor prin faptul că toţi indivizii ar suferi aceeaşi frustrare de pe urma ei. Căci dacă cineva nu ar profita de pe urma unei norme ce interzice un anumit lucru, atunci nu se poate explica de ce oamenii, întrun masochism colectiv şi-ar fi interzis un anumit lucru fără vreun scop. Dimpotrivă, fuzionat cu Complexul Traumatic, dat de ameninţarea militară, ca bază absolută a oricărei norme sociale, ea a putut fi asociată tocmai cu pedeapsa şi de aceea ea a trebuit să fie acceptată de cei asupriţi şi exploataţi. De aceea norma şi anorma sunt axiome ale puterii armate şi în nici un caz acestea nu sunt elemente ale unui Drept Divin. Această putere se supradimensionează asemenea vânzătorului ce îşi face reclamă la produs în scopul schimbului economic. Aici se poate observa în cel mai înalt grad dinamica retroactivă a cuplului Polis-Cain iar tot ceea ce pare Polis poate fi înţeles ca fiind şi Cain. Acest fapt are fundament economic. Iată de ce giganţii paşi economici pe care societatea actuală îi parcurge, în raport cu mersul de melc al economiei epocilor clasice care poate conduce la schimbarea bruscă a normelor, poate părea o curată harababură exasperând spiritele metafiziciste. Însă mersul este cât se poate de natural. Normele s-au schimbat radical şi înainte de ceea ce s-a numit ‘decadenţa secolului al XX-lea’ dar tocmai vâscozitatea economiei le-a făcut să pară imperceptibile. Şi asta nu neapărat la nivelul normelor civile, care pot fi schimbate de la lună la lună, ci la nivelul chiar a normelor metafizice. Căci chiar normele metafizice au fost protectoare pentru cele civile, acestea sprijinindu-se pe ele cu scopul de a exercita exploatarea sălbatică necesară profitului economic. Or trecerea de la economia sălbatică la cea ecologică a făcut ca normele metafizice impuse în special de Creştinism să nu mai aibă valoare. Însăşi Biserica a suferit o perioadă de reformă a setului de norme şi de convingeri în aşa fel încât tradiţia să se împace cât mai bine cu standardele economice. Fireşte că această situaţie poate părea ridicolă dar ea este cât se poate de reală. De aceea pentru situaţia de la sfârşitul antichităţii normele metafizice creştine au fost un pas indispensabil al evoluţiei societăţii de la statul războinic la cel sistematic economic. În loc să îşi piardă viaţa, soldatul a preferat să fie exploatat economic iar Nietzsche se pripeşte atunci când ridică în slăvi haosul atenian dinaintea secolului al V-lea î.e.n. tocmai pentru că el judecă cu normele secolului al XIX-lea sau chiar al XX-lea, situaţia socială de atunci. Dimpotrivă el se situează pe o poziţie normală atunci când critică creştinismul din timpul său, secătuit de eroismul şi vitalitatea primilor creştini. Stabilirea dreptăţii trebuie înţeleasă ca acordul dintre normele metafizico-religioase şi cele civile. Normele civile sunt însăşi legătura unui stat, adică legile juridice şi administrative, în timp ce cele metafizico-religioase sunt acelea ce sunt stabilite de tradiţie, fiind legi nescrise. Primele se pot schimba în funcţie de guvernanţi, celelalte sunt imuabile. Oficialităţile Bisericii sale (ceea ce nu înseamnă nici pe departe sufletul, vârfurile spirituale ale religiei Creştine) pretind că normele metafizice sunt date odată pentru totdeauna de Dumnezeu. Astfel că se pare că aceste norme sunt opusul celor civile care variază de la epocă la epocă deşi cele două spectre de norme au în bună parte cam aceiaşi vectori. Legătura între acestea este mult
98

mai subtilă decât se vede la prima vedere. Căci nu numai discursul religios al acestor norme foloseşte termenii specifici exploatării sălbatice (stăpân, slugă, păcat, poruncă etc.) dar ele însele pregătesc terenul pentru cele juridice. Statul nu ar investi în susţinerea teoretică şi practică a Religiei dacă normele metafizice s-ar opune celor civile în mod ireconciliabil deşi în unele privinţe există acest gen de incompatibilitate între ele. Căci în acest caz s-ar întâmpla ce s-a întâmplat şi cu alte religii, adică să fie eliminate. Este amuzant exemplul împăratului roman care era sigur pe victoria sa într-o bătălie maritimă, ca urmare a flotei superioare dar semnele cereşti ale prezicerii acestei victorii, respectiv pofta de mâncare a găinilor, nu exista; observând încăpăţânarea găinilor împăratul şi-a condus normele comportamentale după un alt principiu exclamând: ‘dacă nu vor să mănânce, atunci să bea’. Însă dincolo de obligaţiile pe care normele religioase specifice le cer, Creştinismul promite în schimbul pietăţii, a umilinţei, fericirea absolută excitând astfel resorturile Complexelor Eden şi Matern. Faţă de politeismul grec şi roman, unde zeii erau în număr mare şi relaţia lor cu oamenii era aceea de supraordonare, în timp ce relaţiile dintre ei erau tensionate sau oarecare fiecare având o anumită putere, monoteismul este într-adevăr o Religie a narcisismului sclavilor. După cum sugerează acelaşi Nietzsche, el facilitează identificarea cu Dumnezeu pe care fiecare muritor o face în mod involuntar. Existenţa unor sclavi care s-au şi născut în sclavie, unde părinţii lor erau cam singurele persoane apropiate, se deosebeşte esenţial de relaţiile aristocratice multiple ale grecilor şi romanilor. De aici şi renunţarea la politeism. Însă dincolo de această identificare, Creştinismul promitea egalitatea, ceea ce politeismul greco-roman nu putea promite din principiu, căci diferenţele dintre sclavi şi oamenii liberi erau acceptate ca norme metafizico-religioase. Dorinţele sclavului de ascensiune socială au fost exploatate subtil de oficialităţile creştine dar impunând şi pacea mult dorită de soldaţii obosiţi şi depersonalizaţi ai Imperiului, pe când Religia Politeistă, dimpotrivă, încuraja războiul şi tensiunea. Problema este că ar fi fost lipsit de sens ca exploatarea sălbatică să fie anulată, ea continuând şi în Creştinism, însă sub masca egalitarismului şi a iubirii aproapelui. Sclavul era eliberat doar formal, căci el era legat în continuare de complicatul sistem economic care deja se structurase. Recunoaşterea faptului că ‘creştinismul este o religie de sclavi’ de către Nietzsche, este o mare umilinţă pentru această Religie. Căci ea se vede în situaţia de a nu fi schimbat ‘pe pământ’ în mod concret ceea ce promisese cu formula ‘precum în cer aşa şi pe pământ’. Apariţia pe firmamentul ei a sfinţilor o face oarecum politeistă. Căci aceşti sfinţi sunt mai mult decât nişte muritori, ei sunt mâna lui Dumnezeu şi asemenea eroilor greci care deveneau, prin tradiţie, zei, la fel se întâmplă şi cu sfinţii creştini. Prin recurgerea la fenomenul retroacţiunii celor două filiere, prin ceea ce în literatura de specialitate s-a numit ‘mecanisme de apărare’, ipocrizia a fost elementul ce a măcinat Creştinismul ca parte pământească. Fac excepţie de aici misticii lui, care s-au retras din lume în singurătate. Principiile dreptăţii s-au modificat către alt centru de greutate; dacă în antichitatea greacă, dobânda la împrumut sau comerţul speculant era văzut ca necinste, ce facilitează câştiguri nedemne, nemeritate, în timp ce era acceptată sclavia ca lucru drept, Creştinismul oficialităţilor dimpotrivă, recunoaşte valoarea economică a acestor operaţii de piaţă în timp ce sclavia este considerată barbară, păgână. Acesta este tocmai punctul prin care Creştinismul, ca mentalitate îşi încalcă principiile sale fundamentale prin care s-a impus în faţa celorlalte religii. Căci el a promis egalitatea însă exploatarea sălbatică a rămas sub această mască. Culpabilitatea exploatării este punctul central al oricărei culpabilităţi, inclusiv în ceea ce Freud numeşte ‘culpabilitatea masturbării’, ca nucleu genealogic al oricărei culpabilităţi. Faptul că aproapele este tratat de departe, că regulile de convieţuire ale unui grup social nu se aplică într-altul este principala culpă a oricărei organizări sociale. Căci chiar dacă această culpabilitate este specifică mai degrabă claselor de jos şi se va vedea la psihopatologie ce rol are o astfel de structurare a Psihicului în aceste condiţii, această culpabilitate este transmisă de educatori, de cei de sus către cei de jos, prin proiecţiile sale. Adică prin pedepsele pe care ei le aplică în scopul de a produce frustrări superioare, pentru a nu scăpa din mână mulţimile. Masturbarea devine culpabilă tocmai în această lumină a exploatării. Căci dacă Creştinismul cultivă asceza, care purifică sufletul celor ce o pot accepta ca atare, la fel cum tensiunea psihică a anorecticului scade prin înfometare, strangulându-se conversia energetică, ea poate produce un efect cu totul opus la cei ce nu cred în ea dar o acceptă ca pe o modă. În acest caz este evident că satisfacţia libidinală trebuie să producă culpabilitate tocmai pentru că conduce la creşterea Valorii de Neutralizare prin neutralizarea respectivei inhibiţii anterioare datorită faptului că este cea mai puternică plăcere. Or numai influenţa pedepsei la această plăcere sexuală poate păstra la nivel redus respectiva Valoare de Neutralizare. Culpabilitatea exploatării sociale îşi are rezonanţa în Complexul Matern. Căci fraţii împart întotdeauna în mod egal ceea ce primesc iar mama va fi supărată atunci când unul se lăcomeşte la porţia celuilalt. Exploatarea socială exact acest lucru face şi aici este un dramatism al sentimentului că Complexul Matern se datorează tocmai acestei inegalităţi dintre oameni. Pierderea dragostei materne încorporată la nivelul temei izgonirii din Rai, este suferinţa majoră a Omului ca individ. El îşi găseşte o vină pentru aceasta tocmai pentru
99

Adevăratul creştin este pusnicul ce simte incompatibilitatea dintre normele sale metafizice şi cele civile. Dar asta nu este temei pentru pesimism cum crede depresivul ci inaplicabilitatea unei noţiuni morale clasice la realitatea socială. În ambele cazuri se epuizează stocurile. Dar aici se află tocmai obedienţa ei faţă de mentalitatea oficială. un alt jaf contra bogaţilor nemaifiind posibil iar apoi pentru că cei puţini care se bucură de bunurile celor ucişi nu pot ucide la nesfârşit. cel puţin iniţial. Creştinismul care vizează compromisul cu normele civile aşa cum a făcut-o Biserica Creştină. prin propunerea unui standard superior de morală metafizică. el intră în capcana propriei imposibilităţi. Anorexia este calea adevăratului creştin căci cei care inventează raţionalizări cu privire la păcatul poporului vrednic de pedeapsă. al realităţii sau al Vieţii. Căci normele civile nu pot accepta acest deziderat. posibilitatea de atingere a unei situaţii materiale prospere se face prin aceste inhibiţii Omul va recurge la ele în speranţa că va fi răsplătit mai târziu. Şi totuşi aici nu se poate pune problema dacă o astfel de ‘naţionalizare’ ar fi dreaptă. căci fericirea presupune o neutralizare majoră şi este evident că ea nu poate fi obţinută decât prin reabilitarea unei inhibiţii majore care din principiu nu poate fi posibilă în condiţiile unei egalităţi brute. convinşi şi de utopia fanatismului lor. Dreptatea nu este de atins în acest moment în această lume şi la drept vorbind nu va fi niciodată. acest lucru constituie tocmai condiţia de egalitate. Eşecul nu este al lumii. Teoriile utilitariştilor englezi sunt diferite de acest nucleu al dreptăţii (economia) deşi se numesc utilitariste. Cei săraci cred că se simt în Rai având bunătăţile celor bogaţi iar valorile de neutralizare a sistemelor psihice ale acestora cresc vertiginos. Filosofia juridică şi morală în general s-a tot învârtit în jurul acestei probleme fără să o enunţe în mod clar deşi pretenţiile sale de profunzime nu sunt nerealiste. Căci adoptând haloul egalitarist al conceptului de ‘dreptate’ ar trebui ca dreptatea să fie mai curând tocmai egalitatea brută asemenea insectelor gregare. Invers faţă de vitalitatea antică a curajului de a spune lucrurilor pe nume. Aşa se face că orice cod de legi ce nu ţine cont de nucleul economic intră în contradicţii ameţitoare. fiind insensibili la pierderea a ceea ce oricum nu preţuiau prea mult. din principiu. O altă soluţie este eliminarea celor mulţi şi luarea tuturor bunurilor lor. ci al concepţiei Omului despre toate acestea. Cei bogaţi şi chiar cei aflaţi în clasa mijlocie dintr-o ţară civilizată. Nedrepte sunt legile Bisericii susţinute ulterior. Freud a inventat teoria ‘hoardei originare’ ca specifică unei situaţii de acest gen. imposibil de realizat în condiţiile în care resursele economice sunt limitate. Culpabilitatea creştinului prins în propria sa capcană îl face să se înfunde şi mai mult în propria credinţă. Asemenea nevroticului care îşi propune o neutralizare de tip oedipian şi raportându-se la ea. Conceptul de ‘dreptate’ are o formă ce trimite la concepţia naivă despre oameni. Însă tocmai legea este aceea care facilitează menţinerea inegalităţii. din principiu. Căci dacă ascensiunea socială. Aşa se face că comunismul şi fascismul sau orice act de deposedare a averilor celor înstăriţi. Teoria ‘fericirii’ face un pas minor faţă de cea egalitaristă. căci sistemul lor psihic nu mai funcţionează iar cei ce trăiesc sunt extrem de fericiţi. trebuie să fie din principiu un act ce respectă în cel mai înalt grad principiul ‘celei mai mari fericiri’. căci promisiunea iniţială nu a fost susţinută iar aceasta acţionează în neconformitate cu legile egalităţii. în timp ce egalitatea este. aşa cum o practicau cei de jos era paralelă cu lipsurile materiale iar o simplă satisfacţie libidinală pe stomacul gol nu prea avea mare valoare pentru cineva. în explicări secundare. în timp ce refacerea lor nu mai este posibilă iar sistemele psihice individuale devin încordate deoarece Valoarea de Inhibiţie le creşte treptat. indiferent de perfecţiunea mecanismului ce le pune în aplicare. În acest caz cei ce au murit nu mai pot fi nefericiţi. o face pentru că el a făcut o prostie. De aceea se prefera alinierea la mentalitatea oficială a ascezei. Problemele iau aici o întorsătură ciudată. În primul caz pentru că situaţia nu se va mei repeta. La fel este şi în acest caz. în timp ce cei săraci pot ţopăi de fericire pentru acelaşi lucru. Situaţia ‘celei mai mari fericiri’ nu trebuie luată 100 . Astfel că ei sunt mai puţin nefericiţi decât ceilalţi. urmat de împărţirea acestora la săraci. De aceea problema economică este cea care guvernează normele considerate drepte sau nedrepte. De exemplu orice normă este făcută pentru toţi în a o respecta iar orice astfel de normă este respectată cu condiţia ca toţi să facă la fel şi cineva să nu fie privilegiat în a o ocoli. De aici pornesc mai târziu şi refulările libidinale teoretizate de Freud care complică şi mai rău situaţia. postulând criteriul naiv al ‘celei mai mari fericiri’ pentru normele sociale adoptate în comun adică pentru legile ce fac şi permit o cât mai mare cantitate de fericire. eliminând o cantitate imensă de fericire asemenea electronului ce trece pe un alt strat care elimină energie atomică. O libertate sănătoasă a satisfacerilor. condamnate să fie nedrepte din acest punct de vedere. departe de idealul reînvierii copilăriei şi a credinţei într-o egalitate universală. luptă eventual la început dar apoi renunţă. departe de semnificaţia originară a catacombelor. plictisiţi de mult de toate acestea. Creştinul trăieşte angoasa scăpării printre degete la nesfârşit. a acesteia. Nu este cazul să se explice în amănunt ce se întâmplă după aceea căci istoria a arătat suficient. Falimentul unor astfel de situaţii se întrevede din ele însele. unde ‘cea mai mare fericire’ conduce la nedreptate. el este chinuit de remuşcări asemenea câinelui lui Pavlov supus la şocuri electrice atunci când atinge hrana. este un Creştinism corupt.că atunci când mama este supărată şi îi arată indiferenţă. nu fac decât să ducă la bun sfârşit compromisul Religiei cu statul.

În mod cert. De aceea se poate spune că Arta (postprimitivă) este un totemism modern şi. 2. Fără ura sau. Însă chiar meritul este o valoare care mai întâi se stabileşte pragmatic în funcţie de circumstanţele socioeconomice şi chiar coincidenţa unor valori la nivelul mai multor epoci. Dimpotrivă. După cum s-a văzut. problema majoră pe care el o scoate la suprafaţă se referă la cine stabileşte criteriul meritului. Se poate aici arăta în special cazul Muzicii promovată în mass-media (căci ea rămâne cea mai populară dintre arte). atunci când cineva este ridicat în slăvi acela este o unealtă.1. sa putut vedea mai condensat în secţiunile anterioare unde Arta are un loc special în analiză. a urmat ‘sindromul de sevraj’ al nefericirii comune ulteriore. Devine Artă tot ceea ce poate deveni simbol pentru a arăta nimicnicia şi snobismul unei anumite părţi a lumii. Ceea ce este astăzi interesant vizează raportul dintre Arta de Masă şi cea Elitistă. dacă aceasta nu există. ci per total. acest pragmatism este făcut ‘după ureche’. Un alt criteriu al normelor morale aparţine lui Aristotel şi se referă la distribuirea bunurilor în funcţie de meritul fiecăruia. Căci dacă politicianul este un tiran iar demnitatea sa este atât de decăzută încât să fie lipsit de scrupule. În acest caz însuşi pragmatismul general. judecând în totalitate lucrurile. Virtuţile tehnice ale artiştilor renascentişti. Fireşte că acest lucru este stabilit de majoritate sau. la pictura academică stereotipă. de superioritate faţă de o anumită parte a lumii Arta rămâne totuşi lipsită de aroma spiritualităţii moderne de receptare a ei. acest lucru se datorează influenţei decisive a Complexului Eden. nevoia de diferenţiere. anume că Omul consideră Artă doar ceea ce este făcut de mâna sa sau ceea ce este cuprins în planul său intenţional şi asta tocmai pentru că aici intervine şi grupa a treia de Complexe care sunt specific umane. a senzualismului său de către cea creştină. Ea ia poziţie faţă de artele clasice care astăzi sunt ironizate de mulţimi. respectiv cine stabileşte cine cântă mai bine din flaut pentru a primi cel mai bun flaut. Despre aceleaşi influenţe asupra altor forme de Cultură. Arta secolului al XX-lea care tocmai s-a terminat mizează totul pe Complexul Cain în ceea ce priveşte originalitatea. Dacă se ia în considerare că acest pragmatism sălbatic înfloreşte foarte bine pe fondul educaţiei ambigue special făcută pentru ca individul să nu-şi cunoască statutul în societate. după cum se va vedea la Complexul Tabu. în special faţă de snobismul celor bogaţi ce merg la operă sau cumpără 101 . este influenţat de interesul sălbatic de a nu se acorda merite. fascismul şi comunismul s-au dovedit a fi nişte dezastre. atunci nu doar că meritele sale nu sunt recunoscute dar chiar sunt împiedicate să se dezvolte. Iată de ce teza marxistă şi aristoteliciană a criteriului meritului este total neaplicabilă: pentru că individul nu trebuie să aştepte ‘pară mălăiaţă’ ca altcineva să îi dea merite. Şi aici este marea problemă a pragmatismului în general: dat fiind nivelul ştiinţific rudimentar pe care Omul îl are astăzi şi deci.izolat. în ceea ce priveşte acest Complex. Puritanismul şi spiritualismul Artei Paleocreştine nu este decât o contrazicere narcisică a mentalităţii clasice antice.4. criteriul meritului se învârte în cerc vicios. Astfel că după fericirea oarbă a răzbunării. Obiectul de Artă devine simbol în spatele căruia se ascunde dinamica socială. el îşi va permite cele mai mari abuzuri tocmai în numele meritului pe care el însuşi şi-l acordă.2. în acest caz. face compromisul cu interesul statului de a păstra la nivel scăzut educaţia prin ambiguizarea ei. Căci Complexul Cain se manifestă prin tendinţa de a-l înjosi pe celălalt. Acest model este cel al pragmatismului orb. a celor două din cea de-a treia grupă (Tabu/Narcis) şi celui Cain. Creştinismul. o armă pentru umilirea şi înjosirea altcuiva şi protejarea propriei persoane sau altui grup. Cultura de Masă ia poziţie faţă de cea a generaţiilor precedente. care au recuperat valorile antice se pot explica şi prin nevoia de diferenţiere a catolicismului faţă de ortodoxie care rămăsese la un stil naiv. El este obedient economiei sălbatice. de politicieni deoarece ei împart recompensele fie şi temporar. Astfel că. presupus ca ‘incapabil’ să înţeleagă tradiţia culturală a Romei. Or. prevederea evenimentelor viitoare este la fel de rudimentară. atunci când Omul intervine asupra obiectului ce va deveni Artă. nu le dă titlul de valori eterne.5. Impresionismul în pictură a apărut ca o reacţie la tradiţie. Însă tocmai aici este problema. cucerind culoarea şi libertatea cu care noua generaţie ridiculiza pe cea veche. Lăsând la o parte că acest criteriu se referă doar la normele civile şi nu şi la cele metafizice. recunoscute ca plictisitore şi lipsite de viaţă. Complexul Cain şi Cultura Dacă Arta a însemnat şi mai înseamnă încă atât de mult pentru Omenire. Religia însăşi se prezintă la fel. ca fundament principal al normelor metafizice. după care se decid meritele. nevoia de diferenţiere socială este esenţială pentru totemism în general chiar dacă liantul societăţii primitive pare cel mai solid cu putinţă. Dacă Arta ar rămâne la nivelul Complexului Eden atunci fără îndoială că multe obiecte create întâmplător de natură ar intra în muzee. Problema se manifestă exact invers faţă de cum crede Aristotel. La fel este cu toate curentele care s-au succedat cu repeziciune. cel puţin. Omul este în măsură să venereze Universul întreg cu care de fapt se identifică narcisic în scopuri speciale şi nu doar o parte din el care pare limitată. ci doar circumstanţiale. se consideră că îl spiritualizează printr-un mod magic. ci trebuie să şi le ia singur. în felul acesta inegalitatea s-ar justifica şi lumea ar fi dreaptă fiind astfel inegală. Au fost extrem de rare cazurile când tiranii şi-au răsplătit cum se cuvine elitele şi mult mai rare cele în care oamenii comuni au fost răsplătiţi după meritul care li s-a recunoscut chiar şi după moartea lor. de a-l folosi şi exploata şi prin urmare de a-i subestima meritele.

de exemplu). Noutatea ei este ţara făgăduinţei în care publicul investeşte fantasmatic cu foamea lui de futurism edenic. ea devine pentru un moment ţinta fantasmelor publicului. În felul acesta autorităţile care îşi apropriază valorile ignorate de alte autorităţi sau dorite dar pe fondul imposibilităţii aproprierii lor (datorită naţionalităţii diferite. fie nu. Superioritatea celor care fac Cultura este apropriată valorilor ce trec prin acest filtru iar recunoaşterea postumă a unor astfel de oameni de cultură este operată de investirea Complexului Cain ce se face în detrimentul contemporanilor acestora şi care eventual aveau rolul autorităţilor în acel moment. Artistul este un sclav al gustului stăpânului. ci decât un simplu spectacol la care cineva asistă cu plăcere dar care nu i-ar închina întreaga lui viaţă. Pe de altă parte Arta. se opune exact acestui tip de Artă prin faptul că de 102 . acest rege ‘fură’ gloria predecesorului cu câteva artificii tehnice. dimpotrivă. specifică claselor de jos. Aşadar dacă nu ar exista ură între oameni. incapabilă de a fi înţeleasă de mase dar promovată în instituţiile de învăţământ de artă. a sclavului devenit prosper dar cu sufletul modelat timp de mii de ani în tiparul sclaviei. În acest fel. Vocea puternică a tenorului. Reîntoarcerea la kitsch pe care elitismul îl face este o acţiune duplicitară ce are în vizor tocmai o astfel de scindare a elitismului anterior. ci de multe ori unul rudimentar. atât de apreciată de nostalgicii unei mentalităţi aristocratoide. Din acest punct de vedere numele de ‘artă’ vine de la nevoia de denumire a activităţii în cauză şi a curentelor în care respectivii artişti se înscriu. Din nimic se face aur. Mentalitatea futuristă. Cultura în general. Frumuseţea nudurilor masive ale lui Michelangelo este frumuseţea autoîncoronată a stăpânului bine hrănit în contrast cu sclavul slab şi flămând care este automat ‘urât’. Cultura Elitistă. Acest lucru este de ajuns pentru ca efectul estetic să fie umbrit. fie că el face apel la Complexul Eden. acesta este idealul modernismului. Formele şi instituţiile sociale tradiţionale au supravieţuit ambivalent în schimbarea produsă de tehnologie. Această situaţie este o investire pe care clasele sociale o fac în scutul cultural pentru a-şi apăra poziţia. El este plătit indirect pentru munca lui de a onora narcisismul claselor sociale superioare aşa cum politicianul intervine pentru a-şi forma o imagine prin acţiuni de PR specifice. După cum primitivul nu ar păţi nimic de la presupusele spirite atunci când ar omorî animalul totemic în afara legii totemice dacă nu ar crede în aceste spirite nici arta nu ar însemna nimic dacă nu ar avea această funcţie originară cainică. îşi găseşte aici ecoul cel mai clar cu putinţă. nu este pentru clasele superioare decât un instrument de menţinere a propriei poziţii. Masele dimpotrivă. A face artă din ceva rudimentar reflectă situaţia sclavului eliberat şi. ignoră Arta Maselor pe care o consideră kitsch şi se consideră pe sine singura Artă. un sclav obosit şi flămând nu poate avea asemenea voce. Uneori un sclav mai luminat poate crea artă ‘de bun gust’. piesa devine desuetă asemenea unei cuceriri amoroase pe care o face un Don Juan. subiective legată de o mare plăcere/fericire. mai mult chiar. În momentul în care fantasmele investite se dovedesc înşelate (şi de această dată). Materialul nu mai este unul costisitor ca în epocile clasice. adică aceea a dezvirginării sau lunii de miere. Aceasta este mentalitatea tradiţionalistă a Artei Clasice care ajunge la relevarea Complexului Eden cu instrumentele specifice. Noul este aici esenţialul. se reflectă în repeziciunea cu care moda se schimbă. Profunda intuiţie a lui Nietzsche. ‘Plăcerea estetică’ poate fi înţeleasă şi ca fiind un alt mod al plăcerii de a fi puternic pe lângă rezonanţele Edenice anume plăcerea de a fi stăpân. Narcisismul omului de rând care guvernează gustul epocii fie în mod pozitiv fie negativ. Este suficient pentru ca piesa să devină arhicunoscută şi ea atunci devine o piesă a periferiei faţă de care elita vrea să se diferenţieze. plăcere care a fuzionat către elementele de asociaţie mnezică după principiile Fuziunii. El poate fi ignorat iniţial pentru condiţia lui iar apoi poate fi ridicat în slăvi prin apropriere. Cultura se redefineşte şi ea odată cu redefinirea stilului de viaţă şi mentalităţii celor care participă la ea. Cealaltă Artă. nu ar exista nici iubire faţă de Artă. Când o piesă muzicală întruneşte condiţiile tabu care vor fi explicate mai târziu şi cele de raportare la Complexul Eden. Muzica Pop este semnificativă în acest sens. de unde şi relativismul valorii estetice în general. Muncitorul este cel care impune Arta. despre moralele de stăpâni şi cele de sclavi. suferind mizerii sau cheltuind sume fabuloase pentru ea. banalitatea desuetă a amorului părinţilor sau a oricăror alţi oameni comuni.cu preţuri colosale tablouri celebre. complicat. După cum un rege schimbă înfăţişarea şi aduce noi îmbunătăţiri unui castel făcut de un predecesor pentru a-şi arăta măreţia. luxos. Asemenea frumuseţii feminine. de Avangardă. îşi autoproclamă narcisismul şi dezicerea faţă de aceste fenomene prin ridicarea în slăvi a unor vedete apărute peste noapte. Aici Artă este doar ceea ce este somptuos. care cere aceste sacrificii din partea celor care o creează. Arta nu are decât valoarea care îi este dată iar în sine nu înseamnă nimic. A crede că acest viitor a venit este totul pentru această mentalitate. exuberant. este tocmai puterea stăpânului. Până şi cea mai ‘pură’ poezie de dragoste platonică vine să ridiculizeze viaţa sexuală. ce se numeşte avangardistă. la fel stăpânul este cel ce poate da o mare plăcere prin puterea lui. nu fac decât să îşi proclame o putere şi mai mare în faţa celei a predecesorilor. a pătruns în special în Arta Modernă. Acest fapt grefat pe mentalitatea tradiţionalistă se poate numi endogamia valorică a mentalităţii de tip tradiţionalist. Egoismul şi ermetismul aristocrat şi burghez este înlocuit cu obrăznicia şi goana modernă după noutate şi originalitate. Endogamia axiologică se realizează complet. aşa cum este Arta Populară.

este preţul plătit de autorităţi pentru obiectivarea dreptului lor de a fi stăpâni. respectiv despre manifestările acestuia. în ceea ce priveşte schimbarea vectorului comportamental între cele două Filiere ale trunchiului psihic în funcţie de diferitele caracteristici ale mediului iar jocul reprezintă de obicei manifestarea Filierei Negative. o pregătire sau el există pentru că ceva anume împiedică exprimarea unor sentimente astfel că exprimarea lor se face prin joc. a oamenilor de cultură care se remarcă drept figuri importante. În ambele cazuri jocul se prezintă ca o caracteristică iluzorie a sistemului cognitiv care este însă implicată în comportament şi care devine astfel fantasmatică. Analiza jocului la animale relevă faptul că comportamentul în timpul jocului relevă actul vânătorii sau al apărării. incapabile să producă disfuncţii majore celui care le suportă. Primul este dat de insuficienţa de elaborare a sistemului cognitiv adică a lipsei experienţei pragmatice care dă unui obiect statutul de obiect al Cunoaşterii. reprezintă comportamentul războinic 103 . În societatea umană. rugbyul şi baschetul. adică interesul individului. Sportivii. ceea ce conduce la fuziunea tuturor Complexelor sale. cei care îl practică asiduu se dovedesc deseori puţin evoluaţi în ceea ce priveşte celelalte Complexe de unde şi nevoia de exprimare a celui mai reprezentativ dintre ele în ceea ce îi priveşte. ci dimpotrivă. Iată deci că dincolo de condiţia intelectuală a Artei în ea se pot implica. de a-l subjuga pe celălalt. De aceea se poate observa o trecere de la joc la o varietate de luptă propriuzisă dacă clivajul pulsional este mai puternic.6. rol care este destul de confuz înţeles astăzi. superioritate subliniată de diferenţa dintre mercantilitate şi genialitate.cele mai multe ori refuză cadrul manifest şi experimentat al său. cu luptele serioase şi uneori sângeroase ce se dau între masculi. dimensiune care apare numai dacă este îndelung experimentată. În primul caz jocul se face din curiozitate iar în cel de-al doilea. Cele mai populare jocuri sunt acelea care reuşesc să reprezinte conflictele sociale sau personale. În ceea ce priveşte această Filieră. Această exploatare are două sensuri. Toate problemele existenţei specifice ale unei mentalităţi sunt fuzionate într-un fenomen complex: Arta. ‘superioritatea culturală’ a unei naţiuni fiind obiectivarea. comprima mai toate Pulsiunile Psihice posibile. Însă prevalenţa acestui Complex se explică prin faptul că el este unul arhaic iar jocul este prin excelenţă o manifestare ce apare şi la animale. Căci jocul presupune clivajul cel mai explicit al acestor două Complexe ale grupei a doua. unde creaţiile de referinţă ale Omenirii sunt apropriate pentru a sublinia superioritatea stăpânului faţă de sclav. Cel de-al doilea este cel internaţional. condiţiile sale.2. În acest fel se imită efectiv Complexul Cain care la animale apare deseori excitat în perioada de rut. îl promovează pe acesta în mod reprezentativ. Complexul Cain şi jocul Jocul presupune imitarea unor caracteristici ale vieţii într-un cadru deosebit de acela în care acestea se manifestă. În felul acesta jocul a putut fi exploatat în zona lui profesionistă aducând importante venituri economice. Recunoaşterea valorilor culturale. În acest caz obiectele cunoaşterii nu sunt acceptate după dimensiunea lor pragmatică. una necunoscută după cum necunoscut este şi sufletul omenesc. publicul implicându-se afectiv în lupta rivalilor. aşa cum se întâmplă deseori la copii. Zeificarea artiştilor. Complexul Cain este elementul cel mai evident implicat în fenomenul jocului deşi este evident că toată Filiera negativă este implicată aici. a filosofilor. prezente sau de mult inactuale dar care se păstrează genealogic în Memorie. raţionalizarea pretenţiei de agresiune împotriva altei naţii iar acest lucru s-a spus pe faţă de către politica nazistă. Acest fapt se explică prin două modele. Această origine are un rol social bine stabilit. Cele mai populare jocuri sportive de pe pământ respectiv fotbalul european şi american. Acest lucru poate fi înţeles în special datorită circulaţiei energiei pe această Filiere.4. Aşadar cultura nu contrazice cu nimic Complexul Cain. În felul acesta pretenţia de revoltă a poporului este sugrumată de zidul cultural în care se închid autorităţile. Dacă parteneriatul social presupune adeziunea Complexului Polis iar comportamentul subiecţilor atestă protejarea reciprocă în cadrul jocului. Se va înţelege mai bine dimensiunea cognitivă a jocului atunci când se va trata despre aparatul cognitiv. de a-l reduce la mizerie şi mediocritate. jocul a devenit sistematic şi în cazul în care numărul oamenilor care împart aceleaşi spaţiu a crescut. unui alt model faţă de cel experimentat de obicei. se face dintro necesitate specifică.1. Unul este cel intranaţional. neplăcerile pe care ei şi le produc sunt uşoare şi formale. Aceste pasiuni ostile se manifestă în arenele imense ale stadioanelor atunci când nu se manifestă prin opoziţie faţă de nou şi prin fanatism ecologic. Aici este vorba de o cu totul altă origine şi altă destinaţie a ei. Aici este cazul cu jocurile sportive în care se investesc pasiuni interzise de normele sociale sau a jocului spontan care presupune o regresie ideatică la forma jocului infantil. unde violenţa este eliminată şi doar imitată formal dar investită în partenerii sociali. 2. cel de-al doilea vizează interesul aparatului cognitiv de a face posibilă exprimarea unei alte structuri operaţionale. uman în special. ci acestea iau o altă conotaţie. Aceste caracteristici există de obicei în mod genealogic în Memorie şi atunci jocul înseamnă o iniţiere. tabuizarea şi aproprierea lor este dată exclusiv de acest Complex Cain. manifestându-se într-un cadru artificial şi nestabil. În acest caz ea implică o reprezentare unitară şi suficient elaborată în sistemul de referinţă dat ceea ce este cazul copilului care se joacă din dorinţa de a imita adultul.

prin excelenţă.1. Începând cu acest Complex Tabu istoria arhivată în sufletul omului marchează trecerea de la stadiul de animalitate la cel de Om. Sentimentul pe care el îl provoacă este o interdicţie asupra obiectului ce suferă proiecţia tabu. Deci este firesc ca tensiunea aceasta nouă să se propage şi asupra celorlalte grupe. Structura generală Ambele grupe de Complexe prezentate anterior aparţin şi animalelor şi Omului dar celelalte trei grupe sunt specifice numai Omului. ceea ce pentru primitiv este mult mai grav. cu care aristocratul îşi conduce calul şi cu care îşi umileşte rivalul aflat în genunchi. Aici se va urmări mai întâi definirea generală a acestui Complex aşa cum apare el în societăţile dezvoltate apoi se va preciza originea primitivă a tabuului relativ la gândirea magicistă şi la implicaţiile acesteia în fenomenul totemismului.1. Fotbalul american şi rugbyul insistă mai mult pe forţa fizică ce reprezintă lupta corp la corp şi care defineşte naţiunea americană formată în cea mai mare parte din emigranţi europeni. după cum deja aroma tabu s-a simţit suficient de clar până acum şi la celelalte 104 . artistice şi morale. lupta corp la corp fiind eliminată în favoarea tehnicii de joc.2. ci mai degrabă una religioasă. legată de răzbunarea spiritelor. dorinţa soldatului de a purta armură. pentru ca în final să se analizeze rolul fenomenului tabuului în societăţile dezvoltate cu consecinţele sale culturale. ci doar cei ce nu au avut o situaţie socială suficient de nefavorabilă pentru a rămâne în Europa dar suficient de curajoşi încât să se arunce în necunoscut. cum la fel nu este nici interesul pentru fotbalul american dar majoritatea lor se suprapune peste acest canon. Fotbalul european dimpotrivă.5. 2. Chiar costumul specific reprezintă. reprezintă punctul de vedere al aristocratului în luptă. Puţini oameni înstăriţi au părăsit Europa. Dar nu orice fel de europeni. Prin intermediul acestei dorinţe ce pare imposibil de satisfăcut se asociază întregul spectru al dorinţelor imposibile în general. El îşi are originea în societatea primitivă.1. religioase. 2. dincolo de protecţie. Fireşte că sunt multe amănunte interesante de analizat la fiecare dintre jocurile sportive dar nu este locul aici de făcut acest lucru. însă pedeapsa nu este una civilă. unde fineţea execuţiei este totul. Acest element îndeplineşte în mod real una dintre dorinţele reale ale persoanei care proiectează tabuul. însă mult mai mulţi au fost cei alungaţi de sărăcie. această situaţie nu este unanimă. Astfel că fotbalul american lasă să se întrevadă lupta corp la corp a soldaţilor şi forţa fizică a muncitorilor. Fireşte. Astfel că în modernitate sentimentul ce decurge din acesta variază de la veneraţie la excitaţie libidinală. dând astfel naştere unui sentiment foarte ciudat. relativ la stigmatul adus Sexualităţii.2. Complexul Tabu Complexul Tabu este omologul celui Narcis şi se referă la proiecţia tuturor sentimentelor egocentrice în elemente exterioare.5. Baschetul. mingea nu este controlată cu mâna ca în fotbalul american ceea ce pentru muncitor înseamnă instrumentul principal al muncii sale ci cu piciorul. cu minuţiozitatea debordantă a aruncărilor sale la coş poate fi pus în relaţie cu acurateţea ceasornicarului. Orice încălcare a interdicţiei este socotită delict. care se ascund în corpul Filierei Negative. În societatea modernă tabuul se proiectează în special asupra unei persoane şi mai rar asupra unui obiect sau animal. de unde şi denumirea lui şi continuă să se dezvolte până în epoca modernă.

atât de vechi ca Umanitatea însăşi căci ea reflectă însăşi societatea umană. Tabu-Narcis. prima grupă. Paradoxul şi definiţia fenomenului tabu este aceea că este exact invers decât doreşte să fie. poate deveni Refulare dar care nu atinge acest stadiu. Cunoştinţele lui despre mediu sunt limitate iar el se confundă încă cu el. să-l inhibe şi în felul acesta să trăiască iluzia unei superiorităţi divine. aşa cum există la albine ci sociabile în sensul societăţii umane. leilor. Dramatismul acestui Complex este dramatismul Omului în general iar celelalte. este specifică animalelor sociabile dar nu în sensul departamentalităţii. Polis-Cain. Modelarea acestor Instincte este una ce ţine nu de evoluţia lui firească. devenea automat tabu. Cunoştinţele sale rudimentare fug ele însele de ambivalenţa cutremurătoare în ceea ce priveşte destinul său. Trunchiul Psihic este elaborat genealogic/filogenetic şi baza lui care constituie prima grupă de Complexe respectiv Complexul Eden şi cel Traumatic datează de miliarde de ani. Atât ştie Omul în acest stadiu. Mai întâi. a fost elaborată în etape. ierarhizate ca în cazul lupilor. sentimentul tabu este o 105 . cea de-a doua grupă. care vor fi analizate pe parcurs sunt decisiv influenţate de el. Însă el se reeditează ontogenetic în toată structura lui. Cu toate acestea structura Trunchiului Psihic. După cum se va vedea mai jos. care erau de obicei europeni ce veneau să îi viziteze şi care îi seduceau cu armele şi cunoştinţele lor. refugiul constă în întemeierea culturii şi civilizaţiei. Aşa cum îl prezintă antropologia. Căci între nucleul Complexului Tabu şi haloul tabu este o discrepanţă ce determină Nevroza în cazuri extreme iar următoarele secţiuni vor detalia acest lucru. Aceste himere sunt ale unei fiinţe care se uită doar la trecutul său la cei slabi şi la animale fără să fie în stare nici măcar să îşi analizeze propria existenţă enorma distanţă care îl poate despărţi de o eventuală limită externă a evoluţiei dacă se poate vorbi de aşa ceva. Atât de slabă este certitudinea superiorităţii sale încât pare asemenea unui coşmar al unui fost prizonier obsedat de gândul că ar putea ajunge din nou în prizonierat. maimuţelor. aparţine în special Vieţii Animale capabile de apărare. ceea ce corespunde fazei sale rudimentare de unde este de fapt luat şi numele său. Omul nu are un statut socio-economic complex în stadiul de Complex Tabu adică fără celelalte două prime grupe. Sunt cunoscute cazurile în care triburile sălbatice doreau să aibă regi civilizaţi. anume doar să îşi înfrâneze Instinctul. aşa cum apare ea în cele cinci grupe de Complexe. Cel ce avea arme mai eficace şi mai puternice dovedindu-se mai abil în luptă decât eventualii rivali. fiind guvernat de Instincte. Apoi. Este suficient un traumatism şi Complexul Traumatic devine excitat. Specificitatea Omului începe cu cea dea treia grupă de Complexe. himere absolute ale Omului aflat la începutul drumului său. Căci fenomenul Tabu este contracararea unui om care se consideră involuntar ca fiind de fapt Animal. Ştiinţa lui îi demonstrează pe zi ce trece faptul că este o particulă infimă în univers. Complexul Tabu poate fi definit la origine ca fiind scutul protector pe care straturile sociale îl improvizează în elaborarea şi menţinerea ordinii sociale. devenind tabu. accentuată. însă el se încăpăţânează şi se crede semizeu.Complexe în special la cele din grupa precedentă. Traumatic-Eden. etc. Faţă de Animal Omul are capacitate intelectuală superioară însă reflectarea lumii în aceste capacităţi este încă precară el rămânând în bună parte tributar unei gândiri animalice. de fapt Complexul Tabu nici nu ar putea apărea dacă aceste două grupe nu există. În societatea primitivă ierarhia socială îi este totuşi principiu şi se face în funcţie de forţa războinică chiar dacă nu este la fel de flagrantă ca aceea din cea modernă. ci de simpla inhibiţie care.

formă avansată a acestui germene. Acesta se mai poate întâlni şi astăzi la unele triburi sălbatice. Aşa cum a intrat în literatură, în limbă termenul ‘tabu’ înseamnă un sentiment pe care primitivul îl are faţă de ceea ce este interzis prin tradiţie sau pentru autorităţile sociale remarcabile, cum sunt preoţii. Despre acesta se va trata puţin mai târziu, deocamdată este important de precizat originea sa. Pe baza sentimentului de frustrare pe care primitivul îl simte faţă de elementele, obiectele şi structurile sociale interzise termenul în cauză a intrat în limbajul curent cu sensul de ceva ce este interzis de legile nescrise, despre care nu se poate vorbi. Însă aici se observă o lipsă generală de înţelegere a profunzimii sufletului uman, a rolului pe care interzicerea tabuistă o avea în societatea primitivă. Nici măcar Freud nu a recunoscut valoarea şi structura acestei instituţii sociale care este fenomenul tabu, cu privire la ordinea socială. Toate valorile spirituale ale Omenirii sunt investite cu Complexul Tabu. Al treilea Complex pe scara Filierei Pozitive, influenţat de cel Traumatic, implică o anumită ermetizare a acestei ordini. Spargerea tabuului înseamnă spargerea cadrelor sociale, libertatea hoardei originare despre care vorbeşte Freud în ‘Totem şi tabu’, haosul. Prin urmare cel care violează tabuul este considerat ca violator al ordinii sociale, fiind pasibil de cea mai cruntă pedeapsă pentru fapta sa care promovează răsturnarea organizării sociale. Frica primitivului de tabu nu este decât frica de pedeapsă pe care o poate primi fie direct de la ordinea socială fie indirect de la mediul ostil. Invenţia armelor eficiente este principiul fundamental al Complexului Tabu. Când primitivul inventează o astfel de armă (ca arcul de exemplu), armă care va supravieţui multe mii de ani după aceea, el nu o explică de la început semenilor ci o tabuizează, o ambiguizează, o ascunde privirii şi cunoaşterii lor pentru a se folosi doar el singur de ea şi de a câştiga superioritatea cu ecouri sexuale asupra semenilor. Obiectele noi pe care masculii primatelor le aduc pe post de arme în faţa rivalilor la şefia hoardei îi transformă automat în lideri. Însă dacă acest obiect reuşeşte să fie şi o armă redutabilă tabuizarea lui este iminentă. Principial, potenţialii rivali îl vor venera pe cel care a reuşit să ucidă un atacator sau un vânat stând în copac, de exemplu şi aruncând o ploaie de săgeţi către victimă. În acest caz ei vor să ştie ce s-a întâmplat, cum a fost posibil. Însă acest lucru, un simplu băţ încovoiat care este în stare să arunce o săgeată, este ascuns de cel care doreşte să-şi consolideze poziţia, căci aceasta ar fi anulată dacă şi ceilalţi ar afla secretul. Acest secret, odată înţeles, devine banal, se detabuizează iar semenii îl iau ulterior ca pe un lucru mercantil. De aceea este în folosul său să facă din invenţia sa ceva vecin cu fulgerul care ucide pe loc sau ca soarele dătător de viaţă. Chiar dacă la nivelul societăţii primitive Complexul Cain nu este atât de flagrant iar comunicarea este mult mai fluidă, totuşi acest principiu va fi intrat în vigoare mai devreme sau mai târziu. În felul acesta invenţia ascunsă va fi devenit tabu la fel ca şi inventatorul ei. Societatea dezvoltată poartă povara acestui Complex Tabu; între timp invenţia cu pricina a devenit banală, numeroşii copii pe care inventatorul îi va fi avut trebuie să o fi moştenit, servindu-se de ea timp de secole. Ei trebuie să se fi înmulţit la rândul lor, să fi prosperat mai mult decât ceilalţi, care poate că ar mai fi crezut mult timp de atunci în minunea respectivei invenţii. Sau, poate că aceştia ar fi atacat un alt trib pe baza superiorităţii lor armate ceea ce le va fi consolidat poziţia de exploatatori. Acesta este sfârşitul societăţii primitive timpurii cu clasificarea ei specifică. În societate au
106

apărut astfel două clase, respectiv cei care trebuie să fi beneficiat de teribila invenţie şi cei care au pierdut sau care nu au beneficiat deloc de pe urma ei. Superioritatea celor dintâi este clară. Ei trebuie să-şi fi făcut proprietăţi independente, particulare, care trebuie să fi fost foarte greu găsite în societatea anterioară, dominată de principiile Complexului Polis unde indivizii sunt diferenţiaţi minor şi unde ajutorul reciproc în caz de pericol sau de vânătoare, este hotărâtor. Societatea primitivă umană trebuie să se fi dezvoltat suficient de mult la vânătoare încât succesul trebuie să fi fost imposibil fără arme specializate. Dar acestea sunt în stare în acelaşi timp să epuizeze vânatul sau animalele vânate se vor fi adaptat şi ele la noile condiţii. Se poate spune că pentru ca vânatul să fi fost suficient doar unii puteau să se bucure de aceste privilegii sau că două societăţi s-au dezvoltat în paralel chiar dacă o astfel de situaţie poate să apară chiar în cadrul unui clan sau în clanuri diferite presupunând că până la urmă toţi semenii vor fi aflat secretul invenţiei cu pricina. În orice caz Complexul Tabu se manifestă ca ameninţarea exploatatorilor asupra exploataţilor şi chiar dacă este mai greu de găsit aceste structuri în societatea primitivă, totuşi germenele său există. El este originea claselor sociale şi el produce ruptura teribilă faţă de Complexul Polis de pe Filiera Pozitivă. Retroacţiunea celor două Complexe vecine determină ambivalenţa, clivajul subiectului faţă de societate care se poate vedea foarte bine sub lupa Tulburării Psihice. Opus banalului, obiectul tabu trebuie să fie unul superior, strălucitor, unic şi inegalabil. Primitivii considerau tabu un animal ce nu se făcea accesibil cunoaşterii lor, datorită agerimii sau teribilităţii sale în general. Acest obstacol al penetrabilităţii Cunoaşterii Umane este de fapt voalul impenetrabilităţii sociale către clasa superioară învăluită în misterul tabu. El se opune maselor pe care chiar şi individul de rând din care face parte le dispreţuieşte în virtutea încastrării educaţionale a acestuia, ca obiect ‘ce nu se găseşte pe toate drumurile’. Aurul a devenit doar din acest punct de vedere un obiect nobil. Vulturul cel inaccesibil şi leul cel puternic, au devenit simboluri ale autorităţii tocmai datorită capacităţii lor de a nu fi la îndemâna oricui. De aceea copiile operelor de artă sunt dispreţuite în raport cu originalul, respectiv pentru că atentează la unicitatea acestuia. Freud a intuit destul de bine structura Complexului Tabu în conceptul său de ‘ideal al eului’, în timp ce omologul său, cel Narcis, este intuit în conceptul de ‘eu ideal’, pe care dealtfel îl şi situează drept nucleu al noţiunii sale mai largi de ‘narcisism’. Fireşte că simetria acestor concepte a fost foarte bine observată de Freud, ceea ce arată cât de mult s-a apropiat el de o viziune retroactivă asupra structurării Psihicului. El recunoaşte foarte clar reacţia cauzală dintre aceste două elemente pe care le numeşte ‘instanţe’, prin faptul că vede că din ultimul derivă primul. Această derivare este una ontogenetică, copilul fiind mai întâi narcisist şi apoi sobru, când va creşte. Însă sub raportul genealogic profund, între ele se dovedeşte a fi o relaţie retroactivă asemenea celor două Filiere ale Trunchiului Psihic. Freud recunoaşte în Hipnoză, fanatism sau în dragostea tumultoasă, ca fiind opera acestui ‘ideal al eului’ iar , în aceste manifestări ale sufletului, Complexul Tabu joacă un rol esenţial. Din nefericire, el nu a observat latura sociologică a acestui concept, drept pentru care claritatea lui suferă profund. Drept urmare Lacan vedea altfel conceptele acestea dar le-a făcut mult mai ambigue decât erau la Freud, odată cu introducerea noţiunilor de ‘agalma’ şi ‘celălalt’, fără însă a sesiza legătura dinte ele. Noţiunea de ‘agalma’ cu care
107

el operează în special analiza dragostei furtunoase, în mod special pasiunea lui Alcibiade pentru Socrate este însă foarte precisă. Etimologic, termenul provine din limba greacă şi înseamnă ‘împodobire’, ‘strălucire’ fiind un simbol al puterii pământeşti în care se proiectează puterea divină, ca o materializare a acesteia. Este evidentă identitatea cu cea a Complexului Tabu, mai ales după ce se vor analiza toate valenţele sale. Nici Lacan şi nici Freud nu au făcut legătura dintre acest fenomen, pe de-o parte cu perechea de concepte de mai sus, în ceea ce îl priveşte pe primul şi cu Complexul Oedip, în ceea ce îl priveşte pe celălalt. Termenul lui Lacan poate fi păstrat ca sinonim cu cel de tabu, deşi cel prezentat aici prezintă etimologic originea acestui Complex precum şi devenirea lui, dezvoltarea lui până în epoca contemporană. Cu toate astea conceptul de ‘agalma’ nu este suficient înţeles în ceea ce privesc implicaţiile sale psihologice. Pentru astfel de implicaţii, Lacan lansează ciudatul şi obscurul concept de ‘celălalt’. Extensiunea pe care Lacan o dă acestuia este una copleşitoare. ‘Celălalt’ are mai întâi o dimensiune socială, fiind înţeles ca semen, ca replică a ceva dat. Or acolo unde există semen există şi Complexul Polis iar el îl înţelege pe acesta prin prisma acestuia, în terminologia prezentată aici. De aceea parcă acest concept lacanian se apropie mai mult de acesta mai degrabă, decât de cel ‘tabu’ iar dimensiunea stratificării sociale, a însemnării teritoriului, care sunt elemente importante în structura unui astfel de Complex, îi scapă lui Lacan. Apoi mai există şi o replică la nivelul acestui concept, respectiv forma literei cu care se scrie este în stare să diferenţieze două fenomene diferite, dacă este cu majusculă ‘celălalt’ înseamnă altceva decât în cazul în care este nu este scris cu literă mică. Prototipul conceptului lacanian de ‘celălalt’, este totuşi Complexul Oedip aşa cum se poate el observa în dragostea furtunoasă, unde celălalt devine ‘celălalt’, adică însuşi sentimentul tabu. Proiecţia lui în ‘tată’ devine astfel simbol al autorităţii sociale, punctul de inserţie al spiralei familiale care se desfăşoară în jurul copilului, cu tatăl la capătul extrem după modelul general al structurării topice a societăţii. Fireşte că încercarea sa de a explica ‘agalma’ şi ‘celălalt’ fără a face legătură clară cu acest Complex şi fără legătură explicită între propriile sale noţiuni, face ca el să se lanseze într-un demers filosofic, mai degrabă, decât unul ştiinţific. O altă caracteristică a acestui Complex Tabu este lipsa de sentiment sub care el se prezintă, pretenţia ‘de a nu avea complexe’, lipsa de expresie şi de căldură umană, lipsa de pasiune. Falsitatea unei astfel de mentalităţi, impunerea unui anumit stil de viaţă morală a fost aspru criticată de către Nietzsche care a botezat-o ca ‘metafizică de călău’, adică un comportament ce se opune cerinţelor vitale. Însă interesul unei astfel de mentalităţi nu vizează un presupus caracter diabolic al speciei umane ci un scop clar: exploatarea economică în scopul profitului. Mentalitatea tabu este structurată în mod special încât să nu permită satisfacţia omului de rând, să îl condamne pentru satisfacţie în general şi să îl recunoască vinovat. Pentru că individul poate emite pretenţii mai puţine dacă are o Valoare de Neutralizare scăzută. Aşadar el poate fi mai prost recompensat şi deci, mai uşor şi mai profitabil de exploatat, după legea economică a neutralizării. Adică, dacă cererea de recompensă este foarte mare individul va accepta orice ofertă indiferent de cât de neînsemnată ar fi ea. Situaţia este identică cu cea a dependenţei de droguri, unde neutralizarea energetică produsă de substanţa în cauză este atât de mare încât Valoarea de Excitaţie a aparatului psihic produce o cerere foarte mare.
108

2. înţeles superficial tocmai datorită mentalităţii tabu. Ea condamnă Instinctul. De exemplu ritualul botezului din Creştinism presupune creştinarea respectivului individ adică intrarea lui sub tutela 109 . satisfacţia carnală. cel al insatisfacţiei familiale. Complexul Don Juan implică omologul său. adică cel Adam. Or Complexul Matern aplicat direct. Dacă individul nu va avea neutralizări narcisice. adică prin capcana dragostei Complexului Matern fuzionată în conducător. căci şi celălalt caz tot acest punct vizează individul fiind prins în capcana exploatării. Complexul Sisif oferă în schimb o neutralizare exclusiv artificială prin autoreglare energetică. sunt guvernate esenţialmente de un principiu socio-economic. Himera tabu este cea care ameţeşte sufletul omenesc şi îl face să rătăcească în lume. Despre aceste lucruri se va trata detaliat după ce se va face o analiză a genezei acestui Complex. Magicismul Actul magic al Religiilor. stigmatizarea lor a avut un revers incalculabil pentru Umanitate. Foamea şi Libidoul pentru ca excitaţia rezultată din inhibiţia în cauză să fie neutralizată artificial prin intermediul muncii sau politicii. Interzicerea este de fapt în limbajul cotidian însuşi sensul termenului ‘tabu’. din necesitatea creşterii şi educării copiilor. la fel şi mentalitatea tabu face din cel pe care îl educă un sclav al ei. Interzicerea unor satisfacţii naturale. care apare ca urmare a deplasării celui Narcis către cel Don Juan. ritualurile lor şi toate actele religioase. ceea ce pentru omul de rând acest lucru este destul de probabil. respectiv prin epuizarea energiei fiziodinamice. care supravieţuieşte şi astăzi. El trebuie să facă posibilă o dorinţă.1. începând de la suferinţa personală a nevroticului. unde maşinăria exploatării sociale se aplică fiecărui individ. unde individul se trezeşte lipsit de mijloace materiale într-o familie care a apărut fără ca el să îşi dea seama şi pentru care el va trebui să îşi asume responsabilitatea. după cum se va vedea. În primul caz el va fi indirect pus în această capcană a educaţiei sălbatice genealogice prin intermediul Complexului Adam. el va deveni fie Complexul Adam. anume că ele trebuie să reglementeze anumite lucruri şi anumite fapte ce nu se pot regla de la sine prin reguli clare ce ar reieşi din însuşi statutul natural de dezvoltare a lucrurilor sau din regulile comun acceptate de indivizi.5.2. sedus de himera dragostei. îl aruncă direct în capcana exploatării sălbatice operate de sistemul social. fie Sisif în mod direct. În aceste sentimente (profunde) statul îşi implementează propriile valori ce au ca scop exploatarea şi pe care cei ce le consumă le înghit odată cu satisfacţia maternă. 2. atunci. Iată că intuiţia lui Nietzsche cu privire la metafizica de călău are un substrat mult mai profund.Aşa cum furnizorul de droguri face din consumator un sclav al lui. De data aceasta. În felul acesta se anulează conversiunea ei în cea psihodinamică iar Psihicul îşi găseşte o pace momentană iar acest mecanism este motorul Depresiei. până la marile războaie ale secolului al XX-lea care tocmai s-a încheiat.

ca ansamblu de norme şi acte considerate dezirabile. O astfel de contradicţie metodologică a actului magic vizează de fapt centrul de greutate al magicismului adică contradicţia existenţial-morală a regimului exploatării economice. Aici credinciosul îşi spovedeşte ‘păcatele’ ce pot fi iertate de puterea supremă a lui Dumnezeu. fiind inclusiv arşi pe rug. Odată cu satisfacerea lui indiferent de mijloace. de cei ce se presupune a avea puteri supranaturale. Din acest punct de vedere Freud nu se înşela când deplângea inhibiţia produsă pulsiunilor de către civilizaţie deşi această practică educaţională nu aparţine civilizaţiei ci sălbăticiei supravieţuitoare în ea. Căci prin definiţie el este orientat mereu către nou iar urmarea cerinţelor sale presupune nestatornicia socială a celui implicat ceea ce atentează la profitul pe care seniorul îl are de pe urma sa. toate acestea sunt tributare arhetipurilor magiciste. recunoscut ca păcat în general. Acestea sunt acte esenţialmente magice. teoria ‘imperativului categoric’ ca lucru în sine. Morala Creştină. precum şi credinţa naivă a unor matematicieni în existenţa ‘ideii de număr’. în timp ce vrăjitoria este făcută ca o magie rudimentară. Ispăşirea pedepsei se face prin ritualul magic de rugăciune sau spovedanie unde.Bisericii Creştine. unde Libidoul se manifestă foarte puternic. de amatori. adică este mai veche decât concepţia despre spirite. se face o ‘minune’ respectiv păcatul se iartă. este dată de reguli stabilite sau acceptate de comun acord de credincioşi. După acestea. în acest caz. respectiv tensiunea dintre clase. După cum se va vedea la psihologia cognitivă. de exemplu. Logica negativă are în acest caz caracter de fantasmă dar care este proiectată în realitate şi care devine astfel realitate. vizează principiul protectiv tabu al familiei şi chiar al clasei sociale de care aparţine. soţii şi bunurile economice ale familiei şi clasei în cauză nu se înstrăinează altor clase şi altor indivizi exteriori familiei în scop sexual sau alt scop. Acest lucru face ca întreg domeniul Libidoului. Acest lucru nu numai prin prisma teoriilor despre spirit. Magia ar fi anterioară vrăjitoriei. Regulile care reglementează comportamentul sexual. să fie redus. ca act de influenţare a spiritelor. cu ajutorul preotului. Freud. ca acelea ale lui Platon sau Hegel dar prin filosofia idealistă în general. specificul psihologic al Religiei constă în contrazicerea flagrantă a realităţii banale. O astfel de mentalitate este extrem de periculoasă pentru tineri în special. În realitate magia şi vrăjitoria sunt unul şi acelaşi lucru doar că magia este făcută de preoţi şi regi. respectiv pentru că cei în cauză erau consideraţi ca nespecialişti ca neoficiali. Teoria spiritului a influenţat până şi filosofia şi matematica mulţi filosofi căzând pradă acestui arhetip. prin acţiune şi vrăjitorie. în opoziţie cu cele indezirabile. Teoriile 110 . în ‘Totem şi Tabu’ face distincţia între magie ca act de intervenţie asupra naturii în general în mod direct. ce a dus la o dispută nerezolvată până astăzi. adică a existenţei spiritului matematicii. Teoria Categoriilor a lui Aristotel sau a ‘universaliilor’ medievale. a logicii pozitive cu o logică negativă care este însă imposibil să existe în acord cu faptele dar care este investită cu o puternică dorinţă. apare sentimentul de culpabilitate deoarece subiectul a violat interdicţiile. Tocmai de aceea în Evul Mediu toate ritualurile ce nu semănau cu cele creştine erau declarate ca acte de vrăjitorie. În felul acesta ritualul magic este în măsură să realizeze ceea ce în mod natural nu se poate realiza de la sine fără intervenţia sa. Pentru el magia este practica preanimistă. prin rugăciunile preotului. dezvoltată de Kant sau a adevăruluiclaritate impus de Dumnezeu aşa cu susţine Descartes. de care vorbeşte Platon. care se referă la spirite.

din punct de vedere a replicii ontogenetice dată filogenezei. ca reprezentări ale straturilor profunde ale Memoriei. Lipsa soarelui este deci echivalentă cu moartea. Funcţia cognitivă în care sunt implicate Complexele primei grupe este un imbold esenţial a originii tabuului şi deci a magicismului în general. S-ar putea înţelege de la sine de ce soarele 111 . credinţa că spiritul guvernează materia este determinată de Arhetipul Bolii Contagioase sau chiar de alte arhetipuri satelit ale Complexului Traumatic. Copilul va interpreta cunoştinţele banale ale părinţilor cu privire la ceea ce este ‘bun’ şi ceea ce este ‘rău’ în acelaşi mod în care primitivul interpretează natura după nivelul său cognitiv. la care copilul se află şi el. Odată cu dimineaţa. ca acţiunile dăunătoare ale unor plante sau fenomene fizice. Dacă soarele nu ar ieşi. crede primitivul. forţele spirituale intervin doar din când în când.religioase (ale susţinerii cu argumente a unei forţe divine ce poate interveni spiritual) pică în comparaţie cu magicismul asiduu al primitivilor. Magicismul. această alegere fiind însuşi destinul lui şi nu invers. Bolile contagioase pe care este imposibil să nu le fi cunoscut primitivii dar pe care le-au presupus ca fiind datorate unei fiinţe invizibile fără să le înţeleagă efectiv transmisia. El se retrage în corturi noaptea iar singura lui armă este focul pe care îl lasă aprins deoarece fără foc el poate fi ucis de sălbăticiuni. Această facilitare se face în primul caz prin suprasolicitarea lor. ‘motorul primar’ de care vorbeşte Aristotel. plante sau fenomene fizice. După cum se va vedea la capitolul care tratează despre psihologia cognitivă aceste arhetipuri. În aceeaşi măsură pot exista şi acţiuni terapeutice. Astfel că în teoria creştină Dumnezeu nu ar conduce pe deplin Universul ci îl lasă pe Om la libertatea lui de alegere. influenţat de Ştiinţă şi progres a renunţat la teoria ‘puzderiei spiritelor’ pe care o au primitivii. Creştinismul. în favoarea selectării acestora. Alteori lipsa soarelui este echivalentă cu noaptea şi. primitivul este mult mai slab. prelungirea acesteia şi amânarea primăverii poate conduce la scăderea resurselor de hrană ale tribului şi la tensiuni sociale eventual chiar la moartea unei părţi a sa. ca trăsnetul sau noaptea. lipsit de văz. tabuul preoţilor asupra căruia se proiectează narcisismul abisal al credincioşilor vizează în special lucrurile. Credinţa în dualismul naturii. elementele fundamentale de constituire a economiei sălbatice. Ritualul magic are caracter de atoatepotenţator. având o logică internă proprie. sunt prototipul magicismului. Simptomele nevrotice şi cele schizofrenice facilitează erupţia acestor arhetipuri mnezice primele mai puţin clar însă celelalte foarte clar. De aceea ritualul de dimineaţă pentru apariţia soarelui este un act cu semnificaţie pragmatică. în rest lucrurile sunt înţelese ştiinţific. Aşadar dorinţa primitivului de a vedea soarele este echivalentă cu dorinţa de a supravieţui. el este în siguranţă şi se poate apăra sistematic. toată specia ar dispărea. ce asediază sistemul ideatic iar cel de-al doilea prin destructurarea acestuia şi pălirea sa în faţa pilonilor arhetipali ce îl susţin. pot susţine prin asociaţie atât idei particulare care apoi sunt raţionalizate atât într-un context ideatic specific. binefăcătoare ale unor animale. În această concepţie Spiritul le dă doar impulsul originar. Astfel Religia a suferit şi ea o restrângere. În timpul iernii. care este vârsta primitivă a individului. Aici însă pot interveni şi alţi factori traumatici cărora primitivul fireşte că nu le înţelege dinamica. cât şi în cadrul sistemului ideatic în general. Primitivul se poate ruga în fiecare zi pentru ca soarele să răsară. De aceea Arhetipul Spiritului este reaprins de fiecare dată în copilărie.

contrastantă sau contiguă iar pe baza acestei asociaţii se formează o reţea asociativă la nivelul Memoriei. primitivul crede că dacă preotul suflă în focul care încălzeşte un vas. un schimb. Psihologia behavioristă a intuit destul de bine mecanismul învăţării pe baza stimulului. acest fapt este interpretat de primitiv din perspectivă magicistă. pornind de la un astfel de model originar. se transmite către comportamentul magic prin care mersul lucrurilor este păstrat la aceleaşi repere iar primitivul crede că ritualul său de dimineaţă face ca soarele să apară într-adevăr. Iar banalitatea şi certitudinea apariţiei lui de fiecare dată timp de miliarde de ani ca urmare a mişcării de rotaţie a Pământului pare un fapt indubitabil. însă ea a pierdut din vedere substratul asociaţionist ce permite generalizarea magicistă. În acelaşi fel. e un fapt natural apariţia lui şi el poate apărea regulat şi fără ritualul magic. Centrul tabuului reprezintă nucleul sistemului de reţele mnezice. el are deja un statut tabu asupra celorlalţi care cunosc mai puţin decât el. De exemplu. ceea ce constituie consolidarea statutului de tabu pentru preoţi sau pentru obiectul totemic. respectându-le dorinţele şi interdicţiile. De aici orice fel de asociaţie suferă o astfel de influenţă de structură şi orice asociaţie prezintă o relaţie magicistă. Iar intensitatea sa face ca acesta să iradieze asemenea unei pete de cerneală pe sugativă. spiritual-mistică. El crede că ceva a făcut ca soarele să dispară.apare. Magicianul. un spirit rău iar ritualul său are rolul de a-l îndupleca pe acesta pentru eliberarea sa. crede primitivul. vrăjitorul este dobânditorul puterii şi a cunoştinţelor esenţiale. Această autoritate. după modelul transmiterii energetice a Pulsiunii. un obiect devine tabu tocmai pentru că intră în sistemul de referinţă a tabuului central şi nu pentru că ar exista o dorinţă specială pentru acest element periferic. preotul. Originea tabuului constă într-o acţiune traumatică sau practică a naturii. vânătoarea poate constitui obiectul unui ritual de înduplecare a animalului vânat să se lase ucis iar succesul vânătorii este interpretat prin prisma acestui ritual indispensabil. Acest model poate fi luat dintr-o posibilă contagiune a unei boli explicată ştiinţific prin transmiterea unui virus. evidenţa faptelor contrazice regula. Pe baza simplei asociaţii. spontaneitate ce se supune unor reguli probabilistice. adică însăşi imboldul învăţării în timp ce stimulul este doar o condiţie. după cum se va vedea. o înduplecare a forţelor naturii iar atunci când soarele reapare după ce a fost în dreptul lunii. indiferent dacă este cauzală. Aceste elemente sunt centrul Pulsiunii Tabu. se transmite şi ‘virusul’ tabu. un duşman. adică cel mai important nod de reţea în care converg mai multe astfel de reţele. conţinutul lui va suferi influenţa preotului pe baza asociaţiei de contiguitate. legată de spontaneitatea unui fapt sau unei situaţii ce contrazice mersul normal al lucrurilor. Astfel 112 . Pe de altă parte. Periferia lor este constituită din elementele de asociaţie care suferă această fuziune energetică. Panica primitivului este posibil să fie atât de mare încât se consideră pedepsit el asociind acest fapt cu însăşi spontaneitatea prin care se manifestă traumatismul. primitivul se comportă ca un copil cu părinţii săi. adică către omul de rând. Însă în momentul în care apare o eclipsă de soare. Natura este asociată cu Complexul Matern iar pentru ca ea să fie înduplecată. Se poate aşadar spune că nu contează numai latura pragmatică ci şi cea traumatică. Ritualul devine astfel o încercare magicistă de apărare. Însă pentru primitiv explicaţia ia valenţe magiciste. Ea vitează asociaţia de orice fel. Generalizarea magicistă este fenomenul prin care tabuul se transmite radial de la un nucleu (aici preotul sau obiectul tabu în general) către periferie. În acelaşi fel primitivul atribuie naturii aceste interdicţii.

Frica primitivilor de morţi. Iar presupunerea lui Freud că acest comportament ar fi dat de tendinţa primitivului de a înlocui cât mai repede pe mort şi a-şi relua viaţa sexuală. Aşadar numai o astfel de zguduire socială putea conduce la un astfel de traumatism. trebuie să fie el însuşi supus unor astfel de reguli stricte de evitare. Însă ostilitatea aceasta vine din însăşi sistemul ideatic al primitivilor. tocmai ceea ce este interzis devine obiectul dorinţei. Presupunerea freudiană a uciderii tatălui originar nu poate fi susţinută din acest punct de vedere tocmai pentru că traumatismul nu se îndreaptă către sine (cel ucis fiind de fapt tatăl) iar traumatismul rivalităţii fraţilor nu se poate explica teoretic prin tatăl ucis. însă nu sub formă nevroticistă. tendinţă care este astfel contraactivatată.crede Freud. a regilor sau a preoţilor poate fi recunoscută ca origine în comportamentul triburilor africane de astăzi. ceea ce este eronat. Abia acum se poate susţine că acest sentiment este proiectat către mort. respectiv evitarea infestării cu puterile morţilor. Şi de aceea orice aminteşte de mort trebuie să fie eliminat şi chiar pronunţarea numelui său poate fi demn de pedeapsă. gropar). Este normal ca aceştia să se dezică de cel mort din punct de vedere afectiv tocmai pentru a evita o astfel de ostilitate din partea forţelor supranaturale. îngrijitor. unei ostilităţi a spiritelor iar cel mort şi-a atras astfel duşmănia acestora. ci prin cel al fraţilor între ei. Aceasta există fără îndoială. Aici din când în când apare virusul ‘ebola’ iar acest fapt a inflenţat decisiv întărirea Complexului Tabu prin infuziune traumatică. Fără îndoială că comportamentul unor triburi primitive în legătură în special familiale dar şi sociale cu cel ce a avut la rândul său relaţii cu un mort (partener. căci cei rămaşi în viaţă refuză să admită că au avut vreo relaţie cu acesta. în timp ce era viu. atunci de ce au mai ucis duşmanul? În realitate ura încetează după învingerea adversarului căci agresivitatea şi-a atins scopul. Funcţia traumatică este prin ea însăşi condiţia unui astfel de comportament ce se poate propaga genetic sau prin identificare cu mortul în mod direct. Implicarea unei boli grave contagioase în ceea ce priveşte comportamentul tabu al primitivilor. deşi nu tot ceea ce este dorinţă este necesar să fi fost şi interzis ci eventual doar inhibat în mod temporar de condiţiile de mediu. prin formula simplistă ‘nu este necesar să se interzică ceva ce nimeni nu doreşte să facă’ (‘Totem şi tabu’). convingerea că aceştia se vor răzbuna nu ţine de asemenea de ambivalenţa lor emoţională care aici este irelevantă. era iubire) este cea care dă naştere la acest ritual. suferă din pricina proiecţiei asupra primitivilor obsesiile şi moralitatea societăţii civilizate. Cel atins de acest virus este obligat să stea în colibă un anumit număr de zile fiind hrănit indirect. respectiv nimicirea acestuia. Freud crede că ostilitatea proiectată asupra mortului (care mai întâi. fără atingeri corporale. atunci respectivei colibe i se dă foc. Ei consideră că moartea se datorează unei vrăji. Dacă bolnavul nu iese sănătos şi mâncarea este tot la locul ei după un anumit timp. Pe de altă parte ce se poate spune despre sentimentele de tandreţe şi înduplecare adresate capetelor tăiate celor ucişi în război? Mai poate fi dragostea aceasta o contraacţiune a unei ‘uri inconştiente’? Mai mult decât atât: poate fi o astfel de ură inconştientă pe timp de război? Căci dacă ar fi aşa. În această situaţie paranoicul manifestă 113 . Căci după cum s-a arătat la Complexul Eden. În felul acesta primitivii evită răspândirea unui eventual virus ce trebuie să fi bântuit comunitatea în timpuri străvechi la fel cum anumite păsări migratoare ocolesc un vulcan ce nu a mai fost activ de mii de ani. De aceea comportamentul de evitare este susţinut de-a lungul generaţiilor.

Aşa cum cei din cultul Woodoo nu sunt schizofrenici pentru că au Halucinaţii. unde primejdiile sunt reale şi nu contează în ce mod apoi Psihicul lui distribuie cognitiv această anxietate. Însă lucrurile stau exact invers şi anume mai întâi este dată situaţia. Doliul trece de la sine căci sentimentele de anxietate se ameliorează treptat pe când la Nevroză ele devin progresiv mai puternice. tot în ‘Totem şi tabu’. la fel şi aceşti primitivi nu sunt nevrotici. Primitivul respectă o normă a comunităţii. Însă caracteristica nevroticului este însăşi regresia cognitivă la nivel ideatic magicist sub presiunea psihică a Pulsiunilor. Fireşte că în fond cogniţia este la fel. Teoria lui Freud doreşte cu orice preţ să facă din primitiv un nevrotic sau cel puţin un om modern. în ceea ce priveşte principiile sale şi la nevrotic şi la primitiv. fără îndoială că şi-ar schimba comportamentul. pe când la primitiv magicismul este caracteristica acestui sistem ideatic. Această ideaţie ţine de sistemul ideologico-religios al acestei culturi. Primitivul îşi cere scuze tocmai pentru a-i îndupleca spiritul celui ucis să nu devină el însuşi răufăcător faţă de ei. spune el. Actul magic este explicat de Freud. el este conştient de absurditatea actului său însă dacă nu îl execută devine pur şi simplu un panicat. el improvizează ceva anume.dispreţ pentru victima sa. pentru care se simte vinovat. Încercarea lui Freud de a face o analogie între generalizarea magicistă şi Nevroză nu este una dintre cele mai fericite. luând o poziţie specifică. Adică numele celui mort ar fi revenit compulsiv în mintea unui eventual nevrotic la fel ca şi alte amănunte despre cel mort iar acestea l-a fi chinuit continuu. Aşadar ideile vin după aceea. nevroticul are acest instrument. Deşi el însuşi recunoaşte diferenţa dintre ei cu toate acestea el continuă să facă analogia pe mai departe în detalii. preluând această formulă de la unul dintre pacienţii săi. Şi aici merită să se facă şi mai clar deosebirea între Nevroza Obsesională şi comportamentul primitivilor căci tensiunea psihică produce la nevrotic tocmai acea fuziune radială a simptomului. Pe când primitivul doar se abţine de la pronunţie şi de la alte acte. relaţia dintre obiecte care apoi este interpretată. Ceea ce pacientul lui Freud dorea să spună cu această sintagmă era tocmai puterea unei astfel de idei parazite în faţa sistemului ideatic global chiar dacă el credea că ideile sale acţionează realmente asupra 114 . sunt date înaintea relaţiilor dintre obiecte şi apoi proiectate. În acelaşi fel nu se poate spune despre un animal sălbatic care o rupe la fugă atunci când vede un om. Dimpotrivă. că ar avea vreo Nevroză cu justificarea că respectivul om nu dorea să îi facă nici un rău şi atunci frica a fost nejustificată. Căci primitivul se teme de un pericol real. Tabuul cu interdicţia primitivului are o explicaţie predominant ideatică. Însă în lipsă de astfel de instrument. Adică prin proiecţia în lumea reală a propriilor idei care. Iar actul ideatic se sustrage sistemului ideatic global. Anxietatea primitivului la încălcarea tabuului are alte valenţe decât anxietatea comportamentului obsesional. el încearcă să îşi explice lumea în funcţie de propria lui gândire. fără a fi invadat de aceste gânduri. Însă Complexul Traumatic este cel care face această diferenţă căci la primitiv teama este reală în timp ce nevroticul se teme de propria lui coadă. în timp ce simptomul nevroticului este unul personal. dată fiind viaţa sa naturală. prin ceea ce el numeşte ‘atotputernicia ideilor’. căci el încearcă involuntar să se obiectiveze în faţa propriei conştiinţe pentru fapta sa. o tradiţie. Şi având în vedere sistemul ideatic rudimentar al său. adică generalizată magicist. Dar dacă cineva i-ar explica întregul arsenal ştiinţific despre tot ceea ce el cunoaşte magic. Căci aceasta este puterea intelectuală a respectivului animal care include şi Omul în sfera duşmanilor.

În acest ultim caz pentru că reprezintă 115 . această interpretare este ea însăşi influenţată de baza profundă a Gândirii care este. prevalează în faţa obiectului. atunci când Freud spune că Gândirea. simptomul nevrotic subteran este posibil tocmai prin fuziunea Pulsiunilor refulate în reţelele cognitive ale straturilor profunde. Totemismul Totemul este un animal. După cum se va vedea. Actul magic nu este un act ideatic ci un act obiectual. care este condiţia sine qva non a Ideii. concrete. a realităţii. Primitivul în schimb nu are noţiunea de ‘idee’ sau pe cea de ‘reprezentare’ care sunt nişte realităţi ale minţii omeneşti relativ la lucruri. care este ulterior interpretat (ideatic) cu o anumită conotaţie obiectuală extinsă. Fără obiect ideea primitivilor nu este nimic iar dacă ar fi ceva atunci primitivul nu ar mai recurge la magie (obiectuală) ci ar fi suficientă o concentrare telepatică sau telechinezică. căruia de fapt i se opune.5. Căci ea este generată de capacitatea subiectului de relaţionare cu obiectul. un fenomen al naturii care poartă titlul de emblemă pentru un grup social primitiv. Prin urmare. reprezentările lor.1. ci acestea preced Gândirea chiar dacă acestea. 2. sunt deseori un pretext pentru interesul Pulsiunilor. sau proprietăţi benefice. Dimpotrivă. de obicei formate în copilărie. Iar dacă reuşita nu este realizată totuşi simplul efort ideatic iar conferi liniştea. de unde şi propria lui influenţă asupra acestor spirite prin ritualul magic.realităţii iar posibilitatea telepatică ar fi făcut din el mai degrabă o ţintă decât un ţintaş. ciupercile otrăvitoare. pe fondul unei gândiri magiciste.3. muştele ţânţarii etc. Tocmai pentru că ştiinţa lui este rudimentară şi nu apucă să ajungă la noţiuni operatorii cărora să le refuze caracterul de realitate. În acest caz totemul poate avea proprietăţi malefice ca crocodilul. fireşte. una magicistă dar care nu este totuşi opera unui sistem ideatic global dezvoltat de tradiţie pe când primitivul nu îl are spre deosebire de nevroticul (modern). ideile primitivilor sunt sumare. el ia doar un aspect particular şi secundar. Primitivul însuşi le explică drept influenţe ale spiritelor lucrurilor. Deci până la urmă se poate spune că originea unui simptom este tot Ideea ca element cognitiv.2. Actele Psihice în cazul primitivilor şi nevroticilor. Ceea ce este comun pentru toate totemurile este faptul că clanul care îl adoptă are convingerea că derivă genealogic din acest totem sau cumva este chintesenţa lui. Primitivul nu gândeşte ca nevroticul care spune că gândurile lui au forţă malefică cu justificarea că persoana la care s-a gândit a decedat ulterior. Tocmai de aceea simptomul nevrotic se rupe din punct de vedere cognitiv de sistemul ideatic superior. adică tocmai acele elemente indispensabile pentru grup. Deci nu Gândirea precede obiectele. o plantă. Totemul este asemenea imnului naţional sau drapelului unui stat. Asupra lui se proiectează o virtute parentală care este esenţa Complexului Tabu în general. În acest caz. Însă acest lucru este făcut fără să caute originea Ideii sau Actului Psihic unde aflarea structurii obiectelor şi importanţa lor pentru subiect formează o impresie ideatică de neşters.

considerată sacră. ceea ce îl face tabu. La fel şi pentru totemurile protectoare. ci doar de celelalte clanuri ale tribului. Aşadar apariţia totemismului este legată de funcţia economică generală a diferenţierii de clasă. Normele tribului subliniază că totemul economic nu poate fi exploatat de clanul a cărui emblemă este. Uneori respectiva interdicţie se extinde către întregul trib. În acest caz clanurile reprezintă modelul claselor sociale de mai târziu chiar dacă ele încă nu au realităţile claselor societăţii clasice. grupuri de indivizi ce se deosebesc esenţial de ceilalţi. deoarece el şi-ar favoriza astfel ‘urmaşii’. Totemul narcisic reprezintă deja clase superioare şi inferioare în cadrul societăţii. Ritualul pe care primitivii îl fac faţă de animalul sau planta totem. Atitudinea sa admirativă faţă de părinţi este pur şi simplu reactualizată faţă de aceste ritualuri. ci are doar o alură narcisică. elementului care 116 . membrii totemului trebuie să îl protejeze şi să îl înmulţească prin acţiuni magice iar aici se vede germenele diviziunii muncii din societăţile dezvoltate. este faptul că animalele totem de structură economică şi protectoare corespund în realitate vânatului sau vânătorului. plantei. în cazul totemului economic nelimitat iar subiectul proiectează asupra animalului. La fel se întâmplă şi cu totemul protector. El vizează însuşi statutul unui anumit grup de indivizi. El are ca prototip tocmai Complexul Matern şi relaţia copilului cu părinţii. există convingerea că aceste vietăţi periculoase evită să atace pe cei din al cărui clan îl are ca totem iar atunci când acesta ar face-o totuşi. dacă este un animal vânat. respectiv germenele absolut al diferenţei de clasă. Uneori poate exista o corelaţie totemică între clanurile tribului în sensul că un clan poate avea un totem economic iar altul poate avea unul protector în felul acesta realizându-se unitatea tribului. viu colorat sau o anumită capacitate de negăsit la alte elemente în aşa fel încât să iasă în evidenţă. Căci se consideră că fapta în cauză ar fi un act de canibalism. unde un produs este prelucrat de un anumit grup de indivizi şi folosit de alţii pe bază de schimb. Adică clanul totemului vânat trebuie să se îngrijească de animal şi să nu îl vâneze în timp ce celelalte îl vânează şi se bucură de el. Ce este cu adevărat revelator în totemism. Funcţia totemului este una socială. mai precis cu primele sale forme. Acesta se poate vedea şi în epoca modernă. germenele diferenţelor de clasă din societăţile mai dezvoltate. precum şi faţă de toate elementele ce au o importanţă socioeconomică este fundamentul oricărui sentiment religios. exogamia. Un al treilea gen de totem nu are o funcţie clară cu clanul. Asta înseamnă că structura naturală a vânatului şi vânătorului se respectă întocmai în cazul celor două clanuri. Dimpotrivă.unul dintre modelele de bază ale hranei el are o funcţie economică în timp ce în cel de-al doilea caz el are o funcţie protectoare. Pe de altă parte este drept că nu toate triburile au acest sistem însă acolo unde există societatea în cauză a atins deja un anumit nivel de dezvoltare. ceea ce implică interzicerea incestului. se consideră că vietatea în cauză a dorit să îl pedepsească pe cel vinovat. legată de diferenţele de clan. preferă să fie vânat de clanul a cărui emblemă este şi nu se lasă vânat de ceilalţi. la care se adaugă anumite excepţii legate de posibilitatea exploatării sale doar într-o anumită perioadă sau zi a anului. În alte triburi el poate fi exploatat de toţi membrii tribului care au şi convingerea că totemul. Originea totemului reprezintă fie relaţia armonioasă cu natura. respectiv un element rar. Unele totemuri economice din anumite triburi sunt interzise clanului de către tradiţie iar folosirea animalului totem drept hrană este socotită o crimă şi se pedepseşte ca atare.

dar acestea nu sunt suficiente pentru a stabili ierarhia. dacă totemul este transmis pe linie paternă atunci relaţia dintre fiu şi tată este una încordată deoarece reglementările de ierarhie nu sunt stabilite de tradiţie. este normal că unii ar fi trebuit să fie împiedicaţi să aibă acces la ea în acel moment. Un astfel de extraordinar se poate asocia cu un posibil traumatism ce poate surveni numai neaşteptat. Dinamica totemismului este simplă. în special în legătură cu ierarhia socială. În acest caz membrii respectivului totem consideră că apartenenţa la el este una privilegiată căci animalul ce are această funcţie îi avantajează prin oferirea sa către ei. instantaneu. Există obiceiul la indieni şi la multe alte popoare ca şeful sau conducătorul să se împopoţoneze cu coroană de aur sau de pene sau în confecţionată în diferite feluri. Căci dacă ar avea. de unde şi legătura totemică mistică. Dimpotrivă. care are valoare tradiţională. Căci el trebuie să surprindă pe primitiv care este oricum precaut. ce îl vânează în paralel cu Omul. De exemplu. Această neaşteptare (care este opusă banalului) este fundamentul totemului narcisic. aşa cum este peştele de exemplu. relaţiile dintre tată şi fiu sunt amicale căci ierarhia se structurează la nivelul instituţional al totemului. dacă totemul se transmite matriliniar. atributul de îngrijitor pe care îl are părintele. ritualuri etc. Dimpotrivă. Ea se leagă de însuşi statutul de extraordinar al a elementului natural care capătă funcţie de totem. Însă tensiunea aceasta se mută la nivelul celui mai apropiat bărbat din punct de vedere al 117 . Eventual aceştia pot fi consideraţi asemenea animalului prădat adică demni de a fi ucişi. Înţelegerea funcţiei sociale a totemului este facilitată de relaţiile ce se stabilesc în interiorul totemului între indivizii clanului. Ambii trebuie să respecte nişte cerinţe tradiţionale ale totemului ca interdicţii. Originea totemului narcisic este ceva mai complexă. în cazul totemismului nelimitat. Ea trebuie să fie realizată de comportamentul interactiv aplicat de tată special asupra fiului. unde animalul totem este foarte numeros ca specie. membrii clanului pe care acesta îl reprezintă au interdicţii de a-l vâna. inferiori. În acelaşi fel şi clanul al cărui totem este unul narcisic are de asemenea o rezonanţă traumatică de asociere. Căci dacă se imaginează o perioadă în care hrana va fi fost puţină şi nu putea să ajungă la toţi. În acest caz totemul se reduce la dimensiunea pur maternă şi de obicei animalul în cauză nu are şi duşmani naturali de temut. nu pot să conducă la ideea vreunui privilegiu de descendenţă dintr-un animal care nu prea ar avea mari bucurii să îşi vadă ‘nepoţii’. În cazul animalului care se înscrie în totemismul limitat. Originea acestei situaţii poate fi o perioadă de foamete ceea ce trebuie să fi condus la puternice lupte între membrii tribului.este totem. membrii clanului de provenienţă au voie să îl vâneze dar folosesc ritualuri magice sau fac într-un anume fel încât să îl şi protejeze pe acesta. Probabil că totemul îşi va pierdut funcţia originară din momentul în care nu există nici interdicţii de vânare şi nici preocupări magice de binefacere la adresa lui. Dac se face o paralelă cu lupta de concurenţă economică se poate vedea că cel ce învinge acţionează traumatic asupra învingătorilor iar primitivul îl asociază cu traumatismul neaşteptat din natură de unde el se asociază cu ritualul magic de asemenea. O astfel de posibilă confruntare trebuie să fi fost una sângeroasă iar acest fapt a rămas întipărit în tradiţii tocmai pentru a se evita dezordinea socială. este clar că nenorocirile respectivului animal ce vin din partea vreunui alt animal. Acest model comportamental poate să fie asociat cu fenomenul de creştere a animalelor din următoarea etapă de dezvoltare socială de mai târziu.

. Este greu de crezut că civilizaţia a început printr-un tată cu mulţi fii. atunci ea trebuie respinsă categoric. fiecare dintre presupuşii fii era un astfel de potenţial tată iar uciderea unui membru al grupului de către altul nu ar fi putut duce decât la o criză regretată de toţi. În ceea ce priveşte ‘tatăl’. uneori acestea pot fi soarele fulgerul. Grupurile de primate ce se compun din câteva femele şi un mascul. îşi au dinamica lor proprie. De fapt însăşi supoziţia ‘tatălui originar’ nu poate fi susţinută cu argumente solide. aşa cum susţine Freud. 118 . Freud consideră în ‘Totem şi tabu’ că totemul îşi are originea într-un fel de Complex Oedip primitiv dar unul care chiar pune în practică acţiunea. 2) nu toate totemurile economice primesc restricţii de uz. trebuie interpretată ca o metaforă cu privire la relaţiile concrete din sânul societăţii. în locul războiului. care apoi a fost ucis de aceştia. un fel de Nevroză infinită a primitivului. Căci unchiul îndeplineşte aici rolul de tată. de obicei unchiul. ce vor fi rivali atunci când vor deveni maturi. cu masculul cel mai puternic din punct de vedere a musculaturii în frunte. în ceea ce priveşte educaţia. În acest caz ritualul totemic este explicat de el asemenea celui obsesional-compulsiv din Nevroza Obsesională iar restricţiile asupra totemului ar fi un fel de doliu prelungit. 3) unele totemuri comestibile sunt total interzise clanului. Fireşte că informaţiile din domeniul antropologiei culturale erau încă limitate pe timpul lui Freud iar acest lucru a făcut ca el să construiască o teorie fără suficiente date. după cum spune Hobbes. la care se adaugă şi puii. În momentul în care Freud postulează ‘acordul între fii’. Această ipoteză nu are susţinere concretă. Apoi el uită totul după ce criza a trecut. O astfel de trecere de la animalitatea individuală la contractul colectiv nu se poate face pe parcursul unei vieţi. De aceea interdicţia uzului totemului are în ea o solidă explicaţie sociologică. Masculul cel mai puternic învinge de fiecare dată şi îi goneşte pe ceilalţi fără nici un fel de pact între aceştia iar schimburile de ierarhie sunt inerente. Un astfel de act este explicat de el prin reeditarea traumatismului paricid. ci este nevoie de milioane de ani poate pentru aceasta. respectiv la ierarhie. adică săvârşeşte crima împotriva tatălui. Este evident că apariţia armelor artificiale nu a mai putut susţine o ierarhie sălbatică.rudeniei din cadrul clanului totemic. deprinderea normelor sociale. după cum au făcut-o şi antropologii după următoarele puncte: • • • 1) nu toate elementele ce constituie totemul pot fi sacrificate. adică ritualul care apare la unele triburi cu interdicţie de uz a totemului într-o anumită perioadă a anului când totemul este ucis şi consumat de toţi membrii tribului. Acest loc tindea să fie anulat direct proporţional cu dezvoltarea socială căci fiecare îl putea cu uşurinţă ucide pe celălalt. după modelul Complexului Oedip al fondului psihic modern. O astfel de întâmplare este explicată de el într-un fel asemenea simptomului nevrotic-isteric. Această idee anunţa teoria ‘compulsiei la repetiţie’ pe care el o va fi dezvoltat mai târziu. ceea ce exclude teoria prânzului totemic a lui Freud. unde pacientul se comportă invers decât atunci când o face în mod obişnuit. Dacă această explicaţie este luată fără această condiţie. el amestecă nepermis societatea animală a ierarhiei individuale cu cea umană a contractului dintre indivizi. Freud explică şi prânzul totemic. etc. Posibilitatea ca totemul să îşi aibă explicaţia în paricidul originar. De aceea indivizii au preferat pacea.

Dacă principiul totemic era în măsură se elimine incestul către care tânărul necompetitiv socio-economic era predispus ca urmare a facilităţilor afective. La unele. câştigând în universalitate dar pierzând în înţelegerea generală. să îşi stabilească restricţii. economia. tocmai pentru că totemismul este un fenomen psihic. regularitatea structurală a lor nu pot fi despărţite una de alta tocmai pentru că ele se intercondiţionează. Factorul social se reflectă în Sexualitate ca într-o oglindă. socială şi naturală. au fuzionat într-un Act Psihic complex. căci cauzele fiecărui totem reies din psihanaliza fiecărui totem la fiecare trib. cele metafizice care se bazează pe credinţa în spirite sau teoria structural-matematicistă a lui Cl. cele sociologice legate de interesul structurării sociale. Cele nominaliste legate de nevoia unui nume dat unei părţi din trib. Frustrările sociale devin frustrări libidinale iar neutralizarea unora se transferă în (sau implică) neutralizarea altora. De aceea este uşor de observat cum moravurile sociale sunt în plină concordanţă cu acceptarea Sexualităţii fiecare Cultură având propriile sale particularităţi. etc. care nu spune nimic despre geneza totemului ci doar îi pune în evidenţă structura.Asupra totemismului s-au emis şi alte teorii.4. Levi-Strauss. Iar mediul are aici un cuvânt greu de spus. Sexualitatea a suferit şi ea aceeaşi dezvoltare. 2. au trebuit să îşi dea nume iar explicaţiile metafizice ale naşterii şi morţii. acestea au evoluat fie către monogamie fie către poligamie. acestea au o nuanţă economică. care este ea însăşi un act totemic. societatea.2. în ceea ce priveşte relaţiile sexuale. anume că este lipsită de universalitate. mozaicat şi nu ceva universal. A spune despre fiecare Act Psihic că este unicauzal este greşit. compact. Interzicerea incestului De-a lungul dezvoltării societăţii. în funcţie de dinamica relaţiilor sociale. toate teoriile au valabilitate cauzală mai mult sau mai puţin. cu excepţia teoriei credinţei în supranaturalul totemismului. Unele totemuri sunt mai restrictive în ceea ce priveşte uzul şi relaţiile sociale dintre membrii clanului totemic. Căci este evident că. Exceptând explicaţia structurală a lui Levi-Strauss. Pornind de la societatea totemică care a fost printre primele care a adoptat principiile exogamiei. Fiecare teorie o critică pe cealaltă pe baza tocmai a acestui fapt. primitivul se consideră pedepsit de spirite pentru că a greşit cu ceva. că nu se aplică la întregul domeniu al totemismului. precum şi anumite restricţii economice. la altele nu există decât restricţii asupra incestului. de aici el începe să îşi schimbe obiceiurile. monogamia elimină orice tentativă necompetitivă în 119 . în dorinţa oamenilor de a se evidenţia între ei. Însă totemismul este un Act Psihic şi nu o realitate obiectuală unde să existe legi stricte iar Actul Psihic este determinat de situaţia externă. la altele sunt mai libere şi mai complexe.1.5. Fiecare dintre aceste teorii se aplică foarte bine la unele triburi şi mai puţin la altele. Fiecare dintre aceste teorii are dreptate pe o anumită parte a totemismului. Ideea este că totemismul s-a îmbogăţit cu fiecare criză economică sau medicală. fiind influenţate de o criză economică la altele poate exista o nuanţă metafizică influenţată în special de teama de morţi şi de moarte în general. În realitate Religia cu ideile metafizice cuprinse în ea.

Levi-Strauss consideră că condamnarea incestului se datorează schimbului de femei care se practica între triburile primitive iar fiecare femeie era păstrată virgină în numele onoarei tribului. neornamentată de momentele premergătoare. Deşi totemismul a fost recunoscut ca matriarhat de către anumiţi autori ( superioritatea femeii în faţa bărbatului în preistorie) totuşi o asemenea teorie pare să fie modelată de legendă. deoarece facilităţile superioare. la specia umană. ea trebuind să existe tot la nivel individual legat de forţa de luptă a partenerilor. Pe de altă parte. Or. s-ar fi ghidat după acest fenomen. la fel cum se face astăzi cu numele tatălui. Teoria genetică susţine că incestul este prohibit şi la primitivi dar şi la moderni. o mamă nu poate să practice incestul decât în limitele a maxim trei generaţii fapt ce face ca eventuala degenerare genetică să fie inobservabilă chiar şi pentru geneticieni. Pe de altă parte Sexualitatea poate îmbrăca formă brută. pe baza experienţei acestora cu privire la degenerarea speciei relativ la recombinările aceloraşi scheme genetice. după principii economice. La unele triburi unde totemul se transmite patriliniar totuşi există o reglementare auxiliară a interzicerii incestului mamăfiu. Alteori. Căci. au încurajat relaţiile incestuoase de tip fratern după principiul neînstrăinării bunurilor de familie şi deci. deşi există căsătorie. totuşi incestul tată-fiică nu este interzis în astfel de triburi. dominante ale bărbatului cel puţin în ceea ce priveşte Sexualitatea sunt evidente. Cu privire la interzicerea incestului s-au emis mai multe teorii iar cele mai importante vor fi expuse în cele ce urmează. tandreţea. ca în triburile sălbatice sau în relaţia maritală pe termen lung. aceştia având posibilitatea de a experimenta astfel de progenituri care ar fi necompetitive. atunci mai degrabă ar fi încurajat practicarea lui căci acest fapt face ca uşurinţa cu care ceilalţi se impun să fie mai mare. de exemplu. Ea trebuia să fie una specială fapt ce ar fi făcut ca incestul să fie în general prohibit.sine. Condamnarea incestului în epoca totemică era limitată doar la relaţia dintre mamă şi fiu în ceea ce priveşte unele triburi şi asta pentru că tatăl era uneori chiar necunoscut acolo unde nu exista monogamie iar relaţiile sexuale erau reglementate doar de totem şi nu de individ. Poligamia poate fi astfel o reacţie socială a unei clase faţă de altă clasă. odată cu legislaţia totemică a interzicerii endogamiei totemice. este necesar ca foarte multe de generaţii să practice neîntrerupt incestul. pentru ca schemele de combinare genetică să fie epuizate. fie prin complicate sisteme de reglementare. în ceea ce o priveşte pe femeie. voluptatea şi asta tocmai datorită absenţei reprimării ei. ci pentru a împiedica fiului orice relaţie sexuală cu mama. a apărării clasei sociale în cauză. care ar fi fost mai importantă. Însă pe baza principiului selecţiei naturale dacă modernii. Alte structuri sociale dimpotrivă. Totemurile matriliniare se propagau astfel nu pentru a se propaga numele mamei. Întreţinerea mai multor partenere este un fapt care nu oricine şi-l poate permite în cultura musulmană de exemplu iar încurajarea unor asemenea manifestări era în măsură să opereze diferenţa de clasă în scop de justificare. fapt ce facilitează distincţia Libidoului de animism (gender). fie prin interzicerea totală o oricăror relaţii sexuale între rude. de preludiu ca iubirea. chiar dacă pentru asta nu era nevoie decât să respecte tradiţia sau să crească şi abia apoi să aibă acces la aceste relaţii. Căci în epocile preindustriale şi chiar în cea industrială tânărul este nevoit să devină mai întâi competitiv socio-economic. în special membrii familiei ar fi 120 . Se pare că aici o selecţie naturală nu este reglementată de totem.

trib. Deci nici în acest fel nu se poate explica condamnarea incestului. egalitaristă unde diferenţele dintre indivizi nu ar fi notabile şi la care este posibilă o fericire eternă. Interdicţia incestului are de fapt o conotaţie socială precisă. Chiar presupunând un trib atât de înfloritor în arta războiului încât să nu poată fi înfrânt de un altul. totuşi până la urmă şi el ar fi fost decimat. încât toţi să facă la fel şi chiar să interzică endogamia cu ameninţarea a unor pedepse aspre. Deci trebuie presupus altceva care persistă unei astfel de posibile aboliri şi pe care incestul să îl semnifice. doar din criterii economice nu ar fi supravieţuit mult timp după abolirea sa.avut primii acces. Se pune în continuare întrebarea dacă ar fi fost preferabil să se ucidă astfel copiii din raţiuni economice faţă de provocarea unui război cu alte triburi pentru a se fura ceea ce tribul ar putea produce şi singur. Pe de altă parte istoria. O altă teorie asupra incestului este prezentată chiar de Freud şi aparţine lui MacLennon care explică condamnarea incestului prin intermediul unei practici de furt al femeilor de la triburi vecine. Astfel de teorii sunt foarte mult influenţate de însuşi paseismul Complexului Eden. unde virginitatea este mult mai pusă în pericol. aşa cum crede MacLennon. Dimpotrivă. respectiv ar fi făcut ca femeile să aibă un preţ mai mare dacă ar fi fost virgine. Clasele sociale erau foarte bine întemeiate chiar la primitivi. În această situaţie fie tribul hoţ ar fi fost mai numeros şi ar fi învins şi atunci femeile furate nu ar fi fost destule pentru toţi fie ar fi fost învinşi iar în acest caz nu ar mai fi avut nevoie de femei. 2) incestul este pedepsit în special în ceea ce priveşte relaţia mamă-fiu şi mai puţin cea tată-fiică. comunitate sau societate largă. a arătat cu vârf şi îndesat că furtul militar nu a ajuns o regulă pentru o societate. căci este greu de crezut că o tradiţie naturală bazată pe concurenţa dintre indivizi şi specii ar fi fost deodată din senin şi eliminată în epocile primitive. fie toţi au continuat pe această linie şi s-au măcelărit reciproc. care ar face ca valoarea de schimb a respectivei femei să aducă mult mai mult profit tribului iar cel care ar fi atentat la virginitatea respectivei femei ar fi atentat la bunăstarea tribului. în timp ce copiii de sex feminin ar fi fost ucişi încă de la naştere pentru că femeile ar fi avut randament economic scăzut.J. la stoparea în timp a abuzului. La o astfel de teorie se pot aduce mai multe obiecţii. legată de autoreglarea sistemului social şi precizarea statutului social în clan. schimbul fiind astfel profitabil. atunci aici apar câteva inconsecvenţe: • • 1) la unele triburi se practică deflorarea imediat după naştere. abuzul unora fie a dus la reglementarea. Asta ar fi asemenea unei fabrici care şi-ar strica singură produsele pentru ca apoi să cumpere altele de pe piaţă. J. Apoi dacă singura raţiune pentru care săvârşirea incestului este atât de aspru pedepsită este o supraevaluare a virginităţii. Chiar şi o anumită clasă socială reprezentată în societatea primitivă de clanurile de 121 . Rousseau şi Marx au imaginat o societate primitivă. În primul rând nu toate triburile primitive practică exogamia iar păstrarea unui astfel de obicei atât de strict pedepsit în cazul nerespectării sale. deci virginitatea nu este considerată un element esenţial şi totuşi incestul este prohibit. De aceea jaful originar al armatelor a trebuit să se convertească în educaţia sălbatică şi în civilizaţie pentru metamorfozarea relaţiilor militare iniţiale. Interzicerea incestului s-ar datora astfel unui principiu economic brut. chiar dacă nu atât de pregnant ca în societăţile dezvoltate.

se întâlneşte astăzi în lume doar la unul sau două triburi iar modelul cel mai frecvent rămâne cel al căsătoriei. ci prohibite la uşa relaţiilor sexuale. Cealaltă problemă se referă la responsabilitatea comună a părinţilor faţă de progenitură şi apare la acest model al căsătoriei (monogamice) fapt ce atestă egalitatea socială a părinţilor. El vizează protejarea celor slabi atunci când este aplicat general şi are principiul tocmai în protejarea progeniturii. Căci o ierarhie sexuală se poate oricând solda cu sarcină şi naştere . Este fără îndoială că practicarea incestului. adică al autonomiei subsistemelor sociale face ca acest liant social să nu fie foarte strâns şi să existe respingere socială iar satisfacţiile personale ale indivizilor să nu fie duse până la capăt în spiritul egalităţii. ar fi condus la anumite probleme ca de exemplu moartea partenerului. presupusă a fi existat cândva. fără ritualuri magice complexe. legate de epuizarea resurselor fapt ce facilitează agresivitatea reciprocă şi la dezmembrarea grupului. Căci un astfel de individ rămas văduv s-ar fi aflat în stare de inhibiţie libidinală. Interzicerea incestului la primitivi nu are însă aceleaşi valenţe ca în cazul acestui fenomen la moderni. fără preoţi şi fără şefi acesta nu poate decât să fie un fenomen diferit. Apar aici două probleme diferite. Interdicţiile primitivului sunt date de asocierea reprezentării respectivului lucru la care se referă interdicţia cu un traumatism oarecare. ar fi atentat la armonia altor cupluri. în cazul în care incestul ia forma părintecopil. Freud este sedus de gândirea magicistă a primitivilor şi o identifică cu cea nevrotică. Astfel se întâmplă cu triburile care îşi cresc copiii în comun. Prohibiţia incestului ca aplicare restrânsă a principiului exogamiei este de fapt compromisul ce se face între principiile ierarhiei sociale şi Complexul Matern. ca urmare a diferenţei de vârstă. căci Maternitatea nu are aceleaşi coordonate iar protecţia este una ambivalentă. Iar dacă nevroticul dezvoltă o ideaţie magicistă este pentru că copilăria are un rol foarte important în apariţia Nevrozei aici modelându-se germenii simptomului ce se prezintă guvernat de acest model de gândire. Acesta din urmă păstrează unitatea tribului sau clanului după modelarea sa de tip Polis prin Complexul Eden.structura totemului se subîmpart la rândul lor în părţi ale totemului iar rolul lor este acela de a preciza statutul ierarhic chiar în interiorul clanului. reglementată doar de totem. Însă acolo unde societatea este rudimentară. unde înmulţirea peste măsură poate conduce la frustrări de ordin economic. Atunci când progenitura devine cât de cât matură şi Instinctul Matern încetează să mai funcţioneze ca Instinct în ceea ce priveşte legătura maternă a primitivilor (fiind eventual de aici încolo Complex) intră în acţiune Complexul Polis. Tocmai de aceea sistemul sexualităţii libere din punct de vedere numeric. În unele triburi primitive relaţia dintre indivizi nu este una la fel de tensionată aşa cum apare între clasele societăţii moderne. formală având interese social-economice în această unitate socială. Incestul este considerat ca fiind cea mai monstruoasă crimă dar are un temei socio-economic şi 122 . deşi germenii acestuia se regăsesc şi acolo. cu vaste consecinţe la nivelul ordinii sociale. În acest caz relaţiile sexuale între indivizii ce aparţin la două clase diferite ar atenta la principiul ierarhiilor sociale. Principiul ierarhiei sociale. În epocile moderne aceste interdicţii au resorturi mult mai complicate. O astfel de situaţie ar fi condus în mod automat la ruperea echilibrului social. însă s-a arătat în ce măsură primitivul nu este nici pe departe un nevrotic. În momentul în care Complexul Matern este aplicat la general el devine foarte uşor cel Tabu. Prima apare în cazul relaţiilor sexuale de grup.

Tendinţa incestuoasă conduce de fapt la atentatul asupra intimităţii partenerului sexual parental. care se distinge prin forţă. ca şi celulă socială. produce în clasele inferioare un sentiment vecin cu Complexul Matern. după cum se va vedea. Mai târziu această practică a devenit o normă a economiei sălbatice pornind de la Sexualitatea însăşi care. Căci dacă Sexualitatea este stigmatizată din faşă. Dimpotrivă. considerarea Sexualităţii ca fiind un lucru nedemn de specia umană. în principal datorită devitalizării organice. El este judecat nu prin ceea ce este în sine. Este firesc ca tensiunea socială să fie deplasată către zona familială iar sciziunea condamnării incestului are la bază tocmai o astfel de sciziune socială. defilarea sa. ci de semnificaţia lui. Explicarea condamnării incestului se face progresiv începând de la teoria lui Darwin asupra hoardei originare a selecţiei sexuale. Dacă tensiunea psihică rezultată în urma inhibiţiei libidinale prelungite se neutralizează fie la nivelul incestului (de cele mai multe ori fratern) fie la nivelul oricărui fel de relaţie. cu admiraţia copilului pentru părinţi. Această tabuizare se deplasează către tabuizarea parentală la care se raportează normele sociale prin educaţie pentru menţinerea ordinii sociale. trebuie să îi promoveze societăţii mentalitatea prin intermediul inserţiei sociale a produsului său uman. însă Religia lor era şi Ştiinţa lor. În acest caz dinamica conservării straturilor sociale se deplasează către o astfel de celulă a societăţii care este familia. Dacă fastul aristocraţiei. el nu mai poate fi exploatat atât de uşor ca în caz contrar şi eventual va produce anumite tulburări sociale. admiraţia acordată de acestea este posibilă în raport cu identificarea. a monopolului comunităţii femelelor de către un mascul. Aşadar gravitatea incestului nu este dată de actul în sine. Primitivii interziceau incestul din raţiuni religioase. educaţia restrânsă a insului din fragedă copilărie ca şi element. este proprietatea lui iar partenerul sexual unic este o formă de proprietate. pe baza creşterii Valori de Neutralizare a celui în cauză. poate avea serioase consecinţe pe plan incestuos. care aparţine de fapt părintelui.este dictat de ideologia tabuizării claselor superioare. În acest fel el pare şi mai puternic sub acest raport al agresivităţii. ci prin ceea ce de fapt semnifică şi anume educaţia în spiritul exploatării. El este cel care facilitează această tabuizare care presupune concentrarea intensităţii tabuului pe un element deplasat la nivelul periferiei sale pornind de la cea parentală sau totemistă în general. Statutul social al copilului este unul destul de restrâns iar pretenţia sa la statut un social mult mai însemnat decât cel al mamei sale este un atentat la ordinea socială la conservatorismul de clasă. ca urmare a proprietăţii particulare specifică societăţilor civilizate. Sub raportul biologic. Partenerii sexuali se acceptă unul pe altul în virtutea identităţii de statut social al fiecăruia sau a aproximativei lor identităţi. 123 . Acest element poate fi foarte agresiv prin atuurile sale şi el este aşa pentru a împiedica penetrarea la nivelul nucleului său. Familia. atunci. Dar a-l pedepsi cu scoaterea ochilor şi alte pedepse barbare pe cel care l-a comis este fără îndoială un act de sălbăticie. De aceea asprirea pedepsei săvârşirii incestului este posibilă datorită faptului că o astfel de faptă este echivalentă cu violarea acestei legi a conservării sociale. ‘moralitatea’ sexuală. suferea un astfel de stigmat. dacă ei i se anulează fondul propice manifestării. Tensiunea psihică a Sexualităţii poate fi un foarte subtil mod de a deturna atenţia celor mulţi către această zonă şi de a nu vedea povara exploatării care la apasă pe umeri. Deoarece Complexul Matern este prototipul acestei structurări şi resort fundamental în ceea ce priveşte societatea. incestul este neindicat în a fi practicat. impusă de clasele de sus.

unde persoana iubită promite să fie Eden dar unde până la urmă ea conduce la sexualitate. Este de remarcat aportul Bisericii în special la acest sistem. este transmutată la nivel educaţional prin ostentaţia condamnării incestului. adică Edenul şi astfel produsul cumpărat pare a fi remediul acestei tensiuni psihice. Deşi. incestul nu este decât o relaţie sexuală nepotrivită. ca fapt concret. Ca omolog al celui Adam Complexul Don Juan presupune dimpotrivă dragostea platonică. Este evident că simplul gest de recunoaştere a păcatului. În acest caz dragostea ‘degenerează’ inevitabil în sexualitate care este de la început blamată şi stigmatizată. Aceasta este exploatarea sălbatică în toată nuditatea ei. Căci îl face pe adolescent un timid. De aici şi înmulţirea forţei de muncă şi deci la şomaj iar salariul muncitorului va fi negociat în alţi termeni. un om care trece prin ‘vârsta confuziei’. În felul acesta ‘cercul perfect’ al echilibrului social al exploatării şi-a îndeplinit funcţia. desexualizată. Şi totuşi un astfel de interes se poate opri aici. la prinderea strategică a lor în capcana obligaţiilor familiale. Căci strategia tensionării artificiale a Psihicului practicată de mentalităţile specifice economiei sălbatice care suprasolicită Complexul Narcis prin prisma celui Tabu are un plan mult mai general care vizează două etape ulterioare ce se structurează în următoarele grupe de complexe. munca brută către care este condus individul printr-o multiplă strategie şi capcană a societăţii clasice. Adam este ademenit de 124 . cu aceste subtile intervenţii la nivelul normelor morale. este foarte bine venită.atunci acest fond poate fi foarte bine tocmai fondul afectiv familial care facilitează aceste devieri cu atât mai mult cu cât. o astfel de măsură venită prin tradiţie. fiind el însuşi ameninţat cu şomajul. a nenorocirilor care se pot abate asupra celor ce săvârşesc incestul este în măsură să le atragă acestora atenţia asupra acestui subiect tocmai după principiul conversiei Edenice a Complexului Traumatic. De aici şi procrearea. aceştia vor resimţi foarte evident rezonanţa Oedipiană. din raţiuni animiste (de dragoste) sau pragmatice. Iată cum o problemă socială globală. prin pedanteria educaţiei Traumatice. Or având o creştere artificială a Valorii de Neutralizare odată cu starea de îndrăgostire precum şi brutalitatea căderii acestei Valori odată cu banalizarea relaţiei în cauză. Practic neutralizarea energiei libidinale este menită să producă o neutralizare a energiei psihodinamice generale. Acest plan vizează mai întâi deplasarea acestei excitaţii către Complexul Adam (care este Complexul familiei) ceea ce conduce automat la legarea pe viaţă a soţilor unul de altul. cei care divorţau erau pasibili de a face închisoare. legată de fondul exploatării. individul nu îşi mai poate recupera inhibiţia decât prin altă soluţie: activitatea sexuală. După cum se va vedea. După normele educaţiei sălbatice ea este demnă de pedeapsă. care. Acesta este cea de-a doua etapă a planului educaţiei sălbatice. vrednică să conducă la obligaţii pe cel care a comis ‘păcatul’ sexului şi pentru care trebuie să plătească cu mai multă muncă. Aceasta este consolidarea Complexului Sisif. Se ştie că în Evul Mediu. unde persoana iubită este în mod mincinos însăşi satisfacţia pe care reclama o promite cumpărătorului dar care de fapt ea are rolul de a-i provoacă o tensiune psihică pentru că promite ceva ce niciodată nu se va întâmpla. Dar ea este încărcată cu un potenţial contradictoriu prin ceea ce este recunoscut ca dragoste ‘pură’. Situaţia este exact ca aceea a reclamei. adică însuşi actul concret al exploatării. frustraţi Narcisic. ca oricare alta. pentru a întreţine familia. fireşte că explică dragostea lui Don Juan prin ‘păcatul originar’ adică tocmai prin acest păcat al sexualităţii simbolizată de Cunoaştere. fără nici un fel de influenţă supranaturală.

după modelul explicat. pentru a-i comunica celui slab situaţia ierarhiei. Aşa se face că şi modernii şi primitivii au tabuuri periferice ce par ciudate cum este moartea de panică ca urmare 125 . Societatea ‘pedepseşte’ prin exploatare sălbatică. Acest fenomen de deplasare a prohibiţiei de la centru (aici forma mamă-fiu) către periferie pe baza elementelor familiale de asociaţie are raţiunea în generalizarea magicistă a tabuului după modelul asociaţionist-cognitiv. Interzicerea incestului este o reclamă. Dionysos. În acest fel. Reclama în cauză a oferit în mod iluzoriu neutralizarea unei inhibiţii către care se transferă prin fuziune. în care ea este doar o parte ca oricare alta şi care contribuie decisiv la strategia socială a societăţilor clasice. după cum Dumnezeu izgoneşte din Rai pe Adam şi Eva pentru păcatul lor. ei înşişi sunt făcuţi vinovaţi pentru starea lor după perceptul că lor li s-a dat de la început permisiunea să se iubească. Cei doi căsătoriţi sunt îndemnaţi să fie uniţi pentru totdeauna şi să se iubească pentru totdeauna. Faptul că incestul mamă-fiu este considerat mai periculos. Producătorul nu va fi spus niciodată că. Don Juan. Însă asociaţia facilitată de reclamă a exploatat resortul cumpărătorului de a căuta satisfacţia fumatului. În momentul în care cei doi ajung la dezastrul dragostei carnale şi sunt prinşi în capcana socială Biserica le pune în faţă mitul păcatului originar al sexualităţii. Unele triburi nu stabilesc reglementări sexuale între tată şi fiică şi uneori este posibil chiar să nici nu se cunoască cine este tatăl. sub această mască a moralităţii se ascunde un plan social exercitat de mii de ani. marile inhibiţii ale Psihicului: Eden. respectiv în cazul sistemului de reglementare sexuală care nu se face după căsătorie la unele triburi. Aşadar interzicerea incestului este o măsură milenară a educaţiei sălbatice. Narcis. la fel ca şi varianta mamă-fiu sau frate-soră. Sub ea se ascunde o mentalitate făţarnică al cărei scop este ‘cercul perfect’ al exploatării economice chiar dacă acest lucru nu se vede decât în plan pragmatic fiind făcut involuntar. una teribil de agresivă la adresa ‘vârstei dificile’ a ceea ce se numeşte drept ‘dezordine interioară’ a adolescentului. Acolo unde incestul acesta este pedepsit. Pedeapsa impusă fiului este dată de haloul puterii în care se învăluieşte cel puternic. Gravitatea incestului tată-fiică este tratată mai superficial deoarece o astfel de lege vizează însăşi legiuitorul care se protejează prin legislaţia impusă. asemenea primilor doi Adam şi Eva.către Eva să mănânce din Pomul Cunoaşterii. Ei sunt culpabilizaţi de a fi înţeles ‘altceva’ decât ceea ce ar fi spus Dumnezeu. Dar prin acest îndemn nu li se spune însă să îşi folosească organele genitale ceea ce constituie de la început un păcat prin educaţia primită. acesta ar fi la fel de fericit ca respectivul cuplu. Cain. fumând respectiva ţigară. Tensiunea tabuului fuzionează către elementele de asociaţie. asemenea Instinctului. să fie împreună până la moarte dar sexualitatea este afacerea lor ei sunt vinovaţi de ea. apare întotdeauna familia iar impunerea pedepsei şi pentru aceste feluri de incest vizează o întărire a legii primului. Dar dup mai bine de 100 de ani de psihanaliză capacitatea Psihicului abisal (Inconştientului) de a funcţiona nu mai surprinde pe nimeni. mai demn de condamnat în mai toate civilizaţiile se datorează însăşi dimensiunii ierarhice a posibilităţii sale. Dincolo de facilităţile de ordin administrativ pentru care incestul nu este cea mai bună cale de satisfacţie libidinală în special cea părinte-copil. după cum cuplul fericit din reclama pentru ţigări este de fapt înţelegerea şi dorinţa celui ce le cumpără. Alteori incestul tată-fiică este pedepsit mai superficial decât cel mamă-fiu şi asta tocmai pentru că tatăl reprezintă însăşi puterea socială.

monopolizată de puterea politică care avea armata de partea ei. nu au refulări de genul celor ce conduc la Nevrozele din societatea civilizată. clasele sociale superioare au câştigat teritorii şi le-a apropriat. Sub raportul psihologic exploatarea unei comunităţi inferioare este o exploatare traumatică ce are la origine forţa armelor. 126 . Oricum clasele de sus le respectă din principiu.2. datorită statutului lor de pradă de război fie erau obligaţi să muncească cu recompense minime fie erau ‘acceptaţi’ să muncească. confundând Actul Psihic cu Structura Psihică. Ceea ce au primitivii este o slabă luminiţă faţă de incandescenţa tabuului modern atât de ascuns şi de neexplicit încât nici măcar nu are un nume. Odată ce s-au stabilit aceste clase sociale după criteriul militar. ca norme pe care toţi oamenii trebuie să le respecte. Freud a intuit relaţia dintre moralitate. Toate acţiunile primitivilor sunt dictate de tradiţie şi au o explicaţie legată de sistemul ideatic global în timp ce tabuul nevrotic vizează o rupere de acest sistem. căci ele chiar au interes să le respecte iar acest interes este posibilitatea ulterioară de exploatare.1.mâncatului unui rest de fruct aruncat de un preot. 2. tabu şi Nevroză şi acest domeniu al psihologiei abisale a fost cel mai profund înţeles de către el. În acest caz cererea era automat mai mare decât oferta în ceea ce îi priveşte pe sclavi căci ameninţarea cu moartea sau cu pedepse grele făcea ca ei să accepte orice. după cum s-a spus mai sus. sclavii. Comportamentul lor ciudat doar pare aşa datorită prejudecăţilor modernilor însă el nu se datorează Complexului Tabu aşa cum este definit el aici ci mai degrabă datorită celui Traumatic.5. El a abuzat de interpretările psihanalitice. Complexul Tabu este origine pentru acea mentalitate socială a claselor superioare cu scopul de obiectivare a dominaţiei şi exploatării economice a unei părţi din societate. Principiile dreptului în ansamblu trebuiau să interzică strict furtul din avutul claselor de sus. Societatea primitivă este una rudimentară şi la fel şi interdicţiile sale.5. adică a neutralizării energetice. Cei despropriaţi. pe care l-a comis primitivul în necunoştinţă de cauză sau îndrăgostirea de o persoană tabu. Această posibilitate este reglementată prin legislaţie ca un ansamblu de norme sociale şi reguli care trebuiau să împiedice o astfel de dezvoltare. sub ameninţarea cu moartea. Aceste norme au fost universalizate. Primitivii nu sunt morali. Totuşi el nu a fost însă suficient de clar şi acest neajuns se datorează lipsei metodei sociologice cu care aceste elemente să fie ordonate. Şi astfel. Este sarcina psihologiei abisale de a preciza în ce mod s-a dezvoltat societatea de la primitivism la modelele evoluate ale societăţii în care pot intra şi unele societăţi antice. avea alte valenţe. la moderni. clasele de sus au trebuit să îşi obiectiveze statutul social şi prin aceasta să elimine posibilitatea celor de jos de a se răscula. Complexul Tabu în societatea evoluată Tabuul primitivilor nu este Complexul Tabu cu realul său dramatism pe care l-a cunoscut civilizaţia ci doar originea lui. legea economică a cererii şi ofertei. Prin forţa armelor. să îşi vândă serviciile după o piaţă impusă. le-a transformat în teritorii economice. precum şi uciderea membrilor acestora.

Societatea poate fi redusă la două clase. instituţiile sociale având o nuanţă de grandoare. cu o pedanterie anancastă. Căci pedeapsa infantilă este supradimensionată de copil. Atitudinea excesiv de pedantă a justiţiarului vizează aceste resorturi ale educaţiei sălbatice care rezidă în clivajul infantil între ‘părinţi buni’ şi ‘părinţi răi’. Aceste sentimente paranoide pe care acest gen de oameni le exploatează. Protecţia sclavului presupune tocmai acest schimb economic obscur: muncă contra viaţă. o pedeapsă ontologică pe care insul o aşteaptă ca urmare a raportării sale la Complexul Matern. Această supradimensionare cu care copilul îşi priveşte mama şi părinţii în general.Aceste norme se înscriu sub incidenţa generală a Complexului Polis iar cel Tabu are rolul de a susţine emoţional aceste norme. care acceptă statutul lor tocmai pentru că Valoarea de Neutralizare al sistemului lor psihic este foarte scăzută. bucurându-se să lingă mâna stăpânului şi să trăiască doar cu acest preţ. soldaţii sunt un fel de sclavi eliberaţi. clivajul între bine şi rău. această proiecţie maternă. străinii şi tot ceea ce este nefamilial suferă aceste proiecţii materne şi par nişte părinţi la o scară supradimensionată. Societatea. le transformă în clase de sclavi. care înlătură prezenţa oricărui sentiment uman. la Complexul Matern. ea se leagă de neutralizarea maternă. din moment ce asigurarea maternă a simpatiei este anulată. etapa decisivă a formării sale ca individ. este principiul sentimentului tabu. Or această aparenţă este contrară impulsurilor Complexului Matern şi este foarte bine elaborată pentru a arăta exact potenţialul său de pedeapsă. De exemplu aparatul justiţiei are o ţinută sobră. Uneltele agresiunii armate. la două elemente bine definite. de ceva ce nu poate fi atins. 127 . Sistemul protector este foarte bine dezvoltat în societăţile cuceritoare care. format în copilărie. Aceasta este reprezentată de clasa de jos. În societăţile primitive ea este exclusă de la consumarea unui anumit animal sau de uzul unui anumit element în general care devine totem. O încălcare a justiţiei ar părea ca un refuz la neutralizarea maternă. Celălalt este sistemul organizator sau protector şi este dirijat de clasa superioară. opus potenţialului matern de dragoste. de copleşitor. este proiectată asupra modelelor sociale destinate să păstreze organizarea socială. Însă în situaţia în care individul este maltratat în copilărie după principiile ‘bătăii rupte din rai’ este foarte clar că el va vedea în acest magistrat drept un posibil agresor. Sistemul organizator este cel mai interesant deoarece el funcţionează la fel în toate societăţile. care este o neutralizare universală şi absolută. îi miră deseori pe unii care etalează o inocenţă de sfinţi însă ele sunt prţi importante din vastu program de educaţie sălbatică a societăţii clasice. el trebuie să dea această aparenţă. În cea modernă această clasă este exclusă de la anumite satisfacţii sau privilegii sociale în general. parazitând alte comunităţi. De aici îşi trage psihanaliza acea faimoasă regulă de abstinenţă care este exploatată de autorităţi prin raportarea la punctul slab al Omului. Unul este sistemul economic concret dat de producţia economică efectivă ce se caracterizează prin produsele capabile să satisfacă dorinţele în special a Instinctului Nutritiv şi care foloseşte mâna de lucru. Se poate foarte uşor observa că modelul totemic poate fi foarte simplu extins către toate societăţile. lipsită de sentimentalism. Or. El se compune dintr-un vast sistem birocratic care se numeşte ‘stat’. Astfel că magistratul clasic pare un bloc de piatră care vorbeşte sau cel puţin. Sclavul a fost cel mai bine definit de însăşi societatea care se baza pe munca lui ca un individ ce trebuia să fie omorât dar din diverse motive a fost lăsat în viaţă. fiind modelul sociologiei generale prin excelenţă.

de armată şi poliţie. se diferenţiază de acestea doar prin faptul că le lipseşte fragmentarea la care acestea se prezentau. De aceste elemente periferice ţin anumite facilităţi vitale pe care statul le-ar oferi prin sine însuşi cu pretenţia că fără el acestea ar fi imposibil să existe. fie în mod propagandistic ca în societăţile moderne aşazis democratice. din sistemul medical. prin supradimensionarea personalităţilor cheie în dezvoltarea socială şi culturală a unui popor. Aceste facilităţi sunt constituite din învăţământ şi educaţie în general. Sociologia sau politologia sunt excluse din studiul de bază pe care sistemul de învăţământ îl facilitează sau nu sunt sprijinite în dezvoltare. Această supradimensionare prin extinderea. aşa cum apare el în civilizaţie. Acest fenomen este germenele haloului tabu. deplasarea Complexului Tabu de la originea lui Traumatică şi Polisistă. care este o ciudată amestecătură între oligarhie. El este unul care menţine prin aparatul birocratic anumite structuri. prin oficializarea Religiilor. ca în dictaturi. Societăţile recunoscute astăzi în lume ca fiind democratice. Chiar şi la nivel rudimentar ele sunt studiate la nivel de studii superioare. Aşa s-a întâmplat cu statele comuniste. Modul în care statul se structurează în aceste instituţii mai mult sau mai puţin vitale ale societăţii pentru a-şi impune propria structură birocratică arată cum rolul lui nu este cel asistenţial în principal. aşa cum se prezentau aceste forme de organizare socială în trecut. Este evident că alegătorul care nu are minime cunoştinţe de sociologie şi politologie ar trebui să fie declarat respins la exercitarea dreptului de a vota. Fireşte că aceste structuri politice îşi duc ultimele mandate. * Nota: * Ce este demn de remarcat aici este că acest sistem. etc. căci acest statut îi face imposibil de manipulat (vezi introducerea). cel puţin la origini. care înseamnă o transcendere în plan ontologic a Complexului Tabu pe latura posibilelor traumatisme naturale şi prin multe alte soluţii extrem de ingenioase de construire a unei imagini mitice. la care nu toţi au acces. ci unul exploatator. republică şi monarhie. căci era informaticii va înlocui progresiv vechiul model al ‘reprezentanţilor’. O foarte mare cantitate de energie socială a fost cheltuită în scop propagandistic iar orice societate care funcţionează după modelul ‘reprezentanţilor’. Însă dacă acest lucru s-ar întâmpla astăzi. Funcţionarii periferici sunt cei ce promovează politica statului în general fie în mod despotic.structurat în funcţionari periferici şi conducători. este puţin probabil ca vreo ţară să întrunească suficiente voturi pentru legitimarea unei Puteri. a conducătorilor va investi astfel în propagandă. Aşadar complexul Tabu presupune o falsificare. către consecinţele ulterioare 128 . în special politice care nu numai că nu ajută la dezvoltarea economică dar chiar o înfrânează pentru că conducătorii politici vor să îşi conserve poziţiile sociale cu preţul păstrării majorităţii cetăţenilor la un nivel scăzut de conştiinţă (politică) de sine. Însă fireşte că un sistem birocratic nu are interesul să aibă nişte ‘supuşi’ bine informaţi şi emancipaţi. are pretenţia de a fi o democraţie. tocmai prin interesul de a-i buimăci de a-i controla pe cei mulţi. o imagine de obiectivare pe care cei ce beneficiază de pe urma exploatării o fac prin supradimensionarea reperelor politice şi tradiţionale în general ale trecutului unei ţări. Acest lucru se simte la orice nivel iar sociologii vorbesc din ce în ce mai mult de acest lucru.

Clasele sociale sunt structurate în etaje. Asemenea fabulei. în timp ce cele inferioare – în cel de jos. Această deplasare poate avea consecinţe teribile în ceea ce priveşte travaliul său de elaborare. Dinamica persistenţei ordinii sociale aşa cum se prezintă ea în societăţile dezvoltate şi nu în cele rudimentare (unde există doar două clase sociale) are la bază un afect care este în măsură să susţină eşafodul acestei construcţii. către conducătorii politici. Inhibarea acestei tendinţe se face atât de către clasa aflată imediat deasupra ei cât şi de către cea care se află şi sub ea şi care ameninţă cu răzvrătirea ca şi ea. Freud intuieşte oarecum acest lucru atunci când spune că individul se identifică 129 . cu excepţia unora printre care şi Atena antică au un vârf absolut. cea plasată mai sus are interesul de a se răzvrăti faţă de cea superioară ei şi de a o deposeda de bunuri. Conservatorismul protector al acestora se face ca urmare a interesului de a-şi păstra statutul în faţa celei inferioare vecine. în cazul în care există şi alte puteri în stat. acest lucru fiind făcut foarte puţin către animalul totem sau către preoţi. însă nu vrea să facă acelaşi lucru cu cea plasată mi jos de ea. Ea impune o ordine ce o favorizează şi pe ea dar implicit şi pe clasele superioare. fiind unica forţă politică înzestrată cu autoritate sau cea mai importantă atunci când nu este singura. El este văzut ca supremul tabu ca potenţial distrugător al lumii. Clasa de mijloc este cea mai puternică şi menţine întotdeauna această ordine. În acest fel fiecare are posibilitatea să se identifice cu această autoritate personală şi să aibă credinţa că el însuşi îi poate lua locul. care este întotdeauna superioară faţă de ea. în societatea civilizată tabuul se deplasează către însuşi Dumnezeu. Un conducător nu se justifică decât atunci când are putere absolută iar forma lui în epocile moderne este o caricatură care este investită donquijotesc cu acest halou tabu. În epocile moderne este suficient ca potenţialul conducător să prezinte unicitatea. preţiozitatea şi nu banalul infinit. pentru ca apoi să se deplaseze către figurile importante ale Ştiinţei şi Culturii şi. deoarece ea concentrează şi tendinţele de cucerire şi pe cele de apărare socială. pe fondul ermetismului structurării claselor ceea ce este de la început o contradicţie în care omul de rând crede. Rolul politic al unui astfel de conducător în epoca modernă este unul minor căci doar în societăţile clasice el poate avea un rol politic absolut. O astfel de structurare este apanajul societăţilor evoluate şi fiecare clasă protejează o alta. Se poate observa de-a lungul istoriei că Complexul Tabu a fost cu atât mai puternic cu cât a existat acest vârf superior al rombului social care s-a structurat iniţial după criterii militare. ce are şi ea interesul să pătrundă mai sus.ale principiului său de apariţie se poate numi tabuizare şi în acest fenomen intră şi generalizarea magicistă de care s-a spus mai sus. Un astfel de afect ce menţine ordinea structurilor sociale se materializează odată cu însăşi structurarea societăţii care se face după modelul rombului cu diagonala mare aranjată vertical. cu excepţia vârfului absolut care este monarhul care nu mai are o clasă deasupra. clasele superioare se află în vârful de sus al rombului. Aceştia se folosesc de aceste tabuuri pentru a-şi forma un scut cultural faţă de mulţimea ce se poate răscula. Aşadar tabuizarea impusă de clasele superioare prin tradiţie are un rol reflexiv căci prin recunoaşterea sacralităţii obiectului sau persoanei sacralizate ele nu fac decât să se tabuizeze pe sine. Aceasta este anume tendinţa de ascensiune socială personală. un conducător sau un ansamblu minim de conducători. Toate societăţile clasice. ca scop al tuturor acestora. Astfel că dacă la origine Complexul Tabu nu este elaborat şi nedeplasat. împărţindu-le egal eventual.

Tocmai de aceea au existat în fiecare popor sau cetate trădători care au contribuit la căderea ei subminând-o din interior sub impulsul statutului social promis de asediator. căci forţa ei de control. coordonate de la centru de către ea. exploatarea economică a comunităţilor periferice era sistematizată. aşa cum se întâmplă la societăţile dezvoltate. tradiţiile etc. credinţa în ‘conducerea’ lui. Teoriile politicianiste şi naţionaliste au făcut din conceptul de ‘popor’ ceva sinonim cu cel de ‘rasă’. cultură în care sunt incluse limba.‘libidinal’ cu conducătorul dar atunci când el dă această explicaţie a societăţii ca exclusivă. doreşte unul absolut. asemenea forţei de atracţie a unui magnet. Ea îşi impune sau îi este impusă cultura ce reprezintă cel mai bine o stare de spirit la un moment dat. dacă este un popor neemancipat. de compensare Maternă al acestui dezavantaj. Astfel de autorităţi statale şi-au adjudecat mereu teritorii pe care să le stăpânească iar mărimea acestora fiind direct proporţională cu capacitatea organizatorică a acestui stat. pe baza forţei militare unifică un popor. pierde din vedere rolul Complexului Polis şi comite o eroare. dacă s-ar alinia la o cultură diferită. Sentimentul de unicitate de inegalabilitate cu care cineva investeşte pe altcineva este datorat nevoii imense a celui slab de absolut. Tendinţa de ascensiune socială. Unitatea lui constă însă doar în folosirea limbii. În felul acesta el are iluzia identificării cu acest conducător. comercial în limitele naturale unui anumit teritoriu. Astfel că aceste puteri centrale îşi disputau aceste teritorii periferice. îl educă într-un anume fel. Acestea nu puteau fi controlate de o anumită putere centrală. Unul constituie motivul economic. el se raportează la Complexul Matern ca prototip fundamental de neutralizare psihică. a unei mitologii comune sau a unui spaţiu comun de locuit. ca tendinţă fundamentală a interesului Omului. În mod normal este indiferent dacă omul de rând este exploatat de o putere sau alta. are la bază tocmai acest interes al fiecăruia de a accede într-o clasă superioară în situaţia în care forţa militară nu este pe deplin la dispoziţia puterii. Acesta are aici formă socială. În funcţie de rigoarea ierarhiei statale. deşerturile. Şi sunt foarte puţini cei care 130 . ale unei autorităţi supreme care cucereşte teritorii pe baza forţei militare. Rivalităţile între astfel de puteri centrale. adică iluzia ocrotirii materne. sub o anumită cultură în scopul exploatării economice şi sub ameninţarea forţei militare pentru eventualii rebeli. Celălalt implică limite ale forţei militare. Diferenţa culturală este singurul impuls care îl face pe acesta să se alăture puterii ale cărei norme le adoptă. Supunerea lui este asemenea supunerii hipnotizatului în actul de hipnotizare iar în acest fel el îşi creează iluzia ce stă şi la baza celeilalte. aşa cum pretind aceste teorii ci tocmai autoritatea statală. mările etc. atunci pronosticul ascensiunii sociale ce generează acceptarea condiţiei sale este mult mai mic. De aceea poporul doreşte un conducător şi mai ales. De aceea de multe ori statul era în trecut concentrat într-o cetate în jurul căreia se constituiau cetăţi satelit. scădea pe măsură ce elementul ce urmează să fie afectat se distanţa. Unitatea poporului. nu poporul este dat înaintea autorităţii statale. este o tendinţă de identificare cu tabuul universal sau parţial. despărţite de distanţe mari se datora faptului că nu puteau controla anumite zone periferice extreme. fluviile. limite care pot fi munţi. Cu alte cuvinte. Apariţia popoarelor ca grupuri umane vorbitoare de aceeaşi limbă este dată de două motive. Deoarece. religia. Între ele exista rivalitate asemenea animalelor de pradă. Strângerea armatei în aceste condiţii are tocmai aceste principii la bază.

are şi el în spate o crimă mult mai mare: exploatarea economică facilitată de implementarea acestor norme.ar refuza acest statut de trădător dacă nu ar exista riscul ca asediul să eşueze şi ei să fie prinşi. sub forma constrângerii plăţilor impozitului. nu îşi mai are nici un rost. din păcate. Iar acest lucru se datorează erei roboticii care înseamnă pentru istorie ceea ce a însemnat fenomenul inventării arcului cu săgeţi. 131 .2. O astfel de noţiune este pur şi simplu o noţiune vidă. Căci dacă în trecut tabuizarea ideii obscure de ‘stat’ şi ‘popor’ era în măsură să apere insul de o posibilă ‘invazie străină’. În epoca contemporană. este apanajul ornamentării militare a sistemului economic. de globalizare. Exploatarea economică nu mai are drept temei ameninţarea militară de câtva timp. 2. Aceste forme de organizare socială se manifestă şi astăzi şi nici o formă de organizare nu a renunţat total la aceste vechi structuri. Prin alinierea sa la forţa armată. respectiv tabuizarea deoarece Complexul Tabu însuşi a suferit o serioasă retractare tocmai datorită revoluţiei industriale şi culturale la care (în ceea ce o priveşte pe prima) Aristotel visa ca o condiţie a eliberării sclavilor. astăzi se vorbeşte tot mai mult de mondializare. Aşadar un sistem politic ca o structură minoritară ce se ajustează societăţii. statul trebuia văzut ca întruchiparea ‘voinţei obiective’ cum foarte pompos spunea Hegel. care se presupune a fi condusă de pasiuni şi nu de norme morale în tot ceea ce face. Ele nu mai sunt însă în acord cu condiţia economică actuală unde cetăţeanul nu mai este ameninţat să muncească fără să părăsească locul de muncă. Însă o asemenea pretenţie are sorginte clasică şi se raportează mereu la mulţime. El mai crede şi acum că desfiinţarea sistemului politic va conduce la desfiinţarea statului şi al poporului. Însă comportamentul ce se opune pasiunii.1. a exploatării economice pe care o exercită aceste clase. Însă el nu îşi mai are nici un rost în ceea ce priveşte clasa politică cu principala ei acţiune. Instinctului incriminândul categoric cum este cel al normelor morale cel puţin la originea lor. dominaţie care are ca principiu iniţial dominaţia armată. Omul modern se mai gândeşte încă astăzi la stat ca la tabu. ceea ce este identic cu propaganda care se făcea la nivel educaţional în trecut.6. din fericire. Aşadar unitatea poporului de care vorbesc politicienii nu este altceva decât această tendinţă a omului de rând de ascensiune socială către clasele superioare şi păstrarea formelor sociale în vigoare precum şi menţinerea dominaţiei. Complexul Tabu şi normele morale Comportamentul moral presupune o ‘eliberare’ cel puţin aparentă de sub ‘tirania pasiunilor’. pragmatice şi mai puţin pe cele religioase sau militare ca în epocile trecute face ca statul ca mecanism birocratic să nu îşi mai aibă deloc nici un fel de utilitate din punct de vedere politic pentru nimeni el avându-şi totuşi o mare utilitate asistenţială. căci forţa robotică este mai eficientă decât forţa umană. unde diferenţele de clasă se stabilesc mai mult pe criterii economice. Ciopârţirea lumii în state. la banalitate.5.

sentimentul de superioritate faţă de acest proletar este la fel cu admiraţia maternă pentru progenitură sau invers. Moralitatea presupune automat tabuizarea propriei persoane. Filosoful este văzut mai degrabă ca un teoretician al lor iar eventualul reproş ce i se poate aduce este mercenariatul său teoretic. De aceea marile penitenţe morale aici au apărut şi Nevrozele erau la modă prin rândurile sale. Pilonul de bază al acestui set de norme morale este o clasă de mijloc care provine din cele de jos. Însă acest lucru se face cu ajutorul restrângerii intimităţii căci crearea unei imagini tabuizate unde comportamentul trebuie să se opună cu orice preţ celui comun se face tocmai pentru a trezi în omul de rând obstacolul tabuizării. Adică în presupusa existenţă a unei diferenţieri ce se insinuează a fi de natură ontologică între clasele de jos şi cele de sus. Însă mentalitatea aristocratoidă nu putea dezvolta o morală absolută. Această clasă mijlocie dominată de o mentalitate proletară pedepsită se dovedeşte a fi cea care accentuează rigurozitatea puritană a normelor morale tocmai pentru a scăpa de conştiinţa încărcată a vinovăţiei ridicării de la condiţia de sclav. Căci ele sunt doar suspendate temporar sau cel mult. supraevaluarea sterilă şi falsă a mentalităţii claselor superioare iar extracţia narcisică din aceasta este gura de oxigen al celui care îşi vestejeşte Organismul cu penitenţele morale. aşa cum apare ea aparent din normele morale. nevrotică. un perpetuu vinovat. După cum s-a spus deja mai sus Complexul Matern este neutralizat aici deoarece vanitatea pe care comportamentul pedant o degajă. refulate de unde urmează să fie satisfăcute ulterior fie direct. să devină cât mai opusă.Căci marile virtuţi ale Omului recunoscute ca atare nu sunt virtuţile filosofului ci virtuţile stăpânului. Ea este un fel de liant între cele două modele clasice de clase sociale. Acestea îl fac pe omul de rând demn de pedeapsă. Dimpotrivă stăpânul originar este vinovat prin definiţie de exploatarea economică prin forţa armată iar autonegarea prin morală poate fi înţeleasă ca autopedepsire pentru o astfel de vină. Tot ce face ea este să le contracareze pe acestea. Mentalitatea proletară brută ocupată cu lipsurile şi frustrările nu se poate implica într-o astfel de strategie. Deoarece ea chiar are interesul satisfacţiei. să încerce şi ea replica unui drept 132 . natural fie pe ascuns fie prin fuziune deghizată. al exploatării sălbatice iar neutralizarea energetică superioară datorată prosperităţii sale sociale este luată de la început ca una morală tocmai pentru că se deosebeşte de cea proletară. Tocmai de aceea această clasă mijlocie este un pilon pentru organizarea socială căci ea este un scut pentru clasele protejate de ‘dreptul divin’. Însă clasele de mijloc nu aveau acest privilegiu. Negarea pasiunilor umane fundamentale. Relicvele unei mentalităţi proletare supravieţuiesc în ea ca un destin. tabuizant-extremă cum au dezvoltat abstinenţii creştini. O astfel de supraevaluare are fireşte o reflexie personală. un păcătos ceea ce este o reeditare a definiţiei sclavului din antichitate ca individ ce trebuia ucis dar care a fost lăsat să trăiască pe mai departe din diferite motive. respectiv de a urma nişte norme care nu sunt în măsură decât să sufoce Organismul. ca în cazul fiecărui tabu căci o astfel de mentalitate are coordonata constantă în convingerea ‘dreptului divin’. Extravaganţele aristocraţiilor erau trecute cu vederea şi obiectivate de către anumite percepte care susţineau superioritatea acestor clase. Aici este cazul cu burghezia care a reuşit să prospere ca urmare a revoluţiei industriale dar care nu avea resorturile necesare pentru a fi recunoscută drept clasă superioară fiind lipsită de tradiţie. este doar una formală.

este o morală hiperseveră care se automutilează pe sine. De fapt acceptarea formală a convenţiilor sociale este chiar criteriul superioritatăţii Omului spre deosebire de unele animale inferioare. a actului just indiferent de ceea ce îl face posibil. Morala absolută nu se reduce la simpla respectare a celuilalt la respectarea regulilor sociale. Prima vizează securitatea partenerului social. Aceasta este o morală refulantă. Nerespectarea acestor două prescripţii atrage automat pedeapsa socială ca măsură de acoperire a prejudiciului adus sau ca răzbunare. Cea proletară. Acest act just trebuie să se limiteze la două condiţii esenţiale ale Complexului Polis. ca albinele sau furnicile care sunt obediente indiferent de ce structuri sociale clădesc ele şi indiferent de ce beneficii aduc. de Pulsiunile egoiste. originar al oricărei morale refulante şi chiar a moralităţii în general. Kant adoptă o astfel de morală ascetică dar acest lucru în condiţiile în care ceilalţi par egoişti. capacitatea lui de a determina o structură cât mai solidă. aceste lucruri nu sunt suficiente pentru a face un comportament să devină moral iar Kant arătat pe larg şi în amănunt acest lucru. o poate accepta formal atunci când îi este impusă cu forţa şi se îngrijeşte eventual doar să nu îi fie descoperite adevăratele intenţii.divin căci altfel se vedea în situaţia de a nu găsi obiectivare în faţa unei posibile revolte proletare. una dezumanizantă spre deosebire de morala inhibiţionistă a claselor exploatate. o etalare a ‘calităţilor’. Acesta este sensul Filierei Pozitive însăşi. acest merit de a avea acest drept. Cealaltă este respectarea contractelor economice stabilite între membrii societăţii sau comunităţii. ca oricărei tabuizări. 133 . adică suspendarea oricăror tendinţe din statutul său genealogic de a elimina partenerul social din cadrul social sau de a-i aduce prejudicii. trebuie să îi fie demascat tocmai caracterul narcisic ambivalent. Respectarea formală a convenţiilor societăţii reprezintă pur şi simplu o stare naturală pe care moraliştii de genul lui Kant nu o consideră suficientă pentru valoarea de Om. pe care şi le recunoaşte intim. Altfel spus. Iar sublimarea narcisică a uneia dintre astfel de opţiuni este tentativa de neutralizare a unei vieţi pierdute în refulări continue. considerând-o inferioară şi uneori ipocrită. Însă când comportamentul just este în aşa măsură tabuizat şi pretinde că devine absolut determinând morala absolută atunci acestei morale. O astfel de teamă este dată de conversia propriei tendinţe de revoltă aşa cum o avea în perioada în care ea era la stadiul de proletariat supravieţuitoare în mentalitatea burgheză. Vinovăţia originară a sărăciei şi dorinţei sclavului se transfigurează la burghez în teama de decădere şi sărăcire care devin chinuitoare până la absurd. individuale. atomizarea lui. Salvarea ei este dată de orizontul intenţiei de a face un pas în direcţia ascensiunii sociale şi ea demonstrează prin ‘pietate’ această capacitate. Căci dacă principial ea este centrată în jurul teoriei conform căreia fiecare om trebuie luat ca scop în sine sau că fiecare om trebuie să primească un respect absolut (ceea ce este chiar un lucru benefic) această morală degenerează în mutilare educaţională şi insistă pe eliberarea de o presupusă grandomanie. Structurarea Complexului Tabu. A respecta convenţiile sociale impuse de autorităţi înseamnă o inhibiţie originară a Pulsiunilor Individuale iar scopul trebuie să fie întotdeauna satisfacerea şi nu desfigurarea lor. este ea însăşi o rezonanţă narcisică. Transparenţa egoismului prin acest formalism moral a fost criticată de către mulţi autori dar acesta este sensul natural. ca descărcare a mâniei ce decurge dintro astfel de situaţie. în favoarea ‘ideii de om’.

este varianta sexuală a celui Narcis implicat direct în ea.1. proletar a clasei căreia i se impune această morală. Freud reuşeşte să intuiască legătura dintre moralitate şi Complexul Oedip care. Întregul cortegiu al comortamentului moral se sprijină aşadar pe Complexul Matern. ceea ce corespunde cu statutul inferior. o predispoziţie la pedeapsă. Inhibiţia sexuală prelungită este capul de afiş al acestui set de norme morale. în special faţă de cei inferiori social.7. Însă prin faptul că nu implică teoretic latura socială în acesta el pierde mult din substanţa fenomenului. Freud reduce moralitatea la conceptul ambiguu de ‘supraeu’. a justiţiei şi datorită formalităţii sale utilitariste ea a fost criticată de moraliştii absolutişti în special de Kant. Morala de tip Polis stă la baza dreptului. Iată că deşi lipsit de metodă. Astfel că o viaţă îmbelşugată poate accepta mici frustrări. proiectată în conţinuturile religioase. ca pilon teoretic al moralei. Într-o societate guvernată de norme morale sau civile. cum ar fi cea dată de Complexul Matern. Capacitatea acestor moralişti de a avea ‘onoare’ trebuie pusă însă în relaţie cu însăţi statutul lor social. de asemenea. care revine mereu transformat în comportament. Excitaţia psihodinamică este evident minoră şi poate fi fuzionată într-o altă neutralizare. ca snobismul faţă de celălalt. este major aici. dat de sentimentul pedepsei originate în copilărie.5. ca fenomen specific Complexului Tabu. Este evident că aceşti moralişti ascetoizi au insistat pe latura Tabu a moralităţii iar o astfel de mentalitate s-a răsfrânt asupra nevroticilor care şi-au adâncit simptomele. Rolul Refulării. datorită tendinţelor sale oedipiene. constă în însăşi incapacitatea sa de a sta izolată de ceilalţi indivizi integrarea în grup fiind însăşi scopul paradoxal al comportamentului moral. este cea la care apelează justiţia şi după ea. Freud spune că acest ‘supraeu’ este moştenitorul Complexului Oedip. Cel de-al doilea punct este dictat de refularea Libidoului. morala absolută este o instituţie socială cu toate iluziile sale. Refularea Libidoului 134 . Libidoul este de aceea în mod special vizat şi despre el se va trata mai departe. ce este o suprastructură morală derivată artificial în ascetism de tot ceea ce nu conduce direct la rezultatul economic sau de securitate dar care îl vizează indirect. Ameninţarea parentală. Ambivalenţa unei astfel de demnităţi formale pe care moralitatea cu pretenţie de a fi absolută o afişează. Rigiditatea comportamentului determinat de morala absolută este tocmai acea rigiditate pe care magistratul o afişează şi care apelează la resorturile clivajului Matern. însăşi morala ca atare. Clasele de mijloc acceptă mentalitatea oficială pentru că mai întâi există o constrângere prin forţă.2. Apoi pentru că există dorinţa de ascensiune socială iar normele tabu par să fie condiţia de a accede la acest statut. 2. după cum se va vedea. Ea devine un foarte complicat ţesut în jurul Complexului Polis pe care pretinde că îl apără. unde predispoziţia pentru pedepse religioase se manifestă într-un grad suficient de mare. Reflexia educaţională este covârşitoare.Aşadar comportamentul moral are două laturi: cea legată de Complexul Polis şi care presupune respectarea normelor sociale adoptate şi impuse de către toţi membrii societăţii şi morala legată de Complexul Tabu. fiind nucleul Nevrozei. par să fie recomandarea acestei ascensiuni.

Apoi. chiar dacă este unul instinctual ea pare în sine. totuşi el nu poate să scadă aşa de mult în cazul muncitorului căci oricum el are în general o activitate stereotipă în munca sa. Acesta face ca numai exemplarele performante de masculi să posede femelele. Şi tocmai de aceea. sunt proiectate cultural în ea. Inhibiţia culturală ulterioară. O astfel de revoltă este catalogată de justiţie ca fiind nedreaptă deoarece răsculaţii sunt consideraţi a fi început ei primii agresiunea iar crimele pe care conducătorii le pot comite sunt considerate ca răspuns de apărare la această agresiune. după cum se va vedea mai jos. ba chiar în situaţia în care natalitatea scade progresiv. Există aici implicată din start norma morală a unui stil de viaţă grupat în jurul muncii fizice susţinute pentru traiul de zi cu zi. Dimpotrivă dacă se ia în calcul scopul ei altruist. este legat de 135 . În acelaşi fel şi agresiunea de eliminare a rivalilor (care au fost paşnici iniţial) este socotită un act imoral. erotismul este acel opiu care îl face mai docil pe acesta şi mai uşor de manipulat. tehnici contraceptive s-ar fi putut foarte bine inventa şi în epocile preindustriale după cum ele există astăzi. Acest Complex Angel. artificială. Nici inhibiţia după criterii economice nu explică situaţia aceasta. Sexualitatea este aici în primul rând suprimată fiziologic deoarece această ocupaţie brută face ca întreaga energie fiziodinamică să îşi găsească refugiul în ea. Religia Iudaică (precreştină) a apărut pe fondul mentalităţii unui popor ce avea un stil de viaţă de respingere. Nu se poate spune din principiu că Sexualitatea în sine ar fi un fenomen urât. Acest fapt poate fi primul lucru care face din ea ceva de blamat şi anume violenţa rivalilor. la fel ca şi cel Matern conduce la condamnarea vieţii sexuale. El are aripi şi afişează inocenţa copilărească implicată în dragoste. în ceea ce priveşte suprapopularea. are un sens mult mai profund. extraindividual. Fireşte că mijloacele prin care ea îşi realizează scopul nu sunt atât de nobile ci mai curând sălbatice. când acestea există şi oricine le poate folosi. inferior căci aceste atribute sunt date cultural. mai degrabă o activitate nobilă. poznaşul săgetător. legat de Complexul Tabu şi nu de cel Polis. ceea ce face ca în societăţile moderne să fie dispreţuită. la care aceasta este supusă pare cu totul neexplicabilă. Acest model. în ceea ce priveşte randamentul care ar scădea datorită satisfacţiei libidinale. este tot un fel de înger. Căci selecţia naturală pune pe masculi să se lupte unul cu altul pentru întâietate. de stigmatizare a acelora care vedeau interes în preocupările sexuale după cum se reflectă în Vechiul Testament . Mai întâi. chiar dacă de cele mai multe ori el se face că nu vede acest lucru. fapt ce duce la risipă de energie şi de stabilitate. agresiunea nestimulată se asociază cu revolta pe care masele o pot declanşa asupra conducătorilor. Şi aici nu este vorba despre pedepsirea violului. Căci lupta agresivă. Sexualitatea suferă diformităţile inhibiţiei datorită selecţiei sexuale din cadrul speciei încă din principiul ei originar. Chiar astăzi. aplicat în timpurile moderne doar din inerţie a fost consolidat în trecut foarte sistematic. Dimpotrivă. ci de ruşinea principial nejustificată faţă de Sexualitate. care este o formă umană de selecţie naturală animalică. Blamarea Sexualităţii însă. Motivul pentru care Sexualitatea este blamată. Sexualitatea are totuşi acelaşi stigmat în sufletul Omului. în mitologie Cupidon. Complexul Oedip se poate manifesta în mod contraactiv printr-un comportament de înger.După cum se va vedea. Aceştia nu contribuiau la prosperitatea familiei prin muncă şi fie o neglijau fie furau ceea ce le atrgea dezaprobarea comunităţii. lipsit de orice fel de pasiune erotică opus principiului său originar.

Tocmai dorinţa sexuală a acestora faţă de aceste structuri face ca ele să devină tabu. practicile erotice nu erau tocmai potrivite. neavând statut social stabil şi prosper. prin fanfaronada puterii. condamnarea Sexualităţii stă în imaginea pe care clasele de sus şi-o fac despre ele. de a le considera intangibile. Acest posibil partener sexual este unul unic. Luxul magnific al aristocraţilor trezeşte celor mulţi un sentiment amestecat de invidie şi respect profund. la fel cum este cu aceste structuri sociale superioare. Ea are aşadar temeiul în excluderea posibilităţii proletare de a penetra clasele superioare. prin sublimarea spirituală de exemplu. Un astfel de tabu devine orice lucru ce nu se lasă experimentat şi înţeles. cel mai frecvent dealtfel. Sexualitatea este o astfel de dorinţă pentru că este cel mai puternic Instinct iar ascensiunea socială se asociază cu ea pentru că viaţa de sclav este foarte frustrantă. este superiorul cel atât de seducător după 136 . Revoluţia Franceză şi crimele comunismului s-au făcut relativ la ace4st fond emoţional. Încercând să imite acest tip aristocratoide de detaşare faţă de erotism burghezia s-a prins într-o capcană teribilă. atunci clasele de sus o cultivă ostentativ. animalităţii. fie pentru că. proletaroide. deoarece aceste dorinţe ale lor sunt cele mai mari ca urmare a fuziunii în ele a întregului spectru de Complexe. cu rol de avertizare şi ameninţare este asemenea imaginii pe care copilul şi-o face despre părinţii lui atunci când este în primii ani de viaţă. Aici mentalitatea aristocratoidă apelează la resorturile Complexului Matern căci acest sentiment pe care îl experimentează clasele aristocratoide. Nevoia claselor aristocratoide de a părea o specie superioară celei a sclavilor este o intenţie de reparaţie a crimei subjugării economice întemeiată pe forţa militară şi le justifică raportul faţă de sclavi la fel cum raportul acestora este justificat faţă de animale. Numai dacă sclavul este atât de exploatat încât să nu mai aibă energie fiziodinamică pentru Sexualitate. Această imagine promovează sexualitatea aristocratoidă în societate ca fiind înconjurată de lux. Atunci când este implicat primul caz. În acest ultim caz. nişte satisfacţii unice. Neutralizarea Complexelor Fundamentale încă din vârstă fragedă atenuează fuziunea acestora către libido şi de aceea clasele superioare văd erotismul mai estompat. curăţenie şi taină. Aşadar blamarea culturală a Sexualităţii are logica în blamarea mulţimilor în blamarea sclavului pentru obiectivarea poziţiei superioare a acestor clase. Gradul de satisfacţie personală a membrilor claselor de joc ca urmare a activităţilor sexuale este mai mare decât la clasele superioare pentru că fie aceştia nu cunosc alte forme de neutralizare. un partener sexual se poate găsi destul de târziu în viaţă. materne) ce erau implicate ceea ce era în măsură să trădeze umanitatea şi slăbiciunea personală a lor. Acestea îşi creează o imagine tabuizată care se opune inferiorului. Încercarea celor de jos de a-şi imagina starea de superioritate are ca rezultat o asociere cu Sexualitatea. tocmai datorită rezonanţelor oedipiene (şi de aici. în societăţile mai apropiate de cea modernă. Relaţia dintre justiţie şi Complexul Matern a fost arătată mai sus. inhibiţia libidinală este prelungită ceea ce face ca Libidoul să fie destul de excitat. Iar dacă la un moment dat poporul s-a răsculat nemaisuportând dispreţul aristocratoid atunci violenţa lui ce nu a cunoscut margini a fost o încercare de replică la aceste ameninţări originare asemenea fiarei de la circ ce îşi agresează dresorul.faptul că activităţile sexuale sunt apreciate de cei din clasele de jos ca fiind nişte plăceri foarte mari. deci cu produsul organic dar şi cu viaţa de ghetou în care ea se consumă. care se asociază mai degrabă cu micţiunea. În dorinţa membrilor săi de a poza în zei. elemente care se opun prin excelenţă Sexualităţii brute.

deci o neutralizare a Libidoului. Libidoul mai curând este suprasolicitat decât purificat conform legii excitaţiei. în felul acesta. El devine şi mai puternic iar efectele respectivei norme de educaţie sunt exact contrare intenţiilor pe care le declară cu voce tare şi asta tocmai dintr-un interes subliminal diferit. Inhibiţia libidinală produsă de educaţia sălbatică produce o confuzie de proporţii nebănuite la nivelul Psihicului celui astfel educat. departe de Creştinismul catacombelor. În spectrul Tulburărilor Psihice. Acest lucru este posibil aşadar prin suprapotenţarea acestuia. ce pare lipsită de căldură. dată fiind modelul oficial de stigmatizare a Tulburărilor Psihice. Se poate aici observa narcisismul celor care discreditează o astfel de mentalitate. chiar dacă nu derivă neapărat din refulările libidinale. preluate ca simboluri ale puterii sociale. Nevrozele şi Depresiile. Animale ca vulturul sau leul. tocmai datorită severităţii privirii sale. ale statului. Iar educaţia sălbatică le implică în mod cert şi nu (fixaţiile pe anumite stadii de evoluţie libidinală infantilă cum crede Freud). conform legii excitaţiei ce decurge din inhibiţia unei Pulsiuni şi care în acest caz duce la predispoziţii de Tulburări Libidinale şi Nevroze în ceea ce priveşte moştenirea psihică ereditară după cum se va vedea. plăcerea de a îl ridiculiza şi inferioriza pe celălalt. prin intermediul unei găselniţe de ordin psihic. care îşi determină şi familia spre a lua această poziţie tabu. După cum se va vedea. numai o traumă reală şi puternică poate conduce la intensitatea acestora. Căci. de a-i bloca supapele de neutralizare tocmai din interesul structurării mentalităţii 137 . Problema este una ce ţine de endogamie axiologică. în relaţie subliminală cu puterea politică. De exemplu la egipteni se credea că vulturul ca specie nu posedă masculi ci doar femele. Apoi. Cel ce este prins în capcana dogmelor Bisericii (nu al Religiei) are cam trei drumuri de urmat: Tulburările Libidinale. aceştia pot fi eliminaţi încă din faşă şi . În jurul Libidoului apar adevăraţi paraziţi psihopatologici determinaţi de educaţie. dată tocmai de mentalitatea puritanistă. Toate Tulburările Psihice în general. în acest fel societatea îşi menţine ermetismul. este fără îndoială modelul metafizic de corupere a naturii umane.principiile selecţiei naturale. Cei care vor fi ajuns la o oarecare putere sau cei care ajung la maturitate. totuşi au ca nucleu această educaţie şi apoi exploatare sălbatică iar inhibiţia libidinală este o parte din ea. iar dacă ar exista şi masculi atunci femela ar trebui să îi fie subordonată ceea ce este incompatibil cu această severitate. Condamnarea Sexualităţii dincolo de rolul ei în educaţia sălbatică este o piesă importantă pentru economia sălbatică. Cu această lecţie aceştia iau poziţie faţă de cei cărora le sclipesc ochii atunci când văd câte o imagine mai deocheată şi care sunt consideraţi drept ‘adolescenţi miopi’. chiar dacă el prin natura lui nu poate îndeplini acest rol. având un rol mai întâi în dereglarea Libidoului însuşi. au fost prezentate desexualizat în mitologii. O astfel de severitate este exhibată chiar de conducătorul comunităţii. Explicaţia acestei probleme este dată chiar de coordonatele acestui Instinct şi anume de principiul său selectiv adică de eliminarea rivalilor. Nevroza este implicată în structura psihopatologică a Depresiei Majore. Imponderabilitatea lor energetică în ceea ce priveşte Libidoul este într-un fel autoapreciată ca o lecţie în ‘şcoala vieţii’. Aceasta este dereglarea libidinală a celor care sunt predispuşi la o astfel de revoltă. fac din această neutralizare o virtute. deci la un statut social (economic) suficient de prosper în aşa fel încât să îşi permită o viaţă sexuală. Principiile moralităţii creştine.

poate conduce la ceea ce se recunoaşte drept fixaţia copilului pentru sânul matern după cum o descrie Freud. cu atât descărcarea libidinală este mai mare iar conversiunea este realizată. Însă în momentul în care cei slabi nu numai că sunt exploataţi dar sunt şi adânciţi artificial în groapa Tulburărilor Psihice ca urmare a unei astfel de exploatări sălbatice. de deviaţii sexual şi de criminali. Dimpotrivă. tocmai pe părintele frustrator de odinioară şi astfel el are conştiinţa pedepsei amplificată Traumatic devenind docil asemenea fiarelor de la circ. Aceste nenorociri ale civilizaţiei nu sunt decât reversul unei educaţii neecologice aplicate în ultimele milenii de către autorităţi. făcând pact cu ceea ce acesta a rejectat. Psihopatia Distimică. în acest fel. ca preţ al confortului şi liniştii claselor aristocratoide. copilul fiind ameninţat şi pedepsit de părinţi (educaţi la rândul lor sălbatic) pentru fixaţia sa. Libidoul este suprasolicitat artificial aici tocmai prin interdicţia sa culturală ce depăşeşte cadrul normelor civile. în clasele superioare în general. Confuzia educaţiei se poate foarte bine observa în 138 . obedienţa lui faţă de stat departe de eroismul şi protestul originilor sale. Acesta este la fel de crud ca însăşi jungla înţeleasă din punctul de vedere al idealului egalitarist al adevăratului Creştinism. În acest caz o problemă metasocială este rezolvată la nivel de familie. Aşa că. Căci fuzionat în Libido nu este numai Complexul Narcis. principial. Căci în locul spiritului fratern proclamat de primii creştini instituţionalizarea lui în stat a însemnat mituirea lui de către stat în scopul exploatării sălbatice. a normelor metafizice emancipate pe care le-a declarat la origine a condus exact la consecinţele opuse acestui Creştinism timpuriu. un teren de exploatare economică. Mai târziu muncitorul gata să se revolte va găsi în patronul său. Fireşte că o astfel de frustrare.aristocratoide în general. ci însuşi cel Matern al copilăriei. timiditatea pe care acest adolescent o poate atinge ca urmare a vinovăţiei masturbării. coroborată ereditar. de refuzul lor de a primi educaţia. ceea ce conduce în final la o culpabilitate mai mare. Înţărcarea copilului va fi una dintre marile lui frustrări. ca urmare educaţiei iniţiale. adică prin condamnarea Sexualităţii în general. Astăzi lumea este mirată de lipsa de educaţie a tinerilor. poate fi într-adevăr un material veritabil pentru economia sălbatică iar interesul pragmatic imediat este astfel dublat de reversul psihopatologic adică de dereglarea sistemului ecologic al societăţii. El poate fi exploatat în mod subtil. Căci acest individ astfel inferiorizat poate fi. acest lucru poate fi înţeles ca fiind ‘pactul cu diavolul’ al Bisericii. O viaţă sexuală normală poate conduce la un Libido simplu. Aşadar Libidoul nu este originar ‘polimorf pervers’ aşa cum spune Freud. tocmai datorită acestui lucru şi din păcate Freud nu a mers mai departe să recunoască cauzele dincolo de relaţia familiecopil. nepatologic. ci el devine aşa în dinamica exploatării sociale. cel al ascensiunii sociale. acest principiu de fapt se dovedeşte mai concret decât toate. Instituţionalizarea Creştinismului. Puritatea lui originară a fost pătată de interesul statului de a controla mulţimile şi de a ‘legaliza’ jungla economică a ermetismului social. atunci când adolescentului i se refuză dreptul la o viaţă sexuală în numele unui principiu abstract. ei înşişi departe de spiritul zbuciumat al Creştinismului. Cu cât inhibiţia este mai mare. Împărţirea lumii în stăpâni şi sclavi este un astfel de model necesar nivelului actual al istoriei. Însă pentru toate aceste rele incomensurabile se poate găsi cauza drept în educaţia sălbatică. atunci când subiectul astfel educat intră într-o viaţă sexuală normală el tot nu scapă de culpabilitate.

în momentul Hipnozei Filiera Pozitivă se inhibă pe sine lăsând să se manifeste liber pe cea Negativă. legată. adică propriile dorinţe Narcisice de realizare socială care au deja originea în 139 . este poate modul cel mai fericit prin care societatea îşi avertizează încă din faşă eventualii pretendenţi la revolta narcisică. În ce măsură castrarea este simbolizată prin acest act. nu atât de incestul familial aşa cum se prezintă el formal. Oedip se vede pe sine drept un şarlatan în intenţia de a deveni rege şi îşi aplică pedeapsa înaintea celei aplicată de comunitate. Oedip nu se mutilează pentru că a făcut o ilegalitate. Scoaterea ochilor pe care şi-o produce poate că îl va salva din faţa unei pedepse mult mai mari şi poate că îi va modifica înfăţişarea în aşa fel încât să nu mai poată fi găsit. fără să îi înţeleagă dimensiunea sociologică. Dacă narcisismul revoltei sclavilor este egal cu cel al narcisismului oedipian. Complexul de Castrare are însă tocmai o semnificaţie sociologică. Dacă mai înainte Filiera Pozitivă inhiba pe cea Negativă iar acest lucru se întâmplă automat pentru orice fel de relaţie interumană. Hipnoza Hipnoza este un procedeu prin care o persoană reuşeşte să aibă acces la straturile profunde ale Memoriei unei altei persoane sau la gândurile sale refulate. s-a arătat în literatura de specialitate. El reprezintă pedeapsa oedipiană. 2. Cu toate acestea. mai ales în ceea ce îi priveşte pe primitivi. Dacă hipnotizatorul este o persoană autoritară social.5. căci erau convinşi că acesta le va intra în final în abdomen şi atunci vor muri. atunci se poate spune că reprimarea Complexului Narcis în forma oedipiană încă din copilărie. personajului în cauză îi este sortit să îşi ucidă tatăl şi să se căsătorească cu mama sa. la fel cum cel Oedip este o astfel de variantă a celui Narcis. asupra acesteia se va proiecta acest Complex. într-un trib din Africa exista convingerea periodică a bărbaţilor că li se va micşora penisul şi manifestau o puternică anxietate din acest punct de vedere. prin educaţie. aşa cum îl teoretizează Freud. el se autopedepseşte scoţându-şi ochii. Complexul Tabu este punctul cel mai important care determină acest ciudat fenomen. Acest cerc vicios continuă la nesfârşit iar individul cu greu îl poate sparge cu adevărat. este şi o variantă restrânsă a celui Tabu. Apoi el l-a căutat în simptomele nevrotice şi obiceiurile primitivilor. drept pentru care îl legau sau puneau pe cineva să îl reţină. cât mai cu seamă de incestul social. la Inconştient.2. De exemplu. Complexul de Castrare este pedeapsa pretenţiei oedipiene şi îşi are structura în Complexul Traumatic. adică de revolta ce zace latent în sufletul sclavului şi care aşteaptă să fie pedepsită de stăpân. În mitul lui Oedip. în momentul în care el află cine este femeia cu care el a întreţinut relaţii sexuale.8. Complexul de Castrare. el se mutilează pentru că trecutul său de sclav vopsit în rege este scos la lumină. ele se manifestă evident.1. ca aplicare globală a traumatismului. Freud a susţinut că acest Complex este unul originar şi abia dacă îi stabileşte relaţia cu cel Oedip. la Filiera Negativă mai precis. pe lângă latura lui Traumatică. însă de multe ori el l-a dedus forţat din aceste acte.hipnoza ritualului religios după care subiectul este aruncat din nou în jungla exploatării.

adică elemente care sunt investite tabu. Interesant de observat aici este judecata subiectului după principiile gândirii magiciste. Acest Complex se fixează asupra persoanei hipnotizatorului în momentul în care acesta întruchipează autoritatea adică în momentul în care el are privirea fixă. singura cale de ieşire este dată tocmai senzaţiile de linişte pe care acesta le induce. Fireşte că hipnotizatorul are de la început experienţa uitatului fix şi îl va domina pe subiect prin rezistenţa ochilor ficşi. Somnolenţa pe care o resimte el nu este o somnolenţă propriuzisă ci nevoia extrem de banală a închiderii ochilor ca urmare a uscării globilor oculari şi a senzaţiei de 140 . atunci acesta va fi în măsură să preia asupra sa o anumită plusexcitaţie energetică pe care subiectul nu o poate neutraliza în viaţa de zi cu zi. în acelaşi timp el îşi dă acceptul la această sugestie. investit tabu. mai îngăduitoare. hipnotizatorul. dorind să îşi şi arate o cât mai bună imagine ca replică la poziţia Tabu pe care o ia hipnotizatorul (ceea ce nu este ceea ce el ştie că este adevărata lui imagine) el are slăbiciunea vinovăţiei propriei simulări. autoritară şi neprietenească a mortului sau statuii. La început atunci când controlul Filierei Pozitive persistă autoritar acest lucru nu este perceput. Subiectul nu poate decât să se recunoască învins şi să ia poziţie infantilă în timp ce vocea hinotizatorului devine din ce în ce mai parentală. echilibrare. O astfel de situaţie se poate face foarte bine cu ajutorul privitului fix în ochi. Deoarece se produce acea confuzie. În acest fel se doreşte relaţia cu hipnotizatorul identificarea cu el. toate elementele refulate ale Psihicului îşi fac apariţia sub o singură vorbă a hipnotizatorului. Luarea în considerare de către hipnotizator a elementului opus. Deci dacă el va spune că o anumită senzaţie sau un anumit sentiment se va întâmpla în ceea ce îl priveşte pe subiect şi dacă el. pe de altă parte. senzaţii cu originea în perioada maternă de obicei. face ca acest fapt să fie identic cu o situaţie emoţională care este guvernată de conversiunea Edenică a Complexului Traumatic prin care traumatismul devine opusul său. subiectul vrea să se măsoare în tabu cu hipnotizatorul. adică a suspiciunii legate de actul Hipnozei. strategie ce poate fi folosită de oricine. Iniţial hipnotizatorul este într-un fel de duel al ‘virtuţii’ cu subiectul care iniţial este doar curios la ceva ce nu a mai încercat. adică tocmai apariţia somnului hipnotic care este un refugiu Matern al excitaţiei Traumatice produse de autoritatea Tabu a hipnotizatorului. atunci procedeul hipnotic este îndeplinit în partea sa esenţială. Odată cu tensiunea psihică rezultată astfel. Fără o valoare de excitaţie ridicată a sistemului psihic şi fără conversiunea Pozitivă a energiei Filierei Negative (adic a predispoziţiei difuzării inhibitive a energiei în afara Obiectului de Neutralizare Hipnoza nu este posibilă. Însă sub insistenţa hipnotizatorului această parte a sistemului psihic va fi inhibată tocmai sub impulsul legii atracţiei valorice care face posibilă nevoia de satisfacere a dorinţei de a trăi acele senzaţii şi de a creşte Valoarea de Inhibiţie a sistemului psihic global. fapt ce îl face din start inferior şi fragil. cum ar fi sentimentul de uşurare. Aşadar deşi rezistenţa împotriva a ceea ce indică hipnotizatorul creşte. Dar. îi va sugestiona un sentiment matern subiectului. El îl va face pe acesta să se gândească la diferite senzaţii fixate în straturile profunde ale Memoriei. senzaţii plăcute resimţite în măduva spinării sau în picioare etc. mai şi identifică rezistenţa subiectului la exprimarea acestor emoţii. Dacă această autoritate socială este apoi investită cu Complexul Matern. acea comunicare ambivalentă de care s-a spus mai sus. Prin aceasta.cel Cain.

s-ar putea spune că Hipnoza este cel mai util instrument de a crea civilizaţia. care este deci motorul actului de sugestie în timp ce lumina reflectată se asociază cu însăşi clipirea. Aceste tehnici funcţionează atunci când proiecţia Tabu asupra hipnotizatorului este deja realizată de statutul social al acestuia. Religia este cea care promite ‘ieşirea din criză’. Pare ciudat dar civilizaţia în general este susţinută de acest fenomen al Hipnozei. printre altele. vina de a fi purtători de Perversiuni Sexuale. ca un magician. care de fapt produce momentan conflictul. provocând artificial un conflict prin supraexcitarea Complexului Sisif. după ce află ce a făcut. De aceste Tulburări sufereau mulţi din oamenii începutului de secol (direct sau indirect.9. De exemplu. El a stipulat resorturile abisale ale Psihicului Uman. Acest conflict este de fapt însăşi esenţa actului hipnotic. de unde este atras în sala de Hipnoză în masă. telepatică a hipnotizatorului. subiectul va crede că tot ceea ce spune şi cere hipnotizatorul este o lege dată de puterea lui presupusă ca divină. care promite ‘salvarea’ în general. subiectul îşi imaginează că în timpul somnului ar fi absolvit de întreg conflictul psihic căruia nu îi poate face faţă. Complexul Tabu şi Religia 141 . Actul hipnotic însă nu vizează numai privirea în ochi prin atingerea resorturilor Complexului Matern. Experimentele hipnotice făcute de profesori sau medici cu notorietate în faţa unei asistenţe numeroase permit adoptarea şi a acestor tehnici. conflict ce este în stare să producă o reacţie în lanţ şi a cărui intensitate este dublată sau triplată. În cel de-al doilea caz zgomotul sau mişcarea monotonă sunt reeditări ale legănării materne cu care copilul adoarme. chirurg psihoterapeut sau profet.usturime dar pe care subiectul o interpretează ca fiind o forţă teribilă. cu ura seculară şi ambivalentă faţă de evrei reproşându-le. prin Nevroze) şi Cultura Germaniei era cu atât mai predispusă la acestea şi astfel conflictul prehipnotic se va fi instalat. 2. nu mai este el dând altcuiva ‘priceput’ sarcina de a-l conduce. Politicienii care nu promit marea cu sarea sunt politicieni mediocri. Hitler a avut succesul politic pentru că s-a bazat pe nevoia poporului german de a-şi nega originea proletară şi a reuşit să pună pe picioare un plan diabolic din care unii nu s-au trezit nici astăzi. În primul caz concentrarea privirii este imboldul către clipire. Proiecţia Tabu se întăreşte iar hipnotizatorul devine un guru în care subiectul are încredere totală. De exemplu există metode unde subiectului i se cere să se concentreze asupra unui obiect luminos sau asupra unei mişcări sau asupra unor sunete monotone.5. cu preţul subordonării voinţei celui ce urmează să fie hipnotizat. Începând de la încălcarea involuntară a interdicţiei tabu a primitivului. regulate. Subiectul îşi ‘pierde capul’ efectiv. care. prin sugestia ‘dormi!’. De aceea Trunchiul Psihic se retrage din conflict în ceea ce priveşte Filiera sa Pozitivă şi el este îngheţat sub aspectul funcţional.2. prin intermediul confruntării obsesive a subiectului cu moartea. Hipnotizatorul îi promite securitatea şi ‘afacerea’ este încheiată. Căci hipnotizatorul. moare efectiv de spaimă şi trecând prin discursul politicienilor moderni. Odată stabilită această parolă. un fel de Hipnoză în masă. Însă restabilirea unei emotivităţi materne este evidentă în toate metodele de sugestie. Ceea ce este specific pentru Hipnoză este actul de a produce un conflict în mintea subiectului.1. se prezintă ca un salvator al lui.

De aceea spiritul civilizaţiei occidentale contemporane sau al primitivului pierd legătura cu spiritul Marilor Religii aşa cum s-au consolidat ele în epocile de consolidare a Complexului Tabu. de iluzie a unei lumi unde lucrurile să fie altfel decât cele cunoscute în lumea aceasta. investeşte în el 142 . la fel şi occidentalul de astăzi (cu unele excepţii în ceea ce îl priveşte pe acesta din urmă) fac din Religie un mod de a aduce facilităţi. de a aduce bunăstare pe pământ. De aceea implicarea acestui ultim Complex de pe Filiera Pozitivă determină subestimarea lumii pământeşti. Primitivul. însă nu şi conţinutul. Căci în fond o Religie mare este aşa şi pentru că milioane de credincioşi aderă la ea iar aceste mulţimi nu pot să fie decât pături de jos ale civilizaţiei indiferent de profunzimea profeţilor şi elitelor sale. ci pentru că ştia că nu are ce pierde. Dimpotrivă. viaţa de sclav şi tot ceea ce poate conduce la decepţie poate trezi în Om nevoia de ceva stabil. mai ales când la bătrâneţe vede că viaţa lui se termină. o făcea nu din teribilism. La origine Religia şi metafizica au fost incluse în acelaşi lucru ele despărţindu-se recent odată cu dezvoltarea societăţii şi implicit a Ştiinţei. Ele sunt avertismente ale unor suflete asupra suferinţei lor şi atrag principial atenţia asupra pericolului unor răzbunări oarbe din partea celor ce suferă aceste nenorociri. metafizica le unifică pe acestea iar subiectul se identifică cu Divinitatea. Nici modernul nu refuză un astfel de Rai şi. la Complexul Narcis. Atunci când creştinul catacombelor se lăsa ucis de sălbăticiuni în arenă. Ei investesc în Religie nevoia de metafizică pur şi simplu sau chiar superstiţia. Acesta din urmă are cauza în rezonanţa individuală dată de exploatarea claselor de jos. Specificul Tabu al gândiri religioase este sciziunea dintre cele două registre ontologice. Nietzsche spune despre Creştinism că este o Religie a sclavilor. Nevoia de absolut este atât de reprezentativă pentru Om încât uneori poate accepta pariul lui Pascal şi mai toţi oamenii ar face acest lucru în situaţia unei disfuncţii psihice. rămâne un fel de primitivism pragmatist iar Religiile Primitive se pot numi aşa doar în ceea ce priveşte forma. Căci Religiile Moderne poartă cu sine marile nenorociri ale civilizaţiei.Despre Religie s-a spus atât de mult la acest Complex încât se pune întrebarea dacă mai este nevoie de o secţiune dedicată acesteia. Căci acest Complex este în mod autoritar dominat de Religie în special în ceea ce priveşte trecutul. altfel decât o face Complexul Cain. deci tot ceea ce poate el spera este o nouă lume cum spune Pascal. fiind specific acestora ca urmă lăsată de această exploatare asupra lor. Complexul Tabu face ca planul Divin să fie eminamente de neatins. nu din fanatism. cu toate (ne)plăcerile ei. în special Creştinismul. insistă foarte mult pe viaţa de după moarte ca tendinţă de neutralizare fantasmatică atât a Complexului Traumatic cât şi a celui Sisif. Este evident că necazurile de tot felul. El conduce la sentimentul de irosire a vieţii după cum se va vedea. că viaţa lui nu înseamnă mare lucru. Acestea încearcă să îşi compenseze cumva o viaţă trăită în frustrări şi umilinţe iar despre acest lucru se va trata mai departe. Religiile Moderne. marile războaie şi marile tensiuni sociale. Dealtfel în epoca contemporană un număr incredibil de mare de oameni nu adoptă Religia pentru principiile sale morale sau pentru Spiritul ei deşi se consideră religioşi. Fără aceste resorturi. Religia este golită de Spirit. Totuşi o astfel de secţiune îşi are utiliitatea în a arăta nişte principii generale pe care se grefează întregul spectru religios despre care s-a spus pe parcurs. Or aceste Religii s-au constituit pentru că au refuzat din start o viaţă lumească. cel lumesc şi cel Divin. însă toate marile Religii Moderne au această caracteristică şi nu numai Creştinismul.

din punctul de vedere al constituţiei psihice implicate aici. Asemenea psihanalistului. este reglată la nivelul unei situaţii relative. De aceea. Căci noţiunea de Religie nu o poate epuiza pe cea de Complex Tabu ci doar aplicarea acestuia la fenomene concrete şi relevante. dată tocmai de unitatea Trunchiului Psihic. La fel se poate vorbi şi despre occidentalul modern care îşi doreşte fericirea lui şi a familiei sale pe acest pământ. din moment ce îl practică de sute de mii de ani. celor care au conflicte psihice nerezolvate. Însă exploatatorul care declară Religia în cauză una oficială. aşa cum psihologia abisală se impune tocmai pentru că aplicaţiile psihanalitice ale teoriilor sale rezolvă conflictele psihice. pot concentra în ei o imensă cantitate de tabu. opera celui care o fondează. De aceea Religia este un mod exterior de neutralizare a Complexului Tabu. Dar a spune sau a sugera că Religia. chiar dacă cele două personaje se închină la acelaşi profet. În acest caz. Un Isus. Religia este asemenea unui curent artistic. un Mahomed sau un Buddha. ei pot să împărtăşească experienţa lui celor care au nevoie de ea. M. Eliade observă că omul areligios modern. să producă rezolvări acolo unde cei ce îl au mai slab este posibil să nu ştie nici măcar de existenţa lui ca sentiment. după modelul neutralizării narcisice a persoanei fondatorului de Religie exceptând cazul în care acesta a fost doar un simplu înţelept şi nu i-ar fi trecut prin cap că ar putea să 143 . De aceea se poate vorbi. aşa cum a fost ea concepută iniţial. este o confundare a Religiei cu Complexul Tabu în general la fel cum acesta este la fel confundat de Marx cu ‘fetişul’. asemenea ‘supraeului’ lui Freud care se manifestă în Inconştient. Diversitatea Religiilor ca formă şi unitatea lor din punctul de vedere al conţinutului. la comunicare. Sclavul catacombelor îşi compensează mizeria într-o fantasmă narcisică nevinovată. fiecare magistrat interpretează legislaţia după propriul său plac. Toate Religiile ar fi putut să fie una singură dacă ar fi existat relaţiile sociale complexe de astăzi. de două sau chiar mai multe Religii cu aceleaşi conţinuturi. după care aleargă muncitorul. ei înşişi fiind dominaţi de acest Complex pe care apoi îl convertesc narcisic devenind repere pentru comunitate. Căci ei prezintă anumite calităţi şi experienţă care trebuie să fi fost condiţia pentru a ieşi din impasul tensiunii psihice în care se aflau şi care poate servi drept învăţătură pentru discipoli. excluzând total pe cea a existenţei sale ca şi concept. ce se declară ateu. Pe de altă parte Complexele moştenite de copil îi împing gândirea către cele mai magiciste conţinuturi. Adică o leagă de capacitatea de a rezolva realmente un conflict. care pot într-adevăr să fie semnificative la un moment dat pentru comunitate. se poate spune că prin constituţia lor fiecare ia din Religie ceea ce îi convine la fel cum într-o ţară neorganizată. este de fapt un religios involuntar. În caz contrar. Însă pentru un astfel de om Religia este auxiliară valorilor lumii pământeşti. Intensitatea acestui Complex îl face să fuzioneze în cele mai ascunse şi mai periferice elemente ale Psihicului iar comportamentul lor să şocheze. o comunitate a trebuit să îşi aibă proprii sfinţi şi proprii fondatori de Religie tocmai pentru că relaţiile sociale erau rudimentare. a acestor idei de viaţă. care o leagă de viaţa lui şi de opiniile lui dar şi de capacitatea lui de asimilare a Spiritului Poporului respectiv. Influenţat de Jung. Omul nu se mai poate elibera de Tabu într-o sută de ani. supravieţuieşte astfel. Astfel de sfinţi trecuţi prin suferinţă şi umilinţe (ereditar sau chiar în timpul vieţii) pot fi consideraţi ca nişte conducători.pasiune. o face pentru a determina tocmai ceea ce este refuzat de primul.

Cine are posibilitatea să o caute singur este ateu. Obiectul tabu este un obiect interzis. Obiectul artistic este acel ‘agalma’ de care vorbeşte Lacan iar la origine Arta se confundă cu Magia. cu ceremonialul religios. cazuri de astfel de Nevroză Isterică. ci ceva care îl reprezintă. Căci fiecare dintre ele o implică pe cealaltă şi dacă ele par independente. atunci acest lucru este datorită faptului că cei care le adoptă îşi afişează individualitatea mult mai mult decât primitivii. după cum s-a arătat la Complexul Eden. Nevroticul încearcă şi el o neutralizare de genul Religiei dar el se află însă în zona de confluenţă a două mentalităţi la care nu ştie să adere. Fireşte că acest sentiment descris de Otto nu ajunge să devină propriuzis o Nevroză. fiind undeva la jumătatea drumului între credinţa sinceră şi adevărată şi Nevroză. subtilă.fondeze o Religie. este tocmai această foame de fericire. Otto descrie acel ‘Mysterium tremendum’ (probabil analizat chiar pe sine însuşi) cu ‘convulsii şi brutale stăpâniri ale organismului de către o fiinţă exterioară’ seamănă în chip izbitor cu modul în care Nevroza Isterică de formă convulsivă se manifestă.10. un obiect opus banalului din cotidian. fac mare audienţă pe fondul credulităţii şi ignoranţei consumatorilor în materie de psihopatologie. De aceea Magia şi Arta au rămas. se poate spune că sacrul. Ele par să se fi despărţit în epocile moderne. doar legenda făcându-l profet. Obiectul său se deplasează tocmai către momentul cheie specific. Sacrul nu este altceva decât o modalitate ocolită. Din acest punct de vedere.2. cine nu. Aceştia erau strâns uniţi în jurul Complexului Polis. fiind în dubiu. Complexul Tabu şi Arta Fenomenul artistic ţine de acest fenomen de ambiguizare pe care tabuizarea îl implică. să nu mai corespundă noilor cerinţe ale societăţii şi tocmai de aceea ceea ce altădată era acceptat cu bucurie. Evoluţia socială. Rezistenţele sale faţă de psihoterapie relevă tocmai aceste satisfacţii narcisice în care el se împotmoleşte. resorturi ale Religiei. ci tocmai pentru Complexul Eden la care se raportează permanent. Arta şi Magia erau acelaşi lucru iar cel Tabu nu apucase încă să determine scizionismul lui specific. El este ascuns privirii iar ceea ce se ştie despre el nu este ceva care îl defineşte.5. Acolo unde Complexul Traumatic este suficient de solicitat încât să devină Psihopatie Traumatică. tabuul nu este luat pentru sine însuşi aşa cum spune Eliade. exersată de sute de mii de ani pentru a căuta fericirea. Diferenţa este dată în special de potenţialul energetic implicat aici. Iar esenţa Religiilor.1. unde Religia. dată fiind comunicarea prin mass-media. urmându-şi drumuri proprii dar de fapt au rămas pe mai departe legate principial. astăzi poate determina Nevroza. Nu este de mirare că modul în care R. În concluzie. În epocile moderne. acceptă ceea ce i se dă din partea tradiţiei. aşa cum suspendarea consumului de alcool din cadrul alcoolismului grav (sevrajul) devine ‘Delirum tremens’. modificarea structurilor sale a făcut ca acest model să nu mai fie suficient. până aproape de epocile moderne. este normal ca această foame de fericire să devină ‘Mysterium tremendum’. independenţa grupurilor de indivizi în societate a făcut ca 144 . cu posedări demonice şi întreg arsenalul de simptome. 2.

diferenţierea între aceste elemente să fie posibilă. ei fiind mai curând senzoriali. Pe de altă parte există teorii care susţin că sentimentele pe care Arta le-ar propune ar fi dat de Intelect. valorile sale. Tematica tabu nu este spusă cu glas tare nu este univocă ci este spusă pe ocolite. lipsit de aceste determinări obiective. nici ceea ce este armonios. Toate problemele vin din faptul că Arta este un sentiment proiectat. ele nu ar arăta un interes deosebit pentru obiectele de artă. deci de cunoştinţe abstracte. au fost mult timp înţelese ca ‘obiective’. subiectul să proiecteze asupra Artei conţinuturile sale subiective. Este apartenenţa la un registru existenţial (aici social) superior. Însă. Şi în cazul Fetişismului şi în cel al Artei. asemenea Complexului Tabu însuşi care de fapt îi stă în structură. nici tot ceea ce a fost apreciat la ea în mod exclusiv. Ele au bază comună şi insistă pe un fenomen unic care este reprezentat prin elementele de asociaţie. iar acestea devin obiectele interesului libidinal al Fetişistului.. după cum cei mai abstracţi savanţi sunt nereceptivi la Artă. reprezentată cât mai ambiguu. materialul de construcţie pentru Arhitectură. atunci şi animalele ar avea emoţii estetice. culorile. Acestea sunt facilitate de lipsa unor informaţii suficiente despre obiectul ce este perceput iluzoriu. ca în cazul Picturii sau cu cel al mişcării. sculele şi instrumentele diverse etc. fapt specific ambiguizării tabuizării. Arta nu insistă asupra sistematizării mitologice. că suportul Picturii. Problema este că dacă Arta ar fi doar produsul acestor obiecte adică dacă ar fi doar ceea ce acestea sunt în sine. Căci 145 . culoarea. cât mai particular şi cât mai depărtat de nucleul tabu. la fel cum se întâmplă cu Iluziile. treapta pentru a accede la acestea. Această asociaţie se face cu părul capilar cu lenjeria. în cazul în care nu sunt păcălite. Religia insistă asupra sistematizării mitologice a acestui Complex ca şi Magia cu interesul de a da obiectelor o altă semnificaţie decât cea cotidiană. Această reprezentare se face fie cu ajutorul formei. Ea nu vizează nici ceea ce este frumos. ca în cazul Religiei sau asupra reversului magic al lucrurilor. ca sunetul. fie cu cel al culorii. ca în Sculptură sau Arhitectură. forma sau mişcarea. Arta devine astfel la fel ca plăcerea Fetişismului care renunţă la comportamentul sexual normal în favoarea excitaţiei supreme pe care obiectul fetiş o are în asociaţie cu actul sexual care este centrul şi scopul erotismului. pe care obiectul extern doar îl justifică şi îl amplifică. fie cu ajutorul sunetului. Complexul Tabu este condiţia magică a interzicerii instaurată de conducători sau de clasele superioare. Arta. Impactul pe care această aură magică îl are asupra claselor de jos este unul copleşitor. El este treapta spre cel Narcis. ca în cazul Muzicii. Complexul Tabu este covârşitor. cum este cazul Dansului. Se poate răspunde că doar obiectele tehnice ale Artei există astfel. sunt obiecte reale şi există independent de persoana privitorului. el este interdicţia protectoare a narcisismului la care individul speră ca ideal absolut. De aceea Arta insistă pe aceste elemente periferice de asociaţie. Însă aceste valori nu sunt ale elementelor la care se relaţionează. cu picioarele etc. Însă artiştii se dovedesc de cele mai multe ori incapabili de gândire sistematică. Acest lucru este făcut tocmai pentru ca. pe membrana care protejează nucleul tabu. Spre deosebire de Magie şi Religie. Ea preia aceste teme tabu nu în mod general ci într-unul particular pe care le ambiguizează ulterior prin simpla lor reprezentare. ci ele sunt originate în mintea Omului. aşa cum picturile unor pictori antici au păcălit păsările şi insectele. barajul religios sau supranatural pe care acestea îl folosesc pentru a menţine ordinea diferenţei sociale.

un obiect rar văzut sau chiar nemaivăzut ce devine centru de interes după cum animalele rare au acest privilegiu. în acelaşi fel în care aristocraţia se opune claselor inferioare. Unicitatea implicată de Complexul Tabu proiectat în obiectele de artă le transferă acestora mirajul. Pentru a explica această ciudăţenie este nevoie să fie acceptat un alt exemplu. cum s-ar explica faptul că replicile pe care artistul le face şi care constau în schimbarea unor elemente minore din obiectul iniţial (deci acolo unde obiectele ‘copiate’ mai mult seamănă decât se deosebesc) nu sunt percepute ca fiind copii. Sub raportul ‘emoţiei estetice’. De aici încolo tot ceea ce face este tabu iar simpla semnătură a artistului (expertizată microscopic) face ca valoarea obiectului de artă să crească flagrant. formaţiunile cristalelor sau ale unor roci par să fie extrem de atractive. au fost percepute diferit la primul contact cu publicul. Ba chiar. Giogonda a lui Leonardo marchează trecerea de la stilul flamand al straturilor de ulei semitransparente. a artistului. ci ca originale? Explicaţia vine chiar de la unicitatea pe care o implică obiectul asupra căruia se proiectează Complexul Tabu. Acest fapt este dat. Dacă procesul estetic nu ar fi un produs al minţii Omului. hazardul naturii poate să joace un rol esenţial. Pe de altă parte. Aşa se face că cele mai multe capodopere ale artei universale. cel al raportului dintre copie şi original. ba chiar hulite şi batjocorite în unele cazuri. cu toate că tehnica prin care un obiect creat de natură poate fi identică cu cea a artistului. adică cu artistul. Nu degeaba Kant spunea că geniul artist este cel care prescrie noi legi Artei.acestea sunt epifenomene şi nu elemente esenţiale care să fie date de Complexele Fundamentale ale aparatului psihic. emoţia pe care o produce. se datorează tocmai reversului narcisic pe care acest Complex îl ia. exact ca în cazul magicismului primitiv. Aceste lucruri se pot găsi în natură la orice pas. de inovaţia tehnologică sau tehnică. Acest amănunt explică pe larg faptul că Arta este un proces mai complicat decât simpla armonie a compoziţiei sau simpla Frumuseţe. haloul de spiritualitate iar obiectul tabu se opune banalităţii. pe de o parte. atunci num se poate explica că două obiecte identice care sunt copia şi originalul (căci diferenţele dintre el nu pot fi sesizate cu ochiul liber) produc senzaţii emoţionale diferite în contexte temporale şi spaţiale identice? Explicaţia constă în faptul că originalul are valoare de tabu. Cu toate acestea în muzeele de artă nu se expun obiecte naturale lângă obiecte celebre de artă. Copia este nulă iar originalul este valabil la fel ca în cazul bancnotelor falsificate. care este un epifenomen al Complexului Tabu. în Arta Modernă. ca urmare a proiecţiei sale chiar din interiorul subiectului care contemplă sau ia contact într-un fel cu Opera de Artă. considerate astăzi ca atare. adică cel care schimbă stilul. obiectul de artă nu este mai valoros decât obiectul fabricat natural. la fel cum devine tot ceea ce el atinge. care constă în capacitatea de a crea acel obiect opus banalităţii. simpla intervenţie a lui asupra unui obiect este în măsură să îl declare drept obiect de artă în timp ce prelucrarea sa singură. Devenirea tabu a artistului coincide cu genialitatea lui. mercantilului. la cel cu 146 . Apa mării poate face o scoică să arate ca o sculptură. Undeva trebuie ca simpla prezenţă a Omului. accidentul fiind stipulat principial şi nu neapărat măiestria şi sistemul de reguli ale artistului. care el însuşi devine tabu. exclusiv naturală să fie declarată ‘natură frumoasă din inconştienţă’. ci valoarea lui. Obiectul de artă ce comportă proiecţia Tabu este pus în relaţie cu autorul. Tensiunea aceasta este proiectată asupra obiectului de artă. implică faptul că simpla prelucrare.

o fac mai curând din snobism. fotografiei şi muzicii. În pictură inovaţia lui Leonardo a reuşit să redea carnaţia şi feminitatea într-un mod în care pictura anterioară nu o putea da. Fraţii Van Eyck nu au lăsat moştenitorilor secretul dizolvării chihlimbarului la rece care era un secret tehnologic fapt ce i-a izolat într-o realitate tehnologică unică. exceptând cazul în care nu aduc ei înşişi inovaţii. Arta a rămas un reflex condiţionat. de genul câinelui lui Pavlov care salivează la aprinderea becului ce îi anunţă hrana. cu un experiment ce explică un anumit lucru. Arta nu mai are secrete. Chiar dacă ulterior este depăşit în virtuozitate de către alţi artişti. O astfel de inovaţie corespunde cu descoperirea ştiinţifică. Artă s-a făcut şi de către primitivi dar scopul ei era mai degrabă unul magic decât unul estetic. ea nu mai are cui să servească. În afară de acestea. În felul acesta arta este lipsită de principiul său fundamental: haloul tabu. mai toţi artiştii au căutat inovaţii mai mult decât orice. Schimbările sociale sunt însă principalul factor al acestei crize a Artei. Ea este ‘vulgarizată’. cam toate şi-au epuizat posibilităţile tehnologice şi cele tehnice. Fiecare are acces la ea. Epoca modernă şi contemporană marchează o criză a picturii şi sculpturii. renunţând la primatul efectelor cromatice. Dacă o societate aristocratoidă nu mai există. Cu excepţia arhitecturii.straturi groase de culoare (opace) şi vernis. De exemplu. Însă inovaţia tehnologică nu este atât de frecventă ca cea tehnică. Aici este punctul ei de maximă înflorire. Cei interesaţi de ea. care au avut mult de câştigat de pe urma descoperirilor Ştiinţei. zâmbetul ei ciudat. Interesul civilizaţiei contemporane pentru ea este dat astăzi de lucruri picante. Latura tehnologică este foarte importantă în artă. tocmai datorită acestui fapt deşi această operă rămâne ca un punct de reper tocmai datorită unicităţii ei originare. însă ea nu va mai putea fi văzută ca în epocile clasice. din pricina numeroaselor facilităţi educaţionale. Fiecare mare artist recunoscut ca atare propune o astfel de inovaţie care îl face la un moment dat ‘cel mai mare artist’. pentru că tehnicile şi tehnologia mai ales. care descrie în artă orizonturi noi de expresie şi pentru asta artistul trebuie să dea dovadă de imaginaţie şi originalitate. ea poate fi făcută de oricine. cu aplicaţiile sale tehnologice. el este totuşi protejat de către haloul tabu care îi conferă imunitate spirituală. El este considerat părintele domeniului în timp ce ceilalţi sunt simpli epigoni. la criza impresionismului care insista pe culoare. Şi nici astăzi nu se ştie acest procedeu ce făcea pictura lor foarte specială. în cea mai mare parte. Ea a fost gustată mai degrabă de moderni şi mai puţin de primitivi. Căci aristocraţia a determinat Arta pornind faptul că şi-a permis să închidă în ‘cuşca’ unei rame. artistul a ajuns şomer. în pictură. care o 147 . În acel moment artistul devine tabu şi determină un stil şi el este considerat un rege al acestui stil. Între timp. fenomene paranormale etc.. Acum nu este necesar ca Arta să capete aceeaşi soartă ca acest reflex condiţionat. diferite de cel originar. Însă becul nu va mai însemna nimic pentru el în situaţia în care această concordanţă este anulată iar reflexul în cauză se va stinge din ce în ce mai mult până va dispărea cu totul. Picasso a introdus deformarea şi recompunerea formelor. stilurile fiind foarte nespecific diferenţiate din punct de vedere plastic. un posibil peisaj de vară pe care îl poate savura şi iarna şi ajungând până la haloul tabu pe care ea l-a format. în pictură. căci stimulaţi de mirajul geniului de modelul renascentist. nu mai sunt secrete ascunse cum erau în trecut. Apoi. Virtuţile tehnice au fost depăşite de manierismul ce a urmat timp de câteva secole. filmului. ea insistând mai mult pe luminozitate.

2. Este foarte evident că un om care are acest atribut trebuie să dea ceva înapoi acestor mulţimi iar Freud a considerat că acest lucru este afecţiunea. ci despre situaţia în care există realmente un conducător politic nemijlocit. Căci dat fiind faptul că acest punct al societăţii este unul dintre cele mai sensibile dacă nu chiar cel mai sensibil.5. ca în cazul monarhiei engleze unde de fapt regina nu conduce nimic şi nu intervine în afacerile statului. La fel se întâmplă şi cu conducătorul care poate fi detronat în societatea occidentală şi nu numai. Aceasta este capacitatea maselor de a-şi unifica forţele într-un sens cerut de cel care ordonă. feudală unde sălbăticia modernă este pusă în acţiune. societatea devine mizerabilă. a conducătorului faţă de supuşii săi este fa fel de ridicol cu faptul de a susţine superioritatea fiarelor faţă de Om. Iar dacă el este un psiholog de primă mână. Epilog la Complexul Tabu Freud a făcut o încercare de a explica puterea politică în funcţie de investirea afectivă pe care supuşii o fac conducătorului lor.1. A susţine teoria superiorităţii omului politic. Şi aici nu este vorba despre un conducător simbolic.11. luând poziţie faţă de explicaţiile politologice care vedeau puterea politică în funcţie de dreptul celui mai capabil de a comanda. este paradoxal să nu înţeleagă la fel de profund şi acest fapt. Aşadar puterea politică este un fel de masochism moral pe care cei mulţi şi-l aplică la nivel social. Totuşi se poate spune că pe parcursul dezvoltării sale Umanitatea va înceta să caute neutralizarea energetică generală prin Artă. care va deveni progresiv un drum spiritual ocolit. reeditarea perioadei copilăriei. Implicarea factorului emoţional în puterea politică este observată destul de rudimentar de către Freud deşi acest factor este săritor în ochi din prima clipă.investeau totemic. de a lua decizii şi de a conduce în numele celor mulţi. Persistenţa în timp a unui astfel de conducător denotă o societate clasică şi nu una dezvoltată. Tocmai de aceea teoria puterii date în funcţie de merit este una insuficientă. Fireşte ea îşi pstrează valabilitatea doar pe acest punct 148 . cu atât mai mult cu cât înţelegerea Comportamentului trebuie să se facă în funcţie de niveluri de fuziune a diferitelor elemente într-o anumită Structură Psihică decizională. cum este cazul cu dictaturile acestui secol. Acestea îl pot ucide pe Om însă aceste cazuri sunt excepţionale căci el se poate apăra cu elementele lui artificiale. este normal ca în joc să fie implicate cele mai obscure forţe ale Psihicului. care înţelege cele mai ascunse gânduri ale nevroticului. Deci cele două explicaţii trebuie să se întrepătrundă reciproc şi nu numai atât. A propune o altă explicaţie pentru puterea politică nu implică invalidarea altei explicaţii. Această teorie a fost de asemenea foarte criticată dar se dovedeşte a fi totuşi una dintre cele mai valoroase ale lui. De aceea atunci când un astfel de conducător îşi arogă o astfel de putere foarte mare şi pentru un timp lung. o societate unde omul înc se luptă să facă faţă fiarelor. care reiese direct din situaţia de inferioritate la care membrii maselor există. atunci când explică puterea.2. ordona. Teoria lui Freud asupra investirii emoţionale în conducător este totuşi un pas important pentru explicarea puterii politice.

el aruncă responsabilitatea sa pe umerii acestuia. adică o masă compactă de oameni. Complexul Narcis este în măsură să explice acest lucru şi odată cu el. are o valoare metaforică. Fiecare armată se recunoaşte ca apărătoare. doritor cu ardoare de a avea o neutralizare maternă. O astfel de regresie este specifică însuşi acestui tip de sadomasochism social al investirii puterii politice într-un conducător. care este asemenea celei de la Turnul Babel. În realitate fiecare dintre membrii armatei îşi doreşte să agreseze o altă armată şi să o supună în scopul exploatării. întreaga mentalitate clasică. Hipnotizatul se lasă în voia hipnotizatorului. În realitate această voinţă închide ochii în faţa unei voinţe inconştiente care are meritul de a fi foarte comodă (exploatarea economică fiind tot timpul foarte comodă pentru beneficiarul ei ) dar care contrazice normele morale ale ‘iubirii aproapelui’. supunându-se acestora. Tocmai de aceea aici intervine ‘orbirea’. Investirea puterii într-un conducător pe care o face fiecare individ al unei mase. Ei nu ar putea să se coordoneze singuri. într-un strateg. eşuează. lege postulată de cultura respectivei societăţi şi obiectivându-se astfel dreptul de exploatare a respectivului popor asupra acestor ‘barbari’. Această refulare s-a instituit ca urmare a incompatibilităţii dintre aceste impulsuri Negative şi normele morale. regresând la condiţia de poziţie infantilă. Trebuie înţeles de ce este nevoie de un astfel de masochism moral. fiecare mulţime este una pentru alta o forţă de agresiune iar calitatea de agresor pe care mentalitatea oficială o invocă drept motiv pentru a constitui o mulţime. de apărare contra invadatorilor. În felul acesta mulţimea fără conducător este ruptă în indivizi care îşi neutralizează reciproc puterea. Acest lucru este dat de investirea puterii într-un conducător. după care cei mulţi ar alege un astfel de lider pentru a scoate în evidenţă voinţa poporului. o armată apare deja ulterior constituirii respectivei mulţimi. în organizarea ofensivei armate. cel hipnotizat. El este irelevant chiar dacă atunci când prin această voinţă se înţelege respectiv voinţa declarată şi acceptată de fiecare după normele morale existente. Ea trebuie însă dusă mai departe. ‘Contractul social’ despre care vorbeşte Rousseau. Ei se tem de proiecţia fărădelegilor pe care o realizează fiecare către celălalt. Orbirea la care s-a înjosit poporul german sub Hitler comportându-se ca un animal dresat este în mare parte refularea nevoii de a jefui şi pedepsi pe evrei ca urmare a invidiei faţă de aceştia. Dacă treaba merge bine 149 . Fiecare este terorizat de gândul că un altul ar putea scăpa nepedepsit ca urmare a unei infracţiuni ce o poate săvârşi asupra sa tocmai datorită lipsei de coordonare a unei astfel de mulţimi. De ce este însă nevoie să existe o mulţime. devenind o forţă de apărare. În acelaşi fel. Aici ‘duşmanul’ poate fi cotropitor sau chiar un popor care nu se supune unei ‘legi divine’. de propriile impulsuri antisociale. căci se tem unii de alţii. respectiv că o astfel de mulţime s-ar aduna din motive de siguranţă. proiectând asupra ‘duşmanului’. În acest fel mulţimea se eliberează de responsabilitate. Se poate foarte bine observa faptul că. propriile tendinţe agresive.căci dacă este să fie pusă pe postul de a explica principiul societăţii. O astfel de putere este o legătură ce se stabileşte între toţi indivizii. care este adunată la un loc? Răspunsul oficial este tipic. ca mare calitate a mulţimilor. orbeşte în faţa afirmaţiilor absurde ale hipnotizatorului. fiecare fiind dominaţi de Complexul Cain în aceeaşi măsură în care sunt dominaţi de cel Polis. care să asigure succesul prin priceperea lui. se face după interesul fiecăruia.

La rândul lor. dacă cele două clase ar fi într-adevăr două specii diferite. Aici se poate foarte clar întrevedea de ce este nevoie de o educaţie sălbatică pentru societatea clasică a conducătorului cu puteri imense. el este în măsură să determine Nevroza cu caracterul ei de cerc vicios. Ceea ce este cu adevărat patologic la această problemă este faptul că societatea pare astfel scindată în două specii. De aceea. Complexul Narcis Complexul Narcis este omologul celui Tabu pe Filiera Negativă. totul ar fi în regulă. 2. Dialogul dintre aceste Complexe este unul fascinant. ca urmare a reeditării diferenţei de registru social.2. Iată de ce puterea politică nu este acordată ca urmare a meritelor. Tocmai pentru a aduce mulţimile în stadiu de masochism moral. Virusul Tabu cuprinde astfel întreaga societate. atunci acesta devine diavol şi mulţimea se revoltă la fel de orbeşte. prin Complexul Oedip şi cu aplicaţiile sale în domeniile majore ale Spiritului. căci acest Complex tinde să submineze tot ceea ce face cel Tabu. mai departe se va vedea Odiseea acestui Libido care se întoarce. pentru a le face unelte ale complicatelor maşinării ale exploatării. El se prezintă ca o explozie a Libidoului pe care cel Tabu îl refulează iar de aici toate lucrurile se schimbă radical. pe cei cărora le lipseşte responsabilitatea şi care rămân astfel nişte eterni sugari. El este un fel de replică internă a acestuia. Copiii îşi urăsc părinţii ca urmare a fixaţiilor oedipiene care sunt date de inhibiţia morală a Libidoului.6.conducătorul devine Dumnezeu. dacă nu. un fel de încorporare internă a tabuului (extern). cu implicaţiile sale familiale. Aici apare o contradicţie zguduitoare la nivelul societăţii însăşi.2.6. Vorbăria despre moralitate şi Religie care accentuează rigoarea mutilării omeneşti dincolo de frustrările normale ale Vieţii. de a asteniza sufletul omenesc. are rolul de a aliena. exploatarea fiind însăşi esenţa Vieţii ce trebuie într-un fel sau altul acceptată. scindare ce stă la baza oricărui dualism teoretic. clasele sociale devin ermetice iar posibilitatea de adaptare la condiţiile impuse de exploatatorul sălbatic se face în direcţia psihopatologică.1. Însă o astfel de mentalitate clasică se închide în sine. Structura generală 150 . Implicaţiile acestei situaţii sunt colosale.1. 2. Tocmai pentru că politicianul reflectă un anumit tip de parvenitism ce rezidă în faptul că el reprezintă pe cei mulţi.1. Toate acestea ţin de mentalitatea clasică. ei vor face acelaşi lucru cu copiii lor. Aceste grave metode de educaţie sunt preţul plătit de Omenire tocmai pentru existenţa unei clase aristocratoide care să trăiască în lux şi lenevie. Aici este pur şi simplu originea Nevrozei.

Idealismul cultural. inferior şi incompatibil din punct de vedere principial cu o astfel de realitate superioară. El presupune tot ceea ce se opune prevederilor celui Tabu. este în măsură să se folosească de aceleaşi instrumente de exploatare faţă de clasa superioară pe care aceasta le foloseşte în relaţia ei cu clasele inferioare. După cum în cadrul exploatării interspecifice exploatarea se poate face mai rentabil pentru interesul exploatatorului prin intervenţia directă a lui în cadrul speciei exploatate. Presupune autopromovarea socială (cea care are rezonanţă în selecţia naturală) dar nu este o funcţie organică sau o simplă manifestare a legii atracţiei valorice. ci este aplicarea genealogică a acesteia pe fondul unei supraexcitaţii energetice neneutralizate. Căci acest Complex este reflecţia negativă a programului de dezumanizare promovat de cel Tabu. respectiv prin minimalizarea valorilor acestora. adică identificarea cu valorile pe care le consideră superioare realităţii concrete. folosind principiile acestuia pentru a scoate în evidenţă propria persoană. Ea face ca. prin unicitate. prin refuzul de a accepta tradiţia. fie prin lipsa de comunicare a rezultatelor socioeconomic obţinute de către clasele de sus. Acesta este Divinitatea pentru Religie. Aşadar ceea ce trebuie făcut de aici încolo este de a arăta anumite particularităţi ale sale de aceea această secţiune nu este foarte cuprinzătoare şi încearcă să completeze ceea ce nu sa intuit mai sus. absolutul (şi variantele sale) pentru Filosofie sau esteticul pentru Artă. El determină Narcisismul în general. De când mitologia a prezentat această alegorie nici măcar inchiziţia nu a putut face să dispară din memoria colectivă a societăţii această obsesivă imagine a lui Narcis care se priveşte absent în apă. Acest lucru se poate face fie prin blocarea căilor de emancipare a clasei de jos. Pentru clasele exploatatoare acest idealism are pretenţia de a se detaşa total de valorile terestre ale naturii brute. Se manifestă prin originalitate. Complexul Narcis este reacţia Filierei Negative la frustrările impuse de cel Tabu. la fel se poate face şi în cazul celei intraspecifice. Această structură a grupei a treia se poate ea însăşi abstrage datelor concrete ale funcţiei sale politice originare în idealismul cultural al spiritualităţii. prin acţiunea de înjosire activă a acesteia. Acest fenomen perfecţionat de Om şi de aceea poate fi numit sălbatic spre deosebire de exploatarea ecologică care este specifică Vieţii în general. cu puternice efecte retroactive asupra situaţiei sociale. Absurditatea ionesciană a acestei situaţii este dublată de dramatismul teribil al realităţii sale fataliste. Per total acest fenomen este cultivat dealtfel căci de fapt scopul lui este tocmai ocuparea unei astfel de poziţii privilegiate. pe lângă această dezvoltare a societăţii să se exerseze exploatarea intraspecifică. reuneşte valorile politice într-un singur tot unitar pe care îl recunoaşte principial ca fiind unul material. pământesc. la nivelul speciei umane însăşi care apoi se prelungeşte în natură prin ea. asemenea unui virus politic. Rolul social al grupei a treia de Complexe este acela al exploatării sălbatice. cum este cazul creşterii animalelor de exemplu. Religiei şi Filosofiei. Aşadar idealismul Artei. Complexul Narcis a fost deja observat din reacţiile pe care cel Tabu le implică atunci când este pus în practică. Complexul Narcis se poate observa aproape nud în ideaţia paranoică de Grandoare.Narcis este personajul din mitologie care s-a îndrăgostit de propria imagine reflectată în apă şi a pierit până la urmă din cauza acestei ciudate pasiuni. Dezvoltarea economică presupune intervenţia activă a Omului în procesul muncii cu scopul facilitării unei exploatări cât mai profitabile. de Invenţie sau în cea Erotomaniacă. Abstragerea structurii tabu-narcisice faţă de 151 .

Arta. lipsit de ceea ce este Omenesc. În aceeaşi măsură se poate spună că cu cât preotul este mai umilit şi mai copleşit de Dumnezeu. dincolo de determinările metafizice şi religioase care se învârt în jurul cozii. O forţă supranaturală aşa cum apare în Religie se comportă exact ca un om însă îi lipseşte exact acele elemente care nu îi subminează puterea. sentimentul de ‘surprindere în flagrant’ pe care cineva îl are atunci când este surprins în exercitarea acestor funcţii. În acelaşi fel este posibilă însăşi aproprierea pe care clasele superioare o fac idealismului. Aceasta este absolutizată. cum ar fi cea a liberului arbitru. Se poate vorbi de o reacţie a Organismului faţă de mutilarea pe care mentalităţile tabu o comportă. Ele nu au rol direct în procesul de producţie însă facilitează sistemul financiar înglobat în cel economic. Ruşinea pentru sexualitate. Ea vizează supradimensionarea propriei persoane în dauna celorlalţi. Contradicţiile unei astfel de plăsmuiri sunt evidente. sacralizând natura. Legea excitaţiei este una dintre acestea. Aceste operaţiuni sunt secundare procesului economic. Tocmai de aceea dorinţa face orice din Om dacă există putere care să o slujească. În abisurile psihicului său. acesta este guvernat de cele cinci legi psihodinamice. el tinde să îl controleze prin combaterea ‘mândriei de sine’ sau prin alte şi alte umilinţe (cum este spălarea pe picioare a inferiorilor. lăsate pe seama ‘Inconştientului’ şi obiectivate prin diferite teorii. O astfel de mentalitate se dovedeşte a fi responsabilă de dezorganizarea afectivă din epoca modernă. pedantul moralist încă se crede a aparţine unei ciudate specii de supraoameni iar aceste funcţii fiziologice menite să îi releve contrariul fie îi produc o insatisfacţie teribilă. Sacralitatea Religiei şi a oricărui lucru în general care este în măsură să producă astfel de emoţii. cu atât el tinde mai mult să îşi alimenteze orgoliul său cu propriul Complex Narcis. Religia. Apoi. reduşi la o condiţie umilă ceea ce este dictat de principiile economice ale ierarhiei sociale. al sacrului.funcţia ei originară este identică cu operaţiunile financiare ce trebuie făcute de către un anumit departament al economiei. Pentru înţelegerea acestui fapt este nevoie de înţelegerea scopului sociologic. Căci în momentul în care oficialităţile pedagogice predică ruşinea faţă de propria fiinţă. ca urmare a introducerii bancnotei ca facilitate comercială. Psihologia a arătat că de fapt. satisfacţiile poziţiei de exploatator orbesc inclusiv nişte banale şi arhicunoscute funcţii fiziologice ceea ce este evident pentru Om. adică acele elemente care ţin de diferenţa de putere dintre sacru şi profan. dorinţa. în acest caz sexualitatea devine ea însăşi câmpul de bătălie al acestei ostilităţi mascate faţă de natură. căci ea este dată tot de un suflet ‘omenesc prea omenesc’ şi care apoi se imaginează ‘supraom’. Iată cum interesul personal. şi Filosofia fiind instituţiile fundamentale ale întemeierii gărzii tabu la care clasele superioare fac apel tocmai pentru întărirea propriilor poziţii. defecaţie. Complexul Tabu se angajează în aceste impulsuri 152 . a deplinei conştiinţe-de-sine pe care ar avea-o Omul în ceea ce priveşte comportamentul său. de exemplu). se explică tocmai prin apartenenţa la sacralitate pe care fiecare şi-o revendică zi cu zi. Aici el se află astfel în starea contraactivă de a demonstra totala lui opoziţie pentru orice fel de orgoliu. fie sunt ignorate. este o supradimensionare a sacralităţii pe care exploatatorul o impune exploatatului. Sacrul devine prin excelenţă ceea ce nu este perceput ca Omenesc. Tot ceea ce este refulat se întoarce şi mai puternic. Ea este implicată extrem în situaţia în care un astfel de ‘moralist’ se chinuie cu refulări ce frizează Nevroza. hrană. fiind evitate acele elemente comune ale Omului şi Animalului care presupun aceste funcţii organice.

dacă graţia ei este extinsă dincolo de normalitate într-o ‘sfinţenie’ legumicolă. fiind orientat spre sine. această Psihoză nu mai poate fi preluată în analiză. ceea ce nu atestă decât această perpetuă autoreglare. deci cu cât subiectul se înfundă mai tare în sacralitate. Această adaptare homeostazică la mentalitatea tabu este cu atât mai mare cu cât acest Complex este mai mare. aşa cum el îl vedea. Pare paradoxal dar narcisiştii. pot să aibă dese Idei de Persecuţie. Ideea că propriile calităţi ar putea fi admirate fără vreun sentiment bovarist este mai curând o formă de raţionalizare a unui sentiment generat de un conflict psihic specific.6. prin destinaţia lor se raportează la acest Complex. 2. Conceptul de ‘narcisism’ a ajuns foarte mult lărgit tinzând să se unifice cu cel de ‘libido’. după cum se va vedea. care este iubirea unei false imagini despre sine. Interesul libidinal este dat de diferitele proiecţii pe care acest Complex le investeşte în partenerul. Această inhibare culturală artificială a Libidoului îşi ia revanşa în fantasmele obscene. virtuozitatea homeostazică a naturii va face din Libidoul Feminin să se manifeste obscen. Originea sa superioară în această legendă (fiu de rege) atestă parcă legătura sa cu cel Narcis în jurul căruia gravitează. în timp ce iubirea de sine ar fi aprecierea realelor calităţi ale subiectului pentru sine. imprimate cu reversul narcisic. în tratamentul psihanalitic tocmai pentru că Libidoul nu s-ar putea definitiva în Transfer. Dictatorii obsedaţi de cultul personalităţii. Libidoul poate avea Exibiţionism şi Nimfomanie. Însă această generalizare este mult mai preferabilă conceptului de ‘narcisism’ folosit de K. în acest fel. Horney. El se poate vedea clar în cazul indivizilor sluţi. Dacă feminitatea cu modestia ei este exacerbată la maximum. nu sunt egoişti. Trebuie aici însă arătat că aceste calităţi nu sunt anterioare iubirii de sine ci posterioare acesteia la fel cum Complexul Narcis devine din cel Tabu. Noţiunea de ‘narcisism’ folosită de Freud este cu mult mai largă decât cea de ‘Complex Narcis’ folosită aici.1.2. Freud a făcut distincţia între ‘egoism’ şi ceea ce el numea ‘narcisism’. credea Freud. care. Complexul Oedip ca variantă libidinală a celui Narcis Oedip este personajul din mitologie care şi-a ucis tatăl şi s-a căsătorit cu mama sa. ar conduce la Schizofrenie.2. narcisismul ar fi un fel de bovarism.libidinale iar o viaţă sexuală liniştită şi ordonată nu mai este posibilă. iniţial. Atingerea punctului narcisic de către acest Libido. devenind zei faţă de supuşi. Plictiseala şi asexualitatea pe care acest Complex le imprimă îşi au în pornografie reversul. fiind chiar în mediul social foarte generoşi. aşa cum îi prezenta Freud. ce nu ţin cont de ceilalţi şi pe care îi interesează doar propria persoană. ‘Complexul de Inferioritate’ al lui A. După ea. Adler este acela care premerge ceea ce Freud avea să numească mai târziu ‘narcisism’. În loc de reţinere şi cochetărie. Şi. Egoismul se deosebeşte într-adevăr de narcisism. Prin Complex Oedip se înţelege dorinţa erotică a 153 . Conceptul lui Freud de ‘narcisism’ se deosebeşte mult de acest Complex pentru a putea explica această ciudată pasiune a Omului de a depăşi orice coordonate existenţiale. spiritual.

fie ei superiori social. La aceste triburi Complexul Oedip poate trece de la mamă la soră şi de la tată la unchi. tocmai datorită faptului că relaţiile sociale au repere diferite. aşa cum a observat Freud dar pentru aceasta el are în spate pe Complexul Narcis care de fapt îi este tutore. Pe de altă parte el îl reduce la forma ontogenetică. prin refulări şi deplasări demne de spectrul Nevrozelor moderne. Cel mult se poate spune că această formă clasică nu există în stare universală. Facilităţile de apropiere ale vârstei au determinat întăriri ale interdicţiilor referitoare la fraţii de sex opus. Căci. Tocmai de aceea civilizaţia implică o mai puternică structurare a acestui Complex prin educaţia sălbatică. imperceptibilă aproape dar care există universal la toţi indivizii civilizaţi. Încercările ulterioare ale unor psihologi de a explica prietenia sinceră dintre tată şi fiu la unele triburi. încercarea antropologilor de a submina universalitatea acestui Complex.copilului faţă de părintele de sex opus şi tendinţele paricide faţă de cel de acelaşi sex. tocmai pentru că incestul s-ar fi produs mai cu uşurinţă la acest nivel. respectiv cele care atestă că acest Complex se manifestă erotic şi relativ la părintele de acelaşi sex. cei care au considerat că acest Complex ar fi specific doar nevroticilor s-au înşelat căci de el nu scapă nimeni dacă este atins de mentalitatea societăţii clasice. care se manifestă către părintele de acelaşi sex şi orientarea discordantă care se manifestă către părintele de sex opus. sunt ridicole. Există o formă normală a acestui Complex Oedip. Forma sa nevrotică are doar privilegiul că se vede ‘cu ochiul liber’ şi nu doar că ar exista undeva nevăzut. Complexul Oedip este o consecinţă firească a Sexualităţii civilizate. 154 . Un copil care trebuie să se descurce cu povara sexualităţii timpurii. Freud nu atinge o concepţie sociologică a Complexului Oedip. au dărâmat această panoramă clasică asupra sa. reducându-l astfel la forma familială. Însă pe de altă parte. Totuşi această structură a fost modificată odată cu observaţiile ulterioare în psihanaliză. Observaţiile antropologice cu privire la rivalitatea fiu-unchi în societăţile primitive. Aşadar. adică a dorinţei de ascensiune socială. Chiar şi clasele de sus îşi educă sălbatic copiii. că Complexul Oedip nu există ca universal. ia de cele mai multe ori formă de rezistenţă culturală la adresa psihologiei abisale. este un copil mutilat emoţional. fiind făcută în virtutea inerţiei. El se exprimă prin omnipotenţa şi egocentrismul individului care se crede îndreptăţit la orice satisfacţie. unde tatăl nu avea un rol activ în administrarea bunurilor pe care le folosea şi fiul. În virtutea tradiţiei. Dar asta nu înseamnă. Atracţia incestuoasă este cu atât mai mare cu cât incestul este interzis de tradiţie. Universalitatea acestuia este universalitatea exploatării sau ierarhizării societăţii şi deci a Complexului Narcis. De aceea se poate stabili o distincţie între orientarea concordantă a sa. acest Complex este pecetea Nevrozei. aşa cum au crezut unii antropologi. Acesta nu poate aşadar fi redus la simpla dorinţă de posedare a mamei şi la ura împotriva tatălui. Căci ele nu pot face distincţia între cei de sus şi cei de jos la acest nivel. În această formă a sa. adică prin focalizarea Libidoului către fixaţii incestuoase ca urmare a suprainhibării ei ceea ce conduce implicit la moştenirea lui pe terenul infantil. cu tradiţie şi cu blazon aristocratic. Cu toate acestea. în situaţia în care există o transmitere totemică matriliniară. Uneori nici adulţii nu pot face faţă acestei probleme în noianul de norme sociale. a dorinţei de putere. normele acestea sunt considerate absolute şi de netăgăduit de vreme ce şi părinţii înşişi au crescut cu ele. educaţia sălbatică nu este percepută declarativ ci faptic.

La capătul exterior al spiralei familiei este tatăl care este liantul între familie şi societate. Prima esteforma infantilă. Mai târziu Complexul Narcis ia forma sa binecunoscută şi Freud spune că acest fenomen este declinul Complexului Oedip. În acest moment trebuie făcute câteva remarci foarte importante. Familia determină spirala microsocială şi presupune celula societăţii după cum deja sa spus de către marxism. Freud aproape că intuieşte dimensiunea narcisică a Complexului Oedip atunci când afirmă că spre finalul său. La capătul interior este situat copilul care trebuie să fie cel mai protejat iar la mijlocul spiralei este situată mama care face o legătură bipolară la nivel de familie. acesta se manifestă prin identificare cu tatăl. nici la un an şi nici la doi ci este dat genealogic. acest Complex Narcis. care este cea a orientării erotice a copilului către părinte. Apoi. El este elementul profund angajat în relaţiile economice şi sociale şi are rolul de protecţie a interiorului spiralei asemenea coajei pentru miez. Familia este pentru copil aproape întreg universul său şi de aceea Complexul Narcis ia formă oedipiană la nivel infantil. Mai întâi. pe lângă celelalte două. Spirala familiei Din acest punct de vedere Complexul Oedip este identic cu cel Narcis. El poate intra în acţiune imediat ce copilul capătă o oarecare dexteritate psihică. Această structură a familiei a fost determinată de structura socială însăşi iar Complexul Oedip are mai întâi o funcţie socială şi anume. el fiind Complexul Narcis al copilului.acest Complex are o devenire socială şi genealogică de netăgăduit. Complexul Oedip are două forme în ceea ce priveşte geneza sa. care presupune dimpotrivă orientarea erotică a părintelui către copil şi care este mult mai 155 . care a scandalizat spiritele puritane. Complexul Oedip nu apare nici la câteva luni după naştere. structurându-se astfel ceea ce el numeşte ‘supraeu’. Ea poate fi identificată cu cea clasică dezvoltată de Freud. Familia însăşi nu poate fi asigurată decât ca oglindind socialul la scară redusă. ca părţi dintr-un sistem care este sistemul social. ca şi celelalte Complexe Psihice dealtfel. ca o consecinţă parţială din această remarcă. Cealaltă este cea parentală. ale orientării.

acel complex care încearcă să se opună decisiv Libidoului. În acest caz Complexul Angel se reuneşte cu cel Tabu. la condamnarea în bloc a sexualităţii. O glumă macabră spune că diferenţa dintre pedagog şi pedofil este aceea că pedofilul îl iubeşte cu adevărat pe copil. care presupune restricţia culturală a incestului şi de aici. care îi este opus dar în funcţie de care se consolidează narcisic. Pe de altă parte. Se poate numi Complex Angel. Însă o astfel de tendinţă este dată de însăşi orientarea parentală de tip oedipian. Crescut într-un mediu unde emoţiile se dezvoltă ambivalent. Imposibilitatea susţinerii unei relaţii sexuale (nu direct din raţiuni de educaţie sălbatică ci din raţiuni tehnice legate de vârstă) face ca interesul Libidoului să se asocieze cu elementele care facilitează sau care premerg actul sexual şi astfel să apară spectrul dereglărilor libidinale. Freud nu a spus nimic despre această formă care este incomparabil mai dramatică decât cea infantilă. ceva ruşinos. Subjugarea emoţională şi afectivitatea contrafăcută a unor părinţi. Ajuns adult el însuşi va deveni un astfel de educator sălbatic ca urmare a acestei formări timpurii. animalic. Din nefericire părintele însuşi este incapabil să îşi înţeleagă acest handicap emoţional. fac ca însuşi copilul lor să fie prins în aceste resorturi familiale care îi blochează dezvoltarea emoţională fluentă. prin aşanumitul puritanism. unde acting-out-urile se pun în practică după hazard şi unde comportamentul este incoerent şi dereglat. El efectiv face jocul educaţiei sălbatice fiind prins între responsabilitatea pedagogică pe care o cere societatea şi refulările propriilor tendinţe oedipiene. copilul îşi va vedea mutilate propriile Pulsiuni Psihice. El glorifică copilăria sau cel puţin idealizarea Edenică a ei ca vârstă de aur. Deci cu atât mai mult există un motiv de fixaţie oedipiană în plus faţă de Complexul Oedip propriuzis cu cât factorul ontogenetic se suprapune peste această predispoziţie. Aşadar faţă de sexualitate apare o idee ambivalentă care este pusă în relaţie cu acceptarea vieţii sexuale după care Complexul Matern s-ar datora tocmai renunţării la starea de inocenţă presupusă a fi implicată de viaţa sexuală. Tensiunea psihică poate fi atât de puternică încât se poate termina cu acte subite de pedofilie cărora copiii le cad victimă. cu toate păcatele sale. Căci aici părintele devine un adevărat tiran. Cu toate revoluţiile şi emancipările în domeniu sexualitatea va rămâne mult timp de acum încolo o problemă sensibilă şi fondul miilor de ani trecuţi în ceea ce priveşte întortocherea şi chiar mutilarea ei. în materie nu este decât o facilă contracarare a unui fond emoţional fragil în ceea ce o priveşte. În acest ultim caz. toate problemele ar fi rezolvate căci Animalul cunoaşte un comportament 156 . Din teama de singurătate.dramatică şi mai făţarnică decât cea a copilului care pare cu adevărat inocentă. nu vor dispărea peste noapte. Dar de fapt această idee susţinută de părinţii posesori de Complex Angel şi care se doreşte de-a dreptul mistică este pur şi simplu nevoia de a comunica ambivalent erotic cu cineva la fel de mutilat sufleteşte pe acest tărâm al sălbăticiei libidinale abstracte. sunt sporadice locuri unde tradiţia. Dominat de propriile rezistenţe. supravieţuieşte. El încearcă să fie total consecvent cu cel Matern. Însă dacă Sexualitatea Umană ar fi Animalică. sexualitatea este considerată fie şi nedeclarat ca fiind ceva nedemn. Aşanumita emancipare occidentală. pseudopedofile care sunt stimulate de curiozitatea şi inocenţa infantilă. mutilaţi la rândul lor de educaţia sălbatică. părintele care se află într-o astfel de situaţie va face apel la egoismul său educaţional prin Complexul Casanova (via Eden-Maten) pentru a determina astfel cât mai mulţi astfel de parteneri în persoana propriilor copii.

6. Cel care este prins în plasa pornografiei este păcălit de propria lui umbră. Pentru ca să îşi câştige bipeditatea faţă de patrupeditate el a trebuit mai întâi să treacă prin tripeditate. ascund în ei frustrări genealogice teribile. Atâtea inhibiţii artificiale care s-au abătut asupra sufletului omenesc odată cu instituirea Complexului Tabu în special în domeniul Sexualităţii. Sexualitatea a luat rolul de supapă. îşi au un revers dramatic. Faptul că aceste două discipline nu pregetă să spună ceea ce este de obicei trecut sub tăcere este perceput şi astăzi. Materialele pornografice constau în iluzia realităţii a unor astfel de fantasme profunde. Fireşte că este greu de imaginat un om al viitorului foarte îndepărtat care să continue înmulţirea clasică prin Sexualitate sau cel puţin prin cea clasică. Pe drept cuvânt. care a fost dominat de atâtea frământări. în parte justificate de mediul social. ci dintr-o nevoie de satisfacţie libidinală. Poate că abia atunci elementele ps9ihice se vor aşeza pe un făgaş mai puţin tensionat. Pornografia ca piaţă.3. pe care de obicei actorii le interpretează teatral. Experimente ce s-au făcut pe maimuţe arată că acestea răspund paradoxal prin creşterea potenţei libidinale la şocuri electrice dureroase. în plan comportamental. Cei care recurg la materiale pornografice şi nu o fac din simplă curiozitate. în parte date artificial. cunoscută. este aceea că ar conduce la desfrânare la punerea în act a impulsurilor descoperite în profunzimea sufletului. pe când Omul trebuie să se descurce cu o astfel de Pulsiune pe tot parcursul anului. practică psihoterapeutică) ca fiind opusul acestei tăceri.1. Dacă aceste discipline utilizează în demersul lor termeni consideraţi 157 . pentru a le da aparenţa de realitate. ca rămăşiţe din secolele trecute şi care nu au putut fi evitate în secolul care tocmai s-a încheiat. Este foarte evident că în toate nenorocirile pe umerii cărora s-a clădit civilizaţia. Pornografia este unul dintre efectele acestei fuziuni în Libido a unor elemente psihice heterogene. la mai bine de 100 de la apariţia lor (ca doctrină şi respectiv. nu face decât să speculeze anumite fantasme. Sexualitatea este pe mai departe una dintre marile probleme iar libertatea socială cea atât de dorită şi de benefică poate conduce la efecte nedorite pe plan social pe fondul refulărilor libidinale.2. Dar această opoziţie nu este văzută ca o rezolvare a acestei probleme. Complexul Oedip şi pornografia Una dintre cele mai absurde şi mai ridicole critici la adresa psihologiei abisale şi psihanalizei. ci ca alternativă în acelaşi sistem de valori dat.sexual doar în perioada de rut. încă din antichitate s-a spus că Omul este un Animal care merge dimineaţa în patru picioare. Dacă s-a ajuns la această situaţie este tocmai datorită îngrădirilor sale culturale. după cum se va vedea mai jos. 2. Ea este văzută de cei ce nu au timp să înţeleagă ca un fel de instigare la explozie a nespusului şi netrăitului. ca fiinţă. Aceste efecte se văd şi astăzi. Societatea trebuie să introducă pe scară largă psihologia în educaţie dacă se doreşte cât de cât armonizarea ei. la prânz în două şi seara în trei iar dincolo de această analogie se poate observa nestatornicia sa.

o analiză efectivă a pornografiei. cel în care este implicat un al treilea. nu are acces imediat şi deseori nu are niciodată acces la actul sexual aşa cum apare în registrul celălalt. i se dă calificativ de reprobabilitate. care este Tulburarea Libidinală ce se manifestă prin sex în grup şi apoi cel al Voaiorismului. Tocmai pentru a întări o astfel de apărare este nevoie de o privire din unghi psihanalitic a acuzaţiei cu pricina. al privitorului) poate conduce la dezordine socială. negându-le pur şi simplu. Aşadar nu actul sexual în sine este obscen ci doar cel cu public. pe viu devine obscenitate doar în momentul relaţiei cu un sistem emoţional deci cu un privitor. supravieţuirea ei constă tocmai în ‘dependenţa’ masochistă pe care privitorul o stabileşte 158 . În sine cel intim este normal. privitorul. fotografii. ceea ce este în măsură să distrugă civilizaţia. Ea se consumă în limitele unei scindări între registrul în care el se află şi cel al desfăşurării actului pornografic în sine. eventual moral sau neculpabil social. Căci o astfel de critică nu are un concept clar despre dinamica terapiei psihanalitice din moment ce singurul model terapeutic imaginat de aceasta este tocmai satisfacerea brută. privitorul. ‘Al treilea’. care se manifestă prin satisfacţia asistării tacite la un act sexual. Însă se poate ca Pulsiunile Negative să fie mai puternice în anumite cazuri cum este mai întâi cazul Triolismului. la apariţia agresivităţii de tip animal pentru posedarea femelelor. Pornografia nu este aşadar o simplă manifestare a sexualităţii. Căci consecinţa neblocării graniţei celor două registre (al cuplului implicat în actul sexual şi al celuilalt. dacă ele aduc la suprafaţă aceste elemente. Acest ‘al treilea’ are o valoare simbolică. chiar dacă aceasta a suferit atâtea mutilări în ceea ce priveşte raportarea culturală la ea a Omului societăţilor tradiţionale vestice. un fel de germene nevrotiform datorat asocierii acesteia cu Complexul Traumatic. Imposibilitatea de a accede în acest registru este însăşi esenţa pornografiei. În pornografie apare întotdeauna un al treilea. este mai mult decât un raport intim ce se stabileşte între doi oameni de sexe diferite. Obscenitatea este calificativul acordat imaginii organelor sexuale implicate direct în actul sexual sau în oricare element care face trimitere emoţională la acesta în mod direct. se crede că eficienţa terapeutică s-ar datora tocmai punerii în act a acestor Pulsiuni patologice ce guvernează latent mintea omenească. Situaţia produce o stare de disconfort. Acest disconfort este proiectat asupra imaginii în sine. Acesta este în măsură să spargă tiparele Complexului Tabu prin reeditarea triunghiului oedipian dar mai ales prin eliminarea ermetismului dintre registrele oedipiene. Psihanaliza s-a apărat tot timpul de aceste acuze. este dictată de proiecţiile propriei concepţii (de obicei inconştiente) despre fericire şi satisfacţie în special şi psihoterapie în general. însă o astfel de apărare pare mai degrabă una socratică. Perceperea psihanalizei ca terapie. filme). privitorul este în contact direct cu situaţia pornografică. Pornografia este mai mult decât realizarea unui act sexual. Unei astfel de înţelegeri îi este imposibilă o replică după cum unui orb din naştere îi este imposibilă contemplarea unei picturi. Asta pentru că pornografia se manifestă în special în planul reprezentării (afişe. Asta înseamnă că ceva din actul sexual prezentat eventual în imagini grafice sau tridimensional.obsceni. Deci caracterul culpabil al obscenităţii trebuie să fie dat tocmai de implicaţia celui de-al treilea element. În aceste cazuri şi în toate cazurile de comportament sexual deviat există o implicaţie Negativă specială şi de aceea Tulburările Libidinale au fost numite ‘perversiuni sexuale’. Însă nu orice fapt care priveşte actul sexual este privit ca obscen cum este cazul unor cercetări ştiinţifice ci doar acela care are formă emoţională.

în scindarea dintre registrul parental şi cel infantil. cel puţin în forma ei tradiţională. Iar stigmatizarea pornografiei. răspuns care se conturează prin intermediul culturii. Tocmai aceste norme sociale sunt anulate de devoratorul de pornografie. el devorează continuu noi şi noi situaţii. Iar când o scenă este consumată ea nu mai are nici o valoare de investiţie pulsională. Însă el ezită să răspundă la întrebarea de ce ar avea normele sociale nevoie să ascundă aceste elemente. scindare impusă de normele sociale cu privire la incest. fixaţiile oedipiene şi narcisice care reprezintă materia primă a pornografiei există la fiecare într-o măsură oarecare. Interesul acesta ar muri pur şi simplu dacă actul sexual ar avea realmente loc. Subiectul îşi caută transcendenţa iar trăirea momentului de transcendere dintr-un registru în altul. fixaţii îngropate în subsolurile Psihicului. De unde vine însă necesitatea ascunderii acestor deşeuri toxice ale Psihicului? Freud dă un răspuns evaziv legat de această problemă. femei care nu par să protesteze (cel puţin nu în acel moment) asupra condiţiilor lor. caracterul elitist. Atunci când feministele protestează asupra faptului că femeia participantă la actul pornografic este umilită. care este aproape universală la omul clasic adult (inclusiv la cei care se implică în producţie) este o dovadă a faptului că aceasta provoacă o stare de nelinişte în fiecare. Ea nu ucide pe nimeni. de a trece dincolo de inhibiţia pe care ele o imprimă asemenea porumbelului lui Kant care crede că tocmai atmosfera este cea care îl împiedică realizarea năzuinţelor. Aceatsă situaţie constituie tocmai structura psihopatologică a devoratorului de pornografie. Subiectul are în felul acesta iluzia narcisică de a depăşi aceste norme. nu fură nimic şi nu produce nici măcar vreo jignire cuiva anume. Diversitatea materialelor pornografice pe care el le consumă reprezintă fantasma accederii la cât mai multe partenere. Tocmai de aceea voaioristul caută mereu experienţe noi. O astfel de structură îşi are originea în Complexul Oedip. Totul este proiecţia inconştientă a fiecăruia în ea. Exhibarea organelor genitale către un spectru nelimitat de observatori este o reacţie la adresa normei de ascundere a acestora tocmai pentru a nu facilita excitaţia libidinală din partea colocalnicilor. Consumatorul de pornografie este unul care în primul rând este în măsură să trezească fixaţiile oedipiene ale Libidoului.faţă de persoana (sau persoanele) în stare de disponibilitate erotică din celălalt registru. după cum voaioristul îşi trăieşte dramatic voluptatea acestei ambivalenţe. Normele sociale de reglementare a sexualităţii sunt sparte de către fantasmele individului prin care răzbate Instinctul natural. Căci aceştia ar putea atenta astfel la instituţia căsătoriei care se defineşte ca facilitatoare de relaţii sexuale doar între doi parteneri. reacţia faţă de fidelitatea pe care normele sociale o recomandă. Privitorul trăieşte aici drama ambivalentă a participării şi neparticipării la actul erotic al situaţiei pornografice. Tocmai aici este punctul fierbinte al relaţiei culturale pe care normele civile o stabileşte cu pornografia. pornografia este reacţia pe care 159 . Dincolo de faţada onorabilă a fiecăruia. refuzând perceptele sociale. Nu se poate spune că pornografia ar face o altă crimă în afară de aceea de a oglindi propria criminalitate a fiecăruia. Complexul Tabu a arătat suficient care sunt aceste imbolduri. ele nu îşi dau seama că astfel de argument se referă tocmai la ele însele care se proiectează în femeile de pe ecranul filmului pornografic. inferiorizată şi exploatată. al normelor sociale ce sunt reprezentate de Supraeu. Dacă cultura oficială stipulează diferenţele celor două clase. respectiv aceea de a privi actele erotice desfăşurate într-un registru cât mai străin faţă de cel în care el se află.

Aşadar pornografia este o încercare fantasmatică de neutralizate a inhibiţiilor libidinale anterioare. Relaţia dintre curentele artistice unul faţă de altul este o relaţie care reflectă relaţia epocilor una faţă de alta. La fel este situaţia cu avangarda artistică a secolului al XX-lea care nu se mai identifică cu cea clasic. care conduce la vindecarea acestor dedesubturi. prin trezirea conţinuturilor psihice inconştiente care nu se supun unor legi formale. ironiile pe care fiecare le aduce celuilalt se pare că este o temă pentru Arta în general şi nu doar pentru cea Modernă. cel care este în măsură să fie original.spiritul claselor de jos o au faţă de acest elitism. care nu se mai identificau cu valorile tradiţionale ale Evului Mediu. Pe de altă parte. Apoi mentalitatea proletaroidă îşi însuşeşte acest stigmat ca pe o acceptare a propriei condiţii.1.2. Periculos pentru ordinea socială în cazul pornografiei este faptul că ea demonstrează concret că între cei de sus şi cei de jos nu există o diferenţă naturală ci una socială.4. de încălcare. Raportarea negativă a curentelor unul la altul. după cum animalul de pradă are dreptul de a ucide pe cel prădat. narcisismul său intern este menit să satisfacă tendinţele oedipiene ale respectivei epoci unde cultura modernă este văzută de contemporanii ei ca fiind superioară celei clasice sau celei anterioare. exterioare. printre altele. Iar faptul că clasele de sus sunt afectate de pornografie. ceea ce face 160 . tocmai de anularea acestui original motiv de culpabilizare. ci sunt aşa pentru că ceea ce este ‘frumos’ le face aşa. care face din Artă un mod de diferenţiere ale grupurilor unele faţă de altele. Dimpotrivă. Acesta este narcisismul intern al Artei. pedagogică. Dincolo de prescripţiile Complexului Cain. justificată estetic. Complexul Narcis şi Arta Kant defineşte geniul artistic ca fiind cel care prescrie legi noi Artei. date cultural în mare parte. În felul acesta el suportă şi îşi asumă acest stigmat de clasă originar. este în măsură să destabilizeze ordinea socială a ‘dreptului divin’ a stăpânului de a avea sclavi. Deci originalitatea presupune o astfel de asimilare narcisică a faptului de învingere a tradiţiei. Cel care înjură frecvent şi cinic este mult mai aproape de spiritul manierelor elegante decât cel care o face sporadic şi mai puţin afectat.6. poate fi culpabilizată. Iar teoria decadenţei culturale este susţinută fie de competitorii sociali ai respectivei culturi. psihanaliza. 2. Or această diferenţă naturală între stăpân şi sclav este anulată în mod practic de pornografie şi tocmai de aceea consumatorii ei sunt recunoscuţi ca inferiori. faţă de universalizarea particularităţilor ce diferenţiază cele două pături sociale fapt ce determină un dualism ermetic între acestea. fie de cei ce o folosesc în acest scop. Căci înjurătura presupune tocmai aceste imbolduri oedipiene implicate aici care sunt deplin proiectate asupra celui înjurat. Originar ea este în special culpabilizarea principială asupra claselor de jos pentru a le justifica starea de mizerie şi vine din partea claselor aristocratoide. Acesta este cazul cu Cultura Renaşterii dictată financiar de negustorii italieni bogaţi. a tabuului său. adică prin subminarea Complexului Tabu pe care o astfel de cultură o instituie. Cele mai urâte lucruri nu sunt urâte în sine.

ceea ce este un sentiment oedipian. identice. reflectă identificarea omului de cultură. se datorează sentimentelor de vinovăţie a acesteia pentru dispariţia epocii precedente. Acesta este tocmai narcisismul extern al Artei dat de eliberarea de tensiunea psihică ce nu poate fi neutralizată decât fantasmatic. ca emblemă pentru o astfel de epocă. Arta este aşadar o extroiecţie a mentalităţii specifice unei epoci iar geniul artistic este cel care poate să cristalizeze această mentalitate.5. fără idealismul pseudofanatic în care ea s-a văzut în trecut.2. acest lucru se datorează profunzimii sale genealogice. o face în ea. în care să fie incluse toate credinţele 161 . Conceptul de ‘extroiecţie’.1. Dacă se poate vorbi despre un fenomen religios. ceea ce face ca Arta să continue să existe şi să se dezvolte mult timp de acum încolo însă sub o formă cu totul deosebită. Complexul Narcis şi Religia Fenomenul religios nu este unul unitar. atât ca percepţie cât şi ca proiecţie. Omul nu mai caută atât de mult să se diferenţieze de cel exploatat pentru a-şi recunoaşte superioritatea. devenirea sa ca principiu al operei pe care o face. Dacă totuşi mentalitatea Edenică supravieţuieşte. cu opera sa. o clasă sau o societate. adică a perversităţii satisfăcute deghizat. Complexul Oedip este aici fundamental. căci nu mai are nevoie să îl exploateze pe acesta. Tocmai de aceea. iluzii şi închinare la zei mincinoşi. fiecare curent având un astfel de fond pe care să îl susţină. De aceea Arta este o transcriere a sentimentelor uşilor din dos. ci numai despre unul Psihic. Căci în realitate Religiile sunt producţii spirituale relative nu la arhetipuri originare. în cadrul triunghiului oedipian. Aici nu este fireşte vorba despre Libidoul Fizic. Cultura în general reprezintă supapa de neutralizare a acestor fixaţii. În felul acesta artistul se identifică cu Dumnezeu. de asemenea. 2. Această lipsă de valorificare se datorează faptului că societatea devine democratică iar exploatarea sălbatică a pierdut din teren. Un astfel de libido determină fixaţiile libidinale oedipiene iar Arta. Arta Modernă suferă de pe urma faptului că nu mai este valorificată universal aşa cum era în perioada clasică iar valoarea ei este eventual dată de vechimea ei. un credincios ar putea recunoaşte drept Religie propria sa credinţă. Dumnezeul ei. Căci demersul refulărilor libidinale are acest revers. odată cu procesul de democratizare al secolului al XX-lea şi cu împărţirea societăţii în foarte multe mentalităţi cu drept de afirmare. Arta a suferit şi ea o astfel de dezordonare.din cultură o etichetă pentru respectiva epocă în care a apărut. adică chiar cu părinţii. Este clar că a vorbi despre Religie. ale Tulburării Psihice. ale Psihicului. iradiant. ceea ce determină eventual o satisfacere Edenică a consumatorului. După cum mentalităţile se schimbă cultura se schimbă şi ea iar valorificarea ei este de fapt tocmai investirea narcisică pe care un grup. ci la contextul social pe care acestea se grefează. însă credinţa popoarelor ce nu o împărtăşesc pe a lui sunt luate drept falsităţi. Din păcate pentru ea. aşa cum spune Jung.6. El reflectă dispariţia părinţilor pentru care respectivii indivizi se simt vinovaţi. a artistului. acest lucru este mai degrabă din raţiuni de simplificare a limbii. aşa cum va fi explicat mai târziu. În fapt. ale ‘sublimărilor’ cum spune Freud.

incompatibil cu Divinitatea la care aspiră. nu funcţionează datorită intemperiilor naturii sau a altor impedimente. Pentru asta este nevoie de o suficientă evoluţie culturală a societăţii. înţeleasă nu ca pe o problemă individuală. Fără a înţelege Omul. după cum se va vedea. aşa cum au făcut ateii. Nimic din această percepţie de la credinciosul creştin nu poate fi găsită la sălbaticul religios a cărui Religie este una totemică. Cumpărăturile îi par modernului un fapt banal. Pentru aceasta. lumesc. Acestea facilitează un termen de comparaţie pe care subiectul îl poate prelua din perceperea parentală pe care copilul o are. Căci ele sunt consecinţe ale acestei grupe implicate direct în clasele de jos. în timp ce aici ele se formează structural esenţialmente. Religia este. Celelalte două grupe rămase de analizat de acum încolo influenţează şi ele Religiile dar mai puţin. la fel şi întreaga Religie. asemenea filosofiei şi Artei odată cu cea de-a treia grupă de Complexe. Iar cum această stare de evoluţie diferă de la o societate la alta este normal ca aceste coordonate să fie ele însele diferite. fiziologic. El face jertfe şi plăteşte într-un fel sau altul dreptul de a beneficia de bunăvoinţa spiritelor în acelaşi fel în care modernul credincios plăteşte la cumpărături. Fiind pur şi simplu trunchiul Psihicului. Tocmai de aceea nu se poate vorbi de un fenomen religios unitar atât spaţial cât şi temporar. Complexele lui nu sunt legate în serie. Grupa întâia de Complexe furnizează Religiilor materialul brut. nici Religia lui nu poate fi înţeleasă. Căci. Religia primitivului este în acelaşi timp şi Ştiinţă şi economie. Implicarea Complexelor anterioare pe fondul genealogic se datorează faptului că din punct de vedere anatomic. asemenea formelor pure platoniciene. Încercarea lui Jung de a găsi în ale sale arhetipuri acest principiu al Religiilor este inoportună. În civilizaţia occidentală preotul este 162 . Deci trebuie ca Religiile să fie deja structurate până când aceste influenţe să îşi facă simţită prezenţa. Sălbaticul se poate efectiv răzbuna pe ‘divinitatea’ lui în situaţia în care agricultura sau alte interese economice ale sale. ci toate sunt unite printr-un corp comun. Însă unele. Însă în fapt orice Religie este un fenomen postnarcisic. al lui Freud şi cel ‘Colectiv’. fiind legată de fixaţiile libidinale infantile. presupune de la început o viziune areligioasă asupra lumii. Coordonatele de dezvoltare ale grupei terţiare diferă în funcţie de starea socială pe care ele se grefează. Spiritele pot deveni blamate pentru că nu au respectat ‘contractul’. Trunchiul Psihic nu se prezintă aşa cum îl simplifică schema. nu ca pe un curent ci ca pe un fenomen universal. O primă determinare asupra Religiei a fost deja făcută la Complexul Eden şi Tabu. ea este dată. Iar Jung nu l-a înţeles măcar pentru faptul că între aşanumitul ‘Inconştient Individual’. pentru că se referă la facilitatea bunăstării sociale cu rol activ în dinamica socială. cea de-a doua le încadrează în societate. consecinţă a refulărilor libidinale genealogice. puterea lui Dumnezeu este absolută. Dinamica formelor religioase adoptate aşa cum o studiază istoria religiilor păleşte în raport cu dinamica receptivităţii psihologice a fenomenului religios. plastic. în timp ce primitivul nu îşi poate imagina o Divinitate absolută. al său există o sciziune carteziană. În Religiile Moderne.lumii. Religia este mai curând un contract cu natura. în acest caz. cum este aici Complexul Narcis au roluri decisive în ceea ce priveşte un anumit comportament ritualic sau o idee religioasă. aşa cum apare ea în Creştinism. Preotul este un conducător şi un ‘savant’. dacă în Creştinism sau Hinduism acestea se pot vedea mai bine totuşi în alte Religii aceste elemente pot apărea periferic sau chiar deloc. modificându-se evolutiv. preoţii şi regii pot fi schimbaţi. este normal ca toate Complexele lui să fie implicate în orice act.

Ura refulată faţă de acesta este răscumpărată contraactiv prin îndesirea activităţilor religioase. Între aceste două poziţii se află cea a autorităţilor bisericeşti cum sunt preoţii posesori de bogăţii ai Evului Mediu. sub forma unei doctrine şi a unui gând frumos. Credinţa lui este sinceră iar ura pentru Dumnezeu poate apărea în mod declarat atunci când necazurile se pot abate asupra lui. De aici şi concluzia că Religia este un demers în special al Filierei Pozitive. filosofia are puncte comune cu Religia. Dar pentru că foloseşte o 163 . credinciosul normal. Tocmai de aceea nu se poate vorbi despre Religie ca fenomen unitar iar catalogarea fenomenului religios în general după cum face un Nietzsche în mod critic sau după cum fac oficialităţile statului care cred că dacă subscriu la o anumită doctrină şi-au spălat afacerile murdare. se pot ascunde interesele cele mai sălbatice iar fiecare caz are propria lui poveste. Omul simplu. cu interese diferite.6. Rolul său este unul redus în viaţa de fiecare zi iar importanţa Religiei este asemenea cu cea a filosofiei în relaţie cu ştiinţele care s-au desprins din ea. Situaţia este aceeaşi chiar în cadrul unei Religii în sine cum este cazul Creştinismului unde fiecare înţelege prin el ceea ce doreşte. De altfel în perioada Evului Mediu filosofia era în întregime pe post de a servi teologia iar mulţi teologi şi sfinţi ai Creştinismului s-au inspirat din lucrările lui Platon şi Aristotel.6. Aşadar este cu totul inoportun să se judece Religia primitivilor din punctul de vedere al percepţiei moderne. nu îşi poate imagina o realitate complet diferită de cea pământească iar pustnicii sunt văzuţi ca nişte oameni ciudaţi pentru că interesul lui este asemănător cu cel al primitivului. Diferenţa faţă de Religie vizează metoda. Complexul Narcis şi filosofia Dată fiind tematica ei. Ea este inteligibilă doar prin studiu şi nu prin simpla credinţă.2. se poate repera mai uşor pe Filiera Negativă. nevroticiste a Religiei ca în cazul societăţilor occidentale. Iar aceşti mijlocitori ai Religiei în afacerile statului constituie instrumentul esenţial al educaţiei sălbatice.1. Pustnicul mistic găseşte la acest tip de credincios tocmai ceea ce el consideră a fi necredinţă iar retragerea lui din lume reprezintă tocmai identificarea narcisică cu nelumescul. Filosofia este raţională iar argumentele sale sunt ştiinţifice făcând apel la raţiune şi răspunzând obiecţiilor. Ea se adresează mulţimii în timp ce filosofia este mai elitistă totuşi. Preotul reprezintă un model de autoreglare negativă a excitaţiei energiei psihodinamice. este mult mai intuitivă sub aspectul metodei dacă se poate vorbi despre aşa ceva în ceea ce priveşte credinţa. Căci dinamica evoluţiei sociale este imboldul variaţiei acestei percepţii de la o cultură la alta. participă la aceeaşi doctrină metafizică a Religiei. pentru că porneşte de la aceeaşi bază. În realitate. ca în cazul Religiei. Iată cum trei mentalităţi şi clase sociale diferite. instrumente principale de apropriere a autorităţilor spirituale ale Religiei.mult marginalizat. Ea face mai degrabă apel la resorturile Artei (pictarea sfinţilor sau explicaţiile poeticalegorice) pentru a-şi face cunoscut demersul. 2. Religia dimpotrivă. Pentru el Dumnezeu este cel ce contribuie la prosperitatea economică particulară. Practic ele au aceeaşi bază.

Din acest punct de vedere. Filosoful poate fi şi incomod pentru ambele clase sociale şi asta datorită opoziţiei sale faţă de simţul comun pe care îl declară amalgam de proaste obiceiuri. De aceea Adevărul. Superioritatea filosofului constă în exersarea acestor virtuţi. infinitatea lumii. nici credinţa. Nietzsche a simţit această subtilă uneltire şi de aceea el l-a urât atât de pasional pe Socrate. Filosoful are aici o narcisică identificare cu teoriile sale şi acesta ajunge să nu se mai teamă de moarte deoarece crede că va trăi veşnic prin tezele sale. etc. Procesul lui Socrate este un astfel de exemplu. În tabuul pe care părinţii îl impun copiilor interesaţi de viaţa lor intimă. cum este cazul unui Socrate.metodă raţională Filiera Pozitivă este în măsură să ofere datele realităţii prin relaţionarea sa la mediu. Penitenţele morale aveau scop de a se opune spiritului mercantil al proletarului pentru a face o impenetrabilitate tabu cu privire la aristocraţie. ba chiar să nu fie nici măcar acuzat însă el realmente nu dorea să trăiască pur şi simplu ci dorea să trăiască veşnic. Din satisfacţia narcisică ce o extrage de aici el poate fi satisfăcut pentru frustrarea de a nu se alinia la acestea. Falsitatea şi filosoful reeditează triunghiul Oedipian. fapt care este inaccesibil omului de rând. Căci filosoful creează o ierarhie socială a cărui criteriu nu este moştenirea averilor. Spinoza sau Kant. filosofia este prin excelenţă o îndeletnicire aristocrată. În acelaşi fel. prin care părinţii sunt coborâţi de pe soclul tabuului. căci în mod retroactiv întărirea acestor virtuţi duce la o compensare narcisică. În analiza acestor concepţii. caracterul ei unitar. filosoful adoptă el însuşi spiritul moral şi îl cultivă. nici capacităţi suplimentare ci raţiunea şi dreptatea la care ea conduce. faptic. Copilul devenit filosof este acela care se urcă pe acest soclu prin demersul său. El poate de aceea trăi într-o lume fantasmatică a aristocraţiei. aceştia refuză inconştient aceste explicaţii de preamărire a părinţilor şi vor adevărul concret. Dacă Religia se adresează mulţimilor. Pentru filosofie nu este necesară credinţa căci pentru ea credinţa este sursa erorilor iar filosofia pune mare preţ pe Adevăr. filosofia nu are un rol social precis cum are Religia prin perspectiva educaţiei sălbatice. Căci Socrate avea mari şanse să trăiască. În acest caz. În acest fel el cultivă raţiunea ca opusă spiritului ergotic al proletarului tocmai pentru a se diferenţia de acesta şi a avea o neutralizare narcisică. Perfecţiunea sa morală şi dexteritatea raţională fac din filosof un narcisic. 164 . el însuşi este un Socrate. Complexul Sisif şi cel Traumatic implică apariţia temelor consacrate ale filosofiei ca nemurirea sufletului. Latura narcisică este dată tocmai de exersarea filosofului cu conceptele filosofiei şi cu raţionamentele subtile de unde el capătă şi dexteritatea expunerii teoretice. În momentul în care puternicii zilei s-au simţit ofensaţi de atitudinea lui Socrate el a fost adus la proces. se poate vedea lesne că întemeierea moralei de la Complexul Tabu ia aceeaşi formă în întemeierea criteriului de departajare a indivizilor în societate. prin idealurile teoretice şi morale deşi poate aparţine claselor de jos. La fel ca şi în cazul Ştiinţei. Complexul Oedip este acela care determină căutarea sa. Platon chiar imaginează o societate condusă exclusiv de filosofi. prin suprasolicitarea Complexului Tabu ci ea doar profită de reversul Narcisic al acestuia. Aşadar tematica filosofiei este în bună parte identică cu cea din Religie. unde acesta a încercat din răsputeri să îi scoată din sărite pe judecătorii săi prin etalarea perfecţiunii sale morale dar şi prin ironizarea acestora în acelaşi timp.

El vrea doar să se stabilească sub raportul economic şi nu vrea să schimbe nimic.Această latură a fuziunii Complexului Sisif în tematica infinităţii lumii şi reversul narcisic pe care filosoful îl are face ca filosofia să rămână perpetuu în cercul vicios al fantasmelor deşi de fantasmă ea fuge mereu. Dacă Religiile şi Arta tabuizează. Acesta are rolul de detabuizator. după cum spune şi Freud. infantilă. Complexul Narcis şi Ştiinţa Legarea ştiinţei de Complexul Narcis este evidentă şi decisivă. care aici este teoretizat ca unul satelit al acestuia. după cum plastic se exprima A. În orice caz marile teorii ştiinţifice au avut tot timpul un acompaniament filosofic. Ştiinţa. unde insul este copleşit. asemenea meseriei pe care Omul în general şi-o alege. Atât timp cât filosoful îşi trăieşte fantasma în coaja sa ermetică filosofia va rămâne un ‘stil de viaţă’ al filosofului. are un fel de ‘psihopatie schizoidă’ ceea ce îl face imun faţă de nevoile şi interesul celorlalţi. de identificator cu cel Tabu adică de subminare a structurii sale substanţiale. a identificării cu 165 . el este obsedat de un lucru. În timpurile moderne rar se mai găsesc astfel de oameni deşi filosofie se face pe toate programele de televiziune şi asta datorită transformărilor sociale survenite. Omul normal nu îşi doreşte să inventeze nimic în alegerea meseriei sale. Filosoful dispreţuieşte realitatea. Omul de ştiinţă nu se poate mulţumi doar cu atât. Legătura cu Ştiinţa este mult mai mare decât diferenţa.7. care se dezvoltă fără prea multă filosofie. Obiectul Ştiinţei se leagă decisiv de acesta. Însă trebuie remarcat că cei ce erau meniţi pentru filosofie în trecut. 2. invadat de gânduri. Complexul Oedip. este determinată de dorinţa de a şti mai mult. Einstein despre propria stare la un moment dat. Relaţia Complexului Narcis cu Nevroza este recunoscută. Dimpotrivă. Aceste obsesii pot fi foarte bine explicate pe baza Obsesiilor Compulsive prezente în Nevroza Obsesională. are ‘chinuri matematice’. în primul rând iar apoi de dorinţa de a cunoaşte şi dezlega o taină. gata să îl determine să comită acte imprudente şi imorale. sub impulsul egocentrismului narcisic. Alegerea domeniului de cercetare a savantului este asemenea cu alegerea obiectului dragostei dată în cazul animismului ce va fi analizat la Complexul Don Juan. distruge acest tabu. Omul de ştiinţă este curios asemenea copilului relativ la toate lucrurile. astăzi ei insistă mai mult pe Ştiinţă iar dacă fac şi filosofie o fac mai superficial. Complexul Tabu inventează artificial o taină. De aceea muţi oameni de ştiinţă au pornit de la filosofie sau invers de la Ştiinţă au ajuns la filosofie.6. Domeniul pe care el şi-l alege. Ştiinţa dimpotrivă. curiozitate stârnită în principal de cunoaşterea timpurie. Omul de ştiinţă trăieşte el însuşi satisfacţia narcisică a violării acestui tabu dar şi a respectării lui. El trebuie să afle cu orice preţ iar simpla încadrare socială nu îl mulţumeşte.2. este cea a experimentului ceea ce denotă apetitul respectivului savant pentru lume. cea proiectiv ontologică. o definire a originalităţii sale şi a superiorităţii sale. pentru încadrarea în realitate.1. a fost recunoscut de Freud drept ‘nucleul nevrozei’. relativă la erotism. Ştiinţa este unul dintre cele mai clare exemple de convertirea narcisică a Complexului Tabu.

O astfel de revoluţie tehnologică s-a tradus în emanciparea socială globală unde clasele superioare nu mai au nevoie să constrângă pe proletar cu tabuul în cauză. în urma descoperirii făcute de acesta. se confundă cu acesta. Această contradicţie între demersul ştiinţific şi concluziile ştiinţifice reprezintă ambivalenţa narcisică a Ştiinţei. deci. îl înţelege. 166 . Această satisfacţie are un ecou oedipian. apetitul său la realitate. îl aduce în stadiu de mercantil. lipsit de pasiune şi . Rigoarea metodei Ştiinţei înseamnă rigoarea instalării Complexului Tabu. Această schimbare poate fi imediată sau cu efect întârziat ca în cazul tehnologiilor robotice care au anulat în mare parte cultura dualistă a diferenţei de clasă.acesta prin intermediul rigorii ştiinţifice. obiective cu rol de justificare deşi lumea este profund schimbată de acest demers. ceea ce presupune tabuizarea narcisică sau să ridiculizeze pe autorii vechi. Aceste concluzii sunt totuşi consecinţe ale rigorii tabuiste dar au particularitatea faptului de a contrazice flagrant autoritatea oficială tabuizatoare. pentru naivitatea lor în cazul în care ajunge la concluzii diferite. Ambivalenţa demersului ştiinţific constă în relaţia cu autoritatea pe care se sprijină şi pe care o neagă în acelaşi timp. În felul acesta obiectul tabu este subminat. indiferent de rigoarea metodei şi de certitudinea acestor concluzii. Omul de ştiinţă este în măsură să ridice în slavă pe autorii premergători lui care au ajuns la aceleaşi concluzii ca şi el. al depăşirii lui. deoarece omul de ştiinţă abordează domeniul necunoscut. Concluziile cele mai utile ale Ştiinţei sunt cât se poate de ostentative faţă de rigoarea care le face posibile tabuul muşcându-se de coadă în mod narcisic. care însă este în măsură să transforme mizeria Pulsiunilor Abisale în aur. Totuşi omul de ştiinţă decodifică acest tabu. exclusiv şi riguros. de obişnuit şi în felul acesta el are certitudinea încorporării lui. Educatorul sălbatic poate folosi aceeaşi realitate într-un mod autoritar şi justiţiar. interzis înţelegerii care este în aceeaşi situaţie în care erotismul parental este obiect necunoscut. obiectivitatea sa care poate fi realitatea lui Dumnezeu şi a pedepsei divine sau realitatea Operei de Artă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful