You are on page 1of 1

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

NİTELİK
NİTELİĞİ
KODU
2001 Ortaöğretim kurumlarõnõn herhangi bir alanõndan mezun olmak.
3003 Adalet önlisans programõndan veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlõğõ, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarõnõn
3179 birinden mezun olmak.
3241 Bilgisayar Destekli Yayõncõlõk veya Masaüstü Yayõncõlõk önlisans programõndan mezun olmak.
3243 Bilgi İşlem önlisans programõndan mezun olmak.
Bilgisayar Programcõlõğõ, Bilgisayar Programcõlõğõ (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarõnõn
3249 birinden mezun olmak.
3253 Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak.
Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağõna Gelmemiş Veya Askerlik Çağõna Gelmiş İse Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmõş Veya Muaf Veya
6003 Erteletmiş Veya Yedek Sõnõfa Geçirilmiş Olmak
7329 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlõğõ)

Rate