You are on page 1of 3

TABLO-5B.

MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI


Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm
1101 Acil Bakõm Teknikerliği 8509 Budama ve Aşõlama 1156 Emlak ve Emlak Yönetimi
8585 Acil Yardõm Teknikerliği 1129 Büro Yönetimi 1157 Emtia Borsasõ
1102 Adalet 2103 Büro Yönetimi (Açõköğretim) 1158 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve
6352 Adalet Meslek Yüksekokulu 1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Değerlendirme
5301 Ağaç İşleri 5319 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1159 Endüstriyel Elektronik
1103 Ağõz Diş Sağlõğõ (Açõköğretim) 5329 Endüstriyel Kalõpçõlõk
1104 Ağõz ve Diş Sağlõğõ 8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlõğõ 5330 Endüstriyel Otomasyon
1105 Ambulans ve Acil Bakõm Teknikerliği 8511 Cam 1160 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
5302 Ameliyathane Teknikerliği 8511 Cam Endüstrisi 5331 Endüstriyel Seramik
1106 Anestezi 1131 Cam-Seramik 6161 Endüstriyel Tasarõm
6107 Anestezi Teknikerliği 8512 Cerrahi Teknikerliği 1162 Endüstriyel Tavukçuluk
1108 Antep Fõstõğõ Tarõmõ ve Teknolojisi 5320 Cevher Hazõrlama 1163 Endüstriyel Yönetim
5303 Antrenörlük ve Seyislik 5321 Cevher Hazõrlama ve Madencilik 1164 Et Endüstrisi
8503 Arazi Muhafaza ve Islah 5322 Cilt Bakõmõ ve Güzellik 5332 e-Ticaret
1109 Arõcõlõk 1132 Çay Eksperliği 1165 Ev Cihazlarõ Teknolojisi
1110 Aşçõlõk 1133 Çevre 5333 Ev Gereçleri
5304 At Antrenörlüğü 6134 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü 2105 Ev İdaresi (Açõköğretim)
5305 Atçõlõk İşletmeciliği 1135 Çevre Koruma 1166 Fermantasyon
5306 Av ve Yaban Hayatõ 1136 Çini İşlemeciliği 1166 Fermantasyon Teknikerliği
5307 Avrupa Topluluğu 5323 Çocuk Gelişimi 8525 Fermente Ürünler
1111 Bağcõlõk 8513 Değirmencilik 1169 Fõndõk Eksperliği
1112 Bahçe Ziraatõ 5324 Dekor Tasarõmõ 1167 Fidan ve Fidecilik
6113 Balõk Yetiştiriciliği 8514 Demiryolu Araçlarõ 1168 Fidan Yetiştirme
5308 Banka ve Sigorta Yönetimi 8515 Demiryolu İnşaatõ ve İşletmeciliği 5334 Film Yapõm Teknikleri
1114 Bankacõlõk 8516 Deniz Adamlõğõ 5335 Finans
1115 Bankacõlõk ve Sigortacõlõk 1137 Deniz Elektroniği 8526 Finans ve Muhasebe
6101 Bankacõlõk ve Sigortacõlõk (Açõköğretim) 1138 Deniz Haberleşme 5336 Fizik Tedavi
1116 Besicilik 1139 Deniz ve Liman İşletme 8527 Fotoğraf
5309 Beton Teknolojisi 8517 Denizcilik 1170 Fotoğrafçõlõk
8504 Bilgi İşlem 1140 Deri İşleme Teknolojisi 1171 Fotoğrafçõlõk ve Kameramanlõk
5310 Bilgi Yönetimi 1141 Deri Konfeksiyon 1172 Geleneksel El Sanatlarõ
2102 Bilgi Yönetimi (Açõköğretim) 5325 Deri Teknolojisi 1173 Gemi İnşaatõ
1352 Bilgi Yönetimi (İnternet) 1142 Dericilik 1174 Gemi Makineleri
5311 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalõpçõlõk 1145 Dõş Ticaret 1175 Gemi Makineleri İşletme
5312 Bilgisayar Destekli Makine 2104 Dõş Ticaret (Açõköğretim) 6176 Genel İşletme
5313 Bilgisayar Destekli Makine- 1146 Dõş Ticaret ve Avrupa Birliği 8528 Gõda Kalite ve Sağlõk Kontrol
Resim-Konstrüksiyon 8518 Diş Hekimliği-Hijyen 8528 Gõda Kalitesi ve Sağlõk Kontrolü
1117 Bilgisayar Destekli Muhasebe 1143 Diş Protez 8583 Gõda Teknikerliği
1118 Bilgisayar Destekli Tasarõm 8519 Diş Protez Teknikerliği 1177 Gõda Teknolojisi
8505 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 1144 Diş Teknik Sekreterliği 8529 Görsel İletişim
5314 Bilgisayar Destekli Yayõncõlõk 1147 Diyaliz 8502 Grafik-Grafik Tasarõmõ
1119 Bilgisayar Donanõmõ 8520 Doğal Gaz ve Isõtma 8530 Gümrük İşleri
8501 Bilgisayar Operatörlüğü 8520 Doğalgaz ve Isõtma 1178 Gümrük İşletme
1120 Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği 1148 Doğalgaz, Isõtma ve Sõhhi Tesisat 1179 Güverte
1121 Bilgisayar Programcõlõğõ Teknolojisi 1180 Haberleşme
1353 Bilgisayar Programcõlõğõ (İnternet) 8521 Dokuma 1181 Haberleşme Teknolojisi
8506 Bilgisayar Programlama 5326 Dokumacõlõk ve El Sanatlarõ 1182 Halõ ve Kilim
8507 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi 6149 Döküm 1183 Halõcõlõk
1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1150 Duvar Süsleme Sanatlarõ 1184 Halõcõlõk ve Desinatörlüğü
1123 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 8582 Ebelik 1185 Halkla İlişkiler
1124 Bilgisayarlõ Muhasebe ve Vergi 8522 Ekmekçilik 2106 Halkla İlişkiler (Açõköğretim)
Uygulama 8523 El Basmacõlõğõ 1186 Halkla İlişkiler ve Reklamcõlõk
8508 Bilişim-Yönetim 1151 El Sanatlarõ 8531 Halkla İlişkiler ve Tanõtõm
5315 Bitki Koruma 1152 Elektrik 1187 Harita
1125 Bitkisel Üretim 1153 Elektrik-Elektronik 1188 Harita Kadastro
5316 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve 8524 Elektrik-Elektronik Teknikerliği 8546 Harita Teknikerliği
Pazarlama 1154 Elektronik 1189 Harita ve Maden Ölçme
1126 Biyokimya Teknikerliği 6155 Elektronik Haberleşme 1190 Hasat Sonrasõ Teknolojisi
1127 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 5327 Elektronik Ticaret 1191 Hastane Yönetimi ve Organizasyon
5317 Borsa ve Finans 5328 Elektronörofizyoloji 8532 Hava Kontrolörlüğü
6128 Boya Teknolojisi 8532 Hava Kontrolörü
5318 Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri

137
TABLO-5B. MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm
8533 Hayvan Yetiştiriciliği 1225 Laboratuvar 6265 Pamuk Eksperliği ve İplikçilik
1192 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlõğõ 8543 Lastik 5354 Pamuk Pazarlama ve İplikçilik
1193 Hayvansal Üretim 8543 Lastik Endüstrisi 1266 Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker
1194 Hazõr Beton Teknolojisi 1226 Lastik Teknolojisi Teknolojisi
1195 Hazõr Giyim 1227 Lastik-Plastik 5355 Para ve Sermaye Yönetimi
1196 Hazõr Yemek ve Aşçõlõk 5346 Lojistik 1267 Patoloji Laboratuvar
5380 Hemşirelik 1228 Maden 1268 Pazarlama
6197 Hidroelektrik Santrallarõ 5347 Maden ve Cevher Hazõrlama 8553 Pazarlama ve Satõş
1198 Hidroterapi 1229 Mağaza İşletmeciliği 1269 Perakende Satõş ve Mağaza Yönetimi
1199 Host ve Hosteslik 1230 Mahalli İdareler 1270 Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi
1199 Host ve Hosteslik (Otobüs) 2108 Mahalli İdareler (Açõköğretim) 5356 Perfüzyon
1200 İklimlendirme-Soğutma 1231 Mahalli İdareler (Zabõta) 6271 Personel Yönetimi
8584 İkram 1232 Makine 8554 Petrokimya
2107 İlahiyat (Önlisans) (Açõköğretim) 1233 Makine Yağlarõ ve Yağlama Teknolojisi 1272 Petrol Sondajõ ve Üretimi
5337 İletişim ve Halkla İlişkiler 1234 Makine-Resim Konstrüksiyon 1273 Peyzaj
5338 İnsan Kaynaklarõ 1235 Maliye 1274 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri
1201 İnşaat 1236 Mantarcõlõk 1275 Peyzaj ve Süs Bitkileri
8535 İnşaat Teknikerliği 5348 Masaüstü Yayõncõlõk 1276 Piyasa Araştõrmalarõ ve Pazarlama
6202 İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama 1237 Matbaacõlõk 1277 Piyasa Araştõrmalarõ ve Reklamcõlõk
Teknolojisi 5349 Matbaacõlõk ve Baskõ Teknikleri 1278 Plastik Teknolojisi
8536 İnternet İle Pazarlama 6238 Mekatronik 1279 Protez ve Ortez
1203 İpek Böcekçiliği 1239 Mermer Teknolojisi 6286 Radyo TV Yayõmcõlõğõ
5339 İş İdaresi (Açõköğretim) 1240 Mermercilik 1282 Radyo ve Televizyon Programcõlõğõ
1204 İş Makineleri 1241 Metal İşleri 1283 Radyo ve Televizyon Tekniği
5340 İş ve Uğraşõ Terapisi 1242 Metalografi ve Malzeme Muayenesi 1284 Radyo ve Televizyon Yayõmcõlõğõ
1205 İşçi Sağlõğõ ve İş Güvenliği 1243 Metalurji Malzeme 1280 Radyo ve TV Yayõmcõlõğõ
5341 İşletme 6244 Meyve-Sebze İşleme 1281 Radyoloji
1206 İşletme Organizasyonu ve Çiftlik 8544 Mimari Dekoratif Sanatlar 1282 Radyo-Televizyon Programcõlõğõ
Yönetimi 1245 Mobilya ve Dekorasyon 1283 Radyo-Televizyon Tekniği
1207 İşletmecilik 1246 Moda Tasarõmõ 1284 Radyo-Televizyon Yayõmcõlõğõ
8537 İtfaiyecilik ve Sivil Savunma 1248 Moda-Konfeksiyon 1285 Radyoterapi
1208 İtfaiyecilik ve Yangõn Güvenliği 8545 Motor 6286 Radyo-TV Yayõmcõlõğõ
1209 İthalat-İhracat 1249 Muhasebe 8556 Rafineri
1210 Jeoteknik Teknikerliği 2109 Muhasebe (Açõköğretim) 1287 Rafineri ve Petrokimya
5342 Jokeylik 1250 Mutfak Yönetimi 1288 Raylõ Sistemler Teknolojisi
1211 Kağõt ve Kağõt İşleme Teknolojisi 5350 Nalbantlõk 1289 Reklamcõlõk Yönetimi
1212 Kağõtçõlõk 1251 Odiometri 1290 Restorasyon
1213 Kalõpçõlõk 1251 Odyometri 1291 Restorasyon ve Konservasyon
1214 Kalite Kontrol 5351 Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2110 Sağlõk Kurumlarõ İşletmeciliği
1215 Kanatlõ Hayvan Yetiştiriciliği 1252 Optisyenlik (Açõköğretim)
1216 Karayolu Ulaşõmõ ve Trafik 8547 Optometri 8557 Sağlõk Laboratuvarõ
8538 Kargo 5352 Organik Tarõm 8558 Sağlõk Memurluğu
8538 Kargo Hizmetleri 1253 Orman İşletmeciliği 8559 Sağlõk Teknikerliği
6217 Kaynak Teknolojisi 8548 Orman Ürünleri 5357 Sahne Tasarõmõ
8539 Kaynakçõlõk 8549 Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi 6292 Satõş ve Reklam Yönetimi
8540 Kesim ve Et 1254 Orta Kademe Yöneticiliği 1293 Satõş Yönetimi
8540 Kesim ve Et Endüstrisi 1254 Orta Kademe Yöneticilik 5358 Satõş Yönetimi (Açõköğretim)
1219 Kõymetli Taş ve Metal İşlemeciliği 1255 Otel Yöneticiliği 5359 Savunma ve Güvenlik
1218 Kimya 1256 Oto Boya Karoseri Doğrultma 1294 Sebze Üretimi
1247 Kimya Teknolojisi Teknikerliği 8560 Sekreterlik
1220 Konfeksiyon (Hazõr Giyim) 1257 Oto Elektrik-Elektronik 5360 Selüloz ve Kağõt Teknolojisi
8541 Konservasyon 1258 Oto Motor Teknolojileri 1295 Selüloz ve Kağõtçõlõk
1221 Kontrol Sistemleri Teknolojisi 6259 Otobüs İşletmeciliği 1296 Seracõlõk
8542 Kontrol ve Ölçü Aletleri 1260 Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlõk) 1297 Seracõlõk ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
1222 Kooperatifçilik 8551 Otomasyon 8561 Seracõlõk-Budama ve Aşõlama
5343 Kostüm Tasarõmõ 1261 Otomotiv 1298 Seramik
6223 Kozmetik Teknolojisi 8552 Otomotiv Endüstrisi 1299 Serigrafi
5344 Kuaförlük 1262 Otomotiv Satõş Sonrasõ Hizmet 1300 Seyahat İşletmeciliği
1224 Kuyumculuk ve Takõ Tasarõmõ 1263 Otomotiv Tasarõm ve İmalat 1301 Seyahat İşletmeciliği ve Tur
5345 Laborant ve Veteriner 1264 Örme Operatörlüğü
Sağlõk (Açõköğretim) 5353 Özel Güvenlik ve Koruma

138
TABLO-5B. MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm
1302 Seyahat ve Tur İşletmeciliği 1319 Taş İşlemeciliği 1339 Turizm Yönetimi
8562 Sõğõr Yetiştiriciliği ve Besiciliği 1320 Taş ve Metal İşlemeciliği 8575 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği
1304 Sõhhi Tesisat 1321 Tavukçuluk 1338 Turizm-Otelcilik
8563 Sõhhi Tesisat ve Doğalgaz 1322 Teknik Seramik 1340 Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği
1303 Sigortacõlõk 1323 Tekstil 5371 Uçak Elektriği
1305 Sivil Hava Ulaştõrma İşletmeciliği 1324 Tekstil Baskõ 5372 Uçak Elektroniği
8564 Soğutma Tesisatçõlõğõ 1325 Tekstil Dokuma 5373 Uçak Gövdesi
8564 Soğutma Tesisatõ 1326 Tekstil İplikçilik 5374 Uçak Motoru
8565 Soğutma ve Havalandõrma 8569 Tekstil ve Halõ Makineleri 1341 Ulaştõrma
6306 Sondajcõlõk 6327 Telekomünikasyon 5375 Uluslararasõ Lojistik
2111 Sosyal Bilimler (Açõköğretim) 8570 Termik Santral Makineleri 1342 Uluslararasõ Taşõmacõlõk Yönetimi
1307 Su Ürünleri 8571 Termik Santrallerde Enerji Üretimi 5376 Uluslararasõ Ticaret
5361 Sualtõ 1328 Tesisat Teknolojisi 1343 Uluslararasõ Ticaret Yönetimi
5362 Subtropik İklim Bitkileri 1329 Tõbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1344 Un Üretim Teknolojisi
1308 Sulama Teknolojisi 1330 Tõbbi Laboratuvar 8576 Uygulamalõ İngilizce ve Rehberlik
8566 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 1331 Tõbbi Mümessillik ve Pazarlama 1345 Uygulamalõ İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
1309 Süt Hayvancõlõğõ 1332 Tõbbi ve Aromatik Bitkiler 1346 Uygulamalõ Takõ Teknolojisi
1310 Süt ve Ürünleri 1333 Ticaret ve Yönetim 1347 Yağ Endüstrisi
1311 Takõ Tasarõmõ ve Süs Taşlarõ 1334 Tohumculuk 8577 Yalõtõm Teknolojisi
İşlemeciliği 8572 Turist Rehberliği 1351 Yapõ Donatõm Teknolojisi
1312 Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu 8573 Turizm 1348 Yapõ Ressamlõğõ
8567 Tapu ve Kadastro 5367 Turizm Animasyonu 5377 Yapõ Tesisat Teknolojisi
5363 Tarõm (Açõköğretim) 1335 Turizm İşletmeciliği 5378 Yatçõlõk ve Yat İşletmeciliği
1313 Tarõm Alet ve Makineleri 1336 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 1349 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme
5364 Tarõm İşletmeciliği ve Pazarlama 8574 Turizm Otel Yöneticiliği 8578 Yemek Pişirme Teknikleri
ve Depolanmasõ 1337 Turizm Rehberliği 8579 Yer Hizmetleri
8568 Tarõm Makinalarõ 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği 8580 Yerel Yönetimler
8568 Tarõm Makineleri 5369 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1350 Yiyecek İçecek İşletmeciliği
5365 Tarõm Ürünlerinin Muhafazasõ (Açõköğretim) 8581 Zeytin Endüstrisi
5366 Tarõmsal İşletmecilik 8574 Turizm ve Otel Yöneticiliği 5379 Zeytin Yetiştiriciliği ve
1314 Tarõmsal Kooperatifçilik 1338 Turizm ve Otelcilik Değerlendirilmesi
1315 Tarõmsal Laboratuvar 2112 Turizm ve Otelcilik (Açõköğretim) 9005 Diğer (Belli alanlara tanõnan
1316 Tarõmsal Pazarlama 5370 Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ayrõcalõklardan yararlanamazlar.)
1317 Tarõmsal Sulama Yönetimi
1318 Tarla Bitkileri

139

Rate