You are on page 1of 2

TABLO-5C.

MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI


Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm
3523 Acil Tõp Teknisyenliği 1292 Çocuk Gelişimi ve Bakõmõ 1642 Gemi Yapõmõ
1024 Adalet 1292 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1657 Genel Hizmetler (Demiryolu)
1018 A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 2844 Çok Programlõ Liselerin Anadolu İmam 3283 Genel Kültür
1039 Ağaç İşleri Hatip Programõ 2823 Genel Ziraat
3544 Ağõrlama ve Gõda Teknolojisi 2844 Çok Programlõ Liselerin İmam Hatip 1155 Gõda Analizi
3681 Ahşap Yat İnşa Programõ 1155 Gõda Kontrol ve Analizleri
3681 Ahşap Yat İnşaa 1306 Değirmencilik 3455 Gõda Teknolojisi
1045 Alt Yapõ 1547 Dekoratif El Sanatlarõ 1663 Giyim
1045 Alt Yapõ (İnşaat) 1327 Dekoratif Resim 1663 Giyim Teknolojisi
2844 Anadolu İmam Hatip Lisesi 3428 Dekoratif Sanatlar 1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarõ
1051 Anestezi 3722 Deniz Astsubay Hazõrlama Okulu 1684 Grafik
1051 Anestezi Teknisyenliği 3387 Deniz Turizmi 1684 Grafik Sanatlar
3942 Animatörlük 1381 Deniz ve Liman İşletme 3978 Grafik Tasarõm
1072 Aşçõlõk 1369 Deri - Hazõr Giyim 1699 Güverte
3791 Ayakkabõ Teknolojisi 1369 Deri Konfeksiyon 1704 Güverte - Avlama
1093 Ayakkabõcõlõk 3084 Deri Teknolojisi 3811 Halkla İlişkiler ve Tanõtõm
1107 Bankacõlõk 1396 Dõş Ticaret 1719 Harita ve Kadastro
3559 Baskõ (Ofset Baskõ-Tipo Baskõ) 1401 Dil ve Edebiyat 1725 Hayvan Sağlõğõ
1113 Beden 1416 Diş Protez Teknisyenliği 3119 Hazõr Giyim
1128 Besin Endüstrisi 1422 Dizgi 1746 Hemşirelik
1134 Besin Endüstrisi - İşleme 1437 Dokuma 3826 Heykel
1155 Besin Kontrol ve Analizleri 1443 Döküm 3214 Hidrolik ve Pnömatik
1149 Besin Teknolojisi 1443 Dökümcülük 3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1161 Besin Teknolojisi - Kurum Beslenmesi 3434 Döşemecilik 3984 Host ve Hosteslik
1176 Besin Teknolojisi - Pastacõlõk 3963 Düz Örgü (Triko) 1752 Hukuk Sekreterliği
1149 Besin Teknolojisi Gõda Kontrol ve 1464 Ebelik 3235 İç Mekân Düzenleme
Analizleri 3606 Ebelik - Hemşirelik 3235 İç Mekan Tasarõm
1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol 1479 Edebiyat 3235 İç Mekân Tasarõmõ
ve Analizleri 1485 Eğitim Araçlarõ 3497 İletişim
1589 Beslenme ve Ev Yönetimi 1547 El Sanatlarõ 3523 İlk Yardõm ve Acil Bakõm Teknisyenliği
1197 Bilgiişlem 1547 El Sanatlarõ Teknolojisi 2844 İmam Hatip Lisesi
1202 Bilgisayar 1547 El Sanatlarõ ve Çiçek 2844 İmam Hatip Lisesi (Y. Dil Ağõrlõklõ)
3957 Bilgisayar Destekli Endüstriyel 1532 El ve Makine Nakõşlarõ 2844 İmam Hatip Okulu
Modelleme 1491 Elektrik 1767 İnşaat
3015 Bilgisayar Donanõm 1505 Elektrik - Elektronik 1773 İnşaat-Üst Yapõ
1217 Bilgisayar İşletimi 1526 Elektromekanik Taşõyõcõlar 1788 İplik
1217 Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği 1511 Elektronik 1788 İplikçilik
3853 Bilgisayar Programcõlõğõ 3324 Emlak Komisyonculuğu 1808 İş Makineleri
3021 Bilgisayar Yazõlõm 1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon 1808 İş Makineleri Bakõm ve Onarõm
3868 Bilgisayarlõ Muhasebe 3104 Endüstriyel Boyacõlõk 4087 İş Makineleri Operatörlüğü
3036 Bilgisayarlõ Nümerik Kontrol (CNC) 1443 Endüstriyel Döküm 1814 İşletme
3318 Borsa Hizmetleri 1568 Endüstriyel Elektronik 1814 İşletmecilik (Demiryolu)
2892 Boya - Baskõ - Desen 3785 Endüstriyel Mekanik 1829 İzabe
1223 Boya Apre 1568 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 3737 Jandarma Astsubay Hazõrlama Okulu
3696 Boya Teknolojisi (Elektronik) 2618 Kadõn Terziliği
1238 Büro Hizmetleri 3785 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 1835 Kalõp
3675 Büro Yönetimi (Mekanik) / Makine 1835 Kalõpçõlõk
3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2618 Erkek Terziliği 2583 Kalite Kontrol (Tekstil)
2969 Cam İşlemeciliği 1574 Ev Ekonomisi 2838 Kara Astsubay Hazõrlama Okulu
1244 Cer (Demiryolu) 3847 Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek 3339 Kat Hizmetleri
1903 Cilt Bakõmõ ve Güzellik Lisesi) 3999 Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
1903 Cilt Bakõmõ ve Kuaförlük 1678 Ev ve Giyim Aksesuarlarõ 1856 Kimya
1259 Cilt ve Serigrafi 1589 Ev Yönetimi 3057 Klasik Ciltçilik
1259 Ciltleme ve Serigrafi 1589 Ev Yönetimi Beslenme 1862 Klasik Fen
2948 Çay Teknolojisi 1589 Ev Yönetimi ve Beslenme 3119 Konfeksiyon
1265 Çevre Sağlõğõ 1595 Fen 3701 Konfeksiyon Makineleri Bakõm ve
1265 Çevre Sağlõğõ Teknisyenliği 1595 Fen Bilimleri Onarõm
1271 Çini Desinatörlüğü 1609 Fotoğraf ve Klişe 3256 Konservasyon
1271 Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik) 3805 Fotoğrafçõlõk 2906 Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
1286 Çinicilik ve Seramik 1615 Gazetecilik 1883 Kooperatifçilik
1286 Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 1621 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakõmõ ve
1286 Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme) 3449 Gemi İnşaa Epilasyon
1292 Çocuk Gelişimi 1636 Gemi Makineleri

140
TABLO-5C.MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI
Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm Kod Alan/Kol/Bölüm
1918 Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakõmõ ve 3476 Plastik Teknolojisi 2645 Tesis İşletmeciliği
Yapõmõ 3262 Proses 3517 Tesisat Teknolojisi
1161 Kurum Beslenmesi 3277 Radyo Televizyon 3167 Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Doğalgaz)
1924 Kuyumculuk 2253 Radyoloji 3654 Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Sõhhi
3393 Kuyumculuk Takõ Tasarõmõ 2253 Radyoloji Teknisyenliği Tesisat)
4003 Kuyumculuk Teknolojisi 2268 Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarõ 3152 Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Tesisat)
1939 Kütüphanecilik 3277 Radyo-Televizyon 3152 Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz İç
1945 Laborant 2274 Reprodüksiyon ve Klişe Tesisatçõlõğõ)
1951 Laboratuvar 2295 Resepsiyon 3152 Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz
1951 Laboratuvar Teknisyenliği 2295 Resepsiyon (Ön Büro) Şebeke Tesisatçõlõğõ)
3131 Lastik Teknolojisi 2289 Resim 3167 Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz
1972 Maden 2749 Resim (Anadolu Kõz Meslek L, Yakõcõ Cihazlarõ Bakõm ve Onarõmõ)
3345 Mahalli İdareler Kõz Meslek L.) 2651 Tesisler (Demiryolu)
1987 Makine 2309 Restorasyon 2666 Tesviye
3909 Makine (Tarõm Meslek Lisesi) 3612 Sağlõk Astsubay Hazõrlama Okulu 3538 Tõbbi Sekreterlik
2933 Makine Model 2315 Sağlõk Memurluğu 2672 Tõp Elektroniği
1993 Makine Ressamlõğõ 3298 Sanat 2687 Tõp Sekreterliği
3874 Makine-Tarõm Teknolojisi 3627 Sanat (Müzik) 2693 Ticaret
2006 Maliye 3633 Sanat (Resim) 2871 Ticaret Liselerini Alan Ayrõmõ Olmadõğõ
2012 Matbaa 3764 Sanat (Tiyatro) Dönemde Bitirenler
2012 Matbaacõlõk 2399 Sanayi Boyacõlõğõ ve Uygulama Tekniği 2707 Tipo Baskõ
2033 Matematik 4024 Satõş Yönetimi ve Reklamcõlõk 2707 Tipo Baskõ Serigrafi
3915 Mekatronik 2321 Sekreterlik 4039 Triko Desen
3173 Mermer Teknolojisi 2336 Seramik 4045 Triko Konfeksiyon
3173 Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçõlõğõ) 2342 Seramik Sanatõ 3366 Trikotaj
2048 Metal İşleri 2357 Servis 4051 Tur Operatörlüğü
2054 Metalurji 2357 Servis Hizmetleri 2713 Turizm
2054 Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 3208 Seyahat Acentacõlõğõ 3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
2069 Meteoroloji 3208 Seyahat Acenteciliği 3303 Türkçe - Matematik
2859 Mõzõka Astsubay Hazõrlama Okulu 2378 Sõhhi Tesisat 3669 Uçak Bakõm Teknisyenliği ve Gövde
2075 Mikroteknik 2384 Sõhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isõtma Motor
2081 Mobilya ve Dekorasyon 2399 Sõnai Boya 3669 Uçak Bakõm Teknisyenliği ve Havayolu
3241 Moda (Giysi) Tasarõm 2404 Sõnõf Öğretmenliği Teknisyenliği (Gövde Motor)
2096 Moda Resmi 3351 Sigortacõlõk 2927 Uçak Bakõmõ Teknisyenliği ve Elektroniği
3241 Moda Tasarõm 2912 Soğutma ve İklimlendirme 2927 Uçak Bakõmõ ve Elektroniği
2101 Model 2425 Sosyal Bilimler 2927 Uçak Elektroniği
2101 Modelcilik 2431 Sosyal Bilimler ve Edebiyat 2728 Uçak Motorlarõ
2122 Monitörlük 2446 Spor 2734 Uçak Motorlarõ Bakõm ve Onarõmõ
2137 Motor 2452 Su Ürünleri 2749 Uygulamalõ Resim (Anadolu Kõz Meslek L,
2137 Motor (Benzinli) 2452 Su Ürünleri - İşleme Kõz Meslek L)
2137 Motor (Dizel) 2452 Su Ürünleri - Üretme 1773 Üst Yapõ
2143 Muhasebe 3373 Süs Bitkileri 1773 Üst Yapõ - İnşaat
2158 Mutfak 3648 Süsleme Taşçõlõğõ 2755 Veteriner Sağlõk
2164 Müzik 3063 Şekillendirme ve Desenleme 2755 Veteriner Sağlõk Teknisyenliği
2179 Nakõş 2494 Tabii Bilimler 3889 Veteriner-Laboratuvar
3036 Nümerik Kontrollü Makineler(CNC) 2508 Tapu Kadastro 2761 Yabancõ Dil
2185 Ofset Baskõ 2514 Tarõm 2776 Yapõ
2185 Ofset Baskõ Serigrafi 3874 Tarõm Teknolojisi 2776 Yapõ (Kâgir-Ahşap)
2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği 3565 Tasarõm Teknolojisi 2797 Yapõ Ressamlõğõ
4018 Otel İşletmeciliği 3565 Tasarõm ve Teknolojisi 2776 Yapõcõlõk
2205 Otelcilik ve Turizm 2535 Tekstil 3832 Yaşlõ Hizmetleri
2211 Otomatik Kumanda 3146 Tekstil (Örme Teknolojisi) 3779 Yat Kaptanlõğõ
2865 Öğretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil) 2541 Tekstil Boya - Apre 2802 Yol (Demiryolu)
2295 Ön Büro 2892 Tekstil Boya - Baskõ - Desen 2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliği
2598 Örgü Teknolojisi 1437 Tekstil Dokuma 4066 Yuvarlak Örgü (Penye)
2598 Örme 1788 Tekstil İplik 3758 Zabõt Katipliği
3366 Örme Hazõr Giyim 1788 Tekstil İplikçilik 2823 Ziraat
2598 Örme Teknolojisi 2583 Tekstil Kalite Kontrol 9009 Diğer (Belli alanlara tanõnan
1176 Pastacõlõk 3586 Tekstil Konfeksiyon ayrõcalõklardan yararlanamazlar.)
2232 Petrokimya 2598 Tekstil Örme
3895 Peyzaj 3188 Tekstil Tasarõmõ
3476 Plastik İşleme 2603 Telekomünikasyon
2247 Plastik Sanatlar 2618 Terzilik

141

Rate