Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Javne Potrebe u Kulturi 11

Javne Potrebe u Kulturi 11

Ratings:
(0)
|Views: 1,052|Likes:
Published by redakcija8225

More info:

Published by: redakcija8225 on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 
R E P U B L I K A H R V A T S K AG R A D Z A G R E BGRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I ŠPORTZagreb, Ilica 25
KLASA: 400-02/11-01/3URBROJ: 251-10-31-11-2Zagreb, 07.02.2011.
PROGRAM JAVNIH POTREBAU KULTURI ZA 2011.-RAZRADA-
Zagreb, 07.02.2011.
 
SADRŽAJ:
UVOD.................................................................................................................................3A) KULTURNI PROGRAMI I PROJEKTI...................................................................5
1. INFORMACIJSKE DJELATNOSTI, BAŠTINA IZAŠTITA KULTURNIH DOBARA.........................................................................................5
na djelatnost i književni programi......................................................................51.2.
asopisi i novine u kulturi..............................................................................................261.3. MUZEJSKA DJELATNOST I UMJETNI
Č
KE ZBIRKE.............................................481.3.1. Muzejska djelatnost..................................................................................................481.3.2. Umjetni
ke zbirke-donacije Gradu Zagrebu............................................................60
2. IZVEDBENE DJELATNOSTI: SCENA I GLAZBA...........................................................69
3. LIKOVNA DJELATNOST, FILMSKA KULTURA I AUDIO-VIZUALNIMEDIJI...................................................................................................................................104
4. CENTRI ZA KULTURU, URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH......................
138
 
KI AMATERIZAM...................................................................
167
 
Đ
Đ
2
 
PROGRAM JAVNIH POTREBAU KULTURI ZA 2011.-RAZRADA-U V O D
 Na obavljanje djelatnosti kulture i na
č
in financiranja te na donošenje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama (Narodnenovine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi(Narodne novine 96/01), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o prora
č
unu (Narodne novine 87/08), Zakona o kulturnimvije
ć
ima (Narodne novine 48/04 i 44/09), Odluke o osnivanju kulturnih vije
ć
a (Službeniglasnik Grada Zagreba 22/04 i 7/09), Kriterija za utvr 
đ
ivanje programa javnih potreba ukulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09) te odredbe posebnih zakonakoji ure
đ
uju pojedine djelatnosti kulture (Zakon o knjižnicama, Zakon o muzejima, Zakon okazalištima, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima iZakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetni
č
kog stvaralaštva).U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Kriterijima zautvr 
đ
ivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje,kulturu i šport raspisao je, u lipnju 2010. Poziv za predlaganje programa javnih potreba ukulturi Grada Zagreba za 2011. Na Poziv se prijavilo 1882 predlagatelja s 5348 programa i projekata iz jedanaest razli
č
itih podru
č
 ja u djelatnostima kulture.Primjenom Kriterija za utvr 
đ
ivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba,a na temelju stru
č
ne podloge i mišljenja kulturnih vije
ć
a iz pojedinih podru
č
 ja kulture kaostru
č
nih savjetodavnih tijela, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport je razmatrao ivrednovao, te izvršio odabir prijedloga programa koji su po provedenom postupku uvršteni uProgram javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011., a financirat
ć
e se planiranimsredstvima.Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. obuhva
ć
eno jefinanciranje 33 javne ustanove u kulturi kojima je osniva
č
Grad Zagreb, gradske ustanoveZagreb film, Galerije Klovi
ć
evi dvori osniva
č
i koje su u jednakim dijelovima Grad Zagreb iRepublika Hrvatska, Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu (suosniva
č
i su RepublikaHrvatska s udjelom 51 % i Grad Zagreb s udjelom 49 %), te brojnih programa nezavisnihorganizatora.U skladu sa Zakonom o prora
č
unu Gradski ured za obrazovanje, kulturu i športukupno planirana sredstva za djelatnost kulture za 2011. u iznosu 496.685.100,00 kn jerasporedio na dva programa prema nositeljima:
Program javnih potreba u kulturi (ustanove)
 Nositelji ovog programa su 33 javne ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osniva
č
,gradska ustanova Zagreb film, Galerija Klovi
ć
evi dvori kojoj su Grad Zagreb i RepublikaHrvatska osniva
č
i u jednakim dijelovima, te Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem suGrad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosniva
č
i.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->