Sahaja

Yoga

m e d i t a t i o n

SAHASRARA DA ADDRESS Y
SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, LE RAINCY FRANCE, MAY 5, 1982 (EXCERPTS) ,

W12

S a h a j a Yo g a – S a h a s r a r a D a y A d d r e s s

W12

S a h a j a Yo g a – S a h a s r a r a D a y A d d r e s s