LIMBAJUL DE PROGRAMARE C

++
A. ALGORITMI
A1. OBIECTELE CU CARE LUCREAZA ALGORITMII. 1. Date Datele pot fi: - numerice , care pot fi intregi sau reale ; - logice , care au doua valori TRUE (adevarat) si FALSE(fals) ; - sir de caractere , reprezinta un sir de caractere cuprins intre apostrofuri ex. 'mesaj' 2. Variabile Sunt urmatoarele tipuri de variabile: - variabile de tip intreg notate integer ; - variabile de tip real notate real ; - variabile de tip logic notate boolean ; - variabile de tip sir notate string ; Pentru ca un algoritm sa poata folosii o variabila aceasta trebuie declarata astfel: integer a, b; real c; string b. 3. Expresii O expresie este alcatuita din doi sau mai multi operanzi legati intre ei prin operatori. Operanzii reprezinta valorile care intra in calcul si care pot fii variabile sau constante. Operatorii desemneaza operatiile care se executa spre a obtine rezultatul. Pot fi aritmetici, relationali, logici 3.1. Operatori aritmetici + (adunare) ; - (scadere) ; * (inmultire) ; / (impartire) - div (impartire intreaga) - operanzii trebuie sa fie de tip intreg si furnizeaza rezultatul corect daca ambele valori ale operanzilor sunt naturale. Ex. 14 div 5 rezultatul va fi 2 (5 intra de 2 ori in 14) - mod (rest al impartirii) - operanzii trebuie sa fie de tip intreg si furnizeaza rezultatul corect daca ambele valori ale operanzilor sunt naturale Ex. 14 mod 5 rezultatul va fi 4 (restul impartirii lui 14 la 5 este 4) 3.2. Operatori relationali
<(mai mic); >(mai mare); =(egal); <>(diferit); <=(mai mic sau egal); >=(mai mare sau egal)

3.3 Operatori logici NOT (negare) ; AND (si) ; OR(sau) ; XOR (sau exclusiv)

1

A2. OPERATIILE PE CARE LE EFECTUEAZA UN ALGORITM 1. Operatii de intrare / iesire Operatia de intrare (citire) este read Operatia de iesire (scriere) este write Exemplu: real a,b,c; read a,b,c write a,b,c 2. Atribuiri Prin operatia de atribuire se retine o anumita data intr-o variabila. Tipul variabilei trebuie sa coincida cu tipul valorii atribuite, cu exceptia ca unei variabile de tip real i se poate atribui o data de tip intreg. Exemple de forma1: integer a; a:=10; real b; b:=9.55 real c; c:=8; string d; d:='limbajul C++' ; Exemple de forma 2: a) integer a,b; a:=5 b:=10; a:=b // variabilei a i se atribuie valoarea variabilei b // Dupa aceasta operatie variabila a are valoarea 10 iar variabila b ramine cu valoarea 10 b) integer a,b; a:=5 b:=10; b:=a valoarea 5 c) integer a; a:=5; a:=a+1 Dupa aceasta operatie variabilei a i se atribuie valoarea 6 (5+1=6) // variabilei b i se atribuie valoarea variabilei a // Dupa aceasta operatie variabila a ramine cu valoarea 5 iar variabilei b i se atribuie // variabila d retine valoarea de tip sir limbajul C++ // variabila c retine valoarea 8// //variabila b retine valoarea 9.55// // variabila a retine valoarea 10// // se declara variabilele a,b,c// // se citesc variabilele a,b,c// // se afiseaza valorile variabilelor a,b,c introduse de la tastatura//

2

Pentru a inversa continutul a doua variabile intre ele trebuie utilizata o variabila auxiliara care realizeaza interschimbul de valori. Exemplu: integer a,b,m; a:=1 b:=2; m:=a //variabila m preia valoarea variabilei a si devine 1// a:=b //variabila a preia valoarea variabilei b si devine 2// b:=m //variabila b preia valoarea variabilei m si devine 1// 3. Operatii de decizie Forma generala: if expresie logica then operatia1 else operatia2 endif Mod de executie: se evalueaza expresia logica, daca este adevarata se executa operatia 1, iar daca este falsa se executa operatia 2 Exemplul1. integer a, b; read a read b if a>b then write a else write b endif Se citesc valorile variabilelor a si b. Daca valoarea lui a este mai mare decit valoarea lui b se afiseaza valoarea lui a, iar daca este invers se afiseaza valoarea lui b. Exemplul 2. Se citesc patru valori reale a,b,c,d si se evalueaza expresia: a+b , c+d>0 E = a-b , c+d=0 a*b , c+d<0 real a, b, c, d, rez; read a, b, c, d if c+d>0 then rez:=a+b else if c+d=0 then rez:=a-b else rez:=a*b endif endif write rez

3

B. PRINCIPIILE PROGRAMARII STRUCTURATE
1. Structura liniara Exemplul1. Se citesc 2 valori si se afiseaza valoarea cea mai mare real a, b; read a, b if a>b then write a else write b endif Exemplul 2. Se citesc 2 valori intregi a si b si se afiseaza media lor aritmetica integer a, b real medie read a, b medie:=(a+b)/2 write medie 2.Structura alternativa Exemplul1. Se citeste o valoare intreaga. Daca aceasta este para se tipareste mesajul"am citit un numar par" integer a; read a if a mod 2 = 0 write 'am citit un numar par' endif Exemplul 2. Se citeste x numar real. Evaluati expresia: x, 2x f= 3x 4x x<0 0≤x<10 10≤x<100 x≥100

real x,f; read x; if x<0 then f:=x else if x<10 then f:2*x else if x<100 then f:=3*x else f:=4*x endif endif endif write f 4

i. Exemplu. Fie E o expresie si S o structura. daca este adevarata se executa structura S apoi se repeta executia pina ce expresia logica devine falsa. Fie o variabila i (variabila de ciclare) si doua valori intregi a(valoare initiala) si b(valoare finala) si o structura S for i:=a. Se citesc numerele naturale n1 si n2 si se calculaeaza produsul lor fara a utiliza operatorul de inmultire.3. b S repeat Variabila de ciclare i ia valoarea initiala a. si se executa structura S pina ce se ajunge la valoarea finala b Exemplu. n2. integer n1. while E do S endwhile Se evalueaza expresia logica E. Se citeste numarul natural n si se efectueaza suma primelor n numere naturale integer n. n s:=s+i repeat write s 5 .2. Structura WHILE DO Forma generala. s. Structura repetitiva 3. Structura FOR Forma generala. read n s:=0 for i:=1.1. read n1 read n2 s:=0 i:=1 while i <= n2 do s:=s+n1 i:=i+1 endwhile write s 3. s. i.

i. Calculul sumei primelor n numere naturale n>0 integer n. iar daca este adevarata se trece mai departe Exemplu.3 Structura REPEAT UNTIL Forma generala. se evalueaza expresia E.3. daca este falsa se executa din nou structura S. s. Fie o structura S si o expresie logica E repeat S until E Se executa structura S. read n i:=1 do s:=s+i i:=i+1 until i > n write s s:=0 6 .

1. La inceputul fiecarui program se specifica fisierele care contin functiile ce se utilizeaza in program astfel: # include <numefisier. cin>>l. ELEMENTELE DE BAZA ALE LIMBAJULUI C++ Un program scris in C++ este alcatuit din una sau mai multe functii. cout<<"Inaltimea=".pentru realizarea citirii se utilizeaza : cin>>nume variabila cin>>a>>b>>c . Fiecare functie are mai multe instructiuni in C++ care codifica algoritmul programului.h> void main() { int L. Instructiunile unei functii reprezinta corpul functiei si sunt cuprinse intre { }.h> #include<conio.l.h> void main() { int L. cin>>L.h. Functiile de acelasi domeniu sunt grupate in fisiere header numite si directive.C. c Exemplul 1: #include<iostream. clrscr(). b. // sterge ecranul // cout<<"Lungimea=" .scrie variabilele a. cin>>h. } 7 . cin>>L. scrieri. cout<<"Inaltimea=". b. getch(). v=L*l*h.h> #include<conio. getch().citeste variabilele a. cout<<"Latimea=".v. cout<<"Volumul este"<<" "<<v. .h. clrscr(). // in C++ sub DOS permite vizualizarea rezultatului programului// } Exemplul 2: #include<iostream. cout<<"Latimea=". Dupa numele directivelor sau a functiilor nu se pune semnul .l. Citiri . cout<<"Lungimea=" .h> Dupa specificarea directivelor trebuie scrisa functia radacina care se numeste main( ) sau void main( ). c . Dupa fiecare instructiune din corpul functiei se pune semnul . cin>>h.pentru realizarea scrierii se utilizeaza: cout<<nume variabila cout<<a<<b<<c . cin>>l.

double ( tip real care ocupa 64 biti) .float (tip real care retin si numerele zecimale . TIPURI DE DATE.1.char (tip caracter. valoare . adica pozitive) .long (tip intreg care ocupa 32 de biti) . [tip] .long double (tip real care ocupa 80 biti) 2. TIPURI REALE .6 constanta este de tip float. aceste date se pun intre doua apostrofuri ' ' ) 2.2. ocupa 32 biti) ATENTIE!! IN C++ LA SCRIEREA UNUI NUMAR ZECIMAL IN LOCUL VIRGULEI SE PUNE PUNCT .3. poarta denumirea a. 2. nume -numele constantei . are valoarea 12.tipul constantei . TIPURI INTREGI. CONSTANTE Pentru a da un nume constantelor se foloseste declaratia const care are forma: const [tip] nume=valoare . .unsigned int sau unsigned long (valorile datelor sunt fara semn.6 8 .valoarea constantei Exemplu: const float a=12.2.int (tip intreg care ocupa 16 biti) .

Forma generala e1 ? e2 : e3 Se evalueaza e1. OPERATORI DE INCREMENTARE SI DECREMENTARE. . *= .5. % (restul impartirii intregi) 3. OPERATORI LOGICI ! . > (mai mare) .negare logica . OPERATORI DE ATRIBUIRE Apare foarte frecvent si reprezinta memorarea unei valori intr-o variabila Este reprezentata prin semnul = a=3 (atribuie variabilei a valoarea 3) Se mai utilizeaza operatori de atribuire combinati: += . + (adunare) . cout<<"x=" . a=a*b este echivalent cu a*=b 3. cout<<"|x|="<<" "<<(x>=0?x:-x). %= . dupa evaluare cele 2 variabile retin 4 si 4 3.(scadere) . != (inegalitate) 3. OPERATORI RELATIONALI. * (inmultire) . OPERATORI ARITMETICI. <= (mai mic sau egal) . >= (mai mare sau egal) 3. <<= . OPERATORI C++ 3.6. daca este adevarata se executa e2.SI logic .h> #include<conio. getch(). /= . / (impartire) .2. ++ (incrementare) .3. OPERATORUL CONDITIONAL. < (mai mic) .1.4. && . OPERATORI DE EGALITATE.7. == (egalitate) . } (dupa operand) situatie in care variabila este incrementata sau decrementata dupa ce valoarea retinuta de ea intra in calcul 9 . || SAU logic 3. clrscr().3. &= . cin>>x. -. >>= Exemplu: a=a+b este echivalent cu a+=b .(decrementare) Operatorii pot fi : prefixati (in fata operandului) situatie in care variabila este incrementata sau decrementata inainte ca valoarea retinuta de ea sa intre in calcul postfixati Exemplu: Daca a si b sunt variabile de tip int care retin valorile 1 si 3 atunci: a++*b++ produce valoarea 3.h> void main() { float x. -= . dupa evaluare cele 2 variabile retin 2 si 4 ++a*++b produce valoarea 8. daca este falsa se executa e3 Exemplu: Citirea unuui numar x si tiparirea numarului |x| (modulul numarului x) #include<iostream.

cout<<"b=". cout<<"b=".b. cout<<"c=" . cin>>b.c si se afiseaza media lor aritmetica #include<iostream. float m. clrscr(). m=a. Se citesc 3 valori intregi a. cin>>b. clrscr().h> #include<conio. getch(). cout<<"a=" . Interschimbarea continutului a 2 variabile care au fost initial citite. m=float(a+b+c)/3.h> void main() { int a.D. cout<<"b="<<" "<<b.c. cin>>c. #include<iostream.b.h> #include<conio. Exemplul1. } 10 .b=m. INSTRUCTIUNILE LIMBAJULUI C++ 1. cout<<"media aritmetica ="<<" "<<m. cin>>a. INSTRUCTIUNEA EXPRESIE. getch().m.a=b. cout<<"a="<<" "<<a<<endl.h> void main() { int a. cout<<"a=" .b. } Exemplul2. cin>>a.

clrscr(). cout<<"b=".b. Se citesc coeficientii a. cin>>a. if(a>b) max=a. cout<<"a=" . else cout<<"Ecuatia are 2 solutii reale egale si negative".cin>>c. else max=b. clrscr().cout<<"c=".cin>>b. cin>>b.2. daca este falsa se executa instructiune2 Exemplul 1. daca este adevarata se executa instructiune1. cout<<"a=". Calculeaza maximul dintre 2 numere citite #include<iostream. if(d<0) cout<<"Ecuatia nu are solutii reale".b. INSTRUCTIUNEA IF. #include<iostream. } getch().cin>>a. else { if(d==0) {if(s>0) cout<<"Ecuatia are 2 solutii reale egale si pozitive". cout<<"Suma radacinilor S="<<s<<endl. cout<<"Produsul radacinilor P="<<p<<endl. cout<<"Discriminantul ecuatiei D="<<d<<endl.s.d.h> #include<math. else cout<<"Ecuatia are 2 solutii reale negative". cout<<"numarul mai mare este "<<" "<<max.max. Forma generala: if (expresie) instructiune1 else instructiune2 Se evalueaza expresia. } 11 .h> void main() { int a. b. } else if(p>0) {if(s>0) cout<<"Ecuatia are 2 solutii reale pozitive". s=float(-b/a).p. p=float(c/a). } Exemplul 2.h> void main() { float a. } else cout<<"Ecuatia are 2 solutii reale de semne opuse". getch(). c ale unei ecuatii de gradul doi si se precizeaza natura radacinilor si semnul lor.h> #include<conio.c.h> #include<conio.cout<<"b=". d=b*b-4*a*c.

cout<<"x2="<<x2<<endl. getch(). x2=(-b-sqrt(d)) / (2*a).x.cout<<"discriminantul ecuatiei este"<<" "<<sqrt(d)<<endl. cout<<"a=" . clrscr().h> #include<conio. cin>>b. d=float( b*b-4*a*c).h> void main() { float a. Rezolvarea unei ecuatii de gradul 1. cout<<"a=" .} else if (d>0) { x1=(-b+sqrt(d)) / (2*a) . } Exemplul 4.Exemplul 3. cin>>a.h> void main() { float a.} getch(). if (a!=0) {x= -b/a .x.cout<<"ecuatia are solutie unica x=x1=x2="<<" "<<x. Rezolvarea unei ecuatii de gradul 2.} else {x=float(-b/2*a). cout<<"b=". cout<<"c=" . cout<<"x1="<<x1<<endl. #include<iostream.d.b.cout<<"x="<<" "<<x.x2. else cout<<"ecuatia nu are solutie". if(d<0) {cout<<"ecuatia nu are solutii reale". } else if(b==0) cout<<"ecuatia are o infinitate de solutii".x1. cin>>c.h> #include<math.b.c. #include<iostream. clrscr(). } 12 . cin>>a.h> #include<conio. cout<<"b=". cin>>b.

. ...en se executa secventa corespunzatoare expresiei s1. unei ec...2 in functie de semnul lui ∆..... } Exemplul2. if(d>=0) { switch(d) { case 0: cout<<"Ecuatia are o solutie dubla".h> void main() { int a. #include<iostream.c.b.. default: cout<<"Am citit altceva". default:cout<<"Ecuatia are doua solutii reale diferite".cin>>b...h> #include<conio. daca este egala cu una din expresiile e1.3...cin>>a. clrscr().. de gr. case 2: cout<<"Am citit 2".... e2.. cout<<"a="...... break. break... } getch().h> #include<conio.. break. . } Se evalueaza expresie .... #include<iostream.. d=b*b-4*a*c.break...h> void main() { int i. Se afiseaza natura sol. INSTRUCTIUNEA SWITCH. } 13 . s2... cin>>i.d.break. case en : secventa n . } } else cout<<"Ecuatia nu are solutii reale". case e2 : secventa 2 . switch(i) { case 1: cout<<"Am citit 1".cout<<"c="....break. default : secventa n+1.. clrscr(). iar daca nu este egala cu una din aceste expresii se executa numai secventa n+1 Exemplul 1....... Forma generala a instructiunii: switch (expresie) { case e1 : secventa 1 ... .sn.cin>>c...cout<<"b=".

Exemplu. cout<<"x1="<<x1<<endl. daca este falsa se trece la instructiune urmatoare. de gr.instructiuni} dupa care se revine la evaluarea expresiei .h> #include<math. daca este adevarata se executa {. cin>>a. cout<<"b=". instructiuni } Se evalueaza expresie. if(d<0) {cout<<"ecuatia nu are solutii reale".. d=float( b*b-4*a*c).h> #include<conio. cout<<"c=" .h> void main() { float a.b. cin>>c..4. while(tasta!='q') { clrscr().2 si se afiseaza solutiile de "n" ori pina la apasarea tastei "q") #include<iostream. Executarea unui program intr-un ciclu repetat pana la apasarea unei anumite taste(se introduc coeficientii unei ec.x2. tasta=getch().cout<<"x2="<<x2<<endl.x1. int tasta. INSTRUCTIUNEA WHILE.} else if (d>0) { x1=(-b+sqrt(d))/(2*a) . cout<<"a=" .cout<<"ecuatia are solutie unica x=x1=x2="<<" "<<x<<endl. Aceasta instructiune permite programarea ciclurilor cu test initial..d.. Forma generala este: while (expresie) {. cout<<"Pentru iesire apasa tasta q"...x.} else {x=float(-b/2*a). cin>>b.} cout<<"Pentru continuare apasa o tasta"<<endl.. } } 14 ...c.cout<<"discriminantul ecuatiei este"<<" "<<sqrt(d)<<endl. x2=(-b-sqrt(d))/(2*a).

Exemplu: Se citeste numarul natural n si se afiseaza suma primelor n numere naturale #include<iostream. tasta=getch(). i=i+1. while(tasta!='q') { clrscr(). Forma generala este: do { instructiuni } while ( expresie ) Se executa { instructiuni } . cout<<"n=".h> #include<conio.i=1.cin>>n. daca este adevarata se executa din nou {instructiuni}.h> void main() { long n. INSTRUCTIUNEA DO WHILE. } while(i<=n). do { s=s+i. cout<<"Pentru a continua apasa o tasta"<<endl<<"Pentru a iesi din program apasa tasta 'q'". Instructiunea permite programarea ciclurilor cu test final. } } 15 . se evalueaza expresie.5. tasta. iar daca este falsa executia instructiunii do se termina. cout<<"Suma primelor n numere naturale este"<<" "<<s<<endl.s=0.

cout<<"Introduceti numarul"<<"". Pentru a iesi din acest ciclu : in DOS se tasteaza CTRL+PAUSE in WINDOWS se tasteaza CTRL +ALT + DEL Exemplul 1.cout<<"produsul="<<a<<endl. cout<<"Pentru iesire apasa tasta q". tasta=getch().h> #include<conio.h> void main() { N2 int i. eINCREMENTARE . Forma generala: for( eINITIALIZARE. se evalueaza eINCREMENTARE si se revine la evaluarea expresiei eTEST.tasta.cin>>n. INSTRUCTIUNEA FOR Se utilizeaza cel mai fracvent pentru programarea ciclurilor cu test initial. long double a. Daca expresia eTEST este vida se executa un ciclu infinit.se evalueaza la sfirsitul fiecarui ciclu pentru incrementarea variabilei de ciclare.6.b. daca este adevarata se executa instructiunea subordonata for.se evalueaza o singura data pentru initializarea variabilei de ciclare inaintea primului ciclu . while(tasta !='q') { clrscr(). eTEST .b+=i. for(i=2.n. a=b=1. Principiul de executie: Se evalueaza eINITIALIZARE (numai la prima rulare). Se introduce de la tastatura numarul n si se calculeaza suma si produsul primelor n numere #include<iostream.i++) {a*=i.i<=n. Daca eTEST este falsa se trece la urmatoarea instructiune (se termina executarea instructiunii for) Observatie. eINCREMENTARE) instructiune eINITIALIZARE .este evaluata inaintea fiecarui ciclu pentru a testa daca se executa instructiunea subordonata si reprezinta conditia de iesire din ciclu. se evalueaza eTEST . } } Observatie. Variabila n poate fi definita la inceput fara a mai trebui introdusa de la tastatura utilizand #define n valoare (comanda se scrie inainte de void main() ) 16 .} cout<<"suma="<<b<<endl. eTEST.

cin>>n. } Exemplul4.h> #include<conio. } Exemplul3. cout<<"n=". cout<<"Patratul numarului"<<" "<<i<<" = "<<b<<'\t'<< "Radicalul numarului"<<" "<<i<<" ="<<a<<endl. for(i=1 .h> void main() { char litere. 17 .a.i<=n.n. for(litere='A'.litere++)cout<<litere<<" ".litere<='Z'. Afiseaza toate patratele si radicalii numerelor naturale pina la numarul n introdus de la tastatura.i++) { a=sqrt(i) . } getch().Exemplul2.b. getch(). Afisarea literelor alfabetului #include<iostream. a=b=0.h> #include<conio. b=i*i.h> void main() { float i. #include<iostream.h> #include<math. clrscr().

INSTRUCTIUNEA CONTINUE Se utilizeaza numai in blocul instructiunilor de ciclare pentru a intrerupe executia iteratiei curente (sarind peste instructiunea urmatoare) dupa care: . INSTRUCTIUNI DE SALT 7. INSTRUCTIUNEA BREAK Se utilizeaza pentru intreruperea neconditionata a unei secvente si numai in 2 contexte: 1) in instructiunea switch pentru a marca incheierea secventei de instructiuni asociate unei selector case .3. pentru abandonarea executiei unui ciclu se utilizeaza in general functiile exit() sau return. .7.in cazul instructiunilor while si do while se continua cu testarea conditiei de ciclare. 18 . Instructiunile de salt se utilizeaza rar in C++ deoarece incalaca principiile programarii structurate. 7. for) pentru a determina iesirea fortata din ciclul respectiv. do while. Observatie. INSTRUCTIUNEA GO TO Are ca efect intreruperea secventei curente si continuarea executiei de la instructiunea care este specificata dupa go to. Observatie.in cazul instructiunii for se continua cu evaluarea expresiei eINCREMENTARE (actualizarea contorilor) si apoi a expresiei eTEST (testarea conditiei de ciclare) 7. Instructiunea break intrerupe executia de ciclare doar a blocului in care se afla.1.2. 2) intr-o instructiune de ciclare (while. fara a afecta celelalte blocuri de ciclare in cazul ciclurilor imbricate.

v[0]..34} } ..h> void main() { int a[3][3]={11...33}. } cout<<endl.v[9] a[10]. {21.1. b[20] . v[1].22.int v[10] .24}.a[9][19].21.12.13.12. {31... a[0][1].32.. Exemplul1. } getch()..i++){ for(j=0. Afisarea unei matrici cu componentele declarate initial.22..23. Un tablou poate fi initializat cu un set de valori astfel: . Tablourile por fii : simple (vector) sau multiple (matrice) Exemple: . am declarat o matrice cu 10 linii si 20 coloane cere se adreseaza astfel: a[0][0].int b[3][4]={ {11.int a[10][20] .i<3.j++) { cout<<a[i][j]<<' '. TABLOURI IN C++ Tabloul este o lista de elemente de acelasi tip plasate succesiv intr-o zona de memorie.4. .31.9} .. TIPURI DE DATE STRUCTURATE 1. for(i=0.8. componente de tip real .. int i.1.23..j.14}.33.... .E..h> #include<conio. } Rezultatul programului va fii afisarea urmatoarei matrici: 11 12 13 21 22 23 31 32 33 19 . a[0][2].j<3.. #include<iostream.13.. TABLOURI 1.int a[5]={-2..32..float am declarat un vector cu 10 componente de tip intreg care au indici intre 0 am declarat doi vectori a si b care au 10 respectiv 20 de si 9 .

#include<iostream.cin>>n. cout<<endl.m. } } cout<<"Matricea intodusa are forma:"<<endl<<'\t'<<'\t'<<'\t'<<'\t'.h> #include<conio. for(i=1.cin>>a[i]. cout<<"Introduceti numarul de coloane"<<" "<<"n=".} for(i=1.i++) { for(j=1.a[10][10].i++){ for(j=1.j<=n. se intoduc elementele matricii apoi se afiseaza matricea creata.h> void main() { int i. for(i=1.h> #include<conio.i++) cout<<"b["<<i<<"]="<<b[i]<<'\t'. Se introduc valorile componentelor unui vector a[100] si se atribuie aceste valori componentelor vectorului b[100].j++) { cout<<a[i][j]<<' '. for(i=1.j++) { cout<<"a["<<i<<j<<"]=". for(i=1. } cout<<endl<<'\t'<<'\t'<<'\t'<<'\t'.cin>>n. Se introduce numarul de linii m si numarul de coloane n ale unei matrici. } Exemplul3. cout<<"Intoduceti elementele"<<endl.i<=n.i.b[100].Exemplul2. clrscr(). cout<<"Introduceti numarul de componente n="<<" ". cout<<"Introduceti numarul de linii"<<" "<<"n=".h> void main() { int n. cin>>a[i][j].i<=n. } getch().i<=m.i<=m. clrscr(). } 20 . getch().cin>>m.n.i<=n.i++) b[i]=a[i]. #include<iostream.a[100].j.i++) { cout<<"a["<<i<<"]=".j<=n.

i++) if(v[i]<min) min=v[i].min.h> void main() { int max.i<=n. max=v[0]. for(i=1. MAXIM.n. O variabila preia continutul primei componente a vectorului (max=v[0] sau min=v[0]). cout<<"Valoarea minima citita este"<<" "<<min. Se introduc valorile componentelor unui vector si se afiseaza valoarea maxima si valoarea minima. Pentru maxim : max=v[0] . for(i=1.v[100].2. } 21 . iar in functie de conditia care se pune in program variabila va retine componenta cu valoare maxima sau componente cu valoare minima. min=v[0].1.i++) if(v[i]>max) max=v[i] . min=v[0] . cout<<"Introduceti numarul de elemente n=". 1.i++) {cout<<"v["<<i<<"]=".h> #include<conio. cin>>n.i<=n. for(i=1. MINIM. cout<<"Valoarea maxima citita este"<<" "<<max<<endl. apoi o compara pe rind cu celelalte componente ale vectorului.i<=n.cin>>v[i]. if(v[i]>max) max=v[i] Pentru minim . getch(). #include<iostream.i.}.1. if(v[i]<min) min=v[i] Exemplu. ALGORITMI FUNDAMANTALI CARE LUCREAZA CU VECTORI.2.

ELEMENTE DISTINCTE..1.i++) { cout<<"v["<<i<<"]=".j.h> #include<conio..gasit. Se citeste un vector cu n componente si se decide daca numerele citite sunt distincte (nu exista doua numere egale) sau daca nu sunt distincte (exista doua numere egale).se initializeaza o variabila gasit cu valoarea logica 0 -. cin>>v[i]. for(i=1. for(i=1.... } 22 .4.h> void main() { int v[10]..i. #include<iostream.i<=n.j<=n .n.. else cout<<"Numerele sunt distincte".n cand i=n j=n-1 . getch().....j++) if(v[i]==v[j]) gasit=1.. Pentru a rezolva problema se procedeaza astfel: . } gasit=0.3. cin>>n. cout<<"introduceti numarul de elemente n="<<" ".o variabila j retine indicele urmatoarelor componente Ex: cand i=1 j=2.o variabila i retine indicele primei componente .i++) for(j=i+1..2.. if(gasit) cout<<"Numerele nu sunt distincte".daca sunt gasite doua valori egale variabilei gasit i se atribuie vloarea logica 1 Exemplu.i<=n .2...n cand i=2 j=3.

B[10].j++) if(A[i]==B[j])gasit=1. cin>>m. clrscr().i<k. for(i=1.j. In cadrul unei multimi un element apare o singura data (o multime nu poate avea 2 valori egale).gasit. cout<<"}" . for(i=1. cin>>B[j].j++) { cout<<"B["<<j<<"]=".i++) { cout<<"A["<<i<<"]=". for(j=1. for(i=1.3. cin>>n. cout<<"Introduceti numarul de elemente n a multimii"<<" "<<"n=" . getch(). se citeste un numar intreg e .h> void main() { int A[10]. for(i=0.}. Elementele unei multimi sunt memorate intr-o variabila de tip vector.i++) { cout<<"A["<<i<<"]=". se verifica daca numarul e apartine multimii a.n.i<=m. cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii B"<<" "<<"n=".i<=m.k. Aplicatii: Exemplul 1. Se citeasc multimile A si B si se afiseaza multimea C unde C = A. if(!gasit) C[k++]=A[i].m. getch().j. } cout<<"A-B"<<" "<<"={"<<" ". } 23 .i. MULTIMI. cout<<"Introduceti elementele multimii A"<<endl.j<=n. cin>>e. Se citeste o multime A care contine n elemente numere intregi .i++) { gasit=0.2.z.gasit.j<=n.i<=n. #include<iostream.i++) for(j=i+1.i++) cout<<C[i]<<" ". cout<<"Introduceti elementele multimii B"<<endl. } Exemplul2.h> void main() { int A[10].C[10]. cin>>n. if(gasit) cout<<"Numarul"<<" "<< e<<" apartine multimii". cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii A"<<" "<<"m=".j<=n. for(i=1. } cout<<"Introduceti numarul considerat"<<" "<<"e=".B #include<iostream.h> #include<conio.n. cin>>A[i]. gasit=0.e.j++) if(A[i]==e) gasit=1. for(j=1.h> #include<conio.1. clrscr().i<=n. cin>>A[i]. k=0. else cout<<"Numarul"<<" "<<e<<" nu apartine multimii".}.i.

for(j=1. Se citesc multimile A si B si se afiseaza multimea C unde C=AUB #include<iostream.i<=m. } cout<<"AUB"<<" "<<"={"<<" ".j. apoi se listeaza multimea B si in continuare multimea A .}. cin>>A[i]. if(!gasit) C[k++]=A[i]. Exemplul3. cin>>B[j]. } Algoritmul de rezolvare este urmatorul: Se stie ca AUB = BU(A . k=0.B.i++) { gasit=0.m. cout<<"Introduceti elementele multimii A"<<endl.B[10].i<=m. cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii A"<<" "<<"m=". for(i=0. for(i=1.i<k.j<=n.i.i++) { cout<<"A["<<i<<"]=".h> #include<conio.k.Algoritmul de rezolvare este urmatorul: Pentru fiecare element din multimea A se face testul daca apartine sau nu multimii B. clrscr().gasit. cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii B"<<" "<<"n=".h> void main() { int A[10]. In final se tipareste multimea C.j++) { cout<<"B["<<j<<"]=".j++) cout<<B[j]<<" ".j<=n. for(j=1. cin>>n.B) sau AUB=AU(B . for(j=1.i++) cout<<C[i]<<" ".}. cout<<"Introduceti elementele multimii B"<<endl. cout<<"}" . Daca nu apartine este adaugat unei multimi C care initial este vida (variabila k cu valoare initiala 0 retine indicele componentei din C care va memora urmatorul element ce se adauga multimii C. cin>>m. getch().j<=n.n.j++) if(A[i]==B[j])gasit=1.A) Se determina multimea A-B la fel ca in cazul precedent.C[10]. 24 . for(i=1.

cin>>B[j].i<=m. Se citesc multimile A si B si se listeaza C unde C=A X B #include<iostream.}.n. clrscr(). #include<iostream. cin>>n. cout<<"}" . cin>>A[i]. for(i=1.j. cin>>m. } Exemplul5. for(i=0.h> #include<conio.j++) { cout<<"B["<<j<<"]=". cout<<"Introduceti elementele multimii B"<<endl.j++) { cout<<"B["<<j<<"]=".i.h> #include<conio.i++) for(j=1.B[10].i<=m. Se citesc multimile A si B si se listeaza multimea C unde C=A∩B Algoritmul de rezolvare este urmatorul: Pentru fiecare element din multimea A se face testul daca apartine sau nu multimii B. } 25 .j++) if(A[i]==B[j])gasit=1.i<=m. for(i=1. for(j=1. cout<<"Introduceti elementele multimii A"<<endl. for(j=1.i++) cout<<C[i]<<" ". cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii A"<<" "<<"m=".i++) { cout<<"A["<<i<<"]=". if(gasit) C[k++]=A[i]. for(i=1.B[10]. cin>>B[j].}. cout<<"Introduceti elementele multimii B"<<endl.i. cin>>A[i]. cout<<"Introduceti elementele multimii A"<<endl.j<=n. cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii B"<<" "<<"n=". cout<<"}" .j. getch().j<=n. cin>>m. char A[10]. k=0. for(i=1.k.}. } cout<<"AnB"<<" "<<"={"<<" ".m.i++) { cout<<"A["<<i<<"]=".h> void main() { int m. getch().j<=n.Exemplul4.i<=m.j++) cout<<"("<<A[i]<<". cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii A"<<" "<<"m=".j<=n.C[10]. cin>>n."<<B[j]<<")"<<" ". for(j=1.h> void main() { int A[10].gasit. Daca apartine este adaugat unei multimi C care initial este vida (variabila k cu valoare initiala 0 retine indicele componentei din C care va memora urmatorul element ce se adauga multimii C. cout<<"AXB"<<" "<<"={"<<" ". clrscr().n. In final se tipareste multimea C.i<k.i++) { gasit=0. cout<<"Specificati numarul de elemente a multimii B"<<" "<<"n=".}.

. ..min. getch()... } cout<<"Listez numerele in ordine crescatoare"<<endl.i++) { cout<<"a["<<i<<"]=".. for(i=1..j++) if(a[j]<min) { min=a[j].i>=1. cout<<"Introduce numarul elementelor"<<" "<<"n="..j<=n.. for(j=i+1. for(i=1..se determina minimul dintre valorile retinute incepand cu penultima pozitie si acesta este trecut pe penultima pozitie. a) Sortarea prin selectarea minimului(maximului).se determina minimul dintre valorile ratinute incepand cu pozitia 2 si acesta este trecut pe pozitia 2 prin interschimbarea continuturilor dintre cele 2 componente .. for(i=n....m. a[i]=m.n..2.. } m=a[k].. Se citeste o multime de numere si se listeaza valorile in ordine crescatoare si in ordine descrescatoare #include<iostream. k=j..cin>>n. a[k]=a[i]... for(i=1. cout<<endl<<"Listez numerele in ordine descrescatoare"<<endl.i++) { min=a[i]......i<=n... void main() { clrscr().1..k.. ..cin>>a[i].}..k=i.h> #include<conio......se determina minimul dintre toate valorile retinute incepand cu pozitia 1 si acesta este trecut pe pozitia1 prin interschimbarea continuturilor dintre cele 2 componente . Exemplul1....i..i<=n-1..i--)cout<<a[i]<<" ".... } 26 ....j...i++) cout<<a[i]<<" ". METODE DE SORTARE Se aplica pentru sortarea unor valori citite in ordine crescatoare sau descrescatoare.h> int a[10].....i<=n..4.

a[i]=a[i+1].i. a[i+1]=temp. getch(). cout<<"Introduce numarul de elemente"<<" "<<"n=".n.i++) {cout<<"a["<<i<<"]=".k.i>=1. for(i=n. for(i=1.i--)cout<<a[i]<<" ". for(i=1.i<=n-1. void main() { clrscr().i<=n. do { gasit=0.b) Sortarea prin interschimbare Se parcurge variabila intr-un ciclu do while inversand continuturile componentelor care nu sunt in ordine crescatoare(descrescatoare) Exemplu: Fie situatia initiala: 3 A[1] 1 A[2] 4 A[3] 2 A[4] Algoritmul este urmatorul: .cin>>a[i].se efectueaza a doua parcurgere si se schimba A[2] cu A[3] (deoarece 3 > 2).se efectueaza a treia parcurgere dar deoarece numerele sunt in ordine crescatoare algoritmul se incheie Exemplu: #include<iostream.h> #include<conio.h> int a[10].}. iar vectorul va arata astfel: 1 A[1] 2 A[2] 3 A[3] 4 A[4] . cout<<endl<<"Listez numerele in ordine descrescatoare"<<endl. } 1. cout<<"Listez numerele in ordine crescatoare"<<endl.cin>>n.i++) cout<<a[i]<<" ".temp. gasit=1. 27 .i<=n.gasit.3 APLICATII CARE LUCREAZA CU MATRICI. for(i=1.se efectueaza prima parcurgere si se schimba A[1] cu A[2] (deoarece 3 > 1) si A[3] cu A[4] (deoarece 4 > 2).} } while(gasit).i++) if(a[i]>a[i+1]) {temp=a[i] . vectorul va arata astfel: 1 A[1] 3 A[2] 2 A[3] 4 A[4] .

y.i++) { for(j=1.h> #include<conio. } b) Interschimbarea a 2 coloane for(i=1.i<=n. a[i][y]=temp . for(i=1. Schimbarea a 2 coloane a unei matrici #include<iostream. a) Interschimbarea a 2 linii for(j=1.j.3.1 INTERSCHIMBAREA A DOUA LINII INTRE ELE SAU A DOUA COLOANE Pentru a interschimba 2 variabile intre ele utilizam o a treia variabila de manevra care am denumit-o temp si inca doua variabile x si y carora le atribuim ca valori numerele liniilor sau a coloanelor care dorim sa le interschimbam intre ele.j<=n. SPIRALA 28 . } cout<<endl. } cout<<endl.n.i++){ for(j=1. for(i=1. } 1. cout<<"Intoduceti elementele"<<endl. cout<<"Introduceti numerele coloanelor care doriti sa le interschimbati"<<endl.j++) { cout<<"a["<<i<<j<<"]=". cout<<"Introduceti numarul de linii"<<" "<<"n=".cin>>m. } cout<<endl.temp. for(i=1.m. a[y][j]=temp .j<=n.j<=n.3.cout<<"y=".2.}} cout<<"Matricea intodusa are forma:"<<endl.j++){ cout<<a[i][j]<<' '.j++) {cout<<a[i][j]<<' '.} getch(). clrscr().cin>>n. cout<<"x=". cin>>a[i][j]. a[i][y]=temp .i++){ for(j=1.j++) { temp=a[x][j]. a[i][x]=a[i][y].cin>>x. a[x][j]=a[y][j]. cout<<"Noua matrice are forma:"<<endl. cout<<"Introduceti numarul de coloane"<<" "<<"n=".a[10][10].1.i<=m.j<=n.h> void main() { int i.i<=m. } cout<<endl.x.i++) { temp=a[i][x]. for(i=1.i<=n. } Exemplu.cin>>y.i++) { temp=a[i][x]. a[i][x]=a[i][y].i<=m.

incepand cu primul element din linia 1 in sensul acelor de ceasornic. Se cere sa se afiseze elementele tabloului in ordinea rezultata prin parcurgerea acestuia in spirala. SIRURI DE CARACTERE 29 .Se citeste o matrice patratica (numarul de linii=numarul de coloane=n). 2.

cout<<"Nr. Functii si algoritmi care lucreaza cu siruri de caractere. cin. fapt care duce la intreruperea citirii.20).i. char='\n') Observatie. Daca ar lipsii functia cin. Pentru a declara un sir de caractere se utilizeaza functia: char nume sir[nr.get(). deoarece la apasarea tastei Enter in memorie este pastrat caracterul '\n' .i++) cin>>a[i].cin>>n.h> #include<string. cin. clrscr().h> void main(){ char a[10][20]. int nr.2. Dupa tastarea unui sir de caractere .get(s1.20).get() astfel char s1[20]. } Observatie.elemente sir] Exemplu: char sir1[100] . cin.get(s2. int n. Exemplu: #include<iostream.2.} 2.get(s1.cuvinte ".1.h> #include<conio.get(vector de caractere. Inainte de citirea unui sir de caractere acesta trebuie declarat. 30 se pot scrie 10 siruri cu cate 20 caractere fiecare sir (fara spatiu) . cin.get(s2. cin.h> #include<conio.i<n.i<n.get().s2[20].clrscr().20).sa declarat sirul cu numele sir1 care poate lista 100 caractere Pentru citirea sirurilor de caractere se utilizeaza functia: cin.i++) cout<<a[i]<<endl.20]. for(i=0. cin.get() a doua citire nu ar putea fi efectuata. getch(). getch(). Se pot scrie mai multe siruri de cuvinte daca declaram o matrice de tip char char a[10][20] Exemplu: #include<iostream. la apasarea tastei Enter se intrerupe citirea .h> void main() { char s1[20].s2[20]. Citirea / scrierea sirurilor de caractere. cout<<s1<<endl<<s2. cout<<s1<<endl<<s2. Daca dorim sa introducem mai multe siruri de caractere se utilizeza cin. for(i=0.

h> void main() { char s1[100]. getch(). Exemplu: Se citeste un sir de caractere si se afiseaza numarul de caractere a sirului #include<iostream. } 2.s2[20]=" si Limbajul C++". Are rolul de a returna lungimea unui sir(fara a lua in considerare caracterul nul).2.h> 2.4. Forma generala : strlen(nume sir).sursa) Functia are roluil de a copia sirul de la adresa sursa la adreasa destinatie.100). Forma generala: strcpy(destinatie. cin. getch(). getch(). strcpy(s1.2.get(s1. Functia strncat 31 .2 Functia strcpy.s2).h> void main() { char s1[20]="Limbajul Turbo C++".h> #include<conio.2.sursa) Funtia are rolul de a adauga sirului de la adresa destinatie sirul de la adresa sursa Exemplu: #include<iostream.Pentru a utiliza functiile care lucreaza cu sirurile de caractere trebuie inclusa directiva #include<string.h> #include<conio. cout<<s1. Functia strcat. cout<<s1. Exemplu: #include<iostream. strcat(s1.h> #include<string. } 2.s2[20]="Limbajul C++".get(). } 2.s2).h> void main() { char s1[20]="Limbalul Turbo C++".h> #include<string. Forma generala: strcat(destinatie. Functia strlen. cin.1.2.h> #include<conio.h> #include<string. cout<<"Sirul citit are"<<" "<<strlen(s1)<<" "<<"caractere".3.

sursa. Functia strrchr Returneaza adresa ultimei aparitii a caracterului cautat strrchr(sir.'T'). getch(). 'caracter' ) char s1[20]="Limbajul Turbo C++".h> #include<string. } Returneaza valoarea 6 2.s2. } Exemplul2: Se tipareste indicele primei aparitii a caracterului 'u' #include<iostream.2. strncat(s1.n) Functia adauga sirului destinatie primii n octeti ai sirului sursa Exemplu: #include<iostream. cout<<s1.7. Returneaza valoarea 10 2.h> void main() { char s1[20]="Limbajul Turbo C++".'u')-s1.'u')-s1.h> #include<conio.h> #include<conio.h> void main() { char s1[20]="Limbajul Turbo C++". Functia strcmp 32 .2.6. cout<<strchr(s1.s2[20]=" si Limbajul C++". getch(). cout<<strrchr(s1.5). } 2.5.h> #include<conio.2. getch(). cout<<strchr(s1. Functia strchr Forma generala: strchr(nume sir. ' caracter ' ) Functia cauta in sirul nume sir caracterul caracter si returneaza subsirul care incepe cu prima aparitie a caracterului citit Exemplul1: se va lista Turbo C++ #include<iostream.h> void main() { char s1[20]="Limbajul Turbo C++".h> #include<string.Forma generala: strncat(destinatie.h> #include<string.

cin>>a.daca caracterul n+1 al sirului a este situat alfabetic inaintea cracterului n+1 al sirului b se afiseaza a<b . Se compara sirul a cu sirul b si se listeaza relatia dintre cele 2 siruri astfel: .daca caracterul n+1 al sirului a este situat alfabetic dupa cracterul n+1 al sirului b se afiseaza a>b .b). } Exemplul2. 33 .h> #include<conio. cout<<"Introduceti sirul a: ". if(semn<0) cout<<"a < b". else cout<<"a = b". cout<<"Introduceti sirul b: ". Se citesc n cuvinte si se ordoneaza alfabetic crescator si descrescator. sir2 ) Functia are rolul de a compara 2 siruri de caractere si va returna valoarea: < 0 daca sir1<sir2 = 0 daca sir1=sir2 > 0 daca sir1>sir2 Exemplu1.b[20]. int semn. semn=strcmp(a.daca primul caracter al sirului a este situat alfabetic dupa primul caracter al sirului b se afiseaza a>b indiferent de lungimea celor 2 siruri Exemplul1: #include<iostream.daca primul caracter al sirului a este situat alfabetic inaintea primului caracter al sirului b se afiseaza a<b indiferent de lungimea celor 2 siruri .h> #include<string. cin>>b.Forma generala strcmp(sir1. else if(semn>0) cout<<"a > b". getch().h> void main() { char a[20].daca primele n caractere sunt identice se compara caracterele n+1 .

i<n.h> #include<conio.9.a[i]). } } while(gasit). Functia strstr 34 . gasit=1.i++) cout<<a[i]<<endl. do { gasit=0.i++) if(strcmp(a[i].h> void main(){ char a[100][10].i<n. } 2. strcpy(a[i]. b[100]="Acest Lucru Nu Ma Deranjeaza".h> #include<string.i++) cin>>a[i]. for(i=0.i--) cout<<a[i]<<endl.converteste toate literele sirului s2 in litere mari Exemplu: #include<iostream. cin>>n.a[i+1])>0) { strcpy(temp. strcpy(a[i+1]. cout<<strupr(a)<<endl<<strlwr(b).#include<iostream. cout<<"Scrie numele persoanelor"<<endl.2.i>=0. cout<<"Introduceti numarul de persoane ".converteste toate literele sirului s1 in litere mici struwr(s2) .a[i+1]). int i.8.h> void main() { char a[100]="este acesta un sir?". for(i=n. cout<<"Ordinea alfabetica descrescatoare a persoanelor scrise este:"<<endl.n.temp).gasit.h> #include<string. Functiile strlwr si struwr strlwr(s1) .2.i<n-1. cout<<"Ordinea alfabetica crescatoare a persoanelor scrise este:"<<endl. getch().temp[10]. } 2.h> #include<conio. for(i=0. getch(). for(i=0.

h> a) Functia atof .converteste un sir catre tipul long double Exemplu: #include <stdlib. getch().67".12.converteste un sir catre tipul double b) Functia atold .h> #include<conio.11. cout<<"string = "<<str<<endl<<"float = "<< f.h> #include <iostream. Functia spn Forma generala: strspn(s1.converteste o valoare de tip intreg catre un sir g) Functia ltoa . TIPUL INREGISTRARE 35 .2.10.2.67". cout<<"string = "<<str<<endl<<"float = "<< n. char *str = "12345. char *str = "12345. FUNCTII UTILIZATE PENTRU CONVERSIA VALORILOR NUMERICE IN SIR La utilizarea acestor functii se introduce directiva #include<stdlib.s2) Functia returneaza numarul caracterelor din sirul s1 care nu se gasesc in sirul s2 2. n = atoi(str).Forma generala: strstr(sir1.converteste o valoare de tip long int catre un sir 3.converteste un sir catre tipul long Exemplu: #include <stdlib. } c) Functia atoi . f = atof(str). Functia strcspn Forma generala: strcspn(s1.h> #include <iostream.h> void main() { int n.converteste o valoare dubla catre un sir f) Functia itoa .h> void main() { float f.h> #include<conio. } e) Functia ecvt .s2) Functia returneaza numarul caracterelor din sirul s1 care se gasesc in sirul s2 2.converteste un sir catre tipul int d) Functia atol .sir2) Functia identifica daca sirul sir2 este subsir al sirului sir1 2.2. getch().

tip variabila nume variabila.cin>>inr.tel<<endl <<inr.prenume<<endl <<inr. } lista variabile.cin>>inr.clasa. Pentru gruparea variabilelor de mai multe tipuri utilizate pentru o inregistrare se foloseste: struct nume structura { tip variabila nume variabila.prenume[20].2.prenume[20]. Exemplu: #include <stdlib. Inregistrari simple. Inregistrari imbricate 36 . cout<<"Telefon ". cout<<"Am citit:"<<endl <<inr.clasa[10].3. cout<<"Clasa ". int tel. } 3.h> #include <iostream.inr2.nume.prenume.cin>>inr.tel. Un exemplu de stuctura: struct elev { char nume[15]. int telefon. float media. cout<<"Prenume ". cout<<"Media generala ". }inr1.nume<<" "<<inr. float med.med. getch(). nume variabila .med.h> struct elev { char nume[15]. } inr.h> #include<conio.clasa<<endl <<inr.cin>>inr.1.cin>>inr. void main() { cout<<"Nume ".

doua structuri sit1 si sit2.sit2. F. }. float note[20]. 3. } sit1.3. pe langa alte tipuri.prenume[20]. struct { int clasa. Exemplu de inregistrare imbricata: struct elev1 { char nume[15]. FISIERE 37 . Inregistrari cu structura variabila Se utilizeaza cand inregistrarile nu au format fix ci un format variabil. Tipul structurat elev1 subordoneaza . int varsta.Un tip structurat de inregistrare contine in interiorul sau alt tip structurat de inregistrare.

se utilizeaza cand data ocupa mai putin decat latimea si se precizeaza unde anume sa fie afisata .se utilizeaza la scriere si are rolul de a stabili numarul de caracatere utilizate pentru afisarea unei date.fill .fisierul se termina cu caracterul EOF .o variabila speciala numita pointer retine intotdeauna un octet al fisierului 1.datele sunt memorate sub forma unei succesiuni de caractere . . Pentru a le putea utiliza in program trebuie inclusa directiva #<iomanip. Citiri / scrieri cu format Acestea sun caracterizate prin: .caracterele sunt memorate in codul ASCII .setw (int) . 38 .precision .exe (fisier executabil) .Fisierul este o colectie de date de acelasi fel stocate pe un suport extern care are un mune si o extensie (al carei nume este in functie de tipul fisierului).left sau right .caracterul de umplere .este format din una sau mai multe linii care se termina cu caracterul newline (\n) .Ex: nume. .stabileste numarul de zecimale int care sunt afisate . stabileste numarul de zecimale care vor fi afisate pentru valoare.setprecision(int) . . nume.latime .precizie .1. wihth.stabileste caracterul de umplere char a pozitiilor ramase libere Exemplu.salt sau nu peste caractere albe .setfill(char) .stabileste latimea int pe care este afisata variabila .se utilizeaza la scriere atunci cand se foloseste o variabila reala.alinierea . FISIERE TEXT Aceste fisiere se caracterizeaza prin urmatoarele: .dbf (fisier baza de date.se utilizeaza la citire * Pentru formatarea citirii / scrierii se utilizeaza varibilele: precision . etc.width . fill Accesul la aceste varibile se face cu ajutorul unor functii speciale numite manipulatori.stanga sau drepta .h> Manipulatorii sunt inclusi in expresiile de citire/scriere astfel: .utilizat in fox). 1.se utilizeaza la scriere in cazul in care data propriuzisa ocupa mai putini octeti decat latimea si precizeaza caracterul care se afiseaza in spatiile neocupate.

showpos .pentru resetarea bitilor accesati Pentru a avea acces la comanzile cu care lucreaza flags numele lor vor fi precedate de ios:: masca este formata din una sau mai multe grupe de comenzi de forma: ios::comanda separate intre ele de operatorul logic | (SAU-pe biti) Exemplu de masca: (ios::internal | ios::showpos | ios::right) Exemplu: 39 .in cazul afisarii in hexazecimal se vor utiliza literele mari (A. getch().h> void main() { double a=0.afisarea indicatorului de baza .#include<iostream.dec .pentru setarea bitilor accesati resetiosflags(masca) .se fiseaza semnaul la stinga si numarul la drepta .showpoint .conversie in hexazecimal .F) .skipws .afisarea valorilor se face prin utilizarea formei stiintifice (1e-8) .oct .datele se tiparesc aliniate la dreapta .conversie in octal .scientific .valorile afisate sunt precedate de semn . variabila a va fi afisata cu 2 zecimale.right .showbase .B.hex . } Afisarea se poate face pe 20 pozitii . pe pozitiile ramase libere se afiseaza caracterul $ .afisarea valorilor se face prin utilizarea formai normale Variabila flags se utilizeaza in doua moduri: setiosflags(masca) ..datele se tiparesc aliniate la stanga .forteaza afisarea punctului zecimal .123456789.sunt sarite caracterele albe care preced valoarea ce trebuie citita .internal . *Pentru formatarea intrarilor / iesirilor se utilizeaza variabila: flags care utilizeaza comenzile: .h> #include<iomanip.uppercase .h> #include<conio.fixed ..conversie in zecimal .left . cout<<setw(20)<<setfill('$')<<setprecision(2)<<a.

f.2. getch().h> #include<iomanip.h> void main() { double a. d=a*b. cout<<endl.c.#include<iostream. cout<<"Introduceti al doilea numar "<<" "<<"b=".h> #include<conio. Declararea fisierelor text memorate pe suport magnetic. cout<<"Radicalul inmultirii este "<<" " <<setw(100)<<setfill(' ')<<setprecision(20) <<setiosflags(ios::left|ios::showpos|ios::fixed)<<e.d. cout<<endl.h> #include<math. cout<<"Introduceti primul numar "<<" "<<"a=". cout<<"Rezultatul impartirii "<<" "<<"a : b =" <<setw(100)<<setfill(' ')<<setprecision(10) <<setiosflags(ios::left|ios::showpos|ios::fixed)<<c. cout<<"Rezultatul inmultirii "<<" "<<"a x b =" <<setw(100)<<setfill(' ')<<setprecision(10) <<setiosflags(ios::left|ios::showpos|ios::fixed)<<d.b. 40 . cout<<endl. cout<<"Patratul inmultirii este "<<" " <<setw(100)<<setfill(' ')<<setprecision(20) <<setiosflags(ios::left|ios::showpos|ios::fixed)<<f. c=a/b. f=d*d. } 1.cin>>a.e.cin>>b. cout<<endl. e=sqrt(d).

3.h> daca utilizam acesta directiva poatei fi scoasa <iostream.Cand se lucreaza cu fisiere pe suport magnetic in program trebuie inclusa directiva: #include<fstream.daca fisierul exista el poate fi deschis numai pentru consultare .txt".deschide fisierul pentru a scrie la sfirsitul lui .fisier binar. mod_de_deschidere) Exemplu1: Declar un fisier cu numele fizic fis.ios::out).h> #include<fstream.salt la sfirsitul fisierului dupa deschiderea acestui .h> void main() { fstream f("c:\\fis. } 1. Dupa deschiderea si prelucrarea unui fisier acesta trebuie inchis astfel: nume_fisier.txt".ios::out).txt".deschide fisierul pentru scriere .h> Pentru a lucra usor asupra fisierelor sunt definite comenzile: . unul (f) pentru citire si celalat (g) pentru scriere fstream f("c:\\fis1. Exemplul2.ios::out). fstream f(nume_fisier. cu numele logic f . Prelucrarea fisierelor de tip text 41 .noreplace .close() .trunc .cin>>nume_fisier . ios::out). Se utilizeaza constructorul inplicit al clasei ofstream().in .daca fisierul care se deaschide exista in locul lui se creaza altul . g("c:\\fis2.binary . apoi se utilizeaza metoda open in forma generala Inainte de a lucra cu un fisier acesta trebuie declarat.h> #include<iomanip.out .deschide fisierul pentru citire . in cazul nostru f.ios::in).txt".txt care se va gasi in radacina (c:\\) .close() Exemplu de creare a unui fisier de tip text in c:\ : #include<iostream. getch().daschide fisierul daca acesta exista (nu se creaza altul) .app .h> #include<conio.ate .nocreate . Forma generala a declaratiei: fstream nume_logic("nume_fizic" . In cazul in care numele fisierului trebuie citit de la tastatura declaratia fisierului trebuie sa contina numele sau si trebuie plasata dupa citirea sirului respectiv astfel: char nume_fisier[20] . fisierul este declarat in vedera crearii lui (ios::out) fstream f("c:\\fis. cout<<"Numele fisierului este ". Declar doua fisiere.

ios::out). } Exemplul2.close().close(). f. } eof() nu citeste ci doar testeaza daca anterior a fost detectat Exemplul3. Creez acelasi fisier dar for fi scrise si caracterele albe.txt". Creez un fisier fis. getch(). char x.h> #include<conio. char x.txt in d:\ cu intrare de la tastatura (scriu in el de la tastatura). while(cin>>x) f<<x.h> void main() { fstream f("d:\\fis.h> #include<iomanip. Aceasta sa realizat deoarece a fost introdusa comanda resetiosflags(ios::skipws) #include<iostream. f. prelucreaza .ios::out).h> #include<conio. Afisez fisierul creat la exemplul2 42 . while(cin>>resetiosflags(ios::skipws)>>x) f<<x.h> #include<fstream.Ca sa termin scrierea apas consecutiv tastele CTRL+Z (echivalent cu EOF) #include<iostream.h> #include<iomanip.eof() Atentie! Functia sfarsitul de fisier Exemple de programe: Exemplul1.h> #include<fstream.Prelucrarea unui fisier se face dupa urmatorul algoritm: while(daca nu este sfirsit de fisier) { citeste . } Pentru a preciza sfirsitul de fisier care se testeaza in paranteza de dupa while se scrie: ! nume_fisier.txt".In acest exemplu nu sunt scrise caracterele albe(deci intre cuvintele scrise nu este spatiu.h> void main() { fstream f("d:\\fis.

} Exemplul5. Cuvantul "FINISH" se adauga la sfarsitul fisierului creat la exemplul2.close().h> #include<iomanip.h> void main() { fstream f("d:\\fis. f.txt".h> #include<iomanip.txt". char x. fstream f(fisier.h> #include<fstream. Creez un fisier al carui nume il dau de la tastatura si scriu in el. cout<<"Numele fisierului este ".ios::app).h> void main() { char fisier[10].#include<iostream. getch().txt sau d:\nume_fisier.ios::in). } Observatie: Cand scriu numele fisierului trebuie sa specific si locatia lui astfel: c:\nume_fisier. 43 . } Exemplul4. while(f>>resetiosflags(ios::skipws)>>x) cout<<x.h> #include<conio. while(cin>>resetiosflags(ios::skipws)>>x) f<<x. char x.close().h> #include<conio. f.h> #include<fstream.h> void main() { fstream f("d:\\fis.ios::out).cin>>fisier. while(cin>>resetiosflags(ios::skipws)>>x) f<<x.h> #include<iomanip. getch().h> #include<conio.txt Exemplul6. #include<iostream. getch().close(). Scriu la sfirsitul fisierului creat la exemplul2 #include<iostream. char x.h> #include<fstream. f.

strcpy(c. f<<setw(10)<<setiosflags(ios::uppercase)<<hex<<i<<endl. cout<<"Introduce numarul n= ".pozitioneaza pointerul in fisierul precizat .ios::end) .returneaza pozitia pointerului la un moment dat. f.h> void main() { fstream f("d:\\fis.inceput de fisier cur .seekp(0. f. 44 . Se convertesc primele n numere naturale in octal si hexazecimal #include<iostream.txt".#include<string.h> #include<fstream.h> void main() { fstream f("C:\\numere. f.h> #include<stdlib.cout<<c.ios::in|ios::out).h> #include<iomanip. Exemplul7.n. f<<resetiosflags(ios::skipws)<<c.h> #include<fstream. getch(). getch(). } & Functia: nume_fisier.cin>>n.tellp() .seekp(0.i++) { f<<setw(10)<<oct<<i. char c[100]. int i. } 2.h> #include<conio. f<<setw(10)<<dec<<i.i<=n.pozitia curenta in fisier & Functia : nume_fisier. Fisiere binare.primul parametru reprezinta pozitia pointerului . f>>resetiosflags(ios::skipws)>>c . }.sfarsit de fisier beg ."FINISH").ios::end).close(). for(i=1.ios::out.h> #include<iomanip.close().txt".al doilea parametru reprezinta reperul in raport de care este calculata pozitia Sunt definite trei constante: end .h> #include<conio.ios::in).

variabila este precedata de operatorul & Daca avem o variabila a de tip int* si o variabila b de tip float* nu este permisa atribuire de tipul a=b .fisierele lucreaza cu variabile de tip pointer.sizeof(p)) Prin aceste comenzi de fapt se scrie respectiv citeste continutul variabilei p .datele sunt memorate in format intern. Exemplul1. O astfel de variabila retine o anumita adresa a unei alte variabile.scrierea unei variabile de tip pointer adr_p intr-un fisier se face utilizand: nume_fisier.Caracteristici: . struct.read((char*)adr_p.write((char*) adr_p. variabila *adr_a a fost initializata cu adresa variabilei a Variabila *adr_a este de tip poiner Pentru a obtine adresa unei variabile . etc) .citirea unei variabile de tip poiter adr_p dintr-un fisier se face utilizand: nume_fisier.fisierele sunt alcatuite din mai multe inregistrari de acelasi tip (int . Ea se declara in felul urmator: int a.pentru deschiderea unui fisier binar se utilizeaza ios::binary . Se creaza un fisier binar cu n inregistrari in care fiecare inregistrare retine datele personale a unei persoane(numele. aceasta atribuire se poate face astfel a=(int*)b .varsta) 45 . numarul de caractere scrise sau citite fiind date de lungimea variabilei p prin comanda sizeof(p).prenumele.sizeof(p)) .ocupatia. *adr_a=&a . iar fisierele se termina tot cu EOF .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful