MESYUARAT JAWATAN KUASA KURIKULUM KALI PERTAMA TAHUN 2011

Tarikh : 30 Disember 2010 (Khamis) Masa : 9.00 pagi Tempat : Bilik Gerakan, SJK(T) Kalaimagal

AGENDA MESYUARAT
1. Aluan PK Kurikulum & Tadbiran 2. Perutusan Guru Besar 3. Membentang & mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 4. Perkara-perkara berbangkit 5. Isu-Isu Kurikulum: 5.1 Perlantikan Panitia & Jawatan kuasa 5.2 Analisis Peperiksaan Penggal Kedua 2010 5.3 Analisis Keputusan UPSR 2010 5.4 Post Mortem Peperiksaan Penggal Kedua 2010 5.5 Post Mortem UPSR 2010

5.6 Perancangan Strategik 2011 2013 5.7 Headcount & Post Mortem 5.8 TOV /OTI / ETR dan pengunjuran 2011 5.9 Program Peningkatan UPSR / Subjek 5.10 Rekod Pengajaran & Pembelajaran 5.11 Sukatan / HSP / Rancangan Pengajaran 5.12 Pengurusan P&P Dalam Kelas / Pengurusan kelas 5.13 Kontrak Guru 5.14 Jadual Pemantauan / Pencerapan / Penyemakan 5.15 NKRA - Agenda KPM 5.16 LINUS / PROTIM / Pemulihan

23 5.18 5.21 5.24 Peperiksaan / PBS PSS & NILAM MBMMBI & PPSMI (Bayaran BISP) KDP & Bacaan 7 unit buku ilmiah Jadual Waktu Jadual Waktu Ganti Dasar Jual/Beli Agihan Tugas Kurikulum Guru Persediaan Buka Sekolah / Hari Pertama 6.5. Hal-Hal Lain 7.20 5.22 5.17 5.19 5. Ucapan Penangguhan .

ISU ± ISU KURIKULUM .

PERLANTIKAN JKKS 2011 ‡ Perlantikan Ketua Panitia ‡ Pengerusi Jawatan Kuasa ‡ Surat perlantikan akan diedar dalam mesyuarat akan datang ‡ Berharap dapat menyumbang ke arah peningkatan subjek / bidang berkenaan .

PERUNTUKAN MATA PELAJARAN 2011 ‡ Peruntukan Mata Pelajaran ‡ Panitia boleh menyediakan anggaran perbelanjaan mengikut peruntukan ‡ Perlu mematuhi segala peraturan perbelanjaan (termasuk nota minta) ‡ Panitia juga perlu mengusahakan sumber lain kerana peruntukan ini tidak mencukupi .

ANALISIS KEPUTUSAN PENGGAL 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Peratus pencapaian kelas Bilangan lulus kuantiti / kualiti Bilangan gagal Gred Purata Perbandingan dengan TOV dan ETR .

ANALISIS PENCAPAIAN UPSR Peratus pencapaian kelas Bilangan lulus kuantiti / kualiti Bilangan gagal Gred Purata Sekolah Perbandingan dengan TOV dan ETR ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .

POST MORTEM UPSR 2010 ‡ HC 3 ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA ‡ HC 4 ETR MURID BAGI KELAS ‡ HC 5 PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH ‡ HC 6 .TARGET MURID CEMERLANG DAN LULUS SEMUA MATA PELAJARAN ‡ PM 2 .ANALISA PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN .

ANALISA PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN PEPERIKSAAN ‡ PM 3 .POST MORTEM PEP.PENGGAL II ‡ HC 3 ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA ‡ HC 4 ETR MURID BAGI KELAS ‡ HC 5 PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH ‡ HC 6 .TARGET MURID CEMERLANG DAN LULUS SEMUA MATA PELAJARAN ‡ PM 1 .POST MOTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKAL .ANALISA "POST-MORTEM" / KLINIKAL MATA PELAJARAN ‡ PM 2 .

PERANCANGAN STRATEGIK 2011 .2013 ‡ Melibatkan 8 bidang ± Kurikulum ± Kokurikulum ± Hal Ehwal Murid ± Kewangan ± Pengurusan Pejabat ± Infrastruktur / Fizikal Sekolah ± Pembangunan Sumber Manusia ± Pengurusan Perhubungan Luar .

PERANCANGAN STRATEGIK 2011 .2013 juga dicadangkan ‡ Urutan kerja penyediaan PS 2011 2013 juga telah disarankan oleh JPN Kedah ‡ Semua pihak akan dilibatkan dalam penyediaan dokumen ini ‡ Tarikh penyiapan dokumen adalah 24 Mac 2011 .2013 ‡ Format PS 2011 2013 disediakan JPN Kedah ‡ Proses penyediaan PS 2011.

PENETAPAN TOV / OTI / ETR 2011 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ HC 1 Panitia Mata Pelajaran HC 2 Panitia Mata Pelajaran HC 3 Guru Mata Pelajaran HC 4 Setiausaha Peperiksaan HC 5 Setiausaha Peperiksaan HC 6 Setiausaha Peperiksaan PM 1. 2. 3 Selepas setiap ujian Perlu disiapkan sebelum 26 Januari 2011 .

Carta Gantt. Jawatan Kuasa Kecil ‡ Sejajar dan diselaraskan dengan PS 2011 .PROGRAM PENINGKATAN SUBJEK PROGRAM PENINGKATAN UPSR ‡ Agenda wajib dalam setiap Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran ‡ Program meliputi aktiviti untuk guru dan murid ‡ Sediakan Kertas Kerja .

REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ‡ Aspek penting dalam PKB ‡ Dihantar pada hari pertama setiap minggu ‡ PK sediakan laporan penyemakan RPP setiap minggu ‡ Jadual penghantaran akan disediakan ‡ Refleksi .rujuk panduan yang diedarkan ‡ Semua ruang perlu diisi lengkap ‡ Sentiasa dikemaskini untuk pemantauan .

edu.kedah.SUKATAN / HSP / RANCANGAN TAHUNAN ‡ Tahun 1 Sukatan baru (KSSR) ‡ Boleh dimuat turun dari www.my ‡ Kelas lain masih menggunakan sukatan / HSP sedia ada ‡ Perlu sentiasa dibawa bersama sewaktu p&p ‡ KSSR penentuan standard disediakan sendiri .

berfungsi ‡ JK Kelas diwujudkan membantu proses p&p . ceria.PENGURUSAN P&P ‡ Tanggung jawab dilaksanakan dengan jujur dan amanah ‡ Utamakan keberkesanan proses p&p ‡ Tiada gangguan & kurangkan pergerakan ‡ PEMBELAJARAN menjadi agenda penting ‡ Sudut mata pelajaran disenggara dengan baik ‡ Pengurusan bilik darjah bersih.

KONTRAK GURU ‡ Diwajibkan dalam PKB ‡ Akan dirujuk sewaktu pencerapan / penyemakan latihan murid ‡ Perlu disediakan sebelum 26 Januari 2011 ‡ Sejajar dengan kalender sekolah / kemahiran diajar / jenis & bilangan latihan ‡ Bekalkan sesalinan ke pejabat .

Guru Senior juga akan dilibatkan ‡ Tujuan membantu / memberi tunjuk ajar .JADUAL PEMANTAUAN / PENCERAPAN / PENYEMAKAN LATIHAN MURID ‡ Akan disediakan dan dibekalkan dalam minggu pertama ‡ Kekerapan akan ditingkatkan untuk memastikan keberkesanan p&p / program lain ‡ Bersedia juga untuk pemantauan dari semasa ke semasa ‡ GB dan semua PK terlibat ‡ Guru.

NKRA ‡ Merupakan antara agenda penting KPM ‡ Guru-guru perlu memberi keutamaan dan berusaha menjayakannya ‡ 4 aspek yang dititikberatkan : ± Prasekolah ± LINUS (Literasi & Numerasi) ± Tawaran Baru ± Sekolah Berprestasi Tinggi .

TAMIL (MARUMALARCHI) TAHUN 2 & 3 .PENGUASAAN 3M ‡ LINUS Penguasaan sepenuhnya kumpulan pertama menjelang 2012 SASARAN KPM 2010 LITERASI NUMERASI 90% 90% PENCAPAI AN 86.6 ‡ PEMULIHAN Keutamaan kepada LINUS ‡ B.39% SASARAN SASARAN KPM 2011 KPM 2012 95% 95% 100% 100% ‡ PROTIM 4.5.53% 91.

PEPERIKSAAN 2 KALI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 KALI PEPERIKSAAN PENGGAL 2 KALI PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAKWIM PROSES PENILAIAN AKAN DIEDARKAN DALAM MINGGU PERTAMA ‡ EJAAN / RENCANA JUGA AKAN DILAKSANAKAN ‡ WARIS AKAN DIJEMPUT MENGAMBIL KEPUTUSAN PENGGAL PERTAMA ‡ JSI DISEDIAKAN MERUJUK KEPADA KONTRAK GURU ‡ ‡ ‡ ‡ .

PENGURUSAN PSS PSS sebagai penjana budaya membaca Program NILAM masih gagal berfungsi Tubuhkan JK Induk dan JK Kerja PSS Rancang dan laksanakan aktiviti PSS bagi menarik minat dan penglibatan pelajar ‡ Pemberian anugerah pembacaan peringkat sekolah seperti yang dicadangkan oleh KPM ‡ ‡ ‡ ‡ .

. BI 150 minit ‡ Tahap II (2014): BM 240 minit . Membentuk 1Malaysia ‡ PPSMI akan dimansuhkan secara soft landing ‡ UPSR dalam dwibahasa sehingga 2016 ‡ MBMMBI dilaksanakan mulai 2011 ‡ Peruntukan waktu Tahap 1 : ‡ BM 300 minit .PELAKSANAAN MBMMBI ‡ TUJUAN : Fasih berbahasa. BI 150 minit ‡ Bayaran BISP akan diteruskan bagi kelas yang terlibat sahaja. Bina modal insan.

KDP & BACAAN BUKU ILMIAH ‡ Warga pendidikan dikehendaki mengahadiri kursus / bengkel selama 7 hari setahun ‡ Siaran KPM bertarikh 20. ‡ Kursus / Bengkel selama 6 jam boleh diambil kira sebagai 1hari berkursus ‡ Guru yang tidak cukup 7hari berkursus wajib menulis sinopsis bagi buku yang dibaca. .12.2010 menyarankan kursus digantikan dgn bacaan buku ilmiah pada tahun 2011.

JADUAL WAKTU DAN JADUAL WAKTU GANTI ‡ Jadual waktu kelas dan Jadual waktu persendirian akan diedarkan kelak. ‡ Guru kelas perlu mempamerkan sesalinan jadual di kelas masing-masing ‡ Dasar Jual / Beli waktu akan dilaksanakan bagi guru yang bercuti / berkursus ‡ Guru perlu mengisi borang berkenaan sebelum bercuti / berkursus .

AGIHAN TUGAS KURIKULUM ‡ Diputuskan calon terbaik yang mampu melaksanakan tugas dengan baik ‡ Juga sebagai memberikan pendedahan kepada yang tidak berpengalaman ‡ Buat home work dan berusaha menjayakan tugasan yang diamanahkan ‡ PK / Guru Berpengalaman Berikan panduan dan tunjuk ajar kepada staf yang baru .

PERSEDIAAN BUKA SEKOLAH & HARI PERTAMA ‡ Pemantau akan hadir pada hari pertama ‡ Pencerapan p&p juga akan dibuat ‡ Pemantauan persediaan buka sekolah akan dibuat (task force 2011) ‡ Semua PK pohon memastikan perancangan dan jadual-jadual berkenaan telah tersedia ‡ Semua kelas telah disediakan untuk proses p&p hari pertama ‡ Waris perlu ditangani secara bijaksana ‡ Kawalan kelas & disiplin pohon dipastikan .

.

¦ÅøÄ¡¾Ð ÓÂÄ¡¨Á ÁðΧÁ .ÓÂÖõ ¦ÅøÖõ . ¬¨ÁÔõ ¦ÅøÖõ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful