P. 1
MCAR1996

MCAR1996

|Views: 717|Likes:
Published by Nur Alya

More info:

Published by: Nur Alya on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

.

- 1559 -

P.U.(A) 139

MALAYSIA

Warta Kerajaan
SERI PADUKA BAGINDA
DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 40 No.7 lhb April 1996 TAMBAHAN No. 28 PERUNDANOAN (A)

P.U. (A) 139. AKTA PENERBANGAN AWAM 1969 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM 1996 SUSUNAN PERATURAN BAHAGIAN I PERMULAAN

Peraturan
1. 2. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa Tafsiran BAHAGIAN II PENDAFTARAN DAN TANDAAN KAPALUDARA 3 4. 5. 6. Kapaludara hendaklah didaftarkan Pendaftaran kapaludara di Malaysia Daftar Kapaludara Kenegaraan dan tanda pendaftaran

.

- 1560 -

P.U.(A) 139

BAHAGIAN III PELESENAN PERKHIDMATAN UDARA Peraturan 7. 8. Tafsiran Pemakaian Bab I Perjalanan Berjadual 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pemakaian bagi perjalanan berjadual Lesen perkhidmatan udara Permohonan bagi lesen perkhidmatan udara Keesahan lesen perkhidmatan udara. Lesen perkhidmatan udara sementara. Pembatalan dan penggantungan Penyerahanbalik lesen Bab 2: Perjalanan Tak Berjadual 16 17. 18. Pemakaian bagi perjalanan tak berjadual Permit perkhidmatan udara Permohonan bagi permit perkhidmatan udara Bab 3: Peruntukan Am 19. 20. 21. 22. 23. Syarat am lesen atau permit perkhidmatan udara Lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara tidak boleh dipindahmilik atau diserahkan Maklumat tidak boleh didedahkan Pengecualian orang yang mengendali di bawah perjanjian Penyata BAHAGIAN IV PERAKUAN PENGENDALIAN UDARA 24. Pengeluaran perakuan pengendalian udara

.

- 1561 -

P.U.(A) 139

BAHAG1AN V KESELAMATAN TERBANG KELENGKAPAN KAPALUDARA Peraturan 25. Tafsiran Bab 1: Perakuan Keselamatan Terbang 26. 27. Perakuan keselamatan terbang hendaklah berkuatkuasa Pengeluaran dan pembaharuan perakuan keselamatan terbang Bab: 2 Penyenggaraan Kapaludara 28. 29. 30. 31. Perakuan kajian semula penyenggaraan Buku log teknikal Pemeriksaan, baikpulih, pembaikan, penggantian dan ubahsuaian Pelesenan jurutera penyenggaraan Bob 3: Kelengkapan KapaIudara 32. 33. 34. 35. Kelengkapan kapaludara Kelengkapan radio kapaludara Keperluan kelengkapan minima Buku log kapaludara, enjin dan bebaling Bab 4: Peruntukan Am 36. 37 38. Jadual berat kapaludara Akses dan pemeriksaan bagi maksud keselamatan terbang Perakuan kelulusan bagi rekabentuk, pembuatan atau pembinaan kapaludara, dsb. BAHAGIAN VI KREW KAPALUDARA DAN PELESENAN 39. 40. 41. Komposisi krew kapaludara Anggota krew penerbangan dikehendaki dilesenkan, dsb Pemberian, pembaharuan dan efek lesen krew penerbangan

Pengesahan lesen Buku log penerbangan peribadi Tunjuk ajar dalam penerbangan Sekolah latihan penerbangan Umur minimum juruterbang glider BAIIAGIAN VII PENGENDALIAN KAPALUDARA Bab I : Manual Pengendalian dun Manual Latihon 47.U. Minima mengendalikan padang terbang bagi kapaludara Malaysia Minima mengendalikan padang terbang bagi kapaludara tidak didaftarkan di Malaysia Minima mengendalikan padang rerbang bagi kapaludara bukan pengangkutan awam Bab 4: Perjalanan Pengendalian 55.1562 - P. 57. 59.(A) 139 Peraturan 42. Manual pengendalian Manual latihan Bab 2: Pengangkutan Awarn 49. Tanggungjawab pengendali pengangkutan awam Pemuatan kapaludara bagi pengangkutan awam Syarat pengendalian kapaludara bagi pengangkutan awam Bab 3: Minima Mengendalikan Padang Terbong 52. 58. 48. . 60. 53 54. 56. Tindakan pra-penerbangan oleh laksamana kapaludara Juruterbang hendaklah berada di alat kawalan Tugas-tugas laksamana Pengendalian radio dalam kapaludara Prestasi pandu arah minimum Penggunaan sistem rakaman penerbangan dan penyimpanan kekal rekod . 51. 46. 45.. 44. 50. 43.

(A) 139 Peraturan Bab 5: Peruntukan Am 61. . 69.tanggungjawab pengendali Kelesuan dan tanggungjawab krew Masa penerbangan dan tanggnngjawah krew penerbangan BAHAGIAN IX DOKUMEN DAN REKOD 82. 72.. 79. 66 67. 81.1563 - P. 83. 64. 77. Merokok di dalam kapaludara Kuasa laksamana kapaludara Penumpang gelap Membawa binatang bidup Pameran terbang BAHAGIAN VIII KELESUAN KREW 78. 74. 68. 75. binatang atau artikel Pengguguran binatang atau artikel Pengguguran orang Pengeluaran perakuan pemakaian keudaraan Pembawaan senjata dan senjata perang Pembawaan barang-barang berbabaya Cara membawa orang Tandaan pintu keluar dan pecah-masuk Membahayakan keselamatan kapaludara Merbahayakan keselamatan mana-mana orang atau harta benda Mabuk di dalam kapaludara. 63. 73. 71. 62. 65. Penarikan glider Menarik. 70. Dokumen yang hendak dibawa Rekod yang hendak disimpan Mengemukakan dokumen dan rekod . Pemakaian dan tafsiran Kelesuan krew .U. mengangkat dan menaikkan orang. 76. 84. 80.

pesawat udara. 95. lesen dan dokumen lain Kesalahan berhubungan dengan dokumen dan rekod BAHAGIAN X PENGAWALAN LALULINTAS UDARA 89. 88. . 100. 86. Larangan bagi pengawal trafik udara dan pengawal pelatih trafik udara yang tak berlesen Ketakupayaan pengawal trafik udara Perkadaran pengawai trafik udara BAHAGIAN XI PADANG TERBANG LAMPU AERONAUTIKA DAN STESEN RADIO 96. 101 102.. Kuasa untuk memeriksa dan menyalin dokumen atau rekod Menyimpankekalkan dokumen. dsb Pembatalan. 93. penggantungan dan perubahan perakuan. 92. 94.1564 - P. 103 104 Padang terbang bagi pengangkutan awam penumpang dan arahan dalam penerbangan Penggunaan padang terbang Kerajaan Pelesenan padang terbang Caj-caj di padang terbang Kerajaan dan di padang terbang yang dilesenkan untuk kegunaan awam Penggunaan padang terbang oleh kapaludara Negara-Negara Pejanji Bunyi bising kapaludara Bahan api penerbangan di padang terbang Mengisi bahan api kapaludara . 98. 91.U. 90. 99. Bab 1: Padang Terbang 97. Tafsiran.(A) 139 Peraturan 85. glider dan paracut naik Pelesenan pengawal trafik udara dan pengawal pelatih trafik udara. Kaedah-Kaedab Udara dan Kawalan Lalulintas Udara Kuasa untuk melarang atau menghadkan penerbangan Belon. 87. Iayang-layang.

112. ..1565 - P. 117. Permit kenderaan padang udara dalam kawasan pergerakan Permit memandu di padang udara dalam kawasan pergerakan Penggunaan kawasan pergerakan Tanda lalutintas Memarkir Kenderaan hendaklah dilesenkan Kewajipan untuk mematuhi arahan lalulintas Kewajipan untuk mematuhi arahan yang sah di sisi undangundang Kewajipan jika berlaku kemalangan di padang terbang Pas lapangan terbang Ketua Pengarah boleh beri arahan Perkhidmatan kecemasan dan perkbidmatan lain Bab 3: Lampu dan Stesen Radio Aeronautik Lampu-lampu aeronautika bumi Lampu berbahaya Stesen radio aeronautik Rekod-rekod stesen radio aeronautik Padang terbang kastam BAHAGIAN XII PENYIASATAN KEMALANGAN 122. 118. 129. 131. Tujuan penyiasatan kemalangan Pemberitahuan mengenai kemalangan Mengalih kapaludara yang rosak Inspektor Kemalangan Udara Kuasa-kuasa Inspektor Bentuk dan perjalanan penyiasatan Laporan daripada Inspektor Penyerahan laporan kepada orang yang terjejas Penyiaran laporan . 114. Pemakaian dan tafsiran Bab I: Pemeriksaan dan Penyiasatan Kemalangan 123. 116. 121. 107 108. 106. 125. 128. 126. 130. 111. 109. 119. 110. 113. 115. 127. 120.(A) 139 Peraturan Bab 2: Peraturan Kawasan Pergerakan 105. 124.U.

156. 147. 138. 135. 134. 145. 149. 153. .. stor dan dokumen kapatudara Mendapatkan kembali caj-caj melalui tindakan sibil Pemberhentian lieu kapaludara Perakuan amaun yang tidak dibayar Menanggal dsb. Bab 2: Pelbagai Perbelanjaan saksi-saksi Halangan bagi penyiasatan Pematuhan kepada saman dan rekuisisi Kemalangan kepada kapaludara yang didaftarkan di luar Malaysia Kemalangan yang melibatkan kapaludara tentera Tanggungjawab memberikan maklumat berhubung dengan kemalangan Laporan kemalangan kena lapor kepada ICAO Penghadan BAHAGIAN XIII PENAHANAN DAN PENJUALAN KAPALUDARA 140. 139. 137. Tafsiran Penahanan kapaludara Tanggungjawab Ketua Pengarah apabila menahan kapaludara Butir-butir yang kena dicatatkan ke dalam Daftar Kapaludara Lieu kapaludara Pembatalan pendaftaran kapaludara Malaysia Penjualan kapaludara Notis permohonan Notis jualan Hasil jualan Kelengkapan.1566 - P. 141. 150. 155. 148. 143. 133. 146. 152.U. 144.(A) 139 Peraturan 132. 142. 151. 136. kapaludara di bawah lieu Perlindungan terhadap tindakan Insurans kapaludara . 154.

161. 167. 179. Perakuan peniaga kapaludara Sekatan berkenaan dengan pengangkutan untuk balasan bernilnai dalam kapaludara yang didaftarkan di luar Malaysia Kuasa untuk menghalang kapaludara terbang GADAI-JANJI KAPALUDARA 164. 172.1567 - P. 162. 170. 177. Tafsiran Daftar dan pendaftaran gadai-janji kapal udara Pindaan kepada catatan dalam daftar Pelepasan gadai-janji Pembetulan kepada Daftar Kapaludara Pengeluaran kapaludara daripada Daftar Kapaludara Pemakaian Akta Bil Jualan 1950 dan peruntukan pendaftaran Akta Syarikat 1965 BAHAGIAN XV CAJ MENDARAT. 159. 169. 165. 180. 168. 163. 171. 173. MEMARKIR DAN PENEMPATAN.U. PERKHIDMATAN PENUMPANG DAN KEMUDAHAN PENERBANGAN Tafsiran Caj mendarat Berat kapaludara Di luar masa pengendalian padang terbang Penerbangan latihan Pengecualian Caj perkhidmatan penumpang Caj penempatan dan memarkir Pengecualian Syarat-syarat memarkir dan penempatan Caj kemudahan penerbangan udara Potongan caj kemudahan penerbangan udara Kemudaban-kemudahan yang tidak ada Perkiraan bagi membayar caj BAHAGIAN XVI AM 178. 174.(A) 139 BAHAGIAN XIV Peraturan 157. . 175. . 158. 160. 166.. 176.

189. 199.1568 - P. 198. 191. dsb Pengecualian daripada Peraturan-Peraturan ini Kecualian Kapaludara kecil Meluluskan seseorang untuk mengemukakan laporan Laporan mendatori Penerbangan di ruang udara mana-mana Negara asing Pemakaian Peraturan-Peraturan ini kepada kapaludara yang dikawal oleh Malaysia yang tidak didaftarkan di Malaysia Langkah-langkah keselamatan Rayuan kepada Menteri Kuasa untuk menghalang kapaludara daripada terbang Pemakaian Aneks 1 hingga 18 Pelaksanaan fungsi dan kuasa Ketua Pengarah Pembatalan Peruntukan-peruntukan kecualian dan peralihan JADUAL-JADUAL . 194. 185. angkatan pelawat dan tentera. dsb. 190. 182. Menteri di luar Malaysia Penalti Kuatkuasa luar wilayah Peraturan-Peraturan ini Pemakaian Peraturan-Peraturan ini bagi kapaludara Kerajaan.(A) 139 Peraturan 181. 183. 192. . Sekatan berkenaan dengan fotografi udara atau tinjauan udara Hak akses kepada padang terbang dan tempat-tempat lain Menghalang orang Pernyataan palsu dan pemalsuan Penguatkuasaan arahan. 196. 186.. 197. 203. 201. 184. 200. 193. 204.U. 195. dsb Fee dan caj Menjalankan kuasa. 202. 187 188.

Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Penerbangan Awam 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 1 April 1996. "batu berkanun" ertinya suatu jarak sejauh 5. kontinjen atau detasmen angkatan mana-mana Negara asing yang dalam mana-mana lawatan rasmi ke Malaysia. kerugian atau tanggungjawab yang terakru di bawah. jarak sejauh 1.280 kaki. diberikan. dan (b) amalan-amalan yang disyorkan seperti yang diberitahu.U. 2. melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain "Aneks". (1) Dalam Peraturan-Peraturan ini. yang dipisahkan oleh jarak berselangan yang diberitahu.Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut: BAHAGIAN 1 PERMULAAN TAJUK RINGKAS DAN MULA BERKUATKUASA 1. kepentingan. yang diikuti dengan suatu nombor. "batu nautika" ertinya Batu Nautika Antarabangsa.2 milibar. "angkatan pelawat" ertinya mana-mana badan. perihal tidak membuat.. ertinya (a) piawai-piawai antarabangsa yang relevan yang dinyatakan dalam Aneks kepada Konvensyen Chicago. berhubungan dengan piawai-piawai antarabangsa dan amalan-amalan yang disyorkan.852 meter atau 6. yang merupakan sebahagian daripada Aneks yang telah diterimapakai menurut Konvensyen Chicago sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa. ditanggung atau diakujanji menurut sesuatu perjanjian. iaitu. "balasan berharga" ertinya apa-apa hak. .080 kaki. yang sifatnya adalah lebih daripada nominal. . dan setiapnya dinyatakan sebagai bilangan ratusan kaki yang akan ditunjukkan pada aras itu pada altimeter tekanan yang tertentukur menurut piawai dalam Piawai Atmosfera Antarabangsa dan ditetapkan pada 1013. keuntungan atau faedah.(A) 139 AKTA PENERBANGAN AWAM 1969 PERATURAN PENERBANGAN AWAM 1996 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 3 Akta Penerbangan Awam 1969. memudarat.1569 - P. "aras penerbangan" ertinya salah satu daripada siri aras-aras tekanan atmosfera sama.

yang terakhir berkuatkuasa berhubung dengan kapaludara itu. diberitahu dalam mana-mana penerbitan berikut yang dikeluarkan atau dirujukkan dari semasa ke semasa oleh Jabatan Penerbangan Awam. dan apa-apa rekod yang disimpan sama ada di dalam suatu buku atau dengan apa-apa cara lain yang diluluskan oleh pihak berkuasa kompeten dalam hal tertentu. ketika di udara. "Daftar Kapaludara" ertinya daftar kapaludara yang disenggarakan oleh Ketua Pengarah menurut peraturan 5. tidak ditambat dengan apa-apa bentuk alat penghalang ke permukaan bumi. perakuan keselamatan terbang.(A) 139 "belon bebas" ertinya belon yang.U. dalam hal buku log kapaludara.. NOTAMS. atau dalam hal sesuatu kapaludara yang terbang menurut syara-tsyarat suatu kebenaran untuk terbang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah.1570 - P. buku log pic bebaling boleh ubah atau buku log penerbangan peribadi. jika tiada perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa atau yang pernah sebelum ini berkuatkuasa tetapi kapaludara itu daripada segi rekabentuk serupa dengan sesuatu kapaludara yang berhubung dengannya suatu perakuan yang sedemikian berkuatkuasa atau telah berkuatkuasa. "diberitahu" ertinya. sama ada sebelum atau selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini. AIP. "diperakukan untuk pengendalian juruterbang tunggal" ertinya kapaludara yang tidak dikehendaki membawa lebih daripada seorang juruterbang menurut mana-mana satu atau lebih daripada yang berikut: (a) perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan dengan sewajarnya atau menjadi sah di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. AN atau mana-mana penerbitan rasmi lain yang dikeluarkan atau diterimapakai bagi maksud membolehkan mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini dipatuhi. perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa atau telah berkuatkuasa berhubung dengan kapaludara yang serupa itu. kecuali apabila digunakan dalam Bahagian X. buku log enjin. iaitu. "buku log" termasuklah. . ditambatkan dengan alat penghalang ke permukaan bumi. "diluluskan" ertinya diluluskan secara bertulis oleh Menteri atau Ketua Pengarah. (b) (c) (d) . kebenaran itu yang membenarkannya untuk terbang. ketika di udara. "bikon aeronautika" ertinya lampu aeronautika bumi yang boleh nampak sama ada berterusan atau berkelip-kelip untuk menandakan suatu titik tertentu di permukaan bumi. AIC. jika tiada perakuan keselamatan terbang dikehendaki berkuatkuasa. "belon bertambat" ertinya belon yang. mengikut mana-mana yang berkenaan. jika ada.

jika ini tidak semunasabahnya praktik.U. "julat nampak landasan" ertinya. dan jarak itu. "Kaedah-Kaedah Penerbangan Pandang" ertinya Kaedah-Kaedah Penerbangan Pandang yang terkandung dalam Bahagian V Jadual Kesebelas. hendaklah dikira sebagai julat nampak landasan buat masa itu. "glider" ertinya kapaludara yang terpacu tanpa kuasa.(A) 139 "ditetapkan" ertinya ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan ini. "hari" ertinya masa daripada dua puluh minit sebelum matahari terbit sehingga dua puluh minit selepas matahari jatuh. "jumlah berat maksimum yang dibenarkan" ertinya. . "Jabatan Penerbangan Awam" ertinya Jabatan Penerbangan Awam. tidak termasuk kedua-dua masa itu. . jumlah berat maksimum kapaludara itu dan muatannya di mana kapaludara itu boleh berlepas di mana-mana di dunia dalam keadaan yang sebaik-baiknya menurut perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa berkenaan kapaludara itu. jarak ke arah berlepas atau mendarat yang di atasnya lampu landasan atau tanda permukaan boleh dilihat daripada zon pendaratan sebagaimana yang dikira sama ada dengan pemerhatian manusia atau alatan berhampiran dengan zon pendaratan itu atau. "ICAO" ertinya Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Malaysia. lebih berat daripada udara. yang mendapat daya angkatnya dalam penerbangan terutamanya daripada reaksi aerodinamik pada permukaan yang tetap kedudukannya di dalam keadaan penerbangan yang tertentu. berhubungan dengan sesuatu landasan. jika ada. "Kaedah-Kaedah Penerbangan Alatan" ertinya Kaedah-Kaedah Penerbangan Peralatan yang terkandung dalam Bahagian Vl Jadua lKesebelas. berhampiran dengan titik tengah landasan.1571 - P. berhubungan dengan kapaludara. yang ditentukan pada aras permukaan bumi. "helikopter" ertinya kapaludara yang lebih berat daripada udara yang diangkat dalam penerbangan oleh reaksi udara pada satu atau lebih rotor yang terpacu kuasa pada paksi yang umumnya tegak. sebagaimana yang disampaikan kepada laksamana kapaludara oleh atau bagi pihak orang yang bertanggungjawab mengenai padang terbang itu sebagai julat nampak landasan.. "IATA" ertinya Persekutuan Pengangkutan Udara Antarabangsa. "jaket keselamatan" termasuklah apa-apa alat yang direkabentuk untuk mengampu seseorang secara individu dalam atau atas air.

b) bebanan sayap pada jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 25 kilogram setiap meter persegi. lebih berat daripada udara..1572 - P. dan termasuklah apa-apa objek yang tak didorong oleh kuasa seperti belon bebas. "kargo" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta. dan c) muatan bahan api maksimum tidak melebihi 501iter. "kawasan larangan" ertinya suatu ruang udara dengan dimensi yang ditentukan. glider atau layang-layang dan apa-apa mesin terbang yang didorong oleh kuasa seperti pesawat udara. pesawat amfibia atau glider bermotor lancar sendiri. sama ada helikopter atau pesawat giro. . . "kawasan bahaya" ertinya sesuatu ruang udara yang dalam lingkungannya aktiviti-aktiviti yang berbahaya kepada penerbangan kapaludara mungkin dijalankan atau wujud pada masa-masa tertentu sebagaimana yang diberitahu. "kapaludara pengangkutan awam" ertinya kapaludara yang terbang. "kapaludara" ertinya suatu mesin yang boleh mendapat daya angkat di atmosfera daripada tindakbalas udara. yang mendapat daya angkatnya semasa penerbangan terutamanya daripada tindakbalas aerodinamik pada permukaan yang tetap kedudukannya di dalam keadaan penerbangan yang tertentu. selain daripada tindakbalas udara menyongsong permukaan bumi.(A) 139 "Kaedah-Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara" ertinya Kaedah-Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara yang terkandung dalam Jadual Kesebelas. kapal terbang sama ada kapal terbang darat. "kapaludara bertekanan" ertinya kapaludara yang dilengkapi dengan alat untuk menyenggara dalam mana-mana petak suatu tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera di sekelilingnya. atas kawasan daratan atau perairan wilayah sesuatu Negara.U. kapal terbang laut. atau yang dimaksudkan oleh pengendali kapaludara itu untuk terbang. belon bertambat. pesawat roto. "kapal terbang mikroringan" ertinya kapal terbang yang direkabentuk untuk membawa tidak lebih daripada dua orang dan mempunyai— a) jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 390 kilogram. bagi maksud pengangkutan awam. dan kapal terbang mikroringan. "kapal terbang" ertinya kapaludara yang didorong oleh kuasa. yang dalamnya penerbangan kapaludara adalah dilarang.

mana-mana kawasan yang sebahagian besarnya digunakan bagi maksud kediaman. fotografi. di atas kawasan daratan atau perairan wilayah sesuatu Negara.."kawasan terhad" ertinya sesuatu ruang udara dengan dimensi yang ditentukan. terain bersebelahan dan mana-mana bangunan atau mana-mana bahagiannya. . yang dalamnya penerbangan kapaludara adalah dihadkan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. pembinaan. . selain daripada perkhidmatan pengangkutan awam. di mana akses kepadanya adalah dikawal. seperti dalam pertanian. pengukuran. perindustrian. "ketinggian putus" ertinya. yang kurang daripada had minima yang dinyatakan bagi keadaan cuaca nampak mengikut Kaedah-Kaedah Penerbangan Pandang yang terkandung dalam Bahagian V Jadual Kesebelas. "kepentingan benefisial" ertinya kepentingan yang berbangkit di bawah apa-apa kontrak dan kepentingan-kepentingan ekuiti lain.1573 - P. "kebolehlihatan penerbangan" ertinya kebolehlihatan ke depan daripada dek penerbangan sesuatu kapaludara semasa penerbangan. bandar atau penempatan. "Keadaan-Keadaan Kajicuaca Alatan" ertinya keadaan-keadaan kajicuaca yang dinyatakan berdasarkan kepada kebolehlihatan. tetapi tidak termasuk apron. iklan udara dan dalam aktiviti lain yang serupa. "kerja keudaraan" ertinya sesuatu operasi kapaludara di mana suatu kapaludara digunakan bagi mengadakan perkhidmatan. jarak dari awan.(A) 139 "kawasan olah gerak" ertinya suatu bahagian padang terbang itu yang diperuntukkan untuk berlepas dan pendaratan kapaludara dan untuk pergerakan di permukaan oleh sesuatu kapaludara yang berkaitan dengan berlepas dan pendaratan. dan lelangit. berhubungan dengan sesuatu bandaraya. ketinggian dalam sua jitu di mana suatu sua yang tak kena mestilah dimulakan sekiranya rujukan pandang yang dikehendaki untuk meneruskan sua itu belum dipastikan. "kawasan udara" ertinya kawasan pergerakan sesuatu lapangan terbang. "kawasan sesak" ertinya. perdagangan atau rekreasi. cari dan selamatkan.U. "Keadaan-Keadaan Kajicuaca Pandang" ertinya keadaan cuaca yang membenarkan penerbangan menurut Kaedah-Kaedah Penerbangan Pandang. pemerhatian dan rondaan. berhubungan dengan pengendalian kapaludara di sesuatu padang terbang. "kawasan terkawal" ertinya sesuatu ruang udara terkawal yang menjangkau ke atas daripada suatu had yang dinyatakan di atas permukaan bumi.

orang yang pada masa itu adalah ketua juruterbang kapaludara itu.000 kaki daripada permukaan bumi atau air. "lapangan terbang kastam" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 2(1) Akta Kastam 1967. "lelangit" ertinya ketinggian lapisan awan terendah di bawah 6.000 meter. "lesen" termasuklah apa-apa perakuan kekompetenan atau perakuan keesahan yang dikeluarkan bersama dengan lesen itu atau yang dikehendaki dipegang berhubungan dengan lesen itu oleh undang-undang Negara di mana lesen itu diberikan. jarak tegak daripada aras tinggi padang terbang ke bahagian terendah mana-mana awan yang boleh nampak daripada padang terbang yang mencukupi untuk melindungi separuh daripada langit yang nampak itu. berhubungan dengan sesuatu kapaludara. anggota-anggota krew kapaludara yang masing-masingnya menjalankan tugas sebagai juruterbang dan jurutera penerbangan bagi kapaludara itu semasa penerbangannya. "lampu aeronautika bumi" ertinya apa-apa lampu yang diadakan khusus sebagai alat bantu kepada penerbangan udara. "Konvensyen Chicago" hendakl ah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta. atau 20. "layang-layang" ertinya kapaludara yang terpacu tanpa mekanik.U. "lelangit awan" ertinya. seorang anggota krew penerbangan yang dilantik sebagai laksamana kapaludara itu oleh pengusaha kapaludara itu. "laksamana" ertinya. .280 kaki. sekiranya tiada perlantikan orang yang sedemikian.. "kilometer" ertinya suatu jarak sejauh 3. tertambat kepada atau ditunda daripada permukaan bumi atau air. berhubungan dengan padang terbang. .lebih berat daripada udara. selain daripada lampu yang ditunjukkan di kapaludara.1574 - P. yang meliputi lebih daripada setengah langit.(A) 139 "ketua juruterbang" ertinya. "lesen bagi kegunaan awam" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya oleh subperaturan 99(1). berhubungan dengan kapaludara. atau. seseorang yang pada masa itu adalah bertanggungjawab memandu kapaludara itu tanpa berada di bawah arahan mana-mana juruterbang lain di dalam kapaludara itu. berhubungan dengan sesuatu kapaludara. "krew penerbangan" ertinya.

berputar. "orang yang diberikuasa" ertinya – (a) dalam Bahagian XI.1575 - P. beroleng. dan prestasi dan pemuatan kapaludara itu. . atau pegawai polis bantuan yang dilantik di bawah seksyen 47 Akta Polis 1967 dan yang diberikuasa dengan sewajarnya oleh Ketua Pengarah untuk bertindak bagi pihaknya. ditentukan pada aras permukaan bumi. pusingan tertegun. turun ke atas permukaan air. berhubungan dengan pengendalian sesuatu kapaludara di suatu padang terbang. julat pandang landasan dan rujukan nampak bagi pendaratan. tidak termasuk kedua-dua masa itu. manual penerbangan bagi kapaludara yang mengandungi. "olah gerak aerobatik" termasuklah berpusing. berhubungan dengan sesuatu kapaludara. termasuk Malaysia. "minima mengendalikan padang terbang" ertinya. dan keputusan ketinggian atau ketinggian penurunan minimum. lelangit awan dan julat pandang landasan bagi berlepas. . maklumat dan arahan-arahan berhubung dengan— (a) pengenalan kapaludara itu. "mendarat" termasuklah. "Negara Pejanji" ertinya mana-mana Negara.U. yang menjadi pihak kepada Konvensyen Chicago.(A) 139 "malam" ertinya masa antara dua puluh minit selepas matahari jatuh dan dua puluh minit sebelum matahari terbit. berhubungan dengan kapaludara. pegawai polis mengikut pengertian Akta Polis 1967. "Negara" ertinya Negara asing.. "manual penerbangan" ertinya. penerbangan terbalik dan apa-apa olah gerak lain yang serupa. ban. (b) (c) prosedur pengendalian dan batasan-batasan kapaludara itu. inter alia. "mesin terbang" ertinya sesuatu kapaludara yang lebih berat daripada udara dan mempunyai keupayaan pendorongan mekanik. adalah yang minimum bagi pengendalian kapaludara itu di padang terbang itu.— (i) (ii) (iii) pegawai Jabatan Penerbangan Awam. "Menteri" ertinya Menteri yang pada masa ini dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi penerbangan awam.

(A) 139 (b) dalam Bahagian XII.1576 - P. yang dibekalkan kepada unit kawalan lalu lintas udara. . (c) ''padang terbang" ertinya. "pegawai imigresen" ertinya mana-mana orang yang dilantik untuk bertindak sebagai pegawai imigresen di bawah Akta Imigresen 1959/1963.U. hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta. dan (b) dalam mana-mana peruntukan lain dalam Peraturan-Peraturan ini. pengendalian. mana-mana orang yang diberikuasa oleh Ketua Pengarah sama ada secara umum atau berhubungan dengan sesuatu kes tertentu atau kelas kes. "pegawai kastam" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepada terma "pegawai kastam yang hak" dalam subseksyen 2(1) Akta Kastam 1967.— (a) dalam peraturan 105 hingga 114. keselamatan dan pindaan-pindaan kepada carta had-had ruang udara Malaysia. mana-mana orang yang diberikuasa oleh Ketua Pengarah sama ada secara umum atau khusus bagi mempunyai akses kepada mana-mana kapaludara yang terlibat dalam sesuatu kemalangan dan termasuklah mana-mana pegawai polis atau pegawai Kastam dan Eksais Diraja. "pelan penerbangan" ertinya maklumat yang diberitahu.. mana-mana jawatan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah. . dan mana-mana rujukan kepada seseorang yang diberikuasa hendaklah termasuk rujukan kepada pemegang. dalam mana-mana Bahagian lain dalam Peraturan-Peraturan ini. "Pekeliling Maklumat Aeronautika ("AIC")" ertinya pekeliling yang berkaitan dengan penerbangan awam yang dikeluarkan secara berkala oleh pihak berkuasa kompeten dan mengandungi maklumat pentadbiran. "pegawai kesihatan" mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1972. yang pada masa itu." “padang terbang berlesen" ertinya padang terbang yang dilesenkan di bawah Peraturan-Peraturan ini: "paracut naik" ertinya paracut yang ditarik dengan kabel dengan sedemikian cara yang menyebabkannya naik. mana-mana padang terbang awam yang didirikan oleh Kerajaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual kepada lesen yang dikeluarkan kepada suatu syarikat berlesen dan termasuklah mana-mana jalan atau ruang terbuka dalam had-had padang terbang itu tetapi tidak termasuk mana-mana jalan atau kawasan terbuka yang orang awam ada akses. berhubung dengan sesuatu penerbangan yang dimaksudkan oleh sesuatu kapaludara.

— (a) berhubungan dengan sesuatu kapaludara berdaftar. "penerbangan" dan "terbang" mempunyai erti yang diberikan masing. perkhidmatan. bagi kepentingan keselamatan penumpang. syarat atau perubahan dalam apa-apa kemudahan.. "Pemberitahuan Keselamatan Terbang ("AN")" ertinya notis mengenai keselamatan terbang kapaludara yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kompeten. . seorang juruterbang yang. "Pemberitahuan kepada Petugas Udara ("NOTAM")" ertinya pemberitahuan yang mengandungi maklumat berkenaan dengan penubuhan. berhubungan dengan kapaludara. "pemunya" ertinya. tugas yang ditugaskan oleh pengendali atau laksamana kapaludara itu tetapi yang tidak boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan.1577 - P."pendaratan" ertinya suatu urutan berlepas dan pendaratan yang sempurna dan termasuklah suatu keadaan cecah dan terbang. seseorang dalam suatu penerbangan bagi maksud pengangkutan awam yang dibawa bagi maksud menjalankan.masing kepadanya oleh subperaturan (2). orang yang dinyatakan sebagai pemunya kapaludara yang digadai-janji dalam borang permohonan yang dikemukakan bagi pendaftaran kapaludara itu dalam Daftar Kapaludara. "pembantu juruterbang" ertinya. "penerbangan persendirian" ertinya penerbangan yang bukan bagi maksud kerja koudaraan mabupun pengangkutan awam. dan (b) dalam Bahagian XIV. berhubungan dengan kapaludara. dalam menjalankan tugasnya yang sedemikian. adalah tertakluk kepada arahan seorang juruterbang lain yang dibawa dalam kapaludara itu. pemunya berdaftar.U. yang pengetahuan yang tepat pada masanya mengenainya adalah penting bagi personel yang terlibat dengan pengendalian penerbangan.(A) 139 ”pelayan kabin" ertinya. prosedur atau bahaya aeronautika. . "Penerbitan Maklumat Aeronautika ("AIP")" ertinya sesuatu penerbitan yang dikeluarkan dan dipinda dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa kompeten dan mengandungi maklumat aeronautika yang bersifat kekal yang perlu bagi penerbangan udara. "penerbangan khas VFR" ertinya suatu penerbangan VFR yang diluluskan oleh kawalan lalu lintas udara untuk terbang dalam suatu zon terkawal dalam keadaan cuaca di bawah keadaan kaji cuaca pandang.

anggota krew kapaludara itu. "pengembara" termasuklah. penerbangan kapaludara itu dari tempat bertolak asal melalui mana-mana tempat persinggahan. "perakuan keselamatan terbang" ertinya perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa di bawah peraturan 27. "pengusahaan kerja keudaraan" ertinya sesuatu pengusahaan yang urusannya termasuklah melaksanakan kerja keudaraan. berhubungan dengan kapaludara. "pengganti" termasuklah. dibaiki. kargo atau mel melalui udara bagi sewa atau upah. . berhubungan dengan pengendalian sesuatu kapaludara di sesuatu padang terbang. tetapi tidaklah termasuk penanggalan dan penggantian sesuatu bahagian yang direkabentuk untuk boleh ditanggalkan semata-mata bagi maksud untuk membolehkan suatu bahagian lain diperiksa. peraku an pendaftaran kapaludara itu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah menurut peraturan 5. altitud/ketinggian dalam suatu sua tak jitu yang di bawahnya penurunan tidak boleh dilakukan tanpa rujukan visual yang dikehendaki.— (a) berhubungan dengan kapaludara Malaysia.1578 - P. . dan sama ada apa-apa kerja dilakukan ke atasnya atau tidak. berhubungan dengan mana-mana bahagian kapaludara atau kelengkapannya. "pengangkutan awam penumpang" ertinya pengangkutan penumpang yang adalah pengangkutan awam menurut subperenggan (4)(a) atau (b). berhubungan dengan kapaludara. ditanggalkan atau digantikan. "pengendali" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah subperaturan (3). sama ada dengan menggantikannya dengan bahagian yang sama atau tidak. "penurunan minimum altitud/ketinggian" ertinya. "penumpang" ertinya seseorang selain daripada anggota krew. "pengusahaan pengangkutan udara" ertinya sesuatu pengusahaan yang perniagaannya termasuklah pengangkutan penumpang. penanggalan dan penggantian bahagian itu. "perakuan kajian semula penyenggaraan" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah peraturan 28.(A) 139 "pengangkutan awam" hendaklah mempunyai pengertian yang diberikan kepadanya di bawah subperaturan (4).U. atau sebaliknya bagi membolehkan apa-apa kargo dimuatkan. "pengembaraan" ertinya. "perakuan pendaftaran" ertinya..

"pesawat laut" termasuklah bot terbang dan mana-mana kapaludara lain yang direka bentuk untuk bergerak di atas air. .U. atau (b) pembeli itu ialah seorang yang terlibat dalam perdagangan atau perniagaan menjual kapaludara. "perjanjian sewa beli" ertinya. "perjalanan tak berjadual" ertinya suatu perjalanan melalui udara selain daripada perjalanan berjadual.. "perjalanan" disifatkan sebagai bermula apabila seorang pengembara memasuki sesuatu kapaludara Malaysia bagi maksud perjalanan itu dan akan berterusan sehingga pengembara itu turun daripadanya apabila perjalanan itu selesai. berhubungan dengan mana-mana Negara lain. pihak berkuasa yang bertanggungjawab di bawah undang-undang Negara itu bagi menggalakkan keselamatan penerbangan awam. "pihak berkuasa kompeten" ertinya. suatu perjanjian bagi menyewakan kapaludara itu dengan opsyen untuk membelinya dan termasuklah suatu perjanjian untuk membeli kapaludara itu secara ansuran. walau apa pun apa-apa pemberhentian atau persinggahan perantaraan dalam perjalanan itu. "pesawat udara" ertinya sesuatu kapaludara yang menggunakan gas yang lebih ringan daripada udara sebagai daya angkat. 1944. "perjalanan berjadual" ertinya salah satu daripada perjalanan bersiri yang dilakukan di antara dua tempat yang sama dan yang kesemuanya terjumlah kepada suatu perkhidmatan sistematik. perakuan pendaftaran kapaludara itu yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa pendaftaran Negara di mana ianya didaftarkan. berhubungan dengan Malaysia.(A) 139 (b) berhubungan dengan mana-mana kapaludara lain. "Perjanjian Transit" ertinya Perjanjian Pekhidmatan Transit Udara Antarabangsa yang ditandatangani di Chicago pada 7 haribulan Disember. . dan daya pengawalan hala. "perakuan perlepasan untuk perkhidmatan" hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah peraturan 30. Ketua Pengarah dan. sama ada perjanjian itu memperihalkan ansuran itu sebagai sewa atau sebaliknya. tetapi tidak termasuk suatu perjanjian bagi pembelian kapaludara itu yang— (a) hak kepunyaan kapaludara itu berpindah secara mutlak pada masa perjanjian itu kepada orang yang bersetuju untuk membeli kapaludara itu.1579 - P. berhubungan dengan kapaludara. dan mempunyai daya pendorongan.

(ii) (iii) "ruang udara Kelas A". sama ada diperbesarkan atau tidak.— (a) apa-apa fotograf. sama ada dengan bantuan peralatan lain atau tidak. "ruang udara Kelas F" dan "ruang udara Kelas G" ertinya ruang udara yang diberitahu sebagai sedemikian mengikut susunannya masing-masing. "sewa" termasuklah perjanjian sewa-beli dan pajakan. dan (c) apa-apa filem. runut-bunyi atau alat lain. "simulator penerbangan" ertinya suatu radas yang dengannya keadaan penerbangan dalam sesuatu kapaludara diselakukan di permukaan bumi.— (i) dalam hal suatu rekod yang termasuk dalam perenggan (b) tetapi tidak perenggan (c) takrif ini. sebagai tambahan kepada sesuatu rekod secara bertulis. dalam hal suatu rekod yang termasuk dalam perenggan (c) tetapi tidak perenggan (b) takrif ini. (b) apa-apa cakera. . dikeluarkan semula daripadanya. yang di dalamnya terkandung bunyi atau isyarat yang boleh. yang bukan imej pandangan. "ruang udara perkhidmatan lalulintas udara" ertinya ruang udara dimensi yang ditentukan. yang dalamnya jenis-jenis penerbangan tertentu boleh dikendalikan dan yang baginya perkhidmatan lalulintas udara dan kaedah-kaedah pengendaliannya ada dinyatakan.. "ruang udara Kelas D". dan dalam hal suatu rekod yang termasuk dalam perenggan (b) dan (c) takrif ini. "ruang udara Kelas E". Nota: ruang ATS diklasifikasikan sebagai kelas A hingga G "ruang udara terkawal" ertinya sesuatu ruang udara yang mempunyai dimensi yang ditetapkan yang dalam lingkungannya perkhidmatan kawalan lalu lintas udara disediakan bagi penerbangan IFR dan bagi penerbangan VFR mengikut klasifikasi ruang udara. ditetapkan mengikut abjad. "ruang udara Kelas B". pita atau alat lain yang di dalamnya terkandung imej pandangan yang boleh. .(A) 139 "rekod" termasuklah. tranksrip bunyi atau data lain yang terkandung di dalamnya bersama-sama dengan keluaran semula pegun akan imej yang terkandung di dalamnya. apa-apa rujukan kepada salinan sesuatu rekod termasuklah. pita. "ruang udara Kelas C".U. suatu keluaran semula pegun akan imej yang terkandung di dalamnya. dikeluarkan semula daripadanya.1580 - P. "rusuk darat" ertinya kawasan sesuatu lapangan terbang dan mana-mana bangunan yang kepadanya orang ramai yang tidak membuat perjalanan udara mempunyai akses bebas. sama ada dengan bantuan peralatan lain atau tidak. suatu trankrip bunyi atau isyarat lain yang terkandung di dalamnya.

"stesen radio aeronautik" ertinya suatu stesen radio. "sua untuk pendaratan" ertinya bahagian penerbangan kapaludara itu.000 kaki melebihi ketinggian putus atau ketinggian turun minimum yang ditetapkan yang relevan. berhubungan dengan mana-mana padang terbang. "syarikat berlesen" ertinya syarikat yang kepadanya suatu lesen telah dikeluarkan oleh Menteri di bawah subseksyen 24A(I) Akta."unit kawalan lalulintas udara" ertinya suatu unit yang terdiri daripada seorang atau lebih pengawal lalu lintas udara yang ditubuhkan di sesuatu padang terbang atau mana-mana tempat lain bagi maksud mengadakan perkhidmatan kawalan lalu lintas udara. "sua tak jitu" ertinya suatu sua alatan yang menggunakan alat bantuan tak pandang sebagai panduan mengenai azimut atau dongakan tetapi yang bukannya sua jitu. "zon lalulintas padang terbang" ertinya. . "unit maklumat penerbangan padang terbang" ertinya seseorang yang dilantik oleh Ketua Pengarah atau oleh mana-mana orang lain yang menyenggara sesuatu padang terbang untuk memberi maklumat dengan cara isyarat radio kepada kapaludara yang terbang atau bermaksud untuk terbang di dalam zon lalulintas padang terbang di padang terbang itu dan "perkhidmatan maklumat penerbangan padang terbang" hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya. di mana ia turun di bawah ketinggian 1. di permukaan bumi. "UTC" ertinya Penyelarasan Masa Semesta sebagaimana yang ditakrifkan dalam lampiran D Aneks 5. "sua jitu" ertinya suatu sua alatan yang menggunakan Sistem Pendaratan Alatan. Sistem Mendarat Gelombang Mikro atau Radar Sua Jitu sebagai panduan mengenai kedua-dua azimut dan dongakan. apabila sua untuk mendarat..5 batu nautika dari sempadannya kecuali mana- ."wakil diri di sisi undang-undang" ertinya pentadbir atau wakil si mati yang lain.(A) 139 "sistem rakaman penerbangan" ertinya suatu sistem yang terdiri daripada perakam data penerbangan atau perakam suara kokpit atau kedua-duanya. ruang udara yang menjangkau daripada padang terbang itu ke ketinggian 600 meter melebihi parasnya dan di dalam lingkungan jarak 1.1581 - P. "tanda umum" ertinya suatu tanda yang diberikan oleh ICAO kepada pihak berkuasa mendaftar tanda umum yang mendaftar kapaludara bagi sesuatu agensi pengusaha antarabangsa selain daripada bagi peringkat negara. yang menghantar atau menerima apa-apa isyarat bagi maksud membantu sesuatu kapaludara.U.

bagi maksud Peraturan-Peraturan ini. .. menjalankan pengurusan kapaludara itu bagi suatu tempoh tidak melebihi empat belas hari. peruntukanperaturan ini yang tersebut di atas hendaklah berkuatkuasa seolaholah carter atau perjanjian itu tidak dibuat. . (b) dalam hal mesin terbang tak dipandu atau glider. (4) Tertakluk kepada peraturan ini. yang bukan merupakan— (i) seorang dalam penggajian pengusahaan itu. sesuatu kapaludara dalam penerbangan hendaklah bagi maksud Peraturan-Peraturan ini disifatkan sebagai terbang bagi maksud pengangkutan awam jika berhubungan dengan kapaludara itu— (a) sewa atau upah diberikan atau dijanjikan bagi mengangkut penumpang atau kargo. selepas embarkasi krewnya bagi maksud berlepas. termasuklah.U. daripada saat apabila ia pertama kali bercerai dari permukaan bumi sehingga saat apabila ia ditambatkan kepada permukaan bumi atau berkeadaan diam di atasnya. dalam hal sesuatu pertubuhan perbadanan. mana-mana pengarahnya. daripada saat apabila ia pertama kali bergerak bagi maksud berlepas sehingga saat apabila ia berkeadaan terhenti selepas mendarat. selain daripada pengusahaan pengangkutan udara atau pengusahaan kerja keudaraan. (b) mana-mana penumpang atau kargo dibawa dengan percuma oleh sesuatu pengusahaan pengangkutan udara. daripada saat apabila ia pertama kali bergerak dengan kuasanya sendiri sehingga saat apabila ia berkeadaan terhenti selepas mendarat.(A) 139 mana bahagian ruang udara itu yang dalam zon lalulintas padang terbang di suatu padang terbang yang lain yang.— (a) dalam hal mesin terbang yang dipandu. bagi maksud pemakaian mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini berhubungan dengan mana-mana kapaludara tertentu. ditafsirkan sebagai rujukan kepada orang yang pada masa yang berkenaan menjalankan pengurusan kapaludara itu: Dengan syarat bahawa bagi maksud pemakaian mana-mana peruntukan dalam Bahagian V jika menurut apa-apa carter atau perjanjian lain bagi sewaan atau pinjaman sesuatu kapaludara. (c) dalam hal pesawat udara atau belon bebas. diberitahu sebagai padang terbang yang mengawal.1582 - P. seseorang yang. (2) Sesuatu kapaludara hendaklah disifatkan sebagai dalam penerbangan.(3) (3) Apa-apa rujukan dalam Peraturan-Peraturan ini kepada pengendali kapaludara hendaklah. "zon terkawal" ertinya ruang udara terkawal yang menjangkau ke atas daripada permukaan bumi sehingga suatu had teratas yang dinyatakan.

U. seseorang dibawa di dalamnya. . disifatkan sebagai telah diberikan atau dijanjikan (6) Ugkapan "juruterbang" dalam Peraturan-Peraturan ini atau Jadual-Jadual kepadanya hendaklah bererti pemegang suatu lesen Juruterbang Perdagangan atau lesen Juruterbang Pengangkutan Talian Udara. amalan atau ujian bagi maksud Peraturan-Peraturan ini. sewa atau upah. atau oleh pengusahaan itu. atau kargo yang dimaksudkan untuk digunakan oleh mana-mana penumpang yang tersebut di atas.1583 - P. walaupun kapaludara itu boleh terbang bagi maksud pengangkutan awam atas sebab perenggan (c). (5) Jika di bawah sesuatu transaksi yang dilakukan oleh atau bagi pihak seorang anggota persatuan tak diperbadankan di satu pihak dengan suatu persatuan tak diperbadankan atau mana-mana anggota persatuan itu di satu pihak lain. hendaklah.. melainkan di bawah sesuatu perjanjian sewa-beli. bagi maksud Peraturan-Peraturan ini.(A) 139 (ii) seorang yang dengan kuasa Ketua Pengarah membuat apa-apa pemeriksaan atau menyaksikan apa-apa latihan. yang bukan merupakan kapaludara dengan tempat duduk tunggal yang jumlah berat maksimum yang dibenarkan adalah tidak melebihi 910 kilogram dan yang berkenaannya suatu perakuan keselamatan terbang daripada Kategori Khas adalah berkuatkuasa. atau diberikan hak untuk menerbangkan. sesuatu kapaludara dalam hal keadaan di mana sewa atau upah itu akan disifatkan sebagai diberikan atau dijanjikan jika transaksi itu dibuat melainkan seperti yang tersebut dahulu. . dan ungkapan "pengangkutan awam penumpang" hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya: Dengan syarat bahawa. sewa atau upah diberikan atau dijanjikan bagi hak untuk menerbangkan kapaludara pada penerbangan itu. ia tidaklah boleh disifatkan sebagai terbang bagi maksud pengangkutan awam penumpang melainkan sewaan atau upah diberikan atau dijanjikan bagi mengangkut penumpang itu: Juga dengan syarat bahawa sesuatu glider tidaklah boleh disifatkan sebagai terbang bagi maksud pengangkutan awam bagi maksud Bahagian V menurut perenggan (c) jika sewaan atau upah yang diberikan atau dijanjikan itu adalah bagi maksud utamanya memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk menerbangkan glider itu pada penerbangan itu adalah diberikan atau dijanjikan oleh seorang anggota suatu kelab penerbangan dan glider itu dipunyai atau dikendalikan oleh kelab penerbangan itu. atau (iii) (c) bagi maksud Bahagian V.

.

- 1584 -

P.U.(A) 139

(7) Apa-apa rujukan dalam Peraturan-Peraturan ini kepada sesuatu peraturan atau Jadual bernombor hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada peraturan atau Jadual yang mempunyai nombor itu dalam Peraturan-Peraturan ini. BAHAGIAN II PENDAFTARAN DAN TANDA KAPALUDARA
KAPALUDARA HENDAKLAH DIDAFTARKAN

3 (1) Sesuatu kapaludara tidak boleh terbang di Malaysia atau melintasi Malaysia melainkan jika ia ada suatu tanda umum atau didaftarkan di(a) (b) (c) Malaysia; Negara Pejanji; atau mana-mana Negara lain yang berhubungan dengannya adanya berkuatkuasa suatu perjanjian di antara Kerajaan Malaysia dengan kerajaan Negara itu yang perjanjian itu membuat peruntukan bagi penerbangan di Malaysia mana-mana kapaludara yang didaftarkan di Negara itu: Dengan syarat bahawa— (i) sesuatu glider boleh terbang dengan tak berdaftar, dan hendaklah disifatkan didaftarkan di Malaysia bagi maksud peraturan 32, 33, 40 dan 55 bagi mana-mana penerbangan yang— (aa) bermula dan berakhir di Malaysia tanpa melintasi mana-mana Negara lain; dan (bb) bukan bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan; (ii) mana-mana kapaludara boleh terbang dengan tak berdaftar bagi mana-mana penerbangan yang (aa) bermula dan berakhir di Malaysia tanpa melintasi mana-mana Negara lain; dan (bb) adalah menurut "Syarat-syarat B" yang dinyatakan dalam Jadual Kedua; (iii) peraturan ini tidaklah terpakai bagi mana-mana layang-layang atau belon bertambat. (2) Ketua Pengarah boleh, dalam mana-mana keadaan khas dan tertakluk kepada apa-apa syarat atau batasan sebagaimana yang difikirkannya patut, mengecualikan buat sementara waktu sesuatu kapaludara yang berdaftar di tempat lain daripada pemakaian subperaturan (1). (3) Jika sesuatu kapaludara yang terbang di Malaysia yang berlanggaran dengan subperaturan (1) mengikut apa-apa cara atau keadaan di mana jika kapaludara itu didaftarkan di Malaysia, suatu

.

- 1585 -

P.U.(A) 139

kesalahan telah dilakukan terhadap Peraturan-Peraturan ini atau mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta telah dilakukan, suatu kesalahan. yang sama hendaklah disifatkan telah dilakukan berkenaan dengan kapaludara itu.
PENDAFTARAN KAPALUDARA

4 (1) Ketua Pengarah adalah pihak berkuasa bagi pendaftaran- Pendafraran kapaludara di Malaysia. (2) Orang yang berikut hendaklah layak untuk menjadi pemunya kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial terhadap kapaludara Malaysia atau mana-mana bahagian di dalamnya: (a) Kerajaan Malaysia; (b) warganegara Malaysia; atau (c) pertubuhan perbadanan dan mempunyai tempat utama perniagaannya di Malaysia. (3) Jika orang yang tak berkelayakan bermastautin atau yang mempunyai tempat perniagaan di Malaysia menjadi berhak sebagai pemunya kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial ke atas sesuatu kapaludara atau mana-mana bahagian di dalamnya, Ketua Pengarah boleh, jika dia berpuas hati bahawa kapaludara itu boleh sebaliknya dengan sewajar didaftarkan, mendaftarkan kapaludara itu di Malaysia. Tiada kapaludara yang didaftarkan menurut subperaturan ini boleh, selama ianya terus didaftarkan sedemikian, digunakan bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan. (4) Jika sesuatu kapaludara dicarter secara demis atau disewakan kepada seseorang yang berkelayakan, Ketua Pengarah boleh, sama ada seseorang yang tak berkelayakan berhak atau tidak sebagai pemunya kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial ke atas kapaludara itu, mendaftarkan kapaludara itu di Malaysia jika dia berpuashati bahawa kapaludara itu boleh sebaliknya dengan sewajar didaftarkan, dan tertakluk kepada peruntukan Peraturan-Peraturan ini, kapaludara itu boleh terus didaftarkan sedemikian selama carter atau sewaan itu berterusan. (5) Tertakluk kepada peraturan ini, sesuatu kapaludara tidak boleh didaftarkan atau terus didaftarkan di Malaysia jika Ketua Pengarah mendapati bahawa— (a) kapaludara itu didaftarkan di luar Malaysia dan bahawa pendaftaran itu tidak terhenti dengan kuatkuasa undangundang apabila kapaludara itu didaftarkan di Malaysia; (b) seseorang yang tak berkelayakan berhak sebagai pemunya apa-apa kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial ke atas kapaludara itu atau mana-mana bahagian di dalamnya; atau (c) adalah tak suai-manfaat bagi kepentingan awam untuk kapaludara itu didaftarkan atau terus didaftarkan di Malaysia .

.
.

- 1586 -

P.U.(A) 139

(6) Tertakluk kepada subperaturan (3) dan (4), jika pada bila-bila masa selepas suatu kapaludara didaftarkan di Malaysia seseorang yang tak berkelayakan menjadi berhak sebagai pemunya kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial ke atas kapaludara itu atau suatu bahagian di dalamnya, pendaftaran kapaludara itu hendaklah dengan itu menjadi tak sah dan perakuan pendaftaran itu hendaklah dengan serta-merta dikembalikan oleh pemunya berdaftar kepada Ketua Pengarah untuk pembatalan. (7) Mana-mana orang yang didaftarkan sebagai pemunya suatu kapaludara Malaysia hendaklah dengan serta-merta memberitahu Ketua Pengarah secara bertulis mengenai — (a) apa-apa perubahan dalam butir-butir yang telahdiberikannya kepada Ketua Pengarah semasa membuat permohonan bagi pendaftaran kapaludara itu; b) pembinasaan kapaludara itu, atau penarikan kekalnya daripada penggunaan; atau

(c) dalam hal kapaludara yang tertakluk kepada mana-mana perjanjian sewaan atau carter demis, penamatan perjanjian atau carter demis itu. (8) Mana-mana orang yang menjadi pemunya kapaludara Malaysia hendaklah, dalam masa dua puluh lapan hari daripada tarikh dia menjadi pemunya, memberitahu Ketua Pengarah secara bertulis mengenainya. (9) Dalam peraturan ini, apa-apa sebutan kepada sesuatu kepentingan dalam suatu kapaludara tidaklah termasuk sebutan kepada suatu kepentingan dalam kapaludara di mana seseorang adalah berhak hanya menurut keanggotaannya dalam sesuatu kelab penerbangan, dan sebutan dalam subperaturan(7) kepada pemunya berdaftar kapaludara termasuklah dalam hal orang yang mati, wakil dirinya, dan dalam hal pertubuhan perbadanan yang telah dibubarkan, penggantinya. (10) Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini menghendaki Ketua Pengarah membatalkan pendaftaran sesuatu kapaludara jika pada pendapatnya ia tak suai-manfaat bagi kepentingan awam untak membuat demikian. (11) Pendaftaran sesuatu kapaludara yang tertakluk kepada suatu gadai-janji yang belum dilepaskan dimasukkan dalam Daftar Kapaludara tidaklah menjadi tak sah menurut subperaturan (6), dan Ketua Pengarah tidak pula boleh membatalkan pendaftaran sesuatu kapaludara itu menurut peraturan ini atau subperaturan 5(6) melainkan jika kesemua orang yang dinyatakan dalam Daftar Kapaludara sebagai pemegang gadaijanji kapaludara itu telah bersetuju dengan pembatalan itu.

U. dan hendaklah mengandungi atau disertakan dengan apa-apa maklumat dan keterangan berhubung dengan kapaludara itu. (b) tanda kenegaraan kapaludara itu dan tanda pendaftaran yang diuntukkan kepadanya oleh Ketua Pengarah. atau (iii) dalam hal sesuatu kapaludara yang berdaftar menurut subperaturan 4(4) sebagai tambahan kepada butir-butir mengenai pemunyanya sebagaimana yang dikehendaki di bawah subperenggan (i) nama dan alamat pencarter atau penyewa. dan dalam hal sesuatu kapaludara yang tertakluk kepada mana-mana perjanjian sewaan atau carter demis.(A) 139 5. (c) nama pembuat kapaludara itu dan nama sebutannya.yang berkenaan. . (4) Daftar Kapaludara hendaklah memasukkan butir-butir berikut berhubungan dengan setiap kapaludara: (a) nombor perakuan. (3) Apabila menerima sesuatu permohonan bagi pendaftaran sesuatu kapaludara di bawah subperaturan (2) dan setelah berpuashati bahawa kapaludara itu boleh dengan sewajarnya didaftarkan mengikut peruntukan di dalamnya. (ii) dalam hal sesuatu kapaludara yang berdaftar menurut subperaturan 4(3) yang menunjukkan bahawa ia didaftarkan sedemikian. dan sesuatu yang menunjukkan bahawa ia didaftarkan sedemikian. mengikut mana. DAFTAR KAPALUDARA . mengikut mana-mana yang berkenaan. penyewaan atau pencarterannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah untuk membolehkan dia menentukan sama ada kapaludara itu boleh dengan wajarnya didaftarkan di Malaysia dan mengeluarkan perakuan di bawah subperaturan (5).( 1 ) Ketua Pengarah hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu Daflar Kapaludara dalam bentuk yang difikirkannya patut dengan udara syarat jika Daftar Kapaludra itu disimpan dalam bentuk tak mudah dibaca. nama dan alamat penyewa atau pencarter itu. (e) (i) nama dan alamat tiap-tiap orang yang berhak sebagai pemunya kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial ke atas kapaludara itu atau suatu bahagian didalamnya.. (d) nombor siri kapaludara itu. sebagai tambahan kepada butir-butir pemunyanya. di mana-mana jua kapaludara itu berada. Ketua Pengarah hendaklah. mendaftarkan kapaludara itu dan mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran baginya.1587 - P. pemunyaan. (2) Sesuatu permohonan bagi pendaftaran sesuatu kapaludara di Malaysia hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Pengarah. Permohonan itu hendaklah secara khususnya menyatakan perihal yang betul tentang kapaludara itu mengikut ruang 4 "Klasifikasi Am Kapaludara" yang dinyatakan dalam Bahagian A Jadual Pertama. ia hendaklah boleh dikeluarkan semula dalam bentuk mudah dibaca.

sebagaimana yang disifatkannya perlu atau suai-manfaat. setelah membayar fee yang ditetapkan. (g) (5) Ketua Pengarah hendaklah mengemukakan kepada orang atau orang-orang yang atas namanya kapaludara itu didaftarkan. jika difikirkannya patut. suatu perakuan pendaftaran dalam apa-apa bentuk sebagaimana yang difikirkannya sesuai yang hendaklah memasukkan butir-butir yang dinyatakan dalam subperaturan (4) dan tarikh perakuan itu dikeluarkan: Dengan syarat bahawa Ketua Pengarah tidaklah dikehendaki memberi suatu perakuan pendaftaran jika pemunya berdaftar adalah pemegang suatu perakuan peniaga kapaludara yang diberikan di bawah peraturan 178 dan belum mengeluarkan suatu pernyataan mengenai niatnya bahawa kapaludara itu akan terbang hanya menurut "Syarat-syarat C" yang dinyatakan dalam Jadual Kedua.- . boleh membatalkan pendaftaran kapaludara itu. (f) . bagi maksud mengadakan peruntukan bagi pemindahan sementara kapaludara kepada atau daripada Daftar Kapaludara.(A) 139 apa-apa butir-butir lain yang boleh dimasukkan menurut-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini. dan dalam hal sedemikian kapaludara itu hendaklah terbang hanya menurut syarat-syarat tersebut. (7) Ketua Pengarah boleh.. (9) Mana-mana orang boleh. dan hendaklah membatalkan pendaftaran itu selepas dia berpuashati bahawa terdapat pertukaran dalam pemunyaan kapaludara itu. meminda Daftar Kapaludara itu atau. (8) Semna orang hendaklah pada setiap masa disifatkan telah mendapat notis nyata mengenai semua fakta yang dinyatakan dalam Daftar Kapaludara. memohon kepada Ketua Pengarah untuk— (a) memeriksa Daftar Kapaludara berhubung dengan mana-mana kapaludara yang dinyatakan di dalam permohonan itu termasuilah omna~mana dokumen yang difailkan atau diserah-simpan menurut subperaturan 5(2).1588 - P. apabila didapati olehnya perlu atau sesuai untuk berbuat demikian bagi menguatkuasakan Bahagian ini atau bagi mengemaskinikan atau selainnya membetulkan butir-butir yang dimasukkan dalam Daftar Kapaludara. peraturan 142 dan subperaturan 162(2) berkenaan dengan kapaludara itu. sama ada secara umum atau berhubungan dengan kes tertentu atau kelas kes-kes. dan apa-apa butir lain yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah. tetapi pendaftaran sesuatu gadaijanji menurut Bahagian XIV hendaklah tidak menjadi keterangan kepada keesahannya.U. memadankan atau mengubahsuai peruntukan peraturan 4 atau peruntukan di atas dalam peraturan ini. (6) Ketua Pengarah boleh. kemudian daripada ini dalam peraturan ini disebut sebagai "pemunya berdaftar".

sebagai keterangan tentang catatan itu. (10)Sesuatu salinan atau cabutan daripada mana-mana dokumen yang difailkan atau diserah-simpan kepada Ketua Pengarah atau sesuatu cabutan mengenai apa-apa catatan dalam Daftar Kapaludara. mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang Negara di mana ianya didaftarkan. boleh diterima— (a) dalam hal sesuatu salinan atau cabutan daripada dokumen sedemikian. . (b) dalam hal sesuatu cabutan mengenai catatan dalam Daftar Kapaludara. yang diperakukan sebagai salinan benar oleh Ketua Pengarah. (d) suatu pengesahan bertulis sama ada terdapat apa-apa catatan atau tidak dalam Daftar Kapaludara berhubung dengan mana-mana kapaludara yang dinyatakan dalam permohonan itu dengan merujuk kepada kenegaraan dan tanda pendaftarannya. dengan syarat bahawa tanda yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksudpenerbangan menurut 'Syarat-syarat B' yang terkandung dalam Jadual Kedua hendaklahtidak disifatkan sebagai menunjukkan bahawa kapaludara itu didaftarkan sedemikian. KENEGARAAN DAN TANDA PENDAFTARAN 6.U. . daripada mana-mana dokumen yang dia berhak untuk memeriksa di bawah perenggan (a). hendaklah tidak terbang melainkan jika ia menunjukkan dengan dicatkan atasnya atau dilekatkan padanya. mengenai catatan dalam Daftar Kapaludara berhubung dengan mana-mana kapaludara yang dinyatakan dalam permohonan itu. tanda kenegaraan dan tanda pendaftaran yang dikehendaki oleh undang-undang itu. atau (b) kapaludara itu ialah kapaludara Negara bagi sesuatu Negara tertentu jika ia padahakikatnya bukanlah kapaludara yang sedemikian.. (3) Sesuatu kapaludara tidak boleh menunjukkan apa-apa tanda yang berupa sebagai menunjukkan bahawa— (a) kapaludara itu didaftarkan di Negara di mana yang pada hakikatnya ia tidak didaftarkan. selain daripada kapaludara yang dibenarkan Kenegarsan dan oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini untuk terbang tanpa didaftarkan.(A) 139 (b) suatu cabutan.1589 - P. yang diperakukan sebagai suatu salinan atau cabutan benar oleh Ketua Pengarah hendaklah. (2) Tanda yang kena ditunjukkan oleh kapaludara Malaysia hendaklah mematubi Bahagian B Jadual Pertama. (c) suatu salinan atau cabutan. melainkan jika pihak berkuasa berkenaan Negara itu telah membenarkan penunjukan tanda itu. sebagai keterangan yang sama taraf keesahannya seperti dokumen asal. yang diperakukan sebagai salinan benar oleh Ketua Pengarah. dalam mana-mana prosiding. (1) Sesuatu kapaludara.

"permit perkhidmatan udara" ertinya permit yang diberikan di bawah peraturan 18. (2)Mana-mana orang yang mengusahakan untuk mengangkut melalui udara atau menggunakan mana-mana kapaludara bagi pengangkutan penumpang. melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— "lesen perkhidmatan udara" ertinya lesen yang diberikan di bawah peraturan 11. Bab 1: Perjalanan Berjadual PEMAKAIAN BAGI PERJALANAN BERJADUAL .U. "perkhidmatan udara" ertinya apa-apa perkhidmatan yang dilaksanakan oleh mana-mana kapaludara untuk sewa atau upah: Dengan syarat bahawa seseorang anggota kelab penerbangan yangdiiktiraf yang dibawa dalam sesuatu kapaludara kepunyaan kelab itu bagi maksud latihan tidaklah.. disifatkan sebagai dibawa untuk sewa atau upah. mel atau kargo melalui udara untuk sewa atau upah. . kecuali di bawah atau mengikut peruntukan suatu lesen perkhidmatan udara atau lesen perkhidmatan udara sementara yang diberikan oleh Ketua Pengarah.peruntukan Bab ini.(A) 139 BAHAGIAN III PERLESENAN PERKHIDMATANUDARA Bab 1: Tafsiran dan Pemakaian TAFSIRAN 7 Dalam Bahagian ini. LESEN PERKHIDMATAN UDARA 10(1)Tertakluk kepada peruntukan. tiada udara seorang pun boleh mengusahakan untuk mengangkut melalui udara atau mengguna mana-mana kapaludara bagi pengangkutan penumpang. jika jurulatih itu juga adalah anggota kelab itu. "pemegang lesen" ertinya seorang pemegang lesen perkhidmatan udara. PEMAKAIAN 8.1590 - P. "lesen perkhidmatan udara sementara" ertinya lesen perkhidmatanudara sementara yang diberikan di bawah peraturan 13. walau apa pun bayaran dibuat bagi latihan atau pengangkutan sedemikian. mel atau kargo untuk sewa atau upah yang berlanggaran dengan peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan. yang sekurang-kuranguya salah satu daripada tempat itu di Malaysia.- . 9. mel atau kargo di Malaysia untak sewa atau upah dalam mana-mana perjalanan berjadual di antara dua tempat. Bahagian ini hendaklah terpakai bagi pengangkutan penumpang. Bab ini hendaklah terpakai bagi perjalanan berjadual.

mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dengan mengambil kira jenis dan hal keadaan permohonan itu. (ii) permintaan bagi pengangkutan udara dalam kawasan itu. (4) Ketua Pengarah hendaklah menyenggara suatu daftar semasa pemegang-pemegang lesen perkhidmatan udara bagi perjalanan berjadual. dan (c) khususnya Ketua Pengarah hendaklah memberi perhatian kepada perkara yang berikut: (i) kewujudan perkhidmatan udara lain dalam kawasanmana perkhidmatan itu akandikendalikan. . hendaklah udara dibuat secara bertulis dan hendaklah mengandungi atau disertakan dengan apa-apa maklumat dan dokumen sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah (2) Ketua Pengarah boleh. Ketua Pengarah hendaklah— (a) memberi perhatian kepada penyelarasan dan pembangunan perkhidmatan udara secara amnya dengan tujuan menjamin perkhidmatan yang paling berkesan kepada orang awam.(A) 139 (3)Peruntukan-peruntukan Bab ini hendaklah tidak terpakai bagi kapaludara mana-mana Negara yang menjadi pihak kepada kepada Perjanjian Transit. (b) memberi perhatian kepada mana-mana orang yang memerlukan atau berkemungkinan memerlukan kemudahan pengangkutan udara dan juga orang yang mengadakan perkhidmatan demikian bagi maksud mengelak pertindihan yang tidak ekonomi. . (1) Sesuatu permohonan bagi pemberian suatu lesen perkhidmatan Permohonan bagi udara untuk mengangkut penumpang. mel atau kargo melalui udara peesreknhjdma~an untuk sewa atau upah bagi mana-mana perjalanan berjadual.1591 - P. yang terbang melintasi Malaysia tanpa membuat pendaratan atau mendarat di Malaysia mengikut peruntukan Perjanjian tersebut. (3) Adalah menjadi syarat bagi tiap-tiap lesen perkhidmatan udara bahawa pemegang lesen dan mana-mana orang yang mempunyai kepentingan kewangan dalam perniagaan pemegang lesen itu tidaklah boleh membuat apa-apa perjanjian atau perkiraan dengan mana-mana orang atas terma atau syarat yang boleh menghalang atau menyekat orang itu daripada mengadakan kemudahan tempahan kepada mana-mana pemegang lesen perkhidmatan udara lain. PERMOHONAN BAGI LESEN PERKHIDMATAN UDARA 11. dalam memberikan suatu lesen perkhidmatan udara mengikut permohonan yang dibuat di bawah subperaturan (5). (5) Pada menjalankan budibicaranya untuk memberi atau menolak sesuatu lesen perkhidmatan udara dan budibicaranya untuk mengenakan syarat pada mana-mana lesen perkhidmatan udara di bawah subperaturan (2).U..

(6) Sesuatu lesen perkhidmatan udara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah di bawah peraturan ini hendaklah dalam bentuk yang ditetapkan olehnya dari semasa ke semasa.. (2)Subperaturan 10(2). (vi sumber kewangan pemohon. yang telah sedia ada dalam kawasan itu.U. 15. memberikan kepada pemohon suatu lesen perkhidmatan udara sementara yang hendaklah berkuatkuasa sehingga permohonan itu ditentukan. . kekerapan. sebagaimana yang ditetapkannya dalam setiap kes. sama ada oleh pemohon atau pengendali lain. ketepatan pada waktu. (v) takat mana kemungkinan pemohon itu mampu mengadakan perkhidmatan memuaskan berkenaan dengan keselamatan. jika ada. Ketua Pengarah boleh. LESEN PERKHIDMATAN UDARA SEMENTARA 13.Ketua Pengarah boleh memberi lesen perkhidmatan udara yang akan terus berkuatkuasa bagi apa-apa tempoh.(1)Sementara menanti penentuan sesuatu permohonan bagi suatu ra lesen perkhidmatan udara di bawah peraturan 11. 14.(A) 139 (iii) tahap kecekapan dan ketetapan perkhidmatan udara itu. pada tarikh lesen perkhidmatan udara itu habis tempohnya ("lesen sedia ada").. yang tidak melebihi lima tahun. 20 dan 23 hendaklah mutatis mutandis terpakai bagi lesen perkhidmatan udara sementara. jika difikirkannya patut. . peraturan 11. kesinambungan. 19. bermula dari tarikh lesen perkhidmatan udara itu dinyatakan mula berkuatkuasa dan Ketua Pengarah pada bila-bila masa boleh meminda atau membatalkan satu atau lebih syarat-syarat lesen itu atau mengenakan syarat baru atau tambahan kepadanya: Dengan syarat bahawa jika. melanjutkan tempoh keesahan lesen sedia ada kepada tarikh bila permohonan itu diluluskan atau ditolak.. ketetapan operasi. keberpatutan caj dan keberkesanan secara amnya. (viii) saraan dan syarat am penggajian krew udara dan kakitangan lain yang digunakhidmat oleh pemohon. (vii) jenis kapaludara yang dicadangkan untuk digunakan.1592 - P. 10(3). dan (ix) apa-apa representasi yang dibuat oleh pemohon. (iv) tempoh perkhidmatan sedemikian yang telah dikendalikan oleh pemohon atau pengendali lain. permohonan kepada Ketua Pengarah bagi pemberian lesen perkhidmatan udara yang baru untuk menggantikan lesen sedia ada yang dipegang oleh pemohon yang belum diputuskan. Ketua Pengarah boleh jika difikirkannya patut. KEESAHAN LESEN PERKHIDMATAN UDARA 12.

dan (b) tempoh. (b) pemegang lesen telah melanggar atau tidak mematuhi mana-mana syarat lesen perkhidmatan udaranya. pada Pembatalan dan bila-bila masa. bertindak sebagai pegawai itu.(A) 139 PEMBATALAN DAN PENGGANTUNGAN 14.U. atau jika sebagai suatu pertubuhan perbadanan. (3) Selepas habis tempoh yang dinyatakan dalam notis itu dan setelah menimbang apa-apa representasi yang dibuat oleh pemegang lesen. . PENYERAHAN BALIK LESEN 15.. jika suatu lesen perkhidmatan udara baru diberikan. pemegang lesen itu memohon kepada Ketua Pengarah bagi suatu lesen perkhidmatan udara yang baru untuk menggantikan lesen perkhidmatan udara yang masih berkuatkuasa itu.(1) Sesuatu lesen perkhidmatan udara boleh pada bila-bila masa Penyerahan balik diserahkan balik oleh pemegang lesen itu kepada Ketua Pengarah untuk pembatalan. Ketua Pengarah hendaklah memutuskan sama ada hendak meneruskan dengan penggantungan atau pembatalan yang dicadangkan itu. mana-mana pegawai pemegang lesen disabitkan dengan suatu kesalahan sedemikian. menggantung atau membatalkan sesuatu lesen penggantungan. dengan kuasa yang diberikan oleh pertubuhan perbadanan itu.1593 - P. setiausaha atau pegawai lain yang seumpama itu dan termasuklah mana-mana orang lain yang. ungkapan "pegawai" ertinya seseorang pengarah. (1)Tertakluk kepada peraturan ini.ndang bertulis lain yang berhubungan dengan penerbangan udara atau pengangkutan udara. pemegang lesen itu hendaklah. atau (c) pemegang lesen telah dalam permohonannya bagi lesen perkhidmatan udara memberikan maklumat palsu atau mengelirukan. (2) Jika. atau untuk tidak mengambil apa-apa tindakan selanjutnya. perkhidmatan udara jika—. (a) pemegang lesen itu disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini atau mana-mana undang.. menyerahbalik lesen yang masih berkuatkuasa itu untuk pembatalan dari tarikh lesen perkhidmatan udara yang baru itu dinyatakan mula berkuatkuasa. Ketua Pengarah boleh. tidak kurang daripada tiga puluh hari dari tarikh notis itu.dalam tempoh sah sesuatu lesen perkhidmatan udara. (2) Sebelum membatal atau menggantung mana-mana lesen perkhidmatan udara di bawah perenggan (l)(b). (4) Dalam peraturan ini. yang dalam tempoh itu pemegang lesen boleh membuat representasi berkenaan dengan penggantungan atau pembatalan yang dicadangkan itu. Ketua Pengarah hendaklah memberi suatu notis secara bertulis kepada pemegang lesen itu menyatakan— (a) syarat lesen yang pemegang lesen itu telah melanggari dan perbuatan atau peninggalan yang menjadi pelanggaran sedemikian. pengurus. .

mel atau kargo kecuali di bawah.Bab ini hendaklah terpakai .(1) Tertakluk kepada Bahagian ini. mengenakan apa-apa syarat yang difikirkannya patut setelah mengambil kira jenis dan hal keadaan permohonan itu. yang sedang berkuatkuasa di Malaysia berhubung dengan penerbangan udara atau pengangkutan udara. (2) Ketua Pengarah boleh.upah bagi sesuatu perjalanan tak berjadual. mel atau kargo yang berlanggaran dengan peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan. (1) Sesuatu permohonan bagi permit perkhidmatan udara untuk mengangkut penumpang. dalam memberi sesuatu permit perkhidmatan udara menurut permohonan yang dibuat di bawah subperaturan (1). pada bila-bila masa. sewa atauudara. mengenakan syarat baru atau tambahan padanya atau menggantung mana-mana permit perkhidmatan udara dan peraturan 14 hendaklah terpakai mutatis mutandis. mel atau kargo untuk udara. (1) Adalah menjadi syarat bagi tiap-tiap lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara bahawa kehendak mana-mana undang-undang atau instrumen yang mempunyai kuatkuasa undang-undang. suatu permit perkhidmatan udara yang diberikan oleh Ketua Pengarah. (3) Peraturan ini tidaklah terpakai berkenaan dengan mana-mana perjalanan yang dilaksanakan di bawah Artikel 5 Konvensyen Chicago jika kapaludara yang melaksanakan perjalanan itu terbang melintasi Malaysia tanpa pendaratan atau mendarat di Malaysia bagi maksud bukan lalulintas sahaja.(A) 139 Bab. tiada seseorang pun boleh mengusahakan untuk mengangkut melalui udara atau menggunakan apa-apa kapaludara bagi pengangkutan penumpang.bagi PERMOHONAN BAGI PERINIT PERKHIDMATAN UDARA 18. (3) Sesuatu permit perkhidmatan udara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah di bawah peraturan ini hendaklah dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan olehnya dari semasa ke semasa.2: Perjalanan Tak Berjadual PEMAKAIAN BAGI PERJALANAN TAK BERJADUAL 16. . mengubah atau membatal satu atau lebih syarat yang sedia ada mengenai mana-mana permit perkhidmatan udara.U.. PERINIT PERKHIDMATAN UDARA 17. Bab 3: Peruntukan Am SYARAT AM LESEN ATAU PERINIT PERKHIDMATAN UDARA 19. dipatuhi pada setiap masa selama tempoh sah lesen perkhidmatan udara atau permit .bagi perjalanan tak berjadual. dan mengikut syarat.1594 - P. (4) Ketua Pengarah boleh. apa-apa maklumat dan dokumen sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. hendaklah dibuat secaradan hendaklah mengandungi atau disertai dengan. (2) Mana-mana orang yang mengusahakan untuk mengangkut melalui udara atau menggunakan apa-apa kapaludara bagi mengangkut penumpang.

tertakluk kepada syarat-syaratnya. orang yang pada masa itu menjalankan perniagaan itu. . sehingga permohonan itu ditentukan. hendaklah. Suatu lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara tidak boleh dipindahmilik atau diserahhak: Dengan syarat bahawa jika berlaku kematian.Tiada apa-apa jua dalam Bahagian ini menghendaki pendedahan oleh mana-mana pemohon bagi sesuatu lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara kepada mana-mana orang selain daripada Ketua Pengarah. kebankrapan. berkenaan dengan bulan yang dimaksudkan oleh penyata itu. dan apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh pemohon hendaklah dikira sebagai sulit.. mengenai apa-apa maklumat berkenaan sumber kewangan pemohon. sedang mengendalikan apa-apa perkhidmatan udara di bawah dan mengikut perjanjian yang dibuat antara orang itu dengan Kerajaan Malaysia. butir-butir sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah mengenai semua perkhidmatan udara yang dikendalikan di bawah lesen atau permit itu. jika dia dalam masa empat belas hari selepas berlakunya kejadian atau perlantikan sedemikian. MAKLUMAT TIDAK BOLEH DIDEDAHKAN 21. (2) Tiada apa-apa jua dalam Bahagian ini boleh memberikan kepada mana-mana pemegang lain sesuatu lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara atau kepada mana-mana orang lain apa-apa hak untuk meneruskan apa.U. mengikut mana-mana yang berkenaan. Walau apa pun yang terkandung dalam Bahagian ini. ketakupayaan. berhak untuk mengadakan perkhidmatan udara yang dibenarkan oleh lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara yang sedia ada.. sekuestrasi atau penyelesaian pemegang sesuatu lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara. (1) Tiap-tiap pemegang lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara hendaklah mengemukakan penyata bulanan kepada Ketua Pengarah memberikan. hendaklah disifatkan telah diberikan suatu lesen perkhidmatan udara di bawah Bahagian ini untuk mengendalikan perkhidmatan udara sedemikian mengikut terma perjanjian itu dan bagi tempoh yang diperuntukkan di dalamnya. PENYATA 23. memohon kepada Ketua Pengarah untuk suatu lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara baru. mana-mana orang yang. LESEN PERKHIDMATAN UDARA ATAU PERINIT PERKHIDMATAN UDARA TIDAK BOLEH DIPINDAHINILIK ATAU DISERAHKAN 20. .(A) 139 perkhidmatan udara itu berkaitan dengan semua perjalanan yang dibuat di bawah lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara itu.apa faedah yang timbul daripada peruntukan Bahagian ini atau daripada mana-mana lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara yang diberikan di bawahnya atau daripada mana-mana syarat yang terkandung dalam mana-mana lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara sedemikian. pada mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini. 22.1595 - P.. . atau perlantikan seorang penerima atau pengurus atau pemegang amanah berhubungan dengan perniagaan pemegang lesen perkhidmatan udara atau permit perkhidmatan udara.

. tertakluk kepada peraturan 87. "pembaikan" ertinya apa-apa kerja yang tidak terjumlah kepada baikpulih atau penggantian. jika pemeriksaan itu sendiri adalah kerja. penyenggaraannya dan perkiraan lain. BAHAGIAN IV PERAKUAN PENGENDALI UDARA PENGELUARAN PERAKUAN PENGENDALI UDARA 24. BAHAGIAN V KESELAMATAN TERBANG DAN KELENGKAPAN KAPALUDARA TAFSIRAN 25. pengstafan. (3) Perakuan yang diberikan oleh Ketua Pengarah di bawah subperaturan (2) boleh tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut dan perakuan sedemikian hendaklah. (2) Ketua Pengarah hendak memberikan perakuan pengendali udara kepada mana-mana orang yang memohonnya jika dia berpuas hati bahawa orang itu adalah kompeten.U. . berhubungan dengan pengeluaran sesuatu perakuan pelepasan daripada servis— "baikpulih" ertinya sesuatu operasi kerja yang‚ besar yang melibatkan pemburaian dan ujian spesifikasi yang menyeluruh dan pembaharuan usia kendalian. berhubung dengan pembetulan dan pelarasan.(A) 139 (2)Penyata itu hendaklah dihantar kepada Ketua Pengarah tidak lewat daripada dua bulan selepas tamatnya bulan yang dimaksudkan olehnya. "pemeriksaan mandatori" ertinya apa-apa pemeriksaan yang dikelaskan sebagai mandatori oleh Ketua Pengarah. organisasi.. bagi memastikan pengendalian selamat kapaludara yang jenisnya dinyatakan dalam perakuan itu dalam penerbangan yang diperihalkan dan bagi maksud yang ditetapkan itu. dengan mengambil perhatian khususnya kelakuannya yang dahulu dan pengalaman. terus berkuatkuasa bagi tempoh yang dinyatakan di dalamnya.1596 - P. (1) Sesuatu kapaludara Malaysia tidaklah boleh terbang dalaml mana-mana penerbangan bagi maksud pengangkutan awam melainkan di bawah dan mengikut terma sesuatu perakuan pengendali udara yang diberikan kepada pengendali kapaludara di bawah subperaturan (2) yang memperakukan bahawa pemegang perakuan itu adalah kompeten untuk memastikan kapaludara yang dikendalikan olehnya dalam penerbangan sedemikian adalah dikendalikan dengan selamat. Dalam Bahagian ini. kelengkapan.

kelengkapan kapaludara itu dan pemasangannya.1597 - P. tiada kapaludara boleh terbang melainkan— (a) adanya berkuatkuasa berkenaan dengan kapaludara itu suatu perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan dengan sempurna atau menjadi sah di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. jika ia tidak digunakan bagi pengangkutan awam penumpang atau kerja keudaraaan selain daripada kerja keudaraan yang terdiri daripada memberi latihan dalam penerbangan atau menjalankan ujian penerbangan dalam sesuatu glider yang dipunyai atau dikendalikan oleh suatu kelab penerbangan di mana orang yang memberi latihan atau menjalankan ujian dan orang yang menerima latihan atau menjalani ujian itu adalah kedua-duanya anggota kelab penerbangan itu. dan sesuatu kapaludara yang terbang mengikut syarat suatu permit terbang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah berkenaan dengan kapaludara itu. enjin. . dan apa-apa syarat yang tertakluk kepada perakuan itu dikeluarkan atau menjadi sah dipatuhi. (b) (2) Subperaturan (1) tidaklah terpakai bagi penerbangan. bobaling. Bab 1: Perakuan Keselamatan Terbang PERAKUAN KESELAMATAN TERBANG HENDAKLAH BERKUATKUASA 26 (1) Tertakluk kepada subperaturan (2).. "ubahsuaian" ertinya perubahan yang dibuat kepada kapaludara tertentu termasuklah komponen. aksesori. yang bermula dan berakhir di Malaysia tanpa melintasi mana-mana Negara lain. sesuatu kapaludara yang terbang mengikut "Syarat-syarat A" atau "Syarat-syarat B" yang di nyatakan dalam Jadual Kedua. . oleh— (a) sesuatu glider.(A) 139 "pemeriksaan senggaraan berjadual" ertinya apa-apa pemeriksaan termasuklah ujian yang dikehendaki oleh jadual senggaraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. sesuatu layang-layang. perakuan keselamatan terbang yang disebutkan dalam subperaturan (1) adalah perakuan yang dikeluarkan atau menjadi sah mengikut peraturan 27. (b) (c) (d) (e) (3) Dalam hal sesuatu kapaludara Malaysia. "penggantian" ertinya sesuatu operasi kerja yang melibatkan penanggalan dan penggantian bahagian yang sama atau penukaran ganti sesuatu bahagian alternatif yang diluluskan. sesuatu belon yang terbang dalam penerbangan persendirian. alatan.U. stesyen radio.

(1) Ketua Pengarah hendaklah mengeluarlkan.1598 - P. dengan memberi perhatian juga kepada kod perakuan keselamatan terbang dan kehendak-kehendak prosedur dari semasa ke semasa yang berkuatkuasa di bawah— (i) Peraturan-Peraturan Penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat. binaan. termasuklah. dia boleh mengenepikan penerbangan cubaan bagi mana-mana kapaludara lain. jika dia berpuas hati bahawa kapaludara itu menepati kapaludara prototaip atau ubahsuaian sedemikian. sebagaimana yang difikirkan wajar oleh Ketua Pengarah. khususnya apa-apa enjin yang dipasang di dalamnya. suatu perakuan keselamatan terbang jika dia berpuas hati bahawa kapaludara itu adalah layak untuk terbang dengan memberi perhatian kepada (a) rekabentuk.. Notis Keselamatan Terbang yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam dan. (b) (ii) (iii) Kehendak-Kehendak Penerbangan Bersama yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Bersama Negara-negara Eropah. dan (c) keputusan penerbangan cubaan dan apa-apa ujian lain kapaludara sebagaimana yang dikehendakinya: Dengan syarat bahawa. pada pendapat Ketua Pengarah. jika Ketua Pengarah telah mengeluarkan suatu perakuan keselamatan terbang berkenaan dengan suatu kapaludara yang pada pendapatnya ialah suatu kapaludara prototaip atau ubahsuaian sesuatu kapaludara prototaip. dan apa-apa kelengkapan yang dibawa dalam kapaludara itu yang dia berpendapat adalah perlu bagi keselamatan terbang kapaludara itu. .U. (3) Ketua Pengarah boleh mengeluarkan perakuan keselamatan terbang tertakluk kepada apa-apa syarat lain berkaitan dengan keselamatan terbang kapaludara itu sebagaimana yang difikirkannya patut. mutu kerja dan bahan kapaludara itu. bersesuaian dengan kapaludara itu mengikut Jadual Ketiga dan perakuan itu hendaklah dikeluarkan tertakluk kepada syarat bahawa kapaludara itu akan diterbangkan hanya bagi maksud yang tertera dalam Jadual tersebut berhubungan dengan kategori itu. Kehendak-Kehendak Keselamatan Terbang Awam British yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam United Kingdom. . (2) Tiap-tiap perakuan keselamatan terbang hendaklah menetapkan kategori sebagaimana yang. berkenaan dengan mana-mana kapaludara.(A) 139 PENGELUARAN DAN PENBAHARUAN PERAKUAN KESELAMATAN TERBANG 27.

suatu perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan di bawah peraturan ini hendaklah terus berkuatkuasa bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya. .1599 - P.(A) 139 (4) Perakuan keselamatan terbang boleh menetapkan kumpulan prestasi kapaludara itu bagi maksud kehendak-kehendak yang dinyatakan dalam subperaturan 51(1). (8) Tiada apa-apa jua dalam Peraturan-Peraturan ini menghendaki Ketua Pengarah untuk menerima sesuatu permohonan bagi pengeluaran suatu perakuan keselarnatan terbang atau suatu perakuan keesahan atau bagi mengubah atau membaharui mana-mana perakuan sedemikaian.U. yang adalah pemeriksaan yang dibuat bagi maksud untuk memastikan sama ada kapaludara itu masih selamat terbang dan— (i) dikelaskan sebagai mandatori oleh Ketua Pengarah. (b) sehingga selesainya apa-apa pemeriksaan kapaludara itu atau apa-apa kelengkapannya yang perlu bagi keselamatan terbang kapaludara itu.. dibaiki atau diubahsuai. atau apa-apa kelengkapannya yang perlu bagi keselamatan terbang kapaludara itu dibaikpulih. atau jika mana-mana bahagian kapaludara itu atau apa-apa kelengkapannya ditanggalkan atau diganti selain daripada mengikut cara dan dengan bahan daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada secara umum atau berhubungan dengan sesuatu kelas kapaludara atau dengan kapaludara tertentu. atau (c) sehingga selesai dengan memuaskan hati Ketua Pengarah tentang apa-apa ubahsuaian kapaludara itu atau apa-apa kelengkapan yang disebut di atas. dan bolehlah diperbaharui dari semasa ke semasa oleh Ketua Pengarah bagi apa-apa tempoh selanjutnya yang difikirkannya patut. yang adalah ubahsuaian yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah bagi maksud memastikan kapaludara itu masih selamat terbang. . (5) Ketua Pengarah boleh. tertakluk apa-apa syarat yang difikirkannya patut. mengeluarkan perakuan keesahan yang menjadikan sah bagi maksud Peraturan-Peraturan ini suatu perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan berkaitan dengan mana-mana kapaludara di bawah undang-undang mana-mana Negara selain daripada Malaysia. (6) Tertakluk kepada peraturan ini dan peraturan 87. atau (ii) pemeriksaan senggaraan berjadual sebagaimana yang dikehendaki oleh sesuatu jadual penyenggaraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah berhubungan dengan kapaludara itu. (7) Suatu perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan berkenaan berkaitan dengan sesuatu kapaludara hendaklah terhenti berkuatkuasa— (a) jika kapaludara itu.

termasuk.(A) 139 apabila permohonan itu tidak disokong oleh laporan daripada mana-mana orang yang diluluskan sebagai mana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah.. (b) seseorang yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah untuk mengeluarkan perakuan kajian semula penyenggaraan dalam sesuatu kes tertentu. khususnya enjinnya bersama-sama dengan kelengkapan dan stesen radionya. atau . undang-undang sesuatu Negara asing dan menjadi sah di bawah Peraturan-Peraturan ini mengikut keistimewaan yang diendorskan pada lesen itu. (2) Jadual penyenggaraan yang diluluskan yang disebutkan dalam subperaturan (1) hendaklah menyatakan sebab yang suatu kajian semula mestilah dijalankan bagi maksud pengeluaran perakuan kajian semula penyenggaraan. disenggarakan mengikut jadual penyenggaraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah berhubungan dengan kapaludara itu. sama ada secara umum atau dalam sesuatu kes atau kelas kes tertentu. atau (ii) (iii) undang-undang mana-mana Negara asing sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah menurut keistimewaan yang diendorskan pada lesen itu dan tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. yang berupakan lesen yang menghakkannya untuk mengeluarkan perakuan itu. Bab 2 : Penyenggaraan Kapaludara PERAKUAN KAJIAN SEMULA PENYENGGARAAN 28. suatu perakuan keselamatan terbang sama ada dalam kategori pengangkutan atau kerja keudaraan berkuatkuasa tidaklah boleh terbang melainkan jika— (a) kapaludara itu. (3) Sesuatu perakuan kajian semula penyenggaraan boleh dikeluarkan bagi maksud peraturan ini hanya oleh— (a) pemegang lesen jurutera penyenggara kapaludara yang diberikan di bawah— (i) Peraturan-Peraturan ini. (1) Sesuatu kapaludara Malaysia yang berkenaan dengannya. . dan mengikut kuasa itu.U.1600 - P. dan (b) adanya berkuatkuasa suatu perakuan (dalam PeraturanPeraturan ini disebut sebagai "perakuan kajian semula penyenggaraan") yang dikeluarkan berkenaan dengan kapaludara itu mengikut peraturan ini dan perakuan sedemikian hendaklah memperakukan tarikh yang kajian semula penyenggaraan itu dijalankan dan tarikh selepas itu apabila kajian semula yang berikutnya kena dibuat.

setiap perakuan kajian semula penyenggaraan hendaklah disimpan kekal oleh pengendali kapaludara bagi tempoh selama dua tahun selepas ia dikeluarkan. . dikeluarkan hanya oleh pemegang lesen sedemikian..1601 - P.U. .(A) 139 (c) seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sebagai berkompeten untuk mengeluarkan perakuan kajian semula penyenggaraan dan menurut kelulusan itu: Dengan syarat bahawa. dan yang satu lagi itu hendaklah disimpan oleh pengendali itu di tempat lain selain daripada dalam kapaludara itu. dalam meluluskan sesuatu jadual penyenggaraan. kecacatan yang dimasukkan ke dalam buku log teknikal kapaludara mengikut peraturan 29 telah dibetulkan atau pembetulan itu telah ditangguh mengikut prosedur yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. dan perakuan perlepasan daripada servis telah dikeluarkan mengikut peraturan 30.. Satu salinan perakuan yang terbaru yang dikeluarkan hendaklah dibawa dalam kapaludara apabila dihendaki berbuat sedemikian oleh peraturan 82. (b) (c) (d) dan bagi maksud ini. BUKU LOG TEKNIKAL 29. Ketua Pengarah boleh mengarahkan yang perakuan kajian semula penyenggaraan yang berhubung dengan jadual tersebut atau mana-mana bahagiannya yang dinyatakan dalam arahannya. ( 1 ) Suatu buku log teknikal hendaklah disenggarakan berkenaan dengan sesuatu kapaludara Malaysia jika berhubungan dengan kapaludara itu suatu perakuan keselamatan terbang sama ada dalampengangkutan atau kerja keudaraan berkuatkuasa. (5) Sesuatu perakuan kajian semula penyenggaraan hendaklah dikeluarkan dalam bentuk pendua. (4) Seseorang yang disebutkan dalam subperaturan (3) tidaklah boleh mengeluarkan suatu perakuan kajian semula penyenggaraan melainkan jika dia telah pertamanya menentusahkan bahawa— (a) penyenggaraan telah dijalankan atas kapaludara itu mengikut jadual penyenggaraan yang diluluskan bagi kapaludara itu. pengendali kapaludara itu hendaklah boleh mendapatkan bagi orang itu apa-apa maklumat yang perlu. pemeriksaan dan pengubahsuaian yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah seperti yang diperuntukkan dalam peraturan 27 telah diselesaikan sebagaimana yang telah diperakukan dalam perakuan perlepasan daripada servis yang relevan yang dikeluarkan mengikut peraturan 30. (7) Tertakluk kepada peraturan 86.

membuat catatan tersebut dahulu dalam buku log teknikal di akhir penerbangan terakhir penerbangan berturutan itu. (4) Buku log teknikal yang disebut dalam peraturan ini hendaklah dibawa dalam kapaludara sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan 82 dan salinan catatan yang disebut dalam peraturan ini hendaklah disimpan di bumi: . kecuali jika dia menyedari tentang apa-apa kecacatan semasa penerbangan yang lebih awal. (b) butir-butir mengenai apa-apa kecacatan yang diketahuinya dan yang menjejaskan keselamatan terbang atau pengendalian selamat kapaludara itu. dalam apa-apa rekod lain sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah dan laksamana kapaludara itu hendaklah dalam hal sedemikian menandatangani dan mencatatkan tarikh catatan itu: Dengan syarat bahawa.(A) 139 (2) Pada akhir tiap-tiap penerbangan oleh sesuatu kapaludara yang kepadanya peraturan ini terpakai. .U. atau jika tiada apa-apa kecacatan sedemikian yang diketahuinya.1602 - P. kecuali di mana setiap penerbangan itu adalah bagi maksud mengugurkan atau menghamburkan apa-apa bahan untuk pertanian. dan © apa-apa butir lain yang berkaitan dengan keselamatan terbang atau pengendalian kapaludara itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. kapaludara itu boleh. (3) Apabila dibetulkan apa-apa kecacatan yang telah dicatatkan dalam buku log teknikal mengikut subperaturan (2). setiap yang bermula dan berakhir— (i) dalam tempoh dua puluh empat jam yang sama. suatu catatan yang bermaksud demikian hendaklah dibuat.. dalam hal beberapa penerbangan berturutan. atau dalam hal kapaludara yang jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2. kesihatan awam atau maksud-maksud yang seumpama itu. laksamana kapaludara itu hendaklah mencatat— (a) masa-masa bila kapaludara itu berlepas dan mendarat.730 kilogram dan yang tidak dikendalikan oleh seorang yang memegang atau dikehendaki oleh subperaturan 24(1) untuk memegang suatu perakuan pengendali udara. dalam buku log teknikal. seseorang yang mengeluarkan perakuan perlepasan daripada servis yang dikehendaki oleh peraturan 30 berkenaan dengan kecacatan itu hendaklah memasukkan perakuan itu ke dalam buku log teknikal dalam kedudukan yang sedemikian supaya senang ia akan dikenal pasti dengan kecacatan yang berkaitan dengannya. dan (iii) dengan orang yang sama sebagai laksamana kapaludara. (ii) di padang terbang yang sama.

30. dibaiki.U. penggantian. diganti atau diubahsuai. mengikut mana-mana yang berkenaan: Dengan syarat bahawa jika pembaikan atau penggantian sesuatu bahagian suatu kapaludara atau kelengkapannya dilakukan bila kapaludara itu berada di sesuatu tempat yang adalah tidak munasabah(a) bagi pembaikan atau penggantian itu dilakukan dengan cara yang perakuan perlepasan daripada servis boleh dikeluarkan di bawah peraturan ini dengan perkara itu. atau bagi suatu perakuan sedemikian dikeluarkan semasa kapaludara itu berada di tempat itu. pembaikan. sehingga suatu tarikh dua tahun selepas kapaludara itu telah dimusnahkan atau telah ditarik balik selamalamanya daripada penggunaan. (b) . PENGGANTIAN DAN UBAHSUAIAN.730 kilogram atau helikopter. hendaklah tidak terbang jika kapaludara atau mana-mana bahagiannya atau kelengkapannya yang perlu bagi keselamatan terbang kapaludara itu. .(A) 139 Dengan syarat bahawa. pengubahsuaian atau pemeriksaan.. jika ianya tidak semunasabah praktik bagi salinan buku log teknikal itu disimpan di bumi. mengikut mana-mana yang berkenaan. pada pendapat yang munasabah laksamana kapaludara itu. dan (ii) yang adalah munasabah untuk terbang setelah mengambil kira apa-apa bahaya kepada kebebasan atau kesihatan mana-mana orang yang berada di dalamnya.. terbang dengan selamat melalui laluan yang kapaludara itu dilengkapi dengan secukupnya. atau bagi apa-apa tempoh yang lebih pendek sebagaimana yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah dalam sesuatu kes tertentu. atau telah diperiksa sebagaimana yang dikehendaki oleh perenggan 27(7)(b). (1) Sesuatu kapaludara Malaysia. kapaludara itu boleh terbang ke suatu tempat di mana suatu perakuan sedemikian boleh dikeluarkan. PEMBAIKAN. yang adalah kapaludara yang berkenaan dengannya suatu perakuan keselamatan terbang dikeluarkan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa. (5) Tertakluk kepada peraturan 86. melainkan adanya berkuatkuasa suatu perakuan perlepasan daripada servis yang dikeluarkan mengikut peraturan ini yang berhubung dengan baikpulih. PEMERIKSAAN BAIKPULIH. yang adalah tempat yang terdekat— (i) yang kapaludara itu boleh. dalam hal kapal terbang yang jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2. sesuatu buku log teknikal atau apa-apa rekod lain yang diluluskan yang dikehendaki oleh peraturan ini hendaklah disimpan kekal oleh pengendali kapaludara yang berhubung dengannya.1603 - P. dalam suatu bekas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud itu. telah dibaikpulih. ia bolehlah dibawa dalam kapal terbang atau helikopter itu.

730 kilogram dan berkenaan dengannya suatu perakuan keselamatan terbang dalam kategori khas adalah berkuatkuasa. melainkan Ketua Pengarah memberikan suatu arahan yang sebaliknya dalam sesuatu kes tertentu. melainkan adanya berkuatkuasa berkenaan dengannya pada masa ia dipasangkan atau diletakkan dalam kapaludara itu suatu perakuan perlepasan daripada servis yang dikeluarkan mengikut peraturan ini. dalam sesuatu kapaludara selepas dibaikpulih. dan sebab penerbangan itu dibuat. dibaiki atau diubahsuai. atau apa-apa perintah yang dibuat. atau apa-apa kehendak yang diberitahu di bawahnya. hendaklah simpan di dalam buku log kapaludara.1604 - P. atau (b) kelengkapan radio yang diadakan bagi kegunaan dalam sesuatu kapaludara atau dalam apa-apa lancang mandiri yang dibawa di dalamnya. Apa-apa kelengkapan atau bahagian yang digunakan dalam menjalankan pembaikan atau penggantian itu hendaklah daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada secara umum atau berhubungan dengan sesuatu kelas kapaludara atau sesuatu kapaludara tertentu. .. tertakluk kepada peraturan 86. yang di simpankan berkenaan dengan kapaludara itu menurut peraturan 35. suatu rekod yang mengenalpasti pembaikan atau penggantian itu dan hendaklah menandatangani dan meletakkan tarikh pada catatan itu dan. Dalam keadaan demikian. (4) Mana pun— (a) kelengkapan yang diadakan bagi mematuhi Jadual Kelima. mengikut mana-mana yang berkenaan.730 kilogram. daripada terbang jika satu-satunya pembaikan atau penggantian berkenaan dengannya yang suatu perakuan perlepasan untuk servis tidak berkuatkuasa adalah daripada suatu jenis yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Belas dan telah dijalankan sendiri oleh pemunya atau pengendali kapaludara yang adalah pemegang lesen juruterbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini. hendaklah dipasang atau diletakkan untuk kegunaan. . hendaklah menyimpan kekal buka log itu bagi tempoh yang dinyatakan dalam peraturan 35. kecuali perenggan 3 Jadual itu. diberikan kepada Ketua Pengarah dalam tempoh sepuluh hari selepas itu.U. yang berkenaan dengannya ada suatu perakuan keselamatan terbang dalam kategori persendirian atau kategori khas berkuatkuasa dan jumlah berat maksimum yang dibenarkan baginya tidak melebihi 2. sama ada kelengkapan itu diadakan bagi mematuhi Peraturan-Peraturan ini atau tidak. pemunya atau pengendali kapaludara itu.(A) 139 dan dalam hal sedemikian laksamana kapaludara itu hendaklah menyebabkan butir-butir bertulis mengenai penerbangan itu. (3) Tiada apa-apa jua dalam subperaturan (1) yang menghalang sesuatu kapaludara. (2) Tiada apa-apa jua dalam subperaturan (1) menghendaki sesuatu perakuan perlepasan daripada servis dikuatkuasakan berkenaan dengan kapaludara yang jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2.

(A) 139 memperakukan bahawa kapaludara itu atau mana-mana bahagiannya atau kelengkapannya telah dibaikpulih. tetapi hanya berkenaan dengan kapaludara yang jumlah berat maksimum dibenarkan tidak melebihi 2. telah diperiksa mengikut kehendak Ketua Pengarah dan bahawa apa-apa pembaikan. (c) . seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sebagai berkompeten untuk mengeluarkan perakuan sedemikian. pembaikan. ubahsuaian penyenggaraan yang kepadanya perakuan itu berhubungan dan hendaklah termasuk butir-butir mengenai kerja yang telah dijalankan. dibaiki.U. (b) (6) Sesuatu perakuan perlepasan daripada servis boleh dikeluarkan bagi maksud peraturan ini hanya oleh— (a) pemegang lesen jurutera penyenggaraan kapaludara— (i) yang diberikan di bawah Peraturan-Peraturan ini. yang adalah lesen menghakkannya untuk mengeluarkan perakuan itu. diganti. (5) . (ii) diberikan di bawah undang-undang sesuatu Negara asing dan dijadikan sah di bawah Peraturan Peraturan ini. penggantian. mengikut cara dan dengan bahan daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada secara umum atauberhubungan dengan sesuatu kelas kapaludara atau sesuatu kapaludara tertentu dan hendaklah mengenalpasti baikpulih. penggantian atau ubahsuaian yang berbangkit telah dijalankan sebagaimana yang tersebut dahulu.730 kilogram dan mengikut keistimewaan yang diendorskan pada lesen itu. penggantian atau pemeriksaan telah dijalankan. dan mengikut kebenaran itu. diubahsuai atau disenggarakan mengikut mana-mana yang berkenaan. pembaikan. (b) pemegang lesen jurutera penyenggaraan kapaludara atau kebenaran bertindak sebagai jurutera penyenggaraan kapaludara yang diberikan atau dikeluarkan oleh atau di bawah undang-undang mana-mana Negara Pejanji selain daripada Malaysia di mana baikpulih.1605 Sesuatu perakuan perlepasan daripada servis hendaklah— (a) P. mengikut keistimewaan yang diendorskan pada lesen itu. atau (iii) yang diberikan di bawah undang-undang mana-mana Negara asing sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri mengikut keistimewaan yang diendorskan pada lesen itu dan tertakluk kepada apa-apa syarat yang ditetapkan.. dan memperakukan berhubungan dengan apa-apa pemeriksaan yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah bahawa kapaludara itu atau bahagiannya atau kelengkapannya mengikut mana-mana yang berkenaan.

_ . pengalaman. (4) Ketua Pengarah boleh mengeluarkan suatu perakuan yang menjadikan sah bagi maksud Peraturan-Peraturan ini mana-mana lesen sebagai jurutera penyenggaraan kapaludara yang diberikan di bawah undang-undang mana-mana Negara. Perakuan sedemikian boleh dikeluarkan tertakluk kepada apa-apa syarat dan bagi apa-apa tempoh. atau (c) suatu perakuan kelayakan untuk penerbangan di bawah "Syarat-syarat A" berkenaan dengan apa-apa kapaludara yang dinyatakan sedemikian. (b) suatu perakuan perlepasan daripada servis berkenaan dengan apa-apa baikpulih.(A) 139 (d) seseorang yang telah diberikuasa oleh Ketua Pengarah untuk mengeluarkan perakuan itu dalam sesuatu kes tertentu. dan mengikut kuasa itu. penggantian. PELESENAN JURUTERA PENYENGGARAAN 31(1) Ketua Pengarah hendaklah memberi lesen jurutera penyenggaraan kapaludara di bawah salah satu daripada kategori yang dinyatakan dalam Jadual Keempat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. penyenggaraan dan pemeriksaan apa-apa kapaludara dan apa-apa kelengkapan seperti yang dinyatakan sedemikian. (3) Tertakluk kepada peraturan 87. tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan dalam lesen itu. pelarasan dan penimbalannya. pembaikan. yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah. apabila dia berpuas hati bahawa pemohon adalah orang yang layak untuk memegang lesen itu dan telah memberikan keterangan dan telah lulus peperiksaan dan ujian seperti yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah daripadanya bagi maksud memastikan bahawa pemohon mempunyai pengetahuan. ubahsuaian. kelayakan dan kemahiran yang mencukupi dalam kejuruteraan aeronautik. pemegang lesen juruterbang talian udara pengangkutan (kapal terbang) yang diberikan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini. ungkapan "pembaikan" termasuklah. berhubungan dengan sesuatu kompas. . untuk mengeluarkan— (a) suatu perakuan kajian semula penyenggaraan berkenaan dengan apa-apa kapaludara seperti yang dinyatakan sedemikian. (2) Lesen jurutera penyenggaraan kapaludara hendaklah memberi kuasa kepada pemegangnya.. sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah peraturan ini hendaklah kekal berkuatkuasa bagi suatu tempoh yang tidak melebihi dua tahun dan boleh diperbaharui oleh Ketua Pengarah dari semasa ke semasa apabila dia berpuas hati bahawa pemohon adalah seorang yang sesuai dan layak sebagaimana yang disebutkan.U.1606 - P. (e) (7) Dalam peraturan ini. atau berhubungan hanya dengan pelarasan dan penimbalan kompas magnet baca-terus.

Bab 3: Kelengkapan Kapaludara. . (1) Sesuatu kapaludara tidaklah boleh terbang melainkan jika ia dilengkapi sedemikian bagi mematuhi undang-undang Negara di mana ia didaftarkan. sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut— (a) meluluskan apa-apa kursus latihan atau pengajaran. dan disenggarakan dan dilaraskan. pertubuhan perbadanan atau bukan pertubuhan perbadanan. (4) Kelengkapan yang dibawa bagi mematuhi peraturan ini hendaklah dipasang atau diperbekaskan dan terus diperbekaskan. dan isyarat yang kena diberikan. hendaklah seperti dinyatakan dalam Jadual Kelima sebagaimana yang terpakai baginya dalam hal keadaan itu dan hendaklah mematuhi peruntukan Jadual itu. KELENGKAPAN KAPALUDARA 32.U. kecuali yang dinyatakan dalam perenggan 3 Jadual tersebut. (2) Dalam hal mana-mana kapaludara Malaysia. supaya senang akses kepadanya dan dapat digunakan oleh orang yang baginya dimaksudkan.1607 - P. menjalankan operasi cari dan selamatkan. hendaklah daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada secara am atau berhubungan dengan sesuatu kelas kapaludara atau berhubungan dengan kapaludara itu dan hendaklah dipasang mengikut cara yang diluluskan itu. dan (d) meluluskan mana-mana kumpulan orang. atau keselamatan orang yang dibawa di dalam kapaludara itu.(6) Tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan lain dalam PeraturanPeraturan ini Ketua Pengarah boleh. (b) memberi kuasa kepada mana-mana kumpulan orang. dan untuk membolehkan lampu dan tandaan ditunjukkan. untuk menjalankan apa-apa peperiksaan atau ujian sebagaimana yang dinyatakannya . Kelengkapan itu. kelengkapan yang dikehendaki disediakan. . untuk memberikan atau menjalankan apa-apa latihan dan pengaJaran. mengikut Peraturan-Peraturan ini. (3) Dalam mana-mana kes tertentu. sebagai tambahan kepada mana-mana kelengkapan lain yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini. bagi maksud peraturan ini. pemegangnya hendaklah menandatangani namanya dengan dakwat dalam tandatangannya yang biasa.(A) 139 (5 Apabila menerima lesen yang diberikan di bawah peraturan ini. pertubuhan perbadanan bukan pertubuhan perbadanan.. Ketua Pengarah boleh mengarahkan supaya sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah membawa apa-apa kelengkapan atau bekalan tambahan atau khas seperti yang dinyatakannya bagi maksud memudahkan pemanduan arah kapaludara itu.

iaitu— (a) kelengkapan yang berkeupayaan menunjukkan kedudukan kapaludara itu berhubungan dengan kedudukannya pada sesuatu masa lebih awal dengan mengira dan menggunakan paduan pecutan dan daya graviti yang bertindak terhadapnya. gelangsar lepas. (6) Semua kelengkapan yang dipasang atau dibawa di dalam sesuatu kapaludara sama ada dengan mematuhi peraturan ini atau tidak. sama ada dengan mematuhi Peraturan -Peraturan ini atau tidak. dipamerkan di tempat yang ketara dalam tiap-tiap petak penumpang. atau jika Ketua Pengarah membenarkannya secara bertulis.. dan (iv) keterangan bergambar tentang di mana jaket keselamatan. hendaklah daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada secara am atau berhubungan dengan sesuatu kelas kapaludara atau berhubungan dengan kapaludara itu dan hendaklah dipasang mengikut cara yang diluluskan itu (c) . semua kelengkapan pandu arah. arahan bergambar mengenai cara menggunakan tali keledar dan abah-abah keselamatan yang bersesuaian.1608 - P.U. hendaklah dipasang atau diperbekaskan dan terus diperbekaskan dan disenggarakan dan dilaraskan sedemikian supaya tidak dengan sendirinya menjadi punca bahaya atau mejejaskan keselamatan terbang kapaludara itu atau fungsi kelengkapan atau perkhidmatan yang sepatutnya yang diperlukan bagi keselamatan kapaludara itu. dan kelengkapan yang berkeupayaan untuk menunjukkan dengan secara automatik altitud dan arah nisbi benda angkasa yang terpilih. . boleh didapati dan arahan mengenai cara menggunakannya. apabila dibawa di dalam kapaludara Malaysia. rakit keselamatan dan topeng oksigen. (7) Tanpa menjejaskan subperaturan (2). . (ii) (iii) keterangan bergambar tentang di mana pintu kecemasan boleh didapati dan arahan mengenai cara menggunakan nya. suatu notis yang relevan kepada kapaludara yang berkenaan yang mengandungi— (i) arahan bergambar tentang gaya duduk yang akan dilakukan apabila berlaku pendaratan kecemasan. selain daripada kelengkapan radio.(A) 139 (5) Kedudukan kelengkapan yang disediakan bagi kegunaan dalam kecemasan hendaklah ditunjukkan dengan tandaan yang jelas dalam atau pada kapaludara itu dan di dalam tiap-tiap kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam. daripada mana-mana jenis yang berikut. jika dikehendaki untuk disediakan oleh subperaturan (2). ia hendaklah— (a) (b) disediakan bagi setiap penumpang secara berasingan.

sama ada dengan mematuhi Peraturan-Peraturan ini atau tidak. (3) Dalam mana-mana hal tertentu. KELENGKAPAN RADIO UDARA 33.(1) Peraturan ini tidaklah terpakai bagi kelengkapan yang dikehendaki dibawa menurut subperaturan 58(2).. dan kapaludara itu dipandu arah. (4) Radio dan kelengkapan pandu arah beradio yang disediakan dalam mematuhi peraturan ini hendaklah sentiasa disenggarakan dalam keadaan boleh khidmat. yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini dibawa dalam hal keadaan penerbangan yang dimaksudkan. kapaludara itu hendaklah dilengkapi dengan radio dan kelengkapan pandu arah beradio mengikut Jadual Keenam. tidak dibawa atau tidak dalam berkeadaan baik untuk penggunaan . Ketua Pengarah boleh. Mahu pun kelengkapan itu atau cara ianya dipasangkan boleh diubahsuai melainkan dengan kelulusan Ketua Pengarah.. dan hendaklah. mengikut Peraturan-Peraturan ini. terutamanya Jadual Ketigabelas. menjalankan operasi cari dan selamatkan atau keselamatan orang yang dibawa di dalam kapaludara itu. (5) Semua radio dan kelengkapan pandu arah beradio yang dipasang di dalam sesuatu kapaludara Malaysia atau yang dibawa di dalam kapaludara Malaysia bagi kegunaannya. (2) Tanpa menjejaskan subperenggan (1). termasuk radas radio. hendaklah daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah berhubungan dengan kegunaan yang dimaksudkan baginya. . kecuali dalam hal sesuatu glider yang dibenarkan oleh subperaturan 3(1) untuk terbang tanpa didaftarkan. Ketua Pengarah boleh mengarahkan sesuatu kapal udara Malaysia membawa apa-apa radio dan kelengkapan pandu arah beradio tambahan atau khas seperti yang dinyatakannya bagi maksud memudahkan pemanduan arah kapaludara itu. memberikan kepada mana-mana kapaludara Malaysia atau kelas kapaludara Malaysia kebenaran yang membenarkan kapaludara itu untuk memulakan suatu penerbangan dalam hal keadaan yang dinyatakan walau apa pun apa-apa butiran kelengkapan yang ditetapkan. .(A) 139 (8) Peraturan ini tidaklah terpakai bagi kelengkapan radio kecuali seperti yang dinyatakan dalam Jadual Kelima. (1) Sesuatu kapaludara tidaklah boleh terbang melainkan jika ia dilengkapi dengan radio dan kelengkapan pandu arah beradio supaya ianya mematuhi undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan dan untuk membolehkan komunikasi dibuat. (2) Tertakluk kepada subperaturan (1). KEPERLUANKELENGKAPANININIMA 34. dipasang mengikut cara yang diluluskan oleh Ketua Pengarah.1609 - P. tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut..U.

.

- 1610 -

P.U.(A) 139

(3) Sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah tidak memulakan sesuatu penerbangan sekiranya mana-mana kelengkapan, termasuk radas radio, yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini dibawa dalam hal keadaan penerbangan yang dimaksudkan, tidak dibawa atau tidak dalam berkeadaan baik untuk penggunaan— (a) melainkan di bawah dan mengikut terma sesuatu kebenaran yang diberikan kepada pengendali itu di bawah peraturan ini; dan melainkan dalam hal sesuatu kapaludara yang baginya peraturan 47 terpakai, manual kendalian yang dikehendaki di bawahnya mengandungi butir-butir yang ditetapkan dalam perenggan l (q) Bahagian A Jadual Kesembilan.

(b)

BUKU LOG KAPAL UDARA, ENJIN DAN BEBALING

35. ( I ) Sebagai tambahan kepada apa-apa buku log lain yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini, buku log yang berikut hendaklah disimpan berkenaan dengan tiap-tiap kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam— (a) (b) buku log kapaludara; buku log yang berasingan bagi setiap enjin yang dipasang pada kapaludara itu; dan

(d) buku log yang berasingan bagi setiap bebaling pic boleh ubah yang dipasang pada kapaludara itu, dan buku log itu hendaklah memasukkan butir-butir yang dinyatakan masing-masing dalam Jadual Ketujuh dan dalam hal sesuatu kapaludara yang mempunyai jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2,730 kilogram buku log hendaklah daripada jenis yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. (2) Setiap catatan dalam buku log itu, selain daripada catatan yang disebut dalam perenggan 2(d)(ii) atau 3(d)(ii) Jadual Ketujuh, hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang praktik selepas kejadian yang berhubung dengannya tetapi dalam apa-apa hal tidaklah melebihi tujuh hari selepas luput perakuan kajian semula penyenggaraan, jika ada, yang berkuatknasa berkenaan dengan kapaludara itu pada masa kejadian itu. (3) Setiap catatan dalam buku log itu, adalah catatan yang disebut dalam perenggan 2(d)(ii) atau 3(d)(ii) Jadual Ketujuh, hendaklah dibuat pada setiap kali apa-apa penyenggaraan, baikpulih, pembaikan, penggantian, ubahsuaian atau pemeriksaan dilakukan pada enjin atau bebaling, mengikut mana-mana yang berkenaan. (4) Catatan dalam sesuatu buku log boleh merujuk kepada dokumen lain, yang hendaklah dikenal pasti dengan jelas, dan mana-mana dokumen lain yang dirujuk sedemikian hendaklah disifatkan, bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, sebagai sebahagian daripada buku log itu. .

.

- 1611 -

P.U.(A) 139

(5) Adalah menjadi kewajipan pengendali tiap-tiap kapaludara yang berkenaan dengannya buku log adalah dikehendaki disimpan seperti yang tersebut dahulu, menyimpannya atau menyebabkan buku log itu disimpan menurut peruntukan yang terdahulu dalam peraturan ini. (6) Tertakluk kepada peraturan 86, tiap-tiap buku log hendaklah disimpan kekal oleh pengendali kapaludara sehingga suatu tarikh dua tahun selepas kapaludara itu, enjin atau bebaling pic boleh ubah itu, mengikut mana-mana yang berkenaun, telah dimusnahkan atau telah ditarik balik selama-lamanya daripada penggunaan.

Bab 4: Peruntukan Am
JADUAL BERAT KAPALUDARA

36. (1) Tiap-tiap mesin terbang dan glider (dalam Bab ini, kemudian daripada ini disebut sebagai "kapaludara") yang berkenaan dengannya perakuan keselamatan terbang telah dikeluarkan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa hendaklah ditimbang, dan kedudukan pusat gravitinya hendaklah ditentukan, pada masa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang kehendaki oleh Ketua Pengarah. (2) Apabila kapaludara itu selesai ditimbang seperti yang tersebut dahulu, pengendali kapaludara itu hendaklah menyediakan suatu jadual berat yang menunjukkan— (a) sama ada berat asas kapaludara itu, iaitu berat kapaludara itu apabila kosong bersama-sama dengan berat bahan api dan minyak yang tak dipakai dalam kapaludara itu dan apa-apa butiran seperti yang dinyatakan dalam jadual berat itu, atau apa-apa berat lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah dalam hal kapaludara itu; dan sama ada kedudukan pusat graviti kapaludara itu apabila kapaludara itu hanya memuat buritan yang termasuk dalam berat asasnya atau apa-apa kedudukan lain pusat graviti sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah dalam hal kapaludara itu.

(b)

(3) Tertakluk kepada peraturan 86, jadual berat hendaklah disimpan kekal oleh pengendali kapaludara itu sehingga luput tempoh enam bulan selepas kapaludara itu ditimbang berikutnya bagi maksud peraturan ini..
AKSES DAN PEMERIKSAAN BAGI MAKSUD KESELAMATAN TERBANG

37. Ketua Pengarah boleh menyebabkan apa-apa pemeriksaan, penyiasatan, ujian, ujikaji dan penerbangan cubaan dilakukan seperti yang disifatkannya perlu bagi maksud Bahagian ini dan mana-mana orang yang diberikuasa secara bertulis untuk berbuat demikian oleh Ketua Pengarah boleh pada bila-bila masa yang munasabah memeriksa mana-mana bahagian, atau bahan yang dimaksudkan hendak digabungkan di dalam atau digunakan dalam pembuatan apa-apa bahagian, sesuatu kapaludara atau kelengkapannya atau-apa-apa dokumen berhubung dengannya dan boleh bagi maksud itu pergi ke mana-mana padang terbang atau memasuki mana-mana kilang kapaludara..

.

- 1612 -

P.U.(A) 139

PERAKUAN KELULUSAN BAGI REKABENTUK, PEMBUATAN ATAU PEMBINAAN KAPALUDARA,dsb.

38. (1) Mana-mana orang yang melibatkan diri atau bercadang untuk melibatkan diri dalam mana-mana peringkat rekabentuk, pembuatan atau pembinaan mana-mana kapaludara, kerangka kapaludara atau enjin, bebaling, bahagian atau perkakas kapaludara hendaklah memohon kepada Ketua Pengarah suatu perakuan kelulusan berkenaan dengan aktiviti tersebut. (2) Tiap-tiap pemohon di bawah subperaturan (1) hendaklah— (a) mengemukakan kepada Ketua Pengarah apa-apa keterangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah— (i) tentang kelayakan dan kekompetenan pemohon atau pekerjanya; (ii) tentang kemudahan yang sedia ada pada pemohon; dan (iii) tentang prosedur kerja yang dicadangkan oleh pemohon untuk menjalankan aktiviti yang berhubungan dengan permohonan itu; dan (b) memuaskan hati Ketua Pengarah bahawa, memandang kepada keterangan yang dikemukakan itu, pemohon boleh, atau akan boleh menjalankan aktiviti yang berhubungan dengan permohonan itu mengikut cara yang memuaskan,

dan Ketua Pengarah boleh, tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut, mengeluarkan suatu perakuan kelulusan berhubung dengan aktiviti tersebut. (3) Seseorang yang diberikuasa boleh, pada bila-bila masa, bagi maksud menentukan sama ada aktiviti yang suatu perakuan kelulusan berhubung dengannya sedang dijalankan mengikut cara yang memuaskan atau bagi apa-apa maksud lain— (a) (b) memeriksa mana-mana kapaludara, kerangka atau enjin, bebaling, bahagian atau perkakas kapaludara; memeriksa apa-apa proses atau sistem yang dijalankan oleh, atau apa-apa rekod yang disenggarakan oleh atau apa-apa dokumen dalam milik, pemegang perakuan kelulusan yang berkaitan dengan aktiviti yang berkaitan dengan peraknan itu; menjalankan apa-apa ujian yang orang diberikuasa fikirkan perlu; dan menghendaki pemegang perakuan kelulusan ltu mengemukakan kepada orang yang diberikuasa apa-apa keterangan yang dikehendakinya— (i) (ii) tentang kelayakan dan kekompetenan pemegang peraknan atau pekerjanya; atau tentang kemudahan yang sedia ada pada pemegang itu.

© (d)

(A) 139 (4) Apa-apa perbelanjaan yang tertanggung disebabkan oleh apa-apa jua yang dilakukan semasa. (1) Sesuatu kapaludara tidak boleh terbang di Malaysia melainkan ia membawa bilangan dan perihal krew penerbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. jika ada. mekanisme instrumen. BAHAGIAN VI KREW KAPALUDARA DAN PELESENAN. "bahagian atau perkakas kapaludara" ertinya mana-mana bahagian. KOMPOSISI KREW KAPALUDARA 39.. dalam atau bersampingan penyiasatan yang dinyatakan dalam subperaturan (3) hendaklah dibayar oleh dan boleh didapat balik daripada pemegang perakuan kelulusan itu. dua atau lebih enjin turbin bebaling dan diperakukan untuk membawa lebih daripada sembilan penumpang © . kelengkapan. radas.700 kilogram atau kurang dan dikuasakan oleh— (a) (b) satu atau lebih jet turbin. (4) Sesuatu kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia dan terbang bagi maksud pengangkutan awam dalam hal keadaan di mana laksamana kapaludara itu dikehendaki mematuhi Kaedah-Kaedah Penerbangan Alatan dan mempunyai jumlah berat maksimum dibenarkan 5. (2) Sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah membawa bilangan dan perihal krew penerbangan yang mencukupi untuk memastikan keselamatan kapaludara itu dan yang sekurang-kurangnya bilangan dan perihal yang ditetapkan dalam perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini atau. perakuan keselamatan terbang. satu atau lebih enjin turbin bebaling dan dibekalkan dengan peralatan untuk mengisi tekanan pada petak kakitangan.700 kilogram hendaklah membawa sekurangkurangnya dua juruterbang sebagai anggota krew penerbangannya. (5) Bagi maksud peraturan ini. perlengkapan atau aksesori yang dilengkapkan atau dipasangkan atau diadakan di dalam sesuatu kapaludara termasuk kelengkapan perhubungan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam mengendalian atau pengawalan kapaludara semasa dalam penerbangan. yang terakhir berkuatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini berkenaan dengan kapaludara itu.U. . jika tiada perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa dikehendaki di bawah Peraturan-Peraturan ini.1613 - P. (3) Sesuatu mesin terbang yang didaftarkan di Malaysia dan yang terbang bagi maksud pengangkutan awam yang jumlah berat maksimum dibenarkan melebihi 5.

krew kapaludara itu hendaklah termasuk pelayan kabin yang dibawa bagi maksud menjalankan bagi kepentingan keselamatan penumpang. tugas yang diberikan oleh pengendali atau laksamana kapaludara itu. (7) Ketua Pengarah boleh memberi sesuatu arahan kepada pengendali mana-mana kapaludara Malaysia.1614 - P. menghendakinya memasukkan di kalangan krew kapaludara itu sekurang-kurangnya seorang pelayan kabin walaupun kapaludara itu membawa kurang daripada dua puluh penumpang. (5) Jika ternyata kepadanya sebagai suai manfaat untuk berbuat demikian deini kepentingan keselamatan.U. (e) hendaklah membawa tidak kurang daripada dua juruterbang sebagai anggota krew penerbangannya: Dengan syarat bahawa sesuatu kapal terbang yang dikuasakan oleh dua atau lebih enjin turbin bebaling dan diperakukan untuk membawa kurang daripada sepuluh penumpang atau sesuatu kapal terbang yang dikuasakan oleh dua atau lebih enjin piston dan dilengkapi dengan juruterbang auto yang sesuai tidak dikehendaki membawa dua juruterbang walaupun sebelum berlepas juruterbang auto yang diluluskan itu didapati tak bolehkhidmatan jika kapal terbang itu terbang mengikut perkiraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. sebagai tambahan kepada krew penerbangan yang dikehendaki dibawa di dalamnya oleh peruntukan yang terdahulu dalam peraturan ini.(A) 139 (d) dua atau lebih enjin turbin bebaling dan diperakukan untuk membawa kurang daripada sepuluh penumpang dan tidak dilengkapkan dengan peralatan untuk mengisi tekanan pada petak kakitangan.. Ketua Pengarah boleh mengarahkan mana-mana pengendali tertentu supaya kapaludara yang dikendalikannya atau mana-mana kapaludara sedemikian tidak boleh terbang dalam apa-apa hal keadaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah melainkan kapaludara itu membawa. manamana orang tambahan sebagai anggota krew penerbangan sebagaimana yang dia boleh nyatakan dalam arahannya. . bilamasa kapaludara itu terbang bagi maksud pengangkutan awam. (6) Apabila sesuatu kapaludara Malaysia membawa dua puluh penumpang atau lebih dalam sesuatu penerbangan bagi maksud pengangkutan awam. melainkan ia dilengkapi dengan juruterbang auto yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud peraturan ini dan yang adalah boleh khidmat ketika berlepas. tetapi mereka itu tidak boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan. atau dua atau lebih enjin piston. . melainkan ia dilengkapi dengan juruterbang auto yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud peraturan ini dan yang adalah boleh khidmat ketika berlepas.

. ANGGOTA KREW PENERBANGAN DIKEHENDAKI DILESENKAN. (11) Bagi maksud peraturan ini.U.(A) 139 (8) Dalam hal sesuatu kapaludara dengan jumlah kapasiti tempat duduk tidak melebihi dua ratus penumpang. dia diberikuasa untuk mengendalikan stesen radio telefoni itu oleh pemegang lesen yang diberikan berkenaan dengan stesen itu oleh mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia. (b) . dan sebagai tambahan. (9) Dalam hal sesuatu kapaludara dengan jumlah kapasiti tempat duduk melebihi dua ratus penumpang. pengendali kapaludara itu hendaklah disifatkan sebagai telah mematuhi peraturan ini jika bilangan pelayan kabin yang dibawa menyamai bilangan pintu keluar utama di dalam kapaludara itu. dsb 40. bilangan pelayan kabin yang dibawa dalam penerbangan yang sedemikian hendaklah tidak kurang daripada seorang pelayan kabin bagi tiap-tiap lima puluh penumpang atau pecahan daripadanya yang dibawa di dalam kapaludara ~tu. seseorang tidak boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan kapaludara Malaysia melainkan dia adalah pemegang suatu lesen yang berkenaan yang diberikan di~esenkant dsb atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini: Dengan syarat bahawa seseorang boleh. apabila lebih daripada dua ratus penumpang dibawa. atau sebagai seorang yang sedang menjalani latihan di dalam suatu kapaludara Malaysia untuk menjalankan tugas sebagai anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara. sama ada dalam hal keadaan biasa atau dalam sesuatu kecemasan. apabila diadakan. . di Malaysia. "pintu keluar utama" ertinya pintu keluar di sisi kapaludara pada aras lantainya yang dimaksudkan bagi penumpang turun. ( I ) Tertakluk kepada peraturan ini.. hendaklah ada tambahan seorang pelayan kabin tambahan bagi tiap-tiap dua puluh lima penumpang atau pecahan daripadanya: Dengan syarat bahawa jika bilangan pelayan kabin yang dikira mengikut subperaturan ini melebihi bilangan pintu keluar utama di dalam kapaludara itu.1615 - P. bertindak sebagai pengendali radio telefoni penerbangan tanpa menjadi pemegang lesen sedemikian jika— (a) dia berbuat demikian sebagai juruterbang glider yang terbang bukan bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan. (10) Setiap pelayan kabin hendaklah duduk dengan memakai tali pinggang keledar atau. abah-abah keselamatan yang dikancing semasa berlepas dan mendarat dan pada bila-bila masa ketua juruterbang mengarahkan demikian. bilangan pelayan kabin yang dibawa dalam penerbangan yang demikian hendaklah tidak kurang daripada separuh bilangan pintu keluar utama di dalam kapaludara itu.

(b) (3) Bagi maksud peraturan ini. untuk bertindak sebagai juruterbangmana-mana kapaludara yang terbang dalam ruang udara terkawal dalam hal keadaan yang mengkehendaki Kacdah-Kaedah Penerbangan Alatan dipatuhi atau untuk memberi apa-apa pengajaran dalam penerbangan (b) . dia adalah pemegang lesen yang bersesuaian yang diberikan atau dijadikan sah di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan atau di bawah Peraturan-Peraturan ini. pengendalian pemancar memerlukan penggunaan suis luaran sahaja.. (c) .U. sesuatu lesen yang diberikan di bawah undang-undang sesuatu Negara Pejanji selain daripada Malaysia yang memberi kuasa kepada pemegangnya untuk bertindak sebagai anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara. (d) (e) (f) (g) (2) Tertakluk kepada peraturan ini. dia adalah pemegang lesen yang bersesuaian yang diberikan atau dijadikan sah di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. dan kestabilan frekuensi yang dipancarkan dikekalkan secara automatik oleh pemancarnya. dihantar hanya pada frekuensi yang melebihi 60 megakitar sesaat seperti yang diberikan oleh Ketua Pengarah Telekom Malaysia. atau bagi keselamatan atau pandu arah kapaludara itu.(A) 139 perutusan dihantar hanya bagi maksud memberi arahan. atau dalam hal sesuatu lesen juruterbang. hendaklah.1616 - P. seseorang tidak boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini untuk dibawa di dalam kapaludara yang didaftarkan di luar Malaysia melainkan— (a) dalam hal kapaludara yang terbang bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan. dan dalam hal mana-mana kapaludara lain. dan Ketua Pengarah tidak memberi arahan yang sebaliknya dalam hal sedemikian. disifatkan sebagai suatu lesen yang dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini tetapi tidak menghakkan pemegang lesen itu— (a) untuk bertindak sebagai anggota krew penerbangan mana-mana kapaludara yang terbang bagi maksud pengangkutan awam atau kerja koudaraan atau bagi mana-mana penerbangan yang berkenaan dengannya dia menerima ganjaran bagi khidmatnya sebagai anggota krew penerbangan dalam penerbangan itu. yang bukan merupakan suatu lesen yang memberi kuasa kepadanya untuk bertindak sebagai pemandu pelatih sahaja. melainkan Ketua Pengarah dalam hal yang tertentu memberi arahan yang sebaliknya. pemancar yang berkenaan telah diprasetkan pada satu atau lebih frekuensi yang diberikan dan tidak boleh diubah dalam penerbangan kepada mana-mana frekuensi lain.

orang itu dibawa bagi maksud untuk dilatih atau diuji sebagai anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara. membaharui atau melanjutkan sesuatu kadaran di dalamnya. sesuatu kapaludara Malaysia bagi maksud menjalani latihan atau ujian untuk pemberian atau pembaharuan sesuatu lesen jurutera penerbangan atau untuk memasukkan. tanpa menjadi pemegang sesuatu lesen yang bersesuaian jika dia bertindak di bawah penyeliaan dan dalam kehadiran seseorang lain yang adalah pemegang lesen atau perkadaran daripada jenis yang baginya orang itu menjalani latihan atau ujian atau sedang dilatih atau diuji. atau. . tidak merosot dalam masa itu sehingga menjadikan dia tidak layak untuk mendapatkan lesen yang dia bercadang untuk melayakkan diri. dia bertugas sebagai juruterbang bertaullah mana-mana kapaludara dalam angkatan bersenjata. jika ketua juruterbang kapaludara itu ialah pemegang lesen yang bersesuaian. (7) Peraturan ini tidaklah menghendaki suatu lesen dipegang oleh seseorang atas sebab dia bertindak sebagai seorang anggota krew penerbangan sesuatu glider melainkan— (a) dia bertindak sebagai pengendali radio penerbangan.(A) 139 (4) Walau apa pun subperaturan (1). seseorang boleh.1617 - P. atau untuk menjalankan ujian yang tersebut di atas. seseorang yang diberikuasa oleh KetuaPengarah untuk menyaksikan latihan atau ujian yang tersebut di atas. dan orang yang bertindak sebagai juruterbang kapaludara itu tanpa menjadi pemegang lesen yang bersesuaian tidaklah boleh menjadi ketua juruterbangnya melainkan. tanpa menjadi pemegang sesuatu lesen yang bersesuaian. membaharui atau perlanjutan suatu perkadaran di dalamnya.U. setakat yang dia sedar. melainkan perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa berkenaan dengan kapaludara itu menghendaki selainnya. bertindak sebagai juruterbang sesuatu kapaludara Malaysia bagi maksud menjalani latihan atau ujian untuk pemberian atau pembaharuan sesuatu lesen juruterbang atau bagi memasukkan. atau . melainkan sebagai juruterbang.. (b) (c) (5) Walau apa pun subperaturan (1). dalam tempoh enam bulan sebelumnya itu. dan keadaan jasmaninya. (6) Bagi maksud peraturan ini. "lesen yang bersesuaian" ertinya suatu lesen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dia akujanji berhubungan dengan kapaludara yang berkenaan dan penerbangan yang dia ditugaskan. seseorang boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan. jika syarat yang berikut dipatuhi: (a) tiada seorang pun boleh dibawa dalam kapaludara itu atau dalam kapaludara yang ditariknya kecuali orang yang dibawa sebagai anggota krew penerbangan bagi mematuhi Peraturan-Peraturan ini.

lesen juruterbang persendirian (kapal terbang). lesen juruterbang persendirian (helikopter dan pesawat gyro).. lesen juruterbang perdagangan (kapal terbang). lesen juruterbang persendirian (belon dan pesawat udara).1618 - P. yang adalah lesen yang diendoskan seperti yang tersebut di atas. memberikan lesen daripada mana-mana kelas yang berikut yang membenarkan pemegangnya untuk bertindak sebagai anggota krew penerbangan kapaludara Malaysia: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (j) (k) lesen juruterbang pelatih.(A) 139 penerbangan itu adalah bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan. kecuali mengikut kebenaran yang diberikan oleh pihak berkuasa kompeten Negara itu. (8) Walau apa pun dalam peraturan ini— (a) pemegang sesuatu lesen yang diberikan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini. (1) Ketua Pengarah boleh. tidaklah boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan kapaludara Malaysia yang berada dalam atau melintasi wilayah suatu Negara Pejanji selain daripada Malaysia. .(i) lesen lesen juruterbang talian udara pengangkutan (kapal terbang). tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. lesen juruterbang perdagangan (helikopter dan pesawat gyro).PEMBAHARUAN DAN EFEK LESEN PENERBANGAN 41.U. lesen juruterbang talian udara pengangkutan (helikopter dan pesawat gyro). (b) PEMBERIAN. dan pemegang sesuatu lesen yang diberikan atau dijadikan sah di bawah undang-undang Negara Pejanji selain daripada Malaysia. tidaklah boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan mana-mana kapaludara yang beraua di dalam atau melintasi Malaysia kecuali mengikut kebenaran yang diberikan oleh Ketua Pengarah. (b) . selain daripada kerja keudaraan yang terdiri daripada memberi pengajaran penerbangan atau menjalankan ujian penerbangan dalam suatu glider yang dipunyai atau dikendalikan oleh sesuatu kelab penerbangan di mana orang yang memberi pengajaran atau menjalankan ujian itu dan orang yang menerima pengajaran atau menjalam ujian itu adalah kedua-duanya anggota kelab itu. lesen juruterbang perdagangan (belon). (pesawat udara). yang adalah lesen yang diendoskan dengan maksud bahawa pemegangnya tidak menepati sepenuhnya piawai antarabangsa yang berkenaan. sama ada lesen itu dijadikan sah atau disifatkan menjadi sah atau tidak di bawah Peraturan-Peraturan ini. lesen juruterbang perdagangan juruterbang perdagangan (glider).

kecekapan. (I I). Sesuatu lesen daripada kelas yang dirujuk dalam perenggan (a) hingga (k) tidaklah boleh diperbaharui atau diberikan kepada mana-mana orang yang telah mencapai umur 60 tahun. (l) (m) (o) (p) . dan lesen sementara pengendali radio telefoni penerbangan.1619 lesen jurutera penerbangan. perkadaran alatan (helikopter). sesuatu lesen dalam mana-mana kelas hendaklah menghakkan pemegangnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan berkenaan dengan lesen itu dalam Bahagian A Jadual Kelapan di bawah tajuk "keistimewaan". (2) Tertakluk kepada apa-apa syarat di dalamnya. 40(4) dan 44(1). yang . kesihatan jasmani dan mentalnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikehendaki di bawah lesen yang dipohon olehnya. Sesuatu lesen dalam mana-mana kelas tidaklah boleh diberikan kepada mana-mana orang yang berumur kurang daripada umur minimum yang dinyatakan bagi lesen dalam kelas itu dalam Bahagian A Jadual Kelapan.U. lesen pengendali radio telefoni penerbangan.(n) lesen terhad pengendali radio telefoni penerbangan. (b) seseorang tidaklah berhak melaksanakan mana-mana fungsi di bawah lesennya jika dia mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa keadaan jasmaninya menjadikannya buat sementara waktu atau selama-lamanya tidak layak untuk melaksanakan fungsi yang sedemikian. kemahiran.. apabila dia berpuas hati bahawa pemohon adalah orang yang layak dan sesuai untuk memegang lesen itu dan berkelayakan berdasarkan pengetahuan. dan bagi maksud itu pemohon boleh dikehendaki supaya menjalani pemeriksaan kesihatan yang bersesuaian yang dinyatakan dalam Jadual Keempat Belas dan apa-apa pemeriksaan dan ujian lain atau memberikan apa-apa keterangan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Dengan syarat bahawa— (a) tertakluk kepada subperaturan (10). seseorang tidaklah berhak menjalankan mana-mana fungsi yang ditetapkan dalam Bahagian B Jadual tersebut berkenaan dengan sesuatu perkadaran melainkan lesennya termasuk perkadaran itu. pengalaman. jurulatih penerbangan. perkadaran penolong jurulatih penerbangan atau perkadaranalatan keadaan meteorologi (kapal terbang) melainkan Iesennya mengandungiperakuan yang ditandatangani oleh orang yang diberikuasa oleh Ketua Pengarah untuk menandatangan perakuan sedemikian. P.(A) 139 lesen am pengendali radio telefoni penerbangan. dan © seseorang tidaklah berhak untuk menjalankan fungsi-fungsi berkenaan dengan suatu perkadaran alatan (kapal terbang).

(5) Setelah menerima sesuatu lesen yang diberikan di bawah peraturan ini. sama ada dalam penerbangan atau dengan menggunakan apa-apa radas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah di mana keadaan penerbangan diselakukan di atas bumi. perkadaran alatan (helikopter) dan perkadaran penolong jurulatih penerbangan dan. yang disebut dalam Jadual tersebut. . (6) Tiap-tiap pemegang sesuatu lesen. Sesuatu perkadaran alatan. yang masing-masingnya tidak melebihi tempoh yang dinyatakan dalam Jadual Kelapan. telah lulus ujian keupayaannya untuk menjalankan fungsi berhubung dengan perkadaran itu.(A) 139 menunjukkan bahawa pemegang lesen itu telah. sesuatu lesen dan perkadaran hendaklah terus berkuatkuasa bagi tempoh yang dinyatakan dalam lesen itu.. membenarkan pemeriksaan perubatan ke atas dirinya oleh seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. sama ada . jika orang itu berpuas hati melalui suatu ujian bahawa pemohon itu masih terus berkompeten untuk melaksanakan fungsi yang berhubung dengan perkadaran itu. yang diberikan di bawah peraturan ini hendaklah. (3) Ketua Pengarah boleh. selain daripada lesen pengendali radio telefoni penerbangan. memasukkan dalam sesuatu lesen suatu perkadaran daripada mana-mana kelas yang dinyatakan dalam Bahagian B Jadual Kelapan dan perkadaran sedemikian hendaklah disifatkan sebagai menjadi sebahagian daripada lesen itu dan hendaklah menghakkan pemegangnya untuk menlaksanakan apa-apa fungsi seperti yang dinyatakan dalam Bahagian B Jadual tersebut berkenaan dengan perkadaran itu. jika dia berpuas hati bahawa pemohon adalah berkelayakan di bawah subperaturan ( I ) atau (2) untuk bertindak dalam keupayaan yang berhubung dengan perkadaran itu. dan boleh diperbaharui dari semasa ke semasa oleh Ketua Pengarah apabila dia berpuas hati bahawa pemohon adalah orang yang layak dan sesuai dan berkelayakan mengikut subperaturan (1) atau (2). dua puluh lima bulan dalam hal perkadaran jurulatih penerbangan dan perkadaran alatan keadaan metereologi (kapal terbang) sebelum hari yang dia melaksanakan fungsi itu.1620 - P. Ujian itu hendaklah dijalankan sama ada dalam penerbangan atau dengan menggunakan radas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah di mana keadaan penerbangan diselakukan di atas bumi. boleh diperbaharui oleh mana-mana orang yang dilantik oleh Ketua Pengarah bagi maksud itu. (4) Tertakluk kepada peraturan 81.U. apabila memohon untuk membaharui lesen itu dan pada masa-masa yang lain seperti yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. pemegangnya hendaklah dengan segera menandatangani namanya pada lesen itu dengan dakwat dalam tandatangan biasanya. dalam tempoh tiga belas bulan dalam hal perkadaran alatan (kapal terbang). . iaitu suatu ujian yang dijalankan dalam penerbangan dalam hal ketiga-tiga perkadaran terakhir disebutkan itu dan dalam hal kedua-dua perkadaran yang mula-mula disebutkan itu.

(b) (10) Sesutu lesen yang diberikan di bawah peraturan ini hendaklah disifatkan sebagai digantung apabila pemegangnya didiagnosis hamil dan hendaklah terus digantung sehingga pemegangnya telah menjalani pemeriksaan perubatan selepas kehamilannya berakhir dan diisytiharkan layak untuk menyambung semula tugasnya di bawah lesen itu. yang hendaklah membuat laporan kepada Ketua Pengarah dalam bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. selain daripada lesen pengendali radio telefoni penerbangan. penyakit atau kehamilan tersebut. memberitahu Ketua Pengarah secara bertulis tentang kecederaan. dan sebaik sahaja tempoh dua puluh hari telah berlalu dalam hal sakit itu. atau apabila Ketua Pengarah mengecualikan pemegangnya daripada keperluan menjalani pemeriksaan perubatan. (11) Tiada apa-apa jua dalam Peraturan.U.1621 - P. (9) Penggantungan sesuatu lesen di bawah subperaturan (8) hendaklah terhenti— (a) apabila pemegangnya setelah diperiksa perubatannya di bawah perkiraan yang dibnat oleh Ketua Pengarah dan disahkan layak untuk menyambung semula fungsi-fungsinya di bawah lesen itu.(A) 139 secara am atau dalam hal tertentu. (b) (c) (8) Sesuatu lesen. atau dalam hal seorang wanita. selain daripada lesen pengendali radio telefoni penerbangan. tertakluk kepada apa-apa syarat yang KetuaPengarah fikirkan patut. (7) Tiap-tiap pemegang sesuatu lesen. mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa dirinya hamil.. yang diberikan di bawah peraturan ini atau dijadikan sah di bawah peraturan 42 yang— (a) mengalami apa-apa kecederaan diri yang melibatkan ketakupayaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi di bawah lesennya. .Peraturan ini boleh dianggap sebagai melarang pemegang lesen juruterbang perdagangan atau lesen juruterbang talian udara pengangkutan (kapal terbang) daripada bertindak sebagai ketua juruterbang sesuatu kapal terbang yang membawa penumpang pada waktu malam atas alasan ketiadaan perkadaran malam dalam lesennya itu. yang diberi di bawah Bahagian ini hendaklah disifatkan sebagai digantung apabila berlaku sesuatu kecederaan-atau berlalunya apa-apa tempoh sakit seperti yang disebutkan dalam subperaturan(7). mengidap apa-apa penyakit yang melibatkan ketakupayaan untuk menjalankan fungsi-fungsi di bawah lesennya itu selama tempoh dua puluh hari atau lebih. secepat yang mungkin dalam hal kecederaan ataukehamilan. .

(2) Sesuatu perakuan pengesahan yang dirujuk dalam subperaturan (1) boleh dikeluarkan tertakluk kepada apa-apa syarat dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah.U. dan nama dan alamat majikan pemegang. termasuklah— (a) tarikh. butir-butir mengenai pemegang lesen. mengeluarkan suatu perakuan pengesahan yang menjadikan sah mana-mana lesen anggota krew penerbangan kapaludara yang diberikan di bawah undang-undang mana-mana Negara selain Malaysia. jika ada. PENGESAHAN LESEN 42.. (1) Tiap-tiap anggota krew penerbangan kapaludara Malaysia dan tiap-tiap orang yang mengambil bahagian dalam penerbangan bagi maksud melayakkan diri untuk diberikan atau membaharui sesuatu lesen di bawah Peraturan-Peraturan ini atau menjalani ujian atau menerima tunjuk ajar dalam penerbangan.. © bidang tugas di mana pemegang itu bertindak semasa penerbangan.700 kilogram jika. jika ada. bagi maksud Peraturan-Peraturan ini. dia menguji mana-mana orang menurut subperaturan (1) atau (3) walau pun jenis kapaludara yang dengannya ujian itu dijalankan tidak dinyatakan dalam perkadaran kapaludara yang terkandung dalam lesennya itu. hendaklah menyimpan suatu buku log penerbangan peribadi di mana butir-butir yang berikut hendaklah direkodkan: (a) (b) nama dan alamat pemegang buku log itu. (b) jenis dan tanda pendaftaran kapaludara itu.(A) 139 (12) Tiada apa-apa jua dalam Peraturan-Peraturan ini boleh melarang pemegang lesen juruterbang daripada bertindak sebagai juruterbang sesuatu kapal udara yang jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 5. hendaklah direkodkan di dalam buku log itu pada akhir setiap penerbangan atau selepas sahaja penerbangan itu sebagaimana semunasabahnya praktik. BUKU LOG PENERBANGAN PERIBADI 43. untuk bertindak sebagai seorang anggota krew penerbangan kapaludara. mengikut mana-mana yang berkenaan. . . tempat-tempat di mana pemegang buku log itu naik dan turun daripada kapaludara dan masa yang telah digunakan semasa perjalanan sesuatu penerbangan di mana dia bertindak di bawah salah satu daripada bidang tugas yang tersebut di atas. (1) Ketua Pengarah boleh. (c) (2) Butir-butir mengenai setiap penerbangan yang pemegang buku log itu bertindak sama ada sebagai anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara atau bagi maksud untuk melayakkan diri untuk diberikan atau membaharui sesuatu lesen di bawah Peraturan-Peraturan ini. dengan kuasa yang diberikan oleh Ketua Pengarah.1622 - P.

atau mana-mana kapaludara dalam kelas yang dinyatakan dalam ruang 4 Susunan dalam Bahagian A Jadual Pertama jika orang . (3) Bagi maksud peraturan ini. yang diberikan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini.. termasuklah—(a) tarikh ujian atau peperiksaan itu. yang menghakkannya untuk bertindak sebagai ketua juruterbang kapaludara itu bagi maksud dan dalam hal keadaan yang tunjuk ajar itu hendak diberikan. tetapi tidaklah terpakai bagi apa-apa tunjuk ajar dalam penerbangan kepada seseorang bagi maksud melayakkan diri bagi memasukkan dalam lesennya suatu perkadaran kapaludara yang memberikannya hak untuk bertindak sebagai juruterbang sesuatu kapaludara pelbagai enjin. (c) bidang tugas di mana pemegang itu bertindak. (b) jenis simulator.1623 - P.U. (4) Butir-butir mengenai apa-apa ujian atau peperiksaan yang diambil ketika berada di dalam suatu simulator penerbangan hendaklah direkodkan di dalam buku log itu.(1) Seseorang tidaklah boleh memberi apa-apa tunjuk ajar Tunjuk ajar dalam penerbangan yang kepadanya peraturan ini terpakai melainkan pdenaenrnbangan jika— (a) dia memegang suatu lesen. termasuklah penerbangan waktu malam dan penerbangan alatan. dan (b) lesennya termasuklah perkadaran jurulatih penerbangan atau perkadaran penolong jurulatih penerbangan yang menghakkannya untak memberikan tunjuk ajar itu. TUNJUK AJAR DALAM PENERBANGAN 44. (2) Subperaturan (1) hendaklah terpakai bagi tunjuk ajar dalarn penerbangan yang diberikan kepada mana-mana orang yang menerbangkan atau hendak menerbangkan sesuatu mesin terbang atau glider bagi maksud untuk melayakkannya bagi— (a) pemberian sesuatu lesen juruterbang.. dan (e) butir-butir mengenai apa-apa ujian atau peperiksaan yang dijalankan ketika penerbangan.(A) 139 (d) butir-butir mengenai apa-apa keadaan khas di mana penerbangan itu dibuat. . dan (b) memasukkan atau perubahan kepada apa-apa perkadaran lesennya. dan (d) sifat ujian atau peperiksaan itu. sesuatu helikopter hendaklah disifatkan sebagai dalam penerbangan mulai daripada saat helikopter itu pertama kalinya bergerak di bawah kuasanya sendiri untuk berlepas sehingga bebaling rotornya selepas itu berhenti.

. (2) Ketua Pengarah tidaklah boleh memberi perakuan kelulusan dan pemberian kuasa yang disebutkan dalam subperaturan ( I ) melainkan— (a) pemohon itu telah mengemukakan kepadanya— (i) apa-apa keterangan mengenai kelayakan dan kekompetenan pengajar yang digaji atau akan digaji oleh pemohon. dan (b) Ketua Pengarah berpuas hati bahawa.(A) 139 itu sebelum ini berhak di bawah Peraturan-Peraturan ini untak bertindak sebagai juruterbang kapaludara pelbagai enjin atau kapaludara dalam kelas itu. .1624 - P. dan (b) suatu pemberian kuasa bagi menjalankan ujian atau peperiksaan bagi kursus tunjuk ajar sedemikian. bagi maksud peraturan ini termasuk penentuan standard tunjuk ajar dan kemudahan yang diadakan oleh pemohon . apabila mengeluarkan perakuan kelulusan dan pemberian kuasa menurut subperaturan (2). apa-apa butir atau maklumat berhubung dengan kursus tunjuk ajar dalam penerbangan yang diadakan atau akan diadakan oleh pemohon. (4) Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa bolehlah. yang terlibat atau bercadang untuk terlibat dalam mengadakan apa-apa tunjuk ajar dalam penerbangan hendaklah memohon kepada Ketua Pengarah bagi— (a) suatu perakuan kelulusan berkaitan dengan kursus tunjuk ajar dalam penerbangan yang diadakan atau akan diadakan oleh pemohon itu. bagi mengadakan kursus tunjuk ajar sedemikian dan menjalankan apa-apa ujian atau peperiksaan yang berkenaan dengannya. mengadakan kursus tunjuk ajar dalam cara yang memuaskan. (1) Mana-mana kumpulan orang. SEKOLAH LATIHAN PENERBANGAN 45. setelah mengambil kira maklumat dan keterangan yang dikemukakan itu. atau akan boleh. pertubuhan perbadanan atau pertubuhan tak diperbadankan. dan (iv) apa-apa keterangan dan maklumat lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. (3) Ketua Pengarah bolehlah. pada bila-bila masa. pemohon itu boleh.U. (ii) (iii) apa-apa keterangan mengenai kemudahan yang sedia ada pada pemohon.. mengenakan apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya patut. mengikut mana-mana yang berkenaan.

memasuki mana-mana preinisnya— (a) bagi memeriksa dan meilhat keadaan premis itu atau apa-apa bangunan atau kemudahan di dalamnya.(A) 139 atau pemegang perakuan kelulusan dan pemberian kuasa. (b) memastikan bahawa setiap salinan manual pengendalian itu dikemaskinikan. Seseorang di bawah umur enam belas tahun tidaklah boleh bertindak sebagai ketua juruterbang glider. memberikan maklumat dan arahan berhubungan dengan kehendak-kehendak pengendalian pengangkutan awam seperti yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan: . (2) Pengendali tiap-tiap kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai hendaklah— (a) menyediakan bagi setiap anggota kakitangan pengendaliannya suatu manual pengendalian.nakan tugas di dalam kapaludara.(1) Peraturan ini hendaklah terpakai bagi tiap-tiap kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam kecuali sesuatu kapaludara yang pada masa itu digunakan semata-mata bagi penerbangan yang tidak dimaksudkan untuk melebihi tempoh 60 minit. BAHAGIAN VII PENGENDALIAN KAPALUDARA Bab 1: Manual Pengendalian dan Manual Latihan MANUAL PENGENDALIAN 47. yang merupakan sama ada— (a) penerbangan yang semata-mata untuk melatih orang melaksa.1625 - P. dan (b) bagi memeriksa apa-apa rekod yang disenggarakan olehnya atau apa-apa dokumen dalam milikannya yang berhubung dengan aktiviti yang berkaitan dengan perakuan dan pemberian kuasa itu. UMUR MINIMUM JURUTERBANG GLIDER 46. dan (c) memastikan bahawa dalam setiap penerbangan tiap-tiap anggota krew mempunyai akses kepada salinan tiap-tiap bahagian manual pengendalian yang relevan dengan tugasnya dalam penerbangan itu.. atau (b) penerbangan yang dimaksudkan untuk bermula dan berakhir di padang terbang yang sama. terutamanya. .U. (3) Setiap manual pengendalian hendaklah mengandungi segala maklumat dan arahan sebagaimana yang diperlukan untuk membolehkan kakitangan pengendalian melaksanakan dengan sepatutnya tugas mereka masing-masing termasuk..

kapaludara itu hendaklah. jika Ketua Pengarah menghendaki sedemikian. pengalaman. setiap salinan manual latihan itu (2) Setiap manual latihan hendaklah mengandungi segala maklumat dan arahan yang diperlukan untuk membolehkan seseorang yang dilantik oleh pengendali untuk memberi atau mengawalselia latihan. kelengkapan. memberi maklumat dan arahan berhubungan dengan perkara yang dinyatakan dalam Bahagian C Jadual Kesembilan. amalan atau ujian berkala yang dikehendaki di bawah subperaturan 49(2) untuk melaksanakan tugasnya yang sedemikian termasuk. tidak kurang daripada tiga puluh hari sebelum penerbangan itu. dan termasuklah pengendali yang melaksanakan fungsi-fungsi itu. amalan atau ujian berkala yang dikehendaki di bawah Peraturan-Peraturan ini. (5) Bagi maksud peraturan ini dan Jadual Kesembilan. terutamanya. "kakitangan pengendalian" ertinya pengkhidmat-pengkhidmat dan ejen-ejen yang diguna-khidmat oleh pengendali. Pengendali itu hendaklah membuat apa-apa pindaan atau tambahan kepada manual pengendalian itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah bagi maksud memastikan keselamatan kapaludara itu atau keselamatan orang atau harta benda yang dibawa di dalamnya atau keselamatan. pengendali kapaludara itu telah memberikan- . (4) Pengendali kapaludara itu hendaklah.. dikendalikan menurut mana-mana arahan relevan dalam manual pengendalian itu.1626 - P. MANUAL LATIHAN 48. dan (b) memastikan bahawa dikemaskinikan. sama ada sebagai anggota krew kapaludara itu atau tidak. yang dinyatakan sebagai Skala O dalam perenggan 5 Jadual Kelima.U. bagi baki penerbangan itu. (6) Jika dalam perjalanan sesuatu penerbangan. (3) Kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai tidaklah boleh terbang melainkan jika. atau mana-mana bahagiannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. kecekapan atau ketetapan penerbangan udara. dikehendaki diadakan di dalam sesuatu kapaludara dan kelengkapan tersebut menjadi tidak boleh digunakan. (1) Pengendali tiap-tiap kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam hendaklah— (a) menyediakan suatu manual latihan bagi tiap-tiap orang yang dilantik oleh pengendali itu untuk memberi atau mengawalselia latihan.(A) 139 Dengan syarat bahawa manual pengendalian itu tidaklah dikehendaki mengandungi apa-apa maklumat atau arahan yang terdapat dalam manual penerbangan yang boleh didapati oleh orang yang berkehendakan maklumat atau arahan itu. untuk memastikan bahawa penerbangan kapaludara itu dijalankan dengan cara yang selamat. . memberikan kepada Ketua Pengarah suatu salinan keseluruhan manual pengendalian yang berkuatkuasa pada masa itu. pengalaman.

1627 - P. adalah secukupnya dikehendaki oleh sesiapa dan dilengkapi.U. pengendali hendaklah membuat apa-apa pindaan atau tambahan kepada manual latihan sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah bagi maksud memastikan keselamatan kapaludara atau keselamatan orang atau harta benda yang dibawa di dalamnya atau keselamatan. (6) Tanpa menjejaskan subperaturan-subperaturan yang terdahulu. dan memuaskan hatinya dengan apa jua cara yang munasabah bahawa padang terbang di mana kapaludara itu hendak berlepas atau mendarat dan mana-mana padang terbang gantian di mana pendaratan mungkin akan dibuat adalah sesuai bagi maksud itu dan.. menyelamat atau perkhidmatan perkhidmatan lain yang diperlukan hanya selepas berlakunya sesuatu kemalangan.(A) 139 kepada Ketua Pengarah suatu salinan keseluruhan manual latihannya berhubungan dengan krew kapaludara itu. (4) Apa-apa pindaan atau tambahan kepada manual latihan yang diberikan oleh pengendali kepada Ketua Pengarah di bawah subperaturan (5) hendaklah diendorskan oleh pengendali itu bersama Ketua Pengarah sebelum atau sebaik sahaja selepas ia berkuatkuasa. amalan atau ujian berkala atas sesuatu kapaludara tidaklah boleh berkuatkuasa sehingga pindaan atau tambahan itu telah diberikan kepada Ketua Pengarah.(1) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia tidaklah boleh membenarkan kapaludara itu terbang bagi maksud pengangkutan awam tanpa terlebih dahulu— (a) menamakan daripada kalangan krew penerbangan itu seorang juruterbang sebagai laksamana bagi penerbangan itu. mencari. bagi memastikan keselamatan kapaludara itu dan penumpangnya: Dengan syarat bahawa pengendali kapaludara itu tidaklah dikehendaki memuaskan hatinya tentang— (i) kecukupan kemudahan memadam kebakaran. kecekapan atau ketetapan penerbangan udara. memuaskan hatinya dengan apa jua cara yang munasabah bahawa stesen radio aeronautik dan alat bantuan pandu arah yang memberi khidmat kepada laluan yang dimaksudkan atau mana-mana penyimpangan darinya yang dirancangkan adalah mencukupi bagi penerbangan yang selamat kapaludara itu. termasuk mana-mana kakitangan dan kelengkapan yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Belas. dan (b) (c) . Bab 2: Pengangkutan Awam TANGGUNGJAWAB PENGENDALI PENGANGKUTAN AWAM 49. pengalaman. . terutamanya. (5) Sesuatu pindaan atau tambahan berhubungan dengan latihan.

(3) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia tidaklah boleh membenarkan mana-mana anggota krew penerbangannya. (4) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah menerima pakai suatu program keselamatan dan hendaklah memastikan bahawa program sedemikian adalah bersesuaian dengan program keselamatan mana-mana padang terbang. mempunyai pengalaman. dan berat apa-apa tambahan di dalam atau pada kapaludara sebagaimana yang pengendali itu fikirkan patut ianya dimasukkan. untuk menggunakan kelengkapan yang disediakan di dalam kapaludara itu bagi maksud tersebut. (2) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia tidaklah boleh membenarkan mana-mana orang menjadi anggota krewnya semasa mana-mana penerbangan bagi maksud pengangkutan awam. melainkan jika orang sedemikian pernah menjalani latihan. kecuali penerbangan yang dibuat semata-mata bagi maksud untuk melatih mana-mana orang untuk melaksanakan tugas-tugas dalam kapaludara. PEMUATAN KAPALUDARA BAGI PENGANGKUTAN AWAM 50. untuk membuat selaku olah gerak dan prosedur kecemasan yang akan menjejaskan lagi ciri-ciri penerbangan kapaludara itu. amalan dan ujian berkala yang dinyatakan dalam Bahagian B Jadual Kesembilan berkenaan dengan tugas yang dia hendaklah melaksanakan dan melainkan jika pengendali itu telah berpuashati bahawa orang itu adalah kompeten untuk melaksanakan tugasnya. iaitu agregat berat asas. yang ditunjukkan dalam jadual berat yang disebut dalam peraturan 36.(A) 139 kecukupan kakitangan dan kelengkapan yang disebutkan dalam perenggan (c) dalam hal mana-mana padang terbang yang telah diberitahu oleh Ketua Pengarah sebagai padang terbang yang tak dikendalikan oleh sesiapa.1628 - P. iaitu syarat yang keesahan perakuan keselamatan terbang kapaludara itu adalah tertakluk kepadanya. mengeluar dan mengemukakan maklumat berkenaan dengan rekod-rekod berhubung dengan perkara yang tersebut di atas menurut kehendak-kehendak yang dinyatakan dalam Bahagian B Jadual Kesembilan. (2) Arahan itu hendaklah menunjukkan berat kapaludara yang disediakan untuk perkhidmatan. Pengendali hendaklah menyenggara. dan (b) apa-apa syarat berhubungan dengan pemuatan kapaludara itu dipatuhi. dan arahan itu .U. semasa mana-mana penerbangan bagi maksud pengangkutan awam penumpang. (ii) .. memelihara. (I) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan kapaludara itu dimuatkan atau apa-apa muatan digantung padanya bagi sesuatu penerbangan bagi maksud pengangkutan awam kecuali di bawah pengawalseliaan yang telah diberikan arahan bertulis tentang pembahagian dan perihal keselamatan muatan itu untuk memastikan bahawa— (a) muatan itu adalah dibawa dengan selamat dalam penerbangan itu. dan terutamanya.

jumlah berat maksimum yang dibenarkan kapaludara itu tidak melebihi 2.730 kilogram dan penerbangan itu dimaksudkan untuk tidak melebihi tempoh 60 minit dan adalah— (i) suatu penerbangan semata-mata untuk melatih melaksanakan tugas di dalam sesuatu kapaludara. setelah berpuas hati bahawa kapaludara itu telah dimuatkan mengikut cara yang dikehendaki oleh subperaturan (1). atau (c) kapaludara itu ialah suatu helikopter.(A) 139 hendaklah menunjukkan berat benda tambahan yang termasuk dalam berat kapaludara yang disediakan untuk perkhidmatan. dengan mencatatkan tarikh pengendorsan.1629 - P.150 kilogram. (4) Orang yang mengawalselia pemuatan kapaludara itu hendaklah. atau orang (b) (ii) suatu penerbangan yang dimaksudkan untuk bermula dan berakhir di padang yang sama. dan hendaklah menunjukkan kedudukan pusat graviti kapaludara itu pada berat tersebut: Dengan syarat bahawa subperaturan ini tidaklah terpakai berhubungan dengan sesuatu penerbangan jika— (a) jumlah berat maksimum yang dibenarkan kapaludara itu tidak melebihi 1. melainkan jika dia sendiri adalah laksamana kapaludara itu. sebelum bermulanya mana-mana penerbangan sedemikian menyediakan dan menandatangani suatu lembaran muatan dalam bentuk pendua menurut kehendak-kehendak yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Belas dan hendaklah. dan jumlah berat maksimum yang dibenarkannya adalah tidak melebihi 3. tempat berlepas bagi penerbangan yang dimaksudkan berikutnya dan tempat tujuan yang dimaksudkan berikutnya itu. atau . mengemukakan lembaran muatan itu untuk pemeriksaan oleh laksamana kapaludara itu yang hendaklah.U. . menandatangani namanya atas lembaran itu: Dengan syarat bahawa kehendak-kehendak terdahulu peraturan ini tidaklah terpakai jika (a) muatan dan pembahagian dan perihal keselamatannya bagi penerbangan yang dimaksudkan berikutnya adalah tidak berubah daripada penerbangan sebelumnya dan laksamana kapaludara itu membuat dan menandatangani suatu pengendorsan yang bermaksud demikian pada lembaran muatan bagi penerbangan sebelum itu..000 kilogram dan jumlah tempat dudukuya tidak melebihi lima orang. (3) Pengendali sesuatu kapaludara tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan kapaludara itu dimuatkan beranggaran dengan arahan yang disebut dalam subperaturan (l).

kecuali bagi maksud melatih orang untuk menjalankan tugas dalam kapaludara. (6) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia dan yang terbang bagi maksud pengangkutan awam penumpang tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan bagasi dibawa dalam petak penumpang kapaludara itu melainkan jika bagasi itu dapat dipastikan keselamatannya dengan sewajarnya dan. . SYARAT PENGENDALIAN KAPALUDARA BAGI PENGANGKUTAN AWAM 51. dalam suatu bekas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud itu. (2) Penilaian keupayaan sesuatu kapaludara untuk mematuhi subperaturan (I) hendaklah berasaskan maklumat mengenai prestasinya yang terkandung dalam perakuan keselamatan terbang berhubungan dengan kapaludara itu.. dalam hal sesuatu kapaludara yang berupaya menempatkan lebih daripada tiga puluh penumpang. mengikut mana-mana yang berkenaan.(A) 139 (b) subperaturan (2) adalah terpakai berhubungan dengan penerbangan itu.730 kilogram. atau sesuatu helikopter. jika ianya tidak munasabah praktik bagi salinan lembaran muatan itu disimpankan di bumi. jika pada pendapatnya adalah perlu untuk berbuat demikian deini kepentingan keselamatan kapaludara. penilaian itu hendaklah berasaskan maklumat terbaik yang terdapat pada laksamana kapaludara itu. menghendaki mana-mana atau kesemua penumpang dan krew ditimbang khusus bagi maksud untuk membuat catatan ke dalam lembaran muatan. ia boleh dibawa dalam kapal terbang atau helikopter itu.U. bagasi yang sedemikian hendaklah tidak melebihi kemampuan ruang dalam petak penumpang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi menyimpan muat bagasi melainkan jika dibawa menurut terma suatu kebenaran bertulis yang diberikan oleh Ketua Pengarah dan kebenaran sedemikian boleh diberikan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah. melainkan jika kehendak yang relevan yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Belas berkenaan berat dan prestasinya dan penerbangan yang berkaitan dalam cuaca yang dinyatakan atau pada waktu malam dipatuhi. (5) Satu salinan lembaran muatan hendaklah dibawa dalam kapaludara sebagaimana yang dikehendaki sedemikian oleh peraturan 82 sehingga penerbangan yang berhubungan dengannya telah selesai dan satu salinan lembaran muatan itu dan arahan yang disebutkan dalam peraturan ini hendaklah disimpankekal oleh pengendali sehingga luput tempoh enam bulan selepas itu dan tidaklah boleh dibawa di dalam kapaludara itu: Dengan syarat bahawa dalam hal sesuatu kapal terbang yang jumlah berat maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2. (1) Kapaludara Malaysia tidaklah boleh terbang bagi maksud pengangkutan awam. . Sekiranya maklumat yang diberikan di dalamnya tidak mencukupi bagi maksud tersebut. (7) Laksamana kapaludara hendaklah.1630 - P.

ada berkuatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini suatu perakuan keselamatan terbang yang menetapkan kapal terbang itu sebagai termasuk dalam Kumpulan Prestasi X tidaklah boleh terbang di atas perairan bagi maksud pengangkutan awam sehinggakan melebihi enam puluh minit masa penerbangan dari padang terbang bersesuaian yang terdekat. (7) Bagi maksud subperaturan (6). "masa penerbangan" hendaklah dihitung pada laju jajap normal dengan satu unit kuasa tidak beroperasi. (5) Bagi maksud subperaturan (4). melainkan jika kapal terbang itu mempunyai lebih daripada dua unit kuasa. sesuatu kapal terbang yang berkenaan dengannya. atau jika ia mempunyai lebih daripada satu enjin. (4) Tanpa menjejaskan subperaturan (3). kecuali sebagaimana yang perlu bagi maksud berlepas atau pendaratan. sekiranya berlaku kegagalan enjin itu. "masa penerbangan" hendaklah dihitung atas andaian bahawa helikopter itu terbang dalam udara tenang pada kelajuan yang dinyatakan dalam perakuan keselamatan terbang yang berkuatkuasa berkenaan dengan helikopter itu sebagai kelajuan untuk mematuhi peraturan yang menentukan penerbangan di atas perairan . (b) untuk sampai ke suatu tempat di mana ia boleh mendarat dengan selamat pada suatu ketinggian yang mencukupi untuk membolehkannya berbuat demikian.1631 - P. suatu helikopter yang berkenaan dengannya ada berknatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini suatu perakuan keselamatan terbang yang menetapkan helikopter itu sebagai termasuk dalam Kumpulan Prestasi B tidaklah boleh terbang di atas perairan bagi maksud pengangkutan awam sehinggakan melebihi dua puluh saat masa penerbangan dari suatu kedudukan yang darinya ia boleh membuat penurunan auto putaran untuk mendarat di permukaan yang sesuai bagi pendaratan kecemasan melainkan jika ia dilengkapi dengan radas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah yang membolehkannya untuk mendarat di permukaan air dengan selamat tetapi tidaklah boleh terbang sedemikian lebih daripada tiga minit kecuali dengan kebenaran secara bertulis daripada Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syarat yang dikenakan sebagai syarat kebenaran itu diberikan.U. (6) Tanpa menjejaskan subperaturan (3). sekiranya berlaku kegagalan salah satu daripada enjin itu dan dengan enjin atau enjin-enjin yang masih ada yang beroperasi dalam keadaan kuasa maksimum berterusan yang dinyatakan dalam perakuan keselamatan terbang berhubungan dengan kapaludara itu.. pada sesuatu altitud yang membolehkan kapaludara itu— (a) jika ia mempunyai satu enjin sahaja.(A) 139 (3) Sesuatu mesin terbang yang berdaftar di Malaysia apabila terbang di atas perairan bagi maksud pengangkutan awam hendaklah terbang. .

suatu helikopter yang berkenaan dengannya ada berkuatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini suatu perakuan keselamatan terbang yang menetapkan helikopter itu termasuk dalam Kumpulan Prestasi A atau Kumpulan Prestasi A (Terhad) boleh terbang bagi maksud pengangkutan awam mengikut berat dan kehendak-kehendak prestasi yang berkaitan yang ditetapkan bagi helikopter yang ditetapkan dalam— (a) Kumpulan Prestasi A (Terhad) dalam hal sesuatu helikopter yang ditetapkan termasuk dalam Kumpulan Prestasi A Jika(i) (ii) jumlah berat maksimum yang dibenarkan bagi helikopter itu kurang daripada 5. . pengendali kapaludara tersebut hendaklah. (1) Pengendali tiap-tiap kapaludara yang baginya peraturan 47 terpakai hendaklah mengadakan dan memasukkan ke dalam manual pengendalian berhubungan dengan kapaludara itu apa-apa butir minima mengendalikan padang terbang yang bersesuaian bagi-tiap padang terbang yang dimaksudkan untuk berangkat atau pendaratan dan tiap-tiap padang terbang ganti: Dengan syarat bahawa berhubungan dengan mana-mana penerbangan yang adalah tidak praktik maklumat itu dimasukkan ke dalam manual pengendalian. suatu helikopter yang berkenaan dengannya ada berkuatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini suatu perakuan keselamatan terbang yang menetapkan helikopter itu termasuk dalam Kumpulan Prestasi A2 tidaklah boleh terbang di atas perairan bagi maksud pengangkutan awam untuk lebih daripada lima belas minit semasa mana-mana penerbangan melainkan jika ia dilengkapi dengan radas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah yang membolehkannya untuk mendarat di atas perairan dengan selamat.U. menyebabkan diberikan secara bertulis kepada laksamana kapaludara itu apa-apa butir mengenai minima mengendalikan padang terbang yang bersesuaian bagi tiaptiap padang terbang yang dimaksudkan untuk berangkat atau pendaratan dan tiap-tiap padang terbang ganti dan yang dihitung mengikut cara yang dinyatakan. dan jumlah bilangan penumpang yang dibawa di dalam helikopter itu tidakmelebihi sembilan orang.700 kilogram. atau (b) Kumpulan Prestasi B jika— (i) (ii) jumlah berat maksimum yang dibenarkan bagi helikopter itu kurang daripada 2. dan pengendali itu hendaklah menyebabkan sesalinan butir-butir tersebut disimpan di suatu tempat diluar kapaludara itu bagi suatu tempoh minimum selama tiga bulan. (9) Walau apa pun subperaturan (1).730 kilogram. sebelum bermulanya penerbangan. .1632 - P. dan (ii) jumlah bilangan penumpang yang dibawa di dalam helikopter itu tidak melebihi lima belas orang.(A) 139 (8) Tanpa menjejaskan subperaturan (3).. Bab 3: Ininima Mengendalikan Padang Terbang MINIMA MENGENDALIKAN PADANG TERBANG BAGI KAPALUDARA MALAYSIA 52.

berkenaan dengan mana-mana padang terbang. sifat apa-apa alat bantu sedemikian yang ada digunakan. (d) dimensi landasan terbang yang dipilih untuk penggunaan. (4) Dalam menetapkan minima mengendalikan padang terbang bagi maksud peraturan ini. alat bantu pandang atau selainnya. dan (e) sama ada terdapat digunakan atau tidak di padang terbang relevan itu apa-apa alat bantu. . (b) komposisi krewnya. kapaludara itu tidak akan boleh.U. (3) Minima mengendalikan padang terbang yang dinyatakan tidaklah boleh.(c) ciri-ciri fizikal padang terbang relevan itu dan keadaan sekelilingnya. apa-apa minima mengendalikan padang terbang yang bersesuaian dengan setiap hal keadaan yang dengan munasabahnya boleh dijangkakan.(A) 139 (2) Pengendali tiap-tiap kapaludara sedemikian hendaklah memasukkan ke dalam manual pengendalian berhubungan dengan kapaludara itu data dan arahan yang akan membolehkan laksamana kapaludara itu menghitung minima mengendalikan padang terbang itu yang bersesuaian dengan padang terbang yang penggunaannya tidak semunasabahnya dapat dijangkakan oleh pengendali sebelum bermulanya penerbangan itu. untuk membantu kapaludara dalam sua. dan hendaklah mengadakan. yang adalah alat bantu yang krew kapaludara itu dilatih dan dilengkapi untuk digunakan. berhubungan dengan setiap landasan terbang yang mungkin dipilih untuk digunakan. melainkan jika Ketua Pengarah membenarkan sebaliknya secara bertulis.1633 - P.. pendaratan dan berlepas yang boleh diterima pakai menurut ada atau tidaknya alat bantu sedemikian. mendarat di padang terbang destinasi yang dimaksudkan pada masa ketibaan yang dijangkakan atau di mana-mana padang terbang ganti pada bila-bila (b) . pengendali kapaludara itu hendaklah mengambil kira perkara yang berikut— (a) jenis. atau menurut maklumat yang terdapat pada laksamana kapaludara itu. dan prosedur bagi sua. pendaratan atau berlepas. (5) Sesuatu kapaludara yang baginya peraturan 47 terpakai tidaklah boleh memulakan penerbangan pada masa apabila— (a) lelangit awan atau julat nampak landasan di padang terbang berangkat adalah kurang daripada had minimum relevan yang dinyatakan untuk berlepas. tidak kurang baiknya daripada yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah bagi lapangan terbang itu. tanpa melanggar subperaturan (6). gaya laku dan ciri-ciri pengendalian kapaludara itu dan apa-apa syarat relevan dalam perakuan keselamatan terbangnya.

(8) Dalam peraturan ini. butir-butir minima mengendalikan padang terbang yang telah dinyatakan oleh pengendali dalam atau. "dinyatakan" ertinya. kecekapan atau ketetapan penerbangan udara. atau di bawah had minimum ketinggian turun yang berkenaan melainkan jika dari ketinggian itu rujukan visual dinyatakan bagi pendaratan ditetapkan dan dikekalkan. menurut maklumat yang ada. suatu padang terbang ganti melainkan jika tiada terdapat padang terbang yang sesuai bagi maksud itu. yang dapat dipastikan dengan merujuk kepada. kapaludara itu akan tiba di sana. sebelum berlepas.000 kaki di atas ketinggian padang terbang itu jika julat nampak landasan relevan di padang terbang itu pada masa itu adalah kurang daripada minimum yang dinyatakan bagi pendaratan. meneruskan sua untuk mendarat di mana-mana padang terbang dengan terbang di bawah had ketinggian turun relevan yang dinyatakan. berhubungan dengan minima padang terbang yang dinyatakan oleh pengendali berhubungan dengan padang terbang di Malaysia bagi maksud menghadkan penggunaanya oleh kapaludara itu untuk berlepas atau pendaratan. laksamana kapaludara itu hendaklah meinilih. Kapaludara itu tidaklah boleh terbang di Malaysia atau melintasi Malaysia melainkan jika pengendali telah membuat pindaan atau tambahan kepada minima mengendalikan padang terbang yang dinyatakan sedemikian dan mengikut apa-apa arahan yang diberikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah bagi maksud memastikan keselamatan kapaludara itu atau keselamatan. atau yang diberikan secara bertulis kepada laksamana kapaludara itu oleh pengendali mengikut proviso kepada subperaturan (1). sesuatu kapaludara yang berkaitan dengan mana-mana penerbangan yang dikehendaki oleh Jadual Kesebelas untuk diterbangkan menurut Bahagian IVnya mengenai Kaedah-Kaedah Penerbangan Alatan di padang terbang yang dimaksudkan untuk pendaratan. manual pengendalian berhubungan dengan kapaludara itu. termasuklah apa-apa arahan yang diberikan oleh pengendali berhubungan dengan minima mengendalikan padang terbang itu. .(A) 139 masa yang menurut jangkaan yang munasabah. (6) Sesuatu kapaludara yang baginya peraturan 47 terpakai apabila membuat penurunan ke sesuatu padang terbang tidaklah boleh— (a) turun di bawah 1. ..U.1634 - P. MINIMA MENGENDALIKAN PADANG TERBANG BAGI KAPALUDARAYANG TIDAK DIDAFTARKAN DI MALAYSIA 53. dari semasa ke semasa. (b) (c) (7) Jika. (1) Sesuatu kapaludara pengangkutan awam yang didaftarkan di suatu Negara selain daripada Malaysia tidaklah boleh terbang di Malaysia atau melintasi Malaysia melainkan jika pengendalinya telah memberikan kepada Ketua Pengarah apa-apa butir yang kehendakinya. berhubungan dengan minima mengendalikan padang terbang.

tidaklah boleh turun di bawah 1. suatu kapaludara pengangkutan awam yang didaftarkan di suatu Negara selain daripada Malaysia. suatu kapaludara pengangkutan awam yang didaftarkan di suatu Negara selain daripada Malaysia apabila membuat penurunan ke sesuatu padang terbang.000 kaki di atas ketinggian padang terbang jika julat nampak landasan yang relevan bagi landasan terbang itu adalah pada masa itu kurang daripada minimum yang dinyatakan bagi pendaratan.000 kaki di atas ketinggian padang terbang itu jika julat nampak landasan yang relevan di padang terbang itu adalah pada masa itu kurang daripada minimum yang dinyatakan bagi pendaratan. (5) Bagi maksud peraturan ini. apabila membuat penurunan ke suatu padang terbang. tidaklah boleh— (a) meneruskan sua untuk mendarat di mana-mana padang terbang dengan terbang di bawah ketinggian putus yang dinyatakan yang relevan. (4) Tanpa menjejaskan subperaturan (2). butir-butir yang dikemukakan oleh pengendali kepada Ketua Pengarah menurut subperaturan (1). (b) melainkan jika dari ketinggian sedemikian rujukan visual yang dinyatakan bagi pendaratan dapat ditetapkan dan dikekalkan. berhubungan dengan sesuatu kapaludara. . atau dapat dipastikan dengan merujuk kepada.(A) 139 (2) Kapaludara itu tidaklah boleh berlepas atau mendarat di suatu padang terbang di Malaysia berlanggaran dengan minima mengendalikan padang terbang yang dinyatakan atau arahan yang dinyatakan.. MINIMA MENGENDALIKAN PADANG TERBANG BAGI KAPALUDARA BUKAN PENGANGKUTAN AWAM 54. (2) Sesuatu kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai apabila membuat penurunan di sesuatu padang terbang ke suatu landasan terbang yang berkenaan dengannya terdapat prosedur sua alatan yang diberitahu hendaklah tidak turun di bawah 1.U. atau .1635 - P. (3) Sesuatu kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai apabila membuat penurunan ke sesuatu landasan terbang yang berkenaan dengannya terdapat prosedur sua alatan yang diberitahu tidaklah boleh— (a) meneruskan sua untuk mendarat atas landasan terbang sedemikian dengan terbang di bawah ketinggian putus yang dinyatakan yang relevan. (3) Tanpa menjejaskan subperaturan (2). atau turun di bawah ketinggian turun minimum yang dinyatakan yang relevan. "dinyatakan" ertinya. (1) Peraturan ini hendaklah terpakai bagi mana-mana kapaludara yang bukan kapaludara pengangkutan awam. dinyatakan oleh pengendali dalam.

dengan mengambil kira maklumat terbaru yang boleh didapati tentang laluan dan padang terbang yang akan digunakan. atau penerbangan itu boleh dimulakan di bawah dan mengikut terma kebenaran yang telah diberikan kepada pengendali menurut peraturan 34. (4) Dalam peraturan ini. Laksamana sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah memuaskan hatinya sebelum kapaludara itu berlepas(a) bahawa penerbangan itu boleh dilakukan dengan selamat. dan jika perakuan kajian semula penyenggaraan dikehendaki oleh subperaturan 28 (1) untuk berkuatkuasa.. perakuan itu adalah berkuatkuasa dan tidak akan terhenti kuatkuasanya semasa penerbangan yang dimaksudkan itu. jika dikehendaki. "dinyatakan" ertinya. laporan dan ramalan cuaca yang boleh didapati. bahawa bahan api. Bab 4: Penjalanan Pengendalian TINDAKAN PRA-PENERBANGAN OLEH LAKSAMANA KAPALUDARA 55. apa-apa minima yang dapat dipastikan dengan merujuk kepada cara yang diberitahu bagi menghitung minima pengendalian padang terbang. (b) (ii) (c) kapaludara itu adalah dalam segala segi sesuai untuk penerbangan yang di maksudkan. termasuklah kelengkapan radio. yang mencukupi dibawa bagi penerbangan (d) (e) . dan dibahagikan dan disimpan dengan selamatnya. minyak dan bahan pendingin enjin. dalam hal mesin terbang atau pesawat udara. apa-apa butir mengenai minima mengendalikan padang terbang sebagaimana yang telah diberitahu berkenaan dengan padang terbang itu atau jika minima mengendalikan padang terbang yang relevan belum diberitahu.U. (b) . dan apa-apa hal tindakan alternatif yang boleh diambil jika penerbangan itu tidak dapat disempurnakan seperti yang dirancangkan. berhubungan dengan minima mengendalikan padang terbang. rujukan visual yang dinyatakan bagi pendaratan dapat ditentukan dari ketinggian sedemikian dan dikekalkan. yang ianya boleh dibawa dengan selamat dalam penerbangan yang dimaksudkan itu. muatan yang dibawa oleh kapaludara itu adalah sedemikian beratnya. yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini untuk dibawa dalam hal keadaan penerbangan yang dimaksudkan adalah dibawa dan berada dalam keadaan yang baik untuk diguna. sama ada— (i) kelengkapan.(A) 139 turun di bawah ketinggian minimum yang dinyatakan yang relevan. melainkan jika dalam mana-mana hal itu.1636 - P.

(g) (h) JURUTERBANG HENDAKLAH BERADA DI ATAS KAWALAN 56.U. dan dengan mengambil kira apa-apa halangan di tempat berangkat dan destinasi yang dimaksudkan dan laluan yang dimaksudkan. (2) Setiap juruterbang yang berada di alat kawalan hendaklah dikancing selamat pada tempat duduknya sama ada oleh tali keledar dengan atau tanpa satu tali pengikat bahu pepenjuru. dan. jika dikehendaki untuk dibawa.1637 - P. TUGAS-TUGAS LAKSAMANA 57. abah-abah keselamatan dan. dan terlibat dalam suatu penerbangan bagi maksud pengangkutan awam penumpang laksamana itu hendaklah berada di alat kawalan semasa berlepas dan mendarat. dan melakukan pendaratan yang selamat di tempat destinasi yang dirancangkan. bahawa suatu jidar selamat telah diambilkira bagi kontingensi. tali keledar. hendaklah menyebabkan seorang juruterbang berada di alat kawalan pada setiap masa semasa kapaludara itu dalam penerbangan. yang adalah mesin terbang atau glider. sampai pada dan mengekalkan ketinggian yang selamat selepas itu. laksamana itu hendaklah menyebabkan kedua-dua orang juruterbang itu untuk berada di alat kawalan semasa berlepas dan mendarat. kesemua penumpang dibiasakan dengan kedudukan dan cara menggunakan pintu kecemasan. sama ada ia dikehendaki untuk berbuat demikian atau tidak. dengan mengambil kira prestasi mesin terbang itu dalam keadaan yang dijangka dalam penerbangan yang dimaksudkan itu. (f) dalam hal pesawat udara atau belon. jika dikehendaki dibawa. dan.. balast yang mencukupi dibawa bagi penerbangan yang dimaksudkan. Jika kapaludara itu dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini untuk membawa dua orang juruterbang. dengan tali pengikat bahu pepenjuru. . atau suatu abah-abah keselamatan hendaklah dipasang jika ia dikehendaki dibekalkan di bawah peraturan 32. minyak dan bahan pendingin enjin telah dipatuhi. dalam hal mesin terbang. kelengkapan oksigen dan jaket. mesin terbang itu berupaya untuk berlepas dengan selamat. Jika kapaludara itu membawa dua atau lebih juruterbang. dalam hal sesuatu penerbangan bagi maksud pengangkutan awam.. arahan dalam manual pengendalian berhubung dengan bahan api. bahawa.(1) Laksamana sesuatu kapaludara Malaysia.(A) 139 yang dimaksudkan. . atau suatu abah-abah keselamatan kecuali semasa berlepas dan mendarat suatu tali keledar dengan atau tanpa satu tali pengikat bahu pepenjuru. dan apa-apa sistem pemeriksaan sebelum pra-penerbangan yang telah diadakan oleh pengendali dan dinyatakan dalam manual pengendalian atau di tempat lain telah dipatuhi oleh setiap anggota krew kapaludara itu. (1) Laksamana sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah mengambil semua langkah yang munasabah bagi memastikan— (a) sebelum kapaludara itu berlepas bagi mana-mana penerbangan.

(ii) jika kapaludara itu bukan kapal terbang laut tetapi dikehendaki oleh peraturan 39 untuk membawa pelayan kabin.Peraturan ini untuk kegunaan penumpang. adalah berkemungkinan munasabah bahawa kapaludara itu akan terpaksa mendarat di atas air. semua penumpang diberikan tunjukcara tentang cara menggunakan jaket keselamatan yang dikehendaki oleh Peraturan. semasa terbang di udara tenang pada kelajuan yang dinyatakan dalam perakuan keselamatan terbang yang relevan sebagai kelajuan bagi mematuhi peraturan mengenai penerbangan di atas air.. mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa sebelum berlepas.1638 - P. mengambil semua langkah yang munasabah bagi memastikan bahawa. dari daratan yang terdekat. tunjukcara . atau (bb) di mana sekiranya berlaku apa-apa kecemasan semasa berlepas atau semasa pendaratan di destinasi yang dimaksudkan atau mana-mana destinasi ganti yang mungkin dimaksudkan.(A) 139 keselamatan dan kesemua alat lain yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini dan dimaksudkan untuk digunakan oleh penumpang secara individu dalam hal sesuatu kecemasan yang berlaku pada kapaludara itu. semua penumpang diberikan tunjukcara tentang cara menggunakan jaket keselamatan yang dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan ini bagi kegunaan penumpang kecuali jika keperluan untuk memberikan tunjukcara sedemikian hanya berbangkit kerana adanya kemungkinan yang munasabah bahawa kapaludara itu akan terpaksa mendarat di atas air di satu atau lebih destinasi ganti yang mungkin ditujui itu. dan (b) dalam sesuatu kecemasan. (2) Berhubungan dengan penerbangan bagi maksud pengangkutan awam penumpang oleh kapaludara Malaysia.U. kesemua penumpang adalah diarahkan mengambil tindakan kecemasan yang mereka patut ambil. sebelum kapaludara itu berlepas bagi sesuatu penerbangan— (aa) yang dimaksudkan untuk bergerak melewati jarak meluncur dari daratan. . laksamana kapaludara itu hendaklah— (a) (i) jika kapaludara itu bukan kapal terbang laut tetapi dimaksudkan dalam perjalanan penerbangannya untuk sampai ke suatu tempat dalam lebih daripada tiga puluh minit masa penerbangan.

menurut saiz. . cara menggunakan oksigen yang disediakan . sebelum kapaludara berlepas. dsngan tali pengikat bahu pepenjuru. dan sebelum ia mendarat.(A) 139 itu tidaklah perlu diberikan sehingga selepas keputusan telah dibuat untuk menyimpang ke destinasi yang sedemikian. dan pada bila-bila masa disebabkan oleh udara yang bergelora atau apa-apa kecemasan yang berlaku semasa penerbangan. sebelum kapaludara itu berlepas.. (c) (d) (ii) (e) kecuali dalam hal yang tekanan udara melebihi 700 milibar dikekalkan dalam semua petak penumpang dan krew sepanjang penerbangan. berat dan jenisnya. mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa krew kapaludara itu dikancing selamat dengan sewajarnya di tempat duduk mereka dan bahawa semua orang yang dibawa dengan mematuhi peraturan 39(6) dikancing selamat di tempat duduk yang hendaklah terletak di petak penumpang dan yang hendaklah sedemikian kedudukannya supaya krew kapaludara itu mudah membantu penumpang.1639 - P. bahawa bagasi sedemikian disimpankan di ruang simpanan petak penumpang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud itu. mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa (i) sebelum kapaludara itu sampai ke aras penerbangan 100. dan sebelum ia mendarat.U. mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa sebelum kapaludara itu berlepas. dalam hal sesuatu kapaludara yang boleh memuatkan lebih daripada tiga puluh penumpang. hendaklah disimpan dengan selamat dengan sewajarnya telah disimpan dengan selamat dengan sewajarnya dan. (b) jika kapaludara itu adalah suatu kapal terbang laut. atau abah-abah keselamatan dan bahawa kesemua penumpang di bawah umur dua tahun dikancing selamat dengan sewajarnya dengan menggunakan alat pengekang kanak-kanak. semua penumpang diberikan tunjukcara tentang cara menggunakan kelengkapan yang disebuikan dalam perenggan (a). dia berpendapat langkah beringat-ingat adalah perlu— (i) mengambil semua langkah yang munasabah bagi memastikan bahawa kesemua penumpang berumur dua tahun ke atas dikancing selamat dengan sewajarnya di tempat duduk mereka dengan tali keledar. jika dikehendaki dibawa. dan mengambil semua langkah yang munasabah bagi memastikan benda bagasi di petak penumpang yang dia dengan munasabah sepatutnya.

. bagi kegunaan kapaludara itu: Dengan syarat bahawa— (a) awasan radio itu boleh diberhentikan atau diteruskan pada frekuensi yang lain sehingga takat yang dibenarkan oleh perutusan tersebut atau atas sebab keselamatan. atau yang ditetapkan oleh suatu perutusan yang diterima daripada sesuatu stesen radio aeronautik. dan (iii) pada bila-bila masa apabila kapaludara itu terbang melebihi aras penerbangan 130. PENGENDALIAN RADIO DALAM KAPALUDARA 58. kesemua penumpang dan krew kapaludara itu hendaklah menggunakan oksigen.U. kesemua penumpang dan pelayan kabin disyorkan penggunakan oksigen. (3) Stesen radio dalam sesuatu kapaludara hendaklah tidak dikendalikan sehingga menyebabkan gangguan yang boleh menjejaskan kecekapan telekomunikasi aeronautik atau perkhidmatan pandu arah. kecuali mengikut syarat lesen yang dikeluarkan berhubungan dengan stesen itu di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan.. dan oleh seseorang yang dilesenkan dengan sewajarnya atau sebaliknya dibenarkan untuk mengendalikan kelengkapan radio itu di bawah undang-undang itu atau Peraturan-Peraturan ini. awasan radio terus hendaklah disenggarakan oleh seorang anggota krew penerbangan dengan mendengar isyarat yang dipancarkan pada frekuensi yang diberitahu. (1) Stesen radio dalam sesuatu kapaludara tidaklah boleh dikendalikan sama ada kapaludara itu dalam penerbangan atau kapaludara tidak. dan awasan itu boleh dilakukan oleh sesuatu alat yang dipasang dalam kapaludara itu jika— (i) stesen radio aeronautik yang berkenaan telah diberitahu tentang hal itu dan telah tidak membangkitkan apa-apa bantahan.(A) 139 dalam kapaludara itu menurut kehendak peraturan 32 ditunjukcarakan kepada kesemua penumpang. (ii) apabila terbang melebihi aras penerbangan 120. (2) Apabila sesuatu kapaludara berada dalam penerbangan dalam apa-apa hal keadaan yang adalah dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan ini dilengkapi dengan kelengkapan perhubungan radio. dalam hal sesuatu stesen yang terletak di Negara lain. pengendalian kapaludara itu. dan (ii) stesen itu diberitahu.1640 - P. dan adalah pihak berkuasa muktamad mengenai. yang sebaliknya telah ditetapkan sebagai memancarkan isyarat yang sesuai bagi maksud itu. (b) . (3) Laksamana mana-mana kapaludara yang terbang di Malaysia atau melintasi Malaysia adalah secara langsung bertanggungjawab bagi.

di ruang udara di mana kapaludara itu sedang terbang. jika ada. PRESTASI PANDU ARAH MINIMUM 59.(A) 139 dan terutamanya pemancaran hendaklah tidak dibuat kecuali seperti berikut: (a) pemancaran yang terletak dalam kelas dan pada frekuensi yang pada masa itu digunakan.1641 - P.nnd. menurut amalan am aeronautik antarabangsa. menurutamalan am aeronautik antarabangsa. perutusan dan isyarat kecemasan. sistem pandu arah yang dikehendaki oleh perenggan (a) diluluskan oleh Ketua Pengarah dan dipasang dan disenggarakan mengikut cara yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. ia hendaklah sentiasa digunakan dari permulaan larian berlepas sehingga ke larian pendaratan berakhir.(5). yang memerlukan tindakan segera dan keselamatan. menurut amalan am aeronautik antarabangsa. tidaklah boleh menggunakan mikrofon pegang-tangan.(6) atau (7) perenggan 4 Jadual Kelima untuk dibawa di dalam sesuatu kapal terbang. atau (b) (c) (d) apa-apa perutusan awam sebagaimana yang dibenarkan oleh atau di bawah lesen stesen radio kapaludara yang disebutkan dalam subperaturan (1).U. . (1) Sesuatu kapaludara Malaysia tidaklah boleh terbang di ruang udara yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah bagi maksud Pma. (4) Dalam mana-mana kapaludara Malaysia yang sedang dalam penerbangan bagi maksud pengangkutan awam..muamah peraturan ini melainkan jika(a) (b) ia dilengkapi dengan sistem pandu arah yang membolehkannya mengekalkan kebolehan prestasi pandu arah yang ditetapkan. (c) (d) PENGGUNAAN SISTEM RAKAMAN PENERBANGAN DAN PENYIMPANAN KEKAL REKOD 60. . prosedur mengendali bagi sistem pandu arah yang dikehendaki oleh perenggan (a) diluluskan oleh Ketua Pengarah. (1) Dalam mana-mana penerbangan yang suatu alat perakam data penerbangan atau alat perakam suara kokpit atau gabungan alat perakam data penerbangan dengan alat perakam suara kokpit adalah dikehendaki oleh butiran (4). sama ada bagi maksud perhubungan radio atau perhubungan dalaman dalam kapaludara itu. perutusan dan isyarat berhubung dengan penerbangan kapaludara itu. juruterbang dan jurutera penerbangan. dan kelengkapan itu dike ndalikan men urut pro sed ur y ang diluluskan semasa kapaludara itu sedang terbang di ruang udara tersebut. ketika kapaludara itu sedang terbang di ruang udara terkawal di bawah aras penerbangan 150 atau ketika berlepas atau mendarat.

mendaki jajap. bersama-sama dengan cara untuk mengenalpasti rekod itu dengan penerbangan yang berhubungan dengannya. (b) . (b) dan rekod itu hendaklah disimpankekal bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah dalam sesuatu kes tertentu. dalam hal suatu gabungan perakam data penerbangan dengan alat perakam suara kokpit yang dinyatakan dalam butiran (iii) Skala SS dan yang dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan ini untuk dibawa di dalam sesuatu helikopter.. tertakluk kepada peraturan 86. tertakluk kepada peraturan 86. ia hendaklah sentiasa digunakan dari masa rotor pertama kali berpusing bagi maksud berlepas sehingga rotor itu berikutnya berhenti. mengikut mana-mana yang lebih panjang. menurun.1642 - P. sua untuk mendarat dan pendaratan. mengikut mana-mana yang lebih panjang. bersama-sama dengan tempoh rakaman tambahan bagi sama ada— (aa) tempoh yang sebelum sahaja rakaman sepanjang lima jam yang lalu atau selama tempoh penerbangan yang terakhir.(A) 139 (2) Pengendali kapal terbang hendaklah. .U. menyimpan kekal— (a) rakaman sepanjang lapan jam yang lalu yang dibuat oleh mana-mana alat perakam data penerbangan yang dinyatakan dalam butiran (i) atau (ii) Skala SS perenggan 5 Jadual Kelima dan yang dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan ini untuk dibawa di dalam helikopter itu. pada setiap masa. atau (bb) apa-apa tempoh sebagaimana Ketua Pengarah benarkan dalam mana-mana kes tertentu atau kelas kes atau secara am. sesuatu penerbangan yang dibuat sepanjang tempoh dua belas bulan yang lalu yang termasuklah berlepas. dan suatu rekod yang tidak kurang daripada satu penerbangan representatif. salah satu daripada yang berikut— (i) (ii) rakaman sepanjang lapan jam yang lalu. iaitu. menyimpan kekal— (a) rakaman sepanjang dua puluh lima jam yang lalu yang dibuat oleh mana-mana alat perakam data penerbangan yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini dibawa di dalam sesuatu kapal terbang. (4) Pengendali helikopter itu hendaklah pada setiap masa. (3) Dalam mana-mana penerbangan di mana alat perakam data penerbangan atau alat perakam suara kokpit atau gabungan alat perakam data penerbangan dengan alat perakam suara kokpit yang dikehendaki oleh perenggan 4 Jadual Kelima untuk dibawa di dalam sesuatu helikopter. atau rakaman sepanjang lima jam yang lalu atau selama tempoh penerbangan yang terakhir.

masing-masingnya. tali penarik dan glider itu dalam penerbangan hendaklah tidak melebihi 150 meter. bahawa isyarat kecemasan telah dipersetujui antara laksamana kapaludara penarik dengan laksamana glider. sebelum kapaludara penarik itu berlepas— (a) bahawa tali penarik itu berada dalam keadaan baik dan mempunyai kekuatan yang mencukupi bagi maksud itu. berkemampuan berlepas dengan selamat. bersama-sama dengan rakaman yang dikehendaki dikekalkan mengikut subperenggan (4)(b)(ii).(A) 139 (5) Rakaman tambahan yang dikekalkan mengikut butiran (4)(b)(ii)(aa) dan (bb).. (1) Sesuatu kapaludara dalam penerbangan tidaklah boleh menarik sesuatu glider melainkan perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah berkenaan dengan kapaludara penarik itu di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara tersebut didaftarkan memasukkan suatu peruntukan nyata bahawa ia boleh digunakan bagi maksud itu. bahawa isyarat itu telah dipersetujui dan komunikasi telah diwujudkan dengan orang yang ditugaskan di tempat yang sesuai bagi membolehkan glider itu berlepas dengan selamat.U. hendaklah berjumlah suatu tempoh sepanjang lapan jam dan hendaklah dikekalkan mengikut perkiraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Bab 5: Peruntukan Am PENARIKAN GLIDER 61.1643 - P. oleh laksamana kapaludara penarik bagi menunjukkan bahawa penarikan itu segera dilepaskan oleh glider. (2) Panjangnya gabungan kapaludara penarik. . . dan oleh laksamana glider untuk menunjukkan bahawa penarikan itu tidak dapat dilepaskan. (6) Sesuatu kelulusan yang diberikan oleh Ketua Pengarah bagi maksud peraturan ini hendaklah secara bertulis dan boleh tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut Ketua Pengarah. untuk digunakan. (3) Laksamana sesuatu kapaludara yang sedang bersedia untuk menarik sesuatu glider hendaklah memuaskan hatinya. dan bahawa gabungan kapaludara penarik dan glider itu. (b) (c) (4) Glider itu hendaklah disambungkan ke kapaludara penarik dengan tali penarik sebelum kapaludara itu berlepas. setelah mengambil kira prestasinya dalam keadaan yang dijangkakan dalam penerbangan yang dimaksudkan itu dan apa-apa halangan di tempat berangkat dan pada laluan yang dimaksudkan. sampai dan mengekalkan suatu ketinggian yang selamat di mana gabungan itu boleh dipisahkan dan selepas itu kapaludara penarik boleh membuat pendaratan yang selamat di destinasi yang dirancangkan.

(A) 139 MENARIK. dengan alat di luar kapaludara itu. (c) terpakai bagi mana-mana kapaludara ketika ia sedang terbang menurut "Syarat-syarat B" yang dinyatakan dalam Jadual Kedua. (3) Sesuatu kapaludara dalam penerbangan tidaklah boleh menarik apa-apa artikel selain daripada glider. MENGANGKAT DAN MENAIKKAN ORANG. sesuatu kapaludara dalam penerbangan tidaklah boleh. (6) Tiada penumpang boleh dibawa di dalam sesuatu helikopter pada bila-bila masa apabila mana-mana orang. (4) Panjang gabungan kapaludara penarik.(1) Tertakluk kepada peraturan ini. (5) Sesuatu helikopter tidaklah boleh terbang pada apa-apa ketinggian di atas kawasan sesak di sesuatu bandaraya. . kain rentang atau artikel yang seumpamanya selain daripada di sesuatu padang terbang. (d) disifatkan sebagai membenarkan penarikan atau mengangkat sesuatu glider selain daripada menurut peraturan 61. binatang atau artikel itu atau penumpang yang telah diangkat atau dinaikkan dengan cara di luar daripada helikopter itu atau penumpang. bandar atau penempatan pada bila-bila masa apabila mana-mana orang. menarik apa-apa artikel selain daripada glider.6 kilometer. melainkan perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah berkenaan dengan kapaludara itu di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan memasukkan suatu peruntukan nyata bahawa ia boleh digunakan bagi maksud itu. selain daripada penumpang yang mempunyai tugas untuk dilakukan berkaitan dengan orang. radas atau artikel yang dikehendaki atau dibenarkan oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini ditarik atau dipamer oleh sesuatu kapaludara dalam penerbangan (b) melarang mengangkat atau menaikkan mana-mana orang. atau apa-apa isyarat.1644 - P. .U. akan diturunkan ke perrnukaan bumi dengan cara itu. binatang atau artikel yang tergantung darinya. tali penarik dan artikel yang ditarik tidaklah boleh melebihi I5O meter. (7) Tiada apa jua dalam peraturan ini— (a) melarang penarikan dengan cara yang munasabah oleh sesuatu kapaludara dalam penerbangan apa-apa aerial radio. BINATANG ATAU ARTIKEL 62. apa-apa alatan yang digunakan untuk maksud ujian. binatang atau artikel. pada waktu malam atau apabila kebolehlihatan penerbangan adalah kurang daripada 1 batu nautika atau 1. yang dimaksudkan itu. binatang atau artikel dalam sesuatu kecemasan atau bagi maksud menyelamatkan nyawa. binatang atau artikel tergantung dari helikopter itu. (2) Sesuatu kapaludara tidaklah boleh melancarkan atau mengangkat tali penarik. atau mengangkat atau menaikkan mana-mana orang..

atau dengan kuasa. (c) (d) (e) (f) (g) (3) (4) Tiada apa jua dalam peraturan ini boleh melarang penurunan apa-apa binatang atau artikel dari helikopter ke permukaan bumi. atau dibenarkan digugurkan. pengguguran artikel semata-mata bagi maksud memandu arah kapaludara mengikut amalan biasa atau PeraturanPeraturan ini.kain rentang atau artikel yang seumpamanya yang ditarik oleh kapaludara itu. Bagi maksud peraturan ini. .U. atau dibenarkan digugurkan. pembuangan. permukaan berair batu atau pencemaran ininyak. jika artikel itu digugurkan dengan kebenaran Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syarat yang pemberian kebenaran itu tertakluk. "pengguguran" termasuklah pelancaran dan penurunan. pengguguran balast dalam bentuk pasir halus atau air. atau pengguguran penunjuk aliran angin bagi maksud membolehkan penurunan dengan payung terjun dilakukan jika penunjuk aliran angin digugurkan dengan kebenaran Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syarat yang pemberian kebenaran itu tertakluk. pengguguran artikel bagi maksud kesihatan awam atau sebagai langkah menghadapi keadaan cuaca. laksamana kapaludara dalam mana-mana hal keadaan yang berikut— (a) (b) pengguguran artikel bagi maksud menyelamatkan nyawa. sama ada disambungkan kepada payung terjun atau tidak.. (2) Kecuali di bawah dan mengikut terma perakuan aplikasi aerial yang diberikan di bawah peraturan 65. jika perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah berkenaan dengan helikopter itu di bawah undang-undang Negara di mana ia didaftarkan memasukkan peruntukan nyata bahawa ia boleh digunakan bagi maksud itu. tidaklah boleh digugurkan. dalam kes kecemasan. ke permukaan bumi dari kapaludara yang terbang melintasi Malaysia: Dengan syarat bahawa subperaturan ini tidaklah boleh terpakai bagi pengguguran artikel oleh. tidaklah boleh digugurkan. bahan api atau artikel lain di dalam kapaludara. (1) Sesuatu binatang atau artikel. atau bagi latihan dalam pengguguran anikel bagi apa-apa maksud sedemikian. . dari sesuatu kapaludara dalam penerbangan sehingga membahayakan orang atau harta benda di permakaan bumi. pengguguran di sesuatu padang terbang apa-apa tali penarik. binatang atau artikel sama ada disambungkan kepada payung terjun atau tidak.(A) 139 63.1645 - P.

(3) Walau apa pun kebenaran yang diberikan di bawah subperatuan (1). "pengguguran" termasuklah pelancaran dan penurunan. (4) Sesuatu kapaludara tidaklah boleh digunakan bagi maksud menggugurkan orang melainkan jika perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah berkenaan dengan kapaludara itu di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan memasukkan suatu peruntukan nyata bahawa ia boleh digunakan bagi maksud itu dan kapaludara itu dikendalikan mengikut kebenaran bertulis yang diberikan oleh Ketua Pengarah di bawah Peraturan-Peraturan ini. PENGELUARAN PERAKUAN APLIKASI KEUDARAAN 65. manual terjun berpayung dan hendaklah membuat pindaan atau tambahan kepada manual itu seperti yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. PENGGUGURAN ORANG . digugurkan atau membenarkan digugurkan daripada sesuatu kapaludara sehingga membahayakan mana-mana orang atau harta benda di permukaan bumi. (7) Tiada apa jua dalam peraturan ini melarang penurunan mana-mana orang dalam sesuatu kecemasan atau bagi maksud menyelamatkan nyawa.1646 - P. seseorang tidak boleh menggugurkan. jika perakuan keselamatan terbang yang dikeluarkan atau dijadikan sah berkenaan dengan helikopter itu di bawah undang-undang Negara di mana ia didaftarkan memasukkan peruntukan nyata bahawa ia boleh digunakan bagi maksud itu.(1) Sesuatu kapaludara tidaklah boleh digunakan untuk menggugurkan artikel bagi maksud pertanian. (5) Tiap-tiap pemohon bagi dan tiap-tiap pemegang sesuatu kebenaran hendaklah menyediakan untuk Ketua Pengarah. (8) Tiada apa jua dalam peraturan ini melarang penurunan mana-mana orang dari helikopter ke permukaan bumi.. (1) Seseorang tidak boleh menggugurkan.(A) 139 64. Pemegang sesuatu kebenaran hendaklah menyediakan untuk tiap-tiap pekerja atau orang yang terlibat atau mungkin terlibat dalam aktiviti terjun berpayung yang dianjurkan olehnya. hortikultur atau perhutanan atau untuk latihan menguggurkan artikel bagi mana- .U. (2) Bagi maksud peraturan ini. digugurkan atau membenarkan digugurkan ke permukaan bumi atau terjun dari sesuatu kapaludara yang terbang melintasi Malaysia kecuali di bawah dan mengikut terma sesuatu kebenaran bertulis yang diberikan oleh Ketua Pengarah di bawah peraturan ini. jika dikehendaki berbuat demikian. (6) Tiada apa jua dalam peraturan ini boleh terpakai bagi penurunan orang dengan payung terjun dari sesuatu kapaludara dalam sesuatu kecemasan. manual yang hendaklah mengandungi segala maklumat dan arahan yang perlu untuk membolehkan pekerja atau orang itu menjalankan tugasnya.

organisasi. Perakuan itu boleh diberikan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Ketua Pengarah termasuk. tanpa menjejaskan keluasan makna peruntukan sebelum ini. kecuali di bawah dan mengikut terma suatu perakuan aplikasi keudaraan yang diberikan kepada pengendali kapaludara itu di bawah subperaturan (2). (1) Sesuatu kapaludara tidak boleh membawa apa-apa senjata perang melainkan jika— (a) senjata perang tersebut dibawa dengan kebenaran bertulis Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syarat yang berkaitan dengannya. setelah mengambil kira terutamanya tentang kelakuannya dahulu dan pengalamannya. (3) Tiap-tiap pemohon bagi dan tiap-tiap pemegang perakuan aplikasi keudaraan hendaklah mengemukakan kepada Ketua Pengarah apabila membuat permohonan dan kepada tiap-tiap anggota kakitangan pengendaliannya apabila perakuan itu diberikan. kelengkapan.. "kakitangan pengendalian" mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam subperaturan 47(5). Pemegang sesuatu perakuan hendaklah membuat apa-apa pindaan atau tambahan kepada manual itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. berat atau kuantiti dan lokasi senjata perang tersebut di dalam kapaludara itu atau yang tergantung di bawah kapaludara itu dan apa-apa syarat dalam kebenaran yang diberikan oleh Ketua Pengarah. dan laksamana kapaludara itu diberitahu secara bertulis oleh pengendali sebelum penerbangan bermula tentang jenis. terus berkuatkuasa untuk tempoh yang dinyatakan dalam perakuan itu.1647 - P. (b) (2) Walau apa pun subperaturan (1). adalah menyalahi undang-undang bagi sesuatu kapaludara untuk membawa apa-apa senjata atau senjata perang dalam mana-mana petak atau radas yang kepadanya penumpang mempunyai akses. syarat bagi memastikan kapaludara itu dan apa-apa artikel yang digugurkan darinya tidak membahayakan orang atau harta benda di dalam kapaludara itu atau di mana-mana tempat lain dan hendaklah. PEMBAWAAN SENJATA DAN SENJATA PERANG 66. tertakluk kepada peraturan 87. . (4) Bagi maksud peraturan ini.(A) 139 mana maksud yang sedemikian. untuk memastikan pengendalian yang selamat kapaludara yang dinyatakan dalam perakuan itu bagi maksud yang dinyatakan dalam subperaturan (1).U. suatu manual aplikasi keudaraan yang hendaklah mengandungi segala maklumat dan arahan sebagaimana yang perlu untuk membolehkan kakitangan pengendalian itu menjalankan tugas mereka. kakitangannya dan perkiraan lain. (2) Ketua Pengarah boleh memberi kepada mana-mana orang yang memohon untuk suatu perakuan aplikasi keudaraan jika dia berpuas hati bahawa orang itu adalah seorang yang layak untuk memegang perakuan itu dan kompeten. .

ianya tidak berisi peluru. di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. sama ada komponen atau alat tambahan. bagi senjata. (c) (4) Tiada apa jua dalam peraturan ini boleh terpakai bagi apa-apa senjata atau senjata perang yang diangkut atau dibawa di dalam kapaludara yang didaftarkan di suatu Negara selain daripada Malaysia. menggantung atau menyebabkan digantung di bawah sesuatu kapaludara atau menghantar serah atau menyebabkan dihantar serah untuk dibawa di atasnya apa-apa senjata atau senjata perang melainkan jika— (a) senjata atau senjata perang itu— (i) adalah sama ada sebahagian daripada bagasi seseorang penumpang kapaludara itu atau yang dikirimkan sebagai kargo untuk dibawa di dalam kapaludara itu. atau di dalam mana-mana radas yang disangkut kepada kapaludara itu yang penumpang tiada akses kepadanya. termasuklah bahagian-bahagian. (5) Bagi maksud peraturan ini. atau mengangkut atau menyebabkan diangkut ke dalam sesuatu kapaludara. . mengikut mana-mana yang berkenaan.U. dan (ii) (iii) dalam hal sesuatu senjata api. pengendali mempersetujui kepada pembawaan senjata atau senjata perang tersebut oleh kapaludara itu.(A) 139 (3) Adalah salah di sisi undang-undang bagi seseorang membawa atau ada dalam milikannya.. amunisi atau barang yang mengandungi bahan letupan atau apa-apa cecair beracun. dan tanpa menjejaskan subperaturan (1). dibawa di dalam suatu bahagian kapaludara itu. (b) butir-butir mengenai senjata atau senjata perang itu telah diberi oleh penumpang itu atau oleh konsinor kepada pengendali sebelum penerbangan itu bermula. "senjata perang" ertinya apa-apa senjata. PEMBAWAAN BARANG BERBAHAYA 67. gas atau benda lain yang direkabentuk atau dibuat bagi kegunaan dalam peperangan atau terhadap orang. adalah sah di sisi undang-undang diangkut atau dibawa di dalam kapaludara itu bagi maksud memastikan keselamatan kapaludara itu atau orang yang berada di dalamnya. peruntukanperuntukan Aneks 18 yang relevan dan Arahan-Arahan Teknikal ICAO bagi Pengangkutan Barang-Barang Berbahaya Melalui Udara (selepas ini disebut sebagai "Arahan-Arahan Teknikal"). hendaklah terpakai bagi pengangkutan barang-barang berbahaya di dalam kapaludara ke. amunisi atau barang tersebut. (1) Tertakluk kepada subperaturan (2) hingga (8). jika senjata atau senjata perang itu boleh. sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa. dari atau melalui wilayah di bawah bidang kuasa Malaysia atau kepada pengangkutan barang-barang sedemikian di dalam kapaludara yang dikendalikan oleh pemegang sesuatu perakuan pengendali .1648 - P.

(3) Barang-barang berbahaya yang dibenarkan oleh Peraturan-Peraturan ini untuk dibawa di dalam sesuatu kapaludara tidaklah boleh dimuatkan sebagai kargo di dalamnya melainkan jika— (a) konsinor barang-barang itu telah memberikan kepada pengendali kapaludara itu butir-butir secara bertulis tentang sifat barang-barang itu dan bahaya yang boleh ditimbulkannya.. (c) barang-barang yang dibawa di dalam sesuatu kapaludara dengan persetujuan pengendali bagi maksud memastikan penerbangan atau keselamatan kapaludara itu yang sepatutnya atau kesejahteraan mana-mana orang yang berada di dalamnya. (b) barang-barang yang dibawa dengan kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syarat di mana kelulusan itu adalah tertakluk. (b) memastikan bahawa krew penerbangan dan pekerja lain termasuklah ejennya dibekalkan dengan maklumat dan . . (2) Barang-barang berbahaya tidak boleh dibawa di dalam sesuatu kapaludara kecuali seperti berikut: (a) barang-barang dibawa mengikut apa-apa arahan yang dibuat oleh Ketua Pengarah untuk membenarkan barang-barang berbahaya dibawa sama ada di dalam kapaludara amnya atau di dalam kapaludara daripada mana-mana kelas yang dinyatakan dalam arahan itu.1649 - P.U.(A) 139 udara yang dikeluarkan di Malaysia. di mana-mana jua barang-barang itu berada. kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subperaturan (10). (4) Pengendali mana-mana kapaludara hendaklah— (a) memastikan bahawa penumpang diberi amaran mengenai jenis barang-barang yang dilarang daripada diangkut ke dalam sesuatu kapaludara sebagai bagasi yang diperiksa atau sebagai barang yang dibimbit. dan (d) barang-barang yang dibenarkan untuk dibawa di bawah undang-undang Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. jika berhubungan dengan Negara itu ada berkuatkuasanya suatu perjanjian di antara Kerajaan Malaysia dengan kerajaan Negara itu yang membenarkan pembawaan barang-barang berbahaya di Malaysia di dalam kapaludara yang didaftarkan di Negara itu. dan (b) barang-barang itu telah dibungkus dengan sewajarnya dan bekas yang di dalamnya barang-barang itu dibungkus ditanda dan dilabelkan dengan sewajarnya dan jelas untak menunjukkan bahayanya itu kepada orang yang memuatkan barang-barang itu ke dalam kapaludara.

U. dan bahaya yang boleh ditimbulkannya dan berat atau kuantiti barang-barang itu.. . (b) mempunyai akses kepada dan memeriksa apa-apa konsainan barang-barang. (7) Jika berlaku apa-apa kemalangan atau kejadian barang-barang berbahaya. memberitahu laksamana kapaludara secara bertulis mengenai identiti mana-mana barang-barang berbahaya yang berada di dalam kapaludara itu. mana-mana orang yang diberikuasa oleh Ketua Pengarah untuk menjalankan penyiasatan itu boleh— (a) menghendaki mana-mana orang.1650 - P. untuk menjawab apa-apa soalan atau memberikan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa dokumen. (6) Pengendali mana-mana kapaludara hendaklah dengan seberapa segera yang praktik memberitahu Ketua Pengarah mengenai apa-apa kemalangan atau kejadian barang-barang berbahaya. keselamatan atau harta benda apabila diangkut melalui udara dan yang termasuk dalam kelas barang-barang berbahaya yang dinyatakan dalam Arahan-Arahan Teknikal. dan (c) masuk dan memeriksa mana-mana tempat. Ketua Pengarah hendaklah menyebabkan suatu penyiasatan dibuat mengikut cara yang dia fikirkan perlu.. dan (d) dengan seberapa segera yang praktik dan sebelum mana-mana penerbangan bermula. atau menghantar serah atau menyebabkan dihantar serah untuk dimuatkan ke dalamnya. yang difikirkannya perlu. (8) Bagi maksud apa-apa penyiasatan di bawah subperaturan (7). yang masukan atau pemeriksaan itu ternyata kepada Ketua Pengarah sebagai perlu. . (5) Adalah menyalahi undang-undang bagi mana-mana orang untuk mengangkut atau menyebabkan diangkut ke dalam sesuatu kapaludara. kertas atau artikel dan menyimpan apa-apa dokumen kertas atau artikel sedemikian sehingga siasatan itu selesai. mereka dengan menjalankan pengangkutan (c) sebelum bermulanya apa-apa kursus latihan berhubung dengan pengangkutan barang-barang berbahaya. apa-apa barang-barang yang dia ketahui atau patut ketahui atau mengesyaki sebagai barang-barang berbahaya yang pengangkutannya dilarang oleh peraturan ini.(A) 139 latihan yang akan membolehkan tanggungjawab mereka berkenaan barang-barang berbahaya. mengemukakan kepada Ketua Pengarah untuk kelulusannya program dan sukatan kursus latihan itu. (9) Bagi maksud peraturan ini— "barang-barang berbahaya" ertinya apa-apa barang atau bahan yang boleh menimbulkan risiko yang ketara kepada kesihatan.

(1) Peraturan ini hendaklah terpakai bagi tiap-tiap kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam. yang tidak semestinya berlaku di dalam kapaludara itu.1651 - P. yang adalah bahagian yang direkabentuk bagi membolehkan seseorang mempunyai akses kepadanya ketika kapaludara itu berada dalam penerbangan. barang-barang pecah. berkaitan dengan pengangkutan barangbarang berbahaya yang mengancam secara serius kapaludara itu atau orang yang berada di dalamnya. hortikultur atau perhutanan dan di mana kebenaran bertulis Ketua Pengarah telah diperolehi. "kemalangan barang-barang berbahaya" ertinya sesuatu kejadian yang dikaitkan dengan dan berhubungan dengan pengangkutan barang-barang berbahaya melalui udara yang mengakibatkan kecederaan yang membawa maut atau parah kepada seseorang atau harta benda utama.U. Tiada seorang pun boleh berada di dalam atau di atas apa-apa objek. kebocoran cecair atau sinaran atau keterangan lain yang menunjukkan bahawa keutuhan pembungkusan itu telah tidak dikekalkan. seseorang tidak boleh berada di atas sayap atau bawah-pembawa sesuatu kapaludara. yang mengakibatkan kecederaan kepada seseorang. kebakaran. TANDAAN PINTU KELUAR DAN PECAH MASUK 69. Tiada seorang pun boleh berada di dalam atau di mana-mana bahagian sesuatu kapaludara yang dalam penerbangan yang bahagian itu bukan suatu bahagian yang dimaksudkan bagi menempatkan orang dan terutamanya. dan termasuklah apa-apa kejadian. tumpahan. . . selain daripada kemalangan barang-barang berbahaya. atau (b) mana-mana bahagian sesuatu kapaludara yang di dalamnya kargo atau bekalan dibawa.. selain daripada glider dan mesin terbang. yang ditarik oleh atau dilekatkan kepada sesuatu kapaludara dalam penerbangan: Dengan syarat bahawa seseorang boleh mempunyai akses sementara kepada— (a) mana-mana bahagian sesuatu kapaludara bagi maksud mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan kapaludara itu atau mana-mana orang atau kargo di dalamnya. (10) Peraturan ini tidak terpakai bagi sesuatu kapaludara yang terbang untuk menggugurkan barang-barang berbahaya bagi maksud pertanian. (11) Peruntukan-peruntukan peraturan ini hendaklah menjadi tambahan kepada dan bukan pengurangan daripada peruntukanperuntukan peraturan 66. kerosakan harta benda. CARA MEMBAWA ORANG 68. yang dikaitkan dengan dan berhubungan dengan pengangkutan barang-barang berbahaya melalui udara.(A) 139 "kejadian barang-barang berbahaya" ertinya sesuatu kejadian.

dan (c) tiada apa jua dalam peraturan ini terpakai bagi mana-mana pintu dalaman yang ditempatkan sedemikian di mana ia tidak boleh menahan.1652 - P. untuk menunjukkan cara yang betul untuk membuka pintu keluar itu. tidak dikehendaki bagi kegunaan oleh penumpang.(A) 139 (2) Apabila sesuatu kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai membawa penumpang. menurut perkiraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada secara am berhubungan dengan sesuatu kelas kapaludara atau sesuatu kapaludara tertentu.U. (5) Tandaan pintu keluar itu hendaklah diletakkan pada atau berhampiran permukaan dalaman pintu itu atau tutupan lain pintu keluar itu dan. menghalang atau melambatkan penumpang menggunakannya: Dengan syarat bahawa— (a) sesuatu pintu keluar boleh dihalang oleh kargo jika ianya adalah suatu pintu keluar yang. pada atau berhampiran permukaan luarnya. yang merupakan suatu pintu keluar yang dimaksudkan untuk digunakan oleh penumpang dalam hal keadaan biasa. (4) Tiap-tiap pintu keluar dari kapaludara hendaklah ditanda dengan arahan dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris dan dengan rajah. dan semasa berlepas dan pendaratan dan semasa apa-apa kecemasan. yang merupakan suatu pintu keluar yang dimaksudkan untuk digunakan oleh penumpang dalam kecemasan sahaja.. hendaklah ditanda dengan perkataan "Pintu Kecemasan" dan "Emergency Exit" dalam huruf besar. yang adalah kapaludara yang jumlah berat maksimum dibenarkan baginya melebihi 3. (3) Tiap-tiap pintu keluar dari kapaludara. hendaklah ditanda dengan perkataan "Keluar" dan "Exit" dalam huruf besar dan tiap-tiap pintu keluar. bagi maksud menghalang akses oleh penumpang ke petak krew penerbangan.600 kilogram hendaklah ditanda pada pemukaan luar fiuslajnya dengan tandaan untuk menunjukkan kawasan (dalam . (6) Tiap-tiap kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai. tiap-tiap pintu keluar dan pintu dalaman itu hendaklah bebas daripada sebarang rintangan dan hendaklah tidak dikancing dengan mengunci atau selainnya sehingga boleh menahan. (b) sesuatu pintu di antara petak krew penerbangan dengan mana-mana petak bersebelahan dengannya di mana penumpang mempunyai akses bolehlah dikunci atau diselak jika laksamana kapaludara itu menetapkan sedemikian. menghalang atau melambatkan penumpang keluar dari kapaludara itu dalam sesuatu kecemasan jika ianya dalam keadaan yang tidak berfungsi. jika ianya boleh dibuka dari luar kapaludara itu. . tiap-tiap pintu keluar darinya dan tiap-tiap pintu dalaman di dalam kapaludara itu hendaklah berada dalam keadaan boleh berfungsi.

. setiap cabangnya hendaklah berukuran 10 sentimeter panjang di sepanjang pinggir luarannya dan 2. tetapi tidak lebih daripada satu. (8) Perkataan "Pecahkan Ketika Kecemasan" dan "Cut Here in Emergency" hendaklah ditandakan melintang ditengah-tengah setiap ruang pecah-masuk dalam huruf besar.U. dalam sesuatu warna yang dengan jelas berlawanan dengan warna latar yang di atasnya ia tertera. (9) Dalam tiap-tiap penerbangan oleh kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai. kecuali dalam hal tandaan yang dikehendaki oleh subperaturan (9). (7) Ruang pecah-masuk hendaklah berbentuk segi empat tepat dan hendaklah ditanda dengan tandaan penjuru sudut tepat. (c) (d) (11) Jika satu. berwarna merah dan. (10) Tandaan yang dikehendaki oleh peraturan ini hendaklah— (a) (b) dicat. dalam hal tandaan yang dikehendaki oleh subperaturan (9). digarisbentukkan dengan warna putih atau apa-apa warna berlawanan lain mengikut apa-apa cara yang menjadikan tandaan dapat dicamkan dengan mudah.1653 - P. dengan mudah dan berkesan dipecahkan oleh orang yang berada di luar kapaludara itu. pintu keluar daripada sesuatu kapaludara menjadi tidak berfungsi di suatu tempat di mana ia tidak munasabah praktik bagi ianya diperbaiki atau diganti. tiada apa jua dalam peraturan ini boleh melarang kapaludara itu daripada membawa penumpang sehingga ia mendarat seterusnya di suatu tempat di mana pintu keluar itu boleh diperbaiki atau diganti: Dengan syarat bahawa— (a) bilangan penumpang yang dibawa dan kedudukan tempat duduk yang mereka duduki adalah mengikut perkiraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sama ada berhubungan . dan dijaga pada setiap masa supaya bersih dan tak terlindung.5 sentimeter lebar. atau dilekatkan dengan cara-cara lain yang sama kekalnya.700 kilogram. . yang merupakan suatu kapaludara yang jumlah berat maksimum dibenarkan baginya melebihi 5.(A) 139 peraturan ini disebut sebagai "ruang pecah-masuk") yang dapat. bagi maksud menyelamat dalam sesuatu kecemasan. tiap-tiap pintu keluar daripada kapaludara itu yang dimaksudkan untuk digunakan oleh penumpang dalam sesuatu kecemasan hendaklah ditandakan pada sebelah luar kapaludara itu dengan jalur yang tidak kurang daripada 5 sentimeter lebarnya yang menggaris bentuk pintu keluar itu. dalam mana-mana hal di mana warna latar yang berhampirannya adalah sedemikian yang menjadikan tandaan merah itu tidak dapat dicamkan dengan mudah.

sama ada dengan mengganggu mana-mana anggota krew penerbangan kapaludara itu. "kelengkapan yang dikecualikan" ertinya apa-apa kelengkapan atau alat elektronik yang telah diberitahu oleh Ketua Pengarah sebagai kelengkapan atau alat yang selamat untuk digunakan oleh. (1) Tiada seseorang pun boleh memasuki mana-mana kapaludara jika mabuk. mana-mana orang atau harta benda.. MABUK DI DALAM KAPALUDARA 72. MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN KAPALUDARA 70. (2) Tertakluk kepada subperaturan (3). mana-mana orang yang dibawa dalam sesuatu kapaludara.aammaar. MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MANA-MANA ORANG ATAU HARTABENDA 71.1654 - P. atau memabukkan diri ketika berada di dalam sesuatu kapaludara.aanOrang menyebabkan atau membenarkan sesuatu kapaludara membahayakan atau harta benda. tiada penumpang boleh menggunakan apa-apa telefon bergerak atau kelengkapan atau alat eletronik lain selain daripada kelengkapan yang dikecualikan semasa penerbangan dalam mana-mana kapaludara Malaysia. atau dengan rnerosakkan kapaludara itu atau kelengkapannya atau dengan berkelakuan tidak senonoh atau dengan apa-apa jua cara lain. MEROKOK DI DALAM KAPALUDARA 73. . atau bagi kemudahan. (b) mengikut perkiraan yang diluluskan itu. (3) Bagi maksud peraturan ini. (1) Notis yang menunjukkan bila merokok dilarang hendaklah dipamerkan di dalam tiap-tiap kapaludara Malaysia supaya boleh nampak dari setiap tempat duduk penumpang di dalam kapaludara itu. apabila bertindak sebagai anggota krew mana-mana kapaludara atau jika dia dibawa di dalam mana-mana kapaludara bagi maksud bertindak sedemikian. (2) Tiada seorang pun boleh merokok di dalam mana-mana petak sesuatu kapaludara Malaysia bila merokok adalah dilarang semasa .(A) 139 dengan kapaludara itu secara tertentu atau kepada sesuatu kelas kapaludara dan. pintu keluar itu dikancing dengan menguncinya atau selainnya. perkataan "Pintu Keluar" dan "Exit" atau "Pintu Kecemasan" atau "Emergency Exit" ditutup dan pintu keluar itu ditanda dengan cakera merah yang diameternya berukuran sekurangkurangnya 23 sentimeter dengan palang putih mendatar melintanginya yang bertulis dengan perkataan "Dilarang Keluar" dan "No Exit" dalam huruf merah. Tiada seorang pun boleh dengan bersengaja atau cuai meaSre. (1) Tiada sesiapa pun boleh dengan bersengaja atau cuai membahayakan keselamatan sesuatu kapaludara atau mana-mana orang yang berada di dalamnya. (3) Seseorang tidaklah boleh. (2) Seseorang yang dalam keadaan pengaruh dadah sehingga menjejaskan derianya tidaklah boleh memasuki atau berada di dalam mana-mana kapaludara. berada di bawah pengaruh ininuman keras atau dadah.U.

setiap masa dalam tiap-tiap kapaludara Malaysia. MEMBAWA BINATANG HIDUP 76.(A) 139 itu di petak tersebut melalui notis yang bermaksud sedemikian dipamerkan oleh atau bagi pihak laksamana kapaludara itu. Tiap-tiap orang di dalam sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah mematuhi semua perintah yang sah yang diberikan oleh laksamana kapaludara itu bagi maksud memastikan keselamatan kapaludara itu dan orang atau harta benda yang dibawa di dalamnya. melarang merokok dalam semua atau mana-mana kapaludara Malaysia yang terlibat dengan pembawaan penumpang untuk sewa atau upah dalam suatu penerbangan dalam negeri atau antarabangsa. Kecuali sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. melalui notis yang disiarkan dalam Warta. curut. .. Tiada seorang pun boleh menyembunyikan dirinya bagi maksud untuk dibawa di dalam sesuatu kapaludara tanpa keizinan pengendali atau laksamana kapaludara itu atau mana-mana orang lain yang berhak untuk memberi izin bagi dia dibawa dalam kapaludara itu. (1) Tiada seorang pun boleh bertindak sebagai penganjur sesuatu Pameran pameran terbang (dalam peraturan ini disebut sebagai "penganjur pamiran") di suatu acara yang dianjurkan. PAMERAN TERBANG 77.. kecekapan dan ketetapan penerbangan udara. (3) Walau apa pun peruntukan yang sebelumnya. melainkan semasa pameran terbang itu bermula. KUASA LAKSAMANA KAPALUDARA 74. menghisap paip. yang penganjur pameran itu dengan munasabahnya mempercayai berkemungkinan acara itu akan dikunjungi oleh lebih daripada 500 orang dan acara itu adalah terdiri keseluruhannya atau sebahagiannya suatu pameran terbang. binatang hidup hanya boleh dibawa di dalam sesuatu kapaludara mengikut Peraturan-Peraturan Binatang Hidup IATA sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa. PENUMPANG GELAP 75..U. (4) Menteri boleh. pada bila-bila masa. rokok keretek dan dadah berbahaya seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah dilarang pada Akta 234. (2) Laksamana sesuatu kapaludara yang bercadang mengambil bahagian dalam sesuatu pameran terbang yang baginya sesuatu kebenaran dikehendaki mengikut subperaturan ( 1 ) hendaklah . penganjur pameran telah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Pengarah di bawah subperaturan (6) bagi pameran terbang itu dan mematuhi apa-apa syarat yang ditetapkan di dalamnya: Dengan syarat bahawa kebenaran secara bertulis daripada Ketua Pengarah di bawah subperaturan (6) tidaklah dikehendaki bagi pameran terbang di sesuatu acara yang dianjurkan jika penganjur pameran itu tidak dapat dengan munasabahnya menjangkakan bahawa tujuh hari sebelum tarikh acara itu yang dimaksudkan.1655 - P. atau bagi maksud keselamatan. acara itu berkemungkinan akan dikunjungi oleh lebih daripada 500 orang.

Ketua Pengarah hendaklah memberi kepada mana-mana orang yang memohon suatu kelulusan yang dikehendaki menurut subperaturan (1) jika dia berpuas hati bahawa orang itu layak dan kompeten. Penganjur pameran tidaklah boleh membenarkan mana-mana orang untuk bertindak sebagai juruterbang suatu kapaludara yang mengambil bahagian dalam sesuatu pameran terbang yang baginya sesuatu kelulusan yang dikehendaki menurut subperaturan (I) melainkan orang itu memegang suatu kebenaran pertunjukan yang sesuai dengan penerbangan yang dimaksud yang di berikan oleh Ketua Pengarah. Kelulusan bolehlah diberikan tertakluk kepada apa-apa syarat. berkuatkuasa selama tempoh yang dinyatakan dalam kebenaran itu. tertakluk kepada peraturan 87. (b) penerbangan itu boleh mematuhi apa-apa syarat yang relevan yang kepadanya kebenaran itu tertakluk. yang boleh termasuk syarat berhubungan dengan kapaludara tentera.1656 - P. untuk menganjurkan pameran terbang yang dicadangkan itu dengan selamat. Ketua Pengarah hendaklah. dan (c) juruterbang itu telah diberikan kebenaran pertunjukan yang bersesuaian dengan penerbangan yang dicadangkan. bagi maksud peraturan ini sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut— (a) memberikan suatu pembenaran pertunjukan yang membenarkan pemegangnya untuk bertindak sebagai juruterbang sesuatu kapaludara yang mengambil bahagian dalam sesuatu pameran terbang yang berkenaan dengannya suatu kebenaran dikehendaki menurutsubperaturan (1) (4) (5) (6) (7) . Tiada seorang pun boleh bertindak sebagai juruterbang suatu kapaludara yang mengambil bahagian dalam suatu pameran terbang yang baginya suatu kelulusan yang dikehendaki menurut subperaturan (1) melainkan dia memegang suatu kebenaran pertunjukan yang sesuai dengan penerbangan yang dicadangkan yang diberikan kepadanya oleh Ketua Pengarah dan dia mematuhi apa-apa syarat kepadanya. sebagaimana difikirkan patut oleh Ketua Pengarah dan hendaklah. dengan mengambil kira kelakuannya yang dahulu dan pengalaman.U.. (3) Laksamana sesuatu kapaludara yang mengambil bahagian dalam pameran terbang yang baginya suatu kelulusan yang dikehendaki menurut subperaturan (1) telah diberikan hendaklah mematuhi apa-apa syarat yang kepadanya kelulusan itu tertakluk.(A) 139 mengambil segala langkah yang munasabah untuk memuaskan hatinya sebelum dia mengambil bahagian bahawa— (a) penganjur pameran itu telah diberikan kebenaran yang berkenaan. . kakitangannya dan perkiraan yang lain.

(8) Sesuatu pembenaran pertunjukan yang diberikan mengikut peraturan ini hendaklah.. yang tempohnya hendaklah tidak melebihi dua tahun. layak untuk memegang pembenaran itu dan berkelayakan atas alasan pengetahuan. BAHAGIAN VIII KELESUAN KREW PEMAKAIAN DAN TAFSIRAN 78. .U. . Subperaturan (1) tidaklah terpakai kepada penganjur pameran di sesuatu acara yang dianjurkan yang diadakan di suatu padang terbang yang diduduki oleh Kementerian Pertahanan atau oleh mana-mana angkatan pelawat atau mana-mana premis lain yang diduduki oleh atau di bawah kawalan Kementerian Pertahanan. atau kepada kapaludara yang mengambil bahagian dalam perlumbaan atau pertandingan sedemikian atau kepada laksamana atau juruterbang kapaludara itu. (9) (10) Penganjur pameran tidaklah boleh membenarkan mana-mana kapaludara tentera untuk mengambil bahagian dalam sesuatu pertunjukan terbang yang baginya suatu kelulusan adalah dikehendaki menurut subperaturan (1) melainkan jika dia mematuhi apa-apa syarat yang dinyatakan berkenaan dengan kapaludara tentera yang kebenaran sedemikian adalah diberi. kemahiran dan kesihatan jasmani dan mentalnya untuk terbang mengikut pembenaran itu dan bagi maksud itu pemohon hendaklah memberikan apa-apa bukti dan menjalani peperiksaan atau ujian sebagaimana yang Ketua Pengarah kehendaki daripadanya. (11) Tiada apa jua dalam peraturan ini terpakai bagi sesuatu perlumbaan atau pertandingan kapaludara. berkuatkuasa selama tempoh yang dinyatakan dalam pembenaran pertunjukan itu. dan (b) memberi kuasa kepada seseorang untuk menjalankan peperiksaan atau ujian sedemikian sebagaimana yang dinyatanya. sama ada perlumbaan atau pertandingan itu diadakan berkaitan dengan sesuatu pameran terbang atau tidak. atau orang yang tidak kenamengena dengan pengusahaan pengangkutan udara.mana kapaludara Malaysia yang terlibat dalam penerbangan bagi maksud pengangkutan awam atau dikendalikan oleh pengendali perusahaan pengangkutan udara: Dengan syarat bahawa peraturan tersebut tidaklah boleh terpakai berhubungan dengan penerbangan yang dibuat hanya bagi maksud tunjuk ajar penerbangan yang diberikan oleh atau bagi pihak kelab penerbangan atau sekolah penerbangan.(A) 139 dia berpuas hati bahawa pemohon adalah seorang yang.(1) Peraturan 79 dan 80 hendaklah terpakai berhubungan dengan mana. pengalaman.1657 - P. kekompetenan. tertakluk kepada peraturan 87.

skim itu dimasukkan dalam suatu dokumen. KELESUAN KREW TANGGUNGJAWAB PENGENDALI 79. kesemua masa yang dihabiskan oleh orang itu di dalam sesuatu kapaludara yang mungkin didaftarkan atau tidak didaftarkan di Malaysia. (2) .. berhubungan dengan mana-mana orang. (2) . Pengendali sesuatu kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan mana mana orang untuk terbang di dalam kapaludara itu sebagai anggota krewnya sekiranya dia mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa orang itu sedang mengalami. dan (d) dia telah mengambil segala langkah yang semunasabahnya praktik untuk memastikan bahawa peruntukan skim itu akan dipatuhi berhubungan dengan tiap-tiap orang yang terbang di dalam kapaludara itu sebagai anggota krewnya.(A) 139 Dalam Bahagian ini. yang salinannya telah diberikan kepada tiap-tiap orang yang terbang di dalam kapaludara itu sebagai seorang anggota krewnya.600 kilogram dan yang tidak terbang bagi maksud pengangkutan awam atau kerja koudaraan. "masa penerbangan" ertinya. atau (ii) dalam mana-mana kes di mana sesuatu manual pengendalian tidak dikehendaki oleh peraturan 47. semasa ia dalam penerbangan dan dia dibawa di dalam kapaludara itu sebagai anggota krew kapaludara itu. memandangkan hal keadaan penerbangan yang akan dilakukan itu.1658 - P. melainkan jika konteksoya menghendaki makna yang lain— "hari" ertinya suatu tempoh berterusan dua puluh empat jam bermula dari tengah malam Waktu Sejagat Terselaras. sesuatu helikopter hendaklah disifatkan sebagai dalam penerbangan dari saat helikopter itu pertama kali bergerak di bawah kuasanya sendiri bagi maksud berlepas sehingga rotornya terhenti berikutnya. (c) sama ada— (i) skim itu dimasukkan dalam manual pengendalian sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan 47.(1) Pengendali sesuatu kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan kapaludara itu membuat penerbangan melainkan jika-(a) dia telah menubuhkan suatu skim bagi mengatur masa penerbangan bagi tiap-tiap orang yang terbang di dalam kapaludara itu sebagai anggota krewnya. (b) skim itu diluluskan oleh Ketua Pengarah tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. (3) Bagi maksud Bahagian ini.U. atau. selain daripada kapaludara yang jumlah berat maksimum dibenarkan tidak melebihi 1.

kelesuan semasa penerbangannya itu sehingga boleh membahayakan keselamatan kapaludara itu atau orang yang berada di dalamnya. agregat kesemua masa-masa penerbangannya yang sebelum itu— (a) (b) selama tempoh dua puluh lapan hari berturut-turut yang berakhir pada akhir hari di mana penerbangan itu bermula. atau. (1) Tiada seorang pun boleh bertindak sebagai anggota krew sesuatu kapaludara Malaysia sekiranya pada permulaan penerbangan itu. MASA PENERBANGAN DAN TANGGUNGJAWAB KREW PENERBANGAN 81. berkemungkinan akan mengalaini kelesuan yang boleh membahayakan keselamatan kapaludara itu atau orang yang berada di dalamnya.600 kilogram dan yang terbang bukan bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan. dan butir-butir ringkas mengenai jenis fungsi yang telah dijalankan olehnya semasa penerbangannya. (3) Pengendali sesuatu kapaludara yang baginya peraturan ini terpakai tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan mana-mana orang untuk terbang di dalam kapaludara itu sebagai anggota krew penerbangannya melainkan jika pengendali itu ada dalam milikannya rekod yang tepat dan yang dikemaskinikan berkenaan orang itu dan berkenaan dengan dua puluh lapan hari terakhir sebelum sahaja penerbangan itu yang menunjukkan— (a) (b) (4) kesemua masa-masa penerbangannya. tertakluk kepada peraturan 86. atau selama tempoh dua belas bulan yang berakhir pada akhir bulan sebelumnya. (l) Tiada seorang pun boleh bertindak sebagai anggota krew sesuatu kapaludara yang baginya Peraturan-Peraturan ini terpakai sekiranya dia mengetahui atau mengesyaki bahawa dirinya mengalami. Rekod yang disebutkan dalam subperaturan (3) hendaklah. setelah mengambil kira hal keadaan penerbangan yang hendak dilakukan. melebihi sembilan ratus jam: Dengan syarat bahawa peraturan ini tidaklah terpakai bagi suatu· penerbangan yang dilakukan— (i) di dalam suatu kapaludara yang jumlah berat maksimum dibenarkan tidak melebihi 1. (2) Tiada seorang pun boleh bertindak sebagai anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara yang baginya Peraturan-Peraturan ini terpakai melainkan jika dia telah memastikan bahawa pengendali kapaludara itu menyedari tentang masa-masa penerbangannya selama tempoh dua puluh lapan hari sebelum sahaja penerbangan itu.U. disimpan kekal oleh pengendali kapaludara itu sehingga suatu tarikh dua belas bulan selepas penerbangan yang disebutkan dalam subperaturan itu. melebihi seratus jam. atau ... KELESUAN KREW DAN TANGGUNGJAWAB KREW 80.1659 - P.(A) 139 berkemungkinan akan mengalami. .

dokumen itu bolehlah disimpan di padang terbang itu dan tidak dibawa dalam kapaludara itu. dalam tempoh yang munasabah selepas diminta berbuat demikian oleh seseorang yang diberikuasa. (b) (c) (2) Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah. dalam tempoh yang munasabah selepas dimmta berbuat demikian oleh seseorang yang diberikuasa. jika pada masa penerbangan itu bermula. (1) Laksamana sesuatu kapaludara hendaklah.(A) 139 di dalam suatu kapaludara yang terbang bukan bagi maksud pengangkutan awam ataupun tidak dikendalikan oleh pengusahaan pengangkutan udara. jika penerbangan itu dimaksudkan untuk bermula dan berakhir di padang terbang yang sama dan tidak termasuk laluan di atas wilayah mana-mana Negara lain. (2) Sesuatu kapaludara Malaysia hendaklah. sebagaimana yang diminta oleh . menyebabkan dikemukakan kepada orang itu dokumen yang berikut. membawa dokumen mengikut Jadual Kesepuluh: Dengan syarat bahawa. berkenaan dengan mana-mana penerbangan oleh kapaludara itu yang dalam tempoh itu ia boleh terbang pada altitud yang lebih daripada 49. Pengendali sesuatu kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam hendaklah. menyebabkan dikemukakan kepada orang itu— (a) perakuan pendaftaran dan perakuan keselamatan terbangyang berkuatkuasa berkenaan dengan kapaludara itu. apabila dalam penerbangan.000 kaki. menyimpan suatu rekod mengikut cara yang ditetapkan mengenai jumlah dos sinaran kosmik yang kapaludara itu terdedah kepadanya semasa dalam penerbangan itu bersama-sama dengan nama anggota krew kapaludara itu semasa penerbangan itu. Lesen krew penerbangannya. agregat kesemua masa penerbangan orang tersebut semenjak kali terakhir kesihatannya diperiksa dan didapati sihat oleh seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud subperaturan 41(9) tidak melebihi dua puluh lima jam.. REKOD YANG HENDAK DISIMPAN 83.U. (ii) . MENGEMUKAKAN DOKUMEN DAN REKOD 84. (1) Sesuatu kapaludara tidak boleh terbang melainkan jika ia membawa dokumen yang ia dikehendaki membawa di bawah undangundang Negara di mana ia didaftarkan. dan apa-apa dokumen lain yang dikehendaki oleh peraturan 82 untuk dibawa oleh kapaludara itu semasa dalam penerbangan.1660 - P. BAHAGIAN IX DOKUMEN DAN REKOD DOKUMEN YANG HENDAK DIBAWA 82.

apa-apa manual pengendalian sebagaimana yang dikehendaki disediakan di bawah subperenggan 47(2). yang dikehendaki disimpan kekal di bawah peraturan 36. sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang diberikuasa bagi maksud menentukan sama ada rekod tersebut lengkap dan tepat. (4) Tiap-tiap orang yang dikehendaki oleh peraturan 43 untuk menyimpan suatu buku log penerbangan persendirian hendaklah menyebabkan buku log itu dikemukakan dalam tempoh yang munasabah kepada seseorang yang diberikuasa selepas diminta berbuat demikian oleh orang itu dalam masa dua tahun selepas tarikh catatan terakhir di dalam buku log itu. . tempoh bertugas dan tempoh berehat yang dia perlukan menurut subperaturan 79(3) untuk menyimpankekal. dokumen yang disebutkan dalam Jadual Kesepuluh sebagai Dokumen D.(A) 139 orang itu. F dan H. dalam hal sesuatu kapaludara pengangkutan awam atau kapaludara kerja koudaraan. jika lesen yang diminta itu dikemukakan dalam masa lima hari selepas permintaan itu dibuat. atau rekod yang dibuat oleh mana-mana alat perakam data penerbangan yang dikehendaki dibawa di bawah PeraturanPeraturan ini. menyebabkan dikeluarkan kepada orang itu lesennya termasuklah apa-apa perakuan pengesahan. B dan G. buku log kapaludara. .1661 - P. oleh orang yang kepadanya permintaan itu dibuat. dan apa-apa dokumen dan maklumat lain dalam milikan atau kawalan pengendali.. berkuatkuasa atau dibawa.U. (a) dokumen yang disebutkan dalam Jadual Kesepuluh sebagai Dokumen A. iaitu dokumen yang dikehendaki. E. dalam suatu tempoh yang munasabah selepas diminta untuk berbuat demikian oleh seseorang yang diberikuasa. apa-apa rekod masa-masa penerbangan. buku log enjin dan buku log bebaling pic berubah yang dikehendaki disimpan di bawah PeraturanPeraturan ini. oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini. jadual berat. kepada seseorang yang diberikuasa daripada Jabatan Penerbangan Awam yang dinyatakan. pada masa permintaan itu dibuat. kecuali berhubungan dengan suatu lesen yang dikehendaki oleh peraturan 82 untuk dibawa dalam kapaludara itu atau disimpan di suatu padang terbang. disimpan kekalkan atau disediakan— . (b) (c) (d) (e) (f) (g) (3) Pemegang sesuatu lesen yang diberikan atau dijadikan sah di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah. jika ada. Kehendak-kehendak peraturan ini hendaklah disifatkan sebagai telah dipatuhi.

dia atau wakil dirinya hendaklah menghantarserahkan kepada orang tersebut perakuan kajian semula penyenggaraan dan perlepasan terhadap servis apabila diminta. . PENGGANTUNGGAN DAN PERUBAHAN PERAKUAN. lesen. Seseorang yang diberikuasa hendaklah mempunyai kuasa untuk memeriksa dan menyalin apa-apa perakuan.. pemberikuasaan. menggantung . (1) Tertakluk kepada subperaturan (4). atau seseorang yang berkenaan dengannya suatu rekod telah disimpan olehnya mengikut subperaturan 79(4) menjadi anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara Malaysia yang terbang bagi maksud pengangkutan awam dan kapaludara yang didaftarkan dan dikendalikan oleh seseorang yang lain. kelulusan. dia atau wakil dirinya hendaklah menghantarserahkan kepada orang lain itu buku log berhubungan dengan enjin atau bebaling itu apabila diminta. lesen. menggantung atau mengubah sementara sesuatu perakuan. buku log dan jadual berat dan apa-apa rekod lain yang dibuat oleh alat perakam data penerbangan dan disimpan kekal menurut subperaturan 60(2) yang berkuatkuasa atau dikehendaki disimpan kekalkan berkenaan dengan kapaludara itu. Ketua Pengarah boleh jika difikirkannya patut. Ketua Pengarah boleh. sementara menunggu siasatan atau pertimbangan tentang kes itu. PEMBATALAN. membatalkan. LESEN DAN DOKUMEN 87. MENYIMPAN KEKALKAN DOKUMEN dsb 86. (b) (c) dan adalah menjadi tanggungjawab orang lain itu untuk menguruskan dokumen atau rekod yang dihantarserahkan kepadanya seolah-olah dialah pengendali yang pertama yang disebutkan. dia atau wakil dirinya hendaklah menghantarserahkan rekod itu kepada orang lain itu apabila diminta. permit atau dokumen lain yang dikeluarkan.U. jika dia tidak lagi menjadi pengendali kapaludara itu. apabila alasan yang mencukupi yang ditunjukkan memuaskan hatinya selepas siasatan yang sewajarnya. tanggungjawab untuk menyimpankekal dokumen atau rekod itu hendaklah terletak kepada wakil dirinya: Dengan syarat bahawa jika— (a) seorang yang lain menjadi pengendali kapaludara itu. kebenaran. pengecualian. buku log.1662 - P.(A) 139 KUASA UNTUK MEMERIKSA DAN MENYALIN DOKUMEN ATAU REKOD 85. diberikan atau mempunyai kuatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini. terus menyimpankekal dokumen atau rekod itu seolah-olah dia tidak terhenti daripada menjadi pengendali. dokumen-dokomen atau rekod yang dia mempunyai kuasa meminta menurut Peraturan-Peraturan ini untuk ia dikeluarkan kepadanya. sesuatu enjin atau bebaling pic berubah ditanggalkan dari kapaludara itu dan dipasangkan pada kapaludara yang lain yang dikendalikan oleh seseorang lain dan didaftarkan di Malaysia. Seseorang yang dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan ini untuk menyimpankekal apa-apa dokumen atau rekod oleh sebab dia adalah pengendali sesuatu kapaludara hendaklah. dan sekiranya dia mati.

pemberikuasaan. kebenaran. kelulusan. permit atau dokumen lain yang dikeluarkan atau dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini yang telah dipalsukan. peraturan di bawah Bahagian IV hendaklah berkuatkuasa berhubungan dengan lesen dan permit yang baginya Bahagian itu terpakai. lesen. (5) Walau apa pun subperaturan (1). suatu manual penerbangan. pengecualian. kelulusan. pengeluaran. mana-mana orang lain. pengecualian. pengecualian. KESALAHAN BERHUBUNG DENGAN DOKUMEN DAN REKOD 88.(A) 139 atau mengubah apa-apa perakuan. pemberikuasaan. pengecualian. kebenaran.U. (3) Pelanggaran mana-mana syarat yang kepadanya mana-mana peraknan. lesen. pemberikuasaan. permit atau dokumen lain yang dikeluarkan atau dikehendaki oleh atau di bawah PeraturanPeraturan ini kepada. jadual prestasi atau dokumen lain yang dimasukkan secara rujukan dalam perakuan keselamatan terbang bolehlah diubah atas alasan yang mencukupi yang ditunjukkan sehingga memuaskan hati Ketua Pengarah. lesen. kelulusan. permit atau dokumen lain bagi dirinya atau orang lain. pemberikuasaan. atau yang mempunyai kuatkuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah. pembaharuan atau perubahan mana-mana perakuan. sama ada selepas siasatan yang sewajarnya atau tidak. permit atau dokumen lain yang telah dibatalkan. kelulusan. (4) Walau apa pun peraturan ini. pemberikuasaan. kebenaran. (1) Seseorang tidaklah boleh dengan niat hendak memperdaya— (a) menggunakan apa-apa perakuan. meminjamkan apa-apa perakuan. lesen. kelulusan.. lesen. diubah. (2) Pemegang atau mana-mana orang yang mempunyai milikan atau jagaan apa-apa perakuan. kebenaran.1663 - P. lesen. lesen. kebenaran. permit atau dokumen lain. pemberikusaan. permit atau dokumen lain yang sedemikian. rujukan kepada sesuatu perakuan. (b) (c) (2) Dalam peraturan ini. selain daripada lesen yang dikeluarkan berhubung dengan sesuatu padang terbang. kebenaran. pengecualian. sekiranya tidak ada peruntukan yang bertentangan dalam dokumen itu. kelulusan. dibatalkan atau digantung atau yang dia tidak berhak kepadanya. atau membenarkannya untuk digunakan oleh. kelulusan. menjadikan dokumen itu tidak sah selama pelanggaran itu berterusan. atau membuat apa-apa pernyataan palsu bagi maksud mendapatkan pemberian. pemberikuasaan. kebenaran dengan pengecualian. telah diberikan atau dikeluarkan. pengecualian. . . permit atau dokumen lain hendaklah termasuk suatu salinan atau sesuatu yang berupa salinan kepadanya. digantung atau diubah di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah menyerahbalikkannya balik kepada Ketua Pengarah dalam tempoh yang munasabah setelah dia dikehendaki berbuat demikian.

atau dengan disedarinya membuat. atau gagal mematuhi. (2) Tertakluk kepada peruntukan subperaturan (3). (4) Semua catatan yang dibuat secara bertulis dalam mana-mana buku log dan rekod yang disebutkan dalam subperaturan (3) hendaklah dibuat menggunakan dakwat atau pensil yang tak boleh padam. (5) Seseorang tidak boleh dengan sengaja atau dengan cuai membuat dalam sesuatu lembaran muatan apa-apa catatan yang silap dalam apa-apa butir material atau meninggalkan daripada membuat apa-apa catatan yang material dari lembaran muatan itu.U. Kaedah-Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara. membenarkan pelanggaran. (8) Seseorang tidaklah boleh mengeluarkan apa-apa perakuan seperti yang tersebut di atas melainkan jika dia berpuas hati bahawa semua kenyataan dalam perakuan itu adalah betul. atau mematuhi undang-undang mana-mana Negara di mana kapaludara itu berada ketika itu. (I) Tiap-tiap orang dan kapaludara hendaklah mematuhi Kaedah. BAHAGIAN X PENGAWALAN LALULINTAS UDARA KAEDAH-KAEDAH UDARA DAN KAWALAN LALULINTAS UDARA 89.1664 - P. mengubah atau menjadikan tidak boleh dibaca mana-mana buku log atau rekod lain yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini disenggarakan atau apa-apa catatan yang dibuat di dalamnya. dibenarkan bagi maksud— (a) (b) mengelakkan apa-apa bahaya terdekat. . (6) Seseorang tidaklah boleh berbuat apa yang berupakan mengeluarkan apa-apa perakuan bagi maksud Peraturan-Peraturan ini atau apa-apa yang diberitabu di bawahnya melainkan jika dia diberikuasa untuk berbuat demikian di bawah Peraturan-Peraturan ini.. setakat yang perlu. atau menyebabkan atau membantu dalam membuat.Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara yang terkandung dalam Jadual Kesebelas setakat yang ia terpakai bagi orang atau kapaludara itu. (3) Penyimpangan daripada Kaedah-Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara hendaklah. . adalah menjadi suatu kesalahan untuk melanggar. apa-apa catatan palsu dalam atau peninggalan yang material dari mana-mana buku log atau rekod itu atau memusnahkan mana-mana buku log atau rekod itu dalam tempoh yang ia dikehendaki di bawah Peraturan-Peraturan ini disimpan kekal.(A) 139 (3) Seseorang tidaklah boleh dengan sengaja mencacatkan.

(b) (c) Menteri boleh melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta. mengakujanji untuk mengadakan perkhidmatan pandu arah untuk kapaludara.U. di mana-mana ruang udara lain. kepada Ketua Pengarah. . (6) Ketua Pengarah boleh bagi maksud menggalakkan keselamatan kapaludara mengeluarkan arahan-arahan mengenai isyarat khas dan perhubungan lain untuk dibuat oleh atau dalam sesuatu kapaludara. iaitu ruang udara yang berkenaan dengannya Kerajaan Malaysia telah.. berkenaan dengan laluan dan ketinggian yang kapaludara itu hendaklah terbang dan mengenai apa-apa langkah berjaga-jaga lain yang perlu dipatuhi berhubungan dengan pandu arah dan pengawalan kapaludara yang difikirkan oleh Ketua Pengarah sebagai suai manfaat bagi maksud yang tersebut di atas dan tiada kapaludara boleh terbang berlanggaran dengan mana-mana arahan sedemikian. diberikan dalam masa sepuluh hari selepas itu kepada pihak berkuasa kompeten Negara yang bertanggungjawab bagi mengadakan perkhidmatan lalulintas udara di ruang udara di mana penyimpangan itu dibuat atau jika penyimpangan itu dibuat di atas laut lepas. apa-apa cadangan mengadakan perlumbaan atau pertandingan kapaludara atau pertunjukan penerbangan. laksamana kapaludara itu hendaklah menyebabkan butir-butir bertulis mengenai penyimpangan itu. dan mengenai hal keadaan yang menyebabkannya. menurut perkiraan antarabangsa. atau pertahanan negara atau apa-apa sebab lain yang menyentuh kepentingan awam. (1) Jika Menteri menyifatkannya perlu bagi kepentingan awam menghadkan atau melarang penerbangan atas alasan— (a) untuk apa-apa penghimpunan atau pergerakan yang dicadangkan di atas bumi dalam kawasan itu yang melibatkan bilangan orang yang ramai.1665 - P.(A) 139 (4) Jika sesuatu penyimpangan daripada Kaedah-Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara dibuat bagi maksud mengelakkan bahaya terdekat. KUASA UNTUK MELARANG ATAU MENGHADKAN PENERBANGAN 90. dan oleh sesuatu kapaludara Malaysia. (ii) . menghad atau mengenakan syarat-syarat mengenai penerbangan— (i) oleh mana-mana kapaludara. melarang. (5) Tiada apa jua dalam Kaedah-Kaedah Udara dan Kawalan Lalulintas Udara boleh melepaskan mana-mana orang daripada akibat apa-apa kecuaian dalam menggunakan lampu atau isyarat atau kecuaian mengambil apa-apa langkah berjaga-jaga yang dikehendaki oleh amalan penerbangan biasa atau oleh keadaan khas kes itu. di ruang udara Malaysia atau berhampiran dengan sesuatu pepasangan lepas pantai. sama ada didaftarkan di Malaysia atau tidak.

melainkan jika selainnya diarahkan menurut subperaturan (4).(A) 139 (2) Kehendak-kehendak yang dibuat di bawah peraturan ini boleh terpakai sama ada secara am atau berhubungan dengan mana mana kelas kapaludara. oleh atau bagi pihak. . kenderaan atau binaan. (1) Dalam Malaysia(a) sesuatu belon bertambat atau layang-layang tidaklah boleh diterbangkan pada ketinggian lebih daripada enam puluh meter di atas paras bumi atau dalam lingkungan enam puluh meter dari mana-mana vesel. termasuk apa-apa bakul atau kelengkapan lain yang dipasangkan pada belon itu. orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dalam ruang udara yang berkenaan. apabila dalam penerbangan.U. (2) Sesuatu belon bertambat hendaklah. ditambatkan dengan kukuh dan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan . LAYANG-LAYANG . larangan atau berbahaya hendaklah dengan serta-merta mematuhi arahan-arahan yang diberikan melalui radio atau melalui salah satu isyarat visual yang ditetapkan menurut perenggan 51 Jadual Kesebelas oleh unit kawalan lalulintas udara berkenaan atau. sesuatu pesawat udara tidaklah boleh ditambat. (4) Laksamana sesuatu kapaludara yang terbang sama ada dalam sesuatu kawasan yang baginya kehendak-kehendak telah dibuat bagi mana-mana alasan yang disebutkan dalam perenggan (I)(c) atau dalam ruang udara yang diberitahu sebagai kawasan terhad. (b) (c) (d) (e) tanpa kebenaran Ketua Pengarah secara bertulis dan mengikut apa-apa syarat yang berhubungkait dengan kebenaran sedemikian. sesuatu belon yang mana-mana dimensi lelurus melebihi dua meter pada mana-mana peringkat penerbangannya. dia hendaklah.GLIDER DAN PARACUT NAIK 9191 91. tidaklah boleh diterbangkan dalam ruang udara terkawal yang telah diberitahu bagi maksud subperaturan ini. PESAWAT UDARA . sesuatu belon bertambat atau layang-layang tidaklah boleh diterbangkan dalam lingkungan lima kilometer dari sempadan sesuatu padang terbang.1666 - P.. (3) Jika laksamana sesuatu kapaludara menyedari bahawa kapaludara itu terbang berlanggaran dengan mana-mana kehendakyang telah dibuat bagi mana-mana sebab yang disebutkan dalam Perenggan ( I )(c). dan sesuatu glider atau paracut naik tidaklah boleh dilancarkan dengan win dan kabel atau dengan penarik bumi ke suatu ketinggian yang lebih daripada enam puluh meter di atas paras bumi. BELON. menyebabkan kapaludara itu meninggalkan kawasan yang dinyatakan oleh kehendak itu dengan terbang setakat mana yang boleh sekurang-kurang melintasi kawasan itu dan kapaludara itu tidaklah boleh memulakan penurunan semasa melintasi kawasan itu.

memasukkan suatu senarai tempat-tempat di mana dia boleh mengadakan perkhidmatan itu. jika ada. PELESENANPENGAWALTRAFIKUDARADANPENGAWALPELATIH TRAFIK UDARA 92. pemohon hendaklah memberikan bukti-bukti dan menjalani pemeriksaan dan ujian. seseorang pemegang lesen pengawal trafik udara itu telah tidak pada bila-bila masa mengadakan di sesuatu tempat tertentu jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara yang dinyatakan dalam lesen itu. tanpa menyentuh kuasa Ketua Pengarah di bawah peraturan 87. yang hendak diadakan olehnya bagi maksud mengadakan perkhidmatan itu. sama ada beradar atau tanpa radar.(A) 139 melainkan jika ia dipasangkan dengan alat yang memastikan pengeluaran anginnya secara automatik jika ia terlepas daripada tambatannya . (b) (c) (3) Jika sepanjang mana-mana tempoh 180 hari.. kekompetenan. perkadaran kawalan sua. suatu lesen pengawal trafik udara yang termasuk perkadaran kawalan padang terbang. pengalaman. tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut. sama ada beradar atau tanpa radar. ( 1 ) Ketua Pengarah hendaklah memberikan suatu lesen. kepada mana-mana orang yang berumur di bawah 21 tahun. Bagi maksud subperaturan ini. dan apabila sesuatu perkadaran terhenti menjadi sah bagi sesuatu tempat.1667 - P. perkadaran itu hendaklah. sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah: Dengan syarat bahawa Ketua Pengarah tidaklah boleh memberikan— (a) suatu lesen pengawal pelatih trafik udara kepada mana-mana orang yang berumur di bawah 18 tahun. (b) (c) (2) Tiap-tiap lesen untuk bertindak sebagai pengawal trafik udara hendaklah— (a) memasukkan perkadaran salah satu atau lebih daripada kelas-kelas yang dinyatakan dalam peraturan 95 yang menyatakan jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara yang pemegang lesen itu kompeten mengadakan. terhenti menjadi sah bagi tempat itu di akhir tempoh itu. dan menyatakan jenis kelengkapan radar. . pemegang lesen itu hendaklah dengan serta-merta memberitabu Ketua Pengarah berkenaan hal itu dan hendaklah mengemukakan .U. kepada mana-mana orang untuk bertindak sebagai pengawal trafik udara atau sebagai pengawal pelatih trafik udara. atau suatu lesen pengawal trafik udara yang termasuk apa-apa perkadaran lain. kecerdasan fizikal dan mental untuk bertindak sedemikian. termasuklah pemeriksaan perubatan. kemahiran. kepada mana-mana orang yang berumur di bawah 20 tahun. apabila dia berpuas hati bahawa pemohon itu adalah seorang yang sesuai untuk memegang lesen itu dan berkelayakan berdasarkan pengetahuan. atau perkadaran kawalan kawasan.

1668 - P. Ketua Pengarah atau mana-mana orang yang diluluskan olehnya sebagai orang yang kompeten untuk berbuat sedemikian boleh mengeluarkan suatu perakuan perubatan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut yang . dan mengemukakan bukti mengenai pengetahuan. (5) Sesuatu lesen untuk bertindak sebagai pengawal trafik udara atau sebagai pengawal pelatih trafik udara adalah tidak sah melainkan jika pemegang lesen itu telah menandatangani namanya pada lesen itu menggunakan dakwat dengan tandatangan biasanya. tertakluk kepada perkara yang tersebut di atas.U. (b) (8) Berasaskan pemeriksaan perubatan yang disebutkan dalam subperaturan (7). maka hendaklah ia terus berkuatkuasa. apabila dia berpuas hati bahawa pemohon adalah seorang yang sesuai dan berkelayakan seperti yang tersebut diatas. pengalaman. (4) Tiap-tiap lesen untuk bertindak sebagai pengawal pelatih trafik udara hendaklah sah hanya bagi maksud memberi kuasa kepada pemegangnya untuk mengadakan perkhidmatan lalulintas udara di bawah pengawasan orang lain yang hadir pada masa itu dan adalah pemegang suatu lesen pengawal trafik udara yang sah yang termasuklah suatu perkadaran yang menyatakan jenis perkhidmatan kawalan trafik udara yang diadakan oleh pengawal pelatih trafik udara itu dan adalah sah di tempat yang berkenaan. (6) Tertakluk kepada peraturan 87. Jika tiada tempoh dinyatakan dalam lesen itu. kecekapan dan kemahirannya. dan menghadirkan diri untuk peperiksaan dan ujian. yang hendaklah membuat suatu laporan kepada Ketua Pengarah dalam bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah dan peperiksaan dan ujian itu boleh dijalankan oleh Ketua Pengarah atau seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. (7) Tiap-tiap pemohon bagi dan pemegang sesuatu lesen pengawal trafik udara atau lesen pengawal pelatih trafik udara hendaklah pada bila-bila masa sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah— (a) menghadirkan diri untuk suatu pemeriksaan perubatan oleh seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah.. suatu lesen untuk bertindak sebagai pengawal trafik udara atau sebagai pengawal pelatih trafik udara hendaklah terus berkuatkuasa bagi tempoh yang dinyatakan dalam lesen itu dan boleh diperbaharui oleh Ketua Pengarah dari semasa ke semasa.(A) 139 lesen itu kepada Ketua Pengarah untuk membolehkannya membuat pengendosan sewajarnya ke atas lesen itu. selama hayat pemegangnya. sama ada secara am atau dalam sesuatu hal tertentu. .

atas permohonan yang dibuat oleh pemegang lesen itu.. . (11) Ketua Pengarah boleh. suatu lesen pengawal trafik udara yang sah yang diberikan yang memberi kuasa kepadanya untuk mengadakan perkhidmatan jenis itu di tempat itu. Perakuan itu hendaklah.1669 - P. . atas permohonan yang dibuat oleh pemegang lesen pengawal trafik udara.U. atau (b) (a) suatu lesen pengawal trafik udara yang sah yang diberikan yang tidak memberi kuasa kepadanya untuk mengadakan perkhidmatan jenis itu di tempat itu. mengesahkan perkadaran itu tertakluk kepada pemegang itu menjalani pemeriksaan atau ujian. LARANGAN BAGI PENGAWAL TRAFIK UDARA DAN PENGAWAL PELATIH TRAFIK UDARA YANG TIDAK BERLESEN 93.(A) 139 mengesahkan bahawa pemegang lesen itu telah dipastikan sebagai layak untuk melaksanakan tugas-tugas yang baginya lesen itu berkaitan. termasuk pemeriksaan perubatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah bagi maksud tersebut. (1) Seseorang tidak boleh mengadakan di mana-mana tempat apa-apa jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara atau memperkenalkan dirinya sama ada dengan menggunakan isyarat panggilan radio atau dengan apa-apa cara lain. menambah atau mengubah senarai tempat-tempat di mana pemegang itu boleh mengadakan jenis perkhidmatan lalulintas udara yang dinyatakan dalam lesen itu. (9) Pemegang suatu lesen pengawal trafik udara atau pengawal pelatih trafik udara tidaklah boleh mengadakan apa-apa jenis perkhidmatan pengawalan lalulintas udara di mana-mana padang terbang atau tempat seperti yang disebutkan dalam peraturan 93 melainkan jika lesennya termasuk suatu perakuan perubatan yang dikeluarkan dan berkuatkuasa di bawah subperaturan (8). tetapi dia dikawalselia oleh seseorang yang hadir pada masa itu dan adalah seorang pemegang lesen pengawal trafik udara yang sah yang memberi kuasa kepadanya untuk mengadakan di tempat itu jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara yang sedang diadakan. Ketua Pengarah boleh. (10) Jika sesuatu perkadaran yang dimasukkan dalam sesuatu lesen pengawal trafik udara terhenti menjadi sah di bawah subperaturan (3). tanpa menjejaskan peraturan 94. sah selama tempoh yang dinyatakan di dalamnya dan hendaklah disifatkan sebagai sebahagian daripada lesen itu. sebagai seorang yang boleh mengadakan apa-apa jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara melainkan jika dia adalah pemegang lesen itu dan mematuhi terma— (a) suatu lesen pengawal pelatih trafik udara yang sah yang diberikan di bawah Peraturan-Peraturan ini dan dia dikawalselia menurut subperaturan 92(4).

U. jika ada. mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa dia hamil . di mana-mana tempat yang baginya lesen itu termasuklah suatu perkadaran yang sah. yang dengan bantuannya. sakit atau kehamilan itu dengan secepat mungkin. (b) (3) (4) (5) Tiada apa jua dalam peraturan ini boleh melarang pemegang sesuatu lesen pengawal trafik udara yang sah daripada mengendalikan suatu set perhubungan radio dua-hala udara-bumi dan bumi-udara di mana-mana tempat yang baginya lesen itu termasuklah suatu perkadaran yang sah. dan jenis kelengkapan radar. (2) Lesen seseorang pengawal trafik udara hendaklah disifatkan sebagai digantung apabila tamatnya tempoh kecederaan atau sakit yang disebutkan dalam subperaturan ( I )(a) dan penggantungan lesen itu hendaklah terhenti— (a) apabila pemegangnya telah menjalani pemeriksaan perubatan menurut perkiraan yang dibuat oleh Ketua Pengarah dan . tugas-tugas itu dilaksanakan. maklumat kepada kapaludara dalam penerbangan demi kepentingan keselamatan. atau dia dikawalselia oleh seseorang yang hadir pada masa itu dan yang adalah pemegang suatu lesen pengawal trafik udara yang sah yang diberikan di bawah Peraturan-Peraturan ini yang memberi kuasa kepadanya untuk mengadakan di tempat itu jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara yang sedang diadakan Seseorang tidaklah boleh mengadakan apa-apa jenis perkhidmatan kawalan lalulintas udara melainkan jika dia telah memperkenalkan dirinya mengikut cara sebagaimana yang diberitahu.1670 - P.(A) 139 (2) Pemegang lesen pengawal trafik udara tidaklah berhak melaksanakan mana-mana tugas yang ditetapkan dalam peraturan 95 berkenaan dengan sesuatu perkadaran di mana-mana tempat melainkan jika— (a) lesennya termasuklah perkadaran itu dan perkadaran tersebut adalah sah bagi tempat di mana. Tiada apa jua dalam peraturan ini boleh melarang pemegang sesuatu lesen pengawal trafik udara yang sah daripada memberikan.. . KETAKUPAYAAN PENGAWAL TRAFIK UDARA 94 ( 1 ) Tiap-tiap pemegang lesen pengawal trafik udara yang diberikan di bawah peraturan 92 yang— (a) mengalami apa-apa kecederaan diri atau sakit yang melibatkan tak upaya untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan lesennya selama suatu tempoh yang tidak melebihi 90 hari berturut-turut. (b) hendaklah memberitahu Ketua Pengarah secara bertulis tentang kecederaan. atau dalam hal seseorang wanita.

dan hendaklah terhenti apabila pemegang itu telah menjalani pemeriksaan perubatan di bawah perkiraan yang dibuat oleh Ketua Pengarah selepas kehamilannya berakhir dan disahkan layak untuk menyambung semula fungsi-fungsinya di bawah lesen itu. PERKADARAN PENGAWAL TRAFIK UDARA 95.(A) 139 dia disahkan layak untak menyambung semula tugas-tugasnya di bawah lesen itu. apabila menggunakan keistimewaan lesen pengawal trafik udara. atau kawalan kawasan (tanpa radar) dan kawalan kawasan (radar). tertakluk kepada Peraturan-Peraturan ini dan lesen itu. pemasukan . lesennya hendak disifatkan sebagai telah digantung dan penggantungan sedemikian boleh ditarik balik oleh Ketua Pengarah tertakluk kepada syarat-syarat yang difikirkannya patut. (3) Apabila kehamilan pemegang sesuatu lesen pengawal trafik udara disahkan. atau (b) apabila Ketua Pengarah mengecualikan pemegang lesen itu daripada kehendak suatu pemeriksaan perubatan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah. berada di bawah pengaruh minuman keras atau dadah sehingga boleh menjejaskan keupayaannya untuk melaksanakan keistimewaan itu. (c) (2) Perkadaran bagi kelas-kelas yang berikut boleh dimasukkan ke dalam sesuatu lesen pengawal trafik udara atau lesen pengawal pelatih trafik udara yang diberikan di bawah peraturan 92 dan. kawalan sua (tanpa radar) dan kawalan sua (radar) kecuali fungsi-fungsi kawalan sua (tanpa radar) tidaklah boleh dilaksana pada masa yang sama dengan fungsi-fungsi kawalan sua (radar) jika perkhidmatan yang diberikan di bawah yang kedua itu adalah suatu sua radar pengawasan yang tamat di suatu titik kurang daripada 2 batu nautika daripada tempat cecah turun di atas landasan terbang itu.U. (1) Pemegang sesuatu lesen yang termasuklah perkadaran bagi Perkadaran dua atau lebih kelas-kelas yang dinyatakan dalam subperaturan (2) tidaklah boleh pada satu-satu masa melaksanakan fungsi yang dinyatakan berkenaan dengan lebih daripada satu daripada perkadaran itu: Dengan syarat bahawa fungsi-fungsi bagi salah satu daripada kumpulan perkadaran yang berikut boleh dilaksanakan pada masa yang sama: (a) (b) perkadaran kawalan padang terbang dan kawalan sua (tanpa radar). (4) Seseorang tidaklah boleh.. .1671 - P.

.

- 1672 -

P.U.(A) 139

sesuatu perkadaran ke dalam sesuatu lesen hendaklah mempunyai akibat yang masing-masinguya dinyatakan seperti berikut: (a) Perkadaran Kawalan Padarig Terbang hendaklah memberi hak pemegang lesen itu, di mana-mana padang terbang yang baginya perkadaran itu adalah sah, untuk memberikan perkhidmatan kawalan lalulintas udara, tetapi tidak dengan apa-apa jenis kelengkapan radar yang baginya suatu perkadaran kawalan radar dikehendaki di bawah subperaturan ini, bagi mana-mana kapaludara di kawasan olah gerak atau apron padang terbang itu atau yang terbang dalam, atau berhampiran zon lalulintas padang terbang menurut rujukan visual kepada permukaan bumi; Perkadaran Kawalan Sua (Tanpa Radar) hendaklah memberi hak kepada pemegang lesen itu, di mana-mana padang terbang yang baginya perkadaran itu adalah sah, untuk mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara, tetapi tidak dengan apa-apa jenis kelengkapan radar yang baginya suatu perkadaran kawalan radar dikehendaki di bawah subperaturan ini, bagi mana-mana kapaludara yang terbang dalam, atau berhampiran dengan zon terkawal padang terbang sama ada ia terbang menurut rujukan visual kepada permukaan bumi atau tidak; Perkadaran Kawalan Radar Sua hendaklah memberi hak kepada pemegang lesen itu, di mana-mana padang terbang yang baginya perkadaran itu adalah sah, untuk mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara dengan bantuan apa-apa jenis kelengkapan radar pengawasan yang baginya perkadaran itu adalah sah bagi mana-mana kapaludara yang terbang dalam lingkungan 40 batu nautika daripada zon terkawal atau kawasan kawalan terminal itu sama ada ia terbang menurut rujukan visual kepada permukaan bumi atau tidak. Perkadaran Kawalan Sua Tepat (Radar) hendaklah memberi hak kepada pemegang lesen itu, di mana-mana padang terbang yang baginya perkadaran itu adalah sah, untuk mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara dengan bantuan apa-apa jenis kelengkapan radar sua tepat yang baginya perkadaran itu adalah sah; Perkadaran Kawalan Kawasan (Tanpa Radar) hendaklah memberi hak kepada pemegang lesen itu, di mana-mana tempat yang baginya perkadaran itu adalah sah, untuk mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara tanpa bantuan apa-apa kelengkapan radar pengawasan; dan Perkadaran Kawalan Kawasan (Radar) hendaklah memberi hak kepada pemegang lesen itu, di mana-mana tempat yang baginya perkadaran itu adalah sah, untuk mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara dengan bantuan apa-apa jenis kelengkapan radar pengawasan yang baginya perkadaran itu adalah sah.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

.

- 1673 -

P.U.(A) 139

BAHAGIAN Xl PADANG TERBANG, LAMPU AERONAUTIKA DAN STESEN RADIO
TAFSIRAN

96. Dalam Bahagian ini, melainkan konteks menghendaki makna yang lain— " apron " ertinya sesuatu kawasan yang di tentukan, di padang terbang daratan, yang dimaksudkan bagi menempatkan kapaludara bagi maksud memuat dan memunggah penumpang, mel atau kargo, mengisi bahan api, parkir atau penyenggaraan; "bahan api penerbangan" ertinya bahan api yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kapaludara; "kawasan larangan" ertinya kawasan dalam sesuatu padang terbangyang dikendalikan oleh suatu syarikat berlesen di mana tidak sesiapapun dibenarkan masuk atau berada di dalamnya melainkan jika dia memiliki pas lapangan terbang; AKTA 298 "kawasan lindungan" ertinya sesuatu padang terbang atau mana mana bahagian daripadanya yang diisytiharkan sedemikian di bawah Akta Kawasan Lindungan dan Tempat Lindungan 1959; "kawasan pergerakan" ertinya bahagian padang terbang yang digunakan untuk embarkasi dan menurunkan penumpang, memuat dan memunggah kargo, penyenggaraan dan permarkiran kapaludara dan termasuklah kawasan olah gerak; "kenderaan" ertinya apa-apa kenderaan, sama ada digerakkan secara mekanikal atau tidak, dan termasuklah basikal, treler dan apa apa kelengkapan bergerak; "Ketua Keselamatan" ertinya orang yang dilantik oleh syarikat berlesen sebagai ketua pegawai penjaga keselamatan padang terbang dan termasuklah mana-mana orang yang diberikuasa dengan sewajarnya oleh Ketua Keselamatan untuk bertindak bagi pihaknya; "mengisi bahan api" meliputi mengisi semula bahan api dan mengeluarkan bahan api; "parkir" ertinya menjadikan sesuatu kenderaan dalam keadaan terhenti dan menyebabkannya menanti bagi apa-apa maksud selain daripada mengambil atau menurunkan orang, barang-barang atau bagasi; "pemandu"— (a) (b) berhubungan dengan sesuatu treler, termasuklah pemandu sesuatu kenderaan yang menarik treler itu; jika seorang berasingan bertindak sebagai jurumudi sesuatu kenderaan, termasuklah orang itu dan mana-mana orang lain yang terlibat dalam pemanduan kenderaan itu; dan

.
(c)

- 1674 -

P.U.(A) 139

termasuklah penunggang sesuatu basikal dan mana-mana orang yang menggerakkan trisikal atau menolak atau menarik sesuatu kereta sorong;

"pepasangan bahan api penerbangan" ertinya apa-apa radas atau bekas, termasuklah sesuatu kenderaan, yang direkabentuk, diperbuat atau diubahsuai bagi menyimpan bahan api penerbangan atau bagi membekalkan bahan api itu ke sesuatu kapaludara; "permit" atau "pas" ertinya dokumen yang dikeluarkan kepada seseorang yang diambil kerja di sesuatu padang terbang atau yang selainnya yang perlu mendapat kebenaran akses ke sesuatu kawasan larangan padang terbang itu, bagi maksud pengenalan dan memudahkan akses, dan termasuklah permit kenderaan padang udara dan permit memandu padang udara yang dikeluarkan masing-masingnya di bawah peraturan 105 dan 114; "tanda lalulintas" termasuklah semua isyarat, isyarat amaran, pos, pos arah, tanda, garisan, lampu atau alat lain untuk panduan atau panduan arah bagi orang yang menggunakan kawasan pergerakan.

Bab 1: Padang Terbang
PADANG TERBANG BAGI PENGANGKUTAN AWAM PENUMPANG DAN ARAHAN DALAM PENERBANGAN

97. (1) Sesuatu kapaludara yang kepadanya peraturan ini terpakai tidaklah boleh berlepas atau mendarat di sesuatu tempat di Malaysia dan arahan dalam selain daripada— (a) padang terbang yang dilesenkan di bawah Peraturan-Peraturan ini bagi kapaludara sedemikian berlepas dan mendarat; atau padang terbang Kerajaan yang diberitahu sebagai boleh digunakan bagi kapaludara sedemikian berlepas dan mendarat, atau yang berkenaan dengannya orang yang menjaga padang terbang itu telah memberi kebenarannya bagi kapaludara tersebut untuk berlepas dan mendarat mengikut mana-mana yang berkenaan,

(b)

dan mengikut apa-apa syarat yang kepadanya padang terbang itu telah diberikan lesen atau diberitahu, atau yang kepadanya kebenaran yang telah diberikan itu tertakluk. (2) Subperaturan (1) hendaklah terpakai kepada— (a) kapal terbang yang jumlah berat maksimum dibenarkan melebihi 2,730 kilogram dan yang terbang— (i) (ii) bagi maksud pengangkutan awam penumpang; bagi maksud tunjuk ajar dalam penerbangan diberikan kepada mana-mana orang bagi maksud melayakkan diri untuk diberikan lesen juruterbang atau memasukkan sesuatu perkadaran kapaludara

atau (bb) suatu ujian penerbangan berkenaan dengan pemberian sesuatu lesen juruterbang atau memasukkan sesuatu perkadaran kapaludara atau perkadaran malam di dalam sesuatu lesen. penerbangan bagi maksud pengangkutan awam penumpang yang bermula dan berakhir di padang terbang yang sama. apabila sesuatu helikopter terbang bagi maksud pengangkutan awam .. (iii) penerbangan bagi maksud— (aa) tunjuk ajar dalam penerbangan yang diberikan kepada mana-mana orang bagi maksud melayakkan diri untuk diberikan suatu lesen juruterbang atau memasukkan sesuatu perkadaran kapaludara atau perkadaran malam di dalam sesuatu lesen. atau (iii) bagi maksud menjalankan ujian penerbangan berkenaan dengan pemberian sesuatu lesen juruterbang atau memasukkan sesuatu perkadaran kapaludara atau perkadaran malam di dalam sesuatu lesen. dan (d) glider.(A) 139 atau perkadaran malam di dalam sesuatu lesen. selain daripada glider yang diterbangkan di bawah perkiraan yang dibuat oleh sesuatu kelab penerbangan dan tidak membawa sesiapa kecuali seorang anggota kelab itu.U. pengangkutan awam (c) helikopter dan pesawat giro yang terlibat dalam penerbangan seperti yang diperihalkan dalam subperaturan (b)(i) dan (iii). atau (iv) penerbangan bagi maksud penumpang di waktu malam. yang terbang bagi maksud pengangkutan awam penumpang atau bagi maksud tunjuk ajar dalam penerbangan.730 kilogram yang terlibat sama ada dalam— (i) (ii) perjalanan berjadual bagi maksud pengangkutan awam penumpang. (3) Orang yang menjaga mana-mana kawasan di Malaysia yang dimaksudkan untuk digunakan bagi helikopter berlepas atau mendarat di waktu malam selain daripada sesuatu tempat seperti yang dinyatakan dalam subperaturan (1) hendaklah menyebabkan ianya beroperasi.1675 - P. (b) kapal terbang yang jumlah berat maksimum dibenarkan tidak melebihi 2. .

. menyenggara dan mengendali sesuatu padang terbang di bawah seksyen 5A Akta hendaklah dibuat secara bertulis kepada Menteri. mana-mana padang terbang Kerajaan sebagai padang terbang yang boleh digunakan untuk berlepas dan pendaratan apa-apa kapaludara yang terlibat dalam penerbangan bagi maksud pengangkutan awam penumpang atau bagi maksud tunjuk ajar dalam penerbangan atau mana-mana kelas kapaludara sedemikian.1676 - P. atau (b) menolak permohonan itu. dan dalam hal berlepas. atau disertai dengan maklumat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. untuk mengenal pasti kawasan pendaratan dalam penerbangan.(A) 139 penumpang berlepas atau mendarat di kawasan itu pada waktu malam. untuk berlepas dengan selamat. dan hendaklah mengandungi. Menteri boleh— (a) meluluskan perrnohonan itu dan mengeluarkan lesen kepada pemohon dengan membayar apa-apa fee yang difikirkannya patut. PENGGUNAAN PADANG TERBANG KERAJAAN 98. Menteri hendaklah menyebabkan diberitahu. PELESENANPADANGTERBANG 99. atau oleh seseorang tertentu atau kelas orang tertentu sahaja. (2) Apabila menerima sesuatu permohonan di bawah subperaturan (1). (b) (4) Sesuatu helikopter yang terbang bagi maksud pengangkutan awam penumpang di waktu malam tidaklah boleh berlepas atau mendarat di sesuatu tempat yang subperaturan (3) terpakai melainkan ada lampu sedemikian beroperasi.U. lampu sedemikian yang membolehkan juruterbang helikopter itu— (a) dalam hal pendaratan. untuk mengenal pasti arah mendarat dan membuat sua dan pendaratan yang selamat. atau . .(1)Sesuatu permohonan untuk pemberian sesuatu lesen bagi menubuh. (ii) (b) sama ada padang terbang itu boleh digunakan oleh— (i) kapaludara daripada kesemua kelas dan perihalan. (3) Tiap-tiap lesen yang dikeluarkan di bawah subperaturan (2) hendaklah menyatakan— (a) sama ada padang terbang yang dilesenkan itu boleh digunakan— (i) untuk berlepas dan pendaratan kapaludara yang terlibat dalam penerbangan bagi maksud pengangkutan awam. tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut.

. (6) Pemegang lesen bagi sesuatu padang terbang yang berkenaannya suatu lesen untuk penggunaan awam sedang berkuatkuasa hendaklah mempamerkan di suatu tempat yang mudah dilihat di padang terbang itu suatu salinan lesen itu dan hendaklah memberikan kepada mana-mana orang atas permintaannya maklumat berkenaan terma lesen itu. CAJ-CAJ DIPADANG TERBANG KERAJAAN DAN DI PADANG TERBANG YANG DILESENKAN UNTUK KEGUNAAN AWAM. terus berkuatkuasa bagi tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam lesen itu. berhubungan dengan mana-mana padang terbang Kerajaan yang diberitahu menurut peraturan 98. (c) (d) fee tahunan yang kena dibayar oleh pemegang lesen itu: tugas-tugas tertentu pemegang lesen berhubung pengendalian dan penyenggaraan padang terbang itu. hendaklah dikenali sebagai suatu lesen bagi penggunaan awam. dan apa-apa lesen dikeluarkan di bawah peraturan ini. atau berhubungan dengan mana-mana padang terbang yang baginya suatu lesen untuk kegunaan awam telah dikeluarkan. tertakluk kepada syarat sedemikian.1677 - P. dan dengan (e) apa-apa perkara atau syarat lain yang dianggap perlu oleh Menteri bagi kepentingan awam termasuklah syarat bahawa padang terbang itu hendaklah pada setiap masa apabila ianya boleh digunakan untuk berlepas atau pendaratan kapaludara adalah sedia untuk perlepasan atau pendaratan kapaludara atas terma dan syarat yang sama. 100.. atau caj-caj maksimum yang . atau kepadamana-mana padang terbang itu amnya atau kepada mana-mana kelas padang terbang.(A) 139 (ii) kapaludara tertentu atau kelas atau perihalan kapaludara tertentu. tertakluk kepada syarat lesen itu. (4) Suatu permohonan bagi membaharui lesen yang dikeluarkan di bawah subperaturan (2) hendaklah dibuat secara bertulis kepada Menteri dan pemohon hendaklah mengemukakan butir-butir dan maklumat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. (7) Pemegang lesen bagi sesuatu padang terbang yang dilesenkan di bawah Peraturan-Peraturan ini tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan mana-mana syarat lesen itu dilanggari berhubungan dengan sesuatu kapaludara yang terlibat dalam sesuatu penerbangan bagi maksud pengangkutan awam penumpang atau tunjuk ajar dalam penerbangan tetapi lesen itu tidaklah terhenti sahnya hanya kerana suatu pelanggaran sedemikian. tertakluk kepada peraturan 87. pada setiap masa yang munasabah mempunyai hak akses kepada mana-mana padang terbang berlesen. (5) Sesuatu lesen yang diberikan oleh Menteri berkenaan dengan sesuatu padang terbang hendaklah. (8) Semua kapaludara tentera yang dipunyai oleh atau digunakan dalam perkhidmatan Kerajaan hendaklah. menetapkan caj-caj.U. (1) Ketua Pengarah boleh.

selaku Negara yang mengenakan piawai yang pada pendapat Ketua Pengarah yang pada matannya setara dengan yang di dalam Aneks 16. dan (b) semua syarat yang kepadanya perakuan yang dikeluarkan itu tertakluk adalah dipatuhi. apabila dikehendaki oleh Ketua Pengarah. dan boleh selanjutnya menetapkan syarat yang perlu dipatuhi berhubungan dengan caj-caj tersebut dan perlaksanaan perkhidmatan itu.berlesen atau tidak. Orang yang menjaga mana-mana padang terbang di Malaysia yang terbuka kepada kegunaan awam oleh mana-mana kapaludara Malaysia. (3) Pemegang lesen mana-mana padang terbang yang berkenaan dengannya suatu lesen untuk kegunaan awam telah dikeluarkan hendaklah. dan semua kemudahan penerbangan udara yang diadakan di situ. . dan hendaklah menyebabkan butir-butir caj-caj yang ditetapkan itu dipamerkan di padang terbang itu pada tempat dan dengan cara di mana maklumat itu mudah didapati oleh mana-mana orang yang terjejas olehnya. sama ada padang terbang itu adalah padang terbangi. dikeluarkan atau disahkan oleh pihak berkuasa kompeten Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. boleh didapati untuk digunakan oleh mana-mana kapaludara yang didaftarkan di Negara Pejanji lain atas terma dan syarat yang sama seperti yang digunakan oleh mana-mana kapaludara Malaysia. (2) Pemegang lesen sesuatu padang terbang yang berhubungan dengannya Ketua Pengarah telah menetapkan apa-apa caj atau syarat di bawah subperaturan (1) tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan apa-apa caj dibuat yang berlanggaran dengan caj-caj yang ditetapkan. .. kocekapan atau ketetapan penerbangan udara. BUNYI BISING KAPALUDARA 102. atau (ii) (iii) dikeluarkan atau disahkan menurut Aneks 16 oleh pihak berkuasa kompeten Negara di mana kapaludara itu didaftarkan. memberikan kepadanya apa-apa butir mengenai caj-caj yang dikenakan oleh pemegang lesen itu bagi menggunakan padang terbang itu atau apa-apa kemudahan yang diadakan di padang terbang itu untuk keselamatan. PENGGUNAAN PADANG TERBANG OLEH KAPALUDARA NEGARA-NEGARA PEJANJI 101. (1) Sesuatu kapaludara tidak boleh mendarat atau berlepas di Malaysia melainkan— (a) adanya berkuatkuasa berkenaan dengan kapaludara itu suatu perakuan bunyi bising yang— (i) disifatkan sebagai yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah di bawah subperaturan (2).1678 - P.(A) 139 boleh dikenakan bagi mengguna padang terbang itu dan bagi apa-apa perkhidmatan yang diberikan di padang terbang itu pada atau berkaitan dengan kapaludara. hendaklah menyebabkan padang terbang itu.U.

padang terbang berlesen atau padang terbang di mana kerja pembuatan. atau (iii) bagi maksud memastikan bahawa instrumen. di padang terbang Kerajaan.. iaitu. . sesuatu perakuan bunyi bising boleh dikeluarkan kepada sesuatu kapal terbang yang berdaftar di Malaysia melalui permohonan oleh pengendali yang berkenaan kepada Ketua Pengarah.(A) 139 (2) Jika pembuat sesuatu kapaludara yang terlibat dalam penerbangan udara telah memasukkan dalam manual penerbangan bagi kapaludara itu suatu penyataan yang menyatakan bahawa kapaludara itu— (a) menepati piawai yang relevan berkenaan dengan bunyi bising yang terkandung dalam Aneks 16. (b) ia hendaklah disifatkan sebagai telah dikeluarkan di bawah subperaturan ( I ) suatu perakuan bunyi bising berhubungan dengan kapaludara itu. (3) Subperaturan (1) dan (2) hendaklah terpakai kepada tiap-tiap kapaludara yang mendarat atau berlepas di Malaysia kecuali kapaludara yang terbang menurut "Syarat-syarat A" atau "Syarat-syarat B" yang dinyatakan dalam Jadual Kedua. sesuatu penerbangan. bagi maksud membawanya kepada suhu yang betul sebagai persediaan untuk. di bawah syarat yang berikut. (4) Bunyi bising dan gegaran boleh disebabkan oleh sesuatu kapaludara. termasuk kapaludara tentera. atau mematuhi kehendak-kehendak sesuatu Negara Pejanji berhubung dengan pengawaian bunyi bising kapaludara iaitu kehendak-kehendak yang pada pendapat Ketua Pengarah yang pada matannya adalah setara dengan yang di dalam Aneks 1 6. kapaludara itu bergerak di atas tanah atau air. atau enjin-enjin dalam kapaludara itu dijalankan— (i) (ii) bagi maksud memastikan prestasi mereka memuaskan.1679 - P.U. . (5) Tertakluk kepada bukti pematuhan syarat yang dinyatakan dalam Aneks 16. aksesori atau komponen lain kapaludara itu berada dalam keadaan yang memuaskan: Dengan syarat bahawa apa-apa bunyi bising atau gogaran sedemikian tidak melampaui paras yang dinyatakan dalam Aneks 16. pembaikan atau penyenggaraan kapaludara sedang dijalankan oleh orang yang menjalankan urusan sebagai pembuat atau pembaik kapaludara. atau diakhir. sama ada semasa dalam pembuatan kapaludara itu atau selainnya— (a) (b) (c) kapaludara itu berlepas atau mendarat.

. setiap bahagian pepasangan itu ditandakan sedemikian.. (7) Bagi maksud peraturan ini. yang kepadanya perakuan atau dokumen lain itu adalah berkaitan. bahan api itu telah diambil contoh dan adalah daripada gred yang bersesuaian dengan pepasangan itu atau bahagian pepasangan itu.U. . BAHAN API PENERBANGAN DI PADANG TERBANG 103.1680 - P. (1) Seseorang yang menguruskan mana-mana pepasangan bahan api penerbangan di sesuatu padang terbang di Malaysia tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan apa-apa bahan api dihantarserahkan ke pepasangan itu atau daripadanya ke sesuatu kapaludara melainkan— (a) apabila bahan api penerbangan itu dihantar ke dalam pepasangan itu. mengikut mana-mana yang berkenaan. (8) Subseksyen 20(2) Akta hendaklah terpakai kepada padang terbang yang dinyatakan dalam subperaturan (4). dan (ii) (iii) dalam hal penghantarserahan ke dalam pepasangan itu atau bahagian daripada sesuatu kenderaan atau vesel. mana-mana kapaludara atau orang daripada peraturan ini. dia berpuas hati bahawa— (i) pepasangan itu berupaya menyimpan dan mengeluarkan bahan api itu yang menjadikannya tak sesuai untuk digunakan dalam kapaludara.(A) 139 (6) Ketua Pengarah boleh mengecualikan. mematuhi kehendak-kehendak perakuan bunyi bising yang terpakai di Negara itu. pepasangan itu ditanda dalam cara yang sesuai dengan gred bahan api yang disimpan atau jika gred yang berlainan disimpan di bahagian yang berlainan. dan (b) apabila apa-apa bahan api penerbangan dikeluarkan daripada pepasangan itu. dia berpuas hati yang hasil daripada pengambilan contoh itu bahan api itu adalah sesuai untuk digunakan dalam kapaludara Dengan syarat bahawa subperaturan ini tidaklah terpakai berkenaan dengan bahan api yang telah dikeluarkan daripada sesuatu kapaludara dan dimaksudkan untuk digunakan dalam sesuatu kapaludara lain yang dikendalikan oleh pengendali yang sama yang mengendalikan kapaludara yang daripadanya bahan api itu telah dikeluarkan. dan adalah sesuai untuk digunakan dalam kapaludara. sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. . "perakuan bunyi bising" ertinya sesuatu perakuan yang dikeluarkan atau disahkan atau dokumen lain yang diluluskan oleh pihak berkuasa kompeten sesuatu Negara yang menyatakan bahawa kapaludara itu.

(b) (c) dan dia hendaklah menyimpankekal rekod bertulis itu bagi tempoh selama dua belas bulan atau tempoh yang lebih lama sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah dalam sesuatu hal tertentu dan hendaklah. MENGISI BAHAN API KAPALUDARA 104. ..(A) 139 (2) Seseorang yang kepadanya subperaturan (I) terpakai hendaklah menyimpan suatu rekod bertulis berkenaan dengan setiap pepasangan yang diuruskan olehnya. mengemukakan rekod tersebut kepadanya.U. Ketua Pengarah bolehlah mengarahkan orang yang mengurus pepasangan itu untuk tidak membenarkan bahan api itu dikeluarkan daripada pepasangan itu sehingga arahan itu telah dibatalkan olehnya. . Bab 2: Peraturan Kawasan Pergerakan PERIMIT KENDERAAN PADANG UDARA DALAM KAWASAN PERGERAKKAN 105. dalam tempoh masa yang munasabah selepas diminta berbuat demikian oleh Ketua Pengarah. Semua kapaludara yang mendarat di mana-mana tempat di Malaysia hendaklah mematuhi prosedur keselamatan mengisi bahan api menurut panduan mengenai amalan-amalan mengisi bahan api kapaludara sebagaimana yang terkandung dalam peruntukan-peruntukan ICAO dalam Manual Perkhidmatan Lapangan Terbang seperti yang dipinda dari semasa ke semasa tertakluk kepada apa-apa pengubahsuaian yang dibuat oleh Ketua Pengarah. (4) Jika ternyata kepada Ketua Pengarah bahawa apa-apa bahan api penerbangan adalah dimaksudkan atau berkemungkinan dihantarserahkan berlanggaran dengan mana-mana peruntukan peraturan ini. (l) Kecuali diperuntukkan selainnya dalam Peraturan-Peraturan ini.1681 - P. (3) Tiada seorang pun boleh menyebabkan atau membenarkan apa-apa bahan api penerbangan dikeluarkan untuk digunakan dalam sesuatu kapaludara jika dia mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa bahan api itu tidak sesuai untuk digunakan dalam kapaludara itu. tiada seorang pun boleh menggunakan atau menyebababkan atau membenarkan digunakan sesuatu kenderaan dalam kawasan pergerakan melainkan ada berkuatkuasa berkenaan dengan kenderaan itu suatu permit kenderaan padang udara yang dikeluarkan di bawah peraturan ini. dan butir-butir yang kena direkodkan termasuklah— (a) butir-butir gred dan kuantiti bahan api penerbangan yang telah hantarserahkan dan tarikh penghantarserahan itu. butir-butir semua contoh yang telah diambil daripada bahan api penerbangan dan hasil ujian contoh-contoh itu. dan butir-butir penyenggaraan dan pembersihan pepasangan itu.

(7) Fee yang kena dibayar bagi sesuatu permit kenderaan padang udara hendaklah menurut kadar yang ditetapkan dalam Jadual Kedua Belas dan hendaklah dibayar terlebih dahulu. atau . (11) Subperaturan (1) tidaklah terpakai kepada— (a) mana-mana kenderaan yang berkenaan dengannya.1682 - P. (9) Ketua Keselamatan boleh pada bila-bila masa membatalkan mana-mana permit kenderaan padang udara tanpa memberikan apaapa sebab mengenainya.(A) 139 (2) Sesuatu permohonan bagi permit kenderaan padang udara berkenaan dengan mana-mana kenderaan hendaklah dibuat kepada Ketua Keselamatan. kenderaan itu mematuhi peruntukan Bahagian B Jadual yang sama. dan dalam hal mana-mana kenderaan lain. (b) (4) Ketua Keselamatan boleh mengenakan apa-apa syarat patut dalam mana-mana permit kenderaan padang udara sebagaimana yang difikirkannya patut.U. (3) Ketua Keselamatan boleh mengeluarkan suatu permit kenderaan padang udara bagi mana-mana kenderaan jika dia berpuas hati bahawa— (a) dalam hal sesuatu kenderaan yang hendak digunakan dalam lingkungan lima belas meter daripada sesuatu kapaludara. pemegangnya hendaklah menyerahbalik permit itu dengan serta-merta dan dia adalah berhak untuk menuntut balik fee yang telah dibayar bagi tempoh permit itu yang belum luput. (6) Sesuatu permit kenderaan padang udara hendaklah dalam bentuk sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Keselamatan dan hendaklah berkuatkuasa selama satu tahun. kenderaan itu mematuhi peruntukan Bahagian A dan B Jadual Kelima Belas. (8) Ketua Keselamatan boleh membenarkan sesuatu bayaran balik suatu amaun berkadar fee yang dibayar berkenaan dengan mana-mana tempoh yang tidak kurang daripada tiga bulan jika ianya dibuktikan dengan memuaskan hatinya bahawa kenderaan itu telah tidak atau tidak akan digunakan dalam kawasan pergerakan dalam tempoh itu. suatu permit masuk sementara telah dikeluarkan oleh Ketua Keselamatan di bawah subperaturan (12) bagi kenderaan itu memasuki kawasan pergerakan. .. (5) Pemegang sesuatu permit kenderaan padang udara hendaklah mematuhi semua syarat yang terkandung dalam permit itu. (10) Jika sesuatu permit kenderaan padang udara telah dibatalkan di bawah subperaturan (9).

mempamerkan suatu bendera berpetak jenis pengaturan di bahagian tertinggi enderaan itu. adalah pemandu sesuatu kenderaan yang dikeluarkan suatu permit masuk sementara di bawah subperaturan (12). (1) Kecuali diperuntukkan selainnya dalam Peraturan-Peraturan ini. (12) Sesuatu permit masuk sementara boleh dikeluarkan oleh Ketua Keselamatan bagi mana-mana kenderaan untuk memasuki kawasan pergerakan untuk menurunkan kakitangan. bertindak berlanggaran dengan subperaturan (14) adalah melakukan suatu kesalahan. tidak memasuki mana-mana hangar kapaludara. . (3) Ketua Keselamatan hendaklah menyebabkan suatu ujian dijalankan sebelum memberi sesuatu permit memandu di padang udara.. PERINIT MEMANDU DI PADANG UDARA DALAM KAWASAN PERGERAKKAN 106.(A) 139 (b) mana-mana kenderaan yang memasuki kawasan pergerakan untuk mengurus sesuatu kecemasan.U. (e) (15) Mana-mana orang yang. dan mematuhi apa-apa syarat lain sebagaimana yang dikenakan oleh Ketua Keselamatan. (2) Seseorang yang berhasrat mendapatkan suatu permit memandu di padang udara hendaklah mengemukakan suatu permohonan dalam bentuk yang dinyatakan oleh Ketua Keselamatan dan hendaklah memberi apa-apa butir sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah. .1683 - P. tidak diparkir atau dipandu dalam lingkungan lima belas meter daripada sesuatu kapaludara tanpa diiringi oleh pasukan bomba. (14) Tiap-tiap kenderaan yang memasuki kawasan pergerakan menurut sesuatu permit masuk sementara yang dikeluarkan di bawah subperaturan (12) hendaklah— (a) (b) (c) (d) disertai oleh pemegang permit memandu di padang udara yang hendaklah bertindak sebagai jurumudi kenderaan itu. (13) Sesuatu permit masuk sementara boleh dikeluarkan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang Ketua Keselamatan fikirkan patut untuk dikenakan dalam mana-mana kes tertentu. menghantarserah kelengkapan berat atau bagi maksud lain yang diluluskan. tiada seorang pun boleh memandu sesuatu kenderaan apa-apa jua jenis di dalam kawasan pergerakan melainkan dia memegang suatu permit memandu di padang udara yang sah yang membenarkannya memandu kenderaan dari jenis itu dan tiada seseorang pun boleh menggunakhidmat atau membenarkan seseorang lain untuk memandu sesuatu kenderaan dalam kawasan pergerakan melainkan orang yang digunakbidmat atau dibenarkan untuk memandu itu adalah pemegang sesuatu permit sedemikian.

. (12) Jika seseorang telah dikeluarkan dengan suatu permit memandu di padang udara bagi maksud memandu sesuatu kenderaan di dalam kawasan pergerakan bagi menjalankan urusan majikannya. pemegang permit itu hendaklah. . (5) Ketua Keselamatan boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dalam sesuatu permit memandu di padang udara.U. mengikut budi bicara Ketua Keselamatan. (II) Jika sesuatu permit memandu di padang udara telah dibatalkan di bawah subperenggan (10). (8) Sesuatu permit memandu di padang udara hendaklah berkuatkuasa selama tempoh satu tahun. menghadkan kepada kenderaan daripada satu atau beberapa jenis tertentu. (10) Ketua Keselamatan boleh pada bila-bila masa membatalkan mana-mana permit memandu di padang udara tanpa memberikan apa-apa sebab bagi pembatalan itu. mengeluarkan permit memandu di padang udara kepada pemohon itu. dia hendaklah menyerahbalik dengan serta-merta permitnya apabila tamat penggajiannya dengan majikannya itu. dan bahawa pemohon mempunyai pengetahuan yang baik mengenai peruntukanperuntukan Bahagian ini. (13) Subperaturan (1) tidaklah terpakai bagi mana-mana orang yang memandu sesuatu kenderaan di dalam kawasan pergerakan apabila ada berkuatkuasa berkenaan dengan kenderaan itu suatu permit masuk sementara yang dikeluarkan di bawah perenggan 105(1 l)(a). menyerahbalik permit itu dengan serta-merta. (l) Tiada seorang pun boleh memandu sesuatu kenderaan dikawasan pergerakan dengan kelajuan yang melebihi dua puluh lima kilometer atau lima belas batu sejam. (7) Sesuatu permit memandu di padang udara boleh membenarkan pemegangnya untuk memandu kenderaan daripada semua jenis atau boleh. apabila diberitahu oleh Ketua Keselamatan mengenai pembatalan itu. PENGGUNAAN KAWASAN PERGERAKKAN 107.(A) 139 (4) Ketua Keselamatan bolehlah. (6) Pemegang sesuatu permit memandu di padang udara hendaklah mematuhi semua syarat yang terkandung dalam permit itu. (9) Fee yang kena dibayar bagi sesuatu permit memandu di padang udara hendaklah seperti yang ditetapkan dalam Jadual Kedua Belas.1684 - P.. apabila berpuas hati bahawa pemohon itu adalah kompeten untuk memandu kenderaan daripada jenis yang diperihalkan berkenaan dengannya permit memandu di padang udara yang dikeluarkan itu.

(4) Orang yang menjaga sesuatu kenderaan tidak boleh meninggalkan kenderaan itu tanpa ditunggu di dalam kawasan pergerakan dan sekiranya berlaku sebarang kerosakan. (10) Pemandu tiap-tiap kenderaan di dalam kawasan pergerakan hendaklah memberikan laluan yang bebas dan tak terganggu kepada tiap-tiap penumpang kapaludara yang berada di dalam kawasan pergerakan dan tiap-tiap penumpang kapaludara itu hendaklah mempunyai keutamaan mengatasi semua kenderaan yang lalulintas. (7) Pemandu sesuatu kenderaan tidaklah boleh memotong dan berselisihan dengan mana-mana kenderaan lain ke arah yang sama di kawasan pergerakan.U. . (11) Pemandu sesuatu kenderaan di dalam kawasan pergerakan yang mendekati sesuatu kapaludara hendaklah menyebabkan kenderaan itu mendekati kapaludara itu daripada suatu sudut dan hendaklah sentiasa berada di sebelah kanan kapaludara itu untuk mengelakkan pelanggaran sekiranya berlaku apa-apa kerosakan kepada brek kendereannya. dia hendaklah menarik perhatian orang kepada masalahnya itu. (6) Tiap-tiap kenderaan yang pada mula hendak memasuki kawasan olah gerak hendaklah berhenti di tempat masuk ke dalam kawasan olah gerak itu dan pemandunya hendaklah terlebih dahulu memastikan bahawa tidak ada pergerakan kapaludara sebelum meneruskan perjalanan masuk ke kawasan olah gerak itu. .(A) 139 (2) Pemandu tiap-tiap kenderaan dalam kawasan pergerakan hendaklah mematuhi apa-apa arahan atau petunjuk lisan yang diberikan oleh mana-mana pegawai berkuasa yang pada masa itu bertugas mengawal lalulintas di dalam kawasan pergerakan. (5) Pemandu sesuatu kenderaan yang hendak meneruskan perjalanan ke mana-mana bahagian kawasan pergerakan selain daripada apron hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pengawal Menara Tugas sebelum meneruskan perjalanan ke tempat yang ditujuinya. (9) Pemandu tiap-tiap kenderaan di dalam kawasan pergerakan hendaklah menyebabkan kenderaannya bergerak perlahan-lahan apabila ia menghampiri sesuatu kapaludara yang sedang menurunkan atau mengambil penumpang.. (3) Tiap-tiap kenderaan di dalam kawasan pergerakan hendaklah memberi laluan kepada sesuatu kapaludara pada setiap masa dan hendaklah memberi kelegaan seluas-luasnya kepada kapaludara itu. (8) Tiada seorang pun boleh memarkir sesuatu kenderaan di dalam atau berhampiran dengan kawasan olah gerak atau di laluan komunikasi di atas apron itu.1685 - P.

memandu kenderaan itu di sebelah kanan landasan terbang atau taksian itu. ( 15) Tiap-tiap kenderaan di dalam kawasan pergerakan hendaklah berada sejauh lima meter daripada sesuatu kapaludara. (13) Pemandu sesuatu kenderaan di dalam kawasan pergerakan tidak boleh menyebabkan kenderaan itu mendatangi atau berhenti di bawah sayap. -(16) Tiada seorang pun boleh memandu sesuatu kenderaan di dalam kawasan pergerakan di antara sesuatu kapaludara dengan bobendul jalan apron apabila kapaludara itu diparkir di suatu petak bersebelahan dengan bebendul jalan dengan kedudukan yang sedemikian sehingga tiada jalan laluan untuk kenderaan itu bergerak dengan tak terbatas.. (14) Tiada suatu pun kenderaan boleh mendekati sesuatu kapaludara yang enjinnya sedang berjalan. .1686 - P. (17) Pemandu tiap-tiap kenderaan yang bergerak di atas landasan terbang atau taksian hendaklah. (18) Lampu merah yang ditempatkan di suatu sektor apron adalah untuk menunjukkan bahawa sektor itu ditutup kepada semua lalulintas kenderaan dan pejalan kaki dan mana-mana kenderaan atau pejalan kaki yang melintasi sektor itu hendaklah segera beralih ke sebelah tepi sektor itu untuk memberi laluan kepada kapaludara. lampu merah berterusan yang diarahkan kepada kenderaan yang berada di atas atau mendekati landasan terbang atau taksian adalah menunjukkan bahawa apa-apa pergerakan di atas landasan terbang atau taksian itu dilarang buat sementara dan kenderaan itu hendaklah berhenti dengan serta.merta . pergerakan kenderaan itu hendaklah dikawal pada setiap masa dengan menggunakan isyarat lampu yang berikut— (a) lampu hijau berterusan yang diarahkan kepada kenderaan itu yang berada di atas atau mendekati landasan terbang atau taksian adalah membenarkan pergerakan di atas landasan terbang atau taksian itu.U. tetapi jika kenderaan itu dibenarkan dengan dinyatakan oleh Pengawal Menara Tugas ke dalam mana-mana kawasan ini.(A) 139 (12) Tiada seorang pun pemandu mana-mana kenderaan di dalam kawasan pergerakan boleh menghidupkan enjin kenderaan itu apabila kenderaan itu berada berdekatan dengan sesuatu kapaludara yang sedang diisi bahan api. (19) Sesuatu kenderaan yang tidak dilengkapkan dengan sistem perhubungan radio dua-hala kebiasaanya tidak dibenarkan berada di atas landasan terbang atau taksian. (b) . setakat mana yang boleh. di ekor atau fiuslaj sesuatu kapaludara kecuali bila kenderaan itu digunakan bagi maksud menservis kapaludara itu atau kenderaan itu diarah berbuat demikian oleh seorang marsyaler.

. dan lampu putih berkelip-kelip menunjukkan bahawa kenderaan itu hendaklah meninggalkan kawasan olah gerak dan kembali semula dengan serta merta ke tempat permulaannya. (22) Mana-mana pelawat yang berhasrat meneruskan perjalanan ke apron hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengawal Menara Tugas terlebih dahulu.. (27) Tiada seorang pun boleh meninggalkan atau meletak apa apa benda atau barang atas sesuatu kapaludara. selain daripada anggota penyenggaraan yang mengeriakan sesuatu kapaludara. (23) Mana-mana pelawat yang berhasrat untuk terus bergerak ke landasan terbang atau taksian hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengawal Menara Tugas terlebih dahuiu.1687 - P. (24) Orang yang bertanggungjawab atas sesuatu tanjakan atau kenderaan hendaklah mengalihkan tanjakan atau kenderaan itu dan petak parkir kapaludara sebaik sahaja sesuatu kapaludara telah mentaksi dari situ.U. (d) (e) (20) Tiada seorang pun yang dibenarkan melintasi kawasan pergerakan dengan bergerak di hadapan laluan sesuatu kapaludara yang sedang mentaksi. (28) Tiada seorang pun boleh merokok di atas apron atau di dalam hangar. hendaklah menjauhkan diri daripada enjin kapaludara itu dan tidak boleh lalu dalam lingkungan lapan meter daripada penyedut udara atau dalam lingkungan empat puluh enam meter daripada belakang sesuatu enjin jet yang sedang berjalan. .(A) 139 (c) lampu merah berkelip-kelip menunjukkan bahawa kenderaan itu mestilah meninggalkan landasan terbang atau taksian dengan serta merta dan beriaga-jaga terhadap kehadiran mana-mana kapaludara. bolt dan pin cemat belah tidak ditinggalkan bersepah merata-rata. (21) Tiap-tiap orang. lampu hijau berkelip-kelip menunjukkan bahawa kenderaan yang telah diperintahkan untuk meninggalkan landasan terbang atau taksian boleh kembali semula ke landasan terbang atau taksian atau dibenarkan untuk menyeberangi kawasan pendaratan. (26) Tiap-tiap orang yang bertugas dalam kerja menservis sesuatu kapaludara hendaklah memeriksa petak parkir kapaludara sebaik sahaja selepas kapaludara telah diserviskan untuk memastikan bahawa benda-benda seperti nat. (25) Tiada seorang pun boleh membuang apa-apa sampah sarap atau kotoran di atas apron.

atau di atas mana-mana jalan atau di mana-mana tempat dalam sesuatu padang terbang.1688 - P. (31) Tiada kenderaan boleh ditarik oleh sesuatu kenderaan lain di dalam kawasan pergerakan melainkan jika suatu palang tank yang sesuai digunakan bagi maksud itu. TANDA LALULINTAS 108. dan Liada seorang pun yang memarkir sesuatukenderaan di tempat parkiran itu boleh mempertanggungjawabkan Ketua Pengarah atas apa-apa kehilangan atau kerosakan kepada kenderaan itu atau apaipa barang di dalamnya. .U. (30) Tiada seorang pun selain daripada pemandu sesuatu kenderaan boleh menaiki kenderaan itu di dalam kawasan pergerakan melainkan dia duduk di tempat duduk penumpang yang disediakan dalam kenderaan itu atau berdiri di suatu bahagian kenderaan itu yang telah dibina untuk penumpang yang berdiri. halangan atau kesusahan tak wajar kepada pengguna lain padang terbang itu atau kepada lalulintas di dalam padang terbang itu.esuatu padang terbang sebagai tempat parkiran bagi kenderaan. Ketua Keselamatan bolehlah menyebabkan kenderaan itu dialih dan pemunya atau pemandunya hendaklah membayar kos atau caj untuk mengalihkan kenderaan itu. keadaan atau dalam hal keadaan yang bermungkinan menyebabkan bahaya.(1) Ketua Keselamatan boleh menetapkan mana-mana bahagian ..(1) Ketua Keselamatan boleh menyebabkan atau membenarkan tanda lalulintas ditempatkan atau didirikan di dalam kawasan pergerakan.(A) 139 (29) Tiada penumpang boleb meneruskan perjalanan ke apron tanpa diiringi oleh seorang wakil sesuatu talian udara. Subperaturan ini tidaklah terpakal bagi troli bagasi. . (3) Jika sesuatu kenderaan diparkirkan di mana-mana tempat lalam sesuatu padang terbang berlanggaran dengan subperaturan 2). (2) Tiap-tiap pemandu sesuatu kenderaan yang menggunakan kawasan pergerakan atau mana-mana jalan atau tempat di dalam sesuatu padang terbang hendaklah mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tanda lalulintas yang ditempatkan atau didirikan di dalam kawasan pergerakan itu atau di atas jalan atau di tempat itu jika ianya adalah tanda untuk pergerakan lalulintas atau menunjukkan laluan yang hendak diikuti oleh lalulintas. MEMAKIR 109. (32) Pemunya tiap-tiap kenderaan yang digunakan di dalam kawasan pergerakan hendaklah memastikan bahawa kenderaan itu disenggarakan dalam keadaan baik dan boleh digunakan. (2) Tiada seorang pun boleh rnemarkir sesuatu kenderaan atau nenyebabkan atau membenarkan sesuatu kenderaan ditinggalkan begitu sahaja di mana-mana tempat dalam sesuatu padang terbang ialam kedudukan.

(A) 139 (4) Tiada seorang pun boleh memarkir sesuatu kenderaan(a) di alas mana-mana jalan dalam sesuatu padang terbang di antara pinggir jalan dengan mana-mana bahagian sesuatu garisan putih tak putus atau garisan kembar putih yang dicatkan pada jalan itu. binaan atau binatang. KEWAJIPAN UNTUK MEMATUHI ARAHAN LALULINTAS 111 Pemandu tiap-tiap kenderaan dalam sesuatu padang terbang hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh mana-mana pegawai yang diberikuasa yang pada masa itu bertugas mengawal lalulintas dalam padang terbang itu. AKTA 333 (2) Subperaturan (1) tidaklah terpakai bagi mana-mana kenderaan yang berkenaan dengannya ada berkuatkuasa suatu permit kenderaan padang udara yang dikeluarkan di bawah peraturan 106. memberikan nama dan alamatnya dan juga nama dan alamat pemunya kenderaan itu dan tanda pengenalan kenderaan itu. suatu kemalangan berlaku di mana menyebabkan kerosakan atau kecederaan kepada mana-mana orang. suatu lesen kenderaan motor yang dikeluarkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. jika di kehendaki berbuat demikian oleh mana-mana orang yang mempunyai sebab yang munasabah bagi menghendaki sedemikian. (b) . .. kenderaan. KENDERAAN HENDAKLAH DILESENKAN 110.(1) Tiada seorang pun boleh menggunakan sesuatu kenderaan atau menyebabkan atau membenarkan sesuatu kenderaan digunakan dalam sesuatu padang terbang melainkan jika ada berkuatkuasanya berkenaan dengan kenderaan itu. atau (b) di tepi mana-mana jalan dalam sesuatu padang terbang jika pada bahagian tepi jalan itu. ada dicatkan suatu garisan kuning tak putus. Tiap-tiap orang di premis sesuatu padang terbang hendaklah mematuhi arahan sah yang diberikan oleh seseorang pegawai yang diberikuasa. dan melaporkan kemalangan itu kepada pegawai polis dengan seberapa segera yang semunasabahnya praktik tetapi tidak lewat daripada dua puluh empat jam selepas berlakunya kemalangan itu. Jika. dalam apajua hal disebabkan adanya sesuatu kenderaan dalam sesuatu padang terbang selain daripada di kawasan pergerakan. pemandu kenderaan itu hendaklah(a) berhenti dan. (5) Tiada seorang pun boleh memarkir atau memberhentikan sesuatu kenderaan di atas kaki lima mana-mana jalan dalam sesuatu padang terbang. KEWAJIPAN UNTUK MEMATUHI ARAHAN YANG SAH DI SISI UNDANG-UNDANG 112. KEWAJIPAN JIKA BERLAKU KEMALANGAN DI PADAN TERBANG 113.U.1689 - P.

. PERKHIDMATAN KECEMASAN DAN PERKHIDMATAN LAIN 116.(A) 139 PAS LAPANGAN TERBANG AKTA 298 114. Ketua Pengarah hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kemudahan bagi perkhidmatan kecemasan dan perkhidmatan lain diadakan dan disenggarakan di semua lapangan terbang antarabangsa di Malaysia pada setiap masa menurut Aneks 14. khususnya. (4) Ketua Keselamatan boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dalam mana-mana pas lapangan terbang. (7) Fee yang kena dibayar bagi sesuatu pas lapangan terbang hendaklah seperti yang ditetapkan dalam Jadual Kedua Belas. peraturan ini tidaklah terpakai bagi padang terbang yang dusytiharkan sebagai tempat larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. dibawa kepada pengetahuan umum orang ramal. Ketua Pengarah boleh. (9) Ketua Keselamatan boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dalam mana-mana pas lapangan terbang sementara. tiada seorang pun boleh masuk ke dalam atau berada di dalam kawasan larangan sesuatu padang terbang melainkan dia meiniliki pas lapangan terbang yang dikeluarkan oleh Ketua Keselamatan. diperenggankan dengan jelas dan. pas lapangan terbang atau pas lapangan lerbang sementara yang dikeluarkan di bawah peraturan tersebut. (5)Pemegang sesuatu pas lapangan terbang hendaklah mematuhi semua syarat yang terkandung dalam pas lapangan terbang itu. dari masa ke semasa. (2) Syarikat berlesen hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan bahawa kawasan larangan setiap padang terbang yang dikendalikan oleh syarikat berlesen itu. .1690 - P. (8) Superaturan (3) tidaklah terpakai kepada mana-mana orang yang masuk ke dalam alan berada di dalar~ kawasan larangan sesuatu padang terbang jika dia adalah pemegang suatu pas lapangan terbang sementara yang dikeluarkan oleh Ketua Keselamatan. KETUA PENGARAH BOLEH MEMBERI ARAHAN 115. permit memandu di padang udara. (3) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Bahagian ini. (1) Walau apa pun Bahagian ini. mengeluarkan arahan kepada Ketua Keselamatan berhubungan dengan apa-apa perkara di bawah peraturan 105 hingga 114 dan.U. arahan berkenaan dengan syarat yang hendaklah dikenakan dalam sesuatu permit kenderaan padang udara. permit masuk sementara. (6) Sesuatu pas lapangan terbang hendaklah sah bagi suatu tempoh tidak melebihi dua tahun.. (10)Pemegang sesualu pas lapangan terbang sementara hendaklah mematuhi semua syarat yang terkandung dalam pas lapangan terbang sementara itu.

1691 Bab: Lampu dan Stesen Radio Aeronautik P.(A) 139 LAMPU-LAMPU AERONAUTIKA BUINI 117. (1) Seseorang tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan mana-mana stesen radio aeronautik diadakan alau digunakan melainkan jika tujuannya telah diluluskan oleh Ketua Pengarah dan kelengkapannya ialah daripada jenis yang spesifikasinya telah diluluskan oleh Ketua Pengarah berhubungan dengan tujuan yang ia hendak digunakan. boleh membahayakan kapaludara yang berlepas atau mendarat di sesuatu padang terbang. (1) Seseorang tidaklah boleh mempamerkan di Malaysia apa-L apa lampu yang(a) (b) disebabkan silauannya. untuk mengambil langkah seperti yang dinyatakan dalam notis itu untuk memadamkan atau melindungi lampu itu dan mencegah daripada dipamerkan di masa hadapan apa-apa lampu lain yang boleh dengan cara yang sama membahayakan mana-mana kapaludara. STESEN RADIO AERONAUTIK 119.. dalam tempoh yang munasabah yang dinyatakan dalam notis itu. kuasa Ketua Pengarah di bawah peraturan ini hendaklah tidak dijalankan kecuali dengan persetujuan pihak berkuasa rumah api itu. Ketua Pengarah. atau dengan melekatkannya di suatu tempat yang mudah dilihal berhampiran dengan lampu yang diperihalkan oleh notis ilu. boleh membahayakan kapaludara. (1) Seseorang tidaklah boleh mengadakan atau menyenggara sesuatu lampu aeronautika bumi di Malaysia kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syaral yang tertakiuk kepada kebenaran yang diberikan. . atau dengan kebenaran. Ketua Pengarah boleh menyebabkan suatu notis diserahkan kepada orang yang menduduki tempat di mana lampu itu dipamerkan atau yang bertanggungjawab terhadap lampu itu. . mengarahkan orang itu. (4) Dalam hal sesuatu lampu yang kelihatan atau yang dapat dilihat daripada mana-mana kawasan perairan di dalam kawasan pihak berkuasa rumah api.U. LAMPU BERBAHAYA 118. (3) Seseorang tidaklah boleh dengan sengaja alan cuai merosakkan atau mengganggu mana-mana lampu aeronautika bumi yang diadakan atau disenggarakan oleh. (2) Seseorang tidak boleh mengubah sifat sesualu lampu aeronautika bumi di Malaysia kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah dan mengikut apa-apa syarat yang kepadanya kebenaran yang diberikan itu adalah tertakiuk. (2) Jika sesuatu lampu yang lernyata kepada Ketua Pengarah adalah lampu yang sedemikian seperti yang tersebut di alas dipamerkan. alan disebabkan kemungkinan ianya disalah anggap sebagai lampu aeronautika bumi. (3) Notis itu boleh diserahkan sama ada secara sendiri alan melalui pos.

. sesuatu kelulusan yang diberikan hendaklah secara bertulis dan bolehlah tertakiuk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah.1692 - P. yang bertujuan untuk memberi bantuan panduan arah melalui radio atau radar kepada sesuatu kapaludara yang melakukan sua untuk mendarat atau pendaratan di sesuatu padang terbang. dan diperiksa melalui penerbangan oleh Ketua Pengarah atau oleh seseorang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud itu pada bila-bila masa sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah: Dengan syarat bahawa subperaturan ini tidaklah terpakai bagi mana-mana stesen radio aeronautik yang digunakan semata-mata bagi maksud membolehkan perhubungan dibuat oleh atau bagi pihak pengendali sesuatu kapaludara dengan laksamananya. (5) Peruntukan-Peruntukan peraturan ini tidaklah terpakai berkenaan dengan mana-mana stesen radio aeronautik kepunyaan Kerajaan Malaysia. jika difikirkannya patut. pemeriksaan melalui penerbangan dan butir-butir mengenai pembaikan pulih. hendaklah. dan dalam meluluskan tujuan yang sesuatu stesen radio aeronautik hendak digunakan di mana-mana padang terbang lain. Ketua Pengarah boleh. (1) Orang yang menjaga sesuatu stesen radio aeronautik.(A) 139 (2) Orang yang menjaga sesuatu stesen radio aeronautik yang tujuannya ialah untuk memberi bantuan panduan arah melalui radio atau radar kepada sesuatu kapaludara yang melakukan sua untuk mendarat atau pendaratan di sesuatu padang terbang tidaklah boleh menyebabkan atau membenarkan stesen radio aeronautik itu memberikan bantuan panduan arah melainkan semua stesen radio aeronautik yang dikendalikan oleh orang itu di padang terbang itu(a) (b) dipasangkan. menghendaki orang yang menjaga stesen radio aeronautik itu menyebabkan apa-apa maklumat sebagaimana yang tersebut di atas diberitahu. jenis dan waktu operasi apa-apa perkhidmatan yang boleh didapati bagi kegunaan oleh mana-mana kapaludara.. (4) Bagi maksud peraturan ini. diubahsuaikan dan disenggarakan dengan cara yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. REKOD-REKOD STESEN RADIO AERONAUTIK 120. (3) Orang yang menjaga sesuatu stesen radio aeronautik di sesuatu padang terbang yang bagi~ya suatu lesen bagi penggunaan awam telah dikeluarkan hen a lah menyebabkan diberitahu berhubungan dengan stesen radio aeronautik itu. berkenaan dengan semua stesen radio aeronautik yang dikendalikan olehnya di padang terbang itu(a) menyimpan suatu rekod bertulis mengenai ujian fungsi.U. pembaikanpenggantian atau pengubahsuaiannya. dan .

U. pengenalan kapaludara yang kepadanya atau daripadanya dan frekuensi radio yang mesej atau isyarat itu telah dipancarkan atau diterima. (4) Orang yang menjaga sesuatu stesen radio aeronautik hendaklah memastikan bahawa setiap rakaman yang dibuat oleh radas yang diadakan menurut subperaturan (2) termasuklah (a) (b) (c) (d) pengenalan bagi stesen radio aeronautik itu. . (e) (5) Jika pada bila-bila masa radas yang diadakan menurut subperaturan (2) tidak lagi berupaya untuk merakam perkara-perkara yang dikehendaki oleh peraturan ini untuk dimasukkan ke dalam rekod itu. tarikh rakaman itu dibuat..1693 - P. (3) Radas yang diadakan menurut subperaturan (2) hendaklah (a) (b) (c) daripada jenis yang spesifikasinya diluluskan oleh Ketua Pengarah berhubungan dengan stesen radio aeronautik yang berkenaan. orang yang menjaga stesen radio aeronautik itu hendaklah .(A) 139 (b) menyimpan kekal rekod bertulis selama tempoh satu tahun atau tempoh yang lebih lama sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah dalam sesuatu hal tertentu dan hendaklah dalam suatu tempoh yang munasabah selepas diminta berbuat demikian oleh seseorang yang diberikuasa. dan bagi maksud peraturan ini. (2) Orang yang menjaga sesuatu stesen radio aeronautik yang digunakan bagi mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara oleh sesuatu unit kawalan lalulintas udara hendaklah mengadakan radas yang berupaya merakamkan kandungan apa-apa mesej atau isyarat yang dipancarkan kepada mana-mana kapaludara sama ada secara bersendirian atau bersama-sama dengan kapaludara yang lain atau yang diterima daripada mana-mana kapaludara oleh unit kawalan lalulintas udara itu. sesuatu kelulusan yang diberikan hendaklah secara bertulis dan bolehlah tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang fikirkan patut oleb Ketua Pengarah. mengemukakan rekod itu kepada orang tersebut. diubahsuaikan dan disenggarakan dengan cara yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. suatu cara bagi menentukan waktu setiap mesej atau isyarat yang telah dipancarkan. dan beroperasi pada setiap masa apabila stesen radio aeronautik itu beroperasi untuk mengadakan perkhidmatan kawalan lalulintas udara. dan waktu rakaman itu bermula dan tamat. dipasangkan.

. (b) melibatkan(i) mana-mana kapaludara awam dan kapaludara tentera. dan dalam keadaan di mana dia meninggal dunia. dalam suatu tempoh yang munasabah selepas diminta untuk berbuat demikian oleh seseorang yang diberi kuasa. (8) Peruntukan peraturan ini tidaklah terpakai berkenaan dengan mana-mana stesen radio aeronautik kepunyaan Kerajaan Malaysia.1694 - P. orang yang menjaga sebelum itu atau wakil dirinya hendaklah menyerahkan rekod itu kepada orang lain itu apabila diminta. (6) Orang yang menjaga stesen radio aeronautik itu hendaklah menyimpan kekal apa-apa rekod yang dibuat menurut subperaturan (2) dan (5) selama tempoh tiga puluh hari dan tarikh mesej atau isyarat itu dirakamkan atau selama suatu tempoh yang lebih lama sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah dalam sesuatu hal tertentu. jika dia terhenti daripada menjadi orang sedemikian. terus menyimpan kekal rekod itu seolah-olah dia tidak terhenti daripada menjadi orang yang sedemikian. dan hendaklah. tugas untuk menyimpan kekal rekod itu hendaklah jatuh kepada wakil dirinya: Dengan syarat bahawa jika seseorang lain menjadi orang yang menjaga stesen radio aeronautik itu.. dan adalah menjadi tanggungjawab orang yang lain itu untuk menyimpan kekal rekod yang diserahkan kepadanya seolah-olah dia adalah orang yang menjaganya sebelum itu. (1) Peruntukan dalam Bahagian ini hendaklah terpakal bagi kemalangan yang(a) berlaku kepada mana-mana kapaludara awani di Malaysia. mengemukakan rekod itu kepada orang tersebut. BAHAGIAN XII PENYIASATAN KEMALANGAN PEMAKAIAN DAN TAFSIRAN 122. (7) Seseorang yang dikehendaki oleh peraturan ini untuk menyimpan kekal apaapa rekod atas alasan dia adalah orang yang menjaga stesen radio aeronautik itu hendaklah. Mana-mana padang terbang yang diberitahu atau dilesenkan di bawah Peraturan-Peraturan ini boleh ditetapkan sebagai padang terbang kastam bagi maksud dan menurut Akta Kastam 1967 yang berkuatkuasa sekarang dan manamana padang terbang yang ditetapkan sedemikian boleh dibatalkan menurut dan dengan cara yang diperuntukkan di bawah Akta tersebut.(A) 139 memastikan bahawa suatu rekod bertulis dismipan di mana butir-butir yang dinyatakan dalam subperaturan (4) direkodkan bersamasama suatu ringkasan pertukaran komunikasi antara stesen radio aeronautik itu dengan kapaludara.U. PADANG TERBANG KASTAM 121. .

ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain"insiden" ertinya sesuatu kejadian selain daripada sesuatu kemalangan. melibatkan luka melecet yang menyebabkan kecederan parah kepada saraf.(A) 139 mana-mana kapaludara awam dan pemasangan tentera.. "kapaludara asing" ertinya kapaludara yang didaftarkan di sesuatu Negara selain daripada Malaysia. di mana(a) seseorang itu cedera parah atau serius akibat daripada(i) berada dalam kapaludara itu. "kecederaan serius" ertinya suatu kecederaan yang dialami oleh seseorang dalam sesuatu kemalangan kena lapor dan yang(a) rnemerlukannya tinggal di hospital selania lebih daripada 48 jam bemula dalarn tempoh tujuh hari dari tarikh bila kecederaan tersebut dialami. (ii) . atau (iii) mana-mana kapaludara tentera dan pemasangan awam di Malaysia. kecuali keretakan ringan pada jari. (b) (c) (d) (e) "kemalangan" terniasuklah suatu insiden dan kemalangan kena lapor. atau (iii) pendedahan Iangsung kepada dentuman jet. jari kaki atau hidung. atau melibatkan luka terbakar darjah kedua atau ketiga atau apa-apa luka terbakar yang melibatkan lebih daripada lima peratus bahagian luar badan. "Inspektor" ertinya seseorang yang dilantik sebagai Inspektor Kemalangan Udara di bawah Bahagian ini. "kemalangan kena lapor" ertinya suatu kejadian berkaitan dengan pengendalian sesuatu kapaludara yang berlaku di antara masa mana-mana orang menaiki kapaludara itu bagi maksud untuk penerbangan sehingga suatu masa bila semua orang turun dari kapaludara itu. (2) Dalam Bahagian. otot-otot atau tendon atau perdarahan teruk. terniasuklah bahagian yang menjadi terpisah daripada kapaludara itu. menyebabkan keretakan mana-mana tulang. . melibatkan kecederaan kepada organ dalarnan. atau (c) berlaku kepada mana-mana kapaludara Malaysia di tempat lain. yang dikaitkan dengan pengendalian sesuatu kapaludara yang menjejaskan atau boleh menjejaskan keselamatan pengendaliannya.U. (ii) bersentuhan secara langsung dengan mana-mana bahagian kapaludara itu.1695 - P.

brek. "Malaysia" ertinya wilayah Malaysia termasuk bahagian mana-mana Kawasan Maklumat Penerbangan ("FIR") di atas laut lepas di manaMalaysia melaksanakan tanggungjawab bagi mengadakan kemudahandan perkhidmatan penerbangan udara mengikut peruntukan Konvensyen Chicago. disengajakan atau disebabkan oleh orang lain. dan lazimnya memerlukan pembaikan yang besar atau penggantian komponen yang terjejas. "penyiasatan bebas"ertinya suatu penyiasatan yang tidak dimaksudkan untuk dijadikan subjek suatu laporan oleh seseorang Inspektor kepada Menteri.1696 - P.. reraut.(A) 139 kecuali apabila kecederan tersebut adalah disebabkan oleh sebab semulajadi. atau (c) kapaludara itu hilang atau sama sekali tiada akses kepadanya. penutup atau aksesorinya. sesuatu kapaludara adalah disifatkan sebagai hilang apabila carian rasmi diberhentikan dan bangkainya belum dikesan atau jika dikesan. atau apabila kecederaan itu berlaku kepada penumpang gelap yang bersembunyi di luar ruang yang penumpang dan krew kebiasaannya ada akses. ianya tidaklah bertujuan untuk mengumpukan kesalahan atau llahiliti. sama sekali tiada akses kepadanya. "penyiasatan rasmi" ertinya suatu penyiasatan yang dimaksudkan untuk dijadikan subjek laporan oleh seseorang Inspektor kepada Menteri. . termasuk penentuan sebab dan. antena. "Ketua Inspektor" ertinya Ketua Inspektor Kemalangan Udara yang dilantik di bawab Bahagian ini dan terniasuklah mana-mana Timbalan Ketua Inspektor. membuat cadangan mengenai keselamatan.U. "penyjasatan" ertinya suatu proses yang dijalankan bagi maksud mencegab kemalangan termasuklah pengumpulan analisa maklumat. . perumusan kesimpulan. (3) Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini. kecuali bagi kegagalan enjin. kemek kecil atau lubang tertebuk pada kulit kapaludara itu. Bab 1: Pemeriksaan dan Penyiasatan Kemalangan TUJUAN PENYIASATAN KEMALANGAN 123. hujung sayap. (b) kapaludara itu mengalami kerosakan atau kegagalan struktur yang- (i) (ii) memudaratkan kekuatan struktur. apabila bersesuaian. tayar. atau bagi kerosakan yang terhad kepada bebaling. prestasi atau ciri-ciri penerbangan kapaludara itu. bila kerosakan itu terhad kepada enjin. Tujuan asasi menyiasat kemalangan di bawah Peraturan-Peraturan ini adalah untuk menentukan hal keadaan dan punca kemalangan itu dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa dan juga mengelakkan kemalangan di masa hadapan. atau kerosakan.

pemunya. mengikut manamana yang berkenaan. (3) Jika berlaku sesuatu kemalangan yang baginya peraturan-Peratuan ini terpakai. latitud dan longitud yang mudab ditakrifkan. (h) (i) jenis kemalangan tersebut dan takat kerosakan yang berlaku kepada kapaludara itu setakat yang diketahui.. tarikh dan Waktu Sejagat Yang Diselaraskan kemalangan itu berlaku. atau sekiranya dia terbunuh atau hilang upaya. penyewa kapaludara itu. dan ciri-ciri fizikal kawasan di mana kemalangan itu berlaku. dalam tempoh seperti yang dinyatakan dalam . maka pemunya. (2) Notis kepada Ketua lnspektor yang disebutkan dalam subperaturan (1) hendaklah setakat mana yang boleh menyatakan(a) (b) jenis. pengendali atau penyewa kapaludara itu atau orang lain yang bagi pihaknya laksamana itu memerintah kapaludara itu. bilangan penumpang di dalam kapaludara itu semasa kemalangan itu dan bilangan mereka yang terbunuh atau cedera parah akibat daripada kemalangan itu.(A) 139 PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN 124. sama ada di Malaysia atau di ruang udara Malaysia atau di tempat lain. dalam hal sesuatu kemalangan yang berlaku di Malaysia atau di ruang udara Malaysia. . hendaklah. tempat berlepas yang terakhir dan tempat mendarat berikutnya yang ditujui oleh kapaludara itu. laksarnana kapaludara pada masa kapaludaraitu terlibat dalam kemalangan itu. jika dihendaki melalui notis secara bertulis yang diberikan kepada Ketua Inspektor . model. (1) Jika suatu kemalangan kena lapor berlaku di Malaysia atau kepada sesuatu kapaludara Malaysia di tempat lain. hendaklah dengan serta-merta menghantar notis mengenainya kepada Ketua Inspektor melalui cara komunikasi yang terpantas yang boleh didapati dan. mengikut mana-mana yang berkenam. nama pemunya. dan (c) (d) (e) (f) (g) (ii) (iii) bilangan orang lain yang terbunuh atau cederaparab akibat daripada kemalangan itu. kedudukan kapaludara itu dengan merujuk kepada beberapa titik geografikal. hendaklah juga memberitahu dengan serta-merta kepada pihak berkuasa polis tempatan mengenai kemalangan itu dan mengenai tempat di mana kemalangan itu berlaku. kenegaraan dan tanda pendaftaran kapaludara itu.1697 - P. nama laksamana kapaludara itu. pengendali atau penyewa. atau orang lain yang bagi pihaknya laksamana itu memerintah kapaludara itu. pengendali. (i) bilangan krew di dalarn kapaludara semasa kemalangan itu berlaku dan bilangan mereka yang terbunuh atau cedera parah akibat daripada kemalangan itu.. kapaludara itu atau orang lain yang bagi pihaknya laksamana itu memerintah kapaludara itu. jika ada.U.

kapaludara tersebut atau apa-apa kandungan di dalarnnya bolehlah dialihkan setakat yang perlu untuk membawanya ke suatu tempat yang selamat.U. atau orang lain yang bagi pihaknya Iaksamana itu memerintah kapaludara itu. jika sekiranya fidak ada pemunya. (1) Tertakiuk kepada peraturan 127. (4) Walau apa pun subperaturan (3). (2) Tiada kapaludara yang terlibat dalam suatu kemalangan yang disebutkan dalam subperaturan (1) atau kandungannya boleh. tiada seseorang pun selain daripada orang yang diberikuasa mempunyai akses kepada kapaludara yang terlibat dengan kemalangan itu. apa-apa maklumat yang ada dalam milikannya atau di bawah kawalannya yang berkenaan dengan kemalangan tersebut dan dalam bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Inspektor. ia hendakian tidak dialihkan jauh dari kapaludara itu kecuali dengan kelulusan oleh atau dengan kebenaran seorang pegawai Kastam dan Eksais. jika sesuatu kemalangan kena lapor berlaku di Malaysia atau di ruang udara Malaysia. kecuali di bawah kuasa yang diberikan oleh Ketua Pengarab. Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa itu boleh memerintankan pemunya. mengikut mana-mana yang berkenan. mengalih apa. mencegah kemusnahan disebabkan kebakaran atau punca lain atau mencegah apa-apa bahaya atau halangan kepada orang ramai atau kepada penerbangan udara atau kepada pengangkutan lain. pengendali atau penyewa kapaludara itu atau orang lain yang disebutkan di dalamnya . (b) (c) (3) Jika sesuatu kemalangan berlaku di Malaysia dan Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa berpendapat bahawa kapaludara yang terlibat di dalam kemalangan itu berkemungkinan membahayakan atau menjadi halangan kepada orang ramai atau kepada penerbangan udara atau kepada pengangkutan lain.1698 - P.apa mel yang dibawa oleh kapaludara itu. (4) Ketua Inspektor boleh pada bila-bila masa menyiarkan. atau menyebabkan disiarkan. Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa bolehlah. dan jika sesuatu kapaludara itu ranap di atas air. . maklumat berhubung dengan sesuatu kemalangan sama ada kemalangan itu adalah subjek kepada suatu penyiasatan atau tidak oleh seseorang Inspektor.(A) 139 notis itu.. barang-barang atau bagasi penumpang bolehlah dialihkan daripada kapaludara di bawah penyeliaan seorang pegawai polis tetapi. pengendali atau penyewa kapaludara itu. jika kapaludara itu datang dari suatu tempat di luar Malaysia. MENGALIH KAPALUDARA YANG ROSAK 125. dialihkan atau selainnya diganggu: Dengan syarat bahawa(a) kapaludara itu bolehlah dialih atau diganggu setakat yang perlu bagi maksud mengeluarkan orang atau binatang yang terlibat. untuk mengalihkan kapaludara itu ke tempat yang dinyatakannya.

(5) Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa tidaklah bertanggungan terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang berlaku kepada mana-mana kapaludara semasa ianya dialihkan di bawah peraturan ini atau dalam menjalankan apa-apa penyiasatan seterusnya atau sebaliknya. atau orang lain yang bagi pihaknya laksamana itu memerintah kapaludara itu. Menteri boleh atas permintaan Ketua Inspektor melantik beberapa orang untuk membantu mana-mana Inspektor di dalam sesuatu penyiasatan dan orang tersebut hendaklah bagi maksud penyiasatan ini mempunyai kuasa seorang lnspektor di bawab Peraturan-Peraturan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam perlantikan mereka. salah seorang daripada mereka hendaklah dilantik olehnya sebagai Ketua Inspektor Kemalangan Udara.(A) 139 atau jika berlaku ketakpatuhan perintah yang diberi olehnya di bawah subperaturan itu. dan menghendaki mana-mana orang itu membuat dan menandatangani suatu akuan mengenai kebenaran segala penyataan yang dibuat olehnya.. kesemua perbelanjaan yang dilakukan dalam mengalinkan kapaludara itu hendaklah dibayar oleh dan boleh didapatkan kembali daripada pemunya. atau menyebabkan seorang Inspektor menjalankan. di mana peraturan-Peraturan ini adalah terpakai. (1) Bagi maksud menjalankan penyiasatan terhadap keadaan dan sebab sesuatu kemalangan. atau apa-apa Inspektor. dokumen dan artikel yang dianggap oleh Inspektor itu relevan dan untuk memegang simpan mana-mana buku. Menteri hendaklah melantik beberapa orang sebagai Inspektor Kemalangan Udara. (3) Tanpa menjejaskan kuasa seseorang Inspektor bagi mendapatkan nasihat atau bantuan sebagaimana difikirkannya perlu dalam membuat sesuatu penyiasatan. menghendaki orang tersebut menjawab apa-apa soalan atau memberikan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa buku. (b) untuk mengambil pernyataan daripada mana-mana orang sebagaimana yang difikirkannya patut. dokumen dan artikel ini sehingga selesai penyiasatan itu.1699 - P. Dia sendiri boleh menjalankan. suatu penyiasatan mengenai manamana kemalangan sedemikian. (2) Ketua Inspektor hendaklah menentukan sama ada sesuatu penyiasatan patut dilakukan atau tidak berkenaan sesuatu kemalangan di mana peraturan ini terpakai dan menentukan bentuk penyiasatan ini.U. KUASA-KUASA INSPEKTOR 127. INSPEKTOR KEMALANGAN UDARA 126. Bagi maksud menjalankan penyiasatan mengenai mana-mana Kuasa-kuasa kemalangan yang baginya Peraturan-Peraturan ini terpakai. . . seseorang Inspektor hendaklah mempunyai kuasa(a) melalui saman yang ditandatanganinya memanggil dan menyoal semua orang yang difikirkannya patut. pengendali atau penyewa kapaludara itu. mengalihkan kapaludara itu dan dalam hal yang sedemikian. kertas. siasatan yang dibuat dengan tujuan untuk menentukan sama ada apa-apa penyiasatan yang sedemikian patut dijalankan. kertas.

. atau jika ternyata kepada Inspektor adalah perlu bagi maksud penyiasatan atau siasatan sedemikian. atau selainnya menguruskan(i) (ii) kapaludara yang terlibat dengan kemalangan itu.1700 - P. yang kemasukan atau pemeriksa ini ternyata kepada Inspektor itu sebagai perlu bagi maksud apa-apa penyiasatan sedemikian atau siasatan kecuali seseorang Inspektor ini tidaklah mempunyai kuasa untuk memasuki mana-mana premis di bawah perenggan ini bagi maksud apa-apa siasatan yang bertujuan untuk menentukan sama ada suatu penyiasatan patut dilakukan sekiranya pada masa kemasukan yang dicadangkan itu. premis ini digunakan sebagai tempat kediaman. tiada suatu laporan pun boleh dibuat kepada Menteri di bawah subperaturan 129(1). (d) (e) untuk memasuki dan memeriksa mana-mana tempat. mana-mana kapaludara lain. dalam cara yang difikirkan sesuai oleh Ketua Inspektor. dan mengambil langkah-langkah bagi menyimpan kekal. (1) Sesuatu penyiasatan mengenai apa-apa kemalangan yang penjalanan baginya Peraturan-Peraturan ini terpakai. Ketua Inspektor boleh menentukan bahawa apa-apa penyiasatan mengenai sesuatu kemalangan yang sedang dijalankan hendaklah diberhentikan dan sekiranya suatu penyiasatan rasmi diberhentikan. (f) BENTUK DAN PENJALANAN PENYIASATAN 128. . untuk memeriksa. menguji. Jika ternyata kepada Inspektor semasa menjalankan apa-apa penyiasatan bahawa untuk menyelesaikan apa-apa percanggahan bukti atau atas apaapa sebab lain adalah suai-manfaat untuk berbuat demikian.(A) 139 (c) untuk mendapat akses kepada dan memeriksa sesuatu kapaludara yang terlibat dalam mana-mana kemalangan dan tempat di mana kemalangan ini berlaku dan menghendaki kapaludara itu atau mana-mana bahagiannya atau kelengkapannya untuk disimpan kekal tanpa diubah sementara menanti penyiasatan selesai. bangunan atau kapaludara. dia boleh membenarkan mana-mana orang untuk hadir di hadapannya dan meminta bukti-bukti dikemukakan dan menyoal saksi. (4) . (2) (3) Semua penyiasatan hendaklah dijalankan dalam keadaan tertutup. dan mengambil apa-apa langkah untuk menyimpan kekal bukti sebagaimana yang difikirkannya sesuai. mengalih.U. atau mana-mana bahagian daripada kapaludara itu atau apa-apa jua yang terkandung di dalamnya. bahawa penyiasatan itu telah diberhentikan. tetapi pemberitahuan awam hendaklah dibuat. adalah suatu penyiasatan rasmi atau penyiasatan bebas.

laksamana atau orang lain itu. dalam menjalankan sesuatu penyiasatan. (3) Apabila selesainya sesuatu penyiasatan rasmi. (5) Apa-apa penyiasatan yang dibuka semula hendaklah tertakluk kepada dan dijalankan menurut peruntukan Peraturan-Peraturan ini yang berhubung dengan penyiasatan rasmi. (2) Tiada seorang pun boleh menzahirkan atau membenarkan untuk dizahirkan apa-apa maklumat yang terkandung di dalam notis atau laporan yang diserahkan kepadanya menurut subperaturan (1) kepada mana-mana orang lain tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Inspektor.1701 - P. (6) Susulan daripada pemberhentian apa-apa penyiasatan. menyerahkan sesalinan laporan ini kepada pengendali. laporan kepada Menteri hendaklahh menyatakan fakta-fakta berhubung dengan kemalangan itu. diikuti dengan analisis tentang fakta-fakta itu dan kesimpulan tentang sebab kemalangan itu. (2) Apabila selesainya sesuatu penyiasatan bebas. (1) Apabila selesainya sesuatu penyiasatan rasmi.menjalankan penyiasatan itu. (1) Jika Ketua Inspektor berpendapat bahawa laporan yang dikemukakan olehnya ini kepada Menteri menurut subperaturan 129(1) berkemungkinan akan memudaratkan reputasi pengendali atau laksamana kapaludara ini atau mana-mana orang lain. PENYAMPAIAN KEPADA ORANG YANG TERJEJAS 130. Ketua Inspektor boleh menyebabkan penyiasatan itu dibuka semula dan dia hendaklah berbuat demikian jika selepas selesainya penyiasatan. Ketua Inspektor hendaklah mengemukakan kepada Ketua Pengarah apa-apa maklumat yang dianggapnya perlu atau suai-manfaat demi mengelakkan berlakunya apa-apa kernalangan pada masa hadapan.U. berserta dengan apa-apa syor yang difikirkan oleh Inspektor itu patut dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mengelakkan kernalangan pada masa hadapan. adalah nyata atau disyaki bahawa suatu tindakan gangguan yang menyalahi undang-undang telah berlaku. . LAPORAN DARI INSPEKTOR 129. keterangan telah dizahirkan yang pada pendapatnya adalah baru dan penting.(A) 139 (5) Jika. Ketua Inspektor hendaklah mengemukakan kepada Ketua Pengarah maklumat sebagaimana dianggapnya perlu dan suai-manfaat demi untuk mengelak berlakunya apa-apa kemalangan pada masa hadapan. Ketua Inspektor hendaklah. Inspektor hendaklah menasihatkan Ketua Pengarah supaya dimaklumkan dengan sewajarnya pihak berkuasa keselamatan penerbangan mana-mana Negara lain yang mungkin ada kepentingan. . Ketua Inspektor hendaklah mengemukakan kepada Menteri laporan Inspektor yang Inspektor. (4) Dalam hal apa-apa penyiasatan rasmi. dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh pengemukaan laporan itu kepada Menteri.. mengikut mana-mana yang berkenaan.

menerima salinan semua dokumen yang berkaitan.Menteri hendaklah. KEMALANGAN KEPADA KAPALUDARA YANG DIDAFTARKAN DI LUAR MALAYSIA 135. selepas mendapatkan perbelanjaan. dia hendaklah dibenarkan melawat tempat kejadian kemalangan. melainkan jika pada pendapatnya ada alasan yang baik dibaliknya. Seseorang tidaklah boleh menyekat atau menghalang seseorang Inspektor atau mana-mana orang yang bertindak di bawah kuasa Menteri dalam menjalankan apaapa kuasa atau tugas di bawab Peraturan-Peraturan ini. Bab 2: Pelbagai PERBELANJAAN SAKSI-SAKSI 132.(A) 139 131. beban kepada sarnanbuktinya ini hendaklah terletak padanya.U. memeriksa bangkai kapaludara menyoal saksi-saksi. Menteri boleh memberi kuasa kepada seorang penyiasat yang dilantik dengan sewajarnya oleh pihak berkuasa kompeten Negara tersebut bagi menjalankan penyiasatan di Malaysia dan dalam hal itu. dan dia bolehlah disertai oleh penasihat teknikal dan penasihat lain sebagai mana yang fikirkan perlu oleh pihak berkuasa Negara yang melantiknya. tidak mematuhi apa-apa saman atau rekuisisi seseorang Inspektor yang mengadakan penyiasatan di bawah Peraturan-Peraturan ini. Tiap-tiap orang yang dipanggil oleh Inspektor sebagai seorang menurut Peraturan-Peraturan ini hendaklah dibenarkan menuntut perbelanjaan sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri dengan kelulusan Perbendahararn. (2) Dalam apa-apa penyiasatan rasmi. (1) Jika suatu kemalangan berlaku di Malaysia atau ketika melintasi Malaysia kepada sesuatu kapaludara yang didaftarkan di mana-mana Negara atau wilayah.1702 - P. . yang dia adalah berhak di bawah Peraturan-Peraturan yang diberikan kepadanya. Halangan bagi HALANGAN BAGI PENYIASATAN 133. Menteri hendaklah. atau dari mana-mana Negara di mana kapaludara itu diperbuat atau yang telah. PEMATUHAN KEPADA SAMAN DAN REKUISISI 134 Seseorang tidaklah boleh tanpa alasan yang munasabah. dan rekaisisi. memudahkan apa-apa siasatan yang dijalankan oleh penyiasat yang dilantik itu. boleh mengambil bahagian dalam penyiasatan itu. (3) Jika suatu kemalangan telah berlaku di suatu tempat selain dari pada Malaysia kepada sesuatu kapaludara yang didaftarkan di mana-mana Negara lain. memberikan maklumat berhubungan dengan kemalangan tersebut. atas permintaan.. menyebabkan laporan Inspektor ini disiarkan keseluruhannya atau sebahagiannya dalam apa-apa cara sebagaimana yang difikirkannya patut. mempunyai akses kepada semua buktibukti yang relevan dan memberikan penghujahan.jika ada. Ketua Inspektor hendaklah mempunyai kuasa untuk mengambil langkah-langkah yang dinyatakan dalarn peraturan 127 bagi maksud mendapatkan apa-apa maklumat yang relevan dengan penyiasatan kemalangan itu oleh pihak berkuasa kompeten Negara yang menjalankan penyiasatan tersebut. PENYIARAN LAPORAN . seseorang wakil bertauliah Negara di mana kapaludara ini didaftarkan. setakat mana yang dia boleh. kecuali pengecualian yang patut. iaitu.

1703 - P. kemalangan itu berlaku atau mungkin telah berlaku ketika kapaludara itu sedang berada di. atau kemalangan itu telah atau mungkin selainnya telah berlaku dalam apaapa hal keadaan di mana Menteri Pertahanan atau mana-mana pihak berkuasa angkatan tentera laut. kemalangan itu berlaku atau mungkin telah berlaku ketika kapaludara itu sedang berada di. yang berlaku di tempat lain. (c) Menteri bolehlah mengarahkan supaya kemalangan itu hendaklah dianggap sebagai kemalangan di mana Peraturan-Peraturan ini terpakai. suatu padang terbang yang digunakan keseluruhannya atau sebahagian besarnya bagi maksud penerbangan awam. . darat atau udara sesuatu kerajaan asing. suatu padang terbang yang dikawal oleh mana-mana cawangan angkatan tentera Malaysia atau oleh tentera laut. dan Menteri berpendapat bahawa(a) (b) kemalangan itu adalah atau mungkin berpunca daripada pelanggaran di antara kapaludara itu dengan suatu kapaludara tentera.(A) 139 KEMALANGAN YANG MELIBATKAN KAPALUDARA TENTERA 136. (3) Notis awam mengenai apa-apa arahan yang dibuat di bawah peraturan ini hendaklah diberikan mengikut cara yang difikirkan patut oleh Menteri. atau hendak berlepas daripada atau mendarat di atas. dan Menteri berpendapat bahawa(a) (b) kemalangan itu adalah disebabkan atau mungkin disebabkan oleh perlanggaran di antara kapaludara itu dengan sesuatu kapaludara awam..U. dan berlaku di Malaysia atau ketika melintasi Malaysia atau. darat atau udara mana-mana kerajaan asing. atau kemalangan itu telah berlaku atau mungkin selainnya telah berlaku dalam apa-apa hal keadaan di mana Menteri memberikan perhatian atau mungkin memberikan perhatian mengenai hal keadaan atau sebab kemalangan itu. berlaku di tempat lain. . (2) Jika sesuatu kapaludara awam terlibat dalam suatu kemalangan yang berpunca daripada atau semasa penerbangan udara dan herlaku di Malaysia atau ketika melintasi Malaysia atau jika kapaludara itu adalah kapaludara Malaysia atau kepunyaan Kerajaan Malaysia. (c) Menteri bolehlah mengarahkan supaya kemalangan itu hendaklah dianggap sebagal kemalangan di mana Peraturan-Peraturan ini terpakai. memberikan perhatian atau mungkin memberikan perhatian mengenai hal-hal keadaan atau sebab kemalangan itu. jika kapaludara itu adalah kepunyaan Kerajaan Malaysia. (1) Jika sesuatu kapaludara tentera terlibat dalam suatu kemalangan yang berpunca daripada atau semasa penerbangan udara. atau sedang berlepas daripada atau mendarat di atas.

70/1952 Ord Sabah No. Ord. pada masa itu adalah kapaludara kepunyaan angkatan tentera laut.1704 - P. (c) (5) Jika didapati oleh Inspektor. laksamana kapaludara itu hendaklah. kapaludara itu hendaklah dianggap bagi maksud Peraturan-Peraturan ini pada masa itu sebagai suatu kapaludara tentera. yang bukannya suatu kapaludara yang disebutkan dalam perenggan (a). PENGHADAN. bagi maksud peraturan 129.. Jika berlaku sesuatu insiden. . atau kepada Ketua Inspektor. melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain- .Tiada apa-apa jua dalam Bahagian ini boleb menghadkan kuasa mana-mana pihak berkuasa di bawah seksyen 381 hingga 386 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan seksyen 228 hingga 232 Ordinan Perkapalan Saudagar Negeri Sabah 1960 dan Ordinan Perkapalan Saudagar Negeri Sarawak 1960. darat atau udara mana-mana kerajaan asing. atau Menteri Pertahanan memperakukan bahawa atas sebab hal keadaan yang melibatkan kapaludara itu.700 kilogram. TANGGUNGJAWAB MEMBERIKAN MAKLUMAT BERHUBUNG DENGAN KEMALANGAN 137. bahawa penyiasatan mengenai apa-apa kemalangan di mana Peraturan-Peraturan ini terpakai telah diselesaikan tetapi bagi penyiasatan mengenai perkara-perkara yang menyentuh disiplin atau pentadbiran dalaman mana~mana cawangan angkatan tentera Malaysia atau mana-mana angkatan tentera laut. BAHAGIAN XIII PENAHANAN DAN PENJUALAN KAPALUDARA TAFSIRAN 140. memberi notis itu kepada orang yang diberi kuasa mengikut prosedur yang ditetapkan dalam AIP. yang adalah lebih sesuai bagi penyiasatan oleh mana-mana orang atau badan lain. penyiasatan itu bolehlah dianggap. suatu data laporan kemalangan mengikut format yang dinyatakan dalam Aneks 13 dihantar kepada ICAO. kapaludara itu.Sarawak No. seberapa segera yang praktik.Dalam Bahagian ini. Apabila berlakunya sesuatu kemalangan kena lapor dan apabila kapaludara yang terlibat adalah suatu kapaludara yang jumlah berat maksimum melebihi 5.2/1960 139. selepas penyiasatan di bawah Bahagian ini selesai. darat atau udara kerajaan asing.LAPORAN KEMALANGAN KENA LAPOR KEPADA ICAO 138.(A) 139 (4) Sesuatu kapaludara hendaklah dianggap bagi maksud Peraturan-Peraturan ini sebagai kapaludara tentera pada bila-bila masa jika(a) (b) pada masa itu kapaludara itu adalan sesuatu kapaludara kepunyaan mana-mana angkatan tentera Malaysia. dengan seberapa segera yang mungkin. yang menjalankan penyiasatan.11/1960 Ord. . seolah-olah penyiasatan itu telah diselesaikan tanpa perkaraperkara sedemikian disiasat di bawah Peraturan-Peraturan ini: Dengan syarat bahawa apa-apa laporan yang dibuat di bawah peraturan ini hendaklah menyatakan apa-apa perkara yang tidak disentuh oleh penyiasatan itu oleh sebab peruntukan yang terdahulu dalam peraturan ini. Ketua Pengarah hendaklah menghantar.U.

atau (ii) pemberian atau perubahan sesuatu pemberiankuasa. berhubungan dengan suatu masa tertentu. amaun apa-apa penalti yang tak berbayar pada masa itu. suatu fee atau caj lain berkenaan dengan. (1) Jika seseorang pemunya atau pengendali mana-mana kapaludara mungkir dalam membuat bayaran kepada Ketua Pengarab berkenaan dengan apa-apa caj yang telah ditanggungnya menurut Peraturan-Peraturan ini. yang adalah suatu perkara yang berhubungan dengannya perbelanjaan yang ditanggung oleh Ketua Pengarah di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini. kebenaran. permit. diketepikan atau dilupuskan. tetapi tidaklah terhad kepada.U. atau suatu fee atau caj lain berkenaan dengan apa-apa perkara yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan ini. mengambil apa-apa langkah yang perlu bagi menahan. PENAHANAN KAPALUDARA 141. Ketua Pengarah boleh. "caj" ertinya(a) (b) suatu caj bagi sesuatu perkhidmatan atau kemudahan yang diadakan oleh Ketua Pengarah.. sementara menunggu Pembayaran(a) kapaludara yang berkenaan dengannya caj itu dilakukan. berhubungan dengan sesuatu kapaludara yang berkenaannya suatu lien kapaludara sedang berkuatkuasa. penggantungan. pengeluaran. dan amaun apa-apa hutang yang kena dibayar di bawah peraturan 156 berkenaan dengan kapaludara itu yang tak berbayar pada masa itu. termasuk. lesen. atau bagi sesuatu permohonan untuk(i) pemberian.1705 - P. perubahan atau pengenaan apa-apa syarat berhubung dengan sesuatu perkara yang disebutkan di dalam subperenggan (i). . setakat yang mana-mana amaun sedemikian tidak diremitkan. kelulusan. pembaharuan atau perubahan sesuatu perakuan. (b) . "caj lapangan terbang" ertinya apa-apa caj yang kena dibayar kepada syarikat berlesen. atau pembatalan. pendaftaran atau pengecualian di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini.(A) 139 "amaun belum jelas" ertinya. tertakluk kepada Bahagian ini. (a) (b) (c) amaun apa-apa caj yang kena dibayar berkenaan dengan kapaludara itu yang tak berbayar pada masa itu. atau mana-mana kapaludara lain di mana orang yang mungkir itu adalah pemunya atau pengendali kapaludara itu pada masa penahanan itu bermula. sama ada atau tidak ianya dilakukan atau tidak oleh orang yang pada masa itu adalah pemunya atau pengendali kapaludara itu pada masa penahanan itu bermula.

dan memberikan kepada Ketua Pengarah. dia hendaklah(a) dengan serta-merta selepas itu membuat suatu catatan mengenainya di dalam Daftar Kapaludara mengikut cara yang ditetapkan dalam peraturan 143. dan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memberi notis penahanan kepada(i) (ii) mana-mana orang yang. mempunyai kepentingan bercagar dalam kapaludara itu. pada pendapat Ketua Pengarah. tarikh dan masa kapaludara itu ditahan oleh Ketua Pengarah. bahawa caj itu dilakukan berkaitan dengan kapaludara itu.. jika kapaludara itu ditahan di bawah perenggan (l)(a). dan . (1) Jika sesuatu catatan dibuat oleh Ketua Pengarah di bawah peraturan 143. sementara menunggu pemutusan pertikaian itu.Ketua Pengarah hendaklah mencatatkan ke dalam Daftar Kapaludara berhubungan dengan setiap kapaludara yang baginya peraturan 141 terpakai(a) (b) (c) perihal dan amaun caj yang kena dibayar kepada Ketua Pengarah dan daripada siapa caj yang kena dibayar itu.(A) 139 (2) Ketua Pengarah tidaklah boleh menahan. apa-apa penalti yang dibayar atau yang kena dibayar berkenaan dengan caj yang tidak dibayar. atau tarikh dan masa catatan itu dibuat.U. pengendali.1706 - P. atau meneruskan penahanan sesuatu kapaludara di bawah Peraturan-Perturan ini disebabkan oleh apa-apa kemungkiran yang dikatakan dalam pembayaran apa-apa caj yang kena dibayar kepada Ketua Pengarah di bawah Peraturan-Peraturan ini jika pemunya atau pengendali kapaludara itu atau mana-mana orang lain yang menuntut sesuatu kepentingan atas kapaludara itu(a) mempertikaikan bahawa caj itu kena dibayar atau. penyewa. LIEN KAPALUDARA 144. penerima pajak. atau mana-mana pemunya. (b) TANGGUNGJAWAB KETUA PENGARAH APABILA MENAHAN KAPALUDARA 142. pencarter atau ketua juruterbang kapaludara itu. suatu lien kapaludara hendaklah terletakhak pada Ketua Pengarah dan dia boleh menyimpan milikan kapaludara itu sehingga kesemua amaun tertunggak yang disebut dalam subperaturan (2) dibayar. cagaran yang mencukupi bagi pembayaran caj yang dikatakan kena dibayar. . (b) BUTIR-BUTIR YANG KENA DICATATKAN KE DALAM DAFTAR KAPALUDARA 143. Jika Ketua Pengarah menahan sesuatu kapaludara menurut peraturan 141. (2) Sesuatu lien kapaludara yang terletakhak kepada Ketua Pengarah hendaklah menjadi cagaran kepada(a) (b) caj yang tak berbayar.

(1) Jika sesuatu amaun tertunggak yang terjainin di bawah lien suatu kapaludara tidak dibayar pada akhir satu bulan selepas tarikh lien kapaludara itu didaftarkan. (1) Ketua Pengarah hendaklah. 145. yang diambil oleh mana-mana orang untuk membayar keseluruhan atau sebahagian daripada amaun tertunggak yang terjamin oleh lien kapaludara itu. jika suatu amaun tertunggak yang terjamin oleh sesuatu lien kapaludara tidak dibayar pada akhir enam bulan selepas tarikh di mana ia menjadi suatu amaun yang tertunggak atau pada tarikh• lien kapaludara itu didaftarkan. (c) . sebelum memohon kepada Mahkamah Tinggi izin untuk penjualan sesuatu kapaludara di bawah Bahagian ini. (2) Tiada izin boleh diberikan oleh Mahkamah Tinggi bagi jualan kapaludara itu kecuali dengan bukti bahawa(a) (b) (c) suatu jumlah kena dibayar kepada Ketua Pengarah bagi caj-caj di bawah Peraturan-Peraturan ini. yang mana lebih terkemudian. (2) Jika perakuan itu dibatalkan.U. Ketua Pengarab boleh. setelah mengambil kira semua hal keadaan. . Ketua Pengarah boleh pada bila-bila masa dengan izin Mahkamah Tinggi menjual kapaludara itu. mana-mana orang yang ternyata pada Ketua Pengarah adalah pengendali kapaludara itu. kemungkiran telah dilakukan dalam pembayaran tersebut. kapaludara itu tidaklah boleh didaftarkan semula sehingga lien kapaludara itu terhenti daripada berkuatkuasa..(A) 139 apa-apa amaun tertunggak selanjutnya berkenaan dengan kapaludara itu. termasuklah langkah-langkah. mengambil langkah-langkah yang dikehendaki di bawah peraturan ini bagi memastikan manamana orang yang berkepentingan mendapat notis mengenai permohonan yang dicadangkan itu dan bagi memberi peluang kepada mereka untuk menjadi sesuatu pihak kepada prosiding itu. Ketua Pengarah hendaklah menyiarkan di dalam satu atau lebih suratkhabar kebangsaan yang diedarkan di Malaysia suatu notis sebagaimana yang ditetapkan dalam superaturan (3) dan hendaklah juga. melainkan jika hal di mana adalah tidak praktik untuk berbuat demikian. dan Ketua Pengarab telah mematuhi subperaturan 147(1). NOTIS PERMOHONAN 147. PENJUALAN KAPALUDARA 146. jika ada. (1) Dalam hal sesuatu kapaludara Malaysia. (2) Sekurang-kurangnya dua puluh satu hari sebelum memohon kepada Mahkamah Tinggi.1707 - P. kepada setiap orang yang berikut: (a) (b) pemunya kapaludara itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam Daftar Kapaludara. menyerahkan suatu notis dalam cara yang ditetapkan. membatalkan perakuan pendaftaran kapaludara itu di dalam Daftar Kapaludara yang disenggarakan di bawah Peraturan-Peraturan ini. PEMBATALAN PENDAFTARAN KAPALUDARA MALAYSIA.

pada tarikh yang dinyatakan dalam notis itu. (d) (4) Sesuatu notis di bawah subperaturan (1) hendaklah disampaikan(a) (b) (c) dengan menghantarserah kepada orang yang kepadanya notis itu kena dihantarkan. (c) (d) (e) (3) . dengan cara menghantarserah ke alamat berdaftar atau alamat pejabat utama syarikat atau pertubuhan perbadanan itu." menyatakan jenis kapaludara itu. Sesuatu notis di bawah subperaturan (1) hendaklah(a) (b) (c) menyatakan tanda-tanda kenegaraan dan pendaftaran kapaludara itu. untuk memberitahu Ketua Pengarah dalam masa empat belas hari dan tarikh penyerahan notis itu jika dia berhasrat untuk menjadi pihak dalam prosiding permohonan itu. atau menghantarnya melalui pos dengan cara surat berdaftar bayar dahulu. mana-mana yang terkemudian. mana-mana orang lain yang ternyata pada Ketua Pengarah mempunyai kepentingan prioriti atas kapaludara itu. atau dalam masa dua puluh satu hari dari tarikh notis itu diserahkan. atau jika orang yang kepadanya notis itu hendak dihantar adalah suatu syarikat atau pertubuhan per badanan. (d) . menahan kapaludara itu di bawah peraturan 141 dan. dengan meninggalkannya di tempat perniagaan kediamannya yang biasa atau yang terakhir diketahui. akan memohon kepada Mahkamah Tinggi izin untuk menjual kapaludara itu.(A) 139 mana-mana orang yang ternyata pada Ketua Pengarah adalah pencarter atau penyewa kapaludara itu.1708 - P. Ketua Pengarah. melainkan jika pembayaran jumlah yang kena dibayar dibuat dalam tempoh enam puluh hari selepas tarikh penahanan itu bermula. dan mempelawa orang yang kepadanya notis itu diberikan.U. mana-mana orang yang telah didaftarkan sebagai pemegang gadai-janji kapaludara itu di dalam Daftar Kapaludara. atau dengan menghantar melalui pos dengan cara surat berdaftar bayar dahulu yang dialamatkan kepada orang itu di tempat perniagaan atau kediamannya yang biasa atau yang terakhir diketahui.. menyatakan bahawa atas sebab kemungkiran dalam pembayaran jumlah yang kena dibayar kepada Ketua Pengarah bagi apa-apa caj yang dikenakan di bawah Peraturan-Peraturan ini.

(b) . Hasil apa-apa jualan di bawah Bahagian ini hendaklah terpakai seperti berikut. Ketua Pengarah hendaklah menyebabkan suatu notis jualan disiarkan di dalam satu atau lebih suratkhabar kebangsaan yang diedarkan di Malaysia dan hendaklah memastikan bahawa kapaludara itu dijual pada harga terbaik yang semunasabahnya boleh diperolehi. sama ada harta itu harta pengendalinya atau tidak. sebutan kepada apa-apa kelengkapan dan stor tersebut. dipindahkan oleh Ketua Pengarah kepada pembeli. dalam pembayaran apa-apa caj berkenaan dengan mana-mana kapaludara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi kena dibayar di bawah Peraturan-Peraturan ini. dalam pembayaran perbelanjaan yang ditanggung oleh Ketua Pengarab dalam menahan.. dan apa-apa sebutan kepada kapaludara dalam peraturan 141 hingga 149 termasuklah. HASIL JUALAN 149. dan apaapa dokumen sedemikian boleh.(A) 139 148. NOTIS JUALAN . dalam pembayaran apa-apa caj lapangan terbang yang dilakukan berkenaan dengan kapaludara yang pengendali kapaludara itu kena bayar kepada mana-mana orang yang empunya atau mengurus padang terbang di mana kapaludara itu ditahan di bawah peraturan 141. termasuklah perbelanjaan berkaitan dengan permohonan kepada Mahkamah Tinggi dan mengadakan insurans yang dikehendaki dibawah peraturan 156. jika kapaludara itu dijual. menyimpan dan menjual kapaludara itu. (2)Sesuatu jualan mana-mana kapaludara menurut izin yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi hendaklah seterusnya tertakluk kepada apa-apa syarat yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi. jika ada. hendaklah dibayar kepada atau di kalangan orang atau orang-orang yang kepentingan mereka pada kapaludara itu telah terlucut atas sebab jualan tersebut. kecuali jika konteksnya menghendaki makna yang lain. dan mengikut susunan berikut(a) (b) dalam pembayaran apa-apa duti kastam yang kena dibayar oleh sebab kapaludara tersebut dibawa masuk ke Malaysia.U. (c) (d) dan lebihannya.1709 - P. dan apa-apa dokumen kapaludara itu yang dibawa di dalamnya. yang adalah merupakan kelengkapan dan stor yang dibawa di dalam kapaludara itu. KELENGKAPAN STOR DAN DOLUMEN KAPALUDARA 150. Kuasa penahanan dan penjualan yang diberikan di bawah Bahagian ini berkenaan dengan suatu kapaludara hendaklah diperluaskan kepada(a) kelengkapan kapaludara dan apa-apa stor yang digunakan berkaitan dengan pengendaliannya. (1) Jika izin diberikan oleh Mahkamah Tinggi. sebagaimana yang difikirkannya adil.

Jika(a) (b) (c) tidak ada apa-apa amaun tertunggak yang terjamin oleh lien kapaludara itu. kapaludara itu.1710 - P.. (b) (3) Dalam peraturan ini. . atau Ketua Pengarah mengarahkan secara bertulis supaya lien kapaludara itu terhenti berkuatkuasa. Tiada apa-apa pun di dalam Bahagian ini boleh menjejaskan apa-apa hak Ketua Pengarah untuk mendapatkan kembali apa-apa caj atau mana-mana bahagian daripadanya melalui tindakan sivil. berkenaan dengan mana-mana caj.U. PERBERHENTIAN LIEN KAPALUDARA 152. (b) atau (c). kapaludara itu dijual di bawah Bahagian ini. penalti atau hutang sedemikian. mempunyai kepentingan terjamin atas kapaludara itu. Ketua Pengarah hendaklah mengeluarkan suatu perakuan secara bertulis. PERAKUAN AMAUN YANG TIDAK DIBAYAR 153. manamana lien kapaludara berkenaan kapaludara itu. sama ada dikenakan sebelum atau selepas masa yang berkaitan dengan perakuan itu. atau apa-apa hutang di bawah Bahagian ini. tidak menjamin(a) mana-mana caj atau hutang sedemikian yang berkenaan dengan kapaludara itu yang kena dibayar dan tidak dibayar pada masa itu tetapi tidak dinyatakan dalam perakuan itu. dan Ketua Pengarab hendaklah membuat suatu catatan di dalam Daftar Kapaludara sebagaimana yang ditetapkan. pada pendapat Ketua Pengarah. (2) Jika suatu perakuan telah dikeluarkan di bawah subperaturan (1). pemunya. seseorang yang diberikuasa secara bertulis oleh seseorang yang disebut dalam perenggan (a). lien kapaludara itu hendaklab terhenti berkuatkuasa. kena dibayar dan tidak dibayar berkenaan dengan kapaludara itu dan. orang-orang berikut adalah orang yang ditetapkan: (a) (b) (c) (d) seseorang yang memegang perakuan pendaftaran kapaludara itu. seseorang yang. apa-apa caj atau penalti. menyatakan sama ada.(A) 139 MENDAPATKANKEMBALI CAJ-CAJ MELALUI TINDAKAN CIVIL 151. . (1) Apabila sesuatu permohonan dibuat secara bertulis berkenaan dengan sesuatu kapaludara oleh orang yang ditetapkan. atau apa-apa penalti berkaitan dengan mana-mana caj sedemikian. pada suatu tarikh dan masa yang dinyatakan. amaunnya dan tarikh bila ianya kena dibayar. atau ejen pemunya.

1711 - P. (2) Insurans itu hendaklah untuk faedah orang yang ditetapkan. orang-orang berikut adalah orang yang ditetapkan: (a) (b) (c) Ketua Pengarah. . menceraikan mana-mana bahagian atau kelengkapan daripada kapaludara itu tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah. KAPALUDARADIBAWAH LIEN 154.(A) 139 MENANGGAL dsb. pada pendapat Ketua Pengarah.U. mempunyai kepentingan terjamin atas kapaludara iti~ dan pemunya kapaludara itu. (1) Seseorang yang. Ketua Pengarah hendaklah menginsuranskan kapaludara itu dan terus menginsuranskannya terhadap kerugian atau apa-apa kerosakan kepada. (1) Jika sesuatu kapaludara hendak ditahan di bawah peraturan145. . apa-apa kerugian atau kerosakan kepada sesuatu kapaludara yang ditahan itu semasa ia berada dalam jagaan. atau apa-apa kerugian ekonomi yang ditanggung oleh seseorang akibat daripada sesuatu penahanan selain daripada apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan dengan sengaja atau kecuajan oleb Ketua Pengarah. (3) Jika sesuatu amaun premium insurans itu dibayar oleh Ketua Pengarah. (2) Subperaturaan (1) tidaklah terpakai bagi sesuatu tindakan yang dilakukan seperti yang dikehendaki oleh atau di bawah Peraturan-Peraturan ini. suatu amaun yang senilai menjadi hutang yang kena dibayar kepada Ketua Pengarah oleh orang yang kena membayar amaun yang terjamin oleh lien kapaludara itu berkenaan dengan kapaludara itu.. (c) INSURAN KAPALUDARA 156. Tiada tindakan boleh diambil terhadap Ketua Pengarah bagi atau berkenaan dengan(a) (b) apa-apa kerugian atau kerosakan kepada sesuatu kapaludara semasa kapaludara itu ditahan mengikut peraturan 141. mengetahui atau mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa suatu lien kapaludara ada berkuatkuasa berkenaan dengan sesuatu kapaludara. adalah melakukan suatu kesalahan. kapaludara itu semasa ia ditahan atau semasa ia berada dalam jagaan. seseorang yang. PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN 155. (4) Dalam peraturan ini. milikan atau kawalan Ketua Pengarah. milikan atau kawalan Ketua Pengarah.

yang pemohon itu telah perakukan sebagai salinan yang benar. (6) Jika sesuatu gadai-janji itu dalam suatu bahasa selain daripada bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris. Ketua Pengarah hendaklah mencatat gadai-janji atau notis keutamaan itu. (4) Sesuatu permohonan bagi memasukkan suatu notis keutamaan di dalam Daftar Kapaludara hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah oleh atau bagi pihak bakal pemegang gadal-janji dalam borang yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. ia adalah suatu terjemahan yang sahih.1712 - P. Bahagian ini.. . . melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain- 'gadaijanji kapaludara" termasuklah suatu gadai-janji atau cagaran yang meliputi apa-apa stor atau alat ganti bagi kapaludara itu tetapi tidaklah termasuk suatu gadaijanji yang diwujudkan sebagai caj terapung. (7) Apabila sesuatu permohonan untuk memasukkan suatu gadaijanji atau notis keutamaan di dalam Daftar Kapaludara telah sempurna dibuat. (3) Sesuatu notis menyatakan cadangan untuk membuat suatu permohonan untuk memasukkan suatu gadai-janji yang dicadangkan mengenai sesuatu kapaludara di dalam Daftar Kapaludara (kemudian daripada ini disebut sebagai "suatu notis keutamaan") bolehlah dimasukkan di dalam Daftar Kapaludara. permohonan yang berasingan hendaklah dibuat berkenaan dengan setiap kapaludara itu atau setiap gadai-janji itu. mengikut mana-mana yang berkenaan.(A) 139 BAHAGIAN XIV GADAI-JANJI KAPALUDARA TAFSIRAN Daftar Kapaludara dengan memasukkan borang permohonan itu ke Dalam 157. di dalam dalamnya dan dengan mencatatkan di atasnya tarikh dan masa catatan itu dibuat. sepanjang pengetahuan dan kepercayaannya.U. (5) Jika dua atau lebib kapaludara menjadi subjek satu gadaljanji atau jika kapaludara yang sama menjadi subjek dua atau lebih gadai-janji. permohonan untuk memasukkan gadai-janji itu di dalam Daftar Kapaludara hendaklah disertakan dengan suatu salinan gadai-janji itu dan juga suatu terjemahannya yang diperakukan oleh pemohon bahawa. DAFTAR DAN PENDAFTARAN GADAIJANJI KAPALUDARA 158 (1) Mana-mana gadai-janji bagi sesuatu kapaludara Malaysia bolehlah dimasukkan di dalam Daftar Kapaludara. (2) Sesuatu permohonan untuk memasukkan sesuatu gadal-janji di dalam Daftar Kapaludara hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah oleh atau bagi pihak pemegang gadai-janji dalam borang yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah dan hendaklah disertakan dengan suatu salinan gadai-janji itu. mengikut mana-mana yang berkenaan.

Ketua Pengarah hendaklah memasukkan borang tersebut di dalam Daftar Kapaludara dan menandakan catatan yang relevan di dalam Daftar Kapaludara sebagai "Dilepaskan" dan hendaklah memberitahu pemegang gadaijanji. Setelah diserahkan perintah itu. PEMBETULAN KEPADA DAFTAR KAPALUDARA 161. (9) Ketua Pengarah hendaklah memberitahu pemohon mengenai tarikh dan masa catatan gadai-janji atau notis keutamaan. Ketua Pengarah hendaklah membuat pindaan yang perlu kepada Daftar Kapaludara. (2) Apabila menerima suatu pemberitahuan di bawah subperaturan (1) yang dibuat oleh atau bagi pihak pemegang gadai-janji atau penggadai-janji dan apabila dibayar caj yang bersesuaian. di dalam Daftar Kapaludara dan nombor daftar catatan itu. Pengeluaran sesuatu kapaludara daripada Daftar Kapaludara tidaklah menyentuh hak mana-mana pemegang gadai-janji di bawah mana-mana gadai-janji berdaftar.(A) 139 (8) Permohonan yang sempurna dibuat hendaklah dimasukkan di dalam Daftar Kapaludara mengikut susunan ianya diterima oleh Ketua Pengarah.(1) Apa-apa pertukaran terhadap orang yang terdapat di dalam Daftar Kapaludara sebagai pemegang gadai-janji atau penggadai janji atau pada nama atau alamat orang itu atau dalam perihalan harta yang digadai-janji itu hendaklah diberitahu kepada Ketua Pengarah oleh atau bagi pihak pemegang gadai-janji atau penggadaijanji. -PEMAKAIAN AKTA BIL JUALAN 1950 DAN PERUNTUKKAN PENDAFTARAN AKTA SYARIKAT 1965. atau apa-apa dokumen lain yang menunjukkan. Mahkamah Tinggi bolehlah memerintahkan apa-apa pindaan dibuat kepada Daftar Kapaludara sebagaimana yang ternyata kepada Mahkamah adalah perlu atau suai-manfaat membetulkan mana-mana kesilapan di dalamnya. dan hendaklah menghantar suatu salinan pemberitahuan itu kepada pemberi gadai-janji dan pemunya. Ketua Pengarah hendaklah memasukkan pemberitahuan itu di dalam Daftar Kapaludara dan hendaklah memberitahu kepada pemegang gadaijanji dan penggadai-janji dan pemunya bahawa dia telah berbuat demikian. Apabila menerima suatu pemberitahuan pelepasan sesuatu gadai-janji. mengikut manamana yang berkenaan. PINDAAN KEPADA CATATAN DI DALAM DAFTAR 159. penggadai-janji dan pemunya bahawa dia telah berbuat demikian. yang telah disempurnakan dan ditandatangani oleh atau bagi pihak pemegang gadai-janji dan suatu salinan dokumen perlepasan atau resit bagi wang gadaian itu. PELEPASAN GADAI JANJI 160. dalam borang yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah. .U.1713 - P. dalam borang yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah.. . dengan memuaskan hati Ketua Pengarah bahawa gadai-janji itu telah dilepaskan. PENGELUARAN KAPALUDARA DARIPADA DAFTAR KAPALUDARA 162. AKTA 268 163 (1) Peruntukan-peruntukan Akta Bil Jualan 1950 setakat yang ianya berhubungan dengan bil jualan dan dokumen lain yang diberikan sebagai cagaran untuk pembayaran wang hendaklah tidak terpakai bagi mana-mana gadai-janji bagi sesuatu kapaludara yang didaftarkan di dalam Daftar Kapaludara.

00. berhubungan dengan kapaludara. Dalam Bahagian ini. caj mendarat maksimum bagi kapaludara itu hendaklah berasaskan berat berlepas yang dihadkan itu. AKTA 125.(A) 139 (2) Seksyen 108 Akta Syarikat 1965 hendaklah terus berkuatkuasa ke atas sesuatu gadai-janji sesuatu kapaludara atau mana-mana syer dalam sesuatu kapaludara yang diwujudkan oleh sesuatu syarikat yang diperbadankan menurut Akta itu. . CAJ MENDARAT 165. Berat kapaludara bagi maksud ruang pertama Susunan 1 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas ialah berat berlepas maksimum yang dibenarkan sebagaimana dinyatakan dalam perakuan keselamatan terbang. masing-masingnya. memarkir atau diparkir di tempat lapang sesuatu lapangan terbang. BAHAGIAN XV CAJ MENDARAT. Kecuali sebagaimana diperuntukkan kemudian daripada ini. dengan syarat bahawa apabila sesuatu had dikenakan kepada berat berlepas maksimum bagi sesuatu kapaludara yang terbang dan sesuatu lapangan terbang. . DI LUAR MASA PENGENDALIAN LAPANGAN TERBANG.U. hendaklah kena dibayar(a) (b) berkenaan dengan apa-apa pendaratan. "penempatan" dan "ditempatkan" ertinya. sehingga suatu masa bila had itu tidak dikenakan lagi. di luar masa pengendalian yang diberitahu. PERKHIDMATAN PENUMPANG DAN KEMUDAHAN PENERBANGAN UDARA TAFSIRAN.1714 - P. 167. sama ada diurus dan dikendalikan oleh Ketua Pengarah atau sesuatu syarikat berlesen. (1) Suatu caj tambahan senilai dengan setengah daripada caj mendarat yang kena dibayar mengikut Susunan 1 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas tetapi tertakluk kepada caj minimum sebanyak RM150. masing-masingnya berhubungan dengan kapaludara. menempatkan dan ditempatkan di hangar yang dipunyai oleh Kerajaan. BERAT KAPALUDARA 166. kecuali dalam masa kecemasan. 164. MEMARKIR DAN PENEMPATAN. dan berkenaan dengan apa-apa perlepasan di luar masa pengendalian yang diberitahu kecuali sesuatu perlepasan dalam masa satu jam selepas mendarat di luar masa pengendalian yang diberitahu itu. "pergerakan" ertinya pendaratan atau berlepas oleh sesuatu kapaludara. melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain"memarkir" dan "diparkir" ertinya.. suatu caj mendarat yang ditetapkan dalam Susunan 1 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas hendaklah kena dibayar berkenaan dengan setiap pendaratan kapaludara di sesuatu lapangan terbang.

dengan syarat bahawa kebenaran itu hendaklah didapatkan sebelum penerbangan itu dilakukan. diluluskan bagi maksud peraturan ini oleh Ketua Pengarah jika penerbangan sebelum sahaja pendaratan itu atau berikutan dengan perlepasan itu. PENGECUALIAN 169. tidak kurang daripada dua jam sebelum masa tutup yang diberitahu. suatu caj senilai dengan dua puluh lima peratus daripada caj mendarat yang kena dibayar mengikut Susunan 1 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas.00. mengikut mana-mana yang berkenaan. (4) Sekiranya sesuatu lapangan terbang telah diminta bersedia untuk digunakan sebagai lapangan terbang ganti di luar masa pengendalian biasanya.U. hendaklah kena dibayar oleh pengendali yang berkenaan bagi tiap-tiap tiga jam atau sebahagian daripadanya semasa lapangan terbang itu disediakan bagi maksud ini tetapi berkenaan dengannya tiada apa-apa caj mendarat kena dibayar. (c) . (2) Bagi maksud peraturan ini. dalam hal sesuatu padang terbang yang diuruskan dan dikendalikan oleh Ketua Pengarah. caj tambahan yang diperuntukkan dalam subperaturan (1) hendaklah kena dibayar melainkan jika notis membatalkan pergerakan itu diterima oleh Ketua Pengarah atau syarikat berlesen. termasuk kapaludara tentera. PENERBANGAN LATIHAN 168. (1) Suatu kadar khas sebanyak dua puluh lima peratus daripada caj mendarat boleh dibenarkan oleh Ketua Pengarah dalam hal sesuatu penerbangan yang dibuat di mana-mana padang terbang yang diuruskan oleh Ketua Pengarah bagi maksud latihan atau ujian personel penerbangan sahaja.(A) 139 (2) Tiada apa-apa pergerakan boleh berlaku di luar masa pengendalian yang diberitahu kecuali dalam sesuatu kecemasan atau menurut perkiraan yang terlebih dahulu dibuat dengan Ketua Pengarah atau syarikat berlesen. "mendarat" ertinya suatu perlepasan dan pendaratan berturutan yang diselesaikan oleb sesuatu kapaludara sehingga saat ianya berhenti tetapi tidaklah termasuk cecah dan terbang. tetapi tertakiuk kepada caj minimum sebanyak RM150. bukan untuk sewa atau upah atau bagi apa-apa maksud lain daripada penerbangan kelab.1715 - P. (3) Sekiranya sesuatu pergerakan yang dicadangkan di luar masa pengendalian yang diberitahu dibatalkan. (1) Kelas-kelas kapaludara yang berikut adalah dikecualikan. mana-mana kapaludara rasmi kepunyaan Ketua Negara.. daripada membayar caj mendarat(a) (b) mana-mana kapaludara rasmi Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana negeri di Malaysia. mengikut mana-mana yang berkenaan. Menteri dan pembesar lain yang melawat Malaysia sebagai tetamu Negara atas dasar persalingan. mengikut mana-mana yang berkenaan. . mana-mana kapaludara yang dinyatakan yang dikendalikan oleh mana-mana kelab penerbangan yang telah.

kanak-kanak di bawah umur dua tahun. mengenai penerbangan yang dimaksudkan itu dan Ketua Pengarah atau syarikat berlesen berpuas hati tentang kesahihan dan perlunya penerbangan itu. Suatu caj perkhidmatan penumpang hendaklah kena dibayar berkenaan dengan mana-mana orang yang menaiki kapaludara yang membawa penumpang untuk sewa atau upah pada kadar yang dinyatakan dalam Susunan 2 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas kecuali dalam hal(a) seseorang penumpang dalam transit terus. (b) (c) (d) . atau mana-mana kapaludara lain atau kelas kapaludara yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Ketua Negara. atau dalam hal sesuatu padang terbang yang diuruskan dan dikendalikan oleh syarikat berlesen.1716 - P. krew yang mengendalikan kapaludara itu.U. (d) (e) . dan sebelum penerbangan itu. disebalikan oleh keadaan cuaca atau kapaludara itu tidak boleh digunakan. Ketua Pengarah itu. Menteri dan pembesar-pembesar lain yang melawat Malaysia dari semasa ke semasa sebagai tetamu negara. mana-mana kapaludara yang dikehendaki kembali ke lapangan terbang berlepas atau lapangan terbang ganti disebabkan oleb hal keadaan di luar kawalan pengendali seperti kerosakan alat kelengkapan kapaludara itu atau penutupan lapangan terbang yang ditujui selepas kapaludara itu berlepas. iaitu. meneruskan perjalanan dalam penerbangan yang sama atau yang tidak dibenarkan meninggalkan kawasan lapangan terbang yang dibenarkan bagi kegunaan penumpang transit.(A) 139 mana-mana kapaludara yang digunakan bagi misi atau usaha cari dan selamatkan. syarikat berlesen itu. atau yang telah terlewat dengan tidak sengaja atau dipindahkan ke perkhidmatan yang boleh didapati berikutnya ke tempat turunnya yang berikut. CAJ PERKHIDMATAN PENUMPANG 170. pengendali memberitahu Ketua Pengarah(i) (ii) kapaludara itu telah (b) dalam hal sesuatu padang terbang yang diuruskan dan dikendalikan oleh Ketua Pengarah.. (f) (2) Tiada apa-apa caj mendarat boleh dikenakan bagi pendaratan berikutan dengan suatu penerbangan ujian dengan syarat bahawa(a) penerbangan itu berakhir di lapangan terbang berlepas dan dilakukan semata-mata bagi maksud menguji kapaludara itu atau alat-alatnya.

(1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini. pengendali dan orang yang mengetuai kapaludara yang memarkir atau menempatkan kapaludara di sesuate lapangan terbang hendaklah disifatkan telah menerima syarat ini. mengecualikan kelas-kelas kapaludara yang di senaraikan dalam perenggan 169(1)(c) daripada pembayaran caj memarkir.U. boleh atas sebab keselamatan atau apa-apa sebab lain. (3) Tiada apa-apa caj boleh dikenakan bagi tempoh tiga jam pertama memarkir. CAJ PENEMPATAN DAN MEMAKIR 171. (5) Ketua Pengarah atau syarikat berlesen. (e) . mengikut mana-mana yang berkenaan. ruang yang digunakan hendaklah hasil darab rentang bebaling tak berlipat dengan panjang maksimum fiuslaj dan segala alat tambahan padanya. dan dalam hal yang demikian caj penempatan hendaklah dikenakan daripada masa perintah itu dilaksanakan. (1) Kelas-kelas kapaludara yang disenaraikan dalam perenggan 169(l)(a) dan (1)(d) hendaklah dikecualikan daripada caj memarkir. SYARAT-SYARAT MEMAKIR DAN PENEMPATAN 173. menurut budibicaranya. boleh mengkehendaki sesuatu kapaludara dialihkan daripada satu tempat memarkir yang diperuntukkan ke tempat memakir yang lain selepas tempoh berada di tempat memarkir itu selama satu jam setengah berlalu.1717 - P. Kelas-kelas kapaludara yang disebutkan dalam perenggan 169(1)(b) hendaklah dikecualikan bagi singgahan sehingga tempoh empat puluh lapan jam. dalam Susunan 4A atau 4B Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas. memerintahkan suatu kapaludara yang diparkirkan di tempat lapang dialihkan ke hangar yang sesuai. (2) Ketua Pengarah boleh. Masa pemarkiran adalah daripada masa pendaratan hingga masa berlepas. Suatu caj kemudahan penerbangan udara hendaklah kena dibayar berkenaan dengan setiap penerbangan melalui ruang udara di dalam lingkungan sempadan Wilayah Makiumat Penerbangan di . caj penempatan dan memarkir hendaklah kena dibayar pada kadar yang dinyatakan dalam Susunan 3 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas bagi setiap tempoh dua belas jam atau sebahagian daripadanya.. CAJ KEMUDAHAN PENERBANGAN UDARA 174. (2) Ruang yang digunakan bagi maksud Susunan 3 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas hendaklah hasil darab rentang kapaludara itu dengan panjang maksimumnya. Sesuatu kapaludara hendaklah diterima bagi memarkir dan penempatan di suatu padang terbang mengikut syarat yang dinyatakan. Dalam hal helikopter. mengikut mana-mana yang berkenaan. PENGECUALIAN 172. (4) Ketua Pengarah atau syarikat berlesen. atas permohonan. Pemunya.(A) 139 mana-mana lapangan terbang dan berkenaan dengan mana-mana orang atau orang yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah dan semasa ke semasa.

boleh enggan membenarkan kapaludara berlepas dan lapangan terbang sehingga semua caj yang kena dibayar di bawah Bahagian ini telah dibayar. semua caj kemudahan penerbangan udara bagi suatu penerbangan yang tidak mendarat di lapangan terbang di Malaysia hendaklah menjadi hutang yang kena dibayar kepada Kerajaan atau syarikat berlesen. Ketua Pengarah atau syarikat berlesen. pengendali atau orang yang mengetuai kapaludara itu. 176. atau penerbangan yang sentiasa di dalam zon kawalan padang terbang atau dalam lingkungan jejari lima batu daripada lapangan terbang atau di dalam kawasan latihan bersebelahan yang ditetapkan. mengikut mana-mana yang berkenaan(a) semua caj yang dikenakan di bawah atau menurut Bahagian ini hendaklah dibayar sebelum kapaludara itu berlepas dan lapangan terbang mendarat. 175. semua caj yang dilevi di bawah Bahagian ini yang tidak dibayar terlebih dahulu hendaklah kena dibayar dalam masa tiga puluh hari dan tarikh ia diminta dibayar yang kemudian daripada itu bunga hendaklah terakru mengikut kadar satu peratus setiap sebulan atau sebahagian daripadanya. atau daripada arah sebaliknya..U. .(A) 139 antara Kuala Lumpur dengan Kota Kinabalu mengikut kadar yang dinyatakan dalam Susunan 5 Bahagian A kepada Jadual Kedua Belas kecuali dalam hal(a) (b) (c) kapaludara yang dinyatakan dalam subperaturan 169(1). oleh pemunya. Suatu potongan sebanyak lima puluh peratus caj kemudahan penerbangan udara hendaklah terpakai bagi penerbangan daripada suatu lapangan terbang ke suatu tempat pendaratan yang tidak dijaga. PERKIRAAN BAGI MEMBAYAR CAJ 177. mengikut mana-mana yang berkenaan. Tiada apa-apa pengurangan bagi skala caj boleh dibenarkan jika mana-mana lapangan terbang tidak dapat digunakan atau apa-apa perkhidmatan penerbangan udara atau kemudahan lain tidak ada. POTONGAN CAJ KEMUDAHAN PENERBANGAN UDARA. mengikut mana-mana yang berkenaan..Melainkan jika perkiraan telah dibuat terlebih dahulu dengan Ketua Pengarah atau syarikat berlesen. KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG TIDAK ADA. (b) (c) (d) (e) . semua caj kemudahan penerbangan udara bagi suatu penerbangan yang hendak dilakukan hendaklah dibayar terlebih dahulu sebelum penerbangan itu. penerbangan di antara dua tempat pendaratan yang tidak dijaga.1718 - P.

.

- 1719 BAHAGIAN XVI
AM

P.U.(A) 139

PERAKUAN PENIAGA KAPALUDARA

178. Ketua Pengarah boleh memberi kepada mana-mana orang suatu perakuan peniaga kapaludara jika dia berpuas hati bahawa orang itu adalah seorang yang menjalankan perniagaan membeli dan menjual kapaludara di Malaysia.
SEKATAN BERKENAAN DENGAN PENGANGKUTAN UNTUK BALASAN BERNILAI DALAM KAPALUDARA YANG DIDAFTARKAN DI LUAR MALAYSIA

179. (1) Sesuatu kapaludara yang didaftarkan di sesuatu Negara Pejanji selain daripada Malaysia atau di sesuatu Negara asing tidaklah boleh mengambil atau menurunkan penumpang atau kargo di Malaysia, jika balasan bernilai diberikan atau dijanjikan berkenaan dengan pengangkutan penumpang atau kargo itu, kecuali dengan kebenaran Menteri yang diberikan di bawah peraturan ini kepada pengendali atau pencarter kapaludara itu, atau kepada kerajaan Negara di mana kapaludara itu didaftarkan, dan mengikut apa-apa syarat yang kebenaran itu adalah tertakiuk. (2) Tanpa menyentuh subperaturan (1) atau peraturan 87, apa-apa perlanggaran oleh seseorang yang telah diberikan kebenaran di bawah peraturan ini terhadap mana-mana syarat yang kebenaran itu adalah tertakluk hendaklah menjadi suatu perlanggaran terhadap peraturan ini.
KUASA UNTUK MENGHALANG KAPALUDARA TERBANG

180. (1) Jika ternyata kepada Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa bahawa sesuatu kapaludara adalah dimaksudkan untuk atau berkemungkinan akan diterbangkan(a) dalam apa-apa hal keadaan di mana peraturan 3, 6, 22, 24, 34, 35, 45, 56, 62 atau 63 akan dilanggari berhubungan dengan penerbangan itu; dalam apa-apa hal keadaan di mana penerbangan itu akan berlanggaran dengan mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini atau mana-mana perintah petunjuk kehendak atau arahan yang diberitahu atau dibuat di bawahnya dan menjadi sebab bahaya kepada mana-mana orang atau harta sama ada di dalam kapaludara itu atau tidak, atau ketika dalam keadaan tidak layak untuk penerbangan itu, sama ada penerbangan itu akan sebaliknya berlanggaran dengan mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini atau manamana perintah, petunjuk, kehendak atau arahan yang diberitahu atau dibuat di bawahnya,

(b)

(c)

Ketua Pengarah atau orang diberikuasa itu boleh mengarahkan pemunya, pengendali atau laksamana kapaludara itu supaya dia tidak membenarkan kapaludara itu membuat penerbangan yang berkenaan atau mana-mana penerbangan lain daripada perihalan sedemikian sebagaimana yang dinyatakan dalam arahan itu, sehingga arahan itu dibatalkan oleh Ketua Pengarah atau orang diberikuasa itu, dan Ketua Pengarah itu atau orang diberikuasa itu boleh mengambil apa-apa langkah yang perlu untuk menahan kapaludara itu.

.

- 1720 -

P.U.(A) 139

(2) Bagi maksud subperaturan (1), Ketua Pengarah atau mana-mana orang yang diberikuasa boleh memasuki dan memeriksa mana-mana kapaludara.
SEKATAN BERKENAAN DENGAN FOTOGRAFI UDARA ATAU TINJAUAN UDARA

181. Sesuatu kapaludara tidaklah boleh terbang melintasi Malaysia bagi maksud fotografi udara atau tinjauan udara kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah yang diberikan di bawah peraturan ini kepada pengendali atau pencarter kapaludara itu dan mengikut apa=apa syarat yang kebenaran itu adalah tertakluk.
HAK AKSES KEPADA PADANG TERBANG DAN TEMPAT-TEMPAT LAIN

182. Ketua Pengarah atau seseorang yang diberikuasa hendaklah mempunyai hak akses pada bila-bila masa yang munasabah(a) (b) ke mana-mana padang terbang, bagi maksud memeriksa padang terbang itu; ke mana-mana padang terbang bagi maksud memeriksa mana-mana kapaludara di padang terbang itu atau mana-mana dokumen yang dia mempunyai kuasa untuk meminta di bawah Peraturan-Peraturan ini, atau bagi maksud menahan mana-mana kapaludara di bawah Peraturan-Peraturan ini; dan ke mana-mana tempat di mana sesuatu kapaludara telah mendarat, bagi maksud memeriksa kapaludara itu atau mana-mana dokumen yang dia mempunyai kuasa untuk meminta di bawah PeraturanPeraturan ini dan bagi maksud menahan kapaludara itu di bawah Peraturan-Peraturan ini.

(c)

MENGHALANG ORANG

183. Seseorang tidaklah boleb dengan sengaja menghalang atau menyekat manamana orang yang bertindak dalam menjalankan kuasanya atau melaksanakan tugasnya di bawah Peraturan-Peraturan ini.
PERNYATAAN PALSU DAN PEMALSUAN

184. Jika, dalam mengemukakan apa-apa maklumat bagi maksud PeraturanPeraturan ini, mana-mana orang yang membuat apa-apa pernyataan yang dia mengetahui adalah palsu dalam sesuatu butir material, atau dengan melulu membuat apa-apa pernyataan yang palsu dalam sesuatu butir material, dia adalah melakukan suatu kesalahan.
PENGUATKUASAAN ARAHAN dsb

185. Mana-mana orang yang gagal mematuhi mana-mana arahan arahan yang diberikan kepadanya oleh Ketua Pengarah atau oleh seseorang yang diberikuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini atau mana-mana perintah, petunjuk, kehendak atau arahan yang diperbuat atau diberitahu di bawahnya hendaklah disifatkan bagi maksud Peraturan-Peraturan ini sebagai telah melanggari Peraturan-Peraturan ini.
FEE DAN CAJ

186. (1) Tertakluk kepada subperaturan (4) dan (5), maka hendaklah dibayar kepada Ketua Pengarab atau syarikat berlesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, fee dan caj yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Belas dan juga apa-apa fee dan caj lain sebagaimana ditetapkan.

.

- 1721 -

P.U.(A) 139

(2) Jika sesuatu fee atau caj kena dibayar bagi atau berkenaan dengan apaapa perkara yang melibatkan Menteri, Ketua Pengarah atau orang yang diberikuasa di bawah Peraturan-Peraturan ini melakukan sesuatu perbuatan atau benda, maka Menteri, Ketua Pengarah atau orang yang diberikuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, adalah terhalang daripada melakukan perbuatan atau benda itu sehingga fee atau caj itu telah dibayar. (3) Jika apa-apa fee atau caj telah dibayar berkaitan dengan apa-apa permohonan di bawah Peraturan-Peraturan ini oleh mana-mana orang mengikut subperaturan (1), dan permohonan itu kemudiannya ditarik-balik oleh pemohon atau ditolak, apa-apa fee atau caj yang telah dibayar hendaklah tidak dibayar balik. (4) Ketua Pengarah boleh, sebagaimana yang difikirkannya patut, melevi apa-apa fee atau caj tidak melebihi lima puluh ringgit berhubungan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengannya tiada fee atau caj telah ditetapkan menurut Peraturan-Peraturan ini. (5) Walan apa pun yang terkandung dalam peruntukan-peruntukan lain dalam Peraturan-Peraturan ini, syarikat berlesen boleh, berhubungan dengan apaapa fee dan caj yang ditetapkan di sini, memberi apa-apa diskaun pada kadar yang difikirkannya patut atau mengenakan apa-apa faedah ke atas apa-apa jumlah yang tertunggak.
MENJALANKAN KUASA dsb, MENTERI DI LUAR MALAYSIA

187. Berhubungan dengan penjalanan mana-mana kuasa atau perlaksanaan mana-mana tugas Menteri di bawah Peraturan-Peraturan ini yang diperlukan di luar Malaysia di mana-mana Negara di mana tiada wakil Menteri yang layak untuk menjalankan kuasa itu atau melaksanakan tugas itu, Menteri boleh memberi kuasa secara bertulis kepada mana-mana orang yang ternyata kepadanya sebagai berkelayakan untuk berbuat demikian atau kepada orang yang memegang pada masa itu apa-apa jawatan, untuk menjalankan kuasa itu atau melaksanakan tugas itu.
PENALTI

188. (1) Seseorang adalah melakukan suatu kesalahan terhadap. PeraturanPeraturan ini apabila, (a) (b) dia melakukan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan peruntukan di dalamnya; dia tidak mematuhi apa-apa arahan atau kehendak yang sewajarnya diberikan kepada atau dibuat padanya di bawah mana-mana peruntukan di dalamnya; atau dia tidak menurut atau melaksanakan apa-apa tugas yang secara lansung atau secara tersirat diletakkan atas dirinya.

(c)

(2) Jika mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini dilanggari berbubungan dengan sesuatu kapaludara, pemunya, pengendali atau laksamana kapaludara itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, bukanlah orang yang melanggari peruntukan itu, hendaklah, tanpa menyentuh tanggungan mana-mana orang lain di bawah Peraturan-Peraturan ini terhadap pelanggaran itu, disifatkan bagi maksud

apabila disabitkan. boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. (4) Jika seseorang dituduh melanggari mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini hanya atas sebab dia telah menjadi seorang anggota krew penerbangan sesuatu kapaludara dalam penerbangan bagi maksud pengangkutan awam atau kerja keudaraan. yang bukan merupakan sesuatu peruntukan yang disebutkan dalam subperenggan (6) atau (7). tindakan atau peninggalan itu hendaklah disifatkan sebagai bukan pelanggaran oleh orang itu terhadap peruntukan itu. (b) . (5) Jika mana-mana orang melanggar mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. penerbangan itu hendaklah disifatkan. peruntukan Peraturan-Peraturan ini(a) setakat mana ianya terpakai. tanpa menyentuh liabiliti tanggungan mana-mana orang lain di bawah Peraturan-Peraturan ini. jika dia membuktikan bahawa dia tidak tahu atau mempunyai sebab untuk mengetahui bahawa penerbangan itu adalah untuk maksud itu. Melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain. kepada kapaludara Malaysia. dia adalah melakukan suatu kesalahan dan. (7) Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam Bahagian B Jadual Keenam Belas adalah melakukan suatu kesalahan dan. setakat mana ianya terpakai seperti yang tersebut di atas kepada kapaludara-kapaludara lain hendaklah terpakai bagi kapaludara sedemikian apabila ia berada dalam Malaysia. sama ada secara rujukan nyata atau selainnya. boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit. apabila disabitkan. sebagai bukan bagi maksud itu. hendaklah terpakai kepada kapaludara itu di mana-mana jua pun ia berada.(A) 139 peruntukan peraturan ini.U. telah melanggari peruntukan itu melainkan dia membuktikan bahawa perlanggaran itu berlaku tanpa kebenaran atau pembiarannya dan bahawa dia telah melaksanakan segala usaha wajar bagi menghalang perlanggaran itu. .. KUATKUASA LUAR WILAYAH PERATURAN-PERATURAN INI 189. apabila disabitkan. boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. (3) Jika dibuktikan bahawa sesuatu tindakan atau peninggalan oleh manamana orang yang sebaliknya akan merupakan suatu perlanggaran oleh orang itu terhadap sesuatu peruntukan Peraturan-Peraturan ini adalah daripada apa-apa sebab yang tidak dapat dielakkan walaupun dengan melaksanakan penjagaan yang munasabah oleh orang itu.1722 - P. (6) Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam Bahagian A Jadual Keenam Belas adalah melakukan suatu kesalahan dan. setakat yang ia berhubung dengan tuduhan terhadap orang itu.

mana-mana kapaludara Malaysia. tiada apa pun dalam Peraturan-Peraturan ini boleh terpakai bagi atau berhubungan dengan mana-mana kapaludara tentera. perlakuan apa jua yang berhubungan dengan mana-mana kapaludara Malaysia oleh orang lain hendaklah terpakai bagi mereka di mana-mana jua mereka berada. darat dan udara dan anggota mana-mana angkatan pelawat dan apa~apa harta benda yang dipegangkan atau digunakan bagi maksud angkatan sedemikian hendaklah dikecualikan daripada Peraturan-Peraturan ini setakat yang terpakai seolah-olah angkatan itu adalah sebahagian daripada angkatan tentera dan pada masa ituberkhidmat di situ. hendaklah terpakai bagi atau berhubungan dengan kapaludara kepunyaan atau yang digunakhidmat semata-mata dalam perkhidmatan Kerajaan. (d) PEMAKAIAN PERATURAN-PERATURAN INI BAGI KAPALUDARA KERAJAAN ANGKATAN TENTERA DAN PELAWAT dsb. sebagai pemilik kepentingan Kerajaan dalam kapaludara itu: Dengan syarat bahawa tiada apa pun dalam peraturan ini boleh menyebabkan mana-mana jabatan atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi pihak Kerajaan mengenai pengurusan kapaludara itu. 190. atau oleh mana-mana krew.. sama ada secara rujukan nyata atau selainnya. yang bukannya kapaludara tentera. perlakuan oleh orang di dalam.1723 - P. jabatan atau pihak berkuasa lain yang pada masa itu bertanggungjawab bagi pihak Kerajaan terhadap pengurusan kapaludara itu. hendaklah terpakai bagi orang atau krew sedemikian di mana-mana jua mereka berada. dan setakat mana ianya dilarang. pihak berkuasa angkatan tentera laut.U. menghendaki atau mengawalselia. . subperaturan 89(1) dan peraturan 102. (2) Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya. (3) Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya oleh subperaturan (4). sebagaimana ia terpakai bagi atau berhubungan dengan kapaludara lain yang didaftarkan di Malaysia atau yang boleh didaftarkan sedemikian dan bagi maksud pemakaian sedemikian. dalam hal sesuatu kapaludara kepunyaan Kerajaan. menghendaki atau mengawalselia.(A) 139 setakat mana ianya dilarang. (1) Peruntukan Peraturan-Peraturan ini melainkan jika dinyatakan selainnya. seperti yang tersebut di atas. (c) . hendaklah disifatkan sebagai pengendali kapaludara itu dan.

melainkan peraturan 67 dan 91. Tertakluk kepada peraturan 99 dan 101. secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. 73. KECUALIAN 192. Peraturan-Peraturan ini. )mana-mana layang-layang yang beratnya lebih daripada dua kilogram. 194. peraturan 70. .U. hendaklah tidak terpakai bagi(a) mana-mana belon yang pada mana-mana peringkat penerbangannya adalah berukuran tidak lebih daripada dua meter pada mana-mana sudut dimensi selurusnya termasuklah mana-mana bakul atau kelengkapan lain yang dipasangkan pada belon itu. LAPORAN MANDATORI 195. PENGECUALIAN DARIPADA PERATURAN-PERATURAN INI. sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut. (b (c) MELULUSKAN SESEORANG UNTUK MENGEMUKAKAN LAPORAN. atau mana-mana kapaludara lain yang beratnya tidak lebih daripada tujuh kilogram tanpa bahan apinya.(A) 139 (4) Jika sesuatu kapaludara tentera diterbangkan oleh seorang juruterbang awam dan tidak diperintah oleh seseorang yang bertindak dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota mana-mana angkatan tentera atau sebagai anggota angkatan pelawat. (3) Kerajaan atau mana-mana jabatan Kerajaan. tiada apa jua dalam Peraturan-Peraturan ini terpakai bagi atau berhubungan dengan mana-mana kapaludara tentera.\ 191.. 89 dan 90 hendaklah terpakai bagi penerbangan itu. meluluskan seseorang sebagai berkelayakn untuk mengemukakan laporan kepadanya dan boleh menerima laporan sedemikian. Ketua Pengarah boleh. 71. Berhubungan dengan mana-mana fungsinya menurut mana-mana peruntukan dalam Peraturan-Peraturan ini. (2) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh subperaturan (3) dan peraturan 89. (1) Menteri boleh mengecualikan daripada mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini mana-mana kapaludara atau orang atau kelas kapaludara atau golongan orang. tiada apa jua dalam PeraturanPeraturan ini boleh memberikan apa-apa hak untuk mendarat di mana-mana tempat yang bertentangan dengan hak peinilik tanah atau orang lain yang berkepentingan di dalamnya. KAPALUDARA KECIL 193.1724 - P. tiap-tiap orang yang adalah pengendali atau laksamana sesuatu kapaludara Malaysia . atau pihak berkuasa lain yang bertanggungjawab mengenai pengurusan mana-mana kapaludara. tidak boleb dikenakan apa-apa penalti yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan ini. (1) Tertakluk kepada peraturan ini.

dan hendaklah mengandungi maklumat sebagaimana yang ditetapkan dan ia hendaklah diserahkan dalam bentuk sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah dalam mana-mana kes tertentu. menandatangani suatu perakuan kajian semula penyenggaraan atau perakuan perlepasan daripada servis berkenaan dengan mana-mana kapaludara.U. atau mana-mana orang lain. atau yang jika tidak diperbetuikan akan mendatangkan bahaya kepada kapaludara itu. atau jika tidak diperbetulkan akan mendatangkan bahaya kepada.(A) 139 menjalankan perniagaan pembuatan. (b) . dan membuat laporan kepada Ketua Pengarah.1725 - P.. dan mengandungi maklumat. penumpangnya. dan laporan itu hendaklah dibuat dalam tempoh masa. bahagian atau kelengkapannya. dalam tempoh masa. yang adalah kecacatan atau kerosakan yang membahayakan. atau adalah pemegang lesen bagi sesuatu padang terbang berlesen hendaklah(i) membuat laporan kepada Ketua Pengarah mengenai apa-apa kejadian kena lapor yang diketahuinya dan yang adalah seperti yang demikian seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Belas. mengikut apa-apa cara. sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah dalam suatu notis bertulis yang diserahkan kepadanya. atau apa-apa kecacatan atau kerosakan kepada apa-apa kemudahan di bumi yang digunakan atau yang dicadangkan untuk digunakan bagi maksud atau berkaitan dengan pengendalian kapaludara itu. yang adalah maklumat yang ada dalam inilikannya atau kawalannya dan yang berkaitan dengan kejadian kena lapor yang telah dilaporkan olehnya atau oleb seseorang lain kepada Ketua Pengarah mengikut peraturan ini. (b) Dengan syarat bahawa apa-apa kemalangan yang diberitahu kepada Ketua Pengarab menurut Bahagian XII hendaklah tidak menjadi suatu kejadian kena lapor bagi maksud peraturan ini. membaiki atau membaikpulih mana-mana kapaludara atau mana-mana kelengkapan atau bahagiannya. atau mana-mana orang lain. . mengikut apa-apa cara. (c) (d) (ii) (2) (a) Dalam peraturan ini kejadian kena lapor" ertinyaapa-apa insiden berhubung dengan suatu kapaludara berkenaan dengan apa-apa kecacatan atau kerosakan pada kapaludara ituataumana-manabahagianatau kelengkapannya. kapaludara itu atau penumpangnya. yang adalah suatu insiden. kecacatan atau kerosakan yang membahayakan.

Negara itu. jika tempat utama perniagaan pengendali itu atau kediaman tetapnya adalah di Malaysia. dalam sesuatu kes tertentu: Dengan syarat bahawa rekod itu boleh dipadamkan jika kapaludara itu berada di luar Malaysia dan adalah tidak munasabah praktik untuk menyimpan kekal laporan itu sehingga kapaludara itu sampai ke Malaysia. yang diterbangkan melintasi mana-mana Negara asing tidaklah boleh membenarkan kapaludara itu digunakan bagi sesuatu maksud yang memudaratkan keselamatan. pengendali sesuatu kapaludara hendaklah. ketenteraman . yang diterbangkan melintasi mana-mana Negara asing hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa penerbangan yang sesuai bagi Negara itu apabila(a) (b) penerbangan itu telah tidak dibenarkan dengan sewajarnya. (2) Seseorang tidaklah melanggar subperaturan (1) jika dia tidak mengetahui atau mengesyaki bahawa kapaludara itu sedang atau akan digunakan bagi sesuatu maksud yang disebutkan di dalamnya. (4) Seseorang tidaklah boleh membuat apa-apa laporan di bawati peraturan ini jika dia ketahui atau mempunyai sebab untuk mengetahui bahawa laporan itu adalah palsu dalam apa-apa butiran. manamana kapaludara lain.. PENERBANGAN DIRUANG UDARA MANA-MANA NEGARA ASING 196. atau kepada keselamatan penerbangan udara berhubungan dengan. (5) Tanpa menyentuh subperaturan 60(2). tiada apa jua dalam peraturan ini menghendaki seseorang melaporkan apa-apa kejadian yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai telah dilaporkan atau akan dilaporkan oleh seseorang lain kepada Ketua Pengarah menurut peraturan ini.(A) 139 (3) Tertakluk kepada subperenggan (1)(d) (ii). (3) Pengendali atau laksamana sesuatu kapaludara Malaysia atau. jika dia mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa suatu laporan telah dibuat atau akan dibuat menurut peraturan ini menyimpan kekal apa-apa data daripada suatu perakam data penerbangan atau suatu gabungan pergerakan data penerbangan dengan perakam suara kokpit yang relevan kepada kejadian kena lapor selama empat belas ban daripada tarikh di mana laporan mengenai kejadian itu dibuat kepada Ketua Pengarah atau bagi suatu tempoh lebih panjang sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarab. manamana kapaludara lain. (4) dan (5) dan tertakluk kepada peraturan 86. ketenteraman awam atau kesihatan awam.1726 - P. . atau terdapat alasan yang munasabah bagi pihak berkuasa penerbangan yang berkenaan untuk mempercayai bahawa kapaludara itu sedang atau akan digunakan bagi suatu maksud yang memudaratkan keselamatan.U. jika tempat perniagaan utama pengendali itu atau kediaman tetapnya adalah di Malaysia. (1) Pengendali atau laksamana sesuatu kapaludara Malaysia atau.

(A) 139 awamatau kesihatan awam. melainkan nyawa orang di dalamnya atau keselamatan kapaludara itu akan terancam. adalah berkelayakan untuk memegang kepentingan di sisi undang-undang atau kepentingan benefisial melalui pemunyaan dalam sesuatu kapaludara Malaysia. PEMAKAIAN PERATURAN-PERATURAN INI KEPADA KAPALUDARA YANG DIKAWAL OLEH MALAYSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI MALAYSIA 197. yang adalah suatu kapaludara yang tidak didaftarkan di Malaysia tetapi pada masa itu adalah di bawah pengurusan seseorang yang. atau kepada keselamatan penerbangan udara berhubungan dengan. (1) Suatu rayuan boleh dibuat kepada Menteri terhadap apa-apa keputusan Ketua Pengarah bahawa seseorang itu tidak layak untuk memegang lesen atau permit di bawah Peraturan-Peraturan ini dan jika Menteri berpuas hati. atas keterangan yang dikemukakan kepadanya. Menteri boleh mengarahkan bahawa peruntukan Peraturan-Peraturan ini dan apa-apa kehendak yang dibuat atau yang mempunyai kuatkuasa di bawahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam arahan itu hendaklah mempunyai kuatkuasa di bawahnya seolah-olah rujukan dalam peruntukan itu kepada kapaludara Malaysia termasuklah rujukan kepada kapaludara yang dinyatakan dalam arahan itu. bahawa Ketua Pengarah telah tersilap dalam membuat keputusan itu. RAYUAN KEPADA MENTERI 199. sama ada dia adalah anggota tentera atau pihak berkuasa awam sesuatu kerajaan. kecergasan fisikal atau kecergasan mentalnya. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 198..U. . dia hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Aneks 17 dan Manual Keselamatan bagi Melindungi Penerbangan Awam daripada Gangguan Yang Menyalahi Undang-Undang yang dikeluarkan oleh ICAO dari semasa ke semasa. atau orang yang setiapnya. kekompetenan kemahiran. . pengalaman. (6) Dalam peraturan ini "pihak berkuasa penerbangan yang berkenaan" termasuklah mana-mana orang. Menteri boleh mengakaskan keputusan Ketua Pengarah dan mengarahkan Ketua Pengarah supaya menguatkuasakan keputusan Menteri: Dengan syarat bahawa suatu rayuan tidak boleh dibuat mengenai suatu keputusan Ketua Pengarah bahawa seseorang itu tidak layak untuk memegang suatu lesen atau permit di bawah Peraturan-Peraturan ini atas sebab kekurangan pengetahuan. yang diberikuasa di bawah undang-undang Negara asing itu untuk memberikan arahan kepada kapaludara yang terbang melintasi Negara itu. (5) Kehendak dalam subperaturan (3) tidaklah menyentuh mana-mana kehendak lain untuk mematuhi arahan sesuatu pihak berkuasa penerbangan. Ketua Pengarah hendaklah bertanggungjawab bagi melindungi penerbangan awam daripada tindakan gangguan yang menyalahi undang-undang dan bagi maksud ini. (4) Seseorang tidaklah melanggar subperaturan (3) jika dia tidak mengetahui atau mengesyaki bahawa arahan itu adalah diberikan oleh pihak berkuasa penerbangan yang berkenaan. Negara itu.1727 - P.

1953. Jika ternyata pada Menteri atau Ketua Pengarah bahawa mana-mana kapaludara yang dimaksudkan atau berkemungkinan diterbangkan berlanggaran dengan mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini. PELAKSANAAN FUNGSI DAN KUASA KETUA PENGARAH 202. (A) 427/75 (g) . mengikut mana-mana yang berkenaan. bolehlah(a) mengarahkan pengendali kapaludara itu untuk tidak membenarkan kapaludara itu membuat.Ketua Pengarah hendaklah pada setiap masa melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah Peraturan-Peraturan ini dengan cara yang konsisten dengan tanggungjawab Kerajaan Malaysia di bawah Konvensyen Chicago. (b) L.(A) 139 (2) Bagi maksud mana-mana peruntukan berhubung dengan tempoh masa sesuatu rayuan boleh dibawa. Memarkir dan Menempat. mengikut mana-mana yang berkenaan.I 1961/2316 (f) P.U. Peraturan-Peraturan dan Perintab yang berikut adalah dibatalkan: L. Aneks 1 hingga 18 hendaklah terpakai ipso facto kepada Peraturan-Peraturan ini melainkan jika peruntukan berkaitan dengannya terkandung dalam kuasa di bawab Peraturan-Peraturan ini atau penyimpangan daripada pemakaian Aneks tersebut telah diberitahu oleh Menteri kepada ICAO mengikut Artikel 38 Konvensyen itu. mana-mana triti lain yang ditandatangani oleb Kerajaan Malaysia dan mana-mana perjanjian di antara Malaysia dengan Negara lain berkaitan dengan apaapa perkara di bawah Peraturan-Peraturan ini.N583/53 (a) L.. Peraturan -Peraturan Penerbangan Udara (Peny iasatan Kemalangan) 1953.N 587/53 Peraturan-Peraturan Penerbangan Udara (Pelesenan dan Perkhidmatan) 1953. Tertakluk kepada subperaturan 204(2) dan (3). KUASA UNTUK MENGHALANG KAPALUDARA TERBANG 200.N 588/53 (e) S. 1953. atau laksamana kapaludara itu untuk tidak membuat. Peraturan-Peraturan Penerbangan Udara (Am).1728 - P. penerbangan itu. Peraturan-Peraturan Caj Mendarat.N 585/53 (c) L.U. Menteri atau Ketua Pengarab. Perkhidmatan Penumpang dan Kemudahan Pemaliman Udara 1975. keputusan Ketua Pengarah hendaklah disifatkan telah dibuat pada tarikh Ketua Pengarah itu memberikan suatu pernyataan mengenai sebab-sebab keputusannya kepada pemohon lesen atau permit itu. dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menahan kapaludara tersebut. . pemegang atau pemegang yang dahulu lesen atau permit itu. Peraturan-Peraturan Penerbangan Udara (Radio). (b) PEMAKAIANANEKS1 HINGGA 18 201. Perintah Penerbangan Awam Kolonial 1961.N 584/53 Perintah Penerbangan Udara 1953. (d) L. PEMBATALAN 203.

U. pengecualian atau dokumen lain yang dikeluarkan atau diberikan sebelum berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini hendaklah. permit. (2) Mana-mana perakuan. Peraturan-Peraturan Caj Perkhidmatan Tentukoran.. tertakluk kepada peruntukan peraturan 87. (1) Tiada apa jua dalam Peraturan-Peraturan ini boleh menyentuh kuasa mana-mana pegawai kanan polis untuk menahan dan menggeledah mana-mana kapaludara di bawah seksyen 25 Akta Polis 1967. P. melainkan jika diperbaharui. 1979. (3) Mana-mana penyiasatan yang dimulakan di bawah Peraturan-Peraturan Penerbangan Udara (Penyiasatan Kemalangan) 1953 hendaklah diteruskan di bawah Peraturan-Peraturan tersebut seolah-olab Peraturan-Peraturan ini belum berkuatkuasa. Penerbangan 1977. (A) 130/77 . . kelulusan. (4) Semua bayaran yang kena dibayar kepada Kerajaan di bawah Peraturan-Peraturan atau Perintah yang dibatalkan di sini hendaklah didapatkan balik di bawahnya seolah-olah Peraturan-Peraturan ini belum berkuatkuasa.U. Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam (Padang Terbang) (i) PERUNTUKKAN PERUNTUKKAN KECUALIAN DAN PERALIHAN 204. terus berkuatkuasa dan hendaklah berkuatkuasa bagi maksud Peraturan-Peraturan ini seolah-olah ia telah dikeluarkan atau diberikan di bawah peruntukan yang bersamaan dengannya: Dengan syarat bahawa mana-mana dokumen sedemikian yang dinyatakan untuk terus berkuatkuasa selama suatu tempoh tertentu hendaklah terus berkuatkuasa. kebenaran. (A) 177/79. hanya sehingga habisnya tempoh itu. lesen.(A) 139 (h) P.1729 - P.U.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->