P. 1
Open_iptv_uputstvo

Open_iptv_uputstvo

|Views: 832|Likes:
Published by blogicser

More info:

Published by: blogicser on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

Uputstvo za korišćenje

. . . . . . . . . . . . .Progress Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Izgled menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Podešavanje automatskog prijavljivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pretraživanje programske šeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pregled programske šeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Uključivanje TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prilagođavanje i personalizacija naloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pristup i korišćenje Glavnog menija . . . . . . . . . . . . . . . . 16 osnovne kontrole . . . . . . . . . . . . . . . 7 Odjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podešavanje jezika . . . . . . . . . . . 10 Kupovina pretplatničkih paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .navigacija . . . . . . . . . . . . . . . 21 Korišćenje stavke Pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 račUn korisnika . . . . . . . . . . . . . 8 Promena kanala . . . . . 21 najčešća Pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pregled pretplata . . . . . . . 9 korišćenje UslUge videoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podešavanje PIN-a za kupovinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Videoteka . . . . . 20 Omiljeni kanali . . . . . 15 Zabrana pristupa usluzi IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kreiranje novog korisnika . 14 Zabrana pristupa kanalu . . . . . . . 11 Pregled detalja o korisniku . . . . . . . . . . . . 4 Podešavanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 TV vodič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktiviranje PIN koda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prijava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Podešavanje omiljenih kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podešavanje PIN-a za roditeljsku kontrolu . 17 Pretraživanje po žanrovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Videoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Korišćenje roditeljskih kontrola . 15 Promena lozinke . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pristupanje nalogu . . . . .zaključavanje . . . . . . . . . .meni Račun . . . . . . . . . 20 UPravljanje nalogom . 7 Isključivanje TV . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podešavanje kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Napredno pretraživanje baze filmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prvo povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Podešavanje daljinskog upravljača . 14 Zabrana pristupa sadržaju (emisiji) . . . . . . . . . . . . . . . .Sadržaj Funkcije i komande daljinskog upravljača . . . . . . . 12 Podešavanje ovlašćenja podkorisnika . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funkcije i komande daljinskog upravljača Promjena dostupnih AV ulaza (av) Unos broja kanala (0-9) Prethodni/sledeći kanal (CH) Izbor moda za upravljanje sa TV (tv) Uključivanje/isključivanje STB/TV (Power) Izbor moda za upravljanje sa STB (stb) Jačina zvuka (vol) Posljednji gledani kanal (last CH) Isključivanje zvuka (mUte) Prikaz glavnog open iptv menija (menU) Napomena: izgled uređaja i menija su podložni promjenama. 4 .

Predefinisane komande Trenutna programska šema (info) Pomoć (HelP) TV vodič / omiljeni kanali (gUide) Povratak nazad (baCk) videoteka Puštanje sadržaja (PlaY) Zaustavljanje sadržaja (stoP) Pauziranje sadržaja (PaUse) Premotavanje unazad (rewind) Premotavanje unaprijed (fast fwd) kretanje kroz tv vodič Kretanje kroz trenutnu stranicu (Pg UP/down) Prethodna/naredna stranica (Pg baCk/fwd) Ponovno učitavanje trenutne strane (refresH) Povratak na Home Page (Home) Kretanje kroz meni (navigaCione streliCe) Potvrda obilježenih stavki (ok) Prethodni/naredni dan (rewind/fast fwd) 5 .

sačekajte nekoliko minuta da se na ekranu pojavi sledeća slika: Kada se pojavi gornja slika. U slučaju samostalnog podešavanja. Pazite da polaritet baterija odgovara oznakama na daljinskom upravljaču . Na ekranu televizora će pisati „Loading“ . Pritisnite ok da biste potvrdili unos . 6 . Uključite TV i pritisnite komandu av na daljinskom upravljaču televizora . U slučaju da pogriješite u kucanju. . 275) . uključite STB . Pri podešavanju ukucavajte sve navedene kodove redom. MN2400. Za otprilike 2 sekunde komanda tv na daljinskom upravljaču će početi da svijetli – tada otpustite komande tv i ok . TAKOđe. 112. Na ekranu se pojavljuje sljedeća slika: • Nađite određeni kod za svoj TV u tabeli proizvođača u fabričkom uputstvu koje ste dobili uz STB (npr . Sony. . UM-4 ili LR03) . JVC. njime možete upravljati i TV-om i STB-om . • Ukucajte trocifreni kod svoje marke TV-a (u slučaju za Sony prvi je 014) . pritisnite Pg baCk da biste obrisali grešku i ponovo unesite korektne cifre . Proces aktivacije odvija se kroz nekoliko tačaka u trajanju do 10 minuta . Ubacite baterije u daljinski upravljač . na daljinskom upravljaču pritisnite komandu stb . Samsung . a ako želite da upravljate TV prijemnikom pritisnite komandu tv na daljinskom upravljaču . za Sony su to 014. naPomena UNOSITe KODOVe PAžLJIVO I POLAKO . 017. Konfiguracija daljinskog upravljača se realizuje njegovim podešavanjem sa tipom televizora i to je moguće uraditi na sledeći način: • Odredite marku svog TV aparata (npr . 168. a zatim Power na daljinskom upravljaču. ZA ISTU MARKU TV-A POSTOJe DVIJe VRSTe KODOVA: AMeRICAS/APAC I eMeA .) TABeLA SA KODOVIMA DALJINSKOG UPRAVLJAčA Se NALAZI NA STRANICAMA 24-25 UPUSTVA (ILI NA STRANICAMA 18-23 UPUSTVA SeT TOP BOxA) . • Istovremeno pritisnite i držite komande tv i ok na daljinskom upravljaču . PRVO PROBAJTe KODOVe IZ eMeA TABeLe .Podešavanje sistema Podešavanje daljinskog UPravljača Daljinski upravljač zahtjeva 3 baterije (tipa AAA. Ako ste instalirali STB kao što je opisano u uputstvu za instalaciju STB-a. 169. Ako ste pravilno konfigurisali daljinski upravljač. Ako želite da upravljate STB-om pritisnite komandu stb na daljinskom upravljaču. NAKON UNOSA SVAKe CIFRe ZASVeTLeće CRVeNA LAMPICA SA PReDNJe STRANe STB . Pritiskom komande stb. . Ukucajte osmocifreni PUK koji ste dobili . naPomena Prvo Povezivanje Povezivanje vrši stručna ekipa m:tel-a na licu mjesta . Daljinski upravljač koji ste dobili uz STB moguće je podesiti tako da ga možete koristiti i za upravljanje Vašim televizorom . Ograničenja broja pogrešnih unosa PUK-a i lozinke ne postoje . provjeravajući poslije svakog koda da li radi komanda Power i komande za podešavanje jačine zvuka . pratite sljedeće korake .

pa onda na komandu Power . Ako se Vaš TV uključuje tako što ukucate broj kanala. Za odabranog korisnika unesite njegovu lozinku i pritisnite ok .Podešavanje sistema Unesite lozinku 1234 na isti način kao što ste unijeli PUK . Prijava Ako je STB isključen. odjava Ovu opciju koristite kada želite da se prijavite kao drugi korisnik . Pritisnite menU da bi se na ekranu pojavio glavni meni . Lozinku naknadno možete promjeniti po želji. izaberite željenog podkorisnika i pritisnite ok . a zatim komandu Power . 7 . a zatim ukucajte bilo koji broj . Pojaviće se glavni meni . a zatim komandu Power . Po pravilnom unosu prethodnih koraka. Pomoću navigaCioniH streliCa izaberite tv vodič i pritiskom komande ok odaberite kanal koji želite da gledate . pritisnite komandu tv na daljinskom upravljaču. OpenTV se gleda preko AV kanala. a zatim komandu Power . pritisnite komandu menU na daljinskom upravljaču . zbog toga morate uključiti AV kanal na vašem TV-u . pritisnite komandu TV na daljinskom upravljaču. Pojaviće se: UkljUčivanje tv Uključivanje TV-a se radi u dva koraka: • Uključivanje TV: Ako se Vaš TV uključuje na komandu POWeR. • Isključivanje STB: pritisnite komandu stb na daljinskom upravljaču. a zatim komandu Power . na način opisan u ovom uputstvu (Promjena lozinke) . uključite ga pritiskom na komandu stb. • Uključivanje STB: pritisnite komandu stb na daljinskom upravljaču. iskljUčivanje tv Ukoliko se želite prijaviti pod drugim korisničkim imenom koristite komande za navigaciju ili PgUP/ Pgdown. ekran izgleda ovako: Isključivanje TV-a se radi u dva koraka: • Isključivanje TV-a: pritisnite komandu tv na daljinskom upravljaču. izaberite opciju Odjava kretanjem kroz stavke uz pomoć navigacionih strelica . Kada se pojavi. Promjena lozinke se preporučuje iz bezbjednosnih razloga .

na ekranu će se pojaviti: Pritisnite na daljinskom upravljaču komandu gUide da biste vidjeli sve dostupne kanale i pomoću navigacionih strelica odaberite svoj omiljeni kanal. Na ekranu će se pojaviti: Pritisnite ok da biste potvrdili unos vašeg omiljenog kanala u listu i ponovite proceduru na isti način za ostale kanale koje želite da dodate . numeričke tastature na daljinskom upravljaču . Kretanjem za po jedan kanal naprijed/nazad pomoću komande CH +/- 8 . Na ekranu će se pojaviti sljedeća slika: Kroz Meni se krećete uz pomoć navigacionih strelica na vašem daljinskom upravljaču .strelice  i  za prikaz prethodnih/narednih 30 min programske šeme Pritisnite baCk da biste izašli iz tv vodiča . Podešavanje omiljeniH kanala Pritisnite menU. Izborom željenog kanala kroz TV vodič . Za ulazak u odabrani podmeni pritisnite ok . a zatim pritisnite info da biste ga dodali u svoju listu . 3 .Osnovne kontrole PristUP i korišćenje glavnog menija Pregled Programske šeme Pritisnite komandu info za više informacija o trenutnoj programskoj šemi . Omiljenim kanalima pristupate tako što dvaput pritisnete komandu gUide . tv vodič Da bi se na ekranu pojavila lista svih kanala pritisnite GUIDe . 2 . Da biste se vratili u prethodni meni pritisnite baCk .strelice z i  za prikaz prethodnog/narednog kanala . Ukucavanjem broja željenog kanala uz pomoć Koristeći strelice (lijevo/desno) odaberite Dodaj kanal na listu ’Omiljeni kanali’ i pritisnite ok . Pojaviće se: Kretanje kroz kanale i programske šeme se ostvaruje uz pomoć strelica na daljinskom upravljaču: • Pg down/Pg UP prikazuje narednih/prethodnih 5 kanala • Pg fwd/Pg baCk prikazuje narednih/prethodnih 90 min programske šeme • fastfwd/rewind prikazuje programsku šemu za naredni/prethodni dan • pomoću navigacionih strelica: . Promjena kanala Promjena kanala se vrši na tri načina: 1 .

Pojaviće se: Ako želite pretragu po naslovu. Kada se pozicionirate na kriterijum za pretragu koji želite. pomoću strelica na daljinskom upravljaču izaberite ABC i pritisnite OK . veličinu slova mjenjate i pritiskom ok . kanalu. nazivu. a zatim pritisnite ok kao potvrdu za izbor selektovanog slova . Pojaviće se virtuelna tastatura: Odabiranjem stavke iz liste i pritiskom ok prebacujete se na izabranu emisiju . pritiskajte ok za izlistavanje opcija ponuđenih u datoj kategoriji . KASNIJA POGLAVLJA PODRAZUMIJeVAJU DA STe UPOZNATI SA NJIMA . odaberite da unesete velika slova. Da završite. Ako želite da promjeniizborom i pritisnite ok . odaberite Pretraga.osnovne kontrole Pretraživanje Programske šeme Pritisnite komandu MeNU . POJMOVI SA KOJIMA STe Se UPOZNALI NA OVIM STRANAMA KORISTe Se I U OSTATKU UPUTSTVA . Kada te jezik za unos. Na ekranu će se pojaviti Glavni meni . Za unos razmaka birom simbola i pritisnite ok . a zatim pritisnite ok . Ako pogrešite pri unosu slova. obrišite ga odai pritisnite ok . Pomoću strelica se pozicionirajte na slovo. odaberite i pritisnite ok . Odaberite Pretraga i pritisnite ok . Koristite strelice da biste odabrali željeni kriterijum za pretragu . 9 . Na raspolaganju su pretrage po kategoriji. za potvrdu odaberite bi se pojavio prozor sa rezultatima pretrage. Polja od i do odnose se na vremenski interval u izabranom danu . Koristite Pg UP/down u slučaju da su rezultati pretrage prikazani na više od jedne strane . danu i vremenu emitovanja . Ako želite između reči.

potrebno je definisati PIN za kupovinu . odaberite stavku Pin za kupovinu i pritisnite ok . lozinka (Vaša lozinka kao potvrda identiteta) . • PIN za roditeljsku kontrolu – U slučaju da želite da ograničite pristup određenim kanalima i sadržajima potrebno je definisati PIN za roditeljsku kontrolu . Ako korisnik želi da gleda program čiji je rejting viši od onog koji mu je dodeljen. Potvrda novog Pin-a (ponovo ukucajte novi PIN). PIN za kupovinu je neophodan pri svakoj kupovini paketa programa ili dodatnih usluga koje se naplaćuju . Podešavanje Pin-a za roditeljskU kontrolU Pin za roditeljsku kontrolu omogućava podkorisniku da gleda program čiji je rejting veći od uzrastnog rejtinga koji mu je dodeljen pri kreiranju (pogledati Kreiranje novog korisnika) . Pojaviće se podmeni naloga . Podešavanje Pin-a za kUPovinU Popunite potrebna polja: novi Pin. Pojaviće se sljedeća slika: Platforma podržava dva tipa PIN-a (Personal Identification Number): • PIN za kupovinu – Da biste mogli da koristite bilo koju dodatnu uslugu u okviru open iptv. Pojaviće se sljedeća slika: Na isti način odaberite nalog i pritisnite ok . Pomoću strelica odaberite Upravljanje nalogom i pritisnite ok . mora ukucati svoj Pin za roditeljsku kontrolu . Obezbeđuje dodatnu sigurnost pri kupovini pretplata i paketa servisa . Pojaviće se: Popunite polja: • novi Pin (pomoću daljinskog upravljača ukucajte novi PIN za roditeljsku kontrolu) 10 . Glavni korisnik postavlja Pin za roditeljsku kontrolu na sledeći način: u meniju naloga bira stavku Pin za roditeljsku kontrolu i pritisne ok .Upravljanje nalogom PristUPanje nalogU – meni nalog aktiviranje Pin koda Pritisnite menU . PIN za kupovinu se podešava na sljedeći način: u meniju naloga.

Pritisnite ok . korisnik će moći da gleda sadržaje sa rejtingom većim od definisanog samo ukoliko ukuca PIN za roditeljsku kontrolu) • Uzrast (pritisnite ok da biste izabrali najvišu starosnu granicu programa koji korisnik može da gleda bez PIN-a za roditeljsku kontrolu) . na njih ste se već pretplatili . Unesite svoj PIN za kupovinu . Pomoću strelica odaberite Sve usluge i pritisnite OK .Izaberite Potvrdi i pritisnite komandu ok da biste potvrdili unos . Ukoliko ste izabrali ne. Na ekranu će se pojaviti slika: Pristupite meniju Naloga. Stavke koje su obilježene su već kupljene tj . Odaberite stavku na koju želite da se pretplatite i pritisnite ok . Strelicama odaberite aktiviraj i pritisnite ok . to može da uradi samo lično na prodajnom mjestu 11 . Ukoliko korisnik želi da odjavi neki od dodatnih paketa. Pojaviće se sljedeća slika: Pratite uputstva sa ekrana . kUPovina PretPlatničkiH Paketa Pregled detalja o korisnikU Pristupite meniju naloga i odaberite detalji . Ako želite da se pretplatite na dodatne TV pakete odaberite stavku Paketi . Prikazaće se informacije o korisničkom profilu: Ako želite da aktivirate Vremensku prognozu ili neku drugu dodatnu uslugu.UPravljanje nalogom • Potvrda novog Pin-a (ponovo ukucajte PIN) • lozinka (ukucajte svoju lozinku) • aktivirati Pin za kontrolu (da li je omogućena PIN zaštita. Ukoliko ste izabrali da. Pojaviće se meni Sve usluge koji prikazuje dostupne grupe pretplata . pritisnite ok da biste odabrali da ili ne . podkorisnik neće uopšte moći da gleda sadržaje za koje je rejting veći od vrednosti definisane u stavci Uzrast . kao što je već objašnjeno . odaberite stavku dodatne usluge .

Prikazaće se: Glavni korisnik (korisnik na čije ime se vodi nalog) može da kreira najviše tri nova (pod)korisnika u okviru svog naloga . Kada upišete ime pritisnite dobićete prozor: Ukoliko ste pogriješili u unosu. • Pretplata moguća (određujete da li novi korisnik može/ne može da se pretplaćuje i da kupuje) . . Odaberite Upravljanje korisnicima i pritisnite ok . • limit km (unesite iznos u KM koji predstavlja maksimalni iznos novca koji podkorisnik može potrošiti). komanda Pg back briše prethodnu cifru . Uzrast 0 podrazumeva da ne postoji ograničenje odnosno da korisnik može gledati sve sadržaje bez obzira na njihov rejting).Nalog korisnika kreiranje novog korisnika Odaberite kreiranje novog i pritisnite ok . Pojaviće se virtuelna tastatura: • lozinka (ukucajte željenu lozinku). • Potvrdi (potvrdite lozinku). Selektujte Potvrdi i pritisnite ok da biste sačuvali podešavanja . Koristeći strelice pozicionirajte se na slovo koje želite da unesete i za potvrdu pritisnite ok (kao što i je već objašnjeno) . time će korisniku biti dozvoljen sadržaj definisan za taj uzrast . 12 . Na taj način svaki gledalac može imati svoj nalog. . prilagođen njegovim potrebama . Pojaviće se: Popunite ponuđena polja: Pomoću strelica odaberite abC i pritisnite ok . Pristupite meniju nalog kao što je već objašnjeno . • Uzrast (iz padajuće liste odaberite uzrast korisnika kojeg ste kreirali.

U okviru njega će se pojaviti nazivi paketa koji su u ponudi. Ukoliko ste korisniku omogućili pretplate ovu aktivaciju kanala će moći da uradi podkorisnik. a ispred naziva kupljenih paketa stajaće slovo F . Na ekranu će se pojaviti: 13 . Uz pomoć navigacionih strelica se pozicionirajte na paket koji želite da podkorisniku bude na raspolaganju i pritisnite OK . nakon definisanja svog PIN-a za kupovinu . da biste mu omogućili da gleda jedan ili više paketa na koji ste već pretplaćeni. Dostupne opcije za podkorisnika su: • Sve usluge Ukoliko ste pri kreiranju naloga za podkorisnika izabrali da korisniku nije moguća pretplata. Na ekranu će se prikazati: PRI AKTIVIRANJU PAKeTA ZA PODKORISNIKA Ne AKTIVIRA Se PONOVNA NAPLATA PAKeTA KOJI Je Već AKTIVIRAN NA PROFILU GLAVNOG KORISNIKA .račUn korisnika Podešavanje ovlašćenja Podkorisnika naPomena Pristupite meniju nalog . Za aktivaciju je potrebno da selektujete Aktiviraj i pritisnete OK. Pratite sistemske instrukcije koje vas vode kroz ovu interakciju . nakon čega će se na ekranu pojaviti sljedeća slika: Nakon unosa PIN-a za kupovinu i izbora opcije Aktiviraj odabrani paket će biti na raspolaganju podkorisniku koga ste izabrali .) • moje usluge (trenutne pretplate za datog korisnika) • zabrana (roditeljska kontrola programa i kanala za djecu) • izmeni (Pregled/promena informacija o korisniku) • autoprijava (podešavanje automatskog prijavljivanja na sistem korisničkog naloga za koji je ova opcija aktivirana) • obriši (brisanje izabranog korisnika – treba odabrati da/ne) • otkaži (vraćanje na prethodni podmeni) . Pomoću strelica izaberiteUpravljanje korisnicima i pritisnite ok . AKTIVIRANJe PIN-A U OVOM SLUčAJU Je SAMO AUTORIZACIJA OSNOVNOG KORISNIKA Selektujte opciju koju želite da pregledate ili da promjenite . potrebno je izabrati podmeni Paket . Odaberite korisnika čija ovlašćenja želite da podesite i pritisnite ok .

TV vodič će prepoznati da je sadržaj zaključan i prikazaće ga kao što je prikazano na slici: Za ponovno odobravanje sadržaja ponovite ove korake samo sa odabirom otključaj . Pojaviće se: Odaberite zaključaj kanal i pritisnite ok . ponovite ove korake (sada sa izborom Otključaj). Da biste omogućili ponovni pristup OpenTV-u. trajanje i svaki dan . pomoću strelica odaberite Upravljanje korisnicima i pritisnite ok . Nakon podešavanja vrijednosti navedenih polja. Na ekranu će se prikazati: Da biste onemogućili korisniku da koristi uslugu u nekom vremenskom periodu. a za izbor ponuđenih opcija koristite dugme ok . odaberite Zaključaj i pritisnite ok . zabrana PristUPa sadržajU (emisiji) Odaberite sadržaj koji želite da zabranite i pritisnite ok . Prikazaće se: Da biste onemogućili podkorisniku da gleda neki sadržaj (emisiju). Po pristupanju meniju račun. i za potvrdu na kraju. pritisnite ok . u prozoru: Odaberite zaključaj i pritisnite ok . 14 . popunite polja od. Odaberite korisnika čija ovlašćenja želite da izmjenite i pritisnite ok .korišćenje roditeljskiH kontrola – zakljUčavanje Odaberite zabrana i pritisnite ok . Da biste prešli na naredno polje korisite strelice za navigaciju.

Pojaviće se: Da biste otključali kanal. Ovom podkorisniku neće biti omogućeno prijavljivanje. tv vodič će prepoznati kanal kao zaključan kao što je prikazano u prozoru: omogućili ponovno korišćenje usluge. korišćenje usluge Open TV . u prozoru: Odaberite bilo koji sadržaj u okviru tog kanala i pritisnite ok . kao i spisak sadržaja koji obuhvata odabrana pretplata . Da biste podkorisnku Odaberite pretplatu koju želite da vidite i pritisnite ok . Pojaviće se: Odaberite zaključaj kanal i pritisnite ok . ovaj put komandom otključaj . odaberite otključaj i pritisnite ok . Dobićete opis pretplate za paket ili uslugu koju ste izabrali. otvorite prozor zabrana i kontrola pristupa (kao što je već prikazano gore).račUn korisnika zabrana PristUPa kanalU Da biste onemogućili podkorisniku da gleda neki kanal. 15 . zabrana PristUPa UslUzi oPen iPtv Da biste podkorisniku u potpunosti onemogućili pristup usluzi open iptv. u prozoru: Izaberite zaključaj i pritisnite ok . ponovite ove korake. Pregled PretPlata Pristupite meniju račun. pomoću strelica odaberite Moje usluge i pritisnite ok . tj . Pojaviće se: izaberite zabrani pristup i pritisnite ok .

Odaberite Podesi korisnika za ’autoprijava’ i pritisnite ok . Popunite polja: • stara (unesite staru lozinku) • nova (unesite novu lozinku) • Potvrdi novu (ponovo unesite novu lozinku) . Odaberite Promjena lozinke i pritisnite ok . UZ VIDeOTeKU GLeDAJTe FILMOVe KADA POžeLITe . Koristite strelice za kretanje kroz polja . bez procedure prijavljivanja ukucavanjem lozinke . Pristupite meniju račun .Promjena lozinke Podešavanje aUtomatskog Prijavljivanja Pristupite meniju račun . Opcija autoprijava se na isti način onemogućava. Kada ste popunili polja pomoću strelica odaberite Potvrdi . Pojaviće se: Automatsko prijavljivanje je opcija koja omogućava da se u slučaju resetovanja STB sistem automatski prijavi kao korisnik za koga je opcija podešena. sada biranjem isključi ’autoprijava’ . Vrijednosti unosite pomoću numeričke tastature daljinskog upravljača . Odaberite autoprijava i pritisnite ok . Pojaviće se: NAJLePše STVARI Se DešAVAJU NePLANIRANO . 16 .

Pojaviće se sljedeća slika: Pritisnite komandu menU . Pojaviće se: Pomoću strelica odaberite neki od ponuđenih filmova u okviru žanra koji ste odabrali i pritisnite ok . Pošto ste se odlučili za neku od opcija pritisnite ok i dalje sljedite uputstva na ekranu . 17 .videoteka Korišćenje usluge Videoteka Usluga Videoteka predstavlja elektronski video klub iz koga je moguće izabrati filmski naslov i gledati ga više puta u naredna 24 časa . Odaberite videoteka i pritisnite ok . Na ekranu će se pojaviti: Pomoću strelica odaberite iz padajućeg menija neki od ponuđenih žanrova koji vas interesuje i pritisnite ok . Pomoću strelica odaberite Videoteka i pritisnite ok . Da bi ste se vratili na prethodni meni pritisnite komandu baCk . Sadržaj videoteke baze se konstantno dopunjuje novim filmovima kako bi Vam pružili praktično beskonačan izvor zabave. bez potrebe za mukotrpnim šetnjama do video kluba . Postoje dve moguće pretrage baze filmova: • po žanru • napredna pretraga .. Možete odabrati iznajmi (da iznajmite film za gledanje) . Pojaviće se: Sada odaberite Pretraga i pritisnite ok . Nastavak na sljedećoj strani. Kao rezultat pretrage pojaviće se: Na slici su prikazani detalji vezani za odabrani film . sinopsis (da pročitate kratak sadržaj filma) ili trejleri (da odgledate najzanimljivije dijelove) . Pretraživanje Po žanrovima naPredno Pretraživanje baze filmova Pritisnite komandu menU ..

broj 6 da bi ste nastavili gledanje na 7 . Potom pritisnite ok . u meniju videoteke izaberite stavku Iznajmljeni filmovi i izaberite film (kao pri kupovini). 18 .Odaberite napredna pretraga i pritisnite ok . Pojaviće se: Odaberite abC polje za kriterijum pretrage po kojem želite da pretražujete – naziv (cjelokupni naslov filma ili dio naslova). Pojaviće se prozor sa detaljima vezanim za odabrani film: PaUse rewind fast fwd brojevi streliCe menU menU baCk Koristeći navigacione strelice i virtuelnu tastaturu na ekranu unesite ključnu reč pretrage (naziv. Pojaviće se: Sada možete iznajmiti film (iznajmi).navigaCija U sledećoj tabeli su prikazani komande na daljinskom upravljaču koji se koriste u okviru usluge video na zahtev: komanda PlaY stoP fUnkCija Puštanje filma Zaustavljanje filma Pauziranje filma Pritisnuti play za nastavak Premotavanje unazad Premotavanje unaprijed Za preskakanje sekcija . Kada ste završili unos odaberite i pritisnite ok . zatim izaberite Pusti i pritisnite OK . Prikaz Progress Bar-a Za izlazak iz filma koji trenutno gledate i povratak u meni Videoteka . pročitati kratak sadržaj (sinopsis) ili pogledati isječak iz filma (trejler) . Pojaviće se: videoteka . Potvrdite sa OK . i/ili Uloge . reditelj ili Uloge) . Da bi ste nastavili da gledate film. Pomoću strelica odaberite Pretraga i pritisnite ok . Film je dostupan za gledanje u periodu od 24 časa od momenta kupovine . Pojaviće se virtuelna tastatura: Na ekranu su prikazani rezultati pretrage . reditelj. Odaberite film i pritisnite ok . sekciji (0 Vas vraća na početak) Pritisnite desnu/lijevu strelicu da bi ste prebacili na narednu/prethodnu sekciju filma .pritisnite npr .

19 . Pritiskom na menU na daljinskom upravljaču prikazuje se Progress bar kao na slici: Progress Bar prikazuje deset sekvenci istog trajanja na koje je podjeljen svaki filmski i video sadržaj u bazi Videoteke .narUčivanje snimanja videoteka . koliko on traje itd uz pomoć vizuelnog pokazivača – progress bara .Progress bar U toku emitovanja filma koji ste naručili možete u svakom trenutku vidjeti koliko dugo gledate film.

a sa desne strane kanali koje ste prethodno definisali kao omiljene . U okviru Upravljanje nalogom odaberite i potvrdite Podešavanja . Odaberite Omiljeni kanali i pritisnite ok . Meni obuhvata: • Omiljeni kanali • Podešavanje jezika menija • Podešavanje kanala • Izgled menija omiljeni kanali Pritisnite ok da biste potvrdili unos vašeg omiljenog kanala u listu i ponovite proceduru na isti način za ostale kanale koje želite da dodate . Prikazaće se: Pored već opisanog načina kreiranja liste omiljenih kanala. Pritisnite komandu menU i po pojavi Glavnog menija odaberite Podešavanja i pritisnite ok . 20 . Odaberite Podešavanja kanala i pritisnite ok . Pojaviće se: U glavnom meniju odaberite Upravljanje nalogom .Podešavanja Prilagođavanje i PersonalizaCija naloga Ovaj meni obuhvata opšta podešavanja i lična prilagođavanja naloga . Pojaviće se: Odaberite jezik menija i pritisnite ok . potrebno je da se uz pomoć strelica za navigaciju pozicionirate na kanal i pritisnete ok . Koristite strelice za odabir jezika i potvrdite sa ok . Podešavanje jezika Podešavanja kanala Omogućava da izaberete jezik u slučaju emitovanja programa na više jezika . Koristite strelice da biste izabrali željeni jezik i pritisnite ok . Na isti način možete podesiti i audio format u Podešavanja > Podešavanja kanala > audio . Da biste neki od kanala prebacili u listu omiljenih. U glavnom meniju odaberite Upravljanje nalogom . listu možete kreirati i na sledeći način . Sa lijeve strane će se pojaviti spisak kanala koji se ne nalaze u listi omiljenih. U okviru Upravljanje nalogom odaberite i potvrdite Podešavanja .

21 . debljinu slova. Pomoću strelica odaberite opcije koje želite da mijenjate . Možete mijenjati providnost (transparentnost) menija. veličinu slova. Pojaviće se: Odaberite Podešavanja u Glavnom meniju i pomoću strelica odaberite Pomoć . Pritisnite ok i pratite instrukcije na ekranu za kretanje kroz Pomoć . Izbor potvrdite sa ok . Odaberite Podešavanja i potvrdite . osenčenost slova itd .Podešavanja izgled menija korišćenje stavke Pomoć Iz glavnog menija odaberite Upravljanje nalogom . Odaberite izgled menija i pritisnite ok . raspored boja.

račun korisnika > korišćenje roditeljskih kontrola > zaključavanje . U svakom trenutku možete kreirati nove PIN-ove. Jedan način je da se pri kreiranju korisnika ograniči koliko korisnik može da potroši (Limit KM) . To ćete uraditi tako što ćete izvući kabl za napajanje STB i ponovo ga uključiti u STB . . prijavite smetnju našem Korisničkom servisu na broj 0800 50 005 . šta Uraditi Ukoliko zaboravite Pin za kUPovinU ili Pin za roditeljskU kontrolU? Ako nastane tehnički problem tokom korišćenja open iptv usluge. Ako je slika i dalje zamrznuta. Drugi način je definisanje PIN-a za kupovinu – pri svakoj kupovini sistem traži da se ukuca PIN koji zna samo korisnik . Definisanjem PIN-a za roditeljsku kontrolu onemogućavate djecu da pristupaju sadržajima za koje smatrate da nisu za njih podesni . kako se mijenja lozinka? Ako se slika zamrzne i ukoči. kome/gdje se mogU Prijaviti Problemi U korišćenjU UslUge ili oPreme? Postupak je detaljno objašnjen u tački 6 korišćenje usluge videoteke . račun korisnika > kreiranje novog korisnika . Postupak je detaljno objašnjen u tački 4 . korisnik open iptv usluge može da besplatno da pozove Korisnički servis na 0800 50 005 i da prijavi smetnju . Podešavanje naloga > kupovina pretplatničkih paketa . Podešavanje Pin-a za kupovinu i Podešavanje Pin-a za roditeljsku kontrolu . potrebno je resetovati STB . Služba za korisnike vam je na usluzi 24 sata dnevno . račun korisnika > Promena lozinke . . Postoji više mehanizama pomoću kojih se sprečavaju zloupotrebe . 22 . kako iznajmiti film? Postupak je detaljno objašnjen u tački 5 . osnovne kontrole > Podešavanje omiljenih kanala . Kanali za odrasle su automatski zaključani i da bi mogli da se gledaju potrebno je uneti PIN za roditeljsku kontrolu . . bez potrebe da unosite stare vrijednosti .Najčešća pitanja kako zabraniti djeCi gledanje nekiH kanala? kako izabrati omiljene kanale? Postupak je detaljno objašnjen u tački 5 . kako se kreirajU PodkorisniCi? Postupak je detaljno objašnjen u tački 3 . šta Uraditi Ukoliko zaboravite lozinkU? Potrebno je da pozovete besplatni telefonski broj 0800 50 005 i da operateru prijavite problem . kako sPriječiti zloUPotrebU i neovlašćenU kUPovinU? Postupak je detaljno objašnjen u tački 5 . Sačekajte nekoliko minuta da se podigne sistem i onda nastavite sa gledanjem programa . Kanali za odrasle su automatski zaključani i da bi mogli da se gledaju potrbno je uneti PIN za roditeljsku kontrolu . šta Uraditi ako se slika zamrzne? kako se PretPlatiti na novi tv Paket ili na nekU drUgU dodatnU UslUgU? Postupak je detaljno objašnjen u tački 4 .

23 . da li korisnik može da zadrži i televizijU kojU je koristio do trenUtka UkljUčivanja na iPtv? Može da zadrži postojeću televiziju. zato što za open iptv koristi samo AV kanal .najčešća Pitanja da li istovremeno mogU da gledam oPen iPtv na dva televizora? Prijavom za korišćenje open iptv usluge dobijate jedan STB koji se povezuje na jedan TV uređaj . Ukoliko korisnik ima potrebu da koristi open iptv i na drugim televizorima unutar svog doma. o čemU se radi? m:tel dobija programske šeme od provajdera kanala i ne može odgovarati ukoliko kanal nenajavljeno promjeni programsku šemu . Više informacija o tome može da dobije pri zaključivanju ugovora ili pozivom korisničkog servisa . bila ona kablovska ili preko antene. može da iznajmi dodatni STB . tv vodič PrikazUje Pogrešne Podatke .

24 .

kodovi daljinskog UPravljača 25 .

26 .

27 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->