P. 1
A Fény üzenete-2004-Szinpózion-Uny.o

A Fény üzenete-2004-Szinpózion-Uny.o

|Views: 215|Likes:
Published by Sándor Kovács

More info:

Published by: Sándor Kovács on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2015

pdf

text

original

A Fetry uzenete

~\Jt1JlichftIJiiriikJtfg

{I

Kdrpdt-IJJedellCiben "

,,5 zellemlilek kira!ya, te nagy, ijrijk, eleuen, kinek hite mar felibredt, benned nijvekec!jen. Vezesd azt, ki maga indul iara eltiJkilten, bikessigbe te vezessed az igaz ijsvi1ryen.}} (Manicheus hirnnuszreszlet)

Manicheus szimpozion Uny, 2004. aprilis 23~24-25.

A szimpozion eloadasait konyvunk az elhangzas sorrendjeben tartalmazza. A szimpoziont Pap Gabor rmiveszettortenesz reflektalo eloadasa zarta.
Elnokolt: Aczel Zoltan, a Pelikan Konferenciahely intendansa.

"Tudom, hogy a JZ6, amit kimondok, val6ban if. Tudom, hogy a biikJeJJeg, mefyet megnyilvdnitanak nekem, mefy a Jzivemet eltolti iJ bete!jeJedik a Ielkemben, csae akkor vzlcigithat es nooeeedbet bennem, ha a::;:j inyilatko::;:jatom... " (reJ:::!et Kephalaia dmii manicbeus iratbol} k a

Bcms-tinncpi secrtartds [Turiiin, szsizad) RitZ/alis etkezes es ima a Fi'!)! megtiJztitasara isftlszabaditasara

.

is a fenti a !enti basonmdsa.'ellek.i:Jii/. hOg)' a:::..A lenti a Jentz' basonmasa. " ([abu!a Smamgdina) Bevezet6 eloadas Eloadta: Budahdv irta: Hiry Piter Eva .eg)'etien csoddi te/..

A magyar Szent Koronapantaerator kipe a Fef!JJakkal .

A R6zsakereszt Iskolaja azonban elettel tanuskodik magar6l. kunok. "\ Jezus Krisztusbol sarjadt igazi keresztenvseg apostoli orokosenek tudja i>I:ini es manicheus hivei vallasat.termeszetesen az ember jelen allaporanak megfele16en . Maga a Turani Alfold is Bels6-"~zsia es a Kaszpi-tenger kozott reszben valosagos. . a szabadkorrnivessegre. ~\z elobb emlitett rmivet idezve: "A multra csak akkor szabad visszatekinteni. Ezt jelenti elodeink gyakran hangoztatott kijelentese: ". hogy ezen terulet a 20. a rnanicheizrnussal. keresgel. ~\ gnosztikusokat mar csaknem teljesen kiirtottak. A hunokkal kapcsolatban pedig igy beszel: " .. meg "evszazadokkal nepenek szetszorodasa utan is". Bevezet6nkben csak nehany. ha az ember a rnult alapjait es dicsoseget a jelenben is felismeri. remenyseg rna is el ebben a nepben". az mindig zsakutcaba kerul. .. szazadra mar sok rnindent elertek.. Innen indult ki az irani nepcsoporrtal egyiitt.. Az iraniak delre vandoroltak. Hisz kozismert a Biblia hatasara elterjedt intes: ne nezzen vissza. allandoan a rnetafizikai multban . mely "k6ve dermedt". Peldaul a 19..a Turani Alfoldrol erkezett.. s raadasul rnurniat csinal magabol.\ki nem akar tanulni a multbol. a hatalmas bolcsnek. Miiveiket -reszbenisrnerjuk es idezzuk.. aki nem akar "s6balvannya" valnil A Lectorium Rosicrucianum melvnek konferenciahelven eloadasainkat tartjuk . Rudolf Steiner idezett beszedeben egyenesen igy fogalmaz: "Hogy Szkytianosz a jovoben is a magyarok missziojanak szellemi vezet6je lesz. milven szerep jutott a pusztai nepek eleteben Szkytianosznak. elsosorban a magyarok.a regmwtat idezik. V annak olvan ezoterikus szakrnunkak. a parszizrnussal. jaszok. kedves vendegeink. A Kirpar-medence legnagyobb Ielekszarnu nepessege a magyar. ." igy utal a konvv pl. mit Mani. szikulok nephagyornanvaban e16 szkita-hun-avarmagyar kontinuitas =folytonossag+ vallalasa. melyek ugyanezt a "kifaradas t" a r6zsakeresztes impulzusra is vonatkoztatjak. Volt erre torekves rnaskor is... Ebben a tekintetben a 4. a rornai csaszarsag a keresztenyseget kulso szervezette es viIaghatalomma alakitotta. ?" Mindezekre termeszetes igennel tudunk valaszolni. ugyanezen sors erte a manicheusokat 8 . mint Iehetoseg. szazadban sok kutat6 elmer vonzott. hogy az uniforrnizalo elvet legy6zheteden er6vel tudja kepviselni. A szimpozion eloadasainak jobb kovethetoseget szolgalo fuzetecskeben szakirodalorn-ajanlot is talalnak. Steiner ur beszelt 191+ novernbereben Dornachban ar:_6l is. s a szimpozion eloadasaiban egy-egy reszkerdes rnegkozelitesere kiserletet is teszunk. Egy reszuk a teozofia szerint . Kulonosen is fontos tisztazni ezt az identitast a Kdrpat-medence lak6inak. s megvetettek a perzsa kulrurkorszak alapjait." Nos.~\ Fenv uzenete" cimii szimpozion jelenben atelt felisrneresekre epit. ki Szkitia szryeppein . Peldaul ". ha mind az irani terseg mind a Karpdr-medence nepeinel megflgyelhet6 ugyanaz a kuldetesrudat.Tisztelt Vendigeink! KedvesJelenlevok! Szimpozionunk eloadasai -mint azt a cimek is jelzik. s allt-e eleink regi vallasa valamely s mily viszonyban a hellen mitologiaval. mikor a Kisfaludy Tarsasag osztonzi a rudornanv es rmiveszet kepviseloit a kovetkezo kerdesek rnegvalaszolasara: . ~\ jelenben kovethero . atfogo gondolatra szeretnenk utalni. Kozrudott a Kirpat-medence lak6i kozott. s "kimondta maga folort az iteletet". igy erthetobb is. dahak. .szinten 6v a rnult szakadadan ernlegetesetol.\z egyetemes osvenv" cirmi konvvben ezt olvashatjuk: "Aki . ugy a szkitak es hunok vallasaval. Ezert is fontos elhangzasuk elott beszelnunk a miertekrol. Innen szakadt ki es vandorolt nyugat fele a magyarsag egy resze.. azt megbiinteti a jon).rnindaz.igy Rudolf Steiner szerint is .. Tudjuk. sok vonatkozasban mitologikus helyszin. Iran es Turan harcair61 szarntalan mitologikus elbeszeles tanuskodik. 0 volt az. szazadban.:t>laradtak-e fenn s mely nvornai a regi hitnek ... jezus Krisztus apostola Feny-vallasaban meghirdetett. S a rnult kerdeseivel is szembenez.6riasi szellemi erejevel hatott" az ott atvonulokra.

_\ "mint fenn. az ellentetek csillapitojakent allt helyt a ketsegek vilagaban. a kett6 kozotti kozvetites. melynek talalkozasi pontja. Ebb61 az tij. kozeppontkent szolgalt. . Ez ut6bbi ernelkedettsegre ket jelentos peldat is megemlithetiink. hogy ezeket a kozve~en kozelunkben meg meglevo szellemi formakat tijra szellemi tartalommal toltse meg. Ekkor jelentek meg Eur6pa szinpadan az Arpad magyarjainak nevezett 6seink. nepi diszito elemek. es kiirtotta az emberiseglegnemesebb szellemi impulzusait. Korunk akrualis feladata. "egberagadasi" beavatasi miszteriume. A Karpat-rnedence lak6inak helvzetet evezredeken at rneghatarozta "kozbiilso"jellege. Olykor tudatosan. a feny-lelket elhozo. '" a nepvandorlasnak ezekkel az ahrimanikus torekvesekkel kellett felvenni a harcot. ahol a folytonossag leginkabb megfigyelhet6. Igy tobbek kozott ennek a hervegi rendezvenyunknek is ez a celja. majd a kozeledes idoszakaiban a szellemi ernelkedettseget. tig~' lenn" hermeszi eke a foldi es a szellemi kozotti kapcsolatteremtes osi szimb6luma. TiJ'::jelt Jelenlizlok! A Karpat-rnedence lak6i tortenelmuk soran -sorsukb61 ad6d6an. nagy jelent6segli talalkozas a nyugati es keleti gondolatvilag kozotr az ezerkilencszazas evek vegen.Keleten. Legendak. ugy a 8. Europaban ekkor 6k kepviselik a manicheus hitet.) Mikor a nepvandorlas er6i -igy a hunok kepviselte er6k is. Ket. az eretnekseg fogalma. mig Kozep-Azsiaban a G6bi sivatag peremeig visszahuzodo irani es otorok nepek. Nephagyomanvunk tehat a gnosztikus szimb61umok kifogyhatatlan tarhaza. bar a nyugati gondolarvilagra szarntalanszor ebresztoleg hatott a talalkozas kelet szellernisegevel.szamtalanszor vettek vall ukra ezt a keresztet. Ezekben az id6kben Magyarorszag az emlitett mozgalmaknak igen 9 . avagy a Krisztus fakad . a szellemhez ernelkedo elet. Osszekoto volta. Az egyik ilven nagy jelentosegii pillanat a keresztenyseg es a keleti tanok. bar a szellemi jelentestartalorn idordl idore elveszett.. ha csak toredekesen is egy eloadasban. A kelet es a nyugat talalkozasi pontjakent mindig is ott elt eszrneisegukben mindket. A magyar sag osvallasakent a mai napig is el a hagroman~oban a manicheizmus szamos jele es ismerete. nyelvi kifejezesek. Vizszintes sikon ugyanez a napkelet es napnyugat kozotti kapcsolat kepeben jelenik meg. a teoz6fiai mozgalom es az antropoz6fia kialakulasaval kezdodott.. melyek szellemi tekintetben magalapoztak a Lectorium Rosicrucianum rnunkassaganak kibontakozasat is. Hermesz. peldaul a buddhizmus kozott Mani tanaiban viragozott ki. Ezert is idezhetjuk szernleletes peldakent az 6si hermeszi bolcsesseget. az id6k folyaman egymastol olykor eltavolodo. a kelet-nyugat vizszintes sikjarol az anyag es a szellem kozotti fiiggoleges iranyra ernelkedest elhette meg. egymast61 elvalasztott. rnegkulonbozterve a tortenelmi J ezustol.. Tulajdonkeppen ez az a terulet.\ vizszintes es az egi-foldi kozotti fiigg6leges egy keresztet alkot. csakugy mint a j6val a keresztenyseg elottre visszanyulo szinten keleti. Ezek tavolodasakor a kett6 utkozopontjakent. a valodi kozvetito. \ manicheusok ezen elver a F enves J ezusnak neveztek. Akik pedig ezek kozul Romaba menekultek. hogy aztan tijra megelevenedjen. R6luk is rnegernlekezunk. Ezek kiirtasara az idok folvarnan termeszetesen szamos probalkozas volt a nizzelvassal modszeretol kezdve a felhasznalas altali beolvasztasig. a legszomytibb iildozeseknek voltak kiteve. kik magukat leggyakrabban ujguroknak neveztek. Megjelent a herezis. olykor tudattalanul. Kapcsolodasi pontkent. zenei motivumok es a koznapi gondolkodas is tantiskodnak errol. Egy ujabb. szazad rajan ~ur6paban "langra lobbant a Szent Gral fenve". az Ahriman irani es a magyar Armany sz6 teljes hangalaki es fogalmi azonossagat. a kozeppont.kuldetesuket betoltottek. . majd tijra egymashoz kozeledo vilag es ezek kozott kozvetitett." (Zarojelben megjegyezziik. szelso helvzet tijra osszekapcsolasa.

melyek a Karpat-medence magyarsaganak koreben fellelhetoek. rnanieheus indittatas mezsgyejen jarnak. A kozos serlegbol ivas szertartasa is megjelenik majd a keresztenvsegben is. megalapozva ezzel az ernlitett szazadfordulos kelet-nyugati mozgalmakat. "A nizzel tisztiro igaz lsten" szine ele "tUzon altal" kell lepni. mint peldaul Korosi Csoma Sandort. Madach Imret pl. eloadasaival gyakran visszatert hazankba. Reformarus hite mellett buddhista szentte avattak. A nep megis ragaszkodott hitehez. felernelkedesi lehetosegenek zalogat. Az ujkori tortenelem folyaman szamos mas. Az itt do hunok. Jelentos elem a kettoslelek-hiedelem vagy a tererntesrol es a satanrol. hogy attekintsunk nehanv manieheus elemet. melyek rna mar konvv forma ban mindenki szamara hozzaferhetoek.komoly bazisa volt. milyen raptalajbcl fejlodhetett ki. Kedz!fJ r Tenciegeink! Kt:dz!eJ Barritaink! "\ Karpat-rnedence hagyornanvait vizsgalva kiemelten szeretnenk utalni a hitelet hagyomanyaira. hanem eszmei rokona is. Megemlithetjuk azt is. avarok s mas rokon nepcsoportok targyi emlekei kereszteny jelkepckben gazdagok. szazad elejen egyhazi es vilagi torveny tiltja be a hamvasztast. minden vilagi hatalom felett allo isteni szimbolumat? ~\ foldi es egi kozotti kapesolatteremres fontossaga vajon talalkozik-e a kelet-nyugat kozotti kozvetito szereppel? "\ hermeszi kuldetes vajon mennyire megvalosithato egy nep eleteben a dialektikus tortenelern folyaman? Ezt a hetveget tehat rnegprobaljuk annak szentelni. rneddig sorolhatnank meg a peldakat. hogy Rudolf Steiner igen szivesen emlekezett gyermekkoranak arra a szakaszara. de erre talan itt. de megvalositani mar nem tudta. hazai mozgalmat \Tagy szerzot rehetnenk meg vizsgalarunk targyava. Stein Aurel kozrermikodesevel valnak ismertte. Kesobb. hogy a tisztulni \Tagyo lelek szamara nines vegleges 'bukas. mint a Fenv beavato eszkozet. Ilyen peldaul a szamos kereszt a sirleletek kozott (a nyugati keresztenvseg felvetele elottroll). 10 - . "A esillagokat orzo Isten". "\z irasai altal napjainkban ujra felfedezett Hamvas Bela pedig nem esak kortarsa volt a Leetirium Rosierueianum alapitoinak. szazad elejen szinten egy magyar utazo. Indokolt viszont megvizsgalni. Jol kell tehat gazdalkodnunk veluk. az elet vizet tartalrnazo serleget mellkasuk elott tarto sirszobrok. hogy a megszabaduhis tana iranti nagyfoku nyitottsag es erdeklodes. 1909-es budapesti eloadasai "\ rozsakeresztes szellerntudomanv dmmel jelent meg. ~\ halott-ritualekhoz kotodo emlekek kozul feltetlenul emlitest erdemelnek a kobabak. Ezekrol jegyzetek keszultek. vagy elismert peldat is emlithetnenk. aki a magyarsag eredetet kutatva az addig elszigetelt tibeti \'ilag fele a XIX. Pedig itt vannak korulottunk. melyet egy magyar falucskaban toltott. "Hiedelmeihez" a nep sokaig kepes allhatatosan ragaszkodni. amelv napjainkban tapasztalhat6 hazankban. Ki tudja. Am a tunhuangi "Ezer Buddha Barlangtemplomok" manieheus tekeresei a 20. a Szent Koronat maig ugy tartja szamon. melvek a gnosztikus. Erdelyben peldaul a 20. kirrek rmive. most nines is sziikseg. Kozott a nemzet szamos nagy szernelyiseget talalhatjuk meg. Ezt az is indokolja. ~\ kiilonbozo rozsakeresztes. kevesbe ismert. ezoterikus hagyatekokrol. Vajon milyen jelentoseggel bit az a tenv. mint demiurgoszrol alkotott gondolatok stb. szazadban kaput nvitott a nyugat szamara.. hogy ezekrol neha meg kevesebbet tudunk. ~\z ember tragediaja Goethe ngy Dante fo muveivel egyenerteku. Szamos mai. mint a vilag tulso szegleteben fennmaradt gnosztikus. hogy e nep osi szimbolumat. sajat oroksegunk kineseit kepezik. Korosi Csoma Sandor az ujgurok foldjenek felkereseset is szamba vette. szabadkormives es alkimista keresoket es csoportjaikat is megemlitheuuk. Az esszenus evangeliumokat ujra megelevenito Szekely Edmund neve rna mar az egesz vilagon ismert.

Sok tortenelmi. regeszeti. Meses nyelvezetli irasokban tarta elejuk a ket termeszet letezesenek tanat. a Fenytermeszet rabsagat es megszabaditasat tanitotta. mint rneghatarozot a terseg vallasi hagyomanyaiban. Felebredesre. hogy "a magyarok nizimadok". S ahol a vilagossag egyszer fellobbant. mely ugy ninik. vedikus es manicheus elemek tukrozodnek a hagyomanyban. oda vissza is ter. Ibn Ruszta 930 cijan irja. s a kiilonosen szeretett kek gyUnl-koveket. S val6ban.E nehany pelda is jelzi. Mani. Celja viszont. manicheus kozvetitessel jutott Nyugat-Europaba. kit Keleten a Ferry Buddhajakent tiszteltek. Budahazy Eva: Liliomos Fijldmrya 11 . Ez pedig a nyugaton is elterjedt Buddha-Iegendacsoport gyongyszeme. Ugy erezzuk. milyen iranyban keresend6 e terseg vallasos indittatasanak gyokereo A buddhizmus. Irasos forrasok is meger6sitik ezt. kedves jatekat. S mikor 1228-ban eretnekeket kutat6 bizottsag jarja Erdelyt. De a teljesseg igenyevel egy rovid eloadassorozat nem lephet fel. igy nem lehet celja e szimpozionnak sem. Kald falu hataraban "Gyertyanos" reg6st6l "ismeretlen benikkel rott irast" koboznak el. a sakkot. Mani a perzsak altal hamarosan elfoglalt Partus Birodalomban szuletett. apja reven 6si kald nernzetsegbol. Jezus Krisztus apostola. Mindezen gondolatoknak szenteljiik eloadasainkat. ebersegre szolitotta hiveit. az Aveszta-hit. neprajzi kutatas eredmenyere utalhatnank meg. a harorn id6t s az Aldott Ferry kuldotteinek firadozasat a sotetseg elleni harcban. Peldaul Almos fejedelem csaladjat 895-ben Photius bizanci patriarcha nevezi manicheus eretneknek. a Karpat-medence hagyomanykincseben is. az ezid6ben feltart sirokban megtalaltak a manicheusok egyetlen. hogy a valoszimi rovasirasos konyvet epp Kald falu hataraban talaljak meg az inkvizitorok. "Legenda Elexi" -nek nevezte. mindez megnyilvanult tersegiink. hogy Manit es tanitasait az eloadassorozat szellemi kozeppontjaba allitsuk. Erdekes osszecsenges.

.( .A j6 pdsi/or" Blasko S andor szobrds:::znuvesz alkotdsa 12 .

( Manicbeus tiiredik .

Mani. egyhiza.Isten aearatabol Ji:V1S Kn's':(j"s aposto!a. ernlekek irta:. a fellelt forrasok. Istudn . Mini elete.\Iiilhatfser Norbert Eldadta: Halast. " (tfam £16 evengeliumabol) "En.

sifizad) .Mcini (T uifcin.

ami litrfJoit. 1. orok es tiszta szellern. mivel a lelkem ennek: a viss:::_atiikro':::_OdiJe. hanem a sosem valtozo. A tortenelmi Mani. szazad elejen. istenfelo eletvitelt. mint Jezus Krisztus . De a vakok nem tuq. Apja. ba a tamto tnjes. maga pedig az Indus volgyebe utazik. a:::_oknem leIik iiriimiiket benne. is Minden.jk. [stenek: aearatdbo! F:::_lIJ Krisctus .et a basab ams:::_t. epp ugy. de ugyanakkor gy6gyit6. Mani felhivasa. tanitasa es nem utols6sorban szemelye az akkori vilagbol mely dobbenetet valtott ki. hogy a Fenv kuldottei idorol idore alaszallnak sotet vilagunkba. a Gn6zis nagymestere. J' ame/y Jenki elol sines to"bbe rfJlve.Jgy van e:::_ boicseJJiggei is. feltehetoleg mandeus keresztenv szekta tagja. 12 eves. Szeretnenk viszont jelezni: nem szandekunk a tobb.. egyetemes vallas sok kovetore talalt . N em egyszeruen jambor. egy a J:v tti:v 16 ---- . Egy toredekben hason16 gondolat szolal meg: "Felismerem es h'J':::_eka lJllcigoJSagkeres~iben. Hirdette az emberi lenyben leva isteni ely felszabaditasanak szuksegesseget. egymasnak nehol ellent is mond6 eletrajzi elem kozott sorrendet felallitani.. Am mindez a meg gye~ek Manira bizonvara kevesbe gyakorolt hatast. hogy ha a bolcsesseget :. azt jelzi. Faradhatatlanul hirdeti a ket termeszetet es a harorn idot. a:::_ ereje ciltal lite:. akitol engedelvt kapott tananak teriesztesere a Perzsa Birodalomban. " Olvashatjuk Maninak egy tanitvannyal folytatott parbeszedeben. Akdr a:::_ ego. hogy hodolatat fejezze ki az uj uralkod6nak. Egyreszt sok barat es koveto vette korul. \ Szent Egyhaz.!)'t. minden eldet a 5 ViMgoJJdg taplal. Akiknek aconban 0 idegen. a:::_okris:::_esiilnek benne es o'riilnek a hallatdn. Ez a viszalvmentes. mert J ezus Kriszrus Apostolanak igazi nagysaga nem dialektikus./ahasdbbOl drado tli:::_fillJ'e.a:::_ember a s:::_iveberejti. fgy kozeled~nk Mani eletehez jelen eloadasunkkal is. a:::_ga:::_sdg I ""l£Yicinak . hanem tevekenv kozrermikodest az istenterv megvalositasaban. a:::_ o' es 6 ilk<Il"Cl/dboll'tl!!)'ok. ame!y a vilageg)'etemnek eietet q. evilagi megnyilvanulasaban rejlik. Egi ikerparja sz61 hozza. JUni. osi Kald nernzetsegben. es akibo'l s:::_arma:::_om -. Pattak. ami lJl~g letrfJO'n. De lenvegiik nem a testetoltort alak. es nem is tUtfjdk befogadni. Parhiat 226-ban foglaljak el a del-irani perzsak. 215ben ngy 216 aprilis l-l-en a Parthus Birodalomban. 3. A IeitrJ leiria a fi. mielott meg touabbadna." Mani vallasos eszrnektol gazdagon athatott komvezetbe sziiletik a. miivesz.Jk e:::_t megertent. egesz Perzsiaban meghonosult. :\litni eleterol szolva idezziik fel Elo Evangeliumanak eloszavat: .Ell. ahogy 6 nevezte. Csodalatos munka vette kezdetet. Nem lenne pontos Mani vallas at hagyomanyos ertelernben terito vallasnak rievezni. Am elhivatottsaga rudataban valletta. rnasreszt ellenfelei rnegsemmisito gyfilolseget zuditottak ra. Hisz kora ifjusagat6l fogya belso kuldetesenek a megvalositasara keszult. Majd 24 evesen. 242-ben visszater. A vilagossag kovete volt."·lki mindiiriikki e'I is lite~!k.andeko:::_. Elsosorban azert. Belole s:::_drma:::_om. a /Jak [is:::_ontnem. Meg csak nem is toreksziink a Manikutatas es hagyomany egeszet felolelo eloadast tartani.A bevezetoben elhangzottakat kovetve Mani eletenek es rmivenek rovid bemutatasahoz fogunk. Pon: l~' van e:::_ kinyilatko~atott a boicsesseggel is. Shapurnak.Apostola.'agy Buddha. . akkor olyan mint a me!. ame!. "\ nap vegen pedig mindezt egr vetitett kepes eloadasban ujra osszefoglaljuk. festo es tehetseges ir6 is. " Mani tanirvanvokat kuld Nyugat fele. az egyik gnosztikus keresztelo. egy masik kinvilatkoztanis utan megkezdi a Fenv szolgalataba allitott apostoli rmikodeset. meIJlet emlitettem. amikor Szellemlelke eloszor nvilatkozik meg szamara. Perzsiaban a 14. es minden. aki mindenek elott iolt es minden dolgok utiin is lite:::_nifog. Mani nem volt hive az eroszaknak.:!i: akik hallgatJak. Bar szarmazasat is tobbfelekepp emlitik a forrasok. Azaz Isten uzenetenek kinvilatkoztatasat. szazad korul Mani mint festo ismeretes.

mejy a fabasabon be/iii van. magiszter vag. Masek szerint kereszthalalt halt. A jarnborlelkiiseg fiai. eszak fele csakus. ott manicheus kozossegeket alapitottak. arnelv a perzsa allamvallas elarulasaval vadolta. S a vi/agoJsdg beiyeire ve::::_eti .)·. ." Mani osszekototte a Keletet a Nyugattal. a 4. Az ujjaszUletett.~·1 szeretet kira/J'a. Egyiptomban. a 360 felvigyazo vagy pres biter. Az utodnak ezzel a szernelyes kijelolesevel allandosulhatott es meg 1000 even at fennmaradhatott a szellemi hierarchia. . Egyetlen elottern jaro apostol se tett ehhez hasonlotl . szazad elejen eleri Romat.s Krisztus yagy Krisna . A lJljagossag s::::_ii::. Ezeknek a puspokoknek az isteni elme ot gyermeke segedkezett. rnajd halalra itelte. Mindegyikuk oldalan a Nap altal rnegvilagitott tudas hat fia allt._{lja. addig a ha::::_ban nem piJ/cikol a jb!)'.ruha aeonban. 300 korul mar elterjedt Sziriaban.basdb faban is je/en van. mint delre. 276. mint Jezt.AIaga a tii::. A 72 diak6nus. es ahol a felsobbseg j6 indulattal viseltetett irantuk. melynek otod resze a "/2 diak6nus szama. e A boksessignek aconban a kO'vetke::::_otu/{gdollsaga uan: jetl)'e is pompclja a J~'vben rl!jto::jk. akdr a ttlz. a belatas fiai es leanyai kepeztek.. halhatatlan Ember. Ugyalligy a bo/csessig. Meg eleteben kialakitotta Mani ezt a hierarchiat. Ezeknek egyike. A to"ki/etes ember kO"::::_eledett. Ivlaninak meg kellett jelennie egy birosag elott.:\ Yibgossag Egyhazanak manicheusai elveszitertek vezetojuket . De egy ego fahaJabbrf/ drado fit!) a::::_gis::::_a::::_atbeviidgi(ja. A fa eNg a tii::::_ben. irok vagy forditok lattak el tisztseguket . o . . \z otodik kort a katekizmus tanul6i. hogy kovetoi kozott sok volt a no.apostola. A tokeletesseg koret a 360 felvigyazo jelkepezte. Ok mint predikatorok. mig a faban ng'tve J~tntl)'ad. es egyetlen szellemi mozgalornma olvasztotta oketo Lete utolso pillanatait egyhazanak szentelte: a szellem langjat tovabbadta legkozelebbi tarsainak. Manirol is foljegyeztek._e meg/elent. biscen magabO/ a fatuskrfbOl nem t!)'i/vdnu/hat meg. \ magyar hagyomanv szolasokban ezt orizte meg.. Buddhat a Gnozissal. Szavaik es tetteik megerintettek az embereket . Bahram kiralnaga alatt._sagrri/. Am ba a::::_ ember tamlskodik a::::_ iga::. maga allt az Egyhaz elen. Kis-Azsiaban.'agy mas legenda szerint Chosroes szaszanida kiralv elevenen megnvuzatta . mint J ezusrol. akkor annak pomp4Ja sokak s::::_emeattdra is fiile hallatara t!)'1"Jt!anfJa/rf l /es::::_. ot valasztottak a manicheus kozosseg vezetojeul. igy eme!kedik fe! a vi/cigoJJdg gyo·ngys::::_eme. mint Jezus Kriszrus . mejy nem /athald mindaddig. Ormenvorszagban.. aki 0" /ekiildte ha/igatott J::::_avara.iJ J::::_dlt !Jo::::_::. dalnokok. Sissinios lett az utodja. Eszak Arabiaban. isteni elme szulte "gyermek" maga a dicsoseges pentagram. Amig a fat tiizre nem veg1ik. Mani Egyhazanak elteriedtsege a Kephalaia reszlereibol is kiderul: "Remenyem elert a keleti yilagig. Zaratustra dualizrnusat a keresztenyseg egyistenhitevel. Kozvetlen mellette a 12 tanito. A 72 diakonus korul segedkezo 5-5. Shapur utan nagyon megvaltozik a perzsa kiralvi udvar legkore. Palesztinaban.. kik teljesen ertettek a Homaliak sorait: .• Am bizonvara sokan voltak mar. evangeliumom el fog erni minden orszagot. A negyedik kor a kivalasztottakb61 allt.77-ben kerulhetett sor. es a lakott fold minden helyere. Mani egyhazszen'ezeteben is rukrozodik a Tan. e h mejy a::::_mber s~viben ii Ojyan. nem /cithatrJ. ot . Dalmaciat majd Galiciat es Spanyolorszagot./1 vi/agoJsdg ktddolte /am ha::::_qjiitt. Erre kb. Egyhazam el fog terjedni minden varosban. mushe szolgalt. VaK. Perzsian kivul fenves tundoklesbe kezdett az "erdeknelkiili szeretet vallasa". . " 1..

:_ilta/llk elnyer: lilek m t megtlj-~JtlaJanak he{re. mas olvasatban Biku kagan nepevel egyutt befogadja a . ~-\ Gral legenda is kovette Mini tananak nyomair. ugyana:. ~r1 manichei:. eb eg)'ben a:.:_rastudatianok es mas nyeliet bes:. aki a:.:_mus a nagy. m/.erezheto hatassal volt hosszu idon at a korszellemre. sejthetiink a bogumilokkal. es az ujgurok allamvallassa teszik. A henneti:. mint a manicbeus testvireket. ~-\manicheizmus Kinaba erkezeseriek "hivatalos" datuma. a sore: mib'J~g minden hata/m{it JZf!1es:. hogy valtoztassanak tanitasan vagy abbol barmit is kihagyjanak.TiJrteneti erteke:.:_is -Mis:.zasra sZ6lit fe!. "-\zonban a nvugati felteke meghoditasa utan a manicheizmus hatasa Keletre is kezd kiterjedni.:_6rtad ti:::.0. ' 1Z det eincse . szazad elejen elerte az eur6pai fejedelmi udvarokat.a:. mert eJ)'a:. Sajnos rmiveibol csak toredekek maradtak rank.:_Jagara. Minderrol kicsit reszletesebben kovetkezo eloadasunk sz61.:_cimcira I irt. ami! s:. vagyis az elso irasos feljegyzes 6.:_ett.:_on tiir:::_s aftasai.:_et maijelenstfginek gonos:. hogy e:.:_ettOl vald tudatos. 18 .!ette ki.:_alantas tenniJ:.. po::jtlv elbth:st. a Hennes::j Gn6::js iJ l\Iani Gn6::jsa ug)'ana~ «: utat mlltat/a.:_iiksegesrdmutatni a tennis:. a buddhizmus es a taoizmus hatasara. 763-ban.:_eretett Iralkod6ja. " /1 fenti gondolatokat Jan vall b Riji-kenborgh AZ egyiptomi Os-gno:. Eppo/). a:.:_Ela U/ek. emlekek toredekei csupan a g~zdag manicheus hagyomanvnak. forradalmasito valosagra. a JiititJig erifinek batalmas biirtiinezJff tete a:::. vagy lenvegi doktrinalis valtozasok mentek volna vegbe a vele szorosan osszenott ket nagy vallas.t9-re esik. " A manicheizmus -akar a bogumilok es a katarok tan a es kultUraja. bezarla oket e liidgba.peben je.:_eI6'kis:.Kapcsolatot tetesben. manicheus Zsoltarok Konvveben ez ali: .:_okM'D'lle -Kipes kiJn_yll.:_ emberek tudata eli. Kinaban meg minden bizonnyal eredeti forrasatol elszakadva is kepes volt mintegy 900 esztendeig megorizni onazonossagat anelkul.t. ~-\kopt nvelvii. Shapur J:.EplJ'~oidk . KiJvetke:.:_altalaz emberisegfb!Jlo haz4jat annal tis:.:_mlls kipviseli a jilozijiai tisztasagot. i r -Shahpllhrakal1. Es itt.:_ere.:_ollbano/)'kor a fig)'elme~etis. Bugu. hogy litteriiletiink a mennyei embenJ-eg batalmas munleateriilete.:_lJ' m".'\-agr elJallgilillm -. hogy elnint volna a komyezeteben nagyszamban elofordulo szektak tengereben. J'~jikJigeJ a:. Jd6'llkint s:.:_tinllmok kii'!)'zle -On"asok Mn_Yl'e .:_eJkippen. 1.-ilagossag iizenetet.. akik pedig a kararokkal voltak testveri osszekot- "Bar a katarok tana inedbb a Hennes::j talajban gyiikere:.:_tabban allithassuk a:. Mani maga irta meg vallasanak szent konvveit. nem kivant lehetoseget adni az eljovendo kovetoknek es egvhazfoknek. ~-\ fellelt forrasok. Ez a felettebb szep legenda a Perzsiabol szarmazo Parsiwalnameh kozvetitesevel a XIII.:_a all lelkesitette..Him nllJ:. Tudatosin»: (J ma modern kemojil1el (J d bermetiens es a manicbeus gondolatokjelentosigit kontnkbtln is. Behat~l Kozep-Azsiaba. "-\ cimeket mindenesetre ismerjuk: -.igbe eJ a 'D'ok faMbe.

Kozossegeik rmikodtek Eszak-kelet Perzsiaban. melyre a Kuldott altal adott magvarazo valasz a tenyleges szoveg. es egy masik kisebb resz a francia kutato.A manicheus verseket. Ehhez a leletanyaghoz. s igy ez is bekeriilt a Buddhista Kanonba._er.:._etesrendbe be!epis J::. A kolostomi! 6. szazad vegen Kelet-Turkesztanban egy olyan sivatagi varos romjait astak ki. Bizonyara a hires Selvemuton huzodtak egyre keletebbre Mini hivei az uldoztetes elol. kozep-perzsa es irani szogd. szazadi._g)'hci:. hogy a Traktatus forditas. A szoveg 1928-ban a Tokioban kiadott Buddhista Kanonba is bekeriilt. Mani testlje!)leinJ! 3._abd!pird/ va/d 1. +. Sajnos ez a szoveg sem ep. Mindenesetre nO-ra teheto a kinai nvelvii rmi keletkezese. Egeszen sajatos. Tartalmat illetoleg elsosorban kozmo16giai munka.jngifnJl. nem lehet pontosan tudni. A tud6sok velernenye megoszlik. falvum-i expedicio soran keriilt elo Maninak a tanitvanvaihoz sz6l6 rnagvarazata. 400 korul miikodo manicheus osgyiilekezet szent irataikent azonositottak. Ter es ido nem fogtak ez inisokon. A tud6sok egyetertenek abban.es himnuszgyiijtemeny Kozep-Egyiptornban keriilt elo. szazadival. mar magyar nvelven is a manicheus irodalom gyongyszemeivel. melyeket a Dunhuang melletri "Ezer Buddha ternploma" -ban talaltak. a Kephalaia is. hirnnuszok. Kairo antikvariumaibol gyiijtogette ossze Carl Schmitt professzor. Korabban bukkantak ra a turfani leletre. a Tarim-medenceben. A J::. lehetett ezutan merni a tobbi manicheus iratot is. A megtisztitott tekercsek Berlin es London muzeumaiba keriiltek foldolgozasra. /1 Kdnol1rd/ es kipeknJ/ -+. J1 hivok iit s:. Az egyiptomi. elbeszelesek egy nagyon emelkedett eszmeiseget nikroznek. Ebbol a szovegbol a vetitett kepes eloadason hallhatunk tobb idezetet. Hogv mar eredetileg is kinai nyelven irodott vagy forditas kepezi a Kompendium tartalrnat . Hat reszbol all. Egviptombol 6gorog nvelven is keriilt elo egy pergamen Mani eletrajzaval. A Traktarus eredeti tekercse a Pekingi Nemzeti Konvvtarban talalhato.jbierarcbiaro! e 5. A kopt nvelvii ritus. A Medinet Madi-ban talalt irattekercseket 1930-ban. lassan kezdett kibontakozni a lelet paratlan gazdagsaga. Lenveges jegyeik pedig mitsem valtoztak. az ujguroknal es Kinahan. rajzokat igyekezett a sotet ellenseg megsemmisiteni. es 700 vagy 900 korul keletkezett._u!etiJero-! tanitasairdi is 2. sot a 19. Szazadunkban rnegis egyre tobben ismerkedhetnek. A kulonbozo azsiai nvelvii szent iratok. biinbanati imak. Egy kb. ket reszt 1925-ben illesztettek ossze. hianyzik az eleje. A dohos reszek eltavolitasa utan. Ez egy osszefoglalas a manicheus egyhaz es vallas lenyeges elemeirol. mint Mani korahoz igen kozel allohoz. melvek a kovetkezokrol sz6lnak: Man: s::. Mani tanitasait itt is igyekeztek tisztan megorizni. Pelliot altal szerkesztve Parizsban. hogy meg a 900 korul keletkezett kinai irasok is gyakorta megegyeznek meg szohasznalarukban is a 4. igy az eredeti cimet sem isrnerjiik. ngy 5. A. pl. Kinai nyelvii manicheus szoveg 3 all ma rendelkezesunkre. . Ez is kb. a Balhas totol delre. partus. rnely manicheus telepules volt. A kulonbozo nyelvek es dia16gusok: o-torok. A Kompendium eredeti tekercse a londoni Brithis l\luseurnban talalhato. a::. Gyakorlatilag Mani egy tanirvanvanak a kerdesevel indul.

hogy itt tobbrol van szo.okkO'fI)'lJe EJ eg)' kipeJgy/!. -A ti:::_. kivel alit kapesolatban? Es meg rengeteg kerdes felmeriilhet. . alkalmazkodva a kozmikus korulmenyekhez.. annae g)'llmiJ'kJe a Harom Palotaban fI)'er bi:::_. TiJ:::_. es haza nem ter a Fenv Birodalrnaba.t e hi1!Jdk megJ:::_. ji!!_}. egy megszabadit6 tant mutattak meg az ernberisegnek. r . hogy Maninak.• -\ rmivet szinten felvettek 1928-ban a Taisho-fele Buddhista Kanonba.E mll(iJban e:::_. amig az utolso lelek is meg nem szabadul a Sotetseg (' tvesztojebol.o'9'Jagot m . Megmutattak a rnegszabadulas utjat.-lminr a termeJ':::_.-\z ember akaratlanul elcsendesedik. Harorn kiilonbozo helyen fonetikusan atirt kozep-perzsa es p irtus nvelvii dicseroenekeket talalunk benne . ahonnan rudast es batorsagot merithet a Kuldort. tiszta isteni era szukseges egy ilyen munkahoz? Egy tiszta fOWlS.!)'ve. szazadra teszik. Fontos kerdesek es igazan j6 dolog a torteneseket a helves aranyokban latni. Mekkora osztonzo.lett tanitasok: kiJ''!)Ille -/1 regm'ilt tanitdsoi: iga:::_.eJllek netre:::_. vagy Lao-Ce-nek kifejezett celjaik voltak. odon megtJ'elekJ::jk. .er to"nlefl)lzl OJi bOitJesJeget mindenestid jelolelo kiJ''!)Iv. Mikor munkajukat lefektettek az ida vilagaban. amit Mani es kovetoi rank hagytak. mint egy tudomanyos kutato munkarol \Tagy egy ~formaei6esereral. a Mozdulatlan Birodalomba..-\ keziratot 1907 -ben fedeztek fel. mely soha el nem fogy.Him nUJ:::_. hogyan lehetseges egy ernberolto alatt lefektetni ilyen rnelyrehato alapokat. . hogy a kanon het reszbol es egy kepes gylijtemenybal allt. ugyanugy mint Buddhanak. esak egyetlen era tehette kepesse munkaja kibontakozasat . Hogyan torrent pontosan? Melyik evben? Ki. . -_-4 jegyelem kiJ'!!_}'t'e -Re. megviMgitclJba heb. Vajon meddig van aktualitasa a megszabadit6 tannak? Meddig tart a Szent Hare.Kulon emlitest erdernel. -\ Szeretet.et lhagyja a ji'!)lteient.!)'ve .abadllldJnak . Megis tudnunk kell. ha kezdi megerezni.e:::_.te!tHO/g)leim eJ l'raim! Oriasi a rnii.Ha a tanitdst iga:::_.-\z irat keletkezesenek datumat a tudosok a 8-9.eJe -On'dJok ko'.tetik. Csak egyetlen forras. Ez a hare addig tart.~:::_. hogy a valaszt isrnerjuk. . Felmerhetetlen a melysege ennek a forrasnak.. -A tiJ:::ja ilet kin(J-enek a kiJ. Trmeszetes tudatunkkal fel sem foghatjuk.lemefl)': A kit ntlg)' ell' kipekben Egy eredeti himnusztekereset szinten a londani British Museumban oriznek. mit a vilagossag fiai vivnak a satetseg ellen? Meg kell mondanunk. Mert a szeretet az istenbol arado era.

Bogumil keres~ .

orbert E/oadta: Botrydn Kata/in irta:: . aki be kivdn lipni a rendbe. " (Reszlet a Kompendiumbol. tudnia kefl.erint it kiiliinbii::_.etes::_.. Ha nem l/al!ja ezt a kiilijnbsiget.. hogyall jog/a k akkor valldsdt gyak0 rolni.odolog. nnae. Csornai Katalin forditasa) Mini es a manicheizmus A kit termiszetrendtana ~\. hogya kit elv ..\1tllballJer .. a Fi1!y is S {ititsig A termis::_.

kezeben manicheus rdzsdval (Tuifdn.Ujgur fejedelem. szdzad) .

mind a ma ernberere.:. hogy a manicheizrnus alapelvet.Annae aki be kit'dn lipni a rendbe. a dialektika vilagarol vall az eszak-nvugat irani. A sotet vilagunk rnelysegeiben raboskod6 lelek fohaszai nagy hatast gyakoroltak mind a regrnUlt.:_odolog.. a ket termeszetrend tan a az elsddleges raniras. Kulon eloadasban sz6ltunk megtalalasuk korulmenyeirol.am ama baidani vig litit! C:::_del a n)'llgot. kinl. Tegyiik ezt a teljesseg igenye nelkul. ~\ fogoly lelek fohaszait tartalmazzak a rank maradt himnuszok. Benne meri.iJ'ss:.:. bogyan Jogja akkor Mlkisdt J!)'akorolni?" Mint minden Gnosztikus Szerzet tanitasaban.:'.:_dltal megs:. ugy a manicheizrnusban is a ket elv.ilolitryek sokasagdnak.ildnbd:. mit kalpak Jli!ya Jes:::_ilram! Fh!)'i I}aldnlnak minden alakjat tedd rag)'ogdva! . Sok ezer kereso veret itatta at a Fenvfelszabaditas tana. rnelv kinai nvelven maradt rank.ete s:. tudnia kell. Jelen eloadas csupan arra tesz kiserletet.\fint amidon uala eg). partus nvelvii himnusz is: 24 .erllltkit te~esen kJilijnbd:.:.:..d el OJ'iha:.:. Engedjek meg. 6. megk. Atlatru e \-ilag s az eredeti termeszet kapcsolatat. reszeben a szerzetessegbe belepes feltetelekent is ezt em eli ki: "Elsilkint s:::_d~"unka kit elt. a Fi'!)' is 5 dtitsig termis:.Ho:. \r agy azoknak. \ Kompendium. "\·agyoll jd! ~"""Tag)'on)O! Iga:. keresi az osi hazat. nag)' :.uhandJa dott. vagyis a Ket Elv T ana es a Harem Korszak Tana.abaJog dtdni. a Ket Principium.ilhet fel a Traktatusbol ismert kerdes: ! •••• a btistest is a:.:_eteg)!-lIgyana:. S mindenek elott rudassal birni a szemelyisegernberrol. az egyertelmu es csodalatosan dagos idezetek alapjan.:.oJiget. mai fellelhetosegukrol.. a hustesni lenvrol.Fenn a toe'!)! Birodalmanak magasJdgdtdl Ie egiJ:. hogy a fellelt manicheus iratok alapj in rnegprobaljunk bepillantast nverni ebbe a felvilagosito iizenetbe. Mani tanitasa ket fo resz bol all..vag)! kit kiiliJ'nbo·:. a ket termeszet tananak elver bemutassuk.:. J' W a:.:.:. mert minden hiteles szellerni iskolanak ez az ely az alapja .olgcilhatJ:. " ~\ Fenv Kuldotte boldog. A kettosseg. ~\z ilyen ember keresni kezd. hOg)' a kit elv.:_redeti termis:.:_tetisiriII.!)' e:. Ha nem IJal!ja e:.Tis:::jeltjeien/evok! Mani tanitasai csaknem 1000 esztendon at hatottak vilagunk keresztenysegre fogekony emberei kozott. kikben legalabbis ebredezik az osemlekezes. " Ezert folvamodik a lelek a Szellemhez: .:_t a kiiliillb(j:.:.:_jeitenni. T esszuk ezt azert. .. hisz az ilven kerdest feltevoben val6ban surgeto igenykent el vilagosan atlatni helyzetet. hOg)!i!yen mi!ysiges tilkokig batolo kirdiseket tlldJ:.:_dnbascndra va!!)' a:. " 0.o e dolog?" boldogan allapitja meg: Es a Kuldott .:. zsoltarok.:.faru tanai elsosorban a felebredteknek sz6ltak.:_ena So"fitsCg 'Itves:::_tijjiigminden doli.:_es vildgban vakon tive!Jgo minden lir!)'t jdtikony tudassa! s:. mert . szertartaskonyvek. keresi az igazsagot..kor.

eodde! teli.!). A kilatastalansag erzese.iidv elkeriili."'+\.. mi bosscasan eJ!)!a::. hoi a::. Nem iletek =: iletek.iI! Honnit jo:rs::. Ez a felszolinis gyanyaruen hangzik fel az egyik legszebb manicheus imaban: ."Itt minden csak s::..envedis. mint vi::. /:1::... emlike::..nilkiil maradt pus::.? magaJJdgbdl vald vag)'. hoi bcilvei.\ kilatastalansag atelesere szukseg van.. minda::.on aradna m Nines olyan tdmasr.. e pokolbdl megs::.. Az erzekek jateka. emberek a teil'Olba ni::.Ebredj~ d lilek. Hisz csak ezt a fajdalmas felismerest kovetheti az oromteli belatas. I/endig lJagy a::. oltcirok..selos::.::..'lkban lako::jk. hogy volt a manicheusoknak egy hierarchikusan felepitett egyhaza. ir::... " Ha az igazsagot az ember onmagaban talalja meg. A jiivetJi'!)' e::. akkor kozvetlen kapcsolatba keriil a vilagmindenseggel. Fa/dunk a::. melv a fent ernlitett Partus himnuszban olvashato: . Bcilva.As::. De ez az Egyhaz nem a tekintelvekre epult. dilibdb d.o valdJeig a sajat li.. Nem bardtok a bardtok. EI kell fordulni az erzekek es a kulso tekintelvek kovetesetol.. az allandotlansagrol cirmi manicheus irat is . bamis hztek TdmlO"alnkbOl nem mentenek .abaduldst nem kzneilnak. is elvis::.ii/Oite! Rohan arra im a balga. \' aloban.. Ha kindl is o·riJmoket.emberek Joidjin.ena vildgon. Szuntelen valtozas..!)... kciprci::... barmit eeress. az ororn a banattal..ats::... S a::..dIYtdl s per::. a mindeniitt jelenli/. mi valdsnak batna. Segitsegre nines remi.!)'ok. a j6 a rosszal. faragott kipek dllnak. 25 . A magaJJcigban uan lakcisod. a nappal az ejszakaval. az elet es halal allando korforgasa.'Supcin...irgalmat nem ismen .. Mani hatarozottan kijelentette. tisztan aterezheto a kovetkez o idezetben is. " Mani azt tartja: meg kell tapasztalni az erzekek vilagat.!)..nak. Mer! solit he!J.J\"incs o!Jan vildg. Errol a belatasrol tanuskodik egy kinai nyelven irodott Panaszdal. Ezaltal terhet vissza a lelek eredetehez. a hivast ami mindig is szolt a lelekhez. de ime. .megd benne. A. is e be!J'en. Er::.de! ara'!)' mppjire Jenki rei nem taMI.kipek... " . majd tudatosan el kell allni tole..iki driJmo'k a pokoillak e birodalmaban segitsiget nem ho::.iltolJ::.ikeinkjdtika e::.tmdg.dra::. igy kepes lesz meghallani a felszolitast. .. a masik birodalom valosaganak a hite... derii es boru.. "iIagossag a satetseggel.. Ismeretes. itt minden csak az ellentetevel egyiitt lep fel. . hogy az ember csak sajat maga kepes rnegtalalni az annan lenyeben rejtozo valosagot.nek.

:. Emleke::.torkutat utdnad. de a hinduista. Illato::. .cigba. leg) ho::. Fell)'irtelem birtokldit Fiilemelik e::.:. hOg)' vile Eg"tfSJak a dharma jetryl(f me:::gire!" . testiered.\fegszabadul az emberiseget megbeklvozo rageszmektol. " Akit megerintett a vilagossag az tudja. Csak egy nem e. buddhista kifejezeseket is.zamkeg)'elmes. F::::. Nem akarja mar ezt a mulando .. en is a ~"\Jag)'Szent . _-\. Aldott L 'tllosdg bonaba...us. hogy letezik egy masik termeszet.zoda visszateres vagya elteti. csak egy vilagossagszikrabol torhet fel a . orJ''::. A belatas es iidvrevagyas osvenyen vegiil minden komolv.aldbara'!_}. bitben tiindiieletes. Ezert is gyakran szinkretista vallasnak neveztek. Manicheus elodeivel igy konyorog: "Cak a::.Ott vannak a::. iga::. Kii::. Egy nem evilagi tenyezo eredmenve.. k Kisert(f demonom kiitdiket oldd meg! jiost tuzes veremben verg6diim g)oirodve.:.-ilagi elvbol. a sziv rozsaja. a vilagossag-szikra.. Hasznalja a keresztenv tanok szokincset.okertek friss lehelleteveL l\linden ek/ lelek jel!yeJJiges jolyam. iiriim sdtrai. kill!.-\. Fontosabb feladata utan nez: a benne do isteni megszabaditasa lesz a celia. mely orok ervenyii. ~·1 baldl kamldbol liigleg kimentetett.-ilagot allandova tenni. ~. Vagya azonban nem "hustestebol" ered. sem pedig az ugynevezett rulvilaghoz. Egy halhatatlansagi ely. ~-\mar idezett Parrus himnusz a Fenvbirodalom t6dik: " .::. S::.jArydd-Atrydd. melv nem tartozik sem e .:. torekvo keresoben megfogalmaz6dik a vegso kerdes: latomasaval folvta- . fenti hirnnuszreszlet is jelzi: a manicheizmus kifejezestara igen valtozatos. Beledobtak to'vzJ'bozot s/inf erdejebe! BOl'JaJJ be aJambor jell)'n)'4jba. Olvan folvarnatot mutat be ugyanis Mani tanitasa. Iga:::.! es beliil telve minden jentryd.0.-igyakozas a megszabadulasra. valahol cz is a manicheizmus lenyegere tapint. Bar ezt gyakran elitelo felhanggal hasznalta a vilag."-1tudas te/jwegenek tudoit. jetry/(f magja v{lg)'ok.iI!" Es a lelek ernlekezik.eretetbenteges.:.:. Igazsaga mentes tehat vallasfelekezeti hovatartozastol.:.:.t erem. ~<lryad a pas::. Benne a hustestbe zart Fenytermeszet kezd egyre hatasosabba lenni.:. ami nem ide val6. T'ezess ki.:.:.:.-ilaghoz. kiill)'iirgiim a tlszta s:::fi~joidre!" Van tehat valami ebben a haragvilagban.des:vmint a pus::Jdban kos::.

amennyiben sikerul altala a regiben felismerni a mait. Hogy rnilven legyen az uj eletvitelr Erre egyetlen Szellemi Iskola sem ad kiilso torvenvt. Legut6bbi idezerunk utols6 sora.:_. ez az eloadas is iranvrnutato. igy szulettek peldaul hitregek.:_. a ket termeszet letezesenek . De napjainkban ujra eljott az ideje. hogy eb'ek? S:zabaditdm. es J. Mindig is ereztek ezt az erre erett lelkek. . . g J S :::jvetek a s. s meg/eli J~vetek a~j!" Szivbol remeljuk.·. meses elbeszelesek. melv megszabaditja a bennunk raboskod6 fenvtermeszetet. elvi eletrnodot. Mani is az egyetlen igaz forrasbol merit. hogy a megszabadit6 osvenven elindulhassanak. () Itsd fel «: iga:zsag nthcfjat.. Add at magad a benned lako:zo isteninek!" Onatadasra szolit fel a himnuszreszlet..LVIit tegyek. " 19azsagara. Tanuskodtak rola elervitelukkel. . mit tegyek hogy eb'ek?" A kerdesre valasz erkezik: "Eres:zd Ie kezeidet. Kovetoinek eloszor is fel kellett ismerni a ket termeszet letezesenek valosagat..' Hag)Jatok fel mindenfile ron. Mani szerzetesei ugyan nagyon kovetkezetes elervitelt eltek.:_loPcil1a. legfeljebb iranvvonalakat.. onOJ. amelynek logikus kovetkezrnenve az uj eletvitel.feJSigtek (SlJ':zobiitok Tdmfll)' OJ. Ez elott a feladat elott all minden mai. s az ezt betartani nern tud6kat a rend kizarta.:_okcissal.. kik az Lit bejarasara nern erettek meg. mig tudati bobultsagunkat lekuzdve r~ nem ebredunk valosagunkra.Diinteni kell az irdnyrril. "\ F envfelszabaditas utia ugyanis egy teljesen rnegvaltozott rudatallapotbol fakad6 elervitelt kivan . Ez azonban nern sikerulhet.. valera valtani mindazt. ez megsem jelentett dogmava mere vedett szabalyrendszert. egy masik forditasban igy hangzik: .:_abadulds honaba m"g)'ftek!" Hogy miert nem lehet rneghatarozni az uj eletvitelr? Mert ez a torveny a jelolt szivebe van irva. \' alora valtani azt a kovetkezetes. az akrualisat.. enekek. mirol a mult is uzen. joszandeku kereso is.. Inkabb vedelmet azok szamara.Legyetek hat dentsek.-agy egyszeruen csak megoriztek e rudas lenvomatait eljovendo korok szamara.:jMrdak a Tunbun! Bok.

Hoparduc a begyen i.5 zkita aranykincs. e. V-IV. EJ~k-ku'!. szdzad .dn.

jetesekig )uthatunk el.'!) s:..:_abadftds' dbrd:. . Halth:. poge." ..:_(j'Je. a manicbeus tanrendsrer ismereteben a mi 'dsi.:_kita ualldsunlera ' ne:. _'-l~ .:_ve ..fontos is kiivetke:. A kipird boles) k Az ujgurok es a manicheus nFenyfelszabaditasJJ -a nagyszentrniklosi kines 2-es szarnu korsojanak kepei s ujgur ernlekek alapjanfrta is eldadta: Budaha v Eva Buturmis tarkan biinbanati imajanak megjeleniteseben kozrermikodtek: Bot(ydn katalin.:_ettds templomi men'!Y.idvtiirlenet. (Pap Gabor: A iketitO'i afeberig.:_lstudn iJ s"hroffRdbert .:_olcisa mindenesetre ipp '.ik gen"ndt kipe:.. mint kiJobb a jestett ka:..gy megtald/hatd a magyar S ~ent Korona apostoieepein.:_etekipiprogratlyaban .e:.ryjels:.

dete .A dicsoszentmartoni kazettas memryezet res.

-.---- .Nagyszentmikl6si kincs AZ "igi oaddse" a 2-es szamu korsdn -----------.

.\ manicheus "jelenseg" rudomanyos igenyu kutatasanak reszletes bernutatasat gatolja vagy legalabb is neheziti hazankban a temakor ellentmondasos rnegitelese is. Elsosorban azt szeretnenk hallgat6inkkal erzekeltetni.. mely kozvetlenul az Eredeti Fenytermeszet rnegvaltasara. Am koszonerunket fejezzuk ki a szerzoknek. de jelen esetben nem ez a szimpozion celja. hogy nem szandekunk a tudomanyos kutatasok egeszet felolelo eloadasokat tartani. gyakran meg ezt is hianvosan. Es sajnos. rnelyet az Eletanya nyujtott az Os-Embemek ·/Eredeti Embernek / . Megis sz6lnunk kell a tortenelmi jelensegrol is." Jobbkezet nvujtani tehat manicheus rirus. nyelvenek nyelvcsaladba sorolasara. melyet az Elo Szellem adott az Os-Embemek. hisz eleg keveset tudunk az ujgurokr61. a Fenvero felszabaditasara utal. vallasos hagyornanvanak kutatasa pedig napjainkban is egymasnak feszulo indulatokat gerjeszt. vegrimesek. kik kozort a manicheus vallas allarnvallassa lett. . kik lehetove tettek az altalunk nem ismert szovegek anyanvelviinkon olvasasat. PI. hogy segedkezet nyujtsanak a rnegfaradt ernberisegnek. me lyre tamaszkodharunk. Igyekeztunk hangsulvossa tenni. A magyarsag osi rokonait velte bennuk felfedezni. lukteto verszenejuk csodalatosan ervenvesul Tandori Dezso forditasaban . . mikor felhozta ot a harcb61. a "kezfogas" kore epul. eloadasban megfogalmaztunk. hogy a rnegvaltasunkra az anyagban alakot oltott jelensegek mogott a Lenveg mindig az eredeti. A Kephalaiab61 idezve: "Az elsd Jobb az. Tobb forrasbol ismertes viszont. igy ezt sem tartottuk celszeninek erinteni. hogyan szallnak ala sotet vilagunkba a Ferry kuldottei idorol idore. 'Nagy orornmel forgattuk a Kakuk Zsuzsa szerkesztette. Torekszunk a tovabbiakban is arra. hogy Mani es mas Fenykuldott igazi nagy"saga nem evilagi megnvilvanulasaban rejlik. egesz tortenelmi multjanak es jelenenek megitelesere. A tortenelmi Mani. Csornai Katalin elsosorban kinai szovegeket forditott Kompendium. Jelen eloadas elsosorban ezt a gondolatkort kozeliti meg foleg ujgur szovegek es egy csodalatos kincslelet segitsegeveL Szem elott tarrva. mig Makovnik Peter rnunkaja a kopt nvelvii Zsoltaroskonyv. Egyreszt: keyes a magyar nyelvii szakirodalorn. rnert a terna nagy'saga es ellentmondasossaga egy kulon rendezveny targya lehetne. amikor az a harcra ki akart vonulni . Traktarus. az anyag vilagaban kozvetlenul ezt erzekeljuk.) 11i elsosorban a magyar nyelviiekre hivatkozunk. a Kephalaia es a Homeliak vilagaba vezet el Manfred Heuser tanulmanvat leforditva. a rnasodik Jobb az. mintegy iranynikent azon meggyozodesunket. Koszonjuk mindazok rnunkajat. mit az 1. Kiilonosen szep. orok. Szinte sz6szerint ertsuk ezt. hogy Korosi Csoma Sandor 1819-ben a kesei. Kakuk Zsuzsa es Tandori Dezso szep forditasaira nemcsak a gondolatok szoveghii tolmacsolasa jellernzo. eppugy mint J ezus Kriszrus vagy Buddha azt jelzi.• \ forrasanvagkent hasznalt rmivek ezen szepsegeivel szivesen foglalkoznank. hisz mi itt. Himnuszok-. 1985-ben megjelent. Kezdjuk tehat ezt az eloadast egy kis hianypotlassal. "Oriik krJbe test»:" cimii konyvet. elorimesek. Tobb oka is van ennek. bar forditasaval tobben is foglalkoztak. hanem a verstani jellegzetessegek kovetese is. _\ Karpat-medence hiteletenek. Christa Maria Siegert nernet nvelvii manicheus kotetkompoziciojat elsosorban Juhasz Edit es Gyura Arpad magyar arulte'teseben isrnerruk meg.Kedtes Vendegeink! Kedies Barataink! A szimpozion eddigi eldadasai elsosorban 11aOO61 es egyhizar61 sz6ltak. tiszta Szellem. ellentrnondasosan. (Foleg a Nyugat-Eur6paban megjelentekhez kepest. _\ regi torok nepek ircdalmat kutarva forditottak magyarra az ujgur manicheus irodalom remekeit. ugynevezett sarga ujgurok -szari-jugurokfelkutatasara indult el Azsiaba. az osi ujgur versek szotagszamlaloak. Ez kiterjed a magyarsag eredetkutatasara. A manicheus hagyomany a' jobbkez-nvujtas.

sok kutat6 probalta rendszerbe foglalni. Mi az egyik tab16n Zajti Ferenc osszefoglalo tablazatat kozoljuk 1939b6l. ezt olvashatjuk: . ontozeses kulrurat fejlesztenek ki. Gorog.:_uhant. Az ararni nvelv a bibliai Ujszovetseg. "\ szep dolgok iranti nagyfoku erzekenvsegukrol tanuskodnak rank maradt konyveik. illetve azok csoportjairol. vagy azsiai hunokr6l. Az orhoni rovasirasos feliratok sok mindent meg6riztek e korb6l. Elet iolta»: s:.!)lvben zgy kesergi el a sOiitsigbe :. e Erdm 1Ig)'anis sdtitsiggel telt meg. a j t vadak kdriilves:. London. a Karpatok medencejeben epp az avarok uralkodnak. 40 ezer kisebb kolostort rombolnak le. Az Aral to. Hogy rnilyen kapcsolatot kell latnunk az ujgurok.Az ujgurok otorok nep. Sok kutat6 e korszak legszebb ernlekenek nevezi a nagyszentmikl6si kincsleletet.:_ idegenek. Attemek a manicheus hitre.EllellJigeim ko°:. Majd 845-ben a kinaiak rendeznek nagy verfurdot a manicheus es buddhista hivok kozott. es JJllagossdgom a kdos:. A tiirkoket az eurazsiai sztyeppeovezet nepeivel egyiitt "barbaroknak" nevezi a szakirodalom.ogolb'd lett. T oki6 rnuzeumaiba keriiltek. s nem kizarolag manicheus ut. . A l-[. arab es kinai forrasok sz6lnak r6luk. Paratlanul gazdag kulturajukrol a rurfani leletek.:_nek. hunok. keJenl alarcot adtak ram . zsuanzsuanokr6l. Moszkva. Err6l sz6l majd az eloadas :2. Ok lesznek Bels6-Azsia urai. nem ismemek.:_ sllb'edt.:_amukra. " 19yane:::! a manicheus Zsoltarosko°. Loczv Lajos geo16gus hivta fel a figyelmet eloszor e videkre 190:2-ben egy hamburgi orientalista kongresszuson. Beszamoloja hatasara indul utnak Stein Aurel. s mindezt egy arany edenvkeszleten is abrazoltak kifinornult kepi nvelven. az azsiai avarok leverese utan jott letre oriasi kiterjedessel. irattekercseik. Faducokat keszitve konvvet is nvomtattak. eredeti /if!_Vlilek: . tehat a Mani szuletese e16tt ir6dott Pistis Sophia otodik konyorzeseben pI.. az irani szogd irasbol kialakitjak a jellegzetes manicheus irast. 6 1889-ben jart Bels6-Azsiaban a Gr6f Szechenyi Bela altal vezetett expedicio tagjakent.hamar elveszitik katonai felsobbseguket. azaz J ezus Krisztus es tanitvanvai nyelve. a Bajkal t6. mas turk nepek es a szkitak. PI./1:. kolostorokat hoznak letre. a szkitakrol. pI hiungnukr6l. Megjegyzendo. hogy a hunok es kesobb a magyarok is rovassal "irtak".:_epette'ag)lok. a nagyszentmikl6si lelet bizonyitek ra. szazadban.I/i (HaMI) is fiai je/os:::!ottak engem eg)'mds ko°:::!. "\ :2. nagyobb csoportjuk a Turfan kornyeken leteleped6k csoporrja. Am -talan szepre torekvesuk kovetkezteben is. rniniaturakkal diszitettek. s 1907 -ben el is jut a tunhuangi templomokhoz. es a kirgizek. Az els6 azsiai turk birodalom epp a zsuanzsuanok. magyarok kozott. elt a Karpatok tersegeben is a "fogoly Fenvtermeszet" megszabaditasanak vallasos kepzete. Kocso romjai ngy a tunhuangi "Ezer Buddha barlangtemplomok" tanuskodnak. Kozpontja a mong6liai Orhon folvo. hatalmaSJdgok es )~jedelemsigek terhe: bordocom . kik komolyan foglalkoztak koruk valosagaval. a G6bi sivatag es Mandzsuria hataroltak. Kedves Vendigeink! "\ "fogoly Fenvtermeszet" megszabaditasanak utja nem uj.) Az els6 turk allamot 745-ben az ujgurok dontik meg. " . Az altala es kovetoi altal felfedezett irattekercsek nagy resze Berlin. egy masik torok faju nep 840-ben megdoriti allarnukat.:_ekeveredtem.}zgyepjeI6 L °iidgomig a:. Barmi volt is az emlitett nepek tortenelmi kapcsolata. Parizs. megigettek tii:. Ezeket festmenvekkel..:_eikben. Ez az arany etkeszlet bizonyara ritualis celokat szolgalt. kikkel dss:..:_ho:.. azaz feher hunokr6l. Mikor Turkesztanban viragzik a manicheus ujgur allam. Mindig is isrnertek azok. a hunokr6l. azaz azsiai avarokrol. heftalitakrol. Kisebb reszuk a szari-jugurok.:_cimomraHaMI. (Egyes kutat6k kapcsolatba hozzak az arameus eredeni irassalsal. resze. Peking. de IJk s:.:_sdeelescmre. s valamelyest is kapcsolatba kerultek a rejtelyekkel. Az ujgurok ekkor delebbre koltoznek.

es a te vilagoJsdgod le!!)lenbenniik. _-\. raisrnerhet az anya~'ilag kaprazatara. Hisz megszabadulni a sotetseg erditol ezt szuksegesse tette. es fennkolt hangon koszontik a megszabadit6 Hajnalt.. Konyveik megrendit6 kepekben festik elenk a gyar16 ember allapotat. he!Je hO!!)1az e::. Atteresekor Bligli kagan igy szolt: "mar nem kivanok tobbe palotaban elni e \·ilagon. S megtudhatja. " Az anyagban raboskod6 Fenytermeszet ujra es ujra felsikolt sotet lenvunkben.:_abadokmind. s en megtis::. 762-ben. -lZ iJl jomJaban i/o lef!Jeket TudatianJcigllkbdl kivaltottad.gtak eJ-zte/en.: vallasi eloirasokat tartalmaz6 konvve alapjan.::. rnanicheizrnust allamvallassa teszik. hogy Mani szeretetegyhaza nagyon kovetkezetes elervitelt vart el kovetoitol. elmenekulo hivei hivtak ig)' rnagukat.A Fenvnek tehat egyetlen celja lehet a keveredes vilagaban: megtisztulni.eketlen. manicheus irodalom egyik szep emleke egy bunbanati ima. Mas forrasokb61 tudjuk. Halallal es pusztulassal szernbesulve rakerdezhet Iete ertelmere. Turfan videken. Borurmis tarkan jegyezte le. LiI~}'iik lin_)'egit m~gis uedted. Ennek elnveresehez kepest minden vilagi dicsoseg csak por es hamu. S mig a leny a sotetsegfoglya. Ezt tanitottak a manicheusok. Vagy az arami szoveg ertelrnet jobban kovetve: "ujja eledok". "Cj-gurok". az Igeret foldje bennunk van. _-\. . . Nyilvanvaloan ezt tette a VIII. . Az ujjaszuleteshez vezet6 ut annak bizonyossagaban indul. vallas os szertartasaikar.Badiny J6s Ferenc.foldi termeszettol megszabadultak ujjong6 eneket. Velernenye szerint az "uj-glir" nem nep nev. a G6bi sin tag perernen. 15 retelben mondja el a betartasra eloirt szabalvokat s ezek rnegserteset. Bar e kesei bunbanati ima 34 . Leggyakoribb szertartasukat "szapulas" -nak hivtak. Szenvedessel es verrel szegelyezett utja soran felismerheti kuzdelme hiabavalosagat. az talan rnegjobban megerti a koverkezo himnuszreszlet nagvszeruseget.:_oljanak is minden erom a te vildgossdgodban a megujtlgon. hogy Isten birodalma. Felve::. fejezeteben felhangz6 dicshimnusz is az Els6 Miszteriumhoz: "Tagjaimnak e!!Jenes utat adtdl. Erdekes ertelmezest ad az ujjaszuletes szuksegessegenek jezusi tanitasat idezve Dr. . Ezt a hitgyakorlatukra vonatkoztatott never kesobb nepnevkent hasznaltak.. mill/edet diaenk. a Fenvt . mikor regi es uj lenvuket osszehasonlitjak: ''Lelkiik a harag (frjitette. iJfif!JeJ orcad elmttlhatatlan elet lett nekem. Ertekrelen.-\. S ha meghalljuk. s tizes csoportokba szervezodve kezdtek vegezni buzg6. . JIJr s::.-\. Tudasban ." Megfordulasat a nepe lelkesen unnepelte. valoszimiileg Mani eg. azaz ujjaszuletok. nem indulhat el bensejeben a Fenv megszabaditasanak folyamata. " Mirol szerezhet tudomast a "lat6 szivii" ember? Felebredven.ijjeialkoltad . Azaz biinbano tisztalkodasnak.. de errol enekelt tobbek kozott a Pistis Sophia 70. . hogy ujja kell szuletnie.:_ettel engem a kdoJ:::jOie. elkotelezherjuk magunkat a rnegvaltasara. az emberi esendoseget. -\ki ismeri valamelyest a sztyeppei Ions harcmodorrol es csatakrol irtakat. a pttsztttids ::.!tllt l!iMgoJJdg lettem. kagan es nepe atterese Mani hitere egy hadjarat utan torrent . LitO J::::!vliketmsscaadtad. Majd kolostorok sorat alapitjak f61eg fovarosuk. A megolt Mani Perzsiabol kikoltozo. er. elvalni a sorersegt61.:_avaros fiJi.:_eken he!Jeken levo af!Jagok mind Jelos::. a foldi orornok elvesztettek immar ertekuket el6ttem.. Belem fektetted a te Ztlhatagod l!ildgossdgcit. Llbo. evszazad kozepen Bugu kagan es nepe is Turkesztanban.

e!o/en)'t rontottttnk: meg es PtIJ:. Istenem. kdn)'drgiink ho:.:_d/Jal (se/ekedeltelli::. A:.. megertelluk a ke//oj. biineinklol megJ:.:_zad: bocsdsd meg lJelkeinkel! KJlenceds::::_er Toorve1!Jlirta elo a tizparam-solal e. Sivunkben egelluk a negy finyes be!yege/: e!JO a Jzeretet. s ha.:_abadll!va.:_1 q. Egy viszonylag hosszabb reszletet idezve helyezkedjunk bele par percre egy manicheus kozosseg eletebe.la btint kopellfink el. hanys:.:_tlf11k es megs:. Istenem....!}.:_laklvdlas:.:_ormes:.!)'J:. . d.:_or Mdoltunk a hamis tanoknak.:_latant megzsmerve.:_droltllk! .:_er vi:.ot. teves:. mik.:_er B/inben botoredlua a kellos mergii ul toreaboc. me!1!!J'z't c liitke:. MegIjmerluk a rJi/dgomig alapjal: az Isten orJ:.:_abadult'a.:_luk isteneenei: a husevo is venovd demonoleat! Hdnyszor oitunk Ie iloli!!_vekel lis:::::!eletukre! Hanys:.:_a!!ainkka! bany ember! raga!ma:.:_tunk. .:_snat.:_or tantfskodtlllik bamisan. O.JO demonaeat istennee neve~.:_.alap is a bdrom ido tandt.logattdk.:_benelOk. harms biinbanatot. lstenem! a e E:. meg is orzott sok vonast Mani tanitasaibol.:_slaJJal! e Ha'!y ember! csaptunk: be.:_avakkal a:.!)'efeN ki siet? Elos:. htelmzinket is J-:. Biinben jdntnk.i romlast ho:.:_oriitoltuk-IJertuk.!)'s:.:_ igaz lstent.idtunk! Hd. _°4 projetaknak. men'!)lit biinii:. hdnyszor mutattunk be heIYtelen dldo:.:_ortartollunk bamis bOjlol.. Istenem. negyedik a baies tudas prdjitdinak bfO'ege.:_:.:_:. o. a tzj°::. kik megteves:.:_to" retnek J:.' Hatods:. lstenem.:_lottaknak. es l\Jen. barmadik a:.ir: aki hamis tanitasoeboi es eloirasokhoz tartja magal.Jong/iCl bodo! nekik.:_ is/enjilelem .:_or Gyarldsagban botorkdlzJa gondolaltal.:_ igaz Istent is a tis:.:_if seleleedetet banyat (se/ekedlfink! Ellf:.:_ad: bocsasd meg vetkeillket.:_ otfile e/OJenyt. d.:_ adomanyt adunk! Hanyszor neve:.(j fijds:. papi ruhas ijjczkkenlzjo. EJ zgy manicheuso elea lettiink.:_orrettentettiile. e li::j"q/la biillli/l megs:.:_Istentd! lJaldk. s:.:_lfgsagot ha:.:_ is/enek be!J'egit igy megg)'aldztlfk! Alegis most. drmat a siVt'ei.:_lettiink meg.!!.ia. neg)'eds:. banynai: emiJ:. De.. Hefyette azok szavdt fogadtllk e/.j:.. .:_:. hanys:.:_abadulva.!)'orgiink ho:. .:_el b is .' 00' sot: ilolil!).:_orO'vettunk el gonos::::_etteeet. iga:.iJJiinket e neg)' istentd! elfordi/olluk. a tis:. biinbanatot tartua J terheinktol megs:.:_t gondoltuk.:_ben ki!!_yilalko::::_tatamak gondoltuk okd! Hdnyszor bornltunk Ie elOttuk boldogsagert esdekelve. hdnys:. hd.ad: bocsasd meg vetkeinket! l\Jyokads::::_or A:... a pokol kaplljtihoZ.\Idsodszor: aki a IHisevif es l'iri. hdrmat a ke:.:_ad: bocsdsd meg velkeinkel! Heleds:.:_ 0/ lajta elaNny ellen: elaJzor a ketlabliak. . barmadscor a repula madarak.:_dmas:.:_ilJet s ertelmet! He. gy%°rtuk. mennv: bamis fsklft esk.:_oes mostani Ntzinkben. hOg)! ok e h a:.:!a tant nem ismertiie. hdnyszor lJadoltunk masoeat bfinletleniil! 5 :. m(g k t tetesen a:.!)'i ha:.g)'etteljes oOnmagunkkal.. megtartaJal: Hdrma: a s::::_djjal. kicsit-nag).:_lullk.:_dgat. . 5 ::. ko"ryoOrgunk ho::::_-:.:_iJr A:. masodik: a hit. a teve/)-gesek dSl'e. d.:_titott.:_ora csus:. befyege.:_atot! Ha!!_ys:. otiids:. hcinynak tettuk tonkre s:.is a JotetJeg alapjat: a pokol birodaimdt.:_or haragitottllk. hogy ok a tan szerint valdk.:_tettiik el lJag)'ondt! l"oap_ e~oHold-istennee nem tets:. masodszor a negylcibtf allatole. kO"!!_}'oOrgiink ho:. nem ertettuk.:_abadull'a kO'. Istenem.:_6Itunk.:_avllkrahallgatva ha. heIYukrril oket kiuztuk..:_llInk! Alegis most.re men. mikor pridikdltak. lstenem! A:. hanys:.:_dkllen b/int ko'vettunk el..:_udtunk. d.Hegis most. o. jiflemlitettuk.mk e! vard:. biineinktal megs:. nem hittiink.!)lszor imadtuk ifkel Isten ellen t!etkeZl'e! Megis most.uj elemekkel is bovult. hogy iga::::_ alami:.

De nem tudtunk a he!yes titan bi!JI. J::.or vege:. a tzJ-::::. lstenem._ent is M17'i'!)!ek J·::::.Az avarok is Azsiabol erkezett nepcsoport. vag)' a s::jiksig miatt._dll6 s::::.. melyben felviragzott Turkesztanb~n Mani vallasa. tarto'.jcJsl kdlle/ltlnk e! mlndezekbeno' .!)'eit a mertektelett is s::::.!)!it.ja pap ok ellen! '\1iglJo most. btlneinktlfl megs::::._ parancsolatot megs::::. ondolatokat.._abadu!vaminden bUlleinktO! kii'!)!iirgtink hoZZcid: bocsdsd meg l'etkelnket! 6. Ezert a kdrho::::._dd: meg vltkeinket! bocsdsd . 6. 0. a hit jimkit nem IlIdtllkjol dv~ge::. I' hiijq. Regeszeti leletek tanusaga szerint masodik hullamukkal magyar nepesseg vandorolt a Karpat-medencebe.erettiik.a haii /JiijtOlllem tudtllkjol megtartLlni. Istenem! j"{vomomltak is bifnosdk vagyunk._or IIIlJ::::. btineinktlfl megszabadlliva kO"'!)!oOrglinkhozzad: bocsasd l?1egl'ifkeinket!" . gonos::::. d'!)!s::::._ardtra.De.\ VIII. Biineinkt6i raid megs::.!)! aldasa iJ a tzs:._abadulo lit isten fh!Jit e!ho::::. szazadot. 0._ fels::::. ha._ istenhec._igyenteien dimonok ._teletaddJi e!oirdst a J::::. jami! Hd'!)!s'. s a::::._ a hil aldocat._ lin. is ga'._tdk ott nekiink.. Yo°kiJetienek is btinojoiik voltlfnk! ~4 li::::._er jimki iinnepe! tartstcne. s::::. a::::._::::._erint megtartani.egtiik isten hirdetett igiit. j •\[iglJo most. Kulonosen a 2. lstenem._abadlflva. buneinktlfl megs::::. l\1~gis most. Errol szeretnek nehany szot sz6lni._en"zt. a hcirom jelmiatt manicheusnak: hivtak benniinket.or l'itke:._orkovettiink e! 1'1 nem kiivethetO btiuos tettekel. Gondolattal. jliliinkke! hallvdn.. Ha. 0. a::::.._vit joldi jCl/lakho::::. szamu kors6 korul esoportosultak ottlerunkkor.ja Ji/Jvel kimi.enoiiids::jir ".:!li. hog)' egy bonapon al bOJIO"!Jiink.) A kor legszebb targyi emleke a nagyszentmikl6si kines.\1igis most._itdrado0/ isten fin.' Ti::. tdrsra. keziinkkel fogpan.'itkeinket._yekJlek adl1lk.kii'!)!iirgiink ho::::. magNnk vd!)!dl kljvelve. a tiin)i. tiJ:._ isten fi.' Sapokon at._atjOl4Ji!reutottllnk ._ven. s igy talan nines is ertelme avar korr6l beszelni. idbtlllkka! taposudn.\Jegis most._oriivelttik bianyosan es tiikeledemil! H k J.abaduidsllllklil sem tlldtuk aente tis::.._amkal._olvdn._eilemek s e!jutottak a::::.' GOIlOS::::'_ oJ-elekeddekre h(j~vs::::. m csal: magunkat is 11 kiel~githetetlen.s::::. F elidezve itt ._abadu!tlakoo'D'o":g/ink ho'.. aki yegigailta a nernritkan tobb oras sort. o. isteni igeket birdetd. ho!)!an kell (selekedniink a s::::._ ko/iJ'ttiik. m~gJ::::. a tis:. . 0.ta tis::::.!ye volt mindennap: tapidlekllnk. I' If::::._akadatlanul gyoiO"rtiik a::::.or gondoitllnk go nos::_. is adosaid va!)'unk. Ila!)! De mer! a~ dJdo::::.dasagbo::::. ~yelviinkkel s::::.ja tan s a'._ataddJSal Jilkarkodtunk.. 0/ olfile fait iJ noovi.!)'s'._teletet s::::._egtiik.o/yli is (selekedettel.!)!eit.jiink a fil1)' istene. Tiiroi'!)l irta elo._etJ-z0rtuk._emiinkke! ne::::.ja papok elien! jlegs::.' Bar az iit isten jif. ~·4::::. 2003 nyaran a Nernzeti Muzeum kiallitasan is lathatta...unk neked. hogy it'enle hitJ-::::. bonapoeon al vilke:._ok_ kedvet eeresie. Men~ri mullls:.. rokonra b hai/gatva. a Karpat-medence torteneteben -keso-avar kornak nevezik. hogy mit._. ho.or IJ/ettiink ki ki nem mondbato biinos s::::._o!tuk agunkat.'aponta hci'!)ls'..lI!.._ isteni fi'!)'t miltat/anu! elpo~J-ekoltllk._ zJienektO'l is profitdktol Ifs~_jJlteszivvel kilJiik buneinkt6i I'aid megszabaduidJllllkat. (Mas elmelet szerint pedig eppen regtol itt elt. a szciraz iJ a nedies fold oOijifleillfli.!ys::::. lstenem. A Becsben orzott kineshez sok latogatot vonzott az osernlekezes. bunoos r!mbereknek._ent tanos: s::::.jiik biduyosan es toOkiletleniil e::::.._ta::::._eket. s::_. blitteinktlfl m~gszabad/.. s::::. lstenem.fj)1mikor a templomban jimki iinnet»: tartunk: is bi!Jliit ii/fink.istenee sZilJit! Kepte!enek voltunk a Jimki es VllJzanti jjnnepet.J~)'oOrgiink hoZZcid: bocsasd meg l'itkeinket! Tizennegyedszer Tijroit~v irta elo.. megMrtiik a'_\. Kulonos aktualitasa hogy nernreg.ad: bocsasd meg I.r ®' a::::.igyentelen is moho demonaeat J'.Elo /!OIl trua az is. . gonos::::. ismerdsre._ ig feli s::::._ent valldsllnknak maradektalamt! megadni nem tudtuk. a tis::::. g ha'!)'J°'. Istenem. melvrol a rovabbiakban sz6lunk. so! kioOntiittiik. 0.'. Istenem. lstenem. mint arra mar utaltunk.'C1 k.niatt. va!)! akdr gondba es sziiksigbe julva. va!)! a joidi javaknak e!ve.jtink a fi'!)! istene. tNdva-Iudatian.

mit is abrazol a jelenetsor. A kors6 megmunkalasa. Keszitoirol valoszimisitheto. Nagyszentmikl6s mellett. hog).imu kors6 sugall. A rudatossag itt nem valami ridegen szarnito eszjarast jelent. A kinesleletnek hatalmas irodalma van. hogy "emelkedsz a sasok erejevel" a Fenv birodalrnaba. Hasonl6k nagyszamban lathatok avar.. Ez pedig az. magyar es kazar esatokon. hiuz es bagolyszerii jellemzoi vannak. szarmata-hun eredet is.az ugynevezett fejedelemasszonyi keszlet. Sas. hogy a magyar rmivelodestortenet 6 alappillere kozul az else a nagyszentmikl6si kineslelet. Mindezen rneses-mitikus jeleneteket -mint emlitettem. Inkabb annak aterzese. melvekbe . _\ negy korongba itt domboritott kepsor ugyanazt rneseli el egy mas mfiveszeti ag kifinornult formanvelven. ~\ Karpat-medence ezen Iegszebb kineslelete ucinozhatatlanul remek otvosmunka. S most nezzuk meg a negy kepet kolon-kulon. Mindezt Laszlo Gvula kivalo rmiveben gondosan. preeizen elenk cirja. egy pedig bikafeju es ketto kecskefejti. egymas tukorkepeikent egy-egy egberagadasi jelenet. "\ madar jellegzetesen keverekleny. ~\ szilke novenybokrai es madarai a magyar koronazasi palast himzeseihez hasonlitanak. Hamarosan Becsbe szallitottak. hogy a sztyeppeovezet deli perernen eltek vagy onnan "hoztak" rudasukat. Az egyikUk felemelt kezeben kigy6z6 forma. mely a kepeket egysegbe rendezi.mindenkepp Pap Gabor rmiveszettortenesz megallapitasat. az elvonatkoztatni tudas helyes merteket. Egy miszteriurnallat. Talan esak a minden rnozzanataban nagyfoku letisztultsaga kulonbozteri meg ezt az edenyt a tobbitol. "\jaljuk a tajekozodni kivanoknak. amit a 2-es sz. Mi erterne tehat itt es most fogialkozni a kincslelettel. Eloszor is allapitsuk meg a tudatos szerkesztes egyik legfobb jelet. szazad koze teszi. A konvv eime: "\ nagyszentmikl6si kines. Meg akarja fejteni. G)'o:::::_dIe magadban a:::::_ embert. . az Aranka folyo kiszaradt medrehez kozel. tortenesse fuzhetoseget. A kors6 keskenv oldalain ernberfejii lovakon szaguldo alakok. szamu csesze griffJe szinten miiremek. .alig is van mit hozzafiizni. egy sas. solyorn.\ 20. a motivumok elhelvezese. A 2-es szamu kors6n is hasonl6 miszterium-lenyek rajzolodnak elenk. Keletkezesenek idejet legtobb kutat6 a VII-IX. A fejedelemaszszony keszletebol 3 kulonosen diszes..sokan elerneztek mar Kerestek a rnitoszt. " S ekkor erheted el. Felmeriilt korabbi. A 23 aranvedenv egy resze -9 darab.Az asztali keszlet ezen legszebb darabja az ujjaszuletes manicheus utjat kepiesiti. Hidat teremtve ezzel is a naruralisabb es igy feluletibb nyugati abrazolasrnod s az alomszerii keleti diszitormiveszet kozott. hogy a korso tester tagolo negy korong. az nem elsosorban "tudomanyos" alapokon nyugszik. Tengeri csodaszornvei koziil egy oroszlanfejii. eppen ez a tudatossag -a belefektetett tudati energia.keszteti ma is a nezot egyuttgondolkodasra. o Tdmascd iel a:::::_ em bert. mellvel hangsulvozni tudta a keszito a negy jelenet osszetartozasat. Ii) Teg'eJitsd be a J:::::_enl parancsolatot. Igazi erteke azonban a paratlanul szep forma mogott nyugoszik. Ilyen a kis csemeges szilke is. keszitoje teljesen tudatosan dolgozott. Nos. egy parduc. a tiszta. A sok szaktud6s munkajahoz -kiknek elmeleteit Laszlo Cvula is folsorakoztatja. _\ fenv felszabaditasa az egberagadasi jelenettel teljesedik ki. egy orias madar emli fol a fiatal emberalakot. A 7-es szamu kors6 ket lapos oldalan. mint a l Oll-nal is tobb konyv es tanulmany is bizonyitja. melv hosszu szazadokon at jellemezte tersegunk diszitomiiveszetet. A kineslelet 1799-ben kerult eld a Banatban. A felemelt alak kezeben ag es serleg."\mi nagyon is helyenvalova teszi e rovid gondolatsor vegiggondolasat. S talan e kijelentes utan egy picit vizsgaljuk meg kozelebbrol targyunkat. Inkabb a stilizalas. arnirol a manieheusok igy enekeltek: . attekintheto hatterrajz is jelzi.

Az oroszlan jeleniti meg az uj eletet. a Kiralvi szek korul. de leginkabb a 2-es szarnu korso ugyanarr6l a folvarnatrol beszel. Nem ketseges.a neg)' allat a negy elem. amint epp harcterrol erkezik. 6 allitja az emberi Ienyt az uj vilagossagba. a szellernlelek felszarnvalasat abrazolja a negyedik korong. Napszirnb6lum. Folyamat! Le es felivelesei arvaltozasra utalnak. alacsonvtermeni. -rnelv bizonyara "mint a szep hives patakra". foglyat ustokon ragadva nez szembe velunk. mint a harmadik korong hareosa. Az aranvhegy a gorog mitologiaban toluk eszakra. Beloluk all ossze a szfinx: az "Ozorisszal egyesiilt" -vagyis a halhatatlan. mig a sas a skorpio szellemi nezete . Ennek elokepe a rnasodik jelenet. Ha a benne elo isteni szikra langra lobban. elsotetult allapotatol. egeszen a .uj ember jelkepe. Egy hatalmas. hog). ugy kivankozott Isten ele. a foszentely is fokozatosan megszabadul korabbi. azaz a nvilas jegyeit viseli. a Fenybirodalomba emelkedni. Ez stilizalt Folvam. a borju -a fiatal bika. Itt a 16 helvett emberarcu. han em valosagosan. s eletevel bizonvitott . s a szellemrend torvenyer koverve halad a szellernlelek megszu1etese fele. A griff is olyan csodaleny.\z "egi vadasznak" nevezett fiatal ferfi mar nem lovon ul. sasszeni rnadar emel fel egy noalakot.. osv enven mar esaknem teljesen feleledt mind a het rudati kepessege. nem kulonalloak. Ekkor az arvaltozas utjat jaro megfordul. talan megkotozott kezu fogoly oltozeke olvan sakktabla halozattal diszitett. A gyongyozott kereni szalagdiszek hullamvonalszenien fonodnak ossze.--V. FoszenteIyenek mar hat hingja lobog. Nern misztikusan-jelkepesen. Am nem ez a lenyeges.'e. hog). szazadig innen lattak el arannyal Europat. _\ jelenet egyik erdekessege. s 0 tanit a megujUlt tudatban letezesre. pancelzata megegyezik a turkesztani ujguroke'lal. Az if)u hareos langkoronaja hatagu... A meglijult lelek es a megujult tudat rv T ~ 38 . szarnvas oroszlant larunk. melvet J ezus Kriszrus tanitott. a Biblia nyelven: eladja mindenet es koveti Jezus peldajat. ha a lenv utja soran teljesen megfordul.az uj anvagisagn~k. . l\Iegsziiletik a sz ellemlelek. Atitatja. az a hegyek fele iranvitja lepteit. alosag. hogy az arvaltozas. azaz Hiberboreaban talalhato.jobb melso labaval atolel egy griff. Egy darnszarvast. Legyozetett a halal. A hullamvonal lefele hal ad. (Mint az irani emberarcu szarnyas bikak. majd ujra felivel. S akkor egy az aranykines orzoi kozul ". Az aranykineset orzi az aranvhegyen.. pedig legyozottet vonszol es nyergerol is levagott fej log ala. Bar a miszteriumok yilagaban a 16 is mindig egy magasabb rendii asztralis erore utal. Hordoz6ja a szfinx-hez hasonlo . me1y az osszes keleti kulturaban ismert. melyek reven a tokeletes tererntes megnvilvanul. Jelez. Nvila magas szellemi szferak fele jeloli 16 utjat. Eltavolodott az anyagvilag kaprazatatol. A szaggitta -a szkita-. Jobbjaban zaszlos landzaval. az uj gondolkodasnak felel meg. mely kepes lesz eredeti honaba.-illamkent esap le ra"." S hozzatehetjuk: ezert allnak ok a Biblia Jelenesek konyvenek uvegtengere mellett. melv az eredeti elethez vivo ut allornasat jelzi. A metamorfozis a "gyoztes fejedelem" keppel indul. hogy a 16 mellett halado.) Ez a miszteriurnleny hordozza a langkoronas ifJut. mint a szemben levo korong "egi vadaszanak" oltozete .a kepek keriiltek. Szamunkra masik erdekessege. s harcat -igaz manicheuskeritonmaga bensejeben vivja? Erdekes az a tenv is. mint azt ertelmezeseben Laszlo Gyula is ajanlotta. De akkor mar masik kepet keretez.• \ biinos terrneszet legyozheto. a masik vonal ala bukik. hogy nines a fejedelemnel fegyver. Teljesen megfordult lenv. az ernberarcu allat a vizontonek. a nagyszentmik16si kineslelet tobb darabja. megperzseli a szellem ruzevel.• \ halhatatlan uj ember jelkepehez.) Aki kepes megerteni. szt:yeppei lovon iilve. Akar Bugu kagan is lehetne. A Rozekruis Pets Miszteriumdllarok cirmi miivet idezzuk: " . De miert nines fegJTere? ~Iar megszabadult tole. Ezt a kiteljesedest. hisz remankba vag. hogy a fejedelem ruhazata. az elveszett isteni haza uzenetet. holdkoronas.1.

li17Jende'. a 21. TIll a slifet batalmakon. ~\ rurkok 12 torzse kozul az egyik a Guzok torzse.drnyakon elrepitlek..}vIint orkdn felemellek.vej' enekel!)i!. S talan epp ekkor keszult a nagyszentmiklosi kines is.stasomat jd veghe'. Bunbanati ima-toredekuk a legfenyesebb bizonviteka ennek.. Az ujgur manieheusok a YIII-IX. Mani. Az atvaltozas a testalakban is kiteljesedik. Idoszeni Mani tanitasa is. eselekedni kell. Jezus Krisztus apostola Fenves ernleket hagyott hatra sok mikrokozmosz. hogy Napkelet. . archonokon. niz gyermekei! T eljesitsetek be a szent parancsolatotl Hogy vegu. Eonokon. felhangozhat a szozat. melv videket roluk azota is Turkesztannak neveznek. - 39 . a Parakleta. bogy kioltsdk ldmpamat.\ manieheus partus himnusz fenseges sorai analogjai a nagvszentmiklosi korso kepeinek.\. S ha ez megtortent.mennyegzoje lezajlott.1\[em engedtem meg ellensegeimnek. melynek egyik aga az ujgur never vis eli. " e Most. a napnyugaci Europa pereme ugyanazon hagyomanvt.\.Miutan a besenvok es kipcsakok. A regi bolcsesseget a rna lehetosegeihez alkalmazni. mikor az emberiseget ujabb kozmikus beavatkozas ovja meg a teljes megsemmisiilestdl es vegleges elfajulastol. Az okori tortenelmi feljegvzesek felol kozelitve is ugy ninik tehat. S most. Gyors s'. A no gyereket var. ~\ felebredt osemlekezes segithet ez ernleket hatasossa tenni. " =: . Visscatertem hacdmba.\. ugyanazon osi bolcsesseget kapta oroksegul. azaz kunok sokat zaklattak a magyarok es kazarok "Don tovi" lebediai otthonat. melyet az ernberelet utjan megfordult leny oly regen vart: S . A hetedik tiirk torzs Madsarka (1-fagyarka) . a Karpat-rnedencebe koltozik. ~\ kulso hare helvett kezdetet veheti a dicsoseges "belso hadjarat". hogy ezen uzenetet mine! tobben lassak meg a kepekben. a Gobi sivatag szele es a Karpat-rnedence. F. sok emberi lenv lelkeben. Masik reszuk Perziszbe. megint idoszeni az orok bolcsesseg. melvek szuksegesek a romolhatatlan Fenv rnegszabaditasahoz. S a tortenetiseg kedveert idezzunk meg nehany ada tot regi perzsa es otorok forrasokbol Zajci Ferenc nvornan. Megeselekedni mindazt. Szivunk vagya. szazad elejen ujra felhangzik a hivas: Ebredjetek. egy reszuk nyugatra. szazadban probaltak ezt a belso harcos utat jarni.l Manival mondhassatok: .vittem.

Antonia kp:::.Napsugaras szeke!Jkapu Fot»: Szabo .lJm/lvesz .

AZalmod6 Res~et Budahdzy Eva: Emese alma cimli alkotdsab61 .

Hold-bdrka .Papp Teri~a: Nap-bdrka.

/ If!Jdd.. emberei: joicfJin.:_soki _·llldras .y Eva I. /1 magassdgban van lakasod. Ni::. 6 Ulek.dl6 bardny. AD'dd.. resz Nepmeseink Eidadta: L'::. Emlike::. Otl uannas: a~ iirdlll sdtrai.\ Manicheus Zsoltaroskonvv reszlete keziratos forditasbol) r /eJldeg vagy a~ "Eberj.:_::.j ~4rydd. a ptis:."EbrecfJ.. 6 lelek! Emlekezzel!" Az alvo fenvtermeszet szerves rmivelrsegunk nehanv rnotivumaban irta:: Budahti::.. emlike~~el! Honnet jiiss~? ~ magassdgb61 valrJ vagy.:_iI!" (..mint a ptls:. Iga:. iga~ testuered.des:.ldban k6J:.tor klltal utanad..

Osztonzesukre (eromegnyilvanulasukra) veget erhet a "bodultsag" korszaka. szajhagyomany utjan atorokitett mesealakok is. mint a szent iratok. idezzuk a Rozsakereszt Rendje szellemi hagyatekat. Meseink alvo alakjai ugyanazt a rejtelvt hordozzak. ~\lig talal utat a gyerekekhez." Egy manicheus zsoltar a lelekhez fordulva mondja: "Ebredj. Most pedig a Karpat.• \z olajfak hegven imadkozo udvozito tanitvanvai ujra es ujra elalszanak. Isten koveteit is rnegnevezi. es rnegvolt ez a szaglasnak is. 6 lelek' Emlekezzell" r-\ sor sokaig folvtathato. .t. Hiszenx. (~\ tajekozodas segitesere az idezett rmivek egy. hogy a leroviditett idok gyorsulasaban a nyelv is teljes rnertekben megtiszteltessek. az vegre kimondassek. az idoszaka a hallasnak. am sok mikrokozmoszban rnegis szinte tetszhalottkent eltemetett Eredeti Ember felebreszthetosegenek titkait. Szerves kulturank osszefiiggesrendszerenek talajan mindez nem is olyan nehez. ugy rnegvolt az ideje a latasnak.rilag a merges es kabito poharbol ivott bodulatar kialudta. hogy szinte a gondolatok oceanjar gerjeszti. miutan a . . melvet az t.) "Keljetek! Ebredjetekl A legtobbet elerve ertsetek!" -olvashatjuk a Kata Upanisadban.Jato-hallo" korok uzeneteit. Mielott targyunk reszletezesehez fogunk.-ilagkorszak eljovetelet. A harornszoros ujjasziiletes titkait: a testre. de a test erotelen. Miert 44 -- . Most azonban forditsuk rekintetunket a mesek vilaga fele. hogy amit egykor latni. Megkisereltuk erzekeltetni a lehetseges kapcsolatot a rurkesztani uj"gurokkal is. . akkor alaszallok en :\fagam. A regiseg ezen uzenete . A Confessio F raternitatis 1615. a lelekre es a szellemre nezve.. r\ tema =alvas es felebredes.\ mely al~mb61 ebredezo ernberiseg jelkepes rnegtestesitoi az evszazados. a Kigy6 es a Hattvu csillagkepeket. a szemektol hiaba hallast.. reszet sokszorositottuk.. . azokat ebresszetek fel!" Ezen gondolatok India szent hagyomanyan tUI szinte minden vallasban fellelhetoek.\kik alszanak. resze pedig igy hangzik: ".a rundermese . ketto a latashoz.Ahogvan az emberi fejben ket szerv van a hallashoz. A tab16kon nehanv alapveto rnotivum =pl. Mesekatalogusok segitik a rajekozodni szandckozot.medence mesekincse.megis haldoklik." ~\ b6dulatb61 ebredt ernberiseg tehat kepesse lesz a ".ben egyertelmuen bejelenti az uj . A halhatatlan. szazadtol nagy lendiiletet vett mesekutatas eredmenyekepp ma egy csodalatos gyiijtemcny all az erdeklodo rendelkezesere. Hisz "az elagaz6 osvenvek" eme kertje is az egyetlen kozeppont kore rendezodott. Mar csak az van hatra. ketto a szaglashoz es egy a beszedhez.\z Ujszovetsegben kulonosen nagy hangsulyt kap Jezus szenvedesrortenete leirasakor . Ihletett szakemberek ertelmezik a leggyakoribb kepeket. 6 igy szol hozzajuk: "i\lit alusztok? Keljetek fel. Az Itivuttaka . rnotivumkoroket. Minden egyes igazi tundermese egy kis hitrege. a toredekes emberi bolcsesseg kincseshazait. Erezhet6 az igyekezet: megorizni a modern yilag szamara a rnult szepseges uzenetet." Korszakrol korszakra ujra felhangzik tehat az ebreszto .bennuk olv gazdagsaggal jelenik meg. A korabbi. ~\z oind Bhagavad-Gitaban Krisna peldaul igy batorirja Arjunat: "barhol is legyen a vallas gyakorlasa hanyatlasban es folenves tulsulyban a vallastalansag.-isszaadott" igazsag megertesere. A Karpat-rnedence nepei pedig igazan bdvelkednek nindermesekben. maid igy folytatja: ."mert j6llehet a lelek kesz.r "hagyott kivonulni :\dammal a paradicsomb61". A 19. archaikus hiteletenek motivumai s nehanv irodalmi rmi gondolataihoz kozelirunk.eletfa. es a fulektol hiaba kovetelnenk beszeder. reszben a manicheusok legalapvetobb tanitasaira iranvultak. Nagy titkokat larunk megsz6lalni benniik: az ujjasziiletes titkait.latharo. A "megtiszteltetesere varo" emberi beszed orizte meg az archaikus imakat is.Tisctel: Jelenlivok! Kedves Barcitaink! Eddigi eloadasaink reszben a manicheus vallas tortenetere. Mindez szepen osszecseng az osi bolcsesseggel. Megis probalunk keyes kiterot tenni. hallani es szagolni lehetett.".

Sokfele medon neveztek meg ezt a nem evilagi. Csak ennek. Foldanyank hetedik kozmikus terulete. Ugyszinten a Fenv Birodalma.ugy elfajult. hogy belole uj eletre szulessen az uj lelek. Az ember tehat mai allapotaban osszetett lenv. Nem tud lemondani az anyag kaprazatarol. kel1 felebreszteni. Ez a test.• \ Szent Foldbolygo. Rejtelyiskolakat tamaszt. hogy ennek erdekeben mindenfele narkotikummal is el. szivunkben hatasossa tenni. hogy elfelejtodott valami nagyon fontos a meseket illetoen. porra leszel". Moho \-agyaban egyre tobbet es robber kh-an az arany halt6L ~fignem a kor bezarul. mit jelent a kerneny igazsag: "porb6llettd. Bizonyara hatassal voltak letrejottukre . s a benne eletet forgalmaz6 verleleknek vannak rudataban. De egy reszuk sorozatos bukasai miatt . mennyire ragaszkodik bodultsagahoz. mint a mese-peldazat telhetetlen hosnoje. hogy 0-Iani vallasa a o. . foldiek". S igy vegul mindent elveszit. az oreg halasz felesege. a l\Iozdulatlan Birodalom ernleket. Az Ember egy mikrokozmosz. ~Iegmagyarazzak.ujra a nvomorusagos kunyhoban. egy kicsinyitett masa a vilagmindensegnek. .az "arany-halal"-lal kapcsolatba kerul. az emberben do szel1emi elvrol. Nem akarjuk mar megerteni. megkotozott Fenvtermeszetet.van ez? Okat talan abban is lelhetnenk. A modern gn6zis modern kifejezessel el. Keleten pL a Lotuszvirag gyongye nevet kapta . "\ birtoklashoz szokott modern szemelyiseg es termeszetlelke erre kepes a legkevesbe. hitrege szol . hogy keptelen erzekelni ezt . Durva anyagi es [mom anyagi testei "foldbol va16k. hanem adnia kel1. Mindannyian kiralyok es kiralvnok vagyunk! Minden idok bolcsessegtana azert fogalmaz6dott meg a meses-jelkepek nvelven is. Minden idok Szel1emi Iskolai es Szent Kuldottei merhetetlen szeretettel faradoznak a F envbirodalorn emlekenek felelesztesen. Az ember feladata: megszabaditani a halalba hanvatlott. hgoy a mesetorteneteket onmagunknak es onmagunkban kel1ene atelniink. hogy minel tobb keresohoz eltalalhasson. Az egyetemes Krisztus-faradozas azonban ujra es ujra segirsegunkre siet. annak nem kernie. mint egy korhaz . b6dult allapotokhoz. Ez hordozza az ostudast. melyre a manicheus vallas allandoan figyelmeztette hiveit. Errol a folyamatr6l sz6lnak a magyar nepmesek is. tehat nem anyagi elver az evezredek soran. azt csak az anyag szintjen kepzeli el." Aki tehat az arany hal1al.• \ sulvosan serult mikrokozmoszok itt egy "p6talkatreszt" kapnak. Valosagosan az! Egymasban forg6 gombok rendszere. Az Eredeti Ember. Aludni akar. Felebressze a halal vilagaba bukott embert. a hustestben raboskodhat. Mint mikrokozmikus rendszer.rnelyekrol rengeteg rnitosz. Az inkarnaciok -ujjaszuleteseksoran atorokitett nagyravagyas megtermi gyumolcset. a szemelviseg? Nem! Napjaink tortenelrne . melyen ma el az altalunk ismert ernberiseg. a mikrokozmosz ~zamukra rejtely. Ki rehat az alvo alak? Ehhez idezzuk fel minden idok szel1emi iskolainak tanitasat az ernberrol.\ manicheusok a hustestbe zart Fenvtermeszetrol. \ kereszteny gnosztikusok magr6l. S fel akar-e ebredni az ember.szanalmasan peldazza. megtalalja Azt. Hisz szarntalan adat szol oseink manicheus hiterol. melyek az Isteni Birodalom erejebol taplalkozva raebresztik az embert siralmas allapotara. J ezus rnagszemerol beszeltek.. Ott raboskodik vilagkorszakok ora. atomr6l beszel. de rab a sotetseg vilagaban.formalodasukra Mani tanitasai is. Ha a szernelviseg okos-erkolcsos tudata kepes megerteni ezt. Napjaink embere oly erosen vonz6dik a feltudatos. S olvanna lesz. Visszaelt az "arany-halal" miszteriumaval. halhatatlan. Szellernszikrarol. Hisz ahogy a manicheusok fogalmaztak: Mohosag Demona bezarta a Fenvtermeszetet a hus tomlocebe.\ megvaltodas kozelebe jutott lelek -a halasz felesege. .s a multe is . Az "arany-halal" lenyege Jezus szavaiban igy fogalmaz6dik meg: "aki az a eletet elvesziti enerettem. Nem vessziik oket komolyan. S ha latszolagos (viszonvlagos) ebersegeben megis eszebe jut kiral1ya vagy kiralvnove lenni. olyan. Az sem veletlen. kozel jutott az alvo alak rejtelvenek megertesehez is. Ezt az emberben leva egyetlen ely teszi lehetove.

\Iani altal a Ferry megszabaditasanak nevezett ut elejet . a "felebredt" kiralv felesege . aki felesegul keri Balinttol Ilonat. •\ Leanvszinii Balint. hog. •Az ebredezo bimb6ra. De kirajzo16dnak mas szakralis uzenetek is. ezernyi fajta elolenvt is. Eloszor hal lesz. de kivagjak es elegetik.a kovetkezo: Leanvszinii Balint megfesteti kiralvleanv huga.sztyeppen.-szinu Ilona sorsan peldazza a csirazo uj lelek viszontagsagait. szamtalan veszely leselkedik. mikor a halaszok kihalasszak neki Gyongyszinii Ilona gyongyhazkagyl6ra festett kepet . mint az osi bolcsessegkonyvek. a Napnvugati Kiraly egy megvaltozott tudatallapot jelkepezoje. kozeledik az anyag altal elb6ditott napnyugati emberhez.\ki ezen indul el. Ez az elsodleges jelentesreteg is kirajzol6dik a mesernotivumok rendszerebol. Mindegyik megkozelitheto sok iranybol is. Grongyszinu Ilona arckepet. Kifejezi az eletrelen allapotot. Egy szep mese peldaul Gyong. a magb61 tamadr leanyt vizbe olik. Ilona. Ez a tudatallapot-valtozas akkor kovetkezik be.\ gyongyhazkagyl6-kepet elvesziti. Ennek fontos. Pontosabban egy mikrokozmosz helyreallirasa veszi kezdetet pelda-mesenkben. arvaltozasai. Gyongyszirui Ilona mese leggyakoribb rnotivumai. mely kepes kimenteni a halal-vilag tengerebol a mulhatatlan. a mese igazi jelentese amiert egyaltalan fennmaradhatott . a Lelek-anva (Il-ana). a feny Buddhaja. Kulonbozo jelentesretegei kulonbozo tudati szinteken nyilvanulnak meg. arvaltozasai ekkor kezdodnek." annak ernleker? Mesenkben jelenleg az eredeti elet ernlekkepevel szembesiti a tudatot. Ilonat a Kek tengeren viszik at volegenyehez. Jezus Kriszrus apotola megmutatta kovetoinek a fogoI). de a gonosz boszorkanv es leanya elpusztitjak. A kiraly haloszobajaban aranypoharba kerul. a mesehosno vizbeveszejtese es a helyere lepes. ami a cselekmeny soran lezajlik. a vizen utazas. romolhatatlan erteket. hogy Mani bolcsessegkonyveit Buddasz-tol (azaz Budatol). akihez nem akar felesegul menni. A tortenet . de utkozben vizbe oli a fekete kepii leany anvja.az ezl Ezt a jelenteskort ugy kozelithetjuk meg kegegyszenibben. ~\ jelkepek nvelven szolva: a csodalatos gyongyot ellopjak." a Kiralvhoz keruljon a kep. De Jezus 12 tanitvanva is halasz .• \ fekete-kepu armany pedig elmenekul . Majd nvarfa lesz. Napkelet gyongye sok-sok akadalyoztatas ellen ere is folebreszti almabol a Napnyugat kiralvat.. Sajat lanyat adja felesegul Ilona helvett a Napnyugati Kiralyhoz. hog? egyetlen mese sem ertelrnezheto csupan egyfelekeppen. Hamujabol azonban grongyvirag sarjad. A tortenet elejen a hds. s az a Napnyugati Kiralyhoz kerul. A szkita-hun-avar-magyar kontinuitast valloknak beszedes uzenet az is. de a vizben elo. az ujguroknal Iehetett allamvallasa. Mit halasz tehat a halasz? Elo halalt vag.• \zaz olyan ero. . melybol mint egy pompas virag feslik ki a halhatatlan uj lelek. Mani. A halaszok (az agyidegek) gondoskodnak r6la. mas rnesekben is elofordulo inditekai a kovetkezok: az ismeretlen leanv felesegul kerese. A kiralv halaszai kifogjag.roviden . majd a mesehos ebresztgetese es vegleges felebresztese. Mesenk tehat ugyanazt tukrozi a maga kovetkezetes jelkeprendszerevel. Sot. a mesehcsno halla levese es kihalaszasa.7 hal6d6 eletetr Vag. mintegy indite mozzanata a felebredes . Fenytermeszet megszabaditasanak utjat. ha a latszolag alig tevekenv Napnyugati Kiraly belso torteneseinek tekinrjuk mindazt. Ezen motivumok szamunkra eg. Igaz ez Gyongyszinu Ilona tortenetere is. A tudatalatti melv tengerebol egy gyongyhaz-kagy16 fenve sugarzik be a tudatba. Hangalakjahoz robb jelentes tarsul. Ilona metamorf6zisai. s 0 pedig Szkitianosztol orokolte. S az eredmeny latvanvos ~ 46 -- .7ertelmuen irjak le a . Vegul ujra leanv lesz. folhivja az anyag-vilag ellenerejet. \ halaszok gyakori szereplok a nindermesekben. . vagy epp bekava varazsolja a Iiderc. Kelet bolcsessege merhetetlen szeretettel. Emellett termeszetesen igaz az is. s 3 ejszakan at ebresztgeti az alomporral elaltatott kinilvt. A hal szo kulonosen jelentos nyelvunkben.

Ez tortenik a Napnyugati Kirallval is. Ilona . Tudata ezzel kiemelkedik a legalacsonvabb. hianyos allapotat szemelvesiti meg. melvek sok tekintetben egymas tiikorkepei voltak. az osemlekezest.ez a Napnyugati Kiraly vagya. A bukott mikrokozmoszok ernberisege szarnara az en-rudat megjelenesenek lehetoseget a Halak korszak hozta el. akit a kep abrazol. A modern Rozsakereszt elemi filozofiaja 20. Ki vallas sal. sem nappal. hogy kapcsolatot talaljon a Szellemmel." "Isten erintese a ferfinel elsosorban a gondolkodasi kepessegen kereszrul. ahhoz szuksege van az uj lelekre. De mar ez a vonzodas is felelemmel tolti el a sotet armanyt. Ennek lehetosegere erez ra Ilona kepet szernlelve. Am egy vihar elrabolta tole. hogy onrnagaban kell keresni a teljesseget. aki lelket ad. Errol idezzuk Jan Van Rijckenborgot. azaz elhallgattatjak a Napnyugati Kiraly feleje iranyulo vagyat. az osztonos. Mardoso hianyerzete kozepette utat vag a 3." Ilven vonatkozasban sz6lnak a rnesek is Kiralvrol es Kiralvnorol. Ezert is vitte magaval mindenhova a gyongyhazkagyl6ra festett kepet. Ilona aranyhal.eletfa.viselt dolgaikr61. melyet jelenleg nem birtokol. rnajd nyarfa . A hianvt . rudatallapot fele. A sose-latott. A rnese-mennyegzok mindig tulmutatnak az altalanos. S itt jelenik meg a szinen a Napnyugati Kiraly. A mesek leggyakrabban ez utobbit irjak le. megis mindenkinel fontosabb "lenv'l-nyel egyesiilni . Az elsodleges isteni erintes felebresztette halalos almabol a sziv szentelveben leva magot." Ez a kereses a megujult tudat hatasara veszi kezdetet. Ezt a vagyat erzi minden hatarlako. anyagias emberi tudat szintjen. de szervileg kulonboztek. hogy nem hallja." "Az emberi elethullam e ket tenyezojenek kell tokeletesen koronaznia az istentervet. ki a rnasik ne~el kialakitott kapcsolataval. A kozmikus ket-egyseg. alvasba zuhan a kiralv. s egyrnast segito .. mert a ket mag alapjaul szolgalo szellemi gondolatok is kulonbozok voltak. Ez a vihar eg. a gyongyok gyongyet. aki atlat.mely a kozmikus bukas ' eredmenve potolni igyeksziink. A "tudarlansag'' allapotat szinten alvassal abrazolja a mese. a szellemi tan ok altal En-tudatnak nevezett rudatallapot. rudataban volt huga. Ezt jelkepezi pelda-mesenkben a hazassagra torekves. hatasossa kell. 0 Balintnak a serult. Az alomital hatasara olyan mel).a lelkesito ero . tenni a Sz!V osatomjat. animalis allapotbol. Legnagyobb felisrnerese az."egyszer volt. ket atornmagu osatommal biro mikrokozmoszok vilagaban Leanyszirni Balint es Gyongyszinu Ilona egymas rukorkepei. A mese ezen kepsorai tokelete- . melyben rudatara ebredhetunk a szernelyiseg hianvos voltanak. Hogy ujra langra lobbanjon az Crban. a Fenv-Atva FenvAnya valosaga. Az isteni kegyelem azonban segitsegere siet. Az az allapot ez. s beszel hozza. Ezert ad a boszorkanv minden ejszakara alomport a Kiralvnak. a Fenyek Fenyevel. Minden jelkep az anyagtestben lezajl6 endurisztikus folyamat jelzoje. a no pedig a lelkesito. hogy az emberi elethullam osatomjanak ket magja volt.fontossaganak. gyongyoruek voltak mind a ketten. Csak osztonosen vonz6dik hozza.' kozmikus baleset jelkepe a rneseben.az eredeti. A bukott rnikrokozmosz ekkor lett kepesse hianyos allapota felisrneresere. hol nem volt" . hanem kerestette az egesz vilagon. S ezutan a tudat langra lobbantasanak kell kovetkeznie.felebreszto . fejezeter: "A termeszet emlekezete azt tanitja. A valamikori rneseidoben . "\ dialektikus anyagvilag sotet eroi termeszetesen mindent elkovetnek a folyamat megsemmisiteseert. a manasz. A Biblia nyelven: minden efezusbeli. Kialakul a 2. Ezert a ferfi a gondolkod6. mikor a gyongyvirag megelevenedik. majd gyongyvirag kepeben eled ujja." Balint. ket lenve.. Vizbe olik Ilonat. Csak igy sziilethet meg az uj lelek. Egy magasabbrendu realitas tukrozodik bennuk. Eletre kell segiteni. "Szepek. Ez a hatarlako tudata. ki rmiveszi alkotasok letrehozasaval.valtozas: a Kiralynak "nem is volt tobb nyugta sem ejjel. Isten birodalmat. A Kiraly azonban nem ismeri fel a csirazo uj lelket. mig a none! a szivszentelyen keresztul hat. Ezzel vissza is erkeztunk indite gondolatunkhoz.

. elolegezve a Jezus-tudat me~eleneset is. az isteni szikra hatasossa tetele igy rukrozodik szamtalan meseben. aki kulonosen is ugyelt ra. "\z ujjaszuletes feltetele a felebredes. a Mennyegzore. Megszolal benne a regen elhagyott otthon emleke. ebresztgeti: "ebredj. kelj fel. Maganyossaga Pathmoszan a leny egyre jobban figyel befele. hanem szervileg. hogy szulessek meg az aranyhaju magzatom. szazad eleji mesegviijtok is." Az ebresztgetes vegiil igazi sikerre vezet. s nernely motivumaban elemzett mese. hogy rnesefoldolgozasai tukrozzek a hitregei motivumokat. az emlekezo tudat kifejlodeset. de "aki nem szuletik ujja. Mi az idezett meset Magyar Adorjan feldolgozasaban olvastuk. Zold kiralvom.!" A hustestbe zart fenvterrneszet. A esend hangjara. Bizonvara ereztek ennek siirgeto igenyet a 19. Az uj rudatallapot rnegszilardult. Egy ujfajta hangra. (I\ . rudatallapotot. ebredj edes kiralyom.sen rukrozik a 4. . ~\z alva felebredt. Tanuskodvan a J ezus altal is megfogalmazottakr61: "istenek vagytok". Peldamesenk itt er veget.1 \\ \' / . Peldaul A Kigyafiu cirmi szeki nepmese hosnoje igy ebresztgeti alva ferjet: "Edes ferjem. nem mehet be a mennyeknek orszagaba". valosagosan. "\ mesek megoriztek ezen folyamat jelkepeit. a janos-tudat kuszobehez erve. A lelekbirodalom szolongatja. "\ bennunk raboskod6 fenyterrneszet felebredesenek lehetosege miszteriumi iizenet.:/nii Ilona atvdlto:::_dJai -- 48 . Nem jelkepesen. Raebredhet igazi hivatasara. hogy mindezt meg is valositsa. s mar teljesen megerti beszedet. A eel azonban a megvalositas. A kiralv elutasitja a sotet armany etelet es italat. Sok magyar neprnese zarul itt. Minden idok isteni mesterei tanitottak es segitettek hozza az arra erettet. Ebren varia Gyongyszinu Ilona ujabb megjeleneset. melyet kutatasai alapjan osvallasunk rukrozojenek tekintett. szazad vegi 20. // /1 .I G_yijnf)'S:. A Lelkiismeret aranvtukre cirrni rmiveben rovid elernz est is fiizott rnesejehez. Errol szolt a maga koltoi eszkozeivel az idezett.

Bizonyara ereztek ennek surgeto igenyet a 19. Megszolal benne a regen elhagyott otthon emleke.z alva felebredt. szazad vegi 20. Errol szolt a maga koltoi eszkozeivel az idezett. A." Az ebresztgetes vegiil igazi sikerre vezet. az isteni szikra hatasossa retele igy tukrozodik szamtalan meseben. hogy szulessek meg az aranyhaju magzatom. Nem jelkepesen. Egy ujfajta hangra. hogy rnesefoldolgozasai tukrozzek a hitregei motivumokat. s mar teljesen rnegerti beszedet. nem mehet be a mennveknek orszagaba". az emlekezo tudat kifejlodeset. valosagosan.sen tiikrozik a 4. aki kulonosen is iigyelt ra. Peldaul A Kigyafiu cimii szeki nepmese hosnoje igy ebresztgeti alva ferjet: "Edes ferjem._dslli -- 48 . Ebren varia Gvongvszimi Ilona ujabb rnegjeleneset. a janos-tudar kuszobehez erve. A Lelkiismeret aranyrukre cimii rmiveben rovid elernzest is fiizott rnesejehez. hanern szervileg. hogy mindezt meg is valositsa. a Mennyegzore.!" A hustestbe zart fenvtermeszer. Az uj tudatallapot rnegszilardult.- . A kiraly elutasitja a sotet armanv eteler es italic. :\ bennunk raboskodo fenvterrneszet felebredesenek lehetosege miszteriumi uzenet. tudatallapotot. Mi az idezerr meset Magyar Adorjan feldolgozasaban olvastuk. A rnesek megoriztek ezen folyamat jelkepeit. szazad eleji mesegyiijtok is. Raebredhet igazi hivatasara. ebredj edes kiralyom. Zold kiralvom. A eel azonban a rnegvalositas. Minden idok isteni mesterei tanirotrak es segitettek hozza az arra erettet. elolegezve a jezus-tudat megjeleneset is. Az ujjaszuletes felterele a felebredes. G)'iiflf!)is':jnil Ilona atlld!!o:::. Tanuskodvan a jezus altal is megfogalmazottakral: "istenek vagytok". kelj fel. Sok magyar nepmese zarul itt. A lelekbirodalorn szolongatja. s nernely rnotivumaban elemzett mese. ebresztgeti: "ebredj. A esend hangjara. melyet kutatasai alapjan osvallasunk rukrozojenek tekintett. Maganyossaga Pathmoszan a lenv egyre jobban figyel befele. de "aki nem szuletik ujja. Peldarnesenk itt er veget.

Bobonkdni Papp AntOnia: Boldogasszof!J .

Jakab Zsigmond: Szeke!Jl keseroes --~-~~------- .

Teremtetlen a Fitt. 6 lelek! Emlekezzel!" "\z aka fenytermeszet szerves rrniveltsegunk nehanv motivumaban irta: Budahci ~ v Eva II.:_enthriromJagegyisten. Csikbanfalva ) "Eberj.:_ Arya. resz Archaikus imaink Eloadta: S(hroffR6bert .. Teremtetlen a 5 ."Teremtetlen a.. " Archaikus imareszlet (Erdclvi Zsuzsanna gyujteseb61.

szep hetfalusi csango mese is orzi ennek ernleket. ~\ lelkecskek cimii mese megsziiletesre varo lenveket abrazol: "Flinn a::. A napos-holdas eletfa tokeletes kepi megfeleloje az ujjasziiletes folyarnatanak.) Cgyancsak jelentos ismeretei voltak nepunknek a lelek osszetettsegerol is. a gerincoszlop. Jeles tudomanyos kutat6k rmivei szolgaltak iranymutatoul. egigero vilagfan madarka alakjaban abrazoltak azt a leIket. Asatasi adatok bizonyitiak. hogy ezen eletfa-tipus egyik jelentese . n.ely talan legrovabb volt kepes megorizni egeszen magasztos spiritualis tartalmakat is._nak. S vajon mit tudtak oseink az ember szervi-szerkezeti felepiteserol? S mindez hogyan kapcsol6dott az eredeti keresztenv udvtortenethez? Mani tanitasahozr A Karpat-medence diszitormiveszete legalapvetobb rnotivumai megtalalhatoak a rnanicheus szovegekben is._ercn J::. ki lejegyezte a magyar nep koreben a xx. A haromagu tolgyfa tunderet a fabol hivja eletre a Zold Kiraly._ ldott Fenyes Sapban A Emuerlelkek vcirako::. mint ezt legegyszenibben. legszebben stilizalva a fejfakra vesett fak jelzik. a szanszkrit "csakra" sz6._nak. ugyanazt fejezik ki kepiesitve. Es 01)' gazdag terulet.az emberi benso abrazolasa. A tetejetlen. Bevezetjiik vele a nepunk lelekhiedelmeirol es archaikus imaverseirol mondottakat. de idezzuk nernely rnegallapitasait Di6szegi Vilmosnak is. A forgorozsak.csokor szo hangalakilag is megegyezik. melyre itt most szinten nem terunk ki. Eloadasunk 2. toredekeket. Ilven mindenek folott a napos-holdas eletfa. Egy olyan teruletet erintunk. PI. majd fokozatosan alarnerul a haland6k vilagaba. szazadban meg elo imakat. Testecseere . mas oldalon a Hold. melv a leendo anyat "kivalasztja". . 0 volt az. mint pl.bar rokon .mint Cyongyszimi Ilonat. C. S bennuk utazik a megszabaditott Fenytermeszet. Most kis kiterot teszunk a diszitormiveszet iranvaba. Jelen munka csak utalni szeretne ra. hogy a magyar nvelv orizte bolcsessegek vizsgalata is sok erdekesseget rejt. A Karpatmedence lak6i es eurazsiai rokonaik egyertelmuen tobb lelekben hittek.Kedies Vendigeink! Eloadasunk elso reszeben meselemzesen keresztiil kozeledtunk a Karpat-medence nepeinek gondolatvilagahoz._ci//ongan£1k. ~\gai az ag)~degek.A csakra . resze mindezekkel foglaIkozik tehat.'"ilagfa abrazolasok sok kulruraban ismertek. sz-ban is el a napos-holdas fa diszitomotivuma a Karpat-rnedenceben. Bar az eletfa. az V. " ~ 52 . a gerincoszlop ket oldalan.kulturaban a szamyas-kigyos Merkur-bot. Meseelemzesiinket a felebredes kepevel zartuk. Az eteri es anyagi test talalkozasi pontjain letrejott erokozpontokar. "kerekek" (keresztek). A testember rajzolata a kodmonokon szereplo csokor is. (:gy. Egy. Eloadasunk masodik fele megis leginkabb Erdelvi Zsuzsa hatalmas gyujtomunkajanak kis szeletet erinti. Az elet vizevel megitatott tundert ugyanugy elpusztitiak. azaz az ember tudatcsatornajaban.')~gyako::. rnelvet miszteriumi iizenetnek neveztiink. mint mas . mel). Ezert beszelunk r61a csupan erintolegesen. rnelvnek egyik oldaian a Nap utazik barkajaban. I\fagyar Adorjan Osmiiveltsege. Mindez kulon vizsgalodas targya is lehetne. Ipolvi Arnold Magyar mvthologiaja. onmagaban is targya lehetne egy szimpozionnak. S ok e::. Ez a miszterium -ez a rejtelv+ szervileg jatsz6dik Ie a "beantast" ateloben. A fa a kozponti idegcsatorna. bizonyitva. Ketsegtelen megegyezik ez a manicheusok "Dicseret oszlopaval". Igy orzi fenytermeszetet. "\ gyerek megszuletese utan kis ideig meg orzi halhatatlansagat. De meg apro darabkaja is kepes beragyogni egy egesz hazar. Laszlo Gvula rmivei honfoglal6 oseinkrol. Ennek nvornara bukkant I\fagyar Adorjan a palocok hiedelern-vilagaban. a fekete kepii erot. a napos-holdas abrazolasrnod csak az eszakibb eurazsiai tersegben terjedt el. hogy mar a korai avar-korban. S vegul legyozi a sotetseget.

En k csae ezeket a s::. ~-\masik lelket leggyakrabban "szabadleleknek" nevezik.J mondottam. e Mosd meg az en bunos lelkemet. mas neven . Hadikfaivan. ijriis::. samanbeavataskor).. A ke::. Ilyen peldaul a Marton Szep Ilona yagy a JUlia szep leany ballada is..Vieniink R6::._abaditsa meg._tiimdnlem kdriiJ'~ii montem._tdn. " Hasonlo kerelern szolal meg egy ujgur manicheus imaban IS. T emplomban nem volt szabad mondani .. rokonaikat zaklato lelkekr6l is (betegsegdemonokr6l). megsziiletni kivano lelekre "ismer ra" egy pillang6ban a tortenet boles edesapa szereploje. . A napbol hozott lelekszikrat jelkepeztek pillang6val.Ilyen vagyakozo._tiimiigyiik._ f!)ja s::._dketmindig kdvetiJ"m._scinak kebe/ibe." S valoban nagyon sok joszandeku vagy ad6dott ossze az imakban._ n gyar/o testemet. ijedtseg ellen mondtak. a Maria adta em a vildgra. Leggyakrabban igy: .. m4Jat megbiroass::... Hisz ejszaka az asztraltest. ~-\Rozsa es Maria (nevek) jelkepes osszekapcsolasa a legtobb archaikus imaban jelen van. piros verz"!megalissuk. odas::. testiinkel ori::. S mint meseink is tanusitjak. Tirjetek meg. a test alvasa kozben "utazik".. ~-\"rossz szel hordozo asszonyok" igy beszelnek: .Dicsertessel. . (:sind/jon neki testecsee: " Mint a mese is jelzi.mint a::. gyar/d testem '!Jugocfjik. ami mig gyiin e::. " A sziv ebersegeert imadkozas tulmutat minden alantas onerdeken. ne menjetek Rd::._avittem. De leggyakrabban ejszaka. az avarok. a vagytest valoban elhagyja az alvo anyagtestet. Mindez nagyon j6l peldazza az asztraltest ismeretet is._!t/lottis ott maradott. Beszeltek meg eleink "eIetleIekr6l"._e me~ lelkiinkel s::. Iiljetek meg. igy kezdtek a napot: ._eretnea gyermekiink lenni._iizit.. 5 ivem e/ ne alucfjik. igy ha::.._uk. mehecskevel . Az adatkozlok gyakran elmondtak: ezek amolvan titkos imak.Idd~ amin kdrlis::. en e::. S mindezt a yagyat peldazzak 6si irnadsag-verseik is._emodatartottam neki. Ez a lelek kepes elhagyni a testet (pI. hogy lelkesultseget.._samaracfjon tis::." Az imadkozo igy szol rajuk: .egyen16 szaru keresztekkel. En nem j'iliik mijgbalni ... Ezert beszelt a hagyomany Nap-Atyarol es Fold-Anyarol. a regisegben elt annak hite..._p imdmcigokat. . " Ezt az imaszoveget felelern. mig testet az anyagt6l kap. elt kozotruk a halhatatlan lelek felebreszthetosegenek rudasa es vagya is.Lstent kirlelJiik. Hogy a Rd::. Az adatkozlok errol a lelekrol beszelnek legtobbet. s asztraltereken szerez benvomasokat. s edesanyddnale a:.._o'!J ides flam! L:ittam. Ki megmostad a::._:lite. hogy nagyon s::. ~-\ nvelvi megoldas -a parhuzamos szerkesztes. ~-\ megszemeIyesitett szel kulonbozo minosegei szinten megjelennek manicheus szovegekben is (nyelviinkben kulonosen izgalmas a szel-szello-szellem sz6bokor).._sdnak kebelibe . S kisfianak igy adja tovabb a szuletese mitoszat: "Bi::. leszpedi ima-szoveg "rossz szel hordozo asszonyokat" szolaltat meg. Gvonvoni balladakban enekeltek meg mindezt. mifog ve/em tortenni . Lelekkepzeruk osszetettsege okan tudtak a halal utan foldhoz kotott._::. er6t az ember a napb6l. Bukovinaban pl. " Egy moldvai. i\Ieg is fogalmazta ezt Erdelyi Zsuzsanak egy imakozlo nenike: . S::..hasonlosaga is szembenino: .-agy pl. db didott vi'V .Jelekzetlelekrdl" is.Mintha maga a napnyugati kiralv szolalna meg a fent elemzett Gyongyszinu Ilona tortenetb6l a kovetkezo imaban: " ._lItcin.. a Fenvbol hoz. A jd Isten tuma.

)'essiget . Alakilag egyenlo a hal-vilagg~l. hogy az egyiket hehezettel ejtjuk. Azaz: bennem rnegszulessen. hogy szabadlelkenek legyen ideje visszaterni. Harmadik a:::_n biinoJ'lelkdmet uaria. Ilven ertelernben unnepeltek a hajnalt az ujgur manicheusok is: "Hl!j megjOit bajnal-isten heyOnal-isten)iitt megjoit h~j me. Ha a test pihen is. a SZ!V "el ne aludjek". Ott leitok eg)'jef!. Alvot a regisegben gyorsan. Mi tehat az alvas. A fenti imak egy ezoterikus rudas tamar szovegmaradvanyai. ('jra feleled valami az eredeti. Engem je:::_UJtaid!jon. A ket szoto. Jeloloje a SZ1\' szentelyeben bimbozo uj leleknek. ~\ halalt az uj elettel. Maria sziili a Lelek-kiralvt. . testuerel: bajnal-istent talpon imdcjjuk!" Az emlitett imak.5 zent vinOvepodi/ojjiin . Egyik ono masik vigya:::_... ~\ megtisztult SZ1V. Ez utat nvit a foltamadashoz.megegyezik a "bennem otthonra talaljon" gondolattal.Haro»: angyal j~jem j%/t. Testi Ie!ki koporsomba. a halal vilagaval."Feher rO:::_Ja. " Egy rnasik valtozatban: . ~\ leggyakoribb alvas elotti imak mind osszekapcsoljak az alvast es meghalast egy egi latornassal. Manoa. Jezus megszuletesevel. Egyebkent meg is halhat.PirOJ' beynal basadee j[anOa bennem !l)fttgodgyik (r tide J:. -asz) csak annyiban kulonbozik. Elt tehat a regisegben az "arany-halal" kepzete is.Az al-vilag kepzete is az alvas fogalomkor resze. mint nernkivanatos jelenseg a nepi rmiveltsegben? "\ szo hangalakja a magyar nyelvben egyenerteku a halal szoeval. Isten jta s:::_iiletik.!yi1ik.:jdetik. durvan nem volt szabad felkolteni. . " Majd ezt kulonbozo latasok kovetik: .giiitt heynal-isten bainal-isten joit megjoit hl!j begek. halhatatlan lenvbril." V agy: . Ezt a belso folyamatot szepen nikrozi a kovetkezo reszlet: . illetve a bennunk eletre keltheto uj lelek. i Maria kapuJ'u meg. enekek mind kapcsolatban vannak az ebersegre torekvessel.t6mon v 54 - .. A Rozsa a Lectotium Rosicrucianum rniszteriumiskolajanak is magasztos jelkepe. A keres -"engem J ezus talaljon" . J ezust.. 5:::_entJ~vive! JzereJJen. Ezert is valtoznak halla °megolt mesehoseink.. Az alvast "kis halal" -kent is emlegettek. Inkabb azt a rnikrokozmikus esernenvt. De aranyhalla lesznek.. ~\z ilyen tipusu imak leggyakrabban a kovetkezo sorokkal vagy azok variansaival indulnak: "En lefeks:::_em in dgyamba. °• " ~\ hajnal termeszetesen nem csupan napszakot jelol. mikor uj fenv gyullad kis dagunk -rnikrokozmoszunkegen.veltek.H« kilipe~ «: q. az al (-vas. -szik) es a hal (-aI. Min a legmagasztosabb miszteriumokban. melv halalos almat aludta bennunk.

" Egy masik varia cia ban igy hangzik: "A mi hd::._unkba negy J::.. Sokar elarulnak tehat ezen szovegernlekek egy nep lelkuleterol. A szep szokepek mellett felninik az archaikus imakban. Diademodat ._us benne van. De legalabb annyira latvanyos es kifejezo a magyar archaikus imatar kepi \Tilaga is. az _-\tya egyszUlottje itt virag kepeben jelenik meg._entotar. Maga a haz is atlenyegul a test jelolojeve. ViragJi::. de valami titkos vonzalom miatt megoriztek a 20.. "Maria kapuja" vagy az ajt6..epibe Iste» fia. " A kopt kezirat a tokeletesedes utian jaro (az elekti) lelkenek halal utani. a Te bdrom ang). mint osszetett lenvnek az ismereter._epibes::. Mint ahogy az elo halhatatlan tenyezot..Bdrcsak gyo::. " Egy pusztinai ima mindezt megszebben. ang)'al. valamikori tudaskincserol. hogy alig kernek.. festmenvek is. Sok lefeks::.Tiikrozik az imak az embernek._amnak J::.:. " koltoibben fejezi ki: .elmi D[jadat . Inkabb allapotokat irnak le.nik a test minden emifelett .. Vazlatos osszegzeskent talan ezek a Iegfontosabbak: indiai tersegben a loruszvirag gyongye jelkepezte a bennunk ..forogjatok k . De a parhuzam kedveert idezzuk a Homeliak azon reszet. Barcsak feltdmlna eidttem (a :\1agas::JoJJag) OJ:.. De analogiakkal szolgalnak az ujgur manicheus rajzok.:/._em.._::._ utat. Mani egyhazanak kulonosen is latvanyos a kifejezoeszkoz-tara. a sziv fejedelme. "l\-Iaria kapuja megnyilik".n» Jezus. meg evszazadokkal kesobb is idezik ezt a \~agyat minden elalvas (kis halal) elort.. Ezt gyakran a haz fekves".. a Te erds ~yo:..._iigletibe nigy 0. vagyott utjarol szol a Fenv Birodalma fele.joptinak ajtaja. melva lelek vagyakozasar6l sz6l: . .:. Altalaban keves bennuk a konyorgo elem. kis halal). .:/ angyal e Hat. Ori::.Fijitekintek =: igre Ott /atok egy ara'!Jos fat . "-\h'a tudatukba ezeket vittek magukkal._ijgletan r Mind a negy J::._etek J::.. hogy tudatosan megorzort manicheus motivumokkal lenne dolgunk. a fejedelem es fejedelemasszony abrazolasok meghatoan szep motivumai a kezben tartott viragszalak. A tekercsekrol vagy a kolostorok fresk6ir6l ranktekinto szerzetesek. melyen az alva kilep magasabb vilagokba vezetnek.._iigletbe gy 0. A "nehez alorn" ellen ezzel vedekeztek.Tukrozik az alvas kiilonos allapotanak ismeretet ("kopors6ba - 55 ._ent em::Jek. . Szivuk vagya bizonvara vonzotta az ilyen talanyos megfogalmazasokat mint: ..alod a Te futhdidat.. kepeben szemelyesitik meg._nik.. BarCJak egO"nne LI nagy ragyogds is megviiagitand dottem a::. hogy mig gyaria testuk nyugoszik.\'irag Jezus benne van". Meg' erdekesebb a harom angyal motivum. szazad szarnara is ezeket az osi motivumokat tartalmazo szovegeket. Nem allithatjuk. hogy az imarnond6k nem voltak mar mindig tudataban a jelentesnek. gyo:. L-gy ninik... "KiJ::.. igy probaleik elerni. " Nagyon beszedesek ezek a kepek. Lehetseges. kii:. iJ kilipnik a liMgbdl. Barcsai: elborna .....:. szivuk "el ne aluggyek". kezdeni imavers igy folvtatodik: "Hd::.

. ~-\z Ember az. megmentenek a kajan lelekto. Az egyik az Elet urja. A manicheus lelekfogalorn is osszetett." Vajon rnilyen szektara gondoltak? Ezt nern orizte meg az ernlekezet .am kii:::. gyere J:::. " -s In .. "Lelki" imadsagait nepunk igyekezett meg6rizru annak ellen ere. aki a Regi Emberb6l valtatik meg". / Szivern el ne aluggyek"). emberi "kis-vilagunk" sziveben. Az l'risten nem keresi. hogy babonas pogan maradvannak tartotta . Ez a Bibliaban is ernlitett masodik halal.. hogy miert van sziikseguk az idezert gondolatok megorzesere. melv a Fenybirodalornba vezet.• -\ Fenv visszavagyik eredeti hazajaba . Ide nem mer semmi roJJ:::. az . hogy imadkozzunk .. a Kephalaia cimii kopt manicheus irat szerint.. jlan'a hefyit hatta.:}t:::.:}IJ' 11 hJ:::.. • ·1:::.-~-\ "magasabb" +Az emberben +Kepiesitik viIagokra nyitottsagrol is sz6lnak ("Maria kapuja megnyilik"). koveti a folyamatot.epin mega/la. lev6 halhatatlan isteni tenyezorol is tudnak ("ViragJezus ismeretet ("Forogjatok a csakrak rmikodesenek -Kiemelik a sziv ebersegenek fonrossagat. -\ halal utan azonban. hanem "mindennapi rnisealdozat".. Igy fogalmaz egy adatkozlo.. es . aki a megvaltas utjat jarja. S majdan a "Feny Haj6i" viszik at a Feny orszagaba .."irag Jezus".. hogy ez egy szektanak a gyCijtemenye. ~\z orok sotetsegbe vettetes... a Feny-Nousz viseli gondjat. A masik a Halalhoz vezet.. Hat azer van ilven keyes bel6le. a teljes alomba zuhanas veszelyet ("Gyar16 mindezeken nil meg annak tudasat is megoriztek. alornban szunnvado Fenymag ha felebred mikrokozmoszunk. Egy rnegnvilatkozas errol: "Nekiink van ra szuksegunk. utakat. Piros verit hu//a.. tobbfele lelekminoseg tudata nepunk gondolatvilagaban. Peldaul egy imakozlo igy nil err6l: " Volt egy pap es az nagyon tiltotta. s feltamadhat az lJj Ember. barkarol is: 56 . letrejon az l'j Ember. akinek vot. ~-\tiszrulas ujabb lehetosege. A rnasik pedig igy vall: "imadkozru lelkileg k6". Sz6l az eljovendo haj6r61. melytol szabadulast remel az imamond6.amba.amat befo!Jta. Am -esetleg ujabb testetoltes soran. hisz a lelek is. kinek veret ontiak.legy'6zhet6 a Regi Ember. egis:::.hci:::.. Szamara nem lehetseges udvozules. .\ magyar arehaikus imaban ernlitett kajan lelek. Belole szuletik a . a Regi Ember onmagukban va16 elnyomasara iranvul. a lelek egy harrnas ut elott talalja magar. Mariava lesz. Jlana J:ji!te J:::. rnanicheus gondolatkorbe agyazva a Sotetsegelernekbol taplalkozo lelket jelenti. •-\ Biblia jelkepredszerevel elve: az isteni szikra. az l'ristennek arra nines szuksege. testem nyugodjek. S :.lIte Alariat. Ljabb testetoltes kovetkezhet (lasd meg: szamszara). mel).. De nekunk van . szent keresztek"). hogy sokan munkalkodtak ellene. a predikacios szeken sokszor mondtak. S aki megmutatja az lTj Ember feltarnadasanak diadalat. A harmadik ut visszavezet a Keveredes vilagaba.entiam. osszeszedte es elegettek. mint vilagunk minden jelensege keveredes eredmenve." Ez ut6bbi nvilatkozat is jelzi: valoban elt a tobbfele lelek." " . j Gyere. A Kephalaia magyar forditojat idezzuk: "a Gn6zis es az igyekezet reven. benne van").entidt.totta.-\ kovetkezo ima megtovabb ".. Ezt a teljes megvaltozast rogziti kepiesen egy ima-reszlet is: "Bcgyiitt jt!:. f lHoJd meg a:::./ll1na J::::. -\ latszolag "pogany babonat" uz6 emberek azonban annak nagyon is tudataban voltak. Fenyreszecskek es Sotetsegelemek kevereke . hogy az ima nern onzo kivansagfelsorolas. Hi:::. Tisztasagi foka szerint lephet ra valamelyikre. Talalkozas ez a harem csodalatos angyallal.

Hisz ujra elkeszult a Barka.:!. Fenyreszuk visszavagyakozasat. Reszben azon id6k lenyomatai -iizenetei. tessek elbinni!" Az elalvaskor mondott imak bizonyara ugyanazon forrasbol taplalkoznak. Botryan Katalin rqjza 57 . Melyen gyokereznek a neplelekben. uti szentsegeit. mint Feny-Kiildott. mint meseink.. Osszegezte ernberisegunk szamara az addigi iidvtanokat. Nagyanyjatol tanulta. Mignem Jezus-Krisztussal eljott annak az ideje.jfa.. Hogy mine! tobben felismerjek helyzetiiket. Irasba foglalta 6ket.mikor az ember ejszakai. Az ima kozloje 1926-ban sziiletett. melybe kb. k Hazam negy szogletibe negy orzo angyal. Kern!j keres:. Az imakban es a manicheus szovegekben megorzott vagyak most ujra va16sagga lehetnek. JezusKrisztus apostola. s igy vallott a gylijt6nek: " . "tudattalan" tudataba iiltettek be a "Hold-angyalok" a miszteriumi igazsagokat. kenetit. Hazam kiizepibe szent keres:. Barka hoz:.. idegenbe vetettseguket. S minel tobben segedkezzenek a tobbi fenyreszecske megszabaditasan rs.Mert jijn a bdrea. hogy az ember va16ban bn(En)-tudatra ebredjen. ez eltet bennem mindent. a mitoszok metamorfoziszanak vagy a transzfiguracionak a kepet. Egy vilagev kozepen.oriZZ angyaL " A barka es a kereszt egyiittesen idezik fel a nagy arvaltozasnak. kiilonosen is nagy jelentosege lesz mindennek. mas szohasznalattal a Feny Buddhaja. most erkezett a Foldunk._ae!yhit. Ezt a tudatosodast szolgalta Mani is. s az olvasni nem tud6knak kepeskonyvbe rajzolta. mely hazaviszi az erett "Feny-Lelkeket".

". .~ H~~ .)(L~vt".(.~-<:>=< :~'.. umniczai Fdfavesetek Horodth Imre gyiijtesebtJl . .

Budahazy Eva: "eg szulte Foldet. Fold sziilte Fat" .

Blavatsky) "Eberj. e :.:_ardndok viss:. Bike legyen minden lin'!}el.EgJl " Qroende:. . H. " (_-\csend hangjabol. resz Szepirodalmunk nchany alkotasanak ezoterikus uzenete .:_uletett.:::::tek. oh Fold lakoi.. 6 lelek! Emlekezzel!" Az alva fenytermeszet szerves miiveltsegunk nehany motivumaban Eva irta: is eldadta: Budahd v III. P.:_atirta !tIiJO partroL Lj_/4rhan s:.

!f Mukusev zomancmfivesz aleotdsa .Napos-Holdas he!!J Aleks:<.

Ketsegek kozt hanvodva Csongor eszreveszi sajat kertje "uj lakojat".. miszteriumi iizenetet. Europa ismerkedik a mult vallasbolcseletevel. " 62 . rozsakeresztesekkel. Sokszor mindent megtagad6.. Belso indittatasra a kor embereinek egy resze a rnulthoz fordul. hogy elmondhasson egy elvont.agot bejdrtam. teoz6fusokkal. Mindez rettenetes felbolydultsagot eredmenvezett. Helena Petrovna Blavatsky keleti utazasainak eredmenve nehanv romolhatatlan ertek rnegismertetese az europai ernberiseggel. a szanszkrit irodalommal. ~\ kultura es az eur6pai tortenelem 1920.epet igi S emmi jb/diill nem taldltam. V orosmarry a kereso Ienvt elete le~Talsagosabb pillanataban lepteti szinre. szazadban vett. Kezdetet veszi peldaul a keler-kutatas. ha lehetosegei hatarara erkezettr Ha ra kell ebrednie az igazsagra. a Csongor es Tiinde. Harom ellen::::. Az ezoterikus ismeretek szerint ugyanis a 19. Jeles miiveszeink alkotasai vallanak a miszteriumi igazsagok iranti nagyfoku vonzalomr6l. legteljesebb igenyu beavatas-koltemenyeink Petofi Sandor Janos viteze es Arany Janos Toldija. Rawlinson munkassaga lehetove teszi az ekiras olvasasat.eartomdnyt. Hiaba kutat fel erte "minden messze tartomanyt". szazadi mozzanatai ennek a szembenezesnek .Kedves Vendigeink! A nephagyornanv iranti vonzalom kulonosen nagy lenduletet a 19. az "egi szep" nem talalhato a foldon. A romantikus korstilus alkot6i szivesen meritettek ihletet bel6le.Tagy szernbenezni nemrudasnak sokszor igen veres kovetkezrnenvei. pl a tao-val. ha almai megsern hagyjak n)ougton? Yagyakoz6 lelke kap-e segitseget? Ilven kerdesekrol szol Vorosmarty szep alkotasa. hogy onallova valhasson. " Mit tehet az ember.valletta. Legszebb. a mezopotarniai hinTilaggal. A magara hagyott emberisegnek egy kaotikus vilaggal kellett szembeneznie. feleben vegleg elengedtek az ember kezet. Soha nem ismert meretekben valik ertekmerove a penz. mely napjainkig szedi aldozatait. v ljjelenseg. A hagyomany.. a Yagyon. megakadalvozva a lenvt. szazad 2. Az anyag teruleten probal maradand6t alkotni. "\ hagyomany. 1!} (soda. igy hangzik ugyanis Csongor nyit6-monoI6gja: . Nines mar hova fordulnia.Minden ors::::. bsszefugghet mindez a "holdangyalok" visszavonulasaval is. antropoz6fusokkal.oilagbOl. Elokerulnek az elso agyagtablak. s::::. hogy elerje az udvosseg kikotojet. t Saki almaimban ii. azaz a kollektiv tudatossag talalkozik bennuk az erett szernelyiseg felismereseivel.Hinden mess::::. De egy masik folyamat is elindul ekkor... A miszteriumi igazsagok ettol kezdve mar nem ultetodtek be az ember ejszakai tudataba.. nagyszeni kepekkel siet a kolto segitsegere. Szernleletes pelda err<7Nietzsee munkassaga. s ezalatt a manieheus hagyornanyt is ertjiik. foleg Europaban. ~<1 dim)t. Mit tehet. . az almafat. Az emberiseg egy resze a legszelsosegesebb materializmusba zuhan. Gilgames rortenetenek megismereset. Belole probal uj erot meriteni. .Is ten meghalt" . Szinten mesei indittatasu Vorosmartv Mihaly csodalatos miszteriumjateka. Megvaltozott az "alom-elet". A ket folyamat egyuttesen erezrette hatasat a Karpat-rnedenceben is. a halhatatlansag utan kutato uruki kiralv. melv "Cstllag" !)Iiill!!)1 isjbldi Jgbol. a karrier. a::::. gattalan nihilizmus veszi kezdetet.. S a sor folytathat6 a kulonbozo keresokkel. Ez az Eletfa kepe.

tisztabb lelkesultseg. Jelen tanulmanv csak erinti mindezt. . A tovabbiakban arra mutatunk nehany peldat. ember: kii::. vilagirodalmi mercevel merve is jelent6s n:. Osregi mesemotivum ez. T /oagymint malomnak barma. Iroja egy felvideki nemes ur.uvehez. hogy szinte minden mas kortars rmi kozott ez szol legkovetkezetesebben a reinkarnacio lenyegerol.z ernberiseg fejlodeskeptelenseget._atom. ki Evaval egylitt atel mintegy 6 ezer esztend6t ugy. hogy tronodbot. Ki tehat Adam? 6 a halhatatlan Ember "maradeka".ikrokozmosz._qjeJ bi::. hogyan jelenik meg a mesekbol. hogy tagja egy rozsakeresztes kozossegnek. maja viszonyarol. A tortenelern vilagaba bukott m. s a valos let es az illuzio-vilag.. ebren kell maradnia. holtra farad._al. a holt. hogy ongyilkossagra keszul. Adam pl.kozelebb visz a felismereshez. vagy egyszeruen nagyfoku nyitottsaga es intelligenciaja eredmenvezte. mert Lucifer lattarja igy vele. . 37 eves.rortenelmet ativeli .• \lom forrnajaban! S ezzel vissza is csatoltunk eloadasunk kezdetehez. Nemesbedoen. Termeszetesen ennek ellendmond a szinek tortenelmi hitelessege. gorog hadvezer. Tapasztalarai igy lesznek egyre sulyosabbak. a hires csillagasz. Ezek utan valoban talanvnak ninhet az Ur zaroszozata: "iViondottam.a faradast . Vagyik ra.inni szeretne a fejlodes lehetosegeben.Ezt az uj-regi csodat.. miben bizhat az ember? Az lTr -az emberben el6 Fenvelv hangja. mignem osszeroskad alattuk. az alom es felebredes nagy kerdeseihez. E rmi egyetemessege abban is merheto._elgjen. de a tortenelemben atelt tapasztalatai nem tamasztiak ezt ali Inkabb bizonyitjak a korbenjarast. hogy elhagyja a foldi eletteruletet. nem bir eitomi?" Madach nem kevesebbre kerdez ra. S hogy ezt fel is ismerje.. Az l'rhoz fordul tehat kerdeseivel. Hose Adam. a Francia forradalom jakobinus vezetojeig. me!Jben )dr. Az ember tragediajanl kezdjuk a sort. A Fold Szelleme visszatartja . Fold-undora a 13_ szinben arra osztonzi. Vorosmartyrol szolni mintegy bevezetot is jelent a korszak legnagyobb. \m egy kovetkezo tapasztalat mar olv sulyosan erinti Adamot. kii::. Fejl6dhet-e ilven iranyba az ernberiseg? Adam h. balladakbol ismert gondolat szepirodalmunk nernely elerneben. Londonban mar csak szemlelodd. Arany.4. Azert oly rut es fejlodeskeptelen az Adam altal atelt tortenelern._IJa bi::. Madach Imre. De mindez nem sikerul. melyek kozul bizonyara a kovetkezok a legfontosabbak: "iV1egy-e e!obbre majdan fqj::. S a kiirbOl. rornai patricius. Erre epul Vorosmartv rruive is. De ezt sem teheti. . Talan ez. majd Kepler.ban irodott._::. Be kell latnia: valami mas lesz a megoldas. hogy kepes 63 . mint az Istenhez kozeledes lehetosegere. hogy elszakadjon e bolvgotol. igy vezet utia Dantonig. A figyelmes olvaso kozelebb keriilhet az ezoterikusan "kepzett" Madach gondolataihoz. mely az egesz ernberiseg rna ismert =irott. mikor hazaja szabadsaganak elvesztesevel s annan sorsa kudarcaival szembenezve egyetemes igenyu rmivet it. hogy mindketten ujabb es ujabb szemelyiseg szerepeben jelennek meg az egyes szinekben. Pet6fi. kis vilag. Azota minden ugynevezett kulturnvelvre leforditottak. A rmi ellentmondasait az ertelmezok altalaban Lucifer "szamlajara" irjak. a rnegujulas vagyatol fizott ember elete fajat erintheti me$ egy magasabb. Vorosrnartv utan (es utjan) olyan miszteriumdrarna szuletik. Madach realitaserzeke. Ez 1859-60. s a jovo szineiben ugyszinten. az okorban egyiptomi farao. l\Iegis. melyet ezemyi vonatkozasban hozhatnank kapcsolatba a legtisztabb bolcsessegekkel. Madach Imrerol kornyezete tudni velte. rnely ujabb es ujabb szemelyisegeket vesz fel.\ kozepkorban 6 Tankret lovag.

Adam kerdesere .64 ._emziltba J:.-\z osmultrol. de a kor "realitasa" elnyomja. 5 0' beruatas.agJ iJ nemes volt Ielkem biuatasa. hol Kepler. szinben: . almodja.. hogy megtestesulesei kozben magasztos szarrnazasat elfeledheti. Az atmeneti idore felvett szernelyisegek azonban haland6ak. az olv sokszor felremagyarazott reinkarnaciot helyesen. omit alomnak vara:. Adam.. A haland6 szernelyiseg csak "szuk korlatu let" -ben kepes ertelmezni onmagat. Latja.ibredek. . S a korszakok vegen. A valarnikori nemes lelki hivatas ernleke megis vegigkiseri az emberpart minden idokben._allm!k. Itt Evaban eled fel egy szikra. . mig halhatatlan tenyezojenek erre szuksege van . hogy osszeteveszti onmaga- ---.volt rmiveben a testetolteseket. Az erzekszervek csa16ka jateka folvtan az ember szamara az illuzio ninik valosagnak. " E\-a megtort allapotaban csupan szep alomnak eli meg a lelek va16ban "nagy es nemes" hivatasat.::_em. 0. melyet az llr "hagyott kivonulni Adammal a paradicsomb61". 0 tehat -ugy ninik.mintba alomban jekiidnik . e hivatas rudatat vissza is kapja ._Ja Minde:._. " . -\z igazi ebredes szikrai is derengenek ugyan benne. .csapdaja.virag.. valosaghoz hiien bemutatni.Iirol mesel E.. J mi itten alom?" Adam.ranak ez a "vinig-pillanat"? Ag)' ir. De ez az alorn-let mindig uj es uj szemelyiseghez koti. Ezen szemelyisegek szarnara az "arasznyi alorn-let' az egyetlen valosag."Hi itt l'aloJag.• -\ legnagyobb gondot az jelentheti a gyakorlatilag majdnem halhatatlan mikrokozmosz. s a n16sag alornnak. -mint mondottuk. Madach ezt plasztikusan kidomboritja pl. a romai szinben. ngy mas neven "eredeti ember".Bocsdss meg. tapasztalja. 'egy "arasznyi let" utan megsziinnek. Ez az alomba zuhanas veszelye. melyrol a rnesek is szoltak evszazadokon at. am fejlodesuk soha nem vezethet el a halhatatlan Dr tronusahoz. fgy onti ezt szavakba: Hoi . Az 0 szamara nvitva all az "isteniiles" utja. am 0 a "torpe kor" es "korcsult nernzedek" kozepette valosagnak az illuziot tartja. az Eredeti Ember mindig is tudja.. azaz ujabb szernelyisegeket kenytelen megtestesulesehez felvenni. mint a Confessio Fraternitatis-bol ideztuk. a halhatatlan ely szakadatlanul ujjasziiletik. meJJ:. Adam szamara.atlat a bodultsagbol szott fatvlakon. hogy sajat maga es emberisege mikrokozmikus fejlodes-menetet eli.ig)'jeleL "LegideJebb perciinkbe is vegJul Egy I:Jeppje a mondhatlan jdjdalomnak . Ez lehetne lelke realis lehetosege..-5 te nem dano/J:. Adamban viszonylag hamar csirazik is a felismeres: celszeni lenne szetvalasztani a valosagot a Iatszattol. igy elmelkedik peldaul a 7. Adam -s minden Ember. ]\.(Jokollak iJm!t . Ok is fejlcdhetnek a kor adta korlatok kozott. -\ rudast. az epp a megmelyebbre zuhanas a b6dult alomallapotba . A tortenelem embere mindaddig tapasztalatot gyujt. " Amit tehat E~:a itt ebredesnek nevez. Ezert is kialt fel szinte szegyenkezve: . . hogy almodik../". HoI farao.a:. melv nehanv pillanatra bevilagitja elsoterulo lenyet. Mert nem ez a feladatuk._ib' perc .

" igy azcin nem az "egyeni en" ismerete es tudasa merult fel benne. elvetjuk a rrni ertelmezeset. ba jdl iigye!sv egy s::. ezoterikus jartassagot tukrozo es esztetikus formaba ontott gondolattal adja at olvasoinak legfontosabb tanitasat. Minden idok szent iratai tanitottak ezt. rulekedesben nem hallharo. Keserii tapasztalatai megis nagyon fontosak.mefy visJ::. lv[eghai!ja a:.' a bolt a'!)'tlgra s::. Egyebkent nem._JII. eredeti lelekelv jelkepezoje. de szinte onmaga torlaszolja el a lehetosege utjat. Hisz oly folmerhetetlenul nagy a ketto kozotti kulonbsegl Weores Sandor 20. mint a Gyongyszinu Ilona meseben. Minden Buddha ezen az uton jart. Ha csupan szernelyiseget latunk benne.._gi szo. Ha azonban halando szemelyisegevel._d::. S ba tettdus ile/ed Zqjciban einimltl e::.~·ilmodtam-i (sak. "erdekek mocskatol tavoli" hangtol megerintodni. az isteni tanitast. i E gJ'ijnge no tis:._engfelr!d S ::::_iinetlenu/.}._::. Ezert is lelekzetelallitoan izgalmas a "felebredes" szine. elveszitheti a visszaut lehetoseget.csodas Haromreszes enekeben igy kepiesiti ezt: 65 . hogyan._ai e!)'zitt lJigkipp s::. H O!)' IdJJlIk a nemlit bor. " Az isteni szo tehat kinek-kinek "sziveren" keresztiil hallhato. Vilagunk es az eredeti teremtes szakadeka nem hidalhato at agyagvilagunkra koncentralo eszkozokkel. Madach azonban ezzel a csodalatosan pontos.' a::. Az Emberben elo osi. A sziv megorzott a keveredes vilagaban is valamit eredeti lehetosegeibol.. kozelitenie kell az (:r "zsamolyahoz"._ettifog is daild sziirrJdni. Ez zajban.:jUi KiJitis::. Csak a:. Az atlatas kepessege azonban nem sziiletett meg benne. A no itt termeszetesen epp oly szerepkorben ninik fel. hanem az "orok valosag kepe". hogy vissza kell ternie nemes hivatasahoz. Ezert is van a rna embere ketsegbeejtoen nehez helyzetben.._at ::. Az L:r vilagosan felismerteti az ernberparral a rnegvaltodas lehetoseget . Idezhetjiik pl. Adam megtort allapotaban erzekeli az illuzio-vilag hatalmat. AZ erdekek mocskcitdl tcivolabb. egy gyongyszem. Egy perm me!. a lit. Erzi ugyan. Mert ha a Sz!V nem kepes a belso. szazadi koltonk. hisz toprengesre sarkalljak lete lenyeget illetcen: . miert If perc'!. szin.:jcibb leikulete. Szeretne megtalalni a felemelkedes lehetoseget.ban a halhatatlan es a halando tenyezoket. mint dlom. is st!verin keres:. de nem tudja mar. Mikor kepes erre? Ha eltavolodik "az erdekek mocskatol". Konnyen leranthatjuk egy kozonseges anyagi sikra.:::_almazj?" Adam. ~\z isteni szozat a "csend hangja".bukott maradeka" ilyen folyamat utan erik meg az isteni szozatra.i ontudat._t!tbomoj'on? "Hiert._aint semel. annak korlatolt tudataval es ver-lelkevel azonositja magat. hogy az eberseg az egyetlen osveny.:j kijvesd. vag)' most dlmodo!Jl. (Hamvas Bela forditasaban) Tibet nagyjait: "Ne feledd el soha. H~g. Es tiltalan tobb-«. Az anyag vilaga viszont zajos.!. EI benne egy halhatatlan mag. a magasabb tudatosodas sem veheti kezdetet. rnely kepes meghallani az egi szot. az eredeti Ember halalvilagba . a 15. . Azza tettiik.. modszerekkel.

Hisz korszakunkban. kit We ores Sandor a mesterenek nevez. Ezt a leny sajat tudatlansaga ellen vivja minden Ember javara. Kandra Kabos.. a pcirs~::.:_ C> Or. melvnek csupan felszinet erinti ez az eloadas. ? AIII-e eleink rigi uallasa valamejy S mi!y vis:. On·cis . a pokolra szallas tortenetei. Legalabb a kapuig erjek. Ennek sejtelme hatja at a Karpat-medence szepirodalmat. az igazsag atlatasara. dal. V agy Hamvas Bela iro. i-.es balladakoretek jelennek meg a 19 szazad 2. itt elnek ugyan.:_mllSJal.. Luko Gabor.lig masok hosszu evtizcdeket kepesek eltolteni odaat. "-\ koltok kozul mindenkepp megemlitend6 Weores Sandor mellett Szabo Larine. vagyjelJobb lill)'eik . archaikus ima-versek vagy a kulonosen tiszta indittatasu mtialkotasok. Nehanv kozuluk: 'T' 'oltae.:_abadJ'agardlr haldlon ttili cillapolcirril? I 'olt-e r mifile O'sszekoltelisbm a vallcis a fejedelemseggel vag)' vezirsiggel. s meb' eredelzl eJjeienlinl jogalmak a:. S rnaganyos nagysagkent jelenik meg ~Iagyar Adorjan alakja. Felidezodnek kozmikus iker-ero parjaink: Hunor es Magor.:_oll)lbana hellin miloldgicival. mint szinten Hamvas irja. Hatalmas terjedel~u. Kik vollak a tdltosole.. Huszka Jozsef. Ennek feltetele a felebredes. S ez az igazi Forradalom. Kallay ferenc. A "valamit tenni kell" hangulata. Az egeragadott lelek mitosza. egy vilagkorszak valtopontjan =kozepen. Ipolyi "-\mold. A szerzok ismertek: Csengery Antal.. " Az egyetlen "arany csend" vilaganak letezese mindig is ismert volt a rejtelyek kovetoi szamara. osvallasunk kutatasa. A 20.:_ogtt is hangijziJn. Harnvas a Karpat-medence lakoit tobb elmelkedeseben is a "mehes nepenek" mondja. Egy ezoterikus csillagev vegen. Legnagyobb erdemuk a felebredesre osztonzes. "-\ 19. Atilla es Buda. ? Mi uala hilO'k a vilcig eredeterd! iJ leendd vegirol. feleben es a 20. szazadbol: Dioszegi Vilmos. s:.p1ussal.. Csak ott lehetnek. Krisztus-beereszkedes idoszakaban. mint lathato a peldakbol is. Ennek igazsagat hordozzak a mesek.:_enl jeleik . kii/O'niJ'sen a lilek s:. egyre osztonzobb. J 0 pelda erre a Kisfaludi Tarsasag felhivasa is. ki L'panisadot is ultetett at magyarra. Malonyav Dezso. Hisz sokan. tig)' a sZkitcik is buno]: valldscival . Dante megfogalmazasaban "az ernberelet utjanak felen". Felelevenitodik Ilona-anva. "-\mely var. Erill)" Mano. siirget6en erintette meg a Karpat-medence tudosai. jdsok. szazad elejen. -a fiiggony ruloldalan. egyetlenegyet -" --- 66 .iljetek a nagyszerli ebredesre.. Megindul osmiiveltsegunk. hogy elnek. Kalmanv Lajos. Fiy ~-\ladar. ? [. rmiveszei egy reszet. Ezert is kap nagy lenduletre a nepi kulrura hagyatekainak gyujtese.ma is kevesen ismerik. Szent Laszlo es Geza.:_in o:.--_ ------ "Hit J:.annak hiteben. Az w-\ranykor emleke" biivoleteben el6 nepnek.. Zajti Ferenc . fogoly letunk. a nagy felebredesre. Mire var? Az "eljo\'etelre". biibcijrlJok .. de ennek nincsenek rudataban. Ordog. a Tiinder Ilona rnesekor. iinnepeik. Karneval cirmi regenyet Hamvas Bela az ebredes latomasaval zarja: "Keszi. alkalmassa valhat ujra minden "Feny-Ieny" a felebredesre. Oka azonban ugyanaz. "-\ kutatasra szant kerdeskoroket Laszlo Gyula Arpad nepe cirmi konvveben teljes terjedelmeben idezi. inekeik. Mese-. melyeket ma is tudornanyos igenyu szakmunkakent hasznalhatunk. 'oltak-e imciik.-- . Oshonossag elmeletet es eleink "Lelkiismeret-\Tallasarol" irt gondolatait . a 33. Tudatlansagunk merteke kulonbozo. Erre osztonozhet Madach rmive is. am'!)' (send volt odafonn.kulonosen nagy jelentoseggel bit mindez..hogy csak nehanyat ernlitsunk. Az osrmiveltseg cimet viselo konvveben vazol elenk egy teljesen elfeledett multat. az igeret foldjere legahibb egyetlen pillantast vethessek. ?" "-\ kerdesekre reagalva szuletett azon rmivek egy resze. melv kiegeszulesre var.sajnos. m i Egyetlen. Hianyos..e ilodeinknek tobb isteneie. a lelekanva rnitosza. szazadtol mindez egyre tudatosabb. balladak. az evszazezredek alatt viselt beklvok szettoresere. a manichei:.

E. hogy az isteni gondoskodas meg az ejszakaba hanyatl6kat is felkarolja. Eges:Jalu... A soha el nem aluv6r6L Eloadasunkat ezert is fejezziik be egy arat6dal szoveget idezve. Ahogy sok rnitosz szol a vizek felett lebego isteni Lelekzetroi. hisz a kove valas alapveto rnesemotivum.a Tamas aktaban fennmaradt Gyongyhimnusz.s a leanv -a beavatott.. Kesz voltam inni az oriiltseg poharat. lelkek megvalto]a (szoter) ki megovtal az ittassagtol es a vilag hibaitol." Kedves )1. Egy zarandok visszatert a masik partr6L (OJ Arhan sziiletett. " - 67 . Uj eletre kell ot segiteni.. eges~Jalu mind alus::jk.aratdst . hogy megszabaditasa vegbemehessen. A keveredes vilagaba jutva az alvas es felejtes veszi kezdetet.s ekkor. Hitregei elemei s napjainknak szant uzenete minden valtozatban felisrnerheto. Szerepel tobbek kozott a szepen sz616 pelikan madarrol vagy aranymadarrol 5z6l6 rnesekben is. fejezete.Az igeret foldje viszont benniink van. . " Egy rnasik zsoltar a hala hangjan sz61: "Jojj Cram Jezus. tobbfele foldolgozasban. az anyagba vettetett fenyreszek allapotat.. Eletfank legtetejen .. mint A csend hangj. hogy melegenel szarba szokkenjen az isteni aratas termese . hol a csodalatos Fa all. egyre kevesebben vannak kozottunk.lt bizonyara ennek a tudata is nepunk koreben. Az "isteni vetornag" napjaink borzalmai kozepette kulonos gondoskodasban reszesul. mint az anyagvilag vonzasatol teljesen megszabadult kiralvleany. siirgeto eletfeladat. Termeszetes. A manicheus zsoltarok is idezik ezt az allapotot: .. rnelvek az alornba zuhanas veszelyeirol sz6lnak. mely egy idore kepes elgyonyorkodtetni.1egjelentek! Remeljuk.ddnk. Ma delutani eloadasaink is elsosorban olvan miiveket ideztek.tiik a::. A mi ga::. gyakorta a manicheusokra ernlekezteto kepekben.visszater a megmentesre varo ernberiseghez. Kozel sem. az Aranymadar tortenet a 21..Elvege<. Ezt Jezus Urunk is tudatositotta az ot hallgat6kkaL Ez a jezus altal peldazatban me~evezett isteni vetomag vagy manicheus szohasznalartal a "fenylo Ero". (Ilyen pl. elfelejtettem isteni rnivoltomat .Krisztust. Una. . Azaz olyanna kell lennunk. melyek sirtak" cimmel abrazolja a Sotetsegbe. most is rdlunk gOlldolkodik . mely elnyeletett. Bizton mondhatjuk. Mitoszi uzenetet hallunk ki soraib6l: . Beke legyen minden lennyel. Mielott foldunk ujabb kozmikus ejszakaba hanyatlana. A mese jelkepes nyelven sz61va: az elvesztett. S utja vegen leszall ra az Aranyrnadar. 6 a koemberek rernito tomegen at vag utat a Hegyre. a mi ga::. Tobb valtozaruk hagyornanyoz6dott rank.. elrabolt Fenyerot kell megtalalnunk onmagunkban.. Az elvesztett Birodalom emleke sokfelekepp visszakoszon tehat.. Most is rdlunk. "Az elernekrol.. "Tevelygesben es feledesben fekiidt. igy segiti uj eletre koemher-testvereit. kik azt hiszik: mindez csak szep szo.Ami az idezett rmivekben megsz6lal. 6h Mjalba lak6i. mind alus::jk. Az egyetemes Krisztus-ero.. ezernyi m6don hirdetve: Orvendezzetek. "manicheusul" a "Fenylo Jezus" ereje kiarad foldunkre.J'vli6ta a husba kottettern..:Jiik. A Kephalaia 59. vetitett kepes eloadasunkban kicsit reszletesebben idezunk majd. melvet esti. a kove valas. E. azaz mese." De termeszetesen a Manit megelozo idoszak is csodalatos miivekben enekelt a felejtes es felebredes allapotarol. S ennek vegso fokozata a teljes rnegdermedes. kolternenv." -olvashato a lelekrol. mondja: "felzeng szavak nelkul a termeszet minden hangja.) . E.ddnk nem alus:::}k. eiz'ige::. elfeledte uszia-jat es nernet es nemzetseget.. szazad ernberenek surgetoen fontos cselekvestervet tartalmazza igen szep.

No kalotaszegi viseletben .

:.Teremtojel Gyori Lds::jd s::.obraszmuvesz aleotasa .

"S:::_dlgonhdzatokra egek barmatja" Fo»: 5 :::_abo Antonia .

"Romolhatatlan fh!Jkorondnkat '!Yer. . JJtgar::_o ft!'!Ykorolldt fonjllk meg!" (Manicheus himnuszreszlet Gvura Arpad es Juhasz Edit forditasaban) A honvagy es a hazateres balladai jelkepei irta eJ ekiadta: Bottya» Kata/in ./4 soba nem beruado.iik hat el.

Jetra-jellege" kinalja fel: A fold folott 15 centivel es a letra tetejen is ugyanaz a keplet: egy vagy ket fuggoleges oszlop es egy vizszintes fok tartja rnaszot. C. tudva. . Ezt a lehetoseget eppen a jelkepek . osszekapcsolva manicheus gyongyhimnuszok reszleteivel. a celt leginkabb szolgalot rnegtalalni a rendelkezesre ail6 anyagbol. Vegul egy-egy gyongyhimnusz-reszletet kapcsolok ' a balladakhoz. mint egy kulcsot hasznalatba 'lenni. a tarsadalornban. hogy minden kor ernbereben megvolt a belso alap. •-\ bailada elhangzasa utan a jelkepek gnosztikus kibontasa kovetkezik. mint egy Elo fenyfornist. amelven a keresonek szukseges egy allapotot elernie ahhoz. Az enekelt szoveg nem mindig azonos az elemzettel. Itt nem terek ki minden ertelrnezesi lehetosegre. . rmiveltsegere. amelven at az igazsag a kereso segitsegere sietett. es masok szamara hasznalhatova tenni. A jelkepek ertelmezese maga is egy tudati ut. Siegert rrnive alapjan. Celom nem az. Eloadasomban harorn magyar nepballadat. . a balladak jelentesenek csak ezt a sikjat szandekozom bemutatni.• -\ tenylegesen elemzett szoveg nyomtatott formaban hozzaferheto . hogy erolretett szo szerinti parhuzamokat. . hanem a jelentes rokonsagat. kulturalis gyokerei helyett a valosagot legyen kepes latni es Iattatni. amelyhez onnon lete celjat es ertelmet keresve fordulhatott. mindharom hasonl6 szerkezeni: Eloszor az elemzendo ballada egy variaciojat hallhatjuk.-i13. Az elernzendo szoveg kivalasztasanal igyekeztem a legteljesebbet. aminel lampainkat meggyujthatjuk. mivel nem mindegyik szovegkozleshez mellekeltek kottat. nem tekintve szemelyere. vagy a korok forgatagaban elfoglalt helvere. hogy a jelkep tortenete.Kedves Vendegeink! ~-\ jelkepek rukrebe pillantva nepkolteszetunk legosibb mufajat. hogy a kapcsolat onkentelenul is nyilvanvalova legyen.-\ jelkep formaja nem valtozik meg. ha ma ezt a fenvforrast latnank balladaink lampaiban vilagitani . hanem hogy egy nagyon magas tudati sikon letezo kozos forrast talaljak. bar ilven is van. Mani kincseit az egesz . Elsokent egy kevesse ismert magyar nepballadar. a kapu. ~I. ezaltal. .-\ himnuszokat Juhasz Edit es Gyura Arpad forditotta. a magyar nepballadakat ertelmezzuk a gnosztikus filozofia segitsegevel.-\z eloadas harem reszbol ail. mint a gnosztikus beavatasi folvarnat rejtjelezett hordozojat szeretnek Onok ele tarni. Nem elsosorban a szovegi hasonlosagot kereste~. Szeretnern. csak az ertelmezes lehetosegei a kulonfele szinteken.g szamara elerhetove tette. az idezetek mennyisegenek novelese nem eredmenyezne az ertelmezes lenveges valtozasat . a Bagoly-asszony-t ertelmezziik.-\ balladakra elsosorban az egymassal szorosan osszefuggo jelkeprendszeruk miatt esett a valasztas .

.o'!.!)IOJ::::.Abban feledem .Abban feledem Karika Karika kon~yom kon0'om.\fint a paripa.) Pus7a matomba Cserfa gifretzda.. Otthon fe!edem Otthon feledem Cifra . Rajta setikdl BagolJ asszpnka.Abban feledem . mellett hagJ'tam A::::. »: Ha ja::::. ert bdnkodj'::::' m Merl slrs::::.o'!. .amenjek Edes uramboc.itt uona Ha itt uona O/J'at Itgranek .Abban feledem 5lrrJjiamot Slro fiamot. Ha::::."veJelt NaJ!)lon s':jvesen Hrr. e SIrs::::.tamalomba Pus7a malomba Cserfa gerenda Cserfa gerenda. te m Bago!J asszpnka? Edes uramot Edes uramot._v._ais mennek Haea is mennek De mdr s::::. Ha ja::::.on iildoge! A::::.iJ).Bagoly asszony Pus::::.Abban feledem .:. bogyne slrnek JC!/.o!yam Abban feledem . er: bank odst: m Te bago!J ass::::'0fl)' Te bago!J ass::::.o'l)'. A::::.mellett hag)'tam Zdros ldddmo: Zuros IJddmot . hOg)'ne slrnek HOg)'ne bankodm!k Hogyne bdnkodnek..iJ)lellem De mar s::::. Utdna seta] J:<ejir olice: g JU Jlrs::::. »: Hll'tak =s=« Hiinai: engemet Hog)' ha::::.amenjek Siro fiambot.o!Jdm Cifra fl)'os::::. lHerl slrs::::. mellett hagytam hag)'tam Rengo bdcsdrnet Rengo Meso met.itt rona Ha itt tona O{yat perdiilnek Mint a karika "'lint a karieu. (\T argyas:392. Jaj.on iildogel Egy bago!J ass::::.a is mennek: Haca is mennei: Nagyon s::::. A::::._l' Egy bago!J aJJ::::.ellem. mel lett A::::. A::::. Hllitak engemet Hlvtak engemet Hogy ha::::.

a siras." "\ magyar nepballada bagoly asszonya osi es titok.!cina pcimdval a kO'r kO'::. szazad rnasodik feleben.i._te Fejir go/ice? Hogyne simek. ~\ parosito jatek uj ertelmet nyer: a nagyon regi._en da! kiJ'::. Ez a korjatekok jo reszenek altalanos sernaja.:/p gyo'ng)'os pdrtrim! (Kriza:142. (Kriza: 143. a sotet (hetkoznapi ember szamara ismeretlen) teruletek latoja es lak6ja._bena::.iIegyel vrilas::. Mas szohasznalataban: . Ja. 74 . Kriza Janos a XIX. a:::._ ij}ak kiirbe ri//anak.\mikor a tanulo megerik. a pdrnat dibe les::. a szuletes es halal valtakozasat szemlelteti._onka! Honn felejtOltem Zdros laddmo]. ezutan a kor ujra kezdodik. ~._emle/odni s a fennirt modon a ko'rbeni ij.zatos leny. a rneghalasaval es ujjaszuleresevel a foldi elet korforgasat fenntart6 es jelkepezo Istar ket oldalan lathatok baglyok. A magyar nepi gyermekjatekokat. a mestere is megjelenik.!van eg)' leci'!Yt. amelyben helyettesito aldozat aran valakit kiemelnek a korforgasbol.' mire a leanynale is Ie ke!1 terdepeini. akit eredetileg Adam felesegenek szantak.. A bagoly-asszony tehat a lelek kulonfele allapotait jelkepezheti: "\ demoni-asztralis Lilith-nek bagolyl:ibai vannak._iis arm terdepel. ezek a variaciok viszont a tortenelmi Magyarorszag egesz teruleterol szarmazriak. regen mas madarakkal egyiitt a szuleto Ielek hoz6ja. igy feltetelezhetoen regebben sokkal nepszenibb volt.jaj. hogy ez a jatek az elet orok korforgasat. ame!ynek kii::. a Feher gerlice. Szomoru tartalmaval ellenretben az ugyne\Tezett "vidam balladak" koze tartozik: "E::. vcilaJ:::. Benn felIJIOl!em ~I'iingyiis partamo)._epebekicillani a::. all ke::._ he!Jebe. te Fejer giilice! Hon felejtiitiem Ri/ngo bOcsomol! Benn felejloltem 5 fro gyermo'kiim. az elhagyott otthon. majd helyet cserelnek. bankodo lelekresz sirasat meghallva azonnal valami uj jelenik meg.) :\ parnara terdeplo par egy pillanatra egymassal szemben osszekapcsolodik a csokban. Napjaink nephiteben halalmadar._emli/getL'e kO'riis-kiiriil. az onismeret megszuletese es ebben a pillanatban az osemlekezes felebredese a mikrokozmoszban..\_ balladaszoveg jelkepei: a Bagoly-asszony. a cserfa gerenda. parvalaszto jatekokar kulon eloadas kereteben kellene bemutatni.irja "Vadr6zsak" cimii konvveben a ballada elsa lejegyzaje. Egy osi dornborrmivon a termeszet-anva._ePin c'gy ij. ". A gorog mitologiaban Pallasz Athene jelkepe es megszernelyesitoje.) Ez a ballada alig nehanv valtozatban ismert. minden foldi lenv szuloje. a sivataslak6. 5iro gyermo'kiim! lV!e sirse.. gyermiikolJz. ahol az atlagember alszik. 5:. ijji. a visszaernlekezes es a visszavagyas ._ebenpdrndt tartua is s::. Ja. de vegso soron azt a folyamatot is. Osanya: madar-lelek. te Bagojy ass::. Eber abban az idoben es asztralis terben. me sirs::. a puszta malom.ak kO':::. a torvenvnek nem engedelrneskedo ferj nelkuli zabolatlan noi lenv.!r!ja"Jokjril e!logadni. am 0 fellazadt es megszokott._tani stb. Mindezeket ertelmezve egeszen konnyen felismerheto a gnosztikus osveny elso allomasa. ko'riils::. mig a kO'rbOl kivcilas:::.Hogyne simek..'gyo'ngyiispcirtam. most legyen eleg annyi.

o 5 ni:::_:::_ kiesit a j~jembe! egy J. egy mar nem orlo rnalomban bankodik. Molnar ~'-lnlla.Anna. 6k ketten osszetartoznak: a rnegbano es siro. a dialektikaban megrekedt mikrokozmoszban beszelgetnek... Pajzsan viselte a Gorg6 fejet (a dialektikus termeszet va16di arch). otthonatol valo elszakitottsaga miatt.34. Molnar Anna. "Gyere velem iVlo/nar Anna Gyere lie/em btgdosoba. mennek men:::_ehe!Jen. r TaJ!)'onnekem hat palotam. es a sirast megha1l6 es a megbanast megerto. H aJ!)'fekligyem a:::_ iedbe. hogy mindenkit meggyogyztson . s tuc/ja.on nekem eicsifiar». ennvi maradt az elet fajab61. a sziiz istenno anya nelkul sziiletett. A bagoly sir.. A magyar nepballada bagoly asszonya mar nem ilyen nagy hatalmu lenv. addig csabitgata. (Manicheus gyongyhimnuszok: 17 vers .\Iolnar . ami miatt aztan ot is elfeledtek. Niget is megenyhit egya:::_onnapon. Nem megyek in viti:::_ uram.jambor uram: Kiie! nincsen nyugodalmam. es azert. a dialektikus Nap fenveben jarok messze elkeriilik. 5 . amibol vegso soron a malom is epult. 0. Molnar ~-lnna. bankodik helyzete.\1o/nar . 5 hetedikbe tiged tes:::jek! Addig. Zeusz fejebol pattant elo teljes fegyverzetben. ebolt a nagy gyogyzto! 6 ert abboc. mte:::_ uram. <\1olnar . Ezek szervesen osszekapcsolodnak az elozovel: A Molnar Anna a malorn-jelkep miatt. Feltar is megtis:::_tit. a hetkoznapi ember altal ugyanugy nem ismert galamb. akinek ezt megmutatta.JJ Ie ide Molnar . A lelek osemlekezese felebredt.) Az eloadas tovabbi reszeben a Molnar Anna es a JUlia szep leanv (Marton szep Ilona) cirmi balladakat szeretnem bemutatni. Sir. enyhiilist mi ho:::_. 1-Iaganya es sirasa a puszta malornban felelmetes.. EI1a sebek je/tarasaho::. 6k ketten az elhagyott rnalornban. szornvethalt.Anna. gyere. Elaluvik viti:::_uram.. Gyere. akit elhagyott. ne tekints bzm. Mennee. mert 0 az elcsalt feleseg.Anna Bums fdnak arnyikaba. mert radobbent valodi otthonatol \-aI6 elszakitottsagara es rnaganvara. Kicsifiam. Mindezeken a fejlodesi allapotokon till van. E bagoly asszonyok a bukott lelek fejlodesenek allornasait abrazoljak. es aki utan a bagoly asszony sir. A dialektikus elet hatarteruleten. a miatt a feledes miatt.sjdra! Nem tekintek. 5 e tjjjelem se nappa/om. ~. . e. Vag).Athene. 2M erddnee kii:::_epibetz. hiszen a teljes valosag rnegpillantasa azonnali megszuletest eredmenvez az uj elerteruleten. Ameddig elcsalogata. Beszelgetotarsa egy "feher golice" (feher gerlice).Anna jeltekinte rei 75~ . Ahogyan egy Manicheus gyongyhimnusz:irja: ime.\_bagoly asszony egy cserfa gerendan iil. aki sajat erejebol legyozi a csabitot es visszater hites urahoz es kicsiny fiahoz.

hogy a katonanak van mar hat palotaja (mas valtozatban kovara).:. Fa/dig peres dnglicj..:da. felismeri egy onmaganal nagyobb es osibb' Ietezo. es olyan utra kenyszeriti. S megcsordNI a meleg kiJ'!Yt'e VitiZ urnae orcdjdra.:!t'e. bujdosasra" indul a csabitoval. viteZ uram..: uram..:4/dba.:oms:."'vlolndr Anna.:olgalo: Ho:. S megszoptatta kimjiat.... meg se s:::jdnam. Nern bagoly tobbe. Hogy kisjiam elaluua! [dmbor ga:. Vagy holtig s::. S lecsapd a viti:.'em tekintek liN:. Felszokolt a paripdra. g FOldig teres dnglidba. se nappalom.gaCJot {j!J:. Ali lehessen annale oka. de ez az elet nem elegiti ki. en'gyJambor gazda: HoZ:'.:as~alra! Eng)'.'em megyek en viti:..jdmbor ga:. hanem "molnar". Jambor ga:. Hornalvosan valami tivoli utra vagyik.:olt llf!Jicj.:da. S elindula ha:.Bums Janak tetgibe.. eniJ'Jo s:. se nappalom. Kicsijia elaluvek Ha:. Nne ha:.:a mene Jambor gazda: VitiZ uram.. En!)'.. Egy katona erkezik voros egyenruhaban. mindben Kornives Kelemenne tartja a falat: . a hetedikbe ot teszi. pedig valojaban karmikus multjanak eroi lesnek ra.:akara! K. Blln/s Janak tetejibe! j. Illdu!j eiol .!).igombolta a gunyc!JaUi.!)'akdt! 1:~/oit. Kite! nincsen f!Jiugodalmam.TJlersirsr.ttgodalmam. Molnar Anna pedig "hosszu utra.j! Megdobban a !)'enge s. karddaI. S e ejjelem. BIIf7/sjdllak teteiibe! "... Hat szip lecif!Jitfilakas~va! l"'vleggondolci 0 magdba: Hetediknek otet teJ:. " (Vargyas: 46._emirehdf!Jinad? lHeg se uernem.:tfdba.:-e s:.i:.:al szokva! Jambor ga:..aba.:da. vagy megs:::jdllad.. Se fiJelem..at: Meg(Jokolta eicsifidt.:a JeleJiged: _'vlegl emid-e. S megldta a hat sZep lecif!Jit..:akara? Nem adhatok vitiZ uram.. Vite:.jcimbor gazda. amirol azt kepzelheti.. S esrembe Jill eicsifiam! Kicsifiam.. mindig megjelenik a regi torvenv.:da. Van ennekem eicsi fiam. aver ereje.jambor ga:.) l Molnar Anna a puszta malmot uj munkahellve tevo asszony... es megprobaljak megragadni.:da. Komives Kelernenne cimii balladankat rnindenkeppen meg kell itt ernliteni. es tudatallapotanak megfeleloen engedelmeskedik is neki. A csabitas egyik eszkoze.: eg)' kupat a:. Jambor ga:. a csaladi karmat testesiti meg.. hogy mar az az egeszen u]. AdJ:.jdmbor uram. Van-e jo bor a faluba? Vagyon csae itt a s:.:uram.:da.. Itt elmene bdrom arua. Holtig sremire se banynam! Kigombolta a gUf!Jic!Jat. Jambor ura ·kapt!Jaba. Harman elnek egyutt: ferjevel es siro kisfiaval. ". hivast vel hallam..ira. es magaval hivja. es annak munkasava lesz. Kicsifia). Fa/dig teres anglidjat. iHer sirs:. -Jambor urdt. Alolnar »lnna? 1:~ltekinttfl bllntJj.Jambor ga:. de peldaul a vegso soran irani eredeni Parszifal mondaban is szerepel: a verben megirt torvenvt. uram.:dlldst ejlJ:.. _\ voros ruhas vitez nepmeseink gyakori alakja.. ha reszletes elernzese ne~ is lehetseges: mar hat var all.'em szoktam en eloljdmi.:da. Kiiel ne»: ziolt . Elo'/ mene pili:. a mikrokozmosz letet. Kikapci a /tff!Jies karr!Jat. amire hivatast erez.: . Amikor a lelek elszanja magat az alapveto megvaltozasra es a mikrokozrnosz szolgalatara. :\1eg vagyok en az:.: uram Jeltfbrede...:V()!..

. a karddal felfeg:'Verkezve visszafordul. de az utat 6 kesziti elo. Ez a tortenet a bagoly asszony tudataban lejatszodo kepsorozat. alatta pihenni keszulodes a kiernelkedesre.. Akard az igazsag szimb6luma.jOjj eI ho:::. "\ katona felebred. Igyeke::.: asszonvat. Es minden rigit hdtrahag)'nd/... vagyis veglegesen a kettosseg. a hetedik probalkozas val ami uj eredmenyt kell.demJ/. A katona feje Molnar Anna oleben van. es ujra rmikodni kezd. halal es a generaci6k valtakozasaban valo reszvetelnek vallalasat jelenti. Bdrcsak iga::. az osemlekezes kepeinek.. Z6d erd6 kozepibe bums (bokros) fanak arnyekaba megpihennek. Hdt emlike::. a miszterium: az egyetlen drama elprobalasa ugyanakkor az els6 attoresse valik. ~\z el6z6 inkarnaciok probalkozasai az elet-halal fajanak megmaszasaval kudarcra iteltettek. mint ilven rendkivul hatasos feg:'ver: Molnar Anna megszerzi ezt. csak ennek a foldon fut6 arnyeka ninik fel. mig 6 maga eletmento es taplalo tejet ad. uirrasctua.::. mint az el6z6 ballada bagol. egy latszat-megvaltas foglya lesz. el tudja ragadni a kardot a katonatol. igy alkalma nyilik felpillantani. akit vartunk. Ebben a viseletben. azaz. elet.orongatd lancoeban. halalra szano termeszetlelek eltetove fordul. onmaga alarendelesevel es rnegtagadasaval ("Nem szoktam en el61 jarni"). a szivbe itt levelnek a dialektikus tudat szamara keszult forditasa. Hogyan lehet kijutni? Csellel. a mikrokozmosz igy jelkepesen kiegeszul. bar a szent nasz maga is szimb6lum. Ezt tudja Molnar Anna. aki rnostmar val6ban a megvaltast kesziti e16. 77 . test ideJJige baldlos mireg. A rossz.dm.. 6 /ilek. hiszen nem alszik el. az nem tudja megtamadni tobbe. a halal teruletenek lak6ja marad. Remifryemnek dba. Hazateresekor alruhaban van: szallast kell kernie. halalt eredmenyeztek. gyermeket elhagy6. a menyegz6 dialektikus szinten a torvenvnek val6 alarendelodest. kiemelkedni a halaltermeszetbol nern Molnar ~\nna.. Hat a dialektikus beavatas Venusz-szama. 6 az osveny els6 fazisat jelkepezi es nelkulozhetetlen. es sajat kardjaval levagja a katona fejet. Keleti es kozepkori magyar abrazolasokon gyakori az ugynevezett fejbenezesi jelenet: Ennek magyarazatakent a szerelmi egyuttletet szoktak megnevezni... Molnar Anna balladaja ketarcu: az egi tortenes nem. Es tij emberre udlna].e16z6 inkarnacioinak elmult probalkozasai olyan id6kb6l.a::. amikor a "masik" mar jelen van. hogy hozzon. j611ehet. es rajon. His::. Az igazsag rnegpillantasa ot is sirasra keszteti. de meg nem vagyunk kepesek tudati kapcsolatba ~epni vele. Molnar Anna Keresztel6 Janos n6i alakban: nem 6 az. es 6 lehetoseget kap karmikus adossaganak torlesztesere es feladatanak elvegzesere: bort es vacsorar ker.ijrOJn s:::firdiba Z!(JI6 joilJOflu/dsra.magadirt kii::. olyan lennye valik. Ha felmaszik. egy "korlatozott orokkevalosag".. Verenek orokseget uralja. a (malorrnkerek forgatasanak. a szellem taplalekat. Ez a rudatallapot akkor szuletik. amikor meg csak a dialektika torvenye letezett.::.. Marton Szep Ilona fog. A hat halott leanv anal6g az igert hat varral. oIY rigdta vagJi s::. hanem egy uj n6i alak. a dialektika beavatasat valasztja. "4. hogy Molnar Anna tudataban van a veszelynek. Hazater ferjehez es g:'ermekehez.::. es nelkiile nem lehetseges a megfordulas. es felolti annak voros ruhajat. A fa eletfa.

AlegeroJitettem magamat Ji:::'UJeg'i;,veteliben. A:::. lij istenben, ki dga remitryemnek. E vildg batalmassdeai kO':::.olt i"'\fin(J egyetlen egy sem, Ki melto arm, ho!)'fedele aid jogaqja ot. Mert 0 nem megcJalt Mbaljiitt. ime a bitem. hogy tiJ:::.tdll ifri:Jelek. AfegJegit engem mindt,egig. istenem. S ::::..ent eredeiednek pecsetjei. 6 lilek, belid egtek, E::::..erttiJ::::..tdlaltlllJ::::..ellem Tobbe el nem erbet. Men joggal tiJ:Jelted ot. N minden J;jjld /litkel A teve!J:gfJnek megiill.

Te. olilek. ~'i mennyeeben !)'lijtolNI eincset. (Manicheus gyongyhimnuszok:

43, vers - 65,0.)

.\ Julia szep leanv ballada leanvaert a "bodor feher baranv" a mennvbol a visszaut balladaja.

ereszkeclik Ie, ez

,,111 es kerekedik Egy kerek dombocsea, __1::::"0" no'vekedik ' Egy edes all!1afa,
EdeJ a:::.almc!Ja. Csoeros a virrig;a, Ii::::.. alatt iii vala A1cirtoll S::::..p Ilona. Ko: koli uala "\Jagik kOJ:::.omjdt. Feher liliombol. KorJai rd::::"JdbdL Hoi aVllal nem en'. Liliomval fej~. Hoi LlVllal nem in', Liliomval j~ii

Itt es ereJ::;.kedik Egy ara'!)' osvenke. A::::..onno'vekedik Egyfeher bardnka. Jobb odalan uala Aldo" napnak fe~ve, Bal odaldn vala Aldott holdnak fe,!)'e. E lviben uala I\_)'oevan miJegyer()'a, E homlokdn uala Cfra fe,!),eJ (Jillag. 1lrleg neje4;~ meg nejid;', Marton S:::.epIlona, Alert e:J lsten batta Isten parancsolta.

E sZep sziizek serge
Csak egy irdnt termik. Ha /e oda joneL Veled befejzOdnek.

E mennyei kapuk
~~'I/a/lan nyigcmak, E mennyei rgldk 0'itatlan ,ryigcmak.

Mennyei harangok Huzatlan szdg'cJnak, A memryeigyerrydk Gyu/atlan gyulgcmak. (Kall6s, 37.)

"

(reszlet) Felkele jd reggel sZep I{jdn ZJlIZJcilllla. Kisetala uala a rdzsa mezo~re, Lefeklh'ek oda a rdzsa toiere: Borzogatni ke-:::._di aran)' J-:::._inil hrgJ/, Mosogatni ke-:::._di rrJzsas:jn omjjcit. "~l men'!_ybOljijl1e le Egy g)'alog ijsl,e,!)'ke, Azon lesitcila jodorJ::::!ml bdrcil1)'. ."...... !ieg)' meg, ne !iegy meg s-:::._ep Zsscsanna . 'e I{jcin ",,'em kiser/e/ vagyok. menl1)'bOl kiil'e/ l'ag)'ok; _--l-:::._er/ kiildo!/ ho-:::._-:::._dd P:::!{s Knj'-:::'_//IJ, a-:::._ lir A szuzek sergenek csa]: eg)' /J!ia vag)'OI1. Ha te velem eg(iJJ~ veled a bitelik!" ,,Elmel1)'ek, elmenyek, csal: hOg)'men,!)'ek baca. Hogy bucsuzzam en el apamto]. anyamtdl. " Elmemlek utdna masod kakasszdkor .... A mennyei qjtd nyitatian megl1)'zlik, A mennyei harang hu-:::._atlan Jzdllalik, 5 a mennyors-:::._agoccsa ke-:::._ebe e adatik. " Visqj em gondot sZep !ejan Zsucsanna. Visejjgondot mind oriJkki. Amen!" (Vargyas, 104.) Szinte nines is szukseg elernzesre, a ballada annvira nviltan beszel. Egy domb emelkedik ki a foldbol: :\ megvaltas utja tokeletesen elokeszult, "-1.Z elozo ket ballada "eserfa gerendaja", illetve "buru.s faja" most edes almat es esokros viragot terrno gyiimolcsfa kepeben novekszik rajta. Onkentelenul i';lt eszunkbe a gyonyorU arehaikus nepi ima: "En nem lattam szebb gyiimolcsfat, mint az Urjezus keresztfat, vervel verzik, viragozik, szent lelekvel gyiimolcsozik" . A ballada rnasik valtozataban a Ieanv-Ielek egy nyil6 rozsato mellett varakozik, A leanv kepeben abrazolt lelek isteni menyasszony: rozsabol es liliomb6l keszit koszorut, mint Mini eklezsiaja, "-1.Z ily m6don elkeszult helyre felulrcl egy osvenv ereszkedik: elkeszult a kapesolat es ezzel a kiernelkedes es megszabadulas utia megnyilt. A Ieereszkedo barany onrnagaban is Krisztusjelkep, de a Nap, a Hold es a Csillag, meg a gyertyak egyertelrmien az attores kozmikussagara utalnak, es az osvenvt szelesse teszik. Itt nines sziikseg egyeni erofeszitesre vagy dontesre, a folyamat onmagatol vegbemegy.

79 .-

Minden nap egybegyillve, Kira!Ji koszorUt fof!Junk, .Aranyat es ezustor letrehozzunk. Kdre kO"vetrakJunk. A kO'vek tist!a szavak. Illesst/ik egybeffket. Ragyogd liliomok es rdzsak, Kossuk egybeffket. AI§t1nk hat fil, Q;' eontlnk file indugunk elf Romolhatatlan fl1!Jkoronankat 1!JeTJiikhat el, A soha nem beruado, sugar:;.d Jit!JkoszorUt fof!J",k meg.
(Manicheus gyongyhimnuszok: 24. vers - 44-45.0.)

A harem balladat jelkepeik szoros kapcsolata, egymasnak val6 megfelelrethetosege koti ossze, es teszi alkalmassa a manicheusok, es minden id6k gnosztikusai altal jart lit abrazolasara. A folyamat valojaban egyszerre tortenik, allomasai nagyon kozel vannak egymashoz, megis egymast61 oriasi tavolsagokra: a tudat kiilonbozo sikjain. A bolcsessegnek ugyanez a szintje hasonl6an kimutathat6 lenne mas balladainkban, vagy a magyar fo1kl6r mas mUfajaiban is.

Botryan Katalin rqjza

80

Fenyhajrfk Cyan LdsiJrf szobrdszmiivesz alkotdsai .

Horvath Bald:::_s. A fogoly Fenytermeszet A vetitettkepes eloadas szovegkonyve Oss:::_ecillitotla:Budahd v Eva is Horoath Bald:::_s A s:::_cimitogipesfeldolgo:::_aslvege:::_te: Horvath Balci:::_s A s:::_dveget megelevenitettik: Eva. SchriflRobert Budahci v A kipi es :::_enei a'!)ag iiJJ:::_edllitcisabankd:::_remlikiidtek: Botrycin Katalin.jel niked. 0 Ulek. Halas-: Istvan. " (Manicheus hirnnuszreszlet. SchrqjlRobert. Cyon LdJ-:::_/d. Jakab Zsigmond. Bot(yan Katalin. . Pentagram forditas) Mani es a manicheizmus 1.y Eva. Budahd':J' Ella.Mulhallser Norbert. A . BlIdahd::."Odvd-:. Magyar .--1 dokumentum-:felvete!eken tIll fe!has:::_naltllk Blasko Sandor. Oroende:::_vevitted harcodat)d vighe:::_. AIiilha/lser Norbert. Papp Tere:ja _"1 uetitett kipes eloadas cd valto:::_alamegrendelheto Hdidsan kiis:::_d'!/iik a kip:::_omuvis:::_ets mas tdrsmlives:::_elek lenildin dolgo:::_oknak.\l"kusev _-lIeks. Ro:::_salstua» Tamas is 5 :::_abd ntonia alkolasait. hogyalkotdsaikal i rendelke:::_esiinkre bocsqjtottak: .Adonan.:g~ Papp Terecia..

.jvaroarry a Hortobdgyon ..S .

~\ miszteriumiskolak szakadatlanul rmikodo lanca soha nem hagyta magara a halalvilagba bukott ernberiseget. ki mindorokke el es letezik. Lao-ce. az isteni irant. . Buddha. _\ki mindenek elott volt es minden dolgok utan is letczru fog. J ezus Krisztus es Mani.\ beavatoiskolak tanu16inak nem egyszenien egy rant nvujtottak at. 01agasztos kuldottek szalltak ala sotet. i\Iegmutattam a magasba vezeto utat mindazoknak." 84 . es mindig is folkaroljak. Mani. Hozzasegitik a felisrnereshez: -Miert is vagyunk e foldi vilagon? -01i az ember feladata? -Hogyan tehet eleget hivatasanak? . Hirdcttem a rernenyseget a halhatatlan nernzetsegnek. Hanem megmutatt:ik a magasabb elervalosaghoz vezero utat. foldi tereinkbe. _\ rnulhatatlan ertekeket keresoket folkaroltak."Mit tegyek. megrendiilve a halalvilag megtapasztalasatol. hogy eIjek? Szabaditom. Ilven kiildott volt tobbek kozott: Hermesz Triszmegisztosz. Ezt az igazsagot megjelentettem testvereimnek. igy talalhatott ra egy rejtelyiskolara. a valtozatlan. hogy eljek?" Minden idok kereso embere. Az 0 bekejet megnyilvanitottam a beke gyermekeinek. ~\kinek akaratabol ngyok. ~-\ltala nyilatkozott meg elottem minden bolcsesseg. szent kuldottei megsegitesunkre hoztak letre szellemi iskolakat .\ rejtelyek hierofansai. ~\z igazi ernberre-valas szent osvenyet. ~\nnak akaratabol. Merhetetlen szeretettel vallaltak a halal vilagaban veszteglo ernberiseg megsegiteset. kik kepesek voltak bemenni az igazsagba. Igy szarmazom az (5 igazsagabol. Akibol szarmazom is. "En. Isten akaratabol J ezus Krisztus apostola. Minden idok kereso ernberet e vagy segitette a rejtellve lett bolcsessegek kozelebe. mit tegyek. olthatatlan vagyat erzett a halhatatlan. Krisna.

Elmedben idezd fel feny16 palastodatl Regi oltozeked aranvszal himezte.·iptomba elkuldottunk teged. Egyiptomban levo. Torteneti feljegvzesek 6rzik nvornait a Karpat-rnedenceben is. ki a gyongyot kutarva az anyagi "ilag rabjava lesz. Minden idokon at benne rundokolhetsz. Rag. a parakleta vilagvallast alapitott. A kiralyfirol.\ vilagossag uzenete most ujra minden eddiginel erzekelhetobben . mert magat Kriszrus es a Szent Szeliem tiszta apostolanak tekintette. A gyongy magasztos jelkep. hogy elhozzam az iizenetet a vilagnak. 1000 even at hirdettek es kovettek tanitasat az Atlanti oceantol a Csendes oceanig. Jezus magszemenek. mint ahogyan Az E16 evangelium eloszavaban megsz6lalt: "En.. Spanyolorszagtol Kinaig. mas adat szerint 216. Es j6 testveredtol. s bizzal igereteinkben: Ekes palastodat magadra oltheted. . Itt ugy hivtak: az erdek nelkuli szeretet vallasa . R6la mondotta jezus: "Elkwdom nektek a vigasztalot.. .. csodalatos Gyongyhimnuszt is.• Apja egy mandeus keresztenv kozosseg tagja.. Emlekezo lelked szavunknak megnyissad. edesanyadtol. A Parhrus Birodalomban letelepedett kozossegnek rulajdonitjak a "Tamas aktaban" fellelt. szarmazasat feledi.. a kiralyok kiralvatol. udvosseg fiunk Egyiptomban. A draga ekkonek. Ernlekezzel. aprilis I-l-en szuletett . a Parakletat. A yalaha szivunkbe irt level beszel hozzank: " Atyadtol.·og6 kelmedet gyemant diszitette.. S kelet urnojetol. A dal egy vandorutrol sz61. masodszulottunktol: Bekesseg teneked. kiralyok sarja vagy. "Babilon orszagabol jottem. Emlekezz a gyongyre. Mani. " Ezt a megjelolest valasztotta.Tezus Krisztus apostola .visszatert hozzzank.Manj gyUlekezeteinek szolo leveleit is ugy kezdte.. a kincsek kincsere Miert Eg. Az igazsagra nvilo ajt6nak." Mani 215-ben. Ennek fellelese vezethet vissza az atvai hazba A himnusz buzdito sorai mindannyiunkhoz sz6lnak. Bekesseg. 85 ." Mani. Szolga igad tedd Ie. J elkepe a szivben rej16 isteni szikninak. Almodb6l ebredjel uj hajnalra ottan. Kuldeteset.

rajzait s miert kinoztak halalra at magat? Mani a ket rermeszetrol beszelt tanaiban. Mani szellemlelke 276-ban visszatert az Elet Szerzetenek teriileteire. De meg 1563-ban is emliti torvenvhozasunk.-\ magyarok beszelnek ugy. Az ujgurok foldjen 762-tol allarnvallassa is lett . J oveveny ezen a vilagon. Az irasok szerint eretnekseggel' vadolrak. ragalmakkal. bortonbe vetettek a perzsa Bahram kiralv uralkodasa alatt. az osszes Fenysugar megvaltasaban "Ebredj. vagy ahogy sok kozepkori forras emliti. l\findez a jelkepek nvelven beszel a kivalasztott magasztos szarrnazasarol. akkor atlatja ~z anyagvilag. a pasztor kutat utanad. Beszelt az ember kettos termeszeterol. Vendeg vagy az emberek foldjen. Mi a Feny-vallas ? Es miert iildozte oly kegyetleniil a vilag? Miert pusztitottak el Mani csodalatos verseit. meggyilkoltak.Ha bator vagy s kesz a gyongyot hazahozni. "-\kkor reszt vehet az osszes Lelek. Az eler konvveben ott van mar a neved: (Tgy. Sarkany karmaib61 megszabaditani. mint a manicheus eretnekseg kovetoirol. Beszelt a Fenv birodalmarol es a sotetsegerol. hogy jelen allapotaban ala van verve a sotetseg eroinek. . igaz testvered. l\Iegint mas hagyomanv szerint Mani egy Ozvegytol orokli Szkitianosz bolcsessegkonyvert. ernlekezzell Honnet iossz? A magassagbol "a16 vag)'. Kuzdesz. Az ember feladata: segedkezes a vilagossag es sotetseg elvalasztasaban. mint restverede. Kinoztak. Loruszvirag neven nevezik. Az emberben rejlo isteni elvrdl. Ha a feledes almabol felebred. szamosar. Birodalmunk egeszenek orokoseie. Apjat pedig Pataknak. arulassal. Igazi Atyad-Anyad. "-\tyad." "-\vallasos eletet do apa mellett a hagyornanv ernlitest tesz Mani anyjarol is. Emlekezzel!" 86 --- .-\ "Szellemszikra" -rol. Ott vannak az or om satrai. "-\ fenv vallasa azonban meg tobb mint 1000 ever at dacolt uldoztetessel. Kesobb.: a turkokrol. all. vezer csaladjat elleni harcair6l oseircl. A magassagban van lakasod. szazadban Gellert puspok manicheusok esik szo. kedves fiverede.. Photius bizanci patriarka Almos nevezi manicheusnak. Pl. mint a pusztaban koszalo baranv. ha felismeri. 6 lelek.kaprazatat. A "hustest" -rol mint bortonrol es a benne raboskodo Fenytermeszetrol. .

Megparancsolta.eggye illesztette az at fajta demon es az at fenytest erejet.. igy teremtette meg a vilagegyetemet: a tiz eget es a nyolc foldet. igy nvujt m6dot Csodalatos Viznek. Ezt kovetcen bezarta Csodalatos Vizet a hus varosaba. vaggyal teli hustest minden egyes reszleteben a vilagegyetem hasonmasa ... Emeld fel a fejed. a Nap palotajat es a Hold palotajar . Teljesitsd be a szent parancsolatot.-\nya megalkotta a . Azutan terdre kenyszeriti Haragot. ki maga indul utra eitokelten. igy ultetett halalfat.. Tiszta Szel es J6 Anya behatolt a Fenytelen birodalmanak sotet vermebe A dernonok hozzatapadtak a fenytesthez.sors kereket. Majd bez irta Csodalatos Szelt az inak varosaba. te nagy." "Midon a Fenvkuldott ki 6hajt lepni a \rilagba. kinek hite mar felebredt. s bezarja a hus varosaba.. Veglil bezarta Csodalatos Tuzet a bor varosaba.' belehelvezet a sotet tudattart. Bezarja a bor varosaba. o lelek.. hogy gazdag. orok. igy Feny Ereje ledobhatja kotelekeit.. "Szellemlelek kiralva. emlekezzell . igy ultetett halalfat. eleven.-\z orom honabal ~-\Fenv gyermeke ngy orokkon orokke. hogy elerje a teljes szabadulast. hogy a lenveket tanitsa es megmutassa nekik a rnegszabadulas utiat .. ahogyan a legyek a mezzel kent papircsikhoz Tiszta Szel fenykuldott . Eletfa. Tamaszd fel az uj embert.zarja be az erek varosaba. igy ultetett halalfat. megszabadirvan ezzel csodalatos Tuzet ... hogy elerie a szabadulast. felulmulhatatlan magot.tudvan ennek igazsagat .. Ahogyan a vilagegyetem a fenytest gy6gyulasanak helve.. hogy utanozzak le Tiszta Szel es J6 Anva rmivet. s nekilat.. rnajd beleulteti a fenvlo . Tiszta Szel es J6 . Ezzel szabad utat biztosit Tiszta Fuvallatnak. ugy bortone az a sotetseg dernonainak... igy ultetett halalfat . bele helvezte a sorer forrnatart.. eloszor is legyozi GyUloletet. Vezesd azt." 87 . bele helvezte a sotet jelentestart. V egUllegyliri Tudatlansagot. •-\ Mohosag Demons bezarta Tiszta Fuvallatot a csont varosaba.Kezdetben "ket fenykuldott. " "Ebredj. igy lett ez a mereggel. belehelyezte a sotet gondolattart. Majd legyozi Lobbanekonysagot. Azutan Bujasagot .Beloliik tamad az at tiszta . benned novekedjen. es terj vissza eredeti hazadba ." "Gyozd le magadban az 6embert. utat engedven Csodalatos Szelnek...Megalkottak hat az embert a vilagegyetem rnintajara s belezartak a fenytermeszetet. hogy kotelekeit odahagyja. bezarja a csont varosaba. ~Ieglatta ezt a Mohosag Dernona. igy ultetett halalfat. " J 61 figyelmezzetek mindannyian! Az Aldasos F eny kuldotte azert lep be a vilagba. belehelvezte a sotet emlektart.." . termekeny folder keres sen . bezaria az inak varosaba... . 6 lelek. bekessegbe te vezessed az igaz osvenyen. hogy fejjel lefele forditsa a biinos varos lakhelyeit . Azutan bezarta Ferry Erejet az erek varosaba. .

"C dvozler neked.. . " "Gyokere . Igazi emlekezete azonban a megnyilt szivekben yap. a Hirnnuszok es Zsoltarok a legfontosabb ernlekei a Fenv vallasanak. A felebredtekeben. a bepillantasra szolgrilo kapuk alapzata. amit mindenki sirat. telihold.. melv minden csillag kozott a legnindoklobb. melva sotet testbe zararva is utolerhetetlenul csodalatos . _-\feltart rnanicheus forrasok ." Sa kialtasra valasz erkezik: . s emelkedsz a sasok erejevel a szabadsag galambhazaba.-\z eredet nyugalmaba. S ok a keskeny osvenv.pl. .-\ Kegyelem es az Oszinte'seg . A J ezus Krisztus veraldozarabol sarjadt keresztenyseg udvozito osvenyet. Tul a sorer hatalmakon.... Fenvtermeszet. tiszta folder teremt az." A Vilagossag Egyhaza. archonokon. agai a tiszta tanitas melletri erveles kepessege..-\ rolvajok hazabol.."Az Aldasos Feny kuldotte eliiltette tehat az edes fakat . A tengert es hullarnait legyozted hiteddel.. Nagy szuksegben van a bun.a Kompendium. a Traktarus.-\ halalnak ebbol a testebol. . torzse a ket ely igazsaganak megertese. S megmutatom ottan neked Benned ela isten-ened ..iKi ment meg a korforgastol? . kiralvi fejek. kik a regiekhez hasonl6an kialtanak fel a Mindenseg L'rahoz. Orvendezve vitted harcodat j6 \-eghez.. a kegyelem pedig az erenves cselekedetek atyja: ragyog6 nap. mely minden fenv kozt a legfenyesebb..\Iint az orkan felemellek.-\ Kitalysag koronajat a fejedre teszem.. Eonokon. ~Iegszabadultal az oroszlan barlangjabol. a legnemesebb gyumolcsoket termo fa... Fenyesseges ovvel fenvlod felovezed..-\ fent es lent jatekatol? Az anyagba bezartsagtol? .. . Mani es kovetdi A tudas fajanak es az elet fajanak titkat tanitottak. tylegmutattak a fenylelek megszabaditasanak lehetoseget. .. Vezerellek Fenv-orszagba. . 6 lelek... . S ha maid tundoklo ruhadat felveszed. rnivel hirtelen megszokteI tole . Sirok a lelkemert." ~~---88 . " " ." . mely minden ekszer kozt a legertekesebb. Gyors szarnyakon elrepitlek.a bocsesseg.. Ki ez osvenvre labat beteszi s azon halad tovabb. kiralva a Kegyelem. lombja a sors szovoszekenek isrnerete .

a bennunk fogoly isteni ely eletre segitese korszakunk keresztenysegenek igazi feladata." "Ti vagytok a foldnek savai. Add at magad a benned lako::. kiemeli az Eredeti Ember! a kii::.:_ zga::. Ezt a beavatast tanitottak minden idok szellemi iskolai.Mit tegyek. mit tegyek hogy iljek? EresZd le kezeidet.:_o isteninek" . Ezt az utat tanitotta Buddha. emlekezzel!" . Az utat. Tehat egy benniink vegbemend folyamatr61." "igy fenyeskedjek a ti vilagossagtok is!" A Feny rnegszabaditasa. hogy veka ala.:_sag !7(hrj/at. 6 lelek.. Ezert hangzik ujra a hivas: "Ebredj. Jezus Krisztus es Mani is.. A ket tudatcsatoma kozort all a Dicseret Oszlopa. Q/tsd fe/ a::. Az igazi Eletfa. hogy i!Jek? Szabaditdm. A megtisztitott Kigy6tliz-oszlop.:_iintff csillaga Rozsa Istvan Tamas rqjza 89 ." "Gyertyat sem azert gyUjtanak.:_delmekbOL " A Vi::. mely felvezet a Beavatas Hegyere. az ember gerincoszlopa. S itt hangozhat el a szent sz6zat: "Ti vagytok a Vilag Vilagossaga.A jelkepek a tudatcsatornaban alameriilo es felszallo vilagossag utjarol sz6lnak. a terido fogsagab6l kimentett Szellemlelek.Az ilff 5 ::.:_ellem. A ket tudatcsatornat jelkepesen a Nap barkajinak es a Hold barkajanak is neveztek. igy veszi kezdetet a teljes atvaltozas. hanem hogy a gyertyatart6ba tegyek. Benniik utazik a megszabaditott vilagossag. a keskeny osvenyt. mint a gyiingydt a tenger mijyibOl.

A legismertebbmanicheus tiiredik "Feltdmaddsi zsoltdr" .

Bottyan Katalin rajZfl .

hogy en is egy Jugar vagyok. reszlet) Benniink ela jelkepek A szimpozion eloadasait kiegeszito grafikai kiallitas megnyitoja Grafikak: Bot~ydn Kata/in Szoveg: Budahci:::.::_em."Er. Horudtb Ba!ci::::_J I es "'Iii/hamer ~"\·orbert Kozrermikodtek: .yEva Bottyan Kata/in.1 Rika. Egerhd::. HaldJ::::_stuan. Budahciv' Ella. Amelv Jegiti a foldet megerm~ " (Petofi Sandor: Az Apostol.

Botrycin Kata/in rqjza .

igy ul tetett halalfa t.\n:-a behatolt a Fenvtelen birodalmanak sotet vermebe .Kedves Vendegeinkl Kedves Baratainkl Kiallitas-rnegnyitonknak a "Bennunk do jelkepek" cimet adtuk. igy ultetett halalfa t . A gyongyot onmagunkban kell fellelnunk es visszasegiteniink eredeti honaba. bele helyezte a sotet jelentestart.. Elsosorban is azert. az osi Kald nemzetsegbol szarmazo Patakot. Errol szol a Tamas akta Gyongyhimnusza is. E csoport tagjanak nevezi tobb kutat6 Mani apjat. ahogyan a legyek a mezzel kent papircsikhoz . mert a manicheus jelkeprendszer hatja at a kiallitott rajzokat.rudvan ennek igazsagat ...Tiszta Szel es J6 Anva megalkotta a . bele helyezre a sorer formatart.. belehelyezte a sorer ernlektart. Gyerrneksegem idejeben boldog nyugalomban eltern Szuleim gazdagsagaban. Hallgassag. belehelyezte a sorer tudattarr. Tiszta Szel es J 6 . belehelyezte a sotet gondolattart. hogy Onoket egy picit bevezessuk a holnapi eloadasok vilagaba. Majd bezarta Csodalatos Szelt az inak varosaba. Napkelte honabol utnak eresztettek.. Ezt kovetoen bezarta Csodalatos Vizet a hus varosaba. Ahogyan a vilagegyetem a fenytest gy6gyulasanak helve. . a Nap palotajat es a Hold palotajat .\ l\loh6sag Dernona bezarta Tiszta Fuvallatot a csont varosaba. A dernonok hozzatapadtak a fenytesthez. •\zutan bezarta Feny Erejet az erek varosaba..Jegkorebe" helvezkednunk. igy ulterett halalfat. l\legIatta ezt a Mohosag Dernona.. Aztan a szuleim messzire kuldottek.·ilagegyetemet: a tiz eget es a nyolc folder. igy ultetett halalfat. mint egy tornlocben. A manicheusok szeretet-vallasa fenves ny-omot hagyott sokunk lelkeben. hogyan sz6l errol egy manicheus irat: Kezdetben "ket fenykuldott.... a manicheus kozmologiab6l. a fogoly Fenytermeszet rnegszabaditasamak tanabol. mit jelent a fenvtermeszet fogsaga. hogy utanozzak le Tiszta Szel es J6 . " Kedves ~Iegjelentek! A halal vilagaban veszteglo ember magaban hordozza. :\ rmi =talan. a Fenytermeszetet. gyongyszermmel jelkepeztek... Ezt a regiek gyakorta gyonggyel. igy ultetett halal- fit.mandeus keresztenv kornvezetben szuletett.\nya muvet.sors kereket. igy tererntetre meg a ..eggye illesztette az at fajta demon es az at fenytest erejet. Tiszta Szel fenvkuldott . ugy bortone az a sotetseg demonainak. A rmi nehanv reszlete segitsen nekunk Mani gyerekkoranak ernelkedett . Ezeken a Fenvnyomokon elindulva errjuk meg ujra. At yam kiralvi hazaban. Ezt teszi Botryan Katalin is alkotasaiban. vaggyal teli hustest minden egyes reszleteben a vilagegyetem hasonrnasa .. 94 . . Vegiil bezarta Csodalatos Tuzet a bar varosaba. es rniert kell ot megszabaditani.Megalkottak hat az embert a vilagegyetem rnintajara s belez arrak a fenyterrneszetet. a Fenyek birodalmaba. Megparancsolta. igy lett ez a meregge1. Felideznek valamit Kelet varazsabol. A kiallitas rnegnyitojat arra is j6 alkalomnak szantuk.

Tanyat ott iitottern. Vasat is atmetszo Gvemant. Sarkany elalvasat." gyorsan a sarkanyhoz siettem Legrovidebb uton barlangjahoz mentem. (Ttamon kisert hat arany s ezust fenye. Eldkelosegek. az ejszakat vartarn. a Veszthordo nem enged el. elmernbe is belevestek: "Ala.Uti poggyaszomul gazdag terhet kaptam. napkelet gyermeket. . s ig. (T rpalasttal megteteztek. ~fost azonban igyen sz6ltak. Szivbeli tarsaddal ismet egyesiilhetsz. tanitom."iptomba. De levettek r6lam pompas oltozekem. Indiai kalcedonko csillamlo szepsege. Szepseges szep ifjut pillantottam meg en. Hogy a dragagyongyot titkon elragadjam. Mit a Sarkany korulolel. Boldogit6 kontosodet magadra oltheted. Ekkoves ruhadat ujra folveheted. Kincstaruk kincsevel boven felszereltek. feledestol oltalmaztak. Szabadnak szuletett testver ember-fiat. Mig egy nemes rokont. Tisztatalansagik veszelyet feltarta. tarsam lett. szallast ott talaltam. lelkem biztat6ja. Kuldetesern celjat otole elvegyem. En pedig 95 . Mit nagy szeretettel keszitettek nekern: Alakomra szabtak hajdan teljes egeszeben: Arannval attortek. Segitom.' tersz haza. S kedves testvereddel ujra talalkozhatsz. avatottak fiat. Idegenkent alltam azon a videken. orokod lesz orszagunkba'. Utam celjat kijeloltek.segitsegul. titkomnak tud6ja. Ha igy teszel. Egyiptom nepere figyelmem felhivta. Igazgyongyok ragyogasa Kusan videkerol. Egymagamban vartam vandor oltozekben. Elhozod a Dragagyongyot. dragakovel ekitettek. Intom is. s lernegy Eg.

" 96 . Szuleim ekozben erzek szenvedesern. Ha bator vagy s kesz a gyongyot hazahozni. Etkiik ~vesere csalassal ravettek. Kapujukhoz hivtak Parthia kiralyit. kiralvok sarja yagy. a kincsek kincsere Miert Egyiptomba elkuldortunk teged. Ernlekezzel. "-\z elet konyveben ott van mar a neved: (:gy. kelet rneltosagit. T ompa. feledern a Gyongyot. edesanvadtol. Segitsegul nekern levelet is irtak. F 6embereiket. Feledem szuleim. erzeketlen alornba meriilok. "-\la Egyiptomba rniert is szallottam. Armanvkodasokkal kelepcebe csaltak. Birodalmunk egeszenek orokoseie. Szolga igad tedd Ie. J aj. mar elfeledern. Minden idokon at benne rundokolhetsz.6 biztatasa: " Atvadtol. rniert is erkeztem. s bizzal igereteinkben: Ekes palastodat magadra oltheted.. Almodb6l ebredjel uj hajnalra ottan. Hiradast hirdettek szerte nagy videken. masodszUlottiinktol: Bekesseg teneked.-uket tettek minden oldalara: igyen s'z6lt kiralvok 6. Es jo tesrveredtol. Emlekezz a gyongyre. Idegen foldrol jott voltomra rajottek. Ragyog6 kelmedet gyemant diszitette. Bekesseg. udvosseg fiunk Egyiptomban. Kezjeg. a kiralvok kiralyarol. Miattam agg6dva tanacsot tartottak. S kelet urnojetol. Ernlekezo lelked szavunknak megnyissad. Sarkany karmaib6l megszabaditani.Jaj. kedves fiverede. erzeketlen alornban gyotr6dok. Elmedben idezd fel fenylo palastodatl Regi oltozeked aranyszal himezte. mint tesrverede. T ompa. Egyiptomban levo. megis valahogy ream ismertenek.

Tudtam. ertheto szavara Almomb6l serkentem. Most. Magas eg kuldotti figyeltek utamat. homalybol ocsudtam. Tokorkepern gyanant jelent meg elottern. Repteben hozzam ert Elo valosaga. igy a dragagyongyot Balra el is hagytam Babilon videket. Egeszen olyan lett. Es ~tam celjara. V dvari emberek ram talaltak ottan. Szolgai ruhamat magamrol leteptem. tengerparti revjet. Mintha obelole hangos sz6 sz6lana. hogy ujra lattam. egyek voltunk orok idok ota. Maison kikotojet. eljott im az ora. Biibajos szavakkal teljesen Iegyoztern. rettenetes sarkanvt Biibajos szavakkal igezni elkezdtem.Es a level repult sasrnadar modjara. Rekenbol. ujra szemlelhettem. Paros letunk titkat benne felismertem. mintha nem targy volna. Rogton a felelmes. Hatat forditottam. Raolvastam en az Atyamnak a never. Nem is emlekeztern teljes fennsegere. mit egykoron a szivembe irtak.-\ltala magamra ismerhettem ottan. V agyva emlekeztem szabad eletemre. Es edesanvamet. regi otthonomba. En pedig hangjara. S ujra egyek leszunk. Felvettem. Ramtabol Aryam kuldte oket. ama draga Gyongyre. Magassag honabol jarultak elebem: Elhoztak -mit vartam. Aranyos fenyetol el is valasztattam. vegre elvehettern. ahogyan tole messzire kerultem. Ernlekeztem ujra kiralyfi voltornra. Kelet urnoje-et. cs6koltam s ujra elolvastam Mindazt. 97 . vissza is indultam Fenves napkeletre.Fenyes oltozekem. a masodsziilottet. Gyermekkor kodeben maradt ekessege S az. Ra a testverernet. .

Tundoklo fenyevel magaba fogadott. kinek bator minden tette. Kuldetesem immar ezzel bevegeztem. szivbeli tarsammal S kezemben a Gyonggyel magasabbra Kiralvok Kiralva szine ele ertern. Isteni osszhangban vele egyesultem. At yam jobbja felol helvemet lelhettem. Regen. Masreszrol engem is vagyam elragadott. Ott nindokolt rajta minden nag)' Bolcsesseg. Szikrazott szememben kovektol ekesen. ." \ -ilagossagaval korulolelt legott. Gnozis teljessege Suhant vegig. S ekkor ~gy szep himnusz felcsendulo hangja. Erette jegyeztek az Elet Konvvebe. Felsobb reszeiben gyongyok tundokoltek. Fejemet lehajtva koszonetet mondtam. Erte novekedett fenvern fenyessege. magamra fogadtam. Ekkor folemeltek Arvam kapujiig. ~IeItosag es Beke szent arany honaig.Pompazott elortern aranvtol himesen. Ruham elkiildoit szrvbol magasztaltam. Alsobb reszeiben zafirok fenvlettek. Onnan mondta nekern fenves uzenetet: ":he vagyok. V arratait gyemant fogta csomojaba. Minden szep rend szerint futott fol s alaja: Kozeputt Kiralyok Kiralva keprnasa. Mint az Elo Szellem. hozzam igyen szola: "Kiralyok Kiralya kapuihoz menj fell Mindenek Urahoz Gyongyod emeljen fell" Aranyos palasttal. ~\hogyan egykoron At yank eltervezte." leptem. Nvultam mar utana. S egy volt ujra velem. S a tudas egesze. Mesterien szottek szalait hosszaba. S hozza igyekezett minden mozdulatom. s vetult szemeim rukrebe. mint valaha.

1849-ben . eJJ nag)'tJiimokJ. S felisrnerjuk munkankat: megszllieteshez segiteni a "nagy lelket". Hci'!J s~d~e~er. es melyek a hus vilagainak taplalekul szolgalnak. Miert? Azert. A Kephalaiaban peldaul ezt olvashatjuk: w-\ letag16zott. " .• -\ szeretet elajandekozza magat Feny formajaban. megnyomoritott. rnagvak ereje. Ennek jelkepet latta bennuk . ha'!J napsllgar uhelte nija ilte melegit. A fenv szetarasztja magat sotet vilagunk minden tererntmenvere. amit Pet6fi igy fogalmaz: '~4 f~rJ!rJ napsugarakto! irik. A szoloszem eresi folvamatat foldunk eresi folvarnataval veti egybe az ihletett lelkii kolto: '/1 s~o"lrJs~emim"!)' gyiimij/(s.Pet6fi is. A jold is eg)'gyiimd/cs. S akkor ezen sorok ertelmet nvernek: . ha'!J nem ke!! e naJJ gyomoicsnek ~"lm{gmegirtk? e~ be/ikeriil El'e'::f'!dek vagy tan evmi!jomokba . hOJJmegirjek. Pet6fi Sandor altal in gondolatsorban is." A gy-umolcsokbe zart Fenv eszrnejenek ernlekkepe koszon vissza egy szep. 5 ba a kif s~rJlrJs~emnek nyar egy Ke!!. igy fogalmaz: "Csae a nagy lilek.. hogy nem minden lelek kepes erre. hd'!)' mibom napJUgdr? " . 99 . Legunncpibb eledeluk volt a sz616. lerunk halhatatlan tenvezojet.-\ fold erese es a szoloszem-parhuzam a manicheusokat juttatja eszunkbe.Kedves Vendegeinkl Kedves Baratainkl A Fenvtermeszet nemcsak bennunk. azaz emberi lelkek. rnelyet levernek.. J e~ rit ean terem". Es csak Isten a szeretet . a Szel1emi Iskola erotereben aterezzuk ennek igazsagat. Mi. ismeri fel onnon es minden ember feladatat: "A foldet is sugarok erlelik". enberu lenyekben hat..Az Apostol cimii rrni hires szoloszem-hasonlatat idezem. S igy latja meg. k Egy nydr kell ho~~a megiJ. Reszesiilnek belole a kiilonbozo termeszeti birodalmak. meggyilkolt Lelek a gYlimolcsok. Ieszakitanak es szettepnek. a AIig ides lett.. Isten szeretet.. gyokerek. Berna-unnepi szertartasukon a dinnyevel egyutt helyeztek el asztalukon. De Pet6fi azt is megsejti.

fogadj:ik szeretettel a kiallitott rmiveketl S zolOfiirtiis kazetta 100 . " Ezen gondolatok kisereteben."Erzem. hO!!Jl n is e!!Jlsugar va!!Jlok. e Ame!J segiti aflUet megerni. kerjiik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->