A Fetry uzenete

~\Jt1JlichftIJiiriikJtfg

{I

Kdrpdt-IJJedellCiben "

,,5 zellemlilek kira!ya, te nagy, ijrijk, eleuen, kinek hite mar felibredt, benned nijvekec!jen. Vezesd azt, ki maga indul iara eltiJkilten, bikessigbe te vezessed az igaz ijsvi1ryen.}} (Manicheus hirnnuszreszlet)

Manicheus szimpozion Uny, 2004. aprilis 23~24-25.

A szimpozion eloadasait konyvunk az elhangzas sorrendjeben tartalmazza. A szimpoziont Pap Gabor rmiveszettortenesz reflektalo eloadasa zarta.
Elnokolt: Aczel Zoltan, a Pelikan Konferenciahely intendansa.

"Tudom, hogy a JZ6, amit kimondok, val6ban if. Tudom, hogy a biikJeJJeg, mefyet megnyilvdnitanak nekem, mefy a Jzivemet eltolti iJ bete!jeJedik a Ielkemben, csae akkor vzlcigithat es nooeeedbet bennem, ha a::;:j inyilatko::;:jatom... " (reJ:::!et Kephalaia dmii manicbeus iratbol} k a

Bcms-tinncpi secrtartds [Turiiin, szsizad) RitZ/alis etkezes es ima a Fi'!)! megtiJztitasara isftlszabaditasara

.

is a fenti a !enti basonmdsa.eg)'etien csoddi te/..A lenti a Jentz' basonmasa.'ellek. " ([abu!a Smamgdina) Bevezet6 eloadas Eloadta: Budahdv irta: Hiry Piter Eva . hOg)' a:::.i:Jii/..

A magyar Szent Koronapantaerator kipe a Fef!JJakkal .

Steiner ur beszelt 191+ novernbereben Dornachban ar:_6l is.rnindaz.. 0 volt az. Innen szakadt ki es vandorolt nyugat fele a magyarsag egy resze. . "\ Jezus Krisztusbol sarjadt igazi keresztenvseg apostoli orokosenek tudja i>I:ini es manicheus hivei vallasat.szinten 6v a rnult szakadadan ernlegetesetol. elsosorban a magyarok... szikulok nephagyornanvaban e16 szkita-hun-avarmagyar kontinuitas =folytonossag+ vallalasa.:t>laradtak-e fenn s mely nvornai a regi hitnek ." Nos. szazadban. jezus Krisztus apostola Feny-vallasaban meghirdetett.. dahak. s allt-e eleink regi vallasa valamely s mily viszonyban a hellen mitologiaval.Tisztelt Vendigeink! KedvesJelenlevok! Szimpozionunk eloadasai -mint azt a cimek is jelzik. ki Szkitia szryeppein . Peldaul ". Maga a Turani Alfold is Bels6-"~zsia es a Kaszpi-tenger kozott reszben valosagos. s megvetettek a perzsa kulrurkorszak alapjait. szazadban sok kutat6 elmer vonzott. Egy reszuk a teozofia szerint . milven szerep jutott a pusztai nepek eleteben Szkytianosznak. Rudolf Steiner idezett beszedeben egyenesen igy fogalmaz: "Hogy Szkytianosz a jovoben is a magyarok missziojanak szellemi vezet6je lesz.\ki nem akar tanulni a multbol. Ebben a tekintetben a 4.termeszetesen az ember jelen allaporanak megfele16en . A szimpozion eloadasainak jobb kovethetoseget szolgalo fuzetecskeben szakirodalorn-ajanlot is talalnak. Tudjuk. jaszok. S a rnult kerdeseivel is szembenez. aki nem akar "s6balvannya" valnil A Lectorium Rosicrucianum melvnek konferenciahelven eloadasainkat tartjuk . allandoan a rnetafizikai multban .. Ezt jelenti elodeink gyakran hangoztatott kijelentese: ". ha mind az irani terseg mind a Karpdr-medence nepeinel megflgyelhet6 ugyanaz a kuldetesrudat. keresgel... ugyanezen sors erte a manicheusokat 8 . Innen indult ki az irani nepcsoporrtal egyiitt. A Kirpar-medence legnagyobb Ielekszarnu nepessege a magyar. s a szimpozion eloadasaiban egy-egy reszkerdes rnegkozelitesere kiserletet is teszunk. a rornai csaszarsag a keresztenyseget kulso szervezette es viIaghatalomma alakitotta. mint Iehetoseg." igy utal a konvv pl. ~\ gnosztikusokat mar csaknem teljesen kiirtottak. Hisz kozismert a Biblia hatasara elterjedt intes: ne nezzen vissza. Kozrudott a Kirpat-medence lak6i kozott. s raadasul rnurniat csinal magabol. melyek ugyanezt a "kifaradas t" a r6zsakeresztes impulzusra is vonatkoztatjak.~\ Fenv uzenete" cimii szimpozion jelenben atelt felisrneresekre epit. ?" Mindezekre termeszetes igennel tudunk valaszolni.a Turani Alfoldrol erkezett. szazadra mar sok rnindent elertek.. Kulonosen is fontos tisztazni ezt az identitast a Kdrpat-medence lak6inak. a hatalmas bolcsnek. A R6zsakereszt Iskolaja azonban elettel tanuskodik magar6l. V annak olvan ezoterikus szakrnunkak. kedves vendegeink. remenyseg rna is el ebben a nepben".6riasi szellemi erejevel hatott" az ott atvonulokra.igy Rudolf Steiner szerint is . meg "evszazadokkal nepenek szetszorodasa utan is". Iran es Turan harcair61 szarntalan mitologikus elbeszeles tanuskodik.a regmwtat idezik.. sok vonatkozasban mitologikus helyszin. mit Mani.. Miiveiket -reszbenisrnerjuk es idezzuk.. a szabadkorrnivessegre. Ezert is fontos elhangzasuk elott beszelnunk a miertekrol. ha az ember a rnult alapjait es dicsoseget a jelenben is felismeri.\z egyetemes osvenv" cirmi konvvben ezt olvashatjuk: "Aki . mely "k6ve dermedt". Volt erre torekves rnaskor is. A hunokkal kapcsolatban pedig igy beszel: " . ~\z elobb emlitett rmivet idezve: "A multra csak akkor szabad visszatekinteni. s "kimondta maga folort az iteletet". hogy az uniforrnizalo elvet legy6zheteden er6vel tudja kepviselni. a parszizrnussal.. . . Bevezet6nkben csak nehany. igy erthetobb is. azt megbiinteti a jon). az mindig zsakutcaba kerul. a rnanicheizrnussal. atfogo gondolatra szeretnenk utalni. kunok.. mikor a Kisfaludy Tarsasag osztonzi a rudornanv es rmiveszet kepviseloit a kovetkezo kerdesek rnegvalaszolasara: . ugy a szkitak es hunok vallasaval. . hogy ezen terulet a 20. Az iraniak delre vandoroltak. Peldaul a 19. ~\ jelenben kovethero .

Korunk akrualis feladata. majd a kozeledes idoszakaiban a szellemi ernelkedettseget. TiJ'::jelt Jelenlizlok! A Karpat-rnedence lak6i tortenelmuk soran -sorsukb61 ad6d6an..\ vizszintes es az egi-foldi kozotti fiigg6leges egy keresztet alkot. a kozeppont. a teoz6fiai mozgalom es az antropoz6fia kialakulasaval kezdodott. melynek talalkozasi pontja. kozeppontkent szolgalt.. A magyar sag osvallasakent a mai napig is el a hagroman~oban a manicheizmus szamos jele es ismerete.) Mikor a nepvandorlas er6i -igy a hunok kepviselte er6k is. nepi diszito elemek. nyelvi kifejezesek.szamtalanszor vettek vall ukra ezt a keresztet. rnegkulonbozterve a tortenelmi J ezustol. avagy a Krisztus fakad . az ellentetek csillapitojakent allt helyt a ketsegek vilagaban. Legendak. csakugy mint a j6val a keresztenyseg elottre visszanyulo szinten keleti. Ekkor jelentek meg Eur6pa szinpadan az Arpad magyarjainak nevezett 6seink. Olykor tudatosan. ha csak toredekesen is egy eloadasban. Akik pedig ezek kozul Romaba menekultek. olykor tudattalanul. Vizszintes sikon ugyanez a napkelet es napnyugat kozotti kapcsolat kepeben jelenik meg. tig~' lenn" hermeszi eke a foldi es a szellemi kozotti kapcsolatteremtes osi szimb6luma. hogy aztan tijra megelevenedjen. bar a szellemi jelentestartalorn idordl idore elveszett.Keleten. az id6k folyaman egymastol olykor eltavolodo. _\ "mint fenn.. '" a nepvandorlasnak ezekkel az ahrimanikus torekvesekkel kellett felvenni a harcot." (Zarojelben megjegyezziik. Az egyik ilven nagy jelentosegii pillanat a keresztenyseg es a keleti tanok. R6luk is rnegernlekezunk. majd tijra egymashoz kozeledo vilag es ezek kozott kozvetitett. a legszomytibb iildozeseknek voltak kiteve. \ manicheusok ezen elver a F enves J ezusnak neveztek. szelso helvzet tijra osszekapcsolasa. es kiirtotta az emberiseglegnemesebb szellemi impulzusait. zenei motivumok es a koznapi gondolkodas is tantiskodnak errol. Ket. Igy tobbek kozott ennek a hervegi rendezvenyunknek is ez a celja.kuldetesuket betoltottek. Europaban ekkor 6k kepviselik a manicheus hitet. Megjelent a herezis. egymast61 elvalasztott. . Ezek kiirtasara az idok folvarnan termeszetesen szamos probalkozas volt a nizzelvassal modszeretol kezdve a felhasznalas altali beolvasztasig. a kelet-nyugat vizszintes sikjarol az anyag es a szellem kozotti fiiggoleges iranyra ernelkedest elhette meg. Nephagyomanvunk tehat a gnosztikus szimb61umok kifogyhatatlan tarhaza. ugy a 8. a kett6 kozotti kozvetites. . Ezek tavolodasakor a kett6 utkozopontjakent. peldaul a buddhizmus kozott Mani tanaiban viragozott ki. A kelet es a nyugat talalkozasi pontjakent mindig is ott elt eszrneisegukben mindket. Egy ujabb. kik magukat leggyakrabban ujguroknak neveztek. Osszekoto volta. mig Kozep-Azsiaban a G6bi sivatag peremeig visszahuzodo irani es otorok nepek. Tulajdonkeppen ez az a terulet. bar a nyugati gondolarvilagra szarntalanszor ebresztoleg hatott a talalkozas kelet szellernisegevel. melyek szellemi tekintetben magalapoztak a Lectorium Rosicrucianum rnunkassaganak kibontakozasat is. Ezert is idezhetjuk szernleletes peldakent az 6si hermeszi bolcsesseget. nagy jelent6segli talalkozas a nyugati es keleti gondolatvilag kozotr az ezerkilencszazas evek vegen. Ez ut6bbi ernelkedettsegre ket jelentos peldat is megemlithetiink. szazad rajan ~ur6paban "langra lobbant a Szent Gral fenve". ahol a folytonossag leginkabb megfigyelhet6. hogy ezeket a kozve~en kozelunkben meg meglevo szellemi formakat tijra szellemi tartalommal toltse meg. "egberagadasi" beavatasi miszteriume. Hermesz. Kapcsolodasi pontkent. az Ahriman irani es a magyar Armany sz6 teljes hangalaki es fogalmi azonossagat. az eretnekseg fogalma. Ezekben az id6kben Magyarorszag az emlitett mozgalmaknak igen 9 . a feny-lelket elhozo. a valodi kozvetito. A Karpat-rnedence lak6inak helvzetet evezredeken at rneghatarozta "kozbiilso"jellege. Ebb61 az tij. a szellemhez ernelkedo elet.

az elet vizet tartalrnazo serleget mellkasuk elott tarto sirszobrok. Ilyen peldaul a szamos kereszt a sirleletek kozott (a nyugati keresztenvseg felvetele elottroll). avarok s mas rokon nepcsoportok targyi emlekei kereszteny jelkepckben gazdagok. hogy attekintsunk nehanv manieheus elemet. kevesbe ismert. szazad elejen szinten egy magyar utazo. Erdelyben peldaul a 20. de megvalositani mar nem tudta. hogy ezekrol neha meg kevesebbet tudunk. ~\z ember tragediaja Goethe ngy Dante fo muveivel egyenerteku. Kesobb. de erre talan itt. ezoterikus hagyatekokrol. mint a Fenv beavato eszkozet. sajat oroksegunk kineseit kepezik. melyek rna mar konvv forma ban mindenki szamara hozzaferhetoek. "\z irasai altal napjainkban ujra felfedezett Hamvas Bela pedig nem esak kortarsa volt a Leetirium Rosierueianum alapitoinak. Madach Imret pl. szazadban kaput nvitott a nyugat szamara. hogy a megszabaduhis tana iranti nagyfoku nyitottsag es erdeklodes. vagy elismert peldat is emlithetnenk. milyen raptalajbcl fejlodhetett ki. most nines is sziikseg. "A nizzel tisztiro igaz lsten" szine ele "tUzon altal" kell lepni. ~\ halott-ritualekhoz kotodo emlekek kozul feltetlenul emlitest erdemelnek a kobabak. kirrek rmive. minden vilagi hatalom felett allo isteni szimbolumat? ~\ foldi es egi kozotti kapesolatteremres fontossaga vajon talalkozik-e a kelet-nyugat kozotti kozvetito szereppel? "\ hermeszi kuldetes vajon mennyire megvalosithato egy nep eleteben a dialektikus tortenelern folyaman? Ezt a hetveget tehat rnegprobaljuk annak szentelni. Pedig itt vannak korulottunk. szazad elejen egyhazi es vilagi torveny tiltja be a hamvasztast. hogy a tisztulni \Tagyo lelek szamara nines vegleges 'bukas. hazai mozgalmat \Tagy szerzot rehetnenk meg vizsgalarunk targyava. Stein Aurel kozrermikodesevel valnak ismertte. Az ujkori tortenelem folyaman szamos mas. ~\ kiilonbozo rozsakeresztes. hogy e nep osi szimbolumat. "Hiedelmeihez" a nep sokaig kepes allhatatosan ragaszkodni. melyet egy magyar falucskaban toltott. 1909-es budapesti eloadasai "\ rozsakeresztes szellerntudomanv dmmel jelent meg. melyek a Karpat-medence magyarsaganak koreben fellelhetoek. mint a vilag tulso szegleteben fennmaradt gnosztikus.komoly bazisa volt. hogy Rudolf Steiner igen szivesen emlekezett gyermekkoranak arra a szakaszara. eloadasaival gyakran visszatert hazankba. a Szent Koronat maig ugy tartja szamon. felernelkedesi lehetosegenek zalogat. megalapozva ezzel az ernlitett szazadfordulos kelet-nyugati mozgalmakat. rnanieheus indittatas mezsgyejen jarnak. melvek a gnosztikus. Indokolt viszont megvizsgalni. Jelentos elem a kettoslelek-hiedelem vagy a tererntesrol es a satanrol. Kozott a nemzet szamos nagy szernelyiseget talalhatjuk meg. "A esillagokat orzo Isten". 10 - . hanem eszmei rokona is. amelv napjainkban tapasztalhat6 hazankban. A nep megis ragaszkodott hitehez. szabadkormives es alkimista keresoket es csoportjaikat is megemlitheuuk. A kozos serlegbol ivas szertartasa is megjelenik majd a keresztenvsegben is. mint demiurgoszrol alkotott gondolatok stb. Ezt az is indokolja. Az itt do hunok.. Am a tunhuangi "Ezer Buddha Barlangtemplomok" manieheus tekeresei a 20. aki a magyarsag eredetet kutatva az addig elszigetelt tibeti \'ilag fele a XIX. Szamos mai. rneddig sorolhatnank meg a peldakat. Megemlithetjuk azt is. Korosi Csoma Sandor az ujgurok foldjenek felkereseset is szamba vette. Kedz!fJ r Tenciegeink! Kt:dz!eJ Barritaink! "\ Karpat-rnedence hagyornanvait vizsgalva kiemelten szeretnenk utalni a hitelet hagyomanyaira. Ki tudja. Jol kell tehat gazdalkodnunk veluk. Az esszenus evangeliumokat ujra megelevenito Szekely Edmund neve rna mar az egesz vilagon ismert. Reformarus hite mellett buddhista szentte avattak. mint peldaul Korosi Csoma Sandort. Vajon milyen jelentoseggel bit az a tenv. Ezekrol jegyzetek keszultek.

Ugy erezzuk. milyen iranyban keresend6 e terseg vallasos indittatasanak gyokereo A buddhizmus. oda vissza is ter. Felebredesre. hogy "a magyarok nizimadok". "Legenda Elexi" -nek nevezte. vedikus es manicheus elemek tukrozodnek a hagyomanyban. manicheus kozvetitessel jutott Nyugat-Europaba. Peldaul Almos fejedelem csaladjat 895-ben Photius bizanci patriarcha nevezi manicheus eretneknek. kedves jatekat. Jezus Krisztus apostola. a harorn id6t s az Aldott Ferry kuldotteinek firadozasat a sotetseg elleni harcban. a sakkot. Meses nyelvezetli irasokban tarta elejuk a ket termeszet letezesenek tanat. Celja viszont. hogy a valoszimi rovasirasos konyvet epp Kald falu hataraban talaljak meg az inkvizitorok. s a kiilonosen szeretett kek gyUnl-koveket. De a teljesseg igenyevel egy rovid eloadassorozat nem lephet fel. Ez pedig a nyugaton is elterjedt Buddha-Iegendacsoport gyongyszeme. S val6ban. mindez megnyilvanult tersegiink. mely ugy ninik. Irasos forrasok is meger6sitik ezt. Ibn Ruszta 930 cijan irja. Budahazy Eva: Liliomos Fijldmrya 11 . a Fenytermeszet rabsagat es megszabaditasat tanitotta.E nehany pelda is jelzi. S ahol a vilagossag egyszer fellobbant. Erdekes osszecsenges. Kald falu hataraban "Gyertyanos" reg6st6l "ismeretlen benikkel rott irast" koboznak el. Mani. S mikor 1228-ban eretnekeket kutat6 bizottsag jarja Erdelyt. apja reven 6si kald nernzetsegbol. Sok tortenelmi. Mindezen gondolatoknak szenteljiik eloadasainkat. a Karpat-medence hagyomanykincseben is. az Aveszta-hit. igy nem lehet celja e szimpozionnak sem. az ezid6ben feltart sirokban megtalaltak a manicheusok egyetlen. kit Keleten a Ferry Buddhajakent tiszteltek. ebersegre szolitotta hiveit. Mani a perzsak altal hamarosan elfoglalt Partus Birodalomban szuletett. regeszeti. neprajzi kutatas eredmenyere utalhatnank meg. mint rneghatarozot a terseg vallasi hagyomanyaiban. hogy Manit es tanitasait az eloadassorozat szellemi kozeppontjaba allitsuk.

A j6 pdsi/or" Blasko S andor szobrds:::znuvesz alkotdsa 12 .( ..

( Manicbeus tiiredik .

Istudn . egyhiza. ernlekek irta:. Mini elete. Mani. " (tfam £16 evengeliumabol) "En.Isten aearatabol Ji:V1S Kn's':(j"s aposto!a. a fellelt forrasok.\Iiilhatfser Norbert Eldadta: Halast.

sifizad) .Mcini (T uifcin.

Azaz Isten uzenetenek kinvilatkoztatasat. a:::_ga:::_sdg I ""l£Yicinak . Egy toredekben hason16 gondolat szolal meg: "Felismerem es h'J':::_eka lJllcigoJSagkeres~iben. 3. hogy a Fenv kuldottei idorol idore alaszallnak sotet vilagunkba. \ Szent Egyhaz.Apostola. J' ame/y Jenki elol sines to"bbe rfJlve. Akdr a:::_ ego. maga pedig az Indus volgyebe utazik. hanem a sosem valtozo. szazad korul Mani mint festo ismeretes. a Gn6zis nagymestere. 242-ben visszater. De a vakok nem tuq. is Minden." Mani vallasos eszrnektol gazdagon athatott komvezetbe sziiletik a.. mivel a lelkem ennek: a viss:::_atiikro':::_OdiJe.'agy Buddha. Belole s:::_drma:::_om. Szeretnenk viszont jelezni: nem szandekunk a tobb. a:::_ ereje ciltal lite:. amikor Szellemlelke eloszor nvilatkozik meg szamara. Am elhivatottsaga rudataban valletta."·lki mindiiriikki e'I is lite~!k. Hirdette az emberi lenyben leva isteni ely felszabaditasanak szuksegesseget. a:::_ o' es 6 ilk<Il"Cl/dboll'tl!!)'ok./ahasdbbOl drado tli:::_fillJ'e. .a:::_ember a s:::_iveberejti.A bevezetoben elhangzottakat kovetve Mani eletenek es rmivenek rovid bemutatasahoz fogunk. Csodalatos munka vette kezdetet. orok es tiszta szellern. " Mani tanirvanvokat kuld Nyugat fele. akkor olyan mint a me!. akitol engedelvt kapott tananak teriesztesere a Perzsa Birodalomban. Mani nem volt hive az eroszaknak. [stenek: aearatdbo! F:::_lIJ Krisctus . hogy hodolatat fejezze ki az uj uralkod6nak. Bar szarmazasat is tobbfelekepp emlitik a forrasok. aki mindenek elott iolt es minden dolgok utiin is lite:::_nifog. Nem lenne pontos Mani vallas at hagyomanyos ertelernben terito vallasnak rievezni. mert J ezus Kriszrus Apostolanak igazi nagysaga nem dialektikus.:!i: akik hallgatJak. es akibo'l s:::_arma:::_om -. 1. " Olvashatjuk Maninak egy tanitvannyal folytatott parbeszedeben. Faradhatatlanul hirdeti a ket termeszetet es a harorn idot. mint Jezus Krisztus . tanitasa es nem utols6sorban szemelye az akkori vilagbol mely dobbenetet valtott ki. es nem is tUtfjdk befogadni. 215ben ngy 216 aprilis l-l-en a Parthus Birodalomban.andeko:::_. egyetemes vallas sok kovetore talalt . 12 eves. osi Kald nernzetsegben. a:::_okris:::_esiilnek benne es o'riilnek a hallatdn. Ez a viszalvmentes. Parhiat 226-ban foglaljak el a del-irani perzsak. Mani felhivasa. ahogy 6 nevezte. fgy kozeled~nk Mani eletehez jelen eloadasunkkal is. Pattak. meIJlet emlitettem. evilagi megnyilvanulasaban rejlik. "\ nap vegen pedig mindezt egr vetitett kepes eloadasban ujra osszefoglaljuk. de ugyanakkor gy6gyit6. istenfelo eletvitelt. azt jelzi.Jgy van e:::_ boicseJJiggei is. es minden. minden eldet a 5 ViMgoJJdg taplal. Elsosorban azert. hogy ha a bolcsesseget :. Meg csak nem is toreksziink a Manikutatas es hagyomany egeszet felolelo eloadast tartani. Egyreszt sok barat es koveto vette korul. Akiknek aconban 0 idegen. Am mindez a meg gye~ek Manira bizonvara kevesbe gyakorolt hatast. ami litrfJoit.jk. epp ugy. Hisz kora ifjusagat6l fogya belso kuldetesenek a megvalositasara keszult. N em egyszeruen jambor. egymasnak nehol ellent is mond6 eletrajzi elem kozott sorrendet felallitani. A tortenelmi Mani. egesz Perzsiaban meghonosult. egy a J:v tti:v 16 ---- . feltehetoleg mandeus keresztenv szekta tagja. A vilagossag kovete volt. ame!.!)'t. a:::_oknem leIik iiriimiiket benne. Majd 24 evesen. :\litni eleterol szolva idezziik fel Elo Evangeliumanak eloszavat: . a /Jak [is:::_ontnem. festo es tehetseges ir6 is. egy masik kinvilatkoztanis utan megkezdi a Fenv szolgalataba allitott apostoli rmikodeset. A IeitrJ leiria a fi.. ba a tamto tnjes.et a basab ams:::_t. Shapurnak. mielott meg touabbadna. az egyik gnosztikus keresztelo. Apja. De lenvegiik nem a testetoltort alak. hanem tevekenv kozrermikodest az istenterv megvalositasaban. szazad elejen. ame!y a vilageg)'etemnek eietet q. miivesz. Egi ikerparja sz61 hozza. ami lJl~g letrfJO'n. Perzsiaban a 14. Pon: l~' van e:::_ kinyilatko~atott a boicsesseggel is. rnasreszt ellenfelei rnegsemmisito gyfilolseget zuditottak ra.Jk e:::_t megertent. JUni.Ell.

Az utodnak ezzel a szernelyes kijelolesevel allandosulhatott es meg 1000 even at fennmaradhatott a szellemi hierarchia. mejy nem /athald mindaddig. A 72 diak6nus. A jarnborlelkiiseg fiai. A fa eNg a tii::::_ben. . De egy ego fahaJabbrf/ drado fit!) a::::_gis::::_a::::_atbeviidgi(ja. es ahol a felsobbseg j6 indulattal viseltetett irantuk..77-ben kerulhetett sor. \z otodik kort a katekizmus tanul6i. hogy kovetoi kozott sok volt a no.'agy mas legenda szerint Chosroes szaszanida kiralv elevenen megnvuzatta . ot . VaK. A 72 diakonus korul segedkezo 5-5.. biscen magabO/ a fatuskrfbOl nem t!)'i/vdnu/hat meg.:\ Yibgossag Egyhazanak manicheusai elveszitertek vezetojuket . A lJljagossag s::::_ii::. Az ujjaszUletett. halhatatlan Ember.)·. \ magyar hagyomanv szolasokban ezt orizte meg.AIaga a tii::. evangeliumom el fog erni minden orszagot. addig a ha::::_ban nem piJ/cikol a jb!)'. . irok vagy forditok lattak el tisztseguket . a 4._{lja. isteni elme szulte "gyermek" maga a dicsoseges pentagram. Zaratustra dualizrnusat a keresztenyseg egyistenhitevel. Meg eleteben kialakitotta Mani ezt a hierarchiat. eszak fele csakus. A negyedik kor a kivalasztottakb61 allt. Am ba a::::_ ember tamlskodik a::::_ iga::.basdb faban is je/en van." Mani osszekototte a Keletet a Nyugattal. Buddhat a Gnozissal. Eszak Arabiaban. dalnokok.. akkor annak pomp4Ja sokak s::::_emeattdra is fiile hallatara t!)'1"Jt!anfJa/rf l /es::::_. o . Ormenvorszagban. Masek szerint kereszthalalt halt. " 1. es a lakott fold minden helyere. aki 0" /ekiildte ha/igatott J::::_avara. es egyetlen szellemi mozgalornma olvasztotta oketo Lete utolso pillanatait egyhazanak szentelte: a szellem langjat tovabbadta legkozelebbi tarsainak. Kis-Azsiaban. mejy a fabasabon be/iii van. a belatas fiai es leanyai kepeztek. 300 korul mar elterjedt Sziriaban. melynek otod resze a "/2 diak6nus szama. maga allt az Egyhaz elen.apostola./1 vi/agoJsdg ktddolte /am ha::::_qjiitt. ott manicheus kozossegeket alapitottak. szazad elejen eleri Romat. akdr a ttlz. e A boksessignek aconban a kO'vetke::::_otu/{gdollsaga uan: jetl)'e is pompclja a J~'vben rl!jto::jk. Egyiptomban. Dalmaciat majd Galiciat es Spanyolorszagot.s Krisztus yagy Krisna . mint Jezt. Perzsian kivul fenves tundoklesbe kezdett az "erdeknelkiili szeretet vallasa". . A to"ki/etes ember kO"::::_eledett. Egyetlen elottern jaro apostol se tett ehhez hasonlotl . kik teljesen ertettek a Homaliak sorait: . Palesztinaban. Ezeknek a puspokoknek az isteni elme ot gyermeke segedkezett. rnajd halalra itelte. e h mejy a::::_mber s~viben ii Ojyan. Ugyalligy a bo/csessig. mint delre. igy eme!kedik fe! a vi/cigoJJdg gyo·ngys::::_eme. Mindegyikuk oldalan a Nap altal rnegvilagitott tudas hat fia allt. magiszter vag. Bahram kiralnaga alatt. Mani egyhazszen'ezeteben is rukrozodik a Tan. Egyhazam el fog terjedni minden varosban.. mig a faban ng'tve J~tntl)'ad. Manirol is foljegyeztek._e meg/elent. Mani Egyhazanak elteriedtsege a Kephalaia reszlereibol is kiderul: "Remenyem elert a keleti yilagig. Ivlaninak meg kellett jelennie egy birosag elott. Ok mint predikatorok. nem /cithatrJ. mint J ezusrol. Kozvetlen mellette a 12 tanito. ot valasztottak a manicheus kozosseg vezetojeul.iJ J::::_dlt !Jo::::_::. Erre kb. 276. arnelv a perzsa allamvallas elarulasaval vadolta.~·1 szeretet kira/J'a.ruha aeonban. A tokeletesseg koret a 360 felvigyazo jelkepezte. Ezeknek egyike.• Am bizonvara sokan voltak mar.. . Sissinios lett az utodja. Shapur utan nagyon megvaltozik a perzsa kiralvi udvar legkore. mint Jezus Kriszrus . Szavaik es tetteik megerintettek az embereket . mushe szolgalt. Amig a fat tiizre nem veg1ik. S a vi/agoJsdg beiyeire ve::::_eti ._sagrri/. a 360 felvigyazo vagy pres biter.

-ilagossag iizenetet. Bugu. mert eJ)'a:. KiJvetke:.t9-re esik. i r -Shahpllhrakal1. "-\zonban a nvugati felteke meghoditasa utan a manicheizmus hatasa Keletre is kezd kiterjedni. a:.:_Jagara.:_ollbano/)'kor a fig)'elme~etis.:_ett. vagy lenvegi doktrinalis valtozasok mentek volna vegbe a vele szorosan osszenott ket nagy vallas. aki a:.:_alantas tenniJ:.:_mlls kipviseli a jilozijiai tisztasagot. hogy e:.Him nllJ:.:_ilta/llk elnyer: lilek m t megtlj-~JtlaJanak he{re.:_tabban allithassuk a:.Kapcsolatot tetesben. vagyis az elso irasos feljegyzes 6.igbe eJ a 'D'ok faMbe.TiJrteneti erteke:.. ~r1 manichei:.:_eI6'kis:.:_lJ' m".:_rastudatianok es mas nyeliet bes:.t. manicheus Zsoltarok Konvveben ez ali: .:_ere. es az ujgurok allamvallassa teszik.:_is -Mis:. A henneti:.. " /1 fenti gondolatokat Jan vall b Riji-kenborgh AZ egyiptomi Os-gno:.:_mus a nagy.a:.. Behat~l Kozep-Azsiaba.erezheto hatassal volt hosszu idon at a korszellemre. ami! s:. hogy elnint volna a komyezeteben nagyszamban elofordulo szektak tengereben. ~-\ Gral legenda is kovette Mini tananak nyomair.EplJ'~oidk . ugyana:.:_altalaz emberisegfb!Jlo haz4jat annal tis:. a Hennes::j Gn6::js iJ l\Iani Gn6::jsa ug)'ana~ «: utat mlltat/a. Shapur J:. m/. bezarla oket e liidgba. mas olvasatban Biku kagan nepevel egyutt befogadja a . po::jtlv elbth:st. ~-\manicheizmus Kinaba erkezeseriek "hivatalos" datuma. sejthetiink a bogumilokkal. Es itt.:_eretett Iralkod6ja. emlekek toredekei csupan a g~zdag manicheus hagyomanvnak. Tudatosin»: (J ma modern kemojil1el (J d bermetiens es a manicbeus gondolatokjelentosigit kontnkbtln is.'\-agr elJallgilillm -.zasra sZ6lit fe!.peben je. ' 1Z det eincse . 18 . a buddhizmus es a taoizmus hatasara. eb eg)'ben a:. hogy litteriiletiink a mennyei embenJ-eg batalmas munleateriilete. a JiititJig erifinek batalmas biirtiinezJff tete a:::. Mani maga irta meg vallasanak szent konvveit.:_on tiir:::_s aftasai.:_cimcira I irt. "-\ cimeket mindenesetre ismerjuk: -.:_iiksegesrdmutatni a tennis:. Kinaban meg minden bizonnyal eredeti forrasatol elszakadva is kepes volt mintegy 900 esztendeig megorizni onazonossagat anelkul. nem kivant lehetoseget adni az eljovendo kovetoknek es egvhazfoknek.:_et maijelenstfginek gonos:.:_a all lelkesitette. Jd6'llkint s:. hogy valtoztassanak tanitasan vagy abbol barmit is kihagyjanak. Minderrol kicsit reszletesebben kovetkezo eloadasunk sz61. 1.:_ettOl vald tudatos. Ez a felettebb szep legenda a Perzsiabol szarmazo Parsiwalnameh kozvetitesevel a XIII. ~-\ fellelt forrasok. mint a manicbeus testvireket.0. 763-ban.:_Ela U/ek.:_6rtad ti:::.:_tinllmok kii'!)'zle -On"asok Mn_Yl'e . ~-\kopt nvelvii. Eppo/). a sore: mib'J~g minden hata/m{it JZf!1es:. J'~jikJigeJ a:.!ette ki. forradalmasito valosagra.:_okM'D'lle -Kipes kiJn_yll.:_ emberek tudata eli. " A manicheizmus -akar a bogumilok es a katarok tan a es kultUraja. Sajnos rmiveibol csak toredekek maradtak rank.:_eJkippen. szazad elejen elerte az eur6pai fejedelmi udvarokat. akik pedig a kararokkal voltak testveri osszekot- "Bar a katarok tana inedbb a Hennes::j talajban gyiikere:.

_g)'hci:.A manicheus verseket. hianyzik az eleje. Lenveges jegyeik pedig mitsem valtoztak. Ez is kb.es himnuszgyiijtemeny Kozep-Egyiptornban keriilt elo. ket reszt 1925-ben illesztettek ossze. partus. a Balhas totol delre. +. Egviptombol 6gorog nvelven is keriilt elo egy pergamen Mani eletrajzaval._etesrendbe be!epis J::. rnely manicheus telepules volt. biinbanati imak. a::. Korabban bukkantak ra a turfani leletre. 400 korul miikodo manicheus osgyiilekezet szent irataikent azonositottak. A tud6sok egyetertenek abban. falvum-i expedicio soran keriilt elo Maninak a tanitvanvaihoz sz6l6 rnagvarazata. mar magyar nvelven is a manicheus irodalom gyongyszemeivel. Hogv mar eredetileg is kinai nyelven irodott vagy forditas kepezi a Kompendium tartalrnat . Mani testlje!)leinJ! 3. szazadival.jngifnJl.:. hogy meg a 900 korul keletkezett kinai irasok is gyakorta megegyeznek meg szohasznalarukban is a 4. A kulonbozo azsiai nvelvii szent iratok. ngy 5. szazad vegen Kelet-Turkesztanban egy olyan sivatagi varos romjait astak ki. hirnnuszok. a Kephalaia is. Ez egy osszefoglalas a manicheus egyhaz es vallas lenyeges elemeirol. A Kompendium eredeti tekercse a londoni Brithis l\luseurnban talalhato. A. lassan kezdett kibontakozni a lelet paratlan gazdagsaga. Tartalmat illetoleg elsosorban kozmo16giai munka. kozep-perzsa es irani szogd. Hat reszbol all. hogy a Traktatus forditas. melvek a kovetkezokrol sz6lnak: Man: s::. lehetett ezutan merni a tobbi manicheus iratot is. Mani tanitasait itt is igyekeztek tisztan megorizni. Egy kb. Kairo antikvariumaibol gyiijtogette ossze Carl Schmitt professzor. Mindenesetre nO-ra teheto a kinai nvelvii rmi keletkezese. A Traktarus eredeti tekercse a Pekingi Nemzeti Konvvtarban talalhato. A szoveg 1928-ban a Tokioban kiadott Buddhista Kanonba is bekeriilt. /1 Kdnol1rd/ es kipeknJ/ -+. . nem lehet pontosan tudni. melyre a Kuldott altal adott magvarazo valasz a tenyleges szoveg. Az egyiptomi. Bizonyara a hires Selvemuton huzodtak egyre keletebbre Mini hivei az uldoztetes elol. szazadi.jbierarcbiaro! e 5._u!etiJero-! tanitasairdi is 2. Ehhez a leletanyaghoz. es 700 vagy 900 korul keletkezett. Egeszen sajatos. Ebbol a szovegbol a vetitett kepes eloadason hallhatunk tobb idezetet. A Medinet Madi-ban talalt irattekercseket 1930-ban. mint Mani korahoz igen kozel allohoz. igy az eredeti cimet sem isrnerjiik. Kinai nyelvii manicheus szoveg 3 all ma rendelkezesunkre. A kolostomi! 6. Ter es ido nem fogtak ez inisokon. A J::. es egy masik kisebb resz a francia kutato. elbeszelesek egy nagyon emelkedett eszmeiseget nikroznek. pl. rajzokat igyekezett a sotet ellenseg megsemmisiteni. s igy ez is bekeriilt a Buddhista Kanonba. Gyakorlatilag Mani egy tanirvanvanak a kerdesevel indul. J1 hivok iit s:. A dohos reszek eltavolitasa utan. Sajnos ez a szoveg sem ep. sot a 19. A megtisztitott tekercsek Berlin es London muzeumaiba keriiltek foldolgozasra. A kopt nvelvii ritus. melyeket a Dunhuang melletri "Ezer Buddha ternploma" -ban talaltak. Pelliot altal szerkesztve Parizsban. a Tarim-medenceben. A kulonbozo nyelvek es dia16gusok: o-torok._er._abd!pird/ va/d 1. Kozossegeik rmikodtek Eszak-kelet Perzsiaban. A tud6sok velernenye megoszlik. az ujguroknal es Kinahan. Szazadunkban rnegis egyre tobben ismerkedhetnek.

• -\ rmivet szinten felvettek 1928-ban a Taisho-fele Buddhista Kanonba. szazadra teszik.o'9'Jagot m .okkO'fI)'lJe EJ eg)' kipeJgy/!.!)'ve.-\ keziratot 1907 -ben fedeztek fel.abadllldJnak . Trmeszetes tudatunkkal fel sem foghatjuk. es haza nem ter a Fenv Birodalrnaba. Mekkora osztonzo. -\ Szeretet.Kulon emlitest erdernel.-lminr a termeJ':::_.-\z ember akaratlanul elcsendesedik. esak egyetlen era tehette kepesse munkaja kibontakozasat . . egy megszabadit6 tant mutattak meg az ernberisegnek.lemefl)': A kit ntlg)' ell' kipekben Egy eredeti himnusztekereset szinten a londani British Museumban oriznek.t e hi1!Jdk megJ:::_. -_-4 jegyelem kiJ'!!_}'t'e -Re.E mll(iJban e:::_. TiJ:::_. -A ti:::_. r . Vajon meddig van aktualitasa a megszabadit6 tannak? Meddig tart a Szent Hare.lett tanitasok: kiJ''!)Ille -/1 regm'ilt tanitdsoi: iga:::_. Mikor munkajukat lefektettek az ida vilagaban. ha kezdi megerezni. Hogyan torrent pontosan? Melyik evben? Ki. mely soha el nem fogy. hogyan lehetseges egy ernberolto alatt lefektetni ilyen rnelyrehato alapokat. Csak egyetlen forras... a Mozdulatlan Birodalomba.tetik. . annae g)'llmiJ'kJe a Harom Palotaban fI)'er bi:::_.eJe -On'dJok ko'. amit Mani es kovetoi rank hagytak.er to"nlefl)lzl OJi bOitJesJeget mindenestid jelolelo kiJ''!)Iv. ahonnan rudast es batorsagot merithet a Kuldort. Megmutattak a rnegszabadulas utjat. Felmerhetetlen a melysege ennek a forrasnak. Harorn kiilonbozo helyen fonetikusan atirt kozep-perzsa es p irtus nvelvii dicseroenekeket talalunk benne .Ha a tanitdst iga:::_.~:::_. ji!!_}. Megis tudnunk kell. ugyanugy mint Buddhanak..te!tHO/g)leim eJ l'raim! Oriasi a rnii. mit a vilagossag fiai vivnak a satetseg ellen? Meg kell mondanunk.Him nUJ:::_. hogy a valaszt isrnerjuk.eJllek netre:::_.e:::_. tiszta isteni era szukseges egy ilyen munkahoz? Egy tiszta fOWlS. vagy Lao-Ce-nek kifejezett celjaik voltak. Mert a szeretet az istenbol arado era.et lhagyja a ji'!)lteient. kivel alit kapesolatban? Es meg rengeteg kerdes felmeriilhet. . megviMgitclJba heb. mint egy tudomanyos kutato munkarol \Tagy egy ~formaei6esereral. hogy a kanon het reszbol es egy kepes gylijtemenybal allt. Fontos kerdesek es igazan j6 dolog a torteneseket a helves aranyokban latni. odon megtJ'elekJ::jk. hogy itt tobbrol van szo. alkalmazkodva a kozmikus korulmenyekhez. Ez a hare addig tart. . .-\z irat keletkezesenek datumat a tudosok a 8-9.!)'ve . amig az utolso lelek is meg nem szabadul a Sotetseg (' tvesztojebol. -A tiJ:::ja ilet kin(J-enek a kiJ. hogy Maninak.

Bogumil keres~ .

aki be kivdn lipni a rendbe.orbert E/oadta: Botrydn Kata/in irta:: . a Fi1!y is S {ititsig A termis::_.odolog. tudnia kefl. Ha nem l/al!ja ezt a kiilijnbsiget. nnae. hogyall jog/a k akkor valldsdt gyak0 rolni. hogya kit elv .etes::_.\1tllballJer .... " (Reszlet a Kompendiumbol..erint it kiiliinbii::_. Csornai Katalin forditasa) Mini es a manicheizmus A kit termiszetrendtana ~\.

Ujgur fejedelem. kezeben manicheus rdzsdval (Tuifdn. szdzad) .

" Ezert folvamodik a lelek a Szellemhez: . a ket termeszetrend tan a az elsddleges raniras. \ Kompendium. "\·agyoll jd! ~"""Tag)'on)O! Iga:. " 0. az egyertelmu es csodalatosan dagos idezetek alapjan. a hustesni lenvrol.:. zsoltarok. a Ket Principium. mert minden hiteles szellerni iskolanak ez az ely az alapja .:.abaJog dtdni. keresi az osi hazat. ~\ fogoly lelek fohaszait tartalmazzak a rank maradt himnuszok.:.:.:_tetisiriII.ilhet fel a Traktatusbol ismert kerdes: ! •••• a btistest is a:.o e dolog?" boldogan allapitja meg: Es a Kuldott . Benne meri. \r agy azoknak. kinl.. rnelv kinai nvelven maradt rank. hogy a manicheizrnus alapelvet.:. mert . A kettosseg. bogyan Jogja akkor Mlkisdt J!)'akorolni?" Mint minden Gnosztikus Szerzet tanitasaban. S mindenek elott rudassal birni a szemelyisegernberrol.Tis:::jeltjeien/evok! Mani tanitasai csaknem 1000 esztendon at hatottak vilagunk keresztenysegre fogekony emberei kozott. mai fellelhetosegukrol.:_odolog. a ket termeszet tananak elver bemutassuk. szertartaskonyvek. a dialektika vilagarol vall az eszak-nvugat irani.faru tanai elsosorban a felebredteknek sz6ltak. tudnia kell..Annae aki be kit'dn lipni a rendbe.vag)! kit kiiliJ'nbo·:. megk. partus nvelvii himnusz is: 24 .d el OJ'iha:.:_eteg)!-lIgyana:.oJiget..!)' e:.:_es vildgban vakon tive!Jgo minden lir!)'t jdtikony tudassa! s:. a Fi'!)' is 5 dtitsig termis:. .ilolitryek sokasagdnak.:. vagyis a Ket Elv T ana es a Harem Korszak Tana. A sotet vilagunk rnelysegeiben raboskod6 lelek fohaszai nagy hatast gyakoroltak mind a regrnUlt.. Engedjek meg.:.:'. hogy a fellelt manicheus iratok alapj in rnegprobaljunk bepillantast nverni ebbe a felvilagosito iizenetbe.\fint amidon uala eg). nag)' :..iJ'ss:.:_dltal megs:.:. Atlatru e \-ilag s az eredeti termeszet kapcsolatat. ugy a manicheizrnusban is a ket elv. 6. hOg)' a kit elv.kor. mit kalpak Jli!ya Jes:::_ilram! Fh!)'i I}aldnlnak minden alakjat tedd rag)'ogdva! . J' W a:. T esszuk ezt azert.:_redeti termis:.erllltkit te~esen kJilijnbd:.:_ena So"fitsCg 'Itves:::_tijjiigminden doli. Sok ezer kereso veret itatta at a Fenvfelszabaditas tana.:_t a kiiliillb(j:.Ho:. hisz az ilven kerdest feltevoben val6ban surgeto igenykent el vilagosan atlatni helyzetet. keresi az igazsagot.olgcilhatJ:.:_dnbascndra va!!)' a:. Jelen eloadas csupan arra tesz kiserletet. reszeben a szerzetessegbe belepes feltetelekent is ezt em eli ki: "Elsilkint s:::_d~"unka kit elt.:. Tegyiik ezt a teljesseg igenye nelkul.:.Fenn a toe'!)! Birodalmanak magasJdgdtdl Ie egiJ:. Mani tanitasa ket fo resz bol all.uhandJa dott.ete s:..am ama baidani vig litit! C:::_del a n)'llgot. " ~\ Fenv Kuldotte boldog. kikben legalabbis ebredezik az osemlekezes.:. Kulon eloadasban sz6ltunk megtalalasuk korulmenyeirol.ildnbd:.:_jeitenni. hOg)!i!yen mi!ysiges tilkokig batolo kirdiseket tlldJ:. Ha nem IJal!ja e:.:. ~\z ilyen ember keresni kezd. mind a ma ernberere.

. Ha kindl is o·riJmoket.. Errol a belatasrol tanuskodik egy kinai nyelven irodott Panaszdal. akkor kozvetlen kapcsolatba keriil a vilagmindenseggel. hoi a::. S a::.. A.. Ez a felszolinis gyanyaruen hangzik fel az egyik legszebb manicheus imaban: .nak. Nem bardtok a bardtok. eodde! teli."Itt minden csak s::.!)... dilibdb d. e pokolbdl megs::.. bamis hztek TdmlO"alnkbOl nem mentenek ..::. emberek a teil'Olba ni::."'+\. " Ha az igazsagot az ember onmagaban talalja meg......selos::. az ororn a banattal.. a hivast ami mindig is szolt a lelekhez. is e be!J'en.ena vildgon.o valdJeig a sajat li.\ kilatastalansag atelesere szukseg van. Bcilva. barmit eeress.dIYtdl s per::.abaduldst nem kzneilnak. mi valdsnak batna.'lkban lako::jk.. EI kell fordulni az erzekek es a kulso tekintelvek kovetesetol.. I/endig lJagy a::.. a mindeniitt jelenli/. az allandotlansagrol cirmi manicheus irat is . 25 . itt minden csak az ellentetevel egyiitt lep fel.. ir::.!)..!)'ok.As::. derii es boru. a j6 a rosszal. Er::. "iIagossag a satetseggel.envedis. a nappal az ejszakaval.kipek. Mer! solit he!J. tisztan aterezheto a kovetkez o idezetben is.iltolJ::.. /:1::. az elet es halal allando korforgasa. . Az erzekek jateka.iI! Honnit jo:rs::. hogy az ember csak sajat maga kepes rnegtalalni az annan lenyeben rejtozo valosagot.irgalmat nem ismen . " ..emberek Joidjin. igy kepes lesz meghallani a felszolitast...ii/Oite! Rohan arra im a balga. A magaJJcigban uan lakcisod..iki driJmo'k a pokoillak e birodalmaban segitsiget nem ho::. melv a fent ernlitett Partus himnuszban olvashato: . is elvis::.. mi bosscasan eJ!)!a::.on aradna m Nines olyan tdmasr. Hisz csak ezt a fajdalmas felismerest kovetheti az oromteli belatas. De ez az Egyhaz nem a tekintelvekre epult. majd tudatosan el kell allni tole. kciprci::.? magaJJdgbdl vald vag)'.!). \' aloban. minda::. ..J\"incs o!Jan vildg.. A kilatastalansag erzese.. hogy volt a manicheusoknak egy hierarchikusan felepitett egyhaza. Nem iletek =: iletek. A jiivetJi'!)' e::. hoi bcilvei. Segitsegre nines remi..ikeinkjdtika e::.nilkiil maradt pus::. Szuntelen valtozas.'Supcin.Ebredj~ d lilek..iidv elkeriili.megd benne. " Mani azt tartja: meg kell tapasztalni az erzekek vilagat. de ime. Mani hatarozottan kijelentette.. Ezaltal terhet vissza a lelek eredetehez.de! ara'!)' mppjire Jenki rei nem taMI.. oltcirok. Ismeretes.. faragott kipek dllnak. emlike::..tmdg... .dra::. mint vi::.ats::.nek. Fa/dunk a::. a masik birodalom valosaganak a hite.

okertek friss lehelleteveL l\linden ek/ lelek jel!yeJJiges jolyam. leg) ho::. bitben tiindiieletes..iI!" Es a lelek ernlekezik. Csak egy nem e. Iga:::. ami nem ide val6. Egy nem evilagi tenyezo eredmenve. Fontosabb feladata utan nez: a benne do isteni megszabaditasa lesz a celia. ~-\mar idezett Parrus himnusz a Fenvbirodalom t6dik: " .-igyakozas a megszabadulasra. csak egy vilagossagszikrabol torhet fel a ..us.! es beliil telve minden jentryd. hOg)' vile Eg"tfSJak a dharma jetryl(f me:::gire!" . kiill)'iirgiim a tlszta s:::fi~joidre!" Van tehat valami ebben a haragvilagban.:."-1tudas te/jwegenek tudoit.jArydd-Atrydd. en is a ~"\Jag)'Szent . iiriim sdtrai. Manicheus elodeivel igy konyorog: "Cak a::.Ott vannak a::. melv nem tartozik sem e .\fegszabadul az emberiseget megbeklvozo rageszmektol.:. Hasznalja a keresztenv tanok szokincset.. Illato::. A belatas es iidvrevagyas osvenyen vegiil minden komolv.:. orJ''::. testiered..eretetbenteges. jetry/(f magja v{lg)'ok. hogy letezik egy masik termeszet. _-\.torkutat utdnad. Kii::. . Bar ezt gyakran elitelo felhanggal hasznalta a vilag.t erem. a sziv rozsaja.:. k Kisert(f demonom kiitdiket oldd meg! jiost tuzes veremben verg6diim g)oirodve. Emleke::.-ilaghoz.:.:. sem pedig az ugynevezett rulvilaghoz. fenti hirnnuszreszlet is jelzi: a manicheizmus kifejezestara igen valtozatos. buddhista kifejezeseket is.:.:. Aldott L 'tllosdg bonaba.0. Olvan folvarnatot mutat be ugyanis Mani tanitasa. Benne a hustestbe zart Fenytermeszet kezd egyre hatasosabba lenni. ~. Vagya azonban nem "hustestebol" ered.-\.:. " Akit megerintett a vilagossag az tudja.:. Beledobtak to'vzJ'bozot s/inf erdejebe! BOl'JaJJ be aJambor jell)'n)'4jba. Ezert is gyakran szinkretista vallasnak neveztek.des:vmint a pus::Jdban kos::. Fell)'irtelem birtokldit Fiilemelik e::. mely orok ervenyii.-ilagi elvbol.zoda visszateres vagya elteti. T'ezess ki. torekvo keresoben megfogalmaz6dik a vegso kerdes: latomasaval folvta- . F::::. valahol cz is a manicheizmus lenyegere tapint.aldbara'!_}. S::. Nem akarja mar ezt a mulando . ~·1 baldl kamldbol liigleg kimentetett. a vilagossag-szikra. Egy halhatatlansagi ely. de a hinduista.cigba. ~<lryad a pas::.:. Igazsaga mentes tehat vallasfelekezeti hovatartozastol. iga::. kill!.-ilagot allandova tenni..:.::.zamkeg)'elmes.

Inkabb vedelmet azok szamara. igy szulettek peldaul hitregek. az akrualisat.:_. melv megszabaditja a bennunk raboskod6 fenvtermeszetet. Ez azonban nern sikerulhet. Mani szerzetesei ugyan nagyon kovetkezetes elervitelt eltek. s az ezt betartani nern tud6kat a rend kizarta. mit tegyek hogy eb'ek?" A kerdesre valasz erkezik: "Eres:zd Ie kezeidet. a ket termeszet letezesenek . " 19azsagara. Legut6bbi idezerunk utols6 sora. Kovetoinek eloszor is fel kellett ismerni a ket termeszet letezesenek valosagat.·.-agy egyszeruen csak megoriztek e rudas lenvomatait eljovendo korok szamara.:_loPcil1a. ez az eloadas is iranvrnutato. mig tudati bobultsagunkat lekuzdve r~ nem ebredunk valosagunkra. hogy eb'ek? S:zabaditdm. Ez elott a feladat elott all minden mai.:_abadulds honaba m"g)'ftek!" Hogy miert nem lehet rneghatarozni az uj eletvitelr? Mert ez a torveny a jelolt szivebe van irva. De napjainkban ujra eljott az ideje. amelynek logikus kovetkezrnenve az uj eletvitel. enekek..:_. () Itsd fel «: iga:zsag nthcfjat. .Legyetek hat dentsek. mirol a mult is uzen... meses elbeszelesek. s meg/eli J~vetek a~j!" Szivbol remeljuk. hogy a megszabadit6 osvenven elindulhassanak.Diinteni kell az irdnyrril. kik az Lit bejarasara nern erettek meg. "\ F envfelszabaditas utia ugyanis egy teljesen rnegvaltozott rudatallapotbol fakad6 elervitelt kivan . Mani is az egyetlen igaz forrasbol merit.. g J S :::jvetek a s. Hogy rnilven legyen az uj eletvitelr Erre egyetlen Szellemi Iskola sem ad kiilso torvenvt. egy masik forditasban igy hangzik: . es J.' Hag)Jatok fel mindenfile ron. joszandeku kereso is. amennyiben sikerul altala a regiben felismerni a mait. ... legfeljebb iranvvonalakat.feJSigtek (SlJ':zobiitok Tdmfll)' OJ.. Add at magad a benned lako:zo isteninek!" Onatadasra szolit fel a himnuszreszlet. Tanuskodtak rola elervitelukkel.. valera valtani mindazt.:jMrdak a Tunbun! Bok. ez megsem jelentett dogmava mere vedett szabalyrendszert.LVIit tegyek.:_okcissal. elvi eletrnodot. \' alora valtani azt a kovetkezetes. Mindig is ereztek ezt az erre erett lelkek. . onOJ.

szdzad . e. V-IV. EJ~k-ku'!. Hoparduc a begyen i.dn.5 zkita aranykincs.

:_olcisa mindenesetre ipp '. poge..ik gen"ndt kipe:..jetesekig )uthatunk el.idvtiirlenet.e:.:_ve .gy megtald/hatd a magyar S ~ent Korona apostoieepein.:_(j'Je. A kipird boles) k Az ujgurok es a manicheus nFenyfelszabaditasJJ -a nagyszentrniklosi kines 2-es szarnu korsojanak kepei s ujgur ernlekek alapjanfrta is eldadta: Budaha v Eva Buturmis tarkan biinbanati imajanak megjeleniteseben kozrermikodtek: Bot(ydn katalin. a manicbeus tanrendsrer ismereteben a mi 'dsi. (Pap Gabor: A iketitO'i afeberig. mint kiJobb a jestett ka:. Halth:.fontos is kiivetke:. _'-l~ .ryjels:.:_kita ualldsunlera ' ne:.:_ettds templomi men'!Y. .'!) s:." ..:_etekipiprogratlyaban .:_lstudn iJ s"hroffRdbert ...:_abadftds' dbrd:.

A dicsoszentmartoni kazettas memryezet res.dete .

Nagyszentmikl6si kincs AZ "igi oaddse" a 2-es szamu korsdn -----------.---- .-.

eloadasban megfogalmaztunk. az osi ujgur versek szotagszamlaloak.. kik kozort a manicheus vallas allarnvallassa lett. mit az 1. A Kephalaiab61 idezve: "Az elsd Jobb az. kik lehetove tettek az altalunk nem ismert szovegek anyanvelviinkon olvasasat. hogy segedkezet nyujtsanak a rnegfaradt ernberisegnek. mely kozvetlenul az Eredeti Fenytermeszet rnegvaltasara. PI. Csornai Katalin elsosorban kinai szovegeket forditott Kompendium. tiszta Szellem. "Oriik krJbe test»:" cimii konyvet. ugynevezett sarga ujgurok -szari-jugurokfelkutatasara indult el Azsiaba.. _\ Karpat-medence hiteletenek. Tobb oka is van ennek. (Foleg a Nyugat-Eur6paban megjelentekhez kepest. 1985-ben megjelent. . A magyarsag osi rokonait velte bennuk felfedezni. elorimesek. Es sajnos. egesz tortenelmi multjanak es jelenenek megitelesere.) 11i elsosorban a magyar nyelviiekre hivatkozunk. Kezdjuk tehat ezt az eloadast egy kis hianypotlassal. hisz mi itt. hogyan szallnak ala sotet vilagunkba a Ferry kuldottei idorol idore. Traktarus. orok. Koszonjuk mindazok rnunkajat. Himnuszok-. gyakran meg ezt is hianvosan. hogy nem szandekunk a tudomanyos kutatasok egeszet felolelo eloadasokat tartani. a "kezfogas" kore epul. de jelen esetben nem ez a szimpozion celja. hogy Korosi Csoma Sandor 1819-ben a kesei. az anyag vilagaban kozvetlenul ezt erzekeljuk. Megis sz6lnunk kell a tortenelmi jelensegrol is. hanem a verstani jellegzetessegek kovetese is.Kedtes Vendegeink! Kedies Barataink! A szimpozion eddigi eldadasai elsosorban 11aOO61 es egyhizar61 sz6ltak. Tobb forrasbol ismertes viszont. nyelvenek nyelvcsaladba sorolasara. hogy a rnegvaltasunkra az anyagban alakot oltott jelensegek mogott a Lenveg mindig az eredeti. Kakuk Zsuzsa es Tandori Dezso szep forditasaira nemcsak a gondolatok szoveghii tolmacsolasa jellernzo. rnelyet az Eletanya nyujtott az Os-Embemek ·/Eredeti Embernek / . Torekszunk a tovabbiakban is arra. Jelen eloadas elsosorban ezt a gondolatkort kozeliti meg foleg ujgur szovegek es egy csodalatos kincslelet segitsegeveL Szem elott tarrva. me lyre tamaszkodharunk. 'Nagy orornmel forgattuk a Kakuk Zsuzsa szerkesztette.\ manicheus "jelenseg" rudomanyos igenyu kutatasanak reszletes bernutatasat gatolja vagy legalabb is neheziti hazankban a temakor ellentmondasos rnegitelese is. A tortenelmi Mani. hogy Mani es mas Fenykuldott igazi nagy"saga nem evilagi megnvilvanulasaban rejlik. mintegy iranynikent azon meggyozodesunket. Christa Maria Siegert nernet nvelvii manicheus kotetkompoziciojat elsosorban Juhasz Edit es Gyura Arpad magyar arulte'teseben isrnerruk meg. igy ezt sem tartottuk celszeninek erinteni." Jobbkezet nvujtani tehat manicheus rirus. Kiilonosen szep.• \ forrasanvagkent hasznalt rmivek ezen szepsegeivel szivesen foglalkoznank. lukteto verszenejuk csodalatosan ervenvesul Tandori Dezso forditasaban . bar forditasaval tobben is foglalkoztak. melyet az Elo Szellem adott az Os-Embemek. mikor felhozta ot a harcb61. mig Makovnik Peter rnunkaja a kopt nvelvii Zsoltaroskonyv. hisz eleg keveset tudunk az ujgurokr61. eppugy mint J ezus Kriszrus vagy Buddha azt jelzi. vegrimesek. Ez kiterjed a magyarsag eredetkutatasara. a Fenvero felszabaditasara utal. a rnasodik Jobb az. ellentrnondasosan. . A manicheus hagyomany a' jobbkez-nvujtas. Elsosorban azt szeretnenk hallgat6inkkal erzekeltetni. _\ regi torok nepek ircdalmat kutarva forditottak magyarra az ujgur manicheus irodalom remekeit. Igyekeztunk hangsulvossa tenni. vallasos hagyornanvanak kutatasa pedig napjainkban is egymasnak feszulo indulatokat gerjeszt. Am koszonerunket fejezzuk ki a szerzoknek. rnert a terna nagy'saga es ellentmondasossaga egy kulon rendezveny targya lehetne. a Kephalaia es a Homeliak vilagaba vezet el Manfred Heuser tanulmanvat leforditva. Szinte sz6szerint ertsuk ezt. amikor az a harcra ki akart vonulni . Egyreszt: keyes a magyar nyelvii szakirodalorn.

. ezt olvashatjuk: .:_ sllb'edt. szazadban.ogolb'd lett. Faducokat keszitve konvvet is nvomtattak. Barmi volt is az emlitett nepek tortenelmi kapcsolata. Az ujgurok ekkor delebbre koltoznek. hatalmaSJdgok es )~jedelemsigek terhe: bordocom . s valamelyest is kapcsolatba kerultek a rejtelyekkel. egy masik torok faju nep 840-ben megdoriti allarnukat. keJenl alarcot adtak ram . megigettek tii:. Elet iolta»: s:. nem ismemek. Mindig is isrnertek azok. Mi az egyik tab16n Zajti Ferenc osszefoglalo tablazatat kozoljuk 1939b6l. magyarok kozott. ontozeses kulrurat fejlesztenek ki.!)lvben zgy kesergi el a sOiitsigbe :. Err6l sz6l majd az eloadas :2. 40 ezer kisebb kolostort rombolnak le. heftalitakrol. Ok lesznek Bels6-Azsia urai. Kocso romjai ngy a tunhuangi "Ezer Buddha barlangtemplomok" tanuskodnak. es JJllagossdgom a kdos:. irattekercseik.Az ujgurok otorok nep. es a kirgizek. a G6bi sivatag es Mandzsuria hataroltak. A tiirkoket az eurazsiai sztyeppeovezet nepeivel egyiitt "barbaroknak" nevezi a szakirodalom. a hunokr6l. A l-[. Parizs. Kisebb reszuk a szari-jugurok. Moszkva.I/i (HaMI) is fiai je/os:::!ottak engem eg)'mds ko°:::!. Majd 845-ben a kinaiak rendeznek nagy verfurdot a manicheus es buddhista hivok kozott. mas turk nepek es a szkitak. azaz feher hunokr6l. " . kik komolyan foglalkoztak koruk valosagaval. a j t vadak kdriilves:. Am -talan szepre torekvesuk kovetkezteben is. Ezeket festmenvekkel. Az altala es kovetoi altal felfedezett irattekercsek nagy resze Berlin. Paratlanul gazdag kulturajukrol a rurfani leletek. Mikor Turkesztanban viragzik a manicheus ujgur allam.:_amukra. Az ararni nvelv a bibliai Ujszovetseg. "\ :2. nagyobb csoportjuk a Turfan kornyeken leteleped6k csoporrja. a Bajkal t6.:_sdeelescmre. elt a Karpatok tersegeben is a "fogoly Fenvtermeszet" megszabaditasanak vallasos kepzete. Hogy rnilyen kapcsolatot kell latnunk az ujgurok. kolostorokat hoznak letre.EllellJigeim ko°:. Gorog. Az els6 azsiai turk birodalom epp a zsuanzsuanok. hogy a hunok es kesobb a magyarok is rovassal "irtak". kikkel dss:. hunok. Loczv Lajos geo16gus hivta fel a figyelmet eloszor e videkre 190:2-ben egy hamburgi orientalista kongresszuson. a Karpatok medencejeben epp az avarok uralkodnak. az irani szogd irasbol kialakitjak a jellegzetes manicheus irast. Megjegyzendo. zsuanzsuanokr6l. vagy azsiai hunokr6l.. Attemek a manicheus hitre.:_uhant. s 1907 -ben el is jut a tunhuangi templomokhoz.:_ho:. illetve azok csoportjairol. (Egyes kutat6k kapcsolatba hozzak az arameus eredeni irassalsal.}zgyepjeI6 L °iidgomig a:. Az orhoni rovasirasos feliratok sok mindent meg6riztek e korb6l. pI hiungnukr6l. " 19yane:::! a manicheus Zsoltarosko°. Peking. 6 1889-ben jart Bels6-Azsiaban a Gr6f Szechenyi Bela altal vezetett expedicio tagjakent. .:_ekeveredtem. azaz azsiai avarokrol. PI.) Az els6 turk allamot 745-ben az ujgurok dontik meg. Sok kutat6 e korszak legszebb ernlekenek nevezi a nagyszentmikl6si kincsleletet. T oki6 rnuzeumaiba keriiltek. de IJk s:. s mindezt egy arany edenvkeszleten is abrazoltak kifinornult kepi nvelven.:_nek. Az Aral to. arab es kinai forrasok sz6lnak r6luk. a szkitakrol. Kozpontja a mong6liai Orhon folvo. az azsiai avarok leverese utan jott letre oriasi kiterjedessel. s nem kizarolag manicheus ut. eredeti /if!_Vlilek: . azaz J ezus Krisztus es tanitvanvai nyelve. e Erdm 1Ig)'anis sdtitsiggel telt meg. tehat a Mani szuletese e16tt ir6dott Pistis Sophia otodik konyorzeseben pI. resze./1:. Kedves Vendigeink! "\ "fogoly Fenvtermeszet" megszabaditasanak utja nem uj. Ez az arany etkeszlet bizonyara ritualis celokat szolgalt. sok kutat6 probalta rendszerbe foglalni.:_eikben.. Beszamoloja hatasara indul utnak Stein Aurel. London.:_ idegenek. a nagyszentmikl6si lelet bizonyitek ra. rniniaturakkal diszitettek.:_epette'ag)lok..hamar elveszitik katonai felsobbseguket.:_cimomraHaMI. "\ szep dolgok iranti nagyfoku erzekenvsegukrol tanuskodnak rank maradt konyveik.

elkotelezherjuk magunkat a rnegvaltasara. az emberi esendoseget. manicheus irodalom egyik szep emleke egy bunbanati ima. Llbo. Velernenye szerint az "uj-glir" nem nep nev. .A Fenvnek tehat egyetlen celja lehet a keveredes vilagaban: megtisztulni.Badiny J6s Ferenc. valoszimiileg Mani eg. 15 retelben mondja el a betartasra eloirt szabalvokat s ezek rnegserteset. a foldi orornok elvesztettek immar ertekuket el6ttem. a pttsztttids ::.::. . " Az anyagban raboskod6 Fenytermeszet ujra es ujra felsikolt sotet lenvunkben. Mas forrasokb61 tudjuk. vallas os szertartasaikar. Vagy az arami szoveg ertelrnet jobban kovetve: "ujja eledok". Tudasban . hogy Mani szeretetegyhaza nagyon kovetkezetes elervitelt vart el kovetoitol. . Atteresekor Bligli kagan igy szolt: "mar nem kivanok tobbe palotaban elni e \·ilagon..-\. elmenekulo hivei hivtak ig)' rnagukat. S ha meghalljuk. hogy Isten birodalma. de errol enekelt tobbek kozott a Pistis Sophia 70.: vallasi eloirasokat tartalmaz6 konvve alapjan. elvalni a sorersegt61. Konyveik megrendit6 kepekben festik elenk a gyar16 ember allapotat.eketlen.. A megolt Mani Perzsiabol kikoltozo. mikor regi es uj lenvuket osszehasonlitjak: ''Lelkiik a harag (frjitette. s en megtis::. Nyilvanvaloan ezt tette a VIII. _-\. s tizes csoportokba szervezodve kezdtek vegezni buzg6.. LitO J::::!vliketmsscaadtad. Felve::. a G6bi sin tag perernen. "Cj-gurok".gtak eJ-zte/en. fejezeteben felhangz6 dicshimnusz is az Els6 Miszteriumhoz: "Tagjaimnak e!!Jenes utat adtdl. a Fenvt . Ennek elnveresehez kepest minden vilagi dicsoseg csak por es hamu. az Igeret foldje bennunk van. Majd kolostorok sorat alapitjak f61eg fovarosuk. Borurmis tarkan jegyezte le.:_eken he!Jeken levo af!Jagok mind Jelos::. S megtudhatja. Hisz megszabadulni a sotetseg erditol ezt szuksegesse tette. Ertekrelen.foldi termeszettol megszabadultak ujjong6 eneket. 762-ben." Megfordulasat a nepe lelkesen unnepelte. Halallal es pusztulassal szernbesulve rakerdezhet Iete ertelmere. kagan es nepe atterese Mani hitere egy hadjarat utan torrent . . -\ki ismeri valamelyest a sztyeppei Ions harcmodorrol es csatakrol irtakat.ijjeialkoltad . Szenvedessel es verrel szegelyezett utja soran felismerheti kuzdelme hiabavalosagat. rnanicheizrnust allamvallassa teszik. nem indulhat el bensejeben a Fenv megszabaditasanak folyamata.-\. iJfif!JeJ orcad elmttlhatatlan elet lett nekem. es a te vilagoJsdgod le!!)lenbenniik. azaz ujjaszuletok. hogy ujja kell szuletnie. er. . Ezt a hitgyakorlatukra vonatkoztatott never kesobb nepnevkent hasznaltak. he!Je hO!!)1az e::.!tllt l!iMgoJJdg lettem. Bar e kesei bunbanati ima 34 .:_ettel engem a kdoJ:::jOie. mill/edet diaenk.:_abadokmind. evszazad kozepen Bugu kagan es nepe is Turkesztanban. " Mirol szerezhet tudomast a "lat6 szivii" ember? Felebredven. Belem fektetted a te Ztlhatagod l!ildgossdgcit. JIJr s::. Ezt tanitottak a manicheusok.:_avaros fiJi.. _-\. LiI~}'iik lin_)'egit m~gis uedted. Leggyakoribb szertartasukat "szapulas" -nak hivtak. Turfan videken. raisrnerhet az anya~'ilag kaprazatara. es fennkolt hangon koszontik a megszabadit6 Hajnalt. az talan rnegjobban megerti a koverkezo himnuszreszlet nagvszeruseget. S mig a leny a sotetsegfoglya. -lZ iJl jomJaban i/o lef!Jeket TudatianJcigllkbdl kivaltottad. . Erdekes ertelmezest ad az ujjaszuletes szuksegessegenek jezusi tanitasat idezve Dr. Az ujjaszuleteshez vezet6 ut annak bizonyossagaban indul.:_oljanak is minden erom a te vildgossdgodban a megujtlgon. Azaz biinbano tisztalkodasnak.

:_snat. kO"!!_}'oOrgiink ho:. lstenem! A:.:_orrettentettiile.!)lszor imadtuk ifkel Isten ellen t!etkeZl'e! Megis most. biineinktal megs:.:_zad: bocsdsd meg lJelkeinkel! KJlenceds::::_er Toorve1!Jlirta elo a tizparam-solal e.alap is a bdrom ido tandt.ot..:_ormes:.:_a!!ainkka! bany ember! raga!ma:. 5 ::. hdnyszor mutattunk be heIYtelen dldo:. a teve/)-gesek dSl'e.' 00' sot: ilolil!).ir: aki hamis tanitasoeboi es eloirasokhoz tartja magal. d. iga:. es l\Jen.!}.:_:. biinbanatot tartua J terheinktol megs:. .. d.mk e! vard:.:_slaJJal! e Ha'!y ember! csaptunk: be. drmat a siVt'ei. a tzj°::. lstenem! a e E:.:_ora csus:.Jong/iCl bodo! nekik.:_ is/enek be!J'egit igy megg)'aldztlfk! Alegis most.j:.i romlast ho:.:_udtunk.:_ortartollunk bamis bOjlol. . meg is orzott sok vonast Mani tanitasaibol.:_orO'vettunk el gonos::::_etteeet.:_t gondoltuk..:_to" retnek J:. hdnys:. heIYukrril oket kiuztuk. barmadik a:.:_lottaknak. befyege.:_ igaz Istent is a tis:. nem ertettuk. biineinklol megJ:. MegIjmerluk a rJi/dgomig alapjal: az Isten orJ:.!)'J:.:_er vi:.iJJiinket e neg)' istentd! elfordi/olluk.!!..:_dmas:. Istenem.ia.:_titott.:_lullk..:_ad: bocsasd meg vetkeillket. a pokol kaplljtihoZ..:_abadulva. lstenem. s:.g)'etteljes oOnmagunkkal.:_tlf11k es megs:.:_tunk.:_er B/inben botoredlua a kellos mergii ul toreaboc.:_avakkal a:.idtunk! Hd.Hegis most. htelmzinket is J-:.logattdk. hcinynak tettuk tonkre s:.:_llInk! Alegis most.:_ igaz lstent. .:_6Itunk. hogy ok a tan szerint valdk. d.re men.:_or haragitottllk. banynai: emiJ:.:_1 q. s ha. hOg)! ok e h a:.is a JotetJeg alapjat: a pokol birodaimdt.uj elemekkel is bovult.:_ad: bocsdsd meg velkeinkel! Heleds:.:_or Mdoltunk a hamis tanoknak.:_latant megzsmerve. gy%°rtuk. Istenem. masodik: a hit.:_el b is .:_lfgsagot ha:.' Hatods:. kdn)'drgiink ho:.!)'efeN ki siet? Elos:. men'!)lit biinii:. megertelluk a ke//oj. o.(j fijds:..!)'s:.:_ is/enjilelem . . Sivunkben egelluk a negy finyes be!yege/: e!JO a Jzeretet. otiids:. mik.:_or tantfskodtlllik bamisan. hogy iga::::_ alami:. d.:_ilJet s ertelmet! He.!)'orgiink ho:. neg)'eds:. A:.!)'i ha:.. masodszor a negylcibtf allatole.ad: bocsasd meg vetkeinket! l\Jyokads::::_or A:.JO demonaeat istennee neve~. EJ zgy manicheuso elea lettiink.:_laklvdlas:.:_abadull'a kO'.. papi ruhas ijjczkkenlzjo.:_:.:_dgat. Istenem. . a tis:.:_abadll!va.:_avllkrahallgatva ha. hd. megtartaJal: Hdrma: a s::::_djjal. O. barmadscor a repula madarak. kicsit-nag). m(g k t tetesen a:.:_:.:_lettiink meg. mennv: bamis fsklft esk. hanys:.:!a tant nem ismertiie.:_d/Jal (se/ekedeltelli::. negyedik a baies tudas prdjitdinak bfO'ege. hdrmat a ke:.la btint kopellfink el.:_droltllk! . e li::j"q/la biillli/l megs:..:_ben ki!!_yilalko::::_tatamak gondoltuk okd! Hdnyszor bornltunk Ie elOttuk boldogsagert esdekelve.:_tettiik el lJag)'ondt! l"oap_ e~oHold-istennee nem tets:. hdnyszor lJadoltunk masoeat bfinletleniil! 5 :. Hefyette azok szavdt fogadtllk e/.:_oriitoltuk-IJertuk. o. nem hittiink.:_or Gyarldsagban botorkdlzJa gondolaltal.:_abadult'a.:_Istentd! lJaldk. me!1!!J'z't c liitke:.:_luk isteneenei: a husevo is venovd demonoleat! Hdnyszor oitunk Ie iloli!!_vekel lis:::::!eletukre! Hanys:. Istenem.:_dkllen b/int ko'vettunk el. harms biinbanatot. hanys:. e!o/en)'t rontottttnk: meg es PtIJ:. teves:.. _°4 projetaknak.:_oes mostani Ntzinkben. . mikor pridikdltak.:_benelOk.:_atot! Ha!!_ys:.:_ 0/ lajta elaNny ellen: elaJzor a ketlabliak. hanys:.:_ otfile e/OJenyt.:_ adomanyt adunk! Hanyszor neve:. ko"ryoOrgunk ho::::_-:. Biinben jdntnk. Egy viszonylag hosszabb reszletet idezve helyezkedjunk bele par percre egy manicheus kozosseg eletebe.:_. De.\Idsodszor: aki a IHisevif es l'iri. kik megteves:.:_if seleleedetet banyat (se/ekedlfink! Ellf:.:_iJr A:. jiflemlitettuk..

megMrtiik a'_\. mint arra mar utaltunk. ismerdsre._en"zt.J~)'oOrgiink hoZZcid: bocsasd meg l'itkeinket! Tizennegyedszer Tijroit~v irta elo.:!li._tdk ott nekiink._yekJlek adl1lk. Errol szeretnek nehany szot sz6lni.' Bar az iit isten jif. Kulonos aktualitasa hogy nernreg. is ga'.!)!eit.dasagbo::::.enoiiids::jir "._::::._ent valldsllnknak maradektalamt! megadni nem tudtuk. jami! Hd'!)!s'. Yo°kiJetienek is btinojoiik voltlfnk! ~4 li::::. isteni igeket birdetd. m csal: magunkat is 11 kiel~githetetlen.!)'eit a mertektelett is s::::..unk neked. Tiiroi'!)l irta elo.\ VIII. 0._o!tuk agunkat. jliliinkke! hallvdn. Men~ri mullls:. Regeszeti leletek tanusaga szerint masodik hullamukkal magyar nepesseg vandorolt a Karpat-medencebe.!ye volt mindennap: tapidlekllnk. tNdva-Iudatian. J::. va!)! akdr gondba es sziiksigbe julva. d'!)!s::::. btineinktlfl megszabadlliva kO"'!)!oOrglinkhozzad: bocsasd l?1egl'ifkeinket!" .!)!it._dd: meg vltkeinket! bocsdsd . buneinktlfl megs::::. 0.ja papok elien! jlegs::. a tis:. j •\[iglJo most._ zJienektO'l is profitdktol Ifs~_jJlteszivvel kilJiik buneinkt6i I'aid megszabaduidJllllkat.jiink a fil1)' istene. Ezert a kdrho::::.egtiik isten hirdetett igiit._ parancsolatot megs::::.._abadu!vaminden bUlleinktO! kii'!)!iirgtink hoZZcid: bocsdsd meg l'etkelnket! 6._abadu!tlakoo'D'o":g/ink ho'. Istenem! j"{vomomltak is bifnosdk vagyunk.o/yli is (selekedettel.._dll6 s::::._eket. is adosaid va!)'unk. rokonra b hai/gatva. hog)' egy bonapon al bOJIO"!Jiink. 0/ olfile fait iJ noovi. lstenem._oriivelttik bianyosan es tiikeledemil! H k J.or IJ/ettiink ki ki nem mondbato biinos s::::._ fels::::. 0._ isteni fi'!)'t miltat/anu! elpo~J-ekoltllk.ja pap ok ellen! '\1iglJo most. g ha'!)'J°'. a tzJ-::::._atjOl4Ji!reutottllnk . a tiin)i.'itkeinket..jcJsl kdlle/ltlnk e! mlndezekbeno' .'C1 k.._egtiik.s::::.. tdrsra. lstenem. a hit jimkit nem IlIdtllkjol dv~ge::.or vege:.' GOIlOS::::'_ oJ-elekeddekre h(j~vs::::.Elo /!OIl trua az is. 2003 nyaran a Nernzeti Muzeum kiallitasan is lathatta._ istenhec. I' If::::.._er jimki iinnepe! tartstcne. blitteinktlfl m~gszabad/._ta::::. lstenem._ isten fi.ad: bocsasd meg I. gonos::::. F elidezve itt ._teletet s::::. hogy mit. 6._etJ-z0rtuk. . Ila!)! De mer! a~ dJdo::::.!)'s'..' Sapokon at.erettiik._ok_ kedvet eeresie.lI!. a Karpat-medence torteneteben -keso-avar kornak nevezik. a::::._itdrado0/ isten fin. Kulonosen a 2.'aponta hci'!)ls'._orkovettiink e! 1'1 nem kiivethetO btiuos tettekel._emiinkke! ne::::. s::::.!)! aldasa iJ a tzs:.!ys::::._ataddJSal Jilkarkodtunk.) A kor legszebb targyi emleke a nagyszentmikl6si kines.ta tis::::.. ~yelviinkkel s::::.r ®' a::::.abaduidsllllklil sem tlldtuk aente tis::..a haii /JiijtOlllem tudtllkjol megtartLlni. idbtlllkka! taposudn. I' hiijq. .jtink a fi'!)! istene._ardtra. keziinkkel fogpan.or l'itke:. ho!)!an kell (selekedniink a s::::.._ a hil aldocat.\Jegis most._ lin._._ ko/iJ'ttiik.. aki yegigailta a nernritkan tobb oras sort. ho. (Mas elmelet szerint pedig eppen regtol itt elt. l\1~gis most. ~·4::::. so! kioOntiittiik. 0.De.kii'!)!iirgiink ho::::. magNnk vd!)!dl kljvelve.ja Ji/Jvel kimi._erint megtartani.or gondoitllnk go nos::_. szazadot. vag)' a s::jiksig miatt. ha._teletaddJi e!oirdst a J::::. Istenem. lstenem. szamu kors6 korul esoportosultak ottlerunkkor. De nem tudtunk a he!yes titan bi!JI.Az avarok is Azsiabol erkezett nepcsoport._ ig feli s::::. m~gJ::::. s::_. ondolatokat._olvdn.ja tan s a'. lstenem. gonos::::. a::::. a tis::::. a hcirom jelmiatt manicheusnak: hivtak benniinket.fj)1mikor a templomban jimki iinnet»: tartunk: is bi!Jliit ii/fink. Gondolattal. o.. a szciraz iJ a nedies fold oOijifleillfli. btlneinktlfl megs::::.' Ti::. melyben felviragzott Turkesztanb~n Mani vallasa.igyentelen is moho demonaeat J'. s::::.. melvrol a rovabbiakban sz6lunk. hogy it'enle hitJ-::::. Biineinkt6i raid megs::.niatt. s a::::. tarto'. A Becsben orzott kineshez sok latogatot vonzott az osernlekezes.'._ent is M17'i'!)!ek J·::::._igyenteien dimonok ._eilemek s e!jutottak a::::. bunoos r!mbereknek. Ha.jiik biduyosan es toOkiletleniil e::::._vit joldi jCl/lakho::::._or IIIlJ::::.. Istenem. 0._amkal. va!)! a joidi javaknak e!ve._abadulo lit isten fh!Jit e!ho::::.\1igis most. s igy talan nines is ertelme avar korr6l beszelni. tiJ:. bonapoeon al vilke:._ven._ent tanos: s::::.istenee sZilJit! Kepte!enek voltunk a Jimki es VllJzanti jjnnepet._akadatlanul gyoiO"rtiik a::::._abadlflva..

az ugynevezett fejedelemasszonyi keszlet. egy orias madar emli fol a fiatal emberalakot. A kors6 megmunkalasa."\mi nagyon is helyenvalova teszi e rovid gondolatsor vegiggondolasat. melvekbe . keszitoje teljesen tudatosan dolgozott. o Tdmascd iel a:::::_ em bert..imu kors6 sugall. A kors6 keskenv oldalain ernberfejii lovakon szaguldo alakok. . Mindezen rneses-mitikus jeleneteket -mint emlitettem. Nos. A rudatossag itt nem valami ridegen szarnito eszjarast jelent. Egy miszteriurnallat. melv hosszu szazadokon at jellemezte tersegunk diszitomiiveszetet. szazad koze teszi.Az asztali keszlet ezen legszebb darabja az ujjaszuletes manicheus utjat kepiesiti. a motivumok elhelvezese. mely a kepeket egysegbe rendezi. egy parduc.sokan elerneztek mar Kerestek a rnitoszt. egy sas. hogy a sztyeppeovezet deli perernen eltek vagy onnan "hoztak" rudasukat. az elvonatkoztatni tudas helyes merteket.keszteti ma is a nezot egyuttgondolkodasra. solyorn. hiuz es bagolyszerii jellemzoi vannak. A felemelt alak kezeben ag es serleg. Mindezt Laszlo Gvula kivalo rmiveben gondosan. A fejedelemaszszony keszletebol 3 kulonosen diszes. hogy "emelkedsz a sasok erejevel" a Fenv birodalrnaba.alig is van mit hozzafiizni. Inkabb annak aterzese. hogy a korso tester tagolo negy korong. szamu csesze griffJe szinten miiremek. mint a l Oll-nal is tobb konyv es tanulmany is bizonyitja. Inkabb a stilizalas. ~\ Karpat-medence ezen Iegszebb kineslelete ucinozhatatlanul remek otvosmunka. Hasonl6k nagyszamban lathatok avar. Nagyszentmikl6s mellett. a tiszta. _\ negy korongba itt domboritott kepsor ugyanazt rneseli el egy mas mfiveszeti ag kifinornult formanvelven. " S ekkor erheted el. "\ madar jellegzetesen keverekleny. Felmeriilt korabbi. Hidat teremtve ezzel is a naruralisabb es igy feluletibb nyugati abrazolasrnod s az alomszerii keleti diszitormiveszet kozott. A kineslelet 1799-ben kerult eld a Banatban. Keszitoirol valoszimisitheto.\ 20. preeizen elenk cirja. ~\ szilke novenybokrai es madarai a magyar koronazasi palast himzeseihez hasonlitanak. A 23 aranvedenv egy resze -9 darab. Mi erterne tehat itt es most fogialkozni a kincslelettel. arnirol a manieheusok igy enekeltek: . az nem elsosorban "tudomanyos" alapokon nyugszik. szarmata-hun eredet is. amit a 2-es sz. "\jaljuk a tajekozodni kivanoknak. Ii) Teg'eJitsd be a J:::::_enl parancsolatot. hogy a magyar rmivelodestortenet 6 alappillere kozul az else a nagyszentmikl6si kineslelet. G)'o:::::_dIe magadban a:::::_ embert. Meg akarja fejteni. egymas tukorkepeikent egy-egy egberagadasi jelenet. A 2-es szamu kors6n is hasonl6 miszterium-lenyek rajzolodnak elenk. magyar es kazar esatokon. . Sas. A 7-es szamu kors6 ket lapos oldalan. eppen ez a tudatossag -a belefektetett tudati energia. az Aranka folyo kiszaradt medrehez kozel. Igazi erteke azonban a paratlanul szep forma mogott nyugoszik. Eloszor is allapitsuk meg a tudatos szerkesztes egyik legfobb jelet. S most nezzuk meg a negy kepet kolon-kulon. Ilyen a kis csemeges szilke is. Tengeri csodaszornvei koziil egy oroszlanfejii. egy pedig bikafeju es ketto kecskefejti. _\ fenv felszabaditasa az egberagadasi jelenettel teljesedik ki. S talan e kijelentes utan egy picit vizsgaljuk meg kozelebbrol targyunkat. Ez pedig az. Az egyikUk felemelt kezeben kigy6z6 forma. mit is abrazol a jelenetsor. Talan esak a minden rnozzanataban nagyfoku letisztultsaga kulonbozteri meg ezt az edenyt a tobbitol. A konvv eime: "\ nagyszentmikl6si kines. A kinesleletnek hatalmas irodalma van.. hog).mindenkepp Pap Gabor rmiveszettortenesz megallapitasat. A sok szaktud6s munkajahoz -kiknek elmeleteit Laszlo Cvula is folsorakoztatja. Keletkezesenek idejet legtobb kutat6 a VII-IX. tortenesse fuzhetoseget. Hamarosan Becsbe szallitottak. mellvel hangsulvozni tudta a keszito a negy jelenet osszetartozasat. attekintheto hatterrajz is jelzi.

alosag. hogy a fejedelem ruhazata. pedig legyozottet vonszol es nyergerol is levagott fej log ala. A hullamvonal lefele hal ad. Napszirnb6lum. De miert nines fegJTere? ~Iar megszabadult tole. Hordoz6ja a szfinx-hez hasonlo . azaz a nvilas jegyeit viseli. De akkor mar masik kepet keretez.jobb melso labaval atolel egy griff. -rnelv bizonyara "mint a szep hives patakra". az ernberarcu allat a vizontonek. foglyat ustokon ragadva nez szembe velunk. Eltavolodott az anyagvilag kaprazatatol.az uj anvagisagn~k. szarnvas oroszlant larunk. Folyamat! Le es felivelesei arvaltozasra utalnak. pancelzata megegyezik a turkesztani ujguroke'lal.'e.a kepek keriiltek. melyek reven a tokeletes tererntes megnvilvanul.1. Egy hatalmas. Jobbjaban zaszlos landzaval. A gyongyozott kereni szalagdiszek hullamvonalszenien fonodnak ossze. de leginkabb a 2-es szarnu korso ugyanarr6l a folvarnatrol beszel. Egy darnszarvast. Atitatja. Jelez. FoszenteIyenek mar hat hingja lobog. sasszeni rnadar emel fel egy noalakot. hog). Az if)u hareos langkoronaja hatagu. Nern misztikusan-jelkepesen. Az oroszlan jeleniti meg az uj eletet.• \ halhatatlan uj ember jelkepehez. l\Iegsziiletik a sz ellemlelek. holdkoronas. s 0 tanit a megujUlt tudatban letezesre. Legyozetett a halal. mint a szemben levo korong "egi vadaszanak" oltozete .. osv enven mar esaknem teljesen feleledt mind a het rudati kepessege. alacsonvtermeni. melv az eredeti elethez vivo ut allornasat jelzi. Az aranvhegy a gorog mitologiaban toluk eszakra. A metamorfozis a "gyoztes fejedelem" keppel indul.uj ember jelkepe. Ekkor az arvaltozas utjat jaro megfordul. a foszentely is fokozatosan megszabadul korabbi.-illamkent esap le ra". ugy kivankozott Isten ele.. Bar a miszteriumok yilagaban a 16 is mindig egy magasabb rendii asztralis erore utal. szazadig innen lattak el arannyal Europat. amint epp harcterrol erkezik. hogy nines a fejedelemnel fegyver. A szaggitta -a szkita-. a nagyszentmik16si kineslelet tobb darabja.a neg)' allat a negy elem. a masik vonal ala bukik. a szellernlelek felszarnvalasat abrazolja a negyedik korong. . Itt a 16 helvett emberarcu. _\ jelenet egyik erdekessege. hog). melvet J ezus Kriszrus tanitott. szt:yeppei lovon iilve. talan megkotozott kezu fogoly oltozeke olvan sakktabla halozattal diszitett. han em valosagosan. majd ujra felivel. Am nem ez a lenyeges.--V. mint a harmadik korong hareosa.\z "egi vadasznak" nevezett fiatal ferfi mar nem lovon ul. s eletevel bizonvitott . a Biblia nyelven: eladja mindenet es koveti Jezus peldajat. hogy az arvaltozas. s a szellemrend torvenyer koverve halad a szellernlelek megszu1etese fele.) Aki kepes megerteni. az a hegyek fele iranvitja lepteit. Nem ketseges. A griff is olyan csodaleny. Szamunkra masik erdekessege.• \ biinos terrneszet legyozheto. nem kulonalloak.. Ennek elokepe a rnasodik jelenet." S hozzatehetjuk: ezert allnak ok a Biblia Jelenesek konyvenek uvegtengere mellett. azaz Hiberboreaban talalhato. a Fenybirodalomba emelkedni. az uj gondolkodasnak felel meg. mely kepes lesz eredeti honaba.. hogy a 16 mellett halado. A meglijult lelek es a megujult tudat rv T ~ 38 . az elveszett isteni haza uzenetet. me1y az osszes keleti kulturaban ismert. Nvila magas szellemi szferak fele jeloli 16 utjat. a borju -a fiatal bika.) Ez a miszteriurnleny hordozza a langkoronas ifJut. egeszen a . mig a sas a skorpio szellemi nezete . mint azt ertelmezeseben Laszlo Gyula is ajanlotta. a Kiralvi szek korul. hisz remankba vag. s harcat -igaz manicheuskeritonmaga bensejeben vivja? Erdekes az a tenv is. (Mint az irani emberarcu szarnyas bikak. Ezt a kiteljesedest. Ha a benne elo isteni szikra langra lobban. Ez stilizalt Folvam. ha a lenv utja soran teljesen megfordul. S akkor egy az aranykines orzoi kozul ". elsotetult allapotatol. 6 allitja az emberi Ienyt az uj vilagossagba. Teljesen megfordult lenv. Akar Bugu kagan is lehetne. Beloluk all ossze a szfinx: az "Ozorisszal egyesiilt" -vagyis a halhatatlan. Az aranykineset orzi az aranvhegyen. megperzseli a szellem ruzevel. A Rozekruis Pets Miszteriumdllarok cirmi miivet idezzuk: " .

Megeselekedni mindazt. melyet az ernberelet utjan megfordult leny oly regen vart: S . hogy Napkelet..\. szazad elejen ujra felhangzik a hivas: Ebredjetek. azaz kunok sokat zaklattak a magyarok es kazarok "Don tovi" lebediai otthonat. a Gobi sivatag szele es a Karpat-rnedence. ~\ felebredt osemlekezes segithet ez ernleket hatasossa tenni. egy reszuk nyugatra.\. li17Jende'. TIll a slifet batalmakon. melvek szuksegesek a romolhatatlan Fenv rnegszabaditasahoz. Idoszeni Mani tanitasa is. a napnyugaci Europa pereme ugyanazon hagyomanvt. archonokon. S ha ez megtortent. Bunbanati ima-toredekuk a legfenyesebb bizonviteka ennek. hogy ezen uzenetet mine! tobben lassak meg a kepekben.vittem. a Parakleta. Az ujgur manieheusok a YIII-IX. megint idoszeni az orok bolcsesseg.\ manieheus partus himnusz fenseges sorai analogjai a nagvszentmiklosi korso kepeinek. ugyanazon osi bolcsesseget kapta oroksegul.l Manival mondhassatok: . a 21. melynek egyik aga az ujgur never vis eli. S most. eselekedni kell..stasomat jd veghe'. bogy kioltsdk ldmpamat. Masik reszuk Perziszbe. " =: . A no gyereket var. Jezus Krisztus apostola Fenves ernleket hagyott hatra sok mikrokozmosz. ~\ kulso hare helvett kezdetet veheti a dicsoseges "belso hadjarat". Szivunk vagya. S a tortenetiseg kedveert idezzunk meg nehany ada tot regi perzsa es otorok forrasokbol Zajci Ferenc nvornan.}vIint orkdn felemellek. S talan epp ekkor keszult a nagyszentmiklosi kines is.vej' enekel!)i!.\. Mani. ~\ rurkok 12 torzse kozul az egyik a Guzok torzse.drnyakon elrepitlek. melv videket roluk azota is Turkesztannak neveznek. Az okori tortenelmi feljegvzesek felol kozelitve is ugy ninik tehat. Az atvaltozas a testalakban is kiteljesedik. szazadban probaltak ezt a belso harcos utat jarni. Visscatertem hacdmba. A hetedik tiirk torzs Madsarka (1-fagyarka) .1\[em engedtem meg ellensegeimnek. Eonokon. Gyors s'.Miutan a besenvok es kipcsakok. A regi bolcsesseget a rna lehetosegeihez alkalmazni. " e Most. mikor az emberiseget ujabb kozmikus beavatkozas ovja meg a teljes megsemmisiilestdl es vegleges elfajulastol. F. sok emberi lenv lelkeben.mennyegzoje lezajlott. - 39 . felhangozhat a szozat. a Karpat-rnedencebe koltozik. . niz gyermekei! T eljesitsetek be a szent parancsolatotl Hogy vegu.

Napsugaras szeke!Jkapu Fot»: Szabo .lJm/lvesz .Antonia kp:::.

AZalmod6 Res~et Budahdzy Eva: Emese alma cimli alkotdsab61 .

Papp Teri~a: Nap-bdrka. Hold-bdrka .

:_iI!" (."EbrecfJ..j ~4rydd.tor klltal utanad. iga~ testuered.ldban k6J:. resz Nepmeseink Eidadta: L'::. Emlike::. Otl uannas: a~ iirdlll sdtrai. AD'dd.y Eva I.:_soki _·llldras . 6 Ulek..mint a ptls:.:_::. 6 lelek! Emlekezzel!" Az alvo fenvtermeszet szerves rmivelrsegunk nehanv rnotivumaban irta:: Budahti::. / If!Jdd.dl6 bardny.. Iga:..\ Manicheus Zsoltaroskonvv reszlete keziratos forditasbol) r /eJldeg vagy a~ "Eberj. emlike~~el! Honnet jiiss~? ~ magassdgb61 valrJ vagy.des:... Ni::. /1 magassdgban van lakasod. a ptis:. emberei: joicfJin.

\z Ujszovetsegben kulonosen nagy hangsulyt kap Jezus szenvedesrortenete leirasakor .latharo. Szerves kulturank osszefiiggesrendszerenek talajan mindez nem is olyan nehez. melvet az t. Most pedig a Karpat. ugy rnegvolt az ideje a latasnak. es rnegvolt ez a szaglasnak is. A halhatatlan. Mesekatalogusok segitik a rajekozodni szandckozot.bennuk olv gazdagsaggal jelenik meg. Megis probalunk keyes kiterot tenni. 6 lelek' Emlekezzell" r-\ sor sokaig folvtathato. ~\lig talal utat a gyerekekhez. archaikus hiteletenek motivumai s nehanv irodalmi rmi gondolataihoz kozelirunk. Osztonzesukre (eromegnyilvanulasukra) veget erhet a "bodultsag" korszaka. A korabbi.t. idezzuk a Rozsakereszt Rendje szellemi hagyatekat.rilag a merges es kabito poharbol ivott bodulatar kialudta. mint a szent iratok.. Az Itivuttaka . az idoszaka a hallasnak.a rundermese .Ahogvan az emberi fejben ket szerv van a hallashoz.ben egyertelmuen bejelenti az uj . akkor alaszallok en :\fagam. resze pedig igy hangzik: ". szazadtol nagy lendiiletet vett mesekutatas eredmenyekepp ma egy csodalatos gyiijtemcny all az erdeklodo rendelkezesere. reszet sokszorositottuk. az vegre kimondassek. . r\ tema =alvas es felebredes.-isszaadott" igazsag megertesere. Mindez szepen osszecseng az osi bolcsesseggel."." Korszakrol korszakra ujra felhangzik tehat az ebreszto . 6 igy szol hozzajuk: "i\lit alusztok? Keljetek fel. Erezhet6 az igyekezet: megorizni a modern yilag szamara a rnult szepseges uzenetet. hogy szinte a gondolatok oceanjar gerjeszti. Ihletett szakemberek ertelmezik a leggyakoribb kepeket. A tab16kon nehanv alapveto rnotivum =pl.• \z olajfak hegven imadkozo udvozito tanitvanvai ujra es ujra elalszanak.\kik alszanak. (~\ tajekozodas segitesere az idezett rmivek egy.Tisctel: Jelenlivok! Kedves Barcitaink! Eddigi eloadasaink reszben a manicheus vallas tortenetere." Egy manicheus zsoltar a lelekhez fordulva mondja: "Ebredj.-ilagkorszak eljovetelet.Jato-hallo" korok uzeneteit.medence mesekincse. ketto a szaglashoz es egy a beszedhez. miutan a . azokat ebresszetek fel!" Ezen gondolatok India szent hagyomanyan tUI szinte minden vallasban fellelhetoek. A Karpat-rnedence nepei pedig igazan bdvelkednek nindermesekben. maid igy folytatja: .. reszben a manicheusok legalapvetobb tanitasaira iranvultak. rnotivumkoroket. ketto a latashoz. am sok mikrokozmoszban rnegis szinte tetszhalottkent eltemetett Eredeti Ember felebreszthetosegenek titkait.r "hagyott kivonulni :\dammal a paradicsomb61". Minden egyes igazi tundermese egy kis hitrege. Isten koveteit is rnegnevezi. A Confessio F raternitatis 1615. Mielott targyunk reszletezesehez fogunk.. de a test erotelen. ~\z oind Bhagavad-Gitaban Krisna peldaul igy batorirja Arjunat: "barhol is legyen a vallas gyakorlasa hanyatlasban es folenves tulsulyban a vallastalansag. . Nagy titkokat larunk megsz6lalni benniik: az ujjasziiletes titkait. Hisz "az elagaz6 osvenvek" eme kertje is az egyetlen kozeppont kore rendezodott. . Mar csak az van hatra. a szemektol hiaba hallast. Megkisereltuk erzekeltetni a lehetseges kapcsolatot a rurkesztani uj"gurokkal is.) "Keljetek! Ebredjetekl A legtobbet elerve ertsetek!" -olvashatjuk a Kata Upanisadban. Hiszenx. A 19. es a fulektol hiaba kovetelnenk beszeder.eletfa. a Kigy6 es a Hattvu csillagkepeket. szajhagyomany utjan atorokitett mesealakok is. Meseink alvo alakjai ugyanazt a rejtelvt hordozzak. A "megtiszteltetesere varo" emberi beszed orizte meg az archaikus imakat is. a toredekes emberi bolcsesseg kincseshazait."mert j6llehet a lelek kesz. hallani es szagolni lehetett.\ mely al~mb61 ebredezo ernberiseg jelkepes rnegtestesitoi az evszazados. hogy a leroviditett idok gyorsulasaban a nyelv is teljes rnertekben megtiszteltessek. A harornszoros ujjasziiletes titkait: a testre. a lelekre es a szellemre nezve." ~\ b6dulatb61 ebredt ernberiseg tehat kepesse lesz a ". Miert 44 -- . Most azonban forditsuk rekintetunket a mesek vilaga fele. hogy amit egykor latni. . A regiseg ezen uzenete .megis haldoklik.

Durva anyagi es [mom anyagi testei "foldbol va16k. . tehat nem anyagi elver az evezredek soran. a szemelviseg? Nem! Napjaink tortenelrne . Nem vessziik oket komolyan. Valosagosan az! Egymasban forg6 gombok rendszere. mit jelent a kerneny igazsag: "porb6llettd. s a benne eletet forgalmaz6 verleleknek vannak rudataban. a hustestben raboskodhat. . mennyire ragaszkodik bodultsagahoz. Ugyszinten a Fenv Birodalma. S igy vegul mindent elveszit. Hisz ahogy a manicheusok fogalmaztak: Mohosag Demona bezarta a Fenvtermeszetet a hus tomlocebe. Visszaelt az "arany-halal" miszteriumaval. Aludni akar. Ezt az emberben leva egyetlen ely teszi lehetove. Errol a folyamatr6l sz6lnak a magyar nepmesek is.az "arany-halal"-lal kapcsolatba kerul. Az sem veletlen. Csak ennek. Az ember feladata: megszabaditani a halalba hanvatlott.formalodasukra Mani tanitasai is. Sokfele medon neveztek meg ezt a nem evilagi. hogy belole uj eletre szulessen az uj lelek. porra leszel".szanalmasan peldazza. atomr6l beszel. a l\Iozdulatlan Birodalom ernleket. halhatatlan. hogy ennek erdekeben mindenfele narkotikummal is el. S fel akar-e ebredni az ember. kel1 felebreszteni.• \ Szent Foldbolygo. Foldanyank hetedik kozmikus terulete.s a multe is . melyen ma el az altalunk ismert ernberiseg. J ezus rnagszemerol beszeltek. annak nem kernie. Az inkarnaciok -ujjaszuleteseksoran atorokitett nagyravagyas megtermi gyumolcset. ~Iegmagyarazzak. hanem adnia kel1. Mindannyian kiralyok es kiralvnok vagyunk! Minden idok bolcsessegtana azert fogalmaz6dott meg a meses-jelkepek nvelven is. szivunkben hatasossa tenni. az emberben do szel1emi elvrol. Az Ember egy mikrokozmosz. Az Eredeti Ember.ujra a nvomorusagos kunyhoban. melyre a manicheus vallas allandoan figyelmeztette hiveit. Keleten pL a Lotuszvirag gyongye nevet kapta .. S ha latszolagos (viszonvlagos) ebersegeben megis eszebe jut kiral1ya vagy kiralvnove lenni. Felebressze a halal vilagaba bukott embert. melyek az Isteni Birodalom erejebol taplalkozva raebresztik az embert siralmas allapotara. hogy 0-Iani vallasa a o.\ manicheusok a hustestbe zart Fenvtermeszetrol. mint a mese-peldazat telhetetlen hosnoje. egy kicsinyitett masa a vilagmindensegnek. Ott raboskodik vilagkorszakok ora. S olvanna lesz. Rejtelyiskolakat tamaszt.rnelyekrol rengeteg rnitosz. Napjaink embere oly erosen vonz6dik a feltudatos. mint egy korhaz . Hisz szarntalan adat szol oseink manicheus hiterol. . Nem tud lemondani az anyag kaprazatarol. De egy reszuk sorozatos bukasai miatt . Ez hordozza az ostudast.ugy elfajult. az oreg halasz felesege. "\ birtoklashoz szokott modern szemelyiseg es termeszetlelke erre kepes a legkevesbe. Mint mikrokozmikus rendszer. olyan. megtalalja Azt. Nem akarjuk mar megerteni. hogy elfelejtodott valami nagyon fontos a meseket illetoen. Az "arany-halal" lenyege Jezus szavaiban igy fogalmaz6dik meg: "aki az a eletet elvesziti enerettem.• \ sulvosan serult mikrokozmoszok itt egy "p6talkatreszt" kapnak. \ kereszteny gnosztikusok magr6l. Moho \-agyaban egyre tobbet es robber kh-an az arany halt6L ~fignem a kor bezarul. foldiek". b6dult allapotokhoz.van ez? Okat talan abban is lelhetnenk. Bizonyara hatassal voltak letrejottukre . Az egyetemes Krisztus-faradozas azonban ujra es ujra segirsegunkre siet. hogy minel tobb keresohoz eltalalhasson. de rab a sotetseg vilagaban. megkotozott Fenvtermeszetet. A modern gn6zis modern kifejezessel el. hgoy a mesetorteneteket onmagunknak es onmagunkban kel1ene atelniink. hitrege szol . Az ember tehat mai allapotaban osszetett lenv. Ha a szernelviseg okos-erkolcsos tudata kepes megerteni ezt. azt csak az anyag szintjen kepzeli el. hogy keptelen erzekelni ezt . Szellernszikrarol. a mikrokozmosz ~zamukra rejtely. kozel jutott az alvo alak rejtelvenek megertesehez is. Ez a test.\ megvaltodas kozelebe jutott lelek -a halasz felesege." Aki tehat az arany hal1al. Minden idok Szel1emi Iskolai es Szent Kuldottei merhetetlen szeretettel faradoznak a F envbirodalorn emlekenek felelesztesen. Ki rehat az alvo alak? Ehhez idezzuk fel minden idok szel1emi iskolainak tanitasat az ernberrol.

• \zaz olyan ero. de utkozben vizbe oli a fekete kepii leany anvja. de kivagjak es elegetik. A hal szo kulonosen jelentos nyelvunkben. mas rnesekben is elofordulo inditekai a kovetkezok: az ismeretlen leanv felesegul kerese. a "felebredt" kiralv felesege .• \ fekete-kepu armany pedig elmenekul .7ertelmuen irjak le a . •Az ebredezo bimb6ra. Gyongyszirui Ilona mese leggyakoribb rnotivumai. A szkita-hun-avar-magyar kontinuitast valloknak beszedes uzenet az is. Kulonbozo jelentesretegei kulonbozo tudati szinteken nyilvanulnak meg. Igaz ez Gyongyszinu Ilona tortenetere is.a kovetkezo: Leanvszinii Balint megfesteti kiralvleanv huga. De kirajzo16dnak mas szakralis uzenetek is. De Jezus 12 tanitvanva is halasz . mikor a halaszok kihalasszak neki Gyongyszinii Ilona gyongyhazkagyl6ra festett kepet . Ennek fontos. Eloszor hal lesz. s az a Napnyugati Kiralyhoz kerul. Emellett termeszetesen igaz az is.az ezl Ezt a jelenteskort ugy kozelithetjuk meg kegegyszenibben. a mese igazi jelentese amiert egyaltalan fennmaradhatott . Mindegyik megkozelitheto sok iranybol is. Fenytermeszet megszabaditasanak utjat..\ gyongyhazkagyl6-kepet elvesziti. Grongyszinu Ilona arckepet. de a gonosz boszorkanv es leanya elpusztitjak. Ez az elsodleges jelentesreteg is kirajzol6dik a mesernotivumok rendszerebol. a magb61 tamadr leanyt vizbe olik. S az eredmeny latvanvos ~ 46 -- . Ez a tudatallapot-valtozas akkor kovetkezik be. Ilona metamorf6zisai. A halaszok (az agyidegek) gondoskodnak r6la. de a vizben elo. Napkelet gyongye sok-sok akadalyoztatas ellen ere is folebreszti almabol a Napnyugat kiralvat." annak ernleker? Mesenkben jelenleg az eredeti elet ernlekkepevel szembesiti a tudatot. mely kepes kimenteni a halal-vilag tengerebol a mulhatatlan. . ezernyi fajta elolenvt is. A tortenet . szamtalan veszely leselkedik. Ilonat a Kek tengeren viszik at volegenyehez. Ezen motivumok szamunkra eg. aki felesegul keri Balinttol Ilonat. . Egy szep mese peldaul Gyong. a feny Buddhaja. a mesehosno vizbeveszejtese es a helyere lepes. folhivja az anyag-vilag ellenerejet. mint az osi bolcsessegkonyvek. ~\ jelkepek nvelven szolva: a csodalatos gyongyot ellopjak. a Lelek-anva (Il-ana). •\ Leanvszinii Balint. arvaltozasai. ha a latszolag alig tevekenv Napnyugati Kiraly belso torteneseinek tekinrjuk mindazt. mintegy indite mozzanata a felebredes . Pontosabban egy mikrokozmosz helyreallirasa veszi kezdetet pelda-mesenkben. a mesehcsno halla levese es kihalaszasa. ami a cselekmeny soran lezajlik. A tortenet elejen a hds. Hamujabol azonban grongyvirag sarjad. Sot. a Napnvugati Kiraly egy megvaltozott tudatallapot jelkepezoje. A kiraly haloszobajaban aranypoharba kerul.sztyeppen. hog? egyetlen mese sem ertelrnezheto csupan egyfelekeppen. Kifejezi az eletrelen allapotot.\Iani altal a Ferry megszabaditasanak nevezett ut elejet .7 hal6d6 eletetr Vag. a vizen utazas. Majd nvarfa lesz. romolhatatlan erteket. hogy Mani bolcsessegkonyveit Buddasz-tol (azaz Budatol). vagy epp bekava varazsolja a Iiderc. Ilona. Sajat lanyat adja felesegul Ilona helvett a Napnyugati Kiralyhoz. Jezus Kriszrus apotola megmutatta kovetoinek a fogoI). Hangalakjahoz robb jelentes tarsul. Vegul ujra leanv lesz. akihez nem akar felesegul menni. arvaltozasai ekkor kezdodnek. kozeledik az anyag altal elb6ditott napnyugati emberhez. s 0 pedig Szkitianosztol orokolte.-szinu Ilona sorsan peldazza a csirazo uj lelek viszontagsagait.\ki ezen indul el.roviden . Mesenk tehat ugyanazt tukrozi a maga kovetkezetes jelkeprendszerevel. az ujguroknal Iehetett allamvallasa. Kelet bolcsessege merhetetlen szeretettel. \ halaszok gyakori szereplok a nindermesekben. hog. melybol mint egy pompas virag feslik ki a halhatatlan uj lelek." a Kiralvhoz keruljon a kep. Mit halasz tehat a halasz? Elo halalt vag. A kiralv halaszai kifogjag. A tudatalatti melv tengerebol egy gyongyhaz-kagy16 fenve sugarzik be a tudatba. s 3 ejszakan at ebresztgeti az alomporral elaltatott kinilvt. Mani. majd a mesehos ebresztgetese es vegleges felebresztese.

A bukott rnikrokozmosz ekkor lett kepesse hianyos allapota felisrneresere. "\ dialektikus anyagvilag sotet eroi termeszetesen mindent elkovetnek a folyamat megsemmisiteseert. mikor a gyongyvirag megelevenedik. rudataban volt huga." Ez a kereses a megujult tudat hatasara veszi kezdetet. Errol idezzuk Jan Van Rijckenborgot. ket lenve. A kozmikus ket-egyseg. hianyos allapotat szemelvesiti meg. Tudata ezzel kiemelkedik a legalacsonvabb. hogy onrnagaban kell keresni a teljesseget. melvek sok tekintetben egymas tiikorkepei voltak. Eletre kell segiteni. a szellemi tan ok altal En-tudatnak nevezett rudatallapot.ez a Napnyugati Kiraly vagya. A modern Rozsakereszt elemi filozofiaja 20. a Fenv-Atva FenvAnya valosaga. Az isteni kegyelem azonban segitsegere siet.. Ezert ad a boszorkanv minden ejszakara alomport a Kiralvnak. Ez tortenik a Napnyugati Kirallval is. Ennek lehetosegere erez ra Ilona kepet szernlelve. Hogy ujra langra lobbanjon az Crban. Ezert is vitte magaval mindenhova a gyongyhazkagyl6ra festett kepet. Az elsodleges isteni erintes felebresztette halalos almabol a sziv szentelveben leva magot.viselt dolgaikr61. mert a ket mag alapjaul szolgalo szellemi gondolatok is kulonbozok voltak. A "tudarlansag'' allapotat szinten alvassal abrazolja a mese. Ezert a ferfi a gondolkod6. fejezeter: "A termeszet emlekezete azt tanitja. majd gyongyvirag kepeben eled ujja. aki lelket ad. megis mindenkinel fontosabb "lenv'l-nyel egyesiilni . Vizbe olik Ilonat. Ez a hatarlako tudata. animalis allapotbol."egyszer volt. ahhoz szuksege van az uj lelekre. Ezt jelkepezi pelda-mesenkben a hazassagra torekves. a no pedig a lelkesito. Ilona aranyhal. ki a rnasik ne~el kialakitott kapcsolataval. Egy magasabbrendu realitas tukrozodik bennuk. hogy kapcsolatot talaljon a Szellemmel. rnajd nyarfa . a manasz. anyagias emberi tudat szintjen. hanem kerestette az egesz vilagon. S itt jelenik meg a szinen a Napnyugati Kiraly. A hianvt . akit a kep abrazol. Mardoso hianyerzete kozepette utat vag a 3. hol nem volt" . Csak igy sziilethet meg az uj lelek. gyongyoruek voltak mind a ketten. mig a none! a szivszentelyen keresztul hat. sem nappal. azaz elhallgattatjak a Napnyugati Kiraly feleje iranyulo vagyat. A sose-latott." Balint. Csak osztonosen vonz6dik hozza. ket atornmagu osatommal biro mikrokozmoszok vilagaban Leanyszirni Balint es Gyongyszinu Ilona egymas rukorkepei.fontossaganak. az osztonos. 0 Balintnak a serult.' kozmikus baleset jelkepe a rneseben. de szervileg kulonboztek.felebreszto .valtozas: a Kiralynak "nem is volt tobb nyugta sem ejjel. Az alomital hatasara olyan mel). Legnagyobb felisrnerese az. A mese ezen kepsorai tokelete- ." Ilven vonatkozasban sz6lnak a rnesek is Kiralvrol es Kiralvnorol. De mar ez a vonzodas is felelemmel tolti el a sotet armanyt. Ilona . rudatallapot fele. A Biblia nyelven: minden efezusbeli. Isten birodalmat. S ezutan a tudat langra lobbantasanak kell kovetkeznie.a lelkesito ero . hogy az emberi elethullam osatomjanak ket magja volt..az eredeti.eletfa." "Isten erintese a ferfinel elsosorban a gondolkodasi kepessegen kereszrul. "Szepek. a Fenyek Fenyevel. aki atlat. hogy nem hallja. melyet jelenleg nem birtokol. Ezt a vagyat erzi minden hatarlako. Am egy vihar elrabolta tole. Az az allapot ez. A bukott mikrokozmoszok ernberisege szarnara az en-rudat megjelenesenek lehetoseget a Halak korszak hozta el. A rnese-mennyegzok mindig tulmutatnak az altalanos. az osemlekezest." "Az emberi elethullam e ket tenyezojenek kell tokeletesen koronaznia az istentervet. Ki vallas sal. A Kiraly azonban nem ismeri fel a csirazo uj lelket. tenni a Sz!V osatomjat. melyben rudatara ebredhetunk a szernelyiseg hianvos voltanak. Kialakul a 2. Ezzel vissza is erkeztunk indite gondolatunkhoz. A valamikori rneseidoben . a gyongyok gyongyet. hatasossa kell. Minden jelkep az anyagtestben lezajl6 endurisztikus folyamat jelzoje. alvasba zuhan a kiralv. s beszel hozza. Ez a vihar eg. ki rmiveszi alkotasok letrehozasaval. s egyrnast segito . A mesek leggyakrabban ez utobbit irjak le.mely a kozmikus bukas ' eredmenve potolni igyeksziink.

valosagosan.:/nii Ilona atvdlto:::_dJai -- 48 . Tanuskodvan a J ezus altal is megfogalmazottakr61: "istenek vagytok". "\ bennunk raboskod6 fenyterrneszet felebredesenek lehetosege miszteriumi iizenet. Bizonvara ereztek ennek siirgeto igenyet a 19. // /1 . szazad eleji mesegviijtok is. Megszolal benne a regen elhagyott otthon emleke.I G_yijnf)'S:. hogy rnesefoldolgozasai tukrozzek a hitregei motivumokat. "\ mesek megoriztek ezen folyamat jelkepeit. s mar teljesen megerti beszedet. hanem szervileg. a janos-tudat kuszobehez erve. Peldamesenk itt er veget. Ebren varia Gyongyszinu Ilona ujabb megjeleneset. szazad vegi 20. Raebredhet igazi hivatasara. (I\ . Egy ujfajta hangra. a Mennyegzore.!" A hustestbe zart fenvterrneszet. A lelekbirodalom szolongatja. A esend hangjara. hogy szulessek meg az aranyhaju magzatom. ~\z alva felebredt. "\z ujjaszuletes feltetele a felebredes." Az ebresztgetes vegiil igazi sikerre vezet. Mi az idezett meset Magyar Adorjan feldolgozasaban olvastuk. Errol szolt a maga koltoi eszkozeivel az idezett. de "aki nem szuletik ujja. Peldaul A Kigyafiu cirmi szeki nepmese hosnoje igy ebresztgeti alva ferjet: "Edes ferjem. Sok magyar neprnese zarul itt. . elolegezve a Jezus-tudat me~eleneset is. A eel azonban a megvalositas. az isteni szikra hatasossa tetele igy rukrozodik szamtalan meseben. A kiralv elutasitja a sotet armany etelet es italat. melyet kutatasai alapjan osvallasunk rukrozojenek tekintett. A Lelkiismeret aranvtukre cirrni rmiveben rovid elernz est is fiizott rnesejehez. ebresztgeti: "ebredj. az emlekezo tudat kifejlodeset. ebredj edes kiralyom. aki kulonosen is ugyelt ra. Zold kiralvom. Az uj rudatallapot rnegszilardult. nem mehet be a mennyeknek orszagaba". kelj fel. s nernely motivumaban elemzett mese. hogy mindezt meg is valositsa.1 \\ \' / . . Nem jelkepesen. Maganyossaga Pathmoszan a leny egyre jobban figyel befele. rudatallapotot.sen rukrozik a 4. Minden idok isteni mesterei tanitottak es segitettek hozza az arra erettet.

z alva felebredt. A lelekbirodalorn szolongatja. A rnesek megoriztek ezen folyamat jelkepeit.- . de "aki nem szuletik ujja. Peldaul A Kigyafiu cimii szeki nepmese hosnoje igy ebresztgeti alva ferjet: "Edes ferjem. szazad eleji mesegyiijtok is. Sok magyar nepmese zarul itt. A kiraly elutasitja a sotet armanv eteler es italic. s nernely rnotivumaban elemzett mese. kelj fel. hanern szervileg. Megszolal benne a regen elhagyott otthon emleke. hogy szulessek meg az aranyhaju magzatom. G)'iiflf!)is':jnil Ilona atlld!!o:::. A. A esend hangjara. Egy ujfajta hangra. Raebredhet igazi hivatasara. Minden idok isteni mesterei tanirotrak es segitettek hozza az arra erettet. az isteni szikra hatasossa retele igy tukrozodik szamtalan meseben. nem mehet be a mennveknek orszagaba"." Az ebresztgetes vegiil igazi sikerre vezet._dslli -- 48 .!" A hustestbe zart fenvtermeszer.sen tiikrozik a 4. :\ bennunk raboskodo fenvterrneszet felebredesenek lehetosege miszteriumi uzenet. Peldarnesenk itt er veget. elolegezve a jezus-tudat megjeleneset is. ebresztgeti: "ebredj. Zold kiralvom. ebredj edes kiralyom. szazad vegi 20. s mar teljesen rnegerti beszedet. valosagosan. A Lelkiismeret aranyrukre cimii rmiveben rovid elernzest is fiizott rnesejehez. Tanuskodvan a jezus altal is megfogalmazottakral: "istenek vagytok". Bizonyara ereztek ennek surgeto igenyet a 19. a Mennyegzore. aki kulonosen is iigyelt ra. Errol szolt a maga koltoi eszkozeivel az idezett. Az uj tudatallapot rnegszilardult. tudatallapotot. a janos-tudar kuszobehez erve. melyet kutatasai alapjan osvallasunk rukrozojenek tekintett. Mi az idezerr meset Magyar Adorjan feldolgozasaban olvastuk. Az ujjaszuletes felterele a felebredes. Nem jelkepesen. A eel azonban a rnegvalositas. hogy rnesefoldolgozasai tukrozzek a hitregei motivumokat. Maganyossaga Pathmoszan a lenv egyre jobban figyel befele. hogy mindezt meg is valositsa. Ebren varia Gvongvszimi Ilona ujabb rnegjeleneset. az emlekezo tudat kifejlodeset.

Bobonkdni Papp AntOnia: Boldogasszof!J .

Jakab Zsigmond: Szeke!Jl keseroes --~-~~------- .

"Teremtetlen a. 6 lelek! Emlekezzel!" "\z aka fenytermeszet szerves rrniveltsegunk nehanv motivumaban irta: Budahci ~ v Eva II. Csikbanfalva ) "Eberj. " Archaikus imareszlet (Erdclvi Zsuzsanna gyujteseb61. resz Archaikus imaink Eloadta: S(hroffR6bert . Teremtetlen a Fitt.:_enthriromJagegyisten... Teremtetlen a 5 .:_ Arya.

Ennek nvornara bukkant I\fagyar Adorjan a palocok hiedelern-vilagaban.')~gyako::. melyre itt most szinten nem terunk ki. Eloadasunk masodik fele megis leginkabb Erdelvi Zsuzsa hatalmas gyujtomunkajanak kis szeletet erinti. Most kis kiterot teszunk a diszitormiveszet iranvaba. a szanszkrit "csakra" sz6.) Cgyancsak jelentos ismeretei voltak nepunknek a lelek osszetettsegerol is. szazadban meg elo imakat. (:gy. A forgorozsak. S bennuk utazik a megszabaditott Fenytermeszet. S ok e::._ci//ongan£1k. "kerekek" (keresztek). 0 volt az. . Egy olyan teruletet erintunk._nak. majd fokozatosan alarnerul a haland6k vilagaba. ~\ lelkecskek cimii mese megsziiletesre varo lenveket abrazol: "Flinn a::. " ~ 52 . C. "\ gyerek megszuletese utan kis ideig meg orzi halhatatlansagat.csokor szo hangalakilag is megegyezik. melv a leendo anyat "kivalasztja". szep hetfalusi csango mese is orzi ennek ernleket._nak. az V.az emberi benso abrazolasa. hogy mar a korai avar-korban. de idezzuk nernely rnegallapitasait Di6szegi Vilmosnak is.'"ilagfa abrazolasok sok kulruraban ismertek.kulturaban a szamyas-kigyos Merkur-bot. PI. sz-ban is el a napos-holdas fa diszitomotivuma a Karpat-rnedenceben. mel). resze mindezekkel foglaIkozik tehat. Es 01)' gazdag terulet. Igy orzi fenytermeszetet. Ketsegtelen megegyezik ez a manicheusok "Dicseret oszlopaval". legszebben stilizalva a fejfakra vesett fak jelzik. hogy a magyar nvelv orizte bolcsessegek vizsgalata is sok erdekesseget rejt. ~\gai az ag)~degek.ely talan legrovabb volt kepes megorizni egeszen magasztos spiritualis tartalmakat is. Az elet vizevel megitatott tundert ugyanugy elpusztitiak. Ezert beszelunk r61a csupan erintolegesen. A tetejetlen. Jelen munka csak utalni szeretne ra. azaz az ember tudatcsatornajaban. n. Ipolvi Arnold Magyar mvthologiaja. rnelvnek egyik oldaian a Nap utazik barkajaban. ugyanazt fejezik ki kepiesitve.mint Cyongyszimi Ilonat. Ilven mindenek folott a napos-holdas eletfa. S vegul legyozi a sotetseget. De meg apro darabkaja is kepes beragyogni egy egesz hazar._ercn J::. A haromagu tolgyfa tunderet a fabol hivja eletre a Zold Kiraly. Meseelemzesiinket a felebredes kepevel zartuk. mint pl. a fekete kepii erot. a gerincoszlop. rnelvet miszteriumi iizenetnek neveztiink.A csakra . toredekeket. egigero vilagfan madarka alakjaban abrazoltak azt a leIket. A testember rajzolata a kodmonokon szereplo csokor is. a gerincoszlop ket oldalan. A napos-holdas eletfa tokeletes kepi megfeleloje az ujjasziiletes folyarnatanak. Az eteri es anyagi test talalkozasi pontjain letrejott erokozpontokar. A fa a kozponti idegcsatorna. I\fagyar Adorjan Osmiiveltsege. Bar az eletfa. onmagaban is targya lehetne egy szimpozionnak. Mindez kulon vizsgalodas targya is lehetne. Eloadasunk 2. Bevezetjiik vele a nepunk lelekhiedelmeirol es archaikus imaverseirol mondottakat. hogy ezen eletfa-tipus egyik jelentese . Testecseere . ki lejegyezte a magyar nep koreben a xx. Jeles tudomanyos kutat6k rmivei szolgaltak iranymutatoul. Asatasi adatok bizonyitiak. S vajon mit tudtak oseink az ember szervi-szerkezeti felepiteserol? S mindez hogyan kapcsol6dott az eredeti keresztenv udvtortenethez? Mani tanitasahozr A Karpat-medence diszitormiveszete legalapvetobb rnotivumai megtalalhatoak a rnanicheus szovegekben is. mint mas . a napos-holdas abrazolasrnod csak az eszakibb eurazsiai tersegben terjedt el.Kedies Vendigeink! Eloadasunk elso reszeben meselemzesen keresztiil kozeledtunk a Karpat-medence nepeinek gondolatvilagahoz.bar rokon . mas oldalon a Hold. A Karpatmedence lak6i es eurazsiai rokonaik egyertelmuen tobb lelekben hittek. mint ezt legegyszenibben. Egy. Ez a miszterium -ez a rejtelv+ szervileg jatsz6dik Ie a "beantast" ateloben. Laszlo Gvula rmivei honfoglal6 oseinkrol._ ldott Fenyes Sapban A Emuerlelkek vcirako::. bizonyitva.

Leggyakrabban igy: .. ~-\Rozsa es Maria (nevek) jelkepes osszekapcsolasa a legtobb archaikus imaban jelen van._uk. . Ki megmostad a::..-agy pl._!t/lottis ott maradott. A ke::.Ilyen vagyakozo._::. Iiljetek meg. igy kezdtek a napot: . ~-\"rossz szel hordozo asszonyok" igy beszelnek: . mehecskevel . gyar/d testem '!Jugocfjik. Tirjetek meg.. rokonaikat zaklato lelkekr6l is (betegsegdemonokr6l)._tdn._dketmindig kdvetiJ"m. hogy lelkesultseget. T emplomban nem volt szabad mondani . Az adatkozlok errol a lelekrol beszelnek legtobbet. piros verz"!megalissuk. .. i\Ieg is fogalmazta ezt Erdelyi Zsuzsanak egy imakozlo nenike: . Mindez nagyon j6l peldazza az asztraltest ismeretet is. odas::. a Fenvbol hoz.._:lite. Hadikfaivan. mifog ve/em tortenni ._abaditsa meg. hogy nagyon s::. ~-\ nvelvi megoldas -a parhuzamos szerkesztes. ne menjetek Rd::.._ f!)ja s::._p imdmcigokat. db didott vi'V ._iizit. Lelekkepzeruk osszetettsege okan tudtak a halal utan foldhoz kotott. En nem j'iliik mijgbalni . leszpedi ima-szoveg "rossz szel hordozo asszonyokat" szolaltat meg.Idd~ amin kdrlis::... ami mig gyiin e::.. Hisz ejszaka az asztraltest. ijedtseg ellen mondtak. az avarok. A napbol hozott lelekszikrat jelkepeztek pillang6val. e Mosd meg az en bunos lelkemet. a test alvasa kozben "utazik". ijriis::.. a regisegben elt annak hite.egyen16 szaru keresztekkel. De leggyakrabban ejszaka.. 5 ivem e/ ne alucfjik. Ilyen peldaul a Marton Szep Ilona yagy a JUlia szep leany ballada is. Ez a lelek kepes elhagyni a testet (pI. " Hasonlo kerelern szolal meg egy ujgur manicheus imaban IS. A jd Isten tuma._ n gyar/o testemet. m4Jat megbiroass::. s edesanyddnale a:.mint a::. ~-\ megszemeIyesitett szel kulonbozo minosegei szinten megjelennek manicheus szovegekben is (nyelviinkben kulonosen izgalmas a szel-szello-szellem sz6bokor). er6t az ember a napb6l.." S valoban nagyon sok joszandeku vagy ad6dott ossze az imakban. s asztraltereken szerez benvomasokat._o'!J ides flam! L:ittam._eretnea gyermekiink lenni._sdnak kebelibe . testiinkel ori::._tiimiigyiik.Mintha maga a napnyugati kiralv szolalna meg a fent elemzett Gyongyszinu Ilona tortenetb6l a kovetkezo imaban: " ._e me~ lelkiinkel s::..Vieniink R6::. Gvonvoni balladakban enekeltek meg mindezt. en e::.Dicsertessel. S mindezt a yagyat peldazzak 6si irnadsag-verseik is. " Ezt az imaszoveget felelern." Az imadkozo igy szol rajuk: . Beszeltek meg eleink "eIetleIekr6l".J mondottam.Jelekzetlelekrdl" is. a Maria adta em a vildgra. Az adatkozlok gyakran elmondtak: ezek amolvan titkos imak. Ezert beszelt a hagyomany Nap-Atyarol es Fold-Anyarol. S::. S kisfianak igy adja tovabb a szuletese mitoszat: "Bi::.. igy ha::. En k csae ezeket a s::.Lstent kirlelJiik._avittem. Bukovinaban pl. . megsziiletni kivano lelekre "ismer ra" egy pillang6ban a tortenet boles edesapa szereploje. " A sziv ebersegeert imadkozas tulmutat minden alantas onerdeken. mig testet az anyagt6l kap.._samaracfjon tis::._emodatartottam neki. ~-\masik lelket leggyakrabban "szabadleleknek" nevezik. S mint meseink is tanusitjak. mas neven . a vagytest valoban elhagyja az alvo anyagtestet..._lItcin. " Egy moldvai.. (:sind/jon neki testecsee: " Mint a mese is jelzi. samanbeavataskor).hasonlosaga is szembenino: ._tiimdnlem kdriiJ'~ii montem. elt kozotruk a halhatatlan lelek felebreszthetosegenek rudasa es vagya is. Hogy a Rd::._scinak kebe/ibe.

hogy az egyiket hehezettel ejtjuk. . Maria sziili a Lelek-kiralvt. enekek mind kapcsolatban vannak az ebersegre torekvessel."Feher rO:::_Ja. -asz) csak annyiban kulonbozik. A keres -"engem J ezus talaljon" . Egyebkent meg is halhat. ~\ leggyakoribb alvas elotti imak mind osszekapcsoljak az alvast es meghalast egy egi latornassal. Ezt a belso folyamatot szepen nikrozi a kovetkezo reszlet: . " Egy rnasik valtozatban: . illetve a bennunk eletre keltheto uj lelek." V agy: . Engem je:::_UJtaid!jon. Jeloloje a SZ1\' szentelyeben bimbozo uj leleknek. Isten jta s:::_iiletik.. Min a legmagasztosabb miszteriumokban. Ilven ertelernben unnepeltek a hajnalt az ujgur manicheusok is: "Hl!j megjOit bajnal-isten heyOnal-isten)iitt megjoit h~j me.. Ez utat nvit a foltamadashoz. Alvot a regisegben gyorsan. Ha a test pihen is. a halal vilagaval.!yi1ik. ~\z ilyen tipusu imak leggyakrabban a kovetkezo sorokkal vagy azok variansaival indulnak: "En lefeks:::_em in dgyamba. 5:::_entJ~vive! JzereJJen. testuerel: bajnal-istent talpon imdcjjuk!" Az emlitett imak. Harmadik a:::_n biinoJ'lelkdmet uaria. a SZ!V "el ne aludjek". " Majd ezt kulonbozo latasok kovetik: . i Maria kapuJ'u meg. A Rozsa a Lectotium Rosicrucianum rniszteriumiskolajanak is magasztos jelkepe.Haro»: angyal j~jem j%/t.5 zent vinOvepodi/ojjiin .H« kilipe~ «: q. Mi tehat az alvas. A fenti imak egy ezoterikus rudas tamar szovegmaradvanyai.:jdetik. ~\ halalt az uj elettel. Ott leitok eg)'jef!. Alakilag egyenlo a hal-vilagg~l. Jezus megszuletesevel. Ezert is valtoznak halla °megolt mesehoseink. az al (-vas. Testi Ie!ki koporsomba. durvan nem volt szabad felkolteni.. Egyik ono masik vigya:::_. mikor uj fenv gyullad kis dagunk -rnikrokozmoszunkegen. -szik) es a hal (-aI. ~\ megtisztult SZ1V.. A ket szoto.. Inkabb azt a rnikrokozmikus esernenvt. melv halalos almat aludta bennunk.Az al-vilag kepzete is az alvas fogalomkor resze..veltek. Elt tehat a regisegben az "arany-halal" kepzete is.PirOJ' beynal basadee j[anOa bennem !l)fttgodgyik (r tide J:.t6mon v 54 - . Az alvast "kis halal" -kent is emlegettek.giiitt heynal-isten bainal-isten joit megjoit hl!j begek. mint nernkivanatos jelenseg a nepi rmiveltsegben? "\ szo hangalakja a magyar nyelvben egyenerteku a halal szoeval. halhatatlan lenvbril.)'essiget .megegyezik a "bennem otthonra talaljon" gondolattal. . De aranyhalla lesznek. J ezust. hogy szabadlelkenek legyen ideje visszaterni. °• " ~\ hajnal termeszetesen nem csupan napszakot jelol. ('jra feleled valami az eredeti. Azaz: bennem rnegszulessen. Manoa.

szivuk "el ne aluggyek"._unkba negy J::.:/ angyal e Hat.. mint osszetett lenvnek az ismereter. "-\h'a tudatukba ezeket vittek magukkal. A szep szokepek mellett felninik az archaikus imakban. a Te erds ~yo:. " koltoibben fejezi ki: .. hogy alig kernek.._em. a fejedelem es fejedelemasszony abrazolasok meghatoan szep motivumai a kezben tartott viragszalak. "l\-Iaria kapuja megnyilik". De a parhuzam kedveert idezzuk a Homeliak azon reszet.Tukrozik az alvas kiilonos allapotanak ismeretet ("kopors6ba - 55 . " Nagyon beszedesek ezek a kepek..nik a test minden emifelett ._::. " A kopt kezirat a tokeletesedes utian jaro (az elekti) lelkenek halal utani..:. De analogiakkal szolgalnak az ujgur manicheus rajzok.Bdrcsak gyo::. festmenvek is. de valami titkos vonzalom miatt megoriztek a 20.:/. Mint ahogy az elo halhatatlan tenyezot. BarCJak egO"nne LI nagy ragyogds is megviiagitand dottem a::.._ent em::Jek. igy probaleik elerni._entotar._ utat. . Altalaban keves bennuk a konyorgo elem. Ezt gyakran a haz fekves"._etek J::. hogy tudatosan megorzort manicheus motivumokkal lenne dolgunk..\'irag Jezus benne van".Fijitekintek =: igre Ott /atok egy ara'!Jos fat . Barcsak feltdmlna eidttem (a :\1agas::JoJJag) OJ:._ijgletan r Mind a negy J::.:. A "nehez alorn" ellen ezzel vedekeztek. Meg' erdekesebb a harom angyal motivum. kii:.Tiikrozik az imak az embernek. Ori::. "KiJ::..joptinak ajtaja..elmi D[jadat . Sok lefeks::. .. kepeben szemelyesitik meg. De legalabb annyira latvanyos es kifejezo a magyar archaikus imatar kepi \Tilaga is. melva lelek vagyakozasar6l sz6l: . kis halal). Maga a haz is atlenyegul a test jelolojeve.. ViragJi::. a sziv fejedelme. valamikori tudaskincserol. meg evszazadokkal kesobb is idezik ezt a \~agyat minden elalvas (kis halal) elort.. Barcsai: elborna . vagyott utjarol szol a Fenv Birodalma fele._us benne van._iigletibe nigy 0..n» Jezus. Sokar elarulnak tehat ezen szovegernlekek egy nep lelkuleterol. Szivuk vagya bizonvara vonzotta az ilyen talanyos megfogalmazasokat mint: ._iigletbe gy 0. L-gy ninik.._amnak J::.. "Maria kapuja" vagy az ajt6. az _-\tya egyszUlottje itt virag kepeben jelenik meg. Mani egyhazanak kulonosen is latvanyos a kifejezoeszkoz-tara.epibe Iste» fia.forogjatok k . melyen az alva kilep magasabb vilagokba vezetnek. " Egy pusztinai ima mindezt megszebben.._nik. gyo:... " Egy masik varia cia ban igy hangzik: "A mi hd::.. Lehetseges.. Inkabb allapotokat irnak le. hogy mig gyaria testuk nyugoszik. A tekercsekrol vagy a kolostorok fresk6ir6l ranktekinto szerzetesek. ang)'al. Diademodat . kezdeni imavers igy folvtatodik: "Hd::. a Te bdrom ang).:... iJ kilipnik a liMgbdl.. szazad szarnara is ezeket az osi motivumokat tartalmazo szovegeket.._epibes::. .alod a Te futhdidat. Nem allithatjuk. hogy az imarnond6k nem voltak mar mindig tudataban a jelentesnek.. Vazlatos osszegzeskent talan ezek a Iegfontosabbak: indiai tersegben a loruszvirag gyongye jelkepezte a bennunk .

. mint vilagunk minden jelensege keveredes eredmenve. gyere J:::. • ·1:::. szent keresztek"). A harmadik ut visszavezet a Keveredes vilagaba. S :. / Szivern el ne aluggyek"). rnanicheus gondolatkorbe agyazva a Sotetsegelernekbol taplalkozo lelket jelenti. Fenyreszecskek es Sotetsegelemek kevereke . "Lelki" imadsagait nepunk igyekezett meg6rizru annak ellen ere."irag Jezus".hci:::. Jlana J:ji!te J:::.. es .-\ kovetkezo ima megtovabb ". hanem "mindennapi rnisealdozat". megmentenek a kajan lelekto.entiam. Peldaul egy imakozlo igy nil err6l: " Volt egy pap es az nagyon tiltotta. S aki megmutatja az lTj Ember feltarnadasanak diadalat. Ide nem mer semmi roJJ:::.lIte Alariat. A manicheus lelekfogalorn is osszetett. De nekunk van . hogy miert van sziikseguk az idezert gondolatok megorzesere. mel). Ezt a teljes megvaltozast rogziti kepiesen egy ima-reszlet is: "Bcgyiitt jt!:. Talalkozas ez a harem csodalatos angyallal. jlan'a hefyit hatta.:}t:::.. a Kephalaia cimii kopt manicheus irat szerint. .. Szamara nem lehetseges udvozules.. utakat. •-\ Biblia jelkepredszerevel elve: az isteni szikra. letrejon az l'j Ember. hogy ez egy szektanak a gyCijtemenye. barkarol is: 56 . S majdan a "Feny Haj6i" viszik at a Feny orszagaba . melytol szabadulast remel az imamond6. a teljes alomba zuhanas veszelyet ("Gyar16 mindezeken nil meg annak tudasat is megoriztek. Hat azer van ilven keyes bel6le. Az egyik az Elet urja.. hogy imadkozzunk . egis:::. s feltamadhat az lJj Ember. -\ latszolag "pogany babonat" uz6 emberek azonban annak nagyon is tudataban voltak. hogy babonas pogan maradvannak tartotta . az l'ristennek arra nines szuksege. alornban szunnvado Fenymag ha felebred mikrokozmoszunk. a Feny-Nousz viseli gondjat.. tobbfele lelekminoseg tudata nepunk gondolatvilagaban. kinek veret ontiak.legy'6zhet6 a Regi Ember. Hi:::. f lHoJd meg a:::. ~-\z Ember az. Ez a Bibliaban is ernlitett masodik halal.. testem nyugodjek. ~-\tiszrulas ujabb lehetosege. Sz6l az eljovendo haj6r61.amba.:}IJ' 11 hJ:::.totta. ~\z orok sotetsegbe vettetes. Tisztasagi foka szerint lephet ra valamelyikre... akinek vot. " -s In . a lelek egy harrnas ut elott talalja magar. Mariava lesz. a Regi Ember onmagukban va16 elnyomasara iranvul. Belole szuletik a ." " . hisz a lelek is. j Gyere." Vajon rnilyen szektara gondoltak? Ezt nern orizte meg az ernlekezet . lev6 halhatatlan isteni tenyezorol is tudnak ("ViragJezus ismeretet ("Forogjatok a csakrak rmikodesenek -Kiemelik a sziv ebersegenek fonrossagat..amat befo!Jta. az .\ magyar arehaikus imaban ernlitett kajan lelek. aki a megvaltas utjat jarja. Ljabb testetoltes kovetkezhet (lasd meg: szamszara). hogy az ima nern onzo kivansagfelsorolas./ll1na J::::.-~-\ "magasabb" +Az emberben +Kepiesitik viIagokra nyitottsagrol is sz6lnak ("Maria kapuja megnyilik").• -\ Fenv visszavagyik eredeti hazajaba . -\ halal utan azonban. Piros verit hu//a.. Am -esetleg ujabb testetoltes soran.. benne van"). koveti a folyamatot. hogy sokan munkalkodtak ellene. a predikacios szeken sokszor mondtak. melv a Fenybirodalornba vezet... A rnasik pedig igy vall: "imadkozru lelkileg k6". A Kephalaia magyar forditojat idezzuk: "a Gn6zis es az igyekezet reven. Egy rnegnvilatkozas errol: "Nekiink van ra szuksegunk. A masik a Halalhoz vezet." Ez ut6bbi nvilatkozat is jelzi: valoban elt a tobbfele lelek. osszeszedte es elegettek.am kii:::. aki a Regi Emberb6l valtatik meg".entidt. Az l'risten nem keresi.epin mega/la. Igy fogalmaz egy adatkozlo.. emberi "kis-vilagunk" sziveben..

:!. most erkezett a Foldunk. kenetit.oriZZ angyaL " A barka es a kereszt egyiittesen idezik fel a nagy arvaltozasnak. idegenbe vetettseguket. Hisz ujra elkeszult a Barka. melybe kb. ez eltet bennem mindent. hogy az ember va16ban bn(En)-tudatra ebredjen. Osszegezte ernberisegunk szamara az addigi iidvtanokat. Egy vilagev kozepen._ae!yhit. Fenyreszuk visszavagyakozasat. Reszben azon id6k lenyomatai -iizenetei. s az olvasni nem tud6knak kepeskonyvbe rajzolta. Az ima kozloje 1926-ban sziiletett.. Barka hoz:. Botryan Katalin rqjza 57 . Melyen gyokereznek a neplelekben. tessek elbinni!" Az elalvaskor mondott imak bizonyara ugyanazon forrasbol taplalkoznak. mas szohasznalattal a Feny Buddhaja. k Hazam negy szogletibe negy orzo angyal.. mely hazaviszi az erett "Feny-Lelkeket".mikor az ember ejszakai. Irasba foglalta 6ket. S minel tobben segedkezzenek a tobbi fenyreszecske megszabaditasan rs. Ezt a tudatosodast szolgalta Mani is. Nagyanyjatol tanulta. Hazam kiizepibe szent keres:. Hogy mine! tobben felismerjek helyzetiiket. mint Feny-Kiildott. mint meseink. s igy vallott a gylijt6nek: " . JezusKrisztus apostola.Mert jijn a bdrea. Mignem Jezus-Krisztussal eljott annak az ideje.jfa. kiilonosen is nagy jelentosege lesz mindennek. Az imakban es a manicheus szovegekben megorzott vagyak most ujra va16sagga lehetnek. uti szentsegeit.. Kern!j keres:. "tudattalan" tudataba iiltettek be a "Hold-angyalok" a miszteriumi igazsagokat. a mitoszok metamorfoziszanak vagy a transzfiguracionak a kepet.

. .(.~-<:>=< :~'.. umniczai Fdfavesetek Horodth Imre gyiijtesebtJl .)(L~vt".~ H~~ .".

Fold sziilte Fat" .Budahazy Eva: "eg szulte Foldet.

P.:::::tek.EgJl " Qroende:. 6 lelek! Emlekezzel!" Az alva fenytermeszet szerves miiveltsegunk nehany motivumaban Eva irta: is eldadta: Budahd v III.:_uletett.:_atirta !tIiJO partroL Lj_/4rhan s:. .. " (_-\csend hangjabol. resz Szepirodalmunk nchany alkotasanak ezoterikus uzenete . H. Blavatsky) "Eberj. e :. Bike legyen minden lin'!}el. oh Fold lakoi.:_ardndok viss:.

!f Mukusev zomancmfivesz aleotdsa .Napos-Holdas he!!J Aleks:<.

azaz a kollektiv tudatossag talalkozik bennuk az erett szernelyiseg felismereseivel. Nines mar hova fordulnia. Rawlinson munkassaga lehetove teszi az ekiras olvasasat. A hagyomany. A ket folyamat egyuttesen erezrette hatasat a Karpat-rnedenceben is. pl a tao-val.Kedves Vendigeink! A nephagyornanv iranti vonzalom kulonosen nagy lenduletet a 19. feleben vegleg elengedtek az ember kezet.epet igi S emmi jb/diill nem taldltam.oilagbOl. Az ezoterikus ismeretek szerint ugyanis a 19. szazadban vett.eartomdnyt. gattalan nihilizmus veszi kezdetet. t Saki almaimban ii. Soha nem ismert meretekben valik ertekmerove a penz.valletta. Szernleletes pelda err<7Nietzsee munkassaga.. ~<1 dim)t. bsszefugghet mindez a "holdangyalok" visszavonulasaval is. Ketsegek kozt hanvodva Csongor eszreveszi sajat kertje "uj lakojat". a::::. Jeles miiveszeink alkotasai vallanak a miszteriumi igazsagok iranti nagyfoku vonzalomr6l. szazad 2. Ez az Eletfa kepe. legteljesebb igenyu beavatas-koltemenyeink Petofi Sandor Janos viteze es Arany Janos Toldija.. A miszteriumi igazsagok ettol kezdve mar nem ultetodtek be az ember ejszakai tudataba.. szazadi mozzanatai ennek a szembenezesnek . hogy elmondhasson egy elvont. a karrier. A magara hagyott emberisegnek egy kaotikus vilaggal kellett szembeneznie. miszteriumi iizenetet.Minden ors::::. antropoz6fusokkal. Belso indittatasra a kor embereinek egy resze a rnulthoz fordul. Legszebb.. a Yagyon. s ezalatt a manieheus hagyornanyt is ertjiik. nagyszeni kepekkel siet a kolto segitsegere. ha lehetosegei hatarara erkezettr Ha ra kell ebrednie az igazsagra. rozsakeresztesekkel. A romantikus korstilus alkot6i szivesen meritettek ihletet bel6le. ha almai megsern hagyjak n)ougton? Yagyakoz6 lelke kap-e segitseget? Ilven kerdesekrol szol Vorosmarty szep alkotasa. Elokerulnek az elso agyagtablak. v ljjelenseg. " Mit tehet az ember. Mit tehet. az "egi szep" nem talalhato a foldon. megakadalvozva a lenvt. Az anyag teruleten probal maradand6t alkotni. Hiaba kutat fel erte "minden messze tartomanyt". Gilgames rortenetenek megismereset. a szanszkrit irodalommal. a mezopotarniai hinTilaggal.Hinden mess::::.. ~\ kultura es az eur6pai tortenelem 1920. a halhatatlansag utan kutato uruki kiralv. " 62 . a Csongor es Tiinde. Az emberiseg egy resze a legszelsosegesebb materializmusba zuhan. Belole probal uj erot meriteni. Mindez rettenetes felbolydultsagot eredmenvezett. . Helena Petrovna Blavatsky keleti utazasainak eredmenve nehanv romolhatatlan ertek rnegismertetese az europai ernberiseggel. az almafat. hogy onallova valhasson.agot bejdrtam. 1!} (soda. igy hangzik ugyanis Csongor nyit6-monoI6gja: . Megvaltozott az "alom-elet". hogy elerje az udvosseg kikotojet. melv "Cstllag" !)Iiill!!)1 isjbldi Jgbol. . S a sor folytathat6 a kulonbozo keresokkel.Is ten meghalt" .. Sokszor mindent megtagad6. Szinten mesei indittatasu Vorosmartv Mihaly csodalatos miszteriumjateka.. De egy masik folyamat is elindul ekkor. Kezdetet veszi peldaul a keler-kutatas. foleg Europaban. V orosmarry a kereso Ienvt elete le~Talsagosabb pillanataban lepteti szinre. teoz6fusokkal. "\ hagyomany. mely napjainkig szedi aldozatait. Harom ellen::::. s::::.Tagy szernbenezni nemrudasnak sokszor igen veres kovetkezrnenvei. Europa ismerkedik a mult vallasbolcseletevel.

_IJa bi::. melyet ezemyi vonatkozasban hozhatnank kapcsolatba a legtisztabb bolcsessegekkel. Pet6fi. S hogy ezt fel is ismerje._elgjen. \m egy kovetkezo tapasztalat mar olv sulyosan erinti Adamot. 37 eves. Az l'rhoz fordul tehat kerdeseivel. A figyelmes olvaso kozelebb keriilhet az ezoterikusan "kepzett" Madach gondolataihoz. Talan ez.a faradast .kozelebb visz a felismereshez. mint az Istenhez kozeledes lehetosegere. a rnegujulas vagyatol fizott ember elete fajat erintheti me$ egy magasabb. nem bir eitomi?" Madach nem kevesebbre kerdez ra. hogy elhagyja a foldi eletteruletet. az alom es felebredes nagy kerdeseihez. me!Jben )dr. Azota minden ugynevezett kulturnvelvre leforditottak. Az ember tragediajanl kezdjuk a sort.ban irodott. ebren kell maradnia. Termeszetesen ennek ellendmond a szinek tortenelmi hitelessege.. a holt. A rmi ellentmondasait az ertelmezok altalaban Lucifer "szamlajara" irjak. l\Iegis. rnely ujabb es ujabb szemelyisegeket vesz fel. ki Evaval egylitt atel mintegy 6 ezer esztend6t ugy. balladakbol ismert gondolat szepirodalmunk nernely elerneben. Adam pl.. s a jovo szineiben ugyszinten._qjeJ bi::. Fold-undora a 13_ szinben arra osztonzi. de a tortenelemben atelt tapasztalatai nem tamasztiak ezt ali Inkabb bizonyitjak a korbenjarast. Ezek utan valoban talanvnak ninhet az Ur zaroszozata: "iViondottam. tisztabb lelkesultseg.uvehez. Arany.z ernberiseg fejlodeskeptelenseget. mely az egesz ernberiseg rna ismert =irott.. E rmi egyetemessege abban is merheto. ._atom. Nemesbedoen. hogy tagja egy rozsakeresztes kozossegnek. vagy egyszeruen nagyfoku nyitottsaga es intelligenciaja eredmenvezte.4. Londonban mar csak szemlelodd.ikrokozmosz. miben bizhat az ember? Az lTr -az emberben el6 Fenvelv hangja. hogy tronodbot. Vorosmartyrol szolni mintegy bevezetot is jelent a korszak legnagyobb. gorog hadvezer.Ezt az uj-regi csodat. Osregi mesemotivum ez. S a kiirbOl. hogy mindketten ujabb es ujabb szemelyiseg szerepeben jelennek meg az egyes szinekben. igy vezet utia Dantonig._::.• \lom forrnajaban! S ezzel vissza is csatoltunk eloadasunk kezdetehez. a hires csillagasz. Vorosrnartv utan (es utjan) olyan miszteriumdrarna szuletik. mert Lucifer lattarja igy vele. A Fold Szelleme visszatartja . Madach Imrerol kornyezete tudni velte. hogyan jelenik meg a mesekbol.inni szeretne a fejlodes lehetosegeben. Vagyik ra. De ezt sem teheti. . Ez 1859-60. mignem osszeroskad alattuk. Ki tehat Adam? 6 a halhatatlan Ember "maradeka". hogy kepes 63 . hogy elszakadjon e bolvgotol. kis vilag. Iroja egy felvideki nemes ur. s a valos let es az illuzio-vilag._al. mikor hazaja szabadsaganak elvesztesevel s annan sorsa kudarcaival szembenezve egyetemes igenyu rmivet it. vilagirodalmi mercevel merve is jelent6s n:. kii::. De mindez nem sikerul. az okorban egyiptomi farao. Erre epul Vorosmartv rruive is. Madach Imre. Hose Adam. T /oagymint malomnak barma. . A tovabbiakban arra mutatunk nehany peldat. rornai patricius.\ kozepkorban 6 Tankret lovag. Azert oly rut es fejlodeskeptelen az Adam altal atelt tortenelern. majd Kepler. hogy ongyilkossagra keszul. Tapasztalarai igy lesznek egyre sulyosabbak. Jelen tanulmanv csak erinti mindezt. a Francia forradalom jakobinus vezetojeig. A tortenelern vilagaba bukott m. maja viszonyarol.rortenelmet ativeli . Be kell latnia: valami mas lesz a megoldas. Madach realitaserzeke. Fejl6dhet-e ilven iranyba az ernberiseg? Adam h. ember: kii::. melyek kozul bizonyara a kovetkezok a legfontosabbak: "iV1egy-e e!obbre majdan fqj::. holtra farad. hogy szinte minden mas kortars rmi kozott ez szol legkovetkezetesebben a reinkarnacio lenyegerol.

hogy almodik. HoI farao. Ok is fejlcdhetnek a kor adta korlatok kozott. A valarnikori nemes lelki hivatas ernleke megis vegigkiseri az emberpart minden idokben.. Mert nem ez a feladatuk. azaz ujabb szernelyisegeket kenytelen megtestesulesehez felvenni. Ez az alomba zuhanas veszelye."Hi itt l'aloJag. Madach ezt plasztikusan kidomboritja pl. melyet az llr "hagyott kivonulni Adammal a paradicsomb61". 5 0' beruatas. a romai szinben. a halhatatlan ely szakadatlanul ujjasziiletik. szinben: . . Ezert is kialt fel szinte szegyenkezve: . hol Kepler.(Jokollak iJm!t . igy elmelkedik peldaul a 7. hogy megtestesulesei kozben magasztos szarrnazasat elfeledheti. A tortenelem embere mindaddig tapasztalatot gyujt. mig halhatatlan tenyezojenek erre szuksege van . az Eredeti Ember mindig is tudja. ngy mas neven "eredeti ember".. am fejlodesuk soha nem vezethet el a halhatatlan Dr tronusahoz. " ._. s a n16sag alornnak.-5 te nem dano/J:. J mi itten alom?" Adam. am 0 a "torpe kor" es "korcsult nernzedek" kozepette valosagnak az illuziot tartja. .::_em.atlat a bodultsagbol szott fatvlakon. de a kor "realitasa" elnyomja.csapdaja. melyrol a rnesek is szoltak evszazadokon at.agJ iJ nemes volt Ielkem biuatasa. " E\-a megtort allapotaban csupan szep alomnak eli meg a lelek va16ban "nagy es nemes" hivatasat. ]\. Adam kerdesere .volt rmiveben a testetolteseket. -mint mondottuk.. Adam szamara.64 . tapasztalja. hogy osszeteveszti onmaga- ---. Ez lehetne lelke realis lehetosege. Adam -s minden Ember. .-\z osmultrol. Adam.. 0 tehat -ugy ninik.ranak ez a "vinig-pillanat"? Ag)' ir. Ezen szemelyisegek szarnara az "arasznyi alorn-let' az egyetlen valosag. Az erzekszervek csa16ka jateka folvtan az ember szamara az illuzio ninik valosagnak./". Itt Evaban eled fel egy szikra. meJJ:. 0.. Adamban viszonylag hamar csirazik is a felismeres: celszeni lenne szetvalasztani a valosagot a Iatszattol..ibredek. az olv sokszor felremagyarazott reinkarnaciot helyesen.ig)'jeleL "LegideJebb perciinkbe is vegJul Egy I:Jeppje a mondhatlan jdjdalomnak . 'egy "arasznyi let" utan megsziinnek.• -\ legnagyobb gondot az jelentheti a gyakorlatilag majdnem halhatatlan mikrokozmosz. valosaghoz hiien bemutatni. S a korszakok vegen. -\ rudast..Bocsdss meg. " Amit tehat E~:a itt ebredesnek nevez.virag._ib' perc . -\z igazi ebredes szikrai is derengenek ugyan benne. Az 0 szamara nvitva all az "isteniiles" utja._allm!k. almodja._emziltba J:. De ez az alorn-let mindig uj es uj szemelyiseghez koti. hogy sajat maga es emberisege mikrokozmikus fejlodes-menetet eli. e hivatas rudatat vissza is kapja . A haland6 szernelyiseg csak "szuk korlatu let" -ben kepes ertelmezni onmagat. . Az atmeneti idore felvett szernelyisegek azonban haland6ak. fgy onti ezt szavakba: Hoi . mint a Confessio Fraternitatis-bol ideztuk. melv nehanv pillanatra bevilagitja elsoterulo lenyet.a:. omit alomnak vara:. az epp a megmelyebbre zuhanas a b6dult alomallapotba .mintba alomban jekiidnik ._Ja Minde:. Latja.Iirol mesel E.

:jcibb leikulete..}. ezoterikus jartassagot tukrozo es esztetikus formaba ontott gondolattal adja at olvasoinak legfontosabb tanitasat. modszerekkel. hogy az eberseg az egyetlen osveny. H O!)' IdJJlIk a nemlit bor. Az anyag vilaga viszont zajos. a magasabb tudatosodas sem veheti kezdetet. Madach azonban ezzel a csodalatosan pontos. is st!verin keres:.:j kijvesd. i E gJ'ijnge no tis:.csodas Haromreszes enekeben igy kepiesiti ezt: 65 . Mikor kepes erre? Ha eltavolodik "az erdekek mocskatol"._::. hanem az "orok valosag kepe". Csak a:. S ba tettdus ile/ed Zqjciban einimltl e::. az eredeti Ember halalvilagba . egy gyongyszem._JII. AZ erdekek mocskcitdl tcivolabb. EI benne egy halhatatlan mag. Idezhetjiik pl. Mert ha a Sz!V nem kepes a belso.i ontudat. lv[eghai!ja a:. Adam megtort allapotaban erzekeli az illuzio-vilag hatalmat. Ez zajban._d::. a 15. ba jdl iigye!sv egy s::. hogyan. szazadi koltonk.:::_almazj?" Adam.bukott maradeka" ilyen folyamat utan erik meg az isteni szozatra. Hisz oly folmerhetetlenul nagy a ketto kozotti kulonbsegl Weores Sandor 20.mefy visJ::. Ezert is van a rna embere ketsegbeejtoen nehez helyzetben.' a::._at ::._ettifog is daild sziirrJdni. a lit. szin." igy azcin nem az "egyeni en" ismerete es tudasa merult fel benne._ai e!)'zitt lJigkipp s::. hogy vissza kell ternie nemes hivatasahoz. Ha csupan szernelyiseget latunk benne. de szinte onmaga torlaszolja el a lehetosege utjat. mint dlom. Keserii tapasztalatai megis nagyon fontosak. de nem tudja mar. Egy perm me!. " Az isteni szo tehat kinek-kinek "sziveren" keresztiil hallhato.' a bolt a'!)'tlgra s::.:jUi KiJitis::._engfelr!d S ::::_iinetlenu/. A sziv megorzott a keveredes vilagaban is valamit eredeti lehetosegeibol. . Erzi ugyan. kozelitenie kell az (:r "zsamolyahoz"._aint semel.!. Vilagunk es az eredeti teremtes szakadeka nem hidalhato at agyagvilagunkra koncentralo eszkozokkel. annak korlatolt tudataval es ver-lelkevel azonositja magat._t!tbomoj'on? "Hiert.ban a halhatatlan es a halando tenyezoket. Azza tettiik. mint a Gyongyszinu Ilona meseben. Az Emberben elo osi. H~g. rnely kepes meghallani az egi szot. hisz toprengesre sarkalljak lete lenyeget illetcen: .. Az atlatas kepessege azonban nem sziiletett meg benne. elvetjuk a rrni ertelmezeset. ~\z isteni szozat a "csend hangja". Es tiltalan tobb-«. elveszitheti a visszaut lehetoseget. A no itt termeszetesen epp oly szerepkorben ninik fel. Az L:r vilagosan felismerteti az ernberparral a rnegvaltodas lehetoseget . Ha azonban halando szemelyisegevel. Szeretne megtalalni a felemelkedes lehetoseget.~·ilmodtam-i (sak. vag)' most dlmodo!Jl. Minden Buddha ezen az uton jart. Minden idok szent iratai tanitottak ezt. eredeti lelekelv jelkepezoje. (Hamvas Bela forditasaban) Tibet nagyjait: "Ne feledd el soha. Ezert is lelekzetelallitoan izgalmas a "felebredes" szine.. Konnyen leranthatjuk egy kozonseges anyagi sikra. miert If perc'!. rulekedesben nem hallharo.. az isteni tanitast._gi szo. Egyebkent nem. "erdekek mocskatol tavoli" hangtol megerintodni.

. Legnagyobb erdemuk a felebredesre osztonzes. az igeret foldjere legahibb egyetlen pillantast vethessek. Harnvas a Karpat-medence lakoit tobb elmelkedeseben is a "mehes nepenek" mondja. vagyjelJobb lill)'eik .. Erre osztonozhet Madach rmive is. jdsok. egy vilagkorszak valtopontjan =kozepen. Ipolyi "-\mold.. mint lathato a peldakbol is.iljetek a nagyszerli ebredesre. Ennek sejtelme hatja at a Karpat-medence szepirodalmat. Hisz sokan. Huszka Jozsef. iinnepeik. Csak ott lehetnek. Kalmanv Lajos. az evszazezredek alatt viselt beklvok szettoresere. Hisz korszakunkban. melvnek csupan felszinet erinti ez az eloadas. ?" "-\ kerdesekre reagalva szuletett azon rmivek egy resze. hogy elnek. " Az egyetlen "arany csend" vilaganak letezese mindig is ismert volt a rejtelyek kovetoi szamara.kulonosen nagy jelentoseggel bit mindez. rmiveszei egy reszet.-- . Az w-\ranykor emleke" biivoleteben el6 nepnek. szazadbol: Dioszegi Vilmos. Ezert is kap nagy lenduletre a nepi kulrura hagyatekainak gyujtese. Erill)" Mano. Tudatlansagunk merteke kulonbozo. Zajti Ferenc . A 20.:_ogtt is hangijziJn. Mire var? Az "eljo\'etelre".ma is kevesen ismerik.es balladakoretek jelennek meg a 19 szazad 2.:_mllSJal. Az egeragadott lelek mitosza. Oshonossag elmeletet es eleink "Lelkiismeret-\Tallasarol" irt gondolatait .p1ussal. osvallasunk kutatasa. Fiy ~-\ladar. archaikus ima-versek vagy a kulonosen tiszta indittatasu mtialkotasok.. ki L'panisadot is ultetett at magyarra. m i Egyetlen. "-\ 19. kii/O'niJ'sen a lilek s:. inekeik.lig masok hosszu evtizcdeket kepesek eltolteni odaat. a 33. -a fiiggony ruloldalan. siirget6en erintette meg a Karpat-medence tudosai.:_oll)lbana hellin miloldgicival. tig)' a sZkitcik is buno]: valldscival . a Tiinder Ilona rnesekor. "-\mely var. a manichei:. S ez az igazi Forradalom. melyeket ma is tudornanyos igenyu szakmunkakent hasznalhatunk. Dante megfogalmazasaban "az ernberelet utjanak felen". "-\ koltok kozul mindenkepp megemlitend6 Weores Sandor mellett Szabo Larine. biibcijrlJok . Mese-. Ennek feltetele a felebredes.hogy csak nehanyat ernlitsunk. balladak. kit We ores Sandor a mesterenek nevez. Az osrmiveltseg cimet viselo konvveben vazol elenk egy teljesen elfeledett multat. Ordog. ? AIII-e eleink rigi uallasa valamejy S mi!y vis:. Oka azonban ugyanaz.:_ C> Or. i-. egyre osztonzobb. Ennek igazsagat hordozzak a mesek. A "valamit tenni kell" hangulata. A szerzok ismertek: Csengery Antal. a nagy felebredesre. Nehanv kozuluk: 'T' 'oltae. J 0 pelda erre a Kisfaludi Tarsasag felhivasa is. a lelekanva rnitosza. Hianyos. Szent Laszlo es Geza.. a pcirs~::. Karneval cirmi regenyet Hamvas Bela az ebredes latomasaval zarja: "Keszi.. s meb' eredelzl eJjeienlinl jogalmak a:. feleben es a 20. Kallay ferenc. Krisztus-beereszkedes idoszakaban. alkalmassa valhat ujra minden "Feny-Ieny" a felebredesre. Kik vollak a tdltosole. "-\ kutatasra szant kerdeskoroket Laszlo Gyula Arpad nepe cirmi konvveben teljes terjedelmeben idezi. Hatalmas terjedel~u. a pokolra szallas tortenetei. egyetlenegyet -" --- 66 .sajnos. Megindul osmiiveltsegunk. am'!)' (send volt odafonn. S rnaganyos nagysagkent jelenik meg ~Iagyar Adorjan alakja.:_abadJ'agardlr haldlon ttili cillapolcirril? I 'olt-e r mifile O'sszekoltelisbm a vallcis a fejedelemseggel vag)' vezirsiggel. Egy ezoterikus csillagev vegen.. Felelevenitodik Ilona-anva. Kandra Kabos. Malonyav Dezso.:_in o:.:_enl jeleik . az igazsag atlatasara. Legalabb a kapuig erjek.e ilodeinknek tobb isteneie. melv kiegeszulesre var.. ? [. Atilla es Buda..annak hiteben. de ennek nincsenek rudataban. On·cis . V agy Hamvas Bela iro. dal. szazad elejen. 'oltak-e imciik.--_ ------ "Hit J:. itt elnek ugyan. Luko Gabor. s:. Ezt a leny sajat tudatlansaga ellen vivja minden Ember javara. mint szinten Hamvas irja. fogoly letunk. szazadtol mindez egyre tudatosabb. ? Mi uala hilO'k a vilcig eredeterd! iJ leendd vegirol. Felidezodnek kozmikus iker-ero parjaink: Hunor es Magor..

1egjelentek! Remeljuk. vetitett kepes eloadasunkban kicsit reszletesebben idezunk majd. (Ilyen pl. Az "isteni vetornag" napjaink borzalmai kozepette kulonos gondoskodasban reszesul.lt bizonyara ennek a tudata is nepunk koreben.Elvege<. Ma delutani eloadasaink is elsosorban olvan miiveket ideztek.. A mi ga::. az anyagba vettetett fenyreszek allapotat. Tobb valtozaruk hagyornanyoz6dott rank. siirgeto eletfeladat. Kesz voltam inni az oriiltseg poharat. mint A csend hangj. A Kephalaia 59.tiik a::. melyek sirtak" cimmel abrazolja a Sotetsegbe.. gyakorta a manicheusokra ernlekezteto kepekben. hisz a kove valas alapveto rnesemotivum. Bizton mondhatjuk.Az igeret foldje viszont benniink van.ddnk.s a leanv -a beavatott." -olvashato a lelekrol. "Az elernekrol.. Mielott foldunk ujabb kozmikus ejszakaba hanyatlana. az Aranymadar tortenet a 21.. Uj eletre kell ot segiteni.. kik azt hiszik: mindez csak szep szo. A soha el nem aluv6r6L Eloadasunkat ezert is fejezziik be egy arat6dal szoveget idezve. Eges:Jalu. " Egy rnasik zsoltar a hala hangjan sz61: "Jojj Cram Jezus.Krisztust. tobbfele foldolgozasban. E. E. S utja vegen leszall ra az Aranyrnadar. . E. " - 67 .visszater a megmentesre varo ernberiseghez. azaz mese. eiz'ige::. ezernyi m6don hirdetve: Orvendezzetek.aratdst ." Kedves )1. a kove valas. Szerepel tobbek kozott a szepen sz616 pelikan madarrol vagy aranymadarrol 5z6l6 rnesekben is. Eletfank legtetejen . S ennek vegso fokozata a teljes rnegdermedes. Una... a mi ga::. fejezete. hogy az isteni gondoskodas meg az ejszakaba hanyatl6kat is felkarolja. A manicheus zsoltarok is idezik ezt az allapotot: ..a Tamas aktaban fennmaradt Gyongyhimnusz.:Jiik. Kozel sem.J'vli6ta a husba kottettern. hogy melegenel szarba szokkenjen az isteni aratas termese . most is rdlunk gOlldolkodik . A keveredes vilagaba jutva az alvas es felejtes veszi kezdetet. egyre kevesebben vannak kozottunk. hol a csodalatos Fa all. hogy megszabaditasa vegbemehessen. szazad ernberenek surgetoen fontos cselekvestervet tartalmazza igen szep. Ahogy sok rnitosz szol a vizek felett lebego isteni Lelekzetroi.. elfeledte uszia-jat es nernet es nemzetseget. Az elvesztett Birodalom emleke sokfelekepp visszakoszon tehat. Egy zarandok visszatert a masik partr6L (OJ Arhan sziiletett. "manicheusul" a "Fenylo Jezus" ereje kiarad foldunkre. Hitregei elemei s napjainknak szant uzenete minden valtozatban felisrnerheto.s ekkor. melvet esti.ddnk nem alus:::}k. "Tevelygesben es feledesben fekiidt. Termeszetes. lelkek megvalto]a (szoter) ki megovtal az ittassagtol es a vilag hibaitol. Beke legyen minden lennyel. kolternenv. mondja: "felzeng szavak nelkul a termeszet minden hangja. Most is rdlunk. eges~Jalu mind alus::jk. elfelejtettem isteni rnivoltomat . A mese jelkepes nyelven sz61va: az elvesztett. mely egy idore kepes elgyonyorkodtetni. igy segiti uj eletre koemher-testvereit.. Mitoszi uzenetet hallunk ki soraib6l: . Ezt Jezus Urunk is tudatositotta az ot hallgat6kkaL Ez a jezus altal peldazatban me~evezett isteni vetomag vagy manicheus szohasznalartal a "fenylo Ero". .. mind alus::jk. 6 a koemberek rernito tomegen at vag utat a Hegyre. 6h Mjalba lak6i. Az egyetemes Krisztus-ero." De termeszetesen a Manit megelozo idoszak is csodalatos miivekben enekelt a felejtes es felebredes allapotarol.) .. mint az anyagvilag vonzasatol teljesen megszabadult kiralvleany.. Azaz olyanna kell lennunk. elrabolt Fenyerot kell megtalalnunk onmagunkban.. mely elnyeletett. rnelvek az alornba zuhanas veszelyeirol sz6lnak.Ami az idezett rmivekben megsz6lal..

No kalotaszegi viseletben .

:.obraszmuvesz aleotasa .Teremtojel Gyori Lds::jd s::.

"S:::_dlgonhdzatokra egek barmatja" Fo»: 5 :::_abo Antonia .

iik hat el. JJtgar::_o ft!'!Ykorolldt fonjllk meg!" (Manicheus himnuszreszlet Gvura Arpad es Juhasz Edit forditasaban) A honvagy es a hazateres balladai jelkepei irta eJ ekiadta: Bottya» Kata/in ./4 soba nem beruado. ."Romolhatatlan fh!Jkorondnkat '!Yer.

es masok szamara hasznalhatova tenni. Itt nem terek ki minden ertelrnezesi lehetosegre.Kedves Vendegeink! ~-\ jelkepek rukrebe pillantva nepkolteszetunk legosibb mufajat. vagy a korok forgatagaban elfoglalt helvere. . mint egy Elo fenyfornist. C. a tarsadalornban. kulturalis gyokerei helyett a valosagot legyen kepes latni es Iattatni. amelven at az igazsag a kereso segitsegere sietett. aminel lampainkat meggyujthatjuk. A jelkepek ertelmezese maga is egy tudati ut. mindharom hasonl6 szerkezeni: Eloszor az elemzendo ballada egy variaciojat hallhatjuk.-\ himnuszokat Juhasz Edit es Gyura Arpad forditotta. a kapu. Mani kincseit az egesz . •-\ bailada elhangzasa utan a jelkepek gnosztikus kibontasa kovetkezik. . mivel nem mindegyik szovegkozleshez mellekeltek kottat. ha ma ezt a fenvforrast latnank balladaink lampaiban vilagitani . Az elernzendo szoveg kivalasztasanal igyekeztem a legteljesebbet. Szeretnern. a balladak jelentesenek csak ezt a sikjat szandekozom bemutatni.g szamara elerhetove tette. hogy minden kor ernbereben megvolt a belso alap. az idezetek mennyisegenek novelese nem eredmenyezne az ertelmezes lenveges valtozasat . ~I. hanem a jelentes rokonsagat. csak az ertelmezes lehetosegei a kulonfele szinteken.-\z eloadas harem reszbol ail. hanem hogy egy nagyon magas tudati sikon letezo kozos forrast talaljak. Elsokent egy kevesse ismert magyar nepballadar. mint egy kulcsot hasznalatba 'lenni.-i13. hogy erolretett szo szerinti parhuzamokat. hogy a jelkep tortenete. Eloadasomban harorn magyar nepballadat. ezaltal. Celom nem az. a Bagoly-asszony-t ertelmezziik. a magyar nepballadakat ertelmezzuk a gnosztikus filozofia segitsegevel. nem tekintve szemelyere. Vegul egy-egy gyongyhimnusz-reszletet kapcsolok ' a balladakhoz.-\ balladakra elsosorban az egymassal szorosan osszefuggo jelkeprendszeruk miatt esett a valasztas . bar ilven is van. Az enekelt szoveg nem mindig azonos az elemzettel. .Jetra-jellege" kinalja fel: A fold folott 15 centivel es a letra tetejen is ugyanaz a keplet: egy vagy ket fuggoleges oszlop es egy vizszintes fok tartja rnaszot. tudva. . osszekapcsolva manicheus gyongyhimnuszok reszleteivel. . amelyhez onnon lete celjat es ertelmet keresve fordulhatott. a celt leginkabb szolgalot rnegtalalni a rendelkezesre ail6 anyagbol. Siegert rrnive alapjan.• -\ tenylegesen elemzett szoveg nyomtatott formaban hozzaferheto . hogy a kapcsolat onkentelenul is nyilvanvalova legyen. rmiveltsegere.-\ jelkep formaja nem valtozik meg. Nem elsosorban a szovegi hasonlosagot kereste~. amelven a keresonek szukseges egy allapotot elernie ahhoz. Ezt a lehetoseget eppen a jelkepek . mint a gnosztikus beavatasi folvarnat rejtjelezett hordozojat szeretnek Onok ele tarni.

mellett hagJ'tam A::::.o'!. »: Ha ja::::.tamalomba Pus7a malomba Cserfa gerenda Cserfa gerenda. A::::. mel lett A::::._l' Egy bago!J aJJ::::. A::::.. Ha::::.on iildogel Egy bago!J ass::::.\fint a paripa..:.Abban feledem Karika Karika kon~yom kon0'om. e SIrs::::.Abban feledem . »: Hll'tak =s=« Hiinai: engemet Hog)' ha::::.itt rona Ha itt tona O{yat perdiilnek Mint a karika "'lint a karieu. mellett hagytam hag)'tam Rengo bdcsdrnet Rengo Meso met.o'!.on iildoge! A::::._ais mennek Haea is mennek De mdr s::::. er: bank odst: m Te bago!J ass::::'0fl)' Te bago!J ass::::.o'l)'. lHerl slrs::::.mellett hag)'tam Zdros ldddmo: Zuros IJddmot .o!Jdm Cifra fl)'os::::. A::::.o!yam Abban feledem . hOg)'ne slrnek HOg)'ne bankodm!k Hogyne bdnkodnek.Bagoly asszony Pus::::.) Pus7a matomba Cserfa gifretzda. Otthon fe!edem Otthon feledem Cifra . te m Bago!J asszpnka? Edes uramot Edes uramot."veJelt NaJ!)lon s':jvesen Hrr._v. Rajta setikdl BagolJ asszpnka. (\T argyas:392. .Abban feledem .Abban feledem .!)IOJ::::. bogyne slrnek JC!/.iJ).. Ha ja::::.iJ)lellem De mar s::::.ellem. Hllitak engemet Hlvtak engemet Hogy ha::::. ert bdnkodj'::::' m Merl slrs::::. Utdna seta] J:<ejir olice: g JU Jlrs::::.Abban feledem 5lrrJjiamot Slro fiamot.a is mennek: Haca is mennei: Nagyon s::::.amenjek Siro fiambot.amenjek Edes uramboc. Jaj.itt uona Ha itt uona O/J'at Itgranek .

az elhagyott otthon.. a rneghalasaval es ujjaszuleresevel a foldi elet korforgasat fenntart6 es jelkepezo Istar ket oldalan lathatok baglyok. a siras. a:::. Egy osi dornborrmivon a termeszet-anva. am 0 fellazadt es megszokott.!r!ja"Jokjril e!logadni.. Ja._ebenpdrndt tartua is s::.!van eg)' leci'!Yt.zatos leny. A gorog mitologiaban Pallasz Athene jelkepe es megszernelyesitoje. Ja. A magyar nepi gyermekjatekokat. Napjaink nephiteben halalmadar.) Ez a ballada alig nehanv valtozatban ismert. gyermiikolJz.) :\ parnara terdeplo par egy pillanatra egymassal szemben osszekapcsolodik a csokban._ePin c'gy ij. A bagoly-asszony tehat a lelek kulonfele allapotait jelkepezheti: "\ demoni-asztralis Lilith-nek bagolyl:ibai vannak.:/p gyo'ng)'os pdrtrim! (Kriza:142._ he!Jebe. a Feher gerlice._ ij}ak kiirbe ri//anak. parvalaszto jatekokar kulon eloadas kereteben kellene bemutatni. a puszta malom..' mire a leanynale is Ie ke!1 terdepeini. a mestere is megjelenik. ezutan a kor ujra kezdodik. igy feltetelezhetoen regebben sokkal nepszenibb volt. a torvenvnek nem engedelrneskedo ferj nelkuli zabolatlan noi lenv. Eber abban az idoben es asztralis terben._te Fejir go/ice? Hogyne simek. te Bagojy ass::._epebekicillani a::. akit eredetileg Adam felesegenek szantak. a cserfa gerenda. Szomoru tartalmaval ellenretben az ugyne\Tezett "vidam balladak" koze tartozik: "E::. me sirs::.. Benn felIJIOl!em ~I'iingyiis partamo). ahol az atlagember alszik. ko'riils::. minden foldi lenv szuloje. ame!ynek kii::. Mindezeket ertelmezve egeszen konnyen felismerheto a gnosztikus osveny elso allomasa.!cina pcimdval a kO'r kO'::._bena::.jaj. ". vcilaJ:::.\mikor a tanulo megerik. te Fejer giilice! Hon felejtiitiem Ri/ngo bOcsomol! Benn felejloltem 5 fro gyermo'kiim." "\ magyar nepballada bagoly asszonya osi es titok. a pdrnat dibe les::. most legyen eleg annyi. a visszaernlekezes es a visszavagyas . amelyben helyettesito aldozat aran valakit kiemelnek a korforgasbol. ezek a variaciok viszont a tortenelmi Magyarorszag egesz teruleterol szarmazriak. Kriza Janos a XIX. Ez a korjatekok jo reszenek altalanos sernaja. 74 . de vegso soron azt a folyamatot is. a sotet (hetkoznapi ember szamara ismeretlen) teruletek latoja es lak6ja. 5iro gyermo'kiim! lV!e sirse._emli/getL'e kO'riis-kiiriil. a sivataslak6.i. all ke::. hogy ez a jatek az elet orok korforgasat._iis arm terdepel. ijji.'gyo'ngyiispcirtam. Mas szohasznalataban: . az onismeret megszuletese es ebben a pillanatban az osemlekezes felebredese a mikrokozmoszban. regen mas madarakkal egyiitt a szuleto Ielek hoz6ja. ~\ parosito jatek uj ertelmet nyer: a nagyon regi. Osanya: madar-lelek._onka! Honn felejtOltem Zdros laddmo]. 5:._en da! kiJ'::. a szuletes es halal valtakozasat szemlelteti.iIegyel vrilas::.Hogyne simek.\_ balladaszoveg jelkepei: a Bagoly-asszony. mig a kO'rbOl kivcilas:::. szazad rnasodik feleben.ak kO':::._tani stb. majd helyet cserelnek.irja "Vadr6zsak" cimii konvveben a ballada elsa lejegyzaje._emle/odni s a fennirt modon a ko'rbeni ij. ~. (Kriza: 143. bankodo lelekresz sirasat meghallva azonnal valami uj jelenik meg.

Molnar Anna. aki sajat erejebol legyozi a csabitot es visszater hites urahoz es kicsiny fiahoz.Anna Bums fdnak arnyikaba.Anna.. ne tekints bzm. r TaJ!)'onnekem hat palotam. es aki utan a bagoly asszony sir. .\1o/nar . Feltar is megtis:::_tit. Sir. mte:::_ uram. 5 hetedikbe tiged tes:::jek! Addig.34.\_bagoly asszony egy cserfa gerendan iil. ennvi maradt az elet fajab61. a miatt a feledes miatt. a hetkoznapi ember altal ugyanugy nem ismert galamb.. enyhiilist mi ho:::_.Anna jeltekinte rei 75~ .Anna.. Niget is megenyhit egya:::_onnapon. A bagoly sir. ebolt a nagy gyogyzto! 6 ert abboc. Ahogyan egy Manicheus gyongyhimnusz:irja: ime. a sziiz istenno anya nelkul sziiletett. es azert.. akit elhagyott. Zeusz fejebol pattant elo teljes fegyverzetben. Ameddig elcsalogata. gyere. Ezek szervesen osszekapcsolodnak az elozovel: A Molnar Anna a malorn-jelkep miatt. 5 e tjjjelem se nappa/om. A dialektikus elet hatarteruleten. egy mar nem orlo rnalomban bankodik. ami miatt aztan ot is elfeledtek. Vag). EI1a sebek je/tarasaho::.Athene. Mennee. 2M erddnee kii:::_epibetz. Gyere.) Az eloadas tovabbi reszeben a Molnar Anna es a JUlia szep leanv (Marton szep Ilona) cirmi balladakat szeretnem bemutatni. es a sirast megha1l6 es a megbanast megerto.sjdra! Nem tekintek. hogy mindenkit meggyogyztson .JJ Ie ide Molnar . mert 0 az elcsalt feleseg. (Manicheus gyongyhimnuszok: 17 vers . 6k ketten osszetartoznak: a rnegbano es siro. Pajzsan viselte a Gorg6 fejet (a dialektikus termeszet va16di arch). ~. Molnar ~'-lnlla. 5 . 0. Nem megyek in viti:::_ uram. e. H aJ!)'fekligyem a:::_ iedbe. Elaluvik viti:::_uram.. 1-Iaganya es sirasa a puszta malornban felelmetes. A lelek osemlekezese felebredt. <\1olnar . amibol vegso soron a malom is epult. szornvethalt. a dialektikaban megrekedt mikrokozmoszban beszelgetnek. "Gyere velem iVlo/nar Anna Gyere lie/em btgdosoba. Beszelgetotarsa egy "feher golice" (feher gerlice). E bagoly asszonyok a bukott lelek fejlodesenek allornasait abrazoljak. a dialektikus Nap fenveben jarok messze elkeriilik. Molnar ~-lnna. bankodik helyzete. akinek ezt megmutatta.on nekem eicsifiar». Mindezeken a fejlodesi allapotokon till van. hiszen a teljes valosag rnegpillantasa azonnali megszuletest eredmenvez az uj elerteruleten. addig csabitgata. 6k ketten az elhagyott rnalornban. A magyar nepballada bagoly asszonya mar nem ilyen nagy hatalmu lenv. otthonatol valo elszakitottsaga miatt. Kicsifiam. mert radobbent valodi otthonatol \-aI6 elszakitottsagara es rnaganvara. s tuc/ja. o 5 ni:::_:::_ kiesit a j~jembe! egy J.\Iolnar . mennek men:::_ehe!Jen.jambor uram: Kiie! nincsen nyugodalmam.

se nappalom. Holtig sremire se banynam! Kigombolta a gUf!Jic!Jat..:akara? Nem adhatok vitiZ uram. Jambor ga:.:da. meg se s:::jdnam.. hanem "molnar".!)."'vlolndr Anna.j! Megdobban a !)'enge s.. ". vagy megs:::jdllad. Van-e jo bor a faluba? Vagyon csae itt a s:.ira..:!t'e..:da. S elindula ha:.. Kite! nincsen f!Jiugodalmam. Illdu!j eiol .) l Molnar Anna a puszta malmot uj munkahellve tevo asszony. karddaI. hogy mar az az egeszen u].igombolta a gunyc!JaUi. S esrembe Jill eicsifiam! Kicsifiam. hogy a katonanak van mar hat palotaja (mas valtozatban kovara).:oms:. es magaval hivja. Kicsijia elaluvek Ha:.aba.. Nne ha:. Van ennekem eicsi fiam. Hat szip lecif!Jitfilakas~va! l"'vleggondolci 0 magdba: Hetediknek otet teJ:. AdJ:.!)'akdt! 1:~/oit.: uram Jeltfbrede. " (Vargyas: 46...:a JeleJiged: _'vlegl emid-e. Harman elnek egyutt: ferjevel es siro kisfiaval... felismeri egy onmaganal nagyobb es osibb' Ietezo.jambor ga:. Itt elmene bdrom arua. Felszokolt a paripdra. Blln/s Janak tetejibe! j.. S megszoptatta kimjiat. bujdosasra" indul a csabitoval. amire hivatast erez. -Jambor urdt. de ez az elet nem elegiti ki.:da.. en'gyJambor gazda: HoZ:'. Kicsifia).:akara! K. es megprobaljak megragadni. Kiiel ne»: ziolt . Vite:. amirol azt kepzelheti. es olyan utra kenyszeriti. Molnar Anna pedig "hosszu utra.'em szoktam en eloljdmi. a hetedikbe ot teszi. hivast vel hallam. Vagy holtig s::. g FOldig teres dnglidba. uram.:da.Bums Janak tetgibe.:-e s:.. Jambor ura ·kapt!Jaba.Jambor ga:. Hornalvosan valami tivoli utra vagyik. S lecsapd a viti:.. ha reszletes elernzese ne~ is lehetseges: mar hat var all.jdmbor ga:.:al szokva! Jambor ga:.jdmbor uram. Elo'/ mene pili:. :\1eg vagyok en az:. S e ejjelem. Fa/dig peres dnglicj.:olt llf!Jicj.._emirehdf!Jinad? lHeg se uernem.gaCJot {j!J:..'em megyek en viti:.:tfdba. a mikrokozmosz letet. eniJ'Jo s:. iHer sirs:. S megldta a hat sZep lecif!Jit..i:. Alolnar »lnna? 1:~ltekinttfl bllntJj...jcimbor gazda.:V()!.:da. es tudatallapotanak megfeleloen engedelmeskedik is neki. S megcsordNI a meleg kiJ'!Yt'e VitiZ urnae orcdjdra.TJlersirsr.: uram. Ali lehessen annale oka. a csaladi karmat testesiti meg. Nern bagoly tobbe.. aver ereje.:olgalo: Ho:...: .:da. mindig megjelenik a regi torvenv. Se fiJelem. _\ voros ruhas vitez nepmeseink gyakori alakja. Hogy kisjiam elaluua! [dmbor ga:. A csabitas egyik eszkoze. BIIf7/sjdllak teteiibe! ".:4/dba.:..:dlldst ejlJ:. se nappalom. En!)'. pedig valojaban karmikus multjanak eroi lesnek ra. Kikapci a /tff!Jies karr!Jat. Fa/dig teres anglidjat. Komives Kelernenne cimii balladankat rnindenkeppen meg kell itt ernliteni.: eg)' kupat a:.'em tekintek liN:.:a mene Jambor gazda: VitiZ uram. Egy katona erkezik voros egyenruhaban. es annak munkasava lesz..ttgodalmam. Amikor a lelek elszanja magat az alapveto megvaltozasra es a mikrokozrnosz szolgalatara..:as~alra! Eng)'.. de peldaul a vegso soran irani eredeni Parszifal mondaban is szerepel: a verben megirt torvenvt. viteZ uram...at: Meg(Jokolta eicsifidt.:uram. Jambor ga:.:da. mindben Kornives Kelemenne tartja a falat: .

A rossz.e16z6 inkarnacioinak elmult probalkozasai olyan id6kb6l. test ideJJige baldlos mireg. Verenek orokseget uralja.. 6 az osveny els6 fazisat jelkepezi es nelkulozhetetlen. halal es a generaci6k valtakozasaban valo reszvetelnek vallalasat jelenti. elet. kiemelkedni a halaltermeszetbol nern Molnar ~\nna. Remifryemnek dba. Es minden rigit hdtrahag)'nd/. Hazater ferjehez es g:'ermekehez.::.. es nelkiile nem lehetseges a megfordulas. j611ehet.: asszonvat. a hetedik probalkozas val ami uj eredmenyt kell.. Hazateresekor alruhaban van: szallast kell kernie. olyan lennye valik. igy alkalma nyilik felpillantani. mint az el6z6 ballada bagol. hiszen nem alszik el.. A katona feje Molnar Anna oleben van. amikor meg csak a dialektika torvenye letezett. es ujra rmikodni kezd. Bdrcsak iga::. csak ennek a foldon fut6 arnyeka ninik fel. a miszterium: az egyetlen drama elprobalasa ugyanakkor az els6 attoresse valik. Akard az igazsag szimb6luma. mig 6 maga eletmento es taplalo tejet ad. Ez a tortenet a bagoly asszony tudataban lejatszodo kepsorozat. Az igazsag rnegpillantasa ot is sirasra keszteti. es felolti annak voros ruhajat. A fa eletfa.. az nem tudja megtamadni tobbe.. mint ilven rendkivul hatasos feg:'ver: Molnar Anna megszerzi ezt. ~\z el6z6 inkarnaciok probalkozasai az elet-halal fajanak megmaszasaval kudarcra iteltettek. Z6d erd6 kozepibe bums (bokros) fanak arnyekaba megpihennek. His::. a szivbe itt levelnek a dialektikus tudat szamara keszult forditasa. de meg nem vagyunk kepesek tudati kapcsolatba ~epni vele. el tudja ragadni a kardot a katonatol. hogy hozzon. vagyis veglegesen a kettosseg. Molnar Anna Keresztel6 Janos n6i alakban: nem 6 az.a::. Ezt tudja Molnar Anna.orongatd lancoeban. es rajon.ijrOJn s:::firdiba Z!(JI6 joilJOflu/dsra. hanem egy uj n6i alak. Hogyan lehet kijutni? Csellel. egy "korlatozott orokkevalosag". halalt eredmenyeztek. azaz.::.demJ/.jOjj eI ho:::. gyermeket elhagy6. a szellem taplalekat. de az utat 6 kesziti elo. onmaga alarendelesevel es rnegtagadasaval ("Nem szoktam en el61 jarni"). egy latszat-megvaltas foglya lesz. hogy Molnar Anna tudataban van a veszelynek. "\ katona felebred. a karddal felfeg:'Verkezve visszafordul. Molnar Anna balladaja ketarcu: az egi tortenes nem. Ha felmaszik.::. a mikrokozmosz igy jelkepesen kiegeszul. Ebben a viseletben.. halalra szano termeszetlelek eltetove fordul. az osemlekezes kepeinek.. a menyegz6 dialektikus szinten a torvenvnek val6 alarendelodest. a (malorrnkerek forgatasanak. "4.. Marton Szep Ilona fog. Es tij emberre udlna]. alatta pihenni keszulodes a kiernelkedesre. 77 . oIY rigdta vagJi s::... Ez a rudatallapot akkor szuletik. es 6 lehetoseget kap karmikus adossaganak torlesztesere es feladatanak elvegzesere: bort es vacsorar ker. A hat halott leanv anal6g az igert hat varral.dm. amikor a "masik" mar jelen van. Hat a dialektikus beavatas Venusz-szama. Hdt emlike::. aki rnostmar val6ban a megvaltast kesziti e16. Igyeke::. Keleti es kozepkori magyar abrazolasokon gyakori az ugynevezett fejbenezesi jelenet: Ennek magyarazatakent a szerelmi egyuttletet szoktak megnevezni. a halal teruletenek lak6ja marad. akit vartunk.magadirt kii::. 6 /ilek. es sajat kardjaval levagja a katona fejet. a dialektika beavatasat valasztja. bar a szent nasz maga is szimb6lum. uirrasctua.

AlegeroJitettem magamat Ji:::'UJeg'i;,veteliben. A:::. lij istenben, ki dga remitryemnek. E vildg batalmassdeai kO':::.olt i"'\fin(J egyetlen egy sem, Ki melto arm, ho!)'fedele aid jogaqja ot. Mert 0 nem megcJalt Mbaljiitt. ime a bitem. hogy tiJ:::.tdll ifri:Jelek. AfegJegit engem mindt,egig. istenem. S ::::..ent eredeiednek pecsetjei. 6 lilek, belid egtek, E::::..erttiJ::::..tdlaltlllJ::::..ellem Tobbe el nem erbet. Men joggal tiJ:Jelted ot. N minden J;jjld /litkel A teve!J:gfJnek megiill.

Te. olilek. ~'i mennyeeben !)'lijtolNI eincset. (Manicheus gyongyhimnuszok:

43, vers - 65,0.)

.\ Julia szep leanv ballada leanvaert a "bodor feher baranv" a mennvbol a visszaut balladaja.

ereszkeclik Ie, ez

,,111 es kerekedik Egy kerek dombocsea, __1::::"0" no'vekedik ' Egy edes all!1afa,
EdeJ a:::.almc!Ja. Csoeros a virrig;a, Ii::::.. alatt iii vala A1cirtoll S::::..p Ilona. Ko: koli uala "\Jagik kOJ:::.omjdt. Feher liliombol. KorJai rd::::"JdbdL Hoi aVllal nem en'. Liliomval fej~. Hoi LlVllal nem in', Liliomval j~ii

Itt es ereJ::;.kedik Egy ara'!)' osvenke. A::::..onno'vekedik Egyfeher bardnka. Jobb odalan uala Aldo" napnak fe~ve, Bal odaldn vala Aldott holdnak fe,!)'e. E lviben uala I\_)'oevan miJegyer()'a, E homlokdn uala Cfra fe,!),eJ (Jillag. 1lrleg neje4;~ meg nejid;', Marton S:::.epIlona, Alert e:J lsten batta Isten parancsolta.

E sZep sziizek serge
Csak egy irdnt termik. Ha /e oda joneL Veled befejzOdnek.

E mennyei kapuk
~~'I/a/lan nyigcmak, E mennyei rgldk 0'itatlan ,ryigcmak.

Mennyei harangok Huzatlan szdg'cJnak, A memryeigyerrydk Gyu/atlan gyulgcmak. (Kall6s, 37.)

"

(reszlet) Felkele jd reggel sZep I{jdn ZJlIZJcilllla. Kisetala uala a rdzsa mezo~re, Lefeklh'ek oda a rdzsa toiere: Borzogatni ke-:::._di aran)' J-:::._inil hrgJ/, Mosogatni ke-:::._di rrJzsas:jn omjjcit. "~l men'!_ybOljijl1e le Egy g)'alog ijsl,e,!)'ke, Azon lesitcila jodorJ::::!ml bdrcil1)'. ."...... !ieg)' meg, ne !iegy meg s-:::._ep Zsscsanna . 'e I{jcin ",,'em kiser/e/ vagyok. menl1)'bOl kiil'e/ l'ag)'ok; _--l-:::._er/ kiildo!/ ho-:::._-:::._dd P:::!{s Knj'-:::'_//IJ, a-:::._ lir A szuzek sergenek csa]: eg)' /J!ia vag)'OI1. Ha te velem eg(iJJ~ veled a bitelik!" ,,Elmel1)'ek, elmenyek, csal: hOg)'men,!)'ek baca. Hogy bucsuzzam en el apamto]. anyamtdl. " Elmemlek utdna masod kakasszdkor .... A mennyei qjtd nyitatian megl1)'zlik, A mennyei harang hu-:::._atlan Jzdllalik, 5 a mennyors-:::._agoccsa ke-:::._ebe e adatik. " Visqj em gondot sZep !ejan Zsucsanna. Visejjgondot mind oriJkki. Amen!" (Vargyas, 104.) Szinte nines is szukseg elernzesre, a ballada annvira nviltan beszel. Egy domb emelkedik ki a foldbol: :\ megvaltas utja tokeletesen elokeszult, "-1.Z elozo ket ballada "eserfa gerendaja", illetve "buru.s faja" most edes almat es esokros viragot terrno gyiimolcsfa kepeben novekszik rajta. Onkentelenul i';lt eszunkbe a gyonyorU arehaikus nepi ima: "En nem lattam szebb gyiimolcsfat, mint az Urjezus keresztfat, vervel verzik, viragozik, szent lelekvel gyiimolcsozik" . A ballada rnasik valtozataban a Ieanv-Ielek egy nyil6 rozsato mellett varakozik, A leanv kepeben abrazolt lelek isteni menyasszony: rozsabol es liliomb6l keszit koszorut, mint Mini eklezsiaja, "-1.Z ily m6don elkeszult helyre felulrcl egy osvenv ereszkedik: elkeszult a kapesolat es ezzel a kiernelkedes es megszabadulas utia megnyilt. A Ieereszkedo barany onrnagaban is Krisztusjelkep, de a Nap, a Hold es a Csillag, meg a gyertyak egyertelrmien az attores kozmikussagara utalnak, es az osvenvt szelesse teszik. Itt nines sziikseg egyeni erofeszitesre vagy dontesre, a folyamat onmagatol vegbemegy.

79 .-

Minden nap egybegyillve, Kira!Ji koszorUt fof!Junk, .Aranyat es ezustor letrehozzunk. Kdre kO"vetrakJunk. A kO'vek tist!a szavak. Illesst/ik egybeffket. Ragyogd liliomok es rdzsak, Kossuk egybeffket. AI§t1nk hat fil, Q;' eontlnk file indugunk elf Romolhatatlan fl1!Jkoronankat 1!JeTJiikhat el, A soha nem beruado, sugar:;.d Jit!JkoszorUt fof!J",k meg.
(Manicheus gyongyhimnuszok: 24. vers - 44-45.0.)

A harem balladat jelkepeik szoros kapcsolata, egymasnak val6 megfelelrethetosege koti ossze, es teszi alkalmassa a manicheusok, es minden id6k gnosztikusai altal jart lit abrazolasara. A folyamat valojaban egyszerre tortenik, allomasai nagyon kozel vannak egymashoz, megis egymast61 oriasi tavolsagokra: a tudat kiilonbozo sikjain. A bolcsessegnek ugyanez a szintje hasonl6an kimutathat6 lenne mas balladainkban, vagy a magyar fo1kl6r mas mUfajaiban is.

Botryan Katalin rqjza

80

Fenyhajrfk Cyan LdsiJrf szobrdszmiivesz alkotdsai .

A . " (Manicheus hirnnuszreszlet. A fogoly Fenytermeszet A vetitettkepes eloadas szovegkonyve Oss:::_ecillitotla:Budahd v Eva is Horoath Bald:::_s A s:::_cimitogipesfeldolgo:::_aslvege:::_te: Horvath Balci:::_s A s:::_dveget megelevenitettik: Eva. Cyon LdJ-:::_/d. Horvath Bald:::_s. Halas-: Istvan.--1 dokumentum-:felvete!eken tIll fe!has:::_naltllk Blasko Sandor. Ro:::_salstua» Tamas is 5 :::_abd ntonia alkolasait.jel niked. SchriflRobert Budahci v A kipi es :::_enei a'!)ag iiJJ:::_edllitcisabankd:::_remlikiidtek: Botrycin Katalin. 0 Ulek. Bot(yan Katalin.Adonan.."Odvd-:.:g~ Papp Terecia. . Oroende:::_vevitted harcodat)d vighe:::_.\l"kusev _-lIeks. BlIdahd::. Papp Tere:ja _"1 uetitett kipes eloadas cd valto:::_alamegrendelheto Hdidsan kiis:::_d'!/iik a kip:::_omuvis:::_ets mas tdrsmlives:::_elek lenildin dolgo:::_oknak.Mulhallser Norbert. Pentagram forditas) Mani es a manicheizmus 1. Jakab Zsigmond. Budahd':J' Ella. Magyar . SchrqjlRobert. hogyalkotdsaikal i rendelke:::_esiinkre bocsqjtottak: . AIiilha/lser Norbert.y Eva.

..S .jvaroarry a Hortobdgyon .

es mindig is folkaroljak.\ beavatoiskolak tanu16inak nem egyszenien egy rant nvujtottak at. ~\z igazi ernberre-valas szent osvenyet. ~-\ltala nyilatkozott meg elottem minden bolcsesseg. Akibol szarmazom is. Hanem megmutatt:ik a magasabb elervalosaghoz vezero utat. foldi tereinkbe. mit tegyek. Az 0 bekejet megnyilvanitottam a beke gyermekeinek. Minden idok kereso ernberet e vagy segitette a rejtellve lett bolcsessegek kozelebe. Lao-ce. az isteni irant." 84 . i\Iegmutattam a magasba vezeto utat mindazoknak. Hozzasegitik a felisrnereshez: -Miert is vagyunk e foldi vilagon? -01i az ember feladata? -Hogyan tehet eleget hivatasanak? ."Mit tegyek. Mani. Krisna. olthatatlan vagyat erzett a halhatatlan. Merhetetlen szeretettel vallaltak a halal vilagaban veszteglo ernberiseg megsegiteset. . 01agasztos kuldottek szalltak ala sotet. Isten akaratabol J ezus Krisztus apostola. ~\ miszteriumiskolak szakadatlanul rmikodo lanca soha nem hagyta magara a halalvilagba bukott ernberiseget. Buddha. megrendiilve a halalvilag megtapasztalasatol. kik kepesek voltak bemenni az igazsagba. igy talalhatott ra egy rejtelyiskolara. Ilven kiildott volt tobbek kozott: Hermesz Triszmegisztosz. hogy eljek?" Minden idok kereso embere. ki mindorokke el es letezik. Ezt az igazsagot megjelentettem testvereimnek. szent kuldottei megsegitesunkre hoztak letre szellemi iskolakat . J ezus Krisztus es Mani. Hirdcttem a rernenyseget a halhatatlan nernzetsegnek. _\ rnulhatatlan ertekeket keresoket folkaroltak. _\ki mindenek elott volt es minden dolgok utan is letczru fog. Igy szarmazom az (5 igazsagabol. ~\kinek akaratabol ngyok. hogy eIjek? Szabaditom. a valtozatlan. ~\nnak akaratabol.\ rejtelyek hierofansai. "En.

Es j6 testveredtol.\ vilagossag uzenete most ujra minden eddiginel erzekelhetobben . Minden idokon at benne rundokolhetsz. Spanyolorszagtol Kinaig. Emlekezz a gyongyre." Mani 215-ben.·og6 kelmedet gyemant diszitette. A yalaha szivunkbe irt level beszel hozzank: " Atyadtol. . ki a gyongyot kutarva az anyagi "ilag rabjava lesz.·iptomba elkuldottunk teged. Almodb6l ebredjel uj hajnalra ottan. "Babilon orszagabol jottem. Bekesseg. Mani. Ernlekezzel. A dal egy vandorutrol sz61..visszatert hozzzank.. Ennek fellelese vezethet vissza az atvai hazba A himnusz buzdito sorai mindannyiunkhoz sz6lnak.• Apja egy mandeus keresztenv kozosseg tagja. csodalatos Gyongyhimnuszt is. Az igazsagra nvilo ajt6nak. Kuldeteset. a kiralyok kiralvatol. mas adat szerint 216. aprilis I-l-en szuletett .. Elmedben idezd fel feny16 palastodatl Regi oltozeked aranvszal himezte. edesanyadtol. R6la mondotta jezus: "Elkwdom nektek a vigasztalot. Rag. Emlekezo lelked szavunknak megnyissad. Torteneti feljegvzesek 6rzik nvornait a Karpat-rnedenceben is. a parakleta vilagvallast alapitott. A Parhrus Birodalomban letelepedett kozossegnek rulajdonitjak a "Tamas aktaban" fellelt. szarmazasat feledi.." Mani. . Jezus magszemenek.. udvosseg fiunk Egyiptomban.Manj gyUlekezeteinek szolo leveleit is ugy kezdte. Egyiptomban levo. J elkepe a szivben rej16 isteni szikninak. kiralyok sarja vagy. a Parakletat. Szolga igad tedd Ie. 1000 even at hirdettek es kovettek tanitasat az Atlanti oceantol a Csendes oceanig.. s bizzal igereteinkben: Ekes palastodat magadra oltheted. A kiralyfirol. " Ezt a megjelolest valasztotta. mint ahogyan Az E16 evangelium eloszavaban megsz6lalt: "En.. A draga ekkonek. mert magat Kriszrus es a Szent Szeliem tiszta apostolanak tekintette. Itt ugy hivtak: az erdek nelkuli szeretet vallasa . hogy elhozzam az iizenetet a vilagnak. A gyongy magasztos jelkep. 85 . masodszulottunktol: Bekesseg teneked. S kelet urnojetol. a kincsek kincsere Miert Eg.Tezus Krisztus apostola .

Birodalmunk egeszenek orokoseie. ha felismeri. vagy ahogy sok kozepkori forras emliti. Emlekezzel!" 86 --- . az osszes Fenysugar megvaltasaban "Ebredj. arulassal. Sarkany karmaib61 megszabaditani. mint a pusztaban koszalo baranv. A magassagban van lakasod.: a turkokrol. Az eler konvveben ott van mar a neved: (Tgy. akkor atlatja ~z anyagvilag. ernlekezzell Honnet iossz? A magassagbol "a16 vag)'. mint restverede. vezer csaladjat elleni harcair6l oseircl. szazadban Gellert puspok manicheusok esik szo. Beszelt az ember kettos termeszeterol. Igazi Atyad-Anyad. Ha a feledes almabol felebred. A "hustest" -rol mint bortonrol es a benne raboskodo Fenytermeszetrol. De meg 1563-ban is emliti torvenvhozasunk. Az ujgurok foldjen 762-tol allarnvallassa is lett . Photius bizanci patriarka Almos nevezi manicheusnak. rajzait s miert kinoztak halalra at magat? Mani a ket rermeszetrol beszelt tanaiban. Az emberben rejlo isteni elvrdl. all. bortonbe vetettek a perzsa Bahram kiralv uralkodasa alatt. l\findez a jelkepek nvelven beszel a kivalasztott magasztos szarrnazasarol. szamosar. a pasztor kutat utanad. "-\tyad. ragalmakkal. Loruszvirag neven nevezik. igaz testvered. Ott vannak az or om satrai.-\ magyarok beszelnek ugy.kaprazatat. hogy jelen allapotaban ala van verve a sotetseg eroinek.Ha bator vagy s kesz a gyongyot hazahozni. Kinoztak. J oveveny ezen a vilagon. 6 lelek. Pl. Mi a Feny-vallas ? Es miert iildozte oly kegyetleniil a vilag? Miert pusztitottak el Mani csodalatos verseit. Mani szellemlelke 276-ban visszatert az Elet Szerzetenek teriileteire. meggyilkoltak." "-\vallasos eletet do apa mellett a hagyornanv ernlitest tesz Mani anyjarol is. Az irasok szerint eretnekseggel' vadolrak. "-\kkor reszt vehet az osszes Lelek. Vendeg vagy az emberek foldjen. Kesobb. mint a manicheus eretnekseg kovetoirol.-\ "Szellemszikra" -rol.. kedves fiverede. Apjat pedig Pataknak. Kuzdesz. . Beszelt a Fenv birodalmarol es a sotetsegerol. l\Iegint mas hagyomanv szerint Mani egy Ozvegytol orokli Szkitianosz bolcsessegkonyvert. . "-\ fenv vallasa azonban meg tobb mint 1000 ever at dacolt uldoztetessel. Az ember feladata: segedkezes a vilagossag es sotetseg elvalasztasaban.

igy ultetett halalfat.. . belehelvezte a sotet emlektart. V egUllegyliri Tudatlansagot. •-\ Mohosag Demons bezarta Tiszta Fuvallatot a csont varosaba. felulmulhatatlan magot. Azutan bezarta Ferry Erejet az erek varosaba. Megparancsolta.. igy teremtette meg a vilagegyetemet: a tiz eget es a nyolc foldet. bezarja a csont varosaba. Ahogyan a vilagegyetem a fenytest gy6gyulasanak helve. ahogyan a legyek a mezzel kent papircsikhoz Tiszta Szel fenykuldott . hogy utanozzak le Tiszta Szel es J6 Anva rmivet." "Gyozd le magadban az 6embert. ~Ieglatta ezt a Mohosag Dernona. 6 lelek.-\nya megalkotta a . te nagy. es terj vissza eredeti hazadba ." "Midon a Fenvkuldott ki 6hajt lepni a \rilagba. vaggyal teli hustest minden egyes reszleteben a vilagegyetem hasonmasa . " J 61 figyelmezzetek mindannyian! Az Aldasos F eny kuldotte azert lep be a vilagba.. Ezt kovetcen bezarta Csodalatos Vizet a hus varosaba.. " "Ebredj. igy ultetett halalfat. eleven.tudvan ennek igazsagat . "Szellemlelek kiralva. hogy a lenveket tanitsa es megmutassa nekik a rnegszabadulas utiat .... ugy bortone az a sotetseg dernonainak.Kezdetben "ket fenykuldott. Ezzel szabad utat biztosit Tiszta Fuvallatnak. rnajd beleulteti a fenvlo . kinek hite mar felebredt. Eletfa.sors kereket..." .eggye illesztette az at fajta demon es az at fenytest erejet. utat engedven Csodalatos Szelnek.' belehelvezet a sotet tudattart. Emeld fel a fejed. Teljesitsd be a szent parancsolatot. megszabadirvan ezzel csodalatos Tuzet . bele helvezte a sotet jelentestart. s nekilat. Majd bez irta Csodalatos Szelt az inak varosaba.. igy Feny Ereje ledobhatja kotelekeit. Veglil bezarta Csodalatos Tuzet a bor varosaba.Beloliik tamad az at tiszta . igy ultetett halalfat. Azutan terdre kenyszeriti Haragot. hogy elerie a szabadulast. ... igy ultetett halalfat . o lelek.. s bezarja a hus varosaba. ki maga indul utra eitokelten. igy ultetett halalfat. Tiszta Szel es J6 .-\z orom honabal ~-\Fenv gyermeke ngy orokkon orokke.. belehelyezte a sotet gondolattart.... bekessegbe te vezessed az igaz osvenyen. eloszor is legyozi GyUloletet. hogy elerje a teljes szabadulast. orok. Azutan Bujasagot . emlekezzell . a Nap palotajat es a Hold palotajar . Vezesd azt." 87 . hogy kotelekeit odahagyja.. Bezarja a bor varosaba. benned novekedjen. Majd legyozi Lobbanekonysagot. igy lett ez a mereggel. Tiszta Szel es J6 Anya behatolt a Fenytelen birodalmanak sotet vermebe A dernonok hozzatapadtak a fenytesthez. hogy gazdag. bezaria az inak varosaba. termekeny folder keres sen .zarja be az erek varosaba. igy nvujt m6dot Csodalatos Viznek. bele helvezte a sorer forrnatart..Megalkottak hat az embert a vilagegyetem rnintajara s belezartak a fenytermeszetet.. Tamaszd fel az uj embert.. hogy fejjel lefele forditsa a biinos varos lakhelyeit .

Mani es kovetdi A tudas fajanak es az elet fajanak titkat tanitottak. S megmutatom ottan neked Benned ela isten-ened . S ok a keskeny osvenv..-\ Kitalysag koronajat a fejedre teszem.iKi ment meg a korforgastol? . a legnemesebb gyumolcsoket termo fa... Sirok a lelkemert.. a kegyelem pedig az erenves cselekedetek atyja: ragyog6 nap. " "Gyokere . s emelkedsz a sasok erejevel a szabadsag galambhazaba. a bepillantasra szolgrilo kapuk alapzata. Fenyesseges ovvel fenvlod felovezed. 6 lelek.. ~Iegszabadultal az oroszlan barlangjabol. torzse a ket ely igazsaganak megertese... . Vezerellek Fenv-orszagba. agai a tiszta tanitas melletri erveles kepessege. melv minden csillag kozott a legnindoklobb. A felebredtekeben.-\ Kegyelem es az Oszinte'seg . Gyors szarnyakon elrepitlek. Nagy szuksegben van a bun.-\ halalnak ebbol a testebol. Eonokon." A Vilagossag Egyhaza.. . Orvendezve vitted harcodat j6 \-eghez. .a Kompendium..\Iint az orkan felemellek.-\ rolvajok hazabol. a Hirnnuszok es Zsoltarok a legfontosabb ernlekei a Fenv vallasanak.pl. Ki ez osvenvre labat beteszi s azon halad tovabb.. Fenvtermeszet.. telihold. kik a regiekhez hasonl6an kialtanak fel a Mindenseg L'rahoz.. melva sotet testbe zararva is utolerhetetlenul csodalatos . Tul a sorer hatalmakon." .. S ha maid tundoklo ruhadat felveszed. amit mindenki sirat. a Traktarus. .-\z eredet nyugalmaba. rnivel hirtelen megszokteI tole . . "C dvozler neked. . " " ." ~~---88 ....a bocsesseg."Az Aldasos Feny kuldotte eliiltette tehat az edes fakat . mely minden fenv kozt a legfenyesebb. archonokon. tylegmutattak a fenylelek megszabaditasanak lehetoseget. Igazi emlekezete azonban a megnyilt szivekben yap.. kiralva a Kegyelem. lombja a sors szovoszekenek isrnerete . kiralvi fejek. A tengert es hullarnait legyozted hiteddel. A J ezus Krisztus veraldozarabol sarjadt keresztenyseg udvozito osvenyet. mely minden ekszer kozt a legertekesebb.-\ fent es lent jatekatol? Az anyagba bezartsagtol? .." Sa kialtasra valasz erkezik: . _-\feltart rnanicheus forrasok . .. tiszta folder teremt az..

hogy i!Jek? Szabaditdm. Tehat egy benniink vegbemend folyamatr61." "Ti vagytok a foldnek savai. a bennunk fogoly isteni ely eletre segitese korszakunk keresztenysegenek igazi feladata. Ezt az utat tanitotta Buddha." "igy fenyeskedjek a ti vilagossagtok is!" A Feny rnegszabaditasa. a terido fogsagab6l kimentett Szellemlelek. Az utat. Ezert hangzik ujra a hivas: "Ebredj. kiemeli az Eredeti Ember! a kii::. A ket tudatcsatornat jelkepesen a Nap barkajinak es a Hold barkajanak is neveztek. igy veszi kezdetet a teljes atvaltozas. Ezt a beavatast tanitottak minden idok szellemi iskolai.:_sag !7(hrj/at. Az igazi Eletfa. S itt hangozhat el a szent sz6zat: "Ti vagytok a Vilag Vilagossaga.. A ket tudatcsatoma kozort all a Dicseret Oszlopa. Q/tsd fe/ a::.Mit tegyek. mely felvezet a Beavatas Hegyere.:_ zga::. Add at magad a benned lako::. hogy veka ala.:_o isteninek" ." "Gyertyat sem azert gyUjtanak.:_delmekbOL " A Vi::. emlekezzel!" . mit tegyek hogy iljek? EresZd le kezeidet.Az ilff 5 ::. az ember gerincoszlopa. A megtisztitott Kigy6tliz-oszlop. 6 lelek.:_ellem. Jezus Krisztus es Mani is.A jelkepek a tudatcsatornaban alameriilo es felszallo vilagossag utjarol sz6lnak.. mint a gyiingydt a tenger mijyibOl.:_iintff csillaga Rozsa Istvan Tamas rqjza 89 . hanem hogy a gyertyatart6ba tegyek. a keskeny osvenyt. Benniik utazik a megszabaditott vilagossag.

A legismertebbmanicheus tiiredik "Feltdmaddsi zsoltdr" .

Bottyan Katalin rajZfl .

"Er.yEva Bottyan Kata/in. Egerhd::. Horudtb Ba!ci::::_J I es "'Iii/hamer ~"\·orbert Kozrermikodtek: .hogy en is egy Jugar vagyok.::_em. HaldJ::::_stuan. Amelv Jegiti a foldet megerm~ " (Petofi Sandor: Az Apostol.1 Rika. Budahciv' Ella. reszlet) Benniink ela jelkepek A szimpozion eloadasait kiegeszito grafikai kiallitas megnyitoja Grafikak: Bot~ydn Kata/in Szoveg: Budahci:::.

Botrycin Kata/in rqjza .

l\legIatta ezt a Mohosag Dernona. igy ultetett halalfa t .Kedves Vendegeinkl Kedves Baratainkl Kiallitas-rnegnyitonknak a "Bennunk do jelkepek" cimet adtuk. a manicheus kozmologiab6l.. mit jelent a fenvtermeszet fogsaga.. A gyongyot onmagunkban kell fellelnunk es visszasegiteniink eredeti honaba.mandeus keresztenv kornvezetben szuletett.. Ahogyan a vilagegyetem a fenytest gy6gyulasanak helve.. bele helyezre a sorer formatart. ugy bortone az a sotetseg demonainak..\ l\loh6sag Dernona bezarta Tiszta Fuvallatot a csont varosaba. . A rmi nehanv reszlete segitsen nekunk Mani gyerekkoranak ernelkedett . igy ul tetett halalfa t. Vegiil bezarta Csodalatos Tuzet a bar varosaba. Errol szol a Tamas akta Gyongyhimnusza is. 94 . hogyan sz6l errol egy manicheus irat: Kezdetben "ket fenykuldott. hogy utanozzak le Tiszta Szel es J6 . Felideznek valamit Kelet varazsabol. Hallgassag..rudvan ennek igazsagat . a Fenytermeszetet. Ezt teszi Botryan Katalin is alkotasaiban. Megparancsolta.. a Nap palotajat es a Hold palotajat . Ezt kovetoen bezarta Csodalatos Vizet a hus varosaba.. vaggyal teli hustest minden egyes reszleteben a vilagegyetem hasonrnasa . :\ rmi =talan. hogy Onoket egy picit bevezessuk a holnapi eloadasok vilagaba. a fogoly Fenytermeszet rnegszabaditasamak tanabol. •\zutan bezarta Feny Erejet az erek varosaba. belehelyezte a sorer tudattarr.. A dernonok hozzatapadtak a fenytesthez. belehelyezte a sotet gondolattart. igy tererntetre meg a .sors kereket. az osi Kald nemzetsegbol szarmazo Patakot.. Majd bezarta Csodalatos Szelt az inak varosaba. Tiszta Szel fenvkuldott . " Kedves ~Iegjelentek! A halal vilagaban veszteglo ember magaban hordozza. es rniert kell ot megszabaditani.\n:-a behatolt a Fenvtelen birodalmanak sotet vermebe . Elsosorban is azert.Jegkorebe" helvezkednunk. Gyerrneksegem idejeben boldog nyugalomban eltern Szuleim gazdagsagaban. A manicheusok szeretet-vallasa fenves ny-omot hagyott sokunk lelkeben..Tiszta Szel es J6 Anva megalkotta a . Tiszta Szel es J 6 . At yam kiralvi hazaban. a Fenyek birodalmaba.Megalkottak hat az embert a vilagegyetem rnintajara s belez arrak a fenyterrneszetet.. igy lett ez a meregge1..\nya muvet. belehelyezte a sorer ernlektart. . igy ulterett halalfat. Napkelte honabol utnak eresztettek. E csoport tagjanak nevezi tobb kutat6 Mani apjat. gyongyszermmel jelkepeztek. bele helyezte a sotet jelentestart. Aztan a szuleim messzire kuldottek. Ezeken a Fenvnyomokon elindulva errjuk meg ujra. Ezt a regiek gyakorta gyonggyel. mint egy tornlocben. igy ultetett halal- fit. ahogyan a legyek a mezzel kent papircsikhoz .. igy ultetett halalfat.eggye illesztette az at fajta demon es az at fenytest erejet.·ilagegyetemet: a tiz eget es a nyolc folder. mert a manicheus jelkeprendszer hatja at a kiallitott rajzokat. A kiallitas rnegnyitojat arra is j6 alkalomnak szantuk.

Egymagamban vartam vandor oltozekben. Sarkany elalvasat. Indiai kalcedonko csillamlo szepsege. Kincstaruk kincsevel boven felszereltek. Szabadnak szuletett testver ember-fiat. tanitom. elmernbe is belevestek: "Ala. Mig egy nemes rokont.segitsegul. Intom is. s lernegy Eg." gyorsan a sarkanyhoz siettem Legrovidebb uton barlangjahoz mentem. Mit nagy szeretettel keszitettek nekern: Alakomra szabtak hajdan teljes egeszeben: Arannval attortek. En pedig 95 . Eldkelosegek. Elhozod a Dragagyongyot. Vasat is atmetszo Gvemant. Idegenkent alltam azon a videken. (Ttamon kisert hat arany s ezust fenye. a Veszthordo nem enged el. Kuldetesern celjat otole elvegyem. az ejszakat vartarn. szallast ott talaltam. tarsam lett. Hogy a dragagyongyot titkon elragadjam. Tanyat ott iitottern. (T rpalasttal megteteztek. dragakovel ekitettek. Szivbeli tarsaddal ismet egyesiilhetsz. . s ig. lelkem biztat6ja. Utam celjat kijeloltek."iptomba. De levettek r6lam pompas oltozekem. napkelet gyermeket. titkomnak tud6ja. S kedves testvereddel ujra talalkozhatsz. Boldogit6 kontosodet magadra oltheted.Uti poggyaszomul gazdag terhet kaptam. Szepseges szep ifjut pillantottam meg en. avatottak fiat. Segitom.' tersz haza. feledestol oltalmaztak. ~fost azonban igyen sz6ltak. Tisztatalansagik veszelyet feltarta. Mit a Sarkany korulolel. Egyiptom nepere figyelmem felhivta. Igazgyongyok ragyogasa Kusan videkerol. Ha igy teszel. Ekkoves ruhadat ujra folveheted. orokod lesz orszagunkba'.

Ernlekezzel. Miattam agg6dva tanacsot tartottak. Ha bator vagy s kesz a gyongyot hazahozni.Jaj. Elmedben idezd fel fenylo palastodatl Regi oltozeked aranyszal himezte. Es jo tesrveredtol. "-\z elet konyveben ott van mar a neved: (:gy. Kezjeg. kedves fiverede. masodszUlottiinktol: Bekesseg teneked. Armanvkodasokkal kelepcebe csaltak. Feledem szuleim." 96 . Ernlekezo lelked szavunknak megnyissad. a kiralvok kiralyarol. Kapujukhoz hivtak Parthia kiralyit.. Minden idokon at benne rundokolhetsz. kelet rneltosagit. mar elfeledern. Szolga igad tedd Ie. mint tesrverede. feledern a Gyongyot. S kelet urnojetol. a kincsek kincsere Miert Egyiptomba elkuldortunk teged. F 6embereiket. udvosseg fiunk Egyiptomban. T ompa. Hiradast hirdettek szerte nagy videken.6 biztatasa: " Atvadtol. Etkiik ~vesere csalassal ravettek. Egyiptomban levo. Ragyog6 kelmedet gyemant diszitette. erzeketlen alornban gyotr6dok. Birodalmunk egeszenek orokoseie. J aj. "-\la Egyiptomba rniert is szallottam. Almodb6l ebredjel uj hajnalra ottan. megis valahogy ream ismertenek. Sarkany karmaib6l megszabaditani.-uket tettek minden oldalara: igyen s'z6lt kiralvok 6. T ompa. Emlekezz a gyongyre. Bekesseg. Segitsegul nekern levelet is irtak. Szuleim ekozben erzek szenvedesern. kiralvok sarja yagy. s bizzal igereteinkben: Ekes palastodat magadra oltheted. rniert is erkeztem. Idegen foldrol jott voltomra rajottek. erzeketlen alornba meriilok. edesanvadtol.

97 . Magassag honabol jarultak elebem: Elhoztak -mit vartam. Raolvastam en az Atyamnak a never. Kelet urnoje-et. Felvettem. Ernlekeztem ujra kiralyfi voltornra. Tokorkepern gyanant jelent meg elottern. En pedig hangjara. vissza is indultam Fenves napkeletre. Most. cs6koltam s ujra elolvastam Mindazt. V dvari emberek ram talaltak ottan. V agyva emlekeztem szabad eletemre. regi otthonomba. Es edesanvamet. ujra szemlelhettem. ama draga Gyongyre. ertheto szavara Almomb6l serkentem. . Mintha obelole hangos sz6 sz6lana. Szolgai ruhamat magamrol leteptem. vegre elvehettern. Paros letunk titkat benne felismertem. homalybol ocsudtam. Gyermekkor kodeben maradt ekessege S az. Egeszen olyan lett. Nem is emlekeztern teljes fennsegere. tengerparti revjet.Es a level repult sasrnadar modjara. Magas eg kuldotti figyeltek utamat. Repteben hozzam ert Elo valosaga. a masodsziilottet. Hatat forditottam. egyek voltunk orok idok ota. Maison kikotojet. mintha nem targy volna. Ramtabol Aryam kuldte oket. hogy ujra lattam. ahogyan tole messzire kerultem. Rogton a felelmes. Rekenbol. rettenetes sarkanvt Biibajos szavakkal igezni elkezdtem. S ujra egyek leszunk.-\ltala magamra ismerhettem ottan. igy a dragagyongyot Balra el is hagytam Babilon videket. Aranyos fenyetol el is valasztattam. mit egykoron a szivembe irtak.Fenyes oltozekem. Es ~tam celjara. eljott im az ora. Biibajos szavakkal teljesen Iegyoztern. Ra a testverernet. Tudtam.

s vetult szemeim rukrebe. Nvultam mar utana. Mesterien szottek szalait hosszaba.Pompazott elortern aranvtol himesen. S hozza igyekezett minden mozdulatom. Ekkor folemeltek Arvam kapujiig. ~IeItosag es Beke szent arany honaig. Masreszrol engem is vagyam elragadott. S ekkor ~gy szep himnusz felcsendulo hangja. hozzam igyen szola: "Kiralyok Kiralya kapuihoz menj fell Mindenek Urahoz Gyongyod emeljen fell" Aranyos palasttal." \ -ilagossagaval korulolelt legott. Regen. Fejemet lehajtva koszonetet mondtam. szivbeli tarsammal S kezemben a Gyonggyel magasabbra Kiralvok Kiralva szine ele ertern. S a tudas egesze. kinek bator minden tette. S egy volt ujra velem. magamra fogadtam. At yam jobbja felol helvemet lelhettem. Ott nindokolt rajta minden nag)' Bolcsesseg. Felsobb reszeiben gyongyok tundokoltek. Kuldetesem immar ezzel bevegeztem. mint valaha. Onnan mondta nekern fenves uzenetet: ":he vagyok." leptem. Mint az Elo Szellem. Erette jegyeztek az Elet Konvvebe. Isteni osszhangban vele egyesultem. Minden szep rend szerint futott fol s alaja: Kozeputt Kiralyok Kiralva keprnasa. Szikrazott szememben kovektol ekesen. V arratait gyemant fogta csomojaba. Gnozis teljessege Suhant vegig. Tundoklo fenyevel magaba fogadott. Ruham elkiildoit szrvbol magasztaltam. Alsobb reszeiben zafirok fenvlettek. ~\hogyan egykoron At yank eltervezte. Erte novekedett fenvern fenyessege. .

ha'!J nem ke!! e naJJ gyomoicsnek ~"lm{gmegirtk? e~ be/ikeriil El'e'::f'!dek vagy tan evmi!jomokba . ha'!J napsllgar uhelte nija ilte melegit. De Pet6fi azt is megsejti. Reszesiilnek belole a kiilonbozo termeszeti birodalmak.. S igy latja meg. es melyek a hus vilagainak taplalekul szolgalnak. azaz emberi lelkek.Pet6fi is. rnagvak ereje. Ennek jelkepet latta bennuk . Pet6fi Sandor altal in gondolatsorban is. A Kephalaiaban peldaul ezt olvashatjuk: w-\ letag16zott. Es csak Isten a szeretet .Az Apostol cimii rrni hires szoloszem-hasonlatat idezem.-\ fold erese es a szoloszem-parhuzam a manicheusokat juttatja eszunkbe. gyokerek. J e~ rit ean terem". A jold is eg)'gyiimd/cs. 99 .. S akkor ezen sorok ertelmet nvernek: ..." A gy-umolcsokbe zart Fenv eszrnejenek ernlekkepe koszon vissza egy szep. Isten szeretet. Hci'!J s~d~e~er. Miert? Azert. k Egy nydr kell ho~~a megiJ. ismeri fel onnon es minden ember feladatat: "A foldet is sugarok erlelik".. 5 ba a kif s~rJlrJs~emnek nyar egy Ke!!. Mi. Ieszakitanak es szettepnek. a Szel1emi Iskola erotereben aterezzuk ennek igazsagat.• -\ szeretet elajandekozza magat Feny formajaban. hd'!)' mibom napJUgdr? " . hogy nem minden lelek kepes erre. a AIig ides lett. A fenv szetarasztja magat sotet vilagunk minden tererntmenvere.Kedves Vendegeinkl Kedves Baratainkl A Fenvtermeszet nemcsak bennunk. " . megnyomoritott. eJJ nag)'tJiimokJ. igy fogalmaz: "Csae a nagy lilek. enberu lenyekben hat. S felisrnerjuk munkankat: megszllieteshez segiteni a "nagy lelket". meggyilkolt Lelek a gYlimolcsok. hOJJmegirjek. Berna-unnepi szertartasukon a dinnyevel egyutt helyeztek el asztalukon. Legunncpibb eledeluk volt a sz616. lerunk halhatatlan tenvezojet.1849-ben . amit Pet6fi igy fogalmaz: '~4 f~rJ!rJ napsugarakto! irik. rnelyet levernek. A szoloszem eresi folvamatat foldunk eresi folvarnataval veti egybe az ihletett lelkii kolto: '/1 s~o"lrJs~emim"!)' gyiimij/(s.

"Erzem. fogadj:ik szeretettel a kiallitott rmiveketl S zolOfiirtiis kazetta 100 . hO!!Jl n is e!!Jlsugar va!!Jlok. e Ame!J segiti aflUet megerni. " Ezen gondolatok kisereteben. kerjiik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful