TONOVI U CRTOVLJU

Notno crtovlje sastoji se od 5 crta i 4 praznine. Najniža crta je prva crta, a najviša je peta crta. Ista je priča i s prazninama. Ispod i iznad crtovlja se još mogu dodavati i pomoćne crte. Svaka crta i praznina predstavljaju jedan osnovni ton (ton bez povisilica i snizilica) Notni zapis započinje ključem koji nam označuje gdje se nalazi određeni ton. Kod gitare je to uvijek G ključ ili violinski ključ. Zove se G ključ jer nam pokazuje di se nalazi ton G4 (zaokružuje drugu žicu). (G4 = prazna treća žica) Još postoje i C i F ključevi koji za gitaru nisu bitni.

GLAZBENA ABECEDA- je niz glazbenih tonova razvrstanih u oktave, koji se nazivaju prema slovnom označivanju (c, d, e, itd.) SOLMIZACIJA- pjevanje slogovima. Prvi slog dur ljestvice je DO, drugi RE, pa MI, FA, SO, LA, TI, DO. Bez obzira na ljestvicu, prvi slog je uvijek DO. Kod mol ljestvica je to malo drugačije. Prvi slog je LA, drugi TI, pa DO, RE, MI, FA, SO, LA.

ton C je na prvoj pomoćnoj crti ispod crtovlja.uklanja povisilicu ili snizilicu sa tona.označava se ljestvama [#]. 3. 5. ti tonovi se moraju svirati istovremeno.Na slici vidimo raspored tonova u crtovlju. Razrješilica. Dvostruka snizilica. Snižava ton za pola stupnja. Snizilica. Npr.označava se ili sa dvije ljestvice (##) ili sa iksom [x]. Povisilica. Ako se note nalaze direktno jedna ispod druge. Dakle. razrešilicom taj ton postaje C (u sljedećem odlomku vidi detaljnjije objašnjenje) Važno je napomenuti da predznak traje kroz cijeli takt ukoliko se na tom tonu ne pojavi neki drugi predznak. Da bi se dobili povišeni ili sniženi tonovi. Npr. ako je povisilica uz ton C. F je u prvoj praznini itd. Tonovi koji su iznad treće crte (od C na dalje) se pišu sa crticom s lijeve strane okrenutom prema dolje (zanemarimo gornju sliku). i taj ton . 4. 2. Povisuje ton za pola stupnja. Snižava ton za jedan stupanj (H >> Heses). ispred nota se stavljaju predznaci. Npr. ton H postaje Hes. dobivamo ton C# (Cis). Dvostruka povisilica. dobivamo Cisis. D je ispod prve crte. Vrste predznaka: 1.označava se malim slovom «b». ako smo prethodno u taktu imali C#. E je na prvoj crti. ako u jednom taktu ton G povisimo na G#.označava se sa dva slova «b». Dakle. Ton se povisuje za jedan stupanj pa ako uz ton C stavimo povisilicu.

Primjer: Ti predznaci se uvijek moraju pisati u određenom redosljedu koji je određen kvintnim i kvartnim krugom za povisilice je to: F#. Ab. Db. Isto vrijedi i za snizilicu. Također. Gb.se pojavi još negdje u taktu. na taj ton ne moramo stavljati povisilicu nego se podrazumijeva da je taj ton povišen. H# za snizilice: Bb. E#. u sljedećem taktu više ne vrijedi predznak. Eb. Taj predznak se može poništiti razrješilicom. D#. Fb . Slika govori 1000 riječi: Povisilice i snizilice se također mogu stavljati i iza violinskog ključa (prije oznake mjere) te nam tako označavaju u kojem je ključu skladba. C#. A#. Cb. Takav predznak vrijedi kroz cijelu skladbu osim ako se u pojedinom taktu ne pojavi razrješilica. G#.

2/4 i 3/4 (dvočetvrtinska i tročetvrtinska) SLOŽENE MJERE.pravilno izmjenjivanje teških i lakih doba. ‾ ARZA. oznaka 4/4 nam označava da u jednom taktu ima četiri četvrtinke. METAR. to je odnos u izmjenjivanju tonova prema duljini njihova trajanja i njihovom naglašavanju.teška doba (naglasimo je). Znanost o ritmu zove se ritmika. okomitu crtu-taktnu crtu koja odvaja taktove (I).nastaju zbrajanjem dvodobnih i trodobnih mjera u r a z l i č i t i m kombinacijama Mjera se označuje na početku skladbe iza violinskog ključa i predznaka. Kako određujemo taktove? Ako je na primjer mjera 2/4 onda u taktu imamo dvije dobe. Nakon što napišemo dvije dobe povučemo ravnu. TEZA. okomite crte (II). TRAJANJE NOTA. OSNOVNE RITAMSKE FIGURE RITAM.laka doba. Konkretno. četiri dobe.RITAM. JEDNOSTAVNE MJERE. Da pojasnim. Četvero četvrtinska mjera (4/4) se ponekad označava i sa velikim slovom «C» TAKT-ritamska cjelina određena mjerom.sve čije je prva brojka veća od 3 MJEŠOVITE MJERE.red u nizanju tonova.pravilno izmjenjivanje naglašenih i nenaglašenih doba (teze i arze). Jedna doba=jedan otkucaj. Postoje jednostavne. složene i mješovite mjere. ˘ MJERA. tj. a na kraju skladbe stavimo dvije ravne.duljina trajanja tona. DOBA. Ako .

Vrlo brzo Vivo .pjevno. tada daj takt počnemo brojati od četvrte dobe.želimo da se neki dio ili čak cijela skladba ponovi stavimo dvije ravne. a ostale tri dobe se pojavljuju u zadnjem taktu. Znači. .Sporo Andante . Neke oznake za tempo: Largo .ubrzavanje ritardando . okomite crte i dvije točkice (:II) što znači da se od tog mjesta trebamo vratiti na početak. tekuće Animato .uzbuđeno Oznake za promjenu tempa: accelerando .Srednje brzo Allegro . a od predtakta se razlikuje po tome što predtakt sadrži jednu dobu. radosno") Presto .Umjereno brzo (doslovno bi se moglo prevesti kao "Hodajući") Moderato .brzina izvođenja glazbenog djela. ako u prvom taktu (uzmimo da je mjera 4/4) imamo samo jednu četvrtinku. a uzmah manje od jedne dobe.Brzo (doslovno prevedeno "Veselo.živahno Mesto .usporavanje METRONOM-sprava koju je preporučljivo koristiti jer nam pomaže pri sviranju da postignemo pravilni tempo i da točno odsviramo neke ritamske figure. TEMPO.tužno Cantabile . UZMAH.isto je vrsta nepotpunog takta.Vrlo sporo Adagio . ili do mjesta di je takva slična oznaka (II:) PREDTAKT.nepotpuni takt na početku skladbe koji se nadoknađuje na kraju skladbe ili dijela skladbe.

traje jednu dobu osminka.traje jednu četvrtinu dobe tridesetdruginka.traje osam dobi cijela nota.traje jednu osminu dobe tridesetdruginska pauza.traje jednu osminu dobe .traje pola dobe šesnaestinka.traje jednu dobu četvrtinska pauza.traje jednu četvrtinu dobe šesnaestinska pauza.traje četiri dobe polovinka-traje dvije dobe polovinska pauza.traje četiri dobe pauza cijele note.NOTE PREMA NJIHOVOJ VRIJEDNOSTI I NJIHOVE PAUZE: nota brevis.traje pola dobe osminska pauza.traje osam dobi pauza note brevis.traje dvije dobe četvrtinka.

kucate TA-TE-TI. Ali to produljenje se ne računa kao više doba. npr.označuje da se na vrijednost note uz koju stoji točka dodaje još pola njezine vrijednosti.corona.znak koji označava da svirač može proizvoljno produžiti trajanje tona ili pauze. NEKE RITAMSKE FIGURE KOJE ĆETE SIGURNO SUSRESTI: RITAMSKE FIGURE NA JEDNU DOBU (traju jednu dobu): dvije osminke-kucate TA-TE četiri šesnaestinke-kucate TA-FA-TE-FE osminka i dvije šesnaestinke/dvije šesnaestinke i osminkakucate TA-TE-FE/TA-FA-TE triola. nemojte zaboraviti ispod triole napisati 3! PUNKTIRANI RITMOVI (zovu se tako jer su to ritmovi s točkom): točka. Dakle. četvrtina s coronom se i dalje broji kao jedna doba. polovinka s točkom=polovinka (2 dobe)+četvrtinka (1 doba)=tri dobe .

ritmička figura koja nastaje povezivanjem teške i lake dobe pri kojem dolazi do prelaska naglaska s teške na laku dobu. A kako povezujemo note? Note povezujemo pomoću ligature ili legata. Dakle. SINKOPE: sinkopa. legato.luk koji spaja note istih visina.luk koji spaja note različitih visina te označava da se te note sviraju neprekinuto jedna za drugom.ova ritamska figura traje dvije dobe. ligatura. kucate osminku+šesnaestinku(pola od osminke)+šesnaestinku=jedna doba Također se može naići na sljedeći primjer: To znači da prvi dvoglas moramo odsvirati pa nakon jedne dobe odsvirati drugi dvoglas ali ne smijemo prekidati gornji ton jer je to polovinka i još treba trajati. kucate četvrtinku+osminku(pola od četvrtinke)+osminku=dvije dobe osminka s točkom i šesnaestinka.ova ritamska figura traje jednu dobu. tako spojene note izvode se kao jedna cjelina bez prekida. . Legato se na gitari najčešće postiže tehnikama hammer on i pull off. dvije četvrtinke spojene ligaturom izvode se kao jedna polovinka.četvrtinka s točkom i osminka.

forte (glasno) ff. Tu također postoje crescendo (postupno poglašavanje) i decrescendo ili diminuendo (postupno stišavanje) oznake: Crescendo se ponekad označava i sa cresc. ili pppppp (Tschaikovski je to iskoristil :D). Od znakova dinamike tu je još i naglasak ili akcent. pp. tipa fp (forte piano). možemo pisati na prvi ili na drugi način.mezzo-forte (srednje glasno) f.sinkopa na dvije dobe ili S NA 2-traje dvije dobe.mezzo-piano (srednje tiho) mf. kod kucanja je najbitnije naglasiti tešku dobu sinkopa na jednu dobu ili S NA 1-princip je isti kao i kod S NA 2.piano (tiho) mp. al to nije tolko bitno.fortissimo (najglasnije) To su najupotrebljavanije oznake. Postoje još razne varijacije.pianissimo (najtiše) p. samo što S NA 1 traje jednu dobu Još neke oznake na koje se može naići Oznake za dinamiku: Dinamika je glasnoća kojom se izvodi djelo. označava se sa znakom > .

srednji prst 3.kažiprst 2.srednjim prstom a. Lijep pozdrav.Također se mogu javiti i oznake koje su tipične samo za gitaru (i neke druge žićane instrumente) za desnu ruku p.prstenjakom Za lijevu ruku se koriste arapski brojevi koji označavaju kojim prstom treba pritisnuti polje: 1. Zaokruženi broj označava na kojoj žici treba odsvirati ton.prstenjak 4.mali prst Rimski broj označava na kojem polju treba odsvirati određeni ton.kažiprstom m. Paola i nuka-kola .ton se svira palcem i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful