Istilah Candi Candi Etimologi (Cattra) Yasti Bagian-Bagian Stupa Stupa Stupa Berteras Stupa Dome / Tunggal

Punden Berundak Piramid / ziggurat Bersender pada lereng Tanpa sandaran - C. Tikus Candi Bentar Paduraksa Harmika Anda Padmasana Tipe

Tipe Morfologi
Kelompok Dieng Kelompok Borobudur Kelompok Prambanan Kelomppok BALAR Sukmono Tipe Punden

Kronologi
Petirtaan

Tipe

ARSITEKTUR KLASIK
Yajamana (pimpro) Sthapaka (arsitek - pendeta - guru)

Tipe Gapura Goa

Organisasi

Jaman Tarumanegara

Teknik Konstruksi

Jaman Kerajaan Galuh Jaman Mataram Kuna

Perembangan Arsitektur

Jaman Peralihan (Mpu Sindok - Airlangga) Jaman Kediri - Singosari Jaman Majapahit Dumarcay Klasifikasi Hariani Sentiko Candi Arjuna - Dieng Awal Gedong Songo Silpasastra Kitab-Kitab Manasara

Rancangan Candi

Kuliah 31 Maret 2009.mmap - 31/03/2009 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful