ANALISA PERSEKITARAN (KLAP) MATA PELAJARAN PJPK KEKUATAN 1.

Ketua bidang Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan sentiasa berusaha dan memberi sokongan terhadap panitia di bawahnya termasuk Panitia PJPK. Setiap orang murid berpotensi dan guru PJPK bertanggungjawab memperkembangkan potensi mengikut kemampuan murid. Guru matapelajaran PJPK yang berpengalaman sentiasa member komitmen yang tinggi. Peruntukan kewangan dari Kementerian Pelajaran amat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pemantauan dan kerjasama dari Panitia PJPK peringkat daerah membantu dalam peningkatan pembelajaran murid. PELUANG 1. 2. Murid yang berbakat akan diberi peluang untuk tonjolkan bakat mereka dalam bidang kesukanan. Peluang untuk bekerjasama dengan panitia peringkat daerah untuk tingkatkan prestasi matapelajarn PJPK di sekolah. Peluang untuk guru mengikuti kursus dalaman ataupun kursusu peringkat daerah atau negeri. Peluang menggunakan alatan bantu mengajar yang sentiasa disediakan oleh panitia. KELEMAHAN 1. Angapan negatif murid-murid terhadap kepentingan matapelajaran PJPK, ini kerana matapelajaran ini tiada dalam peperiksaan awam. 2. Gangguan masa instruksional guru seperti menghadiri kursus turut mengganggu pembelajaran murid. 3. Murid hilang tumpuan semasa belajar akibat dari keletihan atau sebagainya. 4. Tanggapan salah murid tentang matapelajarn PJPK, bagi PJPK adalah permainan. Sedangkan PJPK meliputi banyak aspek, seperti kemahiran dan sebagainya. 5. Pembahagian waktu yang kurang sesuai. Setiap perjumpaan diperuntukkan masa yang tidak mencukupi untuk pengajaran dan pembelajaran.

2.

3. 4.

5.

ANCAMAN 1. Keengganan murid untuk berpakaian yang sesuai semasa mengikuti kelas PJPK. 2. Murid tidak memberi tumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran akibat dari gangguan kesihatan dan sebagainya. 3. Sikap murid yang tiadak menganggap matapelajaran PJPK sebagai matapelajaran yang penting. 4. Ketiadaan motivasi guru PJPK untuk memberikan komitmen akibat sikap murid.

3. 4.

1

Penilaian dan maklum balas 5.Pelaksanaan aktiviti 4.Mesyuarat 3.PELAN OPERASI 2010 BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Isu : Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat Proses kerja Kursus PnP untuk guru 1.Menyediakan kertas cadangan 2.Laporan program Guru sukar untuk jalankan PnP mengikut perancangan 1.Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran mata pelajaran PJPK 2.Pengetua 2.Menjadikan sesi pengajaran PJPK lebih menarik Satu sesi untuk satu semester persekolahan Guru mata pelajaran PJPK Semua guru mata pelajaran PJPK 1.Ketua Bidang Guru-guru mata pelajaran akan dinilai proses PnP oleh Guru Kanan dan Ketua Bidang sebagaimana yang telah ditetapkan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaiakan Menambah sesi kursus yang dijalankan 2 .

Mesyuarat 3.PELAN OPERASI 2010 BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Isu : Kesedaran tahap kesihatan diri murid Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat Proses kerja Sudut BMI 1.Menimbulkan kesedaran murid tentang kepentingan kesihatan diri 2.Pelaksanaan aktiviti 4.Menggalakkan murid mengamalkan gaya hidup sihat Sepanjang tahun persekolahan Semua murid SMK Kelapa Sawit Semua guru mata pelajaran PJPK 1.Penilaian dan maklum balas 5.Laporan program Murid kurang berminat untuk libatkan diri dengan program yang dijalankan Guru mata pelajaran PJPK Guru-guru akan menilai sepanjang tahun berdasarkan penglibatan murid terhadap program yang dijalankan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaiakan Menjadikan Sudut BMI sentiasa menarik minat murid 3 .Menyediakan kertas cadangan 2.

Mesyuarat 3.Penilaian dan maklum balas 5.Pelaksanaan aktiviti 4.Semua murid berpakaian sesuai semasa sesi PnP PJPK Sepanjang tahun persekolahan Semua murid SMK Kelapa Sawit Semua guru mata pelajaran PJPK 1.Laporan program Murid tidak memakai pakaian yang sesuai semasa sesi PnP PJPK Guru mata pelajaran PJPK Guru-guru mata pelajaran akan menilai program berdasarkan sikap murid Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaiakan Tindakan yang lebih ketat terhadap murid yang engkar 4 .Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran PJPK 2.PELAN OPERASI 2010 BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Isu : Berpakaian sesuai semasa sesi PnP PJPK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat Proses kerja Budaya PJPK 1.Menyediakan kertas cadangan 2.

Pemakaian pakaian yang sesuai semasa sesi PnP PJPK Sebilangan murid tidak memakai pakaian yang sesuai semasa sesi PnP PJPK Semua murid berpakaian yang sesuai semasa sesi PnP PJPK Memberi motivasi supaya murid lebih berminat dengan PJPK dan berpakaian sesuai semasa sesi PnP dan kenakan tindakan terhadap murid yang engkar 75% 5 .Kesedaran tahap Murid kurang kesihatan diri murid mengambil berat tentang tahap kesihatan dan kecergasan diri Mengadakan sudut untuk murid dapat mengukur tahap BMI diri dan dapatkan maklumat tentang kesihatan diri 75% 3.Pemantapan PnP PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2010-2012) BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Sasaran Prestasi Masalah Matlamat Strategi TOV OTI OTI OTI ETR 10 11 12 Guru tidak dapat jalankan PnP mengikut perancangan Sesi PnP berjalan dengan lancar seperti yang dirancang dan ia menjadi lebih menarik Murid mengamalkan gaya hidup sihat Mengadakan kursus 75% teknik PnP yang berkesan dan menarik untuk guru Indikator Pencapaian (KPI) 80% 85% 90% 95% Pemantauan dari pihak pentadbiran akan menunjukkan peningkatan mutu pengajaran 80% 85% 90% 95% Murid akan menggunakan sudut BMI untuk mengukur tahap BMI diri serta berusaha untuk dapatkan tahap BMI yang sesuai 80% 85% 90% 95% Semua murid berpakaian sesuai semasa sesi PnP PJPK 2.Isu 1.

Tenaga penyampai kursus : Guru yang berpengalaman dalam PnP PJPK 75% OTI 90% INDIKATOR ETR PENCAPAIAN(KPI) 95% Pemantauan dari pihak pentadbiran akan menunjukkan peningkatan mutu pengajaran 6 .Menjadikan sesi pengajaran PJPK lebih menarik TANGGUNGJAWAB Semua guru mata pelajaran PJPK TEMPOH Satu sesi setiap semester persekolahan KOS/SUMBER TOV Kewangan peruntukan Panitia.Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran mata pelajaran PJPK 2. 1 PROGRAM Kursus PnP untuk guru OBJEKTIF 1.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010-2012) BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Isu : Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran BIL.

1 PROGRAM Sudut BMI OBJEKTIF 1.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010-2012) BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Isu : Kesedaran tahap kesihatan diri murid INDIKATOR ETR PENCAPAIAN(KPI) 95% Murid akan menggunakan sudut BMI untuk mengukur tahap BMI diri serta berusaha untuk dapatkan tahap BMI yang sesuai BIL.Menimbulkan kesedaran murid tentang kepentingan kesihatan diri 2.Menggalakkan murid mengamalkan gaya hidup sihat TANGGUNGJAWAB Semua guru mata pelajaran PJPK TEMPOH Sepanjang tahun sesi persekolahan KOS/SUMBER TOV Kewangan peruntukan Panitia. 75% OTI 90% 7 .

Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran PJPK 2.Semua murid berpakaian sesuai semasa sesi PnP PJPK TANGGUNGJAWAB Semua guru mata pelajaran PJPK TEMPOH Sepanjang tahun sesi persekolahan KOS/SUMBER TOV Kewangan peruntukan Panitia.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010-2012) BIDANG : SAINS KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN Isu : Berpakaian sesuai semasa sesi PnP PJPK BIL. 1 PROGRAM Budaya PJPK OBJEKTIF 1. 75% OTI 90% INDIKATOR ETR PENCAPAIAN(KPI) 95% Semua murid berpakaian sesuai semasa sesi PnP PJPK 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful