HAYDN OP:64 NO.

5 BÖLÜM 1

Sinan Samanlı

Eser ara partilerde inici bir motifin duyurulması ile başlıyor. Uzunluk açısından bir ölçüyü biraz geçen motif bittiğinde çello bir arpejle cevap veriyor. İki soru-cevaptan sonra motif ardı ardına çalınmaya bşlanıyor ve tonik notada karar verilmesiyle kemanda folk benzeri ana tema başlıyor. Temada, ikisi de beklenti hissi yaratan iki sekvens, aynı notanın etrafında dolaşan, sekvens yaparak inen farklı bir motif ile sonuçlandrılıyor. Keman ezgisinin bitmesiyle ara partilerde başlayan kromatik motifi keman devralıyor. İnici-çıkıcı hareketlerle geçen birkaç ölçü, ana ezginin ikinci temasının iki tekrarına başlanıyor ve müzik bir şekilde bitiyor. Yaklaşık iki satırlık bir geçiş bölümü, sessizce sonra ermeye hazırlanırken kemanın forte inici hareketi başlıyor. Tüm partilerin ünison olarak çaldığı kromatik, çıkıcı bir cevaptan sonra inici hareket tekrarlanıyor. İkinci cevap daha uzun oluyor ve ana ezginin ikinci motifinin duyurulmasıyla eser başa dönüyor. Bu bölüme baktığımda genel olarak kendisine özgü birkaç motifin etrafında döndüğünü, öte yandan eserin devamında işlenecek bazı düşünüleri ilk kez sunduğunu görüyorum. Müziğin devamında parçanın ana ezgisi, başlangıçtaki eşlikle birlikte duyuruluyor. Temanın bitmesi, bu sefer daha önce kemanın çalmış olduğu inici harekete bağlanıyor. Hareketin çeşitli partilerde çalınmasıyla çıkıcı arpejler başlıyor. Ünisonda çalınan bir köprü, müziği ana ezgiye bağlıyor. Ezginin bitmesiyle viyola ve ardından keman inici hareketi çalıyorlar. Hareketin tekrarlarla ve küçük cevaplarla işlenmesinin ardından kısa bir geçiş bölümü ve ana ezgi geliyor. Bu sefer ezginin eşliği karşımıza arpejlenmiş halde çıkıyor. Kısa bir geçişten sonra inici hareketi iki kere duyuyoruz ve ana ezginin ikinci motifinin duyuruluşuyla bölüm bitiyor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful