You are on page 1of 36

SOMMERSTED

Kirkebladet – se midtersiderne
AKTIV
4
1
. å
r
g
a
n
g
februar · m
arts · april · m
aj 2011
N
r. 1
Foto: Fra årets hit: Zumba.
Mellem 130 og 170 damer mødes hver torsdag i Sommerstedhallen (se side 6).
2
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra redaktionen – Tilbageblik i et jubilæumsår. . . . .
Side 4: Støtteudvalget – om julearrangementet
Side 5: Nyt fra Vennekredsen for Sommersted plejehjem
Side 6: Nyt fra Gymnastikudvalget
Side 11: Håndbold – ”Spritholdet” og Seniorfodbold i Sommersted
Side 12: Nyt fra Runners
Side 13: Sommersted Festival er klar med årets musiknavne.
Side 14-16: Sommersted Skole – store ændringer – med nedlæggelser.
Side 16: Nyt fra Børnehaven Troldemarken
Side 17: Sommersted Efterskole skal have ny leder
Side 18: Nyt fra Akutbilens venner
Midtersiderne - Kirkebladet
Side 19-23: Lokalhistorisk forening
Side 24-25: Billedkavalkade m. foreningsfotos
Side 26: Banehuset – forårsprograml
Side 31-33: Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
Side 34: Aktivitetskalender
Materialer til Aktiv Sommersted modtages
gerne. Kontakt mig på sidestående tlf.nr.
eller skriv et stykke direkte til montering på
A5, skrifttype arial, str.11.
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. pr.
side. Vedlæg gerne en diskette eller
send allerhelst pr. E-mail (Word program og
fotos, som kan åbnes i Word program).
Næste blad udkommer uge 20 2011.
Sidste frist for aflevering af stof hertil:
Tirsdag den 26.april 2011 til:
Stinne P. Carstensen, Storegade 52.
Prøv! at overholde tidsfristen. Det
skal jeg også overfor trykkeriet og Post
Danmark, hvis bladet skal ud til tiden.
Modtager du ikke Aktiv Sommersted???
- henvend dig til ansvarshavende redaktør.

Ansvarshavende
redaktør
Sommersted IF
Stinne P. Carstensen
Storegade 52
Tlf: 74 50 40 12
E-mail:
stc@danskkabeltv.dk
Kirkebladet
Peter Kiel Nielsen
Tlf: 74 50 41 58
E-mail: PKNI@km.dk
Udgivelse/distribution
af Aktiv Sommersted
dækkes af Sommersted
IF, med støtte fra diverse
foreninger, institutioner i
byen + andre frivillige.
For Kirkebladets ved-
kommende af Sommer-
sted/Oksenvad sogne.
Bladet postomdeles i
postnr. 6560-distriktet
3
Fra redaktionen
Tilbageblik i et jubilæumsår . . . . .
Sommersted Idrætsforening fejrer i år 75 års jubilæum. Ja faktisk var det
den 8.januar for nøjagtig 75 år siden den første bestyrelse underskrev
protokollen fra den stiftende
generalforsamling på Hessel-
bergs Hotel (nu Sommersted
Hotel.)
Det sætter nogle tanker i gang,
for en gammel rotte som jeg,
der har været med i foreningen
igennem mange år.
Fotos, bøger, sportsblade mm.
blev fundet frem – og mange
minder genopfrisket. På siderne
24 og 25 har jeg scannet nogle
billeder ind – og her, ved siden
af, også et . . . . . .
Jeg sætter et par gode fla-
sker rødvin på højkant til den
person, der kan fortælle mig 3
ting om dette foto:
1. Fra hvilken sportsbegiven-
hed er fotoet taget?
2. Hvem har lavet den geniale
aktivitet man ser på fotoet?
3. Hvem ser man på fotoet – og hvilken forening repræsenterer han?
Skriv svarene, dit navn og telefonnummer på et stykke papir, og læg det i
min postkasse inden den 15. marts. Er der flere rigtige svar, bliver vinde-
ren fundet ved lodtrækning.
De rigtige svar og vinderen offentliggøres i næste blad.
Fotos og facts på denne side – og side 24 og 25 er dels fra Jubilæums-
skriftet fra 1986, som Lars Hansen og Thomas Hesselberg har lavet – og
fra egen samling.
Stinne Prinds Carstensen
4
Nyt fra Støtteafdelingen
Jul i Sommersted
1. søndag i advent blev julemanden vækket i Sommersted. Det foregik
traditionen tro på Elmegården, hvorfra han blev kørt i kane op til kirken.
Her var alle velkommen til en dejlig familiegudstjeneste ved Peter Kiel.
Efter gudstjenesten bød vi indenfor i hallen til Juletræsfest, hvor der blev
sunget og danset rundt om det store juletræ.
Foruden slikposer fra Julemanden og julemor kunne der købes lune æble-
skiver, Glögg, kaffe, te, øl og vand, samt dejlig hjemmebagt kage.
Der blev solgt lodder fra tombola og man kunne hygge sig med at lave sin
egen juledekoration eller julepynt evt. til det store træ.
Støtteudvalget takker alle der bidrog til arrangementets gennemførelse:
- Tak for alle sponsorgaverne
- Tak til Elmegården for vinterhi til Julemanden
- Tak til Revsø rideskole for lån af kanen.
- Tak til Julemor og julemanden fordi de kiggede forbi.
- Tak til alle I frivillige der hjalp til med at servere, bage, sælge, pynte,
stille op, spille dejligt julemusik osv.
En kæmpe hjælp til at det blev en dejlig eftermiddag. Også stor tak til alle
Jer som havde tid og lyst til at møde op og deltage i festen. Tak til Jer der
havde tid til at give en hånd med ved oprydningen, da det hele var slut.
Nu sover julemanden en velfortjent vintersøvn, så han er frisk og udhvilet
til den 27.november 2011, hvor han igen skal vækkes.
Vi håber mange allerede nu vil sætte X i kalenderen.
På støtteudvalgets vegne
Mona
Christensen
5
Vennekredsen for Sommersted Plejehjem
Året 2010 er godt overstået - med mange gode og velbesøgte arran-
gementer i vennekredsen.
Vi har haft sangeftermiddage med syng-selv og nogle eftermiddage
med underholdning udefra.
Det blev også til en rigtig dejlig grillaften med underholdning af lokale
kræfter, det var meget godt besøgt.
Det blev også til et par ture til Føtex hvor de ældre kunne handle lidt,
inden det gav kaffe med lagkage.
Vi sluttede året med 2 arrangementer i december, nemlig julehygge
hvor vi sang de gode gamle julesalmer og der blev serveret gløgg, æb-
leskiver og kaffe.
Lillejuleaftensdag skulle vi så have været i kirke, men det satte ”kong
vinter” desværre en stopper for. I stedet blev julegudstjenesten holdt
på Plejehjemmet med sognepræst Peter Kiel, organist Ester Schmidt,
kirkesanger Irene Nissen og Poul Dirksen på blæseinstrument. Vi i
Vennekredsen siger hermed stor tak for en rigtig god eftermiddag
Der ligger på nuværende tidspunkt et program færdig for første halvår
2011. I programmet vil I se at vi har generalforsamling torsdag
den 7.april, som vi håber I vil slutte op om.
Husk at kikke i programmet som ligger på plejehjemmet, for der er
mange gode arrangementer. De kan også ses i Aktivitetskalenderen på
side 34 her i ”Aktiv Sommersted”.
Vel mødt!
På bestyrelsens vegne.
Jens Peter Jensen - telefon 74504645


6
Entre 50 kr.
inkl. kaffe og lidt
godt til ganen
Børn under 14 år
gratis adgang
Nyt fra gymnastikudvalget
ZUMBA!
Det svinger med hofter, baller, arme og ben, hver
torsdag i hallen. Vi er mellem 130 og 170 alt, efter
hvad der sker ude i den store verden.

Vi fortsætter frem til sidste torsdag i marts 2011.
Og du kan nå det endnu.
Vær med i februar og marts måneder for 250 kr.
Men lad mig komme med en advarsel du
bliver i super godt humør.

Det er mig en stor glæde, at undervise jer dejlige kvinder og een
mand!!!!
I er altid glade og veloplagte. Så jeg er også klar når næste sæson
starter igen i september 2011.
Zumba-dumba-hilsen
Lone Skov Jørgensen

Forårsopvisning 2011
Søndag 27. marts i Sommerstedhallen
Indmarch kl.13.30
Foreningens egne hold viser hvad de har
arbejdet med i denne sæson. Bl.a. vil vores
populære ZUMBA hold give opvisning.
Endelig er vi stolte over at kunne præsentere:
DGI’s Mini-Mix hold
for Haderslev/Rødding egnen. Mini-Mix er DGI’s eget hold for de 10
– 14 årige, og er det er rigtig dygtige gymnaster.

7
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
FOLK MØDES
DINNER TRANSPORTABLE
v/Annalise
Ringgade 16
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99
Mariannas Salon
Marianna Witt Jensen
Storegade 73
6560 Sommersted
8
Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen
Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245
Køb * salg * bytte
Import * Eksport
Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522
www.stiftsbogtrykkeriet.dk
HADE R S L E V
S T I F T S B OGT RY K K E R I
... når det gælder om
at sætte sort på hvidt
S VANEMÆRKEDE TRYKS AGER
LYNTRYK · I NTERNET
Storegade 105
6560 Sommersted
Tlf. 73 54 11 04
www.sommersted-hotel.dk
9
Når det gælder KØREKORT
så ring til
KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk
Elmegården Elmegården Elmegården Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård

V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk


Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MI DT PÅ GÅGADEN
S Ø N D E R J Y S K Ø L - T R A D I T I O N S I D E N 1 8 6 5
Flydende
sønderjysk
www. f ugl sang. dk
Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00
10
TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 48
TØMRERMESTER
Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69
ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TornboSvejs

www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
www.tornbosvejs.dk
TornboSvejs
|
Lindholmvej 18B
|
DK-6710 Esbjerg V
|
Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr
11
Håndbold
Senior herrer serie 2 ”Spritholdet”
Så er sæsonen godt halvvejs og vi har spillet 11 kampe
ud af de 16 der skal spilles. Desværre tyder vores for-
håbning efter de første 3 kampe, om at vi bare er lang-
somme startere, ikke på at være rigtig. Vi har godt nok
fået to point, men de kom efter at en modstander havde
spillet ulovligt. Så efter at have spillet 11 kampe har vi tabt 11 kampe,
men alligevel 2 point på kontoen.
Spillerne er indstillet på at vi skal igennem de sidste 5 kampe og så må
vi erkende at det hedder serie 3 næste sæson. Heldigvis er stemnin-
gen altid god på holdet. Selvom det har givet store nederlag i 1. og 2.
halvleg har vi vundet 3. halvleg ved alle vores kampe -
Med ønsket om en fortsat håndboldsæson.
Herresenior (”Spritholdet)
Gert Madsen
Seniorfodbold i Sommersted
Senior herrerne er allerede godt i gang med
forberedelserne til den kommende sæson.
De startede op den 29.januar med en let gang træning og spillemøde
med den nye træner duo, Carsten Vestergård & Henrik Skov Andersen.
Spillerne mødte talstærkt op og alle glædede sig til at komme godt i
gang - uden sne på banen.
Carsten er 45 år og kommer oprindeligt fra Nustrup - bor nu i Stende-
rup. Han er stadig aktiv fodboldspiller i Haderslev FK, men prioriterer
nu trænergerningen først. Carsten har tidligere trænet i Rødding og er
nu den nye chef træner i Sommersted.
Henrik Skov Andersen er 41 år og bor i Nustrup. De to vil stå for træ-
ningen for begge hold og 1.holdet i serie 4 til kampene.
Undertegnede (Søren Nehlsen) vil fortsat tage med serie 5 holdet til
kampene.
Vi træner tirs- og torsdage kl.19 - og har man lyst til at prøve kræf-
ter med senior fodbold i Sommersted er man meget velkommen.
Fodboldudvalget
Søren Nehlsen
12
Nyt fra Runners..
Efter et lang og koldt efterår/vinter, hvor vejrforholdene ikke har været
en løbers foretrukne, ser vi nu frem til et forår med lyse timer og snefrie
fortove.
For at markere at første halvdel af sæsonen er veloverstået blev der
afholdt nytårsløb for alle nuværende medlemmer af Runners.
Alle løbere var inviteret til en hyggelig formiddag, hvor ruterne 3,5 km,
5,3 km og 8 km skulle tilbagelægges på tid.
Vinderne af årets nytårsløb:
3,5 km Lars Svendsen Tid: 19,42 min.
5,3 km Allan Krab Tid: 26,04 min.
8 km Steen Jørgensen Tid: 38,30 min.
30 løbere valgte at deltage i arrangement, hvor der selvfølgelig var
præmier til vinderne af distancerne og hygge med champagne og
kransekage til de resterende deltager.
Udover kåringen af årets klubmestre på distancerne, skulle årets løber
i Runners findes. I år gik titlen til Bjarke Kahl, som har ydet en kæm-
pe indsats i løbet af efteråret, hvor der ikke er blevet misset en eneste
løbetur.
Bjarke startede i Runners som nybegynder i september uden tidligere
løbeerfaring. Efter kun 4 måneders tilrettelagt træning har Bjarke gen-
nemført sit første officielle løb, forbedret sin tid på 5 km. med hele 3.35
min. Et stort tillykke! skal lyde til dig Bjarke, vi glæder os til at følge
din videre udvikling.
Vi starter en ny sæson op den 2. marts 2011, hvor vi byder nye løbere
velkomne. Der vil være mulighed for at få fastlagt individuelle løbepro-
grammer på alle niveauer.
Drømmer du om at kunne løbe 3 km uden stop, 10 km på tid eller er
målet at løbe et halvmarathon i løbet af 2011, kan vi hjælpe dig igang.
Foruden de fastlagte løberuter vil vi i løbet af foråret tilbyde interval-
træning til de, som ønsker en bedre kondition eller at få deres løbetider
forbedret.
Vi kan kontaktes på louisepetersen85@gmail.com for yderligere infor-
mationer.
Venlige hilsner
Louise Petersen og Heidi Seeberg
13
Nyt fra Sommersted Festival
Planlægningen af festivalen 2011 er i fuld gang. Musikken
er nu på plads. Vi havde allerede booket Bamses venner,
da Flemming ”Bamse” Jørgensen, desværre døde 1. januar.
Derfor startede året med en udfordring om at finde et nyt
band, men det er lykkes.
Så vi kan nu fortælle hvem der kommer til årets festival:

Anders Gøtsch - Peter Viskinde – Unleaded –
Trolle O. – Sweethearts - Billy Bobbers
Bestyrelsen for Festivalen har et forslag til, at man starter festivalen op
med et optog igennem byen med de forskellig erhvervsdrivende.
For at finde ud af, om der er interesse og opbakning til forslaget bedes
I lige sende en mail til: hans@sommersted-festival.dk
Festivalen udlodder hvert år året overskud. Så skulle der være en for-
ening der kunne have interesse i lidt ekstra tilskud, så kan man søge
om at få del i overskuddet, ved at sende en ansøgning til en i festival
bestyrelsen.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2010
Overskuddet fra 2010 gik til Akutbilens venner.
Bestyrelsen:
Formand Betina Tarp Pedersen
Regnskab Hans S Jensen
Bestyrelsesmedlem Martin Jochimsen
I skrivende stund, kan vi ikke give navnene på de to sidste bestyrel-
sesmedlemmer, da der er generalforsamling torsdag den 27.januar.
Anne Lise Silberbauer og Ulla S Jensen har ikke ønsket genvalg – så
der skulle findes to nye.
Mere om det i næste nummer af aktiv Sommersted.
På bestyrelsens vegne
Ulla S Jensen

14
Sommersted skole
Af Skolebestyrelsesformand: Anders Mølbak Jensen
Der sker meget på skoleområdet i øjeblikket – Som-
mersted skole levede i lykkelig uvidenhed, indtil man
politisk pludselig ønskede at nedlægge 7-9 klasse – og
at sammenlægge skolen med Nustrup. Politisk skal beslutningen ske
den 24.februar i år, og selvfølgelig har også Sommersted skole forsøgt
at påvirke politikerne, så vi bliver mindst muligt berørt af de store æn-
dringsforslag på skoleområdet.
Bl.a. har der været lavet aktionsdag, hvor man kunne køre rundt i sko-
ledistriktet med bus. Her kunne man se, hvor stort skoledistriktet egent-
ligt er - og hvor lang tid, elever risikerer at bruge på transport. Jeg talte
efterfølgende med Holger Mikkelsen om, hvor stort skoledistriktet
egentligt virker, når man kører rundt i bus. Holger Mikkelsen oplyste, at
der fra politisk side var stor tilfredshed med, at hele byrådet var blevet
inviteret til Sommersted skoles aktionsdag, selvom de fleste politikere
ikke havde mulighed for at deltage i arrangementet.
At der vil ske store ændringer på skoleområdet, er helt sikkert, da et
stort flertal i byrådet har vist viljen til forandringer nu.
Så selvom udsigterne ikke er lyse, håber vi, at det
med forslaget skoledi- strikt Nustrup Sommersted
bevirker, at vi beholder overbygningen i den kom-
mende fællesskole Nu- strup – Sommersted. Det er,
hvad vi har skrevet i vores høringssvar til Haderslev Kommune.
Ang. Unge–Universer er ideen i sig selv god nok, men vi ønsker, at
der bibeholdes en overbygning i hvert skoledistrikt.
En af fordelene ved at have store og små elever på en skole er bl.a.
rollemodelaspektet fra de store elever til de små elever. Samtidig skal
Haderslev kommune være forsigtig ved at nedlægge og overflytte klas-
ser og overbygninger, der er velfungerende, til Unge-Universer med
alle de begynder vanskeligheder, som dette helt sikkert giver, når disse
startes op.
Vi mener derfor, at Nustrup - Sommersted skoledistrikt skal indeholde
en overbygningsskole, og den skal bibeholdes, så ældre og yngre ele-
ver stadig kan være sammen.
15
Medløberne til Konflikter
Det er naturligt, når flere hundrede børn og voksende er samlet, vil der
komme konflikter fra tid til anden. Nogle gange vil det også være alvor-
lige konflikter. Det er også mit indtryk, at Skolebestyrelsen, skolens
ledelse, forældrerådene, forældre og elever får løst op, ageret og bilagt
sådanne konflikter så de kan blive løst, og alle kan komme videre.
Med internettets - bl.a. Facebook og Twitter’s udbredelse er det også
naturligt, at sådanne konflikter diskuteres i lukkede fora på Internettet –
men det giver også Medløberne, der ønsker at forstærke og optrappe
konflikten, kronede dage. Blandt fodboldtilhængere vil man kalde så-
danne typer for hooligans - Dvs. fodboldtilskuere, der lige på det rigtige
tidspunkt kan kaste en flaske eller en stol, så to grupper af fodbold
tilhængere havner i vildt slagsmål. På Internettet foregår det selvfølge-
lig ikke sådan. Her faldbyder forældre sig bare til at lade deres børn
overfalde en navngiven person, som har været part i en konflikt.
At Sommersted Skole selvfølgelig altid bliver ”svinet” til, er jo i ytrings
frihedens navn lovligt, men, efter min mening bestemt ikke acceptabelt.
Det er vigtigt at fastslå, at det sjældent er de direkte parter i en konflikt,
der juridisk går over ”grænsen” – Derimod kan jeg være noget mere i
tvivl, når det gælder medløberne til en konflikt – Husk på, at Internettet
er hullet som en si - også i de mere lukkede afsnit. Derfor vil jeg igen
opfordre til omtanke med, hvad der bliver skrevet på Facebook og in-
ternettet:
Ord, der er sagt i afmagt eller vrede, bliver hurtigt glemt –
imens internettet husker alt, hvad der er blevet skrevet for altid!!
Samtidig vil jeg opfordre andre voksne til at sige fra over for sådanne
medløbere, der går over ”grænsen” for acceptabel adfærd. Ligesom
med mobning i skolegården er det medløberne, vi skal have til at æn-
dre adfærd også på internettet.
Nogen gange kan man spørge, om vi tør sætte grænser – om vi tør
være voksne, og om vi tør være forældre. Der var for et stykke tid si-
den i programmet X-factor (optaget 18.oktober 2010). En ret banal
episode, hvor en 17-årig pige bestemt ikke kunne synge. Hun blev ked
af det, fordi dommerne havde hånet hende. X-factor Dommer Thomas
Blachman skulle på toilettet og på vej ud, vender han rundt og spørger
pigens mor, hvorfor hun ikke stoppede sin datter, før hun lod sig ydmy-
ge foran hele Danmarks befolkning.
16
Det er som om, vi er blevet bange for at opdrage – for at sætte græn-
ser og være ærlige over for vores børn – men bestemt også de voks-
ne, som vi kan se på internettet, der nærmest opfører sig som børn.
Efter Johannes Andersen - Ungdomsforsker på Aalborg Universitet:”
Så vil forældre gerne være venner med deres børn – helst også på
Facebook. Vi lever i en kultur, hvor vi har lidt barnagtige forældre. De
synes egentligt, det er fedt at være med på vognen her ”.
Og det barnagtige findes ikke kun blandt forældre – det findes bestemt
også på internettet.
Børnehaven Troldemarken
Så kom vi ind det nye år. Et helt nyt år hvor vi skal
fylde dage og timer med leg og udfordringer.
Vi er allerede nu i gang med sproglig opmærksomhed.
Et ord, et rim en sjov lille sang, vi finder på så meget.
Vi tømmer skabe og skuffer og spørger børnene: Og hvad hedder så
den ?? - Og sikke mange sjove svar vi får tilbage. En ostehøvl kan
godt få mange sjove ord. Såsom ostesav, eller osteskiveskærekniv.
Men uanset hvad de siger, så giver det anledning til at få en god snak
om hvad tingene hedder, og hvad de bruges til. Det er vigtigt at give
børnene et godt ordforråd, og viden om de ting som omgiver dem.
Februar byder på vinterferie. Der vil vi være samlet i enten et eller to
huse. Følg med på tavlen.
Fastelavn ligger sent i år. Den holder vi mandag den 7. marts. Vi er
godt nok spændt på om vi kan gætte hvem der gemmer sig bag ma-
skerne og de fine kostumer. Mon ikke de voksne også driller lidt og
klæder sig ud?
Helt sikkert er det, at vi skal slå katten af tønden, og finde en kattekon-
ge og dronning.
Foråret ligger på lur og venter forhåbentlig bare på at vise sig fra sin
glade side. Det betyder at for hver uge der går, ændrer vejret sig. Så
det bliver svært at finde det rigtige tøj. Det er koldt om morgen men
lunere om eftermiddagen. Der vil være brug for flere forskellige slags
overtøj i den periode. Spørg endelig personalet, hvilket tøj de synes
der er godt lige pt.
Vi ses derude!
Susanne Kjær
17
18
Akutbilens venner
Så er det snart ved at være tid til den første ordinære general forsam-
ling i Akutbilens Venner. Den afholdes den 23. februar 2011
kl.1900 på Sommersted Brandstation. Dagsorden er ifølge vedtægter-
ne, og de kan findes på vores hjemmeside – www.akutbilensvenner.dk
– hvor man også kan læse om os. Mød nu endeligt op – der er altid
brug for opbakning – og en hjælpende hånd kan vi altid bruge.
Den første periode er gået forrygende, og der er samlet en masse
penge ind. Det er borgere og virksomheder i området der har vist os en
overvældende interesse, og været flittige til at donere penge – både
ved tegning af medlemskab men også som gaver. Vi har samlet over
100.000 kr. ind, og det er bare alle tiders.
Det indsamlede beløb lyder voldsomt, men der står også store opgaver
foran os.
I skrivende stund har Sommersted Frivillige Brandværn (SFB) netop
solgt den gamle akut-førstehjælps bil til Fjelstrup Frivillige Brandværn,
som startede op den 1. januar - med akut-førstehjælps beredskab efter
Sommersteds model. Det betyder ikke, at vi ikke har en akut-
førstehjælps bil i Sommersted i øjeblikket.
SFB har længe sparet op til en mandskabsvogn til transport af brand-
folkene i forbindelse med større brande, kurser, møder m.m., og den
købte de ved udgangen af 2010. Den er så midlertidigt indrettet til akut-
førstehjælps bil, og i Akutbilens Venner imødeser vi en ansøgning om
tilskud til en ny akut-førstehjælps bil inden ret længe.
Tiden siden Akutbilens Venner blev stiftet (3. juni 2010) og til nu, er
blevet brugt til at få samlet penge ind, men også til at få opgaverne
beskrevet. Vi er ved at få samlet ønskerne fra SFB til akut-førstehjælps
beredskabet, og udover en ny bil, så står der også meget andet på
listen. Det er ting til øvelse/uddannelse, udskiftning af forskelligt udtjent
udstyr og lignende, så der er nok at tage fat på.
Anders Kjær
Formand for Akutbilens venner
19
Sommersted sogns lokalhistoriske forening
Vi starter op i det nye år med fortællinger fra sognet. Det er
vores hensigt at komme langt omkring i sognet med histo-
rier og billeder fra en svunden tid.
Vi vil også gerne invitere til en fremvisning af vores lokaler
på Oksenvad skole, Mandag den 7. marts kl. 19.00
hvor Jørgen Skovrup også viser et potpouri af billeder fra
sognet. Der er gratis adgang for medlemmer, ellers koster det 25 kr. i
entre. Medlemskort kan selvfølgelig også købes ved indgang,
Ingen forening uden medlemmer - så skynd dig at melde dig til!!!
Du kan også betale til kassereren eller via Danske Bank: Reg.nr. 3443
kontonr. 629971. Kontingent er 25kr. pr. person - 50kr. pr. husstand.
Husk at påføre navn, adresse, evt. mailadresse og kontingenttype.
Generalforsamling - mandag den 4. april kl.19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Fra vores arkiv har vi fundet lidt spændende læsning:
Vi starter med Jens Jacobsgaards fortælling om hans opstart som mø-
bel- og bygningssnedker i Sommersted. Rigtig god fornøjelse!
Sommersted Stations Historie af Jens Jacobsgaard
For dem som ikke kan læse gotisk, lyder hans annonce således:
”Ny forretning.Det bekjendtgjøres herved for de ærede beboere af Som-
mersted og omegn, at jeg har bosat mig som Møbel- og Bygningssnedker
ved Sommersted Station. De fineste møbler forfærdiges til billigste priser.
Færdige ligkister anbefales til forskjellige priser. Lager af rammelister;
billeder indrammes. Lovende reel og billig betjening anbefaler jeg mig.
ærbødigst J. Jacobsgaard”
20
Jens Jacobsgaard født i Nustrup 26. marts 1868 og død i Som-
mersted 16. juni 1955
Jens Jacobsgaard's Møbelsnedkeri i Sommersted
I Året 1863, omtrent ved den tid, da krigen mellem Danmark og Tyskland
var ved at trække op, blev banen gennem vor landsdel bygget af eng-
lænderne. Det var naturligt, at den magre og billigere jord langs højde-
ryggen blev benyttet. Af praktisk grunde var banens linieføring vel nok
sådan valgt for at få opland til begge sider.
Det blev af disse nævnte grunde ikke muligt at tage afgjort hensyn til
landsbyer, der omtrent kom til at ligge i banens nærhed, da denne måtte
have landsforbindelse for øje. Der opstod problemer for foretagsomhed
adskillige steder, hvor vejene mellem de større landsbyer krydsede ba-
nelinien, og hvor der blev anlagt holdepladser.
Der opstod således stationsbyer, der i påfølgende tider havde vanske-
lighed ved at vokse. I almindelighed gælder det gamle ord "hvor intet er
kommet, kommer intet til" - sådan gik det også her, for der blev flere
foretagsomheder.
I Efteråret 1890 kom jeg første gang til Sommersted, da vi skulle en trup
soldater til Stepping i kvarter.
Det så ikke videre imponerende ud, et par krohuse og nogle enkelte
huse, der lå noget planløst opført. Der opstod også nogle filialer af korn-
handel og byggematerialer.
Færdslen til stationen tiltog i stærk grad og vakte opmærksomhed. Der
blev i dagbladene annonceret om unge håndværkere, der kunne
tænke at starte forretning.
21
I 1893-94 var jeg på Kolding tekniske skole, og herfra kom jeg til at skri-
ve sammen med N. Henningsen, Jels. Han ville begynde som bygme-
ster og så var det nødvendigt med en snedker. Da jeg kom hjem fra
skolen gik vi over til Sommersted, min far og jeg, men den gamle syn-
tes, at det så lidt fattigt ud.
"Kan du nu også vove det",
mente han. Jeg traf her en
blikkenslager (Lyneborg), der
lige havde købt byggeplads,
og jeg kunne så købe nabo til.
Jeg byggede så værksted, en
snedker skal jo have plads,
og jeg kom med 3 vogn-
mands læs (og hus) og havde 2
svende med. Det var den 17.
Juni 1894. Om eftermiddagen
kom en ung maler over til mig og ville ønske mig velkommen. "Ja, dig
har jeg truffet før et sted i verden, jo det har været på et spisested i
Flensborg". Maleren havde haft blyforgiftning og derfor et påfaldende
blegt ansigt. Vi blev naboer, og da han døde ret tidligt, var det for mig
en stor sorg; en meget dejlig maler, et godt menneske; han skal ej
granskes her. Jeg følte mig ikke rigtig hjemme i den første tid, men
længtes tilbage til Nustrup sogn. Fra værkstedets loftsvinduer kunne jeg
se den hjemlige kirke. Her var jeg døbt, konfirmeret, og her ville vi vies,
når hjemmet var bygget, ja, og vende tilbage til, når vandringen var
slut.
Ca. 1904 - 1909
22
Forholdet mellem landsbyen og den begyndende stationsby var ikke
godt. Bønderne havde på følelsen, at her ville et fremmed folkefærd
gøre sig gældende, og måske blive dem til byrde. I valg tider var de
rørende enige, både tyske og danske borgere. Der var i 93 bygget en
ny skole, og da havde Eskild Skov sagt: "Skal vi betale den, så vil vi
også have den her i byen", og der var vel ikke meget at sige til.
På kreatur og svineleveringsdage var tilstrømningen til stationen ual-
mindelig stor to gange om ugen. Livet på kroerne var på de dage meget
livlig, da spiritus var i den tyske tid meget billig; men handelsbutikker
gik det langsomt med, og det er dem, der trækker damerne til. Vel var
der bygget en pæn manufakturbutik med god beliggenhed lige på hjør-
net. Det var da altid en begyndelse. Varer var meget billige, og man kan
jo dømme efter hvad der fortælles: en mand fortalte sidste søndag, at
han i disse tider havde købt en barnevogn hos mig for 16 Mark.
Rampen på Jernbanegade H.H. Petersens Manufakturforretning
I den tyske tid blev her nok bygget nogle huse, men først har det taget fart
siden 1920. Langs gaderne var der i den første tid stinkende grøfter, de
skulle overdækkes af enhver foran sin ejendom, og gaderne var støvede
veje.
Der var en landejendom lige vest for stationsbyen, men den hørte til
Mølby Kommune; her boede en mand, hvis navn var Nis Bruun. Om vinte-
ren stod vandet fra åen og et gammelt vandløb, der gik syd om stationen,
det var dog så dyb, at en gammel mand var gået fejl og stod her oprejst
under vandet.
Midt i billedet ses vandløbet (søen) som lå syd for Sommersted. (år 1904-1909)
23
Å vandet gik så op på den anden side vejen og vinden fra vest havde fri
fart ind mod stationen. Om foråret kvækkede frøerne lystigt her, og i fol-
kemunde blev de kaldt Nis Bruuns "Lærker". Vej reguleringer og nybyg-
ninger har nu ændret meget og skabt et mere indbydende udseende.
måske forsvinder mosen helt og kan afgive et nyt anlæg.
Som bebyggelsen har føjet landsby og station sammen, er forholdet
også blevet godt, hvad alle kan være glade for.
Som jeg efter erindringen i de forløbne 57 Aar har skrevet foranståen-
de, må jeg også drage de gamle "Originaler" frem, der her fandtes på vor
egn. Der var "Tubel-kajn, svingdøren (?), Blå Peter og Prins Karl". Ja,
hvad slog disse mennesker ud? Det var vel nok de elendige sociale for-
hold, den billige tobak og simple brændevin.
Ingen tog sig af dem, de var ikke fine nok, og
de sank dybere og dybere i snavset og en-
somheden. Sognenes fattig huse var da-
tidens elendige forsørgelse, som alle fattige
og gamle havde afsky for. Det var menne-
sker som vi, skabte i guds billedet og burde
forsøgt redde til bedre levevis. Ja, vi gik vel
alle forbi dem, som vi nok hørte om; vi tænk-
te vel: det var nok at gå forbi og overlade det
til andre, og så må vi erkende os skyldige.
Læs mere i næste nummer.
Jørgen Skovrup
Foto: Jens Jacobsgaar d, Sommersted 1951.
Krocket
Opstart
Torsdag den 28. april kl. 14.00
Vi mødes ved hallen
Vi spiller mandag og torsdag kl. 14.00
Nye spillere er meget velkomne.

Med venlig hilsen
Anne Margrethe og Jacob
Tlf. 7450 4975
24
Billedkavalkade

Øverst:Den første bestyrelse i SIF fra 1936
Nederst: Mor/far/barnholdet i SIF fra 1986
25
Billedkavalkade
Begge fotos er fra Jubilæumsskriftet år 1986
26


Plain 5. marts
De lokale drenge og piger fra Skodborg/Jels egnen spiller øreven-
ligt dansemusik, som nok skal få taget til at lette på Banehuset
denne aften.
Dirty Guns 21. april
Dette band er velkendt og nærmest blevet vores husorkester. De har
spillet i Banehuset op til flere gange, og det med stor succes.
Vi forhandler i øjeblikket med Ulven, som vi håber at få i Banehuset i
løbet af foråret, og ja, det er Peter Belli vi snakker om!
Billetbestilling
- som sædvanligt på www.banehuset.dk - det er også her, i dagspressen
og på plakatopslag, du skal holde øje med kommende arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt

SÅ ER JEG KLAR!!!!!!!!!
Fra 1.januar har jeg åbnet >>Mølby Malerforretning<<, og er nu
klar til at udføre malerarbejde af høj kvalitet efter dine/jeres
ønsker.
Henvend jer gerne for et godt og uforpligtende tilbud på tlf.
26824697 eller på www.moelbymalerforretning.dk.
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Connie Jør-
gensen for hendes opfordring og opbakning i forbindelse med min
beslutning om at starte eget firma.
Linda Nehlsen

27
Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62
Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.
iilian vollstcdt
/! -4 !- 81
Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos
»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt
i Sommersted IF, så sponsorerer
»Bolander, Din tøjmand«
et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF.
Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.
28
29
”Brød der smager
kommer fra din bager”
SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk
Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.
Konsultation efter aftale mandag – fredag kl 8-17 Konsultation efter aftale mandag fredag kl. 8 17.
30


Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk


www.vingrotten.dk


Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201
Din GraĮske Totalleverandør
- til tiden
Murermester
Peter Lund
Grønnevang 11
6560 Sommersted
Tlf. 25 72 74 90
Jeg fokuserer på “MOTORISK” udvikling og “INDLÆRING”.
Vil du vide mere om dagplejen, der er lidt udover det sædvanlige
så kontakt
DAGPLEJEN
KRU
DTU
G
LEN
B
EM
Æ
R
K
:
Jeg har en FAST
TILKALDEVIKAR
tilknyttet.
Mette Møldrup Hansen
Sommerstedvej 18 - 6560 Sommersted - tlf. 28 51 48 69
www.dagplejenkrudtuglen.dk
LIDT UDOVER DET SÆDVANLIGE
31
Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
I december 2010 modtog Sommersted IF en check på 10.000kr. fra Dor-
thea Martensen fonden. Pengene skal her i løbet af 2011 bruges til bor-
de/bænke-sæt ved halområdet eller som tilskud til en hjertestarter som
skal sættes op i hallen.
På det sidste møde i 2010, godkendte bestyrelsen budgettet for 2011.
Vi har valgt at fokusere på vores trænere og ledere i 2011. Vi vil nemlig
gerne gøre det så godt som muligt for de trænere vi har, både ved at sør-
ge for materialer og redskaber til dem og samtidig ved hjælp af gaver og
arrangementer at sige dem tak for indsatsen. Ad den vej håber vi så også
at endnu flere har lyst til at hjælpe til i foreningen. Børn er der nok af, men
det er på trænersiden at det altid kniber.
Ligeledes har vi besluttet en ny praksis for frit kontingent i Sommersted IF,
gældende fra 1. januar 2011. Fremover er det sådan at en træner får gra-
tis kontingent til sine børn under 18 år til samme aktivitet som han/hun
træner - i samme periode som han/hun virker som træner.
Kort sagt skal man ikke betale kontingent for ens egne børn hvis de delta-
ger på et hold som man er træner for.
21. februar holder vi generalforsamling i Sommersted IF.
Mød op og vær med til at!
drøfte hvad der skal ske i foreningen fremover og se hvordan 2010 gik.
Vi kan her afsløre så meget at 2010 på mange områder blev et rigtigt godt
år for foreningen – vi havde god succes med flere nye initiativer.
Årets træner- / lederpokal uddeles også denne aften.
Når dette læses har vi afholdt et arrangement for alle foreningens trænere,
ledere og hjælpere. Et arrangement i anledningen af foreningens 75 års
jubilæum.
Alle var indbudt til hyggeligt samvær, lidt mad og som tilskuere til ishockey
i den nye Isarena i Vojens. I bestyrelsen arbejder vi med flere ideer til
hvordan jubilæet skal fejres i løbet af 2011.
I indeværende sæson har vi desværre kun et hold i håndbold for børn. Det
er en af de ting som vi meget gerne skulle have lidt mere gang i til næste
sæson. Er du interesseret i at træne så lad os høre fra dig.
Fastelavn – søndag den 6. marts 2011 holdes i Oksenvad kirke med
efterfølgende tøndeslagning på Oksenvad skole. Oksenvad Menighedsråd
32
og Peter Kiel arrangerer – og det er selvfølgelig for både Oksenvad- og
Sommerstedborgere. (Se mere i Kirkebladet).
Jørgen Christensen – skolens pedel igennem mange år er gået på efter-
løn. Efter hallen blev lagt under skolen har vi jo haft en del samarbejde
omkring hallen. På foreningens vegne tak til Jørgen for samarbejdet og
held og lykke med efterlønnen.
Sommersted IF bestyrelse
Peter Henningsen


Mindeord - Jes Peter Riis.
Det var med stor sorg at vi onsdag den 5. januar modtog
budskabet om Jes Peter Riis´ pludselige og alt for tidlige død - i
en alder af 55 år.
Jes Peter var på mange måder en fast del af livet i Sommersted. Igennem
40 års frivillig arbejde i Sommersted Idrætsforening, som en fast del af
gadebilledet i byen og som den der bakkede op om de arrangementer der
var i byens foreninger. Alle kendte Jes og Jes kendte alle i Sommersted.
Derudover kendte mange jo Jes fra hans arbejdsplads igennem mange år,
Kvickly i Vojens.
Jes var en foreningens mand. Utallige er de bestyrelses- og udvalgsposter
som han har bestridt i Sommersted IF. - deltaget i mange af foreningens
aktiviteter, været træner og udført mange opgaver med alt det praktiske
arbejde der er i en forening. I de seneste år var Jes en af lederne af old-
boys fodbolden i Sommersted IF.
I disse dage hvor Sommersted Idrætsforening fylder 75 år slutter samtidig
families Riis virke i Sommersted IF. Jes Peters far, Nis Riis var aktiv i flere
af byens foreninger, herunder også frivillig leder i Sommersted IF i rigtig
mange år og han opnåede også som tak for sin mangeårige indsats at
blive udnævnt til æresmedlem i Sommersted IF.
Jes Peter Riis var aktiv leder i Sommersted IF i omkring 40 år, men des-
værre nåede vi aldrig at få givet Jes den hæder, at udnævne ham til
æresmedlem i foreningen. Til gengæld nåede Jes så i løbet af årene at
modtage foreningens lederpokal, endda af flere omgange.
I Sommersted Idrætsforening vil vi mindes Jes Peter med dyb respekt for
det positive menneske han var og de ting han stod for.
Ære være Jes Peter Riis minde!
Hanne Holm, Formand for Sommersted IF
33
Efterskrift:
Efter bisættelsen af Jes blev der afholdt kaffebord på Sommersted
Hotel – velvilligt arrangeret af Søren fra Postgården, Martin fra Som-
mersted Hotel, Erling Jessen og Finn Junker.
Hvem skal arve Jes er der en del der har spurgt mig.
Efter bisættelsen er Sommersted IF blevet kontaktet af en advokat, hos
hvem Jes havde oprettet testamente. Denne advokat skal behandle
boet efter Jes.
Jes har i testamentet betænkt Sommersted IF og Sommersted Frivilli-
ge brandværn. De to foreninger var også repræsenteret som bærere
ved Jes´ bisættelse.
I skrivende stund er det alt hvad vi ved, da vi endnu ikke har været
indkaldt til det første møde hos advokaten.
- Og hvad med old boys fodbolden i Sommersted?
Ja! Her vil vi også komme til at mangle Jes, men vi regner med at spil-
lerne sammen finder en, der kan løfte de opgaver som Jes Peter vare-
tog for old boys fodbolden i Sommersted.
Sommersted IF
Peter Henningsen


Generalforsamling
Sommersted IF afholder den årlige
generalforsamling
Mandag den 21. februar 2011 kl. 19.30
i Sommersted hallen.
Foreningens medlemmer og forældre til medlem-
mer er meget velkomne. Jo flere jo bedre.
Kom og hør hvordan det går i foreningen og vær
med til at debattere hvad der skal ske fremover.
Foreningen er vært ved lidt mad og drikke.
34
Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
15.02. 14:00 Brugerrådet
Foredrag:. Andreah Tønder
Bag slør i Saudi Arabien
Aktivitetscentret
17.02. 14:30 Vennekredsen Birthe Holm viser film Aktivitetscentret
21.02. 19:30 SIF Generalforsamling
22.02. 14:00 Brugerrådet Generalforsamling Aktivitetscentret
22.02. 19:30 ROOR Generalforsamling Revsø Rideskole
23.02. 19:30 Akutbil. venner Generalforsamling Brandstationen
01.03. 14:00 Brugerrådet
Lotto Aktivitetscentret
05.03. ROOR Mountedgames træning Revsø Rideskole
05.03. Banehuset Plain Banehuset
06.03. ROOR Indendørskørestævne SKS Revsø Rideskole
07.03. 19:00
Lokalhistorisk
forening
Sognerundfart Oksenvad skole
10.03. 14:30 Vennekredsen
Underholdning
De 3 fra Vamdrup
Aktivitetscentret
15.03. 14:00 Brugerrådet Modeopvisning Aktivitetscentret
20.03. ROOR Den jyske hest - kursus Revsø Rideskole
27.03. 13:30 SIF Gymnastikopvisning Hallen
05.04. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
02.04.
03.04.
ROOR Ryttermærker Revsø Rideskole
04.04. 19:00
Lokalhistorisk
forening
Generalforsamling Oksenvad skole
07.04. 19:00 Vennekredsen Generalforsamling Aktivitetscentret
09.04.-
11.04.
ROOR Hafliner/fjordhestestævne Revsø Rideskole
14.04. 14:30 Vennekredsen Harmonikaunderholdning Aktivitetscentret
16.04.+17.04. ROOR Dressurkursus Revsø Rideskole
19.04. 14:00 Brugerrådet Underholdning Aktivitetscentret
21.04. Banehuset Dirty Guns Banehuset
30.04.+01.05. ROOR
Arbejdsweekend Revsø Rideskole
03.05. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
06.05.+07.05. ROOR Handicapfestival Revsø Rideskole
12.05. 14:00 Vennekredsen Køretur ud i det grønne Aktivitetscentret
14.05.+15.05. ROOR C-stævne pony spring Revsø Rideskole
17.05. 09.30 Brugerrådet Udflugt til Hørvævsmuseet Aktivitetscentret
20.05. ROOR
Mounted games træning Revsø Rideskole

35
Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b[ad:postnr]
[ad:by]
Telefon 45121780
Jels Afdeling
Jels Søndergade 5b
6630 Rødding
Telefon 45121780

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499
SOMMERSTED
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG Kl. 8.00 - 20.00
- OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG
Blomstertanken
v/Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på
Tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk
Ti ngvej en 42 B · 6500 Voj ens
Tlf. 74 54 15 00
www. voj ensbowl i ngcent er. dk
Lad os
holde din fest!
Vi afholder gerne dit arrangement,
hvad enten det er en privat fest eller
en firmabegivenhed.
Bowling · Restaurant · Pub · Spillehal
Le`[di8emb_d]9[dj[h
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 8.00 - 19.00
– OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG