Sokkelkartet-2010

8°W

6°W

4°W

2°W

2°E

4°E

6°E

8°E

20°E

0

¬1
«

20 0

2

4

Blokk
5

Dana

7

0
10

E.ON Ruhrgas

SEN

ØR

SPITSBERGENBANKEN S

BJØRNØYA Ø ST
7320
7321

7316

6

BJØRNØ YA VE

0
25 0

0

11

12

397

20 0
0

¬3
«

69°N

S n o rr e

¬
«
60°N

og Troll
Frigg

Sleipner-

og Balde

¬5
«

563

7116

00

Noreco

Olje

North Energy

Gass

OMV Norge

Olje m/Gass

Petro-Canada

Gass/Kondensat

Rocksource
25
0

7016

VNG Norge

30 0

00

0

Wintershall

30

30

Sn

øh

vit

30 0

064
448
448 B

FINNMARK VEST

229

on
de
n

518

sa
t

488

Ha
$ mmerfest
#

20 0

Vadsø
#

¬
«

70°N

s
Kirkene
#

BARENTSHAVET

1

73°N

7226/2-1

Tromsø
#

50 0

Tilbakelevert utv.till.
30

71°N

10 0

0

200

20°E

7129
FIN

7128

20 0

GOLIAT

229
B 229

518 B

7124

7123

7122

TR OMS II 40
0

Stratigrafisk delt utv.till.

10°E

7121

7127

7126

25
393 71

7018

0

Hovudkart:
Projeksjon UTM senterm. 21 Ø
Målestokk 1:1900000

Total

110
100

489

7019

10 0

Talisman
55°N

099

530

7131

7130
ØST
NMA RK

517

30 0

Statoil

55°N

078

110 110
110 B B C

TRO MS III

RWE DEA

¬8
«

097

7120

201

529

SNØHVIT

490

110

20 0

Shell

20 00

T RO M S I
7119

7117

077

Repsol

¬7
«

Ekofisk

68°N

564

Premier

30 0 0

¬6
«

r

Kartutsnitt - Felt og funn

491

439

K

60°N

Oseberg -

449
438

Noil Energy

4

534

228

533

10
0

jor t- og

536

230

0

s -, Statf

72°N

492

Nexen

00

7226

7225

7224

7223

7222

7221

20

10 00

Kondensat

30 0

531

Mærsk
20

Gullfak

7220

BJØRNØYA SØR

Olje/gass

Marathon
vet sør

7219

72 2 9

72 2 8

72 2 7

7231

72 3 0

532

30 0 0

Lundin
Norskeha

7218

Gass

Lotos

65°N

7217

400

65°N

7216

Olje

Idemitsu

73°N

50 0

¬2
«

Transportsystem

30

00

avet nord

ET

396

395

535

ST
L OPPARYGG EN Ø39
4

Hess

SS E N G

0
20 9

8

226

GDF SUEZ

20

Norskeh

PPBA
N OR D K A

537

0

10 0
0

40

7324

ST

ExxonMobil

0

E N SØ

20 0

Front
30 0

AN K
TRALB

3

Kvadrant
6301 0

10

Enterprise
70°N

KEN

ENI

2000

N NØ

74°N

00
1

DONG
70°N

20 0 0

20

ConocoPhillips

Det norske oljeselskap

20 0 0

AN K E

0

00

Chevron

10 00

SPITSBERGENBANKEN N

M IDT

S

EN
L BANK
A
R
T
N
E
S
VEST

ALB
EN T R

0
10

30

Centrica

20 00

36°E

Subområder

Bridge

71°N

34°E

75°N

TFO (APA) områder

bp

30 0 0

32°E

KE N

A RD V
E ST

Områdeavgrensing

BG Group

70°N

STORBAN

GARD AR BAN

Operatør

40°E

30°E

30 00

30 0

28°E

NO R D

NO R DF L A K E T S

75°N

havet
Barents

N OR D FL A K E T

0

30°E

26°E

0

10°E

24°E

40

22°E

S T OR F J O R D B A N K E N

50 0

10°W

SVALB

20 0 0

20°W

N ORD FLAKET

20°E

0

00

30°W

18°E

30 0 0

www.sokkelkartet.no
30 0

16°E

20 0 0

30

72°N

14°E

00

30 0 0

Utvinningstillatelsar per 1. juni 2010
Utarbeida av Oljedirektoratet - www.npd.no

12°E

20

Den norske kontinentalsokkel

30

10°E

20 0

10°W

20 0

12°W

15 00

14°W

00

40

0

0 00
1

30 0

20 0

67°N

40 0

Kartutsnitt Funn og Felt (Bakgrunnskart: Global Digital Elevation Model (ETOPO2), National Geophysical Data Center).

69°N

7222/11-1

0
15 0

25 0
0

N OR D L

72°N

0
20

A N D V II

10 0

Harstad
#

7122/6-1

Snøhvit

15 00

20

00

00
10

Narvik
#

30

66°N

00

6704

527

VØR
IN

G BA

SSE
NG E
327
B

6706

6710

00
30

220

52 2
328

33 0

28 3

525

6 6 05

0

NORD

0
50

6606

30

6607

326

00

N O RD

40 0

561

6 5 05

T-II

513

39 0

382
64°N

211

65 0 6

43 5

211
B

HEID

rne

SSE
NG E

R

48 5

56 0

s
an

p

t
or

UR D

N ORD

48 3
S

35 0

65 08

481

t

or

sp

6

00 8
15

15 00

10

9

11

TR Ø N

6 3 02

38 8

6 3 03
6304

12

10 0

MØR

0

EBA
S

SEN

20 9

20 8

G ET

30

DEL A
G II

46 9

6 3 05
25 0

0

O RM

321

46 8

EN L

0

A NG

321
B

40

t
or
sp
an

62 0 4

40

0

MØR

MU R
C HI

33

34 4

SY
3 G NA
44

SO N B
037
C

61°N

62 05

34 4
037

O RD

TOR
D

R RE

374
S

057

D IS08 9

G IM

55 4

30 0

34

55 3

552

26 9
423
BS

TR Ø N

DELA
G

V IS U

1
LE 12 20
0 4

ND

270

20 0

40 0
Namsos
#

500

BER G

$

O DD E

N

Trondh
eim
#

Kristia
nsund
#

10 0

0
10

20

NY H A

$

¬
«
6

M NA

0

171
B

272

Odin
Nordøst Frigg

Vilje
24/6-1 Peik
Alvheim Heimdal

D
04 8
C 04 8
303 0
29

SLE

15

ST

40 8
0

410

16
St a

t p ip

tpro
Vs

018

2/4

ConocoPhillips Skandinavia
AS

20 0

e

ip

1/5

019

7/12

BP Norge AS

019 B

2/1
7/12

Talisman Energy Norge AS

019 C

2/1

Talisman Energy Norge AS

019 D

2/1

Talisman Energy Norge AS

024

25/1

Total E&P Norge AS

025

15/3

Statoil Petroleum AS

026

25/2
25/8

027 B

25/8

027 C

25/8

027 D

25/8

028

25/10

028 B

25/10

028 C

25/10

028 S

Aren da
l
#

25/10

Y ME

I

ip e

40 5
B

tr an

ip e I

sp o rt

Eu ro p

O lj e

331

402
B

29 9

Fra n pip e

MB L
A
00 6
VAL H
A LL B03 3
B
03 3

35 6

3

57°30'N

S KA G E

RR A K

57°N

30 0

40 4

4

402

56°30'N

5

49 4
273

113

40 0

28 9

53 9 14
7

54 0

TRY M
0

HO D
4°E

6°E

25

Kilometers
50

75

8°E

10°E

12°E

Statoil Petroleum AS

078

7120/9 Statoil Petroleum AS

195 B

35/8

Statoil Petroleum AS

079

30/9

Statoil Petroleum AS

199

6406/2 Statoil Petroleum AS

085

31/3
31/5
31/6

Statoil Petroleum AS

201

7018/3 Eni Norge AS
7019/1

31/9
32/4

Statoil Petroleum AS

085 C

31/3
31/6

Statoil Petroleum AS

088

24/6

Lundin Norway AS
Stratigrafisk avgrensa

088 BS

24/6

089

34/7

Statoil Petroleum AS

090

35/11

Statoil Petroleum AS

090 B

35/11

Statoil Petroleum AS

090 C

35/11

Statoil Petroleum AS

090 E

31/2

Statoil Petroleum AS

093 B

6407/9 A/S Norske Shell

Det norske oljeselskap ASA

094

6506/12 Statoil Petroleum AS

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS
Stratigrafisk avgrensa

094 B

6406/3 Statoil Petroleum AS

095

6507/7

Det norske oljeselskap ASA

097

7120/6 Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

099

7121/4 Statoil Petroleum AS

100

7121/7 Statoil Petroleum AS

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS
Stratigrafisk avgrensa

091

6406/3 Statoil Petroleum AS

092

6407/6 Statoil Petroleum AS

093

6407/9 A/S Norske Shell

ConocoPhillips Skandinavia
AS

102

25/5

Total E&P Norge AS

25/11-16

BP Norge AS

034

30/5

Statoil Petroleum AS

25/11-25 S
Grane
25/10-8 Hanz

035

30/11

Statoil Petroleum AS

035 B

30/11

Statoil Petroleum AS

036

25/4

Statoil Petroleum AS
Stratigrafisk avgrensa

Sigyn

036 BS

25/4

036 C

25/4

Marathon Petroleum Norge
AS

036 D

25/4

Statoil Petroleum AS

037

33/12
33/9

Statoil Petroleum AS

037 B

33/12

Statoil Petroleum AS

037 C

33/9

Wintershall Norge ASA

Yme

Ula

Tambar
Tambar Øst
Blane Gyda
Oselvar
Albuskjell Tor
1/5-2 Flyndre
Ekofisk
Vest Ekofisk
2/5-3 Sørøst Tor
Edda
Tommeliten Gamma
1/9-1 Tommeliten Alpha Eldfisk
Trym

2/12-1 Mjølner

6407/7 Statoil Petroleum AS

107 B

6407/7 Statoil Petroleum AS

107 C

6407/7 Statoil Petroleum AS

110

7120/5 Statoil Petroleum AS
7121/5

110 B

Statoil Petroleum AS
Stratigrafisk avgrensa

037 D

33/9

Wintershall Norge ASA

037 E

33/12

Statoil Petroleum AS

038

15/12

Talisman Energy Norge AS

038 C

15/12

Talisman Energy Norge AS

038 D

15/12

Talisman Energy Norge AS

040

29/9
30/7

Total E&P Norge AS

29/6
30/4

Total E&P Norge AS

043 BS

29/6
30/4

Total E&P Norge AS

044

1/9

046

15/8
15/9

Statoil Petroleum AS

046 B

15/9

Statoil Petroleum AS
Stratigrafisk avgrensa

046 BS

15/9

Statoil Petroleum AS
Stratigrafisk avgrensa

043

107

Stratigrafisk avgrensa
ConocoPhillips Skandinavia
AS

110 C

7123/4 Statoil Petroleum AS
2/12

Hess Norge AS

120

34/7
34/8

Statoil Petroleum AS

34/7
34/8

Statoil Petroleum AS

120 B
121

6407/5 Statoil Petroleum AS

122

6507/2 Eni Norge AS

122 B

6507/3 Eni Norge AS

122 C

6607/12 Eni Norge AS

122 D

6607/11 Eni Norge AS

6305/7 DONG E&P Norge AS

209

6305/1 Statoil Petroleum AS
6305/2
6305/4
6305/5

219

6710/6 Statoil Petroleum AS

220

6710/10 Statoil Petroleum AS

226

7222/1 Statoil Petroleum AS

228

7222/11 Statoil Petroleum AS
7222/12

229

7122/10 Eni Norge AS
7122/7
7122/8
7122/9
7123/7

321 B

6306/6 Det norske oljeselskap ASA

323

229 B

7122/10 Eni Norge AS
7122/11

6406/7 Total E&P Norge AS
6406/8

326

230

7125/2 Statoil Petroleum AS
7125/3
7126/1
7126/2
7126/3
7226/10
7226/11
7226/12
7227/10
7227/7
7227/8
7227/9

6603/12 A/S Norske Shell
6604/10
6604/7
6604/8

327

6705/11 Statoil Petroleum AS
6705/8
6705/9

6407/3 Statoil Petroleum AS

242

16/1

Det norske oljeselskap ASA

248

35/11
35/8

Statoil Petroleum AS

248 B

35/7
35/8

Statoil Petroleum AS

249

25/5

Statoil Petroleum AS

134 B

6506/11 Statoil Petroleum AS

134 C

6506/11 Statoil Petroleum AS

262

6507/2 BP Norge AS

263

6507/10 Statoil Petroleum AS
6507/11

263 B

6407/2 Statoil Petroleum AS

263 C

6507/11 Statoil Petroleum AS

264

6706/5 Eni Norge AS
6706/6
6707/4

143 BS

1/2

145

2/7

ConocoPhillips Skandinavia
AS

265

16/2

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

269

35/1

Statoil Petroleum AS

3/7

DONG E&P Norge AS

270

35/3

VNG Norge AS

148

7/4
7/7

Lundin Norway AS

272

30/11

Statoil Petroleum AS

050 B

34/10

Statoil Petroleum AS

273

2/9

050 C

30/1

Statoil Petroleum AS

274

1/3

050 D

34/10

Statoil Petroleum AS

050 DS

34/10

Statoil Petroleum AS
Stratigrafisk avgrensa

051

30/2

Statoil Petroleum AS

055

31/4

Statoil Petroleum AS

055 B

31/4

Statoil Petroleum AS

055 C

31/4

Statoil Petroleum AS

34/4

Statoil Petroleum AS

057
062

6507/11 Statoil Petroleum AS

064

7120/8 Statoil Petroleum AS

065

1/3

BP Norge AS

072

16/7

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS

072 B
073

16/7

Statoil Petroleum AS

6407/1 Statoil Petroleum AS

1/2

DONG E&P Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

275

2/4

277
277 B

3°E

4°E

Statoil Petroleum AS

363

25/5

Lundin Norway AS

364

25/2
25/5

Det norske oljeselskap ASA

369

31/6
32/1
32/2
32/4
32/5
32/7

Det norske oljeselskap ASA

370

33/5
33/6

Wintershall Norge ASA

373 S

34/2
34/3
34/5
34/6

BG Norge AS

6605/5 Statoil Petroleum AS
6605/7
6605/8
BG Norge AS

Statoil Petroleum AS

292 B

15/12

BG Norge AS

293

34/12
35/10
35/7

Eni Norge AS

1/2
1/5
1/6

BG Norge AS

2/1

Talisman Energy Norge AS

Statoil Petroleum AS

176

29/3

297

6407/12 A/S Norske Shell

185

31/7

Statoil Petroleum AS

187

15/3

Statoil Petroleum AS

299

DONG E&P Norge AS

Petro-Canada Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge
AS
Stratigrafisk avgrensa
Wintershall Norge ASA

6506/11 BG Norge AS
6506/7
6506/8
6506/9

385

6607/11 Statoil Petroleum AS
6607/12

386

6609/12 Statoil Petroleum AS
6610/10
6610/7

6406/2 Maersk Oil Norway AS
6406/3
6506/12

433

6506/12
6506/9

Centrica Resources (Norge)
AS

434

6507/8 Wintershall Norge ASA

435

6507/7 RWE Dea Norge AS
6507/8

437

6608/10 Statoil Petroleum AS
6608/11

438

7120/1 Lundin Norway AS
7120/2
7120/3
7120/4
7120/5
7120/6

439

7120/3 OMV (Norge) AS
7121/1

440 S

2/8

Det norske oljeselskap ASA
Stratigrafisk avgrensa

388

6302/5 BG Norge AS
6302/7
6302/8

442

25/2
25/3

Statoil Petroleum AS

390

6505/6 BG Norge AS
6505/9
6506/4

443

33/12

Wintershall Norge AS

444

34/11
34/8
34/9

Nexen Exploration Norge AS

392

393

6603/5 A/S Norske Shell
6603/6
6603/7
6603/8
7124/6 Statoil Petroleum AS
7125/4
7125/5

394

7224/6 Statoil Petroleum AS
7225/4

395

7226/2 Statoil Petroleum AS
7226/3
7227/1

396

7228/1 BG Norge AS
7228/2

397

7230/2 Statoil Petroleum AS
7230/3
7230/4
7230/5
7230/6
7231/4

400

3/5
3/8

402

10/10
10/11
3/3
4/1
4/2

Talisman Energy Norge AS

9/12

Talisman Energy Norge AS

10/11

ConocoPhillips Skandinavia
AS

402 B
404

10/12
11/10
5/1
405

7/12
7/9
8/10
8/11
8/7
8/8

Centrica Resources (Norge)
AS

Centrica Resources (Norge)
AS

7/12

406

17/12
18/10
18/11
8/3
9/1

Premier Oil Norge AS

17/11
17/12
17/8
17/9
18/10
18/7

BG Norge AS

408

15/8
15/9

Det norske oljeselskap ASA

409

16/7

Lundin Norway AS

410

16/5

Lundin Norway AS

17/1

Norwegian Energy Company
ASA

407

411

17/2
26/10
26/11
412

25/5
25/6
25/8
25/9

447

6608/7 Det norske oljeselskap ASA

448

7120/7 Statoil Petroleum AS
7120/8
7120/9

448 B

7120/10 Statoil Petroleum AS
7120/11

449

7121/3 OMV (Norge) AS
7122/1
7122/2

450
451

5°E

453 S

Norwegian Energy Company
ASA

Det norske oljeselskap ASA

10/10

Norwegian Energy Company
ASA

455

8/11
8/12
8/4
8/5
8/7
8/8
8/9
17/11
17/12
8/1
8/2
8/3
9/1

6°E

7120/4 Lundin Norway AS
7120/5
7120/6

491

7121/2 Det norske oljeselskap ASA

492

7120/1 Lundin Norway AS
7120/2

7°E

65°N

8°E

Dana Petroleum Norway AS

465

30/3

Nexen Exploration Norge AS

465 B

30/3

Nexen Exploration Norge AS

467 S

35/5
35/7

BG Norge AS

526

6608/6 North Energy ASA
6608/9
6609/4

527

6703/10 Chevron Norge AS
6703/11
6703/12
6703/7
6703/8
6703/9
6704/10
6704/7
6704/8

528

6707/11 Petro-Canada Norge AS
6707/8
6707/9

7/10
7/7

Premier Oil Norge AS

497

7/11
7/7
7/8

Det norske oljeselskap ASA

497 B

7/11
7/8

Det norske oljeselskap ASA

529

498

7/11

Lotos Exploration and
Production Norge AS

7016/2 Eni Norge AS
7116/11

530

7123/6 GDF SUEZ E&P Norge AS
7124/4

531

7217/12

7/12
7/7
7/8
8/11
8/8

ConocoPhillips Skandinavia
AS

7219/9 Statoil Petroleum AS
7220/4
7220/5
7220/7
7220/8

533

7219/12 Eni Norge AS
7220/10

534

7224/11 BG Norge AS
7224/7
7224/8

535

7225/3 Total E&P Norge AS
7226/1

536

7228/11 Statoil Petroleum AS
7228/12

Marathon Petroleum Norge
AS

537

7324/7 OMV (Norge) AS
7324/8

Marathon Petroleum Norge
AS
Stratigrafisk avgrensa

538

6705/12 A/S Norske Shell

539

16/1

Det norske oljeselskap ASA

501

16/2
16/3
16/5
16/6

Lundin Norway AS

16/5

Statoil Petroleum AS

17/7

Lotos Exploration and
Production Norge AS

25/7

506 S

26/5
26/8

507

508 S

509 S

Stratigrafisk avgrensa

Rocksource ASA
Stratigrafisk avgrensa

25/2
25/3
30/11
30/12
31/10

Wintershall Norge ASA

29/3
29/6
30/1
30/4

Nexen Exploration Norge AS

29/3
29/6
30/1
30/4
6406/5
6406/6

540

3/6

541

4/4
2/1
16/7

Statoil Petroleum AS

544

16/4

Lundin Norway AS

545

17/2

Norwegian Energy Company
ASA

Centrica Resources (Norge)
AS

468

6305/9 Det norske oljeselskap AS

511

6407/11 GDF SUEZ E&P Norge AS
6407/12
6407/9

6406/5 Wintershall Norge AS
6406/6
6406/9

512

6407/10 Det norske oljeselskap ASA
6407/11
6407/7
6407/8

25/11
25/12

547 S

25/7

548 S

24/9
25/7

549 S

25/1
30/10

550

31/1
31/2

Wintershall Norge ASA

551

31/2
31/3

Wintershall Norge ASA

552

34/7

Statoil Petroleum AS

553

34/7
34/8

Det norske oljeselskap ASA

16°E

18°E

20°E

Det norske oljeselskap ASA
Stratigrafisk avgrensa
Det norske oljeselskap ASA
Stratigrafisk avgrensa

473

6407/2 Statoil Petroleum AS
6407/5

514

474

6406/1 Wintershall Norge AS
6406/2

6507/1 Eni Norge AS
6507/2

515

475

6406/3 Wintershall Norge ASA
6407/1

6508/1 Rocksource ASA
6508/2

516

6608/10 Statoil Petroleum AS

517

7020/1 OMV (Norge) AS

558

6507/5 E.ON Ruhrgas Norge AS

518

7121/10 DONG E&P Norge AS
7121/11
7121/12
7121/8
7121/9

559

6608/10 Rocksource ASA
6608/11

560

6608/7 Statoil Petroleum AS
6608/8

561

6608/7 Wintershall Norge ASA
6608/8

562

6609/5 Dana Petroleum Norway AS
6609/6
6609/8

25/3
25/5
25/6

Det norske oljeselskap ASA

416

31/8

E.ON Ruhrgas Norge AS

418

35/8
35/9

Nexen Exploration Norge AS

419

35/9

Nexen Exploration Norge AS

420

35/9

RWE Dea Norge AS

479

423 BS

35/1

GDF SUEZ E&P Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

6506/12 Statoil Petroleum AS
6506/9

481

423 S

34/6
35/4

GDF SUEZ E&P Norge AS

6508/5 Front Exploration AS
6508/6

482

6508/1 Det norske oljeselskap ASA

483 S

6508/3 Det norske oljeselskap ASA
6608/12
6609/10
6609/11
Stratigrafisk avgrensa

477

22°E

Marathon Petroleum Norge
AS
Stratigrafisk avgrensa

6407/2 OMV (Norge) AS
6407/5

513

477 B
478

Centrica Resources (Norge)
AS
Centrica Resources (Norge)
6506/11
AS
Centrica Resources (Norge)
6507/10
AS
6507/7
6506/11

518 B

6506/6 Maersk Oil Norway AS
6507/1
6507/4

7121/10 DONG E&P Norge AS
7121/11
7121/7
7121/8

519

6201/11 Lundin Norway AS
6201/12

520

6502/2
6502/3
6502/6
6503/1
6503/2
6503/4
6503/5

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS

24°E

554

34/6

Bridge Energy AS

555

33/2

Lundin Norway AS

556

6407/11

557

6406/1 OMV (Norge) AS
6506/10

59°N

Lotos Exploration and
Production Norge AS

563

7119/6 Lundin Norway AS
7120/4

564

7123/4 OMV (Norge) AS

Antall aktive utv.till:

26°E

60°N

Lundin Norway AS

471

4°E

14°E

Det norske oljeselskap ASA

546

Stratigrafisk avgrensa

61°N

Nexen Exploration Norge AS

543

17/3
17/5
17/6

62°N

Norwegian Energy Company
ASA
Repsol Exploration Norge
AS

542

Stratigrafisk avgrensa
Wintershall Norge ASA

3/7

63°N

Marathon Petroleum Norge
AS

532

500

505 BS

7218/10
7218/11

Stratigrafisk avgrensa

469

470

6606/4 Hess Norge AS
6606/5

496

510

Centrica Resources (Norge)
6407/12
AS
6407/9

525

Lundin Norway AS

Stratigrafisk avgrensa

31/3
32/1

6606/2 Statoil Petroleum AS
6606/3

7/2
7/4
7/5
7/8

Det norske oljeselskap ASA

464

524

495

25/7

Stratigrafisk avgrensa

6605/11 E.ON Ruhrgas Norge AS
6605/12

Dana Petroleum Norway AS

25/10

Nexen Exploration Norge AS

523

2/9

505

29/3
29/6
30/1
30/2
30/4

6604/2 BG Norge AS
6604/3
6604/4
6604/5
6604/6

494

Det norske oljeselskap ASA
Stratigrafisk avgrensa

Det norske oljeselskap ASA

522

ConocoPhillips Skandinavia
AS

Det norske oljeselskap ASA

Wintershall Norge ASA

6509/4 Statoil Petroleum AS
6509/5
6509/6

1/3

25/7

24/3
25/1
25/2

521

493

25/7

6507/11 Det norske oljeselskap ASA

VNG Norge AS

490

504 BS

476

35/3

7120/11 Eni Norge AS
7120/12

504

6406/3 Wintershall Norge ASA
6407/1
Stratigrafisk avgrensa

6407/1 Statoil Petroleum AS
6407/4

489

Norwegian Energy Company
ASA

475 BS

429

7019/2 Statoil Petroleum AS
7019/3
7119/11
7119/12
7120/10

Stratigrafisk avgrensa

Lundin Norway AS

Stratigrafisk avgrensa

6608/8 Wintershall Norge ASA

17/8

25/1
25/2
25/4

414

485

503

16/1

30/1
30/2
30/4

Norwegian Energy Company
ASA

488

502

460

463 S

6608/10

Lundin Norway AS

457

462 S

484

499 S

7/12

9/11
9/12

Lundin Norway AS

405 B

426
Stratigrafisk avgrensa

35/12
36/10

431

Stratigrafisk avgrensa

6507/3 Det norske oljeselskap ASA
6508/1

413

Statoil Petroleum AS

15/12
6/3

30/12

171 B

6507/6 E.ON Ruhrgas Norge AS

33/12

292

Det norske oljeselskap ASA

350

362

3/7

Statoil Petroleum AS

6407/8 Statoil Petroleum AS
6407/9

ConocoPhillips Skandinavia
AS

289

25/8

348

Statoil Petroleum AS

274 CS

25/11
25/12

Wintershall Norge ASA

25/1
25/2

Statoil Petroleum AS

169 D

33/9

Statoil Petroleum AS

35/9

169 C

Wintershall Norge ASA

16/5
16/6
16/8
16/9

153 B

25/11

33/6
33/9
34/4

360

BG Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

169 B2

344 B

Det norske oljeselskap ASA

Lundin Norway AS

1/3

Statoil Petroleum AS

344

24/11
24/12
24/9

16/1
16/4

274 BS

283

341

Marathon Petroleum Norge
AS
Marathon Petroleum Norge
AS
Stratigrafisk avgrensa

359

Statoil Petroleum AS

25/11

ConocoPhillips Skandinavia
AS

DONG E&P Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

35/9
36/7

169 B1

2/1

Statoil Petroleum AS

153

Statoil Petroleum AS

331 C

35/7

BG Norge AS

383

Stratigrafisk avgrensa

7/3
7/6

Statoil Petroleum AS

25/11
25/8

2/3
8/10
8/11

358

24/9

169

2/2

ConocoPhillips Skandinavia
AS

ConocoPhillips Skandinavia
AS

33/12

Statoil Petroleum AS

6608/1 RWE Dea Norge AS
6608/2
6608/3

Det norske oljeselskap ASA

152

Statoil Petroleum AS

330

3/4
3/5

150

16/1

6605/1 Statoil Petroleum AS
6605/4

356

Marathon Petroleum Norge
AS

25/10

328

24/9

6506/11 Statoil Petroleum AS

167

6705/10 Statoil Petroleum AS

340 BS

6407/10 Statoil Petroleum AS

134

167 B

327 B

24/9

147

Statoil Petroleum AS

6306/2 Det norske oljeselskap ASA
6306/3
6306/5

340

Statoil Petroleum AS
Stratigrafisk avgrensa

31/2

321

Lundin Norway AS

Statoil Petroleum AS

054

6203/10 Statoil Petroleum AS

16/1

6406/1 Det norske oljeselskap AS
6506/10

15/5

Statoil Petroleum AS

318 C

338

256

34/10

30/6

Statoil Petroleum AS

Det norske oljeselskap ASA

050

053 B

Statoil Petroleum AS

35/4
35/5

15/11
15/12
16/10

132

6507/3 Statoil Petroleum AS

35/2

318 B

337

6507/1 BP Norge AS
6507/2
Stratigrafisk avgrensa

6507/3 Statoil Petroleum AS

318

331

377 S

Stratigrafisk avgrensa

Statoil Petroleum AS

261

159 D

Talisman Energy Norge AS

2/4

6508/1 Statoil Petroleum AS

159 C

9/2
9/3

34/4
34/5

Stratigrafisk avgrensa

333

048 D

Statoil Petroleum AS

Talisman Energy Norge AS

6406/5 A/S Norske Shell
6406/6
6406/9

2/4

30/6

Talisman Energy Norge AS

10/4
9/6

255

146

053

9/1

316 CS

Talisman Energy Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

128 B

6507/3 Statoil Petroleum AS

Stratigrafisk avgrensa

316 B

316 DS

375

Talisman Energy Norge AS

2/2

6406/1 Statoil Petroleum AS
6406/5

159 B

9/2
9/5

332

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

6407/5 Statoil Petroleum AS

316

6305/8 A/S Norske Shell

15/5

30/6

312 B

250

048 C

052 C

6407/3 Statoil Petroleum AS
6407/6

6706/12 Statoil Petroleum AS
6707/10

257

6507/3 Statoil Petroleum AS

312

218

6608/10 Statoil Petroleum AS
6608/11

159

Statoil Petroleum AS

6508/1 Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

30/5
30/6
30/8
31/4

6507/3 BP Norge AS

Statoil Petroleum AS

Statoil Petroleum AS

309

213

15/5

30/3

Lundin Norway AS

212 E

15/5

30/3

25/10

34/2
35/5

382

6507/3 BP Norge AS

048 B

052

304

374 S

378

212 B

048

052 B

Statoil Petroleum AS

6507/5 BP Norge AS
6507/6

128

6407/8 A/S Norske Shell

15/2
15/3
15/5
15/6
15/8

212

6507/8 Statoil Petroleum AS

158

303

6506/9 Total E&P Norge AS
6507/7

6607/12 Total E&P Norge AS

Talisman Energy Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

Talisman Energy Norge AS
Stratigrafisk avgrensa

211 B

237

ConocoPhillips Skandinavia
AS
Stratigrafisk avgrensa

Talisman Energy Norge AS

7/11

6506/6 Total E&P Norge AS
6507/4

127

1/2

7/8

301 CS

211

124

143

301 B

Marathon Petroleum Norge
AS

208

7121/6 Statoil Petroleum AS
7121/8
7121/9
7122/4
7122/5
7122/6

113

24/6
25/4
25/7

Marathon Petroleum Norge
AS
Stratigrafisk avgrensa

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS
ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS
ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS

Total E&P Norge AS

203

2/11

7/7-2

3°E

100

35/8

033 B

Embla
Valhall
Hod

541

195

Statoil Petroleum AS

EKOFISKOMRÅDET

Mime
Cod

7120/7 Statoil Petroleum AS

30/9

7/8-3

0

11

40 4

2

Kristia
n sa nd
#

50 0

451

332

14 6
018
TO
B 33 3 2
75 0 R
06
EKO
F
IS
297
K
00 6
04 4
D
ELD
ing
FI SK 00 6
le d n
C
a ss
G
e
44 0
r pip
14 5 018
No
S
E

20

10

U la

019
B
019
D

C
5 42

10
0

316
CS

9

Farsu
nd
#

10 0

45 0
493

40 5

316
DS

077

085 B
ConocoPhillips Skandinavia
AS
Maersk Oil PL 018C Norway
AS

018 C

027

Statoil Petroleum AS

104

15/12-19
6/3-1 Pi

¬
«8

1/6

0

45 3
S
49 9
S

30 0
BL A OSELVA T
NE
GYD 331
R A MB
A
AR

1

Lundin Norway AS

34/11

BP Norge AS

40

019

274
BS

2/5

193 B

2/11

2°E

0

UL A

274

006 D

Varg
Rev

20

301
CS
14 3

Lundin Norway AS

6407/2 Statoil Petroleum AS

033

15/12-18 A
15/12-21

10 0

8

49 8
497
B
49 6
4
9
7
497
B
Zeep

Gungne

0
10
316
B
316

7

301

2/5

074 B

Statoil Petroleum AS

Volve
15/9-b-1
15/8-1 Alpha Sleipner Øst

$

407

301
14 8 B

006 C

Lundin Norway AS

15/6

V

49 5

56°N

58°30'N

K ÅR S

40 6

BP Norge AS

BP Norge AS

7/11
7/8

029 B

Ringhorne Øst

15/6-10

20 0

18

2/8

2/1

301

Det norske oljeselskap ASA

Sleipner Vest
15/5-1 Dagny 16/7-2

Stava
ng er
#
San d
n es
#

e

006 B

300

Statoil Petroleum AS

Total E&P Norge AS

15/5 J-struktur

Ze

EN

Total E&P Norge AS

Statoil Petroleum AS

34/11

25/7

Glitne

Oslo
#

Det norske oljeselskap ASA

2/5

30/8

193

25/5

16/1-7
16/1-9
Gudrun
16/1-8 16/2-5 16/2-4
15/3-4
16/1-12 16/2-3

Hau g
e sun
d
#
S NU
RR E
VARD
EN
$

16/1

006

190

103 B

59°N

0

001 B

6406/3 Statoil Petroleum AS

102 C

25/8-4

Enoch 15/5-2

DS J Ø

6407/6-6
6407/6-7 S

6407/7-8 6407/9-9
6407/8-5 S
Draugen
Njord

4°E

6407/2 Statoil Petroleum AS

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS

Ii

50 6
S

Morvin Åsgard
Yttergryta
6506/11-2 Lange
Kristin
6506/12-3 Lysing
6507/11-6 Sigrid
6406/1-1 Erlend N.
6406/2-7 Erlend Tyrihans
6407/2-5 S
6406/2-1 Lavrans Mikkel
6406/2-6 Ragnfrid

65°N

3°E

073 B

15/6

25/8-17
Balder

B

Ii

503

45 5

018
C

30

66°N

NORSKEHAVET SØR

Brage

074

029

24/9-9 S

58°N

35 8

14 3
BS

r

17

292

57°N

2A6

NO R

VAR
G

6

25/4-10 S

SLEIPNER- OG BALDEROMRÅDET

54 5

Sleipne r K ondensatrør
GU
N GN

03 8
03 8
292
B C R
E

Jotun

411

E
46
03 8 072 SIGY N
D
36 0
337

58°N

ne

lje

Skirne

25/4-10 A

DA

502

5
072 4 4
VO L
VE B
40 9

ES T

I P NE

303

359

$

¬
«7

A

NE S

400

ER V

B

Volund

ep

HE I M

G

ra

O

Frøy

STAD

Ii

I PN

C H 04 8
04 8 029

r

$

KOLL
S

E ur o pipe

SLE

TN E

sr
ø

10 0

E NO

GLI

32

as

ExxonMobil Exploration &
Production Norway AS

018 B

2°E

7

24

59°N

nG

25/11

2/7
7/11

Øst Frigg

B er g
en
#

L
102
412
50 5 C JO
547
S
TU N
B
54 8 S 16 9
34 0
50 4 C
S
027
D
027
412
34 0
C R I NG
50 5
BS
e
027
BA LH ORN E
ip
D
028
ER ØSTee p
Z
16 9 16 9 D
341
028 S
1
028 B1 6 9
D
30 4
C 16 9
028
G
R
5
A
G UD
00 B
NE
RU N
16
001 167 9 54 6
B
B
187
457
501
242
0
33 8
303 25
26 5
203

bjø
r

rt

08 5
B

416

026 4
14
08 8 VAL E
24
4
08 8 13 03 6 9
BS 03
6 D 36 3 36 4
V IL J S
203 C
E K I RN
03 6
E

AL
VO L
U ND 15 0 VHEI M

30/11-7

001

Lille-frigg

442

46 0

d

FRIGGOMRÅDET

362

024

10 0

10 4

10 0

54 9
S 03 5
B 50

nspo

30 0

10 0

03 5

10°E

Aktive utvinningstillatelsar tildelt i perioden 1960/01/01 - 2010/06/01 (ref.http://factpages.npd.no)

Stjørda
l
#

25/8-17

STUR

9°E

64°N

Flo rø
#

$

8°E

30/8-4 S

Vale

MO N
G

7°E

Tune

2°E

59°30'N

e

6°E

64°N

200

40 0

30

5°E

Oseberg Sør

Målø
y
#

s es s

29/6-1
30/7-6 Hild
30/7-2

60°30'N

30 0

g e le

Lan

29

4°E

Veslefrikk

I

d

100

Troll

0

25/2-17

36

¬
«
3

31/2-n-11 H
Huldra

426

44
B
19 5
419
05 0
19 5 1
DS GU
9 5 15 3
L LFA
05 0
24 8
B
KS
193
420
GJØ
152 B
418
V EG B
A
05 0 B
A
15 3
277
09 0
05 0
B
293
193 K V
D
B
09 0
I TE B
277
24
JØ R
09 0 8
462
N
50 8 05 0
B
0
C
F
5
1
R
C
46 5
S
AM
50 9S
46 3 0
09 0
52
S
462
5
S
E
5
S
0
B
378
46 5
HU L
DRA
551
B
V ES
0
5
4
052
LEF
RI KK
04 3
05 5
OSE
052
BS
08 5 46 4
BE R
C T
G C
C 08 5
ROL
05 3
C Troll O lje r
04 3
L
ør I
05 5
03 4
04 0
B
05 5
30 9
08 5
079
36 9
1
Os
TU N
85
e
b
e
E
rg G
BR A
Kv
19 0
a s s tr
GE
ite
a

IS

44 3

IV

Frigg

35

467
S
377
S

¬
«

OSEBERG- OG TROLLOMRÅDET

Oseberg

Åle su
nd
#

318
B

423
S

LA N D

60°N

318

3°E

6406/9-1

Mo lde
#

EI

20 0

STA
TFJ

V IG

S NO

373
S

375

4°E

Oseberg Øst

318
C

370

6507/7-13
Heidrun

3°E

20 0

Ås

ga

rd

Tr

B

55 5

0

R

N OR D

5

0

TJ ELD

Le P

E SØ

6510

20

ng

519

6506/6-1 Skarv

Troll
31/2-n-11 H

34/10-23 Valemon
2°E

E

0
10

40 0

MØR

66°N

Ormen Lange

La

6 2 02

Mo i
Rana

6306

en

30 0

50

I

6608/11-4 Linerle
6608/10-12
Urd
Norne
6608/10-11 S
Alve
6507/2-2 Marulk
6507/3-7

20 0

O rm

20

62 0
1

512

Sygna
Statfjord Nord
Visund
33/9-6 Delta Vigdis 34/8-13 A
35/8-3
Statfjord Øst
Gjøa
Murchison
34/8-14 S
Vega
Tordis
Gimle
34/12-1
Statfjord
Gullfaks
Vega Sør
34/11-2 S Nøkken
35/12-2
Kvitebjørn
Fram 35/11-13
Gullfaks Sør
35/10-2

400

30 0

6 4 08

p ip e

630
1

lt e n

7

5

6707/10-1
6707/10-2 S
6707/10-2 A

6603/12-1

Snorre

AND V

#

65 0 9

6407

Ha

0

3

6705/10-1

67°N

0

4

6406

NORSKEHAVET NORD

30

20 0

63°N

2

68°N

0

6610

38 6

521

st r

6 4 05

1

L AN D

20

Sand ness
jøen
#

as

6404

28°E

35/3-7 S

34/3-1 S

61°N

G

6 4 03

0
30

SK A R
V

s5t r5 8
as

65G 07

124
UN
25 6 47 7
43 3 478
09 5 43 4
B 47 7
Å
SnGA R 3
479
13 4
a
D 00
MO R
09 4
V IN C
431
478 26 3
n
13 4
u
Y TT E
H e idr
RGRY
B 13 4
474
TA
09 4 B
26 3
0
2
475 6 3 62 C
2
5
7
557
431 BS
476
26 3
237
475 475 B
KR IS
0
74
T IN
19 9
B
073
473
09 1
510
312
T YR IH
A N S 09 2
25 5
312
MIKK
429
EL
471 312
B
121
107
312
323
B
09 3
511
34 8 BDR A
U GEN
107
15 8
C
470
Dr
1
07
NJOR
09 3
au
ge
D 13
n G
2
as
46 9
se
k s p or t
17
55 6 6

6 4 02

26°E

67°N

III
NO RDL

6609

561

559

48 4 516

No

25 00

G BA

II

6 6 08

12 2
E
127 1 128
D
28
437
159 B B
2
12 2 12
482 437
E A
2
LVE 13
515
261 159
38 3
D
262
159
212

514

65 0 4

447

0

LA ND

562

40 0

2000
00
30

L AN D

NO R N

6 5 03
VØR
IN

526

38 5

15 00

6 5 02

2

35/2-1

Bodø
#

0

6604

62°N

20 0

20

6 6 03

¬
«

GULLFAKS-, STATFJORD- OG SNORREOMRÅDET

24°E

10 0

528

520

s
Ve

¬
«
4

22°E

53 8

523

le
t er

0

219

40 0

30 0 0
30

60°N

20

20 0

TI

327

20°E

524

30 0

62°N

A ND V
I

6707

218

392

65°N

NO RD
L

26 4

6705

71°N

200

6703

Goliat

7120/12-3
7120/12-2

423

58°N

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful