Δί κτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S OS

Μαμάη 3Α, 10440, Αθήνα
Tel./Fax: 210-8228795
E-mail: info@medsos.gr
Website: www.medsos.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος: Ευάγγελος Κουκιάσας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χρυσοβέργης
Γεν. Γραμματέας: Αικατερίνη Λεμπέση
Ταμίας: Παρασκευή Ρέντζου
Μέλος: Χριστίνα Κάτσενου

Αναπληρωματικά Μέλη:
Φίλιππος Κυρκίτσος, Δήμητρα Σιατίστα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful