P. 1
burimet e financimit

burimet e financimit

|Views: 1,646|Likes:
Published by Suela_Zuna_1311

More info:

Published by: Suela_Zuna_1311 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES FAKULTETI EKONOMISE & AGROBIZNESIT DEPARTAMENTI DREJTIM AGROBIZNESI

DETYRE KURSI NE DREJTIM FINANCIAR

PASQYRA E LENDES HYRJE OBJEKTIVAT ZHVILLIMI KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME LITERATURA .

TEMA STUDIMI I BURIMEVE TE FIMAMCIMIT TE NDERMARRJES X .

Prejardhja. .Burimet e financimit Me burimet e financimit fillon dhe mbaron rrethi i financimit të procesit afarist. lloji dhe kushtet e financimit janë faktorë thelbësorë për një afarizëm të sukseshëm dhe për zhvillimin e ndërmarrësit. Tre janë format themelore të organizimit të ndërmarrësit .

OBJEKTIVAT 1.Eshte e rendesishme qe burimet e financimit te jene sa me te besueshme dhe me te lehta 2.Procesi I financimit te ndihmoje ndermarrjen te mos kete periusha piku dhe te realizoje sa me mire objektivat e saj .

Burimet e financimit të aktivitetit në biznes mund të ndahen në dy grupe kryesore: Burimet interne. pagesa e tatimeve. Këto fonde përfaqësojnë ndryshimin pozitiv ndërmjet shpenzimeve që krijon shoqëria: kostot e veprimit. dhe Burimet eksterne të financimit Burimet interne Firmat në biznes sigurojnë kapitalin financiar nga brenda firmës duke mbajtur fitimet e gjeneruara. dhe të ardhurave që krijon ajo. pagesa e interesave. ose përtëritja e fondeve fikse të aseteve. pagesa e dividendëve. .

. dhe financimi afatgjatë).Burimet eksterne ‡ Ekzistojnë një mori e burimeve eksterne të financimit. të cilat mund të ndahen në dy lloje kryesore: burime financimi përmes borxhit dhe burime financimi përmes kapitalit aksioner. figura 2. apo përmes ndërmjetësve financiarë). dhe nga aspekti institucional (sigurimi i fondeve financiare përmes tregut financiar. Financimi ekstern mund të klasifikohet edhe nga aspekti i afatit të fondeve (financimi afatshkurtër.4.

Letrat me vlerë në tregjet e kapitalit Borxhi Aksionet Huatë bankare E zakonshme Obligacionet Të preferuara Letra komerciale Dëftesat e garantuara Kontratat me qira .

Nëse likuiditeti kuptohet si zotësi e ndërmarrësit që me pasurinë likuide t i përmbushë detyrimet e arritura për pagesë. maksimalizimin e fitimit. Financat afariste të ndërmarrësit duhet t i vërejnë me kohë këto dukuri dhe t i sigurojnë paratë me të cilat do të pengohet jolikuiditeti. procesin e prodhimit dhe procesin e shitjes. . kurse në mënyrë zingjirore mund të zgjerohet në tërë ekonominë. problemi i financimit të ndërmarrësit të vogël është i shprehur pikësëpari si paaftësi e pagimit me kohë të detyrimeve afatshkurtëra të shkaktuara nga mungesa e parasë. kurse boniteti si zotësi e përgjithshme e pagimit të detyrimeve. Në të kundërtën ai do të shëndërrohet në mungesë boniteti dhe stërngarkim me borxhe. me të cilën rrumbullakohet lëvizja e pasurisë që ka për qëllim krijimin e vlerës së shtuar.Financimi Problemet kryesore të financimit Procesi afarist i çdo subjekti përfshin procesin e furnizimit. me ç rast mendohet për detyrimet afatshkurtëra. si dhe ekzistencën dhe rritën e ndërmarrësit.

Burimet e financimit Burimet interne Burimet eksterne Fitimet e mbajtura Instrumentet e borxhit Kursimet nga menaxhmenti Instrumentet e kapitalit Amortizimi .

Format e financimit Dallohen tri forma kryesore të financimit: fillestare. përkatësisht për zhvillim dhe rritje. vijuese dhe financimi zhvillimor i ndërmarrësit. Financimi zhvillimor duhet të sigurojë sasi të mjaftueshme të burimeve shtesë afatgjata për financimin e investimeve të reja. gjë që nënkupton financimin e mjeteve të nevojshme të xhiros për mbështetjen e afarizmit të tij cilësor dhe për ruajtjen e bonitetit dhe të likuiditetit të ndërmarrësit. Financimi vijues duhet të sigurojë sasi të mjaftueshme të burimeve afatshkurtëra për financimin e nevojave të përditshme afatshkurtëra të ndërmarrësit. Financimi fillestar duhet të sigurojë një sasi të mjaftueshme të kapitalit fillestar për themelimin dhe fillimin e punës së ndërmarrësit gjë që nënkupton sigurimin e burimeve afatgjata për financimin e investimeve fillestare në mjetet afatgjata dhe në mjetet e përhershme të xhiros. .

Burimet afatgjate Cdo investim afatgjat ne biznes rezulton ne permirsimin e kushteve te punes duke ndertuar objekte te reja duke batuar teknologji bashkohore. 1. makineria.Financimi i biznesit nga burimet e huaja | Menaxherat Shqiptar 1. mjete te reja trasporti etj . mjetet e transportit.Burimet afatshkurtra Burimet Afatgjate marrin mjete nga investimet afatgjate qe biznesi ti ben ne mjetet themelore sic jane : objektet ndertimore. paisjet. Te gjith burimet afatgjate jane te lidhura me biznesin ne periudh kohore me te gjate se 12 muaj ose 1 vit.Burimet afatgjate 2.

KONKLUZIONE ‡ 1.Burimet e financimit me te mira jane kusimet e gjeneruara perms menaxhimit me efficient te kapitalit punues ‡ 3.Burimet e financimit ne vendin tone jane te medha per ndermarrje e biznese te ndryshme qe ato te kene mundesi te permiresojne biznesin e tyre ‡ .Burimet e financimit jane te shumllojshme dhe ndihmojne ne vazhdimin e ndermarrjeve ‡ 2.

Burimet e financimt nuk duhen shperdoruar por duhen perdorur dhe investuar sa me mire .Eshte e rendesishme qe ndermarrjet te gjejne ne menyre te sakte burimet e financimit dhe ti perdorin sa me mire ato 2.REKOMANDIME 1.Nevojitet qe te shtohen burimet e financimit per ndermarrje te vogla 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->