Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

.... Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ............. 12 15 16 . Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9......... Upoznajte sebe: svoje vrijednosti............ Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3..SADRŽAJ 1........... 167 171 173 ... 3 ...... sposobnosti i osobine ličnosti 2.... 21 31 67 ..... Najtraženija zanimanja 4. ..... ..... Popis škola i programa obrazovanja 8......... Učenički domovi 10.. 5 7 .... . ... Uvjeti upisa u srednju školu 7..... ............. Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6...... interese.............. ... Stipendije 5..........

razgovarati s roditeljima. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka . Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni. prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put. Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru. ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva. Važno je razmisliti o sebi. kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju.Dragi učenici. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju.čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi. 4 . vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama. nastavnicima. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. Međutim. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom.

materijalnoj dobiti. ali i sposobnosti. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno. dobro ili poželjno. motoričke i intelektualne. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 . čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti. Stoga je važno upoznati sebe. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. ugledu. Dakle. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima. Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. interese. interese. Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. Senzorne sposobnosti (kao što su. njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. Međutim. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. interese i sposobnosti. interesi su ono što nas doista zanima. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. No.1. snalažljivosti. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. primjerice. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. Dakle. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. Stoga. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. odanosti i sl. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. Međutim. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. svoje vrijednosti. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. iskrenosti. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. Primjerice.

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

Pored toga. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. također. studenata te. Kako je već navedeno. od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa. zdravstvenim kontraindikacijama. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja. u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. mogućnostima zapošljavanja. vještinama i poželjnim osobinama. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije. mrežnim stranicama). što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja. srednje škole. potrebnim znanjima. Također. Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. kao i o njihovoj zapošljivosti. 9 . moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. usmeno ili putem različitih letaka. Najčešće su to pedagozi.U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. priručnika i brošura. Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Informiranje se provodi individualno i grupno. detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. No. telefonima. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje.. kao i obilježjima zanimanja.

Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja.učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www. dakle.hzz. obrazovanja i športa. . školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 . .hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja. • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja. Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program). Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja.učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada. bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja. mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena. Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: . nakon što je dobio sve važne informacije o sebi. Intervju je savjetodavan jer učenik.Želite li. ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja.

keramičar-polagač. Također. a tražena su na tržištu rada (tzv. Dakle. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. plinoinstalater 11 . vozač. stolar. „deficitarna zanimanja“). krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. soboslikar i ličilac. 2010. kuhar. pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar. limar. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika. slastičar. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. zidar. tesar. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. zidar.izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. god. Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada. tesar. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima. dimnjačar. zavarivač. svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor. pekar. Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. bravar./11. keramičar. tesar. Za upis u srednju školu šk. zidar. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. pekar. mesar. pekar. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − .hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www. i 4.hr) 15 .lipik.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3. poslodavci i dr./2011. Stipendije Svake školske godine gradovi. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk.osijek. razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. županije.hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. na web stranici Grada Nova Gradiška (www.obz. obrtničke komore.obz. god. dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama. 2010.novagradiska.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk.4. općine. Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju. god.

Srednje glazbene. uključuje i provjeru sposobnosti. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. u pravilu. možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. klasične. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. 16 . odnosno darovitosti za određeno područje. Postupak za upis u takve škole. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. likovne umjetnosti i dizajna. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati.5. učenici polažu državnu maturu. plesa. već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. a napunili ste 15 godina. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. uz školske ocjene. jezične. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. razreda. Dijele se na opće. Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. Nakon završenog školovanja u gimnaziji.

sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. o zanimanju. U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. odnosno tri i pol godine. trogodišnje. Prema trajanju obrazovanja. u kojima programi koje traju tri. koje traju četiri.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. troipolgodišnje. poljoprivredne i sl.). Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe. odnosno nastavka obrazovanja na studiju. gospodarske. trgovačke. četverogodišnje.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

kao i svake godine./2011. i 8. − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. Tko se upisuje u srednju školu? U 1. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. vještinama i sposobnostima. i 8.hr) na kojoj će Odluka. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. god. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. 21 .mzos. razred? Za upis učenika u 1. u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk./2012. koju je u ožujku 2010. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju. − ocjena iz vladanja u 7. − sklonosti. u nekim dijelovima mogu izmijeniti. obrazovanja i športa. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. u dnevnom tisku. god. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. godine donijelo Ministarstvo znanosti.6. biti objavljena u cijelosti. razredu osnovne škole. 2011. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. i 8. − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja. 2010.

22 . međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju. RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. − na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. biologija. − na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. − na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. Hrvatskog paraolimpijskog odbora. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. kemija.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7.

Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama. boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. 23 .) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. drugo ili treće mjesto upisuju se izravno. u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja. Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl.natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2). b) Dodatni bodovi . iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja.1.

Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše.Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. obrazovanja i športa (Tablica 3). drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. 24 . dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi .športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti.

kategorije Br. kategorije vrhunskom športašu III. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat. kategorije i darovitom športašu V. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. 25 . dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV. 2. odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4. ili VI. uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika.Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola.).

− ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu. bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2. navedenog zakona. − djeca smrtno stradalih.). 77/92. − djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. navedenog zakona. i 8. imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. i 8. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8.. 76/94. 108/95. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis. izjavu i sl. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I.. 2/94. Za ostvarivanje prava na izravni upis. 26 . 7. 82/01 i 103/03. 58/93. 57/92.Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1.). osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti. 7. br. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. 2. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. imaju: − djeca osoba poginulih. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. 33/92. umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6.

Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. kulturu i šport Grada Zagreba. uz nezaposlena oba roditelja. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. učenici prilažu i: − rješenje. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. za zapošljavanje. rješava Ministarstvo znanosti. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. obrazovanja i športa. Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova. Za ostvarivanje ovih prava. rješava Ministarstvo znanosti. obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. kulturu i šport Grada Zagreba. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja. uz ostale upisne dokumente. socijalnoj skrbi. − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. 27 . i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. 4. odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti.). Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću.3. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. samohranog roditelja. potvrdu o smrti roditelja. obrazovanja i športa.

sklonostima.službe nadležne za obrazovanje. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. Za korištenje ovog prava. u otežanim okolnostima obrazovanja). uz ostale upisne dokumente. 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. trgovina i poslovna administracija. odnosno registrirane romske udruge. gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji . obrazovanja i športa. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija. 28 . kulturu i šport Grada Zagreba. odrediti broj bodova potrebnih za upis. kulturu i šport u Gradu Zagrebu. − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije. rješava Ministarstvo znanosti. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet. Škole na području od posebne državne skrbi. sposobnostima i darovitosti.5.

Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. i 19/10. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. obvezama. 29 . pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka. NN.).). br. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. Uz zajednička mjerila. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. br. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak. Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. 140/09. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica.). 18/08. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. br. Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. NN. praćenju. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. 69/04. a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis.

30 . a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. Zakona o obrtu (NN. i 46. dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. br.) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora.. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. i 79/07. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku).. 64/01. obrtniku (pravnoj osobi). − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. 77/93. školi i područnoj obrtničkoj komori. Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh.. a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji. 71/01. Za ove kandidate srednja škola je.. 102/98. Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. 90/96. uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. razreda osnovne škole. Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor.

t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis opći uspjeh u VII.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka. matematika. strani jezik. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII.t-com. na području pojedinih županija. razredu opći uspjeh u VII. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb.gimnazijang. tehnička kultura hrvatski jezik. grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar .hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole.skola2@sb. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010. i VIII. strani jezik. matematika. matematika. fizika. matematika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik.7. matematika. biologija hrvatski jezik.iosng.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. biologija hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode. matematika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.TES TRAJANJE 3. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 . fizika. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik./2011. fizika. plina. likovna kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.

t-com. kemija. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.biologija. fizika. fizika. prag 36 32 . prag 36 Bod. kemija. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija. fizika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. prag 36 Bod.tel. povijest. prag 40 Bod. prag 40 Bod.skole. fizika. kemija. kemija.hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. matematika.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. kemija . strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. biologija. kemija. prag 36 Bod. matematika. biologija. biologija hrvatski jezik. matematika. kemija.biologija. strani jezik. strani jezik. strani jezik. matematika.

prag 48 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.gmm-sb.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. prag 48 Bod. matematika. matematika. fizika. strani jezik. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. strani jezik. fizika. matematika. povijest. biologija hrvatski jezik. biologija. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-obrtnicka-sb. fizika.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 8. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar .Obrtnička škola Nazorova 9. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika. strani jezik. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. kemija. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br.htnet. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www. matematika. povijest.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija.hr e-mail: gimnazija-sb@skole. matematika.skole. fizika hrvatski jezik. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. likovna kultura. prag 48 33 .

i VIII. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb. matematika. matematika. fizika. fizika. fizika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. matematika. matematika. fizika.Industrijsko-obrtnička škola E. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. fizika. fizika. matematika.skole. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . Kumičića 55. fizika. fizika.skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.

Hebranga 13/1. fizika. fizika. prag 45 Bod. matematika. prag 46 Bod. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod. fizika. strani jezik.Tehnička škola Kumičićeva 55. matematika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest.skole. matematika. matematika.hr e-mail: tssb@skole. prag 43 Bod. strani jezik. prag 46 35 . strani jezik. matematika. prag 40 4 28 Bod. povijest. matematika. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod. prag 40 Bod.skole. strani jezik. strani jezik. strani jezik. fizika. zemljopis hrvatski jezik. matematika.t-com. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. zemljopis hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod. matematika. strani jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. povijest.hr e-mail: ekbskola@sb. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod. matematika.

razreda osnovne glazbene škole ili I. strani jezik.t-com. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. biologija POSEBNI UVJETI Bod. fizika.Srednja medicinska škola Jagićeva 3a. Krešimira IV bb. povijest.skole. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P. biologija Primalja . strani jezik.t-com. pripremnog razreda srednje glazbene škole.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku. i II. Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje. kemija. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1. strani jezik. matematika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. solfeggio 36 . 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb.asistentica 4 28 hrvatski jezik. strani jezik. kemija. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.gimnazija-framarijanalanosovica-sb. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI.skole.

gimnazija Kamila Firingera 14. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I.htnet.t-com. gimnazija Županijska 4. strani jezik. zemljopis II.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.gimnazija-druga-os. prag 50 III. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik.skole.gimnazija-treca-os.skole.hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole.hr e-mail: i-gimnazija@skole. povijest. povijest. strani jezik.skole. matematika. matematika. gimnazija Kamila Firingera 5.gimnazija-prva-os. 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod.hr e-mail: ss-osijek-505@skole. povijest. strani jezik. strani jezik. prag 50 37 .hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 51 Bod.t-com. fizika.

povijest. matematika.ikg.htnet. Trojstva 4. prag 44 38 .t-com. 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.ss-ekonomska-upravna-os. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.gaudeamus. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www. strani jezik.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1. matematika. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6. prag 42 Bod. strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-522@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: tajnistvo@ikg. 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www. povijest. matematika. povijest. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv.skole.

fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.htnet.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 46 Bod. matematika.Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 . fizika. matematika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod.elpros.tel. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www. fizika. fizika. matematika. prag 42 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.

031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os. pripremni razred srednje glazbene škole. 31000 Osijek Tel.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv. te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. Trojstva 1. koja obuhvaća ispit sluha. 40 . a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia). glazbenog pamćenja i ritma.t-com. Uvjet je položena prijemna audicija.

biologija hrvatski jezik. fizika.ss-graditeljsko-geodetska-os. matematika.t-com. matematika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. fizika. kemija. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. matematika. kemija. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 . biologija POSEBNI UVJETI Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ggso@os. prag 40 Bod. fizika.skole.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209. matematika fizika. matematika.t-com.

biologija hrvatski jezik.skole.hr e-mail: ss-osijek-507@skole. matematika. kemija. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20. fizika. kemija. biologija. kemija. kemija. kemija. likovna kultura hrvatski jezik.htnet. zemljopis hrvatski jezik. fizika.Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24. strani jezik. kemija. kemija. biologija hrvatski jezik. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. matematika hrvatski jezik. tehnička kultura. biologija. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura.htnet. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika.htnet. biologija. prag 36 Bod. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. likovna kultura hrvatski jezik.ss-poljoprivredna-veterinarska-os. biologija POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 42 . kemija. biologija. matematika hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www. prag 36 Bod. fizika. matematika. matematika. biologija. matematika.

Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a. fizika. matematika. fizika. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. fizika.skole. fizika.ss-strojarska-tehnicka-os.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.magyar-kozpont.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. prag 36 Bod. fizika. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. zemljopis hrvatski jezik. povijest.hr e-mail: ss-osijek-523@skole. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod.hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os.t-com. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www. matematika. fizika.

matematika.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www.hr e-mail: ss-osijek-510@skole. strani jezik. fizika.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. kemija. likovna kultura. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole. kemija. strani jezik.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3. kemija. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. prag 46 Bod. fizika. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik. kemija. prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. prag 36 Bod. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik hrvatski jezik. likovna kultura.umjetnicka-skola-osijek. matematika. fizika.t-com. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb. kemija. biologija. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 . zemljopis.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike. Škola za tekstil. likovna kultura. U okviru škole postoji i učenički dom.skole.

matematika. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M. 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os. 31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar . zemljopis hrvatski jezik.skole.ss-ugostiteljsko-turisticka-os. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. povijest. biologija hrvatski jezik.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38. strani jezik. prag 44 Bod. povijest. biologija hrvatski jezik. kemija.skole.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.JMO 3 28 45 . strani jezik. matematika.htnet. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: uts-osijek@os. Gupca 61. strani jezik. strani jezik.

fizika. matematika.hinet.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm. matematika. strani jezik. fizika. fizika. strani jezik. prag 40 Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 .skole. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika.

povijest. strani jezik. biologija. zemljopis hrvatski jezik.ss-druga-bm. matematika. strani jezik.skole. matematika.gimnazija-beli-manastir.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole. prag 35 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija. matematika.t-com. povijest. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. kemija.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole. povijest. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.htnet. strani jezik. povijest.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. prag 35 Bod. matematika. prag 42 Bod. zemljopis hrvatski jezik. likovna kultura hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.skole. matematika. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www. povijest. prag 42 47 . strani jezik. matematika. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3. strani jezik. prag 31 Bod. zemljopis hrvatski jezik.

strani jezik. kemija hrvatski jezik.ss-donji-miholjac. prag 31 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. matematika. biologija. prag 31 Bod. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. fizika. kemija hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura. prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. matematika. matematika. fizika. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 46 Bod. matematika. matematika.skole. kemija hrvatski jezik. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. matematika.htnet. prag 36 Bod.hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole. povijest. fizika. strani jezik. matematika.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik.skole.Srednja škola Dalj Braće Radića 7.ss-dalj. tehnička kultura. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. povijest. matematika. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www. tehnička kultura. biologija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.

zemljopis hrvatski jezik. povijest.Gimnazija A. matematika. strani jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod. prag 40 Bod. matematika. povijest. matematika. Stepinca 11. povijest. matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest.htnet.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest.skole.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. G. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-djakovo. strani jezik. prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A. prag 52 Bod. zemljopis hrvatski jezik. fizika.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www. prag 52 Bod. strani jezik. strani jezik. Matoša Vijenac kardinala A. Stepinca 11.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. strani jezik. strani jezik.ss-strukovna-braceradica-dj.htnet. matematika. matematika. fizika. prag 36 49 . tehnička kultura hrvatski jezik.

kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. fizika. fizika.hinet. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. matematika. matematika. matematika. matematika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 . matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. kemija. matematika. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. Stepinca 11.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A. prag 36 Bod. fizika. fizika. fizika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. fizika. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. tehnička kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. kemija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. fizika. likovna kultura. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura.

fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.htnet. matematika. fizika.skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. fizika. fizika. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 .hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac.

povijest. tehnička kultura. 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www. biologija hrvatski jezik. prag 46 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. kemija. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. likovna kultura. matematika. fizika.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. fizika. biologija hrvatski jezik. biologija. strani jezik.htnet. strani jezik. matematika. matematika. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. povijest. prag 46 Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ss-nasice-501@skole. povijest. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. matematika. kemija hrvatski jezik. prag 40 Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. matematika. fizika. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . fizika. strani jezik. matematika. prag 42 Bod.ssik. matematika. matematika. strani jezik. matematika.

strani jezik. povijest. strani jezik. fizika. povijest. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www. strani jezik. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.Srednja škola Valpovo Dr. prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 40 Bod. strani jezik. fizika. matematika.t-com. fizika. povijest. kemija hrvatski jezik. prag 50 53 . strani jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod.gimpoz. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. povijest. zemljopis hrvatski jezik. biologija. fizika. tehnička kultura. matematika. prag 42 Bod. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. prag 50 Bod.hr e-mail: ss-valpovo@os. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www. matematika. prag 46 Bod. matematika. Tuđmana 2. F. prag 50 Bod. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. Franje Tuđmana 4a.ss-valpovo. povijest. strani jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik.

matematika.kkgpz.ss-ekonomska-pozega.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.htnet. povijest. matematika.hr e-mail: ekonomska_skola@skole. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. matematika. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www. strani jezik.skole. strani jezik.Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II. prag 40 54 . prag 50 Ekonomska škola Osječka 33. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. strani jezik. prag 40 Bod.hr e-mail: uprava@kkgpz. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 44 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 6. br. matematika. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. povijest. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.

matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.tehnickaskola. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.Tehnička škola Ratarnička 1.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. fizika. prag 36 Bod. matematika.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. fizika hrvatski jezik. fizika.t-com. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 38 Bod. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. fizika. kemija. prag 40 Bod. matematika. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 .hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. fizika. matematika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija. matematika. fizika. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. prag 38 Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. matematika. strani jezik hrvatski jezik. matematika. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. fizika. kemija. fizika. matematika. fizika. matematika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. strani jezik. prag 38 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod. strani jezik. kemija. zemljopis. tehnička kultura hrvatski jezik.

matematika. matematika. fizika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. strani jezik. kemija. razredu POSEBNI UVJETI Bod. biologija hrvatski jezik.Obrtnička škola Osječka 33.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII. fizika. kemija.ss-obrtnicka-pozega. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 . matematika. matematika.hr e-mail: ss-pozega-505@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik. fizika. fizika. strani jezik. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. matematika. razredu opći uspjeh u VII. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika.

skole. položen stručni dio glazbenog ispita. strani jezik hrvatski jezik. strani jezik.sspakrac. Srednja škola Pakrac Bolnička 59. kemija. fizika. biologija. prag 36 Bod. glazbenog pamćenja i ritma. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. 34000 Požega Tel. kemija hrvatski jezik.ss-glazbena-pozega. Uvjet je položena prijemna audicija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . matematika. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira.hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega. koja obuhvaća ispit sluha. strani jezik. fizika. prag 44 Bod. fizika. matematika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. biologija. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. strani jezik hrvatski jezik. kemija.hr e-mail: ss-pakrac@po.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 . 4 22 instrument/ pjevanje.034/273 630 http://www.t-com.skole.Glazbena škola Stjepana Radića 3. razred pripremne naobrazbe. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. strani jezik. fizika. matematika. fizika. matematika. fizika. prag 40 Bod. prag 57 Bod.t-com. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www.tsvk. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www. matematika. matematika. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod.hr e-mail: skolarb@skole. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 57 Bod. strani jezik.gimnazija-mareljkovica-vk. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole. strani jezik. matematika.skole. kemija hrvatski jezik. fizika. prag 57 58 . prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. strani jezik. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. fizika. matematika. strani jezik. matematika. povijest.

prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr. kemija. strani jezik hrvatski jezik. strani jezik hrvatski jezik.skole. prag 48 Bod. strani jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod. kemija. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. Andrije Štampara Genscherova 16a.hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik. biologija. matematika. fizika. povijest. matematika. kemija. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod. povijest. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. biologija.skole. zemljopis.t-com. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. fizika. fizika. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. prag 48 Bod. matematika. povijest. kemija. fizika.t-com. biologija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.ekonomska-vinkovci. strani jezik.t-com. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31.

matematika. biologija. fizika hrvatski jezik. kemija. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. matematika. matematika.skole. prag 36 Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 .t-com.Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. fizika. prag 36 Bod. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk. kemija. matematika. kemija. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. biologija. kemija.

fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.ogs-josip-runjanin. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. fizika. kemija.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. matematika.skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika.t-com. fizika. biologija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . fizika. kemija. matematika. fizika. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. fizika.ss-sskranjcevica-vk. strani jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik.

strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. strani jezik. strani jezik. matematika. matematika. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika.t-com. povijest. fizika. prag 46 Bod. matematika. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. fizika. fizika. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. strani jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. matematika. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. matematika.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. prag 46 Bod. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 . zemljopis hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. zemljopis hrvatski jezik.

prag 46 Bod. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja. matematika. povijest. prag 40 Bod. strani jezik. matematika. povijest. strani jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www.ss-ekonomska-vu.hr e-mail: ss-zupanja-502@skole.t-com. matematika. zemljopis hrvatski jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. povijest. matematika. povijest. strani jezik. kemija POSEBNI UVJETI Bod.t-com.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole. strani jezik. matematika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6.skole. prag 40 Bod. prag 44 63 . zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.skole. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.skole.Gimnazija Županja Veliki kraj 42. zemljopis hrvatski jezik.t-com. povijest. fizika. strani jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Bod.gimnazija-zupanja.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. prag 40 Bod. matematika. povijest. fizika. prag 40 Bod. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42. kemija hrvatski jezik. prag 44 Bod. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.

prag 38 Bod. prag 38 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. matematika. strani jezik. strani jezik. zemljopis. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. zemljopis. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. matematika. strani jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. fizika.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . strani jezik. prag 36 Bod. matematika. fizika. fizika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. strani jezik. matematika. fizika. kemija. matematika. fizika. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. fizika. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik.

strani jezik. matematika. prag 36 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.skole. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. matematika. kemija. matematika. matematika. kemija. likovna kultura. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik. strani jezik. kemija. matematika. povijest. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . strani jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. biologija. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. biologija.ss-treca-vu.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. strani jezik. biologija. strani jezik. matematika. prag 36 Bod. matematika. matematika. likovna kultura. biologija hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.t-com. biologija. matematika. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 32 Bod. matematika. biologija hrvatski jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod.

fizika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. matematika. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. biologija. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168. likovna kultura. zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-vukovar. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. matematika. strani jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 .hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. kemija. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. povijest. fizika. prag 32 Bod. prag 50 Bod. povijest. matematika. matematika.skole.t-com. povijest. povijest. kemija. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. kemija.Gimnazija Vukovar Šamac 2. prag 48 Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. matematika.hr e-mail: ss-ilok-501@skole. prag 50 Bod.skole. prag 50 Bod. strani jezik.t-com. prag 50 Bod. prag 50 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. matematika. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www.

Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski. 2010. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije. god./2011. u srednjim školama na području Brodsko-posavske.). 67 . Osječko-baranjske. Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk. četverogodišnji.8. trogodišnji programi itd. u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje. troipolgodišnji. umjetnički.

strani jezik II. zastupljene s istim brojem sati.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 .r. ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B. a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije. Nastava fizike. kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika. i 4. 68 . uče geologiju.OPĆA razred 1 A. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike. kemije i biologije izvodi se s vježbama. odnosno informatike.

a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. kemije i likovne kulture u 7. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. i 8.Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti. učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti. Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta. ovisno o sklonostima i željama. učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 . u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila. programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. gvaš ili akvarel). Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera. Od drugoga razreda. no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova).

7. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija). 5. dobra koncentracija. 18.r. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. 3. 8. 11. 2. jumbo plakate. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 . 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. 14. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. kalendare. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost. 9. 19. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 12. 15. plakate. 16. 3. 6. I. 20. 17.r. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4.r. što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. 4.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. broj 1. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 13. Osim statičnih slika.r. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava. sposobnost brzog uočavanja.

STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. likovnu obradu metala. 20.r. prostor i kompozicija). oblikovanje).r. 18. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 19. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju. 13. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zapreke za rad su teškoće vida. volumen. 15. 16. 12. nemogućnost razlikovanja boja. 3. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini.KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici.r. 11. teksture. tehnike umnožavanja (lijevanje. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. I. 17. slikanje i modeliranje. preciznost i strpljivost. razvijena fina motorika. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. industrijski dizajn. 14. 2. 9. plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. patiniranje.r. sposobnost prostornog predočavanja. retuširanje. 3. Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja. broj 1. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . 4. 5. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje. plohe. kiparsku tehnologiju. kreativnost. sklonost kožnim alergijama. 7. 8.

8. 3.r.r. 19. 12. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. 18. 6. 5.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje. Samostalno radi restauratorsko . prostorno predočavanje. 15. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. 9. stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. 4. 3.konzervatorske zahvate. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 . sklad boja i perspektivu. 11. broj 1. 13. 21. 7. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. razvijen smisao za estetiku. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. Također je važna spretnost ruku i prstiju. 17.r. 2. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. preciznost. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda. 20. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu. 14. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 22. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera.r.

trombonist. saksofonist. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1. klarinetist. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist. udaraljkaš. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. kontrabasist. glazbenog pamćenja i ritma. za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. glazbenik – pjevač i glazbenik . Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu. fagotist. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha. tubist. Za upis glazbeno-teoretskog programa. trubač. pripremni razred programa srednje glazbene škole.teoretski smjer. Za sve ostale obrazovne programe.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. 73 . kornist.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge.r. 13.r. 9. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući. 5. trzalačkih. Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 . I. 19. 17. 6. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. 15. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. 11. kao na primjer u operama i operetama. 16. gudačkih i drugih instrumenata. strani jezik II. 8. Glazbenik često nastupa u noćnim satima.r. 4. 10. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. ali i slušajući snimke drugih glazbenika. vikendima i praznicima te često putuje. 18. 12. 7. 2.r. ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način.strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist). Hrvatski jezik I. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3. skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). broj 1. pjevanje (glazbenik pjevač). Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih.. 3. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4. melodije i harmonije.

19. 17. 20. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. 24. 18. 16. 15. 23. 16.II. 15. 20. 21. 19. 18. puhači. 26. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači. tamburaši. 17. razredu srednje škole 75 . 25. udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II. 22. 22. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14. 23. 21.

planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 9. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. ovčarstvo. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek.r. konjogojstvo. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. 15. 18. ljekovito bilje. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. 20. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 . ratarstvo. 6. prerada mlijeka. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. knjigovodstvo. 11. 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. 8. tržište. organizacijske sposobnosti. kunićarstvo. uzgoj južnih kultura. etnologija. pčelarstvo. 14. vinarstvo.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5. 3. 10. 12. 16. broj 1. gljivarstvo. 7. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. komunikativnost. I. kozarstvo. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo. 4. ažurnost i samostalnost u radu. lovstvo. 17.r.r. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 19. 3.

uredima za izdavanje dozvola. 3. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. sanacije. 3. 16. konzervatorskim zavodima. revitalizacije. 17.r. 12. 7. 18. dobar vid. rekonstrukcije. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. prostorne percepcije i orijentacije. 4. razvijena koordinacija ruku. mogućnost dobre koncentracije. 14. 20. 2. 13. 5. konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada.r. arhitektonskog projektiranja.r. u zavodima za zaštitu spomenika. Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. I.r. 10. 15. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 9. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4.

kronične bolesti kože.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 16. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . 19. Radi u projektnim uredima. 14. 23. 28. 21. 7. 8. 25. 24. psihoza. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka. I. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. 5. 22. 11. 3. radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. 26. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 12. 10. slaba pokretljivost ruku i prstiju.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 2. 13. teži oblici epilepsije. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 6. oštećenja vida.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera. 18. 17. oštećenja sluha. tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. a dio radnog vremena provodi u pogonima.r. 9. broj 1. 4. 20.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. 27. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1.

15. I. 16.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. 8. pojedinim granama drvne i kemijske industrije.). analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja. 23. antiknog namještaja). 20. 11. oštećenja materijala. 7. 4. 18.r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). arhitektura. 22. 13. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 . Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. 14. broj 1.r. 19. građevinarstvo i sl. 3.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva. 21. 2. 6. 5. 17. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 12. alergijske bolesti dišnog sustava i kože. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1. 9. ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova. razvijene komunikacijske vještine. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida. 24. nedovoljna spretnost ruku.

pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu. sudjeluje u postupcima zaštite prirode. 23. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš. 17. 10. 9. 5. dobro razlikovanje boja i nijansi. 16. 3.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. očuvanja okoliša i biosfere. 21. 24.r. a to uključuje dobar vid. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4. broj 1. smisao za rješavanje tehničkih problema. 2. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. 19. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 .r.r. 22. 18. 12. dobro razvijeno osjetilo njuha. 4. 20. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 14. 6. 3. 15. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 26. 25. 8. 7. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r.

3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. sistematičnost.r. 7. 15. osiguranju. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Može raditi u bankama. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu. u različitim državnim institucijama. 2. I. 20. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 6. 3. 10. Radni su uvjeti povoljni. a može se baviti i privatnim poduzetništvom.r. 3. ekonomske propagande.r. turizmu. trgovinama. 4. 18. 8. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima. 5. 22. 9. ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. 12. 16. 19. broj 1. 13. posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1. Od ekonomista se očekuje preciznost. računovodstveno-financijskim poslovima i sl. 14. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. 3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. 17. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . 21.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A . 9. 10. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. broj 1. 14. I. POSEBNI STRUČNI DIO 13. epilepsija.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. 7. 17. planiranju. 5. 12. 3. 21. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. konstruiranju. 23. preciznost. 11. 2. energetskih transformatora i agregata. mat. Također. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. 6. elektroindustriji i elektroprivredi. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora. Autom. 22. i kom.SLABA STRUJA 20. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. kao i razvijena motorika ruku i prstiju.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva. nemogućnost raspoznavanja boja.r. 19. 24. uređaja i opreme. sistematičnost. Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4. spretnost. proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. 16.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja. 18. 15. znojenje ruku. 4. 8. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 .

27.r. procesna mjerenja. 30.JAKA STRUJA 20. VF sklopovi i sustavi. 21. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 . digitalna elektronika. elektromotorni pogoni. elektroenergetike.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B . analogni i digitalni sklopovi.r Tjedni broj sati 2. 31. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1. televizija. 3. tehnološke operacije i sustavi. 30. broj 25. 29. energetske elektronika. rasklopna postrojenja. 23. 24. regulacija u elektroenergetskim postrojenjima. elektrane. 28. 22. radioprijemnici. računalstvo. arhitektura mikroprocesora. 28. 27. elektronički sklopovi. 31. električni strojevi i uređaji. računala u tehničkim sustavima.Red. 25. električne mreže. 26. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom. odašiljači i veze. 26. 29. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim.r 4. odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom.

3.).r. 18. 24. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 17. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. I. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 . masti. 9.FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. otopina. 4. sirupa. 10. 22. tableta. broj 1.r. granula i dr.r. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. 6. 16. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. krema. masku za lice). 19. 8. masti i dr. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama. 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2. prema standardnim receptima. 13. 11. čajeva. 25. 23. 12. 7.r. 2. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. 15. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina. 3. 21.

Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). mirnih i preciznih pokreta. te vještine podučavanja. 6. mora imati normalno razvijen osjet opipa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. Također. itd. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. 13. spretan. 24. psihičkim i drugim poremećajima. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 . 25. 22. izraza lica.r. jer obuhvaća stajanje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. fizioterapeut planira. saginjanje.). 10. 15. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. 27.r. ustajanju. čučanje. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 5. fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 8. 16. 2. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. POSEBNI STRUČNI DIO 14. pokreta tijela. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4. provodi i usavršava terapijski program. 26. 3. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima. 19. 20. 11. empatičnost. dobrav vid i sluh. kretanju i uporabi pomagala. glasa. NASTAVNI PREDMET broj 1. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. 18.r. vođenja i poticanja. r. 4. 7. 21. klečanje. 3. 9. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim. 12.FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. 17. I. 23.

21. 8. 22. Zapošljava se u katastarskim uredima. 19. 5. 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. održava katastar. 3 2 2 1 1 1 3 2 4.r. 20. kralježnice). projektnim i graditeljskim poduzećima. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 . Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid. 7. 17. 4. kao i dobra fizička kondicija. 3. 9. respiratorne smetnje (bronhitis. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. 14. neraspoznavanje boja. r. 16. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. a može osnovati i vlastito poduzeće. a radi i na poslovima agrarnih operacija. 13.r. 12. 15. iskolčava i prati izvedbu objekta. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. broj 1. I.GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena. nogu. rinitis). 6. izrađuje planove snimljenog terena. 18. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha.r. 3. 23. 10.

15. 17. 18. 3.r. 14. 3. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama. krvožilnog i dišnog sustava. 7. 19. 5. pruga. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja.r. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. 9. pripremi. veća oštećenja vida. broj 1. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. različite kronične bolesti unutarnjih organa. 8. 16. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. pripreme. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. 12. te strah od visine. POSEBNI STRUČNI DIO 11. I. 2. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. projektiranja i izgradnje cesta. 4. pripremi.r. mostova i sl. sluha i motorike. 10. r. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. zračnih luka. 6. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 . 13.

5. 7. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1.r. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku. I. 9. POSEBNI STRUČNI DIO 13. U radu je često izložen papirnoj prašini.r. fotografija i sl. 17. 12. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi. raznim kemikalijama i bojama i sl.r. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama. broj 1. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 . U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom.r. 8. filmovima. tiskarskim pločama. aparatom za umnožavanje.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala. 4. 11. 3. 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2.. Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta.) za tisak. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4. 3. 10. 14. 15. mirisu boja i ljepila. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije.

5. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima.r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. NASTAVNI PREDMET broj 1. 9. 21. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha). Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija. 6. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika. Strani jezik II. 22. dok tijekom zime nastupa stanka. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. 3. 17.HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. zatim vikendima i blagdanima. 3. sposobnost računanja. te emocionalno stabilni. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. često u noćnoj smjeni. 16. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. 24. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude. 13. dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine. I. 14. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 . na recepcijama hotela. 2. 20. 10. 15. imati dobre verbalne sposobnosti. bez definiranog radnog vremena. često se tijekom sezone radi duže. 19. 23. Radi u turističkim agencijama i uredima. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju. Hrvatski jezik Strani jezik I. kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. Strani jezik III. Rad se obavlja u smjenama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 12.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4.r. 18. 8. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. 7.

3.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4. Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske. 8.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. uvjerljivost. samostalnost i sklonost timskom radu. strpljivost. 4. 2. prezentacijske i komunikacijske vještine. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. fleksibilnost. 6. 17. 3. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 .r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave. 9. 20. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. 16. stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. 5. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. snalažljivost. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida. sluha i glasovno-govorne komunikacije. 18. 19. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima. 13.r. broj 1. I. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. 7. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 14. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Komercijalist obavlja posao u uredu.

aromaterapije i dr. 22. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. 4. I. 5. 19. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . 3. 8. Također. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. 6.r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. 13. 2. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 17. kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 18. 7. sposobnost razlikovanja dodirom. njege i pilinga kože. 12. 23. 9. depilaciji). 16.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. odnosno smanjivanju bora. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. 3. spretnost i preciznost.r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 11. 20. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. 15. 21.

11. 15. empatija i razvijene komunikacijske vještine. 2. razred 2 IV. Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. medicinska sestra u ambulanti i sl. razred 1 1 V. njegu pacijenata i štićenika. psihijatrija itd. Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. interes za rad s ljudima. kirurgija. POSEBNI STUČNI DIO Red. razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. 10. 8. 12. I. 24.) i području. 9. broj 14. 20. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. 26. 13. 27. 19.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. 5. 25. vođenje dokumentacije i slično. razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. pedijatrija. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. 4. 6. broj 1. 17. 22. 21. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. 3. 18. 28. 16. 23. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 .).

Red.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. 32. 30. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment. razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . broj 29. 31. razred V. 33. 34. razred 8 Tjedni broj sati IV.

20.ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće. broj 1. 17. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo. 12. 7. 18. 9. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. 2. 6. povijesnih kostima. POSEBNI STRUČNI DIO 11. prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi. spretnost i kreativnost u radu. nošnji i unikatnih odjevnih modela. 16. 3.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. 15. 10.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama.r. 14.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2. I. 13. 19. 3.

10. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. Pri tome uslužuje kupce. 15. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 13. I. 20. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu. broj 1. 17. oštećenja sluha i vida. 16. evidenciju roba. 11. 5. 9. 3. 18. tjelesni invaliditet. 7. 3. inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. 14. vinogradarstvu. 12. 4. 8. 2. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 .r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 19. 22. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima. vinarstvu. uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje.

3. I.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima. 22. industrijskog i krmnog bilja). poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. uređajima i instrumentima. 9. 17. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. 6. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. 3. 15.Poseban stručni dio. 96 . a zbog izloženosti peludi. 24. strojevima. Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. povrća. POSEBNI STRUČNI DIO 13. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina. 14. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke.27. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. od broja 13. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. 27. 2. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. 10. 21. 16. 25.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. 4. 18. u voćnjacima i vinogradima. noge i kralježnica). NASTAVNI PREDMET broj 1.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 7. 20. 23. . 11.r. 26. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. 8. 12. 5. 19. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica.

27. stranih jezika. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice. 16. broj 1. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. bez većih štetnih utjecaja iz okoliša. 21. 15.r.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2. odnosno pretpostavljenog. 3. 10. 25. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja. 14.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 9. 26. 19. Strani jezik II. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 . 13. 11. 4.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4.r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. 7. sudjeluje u izradi materijala za sjednice. 20. 22. 2. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. 23. 6. 8. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. 18. 28. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. 5. 24. I. Posao se obično obavlja u uredu.

dobar sluh i vid. skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta. žitarica i konditorskih proizvoda. 5.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 23.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. sokova i drugih pića. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. nadzoru i kontroli proizvodnje. I. 20. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. 13. 9. 22. ulja i masti. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 .r. preradi otpadnih voda i dr. 16. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. broj 1. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1. 18. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. 10. 25. 4. 26. razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju).PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji. 21. 19. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća. 11. preradi ribe. vina. šećera. osjetljivost na mirise i okuse. 3. piva. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. mesa. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 8. 17. 15. 7. 24.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 14. 2. 6.

NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 . 8. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. 6. 13. 3. vrućini. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava. 2. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda. 11. organizira.r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima. 22. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres. prljavštini. 20.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti. 19.r. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 14. 7. 26. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju. empatična. rodiljama. 16. 23. 18. 21. 4. 5.r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. 17. vlazi. 25. 10.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. 24. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 15. prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. razvijenih komunikacijskih vještina.

teže neuroze i emocionalna nestabilnost. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 .RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. 27. psihoze. 16. 7. teže smetnje i poremećaji vida i sluha. 3.r. crtanja pomoću računala. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. 23. 8. 28. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. 31. Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. 10. sklonost nesvjesticama. 15. NASTAVNI PREDMET broj 1. 13. epilepsija. 6. 17. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 24. obrade i sast. ručnog crtanja. Uz standardni alat.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. 33. 21. u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 3. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna. 22. 19.praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk. ručnog i automatskog programiranja. 32. 9. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 20. 26. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva. 5. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. 30. 4. empirije. 25. 11. 29. 18. 12.

preciznost u radu te dobar vid. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. 22. 23. 25. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. 11. I. 7. 19. Radi na različitim strojevima (npr. 2. 20. 9. smisao za crtanje i matematiku. POSEBNI STRUČNI DIO 14.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. jednostavne elemente. 12. 15. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 . sposobnost prostornog predočavanja. Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida. 10. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. 5. alate. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. 13. 8.r. numerički kontrolirani strojevi za obradu). 16. 26.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. 4. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. 3. 18.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 21. broj 1.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 24. 17. 6. izrađuje.

24. 9. 16. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 .ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. 2. 7. 28. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. 25. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). 5. NASTAVNI PREDMET broj 1.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. proiz. 17. 18.r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. uređivanjem i iskorištavanjem šuma. 26. 13. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja. 23. 3. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh. 8.r. 15. zaštitom. gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. Posao obavlja u prirodi. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. 10. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. 20. 21.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. 22. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11. 19. na otvorenom. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. 29. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1. I. 3. 14. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 27.

8. 16. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. 11.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. snalažljivost. 26. I. 24. 3. prometnim i cestovnim kartama.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2. 22. dobre organizacijske sposobnosti. 14. 28.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 2. 12. 5. 27.r. vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka. 25. 21. 7. organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. NASTAVNI PREDMET broj 1. 10. 6. 18. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 15. analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. 13. 3. 19. 23. 17.

Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 . broj 1. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn. 17. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 21.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. I. 24. 12. 5.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. 11.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 27. Priprema tehnološke postupke. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. 16. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. 25. 22. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4. 13. vođenja proizvodne linije. 8. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh. 26. epilepsije. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. sklonost nesvjesticama. 7. 20. 3. 4. 9. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje. 3. crtanje i dokumentiranje 1. 23. 2. 15.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. pojačano znojenje ruku. 18. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. 10. 19.

21.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. prima i izdaje narudžbe. I. 10. 18. 16. 3. 4. 15. 14. 19. 23. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. 11. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu. 27. 9. 26. 17.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. broj 1. 24. 7. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata. 25. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka.r. 8. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 12. 20. Ako je potrebno. 22. Likvidira i potvrđuje račune dobavljača.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe. 2. 5. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 6. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. ispunjava carinsku dokumentaciju. te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima.

2. nogu i kralježnice. 10. automatski vođena vozila. 13. 3. 24. 20. 9. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. kronične bolesti ruku. 16. telefaks uređaji. 15. sposobnost razlikovanja boja. strojarskih. POSEBNI STRUČNI DIO 14. digitalno upravljani strojevi. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. fotokopirni strojevi.r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4. I. 3. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. 11. 19. 17. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. 7.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 27. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 22. nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve. elektronske kamere. optičkih. 26. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu. 12. 25. 8. razvijena fina motorika. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. avio-uređaji i dr. 4. 23. 18. Osim stručnih znanja.r. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . broj 1. 21.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. 5.

spajanjem modema i sl. 24. I. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . 13. NASTAVNI PREDMET broj 1. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču. 30. vodove za priključak. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1. servisira i otklanja neispravnosti na računalu.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. 8. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr. 18.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. npr. proširenjem memorije. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. 27. 5. 15. 3. 25. 20.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja. tvrdi disk. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima. 4. 16. Tehničar za računalstvo održava. 14. 11. grafičku karticu. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove.r. 10. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal. ispravljače i sl. 6. 22. 28. 17. 21. 7. 12. 29. 26. 2. 23. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 19. 3.

10. 12. 23. smisao za tehniku. 24. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. 16.r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 22. 8. 18. 19. 20. 2. 7.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4. 11. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost. mreža i instalacija. Osim navedenih poslova. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. broj 1. Vodi. 17. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. 3. I.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 26. izgradnje i remonta objekata. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja.r. 15. 6. 5. 21. 27. 4. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 . 3. 25.

r - Tjedni broj sati 2.r.r 2 2 2 109 . 2. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1. 3. IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red.r 2 2 4.III. broj 1. 3. 4.

21. 3. 8. 11. 26. 24. 16. 10. 2. 4. 14. 9. 15. 19. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. 18. 17.r. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 5. 3. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. 23. 6. 25. Može raditi i s potencijalnim kupcima. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . 20. I. broj 1.r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. 27.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. nadzire proizvodnju. 22. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

22. 14. 11. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica. npr. Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. 3. 16. 6. 26.r. 9. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 5. osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava. 20. klinika. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1. 27. 3.r. 28. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize.r. 8.r. 17. zavoda. 7. 19. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . 18. 13. 21. NASTAVNI PREDMET broj 1. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. mokraće i drugog biološkog materijala. 29. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 25. I. 12. 23. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4. 24. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. domova zdravlja. 4. instituta ili privatnih ambulanti.

r. vibracija ili prašine.r 3 2 1 2 8 4.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD). 20. 8. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima. Za sve se proračune. 11. 4. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima. 17. Može biti izložen utjecaju buke. podešava ih. održava i popravlja. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. 115 . Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. 18. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. 12. ruku. 3. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. 5. 19. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 16.Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima. 2. 6. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit. broj 1. nogu i sluha. 3 2 1 2 2 10 3. 10. 21. 13. 9.r 3 2 2 1 2 10 2. I. 15.

9. matematika i predmeti struke. I. 3. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja. 14. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 116 .r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila. električnu opremu za motore. Također. U 3.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale. 12. 10. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. POSEBNI STRUČNI DIO 7. radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima. Proizvodi i održava akumulatore.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.5 1. broj 1. sklopova i instalacija u automobilu. 2. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1. 5. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi. 8. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. 15.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava.r 3 2 1 2 1 9 3. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. 13. cestovna vozila i radne strojeve.

broj 1.r. brodogradnji. POSEBNI STRUČNI DIO 7.r.r. 8. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 . priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira. 13. 14. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. 10. dobar vid i razlikovanje boja. 9. jetre i bubrega). Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. 4. 3 2 2 1 1 9 2. alergije i kožne bolesti.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili. 11. I. 3 2 2 1 1 9 3. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. metalni namještaj. različita kućišta i drugo. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama. te u zanatskim radionicama. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Radi u zatvorenom prostoru. Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost. Čisti podlogu od prljavštine i korozije. 3. 5. 12.

autobusa. 17. I.r 3 2 2 1 1 9 3. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. teretnih vozila. 16. 10.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 13. 4. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje. 11.5 2 1. 3. 6. 8. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije. 2. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida. 5. 12. prikolica i dr. POSEBNI STRUČNI DIO 7.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 . ugradnji. 14. ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. 15. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija.

servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama.5 2 1. 3. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 5. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. izmjenjuje potrošene dijelove. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. 15. Zamjenjuje. Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. 4. smetnje u radu dišnih organa. 6. kočionih uređaja. 13. Broj 1. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1. 10. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. sposobnost razlikovanja boja. I. 8. oboljenja kralježnice. epilepsija.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 . okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. 2. te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju.r 3 2 2 1 1 9 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

r. 3. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1. kronične bolesti ili oštećenja ruku. 11. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 9. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. epilepsije. 5. čisti pojedine dijelove. 13. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1.r. 4. 3 2 1 2 1 9 3.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 . električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima. nogu i kralježnice. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha.AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. bolesti dišnih organa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. alergije.5 2 1 1. 12. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove. servisira i otklanja kvar na mehaničkim. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove.r. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. 10. 6. 8. 2. broj 1. Održava. I.

9. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala. 12.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 . sposobnost prostornog predočavanja.BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. Velik dio posla obavlja stojeći. 8. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. rukavica. pregača.r 3 2 2 1 1 9 3. često i prljavštini. 10. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja. prozora. osobito ruku i očiju. brušenjem. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. 11. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. 2. 6. rezanjem navoja. metalnih ograda.5 2 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vrata. posebnih zaštitnih cipela i sl. 14. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. bljeskanju. a poželjna je i kreativnost. smisao za rješavanje tehničkih problema. 5. metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. 4. izložen buci strojeva. koje potom ručno ili strojno izrezuje. metalnoj prašini. 3. zakivanjem. glodanjem. I. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost. 15. broj 1. jednostavnijih dijelova strojeva. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. 13. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. bušenjem.

teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. 4. ljubaznost i komunikativnost. 14. 2. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2. 11.r 3 2 2 2 1 1 2 11 3. nemogućnost raspoznavanja boja.CVJEĆAR Pribavlja. strpljivost. 10. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. 7. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 13. I. 8. 5. Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . 12. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Izrađuje cvjetne aranžmane. broj 1. oblikuje.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. antenske i komunikacijske instalacije. 4.r. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. ugradnji razvodnih ormara. priključnih elemenata. 10. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. a ako radi u industrijskim postrojenjima. I. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. Također. 2. ispituje. 12. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 13. postavljanju cijevi i vodova. broj 1.r. 6. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije.r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9. 11. električnih uređaja i elektroopreme. radi na obilježavanju instalacija. 3. 3 2 1 1 9 3. 15. 14. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. popravlja električnu opremu. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. 5.ELEKTROINSTALATER Postavlja.

strojeva za pranje posuđa i rublja.r.). Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje. 2. zamrzivača. glačala i dr. električne rotacijske strojeve i dr. broj 1. 8. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. 12.r. popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. nemogućnost prepoznavanja boja. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje. I. 15. 3 2 2 1 1 9 3. 3. vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. 5. bolesti koštano-mišićnog sustava. te pojačano znojenje ruku. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. Također proizvodi. 13. miksera. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 10. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 14. 9. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. 11. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 . smetnje vida i sluha. sušilica. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka.

r. 5. elektrane. astma).r. 18. 14. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 17. 3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. POSEBNI STRUČNI DIO 7. mjerno-regulacijskih naponskih vodova. 16. 4. 3. 6. električnih mreža i elektroinstalacija. transformatora. problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova. 10. visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. Radi i na postavljanju strojeva. 19. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. 3 2 1 2 2 10 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . raskopna postrojenja. 20. Strah od visine. broj 1. 8. 9. 12. teškoće s ravnotežom. 15.r. autoelektrika. 2. električne mreže. epilepsije. 11. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom . smetnje respiratornog sustava (bronhitis. I. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. 13.

8. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1. sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku. I. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. ispituje i popravlja elektroničke sklopove. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh. 3.). 11. audio uređaje.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 .r. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. 9. 3 2 2 1 1 9 3.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 2.r. 13.5 2. 12. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka. 6. broj 1. 14.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike.5 1 2 8 17 900 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.5 1. 10. izrađuje.

15. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 3. 12. časopisima. plakata. 13. 8. postera i druge oblike video zapisa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.FOTOGRAF Obavlja snimanja. fotoreprodukcije umjetničkih djela. najčešće iz područja politike. 9. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 2. obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. I. plakatima i sl. r. broj 1. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. r. rođendane. promocije). Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije. 10. nesposobnost razlikovanja boja. 11. 3. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. 4. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. 5. 14.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. pruža usluge bojanja trepavica i obrva. 14. 10. Frizer treba biti kreativan. Moraju imati dobro razvijenu motoriku. 11.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. 12. broj 1. Također izrađuje perike i umetke za kosu. 3. 13. a ponekad i dekorativnog šminkanja. I. Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 . Osobe s većim oštećenjem vida. 5. s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. no mogu raditi i na televiziji. 2. 6. r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. r. r. filmu ili u kazalištu. 4. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. 3 2 2 1 1 9 3. 9. 8. Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. strpljiv i ljubazan s klijentima. 15. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima.

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja. 11. 9. a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore. držače. reže prirubnice. nadzire.r. Instalater grijanja montira većinom centralno. svjećice). savija ih. neraspoznavanje boja. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. broj 1. a katkada i plinsko i električno grijanje. održava i popravlja toplinske uređaje za centralno. 13. 3. 5.r.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . 16. 17. spaja. metalne cijevi. 6. kotlove. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi. kompresore. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. 3 2 1 1 7 3. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. 15. strah od visine. 10. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. 2. I. nogu i kralježnice). 4. 8. plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. Povremeno radi rutinske provjere i popravke.5 1. termostate. crpke. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

r. 11. Također. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 10. I. broj 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.INSTALATER SUSTAVA VODE. savjetuje kupce. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. protok zraka. spretnost. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. 2. limove i metalne ili plastične profile. pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. odnosno o svježem zraku. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja. 13. 5. 4. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere. 3 2 2 1 1 9 3. 8.r. 12. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. klimatizaciju i sanitarni uređaji. Strojno ili ručno obrađuje cijevi. Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . 9. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.). sklonost timskom radu i radu na terenu. 15. kabine za tuširanje i dr. 3. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka. 14. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade. odgovornost i preciznost u radu. 6.r. PLINA.

14. 9. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. 15. I. njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata.r.r. 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II. 12. broj 1.r. 3. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije.KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 . 11. 6. 13. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. 2. 4. utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. 16. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2. 17. 5. 3 2 2 1 1 2 2 13 3. 8. 7.

r.r. 8. stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 7. 2. 3. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. terase. broj 1. 14. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa. 10. 12.r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . I. Slijedi oblaganje površine pločicama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove. 3 2 2 2 1 2 12 3. 13. unutarnje zidove. 4. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. 11. Radi pretežno u zatvorenim prostorima. U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima.

Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. strpljivost. raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. 14. r. 4. 9. I. 16. noćni klubovi i dr. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. posluživanje hrane i pića. 3. 12. održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. snalažljivost. 2. dočekivanje gostiju. vida i govora. komunikativnost. cocktail barovi. oštećenja sluha. Osim u restoranima. r. broj 1. 6. dobro pamćenje. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. Važna je opća tjelesna spretnost. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 . alergije. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. 3 2 2 1 1 9 3. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane. evidentiranje narudžbi. r. konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. teže kronične bolesti.). 5. 11.KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. 8. pospremanje stola. ljubaznost. 15. stolnog inventara. POSEBNI STRUČNI DIO 7. smetnje dišnog sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. urednost. priprema računa. 10.

2. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. kozmetičar radi i na uklanjanju. 15. Također. 3. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. 8. 6. spretnost i preciznost. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. njege i pilinga kože. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. 5. I. 11. 4. 9. sposobnost razlikovanja dodirom. 14. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. depilaciji). r. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. Osim čišćenja kože lica i tijela. 10. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. aromaterapije i dr. broj 1.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. 3 2 2 1 1 9 3. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13. odnosno smanjivanju bora.

4. r. 11. 2. 6. sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu. 3. 5. I. r. 9. broj 1. odabir materijala. rezanje materijala prema šabloni. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. 13. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava. teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. 8. 10. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica.

postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje. broj 1. Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. epilepsija i sl. r. važne su u radu krovopokrivača. onemogućavaju bavljenje ovim poslom. 2. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka. 14. sunčane kolektore i sl. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. vlaga. Opće zdravlje. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 . 6. 5. 12. bolesti kralježnice. POSEBNI STRUČNI DIO 9. ne mogu obavljati ovo zanimanje. te opća tjelesna spretnost i gipkost. ruku i nogu ili dišne probleme. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja . 4. svjetlarnike. r. 3. I. 7. 13. snijega. r. krovne prozore. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju.). 10. 8.kiše. vjetra i sl. 3 2 2 1 1 2 12 3.

Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . r. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. r. 3. 2. 10.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. alergijama i kožnim bolestima. čišćenje. 11. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. bolestima koštano–mišićnog sustava. 6. broj 1. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 12. čistoći i osobnoj higijeni. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 7. I. Nadalje. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 8. 5. poremećajima osjeta mirisa i okusa. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. 3 2 2 1 1 9 3. 14. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. određivanje tehnologije pripremanja hrane. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. 9. srčanim bolestima. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. 13.

17. U vrijeme sezonskih radova.r. benzina. I. 14. a ponekada i na otvorenom. Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. 16. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi. 4. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 15.r. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 9. često radi i prekovremeno. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu. 12. opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). broj 1. Najčešće radi u zatvorenim servisima. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. 2. 5. 8. 13. 10.5 1. 6. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku.r. dnevno održavanje.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 . Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje.

kronične bolesti unutarnjih organa.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa. 3. broj 1. 6. izračunava cijenu. Mesar također kupuje meso. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. važe. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. suhomesnatih proizvoda. oblikuje.r. oštećenja kralježnice. umata itd. obradu pojedinih dijelova mesa. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 . 8. oštećenja koštano-mišićnog sustava. 11. 15. 5.). 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.r. 3 2 2 1 1 9 3. proizvodnju svježeg mesa. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga. 4. 13. kuhanih i sirovih salamura i dr. 2. INDUSTRIJSKI MODEL: I. masti. 10. 9. rasijeca.r. 14. razvrstavanje mesa. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. rasijecanje trupa. omamljivanje i klanje. 12. obavlja kategorizaciju mesa. obrađuje pojedine dijelove.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. r. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. r. 8. 3. 3 2 2 1 1 9 3. 12. 11. r. 15. 6. 13. 9. 4. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 . 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 10. 14. broj 1.

17.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. snažne izdržljive ruke. 18. I. obrađuje limove. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama. Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. 16. U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. metalne profile i cijevi. nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . 12. izložen različitim vremenskim uvjetima. 5. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. 3 2 2 1 1 9 3. 9. 11. spremnike. 8. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. 3.r. posude. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija. Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. 10. opća tjelesna spretnost. ali i na otvorenom. 15.r. 2. zavarene i druge čvrste strojeve i sl. broj 1. 6. 13. umjetničku bravariju.

14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. broj 1. penje ili čuči. 12. snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora. Posao obavlja stojeći. 4. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala. 6.r. oboljenjima koštano–mišićnog sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2. prigiba. 11. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene. 3 2 2 2 1 2 11 3. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija. 10. 2. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. često mijenja položaj tijela. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 .r. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 13.r. 8. izvodi spuštene i zakrivljene stropove. 5. okreće se. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 7. bolestima kralježnice. 3. I.

3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Osim što izrađuju nove. U radu se služi šablonama za zacrtavanje. 11. Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav.5 1. 2. metalno pokućstvo i sl. 3. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1. aparatom za varenje i lemljenje. 13. čekićima. 9. 10. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije. metalni okovi za vrata i prozore. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni. 5. 3 2 2 1 1 9 3.r. 8. krovne konstrukcije. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. zrakoplova. 14. brusilicama. škarama . 12. broj 1. bušilicama. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 .r.ručnim i strojnim. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. oluci za vodu. I.r.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 6. često rade i na popravku oštećenih konstrukcija. vlakova. 4.

suhe i ispucale kože. r. 10. POSEBNI STRUČNI DIO 7.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. 13. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. usmjerenost na detalje. 14. 11. 3 2 2 1 1 9 3. nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . 2. tremorom ruku. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa. 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 8. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. oštećenjima kralježnice. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. preciznost. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. 9. r. 6. 4. r. otklanjanje žuljeva. 12. broj 1. 15. 5. I. spretnost. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. strpljivost.

r. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 12. r. sluha. 3 2 2 1 1 9 3. 3. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. kožnim bolestima i alergijama. I. broj 1. mirisa i okusa. peciva i ostale pekarske proizvode. opipa. 13. 4. 3 2 2 1 1 9 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. 14. Također. Teškoće vida. 5. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. 11. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. 10. 2. 9.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh.

17. priključuje bojlere na plin i vodu. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja. r. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže. 9. 5. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi. r.PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. Montira priključke i armature. 13. 15. r. zavaruje ih i lemi. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. ugrađuje zaporne ventile i brtvila.5 1. 4. plinske štednjake i ostale plinske uređaje. održavanja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 3. 10. 2. zamjenjuje plinomjere. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 . 14. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 6. 12.POSEBNI STRUČNI DIO 7. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3. broj 1. elemente plinske mreže. izolira i zaštićuje cjevovode itd. 8. Montira i popravlja plinske plamenike.

3 2 2 1 2 2 12 3. 11. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. Posao uključuje i obračun prodane robe. 7. r. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1. r. brigu o blagajni. 10. prepakirati. 6. r. I. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. 8. snalažljivost.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. 12. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima. primljene i prodane robe. 9. ovisno o tipu trgovine. vođenje evidencije naručene. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. Po preuzimanju primljene robe. 2. organizaciji i veličini. robu mora pregledati. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 . na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima.

poremećajima osjetila mirisa. srčanim bolestima. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. 6. 3 2 2 1 1 9 3. kreme. 2.) i kožnim bolestima. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. 8. 4. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu. okusa. smetnjama mikromotorike. r. sladoled. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. 13. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 . 11. Osim izrade navedenih proizvoda. r. 9. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. bolestima koštano-mišićnog sustava. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.SLASTIČAR Izrađuje kolače. aditive i sl. r. 3. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. 14. jaja. broj 1. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 10. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. alergijama na radni materijal (brašno.

hodnike i stubišta te liči drvene. smetnje u raspoznavanju boja. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 10. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I.r. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine. 8. oslikava i ukrašava trjemove. 5. Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 . oštećenje koštano-mišićnog sustava.r. metalne ili kamene dijelove građevina. 3 2 2 1 1 9 3. 4. 2. broj 1. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. valjcima ili posebnim prskalicama).r. 6.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. U radu je često izložen propuhu.

3.r. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 . 4. ugrađuje. 10. broj 1. 6. Također je potrebna razvijena mikromotorika.r. stubišta. postavlja.r. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav. dok građevinski stolari rade i na otvorenom. 9. 3 2 2 1 1 9 3. 8.). 5. Stolari su izloženi buci. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. ograde. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore. I. sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta. vrata. 3 2 2 1 1 9 2.STOLAR Izrađuje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1.POSEBNI STRUČNI DIO 7. oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. 2. 12. 11. obrtničke radionice). Također. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale. krovne nadstrešnice i dr.

vida i sluha te teže kronične bolesti. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke.5 2 1. zupčanike. 3 2 2 1 1 9 3. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9. 14. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. ugrađuje osovine. 15. I.r. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. 12. 4. Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . izrađuje pojedine elemente stroja. hidraulične uređaje. crpke. brtvila. nogu. održava postojeće strojeve.r. 8. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa. 5. oštećenja kralježnice. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. 2. broj 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju. sposobnost prostornog predočavanja. lančanike). 6. ruku. 11. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. 3. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 13. dobar vid.r. izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

11.r. 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. naslonjači. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . 6. autobusima. 4.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. dobar vid.r. oštećenja ruku i prstiju. željezničkim vagonima i zrakoplovima. broj 1.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5. 12. I. slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji. sjedala u automobilima. 3 2 2 1 1 9 3. Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. trosjedi. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama. 9. 3. Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. 8.

3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom.). točnim dimenzijama. 1. 5.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. stupnja preciznosti i mjerila. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. 7. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. 9. r. POSEBNI STRUČNI DIO 11. građevinarstva. 18. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima. 12. 15. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . strojarstva i brodogradnje. br. 8. 3. 13. r. 4. r. a poželjno je i znanje iz matematike. 2. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 17. I. skice i nacrte raznih namjena. troškovnike. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. 3 2 2 2 1 2 12 3. 16. Dugotrajno sjedenje. 10. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama.

Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 11. smetnje vida i ravnoteže. epilepsija i sklonost nesvjesticama. 6. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog. 2.r.TESAR Izrađuje. POSEBNI STRUČNI DIO 9. Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 . 13. 12. krvožilnog i dišnog sustava. Montira skele i radne platforme. I. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. 14. 3 2 2 2 1 2 12 3. 3. 7.).r. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vlage i vremenskih utjecaja. 8. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. broj 1.r. 4. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 10.

3. 6. klipovi. prsteni. strpljivost. 3 2 2 1 1 9 3. I. zglobova i živaca.5 2 1. vretena.TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine. 13. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1.r. spiralne opruge i dr.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 . sposobnost prostornog predočavanja. oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje.r. 12. broj 1. oštećen sluh. 4. dijelove za ograde. matice. Osim izrade elemenata za strojeve i alate.r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 10. 11. vijci. ventili. Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. 5. razvijena mikromotorika. 8. 15. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zapreke za rad su bolesti mišića. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 2. namještaj i sl. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 14. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta.

Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda. 14. spretnost ruku. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu. 6. 7. 2. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu. broj 1. 15. 10. razvijen okus i miris. daljnja otprema te prerada grožđa. 3 2 1 2 2 1 11 3. Zatim se vrši sadnja. 13. dobar vid. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 .r. Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. 11.r.r. njega i zaštita voćnjaka i vinograda. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 9. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 12. 5. 3. 8. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa.

17. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5. dubine. I. 2. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa. 8. 14.5 1. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 13. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 2 1 1 9 3. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića. zglobova i živaca. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12.VODOINSTALATER Izrađuje. 9.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 .r. 4. broj 1. montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. solarnih sustava. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine. 3.r. 11. dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode. 6.r. 10. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. 15. 16. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

6. 20 21. 12.5 29. epilepsija. taksi vozača i autodizaličara. 2. 9. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. 16. 4. 22. 15. teži oblici šećerne bolesti.r. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1. 7. 11. 3 2 1 2 8 3.POSEBNI STRUČNI DIO 8. 13. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. I. 3. psihoze. oštećenja udova i kralježnice. mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost. 14. preuzima teret u prijevozu. 17.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 .5 7 19. 19. 10. vodi prijevoznu dokumentaciju. broj 1. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa. 5. otklanja manje kvarove na vozilu.r.r. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1. poremećaji vida i teška oštećenja sluha. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 18.

10. cvijeća. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. broj 1. 12. drveća. 2. 15. Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. POSEBNI STRUČNI DIO 7. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja. 4. groblja i sl.VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada. 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5.r. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. 3 2 2 2 1 10 3. 8. voća i povrća te njihovom prodajom. vrućini. I. kiši). 11. zelene površine koje okružuju različite institucije. 14. štetočina i korova. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. vrtove. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 . 3. 6. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. 9.r. 13. 16.

sklonost alergijama. na kiši. 7. 3 2 2 2 1 2 12 3. mostove. POSEBNI STRUČNI DIO 9. kanalizaciju. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 . Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. gradi zidove. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. na skelama i ljestvama. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 5. Često radi na otvorenim građevinama. 13.r. stupove.na vjetru. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu. I. hladnoći. betonira ceste. 10. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. propuhu.r. broj 1. 12.r. 3. 14. 11.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. oštećenja koštanomišićnog sustava. Postavlja temelje. 2. tunele i sl. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. Također postavlja hidroizolaciju. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima. 8. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . a katkad i u vodi. suncu i vrućini. stropove. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove.

STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6.5 1. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 2. 11. 13.5 2 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost. 10. I. 3. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova. 5. buci i drugim sličnim utjecajima.r. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju. broj 1.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. 8. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi. Posao je umjereno fizički zahtjevan. 7.5 1 1 6 UKUPNO II. 2. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 .r. sklopova i proizvoda u bravarskim radovima. Iz navedenih razloga. 4. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru. izložen je visokim temperaturama. 9.5 1 1 8 2. 12. 2.

a često i u buci. 2.r. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava. 11. uredskim prostorijama i drugim prostorima. 3.5 1. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja. 5.5 2 1.PARKETAR Postavlja. 4.r. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 . Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika. broj 1. 2. Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. izbrusiti površinu. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. te obrađuju uljem ili voskom. odstraniti prašinu i drvene strugotine. 2. 10.5 1 1 6 UKUPNO II. I. 8. održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima. Rad se odvija u zatvorenim prostorima. Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja. 7. 9. a parketi i topli podovi se lijepe. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju.5 1 1 8 2. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik.

Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 . Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda. 3. osjet opipa.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod.5 1 1 6 UKUPNO II. 2. I. Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 2. prišivanje ovratnika. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. konac i igla. 4. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija.r.5 2 1. moraju biti otporni na jednoličnost.). 5. 11. našivanje đžepova i sl. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr. 8. preciznost i strpljivost. mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi. 10.5 1. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu. jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak.5 1 1 8 2. 9. broj 1.r. 7. 2. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare. krojači metar.

8. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. ali i na otvorenim gradilištima. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 . broj 1. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama.ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem. Također je poželjna jača tjelesna građa. I. 5. 10. Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom. 2. 3. epilepsija). krvožilnim sustavom.5 2 1.r.5 1. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. 4.r. 2. 11. 2. koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. REL . MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina.ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.5 1 1 6 UKUPNO II.5 1 1 8 2. 9. 7. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja. kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu.. umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. iznimno. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. − iznimno. − rješenje. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja. mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa. uz ostale upisne dokumente./2011./2011. Za ostvarenje prava izravnog upisa. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji. kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi. 165 .Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010. − ili. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja.

skole.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.skola2@sb.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole.t-com. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www.skole. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu.iosgn.t-com.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24.ss-treca-vu.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E.TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www.htnet. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.t-com.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42.skole.skole.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. Kumičića 55.t-com.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.t-com.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.skole. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .t-com.ss-obrtnicka-sb.skole.htnet.ss-sskranjcevica-vk.t-com.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar . 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.hr e-mail: ss-pozega-503@skole.TES Pomoćni cvjećar – TES 166 .hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole.

a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola.9. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu. seminara i tečajeva. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. obrazovanja i športa. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola. Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. obrazovanja i športa. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj. svibnja 2010. 167 . god. donijelo Ministarstvo znanosti.

82/01. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela.. 65/09. ovoga zakona. do 10.1. 7. navedenoga zakona. − učenik koji je osvojio jedno od 4. − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. 57/92. c) učenici kojima su oba roditelja preminula. 107/07. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. 2. broj 33/92. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34.. temeljem članka 56. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata. točke 5.. 77/92. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. 76/94. Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. b) djeca poginulih. umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6..)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova. broj 174/04. 92/05. i 8. 108/95. 58/93.. stavka 1. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15).... Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.. i 103/03.. 137/09..).. stavka 1. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8.. točke 8. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. 2/94. 2/07. navedenoga zakona. Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. obrazovanja i športa. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. 168 .

do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. ostvaruje 5 dodatnih bodova. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. 169 . potvrdom i sl. boduje mu se samo jedan rezultat. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina. o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom.) ostvaruje dodatnih 10 bodova. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem. Iznimno. − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno.− učenik koji je osvojio jedno od 1. odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila.

31000 Osijek Lučki prilaz 4. 45 učenika Mješoviti..:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika. smještajni kapacitet) Mješoviti.: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje. e-mail) Tel. 31000 Osijek Tel.t-com. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2. smještajni kapacitet) Mješoviti.: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole. 21 učenik Vinkovačka 3. web. 31000 Osijek KONTAKT (tel. 30 učenika 170 . smještajni kapacitet) Mješoviti.hr Mješoviti.: 031/202 234 Tel. 35 učenika Ženski. 31000 Osijek Gundulićeva 38.t-com. web. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1.: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.hr Tel. 32000 Vukovar KONTAKT (tel. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel. e-mail) Tel.t-com.. 31000 Osijek Radićeva 6. web.fax. 20 učenica Tel. 34550 Pakrac KONTAKT (tel.t-com. 34000 Požega Bolnička 59.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom.fax. e-mail) Tel.: 034/411 056 Mješoviti.fax. osijek@os. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a.: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole..hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.

studentima . vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija. jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika.ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja. Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: . Program je informativan.zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja .nezaposlenima . komora i sl. Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja.učenicima osnovnih i srednjih škola .) 171 .10.

program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima. Više informacija o programu: www.hr 172 .hzz. 3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje.: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039. Zagreb Tel. 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz. udruge. Na temelju odgovora korisnika.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje. ustanove za obrazovanje odraslih i sl.2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja.hr Radnička cesta 1.

33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. 42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. 44320 Kutina Kneza Trpimira 2. Đalskoga 4. 47000 Karlovac K. 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5. 20000 Dubrovnik Budačka 1. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. 44000 Sisak Vukovarska 11. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 21000 Split Matije Gupca 42 A.Š. 53000 Gospić Domobranska 19. 49000 Krapina Ul. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56. kralja Tomislava 20.Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5. 48260 Križevci Crkvena 13. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1. 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 52100 Pula Bulevar oslobođenja 14. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. kralja Zvonimira 15. 23000 Zadar Ul. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 .

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .