* Ovde unesite naziv Vaše više škole ili fakulteta

SEMINARSKI RAD Tema : Alkoholizam i štetne posledice

Mentor : *ime i prezime Januar, 2010.

Student: *ime i prezime

Sadržaj :
1 UVOD ..................................................................................3
1.1 Pojam i definicija alkohola..........................................................5
1.1.1 Podela alkohola.................................................................................................5 1.1.2 Etil- alkohol (C2H5OH).......................................................................................6 1.1.3 Metanol (CH3OH)...............................................................................................6

1.2 Uticaj alkohola na osobu............................................................7 1.3 Genetska predispozicija za nastanak alkoholizma........................7 1.4 Resorpcija alkohola....................................................................8 1.5 Brzina resorpcije......................................................................10
1.5.1 Faktori koji utiču na resorpciju alkohola...........................................................11 1.5.2 Uticaj popijenog alkoholnog pića na resorpciju................................................11 1.5.3 Individualni faktori koji utiču na resorpciju alkohola........................................12

1.6 Oštećenja izazvana alkoholizmom.............................................12 1.7 Metabolički procesi izazvani alkoholizmom................................13 1.8 Bolesti izazvane alkoholizmom.................................................14
1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.8.8 1.8.9 Promene na koži..............................................................................................14 Obolenja sistema za varenje............................................................................15 Hipoglikemija kod alkoholičara........................................................................16 Bolesti jetre.....................................................................................................17 Alkohol povećava rizik od upale pluća ............................................................18 Oštećenja moždanog tkiva izazvana alkoholizmom.........................................18 Oštećenja kičmenog stuba...............................................................................19 Obolenja perifernih živaca...............................................................................20 Oštećenja krvnih sudova i srca .......................................................................20

1.9 Psihička oboljenja izazvana alkoholizmom.................................21
1.9.1 Akutno pijano stanje........................................................................................21 1.9.2 Patološko pijano stanje ...................................................................................21 1.9.3 Delirium tremens.............................................................................................22 1.9.4 Alkoholna epilepsija.........................................................................................23 1.9.5 Alkoholna halucinoza ....................................................................................23 1.9.6 Demencija alkoholičara ...................................................................................24 1.9.7 Alkoholne psihoze ...........................................................................................24 1.9.8 Korsakovljeva psihoza ....................................................................................25 1.9.9 Encefalopatija..................................................................................................25 1.9.10 Pseudoparaliza alkoholna.............................................................................26

2 ZAKLJUČAK..........................................................................26 3 LITERATURA........................................................................27

Trening faza. razum i kontrola ponašanja. kulturu. ali je često uvod u nju. Znak psihičke zavisnosti je i ritualno uključivanje alkohola u razne aktivnosti. Alkohol je psihoaktivna supstanca sa adiktivnim potencijalom. U ovoj fazi osoba ne prihvata lečenje. što predstavlja teškoću okolini da uoči i prepozna prve znake alkoholizma. te se razum i kontrola ponašanja polako smanjuju i gube. bez obzira na količinu i učestalost. uz potpuno poštovanje medicinskog aspekta sindroma alkoholne zavisnosti. predstavlja početnu fazu alkoholne bolesti sa karakteristikama: povećanje tolerancije i psihička zavisnost. ekonomske i pravne odnose ljudi. To znači da deluje relativno brzo. Masovna prihvaćenost alkoholnih pića formira odobravajući stav prema njegovoj upotrebi koji je utkan u religiju. 3. S obzirom da je osoba još uvek funkcionalna u porodici i na poslu. kontrolišu i obuzdavaju niže delove u kojima su smešteni nagoni i osećanja. Predtoksikomanska faza. od nepoznatih zbivanja u sebi i oko sebe. od teskoba i nesigurnosti. Ljudi su oduvek želeli da sebe zaštite od prevelikih zahteva realnosti. Ipak svi ljudi koji piju alkohol umereno u riziku su da razviju zavisnost od alkohola. ali se povremeno napija u tim ”prigodnim situacijama”. Viši delovi mozga u kojima su smeštene intelektualne funkcije. po nekom redosledu. umiruje. dostupan je i jeftin. posledice su još uvek dobro prikrivene. jer veruje da alkohol daje poseban ”štimung”.1 UVOD Problem upotrebe i zloupotrebe alkoholnih pića star je gotovo koliko i čovečanstvo. Smatra se da je alkoholizam samo deo šireg kompleksa svih poremećaja vezanih za pijenje alkoholnih pića. 3 . deci se daje alkoholno piće radi jačanja organizma. viših delova. Svako ponovljeno pijenje alkoholnih pića. a sredina je tolerantna prema pijenju. svadbe. po modelu ”društveno prihvatljivog pijenja”. a nagoni i osećanja bivaju sve više oslobođeni i ispušteni ispod kontrole paralisanih. Alkohol. u izlasku…). Povećanje tolerancije podrazumeva da je osobi potrebna veća količina alkohola nego ranije da bi postigla iste efekte koje je imao ranije sa manjom količinom alkohola. sahrane. Danas se alkoholizam smatra kompleksnim psihosocijalnim problemom. pomalo. Razvoj alkoholizma prolazi kroz određene faze. što doprinosi tome da se problematično pijenje polako i neopaženo razvije u alkoholizam. Pijenje se u nekim situacijama podstiče: rođenje deteta. 2. Alkohol mnoge od ovih zahteva može privremeno da ispuni. prvo parališe one više delove. Faza umerenog pijenja. ali i da sebi obezbede zadovoljstvo. a ne razdražujuće. mada je često nemoguće odrediti jasnu granicu izmedju faza: 1. umereno. a osoba koja pije se sagledava u kontekstu njene uže i šire socijalne sredine. pomaže osobi da se na kratko opusti i na trenutak zaboravi na probleme. Osoba ne prepoznaje da ima problem jer pije kada piju i drugi ljudi (na slavljima. osoba koristi alkohol u rešavanju svojih problema (s obzirom na anksiolitičko dejstvo koje ima alkohol). Na centralni nervni sistem alkohol deluje opijajuće i omamljujuće. Psihička zavisnost od alkohola je želja osobe da popije u odredjenim situacijama. ne znači bolest. bolešću zavisnosti. Tako. kako se obično misli. ali i u situacijama koje su prijatne. Najčešće se alkoholizam postepeno razvija. Osoba pije povremeno. žurkama. uverena je da ima kontrolu nad pijenjem i ne vidi problem. odnosno. koje stvara pojedincu zdravstvene i/ ili socijalne probleme i komplikacije je znak alkoholizma. takođe ne predstavlja zavisnost nego prelaz iz faze umerenog pijenja ka uspostavljanju zavisnosti. pri čemu se osoba oseća nekompletnom ako nije popila.

alkoholizam jednog člana porodice dovodi do velikih promena u njenom funkcionisanju: komunikacija je sve lošija. Osoba se ne može zaustaviti u pijenju. Radna sredina brzo otkriva promene i disfunkcionalnost osobe koja pije. truje. simptomi apstinencijalne krize se povlače. remete se porodične uloge (partner koji ne pije preuzima na sebe i ulogu svog partnera. profesionalne posledice. zaposlene žene znatno brže od domaćica bivaju poslate na lečenje od strane organizacije u kojoj rade. Gubitak kontrole ili fenomen prve čaše je znak da je došlo do složenih promena u mozgu koje su trajne. pa čak i nakon lečenja i apstinencije(nepijenja). Alkoholna amnezija ili prekid filma je znak postojanja oštećenja mozga usled pijenja alkohola i predstavlja gubitak sećanja za događaje u pijanom stanju. s obzirom na trajnost ove promene: ukoliko popije prvu čašu. preuzima na sebe brigu o mlađoj deci). želudac. na primer. često jedno dete. pankreas. Generalno. javljaju se znaci apstinencijalne krize koji ukazuju na fizičku zavisnost osobe od alkohola (znači da se organizam privikao na alkohol i bez njega ne može da funkcioniše normalno. saobraćajne nesreće usled pijanstva). Osoba koja pije prvo se sreće sa reakcijama u porodici. neće moći na njoj da se zaustavi. šire socijalne posledice (kriminal. srce. krvni sudovi i centralni nervni sistem. Kada osoba popije alkohol. Kako se produžava alkoholičarski staž. porodične posledice. Zdravstvene posledice mogu biti telesne i psihičke. Nemogućnost apstinencije podrazumeva stalno pijenje osobe. 4 . osoba doživljava sve veće posledice pijenja alkoholnih pića: 1. Pad tolerancije je prisilna odbrana organizma od alkohola i trajnog je karaktera.1. Kako dugotrajno pijenje alkohola dovodi do oštećenja organizma. 3. porodica se povlači iz društvenih dešavanja. 2. najčešće najstarije. dominiraju laži i opravdanja. Toksikomanska faza ima karakteristike potpune zavisnosti od alkohola i ukazuje da pijenje alkohola na organizam osobe deluje tako što ga ruinira. Pad tolerancije se javlja u kasnijim fazama bolesti. te. zdravstvene posledice (fizičke i psihičke). 2. 4. Ukoliko osoba ne popije alkohol. prikrivajući alkoholizam ili usled osećanja umanjene vrednosti. Stradaju jetra. srama i slično. zdravlje osobe je direktno pogođeno pijenjem. Osoba više ne može da popije veće količine alkohola kao ranije i napije se od jedne čaše pića. smanjuje se bliskost između partnera.

Pilo se i zbog vremenskih nepogda. da pokazuje vidljive duševne poremećaje ili takve pojave koje ukazuju na oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja. te su zato pili žestoka pića da bi sprečili zaraze ili ublažili smetnje. Sve do 8. Čist alkohol je proizveden 600 godina kasnije. osnovano je Društvo trezveno. iako je to izazivao suprotan efekat. zbog ustajale i nezdrave vode. kada su arapski lečnici otkrili destilaciju i dobiveni destilat nazvali ''alkohol'' alkoholna pića dobijala su se prirodnom fermentacijom. Tokom urbanizacije i industrijalizacije problemi izazvani alkoholom su narasli do ogromnih razmera. razloga za to je bilo više. koje je neprekidno delovalo 18 godina. i jeftina vodka i džin su proizvedeni masovno. i kasnije dobio široku primenu u medicini. žari"..-og i početkom 20. godine iz Rusije se tehnologija destilovanja raširila Evropom.1 Podela alkohola Alkoholi su sastavljeni od atoma karbona. taksama. glasi: "Alkoholičarem se smatra osoba koja ekscesivno pije i čija je zavisnost od alkohola tolika. Dok u istoriji pomorstva upotreba alkohola ima posebno mesto. cele posade su stradavale od zaraznih bolesti.1 Pojam i definicija alkohola Reč alkohol (al-gohlu) je arapskog porekla i pripisuje joj se više značenja: "vrlo fin" ili "onaj koji pali.1 Tokom 1500.e godine. U rudarskom naselju Vareš već 1860. Takođe se mislilo da alkohol leči ili sprečava bolest pod imenom skorbut (nedostatak vitamina ''C'' ) i neke druge bolesti. U naše vreme većina zemalja ima aktivnu politiku prema alkoholu. poremećaje odnosa s drugim ljudima i pogoršanje njenog socijalnog i ekonomskog stanja ili pokazuje samo znakove takvog razvoja. alkoholi se dele na primarne. kada je 1400 god benediktanac Bazilus Valentinus destilacijom dobio čist alkohol i nazvao ga ''spiritus vini''. npr. Tako npr. Prema mestu OH-grupe. godine. koja se čuvala u drvenim bačvama. hidrogena i oxigena. sekundarne i tercijalne. zbog čega se krajem 19. voća i pojedinih žitarica. dakle u tursko doba.-og stoleća počinju formirati trezvenjačka društva. Važno je spomenuti i to da istorija beleži mnoge slučajeve bitaka dobijenih zahvaljujući tome što je protivnička vojska bila pod uticajem alkohola. pa da bi se on suzbio i tada su morali postojati zakoni za dela učinjena u stanju pijanstva. Zbog toga su države uvele razne zabrane i takse. hladnoće.com 5 . Definicija Potkomiteta za pitanja alkoholizma Svetske zdravstvene organizacije. Niži alkoholi se dele na: 1 http://www. doneta 1951. Zbog prohibicije se razvila ilegalna proizvodnja alkohola lošeg kvaliteta. Problem prekomernog pijenja alkohola poznat je još u srednjem veku. Industrijskom proizvodnjom alkoholizam se naročito proširio u rudarskim sredinama i budućim industrijskim centrima. veka u mnogim zemljama dovelo do prohibicije. vrenjem mleka. i razgranao se organizovani kriminal. tretmanom i prevencijom. " 1.alkoholizam. Oni svi sadrže OH grupu. stoleća. Sve je to u prvoj polovini 19.1. trudeći se da minimiziraju učinak alkohola limitirajući konzumaciju sa pravilima.1.

Tako se dobijaju sva alkoholna pića namenjena ljudskoj upotrebi. Ako čovek odjednom popije 500 ml čistog etanola. 2-propanol (izopropil-alkohol) ((CH3)2CHOH) je alkohol za dezinfekciju koji se kao 70 % -tna otopina upotrebljava zbog svojih antibakterijskih svojstava. dezinfekciju. karakterističnog mirisa. Najjača alkoholna pića sadrže oko 45 % alkohola. Etanol je bistra i bezbojna tečnost.1. Razlog za njegovu otrovnost leži u tome što se metanol u organizmu pri sagorevanju pretvara u mravlju kiselinu koja razara vrlo osetljive nervne ćelije. cijanoze.2 Metilni alkohol se razgrađuje znatno polaganije (oko 5 puta polaganije) u telu od etilnog alkohola. -triol itd. često ostaju slepe čitavog života. Etanol (CH3CH2OH ili C2H5OH) je bezbojna tečnost. a veća količina od 25 gr. konzerviranje kao i za razblaživanje odnosno mešanje sa drugim materijama. 1. a nakon toga nastupa delirijum sa kolapsom. Dobija se vrenjem šećera iz voća pomoću gljivice kvasca.com 6 .sumporovi analozi alkohola u kojima sumpor zamenjuje oxigen u funkcijskoj grupi (merkaptani).2 Etil. povraćanja. simptomi se mogu javiti tek nakon nekoliko sati. Osobe koje prežive trovanje metilnim alkoholom. lakša od vode. brzog i slabog pulsa. Rani početni znak hroničnog trovanja metilnim alkoholom je oštećenje vidnog polja za pojedine boje. Simptomi trovanja metilnim alkoholom javljaju se u obliku jakih želudačnih bolova. U manjim količinama on izaziva slepilo. pitka tekućina.alkohol (C2H5OH). označavaju se sufiksima –diol. Gotovo 50% metilnog alkohola izlučuje se kroz bubrege i pluća. propanol. Pod alkoholom se u običnom životu podrazumeva samo etil.se upotrebljava kao antifriz. Može se koristiti kao gorivo.1. Svi alkoholi (metanol. 1. ali alkoholna pića sadrže samo etilni alkohol. Služi i kao polazna sirovina za celi niz hemikalija. butanol) imaju psihoaktivno delovanje. a nekad tek nakon jedan i više dana. Ako do intoksikacije dođe uzimanjem samog metilnog alkohola. etanol. Pošto je otrovan važno je da alkoholna pića sadržavaju minimalnu koncentraciju metanola.alkohol (C2H5OH) Upotrebljava se kao sredstvo za ekstrakciju. smetnje vida sa proširenim nepomičnim zenicama. može umreti. etanol (C2H5OH). Tioli . Zbog njegovog jednostavnog dobijanja i pristupačne cene upotrebljavao se i za falsifikovanje alkoholnih pića.• • • • • • Metanol (CH3OH) je bezbojna. tri ili više hidroksilnih grupa.2-etandiol (etilen-glikol) . Dobija se vrenjem šećera iz voća pomoću gljivice kvasca. 2 http://www. Metanol je vrlo otrovan i izaziva slepoću i smrt. 1. Smrad tvora delimično potiče od tiola. je smrtonosna.3 Metanol (CH3OH) Metanol je vrlo otrovan alkohol. i ne oksidira potpuno u telu. karakterističnog mirisa. U nekim alkoholnim pićima prisutni su i drugi alkoholi kao što je metanol (CH3OH). lakša od vode. Otrovno dejstvo alkoholnih pića potiče od koncentracije etilnog alkohola u njima.alkoholizam. ali u mnogo manjim koncentracijama. Polioli – spojevi koji sadrže dve. vrtoglavice. poteškoća kod disanja.

org/img/alhohol. i zavisno od doziranja. Međutim.znanje. Jako pijana osoba će biti u sličnom stanju kao koma i veoma će biti teško probuditi ga. može se pojaviti kao stimulativno sredstvo pomoću prikrivanja izvesnih inhibitornih funkcija mozga. biće sprečene osnovne funkcije tela kao što je disanje.Ilegalni proizvođači alkoholnih pića.alkohol se ponaša kao droga delujući na centralni nervni sistem. poremećena čulna opažanja. da bi povećali zaradu. Kod visokih koncentracija.3 Ilustracija 1: Uticaj alkohola na organizam Izvor: http://www. ako je koncentracija alkohola dovoljno visoka. često deo običnog alkohola zamenjuju metanolom.2 Uticaj alkohola na osobu Etil. bez obzira na to što je otrovan. U ekstremnim slučajevima. Alkohol je sredstvo koje umiruje. Pri veoma malim količinama. a ne u mišićima i u čulima. može biti blago sredstvo za smirenje ili glavna supstanca za anesteziju.3 Genetska predispozicija za nastanak alkoholizma Najnovije istraživanje pokazuje da su neki ljudi jednostavno rođeni da više uživaju u alkoholu od drugih.cazas. i nemogućnost brzog reagovanja. kako se koncentracija povećava. 1. Ona ugušuje izvesne funkcije mozga. nestabilan hod. i to može prouzrokovati smrt.org 7 .jpg 1. etil-alkohol uzrokuje opštu anesteziju. Njegovi efekti na ponašanje su rezultat njegovog uticaja na odgovor u nervnom tkivu. Naučnici su otkrili da postoje ljudi koji su predodređeni da više uživaju u 3 http://www. daljnje ugušivanje funkcije nervnog tkiva prouzrokuje klasične simptome pijanstva: nerazgovetan govor.

gen koji omogućava ljudima da više uživaju u alkoholu neće nužno rezultirati alkoholizmom. Ako se umereno dozira. Tada su testirali hoće li isti efekat biti izazvan i kod ljudi. sve dosad hromozomska lokacija tih faktora nije bila jasna . ta genetska predispozicija ne znači i da ti ljudi imaju veće šanse postati alkoholičari. Veruju da upravo to potiče takve ljude da više piju. rum i votka. lipoproteina visoke gustoće u krvi. a ja lično mislim da su genetski faktori odgovorni za 40 do 60 posto zavisnosti o alkoholizmu. alkohol prirodno nastaje iz ugljikohidrata (šećera) kada ih određeni mikroorganizmi metaboliziraju u odsutnosti kiseonika (fermentacija).com 8 .izjavio je za portal ScienceDaily prof. Tokom istraživanja naučnici su kod pacova otkrili novi gen koji je povezan sa delovima mozga odgovornima za osećaje ugode. tj. iako se tačna i univerzalna doza ne može utvrditi. velik broj njih može poslužiti kao dobar materijal za izradu alkoholnih pića.4 Resorpcija alkohola Već u davna vremena ljudi su. stvar koja može promeniti jednu ili više funkcija u organizmu. smanjuje inhibicije i ohrabruje ljude na poželjne društvene interakcije. dakle nema uticaja na srčano zdravlje.jedan povezan sa sniženjem mogućnosti srčanog udara i drugi koji je povezan s umerenim uzimanjem alkohola. U svrhu postizanja takvih učinaka alkohol je opijat (droga).alkoholu od drugih ljudi koji nisu genetski programirani na taj način. S druge strane. ždrepčeva krv) dobar za srce. S obzirom na to da većina biljaka (plodovi. koji su indikatori srčanog zdravlja. Utvrdili su niz gena povezanih s alkoholizmom te na kraju otkrili da je ta sklonost uslovna mutacijama na hromozomu 15. koja sadrže i do 50 posto alkohola.alkoholizam. seme. žestoka alkoholna pića kao što su viski. daljnjom destilacijom produkata fermentacije. verojatno slučajno.0. No. a tzv. naučnici su u istraživanje uključili više od 360 parova kalifornijskih blizanaca te pratili kako njihov organizam reaguje na alkohol. Američki naučnici su identifikovali područje ljudskog genoma odgovorno za sklonost alkoholizmu. međutim. Vino i pivo dobivaju se samo fermentacijom.4 1. Ispostavilo se.5 g/L alkohola u krvi) . Međutim.osećaj koji ljudi zapravo traže kad uživaju alkoholna pića.lagani znakovi euforije. Već dugo znamo da je nivo reakcije na alkohol nasledan. tj. ljudi se dobro osećaju (nakon jednog do četiri popijena pića) 4 http://www. da postoje dva tipa HDL-a . Raymond White sa Univeryiteta California u San Diegu koji je vodio istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Scineces (PNAS). deluje opuštajuće. gomolji) sadrže veći ili manji udeo ugljikohidrata. Ovo otkriće moglo bi dovesti do razvoja testa kojim bi se uočavala genetska predispozicija za alkoholizam. ali i novi lekovi u borbi s tom opasnom zavisnošću i bolešću. alkohol izaziva euforiju .0 . U narodu je opšte prihvaćena priča da je alkohol (vino. otkrili kako se prave alkoholna pića. pričljivost. Dovoljno razređen i uzet u malim količinama. Kako bi otkrili genetske probleme alkoholizma. Otkrilo se da alkohol povisuje pritisak. Naučnici kažu da ljudi koji čak konzumiraju alkohol u umerenim količinama mogu izgubiti kontrolu i postati zavisni o alkoholu. Dokazano je da povisuje nivo HDL-a. Alkoholizirana stanja: • trezno stanje (0. Naime. Tako uziman može produžiti život i dobro zdravlje.

gde se zbog male veličine molekula apsorbira već oko 20 posto unesene količine.org http://www. najčešće alkoholnog. pa se njegov uticaj ne oseća tako brzo. a aspirin može povećati dostupnost alkohola. to uzrokuje razgradnju enzima. ravnotežu tekućina. tj. povećavajući njegove nepoželjne učinke. kalcijum. kod njih se razina alkohola u krvi višestruko povećava.5 g/L alkohola u krvi) . Mnoge namirnice (koje nisu 5 6 http://www. mogući su povremeni gubici svesti. jetra ne može razgraditi svu količinu alkohola. pa čovek vrlo brzo može osetiti blagu euforiju. Jedina tekućina kojom u tom slučaju možemo ugasiti žeđ je voda.dolazi do slabljenja svih refleksa i potpunoga gubitka svesti.5 . alkohol vrlo brzo stiže u želudac.stanje stupora koje se može pogoršati do kome. Ako se retko jede (npr.3. koji su važni za očuvanje ravnoteže tekućina u organizmu te za mnoge hemijske reakcije u stanicama. opijati). Dakle.5 g/L alkohola u krvi) . čak se ni najmanje doze alkohola ne bi smele konzumirati s antihistaminicima i nekim drugim lekovima koji imaju sedirajući učinak (antidepresivi. a veću količinu masnog tkiva. ona će zbog potrebe enzima za metabolizam alkohola smanjiti razgradnju leka.5 .• • • • • pripito stanje (0. To je razlog da do mozga može doći za samo jednu minutu. Ako se u jetri istovremeno nađu alkohol i lek. Uzme li se lek bez alkohola.prevladava gubitak svesti. pa on prelazi u krv te se širi u telesne prostore ispunjene tekućinom. S vodom gubimo i minerale kao što su kalijum. odnosno mokrenje je učestalije. molekuli alkohola imaju manju mogućnost apsorpcije. odakle portalnom venom odlazi u jetru gdje se metabolizira. razgradnja će se odvijati puno brže. Kinezi i severnoamerički Indijanci apsorbiraju alkohol mnogo brže nego belci).). zavisno o vrsti i količini alkoholnog pića.5 . pogotovo ako se pije na prazan želudac. jednom dnevno). i tako dolazi do povećanja mogućnosti pojave lekom izazvanih nuspojava. precenjuju vlastite sposobnosti (nakon pet. uključujući kontrakciju mišića. 6 Starije osobe podložnije su nastanku nuspojava lekova.alkoholizam.ljudi postanu nekritični. šest popijenih pića) pijano stanje (1. Zdrava jetra razgrađuje alkohol procesom oksidacije različitom brzinom.1. dvoslike i zamućen pogled (nakon 10-15 popijenih pića) donja granica smrtonosne koncentracije (4. nego se alkohol i duže zadržava u krvi i jače utiče na mozak Alkohol izrazito negativno utiče na delovanje mnogih lekova. Alkohol smanjuje i produkciju antidiuretskog hormona (ADH) što ga luči hipofiza i koji je odgovoran za zadržavanje vode u organizmu.znanje.nestaju samokritičnost i kontrola.0 g/L alkohola u krvi) . što dovodi do slabog učinka u metabolizmu alkohola. magnezijum i cink. javlja se prostorna dezorijentiranost. Osobe koje istodobno piju alkohol i uzimaju lekove moraju biti svesne mnogih opasnosti koje takva kombinacija nosi. S obzirom na to da žene imaju manje tih prostora. Najveća količina apsorbira se u tankom crevu.4. vrtoglavica i povraćanje (nakon šest do osam pića) teško pijano stanje (2. U slučaju prekomerna konzumiranja. zahtijeva ponovno konzumiranje pića.5 g/L alkohola u krvi) . čips i sl. čija količina prisutna u jetri zavisi o učestalosti uzimanja hrane. Kad je želudac pun. Za razgradnju alkohola u jetri odgovoran je enzim alkohol-dehidrogenaza. tok misli je kao u stanju između sna i jave (nakon osam do deset pića) stanje teškog trovanja alkoholom (3. a zbog paralize centra za disanje i do smrtnog ishoda (nakon 15 i više popijenih pića)5 Uzet na usta. što izaziva žeđ.0 g/L alkohola u krvi) .2. ali i o genima osobe koja ga uzima (npr. Na primer. a pomaže i hrana s visokim udelom masti jer usporava peristaltiku. Zbog delovanja alkohola povećava se gubitak vode. ne samo da pijenjem na prazan želudac osećamo njegov učinak vrlo brzo.5 . Može oksidirati oko 15 g etanola na sat. Za usporavanje apsorpcije alkohola najbolje su ugljikohidratne grickalice (smoki.com 9 . što je količina prisutna u jednom piću. s tim da ta osetljivost raste s godinama.

• Alkohol se može resorbovati i plućima. jer prolazi vrlo brzo kroz sva tkiva. Krv odnosi alkohol u jetru. Resorpcija alkohola (upijanje alkohola u organizam) započinje odmah. Kada se unese u organizam čoveka. Izvesnu ulogu ima i motilitet želuca i creva. jer može doći do antabus-alkoholne reakcije. Na taj način se alkohol širi u svim tkivima.. ali je njegova količina u njima neznatna. Resorpcija alkohola kroz kožu može biti znatna. međutim. prezrelo voće i povrće. Treba. treba paziti da se alkoholičari koji uzimaju antabus ne mažu mnogo kolonjskom vodom. • Alkohol se vrlo brzo resorbuje iz debelog creva. dok je za njegovo izlučivanje potreban veći broj sati. telesnoj masi. neki sirevi i sl. u podrumima u kojima se fermentiraju alkoholna pića. produženu moždinu i kičmenu moždinu. • Najveći deo alkohola se resorbuje iz želuca i creva. Resorpcija se kod čoveka ocenjuje uglavnom na temelju krivulje koncentracije alkohola u krvi. Dalje je važno uzima li se alkoholno piće natašte ili posle jela. Tim putem dolazi do nehotičnih fatalnih trovanja alkoholom dece.5 Brzina resorpcije Resorpcija alkohola je čist difuzni proces. neki slatkiši. Posle pola do jednog sata sva unesena količina alkohola nalazi se već u krvi i počinje da struji po organizmu. • Može se resorbovati i putem usne šupljine. Koncentracija alkohola u pojedinom organu zavisi od koncentracije vode kao i od opsežnosti vaskularizacije određenog organa. želuca i creva i prelazi u krv. Naime.Resorpcija alkohola može se vršiti i kroz: • U znatnim količinama može biti resorbovan i kroz rane. vaskularizacija sluznice i raspodela vode u organizmu. Za alkoholičare je posebno opasan boravak u takvim prostorijama ako se leče antabusom. ako se daje u obliku klizme. tvrdnja da se osoba malo opila kratkotrajnim udisanjem alkoholnih isparavanja manje koncentracije. u kojoj se isparavaju alkoholna pića. jer i to može dovesti do antabus-alkoholne reakcije. Za resorpciju alkohol ne mora biti razgrađen. 7 http://www. Prema tome. pluća i u centralni nervni sistem: mozak. Nakon resorpcije alkohol se nalazi u krvi u najvećoj koncentraciji otprilike sat posle uzimanja alkoholnog pića.org 10 .znanje. Poznato je da može doći do antabus-alkoholne reakcije (kod alkoholičara koji se leči antabusom) već jednostavnom masažom kože alkoholom. ako im se zabunom da alkoholna klizma. zatim u srce. Relativno malo alkohola nalazi se u kostima (1%) i u samom tkivu (10-20% njegove koncentracije u krvi). metabolizmu.alkoholna pića) u svom sastavu imaju određeni postotak alkohola . zato njena brzina zavisi od doze i koncentracije uzetog alkoholnog pića. Međutim. apsurdna je. normalnom i umerenom kozumacijom takvih namirnica udeo alkohola u krvi ili dahu ne bi se smeo bitno povećati. • Resorpcija alkohola iz mokraćnog mehura je neznatna. ili u drugim sličnim prostorijama. Poznato je da lakše akutno alkoholno pijanstvo može nastupiti kod ljudi u loše provetrenoj prostoriji. alkohol se odmah počinje upijati (resorbovati) preko sluzokože usta. a samim time i nivou tolerancije na alkohol.7 1. imati na umu da je svaki čovek poseban po svojoj konstituciji.ocat (može sadržavati do devet posto etanola). Prelaz alkohola u krv (resorpcija alkohola) završi se najkasnije nakon jednog sata.

Ukoliko se unosi na prazan želudac. Dodavanje pića sa ugljen-dioksidom (mineralna voda. U organizmu ne postoji nikakav mehanizam koji bi sprečio da se koncentracija alkohola u krvi digne do opasne granice. mnogo teže se opije od čoveka u normalnom psihičkom stanju. itd. iscrpljen.org 11 . nekad vrlo teško opiti se. alkohol se apsorbuje u krvotok već posle 5 minuta od uzimanja. naročito masna hrana.) ubrzava resorpciju alkohola. S druge strane.1 Faktori koji utiču na resorpciju alkohola Na brzinu resorpcije utiče okolnost. pa i duže. naročito straha. razdraženosti ili čak i straha. gazirani sokovi. U spoljašnje faktore koji utiču na resorpciju alkohola spadaju klimatski uslovi. To se dešava. tako. da li se ona vrši iz punog ili praznog sistema za varenje.5. ili obratno. ulazak iz hladnog u toplo. manje se opije čak i od većih količina alkohola. Tada se maksimum koncentracije alkohola u krvi javlja kasnije. onda će centralni nervni sistem biti kroz jedan duži period vremena od po nekoliko sati. Mešanje raznih vrsta pića koja imaju razne koncentracije i razne sastave i «dodatke». pojačava i ubrzava pijanstvo. Promena klimatskih. što se praktično uvek događa prilikom raznih slavlja i žurki. I psihički faktori igraju veliku ulogu u brzini resorpcije: Bolestan. ubrzava i pojačava opijanje i kasniji «mamurluk».5. neprekidno zalivan sve novijim i novijim talasima alkohola. koncentracija alkohola u krvi nikad ne dostiže visinu. odn. zavisi od niza faktora. s druge strane. Toksični efekti alkohola ublaženi su naročito u slučaju ako je obrok bogat proteinima. Čovek u stanju jake nervne i psihičke napetosti.2 Uticaj popijenog alkoholnog pića na resorpciju Pijenje žestokih. kako tvrdi većina autora. a time i opijanje. umoran i neispavan čovek znatno brže i jače se opija od zdravog. Kako brzo i koliko naglo će se alkohol resorbovati i kakav će efekat izazvati na čoveka i njegov centralni nervni sistem. 8 http://www. to nije uvek moguće predvideti. iako se. Brzo ispijanje jedne čašice žestokog pića ubrzava apsorpciju alkohola u krvotok. Razume se da ako se unose stalno nove i nove količine alkohola.Resorpcija alkohola kod čoveka odvija se naročito brzo i koncentracija alkohola u krvi može dostići svoj maksimum već 10-20 minuta nakon uzimanja. 1. kad se izađe iz tople prostorije na hladan vazduh.8 Kad se određena količina alkohola popije u povremenim manjim dozama. po strani. Koliko i kako će se neko opiti i kako će reagovati i ponašati se pod dejstvom alkohola. mikroklimatskih uslova. To naročito dolazi do izražaja kod «menjanja lokala». «Pijana atmosfera» pijanog društva i sama deluje opijajuće. Pijenje «na gladno» dovodi do bržeg opijanja nego pijenje na pun stomak.znanje. može trenutno da rastrezni pijanog čoveka. do 2 sata nakon uzimanja. U pojedinim slučajevima resorpcija može trajati nešto duže. jak strah koji iznenada nastane. usporavaju resorpciju. koncentrovanih pića ubrzava opijanje. 1. Okolnosti koje utiču na resorpciju alkohola. pa se kao gornja granica završetka resorpcije uzima 90 minuta. Obilni obroci. ispavanog i odmornog. a koncentracija alkohola u krvi je niža nego ako se ista količina alkohola uzme na prazan stomak. dostiže tek nakon 30-60 minuta. To se vidi po tome što se izvesni učesnici ponašaju mnogo pijanije nego što su u stvari popili. čovek koji je «van igre» ili pije «solo». pa i opijanje. Kao što je u stanju jakog afekta. kao kad bi se ta količina alkohola popila odjedanput.

Brojne su i posredne posledice alkoholizma u obliku povećane stope kriminaliteta. Ljudi naviknuti na redovno uzimanje alkohola (to ne moraju biti baš alkoholičari!) obično ga bolje podnose. Svaki čovek ima i neku svoju individualnu toleranciju na alkohol. Ali onda na kraju. relativno visokom nivou. srčane bolesti. Kod dece majki-alkoholičarki je zabeležen ceo niz malformacija i to u daleko čećšem slučaju nego kod dece čije su majke bile zavisne od teških opojnih droga.9 Alkoholizam nepovoljno utiče na organizam u vidu niza zdravstvenih problema kao što su ciroza jetre. alkoholičar vrlo brzo umire.  fizička – podrazumeva celokupno oštećenje organizma. To je vidljivo i apstraktno oštećenje fetusa. kada organizam već postane sasvim iscrpljen. društveno-radna oštećenja: Bolesnik više ne može zadržati svoje mesto u društvu. bubrežne bolesti kao i čitav niz psihičkih poremećaja od kojih je najpoznatija Korsakovljeva bolest. Ako ne pristupi lečenju. samim tim. ili prilagođavanja porodice ponašanju bolesnika. dakle bolesnika obolelih od alkoholizma.com 12 .  psihička – javlja se promena ličnosti. koje se uglavnom manifestuje oštećenjem središnjeg nervnog sistema. te obično nalazi smrt na ulici.alkoholizam. i bolje podnose od sitnijih ljudi koji imaju manju ukupnu zapreminu krvi. tolerancija najčešće brzo raste i dugo vremena se drži na jednom određenom. apstinenti. kao i vrlo naglašene smetnje i poremećaji: osećaja ili afektiviteta voljnih aktivnosti intelektualnih sposobnosti. ali zato u porodici dolazi do nesklada. i alkoholizam oštećuje organizam. obično slabo podnose njegovo dejstvo. jer se njihov organizam navikava na stalno prisustvo alkohola u krvi.5. ostaje bez porodice i sredstava za život. pa se dešava i da se teški hronični alkoholičar opije od 2-3 rakije ili čaše vina. posle niza godina alkoholizma. Zato je taj pad tolerancije kod alkoholičara najbolji znak i dokaz da on iza sebe ima već veoma dug «staž» alkoholizma i alkoholisanja. kao i oštećenjem pri rastu. Fetalni alkoholni sindrom se javlja kod majki. Kod alkoholičara.1. 9 http://www. Zato se za nekoga kaže da «slabo podnosi piće».3 Individualni faktori koji utiču na resorpciju alkohola Alkohol se sporije apsorbuje iz tela krupnih osoba koje ga. fizičke promene lica.6 Oštećenja izazvana alkoholizmom Kao i svaka druga bolest. trovanje alkoholom. dok drugi može «bure da popije». 1. raspada. Pod uticajem ove bolesti javljaju se tri faze oštećenja i to su:  socijalna – U okviru ovog stanovišta mogu se razlikovati dve faze: porodična oštećenja: Bolesnik još uspeva sačuvati društveni ugled. Ljudi potpuno nenaviknuti na alkohol. koje za vreme trudnoće konzumiraju alkohol. tolerancija počinje naglo da opada.

zbog toga dolazi do malaksalosti i vrtoglavice. Tako da mamurluk predastavlja ono stanje organizma. Što više popijemo. koji prolazeći «grebe» jednjak. Drugi opet probaju da funkcionišu. Mučnina i nagon na povraćanje. kroz svaki delić našeg organizma. sve više i više alkohola prolazi kroz naše telo. Zato. jeza i drhtavica koja dolaze u talasima i još mnogo toga. Kad popijemo neko piće . Ponekad predstavlja vrlo teško stanje. to više utiče na naše ponašanje. škripa vrata.Treba znati da alkohol dehidrira organizam. naravno. klone se naglih pokreta. Na taj način organizam ostaje bez potrebne količine vode i zbog toga se oseća jaka žeđ. utiče na razne načine. Najkasnije nakon 24 sata posle prestanka pijenja sav alkohol se izbacuje iz organizma. Što znači da posle alkoholisanosti i prestanka pijenja.vino. koncentrovana alkoholna pića: rakiju. Pečenje u jednjaku. I. pivo. itd. Organizam se polako vraća u normalno stanje. Do ove pojave dolazi zbog samog uticaja alkohola na jednjak. opšta tromost i malaksalost. ali to teško ide.Ovo se javlja naročito kod onih alkoholičara koji piju jaka.1. To znači da utiče na izlučivanje vode iz organizma tako. dok pijemo alkoholno piće. i ostali bez dovoljno vode u organizmu.Prisutan je bol u glavi koji nikako da prođe. Neki od osnovnih simptoma mamurluka su: • • Glavobolja. U stanju mamurluka osbe se sporo se kreću. Ova faza je popularno nazvana «mamurluk». s vremena na vreme se drže za glavu zbog buke. Osobama u ovakvom stanju smet muzika. Jaka žeđ. rakiju. dolazi do faze trežnjenja.To je jak osećaj. Potrebno je određeno vreme da se telo oporavi od prevelike količine alkohola. itd. bili smo na nogama. ali to uglavnom ne može jer je mučnima prisutna zbog prekomernog konzumiranja alkohola. što povećava izlučivanje vode. alkohol i dalje prolazi kroz naš organizam. usporeno.7 Metabolički procesi izazvani alkoholizmom Mamurluk je fizičko i emocionalno stanje koje nastupa nakon prekomerne upotrebe alkoholnih pića. nismo jeli nego smo samo pili alkohol u neograničenim količinama. sve dok se ne preradi i izbaci. ili nešto drugo .koje se vrlo mučno trpi i podnosi. sve im smeta. Čak i posle prestanka pijenja. zato čovek proba da povraća. • • • Može da se javi još i neka nelagodnost. pa se često doživljava kao prava bolest. U ovom stanju telo odaje znake čoveku da sledeći put ne treba da pije ili da pije u znatno manjim količinama. kada se eliminacijom alkohola ono polako vraća u normalno stanje. ono počinje da struji kroz naše telo. itd. umor. Jetra polako prerađuje alkohol i izbacuje je iz organizma. I to i to je veoma neprijatno stanje.ono dospeva u naš želudac. Mnogi nisu sposobni ni za kakav psihički ili fizički rad. vinjak. I. A to je veoma dugotrajan proces. 13 . Odavde. Krv je prenosi kroz celi organizam. koju ne možemo drugome objasniti. Vrtoglavica. što više alkohola pijemo. obavljaju poslove polako. glasan razgovor. preko sluzokože želuca ulazi u krvotok.To se javlja zbog iscrpljenosti organizma. Kad uzmemo u obzir da celu noć nismo spavali. I tako on dospeva u sve organe i sva tkiva organizma.

Krvne se sudovi povećaju što licu i nosu daje crven i sjajan izgled. čvorast i crven nos. konstitucije. Treba ukloniti uzroke nadraživanja. ni kako je stigao kući. Kod alkoholičara se susreće rozacea. 3. a to dovodi do trajne eritoze (crvenila) lica alkoholičara. Rozacea se leči antibioticima. Dešava se da onaj. A on znači trajno otečen. Ne zna šta je radio ni šta je govorio. nego neko ko svaki dan samo doliva. Ljudi koji pate od raznih oblika neuroze. ako se jače opijemo. a da se ne opiju. Posle trežnjenja čovek se uopšte ne seća ni gde je bio. organizmu treba više vremena da razgradi alkohol. A zatim treba posmatrati još par važnih stvari koje utiču na stepen podnošenja alkohola nakon opijanja: 1. ni sa kim. Prilikom dugotrajnog delovanja alkohola dolazi do proširenja sitnih krvnih sudovaa kože. Rozacea je crvenilo kože na licu. Deca i adolescenti su osetljiviji na dejstvo alkohola nego odrasli. nego ostali. Nos se može jako povećati pa nastaje stanje poznato pod nazivom rinofima.10 1. kad čovek nakon trežnjenja prebacuje sebi pijanstvo. znači da se čovek ne seća svega što se prethodne noći desilo za vreme pijenja. Oteklina se u teškim slučajevima mora ukloniti hirurškim putem. mogu u mamurluku trpeti teške depresije. 10 http://www. Neke promene nastaju zbog alkoholom izazvanih promena na krvnim žilama. a samim tim i mamurluk je jačeg intenziteta i traje duže. Postoji i takozvani «moralni mamurluk». Vrlo je mučan osećaj za vreme mamurluka kada je u alkoholisanom stanju došlo do alkoholne amnezije. Alkoholna amnezija. Crvenilo kože se javlja u području glave i gornjeg dela grudnog koša.8 Bolesti izazvane alkoholizmom 1. Građa i način funkcionisanja vegetativnog sistema. zavisi od niza faktora. «prekid filma». Prvo treba da se krene od toga kako i koliko osoba podnosi alkohol. Kako će izgledati mamurluk i kako će se on podnositi.Psihički simptomi mamurluka su depresija. Zbog alkoholne amnezije čovek nije siguran kakve je sve neprilike izazvao sebi ili drugima u vreme pijanstva.Čovek koji nije naviknut na alkohol. ako zbog nekog razloga popije alkoholno piće. Naravno. To crvenilo kože se javlja zbog nakupljanja krvi u malenim površinskim krvnim sudovima. 2. Jedan od razloga se krije u tome što imaju manju telesnu težinu nego odrasli. kajanje i strah. neke zbog nedostatka vitamina. ima sutradan izraženiji mamurluk od onog ko je naviknut i to bez obzira na popijenu količinu pića. ljudi koji su inače skloni da sebi postavljaju krute socijalne i moralne zahteve. visine i težine.8. od telesne građe. Drugi razlog je u tome. To znači da neki mogu više da popiju. ko ne konzumira alkohol.znanje. Zbog akutnog pijanstva dolazi do crvenila lica (alkoholni eritem). kajanja pa i straha. opije od jedne čaše vina ili jedne flaše piva.1 Promene na koži Alkohol može izazvati velik broj kožnih promena. ili kako je još mnogi nazivaju. latentne depresije. posebno na nosu.org 14 . On sutradan ima teže simptome mamurluka. To zavisi od samog organizma. itd. Individualna podnošljivost alkohola. Naviknutost ili nenaviknutost na alkohol . Zbog toga ga hvata strah i kajanje. To je vrlo mučno psihičko stanje. što kapacitet razgradnje alkohola u jetri manja je kod onih koji ne upotrebljavaju alkohol. ni šta je radio. a neke nastaju kao sekundarne promene zbog alkoholnog oštećenja drugih organa.

vitamina iz skupine B. Zbog alkoholnog oštećenja jetre mogu se javiti i neke druge kožne promene. Najbolji način lečenja je uravnotežena ishrana. Ako je glositis posledica nadraživanja jezika. Zubi su zapušteni i defektni. sifilis. Upala se leči lekovima protiv infekcije i vitaminima. Leukoplakija se manifestuje u odebljalim belim pegama na sluznici. Glositis je upala jezika. U prevodu pelagra znaci “gruba koža”. Delovi kože izloženi svetlu postaju tamni i upaljeni. već izrazit napad mučnine. infekcije usta. 15 . osobito ujutru.Najpoznatija dermatoza koja se javlja u vezi sa alkoholom je pelagra. Alkohol stimuliše preterano lučenje hlorovodonične (HCl) želudačne kiseline. Vomitus matutinus ili jutarnje povraćanje alkoholičara je uvetovano alkoholnim oštećenjem želudačne sluznice. Upalne promene vide se na sluzokoži usta. To je vrsta avitaminoze zbog velikog manjka nikotinske kiseline (niacina) . po koži se mogu videti posebne formacije nastale od sitnih krvnih sudova. Hronični nadražaj želuca može biti i uzrokom čestih povraćanja. Želudac je organ u kome se započinje varenje hrane. To izaziva nastanak upale sluzokože želuca: gastritis i čir na želucu (ulkusu). prezačinjene hrane.2 Obolenja sistema za varenje Kod alkoholičara su česte upalne promene gornjeg dela probavnog sistema.a nastaje zbog prekomernog rasta tkiva. Uzroci su: bakterijska infekcija usta. naročito u predelu jednjaka. Kod muških bolesnika su pigmentirane prsne bradavice. Alkohol direktno oštećuje sve sluzokože s kojima dolazi u dodir. Lečnik može prepisati tablete koje sadrže nikotinsku kiselinu i druge vitamine. ždrela i jednjaka. Nekad leukoplakija predhodi raku jezika. Česta su oštećenja sluznice jezika: glositis i leukoplakija jezika. Vidi se kod akutnog alkoholnog hepatitisa i ciroze jetre. nego i kao posledica oštećenja jetre i poremećaja metabolizma vitamina A i B. oštećuje. Visok nivo ove kiseline i sam alkohol. nakon ustajanja.kompleksa.obično na sluznici jezika i sa unutrašnje strane obraza. koje se u egleskoj literaturi nazivaju spider nevus (mladež u obliku pauka). a duševno mu se zdravlje pogoršava. a ispoljava se kao pečenje u usnoj šupljini. moraju se ukloniti uzroci tog nadraživanja. Kod alkoholičara se može javiti neprijatan zadah iz usta. naročito kod onih sa cirozom jetre. Nije nikakva retkost da je alkoholičar mlađe dobi skoro sasvim bez zuba. obično koncentrovano alkoholno piće. i zato je mora lečiti specijalist. Povraćanje i mučnina često traju sve dok alkoholičar ne popije svoju jutarnju dozu. nagriza želudačnu sluzokožu. Kod alkoholičara. Ponekad to nije pravo povraćanje. Kasnije bolesnik dobija proliv. Oštećenja sluzokože tankog creva i želuca mogu rezultirati smetnjama u probavi hrane i resorpciji hranljivih sastojaka.8. Obično se javlja kod muškaraca srednje dobi. Kod ljudi sklonih prekomernom pijenju u velikom broju slučajeva nastaje rak jednjaka. Karakteristična kožna promena je i žutica koja se javlja kod oštećenja jetre. od kojih je najvažnija kožna porfirija. Nastaje zbog preteranog pušenja. Psihijatrijski simptomi koji se javljaju uz pelagru mogu biti raznovrsni i pripadaju grupi akutnog ili hroničnog psihosindroma. Oštećenja želuca ne nastaju samo direktnim delovanjem alkohola na želudac. pomanjkanja vitamina i alkohola. sa neugodnim osećajem potrebe za povraćanjem. prekomerno pušenje i prekomerno uživanje alkohola. a pod pazuhom manjka dlakavost. Hronični katar jednjaka veoma je česta posledica dugotrajnog uzimanja alkoholnih pića. 1.

Prekid upotrebe alkohola ne olakšava stanje. Bolesnik ne sme gutati nikakvu hranu niti piće. Prvi znaci hipoglikemije su znojenje. grč mišića i malaksalost. ali dijagnostikovanje može biti jako teško. proliva ili povraćanja. Takvi kamenci mogu začepiti kanale. Dijagnoza se može postaviti uz pomoć laboratorijskog ispitivanja frakcioniranih serumskih lipoida. progresivno slabljenje i akutna bol u gornjem delu trbuha. Kod oštećenja bubrega. koja se katkad širi do leđa. te je stalno u nekakvom metaboličkom poremećaju koji deluje na visinu šećera u krvi. Gušterača (pankreas) kao važan organ za varenje služi za održavanje normalne koncentracije šećera u krvi. osetljivost u predelu trbuha. strah. Zieveov sindrom je akutna prolazna hiperlipemija zbog hepato-pankreatičkog oštećenja kod alkoholičara. a u jetri intrahepatičku holestozu sa retencijom faktora koji normalno inhibiraju metabolizam.Creva su organ u kome se nastavlja i dovršava varenje hrane. Kao posledica može da se javi šećerna bolest. Naročito je opasna akutna upala pankreasa koja može završiti kao akutna nekroza s brzim smrtnim ishodom. U pankreasu oštećenje mora zahvatiti Langerhansove otoke (ćelije). rast i život ćelija organizma. što dovodi do gubitka u težini i opšteg propadanja. Visina šećera u krvi zavisi od unosa (pojedene hrane). Može se javiti i mučnina.3 Hipoglikemija kod alkoholičara Hipoglikemija je stanje sniženog šećera u krvi. U svakom slučaju. što onemogućava normalno funkcionisanje. hemolitička anemija i žutica. U krvi je normalna visina šećera između 3 i 6 mmol/L. te kod unosa veće količine alkohola. Zieve je sindrom posmatrao 2 godine na 6 bolesnika. 16 . bolesnu jetru ili bubrege. 1. Alkoholičar često povraća. Ukoliko se ne leči alkoholizam kao osnovna bolest. prognoza je dobra. Alkoholičar što više pije. ubrzan rad srca. Do hipoglikemije može doći kada se tokom dana ne unese dovoljno hrane u organizam. bledilo. Kad se to dogodi. Neki alkoholičari su dijabetičari a ne posvećuju dovoljno pažnje lečenju svoje bolesti. Posledica toga je nemogućnost preuzimanja hranljivih materija i vitamina iz hrane. Pankreatitis alkoholni je obolenje pankreasa zbog opijanja ili alkoholizma. ima prolive. jetre. Tri simptoma dominiraju kliničkom slikom: hiperlipemija. a obrok koji je tog dana pojeo bio je lagan ili je tog dana puno fizički radio. bolesnik iznenada oseti izuzetno jaku bol u gornjem delu trbuha. radi se o vrlo opasnoj komplikaciji alkoholne bolesti. ili je zbog pojačane aktivnosti organizma puno potrošeno a nije nadoknađena energija. ima velike izglede da se ta komplikacija ponovi u znatno težoj formi. glad. Inzulin je hormon koji luči gušterača a služi za unos šećera u ćelije organizma. Šećer u organizmu služi kao energija ili gorivo za rad. Ozdravljenje nastupa posle 4-6 meseci. Ukoliko se bolesnik oporavi i započne pravilno lečenje alkoholizma. uz masnu jetru ili cirozu. već alkoholičar nastavlja piti nakon oporavka od akutne upale gušterače. Alkohol direktno oštećuje acinarne stanice pankreasa i stanice koje stvaraju inzulin. drhtavica. Kod alkoholičara je vrlo čest kamenac u izvodnim kanalima gušterače. također može doći do hipoglikemije. hipoglikemija nastaje kada se pacijentu daje previše inzulina (injekcijom). Kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti a uzimaju inzulin. Pri napadu upale. Kliničku sliku karakteriše gubitak apetita. potrošnje energije i inzulina. Bolest nastupa zbog specifičnih oštećenja jetre i pankreasa.8. I ovde alkohol izaziva upalu sluzokože creva. ispitivanjem trajanja života eritrocita i funkcionalnim ispitivanjem jetre. manje jede. treba pozvati lečnika koji će pružiti hitnu pomoć i sprečiti šok.

mitskog čudovišta koje je umesto kose imalo splet zmija. Dolazi do nagomilavanja masti u jetri i tada dolazi do njenog uvećanja. Međutim. dolazi do ciroze jetre. te pojesti dodatni obrok s hlebom ili voćem ili mlekom.htm 17 . Ako se u ovom stadijumu prestane sa pijenjem. u kome bolesnik povremeno gubi svest. potrebno je bolesnika postaviti u položaj na bok i hitno pozvati lečnika. Odmah treba uzeti nekoliko bombona ili kašiku šećera. kada dođe do ove bolesti lekari je mogu napipati pregledom. a koža poprimiti žućkastu boju kao da ima žuticu. Epidemiološka istraživanja su pokazala da je udio ciroze u mortalitetu neke populacije upravno srazmeran potrošnji čistog etanola po glavi stanovnika. Zbog otežanog protoka venske krvi kroz jetru razvija se kolateralna cirkulacija na nekoliko specifičnih mesta u organizmu (hemoroidalne vene. vene jednjaka.11 11 http://www. Umereno je povećan nivo SGOT i retencija BSP. Ovo oštećenje može da se sanira ako se potpuno prekine sa konzumiranjem alkohola i preduzme odgovarajuće lečenje. Taj se znak često navodi kao specifičan za alkoholizam.stetoskop. Ona razara ćelije jetre i na njihovom mestu stvara masno ili vezivno tkivo. ona još uvek može da zadovolji potrebe organizma. Jetra postepeno gubi svoju funkciju. Da bi se zadovoljile potrebe organizma. mučnine i povraćanja. Zadebljane trbušne potkožne vene čine karakterističan znak . zevanje. Nema apetit i gubi na telesnoj težini. Ciroza jetre je kronična. 1. Najčešći uzrok ciroze jetre je dugotrajno i kontinuirano pijenje alkoholnih pića.vrtoglavica. trbušne potkožne vene). tek će tada laboratorijske analize pokazati loše rezultate. Jetra se povećava kako bolest napreduje. Ako se nastavi sa pijenjem. Ako je hipoglikemija uznapredovala do besvesnog stanja. Svakako treba naglasiti da se tada radi o vrlo poodmakloj fazi bolesti.glavu meduze. Sve ove promene mogu dovesti do stanja koje zovemo "jetrena koma". Prvi stadijum oštećenja jetre je alkoholna hepatoza. jetra će se sasvim oporaviti. ako ovaj već postoji. Mogu mu oticati i noge. jednjaka i čira želuca. Bolesnik trpi od loše probave.8. Kada je oštećena i poslednja trećina jetre. Nalazi se ispod desnog rebarnog luka i kada je zdrava ne može se napipati. koji prvi gladuje i najviše treba šećera.4 Bolesti jetre Jetra je jedan od najvažnijih organa u čovekovom organizmu. Učestala stanja hipoglikemije trajno oštećuju mozak. više ili manje dugotrajna i neizlečiva bolest. Jetra je organ u kojem se metabolizira veliki deo alkohola unesenog u organizam. glavobolja i poremećaj svesti do kome. Nekoliko godina ekscesivnog pijenja dovoljno je da se u jetri pojave mikroskopske promene. To praktično znači da kada je oštećeno 2/3 tkiva jetre. smetnje u koncentraciji. To se naziva presimptomatskom fazom alkoholne bolesti jetre. sakuplja se tekućina u trbuhu pa i on otiče. Nekad se jetra deformiše. Među komplikacije što ih uzrokuje ciroza ubrajamo i jaka krvarenja iz proširenih vena zadnjeg creva (hemoroidi). Većina materija koje iz creva prelaze u krv prolaze kroz jetru radi dalje hemijske obrade. Istovremeno se promene i laboratorijski nalazi. a laboratorijski nalazi krvi još uvek pokazuju relativno normalne vrednosti. i u njoj se nakuplja mnogo vezivnog tkiva.info/Alkoholna-bolest-jetre-1229-c28-sickness. U tom trenutku najbolje je izmeriti količinu šećera u krvi i nadoknaditi nedostatak glukoze ili inzulina. zdrava jetra funkcioniše sa 1/3 svojih mogućnosti. a ako visina glukoze u krvi i dalje pada javlja se neprikladno ponašanje.

zbog čega eksperti preporučuju da se stanovništvo iznad 65 godina vakciniše protiv ove bolesti.5 Alkohol povećava rizik od upale pluća Ljudi koji neumereno piju alkohol izloženi su povećanom riziku obolevanja od teškog oblika zapaljenja pluća. osim što su skloniji težem obliku bolesti. Alkoholne encefalopatije su svi klinički sindromi. najveća veza 12 http://www. koji ga bliže označava.000 slučajeva obolevanja od zapaljenja pluća. njihovo što hitnije smeštanje na intenzivnu negu. Zabranjena su alkoholna pića.300 slučajeva pneumonije kod odraslih Španaca. Marchiafava-Bignamijeva bolest su opisali italijanski autori Marchiafava i Bignami 1903. od kojih 40. njihov broj se godinama smanjuje. koji mogu izazvati različite bakterije.8. Za razliku od mnogih drugih organa. itd. Nervne ćelije za razliku od ćelija svih ostalih organa čovekovog organizma su jedine koje se ne mogu obnavljati. Ishod bolesti zavisi od ranog otkrivanja i lečenja. godine. Veruje se da se teži oblik pneumonije češće javlja kod alkoholičara zbog toga što alkohol negativno deluje na imuni sistem. a bogata je ugljenim hidratima i vitaminima. traumatska encefalopatija. Španski istraživači zbog toga savetuju vakcinisanje alkoholičara protiv bakterije "streptokokus pneumonie" i. Korpus kalozum. s tim što oni koji još piju češće obolevaju mlađi i od težeg oblika bolesti. U principu su stariji ljudi skloniji obolevanju i umiranju od pneumonije. Ako ne postoji opasnost od jetrene kome. mlađi su od ostalih bolesnika koji boluju od zapaljenja pluća u proseku i do 10 godina. U uznapredovanom stadijumu ciroza jetre je neizlečiva.000 sa smrtnim ishodom.8. Daju se i lekovi koji pospešuju uklanjanje tekućine što se nakuplja u organizmu. kod kojih se u toku alkoholizma javlja oštećenje mozga.12 1. Pneumonija predstavlja zapaljenski proces na plućima.6 Oštećenja moždanog tkiva izazvana alkoholizmom Čovek se rađa sa 7 do 10 milijardi nervnih ćelija koje grade mozak i kičmenu moždinu. tkivo jetre poseduje neobično veliku sposobnost da se samo obnavlja (regenerira). virusi ili gljivice. Ova bolest postepeno dovodi do smrti 1. Encefalopatija je u širem smislu reči svako oštećenje mozga. a pošto se one ne dele. uključuje i dijetnu hranu koja sadrži vrlo malo soli. Lečenje. To je zaliha za ceo život. Najnovije špansko istraživanje pokazuje da bi bilo korisno vakcinisati i odraslo stanovništvo sklono alkoholu.com 18 . alkoholna encefalopatija. hrana treba da sadrži i dosta belančevina. "pneumokokalna" vakcina štiti od bakterije "streptokokus pneumonie" (Streptococcus pneumoniae) koja je svake godine samo u SAD uzrok oko 500. Ovaj naučni tim. Španski istraživači su ustanovili da su tekući ili lečeni alkoholičari skloniji obolevanju od zapaljenja pluća izazvanog pomenutom bakterijom. Obično se tom opštem nazivu dodaje pridev. smrtonosna bolest. Jetrine ćelije izumiru i smanjuje se veličina jetre. predvođen dr Antoniom Toresom proučio je preko 1. To je oštećenje korpusa kalozuma alkoholičara. ukoliko se bolest pojavi. To znači da se bolesne ćelije jetre s vremenom mogu zameniti sa zdravima.Ciroza se otkriva pomoću hemijskih testova i biopsije. Tzv. pokazalo je istraživanje tima španskih stručnjaka sa Univerziteta Barselone.alkoholizam. Utvrđeno je da alkohol oštećuje i uništava ćelije mozga. npr. između ostalog. Zaključio je da alkoholičari.

smanjivanje nekog organa. nemir. U poslednje vreme se sve češće opisuju atrofičke promene malog mozga. Cerebelarna atrofija alkoholičara je alkoholno oštećenje malog mozga. slabost jedne strane tela i različiti psihički poremećaji (poremećaji svesti. a mogu se naći i simptomi progredirajuće demencije. hematom izaziva niz različitih neuroloških simptoma. Pošto se alkoholičar tih ozleda najčešće ne seća. Subduralni hematom alkoholičara .između obe hemisfere mozga.info 19 .atrofija mozga kod alkoholičara nastaje nakon dugotrajnih alkoholnih intoksikacija u toku alkoholizma. Dijagnoza alkoholne kome postavlja se na temelju nalaza koncentracije alkohola u krvi (oko 4%o ili više). Alkohol je najčešći uzrok kome. koju je anatomski opisao Morel 1939. Atrofija mozga . Alkoholne medulopatije su znatno češće no što se to obično dijagnosticira.Atrofija znači gubitak supstance. Subduralni hematom je čest kod alkoholičara.8. diferencijalnu dijagnostiku otežava postojanje perifernih polineuritičkih oštećenja. Alkoholičar vrlo često ranjava glavu i zato koma može nastupiti i kao posledica ozlede glave. ako nema neke druge teže bolesti ili ozlede. subduralni hematom je ponekad teško dijagnostikovati. koje se mogu manifestovati u različitim kliničkim slikama. tako i dubokih delova mozga (subkortikalna atrofija). Gubitak moždane supstance. Često se događa da se samoubica najpre opije kako bi stekao hrabrost za samoubistvo. Često postoje epileptičke manifestacije. Alkoholna koma češća je od kome izazvane obolenjem moždanih sudova. Atrofija mozga obično je difuznog karaktera i manifestuje se manje-više opsežnom atrofijom. kako kore mozga (kortikalna atrofija). Akutni alkoholizam može dovesti i do dijabetičke kome ili do cerebralnog krvarenja. godine. a oštećenje se patološki. Reč je o alkoholnom oštećenju pojedinih slojeva nervnih stanica u moždanoj kori (naročito trećeg sloja). cerebeluma. uglavnom zato što svaki alkoholičar u pijanom stanju doživljava pre ili kasnije bar jednu ozledu glave. Morelova laminarna skleroza alkoholičara je bolest hroničnih alkoholičara. biva oštećen naročito u svojim centralnim i prednjim delovima. Među živčanim alkoholnim oštećenjima relativno se retko spominju i manje su poznate. delirantna stanja. Pritiskom na mozak.Subduralni hematom je obolenje koje se patološkoanatomski manifestuje krvarenjem ispod tvrde moždane opne (dura mater).anatomski manifestuje degeneracijom (nekrozom). Krv se skuplja između tvrde i mekih moždanih ovojnica (hematom). Može doći do kome i zbog paralelne intoksikacije u suicidne svrhe.). Pored toga. itd. 13 http://www. a kasnije popije i neko sredstvo u svrhu suicida.13 1. Kod alkoholičara sa oštećenim krvnim žilama mozga nekada može nastupiti i krvarenje u samu moždanu supstancu (intracerebralni hematom). Verovatno je to uvetovano činjenicom da se vrlo retko javljaju odvojeno od drugih alkoholnih oštećenja.stetoskop. U početnim fazama. Manifestuje se u smetnjama ravnoteže uz tremor. mogu se javiti i različiti drugi simptomi. Atrofija mozga nastupa u 90% svih težih slučajeva hroničnog alkoholizma i odgovorna je za opštu intelektualnu i moralnu redukciju ličnosti koja redovno nastupa u tim slučajevima.7 Oštećenja kičmenog stuba Medulopatije alkoholne su oštećenja leđne moždine alkoholičara.

može bolest vratiti i zbog drugih nepovoljnih faktora. Alkoholni pseudotabes je alkoholni polineuritis sa kliničkom slikom vrlo sličnom tabesu (luetičko obolenje kičmene moždine). Ne treba čekati da se promene toliko razviju da je jedino rešenje amputacija. apstinencija od alkohola. redovno kupati stopala u blagoj otopini soli. 1. koja zahvata donje ekstremitete. itd.8 Obolenja perifernih živaca Alkoholni polineuitis je najčešći oblik polineuritisa. Oštećenja krvnih sudova (vaskulopatija) u smislu razvoja degenerativnih promena česta su kod alkoholičara. naročito na perifernim delovima donjih ekstremiteta. jer bolesnik kad hoda podiže noge kao petao. koji prekomerno piju alkoholna pića. Diferencijalna dijagnoza između prvog tabesa i alkoholnog pseudotabesa može biti vrlo teška.8. Pri tome vrsta alkohola ne igra nikakvu ulogu. To je “pivsko srce”. naravno. Aterosklerotične promene su naglašenije kod alkoholičara nego kod 20 . kao što su npr. Diferencijalna dijagnoza između pravog tabesa i alkoholnog pseudotabesa može biti vrlo teška. bolest se ponovo javlja. On je naziv za degenerativne promene živaca na periferiji donjih i gornjih ekstremiteta (ruku i nogu) izazvane toksičnim delovanjem alkohola. naročito mišiće koji podižu stopalo. Lečenje je polagano. nekad je potrebno i više meseci. naročito vitamina B1. a nestali su i tetivni refleksi. Alkoholni polineuritis se gotovo uvek izleči. Kod uznapredovalih oblika alkoholne bolesti mogu se videti specifična oštećenja miokarda do kojih dolazi zbog poremećaja u prehrani i posledicama hipovitaminoze. zabranom alkoholnih pića i velikim dozama vitamina. U većini slučajeva biće potrebna dugotrajna rehabilitacija. tako da dolazi do tzv. a nekad i godinu dana ili više.8. To je obično manjak vitamina B kompleksa. Počne li se ponovo uzimati alkoholno piće. koje se primjenjuju u svim slučajevima alkoholne polineuropatije. da bi nastupilo potpuno izlečenje. međutim. Takvim bolesnicima se. Klinička slika takvih oštećenja zavisi od stepena promena i zove se alkoholna kardiomiopatija. da mu stopalo koje ne može podići ne bi zapinjalo po podlozi.9 Oštećenja krvnih sudova i srca Alkohol je otrov koji direktno oštećuje srčanu muskulaturu na mikroskopskom nivou. Postoji specifičan oblik srčanog oštećenja kod alkoholičara koji piju velike količine tekućina. Treba napraviti rendgen stopala u dva smera. Glavne su karakteristike obostrana simetrična mlohava slabost mišića. To su ljudi prevelike težine pa se često smatra da su prve poteškoće laganog popuštanja srčanog mišića u vezi sa tom debljinom. ako se prekine sa konzumacijom alkohola. 1. Alkoholni polineuritis se leči korigovanjem ishrane. obično pivo. Na gornjim ekstremitetima smetnje su ređe. Ona se obično javlja kod muškaraca srednje dobi. bez obzira na piće koje uzimaju. odnosno hipovitaminoze alkoholičara. padajućeg stopala i "petlova hoda". Tonus mišića je umanjen. Dugogodišnje pijenje alkohola uzrokuje oštećenje nervnog sistema. a nakon kupke na otvorene rane lokalno stavljati obloge betadina. Ispadi površinskog osetila javljaju se u obliku hipestezije (slabije osetljivosti na dodir). Danas se smatra da je periferni neuritis zapravo posledica avitaminoze. infektivno obolenje. Klasična je terapijska primena vitamina B i.Pseudotabes alkoholni je alkoholni polineuritis sa kliničkom slikom vrlo sličnom tabesu (luetičko obolenje kičmene moždine). neka druga intoksikacija.

Hospitalizacija će biti potrebna jedino ako nastupe komplikacije. koje karakteriše suženje ili potpuni poremećaj svesti. Patološko pijano stanje može trajati različito dugo. da bolesnik za vreme takvog patološkog pijanog stanja ne pokazuje spoljašnje kliničke simptome pijanstva. koja se jedva primećuje. itd.. Težina kliničke slike akutnog pijanog stanja zavisi od količine popijenog alkohola i od koncentracije alkohola u krvi i drugim tkivima opite osobe i može ići od lagane intoksikacije. pojavljuju se različiti psihički i somatski simptomi. Nekada se javlja kod osoba koje i inače pokazuju umanjenu toleranciju prema alkoholu. crvenilo lica pijane osobe u prvoj apsorpcijskoj fazi. Nekada se patološko pijano stanje može shvatiti i kao akutna dekompenzacija.9. ili ako dođe do vrlo teške slike akutnog alkoholnog trovanja sa komom. a mnogi ljudi imaju slično crvenilo lica i bez alkohola. U završetku akutnog pijanstva obično se javlja klinička slika tzv. ako je reč o teškom pijanom stanju. agresija.medicinski problem. nemir. U toku kliničkog pregleda lečnik se obično služi nizom psihosenzorskih i psihomotornih testova. a može nastupiti već i nakon malih količina alkohola. sve do smrti zbog akutnog trovanja alkoholom. "mamurluka". tako da je teško objektivno oceniti pojedine pojave. pregledani će nastojati da pregled ispadne u njegovu korist. što može kasnije samo otežati eventualni sudsko. Zatim. kod osoba sa vitaminskim deficitom. Patološko pijano stanje obično završava dugim terminalnim snom. da lečnik u većini slučajeva pregledanu osobu ne poznaje.pacijenata koji ne piju. javlja poseban oblik teškog pijanog stanja. U nekompliciranom akutnom alkoholiziranom stanju obično nije potrebna hospitalizacija. sigurno dolazi do zajedničkog delovanja nikotina i alkohola pri nastajanju degenerativnih bolesti krvnih sudova. ili 14 http://www. valja računati i na delovanje straha. U takvoj akutnoj epizodi alkoholne intoksikacije. Pregled otežava i okolnost. i može biti karakteriziran pretežno somatskim ili pretežno psihičkim simptomima. mada bolesnik može imati osećaj da se sa njim nešto događalo. šoka. Patološko pijano stanje može biti znak konstitucijske karakteristike ličnosti. koji može trajati različito dugo. mada je ono reverzibilno i relativno kratkotrajno. uzbuđenje. ili bilo koje druge nezgode. Nekad je klinički pregled alkoholizirane osobe otežan i specifičnim uvetima pod kojima se pregled odvija.9.2 Patološko pijano stanje Nekada se u akutnom pijanstvu nealkoholičara.1 Akutno pijano stanje Akutno pijano stanje je posledica jednokratne upotrebe veće količine alkoholnih pića koje može nastupiti kod svakog pojedinca. Poznato je npr. prilikom pregleda osobe neposredno nakon prometne nesreće. koji to stanje uvrštavaju u psihijatriju. nakon čega ostaje potpuna ili delimična amnezija (gubitak sećanja na ono što se za vreme trajanja toga pijanog stanja dogodilo). Karakteristično je.stetoskop. Zidovi krvnih sudova alkoholičara mogu biti oslabljene. Naime.9 Psihička oboljenja izazvana alkoholizmom 1. pa su sudovi krhki i lako se oštete. U takvom stanju moguća su razna asocijalna dela. posle lečenja akutne intoksikacije biće potrebno i lečenje alkoholizma. Ako je reč o alkoholičaru.14 1. alkoholičara ili nealkoholičara. Kako su alkoholičari skoro uvek i pušači. itd. 1.info 21 . ili povremeno u akutnom pijanstvu alkoholičara.

ali zna ko je on. povišeni pritisak. Najčešće je reč o vidnim halucinacijama. Bolesnik praktično ne spava. naročito ruku. Ponovno propijanje i javljanje ovog stanja dovodi do trajnijih i ozbiljnijih oštećenja mozga. no mogu se javiti i sve druge. Kod majki alkoholičarki koje piju i za vreme trudnoće. bilo nakon neke bolesti mozga. Patološko pijano stanje ne mora se javiti i kod sledeće alkoholne intoksikacije. terminalnim snom iz kojeg se bolesnik budi iscrpljen ali bistar i miran. Halucinacije su često zastrašujućeg karaktera i uklapaju se u opštu sliku straha i nemira. obično paranoidnog karaktera..osoba koje su preživele teža moždana oštećenja. smetnje mokrenja. Ako se brzo ne preduzme lečenje. 1. ali je moguće i agresivno ponašanje prema okolini. odnosno zavisnih od alkohola. gde se nalazi. Često dolazi do akutnih teških probavnih smetnji. Uz ostale simptome. Treba ga smestiti u zamračenu prostoriju i skloniti svaki predmet kojim bi se mogao povrediti. marša. obično od 2-5 dana. koji gmižu po koži bolesnika. Stoga treba bez odgađanja pozvati lečnika. Njemu je potrebna intenzivna bolnička nega. ne jede. to za okolinu deluje zastrašujuće.9. s neznatnim smetnjama i obično bar delomičnom amnezijom za sve. Bolesnik naglo slabi. Delirium tremens može nastati i bez predelirantnih smetnji. javljaju se i lude ideje. zmije. Ne zna koji je dan. pa se onda govori o profesionalnom deleriumu. obično se znoji.3 Delirium tremens Delirium tremens (alkoholno ludilo) je česta psihoza kod alkoholičara. Javlja se kao posledica toksičnog dejstva alkohola. Sa sudskopsihijatrijskog stanovišta. Najčešće deluje uplašeno i zbunjeno. Postoji pomanjkanje vode u organizmu. Javlja se podrhtavanje prstiju. naročito slušne. nerazumljiv govor. Bolesnik u takvom stanju ima crveno otečeno lice sa razrogačenim očima i tremorom celog tela. Bolesnik oseća strah i ne može da zaspi. Osobi u deliriumu treba obezbediti hitni transport u bolnicu. Gotovo redovno dolazi do slabosti srca. Osoba se oseća malaksalo. psihički je napeta. godina. te pomanjkanje elektrolita. Slušne halucinacije bolesnik doživljava kao razgovor. 22 . Dok on ne stigne. može se dogoditi iznenadna smrt novorođenčeta koje je nakon dolaska na svet ostalo bez alkohola. Kad nastupi delirium. Završava se najčešće naglo tzv. delirium može uzrokovati smrt zbog prestanka rada srca ili bubrega. To je delirium tremens novorođenčeta. treba bolesnika što više umiriti. Vidne halucinacije često sadrže male životinje. Bolesnici mogu u toku deliriuma halucinirati svoju uobičajenu profesionalnu delatnost. itd. Česte su ideje ljubomore. obično kod ljudi sklonih prekomernom pijenju. Tada se govori o predelirantnom stanju. ili ga okružuju sa svih strana. mesec. Nekad to može biti halucinacija glazbe. ali je ipak karakteristično da se javlja samo kod retkih osoba i da se češće ponavlja. Nekoliko dana ranije mogu se javiti neodređeni simptomi koji stručnjacima ukazuju da može doći do ludila. Delirium tremens traje od nekoliko sati do dve nedelje. sa mekim i slabim pulsom. padom pritiska. u kojem se neke osobe dogovaraju kako da ga unište. jezika. ima pojačano znojenje. ili za deo onoga što se događalo u toku deliriuma. glave. Uz to se javljaju halucinacije. ili zbog upale pluća. miševe. sve do potpune iznemoglosti. štakore ili insekte. redovno je reč o stanjima neuračunljivosti. pogotovo noću kada su simptomi najizraženiji. bilo zbog ozlede. neraspoložena i sve ove pojave prati nesanica.

vrši besciljne pokrete i ne zna šta se sa njim desilo. Bolesniku za vreme epileptičkog napada treba pokušati pomoći postavljanjem nekog mekšeg predmeta pod glavu. među ljudima koji alkohol piju u umerenim količinama. gubitkom svesti. a nikako nasilno pokušati sprečiti konvulzije. koji pripada grupi alkoholnih psihoza.1. zbog čega pacijent pada ničice. kako ne bi došlo do gutanja povraćenog sadržaja. Antiepileptici se u pravilu ne primenjuju kod bolesnika sa izraženim apstinencijskim simptomima.5 Alkoholna halucinoza Alkoholna halucinoza je psihijatrijski sindrom. Bolesnik kod kojeg je došlo do pojave simptomatske epilepsije mora prestati uzimati alkohol! Kako bi se smanjila opasnost od moguće ozlede bolesnika ili osoba u njegovoj okolini. obično 6-30 sati nakon zadnjeg pića. Pacijent se trza. a koja bi mogla nastati zbog napada. postavljena su ograničenja u obavljanju nekih poslova. Ova bolest nastaje zbog oštećenja ćelija mozga. Disanje je onemogućeno. na osnovu kliničke slike i promena koje se uočavaju kod EEG-a bolesnika. s poremećajima svesti različitog 23 . koju smenjuje faza grčeva. Većina autora smatra da je uz takvu akutnu sliku to zapravo specifični oblik akutnog psihoorganskog sindroma. Prilikom pada može ozbiljnije da se povredi. Napad počinje naglo. a odnose se na doživljeni epileptički napad. Alkohol može dovesti do epilepsije kod osoba koje do tada nisu imale epileptičke napade. Ničega se ne seća iz perioda napada. Karakteriziraju ga halucinatorni doživljaji. Dijagnoza epilepsije može se postaviti na osnovu podataka koje nam iznosi bolesnik ili njegova okolina. Zatim nastupa ukočenost celog organizma. može da se pojavi pena na ustima sa tragovima krvi.9. U velikom broju slučajeva uz apstinenciju ne dolazi do ponovnih epileptičkih napada. Akutna alkoholna halucinoza je prolazno obolenje koje relativno brzo prolazi. tj. kao na primer: zabrana rada na visini. pospan. bolesnik se može umokriti. Ispoljava se u napadima koji su dramatični i za pacijente i za okolinu.9. te pozvati hitnu medicinsku pomoć. naročito okovratnik. te sačuvanu ličnost.koji može imati katkada i karakter delirijuma. kako bi se izbegla moguća ozleda glave. koža i sluznice poplave. za komandnim pultom ili na rampama i skretnicama. rad sa strojevima u pokretu. pored vatre ili vode. a kod epileptičkog napada lek izbora je diazepam. Posle pada koji relativno kratko traje. zbog ugriza jezika. olabaviti odeću. pokušati glavu okrenuti u stranu. Učestalost epilepsije kod alkoholičara je tri puta veća nego u opštoj populaciji. Epileptički napad se kod alkoholičara može javiti zbog akutne intoksikacije alkoholom ili u početku apstinencije. Razlikuje se akutna i hronična halucinoza. 1. uz inače očuvanu svest. dobru orijentaciju. Alkoholna epilepsija je pojava epileptičkih napada kod osoba koje su zloupotrebljavale alkohol. vožnja motornih vozila. pacijent je zbunjen. Jačina i učestalost grčeva se smanjuje i na kraju potpuno prestaje. a bolesnik počinje normalno disati. Halucinacije su po pravilu slušnog karaktera.4 Alkoholna epilepsija • • • Alkoholizam može delovati kao faktor koji otežava već postojeću epilepsiju.

U poodmakloj fazi ove bolesti. može joj se s vremenom pridružiti i slika hronične paranoje. S obzirom da zaboravlja šta je nekome pričao jednu istu stvar ponovo priča jednoj istoj osobi 3-4 puta. šale ne shvata i sve prihvata bukvalno. I u akutnoj i u hroničnoj halucinozi javljaju se. koje u početku imaju elementarna obeležja pa se vrlo teško razlikuju od iluzija. 1. koja kod ljudi koji mnogo piju može da nastupi već posle tridesete godine života. i ako je očito da dolazi do direktnog ili indirektnog oštećenja mozga alkoholom. pošto alkohol već ošteti jetru i dovede do prehrambenog deficita i zbog pomanjkanja vitamina B1. kao glavna klinička karakteristika halucinacije. ili do šest meseci. sadržaja razgovora. koje je kod alkoholičara redovno. praćeno poremećajima u emocijama i ponašanju. odnosno predstavljaju pretnju za bolesnika. Glavna karakteristika ove bolesti je problem pamćenja.6 Demencija alkoholičara Demencija (izlapelost) je teško oštećenje ili potpun gubitak duševnih sposobnosti. nije namerno. Osobe koje neguju takvog bolesnika. obično se javljaju u trećem licu. Uz apstiniranje od alkohola i odgovarajuće lečenje proces propadanja može da se uspori.9.7 Alkoholne psihoze Alkoholne psihoze su teški akutni. Normalno se javlja tokom starenja.stupnja. Toj akutnoj halucinozi obično nijedan autor ne odbija alkoholnu etiologiju. Demencija kod alkoholičara nastaje zbog direktnog štetnog dejstva alkohola na ćelije mozga i njihovog izumiranja. Neki tvrde da do oštećenja dolazi tako. 24 . i polagano napredujući. nedelja. poslova koje je radila. ne mogu da kontrolišu svoje fiziološke potrebe. mogu i sebi i njemu uštedeti mnoge neprilike i nesporazume ako ga uče strpljivosti i razumevanju. itd. Teško se priseća naziva predmeta koje svakodnevno koristi. Često počinje etičkom redukcijom ličnosti koja se primećuje u nizu promena u ponašanju alkoholičara. dezorijentacijom. Akutna alkoholna halucinoza ne ostavlja defekt. Akutna halucinoza obično traje od nekoliko sati do nekoliko dana. često imaju neugodan sadržaj. Katkada su homoseksualno obojene. često puta neugodno ponašanje. ali kod alkoholičara je mnogo ubrzanija i intenzivnija. bolesnik ih čuje izvana. dobijaju jasnu osetnu formu i najčešće su akutnog karaktera. čak ne priznaju ni svoje najbliže. Bolest može i recidivirati. imati više šizofreni karakter. 1. Nastala oštećenja mozga su konačna. Poznato je da alkohol izaziva veliki broj psihičkih poremećaja. On ne želi svesno ljutiti i gnjaviti svoju okolinu. Akustičke halucinacije često su u alkoholičara praćene strahom. ili žive zajedno sa njim. Od drugog svetskog rata broj alkoholnih psihoza u većini zemalja raste. Osoba se ne seća događaja od pre nekoliko dana. Demencija se može javiti u toku alkoholizma na nekoliko načina: najčešće u početku neprimetno. Halucinacije kasnije postaju sve izrazitije. bolesnici nisu u stanju da vode računa o sebi. da alkohol direktno oštećuje nervnu ćeliju sa kojom dolazi u dodir. ali ne i da se zaustavi. Od lekova se obično daju sredstva za umirenje da bi se bolesnik bolje osećao.9. Još uvek nije sasvim jasan mehanizam njihovog javljanja. Hronična alkoholna halucinoza može. subakutni ili hronični psihijatrijski sindromi kod alkoholizma. Drugi smatraju da do oštećenja dolazi tek posredno. Treba imati na umu da bolesnikovo. Postoje i druge hipoteze. međutim. Najčešće se etička redukcija primećuje u seksualnom domenu. a bolest može završiti i šizofrenom demencijom.

godine. koji su nesposobni za samostalno življenje. Sa patološko. nesposobna da shvati vreme i prostor. godine u svom udžbeniku neurologije. Bolest ponekad počinje naglo. Čest je noćni nemir bolesnika. traumatska encefalopatija.Simptomatske psihoze su psihoze koje se javljaju kao posledica oštećenja mozga kod različitih bolesti. U akutnoj fazi psihopatološki ih karakteriše delirijum ili smeteno stanje. Karakterističan je primer takvog bolesnika. U akutnoj fazi.9 Encefalopatija Encefalopatija je u širem smislu reči svako oštećenje mozga. kod alkoholizma. Prvi ju je opisao ruski neurolog Sergej Korsakov između 1887. a mogu se javiti u akutnom ili hroničnom obliku kod avitaminoze. Toksičke psihoze najčešće su izazvane alkoholom i narkoticima. itd. i 1890. U hroničnoj fazi karakteriše ih demencija i često su ireverzibilne naravi. Javlja se sa pomanjkanjem apetita. Najčešće se javljaju u akutnom obliku pod kliničkom slikom deliriuma. Wernickeova encefalopatija je uvetovana manjkavom prehranom. zatim delirantnom psihičkom slikom. često sa slikom krajnje mršavosti.anatomskog stanovišta reč je o krvarećem upalnom stanju. naročito nedostatkom vitamina B1. alkoholna encefalopatija. paralizama očnih mišića. Već u toj fazi bolesnik zapada u vrlo teško stanje. a onda se šire s vremenom sve više unazad. kod intoksikacija. Wernickeova encefalopatija je klinički sindrom koji je Wernicke opisao 1881. a najčešće se susreće kod hroničnih alkoholičara. Bolest nastaje zbog otrova (npr. sa velikim dozama vitamina. zbog čega nastaju “rupe” u sećanju. 1. u vezi sa tri slučaja. Taj isti sindrom opisao je još 1875. organskih psihoza. 1. promenama na zenicama. itd. a u hroničnom obliku pod slikom demencije. Ne seća se ko je taj čovek. nakon čega sledi adekvatna skrb za takve bolesnike. alkohola) u organizmu. godine U Francuskoj Gayet. itd. Osoba je smetena i dezorijentirana. pa francuzi bolest nazivaju Gayet. Toksičke psihoze su psihotična stanja uvetovana delovanjem različitih otrova.8 Korsakovljeva psihoza Korsakovljeva psihoza je težak oblik demencije kombiniran sa polineuritisom u poodmaklim stadijumima alkoholizma. nesanicom. reč je bila o alkoholičarima. U dva slučaja koji je napisao Wernicke. Smetnje pamćenja zahvataju najpre najnovije događaje. Simptomatske psihoze akutnog tipa javljaju se relativno često tokom pojedinih infektivnih bolesti. no odmah popunjava “rupu” u sećanju i pozdravlja ga kao svog starog “vinskog” druga s kojim je nedavno pio u određenoj gostionici. može se postići blagi fizički oporavak.9. 25 . kod kojih se u toku alkoholizma javlja oštećenje mozga. Pripadaju grupi tzv. npr. koji smešten u bolnicu.Robertsonovoj zenici. koje ponekad ličeArgyll. a izaziva praznine u pamćenju. koji ga bliže označava. Alkoholne encefalopatije su svi klinički sindromi. Lečenjem u bolničkim uslovima. susreće na hodniku svog lečnika. povraćanjem.9. Bolest često prate simptomi polineuritisa. Obično se tom opštem nazivu dodaje pridev. sa degeneracijom u pojedinim moždanim područjima. naročito B vitamina i simptomatskim lečenjem eventualnih drugih poremećaja. Ponekad se javlja i retrobulbarni neuritis vidnog živca. a bolesnik izmišlja priče kojima pokušava ispuniti te praznine. Lečenje velikim dozama vitamina B1 daje dobre rezultate.Wernickeova encefalopatija. toksičke psihoze obično su reverzibilne i imaju dobru prognozu. sa prekidanjem upotrebe alkohola.

što ga čini jednim od najozbiljnijih problema čovečanstva. 1. Postoje i neurološki simptomi: ekstrapiramidna rigidnost mišića. tako da je nekada diferencijalna dijagnoza između tih obolenja vrlo teška. Reč je o relativno retkom sindromu tokom alkoholizma. uz opisano lečenje. a česte su i slike encefalopatije. hronična.10 Pseudoparaliza alkoholna Pseudoparaliza alkoholna je psihijatrijsko obolenje. Klinička slika je jako slična. ali često ostaju posledice u obliku lakše izražene demencije. koji se manifestuje demencijom uz smetenost. tremor ruku i prstiju i epileptični napadi. Prognoza je relativno dobra. pa je vrlo teško izdvojiti kliničku sliku encefalopatije uzrokovane samo lezijom jetre. da su karakteristični simptomi hepatalne encefalopatije: euforija (bezrazložno. preporučuje se davanje i drugih vitamina B-grupe pored nikotinske kiseline. koje se kod pojedinih bolesnika javlja tokom alkoholizma. pospanost. Alkoholizam kao kompleksna. iza kardiovaskularnih i malignih oboljenja. nekritično veselo raspoloženje). godine. Neki autori smatraju. Jetra alkoholičara je često oštećena.9.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4793025/118849-main 2 ZAKLJUČAK Alkoholizam je hronična progresivna bolest koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića u cilju postizanja subjektivnog stanja zadovoljstva. a opisali su je Jolliffe i saradnici 1940. 26 . Niacinska encefalopatija se javlja zbog manjka nikotinske kiseline. Moždana su oštećenja slična onima pri progresivnoj paralizi. gubitak autokritike. pri pasivnim kretnjama simptom zupčanika. U toku lečenja. moralna redukcija ličnosti. masovna bolest zavisnosti je 'bolest bpoj tri'. te refleks hvatanja i sisanja. (Progresivna paraliza je teško duševno obolenje izazvano luesom.Hepatalna encefalopatija je oštećenje mozga sa odgovarajućom kliničkom slikom kod težih obolenja jetre. Izvor: http://i.

srca.traganja. oštećuje sve organe i njihove funkcije. http://www. promene karaktera ličnosti 100%. invalidnost. želuca. Procena eksperata SZO da od 10 ljudi u srednjem životnom dobu osam pije ekcesivno. Uzroci alkoholizma leže u velikom broju faktora i obično ce svrstavaju u tri trupe: čovek. http://www. Psihičke posledice nekontrolisane upotrebe alkohola su brojne. pamćenje i dr. posebno u primarnoj prevenciji alkoholizma. počev od uloge u porodici (emocije.yu 4.org 3.alkoholizam.com 2. • bračno-porodične. koncentracija. čini stopu raširenosti od 10% u odrasloj populaciji. nekontrolisanog i ekscesivnog pijenja su: • zdravstvene (somatske i psihičke). sredina i alkohol. alkoholne halucinacije. http://www. epilepsije i dr). Tako kod lečenih pacijenata rezultati pokazuju promene u psihičkim funkcijamau 80. i 1/5 od svih pacijenata ima simptome psihijatrijskih poremećaja. radne organizacije. krvnih sudova. Nastaju poremećaji psihičkih funkcija (pažnja. Alkohol je toksična supstanca. creva i dr.org. Lečenje alkoholizma je dugotrajno i zahteva pomoć porodice. roditeljsku ulogu i dr). http://www. Somatske posledice i oštećenja se ispoljavaju prvenstveno u bolestima jetre. kao i sve oblasti ljudskog ponašanja. Alkoholizam uništava sve oblasti porodičnog života.2%. psihijatrijski poremećaji (delirijum tremens.). 3 LITERATURA 1.Izveštaji o alkoholizmu po svetskim zdravstvenim statistikama procenjuju da je ovom bolešću obuhvaćeno 2 do 3 % svetskog stanovništva (oko 50 miliona ljudi). Potrebno je jedinstveno i sinhronizovano delovanje svih činilaca na osposobljavanju porodice i škole da se pravovremeno i na pogodan način informišu mladi o štetnom dejstvu alkohola i alkoholizmu kao bolesti. Zdravstvenovaspitni rad ima u svemu ovom značajno mesto. • profesionalne i • šire društvene. da je jedan među njima alkoholičar. usne duplje.znanje. ali i šire društvene zajednice. komunikacije. bolovanja. Profesionalne posledice alkoholizma se ispoljavaju kroz smanjenu produktivnost.wikipedia 27 . Posledice dugog.

http://www.info/Alkoholna-bolest-jetre-1229-c28-sickness.5.htm 28 .stetoskop.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful