Bandar dan proses pembandaran

-Takrif. -Jenis-jenis bandar. Jenis-Faktor-faktor pembandaran. Faktor-Peranan bandar dalam pembangunan.

10. 1985). . Sebagai contohnya mengikut Bangsa-Bangsa BangsaBersatu (Demographic Yearbook) 1968-1969 1968menyatakan bahawa di Malaysia sesuatu kawasan boleh dianggap bandar bila penduduknya berjumlah 10. lebih.000 orang atau lebih. menyatakan bahawa terdapat 3 definisi utama: utama: Pertamanya bandar adalah suatu unit politik. saja.Takrif bandar  Bandar menurut Marcus & Detwyler (1985). suatu petempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau suatu kelompok rumah kediaman atau lain-lain lainstruktur atau kadangkala ia juga dilihat hanya dari segi penghuninya saja.

sosial dan buatan manusia yang terkelompok dalam kawasan yang mempunyai ramai penduduk. penghuninya. . Di sini bandar ditakrifkan untuk meliputi keseluruhan elemen semulajadi. penduduknya mempunyai kebudayaan yang tinggi termasuklah dalam berbagai-bagai kemahiran tetapi berbagaitidak dapat menghasilkan tenaga yang mencukupi. mencukupi.Takrif bandar  Keduanya bandar adalah satu gabungan antara tempat dengan penghuninya. penduduk.

. dengan adanya sistem pengangkutan yang baik.Takrif bandar  Ketiganya dari segi fungsi ia boleh dianggap sebagai satu ekosistem terbuka yang mengembangkan kebudayaan bandar melalui pertukaran bahan dan tenaga. tenaga. kawasan pedalaman dapat menyediakan sumbersumber-sumber yang diperlukan oleh bandar (pekerja) dan pekerja pula dapat menyerap beberapa hasil dari bandar. Di sini. bandar.

bandar´.Takrif pembandaran PEMBANDARAN ³Satu proses perubahan masyarakat. stuktur ekonomi & fizikal dalam satu kawasan asalnya bersifat desa kepada bandar´. . masyarakat.

desaPerluasan dan perkembangan guna tanah bandar. iv. ii.Pembandaran i. iii. . Proses pembandaran mampu dikenal pasti: Pertumbuhan/perkembangan bandarbandar-pertambahan jumlah penduduk. KemudahanKemudahan-kemudahan sosial dan kemudahan infrastuktur. Migrasi desa-bandar.

iv. inovasi. Sediakan keadaan sesuai bagi perkembangan ekonomi moden. teknologi dan maklumat.Peranan bandar i. Sebarkan idea pembangunan. ii. iii. . Secara umumnya terdapat 5 fungsi bandar: Penyediaan persekitaran / suasana yang sentiasa berubah. Penyebaran pembangunan . Melahirkan golongan / kelas menengah yang mudah menerima anjakan perubahan. v.

penghuninya. Penglibatan pihak swasta dalam menyediakan rumah-rumah rumahadalah cerminan imej kerjasama yang baik yang wujud antara pihak kerajaan dengan swasta. .Fungsi (i) bandar ´Dari segi perumahan. BandarMalaysia juga komited untuk menyelesaikan masalah setinggan dengan sasaran setinggan sifar menjelang tahun 2005 di seluruh negara dan tahun 2000 bagi Kuala Lumpur. bandar-bandar di bandarMalaysia komited untuk menyediakan rumah yang cukup untuk penghuninya.´ Lumpur. Bandar-bandar di swasta.

JenisJenis-jenis bandar Bandar Bandar raya Metropolis Megalopolis .

Latih tubi Senaraikan 6 ciri mengenai salah satu jenis bandar yang anda tahu mengikut kumpulan masingmasing-masing .

Di Malaysia terdapat beberapa faktor yang membawakan kepada penjana urbanisasi bandar. Apa yang membezakan ialah faktor-faktor faktoryang mempengaruhi di sesebuah kawasan memungkinkan perubahan mampu dicapai secara cepat atau sebaliknya. .FaktorFaktor-faktor pembandaran  Semua kawasan sentiasa melalui proses urbanisasi.

Di antaranya ialah: Kemajuan industri memproses sumber-sumber sumbersemula jadi. 3. 2. Pertambahan penduduk bandar secara semula jadi. .FaktorFaktor-faktor pembandaran 1. Pembinaan kilang selepas era 19701970-an melalui DEB.

Peranan bandar dalam pembangunan  Bandar memainkan peranan yang penting dalam Revolusi Perusahaan. . Kini di Malaysia misalnya bandar(ibu negeri) memainkan peranan penting dalam pembangunan berbanding bandar kecil di sekitarnya. Misalnya Kota Kinabalu lebih dominan berbanding Tawau dan Sandakan.

Pembauran inovasi.Peranan bandar dalam pembangunan 1) 2) 3) 4) 5) Umumnya terdapat 5 peranan bandar dalam menjana pembangunan : Pemasaran. Pemodenan. Pekerjaan. . Kemudahan perkhidmatan.

Kemudahan perkhidmatan Kemudahan perkhidmatan pengangkutan .

Peta Rangkaian Transit Aliran Ringan Kuala Lumpur .

.Latih tubi Bincangkan 2 peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara. Sila gunakan contoh yang relevan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful