You are on page 1of 2

BitTorrent là gì và họat động ra sau ?

(không quan trọng)

- BitTorrent là một giao thức chia sẻ tài nguyên trên mạng đồng đẳng (Peer-to-Peer, hoặc viết tắt là
P2P) có khả năng cho phép một nhóm máy tính trên mạng chia sẻ dữ liệu với các máy tính khác
trong nhóm mà không cần phải sử dụng một máy chủ để làm kho lưu trữ trung tâm.

- Hiểu đơn giản, bạn load 1 file dung lượng rất thấp đuôi là torrent. Trong file torrent có chứa
tracker, thông tin về file, theo đó bạn sẽ kết nối được với các máy tính online của seed (người có
100% dữ liệu) và peer (người vẫn chưa load xong), bạn sẽ load từ họ và đồng thời bạn sẽ upload
cho những người khác.

2. Ưu điểm của Bittorent: (không quan trọng)

- Không ảnh hưởng bandwidth, vì bạn chỉ load một file torrent nhẹ hều

- BitTorrent chuyển gánh nặng dò tìm dữ liệu mà bạn muốn tải về sang một máy chủ trung tâm, gọi
là tracker.

- BitTorrent bắt buộc bạn và người khác khi đã load được thì phải upload. Nếu không upload có thể
bạn sẽ bị ban và không cho load từ các tracker đó nữa, điều đó làm tốc độ load của bạn tốt hơn do
nhiều người upload.

- Ít bị dính virus hơn những trình P2P khác (tuy nhiên, chia sẽ dạng BitTorrent không giấu IP của
bạn nên bạn có thể sẽ bị người khác tấn công máy vi tính).

3. Chỉnh settings cho máy vi tính và BitComet: (quan trọng)

- Nếu hệ điều hành của bạn là WinXP SP2 thì load XP ServicePack 2 security patch về patch để tăng
kết nối (vì mặc định chỉ cho phép 10 connections, không có lợi cho load P2P), bạn chỉnh connection
cỡ 100 là OK.
http://www.accessdiver.com/download/winxp-...6patch_2.12.zip

- Bạn vào đây load bản 0.66 về, các bản sau này BitComet bắt bạn upload nhiều hơn download nên

không có lợi
http://filesharingdownloads.com/p2pclients..._0.66_setup.exe
- Sau khi cài BitComet, chỉnh lại setting cho BitComet như hình.
http://img9.imagepile.net/img9/191.jpg
http://img9.imagepile.net/img9/87072.jpg
http://img9.imagepile.net/img9/319573.jpg
http://img9.imagepile.net/img9/229694.jpg
http://img9.imagepile.net/img9/145305.jpg
http://img9.imagepile.net/img9/675186.jpg
http://img9.imagepile.net/img9/149827.jpg

- Có một số bài viết nói về openport, C thấy không cần thiết, bạn load nhanh hay chậm phần nhiều
phụ thuộc vào ISP của bạn và đường line. Việc openport có lợi là tăng kết nối đến các seed/peer
nhưng đồng thời làm chậm quá trình duyệt web của bạn!

- Bây giờ bạn muốn load phim gì thì bạn kiếm torrent phim đó, save về máy vi tính, bấm Enter file
torrent đó là BitComet sẽ tự động chạy để load torrent về.

4. Duy trì kết nối: (quan trọng)

- Khi mà bạn đã có bản copy đầy đủ của tập tin, máy bạn trở thành một “hạt giống” tiềm tàng cho
tập tin đó, miễn là bạn vẫn còn chạy phần mềm. Với BitTorrent, việc chia sẻ những gì bạn có sẽ làm
cho tốc độ tải về của bạn trong tương lai nhanh hơn. Bạn có thể để phần mềm chạy trong vài giờ
hoặc qua đêm. Khi không chia sẻ, bạn chỉ đơn giản đóng phần mềm lại.

- Bạn nên để máy load vào buổi tối, vì đây thường là thời gian load nhanh nhất!!!

- Nên load cùng lúc 3 hay 4 torrent.

- Quan trọng: sau khi load xong, bạn click chuột phải trên file đã xong trọn remove khỏi list,
nhưng thằng BitComet có cái chuối là nó có 2 dạng remove: 1. remove khỏi list mà không delete file
trong máy và 2. là remove khỏi list và delete file trong máy luôn!!! Mình cần là chọn 1 nhưng nếu
bạn lỡ tay chọn cái thứ 2 là khỏi cứu (vì 1 và 2 nằm cạnh nhau).

Chimaira